#


DE WEEK IN RETRO…16-08-2014

 DE WEEK IN RETRO…16-08-2014

MEMORABILIA
- Onrust. Momsie van South Drain wilde weer klappen uitdelen, maar wist bij tegenspel niet goed aan welke boom de staart te blijven jeuken. Even verwarring. In de assemblee weet men wel weer de stok te gooien in het hoender-hok van het uitzonderlijke kabinet en de vraag te stellen of het staatshoofd ziek is. Hij laat zich eigenlijk nog maar heel weinig zien. Meer afzeggingen dan openbaringen. ‘Bouva mi boi’, geeft commentaar op van alles en tracht zaken in te kleden. Gevraagd en ongevraagd, in jeugdige onbezonnen-heid. Cheung stelt zaken principieel en laat zich niet door Panka koeioneren. De Rijsdijk ook niet. En dan hadden de mensen daar in Irak, in Gaza, in Syrië, in Libië en in Oekraïne het te kwaad. Allemaal met Putin te maken. Dezelfde Putin die Obama intimideerde, waardoor die ‘de rode lijn’ in Syrië plotseling niet meer zag en na over-schrijding, met giftige gas in de atmosfeer, opportuun de an-dere kant opkeek. Waardoor Bashar al Assad gewoon met bomvaten, de mooie kinderen van Syrië huizenhoog de lucht in kon blijven inschieten. Met of zonder massavernietigingswapens. Waar ging men dan dood aan? Aan gifgas of granaatscherven uit een explosief neergekomen fragmentatievat? Het is om het even. Dood is dood. Zaken liepen compleet uit de hand en Putin zag zijn ……... RETRO-16-08-2014

 

De Week in Retro 02.08.2014.

De Week in Retro 02.08.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- ‘Apocalypse’. Een week van apocalyptische proporties. Voor vele mensen in verschillende delen van deze wereld. Van achteren naar voren, had men daar het opnieuw het omvallen van de Argentijnse economie, vanwege een schuldenplaatje wat zich onder een Peronistische regering al eerder heeft voorgedaan. Fernandez Kirchner maakt er een ongewenst potje van. Toch durft zij zich nog parmantig te bewegen onder de ‘groten der aarde’ en die van ons continent in het bijzonder. Zeer klein, veel nietszeggend en echt niemand zo groot als een Brazilië. Dan had men daar het primitieve gedrag uit Caracas om Aruba, Bonaire en Curaçao met militaire en economische misdaadhandelingen te dreigen, omdat er een gladiolenmier aan transnationaal gezochte misdadiger en vulles op deze aarde, in een opsporingsfuik was komen vast te zitten. Een aantal mensen aan de andere kant van de oceaan, deden het in hun broek en verzonnen een diplomatieke immuniteit met ‘twk-werking’ om de gangster een vrijgeleide te bezorgen. Washington’s opsporingsdiensten en regering des duivels. Maar er komt al gauw een dag, dat de overspelige inlichtingenfriemel wel wordt gepakt en net als Noriega of Montesinos in ‘tie rap’ terecht komt. En dan de kleurrijke heren op Curaçao die zich met politieke moorden bezighielden. Een was zo wars van kakkerlakken in de cel, dat hij in vermeende hongerstaking ging. Maar toen zijn maffiose halfbroer ook werd gepakt, voor aanzetten van en uitlokken tot moord, werd maar gauw ‘via via’ en ‘e swa’ (…), een hoogpolige hamburger besteld. ‘This is serious bro’, moet de arrestant hebben gedacht. “Als ze aan hem durven komen…, wie ben ik dan?”. In Nederland en Frankrijk gaat het diepe rouwen door en zijn onderzoeksteams, zowel in Hilversum als Oekraïne, met de beschikbare middelen en schaarse vrijgeleiden die ze mochten hebben, creatief aan de slag gegaan om gemangelde en totaal onherkenbare mensdelen te voegen bij een moeizaam te verkrijgen DNA-profiel, wat weer enigszins tot identificatie mag leiden. Waar Frankrijk zijn doden binnen 36 uur in Mali’s oorlogsgebied wist te bergen en af te voeren, is men in Oekraïne nog steeds bezig resten te schrapen en met heel veel ‘eerbetoon’ vanuit Eindhoven af te voeren naar Hilversum. Ook daar kan men wat vraagtekens bijzetten. De zomerhitte en gebruikelijke vakantiestemming, krijgt een macaber aureool en het zonlicht is voor velen die zich zaken heel diep aantrekken, niet meer wat het wezen was of eigenlijk moest zijn. In dit land vraagt men zich af of het politiek wel goed gaat. Waar men ook binnentreedt, wordt de vraag gesteld: “…wat gebeurt er in ‘s hemelsnaam in ons land…?”. Een goed en evenwichtig antwoord, laat vooralsnog op zich wachten. Soms weten bestuurders het ook niet meer en trachten met camouflageomzwervingen of -omtrekkende bewegingen, de ernst veler zaak nog even te verdonkeremanen. Ook dat vereist heden te dagen het nodige aan kunst. De verzameling aan: veiligheid; rechtsvervolging; criminaliteitsbestrijding, kortom, de bescherming van alle facetten in een te kwalificeren ‘rechtsstaat’, wordt iedere dag opnieuw beproefd. De hele zaak ligt gewoon, in totaal verkeerde handen en juist dat allemaal, is ook tot in de enige metropool van het westelijk halfrond doorgedrongen. Nu nog de ‘soft approach’. Hopelijk wordt de keiharde niet nader opgeroepen, door afzichtelijke gedragingen van ene Putin die ook in onze regio het kwaad vanuit oostelijk gelegen Europa wil transponeren. Voorbeelden van ‘copy cats’ die geloven in annexatie van hele landengten, binnen andermans grondgebieden al nadrukkelijk beschenen. Men denke daarbij meteen aan de grappenmakers in Georgetown Guyana die geen fotomoment laten liggen om zich naast de troublemakers op te stellen. Een herhaalde en nadrukkelijker analyse van alle foto’s en filmbeelden, gemaakt tijdens de BRICS in Fortaleza, zegt ook aan een kind genoeg. Op 25 Mei 2015 kunnen dit land en volk, zich wel weer opnieuw bewijzen. Hopelijk wordt aan die kans, niet bij herhaling voorbijgegaan. Men is voldoende gewaarschuwd.

- Kama Sutra. Het heiligste aan erotiek…, verwoord en met tekeningen aangestipt in de Kama Sutra verbleekt, neen (!) verwelkt helemaal, bij hetgeen men te zien krijgt via de ‘verouderde website’ en ‘links’, van de Ambassade van Suriname naar eer en geweten in New Delhi geplekt. In een ochtendblad wordt gesuggereerd, door de topper in die diplomatieke vestiging, dat men wel een vermoeden heeft waar de hackers zitten die de gewraakte website, met dat vleselijke aanbod hebben aangedikt. Zou niemand verbazen, als de oorsprong van de ‘hackerdaad’ van binnenin de ambassade, vanwege geprolongeerd conflict is ontstaan. Maar kan dus ook vanuit ons eigen land en bepaalde relatiewrijvingen, oorzakelijke verbanden doen genereren. Voorzichtig geformuleerd…, gewisselijk dan!

- NL. Welluidend ‘sekrepatu Nederlands’ op de ‘information-bar’ van ETN/WISE n.v. Tot gisteravond en vanochtend negen uur. Van Dale leest mee en geeft aan, niet goed te weten, wat aan te moeten of te kunnen doen met de neergeschreven paskwil: “Beste abonnee, zoals u bekend zal de analoge ETN-uitzendingen per 31 juli worden stopgezet. Gelieve contact te…”. En dan dus niets meer. Ook het meervoudige in de eerste zin klopt niet en er is ook geen jaartal weer-/aangegeven. Ernstig…, ‘prasoso styling’. Maar goed. ETN-Wise is gewaarschuwd, meer nog gemaand, niet zomaar af te sluiten. Mensen hebben bijvoorbeeld tot het einde van het jaar 2014 voor ‘Negen Kanalen’, inclusief FOX en BVN met België betaald. Vanochtend was het dan zover, dat exact om drie minuten over negen ‘…de stekker eruit ging…’, zoals een van de lumineuze geesten bij de N.V. WISE, wel weer autoritair en gespeend van juridische consideransen of aanleg wilde e-mailen. Voorbijgaand aan het feit, dat er een ernstige ‘onrechtmatige daad’ werd gepleegd, door eenzijdig inbreuk te maken op de vertrouwde programmatuur (…), waar ook nog vooruit werd betaald. Enkel met de weinig aannemelijk gezochte smoes, dat men ‘analoog’ afsluit om ‘digitaal’ in te komen. Ook al een onwaarheid, want beiden bleken en blijken mogelijk. Maar dan volgens de wijzer ziener van Wise…, zonder FOX en/of BVN. Echter wel met drie door reclames geïmpregneerde kanalen van publieke omroep Nederland I,II,II. De actualiteiten van de dag niet om 22.00 uur n.m., zoals een ieder met BVN gewend was, maar wel ver na elf uur ’s avonds een Knevel & Van de Brink. Of iets vergelijkbaars, in de opgemerkte en voornoemde knevelarij. Onrechtmatige daad van een eenling bij Wise die zich oneigenlijk onwijs, met de abonnees en vaste abonnementen denkt te kunnen omgaan en loopje te nemen. De zaken zullen daarom hogerop, bij de meer bevoegden en rationele worden uitgezocht. Van analoog naar digitaal betekent namelijk nog helemaal niet, dat tot nadeel van abonnees er onrechtmatige daden gepleegd kunnen worden en de ETN/Wise cliëntele op kosten gejaagd, als deze toch nog BVN en/of FOX in de huiskamers willen hebben. BVN en FOX werden in ieder geval onrechtmatig en onwetmatig ge-/verwisseld voor drie Nederlandse zenders. En dat is en blijft een gotspe.

- Ironie. De ironie wil dat de Chinese gemeenschap massaal uit de kast werd gehaald en ook kwam, om het huidige en vorige bestuur van de Kamer van Koophandel & Fabrieken, te kunnen kiezen. Wie schetst ieders verbazing, als er nu ingevolge tegenwicht, een ‘Chineesetnische Kamer’ wordt ingericht om specifieker de belangen van die handelsgroep te kunnen dienen.

- Saramacca. Het blijft nog even onrustig in Saramacca. Ook nu Jules Wijdenbosch is aangesteld om zaken te egaliseren, zal het wel twee maanden kunnen gaan duren. Intussen vliegen de NDP kandidaten met naam en toenaam, de kiezers om de oren. Geeft niet. “The dust will settle, at the moment orakel Jogi will call the shots in Saramacca…”. Zelf ‘die hard’ NDP-ers geven toe: “Jogi is een zeer sterke speler op het veld…!’. Hij won ook nog een rechtsgeding ter zake perceel en woningbouw voor de Uitkijk-polder. ‘Jogi no e gi tori’.

- Wat was dat? De operation-manager van de EBS gaf een interview aan een ochtendblad. Wilde vertellen, dat de stroomstoten ‘uit-aan-uit’ noodzakelijk magnetische automatismen blijken en dat er daardoor geen schade geleden kan worden? Of zo een soortement aan stellingname…! De operation-manager is een heel aardige man in de omgang, maar soms kan men wel eens denken, hem een tijdje met vakantie te moeten sturen. Want van wat allemaal in het ochtendblad stond, klopt geen enkele malle…….! Stroomstoring en frequentieverschillen op de EBS-lijnen, veroorzaken wel degelijk de ongewenste klappen in compressoren en in eigenlijk alles wat ‘electro – aangestuurd’ draait. De operation-manager weet wel beter, maar zegt soms van die dinges die de haren omhoog doen rijzen. Moet men niet hebben met ‘Redi Kilowatt’ in de buurt. ‘A ledi dan a lepi…’.

- Chaos. Wie de grappenmakers zijn die op de vrijdagmiddag, vrijwel alles beschikbaar in de maat: twaalf en zestienwielige trucks, additioneel met de graafmachines op de oplegger of de trekkers met beladen dan wel lege houtopleggers (…), door het verkeer van Paramaribo sturen? Zwart en Hovenbrugstraat; Van ’t Hogerhuys; Latourweg, Efraimzegen; Coesewijne met de roze stulpjes van Belfor (…), alles zat daar moervast.

- Dokter. Verwisselde het heden voor het eeuwige. Dokter Gerardo Agbulos die vele jaren zijn krachten gaf aan de vooruitgeschoven post van het Akademisch Ziekenhuis, is niet meer.

- SLM. Verdragsmatig met een superbeveiligd Zanderij, zal de SLM in de gelegenheid worden gesteld, eventueel rechtsstreeks naar de US of A. te vliegen. Die zaken zijn door het parlement behandeld en goed bevonden. De USA wist vrijwel simultaan, het nodige aan projectgelden beschikbaar te stellen aan het Ministerie van Justitie & Politie. Voor rechtshandhaving, bestrijding van criminaliteit en bevordering van de veiligheid in de natie en ook vanzelfsprekend gericht naar de trouwe partners daarbuiten. Tijd voor twee B747 toestellen, waarvan een in combi-configuratie. De A340-300 mag dan gerust als ‘vliegende keep’ gaan opereren. Inclusief, een gezonder chartermarkt opzoeken. Er is geen andere oplossing of keuze, wil de zaak overleven. En Lackin mag intussen wel heel ver weg blijven, van de nationale luchtvaartontwikkelingen. Want ook daar helaas weer, een supergebrek aan van alles.

- ‘Mi Tata…’. Op de stoep en op het trottoir. Het parlementslid tevens dominee, werd aangeschoten en aan de schenen verzocht de zegen van de Allerhoogste af te roepen voor de deur van een EBG-kerk aan de Henck Arronstraat. Een teder moment en gezicht, dat aan de mensen in verkeersfilevorming niet voorbijging.

- Leuk. Ze zijn prachtig geplekt op het ministerie, maar voldoen niet aan de opgedragen taak op post. Drie staffers op LVV worden met overplaatsing begunstigd. Gewogen en te licht bevonden. Waar niet in dit land? Tot aan de top, bala.

- Brandgevaar. Veel terreinen zijn weer met hoog wied begunstigd. Men weet echt niet met welke gevaren er in dichtbebouwde woonwijken wordt gespeeld. Schoonmaken die troep!

- China. De VHP zou een Chinees etnische afdeling hebben ingelegd. Veiligheid, migratiebeleid en wat ander spul, werd op de ingebedde agenda geplekt. Zo zal men ook geconfronteerd geraken, met ‘integratiebeleid’ en een ‘evenwichtiger bevolkingspolitiek’. Een productieve bijdrage aan het land en een collectieve inzet voor alle bevolkingseenheden, is en blijft een duidelijke voorwaarde.

- ‘Hamaka tori’. Foute troep, hor. Hij had eerder moeten luisteren naar: “….kom in de bedstee mijn liefje…, en neem de warme kruik ook mee…’. Kon iedereen overkomen. Niet alleen de Guyanees die in slaap viel, na een ‘sopie’ met een stagiaire in de wieghangmat. ‘Spele spele vrij vrij’, kwam in de gedachten op. “Neen, niet doen hor…’, zei een jongedame met de net geopende blauwe ogen. Dromen van strelen…, is niet echt ‘spele spele’. “Jij gaat naar de politiecel…, hor. Wie denk je wel dat je bent, met je primitieve kop…’. Kijken wat het Openbaar Ministerie hiervan vindt en over een uit de vingers gegleden geinigheid, wil gaan beslissen. ‘Sopo nanga sepo, so bun’. Kon een ieder overkomen. Guyanees, Braziliaan, Sranan ‘ekte man’ of de slungelige NL-stagecollega. ‘Ala kondre sma!’. Was het uitlokking of was het ‘spele spele vrij vrij…’, na een sopie? Joost zal het wel weer weten…, waar Abraham de mosterd dacht te halen.

- Newmont. Ze vallen over elkaar om de verse Newmont-besluiten voor 2015/’16 en ‘17 te bewieroken en bezingen. Allemaal oh zo blij, dat het na de verkiezingen van 2015 toch nog mag gaan gebeuren. Voorwaarde is vanzelfsprekend weer wel…, investeringsveiligheid en nationale stabiliteit. ‘No wan seki ne go seki, na ini Nassau…., yere bro! No wan wan’.

- Macaber. Na de monumenten voor gevallen strijders die universele vrijheden en rechten in verschillende era wisten te bevechten, komt Zunder nu met ‘de idee’ om een ‘mausoleum’ in Fort Zeelandia te plekken…; allernaast Wilhelmina en een Tris-monument. Lijkt wel een verkapte beeldenstorm met toevoeging van een macaber aandoend mausoleumgedoe. Doe no doe! Nog meer lichtgevende opstellingen op die al duister gemaakte plek? Door de beelden, ziet men straks het bos echt niet meer. Snijders prijst zich wel gelukkig, in nationale bescheidenheid en tederheid daar nog te mogen toekijken. Op de plek van Van Oldebarneveldt, Van Poelje, de moordenaar Meyer en de andere meer contemporaine moordlustige. Je kan in het Fort Zeelandia, namelijk ook niet eens meer –zonder latente schade op te lopen– een stok naar een manjaboom gooien. Verwrongen jeugdsentimenten, baya.

- Analoog. Mooi verhaal op een website. Maar wel kostenverhogend voor de kleine man. ‘ATV goes digital’. Addertjes onder het gras. Wil men ATV nog ontvangen, dan zal men als kleine man met een ‘bigi bere’ televisietoestel, een dure conversiebox moeten kopen. Want die geeft digitaalsignaal en eventueel beeld aan oudere tv toestellen, via de RCA-kabels. Maar de vraag is wél…, of de door het buitenland autoritair opgedrongen ‘digitale televisie’, ook woordelijk verbod genereerde…, dat analoge uitzendingen moeten verdwijnen. Waar heeft dat gestaan en is dat wel aan de samenleving doorgegeven. Of huldigt men een adagium (…), vergelijkbaar aan of met “…twee vliegen in één klap…’ En die handelsbedrijven die boxen initieel binnenbrachten? Was dat misschien met bewust gelekte voorkennis. Waar staat, dat analoog moet verdwijnen of kan analoog voortbestaan naast digitaal? Dat is de hamvraag. En wat te doen met geabonneerde mensen en instituties die bijvoorbeeld bij de werkmaatschappij Wise van Telesur vooruit hebben betaald, ter zake bijvoorbeeld: FOX en/of BVN. Worden die kortgesloten door een nieuwe importconfiguratie, exclusief FOX en/of BVN met België en Nederland, in de meer dan 10 jarige etherpijplijn? Of is men SU aan het herkoloniseren met drie NL-zenders, verdeeld over een 4of 5 uren vertraagde Nederland I/II/III. Afsluiten van BVN en FOX, ten nutte van de drie NL-zenders, levert een onrechtmatige daad op. ‘Sma pai a fesi gi dem BVN/FOX! Bovendien worden vele uren aan satelliettijd per jaar verloren, door nietsbetekenende Albert Heyn reclames en die van opticiens die zich in Nederland het brood uit de mond trachten af te troeven met betaalbare ‘specs’. Abonnees van ETN/WISE N.V., hebben bij vooruitbetaling een ongeschreven en geschreven recht, FOX en BVN “met Belgie” te blijven ontvangen. Bovendien zijn er oude en nieuwe voorwaarden die elkaar schijnen te bijten en niet bij een ieder gekend/bekend zijn gemaakt. Geen speld tussen te krijgen, dus! Onrechtmatige daad bij schrappen van FOX en BVN, ten nutte van drie met reclames beluste/belaste publieke zenders vanuit Hilversum. Met vertraging van 4 @ 5 uren. Wie ruilt nou NL I-II-III voor de Belgische televisie? Dat hoeft geen nadere uitleg. Dat zijn bevooroordeelde ex-patriates die dat deel van NL wensen mee te nemen en naar hier te slepen. Inclusief een onverbeterlijke ‘Pieterbaas lover’, in de persoon van de eerwaarde gladjanus Paul de Leeuw en meer van dat soortement aan gekonfijte spulletjes. Overigens “Live op de Prinsengracht” te ontvangen. Op aanstaande zaterdag…, speciaal voor die ‘ex-patriate(-s)’ die nog een COC-abonnementje in Amsterdam hebben lopen. Met Appie Hein reclame er tussendoor en Aaaai Vision er doorheen gemixt. Over bedrijfseconomie, -beheersbaarheid en satellietverspilling gesproken. Analoog/digitaal…, verleidelijk om daar een versje op te maken.

- Oekraïne. Stukjes bij beetjes. De pro-Russische separatisten in Oekraïne hebben DNA-materiaal en bezittingen van slachtoffers van de neergehaalde vlucht MH17, overdragen aan Nederland. Dat heeft het hoofd van de repatriëringmissie, gezegd tegen de NOS. Zijn team kreeg vandaag in een mortuarium in Donetsk 25 monsters met erfelijk materiaal van slachtoffers overhandigd. Ook kregen de Nederlanders de bezittingen van 27 slachtoffers van de ramp. Aalbersberg zei dat hij DNA-materiaal heeft gekregen van 25 slachtoffers. Hij wilde niets zeggen over de aard van het materiaal. Ook wilde hij niets zeggen over de bezittingen. Het is niet duidelijk of het materiaal in de 25 monsters overeenkomt met materiaal dat al in Hilversum wordt onderzocht. Al het materiaal gaat morgen naar Charkov en wordt van daar doorgestuurd naar Nederland. Het aantal Nederlanders dat is omgekomen bij de vliegramp in Oost-Oekraïne is opnieuw naar boven bijgesteld. Volgens het crisisteam in Den Haag heeft de ramp niet 195, maar 196 Nederlandse levens geëist. Er is een slachtoffer toegevoegd dat eerder als Maleisisch werd gezien. Dat slachtoffer reisde op een Maleisisch paspoort, maar bleek ook de Nederlandse nationaliteit te hebben.Geneve. Navi Pillay, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, heeft gezegd dat Israël willens en wetens internationale wetten overtreedt bij het militaire offensief in de Gazastrook. De beschietingen van scholen, huizen, ziekenhuizen en VN-schuilplaatsen zijn overtredingen van de Geneefse Conventie, zei Pillay in Genève. De houding van Israël mag niet onbestraft blijven, vindt de VN-commissaris. Ze roept de wereldmachten op Israël tot de orde te roepen. Tegelijkertijd zei ze dat ook Hamas de internationale humanitaire regels overtreedt met raketbeschietingen op Israël, soms vanuit dichtbevolkt gebied.

- Verweer. Asies Gajadien zal zich via een advocaat als ambtenaar verweren, nu Rabinder Parmessar vindt, dat ambtenaar/parlementariër Gajadien het staatshoofd en de de minister op Openbare Werken publiekelijk bespreekt en de allerdikste/-rijkste corruptiehandelingen, aan de kaak heeft gesteld. Maar er blijkt meer in portefeuille of portfolio van het assembléelid te liggen om te worden geopenbaard. ‘Acquisitie leki santi, so bun’. Wat overigens een kerntaak is van een assembléelid. ‘The magical Checks versus balances…, so bun’. Daar houdt de NDP-er Parmessar niet erg van. Maar wie wel in die paarse configuratie? Weinig!

- USA. De Verenigde Staten van Amerika, zullen er alles aan doen om mensenrechtenschenders ver uit hun land en invloedsferen te houden. Tenzij natuurlijk met ‘tie rap’ (voor-)behandeld of met boeien beslagen. Met name die uit Venezuela zijn voortgesproten en nu zichtbaar worden gemaakt, genieten enige vorm aan prioriteitenstelling. Een waarschuwing voor en aan de mensenrechtenschenders-elite, hier te lande nog steeds hopeloos ingebed en onderhouden. Het is wel de hoogste tijd.

‘Not amused’. De US of A. zijn op geen enkele wijze overladen met tevredenheid of gewoon content ter zake de twijfelachtige vrijlating van de gezochte inlichtingenofficier die was vastgezet op Aruba. Vervolgens onder druk van economische en militaire dreiging door Nicolas Maduro werd vrijgelaten. De Rechterlijke Macht op het eiland Aruba en Curaçao, kunnen zich redelijkerwijs de kronkelredenering van BUZA-Den Haag, ook helemaal niet voorstellen. Een rechter-commissaris op de Antillen die nu doorgaat voor ‘spot poptji’, kan de besluiten en conclusies van Frans Timmerman’s departement, maar moeilijk plekken. Zwichten voor dreiging, kan er bij Washington helemaal niet in. Een discutabel ‘Persona Non Grata’, wordt als dooddoener bij een gezochte twk-immuniteitsstatus ervaren. Het laten lopen van een internationaal gezochte crimineel, is en blijft een gotspe. Het laatste, is hierover niet gehoord noch gezegd. “The Wallstreet Journal”: The Netherlands’ release of a former top Venezuelan official wanted by the U.S. for alleged drug trafficking came after Venezuela raised economic and military pressure on two Dutch islands in the Caribbean, a top Aruban official said Monday. Aruba’s chief prosecutor Peter Blanken said that Venezuelan navy ships neared Aruba and Curaçao over the weekend as Dutch officials were debating what to do with Hugo Carvajal —Venezuela’s former chief of military intelligence who was jailed in Aruba last week on a U.S. warrant. “The threat was there,” Mr. Blanken said. “We don’t know what their intentions were, but I think a lot of people in Aruba were scared that something would happen”. Mr. Blanken said Venezuela’s government also had threatened to sever Venezuela’s vital commercial air links to Aruba and Curaçao. Venezuela’s state oil company also threatened to withdraw from a contract to manage Curaçao’s refinery, Mr. Blanken said, which would have put at risk some 8,000 jobs. Aruban officials on Wednesday detained Mr. Carvajal, known as “el Pollo,” or “the Chicken,” but then released him on Sunday night after the Dutch government ruled that he was protected by diplomatic immunity. The decision overruled Aruban officials who had decided that the Venezuelan had no immunity because he hadn’t been confirmed as consul by the Dutch government. Much to the dismay of U.S. officials, Mr. Carvajal flew to Caracas on Sunday night to a hero’s welcome from President Nicolás Maduro…’. http://online.wsj.com/articles/aruba-says-venezuela-raised-military-pressure-on-it-1406594604http://nos.nl/artikel/680468-vs-venezuela-bedreigde-aruba.html http://www.bbc.com/news/world-latin-america-28519313http://edition.cnn.com/2014/07/27/world/americas/aruba-us-venezuela-ex-general-arrested/

- ‘Gangsta island’. In zijn huis in de wijk Jan Sofat te Curaçao, is dinsdagochtend vroeg de loterijondernemer Robbie dos Santos (56) aangehouden. Hij wordt ervan verdacht, betrokken te zijn geweest bij het organiseren van de moord vorig jaar mei op politicus Helmin Wiels. Het is de tweede arrestatie in dit onderzoek binnen een week. Vorige week werd zijn halfbroer en voormalig minister van financiën George Jamaloodin gearresteerd. Hij is inmiddels in ‘hongerstaking’ gegaan uit protest tegen zijn detentieomstandigheden. Volgens bronnen in het onderzoek is de aanhouding van Dos Santos niet de laatste arrestatie in deze zaak. De naam van Dos Santos doet in opsporingskringen al langer de ronde als mogelijke verdachte in de zaak. In het moordonderzoek is bijzondere aandacht voor de breuk tussen Wiels en toenmalig premier Gerrit Schotte in 2010. Tot in september dat jaar zat Schotte in een coalitie met Wiels. Schotte, nu oppositieleider, is in opspraak geraakt door relaties met een lid van een beruchte Italiaanse maffiafamilie en met Robbie dos Santos’. Zo weet een Rotterdams avondblad onder meer te melden.

- Storm. Zowel op het Amsterdamse vliegveld Schiphol, als in Suriname op Zanderij, hadden vertrekkende vliegtuigen, de daarvoor ingezette luchtlanding (-en) en de afhandeling van vracht/bagage, vertragingsproblemen door het plotseling ingezette noodweer. Zanderij-operations (…), zowel op de zondag- als maandagavond.

- Ramadan. De Heilige Vastenmaand werd in Suriname waardig afgesloten, met een massale bijeenkomst en gebeden op het Onafhankelijkheidsplein.

- ‘Bigspender Oesje’. Lijkt er veel op dat ‘Oesje’ zijn schuldeisers, nu weer wel buiten elke communicatie wil houden. Althans weet een ochtendblad, dat allemaal aan te melden. ‘Owru gwenti…, so bun’.

- Erfenis. Een van de meest spraakmakende ‘koloniale erfenissen’, in deze tijd van ongebluste grondzoekerij, is en blijft de status van zogenaamde plantages. Er wordt niets geplant of geoogst, maar men spreekt van plantages…! Bet.: Een plantage is een stuk grond waarop op grote schaal gewassen in monocultuur verbouwd worden. Werd verbouwd, dus! Mega verwaarlozing blijkt eerder troef in SU. Nazaten en zogenaamde nabestaanden frustreren gezonder ontwikkelingen, op de eens lang geleden in cultuurgebrachte plantages, met een togesclaim op de eigendom. Woordbetekenis: nazaat.
De nazaat zelfst.naamw. (m.) Verbuigingen: na|zaten (meerv.) iemand die (een genoemde ander) als voorouder heeft. Voorbeeld: ‘Hij beweert dat hij een nazaat van Willem II is’. Synoniemen: afstammeling, nakomeling. Nu een aantal grondgebieden waarvan men beweert eigenaar te zijn (…), maar de eigendomspapieren niet te kunnen worden geproduceerd. Er zou een bijzondere Wet moeten worden geslagen om al deze niet te verantwoorden ‘eigendommen’ te naasten en de ontwikkelingen van land en volk, daarmee een ongekende/-remde boost geven. Bij wegenaanleg mag men er wel weer voor zorg dragen, dat er ‘geen lijnbebouwing’ plaatsvindt (…), ‘parallel aan de ontsluitingswegen’ en men dus in termen van kleine nederzettingen gaat denken. Met een aanvoerweg, diep naar binnen in het grondgebied en de veilige invoegstrook naar de grote weg, zoals de Fransen in ‘La Guyane’ weten te creëren. Ook op veel groter geluidsafstand van de verbindingswegen, eventuele bouwvergunningen toe te staan. Voldoende plek voor lijnen en leidingen van nutsbedrijven te reserveren. Lijnbebouwing en wilde occupatie langs de grote verbindingswegen, vormen ergerlijke omstandigheden die na decennia van wildgroei, ook weer de duurzame ontwikkelingen blokkeren. Voorbeelden te over. Zie: Tamanredjo; Paramaribo – Lelydorp – Zanderij v.v.; Paramaribo – Nieuwe Grond – La Vigilantia/Paranam/Onverdacht/Onverwacht; Paramaribo – Calcutta. Breaking News. In ieder geval wordt er een onderdirecteur op ROGB vandaag de laan uitgestuurd? ‘Mitro must go?’. Het zij zo.

- Segmentidee. Er zou een plan bestaan om bruikbare segmenten van de ingestorte “Van Kesselbrug” te Carolina/Joden Savanne in te brengen voor afgemeten en vooraf te prepareren slootovergangen. Geen slecht idee.

- Politie. Een weinig noodzakelijke achtervolging, resulteert uiteindelijk in de dood van een passagier ener ‘voortvluchtig voertuig’. Misschien moet de politie ook eens in overweging nemen, dat een gedurfde en dus riskante achtervolging (…), soms moet worden afgebroken, wil de schade niet groter worden dan dat die eigenlijk al is. ‘Law law strat-feti…’, culmineert in een verkeersdode? Fa dan?!

- Highjack. Aan de Edisonstraat zou een man zijn mishandeld en door niet geautoriseerde, in een auto zijn gesleept en ontvoerd? Eerst goed checken bij de zogeheten collega’s van gewapende machten, die met burgerkentekens ‘incognito’ denken, te mogen blijven rondtuffen. Aan de andere zijde van de medaille, ziet men tegenwoordig ook friemels met dienstkentekens op de wagens naar casino’s en andersoortige gokholen verkassen? Wat een land…, wat een leuke mensen.

- Russia. Duidelijk dat Rusland nog meer sancties van de EU en de US of A. te verwerken krijgt. Maar er is ondertussen een ander schrijnend gevaar, dat zich wil voordoen. Zo vlak onder Europa staat Libië weer in brand en kan het ook zo worden, dat er opnieuw moet worden ingegrepen. Allemaal gevolgen van de ontluistering der ‘megalomane bastions’. Maar in Turkije gaat men ook ruzie zoeken met de vrouwtjes. De vice-president van dat reuzenland wil, met de misgeïnterpreteerde religie in de hand, Ao 2014 bepalen dat vrouwen in de naaste toekomst niet meer in het openbaar mogen lachen. Wat mag men van die achterlijkheid nog denken of verwachten? Juist ja…, absoluut niets dus.

- Drukte. Houd ze prettig en laat ze niet losbreken, hor! Dat moet men er gewoon achter zoeken. Overal was er plotseling een drukte van belang. Maar het was nog geen 27 of 28 Juli. De vorkhef oftewel hysters van de Combé-markt, gingen als losgeslagen vierwielers over het asfalt. Op en neer met ladingen voedselproducten. Containers of trekkers werden dwars gezet en het verkeer had last van een ergerlijk gestremde doorstroom. Wat was er toch zo plotsklaps aan de hand? Het antwoord kwam uiteindelijk bij de ATM. “Lanti onder Andero…”, had te spenderen gelden vroegtijdig gestort. Veel geld! Vakantietoelagen en maandloon in één keer voor de te consolideren ambtenarij. Allemaal al vanaf 22 Juli 2014. Maar was er ook gestort…, naar alle openstaande posten die overheidswanbetaling in/met zich meedragen? Al die suppleties die wel teruggaan naar het jaar 2000 en waar de Staat bij herhaling ‘in gebreke’ werd gesteld? Zijn al die mensen en bedrijven die schade leden door het binnenlands gewapende conflict, door Brunswijk en zijn voormalige baas veroorzaakt (…), inmiddels vergoed? Zijn de eigenaren van hotels, huizen en bedrijven die tussen 1980 en 1992 verloren gingen, intussen schadeloos gesteld? Of geldt die gein enkel en alleen voor kapotgeschoten en opgeblazen mediabedrijven uit/van de jaren begin tachtig? Neen, die zaken blijven tot nog toe onaangeroerd. Ook de dwangsommen die aan een ondernemer of zijn collega’s moeten worden betaald, mogen nog even wachten op het eventueel ingestelde dan wel in te stellen: ‘hoger beroep’. Terwijl de rechters in twee vorderingen, in gunstiger zin hebben geoordeeld over bijvoorbeeld een slordige “30 miljoen SRD” die aan de ondernemers moet(-en) worden betaald. Maar zegt een derde rechter…, eigenlijk het ‘redelijk en billijk’ is, dat even wordt gewacht op de uitkomsten van het ‘hoger beroep’, nog voordat de ondernemer de aan hem toegewezen gelden, met ‘executie van vonnis’ mag vergasten en gaan innen. ‘Redelijkheid en billijkheid…’, een grondslag bij het spreken van rechtstatelijk recht. Redelijk en billijk…, al vindt de Staat de toewijzing van dwangsommen steeds vaker ‘onbillijk’. Had men maar behoorlijk bestuur motten inzetten en niet van dat ‘afu skoinsi gedrag’ van bewindvoerders op ministeries die geen kaas van het recht hebben gegeten. Hoe zei “Pleffie” het ook weer. Oh ja, ‘…een beetje jurist…!’. Juist ja. Hoe zei Fietje van der Geldt het ook weer, met gelegener woorden? “…het zijn niet alle meesters in de rechten die het recht meester zijn…”. Inderdaad, kan men ze op bepaalde departementen zonder enige inspanning terugvinden/lokaliseren. ‘Ola, elo meester!’.

- Nog zo een. Neemt een drugsverdachte, op te sporen smokkelaar en wapenhandelaar jarenlang in bescherming, voorziet die van topinlichtingen en militaire functies. Deed Fujimore van Peru ook al, met die Montesinos-figuur. Maduro weet dat die door hem bevoorrechte en meest begunstigde inlichtingenmeneer door de federale aanklagers van de US of A. wordt gezocht. Toch stuurt hij juist die transnationale verdachte, zonder enige rugdekking naar Aruba? Bem! De inlichtingenofficier wordt gepakt. En zal op een speciale vlucht naar de US of A. worden overgebracht. Maar…, nu komt het! Aruba mag vanaf deze week geen vluchten naar Venezuela organiseren en/of in gereedheid brengen. File op de airport van gedupeerde burgers. Denkt Maduro daarmee een populariteitsprijs te winnen? Zielige gedachte, hor! Curaçao en Bonaire vangen vergelijkbare sancties, in wandelgangen op. Een smerig scenario rond een conglomeraat aan transnationale misdadigers wordt weer afgedraaid. En Maduro denkt een pretext te hebben om de drie eilanden te kunnen mangelen? Misschien moet men de veiligheidsmachten op alle drie de eilanden, in de allerhoogste ‘staat van paraatheid’ brengen. Niet vergeten, dat Venezuela de motor was om maar even de Falkland/Malvinas’ UK – status te definiëren/kwalificeren als onwetmatig en onrechtmatig. Niet vergeten, dat de politieke partij van Gerrit Schotte en George Jamaloodin altijd al haar ondersteuning is gaan zoeken in Caracas en echt nergens anders. Ongeacht, welk referendum er werd gehouden en/of welke uitslag die gaf. Schotte zwoor altijd al bij zijn ‘goeroe’, wijlen Hugo Chávez. Zou niet eens de CIA verbazen, als Maduro op een annexatiegeintje of bevrijdingsactie aanstuurt. Mag niet een weldenkende in de regio verbazen. Samenvattend. Maduro sluit luchtruim voor vluchten van en naar Aruba? Dreigt de oliekraan af te sluiten? Kortom…, voorspel van de meest lumineuze/rationele denker in en van Latijns Amerika! Vooral als er afleidingsmanoeuvres, voor zijn intern politiek debacle uitkomst kunnen bieden.

- Mali. Zonder ellenlange discussies of het betrekken van de pers, heeft de Franse president François Hollande –in Toearec-oorlogsgebied en binnen 36 uur– alle verongelukte Fransen en andere nationale, weggehaald van de rampplek in Mali. Een gedestabiliseerd land, waar een McDonnell Douglas neerstortte met zowat 116 omgekomen passagiers. In Oekraïne beginnen de initiële onderzoekers en waarnemers zich te roeren over de tot vrijdag/zaterdag uitgebleven vervanging en versterking door potentiële rechercheurs en hun noodzakelijker beveiliging. Inderdaad, mogen er vele argumenten worden aangevoerd en discussies volgen. Maar de tijd dringt en Elsevier weet alweer te melden, dat er nog zoveel aan menselijke resten moeten worden geruimd en geborgen. En dat in niet minder dan zowat 260 uren later! Elsevier: ‘Stoffelijke resten van slachtoffers van de gecrashte MH17 liggen nog steeds onbedekt. Zeven Nederlandse experts van het Landelijk Team Forensische Opsporingen (LTFO) zijn onderweg naar Donetsk tegengehouden door Oekraïense rebellen. Australische onderzoekers hebben bij het doorkruisen van het rampgebied rond het neergestorte vliegtuig lichamen gevonden. Dat zegt de Australische premier Tony Abbott zaterdag 26 juni 2014, tijdens een persconferentie. De medewerkers van het LTFO werden volgens separatisten voor hun eigen veiligheid tegengehouden: ‘…het zou te onrustig zijn in het gebied rond het neergestorte vliegtuig…’. De groep gaat alsnog proberen het rampgebied te bereiken. Leden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn ook nog altijd niet aangekomen, door hevige gevechten die zouden plaatshebben op een belangrijke verbindingsweg tussen Slavjansk en Donetsk. Abbott vindt dat de vondsten van nieuwe lichamen het ‘…belangrijker dan ooit…’ maken dat een beveiligingsmissie naar de plek van de ramp afreist. De premier maakt zich zorgen, over de staat waarin de lichamen die nog open en bloot in het veld liggen verkeren. “Elke dag dat de rampplek niet is beveiligd vindt er meer verstoring plaats en staan de resten bloot aan het vernietigende werk van de Europese zomer, dieren, gerommel et cetera”. Hij blijft er daarom op hameren dat er een internationale politiemissie naar het gebied wordt gestuurd, maar het lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk, dat zo’n missie onder de vlag van de Verenigde Naties (VN) van de grond komt. De Veiligheidsraad van de VN heeft aangekondigd dit weekend een besluit te nemen. Volgens bronnen binnen de VN, is de situatie ter plaatse veilig genoeg en geldt een resolutie voor een bewapende missie daarom als ‘…plan B…’. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen veertig Nederlandse ongewapende marechaussees aan in Oekraïne om de Nederlandse en internationale experts –waaronder de Australische– te helpen met het vinden en bergen van toe te voegen lichamen. De marechaussee hoopt uiterlijk zondag te kunnen beginnen in het aangewezen rampgebied. Australië stuurt daarentegen, wel een onbekend aantal bewapende soldaten naar het gebied. In totaal wil het land 190 extra politieagenten en soldaten van de Australian Defence Force (ADF) sturen…, voor een ‘strikt humanitaire missie’.

- Peronisme. ‘Alo skatje…, here is your bail out’. Suriname is gewaarschuwd! “…Sranan kisi wan Snesness BB+…!” Analyse: ‘terwijl Argentinië onderhandelingen voert met diverse Amerikaanse schuldeisers komt China met een zak geld over de brug. Xi Jinping, de president van China, bracht een bezoek aan het Zuid-Amerikaanse land en gaf zijn Argentijnse collega een toezegging voor een lening van $7,5 miljard. Afgelopen vrijdag arriveerde Jinping in Argentinië voor zijn tweede ontmoeting met de Argentijnse presidente Fernandez in één week. Een paar dagen eerder zagen de twee elkaar ook al tijdens het BRICS-topoverleg in de Braziliaanse stad Fortaleza. China investeert $2 miljard in de bouw van nieuwe wegen en spoorwegen in het Latijns-Amerikaanse land. Daarnaast wordt er door de Chinezen $5 miljard geïnvesteerd in twee waterkrachtcentrales in de regio Patagonia. De Chinese president zei tijdens het staatsbezoek in Buenos Aires dat de twee landen meer moeten samenwerken op het gebied van gaswinning, mijnbouw, landbouw en nucleaire energie. In de aardbodem van Argentinië zit veel schalie-olie, een waardevolle brandstof die de Chinezen waarschijnlijk maar al te graag uit de grond halen. Argentinië werd in 2001 ook al geplaagd door een schuldencrisis, toen veroorzaakt door een opstapeling van schulden in een vreemde valuta (Amerikaanse dollars). Toen de koppeling van de Argentijnse peso aan de dollar brak werd de reële schuldenlast in één keer veel zwaarder. De Argentijnse munt werd fors gedevalueerd, waarvan de spaarder de dupe werd. Dertien jaar later heeft het land opnieuw problemen met zijn schuldeisers. Op 30 juli loopt een betalingstermijn af en het is nog niet zeker of er voldoende middelen in kas zijn om de schulden af te lossen. Volgens economen kan een bond ‘default in Argentinië’ ernstige gevolgen hebben. De economie van Argentinië, die al in recessie verkeert, zal dan verder krimpen. Ook zal de overheid dan een veel hogere rente moeten betalen om geld te kunnen lenen, zo schrijft de Finacial Times. De Chinese president Jinping bezoekt vier verschillende landen op het Amerikaanse continent. Naast Brazilië en Argentinië zal hij ook een bezoek brengen aan Venezuela en Cuba. Bij deze staatsbezoeken staan de handelsbetrekkingen en investeringen centraal. De onderlinge handel tussen China en Argentinië bereikte vorig jaar een omvang van $15 miljard en zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. De Argentijnse presidente zei dat haar land bereid is de handelsrelaties met China te versterken. Aldus de internationale monetaire pers.

- ‘Tek futu’. Op een steenworp afstand van Alexander, Maxima en kinders in Voorschoten, woonde Putin’s dochter Maria met haar Nederlandse vriendje. Ze nam nu wel onverlet de benenwagen, op het moment dat papa Vladimir slechter kwam te liggen bij de Nederlandse opiniemakers. Maria vloog incognito, snellius terug naar Moskou. Zoveel dochters en ook zoontjes die bij leven het slachtoffer worden, door of van de minder sjofele gedragingen van papa. De mensenrechtenschendende pappi’s, vanzelfsprekend voorop.

- Theater. In een speciaal daarvoor ingericht en aangekleed theater, ging Belfor de VI-kandidaten voorbereiden op hun begunstiging om ‘vroegtijdig in vrijheid’ te gaan functioneren. Of kwam Belfor de les lezen en creëerde daarbij handig een volgende: “…foto oppie…”? Hij mag dat allemaal zelf beantwoorden.

- ‘Meki bari sisa’. Af en toe kwam ze schuimend het platform op stomen, om de NDP-boodschap vervolgens op haar manier over te brengen. Maar nu is de beloning daar uiteindelijk van gekomen en kan zij zich vanzelfsprekend, als vrouwelijk menner ook op het Districtscommissariaat gaan manifesteren. En boos dat die mevrouw werd (…), toen haar de politiek overladen bevordering werd voorgehouden en ook misschien wel gepeperd ingewreven. ‘Hati bron so bun’. Ik heb gestudeerd werd geroepen…! In het leven worden alle dinges be-/gestudeerd, dus dat is echt geen novum. Hoe maakt men dan weg, dat je alles wat Front is uitmaakt voor…, ‘i sabi toch’? En dan komt de DC je nu argeloos benoemen, in de hoogste categorie onder hem? De mens denkt vaker logisch. Overweegt en velt na waarneming, een oordeel. Allemaal selectiever gedachtevormingen, in een rechtsstaat ontwikkeld. Een beleefde democratie, waar de ‘vrije meningsuiting’ in het allerhoogste aan vaandel mag worden meegedragen. Zo af en toe lijkt het wel dat ‘universele rechten’ in Nickerie…, steeds bewuster worden afgestompt. Als men vindt, dat de benoeming politiek overladen is (?), mag men dat gerust zeggen. De overdreven reactie van de nieuwbakken districtsecretaris die zich nog moet bewijzen, buiten een politiek podium of NDP-platform, is alleen al verdacht. Of niet dan? Oké dan! ‘Zomaar, ye meki wan vragt barbari…, tek ete wan kisi yu srefi, yere skatje’.

- Gaza op de vrijdag. Na het opzeggen van het humanitair staakt-het-vuren in de Gazastrook zijn er vrijdag weer tientallen doden gevallen. De meeste slachtoffers vielen toen Israël de plaats Rafah bestookte met mortieren.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid van Gaza kwamen bij dat bombardement meer dan zeventig mensen om het leven en vielen er zeker 220 gewonden. Het Israëlische leger zegt dat de aanval op Rafah onderdeel was van de zoektocht naar een vermiste luitenant. Volgens Israël heeft Hamas vrijdagochtend een 23-jarige luitenant gevangengenomen. Strijders zouden militairen hebben aangevallen die op zoek waren naar tunnels van Gaza naar Israël. Daarbij kwamen ook twee Israëlische militairen om. Een van de Palestijnen zou een bomvest hebben laten afgaan. Hamas ontkent iets met de verdwijning van de officier te maken te hebben. Maar volgens Israël is dat een vertragingstactiek van de radicaal-islamitische groepering om de gevangene beter te kunnen verbergen.

- Oekraine II. Een team van 70 Nederlandse en Australische experts heeft vier uren lang onderzoek verricht, in het gebied waar vlucht MH17 werd neergehaald. Op een persconferentie legde de hoge politieofficier Pieter-Jaap Aalbersberg –chef van de missie– uit, hoe onderzoekers te werk zijn gegaan en sprak de verwachting uit, dat ze zeker nog enkele weken bezig zullen zijn. Vrijdagmorgen vertrok het team onder leiding van de OVSE rond 07.20 uur lokale tijd uit Donetsk. Ze reisden via een nieuwe, noordelijke route naar de rampplek en kwamen tegen het einde van de ochtend aan. Na een korte toespraak van de commandant ter plaatse werd een minuut stilte in acht genomen. Daarna zijn de experts volgens Aalbersberg meteen met hun werk begonnen. Het is de experts gelukt om ook menselijke resten te bergen. Persoonlijke bezittingen zijn op de rampplek aangetroffen. Er is gezocht op een locatie die donderdag werd verkend. Dat is in het dorpje Grabovo, nabij een kippenboerderij, dicht bij de plek waar de romp van het vliegtuig ligt”, zei Aalbersberg. De delen van stoffelijke overschotten die daarbij zijn gevonden, zijn met ambulances naar Soledar gebracht, waar ze in een koelwagen worden bewaard. Volgens Aalbersberg wordt in principe alles wat wordt gevonden eerst gefotografeerd. “Daarna wordt het in zakken gedaan, gelabeld en met brancards afgevoerd.” De stoffelijke overschotten worden vanaf morgen naar Charkov gebracht en van daaruit naar Nederland. Aalbersberg zei verder dat er ‘veel persoonlijke bezittingen’ zijn veiliggesteld. Ook deze werden apart verpakt, in grote zakken verzameld en worden via Charkov naar Nederland gebracht. Het team hoopt, dat de start van de werkzaamheden en het bergen van de nog aangetroffen stoffelijke resten de nabestaanden wat troost kan bieden.

- Oud nieuws. Obama spreekt over martelingen door US-agentschappen. De geheime dienst in de Verenigde Staten heeft na de aanslagen van 11 september 2001 verdachten gemarteld. Dat heeft president Obama vrijdag gezegd op een persconferentie in het Witte Huis. “We hebben een aantal mensen gemarteld. We hebben dingen gedaan die in strijd zijn met onze waarden”, zei de president. Binnenkort wordt een nog ‘geheim rapport’ over de verhoortechnieken aan de Senaat overhandigd. Obama heeft al eerder kanttekeningen geplaatst bij de de gebruikte methodes, maar hij heeft niet eerder zo duidelijk gezegd, dat de US gevangen heeft gemarteld. Wel zei hij in 2009, dat hij waterboarding als martelen beschouwt. Mensenrechtenorganisaties hadden altijd al felle kritiek op waterboarding; een verhoortechniek waarbij de ondervraagde het gevoel krijgt dat hij verzuipt. Volgens Obama zijn de verhoortechnieken gebruikt omdat de geheime dienst “…onder grote druk stond…” om nieuwe aanslagen te voorkomen. Volgens deskundigen is het nog maar de vraag of martelen bij het ondervragen het beoogde resultaat oplevert. Obama verbood de omstreden verhoortechnieken toen hij president werd.

- Erfenis van mislukte geopolitiek. De burgeroorlog in Syrië wordt overschaduwd door ander nieuws, maar het geweld gaat onverminderd door. Afgelopen maand vielen meer dan 5300 doden, van wie 225 kinderen. Dat bericht het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het conflict tussen president Bashar al-Assad en zijn tegenstanders heeft sinds de lente van 2011 al aan naar schatting meer dan 170.000 mensen het leven gekost. Het precieze aantal slachtoffers is onbekend. De Verenigde Naties zijn gestopt met tellen omdat zij naar eigen zeggen niet genoeg onafhankelijke bronnen hebben in Syrië om een goede schatting te kunnen maken. Donderdag sprak een gevluchte Syrische ambtenaar ten overstaan van het Amerikaanse Congres. Hij toonde foto’s van meer dan 10.000 lichamen van slachtoffers van het regime van Assad. De foto’s had hij zelf genomen…, in opdracht van de regering. Hij kon het werk niet meer aan en vluchtte met met meer dan 50.000 foto’s op zak naar het buitenland.
Een forensisch team van de VN onderzocht de foto’s en bevestigde de echtheid ervan. Desondanks is militair ingrijpen vanuit het buitenland uitgebleven. Wel stemde Syrië in met het inleveren van alle chemische wapens in het land. En dan? Chemisch of conventioneel vernietigd, voor de kwetsbare mens is het om het even.

- Wat een mop! De Nederlandse pers: ‘Een gebrekkige procedure rond de benoeming van Hugo Carvajal als ‘consul van Venezuela’ op Aruba, heeft geleid tot de rel rond ‘de diplomaat’. Aanvankelijk was niet duidelijk dat Carvajal de onschendbaarheid van een consul genoot en kon hij op verzoek van de Verenigde Staten worden aangehouden. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan drugssmokkel. Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken, antwoordde vrijdag op vragen uit de Tweede Kamer, dat de brief van Venezuela over de benoeming van Carvajal ‘…niet via de normale diplomatieke kanalen…’ ontvangen was. Daardoor was zijn status niet duidelijk. Pas na zijn aanhouding wees ‘juridische duiding’ uit, dat Venezuela ervan uit mocht gaan dat de consul onschendbaar was. Daarop werd hij vrijgelaten en het land uitgestuurd. D66 vroeg Timmermans ook naar berichten, dat Venezolaanse marineschepen vorig weekeinde voor de kust van Curaçao en Aruba waren verschenen. Venezuela zou druk hebben willen uitoefenen om de onderdaan vrij te krijgen. Timmermans antwoordde dat de ‘kustwacht’ die schepen wel heeft gesignaleerd, maar ze bevonden zich ‘buiten territoriale wateren’ en voeren langs een ‘gebruikelijke route’. Verder zijn er ‘geen militaire bedreigingen’ geuit. Terwijl Carvajal op Aruba in de cel zat, dreigde Venezuela een olieraffinaderij op Curaçao te sluiten, als de inlichtingenman (Carvajal) niet vrijgelaten zou worden. Het Zuid-Amerikaanse land probeerde met economische sancties druk uit te oefenen op Nederland, aldus de Verenigde Staten. Doordat Carvajal het land Aruba mocht verlaten, kon hij niet worden uitgeleverd aan de VS’. Tot zover een expert uit een Nederlands medium. Hoe gebrekkig kan een procedure zijn en wat zeggen de (oog-)getuigen binnen de justitie op de drie eilanden, van deze levensgevaarlijke miskleun. Dacht men nou echt, dat als Nicolas Maduro met Venezolaanse troepen zou landen, dat hij ooit weer weg zou gaan van de ABC-eilanden? Juist ja, “nunca”! De man waar het uiteindelijk om ging/gaat, was geen diplomaat maar een gevaarlijke top inlichtingenfriemel. ‘Remember Tigri (1969), Malvinas/Falklands (1982) or Crimea (de Krim) in 2014?’. Hedendaags, over ‘juridische duiding’ gesproken. Oké dan!

 

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro – 26.07.2014.

De Week in Retro – 26.07.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Air. Was een weekje wel. Beheerst door de luchtvaart. Als het niet ging om de vliegtuigen die neerkwamen in Taiwan, Oekraïne en Mali, waren het wel de raketten die Israel en Gaza troffen. Ging de oorlog in Syrië met Assad, overigens weer aan de leiding, gewoon door. Had de SLM een kreupele A340-300 en maakten de KLM-Air France bekend, dat het iets betere kwartaalcijfers kon laten zien. Neemt niet weg dat de invloed van de Fransen binnen en rond de KLM steeds dieper snijdt en de soevereiniteit van het kroontje boven de initialen van de blauwe vogel allang is verweerd. In ieder geval is het motto, dat de SLM nu echt wat moet gaan doen en dat de tijd van roofbouw op wat wij hadden opgebouwd, aan een definitief eind moet worden gedraaid.

- Roofbouw. Geldt natuurlijk voor alle parastatale bedrijven. Voor de EBS in het bijzonder. Het moet afgelopen zijn met het kannibaliseren van wat we hebben om nog maar even verder te kunnen. Er komen mensen bij Telesur en de werkarmen die wel wat willen met het digitale modernisme, maar in een enkel geval geen voeling hebben gehouden met wat de behoefte van de markt nou eigenlijk is. Neem nou betaalde televisie. Komt men gewoon en vertelt met een informatieloopband op het net (…), er een andere wind gaat waaien en dat het abonnement op de vertrouwde dienst per 31 Juli 2014 obsolete is gemaakt. Ook dat er drie zenders van de Nederlandse publieke zender. Ned I, II, III. Alle drie de door oppervlakkigheid geplaagde troep, inclusief de reclame van elkaar aftroevende opticiens. En dat dan in de plek mogen komen van BVN? Wat een mop! Hoe dan? Weg België met cultuurvoller en scherpzinniger documentaires. Objectief nieuws vanuit de VRT, over wat in Europa gebeurt gaat zomaar weg? Weg te vegen door duidelijk dictaat, van een nieuwlichter eenling die denkt de wijsheid op het niveau van ene Paul de Leeuw in pacht te hebben meegenomen? Wat is dat nou? En nu men toch bezig gaat…, wat is nou digitale televisie en hoe ziet dat ding er voor de gewone mens uit? Voor wie bereikbaar en voor wie niet? Al de mensen die gewend zijn aan het aangebodene via ATV, even dan plotseling zonder kanaal 12 en de verlopen buitenechtelijke STVS-families (…), waar er een doorloop is van personeel, pedante consilieries en afgeturfd directie gefriemelde (…), waar men helemaal krom en scheel van zou kunnen gaan kijken en staan. Maar goed! De consumentenbond constateert ‘chaos’ en bemoeit zich er ook al mee. Dan weer plotseling kan het wel zo zijn, dat er vehikels worden aangedragen (…), waar men zogenaamd ‘informatie’ zou kunnen krijgen. In ieder geval speelt de handel er hoegenaamd knap op in en wil toch wel ‘surplus’ aan “television smarties” die onverkocht overbleven, tijdens en na het WK, zo snel mogelijk slijten. De prijzen zijn er echter nog niet naar. Als de consument er maar voor zorgt, dat “…in the age of digital…”, men in ieder geval een TV-toestel zal moeten hebben met drie tot vier HDMI – inputs. Anders is men toch wel ‘out and cold’. Ondertussen, zullen de zogeheten ombouwboxen de consument om de oren vliegen. Voor ieder wat wils. ‘Beware of flying boxes and a soar throat’. ‘People these days like to shuff things’. Yes!

- Elektriciteit. Bewoners en bedrijven in een zeer groot deel van Paramaribo – Noord kregen donderdagavond te maken met ongerede schokstoten en uit/aan frequentiemanifestaties van ‘Redi Kilowatt’. Met de complimenten van de Energiebedrijven Suriname. Op de vrijdagmorgen ging de te leveren elektriciteit voor een groot aantal uren geheel op nul. Ook hierbij mag gedacht worden aan het feit, dat er hemelsbrede discrepanties in de IDOS peilingen zitten. Wie wil nou een NDP-Palu regering terug in 2015, na alle schade aan bedrijven, apparatuur en huishoudens conform het regeergedrag van de jaren tachtig. Geen onderdelen en geen duurzame ontwikkelingen bij de EBS. De keuzes zijn gemaakt, onder een PALU minister die meer tijd schijnt te hebben voor een fotocamera te kruipen dan wat anders te mogen produceren. Geen stroom geen ontwikkeling. Geen uitbreiding van de leveringscapaciteiten, gevolgd door de algehele economische ondergang. Zo is dat en niet anders. Ondertussen, worden links en rechts power-generators geplaatst. Men vergeet daarbij, dat ook die dinges –net als luchtcompressoren– heel gewoon ‘vergunningplichtig’ zijn. Elo!

- – ‘Grabu’. Twee opmerkelijke aanhoudingen op de Antillen. Zo werd George Jamaloodin op Curaçao achter de wacht gezet. In de regering Gerrit Schotte had Jamaloodin eens een kortstondig verklaarde ministerspost weten te bemachtigen. Sinds de moord op de oppositiekandidaat Helmin Wiels die de verkiezingen glansrijk van Schotte won, was er meer dan een gerucht, dat de moord op de politicus Wiels, iets te maken had met belanghebbenden in de casinoscène. Op de Antillen en koppelrelaties van die gokaangelegenheid, richting Italiaanse maffiosi. Ook ex-premier Schotte was al eens opgebracht, ingesloten en langdurig ondervraagd. De voorspelbare arrestatie van Jamloodin heeft echter nog meer tongen losgemaakt, daar de man zich niet anders dan enigszins verdacht was gaan opstellen. Op Aruba werd zowat simultaan, de principale inlichtingenchef van Venezuela –onder wijlen Hugo Chávez– gepakt en klaargemaakt voor verscheping naar de US of A. De federale opsporing wilde al sinds de aanvang van dit millennium, een afspraak met de gezochte Hugo Carvajal die volgens verwachtstelling, meer dan warme relaties met het FARC had onderhouden. Bij aankomst op Aruba werd de man opgehaald, ofschoon dat die stond te zwaaien met een diplomatiek paspoort. Diplomatieke immuniteiten verkrijgt men pas, wanneer een daartoe bevoegde autoriteit die faciliteiten verschaft. In Suriname kan dat het hoofd van de regering zijn of de bewindvoerder op Buitenlandse Zaken. Op Aruba net zo een formule. De Arubaanse autoriteiten hadden Carvajal nog niet geaccepteerd als consul-generaal van Venezuela. Zouden de US of A. ook niet happig om zijn geweest. Bovendien is er nog een levendig verschil tussen een diplomatieke en consulaire status. Intussen, heeft Nicolas Maduro gedreigd met verslechtering van ‘relaties’ met de Antillen en Nederland. Voor zover die nog een valide waarde mogen hebben. Maduro kon en kan niet anders dan dreigen. Maar misschien moet Carvajal zelf maar eens nadrukkelijk onderzoeken of hij wel/niet opzettelijk in een vervolgingsfuik is gestuurd/gevallen. Is wel eens vaker gebeurd, in dit soort ‘setewasies’ en ‘contreien’.

- Oekraïne. Een derde duovlucht met menselijke resten, is op de vrijdag vanuit Charkov naar Eindhoven vertrokken. Tegen twaalf uur Surinaamse tijd, kon men op het vliegveld van de Brabantse stad beginnen met het ontladen van lijkkisten uit de Nederlandse C-130 Hercules en de C-17Globemaster uit Australië. Zaterdagmorgen zullen er nog een aantal transporten vanuit Charkov plaatshebben. Ondertussen wordt er door aanvullende onderzoekers en regeringsautoriteiten, driftig op en neer gevlogen tussen Nederland en Oekraïne. Dat gebeurt met regeringsvliegtuigen en aangestuurde zakenjets. Er wordt getracht een coalitie aan politiespeurders en internationale gendarmerie ter plaatse te krijgen om diepgaander onderzoek te plegen. Doelstelling: – Waar zijn de nog vermiste menselijke resten en hoe de op donderdag aangetroffen groter delen van de B777-romp nader te inspecteren. Massieve delen van het verongelukte vliegtuig van de Maleisische maatschappij, werden in een bos aangetroffen. Vele honderden meters van waar het landingsgestel en de met kerosine gevulde vleugels brandend neerkwamen. Een geesteswetenschapper, wist op de donderdagavond nog te melden, in vergelijken met het 9.11 sydroom/trauma, dat het kwetsbare deel van Nederland nooit meer hetzelfde zal zijn (…) na wat men in de laatste tien dagen te verwerken kreeg. Kan bij aangesloten worden.

- SLM. Het heeft er veel van dat de Airbus 340-300, ondanks het feit dat er pas buitenlandse specialisten binnenkwamen voor herstel van de brandstoftoevoer en de controlemechanismen daarvan, het grootste vliegtuig van de SLM nog wel enige tijd aan de grond moet blijven staan. De SLM heeft wel kenbaar gemaakt met ingehuurde vliegtuigen, noodzakelijker charters naar behoefte op de lijn naar Amsterdam te kunnen uitvoeren.

- Algiers. Evenals het vliegongeluk in Oekraïne, gevolgd door de ramp nabij Taiwan…, kan ook vermeld worden, dat de vlucht voor een Algerijnse maatschappij –uitgevoerd door een Spaanse bemanning– geen overlevenden heeft opgeleverd. Meer dan de helft van de passagiers die in het Toeareq-gebied van Mali neer-/omkwamen zijn Frans staatsburger.

- Peiling. Waardoor kan men toch hevig aangeven…, hoe meervoudig ‘corrupt’ de overheid wel weer is aan te merken en de regering Bouterse stevig in die categorie kan worden ondergebracht? Maar daarnaast en tegeklijkertijd toch nog stellen, dat men bij de verkiezingen opnieuw een NDP/Palu combinatie zal nastreven? Bij God en de peilingen binnen Suriname is van alles mogelijk. Ook het feit, NDP-ers kwamen vertellen, dat hun regering Bouterse het zo goed heeft gedaan en nog steeds doet (…), overstijgt vanzelfsprekend het ultiem surrealisme. ‘25 Mei 2015…, a tan so!’.

- Belfor. Eigenlijk had die de week ook kunnen claimen. Haalt gewoon drie kandidaat-rechters uit de startblokken om achter de magistraten tafel plaats te nemen en geeft de districtscommissaris van Paramaribo te kennen, dat zijn loterijlol –in en bij casino’s– meteen afgelopen moet zijn. ‘A keba yere maestro…, na mi bigi bugru taki…!’. Ondertussen laat Chan Santokhi zich niet van de wijs brengen door de infantiele uitdagingen en kinderlijke pesterijtjes die Belfor zo af en toe wil lanceren. 25 Mei 2015 is het toch afgelopen met die gein. In ieder geval zal de man uit Moengo, wel degelijk een monument krijgen. Een waar bepaald niet het predicaat ‘crime fighter’ op plakaat zal worden gegraveerd. Want het is allemaal van kwaad tot erger met de misdaad geraakt. Wie dat niet ziet, kan maar liever ‘stroisi spelen’ en de kop in het mulle zand steken.

Consigneren. De mobiele luchtbrigade van Nederland, is in twee kazernes gevraagd niet met weekeindverlof te gaan, vanwege de verplichtingen in Oost-Oekraine die tussen Australië, Nederland en Oekraïne zullen worden aangegaan. Noodzakelijkerwijs om de gebieden rond de rampvlek te bewaken en nadrukkelijker te onderzoeken, op vliegtuigoverblijfselen en menselijke resten. NOS.nl: ‘Militairen van de Luchtmobiele Brigade mogen dit weekend niet op verlof en moeten in de kazernes in Schaarsbergen en Assen blijven. Wellicht heeft dat te maken met een eventuele gewapende missie in het oosten van Oekraïne. Een woordvoerder van het crisisteam van het kabinet laat weten dat de terugkeer van alle slachtoffers en helderheid over de toedracht van de ramp de hoogste prioriteit is. En daarom wordt met alle mogelijkheden rekening gehouden.

- Bergen. De Nederlandse Staat heeft met consent van overige landen die burgers bij de vliegramp in Oekraïne verloren, de leiding verkregen over de transporten en identificatie processen. Er is op de woensdag begonnen met het overvliegen van veertig kisten, waarin stoffelijke resten van omgekomen slachtoffers. Vandaag volgde nog zo een transport richting Eindhoven met een Lockheed C-130 Hercules van Nederland en een Boeing C-17 Globemaster van Australië. Identificatieprocessen vinden plaats in een afgesloten kazerne nabij Hilversum.

- Oekraïne. Temidden van allerlei minder verheffende situaties die te maken hebben met de vliegtuigramp in Oekraïne, waarbij zowat 300 mensen het leven lieten, blijkt ook dat er politieke gevolgen zijn geconstateerd. Zo zou het Oekraïense regeringskabinet zijn afgetreden cq. naar huis zijn gestuurd. De premier van Oekraïne, Arseni Jatsenjoek, treedt af omdat twee coalitiepartijen hebben besloten, uit de coalitie te stappen. Het moet heten dat er onoverkomelijke begrotingsperikelen zijn geconstateerd. NOS.nl: In Oekraïne heeft premier Jatsenjoek het ontslag van zijn kabinet ingediend. Of dat gevolgen heeft voor de afhandeling van de ramp met vlucht MH17 is onduidelijk. Volgens de premier heeft hij het ontslag van zijn regering ingediend, omdat vanochtend twee partijen zijn coalitie verlieten. Daardoor kan de regering geen noodzakelijke wetten meer door het parlement krijgen. Jatsenjoek wil onder geen beding een coalitie vormen met communistische partijen.

- Smokkelboot. Een smokkelschip en de juridisch-/financiële afhandeling, na inbeslagname door het Openbaar Ministerie, zorgt nog steeds voor een ongezonde stoot aan ‘dyugu dyugu’.

 

- EBS. Een gebed zonder einde. Op de woensdag ging de energie in een brede cirkel rond Paramaribo wandelen en was men verstoken van ononderbroken stroomfrequenties. In eerste instantie konden noch de operationele autoriteit, noch de storingsdienst aangeven waar het euvel vandaan kwam.

- Datra. Vanuit zijn eigen HQ liet Jogi hoegenaamd weten…, het nu wel de hoogste tijd is geworden, dat er geestelijke verzorging voor Belfor wordt ingeroepen en toegepast. Elo!

 

- ‘Preliminary hearings’. Er zijn initiële (be-)handelingen aangevangen ter zake de ‘case’ US of A. versus Dino B. Er worden daarbij de nodige verdedigingsargumenten opgeworpen. De Amerikaanse inlichtingen en opsporingsdiensten zouden zich niet aan bepaalde procedures hebben gehouden, toen de verdachte in Panama werd gearresteerd en op een DEA-vliegtuig naar de USA werd gezet. Zo wil een lokaal blad melden.

- Roof. Hernhutterstraat, Nieuwe Grond, Lelydorp, Albertlaan…! In meerder geval heeft de misdaad het gemunt op weerloze seniorenburgers die in verdwazing, verbijstering en ook nog gewond werden achtergelaten. Met de weloverwogen vraag, wat ze eigenlijk in dit land zijn blijven doen.

- NL. Gewelddadig in actie onder de burgerij en ook nog te verleiden tot brandstichting. En dan weer eentje die zijn vriendin, tevens politieagente doodschoot. Vervolgens een lid van de militaire politie (MP) die zijn partner overhoop schoot en daarna zichzelf van kant maakte.

- Misdaad. De Verenigde Naties onderzoeken na multipele incidenten, waaronder het vanuit zee met een kanon beschieten van spelende kinderen op het strand nabij Gaza, in hoeverre Israëlische autoriteiten zich aan oorlogsmisdaden hebben schuldig gemaakt en of deze door een internationaal strafhof kunnen worden aangesproken. Waar een wil is, is een weg. En dan vandaag de dag: ‘Bij een aanval op een schoolgebouw van de Verenigde Naties in de Gazastrook zijn zeker 15 doden gevallen. Dat zeggen Palestijnse bronnen en journalisten die ter plekke waren. Meer dan 200 mensen zijn gewond geraakt. De aanval was in Beit Hanoun, dicht bij de grens met Israël. In de school hadden honderden mensen toevlucht gezocht voor Israëlische tank- en raketaanvallen. De school zou vier keer zijn beschoten. Ooggetuigen melden dat de meeste slachtoffers vrouwen en kinderen zijn die op de binnenplaats van het complex stonden. Het is de vierde aanval op een school van de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnen (UNRWA) in korte tijd. Eerder bleek dat in een van de gebouwen raketten waren verstopt. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is daar woest over, omdat gebouwen van de VN op die manier militaire doelen worden. Door heel Gaza zijn naar schatting 100.000 Palestijnen in gebouwen van UNRWA ondergedoken en hebben in die onderkomens een veilig heenkomen gezocht.

- Kiev/Charkov. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, vliegt vrijdag door naar Charkov om bij het vertrek van het laatste vliegtuig met slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne aanwezig te zijn. Vanaf de luchthaven van Charkov gaan de stoffelijke resten naar het vliegveld van Eindhoven. Timmermans zal de fabriekshal bezoeken, waar de lijkkisten voor stoffelijke resten gereed worden gemaakt. Hij wil met zijn bezoek, forensische experts en andere hulpverleners die meewerken aan het ingrijpende deel aan vervoer, een hart onder de riem steken. Timmermans is op de donderdag tezamen met zijn Australische collega Bishop in Kiev, voor overleg met de regering over de verdere gang van zaken bij het onderzoek naar de ramp. Ook zou een resolutie voor veiligheidsbewaking van het rampgebied zijn besproken. De registratieapparatuur van de neergestorte Boeing 777 uit Maleisië, is in goede staat teruggevonden. De vluchtgegevens van vlucht MH17 zijn uitgelezen. De onderzoekers kunnen nu beginnen met de analyse. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De raad heeft de leiding over het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Beide zwarte dozen, de Cockpit Voice Recorder en de Flight Data Recorder, zijn na de overdracht aan Malaysia Airlines overgebracht naar Groot-Brittannië. Bij het onderzoek naar beide apparaten is geen bewijs gevonden dat er mee is gerommeld.

- Tweede colonne. Een tweede colonne van 74 rouwauto’s was op de donderdagmiddag onderweg van Eindhoven naar Hilversum. De wegen A2 en de A27 werden opnieuw korte tijd afgesloten. De colonne vertrok even na 13.00 uur Surinaamse tijd vanaf vliegveld Eindhoven. In Den Bosch was er net als woensdag, grote publieke belangstelling voor de colonne. Honderden mensen stonden langs de A2 en op viaducten over de A2. Mensen zijn opnieuw op de fiets, brommer en auto naar de snelweg gekomen om de slachtoffers van gecrashte vlucht MH17, een laatste eer te bewijzen. Opnieuw zijn mensen stil of applaudisseren zodra de stoet in het zicht is en met aangepaste snelheid langskomt. De lange colonne maakt indruk. Zo ver het oog reikt, ziet men rouw-cq. lijkwagens.

- Mali. Een passagiersvliegtuig van de luchtvaartmaatschappij Air Algérie is donderdag neergestort in Mali. Dat heeft commandant Koko Essien van de VN-missie in Mali bevestigd. Het toestel, met 119 inzittenden, kwam in het noorden van Mali neer en was op weg naar Algiers. Een Franse overheidsfunctionaris zou tegen Fox News hebben gezegd dat Franse straaljagers het wrak in Mali hebben gelokaliseerd. Twee Nederlandse Apache-helikopters zoeken sinds donderdagavond ook mee. Een paar honderd Nederlandse blauwhelmen zijn in Gao als onderdeel van de VN-missie Minusma.

- Claims. Er zijn journalisten dicht bij de inlichtingenarena die met verontrustende berichten naar buiten zijn getreden. Zo zou een cel in het Oekraïense leger weer wel te maken hebben gehad, met de lancering van een BUK-raket op de dag dat de Boeing 777 uit Maleisië getroffen werd door een ‘ground – to – air’ projectiel. http://www.globalresearch.ca/whistleblower-u-s-satellite-images-show-ukrainian-troops-shooting-down-mh17-2/5392688

Belfor. Men weet dondersgoed, wat er in dit land allemaal aan de hand is (…), maar durft de zaak niet te benoemen. Nu is Belfor opnieuw en ongehinderd te ver gegaan. ‘A bridge too far…’. De Rechterlijke Macht wordt gewoon systematisch ondermijnd en niets of niemand durft daar een halt aan te roepen? Totdat er zich weer een onoverkomelijke calamiteit in ons land voordoet. Want zo kan het bepaald niet verder. De samenleving wijs maken, dat er grond-/burgerrechten zijn die ook nog bij referendum in een Grondwetboek werden verankerd? Maar niemand in de besturen van dit land, wensen zich op de door hen aangegeven momenten aan te houden. Nu zijn drie zowat klaargestoomde magistraten aan de kant gezet, door een toevallige politieke baas op het Ministerie van Justitie & Politie. De tijd zal wel leren, wat het Volk in petto mag hebben voor de mensen die zich habitueel ondemocratisch wensen op te stellen en de rechtsstaat bij herhaling onwezenlijk gevaarlijk met voeten treden. Voor alle duidelijkheid heeft de Raio- raad geen enkele bemoeienis gehad, met het afvoeren van drie kandidaat-rechters, die klaar stonden om te worden benoemd, beëdigd en geïnstalleerd. Het binnen- en buitenland kijkt toe en zal ongetwijfeld afdoend reageren.

- Recht. Heeft de huidige regering Bouterse nog enig bestaansrecht, of zo men wil ‘recht van bestaan’, als zelfs de coalitie niet eens 23 hele parlementsleden kan motiveren (…), naar De Nationale Assemblée te komen om daar de sociale beleidsparagraaf te behandelen? ‘Just a thought’. “Contrat social…, so bun”.

- Opvallend. Het valt steeds meer op, dat er vanuit een publiciteitsmedium in het land, nogal wat belaging en suggestiever nadering richting VHP c.s. plaatsvindt. Maar ook dat heeft men nagenoeg door en in de smiezen. In ieder geval, is de zaak Soerdjan –na indringende gesprekken– in redelijker geleidingsbanen teruggebracht en mag ook Mahawatkhan zich terug vinden in en terug kijken op een gedienstiger rol naar de moederpartij toe.

- 11.00 hrs. Precies op de kop van 11.00 uur woensdagmorgen taxieden een Boeing C-17 ‘Globemaster’ en een Lockheed C-130 ‘Hercules’ naar het platform van het vliegveld Eindhoven in Brabant – Nederland. Kort daarop een stoet met daarin het Nederlandse staatshoofd, ministers, ambassadeurs van getroffen landen en een afvaardiging van de Belgische koning. Vervolgens werd de gehele ceremonie op het platform overgenomen, door Nederlandse militairen en ‘the last post’ ten gehore gebracht door een legertrompettist. Minstens veertig lijkwagens van Amerikaanse en Duitse makelij, kwamen de eerste stoffelijke overschotten van omgekómen passagiers uit Charkov – Oekraïne ophalen om die naar Hilversum in centraal- Nederland te vervoeren. Minstens twee uren lang duurde de ceremonie in Eindhoven, gevolgd door een lange rij van geëscorteerde zwarte lijkwagens die zich via een afgesloten snelweg naar het noorden voortbewogen. De BBC, Nederland 1 en CNN waren ‘live’ in de lucht en lieten de wereld zien, hoe barbarisme van/in Oost-Oekraïne en de misdaadvervuiling van een (geplunderd-) plaatsdelict, door beschaafder mensen en onstuitbaar geciviliseerde uniformdragers uit verschillende legeronderdelen, werd/wordt overgenomen, om de slachtoffers van een terreurvliegramp, een menswaardiger uitvaart te bereiden. De wereld blijkt in rouw gedompeld, als de ‘sociale media’ worden opgelicht. Nog op dezelfde woensdagmorgen kwam bericht, dat er opnieuw vliegtuigen boven Oekraïne werden neergeschoten. Ook wegens ernstige weeromstandigheden, een vliegtuig voor de kust van Taiwan op een eiland neerstortte. 47 slachtoffers. Beproeving op beproeving. Mensenleed op mensenleed. http://nos.nl/liveblog/678196-live-dag-van-nationale-rouw.html http://www.nu.nl/vliegramp-oekraine/3830727/liveblog-laatste-ontwikkelingen-vliegramp-oekraine.html

- BB+. De Republiek Suriname zou een creditrating van een ‘Chinees bureau’ hebben gekregen. Van Vuurland tot aan de Russische grens met Alaska, heeft China de invloed nu ontegenzeggelijk getracht uit te breiden. Met een verontrustende extra dimensie, door de gemangelde Peronistische economie van Argentinië, vooralsnog zowat geheel naar zich toe te trekken. Het wordt wat op dit Westelijke Halfrond.

- Onderzoek. Nederland werkt samen met Australië en Oekraïne aan een VN-resolutie voor een politiemissie op de rampplek in Oekraïne. Agenten moeten de rampplek beveiligen zodat onderzoekers ongestoord hun werk kunnen doen. De resolutie, waar op dit moment in New York aan wordt gewerkt, moet nog deze week worden voorgelegd in de VN-Veiligheidsraad. Dinsdag sprak de Nederlandse premier Mark Rutte met de Oekraïense president Porosjenko. In dat gesprek heeft hij Porosjenko gevraagd mee te werken aan de missie. Volgens een woordvoerder van Porosjenko is het van groot belang dat de VN de rampplek beschermen. De Nederlandse delegatie bij de VN wilde geen commentaar geven, omdat het proces vertrouwelijk is. Van de drie landen die samenwerken aan het voorstel is Australië het enige land dat nu lid is van de Veiligheidsraad.

- Internationaal strafrecht. Het Nederlandse Openbaar Ministerie begint in Oekraïne een oriënterend strafrechtelijk onderzoek naar de vliegtuigcrash op grond van moord, opzettelijk laten verongelukken van een luchtvaartuig en oorlogsmisdaden. Dat zijn de verdenkingen op grond waarvan het Nederlandse Openbaar Ministerie in Oekraïne een ‘oriënterend’ strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de vliegramp van Malaysian Airways. De Nederlandse officier van justitie Thijs Berger van de afdeling internationale misdrijven van het landelijk parket is in Kiev met Nederlandse politiemensen. Dat bevestigt woordvoerder Wim de Bruin van het landelijk parket. Nederland en daarmee de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft de leiding over het internationale onderzoek naar de crash van vlucht MH17. Premier Rutte liet eerder deze week weten dat hij de daders liefst voor een Nederlandse rechtbank zou zien. Zo ver is het nog lang niet. De grote vraag voor iedereen is of het in de chaotische oorlogssituatie in de oostelijke Oekraïne mogelijk is om bewijs te vinden, en dan de verdachten vervolgens ook nog eens aan te houden. Woordvoerder De Bruin sprak wel over ‘…een zaak die zijn gelijke niet kent…’. “Niet eerder onderzochten we zo’n grootschalig misdrijf”. Wanneer sprake is van een oorlogsmisdaad zou ook het Internationaal Strafhof een rol kunnen spelen, maar daartoe zou Oekraïne moeten verzoeken. Dat naar zeggen van het Internationaal Strafhof nog niet is gebeurd. De vice- premier van Oekraïne, Volodimir Groysman, zei gisteren tijdens zijn condoleance dat Oekraïne ‘er alles aan doet om de schuldigen aan de terroristische daad te vinden en hen te berechten’. http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3696467/2014/07/23/OM-onderzoekt-moord-en-oorlogsmisdaden-bij-MH17.dhtml

Scramble & shake up. Schrokken allemaal enigszins een hoedje en proberen de opschudding binnen de coalitie gecamoufleerd te kanaliseren. De een wil meteen een IDOS-peiling in het hele land en de ander vertelt grotere onzin, door te stellen dat er tevredenheid bij de kiezers leeft. Kiezers die ook meteen willen aangeven, welk corruptiequotiënt er bij de huidige regering en overheid te verdisconteren is? Beide ver over de 70 %. In verwarring bazelt Panka, dat het verdiensten zouden kunnen zijn van ‘zijn regering’ die goede peilingresultaten opleveren? Inderdaad! Grote corruptieverschijnselen en dus een goed oordeel van de ignorante. Wat een mop! En dan wil Bee in alle districten een peiling. Moet je dan maar voor betalen…, bro! ‘Yere dja…, papi’. De zwevende kiezer is de baas en niemand anders. En die zal afrekenen met alles en iedereen die de corruptie heeft weten te omhelzen en veredelen. Volgens Bee is er geen corruptie in zijn politieke organisatie. Misschien kan Bee zich aansluiten bij een of ander toneelvereniging en het daar nog eens proberen. Er is geen corruptie en geen selectiviteit bij Sozavo? Volgens Bee misschien wat bureaucratische rompslomp en vertraging? Maar waarom spreekt Bee, in plaats van de politieke bewindvoerder die daar namens de regering is geplekt? Bee is volksvertegenwoordiger in de context van ‘wetgevende’ en Amafo, is in de ‘uitvoerende’. Maar was ook dat na bijna vijf hele jaren nog steeds niet begrepen? Wat een land. Amafo moet de publiekelijk geconstateerde misslagen verantwoorden en niet ‘helpi papa Bee’. Zo simpel is dat hele ding.

- Condoleanceregister. In vrijwel alle landen waar de Nederlandse regering ambassades of consulaten heeft gevestigd, zijn condoleanceregisters neergezet. Ook bij de internationale organisaties waaraan verbonden, is men in de gelegenheid, medeleven te tonen. Zo ook via het Internet en een daarvoor speciaal ingerichte site. In en vanuit Suriname hebben verschillende mensen hun condoleances overgebracht, na de ramp in Oekraïne die Nederland en vele andere naties diep trof. Families in ons land bleven daarbij niet bespaard.

- Albertlaan. De bejaarde mens op een dergelijke wijze mishandelen, verwonden en beroven, geeft enkel aan (…), dat het helemaal niet goed gaat met de normen en waarden in dit gekwetste land. Het is gewoon bij de beesten af. Diefijzer zou onder de regering van Bouterse niet meer hoeven en volgens Brunswijk zou niemand meer worden beroofd. Grappenmakers! Als ze je stem bij de verkiezingen willen hebben, wordt wel meer aan kwalijke zaak gelanceerd.

- Misdaad. Schieten, steken, kappen en meer van dat aanverwante spul, op de goudvelden. Sex – drugs – rock & roll. Sodom en Gomorra in de binnenlanden van Sranan. Maar de ordening goudsector belooft beterschap. Men gaat de 800 tot 1000 illegalen in het concessiegebied van mega-investeerder Iamgold in Gros Rosebel (Roma) verwijderen en zaken naar aanvaardbare proporties terugschakelen. Zien is nog steeds geloven.

- Naamswijziging. Openbare Werken wordt nu OW&C. Openbare Werken & Corruptie. Projectgelden werden departementaal verdeeld onder vrienden en familieleden. Zo werd vanuit Nickerie vernomen. Ook MinJUS&POL moet naamsverandering ondergaan en de C. van ‘corruptie’ ingepolderd erbij krijgen. Die herdoop werd strak overgeseind, vanuit een tv-station in Nickerie. Weinig prettig allemaal. Maar wel afdoend om de verkiezingen, naar minder grijpgrage hand (-en) te zetten.

- Raket. Een offensieve raket uit Gaza landde vlakbij het vliegveld van Tel Aviv in Israel. De internationale luchtvaartautoriteiten doen er alles aan om het vliegveld voor enige tijd gesloten te krijgen. In Gaza vielen op de dinsdag weer meer dan honderd doden in een etmaal, door heftig oorlogsgeweld in stand gehouden door een zwaarbewapend Israëlisch leger dat verrassend op enorme Hamas-tegenstand stuitte.

- Oekraine. Nos.nl: ‘De zwarte dozen van vlucht MH17 zullen in Groot-Brittannië worden onderzocht. Premier Cameron heeft een Nederlands verzoek hiertoe geaccepteerd. Volgens Cameron zullen de zwarte dozen worden uitgelezen door de Accidents Investigation Branch van het Britse ministerie van Transport. Dat proces kan enkele dagen duren. Een Belgisch defensievliegtuig is dinsdagmiddag vertrokken vanaf de militaire vliegbasis Melsbroek om de vluchtrecorders op te halen. De Belgen maken deel uit van het European Air Transport Command, waarin Nederland met vijf andere landen samenwerkt voor militair luchtvervoer.De zwarte dozen van vlucht MH17 zijn nu nog in Nederlandse handen. Vanmiddag zijn ze overgedragen aan het Nederlandse hoofd van het internationale onderzoeksteam dat de rampplek wil onderzoeken. In de loop van de ochtend kwamen de zwarte dozen aan in de Oekraïense stad Charkov. Ze werden meegebracht in de trein waarin ook de stoffelijke resten van de inzittenden van vlucht MH17 zijn vervoerd. Gisteravond werden de zwarte dozen overhandigd aan Maleisische vertegenwoordigers, die ze vervolgens aan het onderzoeksteam gaven. Bij een eerste inspectie bleek dat de dozen nog in goede staat waren. Het Engelse team zal de dozen eerst fysiek onderzoeken om te kijken of ermee gerommeld is. Daarna worden de gegevens uitgelezen. Daarbij kunnen de data worden vergeleken met andere gegevens over vlucht MH17. Zo kan definitief worden vastgesteld of ermee is gemanipuleerd. Volgens experts is het vrij makkelijk te achterhalen of er met de apparatuur is geknoeid. Ze verwachten niet dat zulks is gebeurd, onder meer omdat er wachtwoorden nodig zijn om bij de beveiligde schijven te komen. Volgens luchtvaartdeskundige Melkert is vooral de cockpit-voicerecorder interessant, omdat daarop mogelijk de piloten zijn te horen op het moment dat het fout ging met hun toestel. “Misschien hoor je wel een hele grote klap en beginnen mensen te gillen. Misschien is daar nog een beetje van opgeslagen voordat de doos kapot ging”.

- Tel Aviv. De KLM heeft een vlucht die dinsdagavond naar Israël zou gaan geschrapt. De maatschappij bekijkt nog of volgende vluchten ook worden geannuleerd. De KLM nam het besluit nadat een Palestijnse raket was neergekomen in de buurt van het internationale vliegveld van Tel Aviv. Naar aanleiding van die beschieting heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA alle Amerikaanse vluchten op Israël verboden. Easy Jet blijft vooralsnog op Israël vliegen. Wel biedt de maatschappij passagiers de mogelijkheid hun vlucht te annuleren.

- USA. De inlichtingendienst van de Verenigde Staten geeft op de dinsdag informatie vrij over de omstandigheden waaronder vlucht MH17 is neergehaald boven Oekraïne. Dat maakte het Witte Huis bekend. Er werd niet bij gezegd om wat voor informatie het gaat. Maandag jl. zette de Amerikaanse ambassade in Oekraïne al elf bewijzen op zijn website voor de betrokkenheid van pro-Russische separatisten bij het neerhalen van de Boeing van Malaysia Airlines.

- ROUW. Premier Rutte van Nederland heeft woensdag 23 juli uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Woensdagmiddag komen de eerste stoffelijke resten van slachtoffers –van de vliegramp met vlucht MH17– aan op het semimilitair vliegveld van Eindhoven. Van alle gebouwen van de Rijksoverheid hangt de vlag dan halfstok. Verder worden op verschillende momenten klokken geluid. Dat gebeurt ook gedurende vijf minuten voor aankomst van de vliegtuigen. Dat is waarschijnlijk om 16.00 uur. Na de landing van de twee militaire vliegtuigen, zal de aankomst in Nederland worden gemarkeerd met een trompetsignaal. Daarna zal er een minuut stilte in acht worden genomen. Iedereen kan zich hierbij aansluiten. Nederland heeft de regie nu stevig in handen genomen, hoe de logistieke zaken –rond de voornoemde vliegramp– moeten worden gevolgd en voorspoedig afgerond.

Names & Faces. Nu heeft ook De Nationale Assemblée er uiteindelijk lucht van gekregen, dat er sind 2010 een zeer selectief beleid bij hulpverlening door SOZAVO wordt opgevoerd. Vindt men het gek dat er een mentaliteit heerst die slaafs wordt overgenomen, waarbij: – auto’s midden in de stad stoppen, de ramen naar beneden glijden en er bankbiljetten ‘ad random’ uit vliegen? Het is een kwestie van…? Juist ja! (Ver-) simplificering van de reeds ingebedde immoraliteit. De een zijn huis en haard brandde af. Krijgt meteen overheidshulp uit belastinggelden. De andere kan er naar fluiten. De ene babyverzameling wordt met goud omhangen en de ander weer niet. Fa dan…!? ‘Na so a de , na so a sa tan…’. 25 Mei 2015.

- Putin. We gaan zeer prettig cq. vertrouwd met de man op de foto en een paar dagen later, wordt hetzelfde schepsel –overigens geheel terecht– in de wereld neergezet als massamoordenaar van honderden mensen in een nietsvermoedend verkeersvliegtuig, Tsjetsjenië, Georgië, de Krim of Oekraïne. Het is allemaal om het even. Van je vrinden moet je een brik krijgen…, toch? En solidair met de gemeentevereniging in gruwelijkheden en van levensnemers, mag men gerust medelevend zijn. Het Volk van Suriname, leeft echter enkel en alleen mee met alle nabestaanden van vermoorde mensen. Of die nou uit Australië, Nederland, Oekraïne, Frankrijk, België, de USA, Engeland of ons eigen land tezamen komen in respectieve (religieuze-) huizen, te midden van de opgedrongen gedachtevorming aan en over hun geliefden. Meer nog dat er geen plek is voor massamoordenaars, tussen geciviliseerde mensen op deze aardkorst.

- Etalage. Suriname moet met aanwezige mogelijkheden en rijkdommen, meer in de etalagekast verschijnen en daar de ‘nationale goedoes strak pieren’. Alsof men niet al door de grote wereldmachten, kundig en klaar in de wachtkamer is gezet, om de datum voor het bespringen van ons land, zelf in respectieve metropolen te kunnen/mogen bepalen. ‘Bigi bigi bigi sale, bala. Mega uitverkoop yere!?’ ‘Natural in resource…, dipero styling so bun’.

- Positioneringsproblematiek. Zal in ieder geval door de leiding van de oranje-rode partij, snel en pragmatisch worden opgevangen dan wel opgelost (…), in alle districten van ons land. Een veel groter probleem doet zich bij vrijwel alle, meest contemporaine verkiezingen voor. Lilliputterorganisaties die met stijgbeugels en rijderteugels klaarstaan om de giga-vehikels te willen berijden, zonder daarvoor een substantiële achterban aan te kunnen leveren of überhaupt aan te dragen. Zien wat het mag worden. Of de positioneringsgevaren/-gedachten, intern of van-buiten- uit, groter zijn of mogen worden dan de behoefte eigenlijk aangeeft.

- VN. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft op de zondag unaniem geëist, dat er een wapenstilstand wordt ingelast. Onvoorwaardelijk na het onvoorstelbare bloedbad, dat in Gaza en in Israel werd aangericht. Het Israëlische leger verloor in één klap dertien militairen. Wat het leger meer nog, op ongehoorde wijze deed uitvaren tegen de bevolking van Gaza. En op dezelfde dag, werden onder burgers in de Gazastrook en dus onder strijders van Hamas, zowat honderd slachtoffers geteld. Een dagtelling! Duidelijk dat er massaal, oorlogsmisdaden tegen de burgerbevolking van Gaza worden gepleegd.

- Obama. Met weifel en twijfel is Obama, president van de USA in een onmogelijk ‘houdbaar’ politiek parket geraakt. De hele wereld schreeuwt om hulp en maatregelen tegen Putin c.s. Maar ook de Europese Gemeenschap (EU) en de NAVO zijn onder de meest zware kritieken gerangschikt. Het niet kunnen terughalen van de doden uit het Westen, Zuidoost Azie en Oceanie (Australië) heeft de totale ‘vrije wereld’ geschokt. De tegenstrijdige praat om maar niets te doen en Putin ook nog om hulp te verzoeken, heeft de mensheid gedegradeerd tot een ellendig hoopje schepselen dat door bezuinigingen op elke defensiegebied geen vuist meer kan maken tegen aanstormend Russisch georiënteerde dominantie. Hoe vrij kan de wereld zich nog gevoelen, onder het tanend wereldleiderschap van de USA? Dat is de vraag die overal wordt gefluisterd en ook keihard wordt uitgeschreeuwd.

- Mensonterend. In Paramaribo zijn er geluiden gehoord…, een Surinaamse familie duidelijk op televisie heeft gezien, dat de spullen van hun geliefden werden opengemaakt door dronken separatisten in de Oekraïne en op de grond werden gegooid om daarna uit te pluizen wat voor spullen de mensen bij zich hadden toen de B777 van Malaysian Airlines werd neergeschoten. Wat overal in de wereld wel werd gezien, is dat kinderrugtasjes werden leeggegooid en ook dat de lijken in zwarte ‘body bags op een truck werden gesmeten voor afvoer –naar men gevoeglijk mag aannemen– de ‘gekoelde treinwagons’ die in 35 graden Celcius op een spoorbaan stonden te bakken. Zulks, terwijl OSVE-waarnemers met wapens op een afstand werden gehouden. Om als familielid gek van te worden. Iedereen ontkent inmiddels, de SA11-BUK raketten te hebben afgevuurd. Overal hetzelfde met massamoordenaars. Ontkennen en lafhartig wegduiken, door middel van geveinsde amnesie. Geheugenstoornissen die zich spontaan willen voordoen. In ieder geval, is Putin internationaal een politiek dode man. Heeft het conglomeraat aan wereldleiders nog niet hardop gezegd…, maar valt wel weer terug te lezen in de woede die premier Mark Rutte namens alle getroffen staten wist kenbaar te maken in het oor van de man, die zich nog even als Russisch staathoofd mag uitgeven. Update: Maandagmiddag Surinaamse tijd, maakte ‘de Volkskrant’ in Nederland bekend, dat de trein –met daarin de vermoedelijke lijken van slachtoffers– het rangeerplatform in Oost Oekraïne heeft verlaten op weg naar vermoedelijke mortuaria in Charkov. Vermoedelijk! Niet alle slachtoffers zouden geborgen zijn. VK.nl: ‘Oekraïne draagt zo snel mogelijk de lichamen van de slachtoffers van de vliegramp over aan Nederland. De treinen met aan boord de geborgen lichamen zullen vanavond nog vertrekken naar Charkov van waar de stoffelijke resten naar Nederland zullen worden gevlogen. De identificatie zal in Nederland plaatsvinden’. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog, vier dagen na de ramp met vlucht MH17 die aan 298 mensen het leven kostte, onder wie 193 Nederlanders. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/31522/Vliegtuigcrash-in-Oekraine/article/detail/3692804/2014/07/21/Live—Trein-met-lichamen-slachtoffers-heeft-station-verlaten.dhtml

- Condoleance. Op de Nederlandse Ambassade in Paramaribo is een condoleanceregister gelegd, dat in ieder geval op de maandag, dinsdag en woensdag bereikbaar is. Een formele advertentie, werd in de ochtendbladen teruggevonden.

- Roof. Zowel een supermarkt als een brandstofstation, werd in het weekeinde door zwaargewapende en gemaskerde mannen overvallen. Gaat goed in het land. En weer zijn twee woningen op de maandag door brand verwoest. Een belager van een ‘inspecteur van politie’, kwam na schotverwondingen om het leven. Een bejaard echtpaar, is aan de Albertlaan vastgebonden door de misdaad en beroofd. ‘Just for the record’.

- Peiling. Een IDOS-peiling geeft aan: ‘…corruptie, corruptie en nog eens corruptie…, van hoog tot laag in de nationale politieke arena…!’. Is daar eigenlijk iets nieuws mee verteld? Van hoog tot laag. ‘25th of May 2015, changes must come!’.

- 300. Driehonderd misleide mensen, zouden zich op een ondersteuningsplatform van de NDP hebben aangemeld. Duidelijk een aantal burgers, dat het verval in het land niet heeft gezien, aanschouwt of objectief weet te onderkennen.

- ‘Kas moni’. De voorzitter van DNA hield er een stevige valutakas op na. Bijna zou men kunnen denken, dat ons land te maken had met een dependance van de Central Bank van Suriname. Klas ging ervan door met de kas, omdat zij de verleiding van zoveel geld niet kon weerstaan. Komt nu via de strafrechter erop aan, dat een jaar gevangenisstraf en een strafblad wordt bijgeschreven. Vervelend als DNA een zogenaamde reiskas voor weekeinduitreis erop na ging houden. Lijkt bijna op ‘lowe moni’. Gewoon een aantal ‘traveler checks’ van de Centrale Bank bleek dus niet genoeg. “Cash money babe”, in het parlementsgebouw. ‘Valuta styling, so bun’. Geen wonder dat het inferieure dak daar begint te lekken. In ieder geval was de lekkage van en via Klas, eerder in de ontdekking geraakt. Uitlokking, gevaarzetting of ignorantie. Eigenlijk alle drie.

- Proef. Negen stuks aan proefboringen moeten Staatsolie, in ieder geval bij een ‘lucky strike’, ettelijke miljarden in samenwerking met de Trinidadiaanse partners gaan opleveren. ‘Keep yr fingers crossed’.

- Ordening. De ordening in de goudsector lijkt hoegenaamd op een onvolwaardige ruft. Gros Rosebel en Stinasu op de Brownsberg, kunnen zich daar gelijk in terugvinden. Nog zo eentje. Het World Wildlife Fund (WWF), heeft geen antwoord op de diefstallen (2013/’14) van de zowat 80.000 in beslag genomen zeeschildpadeieren? Wie is verantwoordelijk! Is het WWF verantwoordelijk of de Staat Suriname met bekender falende werkarmen?

- ‘Despotisch vingerwijzen’. Dat verwerpelijke ding lijkt meer nog op de hedendaagse Putin-doctrine. Putin…, jawel van de Brics “foto oppie” in Brazilie en uit Moskou afkomstig. Hij bewapent rebellen in de onafhankelijke staat Oekraïne. Wanneer 300 mensen en hun verkeersvliegtuig uit de lucht worden geschoten door de vrinden van Putin, is dat de in zijn visie geheel de schuld en verantwoordelijkheid van de regering in Kiev? De wereld staat op z’n kop! Bijkans 300 burgerdoden. In één klap door separatisten – terreurvuur in Oekraïne, waaronder nu zeker 193 Nederlandse staatsburgers…, inclusief zes medeongelukkige slachtoffers. Tachtig kinderen. Allen vermoorde mensen die in de Boeing-777 meevlogen. Nu ook rouwende familieleden, hier te lande in Suriname, achtergelaten. Vanaf maandagmorgen is op de NL-ambassade in Paramaribo, de mogelijkheid gecreëerd om het condoleanceregister te tekenen en medeleven te tonen. Ondertussen blijkt Rusland in samenwerking met de geallieerde terreurseparatisten, bewijslast en -materiaal ter zake het neerschieten van een verkeersvliegtuig op de drukbevlogen internationale route boven Oekraine –vanuit West Europa naar Zuid Oost Azie– te vernietigen en of te verduisteren. Zo zijn 38 lijken van omgekomen passagiers reeds verdwenen en betreden niet geautoriseerde individuen unilateraal de aangegeven rampplekken. Vervuiling van een plaatsdelict! Een grof schandaal, dat door getroffen staten op allerlei wijzen wordt veroordeeld en zal worden bestreden.

- Mortuarium. Wie is verantwoordelijk. De assistent van de anatoom-patholoog (a.p.), de a.p. zelf of de procureur generaal voor geheel Suriname? Wie bepaalt of de buik van een lijk, met daarin een ongeboren kind kan worden opengesneden en de dode foetus eruit mag worden gehaald? Leg uit! Want ook daarin wordt knap gerommeld.

- MinJusPol. Is er een afdeling op het MinJUSPOL dat geen onrust kent? PA, KPS, Brandweer en wat al niet meer. De bewindvoerder op dat departement, blijkt nog maar een kunstje te bezitten en af te kraken, wat helemaal niet af te kraken is. En dat is het straffe bijveld van zijn voorganger tussen 2005 en 2010. Grijsgedraaide plaat van Belfor die eigenlijk pathetisch begint te meuren. De samenleving is zeer benieuwd, welk fictief dan wel virtueel standbeeld de staatsbeeldhouwer voor Belfor ‘in petto’ heeft. Kan nog mooi worden. Opschrift? Vul dat zelf maar in.

- Naamplaat. Met of zonder nummer! Bij de introductie van vigerend politie-uniform werd nadrukkelijk bepaald, dat er een naamplaat bij hoorde. Nooit gekomen. Bepleit wordt, dat nu niet alleen een naamplaat…, maar ook een politieagentregistratienummer wordt in-/bijgevoegd. Zoals iedereen vroeger toen duidelijk kon zien, welke agent men genummerd en al voor zich zag staan. Geen probleem als de KC het allernieuwste nummer 00001 krijgt toegespeeld. Want naamplaat en Glock…, heeft deze KC altijd al gedragen.

- MOT. Wil je MOT bezoeken? Dan kan dat vanaf volgende week, in een ‘nieuw pandje’ aan de David Simonsstraat in “noord”, wat blijkbaar voor drie miljoen SRD werd aangeschaft. Zeggen en schrijven…, iets minder dan een miljoen US-dollar. Ten laste van begrotingsartikel MinJUSPOL…, wordt ‘met spoed’ gezegd.

- Intens. Premier Rutte heeft vanmiddag “…een intens gesprek…” gehad met president Poetin van Rusland. Rutte heeft erop aangedrongen, dat er nu snelle resultaten komen bij de berging van de slachtoffers van vlucht MH17, zo zei hij op een persconferentie in Den Haag. Rutte heeft geen goed woord over voor de gang van zaken in het rampgebied. “Het is nu absoluut noodzakelijk en de eerste prioriteit dat de slachtoffers worden geborgen”, zei hij. “Iedereen die daar niet aan meewerkt, laadt een ernstige verdenking op zich. Ik ben geschokt door de beelden van de plek”, aldus Rutte. “Mensen lopen te rotzooien met persoonlijke bezittingen van de slachtoffers. Het is ronduit walgelijk”. Rutte belde vandaag ook met premier Cameron van Groot Brittannië en de premier van Australië. Zij steunen Rutte in de eis dat Poetin in actie moet komen om de situatie te verbeteren. Nederlandse experts zijn op weg naar het gebied in Oost-Oekraïne waar vlucht MH17 is neergestort. Dat heeft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gezegd, op een persconferentie in Kiev. De Nederlanders gaan in het rampgebied helpen met het identificeren van de lichamen. Daarover zijn volgens Timmermans met hulp van de OVSE afspraken gemaakt, onder meer wat betreft de veiligheid van de Nederlandse experts. Dat was nodig gezien de onduidelijke veiligheidssituatie bij het neergestorte vliegtuig. Timmermans noemde het de topprioriteit van de Nederlandse regering om onze mensen naar huis te krijgen. De minister hield wel een slag om de arm, omdat er al vaker afspraken zijn gemaakt met de separatisten, die niet nagekomen zijn. De minister zei ook dat Nederland furieus is over berichten dat er met lichamen wordt gesleept op de rampplek. Nederland zal niet rusten voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de ramp hun straf krijgen, zei Timmermans. “Niet alleen de mensen die de trekker hebben overgehaald, maar ook degenen die het mogelijk hebben gemaakt”. Malaysia Airlines heeft de passagierslijst vrijgegeven van het vliegtuig, dat op donderdagmiddag in Oost-Oekraïne is gecrasht. De lijst, met 283 passagiers en 15 bemanningsleden, staat op de website van de luchtvaartmaatschappij. Zoals al eerder bekend werd, staan er 193 Nederlanders op de lijst. Malaysia Airlines roept nabestaanden op om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij. Via de verschillende overheden is er contact geweest met veel nabestaanden, maar dat is nog niet in alle gevallen gelukt. De Europese topman van de maatschappij, Huib Gorter, benadrukte dat het proces met alle zorgvuldigheid is doorlopen. De zorgverlening voor de nabestaanden is de eerste prioriteit. Daarom blijft het opvangcentrum op Schiphol, zo lang als nodig is open. Zie voor lijst, de link: http://nos.nl/artikel/676873-malaysia-airlines-geeft-namen-vrij.html

- Lijkwagens. Elke dag opnieuw gingen ze van stal op weg naar Eindhoven, om dan na het vliegveld af te buigen naar een koeler hangar en vervolgens noordelijk te rijden, over Zaltbommel en de grote rivieren Maas/Waal/Lek…, naar de rand van Utrecht. Dan weer richtingbepalend naar de bossen en smalle wegen nabij Hilversum. Met gemangelde en gebroken resten die nog in een kazerne moeten worden geïdentificeerd. Mensen met duizenden bloemen in even zoveel handen en de gebroken familieleden die niet eens weten, in welke rouwwagen hun specifieke geliefde ligt en wordt vervoerd. Wie deed dit de Nederlanders, Australiërs, Maleisiërs, Indonesiërs en al die andere nationale aan? De tijd zal het leren. “Time always tells”.

 

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro 05.07.2014.

De Week in Retro 05.07.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Geluk/ongeluk. Wisselen elkaar gestadig af in het spel en in het maatschappelijk leven. De ene dag vooruit en een andere dag met rasser schreden achteruit. ‘That’s the way it is…, but won’t stay for long now’. Gauw naar de week in retrospectief.

- ‘Fourth of July 2014’. Decision Day. Duitsland tegen Frankrijk in Brazilië, wordt/werd een titanenstrijd. Temeer wie Frankrijk heel normaal en zonder etnisch georiënteerde medegein, in het ‘nationale elftal’ plekt en dat het bovendien 70 jaar geleden is, dat de geallieerden de stranden van Normandie bestormden om de Duitsers tussen 1944/’45 te vernietigen op de oorlogsslagvelden in WO II. Titanenstrijd van Frankrijk tegen de Duitse voetbalploeg die traditioneel tot aan de laatste seconde niet van opgeven weet. Het bleek uiteindelijk 1-0, maar dan voor de Duitsers. Met opgeheven hoofd gingen de Fransen van het veld. Zij leverden nou eenmaal het betere spel. Helaas!

- Fourth of July 2014 – II. De Amerikanen laten via hun ambassadeur in Georgetown – Guyana aan Ramotar weten, dat het afgelopen moet zijn met het schenden van de Grondwet en het na twee decennia echt wel tijd wordt om algemene- en geheime verkiezingen op districts- en regionaal niveau te houden. Op z’n minst een datum daarvoor te prikken en uit te schrijven. ‘Ramotar caught with his pence down…, gets very angry…! Pissed off…, so bun’. De man zet de waarnemend minister van Buitenlandse Zaken vervolgens aan/in om van haar hart geen moordkuil te maken. Ze gaat als een kleine tijgerin in de residentie van de US-ambassadeur tekeer, ook nog wel op de “US-Independence Party” in Georgetown. Zo ernstige misdraging, dat de dame door aanwezigen wordt uitgejoeld en na het nuttigen van een verplicht stukje taart de uitgang opzoekt. Met in haar kielzog een geloofsgenootje. Exit, mammi! Intussen eist de totale oppositie van Ramotar, dat hij met spoed zijn excuses aanbiedt voor het deplorabele gedrag van zijn ingezette MinBuzaatje – ad interim.

- TAS. De Telecommunicatie Autoriteit Suriname, hoopt met een tastbare verklaring te kunnen uitkomen, ter zake de beslissingen en maatregelen die Digicel Suriname N.V. nam/neemt met betrekking tot te blokkeren applicaties (apps) van Skype/Viber/Nimbuzz die door de clientèle gebruikt werden/worden om via het Internet en dus de computernetwerken telefonisch te communiceren. Digicel ziet dat verschijnsel als een vorm van piraterij en oneigenlijke concurrentie, met weinig dienstig gebruik van het eigen netwerk en toegewezen telefoonnummers.

- Opnieuw. Het is alsof de man het niet helemaal begrepen heeft. In Sranan wordt niemand ongestraft bedreigd. Niet de natuurlijke persoon en ook niet een bedrijf, wat wel of geen rechtspersoonlijkheid bezittende onderneming is. De ‘consilieri’ van de STVS loopt nog steeds en onverbeterlijk als een ‘roepende in de woestijn’ meervoudig te geeuwen, dat er alsnog ‘maatregels’ cq. ‘maatregelen’ komen, tegen horecabedrijven die de WK-voetbalbeelden 2014 in hun domeingebieden uitzenden en aan hun gasten presenteren. Elo! Men kan zich in gemoede afvragen, wat de man nog aandrijft (…), nu gebleken is, dat hij geen poot heeft om op te staan en een zeer valse gok heeft gewaagd. Net zo zuur als dat andere ding wat men eens had (…), loopt hij met zijn ‘verzamelde auteursrechten’ onophoudelijk stuurloos tegen de blinde muur. Hij wil de Surinaamse samenleving niet dwarsbomen? Wat een moppie! Laat het duidelijk zijn, dat de Surinaamse gemeenschap al heeft betaald voor de voetbalrechten. Op allerlei manieren. Meer nog voor het ontstaan, gesubsidieerd voortbestaan van de STVS en de onderhoudsrekeningen daarvan. Als dat niet via de Staat was en uit belastinginkomsten –middels jarenlange subsidies (…)– was het wel in navolging van betaalde reclameboodschappen van bedrijven die door de samenleving zijn onderhouden en de meerwaarden aan omzetbelastingen welke daarbij worden aangeslagen. De ‘consilieri’ ziet dat zijn opzet-/omzetbedoelingen zijn mislukt en kan nu enkel ginnegappen, meer nog naar lucht happen als de Surinaamse samenleving zo gastvrij is om zowel Nederlanders, Turken, Surinamers, Brazilianen, Nigerianen, Fransen, enzovoort te voorzien van de frequentiestralingen en ook de EBS-stroomtoevoer of de lichtmotor-energie op terrassen. Gelijkluidend naar een wereldgebeuren te mogen/kunnen kijken. Gratis en voor niets. Zo zijn we nu eenmaal, bro! ‘El consilieri’ had zijn zaakjes niet goed voor mekaar en begint danig te vervelen, met zijn geëmmer in klaagstromen van voorgebakken lucht via een van STVS medeafhankelijk medium. Zeuren en nog eens oeverloos zeuren. Ach, wie kent ‘el consilieri’ niet. Eikelbijtertje, vanaf de box onder aan een flat in Zuidoost tot aan een evenzo gecreëerde ‘kunstbar in de Cul’. Niveau-/ oeverloos gezemel, van de ‘self made consilieri’ die zijn Damsko-achtige plannekes in het onstuimige WK-water zag vallen. De huidige FIFA van Blatter en die ander corrupte grapjas in T&T, er ook nog bij wilde betrekken? Niet in de gaten hebbend, dat wanneer men “FIFA” noemt of roept (…), er gelijk nogal wat minder sjofele connotaties en geurtjes komen opborrelen. Waaruit? Laat zich ook raden. ‘Un luku un WK yere Sranan, un no wanni gwenti nanga wan bruya man…’! “ESPN ‘plus’ charged, son bun. Goaaaaaaaal!”. Duitsland scoort voorlopig 1-0. ‘Rien ne va plus…?’. A tan so!

- Duik. De politie leert duiken. In water en spelonken, om als ‘first responder’ reddingswerk te kunnen en te mogen verrichten. Daar gaat het tot nog toe heel anders dan bij de brandweermens die in acties verwikkeld is/was, conform de ‘modus operandi’ van een eeuwig ontevreden gelijkend penitentiair ambtenaar.

- Opgelicht. Inderdaad, willen ze je met een ‘smartphone’ omkopen. Als men dat ding accepteert, moet je als stemgerechtigde –bij buitenkomst van een stembureau– bewijzen, dat je op de politieke partij van de GSM-gever hebt gestemd? Met andere woorden is het geheime element van een volwassen en democratische verkiezing dan op de schopstoel beland? ‘Meisje teki na GSM yere, stem san yu wanni. Dem man no e go man du yu neks! Meki wan foto fu dem gudu pa, di e prati GSM…’. Er zijn immers internationale waarnemers en lokale observatoren tegen omstreeks die tijd in het land (…), welke specialisten de zaak meteen begrijpen en wereldkundig zullen maken. No span!

- Schieten. Een man die aan de Kuldipsinghstraat dodelijk werd geraakt door wapenvuur, blijkt meerdere schotverwondingen in de buikstreek te hebben opgelopen. Zo wil een persmedium, ‘uit hoofde van’ onbevestigde berichten weergeven.

- DDB. Nog meer problemen voor Desire D. Bouterse. Zijn goede vrind R.M., dient bij de rechter een civiele vordering in voor teruggave van geleend geld, dat hij niet terug kreeg. De raadsvrouwe van Bouterse laat inmiddels aan een medium weten, dat de vork een beetje anders in de steel steekt. Wanneer is dat dan niet zo? Altijd al.

- Staatseer. Bericht dat het overleden oud-lid bij het Hof van Justitie, Alfred Veldema, met ‘staatseer’ op de maandagmiddag hiernavolgende zal worden begraven.

- Jeugd. Als men de kranten opslaat, is de jeugd van Suriname constant in de problemen. In een gevarenzone. Als het niet de verkrachtende pedofielen zijn, is het wel een dreiging die een kind uit huis drijft. En zelf tot zelfmoord dwingt. En dan de weglopers die bang zijn van de pleegvader of pleegmoeder. Kinderen die steeds vaker, minder bescherming van de politie genieten. 25 Mei 2015 komen gelukkig weer mensen aan de macht die het wel nauw nemen, met de internationale kinderrechten en verdragen. Let op!

- Beroep. Surishopping gaat onverwijld in hoger beroep tegen een twijfelachtig vonnis. Een gerechtelijke uitspraak, welk werd uitgesproken in een nog steeds discutabele case. Zaak waarbij de Staat in gelijk werd gesteld, bij/voor de gunning aan een ander/alternatief bedrijf voor de aankoop van brandweermateriaal tegen veel hogere inschrijvingsquota. Lijkt op die tori, dat mevrouw Sozavo een pandje aanhuurde voor een absurd bedrag. Maar vervolgens kwam vertellen, dat alles lekker comptabel in elkaar steekt. Er steekt zoveel in elkaar, wat de onrechtmatigheid en onwetmatigheid wil inroepen. In de rechtsstaat natuurlijk!

- WK-gedragingen. “Neen voorzitter…, U hoeft geen DNA-vergaderingen uit te schrijven…, want we komen echt niet. We gaan voetbal kijken. Veeeel belangrijker, hor”. Zogenaamde nationalisten met een oranje trui en een ‘rood – wit – blauwe vlag’? Bij God en in Suriname natuurlijk wel mogelijk. Diplomaten die vinden, dat Suriname lekker oranje moet worden gekleurd? Ook dat is gedetecteerd en ontreinigd. Obama zegt vervolgens, dat een keeper van de USA zijn baard moet afscheren. Maar misschien gebiedt de sporter zijn goddelijk geloof, een ‘muslim man barba’ te koesteren. Doekhie gaat op zijn knieën om Nederland te doen uitschakelen. Ach, die Momsie…! Een vijftienjarig meisje zet een heleboel vieze woorden in een liedje, tegen de Nederlandse ‘mannschaft’ en plakt dat op het Internet…! WK-giebeltjes, zo smakelijk sappig en strak! www.voetbalprimeur.nl/…/schattig-mexicaans-meisje-zingt-anti-oranje-lied-nederlandse-klootzakken-.html Nog een voorbeeld? WK tv-gedragingen in NL: Zenderbazen zitten deze weken het liefst met hun hoofd onder de dekens vanwege de slechte kijkcijfers. Door het WK is het kijkgedrag van Nederlanders helemaal veranderd en zijn tv-zenders honderdduizenden kijkers kwijtgeraakt. “De impact van het WK is enorm…”, zegt kijkcijferexpert René van Dammen. “Bijna de helft van de mensen kijkt ‘s avonds naar Nederland 1 waar het voetbal wordt uitgezonden. Dat is ongekend hoog”. De andere zenders verliezen vrijwel allemaal kijkers. Nederland 3, RTL-4, RTL-5, SBS-6, Veronica en zelfs vrouwenzender Net5 zijn een kwart of soms wel de helft van hun kijkers kwijt. “Qua kijkcijfers kan ik beter een maand lang onder het dekbed gaan liggen, wachten tot het WK voorbij is…”, zegt Marco Louwerens, directeur van mannenzender RTL-7. Zijn zender krijgt de grootste klappen. RTL-7 had een marktaandeel van 6 procent. Daar is nu nog zo’n 2 procent van over. “Heel Nederland kijkt naar voetbal en dat gaat de hele avond door…”, ziet Louwerens. “Ik had minder verwacht”. “Meestal zie je dat mannen die niet van voetballen houden nog naar een lekkere ‘schietent-en-bandieten-film’ kijken op RTL-7. Maar zelfs die zijn door het succes van Oranje en het leuke toernooi naar voetbal gaan kijken”. De enige zender die zich niet met voetbal bezighoudt en toch kijkers wint, is: Nederland – 2. Het marktaandeel van die zender is gestegen van 6,5 naar 8 procent. “Zij hebben het geluk dat het ‘NOS Journaal’ tijdelijk op de zender wordt uitgezonden”, zegt kijkcijferexpert Van Dammen. “Ze hebben ook op een slimme manier een alternatief geboden voor mensen die niet van voetbal houden. Hun Britse en Scandinavische detectiveseries worden goed bekeken. En op tijden dat er geen voetbalwedstrijden zijn, zenden ze toegankelijke documentaires uit. Die scoren kijkcijfers die me erg verrassen”. Tot zover een NOS-feature. Kan ‘El Consilieri’ van de STVS-klucht iets van bijleren, dan enkel de voorgebakken lucht ‘milieuvervuilend’ uit te stomen. Duitland – Frankrijk ..-.. ? Niet al te veel durf om dat vooralsnog in te vullen. Hoe sympathiek ook van oorsprong en historisch bezien. ‘Merkel vs. Hollande…, considérant les deux’.

- Wonen en leven. Waar wonen wij? Op 01 Juli 2014 werd de ‘Dag der Vrijheden’ in ons land gevierd. En hoe!? Met het onbelemmerd genoegen aan primitieve verschijnselen en te duiden neveneffecten. Honderden namen de vrijheid te beurt, om de monumentale wijken van ons mooie land, de oevers van de Surinamerivier en de binnenstad (…), compleet te bevuilen met tonnen aan weggegooide consumptieverpakking (-en). Een verontrustend teken aan de wand…, waarmee het ‘orakel van reparatie’ zich bevlogen en zeer mentaliteitbewust, denkt te moeten/kunnen bezighouden. ‘Kom na fotto, fringi yu doti o pe yu wanni…, bro! Krin krin, baya’.

- Ordening. Ondanks bewaking wisten “inbrekers” exact te vinden, wat blijkbaar naar hun gading was/is. Lijkt meer op wat men bij politieonderzoekingen, een “inside job” noemt. De zoveelste in successie! ‘Memre dem container A-team -CIVD c.s.’.

- Bomen. Er vallen bomen op elektriciteitskabels van de EBS? Aan de grote verbindingswegen geconstateerd. Hoe is dat mogelijk, als de bomen langs de wegen en de voedingskabels tot op aanmerkelijke afstand worden neergehaald? Als bomen op kabels van de EBS vallen, heeft men de zaak niet goed onderhouden of masten/kabels te dicht op de bomen geplaatst. Zo simpel is dat ding.

- Wetsvoorstellen. Ingediende wetsvoorstellen met betrekking tot de invoer van sociale wetgevingen, zijn teruggestuurd naar de regering voor aanpassing. Zodat het parlement, misschien op termijn verder met de behandeling kan.

- Vermoeden. Het aanhoudende vermoeden en gerucht, dat er bij de Technische Dienst (-en) van de politie ernstige vormen aan kannibalisme op dienstvoertuigen plaatshad, blijkt nu met feiten en een opmerkelijk strafproces, te worden aangetikt. Onderdelen van politievoertuigen en gereedschappen, zouden volgens aanklacht op onwezenlijke wijze(-n) zijn vervreemd.

- Piet en de rechtsstaat in Damsko. De gemeente Amsterdam moet het besluit over de vergunning voor de Sinterklaasintocht van vorig jaar herzien, omdat de belangen van tegenstanders van Zwarte Piet niet goed afgewogen zijn. Dat oordeelde de rechtbank donderdag in een bodemprocedure over de vraag of de vergunning voor de intocht geweigerd had moeten worden. Burgemeester Eberhard van der Laan moet binnen zes weken een nieuw besluit nemen. Zie ook: http://www.nu.nl/binnenland/3818465/amsterdam-moet-beslissing-sinterklaasintocht-2013-herzien.html http://nos.nl/artikel/669895-besluit-intocht-adam-onzorgvuldig.html http://nos.nl/artikel/669949-pietenuitspraak-is-een-verlossing.html http://nos.nl/artikel/670056-van-der-laan-overweegt-beroep.htmlhttp://nos.nl/artikel/670007-asscher-zakelijke-pietdiscussie.html

- Sarko. ‘Drôlement choqué… !’. Heftige reacties kwamen op de woensdagavond op de Franse televisie van oud-president Nicolas Sarkozy, nadat hij in de vroege ochtenduren uit een politiebureau, mocht weglopen. Sarkozy gaf aan dat hij evenzo een crimineel, daar onder gewapende bewaking verkeerde terwijl hij vrijwillig aanmelding had verricht. Vijftien uren lang was hij de ondervraagde gevangene bij de Franse politie. ‘Un scandal…’. De Franse ex-president Sarkozy zegt dat hij het slachtoffer is van een politiek complot. In een interview in het Franse tv-journaal zei hij dat een deel van de rechterlijke macht een instrument van de politiek is geworden. Sarkozy kwam vannacht vrij nadat hij 15 uur lang was ondervraagd op een politiebureau. Er loopt een justitieel onderzoek tegen hem wegens corruptie, machtsmisbruik en schending van zijn beroepsgeheim. Sarkozy zei dat hij onschuldig is en verklaarde ‘diep geschokt’ te zijn over wat er met hem is gebeurd. “Is het normaal dat ik 15 uur lang word opgesloten op het politiebureau?”. Volgens Sarkozy is het antwoord “neen” en hebben ze hem willen “vernederen”. De ex-president uitte zich ook kritisch over het aftappen van zijn telefoon door justitie. “Is het normaal dat mijn intiemste momenten worden afgeluisterd?”, vroeg hij zich af. Voor Sarkozy (59) komt de zaak bijzonder ongelegen. Sarkozy wil niet ontkennen, waarschijnlijk weer mee te doen aan de presidentsverkiezingen in 2017. Het interview met de ex-president in het ‘achtuurjournaal op de Franse TV zender, werd een gerichter poging om te voorkomen, dat Sarkozy’s imago verder nog averij oploopt.

- Oekraïne. Wapengeratel en de Krim. De nieuwe Oekraïense minister van Defensie, Valery Heletey, belooft het parlement dat het leger op de Krim een overwinningsparade zal houden, zodat de territoriale integriteit van Oekraïne weer wordt hersteld. In een toespraak tot de volksvertegenwoordiging in Kiev zei de 46-jarige Heletey: ‘Geloof me, er zal een overwinningsparade zijn, in het Oekraïense Sebastopol’. Het parlement beloonde zijn toespraak met een luid applaus. Donderdagochtend werd Heletey benoemd door president Porosjenko, als opvolger van Michail Koval. Ook werd luitenant-generaal Viktor Moesjenko naar voren geschoven als nieuwe chef van het leger. In maart annexeerde Rusland de Krim, na een omstreden referendum. Sebastopol is bij een nu geschonden verdrag tussen Rusland en de Oekraïne, al eeuwen de thuishaven van de Russische marine in de Zwarte Zee.

- WK 2014 drama. Het verdriet is groot bij de Argentijnse voetballers na de dood van een verslaggeefster bij het WK in Brazilië. Maria Soledad Fernandez kwam om het leven bij een auto-ongeluk. De dochter van de in Argentinië prominente journalist Miguel “Titi” Fernandez, was op weg van São Paulo naar Belo Horizonte. Twee van haar collega’s raakten gewond bij het ongeval. Nadat het nieuws bij de Argentijnse selectie was doorgedrongen, werd een persconferentie afgeblazen.

- WK 2014. De ster met nummer 10. Hij is de hoop van Colombia en tot nu toe ook de ster van het WK. Niemand minder dan James Rodriguez. In vier wedstrijden, maakte hij vijf doelpunten en gaf hij twee ‘assists’. Rodriguez is nu al de onbetwiste held van het Zuid-Amerikaanse land. De nieuwe nummer ‘tien’. ‘Eindelijk is mijn opvolger gevonden…’, wilde de vroegere aanvoerder van het Colombiaanse nationale elftal, Carlos Valderrama, onlangs nog kwijt. Vrijdag in de kwartfinale, bindt Colombia de strijd aan met Brazilië.

- ‘Orange’. De Oranjeploeg van de KNVB is door naar de volgende episode in het WK Voetbaltoernooi 2014 van Brazilië. Niet te veel vragen hoe dat nou zo kwam in ‘the heat’ van Fortaleza. Uitlokking van penalty’s en veel water drinken, dat is allemaal een troef geweest, onder meer bij aanvoerder Robben en geluksvogel Van Gaal. Het lukte Robben uiteindelijk een penalty binnen te slepen en gedelegeerd verzilverd te krijgen, door de eigenzinnige en veel te lang hongerig gehouden ‘boer Klaas’, met speciaal verzoek te schieten. Het zwarte schaap uit Turkije, Wesley Snijders, kreeg even daarvoor een gouden kans(…), bij een ‘rebound bal’ van krullenbol doelman Ochoa uit Mexico. De ingezette wissels waren in ieder geval weer goud waard, voor gadgets die Louis van Gaal in de lange mouw had verstopt. Plan A, plan B en dan terug naar A…? De man met de ‘mistig dooie blik’ die wel weer niet kon ontkennen, dat over ‘rechts’ het geluk hem doorstraalde en de kostbaarder Depay op ‘links’ al gauw slachtoffer dreigde te worden van de Mexicanen die hem ongenadig met tackles begonnen te torpederen. “Rechts rechts rechts…”, alles over een aanspeelbaar dolle veldrenner aan de rechterzijde. Veldje waar Robben uitlokte en dan de cornerbal werd verpakt door de man met nummer zeven en 100 dienstverschijningen voor de KNVB en de Nederlandse driekleur. De man uit Katwijk, die zijn overleden vader grotere eer bezorgde. Niemand minder dan de verrassend gebleken duizendpoot Dirk Kuijt, werd man van de wedstrijd tezamen met Martins Indy die de hoge ballen vanachter magisch aanreikte, ter vervanging van Nigel de Jong die verschoven liespitten had opgelopen en na acht speelminuten eruit ging. Penalty uitgelokt? Glashard verdiend. De herhalingen in 3D bewijzen, dat Arjan Robben zwaar op de tenen werd getrapt en als een blok viel. Als je duikt, duik je (…) en komt er een soort korte ruimtelijke vlucht met schuivertje. Dit was gewoon meteen aan de grond, met de Mexicaanse noppen genageld. Niet de ingeruilde Rob van Persie. Ook niet Arjan Robben…, maar de uiteindelijk gedienstig ingevallen en steeds minder bescheiden Klaas Jan Huntelaar nam de inschieter. Klaasje die al weken hunkert, naar een plek in de basis elf. Wil Louis von G. blijven scoren, mag Huntelaar nu wel in de basis beginnen en van Persie op een hongerdieet. Om misschien later, weer spelbehoeftig tevoorschijn te mogen komen. ‘Moi moi boi…’ en 37 graden Celcius, gaat nou eenmaal niet samen. Daar heeft men ‘boer Klaas’ voor nodig. Geen geintjes…, masseert uiteindelijk de pijntjes. Tot zaterdag dan. De Mexicanen kunnen een lesje leren. In Rusland over vier jaar. Dan heeft men aan de andere zijden der Rio Grande, wel een prachtgerijpt voetbalteam. Als het allemaal wel stand houdt, onder de leegschreeuwer en Flintstone ‘look alike’ coach Herrera. Griekenland naar huis? Ja…, zeer groot drama! Na penalty’s, net zoals die andere jankploeg. Wie was dat ook weer? Mexico dus ook naar huis? Jawel, in groot tranendal en zeer boos over de wissels die Herrera stompzinnig in de spits pleegde en natuurlijk de meervoudig veroordeelde ‘class acts’ van Robben in het strafschopgebied. Daar helpt “bonu”, de bidsessies en een voorspelling van persoonlijk ongeluk door Herrera, echt niet meer bij. ‘Ciao mio Mexico…, ándale ándale!’ Maandagmiddag Frankrijk tegen Nigeria. En dat is nou net andere koek. Men voorspelt nu al in geheel Afrika, dat de eindstrijd zal gaan tussen Algerije en Frankrijk. Zou best kunnen. Al was het maar om De Gaulle enigszins te revancheren. In Nederland lijkt ‘…hoop in bange dagen…’, langzaam te verbleken en ‘ongewassen zelfdunk’ over te nemen. “Watch your marginal steps…, take a cold very cold shower to nurture ratio!”.

- Jihad. De afgelopen twee jaar zijn veertien ‘jihadstrijders uit Nederland’ omgekomen, in de strijd binnen Syrië. Dat heeft de inlichtingendienst AIVD vandaag bekendgemaakt. Ongeveer 130 mensen zijn naar het strijdgebied afgereisd en bijna dertig zijn inmiddels teruggekeerd. Momenteel zijn er dus naar schatting tachtig mensen uit Nederland in Syrië of Irak om mee te doen met de ‘jihad’. Onder hen zijn een 20-tal vrouwen, zo meldde Rob Bertholee, het hoofd van de AIVD, maandag tijdens de presentatie van de nieuwe nota over de ‘dreiging van het jihadisme’ in Nederland. Sinds begin 2013 is er een snelle omslag en groei te zien in het fenomeen jihadisme, zei Bertholee. De AIVD-topman denkt niet dat het om een ‘hype’ gaat, maar dat het blijvend is. Naast de strijd in Syrië speelt de professionalisering van oude netwerken een belangrijke rol. Er wordt actiever naar leden gezocht via demonstraties, flyer-acties en sociale media. De wederzijdse beïnvloeding wordt hiermee flink aangewakkerd en zorgt voor meer sympathisanten. Tot zover, wederom een weinig nuancerend berichtje. Hoeveel jongeren nemen daadwerkelijk de wapens op en hoeveel van de mensen die naar Syrië gingen, hielpen de behoeftige in de zorg. Of is voor de Nederlandse pers en inlichtingendienst, een ieder die naar Syrië ging/gaat om daar te helpen…., een ‘Jihad-strijder’? De Nederlanders die vrijwillig gingen vechten in de Spaanse burgeroorlog…, hoe worden die heden ten dage gecategoriseerd en historisch ingeplakt? Oké dan!

- Rapport. Een rapport dat zou zijn uitgelekt over een vliegtuigcrash. Mocht daarbij aangeven, het ongeluk ‘vermoedelijk’ aan een van de twee piloten zou hebben gelegen? Dat die onwel zou zijn geraakt en de co-piloot niet kon ingrijpen? Waardoor zou dat hebben plaatsgevonden? Het verongelukte vliegtuig, wat volgens grondgetuigen –bij zeer slecht weer– in de lucht met een knal uit elkaar viel en versplinterd neerkwam? En dan de mensen die dagelijks op het vliegveld waren en aangaven, dat een van de twee motoren niet het gebruikelijke geluid maakte? En aan PBM meegaven, dat er klaarblijkelijk iets daarmee goed mis was? Zijn ook die mensen gehoord, nu er een zogenaamd “lek” van een ongeautoriseerd deelrapport zou zijn gepubliceerd? Het is makkelijk om een dode, de schuld van allerlei te geven. Komt men met grote regelmaat in dit land tegen. Vanuit allerhoogste tot allerlaagste griezels, komen dergelijke beschuldigingen aan het adres van reeds overleden mensen, onbeschaamd tot uitdrukking. Wat een gemeenschapszin kan daaruit worden afgeleid?! Geen wonder, dat in dit land gruwelmoordenaars nog vrij kunnen rondwaren. Terwijl de hoogste autoriteiten genoegzaam –na langdurig en ongehoord kostbaar onderzoek– blijk gaven, dat zij exact weten wie wat in dit land hebben uitgevreten en zich zonder slag of stoot ten prooi geven aan de corrupte in de politiek. De dooie zou het hebben gedaan? Doe maar geen moeite om het tegendeel te bewijzen. Kom dan ook niet aan de samenleving vragen om het zogeheten “gezag”, kritiekloos te blijven erkennen. Wat een onzinnigheden allemaal. ‘Na a dedeman du na sanni…, yere’.

- Theo. De meest van kleur verschoten kameleon uit Wanica geeft ‘gewisselijk’ aan, dat de VHP zijn enige rivaal is? Toch maar even kijken wie nog enig geloof heeft, in een onderwijzer die tussen 1987 en het heden van vele kleuren wist te verschieten. De hedendaagse VHP heeft totaal geen aandacht, voor wat men in het Frans noemt: ‘…quantité négligeable…’.

- Geweld. Steek- en schietpartijen met allerlei gevolgen op de goudvelden. Het was de laatste dagen weer goed raak!

- Wanprestaties. Het ziet ernaar uit dat de Staat weer geen gelden heeft overgemaakt, naar de ziekenhuizen die daarvoor in aanmerking komen. 25 Mei 2015.

- Onrechtmatig. De wet zegt, dat goederen ‘…niet van misdrijf afkomstig…’, niet in beslag mogen worden genomen. Door niemand niet! Zo heeft een agent van politie, geen enkel recht om aan het cellulair- of GSM-toestel van een “niet-verdachte van misdrijf” te komen…, laat staan dit toestel van cruciale gegevens, zoals film-, geluid- en tekstfiles te ontdoen. Daarom een beroep op de totale samenleving zoveel mogelijk beelden te filmen/fotograferen bij een politieactie. Of dat nou bij een ontruiming, aanrijding of inval is. Men heeft van politiezijde het recht daarbij niet, de burgerij te belagen of van bewijslast te ontdoen. Vooral waar er geen sprake is, van ‘een misdrijf’ door de burgers gepleegd. Filmen en vastleggen die hap. Remember, “Walther Rodney”.

- Brazilië. Ze gingen wel door. Maar tegen alle verhoudingen en verwachtingen in. Penalty’s moesten Brazilië redden, in een situatie die eigenlijk maar heel gauw vergeten moet worden. Wat de krachtverhoudingen betreft…, was Chili gewoon beter en evenwichtiger. Ze waren gewoon ‘baas’, die Chilenen. De voorspellingen zijn dan ook niet al te prettig voor de meest naaste zuiderburen.

 

‘RvC e leg uit’. De raad van commissarissen van Kersten Holding heeft op de zaterdagmorgen gemeend, een zowat paginagrote advertentie te moeten plaatsen in een ochtendblad. Groot verhaal om de verkoop van het moederwarenhuis te rationaliseren. Kijken wat daarvan de neveneffecten, in ieder geval nog mogen worden of al zijn.

- ‘Follow the leader’. Van alles en nog wat aan feestvierders, maakt zich op om naar een politiek georkestreerd feest af te reizen…, wat op Cuba zal worden gehouden. Een goed te beluisteren inaugurele speech zal worden afgestoken, door seniorenleider Harvey Naarendorp. Speciaal ingezette en niet aflatende ingewijde.

- ‘Kadootjes’. Het is verkiezingstijd. GSM-toestellen met beltegoed, grondbeschikkingen, satellietschotels en meer van dat soort spul, vliegt de mensen –jong en oud– om de oren. Je mag als jeugdige protesteren wat je wil en je morele waarden of nobele normen nadrukkelijker profileren. Er zullen binnen de politiek altijd friemels rondlopen die denken, dat stemmen te koop zijn gebleven/gebleken, na activa en bedrijvigheden van ‘corrupte bendes’ die –Ao. 1996/2010– grove omkopingscampagnes aanvoerden. Gelukkig zijn er nog jongeren die niet willen vallen…, voor de kralen- en spiegeltjesfilosofie die onsterfelijke vormen aanneemt.

- Henry. Ondernemer en deel van een grote sportfamilie, Henry W. de Sanders, kwam de samenleving te ontvallen.

- NDP. In een blijkbaar door de NDP aangeklede locatie, kwam een minister te Saramacca grondbeschikkingen uitdelen. Met de aanvullende opmerking, dat er met alle respect nog meer aankomen. ‘Purple rain or is it purple reigns. ‘25 Mei 2015…, see you there’.

- Aanvaring. “Wie aangevaren heeft, moet de kosten betalen”. Geldt natuurlijk voor een ieder, toch? Maar er is ook een begrip in het recht, dat heet: “…gevaarzetting…”. Maar niet iedereen die denkt wetmeester te zijn, is überhaupt het recht meester. Bepaalde, wat minder pedagogisch onderlegden, al helemaal niet. Ga de geschiedenis maar na! Soms weten ze zelf niet helemaal goed, welk staatsburgerschap wel dan weer niet met trots dan wel overtuiging te kunnen dragen.

- Continuïteit. Bestuurscontinuïteit is een basisgegeven voor duurzame ontwikkeling. Maar niet voor de hedendaagse bewindvoering op MinJUSPOL. Inderdaad, is de minusclausule daar onverzettelijk gaan overheersen. Alle projecten die maar even de schaduw van Chan Santokhi oproepen, zijn door Belfor c.s. onhebbelijk opgeschort of helemaal stopgezet. Met alle politieke gevolgen en kapitaalvernietiging van dien en achterklap naar de media gelanceerd. ‘25 Mei 2014…, a sa kom keba’.

- ‘Meet the peoples’. In ieder geval wil men wel constateren, dat het nu ook ‘meet your goals’ is, daar waar de VHP ‘huis aan huis’ de mensen gaat uitleggen, wat op en na 25 Mei 2015 staat te gebeuren. De partijleiding is daar heilig van overtuigd. Op 03 juli 2014 is het alweer drie jaar geleden, dat de VHP in Chan Santokhi een nieuwe en energieoverladend voorzitter mocht begroeten.

- Chikungunya. Ziekenhuizen nemen de meest stringente maatregelen om het chikungunya-virus tegen te gaan en eventueel gevolgen daarvan op te kunnen vangen. Voor meer informaties wordt verwezen naar ‘de Week in Retro’, binnen een katern van deze editie opgenomen.

- Drones. Onbemande vliegtuigen zijn boven Irak ingezet om de Amerikaanse burgers en economische belangen in het gebied veilig te stellen tegen de de ingezette ‘soennitisch georiënteerde terreur’ van ISIS. Het Iraakse leger heeft de stad Tikrit heroverd, de ISIS-strijders zijn verjaagd. Dat zegt de Iraakse staats-tv. Het bericht is niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Wel zijn er berichten dat er buiten het centrum nog wordt gevochten. Iraakse commandotroepen zouden in eerste instantie het universiteitsterrein in het noorden van de stad hebben ingenomen. Vanmorgen rukten vanuit Samarra reguliere troepen op naar de Tikrit. Zij werden vanuit de lucht gesteund door helikopters. Tikrit ligt zo’n 200 kilometer ten noordwesten van Bagdad en is de geboortestad van oud-dictator Saddam Hussein. De herovering van de stad zou een morele opsteker zijn voor het Iraakse leger. ISIS kreeg de afgelopen twee maanden grote delen van Noord-Irak in handen. De aanval op Tikrit was de eerste grootschalige poging om de opmars van de soennitische terreurorganisatie tot staan te brengen. Human Rights Watch heeft in de Irakese stad Tikrit tenminste twee plaatsen aangewezen, waar de islamitische terreurorganisatie ISIS regeringsmilitairen heeft geëxecuteerd. De mensenrechtenorganisatie vergeleek satellietopnamen en foto’s van Tikrit met foto’s van de executies die door ISIS zelf zijn verspreid. Human Rights Watch doet op zijn website uitgebreid verslag van het onderzoek. Daarin staat op tussen 11 en 14 juni op zeker twee plaatsen 160 tot 190 mannen zijn geëxecuteerd. “Dat kunnen er veel meer zijn”, zegt de site. Of dat zo is kan alleen worden vastgesteld als onderzoekers de plaatsen kunnen bezoeken.

- Orgaanhandel. Nu het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd, de waarschijnlijk transnationale handel in menselijke organen te onderzoeken en eventueel in SU aan te pakken, zou een kijk naar wat CNN op de afgelopen vrijdagavond presenteerde, ook al meegenomen kunnen zijn. http://edition.cnn.com/2014/06/26/world/asia/freedom-project-nepals-organ-trail/ CNN: ‘On the streets of Kathmandu, the sight of people begging for kidney treatment has become common. The capital of Nepal is no different from many places in the world where aging populations, poor diets and no health insurance systems mean increased organ disease. The organ in highest demand is the kidney and black market traffickers are meeting that demand. Up to 7,000 kidneys are obtained illegally every year, according to a report by Global Financial Integrity…’.

- Amsterdam I. Het project om de Wallen in Amsterdam op te knappen gaat de komende jaren zeker 140 miljoen euro kosten. Het grootste deel van de rekening komt bij de gemeente Amsterdam terecht. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken van de projectgroep die het Wallenproject vlot moet trekken, die in het bezit zijn van Trouw. Burgemeester Van der Laan probeert al een jaar vastgoedbedrijf 1012 Inc., vernoemd naar het postcodegebied waar de Wallen in liggen, op te richten voor het beheer van de panden in het gebied. 1012 Inc. moet ontstaan uit de vastgoedbedrijven NV Stadsgoed en NV Zeedijk. Uit de vertrouwelijke stukken blijkt dat het financieren van 1012 Inc. en het opkopen van nieuwe panden wordt verlegd van bedrijven naar de gemeente. Amsterdam moet grootaandeelhouder worden in 1912 Inc. en leningen omzetten in aandelen.

- Amsterdam II. Zeker één op de tien woonboten in Amsterdam wordt uitsluitend gebruikt voor de verhuur aan toeristen. De wildgroei is het gevolg van een vacuüm op het punt van regels en toezicht. Alleen al op de site van Airbnb worden een kleine driehonderd complete woonboten te huur aangeboden, voor honderd tot zeshonderd euro per nacht. Inclusief B&B-verhuur worden nu ongeveer vijfhonderd van de 2500 woonboten in de stad permanent aan toeristen verhuurd. Eind vorig jaar dacht goedgelovig stadsdeel Centrum nog, dat er tachtig tot honderd waren.

- Ramadan. Zondag 29 juni 2014 ging de vastenmaand ofwel de Ramadan in. Aan alle gelovigen in Suriname, wordt een vruchtvolle en gezegende heilige maand toegewenst.

- DEA. De Drugs Enforcement Agency is indertijd door Hugo Chávez uit Venezuela gezet. In Columbia en Suriname bleef het internationale drugsbestrijdingsagentschap actief. Gegeven de kruispunten van transporten en handel, is men in Washington tot de slotsom gekomen, dat de aanwezigheid in de regio moet worden verstevigd en is nu in Guyana de voorbereiding gestart, om ook in dat land, een afdeling van het agentschap te plekken.

- Alarm. Groot alarm bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg. Het Chikungunya virus rukt op en zal te vuur en te zwaard moeten worden bestreden. Ook de malathionbespuitingen kunnen worden verwacht en of ingezet. http://nl.wikipedia.org/wiki/Chikungunya-virus Er heeft zich een ongewenste bezoeker gemeld op het WK in Brazilië. Zijn naam: Chikungunya-virus. Net nu het wereldkampioenschap is begonnen, zijn er al zeven besmettingen gemeld. Maar volgens viroloog Ab Osterhaus is het gevaar voor WK-bezoekers beperkt. Bericht uit 2010 (medisch): Chikungunya is een arbovirose die veroorzaakt wordt door het chikungunyavirus. De gemiddelde incubatieperiode bedraagt 4 tot 7 dagen en de ziekte wordt gekenmerkt door een combinatie van symptomen zoals koorts en aanslepende arthralgie. In ernstige gevallen kan een mild hemorrhagisch beeld voorkomen of complicaties zoals myopericarditis en encephalomyelitis. De microbiologische diagnose wordt gesteld op basis van antistofbepaling of een PCR-test. Aedes aegypti en Aedes albopictus fungeren als vectoren en vooral deze laatste breidt haar verspreidingsgebied uit naar streken met een gematigd klimaat. De ziekte dijt uit van de oorspronkelijke regio’s zoals Oost-Afrika en de eilanden in de Indische oceaan naar de rest van Afrika en Zuid-Azië. De aanwezigheid van competente vectoren in Zuid-Europa en Amerika maakt ook verdere geografische uitbreiding van de ziekte mogelijk. Bericht Ao 2014 in de maand Juni: ‘Koorts en gewrichtspijnen. De naam Chikungunya stamt af van het Makonde-woord voor “wat krombuigt”. Het tropische virus verspreidt zich de afgelopen jaren steeds verder en heeft nu ook de VS bereikt. Bart Knols, muggenexpert van het Wageningse onderzoeksbedrijf In2care vertelt over de rol van de tijgermug bij het verspreiden van de ziekte en de kans dat het ook in Nederland voet aan de grond zal krijgen’.. http://www.radio1.nl/item/201875-Oppassen%20voor%20het%20Chikungunya%20Virus.htmlh https://www.zorg-en-gezondheid.be/Ziektes/Ziektelijst-A-Z/Veelgestelde-vragen-over-chikungunya/

- Rechtsstaat. In de Grondwet van Nederland zal worden vermeld dat het land een ‘democratische rechtsstaat’ is. Voor artikel 1 komt een algemene bepaling met als tekst: ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten’. De ministerraad heeft dat vandaag besloten. De Staatscommissie Grondwet had eerder geadviseerd een dergelijke algemene bepaling in de Grondwet op te nemen. In maart van dit jaar drong de Eerste Kamer er op aan. Volgens het kabinet is ‘de drieslag democratie, rechtsstaat en mensenrechten in de internationale rechtsorde standaard en wordt daar in veel constituties van andere landen naar verwezen’. Het kabinet gaat nu een voorstel voorbereiden om de Grondwet te wijzigen. Dat is een omslachtige en langdurige procedure. Het parlement moet er twee keer over beslissen. Tussendoor zijn er verkiezingen nodig, zodat kiezers een uitspraak kunnen doen over de grondwetsherziening. In de tweede lezing moeten Tweede en Eerste Kamer met een “tweederde meerderheid” voor de wijziging stemmen.

- Onoverwinnelijk? De Mexicanen geloven van niet! Vijf keer op rij strandde Mexico in de achtste finale van het WK, maar zondag hoopt ‘El Tri’ voor het eerst buiten de eigen landsgrenzen, de laatste acht te halen. De ploeg van bondscoach Miguel Herrera moet dan in Fortaleza wel zien af te rekenen met het Nederlands elftal, dat op het WK vooralsnog boven verwachting presteert.”Maar Nederland is niet onoverwinnelijk”, zegt spits Oribe Peralta. “Het gaat niet om individuele kwaliteiten, het gaat er om hoe goed je als team bent”. Wat individuele kwaliteiten betreft, beschikt Oranje met Arjen Robben en Robin van Persie over spelers van wereldklasse. De grootste ster van Mexico zit zondag waarschijnlijk weer op de bank. Javier ‘Chicharito’ Hernández, aanvaller van Manchester United, moet in Brazilië voorlopig genoegen nemen met een bijrol. Bondscoach Herrera kiest steeds voor het aanvalskoppel Oribe Peralta en Giovani Dos Santos. Heel lang stond Hernández droog in de nationale ploeg. Als invaller maakte hij maandag tegen Kroatië (3-1) voor het eerst in een jaar tijd weer eens een doelpunt voor ‘El Tri’. De Mexicanen waren in de groepsfase al dichtbij een stunt tegen gastland Brazilië, maar ze vergaten toen de kansen af te maken (0-0). Dankzij zeges op Kameroen en Kroatië schaarde de ploeg van Herrera, die in de kwalificatie nog een play-off tegen Nieuw-Zeeland nodig had om Brazilië te halen, zich toch op overtuigende wijze bij de laatste 16 op de mondiale eindronde. “We staan er goed voor en zijn zeer gemotiveerd om ook Nederland te verslaan”’, zei aanvoerder Rafael Márquez, die ondanks zijn 35 jaar achterin nog altijd de rots in de branding is. De oud-speler van FC Barcelona komt samen met Héctor Moreno (ex-AZ) en Francisco ‘Maza’ Rodriguez (ex-PSV) tegenover Robben en Van Persie te staan. “Oranje heeft een zeer goed team, dat op basis van de historie favoriet is. Maar wij willen ook historie schrijven. De kwartfinale is ons doel”, aldus Márquez. Mexico speelt net als de ploeg van bondscoach Louis van Gaal in een 5-3-2-systeem…, met aanvallende backs. De nummer twintig van de wereldranglijst zal waarschijnlijk niet zo gaan aanvallen als Spanje, Australië en Chili in de groepsfase deden tegen Oranje. Mexico weet maar al te goed dat het Nederlands elftal op zijn best is als het ruimte krijgt om in de tegenstoot toe te slaan. “Nederland is een taaie tegenstander, het zal niet gemakkelijk worden”’, zo beseft doelman Guillermo Ochoa. “Oranje heeft spelers die elke wedstrijd het verschil kunnen maken…, ze zijn sterk en veelzijdig. Maar wij worden per wedstrijd beter en willen die lijn doortrekken”. Tot zover de NL-pers. Zien wat het weekeinde brengen mag.

- Herdenking. Bij de herdenking van ‘afschaffing slavernij’, is zowel in Suriname als bij de ‘wonderkinderen in Nederland achtergebleven’, het nodige aan conflictstof gerezen. Als het niet om boten en bussen, voor een tochtje naar Oude Kerk aan de Amstel gaat, heeft men locatieproblemen in SU aan te melden. De een gaat naar Kwakoe te Ondro Bon en de andere herboren naar het in 1955 geplaatste beeld van Simon Bolivar. De bevrijder van grote landdelen op ons continent. Toch zal er bij het naderen van de “Dag der Vrijheden” –op 01 Juli 2014– dus wel het nodige aan voorbereidingen plaatshebben. Al staan bepaalde kampen weer als weinig adolescente kemphanen, elkander te betwisten en het groter vrijheidslicht in de ogen te verduisteren. Elk jaar weer, wat minder creatiefs te vermelden.

- Alternatieve geneesheer? Hoe durft men het woord “geneesheer” in de tekst te verwerken? Het gaat hier om een authentieke verkrachter die een kind, dat beterschap zocht, seksueel compleet vernietigde. Geneesheer? Wat een vuile vieze mop!

- Pres. De president van de staat Uruguay, de edelachtbare José Mujica, vindt het “onzin”, dat Luis Suárez gestraft is voor het bijten van een tegenstander. “Sommigen begrijpen niet dat hij niet heeft geleerd voor diplomaat…”, zei de president na de uitspraak van de FIFA volgens media in Uruguay. “Hij is niet uitgekozen omdat hij filosoof of automonteur is of omdat hij zulke goede manieren heeft. Suárez is een uitstekende speler…”, zegt Mujica over de voetballer. Hij noemt het bijtincident “…een slechte grap…”. Bovendien moet de FIFA zich er niet mee bemoeien, als de scheidsrechter de overtreding niet heeft bestraft, vindt de kleurrijke president. “Wij houden van onze Luisje. Als speler is hij geniaal, maar soms lijkt hij op een straatschoffie”. Tot zover de internationale pers. Wat is het goed, dat er krachten zijn opgestaan om vrij marihuanadrugsgebruik in Suriname tegen te gaan. Het zou niet anders kunnen, dan dat men in de naaste toekomst dergelijke onzinnigheden ook hier in Sranan zou mogen optekenen. De man staat bekend als hedendaags vrijpleiter van marihuanegebruik. Nu ook als gedoogmaestro van de bijtsport, in het internationale voetbal. Intussen: ‘De voetbalbond van Uruguay gaat in beroep tegen de straf van FIFA voor Luis Suárez. De FIFA heeft de Uruguayaanse spits voor negen wedstrijden en vier maanden geschorst. Ook heeft Suárez een stadionverbod voor vier maanden opgelegd gekregen’. Wat een land…, wat een hevig gedegenereerde mensen.

- ‘Optimistic pre battle spirit’. Team Cristiano Ronaldo: ‘Portugal heeft het bereiken van de knockout-fase niet meer in eigen hand’. Na de nederlaag tegen Duitsland (4-0) en het gelijkspel tegen de Verenigde Staten (2-2) staat de Portugezen maar een ding te doen. Zelf winnen van Ghana en dan hopen dat Duitsland en de VS het niet op een akkoordje gooien. Portugal gelooft op voorhand in ieder geval niet in een salonremise. Pepe: “We zijn allemaal professionele voetballers, daar moeten we ons geen zorgen over maken. We moeten de magie van het voetbal respecteren en zulke gedachten horen daar niet bij. Of ik in wonderen geloof? Ja, ik denk dat het mogelijk is voor ons. Het gaat moeilijk worden, maar we zullen vechten tot het eind”. “Ik heb geen geweld gebruikt”. Pepe werd in de wedstrijd tegen Duitsland van het veld gestuurd. Hij zocht de confrontatie met Thomas Müller en gebruikte daarbij zijn hoofd. “Een directe rode kaart is meestal voor een gewelddadige actie. Er hoort een schorsing bij van twee of meer wedstrijden. Ik heb geen geweld gebruikt en de FIFA heeft me daarom ook maar voor één wedstrijd geschorst…”, reageert Pepe. Op de persconferentie een dag voor de wedstrijd, kreeg ook bondscoach Paulo Bento de vraag of hij bang is voor een salonremise. Zijn antwoord was resoluut. “Neen, je moet nergens bang voor zijn. We kunnen ons alleen op onze eigen wedstrijd richten. Ik heb respect voor iedereen, ik hoop dat ze mij ook respecteren. Als iedereen zo zou denken, zou de wereld er een stuk mooier uitzien”. Portugal speelt tegen Ghana. Slecht nieuws voor de spelers Kevin-Prince Boateng en Sulley Muntari. Beiden zijn door de Ghanese Voetbal Bond uit het WK-toernooi gehaald wegens indisciplinaire gedragingen. Een spraakmakende integriteitskwestie. Hoort er in ieder geval allemaal bij. Niets is blijkbaar smetteloos.

- ‘Srafu torie’. Ouderkerk aan de Amstel. Onder de rook van Amsterdam en Amstelveen. De Amsterdamse krant, “Het Parool”: ‘De zwarte slaaf Elieser, de afgelopen vijf jaar het middelpunt van een drukbezochte herdenking bij zijn eeuwenoude graf op de Joodse begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel, is in werkelijkheid waarschijnlijk nooit slaaf geweest. “Hij was een donkere Jood zoals er indertijd meer rondliepen in de stad…”, concludeert Odette Vlessing van het Stadsarchief Amsterdam op basis van nieuw onderzoek naar het bijzondere verhaal van Elieser, die zich voor 1616 in Amsterdam vestigde en na zijn overlijden in 1629 op Beth Haim ter aarde werd besteld. De ontdekking van het graf van Elieser, in 2001, werd gezien als een eye-opener: hoewel slavernij in de Nederlanden formeel verboden was in de zeventiende eeuw, waren er klaarblijkelijk toch slaven in de stad, meegekomen met de Portugese Joden die hun land hadden moeten ontvluchten vanwege de vervolging door de rooms-katholieke kerk. De Afro-Surinaamse gemeenschap in Amsterdam omarmde Elieser als een symbool van de verschrikkingen van de slavernij. Volgens historicus Vlessing, gespecialiseerd in de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Amsterdam, maakte Elieser echter deel uit van de huishouding van de koopman en dichter Paulo de Pina. “Dat kan als familielid zijn geweest of als bediende van deze bestuurder van de Portugese gemeente, maar zeker niet als slaaf”. Uit de archieven van de Portugese gemeente blijkt, dat Elieser in aanzien stond binnen de gemeenschap. In 1617 werd hij opgeroepen om in de synagoge een gebed uit te spreken. Ter gelegenheid van het ‘Joodse Lotenfeest’ ontving hij in 1621 en 1622 bij wijze van geschenk een geldbedrag van de gemeente. Vlessing vermoedt dat eerdere onderzoekers op het verkeerde been zijn gezet door het grafschrift. Het grafschrift spreekt van de rustplaats van een ‘bom servo’, een goede dienaar. “We weten dat in die tijd een slaaf niet werd aangeduid met ‘servo’ maar met ‘escravo’. Het zou ook een raar grafschrift zijn geweest, …goede slaaf…”. Het grafschrift verwijst volgens de historicus naar het toneelstuk ‘Dialogo dos Montes’ uit 1624 van de hand van De Pina, waarin Mozes tot twee keer toe wordt aangeduid als ‘servo’. Vlessing: “Het grafschrift verwijst naar de Bijbel, dat is eervol en logisch”. Dat Elieser geen slaaf was, wil niet zeggen dat op Beth Haim geen sporen van slavernij te vinden zijn. In het grafregister staan volgens Vlessing, twee Joodse vrouwen die een achtergrond hadden wat op slavernij wijst…, maar op de begraafplaats als ‘vrije Joden’ een graf kregen tussen de andere ‘bedienden’. Tot zover “Het Parool”.

- Damske. Geen huis krijgen vanwege je buitenlandse afkomst. Het zou een hoofdstuk kunnen zijn in een geschiedenisboek over Zuid-Afrika, maar het gebeurde vorige week gewoon in Amsterdam. Hila Noorzai (21) was vanwege haar ‘buitenlandse afkomst’ niet welkom om een huis te komen bezichtigen. Omdat ze haar huidige woning moet verlaten, is Hila al een tijdje op zoek naar andere woonruimte in de stad. ‘We hadden een advertentie op Marktplaats gezet, waarop ene Kevin reageerde, dat hij wel iets wist’. Nadat ze haar telefoonnummer had gestuurd, kreeg ze echter al snel een mailtje terug. ‘Oh, je bent van buitenlandse afkomst. Dan gaat het niet door’. Elo, enzo…!

- 135. Eenhonderd en vijfendertig politie-onderofficieren in conflict met de overheid terzake een opleidingsgevolg, worden door de rechter in het ongelijk gesteld.

- Geklassificeerde 18 jaar. Een verdachte wordt uiteindelijk met 18 jaren gevangenisstraaf begunstigd vanwege een bewezen moord op 05 augustus 2012 gepleegd. En die vijftien moorden van 08 December 1982, tracht men nog steeds in de vergeethoek te plekken en daar te houden? Niet verstandig.

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro – 28.06.2014.

De Week in Retro – 28.06.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- ‘Tik tak nanga beti…’. Net alsof men zich ging vervelen van al die voetbalwedstrijden, dat infantiele gemier van een amechtige STVS-consilieri en het dus nodig achtte, instant marginaal gedrag en daaruit voortvloeiende incidenten belangrijker te gaan vinden. Raar landje eigenlijk. Eindelijk voetbal en dan wordt een Dracula-achtige gedraging meer dan topwereldnieuws. Men vergeet Syrië, Irak, Iran, Afghanistan, Taliban, Pakistan, Oekraïne, Rusland, de EU-perikelen, de sluipende inflatie, goudprijs en/of brandstofschaarste die kan gaan ontstaan. De Suralco/Alcoa en andere mijnbouwproblemen, verbleken bij ‘een beet van Suarez’ in Brazilië. Intussen, komen met de internationale “islamic bank” allerlei leningen tot stand die qua nieuws ook ondergesneeuwd geraken. De laatste keer, dat het staatshoofd werd gezien? Was toch via het Internet op WK-toernooi in Brazilië (…), terwijl er voor al die staatshoofden, driftig aan een GSM werd gehangen. Allemaal vraag- en spraakmakende beelden, doorgestuurd vanuit een agentschap in China. Foto’s van Ban Ki Moon, Rousseff en haar dochter, Bouterse en zijn telefonerende ega. Ach…, nu toch maar gauw naar de afgelopen week in retrospectieven. Oh ja…, de DEA is niet alleen bij ons sinds jaar en dag ingetrokken, maar ziet nu ook frank en fris, dat Guyana een vestiging behoeft. ‘Droga nanga gontori…, yanda sey!’.

 

Goudprijs vrijdag 27 juni 2014

EURO €

1 troy ounce

967,07

-0,03

0,00%

1 gram

31,09

0,00

1 kilogram

31.091,50

-0,96

US DOLLAR $

1 troy ounce

1.318,60

+1,70

+0,13%

1 gram

42,39

+0,05

1 kilogram

42.393,26

+54,66

           

Trend goudprijs 2013 – 2014

Trend EURO € per troy ounce

Vandaag

967,07

-0,03

0,00%

Gisteren

967,95

-0,88

-0,09%

Vorige week

969,81

-2,74

-0,28%

Vorige maand

946,82

+20,25

+2,14%

Vorig jaar

941,45

+25,62

+2,72%

Trend US DOLLAR $ per troy ounce

Vandaag

1.318,60

+1,70

+0,13%

Gisteren

1.316,90

+1,70

+0,13%

Vorige week

1.320,30

-1,70

-0,13%

Vorige maand

1.292,50

+26,10

+2,02%

Vorig jaar

1.225,20

+93,40

+7,62%

         

Laatst gewijzigd: 27-jun-2014 19:00 CET

 

- Organs. Het Openbaar Ministerie is naar aanleiding van de openlijke marketing in bepaalde nieuwsbladen, voor het slijten van menselijke organen, een diepgaand onderzoek begonnen.

- DEA. De Drugs Enforcement Agency is indertijd door Hugo Chávez uit Venezuela gezet. In Colombia en Suriname bleef het internationale drugsbestrijdingagentschap actief. Gegeven de kruispunten van transporten en handel, is men in Washington tot de slotsom gekomen, dat de aanwezigheid in de regio moet worden verstevigd en is nu in Guyana de voorbereiding gestart om ook in dat land een afdeling van het agentschap te plekken.

- Alarm. Groot alarm bij het Bureau Openbare Gezondheidszorg. Het Chikungunya virus rukt op en zal te vuur en te zwaard moeten worden bestreden. Ook de malathionbespuitingen kunnen worden verwacht en of ingezet. http://nl.wikipedia.org/wiki/Chikungunya-virus Er heeft zich een ongewenste bezoeker gemeld op het WK in Brazilië. Zijn naam: Chikungunya-virus. Net nu het wereldkampioenschap is begonnen, zijn er al zeven besmettingen gemeld. Maar volgens viroloog Ab Osterhaus is het gevaar voor WK-bezoekers beperkt. Bericht uit 2010 (medisch): Chikungunya is een arbovirose die veroorzaakt wordt door het chikungunyavirus. De gemiddelde incubatieperiode bedraagt 4 tot 7 dagen en de ziekte wordt gekenmerkt door een combinatie van symptomen zoals koorts en aanslepende arthralgie. In ernstige gevallen kan een mild hemorrhagisch beeld voorkomen of complicaties zoals myopericarditis en encephalomyelitis. De microbiologische diagnose wordt gesteld op basis van antistofbepaling of een PCR-test. Aedes aegypti en Aedes albopictus fungeren als vectoren en vooral deze laatste breidt haar verspreidingsgebied uit naar streken met een gematigd klimaat. De ziekte dijt uit van de oorspronkelijke regio’s zoals Oost-Afrika en de eilanden in de Indische oceaan naar de rest van Afrika en Zuid-Azië. De aanwezigheid van competente vectoren in Zuid-Europa en Amerika maakt ook verdere geografische uitbreiding van de ziekte mogelijk. Bericht Ao 2014 in de maand Juni: ‘Koorts en gewrichtspijnen. De naam Chikungunya stamt af van het Makonde-woord voor “wat krombuigt”. Het tropische virus verspreidt zich de afgelopen jaren steeds verder en heeft nu ook de VS bereikt. Bart Knols, muggenexpert van het Wageningse onderzoeksbedrijf In2care vertelt over de rol van de tijgermug bij het verspreiden van de ziekte en de kans dat het ook in Nederland voet aan de grond zal krijgen’.. http://www.radio1.nl/item/201875-Oppassen%20voor%20het%20Chikungunya%20Virus.htmlh https://www.zorg-en-gezondheid.be/Ziektes/Ziektelijst-A-Z/Veelgestelde-vragen-over-chikungunya/

- Wat is Malathion? Malathion is een wereldwijd gebruikt insecticide dat afgeleid is van DIPF (di-isopropylfosfofluoridaat). Het is een organofosforverbinding. Malathion heeft een damp-, contact- en maagwerking en wordt niet door de plant opgenomen (is niet systemisch). Het werd ontwikkeld door de American Cyanamid Company en kwam midden de jaren ’50 van de 20e eeuw op de markt. Malathion is ook het actief bestandsdeel van bepaalde geneesmiddelen tegen de hoofd- of schaamluizen. Het doodt de luizen snel en door de ovicide-werking en het lange residu-effect volstaat meestal één toepassing. Zoals bij alle organofosfor-insecticiden, dient malathion met zeer grote voorzichtigheid te worden gebruikt volgens de precieze richtlijnen. Ook het gebruik tijdens de zwangerschap wordt ontraden. Malathion wordt in de Europese Unie niet meer toegelaten in gewasbeschermingsmiddelen. Het verbod ging in op 6 december 2007; bestaande voorraden mochten nog tot 6 december 2008 gebruikt worden. De redenen voor het verbod op malathion zijn: -het risico voor toedieners, werknemers en omstanders kon niet afdoende worden vastgesteld, wegens de aanwezigheid in het technische materiaal van uiteenlopende gehalten aan isomalathion, een onzuiverheid die in aanzienlijke mate bijdraagt aan het toxiciteitsprofiel van malathion en waarvan de genotoxiciteit niet kan worden uitgesloten; – er kon niet worden aangetoond dat het risico voor de consumenten als gevolg van de acute en chronische inname van eetbare gewassen aanvaardbaar is, omdat er onvoldoende informatie beschikbaar is over de effecten van bepaalde, toxicologisch relevante metabolieten. http://www.adamanthea.org/nederlands/insect-nl/malathion-nl.html

- SOLVABILITEIT. De brandstofleverancier SOL, zal de dubbelcabine ‘pick up’ die werd verloot en door frauduleuze handelingen van deelnemers en/of hun handlangers niet kon worden afgestaan, komt waarschijnlijk met een aangepast lotregiem in een tweede loterij tezamen met een identiek voertuig. Dus tweemaal een dubbelcabine in de loterij? Blijkt dat men aan een dergelijk inschikkelijke oplossing denkt.

- Rechtsstaat. In de Grondwet van Nederland zal worden vermeld dat het land een ‘democratische rechtsstaat’ is. Voor artikel 1 komt een algemene bepaling met als tekst: ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten’. De ministerraad heeft dat vandaag besloten. De Staatscommissie Grondwet had eerder geadviseerd een dergelijke algemene bepaling in de Grondwet op te nemen. In maart van dit jaar drong de Eerste Kamer er op aan. Volgens het kabinet is ‘de drieslag democratie, rechtsstaat en mensenrechten in de internationale rechtsorde standaard en wordt daar in veel constituties van andere landen naar verwezen’. Het kabinet gaat nu een voorstel voorbereiden om de Grondwet te wijzigen. Dat is een omslachtige en langdurige procedure. Het parlement moet er twee keer over beslissen. Tussendoor zijn er verkiezingen nodig, zodat kiezers een uitspraak kunnen doen over de grondwetsherziening. In de tweede lezing moeten Tweede en Eerste Kamer met een “tweederde meerderheid” voor de wijziging stemmen.

- Onoverwinnelijk? De Mexicanen geloven van niet! Vijf keer op rij strandde Mexico in de achtste finale van het WK, maar zondag hoopt ‘El Tri’ voor het eerst buiten de eigen landsgrenzen de laatste acht te halen. De ploeg van bondscoach Miguel Herrera moet dan in Fortaleza wel zien af te rekenen met het Nederlands elftal, dat op het WK vooralsnog boven verwachting presteert.”Maar Nederland is niet onoverwinnelijk”, zegt spits Oribe Peralta. “Het gaat niet om individuele kwaliteiten, het gaat er om hoe goed je als team bent”. Wat individuele kwaliteiten betreft, beschikt Oranje met Arjen Robben en Robin van Persie over spelers van wereldklasse. De grootste ster van Mexico zit zondag waarschijnlijk weer op de bank. Javier ‘Chicharito’ Hernández, aanvaller van Manchester United, moet in Brazilië voorlopig genoegen nemen met een bijrol. Bondscoach Herrera kiest steeds voor het aanvalskoppel Oribe Peralta en Giovani Dos Santos. Heel lang stond Hernández droog in de nationale ploeg. Als invaller maakte hij maandag tegen Kroatië (3-1) voor het eerst in een jaar tijd weer eens een doelpunt voor ‘El Tri’. De Mexicanen waren in de groepsfase al dichtbij een stunt tegen gastland Brazilië, maar ze vergaten toen de kansen af te maken (0-0). Dankzij zeges op Kameroen en Kroatië schaarde de ploeg van Herrera, die in de kwalificatie nog een play-off tegen Nieuw-Zeeland nodig had om Brazilië te halen, zich toch op overtuigende wijze bij de laatste 16 op de mondiale eindronde. “We staan er goed voor en zijn zeer gemotiveerd om ook Nederland te verslaan”’, zei aanvoerder Rafael Márquez, die ondanks zijn 35 jaar achterin nog altijd de rots in de branding is. De oud-speler van FC Barcelona komt samen met Héctor Moreno (ex-AZ) en Francisco ‘Maza’ Rodriguez (ex-PSV) tegenover Robben en Van Persie te staan. “Oranje heeft een zeer goed team, dat op basis van de historie favoriet is. Maar wij willen ook historie schrijven. De kwartfinale is ons doel”, aldus Márquez. Mexico speelt net als de ploeg van bondscoach Louis van Gaal in een 5-3-2-systeem…, met aanvallende backs. De nummer twintig van de wereldranglijst zal waarschijnlijk niet zo gaan aanvallen als Spanje, Australië en Chili in de groepsfase deden tegen Oranje. Mexico weet maar al te goed dat het Nederlands elftal op zijn best is als het ruimte krijgt om in de tegenstoot toe te slaan. “Nederland is een taaie tegenstander, het zal niet gemakkelijk worden”’, zo beseft doelman Guillermo Ochoa. “Oranje heeft spelers die elke wedstrijd het verschil kunnen maken…, ze zijn sterk en veelzijdig. Maar wij worden per wedstrijd beter en willen die lijn doortrekken”. Tot zover de NL-pers. Zien wat het weekeinde brengen mag.

- Herdenking. Bij de herdenking van ‘afschaffing slavernij’, is zowel in Suriname als bij de ‘wonderkinderen in Nederland achtergebleven’, het nodige aan conflictstof gerezen. Als het niet om boten en bussen, voor een tochtje naar Oude Kerk aan de Amstel gaat, heeft men locatieproblemen in SU aan te melden. De een gaat naar Kwakoe te Ondro Bon en de andere herboren naar het in 1955 geplaatste beeld van Simon Bolivar. De bevrijder van grote landdelen op ons continent. Toch zal er bij het naderen van de “Dag der Vrijheden” –op 01 Juli 2014– dus wel het nodige aan voorbereidingen plaatshebben. Al staan bepaalde kampen weer als weinig adolescente kemphanen, elkander te betwisten en het groter vrijheidslicht in de ogen te verduisteren. Elk jaar weer, wat minder creatiefs te vermelden.

- Hoe verder? Na de laatste twee wedstrijden donderdagavond in poule H is de groepsfase bij het WK voetbal in Brazilië voorbij. Vrijdag is de eerste rustdag van het omvangrijke toernooi. Vanaf zaterdag staan tot en met dinsdag dagelijks twee duels in de achtste finales op het programma.

De indeling is als volgt:
zaterdag 28/6: Brazilië – Chili (13.00 uur in Belo Horizonte), Colombia – Uruguay (17.00 uur in Rio de Janeiro);
zondag 29/6: NEDERLAND – Mexico (13.00 uur in Fortaleza), Costa Rica – Griekenland (17.00 uur in Recife);
maandag 30/6: Frankrijk – Nigeria (13.00 uur in Brasilia), Duitsland – Algerije (17.00 uur in Porto Alegre);
dinsdag 1/7: Argentinië – Zwitserland (13.00 uur in São Paulo), België – Verenigde Staten (17.00 uur in Salvador). Woensdag 2/7 is een voetbalvrije dag.

- Alternatieve geneesheer? Hoe durft men het woord “geneesheer” in de tekst te verwerken? Het gaat hier om een authentieke verkrachter die een kind, dat beterschap zocht, seksueel compleet vernietigde. Geneesheer? Wat een vuile vieze mop!

- Ontvangst en uitzenden. Moeilijk taalverstand…, hor. ‘When the money starts to talk…, el consilieri completamente loses his touch’. Dus als je op het terras zit en de uitbater heeft een WK tv-uitzending aan de Derby- of de Kleine Waterstraat op ‘grootscherm’ geprojecteerd voor zijn gasten…, dan is dat in sommige mensen hun tunneloogjes: ‘…uitzenden…’. Hooguit doorzenden? ‘Wan tu drie…, na moni na fu mi…’, denkt el consilieri. Of toch weer niet! Echter, is dat ding enkel servicepresentatie aan de gast. Waarbij mensen collectief –waaronder de vele stagiaires en hun collega/vrienden– een feestje kunnen/willen bouwen. Er wordt “neks” uitgezonden. Neks no fout! Er wordt gastvrije, Surinaamse feestvreugde of straks misschien ook inniger verdriet gedeeld. ‘Waar is dat feestje? Hier is dat feestje…’. Komt er daar een halfwas maar even vertellen, dat het niet zou mogen of kunnen? Hoe dan, eikelbijter? ‘Uitzenden…’, doet enkel de STVS ‘in modificacioni commerciales’. De ‘alleenrechthebbende…’ in Suriname die het grondgebied al helemaal niet kan dekken en natuurlijk/wel degelijk, als er überhaupt/tenminste EBS-stroom is in de kwetsbare volkswijken. Plekken waar ook niet zomaar ofwel noodzakelijkerwijs een noodaggregaatje draait. Misschien wel bij de bar, met veel kwetsbaarder koelunits op de hoek. Sociale locatie…, snel naar toe! De rest van de beeldontvangsten bestaan uit de satellietvoeding(-en), vanuit de ruimte en dus Braziliaanse/Venezolaanse/Amerikaanse of lokale abonnementen. Maar ook in “live stream”, aangeboden computer ontvangsten (…), waarbij de hoge snelheden op het Internet bepalend mogen zijn. Bovendien kan men op de computers –lap-/desktop– de meest spraakmakende beelden van het WK terugzien of op de M-stick vastleggen. Vooral die aanmaak van en de doelpunten zelf dan wel het Draconische gedrag van Soares, waar hele uitzendingen transnationaal en weinig selectief door worden verpest. . Website met in ieder geval verstaanbaar Nederlands? www.nos.nl sectie WK-Voetbal. Geen wonder dat er mensen met een beperkt denkvermogen, enthousiast geraken om een ander het WK-licht in de ogen uit te doen. ‘Money talks…, el consilieri starts to walk accompanied by marginal thoughts…’. Eigenlijk, heeft men dus met goed fatsoen de hedendaagse en bedreigende STVS –inclusief het aangemeld virtuele spionnennetwerkje– helemaal niet nodig. Bomvol reclame en infantiele gedraging(-en) blijken helaas troef. Pseudodeskundigheid irritant en verkramping van de feestvreugde…, een weg te wuiven vloek. Hopelijk wordt over vier hele jaren, maar gauw een eind gedraaid aan de ‘wazige deskundigheid’ die alleen maar meer geld aan de zender heeft gekost. Inclusief, de kosten aan uitgavenkant van een blijkbaar armlastig geraakte ‘consilieri’ die denkt ons land te kunnen betuttelen en een kortzichtige directie, helaas ook nog ongrondwettelijk hitsig(-er) wist/weet te maken. ‘Free flow of info…, mammie!’. Voor en met wat in handen? Provocatieve bedreiging van bedrijven en personen?. “Get a live, bro…!”. Desnoods weer in Z.O., waar sublieme gedachtevormingen consequent onder druk staan. Met hoge uitzondering dan bij een Huberto. Een knul die met een aangewaaide ‘aha erlebnis’ onder de okselpitten en wetmatig aangedreven ‘lucht en vlucht’, Americain op het Leidseplein –vanzelfsprekend ‘late night’– maar even psycheverruimend(…), ook nog kundig en in zijn eentje wist te bestormen. Helaas bepaald niet voor een ieder weggelegd. Zeker niet voor de meer infantiele onder copy-cats.

- Uruguay. Intussen heeft Luis Soares die zichzelf na twee eerdere vergrijpen, nog eenmaal kopieerde door een voetbaltegenstander te bijten, het laatste gezien van de WK-deelname in Brazilië. STVS let goed op. Inclusief ‘el consilieri’. SVB kan hier wel degelijk heel veel uit leren…, terzake de primitieve gedragingen van Ronnie Brunswijk. Met complimenten van een aandachtig en trouwe lezer: ‘The FIFA Disciplinary Committee has reached a decision in the case related to Luis Suárez of Uruguay following an incident that occurred during the FIFA World Cup™ match between Italy and Uruguay played on 24 June 2014’. The FIFA Disciplinary Committee has decided that:

· The player Luis Suárez is regarded as having breached art. 48 par. 1 lit. d of the FIFA Disciplinary Code (FDC) (assault), and art. 57 of the FDC (an act of unsporting behaviour towards another player).

· The player Luis Suárez is to be suspended for nine (9) official matches. The first match of this suspension is to be served in the upcoming FIFA World Cup™ fixture between Colombia and Uruguay on 28 June 2014. The remaining match suspensions shall be served in Uruguay’s next FIFA World Cup match(es), as long as the team qualifies, and/or in the representative team’s subsequent official matches in accordance with art. 38 par. 2a) of the FDC.

· The player Luis Suárez is banned from taking part in any kind of football-related activity (administrative, sports or any other) for a period of four (4) months in accordance with art. 22 of the FDC.

· A stadium ban is pronounced against the player Luis Suárez in accordance with art. 21 of the FDC as follows: the player Luis Suárez is prohibited from entering the confines of any stadium during the period of the ban (point 3). The player Luis Suárez is prohibited from entering the confines of any stadium in which the representative team of Uruguay is playing while he has to serve the nine-match suspension (point 2).

· The player Luis Suárez is ordered to pay a fine in the amount of CHF 100,000.

The decision was notified to the player and the Uruguayan FA today.

“Such behaviour cannot be tolerated on any football pitch, and in particular not at a FIFA World Cup when the eyes of millions of people are on the stars on the field. The Disciplinary Committee took into account all the factors of the case and the degree of Mr Suárez’s guilt in accordance with the relevant provisions of the Code. The decision comes into force as soon it is communicated,” said Claudio Sulser, chairman of the FIFA Disciplinary Committee.

- Pres. De president van de staat Uruguay, de edelachtbare José Mujica, vindt het “onzin”, dat Luis Suárez gestraft is voor het bijten van een tegenstander. “Sommigen begrijpen niet dat hij niet heeft geleerd voor diplomaat…”, zei de president na de uitspraak van de FIFA volgens media in Uruguay. “Hij is niet uitgekozen omdat hij filosoof of automonteur is of omdat hij zulke goede manieren heeft. Suárez is een uitstekende speler…”, zegt Mujica over de voetballer. Hij noemt het bijtincident “…een slechte grap…”. Bovendien moet de FIFA zich er niet mee bemoeien, als de scheidsrechter de overtreding niet heeft bestraft, vindt de kleurrijke president. “Wij houden van ons Luisje. Als speler is hij geniaal, maar soms lijkt hij op een straatschoffie”. Tot zover de internationale pers. Wat is het goed, dat er krachten zijn opgestaan om vrij marihuanadrugsgebruik in Suriname tegen te gaan. Het zou niet anders kunnen, dan dat men in de naaste toekomst dergelijke onzinnigheden ook hier in Sranan zou mogen optekenen. De man staat bekend als hedendaags vrijpleiter van marihuanegebruik. Nu ook als gedoogmaestro van de bijtsport, in het internationale voetbal. Intussen: ‘De voetbalbond van Uruguay gaat in beroep tegen de straf van FIFA voor Luis Suárez. De FIFA heeft de Uruguayaanse spits voor negen wedstrijden en vier maanden geschorst. Ook heeft Suárez een stadionverbod voor vier maanden opgelegd gekregen’. Wat een land…, wat een hevig gedegenereerde mensen. 

- ‘Optimistic pre battle spirit’. Team Cristiano Ronaldo: ‘Portugal heeft het bereiken van de knockout-fase niet meer in eigen hand’. Na de nederlaag tegen Duitsland (4-0) en het gelijkspel tegen de Verenigde Staten (2-2) staat de Portugezen maar een ding te doen. Zelf winnen van Ghana en dan hopen dat Duitsland en de VS het niet op een akkoordje gooien. Portugal gelooft op voorhand in ieder geval niet in een salonremise. Pepe: “We zijn allemaal professionele voetballers, daar moeten we ons geen zorgen over maken. We moeten de magie van het voetbal respecteren en zulke gedachten horen daar niet bij. Of ik in wonderen geloof? Ja, ik denk dat het mogelijk is voor ons. Het gaat moeilijk worden, maar we zullen vechten tot het eind”. “Ik heb geen geweld gebruikt”. Pepe werd in de wedstrijd tegen Duitsland van het veld gestuurd. Hij zocht de confrontatie met Thomas Müller en gebruikte daarbij zijn hoofd. “Een directe rode kaart is meestal voor een gewelddadige actie. Er hoort een schorsing bij van twee of meer wedstrijden. Ik heb geen geweld gebruikt en de FIFA heeft me daarom ook maar voor een wedstrijd geschorst…”, reageert Pepe. Op de persconferentie een dag voor de wedstrijd, kreeg ook bondscoach Paulo Bento de vraag of hij bang is voor een salonremise. Zijn antwoord was resoluut. “Neen, je moet nergens bang voor zijn. We kunnen ons alleen op onze eigen wedstrijd richten. Ik heb respect voor iedereen, ik hoop dat ze mij ook respecteren. Als iedereen zo zou denken, zou de wereld er een stuk mooier uitzien”. Portugal speelt tegen Ghana. Slecht nieuws voor de spelers Kevin-Prince Boateng en Sulley Muntari. Beiden zijn door de Ghanese Voetbal Bond uit het WK-toernooi gehaald wegens indisciplinaire gedragingen. Een spraakmakende integriteitkwestie. Hoort er in ieder geval allemaal bij. Niets is blijkbaar smetteloos.

- Damske: Geen huis krijgen vanwege je buitenlandse afkomst. Het zou een hoofdstuk kunnen zijn in een geschiedenisboek over Zuid-Afrika, maar het gebeurde vorige week gewoon in Amsterdam. Hila Noorzai (21) was vanwege haar ‘buitenlandse afkomst’ niet welkom om een huis te komen bezichtigen. Omdat ze haar huidige woning moet verlaten, is Hila al een tijdje op zoek naar andere woonruimte in de stad. ‘We hadden een advertentie op Marktplaats gezet, waarop ene Kevin reageerde, dat hij wel iets wist’. Nadat ze haar telefoonnummer had gestuurd, kreeg ze echter al snel een mailtje terug. ‘Oh, je bent van buitenlandse afkomst. Dan gaat het niet door’. Elo, enzo…!

 

‘Wis wasi’. Liever krantenman dan een giechelgiebelend boodschappenjochie, in een virtueel-theatraal proefproces verwikkeld. Typisch ZO gemetalliseerd. De STVS-consilieri dreigt fictiever delen van deze gemeenschap met maatregelen, als de WK TV-uitzendingen tegen betaling worden gepresenteerd? Wat een mop! Nergens heeft men het evenzo wazige bewijs geleverd, dat zulks zich voordeed/-doet in deze ernstig begrensde en zeer beperkte ‘kontren’ van Cul-ontvangsten. In een vrij land heersen vrijelijk opgestelde wetten en regels. Als de zogeheten/-naamde consultant van de STVS vindt, dat hij schade heeft opgelopen, als oog en oor van de FIFA, dan mag hij elke dag van de week –overwegende de ‘spoedeisende vordering’– naar de onafhankelijke rechter stappen. Dan kan ook hij/zij waarnemend erachter komen, dat voor ‘vluchtige ex-patriates’ evenveel wetten en regels gelden, waaraan deze zich met of zonder ludieke/meerwazige bedreigingen, dient te houden. Overigens worden vertraagde beelden middernachtelijk pas uitgezonden…, hor. Die van de tweede keuze. Zogenaamd ook gekozen door de draaikontiger ‘consilieri provoseri’. ‘Srananman/srananuma un luku dem WK-sani nanga prisiri yere, no meki sma kom law unu frei frei. A no bubu bit Sjorie, na Soares bit wan Italiano…! Hatchee, consilieri provoseri’. http://nos.nl/wk2014/artikel/666249-draculasuarez-hit-op-twitter.html

- Investeringen. Net zo wazig als het voorgaande, is de econ-investering die jaarlijks vanuit het buitenland in het land is gepleegd. En dan wel buiten de grootmijnbouw om. Want niet alleen de Chinese paskwillen die aan de Anamoe- of Gompertstraat verrezen, zijn naast de groot mijnbouw ingebracht. Een middenmoot aan investeringen in de mijnbouwbranche gepleegd, die er niet om liegt wil wel volgen. Wat kost nou eenmaal een splinternieuwe graafmachine met toebehoren? Juist ja! Cijfers ontbreken in dit land, op de meest cruciale momenten wel eens. En de grijze sector, lacht dan meesmuilend mee.

- Cawna. De heer Michel S. zou in Cawna vrijelijk ‘onroerend goed’ van en toebehorend aan een bepaalde wellustige cultuurplantage – onderneming, kunnen en mogen vervreemden? Gerezen twijfel mag nu toch wel worden ingewacht. Nog niet ingetrokken…? “Teki yu moi moi ai, luku bun san e go pesa nanga yu makteking…, papi”.

- ‘Bem’. Daar ging dan weer een deel van de wereldberoemde Van Kesselbrug. In verhouding en schaalsegmentaties gebouwd op ‘paaltjes’. Te vergelijken met luciferhoutjes van maquettes uit de handenarbeidklas. Nu was dan niet een zandschuit van de Surinaamse Berlusconi de pineut. Maar een veel productiever ponton, in gebruik bij Ballast Nedam. Multinational die een degelijker oeververbinding, kostendekkend en dus zonder supplementaire middelen moet trekken over de Surinamerivier. Ten zuiden van de lijn Carolina/Joden Savanne gewenst. En dan richting Blaka Watra gedraaid. Vervolgens een wegvakkoppeling, welke eens dwars door de Pengel-pinusaanplant en over de Boven Commewijne (…), helemaal naar Patamacca/Moengo/Snesi Kondre leidde. Wegenconstructies van onder meer LBB’s duo “Bubberman/Molgo”, te verbinden met de oliepalmaanplanten en het Langatabiki-gebied van toen een productiever dan wel veilig Marowijne. Helaas direct na 1986, door glasharde terreur in verval geraakt. Acht en twintig jaren na dato, nog heftig gelittekend.

- RIP. Belfon Aboikoni stamleider van de Saramaccaners, is volgens bericht uit diverse bronnen komen te overlijden. De granman was reeds geruime tijd ziek. Hij werd opvolger van Songo Aboikoni die in 2003 de stam kwam te ontvallen. De formele stamopvolging, vond vanaf het jaar 2005 plaats.

- Terror. Delen van het centrum van Amsterdam zijn ontruimd, na een bommelding in de Bijenkorf. Het gaat onder meer om de Dam en delen van het Damrak en het Rokin.Als eerste moesten om 15.30 uur bezoekers en personeel van de Bijenkorf van de politie naar buiten. Dat gebeurde zonder problemen. Mensen bleven voor de Bijenkorf staan wachten, tot ze daar opeens ook weg moesten. Ook de Dam en daarna stukken van het Rokin en het Damrak werden met rode linten afgezet. Politiemensen breidden het ontruimde gebied steeds verder uit; de politielinten werden telkens wat verder opgeschoven. Dat gebeurde volgens de politie om nieuwsgierigen op afstand te houden. Buurtbewoners hoeven hun huis niet uit. Trams in de buurt worden omgeleid en een politiehelikopter cirkelt boven het gebied. Hotel Krasnapolsky is niet ontruimd. Mensen die aan de Noord-Zuid-lijn aan het werk waren, zijn wel naar boven gestuurd. Het Centraal Station blijft gewoon open. De gemeente Amsterdam geeft geen commentaar op de situatie en de Amsterdamse politiewoordvoerders verwijzen journalisten naar Twitter voor informatie. Bij IKEA-Zuidoost is een brand in de parkeergarage, die inmiddels onder controle is. Het lijkt er niet op dat er een verband is met de bommelding op de Dam. Voor nader nieuws: www.nos.nl

- Hoop vervlogen. Stoffelijke resten van beide vermiste meisjes, in Panama op de dinsdag definitief geïdentificeerd. Oorzaak van hun dood nog groot mysterie. Misdrijf niet uitgesloten. De familie van Kris Kremers is uiterst verdrietig over het nieuws, dat ook van haar resten zijn gevonden in de Panamese jungle. Nadat eerder al was vast komen te staan, dat er weefsel van Lisanne Froon was gevonden, is nu bevestigd dat een ‘bot’ van Kremers is. “De familie van Kris Kremers heeft vandaag de zware en uiterst verdrietige taak om te bevestigen, dat ook Kris is omgekomen tijdens haar reis in Panama…”, staat in een persverklaring. “Het is een heel zwarte bladzijde, waarbij bovendien nog vele vragen het noodlot van Kris en Lisanne overschaduwen…”. Omdat nog niet duidelijk is hoe de vrouwen om het leven zijn gekomen, wil de familie door blijven zoeken in Panama. “Door het medeleven van zoveel mensen en de giften op de stichting, is het voor ons mogelijk om net zo lang door te gaan met zoeken tot een antwoord is gevonden…”, schrijft de familie. “Er rest de familie slechts een manier om antwoorden te vinden en dat is doorgaan met zoeken”. Ook worden de media opnieuw opgeroepen terughoudend verslag te doen van de zaak. “De shock rondom de ontwikkelingen is groot en de families willen het nieuws nu in alle rust kunnen verwerken. Verzoeken een ieder hiermee rekening te houden”. http://nos.nl/artikel/666097-nog-veel-vragen-over-hun-noodlot.htmlAanvullende links, naast NOS.nl: RTL.nl; NU.nl; NRC.nl

- Nonsens. Een tijdschriftexemplaar wordt gekocht, maar door wel honderd man gelezen in de wachtkamer van de dokter. Schaf een ‘brasjon satellietschotel’ aan en de STVS staat in ‘haar fleurige blouse’. Neem dat eens mee in de achterlijkheid van de bovenkamer. De STVS heeft als staatszender en dus eigendom van de gehele gemeenschap, de rechten van de FIFA gekocht om de WK Voetbaluitzendingen in 2014 te mogen verzorgen. Met de uitzendingen ook nog reclamegasten aan te trekken. Daar veel geld mee te verdienen en de verkregen rechten te betalen. De STVS heeft niet de luxe of vermogens om het hele land te bedienen. Dus schaffen mensen lokaal en bij de Brazilianen, heel eenvoudig schotels aan of nemen een betaald abonnement bij de bedrijven naar keuze die de cable- of satellietbeelden weer opkopen in andere landen. Die uitzendingen dienen de samenleving, waar de STVS het heeft laten liggen tot aan de Boven Oelemarie. Een STVS kan een Braziliaans bedrijf aan de Anamoestraat echt niet verbieden, de inkomende satellietbeelden voor de locale omwonenden uit te zenden of op grootscherm te zetten. Nog minder kan de STVS een barhouder verbieden STVS-beelden voor de cliënten –in besloten kring of gewoon openhouse– uit te zetten en presenteren. De STVS is gemeenschapsbezit en dient de gekochte rechten terug te verdienen met de reclame die op de zender wordt uitgezonden. Gevraagd en ongevraagd. Over de kwaliteit van ‘het circus’ daaromheen en de infantiele zaken die ook nog worden gepresenteerd, nog maar niet veel gezegd. Dat is voor het grootste deel van de kijkers het ultieme moment, dat de kleine plek voor een pitstop wordt bezocht. Het achtergrondgegiechel en de ‘weinig grondwettige wensen’, van een uitgenodigde diplomatieke vertegenwoordiger of bij de STVS opportunistisch tewerkgestelde gladiool uit de Bijlmer (…), ook nog het nakijken gevend. Paramaribo moet helemaal oranje kleuren? Hoe dan, papi! Lacht je wel dood, als straks Paramaribo helemaal Frans “blue” kleurt en tegen alle wensen in…, de wereldbeker toch weer niet op dit continent achterblijft! Maar door een andersoortig “Holland” en ook niet Brazilië wordt omhelst. Maar dan met een lettertje meer “Hollande” en Ville de Paris ou Cayenne. Wishfull thinking? Ou bien: “…rien ne vas plus…, prosit”. Denk an tori, dati…papi!

- Winter. Koud was die douche die ambassadeur Aron Winter in een STVS-programma aan Jurna meegaf…, over de achterlijkheid hier in Suriname vertoond, als er toch nog eens over samenwerking moest/moet worden gesproken. Meer nog om het lokale voetbal naar internationale hoogte te tillen. Niet in SU maar in Brazilië, wordt nu Euro-geld in sloppenwijken gestopt om voetbaltalenten een meervoudige kans te geven. Winter is projectleider en ambassadeur. Maar wel in SU geboren en eens van goede wil geweest. Een wil die keer op keer door gladjanussen hier te lande werd gefrustreerd en/of getorpedeerd. Zegt de voormalig NL-international tenminste in alle openheid. Kan je er wel wat bij bedenken.

- Roof. Nabij het kantoor van het staatshoofd wordt een man beroofd en ook nog met een scherp voorwerp gestoken. ‘So much for security in SU’. Misschien is er nog iets te zien op de CCTV. Of ook weer niet!

- Roof II. Zwaar gewapend drongen ze een winkel annex woning binnen en beroofden de aangetroffen mensen van geld en belkaarten. Wat daarvan te zeggen of te denken? Juist ja!

- Tabakswet. De anti – rookwet kan nu uitgevoerd en toegepast worden. Hoge boetes in het vooruitzicht. Net als bij die te zwaar beladen vrachtwagens. Al heeft men nog van die rokers, welke kulverhalen vertellen. Men gewoon kan blijven roken. Maling aan het gezelschap waarin men zich bevindt, of het bedienend personeel wat door bedreiging monddood wordt gemaakt. Ja, zonder rijbewijs rijden kan dus ook. En met het bezopen smoel achter het stuur kruipen, een dagelijkse bezigheid worden. We kennen ze allemaal.

- Grapjassen. Ofschoon dat er wekelijks wordt verkondigd, hoe goed en progressief het gaat in de Oncologie…! Het volgende aan verhaal: ‘Honderden patiënten met baarmoederkanker hebben in een kliniek in Maastricht mogelijk een te lage dosering straling gekregen’. Bij de behandeling worden kleine radioactieve deeltjes ingebracht en door een rekenfout gebeurde dat net op een verkeerde plek. De kliniek, onder de naam “Maastro Clinic”…, laat weten ‘ernstig geschrokken’ te zijn en “…ten zeerste te betreuren dat dit heeft kunnen gebeuren…”. De kliniek heeft contact opgenomen met alle 343 patiënten en excuses aangeboden. Ze kregen inwendige straling ofwel de “brachy-therapie” die wordt gegeven als aanvullende behandeling. Die moet de kans op terugkeer van baarmoederkanker verkleinen. “De behandeling is niet van invloed op de kans op uiteindelijke genezing”, schrijft de kliniek. Toch krijgen 98 patiënten die de voorbije vier jaar zijn bestraald een extra controleafspraak aangeboden. De fout werd onlangs ontdekt bij een controle voor de vervanging van het apparaat. Het apparaat werd al sinds 1995 op deze wijze gebruikt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is direct op de hoogte gesteld toen de fout werd ontdekt, schrijft “Maastro Clinic”. In de kliniek laten zes regionale ziekenhuizen patiënten bestralen.

- Dienst. Brandstof in dienstwagens verschilt beleidsmatig per ministerie? Of is er helemaal geen beleid? Orden dat zaakje strak dan! Bespaar zodanig, dat er belastinggeld overblijft voor nuttiger zaken dan de verspilling door een waterhoofd aan ambtenarij. Begin met de ‘volgautomanie’.

- RIP. Voormalig directeur van het Planbureau en financieel-directeur bij Staatsolie, Iwan Kortram, is op 69 jarige leeftijd overleden. Zo werd op een website bekendgemaakt.

- James II. De nieuwe leider van de Colombianen op het WK in Brazilië is de pas 22-jarige James Rodríguez. De fijnbesnaarde middenvelder van AS Monaco strooit met passjes, bepaalt het tempo van de wedstrijd en heeft ook al twee keer gescoord in Brazilië. De spelbepaler met het jongensachtige uiterlijk, is daarmee definitief uit de schaduw getreden van Falcao en diens illustere voorganger Carlos Valderrama.

- Winst. Op de maandagmorgen kon men in een verhaal lezen (…), dat besloten werd door Moravian Church Foundation om het warenhuis van CKC & Co. te verkopen, op het moment dat er geen ‘winsten’ meer werden gemaakt en werkmaatschappijen die wel winsten maakten daar last van ondervonden. Conform de politiek en filosofie, rond een koloniaal behept wingewest. Met andere woorden (…), als de ‘mother of all things’ altzheimer verschijnselen vertoont, de meest creatieve norm dan is om haar op E-Bay of Markplaats te plekken. Posities waar er lucratiever entiteiten zijn te vinden die wel raad weten met ‘na bigi sma CKC’. Een betere vergelijking is eigenlijk niet mogelijk (…), wanneer bij gebrek aan creativiteit en affiniteit –met de gerezen neergang of detrimente toestand– van ‘mama lekker’, niet eens een verkoop- of overlijdensadvertentie waardig genoeg wordt, na uit de machtsbezitter of een nog aanwezig en zwijgzamer geraakt bestuursorganisme.

- Crazy Cairo. De veroordeling in Egypte van bijna 20 journalisten, is door regeringen en mensenrechtenorganisaties scherp afgekeurd. De mensenrechtenorganisatie ‘Human Rights Watch’ zegt, dat de vonnissen laten zien dat het bedrijven van professionele journalistiek in het huidige Egypte ‘een misdrijf’ is en dat de garanties in ‘de grondwet’ over ‘vrijheid van meningsuiting’ niets waard zijn. Ook de Nederlandse regering is teleurgesteld. Frans Timmermans, de Nederlandse bewindvoerder op Buitenlandse Zaken, wil van de ambassadeur van Egypte in Den Haag weten, waarom de Nederlandse journaliste Rena Netjes bij verstek tot “tien jaar gevangenisstraf” is veroordeeld. Zien hoe de Surinaamse journalistenvereniging, geheel ‘in solidariteit’ weet te reageren.

- Ongelukken. Minstens twee zware aanrijdingen in Paramaribo en uitvalswegen, waarbij een stevig aantal gewonden viel dat ook nog door de Brandweer moest worden uitgesneden. Veilig Sranan.

- Update. Panama: ‘breaking news’. De menselijke resten die vorige week zijn gevonden in Panama, zijn inderdaad van Lisanne Froon. Dat heeft de hoofdofficier in Panama zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Ze sluit een misdrijf niet uit. Zondag jl. Meldde NOS.nl op basis van bronnen dat uit dna-onderzoek bleek dat “een deel” van het aangetroffen stoffelijk overschot van Froon is. Het is nog onduidelijk of er ook dna-materiaal van Froons reisgenootje Kris Kremers is aangetroffen. De NOS schreef bovendien op de maandgochtend, op basis van Panamese media, dat er geen sporen van geweld zijn aangetroffen op de botresten. Kris Kremers (21) en Lisanne Froon (22) waren sinds 1 april spoorloos. De vrouwen gingen wandelen in de jungle bij Boquete, maar zijn nooit teruggekeerd. Op 13 juni werden op een zeer afgelegen plek bij Boquete de rugzak en persoonlijke bezittingen van de vrouwen gevonden. Bij de daarop volgende zoekactie werden botten en twee verschillende soorten schoenen aangetroffen. In totaal werden volgens de NOS op drie plekken menselijke resten gevonden. De vindplaats van de rugzak lag op acht uur lopen van de plek bij wandelpad “el Pianista”, waar de vrouwen voor het laatst waren gezien. Een inheemse vrouw die aan het werk was op de rijstvelden langs de rivier Culubreen en die verkoeling zocht in de rivier, vond op een struik aan de oever een rugzak met spullen van Lisanne en Kris. Daarin zaten onder meer 83 dollar, een verzekeringspasje, twee mobiele telefoons en kleren. Het gebied rond de vindplaats, in de provincie Bocas del Toro, is de afgelopen week door dertig man van onder meer politie, justitie en hulpdienst Sinaproc uitgekamd. Aan de zoekactie is nu een einde gekomen. Er werden geen nieuwe aanwijzingen gevonden. Later meer.

- Verhoudingen. Het 08 December 1982 strafproces werd en wordt nog steeds door juridische spitsvondigheden en corrupte politici, in de wielen gereden. Vijftien mensen werden vermoord en zichtbaargemaakte daders, lopen nog steeds in relatieve vrijheid rond. Kijken in de luie stoel naar WK-voetbal en nippen VSOP of ‘double black’, met het nodige aan dienstig minstrelende jokers aan het voeteneind, verzameld op het hoogpolige pluche. Net als bij het voornoemde proces, wil men conform de perikelen in de bauxietmijnbouw, zich nu gaan focussen op de juridische aspecten van de Brokopondo Overeenkomst? Mag natuurlijk ook, bij gebrek aan inzichtelijkheid! Maar dan niet vergeten, dat er Surinaamse mensen, kostwinners en hun gezinnen, dodelijk worden getroffen door juridische rompslomp en oeverloos bureaucratisch ge-OH. Meer nog van mensen die totaal geen hart hebben, voor de ernst van zaak.

60.000. Jawel, dat is het getal dat rondgaat. ‘60.000 smart phones’, zal de paarse organisatie uitdelen, aan eerste en tweede gelegenheidstemgerechtigden? Wat een mop! Stemadviesje? Neem dat toestel en verdwijn naar een stemhok voor de eigen keuze en op een partij die je niet wil omkopen, maar met respect behandelt. Suriname heeft immers het verdrag, tegen verhandelen van de vrije mensengeest geratificeerd. Stem op wie je denkt, die goed zal doen voor land en volk. Niemand die zichzelf respecteert, is te koop voor met een gsm-toestel. Werk voor je ding. Voor 2010 hoorde men een ‘dikke dame’ protesteren tegen dit soort gein. Nu hoort men daar niks over. ‘GSM, satellietschotels…, a no spotu yere’. Overigens, zijn de leiders van Abop en NDP hangende de praktijken voornoemd, reeds enige tijd concurrerend bij elkaar in de leer.

- Sasur. Dacht maatschappelijk nog aardig “in” te zijn. Maar het Hof van Justitie, zegt bij vonnis: “out”. 

- Volgauto’s? Bij Michel Felisi ging het al goed mis. Zwaailicht met volgauto’s naar Brokopondo? Prado en dubbelcabines. Waarom? Teveel brandstof, soms? Als men naar het district rijdt, is er geen enkele volgauto nodig. Enkel een telefoontje naar de politiecommandant, dat de bewindvoerder van een ministerie op bezoek komt. Zonder ‘show’ en toestanden van camouflagepakken, zwaailichten en weinig ordentelijke ‘jungle boots’. Waarom eigenlijk? Om de show te stelen of om te intimideren? Nu is er een oude man om 23.00 uur ‘s avonds doodgereden te Tamanredjo. Niemand weet zogenaamd wie dat heeft gedaan. De auto met de bewindvoerder aan boord of de volgauto die met een noodgang op zijn staart reed? Wordt er niet goed van, als men plastisch verneemt wat de oude man wel werd aangedaan.

- Uitbetaling. Nog zo een groep die niet is uitbetaald. Aannemers van openbaar groen, mogen voorlopig fluiten? Maar op de zaterdagmorgen was wel een zeer grote groep Chinese arbeiders, bezig in de buurt achter Sana Budaya. Grasvelden, grasglooiingen langs de afwatering en trottoirgoten, werden over honderden meters ontdaan van overbodige vegetatie. Maar misschien wordt die aannemer wel tijdig betaald.

- Brandweer. Een ludiek overkomende figuur, ging/gaat ‘helemaal niet opgelijnd’ naar Belfor en eist(-e), dat de brandweer- en politiekazerne wordt afgebouwd. Elo! Was het niet zo, dat er al onder Santokhi werd gesaboteerd –vanuit de lokale bevolking– toen de brandweer- en politieonderkomens moesten worden gebouwd. Zien hoe snel Belfor in zijn contrei klaar komt, met wat hem onopgelijnd werd gevraagd.

- Roof I en II. Aan de Prinsen- en Fred Derbystraat werd er geroofd. Beschoten en beroofd werden gouddelvers. Het is zeer veilig in SU.

- ‘Trafficking in persons’. De USA blijven erop hameren, dat er tussen de drie Guyana’s en dus ook Suriname, levendig aan continue mensenhandel wordt gedaan. Wanneer criminaliteit de soevereiniteit van land en volk aantast. ‘Un ne wanni yere!’.

- RIP. De heer Ruben Setrowidjojo, tussen 1984 en 1986 bewindvoerder op een aantal ministeriele departementen, kwam te overlijden.

- Mijnbouw. Eigenlijk kan men Suriname in bestuursattituden vergelijken met de voetbalgigant Spanje. Net zo lang in ontkenning en ondanks zwaarwichtige waarschuwingen doorgaan (…), totdat de hele zaak begint te kantelen en slagzij het zinken of kapseizen inluidt. Net zo lang als Spanje –voetbalnatie ‘numero uno’– gingen de ignorante d.m.v. ontkenning ongeremd door. Ontkennend, dat er iets zeer grof mis was met de bauxietsector. Kapseisgevaar nu latent aanwezig en de onvermogende stuurlui, camoufleren tegelijkertijd en dus nog steeds met een hoop conferentiegrootspraak/-praats ! Gebakken lucht…, ‘so bun’.

- Costa Rica. Midden-Amerikaans voetballand gooit het machtige Italië met een Balotelli uit het WK-voetbaltoernooi in Brazilië. Brian Ruiz (PSV-Eindhoven), maakte het dodelijke doelpunt.

- Yes! Paus Franciscus heeft zaterdag expliciet aangegeven, dat leden van georganiseerde misdaadgroeperingen niet meer welkom zijn in de kerk. Hij noemde hun werk “de aanbidding van het kwaad” en zei dat mafiosi “…zijn geëxcommuniceerd”. De paus noemde met name de ‘Ndrangheta…, de Calabrese tak van de georganiseerde misdaad in zijn afkeuren van de maffia.
In 1993 nam de toenmalige paus, Johannes Paulus II, in eveneens ferme bewoordingen, afstand van de Siciliaanse maffia.

- ISIS. In het grensgebied tussen Irak en Syrië is het opnieuw tot hevige gevechten gekomen tussen Iraakse militairen en radicale strijders van de Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS). De terreurgroep veroverde na dagenlange gevechten de strategisch gelegen grensplaats al-Qaim. Regeringstroepen sloegen op de vlucht, aldus de newssite Sumaria News. Aan de andere kant van de grens strijden ISIS en het eveneens radicale soennitische al-Nusra Front om de macht.
Verder in de richting van Bagdad, in en om de stad Tikrit, vonden tientallen mensen de dood door gevechten. Volgens medici in de stad gaat het daarbij vooral om militairen en politieagenten. Elders in het land maken sjiieten zich op om de strijd aan te binden met ISIS. De radicale geestelijke Muqtada al-Sadr heeft zijn volgelingen opgeroepen zich te melden voor de strijd tegen de soennieten. De vrees voor een grootschalige burgeroorlog is daardoor verder aangewakkerd.

- EBOLA. Grote sportevenementen. Vliegtuigen en passagiers uit besmet gebied? Geen goed nieuws. Om de uitbraak van de dodelijke ziekte ebola op verscheidene plaatsen in West-Afrika te kunnen bestrijden, is voorlichting cruciaal. Om te voorkomen dat de ziekte verder om zich heen kan grijpen, moet de lokale bevolking in landen als Guinee, Sierra Leone en Liberia zich bewust zijn van de ziekte. Gebrek aan betrouwbare informatie kan letterlijk dodelijk zijn, waarschuwen hulpverlenersorganisaties als Plan en Artsen zonder Grenzen. De ziekte grijpt om zich heen in wat met meer dan 330 doden nu al de ergste epidemie van ebola ooit is. ‘Onze veldmedewerkers rapporteren dat de getroffen gemeenschappen in angst leven nu het dodental steeds verder oploopt. Doordat er weinig betrouwbare en actuele informatie is, doen veel geruchten de ronde, wat de strijd tegen ebola nog gecompliceerder maakt’, zegt het hoofd van het noodhulpteam van Plan, Unni Krishnan. Als voorbeeld noemt hij geruchten dat gezondheidswerkers een complot beramen en dat mensen nooit meer terugkomen uit een ziekenhuis of dat de ziekte na een tijdje vanzelf weer overgaat. Bart Janssens van Artsen zonder Grenzen is dezelfde mening toegedaan. De enige manier om verspreiding tegen te gaan is mensen te overtuigen zich bij de kleinste symptomen te melden en ervoor te zorgen dat ze niet met zieken en doden in aanraking komen. Volgens hem is de uitbraak ,,volledig oncontroleerbaar” geworden, ook omdat de betreffende regeringen de reikwijdte van de epidemie nog niet overzien. De hulporganisatie waarschuwt dat ze tegen de grenzen van haar kunnen aanloopt. Hulporganisaties storten zich daarom nu ook op voorlichting. Plan concentreert zich op preventie door informatieverstrekking en logistieke en materiële steun, waaronder trainingen, het leveren van desinfectiekits en de installatie van wasgelegenheden. Informatiebijeenkomsten op scholen en weekmarkten en een poster- en radiocampagne moeten de bevolking bewust maken van de gevaren, maar ook van manieren waarop de ziekte misschien te voorkomen is. Simpele maatregelen als handen wassen kunnen al enorm bijdragen.

- Goud en olie. De sterke beweging van de olieprijs de laatste weken door de spanningen in Irak, zorgde er voor dat de goud/olie ratio momenteel op 11,2 staat. Dit is historisch gezien heel laag terwijl olie en goud een sterke correlatie hebben. Zo blijkt nog maar eens dat nominale inflatie aanwezig is bij alle grondstoffen, behalve goud. In de jaren ’60 was de verhouding goud/olie nog 20. Dat wil zeggen dat je met 1 ounce goud 20 vaten olie kon kopen. Vandaag koop je daar slechts iets meer dan 11 vaten mee. Wanneer goud begin jaren ’80 een nieuwe nominale piek bereikte van $ 850 per ounce stond de goud/olie ratio op 16, nog ver boven de huidige ratio dus. Tot begin jaren ’70 lagen de prijzen van de meeste grondstoffen zo goed als vast, olie noteerde aan $ 1,8 per vat, goud stond op $ 35. Terwijl de prijs van olie maal 7 ging in de jaren ’70 verdrievoudigde de goudprijs slechts, dit was de eerste periode van serieuze goudmanipulatie. De goudmanipulatie is ook goed te zien in 2013 en 2014 waar de goud/olie ratio terug in een dalende lijn zit. Tussen 1961 en 2000 was de gemiddelde goud/olie ratio 18, met een huidige Brent Crude olieprijs van $ 113 zou dit een goudprijs betekenen van meer dan $ 2.000 per ounce – aldus Goldseek. Voor het meest recente www.goldseek.com

 

De Observateur van Sranan.

De Week in Retro – 21.06.2014.

De Week in Retro – 21.06.2014.

 

MEMORABILIA.

 

 - WK. Alles wat de klok slaat in SU, is totaal aan voetbal besteed. Tenminste aan het FIFA-toernooi dat zich in Brazilië afspeelt en waar men urenlang naar zit te kijken. Minstens zes uren per dag, als er drie wedstrijden worden gepresenteerd en de onbetrouwbare energietoevoer van de EBS het allemaal wel toelaat. Intussen zit naast de vele nationale feest- en vrije dagen er dus nu nog een aspect additioneel bij, waardoor de productiviteitscurven van het land absurde cijfers voortbrengt. Men moet het maar zelf weten. Zo heeft men mensen die op hoge leeftijd, door politieke machinaties en voorkeuren, in staffuncties bij de Overheid zijn gerold en heel gewoon een maand naar Brazilië zijn vertrokken om voetbal te kijken. Dat doen ‘oom Nelis’ en ‘tant Sjane’ die corrupte figuren niet na. Gauw naar de week in Retro, in een land waar de keiharde misdaad ‘grat hari’ loont en eerlijkheid nog lang niet kan worden beloond.

- Kersten. Van de week een legitieme vraag. De vragensteller was concreet en overigens geheel akkoord met de stellingname, dat het warenhuis aan de Domineestraat volledig uit beeld van EBGS-belanghebbenden in de verkoop was gebracht. Tot op de dag van heden is onduidelijk wie heeft verkocht, wat is vervreemd en wie de opkopers zijn. “Chinese groep…”, kan zoveel betekenen als men op zoek gaat naar waar het aankoopbedrag nou eigenlijk vandaan kwam/komt. De directie van de holding heeft tot nog toe in alle talen gezwegen. Roddel, achterklap en zelf ‘bonu’, namen en nemen gedurende de onzekere periode gestadig over. Inderdaad, beschouwen velen uit de samenleving de gebouwen van Kersten en die van de EBGS, als gemeenschapsgoed. Daarnaast de duisternis, waarin spullen worden aangekocht of vervreemd, doet de missie en gemeente in het bijzonder, voor steeds groter vraagstukken plekken. In het naaste verleden waren er contracten aangegaan met een maatschappij, onder leiding van ene M. gesteld. Deze verhuurde onder meer units aan kleine zelfstandige, starters en ook gevestigde bedrijven. Plotseling kon dat ook niet meer en geraakten vele mensen ongehoord veel geld kwijt, aan een opgelegde sluiting/ontruiming vanuit de holding georkestreerd. Niemand wist precies wat er zou gaan gebeuren, met de te verlaten gebouwen en opstallen. Eruit …, anders! Een hele tijd bleef het daarna stil. Delegaties Turken, Chinezen en/of Brazilianen, kon men op de willekeurige zondagochtend op het balkon van de superstore waarnemen. Niemand wist precies, wat er rond die bezoekjes zou gaan gebeuren of wat ze te betekenen hadden. Tot op de dag van heden, eigenlijk nog steeds niet. Ook niet wat er gebeuren zal wanneer de zaken worden teruggedraaid en ook niet naar de onzekere toekomst toe, waarbij ‘de Chinese groep’ het voor het zeggen zou kunnen krijgen. Wat is er met de middelen van de verkoop gebeurd, indien die reeds zijn overgemaakt. In delen of als geheel in één keer? Terugkerend naar de vraag van de aandachtige lezer: “Wat gaan Marica, Breeveld, kortom de EBGS en aanhang met het gebouw doen, indien dat terugvalt in een of andere boezem. Welke boezem laat zich opnieuw raden. Is daarvoor een bedrijfsplan of kapitaalkrachtiger opvang? In ieder geval niet in de boezem van zwervers, zoals eens Marienburg, Sail, SML, Bruynzeel, Grassalco of een Surland kwam te vallen. Zo een ramp kan men in de binnenstad, ook weer niet gebruiken. Er zijn er al genoeg te herkauwen.

- Wanbetalingen. De advocaten die door de Staat werden toegevoegd aan allerlei rechtsgedingen, ontvingen hun gelden -voor diensten verricht- niet van Financiën. Doktoren van de Regionale Gezondheidsdienst gaan uit noodzaak in conclaaf met de leiding van de dienst, omdat ook zij niet betaald zouden zijn (…), waar men onverdeeld recht op heeft of zou hebben. Bedrijven wachten nog steeds op de suppleties die maar niet loskomen. Sommige al zowat 14 jaren lang. Brieven blijven onbeantwoord of men wil zich op een ‘jan – boeren – fluitje’ door pogingen tot eenzijdige besluitvorming vanaf willen maken. Het is en blijft een ramp in dit land. En men wil kader uit het buitenland aanlokken en hier ter beschikking hebben? Misschien na 25 Mei 2015, zal er perspectiefverschuiving gaan optreden. In een dan geheel andere klimaatstelling.

- Liefdewerk. De bloeddonoren die bleven en blijven geven, werden door de Staat meervoudig gedecoreerd. Opvallend was de afwezigheid van het staatshoofd.

- Chase. Twee tieners vonden het nodig om een taxichauffeur, onder bedreiging van een houwer/machete, zijn auto afhandig te maken. Geld en GSM van het slachtoffer, namen de jongens ook mee. Daarna werd een “Chase” van deze figuren in gang gezet. Bij de achtervolging werden een aantal voertuigen door de onverlaten in het verkeer geraakt en kwamen ze uiteindelijk tegen een bushuisje tot stilstand. Verschansing vond plaats op de bovenste verdieping van een in aanbouw zijnd huis. Naar beneden kwamen de jongens echt niet meer. Omwonenden hielden hen vast totdat de politie de zaak kon overnemen. Gaat heel goed met de jeugd in de Republiek Suriname.

- Wanica. Met een groot concern werd er ‘contract’ getekend om binnen een jaar de gehele voorgevel van Domburg aan rivierzijde te veranderen, in moderne aanmeerfaciliteiten en noodzakelijker rivierbescherming. Tegelijkertijd een park, dat op maquette in bepaalde nieuwsbladen werd gepresenteerd. Als het allemaal niet op kon, komt ook Samsoedin –als interim DC in Wanica– met een hernieuwd plan op locatie om voor enkele weken een noodmarkt in Lelydorp in te richten. Als na renovatie van de oude markt, de noodopstallen maar worden geruimd en er geen burgeroverlast in Kofidjompo ontstaat. Het fenomeen ‘noodmarkt’, heeft op meerder plek in de hoofdstad en district zeer grote nazorg teweeggebracht. Om niet te spreken van complete maatschappelijke ontwrichting.

- Nacalculatie. De plotselinge verhoging van te betalen concessierechten in de houtproductie en mijnbouw, zal voor een aantal klinkende faillissementen zorg dragen. Zo wordt uit De Nationale Assemblee opgetekend. Bij faillissement kan de overheid fluiten, naar meervoudig af te dragen belastingen en accijnsrechten bijvoorbeeld bij de dan weer “uitgestelde import” van kapitaalbedrijfsmiddelen. Niemand ziet dat die balans nog wordt waargenomen, bij of door het huidig onvoorspelbare overheidsgedrag. ‘Zweef teki modulen’, die helemaal nergens toe leiden. De evenwichtsbalans is eruit. Het meest belangrijke element bij de volkshuishouding en voor de minder ingewijden “economie”. Want daar lijkt het per slot van rekening weer op. Een wetenschap die in SU, op water schijnt te zijn beschreven.

- Drama. Het net sluit zich richting gruwelijke ontdekkingen in Panama. Het sportconcern Perry van der Kar, geeft via het Internet aan, dat de schoenen voor ‘hikers’ die in Panama in de buurt van de eerste vondsten en nu verdachte botbeenderen zijn aangetroffen, alleen bij de winkels van het concern in Nederland te verkrijgen zijn. Lees mee en zie video. Een van de schoenen die tijdens de zoektocht naar de vermiste Kris en Lisanne is gevonden, is vrijwel zeker in Nederland gekocht. Op foto’s van de spullen die donderdag in de Panamese jungle werden gevonden, is onder meer een schoen van het merk ‘Wildebeast’ te zien. Dit merk wordt verkocht door de Nederlandse winkelketen ‘Perry Sport’. De winkelketen verkoopt deze schoenen alleen in Nederland. Er is nog geen officiële bevestiging dat de schoenen in Nederland gekocht zijn. Ook is nog niet bekendgemaakt of een van de Amersfoortse vriendinnen dergelijke schoenen droeg. http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1190387 De families van Kris Kremers en Lisanne Froon zijn geschokt door de recente ontwikkelingen in de zaak van de twee vermiste vrouwen. De publicaties van persoonlijke details “…komen hard binnen…”, schrijven de families in een verklaring. “Na het vinden van de rugzak en andere persoonlijke bezittingen van Lisanne en Kris wordt er sterk rekening mee gehouden, dat het daadwerkelijk om beide vermiste meiden gaat…”, schrijven de families verder. Ze zijn dankbaar voor de aandacht die de media de afgelopen maanden aan de vermissingszaak hebben besteed, maar vragen nu om terughoudendheid om onnodig leed voor familieleden en vrienden te voorkomen. “Hoewel nog niet 100 procent vaststaat dat het om Kris en Lisanne gaat, is de schok rondom de ontwikkelingen groot en willen de families het nieuws nu in alle rust kunnen verwerken…”. Tot zover een verklaring van de getroffenen. Intussen werd op de vrijdagavond bekendgemaakt, dat vanuit Panam werd aangemeld (…), er DNA-profielen reeds op dinsdag aanstaande voor definitieve identificatie van gevonden botmateriaal beschikbaar zullen zijn/komen.

- Censuur in de boekhandel. Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam gaat de eigenaar van een galerie op het Singel vervolgen voor het verkopen en in voorraad hebben van het boek ‘Mein Kampf’ van Adolf Hitler. Dat maakte het OM vandaag bekend. De beslaglegging verliep gemoedelijk, volgens galeriehouder Michiel van Eyck. “Een inval was het nauwelijks te noemen. Twee rechercheurs kwamen een dagvaarding afleveren en vroegen daarna waar het boek stond. Dat was alles”. Een advocaat neemt hij niet in de arm. “Ik vind het onzin om daarvoor te betalen”. De reden voor de dagvaarding is, dat het boek ‘beledigende uitlatingen’ bevat en bovendien ‘aanzet tot haat’, ‘discriminatie’ en ‘gewelddadig optreden tegen Joden…’, stelt het OM. Van Eyck is het daar in dit verband niet mee eens. Het boek betreft volgens hem “historisch materiaal”, dat bij zijn collectie past. “Ik vind principieel, dat dit moet kunnen. De wet moet aangepast en ik ga door tot de rechter…”. Mocht van Eyck het boek in de tussentijd tegenkomen, weet hij niet of hij het zou verkopen. “Ik heb het boek nu niet in mijn bezit, dus dat is niet aan de orde”. Eén exemplaar van ‘Mein Kampf’ kost 150 euro. Daarvan verkoopt van Eyck, enkele stukken per half jaar. Tot zover een Amsterdamse krant. Vorig jaar werd een toegezegd fonds aan historicus en hoogleraar Gert Oostindie onttrokken, op het moment dat de Nederlandse geschiedenis in Indonesia zou worden onderzocht en op schrift worden gesteld. Dunkt dat daar veel overeenkomsten, met wat zich voor 1945 in Europa/Azië afspeelde en na 1945 in de archipel van voormalig Nederlands Indië. Tot aan het einde van 1948 en daarna in Irian Djaja – http://nl.wikipedia.org/wiki/West-Papoea, Ambon en de Molukken in algemener zin een moorddadig dogma, zich onder bestuursgezag van Den Haag manifesteerde. Zo ernstig na 1945, dat de Canadezen en Amerikanen –in 1948– verplicht moesten ingrijpen. De regering in Den Haag, met inzet van de toen nog kersverse Verenigde Naties ‘wijzen’ op verkrachting van erecodes der geallieerden die de oorlog samen wonnen en Europa bevrijdden. Het verbieden van ‘Mein Kampf’ is een van de meer hypocriete en kortzichtige handelingen van een hedendaags nog steeds weinig rechtsfilosofisch ingericht Openbaar Ministerie in NL. Als men naar Fred Teeven kijkt en luistert, kan zo een beeld van ‘wijsgerig onvermogen’, geheel spontaan op het netvlies verschijnen. Verzamelaars kochten nog vorige week wel vrij en blij de auto’s van Hitler en/of van Mussolini. Het gedachtegoed van een psychopaat en de historisch daarna ingezette Endlösung, mag voor de komende jaren nog niet worden verspreid. Misschien enkel in de Van Mesdag onder elite professoren. Net zoals de contemporaine geschiedenis “NL-SU”, nog eens door de illustere Rosenthal ongeveer zestig jaren lang ‘verdonkeremaand in staatskluizen’ moet blijven. Het zou bij openbaring misschien geld gaan kosten. Tragisch en meer nog zielig…, eigenlijk. Zegt meer over de verduisteraars dan over tekstinhoud van al die zogenaamd geheim te blijven/houden verhalen, over de begane wreedheden van Haagse voorgangers. Ook die historische waarden tussen 1980 en het heden, lekker verhullen. Weten wel beter. In en onder de burgerkledij, het militair uniform of de alomvattende habijt.

- Irak. Het volgende humanitaire drama en de mede verantwoordelijkheid van de USA na de debacles in Syrie en Oekraïne. Europa in de allergrootste zorg, volgens Frans Timmermans www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1404296 en generaal b.d. en senator Frank van Kappen in Nieuwsuur. De opmars van ISIS in Irak leidt tot grote vluchtelingenstromen. Maar niet alle Irakezen willen het extreme geweld van de islamitische terreurbeweging ontvluchten; er zijn ook veel mensen die juist terugkeren naar het gebied dat in handen is gevallen van ISIS. Een Nieuwsuur-verslaggever is in Erbil, de hoofdstad van Iraaks-Koerdistan in het noorden van Irak, waar de doodsbange christelijke bevolking en masse wegtrekt. Hij bezoekt het christelijke dorp Al Gosh, waar christelijke en sjiitische vluchtelingen terechtkomen. “De sjiitische vluchtelingen zijn zo bang om hun verhaal te doen dat we alleen hun stem mochten opnemen. Omdat de kinderen toch niet herkend kunnen worden, mochten ze wel op de foto”. In het dorp worden 25 families in een school opgevangen door de dorpelingen en de kerk. “De christenen zeggen, dat er voor hen geen plek is…, dat ze niet mogen leven zoals we willen”, vertelt de verslaggever. “Onder ISIS mag je niet roken, niet drinken, geen feesten vieren. We kunnen er niet als christenen leven…”. De sjiieten zijn er nog banger. Die zeggen: ‘We worden vermoord..’. De Nederlandse cameraploeg filmde ook aan de rand van Mosul…, waar opgetogen soennieten de teruggekeerde rust onder het bewind van ISIS prijzen. ISIS lijkt de bevolking in die stad met rust te laten. Ook kerken hoeven het niet te ontgelden. “We zijn veel blije gezichten tegengekomen…, dat waren allemaal soennieten. Die zijn blij omdat ISIS zorgt voor stabiliteit, structuur en een gevoel van veiligheid. De mensen zien ook niets van de misdaden en de executies”. “Ze zien ISIS als een soort bevrijders…”, volgens de Nieuwsuur verslaggever. “Waarschijnlijk mag de bevolking nu nog roken en worden er geen zweepslagen als straf gegeven. Maar je kunt je afvragen hoe lang de soennieten in Mosul nog vrolijk blijven”. Tot zover verslaggeving uit Irak en Europa. Wie in Suriname denkt, dat er geen repercussies of economische gevolgen hieruit voortvloeien, mag best geïnteresseerder de onrust op de olie en goudmarkt gaan zitten waarnemen. Met een instabiel Venezuela op anderhalf uur vliegen van Zanderij, mag men wel heel goed de geopolitieke kaart medeblijvend bestuderen. Nu al wordt Suriname door een stevig aantal Venezolanen misbruikt om aan schaarse deviezen, bij een gefingeerde reis te kunnen komen om dagelijks, met een handvol US-dollars ter beschikking te kunnen overleven. Suriname valt niet meer buiten de invloedsfeer van het wereldgebeuren. Als de zaken voor en in Europa uit de hand lopen (…), zal men een onhoudbare repatriëring van mensen uit de Surinaamse diaspora mogen waarnemen. Eerstens de pensioengerechtigde. Daarna zullen de maatschappelijke kneusjes en werklozen overkomen. Vervolgens ook hun verwanten uit andere delen van de wereld. Komen vanzelfsprekend op termijn mee. Ghana, Nigeria, Turkije…? Een slag in de lucht, om een idee te hebben? Dachten van niet!

- Systeem. Namen en delict horende bij verdachte geraken secundair aan de materie, als een lumineus system wordt bedacht om zich bij opsporing van de politie aan te melden in De Nationale Assemblée. Waar men zich klaarblijkelijk allemaal, wel in thuis gevoelt.

- Gooding. Allerlei gevechten rond het opzetten en plekken van borst- en standbeelden of gedenkmonumenten cq. de toepasselijke ornamenten. Dan is het Doedel, De Kom of Ravales, op een puntkruising waar een politiebureau en het vierde kantongerecht in civiele zaakconflicten, recentelijk nog stond. Vervolgens is er geen geld, maar wel levendiger bureaucratie ter zake een te plekken gedenkteken. Een monument ter nagedachtenis aan de gevallenen, tijdens het “binnenlands gewapend conflict (1986-1992)”. Toen dodelijk getroffen mannen, vrouwen en kinderen, nu ten goede mogen worden geëerd. Maar! Op nog geen 15 meters van dat laatstbenoemde planmonument van Herrenberg, wat maar niet wil afkomen (…), werd politieofficier Herman Gooding op 5 Augustus 1990 vermoord. Daders nooit vervolgd of berecht. Document: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/18480 Misschien is het wel dienstig om voor Gooding, een deugdelijk monument op te richten. En wel op het bovenbedoelde kruispunt Saramacca – Zwart & Hovenbrugstraat. Ter ere van de moedige inspecteur van politie die lafhartig door het hoofd werd geschoten. Per slot van rekening is/was het driehoeksplein, op laatstgenoemde locatie, niet anders dan politieterrein. Iedere keer dat ongestrafte en meervoudig zichtbaar gemaakte moordenaars langs gewenste monumenten of de stenentrap aan de Waterkant mogen komen, te ge-/bedenken dat daar op die vroege zondagochtend, ten gevolge van gruwelhandel…, de brandweer vloeibare resten van Gooding, de rivier in moest spuiten. Zien waar de prioriteiten in dit land, nu wel worden beleefd en rechtgesteld. En waar weer niet!

- Opstoot. File bij het bureau nummerbewijzen. Door nalatigheid van de Overheid en bezitters/eigenaren van voertuigen, blijkt meervoudig de vereiste documentatie niet te kloppen. Boetedreigingen vanuit het ministerie van Justitie & Politie, in kongsis met Financiën, nopen eigenaren van voertuigen -hals over kop- te rennen naar de keuringsdienst van de politie te Geyersvlijt om de nummerbewijzen in orde te brengen. Behoorlijk of onbehoorlijke besturen? ‘Pick your choice…!’.

 - K.v.K. NL-SU. De voorzitter van de kamer van koophandel SU-NL, ene Leon Ferrier staat er nog steeds van te kijken, dat de Nederlandse BUZA – minister, Frans Timmermans, de politiek gevleugelde uitspraken van voorganger Maxim Verhagen, aan het adres van de persoon Desi Bouterse gericht, niet heeft teruggenomen. Ook de Nederlander Leon Ferrier zal zich moeten confirmeren aan het feit, dat zijn thuisland –al decennialang– een transnationaal te respecteren rechtsstaat is (…), waarbij elke uitspraak van de Hoge Raad, hogelijk wordt ingevuld, gecategoriseerd en gepositioneerd door de gekozen Nederlandse Regering. Los nog van het feit, dat de regering van Nederland vrij is om op geëigende wijze(-n), oordeel over een geveld vonnis van de Hoge Raad in positieve zin te mogen listen. Eenmaal de allerhoogste rechtsinstantie van Nederland. Interpretatie en invulling daarvan, ook op een wijze die politiek volledig ten dienste van de Staat is of kan blijken. Of men dat in bepaalde contreien nou leuk vindt of niet. U-turn en de korte bocht prelude, dient geen enkel nut. Vooral niet nu het land Suriname, op minder dan twaalf maanden van de algemene en geheime verkiezingen is komen te staan. ‘Don’t ya make unnecessary waves!’. Bouterse heeft persoonlijk problemen met de justitie in/van NL. Zaken die hij noodzakelijkerwijs al heeft gelegd, in handen van zijn Rotterdamse raadsvrouwe Inez Weski en eerder weinig succesvol bij Bram Moskovich. Bouterse als persoon heeft die problemen en bepaald niet het totale Volk van Suriname. Een samenleving die op z’n minst 348.000 relaties, overzee in bloedverwantschap heeft stekken en deerlijk zonder Bouterse onderhoudt. Zo goed en zo kwaad als dat door de jaren kon/kan. En waar Bouterse als persoon, nimmer tussen zal kunnen of mogen komen dan wel verkeren. Ook dat mag Ferrier zo langzamerhand gaan snappen…, na alle ‘beproeving’ hier te lande beleefd en dus onverlet in zijn functioneren als ‘kamervoorzitter’, geheel verstandelijk terugmeenemen naar huis. Mensen die last hebben van een vermeende of verstoorde relatie Bouterse – Nederland en een vlekje waarnamen/detecteren op hun netvlies, mogen zijdelings altijd de optometrist op- dan wel bezoeken. Geen enkele moeite. http://www.telegraaf.nl/binnenland/20327402/__Verhagen__Bouterse_niet_welkom__.html 

- Opstoot II. De bekende pomp waar overheidsauto’s legaal en illegaal brandstoffen tot zich kunnen nemen, maakte plotselinge filevorming mee. Blijkt dat de Staat, schaarste aan brandstof mocht meebeleven. Er zijn een aantal zorgwekkende indicatoren, ofschoon de begrotingsbehandelingen afgelopen zijn en het staatsbudget zou zijn goedgekeurd.

 

- Gado Oso. In Brokopondo blijkt een aantal bewoners, een kerkgenootschap te verhinderen het evangelie te verspreiden en een godshuis op te zetten. Bij God en in Suriname, is van alles min of meer “ongrondwettelijk” mogelijk. “25 Mei 2014, a musu kom keba”.

 - F18 – Eagles. Amerikaanse F-18-gevechtsvliegtuigen voeren boven Irak verkenningsvluchten uit. Dat heeft een hoge Amerikaanse ambtenaar tegen persbureau AP gezegd. De VS proberen zo zicht te krijgen op troepenbewegingen van de terreurorganisatie ISIS, die aan een opmars naar Bagdad bezig is. Eerder werd bekend dat de VS overwegen om de ISIS-troepen vanuit de lucht aan te vallen. Dat kan met raketten maar ook met bemande of onbemande vliegtuigen. President Obama spreekt op dit moment met zijn belangrijkste veiligheidsadviseurs. Aan het begin van de avond legt hij een verklaring af.

 - Maduro. In Venezuela wordt het Volk door een voormalige buschauffeur en tegenwoordig staatshoofd voorgehouden, dat niet een achterstand van betalingen –ongeveer zo een 800 miljoen US-dollar aan American Airlines alleen– reden is van het terugschroeven van honderden vliegbewegingen per week, van en naar het door politieke misdaad gemangelde land. Als krankzinniger reden wordt nu opgegeven, dat de vliegtuigen die niet meer komen, bezig zijn met vluchten naar het WK Voetbal in Brazilië. Daar moet je nou echt buschauffeur voor zijn geweest om het volk, dat allemaal voor te kunnen houden. Paniek in de tent. Miljarden moeten worden betaald aan goederen en verrichte diensten. Nationaal en internationaal. Daarbij ook nog, dat Maduro door de bomen het bos niet meer ziet en additioneel ook nog naargeestig vertelt, machines van de vele luchtvaartcarriers die niet meer op Venezuela vliegen, enkel naar Brazilië voor het WK doorreisden. Wat een land, wat een weinig verantwoordelijke gladiolentappers.

- Rusland. Dat was even balen, toen de keeper van Putin’s reuzenland een even grote flater beging en een Koreaans schot op het doel honoreerde met klapvingertjes en de bal achter hem in het net terecht kwam. Vervelend!

 - Schotelcompetitie. Er lijkt een mini – schotelcompetitie te zijn ingezet. ABOP en NDP brengen satellietschotels naar hun vermeende achterban in het achterland, respectievelijk de kuststreek (…), om beelden van het WK – Voetbal 2014 in Brazilië onder de mensen te kunnen slijten. Ver na het WK, zal de STVS misschien –volgens Robert Ameerali– het verzorgingsgebied ook mogen betreden. Brood en spelen, ‘i sabi toch’. .

 - Stroman. De ex-minister fungeerde in een heftiger ‘kongsi’, enkel als stroman voor de top in het land die het op de concessies van Bruynzeel had gemunt. De man in kwestie, was eerstens met de grote NDP-straatschoonmaak bezig in West Suriname en met name te Apoera. Plotseling werd hij topsecretaris en toen ook nog minister. Om vervolgens NV’s op te richten die de houtconcessies ‘overnight’ besprongen. Vervolgens nu het aanvullende verhaal uit de Nationale Assemblée, dat de concessies –eens van de Staat en dus van het Volk– in handen waren/zijn gekomen van mensen die zeer veel zaken op hun kerfstok blijken te hebben. Op het moment dat de NV’s werden opgericht, werd al duidelijk wat er vanuit afdelingen in ‘een zorghotel’ zou gaan gebeuren. Maar niet alleen in de hout (…), steviger nog met voorkennis uit dat andere ministerie (…), in de mijnbouwsector. Met z’n allen blijven ze aan elkander veroordeeld en bespringen de “gudu’s” van het land. 25 Mei 2015.

 - UNASUR. Alle grote buitenlandse vliegmaatschappijen die Unasur-lidstaat Venezuela aandoen, hebben de vliegbewegingen van en naar dat land teruggebracht naar zowat nul. Venezuela moet de luchtvaartmaatschappijen miljarden US-dollars die aan ticket-/vrachtverkopen zijn verschuldigd al langere tijd overmaken. Maar doet dat al enige tijd niet meer. Voorbeeld? American Airlines van 48 vluchten per week, recentelijk naar 20 en een gecalculeerde schuld van US$ 800 miljoen te verrekenen. Het is binnenkort wel geheel afgelopen, met de ‘bevriende geintjesregering’ van Maduro. http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27895233 Vergelijkbare poppenkasterij bevindt zich nu Kirchner in, als medespeler van de Peronistische Partij in Buenos Aires. Het Internationaal Monetair Fonds heeft haar stevig de bel aangebonden. Standard & Poors bracht de rating van Argentinië, terug van: “CCC+” tot “CCC-”. http://www.bbc.com/news/business-27886361 ’Just take a good look’.

 - ‘Ala sma’. Allemaal krijgen ze vroeg of laat een beurt. Wanneer de mensenrechten worden geschonden, zijn er altijd aardse machten en ook kosmische krachten die de rekening komen presenteren. ‘Levenslang voor Turkse legerbevelhebber en oud-president Evren’. De Turkse oud-president en generaal Kenan Evren (96) is tot ‘levenslang’ veroordeeld voor de militaire coup die hij in 1980 pleegde. Dat hebben Turkse media woensdag aangemeld. Ook oud-luchtmachtcommandant Tahsin Sahinkaya (89) is tot levenslang veroordeeld. Evren en hij zijn de enige nog levende coupplegers. Evren kwam in “1980” aan de macht door de staatsgreep. Onder zijn bewind, wat duurde tot “1989”, werden honderdduizenden mensen gearresteerd en tientallen mensen geëxecuteerd. Nog eens tientallen bezweken aan marteling en tienduizenden werden verbannen. Berechting van de coupplegers was lang niet mogelijk door de “Grondwet” die de militairen na de coup opstelden en waarin ze ‘zichzelf’ vrijwaarden van vervolging. Pas in 2010 werd de Grondwet enigszins aangepast en werd hun ‘relatieve onschendbaarheid’ opgeheven.

 - Alweer. Staatsolie is weer maatschappelijk ongewenst betrokken bij een financiële zaak die eigenlijk de Staat reeds lang geleden, in orde had moeten maken. Het oliebedrijf wordt nu opnieuw betrokken, bij een zogeheten ‘garantiestelling’ om de Surinamerivier –over 66 kilometers lang– uit te baggeren. Eerder zouden dat de traditionele bauxietmaatschappijen hebben gedaan, had men die beker niet aan zichzelf en het land voorbij zien dan wel laten gaan (…), door fundamenteler stupiditeit. Vestzak – broekzak Paluistic politics…? Is nu wel weer in zwang! Waarom staat de Centrale Bank eigenlijk niet garant?

 - WK – stroomterugstoot. ‘Holland styling, so bun’. Nederland zal vanavond tussen 18.00 en 20.00 uur (NL-time) ongeveer 10 procent minder elektriciteit verbruiken. Dat voorspellen de energie-inkopers van Eneco. Tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Spanje afgelopen vrijdag was hetzelfde effect waarneembaar. Doordat veel mensen samen naar de voetbalwedstrijd kijken, staat in veel huizen maar één televisie aan. Op normale dagen staan vaak meerdere televisies en computers aan. Daarnaast kijken veel mensen bij iemand anders thuis of in het café.
Ook wordt er tijdens de wedstrijd minder gebruikgemaakt van wasmachines, vaatwassers en stofzuigers. Omdat de wedstrijd tegen Argentinië vroeg begint, zal ook het bedrijfsleven de vruchten plukken van lager energieverbruik. Veel werknemers gaan namelijk wat eerder naar huis. Uit onderzoek van ING blijkt, dat een op de zes werknemers eerder naar huis gaat. Niet iedereen neemt vrije uren op voor de kortere werkdag: 13 procent geeft aan dat niet te doen. Als deze groep inderdaad eerder naar huis gaat zonder daarvoor te compenseren of uren op te nemen, kost dat werkgevers in totaal zo’n 15 miljoen euro aan loonkosten.

- Droga. Nog zo eentje die dacht onzichtbaar te zijn geraakt. Drugsdealer Jose Diaz Barajas werd in Rio de Janeiro ten overstaan van zijn vrouw en kinderen ingerekend. De man wordt voor drugsproductie en -transporten gezocht, door de USA. Elo, jawel! Ongetwijfeld waren en zijn er meer van dat soort sloebers, hoogstpersoonlijk naar voetballen in Brazilië gaan kijken. Barajas haalde vast de pers.

 - 13.00 uur SU-time. Patrick Kluivert heeft onverdeelbaar vertrouwen, in de leiding van zijn bondscoach. Zijn bondscoach Louis van Gaal, houdt voor de WK-wedstrijd tegen Australië vast aan ‘dezelfde spelers’ die met 5-1 van Spanje wonnen. Dat betekent dat Ron Vlaar weer in de basis staat en niet Jeremain Lens, die dinsdag op de laatste training wel een hesje kreeg. “Wij denken dat dat tegen Australië de beste strategie is”, legde Van Gaal uit. Geen 4-3-3 of 4-4-2 systeem dus, maar weer 5-3-2. “Ik heb geprobeerd te kijken of 4-4-2 ook kan. Nou, dat vond ik niet zo’n geslaagde vertoning”. “De Australiërs spelen ook met backs die veel opkomen, dus dat is in principe in ons voordeel als we dit systeem spelen. En daarnaast is er natuurlijk ook een ‘flow in het elftal’ gekomen en dat moet je niet verbreken…”. Tot zover Van Gaal. Uitslag Holland – Australië? Recept! Vul dat zelf maar in: .. – .. A tan so!

- EBS. Een lening bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), zou de Energiebedrijven Suriname uit de acute brandpositie moeten halen. Substation innovaties en verantwoorde productievernieuwingen, liggen daar wel aan ten grondslag. Bezuinigingen in de personele en ander variabele uitgavensectoren in de bedrijfseconomie van de onderneming, zouden voor een nog gunstiger aflossingsschema kunnen zorg dragen. Voorbeelden te over. Om dan nog net niet te spreken van een totale depolitisering van het gemangelde staatsbedrijf. Renovatie van onderstation Ma Retriate III, duurt een slordige 12 maanden? Na de langdurig aangemelde verwaarlozing in lokale media? Zegt minder over de deplorabele conditie in/van het station, dan wel er genoegzaam over de huidige leiding bij de EBS kan worden mee- en/of ingedacht.

- Roof. De politie werd op de dinsdagmorgen aan de Frigiterestraat beschoten, toen zij een stel zware criminelen die net een supermarkt hadden beroofd, te dicht naderden. De misdadigers wisten na de beschieting te ontkomen.

- Kruimeldief uit Aruba. Peter R. De Vries onderhield uitlokkingscontacten met een criminele Arubaan. Het gerechtshof in Arnhem heeft Patrick van der Eem in hoger beroep veroordeeld tot zestien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, wegens de diefstal van skikleding. Van der Eem kreeg vorig jaar een jaar gevangenisstraf opgelegd. Patrick van der Eem werd in 2008 ‘een bekende Nederlander uit Aruba’, doordat hij Joran van der Sloot aan het praten kreeg over de dood van de verdwenen Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba. Het gesprek met Van der Sloot –de idee van misdaadverslaggever Peter R. de Vries– vond plaats in een bewerkte Range Rover, die met camera’s was uitgerust en werd op de televisie uitgezonden. De rechter in Arnhem achtte bewezen, dat Van der Eem (41) op Oudjaarsdag 2012 (…) voor 30.000 euro aan skikleding weggriste uit een zaak in Oosterbeek. Eerst had hij met twee handlangers met mokers de pui geramd. Van der Eem en Van der Sloot in actie: www.youtube.com/watch?v=4eQ7m... en www.youtube.com/watch?v=boVrYtCnatE

- Irak. De Verenigde Staten zetten zes pelotons militairen af in Irak. Zij moeten daar de Amerikaanse ambassade en andere Amerikaanse belangen beschermen, verklaarde president Obama richting US-Congres. Washington stuurt maximaal 275 militairen. Zo’n 170 daarvan zijn al in Irak aangekomen. De VS overwegen daarnaast de inzet van speciale eenheden. Het Witte Huis benadrukt dat er geen gevechtstroepen naar Irak gaan en dat de USA dus niet in een nieuwe Irak-oorlog terecht komt. ‘Wishfull thinking’.

- ‘Economics’. Nog zo eentje die de natuurwetten uitdaagt. Bouterse wordt na de komende algemene en parlementaire verkiezingen opnieuw gekozen als president…? Dat verwacht “Economist Intelligence Unit” (EIU). Een afdeling van de in Londen gevestigde uitgever van ‘The Economist’ die ‘analyses’ maakt en voorspellingen doet, over de economieën van verschillende landen. In deze weinig gezaghebbend, binnen de politieke maalstroom van dit land. Eerder analytisch inferieur en natte vingerwerk. Speculatief, weinig doordacht en/of precies op de bekende laars ingezoomd. Beetje als de werkwijzen, conform het ‘Orakel van Cueta’. D-day – 25 Mei 2015 of eerder. De stemgerechtigde is de enige die bepaalt. Niet een snoeshaan in Londen. Stimuleert alleen maar om deze en gene, het ongelijk indringend aan te wrijven.

- ‘Nummer drie aan wenselijkheid’. Slordige 31 miljoen Euro richting viraal deficit. Is het document “Personen van Surinaamse Afkomst (PSA)” na de bekender geraakte “Toeristenpas”, een middel geworden om de begrotingstekorten van deze regering Bouterse te verkleinen of is het een middel om mensen met een Surinaamse achtergrond enigszins hun verlegde identiteit te versterken of eerder te verzwakken? Een dromer denkt intussen, dat de inkomsten van de PSA ofwel diasporapas, misschien een slordige 31 miljoen Euro, zullen binnenbrengen. Misschien moet de fantast, meteen ook een vliegticket of cruisreis promoverend koppelen, aan het spraakmakender PSA-fenomeen. 348.000 Nederlanders met een achtergrond uit/in ons land. Heeft de telling ook een slag, richting consulaten in andere landen geraakt? Bijvoorbeeld de voormalige Nederlandse Antillen of de USA kunnen inhalen. Los Angeles, San Francisco en New York, blijken nog eens duizenden lotgevallen te tellen die zich voor ‘aanvulling bij lekkage’ kunnen aandienen. Target, een 348.000 mensen in Nederland. Hoe zou dat nou zijn gekomen (…), dat men na meer dan een halve eeuw toch maar even besluit en enigszins gestroomlijnder achter hen aan te gaan. Succes, is altijd nog even gebonden aan het ultieme voordeel van de twijfel. Leuk gevonden, dat dingetje achter de BUZA-delegatie gehangen en in een ochtendblad opgenomen. “Efu yu na Sranan Man…” Helaas, dekt het de genderlading helemaal niet. 348.000 mannen…, ‘so bun’. “Denk a tori…! Soso mansma?”. Zal die diplo-begunstigde “NGO Karin”, nog leuk vinden ook.

- Inning. Een voorpagina van een hedendaagse krant, kan alleen maar nog meer onheil voorspellen als men naar inningstrategieën van de Staat kijkt. Beplakken van bushuisjes…, boete van Jerry. Concessierechten worden skyliners, bij Jimmy. Boetes als autopapieren niet op naam van de eigenaar staan…, bij Edje. Geen compensatie van gronden bij dijkenbouw, bij Rabindernath. Kostenverhogende Wet Algemene Zorgverzekering op de plank, voor agenderen bij De Nationale Assemblee van neef Blokkie en tante Liesje. Daarbij nog Suralco/Alcoa inkomsten, in verdere vermindering? Internetvraagje: “He…, bro hoe gaat het in SU? Ik wil wel zo een PSA-regeling, om te komen kijken…, hor! Faf dem Brasjon…, nanga Snesie? Hebben ze nog voorkeursbehandeling? Taigi mi snel yere! Stel me niet voor verrassingen. Is het waar, dat NL in-/toegang heeft in jullie Glis-kadaster. Gerucht e naki un dya. No meki grap, yere! Want straks ben ook ik mijn perceel en B-uitkering kwijt. Mi no wanni, no wan enkri surimep…, yere. Mi tek dem slag sari, na ini P’atata. Faf a sani san dem man e kari vermogenstaks. San na a percentage…, no ley gi mi yere, Sjaak. A ting kom tranga, dya”.

- “Tan”. Succes voor meester Humberto Tan A Kiam. De talkshow ”RTL Late Night” wordt vanaf het volgende seizoen, niet meer vanuit het Hotel Americain aan het Leidseplein in Amsterdam uitgezonden. Het programma is volgens RTL zo succesvol, dat de locatie te klein is geworden. Het hotel is tijdens de uitzending vrij toegankelijk. Veel mensen willen een kijkje nemen bij het programma, waardoor de beschikbaar gestelde ruimte al gauw vol loopt. Daarom is afgelopen weekend samen met het hotelmanagement besloten om te verhuizen. Liefst naar een andere locatie in Amsterdam.

- Icon. Aankomst van 250 nieuwe emoji, de smileys en icoontjes die mateloos populair zijn op smartphones. De nieuwe icoontjes zijn onder meer Hot Pepper, Chipmunk, Dark Sunglasses, Beach With Umbrella en Reversed Hand With Middle Finger Extended. Elo…, let op Somo jr!

- Blokkade. YouTube staat op het punt muziekvideo’s te blokkeren van een aantal populaire artiesten, zoals Adele en Arctic Monkeys. Dat komt door een conflict tussen Google, de eigenaar van YouTube, en de muzieklabels van de artiesten, schrijft de Financial Times. Later dit jaar wil Google een nieuwe muziekdienst lanceren. Voor een vast bedrag per maand kunnen YouTube-gebruikers zonder reclames naar muziekvideo’s kijken. Ook kunnen ze de liedjes downloaden naar hun computer of smartphone, zodat ze die zonder internetverbinding kunnen beluisteren.

- VN. Categorie oorlogsmisdaden. De massa-executies in Irak, zijn vrijwel zeker oorlogsmisdaden. Dat zei de VN-commissaris voor de Mensenrechten, Navi Pillay, naar aanleiding van de publicatie van foto’s en internetfilmbeelden van de massale moordpartij. Volgens haar zitten strijders die banden hebben met de islamitische terreurbeweging ISIS, achter de “…koelbloedige, systematisch uitgevoerde executies…”. De executies op de gepubliceerde foto’s en filmbeelden, zijn uitgevoerd in de omgeving van de stad Tikrit; de geboorteplaats van Saddam Hoessein.

- ‘You can run, but…, no hiding allowed’. De VS hebben tijdens een geheime operatie in Libië een van de verdachten van de terroristische aanslag op de Amerikaanse ambassade in Benghazi opgepakt. Dat bevestigen de autoriteiten tegenover persbureau Reuters, na berichten hierover van The Washington Post. Het gaat om de meest-gewilde verdachten. De arrestatie van Ahmed Abu Khattala vond dit weekend plaats na maandenlange voorbereiding. Hij werd aangehouden vlak bij Benghazi, door Amerikaanse troepen die met de FBI samenwerkten. Momenteel zit hij op een “…veilige plek buiten Libië…”. Er zijn geen mensen gewond geraakt bij de operatie. De arrestatie is een overwinning voor de regering van president Obama, die door de Republikeinen fel is bekritiseerd om de aanval. Er zou te weinig zijn gedaan om het geweld te voorkomen. En tot nu toe lukte het niet de daders voor het gerecht te krijgen. http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-captured-benghazi-suspect-in-secret-raid/2014/06/17/7ef8746e-f5cf-11e3-a3a5-42be35962a52_story.html

- Orgaan. Wat was dat nou weer? Een dubieuze advertentie die menselijke organen uit het buitenland aanbiedt in een lokaal ochtendblad. Beetje laat voor een April-mop en een stukje te vroeg om niet te worden opgesloten door justitie. Discretie gewaarborgd.

- ‘Rich in heaven’. De nieuwe rijken? Stroom en uiterlijk vertoon. Vier hoge kranen, waaronder hoogwerkers en vanzelfsprekend knallers aan overuren, om provisorisch te herstellen wat eigenlijk –bij goed en deskundig bedrijfsbeleid/uitvoering– te voorkomen was. Twee kapotte Trafo’s in de lucht. Geen reserve Trafo voor hele volkswijken, in dit land? Drie naar twee teruggebracht! Lekker kannibaliseren en tegelijkertijd wel rondrijden in mooie zwarte ‘full size’ SUV’s en dure oranjegroen gespoten auto’s. Alles goed in de verf, de WK in Brazilië sponsoren, via gewillig bevriende publiciteitsmedia en dan geen geld meer over hebben (…), voor een in serie te schakelen en reserve trafo’s. Ook geen tijd hebben om bepaalde delen van de pers te woord te staan, via de eerder vrijwillig afgegeven GSM-oproepnummers. Negeren van journalisten en alles veilig lanceren bij de gewilliger en meer nog hogelijk te belazeren website(-s). Alsof iedereen een computer of wifi-verbonden smartphone heeft. Of in dat extra stukje ‘mount piece’ aan semioverheidochtendblad, wat inmiddels al enige tijd ‘compleet ongeloofwaardig’ in de gemeenschap dwarrelt. Men moet het zelf maar weten, als het vertrouwen verder kaduuk gaat. Het Volk rekent wel weer af. 25 Mei 2015 of veel eerder. Intussen enkel ‘zwakstroom’ op de elektriciteitsnetwerken in Morgenstond. Men leve maandagochtend 16 juni 2014.

 - Joyrider. Kan nooit ‘volle vaart’ zijn geweest. Hooguit volgas. Letten op de woorden als men over zeer ernstige zaken praat. Als een burger iets kwaads overkomt en hij schiet op de dader zijn rug, is dat een mogelijk noodweer exces wat kan worden ingeroepen of gevorderd. Als de politie op een in paniek geraakte autochauffeur (18) schiet die ook nog vier andere leeftijdgenoten jongens vervoert, dan heet dat……? Inderdaad, de “Tout Lui Fautkanaalweg optie” gericht tegen ondeugend geraakte tieners. “Sutu dem panya…?”. Gelukkig zullen de stoute jongens dit incident, met alle vijf-en overleven. Maar het had heel anders kunnen aflopen, op de Vaderdag van 2014 aan de Grote Combéweg. Gelukkig heeft het Openbaar Ministerie, dat ook goed ingezien en zullen de schietinstructies wederom mogen worden geëvalueerd, aangetikt en gerationaliseerd.

 - Gemeenschapszin. De oude mannen en vaders, konden voor niks naar de bezoekende kappers in Huize Ashiana en wel op Vaderdag. Een lofwaardig initiatief, dat zich als een olievlek mag verspreiden en uitbreiden.

 - “Soft and stupid”. ‘Jamaica’s soft landing and the U-turn from Parbo’. Het Caribische eilandengebied met al zoveel sociale problemen, kreeg van Alcoa eerstens een kous op de kop (…), met ‘in perspectief’ daaraan gekoppeld, een zachtere landing over de komende twee jaren uitgespreid. In Suriname ging het staatshoofd echter ‘voorspoedig’ en ‘met spoed’, eerstens naar een voetbalwedstrijd in São Paulo – Brazilië. En bij terugkeer blijk gevend aan de samenleving, dat er ‘een brief’ naar de Alcoa/Suralco is (…)? Een schrijven waarin zou zijn geëist, dat de multinationale ondernemingen (…), zelf met een ‘bedrijvenreddingsplan’ en ‘voorstellen’ daartoe worden ingewacht? En nu komt dan het allermooiste! Er wordt ‘suku taki styling’ bijgezegd, dat Suriname ‘te weinig tijd’ heeft gekregen of is ge-/vergund, om goed ‘in response’ te mogen/kunnen formuleren, wat het eigen bedrijfsreddingsplan in evenwichtiger gedachte zou moeten/mogen/kunnen zijn? En als New York en Pittsburgh terug zouden zeggen, dat er door hen wel genoeg tijd was gegeven en het dan toch nodig was om ‘vier dagen lang’ naar voetbal te verdwijnen? In weerspraak, wordt ‘te weinig tijd’ gekoppeld/-opperd…? Hoe “keloofwaardik” kun je dan nog overkomen, bij ‘die hard business peoples’, zonder enige ‘soccer tradition’? Juist ja, als ‘sucker’ natuurlijk. Eentje die zich beroept op de anciënniteit van een reeds lang vervlogen tijd. Een eens zo soevereine en inderdaad onaantastbare relatie. Vervallen? Te beginnen met de destabiliserende bombardementen (…), vanaf 1980 en nog ernstiger relatievernielingen tussen 1982 – 1986. Vervolgens, helemaal naar ’92 toe, met totale destructie van wat we tezamen hadden opgebouwd. ! Tien jaren lang…, aan kapot maken. Zo een relatie had men ook nog met Den Haag en met name de BHP-Billiton/Shell. En waar is die in vergelijken met het nu of van Pittsburgh/New York/Washington gebleven? Anciënniteit opperen bij mensen die de Alain Belda-lijn, allang hebben verlaten? Men blijve benieuwd. Kan men zich Badr Sital herinneren, in zijn Oltmans-interview vanuit Habana de Cuba? Waarin deze propageerde, dat als men in Suriname echt revolutie wilde maken (…), nationalisatie en het stuk maken van de middenklasse, een must was? Desnoods op kunstmatige bases. Vergeten? De Amerikaan vergeet niets!

 - Escorte. Het door de politie begeleiden van zwaar transport over de openbare weg, heeft vanaf de volgende week ernstiger wijzigingen ondergaan. Goed als dat heel duidelijk (…), in alle bladen en publicitaire media –daarvoor ook ingericht– zal mogen verschijnen.

 - Argentinië. Als men heel eerlijk is, zou Argentinië eigenlijk met 1-1 genoegen moeten nemen in het spel vertoond tegen Bosnië-Herzegovina. Er moet nog veel gebeuren. Met en zonder Leonel Messi of een ongelukkig ‘eigen doelpunt’ van de tegenpartij. Maar ja…, de cijfers tellen en de bal is nog steeds heel erg rond. Vanzelfsprekend, naast de invloeden van Drogba, Marcello, Cristiano, Messi en Pepe met rode kaart! Zien wat het allemaal nog wordt.

 - Vrijstelling. Op productie-eenheden en dus ook machines, gaat de invoerrechtenteller op nul? Met de complimenten van Andero? Dus Trafo’s en compressoren,graafmachines, bulldozers of drukpersen, riso-/kopieermachines…, dus ook…, enzo? Gunstig voor bepaalde ondernemingen die er nog echt zin in hebben. De lijst van mogelijke bedrijfseenheden die tariefvrij zijn gemaakt, wordt ongedurig ingewacht.

 - EU. Enkel 13 miljoen Euro zal de Europese Unie in eerste aanleg aan Suriname ter beschikking stellen. Een stevige teruggang voor een land wat zich eerder, door gebrek aan uitvoeringscapaciteiten berucht maakte.

- Spanning. Er is in bepaalde wijken van Paramaribo Noord op de maandagochtend weer helemaal geen elektriciteit aangeleverd. Wel zien bepaalde huishoudens, een ‘veel te lage spanning’ op het net. Meer nog het is alsof er bepaalde fasen niet meer zijn ingeschakeld.

 - Irak. Inferno’s op komst. Kort voor de val van de Noord-Iraakse stad Mosul hebben Iraakse veiligheidsdiensten 160 usb-sticks gevonden met informatie over ISIS. Ze bieden een schat aan informatie over de soennitische terreurgroepering, die afgelopen week grote delen van Noord-Irak veroverde. Op de usb-sticks blijken de namen te staan van alle buitenlandse strijders, ISIS-leiders en hun codenamen, initialen van bronnen binnen ministeries en gegevens over de financiële huishouding, schrijft de Britse krant The Guardian. De Iraakse veiligheidsdienst kwam de usb-sticks op het spoor via een koerier van ISIS, die werd vastgehouden door het Iraakse leger. Twee dagen voordat ISIS Mosul innam, kregen de ondervragers van de koerier hem aan het praten. De man gaf informatie over het hoofd van de militaire raad van ISIS en gaf daarbij de waarschuwing: “Je weet niet wat je je op je hals hebt gehaald. Mosul zal binnen een week een inferno zijn”. Betrokkenheid van Nederlanders? Veel Nederlandse jihadisten hebben zich bij de terroristische organisatie ISIS aangesloten. Dat schrijft de Nederlandse minister Timmermans van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Timmermans zegt niet om hoeveel strijders het gaat, maar uit eerder bericht werd duidelijk, dat het ruim honderd moslims zijn. Nederland heeft maatregelen getroffen om te voorkomen dat jihadisten het land uitgaan om zich aan te sluiten bij groeperingen als ISIS. Ook in internationaal verband heeft Nederland een leidende rol om jihadreizen te voorkomen. De VN-Veiligheidsraad heeft sancties afgekondigd tegen ISIS. Tegoeden van mensen die bij de organisatie betrokken zijn kunnen worden bevroren. Ook kunnen aan hen reisbeperkingen worden opgelegd. Die sancties gelden ook in Nederland, schrijft Timmermans.

- ‘Deutschland’. Het Duitse voetbalteam en de Portugese speler Pepe, zorgden voor een tentatieve ravage op het voetbalveld, tijdens het WK-toernooi op de maandagmiddag in Brazilië. Duitsland stond al snel voor met 3-0.

- Fors. Hadden ze nou toch gelijk? Werd hun de wereldbeker in 2010 misgund? ‘They came back with a vengeance…!’. Vier spelers opgesteld uit de oude formatie. De rest…, versbloed op de vleugels en in de verdediging. ‘Soulfull peoples’. Met kwakkeljong Snijders in de freezone…, geruggensteund door Nigel de Jong. “Systeem 2-3-5”. Uitslag? ‘Vijf’ voor Holland en maar ‘een puntje’ voor de mensen uit het land van Alfa en Franco. Nederland helemaal ‘gek’, uit het dak gelanceerd. Van Gaal zal zich nog lang vergapen, aan het resultaat waar hij naartoe werkte. Het is nog maar net begonnen en vasthouden van succes…, is ook nog altijd een ware klus. Vinden de Belgen, Duitsers, Fransen en Brazilianen…, natuurlijk ook. Nederland vertoonde krachtvoetbal. Kreeg daarvoor in relatieve zin, nogal veel gele kaarten. Maar het bleek wel nodig, dat ‘breedmaken’ ten opzichte van de Spaanse onderdeurtjes. En er zijn dus wel weer 23 spelers die zuinig mogen omgaan/-springen met het gele-/rode kaartenhuis. Want het kan weer zo zijn gebeurd, dat er elementen daaruit worden getrokken.

 - EBS. Wat een ellende! Men zal niet moeten schromen de verantwoordelijken te vervangen of naar de tekentafels terug te verwijzen. Desnoods met vers bloed (…), zo van de hogeschool of universiteit continueren. Want wat de EBS deze samenleving, ten noorden van de Mahonielaan, Plutostraat en Boomskreek, in Paramaribo-N aandoet, is gewoon belachelijk en nog maar weinig kredietwaardig voor enige vorm aan continuering. Kortom, bij de beesten af! En dan steeds weer die bekender smoezen roepen of bij verificatiepogingen, de telefoon/GSM helemaal niet meer aannemen? Smoezen, seniele vormen aan arrogantie en maatschappelijke destabilisatie ten gevolge daarvan!

 - Galgenhumor en de PNR-offspring. Het bauxieterts in de grond laten zitten? Op basis van welk beschikbaar cijfermateriaal…, bro? En waarmee moet het land dan wel in additionele zin, de gewenste vermogens gaan verdienen? Enkel in de olie? En wel als het andere aan hulpbronnen, ondertussen vermindert of in prijsniveau ook neer-/instort? Hout, goud- en een bekender bazaar cq. (handel-) importmentaliteit, nu toch nog wel weer belangrijker in de contrei? Of gaat men massaal agrarisch denken? ‘Nein meine Herrn…’, strak blijven ontginnen en tegen redelijke prijs alumina/aluinaarde produceren, vervolgens marketen en winstgevend doorverkopen. Desnoods met kolencentrales in de stromingsgebieden, om de kosten te drukken. Tapajai-implementaties en een ‘kerncentrale’, in het hart van een energiebehoeftig land. Hoogdravende retoriek en risico-uitspraken om bauxiet in de grond te laten zitten, bestaan nochtans enkel uit een weinig overtuigende brabbel, studeerkamerkletspraat en niet geringe dosis aan vermolmde boekentaal. Welk belang dient Caram nou eigenlijk!? En door welke voorzitter ener gefragmenteerde unie aan de Wanica-/Pengelstraat, werd deze uitgenodigd voor een nog merkwaardiger ontboezeming? ‘That’s not a question…, in casu something that’s already bin answered’.

- Stel. Neem nou de mogelijkheid te baat, dat je in het buitenland aankomt en vrinden opzoekt. Vrinden die de legitieme vraag stellen: “…en hoe gaat het nou in Suriname…?”. Wat antwoord je dan, als trotse en onafhankelijke Srananman of -uma?

- 700 cluppie. Meer dan zevenhonderd illegale Brazilianen werden uitgezet. En dan de ‘Sixties Club’, met meer dan zestig uitzettingen. Verschil moet er zijn tussen uitzetting, uitwijzing, deportatie en meer van dat grensoverschrijdende aan ratio-operaties.

 - ‘Friday the 13th’. Meneer Hok zegt aan een staatsmedium, dat het staatshoofd een schrijven zou hebben gericht aan de bauxietmultinationals ALCOA/Suralco? Transnationale organisaties die nog even actief zijn in Suriname. Inhoud zou moeten gaan over de toekomst van de bauxiet/aluinaarde industrie en de daaraan gekoppelde energievraagstukken. Issues die al een stevig aantal jaren, door de regering werden genegeerd. Maar “het uur U” en dus “D-day” zijn onverlet aangebroken.

 - Business. Een ondernemer die last lijkt te hebben van de Staat en dan zowel in de ‘onroerend goed – sector’ als in de horeca, gaat naar de rechter en krijgt het geheel aan gelijk in voornoemd conflictmodel aan zijn zijde. En dan wenst de Staat nu geen genoegen daarmee te nemen en gaat in hoger beroep. De vraag is natuurlijk weer, wat men daarmee denkt te gaan bereiken.

- Roof. Het land zou volgens de verkiezingsbeloften, na 2010 veilig zijn te maken. Maar er zijn daarna, bijna dagelijkse registraties van roof en andersoortig wederrechtelijke gedragingen op te maken binnen het systeem van Closed Circuit TV. Het zogenaamde CCTV-systeem, dat van alles en nog wat aan bewegingen en handelingen registreert.

- Geweld. Een man wordt in brand gestoken, in het binnen-/achterland. Hij had een andere zijn inniggeliefde vrouw bekeken en nader geobserveerd. Fatale observaties. ‘A man tek faya’. Het KPS zendt nu voor twee weken residentie, een stevig bewapende eenheid naar zowel Sarakreek als in de naaste toekomst ook Stoelmanseiland.

- Pres. Geen goed woord valt te registreren over het feit, dat het staatshoofd midden in economisch tumult en allerhande problemen in het land, helemaal naar São Paulo afreisde om naar een voetbalwedstrijd te gaan zitten kijken. “Wrong messages…, all over the place”.

 - Hallo. Wat krijgt men nou?! Abrikadabri gaat bepleiten, dat truckchauffeurs die de wegen met overgewicht aan gort rijden, niet worden beboet en dat maatregelen die reeds genomen zijn, heel gewoon moeten worden teruggedraaid? Daarmee de opsporing en vervolging te willen frustreren? Wanneer verdwijnt Abrikadabri eigenlijk voorgoed van het (staats-)toneel en uit ongeregisseerde treurspelen? Hinderlijk zo een verschijnsel, welk het blijkbaar nu ook nog collegiaal voor de vernielzuchtige aan truckhouders, wenst op te nemen. Heeft helaas en vanaf het rampjaar 1980, niet anders geleerd.

- Elo! Nog zo een die het niet heeft begrepen. Joeloemsing die in functie van districtscommissaris, de verkiezingen op regionaal- en districtsniveau moet voorbereiden/organiseren. Nog steeds op partijbijeenkomsten van de NDP, het podium beklimt. “Tan du yu tori safri yere Joeloem…, te dati dem man sa musu fu puru hem nanga tranga…”.

- ‘Iker Casillas’. Heeft de euvele moed om te zeggen, dat hij op de dag dat er tegen Holland moest worden gespeeld…, ‘…niet goed was…’. Inderdaad heeft de gehele wereld, de Spanjool zijn falen van dichtbij mogen meemaken en aanschouwen.

 - Gong. Het wapen waarmee de Curaçaose politicus Helmin Wiels is vermoord, is gevonden. Op aanwijzing van een van de moordverdachten, hebben duikers het wapen uit het Waaigat in Punda gedregd.Wiels werd op 5 mei 2013 ´s avonds op het strand van Marie Pampoen in Curaçao doodgeschoten. Voor de moord zitten sinds vorig jaar vier mannen vast. Twee andere verdachten zijn inmiddels overleden. Het wapen is door specialisten uit Nederland gevonden en wordt nu onderzocht. Verdachte Elvis K, alias Monster, legde onlangs een volledige bekentenis af. Het was volgens hem een huurmoord, waarvoor hij 23.000 euro heeft gekregen. K. zegt de oorspronkelijke opdrachtgever niet te kennen. Het onderzoek naar de zaak loopt nog volop. In augustus wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

 - Aanslag. Lijfwachten van de Oekraïense president Porosjenko hebben afgelopen vrijdagnacht een bom ontdekt bij het presidentiële hoofdkwartier, meldt een bron bij de veiligheidsdienst tegen het Britse persbureau Reuters. Het explosief zou bij de poort zijn gevonden waar de dienstauto’s onderdoor rijden.

- Bagdad. Het Iraakse leger lijkt zich op te maken voor een tegenoffensief. Gericht tegen de terreur van ISIS. De stad Samarra speelt een belangrijke rol in het conflict, heeft premier Maliki zaterdag aangekondigd. De premier zei dat de historische stad, waar een belangrijk Sjiitisch heiligdom staat, het hoofdkwartier van de strijd tegen ISIS zal zijn. Van daaruit zal het leger de tegenaanval inzetten. “Het zal niet onze laatste verdedigingslinie zijn”. Persbureau AFP sprak met een kolonel in Samarra, die zei dat het leger klaar is voor een tegenoffensief. De afgelopen dagen bood het leger weinig weerstand tegen ISIS. De strijders konden vrijwel ongehinderd oprukken, en tienduizenden militairen deserteerden. Zaterdagmorgen hebben Iraakse en Koerdische militairen, volgens verschillende Iraakse media, een paar plaatsen heroverd op ISIS.

- Nos.nl in Zeeland. In de Nieuwe Kerk in Middelburg is herdacht dat tweehonderd jaar geleden Nederland de trans-Atlantische slavenhandel afschafte. Op 15 juni 1814 bepaalde koning Willem I dat Nederlandse schepen geen slaven meer van Afrika naar Amerika mochten brengen. Tijdens een drukbezochte plechtigheid werd door verschillende sprekers benadrukt dat hedendaags racisme lijkt op de misstanden van twee eeuwen geleden. “Als je weet hoe het was, kun je werken aan hoe het zou moeten zijn”, zei de Amsterdamse wethouder Andrée van Es. Hoewel de overzeese slavenhandel in 1814 werd afgeschaft, bleef de slavernij in Nederlands-Indië en West-Indië (Suriname en de Antillen) bestaan. Pas in 1860 werd de slavernij in Nederlands-Indië afgeschaft, in 1863 volgde de afschaffing in Suriname en de Antillen. “Al zou 1873 een beter jaartal zijn geweest: veel slaven moesten na de afschaffing nog tien jaar in dienst blijven voor ze echt vrij waren”, zei Harry van Waveren, lid van de stuurgroep die de nationale herdenking van de afschaffing van de slavenhandel had georganiseerd. De herdenking vond plaats in Middelburg, omdat Zeeland met handelssteden als Middelburg, Veere en Vlissingen, destijds een belangrijke rol speelden bij de Nederlandse slavenhandel. In Middelburg zijn nog de hele zomer evenementen rond de afschaffing van de slavenhandel, zoals tentoonstellingen, workshops, stadswandelingen en toneelvoorstellingen.

- Papa. Hem werd collectief een veilige en vredevolle Vaderdag toegewenst…! Ook aan al de mensen die in een volwaardig (gezins-)leven, het allerbeste aan wenselijkheden oprecht trachten na te streven. Gelukkig voor die vijf jongens in een auto die bang waren/werden van de politie…, dat ze niet per ongeluk werden doodgeschoten door de ‘trigger happy’ aan de Grote Combéweg.

 

De Observateur van Sranan. 

 

De Week in Retro – 13.06.2014

De Week in Retro – 13.06.2014

 

MEMORABILIA.

 

- Dilma. ‘Lieve Dilma, ik heb aangegeven dat ik zou komen, hor. Maar die Amarikanen zetten me voor het blok…, mang. Dwarsbomen mijn staatszaken, boi. Ik ga moeten kijken, hoe ik dat ding doe, hor. Hoe ik helemaal naar je kan vliegen om een bevlieging op te doen van jullie mooie voetbal, hor. Vanaf Seedorf in kampement, houd ik van jullie “fitjebal”. Bij verlies van Brasjon verging mijn wereld helemaal in opgelegde eenzaamheid. Maar goed…, ik moet nu even kijken wie een brief gaat schrijven naar de Alcoa en wie weer niet. Als ik weet wie…, kom ik met supersonische kracht naar je toe, hor Dilma. Want op ‘Friday the 13th’ moet ik terug zijn, hor. Oke…, yes Dilma. Als altijd…, je D.’

- Suralco. Het staatshoofd is naar een voetbalwedstrijd in Brazilië. Helemaal het zuidoostelijk gelegen São Paulo. Zou op de “Vrijdag 13 juni 2014” terug moeten zijn in Paramaribo. Ondertussen, is er wel een waarnemend president. Een ochtendblad wil melden, dat de waarnemer niets weet van beantwoording ener brandbrief van/aan de Suralco/Alcoa, over de toekomst van de aluminiummultinational in Suriname.

- NDP. Pas over vier maanden. Drie maanden…, na het WK dus! De waarnemend president –tevens ‘superbeheerder’ van de STVS– had recentelijk aangekondigd, dat het achterland zou worden voorzien van televisie en wel zo, dat de Wereldkampioenschappen Voetbal 2014 glad zouden kunnen worden gevolgd. Het werd echter een politieke stunt van de NDP. Een stemhongerige ‘orga’ die met grote spoed een aantal satellietschotels in het binnenland plantte om de beelden rechtstreeks te zuigen, van een overhangende communicatiesatelliet en ook nog te distribueren. Of dat de bedoeling was, mag Joost wel weer weten. Feit is wel, dat een aantal mensen in de recreatiezalen van bepaalde gemeenschappen, initiële beelden mochten ontvangen uit São Paulo. Uit de paarse puti betaald.

- Brief. Het parlement, De Nationale Assemblee van Suriname, heeft de plek schijnbaar ingenomen van het staatshoofd en rechtstreeks de Suralco/Alcoa aangeschreven om verhaal te komen doen in een soort ‘hearing sessie’. De samenleving is en blijft zeer benieuwd of Suralco/Alcoa inhoud kan geven aan de volksvertegenwoordiging, tevens de ‘wetgevende macht’ van het land over vermeende “corporate policies’ in casu ‘production/energy issues’. Is het parlement in overgenomen plek van de uitvoerende macht, intussen wel gerechtigd invulling te geven aan het energievraagstuk en de toekomst van een multinational in ons land? De tijd zal het wel weer leren, bala!

- WK. Met een matige en zeer verrassende vertoning begon het voetbalteam van Brazilië, op de donderdag aan een inaugurele wedstrijd tegen de ervaren spelers van Kroatië. Nervositeit was er mede oorzaak van, dat een vlot eerste eigen doelpunt van Brazilië in het thuisnet terecht kwam. Een schooierachtig verkregen penalty en twee brandschone doelpunten, hielpen Brazilië uiteindelijk aan de overwinning. Maar er zal veel moeten veranderen in de uitgebleven samba-attitudes van de Brazilianen, wil men verder komen in dit toernooi. Een competitie van nationaal levensbelang. Het spel van de Kroaten in deze eerste wedstrijd, mocht er zeker zijn. De Kroaten zullen ongetwijfeld verder komen in dit toernooi. Brazilië kreeg wel de ‘wake up call’.

- Intrekken? De rechter stak er een stokje voor en stelde een ondernemer in het gelijk die door de Staat bedreigd werd, met intrekking van zijn gronden. De banken en coöperaties uitten hun onvrede over de zaken die de Staat via ROGB tracht te implementeren en hebben niet minder dan de schurft aan het overheidsgedrag naar mensen hun bezittingen toe. Doordat deze regering, vergelijkbaar aan ‘de ultiem regionale bluffer’, 18.000 verkiezingswoningen beloofde, zonder bouwrijpe gronden te hebben aangemaakt, wil men nu middels ‘intrekken’, zaakrechten van burgers en ondernemingen afpikken? Gaat mooi niet door, zegt de onafhankelijke rechter.

- Energie. Aan de lopende band zit Paramaribo – Noord zonder stroom of met energieonderbrekingen. Bewoners van de Morgenstond klagen steen en been. Donderdagavond laat, wederom knap vuile stroom op het net ten noorden van de David Simonsstraat. Zeven keer ging het licht met enkele secondeonderbrekingen aan/uit. “Bem bam bem bam bem…”. Elektriciteitsfrequenties van je Jan Boeren Fluitje! De ‘stabilizers’ van tv en desktop, gingen tekeer en de spaarlampen klaagden zich een sufte. Op de vrijdagochtend om kwart voor zeven, was het dan weer gebeurd en ging alles definitief uit, vanaf de Plutostraat naar het noorden toe. Een grote trafo Aida/Pluto gaf problemen (…), werd bij navraag toch nog even aangemeld. De hoop is er wel op gevestigd, dat de EBS zeer snel ‘eieren maakt’, zoals de kinderen vaker stellen. En dat de bevolking niet langer gedupeerd wordt, door inferieure trafogedragingen. Overigens, ook dat de woordvoering op niveau blijft staan. Grappen zijn grappen, kapotte compressoren een geheel andere zaakcategorie. ‘A complete other ballgame…’. Vooral, bij de zogeheten en verworpene onder de ‘armoedigen’. ‘Ya all just watch your marginal steps…, its soccer time…, bro! Don’t ya dare make it…, sucker time’.

- “Weather report”. De smoes is nu wel weer, dat men pas aan de heropening van de Cotticabrug nabij Moengo mag gaan denken, als het weer dat allemaal toelaat. Intussen, zal er een stevige laterietaanval op voertuigen van en naar Moengo plaatsvinden. Vervoermiddelen die 18 kilometers moeten omrijden om de binnenkern van Moengo, ongeschonden te bereiken en de rit naar Albina voort te kunnen zetten. Had men anders verwacht? Nope!

- Valk. Uiteraard is voorlopig maar een (01) belastende verklaring van Nederlandse betrokkenheid bij en in de coup van 25 Februari 1980, in dossier boven komen drijven. Wat een mop! In ieder geval nu, in alle openheid en wijdbeens gespreid. Want wat allemaal daar in dat zogenaamde geheime ‘dossiertje’ staat…, weet Paramaribo toch allang en vanaf dag een. Wie de supplementair betaalde liaisons van kolonel Hans Valk waren, allemaal met KB-vrijgeleide in de achterzak (…), vanzelfsprekend ook. Intussen bejaarde en gewetensvolle knakkers geworden? Laat elke KB-ganger, ook beginnen aan te geven wat in dat meegekregen document in de achterzak stond. Ook al bekend. Suppletiehoogten en geldigheidsduur, voor eventueel ongeschonden terugkeer naar NL. De meeste KB-tjes waren toch nog vijf hele jaren geldig. Dat wil zeggen, dat binnen die vijf jaar –25 November 1975 – 25 Februari 1980– er een misdaadcoup door bezitters van een KB werd gepleegd. Misschien moet Mijnals weer komen bazelen, dat de rol van Valk ‘minimaal’ was. Ook moet hij ongehinderd en onbevreesd komen vertellen, waar hij toch al die discutabele wijsheid vandaan heeft geschraapt. Er eerlijkheidshalve aan toevoegend, dat niet hij ‘de liaison’ was –na het leeghalen van Arron’s ijskast in de avond van 24 Februari 1980– die de ‘militaire missie’ van NL in de ambassade, na enige tijd telefonisch via de Motorola mede moest delen, ter zake een groot en onverwacht gerezen probleem! Wat er eigenlijk toch nog met ijzervreter Fred Ormskerk was gebeurd aan de Wilhelminastraat 03 en wat met die oorlogsheld zijn stoffelijk overschot te moeten en/of te mogen doen? Meer nog de mededeling, dat niet het Ministerie van Defensie in Den Haag, iets met de lafhartige coup op een gekozen regering Arron, de onbewuste piketofficieren/politiemannen/burgers op straat en de vrije pers te maken had (…), maar Valk als “kolonel in het solisme”, geheel buitenom de ambassade en de ambassadeur Vegelin van Claerbergen was opgetreden. Als dat allemaal richting naakte waarheid loopt, hoeft men niet terug te vallen op getuigen die zogenaamd allemaal ‘reeds’ dood zijn. Het belangrijkste aan executiefgefriemelde in het totale geheel, verkeert op een paar kwaaltjes na (…), nog steeds in blakende en bakkende gezondheid. Valk toch al niet meer…, want dat verwerpelijke verschijnsel onder de schepselen wat zoveel aan ellende over dit land deed komen, is als tachtigjarige in Nijmegen en aan tijdgebonden, knap kassiewijlen gegaan. Dat hij geen dossiers naliet, is natuurlijk ook alweer de allergrootste onzin. Die grappenmakers schreven alles altijd op. Basisinstructie van het bekender college in het ‘Kasteel van Breda’. En ook dat weet ‘de liaison’ die inmiddels dacht/denkt, raapknollen in de verkoop voor schaarser citroenen te kunnen gooien. ‘Wi no sabi san e bem pusu/trusu dem leyman, bika a no wan bun famiritori…, dem tjari na ini dem yeye no so hati. If dem habi wan bun wan’. Tek dja: http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2008-2009/Bouterse-aan-de-macht.html https://decorrespondent.nl/…suriname…/102536682567-1ae0d26e nl-nl.facebook.com/decorrespondent – https://decorrespondent.nl/lynnberger

- Avondklok. De Thaise junta heeft de avondklok met onmiddellijke ingang opgeheven. De militaire machthebbers besloten daartoe omdat het de laatste tijd rustig is in het land en om de toeristische sector tegemoet te komen. In een verklaring van het leger die op televisie werd voorgelezen staat dat de situatie in het land is verbeterd en dat zich geen incidenten hebben voorgedaan die tot geweld kunnen leiden. Het uitgaansverbod gold de laatste tijd van middernacht tot 4.00 uur ‘s nachts, en aanvankelijk zelfs van 22.00 uur tot 06.00 uur. In de afgelopen week werd de avondklok al opgeheven in 30 van de 47 provincies. In de resterende 17 provincies geldt het verbod sinds vandaag ook niet meer. Tot zover Thailand. Zo slim was men niet na 1980 in SU. Jaren achtereen kwam men met dat achterlijke fenomeen en werden Surinamers gegijzeld.

- Prioriteitenstelling. Wat is van levensbelang voor een natie en wat niet! De Nederlandse premier kan een college “Prioriteitenstelling” geven aan bepaalde mensen die voetbal in de voorrang zetten. Wij lezen mee: ‘Premier Rutte overlegt vanavond telefonisch met collega’s over de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. In het NOS Radio 1 Journaal zei hij dat hij daardoor niet weet of hij genoeg tijd overhoudt om vanavond naar de WK-wedstrijd Nederland-Spanje te kijken. De Britse premier Cameron heeft in het openbaar, fel afstand genomen van de Luxemburger Juncker als kandidaat. Maar de Duitse bondskanselier Merkel wil hem juist wel. Rutte vindt het te vroeg voor een keuze. Hij wil ‘eerst’ weten, wat het Europese beleid wordt en daar dan een kandidaat bij/voor zoeken. Rutte erkent wel, dat hij het achter de schermen ook wel eens over namen heeft. Maar hij wil daar nu, in het openbaar niets over zeggen. “Ik kan me voorstellen dat Juncker voorzitter wordt, maar ik heb ook wel andere namen in gedachten, die het ook zouden kunnen”. Vrijdagavond is Rutte bij het VVD-congres in Bussum en tussendoor pleegt hij allerlei telefoontjes. Daardoor weet hij nog niet of hij Nederland-Spanje kan zien. “Heel vervelend…”. Hij vindt overigens, dat het Nederlands elftal alles in huis heeft om wereldkampioen te worden. “We hebben een fantastisch team en een fantastische bondscoach”. Tot zover de NOS.nl die de prioriteiten van de NL-regeringsleider voorbeeldig uitlicht. Staatszaken gaan voor!

- IRAN-USA. Zowel Iran als de USA staan in de startblokken om de terreurgroep ISIS terug te dringen uit de belangrijkste steden van Iran en de hoofdstad Bagdad te beschermen tegen de internationaal aangestuurd geweld dat uit Syrie is overgewaaid. De Verenigde Staten sturen geen troepen naar Irak om dat land te helpen in de strijd tegen de extremistische groep ISIS. Het land overweegt wel ‘andere opties’ om Irak te helpen. Dit heeft president Obama vandaag tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Obama zei dat voorkomen moet worden dat ISIS vaste voet aan de grond krijgt in Irak. Hij liet ook weten nog geen besluit te hebben genomen over eventuele militaire actie en dat het nog enkele dagen kan duren voordat een dergelijke besluit er is. ‘We sturen geen troepen’, maakte hij wel alvast duidelijk. Volgens Obama heeft militair ingrijpen van buitenaf geen zin als de interne problemen in Irak niet eerst worden aangepakt. Volgens CNN stuurt Obama een vliegdekschip naar de Perzische Golf voor het geval wordt besloten luchtaanvallen uit te voeren op de militanten in Irak. Maar Obama wilde dit dus niet bevestigen. Maar ondertussen een “Update”: De Verenigde Staten sturen wel degelijk een vliegdekschip naar de Perzische Golf voor het geval wordt besloten luchtaanvallen uit te voeren op militanten in Irak. Dat heeft de Amerikaanse nieuwszender CNN gemeld op basis van bronnen. Het sturen van het vliegdekschip, de George H.W. Bush, betekent volgens de bronnen niet dat al een beslissing is genomen over luchtaanvallen. Extremisten van de Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIL) zijn in Irak met een opmars bezig en krijgen steeds meer delen van het land in hun macht.

- De websites! Print en bewaar…, wat bepalend is voor wat nog komen moet: “Een geheim dossier over Suriname is gewoon in te zien in een archief in Den Haag’, door: https://decorrespondent.nl/…suriname…/102536682567-1ae0d26e en dan : www.caribbean360.com/news/documentary-on-grenada-revolution-to-premiere-in-new-yorkrepeatingislands.com/…/bruce-paddingtons-forward-ever-the-killing-of-a-revolution-to-screen-in-new-york/cananewsonline.com/news/full-news/index.1.htmlthecaribbeancamera.com/?p=1727https://www.google.com/search?hl=en&source=hp&q=Documentary+on+Grenada+Revolution+to+premiere+in+New+York&gbv=2&oq=Documentary+on+Grenada+Revolution+to+premiere+in+New+York&gs_l=heirloom-hp.12…49672.49672.0.51453.1.1.0.0.0.0.296.296.2-1.1.0….0…1ac..34.heirloom-hp..1.0.0.SlWPTprWG9E

- Drieluik. Drie verontrustende berichten tot slot. 1. De Iraakse luchtmacht heeft doelen gebombardeerd in en rond de stad Mosul. Dat blijkt uit beelden van de staatstelevisie. Mosul werd dinsdag ingenomen door Soennitische ISIS-strijders. Sindsdien trekken ze verder op naar het zuiden, in de richting van de hoofdstad Bagdad. 2. De Braziliaanse politie in São Paulo heeft op de openingsdag van het WK voetbal traangas gebruikt tegen een groep van zo’n tweehonderd demonstranten. Ook schoten agenten met rubberkogels. Zeker één betoger is opgepakt. Twee journalisten zouden gewond zijn geraakt. 3. Drie Russische tanks en andere militaire voertuigen zijn Oekraïne binnengetrokken om pro-Russische separatisten te helpen. Dat zegt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging van minister Avakov. Verslaggevers van persbureau Reuters zeggen dat ze drie tanks hebben gezien in het grensplaatsje Snizhne in het oosten van Oekraïne. 4. Het werden er toch vier: – ‘NL-Studenten die naar Syrië reizen om daar te vechten, raken hun studiefinanciering kwijt. Dat schrijft minister Bussemaker op vragen van de PVV. Ook jihadstrijders met een uitkering raken die kwijt. De PVV stelde de vragen nadat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) had gemeld, dat sommige Nederlandse jihadstrijders in Syrië studiefinanciering ontvingen. Bussemaker gaat niet in op concrete gevallen, maar schrijft wel, dat: “…de beurs direct wordt stopgezet, …als blijkt…, dat de student aansluiting heeft gezocht bij aan al-Qaida gelieerde groepen”. “Studiefinanciering heeft tot doel jonge mensen in staat te stellen, een studie te volgen…”, schrijft de minister. “Als ze gaan vechten in Syrië, komen het doel en de rechtmatigheid van de studiefinanciering volgens haar ‘…in het geding…’ “. Tot zover NOS.nl en gelijk de vraag…, hoe Bussemaker erover denkt, dat honderden Nederlanders –waaronder studenten en jongelui uit alle delen van het koninkrijk– deelnamen aan de Spaanse burgeroorlog. Of gaat die indringende vergelijking niet op…, en is de norm bewust gekoppeld aan het verschijnsel “al-Qaida”, dat te pas en te onpas wordt ge-/misbruikt? Als men maar even een man in een lang gewaad ziet of een gesluierde komt op “de hoge” langsfietsen, worden de associaties gelijk gemaakt. Zonder dat er gedegen ‘intelligence’ aan ten grondslag ligt. Wat zou de gesluirde toch onder haar doek dragen? Ach jongens jongens jongens, misschien wel een ‘string’! Maar dat wil men weer niet weten. Als jonge mensen in het land van hun grootouders een ziekenzorgfunctie voor enige tijd gaan vervullen, worden ze tegenwoordig bij voorbaat gestigmatiseerd door het steeds toenemend paranoïde gedragspatroon…, bij overheden, de media en traumabevestigende uitspraken van heikele bewindslieden. Overal, worden spoken en alibabageesten gezien. Vraagt men zich gedegen quasi af, waarom er een steeds grotere kloof ontstaat tussen Islamisten en Christenen in Europa? Aan Rijn, Maas, Waas, IJssel, Vecht, Amstel en IJsselmeer in het bijzonder (…), de zwarte schooltjes knapperig uitdijden. Vraag het maar aan die Umberto Tan A Kiam van RTL die ‘Americain’ op het Leidseplein, wél wist over te nemen. Of bij uitzondering aan ander zijde duo Pauw & Witteman dan wel de EO-gabbers Knevel & Van den Brink. Gelijk is het verschil duidelijk, bij die laatste ‘tweemansgroepering aan lijnbewakers’. Steeds vaker blijkt het weer zo, dat men “voorwaar het eigen lijfs-/kleurbehoud” en buiten al dat ‘duo-gedoe’ om…, de sloeries elkander ‘gewoon en opzettelijk’ niet wensen te begrijpen. Zo ook deze week met het straffe behoud van een “Zwarte Piet” bij Knevel & Van den Brink. Ginnegappen met de domste man van Nederland en zaken weer in het aller belachelijkst trekken. Voorbijgaand aan kwetsuren die men de zogeheten kleurrijker (mede-) Nederlander toebrengt. Lijkt wel steeds meer op een rodeocafé in Florida, Georgia of Alabama…, waar er etnische diversiteit en/of afwijkend kledinggedrag, meteen gevaarlijk werd/wordt gedetecteerd. Vervolgens Sheriff en FBI meteen/gelijk worden verblijd, met een 9.11-tje. Ooit van de “Ivo Niehe – styling” gehoord? Bij afwijkende mening, er gewoon hard overheen blaffen en lullen, woorden in de mond leggen zodat het Trossige gelijk aan de zijde van ‘de opgedirkte en amechtige pias’ met hangen en wurgen blijft kleven? Of die lijpe Henkies van ‘3 op reis’ die de openlatrines van India…, telescoopzuiver gingen filmen? In SU kan men tegenwoordig, alle drie de publiekszenders lekker inzuigen. Voor de oordeelvorming in ieder geval een godgegeven fenomeen, na eerder de BVN te hebben mogen besnuffelen. Weinig ‘switi’, nadat Vlaanderen uit de programmatuur dreigt weg te vallen! Want van dat provinciale gedeelte uit België kon men nog wat goeds leren. Al was het van een pintjezuigen tot een Vlaamse vlaai dan wel die paté uit de Ardennen. Het bleef een welkom offensief, naast wezenloze gladiolen als Niehe, Pauw of de andere ‘partners in arms’ die helemaal geen slecht figuur zouden slaan, in de ziekenboeg van een Kraaien- of Angstelhof…, tussen al dat blauwgeverfde gevederte. “A tan so…, we go luku futjeball…! Carioca-styling”. 

- Oh ja! ‘Happy landings and WK-days, in 2014 to you all’. Ook aan de zeer bemiddelde die afreisden en de zaken ‘live’ gingen bekijken in de stadions van Salvador de Bahia tot aan de metropool São Paulo en van Rio de Janeiro tot aan Manaus aan de Amazone-stromen. Of ze nou zelf betaalden of helemaal niet! Het is om het even.

- Hok. De vraag werd gesteld waarom Hok, de mega concessionarisvoogd van/op NH, niet in het lijstje van vermeende actoren voorkwam/-komt. Antwoord is daarbij steevast, dat na het indutten van Hok in de Suralco-affaire en een aantal andere zaken meer, die ook al aan zijn aandacht voorbijgingen/ontsnapten (…), hij eigenlijk niet meer meespeelt en de meerzaken hem ook pardoes uit handen zijn genomen. Alles ligt nu toch in andere handen? Bijna net zo’n late en noodzakelijke verschuiving, als toen met zijn voorganger. Kwestie van uren, voordat de ‘honderd en zoveelste’ mini-ster –onder de vele in NDP-gelieerde kabinetten versleten– zich zal mogen aanmelden bij het inmiddels darmloze gilde. Kan eigenlijk niet anders, als de trend wordt gevolgd en extrapolaties juist zijn en/of terug te vinden –op de ‘triangle lijnen’– tussen Wageningen – Deventer – Delft. Was het niet zo, dat om veel minder omissies de minnen van ROGB werden geruimd? Ruiming van notoire “no no’s” in kwadraat? Inderdaad! “Some make it, and some just don’t! Tjoepie tjoepie…, bye bye farewell…, for now”.

-Afleiding. Er zijn in dit land verschillende vormen aan afleidingsmanoeuvres geconstateerd. Ook bij het staatshoofd is afleidingsentertainment een bekend fenomeen gebleken en gebleven. Als hij het niet zelf doet op die “berm”, komt men wel recreatief voor hem optreden (…), in het assembléegebouw. Cluppie, dat eens en bij herhaling ‘de poppenkast’ werd genoemd. Maar wat gebeurt er nu, zo quasi plotseling? Juist ‘de poppenkast’ moet nou standvastig, voor het staatshoofd en zijn discipelen –uit hoofde en vreze van een nationale zaak—een stevig aantal dingen formuleren, om Alcoa/Suralco op beter gedachten te brengen, dan te vertrekken met het motorschip “Tarpon”. Dan wel richting Trinidad of in uiterst geval nog veel verder. Naar New Orleans! Megahaven waar alle verbindingsmiddelen en levensgrote ‘communication gear’, voor onderhoud met de aluinaarde afnemers van Suriname, per definitie op de schroothoop langs de Mississippi, kunnen terechtkomen. En dat nou juist vindt Girjasing niet het juiste aan planentertainment. Eerder vindt hij de gehele zaak rond de Suralco/Alcoa lijken op (…), een politieke afleidingsmanoeuvre die moet/mag leiden tot hergeboorte(-n) van NDP-successen? En daar doet hij natuurlijk niet aan mee. Opeenvolgende regeringen, inclusief de vorige en het genegen slaapverwekkende element, hebben de bauxietindustrie stiefmoederlijk behandeld. Geheel, volgens een amorf-marxistisch PNR – concept! Terwijl de Brokopondo Overeenkomst geld en eten op tafel legde…, sabotagegangen en stakingsparolen te over. Decennialang! Een powerhouse, dat toch nog studiebeurzen beschikbaar bleef stellen om de intellectuele gehalten in het land op te vijzelen. De volksgezondheid, een warm hart toedacht. Wel monolithisch in productcultuur, maar er was stevig ‘on the side and sites’ te bikken. Nu niet meer (…), als men zo over tijdspannen kijkt, naar wat de maatschappijdorpen en productieeenheden werden aangedaan. Doorgaans de absurdistische behandelingen die Suralco/Alcoa, tientallen jaren achtereen kreeg. Daarnaast de kortzichtigheid en nalatigheid in onderhoud, van het geheel aan contacten met Pittsburgh en nu ook nog een vijandig geraakte dependance in New York? Dan moet men vooral met figuren op de voorplecht binnentreden, waar de Amerikaanse zakenwereld knap de schurft aan heeft. Archaïsche marxisten die een afgestorven en afgekloven ideologie, in weinig welriekende aswolken, nog trachten op te waaien. Zand in de ogen van keiharde businessmen? Je zal de ‘backfire’ tot op het bot teruggevoelen. Net zoals toen de Amerikaanse smeltpotten op Paranam door JC-terreur, tot tweemaal toe kapot werden gemaakt. Omdat er geen fundamenteel verstand tussen de oren terug was te vinden. Krankzinnigheid…, ook in mensen zoals Weisglas die de vernietigingsterreur aanwakkerden, mede deden financieren en lijfelijk bewierookten. Behuizing en plantfaciliteiten van de maatschappij, als kippen zonder kop eerstens beschoten, daarna als nieuwe ‘landlords’ inlijfden en tot complete vernietiging brachten. Kortzichtige nalatigheid was ook terug te vinden op het moment, dat Suralco / Alcoa zich in Suriname fysiek en ‘businesswise’ niet langer beschermd wist. De Staat zorgde niet afdoend voor de ‘cocoon’ van de multinational. Eerder had men te maken, met meer verlies aan mensenlevens dan wat anders. Burgers, militairen en de totale economie, gingen eraan. En dat kan nou net, een business – partner niet hebben en zoekt uiteindelijk veiliger oorden op! Ook nadat men toch nog even is blijven aankijken na 1992 t/m 2014 of er op stabiele basis, nog zaken met Suriname konden worden gedaan. Pittsburgh zegt vandaag de dag, heel misschien nog van wel. Maar de nieuwe tijgers in New York en Brazilië, hebben het gehad met de draaikonten en slaapkoppen in Parbo. “Wave yr flag, bro!?”. Voor wat? Voor de WK! Zal de industriële investeerder een worst wezen. Neem de dagonderwerpen in de ochtendbladen maar eens op bureau en ga na wat de ‘issues van deze dag’ zijn. ‘Bonu, strey moni nanga bakba tori…!’. Beschamend allemaal. “Long live the demise”. En daar heeft men tussendoor dan ook Caldeira die het verschil tussen de particuliere sector in de USA en de publieke/politieke sector in die federaal verenigde giga-republiek, niet eens meer kan onderscheiden. Houd hem op de voorplecht en men zal gauw mogen zien, waar uiteindelijk de knikkers wel of niet vielen en structureel te tellen waren. Een perspectiefloze figuur, boven het anker van verdoemenis. En bepaald niets anders eventueel nog op te pikken, als men daarmee de overlevingsstrijd denkt aan te kunnen gaan. Even recapituleren, wie dat allemaal nou toch waren en plotsklaps werden aangesteld, ergens tussen 2010 en het nu. Om de bauxietsector mogelijk te redden. Een technische en een andersoortige commissie, was aangesteld? Ramdin zat er in een van die zaakjes. Backhuys, Nassau en andere ‘dingetjes’ zouden worden doorgelicht. Waar zijn al die mensen gebleven. Geen van de namen terug te vinden. Zijn die zaakjes ontbonden of hebben ze compleet gefaald? Ook daar is geen duidelijkheid over gekomen of afgegeven. Nu heeft men weer nieuwe regeringscommissies en nevenschikkend ‘parlementaire raadsels’. ‘Hearings’ worden zogenaamd gehouden. Terwijl bij de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en op het voormalige planbureau, alle zaken klaarliggen/-lagen. Want is er eigenlijk nou nog een Planbureau? ‘That’s the question!’. Het antwoord ligt ook daarvoor klaar. Surplus aan stuurlui in Parbo, Kapiteins te over op een zinkend schip en conglomeraten van mensen die het wiel opnieuw wensen uit te vinden, gaven het Planbureau uiteindelijk een uitgestelde doodschop. Is er eigenlijk nog een D-12 beschikbaar, om het land van dit conglomeraat aan ‘nobodies’ te verlossen? Jawel, in kistverpakking. ‘Ready to go…!’. Afzender Illinois – USA.

-Ikke. De eerwaardig solitaire Breeveld, zegt aan een ochtendblad: “Ik vind niet, dat de multinational op zo een manier kan omgaan…”. Als de DOE-orga een congres zou kunnen en mogen beleggen, kon/kan misschien een van de welluidende aanwezigen de voorganger uitleggen, dat het niet zo ‘eenvoudig’ is om een multinational weinig genuanceerd tussen de/het pitten te klauwen…, als deze decennialang mishandeld is geworden, door de meer koploze delen aan/van schepselen in dit land. Entiteiten die nog steeds aan de lucratieve banjer en verlopen franje verknocht blijven/blijken. Kan congreswijs eventueel een evenwichtiger uitspraak uit voortkomen. Partijcongres blijft daarvoor toch wel ‘het devies’. Een doetje aan volwassenen congres (DVC). Anders blijft het irriterend, ‘Du no …!”. Juist ja! Ingeval een congres toch niet doorkan, is het misschien toch wel nuttiger om uit te kijken naar een verzocht onderhoud tussen DNA en Alcoa. Kan ook weer…, de maatschappij zich formeel op het standpunt stelt, dat ‘de regering’ en niet het gefragmenteerde parlement, de ultieme gesprekspartner is. Zaken beginnen knap door elkaar te lopen…, ofschoon dat Hok in geen velden of wegen nog is genoemd of gedetecteerd en de besluitentijd niet stil staat. Ondertussen heeft de Vereniging van Mijnbouwkundigen en Geologen in Suriname (VMGS) aangegeven, zeer onaangenaam verrast te zijn, dat de natie wederom gefaald heeft om zich minimaal goed voor te bereiden op de situatie. Daar heb je het al en kan men het dus nu ook van die kant kraakhelder aanhoren. Suralco/Alcoa de schuld van alles geven (…), is jezelf laten tuimelen in een doodlopende en pijnlijk hellende mijnschacht. Ofwel jezelf door de eigen poot schieten.

 

-Stuivertje wisselen. Ameerali kwam met de ‘opo doro pramisi’, dat het WK voetbal in Brazilië voor en in alle delen van het land te zien zou zijn. De NDP blijkt de zaak te hebben getild en ingevuld, met een politieke lading aan te leveren schotelantennes. Brood, spiegeltjes en spelen, om in te delen.

-Irak. Na Syrie lopen zaken ook knap uit de hand in Irak. Soennitische opstandelingen van de extremistische groepering ISIS hebben nu ook de Iraakse stad Tikrit veroverd. Zij zetten daarmee hun opmars voort, die dinsdag begon met de inname van de stad Mosul. Vanochtend viel de industriestad Baiji ook al in handen van ISIS-strijders. Tikrit, de geboortestad van voormalig dictator Saddam Hussein, ligt 150 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bagdad. De inname van Tikrit is bevestigd door functionarissen van de Iraakse overheid. Ze hebben laten weten, dat de gouverneur van de stad wordt vermist. De veroveringen van de extremistische opstandelingen vormen een steeds grotere bedreiging voor de regering in Bagdad. De gouverneur van Mosul heeft gezegd, dat Irak vastbesloten is de stad te heroveren op de rebellen. Volgens gouverneur Nujafi, een broer van de Iraakse parlementsvoorzitter, is een mobilisatie aan de gang om dat doel te bereiken. Tim Kaine, de voorzitter van de Amerikaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken, noemt de situatie in Irak bijzonder verontrustend. De verslechtering van de situatie houdt volgens hem verband met de burgeroorlog in Syrië. Senator Kaine riep premier Maliki op, er alles aan te doen om te voorkomen dat Irak uiteenvalt. Hij wil dat de regering de Soennieten niet uitsluit en dat hij harder optreedt tegen de extremistische opstandelingen. Maliki’s partij won de verkiezingen in april en de sjiitische leider staat nu voor een derde termijn als premier. De Iraakse minister Zebari van Buitenlandse Zaken zei woensdagochtend dat het land ernstig bedreigd wordt door de val van Mosul. De politieke en militaire samenwerking met de Koerden wordt volgens hem versterkt om de extremisten uit Mosul te verdrijven. Zebari sprak in Athene, waar hij een bijeenkomst bijwoonde van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie en de Arabische Liga. Turkije meldt dat bij de inname van Mosul het Turkse consulaat ook in handen is gevallen van de soennitische aanvallers. Die houden 48 Turken vast, onder wie de consul, zijn gezin en bewakingspersoneel. Volgens de regering in Ankara zijn de Turken ongedeerd.

-Vrolijker noot. In de laatste oefenwedstrijd als voorbereiding op het WK voetbal heeft Portugal laten zien in vorm te zijn. Ierland werd in New Jersey overtuigend met 5-1 aan de kant gezet. Bovendien maakte Cristiano Ronaldo zijn rentree, nadat hij enkele weken met blessures aan knie en bovenbeen aan de kant had gestaan. De terugkeer van zijn sterspeler, die na ruim een uur spelen werd gewisseld, is een grote opluchting voor bondscoach Paulo Bento: “Spelers als Ronaldo zijn belangrijk voor elk team, dus ook voor ons. Het is absoluut goed om hem terug te hebben”. Ronaldo kwam sinds de Champions Leaguefinale op 24 mei, die hij met Real Madrid won, niet meer in actie. Toen scoorde hij diep in de verlenging de 4-1; tegen Ierland stonden de paal, na een vrije trap en doelman David Forde, middels keren van een kopbal, een treffer in de weg. Hugo Almeida scoorde wel twee keer. Hij opende al na twee minuten de score voor Portugal met een kopbal en schoot in de 37ste minuut van dichtbij 3-0 binnen. De 2-0 was een eigen doelpunt van Richard Keough die een voorzet van Ronaldo tegen zijn voet kreeg, waardoor de bal met een boog over doelman Forde in de verre hoek zeilde. Ierland kwam er niet aan te pas in de eerste helft. De Ieren beten in het begin van de tweede helft, wat meer van zich af. Dat werd in de 52ste minuut beloond met een doelpunt van James McClean. Daarna nam Portugal het heft weer stevig in handen, met een hoofdrol voor Vieirinha. De speler van VfL Wolfsburg scoorde zelf de 4-1 in de 77e. minuut en gaf zes minuten later de ‘assist’ voor de 5-1 van Fábio Coentrão. Portugal is op het WK ingedeeld in groep G met Duitsland, Ghana en de Verenigde Staten.

Suralco. Duidelijk dat er een conglomeraat aan hele en halve deskundigen uit het behang is komen te vallen. Ook de compleet ondeskundige werd tussen de stofresten aangetroffen, bij het opvegen van een tsunami aan zogenaamde voorgrondspelers. Geïnviteerde en geheel niet genodigde. Vermoedelijk daartussen ook een aantal bruikbare actoren. Iedereen wel met de eigen agenda, onder de oksels vastgebrand. Aan de samenleving (…), hen niveaubepalend in te schatten en te categoriseren. Te beginnen, dat in tegenspraak tot de mensen die roepen om ‘emoties’ goed te bewaken, eentje een appèl doet voor te organiseren protestacties. Maar wie wil Winston Caldeira eigenlijk nu nog volgen, na wat dit land allemaal reeds met/van hem heeft mogen beleven. Waarschijnlijk dus weer niet bereid, richting een ‘business like’ overlegtafeltje, waar opbeurende structuren zich nog even aan vastklampen. Maar meer nog het hitsig en onrustig stoken van een eendagsvlieg, die blijkbaar niet heeft geleerd uit 1982/’83. Ook na opgedrongen ballingschap bepalend niet. Rust, ingetogenheid en geordende wijsheid is nu vereist. Al dat andere wat men tracht te propageren, is en blijft waanzin. Van nationalisatiegedachten tot aan emotieverbonden protestacties, ‘…na law man wroko…’. Voor de goede orde, kon men de volgende namen zien passeren/voorbijkomen. Bouterse, Panka, Brunswijk, Caldeira, Sardjoe en dan Ferrier, Sowma, Berenstein, Leeflang, Rusland (G.). De laatste als indringend speler…, van categorie Glencor tot wat men nog aan het vertrek ener BHP Billiton kan behappen. West Suriname, Nassau, Surgold, Newmont, etcetera. Elo! En een ieder wil vanzelfsprekend zo goed mogelijk voor de dag komen. De een door deskundigheid gelauwerd. De ander weer door de historie van geweld en vernietiging ingehaald. En die derde kwibus, nog steeds wetmatiger gelovend in luchtkastelen…, ‘so bun’. Wat Suriname als geheel in de gaten moet krijgen, is dat er zich een ‘policy change’ heeft voorgedaan/ Nog wel vanuit de Alcoa naar Suriname toe. De oorzaken daarvan kunnen ‘bilateraal’ zijn op te brengen. Maar misschien ook gewoon binnen de Alcoa terug te vinden. Wat is er toch gebeurd, dat de “lijn Belda” verlaten is en er allerlei “hink – stap – sprongen” worden beleefd, op een weg die glad en berijdbaar leek. ‘What the hell happened to all those promising perspectives…, openness, cordialities, transparencies of partners within Alcoa…?’. Waar komen al deze nieuwe en feitelijke obstructies van het voorgaande en/of door de Staat aangegeven/verkondigde eisen toch vandaan? Of zijn interpretatieverschillen nu leidend geraakt? Dat zal de komende weken wel blijken, wanneer de juiste mensen aan het roer zijn gezet en zaken uitgekristalliseerd geraken. Want tot nog toe, niets aan doelgerichter zaak kunnen detecteren. Wel een hoop gezwam in de ruimte, over een materie die niet zo eenvoudig in elkaar steekt.

- DC. De districtscommissaris Remy Pollack is in Commewijne geïnstalleerd. Vertelde aan de pers, dat er op het feestje ook NPS-ers uit Commewijne waren gezien. Misschien was het gezelliger geworden, als er NPS-ers uit het hele land aanwezig waren geweest. Dan kon de ‘groene partij’ toch nog bij naam en toenaam, ongekuist worden gememoreerd. Niet dus!

- ET. In eerste aanleg verschenen de verdachten ET en compagnons niet voor hun strafzaak in het gerechtsgebouw. Zware mishandeling werd hen ten laste gelegd en ook ‘wederrechtelijke vrijheidsbeneming’…, kan nog gaan meespelen. Zal bij definitieve aanvang en beëindiging gerechtelijk vooronderzoek, misschien materieel weer mogelijk blijken.

- Roerig in en rond de Para. Begon met Berg & Dal en toen kort daarop Onoribo. Vervolgens Overbridge, Mijnhoop/Valkenburg, Tempoca, Cabenda, Wit Santi, Bernharddorp, Saron, Witagrond, etc etc. Economische verschuivingen liggen overal aan ten grondslag. En dan als brandstof voor onrust het intreden van Euro-pensionadas die het niet langer in het buitenland redden en zaken hier komen claimen/opeisen. Steeds vaker ‘overnamen’ van het bestaande, aan structuren en goed propageren. De lokale mensen die in ons land bleven, hebben steeds vaker een strijd te leveren tegen het importkapitaal, dat hen tracht te verdringen.

- Cotticabrug. De linkerrijbaan die naar ‘het westen’ leidt is totaal verzakt. Oorzaak? Veel te zwaar truck- en/of opleggertransport. Hout, zand en grind. Concessionarissen die maling hebben aan overheden en belastingimpulsen. De weg naar Patamacca en Snesi Kondre in het Langatabiki gebied, ook al aan barrels gereden.Oproepen aan ondernemers, door respectieve bestuursdiensten, werden gewoon genegeerd. Heeft alle ingrediënten van anarchie. De brug over de Cottica nabij Moengo, gaat dus dicht. Met de complimenten van onverantwoordelijke ondernemers in de hout, grind en zandtransporten. Maar ook een bestuursgedeelte dat geen controle op zwaar verkeer kan vasthouden. Brokopondo, Para, Commewijne en Wanica? Zelfde problematiek.

- Voorzitter of partijleider. Wat is het nu? Dat ding wordt gewoon gemixt. Naar gelang de verkiezingen naderen, begint men steeds meer over ‘leider‘ te praten. De voorzitterstitel geraakt in de verdrukking. Maar misschien hebben bepaalde groepen mensen, op de maatschappelijke ladder of partijniveau behoefte aan een “leider”. Echter niet zo eentje die de machtsstaat wil prolongeren of een andersoortige dictatuur wil doen cultiveren. De Surinamer dient goed op zijn zaak te letten. Want in de vertoonde hartstocht die weer waarneembaar is, kan alleen maar groot ongemak uit voortkomen/-vloeien.

- Samonella. De ‘tjawmin parlor’ die samonella verspreidde is permanent gesloten. De Overheid trad in deze daadkrachtiger op.

- Staatsolie. Een ochtendkrant beweert dat de inkomsten van Staatsolie niet noemenswaardig zullen worden aangetast, als Suralco ‘kort’ in de aluinaarde productie of dat die helemaal wegvalt. Men mag er wel bij bedenken, dat er miljoenen werden geïnvesteerd om Suralco vanuit Calcutta en Tout Lui Faut te accommoderen met pijpleidingen die brandstoffen rechtstreeks transporteerden. Met de stoot en boost van tussenpompstations. Al zou die investering terugverdiend of afgeschreven zijn, kan men het (bulk-)verzorgingskanaal liever openhouden dan zomaar sluiten.

- OW. Wie kende hem niet. De man die ontwateringsystemen gaande wist te houden en altijd klaarstond om hulp te bieden, in of nabij een overbelast boezemveld. Rawinderkoemar Mathoera, hoofd Ontwateringswerken van Openbare Werken, is niet meer. Na een plotselinge val, zou hij het niet meer hebben gered.

- Elections 2015. Politieke partijen die willen deelnemen aan de algemene en geheime verkiezingen, van 2015 of eerder, mogen wel opschieten om al de vereiste documenten in orde te maken/brengen. Zo is eigenlijk al door ingenieur Lothar Boksteen aangegeven. Autoriteit die waakt over het zuivere verloop, van de wettelijk vastgelegde procedures. Financiële verslaglegging en het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid ener politieke organisatie, is en blijft een onomstotelijke voorwaarde. Na ook nog het legitieme, de levensvatbaarheid van de organisatie en het bestaansrecht in algemene zin, te hebben aangegeven en gewaarborgd. Alles volgens de geldende kiesregelingen en daaraan verbonden wetgeving. Het is uit hoofde van dit al gebleken, dat er nu al een grote behoefte bestaat –onder meer in Brokopondo– voor de aanmaak van burgeridentiteitskaarten, welke direct en indirect verplicht zijn gesteld voor wettige deelnamen aan de electorale meting.

- Caldeira. Het volk moet in protest komen, ter zake de nog wazige eisen van Suralco/Alcoa? Allemaal om de regering te ondersteunen? Een regering die eigenlijk het volksmandaat, consequent heeft verspeeld cq. heeft weten te verkwanselen? Er is nog niet eens goed bepaald, wat er ter tafel komt en wat het antwoord aan Pittsburgh en/of New York zal mogen worden. Maar nu al speelt Caldeira ‘politiek’ met een zaak, waar hij levenslang mede verantwoordelijk voor is. Het onveilig maken en ook houden van de belangrijkste kurk in de economie, vanaf die rampdagen in 1982 tot en met een jaar verder in donker December 1983! Toen al werd het onveilig voor de Suralco in Suriname. En toen vanaf 1986? De aanslagen op de nationale economie. ‘De potrooms en smeltkamers’ gingen kapot, door energiesabotage. Terrorisme welk dodelijke effecten sorteerde! Toen was het hek letterlijk en figuurlijk van de dam. Want de zo door sommigen gehate Brokopondo Overeenkomst die een land vele tientallen jaren, na 1955/’58 te vreten gaf (…), werd/was defacto opengebroken. Nu Ao.2014 ligt dat geheel op de ‘intensive care’ en dient acuut/cito gespeend te blijven van bacteriegebonden uitspraken. Geraaskal wat het totale einde, zou mogen betekenen. Moet Caldeira in quarantaine of de reeds aangeslagen Suralco, inclusief de Brokopondo Overeenkomst in isolement gestoten? Juist ja! ‘Pick your choices! We’ve done so’.

Marx. Vanuit een archaïsch marxistisch standpunt, loopt een paar zeer beperkte geesten maar te roepen, dat Suralco moet worden “genationaliseerd”. Een aantal woont niet eens hier te lande en heeft ook nog de bekender buitenlandse nationaliteit. Een ander deel, weet de eigen staart niet van overige elementaire lichaamsdelen te (onder-)scheiden, maar papegaait gezellig mee. Maar Suralco kan gewoon niet worden genationaliseerd…, stupid! Nationalisatie en dan wat? Dat Suriname ook in dit millennium op een ‘black list’ wordt geplaatst, voor gedoemd te mislukken investeringen en dat zogenaamde/-geheten nationalisten die de maatschappij niet tegen geweld beschermden, weer de gelegenheid krijgen hun wanorde te prolongeren en het volk “in katibo” te houden? In ieder geval staat het Volk van Suriname nog groter onheil te wachten, indien ene Brunswijk uit Moengo Tapu aan de stuurknuppel van een staatscommissie dan wel parlementair adviesorgaan, blijft zitten. Nationaal en international wordt dat allemaal aan fenomeen, nu reeds een aantal dagen als ‘de klucht’ van dit jaargetijde gewaarmerkt. Intussen gaat het oeverloze geëmmer over de crisissituatie in de bauxiet/aluinaarde mijnbouwsector, op meganiveau gewoon door en wordt er op misdadige wijze tijd verspild om tot rede te geraken..

 - HAVO II. Voorbeeldfuncties. De dame die percentueel alles wenst om te turnen, zal nu toch wel motten denken. Of misschien ‘chauvin’ ook weer niet! ‘Moet ik me daarvoor inzetten, met al dat beschikbaar gestelde NGO-geld, wat door een ambassade beschikbaar werd/wordt gesteld?’. Luku san e pesa! Directeur HAVO II in de beklaagdenbank. Nu ook pneumatische geluiden, over een directeur op het Minov. Dan een mammie met 15 kilo droga en een ander, met dubbel strafbaar feit. Verduistering en droga-leverantie. Dan had men daar een sjamaan uit Guyana die overal slachtoffers maakte. Dan nu wel werd gepakt en in Londen straf kreeg.

 - ‘Yesi’. Men blijkt er geen oor naar te hebben om in woonwijken, absoluut geen kwikbelaste goudsmelterijen neer te zetten. Misschien goed om de statistieken bij de DC’s en het Ministerie van Handel & Industrie, er maar weer op na te slaan. Ook de passaatwindrichtingen van noordoost naar zuidwest, over de hoofden van de samenleving in ogenschouw te nemen. Wanneer wordt de atmosfeer boven Paramaribo goed besnuffeld en komt daar rapport van? Nimos wil wel, maar heeft volgens “Bartjes” geen toereikende mogelijkheden. Nimos lijdt aan snuffelbeperking. Wie wel en wie niet!

- Putin. Direct na de herdenkingsplechtigheden en de liefkozingen van de nabestaanden WO II, op de stranden van Normandie, heeft Vladimir Putin weer zijn gevechtsharnas aangetrokken en eisen aan de onafhankelijke republiek Oekraïne gesteld. Deed hij al met militaire aanvallen in Georgië, Zuid-Ossetie (2008). Meer nog tijdens de vredige Olympische Zomer Spelen van Beijing. Recentelijk tweemaal weer, gedurende de Olympische Winter Spelen 2014 in Sotsji. Putin is en blijft het meest onbetrouwbare aan de grenzen met Europa. Welk ‘politiekmilitaristisch sujet’, uiteindelijk van binnenin het Kremlin geruimd zal worden. Zou niet de eerste en de beste hoeven zijn.

- Oesman. Niet meer dan 400 stemmen, wenst Hardeo Ramadhin voor de afvallige dissident van de KTPI te reserveren. ‘A no spotu, yere’.

- ‘Wishfull’. Les “numero uno” was weer, om de mensen uit zuidoost Azië die hun tradities en overlevering hoog houden, niet publiekelijk te beledigen of politiek af te maken. Gevolg? Wishfull thinking, geheel en al gereserveerd voor Hoogie die nu plotseling wil, dat ten voordele van Hoogie zelf…, Bouta en Somo met z’n beiden in reconciliatieverbandmiddelen worden gewikkeld. ‘Wishfull thinking…! A tori pori o langa keba!’.

 - 300. De ondernemersgemeenschap in SU zou gezegend zijn, met 300 goudeerlijke accountants. Voor sceptici iets aan de hoge kant genomen…, maar wel een streefaantal wat enig nut kan bewijzen.

 - Problemas. Bij al de problemen die er al waren op MinJusPol, blijkt dat nu ook de waterleverantie voor dispensers is stopgezet. Daarnaast heeft men een discutabele bouwschutting die groot gevaar oplevert, op de hoek van Arron- en De Mirandastraat geplekt. Wordt er al afdoend gerenoveerd of weer niet? Zijn de houten planken al ‘in de droog’, om dit keer wel primair ‘in de menie’ te worden gehuld? Vervolgens een eeuwenoud PA-gedoe. Tot vervelends toe. En dan de meningsverschillen over het wel of niet kunnen functioneren van de Rechterlijke Macht. Gedoe met de kandidaat-rechters en nu een eis, dat Belfor zelf een antecedentenonderzoek ondergaat. Vervolgens het aantal ingezette mannen, die Belfor veilig van en naar kantoor mogen brengen. In werktijd, natuurlijk. Wrijvingspunten bij en in het nieuwe organigram voor operationeel te stellen troepen. Wat is daarbij/-in, nog de rol van de KC? Overuren in de meldkamer en in algemene zin. De gewraakte inspecteursopleidingen. Allemaal zaken die uit het ministerie, in de publiciteit kwamen rollen. Gevraagd en ongevraagd. Afgekeurde bouwsels nog in bouwput fasen…!? Ingewijden geven aan, dat er heel veel meer is. De bestuursvermogens, zijn daarbij nog even niet besproken.

 - Droga. Een mammie en een pappie door Bid vastgeklemd. De pappie had twee kilo’s coke en de wat ruimer geoutilleerde mammie, had grof 15 kilo’s op transport gezet. Beiden door het gebit van Bid vastgebeten in het cocaïne handelsstreven.

 - ‘Trubu watra’. Met dat gedoe van Suralco en allerlei nevenschikkende fenomenen die uit de kast werden gehaald, wenst een meneer te Onoribo ook in de algehele onrust deel te nemen en hitsig tekeer te gaan. Er was een akkoord met het duo Bouterse / Miranda, in de Para gesloten. Nu wil men weer gek gaan doen. In onstuimig water, is het redelijk ‘snoekoe’ vangen in de Pararivier. Dacht men!

- Roof. Ook Pinksterzondag was niet gespeend van roofovervallen. Dat was dan het illegitieme gedeelte aan de Commissaris Weytingweg. Legaal kwamen wel de massa’s aan Fransen die de handel in Paramaribo overvielen. Bij duizenden kwam men ze tegen, in de respectieve ‘malls’, resto’s en dus de binnenstad. Niet eenvoudig veel auto’s met Frans kenteken en dan wel met ‘drie @ vier’ achter elkaar. Lekker om nu nog, op goede, mooie en nieuwe wegen te kunnen rijden naar en van pinkster SU. Hopelijk blijft dat zo.

 - ‘Skoro’. Bij herhaling wordt aangegeven, dat onderwijzend personeel met de fikken van kinderen moet afblijven. Even voor de goede orde. Knijpen, tikken, slaan en meer van soort aan primitiever spul, is verboden bij wet en kinderverdrag. Let op! Wie toch ziet, dat men zich niet houdt aan wet en verdrag, neme zijn/haar GSM en film elke misdraging van onderwijsgevende. Ze zijn er om goed les te geven en zich als voorbeeld te stellen. Niet als koning of koningin van de mishandeling.

- Crime. ‘Accusations in the nation’. Een NDP-er met nogal wat opgedrongen invloed, zou via de achterdeur aan een grondbeschikkingen zijn gekomen? Dat meldden NDP-ers in Saramacca. Via de achterdeur van een ministerie? Onkan en strafbaar!

- Buenasera’. In het Pinksterweekeinde heeft Paus Franciscus een huzarenstukje weten uit te halen. Wij lezen allemaal mee! In de tuin van het Vaticaan hebben president Peres van Israël en de Palestijnse president Abbas, elkaar omhelsd tijdens een gebedsbijeenkomst voor vrede. Paus Franciscus nodigde de twee staatshoofden uit voor een ontmoeting in het Vaticaan tijdens zijn recente reis door het Midden-Oosten. De paus sprak eerst apart met zijn gasten in zijn residentie. Daarna sloot de orthodoxe patriarch Bartholomeus zich aan bij het gezelschap. De patriarch is de geestelijk leider van alle orthodox christelijke kerkgemeenschappen. Doordat op deze manier de hele christelijke wereld vertegenwoordigd is, hoopt de paus hiermee de wens tot vrede bij zijn gasten aan te wakkeren. Daarna begon de gebedsbijeenkomst in de tuin.

- Gaetano Best. Het was al weken geleden aangekondigd en is nu eindelijk gematerialiseerd. De publicatie “numero uno Ao. 2014” van het Surinaams Juristenblad, onder niet aflatende redactie van Carlo Jadnanansing, heeft inhoudelijk een opmerkelijke bijdrage van en over Gaetano Best. Subliem jurist die het geweten van Suriname is gaan vormen en ook vertegenwoordigt, in contemporaine en meest geciviliseerde juristerij. Helder en gaaf geeft Best weer, welke ongehoorde en onacceptabele omissies het Openbaar Ministerie en de Krijgsraad begingen. Bij ‘beoordeling’ en de onrechtmatige inbraak door de politiek. Ook nog tijdens een lopend gerechtelijk proces. Onwenselijke incorporatie(-s) en beinvloeding(-en), door invulling van een gewijzigde amnestiewet! Daarbij schending(-en) van Grondwet en Verdragen. Internationale verdragen, welke Suriname heeft ‘getekend en geratificeerd’. Alles ten tijde van het nog lopende 08 December 1982 strafproces. Penaalgeding voor gepleegde gruwelmoorden op 08 December 1982. Te verwijzen naar: ‘Surinaams Juristen Blad’ – Numero Uno, Ao. 2014 en http://obsession-magazine.nl/?p=5964

- Contrei. Ongehoord…, maar voorspelbaar. De spelers van Kameroen zijn maandag dan toch vertrokken naar Brazilië. Dat gebeurde nadat de voetballers vanwege een conflict over de premies zondag hadden geweigerd af te reizen. Het toestel met de “Ontembare Leeuwen” vertrok zondagavond vanuit de hoofdstad Yaoundé, nadat de Kameroenese voetbalbond alle spelers een ‘extra bonus’ van een kleine 8000 Euro had betaald.

- ‘Ciao’. AC Milan heeft het ontslag van trainer Clarence Seedorf bevestigd. Enkele weken geleden al lekte via officieuze kanalen uit dat Seedorf na amper een half jaar hoofdtrainer te zijn geweest het veld moest ruimen, maar de officiele bevestiging van dat bericht liet vervolgens op zich wachten. Vandaag meldt AC Milan het nieuws officieel op de eigen website.

- Groenhart. Een aantal woonbarakken voor arbeiders van Greenheart in Apoera, werd op de zaterdag door brand verpulverd.

- 07.06.1989. Schiphol – Zanderij. 06/07 Juni 1989 – 04.35 uur. Het toestel mankeerde helemaal niets. Was op de tweede vlucht vanuit Europa, na een volledig innovatieve onderhoudsbeurt in Luxemburg te hebben ondergaan. Daarna nog even een tussendoortje naar het noorden. Een kort ingelast ‘op en neertje’, naar en van Miami. Alles was goed met de Anthony Nesty DC-8/62 en de motoren floten alleen maar reinheid. ‘Wat er gebeurde op die rampochtend?’. Voorgaande vraag, komt steeds weer terug. Bij mensen die het allemaal nog steeds niet kunnen bevatten. Oorzaak en gevolg, al tijden helemaal bekend bij en voor de meer ingewijde. Kortom in vrijwel alle conclusies verwerkt…, ‘…gevaarlijk en inferieur vliegpersoneel in de cockpit doorgedrongen…!’. Voorzien van vals gebleken brevetten. Documenten die bepaald niet toereikend waren, voor het überhaupt mogen vliegen op een loodzware passagiers DC-8. Vliegers lieten het vliegtuig op die rampochtend, tegen alle instructies in van de zeer ervaren luchtverkeersleider op Zanderij –bij beperkt zicht– toch driemaal landingspogingen wagen/uitvoeren. Vertikten bij geconstateerd en gemeld slecht zicht, met het toestel naar Rochambeau bij Cayenne uit te wijken. Bij de derde poging en opzettelijke uitschakeling van hoogtemetersensor(-en), ging het allemaal mis. Ook terwijl de avionics met toenemende snelheden ‘pull up’ blèrden, negeerden de vliegers detectie- en alarmgeluiden. Duidelijk is de opdracht: “…punch it…”, te horen. Een vlieger in de cockpit, gaf woordelijk de opdracht, tot: ‘…uitschakeling van de waarschuwingsoproepen…’. Allemaal achteraf te horen, op de ‘blackbox recordings’. Vervolgens, zakt het vliegtuig teveel door en raakt een Tonka fataal. Een bekender lichtbruine boom, welke herkenbaar voor automobilisten, boven overige vegetatie en aanwezige glooiing uitstak. Vlak langs de weg naar Matta, richting West Suriname en ter hoogte van de lijn Cola Kreek, sloeg het vliegtuig om. Honderdtachtig graden over de lengte as…, na de linkervleugels te zijn kwijtgeraakt. Bij het allerlaatste moment en zien van de Tonka, schreeuwt de piloot nog: “…I’m dead…!” Inderdaad, met meenemen van zoveel andere mensen. De DC-8 komt na de klap op het dakgedeelte terecht en tonnen aan gewicht van het landingsgestel, ‘pletten’ de eens ruime passagierskoker. Het vliegtuig raakt voor een deel in brand. Als de Tonkaboom niet was geraakt, had het toestel vermoedelijk wel de ILS-toren van Zanderij ‘point black’ getroffen en had de crash zich vlak voor de landingsbaan voltrokken. En niet in afwijking, 2000 meters eerder. De richtingkoers was goed, de hoogte ellendig laag, een nog niet gekalibreerd ILS-signaal en een twee-/drietal brokkenpiloten? Een dodelijke cocktail. Meer valt er eigenlijk niet te zeggen dan alleen maar, dat de piloten een inferieur product waren van/in een post revo-periode…, waarin men toch nog tegen elke ratio ging roeien met de riemen die inflatoir beschikbaar werden gesteld. Inferieur cockpitpersoneel, dat niet voor een viermotorig verkeersvliegtuig werd/was gekwalificeerd. Zoals zovele anderen toen in die era. Ook nu en nog steeds, niet op de juiste en voor hen bestemder stoel zijn gaan zitten in dit land. Zie ten slotte van dit excerpt en exceptionele aan bijdrage(-n), het uitmuntende verhaal van Roy Khemradj op: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/23542 Ook daar valt niets aan af te doen.

- Terug. Voor de beelden van 07 Juni 1989…, hetgeen na opgetrokken dauw en sluimermist werd aangetroffen, bij een door indringende rook belast ochtendgloren en moeizaam doorbreken van enig zonlicht, de herken-/verklaarbare ontreddering bij een procureur generaal René Reeder of legerarts Hasrat en ultiem getraumatiseerd brandweerpersoneel…? Het vervolgens niet willen schieten van 72 foto’s, vanuit een geladen camera –uit piëteit met de verongelukte Surinaamse mens(-en) of de met kerosine doorweekte resten die daar ter plekke verspreid lagen– wordt 25 jaar later…, toch nog maar verwezen naar een speciaal ingerichte website van www.nos.nl en andere Internetdocumenten. Materiaal welke de aangetroffen chaos op bewuste ochtend nabij Zanderij en die daarna, wel weer ‘unplugged’ doet herleven. 25 hele jaren geleden…, aan deze zijde en als de ‘dag van gisteren’. opnieuw te ervaren: http://nos.nl/video/657974-terugblik-op-grootste-surinaamse-vliegramp-1989.html https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=crash+suriname+dc+8 https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=vliegtuigcrash+suriname+dc+8&spell=1 www.youtube.com/watch?v=FJb9tExG

- Brazilie – Kroatie 3-1. Mexico – Kameroen 1-0. Spanje – Nederland ..-.. ? Vul zelf maar in.

 

De Observateur van Sranan. 

 

 

 

​DE WEEK IN RETRO…7-06-2014

DE WEEK IN RETRO…7-06-2014

MEMORABILIA.

Krabita. Ellenlange verhalen werden gepubliceerd over de mijnbouw en bauxiet/aluinaarde-industrie…, in het bijzonder. Er werd oever- en mateloos gewaarschuwd. Het was allemaal aan de dovemansoren. Aan de luchtdicht gesloten geluidssen-soren van een zogenaamd bestuur, wat gewend is met ‘krabita anu’ een land naar de onherroepelijk afgrond te leiden. Niet luisteren…, de eigen zakken (aan-)vullend en simultaan misleidende halsmanoeuvres uithalen. Totdat de bodem er opnieuw onderuit valt en het land in de ‘toko toko’ terecht komt. Zo gaat het keer op keer, wanneer twee linkerhanden —legitiem en minder legitiem— de macht grijpen en daarna niet goed meer weten, waarmee te zijn gestart.retro 706-2014

De Week in Retro – 31.05.2014.

De Week in Retro – 31.05.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Mammoet. Het werd wel de week van de meerlingen die waren geboren. Tweelingen en drielingen werden betast door Tante Liesje. Zo kwetsbaar als ze lagen in de couveuses van een ziekenhuis, werd de zaak in de (kraam-) couveusekamer gewoon overgenomen om politiekgewapend te komen scoren. Maar wie wel fundamenteel schoorden waren de zevenlingen die werden geboren en samengekleefd in het Marriott Hotel. Allemaal weer bij elkaar, exclusief de opportunisten van ABOP. En dan nu naar de verkiezingen in 2015 of eerder die nog te winnen. Als daar niet met een gewelddadig stokje, goedgeluimde zaken hinderlijk worden geamendeerd. Want dat is een ‘owru gwenti die nog wel in bepaalde hoofden wil deinen of rondspelen. Is hen niet geraden. Limbo is in die hoedanigheid al een sfeertje aan het ‘skeppen’. En in Nickerie is het Orakel van South Drain ook een initiële fase binnengeslopen, door de vuilnisbak meurend op een kier te zetten. Hopla! Gauw naar de week in Retro.

- Opgelet. Nu er enige balans in de politiek terugkeert en de stemgerechtigden zich beraden over wat hen tussen 2010 en het heden overkomen is, kan men helaas ook van alles aan ‘dyugu dyugu’ verwachten. Het mes snijdt nu eenmaal vaker aan twee kanten en wil faalangst een aantal breinen gladiaal overnemen. De samenleving kan van alles verwachten. Gegil en geschreeuw uit een vuilniston die in het westen van het land is geplaatst en in Paramaribo heeft men natuurlijk die meneer van de ‘achtermiddag’, welke angstvallig de bui ziet hangen en nu zoveel lawaai maakt, dat er zelf ‘oppassers’ van het beveiligingsdienstenniveau naast hem moeten worden geposteerd. Een soort van gewapende oppas. En dan vanuit het oosten, heeft men ook het een en ’t ander te verwachten. Bedrijfskundige B. en ingenieur B. Een soort van Bureau B & B. De ene maakt zich zorgen over de terugkeer straks van Sarkozy en een arrestatiebevel. Sarkozy dan als geheel hervormd staatshoofd van Frankrijk als opvolger van Hollande die het verdrag met SU uiteraard en op tijd geratificeerd zal zien. En dan op microniveau, de ingenieur B. die haarscheurtjes ziet in het asfaltwegdek, nabij de Cotticabrug? Nu al? Geen probleem. De ingenieurs van Delft zullen door Rabindernath naar de Cottica-oevers worden gestuurd, straf gedirigeerd en er zal met ‘rapport’ van TAY in de hand worden beslist, dat de ene helft van de weg eerstens moet worden afgesloten voor reparaties en dan daarna de andere zijde. De ‘tokotoko passi’ van Suralco, zal in regentijd niet kunnen worden gebruikt door de lage wagens van het Voxi/Noah taxiconglomeraat, dat de Waterkant –in Paramaribo en Albina– met grote regelmaat, middels onaanvaardbare verkeershinder, belast nabij beider veerpleinen. Met betrekking tot de op- en afrit van de Cotticabrug en de gehele Oost-Westverbinding van Albina over de kruising Moengo/Patamacca en richting Meerzorg, zal de politie alle te zwaar beladen transporten van bedrijfskundige B. mogen tegenhouden en de hout/grindladingen deviëren naar de Cotticahaven te Moengo. Deviaties om daar ‘pontons’ te beladen en niet meer de krankzinnige mijnwagens en opleggers die de Wijdenboschbrug in de hoofdstad komen afdenderen. Meer nog na het asfalt van de nieuwe wegen te hebben weggedrukt. Ook daar kan ingenieur B. die in DNA zit, over uitweiden en zijn politieke voorman B. straf verbieden nog langer de wegen kapot te maken. Geldt natuurlijk ook voor de zaken die uit het zuiden van Brokopondo en het zuidwesten vanuit Saron over Zanderij naar de Meursweg of Lelydorp, worden verreden. Misschien is het goed, als men gaat kijken wat men heeft aangericht tussen 2010 en het heden. Ook hoeveel stompzinniger bouw- en straatstenen moeten worden aangevoerd om weggedrukt asfalt te vervangen. Inderdaad, kan misschien bedrijfskundig en ingenieursbureau B & B ook daar aandacht aan besteden, in oprechte samenspraak met de twee andere deskundigen Edje en Rabindernath van respectievelijk Juspol en Oh Jee Oh Wee. Zien wat daar in bestuurszin van terecht komt. Overigens…, wat deed Liesje met twee maar weinig gedesinfecteerde handen en armen –versierd met gouden draagarmband– in de couveuse van zeer kwetsbare baby’s? Was er echt niemand met enig gezag die haar, ondanks de twee of drie bodyguards kon tegenhouden en vertellen, dat bacteriën een dodelijk fenomeen zijn voor de mens in het algemeen en pasgeborenen in het bijzonder? Wat de politiek allemaal niet aan onverantwoordelijkheid met zich mee kan brengen…, in de verkiezingsstrijd natuurlijk! Mensen gaan steeds gekker doen. Let dus goed op lieve mensen, van en in SU. Deze week zijn het de baby’s. Vorige week plakten zich uitzonderlijke lippen op de wangen van een eenjarig jongetje, in de tuin van Edje ter wereld gekomen. Hoe gekker wil men het nog hebben of brengen in deze nerveus aangestipte en aangetikte tijd. Wat de zevenling van Marriott allemaal niet teweeg kan brengen. Zeven mammoetrijders. De ene wel veel lichter dan de ander, als men naar de score van 25 Mei 2010 kijkt. Verschil moet er zijn. Rustig en beheerst ‘sam sam’ gaan en de andere groep, heel ‘flexi’ gek beginnen te doen maken. Met of zonder bodyguards allernaast de spuimicrofoon, waarin uit ellende en aangetaste ‘compos mentis’, verwarder mensen virtuele spoken bij daglicht beginnen te zien. Boeh…, bakru! ‘Limbo kren wan bon…, bika frede naki dem ston’.

- Vrijdagmorgen. Andero zegt dat hij niet zal toestaan, dat de valutakoersen excessief zullen stijgen. Als oud-cambiohouder aan de ‘Watrasey bij HJ’, weet hij wat dat allemaal betekent of kan gaan betekenen. Andero zegt nu, dat alles onder controle is en er geen schaarste meer zal zijn. Schaarste betekent inflatoire tendensen en koersstijgingen die al vlak na 2010 tot een gemene devaluatie leidden. Toen Venetiaan de brandstofprijs verhoogde, vlogen Bosje en Bouta zich al in de armen voor BVD/HQ van Dipo. Veel gedoe was er vanuit de “DNP/NDP kongsi” niet, toen onder de regering van Bouterse de brandstof ‘government take’ de economie zowat wurgde. FISO moest die opvang toen terdege en vlot komen regelen? Hoogie hypoblij. In ieder geval, kreeg men dus een devaluatie onder de regering Bouterse. Vergelijk de reacties nou maar eens, tussen de verhoging van brandstof onder regering Venetiaan en de regering Bouterse! ‘Plus…’ die gemene devaluatie. Verschil moet er zijn. Groter verschil zal nog komen op 25 Mei 2015. ‘Teki yu moi boi aaai luku…, san e go pesa…’. Vrijdagmorgen, was de straatkoers voor de “Airo” 4.68! Maar bij de cambio 4.70 voor de Euro. ‘Check it out, papi…’. US-dollar officieel Srrrrd 3.35…, maar uiteindelijk US$3.45 om in handen te krijgen. ‘Un luku bun sang e go pesa yere, i sabi toch?’. Om in de terminologie van de man met ‘bodyguards’ te blijven keuvelen. Kijken wat hij maandagmiddag aanstaande te schelden heeft. Geheel in ‘style’ met het “Orakel van South Drain”, kan dat stereofonisch en digitaal ernstig kleurrijk worden. Genoeg ge-OH voor deze middag. ‘Thank God it’s Friday…, cause Mammoetblok e go wandel nanga grani tangi’.

- Wangsa is boos? Waarom? Omdat hij een achterlijke inschattingsfout heeft gemaakt. Vele maanden heeft hij kansen tot inkeer gehad. Om terug te komen. Allemaal van oom Willie gekregen. Toch bleef hij buiten spelen, tijdens het aankomende onweer. “Kom binnen Wangsa…, en blijf binnen…”. Antwoord: “… neen nog niet oom Wil…, ik wil niet…, ben pommerak aan het eten…”. En toen kwam bliksem. ‘Naki Wangsa onderste boven…, dan a man e kre fu tru no no…’. Met zijn wajangpop onder de arm naar oom Des, voor de aanvullende en inmiddels afgezaagde kreet: “Mi wanni Des fu pres…”. Hoop doet leven. Ook valse hoop, in bepaald senieler gevallen…!

- Summarum. Somo predikt betrouwbaarheid en trouw aan Mammoetblok. Is hem geraden ook. Die Winston van de DA’91, was ook eens tegen Front. Hij wist er dus alles van om Somo weer binnen te brengen en te Ceta-beveren. De oude leiders van Front hadden schuld? Misschien was hun lont te ver ingebrand, door de lucifers van Somo. Winston mag er nu voor zorgen, dat Somo niet meer met lucifers speelt. Dan heeft ook Winston nog wat te doen. Voor de rest is de kandidaatstelling het allerbelangrijkste geworden in 2015. Wie gaat paardje rijden en wie mag niet opstijgen! Voor deze zijde reeds een weet, voor weer anderen misschien nog een grote vraag. Potentiepakketten zijn wel te verkrijgen. Onder het electoraat natuurlijk. En daar zijn nog een heleboel vrije mensen bij, die de hoop nimmer verloren. Geen revoltes of revoluties meer. Gewoon afrekenen met het kwaad, dat het land in gijzeling hield en megalomaan trachtte te beheersen. Dat komt nu tot zijn einde. Let op! ‘Yes, indeed bro…’. .

- HI. De USA laat genoegzaam weten, dat men onverdeelde aandacht heeft voor de ‘open sky agreement’. Hopelijk weet die nieuw ingelaste leraar uit Moengo en op HI geplakt, wat dat allemaal inhoudelijk betekent en ook wat ermee te moeten doen (…), met of zonder die meneer van ABOP op ATM. En dan had men ook de Chinese ‘botshaft’ die uit geopolitiek oogpunt, ook zijn puntje kwam drukken. Geen probleem eigenlijk. Als rond de Chinese “geo poli poli”, maar alles geheel transparant plaatsvindt op ons westelijk halfrond. Geen Vietnam toestanden, hier aan deze zijde van de Orinoco- en Amazone-estuaria. ‘No fear, no sweat’. De handelsbalans, wordt in ieder geval door Andero in het Torengebouw, nauwlettender in de gaten gehouden. ‘US-breed styling…, feverish in concept, so bun’.

- NOS/BBC. Schokeffecten over de gehele wereld. Schokkender kan het eigenlijk niet. http://nos.nl/artikel/654799-schokkend-protest-na-dood-meisjes.html

- Het chikungunya-virus (CHIKV). Overal begint men meldingen te zien van het virus. Echter laat de informatie ernstig op zich wachten. Geadviseerd wordt om op het Internet de aanweizuge informatie te downloaden en een arts te raadplegen die ongetwijfeld naar een bloedtest zal verwijzen. Of dat nou bij een particulier prikstation is of een afdeling van het BOG. Men zal zich moeten laten testen. Voor de belangrijkste en toegankelijkste websites: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/45100-chikungunya-koorts-symptomen-preventie-en-behandeling.html -

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chikungunya-virus -

http://www.medicinfo.nl/%7Bd4296fe2-bb14-4a11-832e-05ecb7580481%7D

http://www.nujij.nl/algemeen/chikungunya-op-sint-maarten.26385656.lynkx

http://crofsblogs.typepad.com/h5n1/2014/05/panama-two-confirmed-chikungunya-cases.html

http://www.cdc.gov/chikungunya/

http://en.wikipedia.org/wiki/Chikungunya

http://www.keysnet.com/2014/05/28/497019/despite-caribbean-outbreak-little.html?sp=/99/106/

http://www.boston.com/health/2014/05/28/guyana-has-first-cases-chikungunya-virus/ZBcRKLMtrNefqJeD7UHmgJ/story.html

- Wangsa. Eigenlijk wil hij laten weten (…), dat hij nog aan het tafelen is in ‘Restaurant Purple Rain’ en zijn bekomst nog lang niet heeft. In het Sranan wordt dat allemaal ‘gezellig’ en vrij vertaald, door: “…yere no…, mi no go neks, mi no keba nyan dya ete…”.

- KTPI. Precies om 00.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag, twee indrukwekkender informaties op het internet. De ene gaf aan, dat de KTPI de intentieverklaring van/met Front ‘plus’ op de donderdag 29 Mei 2014 ging tekenen. Vergelijkbaar met die historische avond in 1987, binnen het Benjamingebouw aan de Gravenstraat, een coalitie te smeden met partijen die erop uit zijn om de rechtstaatonvriendelijke elementen in dit land, te decimeren. Tweede bericht betrof Belfor die op de valreep begrepen zou hebben, dat hij geen lafhartige aanvallen moet uitzetten op kandidaat-rechters en moet afblijven van mensen die toevallig een privérelatie zijn aangegaan, ver nadat de opleiding bij de ‘Raio’ aanving. Belfor komt tot inkeer? Kijken wat de volgende gein is die de man weet te bedenken, om zich op de voorpagina van een ochtendblad te mogen plakken.

- Motie. Zo leert men de echte pappenheimers kennen. Pokie en Bee hebben zo hun kritieken over het functioneren van en de herordening in de goudsector. Maar als er een gedegen motie wordt ingediend om de knelpunten te stroomlijnen en de volksgezondheid voorop te stellen, geven ze echt niet thuis. Maar wat had men eigenlijk gedacht, dat men zou doen als de ‘nyan- en financieringspatu’ van hun bazen met een dergelijke motie zou worden aangetast in het Lawa-, Tapanahony-, Brokopondo-, Baling Soela-, Boven Suriname-, Stuwmeer-, Jaikreek-, Boven Marowijne-, Boven Saramaccagebied en/of gewoon heel dichtbij, in de buurt van Marchallkreek, achter Zanderij, Kwakoegron, Saron en Goliath. Pokie en Bee konden met de beste wil niet meestemmen in DNA om dan bij de volgende verkiezingen te ontdekken geen ‘kandidaatstelling’, mee te kunnen maken. Over de andere pappenheimers in ABOP of NDP, hoeft men het niet eens meer te hebben. Want wie is niet direct of indirect aan Skalians gelieerd die het stuwmeer levensgevaarlijk omwoelen en de fundamentele oogstplekken voor vis en drinkwater van traditionele bewoners vergiftigen? Maar het is goed dat de samenleving ziet…, wie wél voor en wie tegen de motie hebben gestemd. Wie voor een gezond volk is en wie voor het spekken van de eigen goudzak is. Wie gewoon voortgaat met het land verder te vernietigen. Of ze nou leden of niet leden zijn van een politieke partij of van een organisatie die de goud-/houtsector zou moeten ordenen. Het is en blijft crimineel om het even. Het zegt eigenlijk allemaal meer over Pokie en Bee dan over de georganiseerde misdaad die de skalians bezitten en/of bedienen. ‘Spine- and brainless peoples!’.

- Zeden. Bijna zeshonderd dagen zat hij in Nederlands gevang voor ernstige zedendelicten. Misdrijven waar men helemaal ziek van kan worden. Incest, kinderporno, verkrachting van eigen dochtertje en meer van dat soortement aan primitief spul uit de prehistorie gelicht. Toch gaf de man zich uit als intellectueel en werd door minstens twee regeringen uit verschillende staten gedecoreerd. Nut kan het hebben om na de veroordeling, de man in kwestie al zijn onderscheidingen af te nemen. Wanneer gesteld wordt, dat mensen die het verdienen niet krijgen…! En die het wel voor diensten aan land en volk zouden moeten ontvangen, aan kant worden gehouden of historisch weg worden geschreven…!? Komt daadwerkelijk nu toch ook voor, dat door het Openbaar Ministerie geïdentificeerde moordenaars met hoge onderscheidingen rondlopen (…), omdat ‘de vervolging’ ansich, het werk niet richtig heeft gedaan of vooralsnog heeft kunnen doen. Het is een gotspe in de zogeheten rechtsstaat die zal moeten worden hersteld. Vandaar ook onstuitbare ergernis, dat er in het parlement allerlei minder gewenste horizontale dan wel verticale ‘grappen en grollen’ worden gemaakt en gedetecteerd, tussen iemand die de Republiek Suriname bij het VN Internationaal Strafhof soeverein en ongeschonden aanbood en een counterpart welke voor/als ‘moi boi’ personage (-s) nog steeds wil doorgaan. De wereld op z’n kop! 25 Mei 2015, of misschien wel over een aantal weken, kan dit volk zich ontdoen van allerlei onbeschaamd- en onbeschaafdheden. De chocoladebonbons met de bedorven notendidactiek en -pedagogiek van de beziger bij Bee…, incluis. Zien wat al die vrouwenbewegingen/-verenigingen van dat aftandse en achterlijk seksisme vinden. Sommige DNA-leden zouden toch hun dna-profielen voor nader onderzoek mogen aanbieden, gegeven de gedragingen die werden mee-/waargenomen door het luister- en kijkvolk van dit land en het Internet daarbuiten.

- Malende. Het Hoofdbureau van Politie (KPS/HQ), zou moeten komen aan de Cornelis Jongbawstraat tussen een hotelketen en de MAS. Wanneer mensen met betrekking tot de idee voor ruimtelijke ordening niet eens een brugklasovergang van het secundaire onderwijs succesvol zouden kunnen behalen (…), krijgt men van zulke lijpe voorstellen. Yere no! Wil men een aanlegplek voor politie-/kustwachtboten? Verleng en betonneer dan de MAS-aanmeer- en aanlegsteigers. Maar een hoofdbureau van politie kan men ongekend beter op de terreinen van “Mi Abri” en/of Streepeystadion neerzetten, voordat ook daar een casino uiteindelijk verrijst. Centraal gelegen naar alle uitvalswegen toe en ter ondersteuning van het Nationaal Leger, indien nog mogelijk. Ook een ‘helikopter plateau’ dan mogelijk te plekken, voor uitzonderlijke gevallen en is men in de “golden triangle” van minstens drie ziekenhuizen opgenomen. Wat wil men nog meer? “Mi Abri, so bun”. Cornelis Jongbawstraat? Wat een mop!

- Eigenaren. De eigendom is het allerhoogste goed, dat verankerd werd in het zakenrecht en dienaangaand(-e) wetboek(-en). Absoluut meest omvattend recht op een zaak. Dat is tot nog toe de fundamentele kreet die men op elk rechtscollege mag horen. Panka van DNA en de Bijlhoutweg in de Para, blijkt ook als wetgever daar totaal geen notie van te hebben, nu hij op een heel discutabele wijze burgers nadert. Mensen die grondeigenaren zijn in de Para. Op heel vreemde wijze, zijn een aantal mensen genaderd/genodigd die delen van hun grond en vegetatie zouden moeten afstaan aan Panka cum suis? Voor de aanleg van een door hem geplotte kaart en verlangde wegstrekking. Gaat mooi niet door…, geven gepikeerde eigenaren in een paginagroot schrijven inmiddels aan. 25 Mei 2015 of veel eerder, zijn al deze onwellustige zaakjes obsoleet geraakt. Of veel eerder.

- Corrupt. Een van de meest vooraanstaande parlementariërs van de VHP, heeft het staatshoofd woordelijk laten weten, dat zijn huidige regering als de ‘meest corrupte ooit’, de geschiedenis zal worden ingestuurd. Au! Het staatshoofd moet geen ‘moi boi’ komen spelen in het parlement, als het over corruptie gaat en tegelijkertijd denkt nooit brieven uit het parlement te hoeven beantwoorden. De parlementariër heeft gedocumenteerd aangegeven, dat Bouterse de laatste moet zijn om hem ter zake corruptie, de les te komen lezen. Duidelijke taal naar Bouterse en het electoraat toe. De regering Bouterse raakt elke dag meer in een politiek isolement, door de kunstige gedragingen van regeringsleden en navenant een stevige verzameling aan corrupte partij-/coalitiegenoten. Eigenlijk een goede zaak, zodat het electoraat exact komt te weten hoe en wanneer het kaf van de korenschoof, te mogen scheiden. Legitiem wel te verstaan. Intussen wil Nieuw Suriname niet tot dat ploegje behoren en daagt de Meganische machinisten uit om haar te royeren uit een verband, dat nooit een verbond kon worden. Vanaf het moment dat Abrikadabri het onderdeel Oh Jee Oh Wee wist te bespringen, niet!

- Monetair. De beide monetaire autoriteiten doen er goed aan, tijdig en nog straffer op de vreemde valutamarkt te interveniëren, voordat er een ongewenst devaluatiespook –ondanks alle meest recente en apaiserende toezeggingen van Andy Rusland– boven de nationale economie komt te hangen. Elo, onkan!

- Zeven. In dit geval niet zeven even, maar zeven zegeningen die de NDP ‘plus’ de bel aan zullen binden. Het moet nu eens en voor altijd afgelopen zijn, dat ons land compleet en als totale natie in de transnationale gevarenzones wordt getrokken en ook gehouden. De zeven zullen met andere partners, het tij doen keren en de soevereiniteit van het land ondeelbaar moeten borgen. Anders dan de vele vormen van aantasting die het land geheel onvrijwillig/-gewild werden opgelegd, heeft moeten beleven en ook nog dulden. Guyana met de door hem vermeende Tigri – annexatie is er maar een, uit vele inbreuken op de nationale integriteit. Drugs- en wapenhandel. Het ontberen van enig ‘international gezag’ en ‘ernstig verstoorde relaties’, omdat het hele land opnieuw met individueel zelfbehoud werd opgezadeld. Ten koste van alles aan ontwikkelingsvooruitgang/-progressie, confronterend werd beschuldigd, miskend en belast. De internationale rechtsorden intussen op ergerlijke wijzen werden geschonden. De Grondwet met voeten getreden. Concessie-uitgiften aan buitenlanders die nationale bezittingen en traditionele waarden/normen ergerlijk schaden. Aantasting van soevereiniteit aller staatsmachten. In het bijzonder de herhaalde inbreuken op de rechterlijke en wetgevende macht. Discutabele buitenlandse contacten en relaties met dubieuze figuren die de Staat Suriname, alleen maar schade toebrachten op de internationale fora en operationele plateaus. Transnationale/grensoverschrijdende onderzoekingen en opsporingsacties opriepen. Een waslijst aan gezochte aantasting(-en) van het hoogste goed, dat land en volk toebehoort en beschermd moest blijven. De integriteit…, de soevereiniteit van grondgebieden en toebehorende staatsorganismen. Dat gaat hopelijk nu uiteindelijk gebeuren, met een vliegende start al op de valavond van “25 Mei 2010”, toen voorstel tot ondeugdelijke samenwerking verstandelijk werd geweigerd. En dan nu wel naar een betere toekomst te extrapoleren. Naar de verkiezingsavond van 25 Mei 2015. Of veel eerder natuurlijk…, na vijf jaren van ernstige en gecalculeerde ontwikkelingsterugval.

- Tradewinds 2014. Het Nationaal Leger zal deelnemen aan een legeroefening in de Caribbean, onder aansturing van de Verenigde Staten van Amerika. Een steeds terugkerende oefening die regionale legertroepen scherp moet houden. Antigua – Barbuda treden dit jaar op als gastland.

- Schamel. Een ochtendblad heeft het over ‘oppervlakkige beantwoording’. Een ernstig schamele en misschien wel beklagenswaardige vertoning was dat weer. Het afsluiten van de begrotingsdebatten door het staatshoofd en het moment van antwoorden op serieuze vragen van De Nationale Assemblée, kan qua voorstelling en inhoud samengevat (…), als ‘zeer zorgelijk’ worden aangemerkt en ook benoemd. Niet eens het clowneske maakte nog indruk. Echter, zijn er wel weer voldoende analisten die in binnen- als buitenland, de beelden, het geluid en algeheel optreden hebben kunnen waarnemen (..) om het nodige aan conclusies te mogen en kunnen trekken. Schamel, schadelijk en schandelijk.

- Rapport. Opvallend, dat de eenzijdige rapportage over de mislukte bouw van een HQ voor het Korps Politie Suriname, pas op de laatste dag van de begrotingsbehandelingen publiekelijk werd gemaakt. Strategisch scenario…! Wat er in staat, heeft geen enkele verrassing teweeggebracht. Een leek kon zien, dat vanaf het jaar 2010, de fundamentele zaken totaal verkeerd begonnen te lopen. En dan niet alleen op de hoek van de Verlengde Gemenelandsweg en Pengelstraat.

- 18 naar 25. Gegoochel met getallen om de samenleving zand in de ogen te strooien? Inderdaad zouden het er 18.000 worden. Hoeveel zijn het er nu? Dat mag men weer afwachten. Bij aftreden of in de verkiezingscampagne, zal men misschien het ‘juiste aantal’ en dan zonder overdrijven of extrapolatie mogen horen. Bij testament, ‘so bun’. Een fabriek moet eerstens ergens gaan draaien en dan zal men wel zien, hoeveel huizen eruit gespoten zullen worden. Als men tenminste de terreinen daarvoor completeert en bouwrijp heeft kunnen krijgen. Hoeveel keren eerder, heeft men van die ‘slag om de arm’ gehoord? Juist ja! Gebrek aan bouwrijke kavels.

- Corruptie. Fenomeen zal worden aangepakt. De handelingen gepleegd bij Carifesta, zullen zeker onder een vergrootglas komen. Zien is natuurlijk geloven, als men de relatie tussen voorzitter en staatshoofd in herinnering neemt.

- TAS. De ‘skim-scam-gein’, relatief tijdig bij de Telecom Autoriteit gedetecteerd, heeft de aandacht van ‘de regering’ en nu ook van ‘de rechter’. Er werd een megahandeling aangestuurd en de directeur van de TAS tekende –buiten de Raad van Commissarissen om– een frommelcontract, wat de Staat nu mogelijk stevige boetebedragen in US-dollars, zal gaan kosten. Neen, niet de Staat…, maar wel een indirecte hap uit het tasje aan volksvermogen. Maar niemand vraagt wie de ‘skim scam’ had/heeft bedacht en wie de ‘paters intellectuales’ van dit geheel zijn geweest. Wie zoekt die zal wel vinden. Tijdens de terechtzitting zal de ontslagen directeur en de raad van commissarissen moeten aangeven, wie deze gein had/heeft bedacht en ook getracht die illegaliteit, ten uitvoer te leggen. Ook die lichtelijk opgewonden meneer, eens op het middenrif van het kabinet geplekt, zal dan stevig en lijnrecht aan de tand moeten worden gevoeld. ‘No fears, no sweat…’.

- Skoro. Toen het onderwijsinstituut op de afgelopen zondag niet door ‘Bravo’ werd ge-/benoemd, gingen al wat alarmbelletjes in zachte deinbeweging. Wie studeert nou in z’n eentje in Maart 2015 af. Bedrijfskunde, nog wel te verstaan? Welk instituut? Er was eens een jongeman die ook dacht piloot te zijn en de stuurknuppel greep van een gekaapt vliegtuig, dat zeker niet van hem was. Gevolg een ‘crash’ en de eigenaar kon naar zijn vliegtuig fluiten. ‘Broko na man sani…, zomaar compleet’.

- Vraag. De vraag die gesteld kan worden bij de verkoop van een groot warenhuis, is of er economische overwegingen meespelen of dat men aan het potverteren is geraakt. Misschien is het ook goed en verantwoord, als de belanghebbenden ook nagaan, wat de ‘schuldpositie’ van het betrokken concern is en daarbij de portefeuille aan ‘werkmaatschappijen’ nadrukkelijk, in nadere ogenschouw wordt genomen.

- Goedgekeurd. Dat was die al voor de aanvang. Want 26 slaafsvolgende verlengstukken van de regering, hebben zich goed van hun taak als mond- en verdedigingsstuk gekweten. Budgettair primair. Niemand was ziek aan coalitiezijde. ‘No wan enkri consensi fonfon, no bem de fu si…’. Alles ging ‘grat hari’, met geheel ‘corruptvrije gedachten’ in stemming en netjes voor het megabijltje. Leek af en toe wel eventjes de stemming, voor een amnestiepaskwil. In deze evenredige gedoetjes wel vermagerd, inzake de begrotingssloten voor Onderwijs en Volksontwikkeling. Daar werd de dreiging van het niet kunnen betalen van salarissen kunstig geopperd. Onzin natuurlijk! Want dat was natuurlijk dan bij ‘Presidentieel Besluit’ in de vorm van een ‘fes sutu’ geregeld. Soms hebben ‘de meganisten’, een aantal seniele en verwrongen gedachten weten te ontwikkelen, dat een ieder in het land onwetend is van de staatsmachinaties, die nog mogelijk zijn. ‘After 1980…, anything goes or flies!’. Het enige wat niet tot wasdom zal komen bij de huidige coalitie, is goed luisteren naar en gedegen beantwoorden van legitieme vragen. Gelukkig is dat binnen een jaar afgelopen. “That’s all!”.

- Devaluatie. Geen devaluatie van de Surinaamse munt. Als men dat woord in de mond durft nemen, weet de samenleving in herinnering maar al te goed, waar een regering onder ‘gezag van Bouterse’ toe in staat is. Onder supermonetarist Goedschalk de totale vernietiging van pensioenen, levensverzekeringen, spaargelden, salarissen. Alles naar gort. En onder de huidige governor Hoefdraad, werd minstens een keer deze samenleving met een ‘overnight devaluatie’ verrast. Over de brandstofmachinaties en onvoorspelbare ‘gov takes’, kan een afstudeerthese worden volgeschreven. Gelukkig heeft Andy nu verwoord, dat er geen gevaar dreigt. De totale gemeenschap, overigens in alle drie de Guyanas, zal hem op zijn woord moeten geloven. Hopelijk, zal zijn ministerie zich dan nu kwijtend gaan inzetten om achterstallig gehouden schuld- en suppletiebetalingen, in te lopen. Want ook die bagger, mag nu eens eindelijk worden verstoten. Het onvrijwillig voorfinancieren van een armlastige overheid/staat, vormt eigenlijk steeds levendiger onderdeel, in aantoonbare vernielzucht van de particuliere sector. En daar zal vlot een einde aan moeten worden gedraaid.

 

- Tigri. Gegeven het feit, dat Surinaamse bedrijven in het Tigri-gebied gerechtigd zijn om concessies bij Hok en zijn collega van ROGB aan te vragen, is het de Staat wel geraden om twee zaken veilig te stellen. Beveiliging van ons totale grondgebied en het stabiel houden van de munt, ten opzichte van de buitenlandse eenheden…, zodat er met afnemers –ook in het buitenland van het Surinaamse product– vaste en onomstotelijke afspraken kunnen worden gemaakt. ‘Here we go, south south west…! Tigri styling’.

-Newmont, Iamgold, Suralco/Alcoa. Alle drie maatschappijen zullen naar elkanders faciliteiten binnen Suriname blijven kijken en op basis van reciprociteit hun individuele eisen en verlangens bijstellen. Heeft geen missen. Recht voor één, betekent recht voor allen. Ook binnen het anglicisme.

- Marktconform. Daar heeft men het al. De tarieven van nutsbedrijven, zullen marktconform worden ingericht. Meteen hoort men uit een bepaalde hoek, dat er uitzonderingszaken moeten worden aangekleed. Een overzicht zal circuleren van wie de breedste schouders en wie de smalste hebben. Dat wordt leuk. Derden gaan bepalen wie wél en wie niet, in aanmerking komen voor bepaalde voorzieningen en voor welke tarieven. ‘Names and faces…, misiekaba styling’. Naam en vaam, volgens liesjesdoctrine, ‘so bun’. Wie betaalt wél en wie betaalt weer helemaal niet. Wie betaalt wel en wie steelt stroom, met een jumperkabel van de buurman. Het oude liedje. Marktconform!

- Antecedent. De totale samenleving is er nu toch wel achtergekomen en van overtuigd geraakt, waarom Belfor een nieuw antecedentenonderzoek wenst te lanceren en los te laten op kandidaat-rechters. Daarmee tracht hij te voorkomen, dat er onder zijn ambtsperiode een door hem te wraken rechter wordt toegelaten. Met andere woorden voorgedragen, benoemd en geïnstalleerd op het Hof van Justitie. Iedereen weet inmiddels om wie het gaat en heeft tegelijkertijd de schurft gekregen van de waziger gedachten die Belfor in deze zaak heeft weten te ontwikkelen. De vice-voorzitter van het parlement heeft gewaarschuwd, voor de ondoenlijke en weinig probate gein, die Belfor met nadruk wil bemesten. Een ex-diplomaat en oud-advocaat heeft Belfor, als zoveel anderen met verve terechtgewezen. Bij dit al mag de vraag worden gesteld, of Belfor wel beseft, dat ook hij straks ambteloos burger wordt en op zoek moet naar een gedegen cq. respectabeler baan. Hopelijk wordt hem dan een antecedentenonderzoek bespaard, nadat de uren op aangewezen departement zijn vergeleken met die van het kinderbezoek op allerlei scholen. Een tijdverdrijf waarvan het nut nog maar net bewezen moet worden. Het irrationele aan gedrag, heeft volgens ingewijden eerder met ‘zelfvoorziening in angstpsychosen’ dan met wat nuttigs te maken. Komt uiteindelijk raad…, komt ook meteen recht in de hofkamers van de Tamarindenlaan. Heeft nooit meer missen. ‘Enough is enough’.

- ‘Kenadeslag, e wakti moi boi’. De staatsbegroting is dus nipt aangenomen. Maar niet zonder dat er kritische geluiden van zowel coalitiegenoten als oppositie de zaak escorteerden. Zo zal de commissie Ordening Goudsector (OGS) onder een vergrootglas moeten worden gelegd, willen er op korte termijn geen ongelukken plaatsvinden. Zo zijn er nog meer kanttekeningen meegevoerd, bij goedkeuring door een magere meerderheid in het hoogste college van staat. Op een gegeven moment 26 tegen 23. Samen opgeteld dus 49 parlementsleden. Deelt men dat getalletje door twee, dan komt men op 24 en een halve. Teken aan de wand en dus gerechtigd verzoek van de VHP-voorman Randjietsingh, om aan de regering voor te stellen, nu al het hazenpad te kiezen. ‘Hari a dam…, bai’. En niet te wachten op het aanstormende pakrammel van 25 Mei 2015. Helaas, ‘…all over the place, def man walking…’.

-NL. Studeren in NL. Leenstelsel is rond. Het leenstelsel voor studenten gaat, als alles doorgaat, in september volgend jaar in. De coalitie en de oppositiepartijen D66 en GroenLinks zijn het eens geworden over het plan. Lees verder op de website van www.nos.nl — http://nos.nl/artikel/654014-studeren-dit-kun-je-verwachten.html

- NDP. “Just scratch it in…!’. Van alle zijden wordt de NDP uitgedaagd antwoord te geven. Op de beschuldigingen van Pertjajah Luhur besturen en op de provocaties/uitdagingen/uitspraken vanuit ABOP, in het afgelopen weekeinde rijkelijk gelanceerd. In ieder geval is het wél zo, dat als Brunswijk nu binnen de regeringscoalitie besluit om “rechtsaf” te roepen (…), de hele bups ongeconditioneerd rechtsaf moet. “Een twee, drie, vier, rechts, rechts, rechts, een, twee, drie, vier…!” Indien de troep “linksaf” hoort, zal het tegengestelde moeten plaatsvinden. Links links links links……! Overlevingskunsten geboden, welke de paarse regeringsdelen onder Bouterse nu zullen moeten gaan hervinden. Want dat was in 2010, al ver bovenal de enige (over- )heersende voorwaarde. ‘Des voor Pres…, tegen elke prijs!’. Het kan in ieder geval nu wederom alle kanten uit/op. Vooralsnog, lacht Somo in zijn vuistje…! Niet meer een LVV met allerlei ‘sey botu authorities’…, enzo. Donderdag aanstaande zit ook hij alweer comfortabel aan de politieke tafel, in een bekend hotel. Om de intentie te ondertekenen en op weg te gaan naar 25 Mei 2015. En als het echt aan die Brunswijk gelegen is, kan dat noch links noch rechts, maar wel stappig en gewoon rechtdoor. Dus veel eerder met de gehele marcherende troep, woordelijk achter de rechtop geheven hooivork aan. Electoraat paraat. De NDP zal voor zover nog mogelijk…, nu in alle oprechtheid en eerlijkheid mogen natrekken waar de allergrootste fouten werden gemaakt. Om tegen wil cq. dank en geheel contrair aan politieke wetmatigheden, met bepaalde groepen ‘must coalitions’ te smeden. Want wat zei ‘Ba Jo’, altijd al veel eerder en indringender? Juist ja! Let op: “Wat niet bij elkander hoort, zal nimmer bij elkander kunnen blijven”. Benne allen benieuwd wat de NDP te vertellen heeft, nu men publiekelijk aan- /afgeeft (…), dat een zeer grote mond tot stilte of misschien wel stilzwijgen werd gedwongen. ‘Time always tells, in time…’.

- ‘Home sweet home’. Heerlijk om in het district van afkomst, bruggen te openen en in bedrijf te stellen. Zo ging Rabindernath met een kraakwitte ‘Panamenio’ op de knetter, naar het rijstdistrict en knipte het lint van een belangrijke verbindingsbrug door. Hoog genoeg gebouwd om straks weer de padiepontons onderdoor te laten, op weg naar de pelmolens die wegens wanstaltigheden in dit land tot stilstand waren gebracht. ‘Prani tjin nanga alesi, na ini na dyari baka dey…!’.

- Wandel. ‘A ne wandel, ma we wandel…’, Zo werd gerapporteerd, dat in ‘navolking van Obama’ er een wandeling aan de oevers van Paramaribo werd gemaakt. En dat terwijl gelig ABOP bezig was het halve achterland te verhuizen naar het AK- stadion (…), gingen mensen vanuit de Kleine Combé op de korte wandeling. Even een marktbezoekje ter ventilatie van lichaam en geest. De ‘Obama- styling’ en afkijken, lijkt dus toch nog een beetje in zwang. “But changes gonna come…, seems sooner than soon’.

- Wangsa. De man wil geen intentieverklaring met NF ‘plus’? Misschien kan Wangsa even “googelen” en voor zichzelf of zijn misleide groep vastleggen/uitprinten, wat het betekent om als ‘roepende in de woestijn’ ten onder te gaan. Wanneer in de politiek mensen denken, dat partijen of partijdelen van hen persoonlijk zijn geworden, is de ondergang reeds vierkant ingezet.

- Financiering. Studeren in Nederland door middel van “Leenstelsel”. ‘Bijna akkoord?’. Dinsdagmorgen: ‘De gevolgen van de invoering van het leenstelsel worden verzacht. Bronnen in Den Haag melden dat 250 tot 300 miljoen euro wordt uitgetrokken om het onderwijs toegankelijk te houden. Dat geld zou gebruikt kunnen worden om de aanvullende beurs te verhogen of de ov- jaarkaart voor studenten te behouden. Maandag jl. werd bekend dat de onderhandelende partijen en minister Jet Bussemaker van Onderwijs bijna een akkoord hebben over de invoering van het leenstelsel met ingang van het studiejaar 2015/2016. Bussemaker heeft maandenlang onderhandeld met de oppositiepartijen D66 en GroenLinks. Ze heeft die partijen nodig om haar plannen door de Eerste Kamer te krijgen. Kop van Jet of kop van Jutta. De Landelijke Studenten Vakbond, de LSVb, voerde vanmiddag actie tegen het afschaffen van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel. “Een leenstelsel heeft desastreuze gevolgen voor alle studenten, en dus voor het hoger onderwijs. Dit is duidelijk een stap in de verkeerde richting!”, aldus LSVb- voorzitter Jorien Janssen. Politici en voorbijgangers konden op het Plein in Den Haag op de Kop van Jet slaan. Op de website www.krijgiknogstufi.nl, kunnen studenten kunnen berekenen, hoeveel schuld zij zouden hebben zonder basisbeurs. Ook kunnen ze zich uitspreken tegen het leenstelsel. D66- Kamerlid Van Meenen was aanwezig bij de actie en benadrukte “een substantieel deel” van de 800 miljoen euro die het afschaffen van de basisbeurs oplevert, moet worden gebruikt om het onderwijs toegankelijk te houden. Onacceptabele gevolgen. Volgens LSVb- voorzitter Janssen zijn de gevolgen van een leenstelsel onacceptabel: “We willen de partijen verzoeken om met dit ridicule plan te stoppen nu het nog kan”. Ze haalt een onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan: “Van de huidige bachelorstudenten zou 31 procent geen master meer doen, van de huidige hbo- studenten die dit van plan zijn, ziet zelfs 50 procent hiervan af. Tien procent van de studenten zou überhaupt niet aan een studie beginnen”. Tot zover de verslagen uit NL. http://nos.nl/zoeken/?s=bussemaker

- Panoramisch. “Ma skatje, wat doe je bij ons? Dit is toch ABOP en jij bent toch van ‘Grun Dyari’?”. ‘Ja mi boi, ik ben gewoon een kiek komen nemen en te horen wat voor visie jullie hebben. Maar dit is nog gewoon een feestje…, toch?’.

- Oplichters. Wie bedacht het allemaal om de loterij van een oliemaatschappij in de wielen te rijden? Was het allemaal bij de externe promotor al mis of waren het de ‘winnaars’ die slimmig wilden doen ? Of allebei? Het onderzoek duurt voort.

- Roof. Te land in de binnenstad, in de randgemeenten en nu weer op zee, zijn de rovers superactief geraakt. Wat werd er in 2010, op het punt van een ‘veilig Suriname’ aangemeld? Misschien, dat Doekhie ook daar een plausibele verklaring aan kan geven…, in plaats vanuit het westen oeverloos te raaskallen. ‘Crimineel vuil bij elkaar geveegd, is inderdaad veel gemakkelijker op te ruimen…’. Te land, ter zee en in de lucht. ‘Denk a tori, bun’.

- DNA. De voorzitter van De Nationale Assemblée wilde wel even bekendmaken, dat de SRS de vergaderingen in het parlement vervolgend zal uitzenden (…), omdat Radio Boskopu zou zijn uitgevallen door onweer. Tech pech!

- Real. Waarom er niet gericht werd gejubeld bij de overwinning van Real Madrid en het grijpen van het Europese Kampioenschap Voetbal in de Champions League? Al op zaterdagochtend was in deze rubriek een gelijkspel gesuggereerd en daarna was het dus gewoon afwachten, wie de eerste sprong en kopstoot zou uitdelen…!. ‘Ya don’t have to rub it in…, the opposition is already paralyzed and the real players are gradually arriving and landing in Brazil…, for a next major event’.

- Nu pas. Het Ministerie van Openbare Werken heeft het rapport over de bouw van een nieuw Hoofdbureau van Politie – - na weken van zowat oeverloos getouwtrek- – ‘ingebonden gepresenteerd’ aan delen van de pers. Werd de hoogste tijd. Kijken of alles klopt, vanaf een tijd dat Abrikadabri de controle voor Oh Jee Oh Wee onder zijn hoede had. Kijken of er geen en niet opnieuw, van die relationele verwikkelingen terug te vinden zijn, vanaf ook die tijd, dat er in een centraal ziekenhuis ‘tjoepie tjoepie geintjes’ werden uitgevreten. Goed doornemen en glad naast eerdere Clad- rapportages leggen. Let ook goed op de tarieven, per vierkante meters stortbeton. Want daar gaat de pijn vaker inzitten. Grapsoupers en buitenmatige cementslurpjes. Srrrrrd!

- Uitsmijter: “Waar is de NDP met die grote mond gebleven…?”, vragen bestuursopzichters van de Pertjajah Luhur. Komt tijd…, komt misschien ook nog wel eens ‘raad’.

- ABOP. Het is goed dat de samenleving een aantal overzichtsbeelden is gepresenteerd van een ABOP-feest in het André Kamperveen Stadion. Uitstekende journalistiek om te laten zien en horen, wat men eigenlijk in de zin heeft. Om negen uur op de zondagmorgen was er geen doorkomen aan op de Saramaccastraat, omdat van daaruit de ABOP-bussen vertrokken naar het achter- en binnenland. Tot ergernis van menig automobilist die vroeg was opgestaan om bijtijds naar verschillende bestemmingen te vertrekken. Doorgang gewoon versperd. De chaos die heerste bij ‘Schiphol – Saramaccastraat’, blijkt en is een voorbode van wat men in dit land te verwachten heeft. De rode baretten, cammo en donkere brillen, completeerden de provocatie- en intimidatiesfeer in het AK-stadion.

- Droga. Geen tandpasta maar twee kilo’s aan cocaïnepasta, wilde men in de bagage meenemen. Gepakt!

- 50.000 ‘plus’. Dat was de buit bij een ernstige cambio-overval, aan de Franchepanestraat. Excessieve toestanden in dit land.

- ET. Groot ondernemer ET is volgens een ochtendkrant in vrijheid gesteld, nadat levensbedreiging en mishandeling(-en) hem ten laste waren gelegd. Zien wat van deze case uiteindelijk terecht komt.

- Bomen. In de Para kwam het tot een opstootje, toen er weer van die onorthodoxe voorstellen vanuit NDP-er Panka cum suis werden gedaan. Nog wel aan de mensen die in de Rijsdijk gronden bezitten. Het hout dat bij de aanleg van een weg zou worden neergehaald, moet worden verkocht om de kosten van de wegaanleg te bekostigen. Ondernemerschap opzij gezet en de gehele operatie onder curatele gesteld van een politicus? Nou wordt ie helemaal mooi!

- Losgeld. Een andere in de hout actief, werd ontvoerd en losgeld geëist. Uiteindelijk kon door tactisch optreden van de opsporing, erger worden voorkomen en kwam de ontvoerde man in relatieve vrijheid terug.

- KTPI. Men vergaderde stevig door en Wangsa werd uiteindelijk in ere hersteld…, bij oom Willy binnen het hoofdbestuur. Hopelijk heeft de patriarch niet opnieuw het ‘Paard van Troje’ binnengehaald. Blijft men in combinatie met de NDP ‘plus’ of gaat de KTPI voor het meer aan traditionele en rustgevender in de “poli poli”. ‘That will be the question…, to be answered’. Het kan vriezen en het kan dooien.

- Benauwend. Het lijkt niet bepaald okselfris toe te gaan, in de bodybuilding van ons land. Er bekampen zich twee virtuele bondsbesturen, op nog ergerlijke wijze.

- Bussen. De zondagmarkt is in volle gang te Nieuwe Grond aan de Indira Gandhiweg. Een van de zegeningen van een DC Ajodhia. Echter wordt het verkeer iedere zondag danig opgehouden. Gevolg is wel weer, dat er vanuit de richting Lelydorp, tussen de koker van het Tout lui Fautkanaal en Welgedacht gewoon door bussen geracet wordt op het rijwielpad. De manoeuvres, zo bizar van inhoud, dat deze nauwelijks te beschrijven zijn. Vragen waar de politie zich ophoudt? Overbodig.

- Puzzel. De bekende oud-douanier en ontwerper van menig puzzel, Stanley Dahoe, is niet meer. Op veler momenten kwam ‘oom Stan’ naar dit medium en wist de lezers te verblijden, met de kunstig gevonden puzzelonderwerpen. Of het nou om een doos waspoeder ging of een succesvol politicus…, Dahoe had de puzzel reeds in de kneep.

- Onweer. Het zware onweer noopt de ‘free flow’ van informatie op deze middag enigszins te beperken, gegeven de zeer waarschijnlijk opstomende onderbrekingen van energie en internetverbindingen.

- PL. Pertjaja Luhur zal om de maximale winst uit de komende algemene verkiezingen te halen, ook een samenwerkingsverband willen nuttigen op het niveau van De Nationale Assemblée. Zo werd op zondag en maandag, nadrukkelijker gefluisterd.

- Vals. Valsheid in geschriften bij ROGB geconstateerd en ook nu een loterij achter de rug is, heeft men het nodige aan twijfels opgeroepen. Kan ook gebakken lucht zijn. In het tweede geval zijn de vermoedens echter zeer ernstig.

- Nickerie. Nabij Wageningen heeft een verkeersongeval plaatsgevonden en blijkt een stevig aantal mensen, ernstig gewond te zijn geraakt.

- Separatisten. Russische separatisten in het oosten van de Oekraïne, hebben de presidentsverkiezingen die overal in de wereld als legitiem zijn aangemerkt, niet willen accepteren. In plaats daarvan bezetten zij de internationale luchthaven en gingen gevechten aan, met reguliere legertroepen van de Oekraïne. Oekraïense militairen hebben met gevechtshelikopters het hoofdgebouw van het internationale vliegveld van Donetsk onder vuur genomen. Dat werd vanmorgen door pro-Russische separatisten bezet. De helikopters gebruikten boordkanonnen en schoten raketten af. Ook namen ze doelwitten langs de startbaan onder vuur. Op het internationale vliegveld wordt al urenlang gevochten. Eerder maandagmiddag deden daar ook gevechtsvliegtuigen aan mee. Ook zouden er parachutisten zijn geland.

- Brug. Nabij Wageningen – Nickerie werd een brug opgeheven en met een ‘60 ton klasse’ oeververbinding, noodzakelijkerwijs in het afgelopen weekeinde vervangen.

- Studentenfeest. Suriname steelt harten van …! Zo leest een krantenkop. Ze zitten ook overal in de wereld. In Nederland, België, de USA, China, Cuba, Brazilië, Australië, Korea, Indonesië. Noem al die landen maar op, waar positief over het fenomeen ‘Sranan’ wordt gedacht. “I Love SU…?”. Tot in Parijs gedetecteerd. Waar heimwee genereert, daar is en heerst de liefde voor ons land. Onvoorwaardelijk, in de gedachten van mensen met een substantieel geestelijke inhoud. Overal zitten onze studenten en werken aan een beter leven. Nederlandse studenten en Belgen zitten ook bij ons. Geven een gunstige boodschap door bij terugkeer op de collegebases.Overal zo ongeveer, hetzelfde liedje. “Suriname is the land of hospitality, laughter, nature, river rapids…”. ‘Totally off that course, the good old Brunswijk-styling…, so bun’.Moet maar op de koop toe, tegen wil en dank worden meegenomen. Uit een studentenstad in Nederland en een Belgische denktank (…), werd op de zaterdagmorgen het volgende schandaal via het Internet ontvangen. Hoewel de Belgen en Nederlanders, historisch wel wat gewend zijn? ‘Enjoy nature, still at it’s best…’: http://youtu.be/BOTpHF-Q0-8

- SVB. Geloofwaardigheid. 150 politiemensen worden opgeroepen om de orde gedurende een gehele dag te handhaven, in en rond het Andre Kamperveen Stadion. Lijkt wel of alle sores tussen de voorzitter van een politieke partij en de Surinaamse Voetbalbond (SVB) is opgeruimd, nu deze een massameeting mag houden in ‘s lands belangrijkste en meest historisch beladen sportstadion. Het kan verkeren en het kan ook de verwarring in voetballand, nog breder ofwel nader adstrueren. ‘Poti scheidsrechters…’.

- Tosi. Weer werd er geroofd aan de Tosiekreek, waarbij minstens een persoon het leven liet. De zoveelste in ‘gowtuman kondre’.

- DC. Nog een DC die blijkbaar moeite heeft de Grondwet tot zich te nemen of überhaupt te kunnen interpreteren. Joeloemsing van Nickerie had de ‘prefuru’ om de liefdesverklaringen van Doerga te frustreren. Joeloemsing moet wel degelijk begrijpen, dat als de burger Doerga onvoorwaardelijk van de VHP en/of de voorzitter van die partij houdt en deze graag als volgende president van Suriname wil zien, geen enkele DC die uitingen –op particulier terrein geplekt– ambtshalve kan tegenhouden. Stel je eens voor!? Ook in Marowijne vergaloppeerde Sondrejoe zich, door een kunstuiting van Pinas te doen veranderen om bedoeld object acceptabel te maken voor kerkgenootschappen en openbare weggedeelten? Noch de Grondwet, noch de Universele Rechten van de Mens, verankerd in de charters van de OAS of de UN, ondersteunen die bestuurskortzichtigheden. Blijf dus gestaag van de vrijemeningsuiting af en tracht niet de ‘free flow’ van informatie of expressie te knechten. Abdoel (NDP) is als jongeling in De Nationale Assemblee, knap verkeerd bezig geweest en zal nader in de gaten moeten worden gehouden als die de vrije meningsuiting en persvrijheden wil be-/inperken. ‘Watch your step…, young man!’.

- Suralco. De Alcoa wil de operaties van de Suralco in Suriname behouden en veiligstellen. Het ligt aan de huidige en toekomstige besturen om de Suralco in alle objectiviteit een kans te geven, zich in ons land te herstellen van alle klappen die binnenslands en ook vanuit het crisisgevoelige buitenland werden uitgedeeld. Laat het duidelijk zijn, dat Suriname de ‘potroom smeltinglines’ kwijtraakte toen Brunswijk en zijn bendes het bedrijf beschoten en energie-elementen opbliezen . In de Para, in de rivieren van Commewijne en die van Marowijne. Coermotibo-/Cottica-/boven en beneden Commewijnerivier(-en). De schade is nog steeds voel- en zichtbaar. De werkplaatsen/-plekken kwamen niet terug en de smelterij is naar andere veiliger landen overgebracht. Bij gebrek aan bauxiet voor de aluinaardepotentie, kwam het minderwaardige erts uit Santo Domingo en Brazilië. Men moet het volk geen knollen voor citroenen trachten te verkopen. Suralco was in zeer goeden doen. Draaide als een tierelier en werd in en na 1986 aangevallen. Door mensen die als kippen zonder kop tekeergingen en antagonisten die zich om privéredenen in de haren vlogen. Nu zijn dezelfde componenten aan elkaar veroordeeld en wel tot de dag van 25 Mei 2015 – 22.00 uur n.m. Precies over een jaar en vier en twintig uur, zal het electoraat hebben gesproken en volledig met hen hebben afgerekend. Let op! Suralco blijft en mag nooit meer zo getroffen worden, zodat het zich niet kan oprichten. Daar zal collectief voor worden gewaakt. Op 25 Mei 2014 wordt de eerste stap gezet om de Verenigde Volksvergadering (VVV) in 2015 over te nemen en het land in wateren aan te sturen, waar de nationale en internationale rechtsorden geheel grondwettelijk, universeel en onlosmakelijk zullen worden gesmeed en vastgelast. ‘Autogeen nanga magnesium, so bun’. Voor eens en voor altijd.

- Aanslag. Een aanslag werd gepleegd op het Rapar radio- en televisiestation. Het ziet er naar uit, dat de hete adem sommige mensen teveel wordt. ‘Get those tempartures down, bro…!’.

- Secure. Suriname is super veilig. Dat wist een cambio aan de Franchepanestraat ook in de vroege ochtend van deze zaterdag aan te melden, toen daar een roof van lokale middelen en buitenlandse valuta, door minstens zes gewapende mannen werd gepleegd. Suriname zou diefijzer vrij worden gemaakt en er zou nooit meer worden geroofd. Dezelfde mensen die met dergelijk misleidende verklaringen in 2010 aankwamen dansen, willen de stem van het electoraat in 2015 wederom hebben? Let goed op…, wat er uiteindelijk staat te gebeuren.

- Soevereiniteit. De soevereiniteit van de Republiek Suriname op het wereldforum en de wereldpers. Lees maar mee:

Drugs trafficking in the Caribbean. An old route regains popularity with drugs gangs. May 24th 2014 | PORT OF SPAIN | From the print edition.

 

ON MAY 9th American customs and border-protection officials launched an aerostat—a fat, tethered balloon—above the coast of Puerto Rico. Its job is to use radar to detect low-flying aircraft, ships and smaller vessels carrying drugs across the seas to the south. This is not the first time the island, a territory of the United States, has been home to an aerostat: an earlier one crashed in a storm in 2011. Now it needs one again.William Brownfield, the State Department’s senior anti-drugs official, says that 16% of cocaine imports into the United States came through the Caribbean islands last year. That is up from 4% in 2011. For European cocaine imports, the proportions are even higher. The rising volume of drugs coming through the Caribbean is an example of what drugs wonks call the “balloon effect”, the idea that increased pressure on one drug route produces a bulge elsewhere. Until recently, the favoured northbound route for cocaine from South America—principally via Venezuela, after Colombia’s interdiction efforts in the 1990s—was by small aircraft to Honduras. Planes fly a dogleg path—first north, then west—to avoid Colombian airspace; the drugs then move by land or other means via Central America and Mexico. Last year Honduras stepped up its counter-narcotics pressure. Drug flights to Central America dropped by a third and traffickers were pushed east to the Caribbean islands. That brings a chunk of the drug trade full circle, back to the 1980s when the likes of Pablo Escobar, a Colombian kingpin, used the islands as their route to market. It is “likely to get worse before it gets better”, Mr Brownfield told a group of Caribbean police commissioners in April. Traffickers often work with small packages, moving them in several jumps (see map). Some embark directly from the Venezuelan coast; others go overland through sparsely populated rainforest in Guyana and Suriname, where borders are virtually uncontrolled and small aircraft can land on remote roads or interior airstrips. The first hop from the mainland is often by “go-fast” speedboat, laden for long trips with drums of fuel as well as cocaine. Sometimes the cargo is just 50kg, sometimes more than a tonne. The shortest hop from Venezuela is just a matter of minutes to Trinidad. The busiest route is due north to the Dominican Republic (Haiti wins some business, but is chaotic even for traffickers). There are also well-established trails up the eastern Caribbean island chain and westward via Jamaica. For the next leg of the journey, another option is to use drugs mules and swallowers of cocaine-filled condoms. A steady stream of yachts and pleasure craft ply the blue waters between the islands. A few cross the Atlantic, where European controls on arriving yachts are lax; a few sail north. Boat-to-boat transfers create confusion; customs checks are often lax. Cruise ships are attractive because screening is a nightmare. More than 6,000 passengers may board a single vessel after a busy day in port, some laden with shopping. There are also supplies, offloaded rubbish and crew to check. Drugs are also concealed in commercial cargo. Big container ships call at transshipment ports such as Kingston in Jamaica or Freeport on Grand Bahama. In the Dominican Republic only one port, Caucedo, is certified under the Container Security Initiative that allows United States’ officials to examine cargoes. Smaller vessels of a few hundred tonnes chug from the mainland to the Dutch islands of Aruba or Curaçao, or from Guyana to the eastern Caribbean. The final destination is likely to be North America or Europe, sometimes via West Africa. Puerto Rico is a way-station, physically in the Caribbean but within United States’ customs barriers. The French territories of Martinique, Guadeloupe and French Guiana do the same for Europe. The uptick in volumes is nothing but bad news for the Caribbean. International gangs, from Mexico’s Sinaloa group to the Italian ’Ndrangheta, are becoming more entrenched. They work with local counterparts who may be paid in kind with a percentage of the shipment and perhaps a few guns. Local demand for cocaine is low; the main intra-island trade is in marijuana. But multiplying shipments mean more gang members and more officials to bribe. The Caribbean already has some of the world’s highest murder rates. The trafficking revival will do nothing to bring them down. From the print edition of The Economist: The Americas. Tot zover het Brits medium. http://www.economist.com/news/americas/21602680-old-route-regains-popularity-drugs-gangs-full-circle?fsrc=email_to_a_friend

- Sroto. In LatijnsAmerika gingen een aantal maanden geleden, al een respectabel aantal ex-presidenten van verschillende landen achter de wacht. Vanwege aangedreven crimineel handelen. Vorige week werden weer een paar de wacht door middel van dagvaarding aangezegd. ‘They ran but they could not hide’. Nu heeft men daar voor Caracas ook een aantal uitzonderingstoestanden klaarliggen die bij het Congres in de USA voor inplementatie klaarliggen. “The heat is growing closer…”. Zien is geloven, ook in Paramaribo: http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27615148

- Champions League. Voor uitslagen en verslag van de Champions League Finale in Lissabon-Portugal, tussen Atletico Madrid en Real Madrid, werd eventueel verwezen naar een andere pagina in deze krant…, mits er geen verlenging van de wedstrijd had plaatsgevonden. Paramaribo wachtte intussen gelaten af. Real Madrid ging magistraal langs stadgenoot Atletico Madrid. En dat was daarna goed puffen.

 

De Observateur van Sranan.

 

De week in Retro – 24.05.2014.

De week in Retro – 24.05.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Problemas. Overal problemen. Men legt wegen aan om het land te ontsluiten, ontwikkeling te stimuleren, bereikbaarheid een ‘boost’ te geven. Aan- en afvoer te garanderen. Het ene na het ander ongewenste probleem, doet zich daaraan tegenovergesteld voor. Overwegend, worden belangen op rationele basis naar voren geschoven. Maar een armlastige minderheid beweegt zich op volledig irrationele gronden voort. Begrijpen niet dat regionale ontsluitingswegen, bij restauratie en ook nog asfaltering, de algehele productie moesten en moeten stimuleren. Wederrechtelijke handeling in veler geval, ook nog in bepaalde gebieden gemanifesteerd. Overal beginnen mensen aan de basis zaken te claimen. Ook nog weer op etnisch beladen schoeisels beklijfd? Jawel! Legale en veel meer, de illegale wenselijkheden. Steeds vaker een toevloed aan meurende uitdrukkingsverschijningen en wederwaardig aandoende fenomenen, die elkander het zeer nodig geachte noorderlicht niet in de ogen (ver-) gunnen. In geen zestig jaar op stukken grond geweest of iets aan ontwikkelingsontsluiting gedaan en dan plotseling –meer nog al futloze schreeuwers– wel trachten te beweren, dat het inmiddels in cultuur gebrachte (…), een virtueel erfrechtelijk bezit is of ergens in de eigendom rond zweefde van een reeds anderhalve eeuw verscheiden familielid. Waar zijn de papieren, waar ligt die stamvogel begraven? Wie zijn wettige en gewettigde spruiten? De legitieme mensen kunnen die ‘fanowdu’ aan documentatie, zo overleggen. De andere vervalt jammerlijk in bedreiging, sabotage dan wel occulte handeling(-en) of ernstiger geval (…), een veinstranscendentie op een zwoele zondagochtend. Doelgericht om vermeend zaakje, met primitief gebrandmerkte en pathetische vormsels dan wel ingevingen, enige kracht bij te voegen/zetten. Een ieder tracht de verworpene dan wel weer uit te hangen. Zogenaamd is men gekomen om de groep als geheel, een hak te zetten. Zonder dat aan die beschuldigingen/aantijgingen, nochtans bij opruiing wel weer verhevigd, enige ratio-invulling kon/kan worden gegeven. ‘Wi e go tapu na passi…, wi e go du disi nanga dati’. Het lijkt wel een niet te stuiten verkeersvirus met al die wegversperringen en achterlijk aandoende barricades. Aantasting van een vigerende rechtsorde? Om daarbij niet te spreken van een weinig toerekeningsvatbaar ‘skeervirus’, in het uitvoeren van de meer volwassen bestuurskunst. “Zwakke en slappe heelmeesters…, zijn nou eenmaal verwekkers van helaas bacteriologisch ongunstiger zaaksverhoudingen”. Naar de week in retrospectieve.

- Para. Het begon in de Para onder meer te Onoribo, Bernhardorp, Overbridge…, nu heeft men ook een probleemstrook langs de verbindingsweg ten zuiden van Zanderij erbij en plantage obstructie(-s) bij tracéaanleg tussen de Afobakaweg en Zanderij. Een weglengte waar men om de zoveel honderd meters, met handgeschreven bordjes “Cabendadorp” markeert. Een ondernemend investeerder vraagt in het gebied een stuk land ter ontwikkeling aan en krijgt op basis van ingediend dossier cq. aangegeven doelstellingen, de legitieme grondbeschikkingen in handen. Een horde mensen komt dan plotsklaps in beweging. Beweren ‘inheems’ te zijn en lopen de verbindingsweg op. Dreigen de nieuwe asfaltweg tussen de Ayoko-kazerne en de Afobakkaweg te zullen barricaderen. Waarom? Omdat de ondernemer in kwestie, inmiddels begonnen is met het aanleggen van tracés en ontginnen van zijn rechtmatig verkregen bezitlandengte. Een eerder geval dus te Bernharddorp, waar men ‘slands geordende verkaveling verstoorde in gezelschap van opruiende elementen. In Brokopondo ongeveer hetzelfde en nabij Overbridge nog zo een geval, waarbij men ook nog onbewijsbare rechten claimt. Er is een nieuwe brug gepland, nabij Carolina/Joden Savanne. Nu al wordt geëist, dat er militaire en politieposten worden gebouwd om indringers van het gebied tussen Patamakka en Redi Doti met gewapende machten en staatsmiddelen tegen te houden. Er is iets goed mis in het land. Investeerders uit binnen- en buitenland uitnodigen. Vervolgens dan stuiten met ongerechtigheden, zoals bij de Iamgold en Newmont concessies. Stuiten op ongewilde occupatie en meest onvriendelijke zaken. Natuurparken worden overhoop gehaald en een ondernemer te Baling Soela, waar al sinds mensenheugenis aan grindproductie word gewerkt, raakt door protesterende opwonenden gefrustreerd. Nergens wordt dan de vraag gesteld, wie daar decennialang rechtmatig waren en wie er zonder enige grondbeschikking bij kwamen. De Staatsmacht moet nu ook verdwijnen en wel op het moment, dat de gronden en concessieterreinen van Suralco –rond de stuwdammen en hulpdammen van nationaal/algemeen levensbelang– worden belaagd, door mollen die naar goud beginnen te graven. Het gaat mis in dit land. Dat is duidelijk.

- Hoop. Maar er is hoop, hor. Het Orakel van Cueta heeft weer wat conspiratietheorieën gelanceerd. Moet het allemaal weten, want stond er als jongeman bij toen een gederangeerd Nederlands kolonel, in deze HansValk, samenzwoer en orakel’s ‘guru’ cq. ‘beschermheilige’, wonderbaarlijk assisteerde bij het plegen van een ordinaire staatsgreep tegen een gekozen regering. Lees 1980. Een misdrijf welk land en totale bevolking, in langdurige ramp stortte. Gemeenschappelijk, natuurlijk wel vanaf dag een (…), het ‘pyromanisme’ wisten te aanbidden en bevorderen. Over andere zaken moet maar een rechter hier te lande en/of overzee uitspraken doen. Het Orakel van Cueta is teruggehaald en zal binnenkort, heel misschien weer kunnen doordringen tot de website en hypochonders van de NDP. Mede nu Lackin zich ‘vis a vis’ Guyana, stevig in de nesten heeft gewerkt en van een ‘pikin ingi uma’ cq. collega in het buurland mag aannemen, dat ons grondgebied eigenlijk geannexeerd is en toegevallen aan haar inheemse ideologieën. Tengevolge waarvan ze haar achterban wel goed mag voorhouden, hoe de landsgrenzen van Guyana er nu terdege uitzien en voor liggen. Het wordt steeds mooier in ons voedingrijke land, waarbij men de monocultuur van de bauxietindustrie heeft weten te verlaten om de cassaveteelt en de houtskoolverwekking, prioriteit te gunnen. Op het wegroven van de bossen, door de Chinese houtwolven en het verdisconteren van onze goudvoorraden na. En wel aan de Arabieren in bekender emiraten. Daar hoort men het ‘Orakel van Cueta’, nochtans niet over. Want ook die weet maar al te goed, dat het over een jaar weldegelijk gedaan is met wat dit land aan ellende –zo’n 32 jaren plus geleden– reeds werd aangedaan. Voelt het aan zijn waterstromen, net zoals die zo gestadig langskomen in de Straat van Gibraltar. Enigszins nog ter aanvulling en bijvoeding van het drijfgenot op weg naar Lampedusa of via de Bosporus ten nutte van een onstuimiger gerakend Zwarte Zee. Het Orakel van Cuata. Wat een trauma heeft die jongen uit de Combé toch weer doen verworden tot ongerepte waanzinnigheid.

- Helikopter. Een groot ongeluk in Commewijne. Een schoolbus vol met kindertjes, vloog tegen een trekker en houtoplegger nabij de Topiboschool. Op zeer korte afstand van de brug te Stolkertsijver. Doden en gewonden onder volwassenen en kinderen. Hulpgroepen arriveerden vrij snel. Particulieren, politiemensen, militairen en ambulancepersoneel. Te land en in de lucht. Burgers die het beste voorhadden en -hebben met de medemens en de kleine mensjes. Uit het bosschage teruggehaald, omdat de vederlichte lichaampjes uit de opengereten bus waren gevlogen. Een klap die ver in de omgeving mensen wakker schokte. Bij goede doen, zoals bezoeken van Bee en Girjasingh aan de ziekenhuizen, is er altijd wel weer een geconstateerd minpunt. De politieke partij Abop maakte bekend, dat zij voor een helikoptertransport naar en van Stolkertijver had betaald. Juist dat gegeven, schoot velen die op de radio wilden reageren compleet in het verkeerde keelgat. ‘Politiek nanga mankeri, no e moksi…’.

- BSc. Snelcursus om de Rechterlijke Macht bij te staan? Zolang er geen inflatoire tendensen, zich tijdens en/of na dit door Belfor ingegeven project voordoen. Er zijn al problemen genoeg, op de agenda geplaatst van het Ministerie van Justitie & Politie. Brandweer; PA; Bijstand; Raio/Rio; Rechterlijke Macht die onder invloed van het buitenland zou komen te staan (?); Opleiding van mensen met te weinig initiële/middelbare scholing tot Inspecteurs van Politie te stoten, Bouwschandalen…, etc. etc. Een ministerie, wat levendig grossiert in problemen. Agenda- en aandachtpunten, overstijgen inmiddels het cerebrale aan oplossingvermogen. Rancune en nepotisme? Een cocktail voor ondergang.

- BBGO. Gepensioneerdenbond die belangen van oud-ambtenaren behartigt, gaat met het staatshoofd over de toekomstperspectieven praten. Volgende week vrijdag moet dat hopelijk gaan plaatsvinden.

- Putin. President Putin zal de uitkomst van de presidentsverkiezingen in Oekraïne accepteren. De Russische president zei, dat hij de keuze van het Oekraïense volk zal respecteren. Komende zondag worden in Oekraïne verkiezingen gehouden. Putin wordt verstandig.

‘Owru gwenti fu Thai’. Na een politieke impasse van nauwelijks zes maanden, heeft het Thaise leger weer de traditionele weg bewandeld, door op de bekender criminele wijzen een staatsgreep te plegen. Daarmee democratische stromingen opnieuw om zeep geholpen en de ‘staat van beleg’ afgekondigd. Avondklok en meer van dat achterlijk repressieve gedoe. De Thaise bevolking lijkt gewend te zijn geraakt aan deze catastrofes, waarbij democratische waarden en normen, met legerlaarzen worden getreden. Al is het maar weer van zeer tijdelijke aard in een koninkrijk (…), waarbij de monarch zelf zich niet op cruciale momenten heeft laten zien. De Thai’s zijn nu van objectief nieuws verstoken. Meer gegeven het feit, dat vrijwel alle communicatiemedia uit de lucht zijn gehaald. Ook de buitenlandse correspondenten en hun cameraploegen, werden uit cruciale onderkomens gestoten en gemaand, alleen de militaire berichten te volgen en verspreiden. Kan in deze geëvolueerde tijd, nooit al te lang duren. Toeristen en andere bezoekers aan Thailand, zijn gemaand naar berichten van hun in Bangkok gevestigde nationale ambassades te luisteren en de consulaten in andere delen van Thailand, goed in de gaten te houden. Alertheid geboden. Intussen zijn er onder de politieke activisten al mensen opgepakt en naar onbekende bestemmingen overgebracht.

- Corruptie. Adna ontkent en wil de CLAD binnenhalen. Steeds weer dezelfde namen, als het gaat om toentertijd het fietsenschandaal op HI en dan nu de zandhopen, levering brushcutters en andere zaakjes. Wanprestaties? Helemaal niet, hor. Alles door Wangsa cum suis (…), uitstekend geregeld.

- Hoe dan? Men gaat op de zaterdagmorgen naar de bakkerij in Noord en daar komt een dubbelcabine boodschappen doen. Vader en kleuter in de D-Max, met blauwe dienstplaat 141..! De samenleving mag Parmessar nu wel degelijk gaan helpen. Als men een dienstauto in een privéhoedanigheid ziet, foto maken met je GSM en opsturen naar Rabindernath. De politie kan ook daarmee bijstand verlenen om de auto’s aan te houden en onderzoeken of de chauffeur een ontheffingspapier bij zich heeft. Dan wel weer een dienstopdracht in woord en geschrift. Kenteken fotograferen en ook het document vastleggen. Doorsturen naar Openbare Werken of de korpsleiding van leger en/of politie. En dan de brandstof! Gewoon die tankgelegenheid, plotseling en vlak voor de vrijdag afsluiten. En dan zien wie op kosten van de staat wil komen tanken, om in het weekeinde met mammie te gaan pierewaaien. Kortom politieambtenaren machtigen om bij verkeerscontroles of anderszins, dienstwagens en passagiers te controleren. En dan natuurlijk ook zichzelf. Burgers met camera’s in de GSM klaarstomen en de hele zaak wordt preventief aangepakt. Het gaat immers om verspilling van belastinggelden. Auto’s van parastatale bedrijven incluis. Want ook die worden in niet geringe mate, tij en ontij misbruikt en staan op recreatieoorden.

- Openbare orde. Wie een openbare weg barricadeert, pleegt een heftige overtreding. Lijkt in deze verkiezingstijd weer ‘high noon’, dat allerlei figuren hoofdwegen en zijwegen willen barricaderen, alsof het hun eigendom is.

- Atjoni. Het rommelt aardig in Brokopondo, waar geroofd wordt en men schijnt te kunnen doen of laten wat men wil. Van goud en kledingstukken beroofd? Maar Suriname is ‘superveilig’ en een ieder houdt zich aan de wettelijke regels. Net zoals dat allemaal in 2010 werd beloofd, door de nieuwe rechthandhavers en de mensen die heel graag aan “de ultieme regeermacht” wilden komen. Nergens meer roof en nergens meer diefijzer. In een situatie van ‘contrat social’. Kan men zich dat allemaal herinneren en wie dat eigenlijk beloofden? Juist ja! Bouterse en Brunswijk. Intussen zegt Parmessar na vijf hele jaren, dat hij zaken heeft geërfd. Van wie? Van Venetiaan’s regering of veel dichterbij, van zijn grote partijroerganger en/of campagneleider Abrahams? Vier jaren NDP op Oh Jee Oh Wee en nog is het allemaal niet geregeld en op orde gebracht. Triest eigenlijk dit inmiddels vastgelegde beleidsonvermogen en deze uitvoeringsinvaliditeit. 25 Mei 2015.

- Bedrijfsvergunningen. De burgerij heeft geprotesteerd. De districtscommissaris negeert en het gangsterisme regeert. Het woongenot is door indringing geëxpireerd. Dankzij? Juist ja!

- Duurzaam. Nu er plannen zijn voor duurzamer ontwikkeling, zullen de voormalige plantagegronden, waarvan de meeste in verval en zonder enig nut nog op de kaart staan, “in het algemeen belang” moeten worden genaast. Want nu is wel weer het hek van de dam. Van heinde en verre komen ze aangevlogen en beweren eigenaar te zijn (…), als er projecten zijn gestart en ook al tot uitvoering zijn gebracht. Bewijs die eigendomsgein nog maar eens een keer en verklaar waarom de gronden werden verlaten dan wel hopeloos verwaarloosd. Er zijn voldoende gunstiger bestemmingen opgesteld die nu ten uitvoer moeten worden gelegd/-bracht. Wie geen bewijsstukken heeft, kan gerust terugkeren naar het oord waar men uiteindelijk vandaan kwam.

- OhWee. Er wordt vanuit Oh Jee Oh Wee beweerd, dat men zich strikt aan de comptabele regels heeft gehouden. Onzin natuurlijk…, als men met honderdduizenden SRD’s afwijkt van de initiële aanneemsom om een aantal ‘sey botu’ en ‘afu skonjsi’ gladjanussen van de familie “Zweef Teki” te accommoderen voor een werkje (…), dat voor veel minder was begroot en reeds lang toegewezen. ‘Rabindernath, nak dem man puru yere. No so na yu dem man e go sroto…’. Verschil moet er hoegenaamd zijn, in de post Abrikadabri era. Uitdagen om bewijsstukken in te brengen? Wie nog niet weet wat er gebeurde of is gebeurd op Oh Jee Oh Wee, kan zich beter voegen tussen de ‘stroisies’ die in Wanica worden gekweekt. ‘Stroisi nanga Krakoen, so bun’. Happy Thanksgiving, on the 25th of May 2015.

- Belfor. Eerstens een heleboel ‘bla bla’ over de Rechterlijke Macht die mogelijk onder invloed van buitenlandse krachten zou komen te zitten/staan en dan weer werden kandidaat-rechters op onaanvaardbare wijze beschimpt. Ook nog selectief en onbeschaafd in het relationele besproken? Gelukkig was daar ook nog een waarnemend president van het Hof van Justitie. Eentje die weet op te treden en in dwingend bestaansoverleg met Belfor, de heikele zaakpunten naar een werkbaar niveau wist/weet terug te draaien. Zodat er wordt ingebonden en plotseling andersoortige, meer genuanceerde taal uit ‘een gepaneerde schuif’ wil komen rollen. Maar dan toch, mag er onderzoek komen wat Belfor nou eigenlijk stoot of heeft gestoord, dat er dergelijk verfoeilijke uitspraken zijn/werden gedaan. Ach…, de kous is nog niet af. Wat te doen met de weinige nuances van Belfor…, na 25 Mei 2015? Daar moet eigenlijk op dit moment, nog niet aan worden gedacht. Of toch weer wél. Over 365 dagen en drie dagen uit een luttele week, is het wel helemaal zover.

- USA/Aruba. Bericht ontvangen, dat de VHP-delegatie terug is uit de hoofdstad van de Verenigde Naties (NYC), de hoofdmetropool van de Verenigde Staten, de OAS en uiteindelijk van het pareleiland Aruba? Jawel, zeer vroeg in de ochtend kwam die bevestiging. Bericht, dat er zeer succesvol is vergaderd en kernzaken/-belangen van de oranjerode partij, ook in die ‘kontreien’ van het Westelijk Halfrond, stevig werden geharnast.

- Verkiezingstijd. De Nederlandse minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, vertelde op de woensdagavond aan Pauw & Witteman, het inderdaad verkiezingstijd is en dat dan een agenda met gebruikelijk vijf aanvragen voor probleemoplossing, nu plotseling naar 38 is gestegen. In SU doet men het ietsjes anders. Hier doet men van alles aan wederrechtelijk handelen. Dan komt ‘koning Brunswijk’ de zaak vlotter dan vlot oplossen of lostrekken? Allemaal zo ongehoord doorzichtig. Vervolgens komt Brunswijk al de volgende dag met het meest transparante verhaal, dat zijn partij ABOP geweldig groeit in Brokopondo. Elo! ‘Icing on the cake…’, voor het ruimen van een opgezette barricade. En de mededeling, dat bij het barricaderen van de openbare wegen, er vanwege ‘verstoring van de openbare orde’ er terdege rechtsgevolgen zullen zijn. ‘Dem switmofo man denki wi e law, na ini a kondre’.

- Voorzet. Voor wie was die bal. De ene minister zegt, dat de ander zal beantwoorden. Allemaal op vragen, dat er wederom panden zijn gekocht door de Staat en Jogi eigenlijk een ‘Wilsterman-scenario’ heeft geschetst. Panden en terreinen zijn voor belachelijk hoge prijzen aangeschaft (…), met zelfs een tussentijdse verhoging van vele duizenden op de initiële taxatiewaarden. Welke minister geeft nou antwoord en wil de vingers branden, aan een ‘owru gwenti”? Juist ja! Geen van beiden. ‘Dokologie…’, wordt dan onevenredig gepraktiseerd.

- Commewijne. Nabij Stolkertsijver is een schoolbus in problemen geraakt. Vier gewonden en twee doden werden rond het middaguur geteld.

 ‘Land te koop’. Als hij erop werd aangesproken en er verscheen iets in de media, kwam een stortvloed aan verwarrende woorden uit de schuif en verdween hij weer achter het gordijn van een willekeurige en welwillende politieke partij. Nu is het duidelijk gezegd. Sjak Shie had geen enkele bevoegdheid om onderdelen van plantages in Commewijne te vervreemden. Zien wat er nu aan woordenvloedgolf, het oor mag bereiken. Ook zal men moeten kijken wie geheel onterecht, overdrachtaktes heeft opgesteld en verleden. De nietigheid van die zaken kan worden ingeroepen.

 

- ‘Comité Generaal’. Na de wonderlijke uitspraken van Belfor over de rechterlijke macht en kandidaten die het staatsorgaan moeten betreden, heeft De Nationale Assemblée –op aangeven van NDP-leden– besloten een Comité Generaal te organiseren. Een geheime parlementaire vergadering in te stellen om de aangezwengelde zaakjes van Belfor te kunnen bespreken. Gaat toch al gestadig, wel weer lekken. Zo wil men ook een Comité Generaal, ter zake de situatie met Guyana en de claim op ons grondgebied. Terwijl de Guyanese regering allerlei zaken in het openbaar over de legitimiteit van hun claim op Surinaams territoir/grondgebied, in alle openheid aan de pers doorgeeft. En wie staat daarbij grandioos voor paal? Inderdaad, het ‘orakel uit Wageningen’. Zal ook hier gaan lekken. Het wordt in ieder geval steeds duidelijker, nu zich minstens zeven partijorganisaties hebben gebundeld om de verkiezingen –contraire aan NDP-plus– vol goede verwachtingen in te gaan. Onverlet, overzichtelijker mag gaan worden, hoe daadwerkelijk het ‘kaf van het koren’ zal worden gescheiden. Let goed op! Pffffffffft!

- BvL. Een mediastilte mag onderling worden gevraagd en ook ingeroepen, in het overleg tussen de vice-president, een college van kabinetadviseurs en de Bond van Leraren? Wat een mop! Zien wat het resultaat daarvan mag gaan worden. Kan niet lang meer duren.

 

- Pioneer. Een ondernemend pionier was Dhurendranath Bainathsah, daar aan het Neumannpad. Met een van de eerste ‘supermarkets’ in de binnenstad van Paramaribo. Hij is niet meer. Na een werkzaam en instructief leven, is hij tot hoger leven opgeroepen. Ook de heer Bainathsah, moest in de jaren tachtig (1984) meemaken hoe zijn winkel, naast alle reeds gerezen bevoorradingsmoeilijkheden, werd leeggehaald door militairen, onder leiding van een crimineel ingestelde M.Z. De legitiem verkregen goederen van onder meer Franse origine werden weggehaald. Wederrechtelijk! En dezelfde middag, bij de ‘prijszetting’ aan de Mirandastraat, onder het personeel uitgedeeld. Hij heeft dat als een eerlijk en hardwerkend mens, nooit kunnen begrijpen of verwerken.

 

- Ondernemer. Uit een geheel andere generatie en oorsprong, begon hij in Paramaribo – Noord eerstens heel klein en kon lang daarna als middelgroot bedrijf de deuren open doen. Stap voor stap. Helaas heeft Tsang Yeun Ming, door slopende ziekte en daarna het onherroepelijke sterven, het lang uitgezette traject en handelsstreven niet geheel zien uitkomen. Zijn vrouw en kinderen zullen het geheel aan “Tsang Store” en de nevenschikkende bedrijven, te midden van vele concurrenten en gelukzoekers, nu wel moeten voortzetten.

 

- ‘Elections’. Door een aantal juristen is in Nederland voorspellend uitgerekend, dat de gewenste herzieningszaak bij de Hoge Raad, ter zake de strafveroordeling voor drugstransport van Desire D. Bouterse, hoogstwaarschijnlijk midden in de verkiezingscampagne van volgend jaar of vlak na 25 Mei 2015 wortel zal/kan schieten.

 

- Overtreding. Jarenlang werd er buiten elke orde of instructie, aan begeleiding van zware transporten door de politie wel/niet meegedaan. Ook werd er een loopje genomen met het verplichte aan transportescortes. Voorbeeld! Grootste gedeelte reed het transport zonder enige begeleiding en dan ineens ‘invoeging’ van een particuliere auto –meestal dubbelcabine– met burgerkenteken en illegaal magneetzwaailicht op het dak. En dan in een enkel geval, “met” een politieagent naast de burgerchauffeur. Ontaarde toestanden. Nu wil men de voorgeschreven regels en wettige ordening hervatten? Zien hoe lang die gein duurt. Check intussen maar de bewegingen vanuit het zuiden en oosten. Of gewoon de Meursweg van La Vigilantia/Onverdacht/Onverwacht, op een willekeurige zaterdagmiddag. Kan men in geurtjes en kleurtjes zien, waar ernstig corrupt wordt ge-/verhandeld. De vraag is dan ook nog, hoe de politie het allemaal bij/met de reguliere diensten opvangt en tegelijkertijd ‘in meerdere opdracht’, zoveel zwaar transport zal kunnen begeleiden. Een goudmijn, ‘in the making…’. Als tenminste het boeteboek en de staatskwitanties, beschikbaar komen of worden gesteld, onder gezag van een evenwichtig incasso-officier. Van heftige graafmachines tot aan de meterslang uitstekende boomstammen, op trucks die daarvoor niet zijn ingericht en veel te zwaar zijn opgeladen. Goudmijn!!!

 

- ‘Setewasies…’, bij vestzak/broekzak stories. Dat ding is niet van mij, hor. Dat ene ding is van mijn zoon en dat andere ‘…wat je nu praat…’, is van mijn dochter, hor. Is niet van mij, hor! Carl François was ook niet van mij, hor. Was van LVV of SEL. Heb nooit ‘dinges’ van de Staat genomen…, hor. Vroeger niet en vandaag de dag ook niet. Trek dat ene ding ook in! Dan kan je zien, dat het allemaal niet van mij is, maar van mijn dochter…, hor. Waaaaaaat? Apoera? Is van mijn nichtje…, hor! Helikopters? Hoe kom je daar nou weer bij? ‘Libi mi rustik yere…! Mi e wroko tranga gi mi moni…, yere!’.

 

- Backfire. Benauwende naverbrander in de ‘tigri’ zijn ‘barba’. De mini-ster zelf is rijp voor een psychologisch en misschien ook wel nadrukkelijker antecedentenonderzoek? Het wordt allemaal steeds mooier, rond hetgeen wat/dat Edje in de laatste maanden en ook nog in het parlement heeft gedebiteerd. De ‘…staatsrektelijke gevolken…’ zijn niet te overzien! Op het moment, dat deze de ‘…keplaakte kandidaatrekters…’ in een forensisch labo wil laten “testen” of is het “tetsen”, wordt de regering vanuit de assemblee gemaand om de mini-ster zijn psyche te onderzoeken. In geestelijke zin wel te verstaan…, dan. ‘Compos mentis styling…, yere’. Er zou iets niet goed zijn, na alle fratsen beleefd (…), met ‘the iron man’ in kwestie.

- Niemand. Noch de coalitie noch de oppositie, noch de voorzitter van de Nationale Assemblee, is tevreden met wat de regering Bouterse in het parlement en ‘in de grondwettelijk verplichte verantwoordingsmodule’ te berde bracht of wist te brengen. Geen afdoende antwoorden, op nadrukkelijk gestelde vragen. Wat had men verwacht, van een regering met dictatoriale kleurtinten. Een bestuur, waarvan de voorzitter ook nog “zaakje” naar een ‘entertainment rolhoekje’ wist te deporteren, oftewel verdisconteren. Eerder was het voor hem een ‘poppenkast’, waar in vele jaren geen persoonlijke bijdragen als lid werd of kon worden geleverd. Het is de allerhoogste tijd…, electoraat!

 

- ‘Trial…, but error’. Nederlandse mariniers hebben op Aruba geholpen een gevangenisopstand te bestrijden. Bij de opstand slaagden 84 mensen erin uit hun cel te komen. Ze staken een vleugel van het complex in brand. Volgens het ministerie van Defensie hielpen 43 mariniers van de compagnie op Aruba mee te voorkomen dat opstandige gevangenen uit het complex ontsnapten. De marine zette een snelle onderscheppingsboot in en een ‘Cougar – helikopter’ van de Luchtmacht hield alles vanuit de hoogte in de gaten. Rond middernacht keerde de rust terug en gingen de mariniers terug naar hun basis. Het is al dagen onrustig in de gevangenis op Aruba. Aan het begin van de week, ontsnapten al twee gevangenen. Die zijn nog niet gevonden.

 Duivel. Er klopt geen letter van het ‘bonumanverhaal’, waarbij mocht worden verondersteld, dat de aangegeven ‘uitdrijver’ schuld zou hebben aan het bezwangeren van een 11/12 jarige scholiere. De ‘bonuman’ bestaat helemaal niet en is virtueel opgebracht door de eigenlijke verkrachter. Blijkt dat de oom van het kind, een man van middelbare leeftijd (37), nu verdachte is in deze onverkwikkelijke zaak. Ook de tante en een zogeheten grootmoeder, wonende in het achterland van Para, zouden zich indirect hebben ingelaten bij seksueel misbruik van het jonge kind, dat nu in de zesde maand van zwangerschap verkeert. Het is ongedurig wachten op het einde van het gerechtelijk vooronderzoek en in hoeverre de duivelse daad van betrokken verdachte hard kan worden gemaakt, om deze langdurig logies in een gevangenis te bieden.

- ET. Nog zo eentje die denkt onder en boven wet/recht te kunnen opereren. ET heeft nog meer op zijn kerfstok. Wederrechtelijke vrijheidsberoving, bedreiging en zware mishandeling van burgers in dit land. Niet één keer gedaan en dan ook nog een ziekenhuis bezoekje. Maar meerdere malen nu blijkt, dat er ook aangifte(-s) uit Saramacca, naar een centraal punt bij het Openbaar Ministerie zijn verstuurd en inmiddels binnen-/aangekomen. Er zijn naast ET nog eens twee veiligheidsvogels ingerekend. Waaronder nu is gebleken…, een ex-politiefunctionaris.

- Selectief. Wie wel en wie niet. Een ondernemer gaat naar de rechter, omdat hij ge-/bedreigd wordt met intrekking van zijn toegewezen gronden. In afwachting van wijzigingsbeschikkingen, wil men nu gaan intrekken. Onkan in een rechtsstaat. Wel bij de ene ondernemer en niet bij een beruchte NDP-figuur? Beetje vervelende ontwikkeling, die de onafhankelijke rechter op het groene laken kreeg neergelegd.

- Piranha. Ze kwamen net aan van een welverdiende vakantie en voor uitgesteld familiebezoek. Net zo snel waren ze weer op het vliegtuig naar Nederland om de opgelopen lichamelijke schade –na een piranhaaanval in Para– in hun eigen woongebied te laten behandelen en de getroffen kinderen snel te ontdoen van opgelopen trauma. Het is de ondernemer van het recreatieoord/-park nu geraden om zijn stranden netvrij te maken en de in een omsloten bassin woedend geraakte piranha’s weg te doen zwemmen. Zonder net en een gedwongen concentratie van de hongerige beesten, is er hoogstwaarschijnlijk meer vrijheid te halen voor de roofdieren. Hun vrijheid per ommegaand te creëren, dan wanneer deze voedselarm zijn ingebed dan wel ingesloten blijven. Ook moet men onderzoeken hoe het komt dat er een verhoogde concentratie van deze roofvissen in het bassin terecht kwamen en of er door derden vals spel is geïntroduceerd. ‘Just a simmering thought…’. Overigens wist de Suralco in het verleden, d.m.v. dynamiet en met bloed gevulde vaten, de piranhabevolking stevige schade toe te brengen. ‘An explosive thought…’.

- NYC/Aruba. Duidelijk dat er transnationaal een stevige ’fundraiser’ zal worden ingezet om de VHP en vertrouwde partners te ondersteunen, in de komende verkiezingscampagne. Aangedreven ondersteuningen, uit minstens vijf continenten.

- ‘Tiger’. De dolschattige minister van Buitenlandse Zaken in ons buurland Guyana, kreeg van wat havikjes de discutabele opdracht om te verkondigen, dat ‘Tigri’ van haar land is. Onwetmatig geannexeerd, dus! Mevrouw Carolyne Rodriguez Birkett moet wel door wat ouderlingen aan het verstand worden gebracht, dat de “Tigri from SU” niet door haar te kooien is. En dat ze zich niet te nadrukkelijk moet focussen, op haar weinig te verhapstukken vriend Lackin of wat duister gebleven Hollanders –vlak voor de Tweede Wereldoorlog– aan haar voorgangers en koloniale meesters in/uit London wijsmaakten. Duidelijk dat een volgende regering in Paramaribo ‘Lady Carolyne’, op vreedzame wijzen zal overtuigen van het feit, dat zij “Tigri” ongeketend en onverkaveld, op netter wijzen aan het Nationaal Leger zal moeten afstaan/overdragen. Inclusief, de gehele bezette en zuidwestelijk gelegen Acarai-driehoek. Heeft bepaald geen missen.

- ‘Exemplarisch’. De jonge Somo jr. zegt in een ochtendblad, dat zijn papa een groot voorbeeld voor hem was en nog steeds is. ‘No problem at all…’, als je tenminste zelf geen ‘botro’ op de kop meedraagt. De middelvinger die Somo jr. richtte naar de vrije pers, voor een gerechtsgebouw aan de Fred Derbystraat, alwaar papa strafrechtelijk werd veroordeeld, heeft junior zeker ook uit de pastorale opvoeding van ‘El Somo Summarum’ meegenomen. Het is beter Somo jr. in deze gevoelige fase over te laten aan Doctor B., dan dat men zich überhaupt inlaat met pathetische vaderliefde; in civielrechtelijk Rotterdam opgedaan. De toekomstige partners mogen intussen schriftelijk meenemen, wat senior eventueel aan bagage vergezelt…, indien het allemaal tot een politiek akkoord komt.

- ‘Duivelse abani…’. Het vocabulaire begint zich voelbaar en tastbaar op te dringen. In de tijd van Jopie, had men het enkel over “fjo fjo’s” en dergelijke insecten meer. Nu gaat men een ‘stapje’ of ‘tig’ verder. ‘Quantum leaps, so bun’. Niet gek voor zo een klein land met taalkundige ouverturen, die duurzame ontwikkeling mede zouden moeten schragen. Of ook weer niet! Een aantal recenter voorbeelden worden in reserve gehouden. In het bijzonder…, met betrekking tot een verse zeventigjarige ‘dot mofo’. Eentje die nog steeds op zoek is naar enige maatschappelijke erkenning. Een zwalkende in geestelijk noodzakelijker woestenij…!

- Interpretatie. Zowel bij de Penitentiaire Ambtenaren als bij de BvL, zou er in relatie tot de Staat, interpretatieverschil zijn opgetreden. Wat is gemakkelijker om bij geëxtrapoleerde onvrede te kunnen zeggen, dat zaken niet begrepen werden. Ach ach ach, wat een zielige toestanden komt men zo vlak voor de verkiezingen weer tegen.

- 25 jaar. Vijf en twintig jaren geleden stuurde de SLM de kleinere DC-8 met de naam “Anthony Nesty” naar Luxemburg voor grootonderhoud. Het vliegtuig kwam na plusminus twee weken terug en maakte een ‘op en neertje’ naar Miami. Vervolgens een ‘op en neer’ naar Amsterdam. Toestel was in de meest gunstige conditie. Echter die illegale cockpitbemanning niet. Recentelijk toen nog aan de grond gehouden, vanwege een incident te Bélem en een in Lissabon. Maar op een onbewaakt moment, tijdens het verlof van de ‘operation manager’, toch weer illegaal door de ‘vluchtleiding’ ingezet, voor dat fatale ‘op en neertje’ naar Amsterdam. De gevolgen waren niet te overzien. En zo in de vroege ochtend van 07 juni 1989, sloegen ‘de buitenlanders’ –in de stuurhut van de McDonnell Douglas DC-8-62 geplekt– een Tonka op een heuveltje nabij Cola kreek, de kruin af en maakte de romp van het verkeersvliegtuig een 180-graden lengteasdraaiing om vervolgens schurend in een kleine savanne brandend tot stilstand te komen. http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19890607-2 http://nl.wikipedia.org/wiki/SLM-ramp http://en.wikipedia.org/wiki/Surinam_Airways_Flight_764 http://www.zero-meridean.nl/c_paramaribo_070689.html

- Brazil connection. Een nieuwe luchtvaartmaatschappij dient zich aan om op de lijnen van de KLM en SLM te gaan vliegen. Aan het einde van 2014 moet dit een feit zijn. Zien is nog altijd geloven. Continuïteit een wens. Doelstelling? Bewust gaan naar zeer lage en aantrekkelijke tarifering.

- Weather report. In De Bilt – Nederland is dinsdag een temperatuur van 25 graden Celsius gemeten. Daardoor kan 20 mei worden aangemerkt, als de eerste landelijke zomerse dag van 2014. De weersvoorspellingen voor Paramaribo, vindt men elke dag, 24 uur op: http://www.weeronline.nl/Zuid-Amerika/Suriname/Paramaribo/2437464

Guyana. Blijkbaar heeft Guyana niet op tijd het verplichte huiswerk gemaakt en de deadline dus niet gehaald om verplichtingen ten opzichte van de Caribbean Financial Task Force (CFATF) na te komen. ‘Owru gwenti’. Suriname was net op tijd en heeft transnationaal een juister aantekening verdiend.

 

- Max. Dertig jaar gevangenisstraf voorgesteld als hoogste ‘maat’ in het Strafrecht. Dat betekent bij levenslang een discutabele 30 jaar (…), minus een derde? Is toch maar weer twintig jaar, bij alle misschien onwenselijke voordelen. Van bijvoorbeeld strafverkorting door: ‘goed gedrag’. Zeer relatief en ernstig te nuanceren onderwerp. Men stelt dus een verhoging van 50% voor? Van de voorgaande, eigenlijk vigerende strafmaat. Twintig plus tien is dertig. Als dat ook bij/voor lagere straffen geldt, is er misschien weinig of niets aan de hand. Met andere woorden (…), wordt 10 jaargevangenisstraf geschoven naar 15 jaar, enzovoort. Uiteindelijk bij relatief goede gedraging…, weer tien hele jaren.

 

- ‘Som’. Nu er toch nagedacht wordt over sommetjes en eventuele strafbaarstelling van corrupte vogels (…), het navolgende in focus: Een rekeninstituut zoals de Rekenkamer in grondwettelijke functie, zou moeten sommeren wat er sinds de regeringsovername in 2010 allemaal mis is gegaan. Wat SU in totaal moet betalen aan boetes, wegens opheffen of opzeggen van contracten tussen de Staat en nationale/internationale bedrijven. Zoals het steeds op dit vlak terugkerende, aan ballast van Ballast Nedam. Dat is er nog maar eentje. Al die boetes uit overeenkomsten getrokken. Contracten tussen personen en bedrijven die niet zijn nagekomen. Rentelasten over de bij vonnis vastgestelde schulden en de gekoppelde dwangsommen? Maar ook niet alleen tussen staat en externe bedrijven. Maar ook tussen parastatale bedrijven/organisaties en zogenaamde (feest-) consultanten en leveringsbedrijven. Zoals in de zaak van de telecomautoriteit en een teleurgestelde Spaanse leverancier van monitoren om bezig te gaan met een gewiekste skim-scam. Kortom! Wat zijn de boetes in totaliteit geweest van contractbreuk en wanprestaties? Wat heeft Carifesta nou eigenlijk gekost en waar zijn de gelden expliciet naar toe gegaan. Naar welke consultanten en welke leveranciers van wel degelijk geleverde goederen en diensten in de horeca, enzo. Verrassend? Helemaal niet! Steeds weer dezelfde namen waar de lange vingers aan verbonden zijn. Sommeren van alles, dat in de tientallen aan miljoenen is gaan zitten. Voorbeeld is er natuurlijk ook van de comptabele misvattingen dat een Bruynzeelwoning wordt aangehuurd voor zowat SRD15.000,– plus in de maand door Sozavo en maar dommig vertellen, dat alles comptabel kits achter de ‘flits’ zit. Yere no, sommeren die corrupte en weinig doordachte schadehandel!

 

- DOE. Waarom weggestuurd? Waarom met eervol ontslag? En wat kost zo een weggestuurde minister de Staat met passief thuiszitten en voor hoelang. Tot de dood? Of is er een tijdslimiet? Belangrijk ook voor politici, waarom de mensen eigenlijk weg moesten. Te licht bevonden, corrupt of ongehoorde fouten in het hrm-syteem, dat nooit een systeem was? Akkoord!

 

- Afrika. De Afrikaanse cocaïneconnectie gaat over ‘de zuid’ en over ‘de noord’. Traditioneel Zanderij – Amsterdam. Maar dan is er een lijn, via Brazilië naar West Afrika. Per land, per schip en in de lucht naar Afrika, als ‘hub’ voor Europa en het Verre Oosten. Ook is daar de lijn, Brazilië, Argentinië/Chili naar Frankrijk en Italië. Knooppunten voor de verderfhandel. Van de week een Nigeriaan gepakt die de traditionele lijn alsnog uitprobeerde. Zanderij naar Schiphol. ‘Bingo, a man fadon!’.

 

- Intentioneel. Misschien dat het alsnog doorgaat dat er een intentieverklaring komt, na een stevig ‘memoradum of understanding’. Tussen de knotwilgen in het Front en Pertjajah Luhur van Somohardjo. Zo wordt op de maandagmorgen aangemeld. Het zal echter niet geheel zonder voorwaarden dan wel slag of stoot gebeuren. Lees maar wat oom Hardeo Ramadin op deze mooie maandagochtend het electoraat voorhoudt. Intussen heeft DOE via de steeds op de voorgrond tredende voorzitter laten weten, niet zomaar allianties te zullen gaan sluiten. Kan je wel in je eentje ophoesten. Goed recht en vaker een niet tegen te houden fenomeen geworden. ‘Doe’ doet er goed aan, het elitaire aan geheel wat los te laten en het dogmatische enigszins te gaan nivelleren. Een tweede en derde doorgewinterde politicus naar voren te schuiven en niet het fenomeen huldigen, zoals bij El Somo. Die doet alsof PL, enkel zijn mooie gezicht mag gebruiken op de voorplecht. Als zou het een Titanic-verschijning uit Hollywood wezen. Over de NDP, zal maar halfom gezwegen worden. Want ook daar weer Bouterse voor en Bouterse achter. Terwijl, als men verder kan of mag kijken dan de snuffelneus lang is, een andersoortige gelei zich aan het vormen is. Niet minder gevaarlijk of dogmatisch ‘in politicis’. Somo – PL; Brunswijk – Abop; Bouterse – NDP, Bre van Doe…, het is maar een greep in/uit een zondagse postzak.

 

- Vrees. Het is al tijden zo. In ieder geval, dat vanaf 1986 het departement ‘La Guyane’ van Frankrijk en gelegen ten oosten van Suriname, dominant is bij het geven van subliem onderwijs aan de rechteroevers van de Lawa en Marowijne. Geldt ook voor de superieure gezondheidszorg. Abop ziet dat als een soort Oekraïne – gevaar? Misschien moet Abop gaan kijken, wat het oorzakelijk verband is. Als 1980 niet had plaatsgehad en door 1982 gevolgd, vervolgens rampjaar 1986 ook niet…, waar denkt Abop dan, dat ons land nu zou zijn in de rij der naties? Daar mag de leiding van Abop nu wel over gaan nadenken en antwoord op geven. Struisvogelpolitiek is er genoeg, tussen Galibi en Benzdorp terug te vinden!

 

- Hadj en MERS. Een ernstig zieke is uit Saudi-Arabie naar Nederland komen overwaaien. Een ieder die in een vliegtuig met een MERS-patiënt heeft gezeten, is volgens de Nederlandse inspecteur-generaal Coutinho suspect. De Nederlandse gezondheidsinspectie maakt er werk van, om de mensen die naar de Hadj in Mekka, Medina en/of Mount Arafat zijn af-/doorgereisd, bij terugkeer onder een medisch vergrootglas te leggen. Dat geldt ook voor Surinaamse staatsburgers die via Nederland zullen/kunnen terugreizen.

 

- Gallant. Zijn de berichten juist, dat er geen Korps Penitentiaire Ambtenaren komt en men dus een andere vorm aan/van gevangenisbewaking en -beveiliging voorstaat? De tijd zal het leren.

 

- Uitsmijter. Brunswijk wil via het voeren van een landelijke campagne voorkomen, dat er in het voetbal en randgebeuren zich nog langer geweldsuitspattingen voordoen. Een goede gedachte, ware het niet dat juist deze Brunswijk er iets mee te maken heeft of wil hebben. Lijkt wel Somo die eerstens het kwaad ondersteunt en doet geschieden, door een amnestiepaskwil te lauweren en nu komt vertellen, dat hij er zo een oprechte spijt van heeft. Bij God en in Suriname…!

 

- ‘Nationaal gevoelen’. Door keihard de alarmbel te luiden, wist Arturo Tjin A Tsoi (NF/NPS) via De Nationale Assemblee te voorkomen, dat Suriname op de zwarte lijst werd geplaatst door de leden in de Caribbean Financial Task Force (CFATF). Suriname had tot de afgelopen week er niet voor zorggedragen, dat verdragsmatig overeengekomen zaken –zoals aangepaste wetgeving– ordentelijk was ingevuld. Dat is nu haasje rep je…, gedaan. Hopelijk zorgvuldig genoeg. ‘So much for the lack of master Lackin…!’.

- SVB. De voetbalscheidsrechters hebben geheel terecht de stekker eruit getrokken en gingen conform hun interne besluiten in staking. Het na-traject van de strafzaak tegen Ronnie Brunswijk, is totaal niet naar bevrediging van de arbiterorganisatie opgelost. De SVB en het tuchtcollege van deze voetbalbond, blijken zich niet te hebben gehouden, aan de blijkbaar eerder gemaakte afspraken. De hele zaak kwam aan het rollen, na de zoveelste misdraging van Ronnie Brunswijk op de sportvelden en in het bijzonder, tijdens en na een wedstrijdgebeuren tegen voetbalclub Excelsior. De juiste maatregelen op basis van toezeggingen, bleven volgens de arbiters uit. Dus? Tot nader order geen scheidsrechtersactiviteiten.

- Springplank. Chinese ondernemer(-s) wil(-len) Suriname als springplank, zo men wil “hub” gebruiken voor hun eindproducten naar het Caribisch gebied. Willen met Surinaams hout meubelfabrieken voorzien om hier te lande eindproducten te vervaardigen. Zien is geloven, wat allemaal via deze ‘hub’ door komt.

- Brazilië. In het noorden van Brazilië is na Santos en São Paulo, een nieuwe zeehaven in de Staat Para geopend. Een miljardeninvestering. Doet denken aan een Braziliaans voorstel om ter hoogte van Saramacca een diepzeehaven te bouwen, met een spoorlijn tot naar/aan de industriegedeelten van Noord Brazilië. Een voorstel, dat sinds ‘midden jaren zeventig’ in studie bij Suriname zou zijn komen te liggen.

- Watra. Oom Marlon Oosterling heeft beloofd, dat op z’n minst erfkranen zullen worden geplaatst, in het meest getroffen gedeelte van verwaarloosd en nochtans vergeten Mariënburg. Komt in orde.

- Gopi. De Staat heeft nog steeds geen duidelijkheid gegeven, hoe een ‘onder minister in functie’ zoveel houtconcessies kon bespringen en ook per beschikkingen kreeg toegewezen. Het zou gaan om de concessies die de eens florerende houtverwerkingmaatschappij Bruynzeel in bezit had. Bruynzeel, Surland, Sail, SML-Wageningen, Marienburg, Beekhuizen, ’s Landsboerderij, LOC, SEL, Alliance, Victoria, Patamacca, Para Industries…, BHP-Billiton…,? Ook zou gekeken moeten worden, naar de bedrijven die worden opgericht door ambtenaren in topposities. Was het niet zo, dat van de week een parlementariër aangaf…, er bij sommige concessieverleningen voorkennis van ontwikkelingszaken wordt vermoed en authentieke inschrijvers aan de kant worden geschoven, door de meest corrupte in het apparaat.

- BvL. Koffertjes maandag inpakken en ook terug naar school. Want een rechtszaak en een principe-akkoord met de Staat, moet nochtans een einde maken, dat naar het uiterste middel in het arbeidsrecht werd gegrepen. De Bond van Leraren zal de leden moeten oproepen, de schoolactiviteiten gezond te hervatten. Overigens wordt door media gemeld, dat de beëindiging van een NATIN-vestiging in Nickerie, van de baan is.

- Af en toe. Inderdaad kan men zo nu en dan zichzelf afvragen, waar bepaalde assembleeleden hebben geslapen om een ‘media raad’ op te eisen. Het is de heren geraden geen geesten op te roepen die zij niet binnen en ook niet buiten hun NDP zullen kunnen bezweren. Bestrijding van ‘Porno’ op televisie, is iets anders dan de media over één kam scheren. De beide paarse geesten, zijn gewaarschuwd geen ‘djumbies’ uit de fles te halen, die zij zeker niet terug kunnen rammen. Echter wel een beetje te begrijpen, nu ze de hete adem van de komende verkiezingsuitslag, in en rond de nek voelen gieren.

- Media. Groot mediaoffensief van allerhande nieuwe sterren die het revisievonnis ter zake de Stellendam Affaire, gevraagd en ongevraagd willen begeleiden. Simultaan allerlei geschriften die ‘een gerechtelijke dwaling’, in veel eerdere aanleg en herhaalde onderzoekingen, zouden moeten aantonen. In de Stellendam Affaire wordt Desi Bouterse, na vele gerechtelijke zittingen bij herhaling veroordeeld. In tweevoud tot aan de Hoge Raad (…), als te zijn hoofddader bij een onderschept transport van meer dan 400 kilo cocaïne. Een zending die volgens aanklacht in de jachthaven van Stelledam aankwam. Een hoofdgetuige zou nu met een notariële akte, zijn bekentenissen en getuigenissen hebben ingetrokken. De weg hebben vrijgemaakt voor revisie van eerder eindvonnis. De tijd zal leren, hoe de Hoge Raad in Den Haag tegen de huidige verzoekschriften en inhoudsformulering van Inez Weski c.s. wil aankijken.

- Skeervirus. Aardig gevonden…, deze benaming van een onhebbelijke en weinig transparante situatie. Waar is alle geld van Staat naar toe. Waar is het volksvermogen naar toe verdwenen? Dat is de legitieme vraag die parlementariër Tjin A Tsoi zich stelt, als moet worden geconstateerd, dat het land geen geld meer heeft. Megaschulden en mathematisch tot stand gekomen leningsmogelijkheden. Dat is de zoethouder van alle dag. Vervolgens, dat er dus enorme betalingsachterstanden zijn in te lopen. Er bij sanering van die schulden toch nog enorme crediteurenbedragen overblijven en er maar steeds geen antwoord komt, waar al de middelen van het volk naar toe zijn verhuisd. Gegoochel met cijfers, heeft nog maar weinig mensen kunnen charmeren of overtuigen, dat er helemaal niets aan de hand is. De opgevangen signalen door Tjin A Tsoi en groter delen van de samenleving, liegen er inmiddels niet om. Er is onnoemelijk veel geld en vermogen verdwenen. De vraag blijft, waar dat allemaal naar toe is gegaan. De stopzettingen van vrijwel alle nieuwe investeringsprojecten, zijn daarvan al een indicatie. Aanduidingen, dat er zaken knap mis zijn gegaan.

- Psycho. Een psycholoog van enig gehalte en gebalde, constateert in een ochtendbladvermelding, dat overwegende de gedragingen in de politiek en daarbuiten, ‘Al Somo Summarum’ alles heeft van een “duivel”. Hoeaaa…, hopla!

- India. ‘De grootste democratie’, wil men daarmee ook benoemen. In ieder geval is het wel zo, dat de familie Gandhi nu een tweede en misschien wel derde viool moet gaan bespelen, nadat de opposant een vernietigende nederlaag aan de Gandhi-dynastie toebracht. Er bestaat weer veel vrees bij moslims in India, dat het niet allemaal goed zit.

- Profilering. De PA-vakbond en de BvL van het koffertje, moesten zich eventjes profileren? Terwijl de leden het daar niet voor 100 % mee eens kunnen zijn? De rationele nochtans, willen wel werken. Men kan heden ten dage, veel toeschrijven aan ijlend en weinig evenwichtig gedrag. Simpelweg, vanwege de verkiezingskoorts die steeds heviger om zich heen slaat. ‘…42 degrees in the shade…, real hot…, in the shade…’. Men wil zaken nog voor dat de electorale storm toeslaat, een aantal zaken hebben bedongen.

- 360 hectare. Hoe kan het zo voorkomen, dat een stuk land van 360 ha, voor een luttel bedrag uit de ‘boezem van de staat’ wordt doorverkocht en dat de nieuwe eigenaren multipele malen meer opbrengsten halen uit de onrechtmatige vervreemding. ‘Justitie e sribi baka”. Uiteraard tot 25 Mei 2015. Of veel eerder. ‘Fufuru no e go na Gado’. 

- Barça-Atletico M. Wat zal het worden? De spanning stijgt ten top. Misschien nog voor verschijning van deze editie is de uitslag bekend. Barça moet winnen om via de achterdeur nog kampioen van La Liga te worden. Bewonderenswaardig allemaal. Voor Atlético Madrid zou de titel in de Primera División het ultieme bewijs van de wederopstanding zijn. In een rechtstreeks duel met concurrent FC Barcelona heeft de club aan een punt genoeg. In 1996 werd Atlético voor het laatst kampioen. Het feest was groot, de terugval enorm. Na de titel in 1996 gaat het bergafwaarts met Los Rojiblancos. Atlético maakt een vrije val in het Spaanse voetbal en degradeert zelfs in 2000. Jimmy Floyd Hasselbaink maakt dat seizoen wel 24 goals, maar ook hij kan degradatie niet voorkomen. Atlético heeft twee seizoenen nodig om terug te keren naar het hoogste niveau. Die periode wordt door de supporters omschreven als ‘de twee jaar in de hel’. In 2002 wordt Atlético kampioen in de Segunda División en de Madrilenen klimmen langzaam uit het dal. Fernando Torres is de groeibriljant binnen de club. De spits is van grote waarde met zijn vele goals en mede daardoor wordt Atlético een stabiele middenmoter in Spanje. In 2007 verkast Torres voor bijna 40 miljoen naar Liverpool en voor dat bedrag kan de club nieuwe spitsen kopen. Diego Forlán en Sergio Agüero vormen een gevreesd duo als de Madrilenen weer naam maken in Europa. In 2010 wint Atlético de finale van de Europa League door Fulham te verslaan (2-1 na verlenging). Forlán maakt beide treffers, Agüero is bij beide goals de aangever. Later dat jaar winnen de Madrilenen ook de Europese Super Cup door Champions League-winnaar Internazionale met 2-0 te verslaan. In 2012 herhaalt Atlético deze prestaties met een nieuwe ster in de aanval: Radamel Falcao. Mede door twee goals van de Colombiaan wordt de finale van de Europa League met 3-0 gewonnen van Athletic Bilbao. In de Super Cup wordt Chelsea met 4-1 opgerold, Falcao scoort drie keer. Atlético kon zaterdagavond voor de tiende keer landskampioen worden. Deze week speelt de ploeg van Diego Simeone ook nog de finale van de Champions League tegen stadgenoot Real. De belangrijkste Europese hoofdprijs ging nog nooit naar Atlético. Het kan dus een historisch seizoen worden voor Los Rojiblancos. Tot zover de voorspellingen van de NS.nl. aan het einde van de vorige week. ‘Tek na dey!’. Ja ja, sommige mensen werden giftigboos en andere hadden infantiel leedvermaak. Barca werd uitgespeeld. Maar vanmiddag is dat andere zaakje gaande, vanuit Lissabon-Portugal…! Real Madrid tegen stadgenoot Atletico Madrid, in de finale van de Champions League. We benne en blijven zeer benieuwd. En dan gaat vanaf volgende week, van alles en nog wat naar het WK in Brazilië. Brasileiro styling!

De Observateur van Sranan.

 

#

#
#
#
#