#


De Week in Retro – 30.01.2015.

De Week in Retro – 30.01.2015.

 

MEMORABILIA.

- Massa ging massaal. Ondanks de regen wist de VHP, tezamen met de partners verenigd in V7, een ongekende massa op de been te brengen. Geen moment werd er daarna geaarzeld, door onder meer Panka om te gaan schelden op alles wat los of vast zat. In het bijzonder Charles Pahlad en Noreen Cheung waren voor hem de gebeten…, en moesten het naargeestig ontgelden! Die Panka toch. Compleet in de war gebracht.

- Medium. Een medium weet te melden, dat Edgar Q.M. reeds vanuit Trinidad & Tobago is overgebracht naar de US of A., om minstens te worden gedagvaard en ook te getuigen in het strafproces tegen kompaan Dino B.

- Kwa kwa. In de ‘visie’ en ‘kwa kwa vijvers’ ging Bouterse vissen tot grote ergernis, van zijn liefdevolle en hondstrouwe partner Ronnie Brunswijk. Die vond het echt niet zo geslaagd, dat hij naar De Nationale Aassemblee moest om een reeds weggesmolten coalitie op te houden en wat Paracetamol toe te dienen, terwijl ‘bigi bigi bigi man’ Bouta, aan de Lawa, Boven Tapanahony en Oelemarie mooi weer aan het spelen was. Over mooi weer gesproken. ‘Takru fisi witti aleng, nakki Sranan bun strak…, joh!’.

- Someros Summarum. Die is knap nijdig op alles wat adviseur heet. Hij moet met z’n hele ‘tai tai’ van onder de brug verdwijnen. Zo sommeert en ordonneert de rechter in civiel…, geheel in het voordeel van Havenbeheer N.V. Ook zal Pahladsing moeten verdwijnen van onder de brug en het leenterrein van Ballast Nedam moeten ontruimen. Hoger beroep? Men mag van alles proberen. Nu moeten Trailblazers, Pertjaja Luhur en SDSM van Pahladsing wegwezen. Naar de week in Retro.

- Verkiezingsbelofte. “Als jij het niet doet of mag doen, dan wil ik nog het allerbeste voor je doen…, bij de permanente sluiting en resolute overdracht van Guantanamo aan het volk van Cuba…”, was getekend Raul Castro.

- ‘Somo e steiger’. Overheid moet investering terug betalen? Grapje of zo!? Somo heeft toch zoveel getalenteerde juristen en adviseurs in de partij? Schreeuwt dat toch ook zo hard mogelijk van de rode daken? Sloeg toch waarschuwingen in de wind, dat die Jong Tjien Fa geen rechten kon ontlenen aan zijn marginale posities en gekalligrafeerde stichtingen? Of uit de goed gevulde emmerwater van “El Vene” die al lichtelijk overstroomde? Dan ook nog terreinen van een N.V. aan de SU-rivier, over kon/kan hevelen naar Trailblazer c.s.? Maar goed…, de zaak is nu bij de rechter en het lijkt wel zo wijs, dat Somo met de juiste juristen en adviseurs in de rode hangmat klimt om de zaak verder te doen ‘beoordelen’. Hoger Beroep vanuit de hangmat. Geen enkel probleem. Geldt overigens ook voor de occupatie van een uitgeleend terrein aan ‘Ballast Nedam’, voor en tijdens de bouw ener hoge brug. Maar straks is ook die ‘bigi broki’, door dan wel middels ‘natrekking’, in de eigendom van de N.V. Havenbeheer gevallen. http://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/06/ook-omkoping-door-ballast-nedam-voor-bouwprojecten-suriname/ Wat een land, wat een leuke dinges en juridisch rijkelijk onderlegde mensjes.

- Ambassade. Het ziet ernaar uit, dat ondanks de terugtrekking van Harvey en zijn hinderlijk beperkte/geëvaporeerde reisarmslag, omdat verdachten van de 08 December 1982 – moorden niet langer via Nederland mochten/mogen reizen (…), de nonsensvestiging in Parijs opnieuw zal worden bijgetankt. Ene Reggy Nelson mag nu de honneurs namens de Republiek Suriname, hopelijk zonder verder aan te sturen schandalen en kleerscheuren, waarnemen tot de definitiever sluiting van dat verspilobject, dat door Lackin maatloos werd gepromoot en toch nog opengesteld.

- 08 December 1982 proces. Het strafproces, dat zich richt tegen moordenaars die op 08 December 1982 vijftien ongewapende ingezetenen, burgers en militairen om het leven brachten (…), zal op maandag 02 Februari 2015 worden hervat.

- Jeugdparlement. Er gaan geruchten, dat willige elementen uit het Jeugdparlement zijn aangezet, zich tegen Noreen Cheung’s besluiten af te zetten om de vigerende NDP-fractie in De Nationale Assemblee ‘vaarwel’ te zeggen. Het zou eerder kies zijn, indien het Jeugdparlement en zijn leden als collectiviteit, zich eerstens lieten inlichten, waarom Noreen Cheung de woelige NDP – fractie verliet en wat haar heeft bewogen om nog steeds summier te vertellen, wat haar zo heeft benauwd tussen de gewraakte NDP-coryfeeën. Misschien dat men dan geheel anders wenst te piepen vanuit het Jeugdparlement. Ondertussen, zou het Jeugdparlement goed moeten kijken en luisteren (…), welke navrante uitspraken er gradueel uit de schuif van Doekhie, Panka en Misiekaba komen, ter zake het spoedvertrek van Noreen Cheung cq. Charles Pahlad uit NDP-verbanden en dan pas daarover een publiekoordeel vormen. Daar kan men in de samenleving dan wel wat mee.

- Studenten. Het is studenten, boeren, stagiaires, ook buitenlui die in het buitenland studeren/verkeren respectievelijk passagieren en de vele anderen die af en aan reizen wel degelijk geraden, goed op te letten, dat hun beltegoeden bij de telecommunicatieconcessionarissen zodanig zijn geregeld…, er geen schade wordt ondervonden of opgelopen. Het kan best zo blijken, dat men US$.100,– (honderd US-dollars), voor vertrek uit Suriname heeft getankt aan beltegoed en dat bij terugkomst er niets maar dan ook niets van over is. Simpel vanwege een schamelbekendgemaakte verkorting van de geldigheid voor het gestorte/ingebrachte beltegoed. Was het recentelijk nog een jaar geldig en met rust gelaten…, nu iets heel anders! In het verleden was er al geprotesteerd bij Tele-G (Telesur), dat cliënten die negen tot tien maanden wegbleven, hun beltegoed plotsklaps kwijtwaren. Telesur nam toen de rijkelijke en hartverruimende beslissing om beltegoed een jaar onaangeroerd te laten. Wel wel wel…, het is daarmee nu weer afgelopen. Juridisch natuurlijk aanvechtbaar! Men gaat nu uit van de oudste tankdatum op een GSM – prepaidnummer en geeft dan een aantal maanden en dus niet langer een heel jaar, relatieve rust aan het beltegoed. Kijk dus goed uit, dat men niet begin Januari 2015 bij vertrek voltankt en dan denkt, dat wanneer men in December 2015 terugkomt voor de Kerstvakantie…, het beltegoed allemaal nog ter beschikking staat. ‘Dem man nyan na tori kande strak, yere…!’. “Juridisch aanvechtbaar…, tap na dek fu dem verrassing, yere…”. Eenzijdige beslissing/besluitvorming over eerder, genoegzaam beklonken, eigenlijk vigerende en ruiterlijk ervaren GSM-overeenkomst. Er is dus meer veranderd dan enkel die SRD3.30 naar SRD 3.35 voor US$.1,–. Overigens met het bijslepen, van de Centrale Bank wisselkoersen. “Check a tori bun, yere!”. En dan als je beltegoed hebt, wat geldig is tot bijvoorbeeld November 2015 en men gaat in op de bonusaanbieding van het heden…, wat er dan wel/niet gebeurt met de uiterste geldigheidsdatum van je beltegoed(-en) tot die voornoemde: ‘November 2015’. Of ook dat niet met maanden is verschrompeld, verdampt of in tijd gekort! ‘Check it all out…, beja!’.

- ‘India chopper’. De bouwpakketten voor helikopters uit India zijn vorige week aangekomen. Technici uit Suriname en van de fabrikant Hindustan Aeronautics Limited, http://www.hal-india.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/Hindustan_Aeronautics_Limited zijn belast met deze samenstellende constructieoperaties.

- Opgeblazen kul. Negentien jarige student treedt NOS/NPO – studio binnen, met nepwapen in de hand. Massahysterie neemt gelijk over. Charlie Hebdo scenario’s en opgeklopte trauma’s razen door de breinen van de meest ‘lichte geesten’. Jinek compleet in de war, met een ‘tig aantal’ mensen en pseudospecialisten op de bank. Het kan niet op. Wat een heldenland! Prrrrrrt! NU.nl: ‘Dat donderdagavond een man met een nepwapen de studio’s van de NOS binnendrong was ”een ernstig incident” en een ”bizarre en angstaanjagende gebeurtenis”. Premier Mark Rutte zei dat vrijdag na de wekelijkse ministerraad. Rutte zei dat de mensen bij de omroep angstige momenten moeten hebben meegemaakt. De beelden hadden bij de premier en naar hij vermoedt ook bij andere tv-kijkers impact. Door alert optreden van medewerkers van de NOS, beveiligers en de politie was de situatie snel onder controle. ”Het was knap te zien hoe een ieder zijn of haar kalmte heeft weten te bewaren”. Volgens Rutte blijkt uit het incident dat we alert en waakzaam moeten blijven. Rutte had donderdagavond na het incident meteen overleg met minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof. Schoof zal ook overleg voeren met de burgemeesters van Amsterdam en Hilversum, waar veel media gevestigd zijn. Ook de journalistenvakbond NVJ zal daarbij aanwezig zijn.’. Voor de infantiel aandoende beelden: www.nos.nl

- Sebrenica. Ook in hoger beroep hebben twee sleutelfiguren van de massamoord op moslimmannen na de val van de Bosnische enclave Sebrenica in juli 1995 levenslange gevangenisstraf gekregen. De Kamer van Beroep van het Joegoslavië-Tribunaal veroordeelde vrijdag de Bosnisch-Servische kolonels Ljubisa Beara en Vujadin Popovic tot de hoogst mogelijke straf die het VN-hof kan opleggen. De twee werden in 2010 in eerste aanleg onder meer schuldig bevonden aan volkerenmoord, moord en uitroeiing na de val van de enclave die Nederlandse blauwhelmen niet hadden kunnen beschermen. Beara en Popovic wisten vanaf het begin wat de bedoeling was. Beara was “de drijvende kracht achter de moordoperatie”, die meer dan 7.000 moslimmannen en -jongens het leven kostte, stelden de rechters toen vast. Popovic was een organisator die “ferm deelnam” aan de organisatie van de moordpartijen, aldus het vonnis in 2010.

- Olie moni. Volgens de Saudische prins Alwaleed bin Talal is een olieprijs van $100 of meer verleden tijd. Dat zei de prins, die geschat wordt op een vermogen van $20 tot $30 miljard, in een exclusief interview met USA Today. Hij zei dat de olieprijs de afgelopen jaren kunstmatig hoog werd gehouden en dat die prijs niet marktconform is. Onder de huidige omstandigheden acht de prins een olieprijs van meer dan $100 ondenkbaar. Toen de olieproducerende landen eind november besloten de olieproductie niet te verlagen werd een ongekende prijsdaling in gang gezet die de prijs deed halveren tot minder dan $50 per vat. Deze prijsdaling werd al min of meer aangekondigd tijdens de G20 top, waar zowel Rusland als Saoedi-Arabië zeiden dat olie en gas niet gebruikt zullen worden als politiek instrument. De theorie dat de Verenigde Staten een daling van de olieprijs in gang hebben gezet om Rusland onder druk te zetten is volgens de Saoedische prins complete onzin. Dat zou niet in het belang van Saoedi-Arabië zijn. Sterker nog, Saoedi-Arabië en Rusland zitten volgens hem in hetzelfde schuitje. Wie wel en wie niet, in deze geopolitiek aan en in elkaar verweven economisch actieve aardbol. “US$ 100,– per barrel crude oil…? Never again…!”, says a billion dollar oil prince.

- NOB. In samenspraak met de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB), wordt nadrukkelijker gekeken naar verruimingsmogelijkheden van studiefinanciering voor studenten.

- Overmoed. Met een vonnis in eerste aanleg als spil, laat Sasur naast de SRS ook initiële dreigberichten uitgaan naar andere mediabedrijven. Moet men vooral doen.

- Lekkers. Uit het persoonlijk vermogen van ‘Tigri Barba’, wordt er naar aanleiding van opgelopen traumatische ervaringen enzo, een additioneel bedrag afgegeven aan een aantal agenten, onder-officieren en officieren van het Korps Politie Suriname. Valt in de categorie ‘paternalisme’. “Tek dya bigin hori…, collega”.

- Roof. In de afgelopen weken zijn verschillende gezinsleden en partners door roofbendes aangevallen. Nu ook weer scholieren die van hun mobieltjes met geweld werden ontdaan. Als klap op de vuurpijl, een invalide in een rolstoel aan de Fajadjan-Flora. Heb hart voor “Veilig Sranan”!

- Ontbossing. Is de ontbossingsgraad van Suriname gestegen of niet? Natuurlijk is die sterk gestegen door de goud- en houtindustrie. Nationale en internationale grapjassen, zijn daar weinig gecontroleerd mee bezig. Vervuiling, ontbossing, Sodom en Gomorra. Wat SBB als ambtelijk orgaan neerpent, bevestigt alle klachten en observaties. Maar het is de wijze waarop het door Palu aangedreven instituut, de zaken tracht over te brengen en rijkelijk camoufleert. Ontbossing…, “ja”. ‘Maar niet zo erg als in andere landen!’. Volgens de gekunstelde statistiek en daarnaast ook Frans Guyana meegenomen, waar een ‘zero tolerance’ heerst. Ter ondersteuning van een kulverhaal. Bij de Fransen geen geintjes. In Suriname een conglomeraat aan verslaafde statistische poppenblazers. Tot het te laat is.

- ‘Stretching a platform’. Naar aanleiding van het feit, dat Santokhi niet het ambt van president ‘poli poli verbaal’ heeft aangetast of aangesproken, met zijn priemende opmerkingen ter zake het (vermeend-)gruwelverleden van Bouterse (…), is men overgegaan tot onder meer het verruimen van de aanklachtnorm ‘in civiel’. Als Santokhi dus nu niet gepakt kan worden voor wat hij ‘in politicis’ beweert, dan maar de Verenigde Hervormingspartij grijpen? Dat hele ding begint te lijken op een smakeloos linzensoepje, welk brouwsel nu met veel meer “adjinomoto”, “fietsing”, knoflook, kruidenboter en een dot glijmiddel, moet worden opgepept. Aller-heetst hangijzer vormt nog steeds het feit, dat er zaken zijn gezegd over ‘contacten’ met soortgebonden kartels en ook afschrikwekkende transnationaal opererende terreurgroepen. Een medium weet te melden, dat er zeer interessante video- en dvd-beelden aan de rechter zijn of zullen worden vertoond, dan wel voorgehouden. Ook de raadsvrouwe van Bouterse toont meer dan gewone aandacht, voor wat de verdediging aan getuigen en ontlastende elementen opwerpt. Intussen heeft de raadsman van Santokhi een tegenvordering ingesteld, ter zake de weer minder smakelijke uitspraken van Bouterse, ‘in persoon geuit’ op politieke podia. Interessante jurisprudentie(-s) in de maak dan wel ‘in wording’.

- Telecom-Oost. In het oosten van het land, hebben telecommunicatiebedrijven niets aan het toeval overgelaten. Dure masten en energiebestendige onderdelen zijn daarbij aangebracht, zodat de burgerij en gewapende machten met elkaar in verbinding kunnen staan. Echter loopt het allemaal in de duizenden SRD’s en buitenlandse valuta, doordat onverlaten grote schade toebrengen aan de equipment van telecommunicatieconcessionarissen. Is het niet dat kabels uit de grond worden gehaald en worden verduisterd, werden batterijen van het zonnecelsysteem door dieven meegenomen. Vandaag de dag heeft men ook de brandstoftanks van ‘back up generators’ leeggehaald. Wat wil men eigenlijk met dergelijke misdaadterreur in dit land?

- Brand. Weer zijn enorme handelsgebouwen in Nickerie door brand verwoest. De grootte van schade lijkt mede veroorzaakt te zijn, door ernstiger tekortkomingen van/bij de lokale brandweer, de falende bluswatervoorziening en de incapabele energiebedrijven. Zien wat Belfor c.s. daarover in samenspraak met het hoofd van de bestuursdiensten te zeggen heeft.

- Olie-tori. “Iedereen vraagt zich af: hoelang blijft de olieprijs zo laag?”. Antwoord? Oké daar gaat ie dan! Net zolang als het de ‘US of A’ met schaliegas en olie behaagt. De Nederlandse pers: ‘Doordat Shell en andere oliemaatschappijen hun investeringen terugschroeven, lopen toeleveranciers veel opdrachten mis’. Shell meldde donderdag de komende drie jaar 15 miljard dollar minder te zullen investeren vanwege de lage olieprijs. Ook Offshore Ship Designers, dat schepen ontwerpt voor de olie-industrie, ziet projecten niet doorgaan. “Wij zijn voor een heel groot deel afhankelijk van opdrachten uit de olie- en gasindustrie”, zegt directeur Michiel Wijsmuller. “We merken nu ook al dat een aantal projecten op de lange baan is geschoven. Het hangt af van de olieprijs wanneer die projecten weer doorgaan”. De beslissing van Shell kwam voor Wijsmuller niet als een verrassing. “Dit hadden we wel verwacht met zo’n lage olieprijs. De vraag die wij hebben is: hoelang gaat dit duren?”. Volgens Wijsmuller grijpen sommige opdrachtgevers de malaise ook aan om lagere prijzen te bedingen. “Dan wordt iets eerst uitgesteld, onderhandelt men vervolgens over de prijs en wordt de opdracht alsnog gegeven. Dit kost vooral de werven die de schepen bouwen geld”. Offshore Ship Designers ontwerpt ook havensleepboten en hoopt daarmee een deel van de lagere vraag vanuit de olie-industrie op te vangen. “Voor havens en de wereldhandel is de lage olieprijs namelijk juist positief”. Brancheorganisatie IRO probeert het van de zonnige kant te bekijken. “Het ontmantelen van olieplatforms levert ook werk op voor onze leden. En op de langere termijn zal de wereldvraag naar energie toch toenemen, dus wij zijn niet somber over de toekomst”. Tot zover de buitenlandse pers. Het mes snijdt altijd aan twee kanten en de ene z’n dood blijkt de ander z’n brood op te leveren.

- Sociaal verblijf. Komt men in de problemen en onder gezag van justitie/politie kan men er nu wel degelijk van op aan, dat er mishandeling zal volgen. Uit te voeren door politiemensen die hun ambtseed willig weten te schenden. Zo komt het nu voor, dat collega-agenten het teveel is geworden en zich terecht geroepen voelen te getuigen tegen ambtsmisdrijven van ontspoorde figuren die wet & recht eigenlijk hoog zouden moeten houden. Maar waar zou dat aan verval en die inflatoire tendens, nu toch aan kunnen liggen? Duidelijk dat het gehele ministerie van Justitie en Politie net als het gebouw waar men nog in zetelt, zal moeten worden opgeschoond van allerlei marginale verschijnselen. Fenomenen die zich achter het behang zijn gaan ophouden en het land Suriname een ongekend slechte naam en dienst bezorgen. Ongewapende burgers mishandelen, valt tegenwoordig in de categorie ‘heldendaad’? Of verdragsmatig toch nog weer helemaal niet. Check de aankomende internationale rapportages over de mensenrechtensituatie in de Republiek Suriname en rechtshandhaving, overwegende de internationale (rechts-orden die verdragsmatig werden afgesproken en geratificeerd. Ontkennen heeft echt geen zin meer. Ook bij bevordering niet!

- ‘Tek wan waka’. ”Oh…, dus zo praat je tegen Bravo, als je niet met hem op een verkiesbare lijst wil, noh?”. Maar wie willen daarbuiten überhaupt nog zonder integriteitschade/-schande op te lopen, met Bravo en/of Bouta samen de ‘poli poli polka’ bespelen? . Ook Palu mag vooralsnog “betrouwbaar” in de wachtkamer en doorkookt blijven nasudderen. “We hebben geen haas…, hor”.

- India-Suriname. Duidelijk dat New Delhi het zich er niet op zal laten zitten. Een handelsoffensief is in de maak tussen beide landen. Als het in diasporaverband tot wasdom komt of niet…, India heeft de relationele turbo aangezet. Liever te laat dan nooit.

- Pesten. In de westerse landen een issue die meer dan normale aandacht krijgt/verdient. In Suriname leidt pesten nu tot ernstige geweldsdelicten, onder gedestabiliseerde jongeren. Er is niet één school te noemen, waar er in de pauze of na school geen pestgolven over en weer worden aangedreven. Totdat er een dodelijk incidentengevolg valt aan te melden.

- Combinaties. Stembusafspraak? Wat een ernstig verschraalde mop! In combinatie wordt men er al na enige vrolijker tijd uitgewipt/-gegooid. Wat moet het nu worden? Volgens stembusafspraak, gewoon ‘gekatapult’? Na elke regeringsperiode komt men een ontbindingsverschijnsel tegen, waar toch wel even bij stil mag worden gestaan. Een allegaartje teleurgestelde en voorspelbaar aan de kant gezette randfiguren, tijdens de rit weggestuurd, weggejaagd, uitgevallen en van spoor gedrukt, wil het dan weer in de ‘poli poli’ komen proberen. ‘Tek mi no papi, mi wani yepi yu ook tu baka…, papi’. Niet in geringe mate om de opgelopen en snijdende frustraties, aan te kunnen pakken. Wat krijgt men dan voor pseudopolitici in de berooide fruitmand…? Juist ja! Weer te licht bevonden friemels en vervolgens al vlot bedankt, op de frustra-bank geplekt. Kniezend, dat ze belazerd werden? Maar het bedrog was toch al veel eerder ingezet? Denki 2010! Men krijgt daarmee weer mensen die echter al zeer revanchistisch waren ingesteld. Er opnieuw weinig genuanceerd op uit zullen zijn om ‘bekender misbruikmacht’, bij herhaling te vergaren en consolideren. In onbewaakte momenten, dan de ander die misschien veel meer talenten heeft ontwikkeld, een primitief aandoende hak te zetten. De samenleving moet heel goed uitkijken en onderzoeken, wat voor vlees en jompo-potpourri’s er nu aan combinaties –in de aanbieding– op het voorportaal willen belanden. Op de woensdagochtend ook nog een verzamellinkje. Wie niet op “ebay.sr” werd teruggevonden, kan altijd nog op “marktplaats.sr” een lustige poging wagen. Het is om het even. Brandhout blijft echter brandhout.

- ‘Verjari’. Op de verjaardag van het Ministerie van Arbeid & T.M., welke laatste letterinitialen nooit afdoend werden ingevuld, hebben vakbondsmensen en hun leiders/lijders zich van hun allerbeste zijden laten zien. ‘Feti leki santi…’. Verbale gifstofwolken van onvrede en non-wellustigheid, werden solidair uitgeblazen.

- ‘Sam sam’. Over solidariteit gesproken. Feit blijft staan, dat Brunswijk met zijn ABOP, bij het vrijwillige en onvrijwillige uittreden van ‘partners’ uit de NDP – ‘plus’ gemeenschap, zich nooit solidair heeft opgesteld naar de geëxcommuniceerde coalitieleden toe. Dat zal ook niet maken, dat men volgaarne met Brunswijk en zijn ABOP, nog in zee wil gaan. ‘The man is not watching your back, only his own ego…!’. Bovendien hebben Brunswijk en Bouterse een zaakje gemeen. En dat wordt onbetwist gevormd, door het beoefenen van: ‘…de niet te nuanceren wiloplegging…’. ‘Aksi Somo nanga dem trawan…, inclusief na busi-oso bachelor Bravo srefi’.

- Uitspraak van de week. “Limbo wordt echt niet naar huis gestuurd…, hij wordt niveaugebonden conciërge op de Koendersschool…”. ‘Elo. Dati na wan bigi bigi bigi LoL!’

- NPK. Niet dat ding uit de jaren zeventig. Hier gaat het om landbouwmest, dat werd aangekocht/-schaft door padieboeren en wel voor een schappelijke prijs. Maar nu zijn de kopers wederverkopers geworden. De ene vertelt, dat hij eigenlijk ureum moet kopen met het opgebrachte geld en de andere zegt glashard, dat er sopie voor gekocht werd. Nickerie blijkt een hilarisch kleinood te willen en te kunnen doorstaan. ‘Cheers!’.

- Corruptie. Woensdagochtend weer een bericht van een bewoner in Paramaribo Noord/Ma Retraite en wel aan de Gompertsstraat. De man gaat tijdens de activiteit van Chinese bouwvakkers naar Openbare Werken om zijn beklag te doen. Schade aan zijn onderkomen en eigendommen. Scheuren in zijn muren. Blijkt een vergunning af te zijn gegeven, voor een tweeverdieping-bouwsel. Men ging al stiekem naar drie en ook een vierde etage. Zonder toestemming? En dan nog wel weer een klassiek geval, wat nog voor de bouw bij Handel & Industrie werd aangemeld en bestreden. De vergunningaanvraag voor een winkelpand, dat nog niet eens was gebouwd. Nog niet een bouwsteen in verschiet. Bij bouw en onderzoek, bleek/blijkt de aanvraag te zijn gedaan op Openbare Werken voor een woonhuis. Ondanks monitoren, melding en onderzoek nog steeds gaande is, is er wel een winkel geopend in het betrokken pand. De leiding van Handel & Industrie praat over een ‘geslipte vergunning’ voor de winkelactiviteiten in een woonhuis? Ja ja…, zal wel! Neem nou ook maar mee, een paskwil aan de Corantijn- hoek Jagernath Lachmonstraat. Corruptie en fufuru…, valt nog steeds met de brede kant van de schuif te ontkennen? En dan “Connection bar, dancing, restaurant”? Een gebed zonder einde. Na 25 Mei 2015…, genoeg LBGO-scholen die een conciërge ontberen en genoegzaam kunnen worden geaccommodeerd.

- Schadeposten. Gemier aan kabels van en door de EBS in de Mozartstraat, zorgt voor ernstige stroomschokken op het energienetwerk te Ma Retraite III, om 14.30 uur van woensdagmiddag.

- Baas. Wie is de baas in SU. Zijn dat de verenigingen/associaties van de nieuwe Chinezen, de ambassadeur van de volksrepubliek China of is de traditionele bevolking van ons land, nog steeds de baas? In ieder geval, protesteert het totale Surinaamse bedrijfsleven opnieuw tegen allerhande, ook nog op etnische basis geschoeide vrije dagen. Het bedrijfsleven zal moeten tonen ballen te hebben en deze gang van zaken van zich af te schudden en op 19 en 25 Februari 2015 de deuren van hun bedrijven gewoon open te doen om de fragiele economie, draaiende te houden. Er zullen al genoeg arbeidsproductieve dagen verloren gaan, door ‘verloven buiten bezwaar’ in verband met de verkiezingen en de te voeren propaganda. Donderdag 19 Februari ‘vrij’? Betekent dat men ook ‘slimmig’ de vrijdag als verlof opneemt. Woensdag 25 Februari ‘vrij’, om een transnationaal bekend/erkend misdrijf te kunnen vieren? Betekent een week door midden gehakt, met voor of daarna vrije dagen op te nemen. Zodat er een koppeling van vier of vijf ‘luie dagen’ wordt bereikt. Wat een land!

 

- Vrijheid. De mens heeft alle vrijheid in Suriname om invulling te geven aan zijn leven. Als een vakbondsman in de politiek zaken wil bereiken voor de werkende klasse, mag ook dat vanaf het socialisme werd uitgevonden/-gedokterd en er stemrecht voor een ieder verantwoordelijkheiddragende werd ingevoerd. ‘Hoogie’s law!’. In Suriname werd onder andere de SPA als zodanig, na wat eerdere voorspelen, opgericht door mannen en vrouwen uit de arbeidersklassen. Als een goed geschoolde mediawerker ook partijpolitiek actief wil zijn/worden, mag dat gedurfde in SU dus ook z’n beslag hebben! Zolang de werkgever daar contractueel of volgens arbeidsovereenkomst(-en) geen nadeel van ondervindt. Niemand kan ‘de vrije Surinamer’, op dat vlak echter de les komen (voor-)lezen of de pas afsnijden. Vooral niet degene die omhoog zijn gevallen/geparachuteerd, zonder een noemenswaardige en/of geïnstitutionaliseerde vooropleiding te hebben gevolgd, genoten dan wel afgerond. Hardeo Ramadin heeft meer dan gelijk. Teveel beunhazen die het verschil tussen Goebbelsiaanse misdaadnaderingen en vervaagde overheidspropagandastunts niet willen onderkennen. Gladiolen die zich ‘voorlichter’ noemen of ‘hypocrieten’, welk volksdeel zich genoegzaam aangedreven weet op te dringen. Daarnaast ook financieel in handen wisten te vallen van een vigerend en opleidingbehoeftige VP. Toentertijd zich ook nog haastten en weinig ordentelijk klaarstoomden om de politieke fantastillusionist Chávez te omhelzen en met een warmer tweesporige ‘puntbrassa’ vast te nagelen ten overstaan van…? Ach, laat zich ook wel raden. Let op Suriname…, zelfproclamatie, zelfbevrediging en absurdistisch aandoend verraad, durven genoegzaam elkanders wegen wederom te kruisen. Of was het eigenlijk kruisigen? ‘For the love of…?’. Yes!

 

- Koeterwaals. “Misschien twijfelt men in mij?”. Of was het toch wel: “Misschien twijfelt men aan mij…?”. En dan is het nog niet helemaal zuiver. “Misschien twijfelt men aan mijn mobilisatievermogens…”. Misschien bedoelde Kensenhuis dat allemaal. Het semantische aan verschil van/in bovenstaande ‘zinnen’, kan bij elke leek enig electorale verwarring oproepen/-leveren.

 

- ‘Reversing crime’. Is het taalarmoede of weer geheel wat anders? “Together we will turn back crime…”, zegt de illusoire linguïst van MinJusPol? Of was het “United we will reverse crime…”, dan wel: “Together we will reverse/diminish crime…”?. ‘Pick yr choice’.

 

- Lackin. Wat gaat Winston Lackin eigenlijk in Nederland doen? Over diasporarelaties praten? Gaat het om de invulling van nog ver afstaande wenselijkheden en behoeften? Wat heeft Lackin nog aan te vullen of uit te leggen, wat anderen al eerder kraakhelder neerzetten? Of is het een bezoek met meerder en onzichtbaar gemaakte doelstellingen. Misschien wil Lackin via de openstaande achterdeur, toch nog eens even met Koenders bomen. De tijd zal ook dat wel weer leren. Maar diasporaconvent, opgelijnd door Redan van de ambassade in Den Haag en met het oog op verbeterde verhoudingen? Houd dan toch maar op! Zolang Suriname met een veroordeelde Desi Bouterse en daarnaast vigerend staatshoofd zit…, hoewel strikt gescheiden in ‘conflict modules’ van het justitiële, zal politieke instabiliteit tussen Paramaribo en Den Haag blijken voort te willen leven. Echter niet als er een totale ommezwaai komt in het bestuurlijke en wel na de verkiezingen van 25 Mei 2015. Daarvoor is een “non NDP-signatuur” gewenst. Want met ‘paarse kortzichtigheid’ vasthouden aan een amnestiepaskwil, nu ook nog bij het VN Internationaal Strafhof voor beoordeling ingediend, komt men geen millimeter verder in welke substantiële en moreelhoogstaande relatie (…), ooit eens met ons land aangevangen, inmiddels gehad dan wel door stupiditeiten vergankelijk en sterfelijk gemaakt.

 

- RIP. Op vrijdagmiddag aanstaande, zal de ondernemer Paul Tjin A Djie aan de schoot der aarde worden toevertrouwd. Hij kwam na kortstondig ervaren ziekte, in de Verenigde Staten van Amerika te overlijden.

 

- Belastend. Een politieambtenaar heeft ten overstaan van de strafrechter belastende verklaringen afgelegd, ter zake gerichter vervolging en uiteindelijke dagvaarding van berucht geraakte grootondernemer E.T.

 

- Jawel. De Verenigde Hervormingspartij (VHP), mag zich overwegende Artikel 214 – Burgerlijke Rechtsvordering voegen in het gerechtelijk proces, dat Desi Bouterse wenst te voeren tegen VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. Dat heeft de ‘rechter in civiel’, op de dinsdag 27 Januari 2015 besloten.

 

- Cocaïnegolf. Zowel in Suriname als in Nederland lijkt een cocaïnetsunami te zijn doorgebroken. Waar komt dat spul vandaan en wie zijn de grote bazen die dit kunnen financieren? Of hebben die zich net als de marktsegmenten van droga onzichtbaar en dus virtueel onaantastbaar gemaakt? 25 Mei 2015.

 

- V7. Victory 7. Zeven zegeningen. Zal mogen blijken wanneer de algemene en geheime verkiezingen van 2015, voor De Nationale Assemblee en alle andere volksvertegenwoordigende organen gunstig worden ingevoeld en ook ingevuld. Geen regering zonder NDP? Kijken wat Panka daarvan nu te zeggen heeft, na proclamaties en buitengewoon verrassende volumes die de toen nog naamloze combinatie van politieke partijen, naar de Jagernath Lachmonstraat riep te willen komen om buitengewone steun te geven en bekennen(…), aan wat allemaal snoeihard heeft meegewerkt; met de VHP in geleide speerpuntfunctie(-s). Het werd V7. De kwaliteit van de toespraken kunnen nu achtergelaten worden, voor wat die allemaal waren. Sommige dingen mogen blijven hangen, weer andere mag/moet men maar gauw vergeten. Euforie ontstaan door een giga-verrassing en de daarop aansluitende massaresponse, wil bij sommige sprekers wel het een en ander los laten/maken. Bij weer anderen komt juist de rust terug en grijpt men uiteindelijk minder naar de verdiensten van mensen die helaas allang niet meer leven of waarvan de kiezers denkt/vinden, ‘…laat die maar in de geschiedenisboeken blijven staan, maar wij jongeren willen nu wel verder…’. Desnoods met de twee hoogbejaarde coaches in het spel, maar niet al te nadrukkelijk in het voorspel van de overspelige. De groep van V7, kan wel door Suriname en grotere delen van democraten in de wereld worden gefeliciteerd. Maar het werk begint nu pas voor oud en jong om het goede in “V7 styling” nu wel en onvoorwaardelijk in plaats van het kwade te kunnen/mogen stellen. Per slot van rekening, zal de collectieve inspanning vanuit de stemlokalen, het stemhok en de ‘ballot box’, de almachtige stembus, moeten worden gerealiseerd. Somo heeft wel degelijk gelijk, dat er entiteiten zijn die niet anders dan door ‘een coup’ –gewelddadig of administratief– aan de macht konden/kunnen komen. Alertheid in heel Suriname en de bevriende democraten daarbuiten, blijft nadrukkelijk geboden. Alertheid mag niet verzwakken of overgaan in groot alarm. Nooit niet en dus nu ook weer niet. De wereld kijkt inmiddels mee, wat Suriname op dit vlak en westelijk halfrond weet neer te zetten. Prolongatie van het kwaad of afdoende introductie van “alles” wat beter kan. Victorie voor veiligheid en vooruitgang. In een ‘nut shell’! Het is aan jong en oud om een misdaadelite gedreven te zetten, op de juister plaats die hen toekomt. Een plek die altijd met bepaalde intimidatie- en geweldssignatuur werd verdedigd. En dat armoedig geraakte aan wapenfeit(-en), zal hopelijk na 25 Mei 2015 weer en dan permanent tot het verleden gaan behoren. Het kan nou eenmaal niet anders, in dit reeds enige tijd aanvaarde millennium! Waterberg had de meute eigenlijk moeten toevoegen, in onvervalst Sranan: “Tek yu tai tai, dan yu e grati safri…’. Waterberg zei helaas: “Tek yu bundel en gwe”! Vervelend als een aantal van de bedoelde megacriminelen, het woordje vertalen in ‘geldbundel’, alsnog gegrepen uit het reeds verkrachte volksvermogen, wat nog enigszins rest. Kan Waterberg nooit hebben bedoeld.

 

- Els. Zij kwam naar Suriname als vertegenwoordiger van de Nederlandse regering op de 25e. verjaardag van de Republiek Suriname. Recentelijk werd ze in haar garage vermoord teruggevonden. Nederland is vandaag in rep en roer, want: ‘De politie heeft een 38-jarige Rotterdammer in beeld in de zaak rond de moord op Els Borst. De man kwam op de radar van de politie door een DNA-match uit een andere zaak. Hij is nog niet formeel aangehouden in de zaak Borst’. http://www.nu.nl/binnenland/3980022/38-jarige-man-in-beeld-in-zaak-els-borst-dna-match.html

 

- Mensenrechten. Met de massale spionage die de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden onthulde, schenden Europese landen onder meer het recht op persvrijheid en privacy van hun burgers. Ook Nederland gaat in de fout en moet openheid geven. Dat blijkt maandag uit onderzoek van de Raad van Europa naar aanleiding van de onthullingen van Snowden, dat NU.nl al heeft ingezien. Ook de mensenrechten godsdienstvrijheid en het recht op een eerlijk proces staan onder druk. Het rapport is opgesteld door een internationale commissie onder leiding van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die gedurende zijn onderzoek de klokkenluider diverse malen hoorde. http://www.nu.nl/politiek/3979996/europese-landen-schenden-inderdaad-mensenrechten-met-spionage.html

 

- Weer. Putin zoekt weer ruzie. Het Oekraïense leger is in essentie een ‘NAVO-legioen’ dat niet de nationale belangen van Oekraïne verdedigt, maar Rusland wil beteugelen. Dat zei de Russische president Vladimir Putin volgens het staatsmedium “Russia Today” maandag tegen studenten in Sint-Petersburg. De topman van het NAVO – bond-genootschap, Jens Stoltenberg, ontkent dat echter. Het Oekraïense leger is volgens Putin geen leger, “…maar een buitenlands legioen. In dit geval een buitenlands NAVO-legioen”. “We zeggen vaak: het Oekraïense leger, het Oekraïense leger. Maar wie vecht daar echt? Er zijn inderdaad wat officiële legereenheden…, maar over het algemeen vechten daar zogenoemde vrijwillige nationalistische bataljons…”, aldus Putin. Die bataljons zouden onderdeel uitmaken van het NAVO-legioen. “Helaas weigeren de officiële autoriteiten in Kiev het pad van een vreedzame oplossing te volgen. Ze willen de crisis niet met politieke middelen oplossen…”, aldus Putin. Tot zover de wereldpers. De grilligheid en veelzijdige agenda’s van Putin, zitten een politieke oplossing knap in de weg. Waar ziet men dat nog meer? Inderdaad in de nadagen van een ‘waka waka e e e poli poli’. Kan gemist worden als kiespijn.

 

Elo! Het uur van de waarheid is nu wel heel dicht genaderd. ‘HQ – De Olifant’ moet zich nu en dus na vanavond, in alle openbaarheid en gedrevenheid gaan bewijzen. Loon naar hard werken, mag men gerust zeggen en denken. Resultaat moet er uiteindelijk zijn. Zal het goede het winnen van het kwade? ‘Time will tell…, soon’

 

- Wrakingskamer. Eminent jurist Caetano Best schreef een wetenschappelijk commentaar, naar aanleiding van ‘wraking van een rechter’ in kort geding, door de raadsman van Chan Santokhi en de ‘gemotiveerde afwijzing’ van het Hof van Justitie. De zaak handelt eigenlijk over een ‘klacht in civiel’ die Desi Bouterse weer wel voor de groene tafel van de onafhankelijke rechter wenst uit te vechten…! Zijn raadsvrouw blijkt buitengewone haast in deze conflictbeslechting te willen koesteren. Zie daarvoor ook: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27245 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27236 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27234

 

- 70 jaar. Auschwitz, het concentratie- en vernietigingskamp dat deze week 70 jaar geleden door geallieerde troepen werd overgenomen en de gevangenen bevrijd, is een van de belangrijkste symbolen geworden van de holocaust: 1,1 miljoen mensen vonden er de dood. Maar Auschwitz was meer dan een kamp. Voor de nazi’s was Auschwitz een modelstad. De Joodse grootvader van Hans Citroen zat gevangen in Auschwitz en overleefde de oorlog ternauwernood. Kleinzoon Hans trouwde zelf met de Poolse Barbara Starzynska, die opgroeide in de stad Oświęcim, het Poolse stadje dat beter bekend staat als Auschwitz. Haar ouderlijk huis lag op loopafstand van concentratiekamp Auschwitz I. Samen met zijn vrouw Barbara (die in 2010 overleed) maakte Hans Citroen het boek Auschwitz-Oświęcim, een fotografisch onderzoek naar het Auschwitz van de oorlog en het Oświęcim van vandaag. Op dit moment werkt hij aan een documentaire. Citroen ontdekte dat Auschwitz veel meer was dan de kampterreinen die nu het museum Auschwitz-Birkenau vormen. “Auschwitz was niet alleen een kamp, het was vooral een modelstad,” vertelt Citroen in Birkenau, ook wel bekend als Auschwitz II. “Het nieuwe Duitsland moest hier in Polen komen, dat moest gegermaniseerd worden. En Auschwitz moest de modelstad van het nieuwe Duitsland worden”. Het was niet alleen een vernietigingskamp, zegt Citroen. “Dat kamp was niet alleen een doel, het kamp was een middel. Het was het middel om daar een modelstad te kunnen bouwen”. Auschwitz was tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdeel van een omvangrijk Duits kolonisatieplan. Het plan voorzag in een nieuwe stad, drie concentratiekampen, een reeks dwangarbeiderskampen en een industriegebied ter grootte van het Rotterdamse Botlekgebied. De Duitsers kozen niet toevallig voor Auschwitz. De plaats lag strategisch, zegt Andzrej Kacorzyk, adjunct-directeur van het museum Auschwitz-Birkenau. “Je had hier mijnen en grote industrie. Auschwitz bevond zich op een knooppunt van de rivieren de Wisła en de Soła. En er waren goede verbindingen, onder andere via het spoor”. Het gigantische industrieterrein van Auschwitz werd in vier jaar tijd door duizenden dwangarbeiders uit de grond gestampt. Duitse topondernemingen werkten mee aan de bouw van de stad: chemieconcern IG Farben was verantwoordelijk voor een groot industrieel complex en een eigen woonwijk, maar ook staalproducent Krupp en elektronicagigant Siemens hadden er een fabriek. Bij de bouw van het grote industriële complex bij Auschwitz kwamen naar schatting zo’n 35.000 dwangarbeiders om te leven. De Joodse Frieda Menco-Brommet uit Amsterdam zat tijdens de oorlog gevangen in Auschwitz en vertelt in Nieuwsuur over de dwangarbeid die ze moest verrichten. “We moesten iedere dag stenen sjouwen. We moesten ze opstapelen tot aan onze kin en dan weer laten vallen. En als we teruggingen naar ons eigen kamp werden die stenen weer opgestapeld en moesten we vier kilometer teruglopen”.Hans Citroen: “Het kamp Auschwitz en de stad Oświęcim worden vaak los van elkaar gezien. Maar in werkelijkheid waren ze één geheel. Auschwitz was een integraal onderdeel van de Duitse samenleving. De nazi’s noemden het een Bollwerk des Deutschtums”. Na de oorlog werd het fabriekscomplex van IG Farben, voortgezet onder een andere naam. In de jaren vijftig, zestig en zeventig was in Oświęcim de grootste chemieproducent van Oost-Europa gevestigd. Tot zover Nieuwsuur en ter bestrijding van alle duivels onder ons aanwezig en de mensheid in het bijzonder: http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2015133-auschwitz-het-verhaal-van-een-modelstad.html http://www.auschwitz.nl/holocaust http://nl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz_(concentratiekamp) http://www.auschwitz.nl/ http://nl.tracesofwar.com/artikel/1206/Concentratiekamp-Auschwitz-I.htm

- Selectie. Voormannen van verschillende politieke partijen in formatie, individueel of geheel daarbuiten, kijken hoe de kandidaatplekken in te passen of meteen voor de partij in kwestie te winnen. Hier en daar hoort men al van uitspattingen en knoerende geluiden. Kan alleen maar erger worden op de dag van de kandidaatstelling. Let op. “It’s a go, or a no go…!”.

De Observateur van Sranan.

De Week in Retro – 23.01.2015.

De Week in Retro – 23.01.2015.

 

MEMORABILIA.

 

- “Wiki papi”. In dit geval niet direct wakker worden…, maar misschien ook wel in Angelsaksische zin. ‘Wake up call…’, voor de NDP. Een meneer die met paarse bovenkleding rondloopt in Commewijne, maar tegelijkertijd beweert grasgroen ondergoed rond de edele delen te hebben gesloten. Grapjas!

- Wiki II. En dan na commissionair Tjallie Pahlad, had men daar Noreen. Die als ‘een stille kracht’, toch een ieder verraste met een uistap. Die onverzoenlijk maakte, naar een ‘eenvrouwsfractie’. De fantasie wordt daarbij natuurlijk geprikkeld. Extra als Somohardjo begint te dansen. Dit keer niet op een bekender ‘10 bij 10 tegeltje’, maar zowat hossend de zaak verwelkomt. Alsof hij er iets mee te maken heeft. Maar er komt nog minstens een bij, vanuit de NDP. En dat wordt zeer interessant.

- Wiki III. Groot alarm vanuit de visvijvers van ‘Bravo’ aan de Lawa. Daar blijkt ‘bigi pa Bouta’, met veel hengel- en hobbelaars –in de delegatie– te zijn aangemeerd. Te beginnen aan de Lawa. Vervolgens dan om de Tapanahony en Boven Oelamarie te bevissen. ‘Brunswijk wrakel ini na tori, yere’. Want hij moest in vergadering bij tante Jenny komen, terwijl men bij zijn visgronden is aangeland met hengelstokken en een enorm ‘tjas net’. Landing…, ‘so bun’. Gefinancierd door de rondborstige BVD-er die maar niet begrijpt, dat men wel grijpt naar zijn vette portemonnee, maar nimmer voor hem zal stemmen. ‘A tan so, papi. A bubussi e wiki…, strak!’.

- Wiki IV. Het is te hopen dat Gandhi van Cauwna zich netjes blijft gedragen en daar geen overspel speelt, met de stemmen die de VHP toebehoren. Geen gekke dinges doen, hor! Somo belooft een ‘clean sweep’ met de KTPI aan top. Lijkt wel het spelletje, dat Jopie ten gunste werd gemaakt met de zetel van Sewbarath Misser in Saramacca? Gevaarlijk spel! Het kan vriezen, dooien maar tegenwoordig ook hagelen. Somo speelt Russian Roulette en daar houdt Girja niet erg van. Die houdt van een stevig ‘Millennium wheel of fortune’ en heeft de pest aan, een ‘tjekre tjekre syndroom’ aan de Djamu boom. Rijmt ook nog.

- Wiki V. Als men snel gaat baden en ‘battle dress’ op deze zaterdagavond ‘met spoed’ aantrekt…, kan men nog op tijd zijn in ‘HQ De Olifant’, waar het gaat spannen. “Erop of eronder…, NDP e go sjie na wonder…!!!”. Al bestellen ze honderden bussen om niet te rijden…, de Jagernath Lachmonstraat wordt veel te klein. “Luku san e go pesa…, beta! Oom Tjallie drape keba…”. Gauw naar de week in retro.

- ‘Abandon ship’. Inderdaad werd door dit medium kort na de verandering van richting door Charles Pahlad zelf aangekondigd, dat er nog een NDP-er ‘uit’ zou stappen. Helaas voor de nieuwsgierigen, werd toen helemaal niet op de inmiddels met bloemen verwende Noreen Cheung gedoeld. Komt tijd komt nog meer raad.

- Chikungunya. In naaste omgeving minstens twee verse gevallen van Chicungunya besmettingen. Wat zal het dan wel op landelijk niveau zijn en kijkt het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) nog steeds naar meldingsstatistieken of zijn er andere maatregelen in de ’pipeline…’!

- Streken. In deze kan niet eens meer over ‘politieke streken’ worden gesproken. Enkel over ‘glibbertouw’ wat angstvallig nog wordt vastgehouden, maar met gerede snelheden door de vingers glipt. Dat is er de oorzak van, dat de regeringscoalitie –onder leiding van een lumineuze Ricardo Panka– ertoe kwam om spreektijdverkorting bij de Algemene Beschouwingen te vorderden. In eerste instantie gelukt het de Paraan, om deze streeksetting te volvoeren. Echter is het misschien ook wel zo, dat hij niets meer te vertellen heeft en de oppositie niet meer genoeglijk kan aanhoren. Verkorting van de spreektijd heeft twee effecten. De kiezer ziet de lafhartigheid waarmee de coalitie te werk is gegaan en het tweede gevolg, zal onherroepelijk ‘genoegzame wind’ in de rug van de oppositie kanaliseren. Alle zeilen en spinakers bijzetten. Misschien krijgt Somohardjo dan inderaad de ‘clean sweep’, vast in Commewijne voor mekaar.

- Orga. De reorganisatie van het Korps Politie Suriname, zou stuiten op politiek verzet van ABOP? Hoe is dat mogelijk? Hoe was het überhaupt mogelijk, dat Justitie & Politie in handen viel van internationaal veroordeelden en door Interpol duogesignaleerden? Bij G. en in SU is weer van alles mogelijk. Er wordt echter in menig metropool, aantekening van deze wantoestanden gehouden. ‘25 Mei 2015, a sa kom keba!’.

- Goud. Het komt de samenleving en volksvertegenwoordiging voor, dat alle goudverwerkingsbedrijven uit woonwijken per ommegaand moeten verdwijnen. Niet alleen uit de woonbuurten. Overal waar mensen leven en werken, moet het fenomeen goudverwerking verdwijnen. Geen enkel politieke concessies op dit vlak nog langer geduld. Het kan verder nooit zo zijn, dat een Chinese ondernemer een gifbank inricht die met kwik beladen lucht uitstoot boven onze wooneenheden. Is men dat in ons land komen doen of op een gezonde basis business bedrijven? Wat zeggen de bedrijven- en ondernemersverenigingen daar nou van? Onduidelijk!

- Doekhie. Nog maar nauwelijks is de brief van Noreen Cheung uit, of Rachied Doekhie laat zich opnieuw van zijn beste zijde(-n) zien. Hij doet net alsof hij Noreen zal gaan missen, als men beluistert hoe de vogel uit Nickerie valse noten fluit en gekooid tekeer gaat.

- ‘San we frede?’. Op de zaterdag 24 januari 2015 is het dan zover, dat de samenwerkende partijen alle touwen los gooien en in het Hoofdkwartier van de VHP, “HQ – De Olifant”, gaan laten zien wat de NDP cum suis de komende maanden te wachten staat. “Alle trossen los!”. Bem!

- CH. Onder zware druk is de ‘Wet Constitutioneel Hof’ door De Nationale Assemblee aangehouden. Kon eigenlijk niet meer missen. Wat ‘niet goed’ is voor de rechtstaat en de internationale rechtsorde, heeft absoluut geen voorrang te krijgen.

- DOE. Hoe is het mogelijk, of zat de man te slapen. Blijkt dat de eenmansfractie, gepersonifieerd door Carl Breeveld, heeft gestemd voor verkorte spreektijden in het parlement, tijdens de ‘algemene beschouwingen’. “Nou wordt ie helemaal moooooooi…!’. Op de kansel het hoogste moreelbeladen(-de) woord en in het parlement ‘voor’ een ernstiger vorm aan muilkorving van de volksstem zorg dragen? ‘San e pesa nanga Der Carlito? Was machen Sie nun…, vor quatsch?’. Elo!

- OM. De waarnemend procureur-generaal en leidinggevenden bij het Openbaar Ministerie zullen dezer dagen bezoek krijgen, van een aantal assembleeleden die vermeende corruptie onderzocht en vervolgd willen hebben

- Gandhi. Het is echt geen tijd voor schijnbewegingen en emotionaliteit vanuit Commewijne. Enkel ratio. ‘Coûte que coûte, dans le Cauna’.

- Riyad. Bij de bekendmaking van het overlijden van koning ‘Abdullah van Saudi-Arabië’, werden meteen zijn opvolger en de nieuwe kroonprins benoemd. De 79-jarige Salman bin Abdul Aziz al-Saud is nu koning. Volgens de Saudische wet moet de koning een zoon of een directe afstammeling zijn van de stichter van het koninkrijk, Abdul Aziz al-Saud. Zowel koning Abdullah, als koning Salman en kroonprins Muqrin zijn dat. Salman was ongeveer 50 jaar lang de gouverneur van de provincie Riyad. Onder zijn leiding veranderde de hoofdstad van Saudi-Arabië van een kleine woestijnstad in een metropool. Toen de beoogde troonopvolgers, twee volle broers van de overleden koning Abdullah binnen een jaar na elkaar overleden, werd Salman benoemd tot kroonprins en kreeg hij de daarbij behorende functie van minister van Defensie. De laatste jaren nam hij tijdens ziekte van zijn broer, ook steeds meer taken van hem over.

- ‘His master’s voice’. “Ondanks klappen, economie stabiel”. Het zou veel mooier zijn, indien de huidige bewindvoerder ook nog kon aangeven wat de (inter-) nationale bijdragen zijn(…), komende uit de ‘formele economie’ en hoe er hele gleuven worden aan-/ingevuld door de ‘informele economie’ die keer op keer mega-aanvallen uitvoert op de soevereiniteit van het land. En dan op welke termijn hij denkt, daar een glorieus einde aan te kunnen maken.

 - OM. Het Openbaar Ministerie maakt bekend op zeer korte termijn een grote, meer nog giga-hoeveelheid aan in beslaggenomen drugs te zullen vernietigen. Elke dag wachten, is er één teveel in dit door corruptie overspoelde land. Liever gisteren dan vandaag!

 - Orakel. Het orakel van Wanica, gepersonifieerd in een alomvattende ‘oom Theo’, is inmiddels knap nijdig geraakt, dat de oppositionele krachten wel over ‘s landsbegrotingen willen vergaderen in De Nationale Assemblee, maar niet ter zake een geagendeerd Constitutioneel Hof (CH), wat eigenlijk zou moeten worden ingesteld om gruwelmoordenaars –met hun amnestiepaskwil in de hand– te legaliseren. Triest is het eigenlijk om zo een hypocriet in het natuuronderwijs te hebben gehad. Ook andere agendapunten acht de oppositie pertinent van mindere importantie of dringende noodzaak. Eerstens een ordentelijke begroting en anders weinig of niets. Op gevaar af natuurlijk, dat men met het aannemen van een begroting wel de verkiezingen veilig stelt, maar gelijktijdig ook de kans loopt om het regiem van een ‘Bouterse Regering’, geheel ongewenst ‘deductief’ te verlengen. De dictatuur van Geerlings – Simons of de opdrachten die ze uit een kabinet van de Uitvoerende Macht aanvullend zal krijgen, mogen daarbij onvervalst als leidend worden gekwalificeerd. Gegeven de analyse die ook op ‘basja Panka’ werd losgelaten.

 

- Parmessar. De bewindvoerder op het Ministerie van Openbare Werken heeft een dossier? Documentatie dat hij op afroep van zijn baas, naar het Openbaar Ministerie zal versturen? De pers heeft ook een lijvig accountants C-dossier, ter zake Parmessar’s handelen bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Parmessar heeft inmiddels wijselijk aangegeven, dat hij nimmer heeft gezegd ‘de zaken van Abrahams’ op het Ministerie van Openbare Werken, te zullen onderzoeken. Althans…, beweert een ochtendblad. Begrijpelijk, indien dat allemaal klopt. Twee handen op een resocialiserende en reconciliërende paarse buik. Wat niet betekent, dat er ook daarover dossiers zijn aangelegd. In de driehoeksverhoudingen kan het ook zo of worden, dat er een triangelgedeelte afvalt en een tsunamie aan bewijsstukken komen vrij te vallen. De tijd zal het wel weer leren. ‘Time always tells in time’. Lees goed “time”(…) en dus niet “Times”.

 - ‘The project’. Ketting- of rammelkast. “Baisigri Oesje” uit de meer corrupte fietshandel en industriële vormgever van de ‘tweewielersbizzz’, verklaarde dat ‘in nieuwe stijl’ en ‘format’ zijn ‘jowito-orga’ aan het groeien is en inmiddels geducht richting paarse “http.marktplaats.sr” stevent. Geen enkel probleem, in de perifere en marginale bazaarwijk van ‘the project’. Meer munitie voor de oppositionele schutters om met te vergelijken “takru pipa’s”, de bevrijdingsstrijd te prolongeren.

 - Samen. Het blijkt nu uitstekend te gaan en wel in een goede richting, binnen de onderhandelingen over ‘gewenste samenwerking’ van oppositionele politieke partijen. Geduld en stuurkunsten hebben gunstig resultaat gehad.

 - Huishoudelijk. De Huishoudelijke Vergadering uitgeschreven door de leiding van De Nationale Assemblee, heeft op de donderdagmorgen een aanvang gemaakt, doordat de oppositiepartijen en Charles Pahlad onder meer quorum hebben verleend.

 - Geen kant op! De Argentijnse president Cristina Fernandez de Kirchner denkt dat openbaar aanklager Alberto Nisman is vermoord. Tot nu toe gingen de Argentijnse autoriteiten uit van zelfmoord. In een verklaring op haar website zegt de president dat ze ervan overtuigd is, dat Nismans dood geen zelfmoord is. “Ik heb geen bewijs, maar ik heb ook geen twijfel…”, zegt Fernandez de Kirchner. Volgens haar is de aanklager om het leven gebracht om zo haar regering in diskrediet te brengen. Aanklager Nisman had bewijzen verzameld dat Fernandez de Kirchner betrokken is bij een doofpotaffaire. Ze zou de daders van een aanslag op een Joods centrum in 1994, niet willen vervolgen. Bij de aanslag vielen 85 doden. Iraniërs zouden achter de aanslag zitten, maar Fernandez de Kirchner zou hen niet willen vervolgen omdat ze een handelsovereenkomst met Iran wil sluiten. Ze heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Nisman werd maandag jl. dood in zijn woning in Buenos Aires gevonden, op de dag dat hij de bewijzen tegen Fernandez de Kirchner naar buiten zou brengen. Na zijn dood gingen duizenden Argentijnen de straat op om te protesteren. Uit forensisch onderzoek is gebleken, dat het pistool dat naast Nisman was gevonden, niet van hem was. Ook zijn er geen ‘kruitsporen’ op de handen van de aanklager gevonden. Iran en/of Hezbollah? De tijd zal ook dat leren.

 

 - 400 ‘plus’. Een 300 ‘zoveel’ werd bekendgemaakt. Toen weer 400 en nu gaat men erover heen met een getal van 430 kilo’s, aan zuivere en dus geen pastacocaïne. Wil men vervelend zijn, dan kan men zowat gerust secundaire gedachten gaan ontwikkelen. In ieder geval, is de veiligheid en soevereiniteit van Staat, danig aangetast. Van wie was dat spul en wie zijn de ‘veredelde heren onder de criminelen’ die een dergelijk transport konden (voor-)financieren. Ook mag men in deze situaties strakker onderzoeken, hoe het zo is gekomen, dat er een aantal megaondernemingen in Suriname opereren die met raketsnelheden ‘vermogens’ wisten op te bouwen. Ook in die hoek kruipen de vraagtekens, langs de zware machines omhoog.

 

- ‘Aanvullend schelden’. Je mag niet schelden? Oh ja?! Je mag dus niet schelden als je echtgenoot, je partner, je verloofde, je zoon, je collega, het gezinshoofd, de kostwinner, je voorvechter, je vakbondsleider, je voetbalvoorzitter, de deken van de balie…? Als die heel gewoon worden vermoord, mag je zeker ook niet schelden, vloeken en het duivelse aan het geheel verfoeien. Terwijl de justitieel geïdentificeerde daders en verdachte uitlokkers, onder het genot van VSOP’s uit Frankrijk de samenleving met enige regelmaat trakteren op een grote mond en met een ‘getekende amnestiepaskwil’ in de hand, op terrasjes tussen de toeristen demonstratief ‘sopie’ nippen. “Bika unu no e libi na ini wan agu-staat…, yere!’.

 - Budget. Een aantal leden van De Nationale Assemblée heeft aan de huidige voorzitter gevraagd om de Begrotingsbehandeling 2015 aan te vangen. Voorafgegaan door de ‘Algemene Beschouwingen’. Er wordt daarna weer een supergewraakte agenda gepresenteerd, door de inmiddels armlastig geraakte voorzitter. Wordt het geen tijd om Jenny Geerlings – Simons bij enkelvoudige meerderheid af te zetten en op ordentelijke wijzen de budgetten, geschikt voor goed en veilig staatsbestuur, veilig te stellen? ‘Just a question!’.

 - ‘Que pasa. El condor pasa…’. Stressbestendig moet men wel wezen. Wie wel en wie niet, in onder meer Commewijne? ‘Hari trusu…’, of gaat men voor winst in de strijd. Onthoud wat de vijand aldoor maar roept, wanneer de nood aan de man komt. “United we stand…, devided we shall fall. Indeed…”. Men moet gewoon de zwakheden zelf erkennen en niet gaan voor iets, dat verdeeldheid onhebbelijk groot maakt.

 - Mop! Wat een mop. Een direct belanghebbende vertelt, dat het oerwoud van Suriname geen noemenswaardige aantasting geniet of (trans-)nationale alarmering verdient? Neemt daarbij een universiteit als bron die kaalkap in de regio, al gedreven heeft mogen meemaken en misschien ook nog heeft weten te gedogen. ‘In algemeen belang…’, zoals met of de te vergelijken ellende op Haïti. Het lijkt er veel op, dat men niet eens mag waarschuwen voor de algehele vernietiging van het bos en toegangswegen/infrastructuur omdat het belang van een SBB zwaarder weegt en dus voorop mag staan? Internationale organisaties en ‘milieu watchdogs’ waarschuwden met documenten en een ambtenaartje wenst in alle gemoedsrust te ontkennen? Wat een land wat een vernietigend “Paluisme”.

- Pengel/Findlay. In de Arron-biografie van Peter Meel komt een zinsnede voor, dat de ‘familie Findlay’ niet zou weten, wat de permanente breuk tussen Findlay en Pengel in December 1953 veroorzaakte/teweegbracht? Laat het duidelijk zijn, dat duoroyement van Pengel en het lid Findlay uit de NPS, mede aan de basis lag van uitdrijving en dat Pengel aan de vooravond van het overlijden van Findlay’s moeder –op 31 December 1953– een onverkwikkelijk en niet te verteren zaakje toevoegde aan een familiedrama, tijdens het finale telefoongesprek met de oprichter van: – ’t Zoldertje, de Surinaamse Democratische Partij (SDP) en “A Tjek – 1955”. De menselijke waardigheid kwam daar, aan het einde van het jaar 1953 danig in geding. Soms komt men zaken in biografieën tegen die meer lijken op verdoezeling, dan de waarheid enig eer aan te willen doen.

 - Contract. Een contract met de Overheid, is heden ten dage klaarblijkelijk geschreven op stromend water. Zo ook bij de Nationale Vervoersbedrijven, waar bushouders onder contract stonden en plotsklaps geen verlenging in zicht kregen.

 - Paren. Vaker zegt men, dat ze ‘in paren’ gaan. Vertrekken naar het onbekende. Opgeroepen door hun Schepper. Zo ook in de afgelopen dagen. Zowat gezamenlijk, naar een ons onbekende wereld.

 - Opsluiten. Het huidige staatshoofd, heeft ingevolge de Grondwet van de Republiek Suriname en ook nog een aantal verankerde verdragsmatige verplichtingen “geen enkel recht of bevoegdheid” om te roepen, dat hij binnen de rechtstaat en aanvaarde democratische normen, waarden en verhoudingen burgers en in het bijzonder de helft van de VHP (…), zal kunnen of mogen opsluiten. Vrije burgers in een vrij land, kunnen dat rustig van zich afwerpen. “A pa e wani skreki dem libisma, leki na ini na prefuru revo styling. Dem sani ne waka so moro…, ini kontren’.

- Nationalisatie. Naasting of nationalisatie van Suralco en eigendommen van de Alcoa? Niets anders dan populistische bluf, van een mandaatloze regering. Goed kijken welke moddergeesten positief reageren op dergelijke oprispingen. Tevens maar effekes over de grens kijken, welke miljarden US-dollars Nicolas Maduro moet betalen aan maatschappijen die Chávez wederrechtelijk naastte. Bem!

 - 11 mei 2015. Een ernstig vermagerde Donald Ramotar wist Guyana, de OAS, Unasur, het Gemenebest, Caricom en een ieder die nog iets van hem wil vernemen (…), te beloven –op 11 Mei 2015– algemene verkiezingen te zullen houden in het westelijk gelegen buurland. Er is gewoon geen ander keuze, binnen de internationale rechtsorde op dit halfrond.

 - Innerlijke beschaving. Op allerlei niveau kan men dat gestructureerd, door middel van de meer marginale uitingen tegenkomen. En daarbij moet er natuurlijk zicht- en toonbaar verschil worden aangedragen of gedetecteerd. Ver van het bed, maar ook steeds vaker weer heel dichtbij de schenen. Inflatie van norm en maatschappelijke waarden. Normvervagingen…, dus! Komt in vrijwel alle samenstellende gemeenschappen voor en steeds nadrukkelijker in dit land. Helaas!

- Tamansari. ‘Sari tori…!’. De bedreigingen beginnen mondjesmaat, weer als verzetsvlooien door de paarse microfoons te kruipen. Een versleten uitspraak uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, wordt wederom waargenomen: “Don’t push a peacefull man too far…!”. Binnen- en buitenland registreren strak. En nog meer van dat soortement aan spul, wordt opgemerkt. Rabindernath daagt uit om aan te tonen, dat er corruptie plaatshad en plaatsheeft op Openbare Werken En wel onder Abrahams en nu onder Rabindernath’s bezielende leiding? Asies laat dan op de dinsdag gedocumenteerd zien, dat er alles behalve ‘sjofele/koshere zaken’ en aanverwante ‘dinges’ plaatsvinden (…), om in de terminologie van ene Abrikadabri te blijven hangen. Suriname bekijkt collectief, grensoverschrijdend en echt niet anders, dan wat op termijn ‘investwise & -safe’ qua ‘indebt information’ nuttig mag blijken: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27167 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27169

- OKB. De voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau, tevens advocate die Desi Bouterse in meerder zaak bijstond en waarvan haar kantoor de verdediging op zich nam/neemt in een vordering van weer Desi Bouterse, gericht tegen de voorzitter van de VHP en oppositioneel coördinator in De Nationale Assemblée, Chan Santokhi (…), gaf via ‘vingerwijzing’ publiciteitsmedia aan om op te treden cq. actie te ondernemen/voeren tegen burgers/politici die zich –volgens haar ethische opvattingen/norm– misdroegen/-dragen bij het uiten van meningen cq. ventileren van opgelopen/-opgekropte frustraties. Een knappe mondvol. Nu breekt er dus wel een kanjer…, van een boerenklomp!

 

- Frustras. Netjes blijven hor! Je mag niet buitensporig schelden als je je baan kwijt bent en de kinders honger beginnen te lijden. Ook niet als je vanaf 1980 met tussenpozen als volk wordt gegijzeld of dat het zorgvuldig opgebouwd bedrijf failliet gaat, omdat Financiën je niet tijdig heeft uitbetaald. Ook moet je de schuif dichthouden, als men je bij inschrijvingen benadeelt en de kinderen of vriendjes van de bewindvoerder er vandoor gaan met de aanbestedingsorder. Je moet durven te kafferen op dat rijkelijk bedeelde jochie (…), als kledinggeld uitblijft of je salaris bewust door de ‘elite incrowd’ wordt bevroren dan wel afgebouwd. Je mag niet foeteren, als er links en rechts ontslagen vallen en je werkplek stiekem is verkocht. Ook dus niets zeggen als je energiebedrijf in handen valt van een ‘Berlusconi-clone’ of was het ‘-clown’, die aangedreven maling heeft aan het begrip ‘conflict of interest’. Je moet niettemin je snavel afgeklemd houden, als de verspilling zienderogen toeneemt. Of als je dagenlang moet wachten op een vliegveld in den vreemde, omdat men weer een SLM-verkeersvliegtuig uit de schema’s heeft getrokken en daarmee naar Afrika of China is afgereisd. Men als onschuldige passagier bij aankomst in Nederland, een 1000% controle krijgt te verwerken omdat de voorgaande vlucht met de ‘Airbus’ verdachte zaken aan boord zou hebben gehad of vervoerd? Vervolgens de zaken die in het buitenland moesten worden gedaan, door een te late aanmelding gewoon verzuipen en de schade nergens te verhalen is. Een vele malen herhaald fenomeen, omdat bepaalde mensen te bang blijken te zijn, voor de ‘internationale justitie’ en niet op een normale lijnvlucht durven ‘hun ding’ in het buitenland te gaan doen. Mensen denken intussen ook met showprojecten en het strooien van US-dollars je ziel, zaligheid en verkiezingsstem, schaamteloos te kunnen ‘kopen’ en daar mag men ook niet publiekelijk over schelden? ‘Yere no!’. Waarom heeft men het daar niet over? De beledigingen aan het adres van jonge vrouwen nog daar gelaten. “Je krijgt meer geld, als je me je gsm-nummer geeft…!”. Een waslijst aan zaakjes kan nog worden aangevuld om ontevredenheid, door middel van onbegrensde scheldpartijen te rationaliseren. Alleen maar negatieve publiciteit, krijgt het land Suriname en men mag dus echt niets onvertogens zeggen? Of alleen maar volgens de norm van Bouterse’s advocate? Men leze vandaag de dag, wat er met ons oerwoud gebeurt onder deze Bouterse-regering en wat ongebreidelde immigratie uit China of Brazilië in onze samenleving aanricht? Maar men moet de kop stijf dicht houden, terwijl alle wind of frisse lucht uit de gezinswoning wordt verbannen en een vette Chinees met een verdikte buidel aan geld je aan de poort opwacht en ordonneert om te vertrekken uit de vertrouwde woonomgeving. Houd je mond, hor! Nooit niet en nimmer, dus. ‘Take a hike…!’. 25 mei 2015, is het dan zover. Maar misschien al op goed vertoon…, de dato 24 januari 2015 allernaast het SLM hoofdkwartier. ‘I sabi toch?’.

 - Omgekeerd. Men moet straks niet verbaasd geraken, als er weer wordt ontdekt, dat van achteren naar voren is gewerkt. Men wil bruggetje tussen Suriname en Guyana? China gaat ook dat ding financieren? Maar waar zijn de juridische documenten gepresenteerd en neergelegd, gegeven het onomstotelijke en niet te vervreemden feit, dat de Corantijnrivier Surinaams grondgebied is en blijft. Een prettig vraagstuk, met betrekking tot de soevereiniteit en onschendbaarheid van het Surinaams grondgebied.

 

- UNASUR. De regionale organisatie stuurt waarnemers naar Suriname om het verkiezingsproces te mogen volgen. Ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Europese Unie (EU), mogen traditioneel kennis en vaardigheid aandragen in de periode naar 25 Mei 2015 toe.

- Doneert. Niemand doneert aggregaten of grondgebieden vanuit de ambtenarij of bestuursdiensten. Niet ééen ambtenaar en ook niet één burger. De Staat haalt uit het volksvermogen en ook buitenlandse schenkingen, bedoelde zaken ten nutte van het volk. Waaronder de steeds vaker geëtaleerde goederen om die plichtmatig ten dienste van de burgerij af te geven, ofwel in te zetten. Niet één bewindvoerder of bestuurder geeft domeingronden aan burgers. Het land geeft de burgerij de mogelijkheid om een stukje grond legaal ‘te bezitten’. Men wordt geen eigenaar, maar het fenomeen “bezit” wordt onder voorwaarden aan grondhuurder overgedragen. Het afstaan van een stukje grond aan een staatsburger, is niet anders dan een dure plicht van de Staat en absoluut niets anders. Dat men politiek wil bedrijven/spelen/scoren met of bij ‘de afgifte’, geeft de geestelijke tekortkomingen en onvolkomenheden van bepaalde uitvoerders dan ook glashelder weer.

- ‘Stalled’. Het vliegtuig van AirAsia dat op 28 december in de Javazee stortte, is neergestort door een fout van de gezagvoerder. Het toestel klom te snel waardoor het te veel snelheid verloor. Dat blijkt volgens de Indonesische minister van Transport uit radargegevens. Al direct na de ramp werd gespeculeerd, dat de gezagvoerder tijdens de vlucht van Surabaya naar Singapore over een zware onweersbui heen wilde vliegen en daarbij zijn Airbus A320 te snel had laten stijgen. Het vliegtuig verloor daardoor snelheid, viel stil en stortte in zee. Alle 162 inzittenden zijn omgekomen. http://www.pilotfriend.com/training/flight_training/fxd_wing/stalls.htm

- Melk. Na een “…sports work out…”, blijkt ‘melk’ het meest gewenste enn nuttigste te moeten zijn…, zegt de wetenschap. http://time.com/3656660/workout-drink-milk/?xid=newsletter-brief

- Strak. Het mag een ieder duidelijk worden, dat buitenlandse investeerders zich na 25 Mei 2015 zullen moeten onderwerpen aan een stringenter immigratiebeleid, waarbij niet langer geduld zal worden, dat buitenlanders ‘en masse’ binnenkomen en zorgvuldig opgebouwde samenlevingsstructuren komen vernietigen of de economie een destructieve wending geven. Het moet daarmee afgelopen zijn, is de boodschap in een ’nut shell’.

- ‘Todo bere, nanga todo prasoro’. Een fenomeen waarmee de NDP blijkbaar gelukkig is. Eerstens een Palu en toen de ‘empty handedBVD van Dipo. Lege hulzen die zich binnendrongen en vervolgens wetmatig het ‘hek van de dam’ viel. Want wat nu “Marktplaats NDP” binnenstroomt is niet eenvoudig. Allerlei nieuwe partijtjes en pasteitjes. Met eenlingen aan het hoofd die denken de NDP te kunnen overspoelen. Komen botsingen van. Want waar waren die vogels allemaal daarvoor en in het verleden? Ze stonden op rij om vuil te smijten naar de NDP en aanhang. Nu komen ze ‘saka fasi’ aanmelden. Lege huls partijen die een belediging vormen voor alles wat enige beschaving in zich draagt, binnen het legitieme electoraat.

- ‘Sweet sixteen’. Je bent ondeugend en gaat bij gelegenheid ‘joy – ride’ maken met andermans voertuig. Niet doen! Je wordt niet door een wetsdienaar opgebracht en ongewapend afgevoerd…, maar opzettelijk doodgeschoten door een getrainde staatsmoordenaar. Suriname wordt nationaal en internationaal van harte gefeliciteerd. ‘Sweet sixteen and being kissed by military bullets’.

- ‘SU-Invest’. Boodschap aan internationale investeerders. ‘Times will always tell in time’. Volgens het ongelikte ontbijtblad van de Surinaamse Berlusconi en mega-energieonderhandelaar van Bouterse, zal de Suralco/Alcoa feitelijk genationaliseerd worden. Wie worden daar beter van, als de krachtcentrale van Alcoa/Suralco te Afobakka in handen valt van de lokale vertegenwoordiger ener Finse energiegigant? In een mandaatloze regeringsperiode? Wat een land, wat een populistische bedriegerij.

- Bewijslast. Misschien moet Parmessar even wachten tot Santokhi de bewijslast voor corrupt handelen, door Abrahams op Openbare Werken, evenredig op het groene laken van de Rechterlijke Macht dropt. Het is een bekend gegeven dat Parmessar soms begint te ratelen, nog voordat een cerebraal gedeelte binnen de ‘kwab’ in werking is getreden. Zo was Parmessar vergeten, dat hij Nederlands staatsburger was en volgens informatie een NL-paspoort aangedreven kreeg in de buurt van Rotterdam en misschien wel de gemeente Dordrecht…, waar er voor een naamgenoot werd ‘gearbeit’. ‘Denki bifosi yu e taki…’.

- Remy. Hij is zonder slag of stoot ‘Pikin Jopi Popie’ gedoopt, door ‘Pikin Ingi Boi’. Johan Adolf Pengel draait intussen met aangezwengelde booster, 360 graden aan omwentelingen per seconde in z’n graf, bij dit meest primitieve aan verraad. Intussen een hete ‘woestenij – brassa’ van Royke uit Ceuta-Marokko, welke ook nog maar net voor de Kerst 2014 Surinaams staatsburger, ‘overnight’ mocht worden en de baan van ‘mini-ster’ op het te creëren Ministerie van Informatie misschien moet gaan pakken en Limbo z’n nieuwe baas mag worden? Ja, zo gaat dat vaker, overwegend in het paars aangestoken Tamansari-lichtpuntje. Infantiel petje op en je maakt carrière. Speciale maten in aantocht, voor de enigszins wat vergrote en dus opgekookte schedelomvang.

- ‘Pakslaag’. Cobi van de ‘groene partij’ wil de regering en leider van dat mandaat- en maatloze, een pakslag toedelen? Na wat er allemaal aan waanzin tussen 2010 en het heden is geconstateerd? ‘Huuuuuh, we kom frede yere…!’. Heeft Pedro A. die Cobi dat allemaal geleerd, op het terras van het Amstel Hotel in Amsterdam? Onder het genot van een dikke sigaar? ‘Pakslaag in politicis…’, zal de overmoedig geraakte Cobi misschien bedoelen. Wie neemt hij daarvoor eigenlijk mee? Hoogstwaarschijnlijk, de zeer gespierde secretaris.

- 400. Vierhonderd kilo’s cocaïnepasta en de meest achterlijken in de samenleving beweren nog steeds hardnekkig, dat de soevereiniteit van het land Suriname niet in gevaar wordt gebracht of latent in gevaar is! ‘Luku san e bori kom, stupid’.

- Waste. Energieverlies bij juridisch gebakkelei over wie nou gelijk heeft bij meningsvorming, ter zake een zogenaamd ‘mislukt bouwsel’, waar het ‘hoofdbureau van politie’ uiteindelijk al jaren geleden moest komen te staan.

- ‘Inbeslagname’. Het confisqueren van een gsm-mobiel door de politie, kan inderdaad enkel en alleen wanneer er sprake is van betrokkenheid bij een misdrijf en bepaald niet anders. Ook zal het Parket toestemming voor de inbeslagname moeten aandienen en het communicatiezaakje als bewijsstuk mogen erkennen. Niet ene politieman of vrouw is daartoe bevoegd. Toch nog maar verklaren, uit hoofde waarvan de Amerikaanse regering bepaalde zaken toespeelt die nog niet met een aangepaste wetgeving kunnen worden gedekt noch ingezet.

- AZP. De personeelsleden van het Academisch Ziekenhuis moeten volgens de bewindvoerder op Volksgezondheid ‘wachten’, op overmakingen van het Ministerie van Financiën om werkkleding te kunnen aanschaffen. Het land lijkt op een …! Wie wachten er niet of hoeven niet te vragen om belachelijk aandoende salarissen, uitgekeerd en overgemaakt te krijgen door een Sinterklaasachtig en verspillend staatsgebeuren? Juist ja! De om redenen omklede bevoorrechte elite. ‘25 Mei 2015, a sa musu keba!’.

- Fysiek. Een leuke karikatuur om aan te geven, dat er best wel vragen zijn over de fysieke en ook psychische condities van wat men noemt, vooruitgeschoven presidentiële kandidatuur. In de USA een doodgewone zaak.

- Edje. Die meneer Belfor laat op een manier zijn excuses aan Jhauw van Surishopping aanleveren die niet bevredigend zijn. Maar misschien kan Edje het niet anders aanpakken. ‘I sabi toch?’. Je had ook zo een die zei: “Rechter Von Nies, wil dat ik op zo en zo een manierje escusjes maak…’. Ach, laat maar waaien…, ze weten niet beter.

- 60 jaar. Wie het breed heeft laat het net als ‘Momsie uit South Drain’ superbreed hangen, in zijn partijcentrum. Dan weet de gemeente ook meteen, waar alles aan ontwikkelingsmiddelen is gebleven.

- ‘Dem man bigi, yere!’. Staatsolie laat weten niet te kunnen potverteren, al zou men geen geld in Merian hebben gestopt namens de Staat. Ook als dat niet was gebeurd, gaan de salarissen naar de diepvries. Want de olieprijs geeft kopzorgen. Schaliegas en olie zeker. Dat is nou het resultaat van geopolitiek op niveau. Wie niet wil luisteren, zal met Maduro in Caracas mee moeten voelen. ‘Simple comme bonjour!’. Geen ‘windfall fundcreations’? Dan ook geen verhoogde salarissen. Geen olietarieven in de lift, dan zeker niet potverteren. Geduld houden! Ook aan meneer Read geraden. Er komt een nieuwe regering die economieverantwoordelijk zal bezig gaan, op dit westelijk halfrond. En niets anders. ‘Na so a de…, na so a sa musu fu kom tan’.

- Rassenhaat en etniciteit. Een schoolvoorbeeld van dat gegeven, kwam al naar voren in het verkiezingsjaar 1987. Toen de gedoodverfde NDP-leider op het podium klom, tijdens de campagnesluiting en alle aanhang confronteerde met de beruchte ‘ka-kare speech’. Lees 23/24 November 1987. Het is daarna eigenlijk nooit meer goed geworden, ook niet toen de Shankar-regering onder bedreiging werd neergehaald op 24 December 1990. Een analyse kan overal op het Internet worden gevonden en nu even te volstaan, met: http://www.debrussels.nl/infusions/newsarchive/readnews.php?readmore=6477

- DDB. Er is zorgvuldig gezocht naar en ook additionele bewijslast gevonden om ten overstaan van de rechter te repliceren, hoe de voorzitter van de VHP op zijn ‘deducerende gedachten’ is gekomen, aangaande de persoon van Desire Delano Bouterse, het operationaliseren van persoonshandelingen en wat deze als militair/burger dit land allemaal heeft aangedaan. Blijkbaar een absoluut niet te kwantificeren of te versmaden bedrijfsschadenresultaat. http://www.mijnwoordenboek.nl/synoniemen/repliceren

 - Hoger. Ze springen noodzaakgebonden, allemaal in een ‘samenwerkingsverband’. Hoogie gaat naar de NDP, met zijn nieuwe orga. Jairam zoekt het bij de NPS. Pollack wil zijn partij de NPS niet uitkafferen, maar zegt eigenlijk genoeg, door toch naar de NDP te gaan. Een paarse partij, vol met mensen die de NPS in het verleden zwaar hebben mishandeld. Jessurun van DA’91 en Castelen van SPA, trachten bij de gratie God’s te consolideren en te herpositioneren. Oom Willie van de KTPI, zit ook met dat probleem en de handen in het haar. Zal uiteindelijk wel in alle solidariteit worden omarmd, door Sapoen en Somohardjo. Solider elementen en entiteiten die op 26 Januari 2015 aan de massameeting van G7, V9 of Victoria 2015 samenwerkingsverbanden zullen deelnemen? In ieder geval in een epiloog. Binnen een post Front versus Bouta configuratie, is men doende zaken kranig op orde te stellen. Daar mogen ze zich wel komen meten aan de VHP, NPS, Beppie en dus PL. Dat staat duidelijk bovenaan de dukdalf, op de vaandels opgeplakt en aangegeven. Partijen met een zwemvest aan, moeten nog hard crawlen om de zaken te halen. Seeka piept naar ABOP en meneer Priesieri zal misschien nog enige lol beleven aan een paarse jockey. Want men begint nu te praten over ‘groen ondergoed’, dat straks met ‘djamoe’ moet worden bijgekleurd en meer van dat soortement aan ‘directoire spul’. PSV ‘plus’ van Marica, op E-bay in de aanbieding. Amazones in de slaapzak van een twijfelaar. Dat is een bedoppervlak, dat ligt tussen een eenpersoons en een tweepersoons. En dan heeft men nog de ‘maxi drie-persoons’. Als het maar allemaal wel met de aan te dragen nattigheid blijft drijven…, is nog maar de vraag. ‘Floating springs and the more less on space. Not so nice, bro!’. Fundamentele vraag: “Hebben die ‘todoprasoro organisaties’, wel een achterban of kan men spreken van onwelluidende bagassi?”. PDO’s Waldi Naïn heeft daaromtrent ongetwijfeld antwoord op. Gegeven het feit, dat ook die met opgeheven hoofd, vlag en wimpel, onderdak ging zoeken bij de paarse verzamelplek, marktplaats en muziekformaties. Ondertussen heeft Chan Santokhi, voorzitter van de VHP, de nog beweeglijke partners opgeroepen de rijen naar ‘redelijkheid en billijkheid’ zeer spoedig te sluiten. Yes!

- Cocaïne machines. In de eerste weken van 2001, had men daar de Cessnamotoren die gevuld werden met ecstasy en naar Florida verscheept. Aanhoudingen van allerlei mensen met klinkende namen. Hier in SU. Maar ook in en rond Miami! Meer dan 20 knakkers en hun liefjes. Een compressor kwam eerder in Alkmaar aan, vol met droga geperst. En dan die versnellingsbak van een grondverzetunit die in Engeland aankwam. Eigenaren bekend! Een eilandengebied, dat al ervaringen had met gasbom-droga uit SU, onder de gekoelde bacovenboten vastgemaakt. Systeem dat ook nu weer, vanuit Jamaica ons land ‘ganja styling’ en ‘bujaka’ bedreigt. De diepzeehavens van Smalkalden/Paranam/La Vigilantia/Beekhuizen…? ‘We frede yere!’. Men dan nu op dit moment, vlak voor waarschijnlijk het geplande vertrek naar zeer behoeftige marktplaatsen, een graafmachine vol met cocaïnepasta aan de Industrieweg Zuid. Meer dan driehonderd kilo’s. De pastaboys die eerder op Zanderij werden gepakt ontkennen…, dat ze iets in de bagage hadden gezet om weg te brengen? Elo! “Meineed, mi boi”. Laat het duidelijk zijn, dat de grote bazen bekend zijn…, maar dat de kleine jongens bij herhaling worden gepakt. De beladers, de lossers en de ‘losers’. Terwijl men heel goed weet van welk bedrijf de machines waren en wie de steenrijke bazen zijn. Zo ook de kluns die naast zijn Harley Davidson een krat vol droga naar Brabant wilde repatriëren. Men wordt er niet goed van, wat tegenwoordig op de Maasvlakte aanspoelt of in Antwerpen wordt gepakt door de mannen van Europol en Douane netwerken. Een tweehonderd kilo’s aan cocaïne in België opgewacht, veroorzaakt onder Turken,. Marokkanen en Antillianen…, een golf aan moord en doodslag. Vanaf de ingang van een hotel in Antwerpen tot aan/over de Staatsliedenbuurt van Amsterdam heen en naar Diemen, Bijlmer en zelf schietpartij in de Achterhoek. Droga-pappies die bij het leven worden neergemaaid en uitgeschakeld. We keken ernaar en registreerden ook daaromtrent. De grote bazen blijven glimlachen vanuit en in de boxen, hoog boven het voetbalspeelveld van de megastadions die konden worden gebouwd. De Ferrari’s, Audi’s en Maserati-bolides rijden af en aan. De stoeipoezen nippen aan de champagne en om de hoek vliegt het bloedhete lood een lichaam binnen. En de AK 47 wordt vervolgens opnieuw geladen en gaat op weg naar de volgende patiënt. ‘Droga prisiri…, so bun’.

- ‘Charlie Hebdo’. Of het satirische blad in Suriname mag worden verkocht en verspreid, is geen enkel punt van discussie. Als geheel Europa en de westelijke wereld het blad vrijelijk mogen lezen, wat is dan de issue op de plantage? Inderdaad…, achterlijkheden die de Grondwettelijke gedachten/verworvenheden opgelijnd trachten te desavoueren!

Goudprijs vrijdag 23 januari 2015

EURO €

1 troy ounce

1.147,39

+2,28

+0,20%

1 gram

36,89

+0,07

1 kilogram

36.888,85

+73,46

US DOLLAR $

1 troy ounce

1.290,70

-11,40

-0,88%

1 gram

41,50

-0,37

1 kilogram

41.496,27

-366,51

           

Trend goudprijs 2014 – 2015

Trend EURO € per troy ounce

Vandaag

1.147,39

+2,28

+0,20%

Gisteren

1.145,51

+1,88

+0,16%

Vorige week

1.085,64

+61,75

+5,69%

Vorige maand

961,67

+185,72

+19,31%

Vorig jaar

912,70

+234,69

+25,71%

Trend US DOLLAR $ per troy ounce

Vandaag

1.290,70

-11,40

-0,88%

Gisteren

1.302,10

-11,40

-0,88%

Vorige week

1.262,60

+28,10

+2,23%

Vorige maand

1.176,70

+114,00

+9,69%

Vorig jaar

1.236,80

+53,90

+4,36%

Laatst gewijzigd: 23-jan-2015 21:00 CET

 

- Big Mac. De Big Mac-Index van weekblad The Economist meet wereldwijde prijs- en valutaverschillen aan de hand van de befaamde standaardburger van McDonald’s. Wat blijkt? In de eurozone krijg je inmiddels relatief veel burger voor je geld. Weekblad The Economist lanceerde in 1986 de Big Mac-Index. Die vergelijkt wereldwijd de prijzen van Big Mac’s op basis van actuele wisselkoersen. Het idee achter de index is dat wisselkoersen lokale prijsverschillen van identieke producten op de iets langere termijn moeten gladstrijken. Dit heet de theorie van de koopkrachtpariteit. Als een Big Mac omgerekend in een bepaald land duurder is dan in de VS, dan is de munt van dat land theoretisch overgewaardeerd ten opzichte van de Amerikaanse dollar en vice versa. Naar aanleiding van de recente turbulentie op valuta- en grondstofmarkten – denk aan loskoppeling van de Zwitserse Frank van de euro, de daling van olieprijzen en de aankondiging van de Europese Centrale Bank om de geldpers aan te zetten- heeft The Economist een update gemaakt van de Big Mac Index. Dit op basis van valutakoersen van donderdag 22 januari. In bovenstaande grafiek valt te zien dat een Big Mac in de VS gemiddeld 4,79 dollar kost. In de eurozone ligt de prijs gemiddeld op 3,68 euro. Reken je dat om tegen een wisselkoers van ongeveer 1,1576 euro dan kost een Europese Big Mac in dollars 4,26 dollar. Euro goedkoop. Relatief gezien is een Big Mac dus goedkoop in de eurozone en dat impliceert dat de euro inmiddels ondergewaardeerd is ten opzichte van de dollar – al is de Big Mac-Index hiervoor wel een wat grove maatstaf. De wisselkoers die The Economist optekende, is overigens al weer enigszins achterhaald. Want de euro kreeg donderdag nog een flinke tik toen ECB-president Mario Draghi aankondigde dat de centrale bank de geldpers gaat aanzetten door staatsschulden van eurolanden op de kopen met verse euro’s. Vrijdagochtend kreeg je nog maar 1,135 dollar per euro. Duidelijk is in ieder geval dat de daling van de euro in de afgelopen maanden grote invloed heeft gehad op de relatieve waarde van een Big Mac. Anders gezegd: voor Amerikaanse toeristen is de McDonald’s relatief wat goedkoper geworden als ze in de eurozone op vakantie gaan en omgekeerd. Dure Zwitserse burger. Op basis van de Big Mac-Index is de Zwitserse frank juist peperduur. Want je betaalt omgerekend momenteel 7,54 dollar voor een Big Mac in een Zwitserse McDonald’s. Zwitserland voelt dan ook de pijn van een relatief dure munt. Tot slot is de klap van lagere olieprijzen op landen die sterk afhankelijk zijn van olie-inkomsten ook aardig te zien. Zo kost een Big Mac in Rusland ongerekend nog maar 1,36 dollar, fors goedkoper dan in de VS en de eurozone. De val van de roebel heeft inmiddels geleid tot een onderwaardering van de Russische munt.

- Olieprijs. Het overlijden van de koning van Saudi-Arabië zorgde vrijdagmorgen voor een stijging van de olieprijs. Beleggers speculeren mogelijk op een verandering van het beleid in de grootste olieproducent binnen oliekartel OPEC. Saudi-Arabië was eind vorig jaar de drijvende kracht achter het besluit binnen de OPEC om de olieproductie ondanks de dalende prijs voorlopig niet te verlagen. Na dat besluit ging de olieprijs nog verder omlaag. De prijs van een vat Brent, de graadmeter voor olie uit het Midden-Oosten en Europa, steeg vrijdagochtend met ruim 2 procent naar 49,65 dollar. Amerikaanse olie werd ook 2 procent duurder en kostte 47,23 dollar per vat.
De prijzen staan daarmee overigens nog altijd min of meer op de laagste niveaus sinds begin 2009.

- Olie prijs II. Door de gekelderde olieprijs kloppen de sommetjes van veel oliebedrijven opeens niet meer. Sommige projecten kunnen nog net starten, andere belanden op de plank of eindigen in de prullenbak. De sector is overvallen door snelle daling van de olieprijzen. Een vat Noordzee-olie (Brent) kost nog maar $ 48. Vergeleken met juni vorig jaar ruim een halvering. Een koude sanering is daarom in gang gezet. Het regent berichten over ontslagen, investeringsbudgetten die worden verlaagd en geannuleerde projecten. Vooral in de Verenigde Staten en Canada vallen harde klappen. De grootste pijn zit bij de kleinere bedrijven die met veel geleend geld naar olie boren. Zij zetten fors het mes in hun investeringsbudget en schrappen tientallen tot honderden banen. Zo investeert het Texaanse Swift Energy ruim 70% minder dan in 2013. Concurrent Sanchez Energy brengt het budget terug van $ 1,15 mrd naar $ 600 mrd. Minder investeren betekent minder werk en dus minder banen. Een ruwe telling leert dat het aantal aangekondigde ontslagen in de Noord-Amerikaanse energiesector de afgelopen twee maanden al de 30.000 is gepasseerd. Toeleveranciers hebben het daarom ook zwaar. Ze profiteerden de afgelopen jaren nog van oplopende tarieven door de bonanza aan nieuwe projecten, naar nu gaan de prijzen van hun diensten even zo hard onderuit. ‘De uitgaven van onze opdrachtgevers zijn met 25% tot 30% gedaald’, liet Dave Lesar, ceo van oliedienstverlener Halliburton deze week optekenen. De Anglo-Australische mijnbouwer BHP Billiton maakte deze week bekend aan het eind van hun fiscale jaar in de VS 40% minder boorinstallaties in bedrijf te zullen hebben. Onderaannemers als Halliburton, die deze ‘rigs’ verhuren, zullen dit ook merken. Schlumberger en Baker Hughes, twee van de grootste ‘contractors’ in de oliesector, kondigden deze week grote ontslagrondes aan. Samen zetten de oliedienstverleners 16.000 man op straat, ongeveer 10% van hun personeelsbestand. ‘Dit is pas het begin’, zegt energiedeskundige Lucia van Geuns, die tot vorig jaar bij de energietak van kennisinstituut Clingendael werkte. De pijn voor de oliesector zal volgens haar ‘flink toenemen richting de tweede helft van het jaar’. Vooral oliemaatschappijen met relatief dure projecten die al op korte termijn operationeel worden, staan volgens haar voor moeilijke beslissingen en zullen die mogelijk moeten af- of uitstellen. Wereldwijd zijn er grofweg vier categorieën van kapitaalintensieve oliewinning te onderscheiden. Twee daarvan zijn de winning van schalie- en tight-olie in de Verenigde Staten en de winning van teerzanden, die met name in Canada plaatsvindt. Voor de winning van schalie- en tight-olie (die wordt gewonnen uit zeer dicht gesteente) geldt dat de kosten in korte tijd moeten worden terugverdiend. De productiviteit van een boorlocatie daalt in het eerste jaar gemiddeld met 65%. Het is dus zaak die productiepiek goed te timen, bij een gunstige olieprijs. ‘Dit soort bedrijven is constant bezig met het heroverwegen van hun investeringen’, vertelt Van Geuns. ‘Dat geldt zowel voor boringen die al zijn gestart, als voor investeringen die nog op de tekentafel liggen’. Oliewinning in het Arctisch gebied en ultra diepzeeprojecten zijn ook relatief kostbaar, maar worden, eenmaal begonnen, minder snel geschrapt dan de schalieprojecten. Dat heeft onder meer te maken met de lange aanlooptijd. Het duurt vaak meer dan een decennium voordat de eerste olie uit de grond komt. De internationale oliemaatschappijen en staatsbedrijven die zich hiermee bezig houden, kijken dan ook naar de verwachte olieprijs op de langere termijn. Die is hoger dan de huidige prijs. Ook kunnen zij mogelijk profiteren van de gedaalde prijzen die toeleveranciers rekenen. In dat geval is de gedaalde olieprijs misschien zelfs een voordeel. De Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras meldde eerder deze maand dat de investeringen in de reusachtige, maar nog niet-ontwikkelde pre-salt olievelden voor de kust niet in gevaar komen. De Braziliaanse regering wil als grootaandeelhouder dat Petrobras in 2018 in totaal $ 102 mrd in dit diepzeeproject investeert. De velden bevatten mogelijk meer dan 50 miljard vaten olie. Voor nog niet gestarte projecten is het een ander verhaal. Dat merkt bijvoorbeeld Groenland. Dat land rekende zich de afgelopen jaren al rijk toen oliemaatschappijen begonnen te zoeken naar de beste locaties om de grote Groenlandse oliereserves aan te boren. Maar vanwege de afgelegen locaties en het extreme weer is dat duur. Nu de olieprijs is gekelderd, hebben het Noorse Statoil, het Deense Dong Energy en het Franse GDF Suez, hun exploratievergunningen weer ingeleverd. Ook de internationale oliemaatschappijen als Shell en Exxon hebben last van de lage olieprijs, maar voor hen lijken de gevolgen vooralsnog minder ingrijpend. De bedrijven hebben miljarden aan kasgeld en kunnen deze storm dus voorlopig goed doorstaan. Volgende week vrijdag presenteert Shell zijn jaarcijfers en zal meer duidelijk worden over de consequenties van de gedaalde olie prijs voor de Brits-Nederlandse multinational. Door de afnemende investeringen daalt op termijn ook de olieproductie. Dat zal de prijs weer opdrijven. De vraag is wanneer de wal het schip keert. Adviesbureau Wood Mackenzie denkt dat dat moment in het tweede kwartaal komt. Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de markt in de tweede helft van 2015 tot rust komt.

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro – 17.01.2015.

De Week in Retro – 17.01.2015

MEMORABILIA.

 - Januari. Een tweede week vol beroering ging voorbij. In Parijs, in Brussel, in Den Haag/Amsterdam niet anders dan verbijstering. In Paramaribo werden condoleanceregisters getekend en solidariteit kwam van vrijwel alle vrije persassociaties. Het gemangelde satirische weekblad ‘Charlie Hebdo’ ging na de moorden op de redactieleden van 35.000 exemplaren naar vele miljoenen en werd ook in steden buiten Frankrijk in de kiosken teruggevonden. ‘Charlie Hebdo’ rees uit de as als een Feniks, door internationaal en meer nog collegiale solidariteit die grensoverstijgend bleek.

- Elections. In Suriname mocht men beleven…, de persoon van Desi Bouterse het weer mocht meenemen, dat de Hoge Raad van Nederland zijn revisieaanvragen en gerichter vordering(-en) niet honoreerde. De Nederlandse en nationale pers, verbond dat allemaal meteen aan de electorale consequenties voor hem als politicus en was ook de eis meervoudig te horen, dat Bouterse gevolgen zou moeten verbinden aan zijn door magistraten beschreven lot. De tijd zal leren, in hoeverre de veroordeelde zover mag komen om de gerede idee van/voor abdicatie(-s) te willen volgen. Ondertussen, kan het detail niet wachten en dus worden teruggevonden, in een week vol retrospectieve.

- Strategie. Op voorpagina’s worden nu al namen genoemd van mensen die in belangrijker districten ‘kiezerslijsten’ zullen ‘aanvoeren’? Trekkers en stoters? Zowel de politieke oppositie, de speculerende media, de huisvlijt binnen partijen, publiciteitshuizen die volgens ‘de wet van Berlusconi’ willen beïnvloeden, rotzooischeppers en aangestuurd executieve eliminatoren…, als ook de ‘eigen’ propagandisten die genoegzaam en welwillend mogen gooien en strooien met bepaalde namen, ‘baya’. Namen van geschikte en totaal ongeschikte elementen vliegen door de atmosfeer. Voorspelbare ‘losers’ en ook bekender ‘boozers’, zitten er wetmatig bij! Zolang de personen die worden genoemd niet persoonlijk ontkennen, mag men ervan uitgaan, dat ze iets in het kansspel hebben gezet of in de melk te brokkelen hebben verkregen. Een casinochip als leidend middel, bijvoorbeeld. De goed geïnformeerde kiezer bepaalt uiteindelijk toch wel weer wie binnenkomt. Maar heeft men die juistere info in SU? Bij voorkeur en bij voorkeurstem (-men), zou de zaak kunnen worden beslecht. Niet met dat pathetische en infantiele namengeroep. Namen roepen is bij elke te houden verkiezing een soort discutabel en fenomenaal tijdverdrijf, om te kijken wie de opgeworpen bal wil vangen of erop af wenst te zweven. Bij de NPS is al decennialang bekend, dat wanneer men je naam in de lucht gooit (?), je politiek meteen morsdood bent. Zou ‘in politicis’, je daar meteen wel consequenties aan moeten verbinden. Voortijdig lijsttrekkers benoemen en lijsttrekkende pionnen, zijn vaker tegenwerkende polen, met een lading aan kortsluiting die bijna niet te evenaren is door de eventuele lijstduwer, in een situatie van wel willen(…), maar net niet genoeg gas in de brandstoftank hebben. Zien wat het allemaal wordt en of de voorzienigheid wederom zo, “tol” eist. “Wishful thinking & marginal styling’s in the making, so bun”. ‘Dipo’ de gedoodverfde lijntrekker in Parbo? Nog zo eentje, die volgaarne wel zou willen! De enige giga-lijsttrekker die voorspelbaar is geraakt, zal voorlopig in het meest cruciale van Wanica voorkomen. ‘Nowhere else’. Men heeft ook rekening te houden, met een aantal natuurwetten. En dan als enig punt van bezegeling, de stemgerechtigde die massaal en met voorkeur een opgeklopte kandidaat wel wenst te ondersteunen. Al staat die op de eerste of laatste plek. ‘Trafassi no sa musu fu de, bro’. Oké dan! Wat nu naar voren wordt geschoven, kan ook zo met een pennenstreek worden weggezet. Want coryfeeën als ene Heidweiller, een Essed of Sedney en meer van dat ‘eloquente aan spul’ uit het naaste van ons verleden (…), zijn bij lange na niet meer in de ‘poli poli’ aangeschoven. Maar Sranan heeft (…) nog, om geen namen te noemen en zich schuldig te maken aan de inmiddels gewraakte Berlusconi-achtige wetpaskwillen. ‘Demos Cratos’, in styling. Yu sabi toch?! http://www.merriam-webster.com/dictionary/democracy https://www.youtube.com/playlist?list=PLB419AF1D99CA144C

- Vijf jaar. Wat bracht vijf jaar A-BOPPIE het district Marowijne? Misschien moet de potentiëlen Surinaamse kiezer een bezoek brengen aan Moengo en daarna Albina of omgekeerd. Een niet te beschrijven en versmaden chaos, op basis van wette-/rechteloosheid en schending van ieder geschreven regel, zou tot de marginale mogelijkheden van waarneming kunnen toetreden. Over bewustwording en bewustzijn gebabbeld. Vergelijking kan ook geschieden, door Commewijne en dit keer dus niet welvarend Nickerie, in het te beoordelen pakket mee te nemen.

- Pijn. Dat ding schijnt wel erg veel pijn te doen. Politiek beladen dingetje, dat Charles Pahlad de paarse NDP liet voor wat het eigenlijk was/is. De gehele familie Pahlad wordt nu in de tang genomen, om moreel/ethisch te worden afgeslacht? Kun je nagaan wat er kan gebeuren, als een ondervoorzitter zich vanwege het ‘opgemerkte en corrupte boevengedoe’ niet langer wenst te verenigen met een geoculeerde paarse entiteit en daaropvolgend na waarschuwingen wil terugtrekken. Het lijkt wel de nacht van de lange messen te moeten/willen worden in ons aller Switi Sranan. http://nl.wikipedia.org/wiki/Nacht_van_de_Lange_Messen

- Elo! Kledingtoelage van personeel in dienst bij het Academische Ziekenhuis Suriname in het gedrang en ook niet gegarandeerd? Zien wie straks onder garantiestelling van een zeker kabinet, poedelnaakt wordt uitgekleed! 25 Mei 2015.

- Verdwijntrucs. In de eerste weken van Februari 1980, verdwenen twee vogels uit de toen al politiek beladen ‘gezondheidszorg’, simultaan op een vliegtuig richting Miami. Minstens eentje nooit meer teruggezien, met een miljoenen aantal geëvaporeerde ziekenfondsgelden in NFL. Wie de schoen nog enigszins past, zette die onder het ledikantje.

- Vijf. Het is alweer vijf jaren gelden, dat het volgend artikel in ‘De Groene Amsterdammer’ verscheen. Ter herinnering aan de voorvechters van ‘gerechtigheid en vrede’ die ook door hun naasten en collega’s, tijdens het 08 December 1982 strafproces, werden verraden en uiteindelijk ernstig meineedgevoelig voor de dag kwamen. Voor een bordje linzensoep of misschien wel voor een paarse ‘dawed’. http://www.groene.nl/artikel/de-heer-bouterse-lust-ik-rauw

- Verschil. Inderdaad moet er verschil zijn. In Indonesië wordt een Nederlander die zich met ‘ecstasy’ bezighield, conform lugubere staatsmoord en dus vuurpeloton bedreigd. In SU wordt dat soortement aan ‘spul’, beloond met vooruitgeschoven positie(-s). Minister Koenders van Buitenlandse Zaken in Den Haag, probeert intussen –op allerlei manieren– te voorkomen, dat de executie van een Nederlander in Indonesië zondag doorgaat. Voor de ministerraad zei hij dat hij via allerlei kanalen, internationaal en tot op het hoogste niveau wil verhinderen dat Ang Kiem Soei inderdaad ter dood wordt gebracht. Koenders benadrukte, dat het kabinet de doodstraf afkeurt en met afschuw van het bericht over de executie kennis heeft genomen. Ang Kiem Soei kreeg in 2003 de doodstraf voor betrokkenheid bij de productie van xtc. Samen met vijf anderen komt hij zondag voor een vuurpeloton. Koenders zei dat hij echt het maximale wil doen om het leven van de Nederlander te redden. Hij wilde niet veel kwijt over hoe hij precies opereert. “Er zijn allerlei manieren, zoals druk, overtuiging, samenwerking met andere landen en op het hoogste niveau onze mensen inzetten”. Onlangs lukte het Frankrijk om de doodstraf van een Fransman door Indonesië om te laten zetten, in een levenslange celstraf.

- Warzone. Het Belgische leger is beschikbaar om de politie bij te staan in antiterreur operatie(-s). Het Belgisch kabinet maakte op een persconferentie bekend, dat er 150 militairen klaarstaan. Zaterdag gaan enkele tientallen commando’s, drukke gebieden in Antwerpen beveiligen. Verder zullen meer burgers worden afgeluisterd en worden paspoorten ingenomen als verdachte personen een bedreiging voor de veiligheid van staat vormen. Sommige maatregelen staan in het regeerakkoord, maar worden vanwege de terreurdreiging versneld in-/uitgevoerd. De maatregelen zijn een reactie op de terreurdreiging in het zuidelijk gelegen buurland van Nederland. Donderdag werd in Verviers, een terreurcel opgerold die volgens het Federaal Parket (Openbaar Ministerie) politiemensen wilde elimineren.

- Goudprijs vrijdag 16 januari 2015

EURO €

1 troy ounce

1.109,25

+23,89

+2,20%

1 gram

35,66

+0,77

1 kilogram

35.662,74

+768,17

US DOLLAR $

1 troy ounce

1.274,20

+11,60

+0,92%

1 gram

40,97

+0,37

1 kilogram

40.965,79

+372,94

Trend goudprijs 2014 – 2015

Trend EURO € per troy ounce

Vandaag

1.109,25

+23,89

+2,15%

Gisteren

1.085,64

+23,61

+2,18%

Vorige week

1.025,53

+83,72

+8,16%

Vorige maand

959,79

+149,46

+15,57%

Vorig jaar

912,63

+196,62

+21,54%

Trend US DOLLAR $ per troy ounce

Vandaag

1.274,20

+11,60

+0,91%

Gisteren

1.262,60

+11,60

+0,92%

Vorige week

1.208,90

+65,30

+5,40%

Vorige maand

1.193,50

+80,70

+6,76%

Vorig jaar

1.242,00

+32,20

+2,59%

Laatst gewijzigd: 16-jan-2015 16:45 CET

 

- 2010 vs. 2015. Benauwend voor een aantal Calimero-partijen die een graantje mee willen pikken of paardje/olifant wensen te berijden. Politiek analisten komen met cijfers en dat zet nogal wat extra druk op de ketel. Argument van kwaliteit versus kwantiteit, gaan evenredig aan het grote verschil in de verkiezingswaarden van 2010 versus 2015. Toestanden ‘behind closed doors’? Elo! Achterkamertjes met gesloten deuren? Jawel…, er was dus ook weer iemand die gewoon zei, dat hij ‘recht’ heeft op de lijsttrekkerpositie in Paramaribo. ‘Huuuuuh, we frede yere’. En dan weer een ander die zichzelf de wolken inperst en pontificaal op zijn gevleugelde uitspraken terug moest komen, toen de reële cijfers van 2010 hem werden voorgehouden. Want wat gebeurde er in 2010? Er was toch een arts en ethicus van de VHP die vele duizenden stemmen op zijn naam bracht, maar vanwege ‘positieve discriminatie op de kieslijsten’ niet in het parlement belandde. Hoe bedrogen moet die man zich wel niet hebben gevoeld. En dat nou juist dreigt weer te gaan meespelen. Zogenaamd kwaliteit tegen kwantiteit. Yere no! Die man uit Paramaribo-Noord met al die duizenden stemmen en van niet te evenaren kaliber dan? Wat kreeg men daarvoor in de plaats? Juist ja! Check de cijfers van ‘uncle Ramadhin’ er nog maar eens op na en de duidelijkheid vliegt de stemgerechtigde glansvol om de oren.

- Universiteit. Daar gingen we dan weer. Een enkele keer ook onder Venetiaan, werden de besturen van de Universiteit van Suriname onder curatele gesteld. Vraag het maar aan Greggie Rusland. Nu minstens een tweetal malen onder Bouterse, door tussenkomst van Franklin op dat bekender kabinet van het staatshoofd geplekt. Ambassadeurs werden uitgenodigd om hun multinationale kennis en visie uit komen spreken, in een internationale context en de zaak werd weer grondig gejamd. “We’re jammin”, yere…”. Noch die van Frankrijk, Nederland of de USA, geaccrediteerde ingezetenen van Suriname mochten nog deelnemen aan een “Week van de Internationale Betrekkingen 2015”. Voor het gemak werd de gehele week infantiel afgezegd, door een klaarblijkelijk onder curatele gesteld universiteitsbestuur. Wat een land wat een intellectuele vorming en ontwikkeling. En straks heeft men daar weer ene Franklin die komt jammeren, dat ze aan kant is gezet door een nieuw landsbestuur? Zelf gezocht…, ‘sisa’.

- “Smart ass…?”. Hij zat in een rolstoel en ging mensen plotsklaps staande, in criminele actie beroven? Blijkt dat men helemaal niet met een invalide te maken had, maar met een ordinaire straatrover!

- ‘Police’. Weer was een agent van de politie buitensporig aangetast door spirituele stoffen. Trachtte te verhinderen, dat zijn gewelddadige broertje naar het politiebureau werd overgebracht? Dommie! Er zijn in het korps toch zoveel meer krachtpatsers die broertje gewoon meenemen, als hij zijn medemens een kapverwonding heeft toegebracht? Yes!

- Voorspelbaar. Hoe dan? Gewoon omdat er weer teveel diensten door elkaar lopen op de luchthaven Zanderij. Nu wordt het opsporingsteam narcotica van de politie onder de noemer “BID” gehinderd de werkzaamheden te verrichten, door een ingehuurde particuliere instelling van Luchthavenbeheer en/of SLM? Onkan! De politie heeft algehele opsporingsbevoegdheid en het wordt dus weer tijd, dat de procureur generaal –waarnemend of niet– die maatregelen treft, zodat de justitiële werkarmen en autoriteiten het werk goed en professioneel kunnen doen. Als men naar de zogenaamde beveiligers op Zanderij kijkt en hun ‘…wiswassi-gedragingen…’ maar voor een halfuurtje volgt, dan is het niet moeilijk te constateren…, dat zaken op termijn uit de hand zouden kunnen lopen. ‘Uit de klavieren…, so bun’. Zanderij behoeft een eenduidige, “luchthaven onderzoek-/verificatie-/immigratie-/beveiligingsautoriteit” en niet van die te vieren en te vijven ‘units’, die elkaar alleen maar in de weg of voor de voeten lopen.

- Leg uit. De Centrale Bank van Suriname heeft ‘uitleg’ gegeven, ter zake het wisselkoersbeleid. Op zich een goede zaak, als die maar gedegen aanslaat.

- Haroldo. De ABOP – coryfee Anches, wil duidelijkheid hebben van Brunswijk die het niet langer accepteert, dat zijn ‘soerdati mati Somohardjo’ negatief wordt besproken vanuit ABOP-podia. Die duidelijkheid kan Anches op termijn rustig inwachten. Nog voor het eind van deze maand, wanneer allerlei vormen van en pogingen tot “power fusions” worden geëtaleerd. Effe geduld!

- Vakantie. De Nederlander die de vakantiebeurs in Utrecht bezoekt, vraagt zich af waar men veilig vakantie kan komen vieren. Een ‘wowojo’ ligt open voor Suriname, indien het land compleet wordt beveiligd. Ook tegen pyrania’s en labaria’s. De SLM heeft in ieder geval al openlijk een aantal stuntprijzen/-tarieven geëtaleerd om naar/van SU v.v. te kunnen/mogen vliegen.

- ‘Je suis Charlie…’. Vier slachtoffers van de aanslag op Charlie Hebdo zijn vanmiddag in Frankrijk begraven. Het gaat om de tekenaars Bernard Verlhac (57), Georges Wolinski (80), een columniste en een politieagent. De opkomst bij de begrafenissen was groot. Veel mensen stonden buiten om de vier de laatste eer te bewijzen. Op de kisten van Verlhac en Wolinski waren tekeningen gemaakt door hun collega’s. Ook hielden sommige tekenaars van Charlie Hebdo toespraken. Allemaal zeiden ze dat ze verder zullen gaan met het satirische blad. Wolinski werd op de Parijse begraafplaats “Père Lachaise” begraven. Op de beroemde begraafplaats, zijn onder meer beroemdheden als de zangers Jim Morrisson. George Moustaki en Édith Piaf begraven. Tevens schrijvers als Molière, Honore de Balzac, Oscar Wilde en allerbelangrijkste politici, kunstenaars, burgers van Frankrijk en ver daarbuiten. De Malinese medewerker uit de koosjere supermarkt die zeker zes mensen redde bij de gijzeling in Parijs, krijgt dinsdag de Franse nationaliteit. Dat meldden Franse media. De moslim Lassana Bathily verborg de klanten, onder wie een baby van een maand, in een koelruimte. Hij doofde het licht, deed de koelinstallatie uit en sloot de deur. Terrorist Amédy Coulibaly schoot vier mensen dood. Bij de bestorming door de politie werd hij doodgeschoten. De politie zag de Malinese medewerker eerst aan als verdachte. Nadat Bathily zijn verhaal had gedaan in media, werd hij door veel Fransen als held gezien. Daarop ontstond een handtekeningenactie om hem te naturaliseren. De petitie werd getekend door zeker 300.000 mensen.

- Denken. Is het een gladiolengedachte of een ‘maripa-denki’, het Ruth Wijdenbosch’ schuld is, dat de coalitie uit elkaar is gevallen en dat daarom men onvoldoende geesten en neuzen heeft om nog een publieke vergadering te houden in De Nationale Assemblée? Hoeveel dagen van het jaar 2014 was Ricardo Panka, zinvol en meer nog zinloos, in het buitenland? Zinloos aan het ‘travellen’ met foto-oppies bij en verhaaltjes aan Mahabier, dat hij nu vingerwijzingen richting oppositie durft geven? Panka begint zo langzamerhand de schande over heel Suriname aan te roepen en de Para –in het bijzonder– in diskrediet te brengen. Men leert het maar niet. Toen Soemita binnen ‘het Front’ publiekelijk werd beledigd, ging hij met opgeheven hoofd heen. Toen Somohardjo na enkele voorspelen en prologen, de animositeit opwekte, binnen de ‘mechanische orga’ van Bouterse, heeft men hem alle redenen en behoud van kleingeld gegeven, op te kunnen stappen. ‘Dem man yagi mi…! Me gwe ma mi e kom baka ini regering…, nanga pres Sapoen’. Misschien moeten de politiek onbekwame mensen, de boeken van Louis Couperuis en/of Eduard Douwes Dekker nog maar eens nalezen of die van Pramoedya Anantatur of ene Mochtar Lubis als degenpolaire literatuur. Dan zal men uiteindelijk, misschien wel rekening kunnen/moeten houden met het feit, dat publiekelijke beledigingen, ook naar de megalover van Djokja toegericht, er bij sommige culturen absoluut niet ingaan. Maar ja, wat nog daarbij te denken!? De bibliotheek van Para Noord…, is misschien altijd gesloten geweest en ook zo statisch gebleken, voor een Ricardo Panka c.s. ‘Ruth no arki dem fudshicle man, yere skat…!’. Laat ze eerstens maar gaan lezen, voordat ze weer schuldigen buiten zichzelf zoeken, aan het sinds 1980 vertroebelde universum. http://nl.wikisource.org/wiki/Auteur:Eduard_Douwes_Dekker http://socialhistory.org/bwsa/biografie/douwes-dekker http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/auteurs/lg19034.html http://www.louiscouperus.nl/over-louis-couperus/bibliografie/ http://nl.wikipedia.org/wiki/Pramoedya_Ananta_Toer http://en.wikipedia.org/wiki/Mochtar_Lubis http://www.absolutefacts.nl/biografie/data/lubismochtar1922.htm http://www.bol.com/nl/p/het-land-onder-de-regenboog/1001004005110149/ http://www.thejakartapost.com/news/2010/04/04/a-fresh-look-legacy-mochtar-lubis.html

- TELE-G. Het staatsbedrijf Telesur laat aan de samenleving weten, mee te zijn gegaan met de koersontwikkelingen op de ‘informele markt’ en stelt de US-dollarkoers nu op SRD3.35 voor een US$ 1.–, in plaats van 10/100e. SRD-cent daaronder. Vervelende ontwikkelingen. Hebben Bousaid en Makka dan toch gelijk, met betrekking tot het wel of niet monetaire beleid? Daar zal men vlot achterkomen.

- HR. De discussies lijken te zijn losgebrand. Wat moet Desire Delano Bouterse nu nog voor een weg bewandelen…, gegeven de situatie, dat de Hoge Raad zich voor een zoveelste maal heeft uitgesproken tegen de herzieningswensen van de veroordeelde. Bij goed verstand, zal men zich als leek niet hoeven te mengen in die discussie of de betrokken zaak. Voor een beetje belezen mens is het duidelijk geworden, dat de ‘case’ is uitgeprocedeerd en daarmee uitgekristalliseerd. Wie zichzelf nog wil vereeuwigen of belasten, door met voornoemde procedures te stoeien(…), moet dat maar doen. Of het allemaal windeieren voor een individu of ongelikte bemoeial zal leggen…, valt ernstig te betwijfelen. In ieder geval, zal er voor dit land en het nationale belang, nu de veel te lang verpakte notenkraker in werking moeten worden gesteld. Het is allemaal genoeg geweest.

- ‘Prenuptials’. De Calimero-partijen zijn zichzelf aan het categoriseren ofwel cosmetisch rangschikken dan wel smakelijk verlekkeren. “We willen met je samenwerken en staan open voor alles wat aangenaam en ook goed voor ons is…”. Want jij bent lekker groot en ik ben nog veel te klein. Wat een land, wat een ‘opo doro’ mentaliteiten, vliegen weer in het rond. Maar hoe groot is de te verdelen koek nou eigenlijk nog? Hopelijk zijn het dus geen “borologen” die over de schouders van traditionele werkers en denkers in de partijen willen klimmen en vervolgens op de voorplecht zaken wensen te ondernemen. Krijgt men ruzie van. ‘Hé jongu, g’im wan pesa no…, dribi boi…! Pe yu denki yu e go…? Bem wem bem’.

- 50. Er is aan de Staat Suriname weer een Indiase kredietlijn beschikbaar gesteld. Betekent dat men enkele goederen uit India met die lening kan voorfinancieren. Zo werden in het verleden een aantal legerhelikopters en piloottrainingen via een voorgaande kredietlijn besteld. Een bekend onderdeel, wat erg problematisch verloopt.

- EBS/Staatsolie. Er gaat een verhaal rond, dat Staatolie afziet van het verder produceren van brandstofkwaliteiten die bij de Energiebedrijven Suriname (EBS) in gebruik en dus gewenst zouden zijn. Deze zaak wordt nader onderzocht, nu er spookachtige vertellingen circuleren, dat Staatsolie de leveringen aan de EBS stopzet. Een zeer vreemde zaak…, gegeven het simpele feit, dat Staatsolie zelf een krachtcentrale heeft te voeden en de opgewekte elektriciteitsenergie ter verdere distributie aanlevert vanuit Tout lui Faut. Ook een krachtcentrale initieel zou bouwen aan de Saramaccastraat. Een project, dat onder Hok op Natuurlijke Hulpbronnen, een vestzak-broekzak ‘setewasie’ kon gaan beleven. In deze toestand komt het wel weer voor, dat steeds opnieuw een leverancier/agent op de voor- en soms weer op de achtergrond z’n dinges doet. Na 25 Mei 2015 of veel eerder…, komt ook daarin een overmatige vorm aan transparantie.

- Begroting moet. Ricardo Panka vindt, dat de ingediende Begroting 2015 “moet” worden behandeld. Heeft de eerwaarde Panka nog wel in de gaten, dat de ingediende cijfers obsoleet zijn geraakt, in verhouding tot de inkomsten van Staat, de gewenste gov-take en met de internationale olie-/goudmarktontwikkelingen? Klessen en kletsen in de ruimte, zijn nog altijd een bezigheid, waar men zich eigenlijk ver vandaan zou moeten ophouden. Let op! http://www.dollarkoers.nl/goudprijs/ http://www.dollarkoers.nl/olieprijs/ Wat is de waarde van een vat ruwe olie vandaag?
Beweeg uw muis over de grafiek, voor dag-informatie. Meeste recente prijs: 45,960

- Tjallie. Het afscheid van Charles Pahlad uit de NDP, heeft zoveel troosteloze beroering gebracht, dat zelf een nieuwbakken staatsburger uit Ceuta (Marokko) en huismus van Desi Bouterse, de gewaagde flankaanval heeft ingezet om de eens zo geliefde oom Tjallie in diskrediet te brengen. Raadzaam om de pen goed nat te houden…, want de afvalligen van de NDP staan nu blijkbaar dik in de rij. Alleen het trompetgeschal moet nog luiden, zodat de troepen gelijktijdig en gelijkstandig gestemd, kunnen uit-/inrukken. https://www.youtube.com/watch?v=IsypUGOyhz4 of natuurlijk https://www.youtube.com/watch?v=xfSdTa-vKQ4

- Grote vraag? Moeten alle moslims plotseling kleur komen bekennen en terreurdaden veroordelen? Moeten alle katholieken kleur bekennen en de encycliek voor/tegen abortus en/of voorbehoedsmiddelen afwijzen / ondersteunen? In beide gevallen absoluut niet. Ieder mens bij goed verstand, zal buiten de religie om een terreurdaad tegen de mensheid gericht onvoorwaardelijk veroordelen. De eis van het hedendaagse CDA –onder gezag ener oenige Buma in Den Haag– om te eisen, dat moslims collectief en actief terreurzaken komen veroordelen, grenst aan dictatuur en is verwerpelijk in een democratie. Geen enkele moslim hoeft op basis van zijn/haar geloof zaken te komen steunen of af te wijzen. Enkel op basis van het mens zijn en dan uit vrije wil. Buma komt met de dag belachelijker over! Gevaarlijke jongen.

- Apprecieer. Waardeer de goede raad en wijs die in puur eigen en egocentrisch belang niet af. Of misschien weer wél, bij de stompzinnige en kortzichtige. Het begint misschien al bij het uitrijden van een poort en de teckel Snoes van de buurvrouw gaat eraan. Erger wordt het als de eigen pekinees Poki die aan het dochtertje cadeau werd gedaan, als een platgereden kikker te voorschijn komt. Dat ombouwen van een schepseltje, had eerder in de geest kunnen plaatsnemen, indien men tenminste genoegzaam wilde luisteren. Van de aan de eigen “ik” opgedrongen gemoed-/waantoestanden, moet je het nou eenmaal steeds vaker hebben. En dan die jongeman met zijn vriendin op een Yampie, die tegen de vlakte gaan en de botten steken daarna uit het vel? Cheers, mi boi!

 

- Venezuela. Het gaat erg goed met Venezuela. Een gerenommeerd restaurant moest sluiten en nu heeft ook McDonalds geen grondstoffen meer voor patatfrites. http://time.com/3656919/mcdonalds-venezuela-french-fry-shortage/?iid=obnetwork.

 

- ‘Self-righteousness’. Geerlings Simons onderhandelt niet over de vergaderagenda in De Nationale Assemblée. De drang om zaken als het Constitutioneel Hof eerstens te willen behandelen, hebben de bedenkelijke geur van een opdracht uit ander en problematischer bestuursechelon. Op eigen gezag wil Geerlings Simons wel de agenda uitbreiden met een ‘lokkertje’, in de verpakking van een Anti Corruptie Wet. Een populistisch (in-)zettertje. Kijken hoever DNA-voorzitter met die aan te zetten gein komt. Hopelijk niet, dat er een paardenmiddel, zoals een noodtoestand ‘ala’ Sam Polanen, wordt aangezet of afgekondigd evenzo aan de Guyana-optie. Want dan kunnen er meer van die zinloze ‘dinges’ gaan ‘gebeuren’, leert de geschiedenis van dit land Suriname nou eenmaal sinds 1980. Nationaal en dan internationaal, wederom in de ‘problemas’.

 

- ‘Tjuku tjuk’. Voor Tjallie Pahlad een absoluut afgewezen corrupt project. Treinstel van Jozefzoon gaat voor Tjallie in geen geval door. Nog minder dat gedoe met een Constitutioneel Hof, wat ge-/misbruikt zal worden om het 08 December 1982 proces tegen uitlokkers en moordenaars, verder uit te stellen. Elimineren van gewenste gerechtigheid…, kan echter nooit. Want elke nieuwe regering en verhevener parlementaire samenstelling, zal gelegenheidswetgeving cq. amnestiepaskwillen vernietigen en internationaal verantwoorde regelgeving aandragen en/of aannemen om gruwelmoordenaars wel doeltreffend voor het gerecht te brengen en ongestoord bij schuldbevinding veroordelen/vonnissen.

 

- Lackin. Wat doet Lackin in India? Of is dat ter compensatie van de kongsi’s die met de Volksrepubliek China en Celac zijn aangegaan? Maar misschien helpt Lackin de helikopters eindelijk naar Suriname vliegen. Je weet het maar nooit, met deze Suri-kissinger.

 

- Arrest. Een man ingedeeld bij een gewapende macht, zou zijn aangehouden in de case van een autobrand, waarbij de brandweer na blussen van het voertuig stoffelijke resten van een vrouw op de achterbank ontdekte.

 

- Justice. De ABOP-bewindvoerder op MinJusPol, Ed. Belfor, moet bij gerechtelijk vonnis verontschuldigingen aanbieden aan ondernemer Ram Jhauw. De bewindvoerder op het ministerie ligt al tijden in conflict met de onderneming Surishopping en eigenaar Jhauw, ter zake de discutabele aanbesteding en gunning van brandweermaterialen die moesten worden ingevoerd. Aangegeven correcties, vliegen Belfor dezer dagen om de oren. Ook vanuit het partijpresidium van ABOP moet Belfor zich nu onthouden van aanvallen op voormalig minister van Justitie & Politie en VHP-voorzitter Chan Santokhi.

 

- Vraag. De vraag rijst dezer dagen of een bestuursmandaat van een willekeurige regering in de Republiek Suriname, niet moet worden teruggebracht naar vier jaren (…), gegeven het feit, dat al na drie jaren zich grote problemen beginnen voor te doen. In het bijzonder de ervaringen met NDP-‘plus’ regeringen of van gelijkstuitende signatuur.

 

- Tres. Driemaal wist Cristiano Ronaldo uit Portugal, de Gouden Bal van de FIFA in de wacht te slepen en liet deze –in 2014– Neuer van Duitsland en Messi van Argentinië achter zich.

 

- Clooney. Zijn er presidentiële plannen. Het gonst wederom van geruchten rond George Clooney en zijn bruid Amal. Of de hoogintelligente acteur nu wel een gooi zal doen of durft nemen, naar het presidentschap van de USA? ‘Presidential stuff, so bun…’. Intussen gaat hij de wereld rond, met op zijn borst een ‘pin’ die aangeeft: “Je suis Charlie…”.

 

- Overweldigend. Rond de opening van het meest authentieke partijcentrum in Nickerie, heeft de VHP een buitengewoon succesvol weekeinde gehad. Harde noten werden door een batterij aan sprekers, sympathisanten en gedreven propagandisten gekraakt. Het gaat evenals bij overige Front-partners, nu wel zeer goed voor de wind…, liet men de samenleving vanuit het westen en oosten weten. Vanuit het westen laat Santokhi een boodschap van en voor bevrijding aandrijven. Een verzameling visionaire partijen ‘koesterend’, voor een gewenst: “Libertad”!

 

- Somo. Hij zit vol revanchistische ideeën. Wil een ‘motie van wantrouwen’ tegen Bouterse indienen? Zal niet anders dan een virtueel signaal blijken. Stelt Somo zich wel meer de vraag, als in ernstiger geval de zaak wordt afgewezen en dat daarmee Bouterse weer aan enige kracht mag winnen? Misschien verwelkomt Bouterse wel zo een ‘contest van wantrouwen’, nu de HR hem weer liet vallen. Geeft hem ongevraagd zekere vormen aan duidelijkheid…, of ook weer niet!

 

- Elton. Een zoon van de ABOP voorzitter laat de rechter weten, ‘niets’ van de lading cocaïne in zijn bagage af te weten. Een bij de arrestatie betrokken politieman verklaarde ten overstaan van de strafrechter, geheel andere waarnemingen.

 

- Nickerie. Naast de aangelengde en gedocumenteerde corruptie, aangetroffen in Nickerie, weet de VHP ook voldoende positiever elementen aan te wijzen en ontwikkelingspotentie aan te treffen. Het vliegveld van Nieuw Nickerie is daar maar eentje van.

 

- Panka. De fractieleider van de NDP en megacombinatie –voor zover die nog bestaat– geeft toe, dat de tijd voor supplementaire begrotingen wettelijk is geëxpireerd. De zaak zit dus moervast. Men zal een ‘modus vivendi’ moeten zoeken om de begroting voor de algemene verkiezingen 2015 los te krijgen. Een enkel DNA-agendapunt…, misschien? Met een onwillige voorzitter van DNA, zal dat wel weer blijken onwenselijk te zijn!

 

- HR wijst af. Probleem erbij voor DDB. De Hoge Raad van Nederland, het allerhoogste gerechtshof in de Nederlanden, houdt vast aan eerder uitspraak in het herzieningsproces Desiré Delano Bouterse, dat werd aangestuurd door Inez Weski. Eerder werd Abraham Maarten (BramMoszkowicz teruggewezen. NOS.nl: De Hoge Raad heeft een herzieningsverzoek van de Surinaamse president Desi Bouterse afgewezen. De advocaat van Bouterse had het verzoek ingediend omdat de Surinaamse president in 1999 op basis van een valse verklaring zou zijn veroordeeld voor drugssmokkel. Bouterse werd toen bij verstek veroordeeld tot 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van bijna 500 kilo cocaïne van Suriname naar Stellendam. Die veroordeling was voornamelijk gebaseerd op een verklaring van kroongetuige Patrick L. Deze Belg legde zijn verklaring af in ruil voor strafvermindering. Hij is inmiddels van zijn verklaring teruggekomen. Onbetrouwbaar onderzoeksmateriaal. Volgens de Hoge Raad is bij het indienen van het herzieningsverzoek niet duidelijk gemaakt waarom de kroongetuige zijn verklaring heeft ingetrokken. “Deze nieuwe verklaring levert dan ook geen grond op om aan te nemen dat eerdere verklaringen onjuist waren…”, aldus de Hoge Raad. De advocaat van Bouterse, Inez Weski, stelde verder dat de veroordeling van Bouterse berust op onbetrouwbaar onderzoeksmateriaal. De Hoge Raad vindt dat ze deze aanname niet heeft gemotiveerd. Het is niet de eerste keer dat een herzieningsverzoek van Bouterse wordt afgewezen. Een eerder verzoek in 2003 werd ook al afgewezen.(Nos.nl). NRC.nl: De Hoge Raad heeft vandaag (Red. DW: dinsdag 13 januari 2015) een herzieningsverzoek afgewezen van de in Nederland bij verstek wegens handel in cocaïne tot elf jaar celstraf veroordeelde Desi Bouterse. Het was de derde keer dat Bouterse, sinds 2010 president van Suriname, probeerde via de hoogste rechter zijn drugsveroordeling uit 2000 ongedaan te maken. In mei vorig jaar diende advocaat Inez Weski namens Bouterse na jarenlange voorbereiding een herzieningsverzoek in. Volgens haar heeft de kroongetuige in de strafzaak, de Belg Patrick van L., laten weten dat hij onder druk van het Openbaar Ministerie in de strafzaak een valse belastende verklaring heeft afgelegd. De getuige had gezegd dat Bouterse betrokken was bij een transport van 474 kilo cocaïne dat in 1997 in de haven van Stellendam werd onderschept. Volgens Weski deed de getuige dit omdat hem door het OM allerlei nooit geopenbaarde gunsten zijn toegezegd. Hij heeft zijn eerdere verklaringen nu bij de notaris herroepen. De Hoge Raad zegt nu: “Bij een aanvraag tot herziening moet duidelijk worden gemaakt waarom een getuige terugkomt op eerdere verklaringen. Redenen voor het terugkomen op eerdere verklaringen worden in deze aanvraag niet gegeven. Daarom levert deze nieuwe verklaring geen grond op om aan te nemen dat de eerdere belastende verklaringen onjuist zijn”. GRONDEN VOOR HERZIENING AFGEWEZEN. In de herzieningsaanvraag wordt verder gesteld dat de veroordeling berust op onbetrouwbaar onderzoeksmateriaal en worden twijfels opgeworpen over de integriteit van het politieonderzoek. Deze aannames zijn niet gemotiveerd. De Hoge Raad volstaat daarom met de vaststelling dat de rechter destijds bekend was met het dossier waarvan het politieonderzoek deel uitmaakt. Andere ook nu weer aangedragen gronden voor herziening werden in de eerdere verzoeken al afgewezen. De beslissing van de Hoge Raad is slecht nieuws voor Bouterse die dit jaar hoopt te worden herkozen als president van Suriname. Tot zover NRC.nl Zie ook: http://www.volkskrant.nl/binnenland/van-bouterse-tot-brard-de-spraakmakende-zaken-van-bram-moszkowicz~a3339667/ http://www.volkskrant.nl/binnenland/van-bouterse-tot-brard-de-spraakmakende-zaken-van-bram-moszkowicz~a3339667/ https://www.youtube.com/watch?v=bu5ZwECyMzU http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/1889162/2011/02/10/Moszkowicz-verbiedt-beelden-van-zijn-dansje-met-Bouterse.dhtml

 

- “Je suis Charlie”. De wapens die zijn gebruikt bij de terreuraanslag in Parijs van vorige week kwamen uit het buitenland. De autoriteiten zijn dringend op zoek naar de geldschieter(s) die achter de aanslag zitten, zei de Franse politie tegen persbureau AP. Volgens Christophe Crepin van de Franse politievakbond duidt de waarde van de wapens op een georganiseerd netwerk. Zes mensen die worden verdacht van medewerking aan de aanslag in Parijs zouden nog niet zijn opgepakt, onder wie een man die zou rondrijden in de auto van Hayat Boumeddienne, de weduwe van een van de aanslagplegers. Volgens een politieagent zou het netwerk uit zo’n acht tot tien mensen bestaan. Ook Boumeddiene zelf wordt nog gezocht door de Franse veiligheidsdiensten. De 26-jarige vrouw vloog begin deze maand naar Turkije en stak volgens Turkse inlichtingendiensten daarna de grens met Syrië over. Boumeddienne is de echtgenote van Amedy Coulibaly nu wijlen, die afgelopen donderdag een agente doodschoot en vrijdag mensen gijzelde in een supermarkt.

- ‘Tje…’. Jawel…, een dikke top NDP-er, zal zich nog deze week voegen bij een oppositionele politieke partij. Dat is weer duidelijk aangegeven. Naam en rang bekend…, maar nog even onder de pet te houden.

- Elo! De wind waait lekker, maar de zon piert je ‘lebbertje’ op onfatsoenlijke wijzen. De propagandisten van de NPS gaan twee aan twee te voet. Huis aan huis en nog wel zonder een Chinese paraplu. Simultaan rijden dan Dipo en Abrikadabri langs de zwetende groene mensen. Elitair als twee uitgezonden kerkvorsten, in een fully-loaded SUV met airco en surround sound (…), heel Albina rond. Niet te voet en niet op een fiets. Maar op een zeer comfortabel hoogtapijtige velourszitting. Voor fietsje en/of ‘voetje-voor voetje’, is men te gemakzuchtig geraakt. In een roetzwarte SUV, rijdend tussen de EBS-centrale aan de papatamweg en Erowarte. En maar in hoogmoed denkend, dat ze in Albina cq. BeeBee-Brunsdorp iets aan gekte gaan weghalen, binnen het Ipsum-conglomeraat? Men keek niet eens naar de twee kapitaalkrachtige geweldenaren om. ‘Bai wan fiets, yere…!’.

- Geweld. Ja ja, van Abop- en NDP-vlaggen. De slimste mens zit wel binnen in eigen huis en heeft misschien wel of geen vlag voor de deur neergezet. De buurman en buurvrouw weten allang, dat het op 25 Mei 2015 VHP, KTPI, BEP, NPS of PL wordt. Want tussen Meerzorg en Albina, verstikken de ABOP en NDP-vlaggen zelfs de veel te veel aangebrachte drempel- en andere verkeersborden. Af en toe een VHP-er die genoegzaam wil wapperen op de mooie zondag. Maar ABOP en NDP…, ‘mi gado man’. “Fraga no e flaka na stembiljet…”, wist de man van het moment altijd te roepen. ‘Soerdatie no habi mati…, mi pa!’. Mag Tjallie Pahlad nu ook wel geeuwen. Maar Brunswijk heeft wel een soldatenvriend, waar men niks aan kwaad over mag zeggen…, en dat is Somohardjoooooo! “No wan enkri takru sani, yere Harold!”. En Edje Belfor kan ook beter zijn mond beginnen te houden, over voormalig superieur Santokhi. ‘Tide na fu Sabaku, tamara na Tjon Tjon e go nyan yu siri bon, bun strak mi booooi’.

- Calimero. Alleen op de wereld. Lijkt het bijna te worden voor sommige neanderthalers die klaar gingen staan, met hun reeds eerder gebruikte rijlaarzen. Als de zaak helemaal ‘solo’ gaat, is er een individueel probleem! De Calimero’s maken zich danig zorgen op DNA-niveau. Want met positieve discriminatie op de kandidatenlijsten, komt men er schijnbaar helemaal niet meer uit. Gaan VHP, PL, BEP en NPS, nu ‘solo’ de verkiezingen van 2015 in? De suggestie wordt zowel door Somo, als een van de kleinere en behoeftige in de ‘nationale media’ gewekt. Heeft dan een ieder ook zo z’n pres-kandidaat? ‘The silent strategy is the most fruitfull strategy…!’. Intussen, worden er wel vele ballonnetjes opgelaten. Voor wie ze zijn bestemd, laat zich wel degelijk raden. De cijfers van 2010, moet men eigenlijk niet meer naar kijken. Alleen naar groeipolen en -cijfers. Want 2010…? Dat was ongehoord geflatteerd. En ook dat weet men. Nieuwe verkiezingen in 2015 en de ervaringsleer, mag wel even meeliften. Maar die cijferkolommen liever niet langer dan nodig. Want die troep, is allang achterhaald. Met frisse moed en modern strategisch elan, strak geëlimineerd! Als verfoeilijke vormen aan etniciteit en identiteitsdwang/-drang, ook uit het stopcontact kunnen vallen(…), is de overwinning zo gepiept. ‘No sweat and no fear at all’.

- DDB. Afzetten van DDB zou Ameerali van Abop wel eens in de kaart kunnen spelen? Somoriaanse filosofie, is bijna gelijkwaardig aan de ‘stand-up comedy-acts’ die in het verleden OCER beheersten. Maar in het laatste Somoriaanse geval, echt niet ver van de realiteit. DDB eruit en Ameerali met Riso-apparatuur, wetbestendig erin? ‘Huuuuuuuh…, we frede yere!’. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27044

- ‘Kos kosi’. Bravo laat nadrukkelijk weten, dat in zijn wetenschappelijk jargon…, “niemand meer mag schelden op niemand” en zeker niet op Somohardjo en/of Santokhi! ‘A sori keba!’. American takki: ‘Power play in the making’.

- ‘Shaking’. “Power play in the making? Who is shaking?” Inderdaad is oom Theofilio Vishnudatt ernstiger in de bibberatie geraakt. Zijn natuurwetten werken helaas niet meer. Tjallie, Sharmilla, Asis, Ajo, Indra-Marijke…, enzo! Met daarbovenop Chan? Wat wil oom Theo nog meer, ter overtuiging van het een en ’t ander?

- ‘Mars in Frankrijk’. Wie beweert, dat het ‘de ver van z’n bed show is’, heeft op een verkeerd kussen of in een verkleurde hangmat geslapen. Op weg naar Albina, kon men vanaf Moengo de integrale ‘live – reportage’ woordelijk volgen, vanuit ‘Place de la Republique’ in Parijs. Woordelijk kon men via de Franse radiorelais in ‘La Guyane’ horen, dat 3.7 miljoen mensen in opstand kwamen tegen terreur en terrorisme. Met als slogan: “Je suis Charlie…, nous nous sommes tous Charlie…”. Maar dan meer nog, dat men op geen enkele wijze zich nog langer zal laten afslachten door de politiek- en religieusbelaste criminaliteit. Nooit meer. “Jamais, nunca mas, niemals mehr…”. Men kan het hoofd afwenden, maar de zaak van verzet tegen wat er hier of in het buitenland was, is tot in de poreuze knieholten van daders en verdachten doorgedrongen. ‘Je suis Charlie…’. Of was het ook een beetje: “Je suis Tjallie…”. In ieder geval is Momsie, vanuit het westelijk gelegen Nickerie er absoluut niet over uitgesproken, dat zijn warme doksa-vriend Tjallie, waar hij zo gezellig voor ging koken, nu bij de VHP is binnengeleid. En dat allemaal tot in Nickerie aan Momsie kwam vertellen. Van de week, zal Momsie nog weer iemand moeten uitschelden. Overwegende, het weinig karaktervolle Momsie-format. “Je hebt gestolen, je hebt meegedaan aan dieftigheid, je bent corrupter dan ik, je bent een verrader, je bent een…? “Houd nog maar wat in reserve, Momsie…!”. Want nog een veel dikker NDP-er met mega-achterban, gaat van de week ‘vet’ over naar de oppositie. Houd de broekriem maar goed vast. Ter voorkoming van het een en ander, aan exhibitionistische taferelen. Hopla!

- “Summa na yu. San we go du”. Dat lijkt het thema te worden van de (ver-) zoenagenda die Ricardo Panka opstelde, toen hij convocaties verstuurde naar fractieleden in De Nationale Assemblée. Ook naar Charles Pahlad en Noreen Cheung, overwegende de hoge nood. Vervolgens ook wil praten met mensen die de mega ‘plus’ in het verleden of heden nog ondersteunden/-en. Benne allen zeer benieuwd!

- ‘Watra sey’. Theo uit Wanica laat ‘in politicis’ weten, dat de Waterkant nog zal worden afgebouwd en kijkt daarvoor naar Openbare Werken. DNA-commissielid Guno van de Frontfractie, ziet ook de stilstand en kapitaalvernietiging gelijkopgaand met ‘publieke-/recreatieve behoeftes’. Hij vermoedt consequent, strekgeurende corruptiestrooisels uit OW te mogen waarnemen, bij dergelijke bouwstagnatie.

- 53. Volgens afspraken met Washington DC, heeft de regering in Havanna – Cuba niet minder dan alle 53 op-/aangegeven politieke gevangenen vrijgelaten. Een goed begin, is en blijft het halve werk.

- Treintje. Den Haag en de 130 miljoen Euro ‘plus’. Jawel…, nadat Noorman is aangetreden als geaccrediteerd ambassadeur van Nederland, gaf ook hij al vlot de boodschap kraakhelder weer, dat het ‘treintje van Jozefzoon’ garantiebestendig voorzien, niet om zijn ambassade en regering in Den Haag heen kan. Den Haag zal met een handtekening cq. paraaf sporend moeten meebeslissen…, in hoeverre treintje doorgaat/-mag of niet. Treintje is in ieder geval nu wel weer onderdeel van de politieke propaganda die opstijgt uit het kabinet van het staatshoofd. Niet dat alle ‘adviseurs van staat’, het eens zijn of konden worden met het treinbestel van Jozefzoon…, maar dat is natuurlijk weer een ander en meer voorspelbaar verhaaltje geworden. Echter zal de begroting voor het treintje niet rondkomen, als het quorumprobleempje van Geerlings-Simons, Panka, Bouterse en dus ook Jozefzoon geenszins wordt opgelost. En dat is weer aan de oppositionele krachten weg-/meegegeven. Niemand zal na de amnestiepaskwil van 2012 en de rommelige sociale wetgevingsproducten van 2014 –in een Brunswijk-vergadering aangelengd– nog zomaar ‘quorum’ verlenen. Niemand bij goed verstand, zal de regering nog ruimte bieden het erger te maken dan het allemaal al is. Zie nu ook maar, wat de ziekenhuizen overkomt met de zaakproblemen die on- en minvermogenden –in relatie tot nieuwe wetgeving– met zich meebrengen. En zie ook maar hoe dat financieel in elkaar steekt en binnen een vergelijksituatie nog is op te lossen. De vigerend begroting van 2014 heeft ook groter beperkingen, naast een ‘motie van wantrouwen’ die Bouterse en regering naar huis zouden moeten sturen. Patstellingen? Jawel…, ‘all over the place…!’ Allemaal al eerder aangemeld, meegemaakt en wetmatig geraakt(…), wanneer een regering dictatoriale neigingen begint te vertonen. Tomeloze verspilling geen enkele kunst meer in zich draagt en maar dodelijke gewoonte werd. Het landsbestuur uiteindelijk dus maling blijkt te hebben, aan de soevereine volkswil? Zien wat er dan weer van komt!

- Verdwaasd en geërodeerd intellect. Website DwT: “De verkiezingsstrijd gaat tussen de twee B’s, Brunswijk en Bouterse”. Dit benadrukte Abopper Harold ‘Tjap’ Anches, zaterdagavond tijdens een bijeenkomst van de Abop in Tammenga. Hij raadde de aanwezigen af om te stemmen op een leider uit het samenwerkingsverband, waarbij hij de nadruk legde op Santokhi “…hoofd labaria…” en Somohardjo “…vervanger hoofd labaria…”. Ronnie Brunswijk, voorzitter van ABOP, greep deze georkestreerde kans aan om zowel Anches als Belfort te ordonneren op te houden met zowel Santokhi als Somohardjo aan te vallen. Leek bijna op de historische move van Jopie Pengel in 1965/’66…, toen hij Henck Arron ‘…in politicis…’ de opdracht gaf om David Findlay ‘publiekelijk’ aan te vallen. De annalen van het land gaven aan, dat een evenzo onervaren Arron niet goed wist waarmee de aanval in te zetten. En dat hij daarom maar wat begon te zemelen en op stuitende wijze een potlood op Findlay richtte. Op een gegeven moment, vroeg ‘opdrachtgever’ Pengel ‘het woord’ en viel de jonge Arron meteen af, met “welgemeende verontschuldigingen” naar David Findlay toe. De weg werd/was geopend om het politiek weer te proberen tussen Pengel van de NPS en Findlay van de SDP. Toentertijd sinds de maand December 1953 ernstig gebrouilleerd. Er kwam inderdaad een coalitiesamenwerking 1967 tot de val van Pengel in 1969. Een dus eerder beproefde politieke zet en steunverruimende strategie, onder volwassen partijleiders aan het einde van de jaren zestig. Blijft nog de vraag, waar de studiepoging van Brunswijk zich op richt en wat de doelstellingen allemaal mogen zijn/worden. Wie hapt en/of gaat daarin mee en wie weer niet? ‘That’s the question…, when you deal and try to respectfully wheel…!’.

- Piranha. Het was weer zover, dat gasten van een ressort werden aangevallen. http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2015/01/12/weer-aanval-piranhas-op-bezoekers-overbridge/

 - Chaos. Met de terugkeer van DC Jerry in Noord en de creatie van een eigen mooi aircodistrictskantoor aan de Sommelsdijckstraat, is het simultaan ook nog wel gedaan met de neusvleugels van menig bewoner in de wijk Ma Retraite I, II en III. Daar zorgt de stink BarbeQ.-tent aan de Plutostraat en een dependance van Roopram in Elizabeth’s Hof, wel weer gelegenheidbelast voor. Het is wederom godgeklaagd, met de gewraakte openluchtrestauraties die de atmosfeer en luchtkwaliteit in de noordelijke woonwijken al om 07.00 uur v.m. bepalen. ‘Jerry styling, so bun. Full blast…, tingi smoko!’. Was dan maar in het bos van de Para blijven hangen. Want dit is natuurlijk zeer verdachte rommel.

 - EBS. Dovemansoren lijkt het wel en de zichzelf opgeworpen overlegorganen, hebben de deuren van vergaderruimten afdoend geluiddicht getimmerd. Naarendorp styling, beta!

 - Staatsolie. Wat is daar precies aan de hand. Moet men winsten vooruit afdragen, in de vorm van voorschotdividenden? Omdat de Staat buitensporige ‘commitments’ is aangegaan die het verdere exploratie- en exploitatieveld aantasten/dwarsbomen? Is daarom de regering, door Bouterse bijeengeroepen? Lijkt van wel. Goudopbrengsten zouden ook in verzamelhuis/-kluis terecht komen en als lening naar EBS worden getransfereerd? Er wordt bij het leven geschoven met vermogens van het Volk en de lekkage wordt alsmaar groter. Men kan schuiven wat men wil. De Staat lijkt meer dan failliet te zijn gegaan. ‘Maduro – styling and lessons learned well…, in Caracas!’.

 - ‘Extradition’. Op microniveau de ‘beweging van gerechtelijke uitlevering’ van ene Edmund Quincy M. een Suri-staatsburger die vanuit Trinidad & Tobago richting USA zal worden gepost. Is waarschijnlijk in een netwerk, een web van misdaad terechtgekomen, wat de verdachte uiteindelijk niet meer onder controle had.http://www.jamaicaobserver.com/latestnews/TT-court-orders-extradition-of-Suriname-national

 - Mega misdrijf. Aanslagen tegen het ‘vrije woord’ en andere ‘cultuuruitingen’, worden nu afgestraft door gerichter politieacties in Frankrijk. Alarmfasen werden ingesteld, in alle zichzelf respecterende stadsbesturen. De protesten met als slogan: “Je suis Charlie…”, overheersen de vele samenlevingen. Uit Jemen enkel een bericht, dat Al Qaeda de zaak in Parijs voor mekaar bokste en een gijzeling in een Joodse bakkerij (…), de IS-signatuur droeg? Het is oorlog tegen terrorisme. In Suriname en de Caribbean, protesteren media- en islamitische organisatie ‘hand in hand’ met andersdenkenden, tegen wat zich als terroristenmisdaad voltrekt.

 

- Signaal. Een motie van wantrouwen, in het parlement aangenomen of niet, heeft enkel een signaalfunctie richting een mandaatloze regering. Een aanwijzing om op te stappen. Het nut zo een motie in te dienen, zal goed moeten worden afgewogen, nu het schijn- en zichtbaar is gedaan met de regering Bouterse. Zien wie nog enig zelfrespect meevoeren en wie natuurlijk weer niet. Gelijk een graadmeter hoe het met de nationale civilisatie is gesteld.

 - Treinstel. Spoorwegpolitie in de maak. Dwingelandij is inderdaad een menselijk verschijnsel. Maar ook een aanhoudende ziekte. Fenomeen waar men eigenlijk in rationele zin en met de kennis casu quo de realiteiten van het heden, geen acht op zou moeten hoeven slaan.

 - L’optimist du Para. NDP-er Ricardo Panka uit de Para, wil het op de maandag aanstaande –in opdracht van zijn meerderen– nog even proberen binnen een driftig gewenst fractieberaad met NDP-ers en daarna de “megagroep”, virtueel trachten bij elkaar te brengen. Misschien dat ook nog de ‘groep van Abop c.s.’, in coalitieverband ‘acte de presence’ wil geven in het assembleegebouw. Zien of dat allemaal nog realiseerbaar is.

- Archief. De weduwe van Henck A.E. Arron stelde op de vrijdagavond van vorige week, het persoonlijk archief van de oud-premier en vicepresident, symbolisch ter beschikking van het ‘Nationaal Archief’ en sprak daarbij de hoop uit, dat het overhandigde materiaal een gedegen bijdrage kan leveren aan de historische werkelijkheid, realiteitszin, een bevochten zelfbewustzijn en uiteindelijk verwezenlijking van de ‘staatkundig onafhankelijke Republiek Suriname’.

- Interpol. Stephan W. is op de signaleringslijst van Interpol geplaatst door het Openbaar Ministerie van Suruiname.

- Wraking. De wrakingsactie van de advokaat Gerold Sewcharan, in de case ‘Desi Bouterse vs. Chan Santokhi’, is door het Hof van Justitie voorspelbaar afgewezen. De wraking ontstond uit tactische overwegingen, aan het eind van het jaar 2014. De weg is nu vrijgemaakt, voor hetgeen Santokhi ter verdediging te berde zal brengen over de persoon van Bouterse en diens activiteiten door de jaren heen. De zaak ging rollen, nadat Santokhi enkele gevleugelde beschuldingen vanuit een PL-podium had afgeschoten richting de persoon van Bouterse en dus niet zoals de raadvrouwe van hem beweert, ‘in’ het ambt van staatshoofd. Santokhi heeft intussen de persoon van Bouterse ook meervoudig aangegegeven, dat deze hem nimmer monddood zal kunnen maken. Nunca mas!

- Cocaine. Een grote hoeveelheid cocainepasta, werd op de vrijdag in beslag genomen. Vier aanhoudingen tot dusver, op de gevorderde vrijdagavond aangemeld. Starnieuws geeft een videolink via: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/27122

De Observateur van Sranan. 

De Week in Retro 10.01.2015.

De Week in Retro 10.01.2015.

 

MEMORABILIA.

 

- Tjallie. Hij liet hen als doorgewinterde klokkenluider en kapitein op meerder schip weten, dat wie niet wil luisteren dan maar de rug moet worden toegekeerd. Ook door een ondervoorzitter van de NDP. Hij is niet genegen zijn mond te houden, waar er onrecht geschiedt en het Volk van Suriname strak wordt benadeeld. Hij sprak samen met Manglie met zijn voorzitter, maar die bleef in zijn gebruikelijke pose en deed stoïcijns niets. Dat vreet draagkracht en energie, als een 12 cylinder Chevrolet – suburban en is het dus nu wel gebeurd. De meerderheid in het parlement is compleet weggevallen. Eigenlijk is er dus geen mandaat meer voor deze Bouterse-regering. De filosofen rond Bouterse zullen met een golf aan behoudende theorieën bezig gaan en opnieuw trachten anders te beweren. Voor wie? Natuurlijk voor de eigen puti en niets anders. Schaamteloos volkje. Maar men weet wel beter in het land. De regering Bouterse heeft geen recht van bestaan. Allemaal geëvaporeerd draagvlak. Wordt enkel door Brunswijk ‘of all peoples’ nog staande gehouden. De verkiezingen zullen ook Brunswijk dat allemaal afleren. Dollars tussen de mensen gooien of niet. Hij zal wel zien hoe dat terecht komt, als de menselijke waardigheid wordt aangetast, vrouwen worden beledigd en voor schuttingpoes neergezet. Met smartphone of beltegoed. Horizontaal of vertikaal. Het is allemaal niet vol te houden. Let op!

- ‘Charlie Hebdo’. Jawel, die kritische en satirische hebdomadaire van Frankrijk, werd overvallen en mensen vonden op de redactie en op straat de dood. De telling is knap de twintig overschreden, toen ook de terroristen door staatsveiligheidstroepen naar het hiernamaals werden geschoten. We gaan gelijk naar de week in retrospectief. Met het fenomeen: “Je suis Charlie…!”.

- “Je suis Charlie”. Overal in de wereld wordt met voorgaande uitroep geprotesteerd, tegen wereldwijde terreur, gijseling en pogingen tot moord op het ‘vrije woord’. Tussen 1980 en 1992, heeft een compleet ontspoord militair regiem, dat allemaal in Suriname ook gepoogd te ‘killen’. Ongestrafte die voor een herhaling blijkbaar nog in kunnen zijn, ware het niet dat de internationale gemeenschap ze danig in de gaten houdt. Moord op journalisten, politieagenten, militairen, vreemdelingen en ongewapende (nationale-) staatsburgers. Laat het een les zijn voor de gruwelmoordenaar. Er zijn meer griffels dan kogels. Er zijn meer intellectuele breinen, dan crimineel te misbruiken slagpinnen. Ten adressen van aangeklaagden, veroordeelden, verschoppelingen en helaas nog niet aan strafvonnis verbonden amnestiezonderlingen: “Je suis Charlie…”.

- Spoed. De regering kwam op de donderdag in spoedvergadering bijeen en wel onder leiding van het huidige staatshoofd. Aanwezig waren vrijwel alle ministers en ook de vicepresident. Onderwerpen werden onder meer…, de benoeming van NDP-er Kromosoeto tot directeur van de Postspaarbank. Vervolgens de rechterlijke macht en de onafhankelijkheid van de magistratuur, gekoppeld aan budget en salariëring. Cashflow ‘hick ups’ van een overbelast budget bij Staatsolie en de fiscale positionering van winsten of verlies bij de goudvink. De penibele situatie van ’s landsfinanciën en begrotingsuitvoering conform de wettelijke mogelijkheden/bepalingen met vigerend budget, analoog aan het verlopen boekjaar 2014. Voeling ter zake nog eventueel bestaand draagvlak/mandaat van een regering Bouterse en mogelijkheden om nog beleid te kunnen maken cq. uit te voeren. En dan tussen de bedrijven door ook nog een ‘side-chamber-consult’, inzake klokkenluider Charles Pahlad en een vertwijfelde Noreen Cheung. Een hand, maar ook een mond vol. ‘Entre chambres…’, wel te verstaan.

- RK. Suriname mocht lezen dat het RK Bisdom geschokt is door aanhouding en tenlastelegging van een pastoor. Deze zou zich hebben vergrepen aan een rekruut van het Nationaal Leger. De vraag blijft staan, waarom het RK Bisdom nog geschokt reageert. Volgen die mensen het wereldnieuws niet? Misschien toch even een ‘eyeopener’ aanreiken. http://archief.rnw.nl/suriname/article/bisschop-de-bekker-geschokt-door-misbruik https://archive.org/stream/RapportDeetmanSeksueelMisbruikRk/RapportDeetmanSeksueelMisbruikRk_djvu.txt http://archief.rnw.nl/suriname/article/deetman-surinaamse-en-antilliaanse-meldingen-misbruik

- Fractieberaad. Logisch en voorspelbaar. Een wetmatigheid van de huidige NDP om mensen zodanig te vervreemden, dat ze uiteindelijk de positie van ‘persona non grata’ prefereren boven een slaafs vervolg in een leven binnen dit land en een steeds weer opnieuw door de samenleving ‘onbegrepen/verworpen ideologie’. Voor zover dat woord ‘ideologie’ toepasbaar is of blijkt, bij een te voeren politiek die maar op ‘een’ marginaal ding is geënt. Het veiligstellen van een individu, ten koste van alle vrijheden en het algemeen welzijn van een heel Surinaams volk. ‘But not too long from now, it won’t fly any longer…, this hostage situation’.

- OKB. Er is geen discussie mogelijk. De president van de Republiek Suriname heeft zich, op de dag van Algemene- en Geheime Verkiezingen voor: De Nationale Assemblée, Ressort- en Districtsraden…, enkel bezig te houden met een gekwalificeerd beleid van veiligheid en het staatsrechtelijk faciliteren van niet te schenden verkiezingsprocedures.. Meer bevoegdheden heeft het staathoofd op die verkiezingsdag niet. Inbreuk op wet en regelgeving, kan een staatshoofd op termijn duur te staan komen. Ook wederrechtelijke handelingen, zullen een Districtscommissaris levenslang blijvend achtervolgen. Zie het op heterdaad betrappen en ontdekken van malversaties door een DC door middel van onverwacht binnentreden van de voorzitter OKB! In het commissariaat van Paramaribo toen betrokken districtcommissaris R.V., onrechtmatige handelingen pleegde die hem tot op de dag van heden, in herinnering worden gebracht.

- Gemeen goed. Het “Gemenebest” (Commonwealth), heeft het land Guyana en lid van de wereldorganisatie aangemaand om de democratische weg met spoed te vervolgen en per ommegaand een einde te maken, aan de heersende constitutionele crisis. Staatshoofd Dennis Ramotar is nu de bel stevig aangebonden, nadat hij het parlement buitenspel zette.

- Listen. Het wordt tijd dat de verspillingen onder de regering Bouterse worden ingelijst. Van een vogelkooi voor Harvey’s zonnecellen in Parijs tot aan een corpulent gebleken ICDS, van eens de lugubere verzameling: Rudie, Winston en Richard. Gevolgd door het ‘pakken’ van vrijwel alle SLM-verkeersvliegtuigen en de enorme schade aan passagiers en het maatschappijimago. Niet te vergeten een conglomeraat aan belachelijke ambassadegedoetjes, enkel om ‘cook-outs’ en ‘jamsessions’ te organiseren/ bezoeken, onder meer in: Johannesburg, ‘..so bun…’.

- Speed. Er komt nu vaart in de duozaak. Rechter Marcia Ayers-Caesar heeft in Port of Spain, Trinidad en Tobago, bepaald dat Edmund Quincy Muntslag wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten (VS). De Amerikaanse overheid wil de Surinamer berechten voor vermeende samenzwering om tien kilo cocaïne te smokkelen naar de VS. — Google alert, as it happens: http://www.trinidadexpress.com/news/Magistrate-Surinamese-to-be-extradited–287996181.html Magistrate: Surinamese to be extradited.Wanted for drug smuggling by US govt… By Rickie Ramdassrickie.ramdass@trinidadexpress.com Story Created: Jan 8, 2015 at 9:34 PM ECT Story Updated: Jan 8, 2015 at 9:34 PM ECT SURINAMESE national Edmund Quincy Muntslag, who is wanted by the United States Government for allegedly conspiring to smuggle ten kilogrammes of cocaine into the US, was yesterday committed by Chief Magistrate Marcia Ayers-Caesar in the Port of Spain Magistrates’ Court to be extradited to that country. But in a last-ditch effort to prevent the extradition, Muntslag’s attorney Keith Scotland indicated to the court after the committal proceedings that his client intends to file a writ of habeas corpus at the High Court in Port of Spain to have him released from prison custody. Muntslag was accused alongside Dino Bouterse, the son of Suriname president Desi Bouterse, with conspiring to traffick the drugs into the United States for distribution between December 2011 and August 2013. Last August, Bouterse pleaded guilty to the joint trafficking indictment and terrorism charges in a US court after being extradited to that country from Panama in 2013. Tot zover de publikaties in T&T.

- Enfin. Vive Charlie Hebdo, vive la France. Zo zal het altijd eindigen, indien de legitieme macht in een geciviliseerde Staat wordt aangevallen. Er zijn figuren die het militair regiem in Suriname van 1980-1987 en dan weer van 1990/’91 een ‘wettig gezag’ wilden noemen. De naïviteit vanzelfsprekend ten top! Met dank aan de meer criminele adjudanten die ophielden wat niet goed en dus geheel fout was voor deze volksplanting. Of die friemels nou hier of in Den Haag rondliepen, het is om het even. Let op, hoe de Franse staat terreur en criminaliteit weet op te ruimen. ‘Er worden explosies gehoord en er is rook te zien in de drukkerij in Dammartin-en-Goële, ten noordoosten van Parijs. Eén persoon die daarbij werd vastgehouden, is bevrijd. De twee broers Saïd en Chérif Kouachi zouden bij de aanslag zijn omgekomen, meldt AFP. Hun dood kan nog niet worden bevestigd. Ondertussen bestormen speciale eenheden de supermarkt in het oosten van Parijs, waar zeker één gewapende man vijf mensen gegijzeld hield. Ook daar vinden explosies plaats. Op Franse media is te zien dat mensen het pand verlaten. De gijzelnemer kwam om het leven, zegt de politie. Meerdere gijzelaars in de supermarkt zijn bevrijd en zijn ongedeerd, meldt AFP. Twee agenten zouden bij de bestorming gewond zijn geraakt. De twee broers Saïd en Chérif Kouachi worden verdacht van de dodelijke aanslag op de redactie van het weekblad Charlie Hebdo in Parijs afgelopen woensdag. Daarbij kwamen twaalf mensen om. Er bestaat een verband tussen beide gijzelingen die vrijdag in Frankrijk aan de gang waren. http://www.nu.nl/aanslag-parijs/3967942/live-politie-bestormt-verdachten-aanslag-charlie-hebdo.html De Franse politie is begonnen met de bestorming van het gebouw waar de broers die worden verdacht van de aanslag op Charlie Hebdo, zich schuil houden. Ook een joodse supermarkt in het oosten van Parijs is bestormd’. En dan de proloog en de overwinning van het goede op het kwade: “De twee broers die de aanslag zouden hebben gepleegd op tijdschrift Charlie Hebdo, zijn gedood tijdens de bestorming in Dammartin-en-Goële”. Ook de man die vrijdag mensen gegijzeld hield in een Joodse winkel in Parijs, is overleden. Dat meldt persbureau AFP vrijdagnamiddag. Na de bestorming van de Joodse winkel in Parijs, zijn meerdere gijzelaars bevrijd. Onduidelijk is nog (…), of er gewonden onder de gijzelaars zijn. ‘Nous tous sommes Charlie…!’.

Civilisatie. Zo gaat dat in een beschaafde wereld toe, waarin instituties worden aangevallen, vernietigd en moord/doodslag wederom latent aanwezig bleken. Terrorisme wordt in de Republiek Frankrijk constitutioneel echter zwaar vervolgd en ook bestraft. Met wortel en tak vernietigd. De ambassades van ‘La France’ worden in de gehele wereld extra bewaakt. Ook in Paramaribo. Kon het maar ook zo zijn toegegaan vanaf 25 Februari 1980, met als uitgangspunt, dat zware criminelen –meer nog onder leiding van een Nederlandse kolonel– dit staatkundig onafhankelijke land in gijzeling namen, de wereld vervolgens alsmaar bleef toekijken en vanuit de leunstoel filosoferend insliep. Vanavond demonstreert Mark Rutte in Nederland mee en zal ook tijdens een protestbijeenkomst, een ‘antiterrorisme’ toespraak houden. Verschil moet er natuurlijk wel zijn.

- Extremistische ontboezemingen. De Staat moet accountants als bloedhonden loslaten op politieke partijen? Te beginnen bij paars…, misschien?

- Leegloop. Een leegloper ontkent enige leegloop, bij zijn paarse organisatie. Het wachten is nu wel heel driftig op 25 Mei 2015. Dan kan men meten hoe groot het verval wel of niet is geweest. Aan ongenode speculaties en overjarige speculanten, heeft fundamenteel niemand een boodschap.

- Chinees. Als men zo de kranten leest kan ontmoediging inslaan. Op de donderdagmorgen krijgt men te lezen dat Cheung en Tjin A Tsoi, etnisch Chinese DNA – leden zijn, de Chinese gemeenschap vertegenwoordigen en straks misschien weer Chinese kandidaten worden voor een politieke partij. Lijkt toch wel beter Cheung en Tjin A Tsoi niet langer te beledigen, hun integriteit en soevereiniteit aan te tasten en hun te herstellen in het Surinamer zijn en helemaal niets anders! Geldt overigens ook voor de ’…kleine indiaanse jongen…’, die gekke dinges in het parlement van 2010 begon te prevelen. Ieder heug z’n meug.

- Acht. Op ongeveer acht kilo’s na, had men aan boord van een bauxietboot –onder de troetelnaam ‘MV Deltadiep’– tweehonderd kilo’s aan meerwaarden in cocaïnepoeder voor Europa bestemd. De boot ligt/lag te Linden – Guyana.

- ‘Incoming!’. De pompgemalen van Wakai-Nickerie kwamen droog te liggen. Geen brandstof. Een ondernemer nam het risico om brandstof te kopen en de staatsorganisatie voor te schieten. Er is beloofd de brandstofaankoop vlot terug te betalen, aan de goedwillende ondernemer die een verantwoordelijke houding meedraagt tegenover het land en de rijstindustrie.

- Sleutelwoorden. De ene heeft het over ‘corruptie/fufuru’ en de ander heeft het genoegzaam stellend, over: ‘jaar van de waarheid’. Wat zouden beide woordspelingen met elkaar gemeen hebben en hoe staan ze relationeel tot elkaar in verhouding? ‘That’s the real question’. “F…, not too difficult to be answered”.

- ‘Pikin boyke’. Plotseling wil Abop wel met Seeka. Calimero is weer welkom. Dat noemt men nou ‘slingerbal poli poli’. Hoe ver reikt de solidariteit en trouw, op een moment, dat Seeka weer uit een coalitie wordt gesmeten en niemand van Abop ter ondersteuning in beweging komt? Hoe ver reikt de loyaliteit van ‘mister bravo’ die zich in de e-bay aanbieding zette van het jaar 2010 en plotsklaps werd weggeroepen uit de gebouwen van “De Olifant” om nooit meer terug te keren. ‘Aksi Alendy san bem pesa, nanga hem’.

- Correctie. Niet alle entrepreneurs zijn vertegenwoordigd, bij de gesprekken die men nu in het geheim in achterkamertjes denkt te kunnen voeren met afgevaardigden van de EBS. Niet met de Staat, maar met de EBS? Niet met Hok, maar met Duiker en Eyndhoven? Die draaien de dirigentenstok en zeggen wie wel en nog niet verstikkend moeten/mogen slikken? Volgens grote delen van de ondernemersgezelschappen, zijn de EBS-ers geen rechtstreekse gesprekspartners. Niet bevoegd. Enkel de Staat! Dat hele ding gaat over teveel schijven, waardoor er van die schepselen zijn die achter elkaar beginnen te dokken. Het “…a no mi culturalisme…”, blijkt weer te zijn komen boven drijven. We praten namens de Staat en in opdracht van de regering? Afschuiven van verantwoordelijkheid, naar virtuele verantwoordelijken die intussen mandaatloos zijn geraakt? Wat een land, wat een spitsvondige grappenmakers. En de volksvertegenwoordiging wordt vanzelfsprekend en genoegzaam in het ongewisse gelaten? Decreterend dictaat? Alles wat nu wordt gedicteerd zal straks met de architecten vroegtijdig van het toneel; moeten verdwijnen. Let op!

- ‘Broko dem sani’. Het telecommunicatienetwerk wordt getrakteerd op de diefstal van 20 stuks ‘upstep batterijen’, waardoor de verbindingen met onder meer Canawapibo en omgeving staken. Internet en GSM-verbindingen voor iedereen…, zo vlak voor de verkiezingen? Bepaald niet! Een utopie, volgens misdaadland!

- DB. Een ochtendblad geeft op de donderdagmorgen, een minutieus exposé over de corruptie binnen de NDP…, welke uit de mond van partijdissidenten werd opgetekend. Maakt de zaak alleen maar hopelozer, voor de ‘paarse orga’ en het krakkemikkig aandoende leiderschap. “Wan wan dey fu Sabaku, wan wan dey fu…!”.

- ‘Hebdo’. Internationale solidariteit met hebdomadaire. De Associatie van Caribische Mediawerkers (ACM), waar ook de Surinaamse Vereniging van Journalisten bij is aangesloten, reageert diep geschokt na de terroristenaanslag op het Franse satirische tijdschrift “Charlie Hebdo“. Twaalf personen zijn doodgeschoten, waaronder twee politieambtenaren. Een groot aantal mensen, blijft nog in kritieke toestand opgenomen in centrale trauma-inrichtingen. Intussen bezwoer de collectieve Franse schrijversmedia, dat “Charlie Hebdo” na het weekeinde weer verschijnt. Het sporttijdschrift “Equipe” publiceerde uit solidariteit een gewaagde karikatuur op de voorpagina van deze weekuitgave. In Suriname heeft de voorzitter van de VHP, Chan Santokhi, medeleven betuigd met het Franse volk door direct in contact te treden met de Franse vertegenwoordiging hier te lande geaccrediteerd. In Parijs wordt donderdagavond opnieuw stilgestaan bij de bloedige aanslag op de redactie van Charlie Hebdo woensdag. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft opnieuw opgeroepen tot een bijeenkomst om 18.00 uur. Om 20.00 uur worden uit teken van rouw de lampjes op de Eiffeltoren gedoofd. Woensdag kwamen op zo’n spontane demonstratie op het ‘Place de la République’ al 35.000 mensen af. In heel Frankrijk kwamen zo’n 100.000 mensen op de been om te betogen voor de persvrijheid, na de bloedige aanslag op de redactie van satirisch weekblad Charlie Hebdo. Woensdagmiddag drongen gewapende mannen het kantoor van het tijdschrift binnen, ze doodden daar twaalf mensen. Ook in Nederland wordt donderdagavond gedemonstreerd. In zeker 34 gemeenten worden bijeenkomsten georganiseerd. In ieder geval Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Arnhem, Leeuwarden, Leiden, Hilversum, Groningen, Nijmegen en Zoetermeer doen mee. Premier Rutte spreekt op de Dam in Amsterdam. Zondag wordt in Parijs een mars door de stad gehouden. Deze bijeenkomst is opgezet door voornamelijk linkse oppositiepartijen. Vertrekpunt moet ook dan ‘Place de la République’ worden. Video’s: http://www.nu.nl/aanslag-parijs/3968832/parijs-staat-donderdagavond-opnieuw-stil-bij-aanslag.html http://nos.nl/livestream/2012292-extra-uitzending-over-nee-tegen-terreur.html www.france24.com

- “Pater”. Een pater in dienst en dus ter beschikking gesteld van het Nationaal Leger is aangehouden en ingesloten. De pater zou zich op 30 december 2014 vergrepen hebben aan een jonge legerrekruut. Er is aangifte gedaan tegen de ‘geestelijke’ en deze werd al in de eerste week van het nieuwe jaar ingesloten. De pater zou vrijdag, bij een dienstdoende rechter-commissaris worden voorgeleid om de aanhouding en inverzekeringstelling te toetsen.

- D.B. jr. De in 1972 te Steenwijk-Nederland geboren zoon van Desi Bouterse (1972), zal in Brooklyn New York (USA) nog even moeten wachten op de uitspraak in strafproces, over de hoogte van de hem aan te meten penalty. Bouterse jr. heeft een aantal bekentenissen afgelegd, ten overstaan van de federale onderzoekers, vervolging en rechter(-s), na formeel te zijn beschuldigd van een groter geheel aan ernstig strafwaardige feiten. Waaronder lid zijnde van een criminele organisatie en faciliteren van de terroristische groep Hezbollah op het grondgebied van de republiek Suriname. Wapen en drugssmokkel/vervoer. Wat men zich allemaal daarbij niet al kon voorstellen, het zat in de aanklacht. http://www.nu.nl/buitenland/3864563/zoon-bouterse-bekent-schuld-in-hezbollah-zaak.html Zie ‘the indictment’ Bouterse/Muntsklag vs. the USA: http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/August13/BouterseDinoandMuntslagEdwinQuincyArrestsPR.phphttp://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/November13/DinoBouterseS2Indictment.phphttp://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/August13/BouterseDinoandMuntslagEdwinQuincyArrestsPR/U.S.%20v.%20Dino%20Bouterse%20and%20Edmund%20Quincy%20Muntslag%20Indictment.pdfhttp://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/August14/dinobouterseplea/Bouterse,%20Dino%20S2%20Indictment.pdf

- ‘Jaar van de waarheid’. De valuta en politieke koers, lopen beiden compleet uit de klauwen. Dat ding van ‘…jaar van de waarheid…’, wordt nu dagelijks in herhaling en karikaturaal nageroepen. Meervoudig binnen een etmaal. Te pas en te onpas. Op straat en in bars. Op huwelijksfeesten en “dede oso’s” / “singi neti’s”. Ook heeft men weer van die gehersenspoelde mensen die willen beweren, dat er maar ‘vier jaren’ aan leugens rondgaan/-gingen. Of dat die met steeds waziger geuite kretologieën worden (aan-)geduid. Laat het glashelder worden en ook blijvend blijken, dat vanaf 1979/’80 (…), de aangestuurde misleiding en het geïnstitutionaliseerd platvloerse liegen, meer regel dan uitzondering waren/werden. Overigens, nog steeds driftig beoefend worden. “We willen Bond Militair Kader…,1979/’80”. “Ze waren bezig met een linkse coup in River Club”. “Ze zijn op de vlucht doodgeschoten…”. “Geen monetaire financiering, maar wel ontwaarding van de nationale munteenheden”. SFL en SRD! Jawel, revo-styling. Alleen maar leugens en misleiding. En dat wordt ‘heden ten dage’, niet langer gepikt.

- ABOP. De mannen van Seeka hebben geen enkele toegevoegde waarde. Ze spelen enkel voor Calimero. https://www.youtube.com/watch?v=ijwww25Ef6g

- 120. Suriname en Guyana gaan gezamenlijk zoeken, wie 120 kilo’s aan cocaïne in de houten vloer van een scheepscontainer hebben geplaatst. Een vervoerscontainer die aan boord van een schip, ‘in/uit Suriname’ werd gehesen. Mop van de week!

- Imro. Eens een van de belangrijkste financiers van ‘paars’ in het westen. De vlaggen van de NDP staken hoog uit de polders, als men Nieuw Nickerie in- of uit- reed. Nu moet de man tot de onzaligmakende conclusie komen, dat de NDP n.v. vol men megacorrupte boeven zit? Heeft wel erg lang geduurd, voordat het besef bij de rijst- en cacaomagnaat inzakte.

- EBS. De ondernemers bepalen op eigen houtje dat er een persstilte moet worden opgevoerd, aangemeten en gerespecteerd? Op initiatief van KvK&F ‘voorie’ Henk Naarendorp? ‘Yere no basi…’. De discussie moet publiekelijk worden gevoerd en niet in bekender politiek overbelaste/geëngageerde achterkamertjes. Want het gaat de totale bevolking en hun productie-entiteiten aan. Het gaat hun portemonnee en koopkracht aan! Het volk zal volgens onder meer het DNA-lid Tjin A Tsoi c.s., getroffen worden door Duiker en het gilde onvoldoend gesaneerde grijpgraag gefriemelde. De EBS hebben niets in z’n eentje te bepalen en zich dan te verschuilen achter een virtuele en ook nog mandaatloze regering Bouterse. On kan! Men kan niet midden in overleg en onderhandeling zaken ‘overnight’ doordrukken en vele arbeidsplaatsen vernietigen. Wil Naarendorp niet het predikaat op zich vastplakken, een marionet van de huidige regering te zijn, is het hem en zijn geloofsgenoten geraden, de inkleuring van Bouterse/Ameerali/Hok, gauw af te wassen, dan wel af te gooien. ‘Trafassi no sa de, bala!’. De naïeveling Henk Ramnadanlal denkt echt, dat de samenleving Palu nog steeds niet doorheeft. Men wil in de keuken van de wel denkende komen kijken, om er nog even iets beters van te maken of de gehele restauratie weer in eigen beheer te nemen, na het criminele afkijken bij mensen die het wel degelijk beter kunnen? “Yere sa a Palu-man e bari!”. Men moet niet alleen kritieken leveren, maar ook oplossingsgericht praten? Met andere woorden moeten oppositionele politici de mandaatloze, een helpend handje aanbieden? Vier maanden voor de verkiezingen? ‘Henki penki, go du wan tra sani yere!’.

- Ontkenning? NDP-satellieten zijn bezig af te snoepen of geïnstrueerd chaos te zaaien. Kan toch niet anders en is ook nooit anders geweest. BP2011, PDO, Baasa moeten grote politieke partijen ‘mede namens paars‘, in de verkiezingsstrijd frustreren? Door in misleide kiezers te gaan hamsteren? Oude strategie en tactiek…, nu wel via het Internet bekend geworden en gelijk in bedoeling gecastreerd. Satellietjes die vervelend moeten zijn. Doekhie zegt intussen, dat iedereen die zo redeneert, ‘gestoord’ is. De pot zal nou toch altijd weer de ketel verwijten, totdat die ook roetzwart ziet. ‘Tjoepie tjoepie, Momsie!’.

- Lage brandstof prijs. Wat is ‘laag’, na alles wat het volk heeft moeten meemaken. Ellende vanwege enorme verhogingen van diesel/gasoline met wel 100%. En daarbovenop ook nog een ‘government grabu’. De brandstofprijs kan in compensatie voor al het leed, niet laag genoeg zijn. Niet laag genoeg, om ook nog de economie te herstructureren, te stimuleren en te laten groeien. Rijst heeft nu wel goedkopere productiekosten en de EBS kan zich dus ook niet gaan bedienen van uitzichtloze verhogingen. Zo is dat en niet anders! Koopkrachtstabilisatie betekent meer handel en productieve wandel. Al het verdiende geld, behoort niet in de brandstof, de ‘gov-take’ of energiesector te verdwijnen. Capish? Oké dan!

- Meel in SU. Historicus, biograaf en auteur Peter Meel, zal op de vrijdag een presentatie verzorgen over zijn publicatie ‘Man van het moment’ – “Een politieke biografie van Henck Arron”. Dit boek is gebaseerd op uitgebreid onderzoek in archieven in Suriname en in Nederland en op interviews, met meer dan honderd ingewijden. De presentatie wordt georganiseerd, door het Nationaal Archief Suriname. Arron overleed in Nederland, op 04 December 2000.

- Parijs II. Daar hebben ze een andere auto tegengehouden. De bestuurder werd gedwongen om zijn auto af te staan en zag de terroristen wegrijden. De nieuwe vluchtauto is een grijze Renault Clio. Tegen de eigenaar van de nieuwe vluchtauto zouden de terroristen hebben gezegd dat al-Qaida in Jemen achter de aanslag zit. Volgens de jongste berichten is de Parijse politie de daders nu uit het oog verloren. Ze zijn voor het laatst gezien in de buurt van het metrostation Porte de Pantin. Ook de derde dader is nog spoorloos. Hoe hij is weggekomen uit het kantoor van Charlie Hebdo is niet bekend. De drie terroristen die de bloedige aanslag in Parijs hebben gepleegd zijn nog altijd niet gepakt. De Parijse politie is bezig met een massale klopjacht op de mannen. Twee terroristen ontkwamen in een kleine zwarte Citroën. Volgens een bron bij de politie hebben de mannen deze vluchtauto achtergelaten in de Rue de Meaux, in het noordoosten van Parijs. Video: http://nos.nl/artikel/2012126-daders-aanslag-parijs-spoorloos-verdwenen.html

- – Woelig. De NDP maakt woelige tijden mee. Ook in tijden, dat de lumineuze ‘selfmade party bishop’ aan het vasten is geraakt. Als Bouterse echter denkt, dat hij de meute nog ‘in absentia’ kan kalmeren, zal dat onnavolgbaar ‘wishfull thinking’ blijken. Overal danst en schuimt het. In Sipaliwini neemt ABOP de plek van de lege BVD-huls van Dipo over, als dat nog niet het geval was in 2005 en 2010. Marowijne zal gaan tussen ABOP en Beppi. Met steun van een “Amazone-party”en de Cotticaanse vestigingen? Ook die nabij Snesikondre, achter de Patamacca mijngebieden. Maar in Moengo heeft ook PL / KTPI nog iets aan de “Lijnbaan” te gaan betekenen? Seeka krijgt daar evenwel de periferie strak aangewezen. Commewijne wordt helemaal leuk. VHP is daar supersterk. NPS door het wangedrag van Pollack, eigenlijk dodelijk verzwakt. En Pertjaja Luhur zal met ondersteuning van de KTPI, inclusief de stemafspraken misschien wat fundamenteels mogen doen. Marienburg/Ellen/Zoelen, de rechteroever? Maar ABOP tranga na ini Marienburg, yere? Sapoen lijkt intussen de troonopvolger te mogen worden van Salam Hendrik. Maar die Sapoen heeft ook al van alles op de bagagedrager aan beloften, richting vriendinnen en vrienden meedragen, zodat hij maar beter met een oude Zundapp de polder in kan rijden. En niet nu al in een vervelend uitziende Lexus of meer van dat soortement aan spul. Girjasing blijft heel stabiel en onwrikbaar, de legendarische onderkoning van Cauwna. En dan Paramaribo? VHP/NPS/PL zitten daarin het gunstigst van allemaal. Is het al opgevallen, dat voor Paramaribo wordt behandeld, zelfs Wonny van Cauwna in de gevarenzone kan worden ingekleed? Paramaribo Noord wordt zeer interessant. De NDP engine moet daar, ATV-Jerry Miranda worden? Maar die neemt zoveel dienstverbonden maatregelen, dat men zijn stijl bijna Horbiaans begint te vinden. VHP zal een tegenknaller neerzetten in Ressort Rainville. Een politieke clusterbom! PL idem dito…! Duidelijke zaak. Paramaribo Centrum en Zuid, zal misschien de groep van DA’91 en SPA nog enige zaken moeten verdelen. De twee uitersten. ‘Gudu Papi’ versus de werkende klasse of toch wel “hand in hand” kameraden. Maar dan met frissere kandidaten. Mensen voor DNA en echt niet zoals een geboorde Miskin voor het ministerschap of Ameerali in vicepresidentschap uit de opportunistische, vacuum-aanvullende ‘borologie’ voortgesproten. Gewoon DNA-niveau en DR/RR kandidaten die gekozen worden en niet met geweld kunnen worden aangedreven om mensen in kabinetten te zetten die nooit op een kiezerslijst hebben gestaan of politieke dan wel bestuurskennis bezitten. Of een vreemde nationaliteit dragen, in een hotel zijn ondergebracht met een uitloop KLM-ticket in de achterzak. Zou bijna denken, ‘bij Koninklijk Besluit (KB)’ toegewezen. Want ook die heeft men tegenwoordig in het vergulde treinstel. Werkers van Suinaamse nationaliteit gewenst en niet anders. En dan de NPS. Ruth wil niet meer? Wil ze misschien rechter bij het Strafhof worden? Lekker internationaal? Effe wachten met die beslissing. Want Uitvlugt…, ‘…na a dame in skin…’. Horizontalig nouveau ingesteld, natuurlijk. Kwatta geen wtijfel over mogelijk. Dat is VHP met de Leidingen tot en met de grenzen van Wanica – Parbo. Paramaribo Zuid West, zal Abop/NPS/Beppie en een beetje rest NDP-paars de ‘tiki’ mogen draaien. VHP kan zich dan vrij en blij focussen op de polders van Wanica, waar ‘ondro nyan’ zelf oom Theo Vischnudatt resultaatgericht…, vervelend zal verbleken. Als de NDP een zetel haalt in Wanica, mag men gelijk een schietgebedje doen bij de gewraakte ‘selfmade bischop’. Paramaribo misschien twee voor de NDP? Waarvan bij kandidaatstelling en goed fatsoen, eentje nog voor Bouterse in DNA kan worden gereserveerd, als hij daar tenminste nog iets mee kan doen. En de tweede voor Rabindernath? Om Bosje te plezieren, kan in Saramacca een NDP zetel worden gehaald. Als Jogi niet teveel zeurt over een ‘ministerszetel’ en zich toch meer gaat concentreren op de verkiezingen, kan de VHP tezamen met PL historie schrijven. Ala 1987! NPS in de lift? Misschien bij voorkeurstemming? Hoewel de Sondervans en Emanuelsen, nog het meest in het rationele willen denken. Coronie? Wat wordt dat? Voorspelbaar Palu, NDP en …? Ook daar zal de kandidaatstelling doorslaggevend blijken. Nickerie kan heel feestelijk worden. NDP/PL/VHP en uitkijken voor de stoorzenders van ABOP ter hoogte van Wageningen. Kongsies met ‘Momsie’ niet onmogelijk! Sipaliwini west en oost. Die gaan de buit verdelen, over vele ingeschreven partijen. Para zal voor de NDP een onzuivere koek krijgen en blijken, vanwege het aanstotelijke gedrag van Panka. Overal waar er plantage of grondeproblemen heersen wordt hypocriet een NDP vlag geplant. Meer als intimidatie en natuurlijk verlakkerij. “Als wij van paars komen dan regelen we je plantage- en grondproblemen. Hor!”. Zien wat de eisensteller “pur sang”, Patrick Kensenhuys gaat doen in weerwil van Panka’s hete adem. Zowel in de NDP als vanuit de NPS, kan dat leuk worden. Panka-Kensi…, ‘so bun’. Para oost achter Koden savanna? NDP kondre. Onweerlegbaar en onveranderbaar! Kansen voor de PL/KTPI combi in Para-oost nabij Acaribo/La Vigilantia? Daar ook vele kansen voor Beppie en Abop, zo dichtbij Brokopondo. Een district waar eenzelfde ofwel evenbeeld kan worden gevormd. Dan is eigenlijk het klokje rond. De NDP zal het ‘overall’ erg moeilijk hebben/krijgen. Niemand die nog zal willen samenwerken met de dreigingen, dwingelandij en het niet absoluut nimmer verschijnen van hun voorman. Bij aankondiging, toch wel meer afkondiging/afzegging. ‘Acte de presence’, is gaan zitten in het domein van de nulliteiten. Niemand weet goed waarom of plekt die toestanden in het domein van de speculatieve ‘mofo koranti’. De grote mond die nog steeds door mensen als Bouva, Panka en in minder mate Miksiekaba worden gehoord, zal improductief blijken en blijven. “Een regering zonder NDP niet mogelijk…?”. Enzovoort! Abrahams papagajo styling, yere. Hoe dan nog meer te intimideren? Tjallie Pahlad had ook daar genoeg van en sprong tijdig uit dat zinkend schip. Straks misschien ook verstandelijk, assembléelid Noreen Cheung. Wel zo mogelijk, dat de wipplank van ABOP –vanwege nogal wat financieel gegooi met bankbiljetten en straks muntjes– tijdelijk door hardhout werd verstevigd. Maar er zijn nu ook houtluizen gepresenteerd, in deze aanstormende verkiezingen. En die nietige vreters weten snel te werken. Nationaal en internationaal. Ze zwemmen als ‘commando seals’ zo over, als ze je wipplank wensen aan te spreken. Brunswijk mag wel koninklijk uitkijken, aan ‘zijn’ zijde van de Marowijne. Maar wie allemaal niet nog meer. Morgen is er ook weer wat te doen in de Brooklyn – NY in de US of A. Misschien ook wel iets cruciaals, als de nog geheimgehouden beelden voor het voetlicht mogen treden. Vervelend die onzekerheden, zo vlak voor 25 Mei 2015? Nog wel op de maandagavond, vroeg men nadrukkelijk of vervroegde verkiezingen mogelijk zijn. Ach…, de landengte Suriname heeft vaker te maken gehad met tussenpausen. Misschien ook dit keer, wanneer stapels ‘constitutionele crises’ daarmee kunnen worden opgelost. Tussenpausen zat op het aanrecht gegarneerd. Hopelijk hebben ze wel het Surinaams staatsburgerschap, op zeer legitieme wijze verkregen en niet ‘mati – mati – mati’ overnacht, bij gekunstelde beschikking. Want dat geldt natuurlijk niet. Ook in de 18.5 vierkante kilometers van Ceuta niet echt! Het wordt wel microscopisch tellen met al die opportunisten, waarvoor de diaspora misschien wel geldt, maar de dubbele natio en legitieme/constitutionele kiesgerechtigheid, dus weer niet. Athans nog niet, in de komende electorale meting. ‘Companeros, hasta luego! Buena suerte’.

- Dubbele natio. Maanden geleden is in deze rubriek al aangegeven, dat een dubbele nationaliteitsspil voor voetballers en andere burgers –ook in zogenaamde diaspora– ernstige gevaren in zich meedraagt. Zodra een handeling tegen het Nederlanderschap wordt gepeegd, zal de Nederlandse Staat onder de oerconservative Ivo Opstelten in beweging komen. Nogmaals de website van de Nederlandse Staat. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/dubbele-nationaliteit

- EBS. ‘Meki dem kom, wi e wakti dem…’. Dat is het belangrijkste adagium in het hedendaagse ‘kat en muis spel’, tussen ondernemend Suriname en de energiemonopolist cq. de Staat. Ondernemend Suriname, wat de meeste belastingen genereert en door de Overheid c.s. –middels wanbetalingen danig wordt mishandeld– zal meer productiekosten voor energie ervaren? Straks mag het opkomende verzet, wel degelijk en onstuitbaar worden versterkt door de totale, opnieuw gegijzelde samenleving. Onder meer door eenzijdige en autoritaire besluiten –volgens eigen mededeling– door de Energiebedrijven Suriname (EBS) genomen. Om de energietarieven onacceptabel op te schroeven, ten tijde van daling in brandstoftarieven? Te beginnen obstructie/verzet bij de ondernemer en eindigend met de te treffen gezinshuishoudingen. Voldoende ingredienten, de huidige regering Bouterse strak naar huis te sturen en geen schijn van kans op enige reprise te gunnen; na 25 Mei 2015. Wie niet horen wil…? ‘Just a matter of following the announced moments’. Energiekosten verhoging? ‘Achtung…, Gesellschaft’. Een genomen besluit in alle maar denkbaar en/of, weinig democratische verhoudingen, welk wederom zal moeten worden teruggedraaid. Een zoveelste terug te nemen zaakje, waar ‘regering Bouterse’ inmiddels aangedreven patententen op heeft. ‘Du no du culturalismen!’.

- Oprichterscultuur. Nicolaas P., voorzitter van de politieke partij Baasa, tevens presentator van het programma ‘Luku Dosu’, wordt al enige tijd gezocht door de politie. Hij wordt verdacht van oplichting. De zaak is in handen van de politie van Moengo die bevestigt dat P. wordt gezocht. Politiewoordvoerder Humphrey Naarden bevestigt eveneens dat P. wordt opgespoord en dat hij verdacht wordt van oplichting.

- Momsie. Inderdaad kun je vandaag een vriend zijn van Rachid Doekhie en de volgende ochtend het predicaat van een geitenkeutel met je meedragen. Niemand bij de paarse organisatie heeft het meer over de belangen van land of volk. Die is een dit en de ander zal eindigen, als een zwerver op Delilah-slippers. Niemand heeft het over het feit, dat er eerlijk moet worden verdiend (…), maar meer nog tegen onbetaalde rekeningen in de duurste “suburbans” en “full sized SUV’s” moet worden rondgetuft…, alsof men Fort Knox in de USA beheert en dus een auto ‘a la’ een ‘secret service’ onderdeel van het Witte Huis moet bestijgen en berijden. Terwijl voor sommigen ‘peoples from the hood’, de duurzamer ezelkar misschien meer cachet zou kunnen bieden. Moms die eens de auto’s van CGX, in momenten van hoogverraad, binnen Paramaribo bereed en zelf een politieke afscheidingspartij in Nickerie ambieerde, zegt nu allerlei lelijke ‘dinges’ over zijn grootste ‘friend’ Tjallie Pahlad en zovele anderen. Als iemand je bij de NDP “vriend” noemt, kun je toch beter het bondiger kleed van de aartsvijand dragen. Dan weten ze binnen de NDP tenminste meteen waar ze moeten staan, hoe het staartstuk te ontvlooien en is de kwetsbaarheid hoegenaamd meteen beperkt. Want op een goede dag, zal je wel komen te horen wie je eigenlijk bent en hoe men al die tijd over je gedacht heeft. En als je niet hebt gestolen en niet tot de ‘inner circle of crime’ hebt behoord, dan staat men plotsklaps klaar met een fileermes. Om pogingen te doen het aangewezen sujet tot op een meest waardeloze graat te komen ontbotten. Volgens Momsie zal er iets of iemand opstaan om Tjallie Pahlad te zeggen, wie of wat hij nou eigenlijk is. Voorlopig mag men het erop houden, dat Pahlad in gezonder balans blijft staan en Momsie preventief niet meer uitnodigt om ‘doksa’, op hout thuis te komen vlamberen. Dat wordt risicovoller en gevaarlijk in de ongebluste ‘kontren’ van jongens met lange messen begunstigd. En niet anders. In ieder geval bevestigen vriend en vijand dat Charles Pahlad, zich de laatste twee tot drie jaren ernstig eenzaam heeft gevoeld en dat eigenlijk niemand meer, ook zijn ‘voorie’ of voormalig vriendje Ramon niet, naar zijn noodkreten de corruptie te beteugelen, wilde luisteren. Niet zo gek toch als naar die periferie wordt gekeken? “But…! Tjallie ya better watch your back maaaaanh. Sharks are definitely on the move”.

- Wortel en tak. Zo zal de NDP aan een roemloos einde worden gebracht, zegt een ochtendblad. De sleutel lag altijd al en geheel bepalend klaar…, in: Groot Wanica en woelig Nickerie. Niet eens zozeer in Paramaribo. Zien wat het uiteindelijk wordt en waar virtueel president Brunswijk, vanuit het ‘verre oosten’ naar toe zal springen. Hopelijk heeft hij dan spikes aan handen en voeten gebonden. Want de muren wijken net zoals “bravo’s horizon”, de wallen zijn inmiddels spekglad geworden en dus enkel met weerhaken te beklimmen of te bespringen. Bastions met wijkende en vochthoudende gesteenten…, vervelend hor! ‘Yu sabi toch?! Ferferi tori’.

- Gladiolen. Staatsolie N.V. kan niet namens de Staat opereren, in een ‘deal’ met Newmont. Staatsolie opereert namens zichzelf. De Staat is de Staat en Staatsolie is Staatsolie…, als rechtspersoon. En niet andersom of gedurfd opportuun. Wanneer mensen de wet niet kennen, hoort men deze onzinnigheden. Als kind leerde men al…, dat als je een gevecht niet vermogend aankon tegen een moloch van een draagkrachtig ‘opponent en/of partner’ dan zat er niets anders op, dan: “…mi musu seri na feti/pley…”. Juist ja! Hetzelfde is dus nu gaande…, stupid!

- Ziekenfonds. Een ziekenfonds, dat schriftelijk aan doctoren laat weten…, niet in staat te zijn de declaraties van huisartsen te kunnen betalen omdat de Staat de middelen niet heeft overgemaakt, is uiteindelijk een failliete boedel. Waar nog meer het geval? In onder meer de bouw-, gezondheid-, grafische sector enzovoort…, hoort men dezelfde ellende. Wangedrag en wanbetaling van een amorf geraakte overheid. http://nl.wikipedia.org/wiki/Amorf

- VSB & Co. Eindelijk komt men dan toch collectief naar voren en zegt waarschuwend, dat de Energiebedrijven Suriname een aardige rechtszaak tegen de “up step trafo’s” kunnen verwachten, op het moment dat de energierekeningen de ervaringscijfers uit de hoek van variabele en vaste kosten overschrijden. ‘No fear and no sweat at all…’. Men heeft niet miljoenen geïnvesteerd om in één klap failliet te geraken, door de desastreuze gevolgen van mismanagement bij de saneringmijdende energiemonopolist.

- Serieuze grap? Wie neemt hem nog serieus? Nicolas Maduro gaat op reis om steun te zoeken voor zijn ingestorte olie-industrie en genivelleerd inkomen van de Republiek Venezuela. Misschien moet hij ook aanmelden bij Joe Biden en hem vragen om politieke steun in Washington DC. Zien wat dan voor moois kan plaatsvinden. Bloomberg.com: ‘President Nicolas Maduro said he will leave tonight on a < trip to China > for financing talks and visit other OPEC member nations to develop an oil price strategy as his government seeks to pull Venezuela from recession. Maduro, speaking in a nationally televised address this afternoon, said his foreign trip would begin in China where he’ll hold talks on financing and energy matters with President Xi Jinping. Maduro also named Rocco Albisinni to head the Cencoex foreign currency board, replacing Alejandro Fleming. “I’m going on a very important trip to confront the drop in our homeland’s income,” Maduro said from the presidential palace after a meeting with governors. “My tour of OPEC countries seeks to establish a strategy for recovering the price and strengthening the organization”. Bond traders have grown pessimistic about Maduro’s ability to meet debt obligations as plunging oil prices and shrinking gross domestic product sap government revenue. His approval rating among Venezuelans has fallen after protests last year against crime and economic conditions, including the world’s fastest inflation and shortages of basic goods, paralyzed cities throughout the nation. The drop in oil prices has forced the government to review “all investment plans” and seek new ways to obtain foreign currency, Maduro said. He offered no further details on changes to the country’s foreign currency system. Venezuela’s oil basket fell to $46.97 on Dec. 30, Maduro said, down 49 percent from its peak last year of $100.64 on June 27. For each dollar drop in oil prices, Venezuela loses estimated revenues of $700 million per year. OPEC stands for the Organization of Petroleum Exporting Countries. GDP contracted 2.3 percent in the third quarter from the prior year after falling 4.9 percent in the second quarter and 4.8 percent in the first three months of 2014, the central bank reported. Maduro said last week he would unveil an economic “counter offensive” starting Jan. 3, including an overhaul of the country’s foreign-exchange system. Central Bank President Nelson Merentes and Finance Minister Rodolfo Marco Torres would offer details of the new system this month, Maduro said. http://www.bloomberg.com/news/2015-01-04/maduro-travels-to-china-for-financing-opec-nations-for-oil-plan.html http://www.bloomberg.com/news/2015-01-02/oil-trims-6th-weekly-decline-as-collapse-of-2014-seen-excessive.html

- Dwanghuwelijken. Ieder jaar worden er vele honderden Nederlandse meisjes en vrouwen gedwongen te trouwen. De slachtoffers worden vaak door hun familie naar het land van herkomst gelokt, alwaar hun toekomstige echtgenoot wacht. In die situatie zijn Nederlandse ambassadeurs in landen als Pakistan, Somalië, Ethiopië en Kenia de laatste hoop voor de slachtoffers. Het kabinet kondigde eerder al extra maatregelen aan om huwelijksdwang en achterlating in het buitenland aan te pakken. Vanaf vandaag is er in Den Haag een speciaal kenniscentrum voor vraagstukken op dit gebied. Hulpverleners uit het hele land, maar ook vrouwen die vrezen te worden uitgehuwelijkt, kunnen hier terecht voor ondersteuning bij het aanpakken van deze vorm van mishandeling.

- Schiphol. De internationale luchthaven Schiphol is vorig jaar opnieuw flink gegroeid en vervoerde meer dan 55 miljoen passagiers, ofwel een toename van 4,6%. Dat heeft de luchthaven maandagmiddag bekendgemaakt.

- Parijs. Het boek ‘Merçi pour le moment’, in vertaling “Bedankt voor dit moment”, van de ‘ex’ van de Franse president François Hollande wordt verfilmd. De ontboezemingen en indiscreties van Valérie Trierweiler, verkochten op papier als een trein. Nu gaat een goede vriendin van de voormalige ‘first girlfriend’, Saïda Jawad, de regie van het te verfilmen verhaaltje op zich nemen.

- Momsie II. ‘De leiding van de Nationale Democratische Partij (NDP) is nog niet bijeengeweest om te praten over de overstap van het assembléelid Charles Pahlad naar de VHP. Voorzitter Desi Bouterse is nog in het binnenland, antwoordt bestuurslid Rashied Doekhie op een vraag van Starnieuws…http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26941

- BBW. De ‘Bigi Broki Waka’ zal op de zondag 04 Januari 2014 voor de 12 e. maal worden gelopen. In hoeverre de animo is teruggelopen, kan pas na de loop worden bevestigd of ontkend.

- Tickets. Een onzinnig bericht over toename van toerisme en een algehele terugval van ticketprijzen –na gunstiger brandstoftarieven– voor een vliegreis naar Suriname. Onzinnig geëmmer als ook nog mag blijken, dat er in de maand December 2014, een aantal jongeren naar hun ouders wilden overkomen en een ticket van Euro 1.951,– (eenduizend negenhonderd en een en vijftig) ‘Economy Class’ aan de KLM, vanuit Amsterdam moesten betalen. Onvoorspelbare schommelingen en ernstig marchanderen tussen de 1400 – 2000 Euro ‘online’, in de naaste weken voor Kerst 2014. Belachelijke ‘up/down/up’ aanbiedingen! Maar de brandstoftarieven, bleven intussen wel dalen.

- SER. Een Sociaal Economische Raad (SER), tijdens een laatste kabinet Venetiaan ingesteld, stierf een minder vrolijke dood in 2011 toen Bouterse ‘geen’ nieuwe raad installeerde. Geheel aansluitend op een non-beleid, dat nog steeds aan geen enkele norm van transparantie appelleert.

- Elo! ‘Ja’ of ‘neen’ monetaire financiering? Tekorten zijn onrustbarend, er is alleen maar uitgegeven.De president van de Centrale Bank, geeft zo zijn visie over de wijze hoe de economie zich mocht ontwikkelen in 2014. Assembleeleden reageren vol ongeloof. Een senior bankier geeft haaks op wat de governor/president van de CBvS presenteert, een onrustbarend beeld van wat de regering Bouterse aan ‘ongedekt uitgavenpatroon’ heeft weten mee te slepen. Monetaire financiering? Jawel! Telesur is nu al bezig met US-koerscorrecties, weet een medium te melden. De EBS willen ook zonder toestemming of overeenkomsten, gek gaan doen met energietarieven in straks alle sectoren. Ook nog simultaan, bij goedkoper brandstoftarieven. Inderdaad, nog wel effe goed te verstaan!? Que pasa? Algehele chaos, in de maak! Zie onder andere, de laatst uitgegeven: ‘Parbode’ – Januari 2015 – Nr 105.

- Grote grap. Vier jaren ‘plus’ aan regering Bouterse ‘plus’. In tegenstelling tot wat er met Kerst en Nieuwjaar werd geponeerd, was het niet anders dan: “…laten wij het eng-individuele belang stellen…, boven het nationaal belang…”. Kijken welke adjudant, dat allemaal durft ontkennen. Ook daar is dan antwoord op. Meteen!

- Wanbetaling. Pronken, lintjesknippen, feestvieren en al wat niet meer. Maar wel met andermans veren. De bruggenbouwer van de Saron-oversteek, moet zijn geld nog steeds krijgen van Financiën en zal onverwijld beslag laten leggen op de tegoeden van Staat en meer in het bijzonder, de vermogens van het Ministerie van Openbare Werken.

- Blijdschap. Van korte duur! Want het Castro-regiem op Cuba, laat nog steeds mensen aanhouden en insluiten die op een onverteerbare wijze, meningsuiting(-en) poneren tegen de langdurig ervaren staatsterreur.

- Duikelaar. De Euro gedraagt zich als een exportvergrotende duikelaar, ten opzichte van de US-dollar. De waarde van de euro is in een dag met 0,8 procent gedaald. Voor het eerst sinds juni 2010 was een euro even minder waard dan 1,20 dollar. Er is steeds meer vertrouwen in de Amerikaanse economie, terwijl er nog altijd zorgen zijn over de economie in Europa. Zo is de inflatie nog altijd erg laaghttp://nos.nl/artikel/2011551-euro-zakt-naar-laagste-punt-sinds-2010.html

- “Skatje”. “Hier heb je een telefoon en beltekoed”. “Keef me direct je nummer, direct, dan kan je meer keld krijken”. “Jawel, Bravo heeft respect voor iedere vrouw die…, i sabi tok…, skatje? Smart Phone, hor”. Zijn er nog vrouwenbelangenverenigingen of groepen in SU? Overbodige vraag, toch?

- DwT. Op de website van DwT valt te lezen: ‘Pogingen van de regering om nog vóór het einde van haar zittingsperiode een Waarheids- en Verzoeningscommissie de Decembermoorden in te stellen zullen niets opleveren. Dat concludeert DOE-fractieleider Carl Breeveld. Hij reageert op de mededeling van president Desi Bouterse, dat dit jaar hard gewerkt zal worden om de commissie in te stellen’. Tot zover DwT. De samenleving zal alert moeten blijven, ter zake een tijdige kering dan wel stuiting van kunstgrepen.

- Grappen. SWM, Telesur en de EBS zijn bezig met inkomensverhogende zaken die de goedkeuring nog steeds niet kunnen wegdragen van de totale en reeds gemangelde samenleving. Zo maakte het Suriname Business Forum bekend, dat de Energiebedrijven Suriname (EBS) nog helemaal geen overeenkomsten of goedkeuringen hebben om de tarieven per 01 Januari 2015 in bepaalde sectoren te verhogen. Het is dan ook aan bedrijven en huishoudens wel geraden, om de automatische afschrijvingen goed in de gaten te houden (…), nu blijkt dat de EBS solistisch te werk wil gaan. Men is bezig dit land zo vlak voor de verkiezingen in chaos te storten. Een handvol mensen zal daarvoor evenzo ter verantwoording worden geroepen. Grappenmakers met in hun vaandel: “Apres nous le deluge…”, ofwel ‘…na ons de zondvloed…”. Verschroeide aarde nozems. Duidelijke zaak! Voor de ignorante en wat minder geschoolde eikelbijters, onder ons:http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Franse_spreekwoorden

- Jemen. Een leider van terreurbeweging al-Qaeda In Jemen heeft vrijdag de verantwoordelijkheid voor de aanslag op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo opgeëist. Dat meldt persbureau AP. Bij de aanslag op het hoofdkantoor van Charlie Hebdo kwamen woensdag acht medewerkers van het tijdschrift, een receptionist, een gast en twee agenten om het leven. Volgens de zegsman heeft al-Qaeda de aanslag gepleegd “als wraak voor de schending van de eer van de profeet Mohammed” door spotprenten in Charlie Hebdo. Al-Qaeda dreigt daarnaast met nieuwe aanslagen in Frankrijk als het land niet stopt met zijn militaire activiteiten. De terreurorganisatie heeft volgens de zegsman ”om veiligheidsredenen” enige tijd gewacht met het opeisen van de verantwoordelijkheid voor de aanval.

 

- Life in prison. De Londense haatprediker Abu Hamza al-Masri heeft vrijdag in de Verenigde Staten levenslange gevangenisstraf gekregen wegens terroristische activiteiten. Abu Hamza (56) heeft onder meer Jemenitische extremisten van mobiele telefoons en advies voorzien. De Jemenieten waren verantwoordelijk voor de ontvoering van westerse toeristen in Jemen in 1998 van wie er vier de dood vonden. Hij zou ook kandidaat-terroristen op trainingskamp hebben gestuurd en een trainingskamp in de Amerikaanse staat Oregon hebben willen stichten. Abu Hamza heeft één oog en een haak als prothese voor zijn rechterhand. In Londen werd hij berucht door zijn haatdragende en opruiende toespraken en contacten met terroristen. Hij werd in 2012 uitgeleverd aan de VS en werd in mei al schuldig bevonden.

- De overplaatsing van Joran van der Sloot vorig jaar naar strafgevangenis Challapalca in Peru, is volgens een Peruaanse rechter rechtmatig. Het verzoek voor herziening van die beslissing, is onlangs afgewezen. Dat heeft de advocaat van de Nederlander, Máximo Altez, die het verzoek namens zijn cliënt indiende, vrijdag aan NU.nl laten weten. Van der Sloot werd in augustus vorig jaar overgeplaatst van de Piedras Gordas-gevangenis in de Peruaanse hoofdstad naar de strafgevangenis. Hij zit sinds 2012 in Peru een celstraf van 28 jaar uit voor de moord op de studente Stephany Flores in een hotelkamer in Lima in mei 2010. De overplaatsing was volgens de gevangenisautoriteit INPE een gevolg van het slechte gedrag van Van der Sloot. Zo zou hij onder meer de beschikking hebben gehad over een smartphone. Van der Sloot blijkt na zijn wandaden bekend werden, een stevig aantal vrinden met klinkende namen onder Suri-jongeren te hebben gehad op het eiland Aruba.

- Gijseling Frankrijk. De vier doden die zijn gevallen bij de gijzeling in een joodse supermarkt in Parijs, waren al dood voor de supermarkt werd bestormd door de politie. Dat heeft de openbaar aanklager van de Franse hoofdstad bevestigd. De vier werden doodgeschoten toen gijzelnemer Coulibaly de supermarkt binnendrong. De vijftien andere aanwezigen nam hij in gijzeling. Coulibaly dreigde iedereen te vermoorden. Uiteindelijk werd hij zelf gedood, toen de politie de supermarkt binnenviel. Daarna vond de politie vijftien explosieven in de supermarkt. Naar nu blijkt is de vriendin van Coulibaly, Hayat Boumeddienne, bevriend met de vrouw van Chérif Kouachi, een van de broers die woensdag de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo pleegde. De twee hebben de laatste dagen veel telefonisch contact gehad, zei de aanklager. Boumeddienne is nog voortvluchtig. Er waren berichten dat ze ook in de supermarkt was, maar daar is ze niet aangetroffen. De krant Le Monde heeft foto’s gepubliceerd waarop is te zien hoe Coulibaly en Boumeddienne schietoefeningen doen met een kruisboog. De aanklager maakte verder bekend dat Saïd Kouachi, de broer van Chérif, vanmiddag al gewond is geraakt aan zijn nek. Hij werd geraakt door een politiekogel. Saïd en Chérif Kouachi hadden zich de hele dag verschanst in een drukkerij ten noorden van Parijs. Ze zijn aan het einde van de middag door de politie gedood. De openbaar aanklager uitte tijdens de persconferentie forse kritiek op de media. Hij zei dat hij het jammer vond dat de namen en foto’s van de terroristen waren uitgelekt. Doordat de media er veel aandacht aan besteedden, was het verrassingselement weg. Tot zover de NL pers. De Openbare Aanklager moet een laxance innemen.

- Vonnis. De federale rechter Shira Scheindlin, doet op 10 februari 2015 uitspraak in de strafzaak van USA versus Dino Bouterse.http://www.jamaicaobserver.com/latestnews/TT-court-orders-extradition-of-Suriname-national

 

De Observateur van Sranan.

 

 

De Week in Retro – 03.01.2015.

De Week in Retro – 03.01.2015.

 

MEMORABILIA.

 

- Nieuwjaar I. Het staatshoofd had een nieuwjaarsboodschap voor ‘de natie’ die meer leek, op een discours over ofwel gerelateerd aan zijn toekomstperspectieven dan dat er ter zake “de natie” als geheel iets geheel nieuws te vertellen was. Begrijpelijk wel, dat het persoonlijke steeds dominanter werd/wordt, nu er nog maar vijfmaanden resten van de alomvattende electorale waarheid. ‘The truth and nothing but the truth…, so will help us almighty God!’.

- Nieuwjaar II. Suriname zal op 25 November aanstaande, veertig jaar lang een Republiek moeten wezen. Inderdaad, is dat allemaal als verwachtingspatroon voor een ieder begonnen. Het jaar van de ‘waarheid’ voor weer het individu en een kleine groep lotgenoten nog steeds om hem heen. Waarheid? In ieder geval niet langs de weg, dat een persoonlijk belang meervoudig zal gaan boven het soevereine belang van een totale natie. De naakte waarheid zal daar inderdaad voor zorg dragen. Bepaald niet via een instituut, dat middels bevuilde documentatie –ter zake megamisdaden– voorgelegde/-geplande/-bereide en ten uitvoergebrachte criminele handelingen, zal vergoelijken of trachten te rationaliseren. In 1975 werd een mooi land onafhankelijk. Fysieke zelfbeschikkingsstrijd, werd door de meer rationele vermeden. De van huis uit irrationele, wisten toch nog ‘een leger’ en geen ‘nationale politiegarde’ in te brengen. De jonge natie heeft dat in historisch opzicht wel geweten. En de bevolking het bloedvergieten, met grote regelmaat indringend ervaren. Alles wat de meer rationele mens, de NPK regering en de toenmalige leiders voorhield om geen leger aan te schaffen, kwam helaas uit. Ook de medearchitecten in Den Haag, vertrouwden het PNR- bevruchte zaakje al heel vroeg niet en richtten tot grote ergernis van de meer verstandelijke, ‘een weinig transparant kantoor’ voor de militair attaché in…, binnen de muren van een Memre Buku Karzerne. Buiten het controlerend gezichtsveld van overige ambassadeleden, de nationale regering en Suriname als geheel. Inderdaad heeft men het toen geweten. Wat niet aan samenzweringen, operationeel op Defensie aan het Plein in Den Haag konden worden vermaakt, werden wel tussen de Gravenberchstraat en Gemenelandsweg in Paramaribo door Valk c.s. uitgesponnen. 1975 – 1992 is vandaag de dag, niet zomaar een uitgezochte periode. Daarin zitten onder meer de ‘vermakende rampdata’ van 25 Februari 1980. Toen een ultiem criminele daad beslag vond en het begrip ‘politieke gevangenen’ een begrip werd. Van Aalst, Bacchus, Comvalius, Sultaan en anderen kunnen het vanzelfsprekend niet navertellen. Zoals zoveel anderen ook niet langer. Overwegende de waarheidsvinding, natuurlijk. Vervolgens de kleurrijker dag, dat de eerste politieke moord plaatshad. Het doodslaan van de oorlogsheld Ormskerk. De pers vanaf dag een, steeds heftiger werd geïntimideerd door onder meer aanslagen met explosieve en de fysieke mishandeling van Keerveld/Morpurgo. De aanhoudingen van ‘linkse jongens’, waaronder Sital, Joeman, Playfair en de vele Naarendorps. Eigenlijk moesten ze van de ‘leider’ allemaal worden doodgeschoten. Toch gingen de amoebeachtige onder hen, weer netjes in het gareel (mee-)marcheren. De vervolging van Behr, werd een Horbiaanse sport. Wie wist daar, voor 1980 van een bullepees-politiek? De advocatuur, de vakbeweging, de pers, het bedrijfsleven, de rechterlijke macht, de wetgevende macht, de uitvoerende macht, de ambtenarij, de ongewapende bevolking, militairen en politiemannen werden diep vernederd. Verzoening met wie, wat en waarvoor? Verzoening met Maurice Bishop of Bernard Coard of zijn Phyllis? Met Fidel Castro of Daniel Ortega? Noriega of Gadaffi? Rawlings of Obiang? Chavez of Maduro? De Somozas, Omar Torrijos dan wel Raoul Cedras? Pinochet in Chili of Videla in Argentinië? Met de gepapegaaide en transnationale Condor-groep? Of FARC, een Cali- en/of Medellin-kartel? Verzoening met de geïdentificeerde verdachten van bedreiging, mishandeling, foltering, marteling, plattemoord, gruwelmoordenaars, uitlokkers, daders/conspiratiegabbers? Verzoening met ‘the man’ die in Oktober 1982, riep: “…dan a musu fu panja…”. Op afroep te weten van een toen al ontspoorde Maurice Bishop?! Jawel…, inderdaad werden duizenden schedels op ons continent kapotgeschoten. Oostwest/Noordzuid/Zuidzuid? Daarmee moest of moet men zich verzoenen, zodat de gedetecteerde hoofdverdachten en in staat van beschuldiging gestelden ‘verder kunnen’. Hen ademruimte geboden wordt…, het geweten, de rammelende gemoedsrust, de in elkaar geknutselde amnestiepaskwil, ook nog kunstmatig aangedreven spaties geeft? Aan een ‘virtuele rechtbank’ legitimiteit verleend wordt…, waar mensen moeten komen? Om verplicht en op commando ‘de waarheid’ te vertellen…? De waarheid van of over zaken, waar men niets mee te maken had of nog te maken wil hebben. Waarheid, conform de richtleiding/-lijnen van daders en/of hun knellende kwelling van/aan schuldgevoelen en daderschaptrauma’s. Waarbij slaafse amnestie-adjudantjes, zoals ene Panka, ene Misiekaba of ene Bouva c.s., aanvullend nog iets belachelijks te kwijlen hebben/krijgen? Of op instructie(-s) van ene Herrenberg –remember Steward Deel en Doetje Apai– waarheden worden voorgekauwd/-knauwd/-snauwd? Just remember Frankie, Harold en Kenneth die de rekeningen, zowel in de sociëteit en daarna in het Fort Zeelandia moesten voorschieten en per ommegaand uitbetalen? Kortom, verzoenen met de planners, uitlokkers, daders en hedendaagse adjudanten die tussen 1975, over het jaar 1992 heen naar 2015, de drang tot het meervoudig doden van de medemens/landgenoot, eigenlijk niet konden weerstaan en onverdroten, ook onophoudelijk sanctionering/genoegdoening zoeken, voor de vele gepleegde halsdaden, gericht tegen ongewapende en ook letterlijk monddood gemaakte burgers, militairen, politiemannen, bejaarden, gezinshoofden, kostwinners, vrouwen, kinderen en additioneel die ongeboren foetussen in de Moi Wana 1986 – slachting. Waarheidsvinding en verzoening!? Met wie, met wat, waarvoor, waarom, wanneer…, hoe en in het belang van welke verzameling aan artrose schepselen nou eigenlijk weer? “That’s the major question, already been answered, so many times before. One million times or more…”. Zie ook daarvoor, ‘het Internet’. Misschien, dat de ‘selfmade bisschop’ Steve Meye nog virtueel iets heeft toe te voegen en zulks met zijn hedendaagse Facebook – orakels kan meepennen. “Cyberlustig en voor een ieder dan wel een verwarde discipel ernstig bevredigend”. Nog voor te worden aangehouden, vervolgd en opgesloten, ter zake opnieuw het in de media aangegeven: “haat zaaien”. Transponerend in “uitlokking” en “crimineel ophitsen”, binnen en ook buiten een Surinaamse cybersamenleving die de zaken nadrukkelijk zal volgen en daarover in alle vrijheid mag/zal/kan oordelen. Een inmiddels geheiligde Suri-volksplanting, welke helaas door duivelsgebroed werd en nog steeds levendig wordt geterroriseerd. Op weg was en nog is, naar ongerijmde/onbetwiste soevereiniteit. Met andere woorden: ‘…algehele zelfreiniging en kwijting van al dat banale, aan inmiddels verworpen kwaad…”. Onvoorwaardelijk, zonder nog verdere beïnvloeding –middels ingelegd addendum– gelanceerd door ener of meerder ‘kwade genius’. Dus hoegenaamd “wel” op rationele en als veilig ervaren grondslag(-en), de ontluistering van het kwade en omarming van wat het goede allemaal aan verzameling heeft voorgeschreven. Zeker en wel degelijk anders, dan wat nu aan ‘quatsch’ moet worden geïnstitutionaliseerd, in een ‘eng bedacht rouwcentrum’, vervuld van verstikkende sulfer en transparant definieerbare zelfgenoegzaamheid. Zo is en blijft het tot in de eeuwigheid. En niet anders. ‘Alleluja…, praise only Him! And all those dear Gods and saviors, we all can thoroughly trust, respect and cherish as Surinamers!’. Een waarheidsgetrouwe toekomst, in alle vrijheid verkregen, lacht ons allen toe. Enkele zonderlingen, in een door henzelf gecreëerde schaduw daargelaten. Ook Charles Pahlad lijkt dat uiteindelijk te hebben begrepen, als de berichten juist zijn. Het is echt niet anders, in het mooie en goede van een fatsoenlijk leven.

- EBS. De eerste aanleg komt eraan? Duidelijk dat de Energiebedrijven Suriname (EBS) een aantal zeer ongewenste verhogingen in de diensten-, amusement-, toerisme- en telecommunicatiesector willen doordrukken. Voor de maatschappelijke gevolgen is collectief door het nationale bedrijfsleven gewaarschuwd. Dovemansoren! Aan de andere zijde hoort men het staatshoofd en voorzitter NDP, ook nog politiek babbelen over zaken die als nutsvoorziening moeten worden aangezet. Beloftes aan en het verder uitknijpen van het volk, zullen de hoofdissues worden bij de komende verkiezingen. Seniel aandoende brasa’s en bosi’s tussen Abrahams en Parmessar, allemaal geheel ten spijt. Hangt als los zand aan elkaar. Valt geen weldenkende meer voor. Een beleid dat nooit meer beleid zal zijn of kunnen worden, is opgerekt vertoond. De annalen geven het al decennialang aan, dat een Palu/NDP formatie het land Suriname ernstige ellende en rampspoed heeft bezorgd. Nu bij herhaling wil prolongeren. ABOP er maar even bij gezet, verraad van wereldklasse door Hooghart() en er is een schuimende cocktail bereid. Een spulletje, voor algehele ondergang gebrouwen. Het element Ameerali er opportunistisch bovenop en een manja-explosie is aankomende. Te beginnen met een voorthollende inflatie en duikersmentaliteiten, inzake een verder te vernielen koopkracht. “Tan teki…, bala!”. De brandstof neemt een duik en EBS willen tegelijkertijd met tarieven in de klim. Vandaag divergente sectoren, morgen de volks-/gezinshuishoudens. Logischer kan het toch niet met een ongesaneerde…, een kopzware en gepolitiseerde maatschappij die afhankelijk is van tariferingen in ‘de geraffineerde fossiele brandstoffensector’? Intussen heeft de NDP wel toegegeven, dat megagedeelten van haar projectie en beloften niet werden gerealiseerd. Ze konden en kunnen het gewoon niet, de misleiders en luchtkastelenbouwers. Met een coalitieverval van jewelste, wilde het verder maar niet lukken onder de bejaarden en hun adjudanten. Met het grijpen van de plaatsen en plekken van buitenspel gezette coalitiegenoten, heel gewoon ook niet. Dus…? 25 Mei 2015 of veel eerder. ‘Tabe!’.

- Cocaïne. Weer is er in het buitenland een flinke dot cocaïne aangetroffen met als vertrekhaven Paramaribo. Dit keer was het eiland Sint Maarten aan de beurt, waar zowel de Nederlandse als de Franse vlag wappert. Weer is een stuk soevereiniteit van Suriname ingeleverd.

- PDO. Zou een entiteit moeten voorstellen met houtluiskarakteristieken. Als partner zou dat vervelende gevolgen kunnen hebben, als een opponent meent wat ‘kalomel’ aan het geheel van PDO of een deel daarvan toe te voegen. ‘Soigi uduloso-styling’.

- Budget. De Rechterlijke Macht heeft ontegenzeggelijk het recht op een eigen begroting cq. een in eigen huis te beheren budget. De onafhankelijkheid wordt daarmee geregeld en gehonoreerd. En niet de tomeloze ‘quatsch’ van Belfor te hoeven volgen, dat het buitenland dan beheersdaden binnen de Rechterlijke Macht kan plegen of ten uitvoer leggen.

- Herrezen. CGX-Canada zal wederom voor de monding van de Corantijnrivier naar olie en/of gas boren. Uit de dood herrezen maatschappij, kwam in 1999/2000 en 2012 in grote financiële problemen, respectievelijk door de strakke aanpak van de regering Wijdenbosch en daarna een reeks ‘mislukte boringen’ in het Blok dat ‘Eagle/Horseshoe’ wordt genoemd.

- Uitspraak van de week: “Fiso moet in zee worden gegooid…!”. Wat nog meer wil Hoogie in het water doen belanden? Ach, die Hoogie toch. ‘Bigin waka, dem trawan e kon hespitem…’.

- Vraag. Twee dames, bij ’t Vat: “Hoe krijgen we deze lamlendige proleten eindelijk weg?”. Antwoord: ‘Misschien helpt ook de natuur wel heel gauw…’.

- Krat. “Een krat bier staat klaar voor 26 Mei 2015”. Bij wie dat kratje staat werd niet duidelijk. Een beetje wazig van taal. Inderdaad maar een kratje nodig, vanuit een restbegroting gefinancierd om de teleurstelling bij dezen en genen weg te spoelen. https://www.youtube.com/watch?v=k_MPHEyCoMQ

- Slipped. Opnieuw was er brand uitgebroken in de nabijheid van de Grote Combémarkt. Niet de eerste keer.

- 2014. Een jaar vol nationale en internationale rampen. Nationale rampen werden bevestigd en er kon politiek weer incorrect worden gecorrigeerd. Het gespuug op Nederland blijkt spoorslags opgehouden en ook richting USA alleen maar liefgepraat. Van Lackin in geen velden of wegen, nog iets te merken. Geagiteerd geijl van die man lijkt uiteindelijk verstomd. Het is verkiezingstijd. De misleider is nu misleid. Gewoon de kop dichthouden. Suriname krijgt zijn info wel uit Georgetown. Oekraine werd geannexeerd door Putin en Lackin had daar een welwillende/-varende (co-)criminele mening over. Venezuela is zowat failliet en Lackin had daar geen enkele mening over. Petrocaribe in gevaar? Niets gehoord vanuit BUZA.sr. Ach ach ach, het buitenlandbeleid van Suriname onder Lackin was een opgeblazen ballon die nu is doorgeprikt. Kijken wie er volgend jaar nog naar de ‘Summit of the Americas’ mag/kan gaan of naar de Verenigende Naties kunnen vertrekken. Zonder enig persoonlijk gevaar voor allengs genoten vrijheden. De wereld kende ook het nodige aan rampen. In de scheepvaart en in de luchtvaart, waarbij vliegtuigen onverklaarbaar van de radar verdwenen, maar ook bleken te zijn neergeschoten. Waarbij honderden burgers om het leven kwamen. Goed dat dit jaar 2014 wordt afgesloten. Suriname had zijn lotgevallen, de wereld ‘ansich’, heeft ook zo zijn rampspoed met ebola mogen beleven. Het WK Voetbal in Brazilië bracht kortstondig enig verpozing en groot verdriet. Real Madrid was per saldo koninklijk en Barcelona moet meteen ophouden alsmaar buitenlanders te kopen. Een gelukkiger Nieuwjaar in 2015 aan allen in de Sport toegewenst. Dat men zich via de verkiezingsbus kan/mag verlossen van parvenu’s en omhoog gevallen, ondertussen non-existerende spreeuwen. Het kon/kan echt niet slechter.

 

- Ongeautoriseerd. Je hebt ze bij en in supermarkten staan. In burger of met een halfwas informeel en/of ongedekt uniform. Sommigen lopen met een jachtgeweer voor de bedrijfseenheden te paraderen. Wat een gezicht voor toeristziek en –behoeftig Suriname. Geen wettig, wettelijk gepubliceerd uniform of enige opsporingsbevoegdheid. Nog vaker wordt de burger, door een burger aangesproken en die wil tassen onderzoeken of in tijdelijk beheer nemen. Onbevoegd! En dan heb je die gabbers met een speldje op een van de revers, die je prachtig komen vertellen, dat op een illegale “NP” niet geparkeerd mag worden. Als men die grafdelver dan toevoegt, dat hij niet bevoegd is…, kom je terug van je zakelijkheid en de ongelikte aap heeft de banden van het voertuig laten leeglopen. Zo gaat het toe in onveilig en nog onveiliger gemaakt Suriname. Want wordt men nou boos op zo ‘een aap’ die onbevoegd beheersdaden uitvreet, kan het in sommige gevallen gevaarlijker worden en zeer slecht aflopen. Zo heeft men ze ook lopen op de Internationale Airport Zanderij. Totaal onbevoegd en zonder enig brevet, dat opsporing of (op-)stuwing van burgers regelt. Onder Santokhi werd de zaak, meer nog in een structuur gebracht. Helaas met de komst van ABOP op MinJusPol is het ‘wis wassi culturalisme’, alleen maar verder toegenomen. Veiligheidsingenieur-gilden die steeds vaker uit de formele gewapende machten, vanwege een gepleegd misdrijf werden gestoten en dan weer onder de wapenen traden van particuliere veiligheidsbedrijven. In het ergste geval werden de eerder veroordeelde criminelen, weer opgenomen in gewapende overheidsdiensten. Het is en blijft een onsmakelijke en niet ongevaarlijke chaos.

- Arbeidsinspectie en overtredingen. Geen enkele overheidsinstantie kan een burger of organisatie beboeten, als daar niet afdoend en/of tijdig de overheidspublicatieplicht aan vooraf ging. En dan wel in formele zin. Laat dat heel duidelijk wezen.

- Seks. Het ziet ernaar uit, dat seks- en allerhande zedendelicten knap de overhand hebben gekregen. Of is het zo, het allemaal al veel eerder het geval was…, maar dat door Internet en ander mediastimuli, de burger mondiger is geworden en aangifte tegen ‘kwaad en daad’ durft doen? Juist ja!

- ‘Back trackin’. Ondanks hevige politieke ontboezemingen in de Kerstboodschap, mocht het dezer dagen gelukkig zo zijn, dat de bewindvoerder op MinBinza nogal ingetogener bekend maakte. dat hij beslist ‘de beste’ algemene / geheime verkiezingen voorstaat en zal blijken voor te staan. Dat bijt dus net weer niet door…, Sharmilla! ‘Electorial behaviour and ratio promised’.

- Invoerrechten & Accijnzen. Met de keuze Mendonça over te laten nemen van Van Hamme, is de trend om die besmeurde Douanedienst te zuiveren van onverlaten en criminelen, knap aangedikt. Ongeschonden gaat Van Hamme heen en brandschoon betreedt Mendonça de bestuursfunctie.

- Nieuwe Haven. Blijkt dat men niet heeft geschroomd een groot aantal containers, onder valse opgave en voorwendselen het land binnen te smokkelen. Binnenkort geheel afgelopen. Het onderzoek duurt voort.

- Police. ‘What ya gonna do, when they come for you’. 320 ambtenaren die aan alle gewichts en sporteisen mochten voldoen zijn in een naast hogere rang bevorderd. ‘According to mister Edje’s styling’.

- ‘Tripping & stripping’. Dat mocht volgens een ochtendblad de vermeende “Keizer van Cauwna” ook nog meemaken. Getript en gestript van al zijn bevoegdheden, die ‘kaiser Sjak Shie van Cauwna’. Moest er uiteindelijk van komen. Alleen veel te laat. Hopelijk, dat er nu eindelijk iets goed gaat in dat afgepaalde gebied.

- Approach. Benadering van ‘de mens’ moet verbeterd worden. Ook in een postkoloniale periode…, moet dat zeer snel gaan geschieden. Dat zijn van die bijzondere gedachten, waar Hoogie tegenwoordig worstelend mee rondloopt. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. En de wenselijkheid om over en door te gaan tot/met streng geteste bewindvoerders in de beleidstorentjes van het land, kan ieder rationele en weldenkende inkomen. Als men dan ook meteen ‘test’ op intelligentie, integriteit en bestuurskunde/-talent…, is er niet veel meer aan de hand en kan eindelijk weer eens geapplaudisseerd worden voor de zo geplaagde Hoogie. ‘A no so dan? Oké dan!’.

- Roof. Weer werd een superstore overvallen door criminele bendes. Op de Oostwestverbinding tussen Perica en Albina, houden ze zich ook weer op en zijn leveringsvoertuigen en hun chauffeurs, tijdens de heen en terugweg knap de klos.

- Eye. Oogconsultaties en operaties in het achterland ten uitvoer gebracht, door nauwe samenwerking tussen US- en SU-oogspecialisten. Blinden konden weer zien, nadat bepaalde ingrepen goed gelukten.

- Nieuwjaar. Op de woensdag wordt het jaar 2014, op meer dan gepaste wijze afgesloten en gaat Suriname bewust het verkiezings-Nieuwjaar 2015 in. Het is erop of eronder. Gaat men door met een tragische erfenis van 25 Februari 1980 of neemt men daar voorgoed afscheid van om dan het authentieke Surinaams elan afdoend te herstellen? Het is net om het even en de verwachtingen zijn dan ook zeer hoog gespannen. Erop of eronder. ‘Trafassi…, no kan de!’.

- AirAsia. Breaking News. Bodies Found in AirAsia Hunt. Indonesia’s National Search and Rescue Agency confirmed Tuesday that wreckage of the missing AirAsia Flight QZ 8501, and as many as 40 bodies, had been recovered from the Java Sea. The Singapore-bound plane disappeared on Sunday with 162 people on board. Tot zover de ‘Time Magazine’ website. En dan NU.nl Indonesische reddingsdiensten hebben zeker drie lichamen geborgen in de buurt van de plek waar het vliegtuig van AirAsia zondag verdween. Ook zijn wrakstukken in de Javazee gevonden. Dat meldt de Indonesische marine. De marine sprak eerder op dinsdag van veertig lichamen die zouden zijn gevonden en geborgen door een marineschip. Het zoekteam van de Indonesische autoriteiten kan echter de vondst van maar drie lichamen bevestigen. Mogelijk was er sprake van miscommunicatie door het marinepersoneel. De lichamen zijn volgens het hoofd van de opsporings- en reddingsoperatie ”opgezwollen maar intact” en niet gehuld in reddingsvesten. De lichamen werden gevonden op ongeveer tien kilometer van de plek waar vlucht QZ8501 zich bevond toen het voor het laatst contact had met de luchtverkeersleiding. De Indonesische autoriteiten bevestigen dinsdag dat de gevonden wrakstukken van het vermiste vliegtuig “flight QZ8501” zijn. Dat meldt AirAsia in een verklaring op Facebook. Het water waar het toestel is komen te liggen, is helder en ter plaatse maar enkele tientallen meters diep. Er zijn meer wrakdelen gezien.

- Starnieuws en vriendje tori’s: ‘De voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), Desi Bouterse, is bijzonder trots op de toppers Rabin Parmessar en Ramon Abrahams. Parmessar heeft de ministerspost op Openbare Werken in juni 2013 overgenomen van Abrahams. Het tweetal leefde geruime tijd op gespannen voet met elkaar. Op het podium in Ocer, bij de jaarafsluiting maandagavond, hebben beiden elkaar omhelst. Zij hebben hun geschillen uitgesproken en vrede met elkaar gesloten’. Tot zover de website. Wat moet je daar nou nog van zeggen. Zijn ze aan elkander veroordeeld of soort zoekt soort. Ach laat maar…, het is toch maar tijdelijk. Zo feliciteerde Bosje die Abrahams in 2010 ook hevig. Men heeft het allemaal wel geweten, wat er voor zaken op Openbare Werken gingen plaatsnemen. Het is maar hoe je het eigen ‘HRM’…, intelligent inricht. Wat een land!

- Coke. Cocaïne bestemd voor Nederland wordt steeds vaker onderschept op het vliegveld van Düsseldorf. Tot eind november dit jaar vond de luchthavenpolitie 130 kilo drugs, twee keer zo veel als in 2013. Reden voor de explosieve groei zijn het beleid voor inwoners van Curaçao en de strenge controles op Schiphol, legt een woordvoerster van de douane in Noordrijn-Westfalen uit. De meeste smokkelaars komen van Curaçao en hoeven als ze uit het autonome gebiedsdeel binnen Nederland reizen, geen visum te hebben voor Europa. Op het vliegveld van Amsterdam worden alle passagiers uit Curaçao onderworpen aan controle en in Düsseldorf is dat niet het geval, aldus Silke Zabel tegen de zender WDR. Een 100 procentcontrole gaat er bij onze oosterburen in Düsseldorf in ieder geval niet komen. ”Dat zou alleen maar leiden tot een verdere verschuiving van het probleem, waarschijnlijk naar Frankfurt. Wij controleren op basis van verdenking en als we voldoende informatie hebben”. De ligging van Düsseldorf draagt volgens Zabel alleen maar bij aan de aantrekkingskracht van die luchthaven. Smokkelaars willen zo snel mogelijk van hun lading afkomen.

- Guyana. Goed te weten dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Georgetown zich nu wat verstandiger opstelt, ten aanzien van de conflicten die er tussen Suriname en Guyana duurzaam liggen. Ook ter zake de transponerende gedachten en issues die gaan over het bouwen van een Chinese brug over Surinaams territoir; te weten de ondeelbare Corantijnrivier. Wat wel steekt, is dat er niets wordt gehoord dan wel vernomen van Lackin en zijn eens zo levenslustige crew, onzichtbaar geraakt aan deze zijde van de Corantijn. En dat de Guyanese “Buza-voorvrouw” uit het buurland, als dominanter bron is/mocht gaan dienen. Dus bepaald niet wat de Surinaamse gedachten zijn, dat een demissionair kabinet in Guyana en een verlamd parlementsgebeuren zowel in Georgetown als in Paramaribo, leidend kunnen worden ervaren (…), in een oeverloze discussie zonder substantiële progressie. In ieder geval kan niets besloten worden, zonder een regering met superbreed mandaat ofwel civiel draagvlak. Tenzij er een referendum aan weerszijden van de scheidsvlakken moet worden in-/aangezet.

- RIP. Grootondernemer Radja Yusuf is door zijn Schepper opgeroepen naar het opperhuis terug te keren.

- Fundamenteel. Onschoon, dat de voorzitter van de VHP een subliem platform is aangeboden om ook ten overstaan van de civiele magistratuur te herhalen, hoe hij als ervaringsdeskundige over de politicus Bouterse ‘in persoon’ mag denken, gaat de oranjerode politieke partij gestadig door het solide fundament voor een verkiezingsoverwinning met onsplijtbaar beton te voegen.

- Feest. Het lijkt wel een cocaïnefeest in en aan de Europese oevers, dichtbij ondergesneeuwd Rotterdam. 230 kilo’s gevonden op de brandschone Maasvlakte. Maar wat wil men eigenlijk, als er weinig of niets aan de ‘marktconsumptie-zijden’ wordt gedaan? ‘Snif…, na lijntje!’.

- NDP-conventies. Men kan over de bewindvoerder op Financiën heel veel zeggen en hem van alles toevoegen. Wat er eigenlijk gewoon aan de hand is (…), wordt voorspelbaar en volgens de ervaringscijfers aan de basis, wederom overduidelijk getransfereerd. ‘Owru gwenti e naki Sranan, so bun…’. Een ongehoord uitgave patroon, dat zich ‘voor-tijdens-na’ Rusland wetmatig heeft weten te manifesteren. Voorspelbaar gedoe! Het staatshoofd geeft ongeremd allerlei beloften door, naar de aan hem gelieerde groepen. Entiteiten die hem puur uit eigen persoonlijk belang, zouden moeten blijven ondersteunen. Met weet ook heel goed waarom die schragen noodzakelijk zouden zijn. ‘Anything goes, to keep Bouterse save and sound…’. Of dat nog voldoende is? Natuurlijk ‘niet’, in deze modernste tijd en inter-facultatieve era. Desnoods, blijft er dus weer niets van de monetaire reserves en goudvoorraden over. Met alle gevolgen voor het volk van dien. Conform de politiek van de verschroeide aarde. Van een ‘NDP-plus regering’ die per definitie virale ouverturen, met het volksvermogen weet aan te leggen en aan te lengen. Wat betekent een politiek cq. tactiek van de verschroeide aarde, om Bouterse dus virtueel het vege lijf te redden? Let op! De tactiek van de verschroeide aarde is een beoefend militaire tactiek, waarbij ‘in gebied’, dat aan de vijand moet worden opgegeven, alle zaken van militaire of economische waarde, zoals bruggen, spoor- en telegraaflijnen, industrie en landbouwgebieden, vernietigd of weggehaald worden. Door de vijand deze zaken te ontzeggen worden zijn logistieke aanvoerlijnen steeds langer en zwaarder belast. De vijand moet zich meer inspanningen getroosten, terwijl de gebiedswinst economisch en militair gezien van geringe betekenis is. In vroegere tijden waren bovendien de bevoorradingsmogelijkheden beperkt omdat er immers nog geen vliegtuigen, auto’s en goede wegen waren, en moesten invallende legers wel ‘van het land’ leven. Wanneer dit land vervolgens niets opbracht, kreeg een leger al snel met voedselgebrek te kampen. De tactiek is in principe defensief. Waardevolle zaken worden vernietigd of weggehaald, waarna het gebied opgegeven wordt. Offensief gebruik van de tactiek is, hoewel minder goed denkbaar, ook mogelijk. Men kan bijvoorbeeld vijandelijk gebied binnenvallen met slechts het doel alle waardevolle zaken te vernietigen of te stelen, waarna men zich terugtrekt voordat de vijand versterkingen oproept. De tactiek der verschroeide aarde is beslist geen succesformule en heeft daarnaast ook een keerzijde. De burgers van het gebied waarin de tactiek wordt toegepast zijn namelijk het kind van de rekening. Zij worden beroofd van hun voedsel en bestaansmogelijkheden, en staan bovendien bloot aan eventuele wraakacties van de bezetter. De Geneefse Conventies verbieden dan ook de toepassing van de tactiek van de verschroeide aarde. De tactiek der verschroeide aarde kan averechts werken doordat de gedupeerde bevolking in opstand komt of de vijand steunt, uit verbittering over de vernietiging van huis en haard. Bovendien zal het de gebruiker door de humanitaire gevolgen ook ‘internationaal’ zeer veel aan politiek krediet kosten. Zien of de conventies die meerder malen grof in Suriname werden geschonden worden gerespecteerd? Grove schendingen, onder meer op 25 Februari 1980, 08 December 1982, Moi Wana in November 1986 en ander markante gruweldata van de jaren tachtig en negentig in de vorige eeuw, gingen al aan alles en nog meer vooraf.

 

- ‘All risk’. Een politieauto kan dan weer wel ‘all-risk’ verzekerd zijn, maar de schade die ‘rookies’ aanrichten bij het amateuristisch besturen van de voertuigen, is en blijkt gewoon onacceptabel. De samenleving mag dagelijks meemaken, hoe er met politievoertuigen wordt omgesprongen. Ook daarvoor mag een stringenter maatregel worden aangepast. Waar zijn de identificatienummers die op voertuigen waren geplakt? ‘A pisi dati, kisi futu’.

- Prijzen. Klachten dat consumentenprijzen niet dalen, bij terugval van de brandstoftarieven? Dat zal de handel nimmer kunnen doen, omdat er sprake is van ‘ondeelbare vervangingswaarden’. Als de prijzen voor importgoederen niet dalen bij bestellingen op FOB/CIF-basis, zal de groot-/detailhandel in Suriname ook niet aan verlaging van het prijsniveau hoeven denken of daaraan toegeven.

- OM. Vanuit de politiek zijn diverse verzoeken gedaan aan het Openbaar Ministerie om duidelijk zichtbare corruptie aan te vatten en die ook te vervolgen. Verschillende overheids- en particuliere instanties, hebben zich schuldig gemaakt aan maatschappelijk destructief handelen. In Nederland werd bijvoorbeeld Ballast Nedam aangepakt. Mede omdat gebleken is, dat er zich ernstig corrupte zaken in Suriname hebben voorgedaan, bij bruggen-/wegenbouw of de projectie daarvan. Niet onderzocht en ook niet vervolgd. Over de decembermoorden en de straffeloosstelling van die gruwelijke halsmisdrijven (…), daaraan bulkt het Internet nu juist wel degelijk van over. Op schandalige wijze, heeft men daar de Republiek Suriname een misdaaddienst bewezen. Nu is de regering Bouterse wederom bezig, zaken te doen met onder andere het verdachte Ballast Nedam, de bekende “futu boys” van die onderneming en andere Nederlandse organisaties met een bijzonder discutabele naam…, bij het OM en de Rechterlijke Macht in P’atata. OM-Paramaribo? ‘Sribi yuru nanga moi moi dovman yesi…, so bun!’. Inclusief de informatiever video links:http://www.kankergezwelindebouw.nl/page2html http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden https://www.youtube.com/watch?v=OaGdUoV_Uu0http://www.ftm.nl/exclusive/welcome-world/ https://nl-nl.facebook.com/TechnischeUnie/app_23798139265 http://www.havovwo.nl/havo/hec/bestanden/bouwfraude.pdfhttp://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1083107 http://www.quotenet.nl/Nieuws/Nieuwe-beslagen-in-fraudezaak-Kromhoutkazerne-Utrecht-28289http://www.cobouw.nl/zoekenin%3FisTaxonomy%3Dtrue%26zoekwoorden%3Dbouwfraude http://sargasso.nl/wvdd/strukton-en-ballast-nedam-ontslaan-klokkenluiders-a2/http://zoeken.nrc.nl/%3Fq%3DBallast%2BNedam%26sort%3Ddate

- ‘Year – end’. Op de valreep de dato 29.12.2014. Educatieve visies. De economische visies van Centrale Bank – governor Hoefdraad op het jaar 2014 en daarna? “Honi soit qui mal y pense“. “Schande aan hem die er kwaad van denkt”. http://en.wikipedia.org/wiki/Honi_soit_qui_mal_y_pense http://nl.wikipedia.org/wiki/Honi_soit_qui_mal_y_penseZie daarvoor ook de exclusieve tijding en welwillende selecties op en in de website(-s): http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26831http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26835

- DC. De districtscommissaris Pinas van Brokopondo, wil veiligheid in haar verzorgingsgebied opvoeren? Kan wel een begin gemaakt worden, met het illegale vervoer van vloeibare en vluchtige brandstoffen naar allerlei bestemmingen in het binnen-/achterland. Over de openbare weg en levensgroot gevaar vormend voor de burgerij, vanaf het pompstation tot en met de bestemminglocaties. “De kruik gaat net zolang te water totdat die…, boooem!”.

- ‘Riot’. Opstand in de gevangenis van ‘Belli’. Het is voor bepaalde entiteiten nog ‘onduidelijk’, waarom gevangenen in de strafinrichting te Duisburg een opstand hebben georganiseerd en ontketend? Hoe ignorant kan men in het bestuurlijke van een MinJusPol nog meer wezen? Juist ja…, ernstig ignorant!

- Zidane. Vrolijker tijding. Vier telgen van de familie Zidane in de hoofdmacht van Real Madrid? Het zou zomaar kunnen, misschien over een jaar of tien. Het talent hebben ze in ieder geval van hun vader, de Franse voetballegende Zinedine Zidane. Afgelopen weekend stal de 12-jarige Theo de show. Zidane senior, momenteel trainer van Real Madrid B, heeft met zijn Spaanse vrouw Véronique Fernández vier zoons, die allemaal uitkomen voor een team van Real Madrid. Enzo (19) is middenvelder, Luca (16) keeper, Theo (12) aanvaller en Elyaz (7) middenvelder. Theo Zidane baarde opzien met een fraaie treffer in het jeugdduel met Espanyol. Het talent legde in één beweging twee verdedigers in de luren. Daarna schoot hij met het andere been de bal in de bovenhoek. De oudste zoon van Zidane, Enzo, komt dit seizoen onder leiding van zijn vader uit voor Real Madrid Castilla, dat uitkomt in de Segunda División B, Gruppo II, het derde niveau in Spanje. Ook hij liet al eens zien over bijzondere gaven te beschikken.

- Transport. Problemen in de lucht- en scheepvaart. Een vliegtuig van AirAsia verdwijnt, met 162 passagiers en bemanningsleden boven Indonesia uit de lucht. Een veerboot op de Adriatische Zee geraakt met honderden zielen aan boord, in brand en dan ook nog op de maandag problemen met een B747-400 boven Engeland. Een vliegtuig van de Britse vliegmaatschappij Virgin Atlantic met een defect landingsgestel is veilig geland op de luchthaven Gatwick bij Londen. Het toestel was in de problemen gekomen onderweg naar Las Vegas en keerde terug naar de Britse hoofdstad. De hulpdiensten waren massaal uitgerukt voor de noodlanding. De Boeing 747 heeft uren rondgecirkeld, voordat de landing kon worden ingezet. Vlucht VS43 was rond kwart voor twaalf (lokale tijd) vertrokken vanuit Gatwick. https://www.youtube.com/watch?v=OaGdUoV_Uu0 http://www.irishtimes.com/news/world/uk/virgin-atlantic-plane-lands-safely-at-gatwick-after-problem-1.2050518

- Fire. December 29, 1940: St Paul’s stands defiant as second Great Fire of London rages. As the heaviest night of the Blitz saw much of the City of London hit by more than 100,000 bombs, one image would show the world that Britain would not be beaten. http://home.bt.com/news/world-news/december-29-1940-st-pauls-stands-defiant-as-second-great-fire-of-london-rages-11363951825843

Legaal. Blijkt dat er containers, volgeladen aan te verstoken vuurwerk klaarstaan om gestript te worden. Zodat de gigaverkoop kan aanvangen. En dan heeft men het over legaal en meer nog weer ‘illegaal vuurwerk’. Ook blijken er onverkochte partijen uit 2013 en eerder, straks de handel te willen gaan bereiken en berijden. Ook weer legaal en illegaal vuurwerk Legaal vuurwerk betekent gewoon, dat er geen overheidskritieken op kunnen worden losgelaten. Illegaal betekent, dat ondanks de verboden er toch handje werd gelicht. Letterlijk en figuurlijk, bij verkeerde ontploffing met neveneffect. Au!

- Crime. Gedetecteerde misdadigers gingen op weg om met gestolen vermogens en geldmiddelen mooie spullen te kopen. De politie wist een groot aantal zaken te achterhalen en de vervoermiddelen van de criminelen te confisqueren. Daarnaast werd een verdachte groep in het Leidingen-gebied gesignaleerd, welke griezels zich met ongehoorde snelheden wisten te verplaatsen in een kentekenloze bolide. De bolide werd snel gevonden en minstens een van de onverlaten ingerekend. Tijdens het voortvluchtige gedeelte van de actie, werden megacapriolen uitgehaald door de bestuurder van dat nader te identificeren voertuig. Echter waren de bewoners van Leidingen en omgeving zeer alert. Kon daardoor tot afdoende politionele acties worden overgegaan.

- Knoeien. Blijkt dat geknoei op Openbare Werken gewoon voortgang vindt. Enorme kasten waar tijdens de bouw indringend tegen was geprotesteerd, werden gewoon door de Chinese aannemer(-s) en eigenaren van dat spul, steeds vaker vanuit het buitenland afgebouwd. Zo nu ook een moloch onder protest, op de hoek Jagernath Lachmon- en Corantijnstraat. Een windjammer van groot formaat! Maar een lokale aannemer die volgens eigen zeggen, zich aan alle bouwvoorschriften hield en ook correcties aanbracht, wordt heftig benadeeld door de Staat. Moet tegen meerkosten naar de rechter. En dan het ‘connectiongedoe’ nabij de Hermitage Mall en binnen de grenzen van de dure villawijk, waar gewoon door middel van kunstgrepen werd ‘ingebroken’. Ontdekt werd en gebleken is, in de laatste maand van dit jaar, dat de beruchte T. alsnog een bardancing, in het weekeinde voor Nieuwjaar 2015 wil openen(…), ondanks de buurtprotesten die maanden geleden werden aangezet. Zien of de rücksichtsloze corruptie op RO/HI aanhoudt en tot welk niveau sturend wordt geprolongeerd. Kan de kiezer daar ook gewoon kennis van nemen en de politieke oppositie in het land nog rijkelijker omarmen. Instelling van een Ministerie voor Corruptiebestrijding, is inmiddels met verregaande bevoegdheden nu al in de maak. 25 Mei 2015 of veel eerder.

- Elite. De elite van het land ging ethisch en etnisch verantwoord naar Cauwna…, hor. Pollack (NPS), Warsodikromo (NDP/DNP), Bouterse en Parmessar –laatstgenoemden nog steeds NDP– voerden de delegatie aan die onder meer Internet, aan het gebied voorhield en onverdeelbaar beloofde.

- Bezoek. Het werd een duur bezoekje. Een ambtenaar van politie ging bij zijn ‘skatje’ op bezoek. Bij vertrek ontdekte de wapendrager, dat zijn voertuig was opengebroken en hij bijkans SRD12.000,– aan US-dollars kwijt was. Je zal het maar moeten terugverdienen, zo een absurd groot vermogen dat door een respectloze werd meegenomen.

- ‘Bigi bigi bigi’. Jawel groots opgezette voetbalwedstrijd, met het inhuren van zeer talentbegiftigde buitenlandse profspelers…, “in diaspora” hier te lande tijdelijk geaccrediteerd. Trinidad & Tobago won in Paramaribo met penalty’s van een ‘natio-team-in-disapora’. Leuk uitje! Intussen zijn de meest kortzichtige in de Surinaamse politiek, weer oeverloos aan het brabbelen geslagen. Letterlijk oeverloos. De mensen die in groten getale naar een verzetje en voetbalwedstrijdje kwamen kijken in het André Kamperveen Voetbalstadion(…), om het opportunistische dubbel nationaliteitengedoe als ‘modus vivendi’, massaal te ondersteunen…? Wat een mop! Ze kwamen zeker ook massaal naar een feestje van een jubilerende telecommunicatieconcessionaris of een door Abop georkestreerd geldstrooibacchanaal (…), om Brunswijk onvoorwaardelijk te schragen tegen een internationale opsporingsinbreng? Oogkleppen- en ‘cassaba nanga fisi politics’. “Neks no fout!”.

- Fout! Er blijkt nu weer een aantal krachten te zijn opgestaan dat zowel hier te lande als in Nederland wenst mee te denken, na publicatie van de Henck Arron – biografie, daarin ook nog te kunnen lezen, dat alles ‘de schuld’ is, van: de voormalige voorzitter van de NPS, een bevlogen minister-president en door de kiezers gerevancheerd vice-president tot aan de Graansoogst c.s. misdaadkerstcoup van 1990? Je zal ze allemaal de kost moeten geven, wanneer toch weer blijkt, dat ze zich allemaal mochten vergissen. Hoeveel heeft dit product initieel gekost en door wie werd het allemaal uiteindelijk gefinancierd? Dat is belangrijker vraag ‘numero uno’. En misschien steekt daar weer achter…, een ‘prealabele admissie’ in vaster vorm. Is het dan nu al zo en nog voor de presentatie in Paramaribo, dat alles op schoot van wijlen Arron kan worden geworpen of dat Den Uyl, Pronk of papa De Gaaij Fortman buiten schot kunnen/mogen blijven? Of ene Van Genderen, de Karamat Ali’s , Lim A Po’s of een Essed? Wie met vuur wenst te spelen, kan meer nog dan een aantal vingertjes aanbranden. Bruma, Hoost, Leeflang en de totale top van een rest PNR of de VHP met Ferrier worden genoegzaam meegenomen in oordeelvorming. Nergens is te lezen, dat de hele ‘samma samma’ op het conto van een individu als Arron terecht komt of terecht mocht komen. Of nog mag komen. Wie wilde wel, wie wilde geen leger en waarom? Vele spelers, vele ideeën, vele zaken ‘goed’ en ook vele zaken ‘niet goed’. Gewoon fout! ‘But that’s live…, for some a cruel death’. Verraad en verraders…, incluis. Moreel altijd te ver-/beoordelen en ethisch uiteindelijk van minder orde te blijken. Helden en antihelden. De eerste zet tot geschiedschrijving is door Meel gezet. Inderdaad…, wie volgt? Weet nu ook Bouterse in herfsttij van het leven. Nu maar al te goed…, waarom zogenaamde medestanders met groot chagrijn in het land rondlopen en de nadagen van groot paars elan, blijken te zijn vervlogen, verbleekt en meer nog verdord. Voorgoed…, wel te verstaan. Klassieke fout? Jawel, ‘owru gwenti’. Er is geen acceptabele opvolging, ‘no follw up’ met een oerdegelijke en te verhappen historie. Noch in het verschiet van een nog te verschijnen nagedachtenis noch in te verschijnen memoires. ‘No ghostwriter to be found’. En dat is eigenlijk zielig. “A tan so!”.

- ‘Remember last week’. Een selectie van bijzondere, nieuwswaardige of spraakmakende foto’s van deze week. Van een hoop sneeuw in Nederland tot het herdenken van de tsunami-slachtoffers van tien jaar geleden. Van de kerstzegen van de Paus tot een grootschalige evacuatie in Maleisië. http://nos.nl/artikel/2010804-de-week-in-beeld.html

- VHP. De VHP heeft zich voorgenomen om in 2015 een diepere invulling te geven aan haar rol als politieke partij. De VHP zal haar dienstbaarheid verder toespitsen op elk aspect waar deze samenleving behoefte aan heeft. Voorzitter Chandrikapersad Santokhi in zijn nieuwjaarsboodschap.

- N-Korea. De Amerikaanse president Barack Obama legt nieuwe sancties op aan Noord-Korea. Dit is een reactie op de cyberaanval op Sony Pictures. Dat meldt het Witte Huis vrijdag. De nieuwe sancties betreffen drie bedrijven en tien Noord-Koreaanse regeringsfunctionarissen. Daartoe behoren personen die werken in Rusland, China, Syrië en Iran. Amerikanen mogen geen zaken meer doen met de bedrijven en personen in kwestie. Hun wordt met name de toegang tot het Amerikaanse bankenstelsel ontzegd. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis nemen de Verenigde Staten de “aanval” van Noord-Korea serieus. Deze zou gericht zijn op het “toebrengen van destructieve financiële gevolgen aan een Amerikaans bedrijf”. Ook wijzen de VS op het recht op vrijheid van meningsuiting van kunstenaars. De VS denken dat Noord-Korea achter de hack van de computers van Sony zit. Het bedrijf heeft een film (The Interview) geproduceerd over een moordcomplot tegen de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Daarop kwam het ook tot terreurdreigingen tegen Sony.http://www.nu.nl/internet/3965814/obama-legt-noord-korea-nieuwe-sancties-cyberaanval-sony.html

- Tech. Alcatel heeft een nieuwe smartphone gepresenteerd die drie besturingssystemen aan kan. De Pixi 3 kan Android, Windows Phone en Firefox OS aan. Het eerste toestel met de naam Pixi werd door Palm uitgebracht. Eerder deze week werd bekend dat Alcatel een co-productie met Palm is aangegaan, waardoor het merk mogelijk weer terugkeert op de smartphonemarkt.Dat meldt Alcatel in een persverklaring. Er komen vier varianten van de Pixi 3 beschikbaar. Drie 4G-modellen met schermformaten van 4, 4,5 en 5 inch. Ook komt er een 3,5 inch versie met 3G. Volgens Alcatel is de Pixi 3 een betaalbaar toestel. Door de Pixi 3 geschikt te maken voor meerdere besturingssystemen kunnen gebruikers volgens Alcatel thuis, op het werk en onderweg hetzelfde systeem gebruiken. De Pixi 2 draaide enkel Android. Overige specificaties van de Pixi 3 heeft Alcatel nog niet bekend gemaakt. Ook is het onduidelijk of consumenten zelf tussen de drie systemen kunnen wisselen, of dat bij aankoop al voor één van de drie gekozen moet worden. Alcatel zal het toestel verder presenteren tijdens gadgetbeurs CES, die volgende week van start gaat.

- Smart verkoop. De Chinese smartphonefabrikant Huawei heeft in 2014 zo’n 75 miljoen smartphones verkocht. Dat is minder dan het beoogde doel. Huawei had zichzelf voor 2014 als doel gesteld tachtig miljoen smartphones te verkopen. Dat doel mist het bedrijf dus net. Desalniettemin groeit de smartphoneverkoop van het Chinese bedrijf fors. In 2013 gingen er nog ‘slechts’ 52 miljoen over de toonbank. Ook toen werd het doel van 60 miljoen, overigens niet gehaald.

- Ebola. Het aantal ebola-gevallen zal dit jaar nog naar nul worden teruggebracht, gelooft Anthony Banbury. Hij is de vertrekkend leider van de VN-missie tegen de ziekte. ”We hebben de afgelopen tijd al veel gedaan, maar we hebben nog een lange weg te gaan”, zegt hij tegen de BBC. ”We zijn verwikkeld in een epische strijd tegen deze ziekte”. Ebola is zo moeilijk te stoppen doordat mensen die goede daden verrichten, besmet raken. “Je wordt ziek als je iemand verzorgt die ziek is of als je iemand begraaft die aan ebola is overleden”. 20.000 geschatte besmettingen. Het virus heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, nu aan 7989 mensen het leven gekost. Sinds de ziekte in december 2013 uitbrak, zijn meer dan 20.000 mensen besmet geraakt.

- EURO. De waarde van de euro is in een dag met 0,8 procent gedaald. Voor het eerst sinds juni 2010 was een euro even minder waard dan 1,20 dollar. Er is steeds meer vertrouwen in de Amerikaanse economie, terwijl er nog altijd zorgen zijn over de economie in Europa. Zo is de inflatie nog altijd erg laag. Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank, zei in een interview met de Duitse krant Handelsblatt dat de centrale bank extra maatregelen neemt om de economie te stimuleren. “We treffen voorbereidingen om de omvang en de snelheid van onze maatregelen begin 2015 aan te passen”, aldus Draghi. Sinds mei is de koers van de euro met ruim 14 procent gedaald. Een goedkopere euro is niet per definitie slecht. Het is bijvoorbeeld goed voor exporterende bedrijven. Hun producten worden voor mensen buiten Europa goedkoper.

 

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro – 27.12.2014.

De Week in Retro – 27.12.2014.

 

MEMORABILIA

 

- 2014-2015. De Kerstdagen zitten erop. Het zag eruit alsof het niet als vanouds en helemaal van ons was. Niet al te veel kerstversieringen en meer nog, een drang van vele mensen om zich richting vuurwerkstallen willen te begeven. Elementen die helaas nog gesloten bleken. De ene kwam over naar zijn geboorteland, terwijl weer een ander in het buitenland reeds afzag van een dure reis omdat de bijkomende gedachten van een hertentamen toch al zouden gaan domineren. Opvallend, de vele feestjes die vanuit hier en in samenwerking met Surined-ingrediënten werden georganiseerd. Van ‘Back to the 80-ties’ tot aan Voetballen met jongens in/uit diaspora, TKO-galeries of lustig naar Kassav voor onbetaalbare prijzen. De Euro-families uit Frans Guyana komen onbelemmerd meesmullen. Ook van onze vuurwerkers. Het was helemaal passen en meten, voor de ansich al getroffen Surinamer. De werkende mens die de touwtjes een heel jaarlang aan elkaar moest knopen, in de tweede week van de maand al ‘skeer’ bleek en uit frustratie het maar over de vele verspillingen van de regering Bouterse had. De virtueel te blijven trein van Jozefzoon, voerde daarbij nadrukkelijker de boventoon. De openbare geldsmijterij van een primitieve Brunswijk evenzo. Nog eens vijf jaar een dergelijke coalitie en regeringszaakje, met of zonder het quorumspook van Geerlings Simons, is en blijft onacceptabel voor die rationeel denkende Surinaamse mens. Het is nu op naar Oud- en Nieuw. De hoop bevestigend, dat het anders aangepakt zal, kan en mag worden. Panka schreeuwde: “…geen regering zonder NDP…”. Dat heeft de man uit Para gelukkig niet zelf in de hand. Of heeft hij de meer ondemocratische gedachten achter het oogwit tollen. De stemgerechtigde die zonder stem-selfie, straks in alle vrijheid het rode potlood –binnen het stemhokje– mag hanteren zou het voor het blijvend voor het zeggen moeten hebben. Stilletjes op dat moment in gedachten houdend (…), geen manipulaties van Abrahams te hebben moeten duchten of velen; zoals in 2010 wel het geval bleek. Of van die meneer Brunswijk, met zijn Hummer offensief voor naast en binnen de DNA-burelen. In gedachten de hoop koesterend, dat de jeugd tussen 2010 en 2015 wijzer is geworden en zich niet zal laten verleiden/-kleinen te stemmen op wat nu openlijk ‘het kwaad’ wordt genoemd. Beloftes die men weer zal maken, in relatiever sfeer te kunnen houden en ook nog almachtige geesten aan te roepen, dat het dit keer –in 2015– wel goed mag komen. Propagandisten tijdig te kunnen doorgronden en afdoend te stuiten. De eigen keuze, onverhinderd te doen prevaleren. Het is vijf voor twaalf en 2015 dient zich ‘bigi bigi bigi’ aan. Cruciaal aangetreden op een kruising van onvoorwaardelijk toekomstperspectief. Of helaas algehele achteruitingang, verdere verloedering en vernietiging, van hetgeen waar nog een klein sprankje hoop op was in ons Sranan. Want het land is echt niet van een of twee parvenu’s, die nu toch wel teruggedreven dienen te worden (…), naar de plek waar ze op de eerste plaats al vele jaren in thuis horen. Suriname gaat de laatste dagen van 2014 in en de week in retrospectief, dient zich nog eenmaal aan.

- Hoe dan? Wip heeft besloten de rechtsaf situatie, bij Toko Tip Top vanuit Noord en dus de Zwartenhovenbrugstraat naar de verbindingsweg Keizerstraat af te sluiten? Je mag niet meer rechtsaf, verkeersvolkje van SU? Sluiten, beta? Dus alles vanuit Noord wordt nu gepompt in de Nassylaan? En als je vanuit de Gonggrijp- en Stoelmansstraat komt, hoe doe je dan gezonder zaken bij Fernandes Autohandel of Godo of Dokter Tjon Lim Sang? Laat Wip heel gauw op een wip gaan zitten. Dan weet Paramaribo Noord wel, wat met hem te doen om normaal naar de Kwattaweg en verder te kunnen komen. Wippologisch bekeken.

- ‘Felicitationes compadres y companeros…’. USA, USA, USA…, USA! Het staatshoofd prijst Obama voor zijn ‘geopolitics’ vis a vis Cuba. Jawel…, daarvoor moet je uiteindelijk op de eerste rij bij de uitvaart van Mandela hebben kunnen zitten en Raoul een stevige handdruk bezorgen. Iedereen is aan het ‘back tracken’, nu Maduro in Caracas voorspoedig ‘surseance’ heeft aangevraagd, vanwege een US-dollarprijs per vat aardolie, dat de hele filantropenzaak in de war heeft gestuurd. De Amerikanen hebben Maduro’s olie nauwelijks nog nodig en bepalen voor hem de wereldmarktprijs. Castro ziet de problemen voor zijn eilandstaat aankomen en omarmt met spoed ‘big brother en uncle Sam’ sneller dan snel. Want die meneer Putin is weer in een ‘koude oorlog’s bui’ voor de meer krankzinnigen uit de ‘goelag’ terechtgekomen. Wil weer een groot Russisch rijk forceren. Met een trans – Siberische KGB, in veel beter doen dan voorheen. Daar moet Castro, na 50 jaar van opgedrongen ‘problemas’, niets meer van hebben. De as van het kwaad die Hugo Chávez op Margarita trachtte te smeden, is knap in de vernieling gelopen. http://edition.cnn.com/2011/10/21/world/americas/venezuela-chavez-gadhafi/ Voor transmigrerende rommel en ongewilde gevaarzetting hebben de broers Castro echt geen energie meer in reserve. ‘Meki Putin teki wan bigi bigi bigi waka…, na Obama na a heri tori no no’. Slim! Morgen kan het anders zijn. Want van snelle transities houden noch Fidel noch Raoul van. In ieder geval, is er feest in de straten van Havana en ook in Calle Ocho van Miami. Waar de anti-Castro lobby begint te beseffen, dat er maar beter menselijke omarming kan plaatsvinden dan nog langer te denken aan animositeit of gewapende transacties. De Castro’s hebben beiden hun langste tijd gehad. Al die Unasur-gangers, onder leiding van de man met de vintage Volkswagen Kever, zien nu ook wel, dat het allemaal niet meer haalbaar is om de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) een neus toe te zeggen. Zeker niet nu ‘His Excellency’ Maduro, zowat het hele land Venezuela in faillissement heeft gedraaid en dreigt de meer armlastigen op het continent en Midden-Amerika mee te slepen in zijn erfelijk ongeluk. Goedkope schalieolie, dat is nu dat hele ding wat dominant speelt. De vernietiging van een Gadaffi als olieboer en straks ook Assad? Let goed op. Hel en donder bij de OPEC, maar een standvastige productie van de Arabieren prevaleert, boven en tegenover het bibberen van de Perzen in Teheran. Laat men het goed op de keeper beschouwen. Washington luistert niet eens meer naar Netanyahu van Israel. Men luisterde altijd al, naar de rationeler Joodse lobby in New York en het draaien van de onnavolgbare kapitaal molens. Obama heeft nu geen rekening meer te houden met een gek in Tripoli, want die is tezamen met de oprisping van Sarkozy inmiddels opgeruimd. Assad volgt maar al te gauw. De hypocriet laat nu medicamenten toe tot Aleppo, na daar ter plaatste napalm en gifgassen te hebben gedropt. In Irak is de wisseling van de wacht zodanig in- en aangezet, dat men weer goed en gericht ISIS (Islamitisch Kalifaat – wensers) kan vernietigen, om de mensheid een nieuwe Hitler-parodie te besparen. Putin rustig binnen laten vliegen en de Nato op hem als een bekwaam/gekwalificeerd ‘bouncer’ los te laten. Keer op keer weer met de straaljagers uitgeleide te doen. Van Portugal tot aan Groenland en terug. Totdat Putin natuurlijk een grote fout begaat om de gehele Oekraïne te willen pakken. Dan is het wel weer gebeurd. Obama luistert intussen niet naar mieren. De generale staf en de CIA helemaal niet. De Castro-brothers inmiddels ook niet. Die hebben te veel ervaring om Anno 2014 nog niet te weten, waar Abraham eigenlijk de mosterd opeens vandaan haalde. De Cubaanse mens wil rust en een beetje meer feestelijke rijkdom Ze willen de katholieke kerk ter ondersteuning omarmen en verdere vrijheden bevechten. Luistert Obama naar Unasur of Maduro? Of al die mensen die denken belangrijk te kunnen zijn? De volgende ‘Summit of the Americas’ zal aantonen, wie de baas en onvervalste toezichthouder is op dit Westelijk Halfrond. The seventh Summit of the Americas will be held in Panama CityPanama, on April 10–11, 2015. Wie wat te zeggen heeft, wordt nog netjes aangehoord. Wie beter de kop dicht kan houden, zal dat in diplomatieke taal krijgen toegespeeld. Wie doet er iets toe en wie ziet men niet eens meer staan…? Juist ja! ‘Power geo-econpolitics, bro. Nothing else!’. Schaliegas en een verdrukking naar minder dan ‘50US$ per barrel crude oil’. ‘Thank you very much!’. Het wachten is gewoon nu, op de paleisrevolutie van Miraflores. Niets anders op de agenda voor December/Januari? Neen toch?. Merry X-mas and a prosperous New Year.

- Waaaat? De ambtenaren en de gewapende machten, zijn op de maandag jl. nog niet betaald? Wat heeft men in de zin/ Collectieve onrust? Dachten van niet.

- Nog zo een. Noord-Korea dacht even de USA en/of Sony met censuur te bedreigen en hackers aan het werk te zetten/ Antwoord in geo-politics…, weg Internet in Noord Korea voor 24 uur. Op de dinsdagavond kon men weer een beetje browsen. Wie met vuur wil spelen, moet kwaliteithandschoentjes aanschaffen.

- ‘Professor Bonero’. Jawel…, die lijkt goede zaken te kunnen doen. Dan was hij op Leonsberg gezapig bezig met het illusoire poppenspel, nabij een sluis en de nationale presstandaard om de mensen schrik aan te jagen. En toen weer bij een spuitinrichting aan de Akoebastraat. Als men gevoelig is voor die ‘bonero-dinges’, verplaatsen zich inderdaad een vervelend aantal rare spinsels in de bovenkamer en nemen ongenode fantomen de cerebrale rust over. ‘We frede…, yere. Professor Bonero, gi wi wan brik…, yere! Bika dya a no Haïti ete, yere…’.

- Barst. Weer werden door rovers schot- en barstwonden weggegeven, aan mishandelde slachtoffers bij gewapende overvallen. Het gaat goed in SU. Erg goed.

- Majoor. De onrechtmatige buitenfunctiestelling van een majoor bij het Korps Politie Suriname, krijgt nu ook parlementaire aandacht. De man was belast met verkeersregulatie, totdat deze in virtuele aanvaring kwam met een chauffeur en/of ‘veiligheidspief ‘ die de vrouw van het staatshoofd naar een feestje begeleidde. Allerhande onderpausen die roomser werden dan de kerkvorst zelf, gingen zich met de zaak bemoeien en kwamen aan het gezag van de beëdigde politieambtenaar. Onderzoek naar wat? Belediging? Dat gaat na een gewichtiger klacht, naar de ambtenarenrechter voor gedegen beoordeling. Buitenfunctiestelling is vooralsnog nu…, compleet van de groene. ‘Mek a man go wroko in wroko yere’. Laat dat gedoe niet een belediging aan het hele korps worden. Wat weer als een paal boven water staat, is dat dit soort toestanden niet voor 25 Februari 1980 bestonden. ‘Denk a tori!’.

- Entrepreneurs. Het collectief ondernemers in Suriname heeft geheel terecht aan de graaifamilie bij de EBS laten weten, dat men niet zomaar in de ‘bedrijfsputi’ kan komen grabbelen. Begin te saneren en intern bezuinigen. Laat de gratis stroomvoorziening ophouden te bestaan en dure CAO’s gedurfd achterwege. Zorg voor het opruimen van illegale jumperkabelverbindingen en sluit niet elke Chinese blokkendoos zomaar aan. De sociaal-maatschappelijke gevolgen zullen inderdaad niet te overzien zijn, als men wil pressen en doordrukken ten nadele van het gemangelde Surinaamse volk. Maar misschien moet men toch gewoon doorzetten. Moeten de ‘millionarios’ aan de onderhandelingstafel, in opdracht van Ameerali bepalend blijken voor het gehele land. Zoals toen met dovemansoren in de brandstof ‘grabu’ men tekeer wenste te gaan. De staatsgraafmachine die ‘government take’ heette! Des te sneller komt het gehele land af…, van de ellende die zich in 2010 geprolongeerd manifesteerde. Inderdaad, heeft de AKMOS gelijk. Het bedrijfsleven gaat deze trip niet opdraaien voor de massa. Dus ook niet voor de ongelikte vogels die er op uit zijn om gratis, van alles en nog wat binnen te halen. Denk maar aan de nacht van de Brunswijk-wetgeving. Ook zo een fenomenologie. ‘Grabu san yu kan grabu’. En de rest kan failliet gaan.

- Fly over. Jawel…, dat waren de dromen van zo een Abrikadabri en door zijn omgeving ‘gepapegaaid’. Overflies, bruggen naar de buurlanden, achtbaans naar Brazilie. Spoorbanen naar het zuiden. 18.000 woningen binnen zoveel maanden. Huuuuuuh! Zoveel ‘talent’ werd op die zaken ingezet, om dan te mislukken en elkander de schuld te geven. Vervelend, zo een ongewenste situatie. ‘Na yu schuld!’. “No no, na yu poti mi na ini na rommel disi…”. Zomaar, vallen ze elkaar af en in de schik. Tragisch.

- Douane. Ondernemers trekken de stoute schoenen aan en doen hun beklag over corrupte verificateurs bij Financiën ingedeeld. Nog een probleem voor Andy, baya. Helaas een oud probleem. “Hoe groot moest het kerstpakket zijn? Een auto met een strik erom heen? Is toch niet waar?! Die man heeft toch al vier wagens onder zijn huis en twee bij zijn buitenvrouw? Is niet waar…, hor!” ‘A sma abi wan gudu pa…, yere! A man srefi, na importeur basi. San we klets?’. “Un lai tori yere…”.

- Spies. Een man die in Suriname een ‘krapana’ en terrein met een geschatte waarde van Euro 30.000,– in bezit zou hebben, is na het aanbrengen door een klikspaan in Nederland en een zogenaamd sociaal onderzoek door de Nederlandse ambassade in Paramaribo, gericht veroordeeld tot intrekking van zijn sociale uitkering en vaker ook nog terugbetaling van verkregen bijstandgelden. De zoveelste op rij. Kijk dus uit met erfenissen die de boel in Nederland ‘in de war’ kunnen sturen. Dubbel kijken voor spies, hier te lande geaccrediteerd.

- Privacy. ‘Delicaat op maat, bij CBB-Combé’. Komt een hoogzwangere vrouw op de maandagmorgen binnen CBB-Combé. Uur? 09.15 uur. Ze wil haar echtscheiding van twee jaar geleden –uitgesproken in Nederland– inschrijven in de annalen van de Republiek Suriname, zodat de ‘nieuw geborene’ niet de naam van ‘de ex’ krijgt toegespeeld. Allemaal logisch. Wat niet logisch is…, blijkt uit het feit, dat de zaak van de vrouw in alle openbaarheid aan een loket moet worden besproken, zodat haar hele omtrek aan burgerij het gevoelige verhaal meebeluisterde. De vrouw wordt niet naar binnengelaten of een stoel in ‘discreter ruimte’ aangeboden. In dit land ben je heel gewoon aan de nukken en kwellen van weinig opgevoede mensen overgeleverd. Bij het betreden van CBB-Combé, kon men ook op de trap omver worden gelopen, door een vrouw met wandelstok die ‘ziedend van woede’ de steigers afkwam en waarschijnlijk ook niet correct en/of juist was behandeld, aan de beruchte loketten van CBB-Combé. Het is wat! Maar wel overal mooie posters met foto’s hangen, van de bewindvoerder die pleit voor ‘veiligheid’. Niet bepaald voor een veilige bloeddruk. Eerder voor een zekere vorm aan delicate decadentie, extrapolerend naar een bloedspuwing door aangewakkerde ergernis.

- Amsterdam. Als men dan oversteekt vanuit DC Combé en langs ‘Amsterdam’ wil lopen, dan heeft men daar een huizenhoge truck op het trottoir, met opstaande aluminiumplaten in de open laadbak, waarop vuilniszakken worden gegooid. ‘Bonk a tori, yere…’. De spetters vliegen de toeristen en andere voorbijgangers om de oren. Dat ding stinkt mijlenver. ‘So much…’, voor de paaltjes van oom Jerry en de vuilophaal onder de rook van zijn ‘airco-kantoortje’ midden in het Uitgaans- en Horeca/Casinocentrum van onze hoofdstad. Alcolade is het enige, dat je bevuilde kop snel en meteen, nog voor een goed bad kan ontsmetten. Paramaribo is en blijft een stinkstad. ‘Tingi leki por sneki’.

- Decentralisatie. Ze kwam naar Paramaribo en was ‘blij’ met een ruimte voor gecertificeerde en decentralisatiebeluste districtscommissarissen. Elo! Dat dacht de minister van Regionale Ontwikkeling helemaal niet! Men was weer de voorschriftboekjes te buiten gegaan. Zo werden DC’s gemuteerd en blijkt de RO-man keer op keer de allerlaatste die daarvan hoorde of mededeling kreeg. Het is gewoon heel goed samenwerken tussen de ‘coalitionele’ Palu, NDP en Abop. Super!

- Hoeveel. Meer dan tien bodyguards omringden het staatshoofd, toen deze veel te laat te Carolina aankwam en Robert Ameraali (Abop/VP), tezamen met Rabin Parmessar (NDP/OW) de brug over de Surinamerivier al hadden geopend. Joden Savanne en Carolina zijn in oostelijk Para weer met een vaste oeververbinding aan elkaar verbonden.

- Betuwe. Men trekt 150 miljoen Euro uit de hoge hoed van Structon. Maar de ervaring leert, zoals met die Betuwelijn, dat er veel meer centen zullen worden gecalculeerd. In de voor-, midden en nacalculaties. ‘Owru gwenti fu p’atata, so bun’.

- ‘Selfie’. Een selfie en een foto digitaal maken van het stemformulier…, tijdens het stemproces? Stemfie! Moeilijke zaak wanneer de geheime stem, op 25 Mei 2015 in het geding wordt gebracht. Er is een partijleider die al honderden ‘smartphones’ heeft uitgedeeld. Bekende zaak van Sjaak! Een CCTV-circuit, wat deviant-gedrag in het stemlokaal/-hok registreert, kan enige uitkomst bieden. Wie vals speelt (…), uit het stemlokaal/-hok halen en de stem ongeldig verklaren. En een (01) kans om het opnieuw en zonder ‘gsm’ smartphone of ander (data-) registratieapparaatje te kunnen/mogen overdoen. ‘Only one second chance, bro’.

- Sopie. Aan de Ma Retraiteweg, Gomperts- en Anamoestraat komt men winkels tegen die sterke drank en wijnen in de etalagekast tentoonstellen of ten verkoop aanbieden. Dranken die aan de zonnestralen zijn/werden blootgesteld. Wie blind wil worden, kan het gerust proberen met een dergelijk bestraalde drank.

- Stadsguerrilla. Het lijkt er nu wel ontegenzeggelijk op aan te komen, dat er een ‘hit & run’ situatie in de hoofdstad is ontstaan, wanneer helemaal op fabrieksterreinen berovingen plaatshebben, uitgevoerd door zwaarbewapende ‘rücksichtsloze’ criminelen.

- Polder. In de Saramaccapolder had de VHP een heftig bezochte vergadering, in het gebied waar Indra “Marijke” Djawalapersad eens de gedoodverfde verkiezingswinnares was.

- Keuring. Men mag dan wel zoveel meer auto’s op de openbare weg willen krijgen, feit is nu wel, dat de keuringsdiensten en lokalen van 29 December 2014 t/m 01 januari 2015 gesloten zullen zijn.

- Dijon. In oostelijk Frankrijk gelegen plaats Dijon, werd het toneel van een aanslag op voetgangers. Een onder psychiatrisch toezicht gestelde man, reed in het afgelopen weekeinde verschillende trottoirs op en verwondde bewust voetgangers waaronder kinderen, met een voortrazend voertuig. Op de maandagmorgen ontzenuwde de openbare aanklager in Dijon het geuite vermoeden, dat het om een religieuze fanaat zou gaan.

 

- Haïti. In de eilandstaat werd Florence Duperval Guillaume, minister van Volksgezondheid, als interim-premier geïnstalleerd nadat de dubieuze Laurent Lamothe eerder het veld moest ruimen.

- 22 December 1988. De wetenschapper Dr. Frank Essed werd 26 jaar geleden in de nabijheid van NPS/HQ – ‘Grun Dyari’, onder dubieuze omstandigheden door een auto gegrepen en doodgereden.

- BUK. Het zal onomstotelijk komen vast te staan, dat een Russische BUK ‘ground to air missile’, boven Oekraïne en dichtnaast de Russische grens werd afgeschoten om de Boeing 777 met vluchtnummer “MH17” van ‘Malaysia Airlines’ neer te halen. Het vliegtuig met bijkans 300 passagiers op weg naar Kuala Lumpur in Zuid Oost Azie, vertrok van het vliegveld Schiphol bij Amsterdam op een gemengde vlucht van/met de KLM. De meeste verongelukten, waren Nederlands staatsburger. Ook Surinamers verloren familieleden, op deze fatale vlucht. In de teruggevonden en geborgen lichamen van de B777-piloten, zijn projectielresten gevonden die de ‘BUK’ als gebruikt aanvalswapen kunnen identificeren.

- Klari tori. Het land Venezuela, dat decennialang de oliedollars en revenuen ge-/misbruikte om de wil op te leggen aan vele armlastige landen in Zuid-/Midden Amerika en verkiezingsuitslagen ook nog manipulerend beïnvloedde, staat een dezer dagen geheel aan de grond. ‘Fasi leki skrufu nanga botu so bun…’. Het schip van staat zal zoveel inkomsten moeten ontberen, dat de rol van zakelijk filantroop, binnenkort in z’n geheel tot de nulliteiten zal gaan behoren. Inclusief het lumineuzere aan Petrocaribe. Let goed op! Producerende landen die niet in het oliekartel OPEC zitten, hebben schuld aan de forse daling die de olieprijs de afgelopen tijd meemaakt. Dit stelt de Saudische minister van olie, Ali Al-Naimi, in een toespraak zondag, zo meldt persbureau Reuters. “Het koninkrijk van Saudi-Arabië en andere landen wilden balans brengen in de markt, maar het gebrek aan samenwerking van andere olieproducenten buiten OPEC en het verspreiden van desinformatie, heeft geleid tot een continue prijsdaling”, aldus de minister. Al-Naimi ontkent dat politiek een rol speelt in het oliebeleid van Saudi-Arabië. Hij vertelt verder dat de olieprijs geen “zichtbaar en groot” effect gaat hebben op de economieën van Saudi-Arabië en andere Arabische landen. De beslissing van OPEC in november om de productie op 30 miljoen vaten olie per dag te houden, zal uiteindelijk de wereldeconomie helpen, denkt Al-Naimi. “De huidige prijzen stimuleren geen investeringen in energiebronnen, maar ze stimuleren mondiale economische groei en uiteindelijk een toename in mondiale vraag”.

- Onverantwoordelijk. Suhail Al Mazrouei, minister van Energie in de Verenigde Arabische Emiraten, verklaarde tegenover persbureau Bloomberg dat landen buiten OPEC de “onverantwoordelijke” productie van een buitensporige hoeveelheid olie moeten stoppen.Volgens de minister kan de oliemarkt veel sneller stabiliseren in 2015 als andere olieproducerende landen OPEC volgen.

- Petro Caribe. Een website schrijft: ‘De dalende olieprijs wereldwijd heeft ervoor gezorgd dat aan de pomp brandstof na drie jaar onder de SRD 4 per liter is. Wanneer de brandstof via de ‘Petro Caribe deal’ met Venezuela wordt ingekocht, is de prijs nog voordeliger’. Wishfullthinking! Petro Caribe is een dooie mus. ‘It won’t fly’.

- Menselijker. Nadat een aap in de stad Kanpur, in het noorden van India, een hevige schok heeft gekregen van een elektriciteitskabel, probeert een andere aap hem minutenlang weer wakker te krijgen. Hij probeert van alles en schudt zijn soortgenoot door elkaar, bijt in zijn nek, slaat op zijn kop en gooit hem in het water. De kabel hangt boven het station van Kanpur. Omstanders op de perrons bekijken wat er gebeurt en filmen de reddingsactie van de aap. Ofschoon dat het er wat ruw uitziet, lijkt het te werken. Na twintig minuten buiten bewustzijn te zijn geweest, wordt de aap langzaam aan wakker. Een beetje beduusd gaat hij rechtop zitten, waarna zijn redder hem over de rug aait. http://nos.nl/artikel/2010150-aap-redt-leven-soortgenoot.html

- Winti. Ongeveer een derde van de vluchten op Schiphol heeft maandag vertraging ondervonden door de harde wind rond de luchthaven. Het oponthoud van de vertraagde vluchten varieerde van dertig tot zestig minuten, aldus een woordvoerder. Ook waren er enkele uitschieters. Maar er hoefden geen vluchten te worden geannuleerd. De harde wind kwam uit een ongebruikelijke hoek, west-zuidwest. Daardoor blies de wind dwars op drie landingsbanen die in de richting noord-zuid liggen. Dat had gevolgen voor de start- en landingscapaciteit van Schiphol. De luchthaven raadt passagiers aan zich via de website van Schiphol en die van vliegmaatschappijen op de hoogte te stellen van eventuele vertraging.

- Buurt. Buurtbewoners in de Republiek Suriname hebben geen snars meer te vertellen over hun eigen woonomgeving. Komt er een goudopkoop en verwerkingsbedrijf in je woonwijk en protesteer je daartegen…, heeft het totaal geen effect. Handel & Industrie doet wat het wil. Districtscommissariaten doen wat ze willen. Uiteindelijk belanden buurtbewoners met een parlementariër aan de hand, helemaal op het kabinet van het staatshoofd. Alsof dat soelaas biedt. Beloftes die nimmer worden ingelost. In een ‘post – tjoekeros – situatie’ is het pleit reeds beslecht en het lot inmiddels onwrikbaar beslist. Rechteloosheid gaat gewoon over, in bandeloosheid. De buitenlander is baas in ons land!

- Mammoet Union. De unionisten in de nieuwe samenwerkende unie, krijgen binnenkort hun ‘nom de guerre’. Dat heeft de ‘top-brass’ van de orga medegedeeld.

- ‘Owru gwenti’. Oude gewoonten in Nickerie. Tot 1992 was het ook nog zo, dat een vader diep in de buidel moest tasten, omdat een zeer bekende zoonlief ‘huis hield’ in de rijstpolder. Jonge meisjes waren niet veilig voor die ‘lord shorty’. De klachten, moesten met veel centen worden afgekocht. Toch weten dit soort proleten heel hoog in de besturen van deze samenleving door te dringen. Nu is er weer een smeerlap ontmaskerd, met naam en toenaam geëncadreerd binnengevoerd. “Je kan pas een baan in het onderwijs of anderszins krijgen, als je horizontaal gaat skatje en mijn geld aanneemt”. ‘Sroto na pa, yere!’. Uitlokking op paars niveau. In ander “keval” is het: “ Tek wan moni dya, gi mi yu celnummer mammie…’.

- Secure. Voor trouwe dienst aan de Staat en het veiligstellen van land en volk, kregen militairen een medaille. Bij de politie ging het eerder om bevorderingen. ‘Bigi bere’ en zijn ‘maatje’, kregen geen bevordering van de “belly-controler”. Sporttest niet gehaald en blijven rondtuffen in airco-auto’s, gezeten op het breedste vlak van het geheel? Dan geen bevordering…, voor ‘bigi papi nanga mami’. Belly houdt van ‘lean & mean’.

- ‘Digi nights’. Vanavond gaat de rode telecommunicatieconcessionaris uit zijn dak, hor! Met duizenden fans die in het André Kamperveen Stadion komen feesten en genieten van de buiten- en binnenlandse entertainers. Digicel zeven jaar in Suriname. Als providor en trendsetter.

- Beleidsoverleg. Zoveel jaren achtereen, werden de relaties in gijzeling gehouden en onder directie van de meest kortzichtige op het westelijk halfrond vastgezet. Nu men beseft, voor een derde of vierde maal de mislukking in te gaan, spoedt het bestuursgedrocht zich alsnog in een ‘beleidsoverleg’. Met wie? Jawel, met ‘good old Holland, bro…!’.

- Razzia. Resto- en winkelrazzia’s geïnitieerd in Paramaribo. Zouden die mensen voor geleden schade worden vergoed/gecompenseerd, of in de gelegenheid worden gesteld op de huidige coalitie te mogen stemmen bij de volgende verkiezingen? Denken van niet. Maar dan moesten zij ook geen puinhoop van de business hebben gemaakt en de volksgezondheid in de war hebben gebracht/-stuurd. “Sroto na tenti, mi bigi bugru takki…”. Op z’n Horbiaans, hor.

- 3500. Ruim 3500 zielen verlaten Suriname en deze aarde per jaar. Dat zijn bijna tien burgers op een dag die komen te overlijden. Kan toch een beter cijfer opleveren, als de gezondheidszorg en veiligheid strakker wordt ingekleed?

- RIP. De Eerwaarde pater Waldi Wong Loi Sing, is door de Opperherder naar huis geroepen.

- ‘Dyugu dyugu’. Als men de PVF verlaat omdat men een gesprek is aangegaan met de NPS, heeft men de boodschap dus niet begrepen. Maar als men dan daarna kiest, voor de NDP en zich daar ook inschrijft, is het politiekbewustzijn ogenschijnlijk geheel geëvaporeerd.

- ‘Moni’. Een deel van de sociaalzwakken en behoeftige Surinamers, zal in December 2014 toch geen financiële ondersteuning van de Staat krijgen. Misschien dat de gelden dan in Januari 2015, wel de juiste bestemming kunnen krijgen. Overwegende prioriteitstellingen.

- ‘Ala sani a jongen denk a sabi’. Als gekozen wetgevers in het land eisen, dat de regering Bouterse –wegens gebrek aan draagvlak– weg moet en er nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven, heeft men daar de voorspelbare kabinetspapegaai en querulant die nog eventjes denkt, intimiderend te kunnen overkomen. Ach ach ach…, dat men nog in armoede naar dit ‘mamjo gedrogt’ wenst te luisteren en zijn warboel ook nog wil lezen, stemt de weldenkende burger niet al te prettig. Het staat ieder Surinamer op dit moment wel recht voor ogen, om zich niet te laten intimideren door een reeds lang gecorrodeerd lege huls en onophoudelijke reeksen ‘bla bla’ die de ether worden ingeschoten.

- Hal. Het vliegveld Zorg & Hoop heeft een geoutilleerde ‘aankomst- en vertrekhal’ erbij en kunnen “internationale vluchten” nu naar behoren worden afgewerkt.

- Duidelijkheid. Wet en regelgeving, geldt voor ieder burger in dit land. Inclusief de chauffeurs en ingezetenen van voertuigen in bezit van de Staat. Vervoersmiddelen die bij het kabinet van het staatshoofd, door onder meer Openbare Werken of anderszins werden ingedeeld. Niemand staat boven de Wet. Ook het staatshoofd niet. Noch de bekender opererende entourage.

- Zwaailichtgedoe. Nog steeds grote verwarring waarom de politie constant met ‘ontstoken zwaailicht’ rondtuft. Verwarring alom in het verkeer. Wat wil men eigenlijk benadrukken? Men kan beter een grote les gaan nemen, bij de Fransen die in de blauwe Renault-bussen met open schuifdeur rondrijden en het uitstijgen van politiemannen, alleen maar vergemakkelijkt. Men hoort als burger de hoge onderbroken toon van de bus geleidelijk aanlopen en de politieman zit absoluut niet in een aircoauto. De burgerij roept om hulp en het is ‘rijdend uitstijgen’ van de hulpverlenende agenten geblazen. Vlotte en niet door de airco verkleumde oude-mansbotten die de boeven ongeremd achterna kunnen zitten. “Oppi’s bij de Fransen zijn gratis en voor niets. ‘CRS-gendarmerie styling, so bun’.

- Sterrenslag. Paul Salam Hendrik Somohardjo geeft de verklaring van de week in coupformaat, aan: ‘starnieuws.com’: ‘Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur, zegt aan Starnieuws, dat zijn partij uit de coalitie is gezet omdat er een politieke coup gepleegd zou worden. “Getracht is om de ministers Soewarto Moestadja, Raymond Sapoen en de assembleeleden Soetimin Marsidih en Diepakkoemar Chitan los te weken uit Pertjajah Luhur. Er waren gesprekken hiertoe gevoerd. Maar deze politieke coup is mislukt en nu zit de coalitie met de gebakken peren”, stelt Somohardjo’. Tot zover Starnieuw. Met het voorgaande geeft Somo klaarblijkelijk afdoend antwoord, op het weinig relativerende gezemel vanuit Wanica, waar ‘oom Theo’ onder de djamoeboom nog steeds in vertwijfeling najammert.

- CUBA-USA. Het houdt niet over. Euforie en blijdschap in zowel Santiago de Cuba, Habana, Little Havanna en Calle Ocho – Miami, in het bijzonder. De dollars komen en we willen graag de familieleden zo gauw als mogelijk bijstaan. De bouwmaterialen zijn al vrijgegeven, om naar de eilandstaat te worden vervoerd en de monumentale gebouwen te herstellen. De rest komt vanzelf. Ook ten aanzien van de buschauffeur in Caracas. Heeft geen missen. Intussen doseert president Barack Obama, de gerichter politiek professioneel vis a vis Cuba: ‘Barack Obama gaat voorlopig niet naar Cuba en de Cubaanse president Raúl Castro is nog niet uitgenodigd in Washington. Daarmee tempert de Amerikaanse president de verwachtingen over de toenadering tussen Cuba en de Verenigde Staten. Woensdag maakten de twee landen bekend de diplomatieke relatie te herstellen. Het wordt voor Cubanen en Amerikanen makkelijker om tussen de twee landen te reizen en de economische sancties worden versoepeld. De Amerikaanse president zegt dat de maatregelen niet direct effect zullen hebben op het eiland. “Het is nog steeds een regime dat een volk onderdrukt.” Obama denkt dat de Verenigde Staten door het nieuwe beleid meer invloed kunnen hebben op Cuba. Het land is 50 jaar door de VS geïsoleerd, maar volgens Obama heeft dat beleid niet gewerkt.

- Leren. ‘Kenne we wat van lere…!’. De Nederlandse Minister Schippers van Volksgezondheid gaat in de nieuwe versie van haar zorgwet opnemen dat zorgverzekeraars niet mogen selecteren op gezonde, jonge klanten. Zij loopt daarmee vooruit op een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar deze praktijken. In de wet is al verboden dat zorgverzekeraars verschillende premies vragen aan gezonde en aan zieke mensen. Ook is vastgelegd dat zij niemand een zorgverzekering mogen weigeren.

- Moverend. Om moverende juridische redenen heeft de raadsman van VHP-voorzitter Chan Santokhi, geen ‘conclusie van antwoord’ ingediend bij de griffier der kantongerchten, zoals rechter Ingrid Changur-Lachitjaran had gevorderd. De raadsman heeft de rechter, in de zaak Bouterse vs. Santokhi gewraakt. Advokaat Sewcharan moest schriftelijk reageren op de zaak die de persoon van Desire D. Bouterse tegen de persoon van Chandrikapersad Santokhi aanhangig heeft gemaakt. Twee minuten voor de gestelde tijd, heeft Sewcharan een onderbouwde wraking ingediend. Met betrekking tot de hedendaagse beleidsformulering heeft Santokhi zijn politieke tegenstanders laten weten: “Er zal na mei 2015 geen ‘cassave-politiek’ meer gevoerd worden…”, garandeert Chan Santokhi. Daarbij doelend op de vele mislukte projecten van de regering Bouterse waarvan het cassaveproject een schoolvoorbeeld blijkt te zijn. Ook zal Santokhi de laatste zijn die ‘handsdown’ zal smaken, dat Desi Bouterse hem met allerlei procesgangen monddood maakt. Daarvoor wordt het nodige aan contradocument zorgvuldig aangekleed. Er is een zeer welkom platform daarvoor geschapen.

- Atjeh. Het is tien jaar geleden dat een tsunami enorm huishield in landen rondom de Indische Oceaan. De Indonesische provincie Atjeh was het zwaarst getroffen: 170.000 mensen kwamen om. Na de ramp moest alles beter worden. ‘Build Back Better’ was de slogan van de hulpverleners. Zij bouwden huizen voor de overlevenden, en ook de economie van Atjeh zou een enorme opkikker krijgen. Maar dat liep anders. Niemand komt meer naar Atjeh. Bedrijven niet, toeristen niet. Maar daar lijken de inwoners niet echt mee te zitten, ontdekte correspondent Michel Maas. Zij zijn bezig met iets heel anders: stenen.

- Femen topless. Het Vaticaan heeft een activiste van de vrouwenrechtenbeweging Femen opgepakt. De vrouw ontblootte op Eerste Kerstdag haar borsten in de kerststal op het Sint-Pietersplein en nam vervolgens het beeld van Jezus weg uit de kribbe. Ze is verhoord en zal worden voorgeleid. De vrouw, een Oekraïense, wordt beschuldigd van diefstal en van aanstootgevend gedrag. De activiste griste het beeld weg, een uur nadat paus Franciscus zijn zegen over de kerststal had uitgesproken en het beeld had gekust. Op haar borsten stond geschreven: “God is een vrouw.” Een bewaker bedekte meteen de borsten van de Oekraïense met zijn cape. Het Vaticaan neemt het incident hoog op vanwege de plaats van de diefstal. Volgens een woordvoerder was de actievoerster duidelijk van plan de religieuze gevoelens van talloze mensen te krenken. Hij voegde eraan toe dat drie leden van Femen de afgelopen maand al verschillende keren hun borsten hebben laten zien op het Sint-Pietersplein. Femen zegt dat de campagne tegen het Vaticaan is bedoeld om aandacht te vragen voor het eeuwenoude standpunt van het Vaticaan dat het lichaam van een vrouw slechts is bedoeld om kinderen te baren. De beweging vindt dat een vrouw bovendien het recht heeft op een abortus. De radicale vrouwenbeweging is in 2008 begonnen vanuit Oekraïne en strijdt met toplessacties tegen sekstoerisme, vrouwenonderdrukking, seksisme, religieuze instituties en homohaat. De organisatie heeft tegenwoordig zijn hoofdkwartier in Parijs.

- Vedat S. vermoord. De vermoorde Turkse Nederlander Vedat S. is onder grote belangstelling begraven in Turkije. Duizenden mensen kwamen naar zijn geboorteplaats Bafra bij de Zwarte Zee om hem de laatste eer te bewijzen. Zijn lichaam werd met een privévliegtuig naar Samsun gevlogen. Daarvandaan bracht een konvooi hem naar zijn geboorteplaats, waar hij is begraven. Er vlogen privévliegtuigen van Istanbul naar Bafra. De lijkkist werd begeleid door driehonderd auto’s. Vedat S. was de jongere broer van Sedat S., die volgens Turkse media een van de topfiguren in de onderwereld van Turkije is. Vedat S. werd woensdag in Istanbul doodgeschoten. De aanslag is gefilmd. Volgens bronnen weet de politie wie de daders zijn. Eerder die dag werd Ali Akgün, de hoofdverdachte in het Amsterdamse liquidatieproces, gedood. Hij is gisteren in kleine kring begraven. De Turkse politie heeft beeldmateriaal van de moord op Vedat S., de Turkse Nederlander die afgelopen woensdag werd doodgeschoten in Istanbul. De liquidatie is gefilmd door beveiligingscamera’s. Volgens bronnen weet de politie al wie de daders zijn. De politie is een groot onderzoek begonnen naar de moord op S. en die op Ali Akgün, eerder woensdag ook in Istanbul. Zeker vijf gespecialiseerde eenheden zijn erbij betrokken. De uit Rotterdam afkomstige Vedat S. en twee begeleiders werden woensdagavond van dichtbij beschoten met automatische wapens. Hij en een van zijn begeleiders overleefden het niet. Eerder op de dag was Akgün doodgeschoten terwijl hij in zijn auto voor een verkeerslicht stond te wachten. De Turkse politie onderzoekt onder meer of de liquidaties met elkaar te maken hebben. Beide Turks-Nederlandse slachtoffers worden in verband gebracht met het criminele milieu. S. was de broer van Sedat S., die volgens Turkse media een van de topfiguren in de onderwereld in Turkije is. Het andere slachtoffer Akgün was een van de hoofdverdachten in het Amsterdamse liquidatieproces. Vedat S. is vanmiddag na het middaggebed begraven in Bafra, in de Turkse provincie Samsun. De belangstelling was groot: er zijn privévliegtuigen van Istanbul naar Bafra gevlogen en de lijkkist werd begeleid door driehonderd auto’s. Er werden duizenden mensen verwacht. Ali Akgün is gisteren in kleine kring begraven in Istanbul. Enkele tientallen mensen waren erbij.

 

Goudprijs vandaag vrijdag 26 december 2014

EURO €

1 troy ounce

982,50

+18,07

+1,87%

1 gram

31,59

+0,58

1 kilogram

31.587,56

+580,87

US DOLLAR $

1 troy ounce

1.195,80

+19,00

+1,61%

1 gram

38,45

+0,61

1 kilogram

38.445,22

+610,85

Trend goudprijs 2013 – 2014

Trend EURO € per troy ounce

Vandaag

982,50

+18,07

+1,84%

Gisteren

963,59

+18,91

+1,96%

Vorige week

974,46

+8,04

+0,83%

Vorige maand

962,50

+20,00

+2,08%

Vorig jaar

880,49

+102,01

+11,59%

Trend US DOLLAR $ per troy ounce

Vandaag

1.195,80

+19,00

+1,59%

Gisteren

1.174,90

+20,90

+1,78%

Vorige week

1.197,90

-2,10

-0,18%

Vorige maand

1.201,20

-5,40

-0,45%

Vorig jaar

1.205,30

-9,50

-0,79%

         

Laatst gewijzigd: 26-dec-2014 23:15 CET

- Safety. Een vrolijk, goed, kleurrijk en veilig weekeinde toegewenst, aan alle Surinamers en hun buitenlandse gasten die binnenstormden.

 

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro – 20.12.2014.

De Week in Retro – 20.12.2014.

 

Memorabilia.

 

- Puntig. Een ieder ziet dat het niet alleen “X-Mas time” is…, hier in SU en op Cuba. Hier gaat het met de hoop op ‘betere tijden’, wat al te ranzig toe. Men wil vechten? Nu nog via de onafhankelijke rechter, mensen ‘monddood’ maken? Men mag gerust ongerust zijn of ook blijken te worden. Want in de maand December krijgen bepaalde ‘wonder kids’, traditioneel van die onmenselijk duistere en pregnanter ideeën. En raken meervoudig daarbij helaas verstopt/-zand, in het eigen onvermogen helder te kunnen blijven denken. Gelukkig zijn de mensen die nog staan voor een transparanter en veiliger Suriname, strak in mobiliteit geraakt. Tevens in meerderheid op te trommelen om zaken straks, via de ‘ballot box’ afdoend over te nemen en voor eens/voor altijd op te schonen. In ieder geval uit handen te halen, van: “…onvolprezen misdienaren in het kwaad verdwaald…”. Als de Surinamer het niet zelf doet of mag doen, wordt het uiteindelijk toch wel door anderen gedaan. Nu ogenschijnlijk al te beginnen, met de universele ruiming van kwikvergiftigingelementen. De eigen nationale soevereiniteit is sinds het jaar 2010 en misschien wel eerder, op allerlei vlak door de ignorante en meer egocentrisch georganiseerde megalomanen, compleet te grabbel gegooid. Op Cuba blijkt men na 50 jaren tot geruststellende inkeer te zijn gekomen. En geschrokken dat men is (…), binnen de meer stupide entiteiten van bepaalde metropolen! Let op SU… , de afgelopen week in retrospectieve onderstaand:

- ‘Farce majeur’. Een majoor van het Korps Politie Suriname die ambtshalve als verkeerregulateur optrad, conform het Handvest en de verkeerswetgeving ambtsbevelen uitdroeg, is nu door de KC koninklijk ‘buiten functie gesteld’. Omdat er mensen zouden zijn die boven zijn pet handelingen wilden uitvoeren en na gedurfder ingrepen zich beledigd gevoelen. Aardig wordt het om te volgen, wat de vakbond bij de politie doet (…), wanneer een onderzoek uitwijst, dat de majoor geheel in rechte optrad. Totdat derden en onderpausen, zich klaarblijkelijk met zaken gingen bemoeien.

- ‘And justice for all’. De rechterlijke macht heeft het blijkbaar niet druk genoeg. Allerlei rechtsgedingen worden aangespannen, omdat men zich beledigd of benadeeld gevoeld. Men kan zien dat het verkiezingstijd is en zelf de ‘onafhankelijke rechter’ er met de manen bijgesleept wordt. Mede om de positionering van onvolprezen kandidaten, zekerder te stellen. ‘Winter wonderlands for civil defense lawyers’.

- ‘By default’. Uitschakeling? Neen, bepaald niet eerder ‘moreelverantwoord handelen’ werd ingebracht. Je gaat niet vergaderen om na te gaan, hoe de aangekondigde ‘strop’ –ter vernieling van de rechtstaat– eruit moet gaan zien. Vijf missers en de voorspelbaarheid van struikelen. Duidelijker kan het niet. Herschikken of na vijf mislukte pogingen verzuipen. Geerlings – Simons zal de agenda van De Nationale Assemblee drastisch moeten aanpassen om überhaupt voortgang van het parlementaire werk te doen plaatshebben. Niet de oppositie, maar eerder de coalitie heeft met de beklagenswaardige gedragingen vanaf 2010, de democratie ansich ondermijnd. Vanaf dag één dat op een bepaalde wijze en verfoeid voorspel, een staatshoofd werd verkozen en in 2012 een amnestiepaskwil ingang vond, is de democratie als geheel op de helling geplaatst. Het niet mee willen werken aan ‘quorum’, is en blijft een rechtstreeks gevolg van alle ondemocratische tendensen en handelingen die zich nu en pas geleden manifesteren. Binnen en buiten De Nationale Assemblee. Ook Geerlings – Simons weet dat maar al te goed. Over een dame mag eigenlijk –met goed fatsoen– niet gezegd worden, dat er zeer kunstig en ook beoefend (…), het fenomeen struisvogelpolitiek wordt bedreven. Elo!

- ‘Bigi bigi bigi fesa’. De EBS pakte uit en hield een stevig feest aan de Verlengde Gemenelandsweg, in een splinternieuw restaurant. Niemand kon dat fenomenale binnen en op straat missen. De trouwe lezers van dit medium dus ook niet en maakten geducht melding.

- ‘Facts and being sportive’. Nadat Desi Bouterse naar de rechter stapte om genoegdoening te krijgen ter zake Toki’s prikkel- en stekeluitspraken, overigens gedaan op een politiek podium/platform (…), laat de tegenpartij genoegzaam weten, dat alle feiten in openheid zullen worden geadresseerd. “Factual and more, bro…!”. Het wachten is nu, op dat ‘verlichtend momentum’.

- Brief. De fractieleider van het Nieuw Front in De Nationale Assemblee schreef een stevig onderbouwde brief aan het staatshoofd en legde daarin direct/indirect uit, dat de Jozefzoon-spoorlijn naar Onverwacht en Zanderij heel veel meer middelen en vermogens van het volk zal opslokken, dan een duurzamer verbetering van het transport over het gehele land. Te regelen door middel van diepte investeringen, in het wegennet en openbaar vervoer. Ook voor de schoolgaande jeugd. Veel maatschappelijke (-r) zaak en vordering van Randjietsing, op waar men mee bezig denkt te geraken, zonder het parlement en betrokken samenlevingen gestructureerd inzage te kunnen geven. ‘Wan tu drie, a moni na fu wi…’.

- Feestdagen. Niet een aantal parkeerplaatsen werden aangelegd, tussen de hoek Sommelsdijckstraat, Rietbergplein en Binnenlandse Zaken aan de Wilhelminastraat(…), maar ‘libi libi’ paaltjes geplekt en met beton (vast-) gestort. Het is dus nu wel verstandiger om naar de eindejaarsfeesten in het Uitgaanscentrum, met de taxi te gaan en de gezinsauto helaas thuis te moeten laten. Want in de President Da Costalaan, de Crommelin- of Wicherstraat, moet men echt niet parkeren (…), wil de autobezitter niet dat hardnekkiger junkies in de gezinsauto feest komen vieren. Met de complimenten van Jerry, hebben de taxihouders straks een extraatje voor de feestdagen. “Volk, tek wan taxi…, yere!”.

- Keuring. Je moet afspraak maken, hor, als je bepaalde keuringsstations wil bezoeken. ‘U moet dan en dan terugkomen, hor…!’. En dan is het nog maar de vraag of ze je voertuig willen of kunnen keuren, op het nader afgesproken tijdstip. ‘Meneer we gaan Uw wagen niet kunnen keuren, hor, want de wagen heeft leeftijd en onze machine om de remmen te meten of te inspecteren werkt ook niet hor! Alleen Vitz of Spacio types kunnen we aan, hor’. Over openingstijden van bepaalde keuringsstations, maar te zwijgen. ‘I sabi toch. Suri time!’. Acht uur open betekent half negen. En als de auto lichtelijk bejaard is volgens kentekenbewijs, gebied dat je dan een inspecteur voor de “steekproef” moet opwachten. Tussen de 60 en 90 minuten extra…, hor! ‘Goedgekeurd?’. “Vanzelfsprekend, hor! Anders ga je toch niet met je malle gezicht keuren, beta?” Oké dan!

- Opmerkelijk. Was dat in een onbewaakt moment, een uiting van geïncorporeerde naïviteit of geheel iets anders? Een opvallende zin in ‘De Ware Tijd’ van vrijdagmorgen, te weten: ‘…zij ziet de beschuldigingen aan het adres van Bouterse, als een belediging aan Suriname…’. Weer zo eentje die de persoon van Bouterse verheft tot het meer onwerkelijke, om niet te spreken over het meer ‘onwaarachtige van geestesuiting’. De Republiek Suriname, de bevolking, de samenleving en het ambt van president als staatsrechtelijke entiteiten aan ene zijde…, hebben niets van doen met ‘de persoon’ die het ambt tijdelijk mocht/mag bekleden en zich mede, ook overwegende de aanklachten vanuit het ‘openbaar ministerie’, schuldig “zou hebben gemaakt” aan strafwaardige handelingen en ultracriminele feiten. Voorafgaand aan het jaar 2010 en misschien ook –‘god forbid’– na 2015, te prolongeren. Dat is allemaal aan de vervolging en de strafrechter, nu en in naaste toekomst. Maar sommige hartstochttelingen zien dat levendige verschil, tussen het ambt van president en persoon in het ambt, bewustzijnvervagend en met alle opzet, wederom niet! “No fasi na president…!”. Correct, bala! “No fasi mi voorie, yere…!”. Incorrect, mammie. Ook als beëdigd raadlid, willen sommigen de aangereikte zaken wel eens dwars door elkander hutselen. Belediging aan Suriname? Misschien een te vorderen beledigingsgeding, door het aantal mensen dat ‘binnen het electoraat de dato 25 Mei 2010’, op Bouterse heeft gestemd. Maar dan nog niet! Meer is er in deze Surinaams juridische configuratie, eigenlijk niet te vinden. Misschien nog wel even in Cuba, een deviant gedragend Noord Korea, misdadig Syrië of het hedendaagse Turkije van Erdogan. Een vogel die ook daarom vooralsnog, niet tot het democratischer Europa, zal worden toegelaten. Maar het is goed, dat deze uitspraken worden gedaan, opvattingen worden geuit en de samenleving dan goed kan zien, welke kant het kwalitatief opgaat. Misschien moet de juriste voor zichzelf met een enquête of heftiger steekproef onder vakgenoten, wel weer nagaan in hoeverre de geuite opvatting opgeld doet en dan direct daarop een kwaliteitsmeting plegen. ‘Of hadden wij het over majesteitsschennis in de Republiek?’. Daar is de belaste juriste wel weer iets te jong voor, om dat fenomeen in alle bewustzijn te hebben meegemaakt. ‘Denk a tori…, sisa!’.

- EBS-tarieven. Valt schijnbaar wat te vieren. Maar niet bij het bedrijfsleven en ook niet straks in de volkshuishoudens. ‘Business Forum’, een gecreëerde appendix van de Kamer van Koophandel & Fabrieken en onder heftiger invloed van Ameerali, wil toch doordrukken? En er worden vandaag de dag tarieven van 400 tot 600 procenten ‘in verhoging’ bekendgemaakt, in een alerter ochtendblad? Deze zaakjes zijn gelukkig allemaal inherent, aan de verkiezingsuitslagen in de avond van 25 Mei 2015. ‘No problem at all…!’.

- Spoed. De ‘permanente raad’ van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), gaat in spoedvergadering bijeen om de pogingen tussen de U.S.ofA. en Cuba, om te komen tot subtieler, substantiëler en menswaardiger verhoudingen, te consolideren, verder uit bouwen en onvoorwaardelijk te schragen. Zo hoort dat! Hoewel de ‘frustras’ ook hier te lande, tussen een bepaald soort hardnekkige en aanwijsbare flippo’s, wel weer mag worden waar-/meegenomen. Lichtelijk ontheemd en in de war. Zelfs in Miami binnen ‘Little Havanna’, vindt men een groeiend aantal mensen dat het huidige aan krankzinnig vasthouden verwerpen en dus goed vindt, dat er straks in een ‘post Castro era’ de mens met/in al zijn kunnen vooraan staat en niet een aantal vlooiende/amorfe leidersfiguren die de staart niet langer van een kop weten te onderscheiden. Kan men heel wat van leren. Te beginnen in de OAS, via Caracas, Buenos Aires en dan naar Paramaribo. Prettig!

- Ebola. De ebolapatiënt die twee weken geleden naar Nederland werd gevlogen voor behandeling is genezen verklaard. Uit testen blijkt dat de man niet meer besmettelijk is. De Nigeriaanse militair wordt vandaag overgeplaatst naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. Daar blijft hij tot hij naar huis kan worden gevlogen. De man werd de afgelopen weken behandeld in Calamiteitenhospitaal in het UMC Utrecht. Het personeel dat hem behandelde wordt de komende drie weken volgens protocol gecontroleerd. In Utrecht zijn vier bedden gereserveerd voor buitenlandse hulpverleners die zelf ebola oplopen. De Nigeriaanse militair werkte voor de VN-vredesmacht in Liberia en was betrokken bij de beveiliging van artsen die daar patiënten met ebola behandelden.

- Misdaad. De plantenkundige Iwan Wijngaarde, blijkt volgens eigen relaas op Radio ABC, op bestiale wijze te zijn mishandeld door indringers die zijn woning in het afgelopen weekeinde bezochten. Hij zou alleen al aan het hoofd, dertig hechtingen hebben opgelopen door minstens vijf inslagen van/met een wapenkolf. Ook zijn vrouw heeft het moeten ontgelden en beleven, aan handen en voeten te zijn gekneveld door de misdaad.

- Proces. Een website weet te melden dat Desire D. Bouterse, een gerechtelijke vordering heeft ingesteld tegen Chandrikapersad Santokhi. Die zou zaken naar voren hebben gebracht waar Bouterse het niet mee eens is en eist correctie dan wel verontschuldigingen? Beiden hebben advocaten in de hand genomen en de rechter, heeft in ‘eerste aanleg’ rechtsingang verleend.

- Ondernemers. De Chinese ambassadeur hier te lande geaccrediteerd, gaat er vooralsnog van uit, dat er zich in Suriname meer ‘entrepreneurs’ uit China zullen komen vestigen. ‘Wishfull thinking?’. Nogmaals is het boek “Moesson” van Robert Kaplan, de moeite waard en aan te bevelen om dan meer inzichten te krijgen in wat China met de rest van de wereld in de zin heeft. Recensie door Alexander van Kesteren: ‘Gestaag zal een multipolaire orde de Amerikaanse hegemonie in de wereld vervangen. Robert D. Kaplan, befaamd journalist, voorspelt dat binnen die orde de Indische Oceaan een centrale plek zal innemen. In Moesson geeft hij een caleidoscopisch en op de geschiedenis gebaseerd beeld van de opmars van deze regio. Aan de wereldkaart ontleende Kaplan zijn inspiratie. Dat lijkt in eerste instantie vreemd, aangezien de vooruitsnellende (communicatie)technologie de rol van geografie verkleint. Maar dat idee vecht Kaplan overtuigend aan: de toekomst van de wereld wordt bepaald door de samenkomsten van etniciteiten, bevolkingsdruk, terrorisme, grondstoffenvoorraden, milieurampen en handelskanalen. En dat alles is in toenemende mate te vinden langs de kusten van de Indische Oceaan, ‘die zich van de hoorn van Afrika, via het Arabisch schiereiland, de Iraanse hoogvlakte en het Indiase subcontinent helemaal tot aan Indonesië uitstrekt’. Daar woont eenderde van de wereldbevolking, bevindt zich zowel enorme economische groeipotentie als de gehele boog van de islam. Grote gelijkmaker. De beslissende vraag is die naar wat de wereld van de Indische Oceaan zal bepalen: conflict of handel? Wordt het de laatste, dan zal Kaplans toekomstvoorspelling bewaarheid worden. Zoals veel van de in Moessonopgevoerde stemmen aangeven: ‘onze werkelijke geschiedenis staat geschreven in de moessonwind’. De moesson – van het Arabische ‘mausim’: seizoen – met zijn prachtige regelmaat, staat symbool voor de handel en daarmee voor de verdraagzaamheid die etnische verschillen overbrugt: ‘handel is de grote gelijkmaker tussen mensen en volkeren’. Vroeger zorgden de moessonwinden voor de wind in de zeilen van de razendsnelle Arabische shows, in de moderne tijd is de Indische Oceaan ‘de internationale verkeersader van de wereld’. De helft van de wereldhandelsvloot vaart bijvoorbeeld door de nauwe Straat van Malakka. De aan de handelsgroei gelieerde opkomst van de middenklassen geeft reden tot optimisme. Orde. Maar Kaplans relaas richt zich ook op de aan de Indische Oceaan aanwezige culturen, allemaal in ieder geval schatplichtig aan de islam, het hindoeïsme of het boeddhisme. In gebieden waar de handel bloeit is de tolerantie groot en ontstaan er soms prachtige culturele mengvormen, maar op andere plekken dreigen weer nieuwe etnische conflicten. Kaplan presenteert de oorzaak hiervan eenvoudig zoals die is: ‘een al te grote onzekerheid over wat ook, is het begin van fanatisme’. Een andere les van Kaplan – adviseur van meerdere Amerikaanse presidenten – is dat macht altijd beter is, zowel strategischer als menslievender, dan helemaal geen macht. Op dit gebied ziet hij veel nieuwe uitdagingen, zo kondigt Kaplan de politieke ineenstorting van het Midden-Oosten al aan. Wat betreft de stabiliteit kunnen supermachten Amerika en China, allebei azend op meer invloed in de Indische Oceaan, elkaar vinden. Reden ook waarom hij de Amerikanen aanmaant om meer aan klimaatbestrijding te doen (wat ook hun imago ten goede zal komen). Kleurrijk. De reisbeschrijvingen borrelen over van kleur, soms waan je je zelfs even in Sindbads wereld. Wat ook helpt is dat Kaplan zijn relaas doorspekt met geschiedenis, interviews en literaire verwijzingen. Hij trekt veel inzichtelijke historische parallellen, en vooral dat maakt zijn boek een mooie en nuttige aanvulling op Mahbubani’s De eeuw van Azië (dat zich puur richt op de toekomstige economische kracht van Azië). Een fascinerend hoofdstuk is bijvoorbeeld gewijd aan de vrij onbekende handelsnatie Oman en diens Sultan Quaboos, een ‘zonderlinge, erudiete man’. Ook over India’s vele gezichten heeft Kaplan krachtige passages opgenomen, zoals de vergelijking tussen Lord Curzon, ‘onderkoning van India’ en literator Rabindranath Tagore, bedoeld om de harde geopolitieke koers die India nu al is ingeslagen, af te zetten tegen zijn bedachtzame schoonheid. En soms gaan woorden over schoonheid en realpolitik samen op, zoals in Kaplans uitspraak: ‘echte staatslieden denken tragisch om tragedies te voorkomen’. Wat hij in Moesson neerlegt is een rijke toekomstschets, waarbij hij wel steeds voorzichtigheid inbouwt en aangeeft dat het ook anders kan uitpakken. Maar alle maatschappelijke factoren in ogenschouw genomen, is het hoogst waarschijnlijk dat de kaart van de Indische Oceaan bepalend zal zijn voor het aangezicht van de eenentwintigste eeuw’.

- Kwik. Indien wij het niet met z’n allen kunnen aansturen, zal een wereldmacht het heft in handen nemen en richtend moeten optreden om over een deel van de mensheid te waken. De Amerikaanse regering heeft zich nu opgeworpen om Suriname nadrukkelijker te wijzen op de ongelooflijk gevaarlijke verhoudingen binnen het zijnsveld, indien men kwik niet uit de goudzoekerij en atmosfeer haalt.

- Vijf. Dacht ze dat de aanhouder wint? Het zal vandaag weer moeten blijken of Jennifer Geerlings – Simons het voor mekaar kreeg/krijgt om een openbare vergadering, door verlening van quorum, kan opstarten in De Nationale Assemblee. De tegenwind wordt echter heviger en de leiding van de regering ongeduriger. SU staat parlementloos! Voor hoelang nog?

- ‘Gon-tori e prati’. “Que pasa… el condor pasa?”. Het is een aantal burgers strak opgevallen, dat er minstens een burgervader zwaargewapend en met evenzeer AK-bodyguard(-s) opereert. Men moet er wel blijvend vanuit gaan, dat wie geen kwaad doet echt geen heftige militaire wapens met zich hoeft mee te torsen. Anders wordt het wel, als de samenleving onnodig wordt getart. Wie goed doet, goed ontmoet…? Yes! In een tijd, dat de USA en Cuba met een stevige vrijpartij starten, gaat men in SU nog even averechts door met truttig gedrag en een verjaarde ‘revo-styling’ te prolongeren? Doe toch niet zo gek, maaaanh!.

- Lachen. Sta je je bejaarde auto te tanken, met wat goedkopere loodvrije…, ziet men daar een manneke naar een ‘super’ Lexus rennen. Iemand die nog maar nauwelijks een paar jaartjes in het land vertoeft en dan al op staatskosten in een peperdure Lexus voortbeweegt. Wat een ongebreideld materialisme, toch weer op vier dure wielen voortgestoten. Doet onverhoopt denken aan de simpele Chevrolet Corsica’s die uit Miami werden ingevoerd en doodgewone ministersauto’s mochten worden. Maar wat nu gebeurt, is gewoon bij de beesten af. Mensen die dertig jaren en langer in de samenleving zweten en zwoegen om brood op tafel te krijgen, worden overkeken door allerlei Lexus – parvenu’s. 25 Mei 2014 of veel eerder, ‘…a musu keba, bala…!’.

- Momsie. Hij liet de familie in Paramaribo weten, niet naar de hoofdstad te kunnen/zullen komen, als men in De Nationale Assemblee niet het huiswerk afdoend heeft gemaakt, zodat er in voldoende mate quorum wordt verleend. Ook zijn de agendapunten van groter belang en zal Momsie niet afreizen voor mindere zaakjes of goden. Hij heeft tenminste met zijn partijleiding afgestemd. Verder hekelt hij kritieken van mensen die terecht en misschien ook wel onterecht, weken achtereen in het buitenland verkeerden. Momsie heeft van zijn artsen gehoord, dat hij zich niet nodeloos moet inzetten en de vele kilometers beter kan sparen om het thuisfront voor de paarse winst veilig te stellen. Er wordt in de hoofdstad toch maar eenzijdig gehoopt, op verbetering van zaak en beterschap in de ‘poli poli’. IJdele hoop! Het wordt echter tijd, dat men ook oprecht aan Momsie denkt en niet aan een aantal ludieke eisverhaaltjes, blijkt te zijn overgeleverd. Vooral tante Jenny moet Momsie niet dreigen…, hor! ‘Zomaar ye kom dreig na boyke…?’. Onkan!

- Website media: ‘Bouterse probeert Santokhi monddood te maken…’. “Huuuuh, we frede yere!”. Niemand maakt niemand dood…, laat staan monddood. Verkiezingstijd…, vrolijke tijd. ‘A seki e go teki wan vaart’. Wie balletjes kaatst, moet ‘kronto-ba’ terugverwachten.

- Bem. Het meisje dat orale seks bedreef en wat allemaal op het internet werd ‘getubed’ (…), mag een ‘vette waka’ nemen naar een andere school. De jongen die met haar bezig was, zal ook afscheid moeten nemen van zijn maatjes. ‘Opa Doeli’, staat de twee misschien wel te wachten als het uiteindelijk zo doorgaat.

- ‘Sam sam’. Barack, Raoul en Francisco. Paus Franciscus heeft volgens de Amerikaanse media een belangrijke rol gespeeld, in de toenadering tussen de VS en Cuba. Maar wat voor rol? De ‘New York Times’ maakte een reconstructie van de onderhandelingen en de rol van de paus. Franciscus heeft de afgelopen zomer, toen gesprekken tussen de VS en Cuba in een kritieke fase zaten, brieven geschreven waarin hij Obama en Castro op het hart drukte een “humanitaire oplossing” te vinden voor het al meer dan vijftig jaar durende conflict. Op dat moment was het Vaticaan al ruim anderhalf jaar betrokken bij geheime gesprekken tussen Washington en Havana. In totaal zijn er negen ontmoetingen geweest tussen bemiddelaars van beide landen. Die gesprekken kwamen begin 2009 op gang, toen Obama in het Witte Huis kwam. Hij verlichtte de reisbeperkingen voor Cubanen en op een bijeenkomst van Noord- en Zuid-Amerikaanse leiders in april sprak hij over “een nieuw begin met Cuba”. Cuba reageerde nauwelijks. Sterker: het arresteerde de Amerikaanse ontwikkelingswerker Alan Gross, op verdenking van spionage. Hij werd in 2011 veroordeeld tot vijftien jaar cel. Al sinds de arrestatie van Gross was Hillary Clinton, minister van Buitenlandse Zaken in Obama’s eerste termijn, bezig om Gross vrij te krijgen. Aan het eind van haar termijn, in 2012, sprak ze in een memo aan de president haar frustratie uit dat dat niet was gelukt. Toch adviseerde ze de president om het handelsembargo tegen Cuba te heroverwegen. Iets meer dan 140 kilometer zee scheidt de Verenigde Staten van het eiland Cuba. De geografische afstand tussen de buurlanden is misschien klein, de diplomatieke kloof was meer dan 50 jaar onmetelijk groot. Waar ging het mis? http://nos.nl/artikel/2009521-de-vs-en-cuba-50-jaar-slechte-buren.html

- – Economie. Ziet er niet zo best uit, als onomwonden gesteld wordt of kan worden: “Monetaire reserves gekelderd en Staatsschuld fors toegenomen”. En men wil de samenleving wijsmaken, dat er niet wederom ongehoord is verspild, zich heeft vergrepen aan het volksvermogen? Macaber grapje, hor!

- Wat was dat? De voorzitter van het parlement gaat naar het straatniveau van de partijpolitiek? Mochten lezen: “Partijaanhang zal Doekhie en anderen van repliek dienen…”. Als er tegen die tijd nog een partij is, na wat allemaal is aangericht. En Brunswijk van ABOP dan? Heeft zij daar ook wat over te zeggen? Elo!

- Tekende. De ene dag wel en de andere dag weer niet…, tekende de voorman van de eenmansfractie DOE voor presentie in De Nationale Assemblée. Vlees noch vis, of is er nog een rationeel verband aan te binden? De samenleving was voorgehouden, dat Breeveld principieel niet meegaat in het behandelen of afhandelen van de Wet op het Constitutioneel Hof. Of is ook dat verkeerd begrepen? Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat De Nationale Assemblée niet in ‘openbare vergaderingen’ bijeen kan komen, omdat men geen quorum voor de bijeenkomsten heeft/verleent. De huidige coalitie mist de kracht om nog gedegen voor de dag te komen. En dat schuurt, steekt en geeft helse pijn. Nog meer als de oppositie aantoont, dat de huidige regering geen recht van bestaan meer heeft. Simpel omdat een solider draagvlak, is komen weg te vallen. Herhaalde malen was het pappen en nathouden, maar nu is de algehele droogte wel navenant aangezet.

 

- Wanbetalingen. Blijkt dat een aantal overheidspublicaties, waaronder ‘De Overheid’, niet indirect maar direct door wanbetaling aan producenten, zal gaan verdwijnen. Op dit stuk wordt levendig teruggekomen. Boter bij de vis!

- Pijn. Overal komt men de mensen tegen die lichaamspijn hebben. Meestal geeft men daar de schuld aan naweeën van chikungunya. Opmerkelijk veel meer mensen in kleine kring die de zaak hebben opgelopen. Ook in Nederland komen mensen aan, die het virus in Suriname of Curaçao hebben opgelopen. De tropische ziekte chikungunya, grijpt om zich heen in het Caribisch gebied. Op Curaçao zouden inmiddels zo’n 20.000 mensen besmet zijn, schat de GGD; meer dan 10 procent van de bevolking. En dit aantal stijgt in rap tempo. In Nederland waarschuwt het RIVM vakantiegangers voor het virus. “Je kunt er niet zo veel tegen doen, alleen zorgen dat je niet gestoken wordt. Smeer je daarom goed in met deet, gebruik bedekkende kleding en slaap onder een klamboe…”, adviseert Jaap van Dissel. Ook moeten mensen zorgen dat er geen stilstaand water in hun omgeving is. Muggen broeden daarin. Chikungunyakoorts wordt overgebracht door de mug die ook het dengue-virus verspreidt. De ziekte is niet dodelijk maar leidt wel tot hoge koorts, huiduitslag en zeer zware gewrichtspijnen. De koorts bij de chikungunya-patiënten verdwijnt na 1 tot 2 weken, maar de gewrichtspijnen kunnen maanden tot zelfs jaren aanhouden. Een vaccin voor het virus is er niet. Overlijden? Volgens het RIVM is chikungunya geen gevaarlijke infectieziekte waar je aan doodgaat. “Er kunnen wel eens mensen overlijden die de ziekte hebben, maar die hebben dan vaak andere onderliggende medische condities die maken dat ze al heel kwetsbaar zijn”, aldus Van Dissel. Vorig jaar oktober dook chikungunya op in het Caribisch gebied. Op Sint-Maarten brak het virus begin dit jaar uit en in juni werd het eerste geval geconstateerd op Bonaire. Op Curaçao werd begin augustus een eerste patiënt geregistreerd. Video: http://nos.nl/artikel/2009257-rivm-waarschuwt-voor-chikungunya-virus.html

- Wanneer. De hamvraag bij velen die het land willen bezoeken blijft herhaald…, wanneer men afkomt van de KLM – tariferingen die nu weer opgeld doen. De SLM houdt het op rond de US$600,– ‘all in’ naar Schiphol v.v., vanuit Schiphol naar Zanderij Euro 1.399,– businessklasse en de KLM weet dezer dagen, niet minder dan 1900,– Euro voor een economyticket in te loggen; vanuit Schiphol naar Zanderij? Ruim Euro 1400,– plus allerlei ‘taxes’. Vergelijk voor de gein, de aanbiedingen van de KLM naar Jakarta of Willemstad maar eens en zie of daar ook een 89.9% bezetting over het gehele boekjaar bij voorkomt. Overigens, zijn ook de brandstofprijzen in de luchtvaart gekelderd. Maar de KLM lijkt de andere kant op te kijken, als het om AMS-PBM-AMS gaat of omgekeerd.

- Crisis in Den Haag. Den Haag is in de ban van het politieke probleem dat is ontstaan nadat de Eerste Kamer gisteren het voorstel verwierp voor een zorgpolis met beperkte artsenkeuze van VVD-minister Edith Schippers. Op allerlei niveaus is er overleg om uit de impasse te komen. Minister Edith Schippers zou de hoofdlijnen van de Wet niet willen aanpassen. Maar naar verluidt, wil ze wel kijken naar een bijlage waarin ze tegemoet komt aan de bezwaren van de PvdA-senatoren die kritiek hebben op de macht van verzekeraars. Verschillende hoofdrolspelers, onder wie vicepremier Asscher en minister Dijsselbloem, kwamen woensdagmorgen naar het Ministerie van Algemene Zaken. Minister Schippers heeft lang gewerkt aan het draagvlak voor haar zorgplan, in de sector én bij de oppositie. Uiteindelijk gingen D66, ChristenUnie en SGP, in ruil voor verzachting van bezuinigingen op de langdurige zorg, akkoord. Het voorstel bepaalt dat zorgverzekerden niet in alle gevallen hun ‘eigen arts’ mogen kiezen. Zij moeten dan naar een behandelaar, waar hun zorgverzekeraar afspraken mee heeft gemaakt. Door deze afspraken kunnen zorgverzekeraars geld besparen en kan de zorgpremie omlaag. Er blijven wel zorgverzekeringen bestaan met ‘vrije keus’, maar die zullen duurder uitpakken.

- Olie. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, is dinsdagochtend voor het eerst sinds juli 2009 onder de 60 dollar gekomen. Een van Brentolie (159 liter) zakte met 2 procent naar 59,68 dollar. Een vat Amerikaanse olie dook onder de 55 dollar, dat is sinds mei 2009 niet meer voorgekomen. De olieprijs daalt al weken waardoor iedere verdere verlaging nieuwe laagterecords oplevert. In juni kostte een vat olie 115 dollar, mede door overproductie enerzijds en een lage vraag anderzijds zakte de prijs gestaag. Die daling kwam op 27 november in een stroomversnelling toen oliekartel OPEC besloot de productie op peil te houden. Het terugschroeven van de productie zou betekenen dat de prijs weer stijgt en daarmee ook de inkomsten voor de bij OPEC aangesloten landen.

 

MAANDAG 22 DECEMBER 2014

 

- Seki. Storm in een glas water. Als de voorzitter van de Nationale Partij Suriname zijn inlichtingenrapportage serieus zou nemen, kon hij ver vooraf weten, dat Ronnie Brunswijk er een ‘gewoonte’ van maakt, de vergaderingen van andere politieke partijen te bezoeken. Ook misschien wel om zijn voorkomen op te krikken en heel gewoon/ongevraagd –zonder enige toestemming– het woord te nemen/voeren. In Nederlands, Aucaans en/of Sranan. Voor ieder wat wils in dit politiek cabaret. Sommigen zien daar iets storends in, anderen vinden het een brutaliteit en weer derden vinden het een leuke verpozing. Niets aan de hand, bala. Enkel een stormpje in een glaasje Cottica- of Coermotibo water. Wie er iets bijzonders in wil zien, moet opnieuw naar de kleuterklas van Moengo. Ook DNP – 2000 bezocht ‘Bravo’ lang geleden, in Moengotapoe. Met een ‘pick up’ vol kindertjes…, toen ‘Bosje’ daar met aartsrivaal Gary vergaderde. Nu allemaal stemgerechtigd. De VHP onder Santokhi kreeg tijdens kerninstallaties in Moengo ook een zeer welgevallig bezoekje. “No wan seki no e seki…, Marwina n’af ala sema”.

- Para. De man kwam met een noodsnelheid uit Para en liep zeer zeer zeer hard van stapel. Een goudopkoop en verwerkingsbedrijf werd meteen gesloten. Wat Mohamed op de berg niet kon, werd wel vanuit een ander zaakje gewoon gedaan. De zaak kwam gillend tot stilstand. Wie schetst ieders verbazing, dat de goudopkoop en –verwerking, weer ‘op proef’ is heropend. Zo ontstaan nou de geruchten over ‘Tante Tjukeros Bandaleros’. Iets eerst niet afgeven, innemen en dan plotseling als ‘gudu papi’ noodzakelijke olie –voor het gestagneerde– inzetten en lekker pompen. Glijmiddel, ‘so bun’. En dan wil men dus nog steeds niet…, dat sommige mensen over illegaliteiten gaan roddelen? Houd toch op man!

- ‘Elections relay, maaaanh’. “De verkiezingen staan voor de deur…”. En Doekhie moet zich in Nickerie, nu dwingend inzetten om die te winnen. Weet Doekhie dan meer dan de doorsnee Surinamer en heeft hij een alternatieve datum in het hoofd? Zijn de nationale/algemene en geheime verkiezingen voor landelijke en regionale organen nu in Mei 2015 of veel eerder? Lijkt er veel op, dat Doekhie zo langzamerhand de meest rationele NDP-er in het land is geworden, of nog even wil zijn. Zich ook als zodanig uitgeeft? DNA in deze formatie en de restcoalitie in het bijzonder, zijn als bestuurssleutels, blijkbaar niet echt meer zo belangrijk voor ‘broeder Rachied’. ‘Tell it and them…, like it really is, Momsie’.

- Panka. Als Jogi iets zegt, dan luistert men. Inderdaad heeft Panka meer dan tien jaren onder de amandelboom gezeten en dacht daarmee een quorumspook op te wekken en te ge-/misbruiken. Wel of geen quorum verlenen, is echter een legitiem instrument om een parlement stevig aan te sturen. Bijna even belangrijk, als een in te kunnen dienen en wel te passeren ‘motie van wantrouwen’. Mooier zou het zijn, indien een regeringsleider, tezamen met zijn voorzitter in het parlement geplekt zou mogen inzien, dat het zo niet verder kan en noodzakelijkerwijs meteen te wijken, naar vervroegde verkiezingen. Als men daarbij tenminste niet gaat denken, dat de aanhouder altijd wint. Want dat resultaat zag ‘de familie’, bijkans al in 2000 en 2005. Maar misschien is men wel degelijk, ongeneeslijk masochistisch ingesteld. Je weet het tegenwoordig maar nooit, met de aangeslagen pappenheimers. Nemen mee: http://nl.wikipedia.org/wiki/Masochisme http://nl.wikipedia.org/wiki/Narcisme http://www.encyclo.nl/begrip/narcisme www.encyclo.nl/begrip/Masochisme

- ‘Policy’. De politieke sectie van de Chinese ambassade hier te lande geaccrediteerd, organiseert nog deze week een ontvangst voor de Korpschef (KC) van politie en ongeveer 100 manschappen. Leiders van de Chinese gemeenschap en ondernemingen, zijn hiervoor uitgenodigd. De Chinese ambassade maakt zich op, om donaties aan ‘de politie’ te overhandigen. Een andere belangengroep, heeft een bloedeigen kamer van koophandel & fabrieken…, associatief in de pijplijn. Ze waren toentertijd toch zo verknocht, in/met die ‘kamer’ van Ameerali? ‘San pesa dan?!’.

- Occupatie. Wordt uiteindelijk beloond, op de voormalige plantage ‘Amsterdam’ in Commewijne. Vijftig gezinnen die land occupeerden en daar dus jarenlang op gingen wonen, krijgen nu middels een akkoord met de eigenaren van de terreinen, ‘…recht op grondtitel(-s)…’. Hoe dat is geregeld, kon nog niet door een euforisch aangeschoten NDP- districtvertegenwoordiger, worden gemeld. Het zou gaan om een gebied, grenzend aan Tamansari.

- Sroto. Nog een groter aantal vervallen restauraties, werd door de bestuursdiensten gesloten. Vanwege onhygiënische toestanden die er waren gaan heersen en werden aangetroffen.

- ‘Outcry’. Sociaal zwakke huishoudens en burgers met een beperking, kunnen waarschijnlijk nog voor de Kerstdagen hun financiële bijstand uitbetaald krijgen. Er kwamen geluiden bij de pers binnen, dat de uitbetalingen waren gestagneerd. Nu Financiën de zaken in orde lijkt te maken, is de hoop er terecht op gevestigd, dat de zaak nog tijdig rond komt. Er zou volgens nader gerucht, vanuit het kabinet van het staatshoofd, wederom zijn ingegrepen. Nu nog al de ander achterstallige betalingen van de Staat, voor aan-/opgeleverde goederen en diensten. Kerstbonussen, salarissen, suppleties en de facturen van subleveranciers, moeten spoorslags worden uitbetaald! ‘No doubt about that…!’.

- Mammie & Pappie. Beiden wilden droga naar het buitenland smokkelen, maar werden door het BID-team te Zanderij in de kraagjes gevat. Bijna vier kilo’s aan cocaïnepasta in de bagage. Elo! Pappie Ramdath is al zestig en mammie Niermala zeven en vijftig. ‘Skandalik drama’. Zou zo de titel van een boek kunnen worden.

 

- RIP. Aan de samenleving kwam te ontvallen, de jurist en onderwijskundige, Mr. Drs. Archibald D. Marchall.

- Union. De ‘unie van samenwerkende partijen’, zit dicht bij de keuze van een ‘nom de guerre’ om de strijd aan te binden en onder naam in te kunnen gaan, tegen wat absoluut niet goed is gebleken voor de Republiek Suriname en per ommegaand weg moet worden gehaald. Met legale en uitermate democratische middelen. Niet wat Limburg nu dagelijks, als gevederd uitlokker op de paarsgeverfde Staatsradio suggereert.

- Crime. Willem Holleeder blijft de komende twee weken vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Volgens de rechter-commissaris is er voldoende bewijs om hem vast te houden. Holleeder wordt ervan verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor de liquidaties van vastgoedhandelaar Kees Houtman in 2005 en kroegbaas Thomas van der Bijl in 2006. Afgelopen weekend werd Holleeder opgepakt. Kroongetuige Fred Ros heeft bij justitie verklaard, dat Holleeder betrokken was bij de moorden. De 56-jarige Holleeder wordt ook verdacht van het ‘lidmaatschap van een criminele organisatie’.

- Dakloos in NL. Nederland kent steeds meer daklozen. In 2010 kwamen er 55.230 mensen bij de opvang terecht en in 2013 waren dat er 60.550. Dat is een stijging van tien procent, blijkt uit nieuwe cijfers van Federatie Opvang. De persorganisatie “Nieuwsuur”, ging naar opvangplekken voor jongeren en volwassenen in Groningen, Amersfoort en Alkmaar en overal was het aangetroffen commentaar: “We zitten overvol, we moeten mensen op straat laten slapen”. De groep ‘65 plus’ kent relatief de grootste stijging. Er zijn nu drieduizend ouderen. Dat is 43 procent meer vergeleken met 2010. Ook is er een grote stijging te zien van het aantal zwerfjongeren. Er zijn ruim zesduizend jongeren zonder thuis. Dat betekent een stijging van 14 procent.

- Malala. Het antwoord op Malala en de Nobelprijs. Pakistaanse Talibanstrijders hebben dinsdag in het noorden van Pakistan een door het leger gerunde school aangevallen. Daarbij zijn zeker 141 mensen omgekomen, onder wie meer dan honderd kinderen. Ook zijn er meer dan honderd gewonden gevallen. Na ruim zes uur zijn alle aanvallers door veiligheidstroepen gedood. Dat meldden de Pakistaanse autoriteiten dinsdagmiddag.

- ‘Crisis luimt?’. De Eerste Kamer heeft dinsdag in Den Haag, onverwacht een streep gezet door het voorstel van minister Edith Schippers op Volksgezondheid om de vrije artsenkeuze in te perken. Drie PvdA-senatoren konden niet instemmen met het plan om zorgverzekeraars een polis te laten aanbieden, waarin zij alleen behandelingen vergoeden door specialisten met wie zij een contract hebben. Daarmee keerde een meerderheid van 38 stemmen ‘tegen’ – 33 ‘voor’ in de Eerste Kamer zich ‘tegen’ de Schippers’ plannen. En dat is verrassend. Eerder dit jaar verzekerde Schippers zich van de steun van de coalitiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Deze partijen gingen akkoord, nadat op hun verzoek de bezuinigingen op de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten met ruim 300 miljoen Euro waren verzacht. De combinatie VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP zou in de Eerste Kamer goed moeten zijn, voor 38 van de 75 zetels. Een nipte meerderheid. Het sneuvelen van het wetsvoorstel heeft nog niet directe gevolgen voor de begroting van volgend jaar, maar wel voor die van 2016. Het plan zou op termijn een besparing van een miljard Euro moeten opleveren.

- ‘Bush for president’. Jeb Bush “beraadt zich actief” op het kandidaatschap voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.Dat heeft de gewezen gouverneur van Florida en broer van oud-president George W. Bush dinsdag bekendgemaakt. In een verklaring op sociale media zegt de 61-jarige Bush: “Gezien het sterke leiderschap dat Amerika nodig heeft, heb ik besloten mij actief te beraden op de mogelijkheid mij kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen in 2016″. Bush zegt dit besloten te hebben na uitvoerig overleg met zijn gezin. ‘Actief onderzoek’ in de aanloop naar verkiezingen, betekent in de Verenigde Staten vooral kijken of er voldoende geld op te halen valt en of de juiste mensen binnen en buiten de partij gemobiliseerd kunnen worden. De geruchten gingen al langer dat Bush van plan is op te komen namens de Republikeinen tijdens de verkiezingen van 2016. Namens de Democraten is Hillary Clinton een veelgenoemde mogelijke kandidaat.

Bush’s latino network en factor. Net als Clinton heeft Jeb Bush veel politieke vrienden en een uitgebreid netwerk van potentiële donateurs. Is een begenadigd intellectueel en in vergelijking met veel andere potentiële Republikeinse kandidaten politiek gematigd. Bush spreekt Spaans, heeft een vrouw van Mexicaanse “komaf” en kan meer dan andere Republikeinse kandidaten rekenen op de steun van de Spaanstalige gemeenschap, een belangrijke groep die doorgaans massaal op de Democraten stemt.

- Ingreep. Het zou van politieke intelligentie getuigen, als mocht worden nageteld en gecategoriseerd hoeveel maal de burgerij, die fundamenteel eigenlijk niks moet hebben van de ‘regering Bouterse’, toch nog uit ‘pure noodzaak’ naar het kabinet van het staatshoofd stapte om daar haar civiele recht(-en) nadrukkelijk op te eisen. Ook Valies cum suis, baande zich daar een weg naar toe. Alleen al het feit dat er ‘in-debt cases’ (…), hiërarchisch helemaal daar moesten worden aangeslingerd, geeft onvervreemdbaar aan, dat de lagere echelons zowat vijf jaren lang niet gedaan hebben wat deze wel moesten doen. Vandaag de dag blijkt ook nog, dat het geld ‘op’ is en de uitkeringen aan de meest behoeftigen werden gestaakt. Althans voor ‘de maand december 2014’, laat men onbeschaamd weten. Let op wie straks als een duveltje uit een doosje komt springen en ‘gudu papi’ spelen. Op de valreep! Bekend scenario. Wat men als doekje voor het bloeden en een aangedreven boosdoener als eerst naar voren brengt, is dat de meest kwetsbaren –jeugd en senioren– over een stevig aantal maanden (…), gratis met de trein van Jozefzoon zouden meekunnen. Hoe lang denkt men ‘groter onzin’ vol te houden. De trein van Jozefzoon, is in maatschappelijke zin nu al een dooie mus. Eigenlijk een verschraald eitje, dat uit een ‘hoge boom’ is komen te vallen. ‘Tjuku tjuku…, dressine’. Er zijn al mensen in opleiding? Bij een ‘N.V. Spoor’ dat nog niet eens bestaat? Of misschien bij een virtuele aannemer die geheel ‘buiten rechte’ de gunning voor treinenbouw en spooraanleg verkreeg? Wanneer heeft De Nationale Assemblee (DNA) ‘budget wise’, daarvoor toestemming verleend? Wat een land.

- Glashelder. Het wordt met de dag duidelijker, dat Limburg ‘de Staatsradio’ misbruikt om geheel in de uitlokkingsstijl van 25 Februari 1980 – 08 December 1982 en ook daarbovenop geteld, bezig is een aantal geesten aan te roepen die ook de ‘micro-man’ straks als aangever niet zal kunnen bezweren. Wanneer nu weer aanstekelijk blijkt, dat bepaalde schepsels niet het vermogen bezitten om uit het verleden iets te hebben opgestoken of geleerd en alsnog Goebbelssiaans te keer willen gaan…? De kruik die te water gaat, drijft net zolang totdat die ‘berst’ en niet ‘barst’…, zoals de ignorant ongeletterde ter eigen primitieve genoegdoening wensen aan te geven.

- ‘A no wan grap’. De SLM heeft een aantal vliegtarieven gelanceerd, in een GI – 2 ‘Tap a yari’ kortingsprogram, wat meer om te smullen is. Houden zo…, strak!

- Docent. Een onderwijsgevende heeft via de media de boodschap vrijgegeven, het een misdaad te vinden, dat één van de onderwerpen uit haar college –zonder enig wetenschappelijk draagvlak of gedetecteerd cerebraal vermogen– uit de nok van het gouvernementspaleis op het Onafhankelijkheidsplein werd verwijderd. Een van de meest indringende objectdelen die zij bij de geschiedkundige rondleiding van haar studenten duidelijk kon maken. Meer ter zake al het leed, dat een WIC (West Indische Compagnie) over de mensheid heen kon brengen. Maar misschien hebben de mensen die verantwoordelijk zijn voor de verkrachting van de historische waarden en normen in ons land, er meer aan om het verwijderde object boven de eigen woonschuur te plaatsen. Komt daar misschien beter tot z’n recht bovenaan de tempels van het ultieme aan kwaad.

- ‘Police’. Tuchtmaatregelen tegen twee politieambtenaren ten uitvoer gelegd, nadat niet minder dan zes verdachten uit een onderkomen van de opsporing konden vluchten. Hopelijk komt men niet weer vertellen, dat het KPS in statistische zin ‘een weerspiegeling’ is van de samenleving. Dat is dan echt niet om over naar huis te schrijven.

- EBS. Een soortement aan verkapte propaganda, komt nu met grote regelmaat de samenleving zogenaamd ten goede. Vanuit een appendix van het zogeheten KvK&F gelanceerd. Vernoemd als virtueel ‘businessforum’ om in lijn met Ameerali’s opvattingen, de moordende elektriciteitstarieven te doen ingaan, dan wel in te voegen. Het wachten uit de samenleving is dan meteen, om in correctieve acties –binnen de laatste maanden voor de algemene verkiezingen– over te kunnen gaan. Want mismanagement en een totaal gebrek aan bezuinigingsmaatregelen, ligt rationeel aan de basis van wat de monopolist zou zijn overkomen. ‘Palu/NDP/Abop – styling, so bun’. Hydro-elektriciteit werd prolongerend voor een verkapt ‘dieseltarief’ verkocht aan bonafide consumenten. Loonsverhogingen van directie en staf? Juist ja! ‘Make my day…!’. En wat men nu weer niet vertelt en angstvallig verzwijgt, is welke aanzienlijke kortingen men eigenlijk zou moeten doorvoeren, gegeven de transnationale instorting van de hoge prijs voor (diesel-)brandstoffen. Of meer nog dan, de lokale en verheven producties van brandstoffen, welke vanaf het voorbije weekeinde een raffinerende aanvang namen. Men praat enkel over de moordende ‘verhogingen’ die eigenlijk bedoeld zijn, om de noodzakelijker gebleken spoedinvesteringen af te betalen. Maar dan zonder de bekende ‘corruptielijntjes’ te kappen? Want dat die er niet zouden zijn, wil men deze samenleving toch echt niet langer wijsmaken? Ook de burgerij in ons land heeft absoluut geen bijziende oogjes. Niets is of blijft geheim. Als ieder burger zelf betaalt voor de aangeleverde energie, is er weinig of niks aan de hand, maar men volgt in dit land een ‘names & faces’ traject. Wie lijkt op mij en wie lijkt op jou. Voor ‘skatje’ geen factuur, maar voor hem, de supermarkthouder, weer wel. Er zijn zelfs gebieden, waar de incasso van de EBS achterna wordt gezeten door mensen uit bepaalde politieke organisatie(-s). ‘24 on 24’ een zevental airco’s etc., in het private draaiende houden. Ontken dat nou ook eens een keer. Hoeveel gratis aansluitingen heeft men in dit land? Wie worden allemaal ‘in natura’ voorzien? Met andere woorden, gratis stroom geleverd? Al die zaakjes hoort men niet uit/in de propagandaverhaaltjes/-praatjes, welke nu ‘gevraagd en ongevraagd’ via bevriende ‘swing-websites’, worden gelanceerd. ‘Het bedrijfsleven…’, wordt er wel degelijk met de haren bijgesleept, terwijl juist die sector met een stevig aantal faillissementen, zal komen te zitten. Weg met de gratis voorzieningen en wel deugdelijke/betaalbare energie voor iedereen. Ook voor het geteisterde bedrijfsleven, dat niet langer bereid is om zich te laten flessen door omhooggevallen en discriminerende entiteiten. Hogere energietarieven? Inflatie en niet te versmaden onbereikbaarheid van sommige producten, voor de gemangelde consument. En dan niet exclusief, de als allereerst geplaagde casino’s bedoelen. Die zouden juist toeristgenererend moeten werken. Het is niet de politieke subsidie alleen die een rol meespeelde. Het is de ongelijkwaardigheid van bepaalde en te onderhouden aansluitingen. Gratis stroom vanuit de politiek geplekt, betekent nu wel onverkort en onverlet ‘rationalisatie’ en dus ‘sanering’ van het netwerk. Stroomlijnen van personele kosten en bevrijding van corrupte (ver-) handelingen…! wensen wel te zien of de propagandisten, straks ook daar aandacht aan hebben gegeven/besteed. Eigenlijk, ‘in politicis’ een zeer goede zaak, dat men gewoon enkel aan verhogingen is gaan denken. Kan men des te meer reden hebben om voorgoed afscheid te nemen van ‘politieke avonturiers’ die in 2010 de zaken helaas van Hildenberg en Telting c.s. overnamen en totaal verkwanselden. De eurodenkende grapjassen uit het buitenland overgekomen, incluis. Let op! Koester het eigen kader? Nog een regering als de huidige, kan men wel weer zien en natellen wat ervan overblijft. Uitholling van alles wat bestuurlijk nog enige waarde zou mogen hebben. Ongeremde urbanisatie, monopolisten, euromanie, consultenvirus, oneigenlijke (politiek-) kliekvorming met energie voor allen, als onderdeel van partijgedoe en verkiezingskunsten/-stunten/-lusten? Ga er maar aanstaan!,, Verhoging van energietarieven, een welkome zaak. Maar dan om de inflatiespiraal aan te zwepen en ‘regime change’ nog maar weinig rembaar te versnellen. Bravo’s sociale wetgeving, ‘government takes’, fiscale aanvallen, onveiligheid, onopgeloste diefstallen, braak, roof, verhoogde elektriciteitstarieven, aanwijsbare verspilling van wat de natie had en gruwelijke aantasting van het volksvermogen, door aangedreven ad hoc uitspattingen? ‘Bye bye…’, in september 2015! Of natuurlijk, zeer veel eerder. Met de complimenten van? Juist ja…, de weldenkende burgers in en van SU!

- Uitspraak van de week: ‘Staatsolie heeft een bedrijfscultuur van eenheid in denken en handelen ontwikkeld. Het bedrijf heeft kunnen groeien door de arbeidsrust. Die rust en de bedrijfscultuur moeten niet verstoord worden, door de politiek en personen die met een andere agenda Staatsolie binnenkomen’, aldus een gevleugelde van vakbondsman Lloyd Read van Staatsolie. Vandaar dat de Staat dus opdracht gaf aan Staatolie, bij levendig gebrek aan eigen vermogensmiddelen om risicovoller in de goudzoek van Surgold te belanden. ‘We’re skimming, skimming, skimming…, in the name of the Lord…”!. Als dat allemaal maar goed blijft gaan. Wordt heftig betwijfeld. Of was dit wel een differentiatie, binnen de economische praktijkvoering? Of gewoon politiek opportunisme ten top? ‘’NDP no bing wani…, nono musu wani…?.,, ‘Time always tells, the real spills in time…!’.,,

- Corrupt. Een ‘master of skimming’ in onder meer de telecommunicatie en een meest corrupte van buitenaf geïmporteerd figuur stapt gelukkig voortijdig op. Nu nog de vervolging van dit sujet? Laurent Lamothe heeft zondag jl., via de microblogsite Twitter zijn ontslag als eerste minister aangekondigd. De eilandstaat in de Caribbean en tezamen met Santo Domigo deel van Hispaniola, verkeert opnieuw in een ernstig sinistere (politieke-) crisis. Wanneer eigenlijk niet! Zaterdag jl. was er in de hoofdstad Port-au-Prince bij herhaling (anti-) regeringsprotest. De demonstranten eisten het ontslag van president Michel Martelly en zijn secondant Lamothe. Bij de ingezette manifestaties, kwam een persoon om het leven. Onhoudbare incidenten braken uit, toen honderden jongeren door politieversperringen probeerden te breken, op weg naar het presidentieel paleis. Ook uit twee andere steden van het land, werden protestmanifestaties gemeld. Afgelopen vrijdag kondigde de Haïtiaanse president nog aan, dat zijn premier, “…bereid was om ontslag te nemen…”. Opgeruimd staat in ieder geval, in het regionale veel netter. Wie volgt?

- Down Under. De politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling in een café in Sydney. Kort nadat zo’n zeven gegijzelden uit het pand wisten weg te komen, bestormde de politie het café. Het is niet duidelijk of de gijzelnemer is gepakt. Agenten gooiden flitsgranaten naar binnen en er waren explosies te horen. Daarna ging politie het pand binnen, gevolgd door mensen met brancards. Volgens Australische media zijn twee mensen omgekomen en zijn er meerdere gewonden, maar dat is nog niet bevestigd. De gijzeling heeft zo’n zeventien uur geduurd. De man die de mensen vasthield in het Lindt-café is de 49-jarige Man Haron Monis, een Iraanse vluchteling.

- Holland Mafia. Met de arrestatie van Willem Holleeder in Amsterdam, wordt er straks mogelijk in twee verschillende rechtszaken over dezelfde feiten gesproken: a. in de Passage – liquidatieproces en b. in een eventueel nieuwe zaak tegen Holleeder. “Dat maakt het allemaal erg lastig”, stelt Nico Meijering, één van de advocaten in het liquidatieproces. Holleeder werd afgelopen zaterdag opgepakt nadat Fred Ros, kroongetuige in het liquidatieproces, had verklaard dat Holleeder betrokken was bij de moorden op vastgoedhandelaar Kees Houtman en kroegbaas Thomas van der Bijl. Deze moorden staan ook centraal in het liquidatieproces. Onder andere Dino S., cliënt van Meijering, wordt verdacht van betrokkenheid bij die moorden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Dino_Soerel http://www.vn.nl/Meer-dossiers/Dossier-Dino-Soerel.htmhttp://www.blikopdewereld.nl/rechtspraak/levenslang/levenslang-gestraften/3452-drie-keer-le...http://www.blikopdewereld.nl/rechtspraak/levenslang/levenslang-gestraften/3454-dino-sorel-r...

- ‘Summa moro law.’ De Turkse president Erdogan, zegt dat de invallen van zondag bij diverse media…, een noodzakelijk antwoord waren op de smerige praktijken van zijn’ politieke vijanden. De acties hebben volgens hem niets te maken met het inperken van de persvrijheid. Hij reageert daarmee op de kritiek van de Europese Unie op de arrestatiegolf. De Europese Commissie zei zondagavond in een verklaring dat de operatie ingaat tegen de Europese waarden en regels waaraan Turkije wil deelnemen. Erdogan is niet onder de indruk. “Wij hebben niets te maken met wat de EU zegt. Houd je wijsheid alsjeblieft voor je”, zegt de Turkse president. Zondag jl. deden antiterreureenheden invallen bij een aantal media in Turkije die banden zouden hebben met de geestelijke Fethullah Gülen, een gevreesd tegenstander van Erdogan. Tientallen journalisten werden opgepakt. Zijn de media nou ‘vijand van Erdogan’ of van geheel Turkije…? ‘Summa moro law…?’. Wanneer macht in twijfelachtige handjes komt te liggen, krijgt men te maken met dit soort excessen.

- ‘Wir haben es nicht gewusst’. De leugenbak viel alsnog door de mand. http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVhNjljCX9Vc Kardinaal Simonis wist al in 2000 van “het misbruik” door zijn voormalig hulpbisschop Jan Niënhaus. Hij kreeg een brief van een slachtoffer, schrijft journalist Ton Crijnen in een biografie van de kardinaal die deze week is verschenen. In de brief schreef de man, dat Niënhaus zich had bezondigd aan “erotische stoeipartijen”, schrijft dagblad Trouw. Simonis besloot Niënhaus niet met de beschuldigingen te confronteren, omdat er niet genoeg bewijs zou zijn. Twee maanden later overleed de hulpbisschop. Kardinaal Ad Simonis wist dus al veel eerder dan gedacht van misbruik in de katholieke kerk. Hoewel de kardinaal dat in 2010 nog ontkende, blijkt uit zijn biografie dat hij wel degelijk op de hoogte was. Dat schrijft “Trouw” zaterdag. De biografie, van de hand van Ton Crijnen, is deze week verschenen. Simonis was aartsbisschop van Utrecht van 1983 tot 2007 en kreeg in 2000 een brief over misbruik door toenmalig hulpbisschop Jan Niënhaus. Volgens de krant besloot Simonis daar niets mee te doen. In het programma Pauw & Witteman, deed hij in 2010 nog over het misbruik de zwaarbeladen uitspraak: “Wir haben es nicht gewusst”. De kerk bevestigde dit voorjaar het misbruikverleden van Niënhaus. Het zou de tweede keer zijn dat blijkt, dat Simonis al vroeg op de hoogte was van het misbruik in de RKK. In 2011 bleek dat hij in 1991 een pedoseksuele priester in bescherming had genomen.http://www.trouw.nl/tr/nl/13912/Rooms-katholicisme/article/detail/3810086/2014/12/13/Kardinaal-Simonis-wist-al-veel-eerder-van-misbruik.dhtml http://www.nu.nl/binnenland/3952227/kardinaal-simonis-wist-al-eerder-van-misbruik-in-katholieke-kerk.html

- RIP. Theater directeur en oud–militairofficier Wilfred Texeira, Apintie icoon mevrouw Vervuurt – Sibilo en oud-inspecteur bij de Belastingdienst Robby Sankatsingh, kwamen de samenleving te ontvallen.

- Obstructie. Door weigering de vergaderagenda van de laatst geconvoceerde DNA-vergadering, al in de Huishoudelijke Vergadering –na een aangevraagde schorsing– te wijzigen, was het de parlementaire oppositie nu toch wel geheel duidelijk, dat er door de regeringscoalitie scenario’s werden afgedraaid ten gunste van een te misbruiken instelling van het Constitutioneel Hof (CH). Misbruik zou dan moeten en mogen bestaan, uit het door huidige coalitie ‘bemensen’ van het CH. Waarna de Amnestiewetperikelen in het voordeel van straffeloos te houden moordenaars, zouden worden beslecht. Of er ooit nog in deze regeerperiode in een openbare vergaderring van De Nationale Assemblée zal worden vergaderd, valt ernstig te betwijfelen nu de oppositie door heeft, waar initiatieven tot misbruik vandaan kwamen en nog steeds op de loer liggen. Bovendien heeft de oppositie onverdeeld aangetoond, dat het land intussen met een mandaatloze regering is komen te zitten en eist vooralsnog en per ommegaand aftreden.

- +79542134318. Blijkt om exact 11.30 uur v.m., dat het gehele netwerk van TeleG is gehackt en bestreken door onverlaten in het buitenland. Inbrekers die de GSM lijnen belastten met een SMS en het verzoek naar voornoemd nummer terug te bellen. Niet doen!!! Een conglomeraat West-Afrikanen, zal knap misbruik kunnen maken van een in te voegen terugbel-kult.

 

- Rovers. Minstens zes overlevende rovers die aan de Hermitageweg tekeer gingen, in een bekende supermarkt en slijterij, bovendien mensen zwaar mishandelden en het vuur openden op politievoertuigen, zijn grotendeels gevat en uiteindelijk door het Openbaar Ministerie voor de rechter gesleept. Een tip ter zake bedoelde roofoverval, lag aan de basis van efficiënt politie ingrijpen.

- Zanderij. Minder efficiënt zal de opsporing van Post Zanderij in de Para opnieuw kunnen functioneren, nu een relatief nieuw politievoertuig nabij Hannover in de prak is gereden. De politieman die het patrouillevoertuig bestuurde, bleek onder invloed te verkeren van alcohol. Bovendien was hij bezig militairen ‘op te halen’ bij Post Rijsdijk voor nachtelijke patrouilles? Hoe dan!? Kan toch niet…, dat een dergelijke post –met zo’n enorm verzorgingsgebied onder zich geplaatst– nu enkel een ATV-tje ter beschikking heeft, voor werk op en rond de Internationale Luchthaven? Kijken wat de KC en de bewindvoerder op JUSPOL, aan maatregelen weten te treffen.

- Wildgroei en kerstmaatregelen. Er zijn allerhande acties gaande, vanuit het districtscommissariaat Noordoost. De kleine ‘pier pieri stalletjes’, worden aangevat en zogeheten verwijderd. En dan de ‘bigi bigi bigi’ marktplekken aan alle verbindingswegen, vanuit Noord naar het doorgangsgebied Centrum? ‘No kom fasi mi yere, Jerry…!’. Men heeft wel de “…allerjuiste en meest doordachte periode…”, van kerstverkopen en -inkopen opgezocht om met ‘bermverwijderingen’ aan te vangen. Zou toch wel eerstens beginnen de taxinozems op het voormalige veerplein aan te pakken, want dat schreeuwt al jaren om straffer handelen. ‘Aksi Gangaram Panday fu NDP!’. Berm- en trottoirspecialist.

- Rukken. Jawel…, komt vanuit zee en rukt aan alles wat los of vast zit. Bomen worden ontworteld, zinkplaten vliegen en rotte gevels vallen op auto’s. Er wordt nog meer ‘stormy weather’ verwacht. http://www.accuweather.com/en/sr/paramaribo/309398/weather-forecast/309398

- 120. Banana boat song. Cocaïne naar de Fransen, vanuit Suriname gestuurd. Elo! Vroeger stuurde men bananenboten met cocaïne naar Liverpool of Vlissingen. Containers of gasbommen werden vastgelast onder de ‘banaboto’. Additioneel zo een acht kilo’s, ook nog in de kajuit? En dan die met cocaïne gevulde houten kist, met ook nog een Harley Davidson op transport. Een beruchte versnellingsbak van een zware grondverzetmachine, waarvan de eigenaren deden alsof hun neusje bloedde? ‘Yere no!’. Komt tijd komt alsnog raad. Alles is in kaart. De soevereiniteit van ons land werd strak aangesproken en tot eroderen geleid? 120 kilo’s naar Frans territoir? ‘Dem man e pley nanga dem libi!’. Ter informatie, een 166 kilo’s uit het verleden: “De UK Border Agency in Engeland heeft 166 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 12.5 miljoen US dollar in beslag genomen. De cocaïne is per container uit Suriname verscheept en had als eindbestemming Nederland. Het gaat om de grootste vangst in zes jaren in de haven van de stad Essex. De drugs was verstopt in drie industriële splittermachines. Delen van de machines waren uitgehold en vervolgens gevuld met 145 individuele verpakkingen, meldt de UK Border Agency. Directeur Marc Owen van dit instituut zegt in een persbericht dat drugssmokkel een lucratieve activiteit is. Zoals zaken in dit geval zich voordoen, vermoedt Owen dat de criminele bendes achter de handel van deze smokkel zeer ver zullen gaan om detectie te omzeilen. “Onze activiteiten zijn ook zeer verfijnd, met goed getrainde officieren met behulp van geavanceerde systemen voor het verzamelen van inlichtingen en de nieuwste apparatuur”, waarschuwt de directeur. Volgens Owen heeft deze actie van de UK Border Agency op de haven van Tilbury kunnen verhinderen dat er een enorme hoeveelheid cocaïne de Europese markt overspoelde. De autoriteiten hebben besloten een diepgaand onderzoek te doen naar deze drugssmokkel. “Het was een arbeidsintensieve klus die meer dan twee dagen duurde”, complimenteert Owen de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk. Er waren gespecialiseerde (snij-) uitrustingen nodig om de machines te ontmantelen. Onder andere moest de vaste hars weggebeiteld worden om bij de drugs te komen. Intussen is internationale hulp ingeroepen om de verantwoordelijke bende te ontmantelen. ‘No lessons learned, thus’.http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+antwerpen+uit+Suriname http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+rotterdam+uit+Suriname http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+vlissingen+uit+Suriname http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+england+from+suriname http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+liverpool+from+suriname http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+uk+from+suriname

- Staatsolie. De algemeen-directeur van Staatsolie, ing. Mark Waaldijk, is hedenmorgen door de Staat onderscheiden, met: – ‘Groot Lint in de Ere Orde van de Gele Ster van de Republiek Suriname’. De decoratie vond plaats, tijdens de opening en inwerkingstelling van de tweede Staatsolieraffinaderij.

- Container. De verduistering van containers uit het entrepot en emplacement van de Nieuwe Haven, lijkt meer een gewoonte dan uitzondering te zijn geworden.

- Ureum. De import en handel staat gedegen onder druk en wordt heftig beschimpt, door middel van het roepen van ernstige beschuldigingen. De NDP denkt onverkort, met de rijstboeren en hun inkopen mee! Jawel.

- CIA. De leiding van de Central Intelligence Agency (CIA) in Langley – Virginia, stak van de week de hand in eigen boezem en veroordeelde criminele handelingen gepleegd door agenten van deze transnationaal opererende geheime dienst. De Verenigde Naties willen overgaan tot vervolging van CIA-agenten die zich hebben laten verleiden tot folter- en martelpraktijken.

 

- Guyana. De Republiek Guyana heeft al meer dan een maand, een door Donald Ramotar ‘geschorst’ parlement. Een ordinaire autocoup om een ‘motie van wantrouwen’ onverwijld aan te kunnen nemen, ‘in het parlement’ van de hoofdstad Georgetown en die democratische handeling wederrechtelijk te ontwijken. Daarover hoort men de meute binnen Unasur niet. De Organisatie van Amerikaanse Staten heeft gelukkig, zich op de zaak geworpen. Ramotar schreeuwt intussen wel ‘verkiezingen’, maar noemt bewust geen datum. Ra ra waarom die dat zwijgen over een datum introduceert.

- ‘The Police’. Wantrouwen, animositeit, antagonisme en mensenrechtenschendingen in Los Angeles – USA. Een gehate LAPD en een conflict zonder einde. http://nos.nl/artikel/2008761-de-politie-is-de-grootste-bende-in-la.html

- Holleeder. Zijn naam werd vele malen in “Pauw” van vrijdagavond jl. genoemd, toen daar de genivelleerde Bram Moszkowicz zijn historische roman kwam presenteren. Moet een ‘drieluik’ cq. ‘trilogie’ worden. Ongetwijfeld, komen daar ook de Suriname-verhalen en strapatsen, strak in voor. https://www.youtube.com/watch?v=Y_Es-IdQku4 - http://nl.wikipedia.org/wiki/Bram_Moszkowiczhttps://www.youtube.com/watch?v=bu5ZwECyMzUhttp://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3339667/2012/10/30/Van-Bouterse-tot-Brard-de-spraakmakende-zaken-van-Bram-Moszkowicz.dhtml Maar wat gebeurde er dan toch weer in de vroege ochtend van zaterdag 13 December 2014? De aanhouding van Willem Holleeder, hing al lange tijd in de lucht. Dat zegt NOS-justitiespecialist Robert Bas. Volgens Bas bestaat er een goede kans dat Holleeder veroordeeld wordt en “…jaren achter de tralies verdwijnt…”. “Hij wordt verdacht van het opdracht geven voor de liquidaties van Thomas van der Bijl en Kees Houtman. Dat is het belangrijkste. Daarnaast wordt hij ervan verdacht deel te hebben genomen aan een criminele organisatie. Dat laatste zien we vaak als een overkoepelend iets terugkomen”. Wie zijn Thomas van der Bijl en Kees Houtman? “Thomas van der Bijl en Kees Houtman waren beide actief in het Amsterdamse criminele milieu, in de drugshandel. Houtman werd in 2005 voor zijn huis doodgeschoten door Jesse R. en Peter la S., die later kroongetuige zou worden. Naar verluidt…, werd hij door Holleeder afgeperst”. A continuing story…!? Met vertakkingen naar SU en de Antillen. Of men dat nou wil, leuk vindt of niet. ‘Mafiamaatjes overzee?’. Parool.nl: ‘Na eerder onversneden autobiografische boeken te hebben gepubliceerd, debuteert Bram Moszkowicz nu als fictieschrijver. “Maffiamaat”, heet zijn eerste roman en het is een thriller geworden. Op de achterflap wordt gemeld dat dit het eerste deel van een trilogie zal zijn en “Maffiamaat” wekt zeker de nodige verwachtingen. Moszkowicz schreef zijn roman in de modieuze grammaticale tegenwoordige tijd. Hoofdpersoon Benjamin Mendel maakt een ontwikkeling door. Aan het begin van het boek is hij een advocaat, en ook nog een zeer beroemde advocaat. Dat is hij al vijfentwintig jaar en hij weet misschien veel, maar één ding weet hij na al die jaren niet, en op de eerste bladzijde wordt meteen uitgelegd wat dat is: ‘[...] hij heeft duivels bijgestaan, engelen en doodnormale mensen als hijzelf, en nog steeds weet hij niet wat gerechtigheid betekent’. Het is werkelijk aantrekkelijk gedaan. Moszkowicz schreef zijn roman in de modieuze grammaticale tegenwoordige tijd en met een soms minder subtiel gebruik van de vrije indirecte rede – we kruipen wel erg fluks in de gedachten van de personages. Maar zo gaat de gemiddelde thrillerschrijver in Nederland te werk. Moszkowicz weet zijn boek boven het werk van veel van zijn collega’s uit te tillen door die fascinerende hoofdpersoon, die op de laatste bladzijden zelfs als een half-criminele strijder voor “gerechtigheid” kan worden beschouwd. In elk geval heeft hij al een wapen: ‘De kolf lijkt wit, maar in het maanlicht zie je er allemaal verschillende kleuren in’. Dat is toch een erg fraaie slotzin. Op naar het volgende deel…! Het gepresenteerde boek van Moskovich onder de titel: http://www.bol.com/nl/p/maffiamaat/9200000014973819/http://www.parool.nl/parool/nl/26/BOEKEN/article/detail/3809669/2014/12/12/Moszkowicz-weet-zijn-boek-boven-het-werk-van-collega-s-uit-te-tillen.dhtml https://www.youtube.com/watch?v=zQxVr2EzZM0 https://www.youtube.com/watch?v=bu5ZwECyMzU

- Spek en bonen. ABOP minister weer gepasseerd. Starnieuws: ‘Minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling is verrast om op Starnieuws te lezen dat het corps van districtscommissarissen het gebouw van het decentralisatieprogramma DLGP ‘erft’. De bewindsman zegt dat het pand niet is overgedragen aan de dc’s. Hij weet hier niks van’.

- Afstemming. In afstemming met het Bureau Openbare Gezondheid, werden vervallen producten uit een winkel gehaald en door de politie vernietigd, overwegende een geconstateerd economisch delict. Is het Openbaar Ministerie niet meer betrokken bij de afstemming en/of afweging? ‘That’s the question’.

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro – 06.12.2014.

De Week in Retro – 06.12.2014.

 

MEMORABILIA

 

- Treinen, luchtkastelen en de niet-verworven rechten. Wisten virtueel dus weer allemaal de afgelopen week door onze samenleving hosselend te wandelen. Je hebt geen geld, je moet elk dubbeltje tienmaal keren voor uit te mogen/kunnen geven en men blijft maar hikken en prikken dat er van alles en nog wat op basis van leningen moet worden aangeschaft. Gedocumenteerd laat de oppositie nu wel dagelijks aan de samenleving zien, wie er megacorrupt zijn en geprolongeerd criminele gedragingen vertonen of onophoudelijk stoeien met het volksvermogen. Hopelijk gaan de ogen van het electoraat weer tijdig en wagenwijd open. Waarna de juiste besluitvorming zal kunnen plaatshebben. Weg met de mensen die puur vanwege zelfbehoud dit volk in ontwikkeling wilden remmen en door misdadige inslag gedwongen bleken, het volksvermogen aan te moeten tasten om niet verder van oever, sluis en huis af te drijven. Echter gaat elke kruik net zo lang te water, totdat die genoegzaam berst. Komende maandag is het 32 hele jaren geleden, dat de eigen strijd van zware criminelen om zelfbehoud begon en de rijkdommen van het land/volk werden gegrepen om het vege lijf, tijdelijk van de justitiële vervolging af te kunnen houden. Er kan helaas echt niet lang meer, gedacht worden aan enige redding van dat soortement aan lijf. ‘Guilty as charged…’, begint het genoegzaam op te lijken in het berooide land van verstekgriezels. Gauw naar de week in retrospectieven.

- “Oh kom toch eens kijken…, wat zich in mijn puti bevindt…”. Daar moet de redactie van een ochtendblad aan hebben gedacht, toen de GMD-megalijsten met uitgegeven mijnbouwrechten erop vermeld, werden overgenomen en gepubliceerd. Brunswijk die deze regering nog staande houdt, is daarbij “uitstekend”, ook in letterlijke zin, begunstigd met zeer vele concessies in “de goud acquisitie”. Maar dan heeft men het nog niet over “de hout” gehad. Inderdaad was het vandaag, ‘…oh kom toch eens kijken, wat ik van de regering Bouterse heb gehad…”. 05 December 2014…, inderdaad ‘Sinterklaas-fesa’ of was het ‘gudu pa tori’. Nog drie weekjes en het is zowat 2015. De mensen die er nog eens even in wilden geloven, dat Brunswijk deze regering ten val zou/zal brengen…, houd toch op met die aftandse gedachten. Brunswijk is alles…, behalve suïcidaal.

- ‘Mr & Mrs judge’. Hen is successievelijk beloofd, dat het in order komt met een hogere bezoldiging en misschien ook verbeterde sociale voorziening, zoals pensioenregeling enzovoort. ‘Bika, neks no fout’.

- MinFin. Eigenlijk zegt hij ‘in politicis’ inderdaad, dat hij niet meer uit de voeten kan met de hem aangereikte ‘financiële setwasi’. Maar om het systeem de schuld te geven begint wel te lijken, op dat bekender adagium: ‘…if yu no man dansi, dan a poku no bun…’. Onkan, want Andy is een van de betere dansers in SU. Maar dan op de dansvloer. Zingen kan die ook nog. ‘Only a fool…’ of dan maar ‘Solamente una …’.

- Wnd. De advocaat-generaal gaat waarnemen totdat Soebaas Punwasi, daadwerkelijk in het derde kwartaal van 2015 met pensioen mag gaan. Tot dat moment, is het waarnemende teruggekeerd op het Openbaar Ministerie.

- Goud ponton. Ofwel Skalian-baggerschuiten, zijn overal in verhoogde activiteit waar te nemen. Vindt men het nog gek? Legaal of illegaal…, het water is ietsjes gestegen. Wat de monsters in de gelegenheid stelt, weer naar goud te vissen. Ook in het stuwmeer, binnen de Suralco-concessies en verzaakte verantwoordelijkheden van staat! Bij bosjes. En met oogluikende toestemming van het allerhoogste gezag. Investeringsbelang? “Bigi fu tru! Bigi moro ala sma…”.

- Pedro. De CEO Pedro van Petrolio laat weten, dat een contract met Venezuela –naar zijn bescheiden mening– op dit moment een overeenkomst is, welke helaas geschreven en getekend is op ‘toko toko kusuwini-bagassi’. In ieder geval is het vertrouwen in de olieboer uit Venezuela, sinds de geconfigureerde ‘Maduro-ramp’ aardig weggezonken en om in olietermen te blijven: ‘…geëvaporeerd cq. verdampt…’.

- ‘Krusu’. De man uit Kofi Djompo vertelt, dat Jozefzoon en Bouterse een spoorbaan willen hebben als politiek prestigeobject, waaraan hun naam verbonden zou moeten worden. ‘Des Express vs. Eddy Loco’. Wordt gegarandeerd weer ruzie, zoals in 1999/2000 het geval mocht zijn. Van wie is die brug? Het werd uiteindelijk de verzameling: “Bosjebruggen”. Acroniem van Boskamp – Jenny en in verkorte, maar wel hogere mate die van Meerzorg-Beekhuizen. “Daar boven in de lucht…, zien we ze vanuit de vliegmasjien…”.

- Ingreep. Groot vertrouwen hebben de lokale banken in de SRD. Ook de bekender financieringsmaatschappij die al een aantal dagen achtereen, onroerend goed publiekelijk in de media aanbiedt, tegen: — Euro- en US-dollarquoteringen. “Why do I keep foolin’ myself…, when it seems you like or prefer someone/-thing else…”. Elo!

- ‘Return of investment’. Misschien dat de MinFin, ook zijn blik kan werpen op al die buitenlandse vestigingen die nog steeds moeten worden onderhouden. Wat heeft bijvoorbeeld de residentie en kanselarij van Johannesburg opgeleverd, behalve deelnamen aan een aantal “…men cookouts or jamsessions…”. En hoe gaat het met de helikopters uit India. In hoeverre is dat allemaal goed aanschouwd en tegen roest gepolitoerd? Straks is het weer ‘Owru Yari ini dem Baka- naga Oso Dyari’. Dan komen ze weer even genoeglijk passagieren. De overactief geraakte, diplo’s zonder een gedegen of gerichter diploma. Zien wat dat ding nou uiteindelijk wordt. Men kan ze beter gelijk hier houden. Over vier weken is het jaar van de waarheid, gelukkig ‘in full swing’ getrokken en aangebroken. Over Parijs en de Hollandse nieuwe of weigering van erfdienstbaarheid/recht van overpad –in NL– voor politiekbenoemde en verdachte Harvey (…), heeft men zich al de penselen stukgeschreven. Een regelrecht bestuurs-/bedrijfsongeval. Maar wel allemaal in de oplettende media tijdig voorspeld. En toch stug doorgezet. ‘Harvey……! Snik’.

- 10. Bijkans tien nieuwe rechters. Plaatsvervangende en volwaardige leden bij het Hof van Justitie. Kan soelaas bieden. Hoewel de waarnemend aldaar, zijn twijfels al heeft uitgesproken. Wil er minstens 25 magistraten bij. Zou Belfor bij die exercitie wel even overslaan, wil men geen obstruerende en inunderende obstructies tegenkomen.

- Sam sam. De samenwerkende partijen, nog even zoekend naar een ‘nom de guerre’, hebben hun RR en DR posities bepaald om tegen het onrechtmatige en nog maar weinig wenselijke ten strijde te kunnen trekken.

- ‘Donny Boy’. Hij bleef in Georgetown achter en stuurde iemand anders, naar de overdracht van het Unasur-presidium. Of dat nou donderdag of vrijdag formeel plaatsvond, bleef in het wazige hangen. Begrijpelijk! ‘Safety First’.

- NDP. Het paarse bouwt wegen. Kan niet anders als men naar alle misleidende propaganda kijkt, die naar Wanhati werd versleept. Kan echt niet missen. De NDP bouwt wegen op eigen kosten…!

- Owru tori. De Landbouw Bank wordt opgeslokt door de Volkskredietbank. Heel oud plan.

- Obstructie loonde? Net als in SU. Voorlopig dan. Uhuru Kenyatta heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Ook toen hij begin oktober met meer dan honderd parlementsleden en sympathisanten naar het Internationaal Strafhof kwam. Nu de Keniaanse president niet verder wordt vervolgd, voelt hij zich “gerehabiliteerd”. Voor het Strafhof is het opnieuw een zware tegenslag. Kenyatta werd verdacht van misdaden tegen de menselijkheid, moord en verkrachting tijdens het verkiezingsgeweld van 2007, samen met zijn vicepresident William Ruto. 1200 Kenianen werden gedood, honderdduizenden sloegen op de vlucht. “Voor de slachtoffers is het een bittere pil…”, zegt Thijs Bouwknegt van het NIOD, die de ontwikkelingen bij het Strafhof volgt. Maar het besluit komt niet onverwacht. “Kenyatta is in 2010 al aangeklaagd, de aanklagers hebben vier jaar de tijd gehad om goed bewijsmateriaal te vinden en de zaak neer te zetten. Dat is ze niet gelukt. We zagen daar al tekenen van toen de aanklager drie keer om uitstel vroeg om meer onderzoek te kunnen doen”. De Keniaanse regering werkte niet mee aan verzoeken van het Strafhof om informatie te leveren zoals bank- en telefoonafschriften. “Getuigen zijn omgekocht of durfden niet meer te getuigen en daarmee is het bewijs onder de zaak weggevallen”. http://nos.nl/artikel/2007432-voor-de-slachtoffers-is-het-een-bittere-pil.html

- 40. Niet minder dan 40 kilo’s cocaïne wilde men in een partij pom-tayer/cassave transporteren naar het buitenland. Intussen zijn de misdrijfverdachten gevat en staan de twee exporteurs voor een strafrechter.

- Verstek. De voormalige directeur van HAVO – 2 die ter zake financiële malversatie en verduistering voor de strafrechter moest verschijnen, liet op basis van een doktersattest verstek gaan. Als reden werd aangevoerd, dat de vrouw ziek is en over enkele weken een operatie moet ondergaan. De rechter verdaagde de zaak naar Februari 2015.

- SOZAVO. Benoemingsbesluiten en honoreringsperikelen vormen de basis van het feit, dat wijkkantoren van het ministerie van Sociale Zaken (Sozavo) in actie gaan. De personeelsleden en hun vakorganisatie, hebben zware verwijten richting bewindvoerder Alice Amafo (ABOP) geuit. Intussen blijkt er een tijdelijke oplossing te zijn gevonden. Voor hoelang?

- Conflict. Een kerkgenootschap komt overwegende de eigen godsdienstliturgie en -theologie, in levendig conflict met een vereniging die zich opwerpt voor ‘rechtenverkrijging’ van een groep mensen die een afwijkende seksuele geaardheid hebben en publiekelijk tonen.

- De Republiek Suriname heeft op 04 December 2014, het voorzitterschap van UNASUR overgedragen aan URUGUAY.

- Rechtsstaat. Het is en kan niet anders dan dat de Rechterlijke Macht binnen de democratische staatsordening, de rechtsstaat onverlet overeind hield/houdt, schraagt en onvoorwaardelijk bewaakt. Met gerechtelijke uitspraak in de Raio-kwestie, werd gezocht conflict geheel terecht terugverwezen naar het domein van de onrechtmatige daad en ter verdere/afdoende beoordeling, spoedeisend aan het ambtenarengerechtshof voorgelegd.

- CBvS. De Centrale Bank van Suriname kwalificeert ondanks teruglopende wereldmarktprijzen, de goudsector in Suriname als misschien wel de belangrijkste inkomstenbron. Maar te weten ook het allergevaarlijkste binnen ons milieu, op de wijzen waarop men in het achterland tekeer gaat met onze kostbare natuur en biodiversiteit.

- HAE – 14. Exact veertien jaar geleden en wel op de laatste dag van de Jaarbeurs 2000, maandag 04 December 2000, maakte Rinaldo Tuur via Radio Apintie ‘live’ openbaar, dat in Alphen aan de Rijn –in het huis van zijn broer Robby– de oud-premier en -vicepresident Henck Arron na wat televisie te hebben gekeken, onwel werd en in de slaapkamer kwam te vallen, vervolgens vrijwel direct overleed. Over de laatste dag in het leven van Arron en de zondagmiddag 03 December 2000, is zeer veel geschreven. Door nietkenners en ook ingewijden. Arron kwam op een voor hem markante en belangrijke kalenderdatum te overlijden. Op de jaardag van zijn echtgenote die op Donderdag 30 November 2000 op Zanderij en dus in Paramaribo was achtergebleven. De tweede betekenis en de dag van 04 December 1975, dat hij 25 jaren eerder, de Republiek Suriname bij de Verenigde Naties in de rij der onafhankelijke landen aanmeldde en deed invoegen. De een voor de laatste dag in het leven van Henck Arron, door Joost Oranje geschetst, in een dossier van het NRC Handelsblad, te weten zondag 03 December 2000: – ‘Sinds de onafhankelijkheid van 1975, spraken de Surinaamse leiders Arron en Lachmon nooit meer gezamenlijk en in het openbaar met Jan Pronk. Maar gisteren was het moment daar. Door onze redacteur JOOST ORANJE. AMSTERDAM, 4 DEC. Aan de rand van het podium in het theater van het Tropeninstituut lopen twee mannen met attachékoffertjes elkaar tegen het lijf. Henck Arron, oud-premier van Suriname, tegen Jan Pronk, ex-minister van Ontwikkelingssamenwerking: “Dag Jan. Moet ik welkom tegen jou zeggen, of zeg jij welkom tegen mij?”. Pronk glimlacht naar zijn belangrijkste tegenspeler uit 1975. Samen onderhandelden ze over de onafhankelijkheid van Suriname. Het is het onderwerp van wat een historische bijeenkomst moet worden op deze warme herfstmiddag in Amsterdam. Naast Pronk en de oud-leider van de creoolse NPS Arron is ook Jagernath Lachmon aanwezig, nog steeds voorman van de hindoestaanse VHP. Zijn partij zag in 1975 eigenlijk niets in onafhankelijkheid. Maar, zo benadrukt de oude ‘papa Lach’ nog maar eens: ” Uiteindelijk kozen we voor verbroedering.” En hij roept ter illustratie het moment in herinnering waarbij hij zijn politieke tegenpool Arron voor het gezicht van de camera bij het uitroepen van Suriname als onafhankelijke natie een brasa, een omhelzing gaf. Nu, 25 jaar later, zullen de drie belangrijkste vertegenwoordigers van de toenmalige Surinaamse en Nederlandse politiek volgens de aankondiging het onafhankelijkheidsproces publiekelijk “ontrafelen”. Maar dat valt tegen. Alleen Jan Pronk blijkt bereid met enige zelfkritiek, terug te blikken. Hoewel hij nog steeds overtuigd is dat de onafhankelijkheid in 1975 onvermijdelijk was (“We hadden te maken met de schaamte van kolonisatie in een tijd dat vele landen onafhankelijk werden”), is er wel de erkenning dat de ‘bruidsschat’ van 3,5 miljard gulden aan Suriname “misschien wel een wat royale omvang” had. Ook de oprichting van een leger beoordeelt hij achteraf gezien “als iets dat we anders hadden kunnen doen.” De staatsgreep van 1980 beschouwt Pronk als belangrijkste oorzaak voor de verloedering van het land, zonder overigens in herinnering te roepen dat ook Den Haag de sergeanten onder leiding van Desi Bouterse destijds het voordeel van de twijfel gaf. Pronk zit er een beetje ongemakkelijk bij. Nederland heeft nu eenmaal een weinig gelukkige hand van dekoloniseren en zeker de generatie van Arron en Lachmon weet die zenuw, soms met een vleugje demagogie (Lachmon: “Wij moesten uit het koninkrijk…”) perfect te raken. Arron memoreert met smaak het gesprek met toenmalig premier Den Uyl waarin het financiële openingsbod ter gelegenheid van de onafhankelijkheid werd gedaan: één miljard gulden min de uitstaande schulden. Arron: “Ik zei: collega, ik ben hier niet om grappen te maken. Ik ben hier om zaken te doen.” Uiteindelijk kwam Nederland, na een knap uitgespeeld onderhandelingsproces door Paramaribo, met 3,5 miljard gulden over de brug, een bedrag dat geen land dat onafhankelijk werd, ooit kreeg. Maar wat was het saldo? Vraag het Surinamers en velen zullen de frustraties opdreunen. De machtsgreep van de militairen natuurlijk die een tijdelijke uitschakeling van de democratie betekende en uitmondde in de Decembermoorden en een verwoestende binnenlandse oorlog. Het gaat te ver om Arron en Lachmon daarop aan te spreken, maar er zijn genoeg elementen te noemen waar hun respectievelijke partijen in ieder geval voor een deel politieke verantwoordelijkheid dragen. De braindrain naar Nederland. Na 1975 een regering met corrupte trekjes. Politieke apathie en twijfelachtig economisch beleid, óók door opeenvolgende regeringen van NPS en VHP, de twee etnische politieke pijlers van Suriname. Was het niet Jan Pronk zelf, die begin jaren negentig het economisch beleid van Arrons opvolger Ronald Venetiaan als “ronduit slecht” kwalificeerde? Maar gistermiddag kwamen dit soort zaken nauwelijks aan de orde. De drie heren noemen elkaar herhaaldelijk “vriend” en vermijden elke confrontatie. Arron en Lachmon kijken zelfs met weinig zelfreflectie en veel zelfgenoegzaamheid terug, kritiek die vaak wordt geuit aan het adres van de ‘oude politiek’ in Suriname. Ze gaan niet inhoudelijk in op de vraag die publicist Anil Ramdas aan het begin van de middag had opgeworpen: waarom verzuimden de politici van toen om het volk te vragen of de onafhankelijkheid eigenlijk wel wenselijk was? En als vanuit de zaal de vraag komt waarom het niveau van publieke voorzieningen na 1975 onder de regering-Arron zo achteruitholde, spuwt de oud-premier vuur. Hij pakt zijn koffertje erbij en kondigt aan “gedocumenteerd” aan te tonen dat “dit oude liedje” onwaar is. Maar uiteindelijk volstaat hij met een citaat uit een gedateerd artikel in de knipselmap waarin Pronk stelt dat het beleid tussen ’75 en ’80 niet zo slecht was als vaak is gezegd. Het resulteert in cynisch gelach onder aanwezige kritische Nederlandse Surinamers. Maar Arron dooft het vuurtje met een te verwachten opmerking van Surinamers aan het adres van hun landgenoten overzee: “Als u wilt lachen, gaat u dan in Suriname lachen.” Ook een kritische opmerking van Ramdas over president Venetiaan schiet Arron volkomen in het verkeerde keelgat. “Beledigend”, briest hij, waarna de aanwezige Suriname-specialist van de VVD in de Tweede Kamer, F. Weisglas, vanuit de zaal een toeter voor zijn handen maakt en schreeuwt: “Dat mag in een democratie als Nederland!” Een betere illustratie voor de gevoelige relatie tussen oud-moederland en oud- kolonie lijkt er niet te zijn. Natuurlijk haast iedereen zich te benadrukken dat Nederland en Suriname niet zonder elkaar kunnen. Pronk pleit voor een soort Gemenebestrelatie, Lachmon roept het Nederlands bedrijfsleven op te investeren in Suriname en Arron voorziet mooie tijden met de nieuwe Front-regering. Maar een echt kritische terugblik op eigen handelen blijft uit. Of zoals Lachmon zegt: “Laten we het allemaal laten, wie er fout was”. Zouden de drie mannen gisteravond toevallig nog televisie hebben gekeken, naar de NPS-serie Wie niet weg is, is gebleven, over 25 jaar Suriname? Zouden ze die man uit Coronie hebben gezien, die gefrustreerd vertelde over zijn vruchteloze pogingen om subsidie te krijgen zodat hij zijn land kon bebouwen? Hij kreeg niets, terwijl mensen met relaties kapitalen opstreken. Verbitterd keek hij terug op “alle ministers en presidenten” die met mooie beloftes aan z’n hek hadden gestaan. De regering in Paramaribo, zo vertelde hij boos, had hem al die jaren niets gebracht: “Het is basta voor mij”. Jammer dat deze man er gistermiddag niet bij was in het Tropeninstituut. Tot zover Joost Oranje die niet kon bevroeden, dat de dag en het moment, waarop hij dit artikel uitbracht in het NRC, Henck Arron op weg was naar Alphen aan de Rijn en richting een opgeroepen ‘huisarts’ die de dood tegen ‘uitgestelde betaling’ kwam vaststellen. En dan een paar uur later, in hetzelfde NRC Handelsblad: ‘Surinaamse oud-premier Arron plotseling overleden’. Door een onzer redacteuren. ROTTERDAM, 5 DEC. In Suriname is met ontzetting gereageerd op de plotselinge dood van oud-premier Henck Arron. Arron, die op bezoek was in Nederland, overleed gisteren in zijn slaap aan een hartstilstand. President Venetiaan noemde Arron (64), “…de vader van het onafhankelijke Suriname…”. Tientallen mensen trokken naar het huis van Arron om hun deelneming te betuigen. De voormalig leider van de creoolse volkspartij NPS overleed op de verjaardag van zijn vrouw. Arron was de eerste premier van de soevereine natie Suriname en de drijvende kracht achter de onafhankelijkheid. Met parlementsvoorzitter J. Lachmon was Arron, die binnen en buiten de NPS nog groot gezag genoot, dezer dagen op bezoek in Nederland vanwege de festiviteiten rond 25 jaar onafhankelijkheid van zijn land. Lachmon, leider van de hindoestaanse volkspartij VHP en voorzitter van het parlement, noemde de dood van Arron “…onvoorstelbaar…”. Hij zal zijn bezoek aan Nederland afbreken en terugvliegen naar Paramaribo. Het stoffelijk overschot van Arron wordt waarschijnlijk zondag naar Suriname overgebracht, aldus Lachmon. Hij had gisteren met Arron nog een ontmoeting met enkele Nederlandse parlementariërs, onder wie Tweede-Kamervoorzitter J. van Nieuwenhoven. Ook zij reageerde geschokt en met ongeloof op de dood van Arron, die op zijn logeeradres in Alphen aan de Rijn in zijn slaap aan een hartstilstand overleed. Donderdag is er in de Mozes en Aronkerk in Amsterdam gelegenheid om afscheid te nemen van de oud-premier. Arron was vorige week in Suriname nog gehuldigd met de hoogste onderscheiding, de ‘gele ster’. Enkele jaren geleden trok hij zich terug uit de actieve politiek en droeg hij het leiderschap van de NPS over aan de huidige president Ronald Venetiaan. Arron, die afkomstig was uit het bankwezen, werd in 1973 voor het eerst premier. Het jaar daarop kondigde hij aan, dat Suriname in 1975 onafhankelijk moest worden. Hij leidde de onderhandelingen met Nederland en werd de jongste regeringsleider van de republiek. Zijn bewind werd beschuldigd van corruptie en in 1980 moest hij het veld ruimen na een staatsgreep door zestien sergeanten onder leiding van D. Bouterse. In 1987 stond hij aan de basis van nieuwe, vrije verkiezingen, waarna hij vice-president werd. In 1990 moest hij, door de zogeheten ‘telefooncoup’, opnieuw onder druk van de militairen het veld ruimen. In 1991 gaf hij het roer over aan Venetiaan. Sindsdien hield hij zich niet openlijk meer bezig met de politiek. Ook tijdens de recente verkiezingscampagne in mei speelde Arron een zeer bescheiden rol. Pas onlangs, rond de festiviteiten bij 25 jaar onafhankelijkheid, manifesteerde hij zich weer enigszins in de publiciteit’. Tot zover de kwaliteitskrant uit Rotterdam. Intussen verscheen bericht dat ‘vers van de pers’ de langverwachte biografie van Henck Arron uit handen van uitgever en schrijver Peter Meel is gegleden en in Nederland gepresenteerd. En wel onder de titel: “Man van het moment” -. Een politieke biografie van Henck Arron (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2014, 745 pagina’s). “Man van het Moment”. Vandaag de dag staat in NRC Handelsblad een recensie van Man van het moment, een biografie van Henck Arron door Peter Meel. Recensent Hans Buddingh’ noemt de Man van het moment ’een goede, grondige biografie van de Surinaamse premier en vice-president’ en kent het boek drie ballen toe. In het boek ‘ontzenuwt Meel mythes en verheldert [hij] gebeurtenissen,’ aldus Buddingh’. Het onderzoek dat Meel heeft verricht noemt Buddingh’ ‘bewonderenswaardig.’ Ten slotte stelt de recensent dat Meel ‘een overtuigend beeld schetst van Arron’ en dat dit van zijn boek ‘een goede biografie’ maakt. Eerder verschenen ook in Het Parool en De Ware Tijd recensies van Man van het moment. Over Man van het moment. Henck Arron (1936-2000), sleutelfiguur in de Surinaamse politiek, diende zijn land als voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), parlementslid, minister-president en vicepresident. In 1975 stond Arron aan de wieg van de onafhankelijkheid van Suriname en sloot hij een verdrag met Nederland dat voorzag in de beschikbaarstelling van omvangrijke fondsen voor de ontwikkeling van de republiek. In 1980 maakte een staatsgreep een einde aan zijn regime. Arron bracht een periode in gevangenschap door en zette zich na zijn vrijlating in voor het herstel van de democratie en de rechtsstaat. In 1990 namen militairen echter voor de tweede keer de macht in het land over. Zijn rentree in de politiek eindigde zo in een ontgoocheling. Onderzoek in Surinaamse en Nederlandse archieven en interviews met meer dan honderd informanten hebben geleid tot een levensbeschrijving die inzicht geeft in de mens en politicus Arron, zijn gevoelens en gedachten, ambities en idealen, triomfen en nederlagen. Peter Meel (1959) is werkzaam als onderzoeksdirecteur van het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Hij publiceerde eerder Op zoek naar Surinaamse normen. Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve (1950-1961) en Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse betrekkingen, 1954-1961. Nader bekeken in het archief en ‘de Verdieping’ van het dagblad “Trouw”: http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2516878/2000/12/04/Suriname-rijp-voor-gelijkwaardige-samenwerking.dhtml

- Belfor. Met het trachten Raio-cursisten die al door het Hof van Justitie voor doorgang waren geaccordeerd, op zijspoor van dubieuzer treinstel(-len) te rangeren, liep de lumineuze MinJUSPOL weer een megablauwtje. Zijn denken en wandaad werden als onrechtmatig ervaren en overwegende ‘de wet’ door het allerhoogste rechtscollege ondoenlijk en -deugdelijk verklaard.

- Wazig. Valies klemt zich vast aan de bagagedrager. Aan de veelbelovende toezeggingen van het staatshoofd en gaat voorbij aan opmerkingen en/of geschriften van kabinetsleden, die lager in het bestuursechelon zijn geplekt. Uit hoofde van dit al, zal Valies de ingezette acties onder voorwaarden opschorten. Meer nog in afwachting van de uitwerking die het staatshoofd zou voorstaan.

- Probleem. De rechter van instructie, zoals die in het buitenland meer bekendheid geniet, heeft volgens zeggen van een raadsheer bepaald, dat de maatregelen genomen door de opsporing, vervolging en het Openbaar Ministerie ter zake een in beslaggenomen Panamees-geregistreerd smokkelschip, voor een deel zullen moeten worden teruggedraaid.

- Doekhie. In Nickerie blijkt Doekhie weer weerzinwekkende uitspraken te hebben gedaan. Het is dat Doekhie op den duur weinig of niets meer te verliezen heeft en zijn politieke opposanten aan de huidige geestesgesteldheid van de man, geen rekenschap meer wensen te geven. Doekhie blijkt uiteindelijk, het doolhof voor de meest nog levensvatbare en eerder hevig getraumatiseerde onder westerlingen, te hebben betreden. Triest zo een afgang. De NDP is uiteindelijk rijkelijk gezegend met dergelijk spul.

- ‘Bar puru’. Het is Jozefzoon blijkbaar niet in de koude kleren gaan zitten, met de aangewaaide tegenstand die zijn turboloze locomotief nu ook nog moet meemaken. Jozefzoon moet begrijpen, dat het Volk van Suriname niet meer wenst te leven onder de ideologie van een ‘commanderende basja’ die vertelt, dat hij komt uitleggen wat het project inhoudt, nadat al bestuursbesluiten zijn gevallen. ‘Top bottom? A no go’. Als de ING financier geen zin in dit project weet te genereren, moet Jozefzoon de schuld niet bij derden zoeken. Enkel bij wijzen van dit land te willen besturen. De oude systemen van zaken vanuit de hoogte opleggen, werken niet meer. Ook dat zullen de zogenaamd ‘hoge bazen’, de man uit het westen van Nederkand nadrukkelijk op zijn hotelkamer in Paramaribo komen uitleggen. “Eddy zo praat je niet tegen mensen die je mee moet hebben/krijgen…., je hebt het niet goed aangepakt. Prettige kennismaking, hor Eddie. Wij gaan vast terug met de blauwe vogel, naar onze stek op het hoofdkantoor. Kom eens een keer langs…, dan doen we een bakkie koffie in de restauratie van het Centraal Station. Heerlijke koffie!’.

- December. De laatste maand van het jaar is aangebroken. Vanaf October 2014 denken overvallers, rovers en andere criminelen, dat ze het hek van de dam konden stoten. Als een tsunami razen ze door het land. De barstwonden aan het hoofd uitdelend, aan de weerloze bevolking. Structureel wordt vanuit de Staat weinig of niets opgemerkt.

- ‘Wild…?’. Mag men eigenlijk nog spreken van ‘wildgroei, in het pomphoudersmilieu’? Neen…, men kan spreken van geïnstitutionaliseerde chaos, waarbij preferentie vanuit de Staat de niet traditionele en bepaald niet meest transparante olieboer toekomt. Intussen daalt de prijs aan de pomp op niet te evenaren wijzen. De ‘gov-take’ wordt terecht geminimaliseerd. Het heeft veel te lang geduurd, dat hardwerkende mensen bij het tanken van hun autootje gelijk ‘skeer’ waren. Maar er komen nog meer problemen aan, nu Venezuela door Chavistische stommiteiten en Cubaanse stereotypen, aan de rand van de afgrond is komen te verkeren. En dat de lokale bevolking nu ook nog eist, dat Petrocaribe van het toneel verdwijnt. Tellen wie daarvan allemaal de zure vruchten mogen gaan plukken.

- ‘Uncle Jerry’. Kwam naar Paramaribo-Noord terug en ging gelijk over tot “DC-sluiting” van een goudverwerkingsbedrijf. Als kenner van Noord weet hij dan ook, dat er tientallen meer zijn die gesloten dienen te worden.

- ‘Look out…, beta’. De ene is roomser dan de paus geraakt, de ander heeft zich gekunsteld lange tenen aangemeten en de gevaarlijkste zijn die opportunistische gabbers welke pseudo-loyalisme willen ver-/aantonen. Behalve dan ‘behind closed doors’. Want dan babbelen ze allemaal eender, over ‘skin firi attituden’ en dus een geheel andere taal. Het is verkiezingstijd en politieke grapjassen, zijn zich aan het herpositioneren. Om hun posities te voorzien van enige, maar toch wel al te doorzichtige status dan wel krakkemikkige stabiliteit, vertoont men een pathetisch aandoende overgevoeligheid. Men mag niets zeggen over de partijleider/-leiding…, hor! Over andere en intussen reeds lang inflatoir aangetaste statuur, zal er maar niet gesproken worden. Althans…, dit keer nog niet. Gun ze nog even de pret om belangrijk te willen doen of overkomen. ‘Time always tells the naked and trust worthier truth, in time…!’.

- D.B. Met betrekking tot een bekender strafproces, dat zich in Brooklyn – New York N.Y. aan het ontwikkelen is, meer nog tegen de zoon van het staatshoofd gericht, blijkt er nu ook in politiek Washington DC, een aantal diepgaander inzichten en nevenschikkende gevolgen naar voren te zijn gebracht/-geschoven. Een Google-alarm omtrent hoofdverdachte in voormeld strafproces, wist reeds in de vroege ochtend van maandag op dinsdag jl. af te gaan; omstreeks 02.00 uur v.m. - http://hotair.com/archives/2014/12/01/video-cotton-shuts-down-fear-mongering-allegation-over-border-security-issue/.

- NDP. Vanuit NL wordt aangemeld, dat de NDP-er Jabini ernstig ontstemd is over de inzet van de regering Bouterse om verdere uitvoering van een vonnis te geven, uitgesproken door het ‘Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens’ in Costa Rica. Als Jabini de inzet van de huidige regering plekt, naast die van de regering Venetiaan…, komt de NDP parlementariër tot de onstellende conclusie(-s), dat er tussen 2010 en het heden (…), bar weinig is uitgevoerd.

- 250.000. Een kwart miljoen US-dollar wordt aangezegd, als op te leggen ‘claim’ aan het Openbaar Ministerie…, welk bevoegd staatsinstituut een geconfisqueerd smokkelschip ‘…onrechtmatig zou/mocht hebben doen verkopen’. Een mond vol! Kan men zich de confiscatie/verkoop van het prachtige SMS – vlaggenschip, door een grijpgrage in de USA herinneren? Juist ja! Was toen echt geen smokkelschuit.

- Para. Blijkt uit meerder berichtgeving, dat Mohamed Kasto nu in ‘de Para’ het districtscommissariaat zal mogen leiden naar de aankomende verkiezingen. Hopelijk met dezelfde operationele overdrive die zijn voorganger wist in te zetten. Maar dan weer wel gespeend van een aantal minder neutrale en paarsopwekkende (uitlaat-)gassen.

- ‘Bai na bala’. Men dacht/denkt, dat men Asabina kan omkopen? Die toe te voegen waarden, zullen echter ‘forfait’ worden afgewezen. Asabina laat niet met zich sollen noch minder shovel spelen. “No wan man ne kom spele vrij vrij nanga disi Ronnie…, yere! No wan bai…, no wan seri”.

- Roof. In Commewijne een jongen naakt gekleed door een taxichauffeur en beroofd. Zeeroof te Coronie en weer worden twee vissers, door piraten over boord gegooid. Kustwacht?! Te land, ter zee en in de lucht.

- Klim. Er wordt in de ‘cashflow’ van een ‘inheemse organisatie’ te Albina (Marijkedorp) geklommen. ‘A orga hespitem kom skeer. A man nyan na patu…’.

- “Robbers nation”. Jawel, in successie aan te melden: – Jagernath Lachmonstraat een beveiliger gepakt en met ‘tie rap’ vastgebonden; Fred Derbystraat en rennen naar een stilstaand voertuig; Ressort Latour een dame uit het buitenland beroofd; Grofollostraat spreekt met naam en toenaam voor zichzelf; Rovers beschieten truck; Roof aan de Zonnebloem- hk Boutersestraat; Jourilaan…; Catostraat? Een greep en verzameling van wat zich eigenlijk afspeelt en de Staat de andere kant opkijkt? Overwegende, de krankzinnige regionale statistieken zeker…?!

- ‘Double jeopardy’. Het lijkt wel een ‘Catch 22’ van Joseph Heller. Als je doet…, heb je een probleem. Als je niet doet…, heb je ook een probleem. Dus vertelt Valies zijn mensen veel prettiger, dat het staatshoofd ‘…meer tijd nodig heeft…’ om de materie aan te vatten en schorst de acties van de Bond van Leraren op…! Als dat het verhaal nu maar helemaal is en aannemelijk houdbaar blijkt. Want ‘Starnieuws’, had vannacht voor het slapen gaan, heel wat anders aan ‘breaking’ aan te melden via het Internet en kleurvoller te vertellen: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26405 en dan nuhttp://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26411. Respectievelijk onder koppen: “Breaking news: Regering accepteert toonzetting BvL niet” en “BvL morgen weer aan het werk; stelt vertrouwen in president”.

- Uitspraak van de week: “Hij is geen wanbetaler, hij betaalt zijn schulden gewoon niet…”. Owru gwenti, dus!

- Interventie. Nederland neemt samen met Duitsland en Noorwegen het voortouw bij de stationering van troepen aan de grens van de Baltische staten en Rusland. Nederland levert mogelijk al vanaf januari duizend militairen voor de zogenoemde flitsmacht, is besloten op een NAVO-bijeenkomst in Brussel. De nieuwe NAVO-topman Stoltenberg zegt dat de troepenmacht “voorziet in de snelle reactiecapaciteit die we nodig hebben”. De eenheid moet binnen twee dagen overal inzetbaar zijn en kunnen reageren op dreigingen uit Rusland. Volgende stap? Dienstplicht uit de ijskast. Was al uit de diepvries gehaald.

- ‘Welles – nietes’. Produceren van documenten, overwegende openbaarheid van bestuur. Moeilijk tijdens de regering Bouterse. Alcoa/Suralco welles/nietes, in de verkoop? Door wie bedacht? Inderdaad door de mensen die enkel de energieparagraaf willen invullen. Dipo voorop. Ten eigen voordeel en van de Finse bazen…, natuurlijk. Maar ook openbaarheid van bestuur, bij een treinenproject? Neen…, strak dictaat van Eddy uit het Noorden. ‘A new kid on the poli poli block…!’. Komt maar even vertellen, dat zijn nieuwe bazen, de beslissing al hebben genomen. Buiten het parlement om? Gaat mooi niet door, als het aan de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in Groot Paramaribio/Wanica en Para ligt. Comité Belangenbehartiging Indira Gandhiweg, ‘so bun’. “No wan dictaat, no so dictator, no e kom tek unu dya…”! Capisch? Yes!

- Panka. Ze babbelen van alles in koor, helemaal vanuit Schiphol in de Haarlemmermeer. In eigen land, hoort men ze niet. Maar als men na een lange vlucht dan op Schiphol landt, om dan naar Frankwijk en Marokko door te gaan, heeft men van alles te vertellen. Panka vertelt doodleuk, dat de begrotingsbehandeling gewoon in DNA zal gaan plaatsvinden, bij zijn veilige terugkeer van een of andere wazige snoepreis? Zal echt wel in Paramaribo worden bepaald en niet in Nederland op het vliegveld Schiphol.

 

- Rotjeknor. Wat een verrassing. Stad Rotterdam werd wederom met een record begunstigd. En dan niet de gewonnen stadswedstrijd van Feyenoord, op Sevilla uit Spanje. Maar meer nog met de aankomst en ontvangst van 3000 kilo’s aan cocaïne in de haven van de meest succesvolle gemeente, als het om transportinkomsten gaat. Ditmaal meer van de illegale soort. Eerder record zat/lag even boven de 4000 kilo’s aan hagelwitte droga. Het marktsegment is nog steeds groeiende.

- Rest. Inderdaad rest nog te vertellen, dat de vuilak…, wederhelft en inwonende vrouw van getroffen restauranthouder, bij gewapende roof/overval in de buik schoot. Vertel maar aan de onwetende buitenwacht, dat het hier superveilig is, binnen een opnieuw ‘revolutionair geüniformeerd Sranan’.

- Moi Wana. Tientallen jaren verder, na de gruwelslachting, zijn er nog steeds megahoeveelheden aan vragen, onvolmaakte getuigenissen, identificatieperikelen en juridisch-technische problemen blijven liggen. Zaakselementen die schreeuwen om gedegen aanpak. Helaas!

- Slavernij/mensenhandel/-smokkel. Vorige week is in Rotterdam een man aangehouden die op grote schaal zou hebben gefraudeerd met tewerkstellingsvergunningen voor Filippijnse matrozen. De man wordt verdacht van arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en valsheid in geschrifte. De matrozen, veelal illegaal in Nederland, werkten op binnenvaartschepen. Volgens de Inspectie moesten ze de verdachte geld betalen voor leges en huisvesting. Ook zou hij de beschikking hebben gehad over bankpassen en pincodes van de Filippijnen. Waarschijnlijk verzweeg de verdachte daarmee inkomen voor de sociale dienst. Hij kreeg een uitkering. De man is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit voorlopig veertien dagen vast.

- Amsterdam/Antwerpen/Luik/Parijs/Marseille/Rabat. De man die de ‘oorlog’ in de Amsterdamse onderwereld in gang zou hebben gezet, Benaouf A., is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 10 jaar cel. Volgens de rechter staat het vast dat A. een belangrijke rol speelde bij de liquidatie van een Amsterdammer van Marokkaanse afkomst in Antwerpen in 2012. Doelwit van de liquidatie was de 34-jarige Najib Bouhbouh. Hij werd doodgeschoten toen hij de lobby van het Crown Plaza Hotel verliet. Bouhbouh speelde een rol in een conflict in het Amsterdams-Marokkaanse criminele milieu, dat draait om de diefstal van een partij cocaïne van 200 kilo uit de Antwerpse haven. A. was kort na de schietpartij in Antwerpen zelf doelwit. Hij zat op 29 december 2012 in een auto in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt die onder vuur werd genomen. Daarbij kwamen twee mannen om het leven, maar A. ontkwam. Hij kwam later alsnog vast te zitten voor wapenbezit en witwassen. Hij werd in zijn cel voor de liquidatie in Antwerpen aangehouden.

- Noord/Zuid. Opdracht, aanklacht, blikverruimende standaardisering uit het noorden door de NOS dwingend overgeseind. ‘The Rap’! ‘Homo-activisten in Suriname maken zich boos over een videoclip met een anti-homorap. In het nummer zit de tekst “…bullet gi den batti man…”, wat (red.: vrijvertaald…” zou betekenen, “…kogel voor homo’s…”. “Ik word er bang van en ik vraag me af hoe muzikanten zoiets kunnen doen…”, zegt de van oorsprong Surinaamse Anita Chedi Shiwally in het NOS Radio 1 Journaal. Chedi Shiwally verliet ‘haar land’, omdat ‘zij’ in Suriname ‘moeite had’ om met ‘haar lesbische geaardheid’ om te gaan. “De ‘rap’ krijgt in Suriname veel aandacht…”, zegt Chedi Shiwally. Ze ‘vreest’ daarom, dat het liedje populair zal worden. “Er is in Suriname ‘veel negativisme’ over homoseksualiteit. Homo-activisten zijn bezig een ‘positiever beeld’ te creëren en dan komt er zo’n liedje”. Maar misschien pakt het uiteindelijk goed uit, zegt Chedi Shiwally. “Misschien maakt de rap zo veel los, dat er positiever over homoseksualiteit wordt gedacht…”. Ze denkt daarbij in het bijzonder aan ‘de politiek’, die ‘naar – haar – mening’ te passief is. “Politici moeten opstaan en oproepen homo’s niet meer te discrimineren”. Tot zover een ‘overgeseind’ NOS-bericht. De vraag blijft nazingen, of men dit soort generaliseringen en verkapte opdrachten serieus moet nemen. Vooral nu die wederom vanuit een andere samenleving en totaal ‘zonder enige nuance van waarden en normen’, uit het non-discriminatoire NL vleugels kregen aangeplakt.

- Nain. Een verklaard politicus die lichtelijk verklarend zegt, iets anders te willen…, maar dan wel samen en eerder met de NDP verder te zullen/kunnen huppelen. Leuk gebracht en toch maar al te doorzichtig geplekt. Jammer, dat de stigmatiseringsformules ter zake een hele groep en de steeds dogmatischer retoriek, niet meteen werden verlaten en achter Zoelen of in de Boomskreek afgezonken. Tragisch eigenlijk!

- Verstek. Het staatshoofd liet wederom verstek gaan. Nu bij de verjaardag van het Jeugdparlement.

- Yes! Korte metten. Daar luisteren ze naar, als in de goudzoek de illegaliteit gaat prevaleren. Skalians worden weggesleept en door de Fransen op binnenwateren meteen vernietigd. Op de grensrivier met Suriname gaat men nogal prudent te werk. Is de juiste GPS-locatie op de Marowijnerivier vastgelegd, dan kan de Skalian worden meegenomen en de lasbranders/-snijders de rest van het werk doen. Hier in Suriname is van hoog tot laag, de geïnvolveerdheid van hoogwaardigheidsbekleders zo na te trekken en bevestigen. De reuze Skalian op het Afobaka-stuwmeer had/heeft tot in de allerhoogste regionen van Staat de tentakels zitten. Totdat…! Maripaston niet te vergeten

- ‘Te biecht…’. Er bleef geen keuze. Dan maar naar het staatshoofd aan de Kleine Combé, om een oplossing trachten te forceren. Ziet er naar uit, dat zowel Valies als Bouterse wisten te scoren. Niet de kabinetsraadsleden die Hooghart hoog zijn komen te zitten, maar de twee speerpunten in direct contact. De jutezak van Hoogie hoeft niet ‘revo styling’ te worden aangesproken of ook maar iets te worden voor-/ingelegd. Ook een brief van de MinBinZa, blijkt bij nadere beschouwing geen nadere indruk te maken op Valies cum suis. Hij heeft zijn geld op de oplossing(-en) van het staatshoofd gezet. Niet op die van subalternen. Die mogen het ingelegde aan kleingeld nu ook wel houden.

- Educatieve uitvindingen. Op gezonder voet geschoeid, de beste vijf ontdekkingen 2014. Kan men terugvinden in TIME Magazine van heden. http://time.com/3594971/the-25-best-inventions-of-2014/?xid=newsletter-brief

- In/Uit. Jerry eruit, Mohamed erin. Zo gaat dat in Para gebeuren. Panka ernstig teleurgesteld, maar de hoge hand heeft afdoend beslist. Miranda naar Noordoost en Kasto naar het zuiden in Para. Vol verwachting klopt Onverwacht. Vol werkdrift wacht de Combé, als Jerry’s standplaats voor Paramaribo – Centrum/Noordoost.

- EenVandaag. Sceptici en enthousiasten gaan hand in hand op in de NL- media, als men het heeft over het feitelijke plan, dat de Republiek Suriname met gelegenheidswetgeving voetballers ‘in diaspora’ wil interesseren om voor de republiek uit te komen tijdens het Wereldkampioenschap Voetbal 2018 al. Uit het koninkrijk afkomstig en staatsburger daarvan, maar via een aangepast wetgevingsproduct toch voor Suriname te worden ingezet.

http://buitenland.eenvandaag.nl/radio-items/55764/surinaams_elftal_naar_wk_voetbal_Het is een lang gekoesterde droom in Paramaribo die misschien binnenkort wel uitkomt: deelname van Suriname aan een wereldkampioenschap voetbal. Het parlement in Paramaribo wil daarvoor een wet aannemen, waardoor Nederlandse voetballers van Surinaamse komaf de dubbele nationaliteit krijgen. Het nationale elftal, ‘Natio’ voor de fans, bezet een treurige 149e plaats op de FIFA-ranking; dat is lager dan Afghanistan en Madagascar. Nooit haalde het team het eindtoernooi, en het gaat de laatste decennia bergafwaarts. Davids en Seedorf. En het lokale competitieniveau is misschien laag, maar in Nederland spelen sinds jaar en dag veel Surinaamse voetballers op hoog niveau: denk aan legendarische oud-sterren als Edgar Davids en Clarence Seedorf. Een aantal spelers heeft al laten weten het Surinaamse plan te omarmen; onder hen Kelvin Leerdam van Vitesse en Milano Koenders van Heracles Almelo. In Suriname bestond veel weerstand tegen het idee van de komst van Nederlands-Surinaamse spelers; gevreesd werd dat met de wet -en dubbele nationaliteit- in handen duizenden Surinamers uit Nederland plotseling stemrecht zouden krijgen, en dat de politieke verhoudingen radicaal anders zouden komen te liggen. En het zou de nationale trots -vrij van koloniale invloeden- ondermijnen. Politieke wil. Maar die angst lijkt nu over: er bestaat brede politieke wil om spelers die hier op hoog niveau voetballen met een Nederlands paspoort, de dubbele nationaliteit aan te bieden zodat ze straks in Surinaams tenue kunnen uitkomen. Maakt de oud-kolonie in Zuid-Amerika echt kans op deelname tijdens het WK in Rusland in 2018? Diederik Samwel volgt het voetbal in Suriname al vele jaren en volgde de Natio in hun kwalificatiepoging in aanloop naar het WK in Zuid-Afrika van 2010. Hij schreef er het boek ‘Suriname en de lange weg naar het WK‘ over. WK in Rusland. Samwel denkt dat de kans zeker bestaat dat straks het volkslied van Suriname op de velden in Rusland klinkt. ‘Als de wet er snel doorheen komt, dan kunnen de eerste Nederlands-Surinaamse spelers in juni op het veld staan. Dan speelt Suriname de eerste kwalificatiewedstrijd.’ In Radio EenVandaag een gesprek. http://web.avrotros.nl/eenvandaag/player/POMS_AT_724217

 

De Observateur van Sranan.

De week in Retro 29.11.2014.

De week in Retro 29.11.2014.

 

MEMORABILIA

 

- 25 November 2014. Was het niet de snit en taille van een bijzondere uitdossing, waren het wel de zwaarbewapende huismeesters die ‘acte de présence’ gaven in Kofi Djompo. Van alles en nog wat kregen medailles toegespeeld. Ook veroordeelde brandstichters kregen speldje. En een uit de kluiten gewassen soldaat uit Holland, ook nog eentje met zwaarden. En blij dat de sloeber was…! Echter zijn er veel belangrijker zaken dan stil te blijven staan bij een inflatoire en aftandse decoratiepolitiek, uitdossing en/of modeontwerp anno dominus 2014. De olie tuimelpiek en gulden goudprijs, zullen in samenspanning (…), de wereld verder voorzien van het nodige aan conjunctuureffecten en cultuuraffecties. Niet een doornat geregend zaakje, wat ook nog even mag denken quasi-intimiderend over te kunnen komen. Wat eerder en veel doortastender intimideert, zijn de halszaken die de internationale machten nu uitoefenen op nucleair Iran, armlastig Venezuela en de agressor/annexator Rusland. Een hangkoort met verstelbare lus begunstigd, om de nek van Teheran, Caracas en Moskou. Dat is toch veel lustiger en belangrijker? ‘Yes indeed…, bigi bala!’.

- Telegraaf.nl: De olieprijs daalt momenteel hard. Daarvoor zijn ruwweg vijf redenen: 

1 De eerste en verrweg belangrijkste reden is dat de VS, als grootste energieslurper ter wereld, enkele jaren terug het roer heeft omgegooid en schalieolie en schaliegas is gaan exploiteren. Dat is olie en gas die in onderaardse steen- en zandlagen zit en dus wat moeilijker te winnen. Met nieuwe technieken is dit proces echter zo geslaagd dat de VS zelfvoorzienend zijn geworden, ze hoeven nauwelijks olie meer te importeren. Hierdoor is een belangrijke ’slurper’ van de wereldmarkt verdwenen.

2 De tweede reden is dat de internationale economie wat is afgeremd, het herstel van de wereldeconomie vertraagt. Met name de Chinese economie koelt af en daardoor daalt de vraag naar olie. Bovendien zetten de Chinezen zwaar in op de veel goedkopere steenkool, waarvan ze zelf voldoende hebben. In veel ontwikkelingslanden gaat het ook minder, waardoor mensen minder geld hebben om brandstof te kopen.

3 In het verleden waren de 13 landen van de OPEC oppermachtig, maar dat is niet meer zo. Indonesië verliet het kartel al en de overgebleven twaalf hebben dure investeringsprogramma’s op touw gezet die nu met dalende prijzen in gevaar komen. Immers, in het verleden draaiden ze gewoon de kraan wat dicht, bij minder productie en toenemende vraag kon je wachten op een prijsstijging. Nu kijken de landen naar elkaar voor het dichtdraaien van de kraan, niemand wil de eerste zijn. Immers het sterk verhoogde levenspeil moet wel gefinancierd worden. Zo heeft Iran eigenlijk een olieprijs van $136 per vat nodig om alle dure plannetjes te financieren. Maar juist hierdoor gebeurt er niets, geen wonder dat de OPEC-leden het deze week niet eens werden over een productiebeperking. Maar hierdoor hebben ze wel de controle over de prijzen uit handen gegeven.

4 Nieuwe regimes als dat van Libië en zeker de terroristen van IS hebben bakken met geld nodig en verkopen losse partijen op de zwarte markt tegen prijzen die het algemene niveau ook drukken. Er zijn zelfs theoriën dat de OPEC-leden bewust de olieprijzen laag houden zodat IS geen gorte sommen geld binnenkrijgt voor de partijen olie die de terroristen in handen krijgen. Immers de meeste landen in het Midden-Oosten, en zeker Saoedi-Arabië niet, zitten niet te wachten op uitbreiding van deze moordende bendes. Het vervelende is echter dat ze hierdoor zelf ook minder geld binnenkrijgen, waardoor de bevolking kan gaan morren, precies wat IS in de kaart speelt.

5 Hoe gaat het verder de komende maanden? Het ziet er niet naar uit dat de OPEC snel grip op de situatie gaat krijgen, de productie in de VS van schalieolie gaat door en de wereldeconomie groeit wel iets, maar langzaam. Een echte verbetering is pas voor 2016 voorzien. Tot die tijd zullen de olieprijzen onder druk blijven. Of de pompprijzen in Europa veel omlaag gaan hangt af van de vraag hoe snel de euro zwakker wordt. Immers, als dat hard gaat hebben we meer euro’s nodig om olie (in dollars afgerekend) te importeren en wordt het prijsdalend effect voor een deel teniet gedaan.

- Olieprijs: Ondanks een forse daling van de olieprijs – de prijs voor een vat Texas Intermediate zakte met 7,8 procent tot 67,98 dollar – zijn de Amerikaanse beurzen vandaag voorzichtig positief afgesloten. Dat meldt USA Today.De Amerikaanse beurzen sloten op deze Black Friday vroeger dan normaal om 13 uur plaatselijke tijd. De Dow Jones eindigde een fractie hoger, de S&P 500 steeg met 0,3 procent, Nasdaq met 0,1 procent. De lagere olieprijzen lijken meer bedrijven op Wall Street goed te doen dan dat ze schade berokkenen, en hebben een gigantische positieve impact op het beschikbare inkomen. “De aanhoudende daling in de prijs van ruwe olie en de bijhorende besparingen aan de pomp zullen de handel consumentenaandelen wellicht nog verder blijven stimuleren”, zegt analist Nicholas Bohnsack aan USA Today. Amerikanen verbruiken jaarlijks 511 miljard liter benzine. Met de lage prijzen is de consument op weg om 92,5 miljard dollar te besparen, luidt het in zijn rapport.

- 1863. De slavernij werd zogenaamd in het jaar 1863 afgeschaft. Was contractarbeid dan niet een verkapte vorm van misleiding en slavernij? De algehele en mondiale afschaffing, blijkt in de Caribbean niet helemaal en overal te zijn doorgedrongen. Ook niet in Brazilië. Zo worden vandaag de dag een aantal Guyanezen in slavernij gehouden. Volgens aanklacht in het land Suriname. Onder de Brazilianen moet het nog erger zijn, waarbij schatrijke “don’s” vanuit Brazilië maar ook vanuit Frans Guyana en in Suriname mensen uitbuiten. Onbetaald en onder dwang de grond in de drie Guyanas laten omwoelen, op zoek naar te stelen en weg te dragen goud of diamantstenen. In de gesloten Chinese gemeenschappen, is het niet anders. Er zouden zogenaamde ‘bouwbedrijven’ zijn die in China gedetineerden/gevangenen naar Suriname overbrengen om hier grote werken uit te voeren. Controle? Daar heeft het land Suriname in bepaalde gevallen geen kaas van gegeten of erger…, nog nooit van gehoord. Een aantal jaren geleden werd bovendien een geheel slavencircuit, in de prostitutiescene van Trinidad & Tobago opgerold. De seksslaven kwamen uit Suriname. Vroeger ging het nog grover aan toe…, toen mensen –via de organisatie “Globe”– naar Nederland werden gelokt om in de zorg te gaan werken of training te volgen. Uiteindelijk, werden vrouwen door de Amsterdamse krant “Het Parool” in Duitsland teruggevonden. Surinaamse vrouwen die daar in nachtclubs gedwongen moesten prostitueren. 1863? Houd toch op! Kijken wat Miskin nu weer, over de keihard gehoorde alarmbellen te zeggen heeft.

- ‘Double trouble’. De republiek Suriname wenst een dubbele nationaliteit te wettigen? Duaal staatsburgerschap. Althans delen daarvan die het op voetbalopportunisme hebben afgesteld. Ten nadele van de eigen lokale talenten? Kan men gerust doen. Pedagogisch – didactisch verantwoord. Defacto hebben zeer vele Surinamers al bij de geboorte een dubbele nationaliteit opgelopen. Maar goed! Laat dat even zijn gezegd. Veel belangrijker is wat de Nederlandse Staat daarvan allemaal denkt. En dan in het bijzonder, Opstelten, Asscher en ook Rutte. Het is nog steeds zo, dat als een Nederlands staatsburger een deviante handeling pleegt, door een vreemde nationaliteit aan te nemen, dat de eigen rood-wit-blauwe nationaliteit komt te vervallen. Niet in een ijskast, maar gewoon vervallen. Net zoals men in vreemde krijgsdienst zou treden, zonder toestemming van de Nederlandse regering(…), versierd met een Koninklijk besluit. Zoals die geweldige jongen die op 25 februari 1980, onder leiding van de Nederlandse kolonel Valk, het land versiederden met een staatsgreep. Meteen daarna moord en doodslag beoefenden op een weerloos volk. Met KB in de achterzak, dat ze weer Nederlander zouden mogen worden als het de heren in Suriname niet helemaal beviel. Hoe dan niet ‘bevallen’…, als je 500 miljoen NFL en suppletiesoldij wordt toegestopt om prettig in te bedden en geen criminele Colombia-dollars te hoeven ophalen. Overwegende het integratiesyndroom, dus een 500 miljoen en suppletiesoldij. Jawel, toen al hete gein. Maar dan in omgekeerde volgorde.Alles op het internet te verkrijgen. Pro’s & con’s. http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=Pox4VPjfMMamNpPVgcAF#q=dubbele+nationaliteit http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/verliezen-nederlandse-nationaliteit http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/vraag-en-antwoord/welk-paspoort-moet-ik-tonen-als-ik-een-dubbele-nationaliteit-heb.html http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/nieuws

- Problemas. Maduro van Venezuela en zijn Iranese kartelvrinden, krijgen het erg zwaar. De olieprijs zal verder inzakken. Lekker voor de mensen aan de pomp. Voor Venezuela en Iran (…), een nationale ramp. Want die hebben door hun absurdistische verkwistingdrang, binnen allerlei (trans-)nationale sociale en specifieker atoomprojecties zeer veel geld nodig. De inkomsten moeten ook voor Putin’s Rusland, ver boven US$100,– per vat ruwe olie zijn, wil de economie van die olieproducerende landen niet compleet wegzakken. De OPEC-landen hebben aangegeven de olieproductie, met andere woorden de overvloed aan olie op de wereldmarkt en allen geopolitiek dus bewuster geworden, niet te zullen verminderen. Betekent dat de prijs per vat nog sterker zal blijven dalen, bij al een verminderde vraag voor ‘crude’, door een mondiaal ervaren economische crisis. Iran en Venezuela zullen deze megadip, in de (econ-)conjunctuur, maar slecht kunnen pareren Het is ze te lang voor de wind gegaan en het leiderschap van de afgelopen 15 jaar, heeft niet het politieke verstand gehad om in algemene zin grootvoordeel te consolideren. http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/opec-verlaagt-productie-niet-olieprijs-keldert http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/venezuela-stuurt-minister-op-pad-om-olieprijs-te-stutten http://fd.nl/beurs/906710/opec-houdt-huidige-productie-in-stand

- 24 Januari 2015. De allereerste grote politiek beladen krachtmeting mag men, volgens de coördinator van de ‘frontale combinatie’, in de derde week van Januari a.s. ver-/opwachten.

- “Grip”. ‘Panka lasi ing grip, beta’. Voor Doekhie nog enige considerans. Maar dat Panka zijn coalitiegenootjes in het parlement, niet meer kan boeien om naar het nationale praathuis te komen, dat doet terecht pijn. Panka moet begrijpen, dat hij niet langer in de positie verkeert om zijn collega’s “meganisch” te kunnen bewegen naar De Nationale Assemblee te komen. Het is al tijden zo, er maar niet begrepen wordt, dat ‘mega’ nu bestaat uit enkel Palu en de NDP. Meer is er niet. Wat Panka in een ochtendblad beweerde, was wat de meer logistiek bevoorrechte, het fenomeen “zich rijk rekenen” noemt. ‘KTPI ini traditio no de moro’; ‘Nieuw Suriname tek wan bigi waka’; ‘Beppie gwe go trow nanga Frontje’; ‘VA tron wan oppositionele turbo’; ‘Doekhie nanga Pahlad kon weri nanga yu…?’; ‘Cheung…, dat Panka mag leg uit’. Alleen Palu is nog stabiel? Hoewel…?! Ello! Bouva, Misiekaba, Panka en Abdoel…? In de grip van de kosmos!

- Geëmmer. Henck A.E. Arron heeft bij leven meervoudig aangegeven, geen standbeeld te willen hebben. Ook mocht er geen straat naar hem worden vernoemd. Zeker niet de Julianastraat, waar hij uit voortkwam en ook geen straat met een historische betekenis. Nu men alles na 04 December 2000 knap betreurenswaardig in de wind sloeg, heeft men de gelegenheid geschapen, dat onbevoegden met het standbeeld willen gaan leuren? Puur uit eigen belang. Had men maar bij leven, geluisterd naar de man die de ‘vader des vaderlands’ zou mogen worden. Hoefde vandaag de dag, geen ongewenste bezoedeling, met: – de naam, de geest en de vele verdiensten de kop op te steken. Vooral niet bij of door figuren geënsceneerd die niet precies of meer goed weten, hoe het eigenlijk fundamenteel of elementair aan toe ging en in dit millennium fatsoenlijk behoort toe te gaan. Het is weer intriest. Ook daarnaast weer eentje gedetecteerd die er niet een politiek, maar eerder een grof commercieel slaatje uit denkt te kunnen mogen slaan. Waardeloos allemaal.

- ‘Do the shuffle’. Districtscommissarissen, raads- en kabinetsadviseurs, woordvoerders en kabinetsdirecteurs…! “Allemaal slapeloze nachten, mi boi…”. Want als men als leek of nieuwbakken in ‘Parbo’ is ingebed (…), gelijksluitend of instrumenteel de moeite zou nemen om naar vorige perioden te kijken, toen tal van regeringen met een NDP en of revo-signatuur, aan het einde van hun Latijn kwamen te liggen en niet meer rechtop konden staan (…), dan kan men nu ook ‘donderop’ zeggen, dat er voorspelbaar en bijna wetmatig, oeverloos gedonder mag komen aandansen. En wel in divergente en minder gelukzalige ‘poli poli’ posities. Neem nou ook dan als voorbeeld het fenomeen “Wanica…”! Daar werd plotseling Algoe geparachuteerd en geplekt. ‘Ondro nyan tori e taki…’. Saramacca ervaart een namenregen en is intrige al de verwarringstroef. Ach, men ziet het allemaal wel. Let goed op, wie van het politiektoneel zullen verdwijnen en wie met enige www.naamfaam.com, tijdelijk mogen klimmen op die veredelde glibbervloer. “Papa’s got a brand new jack on his back…, do the shuffle as stupid as can be…!”.

- ‘Jaarbeurs’. Had het moeten zijn. Maar het werd wederom een ‘tapu yari wowojo’. Twintig procent beurskarakter en tachtig procent, illegale en niet vergunninggebonden marktverkoop gedurende een weekje lang. ‘Anything goes, at a price’.

- Les. Surinaams panorama. “Ik heb mijn lessen goed en strak geleerd…, maar de leraar is niet bij de les. Hij is aan het staken”.

- MH 17. Zes auto’s met daarin de kisten met stoffelijke resten van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 zijn uit Eindhoven – Noor Brabant vertrokken. De lijkwagens gaan over de snelwegen A2 en A27 naar de Korporaal Van Oudheusdenkazerne in Hilversum. Daar worden de resten onderzocht door forensische experts. Op vliegveld Eindhoven zijn de zes kisten één voor één uit het C-130 transportvliegtuig gehaald. Daarbij werd de ‘Last Post’ geblazen. Premier Rutte en de ministers Asscher, Koenders en Hennis waren bij de ceremonie aanwezig. Het vliegtuig dat de kisten uit Charkov heeft gehaald, landde even voor 12.00 uur Surinaamse tijd op het burger-/militairvliegveld van Eindhoven.

- Logo. Nu al is het “Verkiezingslogo van de Staat” onder vuur genomen. Lijkt op de vijf vingers die de NDP ophoudt en verstoord te denken, dat er nog eens vijfjaren voor een Bouterse-regering in het verschiet ligt. Heeft men niet goed, naar de live- en/of video-beelden vanuit Lelydorp uitgezonden gekeken?

- Huuuuh. ‘Libi Bosje gi unu yere…’. Hoogie wil een model uit de ‘revo’ toepassen. Alle raad- en kabinetsadviseurs die met ‘conflict beslechting’ binnen het onderwijs door DDB zijn belast, moeten in een jutezak worden geplakt en dan in zee worden gegooid? Wat voor Sinterklaas-manieren, uit Buenos Aires zijn dat? ‘Boe boe bit Klaasje…! Boe boe bit Hoogie’.

- Amnestie. Jawel…, Scrappy ijlt nog wat na van verdriet. Maar wie ijlt nou nog over een internationaal reeds lang gediskwalificeerde amnestiepaskwil uit 2012? Enkel nog die meneer Klinker, welk fenomeen dacht het land van goed bestuursadvies/-recht te kunnen dienen. Dacht vriendje Rosenthal toen ook! Klinkende munt…, is Jacobi toen weggeglipt. Helaas ook weer een soortement aan Kapteijn die mede werd geïmporteerd (…), om de zaak wat slingers en klinkers bij te zetten/hangen. ‘Klinker, wake up mi boi and get a real live…’. Het gedrocht zal nimmer vliegen. Dat illegaal door Robert getekende ding, houdt alleen maar de inmiddels inge-/verwachte justitie op. Intussen is het 08 December strafproces, dat zich richt tegen dezelfde gruwelmoordenaars van de jaren tachtig en begin negentig (…), weer onhebbelijk uitgesteld naar Februari 2015. Schandelijker kan het eigenlijk niet. Voor de ene verdachte geldt, overwegende de onnavolgbare zuiverheid van het voorgeschreven procesrecht, wel ‘prolongatie van lopende strafzaak’. Maar voor de ander weer niet. Wat een vervelende grap! Intussen is de weegschaal van ‘vrouwe Justitia’, wel degelijk uit de hengsels gesprongen. Een hoogwerker, is voor de reparatie onderweg.

- ‘Snesnes’. Hij ging naar het hoofdkwartier van een NDP-bijeenkomst en strooide ongegeneerd met cadeaus. Jawel…, de hoogste vertegenwoordiger van de Chinese ambassade in Paramaribo. Over “Mr Lap Top Soen’ en gewenster ‘personas non grata’ gesproken.

- Brasjon. Werderom hebben gewapende Brazilianen op ons grondgebied in de Sipaliwini gemoord, tussen de zondag en maandag van het voorbije onafhankelijkheidsweekeinde. Gewapende Brazilianen op het soevereine grondgebied van de republiek. Inderdaad!

- ‘Pokai politics’. Heeft men op de DBS-voorpagina van donderdag, al ‘full colour’ mogen zien. Inderdaad zei Bosje op Flora eens, dat er ‘popokai politics’ door de NDP-leiding wordt bedreven. Maar toen was Bosje nog in de veiliger haven, van de blauwgele DNP-2000 fortificatie en secundaire bastions. Nu moet hij in ieder geval meedraaien en meemaken, dat de ene bij leven een rode baret van zijn pararegiment droeg en de ander –overwegende een aangepaste kleur– de papagaai-groene baret naar Kofi Djompo meenam. ‘Roosendaal styling…, so bun’. Tek yu kiek yu srefi: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/video/530 Ello! En de internationalen keken gezapig mee. ‘He bro…, did ya all see that…, by Internet?’

- CH. Een leuke kop. ‘Het Constitutioneel Hof kan politiek orgaan worden…’. Was dat niet al vorige week, in deze rubriek aangekondigd en daarom de politieke oppositie ‘niet’ in De Nationale Assemblee ‘mag/kan’ meewerken aan een bedenkelijke agenda? Bepaald niet om dan daarmee, de eigen ‘anti-amnestie straatprotesten van 2012’, compleet te elimineren? Natuurlijk wordt een in te stellen CH, bewust en met voorbedachte rade ‘politiek bemenst’. Waarom werd dat ding in de ‘Grondwet van 1987’ ingebracht? Antwoord: ‘Omdat die Grondwet op de huid van maar een figuur werd geschreven’. Gelukkig werden er verkiezingen gehouden, waarbij de paarse niet-democraten…, ‘ondro nyan’ werden verslagen. Helaas was men toen nog te laf om met een mandaat van 2/3 meerderheid, de zaak geheel om te gooien en een andere Grondwet aan te voeren. Een constitutie die niet op de prolongatie van deplorabele revo-zaakjes was geënt. Door de politieke angsthazen van 1987, werden ook moordenaars niet gelijk ‘strak’ aangepakt. En waar zitten die nu? Juist ja! Een CH nu bij wetgoedkeuring operationaliseren, betekent meteen ‘invulling’ door de huidige regeringsleiding en het einde van alles dat nog maar even goed zit in deze ‘Republiek’ van 39 jaren ‘plus’.

- Nog zo een kop. De nieuwbakken ambassadeur van Nederland in Paramaribo, zou hebben gezegd: “…zoek als NL-ondernemer een betrouwbare partner in SU…”. Of woorden met dezelfde strekking…, om gezochte spellingsteleurstelling te voorkomen. Eigenlijk zou hij eerst hebben moeten zeggen: “Zoek als Surinaamse ondernemer en overheid, een niet corrupte bouwmaatschappij die zonder ‘glij-, hulp- en smeermiddel’ aan de bak mag staan en veilig een werkje kan worden gegund. ‘Na so a de, na so a pa musu leri fu taki…, bika dya a no Afrika…’.

- ‘Lets pack’. Inpakken geblazen voor ‘Burger King’ in SU. Een mindere aantekening op de internationale SU-CV. Na zes jaar gaat de burgermoloch heen. Hopelijk geen ingezette trend…, toch Dipo!?

- 300. Ruim driehonderd kilo’s aan cocaïne werden nabij de Maasvlakte van Rotterdam in een auto gevonden. Het onderzoek duurt voort. Er zijn minstens vijf aangehouden en in verzekerde bewaking gesteld. ‘A wowojo bigi…!’.

- OPEC. De prijzen aan de pomp blijven de komende tijd waarschijnlijk dalen. De OPEC, het kartel van olieproducerende landen, heeft vandaag in Wenen besloten het huidige productieniveau te handhaven. Een aantal OPEC-leden had aangedrongen op een beperking van de productie om de prijsval te stoppen. Maar Saudi-Arabië en een aantal Golfstaten voelen daar niets voor. De olieprijs staat nu op het laagste peil van de afgelopen vier jaar. Sinds de zomer is de prijs met ruim 30 procent gedaald, tot ruim 75 dollar per vat vandaag. Door deze lage prijs komt een aantal OPEC-leden zoals Iran, Venezuela en Nigeria in de problemen. Vanwege de lage prijs krijgen ze hun begroting niet rond. Ze drongen daarom aan op een productiebeperking, maar Saudi-Arabië hield het been stijf. De grootste olieproducent ter wereld is bang marktaandeel te verliezen, terwijl het al met overcapaciteit kampt. De Saudische olieminister Naimi vindt dat de olieprijs moet stabiliseren. De olieprijs is de afgelopen maanden gedaald vanwege het toenemend aanbod van schalie-olie vanuit de Verenigde Staten, terwijl de vraag naar olie niet stijgt. Zolang de wereldeconomie stagneert, zal de vraag naar olie niet toenemen. De kans is dus groot dat de prijs de komende tijd verder zal dalen. Over een half jaar komt de OPEC opnieuw bij elkaar om zich te buigen over de productiequota van het kartel.

- Gouda. In een woning in Gouda zijn donderdag chemische stoffen gevonden waarmee explosieve kunnen worden gemaakt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is bezig de chemicaliën op te ruimen. Ongeveer vijftig huizen zijn ontruimd, meldt de politie aan NU.nl. Veel buurtbewoners waren aan het werk toen de politie op basis van ”binnengekomen informatie” besloot in te grijpen.

- PELE. De gezondheid van voetballegende Pelé is volgens Braziliaanse media danig verslechterd. De Braziliaan werd eerder in de week opgenomen in het Albert Einstein-ziekenhuis van São Paulo met een infectie aan de urinewegen. In een korte verklaring meldde het ziekenhuis dat de situatie van Pelé “niet stabiel is” en “om hem een betere behandeling te kunnen geven verplaatst is naar een andere afdeling”. Berichten dat de 74-jarige Pelé op de intensive care zou liggen, werden door het ziekenhuis tegengesproken. Ook de persoonlijke assistent van Pelé, José Fornos Rodrigues, ontkende dat de voetballegende op de intensive care ligt. Volgens Rodrigues is Pelé om redenen van privacy overgeplaatst naar een afdeling waar hij meer rust krijgt. Begin november onderging Pelé, in eigen land liefkozend ‘O Rei’ (De Koning) genoemd, een operatie waarbij nierstenen werden verwijderd.

- ‘Hari Trusu’. Te midden van een noodleidende en Uniqa ‘hari trusu’, gaat Digicel onverstoord door. Digicel viert zaterdag zijn zevende verjaardag in Suriname. Dit is ook het moment waarop het bedrijf de snelheid van het datanetwerk zal opvoeren. Als blijk van waardering naar de klanten geeft het op 20 december een gratis concert in het André Kamperveen Stadion met Beenie man en Richie Spice uit Jamaica en alle top lokale artiesten. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26330

- Speerpunt gebod. Veel meer te bieden? Suriname en Nederland, hebben plotseling elkander veel te bieden? Altijd al zo geweest. Daarom is de lijpe uitwijkhaven, in dat vervallen spookkasteeltje in Parijs…, nooit door de meer rationele begrepen. Miljoenen aan verkwiste Euro’s: “Harveeeeeeey et Pigalle!”. https://www.youtube.com/watch?v=2DApIuwHQYY http://nl.wikipedia.org/wiki/Pigalle

- Poes. Niet voor de kater, noch voor poesje. Misschien wel voor de zeer en buitenmate geïnteresseerde mensen, welke georganiseerd de Panamese ‘krapana’ wagenwijd wisten en nog steeds weten open te zetten. Noriega et Cedras c.s.!http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26312.

- Balesar. Een doorstart voor een veroordeelde. De voor corruptie tot vele maanden gevangenisstraf veroordeelde ex-minister van Openbare Werken, is voor Jozefzoon op elk vlak inzet- en aanvaardbaar. Vooral voor de waterspoeling. Ook Structon-groep als veroordeelde wegens factuurknoeierijen, kan er bij Jozefzoon gewoon mee door. Wat kan wel en wat kan weer niet, in een periode van politieke hartstocht en weinig stabiliteit, er bij die ‘bigi bala’ doorheen? Zal wel weer blijken, wanneer de dagvaardingen na 25 Mei 2015 kunnen worden uitgeschreven en door de deurwaarder uitgereikt. Maar dan is ook het vogeltje van Jozefzoon, hoogstwaarschijnlijk weg-/meegevlogen, mocht het toch aantoonbaar zijn misgegaan. Je kan er nu eenmaal…, alle kanten mee op. Flexy!

- Kofi Djompo. Een doorgezakt wegdek, grote plassen water, agua-/hydroplaning, slipgevaar, buitenlandse gasten/militairen, een bijzondere uitdossing die eigenlijk wel voor zichzelf sprak, historieken zwarthem(-den) bij de vleet en een opzichtiger co-driver in militair voertuig, waarover internationaal nog lang kan worden voortgevloeid. Kwaliteit op tijd. 25 November 2014. Ter zake ander voorkomens, echter het zwijgzame op te zoeken, wil niet de menselijke waardigheid in gedrang aantreden. Gelukkig daar ook nog de afgetrainde en representabele uit het buitenland. Uit de SU-pasmaat geschoten? Bij marcheren of de kleermaker? Zie zelf maar, wat het aller-/allerbeste voorbeeld was: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/video/530

- Decoraties. Hoe men dat in het bolle hoofd haalde, kan alleen maar een professionele analist misschien nog effekes bij aankloppen. Verdienstelijk heldendom, voor de nationale zaak? Ligt allemaal minder gewaardeerd en lijfelijk gedenigreerd, op lokaal kerkhof. Maaaar…! De vertegenwoordiger van een koloniaal en dus repressief legeronderdeel van voor het jaar 1975, wordt met onze hoogste militaire onderscheiding begunstigd? Wat een lamlendige mop! Bezwaarde zwaarden, ten laste van onze verdienstenonderscheidingen die nu ook nog gelegenheidsgebonden, op de nationale Onafhankelijkheidsdag, zijn toegevallen aan zaakgelastigde(-n) van een organisatie, waarvan de gevechtsonderdelen lafhartig in de kazerne bleven, terwijl het Koninkrijk der Nederlanden en dus ook ons grondgebied –in 1967/’69– werd aangevallen en door de vijand ingenomen. Rijp inmiddels gemaakt voor annexatie, door het vijandige buurland Guyana, omdat er tot nog toe geen flikker aan wordt gedaan. Poppenblazer-gildes opeenvolgend aan troef. Decoratie voor “de vertegenwoordiging” van mensen die Ao. 1969, op hun opgerekte krent aan een zwembad bleven liggen of de pluche bordeelbarkrukken –aan de Parbo-djogo leunend– blauw aangelopen bleken te frequenteren, in bekender kader-/officiersclubs…, respectievelijke detacheringsposten…, worden heden ten dagen onderscheiden in de allerhoogste onderscheidingscategorie ‘met zwaarden’? Het land, is nu echt compleet in de war geraakt/-bracht. Het wordt tijd, dat de meer principiële onder de gedecoreerden (…), hun inflatoir aangetaste decoraties/medailles per ommegaand inleveren. Als er tenminste nog enig principe en zelfrespect heerst, binnen de cerebrale kwabformatie en/of de nog eventjes bekender gehouden nationale landsgrenzen. Een excerptengreep:http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/11/26/van-bommel-verbaasd-over-hoogste-onderscheiding-tris-militair/ http://www.literairnederland.nl/2006/04/17/3108/ http://www.nickerie.net/News2005/2005-08-23%20-%20De%20overrompeling%20van%20post%20Tigri.htmhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Troepenmacht_in_Suriname

- ABOP. De taal die de Abop-top uitslaat en de handelingen die men pleegt, hoeft echt niet nader door Marinus Bee te worden uitgelegd, wil hij niet zelf een juweel aan een buil vallen, tussen het meest onfatsoenlijke en een summum aan primitivisme, wat zich vandaag de dag wenst te manifesteren. Het schaamrood, staat de meute inmiddels aan de kaken. Uitstekend plaatje gepresenteerd om al ver voor de electorale meting te mogen weten, op wie de kostbare volks-, jeugd- en vrouwenstem, in Mei 2015 uit te brengen. Op in ieder geval iets waardevols en bepaald niet, op wat zich compleet waardeloos en onbeschaafd ten opzichte van de/een medemens opstelt.

- Vijf jaar. Nog geen vijfjaren nadat de Onafhankelijkheid in 1975 werd gerealiseerd, door de executieve regering van Henck Arron, met uiteindelijke steun van een NPK-coalitie en additioneel consent van zeer krachtige oppositionele entiteiten, werd het gekozen landsbestuur door de Nederlandse kolonel Valk, hoofd van de militaire ambassade missie en een aantal verdwaasde suppletievangers, op 25 Februari 1980 weggeschoten. Grondwet en parlement zouden in bestaansrechten, evenzo worden geëlimineerd. Introductie(-s), van nog maar weinig Surinaamse waarden/normen en dus gekapitaliseerde inbreng van hoogst strafwaardige misdrijven. In December 1990 wederom een gewapende aanslag op democratischer krachten, verhoudingen en het wederom gekozen regeringsbestuur, na overweldigend verkregen regeermandaat; in November van het jaar 1987. Vandaag de dag willen dezelfde mensen, rehabilitatie en eerherstel voor Arron? Door zijn standbeeld naar het Onafhankelijkheidsplein te dragen? Het kan allemaal verkeren, binnen een 39 jarige Republiek Suriname. In herfsttij van het überhaupt nog even ‘zijn’ en op steeds zichtbaarder gevorderde leeftijd…, uiteindelijk pogingen tot inkeer aangemeld? Misschien dan ook nog de veel te lang uitgestelde/-bleven gerechtigheden, op juridische, wettelijke en verdragsmatige grondslagen (…), door de samenleving duurzaam bevochten, uiteindelijk verkregen en ondeelbaar verankerd. In ieder geval, was dat nou juist meer antwoordbehoeftig. Allemaal goed verstaanbaar te horen, te zien en naderhand op het Internet geplekt. ‘Kenki yu plakseri…’:http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26312

- Transfer. Vanuit bepaalde hoek wordt gesuggereerd, dat Suralco door de Staat zou moeten worden overgenomen? ‘Conflict of interest!’. Bij een stijgende markt voor ons verfijnd aluinaardeproduct, decennialang op de markt gebracht door Alcoa-international, waarbij de waterkwaliteit bij productie in Suriname cruciaal is en ook zo blijft. Lijkt alleen maar, dat avonturisme aan de bak is komen te staan. In gezelschap van kaaimans die 24 x 24 loeren op de energiepotentie van Afobaka. De Lelydorp-mijn werd door Boskalis net nieuw leven ingeblazen en duurzaam Marowijne, is hoegenaamd nog lang niet uitgeput. Nassau en Bakhuys bieden nog steeds groter voorraad. Maar waar blijkt de politieke wil nu helemaal uit? Het enige dat nog tussen een geprolongeerde relatie met Alcoa/Suralco kan of mag komen, vanuit de ongehoord wetenschappelijk geoutilleerde regeringskring (-en), is een stompzinnige ‘overname’ die niet op nationalisatie mag lijken, zonder enige vooruitkijk of montere invloed te hebben op het allerbelangrijkste marktsegment. Een zoveelste industrie dreigt in gevaar te worden gebracht, door wanstaltige politiekvoering. Verzopen door aanhoudende verspilling. Om dan net als met het eens geïntegreerde Wageningen het geval was/is…, algehele vernietiging en dan over enige tijd, zich als zogenaamd ‘reddende engel’ voor te doen. Waar allemaal…, niet nog meer gezien? Juist ja, in nihilistenland!

- ‘Super fly’. Boos en zeer ontstemd. Panka vindt het onwijs om zijn ‘brother in arms’ Miranda, juist nu weg te halen uit de Para. Houd wel slag om de arm en Kasto niet onplezierig te verwelkomen. Kan ook niet anders, als de belangen van en rond Panka nutprolongatie verdienen. ‘I sabi toch!’.

“Follow me”. Bouterse laat weten, dat hij het NDP-verkiezingsleiderschap ‘persoonlijk’ op zich neemt en daarnaast zijn taken als staatshoofd denkt te kunnen/mogen voortzetten. Tweede man in dat illusoire verkiezingsgebeuren, moet de bekender Abrahams weer gaan voorstellen. Prima keuze voor mensen die zich defacto, opnieuw door “mondje” willen laten misleiden!

- Rubriek. Dat een bepaald ‘economisch wonderkind’ in deze rubriek geen plek krijgt…, maar wel degelijk in vrijwel alle andere media ‘in absurdia’ wordt ver-/genoemd of afgeschilderd, heeft meer met de prolongatie van ‘minachtend zwijgen’ te maken dan met gekuiste bewondering.

- Verzet. Langs de Indira Gandhiweg, zowel in de zuidelijke uitlopers van Paramaribo als hard in Wanica, heeft men zich massaal verenigd om een halt toe te roepen aan de plannen van ‘spoortrekker’ Jozefzoon, om een ‘libi libi’, “loco loco baan” langs winkels, afslagwegen en woonhuizen te komen plakken. Een treinassortiment op een dergelijke wijze indringen, grenst aan ‘geprolongeerd absurdisme’ van een ABOP/NDP regering. Intussen wil men de vigerende begrotingsstukken oprekken, omdat de Nederlandse Staat pas een zogenaamde ‘kredietgarantie’ wil stellen, als dat nog degelijker is gebeurd in 2014. En dus niet 2015, voor een megalening! Om dan daarmee het ING-bankconcern warm te laten lopen geldtranches aan de Staat Suriname beschikbaar te kunnen stellen. ‘Structon Groep’, ook al uit Nederland en geaffilieerd met een aantal EBS-kunstwerken, heeft de zaak nog echt niet toegewezen gekregen. Zegt de ‘spoortrekker’. Enkel een haalbaarheidsstudie verricht! Voor hoeveel, dan papi? Wie weer wel kandidaat is, om de “Eddy J.-spoorbaan” te bouwen, dat wordt nog net niet duidelijk. In ieder geval, zal het niet een constructeur buiten Europa kunnen worden. Politiek niet erg verkoopbaar. Nederland garantie te laten stellen en Chinezen dan binnenhalen? Hoe dan en hoelang? On kan! Moet nog blijken wie de meest begunstigden zijn. Want als men 130 miljoen in NL pakt en op een verder opgerekte begroting reserveert, betekent dat men uiteindelijk ook nog wel op adviezen van Structon navigeert. Wie in dezelfde initiële prijsrange en categorie heeft gezeten, is vooralsnog volledig onduidelijk. Maar men wil wel in September 2015 al proefrijden, hor! Zo rond de inauguratie van een nieuwe president(-e), als de slotberekeningen goed zijn. Misschien zit een ander tegen die tijd, wel prijswijs op de 180 miljoen Euro. ‘God only knows…, and God forbit!’. Waarom de spoorbaan niet hinderloos via Oost-Commewijne naar de Para wordt getrokken en ter hoogte van Carolina oversteekt richting Zanderij…, mag ook “Ome Joost” komen vertellen. Een boemeltrein met 8 tussenstations of haltes na Paramaribo, op weg naar Atjoni? En dan te beginnen vanaf Onverwacht…, waar een depot wordt ingericht tussen de Chinese modelwoningen? Wazig, papi! Jozefzoon zegt steevast, dat alle informatie bij hem te verkrijgen is. Maar als Jozefzoon begint te brallen, dat hij het verstand heeft of de wijsheid in pacht bij zich draagt…, dan heeft men wel meteen gegeten en gedronken. Zodra het moeilijk wordt, is steevast het antwoord van Jozefzoon, dat men niet moet praten “…over iets waar men geen verstand van heeft…”. En dat nou juist vormt een weinig aanvaardbare en grove brutaliteit van kabinet’s spooradviseur suprême. ‘Sabi ala sani, wi sabi moro…!’. Ook doet de indruk kranig opgeld, dat Jozefzoon de kracht van het verzet in Wanica nu al gedegen heeft onderschat. Men zal zich nimmer laten insluiten, door een storende spoorwegaangelegenheid ten dienste van een nationale boemel. In Europa moet men overal lawaaiwerende muren bouwen. Zien wat dat allemaal wordt met een treingedoe, zo onder het balkon van huizen, winkels, woningen…, etcetera. Bouwmeesters die helaas bij constructie in het verre verleden, het lijnbebouwing – verbod in de wind sloegen. Nu ook aan de weg naar Paranam, tussen Industrieweg Zuid en Paranam de gouvernementsverordeningen en overeenkomsten met Alcoa/Suralco in de wind sloegen/slaan. Noem het maar het Tamaredjo-effect, waar men gewoon aan een hoofdweg kwam bouwen en recentelijk collectief moest worden teruggedreven. Tegen hoge kosten voor de samenleving. Ringweg in Noord Paramaribo…, nog zo een ding. Ruimtelijke ordening een onvervalste ruft die heel veel geld kost, aan herstel van of terugkeer naar rationele verhoudingen.

- Eigendom. Het hoogste burgerrecht wordt wederom geschonden aan de Indira Gandhiweg, door ‘wilde occupatie’. Is het iemand nog enigszins opgevallen, dat Misiekaba heel goed weet dat het niet kan of mag…, maar hij nu een heel ander taaltje begint te spreken. Inderdaad! Het is verkiezingstijd en iedereen begint zich een draaikont aan te meten.

- Ergerlijk. Jozefzoon ergert zich nog elke dag gruwelijk, dat hij van ‘corruptie’ wordt beschuldigd. In meer nog de schoolboekenaffaire. Wat hem daarbij ziedend maakt, is een bewering, dat zijn zoon een onwelvoeglijke ‘nyan’ zou hebben gemaakt. Bleek wederom uit de nodige decibellen en erudiete stemverheffingen, in het zondagprogramma ‘De Welingelichte Kringen’ van Radio ABC. Orie liet zich niet verleiden tot een minder aantrekkelijke positie van verdedigend en tevens pedagogisch onderlegd wetenschapper. Jogi ging op de maandagmorgen, wel keihard –in het frontale en ook in de flank– om via een geschreven medium, de tackles tegen Jozefzoon te prolongeren en over de daadwerkelijke vormuitvoering van projectdossiers, zijn mening onwrikbaar en desnoods nog stuitender mede te delen. Hierbij komt de parlementaire en politieke immuniteit, niet geheel of bepaald ongelegen.

- Big. Jawel, wel degelijk gevangenisstraf voor Jairzinho R. De Enschedese advocaat van Bigi Boi, overweegt in het zakelijk nog (…) of een ‘hoger beroep’ enige zin heeft. De veroordeelde is schuldig bevonden, aan het organiseren in gemeenschap van een cocaïnetransport richting de zeer behoeftige en onverzadigbare NL-marktplaats.

- ‘Brasa Dey’. In Nederland is door een aantal mensen dat zich nog enigszins verbonden gevoelt met Suriname, een ‘Brasa Dey’ georganiseerd. Een fenomeen, naar analogie van Arron’s spontane stappen naar Lachmon. Om de VHP-leider vlak voor de Onafhankelijkheidsdag –in November 1975– een publieke omhelzing, in het aankomend “Parlement van Suriname” te geven. Daarvoor sprak men van “Staten van Suriname”. Mensen in Nederland met een koloniaal Indische achtergrond…, houden van een traditionele “Pasar Malam”. De mensen die eens Suriname tot hun thuisland hadden, hebben jaarlijks een gedegen ‘Brasa Dey’ in het verschiet weten te onderhouden. Dit jaar is er een soortement aan ‘diaspora element’ bij komen kijken, waarbij de virtuele verbondenheid driftig wordt benadrukt. Door de ene wat pathetischer dan de andere in uitleg. De ervaring leert, dat bij eventuele terugkeer van mensen ‘in diaspora’ (…), het niet altijd even goed spoort. Komen steeds vaker binnendrijven met hun amechtige Euro-gedachten. Letterlijk en figuurlijk hier in ons land, de Euro-wil, weinig genuanceerd trachten op te dringen. Willen dan weer wel het onverbloemde adagium op zich laden, dat ze als ‘dia in styling’ niet bepaald geïntegreerd en gezond weten te “sporen”. En daar zal de echte Surinamer die na 1975 hier achterbleef en de slagen van de revo moest verwerken, hen wel degelijk op blijven wijzen. ‘Summa na basi? Sranan ekte man/uma e tan na basi…!. A sa tan so…, te dem dia no e wanni spoor, tapu na lanti-/kondrespoor!’. Geldt inmiddels ook voor “Ome Joost” die van alles, vrijelijk denkt aan te kunnen sporen. Of het verdeel en heers elementje, uit de Bijlmer of Schilderswijk onbegrensd te kunnen overplanten. Ontspoorde dias, bij het leven in het verschiet of was het vergiet? ‘Time always tells in time’.

- 25 November 1975. Op die dag kreeg dit land en zijn bevolking, vol hogere verwachtingen vervuld, de staatkundige onafhankelijkheid meer nog in te vullen en als lotgenoten te adapteren. Hoge gasten kwamen ons allen, in de nieuwe Republiek uitwuiven. Op 04 December 1975 aansluiting bij de Verenigde Naties en een plek in de rij der naties verkregen. We moesten het eigenlijk allemaal, vanaf toen zelf gaan doen. Misschien was het echter beter geweest, als er geen zogeheten ‘gouden handdruk’ aan de natie werd voorgehouden. Had zonder meer een heleboel ellende, aan roversgebroed/-genot weten te besparen. Te beginnen met een door een Nederlandse kolonel, georkestreerde coup d’etat, nog geen vijf hele jaren van November 1975 verwijderd. Op 25 Februari 1980, vielen de eerste onbeschaamde broedermoorden te verwerken. Uitgevoerd, door de suppletiegangsters en hun meelopers. Ontspoorden die ook nog door Valk en Den Haag werden uitbetaald. Suppletiesoldij en daarna in een keer 500 miljoen NFL uit de verdragsmiddelen. ‘Tek dya, no go teki trubumoni na Colombia!’. Vervolgens, de nog grotere ellende van 1982. Ongewapende burgerij en intelligentsia, naar gort geschoten en over de kling gejaagd. Een compleet mislukte ‘revo’ en alle spiraalgevolgen van dien. En dan weer 1986 tot aan 1992, binnenlands gewapend en dodelijk conflict. Golven aan vluchtelingen naar Paramaribo en de landsgrenzen over. Straffeloosheid van moordende bendes en vernedering van de Rechterlijke- en Wetgevende Macht. Morgen 25 November 2014, vieren heel wat mensen op kosten van de samenleving, hun 39e. onafhankelijkheidsfeest. Weer anderen gaan in dieper bezinning over en gedenken hun geliefden die de onafhankelijkheid anders voorstelden, wilden invullen en daarvoor ook nog werden vermoord. Aan medeburgers die willen denken, dat de staatkundige onafhankelijkheid toekomst bood en biedt, een vrolijke dag toegewenst. Aan de Surinamer die zich dieper in bezinning wil ophouden, “…de hoopvol gestemde wens geuit…”, dat het allemaal na 2015 veel beter mag worden en ook de langdurig gewenste gerechtigheid, zich bepaald niet langer laat uitstellen of voortdurend in belet blijkt…, zich uiteindelijk over en boven het gehele land zal mogen ontsluiten en gedoseerd kan gaan storten. “Kofi Djompo, here we come…!”.

- 450. Jawel…, 450 overvallen in Suriname en het jaar met 365 dagen, gaat toch nog maar elf maanden mee. December 2014 moet dus nog aanbreken. 450 overvallen en het land zou vanaf 2010 ‘totale veiligheid’ kennen dan wel genieten. Geen diefijzer en geen overvallen meer. Wat een misleiding binnen een reeds gewraakte cultuur, waar bedrog/leugen/misdrijf…, opzettelijk heersend, onbestraft en ook nog geprolongeerd, wordt gehouden. Maar men heeft daar dan wel een ‘minijuspol exponent’ die inmiddels prat gaat op zijn ‘interpolair-juweeltje’ en op hetzelfde moment, juwelen aan corrupte ambtenaren departementaal onderhoudt/-hield. Prima zaak voor de aanstormende afgangsnorm en het gericht aftaaien…, op 25 Mei 2014.

- Wat een mop! Media worden verweten de uitingswoorden van ‘tante Jenny’ verkeerd te hebben neergezet. Welke dan? Over OAS of zo? Het lijkt eerder weer tijd, voor: “…spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie zorgt voor het nodige aan semantische verwarring in het gehele land…?”. *Semantiek: ‘Om een woord te leren, moet een kind zowel de klankcombinatie, als de betekenis van dat woord leren. Deze worden opgeslagen in het mentale lexicon. De vroege woordenschat bestaat vooral uit woorden die verwijzen naar tastbare objecten, personen en acties binnen de directe leefwereld van het kind. Kinderen met problemen in de semantische ontwikkeling, hebben moeite met het opslaan van de woordvorm en de woordbetekenis van nieuwe woorden in hun mentale lexicon en met de verbinding tussen vorm en betekenis. De woordenschat van kinderen met een primaire taalstoornis groeit langzamer dan die van kinderen met een normale taalontwikkeling. Bovendien gebruiken ze minder werkwoorden. In de behandeling van kinderen met semantische problemen kan het best thematisch gewerkt worden, waarbij woorden uit verschillende categorieën aangeboden moeten worden. Fonologische en semantische ‘cues’, zijn een goed hulpmiddel actief woorden te ontlokken. Herhaling is een belangrijk aspect in de semantische therapie’. **Semantiek? Hebben wel meer in de hedendaagse ‘poli poli’, verbaal en onverbloemd aangegeven…, daar ernstig cerebrale onvolkomenheden/probleemgebieden bij te onderhouden. Hoe zou dat nou toch zo gekomen zijn? ‘That’s the question…’, zou Shakespeare mee ‘sluiten’. Aan deze zijde allang weer een weet en aan andere zijde nog steeds een prangende vraag. ‘Spiegeltje spiegeltje aan de wand…, wat gebeurt er toch weer in medialand. “Ze moeten altijd mij hebben…, hor. Want zij zijn vrijer en groter. Maar ik Calimera, ben nog oh zo klein…, toch?’. Het is altijd de schuld van de media, dat politici ‘opzettelijk verkeerd’ begrepen worden…, in het ‘i sabi toch’ culturalisme. Niet zo moeilijk…, de schoof en/of het kaf van de meer excentrieke halm meteen te mogen onderscheiden.

- ‘Sure things…’. Staatsolie was altijd al een ‘sure thing’. “Blaka gowtu fu nak safri…”. Jaknikker styling, ‘so bun!’. http://nl.wikipedia.org/wiki/JaknikkerPompen pompen pompen en nog eens p……! Tegen desnoods hoog of laag conjunctuur, gewoon kredietwaardig blijven pompen. Of de Staat nou reservefondsen wilde aanleggen voor moeilijker tijden of niet…, heel normaal blijven pompen. ‘Windfall…’** is voor de Centrale Bank en niet voor de Staatoliemaatschappij. Die olietent is van het totale Volk van Suriname. Van de Surinaamse staatsburgers natuurlijk en vertegenwoordigd in De Nationale Assemblee. Als dat tenminste goed zit. Maar wat gebeurt er nu? Een lieve 83 miljoen US$, wordt door de Raad van Commissarissen afgestaan. Om een niet ‘blaka gowtu bron’ aan te boren…, maar ‘sam sam’ met een Canadaees/Amerikaan en ‘geri gowtu’ zaakje te beginnen of aan te vatten ‘in financieringsfase’. Want de Staat is niet in staat, het geld ‘up front’ te zetten waar het zou moeten thuishoren. Dus dan maar weer Staatsolie. Hopelijk is dat dus ook een ‘sure thing’, wat niet eens door De Nationale Assemblée werd goedgekeurd. Maar enkel en heikel door het staatshoofd c.s. die de uiteindelijke opdracht gaf. Zien wat dat ‘sure thing’ wordt. Het enige wat nog in de verwachting-/kraamkamer rest. Intussen notoir blijven ‘ja knikken’ en het beste daarvan hopen. Geprolongeerd, wel te verstaan. Intussen draaien de PR-uitvallen op volle toeren. Zelfs diaspora geëngageerd. Wat dat ook mogen zijn of blijken. Note:**Windfall profits are a type of windfall gain. They can occur due to unforeseen circumstances in a product’s market, such as unexpected demand or government regulation. Since the profits were unforeseen, some legislators believe that taxing them at a higher rate, or confiscating them outright, should not hurt the company. This type of taxation is known as a windfall profits tax. Simpel gesteld: ‘Een onverwacht appeltje voor de dorst…’. Intussen wel consumptief geëvaporeerd.

- HAE. Na jaren gewacht te hebben op het reeds lang geleden aangekondigde product, werd in een ochtendblad –vanuit de Nederlanden door Rahan aangemeld– dat in het Srefidensi-weekeinde, historicus Peter Meel, zijn weergaven van verzamelde biografische gegevens, in een boek over H.A.E. Arron vrijgeeft. Meel heeft een aantal publicaties over ons land, in Nederland en de Caribbean doen verschijnen. ‘We benne en blijven vanzelfsprekend zeer benieuwd, wat het allemaal geworden is’.

- Mega. Er is megaverzet op komst…, tegen plannen van de regering Bouterse om een weinig doordachte spoorlijn/-baan, allernaast de Indira Gandhiweg vh. het Pad van Wanica, vanuit ‘Zuidwest Paramaribo’ te trekken naar Onverwacht en later Zanderij. Ondernemers, bewoners en alles wat ook maar enigszins langs die verstopte weg in lijnbebouwing is geplekt, komt nu al in verzet. De hele zaak mag alleen nog een kansje van enig slagen hebben, als er in achterweilanden (…), een baan kan worden getrokken. Maar ook daar zal het nut van mega-uitgaven moeten worden bewezen. En juist dat zal in de vier maanden die nog resten, bepaald niet mogen lukken. ‘It’s a no go!’.

- Gebakken. Op het Internet verschijnen herhaalde berichten, dat de ‘voorgebakken lucht’ die dagelijks, middels format en programmatuur van Limburg, de ether werd/wordt ingeblazen (…), binnenkort ten einde zal/mag komen. Men zou volgens steeds frequenter te volgen berichtgevingen via het ‘net’ (…), vanuit het bestuurskabinet van het staatshoofd en NDP-binnencirkels, uitgekeken zijn geraakt op het Limburg-format. Er allemaal genoeg van hebben gekregen. Ook een groot aantal antipropagandistische gevaren, nadrukkelijker zien ontspruiten. Ach, de geschiedenis herhaalt zich, op gelukkig microben-niveau.

- Interessant om te weten, wat een ‘agersi tori’ is of in ieder geval nader heeft betekend: https://www.youtube.com/watch?v=wg7anDWmVWMhttp://www.imdb.com/title/tt1855924/

- Een gezegend en veilig Srefidensi ‘shorter-weekend’, aan allen toegewenst. Aan de werkende mensen en ook aan het collectief recreërende thuiszitters.

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro – 22.11.2014.

De Week in Retro – 22.11.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Dokkende vaders. Wat zijn dat?. Zijn het vaders die bezig zijn met een onderzoek of bezig met iets anders zijn geweest. Wat zijn cougars onder de moeders? Dat weet men wel meteen. Dat zijn vrouwen van middelbare leeftijd die nog even een geinig leven willen leiden en een ‘jonku bala’ van met veel graagte dienst zijn. Geraken zedelijk dan zwanger van een jongeman die maar nauwelijks de laatste klas van een school heeft gehaald of verlaten. Dan moet ook het mankind verantwoordelijkheid nemen voor het feit, dat hij door de cougar is besprongen en zijn verder leven sowieso een wending heeft gekregen op het moment er met zijn jeugdigheid vandoor werd gegaan. “Tante mi lobi yu tante, mi lobi dem moi sani fu yu…”, en ging dan een groeivorm in de onderbuik ontwikkelen. Verantwoordelijkheid nemen? Het dokkende vader syndroom en het cougar fenomeen, heeft men van eeuwen her ervaren. Was de kat van honk, dansten er ook muizen en was ‘daddy cool’ op het slachtveld bezig ‘de moren’ te verjagen, werd een schaamslot opengebroken of losgebrand door een lokale smid…! Kwam bericht van sneuvel, dan was het hek voorgoed van de dam. Waar of niet waar dat er een dode was gevallen, werd er feest gevierd. Rijkelijk door de wijn beschonken “hari trusu’s…”, toch? In Moengo zou een man moeten rondlopen die zo een 50 plus aan kinderen of meer heeft verwekt bij evenveel meisjes/vrouwen gedoetjes. ‘Overwegende de vermeende cultuurplicht…’, liet hij Nederlandse journalisten na bevraging vol trots weten. “Ik heb ze hier maar ook daar bij jullie in Tilburg, hor!”. Nu moet dezelfde man een eigen getto bouwen om dat grut en ook de nakomelingen daarvan die er nu zijn bijgekomen, gedegen en gelegener huisvesting te bieden. “No kiss me, shame and scandle in the biggest family…”. Want wie is broer of zus van wie? Met wie kun je dokken en met wie weer niet, wil er geen ‘malengre pikin’ uit voortkomen. Want de chromosomen zijn nu eenmaal niet met ID-voorzien, van naamplaat en stamboom op de voorplecht of op het aanrecht opgelopen. ‘I sabi toch…, na culturu e tya na faya’. Dokkende vaders en ‘zweef teki’ moeders. Sommigen bespringen een zestienjarige jongen en weer anderen besprongen een 14 jarig meisje. Levenslange narigheid en stigma. Dokkende vaders en cougar moeders. De vader was 34 en besprong de 14 jarige. De moeder was 38 en besprong de 16 jarige…, met voorbedachten rade. Wie is verantwoordelijk? Juist ja. De cultuurdwang?! Wat een mop. Maar gauw naar de week in retro.

- ‘Breakin’ News’. Inbreek nieuws. Wat is dat nou weer? Heel gewoon ‘shuffle…’! Neem je troffel en herschik middels een shuffle. Een paar ueren voor 25 November 2014, gaat Mohamed Kasto naar de Para en Jerry Miranda terug naar zijn woonbuurt in Paramaribo Noord–Oost. ‘San we span, nanga la sortu tori…’.

- ‘Flash tag’. Loopt in de media te pronken met een horloge van ‘Interpol 100 Jaar’ verkregen. JUSPOL bewindvoerder, namens ABOP in het kabinet Bouterse binnengeslopen, hor. ‘Te gek boooi…’, zo een mooi horloge met ingebouwde GPS-transponders. Dat moet de gemeenschap wel weten, ‘bala’. Ook dat de voorzitter van deze afgedreven ABOPPER op de signaleringslijsten van Interpol voorbeeldig prijkt, vanwege een strafvonnis in onder meer de Nederlanden. Transparant beschenen en begunstigd met minstens 10 jaar gevangenisstraf en dus daarnaast –bevestigd die van de Haarlemmermeer– een ander Frans penaal vonnis, onder de zaaknummers 9917621007 13, de strafkamer van het Tribunal de Grande Instance de Bobigny, met nog een tien jaren additionele insluiting in een Franse ‘hard core’ gevangenis. Maakt 20+ aan hele jaren. Veroordeelden in die tweede case, niets anders dan de Braziliaan Raimundo da Silva Barbosa en een Surinaams staatsburger onder naam: Ronny Brunswijk. Laatste, ten tijde van het vonnis, nog eens 38 jaren oud. Handig zo een ‘flash tag’ met GPS, kan men precies zien waar en met wie Edje B. zich exact ophoudt en politiek onderhoudt.

- Goede morgen. In een ochtendblad zou DNA-lid Hendrik Sakimin van Volksalliantie gezegd hebben, dat de ‘amnestiewet’ die moordenaars straffeloos moet stellen, niet op zijn reine geweten ‘werkt’. “A sani ne wroko tapu na man consensi…”. Misschien is Sakimin dan niet met een menselijk geweten begunstigd, maar met geheel iets anders. Iets dat lijkt op de ‘sitwasi’, van een kudde…, een kudde welke blindelings door het prikkeldraad galoppeert of als een kip zonder kop de te verantwoorden dinges, exclusief ten eigen voordeel en behoud in het leven doet. Zielig eigenlijk.

- Uitspraak. Constatering van de week. Vrij vertaald. Als er weer een NDP-regering aan de macht komt, zal de betekende PL-er en dan weer bevestigde NDP-er Algoe, bij herhaling minister op LVV moeten worden. Betekent dat hij net als zijn nieuwe baas in Parbo, enkel als ‘stemtrekker’ in dan ‘Wanica’ zal functioneren en bepaald niet als toekomstig volkvertegenwoordiger of wetgever. Zie daar de misleiding. ‘Follow the misleader…’. Bovendien is Algoe nog niet bevestigd, als lijsttrekker door een paars congres of enig algemene ledenvergadering van de NDP. Enkel door de ‘suprême alleenheerser’ naar voren afgeschoten, omdat Wanica net als alle ander districten knappe indigesties veroorzaakt voor de paarse doordrukkers. Vooral in het verzamelpunt met Santokhi in de spil. ‘Tranga bere so bun. Ondro nyan tori we taki’. Elo!

- Rechten van het Kind. Een kind heeft na 25 jaar ‘rechten van het kind’, uiteindelijk nu wel ‘het recht op te eisen’, dat door eerlijke en crimineelvrije entiteiten zijn/haar belangen worden behartigd. En dus niet door gruwelmoordenaars die er uiteindelijk toe dwingen, dat geestelijk gezonde en economisch rijkelijke ontwikkelingen, toch nog met een veelvoud van inspanning in het buitenland moeten worden aangezocht.

- ‘Na so a de…, ini Sranan ’. De rijst-/padieboeren zijn nog steeds in de grootste problemen. Toegezegde middelen vanuit de Staat, zijn niet overgedragen en de banken hebben laten weten niet langer te wachten, met enkel dreigden de executies door te zetten van goederen die boeren nog even in bezit hebben. Beloftes van Staat zijn zaken die vervliegen, bij de eerste samenloop van een stroomversnelling. Evaporerend!

- Containers. Al enkele dagen luimt een geruchtenbericht, over de ‘verdwijning’ van minstens 14 containers uit depot van de Nieuwe Haven…? ‘Bigi bigi bigi bugrus…’ aan koppen, zullen deze trip mogen rollen. Als het goed zit tenminste. Het wachten is op de eerste arrestaties.

- Bouwmeester in ‘the project’. Brunswijk gaat nu zijn eigen getto’s in Marowijne bouwen? Kan gezellig worden…, overwegende de uitermate wetenschappelijke kennis van sociale woningbouw en niet aflatende ruimtelijke ordening.

- ‘Pres for P’L. Inderdaad zal Somohardjo met een eigen presidentskandidaat komen. Heeft die Somo, nou helemaal niks in de NPS geleerd? Als je nu al een naam noemt, is de persoon in kwestie per definitie over enkele weken politiek morsdood.

- Elections. Er gaan geruchten, dat Donald Ramotar in Guyana eieren voor zijn geld heeft gekozen en richting vervoegde verkiezingen begint af te drijven. Kan het electoraat, gelijk ook met hem afrekenen. Twee lakens één pak! Paramaribo en Georgetown.

- ‘Dijk en weg’. Rabin Parmessar roept op een podium ‘dijk en weg’, richting het westen van Paramaribo door te zullen trekken naar de Vijfde Rijweg. Maar heeft hij dan de eigendomsterreinen en andere grondgebieden, al in pacht of domein binnengekregen? Denken echt van niet! ‘Zomaar a man e bari dem sanni…!’.

- Ruziezoekers. Het zal ze kosten als het zo door blijft gaan om minderheden in de ‘zij en wij’ –hoe subtiel ook– weg te willen blijven zetten. Minister Plasterk onderzoekt of hij kan voorkomen, dat Kamerleden die uit hun fractie stappen aanblijven als Kamerlid en hun zetel “…meenemen…”. Mensen vanuit onmogelijke PvdA-kiezerslijstposities die toch op voorkeurstemmen binnenkwamen. Plasterk is door de ratten gebeten. Vorige week verlieten de PvdA-Kamerleden Kuzu en Özturk gedwongen de PvdA. Ze begonnen terecht hun eigen fractie. Er zitten inmiddels vijftien fracties in de Tweede Kamer der Staten Generaal, terwijl er maar elf zijn gekozen. Plasterk wil erover nadenken of dat moet veranderen. “Als iemand niet op eigen kracht een zetel heeft weten te bemachtigen, en dan uit zijn partij stapt…, is het maar de vraag of dat wenselijk is…; de kiezer heeft dit nooit geweten”. De kiezer heeft ook nooit geweten dat de PvdA politieke achterlijkheid koesterde. Plasterk benadrukte, dat de kiezer moet weten waar hij aan toe is vóór hij zijn stem uitbrengt. Plasterk erkent wel, dat dit een ingrijpende wetswijziging zou betekenen. Met andere woorden, dat het een zaak is voor de lange termijn. De Grondwet en Kieswet moeten ervoor worden veranderd. Gelukkig. Tot zover onderdelen/becommentarieerde excerpten uit de NL-pers. Als je dus niet in het gareel blijft lopen en de eigen gedachteontwikkeling hebt, over de integratieagenda van PvdA ministerieelbewindvoerder Asscher en daardoor als kleine jongens uit Rotterdam en Limburg wordt weggejaagd…, ontstaat er plotsklaps een politieke pogrom onder leiding van een nog waziger Plasterk? Gevaarlijk spelletje. Maar misschien wil NL echt een fundamenteler moslimpartij, naast de christelijk gedifferentieerde orden. ‘Let’s see what it takes, bro…!? Nothing much, just a little and very stupid push…’.

 

Stekelig. De voorzitter van De Nationale Assemblée tracht met een verhaal, in het aan de coalitie gelieerde ochtendblad te vertellen, dat parlementariërs zich van hun verantwoordelijkheden moeten kwijten. Correct! Dat haar partijgenoten verenigd in het college nu ook met de handen in het haar zitten te kniezen? Begrijpelijk en tegelijk overwegende de ‘eigen ingebrachte schuld’! Wie heeft wie weggekeken of weggejaagd? Waar is Somo naar toe teruggefietst? Maar als er ook nog zaken op de agenda worden geplaatst, zoals wetgevingswensen –voor een te misbruiken Constitutioneel Hof (CH)– dan heeft ieder weldenkend lid van het parlement, uiteindelijk wel z’n individuele verantwoordelijkheid. Bemensing van het Constitutioneel Hof, is ongetwijfeld een zaakje waar de NDP – regering voor in primaire linies staat te springen. Beoordeling van de Amnestiepaskwil 2012, komt dan ontegenzeggelijk meteen op de allereerste rol van een hoegenaamd nog virtueel Constitutioneel Hof. Straffeloos houden van moordenaars en andersoortige uitlokkers om te komen tot moord, een eerst te dienen onderwerp op de rol van wat men tegen die tijd CH zal willen noemen. En dat nou juist geeft hete ademwrijving, waar de meer verantwoordelijken onder parlementsleden “geen quorum” voor zullen mogen en kunnen geven; binnen ieders verantwoordelijkheid. Men kan niet een Amnestiewet bevechten en daarna eraan meewerken, dat die door CH wordt goedgekeurd dan wel gesanctioneerd. Met dezelfde verwarde mensen op de stoel van het CH-presidium die de zaak hebben ondersteund en het orgaan van een operationele wet voorzien. Integriteit is al een hele tijd sinds het rampjaar 2010, niet eens meer op de vismarkten te koop. De stekelige opmerkingen van de voorzitter van De Nationale Assemblée, dat de Organisatie van Amerikaanse Staten ‘niets van doen heeft’, met wat zich in het Surinaamse parlement aan onwetmatigheden en verdragsschendingen heeft voorgedaan (…), geeft al meteen aan, dat ook die koe bij de horens moet worden gevat. Gerust uit te laten loeien tot de magische datum van 25 Mei 2015. ‘Trafasi no sa man de!’. Operationele wetgeving voor het Constitutioneel Hof mag gerust na 25 Mei 2015 worden aangevat. Bij de hoorntjes van een volwaardig en democratischer in te stellen lichaam.

 

- ‘Wroko’. Teken aan de wand, dat het bedrijfsleven zich niet langer zaakjes laat opleggen/aanpraten door de huidige regering Bouterse. Op 24 November 2014 gaan bedrijven ‘massaal open’ om geld te verdienen en hun productiever werknemers te kunnen uitbetalen of aan de stellig verhoogde vaste kosten/lasten te mogen voldoen. De mensen in deze regering die nog nooit in het particuliere iets belangrijks hebben gedaan of kunnen doen (…), zullen in ieder geval nooit een idee hebben van wat het betekent om als onderneming vier dagen stil te gaan en ergens op een willekeurige woensdag weer op gang te mogen komen en de vrijdagmiddag daarop dan weer over te gaan tot stilstand. Crazy! En dan ook nog met een wezenloos dure maand December voor de deur of in het verschiet. Crazier!

 

- Valreep. De president van Venezuela, Nicolas Maduro, heeft zijn uitgebreide bevoegdheden aangewend om op het ‘allerlaatste moment’ nog even snel een pakket nieuwe maatregelen door te voeren. Het parlement verleende hem deze bevoegdheden vorig jaar, maar woensdag kwam er een einde aan de periode. Maduro voerde woensdag jl. onder andere nog snel een belasting op luxegoederen in. Daarnaast zijn maatregelen getroffen ter bescherming van jonge werknemers en voor het invoeren van nieuwe economische ontwikkelingszones. De president kreeg vorig jaar toestemming van het parlement, buiten de volksvertegenwoordiging om beslissingen te nemen om het bedrijven moeilijk te maken die ervan beschuldigd worden de economie van Venezuela te ‘saboteren’. De vraag blijft staan wie het gehele land, economisch heeft gesaboteerd. Kijk naar de cijfers van een economische malaise die het Chavisme absoluut met zich meebracht. Een vernietigingsvoltreffer die uiteindelijk alleen maar verergerde, onder het bestuur van de maar weinig capabele Maduro.

 

- Algoe. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. “Ik heb voor Pertjaja Luhur getekend, maar ik ben geen lid…”. Is het nu ‘onbetekend lid’ of ‘onbetekenend lid’. Ach, het manneke is inmiddels paars weggetrokken. Of is het naar paars vertrokken…? In ieder geval, waar Vader Abraham de mosterdbloem, platonisch weet/wist te besproeien. Misschien wordt er vanuit die positie, wel weer een latrelatie met PL onderhouden. ‘Old love never dies at ones…, babe!’.

 

- Uitspraak van de week. Badr: ‘…NDP is enige partij met overal rommel…’. Heeft hij dat echt zo gezegd? Als het zo is, kan hij het natuurlijk wel weten. ‘Rommel…, huuuuh!’.

 

- Judge. Een oud-rechter ontdekt, dat zijn dossier om een rechtschapen pensioen van de Staat te vorderen dan wel via een bodemprocedure op te eisen, hoogstwaarschijnlijk via de ernstig lekkende kanalen van het parlement op straat en in de media is beland. Een sterk te veroordelen zaak die hopelijk niet in het nadeel van vordering en eventuele toewijzing daarvan zal werken. Waarom gelekt? Geheel om onfatsoenlijker redenen.

 

- Stroomstoten. Met stroomstoten werd een winkelier aan het Garnizoenspad beroofd. Ook gezinsleden werden getroffen door de meer bestiale in onze omgeving en samenleving. Via www.apintie.sr “In de Branding” is ook werelds te zien en te detecteren, hoe ondernemers door groot en klein in hun winkels worden bestolen. Allemaal door de camera’s vastgelegd. Suriname is goed ziek!

 

- “Eloooo, this is Bill Cosby…”. ‘Mi Gado man…’. Duivel in schaapskleren? ‘Het Amerikaanse persbureau AP heeft besloten een opmerkelijk tv-interview met Bill Cosby toch uit te zenden, nadat het op Cosby’s dwingende verzoek eerst buiten de publiciteit was gehouden. De Amerikaanse komiek werd boos, toen de interviewer hem vragen stelde over beschuldigingen van verkrachting. Het interview van 6 november ging eigenlijk over een tentoonstelling van Afrikaans-Amerikaanse kunstwerken van Cosby. Maar vanwege hernieuwde aandacht voor de al jaren oude beschuldigingen van verkrachtingen door Cosby, stelde de interviewer daar toch voorzichtig een vraag over. Volgens het persbureau waren er van tevoren met Cosby geen afspraken gemaakt over de vragen. Dat AP het interview met Cosby en zijn echtgenote nu toch naar buiten brengt, komt doordat kort erna opnieuw een vrouw naar buiten kwam met beschuldigingen dat Cosby haar in het verleden heeft verkracht. “Ik had geen pyjama aan en herinnerde me dat ik was verkracht door deze man”, Actrice Janice Dickinson. Het Amerikaanse model Janice Dickinson beweert dat Cosby haar in 1982 in een hotelkamer heeft misbruikt, nadat hij haar rode wijn en een pil had gegeven. Toen ze de volgende ochtend wakker werd ‘had ik geen pyjama aan en herinnerde ik me dat ik, voordat ik mijn bewustzijn verloor, was verkracht door deze man’. Dickinson is de derde vrouw die Cosby beschuldigt van verkrachting. http://nos.nl/op3/artikel/2004598-bill-cosby-van-america-s-dad-tot-monster.html http://nos.nl/artikel/2004770-cosby-eist-wissen-interview-over-verkrachting.html http://gawker.com/the-undoing-of-bill-cosby-1660641408http://www.theguardian.com/world/2014/nov/20/bill-cosby-acused-sexual-assault-seventh-woman.

- DNA. ‘Facilitator Jenneke’, nu juist in de problemen verdisconteerd. Niet de volksvertegenwoordiging is in de problemen. Integendeel is de voorzitter in de ‘problemas’ en doet discutabeler uitspraken, ofschoon dat er een Grondwet in werking is, de internationale rechtsorde werd geschonden en het superieure verdragenrecht met voeten wordt getreden. Dat men De Nationale Assemblée niet ter verantwoording mag roepen of correctie bedingen, vanuit de Organisatie van Amerikaanse Staten of welk legitieme internationale organisatie dan ook? Wat een mop! Geerlings – Simons heeft haar positie vanaf dag één, nooit erg goed begrepen. Ook geheel te verklaren, na het marginale, zowat macabere optreden in 2010, toen er op een compleet verkeerde datum en vervalste voorwendselen een staatshoofd tegendraads werd verkozen. En daarna een knaller van een amnestiepaskwil. Medio 2012 in stemming werd gebracht, waarbij internationaal de gehele rechtsorde over Suriname viel, nadat Ameerali ook nog illegaal tekende. Het land als zodanig en dus ook de zogenaamd democratische instituties veroordeelde ter zake hernieuwde schending van universele mensen- en verdragenrechten. Men is de massale en spontane opkomst van demonstranten in 2012 vergeten? De internationale protest-tsunami, vanuit Brussel/Genève/New York, Den Haag en Washington DC, waarschijnlijk ook! ‘The more convenient purple store of prolonged and collective amnesia…’. De maatloze kuren die Bouva toen en vandaag nog wilde uiten, dat er alleen mensen in demonstraties liepen die bepaald niet op hem lijken/leken. Gelukkig maar, toen en vandaag nog steeds niet! Noch in geest, noch in politiek aangetast milieu dan wel lijfelijk/beklagenswaardig voorkomen. Geldt dan ook meteen voor de hitsige secondanten Panka, en Misiekaba. Maar de tijdgeest is inderdaad en gelukkig ook, geheel aan de zijde van het Volk geraakt en lang niet meer aan de zijde van gruwelmisdadigers blijven aanmodderen. Neem nou het verhaal van de Rijksdag-brand, wat jongstleden dinsdag in dit medium verscheen. Men kan zo alle voorkomende namen daarin vervangen en/of invullen, met wat hier te lande nog aan spul in relatieve vrijheid rondloopt. Zien wie zichzelf daarin herkent of terug kan vinden. Niet zo moeilijke puzzel. Lees maar mee…, wat de meer stabiele opvattingen zijn en blijven van een vicevoorzitter van/in DNA en internationaal, strafrechtelijk meest georiënteerde parlementariër en gedreven juriste: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26188

- ‘DNA II. Er komen problemen als De Nationale Assemblée niet in openbare vergadering kan opereren? Er hoeft geen enkel probleem te ontstaan, als men de wet van het land heel gewoon volgt en respecteert. Er kan gewoon doorgewerkt worden, met de begrotingen van 2013/2014 en ook de gelden voor de verkiezingen kunnen daarmee vrij worden gemaakt. Wat wel een ‘no go’ is…, wordt gevormd door zaken op de agenda te stellen die impliciet de straffeloosheid van moordenaars verder moet regelen. Daarom zal er niet vergaderd worden. Het individuele belang, gaat nu eenmaal niet langer voor op een collectief belang. Vooral niet op het suprême moment, het land Suriname terug te voeren naar een internationaal aanvaardbare rechtsorde. Ook voor de allergrootste ‘oen’, moet dat duidelijk zijn. Elk ‘presidentieel besluit’, dat nu parlementair oncontroleerbaar kan of mag volgen, is terug te brengen/voeren naar het niveau van een verworpen decretenbestuur/-cultuur uit de jaren tachtig. Ook daarvoor worden buitenlandse geïnteresseerden, nu transnationaal gewaarschuwd. Heeft geen legitieme waarde ‘contracten’ af te sluiten, met een mandaatloos geraakt bestuur. De in te roepen nietigheid luimt. Mandaatloos…, zoals dat het zich nu manifesteert en een regeringscoalitie absoluut geen quorum kan sprokkelen noch opvoeren.

- Nog één erbij. Men creëert iets en het blijkt na enkele weken niets voor te mogen stellen! Een double black ‘whisky jug’ wordt aangerukt, de satés uit ‘bekender keuken zonder inschrijving’ worden aangeleverd en men heeft een ‘mek meki opo opo feestje’. De bierfles spuit in de hete zon…! Zo ook met de spoedeisende hulp Centrum/Noord. Een hoop beloften (…), maar het geld komt niet ter tafel. En zo zijn er nu tientallen voorbeelden van politieke ‘popi jopi’ oprispingen die absoluut niet levensvatbaar worden gemaakt. Reanimatie zal dan ook niet meer lukken, toch? Blijft een grote grap. Of een ludieke schijnbeweging wordt in verband met 25 Mei 2015 nog even gemaakt. ‘Wan pikin seki…, so bun’. Het ‘wassenneus-syndroom’, op de voorplecht ten spijt. Geheel lucratief als ‘reddingszaliger platzak’ opgevoerd dan wel op te voeren. Wie krijgt straks, strakker dan strak, een puntneus opgedrukt. Rusland natuurlijk! Als een echte…, ‘Pinoccio reborn’. Heeft geen missen. ‘Anomi, na yu du na du, yere! Tan teki san e go pesa…’. Altijd heeft de ander de schuld, van het plotseling mislukt hikken. Het oprispingsbeleid, waar nooit budgettair iets substantieels tegenover heeft gestaan. Anderen noemen het ‘verkwisting’ of ‘verspilling’. Maar dan wel een tomeloze grap, ten nadele van heel het land. ‘25 Mei 2015, a sa musu keba!’. Misschien nu al…, als Randjietsing je ‘grat hari’ zegt om op te krassen. Want je hebt het marginaal verworven mandaat, ook al levendig verspeeld. Hoe zette Bert Eersteling het deze week ook weer wat genuanceerder neer? Oh ja, we lezen mee: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26186 Duh!

- Sluier gevallen. Met veel nadruk verkondigde het Staatshoofd, dat de Universiteit van Suriname geen WiFi verbindingen in de lucht had? Verkeerd ingelicht! Natuurlijk was die WiFi aanwezig, maar niet met code en al bij alle studenten bekend. Telesur is er nu bijgeroepen om die codes vrij te geven en waar nodig de WiFi connectie enigszins te ‘updaten’. “That’s all!!!”. ‘Testing testing testing. Elo…, Testing bro!’.

- Gehakketak. Gezeur over wel of niet het binnenland van betere zorg voorzien of ‘medische labo-centra’ aanpakken? Betekent natuurlijk ook, dat al die ziekenhuizen met dodelijke bacteriën, meteen moeten worden aangepakt. Men kan niet een ziekenhuis ingaan en daar vervolgens een bacteriologische infectie oplopen en de pijp met garantie uitgaan. Vertikaal erin en horizontaal tussen zes planken eruit. Onkan! Wat vandaag de dag veel beter kan, is wetenschappelijk kennis te nemen van het volgende: ‘Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam, hebben een manier gevonden om stamcellen via de bloedbaan direct naar het hart te sturen. Ze gebruiken ultrageluid om cellen naar de beschadigde plek te sturen die door een infarct is ontstaan. Een hartinfarct ontstaat doordat een kransslagader verstopt raakt, er te weinig zuurstofrijk bloed in het hart komt en daardoor een gedeelte van de hartspier afsterft. Patiënten die een hartinfarct overleven, houden vaak ernstige gezondheidsklachten, zoals invaliditeit en moeheid. Uit eerdere veelbelovende onderzoeken blijkt dat de schade beperkt kan worden door direct na een infarct stamcellen in te zetten. “Deze cellen kunnen nieuwe spiercellen en bloedvaten vormen. Ook scheiden ze een cocktail af van eiwitten die voorkomt dat omliggende cellen afsterven. Hierdoor is de schade kleiner en blijft het beter pompen”, zegt onderzoeker Tom Kokhuis. ‘Microbelletjes’. Het probleem was tot nu toe dat veel stamcellen het hart niet wisten te bereiken en terechtkwamen in de lever en de milt. Om zoveel mogelijk stamcellen direct op de beschadigde plek te krijgen “…bekleden wij de stamcellen eerst met microbelletjes…”, zegt Kokhuis. “Deze worden vervolgens in de bloedbaan geïnjecteerd. De microbelletjes komen in beweging doordat deze reageren op ultrageluid. Deze combinatie maakt het dus mogelijk om stamceltherapie veel efficiënter in te zetten”. Meer onderzoek. Voordat patiënten geholpen kunnen worden met de nieuwe techniek, “…is er nog meer onderzoek nodig…”, benadrukt de onderzoeker. Tom Kokhuis promoveerde op 19 november 2014 op zijn onderzoek, naar deze nieuwe techniek.

- Hoe zou dat nou komen? Jongeren van niet-westerse afkomst lopen op sociaal-economisch gebied nog steeds achter op autochtone jongeren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn niet-westerse jongeren gemiddeld lager opgeleid en verlaten ze vaker het onderwijs zonder diploma. De allochtone jongeren die uitvallen uit het onderwijs, werken minder vaak en voor lagere lonen. Bijna de helft van autochtone leerlingen volgt een havo- of vwo-opleiding. Bij Turkse (23 procent), Marokkaanse (26), Antilliaanse (29) en Surinaamse (33) leerlingen ligt dat percentage een stuk lager.

- Jail. Mammie ging haar wel halen. Justitie van de kruisvaarders zal kind insluiten. Let op! ‘Een moeder uit Maastricht en haar 19-jarige dochter die was afgereisd naar Syrië zijn terug in Nederland’. Bij aankomst op Schiphol is de dochter meteen aangehouden. Dat heeft het advocatenkantoor, dat de dochter vertegenwoordigt, woensdag laten weten na een bericht van EenVandaag. De dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van misdaden tegen de staat en strafbare feiten die te maken hebben met terroristische activiteiten. Konden ze echt niet meer verzinnen? Moeder Monique haalde haar dochter Aïcha op eigen houtje en met alle gevaren van dien terug uit Syrië, werd dinsdag al bekendgemaakt. De jonge vrouw zou hebben verbleven in Raqqa…, het bolwerk van Islamitische Staat in Syrië. Het tweede gedeelte van de laatste voorgaande zin, is natuurlijk om de vervolgingswaan en -stemming van Opstelten erin te houden. ‘Debriefing…’ en laten lopen, dat arme, misleide en ernstig getraumatiseerd kind. “19 jaar oud en win je door vastzetten en kneveling daarmee de oorlog, Ivo!? Zou je kleinkind kunnen wezen…”.

- OAS. Let goed op! De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De internationale organisatie bestaat uit 35 onafhankelijke staten op het Amerikaans continent en is opgericht op 30 april 1948 in Bogotá, Colombia. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), heeft als ultiem doel om samenwerking tussen de verschillende staten op het gebied van democratie, mensenrechten en veiligheidsissues te bevorderen. Daarnaast is de organisatie, ook een multilateraal forum waar gemeenschappelijke problemen op het gebied van armoede, terrorisme, illegale drugs en corruptie besproken kunnen worden. In 1962 werd een communistisch verworden Cuba, onder druk van de Verenigde Staten geschorst en uitgesloten van verdere deelname. In juni 2009 werd ‘de schorsing’, op verzoek van de Cubaanse regering opgeheven en sindsdien wordt de deelname van Cuba in de OAS, middels ‘voortdurende dialoog’ opnieuw bekeken. In 2009 werd Honduras geschorst, nadat president Zelaya tijdens een staatsgreep werd afgezet. In juni 2011 werd de schorsing opgeheven, nadat voormalig president Zelaya veilig terug kon keren naar het land. De lidstaten van het OAS bepalen zelf welke beleidszaken en doelstellingen zij willen bespreken, tijdens de Algemene Vergadering. Aan deze vergadering nemen de ministers van Buitenlandse Zaken van alle lidstaten deel. Zij komen een keer per jaar samen in Washington – D.C., waar de organisatie de hoofdzetel heeft. Het Algemene Secretariaat voert vervolgens het beleid uit, onder leiding van de Chileense secretaris-generaal José Miguel Insulza. De Europese Unie (EU) heeft een ‘waarnemersstatus’ bij de OAS en kan hierdoor van zeer dichtbij de belangrijkste zaken volgen die meespelen op het Amerikaanse continent. Tot zover de internationale en rationeler te boekstaande opvatting(-en), over hoe grensoverschrijdende rechtsorden, onder meer het land Suriname en overige in te bedden ‘democratieën’, op legitiem en verdragsmatig fundament geschoeid, mede wensen in te richten en gemeenschappelijk in te schalen. Wanneer Ao. 2014 van politieke hypochonders wordt gehoord/vernomen, dat De Nationale Assemblee van Suriname slechts ‘selectieve verantwoording verschuldigd is’…, enkel en alleen aan het overigens democratisch gezinde wereldvolksdeel in dit land, blijkt onherroepelijk, dat een gevaarlijke en stuitende vorm aan tendentieuze achterlijkheid en/of verdorven misleiding, het land wederom konden binnensluipen. Men is derhalve, ‘…in ondeelbare en onverdeelde totaliteit/algemeenheid//solidariteit…’, binnen deze natie en het grondgebied opgeroepen –onverkort daarbij ook gewaarschuwd (…)– voor de zicht-/visieloze figuranten en onverbeterlijke druiloren, in de inmiddels mandaatloze schijnverhouding/-vertoning verzand. Wel waarnemers opvragen/uitnodigen en gedurende enige tijd witte voetjes daarbij makend…, maar je daarna dan niet meer aan de charterregels en -voorwaarden willen/hoeven houden? Voor die gein worden geen assembléeleden in dit land betaald. “So…, just you get a good and more perceptive life…, sisa” . ‘OAS-styling and control, so bun’.

- Interpol. Behalve R.B. had men natuurlijk meer te signaleren ‘vippies’ verwacht, op de lijst(-en) van Interpol. Natuurlijk zijn die signaleringen er nog. Maar dan op een meer gesluierde lijst en voorzien van een speciale codering. Indien geïnteresseerd, nog beter zoeken of vragen tot ondersteuning. Want die ene is echt niet verdonkeremaand. Special edition(-s). R.B.; K.M.; K.M.S.; J.v.d.V. en nog meer van dat hoogwaardig ingelijste spul.

- ‘Afzeg cult’. Opnieuw schitterde het staatshoofd door afwezigheid. Jongstleden zondag, viel ‘Bigi Sma Dey’ de eer te beurt om te moeten horen, dat het staatshoofd wederom op het allerlaatste moment had afgezegd en niet naar White Beach kwam.

- Badr. Hij liet geen spaan heel en gaf in alle openheid weer, wat van de voorzitter van de NDP te denken. Op radio ABC was Badr Sital te horen. Niets was voor hem nog zo vreemd, dat er geen antwoord op kwam of gegeven kon worden. Saramacca was maar een onderdeel van conflict. Het groter verband is veel verontrustender. De NDP is overgenomen door het grof kapitaal en heeft zienderogen de basis doelstellingen en/of ideologie verlaten om zich over te geven aan het grote geld. Op het kabinet van het staatshoofd zijn mensen binnengedrongen, waarvan beloofd was, dat zij in een straal van vijf kilometers van het bestuursinstituut niet zouden mogen naderen. Niets van die afspraken bleef uiteindelijk heel. Het kapitaal zit op schoot en de corruptie heeft danig wortel geschoten. Zelfbehoud is alles waar het om draait.

 

- Tjallie. De ondervoorzitter van de NDP, Charles Pahlad, was niet bij de eerste steenlegging en initiële betonstorting van zogeheten ziekenhuisbouw aanwezig. Voor hem is en blijft het een klucht, wat men van zijn nobele ideeën heeft gemaakt om een wezenlijk ziekenhuis in Wanica te bouwen.

- BvL. De Bond van Leraren zal in actie komen. Zo werd in het weekeinde aangemeld. FOLS e degedege…!

- EBS. Misleidende berichten zullen uiteindelijk, een zeer onaangename verrassing inhouden. Aan de ene zijde vertelt men, dat de Energiebedrijven Suriname nog in onderhandeling zijn met het bedrijfsleven en aan ander zijde worden verhalen –over wel 300 % verhogingen– op wel volle breedte, van de consument en samenleving gelanceerd. Er wordt de consument zand in de ogen gestrooid? Dat is nu wel duidelijk. Inmiddels, wordt de EBS van harte dank gezegd, voor de 1.5 seconden onderbreking om exact 13.42 uur en nog een gruwelijke, later in Paramaribo Noord. Kwaliteit op tijd! Aan je hoela.

- Stafdorp. Het voormalig stafdorp van zowel de Suralco-Paranam, als voormalig BHP Billiton te Onverdacht, verkeren in ernstig verwaarloosde staat. Niet goed voor een gezonder verwachtingsmodel of -patroon. De Berlusconi-achtige berichten in een bepaald ochtendblad, over zowel de bauxietsector als de virtuele bouw van een gezondheidscentrum in Wanica, moet men enkel zien als ‘cheap-propaganda-selfies’, komende van de meest belanghebbende en zijn politieke kompanen. Met nationale ontwikkelingen of het algemeen Surinaams belang, heeft het allemaal geen bal te maken of van enig doen.

- Budget. De farce die verkondigd wordt ter zake een trein van ‘hot naar her’, kan men genoegzaam in de diepvries steken. Komt niets van terecht. Budgettair compleet onverantwoorde gedachte en driftig beoefende volksverlakkerij. Hersenspinsels aangestuurd door de buitenlandse fantasten, die het land in nog grote en duurzamer afhankelijkheid zullen terugdrukken.

- Uitlokking en val? Dat is wat men nu verkondigt, nadat voormalige NDP-er R.D. in Nickerie werd aangehouden voor vermeende medeplichtigheid bij een droga-transport. Een misdrijf, welk fysiek door een lid van de Militaire Politie werd uitgevoerd.

- Vakbeweging. Vanuit de Surinaamse Partij van de Arbeid mocht Bouterse vernemen, dat men hem wederom heel goed doorheeft. ‘Verdeel en heers’ binnen de vakbewegingsstructuren, is hoegenaamd weer in zwang. Echter mocht men ook kenbaar maken, dat de man in kwestie ‘krabita anu’ zou telen en onverheeld onderhouden. Intussen werd doorgegeven, door het blad van de nationale Berlusconi…, dat ‘corruptiealarmering’, meer gezien moet worden als een antipropagandacult, nu de verkiezingen, eraan staan te komen. Net zolang als de meest corrupte er zelf in mag geloven, dat het allemaal met verkiezingen te maken heeft. Uiteindelijk, (over-) gefactureerd ‘zelfbehoud’ wat/welk ook door Badr Sital bevestigend werd beantwoord en onwrikbaar aangestoten. En niets anders.

- 8 December 1982. Badr Sital heeft in alle toonaarden ontkend, iets van doen te hebben gehad met de gruwelmoorden die op 08 December 1982 in het Fort Zeelandia werden gepleegd. Hij hoorde pas van de moorden, op de 09e. December, onder (mede-) officieren in de kazerne. Hij was tijdens de moorden minister in het kabinet Neijhorst en had tijdelijk niets of zeer weinig van doen met de onderdelen van de gewapende macht. Hij heeft Bouterse meerdere malen bevraagd, wat er is gebeurd in het Fort Zeelandia en wie daarbij betrokken waren. Hij in ieder geval niet. Badr Sital heeft wel in de hoedanigheid van chef staf, minstens eenmaal geroepen, dat het afgelopen moet zijn met de herdenkingsdiensten van 08 December 1982 en toen ook een straatmars van de muziekband van het leger geordonneerd. Het beleven van herdenkingsdiensten nam daarna nog gemotiveerder onder nabestaanden toe. De mens zal zich niet laten beperken, zijn doden en geliefden te eren. Laat dat ook aan Badr Sital duidelijk worden. Had hij in tijden van zijn ‘exile’ in Cuba, ook dat levendig hebben kunnen of moeten leren.

- B777. Een Boeing 777 van de KLM, keerde na vier uren in de lucht te zijn met 180 graden terug naar Rio de Janeiro, nadat een passagier een scheur in een van de zijruitjes had ontdekt.

- J.v.d.H. Het Openbaar Ministerie heeft allereerst ‘vervolging’ en toen ‘ongewenste vreemdelingen’ gevorderd, tegen de Nederlandse misdaadjournalist John van de Heuvel en Peter van Vugt. De staat Suriname zou het hebben over wederrechtelijke vrijheidsbeneming en ontvoering van een 10 jarige jongen, waarvan de vader actief hulp van John van de Heuvel c.s. kreeg, terwijl de journalist nu aangeeft…, het voor Bouterse ongewenst is, dat in Nederland uit te zenden programma’s worden gemaakt over het huidige staatshoofd en zijn in de USA vastgezette zoon.

- Norm. Zolang boven een gecalculeerde norm per “troy ounce” gemijnd kan worden, is de nieuwe Grassalco-goudmijn te Maripaston winstgevend en levensvatbaar. Dat is om en bij het meest logische, dat kon worden meegegeven.

- Gouda. Negentig arrestaties in Gouda bij de intocht van Sinterklaas met zwarte Pieten. Eberhart van der Laan draaide weer kunstig en minder kundig om de hete brei heen, toen hij op de zondagavond bij Eva Jinek wilde aangeven, dat zijn organisatie in Amsterdam van een betere soort was en ongeregeldheden voor eventuele uitvoering, op het Beursplein waren ingeperkt. Een kunstig of kundig neutraliseren van eventuele ongeregeldheden maakt echter niet weg, dat voor een groot aantal donkere mensen de figuur van ‘Zwarte Piet’ kwetsend is en het handhaven van de ‘status quo’ –omwille van het verder over de materie te kunnen lullen– niet zonder gevaren is. Zien wat de toekomst voor het Sinterklaasfeest mag inhouden. Het dragen van een hakenkruis versus het opzetten van een Davidskruis is de hedendaagse Amsterdammer, waarschijnlijk al enige tijd geleden vergeten. Stigmatisering kan nog altijd overgaan in drama. Is al zo vaak op deze aardbol gebeurd. Let op: ‘Een meisje van 15 jaar dat verkleed was als Zwarte Piet heeft zaterdag tijdens de intocht in Almelo een klap in haar gezicht gekregen. Een 31-jarige man sprak het meisje aan over de Zwarte Pietendiscussie en sloeg haar op haar oog. Het meisje stond in een drukke winkelstraat te wachten op andere Pieten toen de man op haar afkwam. Volgens de politie maakte hij een verwarde indruk. Hij is aangehouden en heeft een nacht in de cel gezeten. In Gouda werd de publicist Sandew Hira ofwel Dew Rambocus door de politie gearresteerd tijdens een anti Pieten demonstratie.

- ‘Oom Th’. Hij ziet helaas weer ‘spoken bij daglicht’ en vergat hoegenaamd daarbij de hand in eigen boezem te steken. Als de ‘NDP-megaplus’, nog zo volvoerd is van regeermandaat, zou men de oppositie niet nodig moeten hebben om ‘quorum’ te verlenen. Maar ‘Uncle Theo from Wanica’ zag/ziet de ‘sibi busi’ al enige tijd hangen en kan door de overhangende kruinen, het politiek paradijselijke niet meer waarnemen of onderscheiden. Vandaar de noodkreet die aan zovele ‘knakkers’, echt niet meer te slijten is. Zorg toch voor een virtuele en solider mandaatverruiming, in plaats van in de ruimte te sputteren en weinig compacte luchtverplaatsingen ijlend op te roepen. ‘Science is still golden, uncle Theo…’.

- Strooien. De SPA wil misbruik van politieke podia inperken. In het bijzonder de wijze hoe Brunswijk van ABOP, primitief, onfatsoenlijk en geheel respectloos omgaat met deze samenleving. Ook nog kwetsbare vrouwen op onbeschaafde wijze ten tonele voert en dan publiekelijk nadert met bankbiljetten. Het achtereind van een …, kan het hem in ieder geval niet nadoen.

 - Server. Onderbroken berichten: ‘De Nationale Assemblee (DNA) zal zich internationaal moeten verantwoorden over de omstreden aanpassing van de Amnestiewet 2012…’ En toen viel menig server uit, vanwege de aanslagen door onderbroken EBS-stroomvoorzieningen.

- Bertje’s open deur. De instabiliteit in de wereld is de afgelopen anderhalf jaar sterk toegenomen. Invloedssferen en machtspolitiek zijn teruggekeerd in de internationale arena. Daarop moet Nederland goed voorbereid zijn en dat vereist een nieuw beleid, aldus Bert Koenders (PvdA), op de donderdag als nieuwbakken minister van Buitenlandse Zaken; in opvolging van Frans Timmermans. Het regeringskabinet houdt rekening met ‘…een langdurige periode van instabiliteit in de directe omgeving van Europa…’. Daarbij wordt Nederland geconfronteerd met ‘nieuwe vormen van oorlogsvoering’, zoals in Oekraïne en treedt Rusland ook steeds nadrukkelijker op. “De waarden in Europa moeten worden beschermd…”, verklaarde Koenders. Daarom als geoefend kruisvaarders, met de stellig verouderde F16’s op pad. Om de Moren te stuiten. En havens als Rotterdam…, daarmee in de gevarenzone duwend.

- Lekkere jongen. Volgens Rutte is het geen probleem om door te regeren met een kleinere meerderheid in de Tweede Kamer, nu Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk de PvdA-fractie hebben verlaten. “Ik heb weleens met 76 zetels alle hervormingen door de Kamer gekregen, dus dat moet met 77 ook lukken”. De spanningen binnen de PvdA “…raken het kabinet niet…”, zei Rutte na de ministerraad in zijn wekelijkse persconferentie. Rutte wilde verder niet inhoudelijk ingaan op de kwestie, omdat hij “…erg hecht aan scheiding van zaken…”. Het gaat volgens hem om een interne aangelegenheid van de PvdA.

- ‘Black Pete’. De persconferentie van Rutte werd vrijdag afgesloten, met de discussie om het bestaansrecht van ‘Zwarte Piet’. Rutte daarover: “Ik stel vast dat er een robuust debat plaatsvindt over Zwarte Piet in de samenleving. Zwarte Piet is zwart. Dat is geen politiek statement, dat is een state of fact. Anders heet hij toch geen Zwarte Piet?”. Vindt hij zelf dat Zwarte Piet zwart moet blijven? Na enig aandringen zegt Rutte: “Privé vind ik dat hij zwart mag blijven. Maar dit is een zaak van de samenleving. Hier ligt geen taak voor de politiek. Ik ben voorstander van een kleine overheid, zoals u weet [...], laten we van Sinterklaas een fantastisch mooi kinderfeest maken!”. Lekkere troep werd het op de zaterdagmorgen in Gouda. Zondag is Amsterdam aan de beurt.

- NDP. Uit de coalitie wordt met naam en toenaam aangegeven, wie de zogenaamde DNA-collega’s zijn die het quorumspook in stand houden. Rachied Doekhie zou daarbij als gangmaker kunnen worden aangemerkt.

- Fed up. Ook Lucien Naarden lid van de besturen bij de Kamer van Koophandel & Fabrieken laat weten er genoeg van te hebben. De kamer is in ieder geval door velen reeds aangemerkt als een verpolitiekt broeinest.

- NL. De twee PvdA parlementsleden van Turkse afkomst die door minister Assher en de socialistische fractie de bel werden aangebonden, zullen de reacties op hun gedwongen huidige status evalueren en dan beslissen wat te doen. Een politiek orgaan op basis van islamitische waarden en normen wordt niet uitgesloten. De beide heren, werden bij de laatste verkiezingen in Rotterdam en Limburg, vanuit een zowat onmogelijke plek op de kandidatenlijst, met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer geparachuteerd. Kan leuk worden. http://www.npo.nl/pauw/14-11-2014/VARA_101369215

- Roof. Minstens vijf goudzoekerskampen werden in het Meriangebied overvallen en beroofd. Van goud tot verbindingsmiddelen zoals GSM’s werden meegenomen. De politiebijstandteams rukten uit, maar konden de rovers net niet te pakken krijgen.

- 4 jaar. Het leven was maar nauwelijks begonnen of de stiefvader sloeg de kleuter dood. Na een lijdensweg in het ziekenhuis, kwam het jongetje uit Commewijne toch nog te overlijden. De vader en moeder zijn aangehouden en de overige kinderen uit huis gezet. Schrijnend!

- Droga. Grote hoeveelheden in beslaggenomen drugs, zijn in opdracht van het Openbaar Ministerie in de openlucht verbrand.

- 24 November 2014. Ieder werkgever mag zogenaamd zelf uitmaken of 24 November 2014 een vrije dag voor zijn/haar personeel en dus bedrijf betekent. Denk maar dat het omgekeerde het geval zal zijn en dat de overheid de bal geniepig naar het bedrijfsleven heeft toegespeeld. Durf daarbij geen vrij te proclameren…! Alleen maar schade in dit land, onder de huidige Bouterse regering.

- ‘Pensionado’. Een voormalig rechter moet uiteindelijk naar zijn oud-collega’s stappen om zijn pensioenpenningen geregeld te krijgen. Wat een land, wat een onrechtmatige daadstellingen! http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26123

- Politiek morsdood. Dat is het geval met Donald Ramotar in Guyana die met een (auto-/administratieve-) coup, het parlement in het buurland dacht te elimineren. De Organisatie van Amerikaanse Staten denkt daar anders over. Ramotar heeft met zijn geweldig aandoende actie, zijn eigen politieke doodvonnis getekend. Nationaal en internationaal.

- Verscheiden. Albert Lie A Loi en meester Johan Telting, bekende figuren in de binnenstad van Paramaribo, respectievelijk de Paulusschool, kwamen helaas te overlijden.

- Deel. Weer een deel van de 2000 stuks, aan Suriname geschonken computers en laptops, vonden hun weg uiteindelijk naar een aantal begunstigde entiteiten.

- Putin in Australie. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft op de G20-top in het Australische Brisbane gezegd dat de Europese Unie verdere financiële sancties overweegt tegen Russische personen vanwege de crisis in Oekraïne. Merkel zei tegen persbureau Reuters: “De huidige situatie in onbevredigend. Momenteel bespreken wij het op de sanctielijst zetten van meer Russische personen”. Merkel zal vandaag de Russische president Vladimir Putin ontmoeten op de G20-top, maar ze zei niet te verwachten dat er “…plotselinge veranderingen…” zullen komen in de opstelling van Putin op basis van hun geplande gesprek. Volgens de Europese Unie levert Rusland wapens en mankracht aan de rebellen in het oosten van Oekraïne. De Raad van Ministers van de EU komt maandag bijeen om te praten over een uitbreiding van de sancties tegen Rusland. Vrijdag zei de Britse premier David Cameron al, dat Moskou met zijn acties in Oost-Oekraïne meer sancties van de Verenigde Staten en de Europese Unie riskeert. Zie ook analyse Frank van Kappen generaal b.d.: http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/294715/Nieuwsuur.html

- ‘Lowe kwie’. President Putin vertrok voortijdig bij de G20-top in Australië. Hij deed dat omdat andere leiders hem in Brisbane hebben bekritiseerd, ter zake zijn opstelling in de kwestie-Oekraïne. Hij had voor morgen nog een afspraak staan, maar die zegt hij af en dan gaat hij terug naar Moskou, zeggen leden uit de Russische delegatie in Australië. President Obama noemde op de G20-top de houding van Rusland in het Oekraïne-conflict “…een gevaar voor de wereld…”. De Canadese premier Harper zei tijdens het handen schudden tegen Poetin dat hij weg moet uit Oekraïne. Weinig vertrouwen. Bondskanselier Merkel heeft in Australië een gesprek met de Russische leider. Voordat het begon, zei ze dat ze er niets van verwacht. “Ik heb er weinig vertrouwen in dat de situatie in Oekraïne en de rol die Rusland daarin speelt verandert”, zei Merkel. Vooraf gingen er stemmen op om Putin te weren van de conferentie, maar gastheer Australië voelde daar niets voor. “De G20 is een economisch forum en geen politiek forum…”, zei de Australische minister van Financiën Joe Hockey in september. Economische groei en de aanpak van belastingontwijking stonden hoog op de agenda van de topconferentie, maar actuele politieke onderwerpen als de crisis in Oekraïne en de strijd tegen ebola krijgen tot nu toe de meeste aandacht.

- Wezenloos. PvdA-Kamerlid Bouwmeester is zich wezenloos geschrokken toen Selçuk Öztürk in de fractievergadering van donderdagavond schreeuwde: “Moge Allah je straffen”. Dat zei ze in Kamerbreed op NPO Radio 1. “Ik ben nog nooit zo geschrokken”. Volgens Bouwmeester verliep de vergadering waarin over de samenwerking met Öztürk en zijn collega Kuzu werd gesproken, tot dat moment heel rustig. “Iedereen was bezig om eruit te komen. En dan opeens dit”. De verwensing, die gericht was aan Ahmed Marcouch, was volgens haar de druppel die de emmer deed overlopen. “Toen dacht de hele fractie: dit niet.” Er werd besloten dat de twee uit de fractie moesten. Goed gesprek. Bouwmeester is het eens met dat besluit, maar zegt de gang van zaken te betreuren. Met name met Kuzu werkte ze prima samen. “Als er van het begin tot het eind een goed gesprek was geweest, had je dit kunnen oplossen”, zei ze. “Maar als twee mensen het niet meer eens zijn met de uitgangspunten van een partij, is dit de eindconclusie”. Zaterdagavond zei PvdA-leider Samsom bij ‘RTL Late Night’, dat hij de verwensing van Öztürk “bedreigend en doodeng” vond. “Tje poti!”.

- America. De Republikeinen zijn laaiend over het voornemen van president Obama om per decreet miljoenen immigranten een werkvergunning te verlenen. De president gaat hiermee ver buiten zijn boekje , zei de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden John Boehner. ”De president heeft eerder gezegd dat hij geen keizer is, maar hij gedraagt zich wel zo”, zei Boehner al voordat Obama vannacht zijn tv-toespraak hield over de immigratiehervorming. Boehner hield eerder een stemming in het Huis tegen over een meer soepele immigratiewetgeving, waarmee de Senaat vorig jaar wel akkoord ging. Omdat vanaf januari het hele Congres door Republikeinen wordt gedomineerd, heeft Obama besloten zijn hervormingen per presidentieel decreet uit te vaardigen. “Aan die leden van het Congres die mijn besluit om het Congres te omzeilen afwijzen, zeg ik: kom met een wetsvoorstel”, zei Obama in zijn toespraak. De Republikeinen zijn weliswaar unaniem in hun afkeer van Obama’s “ongrondwettelijk handelen”, maar ze denken verdeeld over een passende reactie. Sommige Congresleden dreigen met een ‘shutdown’, het dichtdraaien van de geldkraan zodat overheidsdiensten op slot gaan. In het najaar van 2013 gebeurde dat eerder omdat Democraten en Republikeinen het niet eens konden worden over de overheidsfinanciën. Maar Republikeinse leiders vrezen dat een nieuwe shutdown vooral veel ergernis zal opwekken onder de bevolking.

De Observateur van Sranan.

 

 

 

 

 

#

#
#
#
#