#


Badmintonseizoen start met Ferdinand Kramer-toernooi

Badmintonseizoen start met Ferdinand Kramer-toernooi

SP0502
De Surinaamse Badminton Bond (SBB) maakt op zaterdag 8 februari aanstaande een aanvang met haar jaarprogramma 2015. In de Walter Amo Sport-hal van de Nieuwe Generatie Voetbal Bond (NGVB) zal het seizoen aanvangen met het 8e Ferdinand Kramer beginners badmintontoernooi.
Wijlen Ferdinand Kramer is een oud-badmintonspeler ge-weest die, niet alleen op het veld maar voornamelijk als ta-felofficial, een grote bijdrage heeft geleverd aan de badmin-tonsport. Als blijk van waarde-ring is dit toernooi daarom ook naar hem vernoemd. Dit jaar wordt het toernooi voor de 8e maal georganiseerd.
De organisatie van dit toernooi ligt in handen van een nieuwe vereniging, te weten Golden Eagles. Een nieuwe club met veel enthousiaste jonge spelers die deze intensieve en dynamische sport be-oefenen.
Er hebben zich maar liefst 46 spelers op-gegeven voor het Ferdinand Kramer-toernooi. De spelers zijn afkomstig van de overige lidverenigingen van de SBB, te weten Perfect Flying Feather (PFF), Tan Na Fesi (TNF), Sociaal Culture Vereni-ging Uitvlugt (SCVU), Badminton Club Lelydorp (BCL), Kong Ngie Tong Sang (KNTS) en Clear Shot. Het bijzondere aan dit toernooi is dat niet het principe van knock-out, maar het Round Robin-systeem zal worden toegepast. Dit heeft als doel de nieuwe speler te stimuleren om bij eventueel verlies, niet op te geven maar met evenveel enthousiasme en doorzetting klaar te staan voor de volgende wedstrijd.
Het toernooi vangt aan om 09:00 uur en rond 17:00 uur zullen de winnaars be-kend zijn. Er zal gespeeld worden in de categorieën U-11, U-13, U-15 en U-17 op de onderdelen jongens en meisjesen-kel. “Het beloven zeer spannende wedstrijden te worden”, aldus de organisatie belast met het toernooi.

Halve finalisten damstrijd bekend

Halve finalisten damstrijd bekend

De halve finalisten voor de strijd om het Surinaams Damkam-pioenschap (SDK 2015) zijn bekend. Gisteren is de elfde tevens laatste wedstrijddag van de voorronde afgewerkt. Harrypersad Laldjietsing die vanaf de tweede ronde de koploper is geweest, behield ook na de elfde ronde deze positie. Hij speelde overigens voor de vijfde maal op rij remise, deze keer tegen Ramon Norden.
Laldjietsing eindigde na elf wedstrijden als nummer 1 met 16 punten. Hij won in totaal vijf partijen en speelde er zes gelijk.
Laldjietsing en John Schmelz, die als tweede naar de halve fina-le gaat, zijn de enige twee spelers die ongeslagen bleven in de voorronde. Schmelz schoot in de elfde ronde verrassend naar de tweede plek nadat hij na de tiende ronde nog vijfde was. Hij verdreef Derryl Bohr, die enige tijd tweede was, naar de derde positie.

Rehabilitatie Tammenga Sporthal aanstaande

Rehabilitatie Tammenga Sporthal aanstaande

De rehabilitatie van de Tammenga Sport-hal staat voor de deur. Morgen wordt aan de Langatabikistraat op Tammenga waar deze sportfaciliteit, geheten de Eshan-hoesen Abdoelrahman Sporthal, staat, het startsein gegeven voor de rehabilita-tie. De sporthal verkeert reeds enkele ja-ren in vervallen staat en in de afgelopen weken is er zelfs op politieke podia hier-over gesproken. Tijdens een vergadering van de politieke organisatie ABOP op Tammenga had ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk, die met zijn partij deel uitmaakt van het huidige kabinet, alvast la-ten doorschemeren dat de rehabilitatie binnenkort een feit zal zijn.  Intussen heeft de Task Force Sportaccommodaties van het ministerie van Sport- en Jeugd-zaken de uitnodiging voor het startsein van de werkzaamheden reeds de deur doen uitgaan.
De rehabilitatie valt in het ka-der van het beleid van het mi-nisterie om landelijk sportaccommodaties die in slechte staat verkeren een nieuw ge-zicht te geven of om er nieuwe faciliteiten op te zetten.  President Desi Bouterse had vorig jaar tijdens een bijeen-komst op Tammenga beloofde dat de sporthal vóór de verkie-zingen zal worden gereno-veerd en dat er daarbij ook ge-zorgd zal worden voor het on-derhoud. Volgens buurtbewoners is er vijftien jaar stilstand geweest in Tammenga. Veel is verwaarloosd, waaronder de sporthal die nu dringend aan renovatie toe is. De accommodatie is intussen verworden tot een ontmoetingsplek voor hangjonge-ren en drugsgebruikers.

Kaf scheidt zich van koren in damstrijd

Kaf scheidt zich van koren in damstrijd

De voorronde van het Suri-naams Damkampioenschap nadert haar einde. Aanstaan-de donderdag wordt de elfde tevens laatste ronde gespeeld en intussen is het kaf bezig zich van het koren te scheiden. Aan de voorronde nemen 32 dammers deel, waarvan de top-20 zich voor de halve fi-nale plaatst. Na de tiende ron-de van gisteren is het duidelij-ker wie zich voor de volgen-de ronde plaatst, hoewel zich alsnog verschuivingen kunnen voordoen.

Top 17 voorronde damstrijd speelt remise

Top 17 voorronde damstrijd speelt remise

De voorronde van het Suri-naams Damkampioenschap (SDK 2015) is in de slotfase. Gisteren werd de negende ronde afgewerkt en er staan nog slechts twee speelronden voor de boeg. Opvallend was dat de gehele top 17 – van de 32 spelers gaat 20 naar de halve finale – gisteren remise speelde. Harrypersad Laldjiet-sing is nog steeds koploper.
Hij speelde gisteren remise tegen Krishnapersad Ori.

Vlotte start scholen futsalcompetitie

 

Vlotte start scholen futsalcompetitie

De scholencompetitie van de Surinaamse Zaalvoetbal Bond (SZVB) heeft in het weekein-de een vlotte start gekend.
Alle twaalf wedstrijden, die op het programma stonden, hebben voortgang gevonden. Zowel zaterdag als zondag werden zes duels afgewerkt. De competite is een week la-ter van start gegaan, nadat de start vorige week moest worden afgelast vanwege de staking van het personeel van de Anthony Nesty Sporthal.

De uitslagen van zondag zijn als volgt: Jongens U-14A: STS 2-St.Paulus 10-1. Marcello Chan-Jon-Chu (STS 2) 4 doel-punten.
Jongens U-14B: Mgr.Wul-fingh-J.E.Dennert 3-2.
Jongens U-17F: ETS-Graaf von Zinzendorf 7-2. Miguel Milan (ETS) 4 doelpunten.
Jongens U-20A: A.T.Calor-H.H.S.Welgedacht 5-3.
Jongens U-20B: George Asin-AAHA 6-5. Jaier Hasnoe (AAHA), Gorgio Bhoi, Kevin Landburg en Andwele Lawa-nie (George Asin) elk 2 doel-punten.

 

 

Toppers remiseren in zevende ronde

Toppers remiseren in zevende ronde

De zevende ronde van het Surinaams Kam-pioenschap Dammen (SDK 2015) kende gisteren de partijen tussen de spelers in de top-6. Alle drie partijen eindigden re-mise. Koploper Harrypersad Laldjietsing moest een punt afstaan aan nummer 5, John Schmelz. Subkoploper Jerry Sadiek moest tegen nummer 4 Arief Salarbaks ook genoegen nemen met een punt.
Nummer 3 Derryl Bohr stuitte op nummer 6 Satish Chandai.
Federatiemeester (FM) Laldjietsing blijft de groep van 32 spelers leiden, nu met 12 punten. Sadiek volgt met 10 punten.
De overige spelers volgen elk met 9 punten en daar zit ook nummer 7 Montazali Nazir bij. Hij won gisteren van Rinaldo Kemnaad. Kemnaad en Laldjietsingh zijn de enige federatiemeesters in de voorronde van het SDK 2015. Kemnaad be-zet na zeven partijen de twaalfde plaats met 7 punten.

Wizards stuiten opmars Thunder niet

Wizards stuiten opmars Thunder niet

De Oklahoma City Thunder is bezig aan een opmars in de NBA. De start van het seizoen verliep uiterst moeizaam voor de ploeg, maar met de terugkeer van Kevin Durant en Russell Westbrook lijkt de ploeg en de play-offs over enkele maanden lijkt de ploeg bezig aan een inhaalslag. Bij afwezigheid van Durant en Westbrook en ook na hun terugkeer wisselden verlies- en winstpartijen elkaar af, terwijl er toch echt veel gewonnen dien-de te worden. Dinsdagavond werd Mia-mi Heat opzij gezet en ook gisteren viel de medaille de goede kant op. Net als twee weken geleden was OKC te sterk voor Washington Wizards. In overtime schoot Russell Westbrook de Thunder naar 105-103.

Laldjietsing alleen koploper in damstrijd

Laldjietsing alleen koploper in damstrijd

Harrypersad Laldjietsing is na de gisteravond gespeelde vijfde ronde van het Surinaams Kampioenschap Dammen (SKD 2015) alleen koploper. Laldjietsing won van Arief Salarbaks, die daar-mee zijn eerste verliespartij incasseerde. Net als Ladjietsing zijn ook Jerry Sadiek en John Schmelz ongeslagen. De laatstgenoemden zaterdag gisteren tegenover elkaar en kwamen niet verder dan 1-1.  Sadiek, die na de vierde ronde koploper was, zakte terug naar de tweede plek. Derryl Bohr steeg fors, van de elfde plaats naar de derde positie.

Jarige Orlando Renfurm geniet van sportfeest

Jarige Orlando Renfurm geniet van sportfeest

Hoewel hij geen feestbeest is, heeft Or-lando Renfurm afgelopen zaterdag zichtbaar genoten van zijn 80ste jaardag.
Vreemd is dat niet, aangezien het een sportfeest betrof; een organisatiecomité van vier (Siegfried Wolff, Helen Doel-wijt, Wilfred Gallant en Walter de Leon) zette een jeugdsportdag op met basketbal- en volleybalwedstrijden en een taekwondodemonstratie. Waar het taekwondogedeelte een interne aangelegenheid was, werden er bij basketbal en volleybal andere verenigingen uitgenodigd.
Renfurm participeerde actief in de sportdag; hij was coach van de mini-, mini-aspiranten-, meisjes aspiranten- en meisjes jeugd-ploeg van Yellow Birds.SP1901

#

#
#
#
#