#


Slechte oliedruk – oliepomp controleren oliepomp vervangen?

Slechte oliedruk – oliepomp controleren oliepomp vervangen?

Het door het motorblok pompen van de motorolie, is vergelijkbaar met het door het menselijk lichaam pompen van bloed.  Zoals bij het menselijk lichaam alle organen moeten worden voorzien van bloed, moeten bij een motorblok alle draaiende onderdelen worden voorzien van motorolie.

Autoscoop-verzamel – Sep & Okt -2014

 

Autoscoop-verzamel – Sep & Okt -2014

 - Wordt Porsche 911 het doelwit vanAlfa en Maserati?

- Brandstoftoevoer inspuiting ofbrandstofinjectie – bij de diesel of dieselmotor

 

- Zuigers, zuigerveren en/of cilinders vervangen

- Vijfdeurs Mini

- Werking van de Turbo compressor in een diesel


- Krakend, knarsend of bonkend geluidbij het sturen naar links of rechts

 

- Wat zijn de oorzaken van een lege accu?

- Antiblokkeersysteem

Autoscoop-verzamel – Sep & Okt -2014

 

 

Autoscoop-verzamel Mei – Aug 2014

Autoscoop-verzamel Mei – Aug 2014

Autoscoop-verzamel Mei – Aug 2014

Auto airco controleren, bijvullen of laten bijvullen

Auto airco controleren, bijvullen of laten bijvullen

De auto-airco is een gesloten systeem met daarin een com-pressor die via de multiriem wordt aangedreven. In het airco systeem bevindt zich koudemiddel en compressorolie. Deze zijn onder hoge druk ingebracht.

P5-26-08-2014

Luchtmassameter Waar zit en wat doet de luchtmassameter?

Luchtmassameter

Waar zit en wat doet de  luchtmassameter?

Wel bekend is dat voor de verbranding van de brandstof ook lucht nodig is. Om de juiste samenstelling van lucht en brandstof te be-palen wordt er o.a. gebruik gemaakt van een luchtmassameter. De luchtmassameter zit dan ook gekoppeld aan het lucht filter van de auto om zo de lucht die het luchtfilter wordt ingezogen te registreren en door te geven.

Lampje op dashboard gaat aan: stoppen of doorrijden?

Lampje op dashboard gaat aan: stoppen of doorrijden?

Er brandt een lampje op uw dashboard. Wat betekent het? En kunt u doorrijden of moet u stoppen? Bij nieuw gekochte auto’s wordt een leesbaar en begrijpbaar instructieboekje bijgeleverd. Daarin staan instructies en de betekenis van de verschillende lampjes. De lampjes in de lijst hieronder zijn de belangrijkste.  AP-01-04-2014

Kleppen cilinderkop auto vervangen

Kleppen cilinderkop auto vervangen

Wij proberen in het kort de basis voor het vervangen van de in of uitlaatkleppen van uw auto uit te leggen.
Hieronder volgt een be-schrijving van de werking van de kleppen ofte wel de nokkenas, de tuimelaars (die de klep bedient), de klep-veer en de klepveerschotel. Deze worden door middel van en in combinatie met de timing aangedreven door de distributieriem of ketting (via krukas) zodat deze op het juiste moment open en dicht gaan. Nu wil het wel eens fout gaan met de ti-ming, doordat b.v de distri-butieriem knapt en één of meerdere kleppen de zuiger raken. AP-25-03-2014

​ Geschiedenis van de verbrandingsmotoren

Geschiedenis van de verbrandingsmotoren

Al in het begin van 1800 ex-perimenteerden ver-schillen-de mensen met een verbran-dingsmotor die op een gas/ luchtmengsel liep. Hiervoor had men voertuigen die werkten op stoomkracht. Verbrandingsmotor die uitgevonden is door Rivaz (1752-1828). Maar het idee voor dit type motor werd be-dacht in 1673 door Huygens. Laten we eerst eens kijken wat voor verschillende typen verbrandingsmotoren er zijn. De eerste is een ver-bran-dingmotor met uitwendige verbranding. AP-18-03-2014

Vervanging van autolampen

Vervanging van autolampen

AP-11-03-2014
Als je een beetje handig bent is het bij de oudere auto’s goed te doen zelf een auto-lamp te vervangen, zo moet er bij het vervangen van een autolamp in het achterlicht soms nog wel wat interieur- bekleding  verwijderd wor-den maar verder kom je er over het algemeen vrij ge-makkelijk bij. Ook het ver-vangen van een autolamp in de koplamp is bij de oudere auto’s  over het algemeen re-delijk goed te doen.

Olie- koelvloeistoflekkage en vaststellen oorzaak

Olie- koelvloeistoflekkage en vaststellen oorzaak

De meeste mensen hebben het wel eens meegemaakt die vervelende olievlekken onder de auto.
Soms in de vorm van enkele druppels, maar soms zelfs erg extreem. Hoe nu vast te stellen waar de olielekkage vandaan komt? Stel als eerste vast of het wel om een olie-lekkage gaat en niet om vloeistoflekkage van het koelsysteem, Als het om koelvloeistoflekkage gaat zijn de mogelijke oorzaken waterpomp, radiator, slan-gen, slangklemmen of in het ergste geval de koppakking die koelvloeistof naar buiten toe verliest. AP-04-03-2014

#

#
#
#
#