#


De Week in Retro – 27.09.2014.

De Week in Retro – 27.09.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Week. Het werd een weekje van ‘welles’ en ook weer ‘nietes’. Zouden de Engelsen meedoen en misschien ook de Belgen. Want Den Haag wil koste wat kost meedoen. Met die oude F16’s toch aan de coalitie tegen Putin willen blijven hangen, met een opzet naar anti terreur vanuit Syrië en Irak toe. Het werd uiteindelijk welles, maar dan alleen boven Irak. De Amerikanen gaven al aan…, Nederland ‘klein maar dapper’ en steeds willen meekomen en zaakjes onder gedegen leiding uitvoeren. De viersterren generaal Martin Dempsey zei naast zijn baas, de minister van Defensie van de USA Chuck Hagel gezeten (…), de zichzelf uitgenodigde coalitiegenoten het na 20 jaar training nog zo gek niet deden in het oorlogstheater wat zich tegen ISIS richt. http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/09/26/syria-iraq-airstrikes/16272727/ Precisiebombardementen van de Fransen en Amerikanen of komende van Arabische vliegers in en allernaast de met ISIS geïnfecteerde steden van Syrië of Irak, konden ‘uitmuntend’ worden genoemd. Wel is er veel meer geld nodig. Door dat hele gedoe in Syrië met ISIS-terrorisme in de geest, is Oekraïne op de achtergrond van pers en nieuwsbladen geplakt. Maar misschien zijn er ook afspraken met de agressor Putin. In ieder geval, kan men nu wel uitgebeeld zien wat aan de grens tussen Turkije en Syrië aan ellende plaatsvindt. Kogels vliegen en strijders vallen. Moeders huilen. Maar niets substantieels te zien vanuit de grens tussen Rusland en Oekraïne. De ene spreekt van ontmanteling van een front, terwijl weer een ander beweert…, de hele nacht artillerie barrages te hebben gehoord. En dan wij in SU? Moesten ons gaan bezighouden met een welles/nietes “setewasi” over en tussen Noorman, Timmermans, de illusoire Lackin en Bouterse. Lackin die aan het hoofd van een delegatie naar de UN in New York was afgereisd en Timmermans van Nederland, in de marge van een groter geheel ook nog ‘ontmoette’. Onderwerp? De setewasi van Noorman en zijn hedendaagse positie, binnen het kat- en muisspel tussen Sranan en P’atata. Noch de vice president, noch het staatshoofd mochten dus “live” meemaken, hoe Barack Obama als president van de USA en dagvoorzitter van de Veiligheidsraad, hoogstpersoonlijk de wereldtop dirigeerde naar collectieve standpunten tegen het transnationale terrorisme. Bij historische ogenblikken hoort Suriname er terecht en misschien ook wel onterecht niet bij. Welles versus nietes. Naar de week in Retro…!

- – Kogel. Van de hand ener scribent die de vele “push & pull” artikelen over of rond Noorman verzorgt — ‘on the side’ ook nog een legertje kippetjes/eendjes kweekt — kan men genoegzaam lezen, er glashard gezegd zou zijn…, dat: ‘…de kogel door de kerk is…’. Inderdaad, is de kogel schijnbaar virtueel door een ‘occulte kerk’ gejaagd en in historisch perspectief ook door het hoofd van zovele anderen gegaan; op en nog ver na de 25 Februari 1980 – coup van kolonel Hans Valk c.s. De noodweg is dus nu met veel dwingen en aandringen, reciproque vrijgemaakt…? Dat ten lange laatste ook de hand kan worden gedrukt, van de vele straffeloos gestelde mensen die de moordenaarstrekker overhaalden om ‘fellow Surinamers’ en Nederlanders via dezelfde kerkladders/-treden naar hun graf te dragen. Geen enkel probleem meer. Behalve dan op de vrijdag voor de regeringspartij VVD (…), in Den Haag vertegenwoordigd. De bestuurszetel en residentie, niet alleen van de politiek, maar ook van de Hoge Raad. Zien wat ‘het planneke’ zou moeten inhouden. Nederland wordt nou toch weer de Europoort en Parijs kan smadelijk dicht? De ‘chef de poste’ hoeft dan als verdachte van gruwelmoord, ook niet meer via Cayenne naar Paramaribo voor consult af te reizen…, toch? De Lancia kan in de uitverkoop, want er is in SU geen monteur te vinden om die kar deugdzaam te onderhouden. Geen afscheidpartijen in Parijs, met ene Raijmann als bijkomstige attractie. Een bejaard wrak aan miskoop, belachelijk en zowat Caligula-achtig onderkomen, zo spoedig mogelijk op ‘E-bay France’ te plekken. En dan heeft men daar nog de rekenkundige uitlating, dat Suriname vierjaren zonder Nederlands ambassadeur heeft gezeten? Is Jacobi dan al zo lang weg? Of functioneerde hij al een hele tijd niet meer, omdat Suriname al zeer gauw ‘na aankomst’ buiten zijn interessegebied was komen te vallen? Kan ook nog weer, dat een aantal mensen in opgedrongen zwelling, toch nog die ‘tel’ van vierjaar compleet is kwijtgeraakt. Wat wel reëel naar voren kwam, is dat er om persoonlijke, juridische en meer nog individuele problemen, het land Suriname een heleboel kansen miste en miljoenen aan geldmiddelen is kwijtgeraakt. Het Nederlandse en Surinaamse bedrijfsleven had echter, met de afwezigheid van zogeheten ambassadeurs, in ieder geval er geen probleem mee om zaken te blijven doen. De KLM bleef ook heel gewoon aanvliegen en de tarieven bleven een kwaadaardig gezwel in het relationele. Of de komst van ambassadeurs daarbij nu wel of niet soelaas kunnen bieden, valt ‘ernstig’ te betwijfelen. Want ook de NL-diplomaten hebben klachten over tarieven en de beenruimte die de KLM hun familieleden respectievelijk oplegt, toerekent en bij hoog/laag aanbiedt. En ach…, die zogenaamd geïnteresseerde 380 duizend mensen met een Surinaamse achtergrond, zijn er echt niet allemaal op uit geweest, dat er ambassadeurs worden benoemd, bijgezet of ingevuld. Wel een fanatieke groep die ‘bigi bigi bigi’ consultzaken wil komen doen, vanuit een aangestuurd belang en het liefst een fiscaal gunstiger configuratie. Met of zonder de aanbieding van geloofsbrieven, kan diplomatieke betrekking in ambtelijke zin ook vanzelfsprekend weer voor een heleboel ‘surplus’ aan bureaucratische rompslomp bij- en zorg dragen. Het zijn weer twee extra schijven die er gewoon bijkomen en zich met bilaterale ‘tories’ zouden kunnen gaan bemoeien. Muggenzifterij? Wie zal het zeggen. En wie heeft dan een responderende positie? In ieder geval niet Parijs. Misschien EU-gebonden Brussel? Of dan maar Den Haag…, vis a vis Paramaribo? Den Haag toch nog weer wel? Het symbolische van vriendschapsbanden sinds 1975 en zovele malen meer bezoedeld? Politiek in het wetgevende tezamen met de uitvoerende. Maar ook de rechterlijke tot aan de Hoge Raad toe! Is het dan misschien nog even een valide zaak, om het toch maar weer met ambassadeurs te proberen? In historisch perspectief, heeft men dat fenomeen in vogelvlucht! Vegelin ging meteen dokken en boodschappen doen in een buurland, bij de gewelddadige Valk-coup (1980). Van Houten en Klipp werden respectievelijk met de inzet van Herri Herri verjaagd, omdat ze via Heidweiller constructief bezig waren geraakt in het Visserij Instituut. ‘Persona Non Grata…’, wel degelijk verklaard. Was nog nooit na WO II en een Taiwan-incident, over duikboten in het diplomatieke gebeurd. Spier en Alva reciproque, in de ‘bye bye’ aanbieding. Koch ondersteunde bij het oplossen, van een zogenaamd machtsvraagstuk (1992/’93), Van Heemstra werd in 1996 politiek geïsoleerd en mocht zich eigenlijk/uiteindelijk alleen maar nuttig inzetten, met/bij de bouw van zijn veelbelovend kantoorcomplex. Treffers kon komen kijken, bij het openen en de overdracht van de Bosje-bruggen, Soeters zette onder Venetiaan intern en extern, alles weer goed op de rails. De ongeïnteresseerdheid en onhebbelijke passiviteit van een Van Gool, is zowat wereldnieuws geworden en dan Jacobi? Ach ach ach…, ‘sajonara’ al op 26e. Mei 2010 op de thee bij Bouterse en twee jaren later persoonlijk zeer verblijd en versneld de KLM – bus in. Na de-briefing mocht hij van Rosenthal naar Beijing. Dichterbij de suchi’s in Tokyo. Tijdelijk zaakgelastigden op het niveau van ‘buitengewoon minister’ en ook ‘niet residerend ambassadeur’, voor langer en zeer korte tijd die zaakgelastigde Petri kwamen schragen. Sommigen oudgedienden op post in Paramaribo en weer anderen, helemaal niet eerder aan de Cateau van Roseveldtkade verwelkomd. En dan nu in alle ernst. De ‘grote vriend’ Ernst Noorman. Een door Frans Timmermans na enige tijd herbenoemde ambassadeur uit de Opper Volta vanwege bezuinigingen teruggehaald. Sinds afgelopen donderdag nog effe in de ‘TZ a.i. – mode’. Een kandidaat die zelf naar SU wilde komen –volgens zijn vertrouwd scribent en gepubliceerd kippen kweekster– misschien nog voor het einde van dit jaar, met gelofte en brief in de hand ten paleis wordt uitgenodigd of misschien in de ambtswoning van de Suralco directeurbeheerder (…), zijn zorgvuldig opgestelde ‘credentials’ mag komen aanbieden. De tijd zal het ook hier weer leren. Is het zover, dan kan hij ome Frans, in een ander hoedanigheid en ernstiger voorbereid, met de sterrenvlag van de EU in de hand op niveau verwelkomen. Als dat na alle schade en schande in en rond Sochi, toch nog mag gaan lukken. En wel allemaal ingevolge, het aan- en afmarcheren van oom Fransie door de immense hallen van het Kremlin en bijkomstig…, het omhoog prijzen van Putin. Voor en na de vele incidenten. Waaronder de politieaanval op een bezopen Russische diplomaat en reciproque intimidatieacties van Putin-goons in Moskou. En dan het Nederlandse staatshoofd, ook nog met ‘ega’ doen paraderen door de bekender hallen die eens door de Czar Nicolas http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_II_of_Russia, de Czarina, Lenin, Trotski, Stalin, Nikita Sergejevitsj Chroesjtsjov, Leonid Ilyich Brezhnev …, de vele roemloos ontluisterde en verdwenen partijleiders, Mikhail Sergejevitj Gorbatjov, Boris Yeltsin en uiteindelijk de kwaadaardige Putin…, werden bewandeld. Fransie die bij hoog en bij laag de Russische goodwill-ouvertures als gerenommeerd Slavist verdedigde. Totdat de Oekraïne duidelijker kristalliseerde, na de ijsfeesten in Sochi, de slag om Kiev werd gewonnen door het Westen, ‘de Krim’ geannexeerd, separatisten de oorlog verklaarden en uiteindelijk de MH17 met een Russische BUK uit de lucht werd geschoten. Toch toen maar gelijk beter om na een indrukwekkender toespraak in de Veiligheidsraad, een alternatief baantje bij Junker van de EU op te zoeken en dan toch nog op de valreep Bouterse eventjes met Noorman, nog steeds zittend in de wachtkamer, ietsjes nadrukkelijker te ‘chanten’. Petri was of moest intussen weg uit Paramaribo. Zijn tijd zat er zogeheten op. Aannemelijk wel ja! Jawel, gelegenheid chanten dus. Want de BUZA.nl missies van Fransie, zijn er niet geheel zonder rafels vanaf gekomen en voor deze kant misschien ook nog, dat Sarkozy terugkomt. In ieder geval buiten die hele Harvey Naarendorp de landgrenzen, tezamen met Suriname zal gaan vaststellen. Wie weet zal het veiligheidsverdrag tussen hem en Santokhi, straks ook glad en buiten de invloed van Brunswijk om, ten uitvoer worden gebracht! Dus werd het voor Fransie, een nu of nooit ‘setewasi’. De kogel moest door de kerk. ‘Occult styling…’, of weer niet! Harvey zal in der minne, absoluut niet meer in Parijs of Amsterdam worden gedoogd. Ook niet om de nieuwe haring in Buitenveldert te gaan proeven…, bij zijn oude vrinden van weleer. De rekening van alle mislukte zaken, behalve dan misschien een lucratief aangedurfd ‘bedrijf in zonnepanelen’, kan dat smoezelig zaakje in de lichtstad van begin tot einde en initieel in het voorspelbare domein, als de grootste flop aller tijden worden aangerekend. Alleen al op voorhand, zal het schaderapport over de Parijse nachten, ernstiger zijn dan die van de jaren tachtig. Toen ook al zo’n krankzinnig aangedreven kanselarij in Mexico-stad werd ingericht. Bleek later om enkel junkies uit bevriende families, door te sluizen naar rehab-centra in bijvoorbeeld de eilandengroep van Hawaii. En dan nu natuurlijk, nog even het warmlopen voor ‘het goede doelen proletariaat’. Bestaande uit de puur Nederlandse vertegenwoordiging(-en) in een neokoloniaal, ernstig aangetaste en uitermate wazig geraakte Surinaamse pers. Op het niveau van in te zetten stagiaires, met een stompzinnige visitekaart bij vertrek in de linkerklauw gedrukt, vervolgens een ‘doksafowru kweekster’ of meer welwillende in Den Haag en Rotterdam geplekt die rood-wit-blauw en de oranjewimpels geprolongeerd willen zien wapperen/vliegen, op voetbal- en levendiger ambassadeursniveau. Men kan veel zeggen van Gregory Rusland, maar hij had het nu wel helemaal bij het rechte eind door ‘grat hari’ te stellen, dat persoonlijke en individuele zaken het land consequent ophouden en onnoemelijk schade opleveren. Mag een onvoorwaardelijk einde aan worden gedraaid. Maar daar is nu ook alles mee gezegd. Men kan dus na alle ‘hari trusu’ en smeekbeden, via de Surinederlandse en vervelend geïnfecteerde persmuskieten geïnitieerd, nu vrijelijk de handen gaan schudden van de onmensen die zeer vele trekkers overhaalden of deden overhalen. “De kogel is door de kerk…”, zegt een doksa-moedermuskiet ernstig. ‘No sweat at all…, only infatuations from left to right on marginal start lines!’. We zijn allemaal oh zo blij…! Chas de opgeklopte ‘consilieri’…, natuurlijk het meest in zijn sas. Om geen andere woorden te gebruiken, ter zake die ingekruikte ‘boodschappenjongen’. Let op wat wetmatig staat te gebeuren: “Effekes de oppositionele in Zuidoost bellen, hor. No man Grep, a no mi du yere…, taigi dem jongen drape yere…, a no mi…, yere Ernesto! Na Janki nanga dem trawan…, feti na tori disi. A no mi, gi mi wan brik, no Ernestoooooo. Saka mi safri yere. A tan so, bro!”. Maar we zijn er nog niet, hor! Vragen uit de politieke boy van Den Haag…, mi pa! De zogeheten Surinaamse pers in correspondentschap: http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/09/25/breaking-news-suriname-krijgt-weer-ambassadeur-in-nederland/ http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/09/26/vvd-wil-duidelijkheid-over-afspraken-nederland-en-suriname/ De lokaal ingezonden stukken op de sterrenwebsite: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25314 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25322 De Nederlandse pers: http://nos.nl/artikel/702787-eindelijk-ambassadeur-in-suriname.html http://www.nu.nl/algemeen/3887573/nederland-krijgt-weer-ambassadeur-in-suriname.html

- Cover. Een groot aantal beschermde beroepen is na 2010 op de glijbaan gezet. Zo kan een ieder zich tegenwoordig ‘opticien’ noemen en een handel in ooglenzen en/of brillen openen. Van de week kwam daar gelukkig verandering in met de aankondiging, dat een aantal medische en paramedische beroepen weer in bescherming genomen zullen worden. Daar vallen zeker de verpleegkundigen onder. Maar ook fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten…, enzovoort. Het beroep van ‘Optometrist’, valt inmiddels onder de titulatuur vanaf Bachelor of Health (HBO), vervolgens Master of Health (W.O.) en Ph.D. in Optometry/ Doctorat en sciences de la vision (Ph.D.). In het kader van transnationale onderwijscertificering en curriculum ontwikkeling, wat zich mede wenst te spiegelen/meten aan het buitenland, doet men er goed aan diepgaand te gaan spitten naar wat regionaal en mondiaal aan ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. De medische en paramedische wetenschap, heeft zich bij stilstand en geprolongeerde chaos in Suriname, in de grote wereld verder ontwikkeld. De sector vraagt daardoor onmiddellijk, de onvoorwaardelijke bijsturing. Hopelijk gaat met de bescherming die is aan-/afgekondigd, de familie “beunhaas” zeer snel tot het verre verleden behoren. Het mag echter niet bij de medische of paramedische wetenschap blijven. Ook in andere beroepsbranches, heeft men simplisten binnengekregen die ongeremd zijn gaan denken, de veredelde plekken voor hooggeschoolden ‘overnight’ te kunnen overnemen. In de toekomst zal dat niet meer, zonder slag of stoot mogen geschieden. Een academisch geschoolde bestuurskundige, is en blijft een te accepteren bestuurskundige. Een beunhaas, blijft/blijkt daarnaast een beunhaas. Een gediplomeerde gemeenteambtenaar is en blijft een gemeenteambtenaar. Een register accountant (r.a./R.A.), spreekt eigenlijk voor zichzelf. Een zich accountant noemende, is en blijft een veredelde boekhouder. ‘Trafassi no kan de…, ini wi kontren’. In het internationaal te accepteren, vanzelfsprekend niet. Een chirurg ansich, maakt nog geen brandwondenspecialist uit bijvoorbeeld Beverwijk.

- “Weather report”. Van mega Skalian-bezetting tot de inname van ‘totale wateraanvoer’ en ‘eigendomsgebieden’ dan wel ‘transnationaal uitgegeven mijnbouwconcessies’ van investeerders. Het weer werkt ook mooi mee. Ook is het verkiezingstijd. De kandidaat bezetter van andermans goed –tezamen met zijn soortgenoten– is ‘ready’ om compleet illegaal op eigendomsterreinen met de brede kant van ‘het zijn’ te gaan zitten, daar te existeren en occupatieborden te plekken. Eigenaren vervolgens te intimideren en bedreigen. Ook de politie in de hete zon en temperaturen ver boven de 37 graden Celcius te blijven tarten, om tot gewichtiger verdrijvingsacties over te gaan. Totdat de benadeelde burgerij, uiteindelijk ook de wet en het recht in eigen hand neemt. Van goudconcessies afgegeven aan multinationale ondernemingen en complete vernietiging van het ‘power’ genererend stuwmeer…! Tot aan het innemen van landbouw- en veeteeltgebieden of bouwkavels van derden…!? Niets is meer onder deze regering Bouterse veiliggesteld en/of beveiligd. Maho, Bernhard, Onoribo, Cabenda, Overbridge…, verdwaasde grondenrechten. Sinds een asfaltbaan voor duurzamer investering en ontwikkeling werd afgemaakt…, alleen maar rommelculturalisme. Paraplantages kregen plotseling, zogeheten nazaten en vermeende eigenaren? Uit het buitenland ingevlogen? Traditionele plantagebesturen? Ook nog door buitenlanders gecoupt! En dan daarbij opgeteld, een Devisbuiten/Texas. Brokopondo in totaliteit zodat de DC om hulp roept. Afobaka…, alle oevers levensgevaarlijk bezet. Ook door gewapende binnen-/buitenlanders. Het stuwmeergebied? Ondermijning van hulp-/steundammen! Noodzakelijker wateraanvoer gestremd, door waterkerende dijken van de goudzoek? Water stroomt weg via de Djukakreek? Iamgold, Brownsberg…, inmiddels grote chaos te midden van gezagsgebreken/-verhoudingen in ’s lands-/districtsbestuur en dus totale anarchie geconstateerd. Gerold Dompig luidt…, na zoveel investeringen te hebben moeten verbruiken en inspanningen gepleegd/vertoond, uiteindelijk ook al een ‘giga – noodklok’. ‘Mi no mang moro, yere baas…!’. Zie ook maar, de websites voor minder gerieflijk beeld: http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=10756 http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=10751

- War. ‘San psa na ini grond tapu?’. Er zou geen diefijzer meer nodig zijn. Toch stierven een man en een vrouw, achter diefijzer bij een brand in het Braziliaanse verblijfskwartier van Noord. Bedreiging van VHP-ers om hun baan in het particuliere en het ambtelijke te verliezen? Ook zo iets waanzinnigs! Dreiging van een jeugdvoorzitter van de NPS om uit te treden, met een aantal pelotons aan netwerkers? Wishfull thinking! Somo maakt geen aanstalten om aan een meer acceptabele over te dragen? Komt tijd komt raad. Mahawatkhan is beducht om een plasje van Momsie te verorberen? Wil verder niets weten van een nationale droga partij. In Nickerie gaat het traditioneel super fel toe, nu de verkiezingsdatum op 01 Oktober 2014 bekend gemaakt moet worden! Een uitvaart zou in Suriname nu SRD1.2 miljoen kosten? Tegelijk spreekt een staatshoofd de hoop uit, dat met een zeker verscheiden de rust zal terugkeren in de lo-families ten zuiden van Atjoni of op McArthur-dyari? Grondenrechten vergadering, tijdens een verdampt regeringsmandaat in de maak? Alsof dat het nodige aan soelaas zou bieden. Ofschoon Kesho defacto was ingerukt, geeft hij nog van die stekelige commentaartjes over de VHP-familie? Terwijl de begenadigd voorzitter de verstoorde gedachten aan hem, ‘qualitate qua’ al etmalen geleden aan kant heeft gezet? En intussen zou de NDP ervan overtuigd zijn geraakt, dat de VHP een giga-bedreiging vormt, nu de komende electorale meting steeds nader in zicht is. ‘Ala sani e wani seki, yere…’. Op het internationale niveau, werd niet duidelijk wie namens Sranan naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York City ging. In ieder geval heeft men bij afwezigheid gemist, hoe “president Barack Obama” de hamer van de Veiligheidsraad persoonlijk hanteerde en een unaniem aangenomen resolutie er doorheen kreeg. Zuiver om mondiaal aangedreven terrorisme met “twk” en ook naar de toekomst gericht, compleet te vernietigen. In Nederland is men zeer huiverig geraakt, nu het ‘kleine landje’ er graag toch bij wilde zijn en in New York –middels woorden van Mark Rutte in de VN– exact aangaf wat voor materieel en hoeveel manschappen hij aanleverde voor de strijd –exclusief in Irak– tegen IS. Blij dat België ook maar meedeed. Anderen deden niet zo mal, om aantallen te gaan noemen. De Arabische Emiraten (UAE) gaven enkel aan, dat een vrouw de bommenwerpers en jachtvliegtuigen zal aanvuren en escorteren in hun strijd tegen IS binnen Irak en Syrië. http://news.yahoo.com/female-uae-pilot-leads-strikes-jihadists-130519981.html?.tsrc=samsungwn&.sep=table Mark Rutte kan daar heel wat van leren. Die liep in New York te leuren met aantallen. Vice premier Assher maakt zich vanuit Den Haag terecht zorgen, nu het IS bestrijdingszaakje, dichter bij Europoort, Schiphol en buitenlandse vestigingen is gebracht. http://nos.nl/artikel/702682-extra-alert-zijn-in-het-buitenland.html Asscher is een visionair…, wat hem na 1940/’45 in de genen is meegegeven. De deelname aan de strijd tegen IS kan de kans op een aanslag in Nederland vergroten. “Nederland zal onder jihadisten een hoger profiel krijgen”, zei vice-premier Lodewijk Asscher. “Wij zijn daar wel op voorbereid”. In de brief aan de Tweede Kamer over de missie staat dat het dreigingsniveau substantieel blijft. Wel is de dreiging toegenomen. Het kabinet schrijft: “Pas als er sprake is van concrete aanwijzingen voor een aanslag tegen Nederlandse doelen gaat dat niveau naar ‘kritiek’.” Volgens Asscher houden de veiligheidsdiensten de situatie scherp in de gaten.

- Probleem. De Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder stapt op. Hij zal zijn ontslag later vandaag indienen bij president Obama, meldt het ministerie van Justitie. Waarom hij vertrekt is nog niet bekend. Holder (63) trad in 2009 aan en was de eerste zwarte minister van Justitie in de Verenigde Staten.

- Goldinvest. In het weekeinde blijkt de top van Iamgold-Canada zich te hebben aangemeld bij de huidige regering Bouterse. Problemen te Gros Rosebel. Daar op ‘het kabinet’, heeft de maatschappij duidelijk laten weten, dat het allemaal zo niet verder kan. Iamgold heeft vanuit de eigen inbreng…, zich aan afspraken gehouden. Blijkt dat Suriname, wederom zaken heeft laten liggen en dus niet heeft voldaan aan de eerder gestelde verwachtingen. De maatschappij eist nu maatregelen, zodat de bedrijfskosten omlaag kunnen worden gebracht en in het voordeel van opbrengst(-en) effect sorteren. Te beginnen met het duurzaam elimineren van de stroperij, in en rond de toegewezen concessie van de multinational. Illegale goudzoekerie ‘in’ en binnendringen ‘van’ de goudconcessie moet per ommegaand verdwijnen. In een tijd van hoge productiekosten en lage goudprijzen, is elke vorm van zogenaamd gedoogbeleid dodelijk. De illegale goudzoekers moeten weg uit het concessiegebied en de regering Bouterse zal daarvoor moeten zorgen.

- ‘Siki’. Duidelijk dat de gezondheidszorg in dit land, onder een huidige regering compleet heeft gefaald. Niet onder druk heeft gestaan, maar ondeelbaar gefaald. Als men meeneemt, wat zich allemaal op een spoedeisende hulp aan rommel kan voordoen en mensen onnodig het leven laten, naast wat de ‘chikungunya muskiet’ onder de samenleving kan aanrichten…? Wij lezen mee:http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25295 Er is gewoon niets anders te concluderen, dan dat het de hoogste tijd is geworden. De allerhoogste! De tijd van “Modo Sjakie” op allerlei nietszeggende fora spelen of megasalarissen toucheren…, is reeds lang voorbij. Bijkomstigheden van letterlijk falen, door huidige regeringscombinatie? Roof van het burgergoed en de integriteit, toegestane epidemische ziekte-effecten, allerhande vormen aan zware criminaliteit, soevereiniteitondermijnende drugszaken. Nu dan in September 2014 een levensbedreigende zooi in de gezondheidssector, erbij? Het is de allerhoogste tijd! Tijd voor de vernielers en vernielzuchtige, om voorgoed te gaan. Geen gezag, noch enig geloof bij de burgerij overgebleven. Algemene verkiezingen gaan bij voortzetting van huidig gezondheidsbeleid, ‘niet’ gehouden kunnen worden? Wat een goedkope mop! Die kan meteen naar de Suri-comedie. ‘Just wishfull thinking…!’. Net zoals de jammerlijk ontspoorde die dreigeisen aan de mammoet dacht te kunnen stellen. Wordt niet eens meer naar gekeken, alleen maar ‘landelijke spot’ mee gedreven. ‘Wan brandy spotpoptji…, tapu na fayasturu fu Limbo…, neks no fout’.

- ‘Bon bleiti mi yere’. Niet op de bon, maar een waardebon. Bellie zegt dat er nu niet vanuit de representatierekening van het departement aan waardebonnen is gekomen, maar dat het persoonlijk toegewezen vakantiegeld is aangesproken om de jeugd blij te maken en fotootje in de pers te krijgen. Waarom dan niet bij de eerste keer al het vakantiegeld aanspreken en de schande van ‘repres-pikker’ moeten vermijden/verwerken? ‘A no bun toch…, Bellie!’.

- Somo. De PL-er zegt, dat de NDP splijtzwam is of zulks vertegenwoordigt? Wat een archaïsche constatering. Neen…, Somo trapt heel simpeltjes een wagenwijd opengestelde deur in. De ‘opo doro politiek…’, met glijmiddelen aan weerskanten op de drempel. Is weer heel gebruikelijk. In Sranan, heet dat markante fenomeen? “Owru gwenti…, so bun!”. Juist ja. ‘Uku tiki styling…’. Als het aas aan de haak maar goed ruikt en het vlees zwak is…, ‘na bingo we bari’. “Krabita kassi…?”. ‘Dati no de fanowdu. Soso wan switi puti…, lai nanga glijmiddel duku’.

- Vriendelijk. Openbare Werken is altijd al zo ondernemersvriendelijk geweest. Altijd…, hor! Nu heeft de meer lumineuze die de Industrieweg-Zuid dommig afsluit, een aantal ondernemers strak in het vizier. Entrepreneurs die noodzakelijkerwijs gedupeerd/benadeeld moeten worden en nog groter schade mag worden aangedaan. Toch niet een politieke actie of schijnbeweging van welles/nietes…? Onderzoek vereist! De man met ‘de panamenio’ moet wél weten, welke zaken wél en welke niet te initiëren. Kan politiek levensgevaarlijk gaan worden. ‘Baya beta…, nog zo eentje die genoegzaam op de foto ging en de Pers wist te halen. ‘Naks van de Thomsonstraat’, krijgt grondbeschikking. De vraag rijst wel weer, waarom dat niet gewoon ‘in relatieve stilte’ geschiedt. Iedereen wil op de foto. Van hoog tot laag. De echte werkers, hebben dan wel het nakijken.

- ‘This is it…’. Een coalitie van marine- en luchtmachtmogendheden heeft van de week, zowel in Irak als Syrië aanvallen uitgevoerd met geleide raketten, onbemande en bemande vliegtuigen op de Islamitische Staat (IS). Voorheen ISIS. De IS riep een kalifaat, op basis van een archaïsch deel van de Koran uit. Alles wat niet moslim was of is, kon bij bekeringsweigering geconfronteerd worden met een wrede dood. Duizenden vielen al in Syrië, Irak, Turkije en ander Arabische landen, door de hand van IS. Dat er aanvallen in het Midden Oosten op grote schaal, onder meer in Syrië aanvingen, kon maandagavond rond de klok van 10 uur Surinaamse tijd, op verschillende netwerken worden waargenomen. Eerstens France24 en toen CNN waarbij de informatie wazig bleef. Totdat de BBC overnam met indringende verslagen van doorgewinterde inlichtingenmensen en ooggetuigen binnen kreeg. Zowel uit Turkije als het Noorden van Syrië, meldde men zware bombardementen. Opslagplaatsen, trainingskampen en andere overheidsfaciliteiten overgenomen door IS, werden met de grond gelijkgemaakt. Een postkantoor en gouvernementsonderkomens in Raqqa genivelleerd. President Barack Obama bezwoer enige tijd geleden, IS te zullen vernietigen. Terwijl Putin van Rusland nog wel maandagavond aanvalszaken veroordeelde die een coalitie van Amerikaanse en Arabische landen, na verwachting en voormelding aan Damascus startte. Het was niet moeilijk te voorspellen, dat de Amerikaanse en later Franse luchtaanvallen die zes weken geleden in Irak aanvingen, zouden verschuiven naar de grondbases en vluchtoorden van IS in Syrië. De buitenlandse pers: ‘President Obama heeft in een korte toespraak benadrukt dat de VS niet alleen staat in zijn strijd tegen Islamitische Staat. “Dit is niet het gevecht van Amerika alleen”, zei hij op de dag dat de VS met vijf Arabische bondgenoten een nieuw front vormde tegen IS in Syrië. “We worden gesteund door onze vrienden en partners…”, sprak Obama, waarbij hij refereerde aan de steun van Saudi-Arabië, Jordanië, Bahrein, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Hij zei trots te zijn, dat de VS met deze landen “schouder aan schouder” staat. Volgens Obama hebben inmiddels meer dan veertig landen aangegeven, mee te willen helpen in de strijd tegen IS. De radicaal-islamitische terreurgroep is er de afgelopen maanden in geslaagd grote delen van Irak en Syrië te veroveren. De VS voeren al enige tijd luchtaanvallen uit op IS in Irak, maar tot een aanval in Syrië kwam het tot vannacht niet. Nederland: ‘Het dreigingsniveau in Nederland wordt niet verhoogd. De kans op een aanslag blijft substantieel, laat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) weten. Dat betekent dat er een reële kans op een aanslag is en dat veel mensen radicaliseren. Het enige dreigingsniveau boven “substantieel” is “kritiek”. Dan heeft de NCTV zeer sterke aanwijzingen, dat er een aanslag in Nederland gaat plaatsvinden. Nederland II. Bij luchtaanvallen op IS in de Syrische stad Aleppo zijn Nederlanders omgekomen, twittert een jihadstrijder die zegt dat hij in West-Aleppo verblijft. Details over wie er zou zijn omgekomen, meldt de twitteraar niet, alleen dat er “…martelaren gevallen…” zijn. Muhajiri Shaam twittert dat hij sinds zijn verblijf in Syrië “…niet zoiets verwoestend heeft meegemaakt…”. Hij schrijft verder, dat “…Amerika eraan moet…”. Shaam plaatst ook een videoboodschap op Facebook waarin een jihadist –niet zeker is of hij het zelf is– vertelt: “…wat Amerika en haar bondgenoten hebben gedaan op een van de verblijfplaatsen van de Mudjahedien van al-Nusra…”. Aan het einde van het filmpje spreekt de strijder “…broeders in Nederland en België…”, direct toe. “Sta op en doe wat. Onderneem iets! Desnoods verricht je een sterke, stevige daad tegen de Nederlandse overheid”. Volgens een andere twitteraar, ‘De Levantenaa’, zouden er maandagnacht drie Nederlanders zijn omgekomen. Het is niet duidelijk of dit aantal klopt of dat er überhaupt Nederlanders zijn omgekomen. Zo’n 140 Nederlandse jihadstrijders verblijven momenteel in Syrië of Irak. De VS begon gisteravond 22.00 uur Surinaamse tijd, met bombardementen op doelen van Islamitische Staat. Rond de Syrische stad Raqqa zijn door de luchtaanvallen 160 doden gevallen onder de strijders. Er zouden ook enkele burgerslachtoffers zijn gevallen, meldt het Syrische ‘Observatorium voor Mensenrechten’. Het Pentagon ontkent, dat er burgerslachtoffers zijn gevallen. Het ‘Syrisch Observatorium voor Mensenrechten’, is een organisatie die verslag doet van het geweld in Syrië. Uit protest tegen de berichtgeving over de gewapende strijd in Syrië, hebben Nederlandse jihadisten dinsdag een film op Internet gezet. Het filmpje met de titel “Oh Oh Aleppo“ is onlangs opgenomen in deze Syrische stad. Het is voor het eerst dat de strijders zelf op deze manier laten zien, wat hen beweegt om in Syrië te gaan vechten. De makers noemen zichzelf ‘fighting journalists’. Ze komen uit Den Haag. In het filmpje is te zien, dat ze schieten en ook een reactie terugkrijgen. Ze lopen huizen binnen waaruit de bewoners op stel en sprong zijn vertrokken, met het speelgoed van de kinderen nog rondslingerend in de kamer. “Net zoals jullie je kinderen wilt beschermen, willen wij onze eigen islamitische kinderen veilig kunnen laten leven…”, zegt een van de strijders. En over het doden van mensen zeggen ze: “Het zijn geen mensen, het zijn monsters…”. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in Nederland, Dick Schoof, maakt zich zorgen over dit soort filmpjes op het Internet. Hij ziet het als propaganda. Internet wordt steeds vaker misbruikt om potentiële strijders te ronselen. Er is volgens de NCTV Europees overleg gaande om sites als Facebook, Twitter en YouTube ‘aan te spreken’. Deze zouden uitingen van radicale moslims vaker moeten verwijderen. Gevolgen van de IS-handelingen in nog geen zeven dagen tijd: ‘De afgelopen dagen zijn zo’n 140.000 Syrische Koerden de grens overgestoken met Turkije. Ze zijn op de vlucht voor de strijders van Islamistische Staat, die steeds meer oprukken richting de Turkse grens. Voornamelijk vrouwen, kinderen en bejaarden die zich melden in de vluchtelingenkampen van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Ze zijn vaak helemaal uitgeput na de lange wandeling door het stoffige en ruwe gebied. Net over de grens bij Suruc, in het zuidoosten van Turkije, zijn tijdelijke vluchtelingenkampen ingericht. Onderkomens waar de tienduizenden Syriërs in eerste instantie worden opgevangen. De vluchtelingen worden daar geregistreerd en gecontroleerd op ziektes. Veel Syriërs hebben onderdak bij familie. Anderen verblijven weer in scholen, moskeeën of andere gebouwen. Ook heeft de Turkse regering, in samenwerking met UNHCR, binnen Suruc nog eens twee tijdelijke kampen ingericht. Daar kunnen elk 10.000 mensen terecht. De verwachting blijft, dat de stroom vluchtelingen de komende dagen zal aanhouden. Excerpten ontleend aan NOS.nl en een beeldverhaal: http://nos.nl/artikel/701873-in-beeld-koerden-syrie-op-de-vlucht.html

- Spiti. Verraad aan het eigene! Kesho laat weten geen verraad te hebben gepleegd…, maar stelt wel dreigeisen, gericht aan de VHP en ook nog gefaciliteerd/vastgeplekt, vanuit de schootbank der regeringspropagandist. ‘Als je dit niet doet…, dan doe ik dat hor’. Saaaaan! De VHP laat Kesho onverbloemd weten, geen boodschap te hebben aan zijn persoonlijke ijver ‘…andere dinges…’ te willen gaan doen. Men ligt niet wakker van de acties die de politieman ‘in privé’ onderneemt. Of dat nou op weg is naar de NDP en/of het beruchter kabinet van Bouterse. Het is allemaal persoonlijk getint en met individuele verlangens gespijsd/-kruid. Heeft niets te maken met algemene belangen van ons Volk en/of de Staat. Zo mag uit reacties worden waargenomen, begrepen en ook geconcludeerd. ‘Gij zult echter niet vrijelijk kunnen spugen in de bron of de beker, waaruit zelf levensvocht genuttigd werd…’. “A no so dan, Kesho…? Oké dan!”.

- RGD. Er zijn geen woorden voor. Totaal onaanvaardbaar, dat medici in staking gaan terwijl de zieke mens hen na een epidemieaanval op onze samenleving, minstens moet kunnen consulteren. Er is niet één argument te bedenken, in voordeel van mensen die zelf hun ambtseed in de vuilnisbak willen mieteren. Niet toen, niet nu en ook in de toekomst niet.

- Occupatie. Efraim/Santo, enzo enzo. Weer ging men over tot het bezetten van andermans eigendomsterreinen. Weer moest de politie meervoudig ingrijpen. Er is iets goed mis in dit land. Gezag en respect voor het eigene ontbreekt ten enen male. Laat staan enig respect of consideransen voor have en goed van derden. Totdat…!

- Zijdelings hakwerk. “Waar er gehakt wordt, vallen er spaanders…”. Vooruitgeschoven onruststokers en troublemakers zijn nu wel genegen, darmsplitsingen aan te brengen in organisaties die een enorme bedreiging zijn gaan vormen…, na de waardeloze mandaatinvulling en bewezen vermogensgebreken uit 2010. Elke organisatie mag wel uitkijken, voor vermogenshengelaars die komen insluipen. Om daarna ‘a la dol’ sleepnetjes uit te werpen. Het is dan geen hengelen meer…, maar ernstiger sloperij en stroperij geworden. En als men constant maar al te grote problemen met Somo beleeft of heeft, wat let de man zelf –uit onbegrensd respect voor de constituanten en het ultieme belang van land, volk en een niet langer te traumatiseren/stigmatiseren achterban, de opofferende ‘side step’ te maken. Als Alendy dat allemaal in naam van zijn constituenten binnen Beppy kon doen en zich tegelijkertijd van ABOP verlossen…, waarom zou Somo dat ‘in het evenredige’ niet acuut kunnen volbrengen? Juist ja! Want Somo is echt geen splijtzwam te noemen en was altijd bereid –in belang van land en volk– alles maar dan ook alles operationeel te maken en/of te bewerkstelligen. En dus niet voor zichzelf of het ‘alter ego…’. Nooit niet…., hor! Somo is en blijft offervaardig, voor het groter belang. Toch? Yes!

- Skoro. Blijkbaar moet het een schoolgebouw voorstellen. Wordt bevestigd door een autoriteit in de omgeving. Maar dat het in de meest gevaarlijke bocht vlak voor Zanderij moet geschieden –in wat men Wit Santi pleegt te vernoemen– is ook een raadsel voor de bevraagde ambtenaar. Hoe is het mogelijk een school te bouwen, dicht aan de weg in het gezichtsveld van opstijgende en landende vliegtuigen? Dan ook nog vlak langs het voortrazende verkeer op de verbindingsweg naar het internationale vliegveld. Met alle gevolgen van dien, bij uitrijden en oversteken van wie dan ook. Waarom niet dieper in het bos…, ver weg van een dodelijk bocht en uit de lawaairichting? Of het buiten afleidende geheel aan vliegbewegingen? Positieve journalistiek wil een belerende wetenschapper? Akkoord…, maar dan ook ratio in het brein van planologen zonder enig wettig diploma, voor het inschikken van een belachelijk aandoende samenlevingsnorm. Een school voor kinderen? Altijd akkoord. Maar waarom dan niet onder de bescherming van schaduwrijke bomen en dus niet op wat een savannewoestenij evenaart. Grapjassen!

- Para Strings. Het lijkt er veel en steeds meer op, dat ‘Jerry von Para’ geen dwingend of indringend gezag meer uitstraalt. Wegen die diep zijn verzakt worden niet meer hersteld en ter voorkoming van een stevige wip uit de bestuurdersstoel, ziet men van die ‘aftandse verkeersbordjes’, welke met de meest brede kant van de driehoek beweren, dat er ‘slecht wegdek’ volgt. Hallo! Geen herstelbewegingen van de sombrero/panamenio partijgenoot op Openbare Werken. Wel zeer mooie bloemen en palmen, langs de verzakte wegdelen. Als een veelkleurige vlag op een modderschuit. De planten en bloemenverkoper duidelijk gecomplimenteerd en gecompleteerd. En dan het gebod en/of verbod, dat er geen dodelijk zwaarvervoer meer vanuit het zuiden en oosten naar Paramaribo of een ander meer illegale haven wordt vervoerd? Ach, op de zondag jl., was het weer hommeles. Overal zwaar beladen trucks, waarbij de laadbak of opleggers boomstamuitsteeksels hadden van een viertal meters of meer. Met een beestachtig gewicht…, waar zelf een weinig te legaliseren mijnwagen zonder enige moeite bij kan omvallen. Waar was Jerry met vier tot zes politiewagens, vier motorrijders en een officier van justitie om de dwingend aangekondigde maatregelen van twee jaren geleden, strakker dan strak te implementeren? Wij zullen het houden op een diepe en noodzakelijker rust voor ‘Jerry do Para’, na een enerverende week, waarbij schriftelijk aangeleverde beschuldigingen –aan het adres van ‘onze’– voor nogal wat hypertensie zorg droeg. Vervelend voor een goedbedoelende dc, hor! Dat cerebrale gedrag, is nou juist gevaarlijker dan een over het hoofd getrokken gele vuilniszak. En dan die actie op een of meerdere der plantages, waar er de afvoergoot voor de deur zonder enige ‘voormelding’ werd uitgegraven en mensen hun inritkokers als sneeuw voor de zon verdwenen. Of dat er een dwarswegkoker “wagenwijd geopend”, zeer ingenieus kwam te liggen…, vlak voor een inrit. Daarnaast een aantal omheiningen kwaadaardig werden stukgestoten, waarna de steun- en walabapilaren kwamen te breken. Er gebeuren vaker hilarische zaken in Para. Maar dit afgelopen weekeinde, sloeg weer van alles door. In ieder geval, een paar stoppen in het brein van de naargeestige en zeer oplettend benadeelde staatsburgers. ‘A sa tan so!’.

- DC. De bij velen zeer geliefde districtscommissaris Rudie Strijk, is zaterdagmiddag overleden. Na de verkiezingen van 2010, is de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost en vaker ultiem waarnemer in Zuidwest, nooit meer dezelfde geworden. De druk en uitkomsten van die verkiezingen, waren voor vele mensen een moordende ervaring. Tijdens de uitvaart van rechter Albert Ramnewash, ging het vorige week, plotseling weer niet goed met DC Strijk. Hij werd toen met nadrukkelijker spoed, naar een ziekenhuis afgevoerd. Niemand die Strijk in de afgelopen weken tegenkwam, had kunnen bevroeden, dat hij zo snel na die ontmoetingen heen zou gaan. De goedlachse Rudie Strijk, is niet meer. Hij wordt aan de geschiedenis toegevoegd, als een van de betere binnen de bestuursdienst ingezet.

- Holidays. Een medium weet te melden, dat de bewindvoerder op Volksgezondheid die een toespraak in het buitenland ging houden en daarna lekker vakantie had ingeroosterd, per ommegaand terug moet naar Zanderij en op post moet binnentreden. Het gaat niet goed met de algemene gezondheidszorg, nu er van alles aan epidemie gelijkende zaak het land nadert, artsen in staking gaan en ‘chikungunya’ heeft opgenomen in een wervelende bestuursagenda. Ebola maakt de wereldsamenleving gek en chikungunya, geeft de gehele noordelijke kust van Zuid Amarika het nodige aan excessieve kopzorgen. Dus geen vakantie, maar op post komen zitten . Du yu du!

- ACP/EU. De Europese Unie heeft laten weten, dat de EU/ACP conferentie geen voortgang vindt. Ricardo Panka van de NDP, zou namens het Surinaams parlement naar de conferentie afreizen, maar mag zich nu wel degelijk gaan voorbereiden op wat voor, tijdens en na de eerste Oktober 2014 in en rond De Nationale Assemblee zal gaan afspelen en daar het werkelijke nut van ondergaan. Panka werd aangewezen om Suriname in het buitenland te vertegenwoordigen en wel zonder, dat er een huishoudelijke vergadering goedkeuring hechtte aan dat plan. Ook de regionale Unasur ontmoetingen zijn in algemene zin opgeschoven. Te ver gezocht om maar van alles toe te schrijven, aan de virale ouverturen in bepaalde aangesloten landen.

- Impuls gerelateerd. ‘San pesa, Kesho? Ye seki? Bad boy – bad boy, what ya gonna do…?’. Niemand kon het geloven. Vriend, vijand en de buurt ook niet. Noch bij de oranje, noch bij de paarse. Maar het is blijkbaar wél zo…, dat Keshopersad Gangaram Panday met alle opgedane kennis binnen en buiten de bestuurkamers van de VHP, naar een verlekkerende overzijde is verkast. In afwachting van de nadere ontwikkelingen, heeft Liakath Mahawatkhan openhartig laten weten, geen enkele belangstelling te hebben om zich te scharen achter of onder de huidige of toekomstige NDP-leiding. Haalt daar ook nog flink uit bij een element, waar een stevige hoeveelheid staatsburgers moeite mee heeft. En dat is vanzelfsprekend de illegaliteitnorm die blijkbaar erg laag bij een huidige NDP is afgesteld. ‘Seki tori we taki…’. De Hollander zou zingen: “Huilen is voor jou te laat, ik wil niet meer….?”. Drama, beta! Wat een voorbeeld.

- Django. Werd klemgereden en onder bedreiging van vuurwapens gedwongen het geld van zijn baas in de Magentakontren over te dragen. Levendig panorama in SU. Zwaailicht op de politie voertuigen of niet, er wordt strak doorgeroofd. Toch nog een fundamentele vraag. Hoe moet de bestuurder van een voertuig nu weten, dat de politie ambtshalve sommeert om stil te houden. Zwaailichtverwarring en de heren/dames rijden ook al in airconditioning. De communicatie is zonder meer gedaald, tussen burger en surveillance onderling. Want hoe moet een politieman achter het stuur weten of er een noodsituatie met een andere collega verder in een straat heerst, als er als maar met zwaailichten wordt getoerd. ‘He collega, i de na nowtu…?’. “Non non, mi e zwai nanga mi lampu, gewoon yere…, instructie toch? Kwit kweti, opdracht fu comma…! No wan bruya no kan de”. Toch wel! Op hoeken en in straten, waar men als nevendeelnemer niet goed weet wat te doen met zwaaiende lichtjes. Voorrang of niet!? Niemand weet het precies.

- “Trubu yuru”. Te Maho in Saramacca worden ondernemers gehinderd, door omwonende Surinamers. Cabenda achter Zanderij, hetzelfde destructieve aan liedjes. Investeringen? Wachten maar tot na de verkiezingen. Want er heerst geen duidelijk beleid. Overal in het land spelen mensen voor eigenaar en eigen rechter. Bedreigingen dan nog niet meegeteld. Alsof niet ieder een ‘Srananman’ is of mag zijn. Volgens welke Grondwet of burgerrecht dan ook.

- Herhaling. Iker Casillas begint dinsdag op de reservebank van Real Madrid voor het competitieduel met Elche. Trainer Carlo Ancelotti bevestigde dat Keylor Navas zijn kans krijgt in het doel van de Koninklijke. Tot nu toe was Casillas eerste keus. Volgens Ancelotti kunnen hier nog geen conclusies aan worden verbonden. De coach zegt ook dit seizoen met zijn keepers te willen rouleren. Afgelopen jaar deelde Casillas met Diego Lopez zijn plaats onder de lat. Casillas keepte in de Champions League en het bekertoernooi, Lopez in de competitie. Navas wacht nog op zijn officiële debuut voor Real, dat de Costa Ricaan afgelopen zomer voor 10 miljoen euro van Levante overnam.

- Schijn. Of het nou ‘intrige opwekking’ bij een bepaald medium is of schijnbewegingen van Somo Summarum (…), het enige wat uiteraard in het verhaal klopt, is dat de grootste ‘winner’ uit/in een combinatie –na Mei 2015– de ultieme kandidatuur voor het presidentschap op zich kan nemen. Of eerder natuurlijk! Draagvlak vormt dan weer, een niet te versmaden onderdeel. Intellectuele stootkracht een tweede noodzakelijk aspect. Betrouwbaarheid een must. Leiderschap op niveau, een onlosmakelijke voorwaarde. Hartstocht stekelig gecombineerd met strekenonderhoud, een dodelijk ‘duo’. Verraad…, een meest waardeloos ingrediënt. Gezond verstand, slaat natuurlijk alles. Onmis-/kreukbaar specimen. ‘Compos mentis, so bun’.

- ‘Boycot’. Een woord wat lang niet werd gebezigd, maar weer door de sluis heen kwam binnenglijden. Aruba wil de SLM als staatsmaatschappij van Suriname boycotten en intrekken van landingsrechten op Aruba forceren (…), als Insel Air niet tijdig en per ommegaand landingsrechten krijgt op een/het ononderbroken traject Oranjestad-Zanderij? Insel Air of dat nieuwe kindje, dat men ‘snellius’ als luchtvaartmaatschappij opzette, krijgt uiteraard landingsrechten van Casas. Maar de Arubanen en Curaçaoënaars moeten/mogen wel hun papiertjes netjes inleveren. Waarom men dat niet alvast voor de grote vakantie deed, is nog steeds de grote vraag. Bijna een raadsel. ‘He swa, breng je papier hier en wij gaan je regelen, swa…’.

- Zomaar. “Wat scheelt je…, zomaar zeg je dat NDP jouw diensten wil hebben in plaats van mijne? Neen Lick’it, dat gaat zomaar niet. Ik ben als Momsie met alles aan lendenen en geest, heel goed in staat de NDP van Nickerie te draaien, hor”. “Krijg dus geen kapsones en blijf rustig bij de VHP, hor Lick’it…!”. Ingevolge, het meer westerse panorama.

- Tweede. Binnen een week weer een grote brand. Nu aan de Theodoresstraat. Twee panden gingen ten onder, nadat aan de Pandorastraat ook een zakenpand van groot volume, in de as werd gelegd.

- Duur. Aardappel ging in prijs omhoog. En dan ook nog ‘zoutvlees’. Dan hoe gaat men de ‘kousenband met zoutvlees’ nog betaalbaar kunnen klaarmaken…, als straks ook gas en licht omhoog gaan bij neef Ogane en bij zogenaamd ‘subsidiërend moedertje EBS’? Gaat echt niet kunnen doorgaan, bro. “Bika ambeiri e go fadon strak…, gi dem prenspari fufuru wan…, ini na poli poli”.

- KUNST. Men trok naar Moengo om naar de kunsten van het “Pinas Consortium” te gaan kijken. Als toegift kreeg men ongevraagd, ook wat vaarkunsten te zien van de ABOP-voorman op de Cotticarivier. Hij had zich een amfibisch speeltje voor deze gein en voorspelde aanstellerij verschaft.

 

- Alles kan. Steekpartij, schietpartij, kappartij, roofpartij. Alles kan in de goudsector. Ook het verkrachten van vrouwen/mannen die in de nachtelijke cabarets optreden. En dan niet de ontoombare mensenhandel, in de goud te vergeten. Sodom en G….! Juist ja.

- Krin Kondre. De jaarlijks te houden grote schoonmaak van publieke terreinen door de jeugd van Suriname, nam aan het einde van het hele programma en de vakantie een zeer trieste en vrijwel niet te verwerken wending. Twee jonge meisjes, verongelukten nabij de Schotelweg.

- Dengue. Eerstens had men de dengue- de malariabestrijding in dit land. Nu blijkt dat door mensen uit het buitenland, de niet minder gevaarlijke Chikungunya is geïmporteerd en gezondheidswerkers voor dilemma’s stelt. Ook de behandeling van de zieke patiënten, in deze epidemische fase, blijkt problemen te geven. En dan is er een soortement Ebola-nervositeit in de regio ontstaan. Er vallen zoveel mensen in Afrika, dat men met grote vreze zit, ten aanzien van wat nu Sierra Leone en andere West-Afrikaanse naties volledig heeft verlamd. Intussen is een ‘vaste commissie’ van De Nationale Assemblée bijeengekomen om de verschillende dreigcrises te bespreken. Chikungunya bovenaan de agenda.

- MAF. De Missionary Aviation Fellowship in Suriname, kreeg nieuw en gerenoveerd vliegmaterieel vanuit de basis in het buitenland. Over de gehele wereld vliegt MAF de zieken, de vereiste medicamenten en gezondheidswerkers, om verafgelegen regio’s van dienst te zijn. In niet geringe mate, steeds gevaarlijker wordend werk. Mission Aviation Fellowship (MAF) is een christelijke zendingsorganisatie die als belangrijkste doel heeft om luchttransport te bieden om zendelingen in moeilijk bereikbare gebieden – in onder andere Oceanië en Afrika - hulp te bieden. Zij is de grootste onafhankelijke non-profit luchtvaartmaatschappij. De slogan van de MAF is: “Vliegen voor levens”.http://en.wikipedia.org/wiki/Mission_Aviation_Fellowshiphttp:// http://nl.wikipedia.org/wiki/Mission_Aviation_Fellowship www.maf.org/

- Quorum. Er wordt aangemeld, dat de oppositie in De Nationale Assemblée bereid is gebleken om op 01 Oktober 2014 quorum te verzorgen. Voldoende leden aan te dragen, zodat een jaarvergadering van het parlement uiteindelijk kan plaatshebben…, de weg wordt opengezet om de staatsbegroting –mede voor de te houden algemene en geheime verkiezingen in 2015– aan te zetten/vangen en per ommegaand van het staatshoofd te vernemen, op welke verkiezingsdatum men zich nu al zal kunnen richten. 25 Mei 2015 of veel eerder.

- Albina. De riviervestiging Tapuku en de groeigemeente Papatam, zijn nu met asfalt-/bakstenenwegen, via de hoofdplaats Albina in Marowijne, aan/met elkaar verbonden. Er is spoorslags alles aan gedaan om een aanneembedrijf zover te krijgen, dat het meer legale Tapuku ten noorden van Albina verbinding over land kreeg met Papatam v.v. Het zal nog enige tijd duren voordat het noordelijke Galibi, achter de zwamp van de Wanekreek gesitueerd en Bigi Ston/Hermina Dorp ten zuiden van Papatam in de prijzen mogen vallen. Eerstens wordt gedacht aan de verbinding Poki Gron – Poesoegroenoe of nisschien wel Djoemoe/Asidonhopo – Jaikreek. Kijken wat de beloften, tussen het heden en Mei 2015 mogen gaan inhouden. Neem er een landkaartje bij.

- Wetmatig. De Belgische justitie heeft aanwijzingen dat jihadisten uit Den Haag plannen hadden om een aanslag te plegen op het kantoor van de Europese Commissie in Brussel. Dat hebben bronnen aan de NOS gemeld. De twee, een man en een vrouw van Turkse afkomst, werden begin augustus op het Brusselse vliegveld Zaventem opgepakt toen ze terugkeerden uit Turkije. Vermoedelijk waren ze in Syrië geweest. De twee verdachten hebben zich volgens de Belgische justitie schuldig gemaakt aan deelname aan een terroristische groepering, overtreding van de wapenwet en financiering van terrorisme.

- Protest. Verschillende groepen met gedifferentieerde achtergrond en/of filosofieën, maken zich na de zaterdag op om in de komende weken alsnog binnen Den Haag te protesteren.

- Koerden. Duizenden Koerden zijn vrijdag in grote paniek van Syrië naar Turkije gevlucht voor terreurgroep Islamitische Staat (IS). Volgens de Turkse vicepremier Kurtulmus, zijn het er in totaal 45.000. Zij zijn op acht plekken de grens overgestoken en wel over een afstand van 30 kilometer. Volgens lokale bronnen is 45.000 aan de hoge kant. De vluchtelingen komen uit de Noord-Syrische stad Kobani en omgeving. De moslimterroristen vermoordden en verkrachtten lokale inwoners, omdat ze hen als ongelovigen beschouwen. Koerdische strijders roepen om hulp uit vrees voor een massaslachting. Volgens het hoofd van de Koerdische strijdkrachten bij Kobani zijn er vandaag gevechten gaande ten noorden en oosten van de stad. Enkele honderden Koerdische strijders die naar Turkije waren gevlucht, zijn vandaag weer teruggegaan naar Syrië om de regio Kobani te verdedigen. IS-strijders zouden tot op 15 kilometer van de stad Kobani zijn genaderd. Ze beschikken over tanks, raketten, artillerie en gewapende voertuigen. Tenminste achttien IS-strijders zouden vrijdagnacht zijn gesneuveld, toen ze meerdere dorpen rondom Kobani onder controle trachtten te krijgen.

- Vreselijk. De vierhonderd rijkste mensen ter wereld hebben hun gezamenlijke vermogen deze week met 6,5 miljard dollar zien stijgen na de beursgang van internetgigant Alibaba.

- REAL. Real Madrid heeft zaterdag geen genade getoond met Deportivo La Coruña. De sterrenformatie van coach Carlo Ancelotti won de uitwedstrijd met maar liefst 8-2. Cristiano Ronaldo nam drie treffers voor zijn rekening, Gareth Bale twee. Bij rust had Real met 3-0 de leiding. Tussen de goals van Ronaldo in, maakte de Colombiaan James Rodriguez een wonderschone treffer. Wat zou het deze week zijn geworden? Juist ja!

- Infantiel. Panka begint de gebruikelijke paarsuitslaande spoken te zien in zijn koortsig geraakte ‘kontreng’. Paraaanse spoken, ‘so bun’. In dat delirium opgenomen, nodigt hij Radjkoemar Randjietsingh uit om plaats te nemen in de ernstig verdunde rijen van de NDP. ‘Er is plaats zat…’, beweert Panka. Geheel voorspelbaar dat er veel plaatsen zullen openvallen en komen leeg te zitten. Er wordt dan naarstig naar vulling gezocht. In de verwarring van Panka, heeft hij zich Radjkoemar in de kijkertjes gespeeld. Wat een land, wat een trivocale focus doet zich nu bij die arme Panka voor. ‘Un wiki na man snel yere…, bifo ai kisi wan trubu watraini dem ai’.

- Top. De hoofdcoördinator voor de ‘bigi bigi bigi sma dey’, is Lonnie Brunswijk geworden. Zal hem een heleboel ‘duku nanga dalla’ gaan kosten. Want iedereen heeft het zwaar. ‘Duku so bun…’, iedereen aan de bedelstaf. “Ala bigi sma…, bika Bouta wanni gi na moni, ma na VP Robbie Ali no wanni gi moro…! Brunswijk sa gi wi ala sani, baya. Ala sma…’.

- Veilig. Een goed en veilig weekeinde aan alle Surinamers, ingezetenen en hun gasten toegewenst.

De Observateur van Sranan.

De Week in Retro – 19.09.2014.

De Week in Retro – 19.09.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Twee weken. Over twee weken moet de Regering Bouterse via een officiële verklaring, uitgesproken en voorgedragen door het staatshoofd, komen vertellen hoe de begrotingen eruit gaan zien, wat de maatschappelijke verhoudingen nog even mogen zijn en wat de verkiezingsdatum uiteindelijk is geworden. Zodat de samenleving een knap aanknopingspunt heeft om straks verder te kunnen gaan. Ontdaan van alle hebi’s die zich nu voortslepen en waar men zich ook nog compleet bij onveilig gevoeld. “We go seki! A musu keba, no no de!”. Naar de week in het retrospectieve.

- 18.09.2014. Onder zeer grote belangstelling is rechter Albert Ramnewash, vanuit de grote hal van de Kamer van Koophandel & Fabrieken, naar zijn laatste rustplaats gebracht. De overleden rechter, heeft een ‘begrafenis met staatseer’ gekregen.

- Focus. De federale politie van Brazilië heeft nu nadrukkelijker dan ooit, elke aan drugs- of wapenhandel gelieerde beweging in focus. Zo werd er weer een Surinaams staatsburger gevat die tezamen met Brazilianen, zich met de zware illegaliteit bezighield.

- 2020. Management betaald voetbal is erg blij, dat Amsterdam gekozen is als speelstad van het Europees Kampioenschap in 2020. Reactie: “Het is fantastisch als je twintig jaar na dato weer zo’n fantastisch evenement in Nederland mag organiseren. We hebben er met alle partijen hard aan gewerkt en dan volgt op deze vrijdag de beloning…”. De toewijzing betekent, dat het Nederlands elftal twee thuiswedstrijden zal mogen spelen op het EK in 2020.

- ‘C’est moi encore…, une fois’. Sarko is back. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy keert terug in de politiek. Dat heeft hij bekendgemaakt op zijn Facebook pagina. Sarkozy wil opnieuw president worden. “Ik ben kandidaat voor het presidentschap, namens mijn politieke familie…”, schrijft hij via het Internet. Hij wil de UMP waaraan hij leiding gaf/geeft, omvormen tot een brede volkspartij. “Een grote beweging die zich richt op alle Fransen. De traditionele scheidslijnen zijn niet meer van deze tijd”. Heeft men nu ook in Paramaribo mogen begrijpen. ‘Preparez vous…!’.

- Let op! Franse gevechtsvliegtuigen hebben in het noorden van Irak aanvallen op IS-doelwitten uitgevoerd. Dat heeft het presidentieel paleis bekendgemaakt. De aanval vanochtend werd uitgevoerd met Rafale-gevechtsvliegtuigen en was gericht op een depot van de terreurorganisatie Islamitische Staat. Het depot is vernietigd. Parijs meldt verder dat de komende dagen meer aanvallen zullen volgen.

- Bijlmer gek. Voor de rechtbank in Amsterdam is een 39-jarige man veroordeeld tot tien jaar cel voor het opzettelijk doden van een driejarige peuter. De veroordeelde, Paul A., gooide in April 2013 het jongetje over de reling van de galerijflat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost (Bijlmer). Tegen de man was zestien jaar cel geëist. De rechter achtte ‘moord’ niet bewezen en veroordeelde A. voor ‘doodslag’. De rechtbank baseerde zich daarvoor op verklaringen van de ouders van het slachtoffer en andere getuigen. De dader zelf, destijds verslaafd aan alcohol, zegt zich ‘niets’ te herinneren van het voorval. “Onvoorstelbaar en ongelooflijk…”, noemde de rechter de gebeurtenissen rond de dood van het kind. A. was op bezoek bij zijn neef en diens vrouw, toen hij de peuter oppakte en met hem de galerij opliep. Daarna kwam hij weer binnen, zonder het kind. De peuter viel van zes hoog naar beneden en was zwaar gewond. Hij kon in het ziekenhuis niet meer gered worden. Hier in Suriname gaat men zwemmen in de rivier en ‘vergeet’ heel gewoon, dat er een eenjarig kind aan de oever stond/staat. Dood door schuld.

- Ambassadeur. Nadat hij de politie Haaglanden en de afdeling Den Haag, belast met orde- en rusthandhaving in de Schilderswijk, had/heeft aangeklaagd voor een gefilmde mishandeling van minstens drie argeloos gebleken Marokkanen –op het trottoir voor een supermarkt– veroordeelde de ambassadeur van Marokko met klem een ander door CCTV opgenomen incident in IJmuiden. Bericht: ‘De Marokkaanse ambassadeur in Nederland heeft de mishandeling van een 15 jarig meisje in IJmuiden sterk veroordeeld. Op zijn Facebookpagina schrijft hij onder meer, dat dit soort gedrag onverdedigbaar en onacceptabel is. Op beelden is te zien dat het meisje op de donderdag door een jongen in het gezicht werd geslagen. Toen ze op de grond viel, werd ze door een andere jongen geschopt’. Hedendaagse ‘polder panoramiek’.

- Democratie. Het zal Londen uiteindelijk wel kosten om de Schotten in toom te houden. Zo hoort het en niet anders, in een geciviliseerde maatschappij. Opstappen bij falen. Kun je wat bij leren…, bro! De Schotse premier Alex Salmond stapt in November op, heeft hij tegenover de pers bekendgemaakt. Salmond kondigde zijn vertrek aan op de dag, dat hij een grote nederlaag moest incasseren…, omdat 55% van de Schotten tegen losmaking van het Verenigd Koninkrijk hebben gestemd. 45% voor! Salmond is fervent voorstander van een onafhankelijk Schotland; hij was de leider van de YES-campagne. “Ik ben enorm trots op onze campagne en alle mensen die zo hun best hebben gedaan…”, zei Salmond vrijdagmiddag. “Mijn tijd als politiek leider is nu voorbij, maar de Schotse droom zal altijd blijven bestaan”. Salmond is niet van plan de politiek de rug toe te keren. Maar hij vindt dat een ander op dit moment beter leiding kan geven aan de nieuwe koers van Schotland. Londen heeft Schotland meer bestuurlijke bevoegdheden beloofd. Salmond heeft zijn Schotse Nationale Partij laten weten dat hij op het partijcongres in november niet meer gekozen kan worden als partijleider. Tot die tijd blijft hij aan als premier. Een andere opvatting: “Vandaag is de dag dat Schotland dood is gegaan” en “ik schaam me ervoor om Schot te zijn”. Dat schrijven voorstanders van een onafhankelijk Schotland op de Facebookpagina van Alex Salmond, premier van Schotland en leider van het ‘ja-kamp’. Het tekent het gevoel dat heerst onder de Schotten die niet meer bij het Verenigd Koninkrijk willen horen. En er gaan dus ook diepe frustraties over het net, waarbij opvallend vaak de naam van de Schotse patriot William Wallace valt. “Heeft Schotland er echt voor gekozen om afhankelijk te zijn? William Wallace draait zich om in z’n graf”. Helaas heeft ook William Wallace geen graf, omdat zijn lijk na gruwelijke executie binnen de muren van de ‘Tower of London’, in stukken werd gehakt en/of getrokken. Vervolgens over het hele eilanden gebied, dat zich nu United Kingdom wil noemen, in resten werd uitgegooid.

- Zelfrespect. Het doet toch ‘oh zo goed’ om de mensen die ‘nul komma nul’ presteerden, in de rol van Surinaams volksvertegenwoordiger, zich weer op de voorgrond te zien dringen. Diep in verraad aan partij en omgeving verzonken, probeert men via de omkoopsom, ook nog komende van een internationaal veroordeelde, het Volk weer een loer te draaien. Het wordt in algemene zin steeds hachelijker, voor de vermeend onschendbare soevereiniteit van dit land.

- Lijkenpikkers. De vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, werd na te zijn getorpedeerd door een in de war geraakt militair regiem herwonnen. Wat is nu het nut van een aantal zichzelf bevredigende onverlaten om zich al schendend van een ‘universeel gedeponeerd recht’, weinig geciviliseerd door medialand te banjeren? Een ochtendblad heeft het twijfelachtige genoegen om weerloze mensen, zwaargewond of hartstikke dood dan wel uit het leven geslagen, op de voorpagina ten verkoop aan te bieden. Op de vrijdagochtend, werd de samenleving wakker en wederom vergast op ‘schaarsbedekte lijken’ van twee jonge meisjes die aan het hoofd van de Schotelweg in de Para, door een DAF-truck waren platgereden. Complimenten van lijkenpikkende onverlaten en hun digitaal ingestelde camera’s.

- Commissie. Een NDP-commissie wil voor een zoveelste maal, Desi Bouterse als ‘lijsttrekker in Paramaribo’ hebben. Een uitstekende, zeer nuttige en winstgaranderende gedachte.

- Identificaties MH17. Onderzoekers hebben de afgelopen week veertien slachtoffers van de rampvlucht MH17 geïdentificeerd. Het gaat om zeven Nederlanders en zeven mensen met een buitenlandse nationaliteit. In totaal is nu de identiteit bekend van 225 van de 298 inzittenden van de vlucht die een maand geleden boven Oost-Oekraïne met een BUK-raket werd neergehaald. De nabestaanden van de veertien slachtoffers, zijn geïnformeerd.

- Zo gaat dat. Het aandeel van internetbedrijf Alibaba is bij het begin van de handel meteen fors meer waard geworden. De uitgifteprijs, waarvoor investeerders het aandeel konden inkopen, was 68 dollar. Op de beurs opende het aandeel op 92,70 dollar, een stijging van 36 procent. De beursgang van het Chinese internethandelsbedrijf is een van de grootste ter wereld.

- Overval. Het houdt maar niet op of over, dat bejaarde mensen worden overvallen en mishandeld door roversbendes. Het hek is compleet van de dam. Ook de brandkasten van burgers en bedrijven, zijn nu heftiger dan ooit ‘in focus’ bij latent rovende criminelen. Taxichauffeurs, pompbedienden, bejaarden en bewoners van eigen huis? Niemand is meer veilig. Wat werd er in 2010 beloofd? “Weg diefijzer. Een ‘diefijzerloos land…’ en ‘geen berovingen…’ meer in Sranan. Respectievelijk door de voorzitter van de NDP en die geldstrooiende van ABOP, allemaal toegezegd. Werd een macabere mop, met als insteek de politieke verkiezingscampagnes van nog geen vijf jaren geleden. Weet wat te doen, met de kostbare stem in 2015 en wees dus absoluut niet omkoopbaar.

- EBS. Tariefsverhogingen in de energie, na alle ‘govtake.com – ellende’ die men al heeft moeten doorstaan? Niks staat de huidige regering meer in de weg om politiek suïcidaal, bezig te gaan. Helemaal niets. Niks staat het Volk straks in de weg, om in alle vrijheid te doen wat men moet doen. ‘Du the du…, and get your freedom back!’.

- Aanvullend. Wat bleef hangen. Inderdaad een coup op 25 Februari 1980. Venetiaan zag nog net geen vijfjaren eerder, op 25 November 1975, de Nederlandse militairen voor 90% naar hun vaderland terugkeren. De Nederlands driekleur vloog voor het laatste in het Fort Zeelandia. Een naam die nu het Internet overvliegt. Binnen de vijf jaar zou Venetiaan zien wat voor (on-)mensen er werden binnengehaald met suppletiesoldij en Koninklijk Besluit in de achterzak. Voor allergrootste deel gingen de militairen onder ‘Je Maintiendrai’ heen naar Zanderij en Schiphol. Er bleven een aantal zeer gehaaide achter, onder het directe en indirecte gezag van de immuniteitbezittende Hans Valk. Ook zag Venetiaan een groot aantal Nederlandse militairen ‘in diaspora’, om een recent en populair begrip te gebruiken, terug in Suriname. Zij hadden allen een suppletieregeling van Den Haag bedongen en een Koninklijk Besluit in de achterzak. Document welk een weg terug en eventueel pensioen garandeerde. Zij zouden zogenaamd zweren en zich onderwerpen aan het locale gezag van de Republiek Suriname. Halfhartig en ruimhartig, door een groter dan verwacht aantal. Een bevelhebber uit de Suri-Indische diaspora, werd plotseling in plaats van zijn broer even geregeld en bevorderd tot kolonel der Surinaamsche Krijgmacht (SKM). Dat heeft ook Venetiaan geweten. 25 Februari 1980 coup, na een heleboel opschudding in een eerder slapende Memere Buku Kazerne aan de Velengde Gemenelandsweg en een actief broeierige Ayoko daarbuiten, te hebben verzorgd. Dezelfde Surinederlandse militairen aan de leiding. Suppletie en KB in de achterzak. Scheve verhoudingen ten overstaan van de lokaal aangenomen militairen. Die kregen geen Hollandsche bonen. Allen schuldig of onschuldig aan de 08 December 1982 gruwelmoorden in het Fort Zeelandia, op de lokale intelligentsia gepleegd…, zouden hun extraatjes uit Nederland kwijtraken. Tot een halfzachte afkoopregeling na 1993 werd georganiseerd. Enkel voor de vermeend onschuldige beschikbaar gesteld. En ook mede geïnitieerd door Venetiaan in parlement, na een enigszins bedwongen oproer van benadeelde suppletievangers: ‘Een contract met Nederland…, geschreven op water…?’. Hans van Mierlo reageerde gebeten en kwam voor ‘de onschuldige’ met een gedresseerde aalmoes over de brug. 1980-1992? Moord, doodslag, vernedering, marteling, foltering, valse beschuldigingen, mishandeling. Geestelijk en lichamelijk gemangeld volk in gijzeling. Zouden allemaal zonder enig ophouden, de revue passeren. Venetiaan bleef onverlet nationalist. Chin A Sen en Ferrier misschien ook wel een heel klein beetje in het hart, na verkassen naar het buitenland. Arron zeker elke seconde van het leven. Zou hier geboren zijn en hier sterven. Helaas gebeurde dat ook buitenmachten in Nederland, op maandag 04 December 2000, tijdens een jubileumbezoek. Arron was en bleef onbetwist nationalist. Verdween enige tijd na de coup van 25 februari 1980, onvermurwbaar ten opzichte van de misdaad en de coupplegers, met de intelligentsia en politieke getrouwen, meer dan een jaar –zonder enige vorm van legaal proces– in de bak. Naar Santo Boma. Wijntuin ging uiteindelijk in een zichzelf opgelegd ballingschap, na vernietiging van de solide ‘Grondwet 1975’ en het gedwongen opheffen van een nog functionerend parlement. En dat allemaal eigenlijk niet voor niets…, wat de voorzitter van het democratisch praathuis geestelijk tot op heden werd aangedaan. Venezolaanse christendemocraten en bewogen relaties op Curaçao, namen de zorg vol mededogen over. 1987? Na de aanvallen van Brunswijk in 1986, een aangekondigd referendum. De aanname van een nieuwe Grondwet. De wilexercitie van een democratisch gezind Volk. Verkiezingen op 25 November 1987. De Onafhankelijkheidsdag. Beloftes en nog eens beloftes van trouw, uit de Memre Buku Kazerne? Voorspelbaar, bleef op termijn niets overeind staan. Machtswrijvingen, dodelijke gevechten in Marowijne, Brokopondo, Sipaliwini en Para-Oost. ‘Moi Wana’ November 1986. Honderden doden zouden volgen. Surinamers vermoordden Surinamers. Inferieur kader in het ambtelijke en parastatale. Het neerstorten van een DC-8 van de SLM in 1989, bestuurd door criminele bemanningsleden in het stuurhuis. Hoofdwegen naar het zuiden, Oosten en Westen gebarricadeerd. Bruggen opgeblazen. Economische aders vernietigd. Energienetwerken gesaboteerd. Straatmoorden! Illegale landingen in onder meer de districten Marowijne en Brokopondo? Politiemensen worden op straat gewoonweg doodgeschoten? Herman Gooding in de nacht van 4/5 Augustus in het rampjaar 1990.http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/18480 Uiteindelijk dan de Kerstcoup…, naar aanleiding van een zogenaamd ‘onopgelost machtsvraagstuk’. Gewoon teveel ruimte gegeven aan de misdaad. That’s all! Eigenlijk vond men nevenschikkend, dat er niet genoeg middelen richting leger gleden. Een inmiddels compleet vernietigd orgaan, waar niet eens een startbatterij voor een “Tonner” kon worden teruggevonden en aanwendbaar geplaatst. Welwillende burgers moesten steeds inspringen, om brandstoffen te kunnen halen. Kerstcoup 1990? Eerder een machtsgreep omdat (machts-)wellustige ook nooit de bedoeling had, de ultieme staatsmacht aan het Volk van Suriname terug te geven. Arron alweer verstoten in die Kerstnacht. Door partners in de steek gelaten. Woordelijk door handelingen van Graansoogst en Mijnals, overgeleverd aan het lot op 24/25 December 1990. Met op de achtergrond een fysiek onrustbarend hitsige Sital, die op de Motorolla zijn bevelen placht te drillen. Verkiezingen in Mei 1991. Weer netjes georganiseerd. De militaire aanhang verliest opnieuw. Maar de democraten en het Front, zijn de tweederde meerderheid in parlement wel kwijt. Weer coupgevaarlijke momenten. Venetiaan neemt het roer over van Wijdenbosch. En toen was het eigenlijk genoeg geweest. Een machtsvraagstuk moest nu wél degelijk worden opgelost. Met of zonder hulp uit het buitenland. De Amerikaanse ambassadeur liet bij onhebbelijke gedragingen van de legerleiding, ten overstaan van het gekozen staatshoofd in het regeringsgebouw, aan de Surinaamse samenleving –via de televisie—weten, dat de USA geen dinges ‘zegt’, maar dinges ‘doet…!’. Op Curaçao verzamelden zich naar verluidt, honderden mariniers. Inderdaad, de generaal Van Kappen en de Nederlandse ‘vier sterren bevelhebber’ Van de Bremen, beiden doorgewinterde gevechtsmariniers, zouden tezamen met de ondersteuning van hun Navo-leden de instabiliteit in Suriname en het machtsvraagstuk te allen tijde willen helpen oplossen. Geen tomeloos en levensgevaarlijk gedoe meer, rond Surinaamse/Nederlandse staatsburgers of ander grootbelang van buitenlandse mogendheden in Suriname. Mensenrechtenschenders in één keer weg te halen. Proposities die Venetiaan, inderdaad provisioneel heeft moeten aanhoren. De geopolitiek heeft geen nationalistische voor of achterdeur! Maar het staatshoofd wilde toch eerstens, nog een vinger aan de pols aanbrengen. Met langdurige consultaties en onderzoek om nog te kijken, welke (hoofd-) officieren en onderofficieren toch nog loyaal aan het wettig en democratisch gekozen gezag waren/bleken. Inderdaad ging de hele zaak toen wel naar het parlement en werd uiteindelijk de totale legerleiding, overwegende een nationaal onuitwisbaar draagvlak…, vervangen. Graanoogst voorop. Sital, Mijnals en ook de gematigde KMA-er Boerenveen, moesten plaats maken. Sommige subalterne commandanten ‘onvoorwaardelijk’ en anderen weer ‘onder voorwaarde’. Graanoogst wilde eerst nog even tegenstribbelen, maar zijn opmerkingen werden ‘voor kennisgeving’ door het staatshoofd aangenomen aan die kleine ronde tafel op het toen nog zeer bescheiden ‘presidentieel kabinet’. Met de hete adem van buitenlandse mogendheden, in de nek gevoelend werden de stukken door de waarnemend bevelhebber Graansoogst vlot getekend. De Bloemfonteinbus kwam al eerder naar de Kleine Combé en de militairen daarin meegenomen, namen de door het volk gekozen regering warm in een veilige omhelzing. ‘s Avonds wilden nog een handvol avonturiers problemen organiseren die snel de kop werden ingedrukt, door militairen met een democratischer en veel moediger hartslag. Venetiaan had als staatshoofd, inderdaad de eindverantwoordelijkheid. Hoewel er geen invasie plaatshad…, werd de morele steun uit Curaçao en andere vriendschappelijke contreien –zoals de gewapende machten in Cayenne met een generaal Frouchard– nadrukkelijker gevoeld. Direct en indirect. De generaals Van Kappen en Van de Bremen, kwamen uiteindelijk met Franse en Amerikaanse generaals uit de Panama-zone, de zaken rond een vaandeloverdracht schragen, duurzaam ondersteunen en geopolitiek encadreren. De gezamenlijke oefeningen waren reeds in voorbereiding rond en in het Saron-gebied. Venezolanen en Brazilianen deden zonder enige moeite mee in de ontstane euforie. De Guyanezen gaven na Mei 1993, op regelmatiger basis ‘acte de presence’. De fysiek en geestelijk verpestte verhoudingen tussen burgerij en het leger, werden ogenblikkelijk aangevat. Meteen al in Mei 1993, na een groots applaus aan de hekken van de Gravenberchstraat! Moorden op straat en in het oerwoud verminderden dramatisch. Hier en daar nog een bezetting van wegen en ook eventjes ‘de Dam’ te Afobakka, door het nodige aan marihuanaschuivers die hun belangen zagen verkrampen. Venetiaan had inderdaad een aantal zaken onder directe verantwoordelijkheid. Ook een Arron op zijn teruggevallen niveau. Gilds, Gorré en heel veel anderen die hun gebruikelijke werkzaamheden aan kant zetten en beleid durfden maken, droegen verantwoordelijkheden aan. De Bataljonscommandanten van BAT33, BSD ofwel Zuidelijke Troepen en Militaire Politie niet te vergeten. Het Korps Politie Suriname dat de inlichtingen kanaliseerde. De uiterst loyale militaire en politie pelotons die later werden afgevaardigd, om Haïti mede met Nederlandse hulp en Amerikaanse logistiek te stabiliseren, na het wegjagen van dictator Cedras c.s. Allen droegen hun verantwoordelijkheden door maandenlang hun gezinnen achter te laten. De militairen en politiemensen die na Mei 1993 voor maanden en jaren Suriname en hun familieleden verlieten om zich verder te scholen in een internationale omgeving. Ook daarvoor een eresaluut. En tot slot de Surinaamse burgers die de risico’s namen om Venetiaan c.s. in stilte te ondersteunen en de democratie te bestendigen en doen evolueren Met eigenlijk weer de voorspelbare terugval in het jaar 1996 van de omkoping(-en). ‘They won the elections, but lost the presidency…, had to explain that to my piers in Washington…’, de Braziliaan Edgardo Reis van de OAS. Actoren, soms wel en soms ook weer niet meegenomen. Edgar Reis uitmuntend gezant van de Organisatie van Amerikaanse Staten…, allemaal mensen die deden. Niet babbelden, maar deden. Zonder de documentaire over het politiek leven van Venetiaan nog te hebben gezien of aanschouwd, een niet te vermijden bijdrage (…), ter aanvulling van zoveel meer dat op de voor- en achtergrond in dit land plaatshad, op het moment dat men over een vermeend machtsvraagstuk laboreerde. Eigenlijk een zaak die meer te maken had met het feit, dat ‘de koe niet bij de horens werd gevat’ en een ‘laissez faire’ attitude/gedraging, aan weinig ontwikkelde kant meer nog dodelijke gevolgen veroorzaakte. Wie zei ook weer dat Surinamers tot grote hoogten kunnen stijgen, als de leiding aan het voortouw maar solide van aard is of wordt gemaakt? Juist ja! De mensen die in de anonimiteit en op de achtergrond bleven hangen…, daar zal men uiteindelijk vanuit deze gemeenschap, maar zeker vanuit het buitenland de waardering niet mogen of kunnen afhouden, dan wel afslaan. Waardering niet in waardegoed of middelen…, maar waardering door vaker een blik van goedkeuren. Al gingen weer anderen en meer onoprechte opportunisten wezenloos met de eer strijken. Inderdaad, Venetiaan had de eindverantwoordelijkheid, als er überhaupt iets mis mocht gaan. Maar niet alle verantwoordelijkheid. En ook dat is goed! Proficiat.

- Suralco. De Suralco zal het heden en toekomst aan plannen transparant maken voor de gehele samenleving. Het zit de maatschappij en moederbedrijf Alcoa nu toch wel goed dwars, dat er blijkbaar bewust een verkeerde en dus ook ingekleurde media approach wordt gevolgd/-bezigd. Helemaal geen gekke gedachte, als men bij elkaar optelt welke divergente belanghebbenden, geheel onbevoegd op het hek zijn gaan zitten. Inclusief de politieke wonderkinderen van dit land.

- ‘Look out’. Burgersoevereiniteit in gedrang. Het is de individuele burger geraden om zich wel bewust te zijn met wie digitale verbintenissen aan te gaan. Het is nu alweer glashelder voorgekomen, dat men de private en civiele gegevens van burgers onvoorwaardelijk wenst te delen met discutabele agentschappen in het buitenland. De digitale koppeling per individu en diens burgerrechtelijke gegevens naar het buitenland toe, is dan gemaakt tot een fluitje van een cent. Op deze materie wordt zeker teruggekomen. Bij de voornoemde illegale koppeling, is het in ieder geval al mogelijk gemaakt, dat vriend en vijand in het buitenland op de millimeter kunnen determineren –via allerlei secundaire GPS-voedingen– waar een argeloze/willekeurige zich op een bepaald moment bevindt. Met alle gevolgen van inbreuk op de privacy en voor latente veiligheid van de Surinaamse staatsburger of diens omgeving. Meteen na September 2001 werd het duidelijk, dat Jan en Alleman in kaart werden gebracht. Ging men naar een kranslegging aan de Sophie Redmondstraat bij het Mensenrechtenmonument, werd men met of zonder telelens gefotografeerd. Stond men met vrinden bij ’t Vat’, kwam de eens overspannen afgevoerde ‘Fike’ zogenaamd terug naar ons land omdat hij zich hier toch wel prettig gevoelde en begon onverlet/-belet, driftig een ieder -op het oude buspleintje aan de Kleine Waterstraat- van nabij te fotograferen. Meer nog belangstellend, in vigerende of gewezen assembléeleden. En dan de opgeklopte recepties, waar een geüniformeerde, binnen en buiten een bepaalde residentie, een ieder op de gevoelig digitale camera vastlegde. Uiteindelijk om te beslissen, niet meer op dergelijke opgefokte feestjes te verschijnen, waar ook nog door het Openbaar Ministerie aangeklaagde en zichtbaar gemaakte moordenaars of veroordeelde aanranders van de ‘vrouwelijke eerbaarheid’ (…), vrijelijk konden/kunnen rondlopen, overwegende het rudimentair politieke klimaat, dat zich helaas na 2010 weer vernielzuchtig ging profileren.

- ‘Money talks’. Inderdaad heeft de hoogontwikkelde exponent van de BEP gelijk, als deze onomwonden stelt, dat het ‘grote geld’ direct en indirect de uitslag van komende verkiezingen zou kunnen gaan bepalen. Onder normale omstandigheden en gezonder verhoudingen, zou de afkomst van al dat geld en het leiderschap, justitieel kunnen worden aangesproken. Maar als een departement van ‘JusPol’ onder curatele heeft gesteld en de curator van die opheffingsuitverkoop is partijgenoot van de overzijde (…), dan wordt het moeilijk ‘ja’. Want het allergrootste deel van deze samenleving weet heel goed, waar het geld allemaal vandaan komt en welke ‘grote koeien’ politiek ‘in zwang’ verkeren. Maar het is blijven vechten, tegen de bierkaai. En wordt steeds moeilijker voor enig individu om aangifte te doen of aan te wijzen, waar zaken plaatsvinden die volgens een internationale rechtsorde compleet onaanvaardbaar zijn. De laatste hoop is er dus toch nog op gevestigd, dat de anticriminele observaties vanuit de ruimte (…), genoeg en afdoend aan bewijslast zullen/kunnen aandragen, dat bij eventuele wijziging van het bestuursregiem de gehele zooi kan/mag worden opgeruimd. Tot dan toe is en blijkt het roeien tegen een ‘soela versnelling’ die niet anders erop uit is (…), dan deze samenleving ten eigen voordeel uit misdrijfvergaring, ‘completamente’ over te nemen. En dat wordt dan de transnationale ramp van deze eeuw. Heeft op termijn geen missen. Men ziet het nu al wie de potenties van dit land om zeep helpen…, gelijk overstekend uit nader gedefinieerde winst(-en), voor enkel het individueel te handhaven lijfsbehoud.

- ‘Skowtu’. In Paramaribo zijn drie agenten van Bureau Keizerstraat op non – actief gesteld, na positief te zijn herkend door delen van de straatprostitutie, welke elementen klaarblijkelijk door hen werden mishandeld.

- CBB. Vertrouwen in de gegevens van het Centraal Bureau Burgerzaken (CBB), werd danig geschonden toen een notaris op basis van valse, vervalste dan wel vals verstrekte gegevens en overwegend dus frauduleuze handelingen, een akte van koop en verkoop bleek te hebben gepasseerd. Er is aangifte gedaan in deze zaak, bij bevoegde justitiële autoriteiten van Suriname. De procureur generaal is direct en dus zonder omwegen genaderd. Het gilde van notarissen in kennis gesteld.

 - VHP. De voorzitter van de VHP is terug in Suriname. Hij heeft met een politieke delegatie zowel Nederland als het Midden Oosten bezocht en na gedifferentieerde oriëntaties en gegevensverzameling, duidelijke voorafspraken gemaakt om direct post aankomende verkiezingen van 2015, in het regeercentrum te treden en invulling te geven aan wat allemaal werd/is voorbereid. Nationaal en internationaal.

 - Ergernissen. De SLM heeft geen plek en men wordt gewoon aan z’n lot overgelaten. Mensen nemen afscheid van familie en na drie dagen blijken ze gewoon nog in Suriname te zitten en de kilometers van en naar Zanderij, menigmaal te hebben afgelegd. En dan die zogenaamde IPB-gasten met hun kruiwagencontacten? Of hun iets duurder betaalde economyclass tickets. Die lopen je gewoon voorbij, terwijl een ieder weet…, dat ze in dienst zijn van de luchtvaartonderneming. Als je helemaal pech hebt, gaat zo een kraamvogel met z’n gehele gezin aan boord en jij hebt het nafluiten. Lekker ding toch…, dat ding op Zanderij? Achterlijk gedoe, zul je bedoelen.

 - December 1983. Sloop de hele tent nu maar. “Vandaag EBS, morgen pakken we Suralco”. Zo ging dat in de revo. DAF-YP’s naar Paranam…, met Lieuw Yen Tai begeleidend in zijn blauwe Mercedes Benz en vervolgens ‘caustic soda’, in de Bako- en Excavator buckets die op manschappen van het Nationaal Leger zou worden gemieterd. En toen hadden we daar 1985/’86 Moengo, Stolkertsijver, Moengotapoe en Albina. Twee ruziënde antagonisten die met behulp van zwaar (militair-) materieel en explosieve elkaar in de haren vlogen. Dienstplichtigen die bij het leven omkwamen en burgers die het met moord/doodslag moesten ontgelden. De bauxiet- en aluinaarde-industrie toen compleet vernietigd. Potroom I en II zonder stroom en verklevingen in elke raffinagepijp die Suralo maar kende. Een (re-) piping programma en toen weer gewoon kapotgemaakt door stroom en energiesabotage. Uiteindelijk ging de potroom collectief dicht. Alcoa en Suralco hadden beiden hun best gedaan om in Suriname te blijven. Ondanks sabotage en gijzeling van personeel door allerlei klunzen, of het met geweld afsluiten van mijngebieden. Het doorzeven van Trafo’s en het opblazen van hoogspanningsmasten. Alcoa bleef in dit gedestabiliseerde land en importeerde bauxiet. We willen “de dam” hebben? Kom het dan halen met de hele rest aan rattaplan. We hebben gewoon weer een bedrijf om zeep geholpen. “Na wan hiep hiep hiep…?”. Nu gaat het anders toe. “Ik wil die dam hebben…”. Als het nou gewoon om hebbetje is of nationalisatie. Het is om het even en een uitgesproken zaak. Suralco Alcoa laat je wél weten, dat dit niet in het pakket voorkomt. Als je de dam neemt, dan neem je alles. En dan zien we wel verder. Al in 1983 had men belangstelling om de zaak, onder de loop van een ‘punt 50’ over te nemen. In ieder geval weet men nu, wat de standpunten zijn. Je krijgt geen dam zonder slag of stoot en als je toch neemt, zet je minstens 2000 gezinsleden in groot gevaar. Intern en extern. Want zonder de marktsegmenten die Suralco/Alcoa in de wereld heeft opgebouwd om bijvoorbeeld nog wat aan alumina/aluinaarde te slijten, heeft Suriname zelf helemaal niks. Net als Venezuela. Rijk aan olie, maar een inflatiespiraal door lummels gecreëerd van niet minder dan 64%. En een boycot, inmiddels aangedreven die z’n gelijke niet kent. Alleen maar een sukkeldrive om alles wat we hebben/hadden, vanwege het beangstigend eigen individueel probleem, compleet te vernietigen. En wie heeft men dan toch als onderhandelaar naar Amsterdam gestuurd? Jawel, de energieagent van Finland. In de persoon van een Berluscloni-clone. ‘Nothing else…’. Alleen maar ergernis in Pittsburgh en New York, als men de naam weer hoort van mensen die al in 1983, de Suralco militair wilden overnemen. En dan nu hun ‘sey botu’ spruiten die het stuwmeer ondermijnen, met bomenomhaal en goudwroetend bezig gingen in elke kreek die water aan het Stuwmeer moet toevoeren/-voegen. Van Djoeka- tot Witti-kreek. Alleen maar roodgekleurd water wordt het meer in-/uitgepompt. Ga zo door en het resultaat ligt er nu al. Alcoa wordt eigenlijk onder druk gezet en uiteindelijk weggejaagd. Met of zonder een als bescherming dienende Brokopondo-Overeenkomst. Het zal dit land op z’n tijd wel bezuren. BHP/Suralco/Alcoa? Het was eens! Nu al vecht men in de Para om zaken te bezetten, terwijl men daar noch bezitter noch eigenaar van is. Chaos kan alleen maar groter worden. En de investeerders? Die zullen ver weg blijven van dit ondankbare en stuurloze land.

 - Brand. Een enorme brand aan de Pandorastraat in Ma Retraite II, vernietigde op de dinsdagochtend, het groothandelsbedrijf ‘Florida Enterprises’.

 - Klacht. De Marokkaanse ambassadeur in Nederland gaat een officiële klacht indienen tegen het gewelddadige optreden van de Haagse politie tegen Marokkaanse Nederlanders in de Schilderswijk. “Ik ben er ziek van”, zegt ambassadeur Abdelouahab Bellouki tegen de NOS. De ambassadeur waarschuwt dat een dergelijke aanpak van Marokkanen kan leiden tot provocaties en ernstige problemen. Nederland ontwikkelt zich als een intriest landje.

 - Jaarrede in Den Haag. Net als andere jaren was er in de Troonrede en Miljoenennota veel aandacht voor koopkracht, werkgelegenheid en economische groei. Maar meer dan de afgelopen tijd, ging het op de ‘Derde dinsdag in September’ over de onzekere buitenlandse situatie. Staatshoofd Willem-Alexander stond er uitgebreid bij stil in zijn traditionele jaarrede. Hij noemde onder meer de ramp met de MH17, de crises in Oekraïne en Gaza. Hij zei dat alles met alles samenhangt en dat de ‘…veerkracht van de economie en de samenleving op de proef zullen worden gesteld’. Hij voegde eraan toe, dat ‘…de haat elders in de wereld niet mag overslaan naar onze straten…’. Ook bij het aanbieden van de Miljoenennota aan de Tweede Kamer, wees minister Dijsselbloem van Financiën op de onzekere omstandigheden. Volgens hem is het herstel van de economie broos en vormen de internationale ontwikkelingen een vergroot risico. Een deel van de oppositie verweet het kabinet een gebrek aan ambitie. Daarbij was er onder meer kritiek op de veel te magere plannen om de belastingen te herzien. Het kabinet zei daarover, dat aan de plannen wordt gewerkt. Die zouden op termijn 100.000 additionele banen moeten opleveren. Een van de gedachten is, om de bekostiging van de kinderopvang drastisch te veranderen. Daardoor zouden veel minder mensen een toeslag moeten krijgen. Het Nederlands parlement, praat woensdag en donderdag over de plannen van het kabinet. Dat gebeurt in het belangrijkste debat van het jaar, ‘de Algemene Beschouwingen’. Aldus gegevens die aan de website van NOS.nl werden ontleend.

 - Suicide. Wanneer mensen het niet meer uithouden omdat hun regeringen compleet faalden en er een totaal desolate situatie zich gaat voordoen, waarbij zelf de volksstrijd/-verzet is verdampt, dan heeft men daar als meer juister voorbeeld: Nummer 01 – Guyana en nummer 06 – Suriname. Bron? “The Economist” met redelijk onhebbelijk voer voor lokale statistici die daar, met ingekleurde blik op de regio, een aardig opportunistische bezigheid en vergoelijkingrelatie mee hebben. Guyana 01 en Suriname 06. Wat is het verschil nou eigenlijk. Vijf plekken, op de 187: ‘GUYANA tends to do disappointingly, but not disastrously, in global rankings. It comes 121st out of 187 countries on the UN Development Programme’s human-development index; in the World Economic Forum’s latest competitiveness rankings, it comes 117th out of 144. But when it comes to suicide, Guyana is at the worst extreme (see chart). A World Health Organisation (WHO) report published this month gives Guyana an age-standardised suicide rate of 44.2 per 100,000 inhabitants. That compares with a world average of 11.4, and a figure of 6.1 per 100,000 for low- and middle-income countries in the Americas (neighbouring Suriname, with a similar history and ethnic mix, does very badly, too). The WHO numbers are adjusted to take account of countries’ differing age structures. Children are at less risk of suicide than adults, the elderly more so than the young. But using the unadjusted rate makes little difference to Guyana’s ranking—it lies third (after North and South Korea) for both sexes, and second (after Lithuania) for male suicides. Two sources: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate http://www.economist.com/news/americas/21616972-when-it-comes-people-taking-their-own-lives-guyana-leads-world-desperate-measures?frsc=dg%7Ca

 The Economist chart:

 

- Papatam. Waarom steeds weer negatief in het nieuws? Nu is er een busje, vol met voetballers omgeslagen en zijn velen verwond naar Frans Guyana afgevoerd voor acute behandeling. 

- Scepsis. De samenleving wordt balorig van deze regering Bouterse. Nu hoort men overal op straat, dat de energiecrisis opzettelijk gecreëerd is om een smoes te hebben (…), de nu al verwarrende tarieven per ‘Kilowatt Uur’, omhoog te schroeven. Wat wel weer naar voren is getreden, waren de scherpe discrepanties tussen de cijfers die het staatshoofd wist te presenteren en wat de vicepresident wilde loslaten. De laatste zat immers in een energiecommissie van de Regering Venetiaan. Wat zogeheten onherroepelijk blijkt…, zijn de verhogingen die beide heren willen doorvoeren. Ook nog in een tijd van tomeloze verspilling en dreigende inflatiespiralen. Hoe men het draait of keert…, zal een energietarief wat verhoogd wordt, voor gierende kostenstijging binnen de gezins- en bedrijfshuishoudingen zorg dragen. De koopkracht van de burger- en ambtelijke consument, zal meteen teruglopen en de prijs van eindproducten driftig stijgen. En dat zo voor de verkiezingen, in dit rijkelijk gezegende land? Misschien is dat wel de prijs om onvermogende besturen per ommegaand weg te jagen. ‘Time will tell…, and Lothar Boksteen already told the truth on ABC-radio! Nothing but the truth’. De meest integere techneut die het land wist voort te brengen, gaf de onvervalste waarheid weer. Lees: Zondag 14 September 2014, 13.15 uur Radio ABC – “De Welingelichte Kringen”. Uitstel, afstel en dan gecertificeerde rampspoed…! In die volgorde. Hebben het daarnaast, nooit met een ‘NDP-plus regering’ goed kunnen doen. Nunca! Experimenten, verspilling en gegarandeerde verarming van de bevolking. Een auteursrecht/trademark, dat men bij de NDP ‘plus’ heeft en steeds weer opnieuw kan terugverwachten. De geschiedschrijving liegt er absoluut niet om. Denk maar aan het torpederen van Kabalebo, direct na 25 februari 1980. Oh ja…, en dan de tomeloze verrijking van een illustere eenling en een handvol misdrijfbestendige(-r) cheerleaders en kwakzalvers. Abrikadabri voorop als meest begenadigde vendelafzwaaier. Had men eigenlijk iets geheel anders verwacht? Neen toch?! ‘Changes have to come bro…, very soon’. US$0,26 of US$0,28, per kilowatt uur? Wat een nog krankzinniger mop! ‘Scepsis reigns…!’. Skepticism or scepticism (see spelling differences) is generally any questioning attitude towards knowledge, facts, or opinions/beliefs stated as facts, or doubt regarding claims that are taken for granted elsewhere. Vert.: Filosofisch scepticisme, ook wel principieel scepticisme: een denkhouding van universele twijfel waarbij men ervan uitgaat, dat betrouwbare kennis onmogelijk is en men zich van geen enkele waarheid kan verzekeren.

 - Destination. Vraag heden ten dage een hadjganger, toerist of zakenreiziger, hoe hij/zij denkt over de faciliteiten die de SLM als vliegmaatschappij biedt en men heeft voldoende stof in de oren die per ommegaand noodzakelijkerwijs moeten worden afgewend. Wil men niet een ontsteking oplopen. Weer bleven de mensen onverrichter zake staan. Omdat in de vakantietijd er onderhoud aan een nog steeds ‘enkel’ reuzenpassagiersvliegtuig is gepland en een alternatieve trans-Atlantische configuratie niet alle passagiers kon meenemen. Regionaal de zaak ook nog in het honderd liep, omdat er in Venezuela en een ander onbelangrijk land, weinigzeggende ‘foto-oppies’ moesten plaatshebben. Het is ongetwijfeld de allerhoogste tijd.

 - 87. Een bejaarde man van 87 werd beroofd en met barstverwonding aan de hoofdhuid, hulpeloos in het Livorno-gebied achtergelaten. Suriname Ao. September 2014. En dan de supermarkthouders en mensen aan de Ketjapstraat. Wat wil men nog meer? ‘Enough is enough’.

- Alliantie. De internationale gemeenschap gaat door met de aanpak van IS, zowel politiek als militair. Dat maakten Frankrijk en Irak bekend, na afloop van de Internationale conferentie voor vrede en veiligheid in Irak. Na de Britse en Amerikaanse toezegging en zo veel anderen die door IS-terroristen werden vermoord, zeggen dertig landen –waaronder de machtigste in de wereld– allemaal unaniem, dat ze IS zullen verslaan.

 - Agressieve pogingen. Overnamen in de bierbranche afgewend. Heineken houdt kaaimans buiten de deur. Het Belgisch-Braziliaans bierconcern AB InBev wil zijn Brits-Zuid-Afrikaanse concurrent SABMiller kopen. Dat meldt de Wall Street Journal. InBev, de grootste bierproducent ter wereld, zou met banken in gesprek zijn over een financiering van ruim 94 miljard euro, de grootste transactie in de sector ooit. Daarmee lijkt de poging van SABMiller om Heineken over te nemen, vooral een manier om InBev van zich af te houden.

Roerganger. Als men zo kijkt naar de inauguratie van de nieuwe secretaris-generaal van UNASUR, zou men onbewust kunnen gaan denken, dat Nicolas Maduro van Venezuela de allergrootste Latino-roerganger is of zou mogen worden. Bij goed verstand van elk normaal functionerend mens, zou een inflatiecijfer –in Venezuela van 63.4 procent– toch wel eigensoortig van aard en buitengewoon baanbrekend moeten kunnen overkomen. Of toch weer niet…? Bij dergelijk ondeugdelijke becijferingen, zou zelf de meest rabiate kerkrat, het getroffen en eroderende zelfrespect aan de zelfkant van het minimale vermogen willen plekken. Helaas! ‘Tek ete wan kisi yu srefi…, yere’. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-29140359

- Mensenrecht. Als men protesteert tegen de gang van zaken in Venezuela, verdwijnt elke dissident in de frisse kerkers van Nicolas Maduro. Mensenrechten, studentenrechten, burgerrechten, politieke rechten…, allemaal universele rechten die een Nicolas Maduro -met onbegrensde ijver- aan het Venezolaanse volk heeft ontnomen. Ondanks alle waarschuwingen uit vrijwel de gehele internationale gemeenschap. Oppositieleiders gaan heden ten dage, voor een snelgerecht van Maduro. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-29151975

- Metaaldelen. Ingeslagen metaaldelen, gevonden in onder meer de lijken van de piloten op “Vlucht MH17”, uit Schiphol gevlogen naar Kuala Lumpur en ook in de lichamen van omgekomen passagiers die boven de Oekraïne werden neergeschoten (…), zullen uiteindelijk het bewijs leveren, dat de scherven afkomstig zijn uit een enkele ‘BUK-ground to air missile’ van Russische makelij. Echter moet nog sluitend onderzoek worden verricht, op de plek waar delen van de Maleisische Boeing 777 en ingeslagen resten van de raket, in oostelijk Oekraïne neerkwamen. Het bewijs is zowat rond. Echter wreed gehinderd, door hernieuwde bombardementen van het gebied op de zaterdagmiddag. Opzettelijk? Dat is een legitieme vraag.

- Curaçao. Verdachten van een misdrijf mijden en schorsen. Veroordeelden nooit meer aan relatieve en/of absolute ‘staatsmacht’ mogen komen? Zou meteen als een goede les, ter overname in de Republiek Suriname kunnen gelden. Want nu denkt iedere fietsendief, dat die ‘untouchable’ is…, omdat veroordeelde drugshandelaren en moordenaars in dit land, nog steeds vrijelijk tussen toeristen op meerder terrasjes aan de VSOP nippen. Ook nog een paar ‘duo selfies’voor de export weten te organiseren. Ontken ook dat nog maar eens, een zinvoller keer.

- Kaseko. In het praatprogramma ‘Pauw’, gaf op de vrijdagavond rapper Typhoon, winnaar van de “VPRO 3VOOR12 Award”, zijn illustratiever mening over de ‘wijziging van liedteksten voor het Sinterklaasfeest’ en het tomeloze aan gehannes (…), waaronder de eeuwigdurende worsteling van kortzichtig gehouden autochtone Nederlanders, ter zake een ‘gewenste denkomslag’ die donkere en ‘niet’ tegen elkaar uitgespeelde mensen in de polder ‘bij herhaling’ opeisen. Men is de vernedering beu en onder meer de PVV-smoes, dat het enkel om behoud van een onschuldig traditioneel kinderfeest gaat, “…zat…”! Typhoon mocht ook zijn kunsten laten zien en horen, onder begeleiding van zijn Zwolse band. Aan het eind van een hypergevoelig lied…, wist Typhoon de swing erin te krijgen met een kaseko-roffel die menig autochtoon ‘in heupwiegende beweging’ bracht. Lekker tropisch, toch?! http://pauwenwitteman.vara.nl/media/320051 http://pauwenwitteman.vara.nl/media/320345 www.youtube.com/watch?v=9SBaTjTH1gw

- Etnisch. Volgens een insider bij de CLO moeten etnische Chinezen in het land Suriname, een eigen ziekenhuis in Commewijne kunnen opzetten. De vraag is wel weer of er een verrijking ofwel verarming van de soevereiniteit van ons land, volk en ingezetenen plaats heeft dan wel juist het tegenovergestelde. ‘Denk a tori…!’.

- MH17. Was er op de vrijdag nog sprake van een serene rust, kwam het op de zaterdagmiddag tot heel wat anders. Bij de rampplek van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne is ‘s middags hevig gevochten. Verslaggevers van het Nederlandse ‘Nieuwsuur’ verklaarden met de schrik in de broze benen, dat het regeringsleger en pro-Russische separatisten elkaar plotseling bestookten met onder meer mortiergranaten. De aanwezige journalisten moesten maken, dat ze zeer snel wegkwamen. Volgens Oekraïense militairen zijn er voor het eerst sinds het staakt-het-vuren, weer gevechten in het onderzoeksgebied.

- ISIS of IS. Waar ook ter wereld. Volgens de Egyptische minister Shukri van Buitenlandse Zaken zijn er banden tussen terreurorganisatie Islamitische Staat en andere extremistische groepen in de regio. Daarom is wereldwijd ingrijpen volgens hem nodig. Shukri zei dit op een persconferentie in Caïro na overleg met zijn Amerikaanse ambtgenoot Kerry over de strijd tegen IS. Kerry zei na afloop dat er een belangrijke rol voor Egypte is weggelegd bij de strijd tegen IS, die grote delen van Irak en Syrië in handen heeft. Kerry sprak in de Egyptische hoofdstad ook met de Egyptische president Al Sisi en de leider van de Arabische Liga, Nabil al-Arabi. Egypte liet eerder al weten de Amerikaanse strategie om IS uit te schakelen, te steunen. Kerry reist al dagen door het Midden-Oosten om medestanders te vinden in de strijd tegen de IS-extremisten. Kerry is op zoek naar concrete toezeggingen over hulp bij de strijd. Of Egypte die ook heeft gedaan, is nog niet bekend.

- En dan nu…! Judoka Dex Elmont heeft bij de “Grand Prix in Zagreb”, het “goud” gewonnen. Hij klopte in de finale Andre Alves met ‘waza-ari’. Elmont won eerder met ‘ippon’ van Bayram Ceylan en Jakub Jecminek. Vervolgens, versloeg hij Leandro Cunha met ‘yuko’ en won hij in de halve finales op ‘strafjes’ van Nichollas Delpopolo.

- EBS babbels ‘so bun’. Op de late vrijdagmiddag lieten de Energiebedrijven Suriname N.V. weten, dat de stroomverbruiken weer toenemen. Is dat het allergrootste nieuws? Vindt men dat gek? Mensen keren langszaam terug van al hun vakantieadressen in binnen- en buitenland. Treffen nu inderhaast allerlei voorbereidingen, dat kinderen ongehinderd naar school terug kunnen keren. Beware…, EBS is telling oldschool stories!

De Observateur van Sranan. 

 

DE WEEK IN RETRO 13.09.2014.

DE WEEK IN RETRO 13.09.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Juwelen aan knoeierij. Er ging weer een week voorbij. De SLM liet weer negatief van zich horen. Vertragingen, afgezegde vluchten door A-check van de airbus in de vakantietijd en het staatshoofd pakte weer doodgewoon een Boeing 737 uit de vaart. Dupeerde daar heel veel mensen mee die met vakantie moesten of dringender zaken gingen doen. Aansluitingen werden gemist. Het ziet er steeds meer naar uit, dat de dictatuur van de ‘regering Bouterse’, de aansluiting(-en) bij het Volk en zoveel ander maatschappelijke onderdelen elke dag meer mist. De aansluitingen van de EBS staan rood gloeiend, vanwege: mismanagement, het acute en tegelijkertijd voorspelde gebrek aan energie op het veel te uitgebreide/opgerekte netwerk. De spaarlampen of fluorescent flikkeren tomeloos, dat je er dronken van in je kop geraakt en het reguliere werk niet eens meer secuur kan doen. De Militaire Politie kreeg een oudgediende terug op de brigade, alsof het leger intern niet de juiste mensen heeft om gevoelige onderdelen nog te kunnen/mogen leiden. Er ligt weer veel meer aan ten grondslag en blijkt allemaal bij herhaling met het verleden en heden van Abrikadabri te maken te hebben. Komt tijd komt ook met die wel raad. Want destabilisatie van gevoeliger delen in ons land, kan een tsunamie aan reacties trekken. Juist daar heeft een verzwakte regering, vrijwel zonder enig mandaat geraakt, absoluut geen boodschap aan. Ze doen maar…, als er maar geen onschuldige mensen in deze samenleving, het slachtoffer worden van totaal onvermogende die nog steeds denken een land gezond te kunnen aansturen. Kwestie van tijd en de boel valt weer met veel lawaai om. Kunnen de meer rationele gaan ruimen en de irrationele, als veredelde warkoppen doorschuiven. Niemand zal ze in die hoedanigheid nog een geïsoleerd moment willen bijstaan. Niet voor de zoveelste maal…! De week in Retro!

- Schok. Opnieuw moet de samenleving een schok verwerken. Mr Albert Ramnewash, kwam onverwacht te overlijden. In hem het verlies van een kundig magistraat die geen enkele zaak uit de weg ging.

- SLM. Doordat de A340-300 van de SLM te midden van de Hadj en vakantieperiode in Parijs werd opgenomen voor een A-check, liep de verkeersintensiteit en het ingeroosterd schema op de MidAtlantische route in het honderd. Doordat het staatshoofd daarenboven een Boeing 737 van de SLM inpalmde, raakte de gehele regionale routedienst in de war. Duizenden reizigers die tijdig op hun bestemming moesten zijn, werden gedupeerd. “25 Mei 2014, no warang, a ne go man tan so…”.

- Karakter. De wetsproducten met een zogeheten sociaal karakter, welke op een afwijkende wijze in het parlement tot stand kwamen en onder maatschappelijke kritiek zijn komen te staan, zouden al zijn afgekondigd. Zien hoelang deze standhouden, zonder noodzakelijke wijziging te hebben aangebracht en de operationaliseringorganen/-normen te hebben ingebed.

- Hardeo. De onderzoeker, docent en politiekcommentator, Hardeo Ramadhin, maakt met een kunstige optelsom duidelijk hoe de padieboeren ‘in hun eigen vet als een Crobia worden drooggebakken’. Jaarlijks moeten de agrariërs een megabedrag aan “government take”, welke “zweef teki.gov.sr” verdisconteerd zit in de aangekochte brandstof, onverlet bij elke liter ophoesten. Conclusie…, dat bij een ondersteuningsbedragje –vanuit de Overheid naar de sector toe– er meer sprake is van een onevenwichtige vestzak/broekzak ‘setewasi’. Waarbij de landbouwer altijd in het nadeel blijft hangen, wanneer zaken in alle objectiviteit worden gesaldeerd. Pronken met andermans inspanning, enkel voor een public relations ‘oppie’ en niets anders. Gelukkig is Hardeo er om de zaak op zijn merites te beoordelen, knap kunstig en al schrijvend in te wrijven. Een andersoortig specialist en boodschapper wist te vertellen, dat de ‘padieboeren’ een soortement “ondankbaarheid” in stand houden? Nou nou nou, die opmerking deed een aantal bommenwerpers in stelling brengen. Mahawatkan voorop in het eskadron.

- Uitlevering. Rond het verzoek aan Trinidad & Tobago tot uitlevering van de Surinaamse staatsburger en verdachte Edmund M. aan de USA, in de megazaak van en rond Dino B., is het indringende verhoor van politiemannen ter terechtzitting begonnen.

- Inauguratie. Ten overstaan en onder toeziend oog van Nicolas Maduro, werd een secretaris generaal van de UNASUR, multinationale creatie van onder meer wijlen Hugo Chávez, geïnstalleerd in het presidentieel paleis Miraflores van Caracas.

- Fa. Junker. De bekende ondernemer aan de Klipstenenstraat, mevrouw Mildred Junker – Tull, heeft het heden verlaten en is de eeuwigheid binnengestapt.

- 14.02.2013. Op Valentijnsdag 2013 schoot Pistorius zijn vriendin, dwars door de toiletdeur dood. Op 12 September 2014, na een internationaal media-baganaal concludeert en vonnist de strafrechter…, in eerste aanleg: ‘dood door schuld’. Geen moord en ook geen doodslag. ‘Dood door schuld’. Toch kan er een stevige strafuitspraak volgen, voor de feiten waaraan wel schuld werd verbonden.

- EBS. Vanuit managementniveau lieten de EBS weten, dat het staatshoofd na terugkeer uit het buitenland, over de energiecrises ‘hearings’ zal willen houden met belanghebbenden en overige actoren. Wat dat allemaal inhoudt, kan er alleen maar op wijzen, dat men over de tariferingen er bepaald niet uit is. De samenleving wordt ondertussen, steeds sceptischer over wat er allemaal gehoord en ook nog additioneel wordt verteld. Er is gewoon door mismanagement, acuut gebrek aan energie en dat fenomeen moet tijdig en ook maar zeer tijdelijk worden opgevangen. Niets anders aan de hand, dan misschien ook nog (…), al de lapzwansen die deden alsof ze kennis van zaken hadden, per onmiddellijk vervangen. Wie geen stroom betaalt, moet dat meteen wel gaan leren doen. En wie stroom steelt, met jumperkabels enzo, moet een enkele ticket naar Santo Boma worden voorgehouden. Wie eigenlijk alleen op/met overuren wil werken, de laan uitsturen en meervoudige consultanten van de EBS die diensten willen verrichten tot hercalculaties dwingen. Vooral die met een dubbele agenda binnen het bedrijf. De profiteurs met voorkennis.

- Sasur. De samenleving leefde in de veronderstelling dat het gewraakte auteursrechten – orgaan ter ziele was. Alles behalve…, bleek nu weer vanuit een rechtszaal. Zijn het de laatste stuiptrekkingen of wordt de gemeenschap weer kranig in de maling genomen. De tijd zal het leren.

- Arrest. Als het niet om betalingen van voeding gaat, is het wel arrestantenvervoer dat niet werd betaald. Het is altijd wel wat. Totdat….!

- Rust. Het lijkt er niet rustiger op geworden, na het gedwongen vertrek van de intussen gewezen Commandant Militaire Politie en zijn daaropvolgende waarneming. Achterklap, gerucht en innuendo, blijken te willen oversteken. Een oud-militaircommandant, lijkt uit de kast voor ‘pesionadas’ te zijn gehaald om leidinggevende diensten op de MP-brigade te komen verzorgen. Onder defensiebewindvoerder Gilds, werd deze jarengeleden afgezwaaide man, toen bij bevordering, vroegtijdig bedankt. Een heftig auto-ongeluk op 13 Oktober 1992 in Saramacca en langdurig medische rehabilitatie, vormden grondslag voor meerder carrièreonderbrekingen.

- Landbouw. De ene verbouwt rijst en de andere drugs. Verschil moet er zijn. De politie heeft stevige marihuanavelden in Brokopondo en wel in de regio Atjonie, moeten vernietigen. ‘Changes have to come’.

- Para. Poging tot moord in de Para. Een landbouwer is op twee verschillende en opeenvolgende momenten, beschoten in de Para. De politie is op zoek naar de dader(-s) die het gericht heeft/hebben gemunt op het leven van Bryan M. het slachtoffer verkeert buiten levensgevaar.

- Insubordinatie. Wanneer men intelligenter mensen over de schreef van het acceptabele drijft, krijgt men insubordinatie. Geen onbekend verschijnsel. 43 Israëlische reserve-militairen weigeren om nog langer Palestijnen te bespioneren. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Netanyahu en de commandanten van de strijdkrachten. De grootste krant van Israël, Yedioth Ahronoth, heeft de brief gepubliceerd. De anonieme officieren en soldaten zijn lid van Unit 8200, de inlichtingendienst van het leger. Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor het onderscheppen van telefoongesprekken, e-mailverkeer en faxberichten. Daarmee zijn ze van groot belang bij de strijd tegen Hamas in de Gazastrook. ‘Don’t you dare push peaceful intelligence too far…’ Geldt ook onvoorwaardelijk, voor een universeel denkend SU.

- MH17. Afgelopen week zijn achttien slachtoffers van vlucht MH17 geïdentificeerd. Daardoor is nu van 211 slachtoffers de identiteit bekend geworden…, meldt het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. Van de achttien slachtoffers hebben er elf de Nederlandse nationaliteit, de overige zeven komen uit het buitenland. Uit welke landen de zeven komen, wordt op verzoek van de betreffende ambassades niet bekendgemaakt. Aan boord van vlucht MH17 die boven Oekraïne door een BUK-raket werd neergeschoten, waren 298 mensen. Het kan nog maanden duren voordat alle stoffelijke overschotten zijn geïdentificeerd.

- Ian Paisley (88) overleden. NOS.nl: ‘Zijn strijdlust, zijn onverzettelijkheid en zijn luide stem, dat waren de kenmerken van Ian Paisley. Hij was dominee en politicus en bleek pas aan het einde van zijn politieke carrière bereid tot compromissen. Paisley was in de jaren 50 al politiek actief in de unionistische beweging, die zich verzette tegen het streven van katholieken in Noord-Ierland om zich af te scheiden van Groot-Brittannië’. Toen in de late jaren 60 gematigde protestantse politici wilden praten met katholieke voorvechters van meer burgerrechten, maakte hij zijn geloofsgenoten uit voor verraders. In 1970 werd hij in het Britse Lagerhuis gekozen, waarna hij een eigen politieke partij oprichtte, de Democratische Unionistische Partij, die hij jarenlang zou aanvoeren. In de jaren 70 en 80 speelde Paisley een prominente rol bij de strijd van de protestanten tegen elke verandering. Noord-Ierland kwam onder direct Brits bestuur in 1972 en leefde in een burgeroorlog, waarbij de katholieke terreurbeweging IRA (het Ierse Republikeinse Leger) bloedige aanslagen pleegde op onder meer voertuigen, restaurants en pubs. In 40 jaar vielen meer dan 3700 doden, de IRA wordt verantwoordelijk gehouden voor ongeveer de helft ervan. Paisley was niet verantwoordelijk voor het bloedvergieten en hield zich ver van de gewapende strijd, maar hem werd wel verweten dat hij haat en paranoia predikte. Paisley wilde de strijd tegen de katholieken nooit opgeven, want voor hem was het katholicisme een vloek. Toch kwam het in 1998 tot onderhandelingen tussen katholieken en protestanten. Paisley verzette zich opnieuw. Hij wilde niet dat Sinn Féin, de politieke tak van de IRA, eraan mee zou doen voordat de IRA al zijn wapens had ingeleverd. Maar het lukte hem uiteindelijk niet om het vredesakkoord van Goede Vrijdag 1998 tegen te houden. Toen koningin Elizabeth het akkoord prees, noemde de anders zeer koningsgezinde Paisley haar de papegaai van premier Tony Blair. Zijn onverzoenlijke anti-papisme kwam ook tot uiting in een incident in het Europees Parlement, waar hij eveneens lid van was. Toen paus Johannes Paulus II in 1988 in het Europees Parlement sprak, schreeuwde Paisley door de zaal dat de paus de antichrist was. De dominee werd subiet de zaal uitgezet. In 2007 gebeurde wat niemand had verwacht. Paisley ging toch onderhandelen met Sinn Féin, wat een jaar later leidde tot een gemeenschappelijke Noord-Ierse regering. Ian Paisley werd premier van Noord-Ierland. Een jaar later trad hij af en stapte hij ook op als leider van de DUP. Wel bleef hij nog tot 2010 in het Britse parlement zitten. Bij zijn vertrek waren er positieve woorden, waarin zijn leiderschap en moed werden geprezen. Toenmalig premier Gordon Brown constateerde dat Paisley een “enorme bijdrage” had geleverd aan het politieke leven in Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Gedurende zijn hele politieke carrière bleef Paisley ook actief als predikant. In december 2011 hield hij, 85 jaar oud, zijn laatste preek in een volgepakte Martyrs’ Memorial Hall in Belfast. De laatste jaren van zijn leven kampte Paisley met hartklachten. In 2011 kreeg hij een pacemaker.

- 70 jaar geleden. Op 12 September 1944 precies 70 jaar geleden begon de bevrijding van Nederland. Welke route volgden de geallieerden op welk moment. En welk oorlogsmonument ligt hier in de buurt. De antwoorden zijn te vinden in de nieuwe app Oorlogsmonumenten in Beeld van het Nationaal Comite 4 en 5 mei. http://nos.nl/video/697309-nederlandse-bevrijding-volgen-via-een-app.html

 

- 9.11 – Ofwel ‘nine eleven’. Op 11 September 2001 werden vier vliegtuigen vlak na het opstijgen gekaapt in de USA. Twee zullen zich kort na mekaar boren in de Twin Towers, op de punt van het eiland Manhattan in New York (N.Y.). Een toestel slaat te pletter op de ring van het Pentagon in Washington D.C., terwijl een vierde de grond ingaat bij een bosrand in Pennsylvania. De passagiers hebben daarbij nog gepoogd, het vliegtuig uit de handen van de kapers over te nemen. Maar ook die actie eindigt in een megaramp. Zowat 3000 ‘plus’ aan mensenlevens vallen door de terreurdaad die geen gelijkenissen kent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. 

- Uitkijken. Het is niet anders dan zeer alert te zijn en blijven, nu de onderwereld in Nederland met elkaar in oorlogsoffensief is geraakt. De kans bestaat, dat er onderduikadressen vanuit Nederland in ons land worden opgezocht. Dick V., volgens het Openbaar Ministerie een van de kopstukken in de onderwereld, is op eigen verzoek de cel ingegaan nadat politie en OM hem hadden gewaarschuwd, dat hij op een dodenlijst staat. De ongebruikelijke stap is een teken, dat de spanning in de onderwereld door een recente golf van liquidaties tot ongekende hoogte is gestegen. Andere topcriminelen bewapenen zich of vluchten naar het buitenland. 

- Kamertje. Wat een mop! Het kamertje was te klein…, om Nederland alsnog te betrekken in de strijd tegen ISIS? President Obama heeft te kennen gegeven ISIS tot het eind van de wereld te zullen achtervolgen en vernietigen. Obama geeft onder meer aan, dat hij de strijders van de Islamitische Staat met luchtaanvallen wil bestrijden. Nederland werd opvallend niet bij de coalitie ingelijst, ingebed of überhaupt gevraagd. Hoe zou dat nou zo zijn gekomen? De analyses zijn zowel in Nederland als in het buitenland niet al te gunstig. Ook de vertegenwoordigers van Clingendaal doen een vervelend steentje in de buidel. En Frans Timmermans bakt ze helemaal bruin. Volgens minister Timmermans is Nederland “niet gepasseerd” op de NAVO-top, die vorige week in Wales werd gehouden. De Amerikanen spraken daar met negen landen over een coalitie tegen IS, maar Nederland was niet uitgenodigd voor die gesprekken. Volgens Timmermans was er “…geen ruimte…”, om met alle landen die bij de top aanwezig waren te vergaderen. En dan ‘der Putin’! Rusland beschouwt luchtaanvallen op Islamitische Staat in Syrië zonder VN-mandaat, als een daad van agressie en een ‘grove schending’ van het internationale recht. Maar een passagiersvliegtuig met zowat 300 passagiers neerschieten boven Oekraïne en wel met een Russische ‘Buk – ground to air missile’, dat kan weer wél en wetmatig gevolgd door misdaadleugens uit het Kremlin. 

- Cultuurdrager. Een groot arsenaal aan kennis en kunde ging heen, bij het verscheiden van Drs. Frank Antonius, oud directeur van het departement Cultuur.

 - Tennis. De sport was voor hem zijn lust en leven. Ook voor zijn vrouw Ursie die hem nog maar kort geleden voorging. Alphons “Fons” Samson trok zich ook voor altijd terug, uit de tenniswereld en het leven.

 - Joden Savanne. Nabij Joden Savanne wordt een brug door Ballast Nedam geconstrueerd. Het hoeft geen betoog, dat de scheepvaart zich nu via de VHF-radio moet aanmelden bij nadering van het gebied. Dit alles in tegenstelling tot de periode, dat een aannemer in de veronderstelling leefde, een soortement aan vaste oeververbinding zonder scheepsweringen te kunnen bouwen.

 - Bouterse. Het staatshoofd verdaagde een lopende vergadering met het bedrijfsleven, waarin verantwoording van de opbouw der EBS-tariefsverhogingen –gequoteerd in US-dollars– moest worden afgegeven en vertrok te midden van de nationale energieperikelen naar Venezuela en Ecuador. US-tariferingen? Geen vertrouwen in de SRD? Zal wel.

 - Roof I. Op een brug te Goede Verwachting werd een man zijn geld onder bedreiging afhandig gemaakt.

 - Roof II. Een 76 jarige vrouw werd door drie mannen vastgebonden in de Reeberg-contrei, ook nog beroofd van haar communicatiemiddelen en wat geld. Verder werd er een barstwond in haar achterhoofd geslagen, door de binnengedrongen lafaards.

 - Roof III. Een pompbediende ontsnapte aan roof, toen zijn werkgever in de gaten had wat er aan misdaad dreigde en de criminelen verjoeg.

 - Roof IV. Blijkt dat er water uit het stuwmeer wordt omgeleid en naar illegale goudbedrijven wordt gepompt. En weer niemand die wat aan die roof doet.

 - Roof V. Aan de Marcelstraat is een vrouw bij een poging tot roof, door het hoofd geschoten. Zij werd in de IC-unit van het ziekenhuis opgenomen. Haar dochter werd ook aangevallen door de rovers. Alles gaat weer voorbeeldig in de Republiek Suriname en beantwoordt aan de te propageren statistieken die verdwaasde autoriteiten, als smoes –te pas en te onpas– uit hun filelades denken te kunnen trekken.

 - Sanchan. De voorzitter van de VHP laat van zich horen en spreekt schande uit over de wijze hoe er met nationale energiebelangen, wordt omgesprongen. De VHP belooft plechtig, alles veel beter te zullen doen dan de totaal onvermogende regering Bouterse tot nog toe wist te presteren.

 - “Bla bla”. Oud-parlementariër en hoofdbestuurslid van de NPS, Arnold Kruisland, is wars van de ‘bla bla verhaaltjes’ die het huidige staatshoofd bezigt. Hij is bepaald niet gecharmeerd geraakt door de uitgeslagen onzinnigheden. Integendeel! Er werd door de vorige regeringen veel achtergelaten aan reserves en op vrijwel alle gebied. Zoveel als dat allemaal aanwezig was, zo snel is dat door verspilling om zeep geholpen.

 - Uitrusting. Niet behorend tot de standaarduitrusting van de politie, werd er een ‘pepperspray met vervallen datum’ gebruikt tegen protesterende agrariërs in Nickerie? Zal ongetwijfeld en genoegzaam enige politieke weerslag/-klank op 25 Mei 2014 vinden.

 - India. De helikopters zijn nog niet gearriveerd, maar de minister-president van India denkt er serieus over na, om de Republiek Suriname te bezoeken. Aan te bevelen is om dat allemaal, tijdens of na de inauguratie van een nieuwe president in 2015 te kunnen/mogen doen.

 - Saaaaang! Tot in een politiebureau drong een onverlaat binnen om de aangever van enig kwaad, aan te vallen en tot gerichte mishandeling over te gaan. Ingesloten en verzekerde bewaring, viel de indringer meteen ten deel.

- Mes. Op nogal verdachte wijze, werd een door steek- en snijverwonding(en) omgebrachte man ervan beschuldigd, dat hij een mes bij zich had. Absolute onzin, bleek achteraf. Zijn aanvaller had een mes, waarmee hij het slachtoffer zowat de nek doorsneed.

 - Para. Coalitiefractieleider Ricardo Panka (NDP-Para), werd het enige parlementslid, dat groenlicht kreeg van vicevoorzitter Ruth Wijdenbosch om tijdens het reces, een ACP-EU vergadering in het buitenland te mogen bijwonen.

In principe. Een ochtendblad, correspondent in Nederland ingebed en met hoogsublimerende diasporaquotiënten begunstigd, roept dezer dagen hard aan, dat het Surinaamse staatshoofd de geloofsbrieven van Ernst Noorman uiteindelijk toch nog liefdevol zal accepteren. Misschien ook nog voor 25 Mei 2015 en dan wel reciproque…, een vrijgeleide naar nog steeds woelig Zuidoost (Z.O.). Vanzelfsprekend in goed gezelschap verkerend, van de nu multi-inzetbare Nederlandse spelletjeskoning en “Consilieri” bij gelegenheidsaanbieding. De politiek minder correcte welzijns-/sociale verzekeraar annex streetcornerworker, uit woeliger jaren ’70, in een toen ongeremd en vrijbuiters Amsterdam? In toon roepen, intussen een niet onaanzienlijk aantal Nederlanders van Surinaamse afkomst, in een diasporasfeertje mee met de gevierde DwT-correspondent, dat het goede zaak is om meteen reciprociteit toe te passen. Per ommegaand ook een ‘top diplomaat’ in Den Haag, als ambassadeur te benoemen en aan Alexander te presenteren. Sergio Belfor gaf indirect natuurlijk aan, die plek voor zijn ‘ekte tante’ gereserveerd te zien. Andere cheerleaders vielen over elkaar heen om Lucretia Redan, ook gelijktijdig door te schuiven ‘in de hoogste rang’. Als buitenlands allerhoogste vertegenwoordiger van de Republiek in het hofstadje. Wat heeft Den Haag met Suriname gemeen? Oh ja…, ongeveer evenveel inwoners. ‘Not other…, than in diaspora styling’. In Suriname wordt dan weer smakelijk gespeculeerd, wat er met de gedoodverfde NDP-exponente Chantal Doekhie is of nog zal mogen gebeuren, als ambtelijk vertegenwoordiger van ons land in den vreemde eens prettig gedetacheerd. Kon daar uitgebreid studeren ook en geprolongeerd ‘masteren’. Nuttig! In ieder geval geen stanvastige post die aan wie dan ook enige zekerheid bood, sinds het jaar 1980. Op een Azimullah na…, natuurlijk. Kleine ruzie tussen twee coalitiegenoten (?) en men kan zo, zonder iets verkeerds te hebben gedaan, de koffers ook helemaal in Djokja pakken. Zijn er geen scholieren en/of studentenroosters bijgemoeid, kan de terugreis binnen 24 uur naar de basis in Paramaribo ‘zeer strak’ worden geregeld. Maar misschien moet bij een volgende NDP-trip deze Chantal Doekhie wel minister van BUZA.sr worden. Eindelijk dan weer ‘brains’ en geen noodlottig in te stellen ‘kasteelbouwer’ op post. In hoeverre EU-pretendent Frans Timmermans, nog te enthousiasmeren is om Ernst Noorman met aanbevelingsbrieven richting Bouterse te sturen (…), moet nog worden gehoord en/of beantwoord. Ook de wachtkamer, begon van Noorman’s herhaalde aandringen –via de hem gezinde pers– knap te vervelen. Afdoend bericht van uitgestelde behoefte om tot aanbieding van brieven over te gaan –op de woensdagmorgen– nog niet binnengebracht. Hopelijk voor Ernst, geen Mahabieriaanse hoax-vertelling! Wel zou de vlaggenmastgroep op de residentie, een ‘verf en verlichtingsoppie’ hebben ge-/verkregen of doorstaan. Misschien ook wel een teken aan de wand. Als namelijk een gouvernementspaleis, in enger dagen onder Kielstra http://www.geschiedenis24.nl/speler.program.7075663.html, werd/wordt opgeschilderd…, kan men rekenen op hoog bezoek. Als de wacht zich verkleedt (1981) in camouflage, kon/kan men rotzooi verwachten. Zo werkt nou eenmaal een goed journalistiek oog en niet anders. Over ‘Der Fransie’ staat de NL-pers wel zeer bol. Lekker bollig om te horen, dat hij is doorgedrongen tot het Commissariaat Junker en ook nog diens vervangende taken op zich mag nemen. http://www.nu.nl/politiek/3873505/timmermans-krijgt-eu-post-regulering.html Benne en blijve altijd benieuwd. Hier en overzee.

- Tippelzone-instelling. Prostitutie in de bosjes. Met grote regelmaat prostitueren buitenlanders, openlijk in de binnenstad van Paramaribo. Een goed verlichte ambassade, verheerlijkt de favoriete tippelzone met ongevraagde helderheid. Tippelaars roepen ongegeneerd allerlei schunnigs, naar voorbijgangers en politiepatrouilles. Maar men wil vanuit de Staat, meer nette en beveiligde toeristen op straat? ‘Hey policemaaaanh, let me be good to you, maaaanh…. Ya can tell your wive when you come home, maaaaanh…’. Aan de Waterkant overspoelt een legertje Guyanese zwervers en vissers de zuivere atmosfeer. Het is alsof die gasten, in geen weken een bad hebben genomen. In den beginne, kon de politie hen met zijden of rubberen handschoentjes, bij alle ander toe te voegen opsporingswerken, noodzakelijkerwijs verspreiden. Gegeven de onvoorspelbaar toegenomen werkdruk, zal de moegestreden agent minder geduldig dan wel coulant in actie gaan. Een knaller van een uitspatting, is daarbij echt niet uit te sluiten. Wie niet luisteren wil…, moet dan maar iets anders gevoelen. Gehoorgestoord of niet. Maar het politie-uniform, gaat echt geen scheursschade meer oplopen.

- Welzijn. Stilte voor de storm. Niet duidelijk met welke verenigingsvergadering in de achterzak, de huidige voorzitter van de VSB tot dergelijke, ook nog in de pers gebrachte uitspraken kan komen. Geldt trouwens ook voor de jubelvoorzitter van een Kamer van Koophandel & Fabrieken, die meer als verlengstuk van de VP oreert en blijkbaar een succesvoller “NDP-positioni” nastreeft dan wat anders te objectiveren. De vertegenwoordiger van ASFA-leden, was dit keer in ieder geval wat meer verstandelijk in opvatting en genuanceerder dan eerder nog met die belachelijke verbanningsexploten dan wel resoluties, rond zogenaamde sociale wetgeving te dreigen. Wat een lekkere mop was dat. Excuses bleven dan wel weer uit. Misschien ook nog veel gezonder om te luisteren, naar wat de ondernemer Jhauw van Surishopping en “Ping”, op de woensdagochtend te verhapstukken had/heeft in een ochtendblad. Of wat de columnist van dat blad, in alle helderheid wist neer te zetten. Alleen al de opmerking van het staatshoofd, ofschoon hij de verkiezingen zal gaan verliezen of al verloren heeft, ‘de durf…’, neen ‘de euvele overmoed’ heeft gehad om de EBS-tarieven ‘per dictaat’ op te schroeven met niet minder dan 33% en extrapolerend naar een alleenzaligmakende 330 procenten. Geeft al aan, dat meer ‘overmoed’ dan wat anders de economie compleet in de wielen zal rijden. Mede geflankeerd door de Palu aan beide zijden, werd de onheilsboodschap, nadrukkelijk dreigender en onherroepelijk naar de verbouwereerde pers toegebracht. Een ernstig verlate nageboorte van 1982/’83 uit de Caldeira – era, zat daar aan overzijde. Vergetend, dat de samenleving duurzamer en weerbaarder is gerijpt en zich niet zomaar laat ringeloren. Maar dat is allemaal wel goed, als zulke optredens worden verzorgd. Als er daardoor meer ruimbaan gemaakt zal worden na 25 Mei 2014. In ieder geval, voor mensen die vanuit gegronde educatie en niet op basis van ‘natte vingerwerk’ dit land opnieuw de vernieling indraaien. Koelcontainers op de Nieuwe Haven en allengs de gebouwen van de groothandelaren? Let goed op, wat aan het einde van de maand aan EBS-rekening, zal worden gerepresenteerd. De melkkoeien vindt men ook strak terug bij de MAS. Allemaal geprivatiseerde staatsbedrijven die zullen worden gemolken. Waarom? Omdat vier en een half jaar lang, PALU de zaak in de prut heeft weten te draaien. Wat zegt Jhauw? En wat suggereert Brave? De bedragen die aan Ballast Nedam werden verdisconteerd en nog vele andere corruptiegevoelige sloebers, konden duurzaam in de energiebehoefte worden gestopt. Helaas! Men kan niet eens thermische centrales koppelen of onderhouden. En de babbelmeute wil nu een hoogtechnologisch onderdeel van de ALCOA (over-) nemen? En het geen ‘nationalisatie’ noemen? Een heel stroperig verhaal eromheen gewikkeld, over wat ALCOA verdiende aan ons land…, enzo? Kan de businessman uit Pittsburgh en eigenaar van de Dam en Krachtcentrale wat bommen. Zij plaatsten hun ding bij bilaterale overeenkomst, zonder enige witwasnorm in de eigendom! De VP ontkende op de zondag jl., nog iets af te weten van overname door kapitaalkrachtigen, van Dam en Krachtcentrale te Afobaka? Weet dus van niks! De groothandelaar en agent voor het Caribisch gebied van Finse krachtcentrales, als onderhandelaar naar Amsterdam sturen om met de ALCOA te babbelen? Soms mag men zich gerust afvragen, wie wel en wie niet door de meer rabiate zijn aangetast. ‘Bika dem pikin gudu boi fu Pittsburgh, e law a dem ede…’. “Just remember, December 1983”. Men mag niet over nationalisatie praten? Ook het vocabulaire wordt gedicteerd? Het is gewoon ingedachte en indachtig al een “nationalisatie quest”. En niets anders. Laat je niet een oor aannaaien. Het is en blijft nationalisatie. “Nothing else”. Goed voor de gedachtevorming bij potentiële investeerders die nog enig geloof hadden in ons land. Behalve dan die Chinees die het eigenlijk maar heel weinig interesseert wat met zijn invoer van landgenoten plaats heeft. Zolang ze maar een dak boven het hoofd hebben en EBS kunnen leegzuigen, in een ongeremd te koloniseren Suriname. Misschien financieren de Chinezen, straks wel de overname van de Dam en Krachtcentrale te Afobaka. Zal Obama leuk vinden. De wonderen zijn echter bij persoonlijk lijfbehoud, de wereld nog niet uit. De Overheid overweegt werktijdverkorting voor het 50.000 man tellende ambtenarenapparaat, op een bevolking van 535.000 inwoners. ‘Bika dem airco no man drai…!’. De Chinees overweegt hoeveel specie aan betonmortel te storten, op de gehele zondag en wel zeven volgende dagen in een week met regen of zonneschijn. ‘Airco no e drai, dem man no habi bisi. US-dalla CbvS musu fu pai!’.

- Raghoe. Ageerde zondag meer als een losgeslagen Palu-ist, dan als een evenwichtiger VHP-er richting Nickeriaanse boeren. Op het moment dat Stanley zei, dat de ‘padieboeren ondankbaar zijn…’, viel menig mond in verbazing open. Wat wordt hier bedoeld? De ander mond die openging, verzamelde een stoot aan vuile taal en spoog die fulminerend uit. Soms mag men zich afvragen, waarom Raghoebarsing dat allemaal deed/doet en uit hoofde waarvan, hij dit aan stekeligs lanceerde. Weinig genuanceerd en/of productief. Misschien maar weer goed om hem aan de ‘interne furie’ van Mahawatkhan over te laten.

- Kabalebo. Jawel, nu de algemeen maatschappelijke vraag circuleert, waarom Kabalebo toen wel –na 1980– werd gedoodverfd als ‘quatsch’ en compleet ‘onacceptabel’. Waarom ‘under the gun’ van Bouterse c.s., de zogenaamde revo luitjes/kliedertjes en weinig te nuanceren getrouwen…, de denkers van ons land onophoudelijk werden bespot, geridiculiseerd, belachelijk gehouden…, gaat men Ao.2014 wel onstuimiger hakkelen, ja. Gevolgd door stotteren en luchtstoten. Waarom de knapkoppen van het land werden vernederd in Santo Boma…, zou een volgende vraag kunnen zijn. Jawel, onverlet van de niet te intimideren perspuntige ‘moeten’ zijn…, nu de plannen van die ‘verguisde mensen’ uit het graf worden getrokken en na 36 jaren als ‘de oplossing’ voor het energievraagstuk werd aangemerkt. Triest eigenlijk, dat men mensen zo dommig en stompzinnig werden weggezet. Mensen die in ieder geval goed school waren gegaan en wisten waar ze het toen over hadden. NPS zeg dus wat en verhul je niet in lijdzaam zwijgen. ‘Of we frede fu tru…!’. “All those peoples didn’t die in vain…, bro”. Zien wat uit die andere dyari wil lekken. Dan wel die van de Pengel- vh Wanicastraat. De Dyari van het Molenpad, kan beter zwijgen dan zich met structurele rehabilitatie van Sranan’s denkvermogens bezig te houden. ‘Simple comme bonjour…’. Exploitatie Alcoa/Suralco in Nassau…, “dede”? Waarom? Ook dat moet men nu wel weten.

- Diaspora. Tijdelijk toegevoegde Buza-vertegenwoordiger op de Ambassade van Suriname in Den Haag, Lucretia Redan, belast met het diasporabeleid van de regering, is welwillend en strategisch correct ontvangen door een aantal organisaties in Nederland dat zich al geruime tijd met dit onderwerp bezighoudt. De wens werd dan ook meteen uitgesproken, dat de specialiste op het gebied van uitgiften der documenten, overwegende de Wet “personen van Surinaamse origine of oorsprong” –kortweg PAS– zich gevoeglijk aansluit bij het gedachtegoed, dat bedoelde organisaties in het verre Nederland baanbrekend reeds hebben aangestuurd.

- ‘Enterpreneurship’. ‘Vooruitziend bedrijfsleven noodzakelijk voor snellere groei economie…’ Een gevleugelde uitspraak vanuit een OAS-coryfee, in een ochtendblad. Dan zou er dus ook geen negatieve beïnvloeding moeten komen, inderdaad vanuit het woelige buitenland en men in Suriname een regering met gezonder werkarmen zou kunnen aantreffen. Helaas heeft men daar nog enige tijd op te wachten. Zo een achtmaanden, gegeven het jammerlijke feit, dat er knap destructieve zaak is gehouden. Laat het voor de lol, nou nog even statisch worden gehouden op wat zich vandaag de dag afspeelt. Verhoogde energietarieven van wel 350 % voor belangrijkste onderdelen van deze economie. Banken, Staatsolie en andere melkkoeien…, enzovoort. Allemaal het gevolg van wanbeleid en wanprestaties van een opnieuw destructief ingesteld regiem. Jaren achtereen weet men exact waardoor de energietoevoer wordt be-/gekneld. Er komen geen acceptabele maatregelen. Totdat de stroom letterlijk begint uit te vallen, na weken van horten en stoten geheel uitvalt…, en het knap verwelkte boetekleed van de alleswetende meester wordt aangetrokken en ge-/vertoond. ‘Sam sam…’, moeten wij het redden, hor! De ene zegt daarbij gewiekst, dat hij geen bemoeienis heeft of wil hebben met de niet marktconforme energiepolitiek. Dat is voor de politiek wellustige. En de ander vertelt doodleuk, dat er wel gedifferentieerd enkele suïcidale zaken zullen worden in-/doorgevoerd. Natuurlijk met het oog op ‘politiek eigenbehoud’ en daarmee de persoonlijke vrijheid, voortvarend blijven bedingen. Want als alles wordt doorgevoerd wat eigenlijk ‘…noodzakelijk zou zijn…’, dan verliest men de verkiezingen ‘in politicis’ niet meer en niet minder dan ‘ondro nyan’. Dat wilde de ander de samenleving nog even toevoegen, aan herinneren en ook als uit een potje ‘hete tijgerbalsem’, naar de overzijde van de zogenaamd meer sociaalbewogen boyzzz gericht in te wrijven. “Arki mi ratio, no arki dem poli poli fanowdu fu dem ogri/frede wan…”, lijkt het wel. Het bedrijfsleven schreeuwt weer moord en brand. Heeft meteen gewezen op het feit, dat “Chinese betonnenhandelsblokken” en hun legale/illegale inhoud, alle energie van de EBS wegzuigen en dat men daar geen ‘natio-rekening’ mee heeft gehouden! Ondanks alle waarschuwingen, vanuit de meer rationele. Economen vallen heden ten dage over elkaar heen om simultaan wél aan te geven, dat er zware prijsstijgingen zullen volgen. Heel gewoon omdat de nieuwe energietarieven in ‘de producten’ zullen worden doorberekend. Assurantieproducten…, maar ook zaken/goederen voortgekomen van de agrarische velden en sectoren die toch al in de verdrukking mogen voortmodderen. Het Volk wordt dus wel weer even dubbel gepakt. Met hogere energietarieven en ook hogere prijs om nog in leven te kunnen blijven. Allemaal door wanbeleid in de energiesector. Daarbij moet men wel een aantal speciaal aangemaakte ‘bloeddrukmeters’ aanschaffen, om de meer rationele binnen beide ‘zichzelf doodconcurrerende kabinetten’ op te kunnen meten. ‘San yu habi di mamanten, beta?’. “Mi habi 155, going on 180 yere papi…, ma na mi leeftijd e teri ook tu…”. Zo houdt men elkander nog even staande, nu ook de wrevelig geraakte casino-boys —tevens mega-autohandelaren— grote problemen zien binnenwaaien om hun zaakjes verantwoord, overwegende de rationeler aandoende bedrijfs- en/of gloroxeconomie (…), draaiende te kunnen houden. De Horeca en een aantal bonafide bedrijven, is wel de …….. Zo leent men 300 miljoen gewoon bij de banken en die worden een paar uurtjes later, in de rug gestoken met een energierekening, waar je helemaal zuur van wordt of stinkt in de benauwende bankkluis. En dan de belastingdienst(-en). Die krijgen minder schijfjes in het laatje, omdat de variabele en vaste kosten, laat staan de opgevoerde afschrijvingen, stevig zullen worden opgedikt…, waardoor de winst voor en na belastingen, knap afneemt. Allemaal overwegende de rationeler en socialer benaderingen van de regering Bouterse. De ene wil meer rationaliseren…, de andere denkt zogenaamd aan de sociale paragraaf en dat inmiddels verwelkte ‘contrat social’. Wat eigenlijk meer heeft van het karakter, dat ‘grat hari’ de politiek van eigen behoud mag worden ge-/vernoemd en verdisconteerd. Brunswijk gaat immers voor alle drie en Bouterse voor alle 48, als ‘Momsie Doekhie’ met zijn telraam nog eventueel ‘in zwang’ mocht zijn. Wie dit allemaal niet snapt, moet maar bij Gijo Samson een oppie in ‘de econ’ gaan ophalen en een sociologisch lulkoekverhaal, bij de allesbehalve corrupte vriend Rabindernath nuttigen en herkauwen. Want niemand is corrupt, overwegende het feit, “waar-wanneer-bij-wie-hoe”, een begunstigde missive wordt samengesteld. Zal eigenlijk niet veel meer helpen, als men de gevolgen sommeert. Vrijdag werd een calculatie, op een factorbasis van “100” energiepunten samengesteld. Aan het eind van de maand is die correctie door de regering Bouterse gepleegd en opgeschroefd naar de factor “330” of meer. Kijken wat ABS of de SER en in uiterste geval Tripartiete voorspelt. Of wordt daar niet eens meer serieus naar gekeken. In ieder geval, heeft de vakbeweging bij dergelijke rigoureuze maatregelen nu al het nakijken meegekregen. Bij ‘pres – besluit’, hoewel er nog een klein minuscuul gaatje is of lijkt te zijn. EBS gaan met Hok van Palu praten over de tarieven? Niet alleen Leiden in last maar dan ook Groot Paramaribo tot ver achter Afobakka, Papatam en South Drain. Lekkage in de economie? ‘Leki santi…’, onder de verspillersdwang. Net alsof de zandtrucks gaten in de laadbak vertonen! Of de ‘krofaya burkiwagi’ van Palu vertoonde. Surinaams Panorama van heden…, in de tweede week van September 2014. IT-styling…, bro! Want Henck Arron en Frank Essed worden nu ook nog eventjes van stal gehaald. Het Kabaleboproject dat de militairen, onder leiding van Bouterse in 1980, verguisden en in een houtenkist begroeven (…), blijkt weer als ‘appetizer’ omhoog te worden gegooid. Een vader zou eens zeggen: ‘…voor wie is die bal…?’. Voor Palu en de bosbouwfanaten? Bepaald niet! Want die secte transformeerde door de jaren steeds weer opnieuw. ‘Stichting Jai Phedra’, werd revostyling kopje-onder geduwd. ‘Waterboarding’, in stijl. En toen weer een lumineuze ‘brainwave’, om bij steundammen een zaakje op te wekken dat niet eens een respectabel of te gebruiken aantal MW’s zou willen opwekken. Gelukkig is daar nog Boksteen en een ‘redi kilowatt’ als een Waaldijk. Ingenieus geloof hechten in een andere Jai. “Tapajai…, so bun”. Maar dan heeft men daar weer volksmenner Brunswijk en top-ingenieur Bee, overwegende de virtuele achterban die ook niet wilden, dat ‘China Bros Patamacca’ zou komen planten en nu plotseling ‘Newmont’ wél omhelsen. Mocht zelf in Moengo, het zware materieel droppen. Maar Tapajai, voor de nodige energie in Nassau en andere gebiedsdelen van ons mooie land, dus weer niet! Politiek zogenaamd onverkoopbaar, zolang de ‘puti’ niet een bepaald draagniveau aangeeft. Dan maar opportunistisch de Essed-droom van Kabalebo…, en dan maar zien of de rommelige besturen van Guyana nog willen meewerken en op basis van wat aan ‘ondro tafra poli poli’. De mensen die nu stellen, dat de vigerende ‘Brokopondo Overeenkomst’ niet meer zou mogen gelden, kunnen beter op enig toelaatbaar en geciviliseerd niveau gaan informeren, in hoeverre een ‘federale rechter in civiel’ van de USA, daarover mee mag denken. Is de overeenkomst nog rechtsgeldig of niet? Is daar rechtsingang voor te verkrijgen? Voor zover bekend heeft niemand dat enorme werkstuk, wat ons 60 jaren lang te vreten gaf, überhaupt opgezegd! Voorlopig, heeft Suriname in die federale contreien, wel een onbetwist slechte naam opgehouden. Na 25 Mei 2015, weer en dan nu voorgoed te elimineren. ‘Just a matter of time…’.

 - ‘Que pasa, bro?’. Conclusies op de zondagmiddag, na ontboezemingen van een nog zittende VP en RvM-voorzitter, op een radiostation tijdens berucht praatprogramma. Niet de VP maar het Staatshoofd tekent ‘missives’ die mochten zijn voortgekomen, uit staatsgunning(-en) van ‘onderhandse aanbestedingen’ of was het in de spellingorde omgekeerd van aard? Wazig! De politiek heeft Tapajai stopgezet en niet de ‘ratio’?. De politiek bepaalt/dicteert de hoogte van energietarieven na een energiebeleid, dat geen beleid was en niet de marktconforme en op ratio gebaseerde eis. Duidelijk maar politiek onverkoopbaar. Tapajai doorvoeren betekent verlies van de volgende verkiezingen? En na de verkiezingen? De politiek nodigt allerhande buitenlandse mensen uit om naar Suriname te komen, te investeren en weet hen geen energie te leveren? En dan moet nu de Surinamer die hier trachtte te overleven bij steeds grotere tekorten en wanprestaties van de EBS, daar fysiek, financieel en maatschappelijk voor opdraaien? De VP heeft nu ook geen vervanger als voorzitter van de Raad van Ministers, na vertrek van Abrahams/Moestadja, inclusief 32 ministers? De VP is nu een ontegenzeggelijk/onvoorwaardelijk gemotiveerd bestuurslid van ABOP, onder leiding van Ronny Brunswijk. De samenleving zal van Brunswijk wel horen, met wie er na de volgende verkiezingen coalitioneel wordt samengewerkt. Als het überhaupt zover komt, tenminste. De voorzitter van de RvM is niet op de hoogte van corruptiezaken bij het indienen en gunnen van (onderhandse-) aanbestedingen. Ondanks de zaken die Ballast Nedam, aan hoog frequente ruis genereert. VP tekent in ieder geval dat soort van zaken niet. Subsidie aan rijstboeren, is een beslissing uit de politiek. Anderen praten weer over compensatieregeling. “What’s in a name?”. De samenleving moet ervoor betalen en dus niet de goedgevulde zak van gewiekste politici. De samenleving moet de duurdere energietarieven betalen, omdat men geen bevolkingspolitiek of daaruit voortvloeiend uit te voeren beleid heeft. Massa’s mensen en bedrijfsinstellingen toelaat die om stroom zitten te springen, voor hun kasten van winkels die zonder enige vorm aan ruimtelijke ordening ‘in no time’ werden geplekt. De samenleving moet nu voor al die importrommel betalen, omdat men geen transmissiekoppelingen, wist aan te brengen. Tarieven waren daarvoor te laag bij EBS? Houd toch op, man. Causa? Een Surinaamse samenleving die al vanaf het jaar 1980, door politieke domoren en verspillers, kapot moet worden gemaakt. Palu voorop. In ieder geval, weet de bevraagde VP ook niet van kapitaalkrachtigen die hun zinnen hebben gezet op de Afobakadam en Alcoa/Suralco krachtcentrale. Een asseet die voor 50 miljoen US-dollar moet worden overgekocht, door rijke particulieren? De Surinaamse politiek heeft echter nooit de inslag of ideologie gehad om de energievoorziening en/of andere strategische nutsvoorzieningen in particuliere handen te leggen. Ook niet in handen van de lokale Berlusconi. Volgens de VP dan –in afwijking van wat anderen– uit nood gedwongen/geboren, heel misschien in het landsbesturen willen denken of bevorderen? Conclusie! Alle beslissingen die genomen worden, dienen maar enkel het belang van twee personen in het land Suriname. Als men dat nog niet in de gaten heeft…, kan men zich gerust en gedwee aansluiten in de Cultuurtuin. De Energiebedrijven Suriname gaan met de Palu-minister van Natuurlijke Hulpbronnen praten, over wat er met de energietarieven moet gebeuren? Nog wel nadat een EBS-bedrijfstarifering, door het staatshoofd op de zondagavondjes televisie werd gelanceerd. Zoveel wordt nu niet meer in het parlement besproken, maar populistisch via de omroep gelanceerd. Zo mocht men begrijpen, dat er nu onder leiding van de Surinaamse Berlusconi, in ‘good old Amsterdam’ wordt bepaald, wat er met de stroomtoevoer vanuit Afobakka en Paranam, zal gaan gebeuren. Elo! Hoe noemt de VP dat allemaal? Oh ja, ‘…de politiek heeft besloten…’. Beter om te zeggen: ‘…de niet door het volk gekozen politiek heeft besloten…’. Maar dan niet op basis van ratio en of electorale marktconformiteit. Maar op basis van een persoonlijk lijfsbehoud, wordt dat allegaartje kwijlend ingezet. ‘So so probleem…, 25 Mei 2015 te na ekte wowojo yagi. A tan so…’. Hoor je het hierbij ook eens van de andere kant, hierna: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25048http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25040http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25051http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25052http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25046http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25053http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25054

- Schuldvraag. Een jongmens komt aan de Ringweg aan zijn vroege einde. Negentien jaar oud. De vraag wordt gesteld…, hoe dat nou eigenlijk kan en een schuldvraag wordt daarna stiekem opgeworpen. Antwoord! Te beginnen met de waarschuwingen in dit medium om absoluut geen licht- of hoogspanningsmasten, langs een drukbereden verbinding –met het karakter van een snelweg– richting West – Paramaribo te plaatsen. Dovemansoren! ‘Dem man fu EBS sabi ala sani, toch? Wan jongboy kom klari, beta’.

- EBS en Amsterdam. Op weg naar betere ontmoetingsverbindingen. Het uitzetten van apparatuur kan ‘load shedding’, dat is onderbreking van de energietoevoer in volkshuishoudens, tijdelijk voorkomen? Een vergelijkbare oproep, komt van het in nood verkerend staatshoofd. Sam sam moet het lukken. Hij weet intussen wel, dat er absoluut geen sympathie –voor deze gein– heerst onder de bevolking. Anders was het stroomverbruik, niet al na een paar dagen strak toegenomen. Er werd bij de EBS namelijk ook nooit aan bezuiniging gedaan. Niet in het personele sfeer en ook niet in het politieke verkeer, dat het bedrijf via allerlei ‘wis wassi non techneuten’, heeft moeten impregneren. Paleizen werden gebouwd, gratis stroom geleverd en belachelijke mega-afkoopsommen geregeld. Mensen die het werk wel wisten te doen, gewoonweg thuisgezet en andersoortige friemels op hoger contractbasis ingezet. In niet geringe mate, met een rancuneuze inslag. Kan men het interview van Hok op de radio herinneren, toen deze in 2010 bewindvoerder op NH was geworden? Heeft men wel eens naar de hoogbejaarde top op NH gekeken? Heeft de samenleving wel eens nagetrokken, hoe men met voorkennis van zaken de boer opging? De samenleving weet alles, maar is bang de zaken te stellen zoals ze zijn. Rancune, achterklap, populistische brabbels enzovoort. Ook daar wordt in de komende acht maanden, straf een eind aangedraaid. Het energievraagstuk, dat al meer dan drie jaren bekend is en waarvoor Asfa/VSB waarschuwde? Inderdaad, werden de instituties die het allemaal konden weten voortvarend genegeerd. Men moet maar kijken wie in de energieraden zaten en werden opgenomen om dit land goed te doen. Uitgerust uiteindelijk naar drie man, waarvan er maar een technospecialist is, die Suriname via Staatsolie naar hogere noten, heeft weten te stoten. Ook al eens een tijd geleden, uit de kraamkliniek van Suralco gemuteerd. Wat na hem komt, is al bekend. In ieder geval niet de zondvloed. Die tsunamie zal meer in de politiek een weg weten te banen. Intussen zijn minstens twee individuen dolgelukkig geraakt, dat het parlement en half Suriname met reces is. Vrijbaan en/of vrijspel? Heeft ook zo z’n charmes om de politiek, uiteindelijk in al zijn mislukken, bloot te leggen. Goed naar radio/televisie luisteren en blijven kijken. Met een beetje concentratie, zal men kunnen waarnemen waar het wetmatig, politiek geheel voorspelbaar en volgens Bartjes uit de Achterhoek, naar toe zal gaan. Wat je niet hebt of binnenkrijgt, kun je ook niet uitgeven. ‘A no habi misi’.

- ‘Follow the teacher’. Poki is nu bij ABOP. Misschien goed, dat die vervreemde dame uit Beppie’s klas, daar een tehuis heeft gevonden. Losse kannonen op een zeilend schip, kunnen namelijk veel schade veroorzaken. Poki dus nu maar voorgoed vastsjorren aan dek en zien of ze het werkelijk allemaal om het Volk van Brokopondo heeft gedaan.

- 300 miljoen. De particuliere banken moesten ‘de Staat’ zoveel geld lenen? En met de vakantie is er altijd meer druk op de vreemde valutamarkt? Met zoveel toeristen hier in het land? En in de vakantietijd zijn er in ieder geval ook meer rovers op pad om mensen/toeristen te beroven en mishandelen? Brandkasten te verhuizen? Omdat de rek eruit zit. Zelf de onderbroek die te drogen hangt aan een waslijn in een recreatieressort, is niet meer veilig. De Overheid betaalt alleen maar het noodzakelijke? Ook dat kon Danny op de zondagmiddag niet geloven. Zolang Andy en Robbert daar zelf maar in geloven, is het ook daar gezapig beperkt tot twee in ‘overlevensfase verkerende’ en helaas ‘verpolitiekte maestro’s’. In ieder geval, zijn bedrijven en zovele meer aan huishoudens verstoken gebleven van overheidsbetalingen. En daar had Danny het in de kringen wel degelijk over. Jarenlange schuldachterstanden maken zich genoegzaam meester van de huidige regering Bouterse. En daar kan helaas niemand meer omheen. Niet Robert, niet Andy en zeker Danny uit het bedrijfsleven niet. ‘Learn something worthty…, bros.’ ‘It comfortless stays a long long way to Tipperary…’. http://en.wikipedia.org/wiki/It’s_a_Long_Way_to_Tipperary http://www.tipperarybrigade.com/

- Slecht. Een onderzoek zou hebben uitgewezen, dat economie en toekomst in Marowijne –het ‘verre oosten’ van dit land– er knap slecht voor staat? Wie heeft die opendeur ingetrapt en waarom zou dat nou toch het geval zijn geworden? Wie liggen aan de basis van die voldongen feiten uit 1986? De hogeschool van Brunswijk, kan daar misschien nog wel wat mee. De evenwichtige instituties van Nickerie en aan overzijde Frans Guyana (…), absoluut niet. Daar in het verre westen van Suriname en overzijde van ‘Le Maroni’, is de bewust in Marowijne onderhouden en misdadig geprolongeerde ‘verlammingscult’…, heel lang geleden d.m.v. voortvarende ideologieën opgeheven. Zie de VWO-uitslagen…, als men toch gewisselijk en geheel voorspelbaar aan het vergelijken is geslagen. Newmont brengt ontwikkeling? Als de multinational zich in ieder geval ‘heimisch’ mag gevoelen en er zich geen primitieve zaken, in en rond hun concessie mogen dan wel zullen voordoen. ‘Time always tells all, in time…’.

 

De Observateur van Sranan. 

 

De Week in Retro. 06.09.2014.

De Week in Retro. 06.09.2014.

 

MEMORABILIA.

 

 -  ‘September waking’. Deze trip geen lange inleidingen. Zaken spreken voor zichzelf en waar nodig, zijn er in de virtuele kantlijnen aantekeningen opgenomen die de zaken lichtelijk verduidelijken of naar ‘google engines of links ‘ doorverwijzen. Naar een week in retro.

-  Afpersing. Vlak voor elke verkiezing komt er wel zo een enveloppe binnen met het verzoek een bepaalde politieke partij rijkelijk te ondersteunen. Niet in geringe mate, lijkt het een dwingend verzoek meer op heel iets anders. Zowel bij gezinshuishoudens als bedrijfsondernemingen, wil wel eens zo een indringend epistel binnenvallen. “Just watch or look out for it…”.

-  Alesi. Eindelijk zou er dan een akkoord zijn, voor de prijs van een baal natte padie. De vraag die bij herhaling gesteld wordt, is of het allemaal wel nodig was, dat protesterende boeren met peperspray door de politie van Nickerie werden bewerkt. Omdat men met protesten kracht wilde bijzetten? Een niet onkundig vergelijk wordt gemaakt, met de druiloren die omheiningen van burgers omverhaalden en gronden illegaal gingen bezetten, waar nog eens kostbaar vee op graast. Daar werd met ‘zachte hand’ en heel liefdevol gevraagd zich te verwijderen. Om dan weer terug te komen op de geoccupeerde landerijen, als de ‘police’ vertrokken was. Of was het de Abop-bus die invloed had op het vertoonde politiegedrag in de Wanica-polders? Op allerlei manieren, wordt eigenlijk dezelfde vraag gesteld. Wongsoredjo vertelt onbeschaamd, dat het politiegedrag een ‘momentopname’ vertoont. Inderdaad…, verschil moet er ook in elke dromerig aangelengde brabbel zijn. Om geen ander woord te gebruiken.

-  Seri. Opnieuw wordt er een smokkelschuit met duizenden liters aan brandstoffen in compartimenten geveild. Iedere case heeft zo zijn eigen karakter en dadergedrag. Nu worden vergelijkingen getrokken met een vorige case? Niet verstandig, als er geen duidelijk aanwijsbare jurisprudentie is. De rechter is er nu eenmaal niet aan te pas gekomen…, wat op zich al een omissie inhoudt.

-  Integriteit en soevereiniteit. Mooi man! Eenhonderd en vijf en vijftig kilo’s aan cocaïne, worden in de haven van Le Havre gepakt. Zaakje was op weg naar Rotterdam. Cocaïne uit Suriname verscheept! Vorig jaar ook zo een partij. En dan de zogenaamd nooit opgeloste cocaïneverscheping die in Engeland werd gevonden, in de versnellingsbak van een zware grondverzetmachine? Ach ach ach, alsof men hier niet weet van wie die versnellingsbak was/is. Eerder ook al twee gascontainers die onder een bacovenboot werden (vast-)gelast en vervolgens Vlissingen zou aandoen. Over bescherming van soevereiniteit en bewaren van integriteit gesproken. Geen kunst om dat met een brede kant van een smoelwerk te belijden. Totdat!

-  Ruk. Een stevige ruk aan de tas en rijden met de Yampi…! Zo worden vrouwen beroofd op straat. Of ze komen naast de auto staan, bij het instappen voor een Chinees blok beton, dat als winkel doorgaat en drukken de vrouwen in de zitting van hun voertuig om hen dan te beroven van alles en nog wat.

-  NL. Weer blijken Nederlandse kinderen in een echtscheidingssituatie terechtgekomen en vervolgens te zijn ontvoerd naar Suriname. De ene ouder zit met een in Nederland gerechtelijk bepaald (deel-)voogdijschap, machteloos in de hand te kniezen. En rechters hier te lande –onwetend of ook weer niet– vonnissen ten voordele van ontvoerders? Op basis van een onrechtmatig gestelde daad? Waarmee een Nederlands voogdijvonnis, aan kant wordt geschoven? Probleem! Niet alleen voor benadeelde ouder, maar ook op redelijk termijn voor de kinderen. Ook niet alleen met kinderen van gemengde huwelijken uit Suriname, gebeuren dergelijke zaken. In hoger mate binnen gebroken relaties, tussen Marokkanen en Turken onderling of in gestrande verhoudingen met Nederlandse partners.

-  Wild west. Zo gaat het nu toe in de bacoven/bananen exportindustrie. Men lijkt niet in de gaten te hebben, dat dit een van de meest marktgevoelige sectoren is, als men een ‘wilde staking’ in die kontreien in ogenschouw neemt. Buiten de vakbonden om, gaat men in een wilde actie? Niet verstandig. Al is de positie van de vakbondssteward een van discutabele aard, zijn de belangen voor de industrie en het arbeidersveld van veel grotere orde.

-  NL. Helemaal in Nederland aangehouden en overgebracht. Vervolgens ontvlucht en aansluiting gezocht bij het meest aantrekkelijke roversgilde. Gewelddadig ook nog! Uiteindelijk moest een politiekogel, het achterwerk van Apai penetreren om hem tot stilstand te manen. Ten gevolge van de inslag, genoegzaam in een ziekenhuis af te leveren.

-  Safe. Er is een rage uitgebroken om brandkasten van allerlei soort weg te nemen. Of die nou gevuld zijn of helemaal leeg. De rovers hebben het nu gemunt op het stelen van de vuurbestendigde compartimenten. Vervelend als die ook nog leeg blijken te zijn.

-  EBS. Men keek ernaar en het licht ging uit. In het schema was een deel van Paramaribo Noord gevrijwaard van stroomonderbrekingen. Neen…, bepaald niet, blijkt achteraf. Om negen uur ging op de woensdag jl het licht gewoon uit. Er klopt geen zier van de “EBS-load shedding schema’s”. Om geen ander woord te hoeven gebruiken. Ook de MW-plustelling van het staatshoofd lijkt op niks. Men zit nog steeds met grote tekorten in deze hitte. Als de watervoorraden/-reserves maar op peil worden gehouden bij deze nog brandgevaarlijker klimaatuitingen.

-  Onrechtmatig. Moslim vervolging en ambtelijk geknoei. Maken ze nou dezelfde fouten? Keer op keer? De arrestatie van de vier ouders uit Huizen en de uithuisplaatsing van hun zes kinderen was “volstrekt onnodig”. Dat zegt de advocaat van de man die nog vastzit. Volgens hem was alleen het afpakken van hun Nederlandse paspoorten genoeg geweest om te voorkomen, dat ze zouden afreizen naar het kalifaat van de Islamitische Staat. Advocaat Pestman zegt, dat er in het ambtsbericht van de AIVD, wat de basis werd voor de aanhouding, een belangrijke fout stond. De AIVD schreef dat de kinderen van de twee gezinnen een Nederlands en een Marokkaans paspoort hadden, waarop ze kunnen reizen. Maar dat is volgens hem niet waar. Ze hebben alleen een Nederlands paspoort. Daarom hadden “…minder ingrijpende middelen kunnen volstaan…”. Een woordvoerster van de AIVD wil niet op de aantijging reageren. “Wij gaan nooit in op casussen, ook niet in dit geval…”. Tot zover de Nederlandse pers. Wat een paranoïde gedoetjes. Intussen maakte Opstelten van Justitie, helaas tezamen met de collega Assher op de woensdag, een juweel van een politieke buikschuiver in het Nederlandse parlement. Opstelten is echter niet onder de indruk van de kritiek, dat hij misschien te oud is om nog minister te zijn. Op een vraag daarover van een verslaggever, antwoordde de 70-jarige minister: “Dat zegt mij buitengewoon weinig. Dat vind ik bijna niet serieus te nemen, dus dat doet mij niet zo veel nee. Want zo voel ik mij niet…”. Fractievoorzitter Buma van het CDA en Pechtold van D66 vinden de uitleg van Opstelten bij de nieuwe juridische maatregelen “…onder de maat…”. Buma noemt het optreden van Opstelten zelfs “…een minister van Justitie onwaardig…”. Tragisch eigenlijk zo een man die niet inziet, dat het al enige jaren de hoogste tijd is. Alles zo over de wereld via BVN, NPO en Internet. Helaas heeft men in SU ook een aantal van die krakkemikkige en geestelijk armoedig geraakte donderstenen rondlopen. Kwestie van tijd en ze vallen vanzelf om. Helaas dan niet nogal, wat tuimelschade achterlatend.

-  TZ en dia’s op spoor. Tijdelijk zaakgelastigde Chantal Doekhie wordt aan de Suri-ambassade in Den Haag door Lackin onttrokken en Lucretia Redan van “consulaire zaken” en ook bekend als oud-inspecteur van Politie, zal binnen het ontstane vacuüm worden ingebracht. Zo wil een aangediend bericht lezen. ‘Diaspora en PSA-zaken”, zullen daarbij prioriteit genieten. De voorzitter van de VHP houdt zich inmiddels ook bezig, met het bezoeken van steviger diasporabijeenkomsten in Nederland.

-  07/08/09 December 1982. De tijdlijn. Het moet voor een ieder duidelijk zijn, dat in rekwesten aan rechtbanken, nationale en transnationale verzoeken/vorderingen, inhoudelijk geen fouten of onvolkomenheden mogen blijven hangen. Op 07 december 1982 had men een groep van honderden ouders die zich in de Palmentuin verzamelden en in alle stilte naar de ingang van het Fort Zeelandia liepen. Tegen half zeven kwam daar de jonge kapitein Boerenveen, vanaf zijn basketballstek aan en deze nam –in blauwe sportkleding gehuld– een petitie in ontvangst, van ouders die ernstig protesteerden, dat op 03 December 1982 hun kinderen op de kruising ‘Spanhoek’ en in de Domineestraat in elkaar waren geslagen door politieagenten onder leiding van Plukker. Boerenveen sprak de mensen kort toe en verzocht hen in alle rust naar huis te gaan. Hij zou de petitie bij zijn ‘meerderen’ afgeven. Veel later zou men van majoor Ruimveld mogen horen, dat de ouders en hun aanhang door het oog van een naald waren gekropen. Omdat er op hen geschoten zou worden, door een onverlaat die zijn snoder plannen van later op de avond zag verwateren. Inderdaad waren de bezorgde en protesterende mensen, al in de directe omgeving van de Palmentuin, door gewapende mannetjes in burger omgeven en nadrukkelijk gevolgd.

-  Terug. In November 1979 geraakte Suriname al onrustig. Militairen kwamen op straat en werden lieflijk opgevangen, door onder meer Herrenberg op een pleintje aan de Mr Dr J.C. de Mirandastraat, tegenover het Parlement van de Republiek Suriname en het kantoor van premier Arron. Gemoedelijk Surinaams kwamen de politieofficier Geerlings en Herrenberg, met elkaar in gesprek. Een rapport Abendanon circuleerde in de gemeenschap. Januari en Februari 1980? De onrust keerde na de feestdagen weinig bemoedigend terug. Twee felle branden, in de binnenstad van Paramaribo, werden meegenomen. Klipstenen en Waterkant. Militairen overdag weer op straat onder leiding van Horb c.s. Clinches tussen politiemensen en Behr. Incidenten tussen opstandige militairen en politieofficieren, op de Gravenberchstraat en terugtrekking met de hulp van Kamperveen en Herrenberg naar Streepey, voor de overnachting en daarna richting ABO-bouwsels. Het ging er intussen fel aan toe, bij persconferenties van de regering. Waar Willemszorg, belast met defensie van de Staat, Arron flankeerde. De eerste onder de gelijken van het naar hem vernoemde kabinet. Er werd in die dagen knap ‘geshutteld’ tussen Arron en de NL-ambassade, door de militaire liaison Mijnals. Ook de privéwoningen van Arron en burelen of onderkomens van kolonel Valk gefrequenteerd. Op zondag 17 Februari 1980, werd het voor de meest objectieve en alerte duidelijk. Er hing iets slechts in de lucht. De ‘Sabaku’ van de SLM, vloog al om half zeven naar carnavalesk Curaçao en vervolgens Miami. Was eerder gevuld met een stevig aantal mensen die ernstige bedenkingen over Suriname hadden. De zondagavond daarop –24 Februari 1980– gingen de bromfietsen en auto’s dan van de geheime verzamelplek. Rond vier uur in de ochtend, de zware slagen van wapens en ook fysiek gebalde vuisten op de Marine-basis nabij het abattoir. De eerste lichtstralen bij de noordelijke ingang van de Memre Buku Kazerne, dodelijke inzet. Een etmaal daarvoor, waren er buiten kennis van de regeringsautoriteiten, al indringers verjaagd bij munitiedepots. Een werd gepakt. Ook daarvan zou de afgedekte regeringsleiding niet mogen weten. Doekhieweg en Ayoko-depots waren en werden gerichte doelen om aan zwaarder munitie en wapens te komen. Op de hoek van de Rode Kruislaan en de Gravenberchstraat, vonden schotenwisselingen plaats. De officier van piket Van Aalst en de toevallig gearriveerde politieman Sultaan vielen dodelijk getroffen neer. Aan de Doekhieweg ook al de trompettist van de militaire kapel majoor Comvalius. Aan de Heiligenweg de Guyanees Bacchus en zijn vriend op weg naar hun werk aan de Waterkant, die door granaatscherven van de P-402 dodelijk werden getroffen. Premier Arron en echtgenote veilig uit huis gehaald door Talens, de procureur generaal en de auditeur-militair, zaten in het hoofdpolitiebureau, waar crisisoverleg plaatsvond. KC Walker trachtte de zaken fysiek te verdedigen, met een aantal trouwe officieren. Toen het gebouw aan de Waterkant echter in brand vloog, door brisantgranaten, vanuit de P402 afgevuurd en DAF-YP’s de Keizerstraat beschoten, kon men niet anders dan zich overgeven. Inder leverde onophoudelijk verzet, maar gaf uiteindelijk ook de witte vlag ten teken van overgave. Er zou die dag geen Krijgsraad volgen noch enig vonnis op naam van Neede, Sital of Abrahams komen te staan. Een militaire staatsgreep tegen een democratisch gekozen regering was daarbij noodzakelijk? Of was er veel meer aan de hand? In Paramaribo werd hevig geplunderd, ondanks de dreiging van de pantserwagens. Mishandelingen volgden in de Memre Buku Kazerne. Desertie en plundering, werd daar met de bullenpees gecorrigeerd. Zogeheten consultaties volgden. Allerlei hypergeraakte mensen gingen hun gedachten overbrengen bij hun vrij onbekende officieren, onder- officieren, korporaals, manschappen en ideeënbus? Secretaresses vlot aangeboden. Arron wist zich nog een hele tijd schuil te houden en Van Genderen tekende een discutabele regeringsabdicatie. Lie Pauw Sam liet het afweten en wilde geen premier worden van een coupgeheel, wat vanuit de NL ambassade door de kolonel Valk was georkestreerd. Mijnals werd daar knap nijdig om. Maar geen man overboord. De PNR wist wel raad met een dergelijke situatie. Chin A Sen werd aangereikt en Ferrier niet minder ontmoedigd. Vervolgens de eerste politieke moorden en zware mishandelingen van politici. Avondklok en jarenlange gijzeling van een heel volk. Rodgers en Nooitmeer werden in elkaar geslagen. Meteen na de zogenaamde Ormskerk-coup en moord op de oorlogsheld aan de Wilhelminastraat, moesten politieke gevangenen verhuizen naar het onbegrensd corrupte gevangenisonderdeel te Santo Boma. Arron had zich intussen met aansturing van Mungra, aangemeld bij de militaire kazerne en mocht na enige tijd in het ‘motel’ aan de overzijde van de VOS te zijn verbleven, ook naar Santo Boma. Niet zonder te hebben waargenomen hoe NPS-ers hun lumineuze ideeën in de bus aan de overzijde van de straat kwamen droppen. De bedreiging en het in ondergoed zetten tegen de muur van de tennisbaan, als intimidatie meegenomen in de botten en de ‘bus des onheils’ op weg naar het strafkamp. Zonder enige vorm van grondwettelijk proces. De Grondwet en het parlement waren immers vernietigd. Men noemde dat profetisch “opgeschort”? Santo Boma? Daar werd de meest corrupte bewakingsambtenarij ervaren. Playfair en anderen zouden gauw volgen. Ook valselijk beschuldigd. Want die hoorden, dat zij bij een linkse coup waren betrokken. ‘Coup op coup’ verhaal, binnen ‘familie Paranoia’. Op de Nederlandse tv verklaarde Bouterse, dat die linkse coupplegers allemaal zouden moeten worden ‘doodgeschoten’. Benauwend, man! Al in 1981 begon de Universiteit zich te roeren. Er kwam een couppoging op 11 Maart 1982. Opnieuw vielen er doden. Hawker werd gevangengenomen. Op een brancard of volgens additioneel verhaal, in een auto op weg naar zijn moeder vermoord. Baal Oemrawsingh werd overgoten door barbituraten, in een sloot van Nickerie teruggevonden. Weer twee doden voor het verlaten Palace Hotel aan het Onafhankelijkheidsplein. Anoniem gebleven. Een golf van arrestaties, volgde na 11 Maart 1982. Somohardjo, Sohansingh, Sheombar en vele anderen…, allemaal kwamen kaalgeschoren tegenover de Pers, Zeeuw, Christopher, Slooten en Abrahams op de MP-brigade te staan. Op de universiteit, intussen aan de ene zijde een linkse ‘kliek’ van Playfair, Goedschalk, Brunings, de Nederlander Ten Berge en anderen. Protesten tegen een Caribbean Basin Initiative (CBI) van Ronald Reagan? De in ongenade gevallen oud – superminister André Haakmat, zijn woonhuis werd beschoten. Hij hing toen meer de groep Daal van ‘ de Moederbond’ aan. Zijn vrind Henk Chin A Sen was al in Februari 1982 in ballingschap gestuurd, na het hoge ambt van president te hebben mogen vervullen van het militaire regiem. Aan de andere zijde op de Medische Faculteit, vele actieve docenten. Laurence Mungra en andere studenten, in wrevel en protest gegaan. Maar ook een Middelijn en Brewster, met allerhand opposerend gedoe. Op de vwo-scholengemeenschappen….? Veel en veel meer jonge mensen die voor een goede toekomst streden. Zij gingen de straat op. Elke dag opnieuw. Meer nog tijdens en na het krankzinnige vonnis van scherprechter Smit, ter zake de jonge ideoloog en KMA-officier Surindra Rambocus. Een intellectueel geladen Surinamer die Bouterse c.s. durfde confronteren. Helaas was Rambocus meer filosoof. Gebleken op 11, 12 en 13 Maart 1982. Weifel werd de ondergang. Meer een duif dan ‘die hard’ militair Hawker c.s. In November 1982 hielden de studenten heftiger betogingen. Elke dag kwamen er meer bij. De bonden gingen zich er ook kranig mee bemoeien. De op meerder moment aangehouden Cyrill Daal, liet zich niet vermurwen en kreeg steun van Kamperveen. Militairen horen in de kazerne en niet op het politieke veld. Op 25 November 1982 een receptie van wnd. president Ramdat Misier. Hij zou op de ochtend voor die receptie aangeven, hoe geïsoleerd hij was en moest bewegen. Ook de premier Neyhorst liet zich in die richting uit. Steeds weer gevolgd, door de hete adem van zijn regeringspubliciteitsman annex woordvoerder. De receptie had een surrealistisch karakter. Horb zat constant bij de ontvangst te wippen of te ginnegappen. Knap nerveus te doen. Kon men via de beide spiegels aan de deurflanken naar het terras duidelijk waarnemen. Horb was immers al een aantal malen ondervraagd in het jaar 1982 en verdacht gemaakt, als zijnde een vrijbuiter die tussen Miami, Washington en Pittsburgh had gereisd en Chin A Sen bezocht. ‘A loose canon on a sailing ship?”. Meer een basisnaieveling. In Oktober 1982, direct na het beïnvloedende bezoek en de opruiende prietpraat van Maurice Bishop van Greneda (W.I.) die het echt niet langer dan het jaar 1983 zou maken, werd Horb op niet zachtzinnige wijze gearresteerd. Na korte tijd en opnieuw trouw gezworen aan ‘de revo’ en de ‘bevelhebber’, weer vrijgelaten. Niet zonder enige pijn in de onderbuik, zoals op het beeldmateriaal is te zien en uit getuigenverklaringen naar voren kwam. Hij zou de eerste week van Februari 1983 niet levend uitkomen. Op 03 December 1982, enkele weken voor Horb’s ,,verhanging’’, dan het bovenvermelde ‘in elkaar rammen van studenten’ die in een politiefuik van voren en van achteren werden klemgezet. Er werd geramd en kinderen kwamen vast te zitten, tussen wielen en spaken van hun fiets of brommer. Protesten van de ouders op 07 December 1982, met een evenwichtige petitie. Waarna in de nacht van ‘zeven’ op ‘acht’ december 1982 en niet die van 08 op 09 december, werden zeventien mensen van huis en uit de gevangenis gehaald. Eddie Daal en Fred Derby overleefden de slachting van 08 December 1982. Alle andere slachtoffers stierven op 08 December 1982 voor de klok van 00.00 uur, die de 9e. December 1982 zou aangeven en ‘allerzwartste dag’ uit die periode mocht inluiden. De 9e. December kan in de historie van Suriname gereserveerd worden, voor de overlevende Fred Derby die Leo Morpugo van DwT liet weten, dat journalist en vakbondsman Lesley Rahman en alle anderen die waren opgebracht, gemarteld en ook werden doodgeschoten. Die dag mag worden gekenmerkt, door de afgrijselijke identificaties van reeds in ontbinding overgegane stoffelijke resten. Van vele geliefden en bekenden. Van minstens 14 Surinaamse staatsburgers en een Nederlander in de persoon van Frank Wijngaarde. 09 December 1982 mag de geschiedenis ingaan, als de dag dat 15 lijken werden gedumpt bij het Mortuarium aan de Kernkampweg. Locatie waar de meest wrede mens, zijn gruweldaden, publiekelijk ten toon stelde. Een massamoord en een gruwelmisdaad, tegen alles wat menselijk en menswaardig toen was en nog is. Foltering en marteling aan ten grondslag. Gelardeerd met inuendo, leugen, achterklap, grove verzinsels en marteling van geest om valse getuigenissen te verkrijgen. Heel een natie weet wat voor glasharde leugens er toen en nu nog worden verspreid, om levende en dode Surinamers van de meest belachelijke verschijnselen, te kunnen beschuldigen. Als dat dan zogenaamd leek te lukken, vervolgens het land leegstelen. Wat nog meer kwaad in een samenleving bracht, was het vluchten van het resterende aan intellect. Van VWO tot aan academisch gevormde! Verdween en kwam niet terug. Wat voorspelbaar door leeghoofden en politieke domoren, moest worden aangevuld. Palu voorop! De gevolgen daarvan liggen overal voor het grijpen. Ieder dag opnieuw. Als de stroom uitvalt, direct na Brunswijk’s 1986 en nu weer in 2014, heeft dat alles te maken met de boycots en het slechtste aan bestuur, dat na 1980 gewelddadig aanlandde. Een bestuur dat met moord, doodslag, foltering, marteling en mishandeling werd opgehouden. Vandaag de dag, heeft een groot aantal nabestaanden van de slachting op 08 December 1982 en niet 09 December 1982, de weg naar een internationaal gerechtshof gevonden. Grote bedragen worden gevorderd. Op naam van de 15 mensen die werden gefolterd en gemarteld op 08 December 1982 en waarvoor geen recht werd gevonden, in een totaal geërodeerd juridisch stelsel binnen en van de Republiek Suriname. Voor de mensen die hun kinderen zagen wegvluchten. Voor de journalisten die 32 jaren lang onder bedreiging en valse voorwendselen hier te lande en in het buitenland, moesten opereren. Voor de mensen zoals Ramlakhan die statenloos werden gemaakt en niet eens hun moeder konden komen begraven. Voor de moeder die haar man of zoon verloor en daarna geconfronteerd werd met zelfmoord van de kinderen…? Voor al die mensen die valselijk werden beschuldigd, te werken voor de CIA en werden gestigmatiseerd door weinig sporende import, als ene Harvey Naarendorp, een Arthur Ten Berghe en meer van dat weinig zaligmakende spul, dat opnieuw en volgaarne tot de mensheid wil behoren? Een aantal morsdood en weer een groepje, nog even als verdroogde slinger aan het leven klevend. In een conditie, dat men meer het einde dan het leven nog in ogen mag zien. De kosmos doet het werk gestadig en leugenbakken geven nog minzaam aan, dat al de mensen die beweren niet in het Fort Zeelandia op 07/08/09 December 1982 te hebben vertoefd, een steeds slapper beroep doen op mensenheugenis. Een wenselijkheid die hen nog maar zeldzaam mag lukken, gegeven de IT-tijding en digitale vastlegging van het geheel. Vroeger kon nog een aangestoken brandje in een staatsgebouw helpen om de feiten te verdonkeremanen. Maar nu is alles uit de databanken van meerder continent te lichten. Op 25 Februari 1980, 11 maart 1982, 08 December 1982 en ook in/vanaf November 1986, heeft men met buitenlandse munitie en wapentuig, aan dit land en volk door middel van ongehoord geweld een wending willen geven. Het lot heeft echter onmiskenbaar bepaald, dat men als geboren sterveling (…), op het Internet meer om de ‘kwade bedoeling’ van misdaadregiems en ‘criminele executies’ voorkomt, dan enig ‘nobel doel’ te hebben nagestreefd; laat staan bereikt. Ergerlijker kan het eigenlijk niet, voor de respectloze van ener of meerder mensenleven(-s). “Sranan sa musu fu wini? Na kondre fu wi.., sa wini ala dey ala sey fu dem hogri wan! If na dya de tan, if na dorosey dem go libi nanga takru hati…, ala dey wi Sranan sa wini!’.

-  USA. De Amerikaanse regering brengt in herinnering, dat een ieder die kwaad doet tegen de federatie die zich de USofA noemt of burgers uit die Unie kwetst, onvoorwaardelijk te maken krijgt…, met de lange arm van in te zetten overheden. Wie een Amerikaan vermoordt zal gepakt worden. Wie conspireert tegen de USA, middels terreurplannen, wapenhandel of drugstransporten, zal zich moeten verantwoorden, wanneer de lange arm van de USA je grijpt en meeneemt. Waar men zich ook bevindt op deze aardkloot. Daar zijn de nodige opsporings-, vervolgings- en elimineringsmiddelen (…), te land, ter zee en in de lucht op afroep beschikbaar. Alle diensten werken na de aanvallen van 9.11 nauw samen. En dan het Drone-effect nog te stipuleren! Capisch? Yes, bro.http://time.com/3261341/obama-isis-steven-sotloff/?xid=newsletter-brief

 - T&T. Verdachte Edmund M. wil volgaarne weten, wat Dino B. in de justitiële onderkomens van Brooklyn – New York N.Y. heeft bevestigd, welke bekentenissen deze heeft gedaan aan Preet Bharara en in hoeverre Edmund daarin nader betrokken is geraakt. Die informatie heeft medeverdachte M. in de zaak Dino B. versus de USA, nu blijkbaar dringend nodig, voor de eigen verdediging. Om te voorkomen, dat ook hij geketend naar New York wordt overgevlogen en voor groot verblijf in een ‘US – prison cell’ terecht komt. Nog wel, na door Trinidad & Tobago (T&T) te zijn uitgeleverd. Een uitlevering die verdachte M. nu juridisch bestrijdt en vooralsnog tracht tegen te houden. De USA heeft nog steeds niet kenbaar gemaakt, verminderde interesse te hebben voor Edmund M. Noch als verdachte, noch in vermeend daderschap of kroongetuige. http://www.guardian.co.tt/news/2014-09-03/tt-lawyers-concerned-about-bouterse-guilty-plea

 - DNA. De regering Bouterse wordt elke dag meer geconfronteerd met het feit, dat het maatschappelijke en politieke draagvlak zodanig is geërodeerd, dat op de dinsdag ook in het parlement maar ‘17 leden’ wilden tekenen om de antwoorden van het staatshoofd op de verlammende energiecrisis überhaupt nog aan te horen. Negen van de 26 gedoogsteuners, evaporeerden binnen een week. Blijkt dat de Energiebedrijven Suriname (EBS), na enige stabiliteit te hebben vertoond in bepaalde wijken, nu weer ‘load shedding’ schijnt aan te willen kondigen. Politiek allemaal knap onverstandig.

 - Bravo. Lijkt hem eigenlijk niet te deren, dat twee van zijn zonen publiekelijk in het gevang zijn beland. Ronny Brunswijk gaat gewoon de boer op en doet tegen besluiten van staat in, beloften aan ontevreden markthouders. Ook al mensen die in hun protest eigenlijk aangeven, dat het nu genoeg is geweest met onaanvaardbare uitvoeringsbesluiten van de huidige regering. Hetzelfde geldt ook al voor de padieboeren die ook de straat opgingen en zelf in aanraking kwamen met ‘pepper spray’ van de politie in Nickerie. Vervolgens er tot aanhouding werd overgegaan van enkele, zich zwaar benadeeld gevoelende agrariërs. Totaal ontevreden met padieprijzen die nog maar nauwelijks SRD 60,– per baal raakten of dat een zware regeringsdelegatie die per helikopter naar Nickerie vloog, enig soelaas of oplossing bood. Producent en opkoper Manglie wil voor een verwerkbaar deel van de oogst 60,– SRD geven…, maar de boeren willen minstens 64.50 SRD voor een baal natte padie. En dus ongerijmde interventie van de Staat. ‘Seki de fu seki…! Pepper spray de fu teki…’. Is er nog een openbare bestuursorde die weet te voorkomen, dat zelfs de agrariërs in opstand komen? Neen dus! Revoluties starten historisch wel allemaal, op het onmenswaardig benadeeld en behandeld platteland.

- ‘Dipi’. Ronny Brunswijk wil een diepgaand onderzoek naar de mensen die de kilo’s cocaïnepasta aan zijn zoon E.B. (29), voor transport naar Nederland hebben ge-/versleten. Misschien is het toch wel een bevoorrechte positie gebleken om na te gaan, in hoeverre ‘een criminele gen’, onverhoeds aan het werk is gezet en ook daar wat aan te willen doen. “It always takes two to tango”. En de drager van criminele goederen, kan nooit enkel een beetje zwanger zijn geraakt. Nimmer!

- Getto. In het getto van Sunny Point vond een voorspelbare steekpartij plaats. Wetmatig, dat het uiteindelijk allemaal zo zal moeten verlopen.

 - Ziekte of virus. Vanwege een logistieke onvolkomenheid is onder een groter publiek aan het licht gekomen, hoe echtelieden nu over elkaar vielen om echtscheiding bij de rechter te vorderen. Voer voor psychologen en ook de sociologen, onder duurzame wetenschap samen te brengen.

 - Staatsorganen. Ze hebben hard gewerkt en hun doestellingen weten te realiseren, hor! Voor land en volk. De wet-/regelgevende machten (DNA/DR/RR) zijn met reces. Dat betekent net zoveel, als grote vakantie. Alsof de laatste twee constitutioneel ingestelde lichamen, niet al het hele jaar door met groot reces zijn. Ook de Rechterlijke Macht is met vakantie. In spoed gevallen kan de burgerij een beroep doen op piketfunctionarissen. Hopelijk, dat in de aankomende maand October, nog liggende en ook getorpedeerde zaken –zoals door een amnestiepaskwil geïnfecteerd 08 December 1982 proces– voor de 32e. verjaardag van gedetecteerde gruwelmoorden en inmiddels zichtbaar gemaakte daders, nu wel ongestoord kan worden voortgezet.

- Bedrieger. Hij zegt er helemaal niets mee van doen te hebben. Toch wil Putin nog voordat de NAVO de verdedigingslinies versterkt in de Baltische Staten en Polen, dat er een wapenbestand in Oekraïne wordt gevestigd. Nog voor vrijdag! Een permanent staakt-het-vuren in Oost-Oekraïne kan eind deze week al ingaan, zegt de Russische president Putin. Na een telefoongesprek met zijn Oekraïense collega Porosjenko zei Putin dat een eind aan het geweld binnen handbereik ligt. “Wat mij betreft liggen onze opvattingen over hoe we deze crisis tot een einde moeten brengen dicht bij elkaar……”, zei Putin, die op bezoek is in de Mongoolse hoofdstad Ulanbatar. Hij stelde in het gesprek een zeven punten tellend plan voor. Onderdelen daarvan zijn dat de Oekraïense militairen zich moeten terugtrekken en dat de rebellen de wapens moeten neerleggen. Ook een gevangenenruil en het instellen van een ‘humanitaire zone voor hulpgoederen’ staan in het plan. De strijdende partijen voeren vrijdag vredesoverleg in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Tegelijkertijd kondigt Rusland, onder dezelfde Putin als opperbevelhebber van de Russische militaire macht, grootschalige legeroefeningen aan. Men hoeft niet te vragen waar, hoe en wanneer…, als men de Russische president in het afgelopen jaar heeft weten te volgen en analyseren. Intussen heeft de president van de Verenigde Staten van Amerika, tijdens zijn spoedoverleg met de NAVO-partners, zijn oordeel over Putin en de gevolgen van diens geopolitiek, onverbloemd weergegeven. Of dat zal helpen, is natuurlijk een tweede. De Amerikaanse president Obama heeft fel uitgehaald naar Rusland, voor de steun die wordt gegeven aan de pro-Russische separatisten. Door die houding isoleert Moskou zich onnodig…, verklaarde Obama. Europa en Amerika willen liever samenwerken met Rusland, in plaats van het land te treffen met sancties. Door die sancties is de Russische economie in een ‘recessie’ geraakt. Dat heeft Moskou over zichzelf afgeroepen, door zich te bemoeien met de vrijheidsstrijd in Oekraïne. De Amerikaanse president noemde de annexatie van ‘de Krim’ opnieuw “illegaal” en vervolgde door te zeggen, dat onder het mom van humanitaire hulp, Russische militairen met andere bedoelingen de grens met Oekraïne zijn overgestoken.

- ‘Continuing story’. De Amsterdamse politie heeft een dode man gevonden in een auto in het stadsdeel Osdorp. Het slachtoffer is door kogels om het leven gekomen. De politie roept getuigen op zich te melden, want het is onduidelijk wat er in de straat is gebeurd. De omgeving van de Hegeraatstraat is afgesloten. Politie-eenheden doen er sporenonderzoek. Volgens bronnen was de man betrokken bij een reeks liquidaties in de hoofdstad. Aanleiding voor die liquidatiegolf zou een ruzie zijn over de beruchte 200 kilo cocaïne die werd onderschept. De golf van liquidaties begon in 2012, na de moord op Najeb Bouhbouh in Antwerpen. Als vergelding daarvoor, werd in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt een auto doorzeefd met kogels. Twee mannen kwamen daarbij om. Afgelopen Mei werd topcrimineel Gwenette Martha doodgeschoten. Hij wordt gezien als de spil in deze zaak. De dode van vandaag is het derde slachtoffer van de drugsoorlog in drie weken tijd. Op 19 augustus werd in Amsterdam-Oost crimineel Derkaoui van der Meijden doodgeschoten. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Onder meer bij de heftige schietpartij in de Staatsliedenbuurt. Op 28 augustus werd opnieuw een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld geliquideerd. Samir B., bijgenaamd ‘Scarface’, werd in Spanje doodgeschoten.

 - Dolle dinsdag. In de USofA gaan alle prijzen vanwege ‘Labor Day & weekend’ met rasser en gunstiger schreden omlaag. In NL heeft men ook een ‘bepaalde dinsdag’ in September van ieder jaar…, waarbij de jaarrede van het Nederlandse staatshoofd wordt gelezen en de goede voornemens van een regeringskabinet bekend worden gemaakt, als die niet al genoegzaam zijn uitgelekt. In SU heeft men ook een soortement aan ‘dolle dinsdag’, als de samenleving mag meenemen dat er weer ‘maxi bingo’ is gescoord door het sporende Korps Politie Suriname en alle BID-teamleden op Zanderij. Daarbij ook weer een 29 jarige spruit van Bravo met de Nederlandse nationaliteit grepen. Een zonderling die het zeer bontig heeft gemaakt en naar NL wilde vertrekken –op de blauwe KLM vleugels– met maar liefst 5.5 kilo’s aan cocaïnepasta in zijn bezit. Doet onverlet denken aan de te verwezenlijken sage, dat de ‘appel niet ver valt van de stam’ en het NL tv-spelletje: ‘Zo vader zo zoon…’. Zielige producten van de eigen omgeving. En men wil president worden van dit land? Het buitenland zal, als het binnenland er niets fundamenteels aan doet, niet een stok maar een hele boomstam voor steken voor deze absurdistische plannenmakerij. Heeft geen missen wanneer de soevereiniteit van een natie op het Westelijk Halfrond, zeer consequent naar z’n moer wordt ‘kedraaid’. “Bravo famirie Bravo”. Men denke onwillekeurig aan die 2e. Oktober 2000, toen al vonnis werd gewezen in de zaak 9917621007 in de 13e. kamer van het strafhof “Tribunal de Grande Instance de Bobigny”. In navolging van eerdere Nederlandse vonnissen en beroepen, waar ene Fauzia van een winkel aan de Gompertsstraat een bijrol mocht meespelen/vervullen. En dan in navolging van dit al (…), ene Raimundo da Silva Barbosa en Ronny Brunswijk door de Franse hofpresident, Maitre Dhristian Rudloff tot niet onaanzienlijke gevangenisstraffen werden veroordeeld. Boete 607.920 Franse Francs, overwegende: Artikel 414 – Codes des Douanes. Barbosa kreeg uiteindelijk 30 maanden gevangenisstraf, Brunswijk ‘in absentia’ niet minder dan “10 (tien) hele jaren” van penale insluiting en een definitief verbod om ooit nog weer als strak veroordeelde, conform het principe ‘persona non grata’, enig Frans grondgebied waar dan ook ter wereld binnen te kunnen/mogen treden. Schuldig bevonden aan transport en invoer van minstens 1.013.2 gram cocaïne op 21/22 juni 1999 te Roissy – Frankrijk, op het internationale vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs. In ieder geval een gepleegd strafwaardig narco-delict cq. misdrijf, op heilig Frans grondgebied. Overwegende, de strafwetartikelen 473 / 749 en volgende; de artikelen 382/388 van de Douane Wet; Artikel 706 paragraaf 31 van de Strafwet. Getekend op 02 October 2000, in de 13e. strafkamer van het ‘Tribinal de Grande Instance de Bobigny’, door presiderend rechter Christian Rudloff en de assisterende rechters Demory en Penaud; Teissier van het Openbaar Ministerie en Drumeaux de griffier van de rechtbank. Het heeft er veel van, dat er ‘acte’ is genomen en onverdeeld gevolg –na exact 25 jaar– helaas opnieuw in armoediger schreden is getreden, van het grotere familievoorbeeld. Mr. Christian Rudloff: CONDAMNE Ronny BRUNSWIJK a 10 ans d’emprisonnement. Een gelijkluidend vonnis, is dan enkele jaren eerder in de Haarlemmermeer Nederland gelezen, voor ongeveer dezelfde feiten en vergelijkbaarder strafmaat. https://www.google.com/?gfe_rd=ssl&ei=7d0FVNeeOcXn9AbrmoGQDA#q=veroordeling+Brunswijk+nederland.+  Wonderlijke reactie(-s) van Brunswijk op hetgeen een tweede zoon binnen zeer korte tijd mocht overkomen: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/24960

 - 08.12.1982. Meer dan 50 nabestaanden van de op 08 December 1982 vermoorde landgenoten, wenden zich nu gericht ook tot het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, omdat in Suriname het recht –bij herhaling– niet vrijelijk beloop kan vinden/hebben en de respectieve strafhoven vanuit de marginale politiekvoering, beladen worden met obstructies en consequent in de wielen worden gereden door corrupte politici. Daar komt het feitelijk, in conclusie nu op neer. Als er geen recht kan worden gevonden of gesproken in deze soevereine Republiek Suriname, zal dat buiten de landsgrenzen bij hogere instituten en aan verdragen verbonden organen gezocht moeten worden. Op de woensdagmorgen om 09.00 uur, zal “live” via Radio Apintie een persconferentie worden ingeluid ter zake het inhoudelijke van aangekondigde rechtshandelingen om gerechtigheid, alsnog vanuit het Hof in Costa Rica een legitieme kans te geven. Gaetano Best zal het ‘request’ naar het Hof in Costa Rica dragen. Profile: Gaetano Best is a Ph.D. researcher at the Amsterdam Center for International Law (ACIL). Prior to his appointment, Gaetano worked as a research assistant at the ACIL. In the course of his studies, he also worked as a deputy law clerk at the criminal law section of the Amsterdam Court of Appeal and interned at the ICTY, where he assisted the judges and legal officers of Trial Chamber I in the case against Ante Gotovina, Ivan Čermak and Mladen Markač. Gaetano obtained his LL.B (2010) and LL.M (2011) from the University of Amsterdam. The research that Gaetano conducts focuses on the suitability of national criminal procedures for investigating and prosecuting international crimes. (Bron: Universiteit van Amsterdam -http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/b/e/g.n.best/g.n.best.html ).

-  Diesel. Al enige tijd is het meer gewoonte dan uitzondering, dat er enorme hoeveelheden brandstoffen vanuit het buitenland naar Surinaams territoir wordt gesmokkeld. Op de Corantijnrivier, de Beneden Saramacca en dus nu ook voor het Coppename-estuarium, niet minder dan 60.000 liters aan illegale dieselbrandstof door de kustwacht ingevorderd en geconfisqueerd door de bevoegder vervolgingsinstanties.

-  Energie. Een tweede spoedbijeenkomst van De Nationale Assemblee, moet inhoudelijk aan de totale samenleving verklaren, wat er allemaal zal plaatshebben op het vlak van ‘nationale energiebehoeften’ en ‘duurzamer levering’. Het staatshoofd moet op de dinsdag komen uitleggen, wat de volgende en wezenlijker stappen zullen/mogen worden.

-  Newmont. In Marowijne zijn al tientallen tonnen aan gewicht, van zware mijnvoertuigen en ander nieuw materieel gelost op de oude haven van Moengo. Newmont zal beginnen met het aanleggen van een goudmijn, in het Merian-gebied. Newmont Mining Corp. ( NEM ) plans to invest up to $1 billion in cash to develop the Merian gold mine in Suriname. The mine, expected to produce an average of 300,000 to 400,000 ounces of gold annually, would begin production in late 2016 under the banner of Surgold, subject to the necessary approvals from the government of Suriname. Read more: http://www.nasdaq.com/article/newmont-mining-corp-to-invest-up-to-1-billion-to-develop-suriname-gold-mine–update-20140729-01613#ixzz3CAuvsmk7

- Cocaine. 7.7 ton aan cocaïne is door de Peruviaanse politie in beslag genomen. De vangst vond enkele dagen geleden plaats en werd uitgestald, in een reuzenhangar op het vliegveld van Lima. De internationale pers: ‘Peruvian police displayed in a Lima airport police hangar on Monday what officials called the largest cocaine haul ever in the Andean nation, 7.7 metric tons (8.5 tons).Seized in a raid last week, the drugs were flown to the capital Monday and unloaded in boxes from an Antonov police transport plane by officers wearing white jackets and surgical masks’.http://www.startribune.com/world/273491821.html

- Curaçao. De Nederlandse kustwacht in het Caribisch deel van het koninkrijk voert geen patrouilles meer uit rond Curaçao en Bonaire. Dat meldt de vakbond voor kustwachtpersoneel, NAPB. Reden is het toenemende geweld tegen kustwachtpersoneel. Volgens een woordvoerder van de kustwacht voert het personeel nog wel reddingsoperaties uit. Ook wordt het kustgebied nog steeds in de gaten gehouden, maar dan vanuit de lucht door de vliegende brigade. Die is niet betrokken bij de acties. Curaçao is een populair doorvoereiland voor drugs.

- Brussel. Eenmaal, andermaal, dag Fransie…! Inmiddels is bevestigd, dat Frans Timmermans van BUZA.nl kandidaat is om de Nederlandse Eurocommissaris te worden in Brussel bij de EU. Het kabinet heeft hem officieel voorgedragen. Aan het begin van een debat met de Tweede Kamer over de EU-top van afgelopen weekend, werd dat door de premier medegedeeld. Volgens Mark Rutte past de nominatie van Timmermans in de strategie van het kabinet om een belangrijke functie in de wacht te slepen. De premier prees de kwaliteiten van Timmermans en zei dat die “breed erkend” worden in Nederland en in Brussel. Hij zei alle vertrouwen te hebben dat Timmermans een belangrijke rol zal gaan spelen voor Europa en Nederland.

-  Geweld. Een dame werkzaam bij de politie zou vermoedens koesteren, dat haar partner misschien wel andere relaties onderhield en ook nog tijdens haar zwangerschap. Om hem diep te kwetsen, gaf ze een meer dan gewone ruk aan zijn geslachtswapen. Dat was nou net teveel van het goede en de man moest zich spoorslags naar de wapenkamer van een chirurg hier te lande ingebed begeven. Vervelend pijnlijk als daar ook nog hechtingen aan te pas moeten komen. Voorlopig is het slachtoffer wel zoet te houden en kan hij vooralsnog beter op een lonka zuigen; met twee calpoltabletten ‘on standby’. Elo!

 -  VHP. De besturen van de VHP kwamen op de zondag bijeen en namen een aantal ingrijpende besluiten. Niet een ieder vindt, dat het allemaal naar tevredenheid mocht verlopen. De weg naar de rechter staat open voor de meer bevoegden die het niet eens zijn met de besluitvorming of de inhoud/wijze van genomen beslissingen. ‘But that’s democracy in the workingmode…’. Twee publiciteitsmedia maakten er een puntje van, dat de pers niet bij de congreshandelingen aanwezig mocht zijn. Een zaak die op z’n merites zal moeten worden beoordeeld. In ieder geval is het hoofdbestuur vrij pad gegeven/verleend, om op weg naar de verkiezingen, met andere politieke partijen samen te werken.

 - Rommel. Voor delen van het Nieuw Front bestaat een groot deel van de door de oppositie aangenomen ‘sociale wetten’, alvast gewoon uit gestileerde rommel. De zaken worden nader onderzocht. Bilkerdijk zal naar het zich laat aanzien, een flink aantal uitwijzings-/verbanningsbeschikkingen moeten schrijven, als men zo de reacties op de geheel onaanvaardbare acties van ene Brunswijk in het parlement leest. De zoveelste maal, dat er paskwillen worden doorgedrukt. Het begon al in Mei 2012, met dat zogeheten amnestieding. Blijft een grof schandaal, dat dit mooie land parlementair kan worden aangestuurd door een fenomeen, wat 20 hele jaren gevangenisstraf in Europese cellen moet uitzitten. Een voormalig parlementsvoorzitter, had het in een ochtendblad ook al op de maandag, over het verdampen van rest morele waarden en normen in de Republiek Suriname.

 - Feest. In Albina ging men knap feesten, naar aanleiding van de digitale televisieintrede. Ook had ABOP, zowat gelijktijdig motiveringsvergaderingen en samenkomsten, om zaken vast aan te zetten op weg naar de verkiezingen in Mei 2015.

 - Chaos. Het is en blijft ‘chaos in de binnenstad’ van Paramaribo. Een zogeheten gevierd advocaat, laat een in aanbouw zijnd pand totaal onbeheerd en overgeleverd aan gespuis. Het geheel vult zich zeer snel en geheel automatisch, met gewelddadige zwervers/inbrekers. Zeer opportuun voor dat volkje, in de naaste omgeving van LPI. De buurt heeft het nakijken, opgedrongen gekregen.

 - Hick up. “Integriteit belangrijkste bij zaken doen…”. Was dat altijd maar het geval, wanneer een open deur wordt ingetrapt.

- ‘Attorney general’. De Amerikaanse federale aanklager heeft in een verklaring laten weten, dat de verdachte Dino B. een gegarandeerde minimumstraf van 15 jaren boven het hoofd hangt. Ofschoon verdachte deelbekentenissen blijkt te hebben afgelegd. De regering van de Republiek Suriname vond het opnieuw nodig, een ‘officiële verklaring’ uit te brengen over de ‘status in ons land’ van bovengenoemde verdachte in het voorportaal, waarna deze door de justitie in de Republiek Panama op verzoek werd aangehouden en door federale eenheden van de USA overgevlogen naar Brooklyn – New York NY.

 - Rondkomen. Vele gezinshuishoudingen hebben het razend moeilijk rond te komen, nu er ook voor de kinderen diepteinvesteringen moeten worden gepleegd om toon- en verschoonbaar aan een nieuw schooljaar, te kunnen beginnen. Het moet gezegd worden, dat sommige moeders onorthodoxe methodes en wijzen moeten aanwenden om hun kinderen met enig (fatsoen-) bejag naar school te krijgen. In bepaalde gevallen, helaas een contradictiointerminis.

- EU-pres. In Brussel hebben de EU-leiders, de Poolse premier Donald Tusk aangewezen als nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Tusk volgt de Belg Herman van Rompuy op, die vijf jaar lang de EU-topontmoetingen heeft voorbereid en voorgezeten. De liberaal Tusk, die zich in Polen een krachtdadig bestuurder heeft getoond, was de duidelijke favoriet in de aanloop naar de bijzondere top van het afgelopen weekeinde. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken en topdiplomaat Federica Mogherini wordt de nieuwe buitenlandvertegenwoordiger.

 - Schuren. Het Nederlandse Ministerie van VWS heeft in 2009 extra financiële toezeggingen gedaan aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, zonder de Tweede Kamer daarover in te lichten. De Nederlandse Zorgautoriteit kreeg het verzoek de toezegging uit te voeren, meldt het televisieprogramma Zembla. Het verzoek van het ministerie aan de NZa is pikant, omdat het ministerie zich niet mag bemoeien met beslissingen van de zorgautoriteit. In het rapport van de Commissie-Borstlap, dat de NOS en NRC Handelsblad vandaag openbaar maakten, wordt over een vergelijkbare zaak bij het Rotterdamse Oogziekenhuis gezegd, dat “…het schuurt langs de randen van wat wettelijk mag…”.

- 160 Euro. Er wordt hier te lande schande gesproken, over een aangekondigde ‘voetbalclinic’ die per persoon 160 Euro zou moeten gaan kosten. Het equivalent van zowat SRD 750,–. Zeer benieuwd wie als de meer ‘integere’ hierachter steekt of schuilt.

- 08 December 1982. De nabestaanden van de vermoorde mensen die op 08 December 1982, wederrechtelijk uit hun huizen en de gevangenis werden versleept naar het Fort Zeelandia, waarna deze door ontheemde misdadigers werden gefolterd, gemarteld en standrechtelijk doodgeschoten (…), gaan hun ultiem recht nu ook zoeken bij het “Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens” in Costa Rica. Het is hen namelijk niet gebleken, dat het ‘rechtssysteem in de Republiek Suriname’ –na zowat 32 hele jaren– ongemoeid en onbeïnvloedbaar, in staat is om een aanvaardbare vervolging en berechting van geïdentificeerde daders rond te krijgen/maken. De hedendaagse politiek en een handvol corrupte politici, hebben de rechtszaak door middel van een amnestiepaskwil openlijk getorpedeerd en het ziet ernaar uit, dat zowel het openbaar ministerie als de rechterlijke macht, zich knap kwetsbaar heeft opgesteld en te beïnvloeden is geweest, door de meest marginale handelingen van meer dan corrupte elementen in de nationale/landelijke politiek. 

- Grondwet. ‘Surprise surprise…!’. In de Grondwet van de Republiek Suriname staat nog steeds onvervalst en als geldende tekst (!), dat iedereen een mening mag hebben en die ook vrijelijk/universeel kan uiten. Onverbloemd en onbestraft. Vandaag de dag wordt gezegd, dat wie het niet eens is met zaken die onder de hamer van een veroordeelde drugsdealer/-transporteur tot stand komen…, ‘verbannen’ moet worden. Wat een mop! ‘Devil’s island styling, mi boi!’. Grote woorden beta…, gelukkig maar heel gauw –inclusief de afkomst/origine– te verdisconteren tot een plek waar inderdaad de zon absoluut niet wil opkomen. Dat vormt nou net een authentieke verbanningsconsequentie in het kwadraat. Maar misschien wordt het ontbijt in sommige gevallen en plekken, smakelijk bereid door een lokale vuilnisboer. Eet ze met hapjes, hor. Verbanning? ‘Bigin waka, we kom safri na tapu na post…’. De draagkracht en draagwijdte van het werkwoord ‘verbannen’ of naamwoord ‘verbanning’, hoort bij bepaalde lieden thuis die in de jaren tachtig en negentig een andersoortig crimineel, hand en spandiensten aanboden. ‘Badr weet er alles van…’. In een periode dat burgerrechten geen grijpstuiver waard waren, mocht dat fenomeen meezeilen. In ieder geval wil het nu weer zo zijn, dat dergelijke gestoorde exponenten zichzelf ruimen of geruimd worden. Natuur-, universale en staatsrechtelijke wetten, liggen daar onomstotelijk en gelukkig ook transnationaal aan ten grondslag. Verbannen of verbanning…, moet men maar op een soortement ‘picolet’ toepassen. En niet anders! Capish? Si si si, senor! ‘Go lesi Dreyfuss, go ontwikkel yu srefi, so bun’. http://en.wikipedia.org/wiki/Dreyfus_affair http://nl.wikipedia.org/wiki/Dreyfusaffaire

- ‘Watch out’. “Gilds geeft Bouterse een pluimpje…”, schreeuwt een krantenkop. ‘San na a tori, eikenlijk…?’. Niets gebeurt zomaar in een verkiezingsjaar en wanneer mensen onoverkomelijk persoonlijke problemen moeten zien te ‘tackelen’ dan wel ‘verwerken’. Let goed op…, de volgende stap! Ook die blijkt niet ver weg te kunnen blijven.

- Dienstvoertuigen. Vrijdagavond half acht. In het kader van bezuinigingen neemt meneer een dubbelcabine voertuig met zijn mammie aan boord en gaat naar ‘Superstore Simon’ om de wekelijkse boodschappen te doen. Was er niet gegeeuwd, dat de EBS op alle fronten moet bezuinigen? Van de week een ‘krabita’ in de laadbak, vrijdagavond mammie in de seatbelts. En dan zaterdagmorgen? Dienstauto’s met blauw kenteken bij het leven op de weg. Pappie en zelf een mammie aan het stuur, met de kinders op boodschappentocht. En dan in de middag die ene of meerdere, voor een gokhol geparkeerd. Oh ja, de politie bracht Lachmon, in opdracht van Brunswijk, vanuit Nickerie naar de vergaderzaal van De Nationale Assemblee om quorum te verlenen? Wat een land, wat een gezellige verspilling en dictatoriale aandrijvingen. ‘Go sidon ini na pro, yere Lach…’. En dan aan de burgerij vragen om rekening te willen houden, met het afwezige gezag in het land? Jawel, meteen!

 - Klari. In Spanje werd een meneer uit de onderwereld van Amsterdam geliquideerd. Heeft allemaal te maken gehad, met de voortijdige onderschepping en verstrekking van tips over cocaïnetransporten vanuit Colombia of Peru. 6000 kilo’s onder meer, een paar dagen geleden bestemd voor Frankrijk, Duitsland, België…, zeg Nederland. 6000 kilo’s! Vervelend, hor. Mexicaans kartel, ‘fi sabi’.

 - ‘Feti?’. A broko baka. Aan de Schietbaanweg waar mensen die al tijden daar wonen en ondernemen, in hun in- en uitrit worden beperkt. Van alles wordt uit de kast gehaald. Jawel, zelf de rechter gaat naar de Schietbaan en wijst een dubieus vonnis. Ook weer lastig…, met dwangsom aan de broodjesverkoopster opgelegd. Aan al deze oprispingen is niets anders dan het vergunningenbeleid debet, op Openbare Werken of het lumineuzer Handel & Industrie. Solide en ‘debet’ aan de materie. Elo!

 - Mishandeling en krokodillentranen. Een habituele drinker is aangehouden, omdat hij een van zijn grootouders zou hebben mishandeld. In bepaalde gezinsverhoudingen, is het niet eens nodig om een ‘habituele drinker’ te detecteren die zijn grootouders ‘het resterende plezier aan het leven’ willens en wetens zien in te korten. Broodnuchter zijn kleinkinderen ook al in staat om de behoeftige opa of oma, op onvoorstelbare wijze geestelijk en lichamelijk te kwellen. Totdat op een gegeven moment, de dood voortijdig wil intreden.

 - ‘Deal…’. Jawel, dat schreeuwt menig medium. Maar wat is de deal? Inhoudelijk komt men geen stap verder. Dat Dino B. een deal –‘…a plea bargain…’– voor mekaar kreeg met de vervolging in de USofA., staan vele binnen- en buitenlandse persmedia en publiciteit-websites bol van. Maar ook andere dinges staan er in opgenomen . www.waterkant.net/…/dino-bouterse-wilde-greep-naar-de-macht-in-suriname/ http://www.reuters.com/article/2014/08/29/us-suriname-hezbollah-idUSKBN0GT2CQ20140829 http://www.bloomberg.com/news/2014-08-29/suriname-man-pleads-guilty-in-u-s-to-hezbollah-terror-plot-1-.html http://www.courthousenews.com/2014/08/29/70922.htm http://www.telegraaf.nl/zoeken/?pagetype=homepage&q=dino_bouterse

‎- ‘One year after Panama’. Dat Dino B. een deal maakte met de federale vervolging van de USofA. in Brooklyn – New York N.Y. is degelijk gemeld. Inhoudelijke weergave wordt aan gewerkt. Echter is naast de persoonlijke zaak, veel belangrijker (…), wat tijdens de twaalf maanden van/aan ‘verhoor en getuigenissen’ in het voorgerechtelijk onderzoek, aan het licht kwam. Zo zou zijn aangegeven, dat de beruchte en langdurig vastgezette Roger Khan uit Guyana, het nodige aan belastend materiaal heeft of zou hebben bijgedragen in niet alleen de ‘Dino B. zaak’. Wat zullen de internationale consequenties voor de Republiek Suriname mogen worden, gegeven de positie die Dino’s vader nog wenst in te nemen en onverzettelijk vast te houden? http://www.aljazeera.com/news/americas/2014/08/suriname-leader-son-admits-hezbollah-plot-2014829212634192610.html Als men de gepubliceerde zaken nu op een rij zet…, elementen die in de kranten en op websites verschijnen, is men eigenlijk het secundaire ‘Station Dino’ voorbij en stevent vooralsnog onbegrensd af op het volgende en meest gepolitoerde centraal station van dit ingewikkeld sporennetwerk. Het is afwachten geblazen. Preet Bharara staat niet bekend halfslachtig werk te zullen afleveren. Ook in de case van Dino cum suis, zal dat bepaald niet het geval blijken te zijn. Che, Fidel, Torijos, Noriega, Cedras en nu Bouterse jr.? Steeds weer speelt Panama, de onvervalst centrale rol in noodzakelijk gebleken vervolgingsoperaties. Een doeltreffend netwerkonderdeel tegen ongewenste machtsbezitters en pseudomachthebbers op het westelijk halfrond. De geschiedenis, stelt dat weer onomstotelijk vast. http://en.wikipedia.org/wiki/Panama http://nl.wikipedia.org/wiki/Panama_(land) http://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Noriega http://nl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Noriega http://en.wikipedia.org/wiki/Invasion_of_Grenadah http://nl.wikipedia.org/wiki/Invasie_van_Grenada http://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Bishop

 - “Putin’s war”. De Litouwse president Daila Gribauskaite vindt dat Rusland in oorlog is met Oekraïne en daardoor feitelijk ook met Europa. Ze zei dat bij aankomst op de EU-top in Brussel, waar ook de Oekraïense president Porosjenko zal spreken. Gribauskaite wil dat de EU aan Oekraïne wapens levert. Ze vindt dat de EU Oekraïne moet helpen zich te verdedigen, omdat dit land volgens haar namens heel Europa vecht. De Franse president Hollande zei, dat de EU gedwongen zal zijn Rusland te straffen met nieuwe sancties als dit land verder gaat met zijn militaire interventie in Oekraïne. Volgens hem moeten de Europese leiders handelen, nu bewezen is dat Rusland wapens levert aan de pro-Russische rebellen en steeds meer militairen de grens overstuurt. Bondskanselier Merkel en premier Rutte spraken over een zeer ernstige en zorgwekkende situatie, maar hielden zich verder op de vlakte. Rutte had voor het begin van de top ook nog een ontmoeting met president Porosjenko. “Gesproken over MH17 en de zorgelijke situatie in Oost-Oekraïne…”, twitterde de premier na afloop. Nederland stapt samen met Groot-Brittannië en nog vijf andere NAVO-leden in een nieuwe interventiemacht, die wordt opgericht als antwoord op de Russische agressie in Oekraïne. Dat schrijft de krant Financial Times zaterdag op basis van bronnen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de legermacht. Het gaat volgens de krant om een macht van minimaal 10.000 man, waarin behalve grondtroepen ook luchtmacht- en marine-eenheden worden opgenomen. De militairen zouden regelmatig gezamenlijke oefeningen moeten gaan uitvoeren en op korte termijn inzetbaar zijn. Naast Nederland en Groot-Brittannië zouden ook Estland, Letland en Litouwen, Noorwegen en Denemarken gaan deelnemen. Mogelijk wordt de legermacht later nog uitgebreid met andere landen. De Britse premier David Cameron zal volgens de Financial Times de plannen voor de legermacht aankondigen tijdens de komende NAVO-top, die op 4 en 5 September in Wales wordt gehouden. Minister Jeanine Hennis van Defensie antwoordde eerder deze maand op vragen vanuit de Tweede Kamer dat er op de top besluiten zullen worden genomen over verdere maatregelen, in verband met het conflict tussen Rusland en Oekraïne. 

- Onrust. Vrijdag/zaterdag heeft een chartervliegtuig dat onderweg was van de Amerikaanse basis Bagram in Afghanistan naar Dubai, moeten landen in Iran. Iran wilde checken waar het toestel met Amerikaanse militairen op weg naartoe was. Volgens de Amerikanen gaat het om een bureaucratische kwestie. Iran wilde dat het toestel zou terugkeren naar Afghanistan. Toen de Amerikanen meldden dat ze daarvoor niet genoeg brandstof hadden, moesten ze landen in Iran. Het toestel landde in Bandar Abbas in Iran. In eerste instantie werd gemeld dat het vliegtuig door het Iraanse leger gedwongen werd te landen, maar de VS spreekt dat tegen. De kwestie lijkt opgelost te zijn en hopelijk kan het vliegtuig snel verder vliegen, werd door de Amerikanen verklaard. Aan boord zouden zo’n honderd Amerikanen zijn en mogelijk enkele Canadezen. Het vliegtuig zou van Fly Dubai in de Arabische Emiraten zijn gecharterd door het Pentagon.

- Jihad. Een gezin uit Amersfoort Nederland is onlangs uit Nederland vertrokken. Vermoedelijk om zich in Syrië aan te sluiten bij een jihadistische groepering. De Amersfoortse burgemeester Bolsius heeft dat bekendgemaakt. Vermoedelijke aansluiting! Opgeruimd staat netjes zou men zo kunnen denken. Maar zo eenvouduig is en gaat dat niet in de polderpaniek.

- Security. Aan alle Surinamers, de vakantiegangers en hun gasten…, een voorspoedig, goed en veilig weekeinde toegewenst.

 

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro – MMDLII 29.08.2014.

De Week in Retro – MMDLII 29.08.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Vice voorzitter. Wanneer de vicevoorzitter van het parlement na afgegeven instructie om ‘de vergadering te beëindigen’, vervolgens wordt genegeerd en gedesavoueerd door haar vervanger, is dat insubordinatie, een coup of niet? Kan men spreken van een administratieve coup in het parlement? In ieder geval, draait Brunswijk zijn linker noch rechter pols om……, een dergelijke stunt in het ‘hoogste college van staat’, uit te halen. Indien Bouterse de zaak sanctioneert, ondertekent en publiceert, weet iedere politieke organisatie nu weer luid en duidelijk waar niet mee in zee te gaan. Zeker niet met mensen die de antidemocratie wederom ondersteunen. Dinsdag aanstaande komt het college bijeen…! Zien wat er dan overblijft, van het huis van de democratie. Naar de week in Retro.

- ‘Drai na tiki’. Brunswijk heeft in de nacht van donderdag op vrijdag, zijn greep op de staatsmacht vergroot, door niet te luisteren naar de vice–voorzitter van De Nationale Assemblée om de vergadering te verdagen, maar om met een nipte meerderheid van 26 een aantal discutabele ‘wetsproducten’ door het college te jagen. Wat allemaal op zich grote financiële gevolgen zal hebben voor het land, de particuliere en de publieke sector. Gegeven de haast en de wijze waarop de zaken zich manifesteerden, kan enkel het huidige staatshoofd de voet op de rem zetten en/of met zijn handtekening sanctioneren wat er gebeurde of de zaak afwijzen. De ironie wil dat Brunswijk binnen het staatsgebeuren, in ieder geval gewoon deed waar hij en zijn adviseurs ‘grote zin’ in hadden. Het gaat immers om zijn eigen armlastige achterban. Voor de te vormen regeringscoalities na 2015, is het allerbelangrijkst om te zien wie wel en wie niet te vertrouwen waren bij dit hilarische gebeuren. Lachmon en Monorath hebben de maskers uiteindelijk toch afgedaan…, onder luid gehuil om Brunswijk ‘grani’ te geven. In vergelijken…, de ongewassen ‘awari domri’ uithingen. Hoe men de gevolgen van de gerichte actie van Brunswuijk en de zijnen zal financieren, is natuurlijk vers twee na eerdere introducties van 1986. Zal weer stevig kosten, met een kaartje van 26 ontspoorde DNA – leden aan de Bravo-sleutelring geregen. Het land staat in de steigers om niet om te vallen en dan nu ook dit gewicht aan ‘sociaal contract’ erbij? Het is aan Bouterse om te tekenen en ook te publiceren, wat vannacht onder een drukpijp werd verschoten. Hij is en blijft de eindverantwoordelijke. Een nieuwe regering in 2015 en/of eerder, zal moeten zien hoe uit deze opgedragen/-drongen mozaïek te meanderen. Zoals de Coermotibo via de Cottica en Commewijne, open water bij Pomona weet te vinden. Geen probleem voor de inmiddels goed onderrichte en opgeleide oppositie, de zaak op z’n merites te beoordelen en tijdig te verdringen! Wil het land tenminste niet ten onder gaan. ‘Want wat niet binnenkomt, kan ook niet worden uitgegeven…’.

- ‘Neks te maken, nanga dem’. Wilde occupatie lijkt nu weer eens een sport van ‘kat en muis’ te zijn geworden. De politie dient zich niet al te supergemotiveerd aan om de illegale bezetters van andermans goed te verwijderen en men deelt dan schalks mede, dat ‘ze’ niet te vinden zouden zijn. Men weet echter dondersgoed, dat de bezettingsmacht van krakers en illegale bezetters zich in aangrenzende begroeiing en bosranden heeft teruggetrokken. Meteen na vertrek van de politie, verlaat men de camouflageschaduw van de aanwezige djamoebomen en gaat weer rustig door met het illegaal bezetten van andermans gronden. De smoes heet nu…, dat het om ‘domeingronden’ gaat. Wat een mop! Met ander woorden…, eigendommen van de totale natie. Die wil men tegen elke wet in of het vigerende aan recht, occuperen zonder dat de Staat iets te zeggen zou kunnen/mogen hebben. De bezetters hebben inmiddels woordelijk aangegeven, wie hen heeft aangezet tot wederrechtelijke bezetting en hoe in de naaste toekomst, men via de politiek gelegaliseerd kan worden. Net zoals eerder bij Sunny Point, de directe omgeving daarvan en met ander particulier/publiek onroerend goed mocht geschieden. Bekend fenomeen en ontwikkeling, waarvoor jaren achtereen werd gewaarschuwd. Met aangehecht adagium: ‘…na ons de zondvloed…’.

- Staatsgeheim. Blijkt dat ondanks de beloften om de salarissen van parastatale bestuurders bekend te maken aan deze samenleving, de inkomenshoogten tot staatsgeheim zijn verheven. Misschien moet men naar de salarissen kijken die rechtstreeks door het kabinet van het staatshoofd worden betaald en/of aangevuld. Daar dan een 25 tot 50 procent bijtellen en men heeft in plaats van de Balkenende- (…), gewoon de Bouterse-norm. Na 2015 veel werk aan de winkel. Zeer veel werk, voor accountants ‘in diaspora’.

- Boos. De DC van Para is boos. Men beschuldigt hem van duistere praktijken in de financiële sfeer? Mensen mensen mensen…, Jerry is een beetje boos? Neen, knap nijdig! Hij heeft een ‘rein geweten’ en loopt overal waar nodig met ‘opgeheven hoofd’ en goudgerande bestuurspet binnen. Ten aanzien van bezette terreinen die de Suralco toebehoren, is de DC echt helemaal niet van op de hoogte. Maar hoe dan de aangroeiende chaos in de buurt van La Vigilantia, de bouw van paskwillen op elke hoek van het viaduct nabij stafdorp Billiton en achter de Lelydorpmijn? . En dan de bocht vlak na Wittenberg-Kondre, net voor ‘Onoribo’ –naar het westen toe rijdend– waar Suralco verplicht ‘Verboden Toegang’ moest neerzetten. En dat zijn dan nog maar, de in het oog springende feiten. La Vigilantia en noordelijk Paranam ten zuiden van de Doorsteek, zijn en blijven een tijdbom. Losse elementen, waar bevolkingstechnisch –met andere woorden demografisch– alles in het honderd is gelopen. Blijft alleen maar ‘getto styling’ uitdijen, met voorspelbare en wetmatig aankomende gevolgen van dien. Maar misschien had de DC, dat nog niet in de gaten. Overigens zou de huidige DC, op de vrijdag- en zaterdagmiddag met een weegschaal op de kruising van de Meursweg met de Kennedy Highway moeten gaan staan en zien wat er vanuit het oosten en zuiden langstrekt aan ongehoord gewicht. En dan naar de kruising te La Vigilantia bij de brug waar er hout gemeten wordt door SBB. Zien vanonder de goudgerande pet, wat daar aan additionele rommel heerst en overschrijding van gewicht tot Wet verheven is. Dan mag de DC de vraag beantwoorden, waarom het Paraanse wegennetwerk er in 2010 ‘pico bello’ uitzag en waarom die nu levensgevaarlijke slingerverzakkingen en uitstulpingen vertoont, die auto’s vaker op twee (…), in plaats van vier wielen dwingt. Maar ook dat was aan dovemans oren, dus overal bordjes met ‘gevaarlijk wegdek’, blokjes beton en straatstenen als plomberende inplanting. Allemaal in plaats van duurzame asfaltreparaties. Een jaar heeft 52 weken en dus 52 weekeinden, waarbij vanaf de vrijdagmiddag en de daaropvolgende zondag…, de zandtrucks en houtopleggers –verlicht en onverlicht– de zaken compleet aan poeder rijden. En dan de ‘bradi go’ opleggers met loodzware graafmachines en bulldozers van wel zes meters breed? Gevaarten die zonder escorte van wat dan ook, met 80 en 90 kilometers per uur over de openbare weg razen en reguliere verkeerdeelnemers wegdrukken. Waarom, gaat al dat vervaarlijke spul niet over de grote rivieren? Of zit daar ook een nog niet gedetecteerd luchtje aan vast. Nijdig worden is een, verhoogde bloeddruk voorschrift is twee en dan ook nog uitgelachen worden, omdat er geen gezagsuitrusting lijkt te materialiseren, is een vervelende drie. Inderdaad, zonder enig bewijs van corruptie vanuit Berharddorp gelanceerd, kan een ongefundeerde brief naar de prullenbak. Maar al het ander aan bovenstaande punten die minstens 26 keren per jaar worden gedetecteerd…, daar zal antwoord op moeten komen. Het is nu nog maar een gering aantal, aan zichtbaar gemaakte fenomenen. Jerry en Roline zullen moeten samenspannen om de zaken die zich nu op dit moment voordoen geheel terug te dringen. Ruig en afdoend! Of weer niet en dus goed kijken, naar de uitslag om tien uur ‘s avonds op de 25e. Mei 2015. Dat is dan het uur van de electorale waarheid. En niet andersom!

- Ballast Nedam…? ‘Mi Gado man, that’s a recoiling pain in the…!’. Als ook nog Roy A. vanuit Curaçao in een ‘Palais de Justice’, ten overstaan van de rechter-commissaris heeft aangegeven (…), waar de miljoenen aan extra dollars terechtkwamen…, is klaarblijkelijk de H.D. Benjamin, de Einstein op Mon Plaisir en huidige bewoning van nog meer villaparkjes –hier en op Cursao– lichtelijk in last geraakt. ‘Time will always tell in time…, what happened to the supplementary, damn ballast money maaaanh. Elo!’.

- ‘Patrick uit de Para’. Wat is er aan de hand met die schijnbewegingen vanuit de NPS. Heeft Pollack het zo goed in Cawna, dat hij anderen aanzet tot gekke dinges? Of komt het van hogerop? In ieder geval, heeft men wat problemen met de dijkbuikige mensen van de ‘groene partij’. Hoofdbestuursecretaris gaat mee met oom D. En nu bost Patrick uit de Para, de uitgezette quorumstrategie. Vervelend! Hij zal zich moeten verantwoorden. Maar ook die zogeheten ethici Lachmon en Monorath die onder leiding van Brunswijk allerhande kunststukken uithaalden. Koren op de molen van Nasibdhar. ‘When money or non principles start to talk.., who and what start to jog?

- Gewapende macht. Stel toch eens voor…, dat die BBS-er de onderwijzeres in Nickerie daadwerkelijk heeft vermoord! Hoeveel vogels uit gewapende machten hebben zich na 1980 en sinds 2010 met moorden of poging tot halsmisdrijven weten bezig te houden? ‘Tout lui Faut-kanaalweg…’, een mega-uitschieter? Nog steeds niets, dat op daadwerkelijke gerechtelijke vervolging lijkt. Daar begon het allemaal overduidelijk wel weer mee. Eliminatie zonder enige vorm van enig gerechtelijk proces. Zolang gruwelmoorden, door “de Staat” bewapende friemels gepleegd, niet tot op de bodem zijn uitgezocht en ook berecht, zal dit mooie land in het ongelukkige blijven hangen, rondwaren en verknocht zijn aan weinig logische rationalisering. Fenomenaal, via hopeloze statistieken en misleidend kijkend naar een absurdistisch gewelddadige regio. Biedt aan zonderlingen, misdaadruimte voor geprolongeerde onzinpraat!

- Internationale Rechtsorde. Verankerd in de Surinaamse Grondwet, maar schromelijk vertrapt. Zo hoort het eigenlijk. ‘Elvis K., de man die vrijdag terechtstond voor de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf’. Dat heeft de rechtbank in Willemstad, Curaçao, vrijdag bepaald. Twee weken geleden eiste justitie op het eiland straffen tot levenslang. Twee andere verdachten, Carlos P. en Dangelo D., kregen veel lagere straffen, omdat de rechtbank hen niet schuldig vindt aan de moord. Voor onder meer overvallen en verboden wapenbezit moet P. achttien maanden de gevangenis in en D. acht jaar. De levenslange straf van de rechter voor ‘Monster’ K. komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. K. wordt ook verdacht van twee andere moorden, die gepleegd zouden zijn in het kader van een bendeoorlog. Geen respect. Volgens de rechter op Curaçao heeft K. geen respect voor het leven van anderen en denkt hij ”alleen aan eigen gewin’´. Daarmee heeft hij veel leed berokkend. Zowel bij de familie van de drie omgebrachte mannen, als bij de aanhangers van de partij Pueblo Soberano. Daarvoor heeft K. geen spijt betuigd en geen mededogen getoond. De rechter stelde dat hij al bijna zijn hele leven het criminele pad bewandelt. De 54-jarige Helmin Wiels werd op zondag 5 mei 2013 doodgeschoten, op het strand van Marie Pampoen. Volgens ooggetuigen reden drie mannen in een auto het strand op; twee van hen stapten uit en vuurden vijf of zes kogels op Wiels af. De moord leidde, ook in Nederland, tot een golf van verontwaardiging en geschokte reacties.

- Internationale Rechtsorde II. De landen die betrokken zijn bij de vliegramp in Oekraïne gaan nauwer samenwerken aan het strafrechtelijk onderzoek. Nederland, België, Australië, Oekraïne en Maleisië tekenden 7 augustus een overeenkomst voor het zogenaamde Joint Investigation Team, zo maakte het landelijk parket van het Openbaar Ministerie vrijdag bekend. Nederland gaat het team leiden. Met de overeenkomst mogen opsporingsambtenaren ook op elkaars grondgebied werken zonder daarvoor eerst een tijdrovende aanvraag in te hoeven dienen, licht een woordvoerder toe. Daardoor kan kennis over bewijsmateriaal beter met elkaar worden gedeeld. De landen krijgen hulp van het Europese orgaan voor justitiële samenwerking Eurojust.

- ‘Bari’. In het Boven Suriname gebied, lijkt de service van een telecomprovidor te zijn uitgevallen. Een aantal bewoners laat luid en duidelijk, weten wat de negatieve consequentie daarvan is. Gelukkig is men gerede in contact, via een concurrent die iets langer in het betrokken gebied diensten aanbiedt.

- Veroorzaker. De veroorzaker van dit allemaal aan ellende, in: Georgie, Syrie en ook Oekranie, roept hypocriet: “Houd de dief…”. De Russische president Putin heeft felle kritiek geuit op het Oekraïense regeringsleger. Hij vergeleek de langdurige omsingeling van de steden Donetsk en Loegansk met de belegering van Leningrad in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens een ontmoeting met jongeren buiten Moskou zei Putin dat het optreden van het Oekraïense leger hem herinnert “…aan Duitse fascisten en bezetters die onze steden omsingelden…”. Dat gebeurde ook in Putins geboortestad Sint-Petersburg, dat toen nog Leningrad heette. De Wehrmacht omsingelde Leningrad van september 1941 tot januari 1944. Ongeveer een miljoen inwoners kwamen om door honger, de kou en door gevechten. Putin is door het eigen verleden en de interne politieke druk, knap in de war geraakt. Maar de EU-ministerraad in Milaan niet. De Europese Unie wil de sancties tegen Rusland verscherpen. Dat is duidelijk geworden op een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Milaan. De ministers veroordelen de aanwezigheid van Russische militairen in het oosten van Oekraïne in felle bewoordingen. Diverse ministers spraken van “een invasie”. Oekraïne wil nog dit jaar tot de Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) toetreden. De status van “Niet Gebonden Land”, zal per ommegaand worden verlaten.

- ‘Trafassi no bing kan de’. “El Rey, is el Rey…”. Ook in voetbal. De aanvaller won de UEFA Best Player in Europe Award nog nooit. De afgelopen seizoenen ging de prijs naar Franck Ribéry, Andrés Iniesta en Lionel Messi. “Deze trofee staat nog niet in mijn museum…, maar mijn broer gaat hem er zo snel mogelijk bijzetten…”, meldde Ronaldo. Vorig jaar opende hij op Madeira een museum om zijn persoonlijke prijzen tentoon te stellen. Begin dit jaar werd Ronaldo door de FIFA al uitgeroepen tot ‘beste voetballer ter wereld…’, nadat Messi de vier jaar daarvoor de Gouden Bal had meegenomen. Voor Cristiano Ronaldo kwam het niet als een verrassing dat hij gisteren in Monaco werd gekozen tot Europees voetballer van het Jaar. “Eerlijk gezegd had ik er wel vertrouwen in dat ik zou winnen”, sprak de Portugees na de uitverkiezing, waarin hij Arjen Robben en Manuel Neuer achter zich liet. “Real Madrid heeft de Champions League, de Spaanse beker en de Super Cup gewonnen en ik heb in al deze competities gescoord. Daarom was ik positief en gelukkig ging het goed…”, aldus Ronaldo. Hij scoorde een recordaantal van zeventien keer in het afgelopen Champions League-seizoen.

Goudprijs vrijdag 29 augustus 2014

EURO €

1 troy ounce

979,24

+0,94

+0,10%

1 gram

31,48

+0,03

1 kilogram

31.482,65

+30,20

US DOLLAR $

1 troy ounce

1.287,50

-1,70

-0,13%

1 gram

41,39

-0,05

1 kilogram

41.393,39

-54,66

Trend goudprijs 2013 – 2014

Trend EURO € per troy ounce

Vandaag

979,24

+0,94

+0,10%

Gisteren

978,22

+1,01

+0,10%

Vorige week

960,49

+18,75

+1,95%

Vorige maand

969,51

+9,73

+1,00%

Vorig jaar

1.062,26

-83,02

-7,82%

Trend US DOLLAR $ per troy ounce

Vandaag

1.287,50

-1,70

-0,13%

Gisteren

1.289,20

-1,70

-0,13%

Vorige week

1.276,30

+11,20

+0,88%

Vorige maand

1.303,50

-16,00

-1,23%

Vorig jaar

1.417,80

-130,30

-9,19%

Laatst gewijzigd: 29-aug-2014 18:30 CET

 

- Cultuurbarbarismen. Tegen elk cultuurbestand en -gewoonte in dit land, gaat het rooms-katholiek ‘Heilig Verbond’, onder directie van een bewilligde Sonia Lise gesteld, opnieuw beginnen –overwegende het overgewaaide poldermodel aan de Zuiderzee– met het gewelddadig uitgraven van de eeuwige en strak te ontheiligen rustplaats van overwegend in Suriname overleden en begraven mensen. Zogenaamd kan men geen gronden, voor het aanleggen van een nieuwe begraafplaats vinden. Of men wil er niet voor betalen…, natuurlijk! Lisse beweert in een nieuwsblad, dat mensen nu meer begrip hebben voor de wandaad? ‘Speak for yourself…, the public relations/marketing profylaxe and upcoming things, that the almighty cosmos on the long run still has in place!’. Hoe haalt men het in z’n hoofd om grafkelders open te breken en zich te ontdoen van stoffelijke resten die in gemeenschapsliefde daar werden neergelegd. Bij Lisse c.s. is van alles mogelijk. Totdat…? “Na ekte tori sa musu fu doro…”.

- PSA. Selfie’s de zelfgemaakte foto’s met een smartphone of SMS…, is men op Buitenlandse Zaken helemaal niet op gesteld. Ordentelijk pasfoto’s kunnen pas door, om een PSA – Pass te verkrijgen. PSA staat voor de ex-patriates en hun nageslacht die zich nog Surinamer willen gevoelen, maar uiteindelijk een andere nationaliteit blijken te hebben. PAS staat dus voor Personen van Surinaamse Afkomst. In een Wet staan de gradaties opgesomd, voor mensen die in aanmerking kunnen of mogen komen voor een enigszins accommoderende PSA.

- Oekraïne. Het soevereine land, blijkt nu definitief slachtoffer te worden van opstanden die door etnische Russen binnen Oekraïne worden georganiseerd. Door de Verenigde Naties als illegaal bestempelde referenda en/of gewelddadig gemanipuleerde volksuitspraken, trachtten separatisten eerstens grote gebieden van Oekraïne bij Rusland te voegen. De Krim werd op criminele wijze zo door Moskou geannexeerd. Suriname veroordeelde niet! Toen kwam het schietgeweld nog heviger over een aantal, niet onaanzienlijke steden in het oosten van Oekraïne. Vandaag de dag blijkt, ofschoon dat Vladimir Putin namens Rusland aan de conferentietafel in Minsk aanschoof, deze op hetzelfde moment een tweede militairoffensief front opende om daarmee de legitieme regering in Kiev nog zwaarder te treffen. Het is aangetoond, dat Russische militairen, reguliere gevechtseenheden en offensieve gevechtseenheden nu het Oekraïense territoir openlijk binnendringen en deelnemen aan het geweld met separatisten, tegen het officiële leger van het aangevallen land. Vladimir Putin brengt daarmee, de uitbraak van een onvoorspelbaar groot gewapend conflict, alvast in Europa steeds dichterbij. Vrijwel alle Navo – landen voelen zich nu verplicht, het defensiebudget op de begrotingen van 2015 en volgende jaren, stevig te rationaliseren en dus aan te passen. De Europese pers: ‘Separatisten hebben met steun van Russische militairen de Oost-Oekraïense stad Novoazovsk ingenomen. Daarmee is een tweede front in Oost-Oekraïne een feit. Een Oekraïense militair die bij de verdediging van Novoazovsk betrokken was, zegt dat de aanvallers separatistische vlaggen voeren, maar dat ze in werkelijkheid Russische militairen zijn. Separatistenleider Zachartsjenko heeft dat min of meer bevestigd. Hij verklaarde, dat duizenden Russische militairen –die met verlof zijn– vrijwillig aan de kant van de separatisten meevechten.

- VN Veiligheidsraad. De VN-Veiligheidsraad komt donderdag in spoedzitting bijeen om te vergaderen over de situatie in Oost-Oekraïne. De vergadering is aangevraagd door Litouwen, dat zelf geen lid is van het belangrijkste VN-orgaan. Litouwen is binnen de EU een van de grootste critici van Rusland. De vijftien leden komen om drie uur Surinaamse tijd bij elkaar. Het belangrijkste vergaderpunt is: ‘…de aanwezigheid van Russische troepen in Oost- en Zuidoost-Oekraïne…’. De NAVO gaat ervan uit, dat Rusland duizend Russische militairen in Oekraïne operationeel heeft. Separatistenleider Zachartsjenko verklaarde, dat zijn manschappen steun krijgen van 3000 tot 4000 Russen. De Britse VN-ambassadeur Grant wil, dat Rusland tekst en uitleg geeft over de aanwezigheid van Russische troepen in Oekraïne. De Russische ambassadeur Tsjoerkin wilde bij aankomst bij het VN-gebouw in New York nog niets zeggen.

- BSc. Het ministerie van Onderwijs keurde eerstens ‘goed’ en nu weer ‘af…’? Voorbeeld! Men moet diploma’s inleveren en het wetenschappelijke woord ‘science’ inruilen voor bijvoorbeeld ‘health’? “Bachelor of Science” zou dan moeten worden: “Bachelor of Health”? Terecht zeggen de gediplomeerden, dat de ambtenaren op het ministerie alvast ‘grat hari’ op het dak kunnen gaan zitten. Bovendien is er nog altijd een onafhankelijke rechter die in dergelijke geschillen, zou kunnen bemiddelen dan wel optreden. Het is in ieder geval weer gebleken, dat het een rommeltje is met eerste en tweede fase titulatuur. Zo heeft men ‘bachelor of science’ advocaten en dan in hetzelfde slag ‘meesters in de rechten’. BSc. versus MSc.? Vaker ook nog in beider gevalletjes, mensen die ‘het recht’ maar voor een nietig pukkeltje meester blijken te zijn. Nog een zaak die van de Staat onverdeelbare aandacht zou moeten krijgen. Fundamenteel ‘beschermde’ en te beschermen professionele beroepen (…), plotsklaps in de categorie ‘niet beschermde beroepen’? Zo kan Jan met de Pet, alleman en zijn maat, zich nu uitgeven voor drogist of opticien (…), sinds de huidige regering Bouterse het stuurwiel zo goed en zo kwaad als dat nog kon gewisselijk ‘overnam’. De misslagen meer dan bekend, wanneer de ‘human resource factor’ in een slecht beslagen boom is blijven hangen. Er zijn nog veel meer beroepen die beschermd zouden moeten zijn, maar door de huidige regering ondoordacht werden geschoffeerd en gemarginaliseerd. ‘Top to bottom and back’.

- 6000. De politie in Peru heeft een recordpartij cocaïne onderschept. De partij van ruim 6500 kilo had een straatwaarde van ongeveer 250 miljoen euro. De cocaïne is vermoedelijk van het grootste Mexicaanse drugskartel, dat in Peru actief is. De drugs waren bestemd voor de Spaanse en Belgische markt. Zeven Peruanen en twee Mexicanen zijn opgepakt, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens de Verenigde Naties zijn Peru en Colombia de twee grootste producenten van cocaïne in de wereld.

- Nog zo een dinges. De zeer professionele hofhouding van het staatshoofd, wist deze niet te wijzen op de wettelijke verplichting –wanneer wel en wanneer niet– het presidentiële ambtsketen ‘om te hangen’ en wanneer de chavisachtige sjerp door middel van ‘omdoen’ te gebruiken dan wel in te zetten. De aandachtige Arturo maakt daar met fundamentele constatering en dus geheel terecht, een ‘political point of comfort’ van. 

 

- Dienst. Waar is dat feestje…? Bij de EBS vervoert men ‘voor de dienst’, schapen in de laadbak van de dubbelcabine? En de politiewagen die in Nieuw Nickerie thuishoort, wordt dubbelslachtig vastgehouden te Southdrain om de vissers onder mindisciplinaire politiemannen van dienst te kunnen zijn? Laat het duidelijk worden, dat elke politiewagen met zwaailicht of zonder die draailampen op het dak operationeel is. Ook die geheim aandoende voertuigen van de politie met magneet – plakzwaailicht en burgerkentekens zijn 24 x 24 operationeel. Zodra de voertuigen aan de korpschef zijn overgedragen, moeten deze voor de dienst worden ingezet en niet voor de recreatieve gein. Vroeger was het dat de ‘inspec’ de dienstauto meenam om bij voorgeleiding met de wagen terug te keren van zijn huis. Nu is het een vervoermiddel geworden om hengelstokken op vast te binden of schoolkinderen op de parkeerplaats van een ‘fastfood business’ op te wachten en zogeheten ‘naar huis’ te rijden. De ‘selfies’ en ‘gsm-registraties’ van al dit minder te verheffen gebeuren, worden per ommegaand ingewacht.

- Verboden Toegang. Artikel zo en zo! En daaronder Suralco. Inderdaad reeds aangemeld dat er terreinen worden opengestoten aan de Meursweg (…), waarna Suralco L.L.C. met gele borden en zwarte belettering de eigendommen en bezittingen moest beschermen. Wie vertegenwoordigt de corrupte friemels in de Para? Juist ja! Website: Alcoa’s presence in Suriname extends back to 1916. The business, now known as Suriname Aluminum Company, L.L.C. (Suralco L.L.C.), originally focused on mining bauxite, an ore from which alumina is extracted and used to make aluminum. In 1958, Suralco signed an agreement with the Suriname government to develop the country’s hydropower and bring the aluminum industry to the country. Today, Suralco produces approximately 3,150 metric tons of alumina each day at its Paranam location.‘http://www.alcoa.com/suriname/en/info_page/home.asp — Helaas ook op de website: ‘NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Alcoa (NYSE:AA) today (25.08.2014) announced, that it intends to permanently close its Portovesme (Carbonia-Iglesias, Italy) primary aluminum smelter, which has been curtailed since November 2012. The closure will reduce Alcoa’s global smelting capacity by 150,000 metric tons to 3.6 million metric tons per year. The Portovesme smelter was curtailed in 2012 because it was one of the highest cost smelters in the Alcoa system and had limited prospects for becoming competitive.

- Smeergelden. Het Nieuw Front en Pertjaja Luhur hebben een interpellatievoorstel ingediend bij de griffie van De Nationale Assemblee voor behandeling van en om te kunnen onderzoeken wat er waar is van smeergelden die zouden zijn betaald door aannemer en uitvoerder Ballast Nedam. Ook is het Openbaar Ministerie in ‘alarm fase een’ gebracht om vermeende zaken eventueel aan vervolging van daders bloot te stellen. http://www.nu.nl/beurs/3694908/ballast-nedam-betaalde-smeergeld-in-suriname.htmlhttp://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/februari/06/smeergeld-ballast-nedam-voor-brug-in-suriname-1342841 http://www.nieuws360.com/laatste-nieuws/ballast-nedam-betaalde-smeergeld-aan-bouterse/http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/454734/1998/04/30/Ballast-Nedam-betaalde-smeergeld-aan-Suriname.dhtmlhttp://beurs.nieuwsbreak.nl/beurs-nieuws/ballast-nedam-betaalde-ook-smeergeld-in-suriname/10629909

 

 

 

- Energie. Alles loopt in het honderd. Afspraken, productie, aflevering en ambtelijke productiviteit. Was die 30.000 met een Hooghart als bijverschijnsel, niet al tot een levensgevaarlijk niveau gedaald. De parastatale onder het weinig dynamische, vooralsnog maar niet meegerekend.

- OKB. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) moet worden vernieuwd. Nieuwe mensen voor een nieuwe verkiezing. Nu al is er heisa omdat de oppositiepartijen in het parlement zich ernstig benadeeld voelen, bij de invulling van het lichaam. Een door de Staat in te stellen orgaan, dat volgens de Wet moet zijn ingericht om gezonder algemene en geheime verkiezingen te kunnen houden.

- EBS-tariefsverhoging. Men moet vooral daaraan denken te komen. Begin te kijken naar de achterstand die de Overheid heeft in betalingen aan de EBS voor eerder en jaren lang afgenomen energie. Vervolgens naar de dure CAO’s en de secundaire faciliteiten, zoals gratis stroom voor bepaalde personeelsleden. Extra beloning in natura. Zien hoeveel overtollig personeel in de vaste en contractsector zitten. Wat er aan overuren wordt uitbetaald en hoe het zit met de afdrachten voor buitenlandse beurzen. Hoeveel pleinen men nog wil inrichten of benoemen, voor/naar levende of dode psychiatrische patiënten. Zwerversbanken en -parken in te richten? Een gedurfde en fantasievolle stadsverfraaiing…, tot een toegemeten taak van de EBS verworden? Op bezuinigingsniveau. Tariefsverhoging voor de peperdure contractbedrijven die te pas en te onpas worden ingehuurd? Wagens uit de allerduurste autoboetiek? Faciliteren van aannemingsbedrijven in de eigendom van personeelsleden? Waaronder installatiebedrijven? Nog meer verhoging voor herstel van kapotgereden licht- en hoogspanningsmasten die levensgevaarlijk langs de openbare verbindings- en snelwegen worden geplaatst? In welke landen doet men dat nog aan ongehoorde achterlijkheid? Juist ja! Tariefsverhoging voor de sterkste schouders? Zijn die er nog? Inderdaad, heeft men nog een gering stel over, maar dan in de vorm van rechtspersoonlijkheidbezittende bedrijven. Gevolg? Duurdere producten en gerede inflatie dus, om de variabele kosten van de EBS te kunnen dekken. De consument op straat zal dat allemaal wel weer moeten betalen. Want het is hun schuld? Niet Bouterse, niet Hok, niet Duiker en niet Vischnudatt of Bee, zijn debet aan de materie? Wat een mop! De consument zal direct en indirect betalen van een karig loon, dat steeds verder afkalft en verdampt. Eind oktober voldoende stroom? Zien is geloven! Twijfel is zeker en realisatie een utopie, met een regering die zo arrogant als maar kan, alle schuld blijft zoeken bij de consument? In plaats van zichzelf in de spiegel te kijken. Inderdaad, een moeilijke opgaaf het eigen spiegelbeeld te moeten aanschouwen. Daar is eerstens een knap dikgekraalde armband ter bescherming voor nodig. Wat een land…, wat een grappenmakers. Maar het Volk is dom, hor? ‘Neen, Harriette! Het Volk moet worden opgelijnd om zich permanent te ontdoen van wat kwaad in de zin heeft. Keer op keer, kwaad in de zin.

 

- ‘Load-shedding’. Er is een plan en schema. Daar klopt geen jota van. En als het dan zogenaamd klopt, kan men er niets mee plannen. Dan is er ‘s morgens geen stroom, vervolgens ‘s middags niet en dan weer ’s morgens. Om dan uiteindelijk een paar dagen later, een avond zonder licht te zitten. Wat moet men plannen Willy Duiker? Schema’s lijken op een weinig volwassen stinkscheet. Geen regelmaat en absoluut geen doordachte frequentie. Het lot van een maatschappij, welke eens respect afdwong. Helaas, nu ongehoorde gelden moet betalen aan af te vloeien directieleden die het hebben laten liggen en de hele zaak in de poeder reden!

- Peloton. Wat deden ze allemaal in de vergaderzaal van De Nationale Assemblée? Een peloton aan mensen dat plaatsnam achter en rond het staatshoofd. Moest men zijn hand komen vasthouden of kwam men de parlementsleden intimideren? Zaakje werd toch uitgezonden, op de televisie? Oh ja…, kabinetten hadden ook geen stroom of ingeschakelde airco’s. Dus allemaal als ongenode gasten, naar het gebouw van de democratie. Wat een…!

- Debet. Regering ook debet? Regering “is debet” aan alles, door een groot aantal inferieure krachten te hebben ingezet. Politiek gelieerde leeghoofden, die bovendien de middelen om goed werk te kunnen inkopen, ook nog ontbeerden. Wie is debet? Juist ja! De benevelden en slaapkoppen.

- Westen. Uit het westen wordt geschreeuwd: ‘…macho man…’! Ach, dat meisje van twee turfjes hoog heeft in al haar simplificaties en simplificeringen ook nu weer het gelijk aan haar zijde weten neer te plekken. Als je dicht bij het vuur hebt verkeerd, is het niet zo moeilijk om het juiste woord uit het Italiaans te plukken. ‘Capisch? Capo di capi…, macho maaanh…’. Brengt Moesje echt niet naar de lichtstad. Brunswijk ook niet!

- 500. De aangestuurde Front-regeringen, wisten 500 miljoen US-dollar in de energiesector te steken. De huidige pretendenten in een Bouterse regering, trachtten dat te verzwijgen, te verduisteren en verdonkeremanen. Letterlijk megakunstenaars in het verduisteren van de waarheid. Gelukkig was daar Radjkoemar Randjietsingh die het maximale bedrog ontluisterde. “Let a faya…, neks no fout”. Wat een mop! ‘No wan faja no e leti…, bika ala sani fout!’.

- Airco’s uit. Dat was de instructie. Maar nu het geval zich overal voordoet, dat men ook ‘niet mag roken’ en het overal wel doet…, wat zal dan met de ‘airco-uit’ instructies gebeuren? Juist ja! Er is gewoon geen gezag. Nooit geweest, sinds 2010. En was er nu nog 10% over, is schamele dat tot een nul gereduceerd. ‘Aaaaaai, Tap a jai. No wan jai na ini Tapanahoni wi e go bai…! Drai gwe na foto, yere papi, taigi dem sma no wan Tapajai ne go drai…’. ’ De oppositie eist per onmiddellijk vervanging van Hok en de EBS-directie? Men kan beter denken aan verkiezingen en wel voor morgen. Daarna het hele z…., fundamenteel vervangen. De consument is debet? Hoe verzint men het. ‘Self-rightiousness…’, tot de zesde macht. ‘Self-righteousness (also called sanctimoniousnesssententiousness, and holier-than-thou attitudes) is a feeling or display of (usually smug) moral superiority, derived from a sense that one’s beliefs, actions, or affiliations are of greater virtue than those of the average person. Self-righteous individuals are often intolerant of the opinions and behaviors of others’. Echter is nog steeds de enige macht, het soevereine Volk van Suriname. Eind Oktober 2014 heeft Suriname geen energietekorten meer? Bij God…, de fantasierijken en bepaalde over een knol getilde mensen in SU, is van alles mogelijk. Inderdaad is zien dan weer geloven. ‘Neks no fout!’. Elk land heeft een regering die het door eigen toedoen verdient, zegt men in bepaalde salons wel eens. Nou, dat heeft de samenleving wel weer geweten. De bewoners van Paramaribo – Noord als sinds maanden getergd met de signalen, voor wat zich nu afspeelt. Grapjes over kannibaliseren van Trafo’s en van drie twee ‘dinges’ maken…, enzo. Men houdt het Volk al maanden, neen sinds jaar en dag voor de gek. Men was en is gewaarschuwd. Op 25 Mei 2015 kan men weer met paarse vlaggen komen intimideren bij de stembureaus. De samenleving weet natuurlijk met veel nadruk wat dan te doen. Want deze paarse gein en de gijzeling of geseling, verdient geen enkel zichzelf respecterend Volk. ‘Nunca mas! The eighties are hopefully dead and gone, by 2015 or sooner beta!’.

Energie. Bewustwordingscampagne in plaats van energieverruiming? Noodenergie wil men gaan importeren. Overheidsgebouwen zonder airconditioning en ondernemers die hun noodaggregaten willen inzetten. Load-shedding zal gewoon doorgaan. Doen alsof het iets nieuws is, terwijl zaakje al wekenlang in het geniep was ingevoerd. Een opsomming van wat allemaal goed was voor 2010 en wat compleet fout ging na 2011. Men had gewoon geen kijk op de energiebehoeften na 2010. Maar had wel het een en ander aan wenselijkheden en beloften op papier gesteld. Uitvoering? Noppes! Dat is wat men van het staatshoofd en de reacties uit het parlement mocht begrijpen. Niets nieuws aan de horizon. Oh ja…, men heeft begrijpelijkerwijs ‘emotioneel’ gereageerd. Daar kun je het mee doen, behalve dan de reeds multipele malen gehoorde dooddoener, dat een ieder moet bezuinigen. De regering Bouterse blijft haar best doen. ‘Too little too late…!’ Een cijfer weg te geven? Doe dat zelf maar. De bevolking weet écht wel, wat in 2015 te doen staat. Meer nog wanneer Hok met de brede kant van het lijf, op post blijft zitten.

- DNA. De regering Bouterse weet sinds 2011, dat er grote energieproblemen zouden gaan ontstaan. Er werd tijdig voor gewaarschuwd. Zowel de voorspelbare weersgesteldheid, als de technische tekortkomingen van de EBS…, waren reeds lang bekendgemaakt. Suralco waarschuwde vanuit hun maatschappijinzichten. Staatsolie waarschuwde en ging alvast naar Tapajai…! Intimiderende blokkade op aangeven van een kleine groep achterlandbewoners, in vergelijken gebracht met een totale natie, die energie niet langer kan ontberen. Bouterse zwichtte meteen. Uit blijkbaar eigen politiek en veiligheidsbelang. Waar zijn de neerslagcijfers, die de hoogte van het water in het stuwmeer, mochten voorspellen? Die worden niet eens beschikbaar gesteld en/of opgemaakt. Milieu en status van het stuwmeer, werd niet langer door de overheid beschermd…, ondanks waarschuwingen van de concessionaris. Mensen mensen mensen, regeren was eens ook vooruitzien. In deze benevelde toestand een onmogelijkheid geworden.

- Randjietsingh. Te reviseren machines staan stil aan de Saramaccastraat. Bruikbare turbines van Suralco te Paranam, staan voor een deel ook al stil. Alles moet per ommegaand, met kleine en middelgrote ingrepen, op gang gebracht worden. “Let a faya…!”. Maar, dan hoe dan? Suralco moet wel willen inkomen, gegeven de historische banden en verplichtingen. De regering van Suriname moet dat faciliteren –met in ogenschouw– de vigerende Brokopondo-overeenkomst, waar men zich blijkbaar langzaam maar zeker aan ontrekt en enkel in steeds beperkter mate energie aanlevert, in plaats van producten uit een geïntegreerde operatie, zoals dat verplichtend bij bilaterale verbintenis, tijdens de voorzienige en visionaire Eenheidsfrontregering werd vastgelegd.

- Meursweg. In troebelwater is het blijkbaar nog steeds goed vissen vangen. Denkt men. Ook in de buurt van de voormalige plantage Onoribo. Overal in Para waar concessie- en eigendomsrechten gelden, moet onder meer de Suralco grote waarschuwingsborden planten, dat het om concessieterreinen en eigendomsbezit gaat. Landsgebieden waar indringers bosranden trachten te ontdoen van bomen en begroeiing. Ongetwijfeld om wederrechtelijk te occuperen. De regering moet maar blijven slapen, particulieren en industriëlen in de gemeenschap niet bijstaan. Wie zich vrij en gemakkelijk kan bewegen in dit land, zonder belaagd te worden door gekwalificeerde onverlaten, verkeert tegenwoordig nog even aan de gelukkiger zijde van het bestaan.

- Dino. Het is gebleken dat terreur- en drugsverdachte Dino B. in Oktober 2014, ‘full fledged’ in zijn strafproces zal worden getrokken. Zo weet de buitenlandse pers vanuit New York City aan te melden. Opvallend, dat deze berichtgeving uit de Europese landengten overwaaide en de bekender lokale/loyale websites het zwijgen hanteerden.

- ‘Beta Vischnudatt’. Hij wil vanuit Wanica stoken tussen VHP en NPS. Heeft de man echt niets anders te doen, dan infantiel te ijlen in de hem nog toegemeten marge dan wel herfsttij?

- Scouts. Op hun laatste kampavond in Albina, zijn de padvinders op het terrein van de lokale basisschool aangevallen door een viertal lokale misdadigers. Meisjes werden vies betast en dus wederrechtelijk aangerand. Jongens die aanwezig waren, bedreigd en in het gezicht gestompt. De kampleiding kon de geweldenaren in eerste instantie niet aan en werd dus de hulp van politie en militairen ingeroepen. Albina? Het equivalent van Sodom & Gomorra, waarbij de primitieven nog steeds denken de baas over geciviliseerde mensen te kunnen zijn. Ook daar is compleet falen van deze regering Bouterse (NDP/ABOP/PALU) troef!

- Waar nog meer? Overval op kledingzaak aan de Anamoestraat. Overval op meubelbedrijf. Inbraak bij ondernemer en het verduisteren van US$45.000,– plus en juwelen van een overeenkomstig bedrag. Bouterse beloofde een diefijzer “vrij” land, zo een vier jaren geleden. En zijn politieke maatje Brunswijk, bezwoer in 2010 een land zonder overvallen. De kiezers en het opportunistenspan Vischnudatt/Bee, hebben het allemaal woordelijk gehoord, meegenomen en dus onomstotelijk geweten.

- Zuinig. De regering Bouterse kiest voor het oproepen en instructies tot bezuiniging…? Als je al niets hebt, op wat moet dan bezuinigd worden? De weg van de minste weerstand wordt weer ingeslagen, zonder dat er oplossingen worden gebracht. Typisch en voorspelbaar, als het eigen lijfsbehoud prevaleert. ‘Trafassi…, no kan, no sa de!’.

- Problemen. Nog meer obstructies nu berekend is…, dat de padieboeren hun producten onder de kostprijs moeten verkopen. Deze regering vraagt om de allergrootste problemen.

- Bee. Mensen zijn huiverig, ter zake Tapajai…? Neen, Tapajai moet voordelen bieden aan Bee en zijn achterban. “Tek wan plane, go leg dem sma uit…, dati Tapajai a no Paramaribo wawan…!”. Tapajai is voor iedereen. Als Paramaribo geen aanvullende inkomsten kan genereren, uit door energie aangedreven productie-eenheden en fabrieken, moet het binnenland ook niets meer aan inspanning verwachten uit Paramaribo. Gewoonweg neen zeggen tegen Tapajai, is op zich al een misdaad tegen de gehele samenleving die decennialang ‘gratis stroom’ en andere nutsvoorzieningen voor noppes leverde. Misschien dat Bee, het allemaal nu wél wil begrijpen. Evenzo zijn mystiek en duister gebleken achterban. Praatjes vullen echt geen gaatjes. Potentieel Tapajai-krachtwerk wel…!

- Syrië. USA boven Syrië. Dat de VS verkenningsvluchten boven Syrië uitvoert, betekent niet automatisch dat de Amerikanen ook meteen gaan aanvallen. Met de bemande en onbemande vluchten wil president Obama informatie vergaren, over de situatie van de Islamitische Staat in Syrië. IS heeft een groot aaneengesloten gebied in Irak en Syrië in handen. In Irak heeft de VS al stellingen van de terreurgroep gebombardeerd. Topambtenaren van het Pentagon lieten eerder weten, dat de enige manier om IS te bestrijden, is door ze ook in Syrië aan te vallen.

- Oekraïne. In Minsk hebben de Oekraïense president Porosjenko en de Russische president Poetin elkaar de hand geschud. Poetin zei in de Wit-Russische hoofdstad dat de crisis in Oekraïne alleen opgelost kan worden, als Kiev gaat overleggen met de separatisten. De Russische president waarschuwde zijn ambtgenoot dat een “militaire escalatie” een oplossing alleen maar verder weg brengt. Porosjenko op zijn beurt hamerde op het belang van grenscontroles om de levering van wapens aan de separatisten in Oost-Oekraïne te stoppen. Hij ziet daarin een rol voor de OVSE. Ook wil hij dat de separatisten gevangenen vrijlaten. Bij het overleg in Minsk zijn de leiders van Oekraïne, Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan. Ook EU-buitenland-coördinator Ashton is in Minsk. De top is officieel bedoeld om te overleggen over een door Rusland geleide douane-unie, maar er wordt vooral uitgekeken naar de ontmoeting tussen Poetin en Porosjenko. De hoop is dat beiden later vanmiddag een ontmoeting hebben om de crisis in Oost-Oekraïne te bespreken. Kort na aankomst op de luchthaven van Minsk zei Porosjenko dat de inzet van het overleg vrede is. Later zei hij dat in de Wit-Russische hoofdstad over het lot van Oekraïne en Europa wordt besloten.

- Collectieve mishandeling. En de hoop weer te vestigen, dat men als NDP de algemene verkiezingen zal winnen? Men moet meteen wel ingewreven weten, dat vanaf 1980 dit soevereine volk van Suriname met tussenpozen en op gezette tijden, collectief werd mishandeld door NDP/Palu-achtige besturen. Of dat nou in ‘de zogenaamde revo’ was, met niet een gering te achten standrechtelijke executies, om een handvol misdadigers hun grijpzin te kunnen geven of nu weer een sfeer van arrogantie en onverschilligheid –gelardeerd door corruptie– in stand te kunnen/mogen houden. Wie heden ten dage fundamentele kritieken heeft, wordt publiekelijk of achter gesloten deuren vergast op een serie smerige woorden en schuttingtaal, waar zelf de varkens echt geen brood van lusten. En zo zal het ‘Switi Sranan’ keer op keer en bij herhaling vergaan, als men de bevolking niet respecteert en op werkelijke waarden schat. Maar als men zichzelf niet respecteert, wat te verwachten van het lumineuze, dat voor een deel wel school ging maar een ander deel van hetzelfde soort en achtergrond weer helemaal niet. Een cocktail aan collectieve volksmishandelingen, was en is daar het gevolg van. ‘Load shedding’ en niet weten wat daarmee aan te moeten, dan de weg van de minste weerstand te bewandelen, is een schoolvoorbeeld van het mislukken ener regering Bouterse. De naam van de eindverantwoordelijke, voor alles wat in dit land nu weer dodelijk plaatsheeft.

- PALU. Wat moet met de Palu en zijn ingezette pseudobestuurders gebeuren? Velen zijn met de oppositie van mening, dat de heren en voor zover nog dames, het bos moeten worden ingestuurd en bomen gaan tellen. Want daar zijn de meesten voor opgeleid. Niet bepaald voor de goudzoek, maar eerder als houtvesters. Echt niet om energie, volgens de bepaald amorfe ‘kro faya’ ideologie op te kunnen wekken. Bepaald niet!

- ‘Gwe boys’. Uitspraak van Gajadien, ter zake Hok en Duiker. “Gwe boi gwe boi gwe boi…”. Maar als Hok eruit wordt getrapt, met natuurlijk die belachelijk aandoende eervolle vermelding, stapt de gehele Palu op. Uit het ‘coalitionele’ met minder eervolle vermelding. Overwegende het sektarisme en een kuddediersyndroom. Niet dat het landelijk veel uit zal maken, dat een ‘todo prasoro partij’ als minichampignon, geheel onomwonden wordt uitgesneden. Helemaal niet een poot uitgedraaid. Eerder, wat minder gemier in de marge en in ieder geval betere kijk op energie en mensenbestuurders die er wel wat van kunnen bakken. Of ze nou uit Delft of van de Erasmus afkomen, het is een rasbeter volkje dan de ongelukkige babbelaars uit het Bun Dyari – nest, wat met grote woorden ook al voor de deuren van de Krijgsraad zich van vuiler taal wisten te bedienen. Het niveau tot op de dag van heden geheel eigen. Na de moorden in 1982, kostte Palu de NDP de nakomende verkiezingen. Denkt men nou echt, dat het in 2015 anders zal lopen. ‘Ondro yan…’, wordt dat resultaat nog kleurrijker medegedeeld. Deze energieagenda zal de NDP permanent de das om doen. Waarom men zo lang heeft gewacht, met ‘load shedding’? De kinderen zaten nog op school en de nieuwe EBS-, eigenlijk Staatsolie-Centrale aan de Saramaccastraat, kon wel worden geopend met doorknippen van een lint. Niets anders dan een foto-oppie gebleken. Want de switchyards en ander secundaire faciliteiten, waren nog lang niet ‘in place’, zoals taalarmoede weergeeft. ‘Niet in place…”. Wat dat ook mag betekenen. Geen secundaire faciliteiten ingebed of ingebracht of geplekt…, enkel een pathetisch doorkniplintje. That’s all!

- Zwaailichten. Inderdaad op de uitvalswegen en in de binnenstad van Paramaribo. Maar ook 70.000 SRD aan Powisi-moni naar gort. Was dat de brandkast van Abrikadabri, waarmee de helikopters moeten worden afbetaald of legaal geregistreerd. Of was dat geld van een buurtbewoner. Hoeveel zat er eigenlijk in de getilde brandkast van Abrikadabri? Groovy moni?!

- D-Max. En dan die veiligheids – DMax van Belfor. Waarvoor eigenlijk zo een wagen in dienst. Wat deed dat ding helemaal bij Cabendadorp om zogenaamd tegen een lichtmast te kwakken? De politie van Zanderij moet een plausibele verklaring, bij processen-verbaal opgemaakt, door die twee bewakers van Belfor worden gegeven. Zo ook werd de volgautochauffeur van Pinas (TCT/ABOP) ‘schuld gegeven’, van een dodelijke aanrijding op de Oost-Westverbinding. Niemand gelooft in die geponeerde toedracht en vreselijke gevolgen. Doofpot, ‘so bun’. Een andere ‘papa lekker’, gaat vissen met een patrouillevoertuig in Nickerie. Nog prettiger als dat politievoertuig operationeel moet worden ingezet. Volgauto…, zwaailichten…, maar in welk land komt dat nog voor? Inderdaad in Parijs, bij de misdaadwijk in het noorden van die metropool waar Arabieren en Noord Afrikanen die hele samenleving ten westen en oosten van Gare du Nord hebben bezet. Barbes, inclusief ‘the project’ of volkswijken van Bercy. Daar rijdt de CRS in Renault-busjes met opengeschoven zijdeuren rond. Met een blauw zwaailichtje en kenmerkend eentonig geluid uit de alarmhoorn. In SU wordt een hele straat door rood zwaailicht beschenen. Alsof dat afschrikt. Hooguit snelheidbeperkend en dus filevorming initiërend op de buitenwegen. ‘Denk a tori…’. Op de zaterdagavond, zo ook bij Thalia en een bekend Casino in het voormalig Stargebouw…, wel vier politiewagens op de kruising met zwaailicht. Grote verwarring. Wat was dat nou weer? Een overval of kwam het casino, met al dat geld op tafel zonder licht te zitten. ‘Zweef teki…, yere!’.

- Frontig en fruitig. NPS en SPA, welke laatste arbeiderspartij een megabezoekersaantal op congres kreeg, mogen frontig en fruitig aan het werk. Cobi van NPS, wil een gedragscode via een memorandum en motie forceren. Kunnen Cobi geen ongelijk geven, als men naar de handtekeningen kijkt en er mensen zijn die niet eens het woord ‘Marowijne’ weten neer te pennen. De overigen mogen ook onderzocht worden op hun handschrift, door een karakteroloog. Kan soelaas en diepzinniger inzichten bieden. SPA gaat dus frontaal mee en de NPS wil eventueel ook nog wel meedoen. Is dat goed gesteld? Juist ja! Cliff Marica wil een revolutie bij de PSV? Als militante EBG-er zijn gedurfd recht om de achtergebleven katholieke christendemocraten, aan te vullen/voeren. Bij Kersten gebeurde het tegenovergestelde. Alleluja…!

- Wowojo. Misschien is het toch nog wel beter om de Centrale Markt over te dragen aan Somo. Die weet huurtarieven en unitplaatsing, betaalbaar te houden. Bovendien, toch ook winst te maken. Bij de politiekvoering op de Centrale Markt, mag Somo voor de communicatie met het bovendek, wel een cursus ‘Guyana-Bedjan inglish’ gaan volgen. Want daar is de voertaal enigszins naar het Angelsaksische verschoven…, bajo!

- Hoogestraat. Het was weer zover, dat de Hoogestraat door de gewapende machten werd aangedaan. Zowat 20 kilo’s aan drugs op nog geen honderd meters van de lokale DEA vestiging te Paramaribo. Wanneer komt ‘Mi Abri’ aan de beurt? Juist ja, dat niet onbeduidende dorp midden in een villawijk. Somo had gelijk, toen hij bij het willen opruimen, ernstig gehinderd werd door mensen die net zo etnisch als hijzelf zijn ingesteld.

- Ongeboren kunsten. Investeren op dit moment in SU, met een zowat demissionaire en uit elkaar te vallen regeringscoalitie? Je moet dan wel van ‘goede huize’ komen om de eigen integriteit, nogal ondoordacht op het spel te zetten.

- Broko. De bordelen in ‘Brokopondo Centraal’ werden bezocht door bestuursdiensten. Hygiëne liet te wensen over. Dacht men echt, dat in veldbordelen te kunnen terugvinden? Badkamersanitair met ligbad, toilet en bidet? Men zou denken, dat de zaken meteen en met een knal zouden worden opgeruimd. In ieder geval, het bestaansrecht ontzegd. Dat werd niet helemaal duidelijk.

- Buza.nl. Een volledig foto-onderschrift? Niet helemaal. Wat wel duidelijk werd, is dat na HM en nu ZM Ambassadeur Henk Soeters van het Koninkrijk der Nederlanden in Paramaribo, er twee bijzondere ambassadeurs volgden die echt niet zoveel zin hadden in ‘Surimaribo’. Zowel Van Gool als Jacobi…, lieten in de eerste of tweede week al merken, dat ze nimmer zouden verlengen, nadat de obligatoire drie jaren op ‘post Paramaribo’ zouden zijn versleten. Kwam hen dus zeer goed uit, dat de een tijdelijk naar Roemenie overging en de ander –via een amnestie kwinkslag– naar Beijing/Peking verdween. ‘Ogri tya wan bun…’. Van Gool ging uiteindelijk naar de EU en werd naar post-Bogota met haar Colombiaanse wederhelft verdisconteerd. Jacobi zit nu veel prettiger nabij Tokyo…, een plek die eerder altijd al tot zijn verbeelding sprak. Dus toch wel twee ambassadeurs na Soeters, die de post Suriname eerder schuwden dan die omarmden. Tijdelijk zaakgelastigden, in de rang van ambassadeur of gevolmachtigd minister, tussen Jacobi en Noorman, verkenden bij herhaling het braakliggend terrein. En dan nu is Ernst Noorman in de wachtkamer. Een tijdelijk zaakgelastigde die na de sluiting van Burkina Faso, de post in Suriname toch wel zelf ambieerde. Helaas voor hem…, van de regen in de drup terechtgekomen. Maar dan toch wel verademend, nadat hij al die laterietwegen van de ‘Opper Volta’ achter zich kon en moest laten. Al was het dan meer om de bezuinigingen, dat de NL-ambassade aldaar werd gesloten…, in dat toch wel knap onbelangrijk gebleken landje. Het smerige wat Ouagadougou lardeerde, wordt hier rijkelijk gecompenseerd door mooie asfaltwegen uit de Front-periode. Hoewel na een Abrahams en die Parmessar op OW, de zaken opnieuw worden vernietigd. In plaats van grondige reparaties en volledig herstel van het wegvak, men overal borden tegen komt met de tekst “slecht wegdek”. Had men in Burkina Faso niet eens. Daar viel men zo in rode snert, met een CD 4X4. Elo! Redi doti lateriet ‘all over the place’ die de Prado’s ook al kleverig aanspraken en rauw lustten. Henk Soeters gaat na zovele dienstjaren, in ieder geval zonder ‘hang ups’ terug naar Den Haag, om op zijn manier van het culturele in Zuid-/Noord Holland en/of de EU na te genieten. Oost-West? Tussen thuis en Schiphol…, altijd nog het best.

- Mutaties. Gaat Diana Poki nu voor ABOP van Ronnie Brunswijk, onvoorwaardelijk in Brokopondo verkiezingswerk doen? En zal Clifford Marica, de PSV echt onder andere naam gaan ondersteunen? Dat willen aanhoudende geruchten, die door een aantal belanghebbende strak werden/zijn gevoed.

- Seedorf. Opnieuw Surinaamse decoratie voor Clarence Seedorf. Lijkt wel een politiek ‘jojo-gedoe’ te worden. Intussen hangt Enrico Wijngaarde zijn fluitje op en heeft hij het gehad met deze Surinaamse Voetbal Bond.

- ‘Cursao’. Kippe vertelt dat Curaçao toestemming geeft om rechtstreeks te kunnen vliegen tussen Zanderij en Aruba. Wel is een schrijven gewenst, dat het allemaal ook in koninkrijksverband mag. De Antillen hebben eigenlijk nog niets te bepalen, zonder dat Den Haag het allemaal op internationaal niveau toestemt.

- Drie? Neen niet drie…, maar veel meer goudbedrijven hebben hun deuren geopend en zijn met of zonder schoorsteen operationeel in Paramaribo Noord. Spuwen vergiftigde lucht op de noordoost passaat, over Paramaribo heen en verpesten de atmosfeer vanuit de Prinsessestraat, de Verlengde Tourtonnelaan en alle zijwegen, de Anamoestraat en alle zijwegen, de Gompertsstraat en Ma Retraiteweg. Overal van die illegale en formeel te legaliseren schoorstenen/afzuigapparatuur van smelterijen. Niemand die wat fundamenteels daartegen doet. En zo vormen ondernemersgezwellen in de goudsector, terminale tumoren die onverklaard in de mens groeien.

- Zenuw. De energiesituatie begint knap op de zenuwen van de burgerij te werken. Het staatshoofd is niet aan het ‘chillen’ in het binnenland, wil Vischnudatt de samenleving wijsmaken. Maar wie gelooft die onderwijzer uit Wanica nog? Chillen bestaat in de politiek, vaker ook uit ‘zelfingenomen’ en ‘genoegzaam’ grondbeschikkingen vergunnen aan mensen die men welgezind is. Digitale televisie/communicatie promotie, zou de zaak van alle coalitiegenoten toch maar eens prettiger insmeren. Taken eigenlijk weggelegd voor de telecom-bedrijven. Niet een bewindvoerder die zegt het land te willen leiden, maar onbereikbaar gebleken is voor eigen kabinet en behoeftige in de assemblee. ‘Digital incommunicado…!’. Chilling!

- Regen. De bevolking gelooft bij huidige zware regenval…, echt niet langer in verhalen over te lage waterstanden van het stuwmeer. Ook niet dat een switchyard ontbreekt om genoeg stroom te geleiden, naar de consument. Waarom een nieuwe elektrische centrale openen, als die voor noppes blijft staan. Grappig maar ook doodserieus, als men zo naar de mensen op de radiopraatprogramma’s luistert.

- Moppentapper. Eentje weet te vertellen, dat Suriname heeft gezorgd voor een nieuwe secretaris-generaal van UNASUR. Er zijn van die friemels die naast de schoenen beginnen te lopen.

- Newmont. Hok vertelt aan een medium, dat Newmont een exploitatievergunning/beschikking voor een nieuwe goudmijn heeft gekregen. En dan? In ieder geval, zal de openstelling gelukkig niet door Hok of zijn huidige bazen geschieden, maar een excellenter regelingssamenstelling en de gasten uit het noorden.

- Kafka. Misiekaba gaat Cheung de les lezen? Kafkaiaanse verhoudingen en verbeeldingsvormen ‘down town’ Surimaribo. ‘Go lesi wan ekte bun buku…, yere Andreetje!

- Brandstof. Een dubbelcabine met in de laadbak een stevige hoeveelheid brandstof, kantelt in de buurt van Snesi Kondre/Langatabiki. Hoe lang zal het goed gaan met deze illegale vorm aan brandstofvervoer. Een zwaargewonde werd naar de Franse oever van de Marowijne vervoerd.

- Muppetshow. “Elo Willy…, stroom no de baka…”. Het gaat om Willy Duiker en bepaald niet om Willy Wortel…, hor! Het gaat om Willie Duiker die ook weer denkt, dat de samenleving met hem kan meeduiken in onzinnige verhaalvertellingen. Een ‘muppetshow’ werd door Duiker weggegeven, weet Asies Gajadien niet te smaken. Een ‘ekte muppetshow’ als men maar verhaalt en niet eerlijk vertelt, dat vanaf PALU de EBS weer overnam in 2010 (…), er onder Vaseur en onder Duiker afschuwelijk mismanagement is gepleegd. Prioriteiten werden gesteld richting pleinvernoeming naar iemand die vanwege afwijkende geestesgedragingen werd opgesloten. Vervolgens de duurste auto’s uit de duurste winkels aangekocht, voor de energiemonopolist en zijn rijkelijk te accommoderen staffers. ‘Brand new’, werden aangeschaft. Geen kabelresten teruggevonden, want die werden ook nog gestolen. Ook geen afvloeien van overbodig personeel, want die blijven gewoon met steeds duurder wordende CAO’s hangen. ‘Saneren’, is een vies woord bij de EBS. In ieder geval, zal de EBS onder een Palu-leiding het eigen lot weten te bezegelen/beslechten en kan ook Hok nu maar beter wegblijven van persconferenties. Wil deze niet nog meer aan belachelijks aan zich verbinden of magnetisch naar zich toetrekken. Voor alle ‘todo prasoro partijen’ en leidinggevende –daaromheen en/of op hoger echelon (…)– is het de allerhoogste tijd. Vischnudatt schreeuwt moord en brand, dat men de oppositie niet moet geloven. Daarbij vergetend, dat ‘pers en samenleving’ voor zichzelf wel kunnen uitmaken wie deugen en wie absoluut niet! Die meneer Belfor had even niet alle aandacht, met zijn waardebonnenverhaal. ‘25 Mei 2015…, the final call. Intertwined and energizing!’.

- Mislukking. Twee nieuwe Europese navigatiesatellieten die gisteren vanuit Frans-Guyana zijn gelanceerd, blijken in een verkeerde baan terecht te zijn gekomen. De kunstmanen, Doresa en Milena, zijn de eerste volledig operationele satellieten van Europa’s eigen satellietnavigatiesysteem Galileo. De twee Galileo-satellieten werden gisteren vanaf de ESA-lanceerbasis in Kourou in de ruimte gebracht met een Russische Sojoezraket. De bovenste trap had Doresa en Milena in de geplande baan moeten brengen, maar dat ging mis. “Ze zijn in een lagere baan terechtgekomen dan verwacht”, meldde het lanceerteam.

- NOS.nl – Vrijdag 29.08.2014. Dino Bouterse heeft in de VS een gedeeltelijke schuldbekentenis afgelegd, meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg. De advocaten van de 41-jarige zoon van de Surinaamse president willen dit nog niet bevestigen. Bouterse junior zit al een jaar in New York in de cel op verdenking van cocaïnesmokkel naar de VS en wapenhandel. Ook zou hij Hezbollah-strijders naar Suriname willen laten komen, zodat zij aanslagen in de VS kunnen plegen. De Amerikaanse justitie zegt beelden te hebben waarop is te zien dat Dino Bouterse een kilo cocaïne en een raketwerper uit een safe in zijn overheidskantoor haalt. Volgens Bloomberg is Dino klaar voor een deal met de Amerikaanse aanklagers, een gebruikelijke gang van zaken voor rechtszaken in de VS. In ruil voor een gedeeltelijke bekentenis zou hij strafvermindering kunnen krijgen. Wat de deal inhoudt, is nog niet bekend.

 

De Observateur van Sranan.

 

 

De Week in Retro – 23.08.2014.

De Week in Retro – 23.08.2014.

 

MEMORABILIA

 

- Terugslag. Het werd een ramp voor velen in binnen- en buitenland. In Suriname een structureel tekort aan energie, wat men lang verborgen wist te houden en uiteindelijk niet langer in het duister mocht verblijven. Zich als een knal van tegenspoed manifesteerde, onder een regering Bouterse. De samenleving heeft schijnbaar weer geen benul van hoe ernstig en gevaarlijk de situatie nu is. En dan de absurde overstromingen na iedere regenbui. Geeft aan wat er aan bestuurschaos heerst. Een schoolvakantie die aanving en men ook dit jaar niet goed weet wat met horden aan kinderen te beleven. Jeugd die geen ontspanningsfaciliteiten ter beschikking krijgt. En een staatshoofd dat onbereikbaar werd, voor een ieder die vond dat hij in het parlement moest verschijnen. Een parlement dat geheel tot stilstand kwam, met Brunswijk op de bok en een onderling strak kijvende NDP-fractie dan wel gebrouilleerde coalitieleden. In de Oekraïne vond een illegitieme Russische invasie plaats van wit gespoten trucks, belast met onbekende niet geverifieerde/-controleerde goederen uit Putin’s Rusland. De journalist James Foley werd door ISIS publiekelijk de keel doorgesneden en onthoofd. Een gebeurtenis die een ieder met afgrijzen vervulde, daarbij vergetend dat dit elke dag een aantal keren gebeurt in het domein van internationaal terrorisme. Ebola houdt Afrika en ook andere continenten in angst. In de USA zijn weer etnisch georiënteerde rellen gaande na een politieactie waarbij een tiener omkwam. De Amerikaanse media voedden die gebeurtenissen met gebruikelijk overdreven aandacht. Naar de week in retro…

- Wreedheid. Drie dagen geleden onthoofdden militanten van de Islamitische Staat de Amerikaanse fotojournalist James Foley. IS kondigde de barbaarse moord aan in een brief aan de familie van Foley. Op 12 augustus, een week voor de dood van de journalist, schreven IS-militanten een email aan de familie van Foley, waarin IS de moord aankondigt en rechtvaardigt. “GlobalPost” , een werkgever van Foley, zette de brief met instemming van de nabestaanden integraal online. De toon van de ontvoerders is emotioneel; stukken van de tekst zijn geschreven in hoofdletters, of schuingedrukt en benadrukt met veel uitroeptekens. IS heeft Amerika lang met rust gelaten, betogen de ontvoerders. ‘Sinds jullie vernederende nederlaag in Irak hebben we ons niet met jullie bemoeid en jullie burgers niet aangevallen, ook al hadden we dat wel gekund. [...] Nu zijn jullie terug om bommen te gooien op de moslims van Irak, dit keer via luchtaanvallen’. De militanten noemen de luchtaanvallen van Amerika laf omdat het land een ‘echte confrontatie’ uit de weg zou gaan. Sinds de luchtaanvallen heeft IS besloten de aanval in te zetten, aldus de brief: ‘Jullie sparen de zwakkeren, ouderen, vrouwen en kinderen van onze samenleving niet, dus wij die van jullie ook niet!’. De aankondiging van de moord op Foley had vervolgens niet directer kunnen zijn. ‘Jullie, de Amerikaanse overheid en jullie burgers zullen de prijs van de aanvallen betalen. Het bloed van de Amerikaan James Foley zal als eerste vloeien!’. De Britse politie probeert de identiteit te achterhalen van de IS-terrorist die de Amerikaanse journalist James Foley onthoofdde. “The Guardian”, lijkt al te weten wie de gemaskeerde man met Brits accent is. Ingewijden zeggen tegen de Britse krant dat de man in de video een van de drie Britten is, die verantwoordelijk zijn voor internationale gijzelaars. Nu dus de aangeduide moordenaar van James Foley. Tot zover “Elsevier Magazine”. In Suriname haalt men de politieke tegenstander op in een willekeurige nacht en vervoert de totaal verraste arrestant naar een oud koloniaal Fort. ‘In Suriname…, kan toch niet? Doet men niet met zijn eigen mensen…?’. Men kan zich vergissen. Daar wordt het opgehaalde slachtoffer gemarteld en gedwongen tot het geven van valse verklaringen. Na de foltering wordt de arrestant met veertien anderen, zonder enig pardon of legitieme rechtsgang, vanuit een raampje in de nok van het Fort Zeelandia gefusilleerd. Een heel land…, nu al 32 jaren ‘plus’ en dus met mede nemen van de moorden op militairen, politiemannen en burgers in verwarring gestort. Ormskerk, Hawker en tientallen anderen –1982 en daarna– in trauma achtergelaten. Ouders dementeren en sterven in het ongewisse. Sommige kinderen van vermoorde mensen plegen zelfmoord, omdat ze het aangedane onrecht van 1980 – 1992 niet langer aankonden. Het is maar (…), dat ook de daders van die gruwelslachtingen weten…, ze geen draad beter zijn dan de moordenaars van Foley.

- Stroomverstoring. Direct en indirect is de/een democratische procesgang binnen de wetgevingsorganen ook krakend tot stilstand gekomen. Doordat de politieke oppositie in De Nationale Assemblee eist, dat het staatshoofd per ommegaand komt vertellen wat er aan de hand is met de energievoorziening, Nu deze dat niet per direct doet, voelt de oppositie in het parlement zich ook niet geroepen om aan debatten over ‘andere zaken’ deel te nemen. Plaatsvervangend voorzitter van het parlement –niemand meer of minder dan Ronnie Brunswijk– heeft nu zelf bepaald, dat er over ‘sociale wetgeving’ pas kan worden gesproken, als er voldoende mensen meedoen of draagvlak middels stevig quorum verlenen. Gegeven het vaststaande feit, dat Brunswijk een zeer behoeftige achterban heeft, zal hij de situatie ook politiek uitbuiten om de sociale wetswijzigingen en toevoegingen, niet zomaar in het parlement ter behandeling in te laten. Zal hij echt niet gauw doen, wil de Abop-voorman niet door de eigen mensen strak ter verantwoording worden geroepen. Brunswijk vertegenwoordigt de grootste groep aan belanghebbenden, voor allerhande sociale voorzieningen. Hoe zou dat nou toch weer zo zijn vergroeid? Voer voor sociologen? Helemaal niet! Intussen zou Misiekaba de houding van Brunswijk als ‘dictatoriaal’ hebben neergezet. Van welke baas zou hij dat hebben overgenomen? j‘No frede Andreetje, a feti e go kom moro bigi…’. ‘Remember Brunswijk in: Coronie, Nickerie en Marienburg? Slowly but surely…, a pa e sluip teki. Elo!’.

- Sociale onrust. De EBS zetten in de dagbladen hele en halve smoespagina’s en ‘load shedding schemes’ op het internet. ‘Too little too late…!’. Men mag intussen niet veronachtzamen, dat er straks sociale erupties volgen op het uitblijven van gedegen, stabiele en betrouwbare energievoorziening. Op de vrijdagochtend werd de vraag gesteld, waarom bijvoorbeeld Coronie, Galibi of Nickerie geen energieopwekkende windmolens hebben?. Wil men daar echt antwoord op hebben? Omdat er geen ‘tjuku’ te verwekken is en er geen ‘nyan’, bij de aanschaf te maken is! Waarom kan een particulier geen ‘private elektriciteitscentrales‘ opzetten, omdat de Staat de eigen melkkoeien niet slacht en op een deplorabele ‘s landsboerderij wil ophouden. Hoe gebrekkig dat nu weer is. Met alle gaat het zo, in het parastatale gemieter. Marienburg, Wageningen, Surland, Bruynzeel…, ga die historische verworvenheden maar punctueel en objectief na. Wel vernietigen, het volk in de prut duwen en dan bij herstelpogingen (…), de ‘tjuku trom’ slaan en de ‘nyan patu’ van de nodige ingrediënten voorzien. Overfacturering is daar maar een ‘kleine boy’ bij vergelijken. Veel meer zit in de agentuur van grote leveranciers. Daar springt men als eerste op, om dan het eigen land verder te komen vernietigen. Dat is het hele systeem, dat met ‘wortel en tak’ moet worden uitgeroeid. ‘Na krasi…, fu dem tjuku basi e tja na massi’.

- Loop. Een lokale ondernemer werd te Uitvlugt, een loop tegen het hoofd gedrukt en ontdaan van de bezittingen die hij op dat moment bij zich had. Suriname is veiliger dan landen in de regio…, hor!

- Kassa. Een aantal criminelen heeft de brandkast van CBB Kwatta getild en weggedragen. ‘You ain’t heavy, your my future…’.

- Business. Ondernemen aan de Martin Luther Kingweg oftewel Highway is een riskante business. Gaarne de statistieken van gewapende overvallen waar bij misschien ook wel wordt gekapt, geschoten of met schiettuig is be-/gedreigd. Of zijn die statistieken niet per regio ingedeeld? ‘Tell it like it is…’. “Jawel, klopt ook…! Chinees echtpaar beroofd en gekneveld achtergelaten. “Komt ook in de Caricom voor…”. 

- Hallo. “Elo…, jongens in de nationale poppenkast…, ik kom echt niet voor dinsdag, hor. De soela hier in het binnenland, is zo rustgevend voor al mijn sores. Niet dwingen, hor…, ik kom echt niet. Mi a no Obama yere, vakantie is vakantie. Vrolijke tijd…, hor. Steek een kaars voor je raam vannacht, als een teken dat je wel op me wacht…”.

- Lak. Moskou heeft lak aan de Oekraïense nationale grenzen en stuurt een konvooi vrachtwagens, zonder toestemming en afgesproken controlemechanismen te dulden, de landsgrenzen van de onafhankelijke en soevereine staat over. NAVO-topman Rasmussen heeft kritiek op het eenzijdige besluit van Rusland om het hulpkonvooi voor Loegansk de grens over te sturen. Rasmussen zegt dat hij die stap veroordeelt en plaatst in een verklaring ook vraagtekens bij de bedoelingen van Rusland. De NAVO-chef spreekt van “een zogenaamd humanitair konvooi” en zegt dat het eenzijdige optreden van Rusland vragen oproept over het motief om vrachtwagens naar Oekraïne te sturen. Moskou beweert al weken dat er alleen hulpgoederen en eerste levensbehoeften in de trucks zitten. Oekraïne is bang dat er ook wapens voor pro-Russische separatisten worden vervoerd. Rasmussen zegt verder dat Rusland opnieuw de soevereiniteit van Oekraïne heeft geschonden. Rusland had de regering in Kiev niet over het besluit geïnformeerd en ook niet om toestemming verzocht. “In plaats van te de-escaleren, laat Rusland de situatie verder uit de hand lopen”, zegt de secretaris-generaal. Rusland heeft in een verklaring nog eens stevige kritiek geuit op Oekraïne. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de vertragingen van het hulpkonvooi voor Loegansk onacceptabel zijn en dat Rusland niets anders kon doen dan de chauffeurs op eigen houtje de grens over te sturen. Rusland besloot vanochtend om het konvooi zonder overleg met Oekraïne te laten vertrekken. Kort daarna reden de eerste vrachtwagens de grens over. Oekraïne is woedend over de gang van zaken, maar heeft gezegd het konvooi niet te zullen tegenhouden. Rusland zegt dat het “ongekende inspanningen” heeft verricht om aan alle eisen van Oekraïne te voldoen. Tegelijkertijd heeft Oekraïne er volgens Moskou alles aan gedaan om het konvooi te vertragen. Kiev wordt onder meer verweten dat het extra aanvallen heeft uitgevoerd op Loegansk, net nu daar hulpgoederen naartoe moeten. “We kunnen deze wetteloosheid en leugens niet langer tolereren”, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Rusland heeft daarom besloten om te handelen”. Het ministerie zegt dat medewerkers van het Rode Kruis ‘nog altijd welkom zijn’ om het konvooi te begeleiden of te helpen bij het verdelen van de hulpgoederen. Rusland had met Oekraïne en het Rode Kruis afgesproken dat de hulporganisatie vanaf de grens de leiding zou hebben over het konvooi, maar vanwege de veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne zijn de Rode Kruis-medewerkers achtergebleven bij de grens. Tot zover de buitenlandse pers. Respectloosheid van de Russische beer. Renaissance van occupaties, waar veertig jaren strijd en ontzetting van Stalinistisch grenzen aan ten grondslag heeft gelegen. Er is niets in het mentale van Moskou en dus het Kremlin veranderd.

- Voorarrest. Minister Dries van Agt van Justitie al in 1973: “De heer Roethof heeft min of meer terloops gezegd, dat Nederland geen goed figuur slaat op het stuk van de voor-lopige hechtenis…!”. Die discussie is weer opgelaaid nu blijkt dat een hoogstwaarschijnlijk onschuldige Surinamer is vastgezet, omdat dichtbij hem –tijdens de vlucht uit Suriname naar Nederland– zeven bolletjesslikkers zaten. Als men naar Nederland reist, absoluut geen vriendschappen op het vliegtuig aanzwengelen, hor. Mocht het zo zijn, dat men vrienden aan boord heeft…, ook die links laten liggen! Want een verkeerd woord, in de rij bij de douane en je zit drie maanden vast in de paranoïde Haarlemmermeer. De hedendaagse strafadvocaat, toevallig ook een Roethof uit Enschede, kan daar volumes over presenteren en daarnaast schrijven. Let op eerder deze maand. 05.08.2014. CURAÇAO – De marechaussee op Schiphol heeft vrijdag acht Surinamers opgepakt op verdenking van drugssmokkel. De groep verklaarde op weg te zijn naar een kickboksgala maar trok daar juist de aandacht mee. Na controle bleek dat zeven van hen bolletjes met verdovende middelen hadden geslikt. De verdachten, mannen van 22 tot 45 jaar, deden zich voor als ‘een team kickboksers’ met hun trainer. De douaniers vertrouwden het verhaal niet en vonden vervolgens genoeg aanwijzingen die wezen op drugssmokkel. Tijdens hun verhoor biechtten de acht op dat slechts een van hen daadwerkelijk bokst. De acht zitten voorlopig nog vast. De rechter-commissaris heeft hun voorarrest vandaag met veertien dagen verlengd. Tot zover een Curaçaos medium. Onder de arrestanten “Bigi Boi”, waarvoor mensen de handen in het vuur steken, dat hij niets van die cocaïne transporten en slikgewoonten van zijn medepassagiers afweet. Ook niets bij zich had, volgens advocaat Gerald Roethof. Maar de kans nu te baat neemt om maar liefst drie maanden met de complimenten van de justitie in de Haarlemmermeer, vast te blijven zitten. Wat een land, wat een voorarrestkampioenschap.

- Skowtoe. Mokro roept: Skowtoe skowtoe. Een arrestatieteam reed in Arnhem drie jonge Amsterdammers klem met (automatische) vuurwapens en veel andere verdachte spullen. Gingen zij een juwelier overvallen? De afluisterapparatuur in de auto registreerde de opwinding. ‘Scotoe! Scotoe! Straattaal voor ‘politie’. Ga! Ga! Gas!’ Bestuurder Mohammed B. (23) botste op een lantaarnpaal toen hij probeerde de blokkade te omzeilen.http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD/article/detail/3723215/2014/08/22/Wat-deden-drie-Amsterdamse-jongens-met-een-tas-vol-wapens.dhtml

 ‘Load shedding’. Wat is dat? Load shedding is een opgedrongen verschijnsel, wanneer een land niet in de gaten heeft, dat het met vreemdelingen volloopt en dat die mensen –ieder voor zich– een televisie en splitunit airconditioning per kamer draaiende hebben. Dat is het verschijnsel, waarbij hotels en casino’s uit de grond worden gestampt en ‘24 on 24’ airconditionings met duizenden BTU’s aan verzameling, een enorm blok beton van binnen moeten koelen. Load shedding is het verschijnsel, dat hele winkelgalerijen in de ‘mega malls’ moeten worden gekoeld en elk verhuurde unit nu eenmaal energie moet hebben om de cliënten niet onaangenaam te zijn. Verschil moet er natuurlijk zijn, met de Centrale Markt en ander volksbedrijvigheden. Load shedding komt last bezorgen, nadat er honderden Chinese winkelblokken zijn neergezet die moeten worden gekoeld. Van de begane vloer tot in de kamertjes van illegalen op de eerste tweede en derde verdieping. Dan komt load shedding baas spelen over de verdeling van de energiebehoefte in ons land en moet je spoorslags je mobieltjes opladen om in contact te blijven met je ouders en opa of oma te coachen, die er helemaal niets meer van snappen. Dat is load shedding, als een regering niet voor een stuiver deugt en de bevolking alleen maar met rommel belast en het aanrichten van vernielingen, voorrang geeft. Het leven van de lokale bewoners in Suriname beleidsonvermogend opnieuw te verzuren. Dat is load shedding, vanwege het ontbreken van enige potentie van lichaam en geest een land opnieuw en ordentelijk te besturen, terwijl de les al in 1987 moest zijn geleerd om het niet nog eens te komen proberen. Zo kwamen ze wel weer gewiekst terug in 1990 en voor de totale vernietiging in 1996. Uiteindelijk nu weer met hun ‘load shedding’ van mega problemen, te dumpen op de bevolking, sinds het zoveelste aan rampjaar in 2010. We leren het maar niet, de vernielers van land, volk, economie en welzijn…, voor eens en voor altijd, weg te jagen. Die kans komt gelukkig steeds dichterbij. 25 mei 2015, is het dan zover. Liefst eerder natuurlijk, want EBS zeggen aan pers en samenleving, dat men pas tegen het einde van 2014 normalisatie op het energienetwerk, ziet belanden? “What the hell is goin’ on…? ‘A tan so…, no no de we go yagi ala mala nanga dem fromu briksi!’.

 

- Verschroeide aarde. Binnenkort zal het Planbureau in juister vorm en volgens de leerregels van Dr Ir Frank Essed, niet meer bestaan. Want er lopen mensen in dit land rond die denken, slimmer en knapper te zijn dan Essed. Die mensen doen er nu alles aan, om het Planbureu de nek om te draaien en de laatste luchtrestjes, eruit te persen. Het wordt weer heel mooi om te zien en te vergelijken, hoe de staatsbegrotingen en budgetten per departement tot stand zullen mogen komen. Of helemaal niet natuurlijk. Op en rond 01 Oktober 2014 moet de regering opnieuw een begrotingsplaatje inleveren bij De Nationale Assemblée. Met de ervaringen van vorige jaren zou een team cardiologen op ‘stand by’, het bevolkingsdeel wat denkt dit land te kunnen besturen, bij te staan voordat zootje omvalt. ‘I sabi toch, fadon tapu dem kronto ston…’.

 

- ‘Ramen noodles’. Very bad for your health. Ramen vermicelli is zeer slecht voor de menselijke gezondheid. ‘Google your heart out’.http://dailyhealthpost.com/see-what-happens-inside-your-body-when-you-eat-ramen-noodles/http://pix11.com/2014/08/20/new-study-shows-ramen-noodles-are-bad-for-your-heart/

 

- Afvoer. Het is weer gebleken. Openbare Werken lijkt hoegenaamd op een ondoorgrondelijke scheet, als het onder meer om de afvoer van regenwater gaat. Puinhoop! Overal zijn de trenzen tot aan de rand gevuld en klaar om ook de wegen te overspoelen.

 

- Load shedding. Een lumineus ‘load shedding plan’ werd gepubliceerd en op het internet geplekt. Wedden dat men zich er gewoon niet aan kan houden? Wie een computer heeft die zonder stroom in werking kan treden, mag de EBS-website openen en de zaak bekijken. Wie een radio heeft die zonder stroom weet aan te gaan, kan horen welke wijken in het donker worden gezet. Geldt natuurlijk ook voor de flatscreen en het televisietoestel of Ipad/Notebook/ Smartphone etc etc. http://nvebs.com/bekendmaking/340-loadshedding-schema.

 

- Joko. En nu Suriname nog….! De Indonesische politicus Joko Widodo kan definitief worden benoemd tot de nieuwe president van het land. Het hooggerechtshof in Jakarta heeft bepaald dat de verkiezingsuitslag van vorige maand geldig is. Oud-generaal Prabowo Subianto, die het tegen Widodo opnam, vertrouwde de uitslag niet en was daarom naar de rechter gestapt. In een verklaring zegt het hooggerechtshof dat de negen rechters unaniem hebben bepaald dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Joko Widodo, die in Indonesië beter bekend is als Jokowi, heeft snel carrière gemaakt in de politiek. Hij was meubelhandelaar, werd burgemeester, gouverneur en daarna lijsttrekker van de Democratische Partij van Strijd. Widodo vecht al jarenlang tegen de corruptie in zijn land. Op 20 oktober treedt Widodo aan als president van Indonesië. Eerlijkheid duurt het langst.

 

- Wat wil Putin? Twee Russische bommenwerpers zijn vanmiddag het Nederlandse luchtruim binnengevlogen. Dat gebeurde boven de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden.De Bears-H-vliegtuigen waren daarvoor in het Deense luchtruim door Deense F-16′s opgevangen. Bij de grens met het Nederlandse luchtruim namen F-16′s van de luchtbasis Leeuwarden het escorte over, totdat de grens met het Britse luchtruim was bereikt. Daar wachtten Britse jagers hen op. Even later keerden de Russische bommenwerpers terug. Ze werden opnieuw door de Nederlandse F 16′s begeleid. Uiteindelijk verlieten ze het Nederlandse luchtruim in noordelijke richting.Het gebeurt vaker dat vliegtuigen van de Russische luchtmacht het Nederlandse luchtruim binnendringen. De laatste keer was op 23 April 2014 van dit jaar.

 

- Crazy. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen Geen Stijl. Het weblog publiceerde gisteren een fotomontage, waarbij het hoofd van de Haagse burgemeester Van Aartsen op het lichaam van de onthoofde journalist James Foley is geplakt. De hoofdofficier van justitie noemt het schokkende foto’s. Het OM onderzoekt nu of er sprake is van bedreiging van een bestuurder. “Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Nederland en journalisten hebben een bijzondere positie in onze rechtsstaat….”, staat in de verklaring. “Er zijn echter grenzen aan de vrijheid van meningsuiting en de vraag is of hier door de journalist een strafrechtelijke grens is overschreden”. Voor hen een vraag…, inmiddels in SU een weet. Op 08 December 1982 kreeg men weerwoord van een criminele moordenaarsbende die voor een groot deel uit Nederland naar de Republiek Suriname werd (terug-) gestuurd en niet op enig intellectueel niveau met de vrije pers en de vrije academische mens, wist om te gaan. Helaas tot nu toe niet. 

- Voor de verzameling van een belanghebbende overzee en in Suriname:http://www.parool.nl/parool/nl/2848/FOTO/photoalbum/detail/3722530/543529/0/Twintig-jaar-Patrick-Kluivert-in-beeld.dhtml

Fantastische lasteraar. Daar stond hij dan weer knallers aan onzinnigheden te verkondigen, terwijl ernstig benadeelde mensen een petitie bij De Nationale Assemblée kwamen aanbieden. Zij zouden hebben gewacht totdat moederkloek Jennifer Geerlings – Simons (NDP) van stal was en in het buitenland vertoefde, om hun beklag te doen? Ook nog te zijn aangezet door de oppositie om de megacombinatie te bekladden? Op het moment dat hun eigendommen waren vernield, hun veestapel uiteengejaagd/verduisterd en terreinen in bezit genomen door criminelen? De politie daar niet meteen een misdrijf in zag en stoïcijns op post bleef zitten? En Vischnudatt denkt dus nog steeds door te raaskallen, dat de NDP in Wanica evenwel winsten zal boeken, na zijn vertoond deplorabel, wanstaltig en misdaadgedrag? ‘Wishfull thinking, mi boi!’.

- Praathuis. Neen, het werd ‘zwijgopleggend huis’. Cheung mocht niet zeggen wat zij wilde en ging terecht de zaal uit. Geen steun van het ‘NDP – conglomeraat’ bij pogingen haar discour te vervolgen. Ook niet voor een schorsing? De oppositie kreeg van Ruth Wijdebosch bepaald niet een gerede kans om goed uit te leggen, wat er eigenlijk aan de hand is? Noch over elektriciteit, noch over benadeling van burgers door criminelen in Wanica, kon men goed uit de voeten. Het wordt steeds mooier in dit land. Ondemocratische krachten scherpen hun werktuigen aan om straks ook nog te pogen, algemene verkiezingen in het land te frustreren. Vooral nu men ziet waar het electoraat op afkoerst, heeft dat er alles van gekregen.

- Herhalingsexercities. Productieverlies en vernietiging van het land. De geschiedenis herhaalt zich. Alleen maar productiekrimp te meten en niet te kwantificeren schade te verwerken. Een gehele werkdag zonder elektriciteit en toen er wel weer stroom in de leidingen van de EBS kwam te kwakkelen, zeeg er een wolkbreuk van enkele uren neer over het noorden van de Republiek Suriname. Het land lijdt elke dag meer, onder de regering Bouterse. Geen stroom, geen behoorlijke afvoer van water, kapotte wegen, kapot onderstel van voertuigen en lekke banden door ronddrijvend hout; beslagen met spijkers. Dat is Suriname nu en was Suriname in de jaren tachtig cq. begin negentig. Bepaald niet de toekomst die men voor ogen had of nog heeft. In elk geval, was er dus naast de onproductieve nationale en andere feestdagen, ook nog enige bijkomstigheid op de negatief ingestelde energie- en weersagenda. Compleet onaanvaardbare gevolgen van verwerpelijke politiekvoering. Resultaat 30 MW – plus, aan energieverlies. Applaus!

- ‘Le pape et La France’. Zowel de paus in Vaticaanstad, als de Franse regering in Parijs hebben opgeroepen om de Islamic State (IS/ISIS) te vernietigen. Duidelijke taal. Zullen binnenkort dus niet alleen de F-18 of Drones van de USA, maar ook de Delta Wing van de Mirage 2000 boven de Irakese woestijn, te zien zijn. Zou niemand verbazen, als daarna IS-legers zich in Syrië terugtrekken en dan tot in het verwoeste land worden achtervolgd, door een geallieerde luchtmacht. Frankrijk verwelkomt, daarbij ook de ondersteuning van Iran.

- Energie. Bouterse gaat energie ‘setewasi’ aan het parlement uitleggen…? Zo schreeuwt menig krantenkop. ‘Too little too late, after more than four years of responsible and good governance…’. Er is weer heel gewoon roofbouw gepleegd en ook nog op het beschikbare aan bezitmaterieel, nadrukkelijk gekannibaliseerd. ‘Van twee maken we een…!’. De verspilzucht van de huidige regering laat nog maar weinig ruimte, om vlot en afdoend te reageren op de ontstane materie, waarbij men minstens ‘30 Megawatt’ moet ontberen. Mega-coalition styling? Een voorspelbare Giga-gap en dus ramp!

- ‘A no mi’. Zo kan men de reacties van ABOP optekenen en vertalen als door getuigen wordt aangegeven, dat ABOP-bussen de ‘wilde occupatie’ hebben gefaciliteerd in Santodorp en omgeving. ‘A no mi yere…, a no Bravo du…, i sabi toch! Unu na democratie we tya kom…’. Bij meerderheid geldende stemmen…, natuurlijk?! De ABOP – bus die door getuigen werd gezien, bracht een soela…, neen een tsunami aan verdachtmakingen teweeg. Er komen meer van zulke vervelende dinges, hor bala. Veel meer. ‘It’s just election time, and lots of unhappy peoples are moving fine…’.

- Uitspraak van de week. “Megacombinatie wordt minicombinatie…”, Somohardjo had het eventjes op zijn verbrede dansheupen.

- Authentiek. De video’s waarop te zien is, hoe journalist James Foley werd onthoofd, blijkt authentiek. Dat heeft de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad bekendgemaakt. Volgens de raad hebben verschillende inlichtingendiensten in de Verenigde Staten de video geanalyseerd en komen ze tot de conclusie, dat het beeldmateriaal echt is. De video werd dinsdag op internet gezet door militanten van de Islamitische Staat (IS); voorheen ISIS. Op de beelden is ook de Amerikaanse journalist Stephen Scotlof te zien. Zijn lot is nog onduidelijk. President Obama heeft inmiddels gereageerd op de dood van Foley.

- ‘Black Peter’. De Raad van State houdt op 16 oktober 2014 zitting in het ‘hoger beroep’ tegen de uitspraak van de Rechtbank van Amsterdam over ‘Zwarte Piet’. In november…, dus ruim op tijd voor 5 december is het de bedoeling, dat de hoogste bestuursrechter van Nederland een uitspraak doet. Dat maakte de Raad van State in Den Haag, op de woensdag bekend. Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam, tekende zondag beroep aan tegen de beslissing van de Amsterdamse rechtbank, dat hij de vergunning voor ‘de sinterklaasintocht van 2013’ opnieuw moet bekijken.

- Structureel. Kenmerkend voor deze regering Bouterse is het gebrek aan energie. Men mag zich gerust afvragen hoe dat zit. Elke keer als de NDP het voortouw wenst te nemen, is er een groot structureel aangedreven probleem. Men denkt nog steeds in kadaver en kazerne mentaliteit. Neemt men Palu erbij dan komt het ene na het ander kreunend tot stilstand. 25 Mei 2015 is het gelukkig afgelopen met de pret. Met Doekhie, Misiekaba, Bouva, Panka en al die andere kinderen van de dictatuur. Wel van allerlei populistische babbelzaakjes gehoord, maar structureel iets veranderen aan bijvoorbeeld de energievraagstukken? Ho maar! Als er niet onder een vorige regering, door Staatsolie de beslissing was genomen om twee energiecentrales en Tapajai te bouwen, waarvan een initiatief later door EBS werd gecoupt aan de Saramaccastraat, dan weet men nu wel hoever men mocht zijn met de energiepotentie als er niets gebeurde. De oude centrale aan de Saramaccastraat, een back-up turbinewerk te Paranam van Suralco en het zonder Tapajai steeds kwetsbaarder wordende geheel in Afobakka. Evenwel in de nu 50% operationele krachtcentrale. Bij een groeiende bevolking en simultaan een conglomeraat toenemende energiebehoeftige. Suralco energie? Hopelijk nog honderd jaar in handen van een Amerikaanse multinational. Bedrijf dat tenminste woord houdt en met onderdelen, vervolgens zwaar onderhoud, zaken wetenschappelijk, draaiende weet te houden. Daar immers de middelen voor heeft. Een energieplaatje van deze regering Bouterse, wordt enkel gecamoufleerd met zo nu en dan ‘mooi weer met andermans veren spelen. Nog geen dag daarna weer de allergrootste ellende, zoals in de jaren tachtig en negentig veroorzaakt. Energiegebreken! Evenzo in de jaren tachtig en begin negentig, door onder meer de tomeloze aanvalsinzet van Brunswijk c.s. Op energie en economie. Wie schetst ieders verbazing, dat de politieke partij van Brunswijk nu weer tegen Tapajai ageert. De palmolieaanplant eerstens door geweldsspiralen deed verdwijnen uit Marowijne/Brokopondo en nieuwe investeringen schijnbaar nog steeds tegenhoudt in het Patamaccagebeid. Ondanks de waarschuwingen van toenmalig staatshoofd Venetiaan. Over Newmont en de ingezette vertragingstactiek kan ter zake die frustraties en gekoppeld tijdverlies, een boek worden geschreven. Iamgold? Juist ja! Samenvattend…, dat een minderheid aan mensen en dus kiezers een heel volk in de puree wil draaien en er sfeerbepalend wordt georeerd door Marinus Bee. Eentje die wel over ontwikkeling wil praten, maar dan op zijn zeer beperkt niveau. En dat is nog eens ‘killing’ voor geheel Commewijne, Groot Paramaribo tot aan Coppenamepunt. ‘No energizers…’. Vervolgens Wanica, Para, Brokopondo en delen van Sipaliwini. Over de belangrijkste internationale asset te Zanderij dan nog maar even gezwegen. Tapajai zal er komen of dat nu goedschiks of kwaadschiks moet geschieden…, het zal er op den duur en tegen wil of dank komen. Zo ook nog meer (Staatsolie-) energiecentrales, want ook de door Palu geïnfecteerde EBS houdt op den duur danig op te bestaan. ‘Palu, NDP en ABOP in the reverse mode, is killing for us all’. Opnieuw bewezen.

 

- Noord. Niet alleen Paramaribo Noord werd op de dinsdagochtend zonder stroom gezet. Op de maandagavond kwamen de telefoontjes van wanhopige mensen, in Koewarasan, Welgedacht A/B/C, Tout lui Faut en Tout lui Faut kanaalweg binnen. Ook delen van en rond Lelydorp. Al meer dan vijf dagen lang, elk etmaal zo een 5 tot 6 uren geen energie op het EBS netwerk. Over andere gedeelten van het land zal nog inventaris moeten worden gehouden. Duidelijk, dat er busladingen vol mensen de huidige coalitie van Palu, NDP en ABOP zullen loslaten. En wel direct nadat ze onderling in de coalitie het voorspelbare en meer nog wetmatige gevecht zijn aangegaan. Brunswijk heeft de eerste zetten gedaan, door Galibi en Nickerie te bestormen. Marinus Bee kwam vertellen, dat Tapajai wat hem betreft een onderhandelingszaakje of misschien wel utopie is geworden. Ach ach ach. Een minderheid die de meerderheid, in de misdaadlandengten van 1986 wil opjagen. ‘Foute trip, bala Bee’. Zal deze ook wel merken. Zie maar het ontwikkelingsverschil tussen Perica en Albina of daar tegenovergesteld Tamanredjo II en Nieuw Nickerie. En je dan afvragen hoe dat zo is gekomen. Manglie liet het al aan Brunswijk zien.

 

- Belfor. De bewindvoerder die door ABOP binnen de regering Bouterse is geplekt, heeft een megaprobleem. Hij zou volgens oppositionele partijen, de schuld hebben aan het feit, dat de politie niet meteen in beweging kwam toen mensen —zoals bij Sunny Point 14 jaren geleden— werden aangezet tot structurele bezetting en kraken van andermans goed. ‘Belfor is walking a very thin line..’, als dat allemaal waar is.

 

- Struktureel II. Opvallend, dat er bij de uitgifte en afgifte van grondbeschikkingen en andere perceeldocumenten, een structureel discutabel zaakje zich wel degelijk wederom voordoet. Gebeuren, waar de NDP zich in het verleden altijd al tegen had verzet. Helaas is het nu ook zo verworden, dat bij elke afgifte van grondbeschikkingen er gewoon een NDP-onderkomen of paarse feesttent wordt opgezocht, om dan van het leed der huis- en thuisloze mensen die noodzakelijk een terrein behoeven, politiek een deugd te maken. Triest eigenlijk, dat de Surinamer zo onwaardig wordt behandeld. ‘Tek wan dyari, gi mi yu stem…, yere skatje’.

 - Worg. Ze komen met hun worg-Euro’s en trachten te bepalen wat er in ons land moet plaatshebben, nadat hun verblijf in NL echt niet zo succesvol, werd afgesloten. Nu komen ze vechtend in nachtclubs, ook nog mensen doodschieten? Zo worden twee en misschien wel drie Nederlanders gezocht om zich voor een moord aan de Kuldipsingstraat te verantwoorden. Houd Facebook en Twitter berichten in de gaten. Ze zullen zijn herkend en hun verblijfplaats wordt dan geopenbaard. Hier of daar aan de Noordzee. ‘Ya can run, but hiding is out of touch with the new media on yr tails…!’.

 - Brazilianen. Twee Brazilianen kregen vijftien jaar celstraf voor de moord op een landgenoot. Een handlanger die hen schuilhield, kreeg zes maanden brommen.

 - Vakantie. De vakantie is begonnen voor schoolkinderen. Maar de knippabomen zijn niet voldragen…, dus gaat men gewoon de straat op om glashard bij stoplichten te bedelen.

 - DOE. De partij heeft geen zin in politiek prostitueren. Mag men ook niet verwachten van ‘nationale moraalridders’ en ook niet van organisaties die een beetje zelfrespect met zich meedragen.

 - 1975. In dat jaar werd er een bilateraal verdrag gesloten tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden. Culturele samenwerking, militaire opleidingen en onder meer verkleining van het welvaartsverschil, zo niet dat opheffen tussen beide gebiedsdelen. Geen van drieën werd deugdelijk ter hand genomen. Culturele samenwerking? Is nu verworden tot de invoer van Nederlandse televisie, waarbij Nederlandse kinderen –waarvan deze zeggen Surinaamse ouders te hebben– beeld en geluid vullen, met allerhande vormen aan schuttingwoorden en taalgebruik. Interessant doen, no…!? . Van Raijmann tot aan het hedendaagse ‘Altlas’, met een ‘dot mofo flippo’ Delshot en terug. Mag men de oren wagenwijd openzetten en dan ineens verkrampen, omdat er weer iets uit het onderstel van hun moeder door de ether vliegt. Militair kreeg men in 1975 geen opleidende kunsten, maar gruwelmoordenaars die het totale volk in gijzeling hielden en spraken over ‘heropvoeding’. Door korporaals en sergeanten zeker! Kenki yu prakseri…, anders…?! Een kogel door je kop zal je bedoelen en totale vernietiging van productie-eenheden en economie. “Kongo en Angola-styling”. Verkleining van het welvaartsverschil? Kinderen meer dan acht uren op straat om knippa’s te verkopen en duizenden dakloze jongeren die nog bij hun ouders inwonen. Vaak drie generaties tegelijk. Maar er wordt gevlogen naar een internationaal veroordeelde paria in Afrika en naar communistisch China, met het enige trans-Atlantisch geoutilleerde verkeersvliegtuig. Voor een fotooppie, het nodige aan ‘bigi tem’ spilzucht en 1000% controle op Schiphol, als dat enige toestel daar weer voor het eerst land. Want vertrouwen moet er zijn, toch? En dan de kinderen die naar Holland gingen? Sommigen doen het zeer goed en werden hoogleraar. Niemand die over ze praat. Sommigen voetballer en weer anderen raakten hun baantje kwijt. Werden na sluiting en heropening vervangen door meiden uit Roemenie, Spanje of Portugal…, op de drukbezochte terrasjes en als aantrekkelijker nichten te werk gesteld. Vraagt men bijvoorbeeld dan in Rotterdam om een uitkering, kun je in de wacht gaan staan na een enorme rij aan aanvragers te hebben overleefd. Want Nederland is rijk aan praatjes, maar ook zo arm aan middelen (…), binnen het groter Europees geheel. Een tijdbom, want surplus aan volk zonder werk, zoekt de weg terug van opa en oma om het hier in Suriname te komen proberen. Desnoods met geweld, want de Chinezen en Brazilianen zijn ook al binnengesmokkeld. Evenzo als ‘economische vluchtelingen’ die het in eigen land niet meer goed hadden zitten en voor de export werden klaargestoomd. Suriname kijk dus uit. Geen bevolkingspolitiek of beleid en je glijdt grandioos uit. Luisteren naar de redeneringen van Graanoogst, een misdrijf op zichzelf. Het is en blijft een tijdbom, die niet door de huidige bewindvoerders kan worden ontkracht of bezworen. Vooral niet naast de problemen die intern al door allerlei deviante gedragingen van opgehitste groepen worden opgeworpen. Luister goed naar wat Bee zegt. Ieder voor zich en mijn kleine groep voor ons allen! Makkelijk praten voor iemand die pedagogie niet van sociologische waarden, weet te onderscheiden. Anders, had hij de Tapajai geheel afwijkend aangekaart. De meerderheid beslist uiteindelijk in dit land. Misschien moet die democratische norm nog gaan dagen bij Bee…, cum suis. Nu klinkt de man nog als eentje die het Anno 2014/’15 niet helemaal heeft begrepen. Kan nog komen…, voor zijn bestwil in ieder geval.

 - Midweek. De Energie Bedrijven Suriname kunnen de energietoevoer in het land en op het net niet garanderen. ‘Wie gaat weg en wie doet het licht als laatste uit op Zanderij…?’. Wij in ieder geval niet! Misschien Hok met zijn Palu-gedoe weer wél?! Kan niet eens een elektriciteitscentrale goed onderhouden of beheren. En dan ook nog een stuwmeer, stuwdammen met gekoppelde krachtcentrale nationaliseren? Wat een weinig gezellige Palu-grap. ‘Krofaya tori srefi dem man meki misluk…!’. Get the h…

 - ‘Moutarde’. Gebruikelijk weet Abraham, waar de mosterd te halen…, toch? Blijkbaar lopen er in Suriname een paar gewiekste dieven rond die daarover in omgekeerde volgorde hebben zitten peinzen. Hoe driemaal, bij dezelfde rijkbemiddelde inbraak te kunnen plegen en voorlopig niet gepakt te hoeven worden. Ook niet wanneer stringenter bewaking, door nog wel ‘operationeel ingestelde militairen’ bij een burgerman geschiedde en faalde? Wat de gewiekster allemaal meenamen…, is dan weer publiek geheim. Toch? Of toch weer niet.

 - Afrekenen. Op 25 mei 2015 wordt volledig afgerekend met de huidige regering. Optellen, aftrekken en salderen. Er zal gegeven het huidig gevoerde verspillingsbeleid en corruptie-uitnodigend bestuur, niet veel overblijven van de huidige (machts-)verhoudingen. Dat werd in het weekeinde ernstig beloofd door de top van de VHP, op een vergadering die niet verschoond bleek van intimidatiepogingen vanuit (NDP-) veldwerkers. Intimidaties, bedreigingen, mishandelingen en moord, hebben in dit land altijd averechts gewerkt. Tussen 1980 – 1987 maakte het volk van Suriname zich ten eerste male op om radicaal af te rekenen, met figuren die dachten deze samenleving in gijzeling te kunnen houden en tot de meest marginale bedelstaf, te verarmen. Ook in 2015 zal men genoegzaam bemerken, dat ondanks een ‘volumineuzer handelseconomie’ en dus weer geen ‘productie-economie’, hetzelfde als in 1987 staat te gebeuren. Heeft geen missen. Samenvattend…, is er dus na 2015 geen plek meer voor Bouterse in een volgend regeertraject. Mag men allemaal, vandaag de dag in de media lezen. Zal een aantal ‘groupies’, ernstig aan moeten leren wennen. Is niet zo dan Melvin, André, Ricardo c.s.? ‘Presi no de moro…!’.

 - Lekke band. Als men in dit land een lekke band krijgt, kunnen minstens twee dingen volgen. De eerste is, dat men van geld, sieraden en mobiele telefoon wordt beroofd en in een ander geval, dat een gek op je inrijdt en twee overige passagiers de dood injaagt. Additioneel kan men er een winnend lot op kopen, dat wanneer men in Suriname even van de rijbaan afraakt (…), het voertuig zonder enig voorbehoud over de kop slaat. Want de hoogte van het asfalt en de berm, is van dien aard, dat verschuiving van massa ogenblikkelijk intreedt. Of de berm nou nat en drassig is of helemaal niet, over de kop gaat de wagen zonder pardon en de brandweer kan komen om de mensen uit te snijden. Als ze tenminste, niet al uit het voertuig waren geslingerd.

 - Brand. Weer een hotel minder in de districten. In Coronie brandde een van de betere onderkomens af. Sinds het jaar 1986, is het in bepaalde regio’s een grote ellende om veilige overnachting te verkrijgen. Zo brandden vele hotels en onderkomens af. In onder meer Albina…, nadat Brunswijk huidig politiekpartner Bouterse en het Nationaal Leger –onder zijn commando geplakt– te Stolkertsijver en in Albina op 21 juli 1986 aanviel.http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/632723/2002/07/31/Ronnie-is-Ronnie.dhtml Vandaag de dag, blijken enkele ex-leden van het Nationaal Leger, enigszins last te hebben gekregen van een duistere variant. Een deviant en misschien wel aanverwant Stockholm-syndroom. Wat is er aan de hand? Omdat de Staat hen links zou hebben laten liggen, treedt men nu uit een ‘mentaal gijzelingsprofiel’ en de zogeheten “vijand Brunswijk” om politieke-/sociale hulp te adieren en daarvoor ook audiëntie, ten kantore bij hem aan te vragen. Maar er is meer, binnen het averechtse en maar moeilijk te verhappen aan fenomenale terug te vinden. Dezelfde Brunswijk heeft vorige en huidige overheden, zover weten te krijgen (…), bepaalde ‘landspercelen’ waarop eens ‘landsgebouwen’ stonden en tussen 1986/’ 87 in brand werden geschoten, aan zijn organisatie over te dragen ofwel toe te voegen. Zo heeft Brunswijk de terreinen waar het Staatslogeergebouw van Albina, eens genoegzaam naast de kazerne van het Nationaal Leger stond, overgenomen en er ook op gebouwd. Allemaal ten nadele van een gedesavoueerde RK Kerk die ook een vestigingsaanvraag had lopen. Bij God en in Suriname…!? Jawel daar is het meest onmogelijke wel mogelijk te maken. Maar wat is het Stockholm syndroom ‘sec’? De encyclopedische betekenis van voornoemde variant: ‘Het stockholmsyndroom is het psychologisch verschijnsel dat soms optreedt tijdens een gijzeling. Het verschijnsel houdt in dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt.De benaming komt van de Norrmalmstorg-overval op de Kreditbanken aan hetNorrmalmstorg in Stockholm en de daaropvolgende gijzeling van 23 tot 28 augustus 1973. De gegijzelden namen het voor hun gijzelnemers op, zelfs nog ná de zesdaagse gijzeling. Tijdens de verhoren hielden ze zich in ten voordele van de gijzelnemers. De criminoloog en psycholoog Nils Bejerot, die de politie toen bijstond, gaf uiteindelijk de naam aan dit verschijnsel. Aangenomen wordt dat het stockholmsyndroom tot ontwikkeling kan komen in een omstandigheid waar de gijzelnemer absolute controle over de gijzelaar(s) kan uitoefenen en binnen die absolute controle voorziet in de basisbehoeften van het slachtoffer, bijvoorbeeld door het geven van voedsel of beschutting. Voor buitenstaanders is dit een paradoxale situatie, omdat het ook bij de gegijzelde bekend is, dat hij zich slechts in een afhankelijke situatie bevindt als gevolg van de acties van de gijzelnemer…’. Waar lijkt dit nog meer op? Inderdaad de niet aflatende steun die geestelijk gegijzelde mensen, verkerend in knap ondoordachte hoedanigheid, aan gruwelmoordenaars in dit land wensen te geven. Of het zakelijk belang is natuurlijk groter, dan een geestelijk reiner en zedelijk voorkomen. Wie de schoen past, zette deze onder het versluierd ledikantje. ‘A no sa tan so, bala…’.

 - ‘Men zoekt ruzie…’. In Nickerie is een straat vernoemd naar de opa of een voorouder van de groothertog uit South Drain. Een straat met een naam van Christelijke oorsprong en daaraan gekoppeld een school van meer dan ‘honderd jaren oud’, moest daarvoor wijken. Men zoekt grote ruzie.

- Energie. Een nieuwe dieselcentrale aan de Saramaccastraat en in Pramaribo Noord? Jawel…, op de vrijdagavond ‘bem bem’. Uit-aan-uit-aan stroomstoten van de EBS. Als men oranje dubbelcabines bij de substations, op ongebruikelijke werktijden ziet staan en een vogel geflankeerd door een lief, voor de dubbeldeur geplekt –met een lap top op schoot of tafeltje– kan men van alles verwachten. ‘Bem bem!’.

- Energie II. De Suralco laat weten 30 procent minder stroom te zullen leveren aan de EBS. Dat betekent 30 % meer dieselenergieopwekking, vanuit Staatsolie en of EBS. En dus dan wat…? ‘Watra no de…, stroom no de furu…, tapajai no kan de…? If a no “no no”, dan a sa de tamara…, yere Lothar! A no habi misie. Tapajai sa musu fu kom, gi ala Sranan-sma’. Bij een groeibevolking en verhoogde productieve ontwikkeling, kan het land zich niet neerleggen bij de verwrongen beeldvorming van een kortzichtige/energieschuwende minderheid.

- Droga. In Guyana wordt een drogaduikboot ontdekt. En waar is het laboratorium? Nog niet gevonden? Zal wel niet. Misschien is het ook goed om de benedenloop van de Nickerie en die van de Saramacca nadrukkelijker in de gaten te houden.

- ‘Money talks’. De koning van Marowijne pompt miljoenen in zijn voetbalclubs. En Abrahams neemt een armlastig Robin Hood onder handen? In beide gevallen kadaver inzet.

- Wilde occupatie. Dat fenomeen leidt tot interpellatie in het parlement. Duidelijk dat occupatie van andermans goed een misdrijf oplevert. Echter,lijkt het er weer veel op, dat de korpsleiding van de politie en/of het openbaar ministerie daartoe nog niet het juiste besef en attitude heeft mogen smaken. Gewoon betreden vreemden de terreinen van derde-eigenaren, verspreiden en verplaatsen de lokale veestapel en gaan over tot wederrechtelijk bouwrijp maken van andermans percelen? Wie vraagt om problemen en wie uiten bedreigingen richting rechtmatige bezitters en eigenaren? Juist ja! Eigenlijk een overbodige vraag als immers gesteld wordt, dat Bouterse en Brunswijk de zaak moeten komen oplossen. Had men andere verwacht? Neen dus.

- Unasur. Als het allemaal niet nog dit jaar omvalt, is dat fenomenale gereserveerd voor een iets later tijdstip. Plannen nog steeds niet klaar en al een nieuwe secretaris generaal genoemd? Lijkt veel op de nationale bestuursfacties, waar zaken van achter naar voren worden geregeld. Als Unasur iets van gehalte was, met de onbetwiste allures van een Organisatie van Amerikaanse Staten…, een documentatiecentrum, planbureau, bibliotheek en allerhande ondersteunende organen bezat/beheerste…, had de nu klevende, schurende, culminerende en inefficiënte bureaucratie, nooit zo de overhand kunnen krijgen.

- Schenking. Donaties van Doekhie of levendige overlopertjes? Het is allemaal om het even. Wie hard werkt aan de vorming van een achterban en die in alle arrogante fiducie een toen al marginale achterban gewoon –sinds 2010– heeft verwaarloosd, zal meteen weten, dat ook het in schijnhanden hebbende staatsbestuur, geen soelaas mag of kan bieden. Het volk en niemand anders, is de baas! De ervaringen van 1987 zullen zich wrekend herhalen. Donaties, overlopers en afdankertjes? Men mag zich gerust op bepaald niveau daarmee bezig houden. ‘Te na ekte wowojo jagi…, wi sa musu fu sie summa e baka…, summa keba taki…, dem bigi taki…, so bun’. Alle vijf zetels van Nickerie? ‘Na pipel sa de, na ekte bassi…! Teki yu menje menje ai luku…, san e go pesa’. 

- LVV. Weer was er een airconditioning- of elektriciteitsbrand bij LVV aan de Letitia Vriesdelaan? Zovele weken was er ook geen bluspoeder op de brandweerkazerne van het vliegveld Zorg & Hoop? In dit land moeten zaken ettelijke malen ontbinden, voordat men zelf of in opdracht van het buitenland tot gerichter bedrijfshandelingen overgaat.

- Senioren. Bejaarden zijn in Suriname overgeleverd aan de duivel en zijn maat. Niet alleen dat er gekissebis is over een oudedagsvoorziening tussen ‘numero uno’ en ‘numero dos’ van staat…, heeft nu de georganiseerde misdaad in toenemende mate gemeend, de oude mensen in Sranan te moeten beroven van wat ze eventueel nog hadden/hebben opgespaard. Een biljet van honderd Euro en 25 SRD-eetjes, met daarbij als appreciatie ‘app’, een toegevoegde barstwond tot op het schedelbeen, dat de cerebrale gedeelten van de/het ‘oude mens’ nog even beschermde? Suriname is veiliger dan landen in de regio! Dat is smoes nummer één. Smoes nummer twéé…, is dat in andere landen deze verschijnselen zich ook voordoen. Schaamteloos statistiekgeil gebroed, wenst dit keer op keer in de ether te gooien.

- Les. Bekend NDP sympathisant Imro Manglie, inmiddels internationaal groot ‘rijst- en cacaomagnaat’, met bedrijfsafzettingen in Ghana, Zaandam Noord-Holland en ‘the base of all’ Suriname…, heeft Brunswijk laten zien en goed geïllustreerd doen weten, wat het levendiger verschil is tussen Nickerie en Marowijne. Verder werd de anti-corruptieles voorgehouden, tegen een spiegelgedeelte van eventueel verduurzaamde econ-ontwikkeling. Brunswijk beloofde de hem voorgehouden corruptie ‘te helpen bestrijden’? Als na 2010 dezelfde Brunswijk, tezamen met zijn partner Bouterse, de verkiezingsbeloften ‘niet’ heeft kunnen inlossen, om onder meer de roversmentaliteit/-misdaad te breken en beëindigen…, wat gaat die arme jongen uit Moegotapoe dan toch nog kunnen doen, tegen het gestructureerd/-organiseerd corruptieconglomeraat? Amafo, Pinas, Belfor en die lumineuze meneer op RO, nog eens door elkaar schudden? Seki? Of nog meer geldmiddelen…, weinig genuanceerd strooien op de drukke kruispunten van Paramaribo. Had hij ook mogen proberen in Nieuw Nickerie. Nog wel op het kruispunt bij Residence Inn en dan optekenen wie aan een onfatsoenlijke ‘zweef teki’ ter plekke dan mee zouden doen. ‘25 Mei 2015, te na wowojo jagi…!’.

- Bouw. Ingenieur Harnarain H. Jankipersadsing, oud – minister en deskundig bouwspecialist met hart voor monumentaal Suriname, is niet meer. Met het oog en de waardering voor wat er aan ‘cultureel erfgoed’ in Suriname lag en ligt, heeft hij de vele jaren achtereen zijn krachten en ideeën weten te delen. Niet altijd gespeend van noodzakelijker strijd.

- Uitje. Zowat de gehele ministerraad was op bezoek voor een EBS-feestje. Opening van een nieuwe elektriciteitscentrale aan de Saramaccastraat. Een infantiele traditie in dit land.

- Autokeuring. De organisaties die zich zogeheten bezig houden met de autokeuringen, zijn onverhoeds in een legitimiteitscrisis gestoten. Men verpest het weer voor zichzelf en ook anderen. ‘Zweef teki…’, ook daar weer gedetecteerd.

- Lijken. Niet opgehaalde lijken uit het mortuarium van Paramaribo, worden in opdracht van justitie nu begraven. De situatie was onhoudbaar geworden.

- ‘Las moni ini Bemre’. Een slordige 425 kilo aan voedsel verdween dit jaar op Kwaku. Een en al op last van inspecteurs in de vuilnisbak. Toch is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tevreden. Het merendeel van de voedselverkopers ging keurig te werk. Er zijn voetbalwedstrijden, er zijn ook heel veel muziekoptredens…., maar eigenlijk draait het bij Kwaku maar om één ding: eten. SuriNed nyan patu! Vele tientallen voedselkraampjes staan er op het festivalterrein. ‘Fladder, bere, bloed-kipworst, zo bun’. Veel van die handelaren zijn particulieren. Het voedsel dat ze op Kwaku verkopen, hebben ze meestal thuis in de eigen keuken gemaakt. De professionele voedselverkopers op Kwaku houden zich doorgaans aan de regels met betrekking tot voedselveiligheid, bij de ‘particulieren’ gaat wel eens wat mis. Zo weet een Amsterdams medium aan te melden. ‘A no ala sani bun fu taki, no so fu nyan…’. Elo!

- Duurzame ontwikkeling? Clifford Marica gaat in een politieke samenwerkingsverband met de PSV? Diane Poki zou het nu in de ‘poli poli’ binnen ABOP willen doen. Zo willen verschillede websites aanmeten. Prettig die duidelijkheid en ontboezeming. Weten ook Waterberg en Brunswijk, waar je met die politica principieel aan toe bent. Meer vrouwen in de politiek!

- Kranig en solide. Duits bondskanselier Angela Merkel is zaterdag aangekomen in Oekraïne voor gesprekken met president Porosjenko en premier Jatsenjoek. Merkel wil de Oekraïense regering met haar bezoek een hart onder de riem steken en openlijk haar steun uitspreken voor de strijd tegen de separatisten in het oosten. Bij de gesprekken bespreekt ze volgens de Duitse regering ook “concrete mogelijkheden” om Oekraïne te helpen. Welke mogelijkheden dat zijn, wil Merkels woordvoerder niet zeggen. Na haar ontmoetingen met Porosjenko en Jatsenjoek praat de Duitse regeringsleider ook met burgemeesters van Oekraïense steden. Merkel vliegt vanavond terug naar Berlijn. Het is de eerste keer sinds het uitbreken van de crisis in Oekraïne dat Merkel naar Kiev reist. Haar bezoek komt een dag nadat Rusland eenzijdig besloot om een hulpkonvooi voor de stad Loegansk zonder toestemming van Oekraïne, de grens over te sturen. Dat kwam Rusland op veel kritiek te staan. Ook van Duitsland.

- Weekend gluuridee. Een man mag een vrouw gewoon begluren als zij staat te douchen. Tenminste, als het aan de Egyptische geestelijke Osama al-Qusi ligt. Voorwaarde is dat je de vrouw wilt trouwen en het bespieden moet in het geniep gebeuren, zegt Al-Qusi volgens ‘The Guardian’ in een fatwa, een islamitisch vonnis. “Als je intenties oprecht en puur zijn, mag je bekijken wat je eigenlijk pas zult zien als je eenmaal met diegene getrouwd bent”. Er is veel kritiek op de salafist. Hij zou vooral de aandacht op zichzelf willen vestigen met zijn uitspraken. Ook Mohamed Mokhtar, de Egyptische minister van Religieuze Zaken, verwerpt de uitspraken van de geestelijke. “Waar is zijn eer en mannelijkheid? Zou hij dit ook toestaan als het om zijn dochter ging?”. Mokhtar benadrukt dat fatwa’s, alleen mogen worden uitgesproken door erkende geestelijken. Hij noemt Al-Qusi: “…een gruwel voor de islam…”. Tot zover een transnationaal bericht. Het is maar een idee…?

 

 

De Observateur van Sranan.

 

DE WEEK IN RETRO…16-08-2014

 DE WEEK IN RETRO…16-08-2014

MEMORABILIA
- Onrust. Momsie van South Drain wilde weer klappen uitdelen, maar wist bij tegenspel niet goed aan welke boom de staart te blijven jeuken. Even verwarring. In de assemblee weet men wel weer de stok te gooien in het hoender-hok van het uitzonderlijke kabinet en de vraag te stellen of het staatshoofd ziek is. Hij laat zich eigenlijk nog maar heel weinig zien. Meer afzeggingen dan openbaringen. ‘Bouva mi boi’, geeft commentaar op van alles en tracht zaken in te kleden. Gevraagd en ongevraagd, in jeugdige onbezonnen-heid. Cheung stelt zaken principieel en laat zich niet door Panka koeioneren. De Rijsdijk ook niet. En dan hadden de mensen daar in Irak, in Gaza, in Syrië, in Libië en in Oekraïne het te kwaad. Allemaal met Putin te maken. Dezelfde Putin die Obama intimideerde, waardoor die ‘de rode lijn’ in Syrië plotseling niet meer zag en na over-schrijding, met giftige gas in de atmosfeer, opportuun de an-dere kant opkeek. Waardoor Bashar al Assad gewoon met bomvaten, de mooie kinderen van Syrië huizenhoog de lucht in kon blijven inschieten. Met of zonder massavernietigingswapens. Waar ging men dan dood aan? Aan gifgas of granaatscherven uit een explosief neergekomen fragmentatievat? Het is om het even. Dood is dood. Zaken liepen compleet uit de hand en Putin zag zijn ……... RETRO-16-08-2014

 

De Week in Retro 02.08.2014.

De Week in Retro 02.08.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- ‘Apocalypse’. Een week van apocalyptische proporties. Voor vele mensen in verschillende delen van deze wereld. Van achteren naar voren, had men daar het opnieuw het omvallen van de Argentijnse economie, vanwege een schuldenplaatje wat zich onder een Peronistische regering al eerder heeft voorgedaan. Fernandez Kirchner maakt er een ongewenst potje van. Toch durft zij zich nog parmantig te bewegen onder de ‘groten der aarde’ en die van ons continent in het bijzonder. Zeer klein, veel nietszeggend en echt niemand zo groot als een Brazilië. Dan had men daar het primitieve gedrag uit Caracas om Aruba, Bonaire en Curaçao met militaire en economische misdaadhandelingen te dreigen, omdat er een gladiolenmier aan transnationaal gezochte misdadiger en vulles op deze aarde, in een opsporingsfuik was komen vast te zitten. Een aantal mensen aan de andere kant van de oceaan, deden het in hun broek en verzonnen een diplomatieke immuniteit met ‘twk-werking’ om de gangster een vrijgeleide te bezorgen. Washington’s opsporingsdiensten en regering des duivels. Maar er komt al gauw een dag, dat de overspelige inlichtingenfriemel wel wordt gepakt en net als Noriega of Montesinos in ‘tie rap’ terecht komt. En dan de kleurrijke heren op Curaçao die zich met politieke moorden bezighielden. Een was zo wars van kakkerlakken in de cel, dat hij in vermeende hongerstaking ging. Maar toen zijn maffiose halfbroer ook werd gepakt, voor aanzetten van en uitlokken tot moord, werd maar gauw ‘via via’ en ‘e swa’ (…), een hoogpolige hamburger besteld. ‘This is serious bro’, moet de arrestant hebben gedacht. “Als ze aan hem durven komen…, wie ben ik dan?”. In Nederland en Frankrijk gaat het diepe rouwen door en zijn onderzoeksteams, zowel in Hilversum als Oekraïne, met de beschikbare middelen en schaarse vrijgeleiden die ze mochten hebben, creatief aan de slag gegaan om gemangelde en totaal onherkenbare mensdelen te voegen bij een moeizaam te verkrijgen DNA-profiel, wat weer enigszins tot identificatie mag leiden. Waar Frankrijk zijn doden binnen 36 uur in Mali’s oorlogsgebied wist te bergen en af te voeren, is men in Oekraïne nog steeds bezig resten te schrapen en met heel veel ‘eerbetoon’ vanuit Eindhoven af te voeren naar Hilversum. Ook daar kan men wat vraagtekens bijzetten. De zomerhitte en gebruikelijke vakantiestemming, krijgt een macaber aureool en het zonlicht is voor velen die zich zaken heel diep aantrekken, niet meer wat het wezen was of eigenlijk moest zijn. In dit land vraagt men zich af of het politiek wel goed gaat. Waar men ook binnentreedt, wordt de vraag gesteld: “…wat gebeurt er in ‘s hemelsnaam in ons land…?”. Een goed en evenwichtig antwoord, laat vooralsnog op zich wachten. Soms weten bestuurders het ook niet meer en trachten met camouflageomzwervingen of -omtrekkende bewegingen, de ernst veler zaak nog even te verdonkeremanen. Ook dat vereist heden te dagen het nodige aan kunst. De verzameling aan: veiligheid; rechtsvervolging; criminaliteitsbestrijding, kortom, de bescherming van alle facetten in een te kwalificeren ‘rechtsstaat’, wordt iedere dag opnieuw beproefd. De hele zaak ligt gewoon, in totaal verkeerde handen en juist dat allemaal, is ook tot in de enige metropool van het westelijk halfrond doorgedrongen. Nu nog de ‘soft approach’. Hopelijk wordt de keiharde niet nader opgeroepen, door afzichtelijke gedragingen van ene Putin die ook in onze regio het kwaad vanuit oostelijk gelegen Europa wil transponeren. Voorbeelden van ‘copy cats’ die geloven in annexatie van hele landengten, binnen andermans grondgebieden al nadrukkelijk beschenen. Men denke daarbij meteen aan de grappenmakers in Georgetown Guyana die geen fotomoment laten liggen om zich naast de troublemakers op te stellen. Een herhaalde en nadrukkelijker analyse van alle foto’s en filmbeelden, gemaakt tijdens de BRICS in Fortaleza, zegt ook aan een kind genoeg. Op 25 Mei 2015 kunnen dit land en volk, zich wel weer opnieuw bewijzen. Hopelijk wordt aan die kans, niet bij herhaling voorbijgegaan. Men is voldoende gewaarschuwd.

- Kama Sutra. Het heiligste aan erotiek…, verwoord en met tekeningen aangestipt in de Kama Sutra verbleekt, neen (!) verwelkt helemaal, bij hetgeen men te zien krijgt via de ‘verouderde website’ en ‘links’, van de Ambassade van Suriname naar eer en geweten in New Delhi geplekt. In een ochtendblad wordt gesuggereerd, door de topper in die diplomatieke vestiging, dat men wel een vermoeden heeft waar de hackers zitten die de gewraakte website, met dat vleselijke aanbod hebben aangedikt. Zou niemand verbazen, als de oorsprong van de ‘hackerdaad’ van binnenin de ambassade, vanwege geprolongeerd conflict is ontstaan. Maar kan dus ook vanuit ons eigen land en bepaalde relatiewrijvingen, oorzakelijke verbanden doen genereren. Voorzichtig geformuleerd…, gewisselijk dan!

- NL. Welluidend ‘sekrepatu Nederlands’ op de ‘information-bar’ van ETN/WISE n.v. Tot gisteravond en vanochtend negen uur. Van Dale leest mee en geeft aan, niet goed te weten, wat aan te moeten of te kunnen doen met de neergeschreven paskwil: “Beste abonnee, zoals u bekend zal de analoge ETN-uitzendingen per 31 juli worden stopgezet. Gelieve contact te…”. En dan dus niets meer. Ook het meervoudige in de eerste zin klopt niet en er is ook geen jaartal weer-/aangegeven. Ernstig…, ‘prasoso styling’. Maar goed. ETN-Wise is gewaarschuwd, meer nog gemaand, niet zomaar af te sluiten. Mensen hebben bijvoorbeeld tot het einde van het jaar 2014 voor ‘Negen Kanalen’, inclusief FOX en BVN met België betaald. Vanochtend was het dan zover, dat exact om drie minuten over negen ‘…de stekker eruit ging…’, zoals een van de lumineuze geesten bij de N.V. WISE, wel weer autoritair en gespeend van juridische consideransen of aanleg wilde e-mailen. Voorbijgaand aan het feit, dat er een ernstige ‘onrechtmatige daad’ werd gepleegd, door eenzijdig inbreuk te maken op de vertrouwde programmatuur (…), waar ook nog vooruit werd betaald. Enkel met de weinig aannemelijk gezochte smoes, dat men ‘analoog’ afsluit om ‘digitaal’ in te komen. Ook al een onwaarheid, want beiden bleken en blijken mogelijk. Maar dan volgens de wijzer ziener van Wise…, zonder FOX en/of BVN. Echter wel met drie door reclames geïmpregneerde kanalen van publieke omroep Nederland I,II,II. De actualiteiten van de dag niet om 22.00 uur n.m., zoals een ieder met BVN gewend was, maar wel ver na elf uur ’s avonds een Knevel & Van de Brink. Of iets vergelijkbaars, in de opgemerkte en voornoemde knevelarij. Onrechtmatige daad van een eenling bij Wise die zich oneigenlijk onwijs, met de abonnees en vaste abonnementen denkt te kunnen omgaan en loopje te nemen. De zaken zullen daarom hogerop, bij de meer bevoegden en rationele worden uitgezocht. Van analoog naar digitaal betekent namelijk nog helemaal niet, dat tot nadeel van abonnees er onrechtmatige daden gepleegd kunnen worden en de ETN/Wise cliëntele op kosten gejaagd, als deze toch nog BVN en/of FOX in de huiskamers willen hebben. BVN en FOX werden in ieder geval onrechtmatig en onwetmatig ge-/verwisseld voor drie Nederlandse zenders. En dat is en blijft een gotspe.

- Ironie. De ironie wil dat de Chinese gemeenschap massaal uit de kast werd gehaald en ook kwam, om het huidige en vorige bestuur van de Kamer van Koophandel & Fabrieken, te kunnen kiezen. Wie schetst ieders verbazing, als er nu ingevolge tegenwicht, een ‘Chineesetnische Kamer’ wordt ingericht om specifieker de belangen van die handelsgroep te kunnen dienen.

- Saramacca. Het blijft nog even onrustig in Saramacca. Ook nu Jules Wijdenbosch is aangesteld om zaken te egaliseren, zal het wel twee maanden kunnen gaan duren. Intussen vliegen de NDP kandidaten met naam en toenaam, de kiezers om de oren. Geeft niet. “The dust will settle, at the moment orakel Jogi will call the shots in Saramacca…”. Zelf ‘die hard’ NDP-ers geven toe: “Jogi is een zeer sterke speler op het veld…!’. Hij won ook nog een rechtsgeding ter zake perceel en woningbouw voor de Uitkijk-polder. ‘Jogi no e gi tori’.

- Wat was dat? De operation-manager van de EBS gaf een interview aan een ochtendblad. Wilde vertellen, dat de stroomstoten ‘uit-aan-uit’ noodzakelijk magnetische automatismen blijken en dat er daardoor geen schade geleden kan worden? Of zo een soortement aan stellingname…! De operation-manager is een heel aardige man in de omgang, maar soms kan men wel eens denken, hem een tijdje met vakantie te moeten sturen. Want van wat allemaal in het ochtendblad stond, klopt geen enkele malle…….! Stroomstoring en frequentieverschillen op de EBS-lijnen, veroorzaken wel degelijk de ongewenste klappen in compressoren en in eigenlijk alles wat ‘electro – aangestuurd’ draait. De operation-manager weet wel beter, maar zegt soms van die dinges die de haren omhoog doen rijzen. Moet men niet hebben met ‘Redi Kilowatt’ in de buurt. ‘A ledi dan a lepi…’.

- Chaos. Wie de grappenmakers zijn die op de vrijdagmiddag, vrijwel alles beschikbaar in de maat: twaalf en zestienwielige trucks, additioneel met de graafmachines op de oplegger of de trekkers met beladen dan wel lege houtopleggers (…), door het verkeer van Paramaribo sturen? Zwart en Hovenbrugstraat; Van ’t Hogerhuys; Latourweg, Efraimzegen; Coesewijne met de roze stulpjes van Belfor (…), alles zat daar moervast.

- Dokter. Verwisselde het heden voor het eeuwige. Dokter Gerardo Agbulos die vele jaren zijn krachten gaf aan de vooruitgeschoven post van het Akademisch Ziekenhuis, is niet meer.

- SLM. Verdragsmatig met een superbeveiligd Zanderij, zal de SLM in de gelegenheid worden gesteld, eventueel rechtsstreeks naar de US of A. te vliegen. Die zaken zijn door het parlement behandeld en goed bevonden. De USA wist vrijwel simultaan, het nodige aan projectgelden beschikbaar te stellen aan het Ministerie van Justitie & Politie. Voor rechtshandhaving, bestrijding van criminaliteit en bevordering van de veiligheid in de natie en ook vanzelfsprekend gericht naar de trouwe partners daarbuiten. Tijd voor twee B747 toestellen, waarvan een in combi-configuratie. De A340-300 mag dan gerust als ‘vliegende keep’ gaan opereren. Inclusief, een gezonder chartermarkt opzoeken. Er is geen andere oplossing of keuze, wil de zaak overleven. En Lackin mag intussen wel heel ver weg blijven, van de nationale luchtvaartontwikkelingen. Want ook daar helaas weer, een supergebrek aan van alles.

- ‘Mi Tata…’. Op de stoep en op het trottoir. Het parlementslid tevens dominee, werd aangeschoten en aan de schenen verzocht de zegen van de Allerhoogste af te roepen voor de deur van een EBG-kerk aan de Henck Arronstraat. Een teder moment en gezicht, dat aan de mensen in verkeersfilevorming niet voorbijging.

- Leuk. Ze zijn prachtig geplekt op het ministerie, maar voldoen niet aan de opgedragen taak op post. Drie staffers op LVV worden met overplaatsing begunstigd. Gewogen en te licht bevonden. Waar niet in dit land? Tot aan de top, bala.

- Brandgevaar. Veel terreinen zijn weer met hoog wied begunstigd. Men weet echt niet met welke gevaren er in dichtbebouwde woonwijken wordt gespeeld. Schoonmaken die troep!

- China. De VHP zou een Chinees etnische afdeling hebben ingelegd. Veiligheid, migratiebeleid en wat ander spul, werd op de ingebedde agenda geplekt. Zo zal men ook geconfronteerd geraken, met ‘integratiebeleid’ en een ‘evenwichtiger bevolkingspolitiek’. Een productieve bijdrage aan het land en een collectieve inzet voor alle bevolkingseenheden, is en blijft een duidelijke voorwaarde.

- ‘Hamaka tori’. Foute troep, hor. Hij had eerder moeten luisteren naar: “….kom in de bedstee mijn liefje…, en neem de warme kruik ook mee…’. Kon iedereen overkomen. Niet alleen de Guyanees die in slaap viel, na een ‘sopie’ met een stagiaire in de wieghangmat. ‘Spele spele vrij vrij’, kwam in de gedachten op. “Neen, niet doen hor…’, zei een jongedame met de net geopende blauwe ogen. Dromen van strelen…, is niet echt ‘spele spele’. “Jij gaat naar de politiecel…, hor. Wie denk je wel dat je bent, met je primitieve kop…’. Kijken wat het Openbaar Ministerie hiervan vindt en over een uit de vingers gegleden geinigheid, wil gaan beslissen. ‘Sopo nanga sepo, so bun’. Kon een ieder overkomen. Guyanees, Braziliaan, Sranan ‘ekte man’ of de slungelige NL-stagecollega. ‘Ala kondre sma!’. Was het uitlokking of was het ‘spele spele vrij vrij…’, na een sopie? Joost zal het wel weer weten…, waar Abraham de mosterd dacht te halen.

- Newmont. Ze vallen over elkaar om de verse Newmont-besluiten voor 2015/’16 en ‘17 te bewieroken en bezingen. Allemaal oh zo blij, dat het na de verkiezingen van 2015 toch nog mag gaan gebeuren. Voorwaarde is vanzelfsprekend weer wel…, investeringsveiligheid en nationale stabiliteit. ‘No wan seki ne go seki, na ini Nassau…., yere bro! No wan wan’.

- Macaber. Na de monumenten voor gevallen strijders die universele vrijheden en rechten in verschillende era wisten te bevechten, komt Zunder nu met ‘de idee’ om een ‘mausoleum’ in Fort Zeelandia te plekken…; allernaast Wilhelmina en een Tris-monument. Lijkt wel een verkapte beeldenstorm met toevoeging van een macaber aandoend mausoleumgedoe. Doe no doe! Nog meer lichtgevende opstellingen op die al duister gemaakte plek? Door de beelden, ziet men straks het bos echt niet meer. Snijders prijst zich wel gelukkig, in nationale bescheidenheid en tederheid daar nog te mogen toekijken. Op de plek van Van Oldebarneveldt, Van Poelje, de moordenaar Meyer en de andere meer contemporaine moordlustige. Je kan in het Fort Zeelandia, namelijk ook niet eens meer –zonder latente schade op te lopen– een stok naar een manjaboom gooien. Verwrongen jeugdsentimenten, baya.

- Analoog. Mooi verhaal op een website. Maar wel kostenverhogend voor de kleine man. ‘ATV goes digital’. Addertjes onder het gras. Wil men ATV nog ontvangen, dan zal men als kleine man met een ‘bigi bere’ televisietoestel, een dure conversiebox moeten kopen. Want die geeft digitaalsignaal en eventueel beeld aan oudere tv toestellen, via de RCA-kabels. Maar de vraag is wél…, of de door het buitenland autoritair opgedrongen ‘digitale televisie’, ook woordelijk verbod genereerde…, dat analoge uitzendingen moeten verdwijnen. Waar heeft dat gestaan en is dat wel aan de samenleving doorgegeven. Of huldigt men een adagium (…), vergelijkbaar aan of met “…twee vliegen in één klap…’ En die handelsbedrijven die boxen initieel binnenbrachten? Was dat misschien met bewust gelekte voorkennis. Waar staat, dat analoog moet verdwijnen of kan analoog voortbestaan naast digitaal? Dat is de hamvraag. En wat te doen met geabonneerde mensen en instituties die bijvoorbeeld bij de werkmaatschappij Wise van Telesur vooruit hebben betaald, ter zake bijvoorbeeld: FOX en/of BVN. Worden die kortgesloten door een nieuwe importconfiguratie, exclusief FOX en/of BVN met België en Nederland, in de meer dan 10 jarige etherpijplijn? Of is men SU aan het herkoloniseren met drie NL-zenders, verdeeld over een 4of 5 uren vertraagde Nederland I/II/III. Afsluiten van BVN en FOX, ten nutte van de drie NL-zenders, levert een onrechtmatige daad op. ‘Sma pai a fesi gi dem BVN/FOX! Bovendien worden vele uren aan satelliettijd per jaar verloren, door nietsbetekenende Albert Heyn reclames en die van opticiens die zich in Nederland het brood uit de mond trachten af te troeven met betaalbare ‘specs’. Abonnees van ETN/WISE N.V., hebben bij vooruitbetaling een ongeschreven en geschreven recht, FOX en BVN “met Belgie” te blijven ontvangen. Bovendien zijn er oude en nieuwe voorwaarden die elkaar schijnen te bijten en niet bij een ieder gekend/bekend zijn gemaakt. Geen speld tussen te krijgen, dus! Onrechtmatige daad bij schrappen van FOX en BVN, ten nutte van drie met reclames beluste/belaste publieke zenders vanuit Hilversum. Met vertraging van 4 @ 5 uren. Wie ruilt nou NL I-II-III voor de Belgische televisie? Dat hoeft geen nadere uitleg. Dat zijn bevooroordeelde ex-patriates die dat deel van NL wensen mee te nemen en naar hier te slepen. Inclusief een onverbeterlijke ‘Pieterbaas lover’, in de persoon van de eerwaarde gladjanus Paul de Leeuw en meer van dat soortement aan gekonfijte spulletjes. Overigens “Live op de Prinsengracht” te ontvangen. Op aanstaande zaterdag…, speciaal voor die ‘ex-patriate(-s)’ die nog een COC-abonnementje in Amsterdam hebben lopen. Met Appie Hein reclame er tussendoor en Aaaai Vision er doorheen gemixt. Over bedrijfseconomie, -beheersbaarheid en satellietverspilling gesproken. Analoog/digitaal…, verleidelijk om daar een versje op te maken.

- Oekraïne. Stukjes bij beetjes. De pro-Russische separatisten in Oekraïne hebben DNA-materiaal en bezittingen van slachtoffers van de neergehaalde vlucht MH17, overdragen aan Nederland. Dat heeft het hoofd van de repatriëringmissie, gezegd tegen de NOS. Zijn team kreeg vandaag in een mortuarium in Donetsk 25 monsters met erfelijk materiaal van slachtoffers overhandigd. Ook kregen de Nederlanders de bezittingen van 27 slachtoffers van de ramp. Aalbersberg zei dat hij DNA-materiaal heeft gekregen van 25 slachtoffers. Hij wilde niets zeggen over de aard van het materiaal. Ook wilde hij niets zeggen over de bezittingen. Het is niet duidelijk of het materiaal in de 25 monsters overeenkomt met materiaal dat al in Hilversum wordt onderzocht. Al het materiaal gaat morgen naar Charkov en wordt van daar doorgestuurd naar Nederland. Het aantal Nederlanders dat is omgekomen bij de vliegramp in Oost-Oekraïne is opnieuw naar boven bijgesteld. Volgens het crisisteam in Den Haag heeft de ramp niet 195, maar 196 Nederlandse levens geëist. Er is een slachtoffer toegevoegd dat eerder als Maleisisch werd gezien. Dat slachtoffer reisde op een Maleisisch paspoort, maar bleek ook de Nederlandse nationaliteit te hebben.Geneve. Navi Pillay, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, heeft gezegd dat Israël willens en wetens internationale wetten overtreedt bij het militaire offensief in de Gazastrook. De beschietingen van scholen, huizen, ziekenhuizen en VN-schuilplaatsen zijn overtredingen van de Geneefse Conventie, zei Pillay in Genève. De houding van Israël mag niet onbestraft blijven, vindt de VN-commissaris. Ze roept de wereldmachten op Israël tot de orde te roepen. Tegelijkertijd zei ze dat ook Hamas de internationale humanitaire regels overtreedt met raketbeschietingen op Israël, soms vanuit dichtbevolkt gebied.

- Verweer. Asies Gajadien zal zich via een advocaat als ambtenaar verweren, nu Rabinder Parmessar vindt, dat ambtenaar/parlementariër Gajadien het staatshoofd en de de minister op Openbare Werken publiekelijk bespreekt en de allerdikste/-rijkste corruptiehandelingen, aan de kaak heeft gesteld. Maar er blijkt meer in portefeuille of portfolio van het assembléelid te liggen om te worden geopenbaard. ‘Acquisitie leki santi, so bun’. Wat overigens een kerntaak is van een assembléelid. ‘The magical Checks versus balances…, so bun’. Daar houdt de NDP-er Parmessar niet erg van. Maar wie wel in die paarse configuratie? Weinig!

- USA. De Verenigde Staten van Amerika, zullen er alles aan doen om mensenrechtenschenders ver uit hun land en invloedsferen te houden. Tenzij natuurlijk met ‘tie rap’ (voor-)behandeld of met boeien beslagen. Met name die uit Venezuela zijn voortgesproten en nu zichtbaar worden gemaakt, genieten enige vorm aan prioriteitenstelling. Een waarschuwing voor en aan de mensenrechtenschenders-elite, hier te lande nog steeds hopeloos ingebed en onderhouden. Het is wel de hoogste tijd.

‘Not amused’. De US of A. zijn op geen enkele wijze overladen met tevredenheid of gewoon content ter zake de twijfelachtige vrijlating van de gezochte inlichtingenofficier die was vastgezet op Aruba. Vervolgens onder druk van economische en militaire dreiging door Nicolas Maduro werd vrijgelaten. De Rechterlijke Macht op het eiland Aruba en Curaçao, kunnen zich redelijkerwijs de kronkelredenering van BUZA-Den Haag, ook helemaal niet voorstellen. Een rechter-commissaris op de Antillen die nu doorgaat voor ‘spot poptji’, kan de besluiten en conclusies van Frans Timmerman’s departement, maar moeilijk plekken. Zwichten voor dreiging, kan er bij Washington helemaal niet in. Een discutabel ‘Persona Non Grata’, wordt als dooddoener bij een gezochte twk-immuniteitsstatus ervaren. Het laten lopen van een internationaal gezochte crimineel, is en blijft een gotspe. Het laatste, is hierover niet gehoord noch gezegd. “The Wallstreet Journal”: The Netherlands’ release of a former top Venezuelan official wanted by the U.S. for alleged drug trafficking came after Venezuela raised economic and military pressure on two Dutch islands in the Caribbean, a top Aruban official said Monday. Aruba’s chief prosecutor Peter Blanken said that Venezuelan navy ships neared Aruba and Curaçao over the weekend as Dutch officials were debating what to do with Hugo Carvajal —Venezuela’s former chief of military intelligence who was jailed in Aruba last week on a U.S. warrant. “The threat was there,” Mr. Blanken said. “We don’t know what their intentions were, but I think a lot of people in Aruba were scared that something would happen”. Mr. Blanken said Venezuela’s government also had threatened to sever Venezuela’s vital commercial air links to Aruba and Curaçao. Venezuela’s state oil company also threatened to withdraw from a contract to manage Curaçao’s refinery, Mr. Blanken said, which would have put at risk some 8,000 jobs. Aruban officials on Wednesday detained Mr. Carvajal, known as “el Pollo,” or “the Chicken,” but then released him on Sunday night after the Dutch government ruled that he was protected by diplomatic immunity. The decision overruled Aruban officials who had decided that the Venezuelan had no immunity because he hadn’t been confirmed as consul by the Dutch government. Much to the dismay of U.S. officials, Mr. Carvajal flew to Caracas on Sunday night to a hero’s welcome from President Nicolás Maduro…’. http://online.wsj.com/articles/aruba-says-venezuela-raised-military-pressure-on-it-1406594604http://nos.nl/artikel/680468-vs-venezuela-bedreigde-aruba.html http://www.bbc.com/news/world-latin-america-28519313http://edition.cnn.com/2014/07/27/world/americas/aruba-us-venezuela-ex-general-arrested/

- ‘Gangsta island’. In zijn huis in de wijk Jan Sofat te Curaçao, is dinsdagochtend vroeg de loterijondernemer Robbie dos Santos (56) aangehouden. Hij wordt ervan verdacht, betrokken te zijn geweest bij het organiseren van de moord vorig jaar mei op politicus Helmin Wiels. Het is de tweede arrestatie in dit onderzoek binnen een week. Vorige week werd zijn halfbroer en voormalig minister van financiën George Jamaloodin gearresteerd. Hij is inmiddels in ‘hongerstaking’ gegaan uit protest tegen zijn detentieomstandigheden. Volgens bronnen in het onderzoek is de aanhouding van Dos Santos niet de laatste arrestatie in deze zaak. De naam van Dos Santos doet in opsporingskringen al langer de ronde als mogelijke verdachte in de zaak. In het moordonderzoek is bijzondere aandacht voor de breuk tussen Wiels en toenmalig premier Gerrit Schotte in 2010. Tot in september dat jaar zat Schotte in een coalitie met Wiels. Schotte, nu oppositieleider, is in opspraak geraakt door relaties met een lid van een beruchte Italiaanse maffiafamilie en met Robbie dos Santos’. Zo weet een Rotterdams avondblad onder meer te melden.

- Storm. Zowel op het Amsterdamse vliegveld Schiphol, als in Suriname op Zanderij, hadden vertrekkende vliegtuigen, de daarvoor ingezette luchtlanding (-en) en de afhandeling van vracht/bagage, vertragingsproblemen door het plotseling ingezette noodweer. Zanderij-operations (…), zowel op de zondag- als maandagavond.

- Ramadan. De Heilige Vastenmaand werd in Suriname waardig afgesloten, met een massale bijeenkomst en gebeden op het Onafhankelijkheidsplein.

- ‘Bigspender Oesje’. Lijkt er veel op dat ‘Oesje’ zijn schuldeisers, nu weer wel buiten elke communicatie wil houden. Althans weet een ochtendblad, dat allemaal aan te melden. ‘Owru gwenti…, so bun’.

- Erfenis. Een van de meest spraakmakende ‘koloniale erfenissen’, in deze tijd van ongebluste grondzoekerij, is en blijft de status van zogenaamde plantages. Er wordt niets geplant of geoogst, maar men spreekt van plantages…! Bet.: Een plantage is een stuk grond waarop op grote schaal gewassen in monocultuur verbouwd worden. Werd verbouwd, dus! Mega verwaarlozing blijkt eerder troef in SU. Nazaten en zogenaamde nabestaanden frustreren gezonder ontwikkelingen, op de eens lang geleden in cultuurgebrachte plantages, met een togesclaim op de eigendom. Woordbetekenis: nazaat.
De nazaat zelfst.naamw. (m.) Verbuigingen: na|zaten (meerv.) iemand die (een genoemde ander) als voorouder heeft. Voorbeeld: ‘Hij beweert dat hij een nazaat van Willem II is’. Synoniemen: afstammeling, nakomeling. Nu een aantal grondgebieden waarvan men beweert eigenaar te zijn (…), maar de eigendomspapieren niet te kunnen worden geproduceerd. Er zou een bijzondere Wet moeten worden geslagen om al deze niet te verantwoorden ‘eigendommen’ te naasten en de ontwikkelingen van land en volk, daarmee een ongekende/-remde boost geven. Bij wegenaanleg mag men er wel weer voor zorg dragen, dat er ‘geen lijnbebouwing’ plaatsvindt (…), ‘parallel aan de ontsluitingswegen’ en men dus in termen van kleine nederzettingen gaat denken. Met een aanvoerweg, diep naar binnen in het grondgebied en de veilige invoegstrook naar de grote weg, zoals de Fransen in ‘La Guyane’ weten te creëren. Ook op veel groter geluidsafstand van de verbindingswegen, eventuele bouwvergunningen toe te staan. Voldoende plek voor lijnen en leidingen van nutsbedrijven te reserveren. Lijnbebouwing en wilde occupatie langs de grote verbindingswegen, vormen ergerlijke omstandigheden die na decennia van wildgroei, ook weer de duurzame ontwikkelingen blokkeren. Voorbeelden te over. Zie: Tamanredjo; Paramaribo – Lelydorp – Zanderij v.v.; Paramaribo – Nieuwe Grond – La Vigilantia/Paranam/Onverdacht/Onverwacht; Paramaribo – Calcutta. Breaking News. In ieder geval wordt er een onderdirecteur op ROGB vandaag de laan uitgestuurd? ‘Mitro must go?’. Het zij zo.

- Segmentidee. Er zou een plan bestaan om bruikbare segmenten van de ingestorte “Van Kesselbrug” te Carolina/Joden Savanne in te brengen voor afgemeten en vooraf te prepareren slootovergangen. Geen slecht idee.

- Politie. Een weinig noodzakelijke achtervolging, resulteert uiteindelijk in de dood van een passagier ener ‘voortvluchtig voertuig’. Misschien moet de politie ook eens in overweging nemen, dat een gedurfde en dus riskante achtervolging (…), soms moet worden afgebroken, wil de schade niet groter worden dan dat die eigenlijk al is. ‘Law law strat-feti…’, culmineert in een verkeersdode? Fa dan?!

- Highjack. Aan de Edisonstraat zou een man zijn mishandeld en door niet geautoriseerde, in een auto zijn gesleept en ontvoerd? Eerst goed checken bij de zogeheten collega’s van gewapende machten, die met burgerkentekens ‘incognito’ denken, te mogen blijven rondtuffen. Aan de andere zijde van de medaille, ziet men tegenwoordig ook friemels met dienstkentekens op de wagens naar casino’s en andersoortige gokholen verkassen? Wat een land…, wat een leuke mensen.

- Russia. Duidelijk dat Rusland nog meer sancties van de EU en de US of A. te verwerken krijgt. Maar er is ondertussen een ander schrijnend gevaar, dat zich wil voordoen. Zo vlak onder Europa staat Libië weer in brand en kan het ook zo worden, dat er opnieuw moet worden ingegrepen. Allemaal gevolgen van de ontluistering der ‘megalomane bastions’. Maar in Turkije gaat men ook ruzie zoeken met de vrouwtjes. De vice-president van dat reuzenland wil, met de misgeïnterpreteerde religie in de hand, Ao 2014 bepalen dat vrouwen in de naaste toekomst niet meer in het openbaar mogen lachen. Wat mag men van die achterlijkheid nog denken of verwachten? Juist ja…, absoluut niets dus.

- Drukte. Houd ze prettig en laat ze niet losbreken, hor! Dat moet men er gewoon achter zoeken. Overal was er plotseling een drukte van belang. Maar het was nog geen 27 of 28 Juli. De vorkhef oftewel hysters van de Combé-markt, gingen als losgeslagen vierwielers over het asfalt. Op en neer met ladingen voedselproducten. Containers of trekkers werden dwars gezet en het verkeer had last van een ergerlijk gestremde doorstroom. Wat was er toch zo plotsklaps aan de hand? Het antwoord kwam uiteindelijk bij de ATM. “Lanti onder Andero…”, had te spenderen gelden vroegtijdig gestort. Veel geld! Vakantietoelagen en maandloon in één keer voor de te consolideren ambtenarij. Allemaal al vanaf 22 Juli 2014. Maar was er ook gestort…, naar alle openstaande posten die overheidswanbetaling in/met zich meedragen? Al die suppleties die wel teruggaan naar het jaar 2000 en waar de Staat bij herhaling ‘in gebreke’ werd gesteld? Zijn al die mensen en bedrijven die schade leden door het binnenlands gewapende conflict, door Brunswijk en zijn voormalige baas veroorzaakt (…), inmiddels vergoed? Zijn de eigenaren van hotels, huizen en bedrijven die tussen 1980 en 1992 verloren gingen, intussen schadeloos gesteld? Of geldt die gein enkel en alleen voor kapotgeschoten en opgeblazen mediabedrijven uit/van de jaren begin tachtig? Neen, die zaken blijven tot nog toe onaangeroerd. Ook de dwangsommen die aan een ondernemer of zijn collega’s moeten worden betaald, mogen nog even wachten op het eventueel ingestelde dan wel in te stellen: ‘hoger beroep’. Terwijl de rechters in twee vorderingen, in gunstiger zin hebben geoordeeld over bijvoorbeeld een slordige “30 miljoen SRD” die aan de ondernemers moet(-en) worden betaald. Maar zegt een derde rechter…, eigenlijk het ‘redelijk en billijk’ is, dat even wordt gewacht op de uitkomsten van het ‘hoger beroep’, nog voordat de ondernemer de aan hem toegewezen gelden, met ‘executie van vonnis’ mag vergasten en gaan innen. ‘Redelijkheid en billijkheid…’, een grondslag bij het spreken van rechtstatelijk recht. Redelijk en billijk…, al vindt de Staat de toewijzing van dwangsommen steeds vaker ‘onbillijk’. Had men maar behoorlijk bestuur motten inzetten en niet van dat ‘afu skoinsi gedrag’ van bewindvoerders op ministeries die geen kaas van het recht hebben gegeten. Hoe zei “Pleffie” het ook weer. Oh ja, ‘…een beetje jurist…!’. Juist ja. Hoe zei Fietje van der Geldt het ook weer, met gelegener woorden? “…het zijn niet alle meesters in de rechten die het recht meester zijn…”. Inderdaad, kan men ze op bepaalde departementen zonder enige inspanning terugvinden/lokaliseren. ‘Ola, elo meester!’.

- Nog zo een. Neemt een drugsverdachte, op te sporen smokkelaar en wapenhandelaar jarenlang in bescherming, voorziet die van topinlichtingen en militaire functies. Deed Fujimore van Peru ook al, met die Montesinos-figuur. Maduro weet dat die door hem bevoorrechte en meest begunstigde inlichtingenmeneer door de federale aanklagers van de US of A. wordt gezocht. Toch stuurt hij juist die transnationale verdachte, zonder enige rugdekking naar Aruba? Bem! De inlichtingenofficier wordt gepakt. En zal op een speciale vlucht naar de US of A. worden overgebracht. Maar…, nu komt het! Aruba mag vanaf deze week geen vluchten naar Venezuela organiseren en/of in gereedheid brengen. File op de airport van gedupeerde burgers. Denkt Maduro daarmee een populariteitsprijs te winnen? Zielige gedachte, hor! Curaçao en Bonaire vangen vergelijkbare sancties, in wandelgangen op. Een smerig scenario rond een conglomeraat aan transnationale misdadigers wordt weer afgedraaid. En Maduro denkt een pretext te hebben om de drie eilanden te kunnen mangelen? Misschien moet men de veiligheidsmachten op alle drie de eilanden, in de allerhoogste ‘staat van paraatheid’ brengen. Niet vergeten, dat Venezuela de motor was om maar even de Falkland/Malvinas’ UK – status te definiëren/kwalificeren als onwetmatig en onrechtmatig. Niet vergeten, dat de politieke partij van Gerrit Schotte en George Jamaloodin altijd al haar ondersteuning is gaan zoeken in Caracas en echt nergens anders. Ongeacht, welk referendum er werd gehouden en/of welke uitslag die gaf. Schotte zwoor altijd al bij zijn ‘goeroe’, wijlen Hugo Chávez. Zou niet eens de CIA verbazen, als Maduro op een annexatiegeintje of bevrijdingsactie aanstuurt. Mag niet een weldenkende in de regio verbazen. Samenvattend. Maduro sluit luchtruim voor vluchten van en naar Aruba? Dreigt de oliekraan af te sluiten? Kortom…, voorspel van de meest lumineuze/rationele denker in en van Latijns Amerika! Vooral als er afleidingsmanoeuvres, voor zijn intern politiek debacle uitkomst kunnen bieden.

- Mali. Zonder ellenlange discussies of het betrekken van de pers, heeft de Franse president François Hollande –in Toearec-oorlogsgebied en binnen 36 uur– alle verongelukte Fransen en andere nationale, weggehaald van de rampplek in Mali. Een gedestabiliseerd land, waar een McDonnell Douglas neerstortte met zowat 116 omgekomen passagiers. In Oekraïne beginnen de initiële onderzoekers en waarnemers zich te roeren over de tot vrijdag/zaterdag uitgebleven vervanging en versterking door potentiële rechercheurs en hun noodzakelijker beveiliging. Inderdaad, mogen er vele argumenten worden aangevoerd en discussies volgen. Maar de tijd dringt en Elsevier weet alweer te melden, dat er nog zoveel aan menselijke resten moeten worden geruimd en geborgen. En dat in niet minder dan zowat 260 uren later! Elsevier: ‘Stoffelijke resten van slachtoffers van de gecrashte MH17 liggen nog steeds onbedekt. Zeven Nederlandse experts van het Landelijk Team Forensische Opsporingen (LTFO) zijn onderweg naar Donetsk tegengehouden door Oekraïense rebellen. Australische onderzoekers hebben bij het doorkruisen van het rampgebied rond het neergestorte vliegtuig lichamen gevonden. Dat zegt de Australische premier Tony Abbott zaterdag 26 juni 2014, tijdens een persconferentie. De medewerkers van het LTFO werden volgens separatisten voor hun eigen veiligheid tegengehouden: ‘…het zou te onrustig zijn in het gebied rond het neergestorte vliegtuig…’. De groep gaat alsnog proberen het rampgebied te bereiken. Leden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn ook nog altijd niet aangekomen, door hevige gevechten die zouden plaatshebben op een belangrijke verbindingsweg tussen Slavjansk en Donetsk. Abbott vindt dat de vondsten van nieuwe lichamen het ‘…belangrijker dan ooit…’ maken dat een beveiligingsmissie naar de plek van de ramp afreist. De premier maakt zich zorgen, over de staat waarin de lichamen die nog open en bloot in het veld liggen verkeren. “Elke dag dat de rampplek niet is beveiligd vindt er meer verstoring plaats en staan de resten bloot aan het vernietigende werk van de Europese zomer, dieren, gerommel et cetera”. Hij blijft er daarom op hameren dat er een internationale politiemissie naar het gebied wordt gestuurd, maar het lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk, dat zo’n missie onder de vlag van de Verenigde Naties (VN) van de grond komt. De Veiligheidsraad van de VN heeft aangekondigd dit weekend een besluit te nemen. Volgens bronnen binnen de VN, is de situatie ter plaatse veilig genoeg en geldt een resolutie voor een bewapende missie daarom als ‘…plan B…’. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen veertig Nederlandse ongewapende marechaussees aan in Oekraïne om de Nederlandse en internationale experts –waaronder de Australische– te helpen met het vinden en bergen van toe te voegen lichamen. De marechaussee hoopt uiterlijk zondag te kunnen beginnen in het aangewezen rampgebied. Australië stuurt daarentegen, wel een onbekend aantal bewapende soldaten naar het gebied. In totaal wil het land 190 extra politieagenten en soldaten van de Australian Defence Force (ADF) sturen…, voor een ‘strikt humanitaire missie’.

- Peronisme. ‘Alo skatje…, here is your bail out’. Suriname is gewaarschuwd! “…Sranan kisi wan Snesness BB+…!” Analyse: ‘terwijl Argentinië onderhandelingen voert met diverse Amerikaanse schuldeisers komt China met een zak geld over de brug. Xi Jinping, de president van China, bracht een bezoek aan het Zuid-Amerikaanse land en gaf zijn Argentijnse collega een toezegging voor een lening van $7,5 miljard. Afgelopen vrijdag arriveerde Jinping in Argentinië voor zijn tweede ontmoeting met de Argentijnse presidente Fernandez in één week. Een paar dagen eerder zagen de twee elkaar ook al tijdens het BRICS-topoverleg in de Braziliaanse stad Fortaleza. China investeert $2 miljard in de bouw van nieuwe wegen en spoorwegen in het Latijns-Amerikaanse land. Daarnaast wordt er door de Chinezen $5 miljard geïnvesteerd in twee waterkrachtcentrales in de regio Patagonia. De Chinese president zei tijdens het staatsbezoek in Buenos Aires dat de twee landen meer moeten samenwerken op het gebied van gaswinning, mijnbouw, landbouw en nucleaire energie. In de aardbodem van Argentinië zit veel schalie-olie, een waardevolle brandstof die de Chinezen waarschijnlijk maar al te graag uit de grond halen. Argentinië werd in 2001 ook al geplaagd door een schuldencrisis, toen veroorzaakt door een opstapeling van schulden in een vreemde valuta (Amerikaanse dollars). Toen de koppeling van de Argentijnse peso aan de dollar brak werd de reële schuldenlast in één keer veel zwaarder. De Argentijnse munt werd fors gedevalueerd, waarvan de spaarder de dupe werd. Dertien jaar later heeft het land opnieuw problemen met zijn schuldeisers. Op 30 juli loopt een betalingstermijn af en het is nog niet zeker of er voldoende middelen in kas zijn om de schulden af te lossen. Volgens economen kan een bond ‘default in Argentinië’ ernstige gevolgen hebben. De economie van Argentinië, die al in recessie verkeert, zal dan verder krimpen. Ook zal de overheid dan een veel hogere rente moeten betalen om geld te kunnen lenen, zo schrijft de Finacial Times. De Chinese president Jinping bezoekt vier verschillende landen op het Amerikaanse continent. Naast Brazilië en Argentinië zal hij ook een bezoek brengen aan Venezuela en Cuba. Bij deze staatsbezoeken staan de handelsbetrekkingen en investeringen centraal. De onderlinge handel tussen China en Argentinië bereikte vorig jaar een omvang van $15 miljard en zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. De Argentijnse presidente zei dat haar land bereid is de handelsrelaties met China te versterken. Aldus de internationale monetaire pers.

- ‘Tek futu’. Op een steenworp afstand van Alexander, Maxima en kinders in Voorschoten, woonde Putin’s dochter Maria met haar Nederlandse vriendje. Ze nam nu wel onverlet de benenwagen, op het moment dat papa Vladimir slechter kwam te liggen bij de Nederlandse opiniemakers. Maria vloog incognito, snellius terug naar Moskou. Zoveel dochters en ook zoontjes die bij leven het slachtoffer worden, door of van de minder sjofele gedragingen van papa. De mensenrechtenschendende pappi’s, vanzelfsprekend voorop.

- Theater. In een speciaal daarvoor ingericht en aangekleed theater, ging Belfor de VI-kandidaten voorbereiden op hun begunstiging om ‘vroegtijdig in vrijheid’ te gaan functioneren. Of kwam Belfor de les lezen en creëerde daarbij handig een volgende: “…foto oppie…”? Hij mag dat allemaal zelf beantwoorden.

- ‘Meki bari sisa’. Af en toe kwam ze schuimend het platform op stomen, om de NDP-boodschap vervolgens op haar manier over te brengen. Maar nu is de beloning daar uiteindelijk van gekomen en kan zij zich vanzelfsprekend, als vrouwelijk menner ook op het Districtscommissariaat gaan manifesteren. En boos dat die mevrouw werd (…), toen haar de politiek overladen bevordering werd voorgehouden en ook misschien wel gepeperd ingewreven. ‘Hati bron so bun’. Ik heb gestudeerd werd geroepen…! In het leven worden alle dinges be-/gestudeerd, dus dat is echt geen novum. Hoe maakt men dan weg, dat je alles wat Front is uitmaakt voor…, ‘i sabi toch’? En dan komt de DC je nu argeloos benoemen, in de hoogste categorie onder hem? De mens denkt vaker logisch. Overweegt en velt na waarneming, een oordeel. Allemaal selectiever gedachtevormingen, in een rechtsstaat ontwikkeld. Een beleefde democratie, waar de ‘vrije meningsuiting’ in het allerhoogste aan vaandel mag worden meegedragen. Zo af en toe lijkt het wel dat ‘universele rechten’ in Nickerie…, steeds bewuster worden afgestompt. Als men vindt, dat de benoeming politiek overladen is (?), mag men dat gerust zeggen. De overdreven reactie van de nieuwbakken districtsecretaris die zich nog moet bewijzen, buiten een politiek podium of NDP-platform, is alleen al verdacht. Of niet dan? Oké dan! ‘Zomaar, ye meki wan vragt barbari…, tek ete wan kisi yu srefi, yere skatje’.

- Gaza op de vrijdag. Na het opzeggen van het humanitair staakt-het-vuren in de Gazastrook zijn er vrijdag weer tientallen doden gevallen. De meeste slachtoffers vielen toen Israël de plaats Rafah bestookte met mortieren.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid van Gaza kwamen bij dat bombardement meer dan zeventig mensen om het leven en vielen er zeker 220 gewonden. Het Israëlische leger zegt dat de aanval op Rafah onderdeel was van de zoektocht naar een vermiste luitenant. Volgens Israël heeft Hamas vrijdagochtend een 23-jarige luitenant gevangengenomen. Strijders zouden militairen hebben aangevallen die op zoek waren naar tunnels van Gaza naar Israël. Daarbij kwamen ook twee Israëlische militairen om. Een van de Palestijnen zou een bomvest hebben laten afgaan. Hamas ontkent iets met de verdwijning van de officier te maken te hebben. Maar volgens Israël is dat een vertragingstactiek van de radicaal-islamitische groepering om de gevangene beter te kunnen verbergen.

- Oekraine II. Een team van 70 Nederlandse en Australische experts heeft vier uren lang onderzoek verricht, in het gebied waar vlucht MH17 werd neergehaald. Op een persconferentie legde de hoge politieofficier Pieter-Jaap Aalbersberg –chef van de missie– uit, hoe onderzoekers te werk zijn gegaan en sprak de verwachting uit, dat ze zeker nog enkele weken bezig zullen zijn. Vrijdagmorgen vertrok het team onder leiding van de OVSE rond 07.20 uur lokale tijd uit Donetsk. Ze reisden via een nieuwe, noordelijke route naar de rampplek en kwamen tegen het einde van de ochtend aan. Na een korte toespraak van de commandant ter plaatse werd een minuut stilte in acht genomen. Daarna zijn de experts volgens Aalbersberg meteen met hun werk begonnen. Het is de experts gelukt om ook menselijke resten te bergen. Persoonlijke bezittingen zijn op de rampplek aangetroffen. Er is gezocht op een locatie die donderdag werd verkend. Dat is in het dorpje Grabovo, nabij een kippenboerderij, dicht bij de plek waar de romp van het vliegtuig ligt”, zei Aalbersberg. De delen van stoffelijke overschotten die daarbij zijn gevonden, zijn met ambulances naar Soledar gebracht, waar ze in een koelwagen worden bewaard. Volgens Aalbersberg wordt in principe alles wat wordt gevonden eerst gefotografeerd. “Daarna wordt het in zakken gedaan, gelabeld en met brancards afgevoerd.” De stoffelijke overschotten worden vanaf morgen naar Charkov gebracht en van daaruit naar Nederland. Aalbersberg zei verder dat er ‘veel persoonlijke bezittingen’ zijn veiliggesteld. Ook deze werden apart verpakt, in grote zakken verzameld en worden via Charkov naar Nederland gebracht. Het team hoopt, dat de start van de werkzaamheden en het bergen van de nog aangetroffen stoffelijke resten de nabestaanden wat troost kan bieden.

- Oud nieuws. Obama spreekt over martelingen door US-agentschappen. De geheime dienst in de Verenigde Staten heeft na de aanslagen van 11 september 2001 verdachten gemarteld. Dat heeft president Obama vrijdag gezegd op een persconferentie in het Witte Huis. “We hebben een aantal mensen gemarteld. We hebben dingen gedaan die in strijd zijn met onze waarden”, zei de president. Binnenkort wordt een nog ‘geheim rapport’ over de verhoortechnieken aan de Senaat overhandigd. Obama heeft al eerder kanttekeningen geplaatst bij de de gebruikte methodes, maar hij heeft niet eerder zo duidelijk gezegd, dat de US gevangen heeft gemarteld. Wel zei hij in 2009, dat hij waterboarding als martelen beschouwt. Mensenrechtenorganisaties hadden altijd al felle kritiek op waterboarding; een verhoortechniek waarbij de ondervraagde het gevoel krijgt dat hij verzuipt. Volgens Obama zijn de verhoortechnieken gebruikt omdat de geheime dienst “…onder grote druk stond…” om nieuwe aanslagen te voorkomen. Volgens deskundigen is het nog maar de vraag of martelen bij het ondervragen het beoogde resultaat oplevert. Obama verbood de omstreden verhoortechnieken toen hij president werd.

- Erfenis van mislukte geopolitiek. De burgeroorlog in Syrië wordt overschaduwd door ander nieuws, maar het geweld gaat onverminderd door. Afgelopen maand vielen meer dan 5300 doden, van wie 225 kinderen. Dat bericht het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het conflict tussen president Bashar al-Assad en zijn tegenstanders heeft sinds de lente van 2011 al aan naar schatting meer dan 170.000 mensen het leven gekost. Het precieze aantal slachtoffers is onbekend. De Verenigde Naties zijn gestopt met tellen omdat zij naar eigen zeggen niet genoeg onafhankelijke bronnen hebben in Syrië om een goede schatting te kunnen maken. Donderdag sprak een gevluchte Syrische ambtenaar ten overstaan van het Amerikaanse Congres. Hij toonde foto’s van meer dan 10.000 lichamen van slachtoffers van het regime van Assad. De foto’s had hij zelf genomen…, in opdracht van de regering. Hij kon het werk niet meer aan en vluchtte met met meer dan 50.000 foto’s op zak naar het buitenland.
Een forensisch team van de VN onderzocht de foto’s en bevestigde de echtheid ervan. Desondanks is militair ingrijpen vanuit het buitenland uitgebleven. Wel stemde Syrië in met het inleveren van alle chemische wapens in het land. En dan? Chemisch of conventioneel vernietigd, voor de kwetsbare mens is het om het even.

- Wat een mop! De Nederlandse pers: ‘Een gebrekkige procedure rond de benoeming van Hugo Carvajal als ‘consul van Venezuela’ op Aruba, heeft geleid tot de rel rond ‘de diplomaat’. Aanvankelijk was niet duidelijk dat Carvajal de onschendbaarheid van een consul genoot en kon hij op verzoek van de Verenigde Staten worden aangehouden. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan drugssmokkel. Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken, antwoordde vrijdag op vragen uit de Tweede Kamer, dat de brief van Venezuela over de benoeming van Carvajal ‘…niet via de normale diplomatieke kanalen…’ ontvangen was. Daardoor was zijn status niet duidelijk. Pas na zijn aanhouding wees ‘juridische duiding’ uit, dat Venezuela ervan uit mocht gaan dat de consul onschendbaar was. Daarop werd hij vrijgelaten en het land uitgestuurd. D66 vroeg Timmermans ook naar berichten, dat Venezolaanse marineschepen vorig weekeinde voor de kust van Curaçao en Aruba waren verschenen. Venezuela zou druk hebben willen uitoefenen om de onderdaan vrij te krijgen. Timmermans antwoordde dat de ‘kustwacht’ die schepen wel heeft gesignaleerd, maar ze bevonden zich ‘buiten territoriale wateren’ en voeren langs een ‘gebruikelijke route’. Verder zijn er ‘geen militaire bedreigingen’ geuit. Terwijl Carvajal op Aruba in de cel zat, dreigde Venezuela een olieraffinaderij op Curaçao te sluiten, als de inlichtingenman (Carvajal) niet vrijgelaten zou worden. Het Zuid-Amerikaanse land probeerde met economische sancties druk uit te oefenen op Nederland, aldus de Verenigde Staten. Doordat Carvajal het land Aruba mocht verlaten, kon hij niet worden uitgeleverd aan de VS’. Tot zover een expert uit een Nederlands medium. Hoe gebrekkig kan een procedure zijn en wat zeggen de (oog-)getuigen binnen de justitie op de drie eilanden, van deze levensgevaarlijke miskleun. Dacht men nou echt, dat als Nicolas Maduro met Venezolaanse troepen zou landen, dat hij ooit weer weg zou gaan van de ABC-eilanden? Juist ja, “nunca”! De man waar het uiteindelijk om ging/gaat, was geen diplomaat maar een gevaarlijke top inlichtingenfriemel. ‘Remember Tigri (1969), Malvinas/Falklands (1982) or Crimea (de Krim) in 2014?’. Hedendaags, over ‘juridische duiding’ gesproken. Oké dan!

 

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro – 26.07.2014.

De Week in Retro – 26.07.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Air. Was een weekje wel. Beheerst door de luchtvaart. Als het niet ging om de vliegtuigen die neerkwamen in Taiwan, Oekraïne en Mali, waren het wel de raketten die Israel en Gaza troffen. Ging de oorlog in Syrië met Assad, overigens weer aan de leiding, gewoon door. Had de SLM een kreupele A340-300 en maakten de KLM-Air France bekend, dat het iets betere kwartaalcijfers kon laten zien. Neemt niet weg dat de invloed van de Fransen binnen en rond de KLM steeds dieper snijdt en de soevereiniteit van het kroontje boven de initialen van de blauwe vogel allang is verweerd. In ieder geval is het motto, dat de SLM nu echt wat moet gaan doen en dat de tijd van roofbouw op wat wij hadden opgebouwd, aan een definitief eind moet worden gedraaid.

- Roofbouw. Geldt natuurlijk voor alle parastatale bedrijven. Voor de EBS in het bijzonder. Het moet afgelopen zijn met het kannibaliseren van wat we hebben om nog maar even verder te kunnen. Er komen mensen bij Telesur en de werkarmen die wel wat willen met het digitale modernisme, maar in een enkel geval geen voeling hebben gehouden met wat de behoefte van de markt nou eigenlijk is. Neem nou betaalde televisie. Komt men gewoon en vertelt met een informatieloopband op het net (…), er een andere wind gaat waaien en dat het abonnement op de vertrouwde dienst per 31 Juli 2014 obsolete is gemaakt. Ook dat er drie zenders van de Nederlandse publieke zender. Ned I, II, III. Alle drie de door oppervlakkigheid geplaagde troep, inclusief de reclame van elkaar aftroevende opticiens. En dat dan in de plek mogen komen van BVN? Wat een mop! Hoe dan? Weg België met cultuurvoller en scherpzinniger documentaires. Objectief nieuws vanuit de VRT, over wat in Europa gebeurt gaat zomaar weg? Weg te vegen door duidelijk dictaat, van een nieuwlichter eenling die denkt de wijsheid op het niveau van ene Paul de Leeuw in pacht te hebben meegenomen? Wat is dat nou? En nu men toch bezig gaat…, wat is nou digitale televisie en hoe ziet dat ding er voor de gewone mens uit? Voor wie bereikbaar en voor wie niet? Al de mensen die gewend zijn aan het aangebodene via ATV, even dan plotseling zonder kanaal 12 en de verlopen buitenechtelijke STVS-families (…), waar er een doorloop is van personeel, pedante consilieries en afgeturfd directie gefriemelde (…), waar men helemaal krom en scheel van zou kunnen gaan kijken en staan. Maar goed! De consumentenbond constateert ‘chaos’ en bemoeit zich er ook al mee. Dan weer plotseling kan het wel zo zijn, dat er vehikels worden aangedragen (…), waar men zogenaamd ‘informatie’ zou kunnen krijgen. In ieder geval speelt de handel er hoegenaamd knap op in en wil toch wel ‘surplus’ aan “television smarties” die onverkocht overbleven, tijdens en na het WK, zo snel mogelijk slijten. De prijzen zijn er echter nog niet naar. Als de consument er maar voor zorgt, dat “…in the age of digital…”, men in ieder geval een TV-toestel zal moeten hebben met drie tot vier HDMI – inputs. Anders is men toch wel ‘out and cold’. Ondertussen, zullen de zogeheten ombouwboxen de consument om de oren vliegen. Voor ieder wat wils. ‘Beware of flying boxes and a soar throat’. ‘People these days like to shuff things’. Yes!

- Elektriciteit. Bewoners en bedrijven in een zeer groot deel van Paramaribo – Noord kregen donderdagavond te maken met ongerede schokstoten en uit/aan frequentiemanifestaties van ‘Redi Kilowatt’. Met de complimenten van de Energiebedrijven Suriname. Op de vrijdagmorgen ging de te leveren elektriciteit voor een groot aantal uren geheel op nul. Ook hierbij mag gedacht worden aan het feit, dat er hemelsbrede discrepanties in de IDOS peilingen zitten. Wie wil nou een NDP-Palu regering terug in 2015, na alle schade aan bedrijven, apparatuur en huishoudens conform het regeergedrag van de jaren tachtig. Geen onderdelen en geen duurzame ontwikkelingen bij de EBS. De keuzes zijn gemaakt, onder een PALU minister die meer tijd schijnt te hebben voor een fotocamera te kruipen dan wat anders te mogen produceren. Geen stroom geen ontwikkeling. Geen uitbreiding van de leveringscapaciteiten, gevolgd door de algehele economische ondergang. Zo is dat en niet anders. Ondertussen, worden links en rechts power-generators geplaatst. Men vergeet daarbij, dat ook die dinges –net als luchtcompressoren– heel gewoon ‘vergunningplichtig’ zijn. Elo!

- – ‘Grabu’. Twee opmerkelijke aanhoudingen op de Antillen. Zo werd George Jamaloodin op Curaçao achter de wacht gezet. In de regering Gerrit Schotte had Jamaloodin eens een kortstondig verklaarde ministerspost weten te bemachtigen. Sinds de moord op de oppositiekandidaat Helmin Wiels die de verkiezingen glansrijk van Schotte won, was er meer dan een gerucht, dat de moord op de politicus Wiels, iets te maken had met belanghebbenden in de casinoscène. Op de Antillen en koppelrelaties van die gokaangelegenheid, richting Italiaanse maffiosi. Ook ex-premier Schotte was al eens opgebracht, ingesloten en langdurig ondervraagd. De voorspelbare arrestatie van Jamloodin heeft echter nog meer tongen losgemaakt, daar de man zich niet anders dan enigszins verdacht was gaan opstellen. Op Aruba werd zowat simultaan, de principale inlichtingenchef van Venezuela –onder wijlen Hugo Chávez– gepakt en klaargemaakt voor verscheping naar de US of A. De federale opsporing wilde al sinds de aanvang van dit millennium, een afspraak met de gezochte Hugo Carvajal die volgens verwachtstelling, meer dan warme relaties met het FARC had onderhouden. Bij aankomst op Aruba werd de man opgehaald, ofschoon dat die stond te zwaaien met een diplomatiek paspoort. Diplomatieke immuniteiten verkrijgt men pas, wanneer een daartoe bevoegde autoriteit die faciliteiten verschaft. In Suriname kan dat het hoofd van de regering zijn of de bewindvoerder op Buitenlandse Zaken. Op Aruba net zo een formule. De Arubaanse autoriteiten hadden Carvajal nog niet geaccepteerd als consul-generaal van Venezuela. Zouden de US of A. ook niet happig om zijn geweest. Bovendien is er nog een levendig verschil tussen een diplomatieke en consulaire status. Intussen, heeft Nicolas Maduro gedreigd met verslechtering van ‘relaties’ met de Antillen en Nederland. Voor zover die nog een valide waarde mogen hebben. Maduro kon en kan niet anders dan dreigen. Maar misschien moet Carvajal zelf maar eens nadrukkelijk onderzoeken of hij wel/niet opzettelijk in een vervolgingsfuik is gestuurd/gevallen. Is wel eens vaker gebeurd, in dit soort ‘setewasies’ en ‘contreien’.

- Oekraïne. Een derde duovlucht met menselijke resten, is op de vrijdag vanuit Charkov naar Eindhoven vertrokken. Tegen twaalf uur Surinaamse tijd, kon men op het vliegveld van de Brabantse stad beginnen met het ontladen van lijkkisten uit de Nederlandse C-130 Hercules en de C-17Globemaster uit Australië. Zaterdagmorgen zullen er nog een aantal transporten vanuit Charkov plaatshebben. Ondertussen wordt er door aanvullende onderzoekers en regeringsautoriteiten, driftig op en neer gevlogen tussen Nederland en Oekraïne. Dat gebeurt met regeringsvliegtuigen en aangestuurde zakenjets. Er wordt getracht een coalitie aan politiespeurders en internationale gendarmerie ter plaatse te krijgen om diepgaander onderzoek te plegen. Doelstelling: – Waar zijn de nog vermiste menselijke resten en hoe de op donderdag aangetroffen groter delen van de B777-romp nader te inspecteren. Massieve delen van het verongelukte vliegtuig van de Maleisische maatschappij, werden in een bos aangetroffen. Vele honderden meters van waar het landingsgestel en de met kerosine gevulde vleugels brandend neerkwamen. Een geesteswetenschapper, wist op de donderdagavond nog te melden, in vergelijken met het 9.11 sydroom/trauma, dat het kwetsbare deel van Nederland nooit meer hetzelfde zal zijn (…) na wat men in de laatste tien dagen te verwerken kreeg. Kan bij aangesloten worden.

- SLM. Het heeft er veel van dat de Airbus 340-300, ondanks het feit dat er pas buitenlandse specialisten binnenkwamen voor herstel van de brandstoftoevoer en de controlemechanismen daarvan, het grootste vliegtuig van de SLM nog wel enige tijd aan de grond moet blijven staan. De SLM heeft wel kenbaar gemaakt met ingehuurde vliegtuigen, noodzakelijker charters naar behoefte op de lijn naar Amsterdam te kunnen uitvoeren.

- Algiers. Evenals het vliegongeluk in Oekraïne, gevolgd door de ramp nabij Taiwan…, kan ook vermeld worden, dat de vlucht voor een Algerijnse maatschappij –uitgevoerd door een Spaanse bemanning– geen overlevenden heeft opgeleverd. Meer dan de helft van de passagiers die in het Toeareq-gebied van Mali neer-/omkwamen zijn Frans staatsburger.

- Peiling. Waardoor kan men toch hevig aangeven…, hoe meervoudig ‘corrupt’ de overheid wel weer is aan te merken en de regering Bouterse stevig in die categorie kan worden ondergebracht? Maar daarnaast en tegeklijkertijd toch nog stellen, dat men bij de verkiezingen opnieuw een NDP/Palu combinatie zal nastreven? Bij God en de peilingen binnen Suriname is van alles mogelijk. Ook het feit, NDP-ers kwamen vertellen, dat hun regering Bouterse het zo goed heeft gedaan en nog steeds doet (…), overstijgt vanzelfsprekend het ultiem surrealisme. ‘25 Mei 2015…, a tan so!’.

- Belfor. Eigenlijk had die de week ook kunnen claimen. Haalt gewoon drie kandidaat-rechters uit de startblokken om achter de magistraten tafel plaats te nemen en geeft de districtscommissaris van Paramaribo te kennen, dat zijn loterijlol –in en bij casino’s– meteen afgelopen moet zijn. ‘A keba yere maestro…, na mi bigi bugru taki…!’. Ondertussen laat Chan Santokhi zich niet van de wijs brengen door de infantiele uitdagingen en kinderlijke pesterijtjes die Belfor zo af en toe wil lanceren. 25 Mei 2015 is het toch afgelopen met die gein. In ieder geval zal de man uit Moengo, wel degelijk een monument krijgen. Een waar bepaald niet het predicaat ‘crime fighter’ op plakaat zal worden gegraveerd. Want het is allemaal van kwaad tot erger met de misdaad geraakt. Wie dat niet ziet, kan maar liever ‘stroisi spelen’ en de kop in het mulle zand steken.

Consigneren. De mobiele luchtbrigade van Nederland, is in twee kazernes gevraagd niet met weekeindverlof te gaan, vanwege de verplichtingen in Oost-Oekraine die tussen Australië, Nederland en Oekraïne zullen worden aangegaan. Noodzakelijkerwijs om de gebieden rond de rampvlek te bewaken en nadrukkelijker te onderzoeken, op vliegtuigoverblijfselen en menselijke resten. NOS.nl: ‘Militairen van de Luchtmobiele Brigade mogen dit weekend niet op verlof en moeten in de kazernes in Schaarsbergen en Assen blijven. Wellicht heeft dat te maken met een eventuele gewapende missie in het oosten van Oekraïne. Een woordvoerder van het crisisteam van het kabinet laat weten dat de terugkeer van alle slachtoffers en helderheid over de toedracht van de ramp de hoogste prioriteit is. En daarom wordt met alle mogelijkheden rekening gehouden.

- Bergen. De Nederlandse Staat heeft met consent van overige landen die burgers bij de vliegramp in Oekraïne verloren, de leiding verkregen over de transporten en identificatie processen. Er is op de woensdag begonnen met het overvliegen van veertig kisten, waarin stoffelijke resten van omgekomen slachtoffers. Vandaag volgde nog zo een transport richting Eindhoven met een Lockheed C-130 Hercules van Nederland en een Boeing C-17 Globemaster van Australië. Identificatieprocessen vinden plaats in een afgesloten kazerne nabij Hilversum.

- Oekraïne. Temidden van allerlei minder verheffende situaties die te maken hebben met de vliegtuigramp in Oekraïne, waarbij zowat 300 mensen het leven lieten, blijkt ook dat er politieke gevolgen zijn geconstateerd. Zo zou het Oekraïense regeringskabinet zijn afgetreden cq. naar huis zijn gestuurd. De premier van Oekraïne, Arseni Jatsenjoek, treedt af omdat twee coalitiepartijen hebben besloten, uit de coalitie te stappen. Het moet heten dat er onoverkomelijke begrotingsperikelen zijn geconstateerd. NOS.nl: In Oekraïne heeft premier Jatsenjoek het ontslag van zijn kabinet ingediend. Of dat gevolgen heeft voor de afhandeling van de ramp met vlucht MH17 is onduidelijk. Volgens de premier heeft hij het ontslag van zijn regering ingediend, omdat vanochtend twee partijen zijn coalitie verlieten. Daardoor kan de regering geen noodzakelijke wetten meer door het parlement krijgen. Jatsenjoek wil onder geen beding een coalitie vormen met communistische partijen.

- Smokkelboot. Een smokkelschip en de juridisch-/financiële afhandeling, na inbeslagname door het Openbaar Ministerie, zorgt nog steeds voor een ongezonde stoot aan ‘dyugu dyugu’.

 

- EBS. Een gebed zonder einde. Op de woensdag ging de energie in een brede cirkel rond Paramaribo wandelen en was men verstoken van ononderbroken stroomfrequenties. In eerste instantie konden noch de operationele autoriteit, noch de storingsdienst aangeven waar het euvel vandaan kwam.

- Datra. Vanuit zijn eigen HQ liet Jogi hoegenaamd weten…, het nu wel de hoogste tijd is geworden, dat er geestelijke verzorging voor Belfor wordt ingeroepen en toegepast. Elo!

 

- ‘Preliminary hearings’. Er zijn initiële (be-)handelingen aangevangen ter zake de ‘case’ US of A. versus Dino B. Er worden daarbij de nodige verdedigingsargumenten opgeworpen. De Amerikaanse inlichtingen en opsporingsdiensten zouden zich niet aan bepaalde procedures hebben gehouden, toen de verdachte in Panama werd gearresteerd en op een DEA-vliegtuig naar de USA werd gezet. Zo wil een lokaal blad melden.

- Roof. Hernhutterstraat, Nieuwe Grond, Lelydorp, Albertlaan…! In meerder geval heeft de misdaad het gemunt op weerloze seniorenburgers die in verdwazing, verbijstering en ook nog gewond werden achtergelaten. Met de weloverwogen vraag, wat ze eigenlijk in dit land zijn blijven doen.

- NL. Gewelddadig in actie onder de burgerij en ook nog te verleiden tot brandstichting. En dan weer eentje die zijn vriendin, tevens politieagente doodschoot. Vervolgens een lid van de militaire politie (MP) die zijn partner overhoop schoot en daarna zichzelf van kant maakte.

- Misdaad. De Verenigde Naties onderzoeken na multipele incidenten, waaronder het vanuit zee met een kanon beschieten van spelende kinderen op het strand nabij Gaza, in hoeverre Israëlische autoriteiten zich aan oorlogsmisdaden hebben schuldig gemaakt en of deze door een internationaal strafhof kunnen worden aangesproken. Waar een wil is, is een weg. En dan vandaag de dag: ‘Bij een aanval op een schoolgebouw van de Verenigde Naties in de Gazastrook zijn zeker 15 doden gevallen. Dat zeggen Palestijnse bronnen en journalisten die ter plekke waren. Meer dan 200 mensen zijn gewond geraakt. De aanval was in Beit Hanoun, dicht bij de grens met Israël. In de school hadden honderden mensen toevlucht gezocht voor Israëlische tank- en raketaanvallen. De school zou vier keer zijn beschoten. Ooggetuigen melden dat de meeste slachtoffers vrouwen en kinderen zijn die op de binnenplaats van het complex stonden. Het is de vierde aanval op een school van de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnen (UNRWA) in korte tijd. Eerder bleek dat in een van de gebouwen raketten waren verstopt. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is daar woest over, omdat gebouwen van de VN op die manier militaire doelen worden. Door heel Gaza zijn naar schatting 100.000 Palestijnen in gebouwen van UNRWA ondergedoken en hebben in die onderkomens een veilig heenkomen gezocht.

- Kiev/Charkov. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, vliegt vrijdag door naar Charkov om bij het vertrek van het laatste vliegtuig met slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne aanwezig te zijn. Vanaf de luchthaven van Charkov gaan de stoffelijke resten naar het vliegveld van Eindhoven. Timmermans zal de fabriekshal bezoeken, waar de lijkkisten voor stoffelijke resten gereed worden gemaakt. Hij wil met zijn bezoek, forensische experts en andere hulpverleners die meewerken aan het ingrijpende deel aan vervoer, een hart onder de riem steken. Timmermans is op de donderdag tezamen met zijn Australische collega Bishop in Kiev, voor overleg met de regering over de verdere gang van zaken bij het onderzoek naar de ramp. Ook zou een resolutie voor veiligheidsbewaking van het rampgebied zijn besproken. De registratieapparatuur van de neergestorte Boeing 777 uit Maleisië, is in goede staat teruggevonden. De vluchtgegevens van vlucht MH17 zijn uitgelezen. De onderzoekers kunnen nu beginnen met de analyse. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De raad heeft de leiding over het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Beide zwarte dozen, de Cockpit Voice Recorder en de Flight Data Recorder, zijn na de overdracht aan Malaysia Airlines overgebracht naar Groot-Brittannië. Bij het onderzoek naar beide apparaten is geen bewijs gevonden dat er mee is gerommeld.

- Tweede colonne. Een tweede colonne van 74 rouwauto’s was op de donderdagmiddag onderweg van Eindhoven naar Hilversum. De wegen A2 en de A27 werden opnieuw korte tijd afgesloten. De colonne vertrok even na 13.00 uur Surinaamse tijd vanaf vliegveld Eindhoven. In Den Bosch was er net als woensdag, grote publieke belangstelling voor de colonne. Honderden mensen stonden langs de A2 en op viaducten over de A2. Mensen zijn opnieuw op de fiets, brommer en auto naar de snelweg gekomen om de slachtoffers van gecrashte vlucht MH17, een laatste eer te bewijzen. Opnieuw zijn mensen stil of applaudisseren zodra de stoet in het zicht is en met aangepaste snelheid langskomt. De lange colonne maakt indruk. Zo ver het oog reikt, ziet men rouw-cq. lijkwagens.

- Mali. Een passagiersvliegtuig van de luchtvaartmaatschappij Air Algérie is donderdag neergestort in Mali. Dat heeft commandant Koko Essien van de VN-missie in Mali bevestigd. Het toestel, met 119 inzittenden, kwam in het noorden van Mali neer en was op weg naar Algiers. Een Franse overheidsfunctionaris zou tegen Fox News hebben gezegd dat Franse straaljagers het wrak in Mali hebben gelokaliseerd. Twee Nederlandse Apache-helikopters zoeken sinds donderdagavond ook mee. Een paar honderd Nederlandse blauwhelmen zijn in Gao als onderdeel van de VN-missie Minusma.

- Claims. Er zijn journalisten dicht bij de inlichtingenarena die met verontrustende berichten naar buiten zijn getreden. Zo zou een cel in het Oekraïense leger weer wel te maken hebben gehad, met de lancering van een BUK-raket op de dag dat de Boeing 777 uit Maleisië getroffen werd door een ‘ground – to – air’ projectiel. http://www.globalresearch.ca/whistleblower-u-s-satellite-images-show-ukrainian-troops-shooting-down-mh17-2/5392688

Belfor. Men weet dondersgoed, wat er in dit land allemaal aan de hand is (…), maar durft de zaak niet te benoemen. Nu is Belfor opnieuw en ongehinderd te ver gegaan. ‘A bridge too far…’. De Rechterlijke Macht wordt gewoon systematisch ondermijnd en niets of niemand durft daar een halt aan te roepen? Totdat er zich weer een onoverkomelijke calamiteit in ons land voordoet. Want zo kan het bepaald niet verder. De samenleving wijs maken, dat er grond-/burgerrechten zijn die ook nog bij referendum in een Grondwetboek werden verankerd? Maar niemand in de besturen van dit land, wensen zich op de door hen aangegeven momenten aan te houden. Nu zijn drie zowat klaargestoomde magistraten aan de kant gezet, door een toevallige politieke baas op het Ministerie van Justitie & Politie. De tijd zal wel leren, wat het Volk in petto mag hebben voor de mensen die zich habitueel ondemocratisch wensen op te stellen en de rechtsstaat bij herhaling onwezenlijk gevaarlijk met voeten treden. Voor alle duidelijkheid heeft de Raio- raad geen enkele bemoeienis gehad, met het afvoeren van drie kandidaat-rechters, die klaar stonden om te worden benoemd, beëdigd en geïnstalleerd. Het binnen- en buitenland kijkt toe en zal ongetwijfeld afdoend reageren.

- Recht. Heeft de huidige regering Bouterse nog enig bestaansrecht, of zo men wil ‘recht van bestaan’, als zelfs de coalitie niet eens 23 hele parlementsleden kan motiveren (…), naar De Nationale Assemblée te komen om daar de sociale beleidsparagraaf te behandelen? ‘Just a thought’. “Contrat social…, so bun”.

- Opvallend. Het valt steeds meer op, dat er vanuit een publiciteitsmedium in het land, nogal wat belaging en suggestiever nadering richting VHP c.s. plaatsvindt. Maar ook dat heeft men nagenoeg door en in de smiezen. In ieder geval, is de zaak Soerdjan –na indringende gesprekken– in redelijker geleidingsbanen teruggebracht en mag ook Mahawatkhan zich terug vinden in en terug kijken op een gedienstiger rol naar de moederpartij toe.

- 11.00 hrs. Precies op de kop van 11.00 uur woensdagmorgen taxieden een Boeing C-17 ‘Globemaster’ en een Lockheed C-130 ‘Hercules’ naar het platform van het vliegveld Eindhoven in Brabant – Nederland. Kort daarop een stoet met daarin het Nederlandse staatshoofd, ministers, ambassadeurs van getroffen landen en een afvaardiging van de Belgische koning. Vervolgens werd de gehele ceremonie op het platform overgenomen, door Nederlandse militairen en ‘the last post’ ten gehore gebracht door een legertrompettist. Minstens veertig lijkwagens van Amerikaanse en Duitse makelij, kwamen de eerste stoffelijke overschotten van omgekómen passagiers uit Charkov – Oekraïne ophalen om die naar Hilversum in centraal- Nederland te vervoeren. Minstens twee uren lang duurde de ceremonie in Eindhoven, gevolgd door een lange rij van geëscorteerde zwarte lijkwagens die zich via een afgesloten snelweg naar het noorden voortbewogen. De BBC, Nederland 1 en CNN waren ‘live’ in de lucht en lieten de wereld zien, hoe barbarisme van/in Oost-Oekraïne en de misdaadvervuiling van een (geplunderd-) plaatsdelict, door beschaafder mensen en onstuitbaar geciviliseerde uniformdragers uit verschillende legeronderdelen, werd/wordt overgenomen, om de slachtoffers van een terreurvliegramp, een menswaardiger uitvaart te bereiden. De wereld blijkt in rouw gedompeld, als de ‘sociale media’ worden opgelicht. Nog op dezelfde woensdagmorgen kwam bericht, dat er opnieuw vliegtuigen boven Oekraïne werden neergeschoten. Ook wegens ernstige weeromstandigheden, een vliegtuig voor de kust van Taiwan op een eiland neerstortte. 47 slachtoffers. Beproeving op beproeving. Mensenleed op mensenleed. http://nos.nl/liveblog/678196-live-dag-van-nationale-rouw.html http://www.nu.nl/vliegramp-oekraine/3830727/liveblog-laatste-ontwikkelingen-vliegramp-oekraine.html

- BB+. De Republiek Suriname zou een creditrating van een ‘Chinees bureau’ hebben gekregen. Van Vuurland tot aan de Russische grens met Alaska, heeft China de invloed nu ontegenzeggelijk getracht uit te breiden. Met een verontrustende extra dimensie, door de gemangelde Peronistische economie van Argentinië, vooralsnog zowat geheel naar zich toe te trekken. Het wordt wat op dit Westelijke Halfrond.

- Onderzoek. Nederland werkt samen met Australië en Oekraïne aan een VN-resolutie voor een politiemissie op de rampplek in Oekraïne. Agenten moeten de rampplek beveiligen zodat onderzoekers ongestoord hun werk kunnen doen. De resolutie, waar op dit moment in New York aan wordt gewerkt, moet nog deze week worden voorgelegd in de VN-Veiligheidsraad. Dinsdag sprak de Nederlandse premier Mark Rutte met de Oekraïense president Porosjenko. In dat gesprek heeft hij Porosjenko gevraagd mee te werken aan de missie. Volgens een woordvoerder van Porosjenko is het van groot belang dat de VN de rampplek beschermen. De Nederlandse delegatie bij de VN wilde geen commentaar geven, omdat het proces vertrouwelijk is. Van de drie landen die samenwerken aan het voorstel is Australië het enige land dat nu lid is van de Veiligheidsraad.

- Internationaal strafrecht. Het Nederlandse Openbaar Ministerie begint in Oekraïne een oriënterend strafrechtelijk onderzoek naar de vliegtuigcrash op grond van moord, opzettelijk laten verongelukken van een luchtvaartuig en oorlogsmisdaden. Dat zijn de verdenkingen op grond waarvan het Nederlandse Openbaar Ministerie in Oekraïne een ‘oriënterend’ strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de vliegramp van Malaysian Airways. De Nederlandse officier van justitie Thijs Berger van de afdeling internationale misdrijven van het landelijk parket is in Kiev met Nederlandse politiemensen. Dat bevestigt woordvoerder Wim de Bruin van het landelijk parket. Nederland en daarmee de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft de leiding over het internationale onderzoek naar de crash van vlucht MH17. Premier Rutte liet eerder deze week weten dat hij de daders liefst voor een Nederlandse rechtbank zou zien. Zo ver is het nog lang niet. De grote vraag voor iedereen is of het in de chaotische oorlogssituatie in de oostelijke Oekraïne mogelijk is om bewijs te vinden, en dan de verdachten vervolgens ook nog eens aan te houden. Woordvoerder De Bruin sprak wel over ‘…een zaak die zijn gelijke niet kent…’. “Niet eerder onderzochten we zo’n grootschalig misdrijf”. Wanneer sprake is van een oorlogsmisdaad zou ook het Internationaal Strafhof een rol kunnen spelen, maar daartoe zou Oekraïne moeten verzoeken. Dat naar zeggen van het Internationaal Strafhof nog niet is gebeurd. De vice- premier van Oekraïne, Volodimir Groysman, zei gisteren tijdens zijn condoleance dat Oekraïne ‘er alles aan doet om de schuldigen aan de terroristische daad te vinden en hen te berechten’. http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3696467/2014/07/23/OM-onderzoekt-moord-en-oorlogsmisdaden-bij-MH17.dhtml

Scramble & shake up. Schrokken allemaal enigszins een hoedje en proberen de opschudding binnen de coalitie gecamoufleerd te kanaliseren. De een wil meteen een IDOS-peiling in het hele land en de ander vertelt grotere onzin, door te stellen dat er tevredenheid bij de kiezers leeft. Kiezers die ook meteen willen aangeven, welk corruptiequotiënt er bij de huidige regering en overheid te verdisconteren is? Beide ver over de 70 %. In verwarring bazelt Panka, dat het verdiensten zouden kunnen zijn van ‘zijn regering’ die goede peilingresultaten opleveren? Inderdaad! Grote corruptieverschijnselen en dus een goed oordeel van de ignorante. Wat een mop! En dan wil Bee in alle districten een peiling. Moet je dan maar voor betalen…, bro! ‘Yere dja…, papi’. De zwevende kiezer is de baas en niemand anders. En die zal afrekenen met alles en iedereen die de corruptie heeft weten te omhelzen en veredelen. Volgens Bee is er geen corruptie in zijn politieke organisatie. Misschien kan Bee zich aansluiten bij een of ander toneelvereniging en het daar nog eens proberen. Er is geen corruptie en geen selectiviteit bij Sozavo? Volgens Bee misschien wat bureaucratische rompslomp en vertraging? Maar waarom spreekt Bee, in plaats van de politieke bewindvoerder die daar namens de regering is geplekt? Bee is volksvertegenwoordiger in de context van ‘wetgevende’ en Amafo, is in de ‘uitvoerende’. Maar was ook dat na bijna vijf hele jaren nog steeds niet begrepen? Wat een land. Amafo moet de publiekelijk geconstateerde misslagen verantwoorden en niet ‘helpi papa Bee’. Zo simpel is dat hele ding.

- Condoleanceregister. In vrijwel alle landen waar de Nederlandse regering ambassades of consulaten heeft gevestigd, zijn condoleanceregisters neergezet. Ook bij de internationale organisaties waaraan verbonden, is men in de gelegenheid, medeleven te tonen. Zo ook via het Internet en een daarvoor speciaal ingerichte site. In en vanuit Suriname hebben verschillende mensen hun condoleances overgebracht, na de ramp in Oekraïne die Nederland en vele andere naties diep trof. Families in ons land bleven daarbij niet bespaard.

- Albertlaan. De bejaarde mens op een dergelijke wijze mishandelen, verwonden en beroven, geeft enkel aan (…), dat het helemaal niet goed gaat met de normen en waarden in dit gekwetste land. Het is gewoon bij de beesten af. Diefijzer zou onder de regering van Bouterse niet meer hoeven en volgens Brunswijk zou niemand meer worden beroofd. Grappenmakers! Als ze je stem bij de verkiezingen willen hebben, wordt wel meer aan kwalijke zaak gelanceerd.

- Misdaad. Schieten, steken, kappen en meer van dat aanverwante spul, op de goudvelden. Sex – drugs – rock & roll. Sodom en Gomorra in de binnenlanden van Sranan. Maar de ordening goudsector belooft beterschap. Men gaat de 800 tot 1000 illegalen in het concessiegebied van mega-investeerder Iamgold in Gros Rosebel (Roma) verwijderen en zaken naar aanvaardbare proporties terugschakelen. Zien is nog steeds geloven.

- Naamswijziging. Openbare Werken wordt nu OW&C. Openbare Werken & Corruptie. Projectgelden werden departementaal verdeeld onder vrienden en familieleden. Zo werd vanuit Nickerie vernomen. Ook MinJUS&POL moet naamsverandering ondergaan en de C. van ‘corruptie’ ingepolderd erbij krijgen. Die herdoop werd strak overgeseind, vanuit een tv-station in Nickerie. Weinig prettig allemaal. Maar wel afdoend om de verkiezingen, naar minder grijpgrage hand (-en) te zetten.

- Raket. Een offensieve raket uit Gaza landde vlakbij het vliegveld van Tel Aviv in Israel. De internationale luchtvaartautoriteiten doen er alles aan om het vliegveld voor enige tijd gesloten te krijgen. In Gaza vielen op de dinsdag weer meer dan honderd doden in een etmaal, door heftig oorlogsgeweld in stand gehouden door een zwaarbewapend Israëlisch leger dat verrassend op enorme Hamas-tegenstand stuitte.

- Oekraine. Nos.nl: ‘De zwarte dozen van vlucht MH17 zullen in Groot-Brittannië worden onderzocht. Premier Cameron heeft een Nederlands verzoek hiertoe geaccepteerd. Volgens Cameron zullen de zwarte dozen worden uitgelezen door de Accidents Investigation Branch van het Britse ministerie van Transport. Dat proces kan enkele dagen duren. Een Belgisch defensievliegtuig is dinsdagmiddag vertrokken vanaf de militaire vliegbasis Melsbroek om de vluchtrecorders op te halen. De Belgen maken deel uit van het European Air Transport Command, waarin Nederland met vijf andere landen samenwerkt voor militair luchtvervoer.De zwarte dozen van vlucht MH17 zijn nu nog in Nederlandse handen. Vanmiddag zijn ze overgedragen aan het Nederlandse hoofd van het internationale onderzoeksteam dat de rampplek wil onderzoeken. In de loop van de ochtend kwamen de zwarte dozen aan in de Oekraïense stad Charkov. Ze werden meegebracht in de trein waarin ook de stoffelijke resten van de inzittenden van vlucht MH17 zijn vervoerd. Gisteravond werden de zwarte dozen overhandigd aan Maleisische vertegenwoordigers, die ze vervolgens aan het onderzoeksteam gaven. Bij een eerste inspectie bleek dat de dozen nog in goede staat waren. Het Engelse team zal de dozen eerst fysiek onderzoeken om te kijken of ermee gerommeld is. Daarna worden de gegevens uitgelezen. Daarbij kunnen de data worden vergeleken met andere gegevens over vlucht MH17. Zo kan definitief worden vastgesteld of ermee is gemanipuleerd. Volgens experts is het vrij makkelijk te achterhalen of er met de apparatuur is geknoeid. Ze verwachten niet dat zulks is gebeurd, onder meer omdat er wachtwoorden nodig zijn om bij de beveiligde schijven te komen. Volgens luchtvaartdeskundige Melkert is vooral de cockpit-voicerecorder interessant, omdat daarop mogelijk de piloten zijn te horen op het moment dat het fout ging met hun toestel. “Misschien hoor je wel een hele grote klap en beginnen mensen te gillen. Misschien is daar nog een beetje van opgeslagen voordat de doos kapot ging”.

- Tel Aviv. De KLM heeft een vlucht die dinsdagavond naar Israël zou gaan geschrapt. De maatschappij bekijkt nog of volgende vluchten ook worden geannuleerd. De KLM nam het besluit nadat een Palestijnse raket was neergekomen in de buurt van het internationale vliegveld van Tel Aviv. Naar aanleiding van die beschieting heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA alle Amerikaanse vluchten op Israël verboden. Easy Jet blijft vooralsnog op Israël vliegen. Wel biedt de maatschappij passagiers de mogelijkheid hun vlucht te annuleren.

- USA. De inlichtingendienst van de Verenigde Staten geeft op de dinsdag informatie vrij over de omstandigheden waaronder vlucht MH17 is neergehaald boven Oekraïne. Dat maakte het Witte Huis bekend. Er werd niet bij gezegd om wat voor informatie het gaat. Maandag jl. zette de Amerikaanse ambassade in Oekraïne al elf bewijzen op zijn website voor de betrokkenheid van pro-Russische separatisten bij het neerhalen van de Boeing van Malaysia Airlines.

- ROUW. Premier Rutte van Nederland heeft woensdag 23 juli uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Woensdagmiddag komen de eerste stoffelijke resten van slachtoffers –van de vliegramp met vlucht MH17– aan op het semimilitair vliegveld van Eindhoven. Van alle gebouwen van de Rijksoverheid hangt de vlag dan halfstok. Verder worden op verschillende momenten klokken geluid. Dat gebeurt ook gedurende vijf minuten voor aankomst van de vliegtuigen. Dat is waarschijnlijk om 16.00 uur. Na de landing van de twee militaire vliegtuigen, zal de aankomst in Nederland worden gemarkeerd met een trompetsignaal. Daarna zal er een minuut stilte in acht worden genomen. Iedereen kan zich hierbij aansluiten. Nederland heeft de regie nu stevig in handen genomen, hoe de logistieke zaken –rond de voornoemde vliegramp– moeten worden gevolgd en voorspoedig afgerond.

Names & Faces. Nu heeft ook De Nationale Assemblée er uiteindelijk lucht van gekregen, dat er sind 2010 een zeer selectief beleid bij hulpverlening door SOZAVO wordt opgevoerd. Vindt men het gek dat er een mentaliteit heerst die slaafs wordt overgenomen, waarbij: – auto’s midden in de stad stoppen, de ramen naar beneden glijden en er bankbiljetten ‘ad random’ uit vliegen? Het is een kwestie van…? Juist ja! (Ver-) simplificering van de reeds ingebedde immoraliteit. De een zijn huis en haard brandde af. Krijgt meteen overheidshulp uit belastinggelden. De andere kan er naar fluiten. De ene babyverzameling wordt met goud omhangen en de ander weer niet. Fa dan…!? ‘Na so a de , na so a sa tan…’. 25 Mei 2015.

- Putin. We gaan zeer prettig cq. vertrouwd met de man op de foto en een paar dagen later, wordt hetzelfde schepsel –overigens geheel terecht– in de wereld neergezet als massamoordenaar van honderden mensen in een nietsvermoedend verkeersvliegtuig, Tsjetsjenië, Georgië, de Krim of Oekraïne. Het is allemaal om het even. Van je vrinden moet je een brik krijgen…, toch? En solidair met de gemeentevereniging in gruwelijkheden en van levensnemers, mag men gerust medelevend zijn. Het Volk van Suriname, leeft echter enkel en alleen mee met alle nabestaanden van vermoorde mensen. Of die nou uit Australië, Nederland, Oekraïne, Frankrijk, België, de USA, Engeland of ons eigen land tezamen komen in respectieve (religieuze-) huizen, te midden van de opgedrongen gedachtevorming aan en over hun geliefden. Meer nog dat er geen plek is voor massamoordenaars, tussen geciviliseerde mensen op deze aardkorst.

- Etalage. Suriname moet met aanwezige mogelijkheden en rijkdommen, meer in de etalagekast verschijnen en daar de ‘nationale goedoes strak pieren’. Alsof men niet al door de grote wereldmachten, kundig en klaar in de wachtkamer is gezet, om de datum voor het bespringen van ons land, zelf in respectieve metropolen te kunnen/mogen bepalen. ‘Bigi bigi bigi sale, bala. Mega uitverkoop yere!?’ ‘Natural in resource…, dipero styling so bun’.

- Positioneringsproblematiek. Zal in ieder geval door de leiding van de oranje-rode partij, snel en pragmatisch worden opgevangen dan wel opgelost (…), in alle districten van ons land. Een veel groter probleem doet zich bij vrijwel alle, meest contemporaine verkiezingen voor. Lilliputterorganisaties die met stijgbeugels en rijderteugels klaarstaan om de giga-vehikels te willen berijden, zonder daarvoor een substantiële achterban aan te kunnen leveren of überhaupt aan te dragen. Zien wat het mag worden. Of de positioneringsgevaren/-gedachten, intern of van-buiten- uit, groter zijn of mogen worden dan de behoefte eigenlijk aangeeft.

- VN. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft op de zondag unaniem geëist, dat er een wapenstilstand wordt ingelast. Onvoorwaardelijk na het onvoorstelbare bloedbad, dat in Gaza en in Israel werd aangericht. Het Israëlische leger verloor in één klap dertien militairen. Wat het leger meer nog, op ongehoorde wijze deed uitvaren tegen de bevolking van Gaza. En op dezelfde dag, werden onder burgers in de Gazastrook en dus onder strijders van Hamas, zowat honderd slachtoffers geteld. Een dagtelling! Duidelijk dat er massaal, oorlogsmisdaden tegen de burgerbevolking van Gaza worden gepleegd.

- Obama. Met weifel en twijfel is Obama, president van de USA in een onmogelijk ‘houdbaar’ politiek parket geraakt. De hele wereld schreeuwt om hulp en maatregelen tegen Putin c.s. Maar ook de Europese Gemeenschap (EU) en de NAVO zijn onder de meest zware kritieken gerangschikt. Het niet kunnen terughalen van de doden uit het Westen, Zuidoost Azie en Oceanie (Australië) heeft de totale ‘vrije wereld’ geschokt. De tegenstrijdige praat om maar niets te doen en Putin ook nog om hulp te verzoeken, heeft de mensheid gedegradeerd tot een ellendig hoopje schepselen dat door bezuinigingen op elke defensiegebied geen vuist meer kan maken tegen aanstormend Russisch georiënteerde dominantie. Hoe vrij kan de wereld zich nog gevoelen, onder het tanend wereldleiderschap van de USA? Dat is de vraag die overal wordt gefluisterd en ook keihard wordt uitgeschreeuwd.

- Mensonterend. In Paramaribo zijn er geluiden gehoord…, een Surinaamse familie duidelijk op televisie heeft gezien, dat de spullen van hun geliefden werden opengemaakt door dronken separatisten in de Oekraïne en op de grond werden gegooid om daarna uit te pluizen wat voor spullen de mensen bij zich hadden toen de B777 van Malaysian Airlines werd neergeschoten. Wat overal in de wereld wel werd gezien, is dat kinderrugtasjes werden leeggegooid en ook dat de lijken in zwarte ‘body bags op een truck werden gesmeten voor afvoer –naar men gevoeglijk mag aannemen– de ‘gekoelde treinwagons’ die in 35 graden Celcius op een spoorbaan stonden te bakken. Zulks, terwijl OSVE-waarnemers met wapens op een afstand werden gehouden. Om als familielid gek van te worden. Iedereen ontkent inmiddels, de SA11-BUK raketten te hebben afgevuurd. Overal hetzelfde met massamoordenaars. Ontkennen en lafhartig wegduiken, door middel van geveinsde amnesie. Geheugenstoornissen die zich spontaan willen voordoen. In ieder geval, is Putin internationaal een politiek dode man. Heeft het conglomeraat aan wereldleiders nog niet hardop gezegd…, maar valt wel weer terug te lezen in de woede die premier Mark Rutte namens alle getroffen staten wist kenbaar te maken in het oor van de man, die zich nog even als Russisch staathoofd mag uitgeven. Update: Maandagmiddag Surinaamse tijd, maakte ‘de Volkskrant’ in Nederland bekend, dat de trein –met daarin de vermoedelijke lijken van slachtoffers– het rangeerplatform in Oost Oekraïne heeft verlaten op weg naar vermoedelijke mortuaria in Charkov. Vermoedelijk! Niet alle slachtoffers zouden geborgen zijn. VK.nl: ‘Oekraïne draagt zo snel mogelijk de lichamen van de slachtoffers van de vliegramp over aan Nederland. De treinen met aan boord de geborgen lichamen zullen vanavond nog vertrekken naar Charkov van waar de stoffelijke resten naar Nederland zullen worden gevlogen. De identificatie zal in Nederland plaatsvinden’. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog, vier dagen na de ramp met vlucht MH17 die aan 298 mensen het leven kostte, onder wie 193 Nederlanders. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/31522/Vliegtuigcrash-in-Oekraine/article/detail/3692804/2014/07/21/Live—Trein-met-lichamen-slachtoffers-heeft-station-verlaten.dhtml

- Condoleance. Op de Nederlandse Ambassade in Paramaribo is een condoleanceregister gelegd, dat in ieder geval op de maandag, dinsdag en woensdag bereikbaar is. Een formele advertentie, werd in de ochtendbladen teruggevonden.

- Roof. Zowel een supermarkt als een brandstofstation, werd in het weekeinde door zwaargewapende en gemaskerde mannen overvallen. Gaat goed in het land. En weer zijn twee woningen op de maandag door brand verwoest. Een belager van een ‘inspecteur van politie’, kwam na schotverwondingen om het leven. Een bejaard echtpaar, is aan de Albertlaan vastgebonden door de misdaad en beroofd. ‘Just for the record’.

- Peiling. Een IDOS-peiling geeft aan: ‘…corruptie, corruptie en nog eens corruptie…, van hoog tot laag in de nationale politieke arena…!’. Is daar eigenlijk iets nieuws mee verteld? Van hoog tot laag. ‘25th of May 2015, changes must come!’.

- 300. Driehonderd misleide mensen, zouden zich op een ondersteuningsplatform van de NDP hebben aangemeld. Duidelijk een aantal burgers, dat het verval in het land niet heeft gezien, aanschouwt of objectief weet te onderkennen.

- ‘Kas moni’. De voorzitter van DNA hield er een stevige valutakas op na. Bijna zou men kunnen denken, dat ons land te maken had met een dependance van de Central Bank van Suriname. Klas ging ervan door met de kas, omdat zij de verleiding van zoveel geld niet kon weerstaan. Komt nu via de strafrechter erop aan, dat een jaar gevangenisstraf en een strafblad wordt bijgeschreven. Vervelend als DNA een zogenaamde reiskas voor weekeinduitreis erop na ging houden. Lijkt bijna op ‘lowe moni’. Gewoon een aantal ‘traveler checks’ van de Centrale Bank bleek dus niet genoeg. “Cash money babe”, in het parlementsgebouw. ‘Valuta styling, so bun’. Geen wonder dat het inferieure dak daar begint te lekken. In ieder geval was de lekkage van en via Klas, eerder in de ontdekking geraakt. Uitlokking, gevaarzetting of ignorantie. Eigenlijk alle drie.

- Proef. Negen stuks aan proefboringen moeten Staatsolie, in ieder geval bij een ‘lucky strike’, ettelijke miljarden in samenwerking met de Trinidadiaanse partners gaan opleveren. ‘Keep yr fingers crossed’.

- Ordening. De ordening in de goudsector lijkt hoegenaamd op een onvolwaardige ruft. Gros Rosebel en Stinasu op de Brownsberg, kunnen zich daar gelijk in terugvinden. Nog zo eentje. Het World Wildlife Fund (WWF), heeft geen antwoord op de diefstallen (2013/’14) van de zowat 80.000 in beslag genomen zeeschildpadeieren? Wie is verantwoordelijk! Is het WWF verantwoordelijk of de Staat Suriname met bekender falende werkarmen?

- ‘Despotisch vingerwijzen’. Dat verwerpelijke ding lijkt meer nog op de hedendaagse Putin-doctrine. Putin…, jawel van de Brics “foto oppie” in Brazilie en uit Moskou afkomstig. Hij bewapent rebellen in de onafhankelijke staat Oekraïne. Wanneer 300 mensen en hun verkeersvliegtuig uit de lucht worden geschoten door de vrinden van Putin, is dat de in zijn visie geheel de schuld en verantwoordelijkheid van de regering in Kiev? De wereld staat op z’n kop! Bijkans 300 burgerdoden. In één klap door separatisten – terreurvuur in Oekraïne, waaronder nu zeker 193 Nederlandse staatsburgers…, inclusief zes medeongelukkige slachtoffers. Tachtig kinderen. Allen vermoorde mensen die in de Boeing-777 meevlogen. Nu ook rouwende familieleden, hier te lande in Suriname, achtergelaten. Vanaf maandagmorgen is op de NL-ambassade in Paramaribo, de mogelijkheid gecreëerd om het condoleanceregister te tekenen en medeleven te tonen. Ondertussen blijkt Rusland in samenwerking met de geallieerde terreurseparatisten, bewijslast en -materiaal ter zake het neerschieten van een verkeersvliegtuig op de drukbevlogen internationale route boven Oekraine –vanuit West Europa naar Zuid Oost Azie– te vernietigen en of te verduisteren. Zo zijn 38 lijken van omgekomen passagiers reeds verdwenen en betreden niet geautoriseerde individuen unilateraal de aangegeven rampplekken. Vervuiling van een plaatsdelict! Een grof schandaal, dat door getroffen staten op allerlei wijzen wordt veroordeeld en zal worden bestreden.

- Mortuarium. Wie is verantwoordelijk. De assistent van de anatoom-patholoog (a.p.), de a.p. zelf of de procureur generaal voor geheel Suriname? Wie bepaalt of de buik van een lijk, met daarin een ongeboren kind kan worden opengesneden en de dode foetus eruit mag worden gehaald? Leg uit! Want ook daarin wordt knap gerommeld.

- MinJusPol. Is er een afdeling op het MinJUSPOL dat geen onrust kent? PA, KPS, Brandweer en wat al niet meer. De bewindvoerder op dat departement, blijkt nog maar een kunstje te bezitten en af te kraken, wat helemaal niet af te kraken is. En dat is het straffe bijveld van zijn voorganger tussen 2005 en 2010. Grijsgedraaide plaat van Belfor die eigenlijk pathetisch begint te meuren. De samenleving is zeer benieuwd, welk fictief dan wel virtueel standbeeld de staatsbeeldhouwer voor Belfor ‘in petto’ heeft. Kan nog mooi worden. Opschrift? Vul dat zelf maar in.

- Naamplaat. Met of zonder nummer! Bij de introductie van vigerend politie-uniform werd nadrukkelijk bepaald, dat er een naamplaat bij hoorde. Nooit gekomen. Bepleit wordt, dat nu niet alleen een naamplaat…, maar ook een politieagentregistratienummer wordt in-/bijgevoegd. Zoals iedereen vroeger toen duidelijk kon zien, welke agent men genummerd en al voor zich zag staan. Geen probleem als de KC het allernieuwste nummer 00001 krijgt toegespeeld. Want naamplaat en Glock…, heeft deze KC altijd al gedragen.

- MOT. Wil je MOT bezoeken? Dan kan dat vanaf volgende week, in een ‘nieuw pandje’ aan de David Simonsstraat in “noord”, wat blijkbaar voor drie miljoen SRD werd aangeschaft. Zeggen en schrijven…, iets minder dan een miljoen US-dollar. Ten laste van begrotingsartikel MinJUSPOL…, wordt ‘met spoed’ gezegd.

- Intens. Premier Rutte heeft vanmiddag “…een intens gesprek…” gehad met president Poetin van Rusland. Rutte heeft erop aangedrongen, dat er nu snelle resultaten komen bij de berging van de slachtoffers van vlucht MH17, zo zei hij op een persconferentie in Den Haag. Rutte heeft geen goed woord over voor de gang van zaken in het rampgebied. “Het is nu absoluut noodzakelijk en de eerste prioriteit dat de slachtoffers worden geborgen”, zei hij. “Iedereen die daar niet aan meewerkt, laadt een ernstige verdenking op zich. Ik ben geschokt door de beelden van de plek”, aldus Rutte. “Mensen lopen te rotzooien met persoonlijke bezittingen van de slachtoffers. Het is ronduit walgelijk”. Rutte belde vandaag ook met premier Cameron van Groot Brittannië en de premier van Australië. Zij steunen Rutte in de eis dat Poetin in actie moet komen om de situatie te verbeteren. Nederlandse experts zijn op weg naar het gebied in Oost-Oekraïne waar vlucht MH17 is neergestort. Dat heeft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gezegd, op een persconferentie in Kiev. De Nederlanders gaan in het rampgebied helpen met het identificeren van de lichamen. Daarover zijn volgens Timmermans met hulp van de OVSE afspraken gemaakt, onder meer wat betreft de veiligheid van de Nederlandse experts. Dat was nodig gezien de onduidelijke veiligheidssituatie bij het neergestorte vliegtuig. Timmermans noemde het de topprioriteit van de Nederlandse regering om onze mensen naar huis te krijgen. De minister hield wel een slag om de arm, omdat er al vaker afspraken zijn gemaakt met de separatisten, die niet nagekomen zijn. De minister zei ook dat Nederland furieus is over berichten dat er met lichamen wordt gesleept op de rampplek. Nederland zal niet rusten voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de ramp hun straf krijgen, zei Timmermans. “Niet alleen de mensen die de trekker hebben overgehaald, maar ook degenen die het mogelijk hebben gemaakt”. Malaysia Airlines heeft de passagierslijst vrijgegeven van het vliegtuig, dat op donderdagmiddag in Oost-Oekraïne is gecrasht. De lijst, met 283 passagiers en 15 bemanningsleden, staat op de website van de luchtvaartmaatschappij. Zoals al eerder bekend werd, staan er 193 Nederlanders op de lijst. Malaysia Airlines roept nabestaanden op om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij. Via de verschillende overheden is er contact geweest met veel nabestaanden, maar dat is nog niet in alle gevallen gelukt. De Europese topman van de maatschappij, Huib Gorter, benadrukte dat het proces met alle zorgvuldigheid is doorlopen. De zorgverlening voor de nabestaanden is de eerste prioriteit. Daarom blijft het opvangcentrum op Schiphol, zo lang als nodig is open. Zie voor lijst, de link: http://nos.nl/artikel/676873-malaysia-airlines-geeft-namen-vrij.html

- Lijkwagens. Elke dag opnieuw gingen ze van stal op weg naar Eindhoven, om dan na het vliegveld af te buigen naar een koeler hangar en vervolgens noordelijk te rijden, over Zaltbommel en de grote rivieren Maas/Waal/Lek…, naar de rand van Utrecht. Dan weer richtingbepalend naar de bossen en smalle wegen nabij Hilversum. Met gemangelde en gebroken resten die nog in een kazerne moeten worden geïdentificeerd. Mensen met duizenden bloemen in even zoveel handen en de gebroken familieleden die niet eens weten, in welke rouwwagen hun specifieke geliefde ligt en wordt vervoerd. Wie deed dit de Nederlanders, Australiërs, Maleisiërs, Indonesiërs en al die andere nationale aan? De tijd zal het leren. “Time always tells”.

 

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro 05.07.2014.

De Week in Retro 05.07.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Geluk/ongeluk. Wisselen elkaar gestadig af in het spel en in het maatschappelijk leven. De ene dag vooruit en een andere dag met rasser schreden achteruit. ‘That’s the way it is…, but won’t stay for long now’. Gauw naar de week in retrospectief.

- ‘Fourth of July 2014’. Decision Day. Duitsland tegen Frankrijk in Brazilië, wordt/werd een titanenstrijd. Temeer wie Frankrijk heel normaal en zonder etnisch georiënteerde medegein, in het ‘nationale elftal’ plekt en dat het bovendien 70 jaar geleden is, dat de geallieerden de stranden van Normandie bestormden om de Duitsers tussen 1944/’45 te vernietigen op de oorlogsslagvelden in WO II. Titanenstrijd van Frankrijk tegen de Duitse voetbalploeg die traditioneel tot aan de laatste seconde niet van opgeven weet. Het bleek uiteindelijk 1-0, maar dan voor de Duitsers. Met opgeheven hoofd gingen de Fransen van het veld. Zij leverden nou eenmaal het betere spel. Helaas!

- Fourth of July 2014 – II. De Amerikanen laten via hun ambassadeur in Georgetown – Guyana aan Ramotar weten, dat het afgelopen moet zijn met het schenden van de Grondwet en het na twee decennia echt wel tijd wordt om algemene- en geheime verkiezingen op districts- en regionaal niveau te houden. Op z’n minst een datum daarvoor te prikken en uit te schrijven. ‘Ramotar caught with his pence down…, gets very angry…! Pissed off…, so bun’. De man zet de waarnemend minister van Buitenlandse Zaken vervolgens aan/in om van haar hart geen moordkuil te maken. Ze gaat als een kleine tijgerin in de residentie van de US-ambassadeur tekeer, ook nog wel op de “US-Independence Party” in Georgetown. Zo ernstige misdraging, dat de dame door aanwezigen wordt uitgejoeld en na het nuttigen van een verplicht stukje taart de uitgang opzoekt. Met in haar kielzog een geloofsgenootje. Exit, mammi! Intussen eist de totale oppositie van Ramotar, dat hij met spoed zijn excuses aanbiedt voor het deplorabele gedrag van zijn ingezette MinBuzaatje – ad interim.

- TAS. De Telecommunicatie Autoriteit Suriname, hoopt met een tastbare verklaring te kunnen uitkomen, ter zake de beslissingen en maatregelen die Digicel Suriname N.V. nam/neemt met betrekking tot te blokkeren applicaties (apps) van Skype/Viber/Nimbuzz die door de clientèle gebruikt werden/worden om via het Internet en dus de computernetwerken telefonisch te communiceren. Digicel ziet dat verschijnsel als een vorm van piraterij en oneigenlijke concurrentie, met weinig dienstig gebruik van het eigen netwerk en toegewezen telefoonnummers.

- Opnieuw. Het is alsof de man het niet helemaal begrepen heeft. In Sranan wordt niemand ongestraft bedreigd. Niet de natuurlijke persoon en ook niet een bedrijf, wat wel of geen rechtspersoonlijkheid bezittende onderneming is. De ‘consilieri’ van de STVS loopt nog steeds en onverbeterlijk als een ‘roepende in de woestijn’ meervoudig te geeuwen, dat er alsnog ‘maatregels’ cq. ‘maatregelen’ komen, tegen horecabedrijven die de WK-voetbalbeelden 2014 in hun domeingebieden uitzenden en aan hun gasten presenteren. Elo! Men kan zich in gemoede afvragen, wat de man nog aandrijft (…), nu gebleken is, dat hij geen poot heeft om op te staan en een zeer valse gok heeft gewaagd. Net zo zuur als dat andere ding wat men eens had (…), loopt hij met zijn ‘verzamelde auteursrechten’ onophoudelijk stuurloos tegen de blinde muur. Hij wil de Surinaamse samenleving niet dwarsbomen? Wat een moppie! Laat het duidelijk zijn, dat de Surinaamse gemeenschap al heeft betaald voor de voetbalrechten. Op allerlei manieren. Meer nog voor het ontstaan, gesubsidieerd voortbestaan van de STVS en de onderhoudsrekeningen daarvan. Als dat niet via de Staat was en uit belastinginkomsten –middels jarenlange subsidies (…)– was het wel in navolging van betaalde reclameboodschappen van bedrijven die door de samenleving zijn onderhouden en de meerwaarden aan omzetbelastingen welke daarbij worden aangeslagen. De ‘consilieri’ ziet dat zijn opzet-/omzetbedoelingen zijn mislukt en kan nu enkel ginnegappen, meer nog naar lucht happen als de Surinaamse samenleving zo gastvrij is om zowel Nederlanders, Turken, Surinamers, Brazilianen, Nigerianen, Fransen, enzovoort te voorzien van de frequentiestralingen en ook de EBS-stroomtoevoer of de lichtmotor-energie op terrassen. Gelijkluidend naar een wereldgebeuren te mogen/kunnen kijken. Gratis en voor niets. Zo zijn we nu eenmaal, bro! ‘El consilieri’ had zijn zaakjes niet goed voor mekaar en begint danig te vervelen, met zijn geëmmer in klaagstromen van voorgebakken lucht via een van STVS medeafhankelijk medium. Zeuren en nog eens oeverloos zeuren. Ach, wie kent ‘el consilieri’ niet. Eikelbijtertje, vanaf de box onder aan een flat in Zuidoost tot aan een evenzo gecreëerde ‘kunstbar in de Cul’. Niveau-/ oeverloos gezemel, van de ‘self made consilieri’ die zijn Damsko-achtige plannekes in het onstuimige WK-water zag vallen. De huidige FIFA van Blatter en die ander corrupte grapjas in T&T, er ook nog bij wilde betrekken? Niet in de gaten hebbend, dat wanneer men “FIFA” noemt of roept (…), er gelijk nogal wat minder sjofele connotaties en geurtjes komen opborrelen. Waaruit? Laat zich ook raden. ‘Un luku un WK yere Sranan, un no wanni gwenti nanga wan bruya man…’! “ESPN ‘plus’ charged, son bun. Goaaaaaaaal!”. Duitsland scoort voorlopig 1-0. ‘Rien ne va plus…?’. A tan so!

- Duik. De politie leert duiken. In water en spelonken, om als ‘first responder’ reddingswerk te kunnen en te mogen verrichten. Daar gaat het tot nog toe heel anders dan bij de brandweermens die in acties verwikkeld is/was, conform de ‘modus operandi’ van een eeuwig ontevreden gelijkend penitentiair ambtenaar.

- Opgelicht. Inderdaad, willen ze je met een ‘smartphone’ omkopen. Als men dat ding accepteert, moet je als stemgerechtigde –bij buitenkomst van een stembureau– bewijzen, dat je op de politieke partij van de GSM-gever hebt gestemd? Met andere woorden is het geheime element van een volwassen en democratische verkiezing dan op de schopstoel beland? ‘Meisje teki na GSM yere, stem san yu wanni. Dem man no e go man du yu neks! Meki wan foto fu dem gudu pa, di e prati GSM…’. Er zijn immers internationale waarnemers en lokale observatoren tegen omstreeks die tijd in het land (…), welke specialisten de zaak meteen begrijpen en wereldkundig zullen maken. No span!

- Schieten. Een man die aan de Kuldipsinghstraat dodelijk werd geraakt door wapenvuur, blijkt meerdere schotverwondingen in de buikstreek te hebben opgelopen. Zo wil een persmedium, ‘uit hoofde van’ onbevestigde berichten weergeven.

- DDB. Nog meer problemen voor Desire D. Bouterse. Zijn goede vrind R.M., dient bij de rechter een civiele vordering in voor teruggave van geleend geld, dat hij niet terug kreeg. De raadsvrouwe van Bouterse laat inmiddels aan een medium weten, dat de vork een beetje anders in de steel steekt. Wanneer is dat dan niet zo? Altijd al.

- Staatseer. Bericht dat het overleden oud-lid bij het Hof van Justitie, Alfred Veldema, met ‘staatseer’ op de maandagmiddag hiernavolgende zal worden begraven.

- Jeugd. Als men de kranten opslaat, is de jeugd van Suriname constant in de problemen. In een gevarenzone. Als het niet de verkrachtende pedofielen zijn, is het wel een dreiging die een kind uit huis drijft. En zelf tot zelfmoord dwingt. En dan de weglopers die bang zijn van de pleegvader of pleegmoeder. Kinderen die steeds vaker, minder bescherming van de politie genieten. 25 Mei 2015 komen gelukkig weer mensen aan de macht die het wel nauw nemen, met de internationale kinderrechten en verdragen. Let op!

- Beroep. Surishopping gaat onverwijld in hoger beroep tegen een twijfelachtig vonnis. Een gerechtelijke uitspraak, welk werd uitgesproken in een nog steeds discutabele case. Zaak waarbij de Staat in gelijk werd gesteld, bij/voor de gunning aan een ander/alternatief bedrijf voor de aankoop van brandweermateriaal tegen veel hogere inschrijvingsquota. Lijkt op die tori, dat mevrouw Sozavo een pandje aanhuurde voor een absurd bedrag. Maar vervolgens kwam vertellen, dat alles lekker comptabel in elkaar steekt. Er steekt zoveel in elkaar, wat de onrechtmatigheid en onwetmatigheid wil inroepen. In de rechtsstaat natuurlijk!

- WK-gedragingen. “Neen voorzitter…, U hoeft geen DNA-vergaderingen uit te schrijven…, want we komen echt niet. We gaan voetbal kijken. Veeeel belangrijker, hor”. Zogenaamde nationalisten met een oranje trui en een ‘rood – wit – blauwe vlag’? Bij God en in Suriname natuurlijk wel mogelijk. Diplomaten die vinden, dat Suriname lekker oranje moet worden gekleurd? Ook dat is gedetecteerd en ontreinigd. Obama zegt vervolgens, dat een keeper van de USA zijn baard moet afscheren. Maar misschien gebiedt de sporter zijn goddelijk geloof, een ‘muslim man barba’ te koesteren. Doekhie gaat op zijn knieën om Nederland te doen uitschakelen. Ach, die Momsie…! Een vijftienjarig meisje zet een heleboel vieze woorden in een liedje, tegen de Nederlandse ‘mannschaft’ en plakt dat op het Internet…! WK-giebeltjes, zo smakelijk sappig en strak! www.voetbalprimeur.nl/…/schattig-mexicaans-meisje-zingt-anti-oranje-lied-nederlandse-klootzakken-.html Nog een voorbeeld? WK tv-gedragingen in NL: Zenderbazen zitten deze weken het liefst met hun hoofd onder de dekens vanwege de slechte kijkcijfers. Door het WK is het kijkgedrag van Nederlanders helemaal veranderd en zijn tv-zenders honderdduizenden kijkers kwijtgeraakt. “De impact van het WK is enorm…”, zegt kijkcijferexpert René van Dammen. “Bijna de helft van de mensen kijkt ‘s avonds naar Nederland 1 waar het voetbal wordt uitgezonden. Dat is ongekend hoog”. De andere zenders verliezen vrijwel allemaal kijkers. Nederland 3, RTL-4, RTL-5, SBS-6, Veronica en zelfs vrouwenzender Net5 zijn een kwart of soms wel de helft van hun kijkers kwijt. “Qua kijkcijfers kan ik beter een maand lang onder het dekbed gaan liggen, wachten tot het WK voorbij is…”, zegt Marco Louwerens, directeur van mannenzender RTL-7. Zijn zender krijgt de grootste klappen. RTL-7 had een marktaandeel van 6 procent. Daar is nu nog zo’n 2 procent van over. “Heel Nederland kijkt naar voetbal en dat gaat de hele avond door…”, ziet Louwerens. “Ik had minder verwacht”. “Meestal zie je dat mannen die niet van voetballen houden nog naar een lekkere ‘schietent-en-bandieten-film’ kijken op RTL-7. Maar zelfs die zijn door het succes van Oranje en het leuke toernooi naar voetbal gaan kijken”. De enige zender die zich niet met voetbal bezighoudt en toch kijkers wint, is: Nederland – 2. Het marktaandeel van die zender is gestegen van 6,5 naar 8 procent. “Zij hebben het geluk dat het ‘NOS Journaal’ tijdelijk op de zender wordt uitgezonden”, zegt kijkcijferexpert Van Dammen. “Ze hebben ook op een slimme manier een alternatief geboden voor mensen die niet van voetbal houden. Hun Britse en Scandinavische detectiveseries worden goed bekeken. En op tijden dat er geen voetbalwedstrijden zijn, zenden ze toegankelijke documentaires uit. Die scoren kijkcijfers die me erg verrassen”. Tot zover een NOS-feature. Kan ‘El Consilieri’ van de STVS-klucht iets van bijleren, dan enkel de voorgebakken lucht ‘milieuvervuilend’ uit te stomen. Duitland – Frankrijk ..-.. ? Niet al te veel durf om dat vooralsnog in te vullen. Hoe sympathiek ook van oorsprong en historisch bezien. ‘Merkel vs. Hollande…, considérant les deux’.

- Wonen en leven. Waar wonen wij? Op 01 Juli 2014 werd de ‘Dag der Vrijheden’ in ons land gevierd. En hoe!? Met het onbelemmerd genoegen aan primitieve verschijnselen en te duiden neveneffecten. Honderden namen de vrijheid te beurt, om de monumentale wijken van ons mooie land, de oevers van de Surinamerivier en de binnenstad (…), compleet te bevuilen met tonnen aan weggegooide consumptieverpakking (-en). Een verontrustend teken aan de wand…, waarmee het ‘orakel van reparatie’ zich bevlogen en zeer mentaliteitbewust, denkt te moeten/kunnen bezighouden. ‘Kom na fotto, fringi yu doti o pe yu wanni…, bro! Krin krin, baya’.

- Ordening. Ondanks bewaking wisten “inbrekers” exact te vinden, wat blijkbaar naar hun gading was/is. Lijkt meer op wat men bij politieonderzoekingen, een “inside job” noemt. De zoveelste in successie! ‘Memre dem container A-team -CIVD c.s.’.

- Bomen. Er vallen bomen op elektriciteitskabels van de EBS? Aan de grote verbindingswegen geconstateerd. Hoe is dat mogelijk, als de bomen langs de wegen en de voedingskabels tot op aanmerkelijke afstand worden neergehaald? Als bomen op kabels van de EBS vallen, heeft men de zaak niet goed onderhouden of masten/kabels te dicht op de bomen geplaatst. Zo simpel is dat ding.

- Wetsvoorstellen. Ingediende wetsvoorstellen met betrekking tot de invoer van sociale wetgevingen, zijn teruggestuurd naar de regering voor aanpassing. Zodat het parlement, misschien op termijn verder met de behandeling kan.

- Vermoeden. Het aanhoudende vermoeden en gerucht, dat er bij de Technische Dienst (-en) van de politie ernstige vormen aan kannibalisme op dienstvoertuigen plaatshad, blijkt nu met feiten en een opmerkelijk strafproces, te worden aangetikt. Onderdelen van politievoertuigen en gereedschappen, zouden volgens aanklacht op onwezenlijke wijze(-n) zijn vervreemd.

- Piet en de rechtsstaat in Damsko. De gemeente Amsterdam moet het besluit over de vergunning voor de Sinterklaasintocht van vorig jaar herzien, omdat de belangen van tegenstanders van Zwarte Piet niet goed afgewogen zijn. Dat oordeelde de rechtbank donderdag in een bodemprocedure over de vraag of de vergunning voor de intocht geweigerd had moeten worden. Burgemeester Eberhard van der Laan moet binnen zes weken een nieuw besluit nemen. Zie ook: http://www.nu.nl/binnenland/3818465/amsterdam-moet-beslissing-sinterklaasintocht-2013-herzien.html http://nos.nl/artikel/669895-besluit-intocht-adam-onzorgvuldig.html http://nos.nl/artikel/669949-pietenuitspraak-is-een-verlossing.html http://nos.nl/artikel/670056-van-der-laan-overweegt-beroep.htmlhttp://nos.nl/artikel/670007-asscher-zakelijke-pietdiscussie.html

- Sarko. ‘Drôlement choqué… !’. Heftige reacties kwamen op de woensdagavond op de Franse televisie van oud-president Nicolas Sarkozy, nadat hij in de vroege ochtenduren uit een politiebureau, mocht weglopen. Sarkozy gaf aan dat hij evenzo een crimineel, daar onder gewapende bewaking verkeerde terwijl hij vrijwillig aanmelding had verricht. Vijftien uren lang was hij de ondervraagde gevangene bij de Franse politie. ‘Un scandal…’. De Franse ex-president Sarkozy zegt dat hij het slachtoffer is van een politiek complot. In een interview in het Franse tv-journaal zei hij dat een deel van de rechterlijke macht een instrument van de politiek is geworden. Sarkozy kwam vannacht vrij nadat hij 15 uur lang was ondervraagd op een politiebureau. Er loopt een justitieel onderzoek tegen hem wegens corruptie, machtsmisbruik en schending van zijn beroepsgeheim. Sarkozy zei dat hij onschuldig is en verklaarde ‘diep geschokt’ te zijn over wat er met hem is gebeurd. “Is het normaal dat ik 15 uur lang word opgesloten op het politiebureau?”. Volgens Sarkozy is het antwoord “neen” en hebben ze hem willen “vernederen”. De ex-president uitte zich ook kritisch over het aftappen van zijn telefoon door justitie. “Is het normaal dat mijn intiemste momenten worden afgeluisterd?”, vroeg hij zich af. Voor Sarkozy (59) komt de zaak bijzonder ongelegen. Sarkozy wil niet ontkennen, waarschijnlijk weer mee te doen aan de presidentsverkiezingen in 2017. Het interview met de ex-president in het ‘achtuurjournaal op de Franse TV zender, werd een gerichter poging om te voorkomen, dat Sarkozy’s imago verder nog averij oploopt.

- Oekraïne. Wapengeratel en de Krim. De nieuwe Oekraïense minister van Defensie, Valery Heletey, belooft het parlement dat het leger op de Krim een overwinningsparade zal houden, zodat de territoriale integriteit van Oekraïne weer wordt hersteld. In een toespraak tot de volksvertegenwoordiging in Kiev zei de 46-jarige Heletey: ‘Geloof me, er zal een overwinningsparade zijn, in het Oekraïense Sebastopol’. Het parlement beloonde zijn toespraak met een luid applaus. Donderdagochtend werd Heletey benoemd door president Porosjenko, als opvolger van Michail Koval. Ook werd luitenant-generaal Viktor Moesjenko naar voren geschoven als nieuwe chef van het leger. In maart annexeerde Rusland de Krim, na een omstreden referendum. Sebastopol is bij een nu geschonden verdrag tussen Rusland en de Oekraïne, al eeuwen de thuishaven van de Russische marine in de Zwarte Zee.

- WK 2014 drama. Het verdriet is groot bij de Argentijnse voetballers na de dood van een verslaggeefster bij het WK in Brazilië. Maria Soledad Fernandez kwam om het leven bij een auto-ongeluk. De dochter van de in Argentinië prominente journalist Miguel “Titi” Fernandez, was op weg van São Paulo naar Belo Horizonte. Twee van haar collega’s raakten gewond bij het ongeval. Nadat het nieuws bij de Argentijnse selectie was doorgedrongen, werd een persconferentie afgeblazen.

- WK 2014. De ster met nummer 10. Hij is de hoop van Colombia en tot nu toe ook de ster van het WK. Niemand minder dan James Rodriguez. In vier wedstrijden, maakte hij vijf doelpunten en gaf hij twee ‘assists’. Rodriguez is nu al de onbetwiste held van het Zuid-Amerikaanse land. De nieuwe nummer ‘tien’. ‘Eindelijk is mijn opvolger gevonden…’, wilde de vroegere aanvoerder van het Colombiaanse nationale elftal, Carlos Valderrama, onlangs nog kwijt. Vrijdag in de kwartfinale, bindt Colombia de strijd aan met Brazilië.

- ‘Orange’. De Oranjeploeg van de KNVB is door naar de volgende episode in het WK Voetbaltoernooi 2014 van Brazilië. Niet te veel vragen hoe dat nou zo kwam in ‘the heat’ van Fortaleza. Uitlokking van penalty’s en veel water drinken, dat is allemaal een troef geweest, onder meer bij aanvoerder Robben en geluksvogel Van Gaal. Het lukte Robben uiteindelijk een penalty binnen te slepen en gedelegeerd verzilverd te krijgen, door de eigenzinnige en veel te lang hongerig gehouden ‘boer Klaas’, met speciaal verzoek te schieten. Het zwarte schaap uit Turkije, Wesley Snijders, kreeg even daarvoor een gouden kans(…), bij een ‘rebound bal’ van krullenbol doelman Ochoa uit Mexico. De ingezette wissels waren in ieder geval weer goud waard, voor gadgets die Louis van Gaal in de lange mouw had verstopt. Plan A, plan B en dan terug naar A…? De man met de ‘mistig dooie blik’ die wel weer niet kon ontkennen, dat over ‘rechts’ het geluk hem doorstraalde en de kostbaarder Depay op ‘links’ al gauw slachtoffer dreigde te worden van de Mexicanen die hem ongenadig met tackles begonnen te torpederen. “Rechts rechts rechts…”, alles over een aanspeelbaar dolle veldrenner aan de rechterzijde. Veldje waar Robben uitlokte en dan de cornerbal werd verpakt door de man met nummer zeven en 100 dienstverschijningen voor de KNVB en de Nederlandse driekleur. De man uit Katwijk, die zijn overleden vader grotere eer bezorgde. Niemand minder dan de verrassend gebleken duizendpoot Dirk Kuijt, werd man van de wedstrijd tezamen met Martins Indy die de hoge ballen vanachter magisch aanreikte, ter vervanging van Nigel de Jong die verschoven liespitten had opgelopen en na acht speelminuten eruit ging. Penalty uitgelokt? Glashard verdiend. De herhalingen in 3D bewijzen, dat Arjan Robben zwaar op de tenen werd getrapt en als een blok viel. Als je duikt, duik je (…) en komt er een soort korte ruimtelijke vlucht met schuivertje. Dit was gewoon meteen aan de grond, met de Mexicaanse noppen genageld. Niet de ingeruilde Rob van Persie. Ook niet Arjan Robben…, maar de uiteindelijk gedienstig ingevallen en steeds minder bescheiden Klaas Jan Huntelaar nam de inschieter. Klaasje die al weken hunkert, naar een plek in de basis elf. Wil Louis von G. blijven scoren, mag Huntelaar nu wel in de basis beginnen en van Persie op een hongerdieet. Om misschien later, weer spelbehoeftig tevoorschijn te mogen komen. ‘Moi moi boi…’ en 37 graden Celcius, gaat nou eenmaal niet samen. Daar heeft men ‘boer Klaas’ voor nodig. Geen geintjes…, masseert uiteindelijk de pijntjes. Tot zaterdag dan. De Mexicanen kunnen een lesje leren. In Rusland over vier jaar. Dan heeft men aan de andere zijden der Rio Grande, wel een prachtgerijpt voetbalteam. Als het allemaal wel stand houdt, onder de leegschreeuwer en Flintstone ‘look alike’ coach Herrera. Griekenland naar huis? Ja…, zeer groot drama! Na penalty’s, net zoals die andere jankploeg. Wie was dat ook weer? Mexico dus ook naar huis? Jawel, in groot tranendal en zeer boos over de wissels die Herrera stompzinnig in de spits pleegde en natuurlijk de meervoudig veroordeelde ‘class acts’ van Robben in het strafschopgebied. Daar helpt “bonu”, de bidsessies en een voorspelling van persoonlijk ongeluk door Herrera, echt niet meer bij. ‘Ciao mio Mexico…, ándale ándale!’ Maandagmiddag Frankrijk tegen Nigeria. En dat is nou net andere koek. Men voorspelt nu al in geheel Afrika, dat de eindstrijd zal gaan tussen Algerije en Frankrijk. Zou best kunnen. Al was het maar om De Gaulle enigszins te revancheren. In Nederland lijkt ‘…hoop in bange dagen…’, langzaam te verbleken en ‘ongewassen zelfdunk’ over te nemen. “Watch your marginal steps…, take a cold very cold shower to nurture ratio!”.

- Jihad. De afgelopen twee jaar zijn veertien ‘jihadstrijders uit Nederland’ omgekomen, in de strijd binnen Syrië. Dat heeft de inlichtingendienst AIVD vandaag bekendgemaakt. Ongeveer 130 mensen zijn naar het strijdgebied afgereisd en bijna dertig zijn inmiddels teruggekeerd. Momenteel zijn er dus naar schatting tachtig mensen uit Nederland in Syrië of Irak om mee te doen met de ‘jihad’. Onder hen zijn een 20-tal vrouwen, zo meldde Rob Bertholee, het hoofd van de AIVD, maandag tijdens de presentatie van de nieuwe nota over de ‘dreiging van het jihadisme’ in Nederland. Sinds begin 2013 is er een snelle omslag en groei te zien in het fenomeen jihadisme, zei Bertholee. De AIVD-topman denkt niet dat het om een ‘hype’ gaat, maar dat het blijvend is. Naast de strijd in Syrië speelt de professionalisering van oude netwerken een belangrijke rol. Er wordt actiever naar leden gezocht via demonstraties, flyer-acties en sociale media. De wederzijdse beïnvloeding wordt hiermee flink aangewakkerd en zorgt voor meer sympathisanten. Tot zover, wederom een weinig nuancerend berichtje. Hoeveel jongeren nemen daadwerkelijk de wapens op en hoeveel van de mensen die naar Syrië gingen, hielpen de behoeftige in de zorg. Of is voor de Nederlandse pers en inlichtingendienst, een ieder die naar Syrië ging/gaat om daar te helpen…., een ‘Jihad-strijder’? De Nederlanders die vrijwillig gingen vechten in de Spaanse burgeroorlog…, hoe worden die heden ten dage gecategoriseerd en historisch ingeplakt? Oké dan!

- Rapport. Een rapport dat zou zijn uitgelekt over een vliegtuigcrash. Mocht daarbij aangeven, het ongeluk ‘vermoedelijk’ aan een van de twee piloten zou hebben gelegen? Dat die onwel zou zijn geraakt en de co-piloot niet kon ingrijpen? Waardoor zou dat hebben plaatsgevonden? Het verongelukte vliegtuig, wat volgens grondgetuigen –bij zeer slecht weer– in de lucht met een knal uit elkaar viel en versplinterd neerkwam? En dan de mensen die dagelijks op het vliegveld waren en aangaven, dat een van de twee motoren niet het gebruikelijke geluid maakte? En aan PBM meegaven, dat er klaarblijkelijk iets daarmee goed mis was? Zijn ook die mensen gehoord, nu er een zogenaamd “lek” van een ongeautoriseerd deelrapport zou zijn gepubliceerd? Het is makkelijk om een dode, de schuld van allerlei te geven. Komt men met grote regelmaat in dit land tegen. Vanuit allerhoogste tot allerlaagste griezels, komen dergelijke beschuldigingen aan het adres van reeds overleden mensen, onbeschaamd tot uitdrukking. Wat een gemeenschapszin kan daaruit worden afgeleid?! Geen wonder, dat in dit land gruwelmoordenaars nog vrij kunnen rondwaren. Terwijl de hoogste autoriteiten genoegzaam –na langdurig en ongehoord kostbaar onderzoek– blijk gaven, dat zij exact weten wie wat in dit land hebben uitgevreten en zich zonder slag of stoot ten prooi geven aan de corrupte in de politiek. De dooie zou het hebben gedaan? Doe maar geen moeite om het tegendeel te bewijzen. Kom dan ook niet aan de samenleving vragen om het zogeheten “gezag”, kritiekloos te blijven erkennen. Wat een onzinnigheden allemaal. ‘Na a dedeman du na sanni…, yere’.

- Theo. De meest van kleur verschoten kameleon uit Wanica geeft ‘gewisselijk’ aan, dat de VHP zijn enige rivaal is? Toch maar even kijken wie nog enig geloof heeft, in een onderwijzer die tussen 1987 en het heden van vele kleuren wist te verschieten. De hedendaagse VHP heeft totaal geen aandacht, voor wat men in het Frans noemt: ‘…quantité négligeable…’.

- Geweld. Steek- en schietpartijen met allerlei gevolgen op de goudvelden. Het was de laatste dagen weer goed raak!

- Wanprestaties. Het ziet ernaar uit dat de Staat weer geen gelden heeft overgemaakt, naar de ziekenhuizen die daarvoor in aanmerking komen. 25 Mei 2015.

- Onrechtmatig. De wet zegt, dat goederen ‘…niet van misdrijf afkomstig…’, niet in beslag mogen worden genomen. Door niemand niet! Zo heeft een agent van politie, geen enkel recht om aan het cellulair- of GSM-toestel van een “niet-verdachte van misdrijf” te komen…, laat staan dit toestel van cruciale gegevens, zoals film-, geluid- en tekstfiles te ontdoen. Daarom een beroep op de totale samenleving zoveel mogelijk beelden te filmen/fotograferen bij een politieactie. Of dat nou bij een ontruiming, aanrijding of inval is. Men heeft van politiezijde het recht daarbij niet, de burgerij te belagen of van bewijslast te ontdoen. Vooral waar er geen sprake is, van ‘een misdrijf’ door de burgers gepleegd. Filmen en vastleggen die hap. Remember, “Walther Rodney”.

- Brazilië. Ze gingen wel door. Maar tegen alle verhoudingen en verwachtingen in. Penalty’s moesten Brazilië redden, in een situatie die eigenlijk maar heel gauw vergeten moet worden. Wat de krachtverhoudingen betreft…, was Chili gewoon beter en evenwichtiger. Ze waren gewoon ‘baas’, die Chilenen. De voorspellingen zijn dan ook niet al te prettig voor de meest naaste zuiderburen.

 

‘RvC e leg uit’. De raad van commissarissen van Kersten Holding heeft op de zaterdagmorgen gemeend, een zowat paginagrote advertentie te moeten plaatsen in een ochtendblad. Groot verhaal om de verkoop van het moederwarenhuis te rationaliseren. Kijken wat daarvan de neveneffecten, in ieder geval nog mogen worden of al zijn.

- ‘Follow the leader’. Van alles en nog wat aan feestvierders, maakt zich op om naar een politiek georkestreerd feest af te reizen…, wat op Cuba zal worden gehouden. Een goed te beluisteren inaugurele speech zal worden afgestoken, door seniorenleider Harvey Naarendorp. Speciaal ingezette en niet aflatende ingewijde.

- ‘Kadootjes’. Het is verkiezingstijd. GSM-toestellen met beltegoed, grondbeschikkingen, satellietschotels en meer van dat soort spul, vliegt de mensen –jong en oud– om de oren. Je mag als jeugdige protesteren wat je wil en je morele waarden of nobele normen nadrukkelijker profileren. Er zullen binnen de politiek altijd friemels rondlopen die denken, dat stemmen te koop zijn gebleven/gebleken, na activa en bedrijvigheden van ‘corrupte bendes’ die –Ao. 1996/2010– grove omkopingscampagnes aanvoerden. Gelukkig zijn er nog jongeren die niet willen vallen…, voor de kralen- en spiegeltjesfilosofie die onsterfelijke vormen aanneemt.

- Henry. Ondernemer en deel van een grote sportfamilie, Henry W. de Sanders, kwam de samenleving te ontvallen.

- NDP. In een blijkbaar door de NDP aangeklede locatie, kwam een minister te Saramacca grondbeschikkingen uitdelen. Met de aanvullende opmerking, dat er met alle respect nog meer aankomen. ‘Purple rain or is it purple reigns. ‘25 Mei 2015…, see you there’.

- Aanvaring. “Wie aangevaren heeft, moet de kosten betalen”. Geldt natuurlijk voor een ieder, toch? Maar er is ook een begrip in het recht, dat heet: “…gevaarzetting…”. Maar niet iedereen die denkt wetmeester te zijn, is überhaupt het recht meester. Bepaalde, wat minder pedagogisch onderlegden, al helemaal niet. Ga de geschiedenis maar na! Soms weten ze zelf niet helemaal goed, welk staatsburgerschap wel dan weer niet met trots dan wel overtuiging te kunnen dragen.

- Continuïteit. Bestuurscontinuïteit is een basisgegeven voor duurzame ontwikkeling. Maar niet voor de hedendaagse bewindvoering op MinJUSPOL. Inderdaad, is de minusclausule daar onverzettelijk gaan overheersen. Alle projecten die maar even de schaduw van Chan Santokhi oproepen, zijn door Belfor c.s. onhebbelijk opgeschort of helemaal stopgezet. Met alle politieke gevolgen en kapitaalvernietiging van dien en achterklap naar de media gelanceerd. ‘25 Mei 2014…, a sa kom keba’.

- ‘Meet the peoples’. In ieder geval wil men wel constateren, dat het nu ook ‘meet your goals’ is, daar waar de VHP ‘huis aan huis’ de mensen gaat uitleggen, wat op en na 25 Mei 2015 staat te gebeuren. De partijleiding is daar heilig van overtuigd. Op 03 juli 2014 is het alweer drie jaar geleden, dat de VHP in Chan Santokhi een nieuwe en energieoverladend voorzitter mocht begroeten.

- Chikungunya. Ziekenhuizen nemen de meest stringente maatregelen om het chikungunya-virus tegen te gaan en eventueel gevolgen daarvan op te kunnen vangen. Voor meer informaties wordt verwezen naar ‘de Week in Retro’, binnen een katern van deze editie opgenomen.

- Drones. Onbemande vliegtuigen zijn boven Irak ingezet om de Amerikaanse burgers en economische belangen in het gebied veilig te stellen tegen de de ingezette ‘soennitisch georiënteerde terreur’ van ISIS. Het Iraakse leger heeft de stad Tikrit heroverd, de ISIS-strijders zijn verjaagd. Dat zegt de Iraakse staats-tv. Het bericht is niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Wel zijn er berichten dat er buiten het centrum nog wordt gevochten. Iraakse commandotroepen zouden in eerste instantie het universiteitsterrein in het noorden van de stad hebben ingenomen. Vanmorgen rukten vanuit Samarra reguliere troepen op naar de Tikrit. Zij werden vanuit de lucht gesteund door helikopters. Tikrit ligt zo’n 200 kilometer ten noordwesten van Bagdad en is de geboortestad van oud-dictator Saddam Hussein. De herovering van de stad zou een morele opsteker zijn voor het Iraakse leger. ISIS kreeg de afgelopen twee maanden grote delen van Noord-Irak in handen. De aanval op Tikrit was de eerste grootschalige poging om de opmars van de soennitische terreurorganisatie tot staan te brengen. Human Rights Watch heeft in de Irakese stad Tikrit tenminste twee plaatsen aangewezen, waar de islamitische terreurorganisatie ISIS regeringsmilitairen heeft geëxecuteerd. De mensenrechtenorganisatie vergeleek satellietopnamen en foto’s van Tikrit met foto’s van de executies die door ISIS zelf zijn verspreid. Human Rights Watch doet op zijn website uitgebreid verslag van het onderzoek. Daarin staat op tussen 11 en 14 juni op zeker twee plaatsen 160 tot 190 mannen zijn geëxecuteerd. “Dat kunnen er veel meer zijn”, zegt de site. Of dat zo is kan alleen worden vastgesteld als onderzoekers de plaatsen kunnen bezoeken.

- Orgaanhandel. Nu het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd, de waarschijnlijk transnationale handel in menselijke organen te onderzoeken en eventueel in SU aan te pakken, zou een kijk naar wat CNN op de afgelopen vrijdagavond presenteerde, ook al meegenomen kunnen zijn. http://edition.cnn.com/2014/06/26/world/asia/freedom-project-nepals-organ-trail/ CNN: ‘On the streets of Kathmandu, the sight of people begging for kidney treatment has become common. The capital of Nepal is no different from many places in the world where aging populations, poor diets and no health insurance systems mean increased organ disease. The organ in highest demand is the kidney and black market traffickers are meeting that demand. Up to 7,000 kidneys are obtained illegally every year, according to a report by Global Financial Integrity…’.

- Amsterdam I. Het project om de Wallen in Amsterdam op te knappen gaat de komende jaren zeker 140 miljoen euro kosten. Het grootste deel van de rekening komt bij de gemeente Amsterdam terecht. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken van de projectgroep die het Wallenproject vlot moet trekken, die in het bezit zijn van Trouw. Burgemeester Van der Laan probeert al een jaar vastgoedbedrijf 1012 Inc., vernoemd naar het postcodegebied waar de Wallen in liggen, op te richten voor het beheer van de panden in het gebied. 1012 Inc. moet ontstaan uit de vastgoedbedrijven NV Stadsgoed en NV Zeedijk. Uit de vertrouwelijke stukken blijkt dat het financieren van 1012 Inc. en het opkopen van nieuwe panden wordt verlegd van bedrijven naar de gemeente. Amsterdam moet grootaandeelhouder worden in 1912 Inc. en leningen omzetten in aandelen.

- Amsterdam II. Zeker één op de tien woonboten in Amsterdam wordt uitsluitend gebruikt voor de verhuur aan toeristen. De wildgroei is het gevolg van een vacuüm op het punt van regels en toezicht. Alleen al op de site van Airbnb worden een kleine driehonderd complete woonboten te huur aangeboden, voor honderd tot zeshonderd euro per nacht. Inclusief B&B-verhuur worden nu ongeveer vijfhonderd van de 2500 woonboten in de stad permanent aan toeristen verhuurd. Eind vorig jaar dacht goedgelovig stadsdeel Centrum nog, dat er tachtig tot honderd waren.

- Ramadan. Zondag 29 juni 2014 ging de vastenmaand ofwel de Ramadan in. Aan alle gelovigen in Suriname, wordt een vruchtvolle en gezegende heilige maand toegewenst.

- DEA. De Drugs Enforcement Agency is indertijd door Hugo Chávez uit Venezuela gezet. In Columbia en Suriname bleef het internationale drugsbestrijdingsagentschap actief. Gegeven de kruispunten van transporten en handel, is men in Washington tot de slotsom gekomen, dat de aanwezigheid in de regio moet worden verstevigd en is nu in Guyana de voorbereiding gestart, om ook in dat land, een afdeling van het agentschap te plekken.

- Alarm. Groot alarm bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg. Het Chikungunya virus rukt op en zal te vuur en te zwaard moeten worden bestreden. Ook de malathionbespuitingen kunnen worden verwacht en of ingezet. http://nl.wikipedia.org/wiki/Chikungunya-virus Er heeft zich een ongewenste bezoeker gemeld op het WK in Brazilië. Zijn naam: Chikungunya-virus. Net nu het wereldkampioenschap is begonnen, zijn er al zeven besmettingen gemeld. Maar volgens viroloog Ab Osterhaus is het gevaar voor WK-bezoekers beperkt. Bericht uit 2010 (medisch): Chikungunya is een arbovirose die veroorzaakt wordt door het chikungunyavirus. De gemiddelde incubatieperiode bedraagt 4 tot 7 dagen en de ziekte wordt gekenmerkt door een combinatie van symptomen zoals koorts en aanslepende arthralgie. In ernstige gevallen kan een mild hemorrhagisch beeld voorkomen of complicaties zoals myopericarditis en encephalomyelitis. De microbiologische diagnose wordt gesteld op basis van antistofbepaling of een PCR-test. Aedes aegypti en Aedes albopictus fungeren als vectoren en vooral deze laatste breidt haar verspreidingsgebied uit naar streken met een gematigd klimaat. De ziekte dijt uit van de oorspronkelijke regio’s zoals Oost-Afrika en de eilanden in de Indische oceaan naar de rest van Afrika en Zuid-Azië. De aanwezigheid van competente vectoren in Zuid-Europa en Amerika maakt ook verdere geografische uitbreiding van de ziekte mogelijk. Bericht Ao 2014 in de maand Juni: ‘Koorts en gewrichtspijnen. De naam Chikungunya stamt af van het Makonde-woord voor “wat krombuigt”. Het tropische virus verspreidt zich de afgelopen jaren steeds verder en heeft nu ook de VS bereikt. Bart Knols, muggenexpert van het Wageningse onderzoeksbedrijf In2care vertelt over de rol van de tijgermug bij het verspreiden van de ziekte en de kans dat het ook in Nederland voet aan de grond zal krijgen’.. http://www.radio1.nl/item/201875-Oppassen%20voor%20het%20Chikungunya%20Virus.htmlh https://www.zorg-en-gezondheid.be/Ziektes/Ziektelijst-A-Z/Veelgestelde-vragen-over-chikungunya/

- Rechtsstaat. In de Grondwet van Nederland zal worden vermeld dat het land een ‘democratische rechtsstaat’ is. Voor artikel 1 komt een algemene bepaling met als tekst: ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten’. De ministerraad heeft dat vandaag besloten. De Staatscommissie Grondwet had eerder geadviseerd een dergelijke algemene bepaling in de Grondwet op te nemen. In maart van dit jaar drong de Eerste Kamer er op aan. Volgens het kabinet is ‘de drieslag democratie, rechtsstaat en mensenrechten in de internationale rechtsorde standaard en wordt daar in veel constituties van andere landen naar verwezen’. Het kabinet gaat nu een voorstel voorbereiden om de Grondwet te wijzigen. Dat is een omslachtige en langdurige procedure. Het parlement moet er twee keer over beslissen. Tussendoor zijn er verkiezingen nodig, zodat kiezers een uitspraak kunnen doen over de grondwetsherziening. In de tweede lezing moeten Tweede en Eerste Kamer met een “tweederde meerderheid” voor de wijziging stemmen.

- Onoverwinnelijk? De Mexicanen geloven van niet! Vijf keer op rij strandde Mexico in de achtste finale van het WK, maar zondag hoopt ‘El Tri’ voor het eerst buiten de eigen landsgrenzen, de laatste acht te halen. De ploeg van bondscoach Miguel Herrera moet dan in Fortaleza wel zien af te rekenen met het Nederlands elftal, dat op het WK vooralsnog boven verwachting presteert.”Maar Nederland is niet onoverwinnelijk”, zegt spits Oribe Peralta. “Het gaat niet om individuele kwaliteiten, het gaat er om hoe goed je als team bent”. Wat individuele kwaliteiten betreft, beschikt Oranje met Arjen Robben en Robin van Persie over spelers van wereldklasse. De grootste ster van Mexico zit zondag waarschijnlijk weer op de bank. Javier ‘Chicharito’ Hernández, aanvaller van Manchester United, moet in Brazilië voorlopig genoegen nemen met een bijrol. Bondscoach Herrera kiest steeds voor het aanvalskoppel Oribe Peralta en Giovani Dos Santos. Heel lang stond Hernández droog in de nationale ploeg. Als invaller maakte hij maandag tegen Kroatië (3-1) voor het eerst in een jaar tijd weer eens een doelpunt voor ‘El Tri’. De Mexicanen waren in de groepsfase al dichtbij een stunt tegen gastland Brazilië, maar ze vergaten toen de kansen af te maken (0-0). Dankzij zeges op Kameroen en Kroatië schaarde de ploeg van Herrera, die in de kwalificatie nog een play-off tegen Nieuw-Zeeland nodig had om Brazilië te halen, zich toch op overtuigende wijze bij de laatste 16 op de mondiale eindronde. “We staan er goed voor en zijn zeer gemotiveerd om ook Nederland te verslaan”’, zei aanvoerder Rafael Márquez, die ondanks zijn 35 jaar achterin nog altijd de rots in de branding is. De oud-speler van FC Barcelona komt samen met Héctor Moreno (ex-AZ) en Francisco ‘Maza’ Rodriguez (ex-PSV) tegenover Robben en Van Persie te staan. “Oranje heeft een zeer goed team, dat op basis van de historie favoriet is. Maar wij willen ook historie schrijven. De kwartfinale is ons doel”, aldus Márquez. Mexico speelt net als de ploeg van bondscoach Louis van Gaal in een 5-3-2-systeem…, met aanvallende backs. De nummer twintig van de wereldranglijst zal waarschijnlijk niet zo gaan aanvallen als Spanje, Australië en Chili in de groepsfase deden tegen Oranje. Mexico weet maar al te goed dat het Nederlands elftal op zijn best is als het ruimte krijgt om in de tegenstoot toe te slaan. “Nederland is een taaie tegenstander, het zal niet gemakkelijk worden”’, zo beseft doelman Guillermo Ochoa. “Oranje heeft spelers die elke wedstrijd het verschil kunnen maken…, ze zijn sterk en veelzijdig. Maar wij worden per wedstrijd beter en willen die lijn doortrekken”. Tot zover de NL-pers. Zien wat het weekeinde brengen mag.

- Herdenking. Bij de herdenking van ‘afschaffing slavernij’, is zowel in Suriname als bij de ‘wonderkinderen in Nederland achtergebleven’, het nodige aan conflictstof gerezen. Als het niet om boten en bussen, voor een tochtje naar Oude Kerk aan de Amstel gaat, heeft men locatieproblemen in SU aan te melden. De een gaat naar Kwakoe te Ondro Bon en de andere herboren naar het in 1955 geplaatste beeld van Simon Bolivar. De bevrijder van grote landdelen op ons continent. Toch zal er bij het naderen van de “Dag der Vrijheden” –op 01 Juli 2014– dus wel het nodige aan voorbereidingen plaatshebben. Al staan bepaalde kampen weer als weinig adolescente kemphanen, elkander te betwisten en het groter vrijheidslicht in de ogen te verduisteren. Elk jaar weer, wat minder creatiefs te vermelden.

- Alternatieve geneesheer? Hoe durft men het woord “geneesheer” in de tekst te verwerken? Het gaat hier om een authentieke verkrachter die een kind, dat beterschap zocht, seksueel compleet vernietigde. Geneesheer? Wat een vuile vieze mop!

- Pres. De president van de staat Uruguay, de edelachtbare José Mujica, vindt het “onzin”, dat Luis Suárez gestraft is voor het bijten van een tegenstander. “Sommigen begrijpen niet dat hij niet heeft geleerd voor diplomaat…”, zei de president na de uitspraak van de FIFA volgens media in Uruguay. “Hij is niet uitgekozen omdat hij filosoof of automonteur is of omdat hij zulke goede manieren heeft. Suárez is een uitstekende speler…”, zegt Mujica over de voetballer. Hij noemt het bijtincident “…een slechte grap…”. Bovendien moet de FIFA zich er niet mee bemoeien, als de scheidsrechter de overtreding niet heeft bestraft, vindt de kleurrijke president. “Wij houden van onze Luisje. Als speler is hij geniaal, maar soms lijkt hij op een straatschoffie”. Tot zover de internationale pers. Wat is het goed, dat er krachten zijn opgestaan om vrij marihuanadrugsgebruik in Suriname tegen te gaan. Het zou niet anders kunnen, dan dat men in de naaste toekomst dergelijke onzinnigheden ook hier in Sranan zou mogen optekenen. De man staat bekend als hedendaags vrijpleiter van marihuanegebruik. Nu ook als gedoogmaestro van de bijtsport, in het internationale voetbal. Intussen: ‘De voetbalbond van Uruguay gaat in beroep tegen de straf van FIFA voor Luis Suárez. De FIFA heeft de Uruguayaanse spits voor negen wedstrijden en vier maanden geschorst. Ook heeft Suárez een stadionverbod voor vier maanden opgelegd gekregen’. Wat een land…, wat een hevig gedegenereerde mensen.

- ‘Optimistic pre battle spirit’. Team Cristiano Ronaldo: ‘Portugal heeft het bereiken van de knockout-fase niet meer in eigen hand’. Na de nederlaag tegen Duitsland (4-0) en het gelijkspel tegen de Verenigde Staten (2-2) staat de Portugezen maar een ding te doen. Zelf winnen van Ghana en dan hopen dat Duitsland en de VS het niet op een akkoordje gooien. Portugal gelooft op voorhand in ieder geval niet in een salonremise. Pepe: “We zijn allemaal professionele voetballers, daar moeten we ons geen zorgen over maken. We moeten de magie van het voetbal respecteren en zulke gedachten horen daar niet bij. Of ik in wonderen geloof? Ja, ik denk dat het mogelijk is voor ons. Het gaat moeilijk worden, maar we zullen vechten tot het eind”. “Ik heb geen geweld gebruikt”. Pepe werd in de wedstrijd tegen Duitsland van het veld gestuurd. Hij zocht de confrontatie met Thomas Müller en gebruikte daarbij zijn hoofd. “Een directe rode kaart is meestal voor een gewelddadige actie. Er hoort een schorsing bij van twee of meer wedstrijden. Ik heb geen geweld gebruikt en de FIFA heeft me daarom ook maar voor één wedstrijd geschorst…”, reageert Pepe. Op de persconferentie een dag voor de wedstrijd, kreeg ook bondscoach Paulo Bento de vraag of hij bang is voor een salonremise. Zijn antwoord was resoluut. “Neen, je moet nergens bang voor zijn. We kunnen ons alleen op onze eigen wedstrijd richten. Ik heb respect voor iedereen, ik hoop dat ze mij ook respecteren. Als iedereen zo zou denken, zou de wereld er een stuk mooier uitzien”. Portugal speelt tegen Ghana. Slecht nieuws voor de spelers Kevin-Prince Boateng en Sulley Muntari. Beiden zijn door de Ghanese Voetbal Bond uit het WK-toernooi gehaald wegens indisciplinaire gedragingen. Een spraakmakende integriteitskwestie. Hoort er in ieder geval allemaal bij. Niets is blijkbaar smetteloos.

- ‘Srafu torie’. Ouderkerk aan de Amstel. Onder de rook van Amsterdam en Amstelveen. De Amsterdamse krant, “Het Parool”: ‘De zwarte slaaf Elieser, de afgelopen vijf jaar het middelpunt van een drukbezochte herdenking bij zijn eeuwenoude graf op de Joodse begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel, is in werkelijkheid waarschijnlijk nooit slaaf geweest. “Hij was een donkere Jood zoals er indertijd meer rondliepen in de stad…”, concludeert Odette Vlessing van het Stadsarchief Amsterdam op basis van nieuw onderzoek naar het bijzondere verhaal van Elieser, die zich voor 1616 in Amsterdam vestigde en na zijn overlijden in 1629 op Beth Haim ter aarde werd besteld. De ontdekking van het graf van Elieser, in 2001, werd gezien als een eye-opener: hoewel slavernij in de Nederlanden formeel verboden was in de zeventiende eeuw, waren er klaarblijkelijk toch slaven in de stad, meegekomen met de Portugese Joden die hun land hadden moeten ontvluchten vanwege de vervolging door de rooms-katholieke kerk. De Afro-Surinaamse gemeenschap in Amsterdam omarmde Elieser als een symbool van de verschrikkingen van de slavernij. Volgens historicus Vlessing, gespecialiseerd in de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Amsterdam, maakte Elieser echter deel uit van de huishouding van de koopman en dichter Paulo de Pina. “Dat kan als familielid zijn geweest of als bediende van deze bestuurder van de Portugese gemeente, maar zeker niet als slaaf”. Uit de archieven van de Portugese gemeente blijkt, dat Elieser in aanzien stond binnen de gemeenschap. In 1617 werd hij opgeroepen om in de synagoge een gebed uit te spreken. Ter gelegenheid van het ‘Joodse Lotenfeest’ ontving hij in 1621 en 1622 bij wijze van geschenk een geldbedrag van de gemeente. Vlessing vermoedt dat eerdere onderzoekers op het verkeerde been zijn gezet door het grafschrift. Het grafschrift spreekt van de rustplaats van een ‘bom servo’, een goede dienaar. “We weten dat in die tijd een slaaf niet werd aangeduid met ‘servo’ maar met ‘escravo’. Het zou ook een raar grafschrift zijn geweest, …goede slaaf…”. Het grafschrift verwijst volgens de historicus naar het toneelstuk ‘Dialogo dos Montes’ uit 1624 van de hand van De Pina, waarin Mozes tot twee keer toe wordt aangeduid als ‘servo’. Vlessing: “Het grafschrift verwijst naar de Bijbel, dat is eervol en logisch”. Dat Elieser geen slaaf was, wil niet zeggen dat op Beth Haim geen sporen van slavernij te vinden zijn. In het grafregister staan volgens Vlessing, twee Joodse vrouwen die een achtergrond hadden wat op slavernij wijst…, maar op de begraafplaats als ‘vrije Joden’ een graf kregen tussen de andere ‘bedienden’. Tot zover “Het Parool”.

- Damske. Geen huis krijgen vanwege je buitenlandse afkomst. Het zou een hoofdstuk kunnen zijn in een geschiedenisboek over Zuid-Afrika, maar het gebeurde vorige week gewoon in Amsterdam. Hila Noorzai (21) was vanwege haar ‘buitenlandse afkomst’ niet welkom om een huis te komen bezichtigen. Omdat ze haar huidige woning moet verlaten, is Hila al een tijdje op zoek naar andere woonruimte in de stad. ‘We hadden een advertentie op Marktplaats gezet, waarop ene Kevin reageerde, dat hij wel iets wist’. Nadat ze haar telefoonnummer had gestuurd, kreeg ze echter al snel een mailtje terug. ‘Oh, je bent van buitenlandse afkomst. Dan gaat het niet door’. Elo, enzo…!

- 135. Eenhonderd en vijfendertig politie-onderofficieren in conflict met de overheid terzake een opleidingsgevolg, worden door de rechter in het ongelijk gesteld.

- Geklassificeerde 18 jaar. Een verdachte wordt uiteindelijk met 18 jaren gevangenisstraaf begunstigd vanwege een bewezen moord op 05 augustus 2012 gepleegd. En die vijftien moorden van 08 December 1982, tracht men nog steeds in de vergeethoek te plekken en daar te houden? Niet verstandig.

De Observateur van Sranan.

 

#

#
#
#
#