#


Kabinet weer op volle sterkte 23-04-2014

 Kabinet weer op volle sterkte 23-04-2014


Het Kabinet Bouterse – Ameerali is weer compleet. President Desiré Bouterse heeft vanmorgen tijdens een groots opgezette ceremonie in een bomvolle Congreshal Soerish Algoe, Edmund Lei-lis en Don Tosendjojo beëdigd tot respectievelijk minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Binnenlandse Zaken (BiZa) en Handel en Industrie (HI). Tevens werd Djoemadie Kasanmoesdiran beëdigd tot onderminster van LVV en werd Remy Pollack inge-zworen als districtcommis-saris van Commewijne.
VP-23-04-2014

​ KLM bestendigt 75 jaar hechte relatie met Suriname 22-04-2014

 

 KLM bestendigt 75 jaar hechte relatie met Suriname 22-04-2014

De Koninklijke Luchtvaartmaatschappij (KLM) zal in verband met 75 jaar lijndienst  naar Suriname de hechte relatie met het Surinaams reizigerspubliek bestendigen en enkele speciale acties rond de herdenking van de Bigi Yari lanceren. Dit werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens een ontmoeting met de pers in het Wyndham Garden hotel. De huidige Boeing 747 die ingezet wordt op de route Amsterdam-Paramaribo vice versa zal die trouw blijven onderhouden en het Surinaams reispubliek mag rekenen op continue verbetering van de dienstverlening.

VP-22-04-2014

 

 

Hakrinbank uitermate robuust en vitaal in bancair spectrum 19-04-2014

Hakrinbank uitermate robuust en vitaal in bancair spectrum 19-04-2014

De naamloze vennootschap Handels-, Krediet- en Indus-triebank (Hakrinbank n.v.) heeft haar uiterst solide po-sitie in het bancair landschap weten te consolideren en een geduchte vitaliteit in het hedendaagse technologische tijdperk aan de dag weten te leggen. Dit bleek vanmiddag uit het exclusieve marathon-interview dat een redactielid van De West had met de al-gemeen directeur van deze gerenommeerde bankinstel-ling, drs. Jim Bousaid, en operations directeur drs. Ge-rardus Raghoenath. VP-19-04-2014

Bouterse neemt leiding NDP-Saramacca over 17-04-2014

Bouterse neemt leiding NDP-Saramacca over 17-04-2014

President Desiré Bouterse heeft gisteren in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), de leiding van de partijafdeling Saramacca tijdelijk naar zich toe getrokken. Dat gebeurde gisteravond tijdens een goed bezochte vergadering te Groningen in het plaatselijke NDP-centrum. De bijeenkomst was speciaal belegd om een nieuwe poging te doen tot verzoening van de twee groepen,die al maanden op gespannen voet met elkaar leven binnen de subafdeling.

VP-17-04-2014

Massagesalons en seksindustrie in vizier Belastingdienst 16-04-2014

Massagesalons en seksindustrie in vizier Belastingdienst 16-04-2014

De Belastingdienst heeft de gehele seksindustrie met haar vele massagesalons in het vizier. Dit verneemt de redactie van De West van de directeur der Belastingen Cornelis (Tony) Van Dijk. Er wordt reeds opgetreden, beklemtoont van Dijk. De Belastingdienst heeft geen moreel oordeel over de activiteiten die plaatsvinden en of zaken al dan niet legaal geschieden, maar kijkt alleen of er inkomen wordt geno-ten. Voorts gaan velen er van uit  dat pas als er winst wordt gemaakt, men zich moet wenden tot de Belasting-dienst, hetgeen onjuist is. Zodra inkomsten worden gegenereerd, dient men alle verdiensten op te geven. “Voor de Belasting-dienst is het niet van belang of iets legaal dan wel illegaal is. VP-16-04-2014

 

 

President onderhandelt niet met NS 15-04-2014

President onderhandelt niet met NS 15-04-2014

,,Tot nu toe heeft de presi-dent ons niet geroepen om te onderhandelen. Niemand heeft ons benaderd.” Zo rea-geert de parlementariër Premdew Lachman van Nieuw Suriname (NS) van-middag in een gesprek met De West. Hij zegt dat de achterban van de partij ervan baalt alle informatie over de nieuwe politieke ontwikke-lingen via de media te moe-ten volgen. VP-15-04-2014

Bouterse “schopt” PL uit coalitie 14-04-2014

Bouterse “schopt” PL uit coalitie 14-04-2014

Door redactie De West

Het hing al geruime tijd in de lucht, maar de kogel ging eerst vanmiddag door de kerk. Pertjajah Luhur (PL), de partij van Paul Somo-hardjo, maakt niet langer deel van de coalitie. De partijleider werd vandaag door president en coalitie-leider Desiré Bouterse ont-boden en per brief bedankt voor zijn aandeel in de coalitie. Bouterse zou hem al maanden niet meer ver-trouwen. De scheuring in de coalitie werd manifest na de zoveelste mislukte poging De Nationale Assemblee (DNA) een vergadering te laten beleggen.  VP-14-04-2014

Parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings – Simons (m) uit haar bezorgdheid tegenover coalitiegenoten in De Nationale Assemblee. Wegens spanningen binnen de coalitie verlenen leden van PL al geruime tijd geen quorum. Coalitieleider en president Desiré Bouterse, die dit niet langer kon aanzien, heeft PL met onmiddellijke ingang uit de coalitie gezet. (foto: Johan de Randamie)

 

​ Bijkans 50% export rondhout naar China 12-04-2014

Bijkans 50% export rondhout naar China 12-04-2014

VP-12-04-2014 

Ruim 47% van de export van Surinaams rondhout gaat naar China, terwijl 82% van het exportvolume  van het rondhout naar Azië wordt verscheept. Dit blijkt uit recente bosbouwstatistieken over de productie en export van hout en houtproducten van de Stichting voor Bosbe-heer en Bostoezicht (SBB) van het Directoraat Bos-bouw Economische Diens-ten. De productie van rond-hout in het eerste halfjaar van 2013 is overigens vrij-wel stabiel gebleven ten op-zichte van dezelfde periode in 2012.

 

 

Nieuwe politieke partij heet Baasa 11-04-2014

Nieuwe politieke partij heet Baasa 11-04-2014

Het wordt drukker in poli-tiek Suriname. Een nieuwe politieke partij dient zich aan. De naam luidt “Baasa”, Aukaans voor “omhelzen”/ “omhelzing”. De naam is, al-dus de oprichters, gelijk een oproep aan de totale ge-meenschap een eenheid te vormen en elkander te om-helzen en de gelederen te sluiten, een oproep die dub-bel zou gelden voor Marrons en Inheemsen. Het oprich-tingsbestuur wordt aange-voerd door voorzitter Nico-laas Prisierie.

VP-11-04-2014

Acties tegen skalians gaan door 10-4-2014

Acties tegen skalians gaan door 10-4-2014

door Chris Bakker

De acties tegen skalian hou-ders die niet voldoen aan hun betalingsverplichtingen tegenover de Belastingdienst gaan door. Dat zegt de directeur der Belastingen Tony van Dijk tegen De West. Een skalian is een soort boot waarop aan goud-winning wordt gedaan.
Vanwege de vele miljoenen die hiermee gemoeid gaan, doen medewerkers van de Belastingen en de commissie Ordening Goudsector (OGS) dit onder beveiliging van het Korps Politie Suriname (KPS).

VP-10-04-2014

 

#

#
#
#
#