#


President onderhandelt niet met NS 15-04-2014

President onderhandelt niet met NS 15-04-2014

,,Tot nu toe heeft de presi-dent ons niet geroepen om te onderhandelen. Niemand heeft ons benaderd.” Zo rea-geert de parlementariër Premdew Lachman van Nieuw Suriname (NS) van-middag in een gesprek met De West. Hij zegt dat de achterban van de partij ervan baalt alle informatie over de nieuwe politieke ontwikke-lingen via de media te moe-ten volgen. VP-15-04-2014

Bouterse “schopt” PL uit coalitie 14-04-2014

Bouterse “schopt” PL uit coalitie 14-04-2014

Door redactie De West

Het hing al geruime tijd in de lucht, maar de kogel ging eerst vanmiddag door de kerk. Pertjajah Luhur (PL), de partij van Paul Somo-hardjo, maakt niet langer deel van de coalitie. De partijleider werd vandaag door president en coalitie-leider Desiré Bouterse ont-boden en per brief bedankt voor zijn aandeel in de coalitie. Bouterse zou hem al maanden niet meer ver-trouwen. De scheuring in de coalitie werd manifest na de zoveelste mislukte poging De Nationale Assemblee (DNA) een vergadering te laten beleggen.  VP-14-04-2014

Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings – Simons (m) uit haar bezorgdheid tegenover coalitiegenoten in De Nationale Assemblee. Wegens spanningen binnen de coalitie verlenen leden van PL al geruime tijd geen quorum. Coalitieleider en president Desiré Bouterse, die dit niet langer kon aanzien, heeft PL met onmiddellijke ingang uit de coalitie gezet. (foto: Johan de Randamie)

 

Nieuwe politieke partij heet Baasa 11-04-2014

Nieuwe politieke partij heet Baasa 11-04-2014

Het wordt drukker in poli-tiek Suriname. Een nieuwe politieke partij dient zich aan. De naam luidt “Baasa”, Aukaans voor “omhelzen”/ “omhelzing”. De naam is, al-dus de oprichters, gelijk een oproep aan de totale ge-meenschap een eenheid te vormen en elkander te om-helzen en de gelederen te sluiten, een oproep die dub-bel zou gelden voor Marrons en Inheemsen. Het oprich-tingsbestuur wordt aange-voerd door voorzitter Nico-laas Prisierie.

VP-11-04-2014

Acties tegen skalians gaan door 10-4-2014

Acties tegen skalians gaan door 10-4-2014

door Chris Bakker

De acties tegen skalian hou-ders die niet voldoen aan hun betalingsverplichtingen tegenover de Belastingdienst gaan door. Dat zegt de directeur der Belastingen Tony van Dijk tegen De West. Een skalian is een soort boot waarop aan goud-winning wordt gedaan.
Vanwege de vele miljoenen die hiermee gemoeid gaan, doen medewerkers van de Belastingen en de commissie Ordening Goudsector (OGS) dit onder beveiliging van het Korps Politie Suriname (KPS).

VP-10-04-2014

 

Suriname bij wereldtop-4 grootste religieuze diversiteit 9-04-2014

Suriname bij wereldtop-4 grootste religieuze diversiteit 9-04-2014

Suriname neemt mondiaal bezien de vierde plaats in van landen met de grootste religieuze diversiteit. Dit blijkt uit de enkele dagen geleden vrijgekomen geactualiseerde Religious Diversity Index (RDI) van het Pew Research Center. In deze index van 232 landen is nader onderzoek gedaan naar de religieuze fragmentatie van de bevolking in een land. Daarbij is onder meer het percentage belijders van acht grote wereldreligieën, waaronder het Boeddhisme, Christendom, Hindoeïsme, Jodendom en het Moslimgeloof in beschouwing genomen.

VP-09-04-2014

Politie bang dat criminelen slimmer worden 8-4-2014

Politie bang dat criminelen slimmer worden

door Melissa Achthoven

Toppers bij het Korps Politie Suriname (KPS) vrezen dat criminelen voorzichtiger en slimmer kunnen worden naar gelang de politie  de be-schikking krijgt over betere technieken om de criminali-teit te beteugelen. Als het aan  de inspecteurs Patrick Tjin Liep Shie en Carl Ce-derboom, respectievelijk hoofd en onderhoofd van de Forensische Opsporings-dienst, lag, dan was er geen publiciteit gegeven aan de nieuwe aanwinst van deze dienst: een Automatic Fin-gerprint System (AFIS).  VP-08-04-2014

Nabestaanden eisen hervatting vervolging alle 8 decemberverdachten – 7-04-2014

Nabestaanden eisen hervatting vervolging alle 8 decemberverdachten

De nabestaanden van de vijftien slachtoffers van het bloedbad van 8 december 1982 in het Fort Zeelandia hebben vandaag aan de Krijgsraad gevraagd om niet alleen de zaak tegen ver-dachte Edgar Ritfeld te hervatten, maar ook de respectieve zaken tegen alle andere 24 verdachten inclu-sief hoofdverdachte Desiré Boutere opnieuw op te pakken.

VP-07-04-2014

Guyana vanwege “Tigri” uit mijnbouwconferentie 5-4-2014

Guyana vanwege “Tigri” uit mijnbouwconferentie 5-4-2014

De Guyanese minister van Natuurlijke Hulpbronnen Robert Persaud heeft giste-ren in het Guyanese parle-ment een Surinaamse uitno-diging voor participatie in de eerste editie van de Surina-me International Mining, Energy & Petroleum (Suri-mep) Conference and Exhi-bition faliekant afgewezen. Ons land zal medio juni het middelpunt zijn van de in-ternationale mijn -, energie – en petroleumindustrie, waar-bij het Ministerie van Na-tuurlijke Hulpbronnen op-treedt op als facilitator en de gerenommeerde business to business  event organizer AmeTrade de organisator is van het driedaagse sympo-sium met presentaties en debatten over duurzame ex-ploitatie van Surinaamse rijkdommen. VP-05-04-2014

Toenemende bezorgdheid over dengue en chikungunya 4-04-2014

Toenemende bezorgdheid over dengue en chikungunya 4-04-2014

Er is een toenemende be-zorgdheid over dengue en chikungunya, alsmede an-dere infectiedragende in-secten zoals malaria, leishmaniasis en filaria, in de regio en de wereld. Dit blijkt uit regionale nieuwsberich-ten en het vandaag uitge-komen rapport “Dengue: Turning up the volume on a silent disaster”. In het kader van World Health Day op 7 april aanstaande wordt door zowel de World Health Organization (WHO) als het Bureau voor Openbare Ge-zondheidszorg (BOG) ge-waarschuwd dat een kleine insectenbeet grote gevolgen kan hebben.VP-04-04-2014

Assuria autoverzekering thans valide in Guyana 3-04-2014

Assuria autoverzekering thans valide in Guyana 3-04-2014

De verzekeringsmaatschap-pij Assuria NV heeft in ver-band met haar 23-jarig be-staan en twee jaar Assuria General (GY) Inc. per heden de tweelandendekking ver-keerspolis gelanceerd. Met deze unieke dienstverlening is het gemak van verzekeren verhoogd, daar bij het af-sluiten van een verzekering, die geldig is in Suriname en Guyana er bovendien geen extra kosten in rekening worden gebrachtVP-03-04-2014

#

#
#
#
#