#


Importverbod Nederlands pluimvee blijft van kracht 26-11-2014

Importverbod Nederlands pluimvee blijft van kracht  26-11-2014

Een Surinaams verbod op de import van pluimvee en rauwe pluimveeproducten uit Nederland blijft vanwege de mogelijke dreiging van vogelgriep van kracht. Dit blijkt uit de lijst ‘Tijdelijke Maatregelen, Landenlijst Derde Landen’ die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maandag jongstleden heeft uitgebracht. Deze maatregel is op 30 maart 2007 voor het laatst gewijzigd en sindsdien in werking gebleven. Voorafgaande aan een eventuele uitvoer van dergelijke producten naar Suriname zou men eerst toestemming dienen te vragen aan de veterinaire dienst in Suriname. In de lijst wordt als kanttekening geplaatst dat de maatregel te maken heeft met de ziekte AI, oftewel `aviaire influenza’, meer bekend als vogelgriep.

Javanisme toegelaten in religieuze wereld van Suriname 24-11-2014

 

Javanisme toegelaten in religieuze wereld van Suriname 24-11-2014

door Melissa Achthoven

“Javanisme is toegelaten in de religieuze wereld van Suriname. Het is al 124 jaar dat we op dit moment gewacht hebben als Surinamers van Javaanse afkomst”, zegt  Sapto Sopawiro, woordvoerder van de Federatie Javanisme Suriname, hedenmorgen tijdens  de viering van Lebaran/ afsluiting van de heilige vastenmaand Sasi Suri. De plechtigheid werd gehouden in Sana Budaya, alwaar alle leden van de verschillende gebedshuizen die het javanisme belijden, bijeen waren. Ook de leden van de gebedshuizen van zowel Nickerie tot en met Paramaribo, met uitzondering van Brokopondo en Sipaliwini, waren aanwezig.

Lagere goudproductie en hogere kosten Rosebel Gold Mine 22-11-2014

Lagere goudproductie en hogere kosten Rosebel Gold Mine 22-11-2014

Rosebel Gold Mine (RGM), dochteronderneming van multinational IAMGOLD, heeft in het derde kwartaal van 2014 ruim 83.000 ounce goud geproduceerd. Dit hield een daling van 13% in de productie in, als een vergelijking wordt gemaakt met dezelfde periode in 2013, toen een goudproductie van 95.000 ounces werd gehaald. Uit de kwartaalcijfers die IAMGOLD deze maand heeft gepubliceerd, blijkt verder dat de productiekosten significant zijn gestegen.

UNFPA-cijfers seksuele en reproductieve gezondheid zorgelijk 19-11-2014

 UNFPA-cijfers seksuele en reproductieve gezondheid zorgelijk 19-11-2014

Gisteren heeft het United Nations Fund for Population (UNFPA), de VN-organisatie die zich bezighoudt met sek-suele en reproductieve gezondheid en rechten, haar belangrijkste, invloedrijke, jaarlijkse rapport gepresenteerd, waarbij ook dit jaar blijkt dat de statistieken over Suriname tot be-zorgdheid stemmen. Naar voren komt, dat de Surinaamse kraamzorg ten opzichte van andere landen nogal te wensen overlaat en dat 10 procent van de bevallingen niet door gediplomeerd personeel wordt ge
leid.

Aangescherpte wetgeving in verschiet voor ‘dokkende’ vaders 21-11-2014

Aangescherpte wetgeving in verschiet voor ‘dokkende’ vaders 21-11-2014

De voorzitter van De Nationale Assemblee(DNA) drs. Jennifer Geerlings-Simons heeft vanmorgen aangekondigd dat er aangescherpte wetgeving in verschiet is voor vaders die van hun verantwoordelijkheid weglopen.  Ze is voornemens om vóór het einde van haar zittingsperiode een ontwerpwet die al gereed is in te dienen als initiatiefwet, waarbij wettelijk afgedwongen wordt dat een onmiddellijk uitvoerbare economische sanctie wordt opgelegd als een vader zich onwillig opstelt voor wat betreft de zorg van zijn kinderen. Met een dergelijke wet zouden heel veel kinderen en moeders van leed kunnen worden bespaard.   

Surinamers best geïntegreerde minderheidsgroep Nederland 20-11-2014

 Surinamers best geïntegreerde minderheidsgroep Nederland 20-11-2014

Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateert in het vandaag gepubliceerd ‘Jaarrapport Integra-tie’ dat niet-westerse groepen nog steeds achterblijven bij autochtone Nederlanders. Toch gaat het in een aantal categorieën met Surinamers beter dan met andere groepen. Van de vier grote groepen niet-westerse allochtonen staat het inkomen van Surinamers op de eerste plaats, gevolgd door de Antillianen. Het CBS meldt dat dit komt doordat Surinamers en Antillianen vaker werken en minder vaak in de bijstand zitten dan Turken en Marokkanen.  

Aantal moderne slaven in Suriname gestegen naar 4900 18-11-2014

Aantal moderne slaven in Suriname gestegen naar 4900  18-11-2014

De internationale organisatie Walk Free Foundation heeft in haar gisteren uitgekomen rapport geraamd dat er om en bij 4900 moderne slaven in Suriname zijn. Op basis van de ge-combineerde determinatie van geschatte prevalentie van mo-derne slavernij onder de bevolking en de stand van zaken aangaande mensenhandel, is voor 167 landen voor de tweede keer een Global Slavery Index (GSI) bepaald. Voor Suriname is daarbij komen vast te staan dat ons land op de wereldranglijst plaats 19 is toebedeeld en in de Amerika’s na Haïti en Pe-ru de meest zorgwekkende positie op de lijst inneemt.

Vruchtbare bilaterale handelsrelatie met Japan 17-11-02014

Vruchtbare bilaterale handelsrelatie met Japan  17-11-02014

De bilaterale handelsrelatie tussen Suriname en Japan kan als bijzonder vruchtbaar worden aangemerkt. Dit blijkt uit relevante data die het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag jongstleden heeft vrijgegeven over de ontwikkelingshulp aan 14 lidlanden van de Caricom, waaronder Suriname, over de periode 1975-2013. Gedurende dat tijdvak is ruim 1,7 miljard Japanse yen, omgerekend zo’n US$ 14,6 miljoen aan hulp verstrekt aan dit Caribische landenblok. Hiervan kreeg ons land 56,8 miljoen Japanse yen uitgekeerd, hetgeen circa US$ 488.000 vertegenwoordigt. Van dit bedrag werd 49,6 miljoen Japanse yens, wat neer komt op zo’n US$ 426.000, vrijgemaakt voor fondsen en 7,2 miljoen Japanse yen (ongeveer US$ 62.000) voor technische bijstand.

Vruchtbare bilaterale handelsrelatie met Japan 17-11-02014

Vruchtbare bilaterale handelsrelatie met Japan  17-11-02014

De bilaterale handelsrelatie tussen Suriname en Japan kan als bijzonder vruchtbaar worden aangemerkt. Dit blijkt uit relevante data die het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag jongstleden heeft vrijgegeven over de ontwikkelingshulp aan 14 lidlanden van de Caricom, waaronder Suriname, over de periode 1975-2013. Gedurende dat tijdvak is ruim 1,7 miljard Japanse yen, omgerekend zo’n US$ 14,6 miljoen aan hulp verstrekt aan dit Caribische landenblok. Hiervan kreeg ons land 56,8 miljoen Japanse yen uitgekeerd, hetgeen circa US$ 488.000 vertegenwoordigt. Van dit bedrag werd 49,6 miljoen Japanse yens, wat neer komt op zo’n US$ 426.000, vrijgemaakt voor fondsen en 7,2 miljoen Japanse yen (ongeveer US$ 62.000) voor technische bijstand.

‘Dutch Disease’ dreigt bij Staatsolie bonanza 15-11-2014

‘Dutch Disease’ dreigt bij Staatsolie bonanza  15-11-2014

De econoom drs. Regilio Dodson heeft gisteravond bij de verdediging van zijn thesis over de kwantitatieve effecten van de uitvoering van de strategische visie van Staatsolie op de macro-economische kernvariabelen van Suriname gewaarschuwd voor oververhitting van de economie, vluchtige (dalende) olieprijzen en het fenomeen ‘Dutch Disease’. Het laatste betreft een term uit de economie, waarbij als gevolg van een boom in de verkoop van pas ontdekte grondstoffen, de concurrentiepositie van het bedrijfsleven uiteindelijk minder wordt en de export terugvalt. Hierdoor daalt de economische productie en stijgt de werkloosheid.

#

#
#
#
#