#


NNC wil meer mannen op opendag zien 1-3-2013

NNC wil meer mannen op opendag zien

VP-01-03-2013

Het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC) wilt dit jaar meer mannen op de opendag zien. Het doel is het bewust-zijn over nieraandoeningen bij de mannen aan te wak-keren. De reden hiertoe is dat meer mannen dan vrou-wen zich laten dialyseren. Glenn Uiterloo, bedrijfslei-der van het NNC verschafte de krant vandaag deze informatie. Volgens Uiterloo bestaande 395 patiënten voor 2/3 deel uit mannen en voor 1/3 deel uit vrouwen.
“We hebben meer mannen die dialyseren. Toch zien we meer vrouwen op onze opendag dan mannen”, zei Uiterloo, kijkend naar het gebouw waar de patiënten gedialyseerd worden. “We willen op zaterdag 16 maart veel meer mannen zien hier op het terrein van het NNC dat aan de Henck Arronstraat gevestigd is”, aldus Uiterloo. De bedrijfsleider vindt het een kwalijke zaak dat  met zoveel voorlichting toch jaarlijks slechts 30 % patiënten er bij komen voor een nierdialyse.

#

#
#
#
#