#


DE WEEK IN RETRO – 15.10.2014.

DE WEEK IN RETRO – 15.10.2014. 

 

MEMORABILIA.

 

- UvS. De Universiteit van Suriname werd aan het begin van de week verrast met een georkestreerd ‘charme offensief’, ‘grat hari’ door het staatshoofd uitgevoerd. Of hij het zelf allemaal ook zo had bedacht kan gerust worden aangenomen. Echter bleek afstemming met subalterne niet 100% te kloppen. Want wie komt nou met een politiek beladen “charm & chant offensive” en de bewindvoerder op het Minov vertelt doodleuk, dat als men meer wil hebben, er ook meer collegegeld moet worden betaald. En die mededeling zo vlak voor de algemene en geheime verkiezingen voor landsbesturen in SU, vertegenwoordigt wel het meest politiek achterlijke. Wie waren ook weer vervelend door de rabiate ratten gebeten? Juist ja! En dan de accreditatie van een Nederlands diplomaat bij bevordering van TZ-a.i., naar de rang van ‘Z.M. ambassadeur’. Huuuuuh! Ook Nederlandse ambassadeurs worden officieel aangeduid als Zijner Majesteits Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur, en in het verlengde daarvan wordt het voorvoegsel Z.M. ook voor Nederlandse ambassades gebruikt. Maar gauw naar de week in Retrospectief, voor een ontmoedigingsbacil ook hier inslaat of ongevraagd binnentreedt.

- PR-verhaaltjes. De grote opruiming van groot vuil heeft ervoor gezorgd, dat de chikungunya virusaanval van minder grote orde is? Kulpraatjes. De chikungunya kon vaart nemen in dit land, omdat de huidige regeringselementen in slaap waren gevallen en in slapte verhuld, bleven aanrommelen. En wat zijn de maatregelen die daartegen, intussen zijn genomen? Nul komma nul. Allemaal zitten nog voor een dik salaris, op hun marginale krent. Als men alleen maar naar de incubatieperiode van het virus kijkt, zal een ieder weldenkende tot de conclusie komen, dat het ruimen van groot vuil, van nauwelijks een paar dagen geleden, geen invloed kan hebben gehad op de zogenaamde statcijfers die nu worden gevolgd en gepropageerd. Malathion en voorlichting sorteerden meer effecten. De ziekte is op zijn retour, uit pure eigenzinnigheid. En het aantal mensen dat zich terdege aanmeldt met de ziekte, is overigens ook nog geflatteerd. Omdat velen de behandeling zelf ter harte namen en paracetamol gingen halen, op de hoek in een drugstore of supermarkt. Het was deze week wel weer een beproeving om te mogen zien hoe bewindvoerders, dachten de Surinamer van de domme te kunnen houden. Grapjassen!

- Beest. Een stiefvader die een kind van vier het ziekenhuis inslaat, waarna de kritieke levensfase wordt aangemeld, mag eigenlijk –vanwege ontbrekende en/of nog maar weinig toe te passen wetgeving– naar Iran worden uitgewezen. Want daar krijgt dit bestiale aan schepsel, de eigenlijk verdiende straf. Drugs en alcoholgebruik…, is klaarblijkelijk de oorzaak? Oplossing in Iran of een meest effectiever schavot. Maar ook in Amsterdam ging het mis, waarbij een kind van tien, door de vader werd doodgeschoten.

- Energietarieven. Betaalbaar toerisme en concurrentiebeding met de Horecasector van het buitenland? Goedkopere vliegtickets en dan bij aankomst de verhoogde hoteltarieven. Het gericht mangelen van een reeds ingezette casino-cult of aanval op belastingverplichte economische productiedelen? Bewindvoerders van vandaag? Zijn enkel aan de macht gekomen om weer te vernielen en niets anders. Gelukkig zullen ze in 2015 tijdig en voorgoed worden weggejaagd, zoals dit Volk dat in 1987 grondig wist aan te sturen.

- Geen DNA vergadering. Zeker niet voor een Wet Constitutioneel Hof om de amnestiepaskwil uit 2012 alsnog op te houden, terwijl voor de internationale rechtsorde deze allang is omgevallen. Eigenlijk zouden registeraccountants ‘pro deo’ moeten kapitaliseren, wat de misdaadcoup en de gevolgen van 1980, dit land uiteindelijk allemaal niet allemaal heeft gekost. Voorspelbaar, komt men dan tot de conclusie van een ‘giga-misdrijf’, tegen het Volk van Suriname. Elke dag opnieuw, bedenkt men wel iets om ‘een handvol’ nog even -in relatieve vrijheid- aan de praat te houden. De vraag is daarbij nog steeds valide, ‘…wie erger in het geheel passen…?’. De misdaad ansich of de contemporaine ondersteuners. Er valt een hoop goed te maken. DNA-leden hebben terecht de vrees uitgesproken, dat de instelling van het Constitutioneel Hof in dit micro-rechtsgebeuren, ook het gevaar in zich draagt om het Hof van Justitie verder te ondermijnen en uiteindelijk te ruimen. En dat is niet gewenst. Absoluut niet!

- Kopro. Het land bouwt aan de toekomst en de koperdief komt gewoon even langs om de zaak te vertragen. Gelukkig was daar een oplettende bewaker bij de raffinaderij in aanbouw, die de notoire koperdief strak inklemde. Nu de helers nog.

- Lap top. Hoe beschamend zaken kunnen lopen. Een ambassadeur komt langs bij een bewindvoerder en neemt een aantal laptops voor de welwillende mee. Vertelt gewoon, dat dit cadeaugedoe uit dankbaarheid is voortgesproten. Want de bewindvoerder doet meer dan zijn best, om nationale onderdanen en staatsburgers van dat zogenaamd verre en bevriende land, vlot de Republiek Suriname binnen te kunnen krijgen. Niet 400 maar wel 700 plus! Beschamende verbindingen met een zogeheten bevriende natie onderhouden die eigenlijk niets anders op heeft dan Suriname te koloniseren. Van Alaska tot Vuurland en terug, dezelfde modus operandi! ‘If yu wanni yu kan sribi, lap top styling!’.

- Moengo/Albina. Bericht kwam binnen, dat een absurd aantal woningen en andersoortige onderkomens, in Albina en Moengo –op reeds bedongen staatskosten– zullen worden opgezet. Nader onderzoek vereist.

- Premies. Steeds meer mensen komen in de problemen om een soortement basiszorgverzekeringspakket, verplicht aan te schaffen. Ziektekostenverzekering voor wie wel en voor wie niet betaalbaar? Juist ja!

- ‘Sasi Sura’. Een eenmalige vrije dag voor het Javanisten-geloof? Niet gelijkgesteld aan de zondag. De Overheid en de scholen staan stil. Het bedrijfsleven wordt voor keuzes gesteld. Eigenlijk een gevaarlijke situatie. Stel dat het bedrijf, enkel of grotendeels door Javanen wordt gedraaid en dat de directie beslist op die 24e. November 2014 als werkdag in te boeken. Inderdaad, wordt dat boekend boeten. De overheid…, ach nou ja!

- Tweemaal. Twee gepensioneerde vrouwen, worden in het Zanderijgebied overvallen en van hun bezittingen beroofd. Prettig toch? Hoeveel voertuigen heeft de politiepost Zanderij nu om het verzorgingsgebied rond de internationale luchthaven, tussen Cabenda en Kwakoegron/Bigi Poika te beveiligen? Oké dan!

- Cabenda. Over Cabenda gesproken. Uit landsdomeinen wordt een terrein toegewezen, voor agrarische investeringsactiviteiten. Dat gebeurt nadrukkelijk ook in dat braakliggend gebied. Werkgelegenheid geboden. Komt daar een handvol mensen ‘in traditionalisme’ vertellen, dat het hun dorpsgebied is. Wat een land, wat een mensen. Wat een verspilling van middelen en energie.

- Doorstart. Eastern Airlines zal onder een nieuwe rechtspersoon, een imposante doorstart vanuit Miami beleven. Groot investeerder wil het gedurfde aanvatten, met modern vliegmaterieel in de B737 klasse en ‘Suriname Airways’ daar naarstig bij betrekken. Gunstig en knap ontsluitend. Op de grond en in de lucht.

- Zuurder. Wat maakt azijn zuurder. Een gevecht inzake het wel of niet toelaten van John van de Heuvel? Laat die man toe en als de justitie hem nodig heeft, is dat juist handig. Maar nu een toelating weigeren, kan op termijn alleen maar onproductief voor het Surinaamse imago gaan werken. Wanneer wordt men hier volwassen? Of is de revo-cultuur nog steeds leidend? Misschien dan toch wel! http://www.telegraaf.nl/binnenland/23332111/__John_mag_Suriname_niet_in__.html

- Putin’s wargames? Unrest and instabilities. En zo is het. En niet anders. NOS.nl “We moeten ernstig rekening houden met een langdurige periode van instabiliteit in de directe omgeving van Europa”. Dat schrijft minister Koenders in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een update van de Internationale Veiligheidsstrategie die Koenders voorganger Timmermans anderhalf jaar geleden presenteerde. Volgens Koenders is “…de instabiliteit in de wereld om ons heen sindsdien sterk toegenomen…”. De nieuwe minister wijst onder meer op de Russische annexatie van de Krim en het conflict in Oost-Oekraïne en de opkomst van IS in Syrië en Irak. “We zien ons geconfronteerd met nieuwe manieren van oorlogsvoering, waarbij conventionele, niet reguliere en digitale technieken worden gecombineerd”. Ouderwetse diplomatie. Snelle oplossingen zijn volgens Koenders niet mogelijk. “Dit vraagt om internationale samenwerking en een geïntegreerde aanpak”. Hij wil gebruik maken van de diplomatie en internationale organisaties in de regio en daarbij zoveel mogelijk in Europees verband optrekken. Na afloop van de ministerraad benadrukte de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken dat er geen sprake is van een terugkeer naar de Koude Oorlog en dat het belangrijk is om de dialoog aan te gaan. “In een wereld die complex in elkaar zit, is ouderwetse diplomatie (?), juist erg belangrijk”. In zijn brief schrijft hij nog, dat de kwaliteit van vredesmissies en -operaties in EU- en VN-kader omhoog moet.””Bescherming van burgers moet daarbij centraal staan…….”. A tan so!

- Visitekaartje. Een hinderlijke neiging tot geldingsdrang, blijkt nog steeds niet verschoond dan wel opgeschoond te zijn, wanneer een journalist het werk is komen doen en hem bij vertrek geheel ongevraagd een visitekaart in handen wordt gedrukt. Ach ach ach, men leert het maar niet. ‘Tje poti…’, was dat alles?!

- Guyana. De onrechtmatige daad van Donald Ramotar in Guyana, door het parlement buiten spel te zetten, heeft alle aandacht van de internationale gemeenschap die deze schending van de internationale rechtsorde in de gaten houdt. Ook de wereld persbureaus als Reuters, AP en BBC hebben melding gemaakt van de bestuursonkunde die Ramotar nu te toon denkt te kunnen spreiden. De bewust gestelde wandaad van Ramotar, vertegenwoordigt niets anders dan een administratieve autocoup die democratische normen en waarden in de regio aantasten. Intussen is het zover dat de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de tanden heeft laten zien.

- Putin. De luchtmacht van Putin vliegt over en weer langs de Europese kustlijnen. Niet zonder gevaar voor de burgerluchtvaart. Nu wil Putin’s luchtmacht een marinebases aanleggen op Cuba, in Venezuela en ook Nicaragua. Putin’s marine stoomt op naar de noordkust van Australië. Gevechten escaleren vandaag de dag, weer in Oostelijk Oekraïne. De NAVO waarschuwt voor zaken die uit de hand lopen, met de Russische militairen die aantoonbaar multipliceren in diverse gebieden. Er hoeft maar een vonk verkeerd terecht te komen of een botsing met een burgerpassagiersvliegtuig boven de Noordzee plaats te vinden (…) en het is zo gebeurd. Interessant te kijken, met wie de Republiek Suriname geaccrediteerde ambassadeurs en niet residerende ‘botschafts’ relaties onderhoudt of nog wenst aan te gaan. Veertien boden geloofsbrieven intussen aan. Washington DC en de NAVO op het westelijk halfrond, kijken geopolitiek gelaten mee. Ook wie uiteindelijk (tussen-)landingsrechten, als gebonden en niet gebonden naties zullen verkrijgen, op het strategisch gelegen Zanderij en wie weer helemaal niet! En dan op de donderdag: ‘Nederlandse F-16′s hebben boven de Baltische staten een Russisch transportvliegtuig onderschept. Het vliegtuig was gisteravond het luchtruim van Estland en Litouwen binnengevlogen, zonder zijn vluchtplan bekend te maken. Daarmee werd het luchtruim van de Baltische staten geschonden. Nederland heeft sinds begin september vijf F-16′s gestationeerd in het Poolse Malbork in het kader van een NAVO-missie. De jachtvliegtuigen zijn daar om de oostelijke NAVO-bondgenoten te helpen bij het bewaken van hun luchtruim. Het was de eerste keer dat de Nederlandse F-16′s in actie kwamen. Het Russische toestel was een viermotorig transportvliegtuig. Twee Nederlandse F-16′s hebben het toestel onderschept en het Baltische luchtruim uitgeleid. Het transportvliegtuig was volgens Defensie op weg naar Kaliningrad, een Russische stad tussen Polen en de Baltische staten. Estland, Litouwen en Letland hebben geen jachtvliegtuigen en hadden de NAVO vanwege de oplopende spanningen met Rusland om militaire steun gevraagd.

-

- Raad van State. Als het hier niet op een volwassen manier kan, dan gaat men maar naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ook kan de Partij van de Arbeid het nu wel vegen in de Bijlmermeer, wat minder geladen “Amsterdam ZuidOost” werd vernoemd. Burgemeester Van der Laan stelt hevig teleur, onder de gekleurde mens in de Nederlandse hoofdstad. Zaterdag en zondag aanstaande, kan het wel wat heter worden, nu de rechten van de donkere mens op “onaanvaardbaar niveau” zijn getild en “stigmatisering” megahoogten dreigt te kunnen bereiken.

- Discriminatie. De Surinaamse studenten in Nederland, dat wil zeggen begunstigden met een Surinaams staatsburgerschap, mogen niet meer dan tien uren per week werken, om in hun levensonderhoud te voorzien en/of aan secundaire financiële verplichtingen/voorwaarden te kunnen voldoen. ‘Europese regelgeving…’, wordt hen successievelijk voorgehouden. Interessant zou het allemaal toch wel worden, indien men ging kijken/onderzoeken, in hoeverre studenten uit ‘gemenebestlanden’ en/of de ‘franse koloniën/departementen’, respectievelijk in de UK of Frankrijk, ook negatief worden aangeslagen door een discriminatoire regelgeving. Opgeworpen elementen die de Surinamers in Nederland, wel degelijk mogen tegenkomen. Uitgezonderd, de slecht opererende en gebrekkig verbale NL-Antillianen natuurlijk. De nieuwbakken Nederlandse ambassadeur gaat er prat op, dat goede zaken in/met Suriname gedaan kunnen worden, vanwege ‘te begrijpen’ taalovereenkomst(-en). ‘No Babylon…, maaanh’. Het stagiairegilde bevestigt dat allemaal, ruimschoots en -hartig. Misschien kan in het reciproque ver-/gevolg, dan ook nadrukkelijker worden gekeken naar de absoluut discriminatoire zaken die een Surinaamse student in “p’tata” wordt aangewreven. Wordt er verstandelijk en gedoseerd, gezondere lucht in die knellende pijplijnen en posities geperst…, is men als aankomend academicus misschien minder geneigd, allereerst en primair –na aankomst aan de Noordzee– het Nederlands cq. Europees staatsburgerschap, na te streven. Via een schijnhuwelijk of anderszins gekoppeld. Een acceptabeler leefniveau, gaat ontegenzeggelijk gepaard met gunstiger studieresultaten, sociale rust en/of aangepaster snelheden, de aangevangen studies, ononderbroken en succesvol af te ronden. ‘Win / win, ini na casu disi…, so bun’. ‘Denk a tori, yere. No discrimination allowed’.

- RvM. Neen, geen Raad van Ministers (RvM), maar een ‘libi libi’ regeringsvergadering onder exclusieve leiding van het staatshoofd. Ter nadere bepaling, dat eventueel een bedrijf van Dipo een ziekenhuis zou mogen gaan bouwen in Wanica. Dus niet Ameerali zat voor in een gebruikelijke RvM, maar het staatshoofd ‘himself’.

- Petro. Het heeft er veel van, dat Petrocaribe een duistere weg is ingeslagen…, als men naar het verhaal van Badr S. in een ochtendblad kijkt. Wazig! Eerstens was het: ‘…pe a moni de…’. Nu kan men gerust vragen: “Pe a oli de. Pe na Petrocaribe go?’.

- VHP/BEP. Een ‘To the Point’, werd ernstig puntig op de afgelopen woensdagavond. In de hoofdrol Santokhi en Waterberg. In ieder geval, zijn de kaarten in Wanica nu al geschud. Tjallie Pahlad zou nog wat tegengas kunnen geven, maar met een Algoe als lijsttrekker in Wanica aankomen, wordt een hinderlijke ‘ondro nyan sitwasi’. Algoe heeft volgens Santokhi geen kans van slagen in zijn Wanica. Niemand kent Algoe en niemand zal hem substantieel draagvlak verlenen. Intussen, is de economische situatie van het land zo nijpend geworden, dat er nu terdege grote zorg heerst. Overal voelt men, hoe het weer misgaat onder een NDP-sturing. De elementaire zaken worden onbetaalbaar en de voorraden slinken. Een trein dwars door Wanica naar de Para, zal geen enkele vorm aan levensvatbaarheid hebben. Een rit voor zeventien (17,–) SRD, tegen het hedendaagse bedrag van twee (02,–.) SRD naar Onverwacht per bus…? Hoe denkt men, dat te kunnen verkopen aan de bewoners die ten zuiden van Paramaribo hun belangen hebben. Wordt dus een toeristentreintje. Die kunnen het betalen. De voorzitter van de BEP heeft op een vraag uitgebreid verteld, waarom men noodzakelijkerwijs afscheid nam van Seeka en ABOP en uit de A-combinatie (AC) stapte. Geweldsbedreigingen, wapengekletter en regelrechte sabotage van de verkiezingen in 2010, waarbij BEP opzettelijk in het nadeel moest worden gesteld, zijn mede oorzaak van vertrek.. Als klap op de vuurpijl was daar politiekverraad en de doodsbedreiging met wapens bij Kujeba, waar voormalig BEP-voorzitter Alendy moest worden ontzet, door stevige ingrepen van BEP-aanhangers/sympathisanten. De BEP is niet tegen spoorlijnen, maar ondersteunt wel (vervoers-)middelen die enig nut hebben voor de totale gemeenschap en op basis van onderzoek en ratio tot stand kunnen worden gebracht. Het land mag daarbij niet omvallen, vanwege valse en onbetaalbare investeringen die ook nog levensbreed door corruptie worden belaagd. De VHP zal er alles aan doen om de corruptiebestrijding in ons land, internationaal aan te pakken. Er zijn daar nu voldoende instrumenten en organisaties voor beschikbaar gekomen.

- Elektraomleiding. Goedkopere stroom uit Duitsland. Meer stroom ook door Tapajai in SU? Let op! ‘De productie bij de bekende aluminiumsmelter Aldel uit Delfzijl wordt herstart. Dat heeft de investeerder, de Klesch Group, bekendgemaakt. De fabriek ging eind vorig jaar failliet. Klesch verwacht begin 2015 de fabriek weer te kunnen opstarten. Aan het eind van dat jaar verwacht het bedrijf ruim 200 mensen in dienst te hebben. De investeerder zegt dat dit mogelijk is door de hogere aluminiumprijzen en het vooruitzicht dat er een ‘directe lijn’ voor elektriciteit komt tussen Nederland en Duitsland. Daarmee wordt het voor Aldel – en andere grootgebruikers in de Eemshaven – mogelijk om goedkope stroom uit Duitsland in te kopen. Tot zover de NL-pers. Voor de kortzichtige? Tapajai, so bun’.

- ‘That’s it, bro’. De aanhouder wint en Ernst Noorman is dus uiteindelijk, ‘geaccrediteerd NL-ambassadeur in Paramaribo’ mogen worden. Mocht zijn geloofsbrieven ten lange laatste aan Bouterse overhandigen. Met ook de responsieve en reciproque groeten aan Willem-Alexander in Nederland…, komende van Bouterse. ‘Historisch moment…’, werd dat allemaal genoemd. De Hoge Raad in het Haagje, neemt intussen goed nota van het hedendaags voldongen en politiek aangestuurde feit. Wie weer niet? De ignorante, hypocriete en kortzichtige al helemaal niet. “It’s business as usual, brada nanga sa…”. ‘Odi odi Alex…, from ‘Des’ in Parbo-city and a continued PBM-AMS connection!’.

- Droga. De havens in en rond Paranam worden al een tijdje in de gaten gehouden, vanwege een onaanvaardbare ‘…traffic of some interesting goods…’. Door de jaren heen, vele geruchten mogen ver-/meenemen. Van de week was het na een ‘tippologische actio’, wederom ‘bingo tapu na ondro deck’. 91 kilo’s aan hoogwaardige marihuana was vast gelast aan de stomer. “Yami from Jamaica, maaaaanh”. ‘Droga san e puru smoko, na ini yu yesi…, bala’.

- Mast. Na zeven hele jaren komt een meneer uit het behang vallen en vertellen, dat de rode telecommunicatieconcessionaris –op ‘illegale wijze’– een mast heeft geplekt, op een nog steeds vermeend eigendomsterrein? Niet de werkwijze van Digicel…, hoewel al eerder een georkestreerd en puntiger bedoeld kunststukje te Berg & Dal werd opgevoerd. Toneelstuk waarbij een nog maar weinig te animeren architect(-e) en onverstoorbare bouwkundigen, toen wel weer levendig gebruik maakten van het moment, de betere en ook betaalbare binnenlandverbindingen, tijdens: exploratie, bouw, afbouw en exploitatie van bedoeld ‘paradijselijk oord’. Uiteindelijk, werd er een ‘gelukzaliger symbiose ter driftoverleving…’, ook voor dat ‘overhellend probleempje’ teruggevonden. Is met alles eigenlijk zo. Ook nu weer.

- Bancaire. De rijstboeren is staatsondersteunende financiën onthouden. Bepaald niet helemaal door de Staat uitgekeerd. Banken gaan wel weer rücksichtslos over tot veilingen van tractoren en andere zaken. Zo meldt een plantersassociatie. Het gaat heel goed in de Republiek Suriname. Maar in Guyana veel beter…, op agrarisch vlak.

- Piet. De rechtbank gaf een aantal maanden geleden, in eerste aanleg opdracht aan B&W van Amsterdam en met name burgemeester Van der Laan, om zijn vergunningsvoorwaarden en ambtelijke teksten van 2013 nog eens te screenen…, met betrekking tot de Sinterklaas-intocht en geparenteerd een kwetsend roetzwarte “Piet”. De burgemeester van Amsterdam, ging in twijfelachtig beroep bij de Raad van State. Wetende dat die collegesamenstelling het vonnis van de bestuursrechter zou mogen en/of kunnen vernietigen. Nou, nou, nou…, juist dat gebeurde dus dinsdag jl. en zijn klagers over “Zwarte Piet’s uiterlijk”, in de Novemberkoude van het jaar 2014 gezet en bestraffend achtergelaten. Totdat men echt boos wordt en het Sinterklaasfeest, door ignorant en onmaatschappelijk gedrag, uitmondt in een rechtstreeks drama. De vraag is dan wel weer, wie het allemaal tot het uiterste heeft weten te drijven en te persen, middels opzettelijk witte mensen, meer nog treiterend zwart te blijven schminken, in een inmiddels multiculturele en multi-etnisch getransformeerde samenleving. Een gekleurder gemeenschap, die nog steeds collectief door de meer kortzichtige onderdelen wordt ontkend. “Multi-culti bestaat toch niet…”, zegt de hogelijk ontwikkelde en klaarblijkelijk voorgeconditioneerde ‘red neck…’. De tijd zal het wel leren, hoe dit aan lijdzamer provocaties en volhardend aangedreven kwetsuur, overwegende de Wilders-ismen, op termijn zich mag oplossen. Of helemaal dus niet…, totdat!

- Raio. Werd uiteindelijk Rio. Verkorte rechtersopleiding, in de ‘Belfor-styling’. Geen vertegenwoordiging van de Orde of de balie? Geeft het landelijke inflatieniveau, alleen maar duidelijker en bevestigend aan. Belfor heeft vrees voor buitenlandse invloeden? Alle studieboeken van enig gehalte, komen nog steeds uit het buitenland. Of dacht Belfor, dat de ‘verdragen- of verbintenissenleer’, op de lokale markt werden ontwikkeld of tot wasdom kwamen? Raio werd “Rio do Belfor”!

- Constitutioneel Hof. Grotere haast kan men zich nu eigenlijk niet voorstellen, om na 27 ronde jaren een Constitutioneel Hof met een ‘operationele wetsregel’ in te richten. Een samen te stellen Hof…, zal uiteindelijk vallen en staan met wie daarin beslissend en wrijvend zitting kunnen nemen. Ook hoe om te gaan, met een amnestiepaskwil, welk fenomeen gruwelmoordenaars vooralsnog met enige hulp van een vervolgingsapparaat, ondanks universele veroordeling/afwijzing, straffeloos stelt/houdt. Want dat fenomeen vertegenwoordigt/genereert, enkel de plotseling vertoonde haast en niet die 27 jaren aan vervlogen tijd(-en).

- Bingo. Niet alleen in de energiesector en via een agentschap van Finse bedrijven, maar nu ook in bouwkundige ‘styling’, zal misschien wel een onderliggende werkmaatschappij van Dipo, een comfortabel geoutilleerd ziekenhuis in Wanica mogen bouwen. ‘In accordance to tender loving bidding…, so bun’.

- SLM. ‘Nationale carrier e broko dem man vlerk…!’. US-dollar 676,– Amsterdam v.v. Huuuuh?!? “Believe it or not”. Langzaam maar zeker, komt men bij die virtuele en ernstig gewenste Euro 500,– retour.

- Jhauw. Hoe ingewikkeld kan men de zaak nog maken. De geplaagde ondernemer neemt zich voor, dat men nu met een ‘hype’ bezig gaat om zijn naam in een waziger zaak van “welles – nietes” te zuiveren. Even geduld en de ‘screen-cleaners’ geven aan, wat nou eigenlijk conspirerend overeind blijft staan. In ieder geval…, is Jhauw springlevend en mag men het vanaf de hoogste toren ook nog horen roepen. ‘Mi de ete…, bala nanga sisa. Ping!’.

- ‘Back track’. Een avondblad wist op de dinsdagavond een foto te publiceren van Robert Ameerali die enige tijd, voor de niet ingewijden, uit beeld was geschoven. De vigerend vicepresident zat aan de hoofdtafel, van een internationale conferentie die in Torarica door de Caribbean Development Bank werd gehouden.

- Rosetta – missie. Vertrokken uit Kourou. En dan een komeetlanding. Berichten via NOS.nl over ESA-Guyane Française. Voor het eerst in de geschiedenis is een ruimtevaartuig geland op een komeet. Rond 12.30 uur SU-time, is een onbemande verkenner neergekomen op de komeet 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko. Een half uur later bereikte dat signaal de aarde. De lander Philae werd vanochtend rond 05.30 uur losgekoppeld van de sonde. De afdaling heeft ongeveer zeven uur geduurd. De komeetlanding op het hemellichaam is een primeur voor de Europese Rosetta-missie. De sonde heeft een reis van twaalf jaar achter de rug en draait sinds drie maanden in een baan om de komeet. De landing van Philae, op 500 miljoen kilometer van de aarde, was volgens de missie de spannendste fase. De landing werd extra spannend doordat er vanochtend problemen waren bij de loskoppeling van Philea. De stuwraket die de onbemande verkenner gebruikt bij de landing, bleek niet te werken. De raket moest zorgen dat de lander niet werd teruggeduwd in de ruimte. Twee andere systemen voor de landing, met een harpoen en ijsschroeven, deden het wel. Daarom werd besloten de landing toch door te zetten. Ruimtevaartorganisatie ESA pakte groot uit met de missie. Voor een promotiefilmpje over de landing was zelfs Game of Thrones-acteur Aidan Gillen ingehuurd. Fred Jansen, de Nederlandse projectleider van de Rosetta-missie…, spreekt van één van de allergrootste projecten van ESA ooit. Het doel van de missie is meer te weten te komen over de samenstelling van het hemellichaam dat al miljarden jaren door de ruimte suist, en daarmee ook over de vorming van planeten als de aarde.

- Spoedsessie. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kwam op de woensdag in een spoedzitting bijeen om over de situatie in Oekraïne te praten. Het geweld laait op en volgens de NAVO, zijn de konvooien die deze week de grens overstaken “Russisch”! De militaire NAVO-topman Breedlove zei in een interview dat er de afgelopen dagen Russische tanks, materieel en militairen de grens zijn overgestoken. Hoeveel dat er zijn, is niet duidelijk. Rusland ontkent dat er ooit Russische troepen in Oost-Oekraïne zijn geweest. Het CDA wil een brief van het kabinet over de ‘Russische inval’. De wapenstilstand, die op 5 september inging, staat intussen steeds meer onder druk. Het staakt-het-vuren wordt dagelijks geschonden, maar zo zwaar als vandaag zijn de beschietingen in de stad Donetsk al weken niet geweest, melden journalisten. De Oekraïense minister van Defensie Stepan Poltorak heeft vandaag laten weten dat het leger troepen verplaatst om een mogelijk offensief van de pro-Russische separatisten te kunnen opvangen.

- NL-zaakjes in het journaalnieuws van NPO/NOS.nl: http://nos.nl/audio/720719-van-der-laan-ik-hoop-dat-het-weer-gezellig-wordt-de-komende-weken.html.html http://nos.nl/audio/720718-oog-dinsdag-nieuwe-ambassadeur-suriname.html http://nos.nl/audio/720717-ook-afpakken-paspoort-werkt-radicalisering-in-de-hand.html.html http://nos.nl/audio/720484-het-is-theater-en-zij-wilden-zwart-echt-zwart.html.html

- Brand. De brandstichters zijn brandweerman geworden. Gevleugelde woorden, van niet zomaar eentje uit de NDP. De voorman van Brunswijk laat de samenleving genoegzaam en meest ignorant weten, dat er een ‘modern hotel’ zal worden gebouwd in Albina. Met geld van de Staat en via het ministerie van Regionale Ontwikkeling budgettair ontsloten. De ironie wil, dat alle hotels in Albina door het Nationaal Leger en Jungle Commando van Brunswijk, in het rampjaar 1986 werden afgebrand en dat nimmer verplichte schadeloosstelling door de Staat werd vrijgegeven. Integendeel, heeft Brunswijk via de samenwerkende Frontregering en de lumineuze PL-bewindvoerder/belanghebbende op ROGB, het terrein van het gouvernements-logeergebouw genaast en ‘grat hari’ aan zijn politiek vergaarde vermogens toegevoegd. Nu moet er volgens Marinus Bee, op de hoek van Kappler- en Wilhelminastraat, een ‘modern hotel’ worden gebouwd door Regionale Ontwikkeling. Onweerlegbaar, een door ABOP geoutilleerd ministerie. ABOP is de eigendomspartij van Brunswijk en is het klokje dus daarmee rond. Een NDP-mega/ABOP/PALU-coalitie aan de macht en speeltjes met belastinggelden? Lijkt wel digitaal Zwitsersuurwerk, zoals vermogens nu worden ingehaald en gekapitaliseerd. Het ‘moderne hotel’, dat Marinus Bee nu aankondigt, moet binnen vijf maanden commercieel worden gerund. Door wie eigenlijk? Juist ja!

- CLO. Als Nerkust van de FOLS weinig of niets doet…, gaan we naar de CLO met onze naschoolse problemen. Van de regen in de drup natuurlijk.

- ‘Wangsa’. Als Wangsa zijn ‘sinusitis’ niet tijdig wordt aangevat, heeft De Nationale Assemblée een quorumprobleem? Dat wordt dan weer een doekje voor de verkoudheid…, gegeven het feit, dat de huidige regering Bouterse constitutioneel wel niet demissionair kan zijn, maar defacto wel een weggesmolten/geëvaporeerd mandaat nog effekes aankleeft.

- Coup. De vraag staat kaarsrecht overeind, of Unasur zich niet moet gaan bemoeien met de constitutionele crisis in Georgetown – Guyana…, waarbij het huidige staatshoofd Ramotar wederrechtelijk het parlement buitenspel tracht te zetten? Wij gingen met een razend duur verkeersvliegtuig, de vaart van een windschicht evenarend, op afroep van Chávez en de weinig democratisch ingestelde Maduro naar Paraguay, toen zich daar bestuursoneffenheden voordeden. Wat gebeurt er nu in Georgetown – Guyana en moet men zich niet juist daarmee intens gaan bemoeien? Juist ja!

- Exodus vibrations. “In spin Pollack erin, uitspuit Anches eruit”. Het overloopseizoen lijkt inderdaad aan te breken. De NDP heeft er zo van te lijden, dat men helemaal in Albina een zaakje verzon van overloop? Uit Beppie naar de paarse sportschool? Niets van waar. Allemaal verzonnen. Ook in Wanica hoopt men op ‘rust’, nu Algoe omhoog is geparachuteerd. Soms mag men zich afvragen of bepaalde mensen uit politieke hartstocht, nog wel rationeel kunnen denken…, laat staan rekenen.

- ABOP versus NDP. Er klopt heden ten dagen helemaal niets meer van. ABOP bindt de strijd, exclusief aan met de NDP? Met Brunswijk als presidentskandidaat? Maar hoe kan een ultrabeweeglijke en losgeslagen appendix, de strijd aanbinden met de NDP in een knecht/baas ‘sitwasi’? Kan alleen maar dodelijke appendicitis van komen.

- Uitspraak. Somohadjo trapt een open deur in. “Ameerali is in geen velden of wegen te bekennen…?”. Was 99.9 % van de samenleving reeds opgevallen. ‘A sori, dem bigi wan lusu na boyke…’. Totdat er weer een ‘sam sam’, een hemelstuitende reconciliatie door Bouterse wordt georganiseerd. Gaat altijd al zo…, toch? Een juweel van een lel en dan weer ‘brasa nanga bosi…, so bun!’.

- Somo heeft gelijk. Het Volk van Suriname heeft ze allemaal goed door. Maar men heeft ook Somo reeds enige tijd door. ‘Na wan du no du…, sitwasi’. Inderdaad kan de conclusie –volgens het orakel van Somowirjo– worden getrokken, dat NDP-regeringen coupologisch tot stand kwamen en elke keer opnieuw in een onhoudbare afvalrace trachtten te overleven. Wetmatig…, ‘tap a poli poli dek!’.

- Somo. De ‘man met de rode jas’ geeft quasi aan, dat Bouterse zijn ‘partner in arms’, Lonnie B., reeds lang wilde wegjagen. Vooral toen Lonnie zei, dat hij de volgende president van het land mag en zal worden. “Elo, it’s a no go!”.

- Motief. De bekende Nederlandse strafadvocaat Gerard Spong, is acht maanden lang in diverse e-mails met de dood bedreigd. De dreigementen werden geuit in de periode tussen november 2013 en afgelopen juli, zo bevestigde de strafpleiter maandagavond de berichtgeving in het tv-programma RTL Boulevard. De verdachte verschijnt komende donderdag in een ‘pro forma – zitting’ voor de rechtbank in Amsterdam. Spong beweert, geen idee te hebben wat het motief van de verdachte is. “Vreemd en dat maakt de zaak juist zo beangstigend”, aldus de jurist. Hij hoopt daarover donderdag zelf ook meer te horen. Spong laat zich vanwege de bedreigingen al geruime tijd extra beveiligen.

- Gladiaal. Elke keer weer en opnieuw de zinsnede, dat: ‘…de bestuurder de macht over het stuur van een gecrasht voertuig had verloren…’. Maar als men naar de staat van de schokbrekers, ‘ball joints’ en ook de bandprofileringen kijkt? Dan weet men wel meteen, wat de oorzaak kan zijn geweest. In het laatste geval ‘skeerprofiel’ ofwel ‘gladiaal’. Maar ook de versletener opperlaag van het wegdek –vanaf Abrikadabri op OW zat– welk niet werd onderhouden, zal bijdragen tot nog groter verkeersongelukken. ‘Day by day’.

- Mammie. “Ma je moet voor Brunswijk stemmen, hor…!”. “Want hij geeft ons geld cadeau. En is echt geen brandstichter, moordenaar van militairen of bankrover, zoals men hem wil aanwijzen”. “Maaaaah, je moet echt voor Brunswijk stemmen…, hor”. “Hij heeft ons zelf opdracht gegeven, om je te zeggen om voor hem te stemmen”. “Want hij heeft ook geen drugs gesmokkeld naar Nederland of Frankrijk, enzo hor ma” . “Waar dat geld is?”. “We hebben bij KFC gegeten, overkant van Vreedzaammarkt, joh! Dacht je dat we het geld thuis zouden brengen? Nee, hor ma…! Angri bing kiri unu…”.

- ASFA. ‘Last but not the least’. De ASFA is niet geporteerd van het feit, dat men een ‘vrije’ Javanisten Dag wil hebben. 99.9 % in ons land weet niet goed, wat dat feest eigenlijk moet voorstellen, in een ‘sec’ Surinaamse situatie. Blijkt uiteindelijk een wens van Moestadja te zijn geweest. De ondernemers weten wél, dat er overuren moeten worden betaald bij groot productie- en productiviteitsverlies. Hoeveel kost het deze natie om door een ingelaste vrije dag, de nationale inkomsten –per hoofd van de bevolking– wederom te moeten missen? Vier dagen achtereen en aaneengesloten? Juist ja! Miljoenen die in een beter zaakje konden worden gestoken. Wanneer wordt Suriname één natie, met maar een handvol religieuze en/of nationale feestdagen? ‘God only knows…!’.

- Oekraïne. Op de rampplek in Oekraïne van vlucht MH17, zijn op de dinsdag opnieuw menselijke resten gevonden. De resten lagen op zogeheten ‘burnsites’, waar na de crash brand heeft gewoed. Behalve resten zijn ook twee identiteitsbewijzen van slachtoffers gevonden. “Het is voor de nabestaanden belangrijk, om dat soort stukken terug te krijgen”, zei Pieter-Jaap Aalbersberg, leider van de repatriëringmissie. De resten worden naar Charkov gebracht, waar het eerste ‘forensisch onderzoek’ plaatsvindt. Daarna worden de overblijfselen naar Nederland gevlogen.

- Wat nu? Oorzaak en gevolg van het overlopen baart Ricardo Panka van de NDP-Para, wel degelijk groter zorgen. Andreetje Misiekaba constateert en tracht te nuanceren. Maaaaar, als massa schuift…, is die niet eens door een D12 – CAT tegen te houden. A tan so!

- EBS. De energiebedrijven gaan nieuwe (led-) straatverlichting introduceren en aanschaffen. Het maatschappelijk wachten, is op een transparante inschrijving en heldere aanbesteding. En niet andersom.

- Politiek dood. Een politiek doodvonnis, heeft Donald Ramotar in Georgetown – Guyana op zich weten te laden. Heel gewoon, door onrechtmatige handelingen te plegen tegen de Grondwet. Constitutionele schendingen, in dat al decennialang instabiel gebleken land. De man heeft ‘bujaka styling’ het parlement, bewust ondermijnd en ook ernstig stupide in de spaken gereden. En juist dat…, betekent het politiek einde van notoire en habituele grappenmakers. Let op!

- Onduidelijk. Om nog onduidelijke redenen, is de officiële launch van verenigingsactiviteiten 2015, op de valreep afgelast. Daar heeft men het al…! Iedereen alert en op zijn qui-vive…!? ‘You better, darling butterflies’. “Sranan go poti yu sten”. Of is het stem? Oké dan!

- – NDP jompo’s. Het gaat er met de dag onrustiger toe, rond de paarse partijorga. Overstappers naar de ABOP van ‘Lonnie’ gehoord. Badr Sital die een nieuwbakken NDP-er, in de persoon van Algoe, het predicaat ‘leugenaar’ inwrijft. Geneutraliseerde Surzwam-schandalen op LVV, nieuw leven ziet ingeblazen. En dan de opportunistische ‘Beppers’, helaas met nog maar weinig draagvlak, die hun geluk gaan beproeven bij NDP cum suis. 

- Loco loco. Sceptici die de spoorwegen richting Onverwacht bespotten en nog wel veel meer aan negativisme genereren. Ziekenhuis van Wanica in de malle molen? Jawel, van een virtuele ‘nyan patu’. Duidelijk, dat er zeer grote problemen ontstaan. Overal hoort men, dat er niet eens meer naar een oplossing wordt gekeken, gezocht of de onvolkomenheden nog weet glad te strijken. ‘Infra’. Naar gelang er meer informatie vrijkomt over een gewenst treinstel, dat Zanderij/Onverwacht met Paramaribo moet verbinden, stapelen de problemen zich op. Een ongehoorde hoeveelheid aan infrastructurele werken, zouden moeten wijken om een spoorbaan überhaupt te kunnen plannen…, laat staan af te mogen bouwen. Binnen niet al te lange tijd zal men er wel achter komen, dat het uitgezette traject absoluut niet geschikt is om Edje’s boemeltrein te plekken. Let op…! Kwestie van tijd. Intussen kan men beter uitkijken, naar wat ‘on the long run’, eigenlijk goedkoper en misschien toch wel realiseerbaar/functioneler is. Een compleet nieuwe luchthaven ergens ten zuidwesten/-oosten van Paramaribo bouwen of een treinstel van 130 miljoen Euro ‘plus’, trachten in te wrikken? Commewijne, ‘so bun’? Maar dan wel met de noodzakelijke extra oeververbinding ter hoogte van Boxel.

 - ‘Bolletjes’. De A340-300 van de ‘nationale carrier’ kon niet van de grond komen in de Haarlemmermeer (Schiphol), omdat een zee aan cocaïnebolletjes minstens één toilet van de luchtreus had verstopt. Vervelend! Nog vervelender wordt het bericht, als ene Bigi Boi (J.R.), een megastrafklacht en eis tegen zich hoort uitspreken door het Openbaar Ministerie in Noord Holland. ‘Vier jaar’ voor een georganiseerd misdrijf, is de vervolgingsambtenarij van mening.

- Noord. Gewoon op de zondagmorgen een fiets pakken en langzaam de Tourtonnelaan, het verlengde daarvan en de Anamoestraat of zijwegen afrijden. En tellen hoeveel dubieuze schoorstenen uit gebouwen steken. Verder te onderzoeken en te bevestigen, hoeveel van de schoorstenen goudverwerkingsbedrijven met of zonder vergunningen vertegenwoordigen. En dan verder komen zemelen, over ‘ruimtelijke ordening’. Van de Anamoestraat dan naar de Verlengde Gonggrijpstraat, Prinsessestraat en zijwegen, om tot meerder conclusies te kunnen komen. Juist ja!

 - Roof. Moeder zet dochter af bij de Hermitage Mall. Moeder is nauwelijks opgereden of het kind wordt door twee ellendelingen beroofd van tas, 50 SRD en haar tab. Gaat goed in het land, onder de huidige regering en bewaking van de burgerij. Oud en jong.

 - ‘Moni bedeling’. De voorzitter van ABOP heeft weer respectloos, naar de schijnbaar behoeftige toe, publiekelijk een bundeltje met geld te Beekhuizen verdeeld. In zijn denksysteem/-vermogen om de medemens respectvol te behandelen? ‘Duh…, respect!’.

 - EBS. Door de aankondiging van de Energie Bedrijven Suriname (EBS), dat de bedrijfstarieven omhoog zullen gaan, kan men nu overal merken dat prijzen worden verhoogd. Niemand gaat potverteren of winstmaximalisaties verlaten/inperken om de EBS gunstiger te stemmen. Er zullen ontslagen vallen en de consumentenprijzen, worden zowel schriftelijk als mondeling voor noodzakelijker verhoging aangekondigd. Overal!

 - Angst. De angst regeert in de NDP. Er is geen leiding die nog handelend optreedt of überhaupt kan deelbesluiten. Hoort men overal. Verlamming! Het is nu zover gekomen, dat ook het hoofdbestuur geen zeggenschap meer heeft. Kabinet ‘tokkies’ draaien dirigerend en gericht orkestfrustrerend. Management team, ‘so bun’. Wie kritieken uit, wordt door ene Limburg, geheel in overmoed gedompeld, pro forma “neergesabeld”? Ook daar mag men karakteristiek…, dan het kleingeld behouden. Althans pogingen worden daartoe geïnitieerd. Niet dat die activiteit nog wat uitmaakt, in het productiviteitsdomein. Integendeel! Er worden mensen in dat afzichtelijke aan programmatuur uitgenodigd, mogen een berglengte/-hoogte aan kwaadsprekerij meenemen, welke dan weer voor baggerstorting wordt gedrogeerd door ‘chief propaganda’ van het staatshoofd; tevens vigerend voorzitter NDP. Wat men bij de weldenkende in de NDP gelukkig nu wel heeft waargenomen, is dat Limburg meer kwaad aanricht dan de partij van Bouterse enig goed doet of heeft gedaan. Men klaagt dat er geen maatregelen, tegen de ‘bujaka cult’ volgen? Het feit dat Bouterse en Limburg, eigenlijk levenslang aan elkaar zijn veroordeeld…, geeft al het antwoord. Geeft geen goed of constructief sein af, of dat het allemaal nog goed komt. Of in die ‘paarse kontrei’ überhaupt mag terugkomen. Ze doen maar…, toch!? Wetmatigheden blijven wetmatigheden. En wanneer massa schuift, schuift massa nou eenmaal goed. Sital en Van Samson hebben hun zaakjes geteld, geëvalueerd en ook publiekelijk verhaald na langdurige en teleurstellende waarnemingen. Concluderend, dat de spoeling –in ieder geval en gelukkig misschien wel voor een betere toekomst– ernstig dun is geraakt. Het feit alleen al, dat ene Algoe zonder enige vorm aan basisoverleg binnen de NDP of door een congres gesánctioneerd (…), voor de primaire Wanica-zetel omhoog wordt gegooid, vertegenwoordigt wederom een van de dictatoriaal bedachte voetzoekers, welke voortijdig en voorspelbaar zullen zijn uitgebrand. Bij de NPS gaat het weer ietsjes andersom. Patrick Kensenhuis die al enige verkiezingservaring zou moeten/mogen hebben, lijkt ‘de bel ter vervreemding’ te zijn aangebonden. “Ga checken bij Gregory, hor! Of je wel door hen op de lijst bent geplaatst…”. “Als je dat niet meteen kan horen, meld je dan aan bij de HD Benjaminstraat en kom in de wachtkamer met de bewilligde PL-er Algoe zitten, in afwachting van de grote klap…!”. Voorwaarts of achterwaarts? “To be a nobody or not to be a somebody…, that’s the major shaker’s question’. Ach, het is nog geen December ‘14, Januari of Februari ‘15. Dan pas komt de legitieme kandidaatstelling…, ingevolge eerlijker en evenwichtiger congrestellingen. De rest is wederrechtelijke en onrechtmatige lariekoek, in een politieke partijdemocratie.

 - Spilzucht. “Verspilling meteen beëindigen…” of een vijfde monetaire ramp, zal zich genoegzaam manifesteren en opnieuw een mega – schaduwslag werpen over deze samenleving. Dat is de waarschuwing van Caram…, in een ‘eco-nutshell’. Kort, krachtig en bondig. Somo brengt het simpeler. Geef je staatscontracten weg, zonder daarvoor de wetsregels te hebben gevolgd, dan zal de leverancier, uitvoerder of financier kunnen fluiten naar zijn geld. SU zal niet betalen, als zaken wederom op corrupte wijzen tot stand zijn gekomen. Euro 130 miljoen voor een spoorbaan met dieseltreintjes? Asies Gajadien heeft al berekend, dat het geld voor een boemelspoortje van Jozefzoon, uit een bepaalde ernstig bezwarende hoek zal moeten komen. 500 kilometers asfalteren? ‘Pe a moni de…, beta?’.

 - Infarct. In de afgelopen 18 maanden, hebben onnoemelijk veel relatief jonge mensen en graag geziene krachten in/van dit land, te maken gehad met herseninfarcten. Suiker/diabetes, hoge bloeddruk, chikungunya in combinatieverkeer? Een cocktail voor uitdrijving, van de meerwaarden van en in het noodzakelijker cerebraal gekalibreerde.

 - Para dyari. Waar halen ze het allemaal vandaan. De Staat asfalteert, voorziet gebieden van nuttiger lusten en minder lasten. Per ommegaand overal verzamelingen aan zogenaamde nazaten aan de horizon. Uit binnen- en buitenland, vallen ze meteen uit vermolmde delen van de virtuele bladerhut. Voormalig en deelverlaten plantagegebieden, beginnen mega-uitdijing te ervaren. Niemand heeft de juiste en meer valide kaarten of er wordt maar eentje ergens van een onderzoekslichaam gestolen. Zaken die eindigden in een gebied rond Paranam/Billiton/Zanderij…, wil men met allerlei drogredenen en kunstzinnige verhaaltjes, trekken tot naar/aan de bovenloop van de Saramaccarivier. Een bekender advocate wordt ingezet…, maar de aangevatte cliënten vertellen op zich voor enige gerechtelijke uitspraak of vorderingsbesluit, dat zij niets te maken hebben met de rechter en hun eigen methoden hebben van ruimtenaasting. Van terreinen, percelen en hele grondgebieden die aan anderen toebehoren. Als men zo doorgaat, met bestaande structuren in het land te bevuilen en te ondermijnen, de rechtsprekende magistratuur een neus voor te hangen, eigenrichting te doen prevaleren (…), kan het uiteindelijk ook zo worden, om die fundamentele vraag te stellen of voorvadertje, de geclaimde terreinen toen van de indianen heeft gekocht of van een moorddadig ingestelde slavendrijver die van de ‘verkregen opbrengsten’ een kasteel en/of paleis construeerde of bouwde in/aan de grachtengordel van Amsterdam of aan de Vechtstreek in Utrecht NL. Is er zoiets als verjaring van transacties of de nietigheid van overdracht in te roepen? Wel opvallend, dat dit soort aan deviante gedragingen, welke ‘staat/natie/soevereiniteit’ in gevaar brengen…, altijd weer tijdens een NDP-aangestuurde regering plaatsvinden. De eenheid binnen het land, is op elk niveau weer in gevaar gebracht. Over de religieuze schisma’s of etnische verdeeldheid dan maar eventjes te zwijgen. Wat zei Murphy Dahoe ook weer…, over de ‘poptjie dyari’ die de NDP eens propageerde. Niet bestaand en wat er stond, is voorbeeldig om zeep geholpen. En men verwacht…, de meer gestudeerde terugkomt naar het land, dat door vaders en moeders was/werd bewerkt en nu in gevaar wordt gebracht door criminele gedraging(-en) en/of opvatting(-en) ? Waarschijnlijk wordt dat potige intellect, opzettelijk door onevenwichtige politiekvoering,buitensland gehouden. Want men ziet daarin, duidelijk contingenterende gevaren. ‘Meki dem kom we wakti dem…?’. Vergeten? Is daarom zoveel kapot gemaakt om dan als ‘mega valse profeet’ of ‘afu skoinsi messias’, de zaken hypocriet te komen herstellen. ‘We broko na kondre, fu bouw ing baka…?’. Inderdaad zijn de brandstichters, plotseling brandweerlieden geworden. Het is verkiezingstijd mensen. Om behoud van het eigene, ga je weer gek doen en gebeurt ervan alles wat niet deugt. Want in troebel water, is het niet alleen djackies vissen.’

 - OKB. Onder leiding van bekend juriste, kan men nu voorspoedig lezen…, het OKB van mening is, dat mogelijk sterker beïnvloeding kan voorkomen door regerende politieke partijen, als de verkiezingsorganisatie niet wordt weggehaald bij MinBinZa en geplekt wordt bij een onafhankelijke aansturingsautoriteit. Opmerkelijk innovatief.

 - Roofselectie. Struikroof, winkelroof, brandkastenroof, kettingroof, roof van studenten/bejaarden/leerlingen/studenten. Allemaal onder het mandaat van de man die Suriname ‘diefijzer-vrij’ zou maken. Loze beloften en volksverlakkerij. Niet nog een keer die misleiding!

 - Uitspraak van de week: “Bakana Tori blijkt een ‘dot bakki bacchanaal’ te zijn geworden, waar iedereen zijn vuilnis kan storten voor dieppaarser politiekgewin …”.

 - Charkov- Eindhoven. Op vliegbasis Eindhoven zijn om 15.45 uur vijf kisten aangekomen met stoffelijke resten van slachtoffers van vlucht MH17. Het toestel van de luchtmacht vertrok vanochtend na een ceremonie uit Charkov in Oost-Oekraïne. In Eindhoven werden de kisten met een ceremonie ontvangen, waarna ze met rouwauto’s over de afgesloten snelwegen A2 en A27 naar Hilversum worden gebracht.De menselijke resten worden in de Korporaal Van Oudheusdenkazerne in Hilversum onderzocht door forensische experts.

 - Reason. Noord-Korea heeft de Amerikanen Kenneth Bae en Mathhew Todd Miller vrijgelaten. De twee reizen samen terug naar de Verenigde Staten met de directeur van de Amerikaanse Inlichtingendienst, James Clapper. Matthew Todd Miller (24) werd opgepakt toen hij als toerist het land binnenkwam in april van dit jaar. Hij zou toen in Pyongyang zijn paspoort verscheurd hebben. Daarna vroeg hij asiel aan maar het regime zette hem gevangen en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van zes jaar.

 - Obama – De Amerikaanse president Obama draagt Loretta Lynch voor als nieuwe minister van Justitie. Ze moet de eind september vertrokken Eric Holder opvolgen. De 55-jarige Lynch is nu nog de hoogste openbaar aanklager in Brooklyn. Ze heeft volgens Amerikaanse media in New York veel ervaring opgedaan in grote fraudezaken en burgerrechtenzaken. Lynch heeft geen persoonlijke band met de president, in tegenstelling tot andere kandidaten die in de race waren. Obama zou voor Lynch hebben gekozen omdat haar benoeming makkelijker door de Senaat is te krijgen, juist vanwege het ontbreken van een persoonlijke band.

 - Gewapende “safety Piet”. Wat een land, wat een lijpe Henkies. NRC.nl: ‘Zwarte Piet is er volgende week tijdens de landelijke intocht in Gouda niet alleen om pepernoten uit te delen. Het hulpje van de Sint moet ook de veiligheid bewaren. Voor de intocht zijn als Zwarte Piet verklede agenten ingeschakeld, volgens de Rotterdamse courant “Algemeen Dagblad”. De ‘undercoverpieten’ zijn bewapend. Aanleiding van de maatregel is ‘de discussie’ rond Zwarte Piet. Volgens bronnen van de krant houdt de politie rekening met een botsing tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet tijdens de intocht. Omdat de agenten niet mogen opvallen, zijn ze waarschijnlijk zwart geschminkt. Zo vallen ze niet op, tussen het gevolg van de Sint. De aandacht moet vooral uitgaan naar de stroopwafel- en kaaspieten. De burgemeester van Gouda, Milo Schoenmaker, zei zich eerder al voor te bereiden op demonstraties. Ondanks ‘de discussie’, verandert er in de meeste gemeenten weinig…, zo bleek eerder uit onderzoek van de NOS in samenwerking met regionale omroepen. Reden voor het uitblijven van aanpassingen is volgens organiserende comités, dat ‘de discussie’ in hun gemeente niet speelt. Het debat over het uiterlijk van Zwarte Piet, wordt gezien als een Amsterdamse kwestie, zo bleek ook uit een eerder onderzoek van “NRC Handelsblad”.

- Weekend. Een goed en veilig weekeinde toegewenst. In alle districten waar nu ook weer politieke partijen, hun zaakjes netjes wensen te komen slijten. A tan so!

De Observateur van Sranan. 

 

 

 

DE WEEK IN RETRO – 08.11.2014.

DE WEEK IN RETRO – 08.11.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- November. De eerste week van de elfde maand is afgesloten. Nog steeds heerst er geen duidelijkheid wat er op 24 November 2014 zal gaan plaatsvinden. Productiviteit of Javanisten-feest? Wat wél duidelijk mag worden, is dat de US of A. glashelder aangeeft, dat er gevaar dreigt en waar nodig het legeronderdeel ‘Southcom’, naast de Surinaamse samenleving zal gaan staan in een eventueel te bevechten Ebola-aanval. Washington zond per ommegaand een mariniersgeneraal naar Suriname om tezamen met de Amerikaanse ambassadeur hier te lande geaccrediteerd, de eerste weerbaarheidsartikelen persoonlijk aan te leveren en via Defensie aan Volksgezondheid over te dragen. Van de echte vrienden moet men het hebben.

- Karel Doorman. Marineschip de Karel Doorman is vertrokken uit de haven van Den Helder om hulpgoederen te brengen naar landen die zijn getroffen door Ebola. Het schip vervoert onder meer elf miljoen handschoenen, duizend rubberen laarzen, tientallen vrachtwagens, auto’s en ambulances. Verder zijn er vijftig containers ingeladen met ontsmettingsmiddelen, thermometers, generatoren en mobiele laboratoria. Ook aan boord zijn beschermende kleding voor de artsen en ruim 300.000 maskers om hulpverleners te beschermen. Nederland heeft vijf miljoen euro betaald voor de goederen voor de landen in West-Afrika, de overige spullen komen van EU-lidstaten en internationale hulporganisaties. Behalve de vaste bemanning varen ook een medisch team en Nederlandse militairen mee. De reis naar het door Ebola getroffen gebied duurt ongeveer twee weken. Het schip zal na tussenstops in Groot-Brittannië en Senegal doorvaren naar Sierra Leone, Guinee en Liberia. De eerste hulpgoederen worden naar verwachting op 20 november afgeleverd. In totaal zal het schip zo’n drie maanden in het gebied zijn.

- Greed. De Spaanse prinses Cristina wordt niet langer verdacht van witwassen. Het hooggerechtshof heeft die aanklacht van tafel geveegd. De 49-jarige zus van koning Felipe wordt nog wel verdacht van belastingfraude. Het is nog niet duidelijk of de prinses voor de rechter moet komen. Als de Spaanse staat de aanklacht niet steunt, kan Cristina nog ontkomen aan een proces. Haar Nederlandse naamgenote, was niet zo lang geleden, ook al in de fiscale kijker gespeeld, toen men vermogensoverdrachten op de kanaaleilanden ontdekte. http://www.telegraaf.nl/binnenland/20499963/__Nieuwe_brieven-busfirma_Christina__.html

- Lackin. Vertelt dat het inderdaad een situatie is en blijft van ‘trials and errors’, met land dat hij ‘zijn moederland’ wenst te noemen. Zal uiteindelijk op korte termijn wel blijken, in de wrikrelatie Suriname – Nederland? In niet geringe mate verbonden aan de nukken en calamiteiten die de een sterker dan de ander, aan persoonlijke gedraging wenst te koppelen. Van Bouterse/Valk tot aan Van Agt/Lubbers en nu dus Rutte/Rosenthal/Timmermans, waarvan de laatste werd afgelost door de Afrika-fanaat Koenders. Een ochtendblad weet te melden, dat er dan geen TZ-er, voor meer dan een jaar in de Suri-wachtkamer hoeft te blijven zitten? Maar dat er lucht in de pijplijn, sponningen en isolerende spouwmuur wordt geblazen. Dus ook geen aankomend NL-ambassadeur meer, bij correctie voor Senegal en niet Ghana, tijdelijk in Paramaribo als TZ-er. Leuk om die vogel weer eens, vanwege de goede oude tijden terug te hebben kunnen zien. Maar nu dan volgens DwT toch wel ‘de man’ die vanwege staatsbezuinigingen uit dat malloten Burkina Faso vh. Opper Volta en ook nog uit eigener beweging naar SU wilde komen. Daarbij helaas knap en veel te hard van stapel liep…! Wat per saldo ook weer te danken was, aan Timmermans uit ‘College Tour’ http://tvblik.nl/nova-college-tour/14-maart-2014 die als geoefend dwingeland, zijn dikke teen tussen de mahoniehouten deur zette en deze met diplo-zwelling naarstig blesseerde. Een ochtendblad beweert, dat Noorman dus nu –op een grote ‘agrément-bijeenkomst’ voor niet-residerende en residerende– zijn accreditatie mag komen ‘claimen’. De nodige documenten dan aan Bouterse of protocol assistente mag overhandigen, overwegende de in tussen belegen zaken die weer mogen worden opgepakt, vanaf het moment dat Jacobi in 2012 werd ‘teruggeroepen’. Voor ‘overleg’ terug naar Den Haag, nadat de meer corrupte in De Nationale Assemblee waren meegegaan met een NDP dictaat, dat verdachten van moord uiteindelijk straffeloos moest stellen. Amnestiepaskwil wat in een weekeinde ‘Riso-styling’ werd toegevoegd aan de Surinaamse regelgeving? De vrije wereld accepteerde dat geintje dus niet! Lackin vergeet de werkelijke redenen wederom opzettelijk te benoemen en zaken te gooien op ‘moeizaam te onderhouden relationele zaakjes’. Compleet uit focusverband. Verduistert, dat de totale wereldgemeenschap, waaronder OAS/UN/EU, etc etc, de Republiek Suriname veroordeelde, voor het schenden van de internationale rechtsorde die overigens in de Grondwet wordt beschreven en universeel met verdragsverplichting(-en) opgeld doet. Lackin vergeet knap doorzichtig, dat hij ook een Artikel 8 van de EU om de oren en voor de kaken kreeg, Vervolgens, dat de USA enkele strakke waarschuwingen naar Suriname centerde. De relatie met Nederland is moeizaam? Inderdaad, kan men die net zo moeizaam begunstigen als dat de eigen frustratie(-s) uitkomt. Vonnis van Bouterse in alle gerechtelijke oordeelvorming bevestigd en herbevestigd. Dan wordt het inderdaad moeilijk voor een handvol geintersseerden/belanghebbenden, om politiek nog ongeschonden, verder te kunnen. Want wat in het Torentje of Buza.nl een doodgewone zaak mag blijken…, gaat er bij geoefende magistraten bij de Hooge Raad en ook daaronder in het gerechtelijk vervolgingssysteem, echt niet door. Wat men in eigenland aan de Zuiderzee niet tolereert, zal ook elders nimmer mogen worden geaccepteerd. Of men moet er per definitie vanuit gaan, dat een Surinaams ‘menschenleben’, veel minder waard is dan een Nederlands. Of was men Frank Wijngaarde, ook nog conciliërend vergeten? En alle collegajuristen, journalisten, geaccrediteerde vakbondsmensen, ondernemers of internationale sporters die voor Nederland of de Fifa waren opgetreden? Allemaal Nederlands staatsburger tot 25 November 1975. Nederland heeft er duidelijk baat bij, om over generaties heen te willen springen en te doen alsof het sowieso gehavende neusje bloedt. Zolang er mensen zijn en leven die naast vermoorde slachtoffers hebben gestaan of gezeten, of aanvullende vernederingen op Schiphol hebben meegemaakt, omdat Suriname ‘conveniënt’ als narcostaat werd/wordt afgeschilderd…, zal de verhouding moeizaam blijven (ver-)lopen. Zowel in Paramaribo georganiseerde ‘setewasies’ of in Den Haag als kwaadwillig te kwalificeren toestanden. Het is om het even…, indien er niet op voet van wederzijds respect en gelijkheid zaken kunnen worden gedaan. Als men maar goed weet en vasthoudt, dat men noch vergeeft noch enig aandrijfpunt vergeet. Voor wie zou men dat eigenlijk doen? Voor het algemeen belang of voor het belang van mensen die enkel met zichzelf bezig durven zijn? Noorman wordt een succesvoller wandeling, bij bevordering en nu wel eventjes buiten ‘de illusoire wachtkamer’ toegewenst. ‘Without the trials or errors’. Zonder de misslagen die bazen in Den Haag maakten. Door bijvoorbeeld de uitgeselecteerde zending van een Valk of de geoefende coupplegers en/of moordenaars. Betaald door middel van suppletiesoldij vanuit het Plein in Den Haag. Evenzo een 500 miljoen aan premie, na de staatsgreep van 1980. Een daad die mensenrechtenschenders vleugels gaf. En zo kan men uren doorgaan, met op te sommen wat allemaal fout was en nog steeds is. Uiteindelijk toch wel weer uitkomend op de momenten, dat men in Den Haag er niet bepaald niet vies van is hoogverraad te plegen. Aan Suriname en de inwoners van deze kwetsbare republiek. ‘Business as usual’. Kon men van de week, ook weer in Tokyo optekenen. ‘Sayonara…, Tokyo rose’. “The businesscommunity has to build bridges and railway stations…”. Met of zonder smeergelden. Het is weer om het even. ‘Did they all die in vain, on the 08 december 1982 or in November 1986?’. De medemenselijkheid in de vrije wereld, denkt nog steeds van niet!

- ‘What the hell?’ De Morgenstond had bepaald geen goud in de mond. EBS deed het licht uit, vanaf 09.30 uur vrijdagmorgen. De bewoners vrezen met grote vreze. ‘Loadshedding…, Marcel???’. Kan moeilijk worden, hor! Om 12.05 uur nog steeds geen stroom op het net.

- Banken. Een mooi verhaal op de voorpagina van een ochtendblad. Banken die hypotheeknemers en kredietbegunstigden, halverwege de rit in de wielen rijden? Oud nieuws. In 1988 heeft een kredietnemer, een lopende deal op basis ‘rekening courant’ met de grootste bank in Suriname. In de nazomer van 1988 wordt in Amsterdam vernomen…, dat er iets minder intiems te gebeuren staat op ‘de bank’ in Paramaribo. Maatregelen van de ABN-Vijzelstraat, zullen worden geimplementeerd. Er komt een ‘watchdog’ naar Paramaribo. Ene Boudewijn van Bouwdijk. Ach…, niets aan de hand. Alles loopt bij de aflossing voor op schema. Dank je de koekoek, bro!. Boudewijn van Bouwdijk (BvB) komt met een hakbijl uit het KLM-vliegtuig, want er is ‘geknoei’ met onderpandjes in de rijstsector. In zijn ‘quest’ om indruk te maken, neemt die Hollandse friemel alle kredieten door. Bigi bigi bigi, probleem? Voor mensen die geen ballen hebben, wel grote sores natuurlijk. Slapeloze nachten. Het geïmporteerd manneke, stuurt een standaard brief naar vrijwel alle kredietnemers. Een aantal zou zogenaamd, te weinig ‘eigen vermogen’ hebben ingebracht en BvB eist buiten elke realiteit ‘herschikking’. De mensen die geen ballen hebben, buigen voor de nukken van die ingebrachte witte man uit Amsterdam. De mensen met enig zelfrespect in het ondergoed, gaan in onderhandeling met een concurrerende grote bank en worden met beide open armen ontvangen. Krediet wordt per ommegaand bij Boudewijn van Bouwdijk afgezeken en overgebracht naar een andere bank. Onder het genot van een Blacky op de zaterdagmorgen, worden de arrangementen en andere stukken meteen getekend. Lekker dagje wordt het uiteindelijk! Van Bouwdijk verdwijnt uiteindelijk naar zijn ‘smerig en studentikoze optrekje’ in Amsterdam en er wordt heerlijk verder gedanst. Er komt uiteindelijk toch nog een mooie Hollandse jongen naar de door BvB verlaten bank, onder de letter P. En die loverboy, zegt mondverlegen, op een receptie ’…U komt zeker wel weer terug naar onze bank, als de bakra’s daar vertrokken zijn…?’ . Antwoord? “Om de dooie dood niet. Wie aflost en voor ligt op schema, heeft niet de behoefte door een lummel uit Amsterdam afgezeken te worden…”. Eerder zou dat dan omgekeerd het geval moeten zijn. ‘Schluss…, liebe Menschen. Immer wieder in Symbiose!’. Tabe!

- Boemeltje. 1. Dank je wel voor de idée, om een weg achter Paranam naar Zanderij te trekken en de hotelressorts meteen aan te sluiten. 2. Dank je wel voor de idée om een ‘boemeltje’ a la ‘Krefeld – Dusseldorf’ van PBM naar Zanderij te trekken. Maar dan echt niet langs het afzichtelijk drukke Pad van Wanica, tegenwoordig nog steeds Indira Gandhiweg…, en al die plantagezijwegen! Eerder in het midden tussen de Martin–Luther King- en de Indira Gandhiweg, dwars door alle weilanden/boomgaarden van Houttuin…, enzovoort. Van de gelegenheid gebruikmakend om daar ook de hoogspanningsleidingen naar het zuiden/noorden te trekken…, zodat in de toekomst dieselvrije treintjes kunnen rijden op schone elektra. Alleen al de aanleg van een spoor, langs de Indira Gandhi naar Onverwacht, zal het land geheel spaakverlammend doen uitlopen. Verkeerstechnisch een megaramp om bijna 50 wegen af te sluiten en het verkeer parallel te doen (ver-) schuiven met een Indira Gandhi. En de splitsing Onverwacht/Zanderij? Neen veel eerder bij Rijsdijk en via de mijnwegen van Suralco/Billiton, naar Paranam en vervolgens Brokopondo City. Dan heeft men iets goed gedaan. Invoegen, in tweede instantie van een driesprong Rijsdijk/Zanderij en Rijsdijk/Onverdacht/Paranam – Berg&Dal/Brokopondo City/Afobaka. ‘Denk a tori’. Volgende regering wel te verstaan. Met het meer verstandelijke op de bok.

- Momsie. “Balessar heeft zijn straf gehad en uitgezeten…”. Kan hoegenaamd misschien ook kloppen. Maar zoveel andere verdachten en veroordeelden, dus weer niet. Wat heeft de amnestiefrommel Momsie, daarover te kauwen?

- DC. Als er zoveel kapitale halsmisdrijven hebben plaatsgevonden en die door geweldsdreiging en vervolgingsverlamming niet zijn uitgeprocedeerd, wat gruweldaders relatief straffeloos heeft gesteld –‘for the time being’– denkt de DC die nu in de problemen is geraakt, dat ook hij ‘misschien een dansje kan ontspringen’ of evenzo mag overslaan? Zien wat het allemaal wordt, in de rechtstaat SU en met de geïnstitutionaliseerde vervolgingsorganen die het mega hebben laten afweten.

- ‘Credentials’. Gaan we dus toch op bezoek…, overwegende de initiërende opmerking, dat “hij” Bouterse niet uit de weg zal gaan. Geloofsbrieven aanbieden? Inderdaad…, gaat “hij” Bouterse dus in het virtuele gedachtegoed echt niet uit de weg. Maar misschien Bouterse hem weer wél! En zal de fragiele Lackin, de bedoelde documenten in ontvangst moeten nemen; volgens een verschenen ochtendblad. Misschien dan niet eens een welluidende boodschap in ‘duplo’ uitsprekend…? Op gevaar af, dat een visite-/businesskaart uit grensoverstijgende dankbaarheid hem alsnog voor ‘de baas’ in handen wordt gedrukt. De gevierde ‘Parbo-dyogo’ staat in ieder geval koud en de “Parbode” blijft/blijkt in verhoogde staat van alertheid. Wel ergerlijk, dat men nog steeds durft beweren…, er geen ‘chef de poste’ was –in nadagen van bestuurskundige Rosenthal of de hoogtijdagen ener meest naïeve Timmermans en meer politicus dan diplomaat– op bedoelde ambassadevesting in Paramaribo? Wat was dan wel die goedgeluimde Petri en wie waren al de ingevlogen individuen, waaronder een huidig ambassadeur in Ghana? Zeer hoge diplomaten die kwamen waarnemen, in de rang van ‘buitengewoon gevolmachtigd minister’ namens Buza.nl of dan de meest gelauwerde ambassadeurs, welke ‘zonder veel poeha’ de officiëler zaken kwamen geleiden en professioneel kanaliseren…, als ook Petri met verlof ging? http://www.waterkant.net/suriname/newspictures/index.php?showimage=3113 Petri is inderdaad geheel zonder enige ruis vertrokken en men beweerde bij navraag ook nog effekes, dat ‘…zijn tijd erop zat…’. “Maar hoe komt U aan die informatie…”, vraagt men dan weer oenig. ‘Alo meneer Den Uyl, waar gane wij naar toe…? Met bronvermelding, ja ja met bronvermelding…’. De bevordering van TZ a.i. Noorman, hier te lande tot ‘residerend ambassadeur’ in te willen luiden, is dus nu nog steeds ‘in handen’ van Bouterse “gelegd”. De ‘Parbo’ staat wel degelijk al enige tijd gekoeld klaar en de ‘Parbode’, is in verhoogde staat van paraatheid. De ‘poker-consilieri’, wacht intussen vol ongeduld met zijn ‘wrijvende handjes’ op een vingervlugge gok die blijkbaar komen gaat. Hopelijk zonder incidenten en evenwichtig van boodschapjesaard. Kan de Hoge Raad zich heel, maar dan ook ‘heel misschien ook’ nog drie minuutjes in terug vinden. Hoeft daarna dus niemand meer, elkander uit de weg te gaan of in de weg te staan? En de wonderlijke theevisite van de ‘unheimische Jacobie’ zich gezapig voortzetten, zoals op 24 November 2010 en gaat men door met de geforceerde relaties alsof er niets is gebeurd of aan de hand was. Ook niet met een amnestiepaskwil, welke tussen de deurspleten en -kieren werd gewrongen. ‘Cheers…, 2015 is nearer than near!’.

- Dictaat. De koe zal dictatoriaal bij de horens worden gevat en het Business Forum fossiliseert, als appendix van Ameerali’s Kamer van Koophandel & Fabrieken. De VSB gaat kritiekloos naar de meetings en de Akmos ziet walgelijk dissidentengedrag. Niet in de gaten hebbend, dat er toch al niets met de weinig maatschappelijk ingezeten Palu-isten, bereikt zal kunnen worden. Wanneer heeft Palu, ooit verantwoord maatschappelijk gedrag vertoond? Hok is opgesloten in de eigen beperkingsperikelen die de EBS hem al eens eerder opdrong, met een stompzinnig aangedurfd en te accepteren ontslag. http://nl.wikipedia.org/wiki/Jim_Hok Ten lange laatste, zal en mag de consument cq. het bedrijfsleven het gelag voor mismanagement bij de EBS betalen. De ‘smoes en verzonnen energiegebrek’, hadden het tijdelijk werking en regeringsingang gehad. Bedrijven gaan kapot, huishoudens failliet, de inflatie tiereliert en de werknemer komt als werkloze zwerver als eerste op straat te staan. Maar de EBS hebben in eigen toko niet gesaneerd of gerationaliseerd. Integendeel werden hogere lonen uitgekeerd. Met complimenten van de regering Bouterse die nog even dacht, de koe bij de horens te kunnen vatten. Gelukkig is er geen megadoorstart in 2015. Daar zorgt het niet meegaande volk wel weer voor. Megaslipgevaar.

- Dictaat 2. Die meneer op het Minov wil mobieltjes op school gaan verbieden? Pedagogisch en didactisch verantwoord, hor. “Yere no papi…”. Wij leven niet meer in een achterlijke wereld, waar een dictaat door de strot wordt geduwd van leerlingen, docenten en een vooruitstrevende burgerbevolking/burgerij. Men zal eerstens netjes aan de uiterst mondig te houden leerlingen en studenten –op elk niveau– moeten komen uitleggen, hoe en wanneer een mobieltje in of na school te gebruiken. Maar gewoon verbieden? Wie schopt je!? In welke tijd leef je, eigenlijk!?

- ‘Sam sam’. Een oud politieman en chauffeur van de te treffen ondernemer, maakte een afspraak met de criminele militair. Om de auto van zijn baas klem te rijden en de niets vermoedende in de Nassylaan te beroven. In Suriname, blijkt weer van alles mogelijk? Creatief te bedenken om wat men moet beschermen, ook nog groot kwaad te doen. Het land is goed ziek geraakt! Hoeveel militairen en politiemensen, kwamen in de laatste acht weken in het vizier van handboeien? Juist ja! Van hoog tot laag.

- Stagiaires. Ze gaan in groepjes uit en fietsen de zaak in en rond Paramaribo bij elkaar. In vele kilometers bij mekaar opgeteld. Niet in geringe mate, gevolgd door de ‘notoire fietsendief’. Maakt een van de jonge gasten, enkel de menselijke fout om een rijwiel geheel per ongeluk niet af te sluiten…, toch? ‘Zweef teki’ van de onverlaat die nog steeds niet weet of zich intellectueel kan beseffen/voorstellen, dat wat niet van hem/haar is, met de tengels moet worden vermeden en afgebleven!

- War. Er lijkt een prijzenoorlog op gang te zijn gebracht, door Huang Oil. Wel wordt meteen gepareerd door de traditioneler brandstofimporteurs en distributeurs, dat goed gekeken moet worden naar de kwaliteit van Huang’s brandstoffen.

- En terecht. Oppositionele krachten hebben alle recht om te eisen dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek instelt, naar vermeende corrupte handelingen, “bij – rond – met – in” het bedrijf Ballast Nedam (…), na wat zich in Nederland allemaal reeds heeft afgespeeld en de bezwarende getuigenissen van de verdachte A., eens in Suriname als staffer tewerkgesteld bij de bruggenbouw. Wie de zaak tracht te frustreren, gaat de weg op van de *(mede-) verdachten, schuldigen en crimineel ingestelde –in de 08 December 1982 moordzaak– die onophoudelijk trachtten de democratische verhoudingen en organen in dit land te verwerpen en rechtsstaat daarmee om zeep te helpen. Allemaal uit hachelijk eigen belang. Lees ook…, etc! http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=szRaVJ-sN8yZNrXOgKAF#q=ballast+nedam+suriname+corruptie http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=szRaVJ-sN8yZNrXOgKAF#q=asmus+ballast+nedam.

- Boetegelden. Er wordt geknoeid met boetegelden bij het Korps Politie Suriname? Interessant zou ook mogen zijn/worden…, wat er van Visumgelden en PSA-opbrengsten in het buiten- en binnenland per saldo overblijft en aan wat uitgegeven (…), na te zijn geïnd bij divers behoeftige reizigers die naar SU wilden komen. ‘Very interesting probe!’.

- ‘Nationale vrije dag?’. Hoeveel zijn het er nu? Juist ja. En dan die CAO-figuren die zo een 30 tot 32 dagen erbij hebben weten te bedingen? Oké dan! Over productiviteit en continuïteiten gesproken, in een als ‘arm land’ geregistreerde planting. Belachelijk! En het bedrijfsleven zou daarnaast ook nog ziekenfondspremies moeten gaan betalen en minimumloon uitkeren? Wat een land…, wat een krankzinnigheid in de hedendaagse politiek die “kenoekzaam fascilieert” en voor de (etnische-) achterban dinges uit NL overneemt en ongehoord dommig kopieert. Marktconforme energietarieven voor de bedrijfshuishoudens per 05 December 2014? De huidige regering Bouterse komt in ieder geval, hierna echt niet terug in het straks zo bevochten machtscentrum. Devaluatie van de munt, brandstofverhogingen, ingecalculeerde ‘gov-take’ met wel “tig-aantal” procenten. De gecontinueerde en sinds 2010 nog af te schaffen ‘government take’…, naast een ongebreidelde gov-verspilling? Het is ‘kelukkik’ nu wel gedaan, met de helaas ‘latent onderhouden megalomanie’. Heeft veel te lang stand kunnen houden. Panka roept nog even, in vertwijfeling en gefrustreerd: ‘…zonder NDP geen nieuwe regering…!’. “Elo…, get a life!”. Die tijden zijn voorbij! Over ‘sjene Marlene’ van het kabinet, ter zake commentaren op de academicus Zeggen en ook nog ‘zijn vader…’, maar te zwijgen toch? Gewoon geen aandacht meer aan geven. Categorisch? Inderdaad, wordt nu ook al in de gehavende ‘purple top’ verklaard: ‘Moms nanga a man dati, dem man kom law…’. Huuuuuuh!

- ‘A man kom law?’. Wat is er aan de hand met de eigenaar van een middelgroot handelsbedrijf? De politie verklaart, dat hij een moordconspiratie tegen zichzelf heeft verzonnen en ook nog zelf heeft georkestreerd? Als dat allemaal zo is en aantoonbaar blijkt, dan is het inderdaad, ook: “Jaw kom law’. Misschien moet hij een gedreven toneelstuk of thriller schrijven voor Thalia. ‘Jaw-speare styling’.

- Doofpot. Vele duizenden SRD’s zouden ter tafel zijn gezet om een corruptiezaak tegen een districtscommissaris, in een ruim en diepaandoende doofpot te doen belanden? Dat wordt tenminste beweerd in een ochtendblad, wat ook nog geluidsbanden ter zake oneerbare voorstellen heeft besteld of daarmee genoeglijk weet te schermen.

- Occupatie. Men doet alsof er geen kennis is, van wat occupatie/kraken nou eigenlijk is. Men weet heel goed, dat de ‘wilde bezetting van gronden in de eigendom van anderen’, nu nog strenger bij Wet verboden is. ‘Aksi Misiekaba…!’. Toch belaagt men de gemeentes te Santodorp, onophoudelijk en weinig doortastend. Terecht is er wederom, door de wet-/rechtshandhavingsorganen ingegrepen. ‘San no de fu yu, yu no kan kom teke…! A no yu habi dem dyari!’.

- Geen zin? Het heeft allemaal geen zin. Via omkoping en anderszins een ondragelijke vorm aan/van corruptie, doen vreemdelingen gewoon wat ze willen in ons land. De Chinees bouwt een hele woonwijk dicht en ontneemt daarmee de klassieke bewoners, elk zuchtje wind of zuurstof. De Braziliaan steelt het land leeg en gaat ook nog over tot het lijfelijk vermoorden van zijn concurrenten. Ruben-Granietstraat in Tourtonne – 5 is aan de beurt. Zo ook de hoek Corantijn – Jagernath Lachmonstraat vh. Coppenamestraat. Gewoon alles dichtbouwen en Openbare Werken of Handel & Industrie, werken er corruptiestadig aan mee. Ondanks alle hypocriete en aangehoorde verhaaltjes, dat er geen vergunning is verleend. Door OW, HI en de DC die onder Regionale Ontwikkeling zouden vallen, worden de smeerspelletjes meegespeeld. Grappenmakers in verdrijf om landgenoten tot vierderangsburgers te devalueren. Surinamers hebben niets meer, over het eigen grondgebied of hun woonbuurten te vertellen onder een huidige regering Bouterse. Helemaal niets! Daarom moet (!) de stembus, nu de gewenste oplossingen brengen. En de aanstormende regering ‘paal en perk stellen’, door middel van direct contact met de bevolking van dit land en ongeremd (aan-)gedreven.

- ‘Backtracking’. Vanuit het Ministerie van BINZA, is nog niet duidelijk gemaakt of 24 November 2014 een ‘javanisten nationale feestdag’ mag worden. Misschien heeft iemand met die dag politiek willen scoren? In ieder geval denkt Somo, dat zulk wel het geval is. Hij blijft er echter bij, dat de NDP niet van mensen houdt die op hem lijken. Innerlijk of uiterlijk? Om het even…, waarschijnlijk!

- PALU. Als de lilliputter in het machtscentrum komt te verkeren, kan men er geld op zetten, dat zich een nationale ramp zal gaan voordoen, ofwel voltrekken. Sinds de jaren zeventig en tachtig, een onuitwisbaar ‘ todoprasoro trade mark’. In de mijnbouw en ook in de energiesector. Daar heeft Palu patent op. Van ‘krofaya politics’, over 08 December 1982 heen, naar zogenaamd marktconforme energielevering. Een nationale ramp, als men kijkt naar het aantal mensen dat nog steeds gratis energie krijgt toe- en aangeleverd, terwijl de bauxietindustrie en inkomsten daaruit zowat is doodgebloed. Inderdaad, is het bedrijfsleven weer de k…los. Brandstoffen, ziekenfondspremies, minimumloon, markconforme energierekeningen, prijszetting, fiscale bij- en toeslagen…? Het is gelukkig gedaan met de verspillers die het fenomeen bezuinigingen uit ‘de Dikke Van Dale’ hebben gescheurd en 50.000 Hoogie-aanhangers, willen onderhouden. Al moeten ze met z’n vijven aan een bureau –voor een ambtenaar bestemd– komen te zitten. Lijkt wel een kamer in het cellenhuis ‘politiepost Latour’. Doe een deur open op een willekeurig Districtskantoor…, kan men waarnemen wie allemaal in de aircokamer zitten aan een bureau en aan puntbroodjes trekken of zuigen. De geuren en dampen uit een overbevolkte en “virtuele kantine” stijgen via de neusvleugels tot in het achterste gedeelte van de cerebrale massa. En als men iets vraagt, weet niemand ‘in koorzang’ (…), precies wat te doen.

- ‘Meki presi’. Met dank aan en complimenten van Carl Breeveld, kon een huishoudelijke-/geheime vergadering –in De Nationale Assemblée– kans van definitiever stootslagen, vanuit de regeercoalitie hebben. Dictatoriaal en al. Inderdaad, werd alles wat maar even naar Pertjaja Luhur riekte, uit positie gestoten en met paarslicht vervangen. Duidelijk wat bij een coalitievorming voor/in 2015 wel kan worden meegenomen, toegelaten en wat links komt te liggen. ‘Doe no doe, so bun’. Vanzelfsprekend, buiten enige vorm aan invloedsfeer te houden. Voordeel is wel weer, om goed/beter in te schatten wat een samenwerking met de ‘zeer betrouwbare NDP’ kan inhouden. Vandaag ben je een ‘skatje’, morgen de teerling. ‘Alea iacta est…, Alelujah!’.

- Ravaksur. ‘Put yr money, where yr mouth is’. De vakbeweging verklaarde niet te zullen pikken, dat Telting van de Hooghart’s CLO, de moederorganisatie Ravaksur blijvend zou vertegenwoordigen in het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Ravaksur heeft nu afdoend antwoord. Er zal niets veranderd worden en kandidaat Edam, mag rustig blijven zitten waar die nu is gezeten…! Zien wat de reactie wordt.

- Dood. Een vrouw die in huwelijksscheiding verwikkeld was, is door haar ‘voormalige partner’ opgewacht en in het ressort Santodorp zodanig met een kapmes bewerkt, dat zij op weg naar het ziekenhuis het leven liet. De man nam een verdelgingsmiddel in. De twee hadden ook onschuldige kinderen die nu de rekening, in het maatschappelijk leven, zullen moeten betalen.

- ‘Bigi Boi?’. Zeven Surinaamse staatsburgers hebben de soevereiniteit van ons land, wederom in gevaar gebracht en ultiem in diskrediet gestoten, door in één keer met z’n allen gepakt te worden, door de Nederlandse droga-opsporing. Nu ook onverlet voor de strafrechter moeten verschijnen. Hartelijk dank…, jongens! ‘Thanks…, but no thanks stupids!’. De rechter in de Haarlemmermeer bepaalt wie schuldig is en wie niet. Echt niet Roethof. http://lpmnews.com/drugsverdachte-bigi-boi-rozenstruik-voor-de-rechter/

- ‘Power play’. Het Amerikaanse zakenblad “Forbes” heeft dit jaar opnieuw de Russische president Putin tot machtigste persoon ter wereld uitgeroepen. Net als vorig jaar, bleef Putin zijn Amerikaanse en Chinese ambtgenoten voor. President Obama werd tweede en de Chinese president Xi Jinping staat op de derde plek.

- USofA. Bij de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten hebben de Republikeinen de meerderheid weten te behalen in de Senaat. Ook behouden zij de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen moesten zes extra zetels veroveren om de Senaat te winnen, en dat is ze volgens de eerste resultaten gelukt. In de staten West Virginia en Arkansas verliezen de Democraten een Senaatszetel meldt CNN woensdag. Ook de zetels van Montana, South Dakota, North Carolina en Colorado gaan naar de Republikeinen. Daarmee pakt de partij de benodigde 51 van de 100 zetels in de Senaat. Met een meerderheid in zowel het Huis als de Senaat krijgen de Republikeinen nu de ruimte alle plannen van de Democratische president Barack Obama, te dwarsbomen. Alle ogen waren daarom gericht op de Senaat. Daar hadden de Democraten met 53 van de 100 zetels een krappe meerderheid tegenover de Republikeinen met 45 zetels en twee vacante plaatsen. Bij de stembusgang van dinsdag stonden 36 zetels op het spel, waarvan 21 werden bezet door een Democraat.

Ook kunnen de Republikeinen een aantal nu reeds bestaande beslissingen terugdraaien, wat bijvoorbeeld gevolgen kan hebben voor ‘de zorgwet’ van Obama. Ofwel “Obama-care”. Het is onwaarschijnlijk dat Republikeinen die wet geheel terugdraaien, maar de kans bestaat, dat ze delen van de wetgeving aanpakken en amenderen.

- Apintie.sr. Via het televisiestation van Apintie zou beeldend te zien zijn, dat het R.K. Heiligverbond ook in de post-De Bekker periode over is gegaan tot het ruimen van graven van onze geliefden op de R.K. Begraafplaats nu met een ingang aan de Schietbaanweg. Meer nog op een moment, dat het ministerie van ROGB ertoe is overgegaan om begraafplaatsen aan te wijzen. De misdaad duurt voort, onder neokoloniaal en ‘redi musu’ gezag/gedrag.http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=11032

Productiviteit. Om de productiviteit te verhogen in een snel te industrialiseren land, heeft het de regering Bouterse behaagd om nog een ‘nationale vrije dag’ op 24 November 2014 aan te schroeven. Wat betekent dat er met de Onafhankelijkheidsdag opgeteld, wederom vier vrije dagen op rij te beleven zijn in de republiek SU. En dan moet December 2014 nog aanbreken.

- Lijst. Badr Sital wil koste wat het kost nu eindelijk, na het beginjaar van strafrechtelijk onderzoek en zijn in staat van beschuldigingstelling, van een nog steeds lijvige verdachtenlijst worden geschrapt. Gekoppeld aan een opsomming van strafwaardige feiten, ter zake uitlokking en gruwelmoorden op 08 December 1982 in, op of rond het Fort Zeelandia gepleegd. Opmerkelijk, dat de voormalig chef-staf van het Nationaal Leger –in het jaar 1993 ontheven– nu pas publiekelijk eist, dat hij van de verdachtenlijst wordt geschrapt. Verder verwerpt Sital de totstandkoming en het bestaan van een ‘Amnestiewet 2012’ die moordenaars nochtans relatief straffeloos stelt. Sital verklaart verder…, hij nimmer een beroep heeft gedaan of zal doen op dat product. Integendeel, wil hij door de Krijgsraad worden berecht. Omdat volgens zijn verklaring, hij niets van doen zou hebben met de op 08 December 1982 gepleegde moorden. Sital geeft in diverse media nadrukkelijker aan, dat hij grote maatschappelijk schade van voornoemde verdachtmaking en de in staat van beschuldigingstelling heeft geleden.

- Closed. “He Donald, did you hear me, maaaaanh…? I fixed it that Surinam will talk behind closed doors, concerning our beloved Tigri-spot…!”. Yes my maaaanh, I saw that in the DwT-newspaper maaaaaanh. Thanks a million Winston. Fortunately we still have some first and secondhand Guyanese in Surinam…, maaaanh. Sorry I meant…, second generation, maaaaanh. See you soon, my good neighbor boy, and give a heartfelt huggy specially from me to yr charming girlfriend…, maaaaanh! Great girl, yeah Winston! Priceless maaaanh’.

- Roof. Nu geen Wagenwegstraat, maar Nassylaan. Klemgereden en gewapenderhand ontlast van duizenden aan valuta en lokale SRD. Daarna in de Drambrandersgracht tezamen met chauffeur, met ‘tie rap’ vastgebonden. En dan ook de bromfietser die midden in de stad aan de Grote Combéweg, ook al onder bedreiging van een wapen, zijn bromfiets werd ontnomen.

- Onbeschoft en onbeschaafd. Staan op de Heiligenweg op de maandagmiddag, omstreeks kwart voor vier des namiddags, zogenaamd om in opdracht van “Tjin” het verkeer te helpen regelen. Komt er een witte Toyota Corolla Station aanrijden. De chauffeur vraagt netjes om in te mogen voegen, zodat rechtsaf geslagen kan worden richting Centrale Markt. Wordt hem geweigerd door de niet alleen nors kijkende motoragent, maar ook nog pesterig gedwongen op de linkerbaan te blijven allengs de Brandweerkazerne. De man wordt dus weer met een ‘krankzinnig ambtelijk bevel’ gedwongen –via de Watermolenstraat– terug te keren naar een afgesloten Keizerstraat? Zijn dit soort politieagenten met wel vier door de belastingbetaler gegarneerde strepen op de epauletten, nou op straat geplekt om diensten te verlenen aan het wegverkeer en de gebruikers daarvan…, of zijn ze er enkel om ‘Johnny Geweldig’ te spelen en de verkeersdeelnemers verder te frustreren? ’Just a question!’. Ook aan “Tjin”. En de wijze waarop dat gedurfde frustreren ook nog geschiedt? Daar lusten de ratten, onder de voormalige SMS-steiger echt geen brood van. Klantvriendelijke ambtenaren en gedienstig geüniformeerde? Echt niet…, bala! “Eddy B.-styling…, so bun!”.

- ‘Growth’. Is men nou bij de NDP aan het groeien, in aantallen potentiële kiezers? Of is de groei van het dissidentschap, nou hemelsbreed in toenemende mate opgemerkt? Het laatste blijkt steeds meer op de voorgrond te treden. Met Nickerie en Wanica, als niet onaantrekkelijk voorbeeld.

- HB. Hoger beroep werd door hun raadsman aangetekend, in de zaak waarbij twee politiemannen met 15 jaar gevangenisstraf door de penale magistratuur werden begunstigd ter zake moord op de Haitiaan Celius Molius. De raadsman heeft het in deze fase van het strafproces, onder meer over onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. ‘Just a technicality…’.

- Idioterie. Niet de vlag van een politieke partij, in de hoek van een woonperceel of in de top van een boom, zal een verkiezingsuitslag in het jaar 2015 bepalen. Hetgeen men heeft uitgevoerd of uitgevreten, gedurende het gegeven regeermandaat, is geheel bepalend wat de kiezers moeten doen in het stemhok en wat te plaatsen aan ‘kleuring’ in de aangewezen stembus. Ook bepaald niet de kermis die men pleegt op te zetten/voeren, met of zonder intimidaties in dan wel nabij het stemlokaal; op de heilige verkiezingsdag. De enige hoop die men zich als rationele mag koesteren, is dat de jeugd en dus ook de nieuw stemgerechtigden, niet opnieuw worden misleid door de kampioen onder misleiders en leugenbakken.

- Amy. Hij stond bij ingewijden, meer bekend als Amy. Orlando van Amson, ex-minister in een van de zogeheten revo-kabinetten, is in een ziekenhuis overleden. Van Amson maakte zich zeer verdienstelijk, voor en in het nationale sportgebeuren.

- Fufuru. Brandkastendieven blijven overmatig actief. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat meerdere bendes zich met de praktijk van brandkastenroof bezig houden. Een betonfabriek aan de oever van de Suriname rivier, moest het ook al ontgelden.

- Heftig. Heftige inbraken en roof van geld / goederen, ook in de binnenstad van Paramaribo. De hoop is erop gevestigd, dat het KPS ‘opgeloste zaken’ geïntegreerd/gecoördineerd aanpakt en de meerdere inbraken en diefstallen, in de omgeving van de Wagenweg-, Zwartenhovenbrug- en Henck Arronstraat, met elkaar in verband kan en ook weet te stellen.

- Alesie. De Staat zou de ‘compensatiegelden’ aan de rijstboeren hebben overgemaakt. Men mag het geen subsidie noemen, maar eerder compensatieregeling wegens de te laag uitgekomen prijzen per baal natte padie. Guyana blijkt een gunstiger vorm aan/van beloning, in de rijstsector te kunnen handhaven.

- Roof. Een vrouw komt van straat naar haar huis en wordt overvallen. Gelden worden van een ondernemer, uit zijn auto geroofd. Een gouddief wordt op zijn beurt weer beroofd. Allerlei varianten van roof te bedenken, in de SU-configuratie.

- Unieke verschrikker. De ondernemer L. wenst een stokje te steken voor de overname van een noodlijdende telecommunicatieconcessionaris. Probeert iets tegen te houden, wat niet tegen te houden is! De huidige eigenaar, heeft alle recht om de zaak te verkopen en in handen te stellen van een entiteit die ‘business’ met zorg weet voort te zetten en werkgelegenheid kan vergroten/veiligstellen. De drogreden, dat er vermeende ‘kartelvorming’ zou plaatsvinden is in deze niet valide gebleken. Alsof niet alle telecommunicatieconcessionarissen, op een goed moment belangstelling hebben getoond voor overname van het unieke bedrijf met een unieke administratie begunstigd. Maar de ondernemer L. wenst een zeer eng belang te stellen, tegenover een algemeen belang. Na zelf het een en ander voor eigen ogen te hebben zien uitglijden. Het siert de ene en verliezende partij waarlijk, welke entiteit eigenlijk geen actor meer is, om een bonafide geïnteresseerde in een vervelend daglicht te willen plekken. Dit terwijl de eigen gloeilamp, allang blijkt te zijn (uit-)gedoofd. Eigen schuld…, een veel dikkere bult. Vooral als men zo doorgaat, met minder te accorderen en te rationaliseren vernielzucht.

- Mogelijk. Wat een land! Begrotingsbehandelingen kunnen mogelijkerwijs in December 2014 plaatsvinden? Minder dan zesmaanden voor de algemene en geheime verkiezingen…, denkt men nog aan die gein op/met een niet al te gezond gebleven/-bleken mandaat te mogen beginnen. De coalitie hangt inmiddels aan een zijden draad en de prognoses voor 2015, zijn reeds op een barometerstand van ‘totale vervanging’ gebracht. Maar de huidige oppositie, doet er nu toch wel goed aan om de begrotingsbehandeling stevig aan te grijpen en het eigen politieke verhaal, parlementair te komen houden. Zo een platform, moet men niet lichtelijk aan de eigen belangen en voordelen voorbij laten gaan. Oké dan! Zet de slijpschijf, nu alvast maar aan. ‘Feiri, so bun’.

- ‘Hati ede’. Lijkt wel een ‘hati-oso setewasie’ te worden. China zal een compleet ziekenhuis leveren. Dat was het eigenlijke verhaal. Alleen een geschikt en klaargemaakt terrein was nog nodig. Men kwam ten noorden van Lelydorp uit, met een terrein in een zwampgebied. Hoe dan? En dan vervolgens in een zijweg, wederom met een tweede poging? In plaats van een terrein te grijpen, in de buurt van Boys-ranch –op de grens Wanica/Para– waar verbindingswegen en verkeerskruisingen heersen. In plaats daarvan, gaat men in de ‘knuku van Wanica’ mieren om een dissidente Tjallie te bevredigen? Yere no! Men heeft het uiteindelijk over de ‘zieke mens’ of de behoeftige burger die spoedeisende hulp nodig heeft en niet in een file aan de rand van Paramaribo mag of wil sterven. Men heeft het bij de bouw van een ziekenhuis, echt niet over een visionaire Tjallie. Men heeft het over een compleet ziekenhuis, te leveren door China. En dus niet wat nu gebeurt…, met een plotselinge ‘boroloog consultant’ van/voor Euro 500.000,– uit P’atata. Of een straks onderhands te gunnen aanbesteding. Want dat is uiteindelijk wel de aangewezen en traditionele vorm van een ‘nyan’ proberen te maken. En ook dat werd in het afgelopen weekeinde, uitgebreid besproken te Lelydorp. Het gebied dat uiterst behoeftig is voor verbindingen, zowel naar het oosten en/of naar het westen. Voor een vlotte rit aan spoedhulp ten behoeve van de zieke of jammerlijk verongelukte mens. Kan niet anders. In ieder geval, zal de VHP nu en volgens uitgesproken beloftes bij overname van de staatsmacht, zorgdragen voor geoutilleerde medische centra. Over heel het land. En dan liefst daarnaast, ook nog een middelgroot ziekenhuis. Ingericht, met tijdelijke/tijdige bedcapaciteit. Op het niveau dat men niet te maken krijgt, met oeverloos bureaucratisch gemier. Fenomeen, wat de meer corrupte in de gelegenheid stelt ‘natte dromen’ in het nu te onderhouden. Gewoon efficiënt denken en uitvoeren.

- Boomtak. Een boomtak valt op een schrijnwerker. Na drie weken en een operatie, het absoluut niet verwachte bericht, dat de man is overleden. Aan wat? Inderdaad dodelijke vormen aan infecties die in de nazorg, niet adequaat werden voorkomen of bestreden. Vijftig Filippijnse gezondheidswerkers, in de tombolabestelling. Misschien dat men dan bepaalde ziekhuisbezoeken/-opnamen wel mag en kan overleven.

- Gender. Dat ding heeft heden ten dage in ieder geval niets meer te maken met welke vorm van/aan ‘gender’ dan ook. Zowel mannen als vrouwen, uit binnen- en buitenland vergrijpen zich aan deze samenleving middels strakker vormen van/aan oplichting! Daarbij de waarschuwing ten baat te nemen, absoluut geen geld te lenen aan zogenaamde vakantiegangers uit de Antillen of Nederland! Waag je er maar niet aan, hier in SU.

- Beware. Menigmaal is ervoor gewaarschuwd, dat wie niet als een ‘goed en eerlijk burger’ meewerkt, aan het op gezonde wijze afwikkelen van het 08 December 1982 strafproces en dus evenwichtig het eindoordeel van de strafrechter wenst af te wachten (…), levenslang: – zichzelf, de familieleden, geliefden en het nodige aan relatie(-s), met groter twijfel over moord en de uitlokking daarvan, permanent weten op te laden. Ook dat heeft uiteindelijk geen missen.

- Generale staf. Men zou zich na de gebeurtenissen boven Europa, in de Oost- en Zwarte Zee, in Oost-Oekraïne/de Krim, Venezuela, Syrië en Georgië…, kunnen afvragen waar Rusland en de generale staf in Moskou, met de wereldvrede heen willen. NOS.nl: ‘De opperbevelhebber van de NAVO, de Amerikaanse generaal Breedlove, zegt dat de Russen de laatste tijd met grotere formaties dan gebruikelijk het Europese luchtruim zijn binnengedrongen. In een briefing voor het Pentagon beschrijft Breedlove de acties als “provocerender” dan de NAVO van de Russen gewend is. In het verleden kwam het voor dat één of hooguit twee Russische gevechtsvliegtuigen werden onderschept door jagers van de NAVO. Nu zijn gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen gesignaleerd die bommenwerpers begeleidden. Vorige week werden dergelijke formaties onderschept boven de Noordzee, het Baltische gebied, de Barentsz-zee en de Zwarte Zee. Tegen deskundigen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie zei de militaire chef van de NAVO, dat de Russen in grotere en meer complexe formaties vliegen. Ook dat ze dieper in het Europese luchtruim doordringen en met hun koers steeds meer provoceren. Militaire experts verklaarden, dat Moskou met de vliegtuigacties wil testen hoe de NAVO daarop reageert. Een Britse deskundige zei, dat het gebrek aan communicatie van de Russische piloten, met de Europese luchtverkeersleiders “onvriendelijk en confronterend” is. De gebeurtenissen doen deskundigen ook denken aan de Koude Oorlog’. Tot zover NOS.nl. Er hoeft dus even iets mis te gaan en weer 300 onschuldige burgers kunnen worden geslachtofferd, omdat de Russen zich niet aan veilig verklaarde corridors in de burgerluchtvaart boven of nabij Europa hebben weten te houden of die preventief te vermijden.

- Oekraïne. De Oekraïense president Petro Porosjenko noemt de verkiezingen in het oosten van het land intussen illegaal. “De verkiezingen zijn een farce, leunend op het geweld van tanks en machinegeweren”, schrijft de president in een verklaring. Porosjenko roept verder Rusland op om de uitslag van de verkiezingen niet te erkennen, omdat ze tegen de Minsk – akkoorden ingaan. Op 5 september maakten de Oekraïense regering en de pro-Russische rebellen afspraken om een eind te maken aan het geweld in Oost-Oekraïne. De belangstelling voor de verkiezingen leek vandaag groot. Voor de stembureaus stonden lange rijen. Een NOS-correspondent verklaarde, dat er niet veel stemlokalen waren. Verder zal de uitslag ook een vertekend beeld opleveren, omdat een groot deel van de inwoners van Donetsk en Loegansk is gevlucht. Verwacht wordt dat de huidige leiders van de twee steden zullen worden herkozen. De leider van de kiescommissie, zei na telling van meer dan de helft van de stemming, dat Alexander Zachartsjenko –premier van de rebellenregering– ruim aan de leiding gaat. Zachartsjenko (38), een voormalige elektricien, beloofde in de verkiezingscampagne aan ouderen een pensioen, dat hoog genoeg wordt “…om in Australië op safari te gaan…”. De Russische regering had al eerder laten weten, dat ze de verkiezingen in Oost-Oekraïne zal erkennen. Er zijn ook Russische waarnemers aanwezig. Volgens de Nederlandse correspondent kunnen Donetsk en Loegansk, als Rusland tot erkenning overgaat, om militaire steun van Moskou vragen. Dan kan Rusland die steun als legitiem bestempelen en ook zeer verstrekkende gevolgen hebben. De afgelopen dagen zijn tientallen legervrachtwagens het gebied binnengereden. Ze hebben geen kentekens. Maar wordt vermoed, dat ze uit Rusland komen. In Loegansk is ook een konvooi van ruim vijftig Russische vrachtwagens aangekomen. Volgens Moskou brachten deze ruim 500 ton aan hulpgoederen…, zoals voedsel en brandstof.

- ‘Prati moni. Hij speelt ‘Sinterklaas’, ‘Robin Hood’ en/of ‘Gudu Pappie’ op straat en in voetbalstadions. Gooit letterlijk met bankbiljetten. Niet in geringe mate met US-dollars! Maar heeft nog steeds een miljoenen staat, aan eventueel uit te betalen schadevergoedingen. Een gekunsteld ‘popi-offensief’ zal hem ook bij herhaling, bepaald niet exonereren van gemaakte en begane schuld. Aan vliegtuigmaatschappijen, aan mijnbouwondernemingen, aan huis-/hotel-/horeca-eigenaren. Men kan het zo gek niet bedenken of er mogen en kunnen schadeclaims, per deurwaardersexploot aan Brunswijk, worden gepresenteerd. Maar wie gaven hem politieke en relatief onaantastbare machtspositie(-s)? Inderdaad…, Front/NPS en nu Mega/NDP. Het is maar gezegd en om het even, wie allemaal niet gerechtigd zijn Brunswijk, in rechte aan te spreken. Om over de vaderloze families en gezinnen nog niet gesproken. Burgers die de primaire kostwinner, vanwege eliminatie tussen 1986-1992, niet meer thuis zagen terugkomen.

- Jad. De bioscoopondernemer Rene Jadnanansing, werd tot hoger leven opgeroepen. Jaren achtereen was hij onder meer eigenaar en exploitant van Theater Star. Totdat ook die vermogenssegmenten werden vervreemd en tot een casino omgezet.

- Export. De rijstexporteurs wachten op een sein om cargo naar Venezuela te transporteren? Zullen er maar niet al te cynisch over laboreren. Of enige scepsis aan toevoegen.

- ‘Ala siki’. Valt op dat er bij het minste en geringste aan ziekte wordt geroepen…, dat de gevelde persoon, het ‘chikungunya virus’ heeft opgelopen. Ook een simpel griepje, blijkt nu in die categorie te mogen vallen. En over ‘dengue’, hoort men eigenlijk weinig of niets meer.

- Ramon. Blijkt dat op de strategische datum, ongeveer tien dagen voor de Algemene Verkiezingen van 2015, er uitspraak is te verwachten in een dienend kort geding, zonder spoedeisend karakter…? Ergens voor in de maand Mei 2015, mag Melcherts uitslag verwachten in een ‘civiele vordering’ die hij tegen Desi Bouterse in persoon aanzette. Zo weet een ochtendblad te melden.

- Poli poli. In dat fenomeen, na Wijdenbosch uit de NDP, heeft men tussen de ‘jompo’ van een Ro Waarde en het heden, ook al uit de NPS naar DNP (…), toch wel wat opmerkelijker sprongen mogen meemaken. Vrijwillige en onvrijwillige. Door de bank…, de Jessuruns, Hooghart, Miskin, De Freitas, Gangaram Panday, Dors, Tauw Ngie Tjauw, Dahoe…, misschien straks Kensenhuis en Monorath? Lijkt wel een gezellige atletiekbijeenkomst in Carifesta-verband. Waar zit Adhin en die Algoe nou eigenlijk bij? Mogen eerder denken, dat die voor zichzelf bezig zijn geraakt. In Nickerie is men bezig de loopgraven van buitenvrouwen uit te spitten, te inspecteren en bekijken of ze werkelijk waar een schenkauto, waardig zijn geweest. Als al die Tercels nog rijden, is het zeker niet goed gegaan. Want anders zouden, de dames nu in een Benz moeten kunnen rondrijden. Met al die kinderen op de achterbank.

- ‘Lanti wagi’. Worden ingezet om paarse vlaggenmasten voor Wanica te planten. Andere ‘lanti wagi’s’ staan bij casino’s, gok-, speel- en pokerholen. Op de zaterdagmiddag laat en zondagmorgen vroeg, gaan de diverse D-Max ‘double cabines’ met (buiten-) vrouw, kinderen, hengelstokken, koelboxen en ander gezellig materiaal, zoals leun-/klapstoelen/terrasbedden, onder blauw dienstkenteken naar de recreatieoorden? Waarom krijgt de politie geen controlebevoegdheden? Juist ja! Ook dat gevogelte, misbruikt de overheidsvoertuigen uiterst weinig disciplinair. ‘Just check it out!’.

- IMF. “Suriname’s macroeconomic conditions weakened in 2013 as gold and oil prices declined. With those prices falling below recent peaks, the large fiscal and external sector exposures to the mineral sector continued their deterioration in 2013, along with a significant decline in international reserves. Thus, the main challenges the authorities are addressing continue to be to strengthening institutions and adjusting policies to reverse the recent deterioration and strengthen external stability”. Wat wil men nog meer, anders dan het IMF verslag opzoeken inhttp://www.imf.org/external/country/sur/ Ze dachten hier onophoudelijk te kunnen juichen, met een dergelijk en dus becommentarieerd rapportcijfer? Met een mogelijk virtueel groeicijfer van 4 tot 4.5? Grapje zeker, bij een megakrimp van inkomsten en het onverlet/-belet uitgeven aan giga – verspillingen. En aan dat opvangfonds bij inmiddels vergane ‘economic windfalls’, is ook helemaal niet meer gedacht. Integendeel…, werd ook dat ‘appeltje voor de dorst’, nog voordat deze in de ‘prudente infra’ kon worden aangekweekt…, uiteindelijk een zaadbankgedachte die nooit zou mogen of kunnen spruiten. ‘Nyan na moni strak…, na dem man ekte tori!’. “With those prices falling below recent peaks, the large fiscal and external sector exposures to the mineral sector continued their deterioration in 2013, along with a significant decline in international reserves”.

- Mondje. Men stelt dat er twee mannen zijn aangehouden van het Nationaal Leger die zouden hebben gejat…, bij Abrahams thuis? Abrahams blijkt op meerder plekken respectloos te zijn geauditeerd door het dievenvolkje/-gilde. Zal dan bewezen moeten worden, dat de twee schuldig zijn aan verduistering. Een derde die op ander locatie bezig was, blijkt geheel vrijwillig bekentenissen te hebben afgelegd. Intussen is Ristie nog steeds niet als MP-commandant gerehabiliteerd. Een ‘owru soro’ uit 1983 spatte in meerder gezicht uiteen, nadat die MP-officier hogelijk zijn dienstaken naar behoren wist en nog weet uit te voeren. Bij weigering van opdrachten aan te nemen, van totaal onbevoegde geest, moest hij uit wraakzucht en rancune het wel weten. Ach, ook Ristie en al die anderen, weten dat het allemaal nog maar zes maanden kan duren. Op basis van de Grondwet en universele burgerrechten…, echt niet langer!

- Beloftes. Inderdaad maken beloftes schuld,. Ook bij Tjallie Pahlad. Tot nog toe ziet hij weinig of niets gebeuren met of aan ‘zijn’ ziekenhuis voor Wanica. Waar zijn de 18.000 woningen? Ook niet gezien! Wordt het dan ook geen tijd, dat Tjallie evenzo teruggaat naar huis? Het overdenken waard. In ieder geval, wappert daar al in geen tijden een NDP-vlag meer, aan de werkelijke residentie van oom Tjallie. ‘San unu sa du?!’. Intussen wordt er links en rechts wel naarstig geshopt in de Wanica-storage. Ook in de winkel van Theo V. ‘No problem at all…, just keep on shopping’. Natte vinger ‘poli poli’, zorgde voor 18.000 woningen aan hersenspinsels. Overflies en achtbaanswegen naar Brazilië. Megalomane virussen en trekjes die overnamen. In een tijd dat het misbruikte en misleide jeugd-electoraat zich helaas rijkelijk in de beloftemakers vergiste. Natte vinger beleidsbestuur of was het ‘glibber – vingerdik’ bestuursbeleid. Het is gewoon om het even. Rampspoed, van nu bijkans 4.5 jaar. ‘It’s time to move, to a higher level of poli poli’. Inmiddels lijkt er weer een frommel gaande te zijn, met betrekking tot een discutabele aanbestedingsprocedure, voor een nog te bouwen zieken-/beddenhuis in Wanica. Was het niet China, dat het wonderding zou komen bouwen en ook financieren? ‘Wan frikti de fu meki baka…, na ini wan nyan patu…, so bun!’.

- Somo. De PL-er waarschuwt investeerders en financiers, dat zaken die niet correct zijn aangegaan met de regering Bouterse, deze niet betaald zullen worden na de regeringswisseling in 2015.

- DC. Vermeend onrechtmatig handelen van een districtscommissaris, zou op het bord van de Centrale Land Accountants Dienst (CLAD) voor nader onderzoek zijn gelegd.

- US of A. Op het niveau van geheime diensten, wordt altijd samengewerkt ter voorkoming van groter calamiteit(-en) dan überhaupt nodig. Politici en/of diplomaten dienen per definitie in opdracht van hun bazen een ander verhaal te vertellen…, zoals hierna volgend. Susan Rice, nationaal veiligheidsadviseur van de VS, heeft bestreden dat Amerika op enige manier militair samenwerkt met Iran als het gaat om de strijd tegen IS (Islamitische Staat) in Irak en Syrië. Er is geen sprake van ‘militaire coördinatie’ met Iran, verkondigde ze vandaag. Ze reageerde daarmee op berichten dat de Amerikaanse president Barack Obama in oktober een brief heeft gestuurd aan de Iraanse leider Ali Khamenei. Daarin zou Obama Iran gevraagd hebben om steun bij de strijd tegen IS en geschetst hebben dat het bestrijden van de extremisten een gezamenlijk belang is.

De Observateur van Sranan.

 

 

De Week in Retro – 24.10.2014.

De Week in Retro – 24.10.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Een week waarbij het licht zich zou manifesteren en de duisternis mocht overnemen. Niet voor een ieder natuurlijk. Gegeven het feit dat er weer taxichauffeurs werden beroofd, leveranciers niet totaal berooid de regio Moiwana voorbij kwamen en toeristen uit het buurland hun te besteden geldtegoeden en sieraad midden in Paramaribo kwijtraakten. Zo gaan nu bezoeken aan Suriname gepaard met de niet te stuiten geneugten van de misdaad. Een week vol berovingen van goederen en daarnaast ook pogingen om de vrije gedachtenstroom of meningen over monetaire zaken en marginale politiekvoering te tackelen. Dat laatste gaat in ieder geval mooi niet zonder slag of stoot gebeuren. Naar de week in retrospectief.

- Rekenen. Het Nederlandse regeringskabinet begrijpt nog steeds niet waar de torenhoge naheffing uit Brussel vandaan komt. Donderdag werd bekend, dat Nederland voor 1 december 2014, 642 miljoen Euro extra aan Brussel moet afdragen. Een dag later begrijpt premier Rutte nog steeds niet waarom. Daarom is besloten, dat de ministers van Financiën hier samen met de Europese Commissie echt diep in gaan duiken. Rutte weet zich gesteund door de Britse premier Cameron. Zijn land moet voor 1 december ruim 2 miljard euro extra betalen. “Het gebeurt niet…”, zei Cameron.

- Shooters. Op een school in de Amerikaanse staat Washington is een schietpartij geweest. Volgens de politie zijn er twee doden; de schutter en een slachtoffer. Er ligt ook een aantal gewonden in het ziekenhuis. Enkelen zijn er slecht aan toe. De schutter zou zelfmoord hebben gepleegd. Volgens de politie was hij een leerling van de school. De schietpartij gebeurde vanochtend lokale tijd bij de kantine van de middelbare school in Marysville, ten noorden van Seattle. Ooggetuigen melden dat twee slachtoffers met een helikopter naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

- Boos. Allerlei partijgebonden figuren, waaronder ook columnisten geraken geheel ontzet en onstelt. Om geen andere woorden te gebruiken. Ongenuanceerd en wel. Ze zijn boos op Jogi (VHP) en Rusland van de NPS. Niet die van NDP maar die van NPS. Juist ja! Men mag en kan niet zeggen, dat bankiersgilde ‘papa Hoefdraad’ naar de mond praat. Al was het dan enkel uit beleefdheidsoverweging. Je mag dat niet zeggen, hor Jo! Ook mag men niet zeggen, dat men persoonlijke belangen dient. Laat het duidelijk zijn, dat een ieder nu waakt voor eigen behoud en dus lief is bij baanconsolidatie. Niets mis mee. Maar wanneer men begint te schrijven, dat er niets aan de hand is, dan kan ook deze zijde erg boos worden. Koers voor de US-dollar van 3.35 naar SRD3.55? Of niet dan? En ook weer die Euro, welke nieuwbakken plantagebestuurders –uit het buitenland ingevlogen– zo strak mogelijk omarmen…, ging eventjes van een virtuele 3.00 SRD via een 4.28 naar een dodelijke 4.53 per 24 Oktober 2014. Allemaal door de drukking vanuit het buitenland en zogenaamde Euro-Surinamers die met een hele ledemaat in het buitenland wonen en de grondprijzen, grondhuur en/of huishuur, al jaren moordend omhoog drukken. Maar als de Nederlandse Staat hen dan weer wat afneemt, door middel van kortingen op inkomens in de pensioen of uitkeringssfeer, scheldt en schreeuwt de meute ‘moord, brand en neokolonialisme’. Want men kan dan niet langer ‘mooi weer’ en ‘gudu pappie/mammie’ op de plantage komen spelen. De mens met legale inkomsten in deze dan wel te verstaan, allernaast de in Hummers rondrijdende miljonairsnorders die hun inkomen in/uit allerlei ander knutselarij hebben en de traditionele verhoudingen in de economie om zeep hielpen/helpen. Of dat nou droga, goud of andersoortig plezier is, dat valt mee te beleven aan de inkomstenbasis (…), het is om het even van het dagelijks aan leven. Is er nou wel iets of helemaal niets aan de hand met de monetaire reserves? Zijn er mutaties in de balansen van de moederbank opgetreden die ook niet nader zijn verklaard en wat is het fundamentele commentaar van de handelsbanken daarop? Daar gaat het om! Is het ook waar, dat de handelsbanken niet willen meewerken aan het overhevelen van een deel der ‘valuta reserves’, bij hen in beheer gelegd? Men ook daar ontstemd over is geraakt? En waarom klimmen de koersen, nou weer bondig en is de inflatiespiraal draaiend en weinig gemarkeerd aangezet? Om straks misschien in te grijpen en te doen alsof, dat goed huisvadersbeleid is? Of hangt er weer een ‘overnight georkestreerde devaluatie’ van de nationale munt in de lucht, nu De Nationale Assemblée corpulentie kan worden verweten. Daar moet men over schrijven en niet trachten ‘frivoler nuances’ aan de mond van Jogi of Rusland te plakken. Zo simpel is dat. Duidelijkheid en aangeven wat men in die economie doet. Want dat goederen duurder worden en salarissen versmelten en weinig genoegzaam evaporeren, is meer waar dan een koe op vier poten slachten. Fiso is al drie jaren ‘plus’ geleden verdampt en men hoort de politiek vastgenagelde Hooghart, duidelijk niets nuttigs meer bazelen. Wie heeft dan alle recht om desnoods suggestief, de bal in de lucht te gooien en weinig genuanceerd af te wachten wie die vangt/oppakt en uiteindelijk de waarheid spreekt. Inderdaad hebben Jogi en Rusland, bij zeer tijdelijke ontstentenis van de Front-coördinator Santokhi, de alarmbel te luiden. Coördinator die belangrijke zaken heeft te doen in het buitenland. Quai d’Orsay – Buitenlandse Zaken Parijs, Inter Parliamentary Union IPU in Geneve – Zwitserland en in de nadagen voor Divali indringender besprekingen in Utrecht en Den Haag. In ieder geval van solider aard dan Panka placht mede te delen, over ‘helaas’ uitgestelde toestanden van EU/ACP. Airo gedoe. Euroverbindingen doorgevoerd met nationale grondhuur, huishuur, productaankoop/-bestelling in USA/EU en uiteindelijk het verpatsen van onroerend goed om te kunnen overleven. Wanneer wordt men daarvan verlost? Juist ja! 25 Mei 2015, stabiliteit ‘…in the making…’. Na weer een monetaire rommelverschijning en dieptepunten te hebben moeten overleven. Wie is steeds opnieuw de klos? Inderdaad de nationale SRD-verdiener en niet de gekostumeerde grapjassen die onder het mom van repatriëring, de boel nog verder in de war en ten eigen voordeel kunnen aansturen. Daarvoor leent een tanende economie van 550.000 zielen en 50.000 ambtenaren, zich nu eenmaal met alle graagte. Over de productiviteitloze, etnisch beklijfde ‘vrije- en nationale feestdagen’, is in ieder geval het laatste woord nog lang niet gevallen. Ook op de Universiteit van Suriname blijkt dat van niet. Denk en onderzoeksinstituut, waar ook nog met stijgende verbazing naar al die vrije dagen wordt gekeken, naast de reguliere (CAO-) verlofdagen –af en toe zelf de 32 overstijgend– die werkers nog over hebben. De longweekends op de kalenders zelf in-/aanvullen en die dan weer koppelen aan nationale vrije dagen om zo een dag of zes/zeven achter elkaar betaald niets te hoeven doen. Goed voor een ontwikkelingseconomie. Prestigieus in ieder geval wél, in het inactief positioner cq. pauzeren.

- Roof. Binnenstad van Paramaribo, Wanica en nu weer de herstart in het gebied Moi Wana (Marowijne). Binnen- of buitenlanders? Maakt toch niet uit! Het gaat goed met en in dit land! 

- Intrekking. Er is gedreigd met intrekking van grondbeschikkingen ten voordele van de uitgifte aan nieuwe aanvragen en kandidaten? Als er aantoonbare corruptie heeft plaatsgevonden, een goede zaak nu PL er plotseling uit is gezet? Als dat weer wel onder de vlag van de NDP mag geschieden, is de grap wél weer meerwaardig. Intussen wordt de zaak Kensenhuis in de NPS hoog opgevat en zal er hoor/wederhoor worden toegepast door de hoofdbesturen. Waarna er mag worden bepaald of Kensenhuis met de “paarse buitenvrouw” mag blijven scharrelen en hij de binnenvrouw kwijtraakt. Of dat hij toch weer kiest voor het veilige van het ‘groene lakentje’ aan de Pengelstraat. Wat een vergelijkingen. Binnen- en buitenvrouw perikelen, in de ‘poli poli’ bewegingen? ‘Seki so bun…, Para styling. Yu sabi toch…, skatje!’.

- 51. Het bestuur van de Amerikaanse stad South Miami wil, dat 23 districten in de staat Florida USA samen een nieuwe staat vormen: ‘South Florida’. Het bestuur is gefrustreerd over de manier waarop de staatsregering van Florida met het probleem van de zeespiegelstijging omgaat. Het noorden van Florida ligt gemiddeld 37 meter boven zeeniveau, delen van het zuiden maar anderhalve meter. De verwachting is dat de zeespiegel deze eeuw zal stijgen.

- Studeren. De Nederlandse minister Bussemaker adviseert aankomend studenten zich goed voor te bereiden op hun studie. Ze stuurt daarover de komende dagen een brief aan alle 155.712 leerlingen die dit schooljaar examen doen voor havo, vwo en mbo-4. Bussemaker geeft de studenten allerlei tips over een goede studiekeuze. Ook krijgen ze het advies goed na te denken over de manier waarop ze hun studie betalen. Volgend jaar komt er een nieuw systeem van studiefinanciering. De basisbeurs wordt dan afgeschaft en daarvoor in de plaats komt een leenstelsel. Ook de toelatingseisen voor mbo’ers die willen doorstuderen aan bepaalde hbo-opleidingen veranderen. Scholieren moeten zich voor 1 mei aanmelden. Daarna kunnen ze dan nog een zogenoemde studiecheck doen, om te bekijken of ze de juiste keuze hebben gemaakt. Het ministerie van Onderwijs heeft een YouTube-filmpje gemaakt met tips voor aankomend studenten.

- Poging tot Moord. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft tegen drie mannen tien jaar cel geëist vanwege poging tot moord. De drie worden ervan verdacht dat ze in februari vorig jaar een advocaat uit Waalre probeerden dood te schieten. Ze werden negen maanden later gearresteerd. De advocaat werd in zijn auto beschoten door een man op een fiets. De advocaat wist de kogel te ontwijken en raakte lichtgewond. Volgens de officier van justitie was de beschieting niets minder dan een liquidatiepoging, met alle kenmerken van een kille afrekening.

- Identificatie MH17. Onderzoekers hebben additioneel deze week zes slachtoffers geïdentificeerd van de ramp met de MH17. Vijf van hen hadden de Nederlandse nationaliteit. Van het zesde slachtoffer is de nationaliteit niet bekendgemaakt. Het onderzoeksteam in de Korporaal Van Oudheusden Kazerne in Hilversum moet nog veertien mensen identificeren. Aan boord van het vliegtuig van Malaysia Airlines, dat boven Oekraïne werd neergehaald met een BUK-raket zaten 298 mensen.

- Bancaire. Nu de banken in Suriname door de alerte politiek goed in de gaten worden gehouden, is het meer dan logisch, dat ook naar het buitenland wordt gekeken. De economie is afhankelijk van meer dan de marginale in dit land van 550.000 zielen en waarvan financiële instellingen het hart aan het IMF blijken te hebben verpand. Let op, Nos.nl: ‘Bijna 130 grote Europese banken zijn de voorbije maanden door de molen gehaald. De boeken zijn tot in detail uitgevlooid en een stevige stresstest met een crisisscenario is op de banken losgelaten. Allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat banken bij de les blijven en schokbestendig zijn. De bedoeling is om een nieuwe financiële crisis te voorkomen en de belastingbetaler niet opnieuw te laten opdraaien voor het falen van banken.De Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Banken Autoriteit (EBA) maken zondag bekend, welke banken geslaagd zijn en welke banken gezakt zijn voor de test. En ook welke banken maar nipt slagen. Kortom, er komt onder de banken een schifting van sterke en zwakke broeders.Zeven Nederlandse banken doen mee: ING, ABN Amro, Rabobank, SNS Bank, Royal Bank of Scotland Nederland, Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank. MRI-scan. Om te beginnen kregen de banken een grondige Asset Quality Review (AQR). De banken moesten met de billen bloot en duizenden gegevens aanleveren. Duizenden inspecteurs namen voor duizenden miljarden euro’s aan kredieten en leningen aan bedrijven, hypotheken, beleggingen in vastgoed en staatsobligaties onder de loep. Het boekenonderzoek levert een MRI-scan op hoe de bank er echt voor staat. Zijn de waarderingen die banken eraan geven juist? Hoe groot zijn de risico’s dat er verlies op geleden wordt? Zijn de voorzieningen voor tegenvallers voldoende? Zijn de kapitaalbuffers groot en sterk genoeg? Stresstest. Vervolgens zijn de banken aan twee stresstests onderworpen. Want ook als nu alles gezond lijkt, kan dat bij economische tegenwind plots heel anders uitpakken. De eerste test keek naar wat normaliter de economische ontwikkelingen in de komende drie jaar zijn. De tweede test is een echt rampenscenario en simuleert een diepe crisis, met scherp dalende huizenprijzen, oplopende werkloosheid, fors achterblijvende economische groei, en weinig of geen inflatie. Ook de gevolgen van een crisis in de VS of Rusland en een oplaaiende eurocrisis zijn getest. Blijft de bank ook overeind als het economisch gaat stormen? Gezakt. De stresstests moeten de zwakke plekken blootleggen. Banken die door het ijs zakken, moeten binnen twee weken een plan van aanpak opstellen en krijgen dan zes tot negen maanden de tijd om de gaten te dichten en vers kapitaal aan te trekken of onderdelen van de bank te verkopen. Als dat niet lukt, dan moeten de obligatiehouders en aandeelhouders bloeden. Als er dan nóg te weinig kapitaal is, kan de bank gedwongen worden te fuseren met een andere bank. Andere opties zijn dat een nationale overheid financieel bijspringt of dat de bank wordt opgedoekt. Kritiek. De operatie is bedoeld om alle onzekerheden rond het Europese bankwezen weg te nemen bij de beleggers en bij de burgers. Een transparante en solide bank is een betrouwbare bank. Als de onzekerheden weg zijn, kan de bankensector ook weer makkelijker groeien en komt de kredietverlening aan mkb-bedrijven, weer op gang. Op twee eerdere stresstests in 2010 en 2011 kwam achteraf veel kritiek. Ze zouden te slap en niet kritisch genoeg zijn geweest. Een bank als SNS kreeg bijvoorbeeld een voldoende en moest daarna genationaliseerd worden. Hetzelfde gold voor het Belgische Fortis. Daarom is de ECB er alles aan gelegen om dit keer wel een geloofwaardig rapport af te leveren. De ECB heeft op voorhand gezegd dat dit keer zeker niet alle banken zullen slagen. Banken in Griekenland, Italië en Spanje lopen de meeste risico’s. Maar ook sommige banken in Oostenrijk, Duitsland en België zitten in de gevarenzone. Veel banken hebben de afgelopen maanden wel enorm hun best gedaan om extra kapitaal op te halen en de buffers te verhogen. Volgens schattingen van de ECB hebben banken sinds vorig jaar zo’n 100 miljard aan extra kapitaal opgehaald. Hypotheekschuldenberg. De Nederlandse banken hebben steeds aangegeven dat ze alle vertrouwen hebben in de afloop. Hun cijfers voor het kernkapitaal zijn goed. De Nederlandsche Bank (DNB) en minister Dijsselbloem van Financiën hebben gezegd dat de Nederlandse bankensector er in hun ogen wel goed doorheen zal komen. Een punt van zorg is nog wel de vraag hoe de ECB kijkt naar de Nederlandse hypotheekschuldenberg van meer dan 630 miljard euro. Er wordt weinig afgelost, door de huizencrisis staan 1,3 miljoen huizen onder water en een groeiend aantal huizenbezitters heeft een restschuld. DNB heeft het afgelopen jaar de blaren op de tong gepraat om aan te geven dat het in Nederland wel snor zit met die hypotheken, omdat er zo weinig wanbetalingen zijn. Maar daartegen kunnen de Europese toezichthouders dus heel anders aankijken. Er zijn trouwens wel meer banken en nationale toezichthouders geweest die hebben geprobeerd uit te leggen dat de situatie bij hun bank of in hun land zo zijn goede redenen heeft en een aparte behandeling behoeft’. Tot zover NOS.nl. Het begon allemaal met een oververhitte huizenmarkt in de USofA en eindigde voor zelf de kleine student die zijn stageplek in Rotterdam kwijtraakte, omdat de zaak ging sluiten of de barkeeper in Amsterdam waarvan de nachttent sloot, vervolgens werd doorverkocht en weer openging met goedkoper importmeiden uit Spanje achter de tap. Let dus goed op, hoe alles mondiaal in elkaar steekt. “Intertwined…, so bun’. !

- Poging tot moord. Een jonge vrouw overleefde een val van de Bosjebrug, nabij Beekhuizen en spoelde buiten bewustzijn aan bij de Nieuwe Haven. Blijkt dat de vrouw bij politieverhoor naderhand heeft aangegeven en verklaard, van de enorme brug te zijn gegooid door een 21-jarige kennisrelatie, intussen met de initialen J.V. herkend. Deze is inmiddels als verdachte aangemerkt, aangehouden en ingesloten. Ook via ‘social media’ werd de verdachte in verband/relatie gebracht met een ander geweldsdelict, dat recentelijk in zijn familie heeft plaatsgehad. Foto’s van betrokken verdachte en zijn vriendenschare, vliegen intussen –in niet onaanzienlijke aantallen– via Facebook en Internet de wereld over. Just Google…: ’21-jarige vrouw Wijdenboschbrug’.

- Beraming. Een moord zou zijn beraamd op een ondernemer, door een ander zakenman en concurrent. Ook die zaak is na aangifte bij de politie, op de onderzoekstafel van justitie beland. Tevens blijken entrepreneurverenigingen, onwelwillend betrokken te worden bij dit geëntameerde geweldsfenomeen.

- Politiek. Oplettende en ook de zeer alerte politici houden dezer dagen, in relatie tot de begrotingszaken van staat en die van particuliere banken, de vinger strakker dan ooit aan de pols. De Centrale Bank van Suriname en de afgegeven verklaringen voor balansmutaties, zijn onder de loep en vergrootglas van belanghebbende en belangstellende politieke partijen beland.

- Oranje. Een ludiek bedoeld en goedgelijkende opname/afbeelding, vliegt sinds maandag jl. over het Internet. Een afbeelding van het staatshoofd en echtgenote, “…in full-fledged VHP-gear…” gestoken. ‘Battle dress & banner’, ‘so bun’. In reactie, hedenmorgen ‘point blanc’ verkregen: ‘Ze houdt nu eenmaal van Maxima van Oranje…, waarom zou ze dan niet sympathiseren met of ook houden van de lokale Oranje partij…?’. Elo, huuuuuh!

- NPS-Para. De afdeling van de ‘groene partij’ in de Para, kwam vlot in beweging en belegde een spoedvergadering toen bleek, dat Patrick Kensenhuis opnieuw deviant en niet te appreciëren gedrag had vertoond. Kensenhuis kan dan wel aangeven, dat hij zijn werk als NPS-assembléelid was gaan doen, maar helaas dan niet op deze wijze en in een tent aan tafel met ‘overdreven oproerige’ NDP-kleuren aangekleed. Als dat hem niet was/is opgevallen en meteen terugtrekking vorderde, is Kensenhuis hoegenaamd stekeblind geraakt voor de gevoeligheden binnen zijn eigen partijorganisatie. Vooral in de Para, waar de NDP nogal een loopje neemt met traditionele verhoudingen en dwars door alle gewoonten de ‘paarse kleur’ in het gezicht van de lokale bevolking pleegt te wrijven. Een goed recht, hor! Kan echter allemaal averechts gaan werken en de pogingen ondermijnen van het districtsbestuur om lokale zaken evenwichtig en neutraal te houden. Ook het aangegeven feit, dat vermeende NPS-ers ‘niet zijn benadeeld’ bij het uitdelen van grondbeschikkingen, is politiek onbelangrijk, te verwaarlozen, niet verifieerbaar en mag men enkel op de woorden van Kensenhuis afgaan. Op conto van hem en niemand anders. Ieder Surinamer heeft namelijk sowieso recht op een kwaliteitgebonden perceel. De intimiderende inkleuring van lokaliteiten, waar beschikkingen door een NDP-minister worden afgegeven, zal op den duur contraproductief werken. Niet de NDP deelt uit, maar het heeft de Staat uiteindelijk behaagd om mensen van een stuk perceel te voorzien. Enkel al de verkiezingsperiode waarin dat plaatsvindt en overdaad aan provocerend propagandamateriaal van de NDP, maakt zaken bij zo een blijde gebeurtenis al onnodig verdacht. Maar ook dat heeft straks zijn voordelen, wanneer zaken helemaal in verkiezing-setewasies zullen losbranden. Een brug of wegtraject wordt door een aannemer met gemeenschaps-, donor- of in het buitenland geleende (geld-)middelen gebouwd en vervolgens ontsieren partijvlaggen en banieren het geheel. Grondbeschikkingen worden uitgereikt en hetzelfde gebeurt. Men moet gewoon doorgaan en Kensenhuis mag de waarschuwingen uit en in zijn partij heel gewoon negeren of in de wind slaan. Liever dat hij het allemaal doet, dan een ander –meer productief gebleken Sranaman/-uma– in het vizier geraakt. Intussen heeft de actie van Kensenhuis ervoor gezorgd, dat ook een democratisch opgeroepen NPS-afdelingsvergedaring in chaos is geëindigd. Blijft de vraag over: Heeft Patrick Kensenhuis de NPS een dienst bewezen of de cohesie alleen maar met voeten getreden. Ook kan verwezen worden naar: http://www.gfcnieuws.com/?p=239179 http://www.gfcnieuws.com/?p=239179 en http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25748

- Gevaar. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft de bevolking opgeroepen alert te zijn. Hij ziet het gevaar voor aanslagen vanuit geradicaliseerde hoek niet geweken. http://www.metronieuws.nl/columns/10-jaar-na-moord-op-theo-van-gogh/SrZnju!194JIFPmfEZMs/ http://nos.nl/artikel/712642-van-der-laan-blijf-alert-op-aanslag.html

- NL-aanklacht. De Nederlandse Staat is gedagvaard door Stichting Rookpreventie Jeugd, opgericht door twee longartsen. Ze vinden dat de tabaksindustrie te veel invloed heeft op het anti-rookbeleid van de overheid. De twee artsen kondigden eerder de rechtszaak aan. Longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker willen dat de overheid zich aan zijn eigen wetgeving houdt. De Staat heeft in 2005 een antirookverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO ondertekend. Hierin staat dat de overheid elke vorm van invloed van de tabaksindustrie op de wetgeving over roken moet vermijden.

- Schottegat. Reactie op anti-corruptie behoeftige zaakjes. Het parlement van Curaçao heeft een motie aangenomen, waarmee het ‘de gouverneur’ van het eiland buitenspel wil zetten. Die zou geen benoemingen van ministers meer ‘bij wet’ mogen goedkeuren. Het aannemen van de motie maakt het mogelijk dat ministers kunnen worden benoemd zonder deze eerst te screenen op integriteit. De gouverneur is de vertegenwoordiger op Curaçao van de koning. Hij behartigt de belangen van het Rijk en is het hoofd van de Curaçaose regering. Hij heeft geen politieke verantwoordelijkheden en zit niet in het kabinet. De zittende gouverneur is Lucille George-Wout. En nu komt het. De motie is een reactie op het ingrijpen door Nederland op Sint Maarten. De Rijksministerraad in Den Haag besloot vrijdag jl., de gouverneur van dat eiland opdracht te geven de benoeming van het nieuwe kabinet van Theo Heyliger aan te houden. Eerst moet er een onderzoek komen naar de integriteit van de kandidaatministers. Met de motie op Curaçao, die werd ingediend door oud-premier Gerrit Schotte, tevens verdachte in criminele zaak, roept het parlement de regering op om de Staatsregeling van Curaçao aan te passen, equivalent van een grondwet op het eiland. Volgens die Staatsregeling, moet zo’n voorstel met een tweederde meerderheid worden aangenomen.

- Rookverboden HORECA. Men lapt die universele verboden in Suriname nog steeds aan de laars. In Nederland zijn zaken sinds begin Oktober 2014 kunstiger aangescherpt en de tenuitvoerlegging van wetgeving nog strakker aangepakt. Het rookverbod in kleine cafés moet per direct ingaan. Dat vindt Clean Air Nederland, nu vandaag ook de Hoge Raad heeft beslist dat de huidige uitzondering voor kleine cafés ongeldig is. Het gerechtshof in Den Haag besliste dat eerder ook al. Maar omdat er in deze kwestie nogal eens tegengesteld is geoordeeld, wilde staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn uitsluitsel van de Hoge Raad, om zo definitief een einde te maken aan alle juridische discussies.
Dat was voor alle duidelijkheid, want er is al besloten dat alle horeca volgend jaar januari rookvrij wordt. De Eerste Kamer moet dat nog wel bekrachtigen en daarom mag er nu nog gerookt worden in kleine cafés. Volgens Clean Air Nederland is nu elke politieke discussie echter overbodig omdat de rechter heeft geoordeeld dat de uitzondering die toenmalig minister Edith Schippers van Volksgezondheid invoerde, ongeldig is.

- Pietengilde. Document van Prof. dr. Alex van Stipriaan Luïscius, ‘professor of Caribbean History, Erasmus University Rotterdam), over de cultuur-historische ontwikkeling van (Zwarte) Piet, welk hij instuurde voor de verdediging van de verweerders bij de Raad van State, als repliek op de punten van het ‘Pietengilde’. Te vinden op: https://www.scribd.com/doc/243630002/Prof-dr-Stipriaans-REPLIEK-Aangeleverd-Voor-de-Raad-Van-State Voor de volledigheid hierbij ook het verweer van de Pietengilde. Een gilde, dat zich waarschijnlijk bewust geen ‘zwarte pieten gilde’ wenst te vernoemen. https://www.scribd.com/doc/243628978/PLEITAANTEKENINGEN-van-mr-A-W-Eikelboom-en-mr-T-Kodrzycki
http://www.pietengilde.nl/gilde.html

- – Duikboot. Zweedse strijdkrachten mogen wapens gebruiken als ze de verdachte onderzeeër vinden waarnaar al dagen wordt gezocht. Een Zweedse marineofficier zei tegen de BBC, dat op die manier de duikboot gedwongen kan worden om naar de oppervlakte te komen. Hij vraagt mensen te helpen bij het identificeren van het schip door foto’s te maken als ze iets verdachts zien. Sinds vrijdag wordt gezocht naar de onderzeeër die zich in Zweedse wateren zou bevinden. Volgens Zweedse media gaat het om een Russische onderzeeër, maar Moskou ontkent alle betrokkenheid. De Zweedse autoriteiten doen geen uitspraken over de herkomst. De afgelopen dagen is de duikboot opnieuw door burgers gezien.

- Aanslag. In de Canadese hoofdstad Ottawa is een noodsituatie van kracht. Een man heeft een militair bij een oorlogsmonument tegenover het parlement neergeschoten. Daarna vluchtte de dader het parlementsgebouw in waar nog eens tientallen schoten zijn gehoord. Het Canadese CBC News meldt dat de schutter in het gebouw is doodgeschoten. De politie zegt dat er meer schutters zijn. Politieagenten zijn bezig met een klopjacht. De militair die gewond is geraakt, stond als erewacht bij het oorlogsmonument. Hij is gewond afgevoerd in een ambulance. Intussen is de militair overleden. Het parlementsgebouw en de omgeving zijn door de politie afgegrendeld. De politie heeft inwoners van Ottawa geadviseerd om binnen te blijven en weg te blijven van ramen en daken. Een parlementslid twitterde dat hij dertig schoten heeft gehoord in het parlementsgebouw. New York Times: ‘Canadian Soldier Killed in Attack at Parliament Hill in Ottawa
Police officers rushed to secure the area after an assailant killed a soldier at the National War Memorial and entered the Parliament building, firing several shots…’. http://nyti.ms/1ykyoFB Video: http://nos.nl/artikel/712823-schoten-in-en-rond-parlement-canada.html ok andere getuigen meldden tientallen schoten gehoord te hebben. Premier Stephen Harper is in veiligheid gebracht, meldt zijn kantoor. Waar hij precies was op het moment van de schietpartij is niet duidelijk. Het oorlogsmonument, dat dateert uit 1939, heeft een permanente erewacht. Er zit slechts een straat tussen het parlementsgebouw en het monument.

- Storm. Vele schepen raakten dinsdag in een vliegende storm hun lading kwijt. Houtpakketten en containers vielen onder meer in de Noordzee, tussen Nederland en Groot Brittannië. http://nos.nl/artikel/712865-kustwacht-kijk-uit-voor-containers.html De scheepvaart heeft een alarmmelding en waarschuwing gekregen van de betrokken nautische autoriteiten om voor drijvende gevaarten uit te kijken.

- Suriname. Is het land Suriname eigendom van de NDP geworden? Lijkt er veel op als men mag meemaken, dat er in NDP-tenten gronddelen van het land en geautoriseerde staatsbeschikkingen, aan behoeftig gebleken burgers in Para en Saramacca worden uitgedeeld. De boodschap aan de samenleving is duidelijk. ‘NDP na eigenaar fu Sranan!’.

 - Para. Feit dat Patrick Kensenhuis als NPS-voorman in Para, aan een NDP – tafeldis heeft deelgenomen…, zegt echt niet zoveel over wat zich afspeelde rond grondbeschikkingen en een selectieve afgifte van bereidverklaringen, waarvoor de onwrikbaar loyale man uit ‘Grun Dyari’ werd opgeroepen. Het zegt allemaal veel meer over ‘principes’ die Kensenhuis –in hygiënische zin– misschien nog heeft en/of het allemaal echt volksbelang vormt (…), wat hij onverdroten en onverschrokken wenst te dienen. ‘Time will tell…!’.

 - Kras. Aan krasse bewoording geen gebrek, daar in het verre Holland. Chan Santokhi liet zich volgens ‘De Ware Tijd’, in de ‘afdeling Haaglanden’ niet onbetuigd. Af en toe is de voorzitter van de VHP, toch wel meer alert politieman dan politiekman gebleken. Wil wel weer nadrukkelijker zeggen, dat na ‘changement de regime’, allerhande criminele daden wel weer zullen/kunnen worden vervolgd. Zonder selectieve gelegenheidaanpassing van wet en rechtspraak, kunnen en mogen worden uitgeprocedeerd. Want dat is in de kern, één van de allerbelangrijkste voorwaarden en (basis-)grondbeginselen in/van een volwassen rechtsstaat.

 - Panka. De NDP-vertegenwoordiger in Para op DNA en dus wetgevingsniveau, gelooft in een zoveelste termijn als parlementariër? Dat zal die dan niet op eigen kracht kunnen of mogen bereiken. Panka was de laatste tijd meer in het buitenland, dan in De Nationale Assemblée beschikbaar. Zogeheten niet doorgegane ACP/EU vergaderingen en Ebola-perikelen, zorgden voor afgekeurde en mislukte reisdoelen? Meer nog ‘gerede stagnatie’, in de nationale zaak. Maar de persoonlijke zaak, werd hoegenaamd daarnaast wel enigszins bevredigd. Als men tenminste naar de krantenberichten kijkt en die onverlet inhoudelijk mag aannemen. Panka zal voor een zoveelste termijn willen/kunnen inschrijven, voor een verkiesbare plek…? Maar dan helaas weer wel, na 15 jaar op een ticket van onverzadigbaar ‘freewheelen’. Zonder een 1000% aan ondersteuning van de lokale besturen ten zuiden van Wanica, zal het wel niet meer lukken. Die hebben in ieder geval niet stilgezeten…, als men de zaken van ‘Jerry’ goed in ogenschouw neemt. Echt wel…, een communicatief en gedecentraliseerd beziggewest! Maar een wazig geraakte wetgever die het democratisch (be-)leven bewust aantastte en bevuilend aan de rechtsstaat kwam, door criminelen met gelegenheidswetgeving straffeloos te stellen en/of moordenaars een vrijgeleide te bezorgen, verdient het helaas niet om terug te keren en het ‘hoogste college van staat’ verder te corrumperen. Echt niet! Intussen kan de coalitie geen vergadering ‘boven de helft plus’ functioneel bemensen. Delen van de coalitie zijn naar het buitenland afgereisd. De reëel aanwezige angst, dat de oppositie geen steun verleent om te vergaderen…, is voor marginale ondersteuners en steeds beperkter geraakte schraagbakens van een regering Bouterse, uiterst verlammend gebleken.

 - Regenboog. Na regen komt zonneschijn. In de Gordel van Smaragd, maar ook in Suriname. Let op! Maar vandaag de dag, is het al zover in Indonesia. Het lange wachten heeft gezonde vruchten afgeworpen. Wat daar kan, kan hier ook! Hij wordt de ‘Indonesische Obama’ genoemd. Joko Widodo, is beter bekend als ‘Jokowi’. De razend populaire gouverneur van Jakarta won de presidentsverkiezingen. Maandag werd hij beëdigd. De verwachtingen zijn hoog gespannen, maar het is de vraag of deze ‘man van het volk’ daadwerkelijk een ommekeer teweeg kan brengen. Zijn tegenstanders liggen al weer maanden op de loer. Voor, tijdens en ook na de verkiezingen of inauguratie wordt er knap gestookt, door de teruggewezen militaristisch ingestelde troep. Joko Widodo kan flink aan de bak. De economie groeit te langzaam en de oppositie gaat het hem niet gemakkelijk maken, in de komende bestuursjaren. De 53-jarige Widodo, is de eerste Indonesische president die niet afkomstig is uit de politieke, zakelijke of ‘militaire elite’ in het land. Hij legde zijn ambtseed af, in bijzijn van regionale leiders en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. ‘Jokowi’, zoals Widodo wordt genoemd, sprak van een “historisch moment”: “Tegen de vissers, de arbeiders, de boeren, de handelaars, de gehaktbalsoepverkopers, de venters, de chauffeurs, de academici, de werklieden, de soldaten, de politieagenten, de ondernemers en de professionals zeg ik: laten we allemaal hard werken, samen, schouder aan schouder, want dit is een historisch moment”. Indonesia vormt de grootste economie in Zuidoost-Azië. Tijdens de twee termijnen van Widodo’s voorganger, Susilo Bambang Yudhoyono, is de economie sterker geworden. Maar die groeit niet snel genoeg. De groei ligt nu rond de ‘vijf procent’. Waardoor er amper genoeg banen kunnen worden gecreëerd. Widodo richt zich op een groei van 7 procent, voor de komende jaren. De Indonesische economie zal moeten afkicken van het goedkope geld, dat het land instroomde dankzij het steunprogramma van de Amerikaanse centrale bank. De groei wordt ook bemoeilijkt, door dalende grondstofprijzen, slechte infrastructuur en onuitroeibare corruptie. En dan is er nog Prabowo Subianto…, Widodo’s rivaal tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen. Prabowo verloor de verkiezingen officieel. Hij was het daar geheel niet mee eens. Riep gefrustreerd dat er massaal stemfraude was gepleegd en eiste de overwinning ook op. Liep uiteindelijk op niets uit. Maar de slechte verliezer verzekerde wel…, er alles aan te doen om Widodo het leven zuur te maken. En dus Indonesia verder tot last te zijn.

 - Vrijspraak? Nooit niet. Alleen de hoogte van de straf, moest er nog uitkomen. In Zuid-Afrika wordt wisselend gereageerd op de straf die Oscar Pistorius heeft gekregen, voor het op een toilet en dwars door de deur doodschieten van zijn vriendin Reeva Steenkamp. De atleet kreeg vijfjaar cel, maar zit mogelijk maar tien maanden in de gevangenis. Zijn advocaat hoopt ook nog, dat Pistorius de rest van zijn straf onder huisarrest mag uitzitten. Direct betrokkenen reageren opgelucht op de uitspraak. De familie Steenkamp verklaarde dat vijf jaar cel een juiste straf is. Ze vreesden dat Pistorius zou wegkomen met een taakstraf. De nabestaanden zijn opgelucht dat de zaak erop zit en zeggen dat het recht heeft gezegevierd. Ook de familie van Pistorius neemt genoegen met de straf.

 

- Vervelend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Nederland kiest in het vreemdelingenrecht, in hoofdlijnen partij voor de Staat. En dus tegen de vreemdeling. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar migratierecht Thomas Spijkerboer, dat dinsdag uitkomt. Spijkerboer onderzocht ruim 600 rechtszaken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2010 en 2011. Hij komt tot de conclusie, dat de Raad van State –hoogste bestuursrechter van Nederland– zich “beteugeld activistisch” in het voordeel van de Staat opstelt in het Vreemdelingenrecht. In het rapport: “Dat is een controversiële en ongebruikelijke attitude in het Nederlands recht. Politiek stelling nemen, past veel meer in het Amerikaanse recht…”.

 - Oranje voetbal. ‘Guus gaat niet naar huus…’. Voorlopig niet! Guus Hiddink blijft aan als ‘bondscoach…’, ondanks de reeks matige duels van het Nederlands elftal. Dat is de uitkomst van evaluatie. Wikken en wegen van een KNVB-directie met de bondscoach. Oranje verloor onder leiding van Guus, een oefenwedstrijd met Italië en ook nog de kwalificatieduels tegen Tsjechië en IJsland. De wedstrijd in de Arena tegen Kazachstan, won het team van Hiddink met moeite. Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal van de KNVB, zei na de nederlaag in IJsland, dat er bij het Nederlands elftal problemen waren “…met een structureel karakter…” en drong aan op de ‘vervroegde evaluatie’. Uitkomst? Guus mag nog effe blijve!

- Seth. Hij bezocht Suriname meerdere malen. Cabaretier en tekstschrijver Seth Gaaikema is overleden. Bij het grote publiek werd Gaaikema vooral bekend als cabaretier en woordkunstenaar. Gaaikema nam begin dit jaar, na een 55-jarige loopbaan afscheid van het theater. Hij vertaalde ook musicals. Daarvoor ontving hij in 2000 de Kubus Oeuvre Award. Ook schreef hij eigen musicals zoals de “Swingpop” en “Kuifje: de Zonnetempel”. Gaaikema’s carrière begon toen hij voor Wim Kan teksten mocht gaan schrijven in 1958. Later zou hij zelf het toneel op gaan en Oudejaarsconferences verzorgen. Als cabaretier verwierf hij vooral bekendheid, in de jaren 80 en 90. Met deze conferences, waarin hij de Haagse politiek op de hak nam…, bereikte hij miljoenen kijkers.

 - Bye Bye. Het was eens zomer. Tot en met het afgelopen weekeinde. De kustprovincies maken zich op voor de eerste herfststorm in P‘atata. Setewasie die gepaard gaat met zware tot zeer zware windstoten. In Zeeland kunnen in de vooravond, windstoten tot 120 kilometer per uur worden verwacht. In Noord-Brabant en Zeeland zijn de eerste gevallen van ‘stormschade’ gemeld. Omgewaaide bomen die op auto’s zijn terechtgekomen. In de loop van de avond verplaatste het zwaartepunt van de storm, zich naar de kop van Noord-Holland en de Waddeneilanden. In het oostelijk waddengebied, woedt dinsdagnacht mogelijk een zwaardere storm. In het hele land kunnen buien, hagel en onweer voorkomen. Lastig!

- Syrië. Er wordt weer zwaar gevochten aan de Turks – Syrische grens. Wapens voor het Koerdisch verzet bestemd, kwamen uit de lucht vallen. Een deel daarvan in handen van ISIS. Handige dropping. Was niet de bedoeling.

- Geintjes. De Gouden Televizier-Ring is maandag “gestolen”, op de set van Flikken Maastricht. In het programma ‘GIEL op 3FM’ bekende Lex Uiting, dat hij de ring zondag –tijdens een bezoek aan de set– had meegenomen. Verslaggever Lex Uiting bezocht zondag de set en zag, dat het doosje met de ring na de lunch op tafel was blijven staan…, terwijl iedereen al weer aan het werk was. Hij besloot het gouden sieraad mee te nemen. In de uitzending belde Uiting maandagochtend met leidend acteur Victor Reinier en biechtte daar de diefstal op. Reinier reageerde in eerste instantie heel geërgerd. “Daar is bijna een meisje voor ontslagen man, het scheelde bijna niks…”, zei de acteur. “Wat een pleurisstreek!”. De Gouden Televizier-Ring is inmiddels teruggegeven aan AVRO/TROS en ligt veilig achter slot en grendel. http://www.telegraaf.nl/prive/23222750/__Gestolen_Ring_terug_naar_Flikken__.html

- Globe. De wereld wordt steeds kleiner. Een gevleugelde uitspraak die men vaker hoorde in de jaren, dat de eerste straalverkeersvliegtuigen Zanderij begonnen aan te doen. Van Super Constalletions naar de Mc Donnel Douglas DC8. Vloog men vroeger met de ‘Connie’ in 23 uren naar Amsterdam, met een groot aantal tussenstops, is het nu gelegen aan een A340-300 of een B747-400 een licht gebogen traject in acht uren van opstijgen tot stilstand af te leggen. De digitale klok kan men erop gelijk zetten. Want tijdens de vlucht wordt vertrek en aankomsttijd, ook nog door een computer en de automatische stuwpiloot geregeld. Zijn er dan toch nog afwijkingen, heeft dat meer met de vliegdrukte boven Europa te maken en zal een alternatief invliegcorridor worden opgezocht en vrijgemaakt. De wereld wordt steeds kleiner. De satelliet is steeds meer in zwang, beschikbaar voor gezinshuishoudens en het Internet eigenlijk –bij goed en deskundig gebruik– voor een ieder. Wil men in de toekomst kijken, is daar het Internet. Wil men weten wat ergens op hetzelfde moment plaatsvindt, gaat men ‘streamen’. Wil men weten hoe de ‘recovery’ van een verongelukte Otis Redding ‘in detail’ werd uitgevoerd…, hoeft men maar drie woorden te Googlen. ‘Recovery Otis Redding’. Maar ook verder terug. De executies van fascistische en nazistische mensenrechtenschenders, zoals een Mussolini met zijn ondersteboven gehangen minnares of doodgeschoten handlangers van Adolf Hitler geheel en met verhaal beschikbaar gemaakt. En dan weer dichterbij een of Nicolae Ceaușescu en echtgenote in Roemenie. Gecompleteerd met de zogeheten mystieke verdwijning van ene Maurice Bischop van Grenada of de fysieke inval van de Amerikanen en de arrestaties van Austin, Bernard Coard en vrouw Phylles. Alles op het internet te verkrijgen. Nog dichterbij, het Dossier 08 December 1982. Forensisch en wel. Uit de zogenaamde glamourwereld, obductierapporten en ‘display’ van de overschotten die Elvis, Whitney en Michael ons nalieten. Vandaag de dag, is alles wat de klok slaat in de woonkamers. ISIS, Ebola, Chikungunya, de satellietbeelden van het neerschieten ener Boeing 777 van de Maleisische luchtvaartonderneming, Oekraïne in de lucht of het oostelijk gedeelte, in heftiger oorlog. Syrië, Irak en de Koerden. En dan een mysterieuze duikboot in de Oostzee die allerlei onderwater alarmsignalen uitzendt. De hele reutemeteut is te verkrijgen. De wereld wordt steeds kleiner.

- Jawel. Dus ook een groot aantal vragen dat dit weekeinde werd afgevuurd. Te beginnen met: ‘what’s cooking’ vs. ‘what’s boiling’?. Allebei heet van de naald en vers van de pers? Niet helemaal als men goed naar de ontwikkelingen in dagkoersen kijkt. Van de Euro en US-dollar. Wat is er monetair aan de hand? Waarom zijn de kasreserves en de andere ‘appeltjes voor de dorst’ opnieuw aangesproken? Waar komt emissie op zeer korte termijn toch vandaan, terwijl dat niet in bancaire jaarplannen voorkwam? Hebben de handelsbanken geweigerd, delen van hun valutareserves beschikbaar te stellen aan de derden ‘big spenders’ van staat? In een tijd van aanmerkelijk verminderde inkomsten zoals de financiële nota aangeeft, toch nog weer van de megalomane projecties, in plaats van bezuinigingen op basis van rationaliteit? Een giga-portefeuille van nog af te lossen schulden en een hopeloos aantal leningen daarbij aangevuld? Wie gaat mee in het flottielje van ondergang en wie blijft droog aan de oevers waken? Een cocktail aan ‘crazyness’, enkel om de grootheidswaan te bestendigen/bevredigen, de al 30 jaren ‘plus’ besmeurde ‘legacy’, aanhoudend en vrijwel hopeloos te willen oppoetsen. Daarbij de justitiële problematiek niet te kunnen verwaarlozen of omzeilen. Jawel…, sommigen raken daarbij zo gefrustreerd, dat men weer de ‘vrije pers’ de schuld geeft zaken niet goed naar voren te brengen. Maar als men dan uit dezelfde met vulles ingesmeerde koker tot in Australië, via het Internet en vanuit de staatsradio hoort: “Ramon moet zijn bek houden en Sital…”. Dat hele ding is aan het overstromen. Zoek bij een ander de schuld en het liefst in eigen straat of contrei. Dat ding is zo afgezaagd geworden. Schuld van de vrije pers. Men wil beschadigen? Neen, men beschadigt alleen al door te existeren in bepaald sjabloon van het land, een soortement aan weinig geciviliseerd volkje en natuurlijk zichzelf al product daarvan. 25 Mei 2015, is het gelukkig allemaal heel snel voorbij. Nog wel de vraag, hoeveel waarde de SRD zal hebben op de komende 25 November 2014…, als men zo ‘rücksichtslos” tekeer blijft gaan. “Time always tells in time…”. De nacalculatie van de bruggenbouw tussen 2010 en het nu. Van een treinstel van hort naar her…, komt er nog bij. Planologisch een goede gedachte? Uitvoering en gecalculeerde kosten en dus prijs, blijkt en blijft een geheel ander ‘ballgame’. Over-facturering? Een virus. Een cocktail aan ‘crazyness’. En maar in de veronderstelling blijven leven, dat dit volk nog zo gek te krijgen is. Zal gauw genoeg blijken…, in hoeverre de jeugd weer misleid kan worden, zoals in 2010 met hier en daar geweldintimidatie, wél het geval bleek. Ook nog was geïnstitutionaliseerd door ene Abrikadabri! Het lot van de kleine man die iets wil rapporteren of politici in dit land eraan herinneren? “Maaang, doe niet zo moeilijk. Daar weten wij toch niets van. Ik wist daar niets van en dat heb ik nooit gezegd of beloofd”. Daar staat Jan met de Pet dan berooid, dakloos en beroofd van zijn zelfrespect. Dan maar slapen tussen de stinkende Guyanezen in de Muziektent tegenover de Centrale Bank van Suriname. Is toch prettig leven en wonen in Sranan? Dat maakt men die mensen daar in Holland wijs. Als ze hier komen, worden ze vanuit Den Haag alweer vlot gekort in het inkomen. Via de belastingen of gewoon vanuit een andere manie. Die van bezuinigingen! Omdat men met een opgefokte welvaartseconomie tot zo een zes jaren geleden crisisgevoelig bezig was. Werkt allemaal door in de balans. Want de nationale en mondiale economie hangt aan en steekt in elkaar. Is onvoorwaardelijk tezamen verbonden. Economie is evenwichtgevoelig. Wie gaat hangen en zich meer toe-eigent dan eigenlijk te verantwoorden is, zet de zaak gelijk scheef. En juist dat gebeurde mondiaal en in verhevigde mate in nationaalverband. Wat je niet hebt kan je echt niet uitgeven en je moet niet lenen, wat je niet terug kan betalen uit een bevolkingsaantal van nog geen 550.000 autochtone Surinamers. Het surplus aan bevolking, bestaat nu overwegend uit witwassers, bloedzuigers, parasieten en goudverduister gefriemelde. Politiek? Daar heeft men de mensen die voornemens waren –in 2010– om zich in vijfjaren tijd rijk te rekenen of stelen. Wat er ook gebeurde…, binnen zijn, in aller naam van de zogenaamde volksontwikkeling. Tssssst…, tjoerie!

- Spelen. Hopelijk geen devaluatiezaakjes die het kijken naar internationaal voetbalplezier deze week verpesten. Barcelona, Real Madrid, Paris Saint Germain, Ajax en ook de toestanden in en rond Oranje ‘in the pic’. Alles houdt de voetballiefhebber eigenlijk bezig. Men kijkt niet meer zozeer naar de SVB. Want daar valt nog maar weinig goeds te halen. En dan de groep vreemdelingen die vanuit de polders aan het IJsselmeer terugkwam, de voetbalmanie vervolgens alleen maar trachten aan te jagen. Goed uitkijken en zien waar men mee bezig geraakt. Tegen Euro’s onze gronden in kaart brengen, vervolgens inpalmen, kunstig zien te verhuren, te verkavelen en dan slinks, door te verkopen. De prijzen per vierkante meters voor de autochtone Surinamers die hier achterbleven, schromelijk omhoog stotend. De realiteit van alle dag, met die teruggekeerde en zogenaamde familieleden die niets aan conservering bijdroegen, maar nu met de ‘puti’ en een batterij aan drogredenen, vandoor wensen te gaan. En dat gaat men niet langer pikken. Eerstens waren het droga-gelden die de plantages overspoelden en onbewoonde villa’s uit de hemel deden vallen. Nu is het wel bewoning om het kwade werk, van daar uit voort te zetten. Wie zegt nu nog, dat het niet waar is? Misschien die amechtige poker-consilieri.

- Grensovergang? Ebola kan zijn weg vinden, via: – South Drain; Back Track; Apoera; Maripasoela-Benzdorp-Antino; Langatabiki-SnesiKondre; Albina; Moengo; Paramaribo; Nieuw Nickerie. Klokje rond! Waar werd het eerste HIV/Aids-virus ontdekt? Inderdaad onder een microscoop in het staatslaboratorium van Paramaribo en voor bevestiging in dat van Trinidad & Tobago. Waar was de bron? Maripasoela…, ‘so bun’. Men kan beter ook naar de protocollen uit die tijden kijken en de actoren van toen goed bevragen. Intussen quarantainedreiging in Suriname, voor een ieder die in de afgelopen vier weken in Guinee, Liberia, Nigeria, Sierra Leone heeft gewerkt of verbleef.

 - Nog één erbij. Mislukking op mislukking. Parijs ambassade-gedoe? Kalloe/Caldeira – gedoe, - Ebola. De Nederlandse overheid doet geen enkele harde toezegging over het sturen van hulpverleners naar de landen waar Ebola heerst. En ook niet over het betalen van de repatriëringskosten van hulpverleners die teruggehaald moeten worden en dat risico niet verzekerd krijgen. Dat bleek maandagmiddag tijdens een bijeenkomst over Ebola in het Erasmus MC in Rotterdam. Plaatsvervangend hoofd Jelte van Wieren van de directie Stabiliteit en Humanitaire Hulpverlening van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat de overheid niet heel makkelijk een blik mensen open kan trekken.

- Duikboot. Zweden is in de ban van een mysterieuze duikboot. Al dagen wordt in wateren bij Stockholm gezocht naar een onderzeeër, die volgens de Zweedse media Russisch is. De marine heeft vandaag een zeegebied ten zuiden van de hoofdstad afgezet. Helikopters en gespecialiseerde schepen zoeken tussen de duizenden eilanden naar de duikboot. Zondagavond gaf de Zweedse Defensie een persconferentie waarin werd gezegd dat er waarschijnlijk “buitenlandse operaties onder water” aan de gang zijn. Defensie gaf een foto vrij waarop, in vage contouren, een onderzeeër te zien zou zijn. “Das Boot”!

- Caribbean. Lusten en lasten. Misschien was het ook wel een grap met die fusieverhalen tussen gesubsidieerde Caribische luchtvaartmaatschappijen en de SLM. Schuldenlasten en dwingende verplichtingen van die vreemde Caricom-maatschappijen te spiegelen aan, de strakke geneugten van de SLM? Kan de SU-samenleving daar ook een beeld van krijgen en de eigen conclusies uit hun gepoetste jaarrekeningen trekken? En dan een ‘open sky’ van Guyana met Nederland? Het begint knap te kriebelen, vanuit dat Caricom Secretariaat in Georgetown – Guyana. ‘Maybe the base of totally wrong ideas’. Menen gehoord te hebben, dat de Guyanese regering miljoenen US-dollars terug moet betalen aan onrechtmatig en on-verdragsmatig geïnde belastingen. Retituties aan een onderneming in Suriname? Daar begint het al mee. Interpretatieverschillen of camouflage handeling(-en)? Het zal wel weer blijken of gerechtelijke vonnissen worden uitgevoerd. En een dergelijke influx aan kapitaal de komende verkiezingen wel of weer niet kan beïnvloeden. Money talks…!

- SPS. Samenwerkende Partijen Suriname…, ‘catchy name’ voor wat de toekomst mag opschonen. Samen versterkend! Er was al vroeg in de morgen, een knal van een schot voor de boeg vanuit Den Haag en ook Paramaribo, op het Internet te lezen. http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/10/20/santokhi-zegt-“abanis-en-rovers”-op-te-gaan-sluiten/ http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/10/20/financiële-chaos-overheid-grootste-kopzorg-nps/

‘Te skoro no lai’. Als de latent aanwezige taalarmoede toeslaat en het aantal leugenachtigheden de overhand weer krijgen, dan is iedere door de gemeenschap geconstateerde onvolkomenheid, uiteraard veroorzaakt, door: ‘miscommunicatie’. ‘Miscommunicatie’ als dooddoener, lijkt op ieder niveau te hebben toegeslagen. Ook in, op of rond het kabinet der kabinetten. De misproducten worden aan de lopende band en het liefst via de ether gelanceerd. 25 Mei 2015 is het gelukkig afgelopen, met al die niet te verhappen pseudofenomenen. ‘Miscommunicatie lai leki santi…, i sabi toch?!’. Bij SZF vis a vis basiszorgassurantie. In relatie tot de ‘Numero 2’, in de persoon van de VP. Limburg en een niet langer gewillig radio gastverblijf. Maar zeker niet in de verhouding met/tot de Freitas, want die moet van Sjene zijn schuif dichthouden…, om het woord ‘bek’ niet te hoeven herhalen. Al was dat dan minstens viermaal via de Staatsradio, in de oren van Ramon gelanceerd door Sjene. ‘Wan bigi bigi bigi sjene, kemopo baka fu na poli poli kabinet…, yere’. ‘Te skoro no lai, na so dem sani e drai…’. ‘Ramon, arki mi bugru, tap yu…!’. Elo!

- Kwestie. De publiekelijk ter sprake gebrachte problemen met DC Ramdhanie, kunnen bepaald niet plotseling door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling ‘intern’ worden opgelost en afgedaan. Openbaarheid van bestuur…, staat daar haaks op.

- ‘Spugen, hoesten en proesten…’, Dat was op de vrijdagavond het meest ellendige geval, als men zich niet tijdig in veiligheid kon brengen, toen de blauwe wolk Malathion zich meester maakte van de voor- en achterstraat. ‘Klem yu goro goro…, strak!’.

- Law. Drie advocaten werden toegelaten tot het illustere college van raadslieden bij het Hof van Justitie. De waarnemend president Rasoelbaks, completeerde en complimenteerde hen met gevleugelde en wijze woorden.

- Schade. Een niet onaanzienlijk aantal bouwsels en dus de getroffen eigenaren, hebben zware schade geleden door niet verwachte ‘rukwinden’. In de lokale taal ‘drai winti’ genoemd.

- Ebola. Aanschaf en levertijd van een beschermingspak voor/bij het behandelen en logistiek bijstaan van een ebola-patiënt, zal lang op zich laten wachten. Vier maanden levertijd. Ook de financiële pot ter bestrijding van ‘ebola’, laat aardig te wensen over. Ook mondiaal. Overal geld tekort. EU, VN, Paho/WHO? ‘Moni no de sari’. Trainingen zullen bovendien uit het buitenland moeten worden ingevlogen. Maar als men geen geld heeft en ook geen beschermingstenues, is het met trainingen weer letterlijk: ‘…weri bruku, puru ing baka…’, in de Republiek Suriname. Maar niets doen, is ook weer niets! Hopelijk dus geen besmette mensen in of naar SU.

- Internaat. Het ontbreekt aan van alles, in de internaten van Atjoni en Stoelmanseiland? Waarom heeft de Republiek Suriname eigenlijk een grondwettelijk geïnstitutionaliseerd ontwikkelingsleger? Juist ja! Maar misschien moeten de Amerikanen weer binnenkomen om onze eigen onderkomens te verven en de nationale noten te helpen doppen. Het ene schandaal na het andere, maar wel ‘bigiten’ in het buitenland willen spelen. ‘Neks no fout…, te ala sani fout…, yere!’.

- ‘Sortu kado’. Er werd bij de start van een nieuwe vleugel voor het Academisch Ziekenhuis, gesproken over een ‘cadeau’? Aan wie werd ‘een cadeau’ overhandigd? Aan de Republiek Suriname? Laat het voor een ieder duidelijk zijn of worden, dat de nieuwe faciliteiten van het ziekenhuis geen enkel ‘cadeau’ representeert. De schuld zal keihard moeten worden terugbetaald, aan de middelenvertrekkende Islamitische Ontwikkelingsbank.

- ‘O fa, Confa?’. De directeur van het Staatziekenfonds zou per onmiddellijk thuis zijn gezet. Er wordt ‘frustreren van het beleid’ gevorderd. Lijkt wel een virale ziekte in het land.

- ‘English’. ‘You speak our language?’. “Roger…, yes…, we speak a bit of English!”. ‘OK we work together…, but if we work together, you tell your government that our planes are bought to fly passengers in a economic and commercially responsible way…’. “What you mean…?”. ‘We as a Caribbean flying family don’t like delays caused by your government or your god given president…, capish?’. “OK we will tell Kippe to tell him, in future to hire a small ‘jet’ or ‘turbo prop’ if he wants to travel or wander off with his friends…”. ‘So, no more taxi plays, delays or cancellation spoilers for our passengers or your legitimate ticket buyers, OK’. “Yes bro…, we promise with our hand on our Caribbean hearts. No problem at all. A promise is a promise, so help us … !”. ‘Roger roger…, we understand your problems all too well…, what are friends for…’.

- ‘Action’. De Ordening Goudsector “orga” ofwel “OGS”, liet nadrukkelijker weten, dat men op een geautoriseerd signaal wacht om Baling Soela in Brokopondo, dus even boven en ten noorden van Afobaka grondig te ontruimen. Eindelijk dan de gevaarzettingen opruimen. Goudzoekers ondermijnen het gehele land en de bevolking, door de steundammen van de Suralco in concessiegebieden uit te graven voor het vinden van goud. Stuwmeer tsunami’s en massale verdrinkingsdood in Sranan…? Onkan! ‘A no gowtu, no ya…’.

- Miljard. De Britse premier Cameron wil dat landen van de Europese Unie 1 miljard euro bijeenbrengen voor de strijd tegen Ebola in West-Afrika. Als dat niet gebeurt, leidt dat tot een groot verlies aan mensenlevens en ontwrichting van landen in die regio. De Europese regeringsleiders komen vrijdag in Brussel bijeen. De bestrijding van Ebola stond nog niet op de agenda, maar Cameron vraagt zijn collega’s om zijn voorstellen vrijdag al goed te keuren.

- BOG. Chikungunya is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Er zijn drie varianten van het virus. Het virus komt oorspronkelijk uit Afrika, maar heeft zich gedurende de laatste jaren verspreid naar andere delen van de wereld. Het virus is in december 2013 voor het eerst, in het Caribische gebied geregistreerd en heeft zich sindsdien verspreid over deze gebiedsdelen. De eerste gevallen in Suriname zijn vastgesteld in Juni 2014. Chikungunya wordt, evenals dengue, verspreid door de ‘Aedes aegypti’ muskiet. Er is ook voor dit virus geen vaccin of medicijn beschikbaar. Het lichaam moet door middel van de eigen weerstand, de ziekte overwinnen. Men kan wel medicijnen gebruiken om de symptomen te verlichten. De symptomen van chikungunya zijn:- Plotseling hoge koorts; – Pijnlijke, gezwollen gewrichten (vaak in handen en voeten); – Huiduitslag (in ongeveer de helft van de gevallen); – Hoofdpijn. De koorts gaat na een paar dagen tot een week over. De pijn in de gewrichten kan langer aanhouden. Na ongeveer tien dagen voelen de meeste patiënten zich beter. Er kan echter bij een deel van de patiënten een terugval optreden. De symptomen van chikungunya kunnen in dat geval, langere tijd aanhouden. Naast de pijn in de gewrichten, treden er vaak symptomen op als vermoeidheid, zwakte en lusteloosheid. Dit kan maanden tot zelfs jaren duren. Vooral ouderen lopen risico om langdurig last te houden van de symptomen, met name reumatische klachten, als gevolg van Chikungunya. Chikungunya is zelden dodelijk. Een aantal groepen binnen de samenleving hebben een risico op een ernstiger verloop. Waaronder mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld: – jonge kinderen, ouderen en mensen die lijden aan een chronische ziekte, zoals diabetes of hartklachten en baby’s die worden geboren uit moeders die met het virus zijn besmet. Wat moet men doen als vermoed wordt, dat dengue of chikungunya werd opgelopen? Bij hoge koorts en pijnklachten –hoofdpijn/gewrichtspijnen—contact maken met de huisarts. De huisarts zal kunnen vaststellen of er dengue of chikungunya symptomen zijn.. De huisarts schrijft, indien noodzakelijk, de pijnstillers voor. Medicijnen tegen het virus zelf, zijn er niet. Zoals dat bijvoorbeeld ook bij besmetting met een griep-virus gebeurt, zal de patiënt thuis moeten uitzieken. Zo veel mogelijk onder een klamboe om te voorkomen, dat muskieten in de omgeving –besmet met het dengue- of chikungunya virus– dan vervolgens huisgenoten en buren weer kunnen besmetten. Bij ernstige pijn of andere symptomen kan opname in een ziekenhuis noodzakelijk blijken. Brons: http://www.bogsur.sr/index.php/ct-menu-item-11/14-dengue-en-chikungunya?showall=&start=1

- Elite. Een ‘schaduwelite’ heeft er met lobbyen en dreigementen, chantage en leugens voor gezorgd dat beperkingen van de bankensector na de crisis werden gestopt of afgezwakt. Dat zegt financieel geograaf Ewald Engelen in zijn nieuwe boek ‘De schaduwelite’. Volgens hem heeft deze groep ervoor gezorgd dat maatregelen om de banken en andere financiële instellingen aan banden te leggen uitbleven of sneuvelden.
Engelens schaduwelite bestaat onder anderen uit de voormalige en huidige burgemeester van Amsterdam, Job Cohen en Eberhard van der Laan, de voormalige Amsterdamse wethouders Lodewijk Asscher en Maarten van Poelgeest en landelijke politici, bankiers en toezichthouders op de financiële sector. Ewald Engelen. Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en ex-columnist van Het Parool, bestudeerde de financiële sector in Amsterdam en Nederland al voor de crisis in 2008 uitbrak. Die kwam ook voor hem als een verrassing, en bij hem ‘vielen de schellen van de ogen…’. Maar tot zijn verbijstering werden de banken, die met hun roekeloze gedrag de crisis hebben uitgelokt, niet aangepakt. Voor meer over deze constateringen: http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3773171/2014/10/21/Hoogleraar-Ewald-Engelen-Een-elite-beschermt-de-banken.dhtml

Gowtu torie. Goudprijs vandaag vrijdag 24 oktober 2014

EURO €

1 troy ounce

970,73

-3,96

-0,41%

1 gram

31,21

-0,13

1 kilogram

31.209,01

-127,20

US DOLLAR $

1 troy ounce

1.230,20

-1,70

-0,14%

1 gram

39,55

-0,05

1 kilogram

39.551,18

-54,66

           

Trend goudprijs 2013 – 2014

Trend EURO € per troy ounce

Vandaag

970,73

-3,96

-0,41%

Gisteren

973,60

-2,88

-0,30%

Vorige week

968,19

+2,53

+0,26%

Vorige maand

952,12

+18,61

+1,95%

Vorig jaar

967,64

+3,08

+0,32%

Trend US DOLLAR $ per troy ounce

Vandaag

1.230,20

-1,70

-0,14%

Gisteren

1.231,90

-1,70

-0,14%

Vorige week

1.238,90

-8,70

-0,70%

Vorige maand

1.222,90

+7,30

+0,60%

Vorig jaar

1.333,70

-103,50

-7,76%

Laatst gewijzigd: 24-okt-2014 22:45 CET

 

De Observateur van Sranan. 

 

De Week in Retro – 18.10.2014.

De Week in Retro – 18.10.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Weekje. Een week vol verhalen over chikungunya muskieten. Malathion bespuitingen. Ebola in Texas, Spanje en andere vermoedelijke locaties in ‘het Westen’. Toestanden met Piet in Nederland en diaspora bijeenkomsten van Santokhi in Rotterdam en Den Haag. Een panka die naar Nederland en Brussel ging, maar enkel ging horen dat die bijeenkomsten geen voortgang vinden. Mensen in de Para krijgen grondbeschikkingen en wegen zouden zijn verhard met bakstenen. De wisseling van de wacht op Buza.nl. en het vertrek van Frans Timmermans b.v. Veel dichter bij huis de neus die de Abop-VP opkreeg gedrukt, nadat deze op aangeven van een kabinetdirecteur van bevoegdheden werd ontdaan. Met dan ook nog een overhaal, dat alles op een misverstand zou moeten gaan lijken of berusten…? Snel naar de week in retrospectief.

- Overeenkomst. De regering van Nigeria maakt bij ‘breaking news’ bekend, dat er een overeenkomst is met de terreurbeweging “Boko Haram” en dat de ontvoerde leerlingen van enkele meisjesscholen in grensregio’s zullen worden vrijgelaten.

- Verbod. Er zal een inreisverbod van de Republiek Suriname worden ingesteld, voor mensen die in West-Afrika wonen of daar recentelijk zijn geweest. Het mogelijke verspreiden van het gevreesde Ebola-virus ligt daaraan ten grondslag. In Nederland blijft het mogelijk om hulpverleners die naar ‘ebolagebieden’ gaan te verzekeren, maar het is wel lastiger geworden. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars vanochtend gezegd in een spoedoverleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van VWS, de speciale Nederlandse gezant voor Ebola en de hulporganisaties.

- Bertje. De voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking (OS), Bert Koenders, werd op de vrijdag beëindigd als bewindvoerder van Buitenlandse Zaken voor het Koninkrijk der Nederlanden. Hij volgt Frans Timmermans op die door de Regering Rutte eervol ontslag werd verleend en voor de Europese Unie (EU) in dienst mag treden. Koenders werkte tot voor kort, bij de Verenigde Naties (VN) in Mali-Afrika. http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/koenders-beedigd-als-minister-buza/ http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2014/10/koenders_beedigd_als_minister.html

- TV. In Nederland is Humberto Tan A Kiam verkozen tot ‘beste mannelijke televisie persoonlijkheid’, voor het seizoen 2013-2014. De zilveren Televizier – Ster werd hem daarbij toegekend. De Nederlandse jurist komt voort, uit het geslacht Tan A Kiam – Axwijk.

- Malaise. De Amsterdamse beurs sloot vrijdagmiddag weer in het groen, met een ‘plus’ van 2,85 procent. Dat is voor het eerst sinds de forse beursval, die afgelopen dinsdag werd ingezet. De AEX staat nog wel veel hoger dan tijdens het dieptepunt van de crisis, maar ‘de winst’ van het afgelopen jaar is binnen twee weken verdampt. De Nederlandse minister Dijsselbloem van Financiën, noemt die beursval een “correctie” van de koersen. Hij vindt het nog te vroeg om te spreken van een ‘nieuwe crisis’. Zien wat New York – Wallstreet, op de late vrijdagmiddag tijdens de sluiting heeft gedaan.

- NPS. Groot propagandiste en voorzitter Pontbuiten, Thelma Douglas, is niet meer. De ‘groene partij’ verliest in haar een van de meest loyale ‘ston futu’s die de ‘dyari’ aan de J.A. Pengelstraat heeft gekend.

- Evert. Automotive pionier Harry Dhanraj die Amsterdam-Bovag verliet en zich in eigen land kwam vestigen, is terug naar zijn Schepper. ‘Het veelzijdige bedrijf “Evert” zal blijven voortbestaan…’, zo werd nadrukkelijk medegedeeld.

- 400. Met vierhonderd grondbeschikkingen, gaat dit weekeinde de NDP-bewindvoerder op het Ministerie van ROGB naar de Para? Sappig!

- Waarneming. De ruimte voor speculeren is weer wagenwijd opengetrokken en geeft gelegenheid mee te bazelen…, wie nou de opvolger van procureur generaal Subhaas Punwasi mag worden. Man of vrouw binnen het Openbaar Ministerie? Of een politiekgeëngageerde uit het onvoorspelbare ofwel vanuit den vreemde gespeend? Een vogeltje, waarvan de buitenlandse nationaliteit nog moet worden omgebouwd? Rationeler blijkt echter om de opvolging op het Openbaar Ministerie pas na de verkiezingen goed te regelen (…), wil men niet weer een iemand, aangedreven in gelegenheidsavontuur storten en dan weer de laan uitwijzen, omdat een eventueel ‘vernieuwd bestuursregiem’ niet met deze of gene overweg kan. De tijd zal het wel weer leren. Want de keuze nu al aan MinJusPol overlaten? ‘Mi gado man!’. Geheid van een knap aanstootgevende regenbui komen…, en dan in de druppeltjesprut vastgezet geraken.

- Curatele. Voordat er nieuwe ministers worden benoemd op Sint-Maarten, moet er eerst een onderzoek komen naar hun integriteit. Koninkrijksminister Plasterk geeft Sint-Maarten daarover een zogeheten aanwijzing. Plasterk wijst op een zeer kritisch rapport, waarin staat dat op het eiland een sfeer van ‘vriendjespolitiek’ heerst en dat ook ministers daarbij zijn betrokken. Nu er zulke grote problemen zijn, is het cruciaal, dat nieuwe ministers integer zijn. Op dit moment wordt op Sint-Maarten een nieuw kabinet gevormd. De Rijksministerraad heeft de gouverneur nu opgedragen pas te tekenen voor de benoeming van ministers, als hij zich ervan heeft verzekerd dat die integer zijn. Plasterk stelt voor dat onderzoek Nederlandse deskundigen ter beschikking.

- Elo. Hopla en strak tussen de pitten gelanceerd. Oud-premier Dries van Agt maakt net voor het vertrek van Frans Timmermans (PvdA) naar Brussel nog even duidelijk wat hij vindt van het Midden-Oostenbeleid van de oud-minister. Volgens Van Agt vertrekt Timmermans met ‘een lelijke smet op zijn blazoen’. Van Agt schrijft in een open brief, die is gepubliceerd op de website van The Rights Forum, aan Timmermans dat het Midden-Oostenbeleid van Nederland ‘in de kern nog steeds zo eenzijdig pro-Israël is als onder je voorgangers’. De PvdA’er Timmermans heeft volgens Van Agt niets veranderd aan de koers van VVD en CDA om de Israëlische regering eigenlijk altijd te steunen. ‘Met de toetreding van de PvdA tot het kabinet had dit moeten veranderen. Maar onder jouw leiding heeft nu ook de PvdA die desastreuze politiek omhelsd, die ons moreel medeplichtig maakt aan het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan,’ schrijft Van Agt. De oud-premier vindt dat het aan ‘wil en daadkracht ontbreekt’ om net zo tegen Israël op te treden als tegen Rusland nadat het de Krim had geannexeerd. ‘Israël bezet de Palestijnse gebieden nu meer dan 47 jaar. Oost-Jeruzalem is door Israël geannexeerd. Maar het S-woord – sancties – is nog steeds politiek taboe.’http://www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2014/10/Van-Agt-haalt-uit-naar-Timmermans-over-Israel-koers-1623724W/

- Hitsig. Ophitsertjes aan de lopende band. Langzaam overgaand in bedreiging en intimidatie? Moet men niet hebben in de Republiek Suriname. Want na de verkiezingen moet het zakelijk gedeelte wel in deze kleine gemeenschap verder kunnen en er geen wraakzaak aan overhouden. Of niet dan…, Sjene? ‘Teki yu moi moi ai luku, san ye skoro, san ye kari…, san ye wiki yere Sjene…! No meki sma meki yu fadon, yere boi’. Wie een kuil graaft voor een ander…? En je Opper kijkt kelukkik mee…, toch? Yes!

- Rommel. Nadat men protocollen niet afdoend toepaste en Ebola zich alvast in Texas – USA kon verspreiden, grijpt president Barack Obama persoonlijk in. In de Verenigde Staten wordt zware kritiek geuit op de binnenlandse aanpak van ebola. Vannacht vond in het Congres een hoorzitting plaats waar Thomas Frieden spitsroeden moest lopen. Hij is de baas van het CDC, het Amerikaanse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “De beangstigende waarheid is dat wij de veiligheid niet kunnen garanderen van onze artsen en verpleegkundigen die in de frontlinie staan”, zei het Texaanse congreslid Michael Burgess. De kritiek spitst zich vooral toe op de protocollen die het CDC heeft opgesteld voor het geval zich een mogelijke Ebola-patiënt aandient. Alexander Friedrich, hoofd van de afdeling medische microbiologie en infectiepreventie in het UMCG in Groningen, maakt korte metten met de Amerikaanse protocollen. Zie ook: http://nos.nl/artikel/710987-ebolaprotocollen-vs-deugen-niet.html

- Politiegeweld. De politie in Dordrecht heeft in 2011 ten onrechte twee mannen gearresteerd die bij de intocht van Sinterklaas actievoerden tegen Zwarte Piet. Ook is er ‘buitenproportioneel veel geweld gebruikt’ bij hun arrestaties. Dat concludeert de ‘Nationale Ombudsman’ in zijn rapport. De Nationale Ombudsman heeft klachten van de twee actievoerders over het politieoptreden gegrond verklaard. Eerder kwam het OM ook al tot de conclusie dat hun aanhouding onterecht was. T-shirts Twee mannen en twee vrouwen wilden bij de intocht in Dordrecht in 2011 de discussie over Zwarte Piet nieuw leven inblazen. De twee mannen droegen T-shirts met de tekst ‘Zwarte Piet is Racisme’. De actievoerders werden door de politie aangehouden omdat zij de intocht zouden verstoren. Even daarvoor waren ze ook al aangesproken omdat ze spandoeken hadden uitgerold. Bij die aanhouding werden de twee mannen hardhandig tegen de grond gewerkt. Daarbij werd pepperspray gebruikt en kreeg een van hen handboeien om. Discussie. Volgens de ombudsman heeft de politie het ‘recht van vrijheid op meningsuiting’ onvoldoende gerespecteerd. Ook heeft de politie ‘onbehoorlijk hard opgetreden’ tegen twee van de vier arrestanten. Geen van hen had zich verzet tegen de arrestatie. De actie in Dordrecht was het initiatief van kunstenaar Quinsy Gario. Het werd het indringend begin van een ‘nationale discussie’ over de hedendaagse rol en voorkomen van Zwarte Piet tijdens het Nederlandse ‘Sinterklaas Kinderfeest’. Die zogenaamde discussie gaat nu steeds meer met geweld gepaard. https://www.youtube.com/watch?v=BSwHoFCq58Y http://alternativepoliticalnews.blogspot.com/2012/12/police-brutality-in-netherlands-rip.html#!/2012/12/police-brutality-in-netherlands-rip.html http://bossip.com/497953/police-brutality-in-netherlands-for-wearing-black-peter-is-racism-t-shirt-video69691/

- Droga. Voor minstens 8 miljoen Euro is er in Rotterdam aan ‘heavy duty droga’ teruggevonden. Wapens, geld en H-droga. Arrestaties werden na diepgaand onderzoek, nu weldegelijk door- en uitgevoerd. http://nos.nl/artikel/711021-voor-miljoenen-aan-drugs-gevonden.html

- Vriendje. Abop ging naar het overleg, inzake het uitschakelen van een resolutie die vicepresident (VP) Ameerali bevoegheden gaf, bij het aantrekken van kandidaat ambtenaren. Haalde voorspelbaar bakzeil! Die bevoegdheden zijn nu ondergebracht, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het werd vanuit de ‘politieke incrowd’ duidelijk gemaakt, dat Eugene van der San de ‘kwade genius’ was die er stampvoetend op stond, dat de eerder ingevulde en ‘normaal functionerende zaken’ werden teruggedraaid en aan de VP ontnomen. Ook is daarna stellig door de wetenschap en politieke exponenten aangegeven, dat een dergelijke ‘move’ alleen maar ten voordele van de NDP zou kunnen gaan werken. Hiermee wordt dan wel weer en geheel onnodig, de integriteitnorm van een post-PL bewindvoerder op het Ministerie van Binnenlandse Zaken vervelend aangesproken. Niet erg eerlijk of bevorderlijk voor de politieke rust en transnationale observatie(-s)…, zo vlak voor de electorale metingen. Er worden echter nog meer zaakjes uit het lijstje van Van der San verwacht. ‘Seki…, so bun’. De afgelopen week heeft deze via ‘staatsmedia’ en op meerder moment, een oneigenlijke vorm aan geldingsdrang doen prevaleren, boven maatschappelijke rust en ambtelijke rationaliteit. 25 Mei 2015 of heel veel eerder, zal deze tendens en meervoudig/gevleugeld taalvergrijp, echter ook tot het verleden gaan behoren. Zo in goed vergelijken met het jaar 2000, toen noodzakelijkerwijs afdoende maatregelen werden genomen/getroffen om querulantgedrag op een met verkiezingen belast ministerieel departement afdoend te encadreren. Intussen, wil de voorzitter van De Nationale Assemblee wel vergaderen en dan tot toch wel de ingeschatte zes weken voor de aangekondigde verkiezingen cq. electorale meting. In ieder geval, zal zij wel quorum mogen verwachten voor een spoed (anti-) Ebola sessie. Want die schrik zit er landelijk nu wel stevig bij ingebed. De EU/ACP-relatie, heeft daar ook al onbegrensde en onhebbelijke last van verkregen.

- BVN/NPO-1/WISE. De politie serie ‘Flikken Maastricht’, ook in Suriname via de kabeltelevisieverbindingen te ontvangen, won op de donderdagavond de ‘Gouden Televisier Ring’, tijdens een gala in Carré van Amsterdam.

- Roof. Bewaker overvallen en beroofd in Noord. Wachthuisje binnengedrongen, in de buurt van Leonsberg. Vervolgens? Voedsel wordt telefonisch bij een restaurant besteld en bij levering onder bedreiging van wapens, door de ‘rovende bestellers’ afgenomen. Aan de Pakanistraat in genoegzame herhaling, wederom roof en nu van een lokale winkelier. Mishandelingen bleven niet uit. Pakanistraat en Powisiestraat te Morgenstond? Je zal er wonen. De brandkasten in die buurt, zijn ook niet meer veilig te borgen. Helena Christinaweg…, kleinhandelaar en gezinshoofd beroofd van het nog overgebleven vermogen, in steeds moeilijker tijden. Het gaat uitstekend in deze Republiek Suriname.

- OKB. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is geïnstalleerd. Ging allemaal niet vlekkeloos toe. Pertjaja Luhur en Ravaksur moesten ontdekken, dat naar eigen smaak, een verkeerde persoonsnaam werd ingevuld. In het geval van PL zal worden gecorrigeerd, werd uiteindelijk met excuses medegedeeld. Hoe het allemaal met Ravaksur afloopt, zal op termijn wel blijken. Intussen, kondigde het staatshoofd een commissie aan die zou moeten onderzoeken, hoe een president in dit land rechtstreeks kan worden gekozen. In een heftige en levendiger ‘multi-etnische maalstroom’, hoegenaamd geen eenvoudige opgave. Abopper Brunswijk raadt een referendum aan en de NPS-er Wijdenbosch zegt oplossingsmodel in te zullen brengen. Men blijft benieuwd, hoe de partijachterban daarover mee mag denken. Tot nog toe wordt het staatshoofd en zijn secondant, grondwettelijk in De Nationale Assemblee bij tweederde meerderheid gekozen of door kiesmannen en -vrouwen in de Verenigde Volksvergadering (VVV); bij enkele meerderheid.

- Glashelder. Het is de samenleving duidelijk geworden, dat de boze genius Eugene van der San steekt achter de opgeworpen stofwolk, ter zake het intrekken van een resolutie die de vice-president Ameerali de bevoegdheid korte tijd gaf –goed of af te keuren– dat een burger bij de overheid tewerkgesteld kon/kan worden. Over en weer zijn er rond de affaire en politiek ontstane averij, nogal wat onvertogen woorden gelanceerd en gevallen die men in een volwassen rechtstaat en geciviliseerde bestuursvorm niet zou tegenkomen. Een overjarige contractant, op het belangrijkste bestuurskabinet tewerkgesteld die zijn meerdere op de radio en multipele websites openlijk bespreekt en machtsverhoudingen gewoonweg desavoueert? Op de Staatsradio van alles en nog wat kwam ‘uitleggen’, nog voordat het belangrijkste aan verantwoordelijken hadden onderzocht en uitspraak gedaan? Ach, het is nu geïnstitutionaliseerd gebruik geworden, dat de allerlaatste in een bepaald echelon als eerste wensen op te treden en genoegzaam geldingsdrang trachten te praktiseren. Ook de eerste viool wensen te bespelen en er daarbij ‘grat hari’ van achteren naar voren wordt gewerkt. Intussen, allemaal tot volksvermaak verheven. ‘Tota –styling’. Een ochtendblad schrijft dat de zaak tussen Ameerali (ABOP) en kabinet van het staatshoofd, een storm in een glas water mag zijn of is gaan vormen? Was het uiteraard maar zo, te mogen kijken naar het startpunt van de regering Bouterse in 2010 en de mega-uitglijpartijen bij elkaar opgeteld in nog geen 4.5 jaren, zou dat stormpje misschien ook nog kunnen worden meegelift. Maar er is veel meer gebeurd en aan de hand. De eens liefdevol geschikte rode loper met bloempjes gegarneerd, in de gang van binnenkomst en al gauw exit…, is nu toch wel danig versleten geraakt na alle wrijving en ongelikte ‘shuffles’ die hebben plaatsgehad. Het was maar een kwestie van tijd of de ‘gecumuleerde frustras’, ook bij een Ameerali, zouden de publiciteitsmedia weten te halen. Dat conglomeraat, waar hij zich ‘als onverkozen persoon’ nogal ondoordacht en zonder politieke dekking bij aansloot, heeft nog nooit geschitterd van stabiliteit en relationele rustgeving. Nunca! Vraag het maar aan Wonny en Harriet, om maar evenzo een onbegrepen dwarsstraat te benoemen. Tel ze maar bij mekaar op…, welke poezen, snoezen, katers en snoeshanen –in binnen- en buitenland– de krabbensteeg, allemaal werden in- en weer uitgestuurd. ‘Au…, miauw kraw kraw!’. Inderdaad is het laatste woord, verre van gezegd. Echter! 25 Mei 2015…, of nog veel eerder.

- Schulden. Wie schulden maakt en die niet tijdig betaalt, is bezig zichzelf een bevlekte lijfsnaam te geven en bepaald niet andersom. Een schuldeiser heeft binnen elke fatsoenlijke verhouding, bij uitblijven van wat aan vereffening is toegezegd, alle reden om alternatieve wegen te bewandelen en dubieuze debiteuren aan te spreken. Wegens de traagheid bij de ‘rechterlijke macht’ zullen steeds vaker burgers en ondernemingen naar de pers stappen om onverkwikkelijke zaakvorming aan de kaak te stellen. De crediteuren moeten dan niet gaan zitten jammeren, maar aan de vastgekleefde verplichtingen ruimschoots voldoen. Dat geldt meer nog voor een overheid die mooi weer met andermans spul of vermogen wil gaan of blijven spelen. ‘Pai dem sma, jongu!’ Zie maar hoe het geduld van de padieboeren, weer op oneigenlijke wijze wordt opgerekt.

 - Elections. Het worden heel andere verkiezingen en electorale uitslagen in 2015, maar toch schreeuwt Panka –wederom vanuit het buitenland– onconditioneel en onvoorwaardelijk ‘Des voor Pres’. Ook als er een virtuele samenwerking met VHP tot stand zou komen of mogelijk mocht zijn, blijft het ‘wishfull thinking’! Panka kan beter komen uitleggen wat hij weer in het buitenland doet en op niets zeggende ACP/EU vergaderingen ging doen. Niet alleen nietsbetekenende…, maar heden ten dage ook ter zake ebola-preventie zijn/werden afgezegd. Het is maar 8 uren 15 minuten vliegen met de KLM naar Schiphol en hooguit drie kwartier naar Brussel. Panka lijkt het genoeglijker te vinden om allerlei interviews en ‘foto-oppies’ af te geven, dan een juist ACP/EU participant te zijn. Hoeveel maal is Panka tussen 30 November 2013 en 15 Oktober 2014 in Nederland/België voor exclusieve staatszaken opgedoken? Of tracht deze Somohardjo te evenaren, in buitengaats verblijf. Juist ja!

- Kabinet. Wat gebeurt daar? Het ziet er niet fraai uit, als de zogeheten directeur zich bij herhaling schromelijk misdraagt en op de radio of in de pers weinig fatsoenlijk tekeer gaat tegen alles en nog wat. Ex-partijgenoten en onder meer ook de mensen die in Saramacca dissidentgedrag wensen te vertonen? Overigens hun goed recht, als dinges fout gaan. ‘Kos kosi leki santi. Puru dem man lusbere, strak…’. Roti, pastei of bami? Alles in de herkauw, rolt nu via “Sjene’ mouthpiece” over de vloer. Vervolgens zich als ‘gentleman’ uitgevend? Inderdaad…, misschien als de ‘pipi-gentleman’ van het Mamjo-blog. En dan zouden er ook nog functionarissen zijn die zich uitgeven, als: regeringsadviseur, kabinetsadviseur en/of veiligheidsspecialist(-en)…? Maar intussen die functies niet bekleden zoals fatsoenwijs eerder voorgesteld en nu alleen maar schuldbriefjes oppotten, in deze al zo benadeelde gemeenschap. Er zou er ook nog eentje bij zijn gekomen, die op de Antillen al huis mocht/zou hebben gehouden. Gegeven meerdere Internetblogs te consulteren of gewoon te ‘googlen’. Het moet heten, dat ‘lanti niet betaalt’. Oud nieuws! Maar nu betalen individuen dus ook al niet bij afname van goederen? Kan een hele encyclopedie over worden bijgeschreven, als de Staat wordt meegerekend. En dan heeft men daar de regeringsondersteuner Brunswijk. Eentje die eigenlijk net als ‘zijn VP’, steeds minder in de melk te brokkelen heeft. Kan men zich de regering 1996 – 2000 herinneren? Inderdaad…, moest een vereenzaamde Wonny Revales – Resida, op een gegeven moment, wel drie ministeriele departementen aansturen, omdat de coalitie uiteindelijk was gaan lijken op een onvolwaardige scheet. Getroffen door heviger politieke ‘back fire’ en vervolgens een latent gebrek aan maatschappelijke vertrouwensbases. Te beginnen met het ontslag van Richard Kalloe en dan uiteindelijk…, was het in het millenniumjaar 2000 helemaal op. Elo! Misschien moet Brunswijk toch maar eventjes met Jogi gaan zitten bomen en zien hoe ze er ‘in politicis’ uit kunnen komen. Vooral nu de meer urgente zaken, kwalitatief en kwantitatief er zo bij/voor zijn komen te liggen? Ook definitief aan ‘Spindoctor Panka’ door te geven, dat een tweede poging om de NDP-plus voort te zetten…, in principe een ‘no go’ is en in ieder geval ‘not done’. De man uit de Para met al zoveel vervelende dinges in zijn acquisitiemap, zich beter op een lagere toonlader kan gaan bevinden dan wel helemaal met de ‘poli poli’ ophouden. In ieder geval met z’n allen nu goed opletten, dat men weinig of niets hoort van Abrahams. Nog wel nadat men hem een brandkastje lichter heeft gemaakt. Neemt niet weg, dat ook die al jarenlang bij beschijning, als een reflector op de loer oplicht. Vanzelfsprekend om de NDP als vastgeroeste wenselijkheid, ‘in geheel’ te willen schaken dan wel te coupen. Die mislukte pogingen hebben hem in het verleden, meer nog in zijn aangewezen coördinatiegebied, nogal wat nijpender problemen opgeleverd. Daar weet Tjallie Pahlad inderdaad nog alles van. Danny Liesdek en Elly Naarendorp, vanzelfsprekend ook. Een bestuursfunctie binnen de partij…, werd ‘Mondje’ toen ook wijselijk ontnomen ofwel onthouden. Maar er zijn bij de NDP nu eenmaal zoveel herkansingen om terug te keren en de pijlen te richten op de voorzittersstoel. Ook van buitenaf…, kan men terugkeren en onderbroken carrières genoegzaam oppakken. Kijken hoe ‘flexi’ de ingezeten burger van die voorzittersstoel nog is, om de latente gevaren die dreigen te ontwijken. Goed opletten: “Vicepresident is bezig met stemmingmakerij…?” Dat wordt gesteld en ‘grat hari’ op het Internet gezet? ‘Time always tells…, the more civilized in time or land, what the hell is goin’ on…’.

- Politie. Snel, zakelijk en doeltreffend…, werden vier zware rovers en mensenrechtenschenders gevat, door de vluchtauto klem te rijden. Brandweerman en zijn vrouw op het ‘militairproject’ van Commewijne, waren compleet tot moes geslagen en van hun marginale vermogens beroofd. De bestiaal ingestelde rovers, zijn tenminste binnen voor de niet aflatende correctie. Eerstens bij de politie, daarna cellulair bij medecriminelen in voorarrest en daarna de penitentiaire inrichting voor groot verblijf. Langdurig…, als de strafrechter de forensische foto’s wel mag inzien.

 - Hoogie’s coup? Er is een lid van de CLO voorgedragen om deel te nemen in het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) van Jennifer van Dijk-Silos. Dit is volledig in strijd met en contraire aan wat Ravaksur, de Raad van Vakcentrales in Suriname had voorgedragen, ter zake gedegen en aanvaardbaar gestelde kandidatuur. ‘Feti broko…, baka!’.

 - ‘Kos kosi…!’. Als men naar de “live” inbelprogramma’s luistert, heeft de samenleving het stellig en met name over de beklagenswaardige uitspraken van een ‘zeer welbespraakte’ E. Belfor en volksmennende S. Somohardjo die zich beiden heftig tegoed deden aan etnisch beladen zaaksformuleringen. Ook over ene E. van der San die opnieuw in het ‘seizoen van onbestemde geldingsdrang’ lijkt te zijn binnengetreden en daarin is komen vast te zitten. Volksamusement op een vrij laag pitniveau. Prolongatie verzocht…, bij ‘uitzending gemist’. Wat een land…, wat een ‘Tota – kermisstyling’.

 - Uitspraak van de week. “De Freitas moet zijn ‘bek’ houden…, zijn bek houden…”. Viermaal in het kwadraat, werd dat allemaal op de Staatsradio geuit en herhaald, tijdens de levendige programmatuur van ene Limburg op de gevorderde maandagmiddag; omstreeks 16.00 uur. Sital die moet tegenover de genode spreker komen zitten, om zich te verantwoorden…, nu ook hij de NDP kwaad zou hebben gedaan? Aan het woord was de ‘illusoire directeur van het Kabinet der kabinetten’. “De Freitas moet zijn bek houden. Hij maakte al die dinges klaar voor Horb…”. Het gaat erg goed en geciviliseerd toe, in de onmeetbaar stabiele Republiek Suriname.

- Reactie op niveau. Er kwam al vlot reactie op een ingezonden stuk, onder de titel: ‘Het debacle van Pengel kort samengevat…’. Link:http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/zoeken Meer dan noodzakelijk, dat ingewijden antwoord geven op de vele omissies die dezer dagen willen verschijnen, in ‘digital-‘ en ‘printed press’. Geeft wel degelijk aan, men absoluut niet moet ‘denken’, dat met het verscheiden van actoren en direct belanghebbenden, ook de juiste informatie is gaan ‘ontbreken’. Kan de lezer dezes, bepaaldelijk niet worden onthouden. Let op…: ‘Er staan nogal wat onvolledigheden en onjuistheden, in het verhaal van Eersteling. In 1963 nam Pengel de hamer over van minister-president S.D. Emanuels (NPS). Het ‘Eenheidsfront Kabinet’ onder leiding van Dr. J.H.E. Ferrier had al in 1958 het bewind overgedragen aan het ‘NPS Kabinet’ onder leiding van Mr. S.D. Emanuels. Voor wat betreft de aanpak van zaken, na de bezetting van “Post Tigri” door de Guyanezen heeft J.A. Pengel, in plaats van benadrukking van ‘hard’ koninkrijksbeleid voor ‘internationaal legitieme actie’ tot eventueel onmiddellijke, krachtdadige verwijdering van de Guyanezen van het Surinaams grondgebied, gekozen voor een ‘soft koninkrijk-interne deal’, waarbij Nederland werd vrijgesteld van legitieme, diplomatieke en eventueel militaire actie, waarvoor er dan als ‘beloning’ een flinke ‘financiële gift’ van Nederland werd verkregen. Voor het ‘opzetten’ van een defensief politielegertje, onder de noemer DEFPOL, wat bemand zou worden door Aukaners en Saramaccaners. Het onmiddellijk binnenlandse politiekeffect tot een grote toename van Pengel’s ‘stemveebestand’ zou kunnen leiden. Pengel gaf dus de voorkeur aan ‘een aanpak’ die hem binnenslands mogelijk meer politieke macht en politionele slagkracht zou kunnen geven, in plaats van druk uit te oefenen op Nederland om het in Suriname gelegerde contingent militairen in te zetten voor het verdrijven van de Guyanezen. Of om in plaats van die actie er bij de NATO op aan te dringen in beweging te komen tegen Guyana, dat immers een aanval had gepleegd op NATO – grondgebied. Suriname was in 1969 Rijksdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, waarvan de verdediging ook een NAVO-aangelegenheid werd geacht te zijn. Tenminste dat is indertijd door de Nederlandse minister van Defensie in de Tweede Kamer verklaard, in één van zijn vele toelichtingen aan de Tweede Kamer op de noodzaak van de toetreding tot de NAVO van Nederland en krachtens het Statuut van het Koninkrijk was Nederland verantwoordelijk voor het behoud van de integriteit van het grondgebied van alle Rijksdelen. Dus ook het grondgebied van het Rijksdeel Suriname. Over de benoeming van Dr. J.H.E. Ferrier tot gouverneur van Suriname, moet hier en meteen het volgende naar voren worden gebracht. De benoeming van Dr. Ferrier tot Gouverneur van Suriname, vond plaats op voordracht van de toenmalige NPS-regering onder leiding van premier J.A. Pengel bij de Koninkrijksregering in Den Haag. De regering Pengel had in verband met de voordracht, vooraf overleg gepleegd met Ferrier die toen directeur van de N.V. Billiton was. Het voorstel om Ferrier bij Nederland voor te dragen, voor de functie van Gouverneur in Suriname, werd door premier Pengel hoogstpersoonlijk aan Ferrier voorgelegd. De heer Pengel is daarvoor zelf naar Billiton gereden, om daar –ten huize van de familie Ferrier en ‘a titre personnelle’– op bezoek te gaan en Ferrier voor de functie te polsen. Wat de werkelijke beweegredenen van de politicus Pengel waren om Ferrier voor te dragen, is niet geheel duidelijk. Later werd wel gefluisterd, dat Pengel kennelijk probeerde –met de voordracht van Ferrier– te voorkomen, dat een ander door Nederland beoogde kandidaat (Red.: vermoedelijk Dr. Ir. Frank Essed), door Den Haag bij hem zou worden voorgedragen. In de woelige periode van 1969 heeft Dr. Ferrier, de heer Pengel tot tweemaal toe ‘ten stelligste ontraden’ om het ontslag van het regeringskabinet in te dienen, vooral ook omdat hem vanuit de NPS, bij monde van de heer J.S.P. Kraag ( Red.: Minister van Sociale Zaken in het kabinet Pengel), dringend was gevraagd om Pengel tot andere gedachten te brengen. Want ook in de hoogste kringen van de NPS, was men tegen de door Pengel beoogde politieke aanpak van een aantal zaken. In die kringen heerste de niet onterechte vrees, dat het niet de NPS maar zeker wel de PNR zou kunnen zijn, die in eerste plaats het grootste politiekvoordeel uit een dergelijke kabinetscrisis zou kunnen trekken. Voortrekkers van de protestacties en leiders van de toen opstandige vakbonden, waren vrijwel allen afkomstig uit de PNR. Hadden met hun acties zichtbaar aan sympathie, van zowel een groot deel van de massamedia (…), als van het Creoolse electoraat zienderogen gewonnen. Maar desniettegenstaande heeft Pengel echter zelf, tegen de interne NPS partijvisie in, zijn zin toch doorgezet. De heer Emile Wijntuin is als toenmalig coalitiegenoot, ongetwijfeld ook met het een en ander over deze zaken rond 1969 bekend. De politicus Pengel heeft de kuil, meer nog het politieke graf waarin hij is gevallen, helemaal zelf gedolven. Zijn val kan daardoor echt niet langer, aan anderen dan de eigen koppige kortzichtigheid worden toegeschreven. Voorwaar ook nog voortgesproten politiek opportunisme. Alle volstrekt ongegronde vermoedens over revanchisme, zijdens Dr. J.H.E. Ferrier en ‘interne animositeit’ binnen de NPS, geheel ten spijt.’ Tot zover een reactie, ongetwijfeld door meerdere te volgen.

- VHP. De opmerkelijke en politiek imposante toespraak van Chan Santokhi, aan het einde van de Jagenath Lachmon – lezing in Nederland, is in deze editie van dit medium verwerkt. Intussen heeft Santokhi zich verplaatst naar Geneve, waar de Inter-Parliamentary Union (IPU) bijeenkwam. De Stichting Chan Santokhi Foundation Nederland (CSFN) heeft voor zondag 19 Oktober 2014, in de hofstad Den Haag een ‘megamassameeting’ met Chan Santokhi als hun gast uitgeschreven. Voor IPU-info:http://www.ipu.org/english/whatipu.htm http://www.ipu.org/english/news.htmhttp://www.ipu.org/english/home.htm http://www.ipu.org/splz-e/YoungMP14.htmhttp://www.ipu.org/press-e/pressnote201410101.htm

- Krijgsraad. Onjuiste besluiten, voor termijnrevisie opgelegd. Het meest onbegrijpelijke wat uit de Krijgsraad van 14 Oktober 2014, alsnog kon voortkomen. Namelijk, een nogal ‘opzettelijk aangedreven verwarring’, tussen: – een aangevangen/lopend strafproces; – de schorsing van de vervolging door een weinig fatsoenlijk ingebracht (politiek overladen) amnestiepaskwil en een nog minder transparante “boro” (inclusief “opgerekte schorsing”), van een totale verzameling aan klaarblijkelijk zeer beweegbare rechtsprocedure(-s)…? Waardoor er maar enkele deelinvoeging van nabestaandenvordering(-en) mogelijk blijkt? Alsof men bij de juridische vertegenwoordiging van nabestaanden, op het achterhoofd is gevallen. Onbegrepen, ongewenst, onacceptabel en vooralsnog geconcludeerde dwaling…, ‘so bun’! Suriname wist zich opnieuw…, vanwege eerder politieke manipulaties –vis a vis het 08 December 1982 strafproces– door corrupte parlementariërs met een wijzigingspaskwil onder de oksels ingeluisd en nu een nog opmerkelijker dwaling…, in de internationale pers te wringen/voegen. ‘Schurend…’, wel te verstaan. In ieder geval, voor elke volwassen rechtsstaat in protestformat te verschuiven en nadrukkelijk op de zwarte pagina’s te registreren. Ellendig om je eigen oordeel, straks alsnog in het openbaar te moeten reviseren. http://nos.nl/artikel/709685-zaak-decembermoorden-niet-hervat.html http://nos.nl/video/449342-30-jaar-decembermoorden.htmlhttp://nos.nl/artikel/709785-proces-suriname-sleept-al-jaren.htmlhttp://nos.nl/artikel/709776-bouterse-zal-ooit-berecht-worden.html

- Juist. In het weekeinde verscheen er een ‘ingezonden stuk’, op een van de websites die dagelijks over ons land verhaalt. Daarbij werd een schuldvraag neergezet, ter zake het ‘vallen’ van een regering onder leiding van Johan Adolf Pengel. Voor de goede orde, het volgende: De Surinaamse Democratische Partij, waarvan David Findlay voorzitter werd, bestond –in ieder geval bij de verkiezingen van 1955– voornamelijk uit vrouwen. Het mannelijk gedeelte werd meer nog, rijkelijk aangevoerd door mensen uit het EBG – onderwijsveld. Heerlijk zijn daarbij de pagina’s uit het meesterwerk van Doctor Jules Sedney erop na te lezen. Vanaf pagina 49 en ook de voorgaande bladen in “De Toekomst van ons verleden” – Editie 2010, mag men onomwonden en ter voorkoming van enige zinloze discussie aannemen, wat nadrukkelijker studie en navorsing wenst weer te geven. Findlay ging voor het einde van het jaar 1953, inderdaad en met opgeheven hoofd weg bij de Nationale Partij Suriname (NPS). Mede door de gezochte conflicten van onder meer Johan A. Pengel en een gevolgroyement, wat ook Pengel trof en dan voornamelijk Findlay wilde belagen. Wegwezen dus! Wat het scenario tussen Pengel en voorlieden van de VHP in die dagen was, mag een ander dagscribent zich schakend op werpen. Wel is het een vaststaand feit, dat oprechte zorgen om eventuele ‘clashes’ –tussen de grote bevolkingsgroepen– bij de meer verantwoordelijke in het land de boventoon –in 1955– gingen voeren. Aangewakkerd door een verdeel/heers kolonisator en gewaagd politiek opportunisme. De regering Ferrier viel helaas ook al in 1958, door het plotselinge terugtrekken van ‘de groep Soemita’ en delen van de PSV, onder drogreden van voormalig duoformateur San A Jang c.s. ‘Gezinsformule’ versus de ‘te groots projectdenkende’? Ook daarvoor wordt naar het sublieme werk van Sedney verwezen. Binnen ‘ingezonden stuk’ wordt verwezen, naar de politieke crises van 1969. Laat het duidelijk worden, dat de regering Pengel een landsbestuur, waar ook de SDP onder leiding van Findlay met Doctor Oostburg in deelnam, op nog steeds mysterieuze wijze en misschien wel voorbedachte rade werd gekapitteld. Er ging een brief naar de Nederlandse koninkrijksvertegenwoordiging, met daarin de ideeën voor regeringsprolongatie…, bij meerderheid van statenleden en Pengel als premier vervat. Geschrift met name naar Johan Ferrier, als koninkrijksvertegenwoordiger in de rang van ‘gouverneur’ sinds het jaar 1968. In opvolging van Hein L. de Vries. Toen Findlay van een brief hoorde en een kopie in handen kreeg, heeft deze Jo Pengel gesommeerd het bedoelde schrijven –een inhoudelijk onjuist opgesteld verzoek– met spoed bij Ferrier terug te halen. Bleek toen dat koloniaal Den Haag al met voortvarende spoed was ingelicht en Pengel niet meer de gelegenheid kreeg, een nieuwe regering –bij meerderheid in de Staten van Suriname– te ‘mogen’ vormen. Een interim-regering paste meer in duister Haagse plannen en die van de koninkrijksvertegenwoordiging? Was Pengel echt gezwicht voor een straatdemonstratie die hij vanuit het Vervuurts-bankgebouw had gadegeslagen? Of speelden andere zaken? Een curieuze zaak die nog steeds richting geeft aan menig frustratie. Aan dode mensen kan men, in ieder geval met enig respect, niet ‘postuum’ een brevet van ongeschiktheid afgeven. Zij kunnen zich niet verdedigen, maar anderen weer wél! Tenminste, als men nog enig fatsoen in deze zaak wenst te behouden. Met betrekking tot de finale breuk tussen Pengel en Findlay in het jaar 1953, lag daaraan een diepe belediging aan het adres van Findlay ten grondslag. Door Pengel telefonisch uitgesproken. Findlay zijn moeder overleed de volgende Oudejaarsdag. David Findlay bezwoer Jopie Pengel op die scheidslijnen van 1953’/54, dat hij deze bij de volgende verkiezingen zou decimeren. Hetgeen Findlay met reuzenaanhang ook in 1955 deed. Hield woord niet de NPS te decimeren, maar de leiding die na Findlay’s vertrek was opgestaan en het politieke veld op termijn toch nog zou gaan beheersen. Soms met en op ander momenten weer zonder de VHP. Relatie Pengel – Ferrier? Relatie Ferrier – Findlay? Relatie Findlay – Pengel? Relatie Lachmon – Pengel? Relatie Findlay – Lachmon? Relatie Lachmon – Ferrier? Braakliggend terrein, voor tenminste in vakgeschiedenis gevormde en afgestudeerde historici. Wetenschappers/onderzoekers die ook nog een beetje kunnen schrijven. Er is al zoveel geschreven. Ook in mediocre dissertaties. Vaker de onzinnigheid benaderend. Gelukkig heeft doctor Sedney het door hem afgebakende veld, allemaal juist beschreven. En ook bij de onbeantwoorde vragen willen stilstaan…, toen in die Aula van de Universiteit van Suriname –gelegenheidsgevestigd in de Centrum Kerk– om aan te geven, dat de betrokken promovendus de opgegeven lijst van mensen niet geheel had afgewerkt en/of nadrukkelijk ingewijden tijdens bedoeld onderzoek had bevraagd. Het resultaat ligt er. Tot op de dag van vandaag, wensen de meer ignorante voorbij te gaan aan wat Sedney neerzette en zich over te geven aan oeverloze speculaties. Zolang er echter nog mensen zijn die weten wat er gebeurde en de eerbaarheid voor overledenen hoog kunnen houden, zullen selectief denkende…, met ernstiger vormen aan plagiaat in opslagkoffertjes belast –Doctor Jules Sedney zijn werken daarbij hogelijk uitgezonderd– zich blijvend mogen overgeven aan verzinsel en oeverloos getheoretiseer. Tot in lengten van dagen. De waarheid haalt ook hen wel weer in. Met of zonder de hulp van zogenaamd ‘geheime en niet vrijgegeven archieven’, die pathetisch in Den Haag bleven/blijven opgeslagen. Het is vandaag 13 Oktober 2014. Er is nog tijd te winnen op die zestig jaren voorbehoud, van een reeds enige tijd teruggevallen regering Rutte met gedoogde PVV in de spil en een blokkeersysteem wat te pas en te onpas van stal kan worden gehaald. Vooral over de periode 1975 – 1980! Waarbij ook weer de naam van Johan Ferrier c.s., zal komen boven drijven. Of sommigen dat nou weer leuk vinden of helemaal niet. Brief uit 1970 van David Findlay, aan een familielid in Nederland: “Vandaag is de heer Johan Adolf Pengel gestorven. Zeer ‘tragisch’ voor ons land…”. 

- VHP. De voorzitter van de VHP heeft in Nederland een subliem betoog gehouden. Is pleitbezorger voor een volledig herstel van politieke/diplomatieke relaties met Nederland en het verlaten van een weg, waarbij aangedreven ‘individueel belang’ al decennialang onproductief prevaleert en duurzamer ontwikkelingen ophoudt. Doelend op de Bouterse-problematiek. Ook de Nederlandse regeringsdelen zijn door Chan Santokhi opgeroepen om op rationele gronden, enigszins bekoelde staat/staat – verhoudingen te ontdooien en zakelijk voort te zetten. Overigens, zonder de Nederlandse rechtsstaat en oordelen van gerechtshoven tekort te doen. Het pad van zakelijkheid vooral niet te verlaten. Op dit belangrijker geworden thema, zo vlak voor de algemene verkiezingen wordt ongetwijfeld teruggekomen. Meer nog om de familiebanden en ondernemersdriften die men nu hernieuwd over en weer kan koesteren, zonder enig door individuen opgelegde beperking of door een toevallig optredende regeringscoalitie gehinderd dan wel belast, aangetast te geraken. Lees onder meer:http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25591

- ABOP. ‘Yere no! San na a status fu wi VP. Taigi unu hespitem yere…!’. De politieke organisatie ABOP wil van Bouterse via Brunswijk weten, wat nou eigenlijk de staatsrechtelijke positie van Ameerali is geworden, nadat deze als VP een aantal bevoegdheden werd ontnomen. Ook andere ABOP-bewindvoerders werden in het naaste verleden, bestuursbevoegdheden strak ontnomen en naar paars verkleurd. ‘San na VP status. Taigi unu hespitem bala, bika…’. Kijken of de ‘grit bana’, heet is opgediend. Of toch weer niet…! “Mi no wanni oppositie-bangi…,yere. Na so wi odo taki…”.

- Misdrijven. De ene heeft het virtueel over de witte en de zwarten in een NPS van midden vorige eeuw. Weer een ander vertelt, dat bij bosjes ‘mensen worden ontheven’ die op ‘hem’ lijken. Maar wie wil eigenlijk op zoiets lijken? En dan ook nog, dat de paarse familie niet van ‘jampanesi’ houdt? Brunswijk vertelt een streep te zullen trekken, als hij zodanig uit de verkiezingen komt, dat deelname in een regering niet mogelijk blijkt. Misschien kan Brunswijk nu al een streep trekken, voordat de ‘Quai d’Orsay’ dat helemaal hier in Paramaribo komt doen. Want dat komt steeds dichterbij. Intussen mocht men in Albina ook meemaken, dat de door justitie vervolgde Leon Bertrand de Marowijne overstak en Frankrijk vertegenwoordigde bij een in te stellen landingsplaats aan de oevers van Albina. Lekker spul! ‘Hari na strepi…, bala!’.

- 23.10.2014. Over tien dagen op donderdag 23 Oktober 2014, zal het Divali-Feest in Suriname worden gevierd. Dat heeft de Overheid formeel bekendgemaakt. De feestdag is met de Zondag gelijkgesteld.

- SEH. De spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis heeft een bericht uitgestuurd, dat mensen met ‘chicungunya’ zich niet daar moeten aanmelden, maar bij de huisarts of wachtdokter. Gelukkig zijn er nog andere plekken om je aan te kunnen melden, voor noodzakelijker behandeling. Zoals bij de privé EHBO-ondernemingen die bijvoorbeeld in Paramaribo Noord werden gevestigd.

- Niet ontvankelijk…? 08 December 1982 strafproces. De Krijgsraad ging maar voor een deel mee, met verzoeken van nabestaanden om zich in te laten met de procesgang. Kortom, ‘in te voegen’. Alleen in de case tegen de verdachte R., mag men invoegen/-mengen. Bij andere lopende zaken niet. Met die afwijzing geeft de Krijgsraad aan, dat de zaak nog steeds loopt en enkel de vervolging schorsing opliep. Hopelijk, zeer tijdelijk van aard werd opgelegd. 26 November 2014…, vervolg op een gebed zonder einde. Noch, de van moord en uitlokking beklaagde/verdachte R., noch zijn verdediging was aanwezig in de rechtszaal van Boxel, hoewel op juiste wijzen gedagvaard voor de zitting van 13.10.2014. Verdachte R. ziet echter al enige tijd, hem geen recht geschieden in Suriname en heeft kenbaar gemaakt zijn heil in het buitenland te gaan zoeken en zaak in den vreemde te doen voortgaan. Uiteindelijk daar te willen (be-)sluiten. Is er een ander woord voor schandalig? 32 jaren…, na dato? Lang leve de soevereine en rechtsstatelijk ingerichte republiek.

- Studieschuld NL. Mensen met een studieschuld kunnen over een paar jaar makkelijker geld lenen bij een bank om een huis te kopen.Banken hanteren bij de vaststelling van leencapaciteit van iemand met een studieschuld een zogeheten wegingsfactor. Daarmee worden de maandlasten van die schuld berekend. Onder het nieuwe leenstelsel willen banken de wegingsfactor verlagen van 0.75 naar 0.45 procent. Dat hebben ze met het ministerie van Onderwijs afgesproken. Bij een studieschuld van 10.000 euro daalt de maandlast daardoor van 75 naar 45 euro. Dat betekent dat er meer ruimte is voor het afsluiten van een hypotheek. De verlaging is mogelijk doordat toekomstige studenten meer tijd krijgen om hun studieschuld af te lossen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor het nieuwe leenstelsel op tijd goedkeurt, zal het in september volgend jaar worden ingevoerd.

- Bommen. Turkije wordt er met de haren bijgesleept. In de Turkse provincie Gaziantep heeft de politie 150 kilo aan explosieven gevonden. Ook lagen er twintig vesten voor zelfmoordaanslagen, wapens en munitie, melden Turkse media. De hoeveelheid explosieven zou voldoende zijn om een middelgrote stad op te blazen. De politie houdt er naar verluidt rekening mee dat de explosieven toebehoren aan de terreurgroep IS en niet aan de Koerdische PKK. In grote steden als Istanbul en Ankara is de politie in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Gaziantep is een provincie in het zuiden van Turkije, grenzend aan Syrië. Ook de door IS belegerde stad Kobani ligt in de regio. Waar de vondst precies werd gedaan, is niet duidelijk. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen mogen Turkse vliegbases gebruiken in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Dat zegt de Amerikaanse veiligheidsadviseur Susan Rice. Ankara zou verder toestemming hebben gegeven om 4000 Syrische rebellen te trainen in Turkije. De Syriërs worden wel van tevoren gescreend door de Turkse inlichtingendiensten. De Amerikaanse regering had al langer druk uitgeoefend op de Turkse regering om ook in actie te komen tegen IS. Tot nu toe wilde Turkije daar niets van weten. De Amerikanen mogen volgens de nieuwe afspraken onder meer gebruikmaken van een basis bij Incirlik, in het zuiden van Turkije. Die basis ligt niet ver van Syrië. De Amerikanen opereren nu nog vanaf vliegdekschepen in de Perzische Golf en de Rode Zee. Bronnen bij de Turkse regering spreken tegen dat er al een akkoord is over het gebruik van bases. Er wordt nog over onderhandeld, meldde het Britse persbureau Reuters.

 

 

- Awari domri’s. Kat en muis. ‘Tu mofo gong, creaturen’. Kippe vs. oom Fransie c.s. Wie geeft de juiste info? KLM-SLM en de BV Timmermans? “Geen open sky nodig…”. Er mogen meer ‘carriers’ op de route Paramaribo-Amsterdam v.v. “Niet zeuren, hor!” Geen vreemdelingen, maar bij de Kamer van Koophandels in SU/NL geregistreerde en in respectieve landen gevestigde bonafide luchtvaartondernemingen. Net zolang als de relatie tussen Suriname en Nederland over de persoonlijke problemen en belangen van Desi Bouterse konden/kunnen lopen…, zal er op luchtvaartgebied geen opmerkelijke verbetering/verhandeling komen. Dus geen gemier of goede sier in de marges…! Geen wijzigingen ofwel sterk verlaagde vliegtarieven, zoals de KLM nu nauwelijks ‘400 Euro retour’ calculeert; voor een Schiphol – Willemstad (Curaçao) op en neertje. Net zo lang als men wrijvingen heeft bij te houden, zal men moeten wachten op ‘open sky’ of ‘nevenschikkende zaken’ in de te rationaliseren tarievensfeer. Frans Timmermans vond het in ieder geval ‘heerlijk’ om te stellen, dat Suriname geen belangstelling voor enig luchtvaartoverleg heeft getoond? Dan dus ook niet voor of over de gewraakte vliegtarieven. Effe tijd winnen voor de opvolging! In ieder geval heeft Timmermans zijn opvolger over enkele dagen, een opgeschoonde lei te bieden en kan Suriname weer eens zes- tot achttien maanden wachten voordat er constructief luchtvaartoverleg, op basis van wederzijdse ratio –onder leiding van misschien wel twee nieuwe regeringen, mag komen. Dan wel nog niet op ministerieel niveau…, maar misschien nog tussen N.V Havenbeheer, Casas, Luchtvaartdienst SU, locale KLM, Schiphol N.V., Rijksluchtvaartdienst NL of ingevlogen mensen ‘in blauw’ uit Amstelveen. In de marge ook buiten het reguliere, met de afhandel- en werkmaatschappijen van de SLM. Voeding, catering en vracht, allemaal dienstverlenend wel te verstaan. Ondertussen, zal men hoegenaamd wel tussen de 800 Euro, via beenruimtetoeslagen en de businessclasses moeten laveren om naar de overkant te kunnen vliegen. Tot een geschat tarief van misschien wel Euro 3000,– retour als jammerlijk uiterste. Afhankelijk van een virtueel seizoen en klasseerschakering, waar men toch al geen inspraak bij heeft. Bij de terugkeer wel een uitgestelde vordering, van de fysiotherapeut die de knieën weer op gang moesten helpen vanwege het goedkoopste tarief en de minst geboden beenruimte in de blauwe ‘Asia – configuratie’ op B747/400 niveaus aangeboden. Al vijftig jaren lang gaat dat zo ongemakkelijk. Op een ‘giga – inkomenstraject’, dat per vlucht een bezettingsgraad vertoont van meer dan 80 %. Onophoudelijk en alle seizoenen door. Ook toen men in de jaren zestig 23 uren onderweg was en nu 8 uren en 15 minuten vluchttijd soupeert. Daarna op Schiphol een wandeling naar de koffers van minstens 20 minuten en dan de douane en marechaussee nog. Men is van huis uit in Paramaribo tot aan de uitgang van Schiphol, in gunstigste geval, zegge en schrijven 15 uren onderweg geweest. Dan praat men nog even niet, over de afstand Nickerie naar de Stad Groningen. Gemiddeld ook nog ongeveer 1800 Euro armer. Retour uit de ‘puti’. Directeur van de BV Timmermans er straks lekker uit en aan een Belgische vlaai. Belastingvrij!? Een rijkelijk geconditioneerde opvolger er straks weer in. Tarieven op de mid-Atlantische route? Cheers, we gaan toch lekker door! Er was geen behoefte om relationeel nog eens te babbelen over rationaliseren. Het verderop gelegen Cursao, prettiger in het voordeel gesteld. Zie de websites en vergelijk…, bij een 95 jarig bestaan.

- Feest. Waar komt dat eigenlijk voor als een tijdelijk zaakgelastigde zich ‘nieuw’ aandient? Negens anders dan bij de SU’s…? Nu al was er dus een feest weggegeven door de Surinaamse ambassade in Den Haag. 25 November 2014 is om de hoek, maar dan toch wel nu al ‘dansfeest’. Hoeft men niet op niveau te babbelen, toch? Het moest Marrondag heten, maar eigenlijk was het een overdreven aankondiging van een nieuwsgelijkend tijdelijk zaakgelastigde (tz). Feest!

- ‘Bangi sidong…’. Brunswijk wil niet in de oppositiebanken. Als hij nog maar in alle vrijheid mag meedoen en deelnemen in de aankomende verkiezingen en dus geen afspraken heeft met Francois Hollande. Dan kan Brunswijk misschien nog een verkiezing meedraaien. Maar oppositie of coalitie uiteindelijk voor Abop? Is wel om het even. Ze hadden en hebben toch al niets te vertellen. Hun bijdragen en die van PL, waren volgens de overleving van ‘bigi pa’ toch maar weinig kunstig? Of niet dan? Zie toch maar de deplorabele toestanden op Sozavo, TCT en RO. De VP – Abopper, dezer dagen blijkbaar ook niet helemaal in trek. Een aantal bevoegdheden zomaar ontnomen? Mag intussen wel lintjes knippen, bij de nieuwe bierbrouwerij. Meer mogen doen…, gelooft men in Paramaribo in ieder geval ook al niet meer.

- Obiang. Zoals meerder zoontjes in dwangposities werden geschoven, mag de ‘…multimillion dollar and euro-son of Obiang…’ ook prettig inleveren. Voor zo een 50 miljoen US-dollar, charitatief neerzetten bij de ‘US – government’. Charitatieve doelstelling in ogenschouw nemen en ook houden. Onwetmatig en onrechtmatig verkregen topvermogens tot ongeveer 300 miljoen US-dollar aanhouden en je volk doen pinaren? Wie en wat is nou eigenlijk, dat zoontje Obiang? Zoeken we op en kijken nog eens naar de Amanpour-interviews met ‘papa lekker’! Ook wie Obiang’s illustere vrienden zijn en met wie diplomatieke betrekkingen tot groot ongenoegen van de wereldmachten werden aangegaan. Just Google ‘Obiang’…, voor nog meer prettigs: http://amanpour.blogs.cnn.com/2012/10/01/in-equatorial-guinea-the-worlds-longest-serving-leader/

 - http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1210/05/ampr.01.html http://nos.nl/artikel/708800-vs-plukt-afrikaanse-presidentszoon.html https://www.youtube.com/watch?v=YRXvdbxsrzY http://en.wikipedia.org/wiki/Teodoro_Obiang_Nguema_Mbasogo http://www.president.gov.sr/sr/kabinet-van-de-president/actueel/archief-2010-2013/nieuwsberichten-2012/president-bouterse-warm-onthaald-in-equatoriaal-guinea.aspx https://news.yahoo.com/u-reaches-30-3-million-settlement-vice-president-165944278–sector.html http://www.sowetanlive.co.za/news/2014/10/11/equatorial-guinea-leader-s-son-forfeits-30mn-in-ill-gotten-gains http://online.wsj.com/articles/u-s-reaches-34-million-corruption-settlement-with-equatorial-guinea-official-1412948259

- Ebola. De relaties met Afrika lopen knap terug, als nu de meest lucratieve verbindingssteden van de USofA alles en iedereen op Ebola gaan checken. Op vijf vliegvelden in de Verenigde Staten zullen extra controles komen vanwege Ebola. Reizigers uit West-Afrika moeten vanaf dit weekend hun temperatuur laten meten op internationale luchthavens in New York, Chicago, Washington en Atlanta. Ook moeten de passagiers een vragenlijst invullen over wat ze gedaan hebben terwijl ze in West-Afrika waren. De maatregelen gaan dit weekend in. 94 procent van de reizigers uit de landen die door Ebola zijn getroffen, komt via de vijf uitgekozen vliegvelden de VS binnen, zegt een woordvoerder van het Witte Huis.

 - VHP. De voorzitter van de Verenigde Hervormingspartij (VHP), is naar het buitenland vertrokken voor een aantal diepgaande besprekingen.

- SZF. In schitterafwezigheid van de minister van Volksgezondheid, heeft het Staatsziekenfonds te Moengo, voor het Cotticagebied en de Marowijne- oeverbedding, te beginnen bij Albina, een steunapotheek geopend.

 - Luchtvaart. De luchtverkeersleiders die in Suriname verantwoordelijk zijn voor een veilige beweging boven ons grondgebied en ver daarbuiten, hebben hun onwenselijke staking(-en) opgeheven. Hopelijk zijn ook de ogen van de regering en in het bijzonder het Ministerie van TCT, nu werkelijk wagenwijd opengezet. Suriname kan geen rommel in de luchtvaart hebben. Niet gisteren, niet nu en ook in de komende jaren niet!

 - Voorspelbaar. Al bij het begin van de gedachte om decentralisatie, door de centrale overheid in te voeren richting districtscommissariaten en lokale besturen, kon men corrupte zaken en handelingen zien aankomen. Het geknoei met financiën van de districten, blijkt al menig bestuurder onuitwisbaar te hebben bevlekt. ‘Dem sma kom weri nanga dem, yere…’.

- Ebola in Brazilië? Een 47-jarige man die donderdag in een ziekenhuis in Brazilië werd opgenomen omdat hij mogelijk Ebola had, lijkt het dodelijke virus niet te hebben. Dat blijkt uit een eerste test, zo heeft het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid vandaag bekendgemaakt. De man moet wel in quarantaine blijven in afwachting van een tweede test. De patiënt kwam in september terug uit Guinee en werd donderdag opgenomen, omdat hij lichte koorts en keelpijn had en moest hoesten. De man blijft in quarantaine en wordt zondag nog eens getest. Pas na die uitslag kan het ministerie met zekerheid vaststellen of de man het virus wel of niet heeft.

- Vreselijk. Een familie te Tamasari werd van een vreselijk bedrag beroofd door gewapende indringers die het gezinshoofd ook ernstig verwondden. Aan de Tout lui Fautkanaalweg, werd een man beroofd en daarbij tot bloedens toe mishandeld. Eigen richting luimt. Een man hield tot vrijdagmiddag een meisje van zestien, wederrechtelijk buiten de ouderlijke macht. Toen de politie kwam om het meisje te halen, zette de man die ‘vuurwapengevaarlijk’ te boek stond, het op een lopen. De politie moest na waarschuwingsschoten en het oproepen van versterkingen gericht schieten. De man werd in het hoofd geraakt en onder begeleiding van twee politievoertuigen in een ambulance afgevoerd, vanuit het Leiding 20 – gebied. De politie werd bij het opsporingswerk knap gehinderd door aanwezige omwonenden.

- Brandstof. Dovemansoren…, ook bij de autoriteiten. Zoals brandstoffen door ‘de goudzoek’ naar het binnenland worden vervoerd, is het gewoon heel rustig wachten op een groot ongeluk en nationale ramp. Maar men heeft geen oor naar tientallen waarschuwingen. ‘Ba suku, ba feni…’.

- Uitspraak van de week. LonnieB.: “…ik ga en wil niet naar de oppositiebanken. Dan ga ik liever uit de politiek…, maar de achterban bepaalt, hor …”. He he he, men wordt wakker!

- Nobel. De 17-jarige Nobelprijswinnares Malala Yousafzai benadrukt op een persconferentie in Birmingham dat de twee verschillende achtergronden van zichzelf en de Indiase mensenrechtenactivist Kailash Satyarthi een boodschap is van liefde. “Het doet er niet toe welke huidskleur je hebt, welke taal je spreekt of welke religie je aanhangt”, aldus Malala, “We moeten allemaal samen strijden voor de rechten van kinderen, vrouwen en alle mensen”. http://www.nu.nl/weekend/3892949/10-dingen-wilt-weten-nobelprijzen.html http://www.nu.nl/nobelprijzen/3896474/werk-nobelprijswinnaars-geneeskunde-van-groot-belang.html https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-nobelprijswinnaars-grote-inspiratie-voor-het-kinderrechtenwerk http://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs

 - Uitsmijter. ‘Open Sky’ en de BV Timmermans in recessie. Nederland ziet de noodzaak voor een ‘open sky verdrag’ met Suriname niet? “It takes two to tango, uncle Fransie…! Have one on us, free at last in Brussels”.

- Uitspraak van de Week:. ‘Bouterse is geheel onacceptabel, als presidentskandidaat voor 2015…!’.

 

De Observateur van Sranan.

 

 

 

De Week in Retro – 11.10.2014.

De Week in Retro – 11.10.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Budget. Een week vol ongeloof onder de nog geïnteresseerden, over wat nou eigenlijk inhoudelijk stond in de jaarrede van het staatshoofd en ook nog werd voorgelezen. Bijna zou men denken, dat de zaken bewust zo zijn neergeschreven en er ook opzettelijk geen solide jaarplan werd ingediend. De oppositie had het goed gezien. Metaalmoeheid of ‘laat maar waaien attituden/tendensen’ die hoegenaamd blijkbaar hebben overgenomen. De mijnbouwsector ziet er met de dag chaotischer uit en het agrarisch deel van de economie luidt op elk niveau een noodklok. Over veiligheid van de burgerij en soevereiniteit van staat? ‘Nothing doing corporation…!’. Sociale weggeefprijsjes die wettelijk onbetaald en onbetaalbaar zullen blijken. Niemand weet goed wat er met Alcoa/Suralco gaat gebeuren. Geheime troep, in handen van de meerwaarden aan ondeskundigheid. Vervolgens hoort men ook nog, dat Staatsolie weer wordt aangesproken om ethanol groeiaspecten secundair te maken aan de groeimaterie en dan primair driehonderd miljoen “risicovol” klaar te zetten om mee te kunnen doen in een goudzoek-avontuur met een Canadees-Amerikaanse firma in West Suriname. Gaat de solide en betrouwbare kip met de gouden eieren, nu echt tuimelen in een ravijn van ongeluk? De Merian – exploratie van Newmont c.s. Eventjes een gokje wagen, met een super asset. De Staat stapt er hoegenaamd als partner uit en de enige oliemaatschappij van ons land, wordt door ‘Mega/Palu’ erin gestoten. Intussen dropt de olieprijs afgelopen vrijdag en de goudprijs is al maanden doorgezakt. De VP wordt een aantal cruciale bevoegdheden ontnomen? ‘What the hell is going on…?’. Naar de week in retrospectiva…!

 

 

- Aluminium. Uit de berichten van Fox Business blijkt, dat Alcoa enige vormen van herstel op de aluminiummarkten meemaakt. In de hoop dat Suriname daar ook van kan profiteren en de Suri-aluinaarde groter afzet vindt en verdient. http://online.wsj.com/articles/alcoa-profit-rises-amid-higher-aluminum-prices-1412800127 http://www.bloomberg.com/news/2014-10-09/alcoa-earnings-rebound-as-aluminum-use-rises-in-autos.html http://www.foxbusiness.com/markets/2014/10/03/constellium-buying-aluminum-sheet-producer-wise-metals-for-455-million-in-cash/ http://www.foxbusiness.com/industries/2014/10/08/alcoa-reports-earnings/

- USA. Een enquête en het resultaat in de USofA laat weten, dat het Amerikaanse Volk per direct alle vluchten uit Afrikaanse Ebola – landen opgeheven wil zien. Maar het beperken van vluchtbewegingen, vooral vrachtvluchten, kan de zaak alleen maar verergeren. http://time.com/3481373/ebola-transport-flight-plane-liberia/?xid=newsletter-brief http://edition.cnn.com/2014/10/08/health/ebola-us/index.html?hpt=hp_t1

- MAR. De mid-Atlantische route van de SLM, dat wil zeggen rechtstreekse vluchten over zowat 6000 kilometers of meer naar Schiphol (AMS) nabij Amsterdam, behoeft betrouwbare vliegtuigen. Met nadruk op meervoudig operationeel in te brengen toestellen. Veilige toestellen die de mensen tussen Europa en Suriname (PBM) moeten kunnen vervoeren. De KLM gebruikt daarvoor de viermotorige B747/400 of een enkele keer, de driemotorige MD-11. De SLM een viermotorige Airbus 340/300, waarvan de eis bij aanschaf –na de B747/300– bleef bestaan, dat er op het lange traject enkel met een viermotorige SLM – kist gevlogen mag en kan worden. Was en is hopelijk nog steeds, een regeringseis. De laatste tijd huurt de SLM, vaker kisten met maar twee motoren. Bijna ging het een keer goed mis, met zo een gecharterd vliegtuig, dat ondanks rook uit een van de twee motoren, toch via Frankrijk doorvloog naar Suriname. Daarna werd het toestel kaduuk verklaard, op de Airport van Zanderij. Die geintjes moet men niet hebben. Indien de SLM vliegtuigen vervangt, wil het Surinaamse publiek, vooral na de ramp op 07 Juni 1989, enkel zware trans-Atlantische vliegtuigen zien vertrekken en aankomen, met vier draaiende en krachtige motoren die onvervalste stuwkracht leveren. Laat dat vooral aan ‘Kippe’ en zijn subalterne duidelijk worden gemaakt. Geen geintjes. Meerboeking een of suggestieve handel bij storingen of niet…, vier motoren voor passagiers en vrachtvervoer. De SLM moet gewoon denken aan een gezamenlijke B747/400 en/of een B747/Combi die ook Miami/New York kan bevliegen. Want daar wordt nog steeds veel spul uit MIA gehaald. Niet in geringe mate voor de mijnbouw. Genoeg van die B747/400, B747/400-F en/of B747Combi’s in de aanbieding, als men nochtans weet te googelen. http://www.myairlease.com/available/available_for_lease_747

- Koppijn. Geeft een heleboel koppijn, maar is noodzakelijk om een deel van de muskietenaanval af te slaan. ‘Malathion in the air!’ Eindelijk, na veel te late ingrepen van mensen die enkel mooi weer wisten en weten te spelen. Nu de larven en miljoenen eitjes nog.

- Ella. In de theaters van Nederland maakt Denise Jana furore met haar gesproken musical in en over het leven van Ella Fitzgerald. http://en.wikipedia.org/wiki/Denise_Jannah http://cult.thepostonline.nl/2013/11/07/denise-jannah-kruipt-huid-ella-fitzgerald/

- Rio. De voorgenomen overname en fusie tussen Rio Tinto en Glencore is afgeketst. Zo werd een aantal uren geleden herbevestigd. http://dealbook.nytimes.com/2014/10/07/rio-tinto-says-it-rejected-150-billion-merger-with-glencore/?_php=true&_type=blogs&_r=0 http://www.bbc.com/news/business-29516764

- NDP. Het heeft er veel van, dat de NDP versterking zoekt bij de nieuwe politieke pogingen van Nain en Wangsabesari. Mannetjesputters die elk wat wils blijken te hebben gecreëerd, binnen de etnisch-javaanse gemeenschappen.

- Domri. De Staat kan er niet omheen, alsnog het plan volledig uit te voeren en de Domineekreek met een brug te kruisen of geheel te dempen en Awaradam met de Corantijnstraat te verbinden. Zodat via de Marowijnestraat, overdadig verkeer richting Paramaribo-West kan worden afgevoerd of met een U-turn ook naar de Coesewijnstraat/Duisburg/Flora via drie uitvalskanalen. Heen en weer met de Corantijnstraat, als te operationaliseren dwarsligger.

- ‘Heavy load’. De Energiebedrijven Suriname bedreigen de samenleving weer met energieonderbrekingen. “Loadshedding, so bun’. Alsof het aan de totale samenleving en niet de EBS/NH zelf ligt, dat de energiebehoefte stevig is gegroeid en zulks niet afdoend werd beantwoord. Doordat de bevolking in een klap met zowat 100.000 vreemdelingen is toegenomen…, die ook nog in het wilde weg zaken opzetten, bouwden en inrichtten met legio geïmporteerde koelinstallaties uit China (?), is de zaak compleet uit de hand gelopen. Waar is het bevolkings- en vergunningenbeleid HI/OW? Nergens in terug te vinden.

- Dubbele nationaliteit. In Nederland doet men er alles aan om de ‘dubbele nationaliteit’ te bevechten en minstens te ontmoedigen. In Suriname wil men een voet in de deur om dubbele nationaliteiten te institutionaliseren? Vechten tegen de bierkaai. ‘Meki dem kom mi e wakti dem…’, moet een Ivo Opstelten in gedachten hebben.

- Moorden. Het strafproces terzake de 08 December 1982 massamoord, zal komende week hervat worden in de twee strafkamers van de Krijgsraad? De burger, respectievelijk de militaire kamer als het tenminste allemaal goed zit tussen het Openbaar Ministerie en de Krijgsraad. Met op de achtergrond de inkijkcontrole van het Hof van Justitie, mochten zaken weer in een onwezenlijke klem worden gereden. Echter is optimistisch blijven, nog meer het credo en enige houvast, wat nabestaanden van slachtoffers en grote delen van de samenleving mochten/mogen koesteren.

- Luchtvaart. Het mag nu wel afgelopen zijn met een staking van luchtverkeersleiders. Wie enige maatschappelijke verantwoordelijkheid wil dragen, zal moeten werken naar een spoedige oplossing. Zowel Pinas van TCT, zijn regering die zaken liet liggen, als positief ingestelde luchtverkeersleiders. De veiligheid van luchtvaartuigen en hun passagiers in beweging, gaat altijd voorop.

- Staatsolie. Een goudzoekoperatie in de strot drukken van Staatsolie, kan een risicovolle spuwing van totaal maatschappelijk verlies opleveren. Let op! Mensen zonder enig legitiem mandaat of kennis van zaken, spelen weer ondoordacht, bekender en hopeloze ‘pokergames’. Positiever geluid is nu enkel…, dat Staatsolie extra energievermogen wil gaan aanleveren. Dat zijn zaken die men wil horen in de samenleving en binnen de potentiële investeerderkring. Niet dat achterlijke casinogedrag van bepaalde politici en hun bejaarde adjudanten die hun tijd rijkelijk hebben overtroffen. ‘Time to go!’.

- Digi-TeleG. Een stevige storing en ontkoppeling heeft zich voorgedaan tussen Digicel en het Telesur-netwerk. Digicel doet in samenspraak met Telesur, er alles aan om het ongerief voor de klanten, op het GSM en Internet te minimaliseren. Zo leest een SMS van de “rode telecommunicatieconcessionaris” en bericht op het Internet om 10.45 op de donderdagmorgen. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25536

- ‘Hori faste san wi Bakra musu habi’. Een angstcultuur manifesteert zich. Piet in de smiezen en dus naar de malle Hollandse molen. Bejaarde F16’s in de lucht, met de moderne kruisvaarders aan de knuppel? Lezen gezapig mee: ‘Albert Heijn (AH) krijgt op de Facebookpagina van de NOS meer kritiek dan bijval op het besluit om ‘Zwarte Piet’ zo veel mogelijk uit de winkels te weren. In de meer dan 2.500 reacties maken Facebook-gebruikers zich boos en zeggen sommigen zelfs, dat ze geen boodschappen meer zullen doen bij het winkelbedrijf. Sommigen roepen op om de supermarkt te boycotten. “Als AH niet meer achter de ‘Nederlandse cultuur’ staat, kom ik daar niet meer. Er zijn genoeg andere supermarkten”. Dat Zwarte Piet een uiting van discriminatie zou zijn, wordt in veel reacties bestreden. “Zwarte Piet is geen slaaf. Hij is niet met een donkere huid geboren, maar zwart geworden door het roet van de schoorsteen”. Anderen gaan nog verder door te stellen, dat er nu een omgekeerde discriminatie dreigt. De teneur van die reacties is dat Nederland tolerant is ten aanzien van andere culturen en religies, ten koste van de eigen tradities. “Lekker multicultureel bezig hoor, je ‘eigen cultuur’ verloochenen”. En: “Hoe helpen we onze tradities om zeep…”. Een ander verwoordt het zo: “Wel halalvlees, veel suikerwerk na de Ramadan en speciale groente in de winkel. Ik heb daar geen probleem mee. Maar dan moet Zwarte Piet ook kunnen”. Iemand die er anders tegen aankijkt, windt zich op over de “…bekrompen en kortzichtige…” reacties van mensen die boos zijn op AH. Hij vindt dat het supermarktbedrijf het goede voorbeeld geeft. Supermarktketen Albert Heijn is niet de enige die rekening houdt met de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet. Ook andere winkels worstelen ermee. Uit een belronde blijkt dat veel winkels aanpassingen doen onder invloed van de discussie, maar daar niet graag over praten. Snoepketen Jamin zegt, dat het promotiemateriaal dit jaar neutraler zal zijn, omdat het bedrijf geen onderdeel wil worden van het debat. Of dit betekent dat de campagne vooral om Sint zal draaien, kan een woordvoerder nog niet bevestigen. Supermarktketen ‘Plus’, zegt haar assortiment niet aan te passen. Maar in de campagne van de keten zijn Sinterklaas en Piet dit jaar in silhouet te zien. Een woordvoerder wil niet zeggen of het toeval is, dat de kleur van Piet hierdoor in het midden blijft: “Voor ons is dit de manier om de gezelligheid van het seizoen uit te dragen, en deze campagne is ook in lijn met verpakkingen die we eerder hebben ontwikkeld”. Supermarktketen ‘Jumbo’, zegt wel te blijven bij Zwarte Piet op verpakkingen en producten, maar ook ‘Jumbo’ wil verder geen rol spelen in de discussie. In de reclamefolder van ‘Intertoys’ zijn Sint en Piet afwezig. ‘Intertoys’ wil niet ingaan op de discussie rondom Zwarte Piet. De speelgoedketen geeft aan dat de huidige folder de najaarsfolder is, en dat Sinterklaas pas in het drukwerk terechtkomt wanneer hij in het land is. Tot zover NOS.nl. http://nos.nl/artikel/708052-albert-heijn-is-niet-de-enige.html

- Kluns. Moreelethische waarden en normen ‘jumby styling’. Op de Nederlandse televisie, werd dinsdagavond tot ergernis van zoveel ingewijden binnen onze landsgrenzen, een al in de jaren zeventig en tachtig verworpen beklagenswaardig verschijnsel vertoond. Een kampioen onder de querulanten, welke figuur niet zo lang geleden –tijdens een rouw- en uitvaartplechtigheid– op ernstige wijze, de mensenrechten en integriteit van een vooraanstaande familie ongelikt kwam schenden. Er vielen klappen, gewonden en de politie moest erbij worden gehaald. De figuur in kwestie had het op de NPO-zender over morele waarden, normen en een zeker geconstateerd uitgavenpatroon. Allemaal, binnen de/een onder socialer en bezuinigingregiem gestelde Nederlandse gemeenschap (…) en dat van ‘zijn koning’ en Oranje-familie, in het bijzonder. Over moreel verval en vervaging van waardenormen in deze gesproken. ‘Ye kom dya fu broko yu sisa anu? Dan ini Holland ye pley moraalridder gi / fu Aleke nanga Maxi? Get a repaired live by shrink…, bro. Meti no e libi so…, nanga makandra’. Note: ‘Shrink or “head shrinker”,
slang term for a mental health professional such as a psychiatrist (…)!’. ‘In this head-on basket case and of severe human rights violations, within a terribly hurt and by less fortune, already scattered family.

- VP. Wat was dat? Ging het over een ambtelijke taakaanstelling in het kwadraat te Moengo of ook weer wat anders van de Abopper? In ieder geval blijkt nu, dat ‘per besluit/beslissing’ van het staatshoofd, een of meer bevoegdheden kranig aan de vice-president zijn ontnomen. In het bijzonder de mogelijkheid tot virtuele aanstellingsvrijdom van ambtenaren. Filterbevoegdheden die nu bij de MinBinza (NDP) terecht mochten komen? Bestuurstechnisch wel zo handig…, maar waar zaken niet worden uitgelegd gaan de wenkbrauwen in de samenleving wel weer omhoog en nemen speculaties geheid over.

- Uitleg. Over dat fenomeen gesproken. Er wordt niets uitgelegd. Niet in een plan allernaast de begrotingen, noch op secundair/tertiair niveau, is er sprake van een fatsoenlijker bestuursverklaring door enig nog operationeel planbureau gesanctioneerd. Leningen voor de bouw van ziekenhuizen. Leningen bij Staatsolie of nog weinig rationele grepen in de vermogens. Misschien ook nog wel in kas van de luchtvaartmaatschappij? Telesur in de klem? Eigenlijk misschien ook al een feit, toen in 2006 een stevig aantal Mazda-dubbelcabines, wederrechtelijk bij Abop terecht kwam. Onder een van de eerdere regeringen Venetiaan 2005-2010 en vlak voor de grote overstromingen van Mei 2006. Maar nu gaat het over groter wapenfeiten, die men niet in De Nationale Assemblée hoort, maar wel op ‘bigi sma dey’. Verhoging van AOV en Kinderbijslag zijn daar dan twee opvallender populistische karakters. Alcoa / Suralco inmiddels met een dienstgeheimenovereenkomst, in de smoeskalenders en roddelkanalisering van de Surinaamse Berlusconi gestoten…? ‘Agenturas de Energia do Finland…?’ Vervolgens gaat ‘grat hari’ een deel van de Staatsolie-vermogens naar een zogeheten goudzoekerij, in veel riskanter vorm dan bijvoorbeeld de Tapajai en/of Kabalebo-energizers. Speculaties over het functioneren van een VP waarvan nu mag blijken, dat de ambtelijke armslag lichtelijk in het perifere en de diameters is ingekrompen. Uitleg? Aan je hoelahoep, hor! Heftiger bedragen om maar even voor de landelijk algemene-/geheime verkiezingen, een administratief afsturend ministerie en twee controlelichamen te financieren. Operationaliseren van zorgverzekeringen en andere invulling van wonderlijk aangenomen sociale wetgevingen, welke eerder tot een worg contract lijken te gaan behoren? Geen financieringsrationalisering te verkrijgen. Geen planmatige aanpak? Mr Drs Sharmila Kalidien – Mansaram wist het allemaal haarfijn uit te leggen. http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=10848 Simultaan met Boldewijn gaf ook zij, elk een gedegen bestuursles/uitleg. Onomwonden op eigen titel. Van hoe het wel en weer niet zou moeten, wil het land enig verantwoorde en duurzame ontwikkeling doormaken. Alcoa/Suralco en alle andere zaken, zoals energie, de nationale-/internationale veiligheidssituatie, de integriteit van het volk en soevereiniteit van het land? Daar mag men geprolongeerd naar gissen. Formele uitleg blijkt De Nationale Assemblée niet meer binnen te treden. Want daar zitten Jan Klaasen en Katrijn op het katheder. Inclusief het orakel Bouva, bij gelegenheid ene Panka en dan Andreetje als eloquente spindokter. Voor ieder wat wils. Maar daar zit dan op de achtergrond ook de giftiger veiligheidsman. Met die uitgestoken reptielachtige tong, waar Mahin Jogi –levensveilig, -bestendig en -beschermend, pardoes en ernstig ‘flexi’ voor moest dokken. ‘Sapacara – styling, a sani frey kom…, so bun’. Of was het een Leguana-achtig bedoelde klapzoen. Het is om het even, als men daardoor ‘point blanc’ wordt geraakt. http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/jogi-vraagt-president-belfort-ook-te-vervangen/ http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=8021#bloxtop Al deze zaken meer, kan en mag men ook via de website van Apintie TV, transnationaal via het Internet checken. Voor ieder wat wils. (www.apintie.sr). Ook voor Jan Klaasen en Katrein. Piet en Klaas ofwel Sjene en Sjakie van het respectieve kabinet. Limbero ‘on the site/side’ meegenomen. Kan die nog wat finesses van leren ook!

- DC. Oud-bestuursambtenaar en advocaat Richene Libretto die eens ook de positie van districtscommissaris mocht bekleden, heeft alle gelijk aan zijn zijde als hij oordeel vormt en geeft over het inferieure karakter van bestuursambtenaren die tot aan de topfuncties ‘politiek ingekleurd’ werden/zijn en als zodanig dan wel overeenkomstig die Mozaïsche schakering, helaas beletoperationeel zijn geraakt.

- Uitspraak. Meest gevleugelde uitspraak van de week. Asabina: “Commissie Goudzoek is een vloek…!”. ‘Gerold Gerold dem patron, ala sema saka sidon…, nanga dem bigi bigi bigi bigi gon’.

- ‘Wakti aleng…, spoiti’. Dat is het weer met BOG. Wachten dat de regens invallen en interessant komen vertellen, dat Suriname en met name Paramaribo – Noord dan pas zal worden bespoten? Beleid? Jawel…, van achter naar voren en zekertjes als het kalf tot ontbinding is overgegaan. ‘Chikungunya styling, papi…’. Te beginnen bij Leonsberg.

 

Goudprijs vandaag zaterdag 11 oktober 2014

EURO €
1 troy ounce 967,95 0,00 0,00%
1 gram 31,12 0,00
1 kilogram 31.119,67 0,00
US DOLLAR $
1 troy ounce 1.223,00 0,00 0,00%
1 gram 39,32 0,00
1 kilogram 39.319,70 0,00

Trend goudprijs 2013 – 2014

Trend EURO € per troy ounce
Vandaag 967,95 0,00 0,00%
Gisteren 968,10 -0,15 -0,02%
Vorige week 950,73 +17,21 +1,81%
Vorige maand 966,57 +1,38 +0,14%
Vorig jaar 950,85 +17,10 +1,80%
Trend US DOLLAR $ per troy ounce
Vandaag 1.223,00 0,00 0,00%
Gisteren 1.223,00 0,00 0,00%
Vorige week 1.190,70 +32,30 +2,71%
Vorige maand 1.249,00 -26,00 -2,08%
Vorig jaar 1.286,40 -63,40 -4,93%

Laatst gewijzigd: 11-okt-2014 01:15 CET

 

 - Commentaar? De goudprijs daalde de afgelopen 6 maanden al met ongeveer 9 procent. Maar er bestaat een grote kans dat de goudprijs nog verder daalt, zo verwacht Chris Weston, chief market strategist bij IG. Dat zegt de strateeg in gesprek met CNBC. Daalt de goudprijs tot onder het steunniveau van 1180 dollar per ounce, dan is de kans volgens Chris Weston groot dat de prijs dit jaar nog daalt naar 1100 dollar. Weston ziet momenteel geen reden voor beleggers om zich middels goud in te dekken. Ook noemt hij de sterke Amerikaanse dollar, waardoor het edelmetaal minder aantrekkelijk is voor een grote groep beleggers omdat het voor hen duurder is om goud te kopen. Mening een was dat! Numero 2. In de volgende video op CBNC legt een technisch analist uit dat de goudprijs kan dalen naar $850 per troy ounce. Vanaf de piek in 2011 (in dollars) verkeert goud in een neerwaarts trendkanaal, waar de prijs vooralsnog niet uit weet te ontsnappen. We moeten het steunniveau op $1.183 per troy ounce goed in de gaten houden, want dat is het niveau waarop de goudprijs vorig jaar in juni en december weer steun vond. Zakken we door dit steunniveau heen, dan kan de prijs snel verder dalen. Fundamenteel gezien heeft goud ook de wind tegen. Gina Sanchez van vermogensbeheerder Chantigo Global legt uit dat de goudprijs vooral daalt door de sterkte in de dollar, maar dat ook de vraag vanuit de fysieke goudmarkt tegenvalt. Ze merkt op dat de Chinezen de laatste tijd minder goud kopen. Feestdagen zorgen in China om deze tijd voor extra vraag, maar de verkoopcijfers vallen toch tegen. Ook in India ziet Sanchez een daling van de vraag naar goud. http://marketupdate.nl/nieuws/goud-en-zilvermarkt/video-goudprijs-zakt-naar-850/

- RRV. Oud – president en –voorzitter de Nationale Partij Suriname, Runaldo R. Venetiaan, heeft terdege op een nieuwswebsite gereageerd. Antwoord gegeven op een deeltal aantijgingen, gedaan in een weinig fatsoenlijk en dus verwerpelijk, ook nog door de overheid betaald tv-programma. Beschuldigingen die per ommegaand moesten worden geredresseerd. Niet de gewoonte van Venetiaan om op vuilschooiers te reageren…, maar liet zich dit keer niet onbetuigd. Ditmaal liet hij de opgeworpen bacteriën, echt niet onbeperkt aan hem en Surinaamse samenleving voorbij waaien. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25509

- Ebola. Texas Ebola patient dies! Een gevaar voor de wereldbevolking. Transcontinentale besmettingen in de USA en in Spanje! The globe’s largest outbreak of Ebola has killed more than 3,400 people in Guinea, Liberia and Sierra Leone. Since March, more than 7,400 people have contracted Ebola in those nations, according to the World Health Organization. The CDC is tracking the latest cases in the region. NBC News freelance cameraman Ashoka Mukpo was diagnosed with Ebola in Liberia on Thursday. He left Liberia on a specially equipped plane Sunday and was headed to Nebraska, the network reported. Frieden said Tuesday that battling the virus will be a “long, hard fight”. “The virus is spreading so fast,” he said, “that it’s hard to keep up”.http://edition.cnn.com/2014/10/08/health/ebola-us/index.html?hpt=hp_t1

 

- ‘Skoro’. De scholen zijn geopend en vooralsnog zijn er geen grote problemen aangemeld? Kan morgen anders worden. Een groot aantal ouders, zal niet blij zijn met de afstandsplek waar er naar toe gereden moet worden om minstens een kind af te zetten. De energie- en het brandstofverbruik blijven inherent aan die situatie. Vroeg opstaan…, betekent langer licht in huis aanzetten en dan ook nog een stuk rijden met een twee- of vierwieler. Aan het eind van de ochtend, kon men met inventarisaties beginnen van wat allemaal misging op de eerste schooldag. Alvast weinig bemoedigend!

 - OKB. Jennifer van Dijk – Silos is aangemeld als voorzitter van het Onafhankelijk Kies Bureau (OKB). De advocate heeft al eerder die post mogen bezetten. Wel is het nu zo, dat de oppositionele partijen de aangewezen vertegenwoordigingsverhouding in het controlerend en begeleidend staatsorgaan, compleet onaanvaardbaar vinden.

 - Hoe dan? Je loopt met je vrouw of kinderen in een hal van de dichtbij neergezette Mall en een losgeslagen ‘fourwheel drive’ mangelt je. Wordt daarbij verwond. Men kan het zo gek niet bedenken of voertuigen vliegen dezer dagen ‘grat hari’ tegen medeweggebruikers en ook in gebouwen.

 - Brand. Minstens twee woningbranden in het afgelopen weekeinde. ‘Ala dey sani!’. Bij een van de branden, worden er wel beschuldigingen van ‘opzettelijke brandstichting’ van stal gehaald.

 - Kopro. Heftiger koperdiefstallen en aanslagen op fibernetwerken geconstateerd. Ongehoorde storingen op het communicatienetwerk, zijn daarvan de resultante.

 

- Aircontrol. Meer dan zeven jaren lang, worden luchtverkeersleiders in de bittere kou gelaten, door het Ministerie van Transport Communicatie & Toerisme. Beloften die niet worden ingelost. Onder een ABOP-regiem op het bedoelde departement, blijkt de zaak van kwaad tot erger te zijn gebracht. Toch vraagt Amafo opnieuw te stemmen op de huidige regeringscoalitie? Voor zover daar nog wat van overblijft.

 - Correlerend populisme. Een ‘bigi sma dey’ en de toezeggingen aldaar gedaan, komen niet voort uit opportunistisch populisme? De controle op afstemming, gebiedt, dat de vertegenwoordiger van de NDP dit zegt en die van ABOP weer dat. De vraag mag gesteld worden of men wel goed en definieerbaar weet, wat ‘populisme’ allemaal inhoudt. ‘Leer wan les, baya…’. ***Populisme komt van het Latijnse ‘populus’, dat “volk” betekent. Populisten zeggen in naam van het volk te spreken. Het slaat op een politieke stijl, eerder dan op een ideologie als een discours, dat het volk centraal stelt. Als communicatiestijl is het populisme door eender welke ideologie te gebruiken. Ze gaat uit van de onderdrukking van de bevolking door een ‘elite’ en streeft naar een samenleving waar het ‘volk’ de Staat beheert. Hierbij refereert ze aan de economische en sociale status van de “gewone man”. Gevestigde politieke partijen bestempelen soms nieuwkomers als populistisch. Gewoonlijk begonnen die partijen ook als “een stem” uit “het volk” (…). Wat een mop! Zie dus ook voor lesdeel II: http://www.encyclo.nl/2013/begrip/populisme http://nl.wikipedia.org/wiki/Populisme

 - Begroting. Verkiezingsbegroting, zal de 100 miljoen aan SRD’s ver overstijgen! Hoe meer geld in omloop…, des te meer in een kleine economie de inflatiegevoeligheid geïrriteerd raakt.

 - ‘Safe’. Brandkastenmanie. In SU maar nu ook overgewaaid naar ‘La Guyane Française’. De Politie en Gendarmerie van het buurland zijn ervan overtuigd, dat de brandkasten met inhoud naar Suriname zijn overgebracht. Had men niet gewaarschuwd, dat de soevereiniteit van ons land met grote regelmaat in gevaar is gebracht? Grensoverstijgend wel te verstaan!

- Dignitary. “The community of ‘White Sands’ at the Zanderij Airport wishes to elect a new dignitary…”. Men spreekt steeds over ‘een dorp’. Zou zeer interessant worden, als de begrenzingen van dat lucratief bezetgebied –inclusief wat men Cabenda noemt– staatsrechtelijk wordt aangegeven en tot waar de gronden van een verplicht uit te breiden luchthaven, uberhaupt zijn komen te liggen. Tot nog toe heeft men er geen erg in, dat de luchthaven te Zanderij het allerbelangrijkste strategisch goed is, wat wel transnationaal wordt erkend en op waarde geschat. Internationaal! Of dat ook zo op nationaal niveau heeft plaatsgehad, valt ernstig te betwijfelen.

 - Voedselpakket. De ‘bigi sma dey’ had echt geen populistisch…, noch politiek karakter, hor! Totdat Amafo van Sociale Zaken riep, dat men weer op de huidige regeercoalitie zou moeten stemmen. Als je niet weet hoe het hoort, dan roep je eigenlijk: “Jouw stem voor een voedselpakket…”.

 

- Baby Doc. De verbannen dictator die armoegedwongen naar Haïti terug kwam en werd aangeklaagd, voor corruptie en mensenrechtenschendingen. De man en zijn verdediging, gingen in een strategische uitstelrage. Zodanig heftig, dat deze nog net niet voor zijn wandaden strafrechtelijk, kon worden veroordeeld. ‘A jongen go dede…, instead’. Waar maakt men nog meer, een inmiddels gediskwalificeerde uitstelrage mee? Juist ja! Weinig hilarisch.

 - Alesie. De sector rijstinzaai en -verbouw, vindt de opmerkingen van het staatshoofd, in De Nationale Assemblee gedaan, maar macaber van karakter als deze het selectief over hun activiteiten en potenties heeft.

 - Afstemming. Hoeveel mensen die naar rouwvisite waren of een begrafenisplechtigheid bijwoonden…, ontdekten bij terugkeer, dat hun huis was leeggehaald? Het lijkt op een virale ontwikkeling.

 - Robben. Arjen Robben heeft zich voor het eerst sinds het WK weer gemeld bij het Nederlands elftal. Robben zat al die tijd zich thuis te ergeren aan de wanprestaties van het Nederlands elftal.

 - ‘Money talks’. Het legendarische Waldorf Astoria in New York wordt verkocht aan een Chinese verzekeringsmaatschappij. De Anbang Insurance Group betaalt bijna 2 miljard dollar voor het hotel aan Park Avenue in Manhattan.Het Waldorf Astoria is een van de bekendste hotels ter wereld. Het opende in 1931 op de huidige locatie en was toen het grootste ter wereld. Het heeft 1508 kamers en is onder meer bekend van de Waldorf salad. Het hotel heeft een eigen perron op het nabijgelegen Grand Central Station, dat onder anderen werd gebruikt door president Franklin D. Roosevelt. De huidige eigenaar, Hilton Worldwide, blijft het hotel uitbaten. Met Anbang is afgesproken dat Hilton dat de komende 100 jaar blijft doen.

 - Weet hoe het hoort! ‘Face yr piers’. President Kenyatta van Kenia gaat deze week als burger naar een zitting van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij legt zijn presidentschap tijdelijk neer. In het parlement in Nairobi zei Kenyatta dat vice-president Ruto zijn taken zal waarnemen. Hij wil niet als staatshoofd naar Den Haag, omdat dan de “soevereiniteit van 40 miljoen Kenianen…” terecht zou staan. De president van Kenia is aangeklaagd voor gewelddadigheden tijdens de verkiezingen in 2007. Meer dan duizend mensen kwamen toen om het leven. Kenyatta heeft altijd gezegd, dat hij onschuldig is. Op de zitting van woensdag van het Internationaal Strafhof moet een datum worden gekozen waarop het proces tegen hem begint. De mogelijkheid bestaat dat de openbaar aanklagers het Strafhof gaan vragen om de zaak te laten vallen, omdat er te weinig bewijs is. Het proces is al een paar keer uitgesteld, de laatste maal op verzoek van de aanklagers. Die hadden moeite de zaak rond te krijgen.

 - Ankara. Wat doet Turkije? Strijders van Islamitische Staat hebben hun zwarte vlag gehesen in het oosten van de Syrische grensstad Kobani. Dat is te zien op beelden van persbureau Reuters. IS en Koerdische strijders vechten al weken om de stad aan de grens met Turkije. Ook nu wordt er nog steeds zwaar gevochten.

- Brasil. In Brazilië heeft zittend president Dilma Rousseff de meeste stemmen gekregen bij de presidentsverkiezingen van zondag jl., maar er is een tweede ronde nodig. Ze komt met 41 procent van de stemmen tekort voor een absolute meerderheid. Roussef moet het op 26 oktober opnemen tegen de centrumrechtse oppositieleider Aécio Neves (54) die als grote verrassing geldt van de stembusgang. Neves staat op 35 procent van de stemmen. Hij versloeg daarmee de socialistische Marina Silva, die 21 procent van de kiezers achter zich kreeg.

 - Chikungunya. Tientallen mensen raakten in het afgelopen weekeinde, alsnog beroerd door de muskietenaanval die ons land teistert. Het land is in problemen.

 - Meer. Er werd weer meer AOV beloofd en ook meer Kinderbijslag. Met afnemende inkomsten van staat, wordt dat werkelijk veel interessanter. De ene zegt ‘welles’ en de ander zei meteen daarop ‘nietes’. Zien wie de competentiestrijd gaat winnen.

- ALCOA. Tot nog toe geen duidelijkheid, wat de positie en status van de Alcoa/Suralco nou is of wordt. Moet maar ‘kat vs. muis’ blijven spelen…, kan men nog het allerergste meemaken…, zo vlak voor de algemene verkiezingen van 2015 of eerder. Als Alcoa een deal sluit met een inmiddels mandaatloze regering, waarvan de maatschappelijke ondersteuning vrijwel totaal is verdampt, kan internationaal de ‘nietigheid’ van elk onvoordelige/ondoordachte ‘deal’ worden ingeroepen. Let op!

- Dierendag. De dierenbescherming en ‘Partij voor de Dieren’ in Nederland, bereikten “redelijk akkoord” ter zake een verzochte prudentie en nadrukkelijke beheersing bij de kwantitatieve (rituele-) slacht, na het afsluiten van de vastentijd. Religieuze organisaties deden toezeggingen om rekening te houden met de gevoeligheden van en bij dierenvrienden.

- Dierendag in SU. De dieren leven in relatief geestelijke en lichamelijke gezondheid. Ook op de vuilnisbelt. Maar wat sommige primitief ingestelde schepselen, volgens de evolutietheorieën van Darwin onderling allemaal uithalen, is niet voor de poes noch voor de kater te aanschouwen. De ene gaat naar een ‘beri’ en betast daar wederrechtelijk, de borsten van een aantal weinig willende en sociaal kwetsbare vrouwen. Een ander slaat op een uitvaart familieleden in elkaar en uit door krankzinnigheid ingegeven en gedreven, het weinig rationele aan bedreiging (-en). Een ander zet zoveel sopie in de al verwarde kop, dat publiekelijk overgegaan wordt tot statusbedreiging van seniorenburgers. Over de roofovervallen op de ouderen en de toegebrachte barstwonden aan menig hoofd in deze samenleving, kan meteen al een aparte databank bij Justitie worden aangelegd. Waar gaat men naar toe, in dit alco/droga geïnfecteerde land? Juist ja!

- Dank U wel! Milde straf voor het verduisteren van een stevig aantal US-dollars door P.B., uit de kostbare auto van zijn papa. De rechter ging mee in gedachte, dat de jongeman misschien de verkeerde opvoeding had genoten en dit om een “first offence” zou gaan. De andere broer uit Holland die zich met cocaïnepasta bezighield en kilo’s van dat spul naar NL wilde smokkelen, komt nog aan de beurt bij de strafrechter. Men vreze met grote vreze…, wat daar nochtans het strafvonnis van mag worden.

- 06.10.2014. Op die datum zal de verdachte D.B. in Brooklyn – New York, na partiële bekentenissen te hebben afgelegd bij het Openbaar Ministerie, voor een strafrechter verschijnen. Procedureel zal er na een initieel ‘not guilty plea’, het een en ander veranderen, gegeven de aangemelde ‘guilty plea and bargain’ waarop naderhand vermoedelijk werd/is ingezet. Wat deal is geworden en strafmaat mag zijn, zal de tijd wel weer leren.

- Onderzoek naar bestelbon. Het Openbaar Ministerie zal een onderzoek starten, op verzoek van leden uit De Nationale Assemblee, naar de handelingen gepleegd door Belfor –in de functie van bewindvoerder– op MinJuspol en het gebruik van staatsmiddelen/representatiefondsen om cadeautjes ‘in privé’ te verdelen, in de vorm van ‘aangekochte waardebonnen’.

- Onderzoek II. Onder Belfor’s bestuursmandaat, werden ook volgens het nodige aan getuigenverklaringen, een viertal mannen in de Tout lui Faut – kanaalweg of op aangrenzende weg/brug standrechtelijk van het leven beroofd. Het Openbaar Ministerie blijkt opnieuw onderzoeksperikelen te beleven, daar waar militairen en politiemannen betrokken zouden zijn.. Vandaar de eis van nabestaanden die hun kostwinners kwijtraakten, om deze onverkwikkelijke zaak door buitenlandse organisaties te laten onderzoeken en beoordelen.

- NL. Af en toe lijkt het er meer op, dat de verkiezingskoorts eerder in Nederland dan in Suriname heeft toegeslagen. Want wat daar allemaal niet aan steunbetuigingen wordt gegenereerd, ter zake de nationale ‘algemene en geheime verkiezingen’ voor volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname, is een zaak die knap opmerkelijk is geraakt. Het einde van een Bouterse- en NDP-era, in de Republiek Suriname vormt daar klaarblijkelijk de grensoverschrijdende hoofdbooster voor.

- Suralco. Per 01 Oktober 2014 is de af-/aanlanding nabij de Afobakadam gesloten voor het misbruikmakende en nu dus ook voor alle publiek. Zou het toeval zijn, dat een Suralco-beheerder, in zijn werk- en woonomgeving werd vermoord? Inderdaad suggestief en gewaagd om die koppeling te midden van zijdelingse interesse belangen te maken. Maar toch werd die vergelijking gemaakt.

- Revisie. Er zou na eerder beproefde tuchtrechtelijke maatregel, ander oordeel en vonnis aankomen vanuit het Hoofdbestuur van de Suriname Voetbalbond. En wel ter zake het zoveelste aangemelde incident, met de voetbalspeler Ronnie Brunswijk in de hoofdrol. Zien wat het uiteindelijk wordt, na geconstateerde en gerapporteerde misdraging tegen scheidsrechter(-s) die door de SVB worden ingezet om arbitrair tijdens wedstrijden, in alle vrijheid en veiligheid te kunnen optreden. Ook daar weer zal de tijd het een en ander leren. Intussen is de uitloop van gekwalificeerde arbiters begonnen. Men pikt strafvermindering voor Brunswijk absoluut niet!

- Klem. Een politiewagen wordt gejat. De crimineel wordt uiteindelijk gevat. Een ander onverlaat, bemachtigt een auto en slaat op de vlucht. Achtervolging! De politie tracht deze figuur klem te rijden. Maar dat zal uiteindelijk pas lukken, als er tegen een ander voertuig wordt gebotst.

- Virale ziektekiemen. Parmessar vraagt een enorm bedrag om de ‘chikungunya muskiet’ in het ressort Blauwgrond te bestrijden? Maar er zijn veel meer verdachte haarden. Zo ook de smerige vuilnisbelt van Ornamibo. Wat gaat men daar uitproberen? Intussen zijn particulieren al begonnen, grote bespuitingen te plegen met Malathion. Wachten op de overheid…, is een ‘not done situation’ geworden. ‘Wakti Blokland nanga Parmessar…, ye dede nanga korsoe….!’.

- Opvolging. Het voorspelbare, dat Albert Aboikoni de opvolger van ingeslapen Granman Belvon Aboikoni zou moeten worden, hing al enige tijd in de lucht. Vandaag de dag worden daar transparanter mededelingen over geventileerd.

- ABOP. Het ministerie van Transport Communicatie & Toerisme is toevertrouwd aan Pinas van ABOP. De politieke partij van eigenaar Ronnie Brunwsijk. Resultaat? De luchtvaart en daarmee export van productiegoederen, ondervindt grote schade door stakende luchtverkeersleiders. Specialisten die wars zijn van alle niet nagekomen beloften en de totale verwaarlozing van werkplek cq. apparatuur. ILS en andere communicatie-elementen die niet werken, zal uiteindelijk resulteren in nog meer kwaad, schade en onstuitbare ergernis in dit land. Speelt men weer met mensenlevens? Het is de aller allerhoogste tijd, na zoveel stakingen en rommelgebeuren. Vraag! Welk ministerie –ABOP/PALU of NDP– functioneert nu optimaal in deze regering Bouterse? Leg uit! ‘Sortoe wan fu dem departementi e drai… ? Yere no, saka wi dya safri yere!’. Misschien dat oom Theo, de natuurdeskundige Vischnudatt uit Wanica, nog enige antwoord heeft. Dat is hem toch altijd toevertrouwd? Juist ja!

- Vasten. Aan alle Surinamers wordt een vrolijk en veilig einde van de vasten en Eid al – Adha 2014 toegewenst. Eid al-Adha, the Festival of Sacrifice, is observed on pilgrimage to Mecca known as the hajj. Determining the exact date of Eid al-Adha is a point of contention and some wait for an official announcement from the authorities in Mecca. (Huff – Post). http://www.huffingtonpost.com/2014/10/03/eid-al-adha-2014_n_5927040.html

- Hong Kong. Gevaarlijk spel! ‘De hoogste bestuurder van Hongkong, Leung Chun-ying, eist dat dit weekend de blokkades in het centrum van de stad worden opgeruimd. Hij wil dat maandag de scholen weer opengaan en dat de ambtenaren in de stad weer gewoon aan het werk kunnen. In een televisietoespraak zei Leung dat hij bereid is “alle noodzakelijke middelen” in te zetten om de rust in de stad te herstellen. Veel betogers en studenten in Hongkong zijn bang dat hij daarmee doelt op hard ingrijpen van de politie en het leger’. (NOS.nl).

- Ongepast en verwerpelijk. Een overeenkomst en zelf een verdrag met Nederland blijkt herhaald op water geschreven. Marokko is erg teleurgesteld over het Nederlandse besluit om het verdrag over sociale uitkeringen op te zeggen. De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft dat gezegd tegen minister Asscher en minister Timmermans. Met beiden heeft hij vandaag telefonisch contact gehad, schrijft hij in een officiële verklaring op Facebook. Marokko vindt het jammer dat Nederland het verdrag eenzijdig opschort. Marokko noemt de beslissing een “unfriendly act”, ongepast tussen bevriende naties. “Het beëindigen van een verdrag tussen twee landen komt niet vaak voor. En het is ook niet eerder gebeurd in de relatie tussen Marokko en Nederland”. Het kabinet besloot  vrijdag om een einde te maken aan een aantal afspraken met Marokko over uitkeringen. Nederland wil de uitkeringen voor nabestaanden of arbeidsongeschikten verlagen voor Marokkanen die naar Marokko terugkeren, omdat het leven in Marokko veel goedkoper is. Daarnaast wil Asscher dat de kinderbijslag en het kindgebonden budget niet langer worden uitgekeerd aan mensen die in Marokko wonen. Alleen de AOW blijft onveranderd, of een gepensioneerde nu in Nederland, Marokko of ergens anders woont. Marokko is tegen die aanpassingen omdat die de economie zouden schaden. “Marokko zal er alles aan doen om de rechten van Marokkanen in Nederland te verdedigen”, schrijft de Marokkaanse minister. Hij hoopt dat Nederland terugkomt van zijn besluit. Het uitkeringsverdrag tussen Marokko en Nederland is nog niet opgezegd. Daarvoor is eerst nieuwe wetgeving en goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer nodig.

- Beurs. De aandelenbeurzen zijn wereldwijd met verliezen het weekend in gegaan. De graadmeters in New York sloten 0,3 tot 1,8 procent lager. Gisteren gingen op Wall Street de koersen al met meer dan 2 procent omlaag. Dat zette voor vrijdag de toon op de grote beurzen elders in de wereld. In Azië sloten de financiële markten de week 1 tot 2 procent lager. De Nikkei-index in Japan belandde op het laagste niveau in twee maanden.

- De BV Timmermans. Lijkt alsof de man alleen maar met de eigen toko bezig is geraakt. Premier Rutte wil in zijn persconferentie ‘weinig woorden vuil maken’ aan de kwestie rondom minister Timmermans en het zuurstofkapje. Timmermans sprak in het televisieprogramma Pauw, zonder dat de nabestaanden op de hoogte waren, van een zuurstofmasker op de mond van een van de slachtoffers. De minister heeft zijn excuus aangeboden aan de nabestaanden. Rutte: “Ik vind die reactie adequaat. Ik hoef er niet nog een dreun bovenop te geven”. Bij nabestaanden is de indruk gewekt, dat er nog mensen –na de klap en inslag van de Russische Buk-raket– in het Maleisiche toestel boven Ukraine nog hebben geleefd en minstens een passagier een zuurstofkapje heeft kunnen opzetten. Frans Timmermans zegt, deed en doet, wel meer wazige dinges…! Tijdens zijn nu bijna afgelopen BUZA.nl – ministerschap bij herhaling gebleken.

- NOBEL. De Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan de 17-jarige Pakistaanse Malala Yousafzai en de Indiase mensenrechtenactivist Kailash Satyarthi (60). Ze krijgen de prijs voor hun strijd tegen onderdrukking van kinderen en jonge mensen en voor het recht op onderwijs voor alle kinderen.

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro 03.10.2014.

De Week in Retro 03.10.2014.

 

MEMORABILIA.

- iets. ‘Nothing new…’, zou de Engelsman zeggen. Beloften, verwachtingen, veronderstellingen en inhoudloze mededelingen. Daarmee kon een meer dan gehalveerde assemblee, de nationale en buitenlandse vertegenwoordigingen –in aanwezigheid van de pers– het wel weer doen. Gelukkig voor een laatste keer, in gepresenteerde configuratie. De politieke oppositie is zo wars van alle wanordelijkheden, dat men zich maar gezapig terugtrok in de respectieve fractiekamers. Belangrijkste mededeling? 25 Mei 2015 verkiezingen. Als dat allemaal niet eerder plaatsvindt. Want de schade zou daardoor nog kunnen worden ingeperkt. Complete verlamming, bestuurskloven, chaos en onvermijdelijke anarchie…, zaken die nu al de goudvelden beheersen, in ieder geval verder te mogen voorkomen. De ene monetaire autoriteit zegt vertrouwen te hebben en de andere zegt, dat hij nog hoop op goed vervolg koestert. Zouden de beide heren iets anders kunnen beweren…? Duh…, dus echt niet! Naar de week in Retro….

- China. De bevochten vrijheden van Hong Kong staan op het spel. Studenten, ambtenaren, politici en leden van ondernemersverenigingen, eisen dat democratische verhoudingen in Hong Kong onaangeroerd blijft. Sinds een etmaal wordt dat beantwoord met het inzetten van knokploegen. De repubiek Suriname onderhoudt warme contacten met een gewelddadig Beijing, dat lak heeft aan elke vorm van mensenrecht.

- Surishopping. Er is een tendens gaande, dat bonafide ondernemers in Suriname worden weggedrukt ten faveure van de meer corrupte. 25 Mei 2014 of eerder.

- Schulden. Een schuldeiser dreigt Desi Bouterse met het plaatsen van smeuige verhaaltjes op het Internet, als een vermeende en rentedragende schuld van US$350.000,– niet wordt vereffend. Alsof er niet al een overdaad aan markante verhalen op het Internet zijn geplaatst.

- Beri. ‘Mi e go na wan beri, bika moni de fu prati. Bobi de fu fassi…’. Dat zijn zo de beschuldigingen, aan het adres van een meer bekend primitief ingestelde vrouwenaanjager die van de meer kwetsbare misbruik maakt. Bekend talent. Helaas is die onverlaat, niet de enige. Bepaald niet solitair in de verzameling echtelijke en buitenechtelijke kinderverzameling of relatie. ‘Mi e go na wan beri…, bala. Tja go mi mati’.

- Onderzoek. De moorden op vier mannen en gezinshoofden aan de Tout lui Fautkanaalweg, gaan voor verder onderzoek naar internationale organisaties, omdat de vervolging in dit land weer schromelijk faalt. Als het geen ‘blinde muur’ is, dan is het wel een andersoortige wal die zogenaamd/plotseling uit het niets opstijgt. Markant in beide gevallen is wel, dat zowel in de moord op Herman Gooding een gedreven ex-voorzitter van de politiebond alles aan waarnemingen heeft uitgesproken op een radiostation en in het geval van de Tout lui Fautkanaalweg de verklaringen van de huidige korpschef kunnen worden meegenomen. Respectievelijk uitgezet op Radio Apintie in “Niet Zomaar een gesprek” en van actueler datum via ABC uitgezonden in “De Welingelichte Kringen”. Beide uitzendingen op een willekeurige zondag verzorgd.

- AAC. Een aanemer gaat naar de rechter omdat via de overheid zijn goede naam is beklad. Het ziet ernaar uit dat de Staat zich wederom vrij ongezellig in de schulden wist en weet te draaien.

- Acht man ‘plus’. Weer werd een zogenaamde muziekband, in Frans Guyana dit keer, op weg naar Europa gepakt. Met grote hoeveelheden cocaïne in de bagage. Via Cayenne naar Guadeloupe/Martinique, wordt vaker ook doorgereisd naar een vliegveld nabij Parijs. Ook werd er een enorm droga-netwerk recentelijk opgerold. Die grap zou misschien wel honderden kilo’s op transport hebben gezet. Drugslijnen vanuit SU? Via Frans Guyana naar Parijs. Vanuit Belém do Para naar Argentinië of Chili en dan de bestemmingen Rome, Lissabon, Parijs of Madrid. Fortaleza rechtstreekse vluchten naar Duitsland. Dat zijn dan de luchtverbindingen. Met de boot nog lucratiever. Zelfs in compartimenten van zogenaamd te repareren compressoren of versnellingsbakken van enorme grondverzetmachines. De smeerpijpen, weten er alles van. Totdat een zeer grote hoeveelheid aan zwerfkoeien, met de gepoederde neus tegen een stelletje hand-/enkelboeien aanloopt. ‘Bigi bigi bigi kaw so bun!’.

- Roof. Twee geplukt. Hoek Pengel- vh. Wanica- en Keizerstraat. En dan Botrotoertoeroestraat! Gaat goed in SU…, no?!

- Record. Suriname komt onprettig in de annalen van wereldorganisaties? ‘Owru gwenti!’. Nu ook op de kaart voor de meeste Chikungunya slachtoffers? Het ene medium geeft ‘grat hari’ de schuld aan het Ministerie van Volksgezondheid. Terwijl een ander meer regeringsgezinde friemel komt vertellen, dat de enorme aanval van voornoemd virus niet voorkomen had kunnen worden. Rommel info!

- Moderne kruistochten/-vaarders? NRC: ‘Het Syrische regime heeft niet “expliciet toestemming gegeven” voor luchtaanvallen door buitenlandse mogendheden op doelen van de Islamitische Staat (IS). Dat heeft minister Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) op 01 Oktober 2014 geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Walid al-Moualem, zei maandag in een toespraak bij de Verenigde Naties dat het Syrische regime iedere inspanning die gericht is op het bestrijden van het internationale terrorisme steunt. Daaruit werd door sommigen opgemaakt dat Syrië de luchtaanvallen die de Verenigde Staten en bondgenoten op dit moment uitvoeren op IS goedkeurt. Timmermans schrijft echter dat uit de uitlatingen van de Syrische minister “niet kan worden afgeleid” dat het Syrische regime expliciete toestemming voor de luchtaanvallen heeft gegeven. “Daarvoor zijn de uitlatingen volkenrechtelijk gezien te algemeen van strekking”, aldus Timmermans. De vraag of Syrië toestemming heeft gegeven – of wil geven – voor luchtaanvallen van buitenlandse mogendheden op het eigen grondgebied is relevant voor het debat dat de Tweede Kamer morgenavond houdt over de militaire bijdrage van Nederland in de strijd tegen IS. Nederland gaat alleen bombardementen uitvoeren boven Irak, maar sommige partijen vinden dat de aanvallen naar Syrië moeten worden uitgebreid. Daarvoor vinden veel partijen echter een adequaat volkenrechtelijk mandaat van belang. Zo’n mandaat is er als de regering van een land expliciet toestemming geeft voor luchtaanvallen door andere landen. Het kabinet besloot vorige week dat Nederland zes F16’s gaat inzetten om IS vanuit de lucht boven Irak te bestrijden. Tegelijkertijd levert Nederland 130 trainers om Iraakse en Koerdische strijdkrachten in staat te stellen IS op de grond te bevechten. Een overgrote meerderheid van de Kamer steunt de militaire acties in Irak. Alleen de SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen. Het kan ze op termijn ernstig berouwen. http://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/01/timmermans-syrie-gaf-geen-toestemming-voor-luchtaanvallen/ http://nos.nl/zoeken/?s=timmermans http://nos.nl/video/705372-timmermans-steun-kamer-voor-ismissie-historisch.html http://nos.nl/artikel/705367-timmermans-historische-steun.html http://nos.nl/artikel/705554-kamer-wenst-militairen-sterkte.html http://nos.nl/artikel/705743-laatste-f16s-naar-jordanie.html http://nos.nl/artikel/705890-zware-strijd-koerden-en-is-in-kobani.html http://nos.nl/artikel/705906-inzet-f16s-mogelijk-binnen-48-uur.html

- Damske. Prinses Beatrix heeft vrijdagmiddag in Amsterdam de “Majoor Bosshardtburgh” geopend. Betreft een nieuwe opvang van het Leger des Heils voor hulpbehoevende dak- en thuislozen. Na de opening kreeg de prinses een rondleiding. De “Majoor Bosshardtburgh” is gevestigd aan de Oudezijds Armsteeg en grenst aan het huis, waar majoor Bosshardt in 1951 haar welzijnswerk op de Wallen begon.

- ‘04 Oktober Dierendag’. In Nederland wordt door de dierenbescherming een beroep gedaan, op de vele mensen die op de bewuste zondag ‘de vasten’ beëindigen, om goed na te denken voordat men zich op de massale slacht van levende wezens stort.

- Optimisme. Het staatshoofd is overwegende de volgende kop, euforisch gestemd…? “President Bouterse optimistisch over bauxiet-industrie…!” Oh ja? Laat de gemeenschap eerstens in alle transparantie en openheid weten, wat in een soortement aan ‘intentie verklaring’, misschien wel van de hand ener “Commissie Dilip Sardjoe” c.s., zou zijn getekend met Alcoa/Suralco. Dan kan het volk zelf bepalen, wat de toekomst van de bauxiet en ondertekenaars is. “Bika poespoesie nanga merki, ne leti na faya…”.

- Badr Sital – Siene Proeve. De ene is compleet wars van alles, wat nu in de NDP wordt versierd, gesierd en opgetuigd. De ander heeft de megateleurstelling, helaas tot in het diepste van de onderbuik, te verwerken gehad. Volgens Sital in de laatstelijk uitgebrachte ‘Parbode’, heeft de huidige leiding van de NDP in vergelijken niets meer met de verworvenheden en het veiligstellen van ‘de revolutie’ te maken. Siene Proeve is dieper dan diep teleurgesteld en zal hoogstwaarschijnlijk als ‘strijder van het eerste uur’ worden opgeroepen om zich per ommegaand met de voorzitter van de NDP te komen verzoenen. ‘Brasa nanga bosi, kande wan ‘tjoerie’…, en het is weer voor enkele maanden goedgemaakt met tante Siene. Echter is dit allemaal maar een voorproef en nog meer van het indicatieve, een onomstotelijke herbevestiging, dat: adviseurs, het merendeel aan kabinetsleden, coalitiegenoten en aangelengde sympathisanten, niet meer door Bouterse kunnen worden geïnspireerd. Het gevoel is compleet weg en dreigt nooit meer terug te zullen keren. Zelfs de teruggewezen Abrahams, is niet meer in een positie om het staatshoofd stoeltje aan te schuiven of een paracetamol aan te reiken. Iedereen doet maar vanuit een tweetal adviseurskabinetten en daarna dan weer opgesplitst, in elk twee belangengroeperingen. Maakt dus eigenlijk vier regeringsregimenten. En dan weer onderverdeeld in teleur-pelotons.

- Inboeten en nu wegwezen. Virtueel treintje en dus geen zesbaans ’highway’ of ‘double deck overfly’, indachtig de Miami-styling. Geen ziekenhuis Wanica en geen 18.000 woningen. Volgens bestaande rekenkunde een onmogelijkheid.

- Penalty. Dino B. heeft een bekentenis afgelegd ten overstaan van het Openbaar Ministerie en Preet Bharara in de USA. Hij moet zich voor een federale rechtbank verantwoorden ter zake voornemens een terreurgroep (Hezbollah), in Suriname te faciliteren. Maar over die de terreurdreiging, werd met geen woord door het staatshoofd in De Nationale Assemblée gesproken. Men leeft nu eenmaal in een tijd van mondiale bestrijding, van wat allemaal ISIS heet…!

- Signaal. Het weglopen van de oppositie uit de buitengewone vergadering van De Nationale Assemblée, op 01 Oktober 2014, vormt een duidelijk signaal. Een teken dat de zich terugtrekkende leden niet langer zullen meegaan, met utopische gedachten die het staatshoofd in het parlement kwam presenteren. De oppositie is ervan overtuigd, dat de huidige regering in de afgelopen vier jaren niets wat op duurzame ontwikkeling lijkt, heeft weten te realiseren. Wat de toespraak van het staatshoofd in de categorie ‘compleet ongeloofwaardig’ plaatst. Geloofwaardigheid in toespraak de dato 01 Oktober 2014, inmiddels tot nulliteit gereduceerd.

- Inspireren en motiveren. Adviseurs en regeerkabinetsleden/-adviseurs vertonen metaalmoeheid en zijn niet meer tot grote daden of zaken aan te zetten. Vier ‘poli poli’ kampen…, gaan ieders zijns weegs.

- Roof van bejaarden. Mishandeling en verkrachtingsdreiging conform Boko Haram uit Afrika. Dat zijn de dagelijkse beelden van nochtans, bij de politie aangemelde geweldsdelicten. nl.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram

- Harvey. Speciale ambassade in Parijs aangekocht om een nieuwe poort van Europa te creëren / realiseren. Meer een overstap naar Afrika! Niet Amsterdam, Den Haag of Brussel. Parijs met inderdaad de “Folie Bergère’. En een Caligula-achtig bouwsel, wat van alle zijden kraakte als een vooraf ingericht spookhuis. Ondanks de vele waarschuwingen, geen gekke dinges te doen. Praatjes verwerkt, dat men initieel delen van het Unesco-gebouw zou gaan gebruiken. Nog onzinniger prietpraat. Paris werd een flop en toen moest Harvey ook nog gaan reizen via Cayenne. Voor een verdachte man op leeftijd, geen eenvoudige opgave. En dan de haring van Buitenveldert moeten missen? Of de vrienden in de oude studentengemeenschappen. Vervelende zaak en dus gaan we afbouwen. Ook het bedrijf in zonnepanelen? Misschien, dat familieding ook ja!

- 06 Oktober. Eerstens waren het de schoolleiders. Toen weer dat er tegen gevaarlijke muskieten gespoten moest worden? Of betere afspraken met de EBS te kunnen maken? Ach, veel belangrijker is dat de ouders nu kort voor de wijziging werden aangezegd…, de kinderen niet meer op 06 Oktober maar op maandag 5 Oktober 2014 op school worden verwacht. En belangrijkste uit het parlement? Dat op 25 Mei 2015 een verkiezingsdatum is vastgesteld. Of eerder.

- Sales. Bermverkoop van voertuigen wordt aangepakt? Of heeft men het over vuil en autowrakken die op de bermen staan en hinderlijke gedierten aantrekken. De advertentie van de districtscommissaris, is niet duidelijk in opstelling.

- Scala. Wisselkoers, Brandstof, ‘government take’, huurwaarde-/vermogensbelasting, corrupte onderhandse gunningen en leningen, toges intentieverklaringen in de mijnbouw, oplopende prijs van levensmiddelen, inflatie, nationale veiligheid/integriteit/soevereiniteit, tsunami-gevaar vanuit het Brokopondo stuwmeer, structurele energietekorten, ebola in de USA en chikungunya in SU. Resultaat van regeringsdaden en dus consequent falen. Niet de devaluatie van de SRD vergeten!

- Reëel. De koninklijken van Real Madrid wisten in Sofia te winnen met twee tegen een. Maar bijna kwam door een “assist” van ene Misiedjan, de stand op 2-2. Diaspora tot in het achterland van Bulgarije.

- Zweef teki. Touw Ngie Tjouw nam afscheid en krijgt per ommegaand een baan op Sport- en Jeugdzaken. Ministerie dat nu nog in beheer is bij de Mega-combinatie ‘plus’.

- Verleiding. De verleiding is niet zo groot, maar het is wel weer tijd om ‘feeble minds’ van onder meer Irene Pengel te corrigeren. Op 17 Oktober 1997 heeft Venetiaan de ere-voorzitter van de NPS absoluut niet weggejaagd van ‘Grun Dyari’. De woorden van een andere Pengel, namelijk Walther Pengel…, dat: “…er een ‘onruststoker’ het partijterrein was opgekomen…”, deden Henck Alfonsus Eugene Arron besluiten om de plek, na twintig spannende minuten te verlaten. Mede om het feit, dat de daar aanwezige en verhitte mens, gecompleteerd met de 38 graden C. van die zondagmiddag, niet bevorderlijk waren voor een erkend hartpatiënt. In samenspraak met de politieleiding, is toen aan Arron en zijn sympathisanten gevraagd, om de erevoorzitter naar veiliger oorden te brengen. Dat is dan ook door trouwe vrienden verzorgd. Al ver vóór die beruchte data, in de jaren tachtig en ook negentig, kon men Irene Pengel op verschillende NDP-podia terugvinden. Haar goed recht. Maar te denken, dat zij rond het jaar 2000 instaat zou kunnen zijn –op basis van vermeend erfrecht– de NPS te kunnen verkopen aan de NDP, kan alleen aan schlemielen, worden overgelaten? Geeft al aan dat deze unieke dochter van Jopie nooit goed begrepen heeft, waarom Arron en de zijnen, haar familie trouw bleven en directe omgeving wisten schoon te houden. Helaas heeft ook daar aan de Marowijnestraat, de paarse verf weinig stuitbaar –na de aanslag op de NPS van 25 Februari 1980– compleet overgenomen. Als er geen ruggengraat is…, kan men ook moeilijk enige vorm aan solider ratio verwachten. Het is goed dat deze leugens worden herhaald, door de huidige staatsmedia. Temeer men op termijn redenen zal hebben tot algehele zuivering en misschien wel opheffing van die geïnfecteerde huizen. Gloor, lisol, onverdunde creoline en wierook, kunnen/mogen daarbij in het geluksjaar 2015, redelijker bijstand verlenen. Cheers!

 

- “Let’s go…, bro”. Al aan het begin van de buitengewone vergadering van De Nationale Assemblée, liet de oppositie in het parlement het afweten en vertrok, na het intekenen om de bijeenkomst mogelijk te maken, de grote zaal van De Nationale Assemblée. Breeveld bleef elitair zitten. De oppositie gaat ervan uit, dat de Regering Bouterse geen mandaat meer heeft en per ommegaand zou moeten opstappen. Met de verdwijnhandeling viel de toespraak van het staatshoofd met hoorbare plons in het water. Precies op het punt, dat er volgens Bouterse –in grote eenheid met het volk– zaken bereikt zouden worden. Het mag wel weer vermeld, dat waar de regering A aan/afkondigt, de ervaring leert, dat men onbeschaamd met B bezig gaat. Bezuinigingsplicht betekent bij deze regering heel gewoon: ‘verspillingszucht’. Zo ook weer op de eerste Oktober van 2014. De vorige regering werd verweten ‘geen middelen’ te hebben achtergelaten om een goede start in 2010 te kunnen maken? Wat natuurlijk op een grote onwaarheid berust, als men ziet waarmee en op welk niveau direct na Augustus 2010 werd gestoeid. Met ene Abrahams, op de voorplecht van het rampschip. Telting liet honderden miljoenen aan cashmidden en reserves achter. Zoveel van het goede, dat men zelf tussen 2010 en het heden overging tot het verpatsen van grote delen uit de goudvoorraad. De huidige regering heeft ‘dit/dat’ gerealiseerd, waar de vorige regering –uit prudent handelen overigens– het zou hebben laten liggen. Enzovoort, enzovoort. De ‘sociale wetten’ zijn geslagen, maar de financiering is nog compleet onduidelijk gebleken. Minimumloon voor een ieder bij overheid en bedrijfsleven, maar de particuliere sector protesteerde toch heftig? Enorme plannen worden opgesomd, maar de realisatiegraad en de middelennota ontbreekt ten enen male. Wel werd een waslijst aan financiële instellingen opgenoemd, die leningen ter beschikking hebben gesteld. Hoe groot een totaal terug te betalen schuld is, zal op termijn weer moeten blijken. Er komt een woningbouwfabriek. Die moet duizenden woningen gaan produceren. Daarbij wordt weer niet duidelijk gemaakt, dat een deel van de productie al voor de regionale export is gereserveerd. Hoeveel is niet duidelijk geworden. Er komt een tramstel wat voorshands tussen Onverwacht en Paramaribo moet worden ingeboekt, met extrapolerende werking naar Zanderij. Wat de tarieven zullen zijn en of er überhaupt is gewerkt met een verantwoordelijk samengestelde haalbaarheidsstudie, bleef in het midden zweefhangen. Welke compensatieregelingen zijn er voor de bushouders die misschien wel hun ‘core business’ kwijtraken of kunnen die aandeelhouder worden van de trammaatschappij? De Nederlandse zaakgelastigde Ernst Noorman moet wachten op een goed gekozen moment, hij dan geloofsbrieven –als nog toe te laten ambassadeur– in het dienstjaar 2014/’15, zal mogen aanbieden. Een medium meldde, dat Noorman naar Amsterdam afreist om daar een ‘Ferrier-lezing’, uitgesproken door de Nederlandse minister van Handel, aan te kunnen horen. Er is in De Nationale Assemblée een wisselkoersregiem besproken. Maar niet dat de dagkoers weer ouverturen maakt. Een groot aantal geplande/afgewerkte bruggen en de met problemen opgezette Commewijnedijk werden aangemeld. Enkele werken moesten noodzakelijkerwijs, zeer snel worden neergezet wil de chaos niet overnemen. Zoals die in de Wulfinghstraat, nabij multipel scholencomplex en nog op te leveren gerechtsgebouwen. Asfaltering in vele kilometers zou zijn gerealiseerd en in vervolgstadia gebracht. De rehabilitatie van stuk gereden wegvakken, nauwelijks aandacht gekregen. De ziekteverschijnselen en virussen die Suriname per heden belagen, werden zijdelings aangetikt. Overal water, licht en behuizing voor iedere Surinamer? Er ligt dus nu weer een toespraak, volgestouwd met beloften, wenselijkheden en nog te financieren spul. In dit stadium de sceptici alle ruimte geven en kijken wat de aansluitende debatten in dit verkiezingsjaar, nog kunnen opleveren. In ieder geval is aan de huidige regering Bouterse, in woord en geschrift te kennen gegeven, dat het de hoogste tijd is om te gaan, en weer anderen zijn specifieker in hun bewoordingen geweest. ‘De verkiezingen zijn al gewonnen door de oppositie…’. Formeel zal dat dan ook op 25 Mei 2015 worden aangemeld, nu de verkiezingsdatum is genoemd. Als de huidige regering Bouterse niet voor die tijd alsnog implodeert. Want daar ziet het er wel weer stevig naar uit. Meer gegeven indringende boodschappen en signalen die werden uitgestuurd en op divergente antennes ontvangen. In het bijzonder, als het ene kabinet aangeeft/meedeelt, geen enkel onderhandse gunning te hebben getekend of te zullen tekenen. Vervolgens blijkt dan, dat er inderdaad elders wel de benodigde handtekeningen werden geplaatst. Waar klaarblijkelijk ook handtekeningen werden geschrapt, is natuurlijk bij het reeds toegezegde aannemen van een aantal kandidaten voor de ambtenarij. Een ongehoorde interventie van bovenaf, welke knap veel kwaad bloed zette. Moet echter allemaal nog geheel uitkristalliseren. Heel gewoon, een kwestie van tijd. In ieder geval, is die infolekkage opgevangen. Net zoals men hier Nederland wil volgen/copiëren, door zaken al een dag voor 01 Oktober 2014 naar de welwillende en ondersteunende publiciteitslichamen te willen lekken. Heeft ook zo z’n charme en schept duidelijkheid, op welke toer men bezig is geraakt. ‘No fears, no sweat! Just a power leak’. Het wachten is nu op het klein- en wisselgeld van Limburg. Wat deze voor velen nu wel rustig mag houden of in eigen zak steken. Want ook die uitlaatklep, heeft het nationaal voor velen reeds gehad. “De regering deed het niet slecht…”, geeft alleen maar aan, dat er straks op E-bay of Marktplaats nogal wat oogkleppen en ernstig gestoorde hoorapparaten, te koop zijn gezet. De energieparagraaf? Oud nieuws! Ook in de Verenigde Naties heeft men een portie onzinnigheden, uit Lackin’s betoog mogen meenemen, destilleren en raffineren. Beschamend, namens ons land ‘de jaarrede in de VN-algemene vergadering’ te mogen uitspreken. Chaotische bijdrage die zo in de papershredders werd gemikt. Geopolitieke wanorde in het cerebrale, nochtans nadrukkelijke wist af te geven. Ook daar heeft men dus de buik van vol. Greneda’s zuivering van Cubaanse bezetting (1983 en ‘de Krim’ –als crimineel geannexeerd deel van Oekraïense grondgebieden (2014), in de geopolitieke vergelijking gegooid? Hoe haalt men het in de bovenbol, als de werkelijke geschiedenis van ‘de Krim’ en het misdadig Stalinisme, in historisch perspectief van stal worden gehaald. Blijkbaar veel teveel dossier voor een soortement aan beperkt geestelijk reservoir. Maar dat wist men al in Rio Branco en dan toch nog dit allemaal vandaag de dag aan gepredikte nonsens. Veiligheid van burger en staat? Houd het hart maar vast. Mijnbouw zal voortbestaan in de Republiek Suriname. Stel nou een scenario vast, dat dit niet het geval zou mogen zijn. De agrarische sector heeft zo z’n jarenlange en historische bijdragen. De mijnbouw zal echter dominant moeten blijken voor de komende jaren, wil niet het allerergste dit land nochtans overkomen.

- Eindhaven. Jozef Eduard Vijzelman eens een uitstekend scheepvaartloods, zeer gewaardeerd, innemend, bijzonder en bemind mens…, is niet meer. De familie maakte zijn verscheiden bekend.

- Rijkdom. De echtgenote van het Nederlandse staatshoofd, heeft woensdagmiddag “Markthal Rotterdam” geopend. Het is de eerste overdekte ‘versmarkt’ van Nederland. De energiezuinige markthal bestaat uit een enorme koker en marktvloer. Omhuld door een kunstzinnige boog, waarin 228 appartementen gevestigd zijn. De Markthal werd op een historische plek aan de Binnenrotte gebouwd. Máxima kreeg een uitgebreide rondleiding. De hal is geïnspireerd op versmarkten in Barcelona, Valencia en Stockholm. Een aantal weken geleden werd het nieuwe Centraal Station van Rotterdam door haar man geopend. Rotterdam beleeft mooie dagen. Het allergrootste cruiseschip voer de haven binnen. Nadat de passagiers van boord waren gehaald, werd aangevangen met een enorme onderhoudsbeurt die weken zal gaan duren. Zie ook NOS.nl en AD.nl

- Krutu. Er komt met grote spoed een conferentie aan, de zogeheten “Grand Krutu”, om de gevaren te bespreken die nu dreigen in en rond het stuwmeergebied. Goudzoekers hebben de veiligheid van het stuwmeer, de krachtbronnen daar gevestigd en de totale gemeenschap ten noorden van Afobaka ondermijnd, door het weinig legaal en meest gevaarlijk zoeken van/naar goud.

- Onderhands. Als er structureel ‘onderhandse dinges’ worden gegund, door het ministerie van Openbare Werken, zal Rabindernath zich op dit moment niet geroepen voelen, om op nieuwe vragen of zaken te reageren. Vooral niet als er pas geleden door een van zijn bazen op ABC radio is medegedeeld, dat hij principieel geen onderhandse gunningen tekent, maar dat er een ander kabinet in SU bestaat, waar dat allemaal wel gebeurt. Maar dan is men er nog niet. Men kan gunnen, uitvoeren en dan wachten tot je ‘een ons’ weegt, op het te betalen geld voor diensten of geleverde goederen aan deze overheid. Van de ene zijde prestatie en van de andere zijde knallende wanprestatie. De rechter krijgt het nog veel drukker, bij vorderingen van leveranciers aan de Staat. Bij boventafel en ondertafel gunningen of wie ook mocht tekenen. Op welk kabinet daar ook bij was betrokken…, de bonafide zal moeten zijn uitbetaald door de meer malafide. ‘No span…’, want wat in het vaatje zit kan zuur ruiken maar is in lengten van dagen niet verzuurd. Inmiddels blijft Jogi, met plezier verder graven.

- Gomballen. ‘Onder de gordelrok…’. Limburg heeft meer dan een half uur lang, op de staatsradio en in nogal opgewonden staat laten weten, dat hij gewoon ‘niet durft’ komen. Hij zal niet met Sharmilla in debat (kunnen/mogen) gaan. Kreeg ook nog waarschuwingen van huis mee, om zich niet te misdragen in de microfoon van de staatsradio…! Dus ook niet in de ether. De hoogontwikkelde mevrouw Sharmilla, wilde een debat met iemand die haar gelijke niet is. Individu welk consequent…, in ernstig primitief format aangedreven, betrokken wetenschapper in discutabele duisternis wenst over te brengen? Het is eigenlijk toch wel weer goed, dat Limburg –uit hoofde van zijn hele ‘zijn’– weigert om op niveau te komen ‘debatteren’. Zou hij toch al ‘ondro nyan’ verliezen.Voor Sharmilla is het hoegenaamd veel beter, de man te laten raaskallen totdat bepaalde momenten aan zuurstofgebreken intreden. Vervolgens zij dan met opgeheven hoofd en in minachtende zwijgzaamheid verhuld, zich op de komende electorale metingen stort. Komt tijd komt altijd wel weer raad, voor een soortement aan mens die de vraag stelt: “… wie men wel denkt…, dat men de demagoog voor debat mag of kan oppoederen…’. “Mi bigi bigi bigi, moro dem trawan…!” Dacht Joseph G. op weg en in alle gekte, naar het midden van de vorige eeuw eens ook…, totdat deze ‘strak’ ter verantwoording werd geroepen! http://nl.wikipedia.org/wiki/Der_Untergang Gewoon heden-/alledaags sujet, ongekruid in het eigen vet laten smoren. Kan wel even duren…, hor. ‘Moi moi mevrouw, san ye span nanga dem tra sortu libiwan…? Yu na a skoro misi…, toch?’. ‘Hori na shat-koto, fu wan bun bun bigi momenti…’. Huuuuuuh, wat een moppie wordt dat…, met die steriel afgedroogde ‘lemki borgoe’!

- Kwaad. Inderdaad reeds geschied. Ziet geheel in de war gebracht, drie vrouwen met elkaar ‘keuvelen’, in zogeheten (UN-) ontbijtenverband. Wie zorgde voor dat gezamenlijk ontbijt en wie gaf daar ‘groen licht’ voor? Ook belangrijk, vanuit de erudiete delegatieleider Lackin bezien. De fotoman denkt, ‘…die kiekjes moet ik wel hebben…’. Denkt echt alleen maar aan zijn Facebook Wall, hor. Bijna niet te geloven. Net een infantiele groupie. En dat in functie. Maar intussen…, heeft hij met het maken en publiceren van de fotootjes –want er waren er veel meer– zowel in Nederland als in Suriname zijn eigen naam ook op de ‘wall’ gekregen en geprikt. Hoe hij daarna ‘Off the wall…” geraakt, laat zich wel raden. En wat Lackin zijn rolletje bij vertoond fenomeen en setting was…, zal het forensisch sporenonderzoek –mits goed gedaan—wel degelijk aangeven. Kinderlijk gedoe allemaal. Er zal altijd wel weer iets niveauloos plaats hebben. Op conto van de totale gemeenschap.

- Vlaggen. Een verbindingsbrug tussen de I. Ghandiweg en Oud – Pad van Wanica, werd zondag jl. geopend voor het openbaar verkeer. Redelijkerwijs om straks een rijper kans te creëren, de bestaande en verouderde brug –tussen de Van ’t Hogerhuysstraat en de M/L Kingweg– te rehabiliteren en in uiterst geval helemaal te vervangen. Plan uit de regering Venetiaan. Welke in openbare aanbesteding, gunning en uitvoering werd/was gebracht. In of onder beschaafder omstandigheden, zou enkel de Surinaamse vlag als teken van nationale eenheid mogen wapperen. Maar het werd weer een enkeltje aan onbescheiden en weinig te civiliseren paarse vertoning. NDP-vlaggengedoe en dus een gecoupte bedoening. ‘No problem at all…’. Goed dat het Volk van Suriname, dat allemaal goed in zich opnam. De brug zal los van de aangedreven poespas, het meer dienstige gaan bewijzen. Zelfde moment enig gedetecteerde opwinding bij Parmessar met de panamenio. Eentje die helaas voor hem, niet alleen een belangrijke plek als Caricom-vertegenwoordiger binnen ACP-EU aan zich voorbij zag gaan. Ook vragen kreeg te verwerken, over vele tientallen miljoenen aan ‘onderhandse gunningen’ die via het departement OW, volgens een gewetensbewuste Jogi, werden versluisd. En Jogi kan het met al zijn goed geïnformeerde departementscontacten, wel weer levensbreed opmeten en dus weten. Heeft absoluut geen missen.

- Enclaves. Wordt Suriname opgedeeld in religieuze vastenenclaves of deelgebieden omdat plotseling etnische groeperingen zich op grondenrechten beroepen? Het is al een groot probleem om dit land in rationeel opzicht op gang te houden, als ieder etnische groep, uit hoofde van strakke saamhorigheid, toch nog individueel, tal van nationale feest- en vrije dagen opeist. Nog mooier wordt het al op bepaalde dagen, er geen business kan zijn, omdat weer een andere groep vanwege de te belijden religie zulks niet wil. Het wordt tijd, dat de integratie van alle volkeren weer ter hand wordt genomen en met respect wordt gereactiveerd. Want zo komt men geen stap verder en wordt de gedeeld-/verdeeldheid alleen maar groter. Een grote Chinese groep herkoloniseert Suriname op dit moment en wil van alles aan deze samenleving opleggen. Daar komt gegarandeerd groot verzet tegen. Let op! Een grote groep Brazilianen draagt het goud weg uit dit land en laat grote mijngaten achter. En men wil Suralco aanspreken over de mijnschachten en prachtige meren die men in legaal verkregen concessiegebieden heeft liggen? Het land is in de war. Laat men maar gaan tellen, wat de schade de Braziliaanse garimpeiros illegaal in ons land aanrichten. En wel in vierkante meters en daarna zien wat de bauxietmaatschappijen die ons allen te vreten gaven nog in portefeuille onderhouden / onderhielden. Saldeer die oppervlakten en extrapoleer. Lopen dan nu ook kans, dat een tsunami van stuwmeerwater de gehele Surinaamse samenleving naar zee spoelt. Maar men doet niets en men blijft slapen. Helemaal geen beweging om dat gevaar te keren. Steun en hulpdammen worden uitgegraven en dit bestuur Bouterse, zit maar vanuit een aircokamer, kleine brandjes te blussen. De mensen die de goudzoekerij moesten reguleren, waarschuwen voor de allergrootste ramp. Hydrologen waarschuwen voor de allergrootste ongelukken. Maar men slaapt genoegzaam verder en is niet zichtbaar als landsbestuur. Wat er moet worden gedaan, wordt niet gedaan. Mooie auto’s worden gekocht en uitgedeeld. De illegale goudzoekerij lacht zich een stuip en gaat gewoon door, een heel land in gevaar te brengen. Eigendom van land is nu ook een vloek geworden en dan durft men nog huurwaarde-/vermogensbelastingen in rekening te brengen, terwijl de eigendom en het legaal verdiende vermogen, door criminelen wordt belaagd. Toch maar weer diefijzer laten maken en aanbrengen, mensen! Loze beloftes en volksverlakkerij. Iedereen doet maar wat. En de leugens vliegen door de microfoon van de staatsradio. Het is de allerhoogste tijd.

- Gewicht. Het gewicht van de foto’s makende of pinnende ambassadeur en zijn Facebook – affiliatie, zou voor de transnationale ophef hebben gezorgd? Camouflagepraatjes en grotere onzin, toch nog wel weer verwoord. “People got caught with their pence down…, nothing else”. In Suriname houdt men het volk voor de gek en de animositeit richting Den Haag, kunstmatig meer dan levendig. ‘Behind closed doors…’, is het geheel wat anders! Kun je de kaas even doorgeven Maxima? En dat weten de ingewijden die ambtelijk en protocollair de snufferd dicht moeten houden. Ambtsgeheimen. Mac Donald schond die codes en bracht een deel van het geniep naar buiten. Niet de ambassadeur…, maar het geniep dat werd geopenbaard bracht de grensoverschrijdende ophef. Niets anders. Men moet dit land niet opnieuw knollen voor citroenen trachten te verkopen. Natuurlijk heeft Mac Donald zich op een niveau bewogen waar hij formeel niet thuishoort. Maar wat te doen met mensen die elkaar achter gesloten deuren aan de ontbijttafel complimenteren, terwijl het volk van Suriname en Nederland in het ongewisse wordt gelaten. Kan men de ontmoetingen in ‘Rio’ met Van Mierlo nog herinneren en de daaropvolgende debatten in de Tweede Kamer oprakelen? Als er niet een fotograaf was geweest die het hele minnespel op de pagina’s van De Telegraaf en Algemeen Dagblad plekte, wist Paramaribo helemaal van niks. Zie ook de fotograaf die slachtoffers ‘Moi Wana 1986’ in Moengo vastlegde en de foto’s meteen overseinde naar Rotterdam. Was dat niet gebeurd dan had men niet meteen geweten, wat daar plaats had. Fotolekkages zijn voor bepaalde mensen alleen een opstapeling van hetgeen ze dit volk hebben aangedaan en ook nog trachten te prolongeren. Gelukkig komt ook daar weer een eind aan. Kan men zich nog herinneren, dat er geen buitenlandse kranten en tijdschriften mochten worden geïmporteerd? Kan men zich de PALU-censuur bij de media herinneren? Kan men de vernietiging en sluiting van media nog voor de geest halen? Waarom denkt men, dat Limburg elke dag op een gecoupte SRS buiten zinnen treedt en freewheelt op kosten van de belastingbetaler? Wat een domme vraag, toch…? Op niveau? Juist ja! ‘Tide tamara, we go yere moro fara’. Maar dan in en vanuit het ‘huis van de democratie’. Want ook daar is men democratisch in doorgedrongen, toch? Ook na alle kwaad, wat werd geïnitieerd en ingezet, toch? Jawel, ‘i sabi toch culturalismen…’! “DNA, manana por la manana”. Gelukkig voor de allerlaatste keer. In September 2015 VVV-verkiezing en daarna inauguratie van een president. ‘Neks no fout…, ala sani e kom bun!’.

- Lackin. ‘Double trouble cq. standards of another Catch-22 or a prolonged Calimero setewasi’. De hooggeleerde en erudiet geopolitieke wetenschapper, hield een seculier, blijkbaar voor de eigen consumptie, ‘verklarende toespraak’? Over noodzakelijker interventies van weleer en meer van dat soortement aan vergankelijk spul…! Nog wel in de grote zaal van de belangrijkste wereldorga. Hoe men daarbinnen is gekomen (?), weet de internationale gemeenschap intussen en helaas wel weer. Grenada, Oekraïne, Kosovo. Falkland/Malvinas…, in de geo-maalmolen van Winston? Denkt men nou echt, dat de grote wereld op die obsolete verhaaltjes zit te wachten? Tenzij een zwak aftreksel van de ‘Comedy Factor of Caracas”, namens ‘Nicolas Unasur’ verplicht moest worden voorgedragen. “Want jullie zijn groot en wij zijn oh zo klein…”, zei Calimero ook eens heftig getraumatiseerd. Houd toch op, man! En dan verklaarde Lackin ook nog onbeschaamd, dat hij namens Suriname en de Caribische regio dit soortement aan zaken ter tafel legt. Als hij dat nou in het parlement van Guyana zou neerzetten of plekken, was er niet veel aan de hand. Want daar hoort Lackin eigenlijk met dit soort wollige praatjes, wel weer genoegzaam in thuis. In de Algemene Vergadering van de ‘United Nations’, met dergelijke ‘out dated bias …’ aan komen vliegen (?), geeft alleen maar het hoofdschudden en de collectieve lachers, kans van slagpinuiting. Dramatisch.

-  Mooi weer. Ze worden allemaal bewindvoerders op ministeries, moeten beleid uitvoeren en blijken met z’n allen in slaap te zijn gevallen of prioriteitenstelling absoluut niet te beheersen. Blijkt dat de top van het Ministerie van Volksgezondheid, gedegen waarschuwingen in wekelijkse bulletins van de PAHO/WHO of niet kan lezen of totaal in de wind hebben geslagen. Waarschuwingen van maanden geleden over situaties die zich in Brazilië en Colombia voordeden…, niet gezien of niet van gehoord? Uit Venezuela hoeft men niets te verwachten, vanwege een steeds achterlijker wordende bestuursvorm die daar intrede kreeg. Overal inschattingsfouten in Suriname. Of het is wederom zo, dat de alwetende heren en dames elkaar voor de voeten lopen. EBS was en is het allergrootst contemporaine voorbeeld. Een technoloog laat vast weten, dat hij geen enkele boodschap heeft aan wat ‘de artsenij’ te vertellen heeft of wat er van de overheid nog aan mededeling komt. Hij voert zijn eigen kennis op, met de middelen die deze beschikbaar heeft. Nog zo eentje. Eerstens ging de bewindvoerder van Volksgezondheid lekker op vakantie en toen was hij plotseling na terugkeersommaties, naar een lezingencyclus uitgezonden en/of richting conferentieverzameling. Wie houdt wie voor de gek? Nu gaat men prioriteiten stellen om het binnen-/achterland te voorzien van bestrijdingsmiddelen ‘a raison’ van een (01) miljoen SRD? Daartegenover staat nog steeds een (uitvaart-) kostensamenstelling van SRD 1.2 miljoen. Laat het duidelijk worden, aan de meer lumineuze op Volksgezondheid en in de leiding van deze regering Bouterse, dat zowel de kustvlakte als het binnenland evenveel aandacht en dus maximale bestrijding van ‘Chikungunya’ opeist. Theoretiseren is één. Levensredding van elke Surinamer en ingezetene heeft geen achterlijke noord/zuid begrenzing. Zet dat maar goed vast, in de deelformaties van en de cerebrale gedeelten in de selectiefbelaste “ton ton”. Alle mensen binnen onze landsgrenzen zijn gelijk te behandelen. Intussen, hebben wel die levensbedreigende RGD-artsen ingebonden en hun illegitieme stakingsacties opgeheven.

- SRS. Op ongehoorde wijze wordt de VHP en de leiding van die partij, door een aantal ongeschoolden, nietsnutten, werkschuwtuig en primitieve verschijnselen, via de door de belastingbetaler onderhouden Staatsradio, onbegrensd aangevallen. Men moet dat maar meer doen en de bevochten soevereiniteit van dit land, verder ondermijnen. Als het integriteit-/soevereiniteitsvraagstuk al niet door drogatransporten wordt onderhouden, is het wel de criminele overheidspropaganda, waarmee straks de internationale gemeenschap dit land zal veroordelen en knallend om de oren mag slaan.

- 01.10.2014. Het is niet waarschijnlijk dat de scholen op woensdag 01 Oktober 2014 zullen starten. Het komt het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zo voor, dat de meeste motivatie van schoolleiders is verschoven naar de datum van 06 Oktober a.s. Gegeven die werkdag op een maandag valt. In ieder geval kunnen de scholen dan op vrijdagmiddag al grondig bespoten worden tegen insecten, termieten en ziekteverwekkende muskieten. Uitgaande van het feit, dat de wensen van de schoolleiders (…), overigens niet al teveel te maken hebben met de ‘chikungunya dreiging’ alleen. De EBS wordt intussen wel gemaand om voldoende energie klaar te hebben, voor de opvang van extra belastingen van het energienetwerk als de scholen opstarten.

- Fesa. Uit Den Haag wordt van verscheidene zijden begrepen, dat er een receptie zal worden weggegeven om de nieuwe ‘tijdelijk zaakgelastigde’ van Suriname te introduceren. Een vervangende ‘lijst voor genodigden’, zou al zijn samengesteld. Waarom dat allemaal aan feestelijkheden niet samenvalt, met de viering van de Onafhankelijkheidsdag op 25 November 2014 is maar een vraag. Wel een meest legitieme, in tijden van opgelegde versobering.

- VVD. De VVD wil van PvdA-minister Timmermans exact weten, wat deze in New York heeft afgesproken met Lackin uit Suriname. Mede door de opgerekte mededeling van de regering Bouterse en bevestiging van Timmermans, dat agrément van Ernst Noorman werd bekrachtigd en deze dus binnen afdoende tijd geloofsbrieven mag cq. zou mogen komen aanbieden/overhandigen, heeft de VVD via voorzitter “Commissie Buitenland/Suriname” parlementaire beantwoording gevorderd. Het is precies een jaar geleden, dat dezelfde Timmermans “agrément” voor een ambassadeur aanvroeg (…), maar in het diepe duister werd gelaten/gehouden, ter zake welke beslissing dan ook. Er werd toen wel bij gezegd, dat ‘…de tijd er nog niet rijp voor was…’. De VVD wil September 2014 nu toch wel goed weten, welke voorwaarden en/of afspraken tot de nog steeds ‘virtuele rijpheid’ van agrément-verlening hebben bijgedragen. In 2010 sprak de toenmalig ‘chef de post’ Jacobi nog voor ieders beurt, op het terrein van De Nationale Assemblee…, gevleugelde en verbazingwekkende zaken uit: ’…dat er een democratisch model…’, voor verkiezing van Bouterse en Ameerali was waargenomen? Woorden van gelijke strekking. Echter ook dondersgoed wetend, dat de verkiezing grondwettelijk niet op de juiste dag –maandag in plaats van dinsdag– plaatsvond en dat mensen die betrokken waren bij een “coup d’etat”, eigenlijk het presidentschap niet mochten ambiëren…, laat staan opeisen. De protestgeschriften werden in aanwezigheid van Jacobi door Geerlings-Simons, ondemocratisch en eerder demagogisch van tafel geveegd. Jacobi was op de hoogte van de inhoud van bedoeld protestschrijven. Twee jaren na die constateringen, verdween Jacobi ‘op consult’ naar zijn regering in Den Haag. Allemaal vanwege de straffeloosstelling, door een weinig legitieme amnestiepaskwil. Straffeloosstelling van gedagvaarde en in staat van beschuldiging gestelde verdachten van massamoord en uitlokking om tot die moorden te komen. Jacobi kwam eigenlijk nooit officieel terug op de Nederlandse residentie of kanselarij. Suriname mocht daarna zijdelings vernemen, dat Jacobi in Peking/Beijing als NL-vertegenwoordiger was opgenomen. Zijn toenmalige baas Uri Rosenthal, kwam na de jongste Nederlandse verkiezingen en formatie ook niet op BUZA.nl terug. In de nieuwe regering Rutte niet gewenst en verdween met een hoor-/leesbare knal via een zijdeur van dat BUZA-departement waar men hem ook niet langer lustte. Ernst Noorman werd al een stevig aantal maanden geleden, als Tijdelijk Zaakgelastigde ad interim (TZ a.i.), in Paramaribo aangeboden. Die handeling werd door de regering Bouterse dus weer straal genegeerd. Daarna werd Chantal Doekhie, na het gedegen en gestructureerde aandringen…, formeel ontvangen door Frans Timmermans. Geheel ter bevestiging met foto-oppie van haar uitgestelde vastlegging, als tijdelijk zaakgelastigde van de Republiek Suriname in Den Haag. Doekhie verdeed haar tijd in Nederland toen absoluut niet en blijkt additioneel, succesvol te zijn gaan ‘masteren’ aan een wetenschappelijke instelling. Intussen, is zij uit Den Haag vertrokken en heeft Lucretia Redan de ambassade aan de Alexander Gogelweg, nu tijdelijk onder haar hoede gekregen. Timmermans ging in dezelfde periode van Doekhie’s acceptatie, over tot het herbenoemen van Noorman als ‘ambassadeur’. Ook die benoeming ging aan Lackin en zijn baas voorbij. Er kwam geen agrément. Noorman was eigenlijk al eerder in Burkina Faso (Opper Volta), in de rang van ambassadeur operationeel geweest. Een aantal opmerkingen van Noorman, onder meer in artikelen van een Nederlandse verslaggever, opgenomen in een lokaal ochtendblad, irriteerden machthebbers en de meer geïnteresseerde mateloos. Het steeds weer publiekelijk uitleggen van ‘zijn onvolmaakte status’ via allerlei media, was in de Suri-contrei een ‘not done’ gedoetje geworden. Bracht zaakje alleen maar verder van enige oplossing. ‘Ik zal Bouterse niet uit de weg gaan…’, was ook zo een boerse opmerking, van gelijke bewoordingen en/of strekking die in deze gemeenschap niet doorkan. De vaart waarmee Noorman door Paramaribo banjerde, leek af en toe meer op een stuurloos onderdeel van een ‘populariteitcontest’, waaraan de regering Bouterse zich bepaald niet committeerde. Een aantal media lieten zich in die malle molen verleiden en ook lijdzaam meeslepen. Nu er toch vragen uit de Tweede Kamer komen over de georkestreerde ontmoeting, tussen de eigenlijk demissionaire Timmermans die naar een EU-commissariaat gaat en Lackin…, zal in Paramaribo eerder ‘de pas’ worden ingehouden en de poes uit de boom worden bekeken. Wat anders aan ceremoniële voorbereidingen gaande mogen zijn, zal wel goed en tijdig worden aangemeld. ‘No sweat at all…’. Interessant wordt ook wat Bouterse aan ‘inhoud van speech’ wenst af te draaien, voor/tijdens/na het eventueel overhandigen/ontvangen van geloofsbrieven. Tussen Jacobi en de komst van Noorman als TZ a.i., hebben vele bekende en minder bekende diplomaten de leiding, zeer tijdelijk over de ambassade gehad. Meer als ondersteuning van zaakgelastigde en/of ambassaderaad Petri. Deze zou inmiddels in alle stilte zijn vertrokken (?), na een aantal dienstjaren in Suriname te hebben afgedraaid en ook te beginnen onder ‘numero uno’ Jacobi. De voorlichting op de ambassade bleek niet scheutig met informatie over het vertrek van Petri, welke zijn tijd “op” zou zijn. Wel werd aan dit medium gevraagd om ‘de bron’, vanwaar bericht over Petri’s vertrek afkomstig zou/mocht zijn. Blijkt dat ook op die afdeling men bepaald niet meer goed weet, dat een medium wat bronnen prijsgeeft…, de volgende dag permanent mag sluiten. In ieder geval, had Petri een gezond netwerk en communicatieverkeer met deze samenleving ingericht. Mag hem wel worden nagegeven. Waar de geheimzinnigheid en weinig diplomatieke wellust om de infobron überhaupt vernemen of vandaan kwam…, mag alleen die goeie ‘ome Joost’ weten. Alertheid, is daarbij wel weer geboden.

- Lust. Gordon Touw Ngie Tjouw heeft het voorzitterschap van de NPS-Jongerenraad neergelegd en dat besluit schriftelijk medegedeeld aan de Hoofdbesturen van de ‘groene partij’. De terugkeer van Somohardjo als (mede-) leider in het Front, blijkt hoofdreden van de jeugdleider te zijn voor het honoreren van de wens tot aftreden van zijn achterban. Of Touw Ngie Tjouw helemaal uit de NPS stapt, is niet duidelijk. De inhoud van de brief, zal op een later tijdstip wel weer lekken. Betwijfeld mag worden, dat Gordon zich zal scharen achter politieke leiders die gevangenisstraf moeten uitzitten of daarvoor alsnog in aanmerking zullen komen, gegeven de strafrechtelijk vigerende aanklachten. Meer nog omdat de gewezen jeugdvoorzitter terecht valt over het feit, dat Somohardjo voor een amnestiepaskwil in Mei 2012 meestemde.

- Kappartij. In Nickerie komen twee mensen, na een geweldsdelict om het leven. De Oranjetuin aan de Henck Arronstraat en Nassylaan huisvest onder meer, tezamen met een in aanbouw zijnd pand allernaast het CCS, onderkomen voor allerlei crimineel gespuis. Inbraak en straatroof, aan de orde van de dag. Op de hoek van de Henck Arronstraat en de Prinsessestraat, ging het knap mis voor twee aspirant rovers. De twee mannen raakten gewond, door tegenactie van een belaagde voorbijganger. Zij werden beiden geweerd en afdoend afgeslagen. In dit geval werden slachtoffer en minstens een aanvaller, opgebracht voor verder onderzoek. De politie gelast opsporing, van de tweede aanvaller.

- Racisme. De Europese voetbalbond UEFA heeft CSKA Moskou veroordeeld tot het spelen van drie Europese wedstrijden zonder publiek vanwege racistisch en geweldadig gedrag van de fans. Afgelopen dinsdag speelde de Russische club in de Champions League ook al zonder toeschouwers tegen Bayern München (0-1 verlies), vanwege racistische incidenten in het afgelopen seizoen.

- Lekker. Real Madrid heeft geen fouten gemaakt in de Primera Division. Het lastige uitduel tegen Villarreal liep uit op een eenvoudige 2-0 overwinning. Cristiano Ronaldo was weer eens de man van de wedstrijd en wel om meerdere redenen. De bekritiseerde doelman Iker Casillas stond toch weer in het doel van Real Madrid. De Koninklijke kwamen na een half uur spelen op 1-0, door een fraai schot van Luka Modric. Nog voor rust verdubbelde Ronaldo de score, op aangeven van Karim Benzema. Het was alweer de tiende treffer dit seizoen. Real heeft twaalf punten na zes duels, één minder dan Valencia, Barcelona en Sevilla. De Catalanen speelden vanmiddag nog in eigen huis tegen Granada. Een kwartier voor het einde stond Barcelona met 5-0 voor. Real Madrid heeft zijn tweede wedstrijd in Groep B van de Champions League gewonnen. Op bezoek bij het Bulgaarse Loedogorets wisten de Spanjaarden pas in de tweede helft het verschil te maken: 1-2. De Koninklijke kwam vroeg in de wedstrijd op achterstand door een treffer van Marcelinho die zwak verdedigen bij een hoekschop afstrafte. Even later kon Cristiano Ronaldo de stand weer op gelijke hoogte brengen, maar hij faalde vanaf de strafschopstip. De Portugees revancheerde zich echter voor die misser door later toch voor de gelijkmaker te zorgen. Dit keer schoot hij de makkelijk gegeven strafschop wel binnen. Pas in de tweede helft wist de titelhouder de Bulgaarse verdediging op de knieën te krijgen. Misidjan was als invaller niet ongevaarlijk. Invaller Karim Benzema tikte de bal na een voorzet van Marcelo voor Real Madrid binnen. FC Basel maakte het in het eigen Sankt-Jakob Park FC Liverpool knap lastig. Na een eerste helft zonder kansen kwam de thuisploeg pal na rust op 1-0: bij een corner kopte Skrtel op het eigen doel, Simon Mignolet redde, Marco Streller scoorde in de rebound. The Reds lieten niet meer dan een paar kleine kansjes voor Raheem Sterling en Mario Balotelli noteren. Gregory van der Wiel won met Paris Saint-Germain met 3-2 van FC Barcelona en gaf met een harde voorzet de fraaie assist bij de derde goal, van Blaise Matuidi. PSG is door de zege koploper in groep F. “We staan er gewoon”, aldus Van der Wiel. “Dat verbaast me niet. We hebben veel kwaliteiten in het team. Iedereen heeft heel gedisciplineerd gespeeld, als een team. We hebben als blok verdedigd en Barcelona waar het kon pijn gedaan. Ik ben blij dat ik de voorzet kon geven”. Lionel Messi verbrak al vele records, maar de Argentijn van FC Barcelona nadert vandaag wel een heel bijzondere mijlpaal. De 27-jarige aanvaller is nog maar drie doelpunten verwijderd om Telmo Zarra te evenaren, de Bask die sinds 1955 topscorer aller tijden is van de Primera División. Athletic Bilbao-spits Telmo Zarraonandia Montoya, kortweg Zarra, maakte in de periode 1940 – 1955 251 doelpunten in 271 wedstrijden. Messi heeft sinds zijn debuut in 2005 248 keer gescoord in 283 competitiewedstrijden.

 

De Observateur van Sranan.

 

 

 

De Week in Retro – 27.09.2014.

De Week in Retro – 27.09.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Week. Het werd een weekje van ‘welles’ en ook weer ‘nietes’. Zouden de Engelsen meedoen en misschien ook de Belgen. Want Den Haag wil koste wat kost meedoen. Met die oude F16’s toch aan de coalitie tegen Putin willen blijven hangen, met een opzet naar anti terreur vanuit Syrië en Irak toe. Het werd uiteindelijk welles, maar dan alleen boven Irak. De Amerikanen gaven al aan…, Nederland ‘klein maar dapper’ en steeds willen meekomen en zaakjes onder gedegen leiding uitvoeren. De viersterren generaal Martin Dempsey zei naast zijn baas, de minister van Defensie van de USA Chuck Hagel gezeten (…), de zichzelf uitgenodigde coalitiegenoten het na 20 jaar training nog zo gek niet deden in het oorlogstheater wat zich tegen ISIS richt. http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/09/26/syria-iraq-airstrikes/16272727/ Precisiebombardementen van de Fransen en Amerikanen of komende van Arabische vliegers in en allernaast de met ISIS geïnfecteerde steden van Syrië of Irak, konden ‘uitmuntend’ worden genoemd. Wel is er veel meer geld nodig. Door dat hele gedoe in Syrië met ISIS-terrorisme in de geest, is Oekraïne op de achtergrond van pers en nieuwsbladen geplakt. Maar misschien zijn er ook afspraken met de agressor Putin. In ieder geval, kan men nu wel uitgebeeld zien wat aan de grens tussen Turkije en Syrië aan ellende plaatsvindt. Kogels vliegen en strijders vallen. Moeders huilen. Maar niets substantieels te zien vanuit de grens tussen Rusland en Oekraïne. De ene spreekt van ontmanteling van een front, terwijl weer een ander beweert…, de hele nacht artillerie barrages te hebben gehoord. En dan wij in SU? Moesten ons gaan bezighouden met een welles/nietes “setewasi” over en tussen Noorman, Timmermans, de illusoire Lackin en Bouterse. Lackin die aan het hoofd van een delegatie naar de UN in New York was afgereisd en Timmermans van Nederland, in de marge van een groter geheel ook nog ‘ontmoette’. Onderwerp? De setewasi van Noorman en zijn hedendaagse positie, binnen het kat- en muisspel tussen Sranan en P’atata. Noch de vice president, noch het staatshoofd mochten dus “live” meemaken, hoe Barack Obama als president van de USA en dagvoorzitter van de Veiligheidsraad, hoogstpersoonlijk de wereldtop dirigeerde naar collectieve standpunten tegen het transnationale terrorisme. Bij historische ogenblikken hoort Suriname er terecht en misschien ook wel onterecht niet bij. Welles versus nietes. Naar de week in Retro…!

- – Kogel. Van de hand ener scribent die de vele “push & pull” artikelen over of rond Noorman verzorgt — ‘on the side’ ook nog een legertje kippetjes/eendjes kweekt — kan men genoegzaam lezen, er glashard gezegd zou zijn…, dat: ‘…de kogel door de kerk is…’. Inderdaad, is de kogel schijnbaar virtueel door een ‘occulte kerk’ gejaagd en in historisch perspectief ook door het hoofd van zovele anderen gegaan; op en nog ver na de 25 Februari 1980 – coup van kolonel Hans Valk c.s. De noodweg is dus nu met veel dwingen en aandringen, reciproque vrijgemaakt…? Dat ten lange laatste ook de hand kan worden gedrukt, van de vele straffeloos gestelde mensen die de moordenaarstrekker overhaalden om ‘fellow Surinamers’ en Nederlanders via dezelfde kerkladders/-treden naar hun graf te dragen. Geen enkel probleem meer. Behalve dan op de vrijdag voor de regeringspartij VVD (…), in Den Haag vertegenwoordigd. De bestuurszetel en residentie, niet alleen van de politiek, maar ook van de Hoge Raad. Zien wat ‘het planneke’ zou moeten inhouden. Nederland wordt nou toch weer de Europoort en Parijs kan smadelijk dicht? De ‘chef de poste’ hoeft dan als verdachte van gruwelmoord, ook niet meer via Cayenne naar Paramaribo voor consult af te reizen…, toch? De Lancia kan in de uitverkoop, want er is in SU geen monteur te vinden om die kar deugdzaam te onderhouden. Geen afscheidpartijen in Parijs, met ene Raijmann als bijkomstige attractie. Een bejaard wrak aan miskoop, belachelijk en zowat Caligula-achtig onderkomen, zo spoedig mogelijk op ‘E-bay France’ te plekken. En dan heeft men daar nog de rekenkundige uitlating, dat Suriname vierjaren zonder Nederlands ambassadeur heeft gezeten? Is Jacobi dan al zo lang weg? Of functioneerde hij al een hele tijd niet meer, omdat Suriname al zeer gauw ‘na aankomst’ buiten zijn interessegebied was komen te vallen? Kan ook nog weer, dat een aantal mensen in opgedrongen zwelling, toch nog die ‘tel’ van vierjaar compleet is kwijtgeraakt. Wat wel reëel naar voren kwam, is dat er om persoonlijke, juridische en meer nog individuele problemen, het land Suriname een heleboel kansen miste en miljoenen aan geldmiddelen is kwijtgeraakt. Het Nederlandse en Surinaamse bedrijfsleven had echter, met de afwezigheid van zogeheten ambassadeurs, in ieder geval er geen probleem mee om zaken te blijven doen. De KLM bleef ook heel gewoon aanvliegen en de tarieven bleven een kwaadaardig gezwel in het relationele. Of de komst van ambassadeurs daarbij nu wel of niet soelaas kunnen bieden, valt ‘ernstig’ te betwijfelen. Want ook de NL-diplomaten hebben klachten over tarieven en de beenruimte die de KLM hun familieleden respectievelijk oplegt, toerekent en bij hoog/laag aanbiedt. En ach…, die zogenaamd geïnteresseerde 380 duizend mensen met een Surinaamse achtergrond, zijn er echt niet allemaal op uit geweest, dat er ambassadeurs worden benoemd, bijgezet of ingevuld. Wel een fanatieke groep die ‘bigi bigi bigi’ consultzaken wil komen doen, vanuit een aangestuurd belang en het liefst een fiscaal gunstiger configuratie. Met of zonder de aanbieding van geloofsbrieven, kan diplomatieke betrekking in ambtelijke zin ook vanzelfsprekend weer voor een heleboel ‘surplus’ aan bureaucratische rompslomp bij- en zorg dragen. Het zijn weer twee extra schijven die er gewoon bijkomen en zich met bilaterale ‘tories’ zouden kunnen gaan bemoeien. Muggenzifterij? Wie zal het zeggen. En wie heeft dan een responderende positie? In ieder geval niet Parijs. Misschien EU-gebonden Brussel? Of dan maar Den Haag…, vis a vis Paramaribo? Den Haag toch nog weer wel? Het symbolische van vriendschapsbanden sinds 1975 en zovele malen meer bezoedeld? Politiek in het wetgevende tezamen met de uitvoerende. Maar ook de rechterlijke tot aan de Hoge Raad toe! Is het dan misschien nog even een valide zaak, om het toch maar weer met ambassadeurs te proberen? In historisch perspectief, heeft men dat fenomeen in vogelvlucht! Vegelin ging meteen dokken en boodschappen doen in een buurland, bij de gewelddadige Valk-coup (1980). Van Houten en Klipp werden respectievelijk met de inzet van Herri Herri verjaagd, omdat ze via Heidweiller constructief bezig waren geraakt in het Visserij Instituut. ‘Persona Non Grata…’, wel degelijk verklaard. Was nog nooit na WO II en een Taiwan-incident, over duikboten in het diplomatieke gebeurd. Spier en Alva reciproque, in de ‘bye bye’ aanbieding. Koch ondersteunde bij het oplossen, van een zogenaamd machtsvraagstuk (1992/’93), Van Heemstra werd in 1996 politiek geïsoleerd en mocht zich eigenlijk/uiteindelijk alleen maar nuttig inzetten, met/bij de bouw van zijn veelbelovend kantoorcomplex. Treffers kon komen kijken, bij het openen en de overdracht van de Bosje-bruggen, Soeters zette onder Venetiaan intern en extern, alles weer goed op de rails. De ongeïnteresseerdheid en onhebbelijke passiviteit van een Van Gool, is zowat wereldnieuws geworden en dan Jacobi? Ach ach ach…, ‘sajonara’ al op 26e. Mei 2010 op de thee bij Bouterse en twee jaren later persoonlijk zeer verblijd en versneld de KLM – bus in. Na de-briefing mocht hij van Rosenthal naar Beijing. Dichterbij de suchi’s in Tokyo. Tijdelijk zaakgelastigden op het niveau van ‘buitengewoon minister’ en ook ‘niet residerend ambassadeur’, voor langer en zeer korte tijd die zaakgelastigde Petri kwamen schragen. Sommigen oudgedienden op post in Paramaribo en weer anderen, helemaal niet eerder aan de Cateau van Roseveldtkade verwelkomd. En dan nu in alle ernst. De ‘grote vriend’ Ernst Noorman. Een door Frans Timmermans na enige tijd herbenoemde ambassadeur uit de Opper Volta vanwege bezuinigingen teruggehaald. Sinds afgelopen donderdag nog effe in de ‘TZ a.i. – mode’. Een kandidaat die zelf naar SU wilde komen –volgens zijn vertrouwd scribent en gepubliceerd kippen kweekster– misschien nog voor het einde van dit jaar, met gelofte en brief in de hand ten paleis wordt uitgenodigd of misschien in de ambtswoning van de Suralco directeurbeheerder (…), zijn zorgvuldig opgestelde ‘credentials’ mag komen aanbieden. De tijd zal het ook hier weer leren. Is het zover, dan kan hij ome Frans, in een ander hoedanigheid en ernstiger voorbereid, met de sterrenvlag van de EU in de hand op niveau verwelkomen. Als dat na alle schade en schande in en rond Sochi, toch nog mag gaan lukken. En wel allemaal ingevolge, het aan- en afmarcheren van oom Fransie door de immense hallen van het Kremlin en bijkomstig…, het omhoog prijzen van Putin. Voor en na de vele incidenten. Waaronder de politieaanval op een bezopen Russische diplomaat en reciproque intimidatieacties van Putin-goons in Moskou. En dan het Nederlandse staatshoofd, ook nog met ‘ega’ doen paraderen door de bekender hallen die eens door de Czar Nicolas http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_II_of_Russia, de Czarina, Lenin, Trotski, Stalin, Nikita Sergejevitsj Chroesjtsjov, Leonid Ilyich Brezhnev …, de vele roemloos ontluisterde en verdwenen partijleiders, Mikhail Sergejevitj Gorbatjov, Boris Yeltsin en uiteindelijk de kwaadaardige Putin…, werden bewandeld. Fransie die bij hoog en bij laag de Russische goodwill-ouvertures als gerenommeerd Slavist verdedigde. Totdat de Oekraïne duidelijker kristalliseerde, na de ijsfeesten in Sochi, de slag om Kiev werd gewonnen door het Westen, ‘de Krim’ geannexeerd, separatisten de oorlog verklaarden en uiteindelijk de MH17 met een Russische BUK uit de lucht werd geschoten. Toch toen maar gelijk beter om na een indrukwekkender toespraak in de Veiligheidsraad, een alternatief baantje bij Junker van de EU op te zoeken en dan toch nog op de valreep Bouterse eventjes met Noorman, nog steeds zittend in de wachtkamer, ietsjes nadrukkelijker te ‘chanten’. Petri was of moest intussen weg uit Paramaribo. Zijn tijd zat er zogeheten op. Aannemelijk wel ja! Jawel, gelegenheid chanten dus. Want de BUZA.nl missies van Fransie, zijn er niet geheel zonder rafels vanaf gekomen en voor deze kant misschien ook nog, dat Sarkozy terugkomt. In ieder geval buiten die hele Harvey Naarendorp de landgrenzen, tezamen met Suriname zal gaan vaststellen. Wie weet zal het veiligheidsverdrag tussen hem en Santokhi, straks ook glad en buiten de invloed van Brunswijk om, ten uitvoer worden gebracht! Dus werd het voor Fransie, een nu of nooit ‘setewasi’. De kogel moest door de kerk. ‘Occult styling…’, of weer niet! Harvey zal in der minne, absoluut niet meer in Parijs of Amsterdam worden gedoogd. Ook niet om de nieuwe haring in Buitenveldert te gaan proeven…, bij zijn oude vrinden van weleer. De rekening van alle mislukte zaken, behalve dan misschien een lucratief aangedurfd ‘bedrijf in zonnepanelen’, kan dat smoezelig zaakje in de lichtstad van begin tot einde en initieel in het voorspelbare domein, als de grootste flop aller tijden worden aangerekend. Alleen al op voorhand, zal het schaderapport over de Parijse nachten, ernstiger zijn dan die van de jaren tachtig. Toen ook al zo’n krankzinnig aangedreven kanselarij in Mexico-stad werd ingericht. Bleek later om enkel junkies uit bevriende families, door te sluizen naar rehab-centra in bijvoorbeeld de eilandengroep van Hawaii. En dan nu natuurlijk, nog even het warmlopen voor ‘het goede doelen proletariaat’. Bestaande uit de puur Nederlandse vertegenwoordiging(-en) in een neokoloniaal, ernstig aangetaste en uitermate wazig geraakte Surinaamse pers. Op het niveau van in te zetten stagiaires, met een stompzinnige visitekaart bij vertrek in de linkerklauw gedrukt, vervolgens een ‘doksafowru kweekster’ of meer welwillende in Den Haag en Rotterdam geplekt die rood-wit-blauw en de oranjewimpels geprolongeerd willen zien wapperen/vliegen, op voetbal- en levendiger ambassadeursniveau. Men kan veel zeggen van Gregory Rusland, maar hij had het nu wel helemaal bij het rechte eind door ‘grat hari’ te stellen, dat persoonlijke en individuele zaken het land consequent ophouden en onnoemelijk schade opleveren. Mag een onvoorwaardelijk einde aan worden gedraaid. Maar daar is nu ook alles mee gezegd. Men kan dus na alle ‘hari trusu’ en smeekbeden, via de Surinederlandse en vervelend geïnfecteerde persmuskieten geïnitieerd, nu vrijelijk de handen gaan schudden van de onmensen die zeer vele trekkers overhaalden of deden overhalen. “De kogel is door de kerk…”, zegt een doksa-moedermuskiet ernstig. ‘No sweat at all…, only infatuations from left to right on marginal start lines!’. We zijn allemaal oh zo blij…! Chas de opgeklopte ‘consilieri’…, natuurlijk het meest in zijn sas. Om geen andere woorden te gebruiken, ter zake die ingekruikte ‘boodschappenjongen’. Let op wat wetmatig staat te gebeuren: “Effekes de oppositionele in Zuidoost bellen, hor. No man Grep, a no mi du yere…, taigi dem jongen drape yere…, a no mi…, yere Ernesto! Na Janki nanga dem trawan…, feti na tori disi. A no mi, gi mi wan brik, no Ernestoooooo. Saka mi safri yere. A tan so, bro!”. Maar we zijn er nog niet, hor! Vragen uit de politieke boy van Den Haag…, mi pa! De zogeheten Surinaamse pers in correspondentschap: http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/09/25/breaking-news-suriname-krijgt-weer-ambassadeur-in-nederland/ http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/09/26/vvd-wil-duidelijkheid-over-afspraken-nederland-en-suriname/ De lokaal ingezonden stukken op de sterrenwebsite: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25314 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25322 De Nederlandse pers: http://nos.nl/artikel/702787-eindelijk-ambassadeur-in-suriname.html http://www.nu.nl/algemeen/3887573/nederland-krijgt-weer-ambassadeur-in-suriname.html

- Cover. Een groot aantal beschermde beroepen is na 2010 op de glijbaan gezet. Zo kan een ieder zich tegenwoordig ‘opticien’ noemen en een handel in ooglenzen en/of brillen openen. Van de week kwam daar gelukkig verandering in met de aankondiging, dat een aantal medische en paramedische beroepen weer in bescherming genomen zullen worden. Daar vallen zeker de verpleegkundigen onder. Maar ook fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten…, enzovoort. Het beroep van ‘Optometrist’, valt inmiddels onder de titulatuur vanaf Bachelor of Health (HBO), vervolgens Master of Health (W.O.) en Ph.D. in Optometry/ Doctorat en sciences de la vision (Ph.D.). In het kader van transnationale onderwijscertificering en curriculum ontwikkeling, wat zich mede wenst te spiegelen/meten aan het buitenland, doet men er goed aan diepgaand te gaan spitten naar wat regionaal en mondiaal aan ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. De medische en paramedische wetenschap, heeft zich bij stilstand en geprolongeerde chaos in Suriname, in de grote wereld verder ontwikkeld. De sector vraagt daardoor onmiddellijk, de onvoorwaardelijke bijsturing. Hopelijk gaat met de bescherming die is aan-/afgekondigd, de familie “beunhaas” zeer snel tot het verre verleden behoren. Het mag echter niet bij de medische of paramedische wetenschap blijven. Ook in andere beroepsbranches, heeft men simplisten binnengekregen die ongeremd zijn gaan denken, de veredelde plekken voor hooggeschoolden ‘overnight’ te kunnen overnemen. In de toekomst zal dat niet meer, zonder slag of stoot mogen geschieden. Een academisch geschoolde bestuurskundige, is en blijft een te accepteren bestuurskundige. Een beunhaas, blijft/blijkt daarnaast een beunhaas. Een gediplomeerde gemeenteambtenaar is en blijft een gemeenteambtenaar. Een register accountant (r.a./R.A.), spreekt eigenlijk voor zichzelf. Een zich accountant noemende, is en blijft een veredelde boekhouder. ‘Trafassi no kan de…, ini wi kontren’. In het internationaal te accepteren, vanzelfsprekend niet. Een chirurg ansich, maakt nog geen brandwondenspecialist uit bijvoorbeeld Beverwijk.

- “Weather report”. Van mega Skalian-bezetting tot de inname van ‘totale wateraanvoer’ en ‘eigendomsgebieden’ dan wel ‘transnationaal uitgegeven mijnbouwconcessies’ van investeerders. Het weer werkt ook mooi mee. Ook is het verkiezingstijd. De kandidaat bezetter van andermans goed –tezamen met zijn soortgenoten– is ‘ready’ om compleet illegaal op eigendomsterreinen met de brede kant van ‘het zijn’ te gaan zitten, daar te existeren en occupatieborden te plekken. Eigenaren vervolgens te intimideren en bedreigen. Ook de politie in de hete zon en temperaturen ver boven de 37 graden Celcius te blijven tarten, om tot gewichtiger verdrijvingsacties over te gaan. Totdat de benadeelde burgerij, uiteindelijk ook de wet en het recht in eigen hand neemt. Van goudconcessies afgegeven aan multinationale ondernemingen en complete vernietiging van het ‘power’ genererend stuwmeer…! Tot aan het innemen van landbouw- en veeteeltgebieden of bouwkavels van derden…!? Niets is meer onder deze regering Bouterse veiliggesteld en/of beveiligd. Maho, Bernhard, Onoribo, Cabenda, Overbridge…, verdwaasde grondenrechten. Sinds een asfaltbaan voor duurzamer investering en ontwikkeling werd afgemaakt…, alleen maar rommelculturalisme. Paraplantages kregen plotseling, zogeheten nazaten en vermeende eigenaren? Uit het buitenland ingevlogen? Traditionele plantagebesturen? Ook nog door buitenlanders gecoupt! En dan daarbij opgeteld, een Devisbuiten/Texas. Brokopondo in totaliteit zodat de DC om hulp roept. Afobaka…, alle oevers levensgevaarlijk bezet. Ook door gewapende binnen-/buitenlanders. Het stuwmeergebied? Ondermijning van hulp-/steundammen! Noodzakelijker wateraanvoer gestremd, door waterkerende dijken van de goudzoek? Water stroomt weg via de Djukakreek? Iamgold, Brownsberg…, inmiddels grote chaos te midden van gezagsgebreken/-verhoudingen in ’s lands-/districtsbestuur en dus totale anarchie geconstateerd. Gerold Dompig luidt…, na zoveel investeringen te hebben moeten verbruiken en inspanningen gepleegd/vertoond, uiteindelijk ook al een ‘giga – noodklok’. ‘Mi no mang moro, yere baas…!’. Zie ook maar, de websites voor minder gerieflijk beeld: http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=10756 http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=10751

- War. ‘San psa na ini grond tapu?’. Er zou geen diefijzer meer nodig zijn. Toch stierven een man en een vrouw, achter diefijzer bij een brand in het Braziliaanse verblijfskwartier van Noord. Bedreiging van VHP-ers om hun baan in het particuliere en het ambtelijke te verliezen? Ook zo iets waanzinnigs! Dreiging van een jeugdvoorzitter van de NPS om uit te treden, met een aantal pelotons aan netwerkers? Wishfull thinking! Somo maakt geen aanstalten om aan een meer acceptabele over te dragen? Komt tijd komt raad. Mahawatkhan is beducht om een plasje van Momsie te verorberen? Wil verder niets weten van een nationale droga partij. In Nickerie gaat het traditioneel super fel toe, nu de verkiezingsdatum op 01 Oktober 2014 bekend gemaakt moet worden! Een uitvaart zou in Suriname nu SRD1.2 miljoen kosten? Tegelijk spreekt een staatshoofd de hoop uit, dat met een zeker verscheiden de rust zal terugkeren in de lo-families ten zuiden van Atjoni of op McArthur-dyari? Grondenrechten vergadering, tijdens een verdampt regeringsmandaat in de maak? Alsof dat het nodige aan soelaas zou bieden. Ofschoon Kesho defacto was ingerukt, geeft hij nog van die stekelige commentaartjes over de VHP-familie? Terwijl de begenadigd voorzitter de verstoorde gedachten aan hem, ‘qualitate qua’ al etmalen geleden aan kant heeft gezet? En intussen zou de NDP ervan overtuigd zijn geraakt, dat de VHP een giga-bedreiging vormt, nu de komende electorale meting steeds nader in zicht is. ‘Ala sani e wani seki, yere…’. Op het internationale niveau, werd niet duidelijk wie namens Sranan naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York City ging. In ieder geval heeft men bij afwezigheid gemist, hoe “president Barack Obama” de hamer van de Veiligheidsraad persoonlijk hanteerde en een unaniem aangenomen resolutie er doorheen kreeg. Zuiver om mondiaal aangedreven terrorisme met “twk” en ook naar de toekomst gericht, compleet te vernietigen. In Nederland is men zeer huiverig geraakt, nu het ‘kleine landje’ er graag toch bij wilde zijn en in New York –middels woorden van Mark Rutte in de VN– exact aangaf wat voor materieel en hoeveel manschappen hij aanleverde voor de strijd –exclusief in Irak– tegen IS. Blij dat België ook maar meedeed. Anderen deden niet zo mal, om aantallen te gaan noemen. De Arabische Emiraten (UAE) gaven enkel aan, dat een vrouw de bommenwerpers en jachtvliegtuigen zal aanvuren en escorteren in hun strijd tegen IS binnen Irak en Syrië. http://news.yahoo.com/female-uae-pilot-leads-strikes-jihadists-130519981.html?.tsrc=samsungwn&.sep=table Mark Rutte kan daar heel wat van leren. Die liep in New York te leuren met aantallen. Vice premier Assher maakt zich vanuit Den Haag terecht zorgen, nu het IS bestrijdingszaakje, dichter bij Europoort, Schiphol en buitenlandse vestigingen is gebracht. http://nos.nl/artikel/702682-extra-alert-zijn-in-het-buitenland.html Asscher is een visionair…, wat hem na 1940/’45 in de genen is meegegeven. De deelname aan de strijd tegen IS kan de kans op een aanslag in Nederland vergroten. “Nederland zal onder jihadisten een hoger profiel krijgen”, zei vice-premier Lodewijk Asscher. “Wij zijn daar wel op voorbereid”. In de brief aan de Tweede Kamer over de missie staat dat het dreigingsniveau substantieel blijft. Wel is de dreiging toegenomen. Het kabinet schrijft: “Pas als er sprake is van concrete aanwijzingen voor een aanslag tegen Nederlandse doelen gaat dat niveau naar ‘kritiek’.” Volgens Asscher houden de veiligheidsdiensten de situatie scherp in de gaten.

- Probleem. De Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder stapt op. Hij zal zijn ontslag later vandaag indienen bij president Obama, meldt het ministerie van Justitie. Waarom hij vertrekt is nog niet bekend. Holder (63) trad in 2009 aan en was de eerste zwarte minister van Justitie in de Verenigde Staten.

- Goldinvest. In het weekeinde blijkt de top van Iamgold-Canada zich te hebben aangemeld bij de huidige regering Bouterse. Problemen te Gros Rosebel. Daar op ‘het kabinet’, heeft de maatschappij duidelijk laten weten, dat het allemaal zo niet verder kan. Iamgold heeft vanuit de eigen inbreng…, zich aan afspraken gehouden. Blijkt dat Suriname, wederom zaken heeft laten liggen en dus niet heeft voldaan aan de eerder gestelde verwachtingen. De maatschappij eist nu maatregelen, zodat de bedrijfskosten omlaag kunnen worden gebracht en in het voordeel van opbrengst(-en) effect sorteren. Te beginnen met het duurzaam elimineren van de stroperij, in en rond de toegewezen concessie van de multinational. Illegale goudzoekerie ‘in’ en binnendringen ‘van’ de goudconcessie moet per ommegaand verdwijnen. In een tijd van hoge productiekosten en lage goudprijzen, is elke vorm van zogenaamd gedoogbeleid dodelijk. De illegale goudzoekers moeten weg uit het concessiegebied en de regering Bouterse zal daarvoor moeten zorgen.

- ‘Siki’. Duidelijk dat de gezondheidszorg in dit land, onder een huidige regering compleet heeft gefaald. Niet onder druk heeft gestaan, maar ondeelbaar gefaald. Als men meeneemt, wat zich allemaal op een spoedeisende hulp aan rommel kan voordoen en mensen onnodig het leven laten, naast wat de ‘chikungunya muskiet’ onder de samenleving kan aanrichten…? Wij lezen mee:http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25295 Er is gewoon niets anders te concluderen, dan dat het de hoogste tijd is geworden. De allerhoogste! De tijd van “Modo Sjakie” op allerlei nietszeggende fora spelen of megasalarissen toucheren…, is reeds lang voorbij. Bijkomstigheden van letterlijk falen, door huidige regeringscombinatie? Roof van het burgergoed en de integriteit, toegestane epidemische ziekte-effecten, allerhande vormen aan zware criminaliteit, soevereiniteitondermijnende drugszaken. Nu dan in September 2014 een levensbedreigende zooi in de gezondheidssector, erbij? Het is de allerhoogste tijd! Tijd voor de vernielers en vernielzuchtige, om voorgoed te gaan. Geen gezag, noch enig geloof bij de burgerij overgebleven. Algemene verkiezingen gaan bij voortzetting van huidig gezondheidsbeleid, ‘niet’ gehouden kunnen worden? Wat een goedkope mop! Die kan meteen naar de Suri-comedie. ‘Just wishfull thinking…!’. Net zoals de jammerlijk ontspoorde die dreigeisen aan de mammoet dacht te kunnen stellen. Wordt niet eens meer naar gekeken, alleen maar ‘landelijke spot’ mee gedreven. ‘Wan brandy spotpoptji…, tapu na fayasturu fu Limbo…, neks no fout’.

- ‘Bon bleiti mi yere’. Niet op de bon, maar een waardebon. Bellie zegt dat er nu niet vanuit de representatierekening van het departement aan waardebonnen is gekomen, maar dat het persoonlijk toegewezen vakantiegeld is aangesproken om de jeugd blij te maken en fotootje in de pers te krijgen. Waarom dan niet bij de eerste keer al het vakantiegeld aanspreken en de schande van ‘repres-pikker’ moeten vermijden/verwerken? ‘A no bun toch…, Bellie!’.

- Somo. De PL-er zegt, dat de NDP splijtzwam is of zulks vertegenwoordigt? Wat een archaïsche constatering. Neen…, Somo trapt heel simpeltjes een wagenwijd opengestelde deur in. De ‘opo doro politiek…’, met glijmiddelen aan weerskanten op de drempel. Is weer heel gebruikelijk. In Sranan, heet dat markante fenomeen? “Owru gwenti…, so bun!”. Juist ja. ‘Uku tiki styling…’. Als het aas aan de haak maar goed ruikt en het vlees zwak is…, ‘na bingo we bari’. “Krabita kassi…?”. ‘Dati no de fanowdu. Soso wan switi puti…, lai nanga glijmiddel duku’.

- Vriendelijk. Openbare Werken is altijd al zo ondernemersvriendelijk geweest. Altijd…, hor! Nu heeft de meer lumineuze die de Industrieweg-Zuid dommig afsluit, een aantal ondernemers strak in het vizier. Entrepreneurs die noodzakelijkerwijs gedupeerd/benadeeld moeten worden en nog groter schade mag worden aangedaan. Toch niet een politieke actie of schijnbeweging van welles/nietes…? Onderzoek vereist! De man met ‘de panamenio’ moet wél weten, welke zaken wél en welke niet te initiëren. Kan politiek levensgevaarlijk gaan worden. ‘Baya beta…, nog zo eentje die genoegzaam op de foto ging en de Pers wist te halen. ‘Naks van de Thomsonstraat’, krijgt grondbeschikking. De vraag rijst wel weer, waarom dat niet gewoon ‘in relatieve stilte’ geschiedt. Iedereen wil op de foto. Van hoog tot laag. De echte werkers, hebben dan wel het nakijken.

- ‘This is it…’. Een coalitie van marine- en luchtmachtmogendheden heeft van de week, zowel in Irak als Syrië aanvallen uitgevoerd met geleide raketten, onbemande en bemande vliegtuigen op de Islamitische Staat (IS). Voorheen ISIS. De IS riep een kalifaat, op basis van een archaïsch deel van de Koran uit. Alles wat niet moslim was of is, kon bij bekeringsweigering geconfronteerd worden met een wrede dood. Duizenden vielen al in Syrië, Irak, Turkije en ander Arabische landen, door de hand van IS. Dat er aanvallen in het Midden Oosten op grote schaal, onder meer in Syrië aanvingen, kon maandagavond rond de klok van 10 uur Surinaamse tijd, op verschillende netwerken worden waargenomen. Eerstens France24 en toen CNN waarbij de informatie wazig bleef. Totdat de BBC overnam met indringende verslagen van doorgewinterde inlichtingenmensen en ooggetuigen binnen kreeg. Zowel uit Turkije als het Noorden van Syrië, meldde men zware bombardementen. Opslagplaatsen, trainingskampen en andere overheidsfaciliteiten overgenomen door IS, werden met de grond gelijkgemaakt. Een postkantoor en gouvernementsonderkomens in Raqqa genivelleerd. President Barack Obama bezwoer enige tijd geleden, IS te zullen vernietigen. Terwijl Putin van Rusland nog wel maandagavond aanvalszaken veroordeelde die een coalitie van Amerikaanse en Arabische landen, na verwachting en voormelding aan Damascus startte. Het was niet moeilijk te voorspellen, dat de Amerikaanse en later Franse luchtaanvallen die zes weken geleden in Irak aanvingen, zouden verschuiven naar de grondbases en vluchtoorden van IS in Syrië. De buitenlandse pers: ‘President Obama heeft in een korte toespraak benadrukt dat de VS niet alleen staat in zijn strijd tegen Islamitische Staat. “Dit is niet het gevecht van Amerika alleen”, zei hij op de dag dat de VS met vijf Arabische bondgenoten een nieuw front vormde tegen IS in Syrië. “We worden gesteund door onze vrienden en partners…”, sprak Obama, waarbij hij refereerde aan de steun van Saudi-Arabië, Jordanië, Bahrein, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Hij zei trots te zijn, dat de VS met deze landen “schouder aan schouder” staat. Volgens Obama hebben inmiddels meer dan veertig landen aangegeven, mee te willen helpen in de strijd tegen IS. De radicaal-islamitische terreurgroep is er de afgelopen maanden in geslaagd grote delen van Irak en Syrië te veroveren. De VS voeren al enige tijd luchtaanvallen uit op IS in Irak, maar tot een aanval in Syrië kwam het tot vannacht niet. Nederland: ‘Het dreigingsniveau in Nederland wordt niet verhoogd. De kans op een aanslag blijft substantieel, laat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) weten. Dat betekent dat er een reële kans op een aanslag is en dat veel mensen radicaliseren. Het enige dreigingsniveau boven “substantieel” is “kritiek”. Dan heeft de NCTV zeer sterke aanwijzingen, dat er een aanslag in Nederland gaat plaatsvinden. Nederland II. Bij luchtaanvallen op IS in de Syrische stad Aleppo zijn Nederlanders omgekomen, twittert een jihadstrijder die zegt dat hij in West-Aleppo verblijft. Details over wie er zou zijn omgekomen, meldt de twitteraar niet, alleen dat er “…martelaren gevallen…” zijn. Muhajiri Shaam twittert dat hij sinds zijn verblijf in Syrië “…niet zoiets verwoestend heeft meegemaakt…”. Hij schrijft verder, dat “…Amerika eraan moet…”. Shaam plaatst ook een videoboodschap op Facebook waarin een jihadist –niet zeker is of hij het zelf is– vertelt: “…wat Amerika en haar bondgenoten hebben gedaan op een van de verblijfplaatsen van de Mudjahedien van al-Nusra…”. Aan het einde van het filmpje spreekt de strijder “…broeders in Nederland en België…”, direct toe. “Sta op en doe wat. Onderneem iets! Desnoods verricht je een sterke, stevige daad tegen de Nederlandse overheid”. Volgens een andere twitteraar, ‘De Levantenaa’, zouden er maandagnacht drie Nederlanders zijn omgekomen. Het is niet duidelijk of dit aantal klopt of dat er überhaupt Nederlanders zijn omgekomen. Zo’n 140 Nederlandse jihadstrijders verblijven momenteel in Syrië of Irak. De VS begon gisteravond 22.00 uur Surinaamse tijd, met bombardementen op doelen van Islamitische Staat. Rond de Syrische stad Raqqa zijn door de luchtaanvallen 160 doden gevallen onder de strijders. Er zouden ook enkele burgerslachtoffers zijn gevallen, meldt het Syrische ‘Observatorium voor Mensenrechten’. Het Pentagon ontkent, dat er burgerslachtoffers zijn gevallen. Het ‘Syrisch Observatorium voor Mensenrechten’, is een organisatie die verslag doet van het geweld in Syrië. Uit protest tegen de berichtgeving over de gewapende strijd in Syrië, hebben Nederlandse jihadisten dinsdag een film op Internet gezet. Het filmpje met de titel “Oh Oh Aleppo“ is onlangs opgenomen in deze Syrische stad. Het is voor het eerst dat de strijders zelf op deze manier laten zien, wat hen beweegt om in Syrië te gaan vechten. De makers noemen zichzelf ‘fighting journalists’. Ze komen uit Den Haag. In het filmpje is te zien, dat ze schieten en ook een reactie terugkrijgen. Ze lopen huizen binnen waaruit de bewoners op stel en sprong zijn vertrokken, met het speelgoed van de kinderen nog rondslingerend in de kamer. “Net zoals jullie je kinderen wilt beschermen, willen wij onze eigen islamitische kinderen veilig kunnen laten leven…”, zegt een van de strijders. En over het doden van mensen zeggen ze: “Het zijn geen mensen, het zijn monsters…”. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in Nederland, Dick Schoof, maakt zich zorgen over dit soort filmpjes op het Internet. Hij ziet het als propaganda. Internet wordt steeds vaker misbruikt om potentiële strijders te ronselen. Er is volgens de NCTV Europees overleg gaande om sites als Facebook, Twitter en YouTube ‘aan te spreken’. Deze zouden uitingen van radicale moslims vaker moeten verwijderen. Gevolgen van de IS-handelingen in nog geen zeven dagen tijd: ‘De afgelopen dagen zijn zo’n 140.000 Syrische Koerden de grens overgestoken met Turkije. Ze zijn op de vlucht voor de strijders van Islamistische Staat, die steeds meer oprukken richting de Turkse grens. Voornamelijk vrouwen, kinderen en bejaarden die zich melden in de vluchtelingenkampen van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Ze zijn vaak helemaal uitgeput na de lange wandeling door het stoffige en ruwe gebied. Net over de grens bij Suruc, in het zuidoosten van Turkije, zijn tijdelijke vluchtelingenkampen ingericht. Onderkomens waar de tienduizenden Syriërs in eerste instantie worden opgevangen. De vluchtelingen worden daar geregistreerd en gecontroleerd op ziektes. Veel Syriërs hebben onderdak bij familie. Anderen verblijven weer in scholen, moskeeën of andere gebouwen. Ook heeft de Turkse regering, in samenwerking met UNHCR, binnen Suruc nog eens twee tijdelijke kampen ingericht. Daar kunnen elk 10.000 mensen terecht. De verwachting blijft, dat de stroom vluchtelingen de komende dagen zal aanhouden. Excerpten ontleend aan NOS.nl en een beeldverhaal: http://nos.nl/artikel/701873-in-beeld-koerden-syrie-op-de-vlucht.html

- Spiti. Verraad aan het eigene! Kesho laat weten geen verraad te hebben gepleegd…, maar stelt wel dreigeisen, gericht aan de VHP en ook nog gefaciliteerd/vastgeplekt, vanuit de schootbank der regeringspropagandist. ‘Als je dit niet doet…, dan doe ik dat hor’. Saaaaan! De VHP laat Kesho onverbloemd weten, geen boodschap te hebben aan zijn persoonlijke ijver ‘…andere dinges…’ te willen gaan doen. Men ligt niet wakker van de acties die de politieman ‘in privé’ onderneemt. Of dat nou op weg is naar de NDP en/of het beruchter kabinet van Bouterse. Het is allemaal persoonlijk getint en met individuele verlangens gespijsd/-kruid. Heeft niets te maken met algemene belangen van ons Volk en/of de Staat. Zo mag uit reacties worden waargenomen, begrepen en ook geconcludeerd. ‘Gij zult echter niet vrijelijk kunnen spugen in de bron of de beker, waaruit zelf levensvocht genuttigd werd…’. “A no so dan, Kesho…? Oké dan!”.

- RGD. Er zijn geen woorden voor. Totaal onaanvaardbaar, dat medici in staking gaan terwijl de zieke mens hen na een epidemieaanval op onze samenleving, minstens moet kunnen consulteren. Er is niet één argument te bedenken, in voordeel van mensen die zelf hun ambtseed in de vuilnisbak willen mieteren. Niet toen, niet nu en ook in de toekomst niet.

- Occupatie. Efraim/Santo, enzo enzo. Weer ging men over tot het bezetten van andermans eigendomsterreinen. Weer moest de politie meervoudig ingrijpen. Er is iets goed mis in dit land. Gezag en respect voor het eigene ontbreekt ten enen male. Laat staan enig respect of consideransen voor have en goed van derden. Totdat…!

- Zijdelings hakwerk. “Waar er gehakt wordt, vallen er spaanders…”. Vooruitgeschoven onruststokers en troublemakers zijn nu wel genegen, darmsplitsingen aan te brengen in organisaties die een enorme bedreiging zijn gaan vormen…, na de waardeloze mandaatinvulling en bewezen vermogensgebreken uit 2010. Elke organisatie mag wel uitkijken, voor vermogenshengelaars die komen insluipen. Om daarna ‘a la dol’ sleepnetjes uit te werpen. Het is dan geen hengelen meer…, maar ernstiger sloperij en stroperij geworden. En als men constant maar al te grote problemen met Somo beleeft of heeft, wat let de man zelf –uit onbegrensd respect voor de constituanten en het ultieme belang van land, volk en een niet langer te traumatiseren/stigmatiseren achterban, de opofferende ‘side step’ te maken. Als Alendy dat allemaal in naam van zijn constituenten binnen Beppy kon doen en zich tegelijkertijd van ABOP verlossen…, waarom zou Somo dat ‘in het evenredige’ niet acuut kunnen volbrengen? Juist ja! Want Somo is echt geen splijtzwam te noemen en was altijd bereid –in belang van land en volk– alles maar dan ook alles operationeel te maken en/of te bewerkstelligen. En dus niet voor zichzelf of het ‘alter ego…’. Nooit niet…., hor! Somo is en blijft offervaardig, voor het groter belang. Toch? Yes!

- Skoro. Blijkbaar moet het een schoolgebouw voorstellen. Wordt bevestigd door een autoriteit in de omgeving. Maar dat het in de meest gevaarlijke bocht vlak voor Zanderij moet geschieden –in wat men Wit Santi pleegt te vernoemen– is ook een raadsel voor de bevraagde ambtenaar. Hoe is het mogelijk een school te bouwen, dicht aan de weg in het gezichtsveld van opstijgende en landende vliegtuigen? Dan ook nog vlak langs het voortrazende verkeer op de verbindingsweg naar het internationale vliegveld. Met alle gevolgen van dien, bij uitrijden en oversteken van wie dan ook. Waarom niet dieper in het bos…, ver weg van een dodelijk bocht en uit de lawaairichting? Of het buiten afleidende geheel aan vliegbewegingen? Positieve journalistiek wil een belerende wetenschapper? Akkoord…, maar dan ook ratio in het brein van planologen zonder enig wettig diploma, voor het inschikken van een belachelijk aandoende samenlevingsnorm. Een school voor kinderen? Altijd akkoord. Maar waarom dan niet onder de bescherming van schaduwrijke bomen en dus niet op wat een savannewoestenij evenaart. Grapjassen!

- Para Strings. Het lijkt er veel en steeds meer op, dat ‘Jerry von Para’ geen dwingend of indringend gezag meer uitstraalt. Wegen die diep zijn verzakt worden niet meer hersteld en ter voorkoming van een stevige wip uit de bestuurdersstoel, ziet men van die ‘aftandse verkeersbordjes’, welke met de meest brede kant van de driehoek beweren, dat er ‘slecht wegdek’ volgt. Hallo! Geen herstelbewegingen van de sombrero/panamenio partijgenoot op Openbare Werken. Wel zeer mooie bloemen en palmen, langs de verzakte wegdelen. Als een veelkleurige vlag op een modderschuit. De planten en bloemenverkoper duidelijk gecomplimenteerd en gecompleteerd. En dan het gebod en/of verbod, dat er geen dodelijk zwaarvervoer meer vanuit het zuiden en oosten naar Paramaribo of een ander meer illegale haven wordt vervoerd? Ach, op de zondag jl., was het weer hommeles. Overal zwaar beladen trucks, waarbij de laadbak of opleggers boomstamuitsteeksels hadden van een viertal meters of meer. Met een beestachtig gewicht…, waar zelf een weinig te legaliseren mijnwagen zonder enige moeite bij kan omvallen. Waar was Jerry met vier tot zes politiewagens, vier motorrijders en een officier van justitie om de dwingend aangekondigde maatregelen van twee jaren geleden, strakker dan strak te implementeren? Wij zullen het houden op een diepe en noodzakelijker rust voor ‘Jerry do Para’, na een enerverende week, waarbij schriftelijk aangeleverde beschuldigingen –aan het adres van ‘onze’– voor nogal wat hypertensie zorg droeg. Vervelend voor een goedbedoelende dc, hor! Dat cerebrale gedrag, is nou juist gevaarlijker dan een over het hoofd getrokken gele vuilniszak. En dan die actie op een of meerdere der plantages, waar er de afvoergoot voor de deur zonder enige ‘voormelding’ werd uitgegraven en mensen hun inritkokers als sneeuw voor de zon verdwenen. Of dat er een dwarswegkoker “wagenwijd geopend”, zeer ingenieus kwam te liggen…, vlak voor een inrit. Daarnaast een aantal omheiningen kwaadaardig werden stukgestoten, waarna de steun- en walabapilaren kwamen te breken. Er gebeuren vaker hilarische zaken in Para. Maar dit afgelopen weekeinde, sloeg weer van alles door. In ieder geval, een paar stoppen in het brein van de naargeestige en zeer oplettend benadeelde staatsburgers. ‘A sa tan so!’.

- DC. De bij velen zeer geliefde districtscommissaris Rudie Strijk, is zaterdagmiddag overleden. Na de verkiezingen van 2010, is de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost en vaker ultiem waarnemer in Zuidwest, nooit meer dezelfde geworden. De druk en uitkomsten van die verkiezingen, waren voor vele mensen een moordende ervaring. Tijdens de uitvaart van rechter Albert Ramnewash, ging het vorige week, plotseling weer niet goed met DC Strijk. Hij werd toen met nadrukkelijker spoed, naar een ziekenhuis afgevoerd. Niemand die Strijk in de afgelopen weken tegenkwam, had kunnen bevroeden, dat hij zo snel na die ontmoetingen heen zou gaan. De goedlachse Rudie Strijk, is niet meer. Hij wordt aan de geschiedenis toegevoegd, als een van de betere binnen de bestuursdienst ingezet.

- Holidays. Een medium weet te melden, dat de bewindvoerder op Volksgezondheid die een toespraak in het buitenland ging houden en daarna lekker vakantie had ingeroosterd, per ommegaand terug moet naar Zanderij en op post moet binnentreden. Het gaat niet goed met de algemene gezondheidszorg, nu er van alles aan epidemie gelijkende zaak het land nadert, artsen in staking gaan en ‘chikungunya’ heeft opgenomen in een wervelende bestuursagenda. Ebola maakt de wereldsamenleving gek en chikungunya, geeft de gehele noordelijke kust van Zuid Amarika het nodige aan excessieve kopzorgen. Dus geen vakantie, maar op post komen zitten . Du yu du!

- ACP/EU. De Europese Unie heeft laten weten, dat de EU/ACP conferentie geen voortgang vindt. Ricardo Panka van de NDP, zou namens het Surinaams parlement naar de conferentie afreizen, maar mag zich nu wel degelijk gaan voorbereiden op wat voor, tijdens en na de eerste Oktober 2014 in en rond De Nationale Assemblee zal gaan afspelen en daar het werkelijke nut van ondergaan. Panka werd aangewezen om Suriname in het buitenland te vertegenwoordigen en wel zonder, dat er een huishoudelijke vergadering goedkeuring hechtte aan dat plan. Ook de regionale Unasur ontmoetingen zijn in algemene zin opgeschoven. Te ver gezocht om maar van alles toe te schrijven, aan de virale ouverturen in bepaalde aangesloten landen.

- Impuls gerelateerd. ‘San pesa, Kesho? Ye seki? Bad boy – bad boy, what ya gonna do…?’. Niemand kon het geloven. Vriend, vijand en de buurt ook niet. Noch bij de oranje, noch bij de paarse. Maar het is blijkbaar wél zo…, dat Keshopersad Gangaram Panday met alle opgedane kennis binnen en buiten de bestuurkamers van de VHP, naar een verlekkerende overzijde is verkast. In afwachting van de nadere ontwikkelingen, heeft Liakath Mahawatkhan openhartig laten weten, geen enkele belangstelling te hebben om zich te scharen achter of onder de huidige of toekomstige NDP-leiding. Haalt daar ook nog flink uit bij een element, waar een stevige hoeveelheid staatsburgers moeite mee heeft. En dat is vanzelfsprekend de illegaliteitnorm die blijkbaar erg laag bij een huidige NDP is afgesteld. ‘Seki tori we taki…’. De Hollander zou zingen: “Huilen is voor jou te laat, ik wil niet meer….?”. Drama, beta! Wat een voorbeeld.

- Django. Werd klemgereden en onder bedreiging van vuurwapens gedwongen het geld van zijn baas in de Magentakontren over te dragen. Levendig panorama in SU. Zwaailicht op de politie voertuigen of niet, er wordt strak doorgeroofd. Toch nog een fundamentele vraag. Hoe moet de bestuurder van een voertuig nu weten, dat de politie ambtshalve sommeert om stil te houden. Zwaailichtverwarring en de heren/dames rijden ook al in airconditioning. De communicatie is zonder meer gedaald, tussen burger en surveillance onderling. Want hoe moet een politieman achter het stuur weten of er een noodsituatie met een andere collega verder in een straat heerst, als er als maar met zwaailichten wordt getoerd. ‘He collega, i de na nowtu…?’. “Non non, mi e zwai nanga mi lampu, gewoon yere…, instructie toch? Kwit kweti, opdracht fu comma…! No wan bruya no kan de”. Toch wel! Op hoeken en in straten, waar men als nevendeelnemer niet goed weet wat te doen met zwaaiende lichtjes. Voorrang of niet!? Niemand weet het precies.

- “Trubu yuru”. Te Maho in Saramacca worden ondernemers gehinderd, door omwonende Surinamers. Cabenda achter Zanderij, hetzelfde destructieve aan liedjes. Investeringen? Wachten maar tot na de verkiezingen. Want er heerst geen duidelijk beleid. Overal in het land spelen mensen voor eigenaar en eigen rechter. Bedreigingen dan nog niet meegeteld. Alsof niet ieder een ‘Srananman’ is of mag zijn. Volgens welke Grondwet of burgerrecht dan ook.

- Herhaling. Iker Casillas begint dinsdag op de reservebank van Real Madrid voor het competitieduel met Elche. Trainer Carlo Ancelotti bevestigde dat Keylor Navas zijn kans krijgt in het doel van de Koninklijke. Tot nu toe was Casillas eerste keus. Volgens Ancelotti kunnen hier nog geen conclusies aan worden verbonden. De coach zegt ook dit seizoen met zijn keepers te willen rouleren. Afgelopen jaar deelde Casillas met Diego Lopez zijn plaats onder de lat. Casillas keepte in de Champions League en het bekertoernooi, Lopez in de competitie. Navas wacht nog op zijn officiële debuut voor Real, dat de Costa Ricaan afgelopen zomer voor 10 miljoen euro van Levante overnam.

- Schijn. Of het nou ‘intrige opwekking’ bij een bepaald medium is of schijnbewegingen van Somo Summarum (…), het enige wat uiteraard in het verhaal klopt, is dat de grootste ‘winner’ uit/in een combinatie –na Mei 2015– de ultieme kandidatuur voor het presidentschap op zich kan nemen. Of eerder natuurlijk! Draagvlak vormt dan weer, een niet te versmaden onderdeel. Intellectuele stootkracht een tweede noodzakelijk aspect. Betrouwbaarheid een must. Leiderschap op niveau, een onlosmakelijke voorwaarde. Hartstocht stekelig gecombineerd met strekenonderhoud, een dodelijk ‘duo’. Verraad…, een meest waardeloos ingrediënt. Gezond verstand, slaat natuurlijk alles. Onmis-/kreukbaar specimen. ‘Compos mentis, so bun’.

- ‘Boycot’. Een woord wat lang niet werd gebezigd, maar weer door de sluis heen kwam binnenglijden. Aruba wil de SLM als staatsmaatschappij van Suriname boycotten en intrekken van landingsrechten op Aruba forceren (…), als Insel Air niet tijdig en per ommegaand landingsrechten krijgt op een/het ononderbroken traject Oranjestad-Zanderij? Insel Air of dat nieuwe kindje, dat men ‘snellius’ als luchtvaartmaatschappij opzette, krijgt uiteraard landingsrechten van Casas. Maar de Arubanen en Curaçaoënaars moeten/mogen wel hun papiertjes netjes inleveren. Waarom men dat niet alvast voor de grote vakantie deed, is nog steeds de grote vraag. Bijna een raadsel. ‘He swa, breng je papier hier en wij gaan je regelen, swa…’.

- Zomaar. “Wat scheelt je…, zomaar zeg je dat NDP jouw diensten wil hebben in plaats van mijne? Neen Lick’it, dat gaat zomaar niet. Ik ben als Momsie met alles aan lendenen en geest, heel goed in staat de NDP van Nickerie te draaien, hor”. “Krijg dus geen kapsones en blijf rustig bij de VHP, hor Lick’it…!”. Ingevolge, het meer westerse panorama.

- Tweede. Binnen een week weer een grote brand. Nu aan de Theodoresstraat. Twee panden gingen ten onder, nadat aan de Pandorastraat ook een zakenpand van groot volume, in de as werd gelegd.

- Duur. Aardappel ging in prijs omhoog. En dan ook nog ‘zoutvlees’. Dan hoe gaat men de ‘kousenband met zoutvlees’ nog betaalbaar kunnen klaarmaken…, als straks ook gas en licht omhoog gaan bij neef Ogane en bij zogenaamd ‘subsidiërend moedertje EBS’? Gaat echt niet kunnen doorgaan, bro. “Bika ambeiri e go fadon strak…, gi dem prenspari fufuru wan…, ini na poli poli”.

- KUNST. Men trok naar Moengo om naar de kunsten van het “Pinas Consortium” te gaan kijken. Als toegift kreeg men ongevraagd, ook wat vaarkunsten te zien van de ABOP-voorman op de Cotticarivier. Hij had zich een amfibisch speeltje voor deze gein en voorspelde aanstellerij verschaft.

 

- Alles kan. Steekpartij, schietpartij, kappartij, roofpartij. Alles kan in de goudsector. Ook het verkrachten van vrouwen/mannen die in de nachtelijke cabarets optreden. En dan niet de ontoombare mensenhandel, in de goud te vergeten. Sodom en G….! Juist ja.

- Krin Kondre. De jaarlijks te houden grote schoonmaak van publieke terreinen door de jeugd van Suriname, nam aan het einde van het hele programma en de vakantie een zeer trieste en vrijwel niet te verwerken wending. Twee jonge meisjes, verongelukten nabij de Schotelweg.

- Dengue. Eerstens had men de dengue- de malariabestrijding in dit land. Nu blijkt dat door mensen uit het buitenland, de niet minder gevaarlijke Chikungunya is geïmporteerd en gezondheidswerkers voor dilemma’s stelt. Ook de behandeling van de zieke patiënten, in deze epidemische fase, blijkt problemen te geven. En dan is er een soortement Ebola-nervositeit in de regio ontstaan. Er vallen zoveel mensen in Afrika, dat men met grote vreze zit, ten aanzien van wat nu Sierra Leone en andere West-Afrikaanse naties volledig heeft verlamd. Intussen is een ‘vaste commissie’ van De Nationale Assemblée bijeengekomen om de verschillende dreigcrises te bespreken. Chikungunya bovenaan de agenda.

- MAF. De Missionary Aviation Fellowship in Suriname, kreeg nieuw en gerenoveerd vliegmaterieel vanuit de basis in het buitenland. Over de gehele wereld vliegt MAF de zieken, de vereiste medicamenten en gezondheidswerkers, om verafgelegen regio’s van dienst te zijn. In niet geringe mate, steeds gevaarlijker wordend werk. Mission Aviation Fellowship (MAF) is een christelijke zendingsorganisatie die als belangrijkste doel heeft om luchttransport te bieden om zendelingen in moeilijk bereikbare gebieden – in onder andere Oceanië en Afrika - hulp te bieden. Zij is de grootste onafhankelijke non-profit luchtvaartmaatschappij. De slogan van de MAF is: “Vliegen voor levens”.http://en.wikipedia.org/wiki/Mission_Aviation_Fellowshiphttp:// http://nl.wikipedia.org/wiki/Mission_Aviation_Fellowship www.maf.org/

- Quorum. Er wordt aangemeld, dat de oppositie in De Nationale Assemblée bereid is gebleken om op 01 Oktober 2014 quorum te verzorgen. Voldoende leden aan te dragen, zodat een jaarvergadering van het parlement uiteindelijk kan plaatshebben…, de weg wordt opengezet om de staatsbegroting –mede voor de te houden algemene en geheime verkiezingen in 2015– aan te zetten/vangen en per ommegaand van het staatshoofd te vernemen, op welke verkiezingsdatum men zich nu al zal kunnen richten. 25 Mei 2015 of veel eerder.

- Albina. De riviervestiging Tapuku en de groeigemeente Papatam, zijn nu met asfalt-/bakstenenwegen, via de hoofdplaats Albina in Marowijne, aan/met elkaar verbonden. Er is spoorslags alles aan gedaan om een aanneembedrijf zover te krijgen, dat het meer legale Tapuku ten noorden van Albina verbinding over land kreeg met Papatam v.v. Het zal nog enige tijd duren voordat het noordelijke Galibi, achter de zwamp van de Wanekreek gesitueerd en Bigi Ston/Hermina Dorp ten zuiden van Papatam in de prijzen mogen vallen. Eerstens wordt gedacht aan de verbinding Poki Gron – Poesoegroenoe of nisschien wel Djoemoe/Asidonhopo – Jaikreek. Kijken wat de beloften, tussen het heden en Mei 2015 mogen gaan inhouden. Neem er een landkaartje bij.

- Wetmatig. De Belgische justitie heeft aanwijzingen dat jihadisten uit Den Haag plannen hadden om een aanslag te plegen op het kantoor van de Europese Commissie in Brussel. Dat hebben bronnen aan de NOS gemeld. De twee, een man en een vrouw van Turkse afkomst, werden begin augustus op het Brusselse vliegveld Zaventem opgepakt toen ze terugkeerden uit Turkije. Vermoedelijk waren ze in Syrië geweest. De twee verdachten hebben zich volgens de Belgische justitie schuldig gemaakt aan deelname aan een terroristische groepering, overtreding van de wapenwet en financiering van terrorisme.

- Protest. Verschillende groepen met gedifferentieerde achtergrond en/of filosofieën, maken zich na de zaterdag op om in de komende weken alsnog binnen Den Haag te protesteren.

- Koerden. Duizenden Koerden zijn vrijdag in grote paniek van Syrië naar Turkije gevlucht voor terreurgroep Islamitische Staat (IS). Volgens de Turkse vicepremier Kurtulmus, zijn het er in totaal 45.000. Zij zijn op acht plekken de grens overgestoken en wel over een afstand van 30 kilometer. Volgens lokale bronnen is 45.000 aan de hoge kant. De vluchtelingen komen uit de Noord-Syrische stad Kobani en omgeving. De moslimterroristen vermoordden en verkrachtten lokale inwoners, omdat ze hen als ongelovigen beschouwen. Koerdische strijders roepen om hulp uit vrees voor een massaslachting. Volgens het hoofd van de Koerdische strijdkrachten bij Kobani zijn er vandaag gevechten gaande ten noorden en oosten van de stad. Enkele honderden Koerdische strijders die naar Turkije waren gevlucht, zijn vandaag weer teruggegaan naar Syrië om de regio Kobani te verdedigen. IS-strijders zouden tot op 15 kilometer van de stad Kobani zijn genaderd. Ze beschikken over tanks, raketten, artillerie en gewapende voertuigen. Tenminste achttien IS-strijders zouden vrijdagnacht zijn gesneuveld, toen ze meerdere dorpen rondom Kobani onder controle trachtten te krijgen.

- Vreselijk. De vierhonderd rijkste mensen ter wereld hebben hun gezamenlijke vermogen deze week met 6,5 miljard dollar zien stijgen na de beursgang van internetgigant Alibaba.

- REAL. Real Madrid heeft zaterdag geen genade getoond met Deportivo La Coruña. De sterrenformatie van coach Carlo Ancelotti won de uitwedstrijd met maar liefst 8-2. Cristiano Ronaldo nam drie treffers voor zijn rekening, Gareth Bale twee. Bij rust had Real met 3-0 de leiding. Tussen de goals van Ronaldo in, maakte de Colombiaan James Rodriguez een wonderschone treffer. Wat zou het deze week zijn geworden? Juist ja!

- Infantiel. Panka begint de gebruikelijke paarsuitslaande spoken te zien in zijn koortsig geraakte ‘kontreng’. Paraaanse spoken, ‘so bun’. In dat delirium opgenomen, nodigt hij Radjkoemar Randjietsingh uit om plaats te nemen in de ernstig verdunde rijen van de NDP. ‘Er is plaats zat…’, beweert Panka. Geheel voorspelbaar dat er veel plaatsen zullen openvallen en komen leeg te zitten. Er wordt dan naarstig naar vulling gezocht. In de verwarring van Panka, heeft hij zich Radjkoemar in de kijkertjes gespeeld. Wat een land, wat een trivocale focus doet zich nu bij die arme Panka voor. ‘Un wiki na man snel yere…, bifo ai kisi wan trubu watraini dem ai’.

- Top. De hoofdcoördinator voor de ‘bigi bigi bigi sma dey’, is Lonnie Brunswijk geworden. Zal hem een heleboel ‘duku nanga dalla’ gaan kosten. Want iedereen heeft het zwaar. ‘Duku so bun…’, iedereen aan de bedelstaf. “Ala bigi sma…, bika Bouta wanni gi na moni, ma na VP Robbie Ali no wanni gi moro…! Brunswijk sa gi wi ala sani, baya. Ala sma…’.

- Veilig. Een goed en veilig weekeinde aan alle Surinamers, ingezetenen en hun gasten toegewenst.

De Observateur van Sranan.

De Week in Retro – 19.09.2014.

De Week in Retro – 19.09.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Twee weken. Over twee weken moet de Regering Bouterse via een officiële verklaring, uitgesproken en voorgedragen door het staatshoofd, komen vertellen hoe de begrotingen eruit gaan zien, wat de maatschappelijke verhoudingen nog even mogen zijn en wat de verkiezingsdatum uiteindelijk is geworden. Zodat de samenleving een knap aanknopingspunt heeft om straks verder te kunnen gaan. Ontdaan van alle hebi’s die zich nu voortslepen en waar men zich ook nog compleet bij onveilig gevoeld. “We go seki! A musu keba, no no de!”. Naar de week in het retrospectieve.

- 18.09.2014. Onder zeer grote belangstelling is rechter Albert Ramnewash, vanuit de grote hal van de Kamer van Koophandel & Fabrieken, naar zijn laatste rustplaats gebracht. De overleden rechter, heeft een ‘begrafenis met staatseer’ gekregen.

- Focus. De federale politie van Brazilië heeft nu nadrukkelijker dan ooit, elke aan drugs- of wapenhandel gelieerde beweging in focus. Zo werd er weer een Surinaams staatsburger gevat die tezamen met Brazilianen, zich met de zware illegaliteit bezighield.

- 2020. Management betaald voetbal is erg blij, dat Amsterdam gekozen is als speelstad van het Europees Kampioenschap in 2020. Reactie: “Het is fantastisch als je twintig jaar na dato weer zo’n fantastisch evenement in Nederland mag organiseren. We hebben er met alle partijen hard aan gewerkt en dan volgt op deze vrijdag de beloning…”. De toewijzing betekent, dat het Nederlands elftal twee thuiswedstrijden zal mogen spelen op het EK in 2020.

- ‘C’est moi encore…, une fois’. Sarko is back. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy keert terug in de politiek. Dat heeft hij bekendgemaakt op zijn Facebook pagina. Sarkozy wil opnieuw president worden. “Ik ben kandidaat voor het presidentschap, namens mijn politieke familie…”, schrijft hij via het Internet. Hij wil de UMP waaraan hij leiding gaf/geeft, omvormen tot een brede volkspartij. “Een grote beweging die zich richt op alle Fransen. De traditionele scheidslijnen zijn niet meer van deze tijd”. Heeft men nu ook in Paramaribo mogen begrijpen. ‘Preparez vous…!’.

- Let op! Franse gevechtsvliegtuigen hebben in het noorden van Irak aanvallen op IS-doelwitten uitgevoerd. Dat heeft het presidentieel paleis bekendgemaakt. De aanval vanochtend werd uitgevoerd met Rafale-gevechtsvliegtuigen en was gericht op een depot van de terreurorganisatie Islamitische Staat. Het depot is vernietigd. Parijs meldt verder dat de komende dagen meer aanvallen zullen volgen.

- Bijlmer gek. Voor de rechtbank in Amsterdam is een 39-jarige man veroordeeld tot tien jaar cel voor het opzettelijk doden van een driejarige peuter. De veroordeelde, Paul A., gooide in April 2013 het jongetje over de reling van de galerijflat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost (Bijlmer). Tegen de man was zestien jaar cel geëist. De rechter achtte ‘moord’ niet bewezen en veroordeelde A. voor ‘doodslag’. De rechtbank baseerde zich daarvoor op verklaringen van de ouders van het slachtoffer en andere getuigen. De dader zelf, destijds verslaafd aan alcohol, zegt zich ‘niets’ te herinneren van het voorval. “Onvoorstelbaar en ongelooflijk…”, noemde de rechter de gebeurtenissen rond de dood van het kind. A. was op bezoek bij zijn neef en diens vrouw, toen hij de peuter oppakte en met hem de galerij opliep. Daarna kwam hij weer binnen, zonder het kind. De peuter viel van zes hoog naar beneden en was zwaar gewond. Hij kon in het ziekenhuis niet meer gered worden. Hier in Suriname gaat men zwemmen in de rivier en ‘vergeet’ heel gewoon, dat er een eenjarig kind aan de oever stond/staat. Dood door schuld.

- Ambassadeur. Nadat hij de politie Haaglanden en de afdeling Den Haag, belast met orde- en rusthandhaving in de Schilderswijk, had/heeft aangeklaagd voor een gefilmde mishandeling van minstens drie argeloos gebleken Marokkanen –op het trottoir voor een supermarkt– veroordeelde de ambassadeur van Marokko met klem een ander door CCTV opgenomen incident in IJmuiden. Bericht: ‘De Marokkaanse ambassadeur in Nederland heeft de mishandeling van een 15 jarig meisje in IJmuiden sterk veroordeeld. Op zijn Facebookpagina schrijft hij onder meer, dat dit soort gedrag onverdedigbaar en onacceptabel is. Op beelden is te zien dat het meisje op de donderdag door een jongen in het gezicht werd geslagen. Toen ze op de grond viel, werd ze door een andere jongen geschopt’. Hedendaagse ‘polder panoramiek’.

- Democratie. Het zal Londen uiteindelijk wel kosten om de Schotten in toom te houden. Zo hoort het en niet anders, in een geciviliseerde maatschappij. Opstappen bij falen. Kun je wat bij leren…, bro! De Schotse premier Alex Salmond stapt in November op, heeft hij tegenover de pers bekendgemaakt. Salmond kondigde zijn vertrek aan op de dag, dat hij een grote nederlaag moest incasseren…, omdat 55% van de Schotten tegen losmaking van het Verenigd Koninkrijk hebben gestemd. 45% voor! Salmond is fervent voorstander van een onafhankelijk Schotland; hij was de leider van de YES-campagne. “Ik ben enorm trots op onze campagne en alle mensen die zo hun best hebben gedaan…”, zei Salmond vrijdagmiddag. “Mijn tijd als politiek leider is nu voorbij, maar de Schotse droom zal altijd blijven bestaan”. Salmond is niet van plan de politiek de rug toe te keren. Maar hij vindt dat een ander op dit moment beter leiding kan geven aan de nieuwe koers van Schotland. Londen heeft Schotland meer bestuurlijke bevoegdheden beloofd. Salmond heeft zijn Schotse Nationale Partij laten weten dat hij op het partijcongres in november niet meer gekozen kan worden als partijleider. Tot die tijd blijft hij aan als premier. Een andere opvatting: “Vandaag is de dag dat Schotland dood is gegaan” en “ik schaam me ervoor om Schot te zijn”. Dat schrijven voorstanders van een onafhankelijk Schotland op de Facebookpagina van Alex Salmond, premier van Schotland en leider van het ‘ja-kamp’. Het tekent het gevoel dat heerst onder de Schotten die niet meer bij het Verenigd Koninkrijk willen horen. En er gaan dus ook diepe frustraties over het net, waarbij opvallend vaak de naam van de Schotse patriot William Wallace valt. “Heeft Schotland er echt voor gekozen om afhankelijk te zijn? William Wallace draait zich om in z’n graf”. Helaas heeft ook William Wallace geen graf, omdat zijn lijk na gruwelijke executie binnen de muren van de ‘Tower of London’, in stukken werd gehakt en/of getrokken. Vervolgens over het hele eilanden gebied, dat zich nu United Kingdom wil noemen, in resten werd uitgegooid.

- Zelfrespect. Het doet toch ‘oh zo goed’ om de mensen die ‘nul komma nul’ presteerden, in de rol van Surinaams volksvertegenwoordiger, zich weer op de voorgrond te zien dringen. Diep in verraad aan partij en omgeving verzonken, probeert men via de omkoopsom, ook nog komende van een internationaal veroordeelde, het Volk weer een loer te draaien. Het wordt in algemene zin steeds hachelijker, voor de vermeend onschendbare soevereiniteit van dit land.

- Lijkenpikkers. De vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, werd na te zijn getorpedeerd door een in de war geraakt militair regiem herwonnen. Wat is nu het nut van een aantal zichzelf bevredigende onverlaten om zich al schendend van een ‘universeel gedeponeerd recht’, weinig geciviliseerd door medialand te banjeren? Een ochtendblad heeft het twijfelachtige genoegen om weerloze mensen, zwaargewond of hartstikke dood dan wel uit het leven geslagen, op de voorpagina ten verkoop aan te bieden. Op de vrijdagochtend, werd de samenleving wakker en wederom vergast op ‘schaarsbedekte lijken’ van twee jonge meisjes die aan het hoofd van de Schotelweg in de Para, door een DAF-truck waren platgereden. Complimenten van lijkenpikkende onverlaten en hun digitaal ingestelde camera’s.

- Commissie. Een NDP-commissie wil voor een zoveelste maal, Desi Bouterse als ‘lijsttrekker in Paramaribo’ hebben. Een uitstekende, zeer nuttige en winstgaranderende gedachte.

- Identificaties MH17. Onderzoekers hebben de afgelopen week veertien slachtoffers van de rampvlucht MH17 geïdentificeerd. Het gaat om zeven Nederlanders en zeven mensen met een buitenlandse nationaliteit. In totaal is nu de identiteit bekend van 225 van de 298 inzittenden van de vlucht die een maand geleden boven Oost-Oekraïne met een BUK-raket werd neergehaald. De nabestaanden van de veertien slachtoffers, zijn geïnformeerd.

- Zo gaat dat. Het aandeel van internetbedrijf Alibaba is bij het begin van de handel meteen fors meer waard geworden. De uitgifteprijs, waarvoor investeerders het aandeel konden inkopen, was 68 dollar. Op de beurs opende het aandeel op 92,70 dollar, een stijging van 36 procent. De beursgang van het Chinese internethandelsbedrijf is een van de grootste ter wereld.

- Overval. Het houdt maar niet op of over, dat bejaarde mensen worden overvallen en mishandeld door roversbendes. Het hek is compleet van de dam. Ook de brandkasten van burgers en bedrijven, zijn nu heftiger dan ooit ‘in focus’ bij latent rovende criminelen. Taxichauffeurs, pompbedienden, bejaarden en bewoners van eigen huis? Niemand is meer veilig. Wat werd er in 2010 beloofd? “Weg diefijzer. Een ‘diefijzerloos land…’ en ‘geen berovingen…’ meer in Sranan. Respectievelijk door de voorzitter van de NDP en die geldstrooiende van ABOP, allemaal toegezegd. Werd een macabere mop, met als insteek de politieke verkiezingscampagnes van nog geen vijf jaren geleden. Weet wat te doen, met de kostbare stem in 2015 en wees dus absoluut niet omkoopbaar.

- EBS. Tariefsverhogingen in de energie, na alle ‘govtake.com – ellende’ die men al heeft moeten doorstaan? Niks staat de huidige regering meer in de weg om politiek suïcidaal, bezig te gaan. Helemaal niets. Niks staat het Volk straks in de weg, om in alle vrijheid te doen wat men moet doen. ‘Du the du…, and get your freedom back!’.

- Aanvullend. Wat bleef hangen. Inderdaad een coup op 25 Februari 1980. Venetiaan zag nog net geen vijfjaren eerder, op 25 November 1975, de Nederlandse militairen voor 90% naar hun vaderland terugkeren. De Nederlands driekleur vloog voor het laatste in het Fort Zeelandia. Een naam die nu het Internet overvliegt. Binnen de vijf jaar zou Venetiaan zien wat voor (on-)mensen er werden binnengehaald met suppletiesoldij en Koninklijk Besluit in de achterzak. Voor allergrootste deel gingen de militairen onder ‘Je Maintiendrai’ heen naar Zanderij en Schiphol. Er bleven een aantal zeer gehaaide achter, onder het directe en indirecte gezag van de immuniteitbezittende Hans Valk. Ook zag Venetiaan een groot aantal Nederlandse militairen ‘in diaspora’, om een recent en populair begrip te gebruiken, terug in Suriname. Zij hadden allen een suppletieregeling van Den Haag bedongen en een Koninklijk Besluit in de achterzak. Document welk een weg terug en eventueel pensioen garandeerde. Zij zouden zogenaamd zweren en zich onderwerpen aan het locale gezag van de Republiek Suriname. Halfhartig en ruimhartig, door een groter dan verwacht aantal. Een bevelhebber uit de Suri-Indische diaspora, werd plotseling in plaats van zijn broer even geregeld en bevorderd tot kolonel der Surinaamsche Krijgmacht (SKM). Dat heeft ook Venetiaan geweten. 25 Februari 1980 coup, na een heleboel opschudding in een eerder slapende Memere Buku Kazerne aan de Velengde Gemenelandsweg en een actief broeierige Ayoko daarbuiten, te hebben verzorgd. Dezelfde Surinederlandse militairen aan de leiding. Suppletie en KB in de achterzak. Scheve verhoudingen ten overstaan van de lokaal aangenomen militairen. Die kregen geen Hollandsche bonen. Allen schuldig of onschuldig aan de 08 December 1982 gruwelmoorden in het Fort Zeelandia, op de lokale intelligentsia gepleegd…, zouden hun extraatjes uit Nederland kwijtraken. Tot een halfzachte afkoopregeling na 1993 werd georganiseerd. Enkel voor de vermeend onschuldige beschikbaar gesteld. En ook mede geïnitieerd door Venetiaan in parlement, na een enigszins bedwongen oproer van benadeelde suppletievangers: ‘Een contract met Nederland…, geschreven op water…?’. Hans van Mierlo reageerde gebeten en kwam voor ‘de onschuldige’ met een gedresseerde aalmoes over de brug. 1980-1992? Moord, doodslag, vernedering, marteling, foltering, valse beschuldigingen, mishandeling. Geestelijk en lichamelijk gemangeld volk in gijzeling. Zouden allemaal zonder enig ophouden, de revue passeren. Venetiaan bleef onverlet nationalist. Chin A Sen en Ferrier misschien ook wel een heel klein beetje in het hart, na verkassen naar het buitenland. Arron zeker elke seconde van het leven. Zou hier geboren zijn en hier sterven. Helaas gebeurde dat ook buitenmachten in Nederland, op maandag 04 December 2000, tijdens een jubileumbezoek. Arron was en bleef onbetwist nationalist. Verdween enige tijd na de coup van 25 februari 1980, onvermurwbaar ten opzichte van de misdaad en de coupplegers, met de intelligentsia en politieke getrouwen, meer dan een jaar –zonder enige vorm van legaal proces– in de bak. Naar Santo Boma. Wijntuin ging uiteindelijk in een zichzelf opgelegd ballingschap, na vernietiging van de solide ‘Grondwet 1975’ en het gedwongen opheffen van een nog functionerend parlement. En dat allemaal eigenlijk niet voor niets…, wat de voorzitter van het democratisch praathuis geestelijk tot op heden werd aangedaan. Venezolaanse christendemocraten en bewogen relaties op Curaçao, namen de zorg vol mededogen over. 1987? Na de aanvallen van Brunswijk in 1986, een aangekondigd referendum. De aanname van een nieuwe Grondwet. De wilexercitie van een democratisch gezind Volk. Verkiezingen op 25 November 1987. De Onafhankelijkheidsdag. Beloftes en nog eens beloftes van trouw, uit de Memre Buku Kazerne? Voorspelbaar, bleef op termijn niets overeind staan. Machtswrijvingen, dodelijke gevechten in Marowijne, Brokopondo, Sipaliwini en Para-Oost. ‘Moi Wana’ November 1986. Honderden doden zouden volgen. Surinamers vermoordden Surinamers. Inferieur kader in het ambtelijke en parastatale. Het neerstorten van een DC-8 van de SLM in 1989, bestuurd door criminele bemanningsleden in het stuurhuis. Hoofdwegen naar het zuiden, Oosten en Westen gebarricadeerd. Bruggen opgeblazen. Economische aders vernietigd. Energienetwerken gesaboteerd. Straatmoorden! Illegale landingen in onder meer de districten Marowijne en Brokopondo? Politiemensen worden op straat gewoonweg doodgeschoten? Herman Gooding in de nacht van 4/5 Augustus in het rampjaar 1990.http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/18480 Uiteindelijk dan de Kerstcoup…, naar aanleiding van een zogenaamd ‘onopgelost machtsvraagstuk’. Gewoon teveel ruimte gegeven aan de misdaad. That’s all! Eigenlijk vond men nevenschikkend, dat er niet genoeg middelen richting leger gleden. Een inmiddels compleet vernietigd orgaan, waar niet eens een startbatterij voor een “Tonner” kon worden teruggevonden en aanwendbaar geplaatst. Welwillende burgers moesten steeds inspringen, om brandstoffen te kunnen halen. Kerstcoup 1990? Eerder een machtsgreep omdat (machts-)wellustige ook nooit de bedoeling had, de ultieme staatsmacht aan het Volk van Suriname terug te geven. Arron alweer verstoten in die Kerstnacht. Door partners in de steek gelaten. Woordelijk door handelingen van Graansoogst en Mijnals, overgeleverd aan het lot op 24/25 December 1990. Met op de achtergrond een fysiek onrustbarend hitsige Sital, die op de Motorolla zijn bevelen placht te drillen. Verkiezingen in Mei 1991. Weer netjes georganiseerd. De militaire aanhang verliest opnieuw. Maar de democraten en het Front, zijn de tweederde meerderheid in parlement wel kwijt. Weer coupgevaarlijke momenten. Venetiaan neemt het roer over van Wijdenbosch. En toen was het eigenlijk genoeg geweest. Een machtsvraagstuk moest nu wél degelijk worden opgelost. Met of zonder hulp uit het buitenland. De Amerikaanse ambassadeur liet bij onhebbelijke gedragingen van de legerleiding, ten overstaan van het gekozen staatshoofd in het regeringsgebouw, aan de Surinaamse samenleving –via de televisie—weten, dat de USA geen dinges ‘zegt’, maar dinges ‘doet…!’. Op Curaçao verzamelden zich naar verluidt, honderden mariniers. Inderdaad, de generaal Van Kappen en de Nederlandse ‘vier sterren bevelhebber’ Van de Bremen, beiden doorgewinterde gevechtsmariniers, zouden tezamen met de ondersteuning van hun Navo-leden de instabiliteit in Suriname en het machtsvraagstuk te allen tijde willen helpen oplossen. Geen tomeloos en levensgevaarlijk gedoe meer, rond Surinaamse/Nederlandse staatsburgers of ander grootbelang van buitenlandse mogendheden in Suriname. Mensenrechtenschenders in één keer weg te halen. Proposities die Venetiaan, inderdaad provisioneel heeft moeten aanhoren. De geopolitiek heeft geen nationalistische voor of achterdeur! Maar het staatshoofd wilde toch eerstens, nog een vinger aan de pols aanbrengen. Met langdurige consultaties en onderzoek om nog te kijken, welke (hoofd-) officieren en onderofficieren toch nog loyaal aan het wettig en democratisch gekozen gezag waren/bleken. Inderdaad ging de hele zaak toen wel naar het parlement en werd uiteindelijk de totale legerleiding, overwegende een nationaal onuitwisbaar draagvlak…, vervangen. Graanoogst voorop. Sital, Mijnals en ook de gematigde KMA-er Boerenveen, moesten plaats maken. Sommige subalterne commandanten ‘onvoorwaardelijk’ en anderen weer ‘onder voorwaarde’. Graanoogst wilde eerst nog even tegenstribbelen, maar zijn opmerkingen werden ‘voor kennisgeving’ door het staatshoofd aangenomen aan die kleine ronde tafel op het toen nog zeer bescheiden ‘presidentieel kabinet’. Met de hete adem van buitenlandse mogendheden, in de nek gevoelend werden de stukken door de waarnemend bevelhebber Graansoogst vlot getekend. De Bloemfonteinbus kwam al eerder naar de Kleine Combé en de militairen daarin meegenomen, namen de door het volk gekozen regering warm in een veilige omhelzing. ‘s Avonds wilden nog een handvol avonturiers problemen organiseren die snel de kop werden ingedrukt, door militairen met een democratischer en veel moediger hartslag. Venetiaan had als staatshoofd, inderdaad de eindverantwoordelijkheid. Hoewel er geen invasie plaatshad…, werd de morele steun uit Curaçao en andere vriendschappelijke contreien –zoals de gewapende machten in Cayenne met een generaal Frouchard– nadrukkelijker gevoeld. Direct en indirect. De generaals Van Kappen en Van de Bremen, kwamen uiteindelijk met Franse en Amerikaanse generaals uit de Panama-zone, de zaken rond een vaandeloverdracht schragen, duurzaam ondersteunen en geopolitiek encadreren. De gezamenlijke oefeningen waren reeds in voorbereiding rond en in het Saron-gebied. Venezolanen en Brazilianen deden zonder enige moeite mee in de ontstane euforie. De Guyanezen gaven na Mei 1993, op regelmatiger basis ‘acte de presence’. De fysiek en geestelijk verpestte verhoudingen tussen burgerij en het leger, werden ogenblikkelijk aangevat. Meteen al in Mei 1993, na een groots applaus aan de hekken van de Gravenberchstraat! Moorden op straat en in het oerwoud verminderden dramatisch. Hier en daar nog een bezetting van wegen en ook eventjes ‘de Dam’ te Afobakka, door het nodige aan marihuanaschuivers die hun belangen zagen verkrampen. Venetiaan had inderdaad een aantal zaken onder directe verantwoordelijkheid. Ook een Arron op zijn teruggevallen niveau. Gilds, Gorré en heel veel anderen die hun gebruikelijke werkzaamheden aan kant zetten en beleid durfden maken, droegen verantwoordelijkheden aan. De Bataljonscommandanten van BAT33, BSD ofwel Zuidelijke Troepen en Militaire Politie niet te vergeten. Het Korps Politie Suriname dat de inlichtingen kanaliseerde. De uiterst loyale militaire en politie pelotons die later werden afgevaardigd, om Haïti mede met Nederlandse hulp en Amerikaanse logistiek te stabiliseren, na het wegjagen van dictator Cedras c.s. Allen droegen hun verantwoordelijkheden door maandenlang hun gezinnen achter te laten. De militairen en politiemensen die na Mei 1993 voor maanden en jaren Suriname en hun familieleden verlieten om zich verder te scholen in een internationale omgeving. Ook daarvoor een eresaluut. En tot slot de Surinaamse burgers die de risico’s namen om Venetiaan c.s. in stilte te ondersteunen en de democratie te bestendigen en doen evolueren Met eigenlijk weer de voorspelbare terugval in het jaar 1996 van de omkoping(-en). ‘They won the elections, but lost the presidency…, had to explain that to my piers in Washington…’, de Braziliaan Edgardo Reis van de OAS. Actoren, soms wel en soms ook weer niet meegenomen. Edgar Reis uitmuntend gezant van de Organisatie van Amerikaanse Staten…, allemaal mensen die deden. Niet babbelden, maar deden. Zonder de documentaire over het politiek leven van Venetiaan nog te hebben gezien of aanschouwd, een niet te vermijden bijdrage (…), ter aanvulling van zoveel meer dat op de voor- en achtergrond in dit land plaatshad, op het moment dat men over een vermeend machtsvraagstuk laboreerde. Eigenlijk een zaak die meer te maken had met het feit, dat ‘de koe niet bij de horens werd gevat’ en een ‘laissez faire’ attitude/gedraging, aan weinig ontwikkelde kant meer nog dodelijke gevolgen veroorzaakte. Wie zei ook weer dat Surinamers tot grote hoogten kunnen stijgen, als de leiding aan het voortouw maar solide van aard is of wordt gemaakt? Juist ja! De mensen die in de anonimiteit en op de achtergrond bleven hangen…, daar zal men uiteindelijk vanuit deze gemeenschap, maar zeker vanuit het buitenland de waardering niet mogen of kunnen afhouden, dan wel afslaan. Waardering niet in waardegoed of middelen…, maar waardering door vaker een blik van goedkeuren. Al gingen weer anderen en meer onoprechte opportunisten wezenloos met de eer strijken. Inderdaad, Venetiaan had de eindverantwoordelijkheid, als er überhaupt iets mis mocht gaan. Maar niet alle verantwoordelijkheid. En ook dat is goed! Proficiat.

- Suralco. De Suralco zal het heden en toekomst aan plannen transparant maken voor de gehele samenleving. Het zit de maatschappij en moederbedrijf Alcoa nu toch wel goed dwars, dat er blijkbaar bewust een verkeerde en dus ook ingekleurde media approach wordt gevolgd/-bezigd. Helemaal geen gekke gedachte, als men bij elkaar optelt welke divergente belanghebbenden, geheel onbevoegd op het hek zijn gaan zitten. Inclusief de politieke wonderkinderen van dit land.

- ‘Look out’. Burgersoevereiniteit in gedrang. Het is de individuele burger geraden om zich wel bewust te zijn met wie digitale verbintenissen aan te gaan. Het is nu alweer glashelder voorgekomen, dat men de private en civiele gegevens van burgers onvoorwaardelijk wenst te delen met discutabele agentschappen in het buitenland. De digitale koppeling per individu en diens burgerrechtelijke gegevens naar het buitenland toe, is dan gemaakt tot een fluitje van een cent. Op deze materie wordt zeker teruggekomen. Bij de voornoemde illegale koppeling, is het in ieder geval al mogelijk gemaakt, dat vriend en vijand in het buitenland op de millimeter kunnen determineren –via allerlei secundaire GPS-voedingen– waar een argeloze/willekeurige zich op een bepaald moment bevindt. Met alle gevolgen van inbreuk op de privacy en voor latente veiligheid van de Surinaamse staatsburger of diens omgeving. Meteen na September 2001 werd het duidelijk, dat Jan en Alleman in kaart werden gebracht. Ging men naar een kranslegging aan de Sophie Redmondstraat bij het Mensenrechtenmonument, werd men met of zonder telelens gefotografeerd. Stond men met vrinden bij ’t Vat’, kwam de eens overspannen afgevoerde ‘Fike’ zogenaamd terug naar ons land omdat hij zich hier toch wel prettig gevoelde en begon onverlet/-belet, driftig een ieder -op het oude buspleintje aan de Kleine Waterstraat- van nabij te fotograferen. Meer nog belangstellend, in vigerende of gewezen assembléeleden. En dan de opgeklopte recepties, waar een geüniformeerde, binnen en buiten een bepaalde residentie, een ieder op de gevoelig digitale camera vastlegde. Uiteindelijk om te beslissen, niet meer op dergelijke opgefokte feestjes te verschijnen, waar ook nog door het Openbaar Ministerie aangeklaagde en zichtbaar gemaakte moordenaars of veroordeelde aanranders van de ‘vrouwelijke eerbaarheid’ (…), vrijelijk konden/kunnen rondlopen, overwegende het rudimentair politieke klimaat, dat zich helaas na 2010 weer vernielzuchtig ging profileren.

- ‘Money talks’. Inderdaad heeft de hoogontwikkelde exponent van de BEP gelijk, als deze onomwonden stelt, dat het ‘grote geld’ direct en indirect de uitslag van komende verkiezingen zou kunnen gaan bepalen. Onder normale omstandigheden en gezonder verhoudingen, zou de afkomst van al dat geld en het leiderschap, justitieel kunnen worden aangesproken. Maar als een departement van ‘JusPol’ onder curatele heeft gesteld en de curator van die opheffingsuitverkoop is partijgenoot van de overzijde (…), dan wordt het moeilijk ‘ja’. Want het allergrootste deel van deze samenleving weet heel goed, waar het geld allemaal vandaan komt en welke ‘grote koeien’ politiek ‘in zwang’ verkeren. Maar het is blijven vechten, tegen de bierkaai. En wordt steeds moeilijker voor enig individu om aangifte te doen of aan te wijzen, waar zaken plaatsvinden die volgens een internationale rechtsorde compleet onaanvaardbaar zijn. De laatste hoop is er dus toch nog op gevestigd, dat de anticriminele observaties vanuit de ruimte (…), genoeg en afdoend aan bewijslast zullen/kunnen aandragen, dat bij eventuele wijziging van het bestuursregiem de gehele zooi kan/mag worden opgeruimd. Tot dan toe is en blijkt het roeien tegen een ‘soela versnelling’ die niet anders erop uit is (…), dan deze samenleving ten eigen voordeel uit misdrijfvergaring, ‘completamente’ over te nemen. En dat wordt dan de transnationale ramp van deze eeuw. Heeft op termijn geen missen. Men ziet het nu al wie de potenties van dit land om zeep helpen…, gelijk overstekend uit nader gedefinieerde winst(-en), voor enkel het individueel te handhaven lijfsbehoud.

- ‘Skowtu’. In Paramaribo zijn drie agenten van Bureau Keizerstraat op non – actief gesteld, na positief te zijn herkend door delen van de straatprostitutie, welke elementen klaarblijkelijk door hen werden mishandeld.

- CBB. Vertrouwen in de gegevens van het Centraal Bureau Burgerzaken (CBB), werd danig geschonden toen een notaris op basis van valse, vervalste dan wel vals verstrekte gegevens en overwegend dus frauduleuze handelingen, een akte van koop en verkoop bleek te hebben gepasseerd. Er is aangifte gedaan in deze zaak, bij bevoegde justitiële autoriteiten van Suriname. De procureur generaal is direct en dus zonder omwegen genaderd. Het gilde van notarissen in kennis gesteld.

 - VHP. De voorzitter van de VHP is terug in Suriname. Hij heeft met een politieke delegatie zowel Nederland als het Midden Oosten bezocht en na gedifferentieerde oriëntaties en gegevensverzameling, duidelijke voorafspraken gemaakt om direct post aankomende verkiezingen van 2015, in het regeercentrum te treden en invulling te geven aan wat allemaal werd/is voorbereid. Nationaal en internationaal.

 - Ergernissen. De SLM heeft geen plek en men wordt gewoon aan z’n lot overgelaten. Mensen nemen afscheid van familie en na drie dagen blijken ze gewoon nog in Suriname te zitten en de kilometers van en naar Zanderij, menigmaal te hebben afgelegd. En dan die zogenaamde IPB-gasten met hun kruiwagencontacten? Of hun iets duurder betaalde economyclass tickets. Die lopen je gewoon voorbij, terwijl een ieder weet…, dat ze in dienst zijn van de luchtvaartonderneming. Als je helemaal pech hebt, gaat zo een kraamvogel met z’n gehele gezin aan boord en jij hebt het nafluiten. Lekker ding toch…, dat ding op Zanderij? Achterlijk gedoe, zul je bedoelen.

 - December 1983. Sloop de hele tent nu maar. “Vandaag EBS, morgen pakken we Suralco”. Zo ging dat in de revo. DAF-YP’s naar Paranam…, met Lieuw Yen Tai begeleidend in zijn blauwe Mercedes Benz en vervolgens ‘caustic soda’, in de Bako- en Excavator buckets die op manschappen van het Nationaal Leger zou worden gemieterd. En toen hadden we daar 1985/’86 Moengo, Stolkertsijver, Moengotapoe en Albina. Twee ruziënde antagonisten die met behulp van zwaar (militair-) materieel en explosieve elkaar in de haren vlogen. Dienstplichtigen die bij het leven omkwamen en burgers die het met moord/doodslag moesten ontgelden. De bauxiet- en aluinaarde-industrie toen compleet vernietigd. Potroom I en II zonder stroom en verklevingen in elke raffinagepijp die Suralo maar kende. Een (re-) piping programma en toen weer gewoon kapotgemaakt door stroom en energiesabotage. Uiteindelijk ging de potroom collectief dicht. Alcoa en Suralco hadden beiden hun best gedaan om in Suriname te blijven. Ondanks sabotage en gijzeling van personeel door allerlei klunzen, of het met geweld afsluiten van mijngebieden. Het doorzeven van Trafo’s en het opblazen van hoogspanningsmasten. Alcoa bleef in dit gedestabiliseerde land en importeerde bauxiet. We willen “de dam” hebben? Kom het dan halen met de hele rest aan rattaplan. We hebben gewoon weer een bedrijf om zeep geholpen. “Na wan hiep hiep hiep…?”. Nu gaat het anders toe. “Ik wil die dam hebben…”. Als het nou gewoon om hebbetje is of nationalisatie. Het is om het even en een uitgesproken zaak. Suralco Alcoa laat je wél weten, dat dit niet in het pakket voorkomt. Als je de dam neemt, dan neem je alles. En dan zien we wel verder. Al in 1983 had men belangstelling om de zaak, onder de loop van een ‘punt 50’ over te nemen. In ieder geval weet men nu, wat de standpunten zijn. Je krijgt geen dam zonder slag of stoot en als je toch neemt, zet je minstens 2000 gezinsleden in groot gevaar. Intern en extern. Want zonder de marktsegmenten die Suralco/Alcoa in de wereld heeft opgebouwd om bijvoorbeeld nog wat aan alumina/aluinaarde te slijten, heeft Suriname zelf helemaal niks. Net als Venezuela. Rijk aan olie, maar een inflatiespiraal door lummels gecreëerd van niet minder dan 64%. En een boycot, inmiddels aangedreven die z’n gelijke niet kent. Alleen maar een sukkeldrive om alles wat we hebben/hadden, vanwege het beangstigend eigen individueel probleem, compleet te vernietigen. En wie heeft men dan toch als onderhandelaar naar Amsterdam gestuurd? Jawel, de energieagent van Finland. In de persoon van een Berluscloni-clone. ‘Nothing else…’. Alleen maar ergernis in Pittsburgh en New York, als men de naam weer hoort van mensen die al in 1983, de Suralco militair wilden overnemen. En dan nu hun ‘sey botu’ spruiten die het stuwmeer ondermijnen, met bomenomhaal en goudwroetend bezig gingen in elke kreek die water aan het Stuwmeer moet toevoeren/-voegen. Van Djoeka- tot Witti-kreek. Alleen maar roodgekleurd water wordt het meer in-/uitgepompt. Ga zo door en het resultaat ligt er nu al. Alcoa wordt eigenlijk onder druk gezet en uiteindelijk weggejaagd. Met of zonder een als bescherming dienende Brokopondo-Overeenkomst. Het zal dit land op z’n tijd wel bezuren. BHP/Suralco/Alcoa? Het was eens! Nu al vecht men in de Para om zaken te bezetten, terwijl men daar noch bezitter noch eigenaar van is. Chaos kan alleen maar groter worden. En de investeerders? Die zullen ver weg blijven van dit ondankbare en stuurloze land.

 - Brand. Een enorme brand aan de Pandorastraat in Ma Retraite II, vernietigde op de dinsdagochtend, het groothandelsbedrijf ‘Florida Enterprises’.

 - Klacht. De Marokkaanse ambassadeur in Nederland gaat een officiële klacht indienen tegen het gewelddadige optreden van de Haagse politie tegen Marokkaanse Nederlanders in de Schilderswijk. “Ik ben er ziek van”, zegt ambassadeur Abdelouahab Bellouki tegen de NOS. De ambassadeur waarschuwt dat een dergelijke aanpak van Marokkanen kan leiden tot provocaties en ernstige problemen. Nederland ontwikkelt zich als een intriest landje.

 - Jaarrede in Den Haag. Net als andere jaren was er in de Troonrede en Miljoenennota veel aandacht voor koopkracht, werkgelegenheid en economische groei. Maar meer dan de afgelopen tijd, ging het op de ‘Derde dinsdag in September’ over de onzekere buitenlandse situatie. Staatshoofd Willem-Alexander stond er uitgebreid bij stil in zijn traditionele jaarrede. Hij noemde onder meer de ramp met de MH17, de crises in Oekraïne en Gaza. Hij zei dat alles met alles samenhangt en dat de ‘…veerkracht van de economie en de samenleving op de proef zullen worden gesteld’. Hij voegde eraan toe, dat ‘…de haat elders in de wereld niet mag overslaan naar onze straten…’. Ook bij het aanbieden van de Miljoenennota aan de Tweede Kamer, wees minister Dijsselbloem van Financiën op de onzekere omstandigheden. Volgens hem is het herstel van de economie broos en vormen de internationale ontwikkelingen een vergroot risico. Een deel van de oppositie verweet het kabinet een gebrek aan ambitie. Daarbij was er onder meer kritiek op de veel te magere plannen om de belastingen te herzien. Het kabinet zei daarover, dat aan de plannen wordt gewerkt. Die zouden op termijn 100.000 additionele banen moeten opleveren. Een van de gedachten is, om de bekostiging van de kinderopvang drastisch te veranderen. Daardoor zouden veel minder mensen een toeslag moeten krijgen. Het Nederlands parlement, praat woensdag en donderdag over de plannen van het kabinet. Dat gebeurt in het belangrijkste debat van het jaar, ‘de Algemene Beschouwingen’. Aldus gegevens die aan de website van NOS.nl werden ontleend.

 - Suicide. Wanneer mensen het niet meer uithouden omdat hun regeringen compleet faalden en er een totaal desolate situatie zich gaat voordoen, waarbij zelf de volksstrijd/-verzet is verdampt, dan heeft men daar als meer juister voorbeeld: Nummer 01 – Guyana en nummer 06 – Suriname. Bron? “The Economist” met redelijk onhebbelijk voer voor lokale statistici die daar, met ingekleurde blik op de regio, een aardig opportunistische bezigheid en vergoelijkingrelatie mee hebben. Guyana 01 en Suriname 06. Wat is het verschil nou eigenlijk. Vijf plekken, op de 187: ‘GUYANA tends to do disappointingly, but not disastrously, in global rankings. It comes 121st out of 187 countries on the UN Development Programme’s human-development index; in the World Economic Forum’s latest competitiveness rankings, it comes 117th out of 144. But when it comes to suicide, Guyana is at the worst extreme (see chart). A World Health Organisation (WHO) report published this month gives Guyana an age-standardised suicide rate of 44.2 per 100,000 inhabitants. That compares with a world average of 11.4, and a figure of 6.1 per 100,000 for low- and middle-income countries in the Americas (neighbouring Suriname, with a similar history and ethnic mix, does very badly, too). The WHO numbers are adjusted to take account of countries’ differing age structures. Children are at less risk of suicide than adults, the elderly more so than the young. But using the unadjusted rate makes little difference to Guyana’s ranking—it lies third (after North and South Korea) for both sexes, and second (after Lithuania) for male suicides. Two sources: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate http://www.economist.com/news/americas/21616972-when-it-comes-people-taking-their-own-lives-guyana-leads-world-desperate-measures?frsc=dg%7Ca

 The Economist chart:

 

- Papatam. Waarom steeds weer negatief in het nieuws? Nu is er een busje, vol met voetballers omgeslagen en zijn velen verwond naar Frans Guyana afgevoerd voor acute behandeling. 

- Scepsis. De samenleving wordt balorig van deze regering Bouterse. Nu hoort men overal op straat, dat de energiecrisis opzettelijk gecreëerd is om een smoes te hebben (…), de nu al verwarrende tarieven per ‘Kilowatt Uur’, omhoog te schroeven. Wat wel weer naar voren is getreden, waren de scherpe discrepanties tussen de cijfers die het staatshoofd wist te presenteren en wat de vicepresident wilde loslaten. De laatste zat immers in een energiecommissie van de Regering Venetiaan. Wat zogeheten onherroepelijk blijkt…, zijn de verhogingen die beide heren willen doorvoeren. Ook nog in een tijd van tomeloze verspilling en dreigende inflatiespiralen. Hoe men het draait of keert…, zal een energietarief wat verhoogd wordt, voor gierende kostenstijging binnen de gezins- en bedrijfshuishoudingen zorg dragen. De koopkracht van de burger- en ambtelijke consument, zal meteen teruglopen en de prijs van eindproducten driftig stijgen. En dat zo voor de verkiezingen, in dit rijkelijk gezegende land? Misschien is dat wel de prijs om onvermogende besturen per ommegaand weg te jagen. ‘Time will tell…, and Lothar Boksteen already told the truth on ABC-radio! Nothing but the truth’. De meest integere techneut die het land wist voort te brengen, gaf de onvervalste waarheid weer. Lees: Zondag 14 September 2014, 13.15 uur Radio ABC – “De Welingelichte Kringen”. Uitstel, afstel en dan gecertificeerde rampspoed…! In die volgorde. Hebben het daarnaast, nooit met een ‘NDP-plus regering’ goed kunnen doen. Nunca! Experimenten, verspilling en gegarandeerde verarming van de bevolking. Een auteursrecht/trademark, dat men bij de NDP ‘plus’ heeft en steeds weer opnieuw kan terugverwachten. De geschiedschrijving liegt er absoluut niet om. Denk maar aan het torpederen van Kabalebo, direct na 25 februari 1980. Oh ja…, en dan de tomeloze verrijking van een illustere eenling en een handvol misdrijfbestendige(-r) cheerleaders en kwakzalvers. Abrikadabri voorop als meest begenadigde vendelafzwaaier. Had men eigenlijk iets geheel anders verwacht? Neen toch?! ‘Changes have to come bro…, very soon’. US$0,26 of US$0,28, per kilowatt uur? Wat een nog krankzinniger mop! ‘Scepsis reigns…!’. Skepticism or scepticism (see spelling differences) is generally any questioning attitude towards knowledge, facts, or opinions/beliefs stated as facts, or doubt regarding claims that are taken for granted elsewhere. Vert.: Filosofisch scepticisme, ook wel principieel scepticisme: een denkhouding van universele twijfel waarbij men ervan uitgaat, dat betrouwbare kennis onmogelijk is en men zich van geen enkele waarheid kan verzekeren.

 - Destination. Vraag heden ten dage een hadjganger, toerist of zakenreiziger, hoe hij/zij denkt over de faciliteiten die de SLM als vliegmaatschappij biedt en men heeft voldoende stof in de oren die per ommegaand noodzakelijkerwijs moeten worden afgewend. Wil men niet een ontsteking oplopen. Weer bleven de mensen onverrichter zake staan. Omdat in de vakantietijd er onderhoud aan een nog steeds ‘enkel’ reuzenpassagiersvliegtuig is gepland en een alternatieve trans-Atlantische configuratie niet alle passagiers kon meenemen. Regionaal de zaak ook nog in het honderd liep, omdat er in Venezuela en een ander onbelangrijk land, weinigzeggende ‘foto-oppies’ moesten plaatshebben. Het is ongetwijfeld de allerhoogste tijd.

 - 87. Een bejaarde man van 87 werd beroofd en met barstverwonding aan de hoofdhuid, hulpeloos in het Livorno-gebied achtergelaten. Suriname Ao. September 2014. En dan de supermarkthouders en mensen aan de Ketjapstraat. Wat wil men nog meer? ‘Enough is enough’.

- Alliantie. De internationale gemeenschap gaat door met de aanpak van IS, zowel politiek als militair. Dat maakten Frankrijk en Irak bekend, na afloop van de Internationale conferentie voor vrede en veiligheid in Irak. Na de Britse en Amerikaanse toezegging en zo veel anderen die door IS-terroristen werden vermoord, zeggen dertig landen –waaronder de machtigste in de wereld– allemaal unaniem, dat ze IS zullen verslaan.

 - Agressieve pogingen. Overnamen in de bierbranche afgewend. Heineken houdt kaaimans buiten de deur. Het Belgisch-Braziliaans bierconcern AB InBev wil zijn Brits-Zuid-Afrikaanse concurrent SABMiller kopen. Dat meldt de Wall Street Journal. InBev, de grootste bierproducent ter wereld, zou met banken in gesprek zijn over een financiering van ruim 94 miljard euro, de grootste transactie in de sector ooit. Daarmee lijkt de poging van SABMiller om Heineken over te nemen, vooral een manier om InBev van zich af te houden.

Roerganger. Als men zo kijkt naar de inauguratie van de nieuwe secretaris-generaal van UNASUR, zou men onbewust kunnen gaan denken, dat Nicolas Maduro van Venezuela de allergrootste Latino-roerganger is of zou mogen worden. Bij goed verstand van elk normaal functionerend mens, zou een inflatiecijfer –in Venezuela van 63.4 procent– toch wel eigensoortig van aard en buitengewoon baanbrekend moeten kunnen overkomen. Of toch weer niet…? Bij dergelijk ondeugdelijke becijferingen, zou zelf de meest rabiate kerkrat, het getroffen en eroderende zelfrespect aan de zelfkant van het minimale vermogen willen plekken. Helaas! ‘Tek ete wan kisi yu srefi…, yere’. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-29140359

- Mensenrecht. Als men protesteert tegen de gang van zaken in Venezuela, verdwijnt elke dissident in de frisse kerkers van Nicolas Maduro. Mensenrechten, studentenrechten, burgerrechten, politieke rechten…, allemaal universele rechten die een Nicolas Maduro -met onbegrensde ijver- aan het Venezolaanse volk heeft ontnomen. Ondanks alle waarschuwingen uit vrijwel de gehele internationale gemeenschap. Oppositieleiders gaan heden ten dage, voor een snelgerecht van Maduro. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-29151975

- Metaaldelen. Ingeslagen metaaldelen, gevonden in onder meer de lijken van de piloten op “Vlucht MH17”, uit Schiphol gevlogen naar Kuala Lumpur en ook in de lichamen van omgekomen passagiers die boven de Oekraïne werden neergeschoten (…), zullen uiteindelijk het bewijs leveren, dat de scherven afkomstig zijn uit een enkele ‘BUK-ground to air missile’ van Russische makelij. Echter moet nog sluitend onderzoek worden verricht, op de plek waar delen van de Maleisische Boeing 777 en ingeslagen resten van de raket, in oostelijk Oekraïne neerkwamen. Het bewijs is zowat rond. Echter wreed gehinderd, door hernieuwde bombardementen van het gebied op de zaterdagmiddag. Opzettelijk? Dat is een legitieme vraag.

- Curaçao. Verdachten van een misdrijf mijden en schorsen. Veroordeelden nooit meer aan relatieve en/of absolute ‘staatsmacht’ mogen komen? Zou meteen als een goede les, ter overname in de Republiek Suriname kunnen gelden. Want nu denkt iedere fietsendief, dat die ‘untouchable’ is…, omdat veroordeelde drugshandelaren en moordenaars in dit land, nog steeds vrijelijk tussen toeristen op meerder terrasjes aan de VSOP nippen. Ook nog een paar ‘duo selfies’voor de export weten te organiseren. Ontken ook dat nog maar eens, een zinvoller keer.

- Kaseko. In het praatprogramma ‘Pauw’, gaf op de vrijdagavond rapper Typhoon, winnaar van de “VPRO 3VOOR12 Award”, zijn illustratiever mening over de ‘wijziging van liedteksten voor het Sinterklaasfeest’ en het tomeloze aan gehannes (…), waaronder de eeuwigdurende worsteling van kortzichtig gehouden autochtone Nederlanders, ter zake een ‘gewenste denkomslag’ die donkere en ‘niet’ tegen elkaar uitgespeelde mensen in de polder ‘bij herhaling’ opeisen. Men is de vernedering beu en onder meer de PVV-smoes, dat het enkel om behoud van een onschuldig traditioneel kinderfeest gaat, “…zat…”! Typhoon mocht ook zijn kunsten laten zien en horen, onder begeleiding van zijn Zwolse band. Aan het eind van een hypergevoelig lied…, wist Typhoon de swing erin te krijgen met een kaseko-roffel die menig autochtoon ‘in heupwiegende beweging’ bracht. Lekker tropisch, toch?! http://pauwenwitteman.vara.nl/media/320051 http://pauwenwitteman.vara.nl/media/320345 www.youtube.com/watch?v=9SBaTjTH1gw

- Etnisch. Volgens een insider bij de CLO moeten etnische Chinezen in het land Suriname, een eigen ziekenhuis in Commewijne kunnen opzetten. De vraag is wel weer of er een verrijking ofwel verarming van de soevereiniteit van ons land, volk en ingezetenen plaats heeft dan wel juist het tegenovergestelde. ‘Denk a tori…!’.

- MH17. Was er op de vrijdag nog sprake van een serene rust, kwam het op de zaterdagmiddag tot heel wat anders. Bij de rampplek van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne is ‘s middags hevig gevochten. Verslaggevers van het Nederlandse ‘Nieuwsuur’ verklaarden met de schrik in de broze benen, dat het regeringsleger en pro-Russische separatisten elkaar plotseling bestookten met onder meer mortiergranaten. De aanwezige journalisten moesten maken, dat ze zeer snel wegkwamen. Volgens Oekraïense militairen zijn er voor het eerst sinds het staakt-het-vuren, weer gevechten in het onderzoeksgebied.

- ISIS of IS. Waar ook ter wereld. Volgens de Egyptische minister Shukri van Buitenlandse Zaken zijn er banden tussen terreurorganisatie Islamitische Staat en andere extremistische groepen in de regio. Daarom is wereldwijd ingrijpen volgens hem nodig. Shukri zei dit op een persconferentie in Caïro na overleg met zijn Amerikaanse ambtgenoot Kerry over de strijd tegen IS. Kerry zei na afloop dat er een belangrijke rol voor Egypte is weggelegd bij de strijd tegen IS, die grote delen van Irak en Syrië in handen heeft. Kerry sprak in de Egyptische hoofdstad ook met de Egyptische president Al Sisi en de leider van de Arabische Liga, Nabil al-Arabi. Egypte liet eerder al weten de Amerikaanse strategie om IS uit te schakelen, te steunen. Kerry reist al dagen door het Midden-Oosten om medestanders te vinden in de strijd tegen de IS-extremisten. Kerry is op zoek naar concrete toezeggingen over hulp bij de strijd. Of Egypte die ook heeft gedaan, is nog niet bekend.

- En dan nu…! Judoka Dex Elmont heeft bij de “Grand Prix in Zagreb”, het “goud” gewonnen. Hij klopte in de finale Andre Alves met ‘waza-ari’. Elmont won eerder met ‘ippon’ van Bayram Ceylan en Jakub Jecminek. Vervolgens, versloeg hij Leandro Cunha met ‘yuko’ en won hij in de halve finales op ‘strafjes’ van Nichollas Delpopolo.

- EBS babbels ‘so bun’. Op de late vrijdagmiddag lieten de Energiebedrijven Suriname N.V. weten, dat de stroomverbruiken weer toenemen. Is dat het allergrootste nieuws? Vindt men dat gek? Mensen keren langszaam terug van al hun vakantieadressen in binnen- en buitenland. Treffen nu inderhaast allerlei voorbereidingen, dat kinderen ongehinderd naar school terug kunnen keren. Beware…, EBS is telling oldschool stories!

De Observateur van Sranan. 

 

DE WEEK IN RETRO 13.09.2014.

DE WEEK IN RETRO 13.09.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Juwelen aan knoeierij. Er ging weer een week voorbij. De SLM liet weer negatief van zich horen. Vertragingen, afgezegde vluchten door A-check van de airbus in de vakantietijd en het staatshoofd pakte weer doodgewoon een Boeing 737 uit de vaart. Dupeerde daar heel veel mensen mee die met vakantie moesten of dringender zaken gingen doen. Aansluitingen werden gemist. Het ziet er steeds meer naar uit, dat de dictatuur van de ‘regering Bouterse’, de aansluiting(-en) bij het Volk en zoveel ander maatschappelijke onderdelen elke dag meer mist. De aansluitingen van de EBS staan rood gloeiend, vanwege: mismanagement, het acute en tegelijkertijd voorspelde gebrek aan energie op het veel te uitgebreide/opgerekte netwerk. De spaarlampen of fluorescent flikkeren tomeloos, dat je er dronken van in je kop geraakt en het reguliere werk niet eens meer secuur kan doen. De Militaire Politie kreeg een oudgediende terug op de brigade, alsof het leger intern niet de juiste mensen heeft om gevoelige onderdelen nog te kunnen/mogen leiden. Er ligt weer veel meer aan ten grondslag en blijkt allemaal bij herhaling met het verleden en heden van Abrikadabri te maken te hebben. Komt tijd komt ook met die wel raad. Want destabilisatie van gevoeliger delen in ons land, kan een tsunamie aan reacties trekken. Juist daar heeft een verzwakte regering, vrijwel zonder enig mandaat geraakt, absoluut geen boodschap aan. Ze doen maar…, als er maar geen onschuldige mensen in deze samenleving, het slachtoffer worden van totaal onvermogende die nog steeds denken een land gezond te kunnen aansturen. Kwestie van tijd en de boel valt weer met veel lawaai om. Kunnen de meer rationele gaan ruimen en de irrationele, als veredelde warkoppen doorschuiven. Niemand zal ze in die hoedanigheid nog een geïsoleerd moment willen bijstaan. Niet voor de zoveelste maal…! De week in Retro!

- Schok. Opnieuw moet de samenleving een schok verwerken. Mr Albert Ramnewash, kwam onverwacht te overlijden. In hem het verlies van een kundig magistraat die geen enkele zaak uit de weg ging.

- SLM. Doordat de A340-300 van de SLM te midden van de Hadj en vakantieperiode in Parijs werd opgenomen voor een A-check, liep de verkeersintensiteit en het ingeroosterd schema op de MidAtlantische route in het honderd. Doordat het staatshoofd daarenboven een Boeing 737 van de SLM inpalmde, raakte de gehele regionale routedienst in de war. Duizenden reizigers die tijdig op hun bestemming moesten zijn, werden gedupeerd. “25 Mei 2014, no warang, a ne go man tan so…”.

- Karakter. De wetsproducten met een zogeheten sociaal karakter, welke op een afwijkende wijze in het parlement tot stand kwamen en onder maatschappelijke kritiek zijn komen te staan, zouden al zijn afgekondigd. Zien hoelang deze standhouden, zonder noodzakelijke wijziging te hebben aangebracht en de operationaliseringorganen/-normen te hebben ingebed.

- Hardeo. De onderzoeker, docent en politiekcommentator, Hardeo Ramadhin, maakt met een kunstige optelsom duidelijk hoe de padieboeren ‘in hun eigen vet als een Crobia worden drooggebakken’. Jaarlijks moeten de agrariërs een megabedrag aan “government take”, welke “zweef teki.gov.sr” verdisconteerd zit in de aangekochte brandstof, onverlet bij elke liter ophoesten. Conclusie…, dat bij een ondersteuningsbedragje –vanuit de Overheid naar de sector toe– er meer sprake is van een onevenwichtige vestzak/broekzak ‘setewasi’. Waarbij de landbouwer altijd in het nadeel blijft hangen, wanneer zaken in alle objectiviteit worden gesaldeerd. Pronken met andermans inspanning, enkel voor een public relations ‘oppie’ en niets anders. Gelukkig is Hardeo er om de zaak op zijn merites te beoordelen, knap kunstig en al schrijvend in te wrijven. Een andersoortig specialist en boodschapper wist te vertellen, dat de ‘padieboeren’ een soortement “ondankbaarheid” in stand houden? Nou nou nou, die opmerking deed een aantal bommenwerpers in stelling brengen. Mahawatkan voorop in het eskadron.

- Uitlevering. Rond het verzoek aan Trinidad & Tobago tot uitlevering van de Surinaamse staatsburger en verdachte Edmund M. aan de USA, in de megazaak van en rond Dino B., is het indringende verhoor van politiemannen ter terechtzitting begonnen.

- Inauguratie. Ten overstaan en onder toeziend oog van Nicolas Maduro, werd een secretaris generaal van de UNASUR, multinationale creatie van onder meer wijlen Hugo Chávez, geïnstalleerd in het presidentieel paleis Miraflores van Caracas.

- Fa. Junker. De bekende ondernemer aan de Klipstenenstraat, mevrouw Mildred Junker – Tull, heeft het heden verlaten en is de eeuwigheid binnengestapt.

- 14.02.2013. Op Valentijnsdag 2013 schoot Pistorius zijn vriendin, dwars door de toiletdeur dood. Op 12 September 2014, na een internationaal media-baganaal concludeert en vonnist de strafrechter…, in eerste aanleg: ‘dood door schuld’. Geen moord en ook geen doodslag. ‘Dood door schuld’. Toch kan er een stevige strafuitspraak volgen, voor de feiten waaraan wel schuld werd verbonden.

- EBS. Vanuit managementniveau lieten de EBS weten, dat het staatshoofd na terugkeer uit het buitenland, over de energiecrises ‘hearings’ zal willen houden met belanghebbenden en overige actoren. Wat dat allemaal inhoudt, kan er alleen maar op wijzen, dat men over de tariferingen er bepaald niet uit is. De samenleving wordt ondertussen, steeds sceptischer over wat er allemaal gehoord en ook nog additioneel wordt verteld. Er is gewoon door mismanagement, acuut gebrek aan energie en dat fenomeen moet tijdig en ook maar zeer tijdelijk worden opgevangen. Niets anders aan de hand, dan misschien ook nog (…), al de lapzwansen die deden alsof ze kennis van zaken hadden, per onmiddellijk vervangen. Wie geen stroom betaalt, moet dat meteen wel gaan leren doen. En wie stroom steelt, met jumperkabels enzo, moet een enkele ticket naar Santo Boma worden voorgehouden. Wie eigenlijk alleen op/met overuren wil werken, de laan uitsturen en meervoudige consultanten van de EBS die diensten willen verrichten tot hercalculaties dwingen. Vooral die met een dubbele agenda binnen het bedrijf. De profiteurs met voorkennis.

- Sasur. De samenleving leefde in de veronderstelling dat het gewraakte auteursrechten – orgaan ter ziele was. Alles behalve…, bleek nu weer vanuit een rechtszaal. Zijn het de laatste stuiptrekkingen of wordt de gemeenschap weer kranig in de maling genomen. De tijd zal het leren.

- Arrest. Als het niet om betalingen van voeding gaat, is het wel arrestantenvervoer dat niet werd betaald. Het is altijd wel wat. Totdat….!

- Rust. Het lijkt er niet rustiger op geworden, na het gedwongen vertrek van de intussen gewezen Commandant Militaire Politie en zijn daaropvolgende waarneming. Achterklap, gerucht en innuendo, blijken te willen oversteken. Een oud-militaircommandant, lijkt uit de kast voor ‘pesionadas’ te zijn gehaald om leidinggevende diensten op de MP-brigade te komen verzorgen. Onder defensiebewindvoerder Gilds, werd deze jarengeleden afgezwaaide man, toen bij bevordering, vroegtijdig bedankt. Een heftig auto-ongeluk op 13 Oktober 1992 in Saramacca en langdurig medische rehabilitatie, vormden grondslag voor meerder carrièreonderbrekingen.

- Landbouw. De ene verbouwt rijst en de andere drugs. Verschil moet er zijn. De politie heeft stevige marihuanavelden in Brokopondo en wel in de regio Atjonie, moeten vernietigen. ‘Changes have to come’.

- Para. Poging tot moord in de Para. Een landbouwer is op twee verschillende en opeenvolgende momenten, beschoten in de Para. De politie is op zoek naar de dader(-s) die het gericht heeft/hebben gemunt op het leven van Bryan M. het slachtoffer verkeert buiten levensgevaar.

- Insubordinatie. Wanneer men intelligenter mensen over de schreef van het acceptabele drijft, krijgt men insubordinatie. Geen onbekend verschijnsel. 43 Israëlische reserve-militairen weigeren om nog langer Palestijnen te bespioneren. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Netanyahu en de commandanten van de strijdkrachten. De grootste krant van Israël, Yedioth Ahronoth, heeft de brief gepubliceerd. De anonieme officieren en soldaten zijn lid van Unit 8200, de inlichtingendienst van het leger. Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor het onderscheppen van telefoongesprekken, e-mailverkeer en faxberichten. Daarmee zijn ze van groot belang bij de strijd tegen Hamas in de Gazastrook. ‘Don’t you dare push peaceful intelligence too far…’ Geldt ook onvoorwaardelijk, voor een universeel denkend SU.

- MH17. Afgelopen week zijn achttien slachtoffers van vlucht MH17 geïdentificeerd. Daardoor is nu van 211 slachtoffers de identiteit bekend geworden…, meldt het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. Van de achttien slachtoffers hebben er elf de Nederlandse nationaliteit, de overige zeven komen uit het buitenland. Uit welke landen de zeven komen, wordt op verzoek van de betreffende ambassades niet bekendgemaakt. Aan boord van vlucht MH17 die boven Oekraïne door een BUK-raket werd neergeschoten, waren 298 mensen. Het kan nog maanden duren voordat alle stoffelijke overschotten zijn geïdentificeerd.

- Ian Paisley (88) overleden. NOS.nl: ‘Zijn strijdlust, zijn onverzettelijkheid en zijn luide stem, dat waren de kenmerken van Ian Paisley. Hij was dominee en politicus en bleek pas aan het einde van zijn politieke carrière bereid tot compromissen. Paisley was in de jaren 50 al politiek actief in de unionistische beweging, die zich verzette tegen het streven van katholieken in Noord-Ierland om zich af te scheiden van Groot-Brittannië’. Toen in de late jaren 60 gematigde protestantse politici wilden praten met katholieke voorvechters van meer burgerrechten, maakte hij zijn geloofsgenoten uit voor verraders. In 1970 werd hij in het Britse Lagerhuis gekozen, waarna hij een eigen politieke partij oprichtte, de Democratische Unionistische Partij, die hij jarenlang zou aanvoeren. In de jaren 70 en 80 speelde Paisley een prominente rol bij de strijd van de protestanten tegen elke verandering. Noord-Ierland kwam onder direct Brits bestuur in 1972 en leefde in een burgeroorlog, waarbij de katholieke terreurbeweging IRA (het Ierse Republikeinse Leger) bloedige aanslagen pleegde op onder meer voertuigen, restaurants en pubs. In 40 jaar vielen meer dan 3700 doden, de IRA wordt verantwoordelijk gehouden voor ongeveer de helft ervan. Paisley was niet verantwoordelijk voor het bloedvergieten en hield zich ver van de gewapende strijd, maar hem werd wel verweten dat hij haat en paranoia predikte. Paisley wilde de strijd tegen de katholieken nooit opgeven, want voor hem was het katholicisme een vloek. Toch kwam het in 1998 tot onderhandelingen tussen katholieken en protestanten. Paisley verzette zich opnieuw. Hij wilde niet dat Sinn Féin, de politieke tak van de IRA, eraan mee zou doen voordat de IRA al zijn wapens had ingeleverd. Maar het lukte hem uiteindelijk niet om het vredesakkoord van Goede Vrijdag 1998 tegen te houden. Toen koningin Elizabeth het akkoord prees, noemde de anders zeer koningsgezinde Paisley haar de papegaai van premier Tony Blair. Zijn onverzoenlijke anti-papisme kwam ook tot uiting in een incident in het Europees Parlement, waar hij eveneens lid van was. Toen paus Johannes Paulus II in 1988 in het Europees Parlement sprak, schreeuwde Paisley door de zaal dat de paus de antichrist was. De dominee werd subiet de zaal uitgezet. In 2007 gebeurde wat niemand had verwacht. Paisley ging toch onderhandelen met Sinn Féin, wat een jaar later leidde tot een gemeenschappelijke Noord-Ierse regering. Ian Paisley werd premier van Noord-Ierland. Een jaar later trad hij af en stapte hij ook op als leider van de DUP. Wel bleef hij nog tot 2010 in het Britse parlement zitten. Bij zijn vertrek waren er positieve woorden, waarin zijn leiderschap en moed werden geprezen. Toenmalig premier Gordon Brown constateerde dat Paisley een “enorme bijdrage” had geleverd aan het politieke leven in Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Gedurende zijn hele politieke carrière bleef Paisley ook actief als predikant. In december 2011 hield hij, 85 jaar oud, zijn laatste preek in een volgepakte Martyrs’ Memorial Hall in Belfast. De laatste jaren van zijn leven kampte Paisley met hartklachten. In 2011 kreeg hij een pacemaker.

- 70 jaar geleden. Op 12 September 1944 precies 70 jaar geleden begon de bevrijding van Nederland. Welke route volgden de geallieerden op welk moment. En welk oorlogsmonument ligt hier in de buurt. De antwoorden zijn te vinden in de nieuwe app Oorlogsmonumenten in Beeld van het Nationaal Comite 4 en 5 mei. http://nos.nl/video/697309-nederlandse-bevrijding-volgen-via-een-app.html

 

- 9.11 – Ofwel ‘nine eleven’. Op 11 September 2001 werden vier vliegtuigen vlak na het opstijgen gekaapt in de USA. Twee zullen zich kort na mekaar boren in de Twin Towers, op de punt van het eiland Manhattan in New York (N.Y.). Een toestel slaat te pletter op de ring van het Pentagon in Washington D.C., terwijl een vierde de grond ingaat bij een bosrand in Pennsylvania. De passagiers hebben daarbij nog gepoogd, het vliegtuig uit de handen van de kapers over te nemen. Maar ook die actie eindigt in een megaramp. Zowat 3000 ‘plus’ aan mensenlevens vallen door de terreurdaad die geen gelijkenissen kent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. 

- Uitkijken. Het is niet anders dan zeer alert te zijn en blijven, nu de onderwereld in Nederland met elkaar in oorlogsoffensief is geraakt. De kans bestaat, dat er onderduikadressen vanuit Nederland in ons land worden opgezocht. Dick V., volgens het Openbaar Ministerie een van de kopstukken in de onderwereld, is op eigen verzoek de cel ingegaan nadat politie en OM hem hadden gewaarschuwd, dat hij op een dodenlijst staat. De ongebruikelijke stap is een teken, dat de spanning in de onderwereld door een recente golf van liquidaties tot ongekende hoogte is gestegen. Andere topcriminelen bewapenen zich of vluchten naar het buitenland. 

- Kamertje. Wat een mop! Het kamertje was te klein…, om Nederland alsnog te betrekken in de strijd tegen ISIS? President Obama heeft te kennen gegeven ISIS tot het eind van de wereld te zullen achtervolgen en vernietigen. Obama geeft onder meer aan, dat hij de strijders van de Islamitische Staat met luchtaanvallen wil bestrijden. Nederland werd opvallend niet bij de coalitie ingelijst, ingebed of überhaupt gevraagd. Hoe zou dat nou zo zijn gekomen? De analyses zijn zowel in Nederland als in het buitenland niet al te gunstig. Ook de vertegenwoordigers van Clingendaal doen een vervelend steentje in de buidel. En Frans Timmermans bakt ze helemaal bruin. Volgens minister Timmermans is Nederland “niet gepasseerd” op de NAVO-top, die vorige week in Wales werd gehouden. De Amerikanen spraken daar met negen landen over een coalitie tegen IS, maar Nederland was niet uitgenodigd voor die gesprekken. Volgens Timmermans was er “…geen ruimte…”, om met alle landen die bij de top aanwezig waren te vergaderen. En dan ‘der Putin’! Rusland beschouwt luchtaanvallen op Islamitische Staat in Syrië zonder VN-mandaat, als een daad van agressie en een ‘grove schending’ van het internationale recht. Maar een passagiersvliegtuig met zowat 300 passagiers neerschieten boven Oekraïne en wel met een Russische ‘Buk – ground to air missile’, dat kan weer wél en wetmatig gevolgd door misdaadleugens uit het Kremlin. 

- Cultuurdrager. Een groot arsenaal aan kennis en kunde ging heen, bij het verscheiden van Drs. Frank Antonius, oud directeur van het departement Cultuur.

 - Tennis. De sport was voor hem zijn lust en leven. Ook voor zijn vrouw Ursie die hem nog maar kort geleden voorging. Alphons “Fons” Samson trok zich ook voor altijd terug, uit de tenniswereld en het leven.

 - Joden Savanne. Nabij Joden Savanne wordt een brug door Ballast Nedam geconstrueerd. Het hoeft geen betoog, dat de scheepvaart zich nu via de VHF-radio moet aanmelden bij nadering van het gebied. Dit alles in tegenstelling tot de periode, dat een aannemer in de veronderstelling leefde, een soortement aan vaste oeververbinding zonder scheepsweringen te kunnen bouwen.

 - Bouterse. Het staatshoofd verdaagde een lopende vergadering met het bedrijfsleven, waarin verantwoording van de opbouw der EBS-tariefsverhogingen –gequoteerd in US-dollars– moest worden afgegeven en vertrok te midden van de nationale energieperikelen naar Venezuela en Ecuador. US-tariferingen? Geen vertrouwen in de SRD? Zal wel.

 - Roof I. Op een brug te Goede Verwachting werd een man zijn geld onder bedreiging afhandig gemaakt.

 - Roof II. Een 76 jarige vrouw werd door drie mannen vastgebonden in de Reeberg-contrei, ook nog beroofd van haar communicatiemiddelen en wat geld. Verder werd er een barstwond in haar achterhoofd geslagen, door de binnengedrongen lafaards.

 - Roof III. Een pompbediende ontsnapte aan roof, toen zijn werkgever in de gaten had wat er aan misdaad dreigde en de criminelen verjoeg.

 - Roof IV. Blijkt dat er water uit het stuwmeer wordt omgeleid en naar illegale goudbedrijven wordt gepompt. En weer niemand die wat aan die roof doet.

 - Roof V. Aan de Marcelstraat is een vrouw bij een poging tot roof, door het hoofd geschoten. Zij werd in de IC-unit van het ziekenhuis opgenomen. Haar dochter werd ook aangevallen door de rovers. Alles gaat weer voorbeeldig in de Republiek Suriname en beantwoordt aan de te propageren statistieken die verdwaasde autoriteiten, als smoes –te pas en te onpas– uit hun filelades denken te kunnen trekken.

 - Sanchan. De voorzitter van de VHP laat van zich horen en spreekt schande uit over de wijze hoe er met nationale energiebelangen, wordt omgesprongen. De VHP belooft plechtig, alles veel beter te zullen doen dan de totaal onvermogende regering Bouterse tot nog toe wist te presteren.

 - “Bla bla”. Oud-parlementariër en hoofdbestuurslid van de NPS, Arnold Kruisland, is wars van de ‘bla bla verhaaltjes’ die het huidige staatshoofd bezigt. Hij is bepaald niet gecharmeerd geraakt door de uitgeslagen onzinnigheden. Integendeel! Er werd door de vorige regeringen veel achtergelaten aan reserves en op vrijwel alle gebied. Zoveel als dat allemaal aanwezig was, zo snel is dat door verspilling om zeep geholpen.

 - Uitrusting. Niet behorend tot de standaarduitrusting van de politie, werd er een ‘pepperspray met vervallen datum’ gebruikt tegen protesterende agrariërs in Nickerie? Zal ongetwijfeld en genoegzaam enige politieke weerslag/-klank op 25 Mei 2014 vinden.

 - India. De helikopters zijn nog niet gearriveerd, maar de minister-president van India denkt er serieus over na, om de Republiek Suriname te bezoeken. Aan te bevelen is om dat allemaal, tijdens of na de inauguratie van een nieuwe president in 2015 te kunnen/mogen doen.

 - Saaaaang! Tot in een politiebureau drong een onverlaat binnen om de aangever van enig kwaad, aan te vallen en tot gerichte mishandeling over te gaan. Ingesloten en verzekerde bewaring, viel de indringer meteen ten deel.

- Mes. Op nogal verdachte wijze, werd een door steek- en snijverwonding(en) omgebrachte man ervan beschuldigd, dat hij een mes bij zich had. Absolute onzin, bleek achteraf. Zijn aanvaller had een mes, waarmee hij het slachtoffer zowat de nek doorsneed.

 - Para. Coalitiefractieleider Ricardo Panka (NDP-Para), werd het enige parlementslid, dat groenlicht kreeg van vicevoorzitter Ruth Wijdenbosch om tijdens het reces, een ACP-EU vergadering in het buitenland te mogen bijwonen.

In principe. Een ochtendblad, correspondent in Nederland ingebed en met hoogsublimerende diasporaquotiënten begunstigd, roept dezer dagen hard aan, dat het Surinaamse staatshoofd de geloofsbrieven van Ernst Noorman uiteindelijk toch nog liefdevol zal accepteren. Misschien ook nog voor 25 Mei 2015 en dan wel reciproque…, een vrijgeleide naar nog steeds woelig Zuidoost (Z.O.). Vanzelfsprekend in goed gezelschap verkerend, van de nu multi-inzetbare Nederlandse spelletjeskoning en “Consilieri” bij gelegenheidsaanbieding. De politiek minder correcte welzijns-/sociale verzekeraar annex streetcornerworker, uit woeliger jaren ’70, in een toen ongeremd en vrijbuiters Amsterdam? In toon roepen, intussen een niet onaanzienlijk aantal Nederlanders van Surinaamse afkomst, in een diasporasfeertje mee met de gevierde DwT-correspondent, dat het goede zaak is om meteen reciprociteit toe te passen. Per ommegaand ook een ‘top diplomaat’ in Den Haag, als ambassadeur te benoemen en aan Alexander te presenteren. Sergio Belfor gaf indirect natuurlijk aan, die plek voor zijn ‘ekte tante’ gereserveerd te zien. Andere cheerleaders vielen over elkaar heen om Lucretia Redan, ook gelijktijdig door te schuiven ‘in de hoogste rang’. Als buitenlands allerhoogste vertegenwoordiger van de Republiek in het hofstadje. Wat heeft Den Haag met Suriname gemeen? Oh ja…, ongeveer evenveel inwoners. ‘Not other…, than in diaspora styling’. In Suriname wordt dan weer smakelijk gespeculeerd, wat er met de gedoodverfde NDP-exponente Chantal Doekhie is of nog zal mogen gebeuren, als ambtelijk vertegenwoordiger van ons land in den vreemde eens prettig gedetacheerd. Kon daar uitgebreid studeren ook en geprolongeerd ‘masteren’. Nuttig! In ieder geval geen stanvastige post die aan wie dan ook enige zekerheid bood, sinds het jaar 1980. Op een Azimullah na…, natuurlijk. Kleine ruzie tussen twee coalitiegenoten (?) en men kan zo, zonder iets verkeerds te hebben gedaan, de koffers ook helemaal in Djokja pakken. Zijn er geen scholieren en/of studentenroosters bijgemoeid, kan de terugreis binnen 24 uur naar de basis in Paramaribo ‘zeer strak’ worden geregeld. Maar misschien moet bij een volgende NDP-trip deze Chantal Doekhie wel minister van BUZA.sr worden. Eindelijk dan weer ‘brains’ en geen noodlottig in te stellen ‘kasteelbouwer’ op post. In hoeverre EU-pretendent Frans Timmermans, nog te enthousiasmeren is om Ernst Noorman met aanbevelingsbrieven richting Bouterse te sturen (…), moet nog worden gehoord en/of beantwoord. Ook de wachtkamer, begon van Noorman’s herhaalde aandringen –via de hem gezinde pers– knap te vervelen. Afdoend bericht van uitgestelde behoefte om tot aanbieding van brieven over te gaan –op de woensdagmorgen– nog niet binnengebracht. Hopelijk voor Ernst, geen Mahabieriaanse hoax-vertelling! Wel zou de vlaggenmastgroep op de residentie, een ‘verf en verlichtingsoppie’ hebben ge-/verkregen of doorstaan. Misschien ook wel een teken aan de wand. Als namelijk een gouvernementspaleis, in enger dagen onder Kielstra http://www.geschiedenis24.nl/speler.program.7075663.html, werd/wordt opgeschilderd…, kan men rekenen op hoog bezoek. Als de wacht zich verkleedt (1981) in camouflage, kon/kan men rotzooi verwachten. Zo werkt nou eenmaal een goed journalistiek oog en niet anders. Over ‘Der Fransie’ staat de NL-pers wel zeer bol. Lekker bollig om te horen, dat hij is doorgedrongen tot het Commissariaat Junker en ook nog diens vervangende taken op zich mag nemen. http://www.nu.nl/politiek/3873505/timmermans-krijgt-eu-post-regulering.html Benne en blijve altijd benieuwd. Hier en overzee.

- Tippelzone-instelling. Prostitutie in de bosjes. Met grote regelmaat prostitueren buitenlanders, openlijk in de binnenstad van Paramaribo. Een goed verlichte ambassade, verheerlijkt de favoriete tippelzone met ongevraagde helderheid. Tippelaars roepen ongegeneerd allerlei schunnigs, naar voorbijgangers en politiepatrouilles. Maar men wil vanuit de Staat, meer nette en beveiligde toeristen op straat? ‘Hey policemaaaanh, let me be good to you, maaaanh…. Ya can tell your wive when you come home, maaaaanh…’. Aan de Waterkant overspoelt een legertje Guyanese zwervers en vissers de zuivere atmosfeer. Het is alsof die gasten, in geen weken een bad hebben genomen. In den beginne, kon de politie hen met zijden of rubberen handschoentjes, bij alle ander toe te voegen opsporingswerken, noodzakelijkerwijs verspreiden. Gegeven de onvoorspelbaar toegenomen werkdruk, zal de moegestreden agent minder geduldig dan wel coulant in actie gaan. Een knaller van een uitspatting, is daarbij echt niet uit te sluiten. Wie niet luisteren wil…, moet dan maar iets anders gevoelen. Gehoorgestoord of niet. Maar het politie-uniform, gaat echt geen scheursschade meer oplopen.

- Welzijn. Stilte voor de storm. Niet duidelijk met welke verenigingsvergadering in de achterzak, de huidige voorzitter van de VSB tot dergelijke, ook nog in de pers gebrachte uitspraken kan komen. Geldt trouwens ook voor de jubelvoorzitter van een Kamer van Koophandel & Fabrieken, die meer als verlengstuk van de VP oreert en blijkbaar een succesvoller “NDP-positioni” nastreeft dan wat anders te objectiveren. De vertegenwoordiger van ASFA-leden, was dit keer in ieder geval wat meer verstandelijk in opvatting en genuanceerder dan eerder nog met die belachelijke verbanningsexploten dan wel resoluties, rond zogenaamde sociale wetgeving te dreigen. Wat een lekkere mop was dat. Excuses bleven dan wel weer uit. Misschien ook nog veel gezonder om te luisteren, naar wat de ondernemer Jhauw van Surishopping en “Ping”, op de woensdagochtend te verhapstukken had/heeft in een ochtendblad. Of wat de columnist van dat blad, in alle helderheid wist neer te zetten. Alleen al de opmerking van het staatshoofd, ofschoon hij de verkiezingen zal gaan verliezen of al verloren heeft, ‘de durf…’, neen ‘de euvele overmoed’ heeft gehad om de EBS-tarieven ‘per dictaat’ op te schroeven met niet minder dan 33% en extrapolerend naar een alleenzaligmakende 330 procenten. Geeft al aan, dat meer ‘overmoed’ dan wat anders de economie compleet in de wielen zal rijden. Mede geflankeerd door de Palu aan beide zijden, werd de onheilsboodschap, nadrukkelijk dreigender en onherroepelijk naar de verbouwereerde pers toegebracht. Een ernstig verlate nageboorte van 1982/’83 uit de Caldeira – era, zat daar aan overzijde. Vergetend, dat de samenleving duurzamer en weerbaarder is gerijpt en zich niet zomaar laat ringeloren. Maar dat is allemaal wel goed, als zulke optredens worden verzorgd. Als er daardoor meer ruimbaan gemaakt zal worden na 25 Mei 2014. In ieder geval, voor mensen die vanuit gegronde educatie en niet op basis van ‘natte vingerwerk’ dit land opnieuw de vernieling indraaien. Koelcontainers op de Nieuwe Haven en allengs de gebouwen van de groothandelaren? Let goed op, wat aan het einde van de maand aan EBS-rekening, zal worden gerepresenteerd. De melkkoeien vindt men ook strak terug bij de MAS. Allemaal geprivatiseerde staatsbedrijven die zullen worden gemolken. Waarom? Omdat vier en een half jaar lang, PALU de zaak in de prut heeft weten te draaien. Wat zegt Jhauw? En wat suggereert Brave? De bedragen die aan Ballast Nedam werden verdisconteerd en nog vele andere corruptiegevoelige sloebers, konden duurzaam in de energiebehoefte worden gestopt. Helaas! Men kan niet eens thermische centrales koppelen of onderhouden. En de babbelmeute wil nu een hoogtechnologisch onderdeel van de ALCOA (over-) nemen? En het geen ‘nationalisatie’ noemen? Een heel stroperig verhaal eromheen gewikkeld, over wat ALCOA verdiende aan ons land…, enzo? Kan de businessman uit Pittsburgh en eigenaar van de Dam en Krachtcentrale wat bommen. Zij plaatsten hun ding bij bilaterale overeenkomst, zonder enige witwasnorm in de eigendom! De VP ontkende op de zondag jl., nog iets af te weten van overname door kapitaalkrachtigen, van Dam en Krachtcentrale te Afobaka? Weet dus van niks! De groothandelaar en agent voor het Caribisch gebied van Finse krachtcentrales, als onderhandelaar naar Amsterdam sturen om met de ALCOA te babbelen? Soms mag men zich gerust afvragen, wie wel en wie niet door de meer rabiate zijn aangetast. ‘Bika dem pikin gudu boi fu Pittsburgh, e law a dem ede…’. “Just remember, December 1983”. Men mag niet over nationalisatie praten? Ook het vocabulaire wordt gedicteerd? Het is gewoon ingedachte en indachtig al een “nationalisatie quest”. En niets anders. Laat je niet een oor aannaaien. Het is en blijft nationalisatie. “Nothing else”. Goed voor de gedachtevorming bij potentiële investeerders die nog enig geloof hadden in ons land. Behalve dan die Chinees die het eigenlijk maar heel weinig interesseert wat met zijn invoer van landgenoten plaats heeft. Zolang ze maar een dak boven het hoofd hebben en EBS kunnen leegzuigen, in een ongeremd te koloniseren Suriname. Misschien financieren de Chinezen, straks wel de overname van de Dam en Krachtcentrale te Afobaka. Zal Obama leuk vinden. De wonderen zijn echter bij persoonlijk lijfbehoud, de wereld nog niet uit. De Overheid overweegt werktijdverkorting voor het 50.000 man tellende ambtenarenapparaat, op een bevolking van 535.000 inwoners. ‘Bika dem airco no man drai…!’. De Chinees overweegt hoeveel specie aan betonmortel te storten, op de gehele zondag en wel zeven volgende dagen in een week met regen of zonneschijn. ‘Airco no e drai, dem man no habi bisi. US-dalla CbvS musu fu pai!’.

- Raghoe. Ageerde zondag meer als een losgeslagen Palu-ist, dan als een evenwichtiger VHP-er richting Nickeriaanse boeren. Op het moment dat Stanley zei, dat de ‘padieboeren ondankbaar zijn…’, viel menig mond in verbazing open. Wat wordt hier bedoeld? De ander mond die openging, verzamelde een stoot aan vuile taal en spoog die fulminerend uit. Soms mag men zich afvragen, waarom Raghoebarsing dat allemaal deed/doet en uit hoofde waarvan, hij dit aan stekeligs lanceerde. Weinig genuanceerd en/of productief. Misschien maar weer goed om hem aan de ‘interne furie’ van Mahawatkhan over te laten.

- Kabalebo. Jawel, nu de algemeen maatschappelijke vraag circuleert, waarom Kabalebo toen wel –na 1980– werd gedoodverfd als ‘quatsch’ en compleet ‘onacceptabel’. Waarom ‘under the gun’ van Bouterse c.s., de zogenaamde revo luitjes/kliedertjes en weinig te nuanceren getrouwen…, de denkers van ons land onophoudelijk werden bespot, geridiculiseerd, belachelijk gehouden…, gaat men Ao.2014 wel onstuimiger hakkelen, ja. Gevolgd door stotteren en luchtstoten. Waarom de knapkoppen van het land werden vernederd in Santo Boma…, zou een volgende vraag kunnen zijn. Jawel, onverlet van de niet te intimideren perspuntige ‘moeten’ zijn…, nu de plannen van die ‘verguisde mensen’ uit het graf worden getrokken en na 36 jaren als ‘de oplossing’ voor het energievraagstuk werd aangemerkt. Triest eigenlijk, dat men mensen zo dommig en stompzinnig werden weggezet. Mensen die in ieder geval goed school waren gegaan en wisten waar ze het toen over hadden. NPS zeg dus wat en verhul je niet in lijdzaam zwijgen. ‘Of we frede fu tru…!’. “All those peoples didn’t die in vain…, bro”. Zien wat uit die andere dyari wil lekken. Dan wel die van de Pengel- vh Wanicastraat. De Dyari van het Molenpad, kan beter zwijgen dan zich met structurele rehabilitatie van Sranan’s denkvermogens bezig te houden. ‘Simple comme bonjour…’. Exploitatie Alcoa/Suralco in Nassau…, “dede”? Waarom? Ook dat moet men nu wel weten.

- Diaspora. Tijdelijk toegevoegde Buza-vertegenwoordiger op de Ambassade van Suriname in Den Haag, Lucretia Redan, belast met het diasporabeleid van de regering, is welwillend en strategisch correct ontvangen door een aantal organisaties in Nederland dat zich al geruime tijd met dit onderwerp bezighoudt. De wens werd dan ook meteen uitgesproken, dat de specialiste op het gebied van uitgiften der documenten, overwegende de Wet “personen van Surinaamse origine of oorsprong” –kortweg PAS– zich gevoeglijk aansluit bij het gedachtegoed, dat bedoelde organisaties in het verre Nederland baanbrekend reeds hebben aangestuurd.

- ‘Enterpreneurship’. ‘Vooruitziend bedrijfsleven noodzakelijk voor snellere groei economie…’ Een gevleugelde uitspraak vanuit een OAS-coryfee, in een ochtendblad. Dan zou er dus ook geen negatieve beïnvloeding moeten komen, inderdaad vanuit het woelige buitenland en men in Suriname een regering met gezonder werkarmen zou kunnen aantreffen. Helaas heeft men daar nog enige tijd op te wachten. Zo een achtmaanden, gegeven het jammerlijke feit, dat er knap destructieve zaak is gehouden. Laat het voor de lol, nou nog even statisch worden gehouden op wat zich vandaag de dag afspeelt. Verhoogde energietarieven van wel 350 % voor belangrijkste onderdelen van deze economie. Banken, Staatsolie en andere melkkoeien…, enzovoort. Allemaal het gevolg van wanbeleid en wanprestaties van een opnieuw destructief ingesteld regiem. Jaren achtereen weet men exact waardoor de energietoevoer wordt be-/gekneld. Er komen geen acceptabele maatregelen. Totdat de stroom letterlijk begint uit te vallen, na weken van horten en stoten geheel uitvalt…, en het knap verwelkte boetekleed van de alleswetende meester wordt aangetrokken en ge-/vertoond. ‘Sam sam…’, moeten wij het redden, hor! De ene zegt daarbij gewiekst, dat hij geen bemoeienis heeft of wil hebben met de niet marktconforme energiepolitiek. Dat is voor de politiek wellustige. En de ander vertelt doodleuk, dat er wel gedifferentieerd enkele suïcidale zaken zullen worden in-/doorgevoerd. Natuurlijk met het oog op ‘politiek eigenbehoud’ en daarmee de persoonlijke vrijheid, voortvarend blijven bedingen. Want als alles wordt doorgevoerd wat eigenlijk ‘…noodzakelijk zou zijn…’, dan verliest men de verkiezingen ‘in politicis’ niet meer en niet minder dan ‘ondro nyan’. Dat wilde de ander de samenleving nog even toevoegen, aan herinneren en ook als uit een potje ‘hete tijgerbalsem’, naar de overzijde van de zogenaamd meer sociaalbewogen boyzzz gericht in te wrijven. “Arki mi ratio, no arki dem poli poli fanowdu fu dem ogri/frede wan…”, lijkt het wel. Het bedrijfsleven schreeuwt weer moord en brand. Heeft meteen gewezen op het feit, dat “Chinese betonnenhandelsblokken” en hun legale/illegale inhoud, alle energie van de EBS wegzuigen en dat men daar geen ‘natio-rekening’ mee heeft gehouden! Ondanks alle waarschuwingen, vanuit de meer rationele. Economen vallen heden ten dage over elkaar heen om simultaan wél aan te geven, dat er zware prijsstijgingen zullen volgen. Heel gewoon omdat de nieuwe energietarieven in ‘de producten’ zullen worden doorberekend. Assurantieproducten…, maar ook zaken/goederen voortgekomen van de agrarische velden en sectoren die toch al in de verdrukking mogen voortmodderen. Het Volk wordt dus wel weer even dubbel gepakt. Met hogere energietarieven en ook hogere prijs om nog in leven te kunnen blijven. Allemaal door wanbeleid in de energiesector. Daarbij moet men wel een aantal speciaal aangemaakte ‘bloeddrukmeters’ aanschaffen, om de meer rationele binnen beide ‘zichzelf doodconcurrerende kabinetten’ op te kunnen meten. ‘San yu habi di mamanten, beta?’. “Mi habi 155, going on 180 yere papi…, ma na mi leeftijd e teri ook tu…”. Zo houdt men elkander nog even staande, nu ook de wrevelig geraakte casino-boys —tevens mega-autohandelaren— grote problemen zien binnenwaaien om hun zaakjes verantwoord, overwegende de rationeler aandoende bedrijfs- en/of gloroxeconomie (…), draaiende te kunnen houden. De Horeca en een aantal bonafide bedrijven, is wel de …….. Zo leent men 300 miljoen gewoon bij de banken en die worden een paar uurtjes later, in de rug gestoken met een energierekening, waar je helemaal zuur van wordt of stinkt in de benauwende bankkluis. En dan de belastingdienst(-en). Die krijgen minder schijfjes in het laatje, omdat de variabele en vaste kosten, laat staan de opgevoerde afschrijvingen, stevig zullen worden opgedikt…, waardoor de winst voor en na belastingen, knap afneemt. Allemaal overwegende de rationeler en socialer benaderingen van de regering Bouterse. De ene wil meer rationaliseren…, de andere denkt zogenaamd aan de sociale paragraaf en dat inmiddels verwelkte ‘contrat social’. Wat eigenlijk meer heeft van het karakter, dat ‘grat hari’ de politiek van eigen behoud mag worden ge-/vernoemd en verdisconteerd. Brunswijk gaat immers voor alle drie en Bouterse voor alle 48, als ‘Momsie Doekhie’ met zijn telraam nog eventueel ‘in zwang’ mocht zijn. Wie dit allemaal niet snapt, moet maar bij Gijo Samson een oppie in ‘de econ’ gaan ophalen en een sociologisch lulkoekverhaal, bij de allesbehalve corrupte vriend Rabindernath nuttigen en herkauwen. Want niemand is corrupt, overwegende het feit, “waar-wanneer-bij-wie-hoe”, een begunstigde missive wordt samengesteld. Zal eigenlijk niet veel meer helpen, als men de gevolgen sommeert. Vrijdag werd een calculatie, op een factorbasis van “100” energiepunten samengesteld. Aan het eind van de maand is die correctie door de regering Bouterse gepleegd en opgeschroefd naar de factor “330” of meer. Kijken wat ABS of de SER en in uiterste geval Tripartiete voorspelt. Of wordt daar niet eens meer serieus naar gekeken. In ieder geval, heeft de vakbeweging bij dergelijke rigoureuze maatregelen nu al het nakijken meegekregen. Bij ‘pres – besluit’, hoewel er nog een klein minuscuul gaatje is of lijkt te zijn. EBS gaan met Hok van Palu praten over de tarieven? Niet alleen Leiden in last maar dan ook Groot Paramaribo tot ver achter Afobakka, Papatam en South Drain. Lekkage in de economie? ‘Leki santi…’, onder de verspillersdwang. Net alsof de zandtrucks gaten in de laadbak vertonen! Of de ‘krofaya burkiwagi’ van Palu vertoonde. Surinaams Panorama van heden…, in de tweede week van September 2014. IT-styling…, bro! Want Henck Arron en Frank Essed worden nu ook nog eventjes van stal gehaald. Het Kabaleboproject dat de militairen, onder leiding van Bouterse in 1980, verguisden en in een houtenkist begroeven (…), blijkt weer als ‘appetizer’ omhoog te worden gegooid. Een vader zou eens zeggen: ‘…voor wie is die bal…?’. Voor Palu en de bosbouwfanaten? Bepaald niet! Want die secte transformeerde door de jaren steeds weer opnieuw. ‘Stichting Jai Phedra’, werd revostyling kopje-onder geduwd. ‘Waterboarding’, in stijl. En toen weer een lumineuze ‘brainwave’, om bij steundammen een zaakje op te wekken dat niet eens een respectabel of te gebruiken aantal MW’s zou willen opwekken. Gelukkig is daar nog Boksteen en een ‘redi kilowatt’ als een Waaldijk. Ingenieus geloof hechten in een andere Jai. “Tapajai…, so bun”. Maar dan heeft men daar weer volksmenner Brunswijk en top-ingenieur Bee, overwegende de virtuele achterban die ook niet wilden, dat ‘China Bros Patamacca’ zou komen planten en nu plotseling ‘Newmont’ wél omhelsen. Mocht zelf in Moengo, het zware materieel droppen. Maar Tapajai, voor de nodige energie in Nassau en andere gebiedsdelen van ons mooie land, dus weer niet! Politiek zogenaamd onverkoopbaar, zolang de ‘puti’ niet een bepaald draagniveau aangeeft. Dan maar opportunistisch de Essed-droom van Kabalebo…, en dan maar zien of de rommelige besturen van Guyana nog willen meewerken en op basis van wat aan ‘ondro tafra poli poli’. De mensen die nu stellen, dat de vigerende ‘Brokopondo Overeenkomst’ niet meer zou mogen gelden, kunnen beter op enig toelaatbaar en geciviliseerd niveau gaan informeren, in hoeverre een ‘federale rechter in civiel’ van de USA, daarover mee mag denken. Is de overeenkomst nog rechtsgeldig of niet? Is daar rechtsingang voor te verkrijgen? Voor zover bekend heeft niemand dat enorme werkstuk, wat ons 60 jaren lang te vreten gaf, überhaupt opgezegd! Voorlopig, heeft Suriname in die federale contreien, wel een onbetwist slechte naam opgehouden. Na 25 Mei 2015, weer en dan nu voorgoed te elimineren. ‘Just a matter of time…’.

 - ‘Que pasa, bro?’. Conclusies op de zondagmiddag, na ontboezemingen van een nog zittende VP en RvM-voorzitter, op een radiostation tijdens berucht praatprogramma. Niet de VP maar het Staatshoofd tekent ‘missives’ die mochten zijn voortgekomen, uit staatsgunning(-en) van ‘onderhandse aanbestedingen’ of was het in de spellingorde omgekeerd van aard? Wazig! De politiek heeft Tapajai stopgezet en niet de ‘ratio’?. De politiek bepaalt/dicteert de hoogte van energietarieven na een energiebeleid, dat geen beleid was en niet de marktconforme en op ratio gebaseerde eis. Duidelijk maar politiek onverkoopbaar. Tapajai doorvoeren betekent verlies van de volgende verkiezingen? En na de verkiezingen? De politiek nodigt allerhande buitenlandse mensen uit om naar Suriname te komen, te investeren en weet hen geen energie te leveren? En dan moet nu de Surinamer die hier trachtte te overleven bij steeds grotere tekorten en wanprestaties van de EBS, daar fysiek, financieel en maatschappelijk voor opdraaien? De VP heeft nu ook geen vervanger als voorzitter van de Raad van Ministers, na vertrek van Abrahams/Moestadja, inclusief 32 ministers? De VP is nu een ontegenzeggelijk/onvoorwaardelijk gemotiveerd bestuurslid van ABOP, onder leiding van Ronny Brunswijk. De samenleving zal van Brunswijk wel horen, met wie er na de volgende verkiezingen coalitioneel wordt samengewerkt. Als het überhaupt zover komt, tenminste. De voorzitter van de RvM is niet op de hoogte van corruptiezaken bij het indienen en gunnen van (onderhandse-) aanbestedingen. Ondanks de zaken die Ballast Nedam, aan hoog frequente ruis genereert. VP tekent in ieder geval dat soort van zaken niet. Subsidie aan rijstboeren, is een beslissing uit de politiek. Anderen praten weer over compensatieregeling. “What’s in a name?”. De samenleving moet ervoor betalen en dus niet de goedgevulde zak van gewiekste politici. De samenleving moet de duurdere energietarieven betalen, omdat men geen bevolkingspolitiek of daaruit voortvloeiend uit te voeren beleid heeft. Massa’s mensen en bedrijfsinstellingen toelaat die om stroom zitten te springen, voor hun kasten van winkels die zonder enige vorm aan ruimtelijke ordening ‘in no time’ werden geplekt. De samenleving moet nu voor al die importrommel betalen, omdat men geen transmissiekoppelingen, wist aan te brengen. Tarieven waren daarvoor te laag bij EBS? Houd toch op, man. Causa? Een Surinaamse samenleving die al vanaf het jaar 1980, door politieke domoren en verspillers, kapot moet worden gemaakt. Palu voorop. In ieder geval, weet de bevraagde VP ook niet van kapitaalkrachtigen die hun zinnen hebben gezet op de Afobakadam en Alcoa/Suralco krachtcentrale. Een asseet die voor 50 miljoen US-dollar moet worden overgekocht, door rijke particulieren? De Surinaamse politiek heeft echter nooit de inslag of ideologie gehad om de energievoorziening en/of andere strategische nutsvoorzieningen in particuliere handen te leggen. Ook niet in handen van de lokale Berlusconi. Volgens de VP dan –in afwijking van wat anderen– uit nood gedwongen/geboren, heel misschien in het landsbesturen willen denken of bevorderen? Conclusie! Alle beslissingen die genomen worden, dienen maar enkel het belang van twee personen in het land Suriname. Als men dat nog niet in de gaten heeft…, kan men zich gerust en gedwee aansluiten in de Cultuurtuin. De Energiebedrijven Suriname gaan met de Palu-minister van Natuurlijke Hulpbronnen praten, over wat er met de energietarieven moet gebeuren? Nog wel nadat een EBS-bedrijfstarifering, door het staatshoofd op de zondagavondjes televisie werd gelanceerd. Zoveel wordt nu niet meer in het parlement besproken, maar populistisch via de omroep gelanceerd. Zo mocht men begrijpen, dat er nu onder leiding van de Surinaamse Berlusconi, in ‘good old Amsterdam’ wordt bepaald, wat er met de stroomtoevoer vanuit Afobakka en Paranam, zal gaan gebeuren. Elo! Hoe noemt de VP dat allemaal? Oh ja, ‘…de politiek heeft besloten…’. Beter om te zeggen: ‘…de niet door het volk gekozen politiek heeft besloten…’. Maar dan niet op basis van ratio en of electorale marktconformiteit. Maar op basis van een persoonlijk lijfsbehoud, wordt dat allegaartje kwijlend ingezet. ‘So so probleem…, 25 Mei 2015 te na ekte wowojo yagi. A tan so…’. Hoor je het hierbij ook eens van de andere kant, hierna: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25048http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25040http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25051http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25052http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25046http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25053http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25054

- Schuldvraag. Een jongmens komt aan de Ringweg aan zijn vroege einde. Negentien jaar oud. De vraag wordt gesteld…, hoe dat nou eigenlijk kan en een schuldvraag wordt daarna stiekem opgeworpen. Antwoord! Te beginnen met de waarschuwingen in dit medium om absoluut geen licht- of hoogspanningsmasten, langs een drukbereden verbinding –met het karakter van een snelweg– richting West – Paramaribo te plaatsen. Dovemansoren! ‘Dem man fu EBS sabi ala sani, toch? Wan jongboy kom klari, beta’.

- EBS en Amsterdam. Op weg naar betere ontmoetingsverbindingen. Het uitzetten van apparatuur kan ‘load shedding’, dat is onderbreking van de energietoevoer in volkshuishoudens, tijdelijk voorkomen? Een vergelijkbare oproep, komt van het in nood verkerend staatshoofd. Sam sam moet het lukken. Hij weet intussen wel, dat er absoluut geen sympathie –voor deze gein– heerst onder de bevolking. Anders was het stroomverbruik, niet al na een paar dagen strak toegenomen. Er werd bij de EBS namelijk ook nooit aan bezuiniging gedaan. Niet in het personele sfeer en ook niet in het politieke verkeer, dat het bedrijf via allerlei ‘wis wassi non techneuten’, heeft moeten impregneren. Paleizen werden gebouwd, gratis stroom geleverd en belachelijke mega-afkoopsommen geregeld. Mensen die het werk wel wisten te doen, gewoonweg thuisgezet en andersoortige friemels op hoger contractbasis ingezet. In niet geringe mate, met een rancuneuze inslag. Kan men het interview van Hok op de radio herinneren, toen deze in 2010 bewindvoerder op NH was geworden? Heeft men wel eens naar de hoogbejaarde top op NH gekeken? Heeft de samenleving wel eens nagetrokken, hoe men met voorkennis van zaken de boer opging? De samenleving weet alles, maar is bang de zaken te stellen zoals ze zijn. Rancune, achterklap, populistische brabbels enzovoort. Ook daar wordt in de komende acht maanden, straf een eind aangedraaid. Het energievraagstuk, dat al meer dan drie jaren bekend is en waarvoor Asfa/VSB waarschuwde? Inderdaad, werden de instituties die het allemaal konden weten voortvarend genegeerd. Men moet maar kijken wie in de energieraden zaten en werden opgenomen om dit land goed te doen. Uitgerust uiteindelijk naar drie man, waarvan er maar een technospecialist is, die Suriname via Staatsolie naar hogere noten, heeft weten te stoten. Ook al eens een tijd geleden, uit de kraamkliniek van Suralco gemuteerd. Wat na hem komt, is al bekend. In ieder geval niet de zondvloed. Die tsunamie zal meer in de politiek een weg weten te banen. Intussen zijn minstens twee individuen dolgelukkig geraakt, dat het parlement en half Suriname met reces is. Vrijbaan en/of vrijspel? Heeft ook zo z’n charmes om de politiek, uiteindelijk in al zijn mislukken, bloot te leggen. Goed naar radio/televisie luisteren en blijven kijken. Met een beetje concentratie, zal men kunnen waarnemen waar het wetmatig, politiek geheel voorspelbaar en volgens Bartjes uit de Achterhoek, naar toe zal gaan. Wat je niet hebt of binnenkrijgt, kun je ook niet uitgeven. ‘A no habi misi’.

- ‘Follow the teacher’. Poki is nu bij ABOP. Misschien goed, dat die vervreemde dame uit Beppie’s klas, daar een tehuis heeft gevonden. Losse kannonen op een zeilend schip, kunnen namelijk veel schade veroorzaken. Poki dus nu maar voorgoed vastsjorren aan dek en zien of ze het werkelijk allemaal om het Volk van Brokopondo heeft gedaan.

- 300 miljoen. De particuliere banken moesten ‘de Staat’ zoveel geld lenen? En met de vakantie is er altijd meer druk op de vreemde valutamarkt? Met zoveel toeristen hier in het land? En in de vakantietijd zijn er in ieder geval ook meer rovers op pad om mensen/toeristen te beroven en mishandelen? Brandkasten te verhuizen? Omdat de rek eruit zit. Zelf de onderbroek die te drogen hangt aan een waslijn in een recreatieressort, is niet meer veilig. De Overheid betaalt alleen maar het noodzakelijke? Ook dat kon Danny op de zondagmiddag niet geloven. Zolang Andy en Robbert daar zelf maar in geloven, is het ook daar gezapig beperkt tot twee in ‘overlevensfase verkerende’ en helaas ‘verpolitiekte maestro’s’. In ieder geval, zijn bedrijven en zovele meer aan huishoudens verstoken gebleven van overheidsbetalingen. En daar had Danny het in de kringen wel degelijk over. Jarenlange schuldachterstanden maken zich genoegzaam meester van de huidige regering Bouterse. En daar kan helaas niemand meer omheen. Niet Robert, niet Andy en zeker Danny uit het bedrijfsleven niet. ‘Learn something worthty…, bros.’ ‘It comfortless stays a long long way to Tipperary…’. http://en.wikipedia.org/wiki/It’s_a_Long_Way_to_Tipperary http://www.tipperarybrigade.com/

- Slecht. Een onderzoek zou hebben uitgewezen, dat economie en toekomst in Marowijne –het ‘verre oosten’ van dit land– er knap slecht voor staat? Wie heeft die opendeur ingetrapt en waarom zou dat nou toch het geval zijn geworden? Wie liggen aan de basis van die voldongen feiten uit 1986? De hogeschool van Brunswijk, kan daar misschien nog wel wat mee. De evenwichtige instituties van Nickerie en aan overzijde Frans Guyana (…), absoluut niet. Daar in het verre westen van Suriname en overzijde van ‘Le Maroni’, is de bewust in Marowijne onderhouden en misdadig geprolongeerde ‘verlammingscult’…, heel lang geleden d.m.v. voortvarende ideologieën opgeheven. Zie de VWO-uitslagen…, als men toch gewisselijk en geheel voorspelbaar aan het vergelijken is geslagen. Newmont brengt ontwikkeling? Als de multinational zich in ieder geval ‘heimisch’ mag gevoelen en er zich geen primitieve zaken, in en rond hun concessie mogen dan wel zullen voordoen. ‘Time always tells all, in time…’.

 

De Observateur van Sranan. 

 

De Week in Retro. 06.09.2014.

De Week in Retro. 06.09.2014.

 

MEMORABILIA.

 

 -  ‘September waking’. Deze trip geen lange inleidingen. Zaken spreken voor zichzelf en waar nodig, zijn er in de virtuele kantlijnen aantekeningen opgenomen die de zaken lichtelijk verduidelijken of naar ‘google engines of links ‘ doorverwijzen. Naar een week in retro.

-  Afpersing. Vlak voor elke verkiezing komt er wel zo een enveloppe binnen met het verzoek een bepaalde politieke partij rijkelijk te ondersteunen. Niet in geringe mate, lijkt het een dwingend verzoek meer op heel iets anders. Zowel bij gezinshuishoudens als bedrijfsondernemingen, wil wel eens zo een indringend epistel binnenvallen. “Just watch or look out for it…”.

-  Alesi. Eindelijk zou er dan een akkoord zijn, voor de prijs van een baal natte padie. De vraag die bij herhaling gesteld wordt, is of het allemaal wel nodig was, dat protesterende boeren met peperspray door de politie van Nickerie werden bewerkt. Omdat men met protesten kracht wilde bijzetten? Een niet onkundig vergelijk wordt gemaakt, met de druiloren die omheiningen van burgers omverhaalden en gronden illegaal gingen bezetten, waar nog eens kostbaar vee op graast. Daar werd met ‘zachte hand’ en heel liefdevol gevraagd zich te verwijderen. Om dan weer terug te komen op de geoccupeerde landerijen, als de ‘police’ vertrokken was. Of was het de Abop-bus die invloed had op het vertoonde politiegedrag in de Wanica-polders? Op allerlei manieren, wordt eigenlijk dezelfde vraag gesteld. Wongsoredjo vertelt onbeschaamd, dat het politiegedrag een ‘momentopname’ vertoont. Inderdaad…, verschil moet er ook in elke dromerig aangelengde brabbel zijn. Om geen ander woord te gebruiken.

-  Seri. Opnieuw wordt er een smokkelschuit met duizenden liters aan brandstoffen in compartimenten geveild. Iedere case heeft zo zijn eigen karakter en dadergedrag. Nu worden vergelijkingen getrokken met een vorige case? Niet verstandig, als er geen duidelijk aanwijsbare jurisprudentie is. De rechter is er nu eenmaal niet aan te pas gekomen…, wat op zich al een omissie inhoudt.

-  Integriteit en soevereiniteit. Mooi man! Eenhonderd en vijf en vijftig kilo’s aan cocaïne, worden in de haven van Le Havre gepakt. Zaakje was op weg naar Rotterdam. Cocaïne uit Suriname verscheept! Vorig jaar ook zo een partij. En dan de zogenaamd nooit opgeloste cocaïneverscheping die in Engeland werd gevonden, in de versnellingsbak van een zware grondverzetmachine? Ach ach ach, alsof men hier niet weet van wie die versnellingsbak was/is. Eerder ook al twee gascontainers die onder een bacovenboot werden (vast-)gelast en vervolgens Vlissingen zou aandoen. Over bescherming van soevereiniteit en bewaren van integriteit gesproken. Geen kunst om dat met een brede kant van een smoelwerk te belijden. Totdat!

-  Ruk. Een stevige ruk aan de tas en rijden met de Yampi…! Zo worden vrouwen beroofd op straat. Of ze komen naast de auto staan, bij het instappen voor een Chinees blok beton, dat als winkel doorgaat en drukken de vrouwen in de zitting van hun voertuig om hen dan te beroven van alles en nog wat.

-  NL. Weer blijken Nederlandse kinderen in een echtscheidingssituatie terechtgekomen en vervolgens te zijn ontvoerd naar Suriname. De ene ouder zit met een in Nederland gerechtelijk bepaald (deel-)voogdijschap, machteloos in de hand te kniezen. En rechters hier te lande –onwetend of ook weer niet– vonnissen ten voordele van ontvoerders? Op basis van een onrechtmatig gestelde daad? Waarmee een Nederlands voogdijvonnis, aan kant wordt geschoven? Probleem! Niet alleen voor benadeelde ouder, maar ook op redelijk termijn voor de kinderen. Ook niet alleen met kinderen van gemengde huwelijken uit Suriname, gebeuren dergelijke zaken. In hoger mate binnen gebroken relaties, tussen Marokkanen en Turken onderling of in gestrande verhoudingen met Nederlandse partners.

-  Wild west. Zo gaat het nu toe in de bacoven/bananen exportindustrie. Men lijkt niet in de gaten te hebben, dat dit een van de meest marktgevoelige sectoren is, als men een ‘wilde staking’ in die kontreien in ogenschouw neemt. Buiten de vakbonden om, gaat men in een wilde actie? Niet verstandig. Al is de positie van de vakbondssteward een van discutabele aard, zijn de belangen voor de industrie en het arbeidersveld van veel grotere orde.

-  NL. Helemaal in Nederland aangehouden en overgebracht. Vervolgens ontvlucht en aansluiting gezocht bij het meest aantrekkelijke roversgilde. Gewelddadig ook nog! Uiteindelijk moest een politiekogel, het achterwerk van Apai penetreren om hem tot stilstand te manen. Ten gevolge van de inslag, genoegzaam in een ziekenhuis af te leveren.

-  Safe. Er is een rage uitgebroken om brandkasten van allerlei soort weg te nemen. Of die nou gevuld zijn of helemaal leeg. De rovers hebben het nu gemunt op het stelen van de vuurbestendigde compartimenten. Vervelend als die ook nog leeg blijken te zijn.

-  EBS. Men keek ernaar en het licht ging uit. In het schema was een deel van Paramaribo Noord gevrijwaard van stroomonderbrekingen. Neen…, bepaald niet, blijkt achteraf. Om negen uur ging op de woensdag jl het licht gewoon uit. Er klopt geen zier van de “EBS-load shedding schema’s”. Om geen ander woord te hoeven gebruiken. Ook de MW-plustelling van het staatshoofd lijkt op niks. Men zit nog steeds met grote tekorten in deze hitte. Als de watervoorraden/-reserves maar op peil worden gehouden bij deze nog brandgevaarlijker klimaatuitingen.

-  Onrechtmatig. Moslim vervolging en ambtelijk geknoei. Maken ze nou dezelfde fouten? Keer op keer? De arrestatie van de vier ouders uit Huizen en de uithuisplaatsing van hun zes kinderen was “volstrekt onnodig”. Dat zegt de advocaat van de man die nog vastzit. Volgens hem was alleen het afpakken van hun Nederlandse paspoorten genoeg geweest om te voorkomen, dat ze zouden afreizen naar het kalifaat van de Islamitische Staat. Advocaat Pestman zegt, dat er in het ambtsbericht van de AIVD, wat de basis werd voor de aanhouding, een belangrijke fout stond. De AIVD schreef dat de kinderen van de twee gezinnen een Nederlands en een Marokkaans paspoort hadden, waarop ze kunnen reizen. Maar dat is volgens hem niet waar. Ze hebben alleen een Nederlands paspoort. Daarom hadden “…minder ingrijpende middelen kunnen volstaan…”. Een woordvoerster van de AIVD wil niet op de aantijging reageren. “Wij gaan nooit in op casussen, ook niet in dit geval…”. Tot zover de Nederlandse pers. Wat een paranoïde gedoetjes. Intussen maakte Opstelten van Justitie, helaas tezamen met de collega Assher op de woensdag, een juweel van een politieke buikschuiver in het Nederlandse parlement. Opstelten is echter niet onder de indruk van de kritiek, dat hij misschien te oud is om nog minister te zijn. Op een vraag daarover van een verslaggever, antwoordde de 70-jarige minister: “Dat zegt mij buitengewoon weinig. Dat vind ik bijna niet serieus te nemen, dus dat doet mij niet zo veel nee. Want zo voel ik mij niet…”. Fractievoorzitter Buma van het CDA en Pechtold van D66 vinden de uitleg van Opstelten bij de nieuwe juridische maatregelen “…onder de maat…”. Buma noemt het optreden van Opstelten zelfs “…een minister van Justitie onwaardig…”. Tragisch eigenlijk zo een man die niet inziet, dat het al enige jaren de hoogste tijd is. Alles zo over de wereld via BVN, NPO en Internet. Helaas heeft men in SU ook een aantal van die krakkemikkige en geestelijk armoedig geraakte donderstenen rondlopen. Kwestie van tijd en ze vallen vanzelf om. Helaas dan niet nogal, wat tuimelschade achterlatend.

-  TZ en dia’s op spoor. Tijdelijk zaakgelastigde Chantal Doekhie wordt aan de Suri-ambassade in Den Haag door Lackin onttrokken en Lucretia Redan van “consulaire zaken” en ook bekend als oud-inspecteur van Politie, zal binnen het ontstane vacuüm worden ingebracht. Zo wil een aangediend bericht lezen. ‘Diaspora en PSA-zaken”, zullen daarbij prioriteit genieten. De voorzitter van de VHP houdt zich inmiddels ook bezig, met het bezoeken van steviger diasporabijeenkomsten in Nederland.

-  07/08/09 December 1982. De tijdlijn. Het moet voor een ieder duidelijk zijn, dat in rekwesten aan rechtbanken, nationale en transnationale verzoeken/vorderingen, inhoudelijk geen fouten of onvolkomenheden mogen blijven hangen. Op 07 december 1982 had men een groep van honderden ouders die zich in de Palmentuin verzamelden en in alle stilte naar de ingang van het Fort Zeelandia liepen. Tegen half zeven kwam daar de jonge kapitein Boerenveen, vanaf zijn basketballstek aan en deze nam –in blauwe sportkleding gehuld– een petitie in ontvangst, van ouders die ernstig protesteerden, dat op 03 December 1982 hun kinderen op de kruising ‘Spanhoek’ en in de Domineestraat in elkaar waren geslagen door politieagenten onder leiding van Plukker. Boerenveen sprak de mensen kort toe en verzocht hen in alle rust naar huis te gaan. Hij zou de petitie bij zijn ‘meerderen’ afgeven. Veel later zou men van majoor Ruimveld mogen horen, dat de ouders en hun aanhang door het oog van een naald waren gekropen. Omdat er op hen geschoten zou worden, door een onverlaat die zijn snoder plannen van later op de avond zag verwateren. Inderdaad waren de bezorgde en protesterende mensen, al in de directe omgeving van de Palmentuin, door gewapende mannetjes in burger omgeven en nadrukkelijk gevolgd.

-  Terug. In November 1979 geraakte Suriname al onrustig. Militairen kwamen op straat en werden lieflijk opgevangen, door onder meer Herrenberg op een pleintje aan de Mr Dr J.C. de Mirandastraat, tegenover het Parlement van de Republiek Suriname en het kantoor van premier Arron. Gemoedelijk Surinaams kwamen de politieofficier Geerlings en Herrenberg, met elkaar in gesprek. Een rapport Abendanon circuleerde in de gemeenschap. Januari en Februari 1980? De onrust keerde na de feestdagen weinig bemoedigend terug. Twee felle branden, in de binnenstad van Paramaribo, werden meegenomen. Klipstenen en Waterkant. Militairen overdag weer op straat onder leiding van Horb c.s. Clinches tussen politiemensen en Behr. Incidenten tussen opstandige militairen en politieofficieren, op de Gravenberchstraat en terugtrekking met de hulp van Kamperveen en Herrenberg naar Streepey, voor de overnachting en daarna richting ABO-bouwsels. Het ging er intussen fel aan toe, bij persconferenties van de regering. Waar Willemszorg, belast met defensie van de Staat, Arron flankeerde. De eerste onder de gelijken van het naar hem vernoemde kabinet. Er werd in die dagen knap ‘geshutteld’ tussen Arron en de NL-ambassade, door de militaire liaison Mijnals. Ook de privéwoningen van Arron en burelen of onderkomens van kolonel Valk gefrequenteerd. Op zondag 17 Februari 1980, werd het voor de meest objectieve en alerte duidelijk. Er hing iets slechts in de lucht. De ‘Sabaku’ van de SLM, vloog al om half zeven naar carnavalesk Curaçao en vervolgens Miami. Was eerder gevuld met een stevig aantal mensen die ernstige bedenkingen over Suriname hadden. De zondagavond daarop –24 Februari 1980– gingen de bromfietsen en auto’s dan van de geheime verzamelplek. Rond vier uur in de ochtend, de zware slagen van wapens en ook fysiek gebalde vuisten op de Marine-basis nabij het abattoir. De eerste lichtstralen bij de noordelijke ingang van de Memre Buku Kazerne, dodelijke inzet. Een etmaal daarvoor, waren er buiten kennis van de regeringsautoriteiten, al indringers verjaagd bij munitiedepots. Een werd gepakt. Ook daarvan zou de afgedekte regeringsleiding niet mogen weten. Doekhieweg en Ayoko-depots waren en werden gerichte doelen om aan zwaarder munitie en wapens te komen. Op de hoek van de Rode Kruislaan en de Gravenberchstraat, vonden schotenwisselingen plaats. De officier van piket Van Aalst en de toevallig gearriveerde politieman Sultaan vielen dodelijk getroffen neer. Aan de Doekhieweg ook al de trompettist van de militaire kapel majoor Comvalius. Aan de Heiligenweg de Guyanees Bacchus en zijn vriend op weg naar hun werk aan de Waterkant, die door granaatscherven van de P-402 dodelijk werden getroffen. Premier Arron en echtgenote veilig uit huis gehaald door Talens, de procureur generaal en de auditeur-militair, zaten in het hoofdpolitiebureau, waar crisisoverleg plaatsvond. KC Walker trachtte de zaken fysiek te verdedigen, met een aantal trouwe officieren. Toen het gebouw aan de Waterkant echter in brand vloog, door brisantgranaten, vanuit de P402 afgevuurd en DAF-YP’s de Keizerstraat beschoten, kon men niet anders dan zich overgeven. Inder leverde onophoudelijk verzet, maar gaf uiteindelijk ook de witte vlag ten teken van overgave. Er zou die dag geen Krijgsraad volgen noch enig vonnis op naam van Neede, Sital of Abrahams komen te staan. Een militaire staatsgreep tegen een democratisch gekozen regering was daarbij noodzakelijk? Of was er veel meer aan de hand? In Paramaribo werd hevig geplunderd, ondanks de dreiging van de pantserwagens. Mishandelingen volgden in de Memre Buku Kazerne. Desertie en plundering, werd daar met de bullenpees gecorrigeerd. Zogeheten consultaties volgden. Allerlei hypergeraakte mensen gingen hun gedachten overbrengen bij hun vrij onbekende officieren, onder- officieren, korporaals, manschappen en ideeënbus? Secretaresses vlot aangeboden. Arron wist zich nog een hele tijd schuil te houden en Van Genderen tekende een discutabele regeringsabdicatie. Lie Pauw Sam liet het afweten en wilde geen premier worden van een coupgeheel, wat vanuit de NL ambassade door de kolonel Valk was georkestreerd. Mijnals werd daar knap nijdig om. Maar geen man overboord. De PNR wist wel raad met een dergelijke situatie. Chin A Sen werd aangereikt en Ferrier niet minder ontmoedigd. Vervolgens de eerste politieke moorden en zware mishandelingen van politici. Avondklok en jarenlange gijzeling van een heel volk. Rodgers en Nooitmeer werden in elkaar geslagen. Meteen na de zogenaamde Ormskerk-coup en moord op de oorlogsheld aan de Wilhelminastraat, moesten politieke gevangenen verhuizen naar het onbegrensd corrupte gevangenisonderdeel te Santo Boma. Arron had zich intussen met aansturing van Mungra, aangemeld bij de militaire kazerne en mocht na enige tijd in het ‘motel’ aan de overzijde van de VOS te zijn verbleven, ook naar Santo Boma. Niet zonder te hebben waargenomen hoe NPS-ers hun lumineuze ideeën in de bus aan de overzijde van de straat kwamen droppen. De bedreiging en het in ondergoed zetten tegen de muur van de tennisbaan, als intimidatie meegenomen in de botten en de ‘bus des onheils’ op weg naar het strafkamp. Zonder enige vorm van grondwettelijk proces. De Grondwet en het parlement waren immers vernietigd. Men noemde dat profetisch “opgeschort”? Santo Boma? Daar werd de meest corrupte bewakingsambtenarij ervaren. Playfair en anderen zouden gauw volgen. Ook valselijk beschuldigd. Want die hoorden, dat zij bij een linkse coup waren betrokken. ‘Coup op coup’ verhaal, binnen ‘familie Paranoia’. Op de Nederlandse tv verklaarde Bouterse, dat die linkse coupplegers allemaal zouden moeten worden ‘doodgeschoten’. Benauwend, man! Al in 1981 begon de Universiteit zich te roeren. Er kwam een couppoging op 11 Maart 1982. Opnieuw vielen er doden. Hawker werd gevangengenomen. Op een brancard of volgens additioneel verhaal, in een auto op weg naar zijn moeder vermoord. Baal Oemrawsingh werd overgoten door barbituraten, in een sloot van Nickerie teruggevonden. Weer twee doden voor het verlaten Palace Hotel aan het Onafhankelijkheidsplein. Anoniem gebleven. Een golf van arrestaties, volgde na 11 Maart 1982. Somohardjo, Sohansingh, Sheombar en vele anderen…, allemaal kwamen kaalgeschoren tegenover de Pers, Zeeuw, Christopher, Slooten en Abrahams op de MP-brigade te staan. Op de universiteit, intussen aan de ene zijde een linkse ‘kliek’ van Playfair, Goedschalk, Brunings, de Nederlander Ten Berge en anderen. Protesten tegen een Caribbean Basin Initiative (CBI) van Ronald Reagan? De in ongenade gevallen oud – superminister André Haakmat, zijn woonhuis werd beschoten. Hij hing toen meer de groep Daal van ‘ de Moederbond’ aan. Zijn vrind Henk Chin A Sen was al in Februari 1982 in ballingschap gestuurd, na het hoge ambt van president te hebben mogen vervullen van het militaire regiem. Aan de andere zijde op de Medische Faculteit, vele actieve docenten. Laurence Mungra en andere studenten, in wrevel en protest gegaan. Maar ook een Middelijn en Brewster, met allerhand opposerend gedoe. Op de vwo-scholengemeenschappen….? Veel en veel meer jonge mensen die voor een goede toekomst streden. Zij gingen de straat op. Elke dag opnieuw. Meer nog tijdens en na het krankzinnige vonnis van scherprechter Smit, ter zake de jonge ideoloog en KMA-officier Surindra Rambocus. Een intellectueel geladen Surinamer die Bouterse c.s. durfde confronteren. Helaas was Rambocus meer filosoof. Gebleken op 11, 12 en 13 Maart 1982. Weifel werd de ondergang. Meer een duif dan ‘die hard’ militair Hawker c.s. In November 1982 hielden de studenten heftiger betogingen. Elke dag kwamen er meer bij. De bonden gingen zich er ook kranig mee bemoeien. De op meerder moment aangehouden Cyrill Daal, liet zich niet vermurwen en kreeg steun van Kamperveen. Militairen horen in de kazerne en niet op het politieke veld. Op 25 November 1982 een receptie van wnd. president Ramdat Misier. Hij zou op de ochtend voor die receptie aangeven, hoe geïsoleerd hij was en moest bewegen. Ook de premier Neyhorst liet zich in die richting uit. Steeds weer gevolgd, door de hete adem van zijn regeringspubliciteitsman annex woordvoerder. De receptie had een surrealistisch karakter. Horb zat constant bij de ontvangst te wippen of te ginnegappen. Knap nerveus te doen. Kon men via de beide spiegels aan de deurflanken naar het terras duidelijk waarnemen. Horb was immers al een aantal malen ondervraagd in het jaar 1982 en verdacht gemaakt, als zijnde een vrijbuiter die tussen Miami, Washington en Pittsburgh had gereisd en Chin A Sen bezocht. ‘A loose canon on a sailing ship?”. Meer een basisnaieveling. In Oktober 1982, direct na het beïnvloedende bezoek en de opruiende prietpraat van Maurice Bishop van Greneda (W.I.) die het echt niet langer dan het jaar 1983 zou maken, werd Horb op niet zachtzinnige wijze gearresteerd. Na korte tijd en opnieuw trouw gezworen aan ‘de revo’ en de ‘bevelhebber’, weer vrijgelaten. Niet zonder enige pijn in de onderbuik, zoals op het beeldmateriaal is te zien en uit getuigenverklaringen naar voren kwam. Hij zou de eerste week van Februari 1983 niet levend uitkomen. Op 03 December 1982, enkele weken voor Horb’s ,,verhanging’’, dan het bovenvermelde ‘in elkaar rammen van studenten’ die in een politiefuik van voren en van achteren werden klemgezet. Er werd geramd en kinderen kwamen vast te zitten, tussen wielen en spaken van hun fiets of brommer. Protesten van de ouders op 07 December 1982, met een evenwichtige petitie. Waarna in de nacht van ‘zeven’ op ‘acht’ december 1982 en niet die van 08 op 09 december, werden zeventien mensen van huis en uit de gevangenis gehaald. Eddie Daal en Fred Derby overleefden de slachting van 08 December 1982. Alle andere slachtoffers stierven op 08 December 1982 voor de klok van 00.00 uur, die de 9e. December 1982 zou aangeven en ‘allerzwartste dag’ uit die periode mocht inluiden. De 9e. December kan in de historie van Suriname gereserveerd worden, voor de overlevende Fred Derby die Leo Morpugo van DwT liet weten, dat journalist en vakbondsman Lesley Rahman en alle anderen die waren opgebracht, gemarteld en ook werden doodgeschoten. Die dag mag worden gekenmerkt, door de afgrijselijke identificaties van reeds in ontbinding overgegane stoffelijke resten. Van vele geliefden en bekenden. Van minstens 14 Surinaamse staatsburgers en een Nederlander in de persoon van Frank Wijngaarde. 09 December 1982 mag de geschiedenis ingaan, als de dag dat 15 lijken werden gedumpt bij het Mortuarium aan de Kernkampweg. Locatie waar de meest wrede mens, zijn gruweldaden, publiekelijk ten toon stelde. Een massamoord en een gruwelmisdaad, tegen alles wat menselijk en menswaardig toen was en nog is. Foltering en marteling aan ten grondslag. Gelardeerd met inuendo, leugen, achterklap, grove verzinsels en marteling van geest om valse getuigenissen te verkrijgen. Heel een natie weet wat voor glasharde leugens er toen en nu nog worden verspreid, om levende en dode Surinamers van de meest belachelijke verschijnselen, te kunnen beschuldigen. Als dat dan zogenaamd leek te lukken, vervolgens het land leegstelen. Wat nog meer kwaad in een samenleving bracht, was het vluchten van het resterende aan intellect. Van VWO tot aan academisch gevormde! Verdween en kwam niet terug. Wat voorspelbaar door leeghoofden en politieke domoren, moest worden aangevuld. Palu voorop! De gevolgen daarvan liggen overal voor het grijpen. Ieder dag opnieuw. Als de stroom uitvalt, direct na Brunswijk’s 1986 en nu weer in 2014, heeft dat alles te maken met de boycots en het slechtste aan bestuur, dat na 1980 gewelddadig aanlandde. Een bestuur dat met moord, doodslag, foltering, marteling en mishandeling werd opgehouden. Vandaag de dag, heeft een groot aantal nabestaanden van de slachting op 08 December 1982 en niet 09 December 1982, de weg naar een internationaal gerechtshof gevonden. Grote bedragen worden gevorderd. Op naam van de 15 mensen die werden gefolterd en gemarteld op 08 December 1982 en waarvoor geen recht werd gevonden, in een totaal geërodeerd juridisch stelsel binnen en van de Republiek Suriname. Voor de mensen die hun kinderen zagen wegvluchten. Voor de journalisten die 32 jaren lang onder bedreiging en valse voorwendselen hier te lande en in het buitenland, moesten opereren. Voor de mensen zoals Ramlakhan die statenloos werden gemaakt en niet eens hun moeder konden komen begraven. Voor de moeder die haar man of zoon verloor en daarna geconfronteerd werd met zelfmoord van de kinderen…? Voor al die mensen die valselijk werden beschuldigd, te werken voor de CIA en werden gestigmatiseerd door weinig sporende import, als ene Harvey Naarendorp, een Arthur Ten Berghe en meer van dat weinig zaligmakende spul, dat opnieuw en volgaarne tot de mensheid wil behoren? Een aantal morsdood en weer een groepje, nog even als verdroogde slinger aan het leven klevend. In een conditie, dat men meer het einde dan het leven nog in ogen mag zien. De kosmos doet het werk gestadig en leugenbakken geven nog minzaam aan, dat al de mensen die beweren niet in het Fort Zeelandia op 07/08/09 December 1982 te hebben vertoefd, een steeds slapper beroep doen op mensenheugenis. Een wenselijkheid die hen nog maar zeldzaam mag lukken, gegeven de IT-tijding en digitale vastlegging van het geheel. Vroeger kon nog een aangestoken brandje in een staatsgebouw helpen om de feiten te verdonkeremanen. Maar nu is alles uit de databanken van meerder continent te lichten. Op 25 Februari 1980, 11 maart 1982, 08 December 1982 en ook in/vanaf November 1986, heeft men met buitenlandse munitie en wapentuig, aan dit land en volk door middel van ongehoord geweld een wending willen geven. Het lot heeft echter onmiskenbaar bepaald, dat men als geboren sterveling (…), op het Internet meer om de ‘kwade bedoeling’ van misdaadregiems en ‘criminele executies’ voorkomt, dan enig ‘nobel doel’ te hebben nagestreefd; laat staan bereikt. Ergerlijker kan het eigenlijk niet, voor de respectloze van ener of meerder mensenleven(-s). “Sranan sa musu fu wini? Na kondre fu wi.., sa wini ala dey ala sey fu dem hogri wan! If na dya de tan, if na dorosey dem go libi nanga takru hati…, ala dey wi Sranan sa wini!’.

-  USA. De Amerikaanse regering brengt in herinnering, dat een ieder die kwaad doet tegen de federatie die zich de USofA noemt of burgers uit die Unie kwetst, onvoorwaardelijk te maken krijgt…, met de lange arm van in te zetten overheden. Wie een Amerikaan vermoordt zal gepakt worden. Wie conspireert tegen de USA, middels terreurplannen, wapenhandel of drugstransporten, zal zich moeten verantwoorden, wanneer de lange arm van de USA je grijpt en meeneemt. Waar men zich ook bevindt op deze aardkloot. Daar zijn de nodige opsporings-, vervolgings- en elimineringsmiddelen (…), te land, ter zee en in de lucht op afroep beschikbaar. Alle diensten werken na de aanvallen van 9.11 nauw samen. En dan het Drone-effect nog te stipuleren! Capisch? Yes, bro.http://time.com/3261341/obama-isis-steven-sotloff/?xid=newsletter-brief

 - T&T. Verdachte Edmund M. wil volgaarne weten, wat Dino B. in de justitiële onderkomens van Brooklyn – New York N.Y. heeft bevestigd, welke bekentenissen deze heeft gedaan aan Preet Bharara en in hoeverre Edmund daarin nader betrokken is geraakt. Die informatie heeft medeverdachte M. in de zaak Dino B. versus de USA, nu blijkbaar dringend nodig, voor de eigen verdediging. Om te voorkomen, dat ook hij geketend naar New York wordt overgevlogen en voor groot verblijf in een ‘US – prison cell’ terecht komt. Nog wel, na door Trinidad & Tobago (T&T) te zijn uitgeleverd. Een uitlevering die verdachte M. nu juridisch bestrijdt en vooralsnog tracht tegen te houden. De USA heeft nog steeds niet kenbaar gemaakt, verminderde interesse te hebben voor Edmund M. Noch als verdachte, noch in vermeend daderschap of kroongetuige. http://www.guardian.co.tt/news/2014-09-03/tt-lawyers-concerned-about-bouterse-guilty-plea

 - DNA. De regering Bouterse wordt elke dag meer geconfronteerd met het feit, dat het maatschappelijke en politieke draagvlak zodanig is geërodeerd, dat op de dinsdag ook in het parlement maar ‘17 leden’ wilden tekenen om de antwoorden van het staatshoofd op de verlammende energiecrisis überhaupt nog aan te horen. Negen van de 26 gedoogsteuners, evaporeerden binnen een week. Blijkt dat de Energiebedrijven Suriname (EBS), na enige stabiliteit te hebben vertoond in bepaalde wijken, nu weer ‘load shedding’ schijnt aan te willen kondigen. Politiek allemaal knap onverstandig.

 - Bravo. Lijkt hem eigenlijk niet te deren, dat twee van zijn zonen publiekelijk in het gevang zijn beland. Ronny Brunswijk gaat gewoon de boer op en doet tegen besluiten van staat in, beloften aan ontevreden markthouders. Ook al mensen die in hun protest eigenlijk aangeven, dat het nu genoeg is geweest met onaanvaardbare uitvoeringsbesluiten van de huidige regering. Hetzelfde geldt ook al voor de padieboeren die ook de straat opgingen en zelf in aanraking kwamen met ‘pepper spray’ van de politie in Nickerie. Vervolgens er tot aanhouding werd overgegaan van enkele, zich zwaar benadeeld gevoelende agrariërs. Totaal ontevreden met padieprijzen die nog maar nauwelijks SRD 60,– per baal raakten of dat een zware regeringsdelegatie die per helikopter naar Nickerie vloog, enig soelaas of oplossing bood. Producent en opkoper Manglie wil voor een verwerkbaar deel van de oogst 60,– SRD geven…, maar de boeren willen minstens 64.50 SRD voor een baal natte padie. En dus ongerijmde interventie van de Staat. ‘Seki de fu seki…! Pepper spray de fu teki…’. Is er nog een openbare bestuursorde die weet te voorkomen, dat zelfs de agrariërs in opstand komen? Neen dus! Revoluties starten historisch wel allemaal, op het onmenswaardig benadeeld en behandeld platteland.

- ‘Dipi’. Ronny Brunswijk wil een diepgaand onderzoek naar de mensen die de kilo’s cocaïnepasta aan zijn zoon E.B. (29), voor transport naar Nederland hebben ge-/versleten. Misschien is het toch wel een bevoorrechte positie gebleken om na te gaan, in hoeverre ‘een criminele gen’, onverhoeds aan het werk is gezet en ook daar wat aan te willen doen. “It always takes two to tango”. En de drager van criminele goederen, kan nooit enkel een beetje zwanger zijn geraakt. Nimmer!

- Getto. In het getto van Sunny Point vond een voorspelbare steekpartij plaats. Wetmatig, dat het uiteindelijk allemaal zo zal moeten verlopen.

 - Ziekte of virus. Vanwege een logistieke onvolkomenheid is onder een groter publiek aan het licht gekomen, hoe echtelieden nu over elkaar vielen om echtscheiding bij de rechter te vorderen. Voer voor psychologen en ook de sociologen, onder duurzame wetenschap samen te brengen.

 - Staatsorganen. Ze hebben hard gewerkt en hun doestellingen weten te realiseren, hor! Voor land en volk. De wet-/regelgevende machten (DNA/DR/RR) zijn met reces. Dat betekent net zoveel, als grote vakantie. Alsof de laatste twee constitutioneel ingestelde lichamen, niet al het hele jaar door met groot reces zijn. Ook de Rechterlijke Macht is met vakantie. In spoed gevallen kan de burgerij een beroep doen op piketfunctionarissen. Hopelijk, dat in de aankomende maand October, nog liggende en ook getorpedeerde zaken –zoals door een amnestiepaskwil geïnfecteerd 08 December 1982 proces– voor de 32e. verjaardag van gedetecteerde gruwelmoorden en inmiddels zichtbaar gemaakte daders, nu wel ongestoord kan worden voortgezet.

- Bedrieger. Hij zegt er helemaal niets mee van doen te hebben. Toch wil Putin nog voordat de NAVO de verdedigingslinies versterkt in de Baltische Staten en Polen, dat er een wapenbestand in Oekraïne wordt gevestigd. Nog voor vrijdag! Een permanent staakt-het-vuren in Oost-Oekraïne kan eind deze week al ingaan, zegt de Russische president Putin. Na een telefoongesprek met zijn Oekraïense collega Porosjenko zei Putin dat een eind aan het geweld binnen handbereik ligt. “Wat mij betreft liggen onze opvattingen over hoe we deze crisis tot een einde moeten brengen dicht bij elkaar……”, zei Putin, die op bezoek is in de Mongoolse hoofdstad Ulanbatar. Hij stelde in het gesprek een zeven punten tellend plan voor. Onderdelen daarvan zijn dat de Oekraïense militairen zich moeten terugtrekken en dat de rebellen de wapens moeten neerleggen. Ook een gevangenenruil en het instellen van een ‘humanitaire zone voor hulpgoederen’ staan in het plan. De strijdende partijen voeren vrijdag vredesoverleg in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Tegelijkertijd kondigt Rusland, onder dezelfde Putin als opperbevelhebber van de Russische militaire macht, grootschalige legeroefeningen aan. Men hoeft niet te vragen waar, hoe en wanneer…, als men de Russische president in het afgelopen jaar heeft weten te volgen en analyseren. Intussen heeft de president van de Verenigde Staten van Amerika, tijdens zijn spoedoverleg met de NAVO-partners, zijn oordeel over Putin en de gevolgen van diens geopolitiek, onverbloemd weergegeven. Of dat zal helpen, is natuurlijk een tweede. De Amerikaanse president Obama heeft fel uitgehaald naar Rusland, voor de steun die wordt gegeven aan de pro-Russische separatisten. Door die houding isoleert Moskou zich onnodig…, verklaarde Obama. Europa en Amerika willen liever samenwerken met Rusland, in plaats van het land te treffen met sancties. Door die sancties is de Russische economie in een ‘recessie’ geraakt. Dat heeft Moskou over zichzelf afgeroepen, door zich te bemoeien met de vrijheidsstrijd in Oekraïne. De Amerikaanse president noemde de annexatie van ‘de Krim’ opnieuw “illegaal” en vervolgde door te zeggen, dat onder het mom van humanitaire hulp, Russische militairen met andere bedoelingen de grens met Oekraïne zijn overgestoken.

- ‘Continuing story’. De Amsterdamse politie heeft een dode man gevonden in een auto in het stadsdeel Osdorp. Het slachtoffer is door kogels om het leven gekomen. De politie roept getuigen op zich te melden, want het is onduidelijk wat er in de straat is gebeurd. De omgeving van de Hegeraatstraat is afgesloten. Politie-eenheden doen er sporenonderzoek. Volgens bronnen was de man betrokken bij een reeks liquidaties in de hoofdstad. Aanleiding voor die liquidatiegolf zou een ruzie zijn over de beruchte 200 kilo cocaïne die werd onderschept. De golf van liquidaties begon in 2012, na de moord op Najeb Bouhbouh in Antwerpen. Als vergelding daarvoor, werd in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt een auto doorzeefd met kogels. Twee mannen kwamen daarbij om. Afgelopen Mei werd topcrimineel Gwenette Martha doodgeschoten. Hij wordt gezien als de spil in deze zaak. De dode van vandaag is het derde slachtoffer van de drugsoorlog in drie weken tijd. Op 19 augustus werd in Amsterdam-Oost crimineel Derkaoui van der Meijden doodgeschoten. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Onder meer bij de heftige schietpartij in de Staatsliedenbuurt. Op 28 augustus werd opnieuw een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld geliquideerd. Samir B., bijgenaamd ‘Scarface’, werd in Spanje doodgeschoten.

 - Dolle dinsdag. In de USofA gaan alle prijzen vanwege ‘Labor Day & weekend’ met rasser en gunstiger schreden omlaag. In NL heeft men ook een ‘bepaalde dinsdag’ in September van ieder jaar…, waarbij de jaarrede van het Nederlandse staatshoofd wordt gelezen en de goede voornemens van een regeringskabinet bekend worden gemaakt, als die niet al genoegzaam zijn uitgelekt. In SU heeft men ook een soortement aan ‘dolle dinsdag’, als de samenleving mag meenemen dat er weer ‘maxi bingo’ is gescoord door het sporende Korps Politie Suriname en alle BID-teamleden op Zanderij. Daarbij ook weer een 29 jarige spruit van Bravo met de Nederlandse nationaliteit grepen. Een zonderling die het zeer bontig heeft gemaakt en naar NL wilde vertrekken –op de blauwe KLM vleugels– met maar liefst 5.5 kilo’s aan cocaïnepasta in zijn bezit. Doet onverlet denken aan de te verwezenlijken sage, dat de ‘appel niet ver valt van de stam’ en het NL tv-spelletje: ‘Zo vader zo zoon…’. Zielige producten van de eigen omgeving. En men wil president worden van dit land? Het buitenland zal, als het binnenland er niets fundamenteels aan doet, niet een stok maar een hele boomstam voor steken voor deze absurdistische plannenmakerij. Heeft geen missen wanneer de soevereiniteit van een natie op het Westelijk Halfrond, zeer consequent naar z’n moer wordt ‘kedraaid’. “Bravo famirie Bravo”. Men denke onwillekeurig aan die 2e. Oktober 2000, toen al vonnis werd gewezen in de zaak 9917621007 in de 13e. kamer van het strafhof “Tribunal de Grande Instance de Bobigny”. In navolging van eerdere Nederlandse vonnissen en beroepen, waar ene Fauzia van een winkel aan de Gompertsstraat een bijrol mocht meespelen/vervullen. En dan in navolging van dit al (…), ene Raimundo da Silva Barbosa en Ronny Brunswijk door de Franse hofpresident, Maitre Dhristian Rudloff tot niet onaanzienlijke gevangenisstraffen werden veroordeeld. Boete 607.920 Franse Francs, overwegende: Artikel 414 – Codes des Douanes. Barbosa kreeg uiteindelijk 30 maanden gevangenisstraf, Brunswijk ‘in absentia’ niet minder dan “10 (tien) hele jaren” van penale insluiting en een definitief verbod om ooit nog weer als strak veroordeelde, conform het principe ‘persona non grata’, enig Frans grondgebied waar dan ook ter wereld binnen te kunnen/mogen treden. Schuldig bevonden aan transport en invoer van minstens 1.013.2 gram cocaïne op 21/22 juni 1999 te Roissy – Frankrijk, op het internationale vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs. In ieder geval een gepleegd strafwaardig narco-delict cq. misdrijf, op heilig Frans grondgebied. Overwegende, de strafwetartikelen 473 / 749 en volgende; de artikelen 382/388 van de Douane Wet; Artikel 706 paragraaf 31 van de Strafwet. Getekend op 02 October 2000, in de 13e. strafkamer van het ‘Tribinal de Grande Instance de Bobigny’, door presiderend rechter Christian Rudloff en de assisterende rechters Demory en Penaud; Teissier van het Openbaar Ministerie en Drumeaux de griffier van de rechtbank. Het heeft er veel van, dat er ‘acte’ is genomen en onverdeeld gevolg –na exact 25 jaar– helaas opnieuw in armoediger schreden is getreden, van het grotere familievoorbeeld. Mr. Christian Rudloff: CONDAMNE Ronny BRUNSWIJK a 10 ans d’emprisonnement. Een gelijkluidend vonnis, is dan enkele jaren eerder in de Haarlemmermeer Nederland gelezen, voor ongeveer dezelfde feiten en vergelijkbaarder strafmaat. https://www.google.com/?gfe_rd=ssl&ei=7d0FVNeeOcXn9AbrmoGQDA#q=veroordeling+Brunswijk+nederland.+  Wonderlijke reactie(-s) van Brunswijk op hetgeen een tweede zoon binnen zeer korte tijd mocht overkomen: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/24960

 - 08.12.1982. Meer dan 50 nabestaanden van de op 08 December 1982 vermoorde landgenoten, wenden zich nu gericht ook tot het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, omdat in Suriname het recht –bij herhaling– niet vrijelijk beloop kan vinden/hebben en de respectieve strafhoven vanuit de marginale politiekvoering, beladen worden met obstructies en consequent in de wielen worden gereden door corrupte politici. Daar komt het feitelijk, in conclusie nu op neer. Als er geen recht kan worden gevonden of gesproken in deze soevereine Republiek Suriname, zal dat buiten de landsgrenzen bij hogere instituten en aan verdragen verbonden organen gezocht moeten worden. Op de woensdagmorgen om 09.00 uur, zal “live” via Radio Apintie een persconferentie worden ingeluid ter zake het inhoudelijke van aangekondigde rechtshandelingen om gerechtigheid, alsnog vanuit het Hof in Costa Rica een legitieme kans te geven. Gaetano Best zal het ‘request’ naar het Hof in Costa Rica dragen. Profile: Gaetano Best is a Ph.D. researcher at the Amsterdam Center for International Law (ACIL). Prior to his appointment, Gaetano worked as a research assistant at the ACIL. In the course of his studies, he also worked as a deputy law clerk at the criminal law section of the Amsterdam Court of Appeal and interned at the ICTY, where he assisted the judges and legal officers of Trial Chamber I in the case against Ante Gotovina, Ivan Čermak and Mladen Markač. Gaetano obtained his LL.B (2010) and LL.M (2011) from the University of Amsterdam. The research that Gaetano conducts focuses on the suitability of national criminal procedures for investigating and prosecuting international crimes. (Bron: Universiteit van Amsterdam -http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/b/e/g.n.best/g.n.best.html ).

-  Diesel. Al enige tijd is het meer gewoonte dan uitzondering, dat er enorme hoeveelheden brandstoffen vanuit het buitenland naar Surinaams territoir wordt gesmokkeld. Op de Corantijnrivier, de Beneden Saramacca en dus nu ook voor het Coppename-estuarium, niet minder dan 60.000 liters aan illegale dieselbrandstof door de kustwacht ingevorderd en geconfisqueerd door de bevoegder vervolgingsinstanties.

-  Energie. Een tweede spoedbijeenkomst van De Nationale Assemblee, moet inhoudelijk aan de totale samenleving verklaren, wat er allemaal zal plaatshebben op het vlak van ‘nationale energiebehoeften’ en ‘duurzamer levering’. Het staatshoofd moet op de dinsdag komen uitleggen, wat de volgende en wezenlijker stappen zullen/mogen worden.

-  Newmont. In Marowijne zijn al tientallen tonnen aan gewicht, van zware mijnvoertuigen en ander nieuw materieel gelost op de oude haven van Moengo. Newmont zal beginnen met het aanleggen van een goudmijn, in het Merian-gebied. Newmont Mining Corp. ( NEM ) plans to invest up to $1 billion in cash to develop the Merian gold mine in Suriname. The mine, expected to produce an average of 300,000 to 400,000 ounces of gold annually, would begin production in late 2016 under the banner of Surgold, subject to the necessary approvals from the government of Suriname. Read more: http://www.nasdaq.com/article/newmont-mining-corp-to-invest-up-to-1-billion-to-develop-suriname-gold-mine–update-20140729-01613#ixzz3CAuvsmk7

- Cocaine. 7.7 ton aan cocaïne is door de Peruviaanse politie in beslag genomen. De vangst vond enkele dagen geleden plaats en werd uitgestald, in een reuzenhangar op het vliegveld van Lima. De internationale pers: ‘Peruvian police displayed in a Lima airport police hangar on Monday what officials called the largest cocaine haul ever in the Andean nation, 7.7 metric tons (8.5 tons).Seized in a raid last week, the drugs were flown to the capital Monday and unloaded in boxes from an Antonov police transport plane by officers wearing white jackets and surgical masks’.http://www.startribune.com/world/273491821.html

- Curaçao. De Nederlandse kustwacht in het Caribisch deel van het koninkrijk voert geen patrouilles meer uit rond Curaçao en Bonaire. Dat meldt de vakbond voor kustwachtpersoneel, NAPB. Reden is het toenemende geweld tegen kustwachtpersoneel. Volgens een woordvoerder van de kustwacht voert het personeel nog wel reddingsoperaties uit. Ook wordt het kustgebied nog steeds in de gaten gehouden, maar dan vanuit de lucht door de vliegende brigade. Die is niet betrokken bij de acties. Curaçao is een populair doorvoereiland voor drugs.

- Brussel. Eenmaal, andermaal, dag Fransie…! Inmiddels is bevestigd, dat Frans Timmermans van BUZA.nl kandidaat is om de Nederlandse Eurocommissaris te worden in Brussel bij de EU. Het kabinet heeft hem officieel voorgedragen. Aan het begin van een debat met de Tweede Kamer over de EU-top van afgelopen weekend, werd dat door de premier medegedeeld. Volgens Mark Rutte past de nominatie van Timmermans in de strategie van het kabinet om een belangrijke functie in de wacht te slepen. De premier prees de kwaliteiten van Timmermans en zei dat die “breed erkend” worden in Nederland en in Brussel. Hij zei alle vertrouwen te hebben dat Timmermans een belangrijke rol zal gaan spelen voor Europa en Nederland.

-  Geweld. Een dame werkzaam bij de politie zou vermoedens koesteren, dat haar partner misschien wel andere relaties onderhield en ook nog tijdens haar zwangerschap. Om hem diep te kwetsen, gaf ze een meer dan gewone ruk aan zijn geslachtswapen. Dat was nou net teveel van het goede en de man moest zich spoorslags naar de wapenkamer van een chirurg hier te lande ingebed begeven. Vervelend pijnlijk als daar ook nog hechtingen aan te pas moeten komen. Voorlopig is het slachtoffer wel zoet te houden en kan hij vooralsnog beter op een lonka zuigen; met twee calpoltabletten ‘on standby’. Elo!

 -  VHP. De besturen van de VHP kwamen op de zondag bijeen en namen een aantal ingrijpende besluiten. Niet een ieder vindt, dat het allemaal naar tevredenheid mocht verlopen. De weg naar de rechter staat open voor de meer bevoegden die het niet eens zijn met de besluitvorming of de inhoud/wijze van genomen beslissingen. ‘But that’s democracy in the workingmode…’. Twee publiciteitsmedia maakten er een puntje van, dat de pers niet bij de congreshandelingen aanwezig mocht zijn. Een zaak die op z’n merites zal moeten worden beoordeeld. In ieder geval is het hoofdbestuur vrij pad gegeven/verleend, om op weg naar de verkiezingen, met andere politieke partijen samen te werken.

 - Rommel. Voor delen van het Nieuw Front bestaat een groot deel van de door de oppositie aangenomen ‘sociale wetten’, alvast gewoon uit gestileerde rommel. De zaken worden nader onderzocht. Bilkerdijk zal naar het zich laat aanzien, een flink aantal uitwijzings-/verbanningsbeschikkingen moeten schrijven, als men zo de reacties op de geheel onaanvaardbare acties van ene Brunswijk in het parlement leest. De zoveelste maal, dat er paskwillen worden doorgedrukt. Het begon al in Mei 2012, met dat zogeheten amnestieding. Blijft een grof schandaal, dat dit mooie land parlementair kan worden aangestuurd door een fenomeen, wat 20 hele jaren gevangenisstraf in Europese cellen moet uitzitten. Een voormalig parlementsvoorzitter, had het in een ochtendblad ook al op de maandag, over het verdampen van rest morele waarden en normen in de Republiek Suriname.

 - Feest. In Albina ging men knap feesten, naar aanleiding van de digitale televisieintrede. Ook had ABOP, zowat gelijktijdig motiveringsvergaderingen en samenkomsten, om zaken vast aan te zetten op weg naar de verkiezingen in Mei 2015.

 - Chaos. Het is en blijft ‘chaos in de binnenstad’ van Paramaribo. Een zogeheten gevierd advocaat, laat een in aanbouw zijnd pand totaal onbeheerd en overgeleverd aan gespuis. Het geheel vult zich zeer snel en geheel automatisch, met gewelddadige zwervers/inbrekers. Zeer opportuun voor dat volkje, in de naaste omgeving van LPI. De buurt heeft het nakijken, opgedrongen gekregen.

 - Hick up. “Integriteit belangrijkste bij zaken doen…”. Was dat altijd maar het geval, wanneer een open deur wordt ingetrapt.

- ‘Attorney general’. De Amerikaanse federale aanklager heeft in een verklaring laten weten, dat de verdachte Dino B. een gegarandeerde minimumstraf van 15 jaren boven het hoofd hangt. Ofschoon verdachte deelbekentenissen blijkt te hebben afgelegd. De regering van de Republiek Suriname vond het opnieuw nodig, een ‘officiële verklaring’ uit te brengen over de ‘status in ons land’ van bovengenoemde verdachte in het voorportaal, waarna deze door de justitie in de Republiek Panama op verzoek werd aangehouden en door federale eenheden van de USA overgevlogen naar Brooklyn – New York NY.

 - Rondkomen. Vele gezinshuishoudingen hebben het razend moeilijk rond te komen, nu er ook voor de kinderen diepteinvesteringen moeten worden gepleegd om toon- en verschoonbaar aan een nieuw schooljaar, te kunnen beginnen. Het moet gezegd worden, dat sommige moeders onorthodoxe methodes en wijzen moeten aanwenden om hun kinderen met enig (fatsoen-) bejag naar school te krijgen. In bepaalde gevallen, helaas een contradictiointerminis.

- EU-pres. In Brussel hebben de EU-leiders, de Poolse premier Donald Tusk aangewezen als nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Tusk volgt de Belg Herman van Rompuy op, die vijf jaar lang de EU-topontmoetingen heeft voorbereid en voorgezeten. De liberaal Tusk, die zich in Polen een krachtdadig bestuurder heeft getoond, was de duidelijke favoriet in de aanloop naar de bijzondere top van het afgelopen weekeinde. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken en topdiplomaat Federica Mogherini wordt de nieuwe buitenlandvertegenwoordiger.

 - Schuren. Het Nederlandse Ministerie van VWS heeft in 2009 extra financiële toezeggingen gedaan aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, zonder de Tweede Kamer daarover in te lichten. De Nederlandse Zorgautoriteit kreeg het verzoek de toezegging uit te voeren, meldt het televisieprogramma Zembla. Het verzoek van het ministerie aan de NZa is pikant, omdat het ministerie zich niet mag bemoeien met beslissingen van de zorgautoriteit. In het rapport van de Commissie-Borstlap, dat de NOS en NRC Handelsblad vandaag openbaar maakten, wordt over een vergelijkbare zaak bij het Rotterdamse Oogziekenhuis gezegd, dat “…het schuurt langs de randen van wat wettelijk mag…”.

- 160 Euro. Er wordt hier te lande schande gesproken, over een aangekondigde ‘voetbalclinic’ die per persoon 160 Euro zou moeten gaan kosten. Het equivalent van zowat SRD 750,–. Zeer benieuwd wie als de meer ‘integere’ hierachter steekt of schuilt.

- 08 December 1982. De nabestaanden van de vermoorde mensen die op 08 December 1982, wederrechtelijk uit hun huizen en de gevangenis werden versleept naar het Fort Zeelandia, waarna deze door ontheemde misdadigers werden gefolterd, gemarteld en standrechtelijk doodgeschoten (…), gaan hun ultiem recht nu ook zoeken bij het “Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens” in Costa Rica. Het is hen namelijk niet gebleken, dat het ‘rechtssysteem in de Republiek Suriname’ –na zowat 32 hele jaren– ongemoeid en onbeïnvloedbaar, in staat is om een aanvaardbare vervolging en berechting van geïdentificeerde daders rond te krijgen/maken. De hedendaagse politiek en een handvol corrupte politici, hebben de rechtszaak door middel van een amnestiepaskwil openlijk getorpedeerd en het ziet ernaar uit, dat zowel het openbaar ministerie als de rechterlijke macht, zich knap kwetsbaar heeft opgesteld en te beïnvloeden is geweest, door de meest marginale handelingen van meer dan corrupte elementen in de nationale/landelijke politiek. 

- Grondwet. ‘Surprise surprise…!’. In de Grondwet van de Republiek Suriname staat nog steeds onvervalst en als geldende tekst (!), dat iedereen een mening mag hebben en die ook vrijelijk/universeel kan uiten. Onverbloemd en onbestraft. Vandaag de dag wordt gezegd, dat wie het niet eens is met zaken die onder de hamer van een veroordeelde drugsdealer/-transporteur tot stand komen…, ‘verbannen’ moet worden. Wat een mop! ‘Devil’s island styling, mi boi!’. Grote woorden beta…, gelukkig maar heel gauw –inclusief de afkomst/origine– te verdisconteren tot een plek waar inderdaad de zon absoluut niet wil opkomen. Dat vormt nou net een authentieke verbanningsconsequentie in het kwadraat. Maar misschien wordt het ontbijt in sommige gevallen en plekken, smakelijk bereid door een lokale vuilnisboer. Eet ze met hapjes, hor. Verbanning? ‘Bigin waka, we kom safri na tapu na post…’. De draagkracht en draagwijdte van het werkwoord ‘verbannen’ of naamwoord ‘verbanning’, hoort bij bepaalde lieden thuis die in de jaren tachtig en negentig een andersoortig crimineel, hand en spandiensten aanboden. ‘Badr weet er alles van…’. In een periode dat burgerrechten geen grijpstuiver waard waren, mocht dat fenomeen meezeilen. In ieder geval wil het nu weer zo zijn, dat dergelijke gestoorde exponenten zichzelf ruimen of geruimd worden. Natuur-, universale en staatsrechtelijke wetten, liggen daar onomstotelijk en gelukkig ook transnationaal aan ten grondslag. Verbannen of verbanning…, moet men maar op een soortement ‘picolet’ toepassen. En niet anders! Capish? Si si si, senor! ‘Go lesi Dreyfuss, go ontwikkel yu srefi, so bun’. http://en.wikipedia.org/wiki/Dreyfus_affair http://nl.wikipedia.org/wiki/Dreyfusaffaire

- ‘Watch out’. “Gilds geeft Bouterse een pluimpje…”, schreeuwt een krantenkop. ‘San na a tori, eikenlijk…?’. Niets gebeurt zomaar in een verkiezingsjaar en wanneer mensen onoverkomelijk persoonlijke problemen moeten zien te ‘tackelen’ dan wel ‘verwerken’. Let goed op…, de volgende stap! Ook die blijkt niet ver weg te kunnen blijven.

- Dienstvoertuigen. Vrijdagavond half acht. In het kader van bezuinigingen neemt meneer een dubbelcabine voertuig met zijn mammie aan boord en gaat naar ‘Superstore Simon’ om de wekelijkse boodschappen te doen. Was er niet gegeeuwd, dat de EBS op alle fronten moet bezuinigen? Van de week een ‘krabita’ in de laadbak, vrijdagavond mammie in de seatbelts. En dan zaterdagmorgen? Dienstauto’s met blauw kenteken bij het leven op de weg. Pappie en zelf een mammie aan het stuur, met de kinders op boodschappentocht. En dan in de middag die ene of meerdere, voor een gokhol geparkeerd. Oh ja, de politie bracht Lachmon, in opdracht van Brunswijk, vanuit Nickerie naar de vergaderzaal van De Nationale Assemblee om quorum te verlenen? Wat een land, wat een gezellige verspilling en dictatoriale aandrijvingen. ‘Go sidon ini na pro, yere Lach…’. En dan aan de burgerij vragen om rekening te willen houden, met het afwezige gezag in het land? Jawel, meteen!

 - Klari. In Spanje werd een meneer uit de onderwereld van Amsterdam geliquideerd. Heeft allemaal te maken gehad, met de voortijdige onderschepping en verstrekking van tips over cocaïnetransporten vanuit Colombia of Peru. 6000 kilo’s onder meer, een paar dagen geleden bestemd voor Frankrijk, Duitsland, België…, zeg Nederland. 6000 kilo’s! Vervelend, hor. Mexicaans kartel, ‘fi sabi’.

 - ‘Feti?’. A broko baka. Aan de Schietbaanweg waar mensen die al tijden daar wonen en ondernemen, in hun in- en uitrit worden beperkt. Van alles wordt uit de kast gehaald. Jawel, zelf de rechter gaat naar de Schietbaan en wijst een dubieus vonnis. Ook weer lastig…, met dwangsom aan de broodjesverkoopster opgelegd. Aan al deze oprispingen is niets anders dan het vergunningenbeleid debet, op Openbare Werken of het lumineuzer Handel & Industrie. Solide en ‘debet’ aan de materie. Elo!

 - Mishandeling en krokodillentranen. Een habituele drinker is aangehouden, omdat hij een van zijn grootouders zou hebben mishandeld. In bepaalde gezinsverhoudingen, is het niet eens nodig om een ‘habituele drinker’ te detecteren die zijn grootouders ‘het resterende plezier aan het leven’ willens en wetens zien in te korten. Broodnuchter zijn kleinkinderen ook al in staat om de behoeftige opa of oma, op onvoorstelbare wijze geestelijk en lichamelijk te kwellen. Totdat op een gegeven moment, de dood voortijdig wil intreden.

 - ‘Deal…’. Jawel, dat schreeuwt menig medium. Maar wat is de deal? Inhoudelijk komt men geen stap verder. Dat Dino B. een deal –‘…a plea bargain…’– voor mekaar kreeg met de vervolging in de USofA., staan vele binnen- en buitenlandse persmedia en publiciteit-websites bol van. Maar ook andere dinges staan er in opgenomen . www.waterkant.net/…/dino-bouterse-wilde-greep-naar-de-macht-in-suriname/ http://www.reuters.com/article/2014/08/29/us-suriname-hezbollah-idUSKBN0GT2CQ20140829 http://www.bloomberg.com/news/2014-08-29/suriname-man-pleads-guilty-in-u-s-to-hezbollah-terror-plot-1-.html http://www.courthousenews.com/2014/08/29/70922.htm http://www.telegraaf.nl/zoeken/?pagetype=homepage&q=dino_bouterse

‎- ‘One year after Panama’. Dat Dino B. een deal maakte met de federale vervolging van de USofA. in Brooklyn – New York N.Y. is degelijk gemeld. Inhoudelijke weergave wordt aan gewerkt. Echter is naast de persoonlijke zaak, veel belangrijker (…), wat tijdens de twaalf maanden van/aan ‘verhoor en getuigenissen’ in het voorgerechtelijk onderzoek, aan het licht kwam. Zo zou zijn aangegeven, dat de beruchte en langdurig vastgezette Roger Khan uit Guyana, het nodige aan belastend materiaal heeft of zou hebben bijgedragen in niet alleen de ‘Dino B. zaak’. Wat zullen de internationale consequenties voor de Republiek Suriname mogen worden, gegeven de positie die Dino’s vader nog wenst in te nemen en onverzettelijk vast te houden? http://www.aljazeera.com/news/americas/2014/08/suriname-leader-son-admits-hezbollah-plot-2014829212634192610.html Als men de gepubliceerde zaken nu op een rij zet…, elementen die in de kranten en op websites verschijnen, is men eigenlijk het secundaire ‘Station Dino’ voorbij en stevent vooralsnog onbegrensd af op het volgende en meest gepolitoerde centraal station van dit ingewikkeld sporennetwerk. Het is afwachten geblazen. Preet Bharara staat niet bekend halfslachtig werk te zullen afleveren. Ook in de case van Dino cum suis, zal dat bepaald niet het geval blijken te zijn. Che, Fidel, Torijos, Noriega, Cedras en nu Bouterse jr.? Steeds weer speelt Panama, de onvervalst centrale rol in noodzakelijk gebleken vervolgingsoperaties. Een doeltreffend netwerkonderdeel tegen ongewenste machtsbezitters en pseudomachthebbers op het westelijk halfrond. De geschiedenis, stelt dat weer onomstotelijk vast. http://en.wikipedia.org/wiki/Panama http://nl.wikipedia.org/wiki/Panama_(land) http://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Noriega http://nl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Noriega http://en.wikipedia.org/wiki/Invasion_of_Grenadah http://nl.wikipedia.org/wiki/Invasie_van_Grenada http://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Bishop

 - “Putin’s war”. De Litouwse president Daila Gribauskaite vindt dat Rusland in oorlog is met Oekraïne en daardoor feitelijk ook met Europa. Ze zei dat bij aankomst op de EU-top in Brussel, waar ook de Oekraïense president Porosjenko zal spreken. Gribauskaite wil dat de EU aan Oekraïne wapens levert. Ze vindt dat de EU Oekraïne moet helpen zich te verdedigen, omdat dit land volgens haar namens heel Europa vecht. De Franse president Hollande zei, dat de EU gedwongen zal zijn Rusland te straffen met nieuwe sancties als dit land verder gaat met zijn militaire interventie in Oekraïne. Volgens hem moeten de Europese leiders handelen, nu bewezen is dat Rusland wapens levert aan de pro-Russische rebellen en steeds meer militairen de grens overstuurt. Bondskanselier Merkel en premier Rutte spraken over een zeer ernstige en zorgwekkende situatie, maar hielden zich verder op de vlakte. Rutte had voor het begin van de top ook nog een ontmoeting met president Porosjenko. “Gesproken over MH17 en de zorgelijke situatie in Oost-Oekraïne…”, twitterde de premier na afloop. Nederland stapt samen met Groot-Brittannië en nog vijf andere NAVO-leden in een nieuwe interventiemacht, die wordt opgericht als antwoord op de Russische agressie in Oekraïne. Dat schrijft de krant Financial Times zaterdag op basis van bronnen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de legermacht. Het gaat volgens de krant om een macht van minimaal 10.000 man, waarin behalve grondtroepen ook luchtmacht- en marine-eenheden worden opgenomen. De militairen zouden regelmatig gezamenlijke oefeningen moeten gaan uitvoeren en op korte termijn inzetbaar zijn. Naast Nederland en Groot-Brittannië zouden ook Estland, Letland en Litouwen, Noorwegen en Denemarken gaan deelnemen. Mogelijk wordt de legermacht later nog uitgebreid met andere landen. De Britse premier David Cameron zal volgens de Financial Times de plannen voor de legermacht aankondigen tijdens de komende NAVO-top, die op 4 en 5 September in Wales wordt gehouden. Minister Jeanine Hennis van Defensie antwoordde eerder deze maand op vragen vanuit de Tweede Kamer dat er op de top besluiten zullen worden genomen over verdere maatregelen, in verband met het conflict tussen Rusland en Oekraïne. 

- Onrust. Vrijdag/zaterdag heeft een chartervliegtuig dat onderweg was van de Amerikaanse basis Bagram in Afghanistan naar Dubai, moeten landen in Iran. Iran wilde checken waar het toestel met Amerikaanse militairen op weg naartoe was. Volgens de Amerikanen gaat het om een bureaucratische kwestie. Iran wilde dat het toestel zou terugkeren naar Afghanistan. Toen de Amerikanen meldden dat ze daarvoor niet genoeg brandstof hadden, moesten ze landen in Iran. Het toestel landde in Bandar Abbas in Iran. In eerste instantie werd gemeld dat het vliegtuig door het Iraanse leger gedwongen werd te landen, maar de VS spreekt dat tegen. De kwestie lijkt opgelost te zijn en hopelijk kan het vliegtuig snel verder vliegen, werd door de Amerikanen verklaard. Aan boord zouden zo’n honderd Amerikanen zijn en mogelijk enkele Canadezen. Het vliegtuig zou van Fly Dubai in de Arabische Emiraten zijn gecharterd door het Pentagon.

- Jihad. Een gezin uit Amersfoort Nederland is onlangs uit Nederland vertrokken. Vermoedelijk om zich in Syrië aan te sluiten bij een jihadistische groepering. De Amersfoortse burgemeester Bolsius heeft dat bekendgemaakt. Vermoedelijke aansluiting! Opgeruimd staat netjes zou men zo kunnen denken. Maar zo eenvouduig is en gaat dat niet in de polderpaniek.

- Security. Aan alle Surinamers, de vakantiegangers en hun gasten…, een voorspoedig, goed en veilig weekeinde toegewenst.

 

De Observateur van Sranan.

 

#

#
#
#
#