#


SRD 61 miljoen voor uitbreiding studiefinanciering 28-01-2015

SRD 61 miljoen voor uitbreiding studiefinanciering 28-01-2015

door Willemijn Dekker

Op de staatsbegroting is SRD 61 miljoen vrijgemaakt voor het uitbreiden van de studiefinanciering. Vanaf komend collegejaar is het mogelijk om alle studenten van HBO en verschillende MBO instellingen, te financieren tijdens hun studie. Dit kwam vanmorgen naar voren tijdens een persconferentie op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. “Ook voor studeren in het buitenland is de faciliteit gecreëerd om deze studies te financieren. Voor studenten die in Nederland willen gaan studeren, zal de overheid garant staan en de borgsom van 10.000 euro betalen”, geeft Ashwin Adhin, minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, aan. Voorts kunnen studenten tot maximaal SRD 875 lenen bij de overheid. Naast de doelgroepverruiming is er nu ook de mogelijkheid om collegegeld gefinancierd te krijgen. “We zijn intussen ook gestart met het faciliteren van onze studenten om ook studiemateriaal te bekostigen”, zegt Wonnie Boedhoe, directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank. Bij het aanvragen van de lening moet de student echter wel aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de student, bij studie in het buitenland, na afronding terug naar Suriname komen. De student heeft na het afronden van de studie een bepaalde tijd om de lening af te betalen. “We hanteren een factor van 2,5 keer de normale studieperiode, plus nog een jaar extra”, zegt Boedhoe. “Direct na de studie geven we de student een jaar de ruimte om aan een baan te komen. De student betaalt 4% rente op jaarbasis. In principe betaalt de student 100% terug, tenzij ze presteren. Als de student gemiddeld met een 7,5 afstudeert, hebben ze in ieder geval de rente kwijtschelding plus nog een kwijtschelding van een gedeelte van de lening”, legt Boedhoe uit.

Open Universiteit

Tijdens de persconferentie kwam ook de Open Universiteit weer ter sprake. Minister Adhin heeft een bezoek aan India gebracht en heeft aldaar meerdere gesprekken gehad met de Indira Gandhi National Open University te New Delhi. “Het is de bedoeling dat we met de Open Universiteit gaan starten”, zegt Adhin. “De Indira Gandhi National Open University is bereid geweest om ons de concept statuten en procedures mee te geven en men wacht nu op Suriname voor het startsein.” De Open Universiteit heeft een verscheidenheid aan disciplines die ze online aanbieden. De voordelen van deze universiteit zijn, volgens Adhin,dat men op alle gewenste tijden in kan stappen bij een module, ongeacht leeftijd. Daarbij zijn de kosten ook erg laag. “In principe wordt het hoger onderwijs nu open gegooid voor iedereen die een hoger onderwijs degree ambieert”, aldus Adhin.
VP-28-01-2015

SRD 61 miljoen voor uitbreiding studiefinanciering 28-01-2015


* SRS in het ongelijk gesteld tegen Sasur


* Seminar afschaffing doodstraf


* Ontevreden Berg en Dal-medewerkers bedreigd met ontslag


* Eerste jeugdforum Canto

 

Kwantumsprong bilaterale relatie Suriname en India 27-01-2015

Kwantumsprong bilaterale relatie Suriname en India 27-01-2015

De bilaterale betrekkingen tussen Suriname en India, zullen in de nabije toekomst een kwantumsprong beleven. Dit bleek gisteravond tijdens de toespraak die Subashini Murugesan, ambassadrice van India in Suriname, hield ter gelegenheid van de 66ste Dag van de Republiek India. Muregesan, die optrad als gastvrouw tijdens een receptie van de Indiase ambassade, kondigde aan dat de Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Sushma Swaraj, de wens heeft uitgesproken dit jaar naar Suriname te willen komen. De ambassadrice sprak tevens de hoop uit dat dit bezoek binnen afzienbare tijd zal leiden tot een ontmoeting tussen de staatshoofden. De diplomate onderschreef de historische en vriendschappelijke bilaterale banden die gedurende 140 jaar zijn bestendigd, ze bracht voorts in herinnering dat het nieuwe jaar optimistisch is gestart. Deze maand werd na zeven jaar voor de vijfde keer een gezamenlijke commissievergadering in New Delhi gehouden, waarbij op hoog niveau is gedelibereerd over onder meer economische en handelsbetrekkingen, landbouw, gezondheid en educatie. Naast dit vruchtbaar overleg, is in dit prille jaar een US$ 50 miljoen kredietlijn aan de Surinaamse regering geaccordeerd, alsook subsidies van US$ 312.000 en US$ 170.000 respectievelijk aan het ’s Lands Hospitaal voor renovatie en uitbreiding en het Natin voor het upgraden van zijn faciliteiten. Voorts vertoeft momenteel een zeven man sterke delegatie van Hindustan Aeronautics Limited in ons land voor het assembleren en inspecteren van drie Chetak helikopters die eind februari officieel aan het ministerie van Defensie zullen worden overgedragen.
Muregesan haalde ook aan meer bewustzijn onder Surinaamse staatburgers te willen creëren om te participeren in trainingsprogramma’s die de Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) biedt voor de bancaire, financiële, telecommunicatie en ICT-sector. Tevens wees ze op de substantiële groei van de bilaterale handel in de laatste twee jaar. In 2011/2012 ging het om een bedrag van US$ 15 miljoen, in 2013/2014 om US$ 37 miljoen, en voor wat betreft de periode april-oktober 2014 gaat het om US$ 13 miljoen. In dit verband is door beide landen de behoefte onderkend dat er binnenkort voor het eerst een joint business council meeting moet worden gehouden, zodat er meer handelsmogelijkheden gecreëerd worden en de handelsstroom tussen beide landen naar een veel hoger niveau wordt getild.

 BP, PBP en SEEKA vormen ANC

 

 Jaarlijks 200 baby’s doodgeboren

 

DA91 klaar voor verkiezingen

 

 

 

 

NDP weigert ABOP-verzoek voor blokvorming 26-01-2015

NDP weigert ABOP-verzoek voor blokvorming 26-01-2015


De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), had graag willen samenwerken met de Nationale Democrati-sche Partij (NDP), maar dat is niet gelukt. De twee partijen vormen nu samen de coalitie. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk, heeft vorige week donderdag aan journalisten ge-zegd dat zijn partij een aanzoek heeft gedaan: ‘… maar u weet het. Jij wilt, maar als de tegenpartij niet wil, dan ga je dat niet kunnen doen. Maar onze eerste optie was een directe samenwerking met de NDP’.
Volgens de ABOP zou de NDP niet te vinden zijn voor een samenwerking met de ABOP om gezamenlijke lijsten in te dienen bij de verkiezing van leden van De Nationale Assem-blee op 25 mei aanstaande. De partij van president Desiré Bouterse zou hebben laten doorschemeren wel iets te voelen voor een coöperatie op het niveau van ressort- en districtsraadsleden.
Brunswijk zag de ontwikkelingen in de oppositie en zag hoe de zeven oppositiepartijen zich bundelden in de V7. Als reactie daarop had hij gehoopt op een blokvorming met zijn coa-litievriend Bouterse, maar daar komt dus niets van terecht.
Een andere optie was om samen te werken met Pertjajah Lu-hur (PL), de partij van zijn persoonlijke vriend Paul Somo-hardjo. Maar ook daarvan zal niets terechtkomen. Brunswijk laat blijken het enigszins erg te hebben gevonden dat de PL zich heeft aangesloten bij de V7. Hij zei zelfs dat ‘Somo’ zich te vroeg heeft vastgeklampt aan de anderen. De PL maakte echter ook deel uit van de coalitie waarin Brunswijk nog met Bouterse zit.
Toen de PL eruit stapte, was onder meer ook de partij van Brunswijk verweten een dubbele rol te hebben ge-speeld in de samenwerking.
ABOP staat er vooralsnog alleen voor. Aanvankelijk vormde partij samen met Seeka van Paul Abena en Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) van Cel-cius Waterberg, A Combina-tie (AC). De BEP stapte halverwege het kabinet uit AC en daarmee ook uit de coalitie. De BEP vond Brunswijk te dictatoriaal. Daarnaast zou ABOP een onderonsje hebben gespeeld met de NDP om BEP weg te werken om zo meer invloed te krijgen. Nu is het ook onzeker of Seeka nog bij ABOP hoort. Baasa, een afsplitsing van Seeka, hoeft ook niet te rekenen op een verbond met ABOP.
Met of zonder partners, Brunswijk gelooft in een sterke positie na de verkiezingen. Hij denkt dat de volgende regering niet van de grond komt zonder zijn partij. De ABOP zou volgens Brunswijk sterk genoeg zijn om alle (10) zetels in het binnenland in de wacht te slepen.

 

 

Surinaamse kinderen bovenmatig blootgesteld aan mishandeling 24-1-2015

Surinaamse kinderen bovenmatig blootgesteld aan mishandeling  24-1-2015

Surinaamse kinderen worden ten opzichte van de meeste van hun buitenlandse leeftijdgenoten, bovenmatig blootgesteld aan mishandeling. Ons land kent daarenboven een hoog percentage van kinderen die een extreme mate van fysieke en psychologische agressie te verduren hebben. Dit werd vandaag door diverse sprekers onderkend tijdens de studiedag die de Stichting Weid Mijn Lammeren met medewerking van het Korps Politie Suriname hield, waarbij werd ingegaan op diverse aspecten van kindermishandeling en (seksueel) misbruik en er tevens op interactieve wijze ( vragenrondes, toneel, gespreksgroepen) kennisoverdracht plaatsvond. De stichting brengt onder de aandacht dat de ervaring leert dat kindermishandeling (waaronder ook verwaarlozing) alsook kindermisbruik, voorkomen in alle lagen en groepen van elke samenleving. Kinderen zijn vanwege hun gebrekkige woordenschat en kwetsbare afhankelijkheid, vaak weerloze slachtoffers. Het is daarom van groot belang dat betrokken volwassenen, zoals leerkrachten, kinderwerkers en crècheleidsters, opmerkzaam zijn en signalen weten op te vangen, zodat eventuele hulpverlening op tijd wordt geboden. Het is van cruciaal belang dat we samen proberen te voorkomen dat kinderen in ons land worden mishandeld of verwaarloosd.  “Want mishandeling gebeurt nog veel te vaak. Denk bijvoorbeeld aan het recente vermoedelijke geval van  het 2-jarig jongetje in Commewijne dat zodanig werd mishandeld dat hij kwam te overlijden”, wordt beklemtoond. In het in september vorig jaar uitgekomen rapport ‘Hidden in plain sight: A statistical analysis of violence against children’ van het United Nations Children’s Fund (UNICEF), werd in een groot aantal tabellen waarin de cijfers over lijfstraffen aan kinderen, seksueel misbruik van kinderen en perceptie van kindermishandeling zijn verwerkt, aan ons land een toppositie toebedeeld. Erg schrijnend is de constatering dat 87% van onze kinderen tussen 2 en 4 jaar, 87% van de kinderen tussen 5 en 9 jaar en 85% van de kinderen tussen 10 en 14 jaar deze vorm van agressie in de afgelopen maand hebben meegemaakt. Een groot aantal kinderen wordt geconfronteerd met geweld, uitbuiting en misbruik op scholen, thuis of in instituten, hetgeen gestaafd wordt door het UNICEF. Thuis ondervindt 86% van de kinderen enige vorm van gewelddadige discipline, 60% fysieke straffen en voor wat betreft psychologische agressie, 82%. De kinderen worden voorts ook blootgesteld aan geweld van hun leeftijdsgenoten. Ruim 26% van de scholieren wordt gepest en 21% heeft te maken met ruzies, die in fysiek geweld uitmonden. Door het UNICEF wordt voorts expliciet aangetekend, dat relatief veel Surinamers een afwijkende attitude hebben voor wat betreft geweld tegen kinderen en het zogeheten ‘wifebeating’. Van de Surinaamse meisjes en vrouwen tussen 15 en 49 jaar acht 13% dit fenomeen in bepaalde situaties rechtvaardig en ziet eveneens 13% van de Surinaamse volwassenen fysieke lijfstraffen als een noodzakelijk kwaad. UNICEF bericht dat volwassenen met een lage economische status eerder te vinden zijn voor dergelijke lijfstraffen dan hun rijkere collega’s. “Evenals in Albanië, geloven veel Surinaamse respondenten uit de armste laag van de bevolking in de noodzaak van het fysiek straffen. Volwassenen uit het armste vijfde deel in Suriname zijn drie keer eerder dan volwassen uit het rijkste vijfde deel geneigd te zeggen dat fysieke straf noodzakelijk is voor het opvoeden van kinderen”, wordt gerapporteerd. 

VP-24-01-2015

Monetaire reserves onder druk vanwege terugval mijnbouwsector 23-1-2015

Monetaire reserves onder druk vanwege terugval mijnbouwsector 23-1-2015

De contributie van de mijnbouwsector aan de internationale reserves van Suriname bedroeg in 2014 slechts US$ 237 miljoen, terwijl het in 2013 en 2012 om respectievelijk  US$ 338 miljoen en US$ 525 miljoen ging. Er is sprake geweest van sterk verminderde inkomsten voor de overheid, waarbij met name de opbrengsten uit de ontginning van delfstoffen met meer dan 34% terugvielen. Dit kwam vanmiddag naar voren tijdens de toespraak van de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Gillmore Hoefdraad, op een nieuwjaarsreceptie die de moederbank hield in het Ramada Para-maribo Princess Hotel. Door de sterk teruggelopen exportopbrengsten en overheidsontvangsten was er een significant lagere toestroom van deviezen aan de monetaire reserves. Deze reserves, die in november naar een dieptepunt van US$ 604 miljoen waren gekelderd en de afgelopen maanden in een vrije val leken te zijn gekomen, zijn per ultimo december licht gestegen naar US$ 621,8 miljoen. Economen en politici houden de reserves nauwlettend in de gaten, omdat ze in relatief korte tijd zijn gekelderd van circa U$ 1 miljard naar zo’n US$ 600 miljoen.
Het is evident dat de monetaire reserves zwaar onder druk staan en dat er een dalende trend waarneembaar is, omdat er regelmatig op de valutamarkt geïntervenieerd moet worden door de moederbank. Het is algemeen bekend dat er een laag aanbod van Amerikaanse dollars is, wat te verklaren is door de heersende schaarste en grotere vraag bij handelaren, de prangende onzekerheid die er heerst en het verkwistend beleid van de regering. De governor erkende vanmiddag dat de dalende wereldmarktprijzen voor onze mijnbouwproducten, te weten goud, olie en aluinaarde, vorig jaar een enorme uitdaging betekenden. Het financieel beleid moest efficiënter gevoerd worden en sterker gericht op het aanpassen van de inkomsten aan de uitgaven. Niettegenstaande de tegenvallers in de mijnbouwsector, zien zowel CBvS-governor Hoefdraad als minister van Financiën, Andojo Rusland, goede vooruitzichten voor onze economie. Evenals Rusland wees Hoefdraad er op dat de Surinaamse economie de internationale economische crises heeft doorstaan en dat ons land een bovengemiddelde economische groei zal doormaken ten opzichte van landen in Zuid-Amerika en het Caribisch Gebied. “Wij hebben kunnen constateren dat de overheid een bezuinigingsbeleid heeft doorgevoerd dat vruchten heeft afgeworpen. We hebben geconstateerd dat de uitgaven in totaal met 10,5% zijn afgenomen, bij inkomsten die maar 5% groeiden. Door deze inspanning is het tekort, volgens de internationale methodologie van Government Finance Statisics, teruggebracht tot 4,6% van het bruto binnenlands product in 2014, tegenover 5,9% van het bbp in 2013; een verbetering van 1,3 procentpunten bbp. Bij gelijkblijvende ontvangsten zou de aanpassing in het gedrag van de overheid ongeveer 4% hebben bedragen”, aldus Hoefdraad. VP-23-01-2015

NDP’er Cheung als ‘eenpersoonfractie’ verder in DNA 22-01-2015

 

NDP’er Cheung als ‘eenpersoonfractie’ verder in DNA

 

VP-22-01-2015

Parlementariër Noreen Cheung, die zich allang niet meer prettig voelde in de gelederen van de Nationale Assembee (DNA), is vandaag officieel gestapt uit de Nationale De-mocratische Partij (NDP) en uit de coalitie. Ze heeft haar be-sluit in een brief aan DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Si-mons kenbaar gemaakt. Daarin schrijft ze: ‘Middels dit schrijven bericht ik u dat ik na ampele overwegingen heb be-sloten mij terug te trekken uit de fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) om de mij moverende redenen. Dienovereenkomstig voorgaande heb ik besloten een zelfstandige eenpersoonfractie te vestigen in voormelde Assem-blee.’
Afschriften van de brief zijn afgegeven aan alle fracties in het parlement. Ze heeft ondertussen officieel aan Simons ge-vraagd haar een nieuwe zitplek in het parlement toe te kennen waar zij zich waardig kan voelen. Het boterde al geruime tijd niet tussen Cheung en de NDP. De situatie werd nog erger nadat Cheung de afgelopen weken openlijk contacten heeft gemaakt en gesprekken heeft gevoerd met de oppositionele Pertjajah Luhur (PL).
Het is een publiek geheim dat ze al een deal heeft met PL-voorzitter Paul Somo-hardjo. De twee zouden verregaande gesprekken hebben gevoerd over een samenwerking bij de verkiezing van 25 mei aanstaande. De NDP-fractie heeft kort geleden ook al een deuk gehad met de bekendmaking van partijman Charles Phalad dat hij voortaan de Verenigde Hin-doestaanse Partij (VHP) steunt. Hij zou beu zijn van de gevallen van corruptie die zich maar opstapelen zonder dat de coalitie de bereidheid toont die te willen onderzoeken en de schuldigen te laten boeten.
Het formeel vertrek van Cheung werd vandaag be-kend terwijl het parlement in een huishoudelijke vergadering bezig was in aanloop op de openbare vergadering. De oppositie heeft Cheung verwelkomd aan de andere zijde van de tafel. Tijdens de openbare vergadering heeft Radjkumar Randjietsing (fractieleider Nieuw Front) Cheung gefeliciteerd met de gedurfde stap. Hij roemde haar ook voor de getoonde moed om haar besluit te nemen en daarachter te staan.
Het werd de eerste openbare vergadering van het parlement in maanden. Eerder werden de uitgeschreven vergaderingen steeds op het laatste moment geschrapt omdat ze wegens gebrek aan quorum geen voortgang konden vinden.

AGENDA AANGEPAST

De openbare vergadering van vandaag kon pas op steun rekenen nadat de coalitie had ingestemd met eisen van weerspannige parlementariërs om de agenda aan te passen. De DNA-voorzitter had steeds de omstreden conceptwet Constitutioneel Hof (CH) als prioritair punt op de agenda staan. De wet moet de basis vormen voor het opzetten van een CH als hoogste gerechtsorgaan met de bijzonderheid dat het be-staande wetten kan toetsten, eventueel op strijdigheid met de Grondwet. Tegenstanders van de wet vrezen dat de coalitie haast heeft om deze wet door het parlement te ja-gen met de bedoeling de eerder ook al omstreden Am-nestiewet nog meer kracht te geven. Het parlement heeft in 2012 de oude Amnestie-wet zodanig aangepast dat die ook van toepassing zou zijn op president Desiré Bouterse en op de vierentwintig mensen die samen met hem werden vervolgd voor de moord op vijftien critici van Bouterse in de-cember 1982, toen die nog legerleider was.
Bij het ter perse gaan van deze editie was de openbare vergadering volop gaande. De omstreden conceptwet stond nog wel op de agenda, maar de coalitie heeft onder druk van de oppositie eerst andere onderwerpen ter hand genomen.

​Bureaucratie tussen Guyana en Suriname hoog op agenda 21-1-2015

Bureaucratie tussen Guyana en Suriname hoog op agenda


De handelsmissie die vorige week donderdag tot en met zondag is ondernomen naar Guyana, is succesvol verlopen. Dit verneemt De West van de ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), Anil Padarath. Met de missie werd beoogd de bilaterale handel tussen de twee buurlanden wezenlijk te stuwen en naast verdere uitdieping van de handelsbetrekkingen werd op hoog niveau gesproken over het wegnemen van de bureaucratische rompslomp tussen de twee buurlanden. Onder aanvoering van de minister van Handel en Industrie, zijn veertig Surinaamse ondernemers, vertegenwoordigers van organisaties van het bedrijfsleven en beleidsmakers, de Corantijnrivier overgestoken. Padarath vertelt dat het de bedoeling is dat ook een tegenbezoek  door de Guyanezen zal worden afgelegd.  Tussen de buurlanden wordt nagegaan welke barrières er zijn en welke regels beter geformuleerd moeten worden. Gestreefd wordt dat de handel makkelijker verloopt en er vrijer verkeer van personen, goederen en diensten is tussen deze Caricom-lidstaten. Zo zou een buitenlandse toerist die een visum voor Suriname verkrijgt, ‘multi-entry’ moeten verkrijgen, vergelijkbaar met het Europese Schengenvisum, waarmee dan ongehinderd naar Guyana afgereisd kan worden. De Guyanezen mikken in dit verband vooral op een wezenlijke stijging van het aantal Nederlandse toeristen.  Padarath geeft aan dat de Surinaamse delegatie bezoeken heeft afgelegd aan onder meer een groot agrarisch bedrijf en een toeristenoord. De delegatie was met name onder de indruk van de wijze waarop het agrobedrijf wordt gerund, zo wordt eigen voer uit onder meer rijstkaf geproduceerd, terwijl in Suriname dit restproduct gewoon wordt verbrand. Tussen de twee landen zouden voorts de bilaterale investeringen en exporten beter op gang kunnen ko-men en de bilaterale handel naar een veel hoger niveau getild kunnen worden. Met betrekking tot de bilaterale handel wordt vooral naar landbouwproducten zoals rijst, suiker en kokosolie, gekeken. De Surinaamse ondernemingen zoals Assuria, Fernandes, Rossignol en Rudisa, zijn reeds actief het goed in Guyana.

VP-21-01-2015  

 

 

​De Surinaamsche Bank anderhalve eeuw monetair baken 20-01-2015

 

 

De Surinaamsche Bank anderhalve eeuw monetair baken

VP-20-01-2015

 

De Surinaamsche Bank (DSB), heeft gisteravond in alle opzichten haar naam eer aangedaan. Vanaf de ingang van het hoofdfiliaal aan de Henck Arronstraat, werden de bezoekers vergast op typisch Surinaamse cultuuruitingen, daarnaast werd in de achtertuin nostalgie ervaren in een superbe opgezet museum dat de gasten terugbracht in de bancaire activiteiten van de afgelopen 150 jaar. Het robuust bankbedrijf, op de kop af anderhalve eeuw een monetair baken in ons land, heeft naar zeggen van algemeen directeur, drs. Sigmund Proeve, onder meer de twee wereldoorlogen en diverse monetaire crises doorstaan. Tot 1977 was DSB in buitenlandse handen, maar mede dankzij de inspanningen van oud-premier Henck Arron, werd de bank ‘gesurinamiseerd’, voorts is de DSB gegroeid van zeven aandeelhouders naar meer dan 4000 aandeelhouders, waaronder de Staat, en inmiddels is de bank geheel in Surinaamse handen. DSB, de oudste en grootste handelsbank van ons land, zal dit jaar een jubileumkalender uitgeven, meerdere kantoren openen en het is ook de bedoeling dat de vleugels worden uitgespreid naar het buitenland. De recente claimemissie, die overigens goed verloopt, moet ook in dat kader gezien worden. De bank wil een rol vervullen voor wat betreft de economische richting die ons land opgaat en de algemeen directeur pleit voor het alsnog instellen van een welvaartsfonds.
Hij wijst erop dat de minder goede tijden die de mijnbouwsector meemaakt, inherent is aan de cycli van grondstoffen en dat het dan ook van belang is om iets aan de kant te zetten wanneer het goed gaat. Meer geïnvesteerd zou moeten worden in duurzame sectoren van de economie, zoals landbouw, veeteelt en toerisme, die voldoende welvaartskansen bieden. Gisteravond kregen onder anderen gepensioneerden en de minister van Financiën, 10 gram goud en 5 kilogram papier overhandigd. Het betroffen een speciaal voor het jubileum uitgegeven boekwerk en een mini gouden staaf van 10 gram. Voorts werd een documentaire gepresenteerd.

 

 

Surinames UNASUR Jeugdraad krijgt meer gestalte 19-1-2015

Surinames UNASUR Jeugdraad krijgt meer gestalte

Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken (BuZa), heeft vanmiddag het document getiteld `Proposal from Suri-name on Establishing a permanent UNASUR Youth Body’ overhandigd aan Ernesto Samper, secretaris-generaal van de Unie van Zuid-Amerikaanse Staten (UNASUR). Het document bevat het voorstel van Suriname om het regionaal li-chaam te voorzien van een permanente jeugdraad. Dit initiatief van Suriname dateert uit 2013, maar Lackin maakt vandaag gebruik van de gelegenheid van het bezoek van Sam-per aan Suriname om het voorstel formeel te overhandigen.
De overhandiging vond plaats tijdens een persconferentie op het ministerie van BuZa, waar de twee de pers inlichtten over het doel van Sampers bezoek aan Suriname en actuele informatie over de UNASUR deelden. Lackin had in 2013, toen president Desiré Bouterse het voorzitterschap van de UNASUR aanvaardde, al gezegd dat Suriname een voorbeeldland wilde zijn als het aankomt op het jongerenbeleid en de betrokkenheid van jongeren bij het nemen van besluiten. Hij wees toen erop dat bijna 400 miljoen inwoners van Zuid-Amerika tot jongeren gerekend kunnen worden. Van-daag heeft de minister opnieuw gewezen op het belang van de rol van jongeren. Suriname was in 2013 gastland voor het eerste UNASUR- Jongerencongres, en gaf daarmee invulling aan één van de afspraken uit de Paramaribo Verklaring (dd 30 augustus 2013), die door UNASUR-staatshoofden en -regeringsleiders was goedgekeurd.

GESPREK MET OKB

De bezoekende UNASUR-topman, heeft vanmorgen met zijn delegatie een bezoek gebracht aan het Onafhankellijk Kiesbureau (OKB). Voorzitter Jennifer van Dijk – Silos heeft hem daarbij van relavante informatie voorzien.
Ze heeft een eerdere uitnodiging van het OKB aan het regionaal lichaam om een waarnemersmissie naar Suri-name te sturen in verband met de verkiezingen van 25 mei aanstaande herhaald. De UNASUR heeft de uitnodiging geaccepteerd.

INTEGRATIE

Samper droomt van een volledige ontsluiting van La-tijns-Amerika. Hij zegt vandaag dat het heel belangrijk is dat de landen via de weg goed met elkaar in verbinding staan. Bijna het hele continent is al ontsloten. Su-riname mist echter nog een vaste oeververbinding met Guyana, terwijl ook een weg naar zuiderbuurland Brazilië er nog zou moeten komen. De vroegere president van Columbia staat bekend om zijn uitgebreide visie op in-tegratie in de regio. Hij is een groot pleitbezorger voor een landenpact dat niet al-leen op papier bestaat, maar ook in de praktijk als één blok samenwerkt. Dat zou de regio sterker maken. Het integratie, plan is een van de zwaarwichtige punten in een zeven puntentellend programma, dat inmiddels is goedgekeurd.
Hij zegt dat de integratie niet alleen van belang is vanwege de gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur van de UNASUR-lidlanden, maar ook omdat ze een gezamenlijke toekomst tegemoet treden. Volgens de UNASUR-secretaris-generaal is Latijns-Amerika de veiligste regio van de wereld. In te-genstelling tot andere continenten, waar oorlogen en etnische spanningen aan de orde van de dag zijn, heeft Latijns Amerika het gedurende lange tijd rustig weten te houden.

www.dagbladdewest.com

www.dagbladdewest.com 17-01-2015

In het kader van verdere modernisering hebben wij met betrekking tot onze site besloten een drastische wijziging aan te brengen. Met ingang van heden kunnen de lezers in ons land en daarbuiten, via het intoetsen van “www.dagbladdewest.com” dagelijks onze kolommen via het internet bekijken. Wij zijn ervan overtuigd dat met deze nieuwe benadering wij onze lezers beter zullen bereiken en van dienst kunnen zijn.

Redactie De West

 

#

#
#
#
#