#


JUSTITIA PIETAS FIDES – MMCCXCVI 19.10.2013

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMCCXCVI 19.10.2013.

 

-        BINZA. Als ‘Moes’ ondanks het straffe verzet van Somo zou moeten gaan, dan heeft men ‘Momsie’ uit Nickerie op het oog, om naar voren te worden geschoven. Eenmaal een keertje (vice-) presidentskandidaat te zijn geweest, maakt een bewindvoerderschap op ministerieel niveau, niet de minste indruk. Maar de plek van ‘Moes’ is bezet en als het aan Somo ligt zal dat voorlopig ook zo blijven. Verdedigt met het leven…, van al je leven. ‘Trafassi no kan de!’.

-        ‘Jogi kondre’. In Saramacca wordt strak gespeculeerd over de positie van Badr, Robby M. en zijn dochter. Jogi leunt achterover en ziet de schijngevechten gezapig aan.

-        Moengo. De top van de VHP ging op de zaterdag naar Moengo om daar de eerste kernen in te richten, op weg naar de grote verkiezing in Marowijne. Span span.

-        CBvS. De Centrale Bank ging voorspelbaar in het kielzog van een Internationaal Monetair Fonds, over om de rapportage per ommegaand goed te keuren. Had men anders verwacht? Groei zou er nog zijn in de SU-economie en werd het toch wel weer in ‘contradictio’ zo, dat de regering een stevige lel om de oren kreeg en werd gemaand om de bestedingen rationeler in te richten. Betekent dat de verspilzucht meteen moet worden beëindigd en de fiscale discipline moet wederkeren.

-        “Ocho kilo’s”. Daarmee werden drie Nederlanders gepakt die op weg waren naar de polder aan de Noordzee, om daar de eigen landgenoten te vergiftigen met een stevige portie aan cocaïne. Uitstel werd verleend voor deze levering, door de opsporing van de Republiek Suriname. Middels de gepakte koeriermannekes, voorlopig gratis logies te bieden. Waar komt dat spul toch allemaal vandaan. Bij Martinique werd weer een megahoeveelheid onderschept.

-        Planning. Op een radiostation heeft Staatsolie aangegeven, dat alles in het bedrijf volgens planning verloopt en op schema is. Alles kits. Oliewinning, raffinaderij, ethanol, suikerinplant/-oogst en energieverruiming. De afbetaling van de EBS voor een over-/ingenomen terrein aan de Saramaccastraat, wordt nog tijdig ingewacht. Kan evenwel ook, dat een vestzak/broekzak-situatie in de dividenden sector/sfeer met de Staat te verrekenen valt. Opmerkelijk was wel weer…,  er toch duidelijk wordt aangegeven, dat het Tapajai-project, geenszins van de ontwikkelingskaart is gehaald. Gegeven het feit, dat de energie uit die regio en kontreien hard nodig is voor de verdere ontwikkeling van het land in ruime en dus algemene zin. De sociale paragraaf zal daarbij wel worden aangeplakt. Er is inzake Tapajai geen milieuvraagstuk, dat leidend is of mag zijn.

-        Curriculum. Er schijnt weer een leerprogramma geschreven om het vak ‘Geschiedenis’ oftewel ‘Historische Wetenschap’, op academisch niveau aan te vatten en aan te bieden. Hopelijk nu geen valse start en ook niet bekender inteeltsituaties die men in het verleden, hier op de Universiteit van Suriname durfde in-/aanbrengen. Mogelijk zullen papegaaien die van elkander zaken overschrijven en zo levend trachten te houden, met een gelegener opleiding worden geëlimineerd. Waar gedegen onderzoeksgeschiedschrijving aan ten grondslag ligt. En wel aan het geheel. Zo zal dan in de toekomst nooit meer over een ‘telefooncoup’, maar eerder over een gewelddadige “Kerstcoup 1990” kunnen worden gedoceerd en geëxamineerd. Na evenwichtig onderzoek natuurlijk en  bevraging van de juiste mensen. Bepaald niet een verzameling patjakkers die hun motieven en gevolgde wandaden, trachten te rationaliseren met allerhande leeghoofdige prietpraat. Van de week nog. “Shankar en Arron grepen de telefooncoup aan, om een competentieprobleem op te lossen…”, wilde een of ander schuinsmarcheerder de gemeenschap doen geloven? Wat een misselijkmakende en crimineel opgerekte mop!

-        Terug. De scholiere Leonarda Dibrani die uit een bus op schoolreisje door de Franse politie werd geplukt en uit Frankrijk naar Kosovo gedeporteerd (…), mag met onmiddellijke ingang terug naar haar vertrouwde plek. Zo heeft het Franse staathoofd, François Hollande, de beschamende actie van een zijner kabinetsleden willen oplossen en het ernstige oproer in eigen land willen beteugelen. De jeugd van Frankrijk pikt het niet langer, dat een van de (leef-) tijdgenoten onderdeel ging/gaat vormen van een wazig Europees asielbeleid.

-        Op basis van wat. De Belgische jongen die naar Syrië ging om daar deel te nemen aan operaties, werd nadat hij via Nederland terugkwam, op de vrijdag tijdens een bezoek aan zijn moeder, met grof politievoorkomen gearresteerd. Wat men van de jongen wil, is niet duidelijk. Vooral niet als men hem van terrorisme tracht te betichten. Hij heeft immers al verklaard, humanitaire vrijwilligershulp aan de noodlijdende Syriërs te hebben geboden. In vergelijken met Frankrijk en Nederland, blijken de Belgen een verheven vorm aan hysterie aan de dag te leggen.   

-        ‘La Guyane’. Ze kwamen niet naar de eerste ceremoniën en ook de openingswedstrijden, bleken enkel te gaan tussen Suriname en het westelijk gelegen (Brits-) Guyana. De Fransen lieten zich niet zien, op de Inter Guyanese Spelen.

-        Benoem en ontslag. Het ontslag van Wijnerman op het Ministerie van Financiën lijkt een stevige behaarde staart te krijgen. Zeker voor Geerlings-Simons die het de gewoonste zaak van de wereld lijkt te vinden, dat een mini-ster ‘overnight’ van zijn/haar plek wordt gestoten. De Bouterse-regering en tante Jenny, zullen het knap indringend te horen krijgen in De Nationale Assemblée. Maak de borst maar nat, voor-tijdens-na de algemene beschouwingen en/of budgetbehandelingen. Het ontslag van Abrahams is in ander opzicht, zeer welgevallig overgekomen. Weg met die…! En dan heeft men nog het fenomeen Gopie dat in een onderministerschap megaconcessierechten wist los te pingelen, waar men driftig verdwaasd en draaierig van kan geraken. Ook die werd met een kunstgreep van zijn taken ontlast. Maar niet voordat het parlement, daar de tanden verstevigd in had gezet. Echter nog steeds niet heeft kunnen horen, wat voor een corrupte handelingen aan dat geheel vooraf gingen. Openbare verrijking, in functie ‘so bun’.  Met stromannekes en -vrouwkes, in de administratie ernstig gewillig opgenomen. In veelfout geëffend.

-        ‘Bigi tigrigon e kom’. ‘Ba Tigri’ laat vanuit zijn ‘barba snorrie’ aan de samenleving weten, dat het Nationaal Leger hem grotere slagwapens gaat geven. Zien is geloven. Maar misschien hebben ze die containers met AK-47 schiettuig en onderdelen uit Libië, uiteindelijk toch nog na 31 jaar ergens in een boschage terug kunnen vinden. Men weet maar nooit, hoe bepaalde zaken zich oplossen. Vooral om het aanneembare feit, dat de FARC in Havanna het een ander in het rond, aan fundamenteler bekentenissen wist te blaffen. Tsssssst…, er wordt ‘meekeluisterd’. 

-        ‘Time always tells the truth…,  in time’. Net zoals bij de 08 decembermoorden van 1982 kwam na 31 jaar, de meest cruciale getuigenis, die men eigenlijk veel eerder van een vakbondsleider had ingewacht. De man had echter zowat niets gezien. Of überhaupt kunnen waarnemen, aan/bij de zich voltrekkende gruwelijke halsdelicten. Hooguit vermoedens kunnen hebben, op die onheilsplek in Fort Zeelandia. Het is altijd al aangegeven, dat de dienstkloppers en anderen –met voorbedachten rade en onmetelijk geweld erbij betrokken– van binnenuit en ter terechtzitting (-en) veel meer naar voren zouden brengen. Die zijn de werkelijke kroongetuigen gebleken en niemand anders. Behalve opdrachtgevers, uitlokkers en (hoofd-) daders, weten zij wat men georganiseerd wederrechtelijk aan         wan-/halsdaden uitvoerde. Nu heeft weer een dodelijke executie, op de onderzoekstafel alle aandacht van de justitiële vervolging. Strafwaardig zaakdelict, waarbij weer een aantal ongewapende mannen, middels vuurstoten uit mitrailleurs omkwamen. De nimmer te verduisteren ‘case’ van de ‘Tout Lui Fautkanaalweg’. De mens is nou eenmaal zo geconstitueerd en geconditioneerd, dat er altijd waarheidsvinding wordt geëist en uiteindelijk vereist voor het bereiken van onstuitbare gerechtigheden. Hoe lang het ook mag duren, de waarheid zal prevaleren boven de leugen en zich ook nog zekerder ‘on top’ verheffen van wat er zich eerder aan meineed voordeed. Een op zichzelf staand misdrijf! Let goed op…, hoe “het Recht” zich nu versneld –in een ‘volwassen’ benoemde rechtsstaat– weet te handhaven en te excelleren! Als dat niet zo is, heeft men nochtans met een ordinaire dictatuur te maken.

-        Beurt. Ze krijgen allemaal een beurt. Sommigen met ‘soft aanpak’ en anderen met onvoorwaardelijk levenslange gevangenisstraf. Silvio Berlusconi wordt uit zijn ambt gezet en ook twee jaar actieve politiek ontnomen. ‘Nobody is untouchable…, not one soul!’.

-        Tjoepie. De grootste Amerikaanse bank JP Morgan Chase schikt voor een recordbedrag van vier miljard dollar om vervolging door de Amerikaanse toezichthouder op de hypotheekmarkt FHFA te voorkomen. Dat meldt de Wall Street Journal (WSJ). De toezichthouder onderzoekt al geruime tijd klachten van de hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac dat onder meer JP Morgan Chase rommelhypotheken heeft verkocht. De problemen met riskante leningen lagen aan de basis van de financiële crisis die in 2008 uitbrak. De Amerikaanse overheid moest Fannie Mae en Freddie Mac miljarden lenen om overeind te blijven. Volgens de WSJ eiste de toezichthouder zes miljard dollar. Woordvoerders van zowel de FHFA als JP Morgan Chase weigeren commentaar te geven.

-        ‘Zwarte Piet in de VN’. Nota bene de Verenigde Naties doen al een tijdje onderzoek naar de vraag of Zwarte Piet racistisch is. NRC Handelsblad heeft brieven in handen van een mensenrechtencommissie van de VN. Rapporteurs hebben Nederland om opheldering gevraagd over Zwarte Piet. Volgens hen lijkt het door het Sinterklaasfeest alsof Afrikanen tweederangs burgers zijn.Het dagblad heeft een brief van VN-rapporteurs gepubliceerd die zich bezighouden met mensenrechten, culturele rechten, minderhedenrechten en racisme. De brief is speciaal gericht aan de Nederlandse regering en dateert al van 17 januari 2013. Elo!

 

**************

 

#

#
#
#
#