#


Meriba weer vrij 31-03-2012

Meriba weer vrij 31-03-2012

Romano Meriba is gistermiddag door de politie naar huis gestuurd, nadat hij enkele uren op het bureau had doorgebracht. De pleegzoon van president Desiré Bouterse kwam in de knoei met de politie nadat hij in de nacht van donderdag op vrijdag betrokken was bij een vechtpartij in een bardancing. Hij werd er van verdacht samen met anderen een politieman en twee burgers te hebben mishandeld. De slachtoffers trokken de klacht in nadat Meriba zijn verontschuldigingen had aangeboden en de garantie had gegeven dat hij zou instaan voor de medische kosten. Tenminste één van de slachtoffers moest in het ziekenhuis worden behandeld. De politie zegt dat de verwondingen niet van dien aard waren, dat er van zwaar lichamelijk letsel sprake was. De zaak werd ten overstaan van de politie en met medeweten van het Parket van de procureurgeneraal in der minne geschikt na een urenlang gesprek. De politie heeft talrijke verhoren afgenomen en het onderzoek volledig afgerond. Aangezien beide partijen bereid waren tot een schikking te komen en de benadeelde partij de klacht introk, vond het Openbaar Ministerie (OM) het meer dan billijk af te zien van inverzekeringstelling. De zaak is daarmee volledig afgewikkeld. Meriba en Bouterse waren eind vorig jaar en begin dit jaar het middelpunt van kritiek nadat eerstgenoemde met gratie van de president, zijn pleegvader, de gevangenis mocht verlaten waar hij een celstraf uitzat. Meria was in 2001 betrokken bij een brute roofmoord en plein public bij klaarlichte dag midden op de Dokter Sophie Redmondstraat op een ondernemer. Hij werd veroordeeld tot 15 jaar cel, maar na 9 jaar kwam hij reeds op vrije voeten.

Task Force start binnenkort met langetermijnplan

door Aidy Agodeba

Task Force zal over enkele weken van start gaan met het ontwerpen van een langetermijnplan voor de regering. Dit plan omvat het vernieuwen van het gehele onderwijsbestel in Suriname. Na 54 hoorzittingen heeft de commissie volgens drs. Eddy Jozefzoon, voorzitter van de Task Force, heel wat informatie kunnen vergaren, die de commissieleden behulpzaam kan zijn bij het uitoefenen van hun taak. De Task Force heeft als doel het op korte en lange termijn adviseren van de regering over het te voeren beleid en de daarmee samen-hangende maatregelen om het onderwijs uit de heersende crisissituatie halen. Eén van de kortetermijnadviezen van de commissie  is het terug-brengen van de klassendeler van veertig naar 25 leerlingen voor de basisschool, 18 voor de kleuterschool en 22 voor de VOJ- school. Jozefzoon hoopt, dat het ministerie dit advies zal meenemen in het onderwijscurriculum. Hij is zich er van bewust, dat het reduceren van de klassendeler gevolgen met zich kan meebrengen.”Dit betekent dat er extra lokalen en leer-krachten moeten zijn. Maar het betekent ook extra veel geld”, voegde hij er aan toe. Het laatste hoeft volgens Jo-zefzoon geen probleem te vor-men en zal ook geen probleem zijn. Door extra leslokalen bij te bouwen is iedere school in staat om elke leerling, die zich laat inschrijven, een plaats te bieden. Indien de president dit voorstel goedkeurt zullen er in totaal 135 lokalen bijgebouwd  worden. Het civieltechnisch gedeelte, zoals toiletgroepen en riolering zal ook worden aangepakt. “Meer klassen betekent meer leerkrachten”. Om in de te verwachten gro-tere behoefte te kunnen voor-zien is de commissie op dit moment bezig met een in-ventarisatie van niet actieve onderwijskrachten, die even-tueel voor het verzorgen van onderwijs of voor begeleiding ingezet zouden kunnen wor-den. Jozefzoon is van oordeel, dat het wel haalbaar is om dit plan vóór 15 september van dit jaar te realiseren.  Hij uitte zijn bezorgdheid over de ver-ouderde lesmaterialen die op de scholen gebruikt worden. “Na  een registratie is geble-ken, dat ongeveer tachtig procent van het lesmateriaal out of date is”, zei hij. De stu-dieboeken moeten vernieuwd worden. “We hebben het geld hiervoor gevonden. Je hebt nu de mogelijkheid om jouw leerboeken te vervangen”, verzekerde hij de aanwezige docenten.

#

#
#
#
#