#


Nationaal percentage armoedegrens in wereldtop-10 -21-08-2014

Nationaal percentage armoedegrens in wereldtop-10  -21-08-2014


Suriname staat met een percentage van 70 mondiaal bezien op de negende plaats als het aantal burgers dat onder de armoedegrens leeft, in beschouwing wordt genomen. Dit blijkt uit een recent rapport van de organisatie ‘Which Country’, die de studie onder meer op basis van indicatoren van het United Nations Program for Development (UNDP) heeft verricht. De wereldtop wordt aangevoerd door Zambia (86%), Gaza Strip (81%) en Zimbabwe (80%).

Frans-Guyana wordt wezenlijke speler op bacovenmarkt 20-08-2014

 

Frans-Guyana wordt wezenlijke speler op bacovenmarkt 20-08-2014

VP-20-08-2014
Blijkens een vandaag verschenen artikel in France Guyane zal ons oosterbuurland binnen afzienbare tijd een  voorname speler op de bacovenmarkt worden, en bijgevolg een belangrijke concurrent van bacovenexporteur Suriname worden. De voormalige voorzitter van de Kamer van Landbouw van Frans-Guyana, Christian Epailly, is een ambitieus megaproject opgestart en is van plan om binnen vijf jaar met de productie van 200 hectares bacoven aan te vangen

 

ILO signaleert gebrekkige wetgeving sociale zekerheden 19-08-2014

ILO signaleert gebrekkige wetgeving sociale zekerheden 19-08-2014

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft in de recent uitgebrachte mondiale studie ‘World Social Protection Re-port 2014/15’ gesignaleerd dat Suriname op diverse aspecten achterloopt voor wat betreft de sociale wetgeving. Suriname kent geen adequate regelingen die verankerd zijn in wetge-ving ter bescherming van werkloosheid door wettelijke dek-king van de beroepsbevolking en kent tevens geen werk-loosheidsuitkeringen als zodanig. Suriname kent wel, evenals 54 andere landen, een wettelijk moederschapverlofuitkering van tenminste 90% van het salaris en redelijke pensioen – en oudedagsvoor-zieningen.

Digitale TV en omroepspectrum prioriteiten CBU 18-08-2014

Digitale TV en omroepspectrum prioriteiten CBU

De overschakeling van analoge naar digitale televisie en de bescherming van het omroepspectrum staan hoog op de agenda van de 45e jaarlijkse algemene vergadering van de Caribbean Broadcasting Union (CBU) die vanmorgen in Royal Torarica van start is gegaan en tot en met 21 augustus zal duren. CBU-president Shida Bolai stipte het belang aan, dat de actoren tijdens deze bijeenkomst tot de kern van de zaak moeten komen voor wat betreft digitale omschakeling. “For many of our members this is a do or die issue, with far reaching implications for the industry and the region as a whole.  We have been struggling with this issue for years and the time to act decisively is upon us.

Interactieve markt top oplossingsmodel Caricom 16-08-2014

Interactieve markt top oplossingsmodel Caricom 16-08-2014

VP-16-08-2014

Het Surinaams initiatief voor het implementeren van een zogeheten CARICOM Interactive Marketplace Suspension Procedure (CIMSuPro) is het beste oplossingsmodel voor de diverse problemen die ontstaan bij de verzoeken voor opheffing van het invoertarief bij importen uit landen buiten de CARICOM. Dit kwam dinsdag tijdens de KKF-ondernemersavond naar voren bij de presentatie van Rahid Doekhie, voorzitter van de E-Government commissie, over CIMSuPro. Het initiatief is enkele jaren geleden genomen en bevindt zich thans in de fase, waarbij Caricom-ondernemingen de gelegenheid hebben op de marktplaats te adverteren en tevens zoveel als mogelijk producenten en hun producten worden geregistreerd.

Kwart Surinaamse scholieren slachtoffer van pesten 15-8-2014

Kwart Surinaamse scholieren slachtoffer van pesten

Een kwart van de Surinaamse tieners is tenminste één keer per maand slachtoffer van pesten op school. Dit blijkt uit de studie ‘Bullying Victimization Profile in the Caribbean’ die de Inter-American Development Bank (IDB) deze week, nota bene vlak voor de aanvang van onze grote schoolvakantie, heeft gepubliceerd. Hoewel het Surinaams cijfer net ligt onder het Caribische gemiddelde van circa 29 procent, blijken Surinaamse tieners aan een scala van neveneffecten van treitergedrag te lijden. Slachtoffers van pesten zijn eenzamer, slapen minder en hebben minder vrienden dan leeftijdsgenoten die niet worden getreiterd. De meerderheid van de Surinaamse slachtoffers van pesten leed, evenals hun Caribische lotgenoten, het vaakst van de plagerijen één of twee keer in de afgelopen 30 dagen, gevolgd door drie tot vijf keren.   VP-15-08-2014

Telesur aspirant-mobiele provider Trinidad en Tobago 14-08-2014

Telesur aspirant-mobiele provider Trinidad en Tobago

Het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur) dingt met drie andere ondernemingen mee om de derde mobiele provider te worden van Trinidad en Tobago. Dit bevestigt RoyBelfor, hoofd van de afdeling Public Relations van Telesur, desgevraagd aan De West. De huidige mobiele aanbieders van TT zijn momenteel Digicel en bMobile, dat onderdeel is van de door de Staat beheerde Telecommunications Services Trinidad and Tobago (TSPO). Belfor laat weten dat Telesur niet bevreesd is de Trinidadiaanse markt te betreden en ook in staat is regionaal de concurrentiestrijd aan te gaan met de ‘rode’ provider. “We zijn nog altijd de marktleider in Suriname en hebben volkomen stand gehouden”, beklemtoont de Telesur-topper, die voorts vertelt dat Telesur het al prima doet op de Nederlandse markt en dat Trinidad de eerste Caribische markt wordt die de geel-blauwe provider opgaat.

VP-14-08-2014

Vandaag hebben 143 politiefunctionarissen een medaille ontvangen voor respectievelijk 25 jaar (goud), 18 jaar (zilver) en 10
jaar trouwe dienst (brons).

 

Grote toekomst weggelegd voor ondernemers met lef 13-08-2014

Grote toekomst weggelegd voor ondernemers met lef 13-08-2014

Een kakkerlakkenboerderij opstarten voor de cosmetica-industrie, kookgas produceren uit menselijke fecaliën, water produceren uit waterdamp, krotten hergebruiken of in hun oorspronkelijke glorie herstellen met behulp van 3D-printing, vliegtuigbiobrandstof opwekken uit tabaksplanten, kortom, er is een grote toekomst weggelegd voor Surinaamse ondernemers die lef hebben.

VP-13-08-2014

Suriname meer en Nederland steeds minder in trek bij migranten 12-08-2014

Suriname meer en Nederland steeds minder in trek bij migranten 12-08-2014

 

De immigratie vanuit Suriname naar Nederland vertoont sinds 2000 een dalende trend, terwijl de emigratie van personen van Surinaamse afkomst naar het land van herkomst structureel toeneemt, met als gevolg dat het migratiesaldo tussen de twee naties sinds 2011 de balans doet doorslaan ten gunste van Suriname. Dit blijkt uit de grootschalige studie ‘Nederlandse Migratiekaart 2013: Achtergronden en ontwikkelingen in internationale migratiestromen in de periode vanaf 2000′, die de vorige maand door het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is gepubliceerd.

VP-12-08-2014

Smokkel Suriname-Amapá-Pará doorn in oog Polícia Federal 11-08-2014

Smokkel Suriname-Amapá-Pará doorn in oog Polícia Federal

 

VP-11-08-2014

De omvangrijke en gevestigde smokkel van sigaretten, whisky, kleding en andere contrabande die al geruime tijd plaatsvindt op de route door Suriname en de Braziliaanse staten Amapá (AP) en Pará (PA) is een doorn in het oog van de federale politie van ons zuiderbuurland. Dit blijkt uit de informatie die de afgevaardigde van de Polícia Federal (PF) Bruno Benassuly aan een Braziliaanse televisiezender gaf naar aanleiding van de grootscheepse ‘Operação Dois Dedos’ die de PF afgelopen woensdagochtend uitvoerde om met name de smokkel van sigaretten vanuit ons land naar deze staten aan te pakken. Deze voornaamste smokkelroute wordt sinds januari scherp door de PF in de gaten gehouden en tijdens de charge die simultaan in Amapá en Pará plaatsvond werden 50 politieagenten, onder wie agenten van Brasilia, ingezet.

 

VP-11-08-2014

#

#
#
#
#