#


Corruptiebestrijding vergt grensoverschrijdende aanpak 30-7-2014

Corruptiebestrijding vergt grensoverschrijdende aanpak  30-7-2014

De bestrijding van onoirbare praktijken binnen het openbaar bestuur, zoals integriteitschending, misbruik van publieke macht of positie voor oneigenlijke doelen en of eigen gewin, fraude, diefstal, belangenconflicten, favoritisme en nepotis-me vergt een grensoverschrijdende aanpak. Dit kwam naar voren tijdens de inleidingen die professor dr. Leo Huberts, hoogleraar Integriteit aan de Vrije Universiteit van Amster-dam en assembléevoorzitter drs. Jennifer Geerlings–Simons vanmorgen hielden bij de lezing “Integriteit binnen het Openbaar Bestuur”, die georganiseerd werd door de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

Positieve beoordeling Suriname in Religious Freedom Report 29/7/2014

 

Positieve beoordeling Suriname in Religious Freedom Report 29/7/2014

De beleving van de vrijheid van godsdienst in Suriname kan als optimaal worden aangemerkt. Dit kan gedestilleerd wor-den uit de bevindingen van het United States Department of State, dat gisteren het International Religious Freedom Re-port (IRFR) 2013 heeft uitgebracht. In het rapport wordt ge-meld, dat er geen religieuze incidenten van enigerlei aard in de afgelopen periode in Suriname zijn geweest en dat de Amerikaanse ambassade door middel van bijzondere bij-eenkomsten toenadering tot diverse religieuze groepen heeft gezocht. Er waren, in tegenstelling tot vele andere landen, geen meldingen van maatschappelijke misstanden of discri-minatie op basis van religieuze overtuiging, geloof of praktijk.

VP-29-07-2014 

 

Nieuw tijdperk Fernandes Autohandel met VW showroom ingeluid 26-7-2014

Nieuw tijdperk Fernandes Autohandel met VW showroom ingeluid 26-7-2014

VP-26-07-2014

Fernandes Autohandel heeft precies twee weken na de officiële herintroductie van het automerk Volkswagen en de complete renovatie van de autoshowroom bij het hoofd-kwartier aan de Keizerstraat, gistermiddag de Grand Opening van de VW showroom verricht. Op 11 juli vonden nog plechtigheden plaats rond de lancering van de eerste Volkwagen Amarok bedrijfsvoertuigen, maar met de opening van de nieuwe VW showroom  zullen naast pick-ups, ook bestelbusjes worden aangeboden en is het zelfs de bedoeling dat een compleet nieuw tijdperk ingezet wordt voor Fernandes Autohandel met de komst in 2015 van de Volkswagen personenwagenlijn met modellen als Golf, Polo, Tiguan en Touareg.

Taken weggelegd voor waarborgen voedselveiligheid 25-07-2014

Taken weggelegd voor waarborgen voedselveiligheid 25-07-2014

Er is enorm veel werk aan de winkel voor het imple-menteren van het door het Surinaams Standaarden Bureau  ingesteld technisch voorschrift ‘Basishygië-ne en voedselveiligheid voor brood- en banketprodu-centen in Suriname’. Dit bleek vanmorgen tijdens de uitreiking van certificaten aan medewerkers van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en de Bestuursdienst die een training tot ‘inspecteur’ verzorgd hebben gekregen om het Standaarden Bureau ondersteuning te bieden bij de implementatie van het technisch voorschrift.

VP-25-07-2014

Suriname scoort middelmatig in Human Development Index 2013 24-7-2014

Suriname scoort middelmatig in Human Development Index 2013 24-7-2014

Suriname scoort ook dit jaar middelmatig voor wat betreft de menselijke ontwikkeling, en staat van de 187 naties op posi-tie 100 genoteerd in de Human Development Index 2013 van het vandaag uitgebrachte Human Development Report (HDR) 2014 van het United Nations Development Pro-gramme (UNDP). Ten opzichte van het HDR 2013 is wel een lichte progressie geboekt, daar in de HDI 2012 plek 105 in de landenindex werd behaald en de HDI-waarde dit keer is gestegen van 0,684 naar 0,705. Deze index van de menselij-ke ontwikkeling van de Verenigde Naties meet voornamelijk armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting in een bepaald land of gebied. Noorwegen voert ook dit keer de lijst aan, gevolgd door Australië en de VS.

VP-24-07-2014

Ambivalente houding tegen kwikdampgevaar en sluipende ramp 23-7-2014

Ambivalente houding tegen kwikdampgevaar en sluipende ramp 23-7-2014

Bij beleidsmakers is een ambivalente houding manifest, niet-tegenstaande het feit dat zij al geruime tijd kennis dragen van de alarmerend torenhoge uitstoot van kwikdampen in de bin-nenstad van Paramaribo en de sluipende gezondheidsramp die Suriname te wachten staat, die bovendien van ongekende omvang zal zijn. Deze kritiek werd meerdere malen geuit door diverse geschokte toehoorders bij de inleiding die de universiteitsdocent ir. Dennis Wip gisteravond in de KKF- conferentiezaal verzorgde over de mate van kwikvervuiling in onze binnenstad. Overheidsfunctionarissen hebben in de loop der jaren een halfslachtige houding aangenomen met betrekking tot het aan banden te leggen van kwikgebruik, alsook goudzoekers en goudsmederijen gedoogd en geac-commodeerd.

VP-23-07-2014

JusPol dumpt drie kandidaat-rechters uit RAIO 22-07-2014

JusPol dumpt drie kandidaat-rechters uit RAIO 22-07-2014

Het Ministerie van Justitie en Politie heeft drie personen die, de 5-jarige studie Rechterlijke Ambtenaren In Oplei-ding (RAIO) zo goed als af hadden, naar huis gestuurd. Op het ministerie wordt geheimzinnig gedaan over de in-greep. Alle deuren waren gesloten toen De West aanklopte voor informatie. Ook JusPol-directrice Inez Huizen- Sedney onthield zich van commentaar. Maar ondertussen hebben andere hoge functionarissen op het departement bevestigd dat de drie personen zijn bedankt. VP-22-07-2014

Wayana en Trio ketsen categorisch aanleg wegen en stuwdammen af 21-07-2014

 

Wayana en Trio ketsen categorisch aanleg wegen en stuwdammen af 21-07-2014

VP-21-07-2014
Wayana en Trio van de zuidelijk gelegen inheemse dorpen Apetina, Palumeu en Tepu verwerpen categorisch de  aanleg van wegen en stuwdammen in hun woongebieden die geschetst worden in projecten als IIRSA, Arco Norte en Tapajai. Dit is kort samengevat de kern van het boekwerk ‘Stuwdammen en wegen in het Surinaamse binnenland : gevolgen voor Wayana en Trio’ dat recentelijk is uitgekomen op initiatief en onder redactie van de Nederlandse stichting Planet Trails. Met name tegen het Tapajai hydroproject, dat door presidentiële interventie tijdelijk in de ijskast is gezet en dat expansie beoogt van het opwekkingsvermogen uit het Brokopondo stuwmeer door middel van de omleiding van de Tapanahonyrivier, is van Noord-Oost tot Zuid-Oost Suri-name eensluidend hevig verzet gekomen.

 

Vizier op miljarden uit samenwerkingskader China-Celac 19-7-2014

Vizier op miljarden uit samenwerkingskader China-Celac 19-7-2014

Suriname heeft het vizier gericht op het door China geïnitieerde “1 +3 +6” samenwerkingskader dat de econo-mische en commerciële banden tussen de Aziatische reus en de Latijns-Amerikaanse en Caribische economieën naar een historisch hoogtepunt moeten tillen. Dit was de rode draad van de persconferentie die president Desiré Bouterse vanmiddag gaf in verband met zijn recente bezoek aan de BRICS-conferentie in Brazilië. VP-19-07-2014

Staatsolie debuteert “op eigen risico” met olieboring in zee 18-7-2014

Staatsolie debuteert “op eigen risico” met olieboring in zee

Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) is trots op de Staatsolie Maatschappij Suriname NV. De maatschap-pij heeft alles al in kannen en kruiken om voor het eerst op eigen risico near-shore exploratieboringen te verrichten in het gebied Blok 4, voor de kust van Saramacca. En hoewel Hok lovend is over de voortreffelijke prestaties van Staats-olie aan land en beseft dat dit project maar 12 tot 25% kans heeft om op rendabel winbare aardolie te stuiten, vindt hij: ,,Op een dag moet je het zelf doen!”

VP-18-07-2014

#

#
#
#
#