#


17 – 22 oktober 1988

17 – 22 oktober 1988

 

 

 • Ultimatum kwestie directeur SLM verstrijkt
 • Vereniging van Medici eist grondige aanpak problematiek AZ
 • Minister Mungra van Financien: ‘Invoeren van multiple wisselkoersen niet aan te raden’
 • Demonstratie tegen Surinaamse evacuees in Frans Guyana
 • Suriname en FAO sluiten samenwerkingsovereenkomst anti-fruitvlieg
 • Besprekingen tussen Regering en delegatie graman Aboikoni aangevangen
 • Nederlandse leerkrachten voor evacuees
 • SLM vliegtuig wee rte Lissabon gestrand
 • Drs.August Boldewijn nieuwe decaan
 • Commandant Bouterse door Braziliaanse politie aangehouden en weder vrijgelaten
 • Ambassadeur van Italie biedt geloofsbrieven aan
 • SMS totaal lamgelegd
 • Opnieuw overvallen in Brokopondo
 • President Shankar beslist tot handhaving mr.Mungra als directeur SLM
 • Bewoners Sophia’s Lust zitten met busprobleem
 • Weg Nieuw Amsterdam jagtlust wordt aan rivier prijsgegeven
 • Financiering overheidswoningbouwprogramma

 

Het ultimatum dat het bestuur van de SLM-bond in de kwestie van de directeur van dit bedrijf aan de regering heeft geteld loopt af. In dit ultimatum wordt onder meer gevraagd om uiterlijk maandag 17 oktober een beslissing kenbaar te maken.

 

De Vereniging van Medici in Suriname is in een spoedvergadering bijeen in haar Verenigingsgebouw teneinde zich te beraden over de problematiek in het Academisch Ziekenhuis.

 

Minister Mungra van Financiën zegt dat er minimaal twee keer per maand een gesprek plaatsvindt met de Centrale Bank van Suriname voor allocaties aan de hand van de deviezen die op dat moment beschikbaar zijn. Tjdens een dergelijke deviezenallocatievergadering wordt, wanneer er een beperkte hoeveelheid deviezen is, bepaald, welke urgente betalingen worden gedaan.

 

In Frans-Guyana is het tot een demonstratie gekomen tegen de aanwezigheid van de 9.000 Surinaamse vluchtelingen. De demonstraten eisten tijdens de betoging aan de in Frans-Guyana aanwezig zijnde minister van Overzeese Gebiedsdelen Louis le Pensac maatregelen tegen de evacués uit het aangrenzende land.

 

Suriname en de Voedsel- en Landbouw Organisatie van de Verenigde naties (FAO) tekenen een samenwerkingsovereenkomst. De FAO zal ons land bijstaan in zijn pogingen de Dacus fruitvlieg uit te roeien.

 

Er is een aanvang gemaakt met gesprekken tussen een regeringsdelegatie bestaande uit president Shankar, vice-president Arron en minister Vreedzaam van Regionale Ontwikkeling en een negentien man sterke delegatie, afgevaardigd door granman Aboikoni van de Saramaccaners. Het gesprek vindt plaats op het Presidentieel Paleis.

 

Zonder overleg met Suriname is in Parijs de mededeling gedaan dat de Franse regering van plan is om Nederlandse leerkrachten aan te trekken voor het lesgeven aan de in Frans-Guyana gevestigde evacués.

 

In het SLM-lijnvliegtuig PY-7642 dat is opgestegen van Schiphol met 219 passagiers, krijgen de passagiers na 3 uren vliegen de mededeling over de geluidsinstallatie dat in Lissabon zal worden geland in verband met een optredende storing in het druksysteem.

 

De faculteitsvergadering kiest drs. August Boldewijn tot nieuwe decaan. Drs. Evert Azimullah heeft zijn functie als decaan van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen van de universiteit ter beschikking gesteld in verband met zijn benoeming tot ambassadeur van de Republiek Suriname op de Surinaamse ambassade in Brussel.

 

Commandant D.D. Bouterse, bevelhebber van het Nationaal Leger en voorzitter van het Militaire Gezag, die met een klein gezelschap voor een privé-bezoek in Brazilië vertoeft, is in de stad Sao Paulo door de burgerpolitie op straat gearresteerd en voor een korte periode aangehouden. De politie ging tot actie over, omdat het vermoeden bij haar bestond, dat er in het gezelschap van de bevelhebber personen waren, die wapens droegen. Na legitimatie en uitleg werd de groep weder op vrije voeten gesteld.

 

De ambassadeur van de Republiek Italië Z.E. Filippo Anfuso biedt zijn geloofsbrieven aan president Ramsewak Shankar aan op het Presidentieel Paleis.

 

Alle diensten van de Scheepvaart Maatschappij Suriname (de SMS) zijn lamgelegd. Dit houdt in dat de veerdiensten, het technisch- en administratief personeel in staking zijn. De reden hiertoe is de bekendmaking van de vice-president op de televisie, dat de in het buitenland aangekochte levensmiddelen en andere goederen, met bepaalde schepen zullen worden aangevoerd. Deze schepen zijn gecharterd door Fast Ship, een concurrent van de SMS in het buitenland waartegen de SMS een kortgeding aanhangig heeft gemaakt.

 

20 tot 25 in camouflagepakken gestoken mannen plegen een overval op het politiestation en het logeergebouw te Brokopondo. De vier politieambtenaren en de beheerder van het logeergebouw die op dat moment het televisienieuws volgden werden door de overvallers mishandeld en vervolgens opgesloten.

 

President Shankar laat in een brief gericht aan de Vice-president van de Repbuliek Suriname, de minister van Economische Zaken, de president-commissaris van de raad van commissarissen van de SLM en de directeur van de SLM weten, dat mr. M.Mungra terstond zijn werkzaamheden als directeur van deze onderneming kan hervatten.

 

Bewoners van Sophia’s Lust (Derde en Vierde Rijweg en omgeving) worden dagelijks geconfronteerd met een enorm busprobleem. Degenen die aan het werk moeten en schoolgaande kinderen worden elke dag weer de dupe van dit ondraaglijk probleem, waar maar geen oplossing voor gevonden kan worden.

 

De belangrijke wegverbinding Nieuw Amsterdam-Jagtlust is ter hoogte van Suzanna’s Daal over een afstand van circa 40 meter in de lengterichting aangevreten door de rivier. Een provisorische oplossing met bamboestokken is door OW&B niet afgerond en de rivier tast de weg steeds meer aan.

 

De regering met name het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal in het kader van het meerjarenplan een aangepast kredietverleningssbeleid voeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 15 oktober 1988

10 – 15 oktober 1988

Legerbevelhebber D.D. Bouterse en leider van de Surinaamse revolutie is ge-vraagd een betoog te houden op de NDP-vergadering.P5-11-10-2013

26 september – 1 oktober 2013

26 september – 1 oktober 2013

 

 • Minister Grep teleurgesteld in enkele nieuwsmakers
 • Gouden gedenkteken en postzegel voor Nesty
 • Anthony Nesty volgende week in Suriname
 • President Shankar naar Algemene Vergadering VN
 • Tweezeventiende procent van Surinaamse bevolking is gehandicapt
 • Weer originele rijbewijzen in omloop
 • Medische staf Academisch Ziekenhuis neemt drastische maatregelen
 • Overnachten in Savanne gebied voorlopig vermijden
 • Grote partij levensmiddelen onderschept
 • Parlementarier Randjietsingh wil meer weten over aanbestedingen
 • Personeel in Buza in actie
 • Leger respecteert wil van het volk
 • Ambassadeur Mac Leod en ambassaderaad Azimullah binnenkort naar Brussel
 • Doorvoerhandelaren hadden toestemming
 • Slm toestel in problemen
 • De verkoop van autobanden

 

Minister Grep van Economische Zaken zegt het jammer te vinden dat steeds wanneer de Regering een oplossing meent te hebben gevonden, er door onbesuisd gedrag van critici roet in het eten wordt gegooid. Door de schaarste aan eerste levensbehoeften lokt deze spanningen uit met het gevolg dat er kritiek vanuit de gemeenschap, de politieke groeperingen en de vakbeweging, op het ministerie wordt afgewenteld.

 

Het ministerie van Financien besluit na overleg met de president van de Republiek Suriname, ir. R.Shankar en de vice-president van de Republiek Suriname, H.Arron, om in verband met het behalen van de eerste gouden medaille voor de Republiek Suriname door Anthony Nesty, deze gebeurtenis op een bijzonder wijze vast te leggen. De Dienst der Posterijen zal deze historiscche prestatie filatelistisch vastleggen.

 

Anthony Nesty wordt de volgende week in Suriname verwacht. Hij zal op 6 en 7 oktober in Paramaribo arriveren.

 

President Ramsewak Shankar vertrekt naar New York in de Verenigde Staten van Amerika, voor het bijwonen van de 43ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zal de Algemene Vergadering toespreken en zal daarbij onder andere ingaan op enkele actuele nationale en internationale vraagstukken en gebeurtenissen.

 

Een van de bevindingen van het onderzoek van de diensten Wetenschappelijk Onderzoek en Planning en Gehandicaptenzorg van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, is dat 2,7 procent van de op 396,026 geschatte personen gehandicapt is. De resultaten van dit onderzoek, werden onlangs in rapportvorm aangeboden aan minister Soemita.

 

Het hoofd van de Verkeerspolitie, inspecteur Henk Peneux, verklaart dat er weer originele rijbewijzen in voorraad zijn, zodat degenen die hun rijbewijzen zijn komen vernieuwen of verlengen, van een voorlopig rijbewijs werden voorzien.

 

De medische staf van het Academisch Ziekenhuis zegt in een communiqué, de heersende wantoestanden in deze ziekeninrichting, niet meer aan te kunnen. De medische staf stelt tot zeer drastische maatregelen over te zullen gaan. Op alle medici wordt een beroep gedaan, om tot nader order, geen patienten te verwijzen naar het Academisch Ziekenhuis.

 

Het ministerie van Economische Zaken neemt tijdens akties van het Bureau Prijsstabilisatie goederen in beslag die voor exhorbitant hoge prijzen, aan de man werden gebracht.

 

Mr.R.Randjietsingh, lid van de Nationale Assemblée, schrijft een brief aan de president waarin hij opmerkingen maakt en vragen stelt inzake het aanbestedingsbeleid van het ministerie van Economische Zaken. Hij vraagt zich onder meer af, waarom het CIS niet mag meedoen aan inschrijvingen.

 

De bond van personeel bij het ministerie van Buitenlandse Zaken is in aktie, nadat het ultimatum van de bond aan de leiding van dit ministerie was verstreken, voegde het personeel de daad bij het woord. De bond stelt veel grieven te hebben en zaken te willen doorpraten maar geen gehoor te vinden bij de leiding van BUZA.

 

Het Bureau Openbare Gezondheidszorg plaatst een advertentie in de kranten om de bevolking erop te attenderen dat er malaria in het binnenland en met name in het gebied achter Zanaderij is geconstateerd. Bekend is dat Pikin Saron erg van de malaria te lijden heeft gehad.

 

Het Nationaal Leger zal de wil van het volk, blijven respecteren. Dit zegt de bevelhebber van het Nationaal Leger tegen het NL personeel bestaande uit de manschappen, kader en burgers. Commandant Bouterse wijst op de situatie is het land en de onrust bij Buza en Volksgezondheid en op het uitblijven van enig zicht op oplossingen.

 

Het Hof van de koning van Belgie verleent agrement aan drs.D.A.Mac Leod de nieuwe ambassadeur van Suriname in Brussel. De Raad van Ministers heeft ook de benoeming bekrachtigd van drs.Mac Leod tot ambassadeur en van drs. Evert Azimullah tot ambassaderaad.

 

Er is van de zijde van het ministerie van Economische Zaken toestemming verleend om de goederen die waren opgeslagen op de Nieuwe Haven, te exporteren. Met verbazing is daarom kennis genomen van berichten die meldden dat op last van de vice president een justitieel onderzoek zal worden verricht.

 

De verkoop van de eerste autobanden via het ministerie van Openbare Werken is naar tevredenheid verlopen. Het aantal geregistreerden is intussen zo groot geworden dat niet alle aanvragers direct kunnen worden geholpen.

 

Het SLM passagierstoestel Faya Lobi moest na een hoogteverlies van maar liefst 29.000 voet en drukverlies in de cabine boven de Atlantische Oceaan uitwijken naar het internationale vliegveld van Lissabon. Het toestel, dat op Schiphol met bestemming Paramaribo was vertrokken, kon wegens een nog niet achterhaalde reden al niet tijdig vertrekken.

2 – 7 mei 1988

2 – 7 mei 1988

De boeren van Groot- en Klein-Henar in het district Nickerie ondervinden ernsti-ge stagnaties bij het zaai-klaar maken van hun rijst-arealen. Ze kunnen niet vol-doende beschikken over wa-ter, omdat de aan- en afvoer-kanalen dichtbegroeid zijn met gras. P5-03-05-2013

 

14 – 19 maart 1988

14 – 19 maart 1988

P5-15-03-2013

29 februari – 5 maart 1988

29 februari – 5 maart 1988

 

Alle partijen die betrokken zijn bij de bauxietindustrie in ons land treffen voorbereidingen met de uiteindelijke bedoeling om na onderhandelingen te geraken tot nieuwe overeenkomsten. Recentelijk heeft de regering een nieuwe onderhandelingscommissie benoemd die onder voorzitterschap staat van ir. G.Elias. De commissie moet met de in ons land opererende bauxietmaatschappijen een industrie-akkoord overeen komen.

 

 

De leden van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten kiest een nieuw bestuur. De Associatie van Surinaamse fabrikanten zal de komende tijd geleid worden door Roy Bhikharie.

 

De luchtverkeersleiders besluiten tot het overgaan van verscherpte akties om kracht bij te zetten aan hun eis voor plaatsing van airco’s in de luchtverkeerstoren en telexkamer. Ze hebben besloten om de toren en de telexruimte, helemaal niet meer te bemannen.

 

“Wij staan voor het feit dat wij nu belangrijke beslissingen moeten nemen, die het voortbestaan van de bauxietindustrie in Suriname moeten garanderen. We moeten ons er van bewust zijn, dat wij daarbij niet zoveel mogelijkheden hebben en dat wij daarbij de kansen die ons nog resten niet verspelen”. Deze woorden zij minister Van Russel bij de opening van het Wereld Aluminium en Bauxiet seminar georganiseerd door de Surinaamse Bauxiet- en Metaalwerkers Federatie en de International Metalworkers Federation.

 

In samenwerking met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Energie wordt op het universiteitscomplex aan de Leysweg een houtvergasser getest.

 

In Caracas Venezuela vindt de ondertekening plaats van een leningsovereenkomst tussen de NV Handelmij SAB en het Fondo de Inversiones de Venezuela. Een bedrag van US$ 1.000.000 zal worden gebruikt voor het opzetten van een alcoholfabriek met een capaciteit van 6.000 liter per dag, waarvoor rijst als grondstof zal worden gebruikt.

 

De schrijver Gerrit Barron overhandigt zijn jongste jeugdboek ‘het verhaal van Bati en Dew’ aan minister Ronald Venetiaan van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur.

1 – 6 februari 1988

1 – 6 februari 1988

Onlangs is het nieuwste nummer van het door de Stichting Wetenschappelijke Informatie uitgegegeven tijdschrijft, SWI-forum verschenen. In deze eerste editie worden er drie artikelen opgenomen over belangrijke problemen van Suriname: de ontwikkelingssamenwerking tussen Suriname en de EEG, het werkgelegenheidsbeleid, en de bronnenproblematiek bij historisch onderzoek in Suriname.

 

Oud-minister Orlando van Amson is ingaande 1 februari 1988 de algemeen directeur van het ministerie van Defensie.

 

NPS-voorzitter Henck Arron wordt op een bijzondere wijze door zijn partij gehuldigd.

 

De heren ir.F.Playfair, R.Setrowidjojo en waarschijnlijk ook J.Gadden worden op 3 februari als lid van De Nationale Assemblee toegelaten. Op die dag komt DNA in openbare vergadering bijeen.

 

De Rotary Club Paramaribo Central besluit ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan de Paramaribo Zoo een multipurpose ruimte te doneren.

 

De SLM zal na een onderbreking van ruim een jaar haar geregelde diensten op Curaçao op zondag 7 februari 1988 hervatten.

 

Minister drs. Ronald Venetiaan ontvangt op het hoofdkantoor van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur vertegenwoordigers van de onderwijsvakbonden. Hij gaat uit van de belangrijke rol die de vakbeweging heeft in het onderwijsproces en de erkenning van de vakbeweging zelf.

 

De directie en personeel van het Directoraat Milieubeheer nemen officieel afscheid van ex-minister Alan Li Fo Sjoe. Het Directoraat Milieubeheer zal vooralsnog blijven ressorteren onder het Ministerie van Onderwijs, maar nadat de wettelijke regelingen geformuleerd zijn zal dat Directoraat vallen onder het Ministerie van Volksgezondheid.

 

De leerkrachten van de Kennedyschool hebben in een brief gericht aan de minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, gevraagd dat zij op uiterlijk vrijdag 5 februari over hun salaris kunnen beschikken. In de afgelopen jaren is het voorgekomen, dat de uitbetaling van salarissen van het onderwijzend personeel pas vele dagen later geschiedde.

 

Minister drs. Ronald Venetiaan van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur is bezig zich te oriënteren. Hij wisselt van gedachten met zijn staf en andere pesonen en groepen uit de samenleving, die betrokken zijn bij het onderwijs en de andere diensten van het ministerie.

 

Een CISM-delegatie brengt een bezoek aan president ir. Ramsewak Shankar. Het gaat om een kennismaking, waarbij tegelijk de president uitvoerig wordt geïnformeerd over de 43ste algemene Vergadering, die CISM Suriname in de eeerste helf van de maand april zal organiseren.

 

Assembleelid Esajas vraagt de minister van Binnenlandse Zaken om alles te doen dat nodig is om voor Coronie een districtscommissaris aan te wijzen. De post van burgervader van het cocosdistrict wordt reeds geruime tijd waargenomen door de dc van Saramacca.

 

Rufus Nooitmeer vraagt tijdens een openbare vergadering om duidelijkheid met betrekking tot ATV. Het gonst volgens hem van geruchten in de samenleving over dit televisiestation.

 

De slagers in Nickerie wenden zich tot de volksvertegenwoordigers die in dat district werden gekozen met klachten over het vergunningenbeleid en het verstrekken van grond aan een bepaalde persoon.

 

De minister van Buitenlandse Zaken drs. E.Sedoc heeft op zijn ministerie een onderhoud met de voorzitter en leden van het Nationaal Instituut Mensenrechten. Er zal op regelmatige basis een samenwerking zijn en zal uitwisseling van informatie plaatsvinden tussen Buitenlandse Zaken en hetNIM.

 

Vice-president Henck Arron heeft een onderhoud met minister ir. H.Jankipersadsing in het kader van de voorbereiding van het regeerprogramma op het Ministerie van Openbare Werken, Telecommunicatie en Bouwnijverheid.

 

S.Sabiran vraagt in De Nationale Assemblee aandacht voor de problemen bij de oeververbinding Paramaribo-Meerzorg. Bij een inschrijving van de overheid in 1970 heeft een onderneming honderd procent financiering aangeboden met een aflossingsvrije periode van 1 of 2 jaar en andere aantrekkelijke afbetalingsvoorwaarden.

 

Ook het rijstdistrict Nickerie heeft te kampen met een groot aantal woningzoekenden, vanwie de meesten niet geholpen kunnen worden. Het aantal geregistreerde woningzoekenden bedraagt meer dan 2000.

 

Vice-president Henck Arron uit in De Nationale Assemblee zijn bezorgdheid over de situatie, waarin de gezondheidszorg van ons land zich momenteel bevindt. De medicamentenvoorziening moet direct op peil worden gebracht, omdat anders de levenskansen van een bepaald deel van de bevolking beperkt worden.

 

Ambassadeur Sinha van India doet namens zijn regering een schenking van een half miljoen Surinaamse guldens aan de Surinaamse regering voor de aankoop van medicamenten.

 

De Nederlandse regering trekt voor de komends zes maanden 12 miljoen gulden spoedhulp voor ons land uit.

11 – 16 januari 1988

11 – 16 januari 1988

De visserijmaatschappij Inpesmar gaat vooralsnog niet over tot het ondertekenen van de definitieve visserijovereenkomst tussen het genoemde bedrijf en de Republiek Suriname. Gemachtigde van Inpesmar mr. Eddy Bruma noemt de reden de voorlichting die belanghebbenden aan de gemeenschap hebben doorgegeven misleidend en leugenachtig. Hij stelt dat er geen boten met zuiginstallaties in het contract zijn genoemd, geen hektreilers, maar gewone vissersvaartuigen, voorzien van netten, ontworpen door de FAO speciaal met het oog op bescherming van het milieu.

 

De staking bij de drie afdelingen van de firma J.F.D. Haenen duurt voort. Na 4 gesprekken door de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname, is er nog steeds geen oplossing gevonden voor het gerezen conflict (de directie is voornemens om bepaalde arbeidsvoorzieningen terug te draaien) tussen de bond en de directie.

 

Brunswijk deelt via contacten in Nederland mee de komende tweeëneenhale week de wapens niet te zullen hanteren om de nieuwe regering in Suriname in de gelegenheid te stellen met hem in contact te treden. Hoe dit zal moeten gebeuren is echter niet bekend.

 

Cultuurbarbaren gaan in het weekeinde op pad om mooie historische gebouwen af te breken. Door een kordaat optreden van de Commissie Monumentenzorg Suriname en de Politie is een poging hiertoe voorkomen.

 

Domini Petrus (penningmeester), Panza René (penningmeester), Emanuel Henry (secretaris), Cairo Hendrik (commissaris), Clemens Willem (commissaris) worden in een algemene vergadering van de leden van de Partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek ontheven wegens indisciplinair gedrag.

 

De Federatie van Bonden van OWT&B gaan ertoe over om de actie in Paramaribo gedurende vier dagen te verscherpen. Aanleiding hiertoe vormen uitspraken van directeur Koole als zouden alleen in Nickerie acties effect hebben.

 

De werksfeer bij het Ministerie van Transport, Handel en Industrie is danig vertroebeld door een abeidsconflict tussen de leiding en enkele vakbonden.

 

De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname kiest Ramsewak Shankar en Henck Alfonsius Eugene Arron met algemene stemmen (48) tot respectievelijk president en vice president van de Republiek.

 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen nabij Pokigron op 31 december geeft de Nederlandse regering een woordvoering aan de Surinaamse Regering uit, waarin de bezorgdheid tot uiting komt met betrekking tot het ombrengen van een aantal bosnegers door manschappen van het Surinaamse leger.

 

Nederlandse media melden dat de Nederlandse minister mr.Van den Broek verklaard heeft naar Suriname te willen gaan als er een nieuwe regering is en het nieuwe regeerprogramma bekend is en als hij officieel is uitgenodigd.

 

De dienst der Posterijen hervat de werkzaamheden na enkele dagen van acties. Besprekingen tussen de directie en de vakbond bij de dienst worden voortgezet om een adequate oplossing voor de gerezen problemen te vinden.

 

De Nationale Assemblee neemt in openbare vergadering de Wet houdende intrekking van een aantal A-decreten met algemene 47 stemmen aan. Aan de regeringstafel zit minister Gilds van Justitie.

 

Een topdelegatie arriveert in verband met de inauguratie van de nieuwe president op 25 januari a.s. De delegatie wordt geleid door Ram Dulair Sinha, uni-minister van Staat voor Mijnbouw.

 

Een onderzoeksmissie van het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen komt naar ons land. De missie heeft als opdracht na te gaan of “De Moederbond” functioneert in overeenstemming met de principes van de vrije en democratische vakbeweging, vrij van externe invloeden, in het bijzonder in het licht van de aan de gang zijnde politieke ontwikkelingen in ons land.

 

Ruim 300 recruten van de 4e lichting van 1987 worden verheven in de stand van geoefend soldaat.

 

Het is onrustig bij de Dienst Luchtvaartterreinen. De bond is een stiptheidsactie begonnen als pressiemiddel tegenover de leiding van het ministerie, zodat de federatie wordt erkend en de vakbondseisen worden gehoord en uitgevoerd.

 

De Alcoa, de moederonderneming van de Suralco, wil zo snel als mogelijk met de nieuwe Surinaamse regering en de vakbonden gesprekken voeren die de toekomst van de bauxietindustrie in ons land moeten gaan bepalen. De Suralco heeft de afgelopen drie jaar op verlies gedraaid.

 

Commandant Bouterse vergadert op zijn kabinet tot diep in de nacht met de leiders van Het Front voor Democratie en Ontwikkeling.

 

De rijstverscheping naar het buitenland ondervindt als gevolg van de staking van de sluisarbeiders van OWT en B ernstige vertragingen.

 

De Billiton Maatschappij Suriname is bezig met de laatste verscheping van bauxiet bestemd voor de export. Op de kade te Smalkalden ligt het motorschp ‘Princess Angela’ dat is aangevangen met het beladen van een hoeveelheid bauxiet van 4700 ton bestemd voor Baltimore (VS).

 

De Moengo Mijnwerkers Bond en de Paranam Werknemers Bond richten een schrijven aan de directie van de Suralco waarin staat dat zij besloten hebben de Collectieve Arbeids Overeenkomst Artikel 41 op te zeggen. De vakbonden zullen een concept CAO samenstellen en deze ter bestudering aan de directie voorleggen, waarna de onderhandelingen ter afsluiting van een nieuwe CAO tussen partijen kunnen aanvangen.

28 december 1987 – 2 januari 1988

28 december  1987 – 2 januari 1988

Het verbondsbestuur van “De Moederbond” neemt op gepaste wijze afscheid van 1987 en het tegemoet treden van 1988. Een jaarafsluitingsbijeenkomst wordt gehouden met de besturen van de lidbonden, de activisten en medewerkers van “De Moederbond”en met de relaties met wie deze vakcentrale in het nu haast afgelopen jaar op prettige en vruchtbare wijze heeft mogen samenwerken.

Bewoners van de Braams-hoop, een zijstraat van de Indira Gandhiweg, worden in hun nachtrust gestoord door gebonk op de deur. Vier mannen in militair uniform gestoken zeggen huiszoeking te komen verrichten. De vier “militairen” vinden ƒ 55.000,= en gouden sieraden ter waarde van enkele duizenden guldens.

President Fred Ramdat Misier  spreekt in zijn vredesboodschap tijdens de vredesmanifestatie op het Onaf-hankelijkheidsplein een ieder op om deel te nemen aan de bede van vrede, rechtvaardigheid en geluk voor allen op aarde.

Acht evacuees nemen uit handen van directeur G. van Holt van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, enveloppen in ontvangst met elk een inhoud van ƒ 100.

De nieuwe ambassadeur van de Volksrepubliek China, de heer Shen Zhi Huan, brengt een beleefdsheidsbezoek aan de minister van Justitie, de heer S.Gilds. Dit bezoek wordt geplaatst in het kader van de verdere versteviging van de vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen en benadrukken dat dit de basis is voor concrete vormen van samenwerking, op juridisch gebied.

Er wordt in verband met het bereiken van het hoogste punt van het gebouw van wat gaat worden het Omroep Project Telesur, een plechtigheid gehouden aan de Van ‘t Hogerhuysstraat.

Onder grote publieke be-langstelling vindt in het gebouw van de stichtingDe Olifant de try-out plaats van de documentaire over de voorzitter van de VHP mr.Jagernath Lachmon.

Het Congres (het hoogste orgaan) van de Nationale Partij Suriname komt bijeen ter bespreking van de kandidaatstelling van de partij voor president en het vice-presidentschap. De vergadering wordt gehouden in het partijgebouw aan de Wanicastraat.

Leden van het Militair Gezag brengen een bezoek aan enkele militaire posten in het oosten van ons land. Eerder hebben de chefstaf van het Nationaal leger commandant Ivan Graanoogst en commandant Mijnals reeds enkele militaire posten bezocht in Brokopondo. Dit wordt nodig geacht om te kijken hoe de manschappen het daar maken.

De buurtbewoners van Pontbuiten, aangesloten bij de Ontwikkelings Vereni-ging Pontbuiten (OVP) spre-ken in een schrijven hun ernstige verontrusting uit over wat zij noemen ongeregeldheden rond het volkswoningbouwproject aldaar. De buurtbewoners zeggen dat reeds enige maanden vele huizen op het project bezet worden door mensen, die daartoe geen wettelijke toezegging hebben gehad.

Het afdelingsbestuurslid van de NDP afdeling Para, Lydia Hermelijn, en tevens lijsttrekker bij de laatstgehouden verkiezingen, draagt namens het hoofdbestuur van de NDP een lichtmoter met een capaciteit van 1.8kw over aan de gemeenschap van het dorp Wit Santi.

Hoewel nog niet alle cijfers verwerkt zijn kan nu al gesteld worden dat de SAIL 1987 zal afsluiten met een gunstig bedrijfsresultaat. De totale omzet van het bedrijf nam toe van 65,4 miljoen in 1986 tot 71,2 miljoen in 1987.

De Surinaamse Politie bond kiest een nieuw bstuur dat onder voorzitterschap is van de onder-inspecteur Lloyd Lee A Leong.

De managing director van de NV Billiton Maatschappij Suriname R. Feit, schetst tijdens zijn nieuwjaarstoespraak een somber beeld van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en was niet minder optimistisch over de toekomstperspectieven van het bedrijf, mede gezien tegen de achtergrond van nieuwe investeringen in de bauxietsector.

21 – 26 december 2012

 

21 – 26 december 2012

Voorzitter Lachmon roept in een openbare vergadering van De Nationale Assemblee zijn leden op om de toelating van L.Mungra (Front) en A.Wouter (Pendawalima) te bespreken. Het college beslist positief over de toelating tot lid van De Nationale Assemblee.

 

De zonen van de bekende houthandelaar Banwarie en een arbeider  worden ontvoerd op het weggedeelte tussen Moengo en Stolkertsijver door vermoedelijk Brunswijkers.

 

Op het Ministerie van Volksgezondheid vindt de symbolische overdracht plaats van medicamenten door de ambassadeur van de Republiek Korea, Kong Chun Choi aan minister H.Alimohamed. De overdracht moet gezien worden in het kader van de vriendschappelijke betrekkingen tussen beide landen.

 

Bewoners van de omgeving van de Nieuw-Weergevondenweg krijgen wederom leidingwater, na vier dagen daarvan verstoken te zijn geweest.

 

Minister E.Grep en zijn directeur G.van Holt ontvangen de nieuwe Chinese ambassadeur in ons land Shen Zhihuan voor een kennismakingsbezoek.

 

Minister Wolfram van Openbare Werken, Telecommunicatie en Bouwnijverheid bezoekt de Mon Plaisirweg in het district Wanica om zich pesoonlijk op de hoogte te stellen van de vorderingen die t.b.v. de omwonenden worden gemaakt.

 

Voorzitter mr.J.Lachmon van  De Nationale Assemblee leidt zijn college slagvaardig naar de aanneming van het wetsontwerp houdende regelen voor de kandidaatstelling verkiezing van de president en de vice-president van de Repuliek Suriname.

 

Een groot deel van de circa 7.500 inwones van St.Laurent houdt onder leiding van hun burgemeester Leon Bertrand een betoog tegen de aanwzigheid van de 9 à 10 duizend vluchtelingen uit Suriname in de gebieden rondom St.Laurent. Voor de zoveelste keer hebben de inwoners van deze stad de regering van Parijs gevraagd de vluchtelingen zo spoedig mogelijk terug te sturen naar het binnenland van Suriname.

 

Het besluit van de regering om hektrawlers toe te laten tot onze visgronden doet veel stof opwaaien. Ook bij het management van de SAIL is teleurgesteld gereageerd op dit besluit, daar zij vanaf het begin hebben gewezen op de nadelige invloeden die deze vorm van vissserij kan hebben.

 

De Politie treft in Lam’s fotostudio aan de Wagenwegstraat naast theater Star, de heer Lam-Kwok-Chiu, 53 jaar oud, badend in zijn bloed aan. Het lijk vertoont kap- en snijwonden.

 

In het gebouw van de Stichting Olifant aan de Coppenamestraat wordt een documentaire vertoond waarin de politieke activiteiten van de laatste jaren van de VHP-leider, mr. J. Lachmon, worden belicht.

 

#

#
#
#
#