#


Human Rights Watch: ‘Trek de Amnestiewet in’ 19-4-2012

Human Rights Watch: ‘Trek de Amnestiewet in’

door Pieter Jan Rosiers

‘Suriname moet met onmiddellijke ingang de Amnestiewet intrekken’. Dat zei Human Rights Watch (HRW) vandaag bij monde van de directeur José Miguel Vivanco. Ook stelt hij dat  mensen die beschuldigd worden van het schenden van mensenrechten, vervolgd moeten worden. Met haar verklaring voegt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zich bij het steeds langer wordende lijstje van organisaties, die de Amnestiewet afkeuren.
De Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens, de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens, Nederland, de Europese Unie, allemaal hebben ze de Amnestiewet veroordeeld of er hun bezorgdheid over geuit. Het Bureau van de Hoge VN-Commissaris voor de Mensenrechten en de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten stellen dat de Staat, door de Amnestiewet aan te nemen, zijn toezegging om de mensenrechtenschendingen te laten onderzoeken en laten te vervolgen, niet nakomt. Ook onthouden ze slachtoffers van misbruik de toegang tot rechtvaardigheid, waarheid en schadeloosstelling. ‘Deze internationale misdaden zijn te ernstig om er amnestie voor te verlenen en ze te laten vergeten, zegt Vivanco, de directeur van Human Rights Watch voor de Amerika’s. ‘Bouterse’s amnestie staat gerechtigheid voor de grove schendingen van de mensenrechten, die hebben plaatsgevonden, in de weg. Suriname heeft de plicht om deze schendingen te onderzoeken en te vervolgen.’

#

#
#
#
#