#


Anti-corruptiemechanisme OAS laakt gebrekkige overheid 20-09-2014

Anti-corruptiemechanisme OAS laakt gebrekkige overheid 20-09-2014

Een commissie van de Mechanism for Follow-Up on the Implementation of the Inter-American Convention against Corruption (MESICIC), een orgaan van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), heeft in een enkele dagen geleden uitgebracht lijvig finaalrapport over Suriname, de gebrekkige transparantie en coördinatie bij overheidsinstan-ties aan de kaak gesteld. De commissie, die onder meer na-ging in welke  mate artikel III, paragraaf 9 van het Inter-Amerikaans Verdrag tegen Corruptie wordt nageleefd voor wat betreft het voorkómen, opsporen, het straffen, en het uit-roeien van corrupte handelingen, heeft in april een missie naar ons land uitgevoerd.

Geen landingsrecht SLM na ultimatum Arubaanse overheid 19-09-2014

Geen landingsrecht SLM na ultimatum Arubaanse overheid   19-09-2014

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) zal voor een periode van zes maanden het landingsrecht op Aruba worden ontzegd als de Surinaamse regering niet binnen vijf dagen reageert op de situatie van Insel Air Aruba. Dit deelde de Arubaanse minister van Transport, Otmar Oduber, gisteren mee via het medium NoticiaCLa. Oduber heeft gisteren voorts bevestigd dat hij nog geen reactie van zijn Surinaamse ambtgenoot Falisi Pinas heeft gekregen op een brief die hij een week geleden had verzonden en waarin gevraagd werd om opheldering over de obstakels die Insel Air Aruba ondervindt om vluchten tussen Aruba en Suriname uit te voeren.

Newmont stoot Mexicaanse belangen af voor Merian project 18-09-2014

Newmont stoot Mexicaanse belangen af voor Merian project 18-09-2014

 

De Amerikaanse goudmultinational Newmont is voornemens om na het verkrijgen van een vergunning van de Staat Surina-me in de komende weken een aanvang te maken met de constructie van het ruim US$ 1 miljard kostende Merian-em-placement in Oost-Suriname.

Staatsolie speculeert op gas ‘bonanza’ voor kust 17-9-2014

 Staatsolie speculeert op gas ‘bonanza’ voor kust 17-9-2014

Er zijn grote potentiële gasvoorraden voor de Surinaamse kust, blijkt uit onderzoeksresultaten die de United States Geological Survey (USGS) vorig jaar heeft gepubliceerd. Als de olie – en gasvoorraden in beschouwing worden genomen, heeft het Guyana-Suriname Basin Geologic Province 6021 het op één na grootste potentieel aan onontgonnen oliebek-kens in de wereld, met aantoonbare oliereserves van 15 mil-jard barrels en gasreserves van 42 biljoen kubieke voet. Staatsolie-directeur Marc Waaldijk bevestigt desgevraagd tegenover De West dat er mogelijk grote gasvoorkomens voor onze kust zijn en verwacht dat ongetwijfeld in de diepere delen van het off shore gebied gas gevonden zal worden.

Suriname ondanks minder honger toch achter op MDG 16-9-2014

Suriname ondanks minder honger toch achter op MDG  16-9-2014

Suriname heeft sinds 1990 positieve stappen vooruit gezet bij het reduceren van honger onder de bevolking, maar loopt nog altijd achter op één der millenniumdoelstellingen (MDG) van de Verenigde Naties, namelijk het tussen 1990 en 2015 halveren van het aantal mensen dat honger lijdt. Dit blijkt uit het vandaag uitgebrachte internationale rapport ‘The State of Food Insecurity in the World’ van de Food and Agriculture Organization (FAO). In het rapport is vastgelegd dat het percentage ondervoede mensen van de Surinaamse bevolking vanaf 1990 met slechts 29 procent is teruggebracht.

Besteedbaar inkomen Surineds ruim 20.000 euro 15-09-2014

Besteedbaar inkomen Surineds ruim 20.000 euro 15-09-2014

VP-15-09-2014

Het gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen per huishouden, waarbij met behulp van bepaalde equivalentie-factoren alle besteedbare inkomens herleid worden tot het in-komen van een éénpersoonshuishouden bedroeg voor Suri-naamse Nederlanders in 2013 tussen de 16.500 en 24.000 euro. Dit blijkt uit statistieken die begin september door het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn vrijgegeven. Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen, verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentaties, premies inkomensverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen.

 

Mishandeling schooljongen houdt onderwijsinspectie bezig 13-09-2014

Mishandeling schooljongen houdt onderwijsinspectie bezig 13-09-2014

De school hoort een veilige haven te zijn voor kinderen, zo-wel om er te leren als om er sociaal contact te onder-houden. En hoewel de meningen verdeeld zijn in hoeverre ouders hun kinderen op school mogen slaan, is het Ministerie van Onder-wijs en Volksontwikkeling (MINOV) kort daarover:

Spitsuren maken plaats voor verkeersdrukte “all day long” 12-09-2014

Spitsuren maken plaats voor verkeersdrukte “all day long” 12-09-2014

Het verkeer zit nog altijd goed vast in de binnenstad, maar de kilometerslange files, waarbij bestuurders lange uren moeten maken naar en van het werk, zijn voorlopig niet meer aan de orde. ,,Je zou bijna niet meer echt kunnen spreken van spits-uren,” zegt inspecteur Droepathy Ramkhelawan van de PR-afdeling van het Korps Politie Suriname (KPS). ,,Maar …,” voegt ze er aan toe: ,, …ondertussen is de drukte zich wel zo-danig gaan spreiden, dat het zoal de hele dag door druk is in het verkeer, en wel met veel opstoppingen. De huidige situa-tie is een beetje nieuwe voor Suriname”. Ramkhelawan, die eerder gewerkt heeft op de afdeling Verkeer van het KPS, heeft een verklaring voor deze ontwikkeling. Ze denkt dat de spreiding van de spitsdrukte mede het gevolg is van de de-centralisatie van overheidskantoren en de multifunctionaliteit van de malls en winkelcentra buiten het centrum van Para-maribo.

​ Staatsschuld zwelt aan tot boven 31 procent van BBP 12-09-2014

Staatsschuld zwelt aan tot boven 31 procent van BBP  12-09-2014

De nationale en internationale schulden van de Surinaamse overheid zijn in de laatste maanden  fors toegenomen en de totale schuld is in ratio met het Bruto Binnenlands Product (BBP) per ultimo juli opgelopen  tot 31,1 procent.  Dit blijkt uit de enkele dagen geleden geactualiseerde data op de websites van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het Bureau voor de Staatsschuld. Dit bureau heeft maandstatistieken opgesteld op basis van de Wet op de Staatsschuld, waarbij naar voren komt dat de totale binnenlandse schuld, die in februari nog SRD 1526 miljoen bedroeg, tegen eind juli was aangezwollen tot SRD 1809 miljoen.

VSB laakt wazig en onsamenhangend overheidsbeleid 10-09-2014

VSB laakt wazig en onsamenhangend overheidsbeleid 10-09-2014

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft in haar vandaag openbaar gemaakte jaarverslag 2013 het onsamen-hangend en stuntelig regeringsbeleid, alsook het gebrek aan transparantie bij de overheid ernstig aan de kaak gesteld. Het ondoorzichtige overheidsbeleid komt onder meer tot uiting in onderhandse en willekeurige aanbestedingen.

 

#

#
#
#
#