#


Suriname scoort middelmatig in Human Development Index 2013 24-7-2014

Suriname scoort middelmatig in Human Development Index 2013 24-7-2014

Suriname scoort ook dit jaar middelmatig voor wat betreft de menselijke ontwikkeling, en staat van de 187 naties op posi-tie 100 genoteerd in de Human Development Index 2013 van het vandaag uitgebrachte Human Development Report (HDR) 2014 van het United Nations Development Pro-gramme (UNDP). Ten opzichte van het HDR 2013 is wel een lichte progressie geboekt, daar in de HDI 2012 plek 105 in de landenindex werd behaald en de HDI-waarde dit keer is gestegen van 0,684 naar 0,705. Deze index van de menselij-ke ontwikkeling van de Verenigde Naties meet voornamelijk armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting in een bepaald land of gebied. Noorwegen voert ook dit keer de lijst aan, gevolgd door Australië en de VS.

VP-24-07-2014

Ambivalente houding tegen kwikdampgevaar en sluipende ramp 23-7-2014

Ambivalente houding tegen kwikdampgevaar en sluipende ramp 23-7-2014

Bij beleidsmakers is een ambivalente houding manifest, niet-tegenstaande het feit dat zij al geruime tijd kennis dragen van de alarmerend torenhoge uitstoot van kwikdampen in de bin-nenstad van Paramaribo en de sluipende gezondheidsramp die Suriname te wachten staat, die bovendien van ongekende omvang zal zijn. Deze kritiek werd meerdere malen geuit door diverse geschokte toehoorders bij de inleiding die de universiteitsdocent ir. Dennis Wip gisteravond in de KKF- conferentiezaal verzorgde over de mate van kwikvervuiling in onze binnenstad. Overheidsfunctionarissen hebben in de loop der jaren een halfslachtige houding aangenomen met betrekking tot het aan banden te leggen van kwikgebruik, alsook goudzoekers en goudsmederijen gedoogd en geac-commodeerd.

VP-23-07-2014

JusPol dumpt drie kandidaat-rechters uit RAIO 22-07-2014

JusPol dumpt drie kandidaat-rechters uit RAIO 22-07-2014

Het Ministerie van Justitie en Politie heeft drie personen die, de 5-jarige studie Rechterlijke Ambtenaren In Oplei-ding (RAIO) zo goed als af hadden, naar huis gestuurd. Op het ministerie wordt geheimzinnig gedaan over de in-greep. Alle deuren waren gesloten toen De West aanklopte voor informatie. Ook JusPol-directrice Inez Huizen- Sedney onthield zich van commentaar. Maar ondertussen hebben andere hoge functionarissen op het departement bevestigd dat de drie personen zijn bedankt. VP-22-07-2014

Wayana en Trio ketsen categorisch aanleg wegen en stuwdammen af 21-07-2014

 

Wayana en Trio ketsen categorisch aanleg wegen en stuwdammen af 21-07-2014

VP-21-07-2014
Wayana en Trio van de zuidelijk gelegen inheemse dorpen Apetina, Palumeu en Tepu verwerpen categorisch de  aanleg van wegen en stuwdammen in hun woongebieden die geschetst worden in projecten als IIRSA, Arco Norte en Tapajai. Dit is kort samengevat de kern van het boekwerk ‘Stuwdammen en wegen in het Surinaamse binnenland : gevolgen voor Wayana en Trio’ dat recentelijk is uitgekomen op initiatief en onder redactie van de Nederlandse stichting Planet Trails. Met name tegen het Tapajai hydroproject, dat door presidentiële interventie tijdelijk in de ijskast is gezet en dat expansie beoogt van het opwekkingsvermogen uit het Brokopondo stuwmeer door middel van de omleiding van de Tapanahonyrivier, is van Noord-Oost tot Zuid-Oost Suri-name eensluidend hevig verzet gekomen.

 

Vizier op miljarden uit samenwerkingskader China-Celac 19-7-2014

Vizier op miljarden uit samenwerkingskader China-Celac 19-7-2014

Suriname heeft het vizier gericht op het door China geïnitieerde “1 +3 +6” samenwerkingskader dat de econo-mische en commerciële banden tussen de Aziatische reus en de Latijns-Amerikaanse en Caribische economieën naar een historisch hoogtepunt moeten tillen. Dit was de rode draad van de persconferentie die president Desiré Bouterse vanmiddag gaf in verband met zijn recente bezoek aan de BRICS-conferentie in Brazilië. VP-19-07-2014

Staatsolie debuteert “op eigen risico” met olieboring in zee 18-7-2014

Staatsolie debuteert “op eigen risico” met olieboring in zee

Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is trots op de Staatsolie Maatschappij Suriname NV. De maatschap-pij heeft alles al in kannen en kruiken om voor het eerst op eigen risico near-shore exploratieboringen te verrichten in het gebied Blok 4, voor de kust van Saramacca. En hoewel Hok lovend is over de voortreffelijke prestaties van Staats-olie aan land en beseft dat dit project maar 12 tot 25% kans heeft om op rendabel winbare aardolie te stuiten, vindt hij: ,,Op een dag moet je het zelf doen!”

VP-18-07-2014

Monetaire reserves wederom met miljoenen geslonken 17-7-2014

Monetaire reserves wederom met miljoenen geslonken 17-7-2014

De monetaire reserves van Suriname,die tussen maart en mei 2014, omgerekend, met circa SRD 200 miljoen waren geslonken, zijn de vorige maand verder geslonken met US$ 10 miljoen. Dit blijkt bij nadere bestudering van statis-tieken op de website van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) die gisteren werden geactualiseerd. De binnenlandse en buitenlandse staatsschuld zijn voorts redelijk stabiel gebleven, maar ze zijn nog altijd vrij fors ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product (BBP), namelijk respec-tievelijk SRD 1523 miljoen (9,2 % BBP) en US$ 1 miljard (20,3 % BBP).  VP-17-07-2014

Belfort roept slachtoffers huiselijk geweld op aangifte te doen 16-7-2014

Belfort roept slachtoffers huiselijk geweld op aangifte te doen 

Minister Edward Belfort van Justitie en Politie roept de slachtoffers van huiselijk geweld op om niet te schromen van deze handeling aangifte te doen, want zo hoort het niet. Om talrijke redenen doen dergelijke slachtoffers  geen aangifte, omdat ze niet uit huis gezet willen worden, of het slachtoffer heeft geen andere plek om haar intrek te nemen als ze uit huis gezet wordt. In het kader van de aanpak van huiselijk geweld werd er hedenmorgen een workshop gehouden in de Congreshal. Tijdens deze workshop werd het Nationaal Beleidsplan Structurele Aanpak Huiselijk Geweld 2015-2017 gepresenteerd. Het doel van dit plan  is om huiselijk geweld terug te dringen en te voorkómen.

VP-16-07-2014

Urbanisatiegraad Suriname koerst naar 70 procent 15-07-2014

Urbanisatiegraad Suriname koerst naar 70 procent

De urbanisatiegraad van Suriname vertoont elk jaar een stij-gende lijn en koerst naar 70 procent. Dit blijkt uit het vorige week uitgekomen rapport ‘World Urbanization Prospects: The 2014 Revision’ van de VN-afdeling Department of Eco-nomic and Social Affairs. In 1950 kende ons land een urba-nisatiegraad van 46,9%, die sindsdien alleen maar is opgelo-pen. In 1990 woonden 267.000 burgers in de urbane streken, en in 2014 liep dit aantal op naar 359.000 en wordt de urba-nisatiegraad thans geraamd op 66%. In 1995 was de urbani-satiegraad 62,5%, in 2000 64,9%, in 2005 67,2% en in 2010 69,3%.

VP-15-07-2014

Importvolume uit Duitsland zwelt fors aan met 62% 14-07-2014

Importvolume uit Duitsland zwelt fors aan met 62%

Het importvolume uit Duitsland is in 2013 fors gestegen tot US$ 47,6 miljoen, ofte wel 62 procent meer ten opzichte van 2012, toen de economische reus en motor van het Europese continent nog voor US$ 29,3 miljoen naar ons land exporteerde. Dit blijkt uit recente geactualiseerde handelsstatistieken tussen beide landen. In 2009, 2010 en 2011 ging het om Duitse exportvolumes naar ons land van respectievelijk US$ 23,3 miljoen, US$ 30,4 miljoen en US$ 29,9 miljoen. Duitsland is de laatste jaren een steeds belangrijkere top-10 handelspartner geworden van Suriname en ook in omgekeerde richting werd er volgens de laatst beschikbare data zo’n US$ 14,5 miljoen door ons land uitgevoerd.

VP-14-07-2014

#

#
#
#
#