#


De Week in Retro – 20.12.2014.

De Week in Retro – 20.12.2014.

 

Memorabilia.

 

- Puntig. Een ieder ziet dat het niet alleen “X-Mas time” is…, hier in SU en op Cuba. Hier gaat het met de hoop op ‘betere tijden’, wat al te ranzig toe. Men wil vechten? Nu nog via de onafhankelijke rechter, mensen ‘monddood’ maken? Men mag gerust ongerust zijn of ook blijken te worden. Want in de maand December krijgen bepaalde ‘wonder kids’, traditioneel van die onmenselijk duistere en pregnanter ideeën. En raken meervoudig daarbij helaas verstopt/-zand, in het eigen onvermogen helder te kunnen blijven denken. Gelukkig zijn de mensen die nog staan voor een transparanter en veiliger Suriname, strak in mobiliteit geraakt. Tevens in meerderheid op te trommelen om zaken straks, via de ‘ballot box’ afdoend over te nemen en voor eens/voor altijd op te schonen. In ieder geval uit handen te halen, van: “…onvolprezen misdienaren in het kwaad verdwaald…”. Als de Surinamer het niet zelf doet of mag doen, wordt het uiteindelijk toch wel door anderen gedaan. Nu ogenschijnlijk al te beginnen, met de universele ruiming van kwikvergiftigingelementen. De eigen nationale soevereiniteit is sinds het jaar 2010 en misschien wel eerder, op allerlei vlak door de ignorante en meer egocentrisch georganiseerde megalomanen, compleet te grabbel gegooid. Op Cuba blijkt men na 50 jaren tot geruststellende inkeer te zijn gekomen. En geschrokken dat men is (…), binnen de meer stupide entiteiten van bepaalde metropolen! Let op SU… , de afgelopen week in retrospectieve onderstaand:

- ‘Farce majeur’. Een majoor van het Korps Politie Suriname die ambtshalve als verkeerregulateur optrad, conform het Handvest en de verkeerswetgeving ambtsbevelen uitdroeg, is nu door de KC koninklijk ‘buiten functie gesteld’. Omdat er mensen zouden zijn die boven zijn pet handelingen wilden uitvoeren en na gedurfder ingrepen zich beledigd gevoelen. Aardig wordt het om te volgen, wat de vakbond bij de politie doet (…), wanneer een onderzoek uitwijst, dat de majoor geheel in rechte optrad. Totdat derden en onderpausen, zich klaarblijkelijk met zaken gingen bemoeien.

- ‘And justice for all’. De rechterlijke macht heeft het blijkbaar niet druk genoeg. Allerlei rechtsgedingen worden aangespannen, omdat men zich beledigd of benadeeld gevoeld. Men kan zien dat het verkiezingstijd is en zelf de ‘onafhankelijke rechter’ er met de manen bijgesleept wordt. Mede om de positionering van onvolprezen kandidaten, zekerder te stellen. ‘Winter wonderlands for civil defense lawyers’.

- ‘By default’. Uitschakeling? Neen, bepaald niet eerder ‘moreelverantwoord handelen’ werd ingebracht. Je gaat niet vergaderen om na te gaan, hoe de aangekondigde ‘strop’ –ter vernieling van de rechtstaat– eruit moet gaan zien. Vijf missers en de voorspelbaarheid van struikelen. Duidelijker kan het niet. Herschikken of na vijf mislukte pogingen verzuipen. Geerlings – Simons zal de agenda van De Nationale Assemblee drastisch moeten aanpassen om überhaupt voortgang van het parlementaire werk te doen plaatshebben. Niet de oppositie, maar eerder de coalitie heeft met de beklagenswaardige gedragingen vanaf 2010, de democratie ansich ondermijnd. Vanaf dag één dat op een bepaalde wijze en verfoeid voorspel, een staatshoofd werd verkozen en in 2012 een amnestiepaskwil ingang vond, is de democratie als geheel op de helling geplaatst. Het niet mee willen werken aan ‘quorum’, is en blijft een rechtstreeks gevolg van alle ondemocratische tendensen en handelingen die zich nu en pas geleden manifesteren. Binnen en buiten De Nationale Assemblee. Ook Geerlings – Simons weet dat maar al te goed. Over een dame mag eigenlijk –met goed fatsoen– niet gezegd worden, dat er zeer kunstig en ook beoefend (…), het fenomeen struisvogelpolitiek wordt bedreven. Elo!

- ‘Bigi bigi bigi fesa’. De EBS pakte uit en hield een stevig feest aan de Verlengde Gemenelandsweg, in een splinternieuw restaurant. Niemand kon dat fenomenale binnen en op straat missen. De trouwe lezers van dit medium dus ook niet en maakten geducht melding.

- ‘Facts and being sportive’. Nadat Desi Bouterse naar de rechter stapte om genoegdoening te krijgen ter zake Toki’s prikkel- en stekeluitspraken, overigens gedaan op een politiek podium/platform (…), laat de tegenpartij genoegzaam weten, dat alle feiten in openheid zullen worden geadresseerd. “Factual and more, bro…!”. Het wachten is nu, op dat ‘verlichtend momentum’.

- Brief. De fractieleider van het Nieuw Front in De Nationale Assemblee schreef een stevig onderbouwde brief aan het staatshoofd en legde daarin direct/indirect uit, dat de Jozefzoon-spoorlijn naar Onverwacht en Zanderij heel veel meer middelen en vermogens van het volk zal opslokken, dan een duurzamer verbetering van het transport over het gehele land. Te regelen door middel van diepte investeringen, in het wegennet en openbaar vervoer. Ook voor de schoolgaande jeugd. Veel maatschappelijke (-r) zaak en vordering van Randjietsing, op waar men mee bezig denkt te geraken, zonder het parlement en betrokken samenlevingen gestructureerd inzage te kunnen geven. ‘Wan tu drie, a moni na fu wi…’.

- Feestdagen. Niet een aantal parkeerplaatsen werden aangelegd, tussen de hoek Sommelsdijckstraat, Rietbergplein en Binnenlandse Zaken aan de Wilhelminastraat(…), maar ‘libi libi’ paaltjes geplekt en met beton (vast-) gestort. Het is dus nu wel verstandiger om naar de eindejaarsfeesten in het Uitgaanscentrum, met de taxi te gaan en de gezinsauto helaas thuis te moeten laten. Want in de President Da Costalaan, de Crommelin- of Wicherstraat, moet men echt niet parkeren (…), wil de autobezitter niet dat hardnekkiger junkies in de gezinsauto feest komen vieren. Met de complimenten van Jerry, hebben de taxihouders straks een extraatje voor de feestdagen. “Volk, tek wan taxi…, yere!”.

- Keuring. Je moet afspraak maken, hor, als je bepaalde keuringsstations wil bezoeken. ‘U moet dan en dan terugkomen, hor…!’. En dan is het nog maar de vraag of ze je voertuig willen of kunnen keuren, op het nader afgesproken tijdstip. ‘Meneer we gaan Uw wagen niet kunnen keuren, hor, want de wagen heeft leeftijd en onze machine om de remmen te meten of te inspecteren werkt ook niet hor! Alleen Vitz of Spacio types kunnen we aan, hor’. Over openingstijden van bepaalde keuringsstations, maar te zwijgen. ‘I sabi toch. Suri time!’. Acht uur open betekent half negen. En als de auto lichtelijk bejaard is volgens kentekenbewijs, gebied dat je dan een inspecteur voor de “steekproef” moet opwachten. Tussen de 60 en 90 minuten extra…, hor! ‘Goedgekeurd?’. “Vanzelfsprekend, hor! Anders ga je toch niet met je malle gezicht keuren, beta?” Oké dan!

- Opmerkelijk. Was dat in een onbewaakt moment, een uiting van geïncorporeerde naïviteit of geheel iets anders? Een opvallende zin in ‘De Ware Tijd’ van vrijdagmorgen, te weten: ‘…zij ziet de beschuldigingen aan het adres van Bouterse, als een belediging aan Suriname…’. Weer zo eentje die de persoon van Bouterse verheft tot het meer onwerkelijke, om niet te spreken over het meer ‘onwaarachtige van geestesuiting’. De Republiek Suriname, de bevolking, de samenleving en het ambt van president als staatsrechtelijke entiteiten aan ene zijde…, hebben niets van doen met ‘de persoon’ die het ambt tijdelijk mocht/mag bekleden en zich mede, ook overwegende de aanklachten vanuit het ‘openbaar ministerie’, schuldig “zou hebben gemaakt” aan strafwaardige handelingen en ultracriminele feiten. Voorafgaand aan het jaar 2010 en misschien ook –‘god forbid’– na 2015, te prolongeren. Dat is allemaal aan de vervolging en de strafrechter, nu en in naaste toekomst. Maar sommige hartstochttelingen zien dat levendige verschil, tussen het ambt van president en persoon in het ambt, bewustzijnvervagend en met alle opzet, wederom niet! “No fasi na president…!”. Correct, bala! “No fasi mi voorie, yere…!”. Incorrect, mammie. Ook als beëdigd raadlid, willen sommigen de aangereikte zaken wel eens dwars door elkander hutselen. Belediging aan Suriname? Misschien een te vorderen beledigingsgeding, door het aantal mensen dat ‘binnen het electoraat de dato 25 Mei 2010’, op Bouterse heeft gestemd. Maar dan nog niet! Meer is er in deze Surinaams juridische configuratie, eigenlijk niet te vinden. Misschien nog wel even in Cuba, een deviant gedragend Noord Korea, misdadig Syrië of het hedendaagse Turkije van Erdogan. Een vogel die ook daarom vooralsnog, niet tot het democratischer Europa, zal worden toegelaten. Maar het is goed, dat deze uitspraken worden gedaan, opvattingen worden geuit en de samenleving dan goed kan zien, welke kant het kwalitatief opgaat. Misschien moet de juriste voor zichzelf met een enquête of heftiger steekproef onder vakgenoten, wel weer nagaan in hoeverre de geuite opvatting opgeld doet en dan direct daarop een kwaliteitsmeting plegen. ‘Of hadden wij het over majesteitsschennis in de Republiek?’. Daar is de belaste juriste wel weer iets te jong voor, om dat fenomeen in alle bewustzijn te hebben meegemaakt. ‘Denk a tori…, sisa!’.

- EBS-tarieven. Valt schijnbaar wat te vieren. Maar niet bij het bedrijfsleven en ook niet straks in de volkshuishoudens. ‘Business Forum’, een gecreëerde appendix van de Kamer van Koophandel & Fabrieken en onder heftiger invloed van Ameerali, wil toch doordrukken? En er worden vandaag de dag tarieven van 400 tot 600 procenten ‘in verhoging’ bekendgemaakt, in een alerter ochtendblad? Deze zaakjes zijn gelukkig allemaal inherent, aan de verkiezingsuitslagen in de avond van 25 Mei 2015. ‘No problem at all…!’.

- Spoed. De ‘permanente raad’ van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), gaat in spoedvergadering bijeen om de pogingen tussen de U.S.ofA. en Cuba, om te komen tot subtieler, substantiëler en menswaardiger verhoudingen, te consolideren, verder uit bouwen en onvoorwaardelijk te schragen. Zo hoort dat! Hoewel de ‘frustras’ ook hier te lande, tussen een bepaald soort hardnekkige en aanwijsbare flippo’s, wel weer mag worden waar-/meegenomen. Lichtelijk ontheemd en in de war. Zelfs in Miami binnen ‘Little Havanna’, vindt men een groeiend aantal mensen dat het huidige aan krankzinnig vasthouden verwerpen en dus goed vindt, dat er straks in een ‘post Castro era’ de mens met/in al zijn kunnen vooraan staat en niet een aantal vlooiende/amorfe leidersfiguren die de staart niet langer van een kop weten te onderscheiden. Kan men heel wat van leren. Te beginnen in de OAS, via Caracas, Buenos Aires en dan naar Paramaribo. Prettig!

- Ebola. De ebolapatiënt die twee weken geleden naar Nederland werd gevlogen voor behandeling is genezen verklaard. Uit testen blijkt dat de man niet meer besmettelijk is. De Nigeriaanse militair wordt vandaag overgeplaatst naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. Daar blijft hij tot hij naar huis kan worden gevlogen. De man werd de afgelopen weken behandeld in Calamiteitenhospitaal in het UMC Utrecht. Het personeel dat hem behandelde wordt de komende drie weken volgens protocol gecontroleerd. In Utrecht zijn vier bedden gereserveerd voor buitenlandse hulpverleners die zelf ebola oplopen. De Nigeriaanse militair werkte voor de VN-vredesmacht in Liberia en was betrokken bij de beveiliging van artsen die daar patiënten met ebola behandelden.

- Misdaad. De plantenkundige Iwan Wijngaarde, blijkt volgens eigen relaas op Radio ABC, op bestiale wijze te zijn mishandeld door indringers die zijn woning in het afgelopen weekeinde bezochten. Hij zou alleen al aan het hoofd, dertig hechtingen hebben opgelopen door minstens vijf inslagen van/met een wapenkolf. Ook zijn vrouw heeft het moeten ontgelden en beleven, aan handen en voeten te zijn gekneveld door de misdaad.

- Proces. Een website weet te melden dat Desire D. Bouterse, een gerechtelijke vordering heeft ingesteld tegen Chandrikapersad Santokhi. Die zou zaken naar voren hebben gebracht waar Bouterse het niet mee eens is en eist correctie dan wel verontschuldigingen? Beiden hebben advocaten in de hand genomen en de rechter, heeft in ‘eerste aanleg’ rechtsingang verleend.

- Ondernemers. De Chinese ambassadeur hier te lande geaccrediteerd, gaat er vooralsnog van uit, dat er zich in Suriname meer ‘entrepreneurs’ uit China zullen komen vestigen. ‘Wishfull thinking?’. Nogmaals is het boek “Moesson” van Robert Kaplan, de moeite waard en aan te bevelen om dan meer inzichten te krijgen in wat China met de rest van de wereld in de zin heeft. Recensie door Alexander van Kesteren: ‘Gestaag zal een multipolaire orde de Amerikaanse hegemonie in de wereld vervangen. Robert D. Kaplan, befaamd journalist, voorspelt dat binnen die orde de Indische Oceaan een centrale plek zal innemen. In Moesson geeft hij een caleidoscopisch en op de geschiedenis gebaseerd beeld van de opmars van deze regio. Aan de wereldkaart ontleende Kaplan zijn inspiratie. Dat lijkt in eerste instantie vreemd, aangezien de vooruitsnellende (communicatie)technologie de rol van geografie verkleint. Maar dat idee vecht Kaplan overtuigend aan: de toekomst van de wereld wordt bepaald door de samenkomsten van etniciteiten, bevolkingsdruk, terrorisme, grondstoffenvoorraden, milieurampen en handelskanalen. En dat alles is in toenemende mate te vinden langs de kusten van de Indische Oceaan, ‘die zich van de hoorn van Afrika, via het Arabisch schiereiland, de Iraanse hoogvlakte en het Indiase subcontinent helemaal tot aan Indonesië uitstrekt’. Daar woont eenderde van de wereldbevolking, bevindt zich zowel enorme economische groeipotentie als de gehele boog van de islam. Grote gelijkmaker. De beslissende vraag is die naar wat de wereld van de Indische Oceaan zal bepalen: conflict of handel? Wordt het de laatste, dan zal Kaplans toekomstvoorspelling bewaarheid worden. Zoals veel van de in Moessonopgevoerde stemmen aangeven: ‘onze werkelijke geschiedenis staat geschreven in de moessonwind’. De moesson – van het Arabische ‘mausim’: seizoen – met zijn prachtige regelmaat, staat symbool voor de handel en daarmee voor de verdraagzaamheid die etnische verschillen overbrugt: ‘handel is de grote gelijkmaker tussen mensen en volkeren’. Vroeger zorgden de moessonwinden voor de wind in de zeilen van de razendsnelle Arabische shows, in de moderne tijd is de Indische Oceaan ‘de internationale verkeersader van de wereld’. De helft van de wereldhandelsvloot vaart bijvoorbeeld door de nauwe Straat van Malakka. De aan de handelsgroei gelieerde opkomst van de middenklassen geeft reden tot optimisme. Orde. Maar Kaplans relaas richt zich ook op de aan de Indische Oceaan aanwezige culturen, allemaal in ieder geval schatplichtig aan de islam, het hindoeïsme of het boeddhisme. In gebieden waar de handel bloeit is de tolerantie groot en ontstaan er soms prachtige culturele mengvormen, maar op andere plekken dreigen weer nieuwe etnische conflicten. Kaplan presenteert de oorzaak hiervan eenvoudig zoals die is: ‘een al te grote onzekerheid over wat ook, is het begin van fanatisme’. Een andere les van Kaplan – adviseur van meerdere Amerikaanse presidenten – is dat macht altijd beter is, zowel strategischer als menslievender, dan helemaal geen macht. Op dit gebied ziet hij veel nieuwe uitdagingen, zo kondigt Kaplan de politieke ineenstorting van het Midden-Oosten al aan. Wat betreft de stabiliteit kunnen supermachten Amerika en China, allebei azend op meer invloed in de Indische Oceaan, elkaar vinden. Reden ook waarom hij de Amerikanen aanmaant om meer aan klimaatbestrijding te doen (wat ook hun imago ten goede zal komen). Kleurrijk. De reisbeschrijvingen borrelen over van kleur, soms waan je je zelfs even in Sindbads wereld. Wat ook helpt is dat Kaplan zijn relaas doorspekt met geschiedenis, interviews en literaire verwijzingen. Hij trekt veel inzichtelijke historische parallellen, en vooral dat maakt zijn boek een mooie en nuttige aanvulling op Mahbubani’s De eeuw van Azië (dat zich puur richt op de toekomstige economische kracht van Azië). Een fascinerend hoofdstuk is bijvoorbeeld gewijd aan de vrij onbekende handelsnatie Oman en diens Sultan Quaboos, een ‘zonderlinge, erudiete man’. Ook over India’s vele gezichten heeft Kaplan krachtige passages opgenomen, zoals de vergelijking tussen Lord Curzon, ‘onderkoning van India’ en literator Rabindranath Tagore, bedoeld om de harde geopolitieke koers die India nu al is ingeslagen, af te zetten tegen zijn bedachtzame schoonheid. En soms gaan woorden over schoonheid en realpolitik samen op, zoals in Kaplans uitspraak: ‘echte staatslieden denken tragisch om tragedies te voorkomen’. Wat hij in Moesson neerlegt is een rijke toekomstschets, waarbij hij wel steeds voorzichtigheid inbouwt en aangeeft dat het ook anders kan uitpakken. Maar alle maatschappelijke factoren in ogenschouw genomen, is het hoogst waarschijnlijk dat de kaart van de Indische Oceaan bepalend zal zijn voor het aangezicht van de eenentwintigste eeuw’.

- Kwik. Indien wij het niet met z’n allen kunnen aansturen, zal een wereldmacht het heft in handen nemen en richtend moeten optreden om over een deel van de mensheid te waken. De Amerikaanse regering heeft zich nu opgeworpen om Suriname nadrukkelijker te wijzen op de ongelooflijk gevaarlijke verhoudingen binnen het zijnsveld, indien men kwik niet uit de goudzoekerij en atmosfeer haalt.

- Vijf. Dacht ze dat de aanhouder wint? Het zal vandaag weer moeten blijken of Jennifer Geerlings – Simons het voor mekaar kreeg/krijgt om een openbare vergadering, door verlening van quorum, kan opstarten in De Nationale Assemblee. De tegenwind wordt echter heviger en de leiding van de regering ongeduriger. SU staat parlementloos! Voor hoelang nog?

- ‘Gon-tori e prati’. “Que pasa… el condor pasa?”. Het is een aantal burgers strak opgevallen, dat er minstens een burgervader zwaargewapend en met evenzeer AK-bodyguard(-s) opereert. Men moet er wel blijvend vanuit gaan, dat wie geen kwaad doet echt geen heftige militaire wapens met zich hoeft mee te torsen. Anders wordt het wel, als de samenleving onnodig wordt getart. Wie goed doet, goed ontmoet…? Yes! In een tijd, dat de USA en Cuba met een stevige vrijpartij starten, gaat men in SU nog even averechts door met truttig gedrag en een verjaarde ‘revo-styling’ te prolongeren? Doe toch niet zo gek, maaaanh!.

- Lachen. Sta je je bejaarde auto te tanken, met wat goedkopere loodvrije…, ziet men daar een manneke naar een ‘super’ Lexus rennen. Iemand die nog maar nauwelijks een paar jaartjes in het land vertoeft en dan al op staatskosten in een peperdure Lexus voortbeweegt. Wat een ongebreideld materialisme, toch weer op vier dure wielen voortgestoten. Doet onverhoopt denken aan de simpele Chevrolet Corsica’s die uit Miami werden ingevoerd en doodgewone ministersauto’s mochten worden. Maar wat nu gebeurt, is gewoon bij de beesten af. Mensen die dertig jaren en langer in de samenleving zweten en zwoegen om brood op tafel te krijgen, worden overkeken door allerlei Lexus – parvenu’s. 25 Mei 2014 of veel eerder, ‘…a musu keba, bala…!’.

- Momsie. Hij liet de familie in Paramaribo weten, niet naar de hoofdstad te kunnen/zullen komen, als men in De Nationale Assemblee niet het huiswerk afdoend heeft gemaakt, zodat er in voldoende mate quorum wordt verleend. Ook zijn de agendapunten van groter belang en zal Momsie niet afreizen voor mindere zaakjes of goden. Hij heeft tenminste met zijn partijleiding afgestemd. Verder hekelt hij kritieken van mensen die terecht en misschien ook wel onterecht, weken achtereen in het buitenland verkeerden. Momsie heeft van zijn artsen gehoord, dat hij zich niet nodeloos moet inzetten en de vele kilometers beter kan sparen om het thuisfront voor de paarse winst veilig te stellen. Er wordt in de hoofdstad toch maar eenzijdig gehoopt, op verbetering van zaak en beterschap in de ‘poli poli’. IJdele hoop! Het wordt echter tijd, dat men ook oprecht aan Momsie denkt en niet aan een aantal ludieke eisverhaaltjes, blijkt te zijn overgeleverd. Vooral tante Jenny moet Momsie niet dreigen…, hor! ‘Zomaar ye kom dreig na boyke…?’. Onkan!

- Website media: ‘Bouterse probeert Santokhi monddood te maken…’. “Huuuuh, we frede yere!”. Niemand maakt niemand dood…, laat staan monddood. Verkiezingstijd…, vrolijke tijd. ‘A seki e go teki wan vaart’. Wie balletjes kaatst, moet ‘kronto-ba’ terugverwachten.

- Bem. Het meisje dat orale seks bedreef en wat allemaal op het internet werd ‘getubed’ (…), mag een ‘vette waka’ nemen naar een andere school. De jongen die met haar bezig was, zal ook afscheid moeten nemen van zijn maatjes. ‘Opa Doeli’, staat de twee misschien wel te wachten als het uiteindelijk zo doorgaat.

- ‘Sam sam’. Barack, Raoul en Francisco. Paus Franciscus heeft volgens de Amerikaanse media een belangrijke rol gespeeld, in de toenadering tussen de VS en Cuba. Maar wat voor rol? De ‘New York Times’ maakte een reconstructie van de onderhandelingen en de rol van de paus. Franciscus heeft de afgelopen zomer, toen gesprekken tussen de VS en Cuba in een kritieke fase zaten, brieven geschreven waarin hij Obama en Castro op het hart drukte een “humanitaire oplossing” te vinden voor het al meer dan vijftig jaar durende conflict. Op dat moment was het Vaticaan al ruim anderhalf jaar betrokken bij geheime gesprekken tussen Washington en Havana. In totaal zijn er negen ontmoetingen geweest tussen bemiddelaars van beide landen. Die gesprekken kwamen begin 2009 op gang, toen Obama in het Witte Huis kwam. Hij verlichtte de reisbeperkingen voor Cubanen en op een bijeenkomst van Noord- en Zuid-Amerikaanse leiders in april sprak hij over “een nieuw begin met Cuba”. Cuba reageerde nauwelijks. Sterker: het arresteerde de Amerikaanse ontwikkelingswerker Alan Gross, op verdenking van spionage. Hij werd in 2011 veroordeeld tot vijftien jaar cel. Al sinds de arrestatie van Gross was Hillary Clinton, minister van Buitenlandse Zaken in Obama’s eerste termijn, bezig om Gross vrij te krijgen. Aan het eind van haar termijn, in 2012, sprak ze in een memo aan de president haar frustratie uit dat dat niet was gelukt. Toch adviseerde ze de president om het handelsembargo tegen Cuba te heroverwegen. Iets meer dan 140 kilometer zee scheidt de Verenigde Staten van het eiland Cuba. De geografische afstand tussen de buurlanden is misschien klein, de diplomatieke kloof was meer dan 50 jaar onmetelijk groot. Waar ging het mis? http://nos.nl/artikel/2009521-de-vs-en-cuba-50-jaar-slechte-buren.html

- – Economie. Ziet er niet zo best uit, als onomwonden gesteld wordt of kan worden: “Monetaire reserves gekelderd en Staatsschuld fors toegenomen”. En men wil de samenleving wijsmaken, dat er niet wederom ongehoord is verspild, zich heeft vergrepen aan het volksvermogen? Macaber grapje, hor!

- Wat was dat? De voorzitter van het parlement gaat naar het straatniveau van de partijpolitiek? Mochten lezen: “Partijaanhang zal Doekhie en anderen van repliek dienen…”. Als er tegen die tijd nog een partij is, na wat allemaal is aangericht. En Brunswijk van ABOP dan? Heeft zij daar ook wat over te zeggen? Elo!

- Tekende. De ene dag wel en de andere dag weer niet…, tekende de voorman van de eenmansfractie DOE voor presentie in De Nationale Assemblée. Vlees noch vis, of is er nog een rationeel verband aan te binden? De samenleving was voorgehouden, dat Breeveld principieel niet meegaat in het behandelen of afhandelen van de Wet op het Constitutioneel Hof. Of is ook dat verkeerd begrepen? Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat De Nationale Assemblée niet in ‘openbare vergaderingen’ bijeen kan komen, omdat men geen quorum voor de bijeenkomsten heeft/verleent. De huidige coalitie mist de kracht om nog gedegen voor de dag te komen. En dat schuurt, steekt en geeft helse pijn. Nog meer als de oppositie aantoont, dat de huidige regering geen recht van bestaan meer heeft. Simpel omdat een solider draagvlak, is komen weg te vallen. Herhaalde malen was het pappen en nathouden, maar nu is de algehele droogte wel navenant aangezet.

 

- Wanbetalingen. Blijkt dat een aantal overheidspublicaties, waaronder ‘De Overheid’, niet indirect maar direct door wanbetaling aan producenten, zal gaan verdwijnen. Op dit stuk wordt levendig teruggekomen. Boter bij de vis!

- Pijn. Overal komt men de mensen tegen die lichaamspijn hebben. Meestal geeft men daar de schuld aan naweeën van chikungunya. Opmerkelijk veel meer mensen in kleine kring die de zaak hebben opgelopen. Ook in Nederland komen mensen aan, die het virus in Suriname of Curaçao hebben opgelopen. De tropische ziekte chikungunya, grijpt om zich heen in het Caribisch gebied. Op Curaçao zouden inmiddels zo’n 20.000 mensen besmet zijn, schat de GGD; meer dan 10 procent van de bevolking. En dit aantal stijgt in rap tempo. In Nederland waarschuwt het RIVM vakantiegangers voor het virus. “Je kunt er niet zo veel tegen doen, alleen zorgen dat je niet gestoken wordt. Smeer je daarom goed in met deet, gebruik bedekkende kleding en slaap onder een klamboe…”, adviseert Jaap van Dissel. Ook moeten mensen zorgen dat er geen stilstaand water in hun omgeving is. Muggen broeden daarin. Chikungunyakoorts wordt overgebracht door de mug die ook het dengue-virus verspreidt. De ziekte is niet dodelijk maar leidt wel tot hoge koorts, huiduitslag en zeer zware gewrichtspijnen. De koorts bij de chikungunya-patiënten verdwijnt na 1 tot 2 weken, maar de gewrichtspijnen kunnen maanden tot zelfs jaren aanhouden. Een vaccin voor het virus is er niet. Overlijden? Volgens het RIVM is chikungunya geen gevaarlijke infectieziekte waar je aan doodgaat. “Er kunnen wel eens mensen overlijden die de ziekte hebben, maar die hebben dan vaak andere onderliggende medische condities die maken dat ze al heel kwetsbaar zijn”, aldus Van Dissel. Vorig jaar oktober dook chikungunya op in het Caribisch gebied. Op Sint-Maarten brak het virus begin dit jaar uit en in juni werd het eerste geval geconstateerd op Bonaire. Op Curaçao werd begin augustus een eerste patiënt geregistreerd. Video: http://nos.nl/artikel/2009257-rivm-waarschuwt-voor-chikungunya-virus.html

- Wanneer. De hamvraag bij velen die het land willen bezoeken blijft herhaald…, wanneer men afkomt van de KLM – tariferingen die nu weer opgeld doen. De SLM houdt het op rond de US$600,– ‘all in’ naar Schiphol v.v., vanuit Schiphol naar Zanderij Euro 1.399,– businessklasse en de KLM weet dezer dagen, niet minder dan 1900,– Euro voor een economyticket in te loggen; vanuit Schiphol naar Zanderij? Ruim Euro 1400,– plus allerlei ‘taxes’. Vergelijk voor de gein, de aanbiedingen van de KLM naar Jakarta of Willemstad maar eens en zie of daar ook een 89.9% bezetting over het gehele boekjaar bij voorkomt. Overigens, zijn ook de brandstofprijzen in de luchtvaart gekelderd. Maar de KLM lijkt de andere kant op te kijken, als het om AMS-PBM-AMS gaat of omgekeerd.

- Crisis in Den Haag. Den Haag is in de ban van het politieke probleem dat is ontstaan nadat de Eerste Kamer gisteren het voorstel verwierp voor een zorgpolis met beperkte artsenkeuze van VVD-minister Edith Schippers. Op allerlei niveaus is er overleg om uit de impasse te komen. Minister Edith Schippers zou de hoofdlijnen van de Wet niet willen aanpassen. Maar naar verluidt, wil ze wel kijken naar een bijlage waarin ze tegemoet komt aan de bezwaren van de PvdA-senatoren die kritiek hebben op de macht van verzekeraars. Verschillende hoofdrolspelers, onder wie vicepremier Asscher en minister Dijsselbloem, kwamen woensdagmorgen naar het Ministerie van Algemene Zaken. Minister Schippers heeft lang gewerkt aan het draagvlak voor haar zorgplan, in de sector én bij de oppositie. Uiteindelijk gingen D66, ChristenUnie en SGP, in ruil voor verzachting van bezuinigingen op de langdurige zorg, akkoord. Het voorstel bepaalt dat zorgverzekerden niet in alle gevallen hun ‘eigen arts’ mogen kiezen. Zij moeten dan naar een behandelaar, waar hun zorgverzekeraar afspraken mee heeft gemaakt. Door deze afspraken kunnen zorgverzekeraars geld besparen en kan de zorgpremie omlaag. Er blijven wel zorgverzekeringen bestaan met ‘vrije keus’, maar die zullen duurder uitpakken.

- Olie. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, is dinsdagochtend voor het eerst sinds juli 2009 onder de 60 dollar gekomen. Een van Brentolie (159 liter) zakte met 2 procent naar 59,68 dollar. Een vat Amerikaanse olie dook onder de 55 dollar, dat is sinds mei 2009 niet meer voorgekomen. De olieprijs daalt al weken waardoor iedere verdere verlaging nieuwe laagterecords oplevert. In juni kostte een vat olie 115 dollar, mede door overproductie enerzijds en een lage vraag anderzijds zakte de prijs gestaag. Die daling kwam op 27 november in een stroomversnelling toen oliekartel OPEC besloot de productie op peil te houden. Het terugschroeven van de productie zou betekenen dat de prijs weer stijgt en daarmee ook de inkomsten voor de bij OPEC aangesloten landen.

 

MAANDAG 22 DECEMBER 2014

 

- Seki. Storm in een glas water. Als de voorzitter van de Nationale Partij Suriname zijn inlichtingenrapportage serieus zou nemen, kon hij ver vooraf weten, dat Ronnie Brunswijk er een ‘gewoonte’ van maakt, de vergaderingen van andere politieke partijen te bezoeken. Ook misschien wel om zijn voorkomen op te krikken en heel gewoon/ongevraagd –zonder enige toestemming– het woord te nemen/voeren. In Nederlands, Aucaans en/of Sranan. Voor ieder wat wils in dit politiek cabaret. Sommigen zien daar iets storends in, anderen vinden het een brutaliteit en weer derden vinden het een leuke verpozing. Niets aan de hand, bala. Enkel een stormpje in een glaasje Cottica- of Coermotibo water. Wie er iets bijzonders in wil zien, moet opnieuw naar de kleuterklas van Moengo. Ook DNP – 2000 bezocht ‘Bravo’ lang geleden, in Moengotapoe. Met een ‘pick up’ vol kindertjes…, toen ‘Bosje’ daar met aartsrivaal Gary vergaderde. Nu allemaal stemgerechtigd. De VHP onder Santokhi kreeg tijdens kerninstallaties in Moengo ook een zeer welgevallig bezoekje. “No wan seki no e seki…, Marwina n’af ala sema”.

- Para. De man kwam met een noodsnelheid uit Para en liep zeer zeer zeer hard van stapel. Een goudopkoop en verwerkingsbedrijf werd meteen gesloten. Wat Mohamed op de berg niet kon, werd wel vanuit een ander zaakje gewoon gedaan. De zaak kwam gillend tot stilstand. Wie schetst ieders verbazing, dat de goudopkoop en –verwerking, weer ‘op proef’ is heropend. Zo ontstaan nou de geruchten over ‘Tante Tjukeros Bandaleros’. Iets eerst niet afgeven, innemen en dan plotseling als ‘gudu papi’ noodzakelijke olie –voor het gestagneerde– inzetten en lekker pompen. Glijmiddel, ‘so bun’. En dan wil men dus nog steeds niet…, dat sommige mensen over illegaliteiten gaan roddelen? Houd toch op man!

- ‘Elections relay, maaaanh’. “De verkiezingen staan voor de deur…”. En Doekhie moet zich in Nickerie, nu dwingend inzetten om die te winnen. Weet Doekhie dan meer dan de doorsnee Surinamer en heeft hij een alternatieve datum in het hoofd? Zijn de nationale/algemene en geheime verkiezingen voor landelijke en regionale organen nu in Mei 2015 of veel eerder? Lijkt er veel op, dat Doekhie zo langzamerhand de meest rationele NDP-er in het land is geworden, of nog even wil zijn. Zich ook als zodanig uitgeeft? DNA in deze formatie en de restcoalitie in het bijzonder, zijn als bestuurssleutels, blijkbaar niet echt meer zo belangrijk voor ‘broeder Rachied’. ‘Tell it and them…, like it really is, Momsie’.

- Panka. Als Jogi iets zegt, dan luistert men. Inderdaad heeft Panka meer dan tien jaren onder de amandelboom gezeten en dacht daarmee een quorumspook op te wekken en te ge-/misbruiken. Wel of geen quorum verlenen, is echter een legitiem instrument om een parlement stevig aan te sturen. Bijna even belangrijk, als een in te kunnen dienen en wel te passeren ‘motie van wantrouwen’. Mooier zou het zijn, indien een regeringsleider, tezamen met zijn voorzitter in het parlement geplekt zou mogen inzien, dat het zo niet verder kan en noodzakelijkerwijs meteen te wijken, naar vervroegde verkiezingen. Als men daarbij tenminste niet gaat denken, dat de aanhouder altijd wint. Want dat resultaat zag ‘de familie’, bijkans al in 2000 en 2005. Maar misschien is men wel degelijk, ongeneeslijk masochistisch ingesteld. Je weet het tegenwoordig maar nooit, met de aangeslagen pappenheimers. Nemen mee: http://nl.wikipedia.org/wiki/Masochisme http://nl.wikipedia.org/wiki/Narcisme http://www.encyclo.nl/begrip/narcisme www.encyclo.nl/begrip/Masochisme

- ‘Policy’. De politieke sectie van de Chinese ambassade hier te lande geaccrediteerd, organiseert nog deze week een ontvangst voor de Korpschef (KC) van politie en ongeveer 100 manschappen. Leiders van de Chinese gemeenschap en ondernemingen, zijn hiervoor uitgenodigd. De Chinese ambassade maakt zich op, om donaties aan ‘de politie’ te overhandigen. Een andere belangengroep, heeft een bloedeigen kamer van koophandel & fabrieken…, associatief in de pijplijn. Ze waren toentertijd toch zo verknocht, in/met die ‘kamer’ van Ameerali? ‘San pesa dan?!’.

- Occupatie. Wordt uiteindelijk beloond, op de voormalige plantage ‘Amsterdam’ in Commewijne. Vijftig gezinnen die land occupeerden en daar dus jarenlang op gingen wonen, krijgen nu middels een akkoord met de eigenaren van de terreinen, ‘…recht op grondtitel(-s)…’. Hoe dat is geregeld, kon nog niet door een euforisch aangeschoten NDP- districtvertegenwoordiger, worden gemeld. Het zou gaan om een gebied, grenzend aan Tamansari.

- Sroto. Nog een groter aantal vervallen restauraties, werd door de bestuursdiensten gesloten. Vanwege onhygiënische toestanden die er waren gaan heersen en werden aangetroffen.

- ‘Outcry’. Sociaal zwakke huishoudens en burgers met een beperking, kunnen waarschijnlijk nog voor de Kerstdagen hun financiële bijstand uitbetaald krijgen. Er kwamen geluiden bij de pers binnen, dat de uitbetalingen waren gestagneerd. Nu Financiën de zaken in orde lijkt te maken, is de hoop er terecht op gevestigd, dat de zaak nog tijdig rond komt. Er zou volgens nader gerucht, vanuit het kabinet van het staatshoofd, wederom zijn ingegrepen. Nu nog al de ander achterstallige betalingen van de Staat, voor aan-/opgeleverde goederen en diensten. Kerstbonussen, salarissen, suppleties en de facturen van subleveranciers, moeten spoorslags worden uitbetaald! ‘No doubt about that…!’.

- Mammie & Pappie. Beiden wilden droga naar het buitenland smokkelen, maar werden door het BID-team te Zanderij in de kraagjes gevat. Bijna vier kilo’s aan cocaïnepasta in de bagage. Elo! Pappie Ramdath is al zestig en mammie Niermala zeven en vijftig. ‘Skandalik drama’. Zou zo de titel van een boek kunnen worden.

 

- RIP. Aan de samenleving kwam te ontvallen, de jurist en onderwijskundige, Mr. Drs. Archibald D. Marchall.

- Union. De ‘unie van samenwerkende partijen’, zit dicht bij de keuze van een ‘nom de guerre’ om de strijd aan te binden en onder naam in te kunnen gaan, tegen wat absoluut niet goed is gebleken voor de Republiek Suriname en per ommegaand weg moet worden gehaald. Met legale en uitermate democratische middelen. Niet wat Limburg nu dagelijks, als gevederd uitlokker op de paarsgeverfde Staatsradio suggereert.

- Crime. Willem Holleeder blijft de komende twee weken vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Volgens de rechter-commissaris is er voldoende bewijs om hem vast te houden. Holleeder wordt ervan verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor de liquidaties van vastgoedhandelaar Kees Houtman in 2005 en kroegbaas Thomas van der Bijl in 2006. Afgelopen weekend werd Holleeder opgepakt. Kroongetuige Fred Ros heeft bij justitie verklaard, dat Holleeder betrokken was bij de moorden. De 56-jarige Holleeder wordt ook verdacht van het ‘lidmaatschap van een criminele organisatie’.

- Dakloos in NL. Nederland kent steeds meer daklozen. In 2010 kwamen er 55.230 mensen bij de opvang terecht en in 2013 waren dat er 60.550. Dat is een stijging van tien procent, blijkt uit nieuwe cijfers van Federatie Opvang. De persorganisatie “Nieuwsuur”, ging naar opvangplekken voor jongeren en volwassenen in Groningen, Amersfoort en Alkmaar en overal was het aangetroffen commentaar: “We zitten overvol, we moeten mensen op straat laten slapen”. De groep ‘65 plus’ kent relatief de grootste stijging. Er zijn nu drieduizend ouderen. Dat is 43 procent meer vergeleken met 2010. Ook is er een grote stijging te zien van het aantal zwerfjongeren. Er zijn ruim zesduizend jongeren zonder thuis. Dat betekent een stijging van 14 procent.

- Malala. Het antwoord op Malala en de Nobelprijs. Pakistaanse Talibanstrijders hebben dinsdag in het noorden van Pakistan een door het leger gerunde school aangevallen. Daarbij zijn zeker 141 mensen omgekomen, onder wie meer dan honderd kinderen. Ook zijn er meer dan honderd gewonden gevallen. Na ruim zes uur zijn alle aanvallers door veiligheidstroepen gedood. Dat meldden de Pakistaanse autoriteiten dinsdagmiddag.

- ‘Crisis luimt?’. De Eerste Kamer heeft dinsdag in Den Haag, onverwacht een streep gezet door het voorstel van minister Edith Schippers op Volksgezondheid om de vrije artsenkeuze in te perken. Drie PvdA-senatoren konden niet instemmen met het plan om zorgverzekeraars een polis te laten aanbieden, waarin zij alleen behandelingen vergoeden door specialisten met wie zij een contract hebben. Daarmee keerde een meerderheid van 38 stemmen ‘tegen’ – 33 ‘voor’ in de Eerste Kamer zich ‘tegen’ de Schippers’ plannen. En dat is verrassend. Eerder dit jaar verzekerde Schippers zich van de steun van de coalitiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Deze partijen gingen akkoord, nadat op hun verzoek de bezuinigingen op de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten met ruim 300 miljoen Euro waren verzacht. De combinatie VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP zou in de Eerste Kamer goed moeten zijn, voor 38 van de 75 zetels. Een nipte meerderheid. Het sneuvelen van het wetsvoorstel heeft nog niet directe gevolgen voor de begroting van volgend jaar, maar wel voor die van 2016. Het plan zou op termijn een besparing van een miljard Euro moeten opleveren.

- ‘Bush for president’. Jeb Bush “beraadt zich actief” op het kandidaatschap voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.Dat heeft de gewezen gouverneur van Florida en broer van oud-president George W. Bush dinsdag bekendgemaakt. In een verklaring op sociale media zegt de 61-jarige Bush: “Gezien het sterke leiderschap dat Amerika nodig heeft, heb ik besloten mij actief te beraden op de mogelijkheid mij kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen in 2016″. Bush zegt dit besloten te hebben na uitvoerig overleg met zijn gezin. ‘Actief onderzoek’ in de aanloop naar verkiezingen, betekent in de Verenigde Staten vooral kijken of er voldoende geld op te halen valt en of de juiste mensen binnen en buiten de partij gemobiliseerd kunnen worden. De geruchten gingen al langer dat Bush van plan is op te komen namens de Republikeinen tijdens de verkiezingen van 2016. Namens de Democraten is Hillary Clinton een veelgenoemde mogelijke kandidaat.

Bush’s latino network en factor. Net als Clinton heeft Jeb Bush veel politieke vrienden en een uitgebreid netwerk van potentiële donateurs. Is een begenadigd intellectueel en in vergelijking met veel andere potentiële Republikeinse kandidaten politiek gematigd. Bush spreekt Spaans, heeft een vrouw van Mexicaanse “komaf” en kan meer dan andere Republikeinse kandidaten rekenen op de steun van de Spaanstalige gemeenschap, een belangrijke groep die doorgaans massaal op de Democraten stemt.

- Ingreep. Het zou van politieke intelligentie getuigen, als mocht worden nageteld en gecategoriseerd hoeveel maal de burgerij, die fundamenteel eigenlijk niks moet hebben van de ‘regering Bouterse’, toch nog uit ‘pure noodzaak’ naar het kabinet van het staatshoofd stapte om daar haar civiele recht(-en) nadrukkelijk op te eisen. Ook Valies cum suis, baande zich daar een weg naar toe. Alleen al het feit dat er ‘in-debt cases’ (…), hiërarchisch helemaal daar moesten worden aangeslingerd, geeft onvervreemdbaar aan, dat de lagere echelons zowat vijf jaren lang niet gedaan hebben wat deze wel moesten doen. Vandaag de dag blijkt ook nog, dat het geld ‘op’ is en de uitkeringen aan de meest behoeftigen werden gestaakt. Althans voor ‘de maand december 2014’, laat men onbeschaamd weten. Let op wie straks als een duveltje uit een doosje komt springen en ‘gudu papi’ spelen. Op de valreep! Bekend scenario. Wat men als doekje voor het bloeden en een aangedreven boosdoener als eerst naar voren brengt, is dat de meest kwetsbaren –jeugd en senioren– over een stevig aantal maanden (…), gratis met de trein van Jozefzoon zouden meekunnen. Hoe lang denkt men ‘groter onzin’ vol te houden. De trein van Jozefzoon, is in maatschappelijke zin nu al een dooie mus. Eigenlijk een verschraald eitje, dat uit een ‘hoge boom’ is komen te vallen. ‘Tjuku tjuku…, dressine’. Er zijn al mensen in opleiding? Bij een ‘N.V. Spoor’ dat nog niet eens bestaat? Of misschien bij een virtuele aannemer die geheel ‘buiten rechte’ de gunning voor treinenbouw en spooraanleg verkreeg? Wanneer heeft De Nationale Assemblee (DNA) ‘budget wise’, daarvoor toestemming verleend? Wat een land.

- Glashelder. Het wordt met de dag duidelijker, dat Limburg ‘de Staatsradio’ misbruikt om geheel in de uitlokkingsstijl van 25 Februari 1980 – 08 December 1982 en ook daarbovenop geteld, bezig is een aantal geesten aan te roepen die ook de ‘micro-man’ straks als aangever niet zal kunnen bezweren. Wanneer nu weer aanstekelijk blijkt, dat bepaalde schepsels niet het vermogen bezitten om uit het verleden iets te hebben opgestoken of geleerd en alsnog Goebbelssiaans te keer willen gaan…? De kruik die te water gaat, drijft net zolang totdat die ‘berst’ en niet ‘barst’…, zoals de ignorant ongeletterde ter eigen primitieve genoegdoening wensen aan te geven.

- ‘A no wan grap’. De SLM heeft een aantal vliegtarieven gelanceerd, in een GI – 2 ‘Tap a yari’ kortingsprogram, wat meer om te smullen is. Houden zo…, strak!

- Docent. Een onderwijsgevende heeft via de media de boodschap vrijgegeven, het een misdaad te vinden, dat één van de onderwerpen uit haar college –zonder enig wetenschappelijk draagvlak of gedetecteerd cerebraal vermogen– uit de nok van het gouvernementspaleis op het Onafhankelijkheidsplein werd verwijderd. Een van de meest indringende objectdelen die zij bij de geschiedkundige rondleiding van haar studenten duidelijk kon maken. Meer ter zake al het leed, dat een WIC (West Indische Compagnie) over de mensheid heen kon brengen. Maar misschien hebben de mensen die verantwoordelijk zijn voor de verkrachting van de historische waarden en normen in ons land, er meer aan om het verwijderde object boven de eigen woonschuur te plaatsen. Komt daar misschien beter tot z’n recht bovenaan de tempels van het ultieme aan kwaad.

- ‘Police’. Tuchtmaatregelen tegen twee politieambtenaren ten uitvoer gelegd, nadat niet minder dan zes verdachten uit een onderkomen van de opsporing konden vluchten. Hopelijk komt men niet weer vertellen, dat het KPS in statistische zin ‘een weerspiegeling’ is van de samenleving. Dat is dan echt niet om over naar huis te schrijven.

- EBS. Een soortement aan verkapte propaganda, komt nu met grote regelmaat de samenleving zogenaamd ten goede. Vanuit een appendix van het zogeheten KvK&F gelanceerd. Vernoemd als virtueel ‘businessforum’ om in lijn met Ameerali’s opvattingen, de moordende elektriciteitstarieven te doen ingaan, dan wel in te voegen. Het wachten uit de samenleving is dan meteen, om in correctieve acties –binnen de laatste maanden voor de algemene verkiezingen– over te kunnen gaan. Want mismanagement en een totaal gebrek aan bezuinigingsmaatregelen, ligt rationeel aan de basis van wat de monopolist zou zijn overkomen. ‘Palu/NDP/Abop – styling, so bun’. Hydro-elektriciteit werd prolongerend voor een verkapt ‘dieseltarief’ verkocht aan bonafide consumenten. Loonsverhogingen van directie en staf? Juist ja! ‘Make my day…!’. En wat men nu weer niet vertelt en angstvallig verzwijgt, is welke aanzienlijke kortingen men eigenlijk zou moeten doorvoeren, gegeven de transnationale instorting van de hoge prijs voor (diesel-)brandstoffen. Of meer nog dan, de lokale en verheven producties van brandstoffen, welke vanaf het voorbije weekeinde een raffinerende aanvang namen. Men praat enkel over de moordende ‘verhogingen’ die eigenlijk bedoeld zijn, om de noodzakelijker gebleken spoedinvesteringen af te betalen. Maar dan zonder de bekende ‘corruptielijntjes’ te kappen? Want dat die er niet zouden zijn, wil men deze samenleving toch echt niet langer wijsmaken? Ook de burgerij in ons land heeft absoluut geen bijziende oogjes. Niets is of blijft geheim. Als ieder burger zelf betaalt voor de aangeleverde energie, is er weinig of niks aan de hand, maar men volgt in dit land een ‘names & faces’ traject. Wie lijkt op mij en wie lijkt op jou. Voor ‘skatje’ geen factuur, maar voor hem, de supermarkthouder, weer wel. Er zijn zelfs gebieden, waar de incasso van de EBS achterna wordt gezeten door mensen uit bepaalde politieke organisatie(-s). ‘24 on 24’ een zevental airco’s etc., in het private draaiende houden. Ontken dat nou ook eens een keer. Hoeveel gratis aansluitingen heeft men in dit land? Wie worden allemaal ‘in natura’ voorzien? Met andere woorden, gratis stroom geleverd? Al die zaakjes hoort men niet uit/in de propagandaverhaaltjes/-praatjes, welke nu ‘gevraagd en ongevraagd’ via bevriende ‘swing-websites’, worden gelanceerd. ‘Het bedrijfsleven…’, wordt er wel degelijk met de haren bijgesleept, terwijl juist die sector met een stevig aantal faillissementen, zal komen te zitten. Weg met de gratis voorzieningen en wel deugdelijke/betaalbare energie voor iedereen. Ook voor het geteisterde bedrijfsleven, dat niet langer bereid is om zich te laten flessen door omhooggevallen en discriminerende entiteiten. Hogere energietarieven? Inflatie en niet te versmaden onbereikbaarheid van sommige producten, voor de gemangelde consument. En dan niet exclusief, de als allereerst geplaagde casino’s bedoelen. Die zouden juist toeristgenererend moeten werken. Het is niet de politieke subsidie alleen die een rol meespeelde. Het is de ongelijkwaardigheid van bepaalde en te onderhouden aansluitingen. Gratis stroom vanuit de politiek geplekt, betekent nu wel onverkort en onverlet ‘rationalisatie’ en dus ‘sanering’ van het netwerk. Stroomlijnen van personele kosten en bevrijding van corrupte (ver-) handelingen…! wensen wel te zien of de propagandisten, straks ook daar aandacht aan hebben gegeven/besteed. Eigenlijk, ‘in politicis’ een zeer goede zaak, dat men gewoon enkel aan verhogingen is gaan denken. Kan men des te meer reden hebben om voorgoed afscheid te nemen van ‘politieke avonturiers’ die in 2010 de zaken helaas van Hildenberg en Telting c.s. overnamen en totaal verkwanselden. De eurodenkende grapjassen uit het buitenland overgekomen, incluis. Let op! Koester het eigen kader? Nog een regering als de huidige, kan men wel weer zien en natellen wat ervan overblijft. Uitholling van alles wat bestuurlijk nog enige waarde zou mogen hebben. Ongeremde urbanisatie, monopolisten, euromanie, consultenvirus, oneigenlijke (politiek-) kliekvorming met energie voor allen, als onderdeel van partijgedoe en verkiezingskunsten/-stunten/-lusten? Ga er maar aanstaan!,, Verhoging van energietarieven, een welkome zaak. Maar dan om de inflatiespiraal aan te zwepen en ‘regime change’ nog maar weinig rembaar te versnellen. Bravo’s sociale wetgeving, ‘government takes’, fiscale aanvallen, onveiligheid, onopgeloste diefstallen, braak, roof, verhoogde elektriciteitstarieven, aanwijsbare verspilling van wat de natie had en gruwelijke aantasting van het volksvermogen, door aangedreven ad hoc uitspattingen? ‘Bye bye…’, in september 2015! Of natuurlijk, zeer veel eerder. Met de complimenten van? Juist ja…, de weldenkende burgers in en van SU!

- Uitspraak van de week: ‘Staatsolie heeft een bedrijfscultuur van eenheid in denken en handelen ontwikkeld. Het bedrijf heeft kunnen groeien door de arbeidsrust. Die rust en de bedrijfscultuur moeten niet verstoord worden, door de politiek en personen die met een andere agenda Staatsolie binnenkomen’, aldus een gevleugelde van vakbondsman Lloyd Read van Staatsolie. Vandaar dat de Staat dus opdracht gaf aan Staatolie, bij levendig gebrek aan eigen vermogensmiddelen om risicovoller in de goudzoek van Surgold te belanden. ‘We’re skimming, skimming, skimming…, in the name of the Lord…”!. Als dat allemaal maar goed blijft gaan. Wordt heftig betwijfeld. Of was dit wel een differentiatie, binnen de economische praktijkvoering? Of gewoon politiek opportunisme ten top? ‘’NDP no bing wani…, nono musu wani…?.,, ‘Time always tells, the real spills in time…!’.,,

- Corrupt. Een ‘master of skimming’ in onder meer de telecommunicatie en een meest corrupte van buitenaf geïmporteerd figuur stapt gelukkig voortijdig op. Nu nog de vervolging van dit sujet? Laurent Lamothe heeft zondag jl., via de microblogsite Twitter zijn ontslag als eerste minister aangekondigd. De eilandstaat in de Caribbean en tezamen met Santo Domigo deel van Hispaniola, verkeert opnieuw in een ernstig sinistere (politieke-) crisis. Wanneer eigenlijk niet! Zaterdag jl. was er in de hoofdstad Port-au-Prince bij herhaling (anti-) regeringsprotest. De demonstranten eisten het ontslag van president Michel Martelly en zijn secondant Lamothe. Bij de ingezette manifestaties, kwam een persoon om het leven. Onhoudbare incidenten braken uit, toen honderden jongeren door politieversperringen probeerden te breken, op weg naar het presidentieel paleis. Ook uit twee andere steden van het land, werden protestmanifestaties gemeld. Afgelopen vrijdag kondigde de Haïtiaanse president nog aan, dat zijn premier, “…bereid was om ontslag te nemen…”. Opgeruimd staat in ieder geval, in het regionale veel netter. Wie volgt?

- Down Under. De politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling in een café in Sydney. Kort nadat zo’n zeven gegijzelden uit het pand wisten weg te komen, bestormde de politie het café. Het is niet duidelijk of de gijzelnemer is gepakt. Agenten gooiden flitsgranaten naar binnen en er waren explosies te horen. Daarna ging politie het pand binnen, gevolgd door mensen met brancards. Volgens Australische media zijn twee mensen omgekomen en zijn er meerdere gewonden, maar dat is nog niet bevestigd. De gijzeling heeft zo’n zeventien uur geduurd. De man die de mensen vasthield in het Lindt-café is de 49-jarige Man Haron Monis, een Iraanse vluchteling.

- Holland Mafia. Met de arrestatie van Willem Holleeder in Amsterdam, wordt er straks mogelijk in twee verschillende rechtszaken over dezelfde feiten gesproken: a. in de Passage – liquidatieproces en b. in een eventueel nieuwe zaak tegen Holleeder. “Dat maakt het allemaal erg lastig”, stelt Nico Meijering, één van de advocaten in het liquidatieproces. Holleeder werd afgelopen zaterdag opgepakt nadat Fred Ros, kroongetuige in het liquidatieproces, had verklaard dat Holleeder betrokken was bij de moorden op vastgoedhandelaar Kees Houtman en kroegbaas Thomas van der Bijl. Deze moorden staan ook centraal in het liquidatieproces. Onder andere Dino S., cliënt van Meijering, wordt verdacht van betrokkenheid bij die moorden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Dino_Soerel http://www.vn.nl/Meer-dossiers/Dossier-Dino-Soerel.htmhttp://www.blikopdewereld.nl/rechtspraak/levenslang/levenslang-gestraften/3452-drie-keer-le...http://www.blikopdewereld.nl/rechtspraak/levenslang/levenslang-gestraften/3454-dino-sorel-r...

- ‘Summa moro law.’ De Turkse president Erdogan, zegt dat de invallen van zondag bij diverse media…, een noodzakelijk antwoord waren op de smerige praktijken van zijn’ politieke vijanden. De acties hebben volgens hem niets te maken met het inperken van de persvrijheid. Hij reageert daarmee op de kritiek van de Europese Unie op de arrestatiegolf. De Europese Commissie zei zondagavond in een verklaring dat de operatie ingaat tegen de Europese waarden en regels waaraan Turkije wil deelnemen. Erdogan is niet onder de indruk. “Wij hebben niets te maken met wat de EU zegt. Houd je wijsheid alsjeblieft voor je”, zegt de Turkse president. Zondag jl. deden antiterreureenheden invallen bij een aantal media in Turkije die banden zouden hebben met de geestelijke Fethullah Gülen, een gevreesd tegenstander van Erdogan. Tientallen journalisten werden opgepakt. Zijn de media nou ‘vijand van Erdogan’ of van geheel Turkije…? ‘Summa moro law…?’. Wanneer macht in twijfelachtige handjes komt te liggen, krijgt men te maken met dit soort excessen.

- ‘Wir haben es nicht gewusst’. De leugenbak viel alsnog door de mand. http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVhNjljCX9Vc Kardinaal Simonis wist al in 2000 van “het misbruik” door zijn voormalig hulpbisschop Jan Niënhaus. Hij kreeg een brief van een slachtoffer, schrijft journalist Ton Crijnen in een biografie van de kardinaal die deze week is verschenen. In de brief schreef de man, dat Niënhaus zich had bezondigd aan “erotische stoeipartijen”, schrijft dagblad Trouw. Simonis besloot Niënhaus niet met de beschuldigingen te confronteren, omdat er niet genoeg bewijs zou zijn. Twee maanden later overleed de hulpbisschop. Kardinaal Ad Simonis wist dus al veel eerder dan gedacht van misbruik in de katholieke kerk. Hoewel de kardinaal dat in 2010 nog ontkende, blijkt uit zijn biografie dat hij wel degelijk op de hoogte was. Dat schrijft “Trouw” zaterdag. De biografie, van de hand van Ton Crijnen, is deze week verschenen. Simonis was aartsbisschop van Utrecht van 1983 tot 2007 en kreeg in 2000 een brief over misbruik door toenmalig hulpbisschop Jan Niënhaus. Volgens de krant besloot Simonis daar niets mee te doen. In het programma Pauw & Witteman, deed hij in 2010 nog over het misbruik de zwaarbeladen uitspraak: “Wir haben es nicht gewusst”. De kerk bevestigde dit voorjaar het misbruikverleden van Niënhaus. Het zou de tweede keer zijn dat blijkt, dat Simonis al vroeg op de hoogte was van het misbruik in de RKK. In 2011 bleek dat hij in 1991 een pedoseksuele priester in bescherming had genomen.http://www.trouw.nl/tr/nl/13912/Rooms-katholicisme/article/detail/3810086/2014/12/13/Kardinaal-Simonis-wist-al-veel-eerder-van-misbruik.dhtml http://www.nu.nl/binnenland/3952227/kardinaal-simonis-wist-al-eerder-van-misbruik-in-katholieke-kerk.html

- RIP. Theater directeur en oud–militairofficier Wilfred Texeira, Apintie icoon mevrouw Vervuurt – Sibilo en oud-inspecteur bij de Belastingdienst Robby Sankatsingh, kwamen de samenleving te ontvallen.

- Obstructie. Door weigering de vergaderagenda van de laatst geconvoceerde DNA-vergadering, al in de Huishoudelijke Vergadering –na een aangevraagde schorsing– te wijzigen, was het de parlementaire oppositie nu toch wel geheel duidelijk, dat er door de regeringscoalitie scenario’s werden afgedraaid ten gunste van een te misbruiken instelling van het Constitutioneel Hof (CH). Misbruik zou dan moeten en mogen bestaan, uit het door huidige coalitie ‘bemensen’ van het CH. Waarna de Amnestiewetperikelen in het voordeel van straffeloos te houden moordenaars, zouden worden beslecht. Of er ooit nog in deze regeerperiode in een openbare vergaderring van De Nationale Assemblée zal worden vergaderd, valt ernstig te betwijfelen nu de oppositie door heeft, waar initiatieven tot misbruik vandaan kwamen en nog steeds op de loer liggen. Bovendien heeft de oppositie onverdeeld aangetoond, dat het land intussen met een mandaatloze regering is komen te zitten en eist vooralsnog en per ommegaand aftreden.

- +79542134318. Blijkt om exact 11.30 uur v.m., dat het gehele netwerk van TeleG is gehackt en bestreken door onverlaten in het buitenland. Inbrekers die de GSM lijnen belastten met een SMS en het verzoek naar voornoemd nummer terug te bellen. Niet doen!!! Een conglomeraat West-Afrikanen, zal knap misbruik kunnen maken van een in te voegen terugbel-kult.

 

- Rovers. Minstens zes overlevende rovers die aan de Hermitageweg tekeer gingen, in een bekende supermarkt en slijterij, bovendien mensen zwaar mishandelden en het vuur openden op politievoertuigen, zijn grotendeels gevat en uiteindelijk door het Openbaar Ministerie voor de rechter gesleept. Een tip ter zake bedoelde roofoverval, lag aan de basis van efficiënt politie ingrijpen.

- Zanderij. Minder efficiënt zal de opsporing van Post Zanderij in de Para opnieuw kunnen functioneren, nu een relatief nieuw politievoertuig nabij Hannover in de prak is gereden. De politieman die het patrouillevoertuig bestuurde, bleek onder invloed te verkeren van alcohol. Bovendien was hij bezig militairen ‘op te halen’ bij Post Rijsdijk voor nachtelijke patrouilles? Hoe dan!? Kan toch niet…, dat een dergelijke post –met zo’n enorm verzorgingsgebied onder zich geplaatst– nu enkel een ATV-tje ter beschikking heeft, voor werk op en rond de Internationale Luchthaven? Kijken wat de KC en de bewindvoerder op JUSPOL, aan maatregelen weten te treffen.

- Wildgroei en kerstmaatregelen. Er zijn allerhande acties gaande, vanuit het districtscommissariaat Noordoost. De kleine ‘pier pieri stalletjes’, worden aangevat en zogeheten verwijderd. En dan de ‘bigi bigi bigi’ marktplekken aan alle verbindingswegen, vanuit Noord naar het doorgangsgebied Centrum? ‘No kom fasi mi yere, Jerry…!’. Men heeft wel de “…allerjuiste en meest doordachte periode…”, van kerstverkopen en -inkopen opgezocht om met ‘bermverwijderingen’ aan te vangen. Zou toch wel eerstens beginnen de taxinozems op het voormalige veerplein aan te pakken, want dat schreeuwt al jaren om straffer handelen. ‘Aksi Gangaram Panday fu NDP!’. Berm- en trottoirspecialist.

- Rukken. Jawel…, komt vanuit zee en rukt aan alles wat los of vast zit. Bomen worden ontworteld, zinkplaten vliegen en rotte gevels vallen op auto’s. Er wordt nog meer ‘stormy weather’ verwacht. http://www.accuweather.com/en/sr/paramaribo/309398/weather-forecast/309398

- 120. Banana boat song. Cocaïne naar de Fransen, vanuit Suriname gestuurd. Elo! Vroeger stuurde men bananenboten met cocaïne naar Liverpool of Vlissingen. Containers of gasbommen werden vastgelast onder de ‘banaboto’. Additioneel zo een acht kilo’s, ook nog in de kajuit? En dan die met cocaïne gevulde houten kist, met ook nog een Harley Davidson op transport. Een beruchte versnellingsbak van een zware grondverzetmachine, waarvan de eigenaren deden alsof hun neusje bloedde? ‘Yere no!’. Komt tijd komt alsnog raad. Alles is in kaart. De soevereiniteit van ons land werd strak aangesproken en tot eroderen geleid? 120 kilo’s naar Frans territoir? ‘Dem man e pley nanga dem libi!’. Ter informatie, een 166 kilo’s uit het verleden: “De UK Border Agency in Engeland heeft 166 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 12.5 miljoen US dollar in beslag genomen. De cocaïne is per container uit Suriname verscheept en had als eindbestemming Nederland. Het gaat om de grootste vangst in zes jaren in de haven van de stad Essex. De drugs was verstopt in drie industriële splittermachines. Delen van de machines waren uitgehold en vervolgens gevuld met 145 individuele verpakkingen, meldt de UK Border Agency. Directeur Marc Owen van dit instituut zegt in een persbericht dat drugssmokkel een lucratieve activiteit is. Zoals zaken in dit geval zich voordoen, vermoedt Owen dat de criminele bendes achter de handel van deze smokkel zeer ver zullen gaan om detectie te omzeilen. “Onze activiteiten zijn ook zeer verfijnd, met goed getrainde officieren met behulp van geavanceerde systemen voor het verzamelen van inlichtingen en de nieuwste apparatuur”, waarschuwt de directeur. Volgens Owen heeft deze actie van de UK Border Agency op de haven van Tilbury kunnen verhinderen dat er een enorme hoeveelheid cocaïne de Europese markt overspoelde. De autoriteiten hebben besloten een diepgaand onderzoek te doen naar deze drugssmokkel. “Het was een arbeidsintensieve klus die meer dan twee dagen duurde”, complimenteert Owen de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk. Er waren gespecialiseerde (snij-) uitrustingen nodig om de machines te ontmantelen. Onder andere moest de vaste hars weggebeiteld worden om bij de drugs te komen. Intussen is internationale hulp ingeroepen om de verantwoordelijke bende te ontmantelen. ‘No lessons learned, thus’.http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+antwerpen+uit+Suriname http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+rotterdam+uit+Suriname http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+vlissingen+uit+Suriname http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+england+from+suriname http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+liverpool+from+suriname http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+uk+from+suriname

- Staatsolie. De algemeen-directeur van Staatsolie, ing. Mark Waaldijk, is hedenmorgen door de Staat onderscheiden, met: – ‘Groot Lint in de Ere Orde van de Gele Ster van de Republiek Suriname’. De decoratie vond plaats, tijdens de opening en inwerkingstelling van de tweede Staatsolieraffinaderij.

- Container. De verduistering van containers uit het entrepot en emplacement van de Nieuwe Haven, lijkt meer een gewoonte dan uitzondering te zijn geworden.

- Ureum. De import en handel staat gedegen onder druk en wordt heftig beschimpt, door middel van het roepen van ernstige beschuldigingen. De NDP denkt onverkort, met de rijstboeren en hun inkopen mee! Jawel.

- CIA. De leiding van de Central Intelligence Agency (CIA) in Langley – Virginia, stak van de week de hand in eigen boezem en veroordeelde criminele handelingen gepleegd door agenten van deze transnationaal opererende geheime dienst. De Verenigde Naties willen overgaan tot vervolging van CIA-agenten die zich hebben laten verleiden tot folter- en martelpraktijken.

 

- Guyana. De Republiek Guyana heeft al meer dan een maand, een door Donald Ramotar ‘geschorst’ parlement. Een ordinaire autocoup om een ‘motie van wantrouwen’ onverwijld aan te kunnen nemen, ‘in het parlement’ van de hoofdstad Georgetown en die democratische handeling wederrechtelijk te ontwijken. Daarover hoort men de meute binnen Unasur niet. De Organisatie van Amerikaanse Staten heeft gelukkig, zich op de zaak geworpen. Ramotar schreeuwt intussen wel ‘verkiezingen’, maar noemt bewust geen datum. Ra ra waarom die dat zwijgen over een datum introduceert.

- ‘The Police’. Wantrouwen, animositeit, antagonisme en mensenrechtenschendingen in Los Angeles – USA. Een gehate LAPD en een conflict zonder einde. http://nos.nl/artikel/2008761-de-politie-is-de-grootste-bende-in-la.html

- Holleeder. Zijn naam werd vele malen in “Pauw” van vrijdagavond jl. genoemd, toen daar de genivelleerde Bram Moszkowicz zijn historische roman kwam presenteren. Moet een ‘drieluik’ cq. ‘trilogie’ worden. Ongetwijfeld, komen daar ook de Suriname-verhalen en strapatsen, strak in voor. https://www.youtube.com/watch?v=Y_Es-IdQku4 - http://nl.wikipedia.org/wiki/Bram_Moszkowiczhttps://www.youtube.com/watch?v=bu5ZwECyMzUhttp://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3339667/2012/10/30/Van-Bouterse-tot-Brard-de-spraakmakende-zaken-van-Bram-Moszkowicz.dhtml Maar wat gebeurde er dan toch weer in de vroege ochtend van zaterdag 13 December 2014? De aanhouding van Willem Holleeder, hing al lange tijd in de lucht. Dat zegt NOS-justitiespecialist Robert Bas. Volgens Bas bestaat er een goede kans dat Holleeder veroordeeld wordt en “…jaren achter de tralies verdwijnt…”. “Hij wordt verdacht van het opdracht geven voor de liquidaties van Thomas van der Bijl en Kees Houtman. Dat is het belangrijkste. Daarnaast wordt hij ervan verdacht deel te hebben genomen aan een criminele organisatie. Dat laatste zien we vaak als een overkoepelend iets terugkomen”. Wie zijn Thomas van der Bijl en Kees Houtman? “Thomas van der Bijl en Kees Houtman waren beide actief in het Amsterdamse criminele milieu, in de drugshandel. Houtman werd in 2005 voor zijn huis doodgeschoten door Jesse R. en Peter la S., die later kroongetuige zou worden. Naar verluidt…, werd hij door Holleeder afgeperst”. A continuing story…!? Met vertakkingen naar SU en de Antillen. Of men dat nou wil, leuk vindt of niet. ‘Mafiamaatjes overzee?’. Parool.nl: ‘Na eerder onversneden autobiografische boeken te hebben gepubliceerd, debuteert Bram Moszkowicz nu als fictieschrijver. “Maffiamaat”, heet zijn eerste roman en het is een thriller geworden. Op de achterflap wordt gemeld dat dit het eerste deel van een trilogie zal zijn en “Maffiamaat” wekt zeker de nodige verwachtingen. Moszkowicz schreef zijn roman in de modieuze grammaticale tegenwoordige tijd. Hoofdpersoon Benjamin Mendel maakt een ontwikkeling door. Aan het begin van het boek is hij een advocaat, en ook nog een zeer beroemde advocaat. Dat is hij al vijfentwintig jaar en hij weet misschien veel, maar één ding weet hij na al die jaren niet, en op de eerste bladzijde wordt meteen uitgelegd wat dat is: ‘[...] hij heeft duivels bijgestaan, engelen en doodnormale mensen als hijzelf, en nog steeds weet hij niet wat gerechtigheid betekent’. Het is werkelijk aantrekkelijk gedaan. Moszkowicz schreef zijn roman in de modieuze grammaticale tegenwoordige tijd en met een soms minder subtiel gebruik van de vrije indirecte rede – we kruipen wel erg fluks in de gedachten van de personages. Maar zo gaat de gemiddelde thrillerschrijver in Nederland te werk. Moszkowicz weet zijn boek boven het werk van veel van zijn collega’s uit te tillen door die fascinerende hoofdpersoon, die op de laatste bladzijden zelfs als een half-criminele strijder voor “gerechtigheid” kan worden beschouwd. In elk geval heeft hij al een wapen: ‘De kolf lijkt wit, maar in het maanlicht zie je er allemaal verschillende kleuren in’. Dat is toch een erg fraaie slotzin. Op naar het volgende deel…! Het gepresenteerde boek van Moskovich onder de titel: http://www.bol.com/nl/p/maffiamaat/9200000014973819/http://www.parool.nl/parool/nl/26/BOEKEN/article/detail/3809669/2014/12/12/Moszkowicz-weet-zijn-boek-boven-het-werk-van-collega-s-uit-te-tillen.dhtml https://www.youtube.com/watch?v=zQxVr2EzZM0 https://www.youtube.com/watch?v=bu5ZwECyMzU

- Spek en bonen. ABOP minister weer gepasseerd. Starnieuws: ‘Minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling is verrast om op Starnieuws te lezen dat het corps van districtscommissarissen het gebouw van het decentralisatieprogramma DLGP ‘erft’. De bewindsman zegt dat het pand niet is overgedragen aan de dc’s. Hij weet hier niks van’.

- Afstemming. In afstemming met het Bureau Openbare Gezondheid, werden vervallen producten uit een winkel gehaald en door de politie vernietigd, overwegende een geconstateerd economisch delict. Is het Openbaar Ministerie niet meer betrokken bij de afstemming en/of afweging? ‘That’s the question’.

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro – 06.12.2014.

De Week in Retro – 06.12.2014.

 

MEMORABILIA

 

- Treinen, luchtkastelen en de niet-verworven rechten. Wisten virtueel dus weer allemaal de afgelopen week door onze samenleving hosselend te wandelen. Je hebt geen geld, je moet elk dubbeltje tienmaal keren voor uit te mogen/kunnen geven en men blijft maar hikken en prikken dat er van alles en nog wat op basis van leningen moet worden aangeschaft. Gedocumenteerd laat de oppositie nu wel dagelijks aan de samenleving zien, wie er megacorrupt zijn en geprolongeerd criminele gedragingen vertonen of onophoudelijk stoeien met het volksvermogen. Hopelijk gaan de ogen van het electoraat weer tijdig en wagenwijd open. Waarna de juiste besluitvorming zal kunnen plaatshebben. Weg met de mensen die puur vanwege zelfbehoud dit volk in ontwikkeling wilden remmen en door misdadige inslag gedwongen bleken, het volksvermogen aan te moeten tasten om niet verder van oever, sluis en huis af te drijven. Echter gaat elke kruik net zo lang te water, totdat die genoegzaam berst. Komende maandag is het 32 hele jaren geleden, dat de eigen strijd van zware criminelen om zelfbehoud begon en de rijkdommen van het land/volk werden gegrepen om het vege lijf, tijdelijk van de justitiële vervolging af te kunnen houden. Er kan helaas echt niet lang meer, gedacht worden aan enige redding van dat soortement aan lijf. ‘Guilty as charged…’, begint het genoegzaam op te lijken in het berooide land van verstekgriezels. Gauw naar de week in retrospectieven.

- “Oh kom toch eens kijken…, wat zich in mijn puti bevindt…”. Daar moet de redactie van een ochtendblad aan hebben gedacht, toen de GMD-megalijsten met uitgegeven mijnbouwrechten erop vermeld, werden overgenomen en gepubliceerd. Brunswijk die deze regering nog staande houdt, is daarbij “uitstekend”, ook in letterlijke zin, begunstigd met zeer vele concessies in “de goud acquisitie”. Maar dan heeft men het nog niet over “de hout” gehad. Inderdaad was het vandaag, ‘…oh kom toch eens kijken, wat ik van de regering Bouterse heb gehad…”. 05 December 2014…, inderdaad ‘Sinterklaas-fesa’ of was het ‘gudu pa tori’. Nog drie weekjes en het is zowat 2015. De mensen die er nog eens even in wilden geloven, dat Brunswijk deze regering ten val zou/zal brengen…, houd toch op met die aftandse gedachten. Brunswijk is alles…, behalve suïcidaal.

- ‘Mr & Mrs judge’. Hen is successievelijk beloofd, dat het in order komt met een hogere bezoldiging en misschien ook verbeterde sociale voorziening, zoals pensioenregeling enzovoort. ‘Bika, neks no fout’.

- MinFin. Eigenlijk zegt hij ‘in politicis’ inderdaad, dat hij niet meer uit de voeten kan met de hem aangereikte ‘financiële setwasi’. Maar om het systeem de schuld te geven begint wel te lijken, op dat bekender adagium: ‘…if yu no man dansi, dan a poku no bun…’. Onkan, want Andy is een van de betere dansers in SU. Maar dan op de dansvloer. Zingen kan die ook nog. ‘Only a fool…’ of dan maar ‘Solamente una …’.

- Wnd. De advocaat-generaal gaat waarnemen totdat Soebaas Punwasi, daadwerkelijk in het derde kwartaal van 2015 met pensioen mag gaan. Tot dat moment, is het waarnemende teruggekeerd op het Openbaar Ministerie.

- Goud ponton. Ofwel Skalian-baggerschuiten, zijn overal in verhoogde activiteit waar te nemen. Vindt men het nog gek? Legaal of illegaal…, het water is ietsjes gestegen. Wat de monsters in de gelegenheid stelt, weer naar goud te vissen. Ook in het stuwmeer, binnen de Suralco-concessies en verzaakte verantwoordelijkheden van staat! Bij bosjes. En met oogluikende toestemming van het allerhoogste gezag. Investeringsbelang? “Bigi fu tru! Bigi moro ala sma…”.

- Pedro. De CEO Pedro van Petrolio laat weten, dat een contract met Venezuela –naar zijn bescheiden mening– op dit moment een overeenkomst is, welke helaas geschreven en getekend is op ‘toko toko kusuwini-bagassi’. In ieder geval is het vertrouwen in de olieboer uit Venezuela, sinds de geconfigureerde ‘Maduro-ramp’ aardig weggezonken en om in olietermen te blijven: ‘…geëvaporeerd cq. verdampt…’.

- ‘Krusu’. De man uit Kofi Djompo vertelt, dat Jozefzoon en Bouterse een spoorbaan willen hebben als politiek prestigeobject, waaraan hun naam verbonden zou moeten worden. ‘Des Express vs. Eddy Loco’. Wordt gegarandeerd weer ruzie, zoals in 1999/2000 het geval mocht zijn. Van wie is die brug? Het werd uiteindelijk de verzameling: “Bosjebruggen”. Acroniem van Boskamp – Jenny en in verkorte, maar wel hogere mate die van Meerzorg-Beekhuizen. “Daar boven in de lucht…, zien we ze vanuit de vliegmasjien…”.

- Ingreep. Groot vertrouwen hebben de lokale banken in de SRD. Ook de bekender financieringsmaatschappij die al een aantal dagen achtereen, onroerend goed publiekelijk in de media aanbiedt, tegen: — Euro- en US-dollarquoteringen. “Why do I keep foolin’ myself…, when it seems you like or prefer someone/-thing else…”. Elo!

- ‘Return of investment’. Misschien dat de MinFin, ook zijn blik kan werpen op al die buitenlandse vestigingen die nog steeds moeten worden onderhouden. Wat heeft bijvoorbeeld de residentie en kanselarij van Johannesburg opgeleverd, behalve deelnamen aan een aantal “…men cookouts or jamsessions…”. En hoe gaat het met de helikopters uit India. In hoeverre is dat allemaal goed aanschouwd en tegen roest gepolitoerd? Straks is het weer ‘Owru Yari ini dem Baka- naga Oso Dyari’. Dan komen ze weer even genoeglijk passagieren. De overactief geraakte, diplo’s zonder een gedegen of gerichter diploma. Zien wat dat ding nou uiteindelijk wordt. Men kan ze beter gelijk hier houden. Over vier weken is het jaar van de waarheid, gelukkig ‘in full swing’ getrokken en aangebroken. Over Parijs en de Hollandse nieuwe of weigering van erfdienstbaarheid/recht van overpad –in NL– voor politiekbenoemde en verdachte Harvey (…), heeft men zich al de penselen stukgeschreven. Een regelrecht bestuurs-/bedrijfsongeval. Maar wel allemaal in de oplettende media tijdig voorspeld. En toch stug doorgezet. ‘Harvey……! Snik’.

- 10. Bijkans tien nieuwe rechters. Plaatsvervangende en volwaardige leden bij het Hof van Justitie. Kan soelaas bieden. Hoewel de waarnemend aldaar, zijn twijfels al heeft uitgesproken. Wil er minstens 25 magistraten bij. Zou Belfor bij die exercitie wel even overslaan, wil men geen obstruerende en inunderende obstructies tegenkomen.

- Sam sam. De samenwerkende partijen, nog even zoekend naar een ‘nom de guerre’, hebben hun RR en DR posities bepaald om tegen het onrechtmatige en nog maar weinig wenselijke ten strijde te kunnen trekken.

- ‘Donny Boy’. Hij bleef in Georgetown achter en stuurde iemand anders, naar de overdracht van het Unasur-presidium. Of dat nou donderdag of vrijdag formeel plaatsvond, bleef in het wazige hangen. Begrijpelijk! ‘Safety First’.

- NDP. Het paarse bouwt wegen. Kan niet anders als men naar alle misleidende propaganda kijkt, die naar Wanhati werd versleept. Kan echt niet missen. De NDP bouwt wegen op eigen kosten…!

- Owru tori. De Landbouw Bank wordt opgeslokt door de Volkskredietbank. Heel oud plan.

- Obstructie loonde? Net als in SU. Voorlopig dan. Uhuru Kenyatta heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Ook toen hij begin oktober met meer dan honderd parlementsleden en sympathisanten naar het Internationaal Strafhof kwam. Nu de Keniaanse president niet verder wordt vervolgd, voelt hij zich “gerehabiliteerd”. Voor het Strafhof is het opnieuw een zware tegenslag. Kenyatta werd verdacht van misdaden tegen de menselijkheid, moord en verkrachting tijdens het verkiezingsgeweld van 2007, samen met zijn vicepresident William Ruto. 1200 Kenianen werden gedood, honderdduizenden sloegen op de vlucht. “Voor de slachtoffers is het een bittere pil…”, zegt Thijs Bouwknegt van het NIOD, die de ontwikkelingen bij het Strafhof volgt. Maar het besluit komt niet onverwacht. “Kenyatta is in 2010 al aangeklaagd, de aanklagers hebben vier jaar de tijd gehad om goed bewijsmateriaal te vinden en de zaak neer te zetten. Dat is ze niet gelukt. We zagen daar al tekenen van toen de aanklager drie keer om uitstel vroeg om meer onderzoek te kunnen doen”. De Keniaanse regering werkte niet mee aan verzoeken van het Strafhof om informatie te leveren zoals bank- en telefoonafschriften. “Getuigen zijn omgekocht of durfden niet meer te getuigen en daarmee is het bewijs onder de zaak weggevallen”. http://nos.nl/artikel/2007432-voor-de-slachtoffers-is-het-een-bittere-pil.html

- 40. Niet minder dan 40 kilo’s cocaïne wilde men in een partij pom-tayer/cassave transporteren naar het buitenland. Intussen zijn de misdrijfverdachten gevat en staan de twee exporteurs voor een strafrechter.

- Verstek. De voormalige directeur van HAVO – 2 die ter zake financiële malversatie en verduistering voor de strafrechter moest verschijnen, liet op basis van een doktersattest verstek gaan. Als reden werd aangevoerd, dat de vrouw ziek is en over enkele weken een operatie moet ondergaan. De rechter verdaagde de zaak naar Februari 2015.

- SOZAVO. Benoemingsbesluiten en honoreringsperikelen vormen de basis van het feit, dat wijkkantoren van het ministerie van Sociale Zaken (Sozavo) in actie gaan. De personeelsleden en hun vakorganisatie, hebben zware verwijten richting bewindvoerder Alice Amafo (ABOP) geuit. Intussen blijkt er een tijdelijke oplossing te zijn gevonden. Voor hoelang?

- Conflict. Een kerkgenootschap komt overwegende de eigen godsdienstliturgie en -theologie, in levendig conflict met een vereniging die zich opwerpt voor ‘rechtenverkrijging’ van een groep mensen die een afwijkende seksuele geaardheid hebben en publiekelijk tonen.

- De Republiek Suriname heeft op 04 December 2014, het voorzitterschap van UNASUR overgedragen aan URUGUAY.

- Rechtsstaat. Het is en kan niet anders dan dat de Rechterlijke Macht binnen de democratische staatsordening, de rechtsstaat onverlet overeind hield/houdt, schraagt en onvoorwaardelijk bewaakt. Met gerechtelijke uitspraak in de Raio-kwestie, werd gezocht conflict geheel terecht terugverwezen naar het domein van de onrechtmatige daad en ter verdere/afdoende beoordeling, spoedeisend aan het ambtenarengerechtshof voorgelegd.

- CBvS. De Centrale Bank van Suriname kwalificeert ondanks teruglopende wereldmarktprijzen, de goudsector in Suriname als misschien wel de belangrijkste inkomstenbron. Maar te weten ook het allergevaarlijkste binnen ons milieu, op de wijzen waarop men in het achterland tekeer gaat met onze kostbare natuur en biodiversiteit.

- HAE – 14. Exact veertien jaar geleden en wel op de laatste dag van de Jaarbeurs 2000, maandag 04 December 2000, maakte Rinaldo Tuur via Radio Apintie ‘live’ openbaar, dat in Alphen aan de Rijn –in het huis van zijn broer Robby– de oud-premier en -vicepresident Henck Arron na wat televisie te hebben gekeken, onwel werd en in de slaapkamer kwam te vallen, vervolgens vrijwel direct overleed. Over de laatste dag in het leven van Arron en de zondagmiddag 03 December 2000, is zeer veel geschreven. Door nietkenners en ook ingewijden. Arron kwam op een voor hem markante en belangrijke kalenderdatum te overlijden. Op de jaardag van zijn echtgenote die op Donderdag 30 November 2000 op Zanderij en dus in Paramaribo was achtergebleven. De tweede betekenis en de dag van 04 December 1975, dat hij 25 jaren eerder, de Republiek Suriname bij de Verenigde Naties in de rij der onafhankelijke landen aanmeldde en deed invoegen. De een voor de laatste dag in het leven van Henck Arron, door Joost Oranje geschetst, in een dossier van het NRC Handelsblad, te weten zondag 03 December 2000: – ‘Sinds de onafhankelijkheid van 1975, spraken de Surinaamse leiders Arron en Lachmon nooit meer gezamenlijk en in het openbaar met Jan Pronk. Maar gisteren was het moment daar. Door onze redacteur JOOST ORANJE. AMSTERDAM, 4 DEC. Aan de rand van het podium in het theater van het Tropeninstituut lopen twee mannen met attachékoffertjes elkaar tegen het lijf. Henck Arron, oud-premier van Suriname, tegen Jan Pronk, ex-minister van Ontwikkelingssamenwerking: “Dag Jan. Moet ik welkom tegen jou zeggen, of zeg jij welkom tegen mij?”. Pronk glimlacht naar zijn belangrijkste tegenspeler uit 1975. Samen onderhandelden ze over de onafhankelijkheid van Suriname. Het is het onderwerp van wat een historische bijeenkomst moet worden op deze warme herfstmiddag in Amsterdam. Naast Pronk en de oud-leider van de creoolse NPS Arron is ook Jagernath Lachmon aanwezig, nog steeds voorman van de hindoestaanse VHP. Zijn partij zag in 1975 eigenlijk niets in onafhankelijkheid. Maar, zo benadrukt de oude ‘papa Lach’ nog maar eens: ” Uiteindelijk kozen we voor verbroedering.” En hij roept ter illustratie het moment in herinnering waarbij hij zijn politieke tegenpool Arron voor het gezicht van de camera bij het uitroepen van Suriname als onafhankelijke natie een brasa, een omhelzing gaf. Nu, 25 jaar later, zullen de drie belangrijkste vertegenwoordigers van de toenmalige Surinaamse en Nederlandse politiek volgens de aankondiging het onafhankelijkheidsproces publiekelijk “ontrafelen”. Maar dat valt tegen. Alleen Jan Pronk blijkt bereid met enige zelfkritiek, terug te blikken. Hoewel hij nog steeds overtuigd is dat de onafhankelijkheid in 1975 onvermijdelijk was (“We hadden te maken met de schaamte van kolonisatie in een tijd dat vele landen onafhankelijk werden”), is er wel de erkenning dat de ‘bruidsschat’ van 3,5 miljard gulden aan Suriname “misschien wel een wat royale omvang” had. Ook de oprichting van een leger beoordeelt hij achteraf gezien “als iets dat we anders hadden kunnen doen.” De staatsgreep van 1980 beschouwt Pronk als belangrijkste oorzaak voor de verloedering van het land, zonder overigens in herinnering te roepen dat ook Den Haag de sergeanten onder leiding van Desi Bouterse destijds het voordeel van de twijfel gaf. Pronk zit er een beetje ongemakkelijk bij. Nederland heeft nu eenmaal een weinig gelukkige hand van dekoloniseren en zeker de generatie van Arron en Lachmon weet die zenuw, soms met een vleugje demagogie (Lachmon: “Wij moesten uit het koninkrijk…”) perfect te raken. Arron memoreert met smaak het gesprek met toenmalig premier Den Uyl waarin het financiële openingsbod ter gelegenheid van de onafhankelijkheid werd gedaan: één miljard gulden min de uitstaande schulden. Arron: “Ik zei: collega, ik ben hier niet om grappen te maken. Ik ben hier om zaken te doen.” Uiteindelijk kwam Nederland, na een knap uitgespeeld onderhandelingsproces door Paramaribo, met 3,5 miljard gulden over de brug, een bedrag dat geen land dat onafhankelijk werd, ooit kreeg. Maar wat was het saldo? Vraag het Surinamers en velen zullen de frustraties opdreunen. De machtsgreep van de militairen natuurlijk die een tijdelijke uitschakeling van de democratie betekende en uitmondde in de Decembermoorden en een verwoestende binnenlandse oorlog. Het gaat te ver om Arron en Lachmon daarop aan te spreken, maar er zijn genoeg elementen te noemen waar hun respectievelijke partijen in ieder geval voor een deel politieke verantwoordelijkheid dragen. De braindrain naar Nederland. Na 1975 een regering met corrupte trekjes. Politieke apathie en twijfelachtig economisch beleid, óók door opeenvolgende regeringen van NPS en VHP, de twee etnische politieke pijlers van Suriname. Was het niet Jan Pronk zelf, die begin jaren negentig het economisch beleid van Arrons opvolger Ronald Venetiaan als “ronduit slecht” kwalificeerde? Maar gistermiddag kwamen dit soort zaken nauwelijks aan de orde. De drie heren noemen elkaar herhaaldelijk “vriend” en vermijden elke confrontatie. Arron en Lachmon kijken zelfs met weinig zelfreflectie en veel zelfgenoegzaamheid terug, kritiek die vaak wordt geuit aan het adres van de ‘oude politiek’ in Suriname. Ze gaan niet inhoudelijk in op de vraag die publicist Anil Ramdas aan het begin van de middag had opgeworpen: waarom verzuimden de politici van toen om het volk te vragen of de onafhankelijkheid eigenlijk wel wenselijk was? En als vanuit de zaal de vraag komt waarom het niveau van publieke voorzieningen na 1975 onder de regering-Arron zo achteruitholde, spuwt de oud-premier vuur. Hij pakt zijn koffertje erbij en kondigt aan “gedocumenteerd” aan te tonen dat “dit oude liedje” onwaar is. Maar uiteindelijk volstaat hij met een citaat uit een gedateerd artikel in de knipselmap waarin Pronk stelt dat het beleid tussen ’75 en ’80 niet zo slecht was als vaak is gezegd. Het resulteert in cynisch gelach onder aanwezige kritische Nederlandse Surinamers. Maar Arron dooft het vuurtje met een te verwachten opmerking van Surinamers aan het adres van hun landgenoten overzee: “Als u wilt lachen, gaat u dan in Suriname lachen.” Ook een kritische opmerking van Ramdas over president Venetiaan schiet Arron volkomen in het verkeerde keelgat. “Beledigend”, briest hij, waarna de aanwezige Suriname-specialist van de VVD in de Tweede Kamer, F. Weisglas, vanuit de zaal een toeter voor zijn handen maakt en schreeuwt: “Dat mag in een democratie als Nederland!” Een betere illustratie voor de gevoelige relatie tussen oud-moederland en oud- kolonie lijkt er niet te zijn. Natuurlijk haast iedereen zich te benadrukken dat Nederland en Suriname niet zonder elkaar kunnen. Pronk pleit voor een soort Gemenebestrelatie, Lachmon roept het Nederlands bedrijfsleven op te investeren in Suriname en Arron voorziet mooie tijden met de nieuwe Front-regering. Maar een echt kritische terugblik op eigen handelen blijft uit. Of zoals Lachmon zegt: “Laten we het allemaal laten, wie er fout was”. Zouden de drie mannen gisteravond toevallig nog televisie hebben gekeken, naar de NPS-serie Wie niet weg is, is gebleven, over 25 jaar Suriname? Zouden ze die man uit Coronie hebben gezien, die gefrustreerd vertelde over zijn vruchteloze pogingen om subsidie te krijgen zodat hij zijn land kon bebouwen? Hij kreeg niets, terwijl mensen met relaties kapitalen opstreken. Verbitterd keek hij terug op “alle ministers en presidenten” die met mooie beloftes aan z’n hek hadden gestaan. De regering in Paramaribo, zo vertelde hij boos, had hem al die jaren niets gebracht: “Het is basta voor mij”. Jammer dat deze man er gistermiddag niet bij was in het Tropeninstituut. Tot zover Joost Oranje die niet kon bevroeden, dat de dag en het moment, waarop hij dit artikel uitbracht in het NRC, Henck Arron op weg was naar Alphen aan de Rijn en richting een opgeroepen ‘huisarts’ die de dood tegen ‘uitgestelde betaling’ kwam vaststellen. En dan een paar uur later, in hetzelfde NRC Handelsblad: ‘Surinaamse oud-premier Arron plotseling overleden’. Door een onzer redacteuren. ROTTERDAM, 5 DEC. In Suriname is met ontzetting gereageerd op de plotselinge dood van oud-premier Henck Arron. Arron, die op bezoek was in Nederland, overleed gisteren in zijn slaap aan een hartstilstand. President Venetiaan noemde Arron (64), “…de vader van het onafhankelijke Suriname…”. Tientallen mensen trokken naar het huis van Arron om hun deelneming te betuigen. De voormalig leider van de creoolse volkspartij NPS overleed op de verjaardag van zijn vrouw. Arron was de eerste premier van de soevereine natie Suriname en de drijvende kracht achter de onafhankelijkheid. Met parlementsvoorzitter J. Lachmon was Arron, die binnen en buiten de NPS nog groot gezag genoot, dezer dagen op bezoek in Nederland vanwege de festiviteiten rond 25 jaar onafhankelijkheid van zijn land. Lachmon, leider van de hindoestaanse volkspartij VHP en voorzitter van het parlement, noemde de dood van Arron “…onvoorstelbaar…”. Hij zal zijn bezoek aan Nederland afbreken en terugvliegen naar Paramaribo. Het stoffelijk overschot van Arron wordt waarschijnlijk zondag naar Suriname overgebracht, aldus Lachmon. Hij had gisteren met Arron nog een ontmoeting met enkele Nederlandse parlementariërs, onder wie Tweede-Kamervoorzitter J. van Nieuwenhoven. Ook zij reageerde geschokt en met ongeloof op de dood van Arron, die op zijn logeeradres in Alphen aan de Rijn in zijn slaap aan een hartstilstand overleed. Donderdag is er in de Mozes en Aronkerk in Amsterdam gelegenheid om afscheid te nemen van de oud-premier. Arron was vorige week in Suriname nog gehuldigd met de hoogste onderscheiding, de ‘gele ster’. Enkele jaren geleden trok hij zich terug uit de actieve politiek en droeg hij het leiderschap van de NPS over aan de huidige president Ronald Venetiaan. Arron, die afkomstig was uit het bankwezen, werd in 1973 voor het eerst premier. Het jaar daarop kondigde hij aan, dat Suriname in 1975 onafhankelijk moest worden. Hij leidde de onderhandelingen met Nederland en werd de jongste regeringsleider van de republiek. Zijn bewind werd beschuldigd van corruptie en in 1980 moest hij het veld ruimen na een staatsgreep door zestien sergeanten onder leiding van D. Bouterse. In 1987 stond hij aan de basis van nieuwe, vrije verkiezingen, waarna hij vice-president werd. In 1990 moest hij, door de zogeheten ‘telefooncoup’, opnieuw onder druk van de militairen het veld ruimen. In 1991 gaf hij het roer over aan Venetiaan. Sindsdien hield hij zich niet openlijk meer bezig met de politiek. Ook tijdens de recente verkiezingscampagne in mei speelde Arron een zeer bescheiden rol. Pas onlangs, rond de festiviteiten bij 25 jaar onafhankelijkheid, manifesteerde hij zich weer enigszins in de publiciteit’. Tot zover de kwaliteitskrant uit Rotterdam. Intussen verscheen bericht dat ‘vers van de pers’ de langverwachte biografie van Henck Arron uit handen van uitgever en schrijver Peter Meel is gegleden en in Nederland gepresenteerd. En wel onder de titel: “Man van het moment” -. Een politieke biografie van Henck Arron (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2014, 745 pagina’s). “Man van het Moment”. Vandaag de dag staat in NRC Handelsblad een recensie van Man van het moment, een biografie van Henck Arron door Peter Meel. Recensent Hans Buddingh’ noemt de Man van het moment ’een goede, grondige biografie van de Surinaamse premier en vice-president’ en kent het boek drie ballen toe. In het boek ‘ontzenuwt Meel mythes en verheldert [hij] gebeurtenissen,’ aldus Buddingh’. Het onderzoek dat Meel heeft verricht noemt Buddingh’ ‘bewonderenswaardig.’ Ten slotte stelt de recensent dat Meel ‘een overtuigend beeld schetst van Arron’ en dat dit van zijn boek ‘een goede biografie’ maakt. Eerder verschenen ook in Het Parool en De Ware Tijd recensies van Man van het moment. Over Man van het moment. Henck Arron (1936-2000), sleutelfiguur in de Surinaamse politiek, diende zijn land als voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), parlementslid, minister-president en vicepresident. In 1975 stond Arron aan de wieg van de onafhankelijkheid van Suriname en sloot hij een verdrag met Nederland dat voorzag in de beschikbaarstelling van omvangrijke fondsen voor de ontwikkeling van de republiek. In 1980 maakte een staatsgreep een einde aan zijn regime. Arron bracht een periode in gevangenschap door en zette zich na zijn vrijlating in voor het herstel van de democratie en de rechtsstaat. In 1990 namen militairen echter voor de tweede keer de macht in het land over. Zijn rentree in de politiek eindigde zo in een ontgoocheling. Onderzoek in Surinaamse en Nederlandse archieven en interviews met meer dan honderd informanten hebben geleid tot een levensbeschrijving die inzicht geeft in de mens en politicus Arron, zijn gevoelens en gedachten, ambities en idealen, triomfen en nederlagen. Peter Meel (1959) is werkzaam als onderzoeksdirecteur van het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden. Hij publiceerde eerder Op zoek naar Surinaamse normen. Nagelaten geschriften van Jan Voorhoeve (1950-1961) en Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse betrekkingen, 1954-1961. Nader bekeken in het archief en ‘de Verdieping’ van het dagblad “Trouw”: http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2516878/2000/12/04/Suriname-rijp-voor-gelijkwaardige-samenwerking.dhtml

- Belfor. Met het trachten Raio-cursisten die al door het Hof van Justitie voor doorgang waren geaccordeerd, op zijspoor van dubieuzer treinstel(-len) te rangeren, liep de lumineuze MinJUSPOL weer een megablauwtje. Zijn denken en wandaad werden als onrechtmatig ervaren en overwegende ‘de wet’ door het allerhoogste rechtscollege ondoenlijk en -deugdelijk verklaard.

- Wazig. Valies klemt zich vast aan de bagagedrager. Aan de veelbelovende toezeggingen van het staatshoofd en gaat voorbij aan opmerkingen en/of geschriften van kabinetsleden, die lager in het bestuursechelon zijn geplekt. Uit hoofde van dit al, zal Valies de ingezette acties onder voorwaarden opschorten. Meer nog in afwachting van de uitwerking die het staatshoofd zou voorstaan.

- Probleem. De rechter van instructie, zoals die in het buitenland meer bekendheid geniet, heeft volgens zeggen van een raadsheer bepaald, dat de maatregelen genomen door de opsporing, vervolging en het Openbaar Ministerie ter zake een in beslaggenomen Panamees-geregistreerd smokkelschip, voor een deel zullen moeten worden teruggedraaid.

- Doekhie. In Nickerie blijkt Doekhie weer weerzinwekkende uitspraken te hebben gedaan. Het is dat Doekhie op den duur weinig of niets meer te verliezen heeft en zijn politieke opposanten aan de huidige geestesgesteldheid van de man, geen rekenschap meer wensen te geven. Doekhie blijkt uiteindelijk, het doolhof voor de meest nog levensvatbare en eerder hevig getraumatiseerde onder westerlingen, te hebben betreden. Triest zo een afgang. De NDP is uiteindelijk rijkelijk gezegend met dergelijk spul.

- ‘Bar puru’. Het is Jozefzoon blijkbaar niet in de koude kleren gaan zitten, met de aangewaaide tegenstand die zijn turboloze locomotief nu ook nog moet meemaken. Jozefzoon moet begrijpen, dat het Volk van Suriname niet meer wenst te leven onder de ideologie van een ‘commanderende basja’ die vertelt, dat hij komt uitleggen wat het project inhoudt, nadat al bestuursbesluiten zijn gevallen. ‘Top bottom? A no go’. Als de ING financier geen zin in dit project weet te genereren, moet Jozefzoon de schuld niet bij derden zoeken. Enkel bij wijzen van dit land te willen besturen. De oude systemen van zaken vanuit de hoogte opleggen, werken niet meer. Ook dat zullen de zogenaamd ‘hoge bazen’, de man uit het westen van Nederkand nadrukkelijk op zijn hotelkamer in Paramaribo komen uitleggen. “Eddy zo praat je niet tegen mensen die je mee moet hebben/krijgen…., je hebt het niet goed aangepakt. Prettige kennismaking, hor Eddie. Wij gaan vast terug met de blauwe vogel, naar onze stek op het hoofdkantoor. Kom eens een keer langs…, dan doen we een bakkie koffie in de restauratie van het Centraal Station. Heerlijke koffie!’.

- December. De laatste maand van het jaar is aangebroken. Vanaf October 2014 denken overvallers, rovers en andere criminelen, dat ze het hek van de dam konden stoten. Als een tsunami razen ze door het land. De barstwonden aan het hoofd uitdelend, aan de weerloze bevolking. Structureel wordt vanuit de Staat weinig of niets opgemerkt.

- ‘Wild…?’. Mag men eigenlijk nog spreken van ‘wildgroei, in het pomphoudersmilieu’? Neen…, men kan spreken van geïnstitutionaliseerde chaos, waarbij preferentie vanuit de Staat de niet traditionele en bepaald niet meest transparante olieboer toekomt. Intussen daalt de prijs aan de pomp op niet te evenaren wijzen. De ‘gov-take’ wordt terecht geminimaliseerd. Het heeft veel te lang geduurd, dat hardwerkende mensen bij het tanken van hun autootje gelijk ‘skeer’ waren. Maar er komen nog meer problemen aan, nu Venezuela door Chavistische stommiteiten en Cubaanse stereotypen, aan de rand van de afgrond is komen te verkeren. En dat de lokale bevolking nu ook nog eist, dat Petrocaribe van het toneel verdwijnt. Tellen wie daarvan allemaal de zure vruchten mogen gaan plukken.

- ‘Uncle Jerry’. Kwam naar Paramaribo-Noord terug en ging gelijk over tot “DC-sluiting” van een goudverwerkingsbedrijf. Als kenner van Noord weet hij dan ook, dat er tientallen meer zijn die gesloten dienen te worden.

- ‘Look out…, beta’. De ene is roomser dan de paus geraakt, de ander heeft zich gekunsteld lange tenen aangemeten en de gevaarlijkste zijn die opportunistische gabbers welke pseudo-loyalisme willen ver-/aantonen. Behalve dan ‘behind closed doors’. Want dan babbelen ze allemaal eender, over ‘skin firi attituden’ en dus een geheel andere taal. Het is verkiezingstijd en politieke grapjassen, zijn zich aan het herpositioneren. Om hun posities te voorzien van enige, maar toch wel al te doorzichtige status dan wel krakkemikkige stabiliteit, vertoont men een pathetisch aandoende overgevoeligheid. Men mag niets zeggen over de partijleider/-leiding…, hor! Over andere en intussen reeds lang inflatoir aangetaste statuur, zal er maar niet gesproken worden. Althans…, dit keer nog niet. Gun ze nog even de pret om belangrijk te willen doen of overkomen. ‘Time always tells the naked and trust worthier truth, in time…!’.

- D.B. Met betrekking tot een bekender strafproces, dat zich in Brooklyn – New York N.Y. aan het ontwikkelen is, meer nog tegen de zoon van het staatshoofd gericht, blijkt er nu ook in politiek Washington DC, een aantal diepgaander inzichten en nevenschikkende gevolgen naar voren te zijn gebracht/-geschoven. Een Google-alarm omtrent hoofdverdachte in voormeld strafproces, wist reeds in de vroege ochtend van maandag op dinsdag jl. af te gaan; omstreeks 02.00 uur v.m. - http://hotair.com/archives/2014/12/01/video-cotton-shuts-down-fear-mongering-allegation-over-border-security-issue/.

- NDP. Vanuit NL wordt aangemeld, dat de NDP-er Jabini ernstig ontstemd is over de inzet van de regering Bouterse om verdere uitvoering van een vonnis te geven, uitgesproken door het ‘Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens’ in Costa Rica. Als Jabini de inzet van de huidige regering plekt, naast die van de regering Venetiaan…, komt de NDP parlementariër tot de onstellende conclusie(-s), dat er tussen 2010 en het heden (…), bar weinig is uitgevoerd.

- 250.000. Een kwart miljoen US-dollar wordt aangezegd, als op te leggen ‘claim’ aan het Openbaar Ministerie…, welk bevoegd staatsinstituut een geconfisqueerd smokkelschip ‘…onrechtmatig zou/mocht hebben doen verkopen’. Een mond vol! Kan men zich de confiscatie/verkoop van het prachtige SMS – vlaggenschip, door een grijpgrage in de USA herinneren? Juist ja! Was toen echt geen smokkelschuit.

- Para. Blijkt uit meerder berichtgeving, dat Mohamed Kasto nu in ‘de Para’ het districtscommissariaat zal mogen leiden naar de aankomende verkiezingen. Hopelijk met dezelfde operationele overdrive die zijn voorganger wist in te zetten. Maar dan weer wel gespeend van een aantal minder neutrale en paarsopwekkende (uitlaat-)gassen.

- ‘Bai na bala’. Men dacht/denkt, dat men Asabina kan omkopen? Die toe te voegen waarden, zullen echter ‘forfait’ worden afgewezen. Asabina laat niet met zich sollen noch minder shovel spelen. “No wan man ne kom spele vrij vrij nanga disi Ronnie…, yere! No wan bai…, no wan seri”.

- Roof. In Commewijne een jongen naakt gekleed door een taxichauffeur en beroofd. Zeeroof te Coronie en weer worden twee vissers, door piraten over boord gegooid. Kustwacht?! Te land, ter zee en in de lucht.

- Klim. Er wordt in de ‘cashflow’ van een ‘inheemse organisatie’ te Albina (Marijkedorp) geklommen. ‘A orga hespitem kom skeer. A man nyan na patu…’.

- “Robbers nation”. Jawel, in successie aan te melden: – Jagernath Lachmonstraat een beveiliger gepakt en met ‘tie rap’ vastgebonden; Fred Derbystraat en rennen naar een stilstaand voertuig; Ressort Latour een dame uit het buitenland beroofd; Grofollostraat spreekt met naam en toenaam voor zichzelf; Rovers beschieten truck; Roof aan de Zonnebloem- hk Boutersestraat; Jourilaan…; Catostraat? Een greep en verzameling van wat zich eigenlijk afspeelt en de Staat de andere kant opkijkt? Overwegende, de krankzinnige regionale statistieken zeker…?!

- ‘Double jeopardy’. Het lijkt wel een ‘Catch 22’ van Joseph Heller. Als je doet…, heb je een probleem. Als je niet doet…, heb je ook een probleem. Dus vertelt Valies zijn mensen veel prettiger, dat het staatshoofd ‘…meer tijd nodig heeft…’ om de materie aan te vatten en schorst de acties van de Bond van Leraren op…! Als dat het verhaal nu maar helemaal is en aannemelijk houdbaar blijkt. Want ‘Starnieuws’, had vannacht voor het slapen gaan, heel wat anders aan ‘breaking’ aan te melden via het Internet en kleurvoller te vertellen: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26405 en dan nuhttp://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26411. Respectievelijk onder koppen: “Breaking news: Regering accepteert toonzetting BvL niet” en “BvL morgen weer aan het werk; stelt vertrouwen in president”.

- Uitspraak van de week: “Hij is geen wanbetaler, hij betaalt zijn schulden gewoon niet…”. Owru gwenti, dus!

- Interventie. Nederland neemt samen met Duitsland en Noorwegen het voortouw bij de stationering van troepen aan de grens van de Baltische staten en Rusland. Nederland levert mogelijk al vanaf januari duizend militairen voor de zogenoemde flitsmacht, is besloten op een NAVO-bijeenkomst in Brussel. De nieuwe NAVO-topman Stoltenberg zegt dat de troepenmacht “voorziet in de snelle reactiecapaciteit die we nodig hebben”. De eenheid moet binnen twee dagen overal inzetbaar zijn en kunnen reageren op dreigingen uit Rusland. Volgende stap? Dienstplicht uit de ijskast. Was al uit de diepvries gehaald.

- ‘Welles – nietes’. Produceren van documenten, overwegende openbaarheid van bestuur. Moeilijk tijdens de regering Bouterse. Alcoa/Suralco welles/nietes, in de verkoop? Door wie bedacht? Inderdaad door de mensen die enkel de energieparagraaf willen invullen. Dipo voorop. Ten eigen voordeel en van de Finse bazen…, natuurlijk. Maar ook openbaarheid van bestuur, bij een treinenproject? Neen…, strak dictaat van Eddy uit het Noorden. ‘A new kid on the poli poli block…!’. Komt maar even vertellen, dat zijn nieuwe bazen, de beslissing al hebben genomen. Buiten het parlement om? Gaat mooi niet door, als het aan de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in Groot Paramaribio/Wanica en Para ligt. Comité Belangenbehartiging Indira Gandhiweg, ‘so bun’. “No wan dictaat, no so dictator, no e kom tek unu dya…”! Capisch? Yes!

- Panka. Ze babbelen van alles in koor, helemaal vanuit Schiphol in de Haarlemmermeer. In eigen land, hoort men ze niet. Maar als men na een lange vlucht dan op Schiphol landt, om dan naar Frankwijk en Marokko door te gaan, heeft men van alles te vertellen. Panka vertelt doodleuk, dat de begrotingsbehandeling gewoon in DNA zal gaan plaatsvinden, bij zijn veilige terugkeer van een of andere wazige snoepreis? Zal echt wel in Paramaribo worden bepaald en niet in Nederland op het vliegveld Schiphol.

 

- Rotjeknor. Wat een verrassing. Stad Rotterdam werd wederom met een record begunstigd. En dan niet de gewonnen stadswedstrijd van Feyenoord, op Sevilla uit Spanje. Maar meer nog met de aankomst en ontvangst van 3000 kilo’s aan cocaïne in de haven van de meest succesvolle gemeente, als het om transportinkomsten gaat. Ditmaal meer van de illegale soort. Eerder record zat/lag even boven de 4000 kilo’s aan hagelwitte droga. Het marktsegment is nog steeds groeiende.

- Rest. Inderdaad rest nog te vertellen, dat de vuilak…, wederhelft en inwonende vrouw van getroffen restauranthouder, bij gewapende roof/overval in de buik schoot. Vertel maar aan de onwetende buitenwacht, dat het hier superveilig is, binnen een opnieuw ‘revolutionair geüniformeerd Sranan’.

- Moi Wana. Tientallen jaren verder, na de gruwelslachting, zijn er nog steeds megahoeveelheden aan vragen, onvolmaakte getuigenissen, identificatieperikelen en juridisch-technische problemen blijven liggen. Zaakselementen die schreeuwen om gedegen aanpak. Helaas!

- Slavernij/mensenhandel/-smokkel. Vorige week is in Rotterdam een man aangehouden die op grote schaal zou hebben gefraudeerd met tewerkstellingsvergunningen voor Filippijnse matrozen. De man wordt verdacht van arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en valsheid in geschrifte. De matrozen, veelal illegaal in Nederland, werkten op binnenvaartschepen. Volgens de Inspectie moesten ze de verdachte geld betalen voor leges en huisvesting. Ook zou hij de beschikking hebben gehad over bankpassen en pincodes van de Filippijnen. Waarschijnlijk verzweeg de verdachte daarmee inkomen voor de sociale dienst. Hij kreeg een uitkering. De man is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit voorlopig veertien dagen vast.

- Amsterdam/Antwerpen/Luik/Parijs/Marseille/Rabat. De man die de ‘oorlog’ in de Amsterdamse onderwereld in gang zou hebben gezet, Benaouf A., is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot 10 jaar cel. Volgens de rechter staat het vast dat A. een belangrijke rol speelde bij de liquidatie van een Amsterdammer van Marokkaanse afkomst in Antwerpen in 2012. Doelwit van de liquidatie was de 34-jarige Najib Bouhbouh. Hij werd doodgeschoten toen hij de lobby van het Crown Plaza Hotel verliet. Bouhbouh speelde een rol in een conflict in het Amsterdams-Marokkaanse criminele milieu, dat draait om de diefstal van een partij cocaïne van 200 kilo uit de Antwerpse haven. A. was kort na de schietpartij in Antwerpen zelf doelwit. Hij zat op 29 december 2012 in een auto in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt die onder vuur werd genomen. Daarbij kwamen twee mannen om het leven, maar A. ontkwam. Hij kwam later alsnog vast te zitten voor wapenbezit en witwassen. Hij werd in zijn cel voor de liquidatie in Antwerpen aangehouden.

- Noord/Zuid. Opdracht, aanklacht, blikverruimende standaardisering uit het noorden door de NOS dwingend overgeseind. ‘The Rap’! ‘Homo-activisten in Suriname maken zich boos over een videoclip met een anti-homorap. In het nummer zit de tekst “…bullet gi den batti man…”, wat (red.: vrijvertaald…” zou betekenen, “…kogel voor homo’s…”. “Ik word er bang van en ik vraag me af hoe muzikanten zoiets kunnen doen…”, zegt de van oorsprong Surinaamse Anita Chedi Shiwally in het NOS Radio 1 Journaal. Chedi Shiwally verliet ‘haar land’, omdat ‘zij’ in Suriname ‘moeite had’ om met ‘haar lesbische geaardheid’ om te gaan. “De ‘rap’ krijgt in Suriname veel aandacht…”, zegt Chedi Shiwally. Ze ‘vreest’ daarom, dat het liedje populair zal worden. “Er is in Suriname ‘veel negativisme’ over homoseksualiteit. Homo-activisten zijn bezig een ‘positiever beeld’ te creëren en dan komt er zo’n liedje”. Maar misschien pakt het uiteindelijk goed uit, zegt Chedi Shiwally. “Misschien maakt de rap zo veel los, dat er positiever over homoseksualiteit wordt gedacht…”. Ze denkt daarbij in het bijzonder aan ‘de politiek’, die ‘naar – haar – mening’ te passief is. “Politici moeten opstaan en oproepen homo’s niet meer te discrimineren”. Tot zover een ‘overgeseind’ NOS-bericht. De vraag blijft nazingen, of men dit soort generaliseringen en verkapte opdrachten serieus moet nemen. Vooral nu die wederom vanuit een andere samenleving en totaal ‘zonder enige nuance van waarden en normen’, uit het non-discriminatoire NL vleugels kregen aangeplakt.

- Nain. Een verklaard politicus die lichtelijk verklarend zegt, iets anders te willen…, maar dan wel samen en eerder met de NDP verder te zullen/kunnen huppelen. Leuk gebracht en toch maar al te doorzichtig geplekt. Jammer, dat de stigmatiseringsformules ter zake een hele groep en de steeds dogmatischer retoriek, niet meteen werden verlaten en achter Zoelen of in de Boomskreek afgezonken. Tragisch eigenlijk!

- Verstek. Het staatshoofd liet wederom verstek gaan. Nu bij de verjaardag van het Jeugdparlement.

- Yes! Korte metten. Daar luisteren ze naar, als in de goudzoek de illegaliteit gaat prevaleren. Skalians worden weggesleept en door de Fransen op binnenwateren meteen vernietigd. Op de grensrivier met Suriname gaat men nogal prudent te werk. Is de juiste GPS-locatie op de Marowijnerivier vastgelegd, dan kan de Skalian worden meegenomen en de lasbranders/-snijders de rest van het werk doen. Hier in Suriname is van hoog tot laag, de geïnvolveerdheid van hoogwaardigheidsbekleders zo na te trekken en bevestigen. De reuze Skalian op het Afobaka-stuwmeer had/heeft tot in de allerhoogste regionen van Staat de tentakels zitten. Totdat…! Maripaston niet te vergeten

- ‘Te biecht…’. Er bleef geen keuze. Dan maar naar het staatshoofd aan de Kleine Combé, om een oplossing trachten te forceren. Ziet er naar uit, dat zowel Valies als Bouterse wisten te scoren. Niet de kabinetsraadsleden die Hooghart hoog zijn komen te zitten, maar de twee speerpunten in direct contact. De jutezak van Hoogie hoeft niet ‘revo styling’ te worden aangesproken of ook maar iets te worden voor-/ingelegd. Ook een brief van de MinBinZa, blijkt bij nadere beschouwing geen nadere indruk te maken op Valies cum suis. Hij heeft zijn geld op de oplossing(-en) van het staatshoofd gezet. Niet op die van subalternen. Die mogen het ingelegde aan kleingeld nu ook wel houden.

- Educatieve uitvindingen. Op gezonder voet geschoeid, de beste vijf ontdekkingen 2014. Kan men terugvinden in TIME Magazine van heden. http://time.com/3594971/the-25-best-inventions-of-2014/?xid=newsletter-brief

- In/Uit. Jerry eruit, Mohamed erin. Zo gaat dat in Para gebeuren. Panka ernstig teleurgesteld, maar de hoge hand heeft afdoend beslist. Miranda naar Noordoost en Kasto naar het zuiden in Para. Vol verwachting klopt Onverwacht. Vol werkdrift wacht de Combé, als Jerry’s standplaats voor Paramaribo – Centrum/Noordoost.

- EenVandaag. Sceptici en enthousiasten gaan hand in hand op in de NL- media, als men het heeft over het feitelijke plan, dat de Republiek Suriname met gelegenheidswetgeving voetballers ‘in diaspora’ wil interesseren om voor de republiek uit te komen tijdens het Wereldkampioenschap Voetbal 2018 al. Uit het koninkrijk afkomstig en staatsburger daarvan, maar via een aangepast wetgevingsproduct toch voor Suriname te worden ingezet.

http://buitenland.eenvandaag.nl/radio-items/55764/surinaams_elftal_naar_wk_voetbal_Het is een lang gekoesterde droom in Paramaribo die misschien binnenkort wel uitkomt: deelname van Suriname aan een wereldkampioenschap voetbal. Het parlement in Paramaribo wil daarvoor een wet aannemen, waardoor Nederlandse voetballers van Surinaamse komaf de dubbele nationaliteit krijgen. Het nationale elftal, ‘Natio’ voor de fans, bezet een treurige 149e plaats op de FIFA-ranking; dat is lager dan Afghanistan en Madagascar. Nooit haalde het team het eindtoernooi, en het gaat de laatste decennia bergafwaarts. Davids en Seedorf. En het lokale competitieniveau is misschien laag, maar in Nederland spelen sinds jaar en dag veel Surinaamse voetballers op hoog niveau: denk aan legendarische oud-sterren als Edgar Davids en Clarence Seedorf. Een aantal spelers heeft al laten weten het Surinaamse plan te omarmen; onder hen Kelvin Leerdam van Vitesse en Milano Koenders van Heracles Almelo. In Suriname bestond veel weerstand tegen het idee van de komst van Nederlands-Surinaamse spelers; gevreesd werd dat met de wet -en dubbele nationaliteit- in handen duizenden Surinamers uit Nederland plotseling stemrecht zouden krijgen, en dat de politieke verhoudingen radicaal anders zouden komen te liggen. En het zou de nationale trots -vrij van koloniale invloeden- ondermijnen. Politieke wil. Maar die angst lijkt nu over: er bestaat brede politieke wil om spelers die hier op hoog niveau voetballen met een Nederlands paspoort, de dubbele nationaliteit aan te bieden zodat ze straks in Surinaams tenue kunnen uitkomen. Maakt de oud-kolonie in Zuid-Amerika echt kans op deelname tijdens het WK in Rusland in 2018? Diederik Samwel volgt het voetbal in Suriname al vele jaren en volgde de Natio in hun kwalificatiepoging in aanloop naar het WK in Zuid-Afrika van 2010. Hij schreef er het boek ‘Suriname en de lange weg naar het WK‘ over. WK in Rusland. Samwel denkt dat de kans zeker bestaat dat straks het volkslied van Suriname op de velden in Rusland klinkt. ‘Als de wet er snel doorheen komt, dan kunnen de eerste Nederlands-Surinaamse spelers in juni op het veld staan. Dan speelt Suriname de eerste kwalificatiewedstrijd.’ In Radio EenVandaag een gesprek. http://web.avrotros.nl/eenvandaag/player/POMS_AT_724217

 

De Observateur van Sranan.

De week in Retro 29.11.2014.

De week in Retro 29.11.2014.

 

MEMORABILIA

 

- 25 November 2014. Was het niet de snit en taille van een bijzondere uitdossing, waren het wel de zwaarbewapende huismeesters die ‘acte de présence’ gaven in Kofi Djompo. Van alles en nog wat kregen medailles toegespeeld. Ook veroordeelde brandstichters kregen speldje. En een uit de kluiten gewassen soldaat uit Holland, ook nog eentje met zwaarden. En blij dat de sloeber was…! Echter zijn er veel belangrijker zaken dan stil te blijven staan bij een inflatoire en aftandse decoratiepolitiek, uitdossing en/of modeontwerp anno dominus 2014. De olie tuimelpiek en gulden goudprijs, zullen in samenspanning (…), de wereld verder voorzien van het nodige aan conjunctuureffecten en cultuuraffecties. Niet een doornat geregend zaakje, wat ook nog even mag denken quasi-intimiderend over te kunnen komen. Wat eerder en veel doortastender intimideert, zijn de halszaken die de internationale machten nu uitoefenen op nucleair Iran, armlastig Venezuela en de agressor/annexator Rusland. Een hangkoort met verstelbare lus begunstigd, om de nek van Teheran, Caracas en Moskou. Dat is toch veel lustiger en belangrijker? ‘Yes indeed…, bigi bala!’.

- Telegraaf.nl: De olieprijs daalt momenteel hard. Daarvoor zijn ruwweg vijf redenen: 

1 De eerste en verrweg belangrijkste reden is dat de VS, als grootste energieslurper ter wereld, enkele jaren terug het roer heeft omgegooid en schalieolie en schaliegas is gaan exploiteren. Dat is olie en gas die in onderaardse steen- en zandlagen zit en dus wat moeilijker te winnen. Met nieuwe technieken is dit proces echter zo geslaagd dat de VS zelfvoorzienend zijn geworden, ze hoeven nauwelijks olie meer te importeren. Hierdoor is een belangrijke ’slurper’ van de wereldmarkt verdwenen.

2 De tweede reden is dat de internationale economie wat is afgeremd, het herstel van de wereldeconomie vertraagt. Met name de Chinese economie koelt af en daardoor daalt de vraag naar olie. Bovendien zetten de Chinezen zwaar in op de veel goedkopere steenkool, waarvan ze zelf voldoende hebben. In veel ontwikkelingslanden gaat het ook minder, waardoor mensen minder geld hebben om brandstof te kopen.

3 In het verleden waren de 13 landen van de OPEC oppermachtig, maar dat is niet meer zo. Indonesië verliet het kartel al en de overgebleven twaalf hebben dure investeringsprogramma’s op touw gezet die nu met dalende prijzen in gevaar komen. Immers, in het verleden draaiden ze gewoon de kraan wat dicht, bij minder productie en toenemende vraag kon je wachten op een prijsstijging. Nu kijken de landen naar elkaar voor het dichtdraaien van de kraan, niemand wil de eerste zijn. Immers het sterk verhoogde levenspeil moet wel gefinancierd worden. Zo heeft Iran eigenlijk een olieprijs van $136 per vat nodig om alle dure plannetjes te financieren. Maar juist hierdoor gebeurt er niets, geen wonder dat de OPEC-leden het deze week niet eens werden over een productiebeperking. Maar hierdoor hebben ze wel de controle over de prijzen uit handen gegeven.

4 Nieuwe regimes als dat van Libië en zeker de terroristen van IS hebben bakken met geld nodig en verkopen losse partijen op de zwarte markt tegen prijzen die het algemene niveau ook drukken. Er zijn zelfs theoriën dat de OPEC-leden bewust de olieprijzen laag houden zodat IS geen gorte sommen geld binnenkrijgt voor de partijen olie die de terroristen in handen krijgen. Immers de meeste landen in het Midden-Oosten, en zeker Saoedi-Arabië niet, zitten niet te wachten op uitbreiding van deze moordende bendes. Het vervelende is echter dat ze hierdoor zelf ook minder geld binnenkrijgen, waardoor de bevolking kan gaan morren, precies wat IS in de kaart speelt.

5 Hoe gaat het verder de komende maanden? Het ziet er niet naar uit dat de OPEC snel grip op de situatie gaat krijgen, de productie in de VS van schalieolie gaat door en de wereldeconomie groeit wel iets, maar langzaam. Een echte verbetering is pas voor 2016 voorzien. Tot die tijd zullen de olieprijzen onder druk blijven. Of de pompprijzen in Europa veel omlaag gaan hangt af van de vraag hoe snel de euro zwakker wordt. Immers, als dat hard gaat hebben we meer euro’s nodig om olie (in dollars afgerekend) te importeren en wordt het prijsdalend effect voor een deel teniet gedaan.

- Olieprijs: Ondanks een forse daling van de olieprijs – de prijs voor een vat Texas Intermediate zakte met 7,8 procent tot 67,98 dollar – zijn de Amerikaanse beurzen vandaag voorzichtig positief afgesloten. Dat meldt USA Today.De Amerikaanse beurzen sloten op deze Black Friday vroeger dan normaal om 13 uur plaatselijke tijd. De Dow Jones eindigde een fractie hoger, de S&P 500 steeg met 0,3 procent, Nasdaq met 0,1 procent. De lagere olieprijzen lijken meer bedrijven op Wall Street goed te doen dan dat ze schade berokkenen, en hebben een gigantische positieve impact op het beschikbare inkomen. “De aanhoudende daling in de prijs van ruwe olie en de bijhorende besparingen aan de pomp zullen de handel consumentenaandelen wellicht nog verder blijven stimuleren”, zegt analist Nicholas Bohnsack aan USA Today. Amerikanen verbruiken jaarlijks 511 miljard liter benzine. Met de lage prijzen is de consument op weg om 92,5 miljard dollar te besparen, luidt het in zijn rapport.

- 1863. De slavernij werd zogenaamd in het jaar 1863 afgeschaft. Was contractarbeid dan niet een verkapte vorm van misleiding en slavernij? De algehele en mondiale afschaffing, blijkt in de Caribbean niet helemaal en overal te zijn doorgedrongen. Ook niet in Brazilië. Zo worden vandaag de dag een aantal Guyanezen in slavernij gehouden. Volgens aanklacht in het land Suriname. Onder de Brazilianen moet het nog erger zijn, waarbij schatrijke “don’s” vanuit Brazilië maar ook vanuit Frans Guyana en in Suriname mensen uitbuiten. Onbetaald en onder dwang de grond in de drie Guyanas laten omwoelen, op zoek naar te stelen en weg te dragen goud of diamantstenen. In de gesloten Chinese gemeenschappen, is het niet anders. Er zouden zogenaamde ‘bouwbedrijven’ zijn die in China gedetineerden/gevangenen naar Suriname overbrengen om hier grote werken uit te voeren. Controle? Daar heeft het land Suriname in bepaalde gevallen geen kaas van gegeten of erger…, nog nooit van gehoord. Een aantal jaren geleden werd bovendien een geheel slavencircuit, in de prostitutiescene van Trinidad & Tobago opgerold. De seksslaven kwamen uit Suriname. Vroeger ging het nog grover aan toe…, toen mensen –via de organisatie “Globe”– naar Nederland werden gelokt om in de zorg te gaan werken of training te volgen. Uiteindelijk, werden vrouwen door de Amsterdamse krant “Het Parool” in Duitsland teruggevonden. Surinaamse vrouwen die daar in nachtclubs gedwongen moesten prostitueren. 1863? Houd toch op! Kijken wat Miskin nu weer, over de keihard gehoorde alarmbellen te zeggen heeft.

- ‘Double trouble’. De republiek Suriname wenst een dubbele nationaliteit te wettigen? Duaal staatsburgerschap. Althans delen daarvan die het op voetbalopportunisme hebben afgesteld. Ten nadele van de eigen lokale talenten? Kan men gerust doen. Pedagogisch – didactisch verantwoord. Defacto hebben zeer vele Surinamers al bij de geboorte een dubbele nationaliteit opgelopen. Maar goed! Laat dat even zijn gezegd. Veel belangrijker is wat de Nederlandse Staat daarvan allemaal denkt. En dan in het bijzonder, Opstelten, Asscher en ook Rutte. Het is nog steeds zo, dat als een Nederlands staatsburger een deviante handeling pleegt, door een vreemde nationaliteit aan te nemen, dat de eigen rood-wit-blauwe nationaliteit komt te vervallen. Niet in een ijskast, maar gewoon vervallen. Net zoals men in vreemde krijgsdienst zou treden, zonder toestemming van de Nederlandse regering(…), versierd met een Koninklijk besluit. Zoals die geweldige jongen die op 25 februari 1980, onder leiding van de Nederlandse kolonel Valk, het land versiederden met een staatsgreep. Meteen daarna moord en doodslag beoefenden op een weerloos volk. Met KB in de achterzak, dat ze weer Nederlander zouden mogen worden als het de heren in Suriname niet helemaal beviel. Hoe dan niet ‘bevallen’…, als je 500 miljoen NFL en suppletiesoldij wordt toegestopt om prettig in te bedden en geen criminele Colombia-dollars te hoeven ophalen. Overwegende het integratiesyndroom, dus een 500 miljoen en suppletiesoldij. Jawel, toen al hete gein. Maar dan in omgekeerde volgorde.Alles op het internet te verkrijgen. Pro’s & con’s. http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=Pox4VPjfMMamNpPVgcAF#q=dubbele+nationaliteit http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/verliezen-nederlandse-nationaliteit http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/vraag-en-antwoord/welk-paspoort-moet-ik-tonen-als-ik-een-dubbele-nationaliteit-heb.html http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/nieuws

- Problemas. Maduro van Venezuela en zijn Iranese kartelvrinden, krijgen het erg zwaar. De olieprijs zal verder inzakken. Lekker voor de mensen aan de pomp. Voor Venezuela en Iran (…), een nationale ramp. Want die hebben door hun absurdistische verkwistingdrang, binnen allerlei (trans-)nationale sociale en specifieker atoomprojecties zeer veel geld nodig. De inkomsten moeten ook voor Putin’s Rusland, ver boven US$100,– per vat ruwe olie zijn, wil de economie van die olieproducerende landen niet compleet wegzakken. De OPEC-landen hebben aangegeven de olieproductie, met andere woorden de overvloed aan olie op de wereldmarkt en allen geopolitiek dus bewuster geworden, niet te zullen verminderen. Betekent dat de prijs per vat nog sterker zal blijven dalen, bij al een verminderde vraag voor ‘crude’, door een mondiaal ervaren economische crisis. Iran en Venezuela zullen deze megadip, in de (econ-)conjunctuur, maar slecht kunnen pareren Het is ze te lang voor de wind gegaan en het leiderschap van de afgelopen 15 jaar, heeft niet het politieke verstand gehad om in algemene zin grootvoordeel te consolideren. http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/opec-verlaagt-productie-niet-olieprijs-keldert http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/venezuela-stuurt-minister-op-pad-om-olieprijs-te-stutten http://fd.nl/beurs/906710/opec-houdt-huidige-productie-in-stand

- 24 Januari 2015. De allereerste grote politiek beladen krachtmeting mag men, volgens de coördinator van de ‘frontale combinatie’, in de derde week van Januari a.s. ver-/opwachten.

- “Grip”. ‘Panka lasi ing grip, beta’. Voor Doekhie nog enige considerans. Maar dat Panka zijn coalitiegenootjes in het parlement, niet meer kan boeien om naar het nationale praathuis te komen, dat doet terecht pijn. Panka moet begrijpen, dat hij niet langer in de positie verkeert om zijn collega’s “meganisch” te kunnen bewegen naar De Nationale Assemblee te komen. Het is al tijden zo, er maar niet begrepen wordt, dat ‘mega’ nu bestaat uit enkel Palu en de NDP. Meer is er niet. Wat Panka in een ochtendblad beweerde, was wat de meer logistiek bevoorrechte, het fenomeen “zich rijk rekenen” noemt. ‘KTPI ini traditio no de moro’; ‘Nieuw Suriname tek wan bigi waka’; ‘Beppie gwe go trow nanga Frontje’; ‘VA tron wan oppositionele turbo’; ‘Doekhie nanga Pahlad kon weri nanga yu…?’; ‘Cheung…, dat Panka mag leg uit’. Alleen Palu is nog stabiel? Hoewel…?! Ello! Bouva, Misiekaba, Panka en Abdoel…? In de grip van de kosmos!

- Geëmmer. Henck A.E. Arron heeft bij leven meervoudig aangegeven, geen standbeeld te willen hebben. Ook mocht er geen straat naar hem worden vernoemd. Zeker niet de Julianastraat, waar hij uit voortkwam en ook geen straat met een historische betekenis. Nu men alles na 04 December 2000 knap betreurenswaardig in de wind sloeg, heeft men de gelegenheid geschapen, dat onbevoegden met het standbeeld willen gaan leuren? Puur uit eigen belang. Had men maar bij leven, geluisterd naar de man die de ‘vader des vaderlands’ zou mogen worden. Hoefde vandaag de dag, geen ongewenste bezoedeling, met: – de naam, de geest en de vele verdiensten de kop op te steken. Vooral niet bij of door figuren geënsceneerd die niet precies of meer goed weten, hoe het eigenlijk fundamenteel of elementair aan toe ging en in dit millennium fatsoenlijk behoort toe te gaan. Het is weer intriest. Ook daarnaast weer eentje gedetecteerd die er niet een politiek, maar eerder een grof commercieel slaatje uit denkt te kunnen mogen slaan. Waardeloos allemaal.

- ‘Do the shuffle’. Districtscommissarissen, raads- en kabinetsadviseurs, woordvoerders en kabinetsdirecteurs…! “Allemaal slapeloze nachten, mi boi…”. Want als men als leek of nieuwbakken in ‘Parbo’ is ingebed (…), gelijksluitend of instrumenteel de moeite zou nemen om naar vorige perioden te kijken, toen tal van regeringen met een NDP en of revo-signatuur, aan het einde van hun Latijn kwamen te liggen en niet meer rechtop konden staan (…), dan kan men nu ook ‘donderop’ zeggen, dat er voorspelbaar en bijna wetmatig, oeverloos gedonder mag komen aandansen. En wel in divergente en minder gelukzalige ‘poli poli’ posities. Neem nou ook dan als voorbeeld het fenomeen “Wanica…”! Daar werd plotseling Algoe geparachuteerd en geplekt. ‘Ondro nyan tori e taki…’. Saramacca ervaart een namenregen en is intrige al de verwarringstroef. Ach, men ziet het allemaal wel. Let goed op, wie van het politiektoneel zullen verdwijnen en wie met enige www.naamfaam.com, tijdelijk mogen klimmen op die veredelde glibbervloer. “Papa’s got a brand new jack on his back…, do the shuffle as stupid as can be…!”.

- ‘Jaarbeurs’. Had het moeten zijn. Maar het werd wederom een ‘tapu yari wowojo’. Twintig procent beurskarakter en tachtig procent, illegale en niet vergunninggebonden marktverkoop gedurende een weekje lang. ‘Anything goes, at a price’.

- Les. Surinaams panorama. “Ik heb mijn lessen goed en strak geleerd…, maar de leraar is niet bij de les. Hij is aan het staken”.

- MH 17. Zes auto’s met daarin de kisten met stoffelijke resten van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 zijn uit Eindhoven – Noor Brabant vertrokken. De lijkwagens gaan over de snelwegen A2 en A27 naar de Korporaal Van Oudheusdenkazerne in Hilversum. Daar worden de resten onderzocht door forensische experts. Op vliegveld Eindhoven zijn de zes kisten één voor één uit het C-130 transportvliegtuig gehaald. Daarbij werd de ‘Last Post’ geblazen. Premier Rutte en de ministers Asscher, Koenders en Hennis waren bij de ceremonie aanwezig. Het vliegtuig dat de kisten uit Charkov heeft gehaald, landde even voor 12.00 uur Surinaamse tijd op het burger-/militairvliegveld van Eindhoven.

- Logo. Nu al is het “Verkiezingslogo van de Staat” onder vuur genomen. Lijkt op de vijf vingers die de NDP ophoudt en verstoord te denken, dat er nog eens vijfjaren voor een Bouterse-regering in het verschiet ligt. Heeft men niet goed, naar de live- en/of video-beelden vanuit Lelydorp uitgezonden gekeken?

- Huuuuh. ‘Libi Bosje gi unu yere…’. Hoogie wil een model uit de ‘revo’ toepassen. Alle raad- en kabinetsadviseurs die met ‘conflict beslechting’ binnen het onderwijs door DDB zijn belast, moeten in een jutezak worden geplakt en dan in zee worden gegooid? Wat voor Sinterklaas-manieren, uit Buenos Aires zijn dat? ‘Boe boe bit Klaasje…! Boe boe bit Hoogie’.

- Amnestie. Jawel…, Scrappy ijlt nog wat na van verdriet. Maar wie ijlt nou nog over een internationaal reeds lang gediskwalificeerde amnestiepaskwil uit 2012? Enkel nog die meneer Klinker, welk fenomeen dacht het land van goed bestuursadvies/-recht te kunnen dienen. Dacht vriendje Rosenthal toen ook! Klinkende munt…, is Jacobi toen weggeglipt. Helaas ook weer een soortement aan Kapteijn die mede werd geïmporteerd (…), om de zaak wat slingers en klinkers bij te zetten/hangen. ‘Klinker, wake up mi boi and get a real live…’. Het gedrocht zal nimmer vliegen. Dat illegaal door Robert getekende ding, houdt alleen maar de inmiddels inge-/verwachte justitie op. Intussen is het 08 December strafproces, dat zich richt tegen dezelfde gruwelmoordenaars van de jaren tachtig en begin negentig (…), weer onhebbelijk uitgesteld naar Februari 2015. Schandelijker kan het eigenlijk niet. Voor de ene verdachte geldt, overwegende de onnavolgbare zuiverheid van het voorgeschreven procesrecht, wel ‘prolongatie van lopende strafzaak’. Maar voor de ander weer niet. Wat een vervelende grap! Intussen is de weegschaal van ‘vrouwe Justitia’, wel degelijk uit de hengsels gesprongen. Een hoogwerker, is voor de reparatie onderweg.

- ‘Snesnes’. Hij ging naar het hoofdkwartier van een NDP-bijeenkomst en strooide ongegeneerd met cadeaus. Jawel…, de hoogste vertegenwoordiger van de Chinese ambassade in Paramaribo. Over “Mr Lap Top Soen’ en gewenster ‘personas non grata’ gesproken.

- Brasjon. Werderom hebben gewapende Brazilianen op ons grondgebied in de Sipaliwini gemoord, tussen de zondag en maandag van het voorbije onafhankelijkheidsweekeinde. Gewapende Brazilianen op het soevereine grondgebied van de republiek. Inderdaad!

- ‘Pokai politics’. Heeft men op de DBS-voorpagina van donderdag, al ‘full colour’ mogen zien. Inderdaad zei Bosje op Flora eens, dat er ‘popokai politics’ door de NDP-leiding wordt bedreven. Maar toen was Bosje nog in de veiliger haven, van de blauwgele DNP-2000 fortificatie en secundaire bastions. Nu moet hij in ieder geval meedraaien en meemaken, dat de ene bij leven een rode baret van zijn pararegiment droeg en de ander –overwegende een aangepaste kleur– de papagaai-groene baret naar Kofi Djompo meenam. ‘Roosendaal styling…, so bun’. Tek yu kiek yu srefi: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/video/530 Ello! En de internationalen keken gezapig mee. ‘He bro…, did ya all see that…, by Internet?’

- CH. Een leuke kop. ‘Het Constitutioneel Hof kan politiek orgaan worden…’. Was dat niet al vorige week, in deze rubriek aangekondigd en daarom de politieke oppositie ‘niet’ in De Nationale Assemblee ‘mag/kan’ meewerken aan een bedenkelijke agenda? Bepaald niet om dan daarmee, de eigen ‘anti-amnestie straatprotesten van 2012’, compleet te elimineren? Natuurlijk wordt een in te stellen CH, bewust en met voorbedachte rade ‘politiek bemenst’. Waarom werd dat ding in de ‘Grondwet van 1987’ ingebracht? Antwoord: ‘Omdat die Grondwet op de huid van maar een figuur werd geschreven’. Gelukkig werden er verkiezingen gehouden, waarbij de paarse niet-democraten…, ‘ondro nyan’ werden verslagen. Helaas was men toen nog te laf om met een mandaat van 2/3 meerderheid, de zaak geheel om te gooien en een andere Grondwet aan te voeren. Een constitutie die niet op de prolongatie van deplorabele revo-zaakjes was geënt. Door de politieke angsthazen van 1987, werden ook moordenaars niet gelijk ‘strak’ aangepakt. En waar zitten die nu? Juist ja! Een CH nu bij wetgoedkeuring operationaliseren, betekent meteen ‘invulling’ door de huidige regeringsleiding en het einde van alles dat nog maar even goed zit in deze ‘Republiek’ van 39 jaren ‘plus’.

- Nog zo een kop. De nieuwbakken ambassadeur van Nederland in Paramaribo, zou hebben gezegd: “…zoek als NL-ondernemer een betrouwbare partner in SU…”. Of woorden met dezelfde strekking…, om gezochte spellingsteleurstelling te voorkomen. Eigenlijk zou hij eerst hebben moeten zeggen: “Zoek als Surinaamse ondernemer en overheid, een niet corrupte bouwmaatschappij die zonder ‘glij-, hulp- en smeermiddel’ aan de bak mag staan en veilig een werkje kan worden gegund. ‘Na so a de, na so a pa musu leri fu taki…, bika dya a no Afrika…’.

- ‘Lets pack’. Inpakken geblazen voor ‘Burger King’ in SU. Een mindere aantekening op de internationale SU-CV. Na zes jaar gaat de burgermoloch heen. Hopelijk geen ingezette trend…, toch Dipo!?

- 300. Ruim driehonderd kilo’s aan cocaïne werden nabij de Maasvlakte van Rotterdam in een auto gevonden. Het onderzoek duurt voort. Er zijn minstens vijf aangehouden en in verzekerde bewaking gesteld. ‘A wowojo bigi…!’.

- OPEC. De prijzen aan de pomp blijven de komende tijd waarschijnlijk dalen. De OPEC, het kartel van olieproducerende landen, heeft vandaag in Wenen besloten het huidige productieniveau te handhaven. Een aantal OPEC-leden had aangedrongen op een beperking van de productie om de prijsval te stoppen. Maar Saudi-Arabië en een aantal Golfstaten voelen daar niets voor. De olieprijs staat nu op het laagste peil van de afgelopen vier jaar. Sinds de zomer is de prijs met ruim 30 procent gedaald, tot ruim 75 dollar per vat vandaag. Door deze lage prijs komt een aantal OPEC-leden zoals Iran, Venezuela en Nigeria in de problemen. Vanwege de lage prijs krijgen ze hun begroting niet rond. Ze drongen daarom aan op een productiebeperking, maar Saudi-Arabië hield het been stijf. De grootste olieproducent ter wereld is bang marktaandeel te verliezen, terwijl het al met overcapaciteit kampt. De Saudische olieminister Naimi vindt dat de olieprijs moet stabiliseren. De olieprijs is de afgelopen maanden gedaald vanwege het toenemend aanbod van schalie-olie vanuit de Verenigde Staten, terwijl de vraag naar olie niet stijgt. Zolang de wereldeconomie stagneert, zal de vraag naar olie niet toenemen. De kans is dus groot dat de prijs de komende tijd verder zal dalen. Over een half jaar komt de OPEC opnieuw bij elkaar om zich te buigen over de productiequota van het kartel.

- Gouda. In een woning in Gouda zijn donderdag chemische stoffen gevonden waarmee explosieve kunnen worden gemaakt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is bezig de chemicaliën op te ruimen. Ongeveer vijftig huizen zijn ontruimd, meldt de politie aan NU.nl. Veel buurtbewoners waren aan het werk toen de politie op basis van ”binnengekomen informatie” besloot in te grijpen.

- PELE. De gezondheid van voetballegende Pelé is volgens Braziliaanse media danig verslechterd. De Braziliaan werd eerder in de week opgenomen in het Albert Einstein-ziekenhuis van São Paulo met een infectie aan de urinewegen. In een korte verklaring meldde het ziekenhuis dat de situatie van Pelé “niet stabiel is” en “om hem een betere behandeling te kunnen geven verplaatst is naar een andere afdeling”. Berichten dat de 74-jarige Pelé op de intensive care zou liggen, werden door het ziekenhuis tegengesproken. Ook de persoonlijke assistent van Pelé, José Fornos Rodrigues, ontkende dat de voetballegende op de intensive care ligt. Volgens Rodrigues is Pelé om redenen van privacy overgeplaatst naar een afdeling waar hij meer rust krijgt. Begin november onderging Pelé, in eigen land liefkozend ‘O Rei’ (De Koning) genoemd, een operatie waarbij nierstenen werden verwijderd.

- ‘Hari Trusu’. Te midden van een noodleidende en Uniqa ‘hari trusu’, gaat Digicel onverstoord door. Digicel viert zaterdag zijn zevende verjaardag in Suriname. Dit is ook het moment waarop het bedrijf de snelheid van het datanetwerk zal opvoeren. Als blijk van waardering naar de klanten geeft het op 20 december een gratis concert in het André Kamperveen Stadion met Beenie man en Richie Spice uit Jamaica en alle top lokale artiesten. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26330

- Speerpunt gebod. Veel meer te bieden? Suriname en Nederland, hebben plotseling elkander veel te bieden? Altijd al zo geweest. Daarom is de lijpe uitwijkhaven, in dat vervallen spookkasteeltje in Parijs…, nooit door de meer rationele begrepen. Miljoenen aan verkwiste Euro’s: “Harveeeeeeey et Pigalle!”. https://www.youtube.com/watch?v=2DApIuwHQYY http://nl.wikipedia.org/wiki/Pigalle

- Poes. Niet voor de kater, noch voor poesje. Misschien wel voor de zeer en buitenmate geïnteresseerde mensen, welke georganiseerd de Panamese ‘krapana’ wagenwijd wisten en nog steeds weten open te zetten. Noriega et Cedras c.s.!http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26312.

- Balesar. Een doorstart voor een veroordeelde. De voor corruptie tot vele maanden gevangenisstraf veroordeelde ex-minister van Openbare Werken, is voor Jozefzoon op elk vlak inzet- en aanvaardbaar. Vooral voor de waterspoeling. Ook Structon-groep als veroordeelde wegens factuurknoeierijen, kan er bij Jozefzoon gewoon mee door. Wat kan wel en wat kan weer niet, in een periode van politieke hartstocht en weinig stabiliteit, er bij die ‘bigi bala’ doorheen? Zal wel weer blijken, wanneer de dagvaardingen na 25 Mei 2015 kunnen worden uitgeschreven en door de deurwaarder uitgereikt. Maar dan is ook het vogeltje van Jozefzoon, hoogstwaarschijnlijk weg-/meegevlogen, mocht het toch aantoonbaar zijn misgegaan. Je kan er nu eenmaal…, alle kanten mee op. Flexy!

- Kofi Djompo. Een doorgezakt wegdek, grote plassen water, agua-/hydroplaning, slipgevaar, buitenlandse gasten/militairen, een bijzondere uitdossing die eigenlijk wel voor zichzelf sprak, historieken zwarthem(-den) bij de vleet en een opzichtiger co-driver in militair voertuig, waarover internationaal nog lang kan worden voortgevloeid. Kwaliteit op tijd. 25 November 2014. Ter zake ander voorkomens, echter het zwijgzame op te zoeken, wil niet de menselijke waardigheid in gedrang aantreden. Gelukkig daar ook nog de afgetrainde en representabele uit het buitenland. Uit de SU-pasmaat geschoten? Bij marcheren of de kleermaker? Zie zelf maar, wat het aller-/allerbeste voorbeeld was: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/video/530

- Decoraties. Hoe men dat in het bolle hoofd haalde, kan alleen maar een professionele analist misschien nog effekes bij aankloppen. Verdienstelijk heldendom, voor de nationale zaak? Ligt allemaal minder gewaardeerd en lijfelijk gedenigreerd, op lokaal kerkhof. Maaaar…! De vertegenwoordiger van een koloniaal en dus repressief legeronderdeel van voor het jaar 1975, wordt met onze hoogste militaire onderscheiding begunstigd? Wat een lamlendige mop! Bezwaarde zwaarden, ten laste van onze verdienstenonderscheidingen die nu ook nog gelegenheidsgebonden, op de nationale Onafhankelijkheidsdag, zijn toegevallen aan zaakgelastigde(-n) van een organisatie, waarvan de gevechtsonderdelen lafhartig in de kazerne bleven, terwijl het Koninkrijk der Nederlanden en dus ook ons grondgebied –in 1967/’69– werd aangevallen en door de vijand ingenomen. Rijp inmiddels gemaakt voor annexatie, door het vijandige buurland Guyana, omdat er tot nog toe geen flikker aan wordt gedaan. Poppenblazer-gildes opeenvolgend aan troef. Decoratie voor “de vertegenwoordiging” van mensen die Ao. 1969, op hun opgerekte krent aan een zwembad bleven liggen of de pluche bordeelbarkrukken –aan de Parbo-djogo leunend– blauw aangelopen bleken te frequenteren, in bekender kader-/officiersclubs…, respectievelijke detacheringsposten…, worden heden ten dagen onderscheiden in de allerhoogste onderscheidingscategorie ‘met zwaarden’? Het land, is nu echt compleet in de war geraakt/-bracht. Het wordt tijd, dat de meer principiële onder de gedecoreerden (…), hun inflatoir aangetaste decoraties/medailles per ommegaand inleveren. Als er tenminste nog enig principe en zelfrespect heerst, binnen de cerebrale kwabformatie en/of de nog eventjes bekender gehouden nationale landsgrenzen. Een excerptengreep:http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/11/26/van-bommel-verbaasd-over-hoogste-onderscheiding-tris-militair/ http://www.literairnederland.nl/2006/04/17/3108/ http://www.nickerie.net/News2005/2005-08-23%20-%20De%20overrompeling%20van%20post%20Tigri.htmhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Troepenmacht_in_Suriname

- ABOP. De taal die de Abop-top uitslaat en de handelingen die men pleegt, hoeft echt niet nader door Marinus Bee te worden uitgelegd, wil hij niet zelf een juweel aan een buil vallen, tussen het meest onfatsoenlijke en een summum aan primitivisme, wat zich vandaag de dag wenst te manifesteren. Het schaamrood, staat de meute inmiddels aan de kaken. Uitstekend plaatje gepresenteerd om al ver voor de electorale meting te mogen weten, op wie de kostbare volks-, jeugd- en vrouwenstem, in Mei 2015 uit te brengen. Op in ieder geval iets waardevols en bepaald niet, op wat zich compleet waardeloos en onbeschaafd ten opzichte van de/een medemens opstelt.

- Vijf jaar. Nog geen vijfjaren nadat de Onafhankelijkheid in 1975 werd gerealiseerd, door de executieve regering van Henck Arron, met uiteindelijke steun van een NPK-coalitie en additioneel consent van zeer krachtige oppositionele entiteiten, werd het gekozen landsbestuur door de Nederlandse kolonel Valk, hoofd van de militaire ambassade missie en een aantal verdwaasde suppletievangers, op 25 Februari 1980 weggeschoten. Grondwet en parlement zouden in bestaansrechten, evenzo worden geëlimineerd. Introductie(-s), van nog maar weinig Surinaamse waarden/normen en dus gekapitaliseerde inbreng van hoogst strafwaardige misdrijven. In December 1990 wederom een gewapende aanslag op democratischer krachten, verhoudingen en het wederom gekozen regeringsbestuur, na overweldigend verkregen regeermandaat; in November van het jaar 1987. Vandaag de dag willen dezelfde mensen, rehabilitatie en eerherstel voor Arron? Door zijn standbeeld naar het Onafhankelijkheidsplein te dragen? Het kan allemaal verkeren, binnen een 39 jarige Republiek Suriname. In herfsttij van het überhaupt nog even ‘zijn’ en op steeds zichtbaarder gevorderde leeftijd…, uiteindelijk pogingen tot inkeer aangemeld? Misschien dan ook nog de veel te lang uitgestelde/-bleven gerechtigheden, op juridische, wettelijke en verdragsmatige grondslagen (…), door de samenleving duurzaam bevochten, uiteindelijk verkregen en ondeelbaar verankerd. In ieder geval, was dat nou juist meer antwoordbehoeftig. Allemaal goed verstaanbaar te horen, te zien en naderhand op het Internet geplekt. ‘Kenki yu plakseri…’:http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26312

- Transfer. Vanuit bepaalde hoek wordt gesuggereerd, dat Suralco door de Staat zou moeten worden overgenomen? ‘Conflict of interest!’. Bij een stijgende markt voor ons verfijnd aluinaardeproduct, decennialang op de markt gebracht door Alcoa-international, waarbij de waterkwaliteit bij productie in Suriname cruciaal is en ook zo blijft. Lijkt alleen maar, dat avonturisme aan de bak is komen te staan. In gezelschap van kaaimans die 24 x 24 loeren op de energiepotentie van Afobaka. De Lelydorp-mijn werd door Boskalis net nieuw leven ingeblazen en duurzaam Marowijne, is hoegenaamd nog lang niet uitgeput. Nassau en Bakhuys bieden nog steeds groter voorraad. Maar waar blijkt de politieke wil nu helemaal uit? Het enige dat nog tussen een geprolongeerde relatie met Alcoa/Suralco kan of mag komen, vanuit de ongehoord wetenschappelijk geoutilleerde regeringskring (-en), is een stompzinnige ‘overname’ die niet op nationalisatie mag lijken, zonder enige vooruitkijk of montere invloed te hebben op het allerbelangrijkste marktsegment. Een zoveelste industrie dreigt in gevaar te worden gebracht, door wanstaltige politiekvoering. Verzopen door aanhoudende verspilling. Om dan net als met het eens geïntegreerde Wageningen het geval was/is…, algehele vernietiging en dan over enige tijd, zich als zogenaamd ‘reddende engel’ voor te doen. Waar allemaal…, niet nog meer gezien? Juist ja, in nihilistenland!

- ‘Super fly’. Boos en zeer ontstemd. Panka vindt het onwijs om zijn ‘brother in arms’ Miranda, juist nu weg te halen uit de Para. Houd wel slag om de arm en Kasto niet onplezierig te verwelkomen. Kan ook niet anders, als de belangen van en rond Panka nutprolongatie verdienen. ‘I sabi toch!’.

“Follow me”. Bouterse laat weten, dat hij het NDP-verkiezingsleiderschap ‘persoonlijk’ op zich neemt en daarnaast zijn taken als staatshoofd denkt te kunnen/mogen voortzetten. Tweede man in dat illusoire verkiezingsgebeuren, moet de bekender Abrahams weer gaan voorstellen. Prima keuze voor mensen die zich defacto, opnieuw door “mondje” willen laten misleiden!

- Rubriek. Dat een bepaald ‘economisch wonderkind’ in deze rubriek geen plek krijgt…, maar wel degelijk in vrijwel alle andere media ‘in absurdia’ wordt ver-/genoemd of afgeschilderd, heeft meer met de prolongatie van ‘minachtend zwijgen’ te maken dan met gekuiste bewondering.

- Verzet. Langs de Indira Gandhiweg, zowel in de zuidelijke uitlopers van Paramaribo als hard in Wanica, heeft men zich massaal verenigd om een halt toe te roepen aan de plannen van ‘spoortrekker’ Jozefzoon, om een ‘libi libi’, “loco loco baan” langs winkels, afslagwegen en woonhuizen te komen plakken. Een treinassortiment op een dergelijke wijze indringen, grenst aan ‘geprolongeerd absurdisme’ van een ABOP/NDP regering. Intussen wil men de vigerende begrotingsstukken oprekken, omdat de Nederlandse Staat pas een zogenaamde ‘kredietgarantie’ wil stellen, als dat nog degelijker is gebeurd in 2014. En dus niet 2015, voor een megalening! Om dan daarmee het ING-bankconcern warm te laten lopen geldtranches aan de Staat Suriname beschikbaar te kunnen stellen. ‘Structon Groep’, ook al uit Nederland en geaffilieerd met een aantal EBS-kunstwerken, heeft de zaak nog echt niet toegewezen gekregen. Zegt de ‘spoortrekker’. Enkel een haalbaarheidsstudie verricht! Voor hoeveel, dan papi? Wie weer wel kandidaat is, om de “Eddy J.-spoorbaan” te bouwen, dat wordt nog net niet duidelijk. In ieder geval, zal het niet een constructeur buiten Europa kunnen worden. Politiek niet erg verkoopbaar. Nederland garantie te laten stellen en Chinezen dan binnenhalen? Hoe dan en hoelang? On kan! Moet nog blijken wie de meest begunstigden zijn. Want als men 130 miljoen in NL pakt en op een verder opgerekte begroting reserveert, betekent dat men uiteindelijk ook nog wel op adviezen van Structon navigeert. Wie in dezelfde initiële prijsrange en categorie heeft gezeten, is vooralsnog volledig onduidelijk. Maar men wil wel in September 2015 al proefrijden, hor! Zo rond de inauguratie van een nieuwe president(-e), als de slotberekeningen goed zijn. Misschien zit een ander tegen die tijd, wel prijswijs op de 180 miljoen Euro. ‘God only knows…, and God forbit!’. Waarom de spoorbaan niet hinderloos via Oost-Commewijne naar de Para wordt getrokken en ter hoogte van Carolina oversteekt richting Zanderij…, mag ook “Ome Joost” komen vertellen. Een boemeltrein met 8 tussenstations of haltes na Paramaribo, op weg naar Atjoni? En dan te beginnen vanaf Onverwacht…, waar een depot wordt ingericht tussen de Chinese modelwoningen? Wazig, papi! Jozefzoon zegt steevast, dat alle informatie bij hem te verkrijgen is. Maar als Jozefzoon begint te brallen, dat hij het verstand heeft of de wijsheid in pacht bij zich draagt…, dan heeft men wel meteen gegeten en gedronken. Zodra het moeilijk wordt, is steevast het antwoord van Jozefzoon, dat men niet moet praten “…over iets waar men geen verstand van heeft…”. En dat nou juist vormt een weinig aanvaardbare en grove brutaliteit van kabinet’s spooradviseur suprême. ‘Sabi ala sani, wi sabi moro…!’. Ook doet de indruk kranig opgeld, dat Jozefzoon de kracht van het verzet in Wanica nu al gedegen heeft onderschat. Men zal zich nimmer laten insluiten, door een storende spoorwegaangelegenheid ten dienste van een nationale boemel. In Europa moet men overal lawaaiwerende muren bouwen. Zien wat dat allemaal wordt met een treingedoe, zo onder het balkon van huizen, winkels, woningen…, etcetera. Bouwmeesters die helaas bij constructie in het verre verleden, het lijnbebouwing – verbod in de wind sloegen. Nu ook aan de weg naar Paranam, tussen Industrieweg Zuid en Paranam de gouvernementsverordeningen en overeenkomsten met Alcoa/Suralco in de wind sloegen/slaan. Noem het maar het Tamaredjo-effect, waar men gewoon aan een hoofdweg kwam bouwen en recentelijk collectief moest worden teruggedreven. Tegen hoge kosten voor de samenleving. Ringweg in Noord Paramaribo…, nog zo een ding. Ruimtelijke ordening een onvervalste ruft die heel veel geld kost, aan herstel van of terugkeer naar rationele verhoudingen.

- Eigendom. Het hoogste burgerrecht wordt wederom geschonden aan de Indira Gandhiweg, door ‘wilde occupatie’. Is het iemand nog enigszins opgevallen, dat Misiekaba heel goed weet dat het niet kan of mag…, maar hij nu een heel ander taaltje begint te spreken. Inderdaad! Het is verkiezingstijd en iedereen begint zich een draaikont aan te meten.

- Ergerlijk. Jozefzoon ergert zich nog elke dag gruwelijk, dat hij van ‘corruptie’ wordt beschuldigd. In meer nog de schoolboekenaffaire. Wat hem daarbij ziedend maakt, is een bewering, dat zijn zoon een onwelvoeglijke ‘nyan’ zou hebben gemaakt. Bleek wederom uit de nodige decibellen en erudiete stemverheffingen, in het zondagprogramma ‘De Welingelichte Kringen’ van Radio ABC. Orie liet zich niet verleiden tot een minder aantrekkelijke positie van verdedigend en tevens pedagogisch onderlegd wetenschapper. Jogi ging op de maandagmorgen, wel keihard –in het frontale en ook in de flank– om via een geschreven medium, de tackles tegen Jozefzoon te prolongeren en over de daadwerkelijke vormuitvoering van projectdossiers, zijn mening onwrikbaar en desnoods nog stuitender mede te delen. Hierbij komt de parlementaire en politieke immuniteit, niet geheel of bepaald ongelegen.

- Big. Jawel, wel degelijk gevangenisstraf voor Jairzinho R. De Enschedese advocaat van Bigi Boi, overweegt in het zakelijk nog (…) of een ‘hoger beroep’ enige zin heeft. De veroordeelde is schuldig bevonden, aan het organiseren in gemeenschap van een cocaïnetransport richting de zeer behoeftige en onverzadigbare NL-marktplaats.

- ‘Brasa Dey’. In Nederland is door een aantal mensen dat zich nog enigszins verbonden gevoelt met Suriname, een ‘Brasa Dey’ georganiseerd. Een fenomeen, naar analogie van Arron’s spontane stappen naar Lachmon. Om de VHP-leider vlak voor de Onafhankelijkheidsdag –in November 1975– een publieke omhelzing, in het aankomend “Parlement van Suriname” te geven. Daarvoor sprak men van “Staten van Suriname”. Mensen in Nederland met een koloniaal Indische achtergrond…, houden van een traditionele “Pasar Malam”. De mensen die eens Suriname tot hun thuisland hadden, hebben jaarlijks een gedegen ‘Brasa Dey’ in het verschiet weten te onderhouden. Dit jaar is er een soortement aan ‘diaspora element’ bij komen kijken, waarbij de virtuele verbondenheid driftig wordt benadrukt. Door de ene wat pathetischer dan de andere in uitleg. De ervaring leert, dat bij eventuele terugkeer van mensen ‘in diaspora’ (…), het niet altijd even goed spoort. Komen steeds vaker binnendrijven met hun amechtige Euro-gedachten. Letterlijk en figuurlijk hier in ons land, de Euro-wil, weinig genuanceerd trachten op te dringen. Willen dan weer wel het onverbloemde adagium op zich laden, dat ze als ‘dia in styling’ niet bepaald geïntegreerd en gezond weten te “sporen”. En daar zal de echte Surinamer die na 1975 hier achterbleef en de slagen van de revo moest verwerken, hen wel degelijk op blijven wijzen. ‘Summa na basi? Sranan ekte man/uma e tan na basi…!. A sa tan so…, te dem dia no e wanni spoor, tapu na lanti-/kondrespoor!’. Geldt inmiddels ook voor “Ome Joost” die van alles, vrijelijk denkt aan te kunnen sporen. Of het verdeel en heers elementje, uit de Bijlmer of Schilderswijk onbegrensd te kunnen overplanten. Ontspoorde dias, bij het leven in het verschiet of was het vergiet? ‘Time always tells in time’.

- 25 November 1975. Op die dag kreeg dit land en zijn bevolking, vol hogere verwachtingen vervuld, de staatkundige onafhankelijkheid meer nog in te vullen en als lotgenoten te adapteren. Hoge gasten kwamen ons allen, in de nieuwe Republiek uitwuiven. Op 04 December 1975 aansluiting bij de Verenigde Naties en een plek in de rij der naties verkregen. We moesten het eigenlijk allemaal, vanaf toen zelf gaan doen. Misschien was het echter beter geweest, als er geen zogeheten ‘gouden handdruk’ aan de natie werd voorgehouden. Had zonder meer een heleboel ellende, aan roversgebroed/-genot weten te besparen. Te beginnen met een door een Nederlandse kolonel, georkestreerde coup d’etat, nog geen vijf hele jaren van November 1975 verwijderd. Op 25 Februari 1980, vielen de eerste onbeschaamde broedermoorden te verwerken. Uitgevoerd, door de suppletiegangsters en hun meelopers. Ontspoorden die ook nog door Valk en Den Haag werden uitbetaald. Suppletiesoldij en daarna in een keer 500 miljoen NFL uit de verdragsmiddelen. ‘Tek dya, no go teki trubumoni na Colombia!’. Vervolgens, de nog grotere ellende van 1982. Ongewapende burgerij en intelligentsia, naar gort geschoten en over de kling gejaagd. Een compleet mislukte ‘revo’ en alle spiraalgevolgen van dien. En dan weer 1986 tot aan 1992, binnenlands gewapend en dodelijk conflict. Golven aan vluchtelingen naar Paramaribo en de landsgrenzen over. Straffeloosheid van moordende bendes en vernedering van de Rechterlijke- en Wetgevende Macht. Morgen 25 November 2014, vieren heel wat mensen op kosten van de samenleving, hun 39e. onafhankelijkheidsfeest. Weer anderen gaan in dieper bezinning over en gedenken hun geliefden die de onafhankelijkheid anders voorstelden, wilden invullen en daarvoor ook nog werden vermoord. Aan medeburgers die willen denken, dat de staatkundige onafhankelijkheid toekomst bood en biedt, een vrolijke dag toegewenst. Aan de Surinamer die zich dieper in bezinning wil ophouden, “…de hoopvol gestemde wens geuit…”, dat het allemaal na 2015 veel beter mag worden en ook de langdurig gewenste gerechtigheid, zich bepaald niet langer laat uitstellen of voortdurend in belet blijkt…, zich uiteindelijk over en boven het gehele land zal mogen ontsluiten en gedoseerd kan gaan storten. “Kofi Djompo, here we come…!”.

- 450. Jawel…, 450 overvallen in Suriname en het jaar met 365 dagen, gaat toch nog maar elf maanden mee. December 2014 moet dus nog aanbreken. 450 overvallen en het land zou vanaf 2010 ‘totale veiligheid’ kennen dan wel genieten. Geen diefijzer en geen overvallen meer. Wat een misleiding binnen een reeds gewraakte cultuur, waar bedrog/leugen/misdrijf…, opzettelijk heersend, onbestraft en ook nog geprolongeerd, wordt gehouden. Maar men heeft daar dan wel een ‘minijuspol exponent’ die inmiddels prat gaat op zijn ‘interpolair-juweeltje’ en op hetzelfde moment, juwelen aan corrupte ambtenaren departementaal onderhoudt/-hield. Prima zaak voor de aanstormende afgangsnorm en het gericht aftaaien…, op 25 Mei 2014.

- Wat een mop! Media worden verweten de uitingswoorden van ‘tante Jenny’ verkeerd te hebben neergezet. Welke dan? Over OAS of zo? Het lijkt eerder weer tijd, voor: “…spiegeltje spiegeltje aan de wand, wie zorgt voor het nodige aan semantische verwarring in het gehele land…?”. *Semantiek: ‘Om een woord te leren, moet een kind zowel de klankcombinatie, als de betekenis van dat woord leren. Deze worden opgeslagen in het mentale lexicon. De vroege woordenschat bestaat vooral uit woorden die verwijzen naar tastbare objecten, personen en acties binnen de directe leefwereld van het kind. Kinderen met problemen in de semantische ontwikkeling, hebben moeite met het opslaan van de woordvorm en de woordbetekenis van nieuwe woorden in hun mentale lexicon en met de verbinding tussen vorm en betekenis. De woordenschat van kinderen met een primaire taalstoornis groeit langzamer dan die van kinderen met een normale taalontwikkeling. Bovendien gebruiken ze minder werkwoorden. In de behandeling van kinderen met semantische problemen kan het best thematisch gewerkt worden, waarbij woorden uit verschillende categorieën aangeboden moeten worden. Fonologische en semantische ‘cues’, zijn een goed hulpmiddel actief woorden te ontlokken. Herhaling is een belangrijk aspect in de semantische therapie’. **Semantiek? Hebben wel meer in de hedendaagse ‘poli poli’, verbaal en onverbloemd aangegeven…, daar ernstig cerebrale onvolkomenheden/probleemgebieden bij te onderhouden. Hoe zou dat nou toch zo gekomen zijn? ‘That’s the question…’, zou Shakespeare mee ‘sluiten’. Aan deze zijde allang weer een weet en aan andere zijde nog steeds een prangende vraag. ‘Spiegeltje spiegeltje aan de wand…, wat gebeurt er toch weer in medialand. “Ze moeten altijd mij hebben…, hor. Want zij zijn vrijer en groter. Maar ik Calimera, ben nog oh zo klein…, toch?’. Het is altijd de schuld van de media, dat politici ‘opzettelijk verkeerd’ begrepen worden…, in het ‘i sabi toch’ culturalisme. Niet zo moeilijk…, de schoof en/of het kaf van de meer excentrieke halm meteen te mogen onderscheiden.

- ‘Sure things…’. Staatsolie was altijd al een ‘sure thing’. “Blaka gowtu fu nak safri…”. Jaknikker styling, ‘so bun!’. http://nl.wikipedia.org/wiki/JaknikkerPompen pompen pompen en nog eens p……! Tegen desnoods hoog of laag conjunctuur, gewoon kredietwaardig blijven pompen. Of de Staat nou reservefondsen wilde aanleggen voor moeilijker tijden of niet…, heel normaal blijven pompen. ‘Windfall…’** is voor de Centrale Bank en niet voor de Staatoliemaatschappij. Die olietent is van het totale Volk van Suriname. Van de Surinaamse staatsburgers natuurlijk en vertegenwoordigd in De Nationale Assemblee. Als dat tenminste goed zit. Maar wat gebeurt er nu? Een lieve 83 miljoen US$, wordt door de Raad van Commissarissen afgestaan. Om een niet ‘blaka gowtu bron’ aan te boren…, maar ‘sam sam’ met een Canadaees/Amerikaan en ‘geri gowtu’ zaakje te beginnen of aan te vatten ‘in financieringsfase’. Want de Staat is niet in staat, het geld ‘up front’ te zetten waar het zou moeten thuishoren. Dus dan maar weer Staatsolie. Hopelijk is dat dus ook een ‘sure thing’, wat niet eens door De Nationale Assemblée werd goedgekeurd. Maar enkel en heikel door het staatshoofd c.s. die de uiteindelijke opdracht gaf. Zien wat dat ‘sure thing’ wordt. Het enige wat nog in de verwachting-/kraamkamer rest. Intussen notoir blijven ‘ja knikken’ en het beste daarvan hopen. Geprolongeerd, wel te verstaan. Intussen draaien de PR-uitvallen op volle toeren. Zelfs diaspora geëngageerd. Wat dat ook mogen zijn of blijken. Note:**Windfall profits are a type of windfall gain. They can occur due to unforeseen circumstances in a product’s market, such as unexpected demand or government regulation. Since the profits were unforeseen, some legislators believe that taxing them at a higher rate, or confiscating them outright, should not hurt the company. This type of taxation is known as a windfall profits tax. Simpel gesteld: ‘Een onverwacht appeltje voor de dorst…’. Intussen wel consumptief geëvaporeerd.

- HAE. Na jaren gewacht te hebben op het reeds lang geleden aangekondigde product, werd in een ochtendblad –vanuit de Nederlanden door Rahan aangemeld– dat in het Srefidensi-weekeinde, historicus Peter Meel, zijn weergaven van verzamelde biografische gegevens, in een boek over H.A.E. Arron vrijgeeft. Meel heeft een aantal publicaties over ons land, in Nederland en de Caribbean doen verschijnen. ‘We benne en blijven vanzelfsprekend zeer benieuwd, wat het allemaal geworden is’.

- Mega. Er is megaverzet op komst…, tegen plannen van de regering Bouterse om een weinig doordachte spoorlijn/-baan, allernaast de Indira Gandhiweg vh. het Pad van Wanica, vanuit ‘Zuidwest Paramaribo’ te trekken naar Onverwacht en later Zanderij. Ondernemers, bewoners en alles wat ook maar enigszins langs die verstopte weg in lijnbebouwing is geplekt, komt nu al in verzet. De hele zaak mag alleen nog een kansje van enig slagen hebben, als er in achterweilanden (…), een baan kan worden getrokken. Maar ook daar zal het nut van mega-uitgaven moeten worden bewezen. En juist dat zal in de vier maanden die nog resten, bepaald niet mogen lukken. ‘It’s a no go!’.

- Gebakken. Op het Internet verschijnen herhaalde berichten, dat de ‘voorgebakken lucht’ die dagelijks, middels format en programmatuur van Limburg, de ether werd/wordt ingeblazen (…), binnenkort ten einde zal/mag komen. Men zou volgens steeds frequenter te volgen berichtgevingen via het ‘net’ (…), vanuit het bestuurskabinet van het staatshoofd en NDP-binnencirkels, uitgekeken zijn geraakt op het Limburg-format. Er allemaal genoeg van hebben gekregen. Ook een groot aantal antipropagandistische gevaren, nadrukkelijker zien ontspruiten. Ach, de geschiedenis herhaalt zich, op gelukkig microben-niveau.

- Interessant om te weten, wat een ‘agersi tori’ is of in ieder geval nader heeft betekend: https://www.youtube.com/watch?v=wg7anDWmVWMhttp://www.imdb.com/title/tt1855924/

- Een gezegend en veilig Srefidensi ‘shorter-weekend’, aan allen toegewenst. Aan de werkende mensen en ook aan het collectief recreërende thuiszitters.

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro – 22.11.2014.

De Week in Retro – 22.11.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Dokkende vaders. Wat zijn dat?. Zijn het vaders die bezig zijn met een onderzoek of bezig met iets anders zijn geweest. Wat zijn cougars onder de moeders? Dat weet men wel meteen. Dat zijn vrouwen van middelbare leeftijd die nog even een geinig leven willen leiden en een ‘jonku bala’ van met veel graagte dienst zijn. Geraken zedelijk dan zwanger van een jongeman die maar nauwelijks de laatste klas van een school heeft gehaald of verlaten. Dan moet ook het mankind verantwoordelijkheid nemen voor het feit, dat hij door de cougar is besprongen en zijn verder leven sowieso een wending heeft gekregen op het moment er met zijn jeugdigheid vandoor werd gegaan. “Tante mi lobi yu tante, mi lobi dem moi sani fu yu…”, en ging dan een groeivorm in de onderbuik ontwikkelen. Verantwoordelijkheid nemen? Het dokkende vader syndroom en het cougar fenomeen, heeft men van eeuwen her ervaren. Was de kat van honk, dansten er ook muizen en was ‘daddy cool’ op het slachtveld bezig ‘de moren’ te verjagen, werd een schaamslot opengebroken of losgebrand door een lokale smid…! Kwam bericht van sneuvel, dan was het hek voorgoed van de dam. Waar of niet waar dat er een dode was gevallen, werd er feest gevierd. Rijkelijk door de wijn beschonken “hari trusu’s…”, toch? In Moengo zou een man moeten rondlopen die zo een 50 plus aan kinderen of meer heeft verwekt bij evenveel meisjes/vrouwen gedoetjes. ‘Overwegende de vermeende cultuurplicht…’, liet hij Nederlandse journalisten na bevraging vol trots weten. “Ik heb ze hier maar ook daar bij jullie in Tilburg, hor!”. Nu moet dezelfde man een eigen getto bouwen om dat grut en ook de nakomelingen daarvan die er nu zijn bijgekomen, gedegen en gelegener huisvesting te bieden. “No kiss me, shame and scandle in the biggest family…”. Want wie is broer of zus van wie? Met wie kun je dokken en met wie weer niet, wil er geen ‘malengre pikin’ uit voortkomen. Want de chromosomen zijn nu eenmaal niet met ID-voorzien, van naamplaat en stamboom op de voorplecht of op het aanrecht opgelopen. ‘I sabi toch…, na culturu e tya na faya’. Dokkende vaders en ‘zweef teki’ moeders. Sommigen bespringen een zestienjarige jongen en weer anderen besprongen een 14 jarig meisje. Levenslange narigheid en stigma. Dokkende vaders en cougar moeders. De vader was 34 en besprong de 14 jarige. De moeder was 38 en besprong de 16 jarige…, met voorbedachten rade. Wie is verantwoordelijk? Juist ja. De cultuurdwang?! Wat een mop. Maar gauw naar de week in retro.

- ‘Breakin’ News’. Inbreek nieuws. Wat is dat nou weer? Heel gewoon ‘shuffle…’! Neem je troffel en herschik middels een shuffle. Een paar ueren voor 25 November 2014, gaat Mohamed Kasto naar de Para en Jerry Miranda terug naar zijn woonbuurt in Paramaribo Noord–Oost. ‘San we span, nanga la sortu tori…’.

- ‘Flash tag’. Loopt in de media te pronken met een horloge van ‘Interpol 100 Jaar’ verkregen. JUSPOL bewindvoerder, namens ABOP in het kabinet Bouterse binnengeslopen, hor. ‘Te gek boooi…’, zo een mooi horloge met ingebouwde GPS-transponders. Dat moet de gemeenschap wel weten, ‘bala’. Ook dat de voorzitter van deze afgedreven ABOPPER op de signaleringslijsten van Interpol voorbeeldig prijkt, vanwege een strafvonnis in onder meer de Nederlanden. Transparant beschenen en begunstigd met minstens 10 jaar gevangenisstraf en dus daarnaast –bevestigd die van de Haarlemmermeer– een ander Frans penaal vonnis, onder de zaaknummers 9917621007 13, de strafkamer van het Tribunal de Grande Instance de Bobigny, met nog een tien jaren additionele insluiting in een Franse ‘hard core’ gevangenis. Maakt 20+ aan hele jaren. Veroordeelden in die tweede case, niets anders dan de Braziliaan Raimundo da Silva Barbosa en een Surinaams staatsburger onder naam: Ronny Brunswijk. Laatste, ten tijde van het vonnis, nog eens 38 jaren oud. Handig zo een ‘flash tag’ met GPS, kan men precies zien waar en met wie Edje B. zich exact ophoudt en politiek onderhoudt.

- Goede morgen. In een ochtendblad zou DNA-lid Hendrik Sakimin van Volksalliantie gezegd hebben, dat de ‘amnestiewet’ die moordenaars straffeloos moet stellen, niet op zijn reine geweten ‘werkt’. “A sani ne wroko tapu na man consensi…”. Misschien is Sakimin dan niet met een menselijk geweten begunstigd, maar met geheel iets anders. Iets dat lijkt op de ‘sitwasi’, van een kudde…, een kudde welke blindelings door het prikkeldraad galoppeert of als een kip zonder kop de te verantwoorden dinges, exclusief ten eigen voordeel en behoud in het leven doet. Zielig eigenlijk.

- Uitspraak. Constatering van de week. Vrij vertaald. Als er weer een NDP-regering aan de macht komt, zal de betekende PL-er en dan weer bevestigde NDP-er Algoe, bij herhaling minister op LVV moeten worden. Betekent dat hij net als zijn nieuwe baas in Parbo, enkel als ‘stemtrekker’ in dan ‘Wanica’ zal functioneren en bepaald niet als toekomstig volkvertegenwoordiger of wetgever. Zie daar de misleiding. ‘Follow the misleader…’. Bovendien is Algoe nog niet bevestigd, als lijsttrekker door een paars congres of enig algemene ledenvergadering van de NDP. Enkel door de ‘suprême alleenheerser’ naar voren afgeschoten, omdat Wanica net als alle ander districten knappe indigesties veroorzaakt voor de paarse doordrukkers. Vooral in het verzamelpunt met Santokhi in de spil. ‘Tranga bere so bun. Ondro nyan tori we taki’. Elo!

- Rechten van het Kind. Een kind heeft na 25 jaar ‘rechten van het kind’, uiteindelijk nu wel ‘het recht op te eisen’, dat door eerlijke en crimineelvrije entiteiten zijn/haar belangen worden behartigd. En dus niet door gruwelmoordenaars die er uiteindelijk toe dwingen, dat geestelijk gezonde en economisch rijkelijke ontwikkelingen, toch nog met een veelvoud van inspanning in het buitenland moeten worden aangezocht.

- ‘Na so a de…, ini Sranan ’. De rijst-/padieboeren zijn nog steeds in de grootste problemen. Toegezegde middelen vanuit de Staat, zijn niet overgedragen en de banken hebben laten weten niet langer te wachten, met enkel dreigden de executies door te zetten van goederen die boeren nog even in bezit hebben. Beloftes van Staat zijn zaken die vervliegen, bij de eerste samenloop van een stroomversnelling. Evaporerend!

- Containers. Al enkele dagen luimt een geruchtenbericht, over de ‘verdwijning’ van minstens 14 containers uit depot van de Nieuwe Haven…? ‘Bigi bigi bigi bugrus…’ aan koppen, zullen deze trip mogen rollen. Als het goed zit tenminste. Het wachten is op de eerste arrestaties.

- Bouwmeester in ‘the project’. Brunswijk gaat nu zijn eigen getto’s in Marowijne bouwen? Kan gezellig worden…, overwegende de uitermate wetenschappelijke kennis van sociale woningbouw en niet aflatende ruimtelijke ordening.

- ‘Pres for P’L. Inderdaad zal Somohardjo met een eigen presidentskandidaat komen. Heeft die Somo, nou helemaal niks in de NPS geleerd? Als je nu al een naam noemt, is de persoon in kwestie per definitie over enkele weken politiek morsdood.

- Elections. Er gaan geruchten, dat Donald Ramotar in Guyana eieren voor zijn geld heeft gekozen en richting vervoegde verkiezingen begint af te drijven. Kan het electoraat, gelijk ook met hem afrekenen. Twee lakens één pak! Paramaribo en Georgetown.

- ‘Dijk en weg’. Rabin Parmessar roept op een podium ‘dijk en weg’, richting het westen van Paramaribo door te zullen trekken naar de Vijfde Rijweg. Maar heeft hij dan de eigendomsterreinen en andere grondgebieden, al in pacht of domein binnengekregen? Denken echt van niet! ‘Zomaar a man e bari dem sanni…!’.

- Ruziezoekers. Het zal ze kosten als het zo door blijft gaan om minderheden in de ‘zij en wij’ –hoe subtiel ook– weg te willen blijven zetten. Minister Plasterk onderzoekt of hij kan voorkomen, dat Kamerleden die uit hun fractie stappen aanblijven als Kamerlid en hun zetel “…meenemen…”. Mensen vanuit onmogelijke PvdA-kiezerslijstposities die toch op voorkeurstemmen binnenkwamen. Plasterk is door de ratten gebeten. Vorige week verlieten de PvdA-Kamerleden Kuzu en Özturk gedwongen de PvdA. Ze begonnen terecht hun eigen fractie. Er zitten inmiddels vijftien fracties in de Tweede Kamer der Staten Generaal, terwijl er maar elf zijn gekozen. Plasterk wil erover nadenken of dat moet veranderen. “Als iemand niet op eigen kracht een zetel heeft weten te bemachtigen, en dan uit zijn partij stapt…, is het maar de vraag of dat wenselijk is…; de kiezer heeft dit nooit geweten”. De kiezer heeft ook nooit geweten dat de PvdA politieke achterlijkheid koesterde. Plasterk benadrukte, dat de kiezer moet weten waar hij aan toe is vóór hij zijn stem uitbrengt. Plasterk erkent wel, dat dit een ingrijpende wetswijziging zou betekenen. Met andere woorden, dat het een zaak is voor de lange termijn. De Grondwet en Kieswet moeten ervoor worden veranderd. Gelukkig. Tot zover onderdelen/becommentarieerde excerpten uit de NL-pers. Als je dus niet in het gareel blijft lopen en de eigen gedachteontwikkeling hebt, over de integratieagenda van PvdA ministerieelbewindvoerder Asscher en daardoor als kleine jongens uit Rotterdam en Limburg wordt weggejaagd…, ontstaat er plotsklaps een politieke pogrom onder leiding van een nog waziger Plasterk? Gevaarlijk spelletje. Maar misschien wil NL echt een fundamenteler moslimpartij, naast de christelijk gedifferentieerde orden. ‘Let’s see what it takes, bro…!? Nothing much, just a little and very stupid push…’.

 

Stekelig. De voorzitter van De Nationale Assemblée tracht met een verhaal, in het aan de coalitie gelieerde ochtendblad te vertellen, dat parlementariërs zich van hun verantwoordelijkheden moeten kwijten. Correct! Dat haar partijgenoten verenigd in het college nu ook met de handen in het haar zitten te kniezen? Begrijpelijk en tegelijk overwegende de ‘eigen ingebrachte schuld’! Wie heeft wie weggekeken of weggejaagd? Waar is Somo naar toe teruggefietst? Maar als er ook nog zaken op de agenda worden geplaatst, zoals wetgevingswensen –voor een te misbruiken Constitutioneel Hof (CH)– dan heeft ieder weldenkend lid van het parlement, uiteindelijk wel z’n individuele verantwoordelijkheid. Bemensing van het Constitutioneel Hof, is ongetwijfeld een zaakje waar de NDP – regering voor in primaire linies staat te springen. Beoordeling van de Amnestiepaskwil 2012, komt dan ontegenzeggelijk meteen op de allereerste rol van een hoegenaamd nog virtueel Constitutioneel Hof. Straffeloos houden van moordenaars en andersoortige uitlokkers om te komen tot moord, een eerst te dienen onderwerp op de rol van wat men tegen die tijd CH zal willen noemen. En dat nou juist geeft hete ademwrijving, waar de meer verantwoordelijken onder parlementsleden “geen quorum” voor zullen mogen en kunnen geven; binnen ieders verantwoordelijkheid. Men kan niet een Amnestiewet bevechten en daarna eraan meewerken, dat die door CH wordt goedgekeurd dan wel gesanctioneerd. Met dezelfde verwarde mensen op de stoel van het CH-presidium die de zaak hebben ondersteund en het orgaan van een operationele wet voorzien. Integriteit is al een hele tijd sinds het rampjaar 2010, niet eens meer op de vismarkten te koop. De stekelige opmerkingen van de voorzitter van De Nationale Assemblée, dat de Organisatie van Amerikaanse Staten ‘niets van doen heeft’, met wat zich in het Surinaamse parlement aan onwetmatigheden en verdragsschendingen heeft voorgedaan (…), geeft al meteen aan, dat ook die koe bij de horens moet worden gevat. Gerust uit te laten loeien tot de magische datum van 25 Mei 2015. ‘Trafasi no sa man de!’. Operationele wetgeving voor het Constitutioneel Hof mag gerust na 25 Mei 2015 worden aangevat. Bij de hoorntjes van een volwaardig en democratischer in te stellen lichaam.

 

- ‘Wroko’. Teken aan de wand, dat het bedrijfsleven zich niet langer zaakjes laat opleggen/aanpraten door de huidige regering Bouterse. Op 24 November 2014 gaan bedrijven ‘massaal open’ om geld te verdienen en hun productiever werknemers te kunnen uitbetalen of aan de stellig verhoogde vaste kosten/lasten te mogen voldoen. De mensen in deze regering die nog nooit in het particuliere iets belangrijks hebben gedaan of kunnen doen (…), zullen in ieder geval nooit een idee hebben van wat het betekent om als onderneming vier dagen stil te gaan en ergens op een willekeurige woensdag weer op gang te mogen komen en de vrijdagmiddag daarop dan weer over te gaan tot stilstand. Crazy! En dan ook nog met een wezenloos dure maand December voor de deur of in het verschiet. Crazier!

 

- Valreep. De president van Venezuela, Nicolas Maduro, heeft zijn uitgebreide bevoegdheden aangewend om op het ‘allerlaatste moment’ nog even snel een pakket nieuwe maatregelen door te voeren. Het parlement verleende hem deze bevoegdheden vorig jaar, maar woensdag kwam er een einde aan de periode. Maduro voerde woensdag jl. onder andere nog snel een belasting op luxegoederen in. Daarnaast zijn maatregelen getroffen ter bescherming van jonge werknemers en voor het invoeren van nieuwe economische ontwikkelingszones. De president kreeg vorig jaar toestemming van het parlement, buiten de volksvertegenwoordiging om beslissingen te nemen om het bedrijven moeilijk te maken die ervan beschuldigd worden de economie van Venezuela te ‘saboteren’. De vraag blijft staan wie het gehele land, economisch heeft gesaboteerd. Kijk naar de cijfers van een economische malaise die het Chavisme absoluut met zich meebracht. Een vernietigingsvoltreffer die uiteindelijk alleen maar verergerde, onder het bestuur van de maar weinig capabele Maduro.

 

- Algoe. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. “Ik heb voor Pertjaja Luhur getekend, maar ik ben geen lid…”. Is het nu ‘onbetekend lid’ of ‘onbetekenend lid’. Ach, het manneke is inmiddels paars weggetrokken. Of is het naar paars vertrokken…? In ieder geval, waar Vader Abraham de mosterdbloem, platonisch weet/wist te besproeien. Misschien wordt er vanuit die positie, wel weer een latrelatie met PL onderhouden. ‘Old love never dies at ones…, babe!’.

 

- Uitspraak van de week. Badr: ‘…NDP is enige partij met overal rommel…’. Heeft hij dat echt zo gezegd? Als het zo is, kan hij het natuurlijk wel weten. ‘Rommel…, huuuuh!’.

 

- Judge. Een oud-rechter ontdekt, dat zijn dossier om een rechtschapen pensioen van de Staat te vorderen dan wel via een bodemprocedure op te eisen, hoogstwaarschijnlijk via de ernstig lekkende kanalen van het parlement op straat en in de media is beland. Een sterk te veroordelen zaak die hopelijk niet in het nadeel van vordering en eventuele toewijzing daarvan zal werken. Waarom gelekt? Geheel om onfatsoenlijker redenen.

 

- Stroomstoten. Met stroomstoten werd een winkelier aan het Garnizoenspad beroofd. Ook gezinsleden werden getroffen door de meer bestiale in onze omgeving en samenleving. Via www.apintie.sr “In de Branding” is ook werelds te zien en te detecteren, hoe ondernemers door groot en klein in hun winkels worden bestolen. Allemaal door de camera’s vastgelegd. Suriname is goed ziek!

 

- “Eloooo, this is Bill Cosby…”. ‘Mi Gado man…’. Duivel in schaapskleren? ‘Het Amerikaanse persbureau AP heeft besloten een opmerkelijk tv-interview met Bill Cosby toch uit te zenden, nadat het op Cosby’s dwingende verzoek eerst buiten de publiciteit was gehouden. De Amerikaanse komiek werd boos, toen de interviewer hem vragen stelde over beschuldigingen van verkrachting. Het interview van 6 november ging eigenlijk over een tentoonstelling van Afrikaans-Amerikaanse kunstwerken van Cosby. Maar vanwege hernieuwde aandacht voor de al jaren oude beschuldigingen van verkrachtingen door Cosby, stelde de interviewer daar toch voorzichtig een vraag over. Volgens het persbureau waren er van tevoren met Cosby geen afspraken gemaakt over de vragen. Dat AP het interview met Cosby en zijn echtgenote nu toch naar buiten brengt, komt doordat kort erna opnieuw een vrouw naar buiten kwam met beschuldigingen dat Cosby haar in het verleden heeft verkracht. “Ik had geen pyjama aan en herinnerde me dat ik was verkracht door deze man”, Actrice Janice Dickinson. Het Amerikaanse model Janice Dickinson beweert dat Cosby haar in 1982 in een hotelkamer heeft misbruikt, nadat hij haar rode wijn en een pil had gegeven. Toen ze de volgende ochtend wakker werd ‘had ik geen pyjama aan en herinnerde ik me dat ik, voordat ik mijn bewustzijn verloor, was verkracht door deze man’. Dickinson is de derde vrouw die Cosby beschuldigt van verkrachting. http://nos.nl/op3/artikel/2004598-bill-cosby-van-america-s-dad-tot-monster.html http://nos.nl/artikel/2004770-cosby-eist-wissen-interview-over-verkrachting.html http://gawker.com/the-undoing-of-bill-cosby-1660641408http://www.theguardian.com/world/2014/nov/20/bill-cosby-acused-sexual-assault-seventh-woman.

- DNA. ‘Facilitator Jenneke’, nu juist in de problemen verdisconteerd. Niet de volksvertegenwoordiging is in de problemen. Integendeel is de voorzitter in de ‘problemas’ en doet discutabeler uitspraken, ofschoon dat er een Grondwet in werking is, de internationale rechtsorde werd geschonden en het superieure verdragenrecht met voeten wordt getreden. Dat men De Nationale Assemblée niet ter verantwoording mag roepen of correctie bedingen, vanuit de Organisatie van Amerikaanse Staten of welk legitieme internationale organisatie dan ook? Wat een mop! Geerlings – Simons heeft haar positie vanaf dag één, nooit erg goed begrepen. Ook geheel te verklaren, na het marginale, zowat macabere optreden in 2010, toen er op een compleet verkeerde datum en vervalste voorwendselen een staatshoofd tegendraads werd verkozen. En daarna een knaller van een amnestiepaskwil. Medio 2012 in stemming werd gebracht, waarbij internationaal de gehele rechtsorde over Suriname viel, nadat Ameerali ook nog illegaal tekende. Het land als zodanig en dus ook de zogenaamd democratische instituties veroordeelde ter zake hernieuwde schending van universele mensen- en verdragenrechten. Men is de massale en spontane opkomst van demonstranten in 2012 vergeten? De internationale protest-tsunami, vanuit Brussel/Genève/New York, Den Haag en Washington DC, waarschijnlijk ook! ‘The more convenient purple store of prolonged and collective amnesia…’. De maatloze kuren die Bouva toen en vandaag nog wilde uiten, dat er alleen mensen in demonstraties liepen die bepaald niet op hem lijken/leken. Gelukkig maar, toen en vandaag nog steeds niet! Noch in geest, noch in politiek aangetast milieu dan wel lijfelijk/beklagenswaardig voorkomen. Geldt dan ook meteen voor de hitsige secondanten Panka, en Misiekaba. Maar de tijdgeest is inderdaad en gelukkig ook, geheel aan de zijde van het Volk geraakt en lang niet meer aan de zijde van gruwelmisdadigers blijven aanmodderen. Neem nou het verhaal van de Rijksdag-brand, wat jongstleden dinsdag in dit medium verscheen. Men kan zo alle voorkomende namen daarin vervangen en/of invullen, met wat hier te lande nog aan spul in relatieve vrijheid rondloopt. Zien wie zichzelf daarin herkent of terug kan vinden. Niet zo moeilijke puzzel. Lees maar mee…, wat de meer stabiele opvattingen zijn en blijven van een vicevoorzitter van/in DNA en internationaal, strafrechtelijk meest georiënteerde parlementariër en gedreven juriste: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26188

- ‘DNA II. Er komen problemen als De Nationale Assemblée niet in openbare vergadering kan opereren? Er hoeft geen enkel probleem te ontstaan, als men de wet van het land heel gewoon volgt en respecteert. Er kan gewoon doorgewerkt worden, met de begrotingen van 2013/2014 en ook de gelden voor de verkiezingen kunnen daarmee vrij worden gemaakt. Wat wel een ‘no go’ is…, wordt gevormd door zaken op de agenda te stellen die impliciet de straffeloosheid van moordenaars verder moet regelen. Daarom zal er niet vergaderd worden. Het individuele belang, gaat nu eenmaal niet langer voor op een collectief belang. Vooral niet op het suprême moment, het land Suriname terug te voeren naar een internationaal aanvaardbare rechtsorde. Ook voor de allergrootste ‘oen’, moet dat duidelijk zijn. Elk ‘presidentieel besluit’, dat nu parlementair oncontroleerbaar kan of mag volgen, is terug te brengen/voeren naar het niveau van een verworpen decretenbestuur/-cultuur uit de jaren tachtig. Ook daarvoor worden buitenlandse geïnteresseerden, nu transnationaal gewaarschuwd. Heeft geen legitieme waarde ‘contracten’ af te sluiten, met een mandaatloos geraakt bestuur. De in te roepen nietigheid luimt. Mandaatloos…, zoals dat het zich nu manifesteert en een regeringscoalitie absoluut geen quorum kan sprokkelen noch opvoeren.

- Nog één erbij. Men creëert iets en het blijkt na enkele weken niets voor te mogen stellen! Een double black ‘whisky jug’ wordt aangerukt, de satés uit ‘bekender keuken zonder inschrijving’ worden aangeleverd en men heeft een ‘mek meki opo opo feestje’. De bierfles spuit in de hete zon…! Zo ook met de spoedeisende hulp Centrum/Noord. Een hoop beloften (…), maar het geld komt niet ter tafel. En zo zijn er nu tientallen voorbeelden van politieke ‘popi jopi’ oprispingen die absoluut niet levensvatbaar worden gemaakt. Reanimatie zal dan ook niet meer lukken, toch? Blijft een grote grap. Of een ludieke schijnbeweging wordt in verband met 25 Mei 2015 nog even gemaakt. ‘Wan pikin seki…, so bun’. Het ‘wassenneus-syndroom’, op de voorplecht ten spijt. Geheel lucratief als ‘reddingszaliger platzak’ opgevoerd dan wel op te voeren. Wie krijgt straks, strakker dan strak, een puntneus opgedrukt. Rusland natuurlijk! Als een echte…, ‘Pinoccio reborn’. Heeft geen missen. ‘Anomi, na yu du na du, yere! Tan teki san e go pesa…’. Altijd heeft de ander de schuld, van het plotseling mislukt hikken. Het oprispingsbeleid, waar nooit budgettair iets substantieels tegenover heeft gestaan. Anderen noemen het ‘verkwisting’ of ‘verspilling’. Maar dan wel een tomeloze grap, ten nadele van heel het land. ‘25 Mei 2015, a sa musu keba!’. Misschien nu al…, als Randjietsing je ‘grat hari’ zegt om op te krassen. Want je hebt het marginaal verworven mandaat, ook al levendig verspeeld. Hoe zette Bert Eersteling het deze week ook weer wat genuanceerder neer? Oh ja, we lezen mee: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26186 Duh!

- Sluier gevallen. Met veel nadruk verkondigde het Staatshoofd, dat de Universiteit van Suriname geen WiFi verbindingen in de lucht had? Verkeerd ingelicht! Natuurlijk was die WiFi aanwezig, maar niet met code en al bij alle studenten bekend. Telesur is er nu bijgeroepen om die codes vrij te geven en waar nodig de WiFi connectie enigszins te ‘updaten’. “That’s all!!!”. ‘Testing testing testing. Elo…, Testing bro!’.

- Gehakketak. Gezeur over wel of niet het binnenland van betere zorg voorzien of ‘medische labo-centra’ aanpakken? Betekent natuurlijk ook, dat al die ziekenhuizen met dodelijke bacteriën, meteen moeten worden aangepakt. Men kan niet een ziekenhuis ingaan en daar vervolgens een bacteriologische infectie oplopen en de pijp met garantie uitgaan. Vertikaal erin en horizontaal tussen zes planken eruit. Onkan! Wat vandaag de dag veel beter kan, is wetenschappelijk kennis te nemen van het volgende: ‘Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam, hebben een manier gevonden om stamcellen via de bloedbaan direct naar het hart te sturen. Ze gebruiken ultrageluid om cellen naar de beschadigde plek te sturen die door een infarct is ontstaan. Een hartinfarct ontstaat doordat een kransslagader verstopt raakt, er te weinig zuurstofrijk bloed in het hart komt en daardoor een gedeelte van de hartspier afsterft. Patiënten die een hartinfarct overleven, houden vaak ernstige gezondheidsklachten, zoals invaliditeit en moeheid. Uit eerdere veelbelovende onderzoeken blijkt dat de schade beperkt kan worden door direct na een infarct stamcellen in te zetten. “Deze cellen kunnen nieuwe spiercellen en bloedvaten vormen. Ook scheiden ze een cocktail af van eiwitten die voorkomt dat omliggende cellen afsterven. Hierdoor is de schade kleiner en blijft het beter pompen”, zegt onderzoeker Tom Kokhuis. ‘Microbelletjes’. Het probleem was tot nu toe dat veel stamcellen het hart niet wisten te bereiken en terechtkwamen in de lever en de milt. Om zoveel mogelijk stamcellen direct op de beschadigde plek te krijgen “…bekleden wij de stamcellen eerst met microbelletjes…”, zegt Kokhuis. “Deze worden vervolgens in de bloedbaan geïnjecteerd. De microbelletjes komen in beweging doordat deze reageren op ultrageluid. Deze combinatie maakt het dus mogelijk om stamceltherapie veel efficiënter in te zetten”. Meer onderzoek. Voordat patiënten geholpen kunnen worden met de nieuwe techniek, “…is er nog meer onderzoek nodig…”, benadrukt de onderzoeker. Tom Kokhuis promoveerde op 19 november 2014 op zijn onderzoek, naar deze nieuwe techniek.

- Hoe zou dat nou komen? Jongeren van niet-westerse afkomst lopen op sociaal-economisch gebied nog steeds achter op autochtone jongeren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn niet-westerse jongeren gemiddeld lager opgeleid en verlaten ze vaker het onderwijs zonder diploma. De allochtone jongeren die uitvallen uit het onderwijs, werken minder vaak en voor lagere lonen. Bijna de helft van autochtone leerlingen volgt een havo- of vwo-opleiding. Bij Turkse (23 procent), Marokkaanse (26), Antilliaanse (29) en Surinaamse (33) leerlingen ligt dat percentage een stuk lager.

- Jail. Mammie ging haar wel halen. Justitie van de kruisvaarders zal kind insluiten. Let op! ‘Een moeder uit Maastricht en haar 19-jarige dochter die was afgereisd naar Syrië zijn terug in Nederland’. Bij aankomst op Schiphol is de dochter meteen aangehouden. Dat heeft het advocatenkantoor, dat de dochter vertegenwoordigt, woensdag laten weten na een bericht van EenVandaag. De dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van misdaden tegen de staat en strafbare feiten die te maken hebben met terroristische activiteiten. Konden ze echt niet meer verzinnen? Moeder Monique haalde haar dochter Aïcha op eigen houtje en met alle gevaren van dien terug uit Syrië, werd dinsdag al bekendgemaakt. De jonge vrouw zou hebben verbleven in Raqqa…, het bolwerk van Islamitische Staat in Syrië. Het tweede gedeelte van de laatste voorgaande zin, is natuurlijk om de vervolgingswaan en -stemming van Opstelten erin te houden. ‘Debriefing…’ en laten lopen, dat arme, misleide en ernstig getraumatiseerd kind. “19 jaar oud en win je door vastzetten en kneveling daarmee de oorlog, Ivo!? Zou je kleinkind kunnen wezen…”.

- OAS. Let goed op! De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). De internationale organisatie bestaat uit 35 onafhankelijke staten op het Amerikaans continent en is opgericht op 30 april 1948 in Bogotá, Colombia. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), heeft als ultiem doel om samenwerking tussen de verschillende staten op het gebied van democratie, mensenrechten en veiligheidsissues te bevorderen. Daarnaast is de organisatie, ook een multilateraal forum waar gemeenschappelijke problemen op het gebied van armoede, terrorisme, illegale drugs en corruptie besproken kunnen worden. In 1962 werd een communistisch verworden Cuba, onder druk van de Verenigde Staten geschorst en uitgesloten van verdere deelname. In juni 2009 werd ‘de schorsing’, op verzoek van de Cubaanse regering opgeheven en sindsdien wordt de deelname van Cuba in de OAS, middels ‘voortdurende dialoog’ opnieuw bekeken. In 2009 werd Honduras geschorst, nadat president Zelaya tijdens een staatsgreep werd afgezet. In juni 2011 werd de schorsing opgeheven, nadat voormalig president Zelaya veilig terug kon keren naar het land. De lidstaten van het OAS bepalen zelf welke beleidszaken en doelstellingen zij willen bespreken, tijdens de Algemene Vergadering. Aan deze vergadering nemen de ministers van Buitenlandse Zaken van alle lidstaten deel. Zij komen een keer per jaar samen in Washington – D.C., waar de organisatie de hoofdzetel heeft. Het Algemene Secretariaat voert vervolgens het beleid uit, onder leiding van de Chileense secretaris-generaal José Miguel Insulza. De Europese Unie (EU) heeft een ‘waarnemersstatus’ bij de OAS en kan hierdoor van zeer dichtbij de belangrijkste zaken volgen die meespelen op het Amerikaanse continent. Tot zover de internationale en rationeler te boekstaande opvatting(-en), over hoe grensoverschrijdende rechtsorden, onder meer het land Suriname en overige in te bedden ‘democratieën’, op legitiem en verdragsmatig fundament geschoeid, mede wensen in te richten en gemeenschappelijk in te schalen. Wanneer Ao. 2014 van politieke hypochonders wordt gehoord/vernomen, dat De Nationale Assemblee van Suriname slechts ‘selectieve verantwoording verschuldigd is’…, enkel en alleen aan het overigens democratisch gezinde wereldvolksdeel in dit land, blijkt onherroepelijk, dat een gevaarlijke en stuitende vorm aan tendentieuze achterlijkheid en/of verdorven misleiding, het land wederom konden binnensluipen. Men is derhalve, ‘…in ondeelbare en onverdeelde totaliteit/algemeenheid//solidariteit…’, binnen deze natie en het grondgebied opgeroepen –onverkort daarbij ook gewaarschuwd (…)– voor de zicht-/visieloze figuranten en onverbeterlijke druiloren, in de inmiddels mandaatloze schijnverhouding/-vertoning verzand. Wel waarnemers opvragen/uitnodigen en gedurende enige tijd witte voetjes daarbij makend…, maar je daarna dan niet meer aan de charterregels en -voorwaarden willen/hoeven houden? Voor die gein worden geen assembléeleden in dit land betaald. “So…, just you get a good and more perceptive life…, sisa” . ‘OAS-styling and control, so bun’.

- Interpol. Behalve R.B. had men natuurlijk meer te signaleren ‘vippies’ verwacht, op de lijst(-en) van Interpol. Natuurlijk zijn die signaleringen er nog. Maar dan op een meer gesluierde lijst en voorzien van een speciale codering. Indien geïnteresseerd, nog beter zoeken of vragen tot ondersteuning. Want die ene is echt niet verdonkeremaand. Special edition(-s). R.B.; K.M.; K.M.S.; J.v.d.V. en nog meer van dat hoogwaardig ingelijste spul.

- ‘Afzeg cult’. Opnieuw schitterde het staatshoofd door afwezigheid. Jongstleden zondag, viel ‘Bigi Sma Dey’ de eer te beurt om te moeten horen, dat het staatshoofd wederom op het allerlaatste moment had afgezegd en niet naar White Beach kwam.

- Badr. Hij liet geen spaan heel en gaf in alle openheid weer, wat van de voorzitter van de NDP te denken. Op radio ABC was Badr Sital te horen. Niets was voor hem nog zo vreemd, dat er geen antwoord op kwam of gegeven kon worden. Saramacca was maar een onderdeel van conflict. Het groter verband is veel verontrustender. De NDP is overgenomen door het grof kapitaal en heeft zienderogen de basis doelstellingen en/of ideologie verlaten om zich over te geven aan het grote geld. Op het kabinet van het staatshoofd zijn mensen binnengedrongen, waarvan beloofd was, dat zij in een straal van vijf kilometers van het bestuursinstituut niet zouden mogen naderen. Niets van die afspraken bleef uiteindelijk heel. Het kapitaal zit op schoot en de corruptie heeft danig wortel geschoten. Zelfbehoud is alles waar het om draait.

 

- Tjallie. De ondervoorzitter van de NDP, Charles Pahlad, was niet bij de eerste steenlegging en initiële betonstorting van zogeheten ziekenhuisbouw aanwezig. Voor hem is en blijft het een klucht, wat men van zijn nobele ideeën heeft gemaakt om een wezenlijk ziekenhuis in Wanica te bouwen.

- BvL. De Bond van Leraren zal in actie komen. Zo werd in het weekeinde aangemeld. FOLS e degedege…!

- EBS. Misleidende berichten zullen uiteindelijk, een zeer onaangename verrassing inhouden. Aan de ene zijde vertelt men, dat de Energiebedrijven Suriname nog in onderhandeling zijn met het bedrijfsleven en aan ander zijde worden verhalen –over wel 300 % verhogingen– op wel volle breedte, van de consument en samenleving gelanceerd. Er wordt de consument zand in de ogen gestrooid? Dat is nu wel duidelijk. Inmiddels, wordt de EBS van harte dank gezegd, voor de 1.5 seconden onderbreking om exact 13.42 uur en nog een gruwelijke, later in Paramaribo Noord. Kwaliteit op tijd! Aan je hoela.

- Stafdorp. Het voormalig stafdorp van zowel de Suralco-Paranam, als voormalig BHP Billiton te Onverdacht, verkeren in ernstig verwaarloosde staat. Niet goed voor een gezonder verwachtingsmodel of -patroon. De Berlusconi-achtige berichten in een bepaald ochtendblad, over zowel de bauxietsector als de virtuele bouw van een gezondheidscentrum in Wanica, moet men enkel zien als ‘cheap-propaganda-selfies’, komende van de meest belanghebbende en zijn politieke kompanen. Met nationale ontwikkelingen of het algemeen Surinaams belang, heeft het allemaal geen bal te maken of van enig doen.

- Budget. De farce die verkondigd wordt ter zake een trein van ‘hot naar her’, kan men genoegzaam in de diepvries steken. Komt niets van terecht. Budgettair compleet onverantwoorde gedachte en driftig beoefende volksverlakkerij. Hersenspinsels aangestuurd door de buitenlandse fantasten, die het land in nog grote en duurzamer afhankelijkheid zullen terugdrukken.

- Uitlokking en val? Dat is wat men nu verkondigt, nadat voormalige NDP-er R.D. in Nickerie werd aangehouden voor vermeende medeplichtigheid bij een droga-transport. Een misdrijf, welk fysiek door een lid van de Militaire Politie werd uitgevoerd.

- Vakbeweging. Vanuit de Surinaamse Partij van de Arbeid mocht Bouterse vernemen, dat men hem wederom heel goed doorheeft. ‘Verdeel en heers’ binnen de vakbewegingsstructuren, is hoegenaamd weer in zwang. Echter mocht men ook kenbaar maken, dat de man in kwestie ‘krabita anu’ zou telen en onverheeld onderhouden. Intussen werd doorgegeven, door het blad van de nationale Berlusconi…, dat ‘corruptiealarmering’, meer gezien moet worden als een antipropagandacult, nu de verkiezingen, eraan staan te komen. Net zolang als de meest corrupte er zelf in mag geloven, dat het allemaal met verkiezingen te maken heeft. Uiteindelijk, (over-) gefactureerd ‘zelfbehoud’ wat/welk ook door Badr Sital bevestigend werd beantwoord en onwrikbaar aangestoten. En niets anders.

- 8 December 1982. Badr Sital heeft in alle toonaarden ontkend, iets van doen te hebben gehad met de gruwelmoorden die op 08 December 1982 in het Fort Zeelandia werden gepleegd. Hij hoorde pas van de moorden, op de 09e. December, onder (mede-) officieren in de kazerne. Hij was tijdens de moorden minister in het kabinet Neijhorst en had tijdelijk niets of zeer weinig van doen met de onderdelen van de gewapende macht. Hij heeft Bouterse meerdere malen bevraagd, wat er is gebeurd in het Fort Zeelandia en wie daarbij betrokken waren. Hij in ieder geval niet. Badr Sital heeft wel in de hoedanigheid van chef staf, minstens eenmaal geroepen, dat het afgelopen moet zijn met de herdenkingsdiensten van 08 December 1982 en toen ook een straatmars van de muziekband van het leger geordonneerd. Het beleven van herdenkingsdiensten nam daarna nog gemotiveerder onder nabestaanden toe. De mens zal zich niet laten beperken, zijn doden en geliefden te eren. Laat dat ook aan Badr Sital duidelijk worden. Had hij in tijden van zijn ‘exile’ in Cuba, ook dat levendig hebben kunnen of moeten leren.

- B777. Een Boeing 777 van de KLM, keerde na vier uren in de lucht te zijn met 180 graden terug naar Rio de Janeiro, nadat een passagier een scheur in een van de zijruitjes had ontdekt.

- J.v.d.H. Het Openbaar Ministerie heeft allereerst ‘vervolging’ en toen ‘ongewenste vreemdelingen’ gevorderd, tegen de Nederlandse misdaadjournalist John van de Heuvel en Peter van Vugt. De staat Suriname zou het hebben over wederrechtelijke vrijheidsbeneming en ontvoering van een 10 jarige jongen, waarvan de vader actief hulp van John van de Heuvel c.s. kreeg, terwijl de journalist nu aangeeft…, het voor Bouterse ongewenst is, dat in Nederland uit te zenden programma’s worden gemaakt over het huidige staatshoofd en zijn in de USA vastgezette zoon.

- Norm. Zolang boven een gecalculeerde norm per “troy ounce” gemijnd kan worden, is de nieuwe Grassalco-goudmijn te Maripaston winstgevend en levensvatbaar. Dat is om en bij het meest logische, dat kon worden meegegeven.

- Gouda. Negentig arrestaties in Gouda bij de intocht van Sinterklaas met zwarte Pieten. Eberhart van der Laan draaide weer kunstig en minder kundig om de hete brei heen, toen hij op de zondagavond bij Eva Jinek wilde aangeven, dat zijn organisatie in Amsterdam van een betere soort was en ongeregeldheden voor eventuele uitvoering, op het Beursplein waren ingeperkt. Een kunstig of kundig neutraliseren van eventuele ongeregeldheden maakt echter niet weg, dat voor een groot aantal donkere mensen de figuur van ‘Zwarte Piet’ kwetsend is en het handhaven van de ‘status quo’ –omwille van het verder over de materie te kunnen lullen– niet zonder gevaren is. Zien wat de toekomst voor het Sinterklaasfeest mag inhouden. Het dragen van een hakenkruis versus het opzetten van een Davidskruis is de hedendaagse Amsterdammer, waarschijnlijk al enige tijd geleden vergeten. Stigmatisering kan nog altijd overgaan in drama. Is al zo vaak op deze aardbol gebeurd. Let op: ‘Een meisje van 15 jaar dat verkleed was als Zwarte Piet heeft zaterdag tijdens de intocht in Almelo een klap in haar gezicht gekregen. Een 31-jarige man sprak het meisje aan over de Zwarte Pietendiscussie en sloeg haar op haar oog. Het meisje stond in een drukke winkelstraat te wachten op andere Pieten toen de man op haar afkwam. Volgens de politie maakte hij een verwarde indruk. Hij is aangehouden en heeft een nacht in de cel gezeten. In Gouda werd de publicist Sandew Hira ofwel Dew Rambocus door de politie gearresteerd tijdens een anti Pieten demonstratie.

- ‘Oom Th’. Hij ziet helaas weer ‘spoken bij daglicht’ en vergat hoegenaamd daarbij de hand in eigen boezem te steken. Als de ‘NDP-megaplus’, nog zo volvoerd is van regeermandaat, zou men de oppositie niet nodig moeten hebben om ‘quorum’ te verlenen. Maar ‘Uncle Theo from Wanica’ zag/ziet de ‘sibi busi’ al enige tijd hangen en kan door de overhangende kruinen, het politiek paradijselijke niet meer waarnemen of onderscheiden. Vandaar de noodkreet die aan zovele ‘knakkers’, echt niet meer te slijten is. Zorg toch voor een virtuele en solider mandaatverruiming, in plaats van in de ruimte te sputteren en weinig compacte luchtverplaatsingen ijlend op te roepen. ‘Science is still golden, uncle Theo…’.

- Strooien. De SPA wil misbruik van politieke podia inperken. In het bijzonder de wijze hoe Brunswijk van ABOP, primitief, onfatsoenlijk en geheel respectloos omgaat met deze samenleving. Ook nog kwetsbare vrouwen op onbeschaafde wijze ten tonele voert en dan publiekelijk nadert met bankbiljetten. Het achtereind van een …, kan het hem in ieder geval niet nadoen.

 - Server. Onderbroken berichten: ‘De Nationale Assemblee (DNA) zal zich internationaal moeten verantwoorden over de omstreden aanpassing van de Amnestiewet 2012…’ En toen viel menig server uit, vanwege de aanslagen door onderbroken EBS-stroomvoorzieningen.

- Bertje’s open deur. De instabiliteit in de wereld is de afgelopen anderhalf jaar sterk toegenomen. Invloedssferen en machtspolitiek zijn teruggekeerd in de internationale arena. Daarop moet Nederland goed voorbereid zijn en dat vereist een nieuw beleid, aldus Bert Koenders (PvdA), op de donderdag als nieuwbakken minister van Buitenlandse Zaken; in opvolging van Frans Timmermans. Het regeringskabinet houdt rekening met ‘…een langdurige periode van instabiliteit in de directe omgeving van Europa…’. Daarbij wordt Nederland geconfronteerd met ‘nieuwe vormen van oorlogsvoering’, zoals in Oekraïne en treedt Rusland ook steeds nadrukkelijker op. “De waarden in Europa moeten worden beschermd…”, verklaarde Koenders. Daarom als geoefend kruisvaarders, met de stellig verouderde F16’s op pad. Om de Moren te stuiten. En havens als Rotterdam…, daarmee in de gevarenzone duwend.

- Lekkere jongen. Volgens Rutte is het geen probleem om door te regeren met een kleinere meerderheid in de Tweede Kamer, nu Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk de PvdA-fractie hebben verlaten. “Ik heb weleens met 76 zetels alle hervormingen door de Kamer gekregen, dus dat moet met 77 ook lukken”. De spanningen binnen de PvdA “…raken het kabinet niet…”, zei Rutte na de ministerraad in zijn wekelijkse persconferentie. Rutte wilde verder niet inhoudelijk ingaan op de kwestie, omdat hij “…erg hecht aan scheiding van zaken…”. Het gaat volgens hem om een interne aangelegenheid van de PvdA.

- ‘Black Pete’. De persconferentie van Rutte werd vrijdag afgesloten, met de discussie om het bestaansrecht van ‘Zwarte Piet’. Rutte daarover: “Ik stel vast dat er een robuust debat plaatsvindt over Zwarte Piet in de samenleving. Zwarte Piet is zwart. Dat is geen politiek statement, dat is een state of fact. Anders heet hij toch geen Zwarte Piet?”. Vindt hij zelf dat Zwarte Piet zwart moet blijven? Na enig aandringen zegt Rutte: “Privé vind ik dat hij zwart mag blijven. Maar dit is een zaak van de samenleving. Hier ligt geen taak voor de politiek. Ik ben voorstander van een kleine overheid, zoals u weet [...], laten we van Sinterklaas een fantastisch mooi kinderfeest maken!”. Lekkere troep werd het op de zaterdagmorgen in Gouda. Zondag is Amsterdam aan de beurt.

- NDP. Uit de coalitie wordt met naam en toenaam aangegeven, wie de zogenaamde DNA-collega’s zijn die het quorumspook in stand houden. Rachied Doekhie zou daarbij als gangmaker kunnen worden aangemerkt.

- Fed up. Ook Lucien Naarden lid van de besturen bij de Kamer van Koophandel & Fabrieken laat weten er genoeg van te hebben. De kamer is in ieder geval door velen reeds aangemerkt als een verpolitiekt broeinest.

- NL. De twee PvdA parlementsleden van Turkse afkomst die door minister Assher en de socialistische fractie de bel werden aangebonden, zullen de reacties op hun gedwongen huidige status evalueren en dan beslissen wat te doen. Een politiek orgaan op basis van islamitische waarden en normen wordt niet uitgesloten. De beide heren, werden bij de laatste verkiezingen in Rotterdam en Limburg, vanuit een zowat onmogelijke plek op de kandidatenlijst, met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer geparachuteerd. Kan leuk worden. http://www.npo.nl/pauw/14-11-2014/VARA_101369215

- Roof. Minstens vijf goudzoekerskampen werden in het Meriangebied overvallen en beroofd. Van goud tot verbindingsmiddelen zoals GSM’s werden meegenomen. De politiebijstandteams rukten uit, maar konden de rovers net niet te pakken krijgen.

- 4 jaar. Het leven was maar nauwelijks begonnen of de stiefvader sloeg de kleuter dood. Na een lijdensweg in het ziekenhuis, kwam het jongetje uit Commewijne toch nog te overlijden. De vader en moeder zijn aangehouden en de overige kinderen uit huis gezet. Schrijnend!

- Droga. Grote hoeveelheden in beslaggenomen drugs, zijn in opdracht van het Openbaar Ministerie in de openlucht verbrand.

- 24 November 2014. Ieder werkgever mag zogenaamd zelf uitmaken of 24 November 2014 een vrije dag voor zijn/haar personeel en dus bedrijf betekent. Denk maar dat het omgekeerde het geval zal zijn en dat de overheid de bal geniepig naar het bedrijfsleven heeft toegespeeld. Durf daarbij geen vrij te proclameren…! Alleen maar schade in dit land, onder de huidige Bouterse regering.

- ‘Pensionado’. Een voormalig rechter moet uiteindelijk naar zijn oud-collega’s stappen om zijn pensioenpenningen geregeld te krijgen. Wat een land, wat een onrechtmatige daadstellingen! http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26123

- Politiek morsdood. Dat is het geval met Donald Ramotar in Guyana die met een (auto-/administratieve-) coup, het parlement in het buurland dacht te elimineren. De Organisatie van Amerikaanse Staten denkt daar anders over. Ramotar heeft met zijn geweldig aandoende actie, zijn eigen politieke doodvonnis getekend. Nationaal en internationaal.

- Verscheiden. Albert Lie A Loi en meester Johan Telting, bekende figuren in de binnenstad van Paramaribo, respectievelijk de Paulusschool, kwamen helaas te overlijden.

- Deel. Weer een deel van de 2000 stuks, aan Suriname geschonken computers en laptops, vonden hun weg uiteindelijk naar een aantal begunstigde entiteiten.

- Putin in Australie. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft op de G20-top in het Australische Brisbane gezegd dat de Europese Unie verdere financiële sancties overweegt tegen Russische personen vanwege de crisis in Oekraïne. Merkel zei tegen persbureau Reuters: “De huidige situatie in onbevredigend. Momenteel bespreken wij het op de sanctielijst zetten van meer Russische personen”. Merkel zal vandaag de Russische president Vladimir Putin ontmoeten op de G20-top, maar ze zei niet te verwachten dat er “…plotselinge veranderingen…” zullen komen in de opstelling van Putin op basis van hun geplande gesprek. Volgens de Europese Unie levert Rusland wapens en mankracht aan de rebellen in het oosten van Oekraïne. De Raad van Ministers van de EU komt maandag bijeen om te praten over een uitbreiding van de sancties tegen Rusland. Vrijdag zei de Britse premier David Cameron al, dat Moskou met zijn acties in Oost-Oekraïne meer sancties van de Verenigde Staten en de Europese Unie riskeert. Zie ook analyse Frank van Kappen generaal b.d.: http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/294715/Nieuwsuur.html

- ‘Lowe kwie’. President Putin vertrok voortijdig bij de G20-top in Australië. Hij deed dat omdat andere leiders hem in Brisbane hebben bekritiseerd, ter zake zijn opstelling in de kwestie-Oekraïne. Hij had voor morgen nog een afspraak staan, maar die zegt hij af en dan gaat hij terug naar Moskou, zeggen leden uit de Russische delegatie in Australië. President Obama noemde op de G20-top de houding van Rusland in het Oekraïne-conflict “…een gevaar voor de wereld…”. De Canadese premier Harper zei tijdens het handen schudden tegen Poetin dat hij weg moet uit Oekraïne. Weinig vertrouwen. Bondskanselier Merkel heeft in Australië een gesprek met de Russische leider. Voordat het begon, zei ze dat ze er niets van verwacht. “Ik heb er weinig vertrouwen in dat de situatie in Oekraïne en de rol die Rusland daarin speelt verandert”, zei Merkel. Vooraf gingen er stemmen op om Putin te weren van de conferentie, maar gastheer Australië voelde daar niets voor. “De G20 is een economisch forum en geen politiek forum…”, zei de Australische minister van Financiën Joe Hockey in september. Economische groei en de aanpak van belastingontwijking stonden hoog op de agenda van de topconferentie, maar actuele politieke onderwerpen als de crisis in Oekraïne en de strijd tegen ebola krijgen tot nu toe de meeste aandacht.

- Wezenloos. PvdA-Kamerlid Bouwmeester is zich wezenloos geschrokken toen Selçuk Öztürk in de fractievergadering van donderdagavond schreeuwde: “Moge Allah je straffen”. Dat zei ze in Kamerbreed op NPO Radio 1. “Ik ben nog nooit zo geschrokken”. Volgens Bouwmeester verliep de vergadering waarin over de samenwerking met Öztürk en zijn collega Kuzu werd gesproken, tot dat moment heel rustig. “Iedereen was bezig om eruit te komen. En dan opeens dit”. De verwensing, die gericht was aan Ahmed Marcouch, was volgens haar de druppel die de emmer deed overlopen. “Toen dacht de hele fractie: dit niet.” Er werd besloten dat de twee uit de fractie moesten. Goed gesprek. Bouwmeester is het eens met dat besluit, maar zegt de gang van zaken te betreuren. Met name met Kuzu werkte ze prima samen. “Als er van het begin tot het eind een goed gesprek was geweest, had je dit kunnen oplossen”, zei ze. “Maar als twee mensen het niet meer eens zijn met de uitgangspunten van een partij, is dit de eindconclusie”. Zaterdagavond zei PvdA-leider Samsom bij ‘RTL Late Night’, dat hij de verwensing van Öztürk “bedreigend en doodeng” vond. “Tje poti!”.

- America. De Republikeinen zijn laaiend over het voornemen van president Obama om per decreet miljoenen immigranten een werkvergunning te verlenen. De president gaat hiermee ver buiten zijn boekje , zei de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden John Boehner. ”De president heeft eerder gezegd dat hij geen keizer is, maar hij gedraagt zich wel zo”, zei Boehner al voordat Obama vannacht zijn tv-toespraak hield over de immigratiehervorming. Boehner hield eerder een stemming in het Huis tegen over een meer soepele immigratiewetgeving, waarmee de Senaat vorig jaar wel akkoord ging. Omdat vanaf januari het hele Congres door Republikeinen wordt gedomineerd, heeft Obama besloten zijn hervormingen per presidentieel decreet uit te vaardigen. “Aan die leden van het Congres die mijn besluit om het Congres te omzeilen afwijzen, zeg ik: kom met een wetsvoorstel”, zei Obama in zijn toespraak. De Republikeinen zijn weliswaar unaniem in hun afkeer van Obama’s “ongrondwettelijk handelen”, maar ze denken verdeeld over een passende reactie. Sommige Congresleden dreigen met een ‘shutdown’, het dichtdraaien van de geldkraan zodat overheidsdiensten op slot gaan. In het najaar van 2013 gebeurde dat eerder omdat Democraten en Republikeinen het niet eens konden worden over de overheidsfinanciën. Maar Republikeinse leiders vrezen dat een nieuwe shutdown vooral veel ergernis zal opwekken onder de bevolking.

De Observateur van Sranan.

 

 

 

 

 

DE WEEK IN RETRO – 15.10.2014.

DE WEEK IN RETRO – 15.10.2014. 

 

MEMORABILIA.

 

- UvS. De Universiteit van Suriname werd aan het begin van de week verrast met een georkestreerd ‘charme offensief’, ‘grat hari’ door het staatshoofd uitgevoerd. Of hij het zelf allemaal ook zo had bedacht kan gerust worden aangenomen. Echter bleek afstemming met subalterne niet 100% te kloppen. Want wie komt nou met een politiek beladen “charm & chant offensive” en de bewindvoerder op het Minov vertelt doodleuk, dat als men meer wil hebben, er ook meer collegegeld moet worden betaald. En die mededeling zo vlak voor de algemene en geheime verkiezingen voor landsbesturen in SU, vertegenwoordigt wel het meest politiek achterlijke. Wie waren ook weer vervelend door de rabiate ratten gebeten? Juist ja! En dan de accreditatie van een Nederlands diplomaat bij bevordering van TZ-a.i., naar de rang van ‘Z.M. ambassadeur’. Huuuuuh! Ook Nederlandse ambassadeurs worden officieel aangeduid als Zijner Majesteits Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur, en in het verlengde daarvan wordt het voorvoegsel Z.M. ook voor Nederlandse ambassades gebruikt. Maar gauw naar de week in Retrospectief, voor een ontmoedigingsbacil ook hier inslaat of ongevraagd binnentreedt.

- PR-verhaaltjes. De grote opruiming van groot vuil heeft ervoor gezorgd, dat de chikungunya virusaanval van minder grote orde is? Kulpraatjes. De chikungunya kon vaart nemen in dit land, omdat de huidige regeringselementen in slaap waren gevallen en in slapte verhuld, bleven aanrommelen. En wat zijn de maatregelen die daartegen, intussen zijn genomen? Nul komma nul. Allemaal zitten nog voor een dik salaris, op hun marginale krent. Als men alleen maar naar de incubatieperiode van het virus kijkt, zal een ieder weldenkende tot de conclusie komen, dat het ruimen van groot vuil, van nauwelijks een paar dagen geleden, geen invloed kan hebben gehad op de zogenaamde statcijfers die nu worden gevolgd en gepropageerd. Malathion en voorlichting sorteerden meer effecten. De ziekte is op zijn retour, uit pure eigenzinnigheid. En het aantal mensen dat zich terdege aanmeldt met de ziekte, is overigens ook nog geflatteerd. Omdat velen de behandeling zelf ter harte namen en paracetamol gingen halen, op de hoek in een drugstore of supermarkt. Het was deze week wel weer een beproeving om te mogen zien hoe bewindvoerders, dachten de Surinamer van de domme te kunnen houden. Grapjassen!

- Beest. Een stiefvader die een kind van vier het ziekenhuis inslaat, waarna de kritieke levensfase wordt aangemeld, mag eigenlijk –vanwege ontbrekende en/of nog maar weinig toe te passen wetgeving– naar Iran worden uitgewezen. Want daar krijgt dit bestiale aan schepsel, de eigenlijk verdiende straf. Drugs en alcoholgebruik…, is klaarblijkelijk de oorzaak? Oplossing in Iran of een meest effectiever schavot. Maar ook in Amsterdam ging het mis, waarbij een kind van tien, door de vader werd doodgeschoten.

- Energietarieven. Betaalbaar toerisme en concurrentiebeding met de Horecasector van het buitenland? Goedkopere vliegtickets en dan bij aankomst de verhoogde hoteltarieven. Het gericht mangelen van een reeds ingezette casino-cult of aanval op belastingverplichte economische productiedelen? Bewindvoerders van vandaag? Zijn enkel aan de macht gekomen om weer te vernielen en niets anders. Gelukkig zullen ze in 2015 tijdig en voorgoed worden weggejaagd, zoals dit Volk dat in 1987 grondig wist aan te sturen.

- Geen DNA vergadering. Zeker niet voor een Wet Constitutioneel Hof om de amnestiepaskwil uit 2012 alsnog op te houden, terwijl voor de internationale rechtsorde deze allang is omgevallen. Eigenlijk zouden registeraccountants ‘pro deo’ moeten kapitaliseren, wat de misdaadcoup en de gevolgen van 1980, dit land uiteindelijk allemaal niet allemaal heeft gekost. Voorspelbaar, komt men dan tot de conclusie van een ‘giga-misdrijf’, tegen het Volk van Suriname. Elke dag opnieuw, bedenkt men wel iets om ‘een handvol’ nog even -in relatieve vrijheid- aan de praat te houden. De vraag is daarbij nog steeds valide, ‘…wie erger in het geheel passen…?’. De misdaad ansich of de contemporaine ondersteuners. Er valt een hoop goed te maken. DNA-leden hebben terecht de vrees uitgesproken, dat de instelling van het Constitutioneel Hof in dit micro-rechtsgebeuren, ook het gevaar in zich draagt om het Hof van Justitie verder te ondermijnen en uiteindelijk te ruimen. En dat is niet gewenst. Absoluut niet!

- Kopro. Het land bouwt aan de toekomst en de koperdief komt gewoon even langs om de zaak te vertragen. Gelukkig was daar een oplettende bewaker bij de raffinaderij in aanbouw, die de notoire koperdief strak inklemde. Nu de helers nog.

- Lap top. Hoe beschamend zaken kunnen lopen. Een ambassadeur komt langs bij een bewindvoerder en neemt een aantal laptops voor de welwillende mee. Vertelt gewoon, dat dit cadeaugedoe uit dankbaarheid is voortgesproten. Want de bewindvoerder doet meer dan zijn best, om nationale onderdanen en staatsburgers van dat zogenaamd verre en bevriende land, vlot de Republiek Suriname binnen te kunnen krijgen. Niet 400 maar wel 700 plus! Beschamende verbindingen met een zogeheten bevriende natie onderhouden die eigenlijk niets anders op heeft dan Suriname te koloniseren. Van Alaska tot Vuurland en terug, dezelfde modus operandi! ‘If yu wanni yu kan sribi, lap top styling!’.

- Moengo/Albina. Bericht kwam binnen, dat een absurd aantal woningen en andersoortige onderkomens, in Albina en Moengo –op reeds bedongen staatskosten– zullen worden opgezet. Nader onderzoek vereist.

- Premies. Steeds meer mensen komen in de problemen om een soortement basiszorgverzekeringspakket, verplicht aan te schaffen. Ziektekostenverzekering voor wie wel en voor wie niet betaalbaar? Juist ja!

- ‘Sasi Sura’. Een eenmalige vrije dag voor het Javanisten-geloof? Niet gelijkgesteld aan de zondag. De Overheid en de scholen staan stil. Het bedrijfsleven wordt voor keuzes gesteld. Eigenlijk een gevaarlijke situatie. Stel dat het bedrijf, enkel of grotendeels door Javanen wordt gedraaid en dat de directie beslist op die 24e. November 2014 als werkdag in te boeken. Inderdaad, wordt dat boekend boeten. De overheid…, ach nou ja!

- Tweemaal. Twee gepensioneerde vrouwen, worden in het Zanderijgebied overvallen en van hun bezittingen beroofd. Prettig toch? Hoeveel voertuigen heeft de politiepost Zanderij nu om het verzorgingsgebied rond de internationale luchthaven, tussen Cabenda en Kwakoegron/Bigi Poika te beveiligen? Oké dan!

- Cabenda. Over Cabenda gesproken. Uit landsdomeinen wordt een terrein toegewezen, voor agrarische investeringsactiviteiten. Dat gebeurt nadrukkelijk ook in dat braakliggend gebied. Werkgelegenheid geboden. Komt daar een handvol mensen ‘in traditionalisme’ vertellen, dat het hun dorpsgebied is. Wat een land, wat een mensen. Wat een verspilling van middelen en energie.

- Doorstart. Eastern Airlines zal onder een nieuwe rechtspersoon, een imposante doorstart vanuit Miami beleven. Groot investeerder wil het gedurfde aanvatten, met modern vliegmaterieel in de B737 klasse en ‘Suriname Airways’ daar naarstig bij betrekken. Gunstig en knap ontsluitend. Op de grond en in de lucht.

- Zuurder. Wat maakt azijn zuurder. Een gevecht inzake het wel of niet toelaten van John van de Heuvel? Laat die man toe en als de justitie hem nodig heeft, is dat juist handig. Maar nu een toelating weigeren, kan op termijn alleen maar onproductief voor het Surinaamse imago gaan werken. Wanneer wordt men hier volwassen? Of is de revo-cultuur nog steeds leidend? Misschien dan toch wel! http://www.telegraaf.nl/binnenland/23332111/__John_mag_Suriname_niet_in__.html

- Putin’s wargames? Unrest and instabilities. En zo is het. En niet anders. NOS.nl “We moeten ernstig rekening houden met een langdurige periode van instabiliteit in de directe omgeving van Europa”. Dat schrijft minister Koenders in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een update van de Internationale Veiligheidsstrategie die Koenders voorganger Timmermans anderhalf jaar geleden presenteerde. Volgens Koenders is “…de instabiliteit in de wereld om ons heen sindsdien sterk toegenomen…”. De nieuwe minister wijst onder meer op de Russische annexatie van de Krim en het conflict in Oost-Oekraïne en de opkomst van IS in Syrië en Irak. “We zien ons geconfronteerd met nieuwe manieren van oorlogsvoering, waarbij conventionele, niet reguliere en digitale technieken worden gecombineerd”. Ouderwetse diplomatie. Snelle oplossingen zijn volgens Koenders niet mogelijk. “Dit vraagt om internationale samenwerking en een geïntegreerde aanpak”. Hij wil gebruik maken van de diplomatie en internationale organisaties in de regio en daarbij zoveel mogelijk in Europees verband optrekken. Na afloop van de ministerraad benadrukte de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken dat er geen sprake is van een terugkeer naar de Koude Oorlog en dat het belangrijk is om de dialoog aan te gaan. “In een wereld die complex in elkaar zit, is ouderwetse diplomatie (?), juist erg belangrijk”. In zijn brief schrijft hij nog, dat de kwaliteit van vredesmissies en -operaties in EU- en VN-kader omhoog moet.””Bescherming van burgers moet daarbij centraal staan…….”. A tan so!

- Visitekaartje. Een hinderlijke neiging tot geldingsdrang, blijkt nog steeds niet verschoond dan wel opgeschoond te zijn, wanneer een journalist het werk is komen doen en hem bij vertrek geheel ongevraagd een visitekaart in handen wordt gedrukt. Ach ach ach, men leert het maar niet. ‘Tje poti…’, was dat alles?!

- Guyana. De onrechtmatige daad van Donald Ramotar in Guyana, door het parlement buiten spel te zetten, heeft alle aandacht van de internationale gemeenschap die deze schending van de internationale rechtsorde in de gaten houdt. Ook de wereld persbureaus als Reuters, AP en BBC hebben melding gemaakt van de bestuursonkunde die Ramotar nu te toon denkt te kunnen spreiden. De bewust gestelde wandaad van Ramotar, vertegenwoordigt niets anders dan een administratieve autocoup die democratische normen en waarden in de regio aantasten. Intussen is het zover dat de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), de tanden heeft laten zien.

- Putin. De luchtmacht van Putin vliegt over en weer langs de Europese kustlijnen. Niet zonder gevaar voor de burgerluchtvaart. Nu wil Putin’s luchtmacht een marinebases aanleggen op Cuba, in Venezuela en ook Nicaragua. Putin’s marine stoomt op naar de noordkust van Australië. Gevechten escaleren vandaag de dag, weer in Oostelijk Oekraïne. De NAVO waarschuwt voor zaken die uit de hand lopen, met de Russische militairen die aantoonbaar multipliceren in diverse gebieden. Er hoeft maar een vonk verkeerd terecht te komen of een botsing met een burgerpassagiersvliegtuig boven de Noordzee plaats te vinden (…) en het is zo gebeurd. Interessant te kijken, met wie de Republiek Suriname geaccrediteerde ambassadeurs en niet residerende ‘botschafts’ relaties onderhoudt of nog wenst aan te gaan. Veertien boden geloofsbrieven intussen aan. Washington DC en de NAVO op het westelijk halfrond, kijken geopolitiek gelaten mee. Ook wie uiteindelijk (tussen-)landingsrechten, als gebonden en niet gebonden naties zullen verkrijgen, op het strategisch gelegen Zanderij en wie weer helemaal niet! En dan op de donderdag: ‘Nederlandse F-16′s hebben boven de Baltische staten een Russisch transportvliegtuig onderschept. Het vliegtuig was gisteravond het luchtruim van Estland en Litouwen binnengevlogen, zonder zijn vluchtplan bekend te maken. Daarmee werd het luchtruim van de Baltische staten geschonden. Nederland heeft sinds begin september vijf F-16′s gestationeerd in het Poolse Malbork in het kader van een NAVO-missie. De jachtvliegtuigen zijn daar om de oostelijke NAVO-bondgenoten te helpen bij het bewaken van hun luchtruim. Het was de eerste keer dat de Nederlandse F-16′s in actie kwamen. Het Russische toestel was een viermotorig transportvliegtuig. Twee Nederlandse F-16′s hebben het toestel onderschept en het Baltische luchtruim uitgeleid. Het transportvliegtuig was volgens Defensie op weg naar Kaliningrad, een Russische stad tussen Polen en de Baltische staten. Estland, Litouwen en Letland hebben geen jachtvliegtuigen en hadden de NAVO vanwege de oplopende spanningen met Rusland om militaire steun gevraagd.

-

- Raad van State. Als het hier niet op een volwassen manier kan, dan gaat men maar naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ook kan de Partij van de Arbeid het nu wel vegen in de Bijlmermeer, wat minder geladen “Amsterdam ZuidOost” werd vernoemd. Burgemeester Van der Laan stelt hevig teleur, onder de gekleurde mens in de Nederlandse hoofdstad. Zaterdag en zondag aanstaande, kan het wel wat heter worden, nu de rechten van de donkere mens op “onaanvaardbaar niveau” zijn getild en “stigmatisering” megahoogten dreigt te kunnen bereiken.

- Discriminatie. De Surinaamse studenten in Nederland, dat wil zeggen begunstigden met een Surinaams staatsburgerschap, mogen niet meer dan tien uren per week werken, om in hun levensonderhoud te voorzien en/of aan secundaire financiële verplichtingen/voorwaarden te kunnen voldoen. ‘Europese regelgeving…’, wordt hen successievelijk voorgehouden. Interessant zou het allemaal toch wel worden, indien men ging kijken/onderzoeken, in hoeverre studenten uit ‘gemenebestlanden’ en/of de ‘franse koloniën/departementen’, respectievelijk in de UK of Frankrijk, ook negatief worden aangeslagen door een discriminatoire regelgeving. Opgeworpen elementen die de Surinamers in Nederland, wel degelijk mogen tegenkomen. Uitgezonderd, de slecht opererende en gebrekkig verbale NL-Antillianen natuurlijk. De nieuwbakken Nederlandse ambassadeur gaat er prat op, dat goede zaken in/met Suriname gedaan kunnen worden, vanwege ‘te begrijpen’ taalovereenkomst(-en). ‘No Babylon…, maaanh’. Het stagiairegilde bevestigt dat allemaal, ruimschoots en -hartig. Misschien kan in het reciproque ver-/gevolg, dan ook nadrukkelijker worden gekeken naar de absoluut discriminatoire zaken die een Surinaamse student in “p’tata” wordt aangewreven. Wordt er verstandelijk en gedoseerd, gezondere lucht in die knellende pijplijnen en posities geperst…, is men als aankomend academicus misschien minder geneigd, allereerst en primair –na aankomst aan de Noordzee– het Nederlands cq. Europees staatsburgerschap, na te streven. Via een schijnhuwelijk of anderszins gekoppeld. Een acceptabeler leefniveau, gaat ontegenzeggelijk gepaard met gunstiger studieresultaten, sociale rust en/of aangepaster snelheden, de aangevangen studies, ononderbroken en succesvol af te ronden. ‘Win / win, ini na casu disi…, so bun’. ‘Denk a tori, yere. No discrimination allowed’.

- RvM. Neen, geen Raad van Ministers (RvM), maar een ‘libi libi’ regeringsvergadering onder exclusieve leiding van het staatshoofd. Ter nadere bepaling, dat eventueel een bedrijf van Dipo een ziekenhuis zou mogen gaan bouwen in Wanica. Dus niet Ameerali zat voor in een gebruikelijke RvM, maar het staatshoofd ‘himself’.

- Petro. Het heeft er veel van, dat Petrocaribe een duistere weg is ingeslagen…, als men naar het verhaal van Badr S. in een ochtendblad kijkt. Wazig! Eerstens was het: ‘…pe a moni de…’. Nu kan men gerust vragen: “Pe a oli de. Pe na Petrocaribe go?’.

- VHP/BEP. Een ‘To the Point’, werd ernstig puntig op de afgelopen woensdagavond. In de hoofdrol Santokhi en Waterberg. In ieder geval, zijn de kaarten in Wanica nu al geschud. Tjallie Pahlad zou nog wat tegengas kunnen geven, maar met een Algoe als lijsttrekker in Wanica aankomen, wordt een hinderlijke ‘ondro nyan sitwasi’. Algoe heeft volgens Santokhi geen kans van slagen in zijn Wanica. Niemand kent Algoe en niemand zal hem substantieel draagvlak verlenen. Intussen, is de economische situatie van het land zo nijpend geworden, dat er nu terdege grote zorg heerst. Overal voelt men, hoe het weer misgaat onder een NDP-sturing. De elementaire zaken worden onbetaalbaar en de voorraden slinken. Een trein dwars door Wanica naar de Para, zal geen enkele vorm aan levensvatbaarheid hebben. Een rit voor zeventien (17,–) SRD, tegen het hedendaagse bedrag van twee (02,–.) SRD naar Onverwacht per bus…? Hoe denkt men, dat te kunnen verkopen aan de bewoners die ten zuiden van Paramaribo hun belangen hebben. Wordt dus een toeristentreintje. Die kunnen het betalen. De voorzitter van de BEP heeft op een vraag uitgebreid verteld, waarom men noodzakelijkerwijs afscheid nam van Seeka en ABOP en uit de A-combinatie (AC) stapte. Geweldsbedreigingen, wapengekletter en regelrechte sabotage van de verkiezingen in 2010, waarbij BEP opzettelijk in het nadeel moest worden gesteld, zijn mede oorzaak van vertrek.. Als klap op de vuurpijl was daar politiekverraad en de doodsbedreiging met wapens bij Kujeba, waar voormalig BEP-voorzitter Alendy moest worden ontzet, door stevige ingrepen van BEP-aanhangers/sympathisanten. De BEP is niet tegen spoorlijnen, maar ondersteunt wel (vervoers-)middelen die enig nut hebben voor de totale gemeenschap en op basis van onderzoek en ratio tot stand kunnen worden gebracht. Het land mag daarbij niet omvallen, vanwege valse en onbetaalbare investeringen die ook nog levensbreed door corruptie worden belaagd. De VHP zal er alles aan doen om de corruptiebestrijding in ons land, internationaal aan te pakken. Er zijn daar nu voldoende instrumenten en organisaties voor beschikbaar gekomen.

- Elektraomleiding. Goedkopere stroom uit Duitsland. Meer stroom ook door Tapajai in SU? Let op! ‘De productie bij de bekende aluminiumsmelter Aldel uit Delfzijl wordt herstart. Dat heeft de investeerder, de Klesch Group, bekendgemaakt. De fabriek ging eind vorig jaar failliet. Klesch verwacht begin 2015 de fabriek weer te kunnen opstarten. Aan het eind van dat jaar verwacht het bedrijf ruim 200 mensen in dienst te hebben. De investeerder zegt dat dit mogelijk is door de hogere aluminiumprijzen en het vooruitzicht dat er een ‘directe lijn’ voor elektriciteit komt tussen Nederland en Duitsland. Daarmee wordt het voor Aldel – en andere grootgebruikers in de Eemshaven – mogelijk om goedkope stroom uit Duitsland in te kopen. Tot zover de NL-pers. Voor de kortzichtige? Tapajai, so bun’.

- ‘That’s it, bro’. De aanhouder wint en Ernst Noorman is dus uiteindelijk, ‘geaccrediteerd NL-ambassadeur in Paramaribo’ mogen worden. Mocht zijn geloofsbrieven ten lange laatste aan Bouterse overhandigen. Met ook de responsieve en reciproque groeten aan Willem-Alexander in Nederland…, komende van Bouterse. ‘Historisch moment…’, werd dat allemaal genoemd. De Hoge Raad in het Haagje, neemt intussen goed nota van het hedendaags voldongen en politiek aangestuurde feit. Wie weer niet? De ignorante, hypocriete en kortzichtige al helemaal niet. “It’s business as usual, brada nanga sa…”. ‘Odi odi Alex…, from ‘Des’ in Parbo-city and a continued PBM-AMS connection!’.

- Droga. De havens in en rond Paranam worden al een tijdje in de gaten gehouden, vanwege een onaanvaardbare ‘…traffic of some interesting goods…’. Door de jaren heen, vele geruchten mogen ver-/meenemen. Van de week was het na een ‘tippologische actio’, wederom ‘bingo tapu na ondro deck’. 91 kilo’s aan hoogwaardige marihuana was vast gelast aan de stomer. “Yami from Jamaica, maaaaanh”. ‘Droga san e puru smoko, na ini yu yesi…, bala’.

- Mast. Na zeven hele jaren komt een meneer uit het behang vallen en vertellen, dat de rode telecommunicatieconcessionaris –op ‘illegale wijze’– een mast heeft geplekt, op een nog steeds vermeend eigendomsterrein? Niet de werkwijze van Digicel…, hoewel al eerder een georkestreerd en puntiger bedoeld kunststukje te Berg & Dal werd opgevoerd. Toneelstuk waarbij een nog maar weinig te animeren architect(-e) en onverstoorbare bouwkundigen, toen wel weer levendig gebruik maakten van het moment, de betere en ook betaalbare binnenlandverbindingen, tijdens: exploratie, bouw, afbouw en exploitatie van bedoeld ‘paradijselijk oord’. Uiteindelijk, werd er een ‘gelukzaliger symbiose ter driftoverleving…’, ook voor dat ‘overhellend probleempje’ teruggevonden. Is met alles eigenlijk zo. Ook nu weer.

- Bancaire. De rijstboeren is staatsondersteunende financiën onthouden. Bepaald niet helemaal door de Staat uitgekeerd. Banken gaan wel weer rücksichtslos over tot veilingen van tractoren en andere zaken. Zo meldt een plantersassociatie. Het gaat heel goed in de Republiek Suriname. Maar in Guyana veel beter…, op agrarisch vlak.

- Piet. De rechtbank gaf een aantal maanden geleden, in eerste aanleg opdracht aan B&W van Amsterdam en met name burgemeester Van der Laan, om zijn vergunningsvoorwaarden en ambtelijke teksten van 2013 nog eens te screenen…, met betrekking tot de Sinterklaas-intocht en geparenteerd een kwetsend roetzwarte “Piet”. De burgemeester van Amsterdam, ging in twijfelachtig beroep bij de Raad van State. Wetende dat die collegesamenstelling het vonnis van de bestuursrechter zou mogen en/of kunnen vernietigen. Nou, nou, nou…, juist dat gebeurde dus dinsdag jl. en zijn klagers over “Zwarte Piet’s uiterlijk”, in de Novemberkoude van het jaar 2014 gezet en bestraffend achtergelaten. Totdat men echt boos wordt en het Sinterklaasfeest, door ignorant en onmaatschappelijk gedrag, uitmondt in een rechtstreeks drama. De vraag is dan wel weer, wie het allemaal tot het uiterste heeft weten te drijven en te persen, middels opzettelijk witte mensen, meer nog treiterend zwart te blijven schminken, in een inmiddels multiculturele en multi-etnisch getransformeerde samenleving. Een gekleurder gemeenschap, die nog steeds collectief door de meer kortzichtige onderdelen wordt ontkend. “Multi-culti bestaat toch niet…”, zegt de hogelijk ontwikkelde en klaarblijkelijk voorgeconditioneerde ‘red neck…’. De tijd zal het wel leren, hoe dit aan lijdzamer provocaties en volhardend aangedreven kwetsuur, overwegende de Wilders-ismen, op termijn zich mag oplossen. Of helemaal dus niet…, totdat!

- Raio. Werd uiteindelijk Rio. Verkorte rechtersopleiding, in de ‘Belfor-styling’. Geen vertegenwoordiging van de Orde of de balie? Geeft het landelijke inflatieniveau, alleen maar duidelijker en bevestigend aan. Belfor heeft vrees voor buitenlandse invloeden? Alle studieboeken van enig gehalte, komen nog steeds uit het buitenland. Of dacht Belfor, dat de ‘verdragen- of verbintenissenleer’, op de lokale markt werden ontwikkeld of tot wasdom kwamen? Raio werd “Rio do Belfor”!

- Constitutioneel Hof. Grotere haast kan men zich nu eigenlijk niet voorstellen, om na 27 ronde jaren een Constitutioneel Hof met een ‘operationele wetsregel’ in te richten. Een samen te stellen Hof…, zal uiteindelijk vallen en staan met wie daarin beslissend en wrijvend zitting kunnen nemen. Ook hoe om te gaan, met een amnestiepaskwil, welk fenomeen gruwelmoordenaars vooralsnog met enige hulp van een vervolgingsapparaat, ondanks universele veroordeling/afwijzing, straffeloos stelt/houdt. Want dat fenomeen vertegenwoordigt/genereert, enkel de plotseling vertoonde haast en niet die 27 jaren aan vervlogen tijd(-en).

- Bingo. Niet alleen in de energiesector en via een agentschap van Finse bedrijven, maar nu ook in bouwkundige ‘styling’, zal misschien wel een onderliggende werkmaatschappij van Dipo, een comfortabel geoutilleerd ziekenhuis in Wanica mogen bouwen. ‘In accordance to tender loving bidding…, so bun’.

- SLM. ‘Nationale carrier e broko dem man vlerk…!’. US-dollar 676,– Amsterdam v.v. Huuuuh?!? “Believe it or not”. Langzaam maar zeker, komt men bij die virtuele en ernstig gewenste Euro 500,– retour.

- Jhauw. Hoe ingewikkeld kan men de zaak nog maken. De geplaagde ondernemer neemt zich voor, dat men nu met een ‘hype’ bezig gaat om zijn naam in een waziger zaak van “welles – nietes” te zuiveren. Even geduld en de ‘screen-cleaners’ geven aan, wat nou eigenlijk conspirerend overeind blijft staan. In ieder geval…, is Jhauw springlevend en mag men het vanaf de hoogste toren ook nog horen roepen. ‘Mi de ete…, bala nanga sisa. Ping!’.

- ‘Back track’. Een avondblad wist op de dinsdagavond een foto te publiceren van Robert Ameerali die enige tijd, voor de niet ingewijden, uit beeld was geschoven. De vigerend vicepresident zat aan de hoofdtafel, van een internationale conferentie die in Torarica door de Caribbean Development Bank werd gehouden.

- Rosetta – missie. Vertrokken uit Kourou. En dan een komeetlanding. Berichten via NOS.nl over ESA-Guyane Française. Voor het eerst in de geschiedenis is een ruimtevaartuig geland op een komeet. Rond 12.30 uur SU-time, is een onbemande verkenner neergekomen op de komeet 67P/Tsjoerjoemov-Gerasimenko. Een half uur later bereikte dat signaal de aarde. De lander Philae werd vanochtend rond 05.30 uur losgekoppeld van de sonde. De afdaling heeft ongeveer zeven uur geduurd. De komeetlanding op het hemellichaam is een primeur voor de Europese Rosetta-missie. De sonde heeft een reis van twaalf jaar achter de rug en draait sinds drie maanden in een baan om de komeet. De landing van Philae, op 500 miljoen kilometer van de aarde, was volgens de missie de spannendste fase. De landing werd extra spannend doordat er vanochtend problemen waren bij de loskoppeling van Philea. De stuwraket die de onbemande verkenner gebruikt bij de landing, bleek niet te werken. De raket moest zorgen dat de lander niet werd teruggeduwd in de ruimte. Twee andere systemen voor de landing, met een harpoen en ijsschroeven, deden het wel. Daarom werd besloten de landing toch door te zetten. Ruimtevaartorganisatie ESA pakte groot uit met de missie. Voor een promotiefilmpje over de landing was zelfs Game of Thrones-acteur Aidan Gillen ingehuurd. Fred Jansen, de Nederlandse projectleider van de Rosetta-missie…, spreekt van één van de allergrootste projecten van ESA ooit. Het doel van de missie is meer te weten te komen over de samenstelling van het hemellichaam dat al miljarden jaren door de ruimte suist, en daarmee ook over de vorming van planeten als de aarde.

- Spoedsessie. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kwam op de woensdag in een spoedzitting bijeen om over de situatie in Oekraïne te praten. Het geweld laait op en volgens de NAVO, zijn de konvooien die deze week de grens overstaken “Russisch”! De militaire NAVO-topman Breedlove zei in een interview dat er de afgelopen dagen Russische tanks, materieel en militairen de grens zijn overgestoken. Hoeveel dat er zijn, is niet duidelijk. Rusland ontkent dat er ooit Russische troepen in Oost-Oekraïne zijn geweest. Het CDA wil een brief van het kabinet over de ‘Russische inval’. De wapenstilstand, die op 5 september inging, staat intussen steeds meer onder druk. Het staakt-het-vuren wordt dagelijks geschonden, maar zo zwaar als vandaag zijn de beschietingen in de stad Donetsk al weken niet geweest, melden journalisten. De Oekraïense minister van Defensie Stepan Poltorak heeft vandaag laten weten dat het leger troepen verplaatst om een mogelijk offensief van de pro-Russische separatisten te kunnen opvangen.

- NL-zaakjes in het journaalnieuws van NPO/NOS.nl: http://nos.nl/audio/720719-van-der-laan-ik-hoop-dat-het-weer-gezellig-wordt-de-komende-weken.html.html http://nos.nl/audio/720718-oog-dinsdag-nieuwe-ambassadeur-suriname.html http://nos.nl/audio/720717-ook-afpakken-paspoort-werkt-radicalisering-in-de-hand.html.html http://nos.nl/audio/720484-het-is-theater-en-zij-wilden-zwart-echt-zwart.html.html

- Brand. De brandstichters zijn brandweerman geworden. Gevleugelde woorden, van niet zomaar eentje uit de NDP. De voorman van Brunswijk laat de samenleving genoegzaam en meest ignorant weten, dat er een ‘modern hotel’ zal worden gebouwd in Albina. Met geld van de Staat en via het ministerie van Regionale Ontwikkeling budgettair ontsloten. De ironie wil, dat alle hotels in Albina door het Nationaal Leger en Jungle Commando van Brunswijk, in het rampjaar 1986 werden afgebrand en dat nimmer verplichte schadeloosstelling door de Staat werd vrijgegeven. Integendeel, heeft Brunswijk via de samenwerkende Frontregering en de lumineuze PL-bewindvoerder/belanghebbende op ROGB, het terrein van het gouvernements-logeergebouw genaast en ‘grat hari’ aan zijn politiek vergaarde vermogens toegevoegd. Nu moet er volgens Marinus Bee, op de hoek van Kappler- en Wilhelminastraat, een ‘modern hotel’ worden gebouwd door Regionale Ontwikkeling. Onweerlegbaar, een door ABOP geoutilleerd ministerie. ABOP is de eigendomspartij van Brunswijk en is het klokje dus daarmee rond. Een NDP-mega/ABOP/PALU-coalitie aan de macht en speeltjes met belastinggelden? Lijkt wel digitaal Zwitsersuurwerk, zoals vermogens nu worden ingehaald en gekapitaliseerd. Het ‘moderne hotel’, dat Marinus Bee nu aankondigt, moet binnen vijf maanden commercieel worden gerund. Door wie eigenlijk? Juist ja!

- CLO. Als Nerkust van de FOLS weinig of niets doet…, gaan we naar de CLO met onze naschoolse problemen. Van de regen in de drup natuurlijk.

- ‘Wangsa’. Als Wangsa zijn ‘sinusitis’ niet tijdig wordt aangevat, heeft De Nationale Assemblée een quorumprobleem? Dat wordt dan weer een doekje voor de verkoudheid…, gegeven het feit, dat de huidige regering Bouterse constitutioneel wel niet demissionair kan zijn, maar defacto wel een weggesmolten/geëvaporeerd mandaat nog effekes aankleeft.

- Coup. De vraag staat kaarsrecht overeind, of Unasur zich niet moet gaan bemoeien met de constitutionele crisis in Georgetown – Guyana…, waarbij het huidige staatshoofd Ramotar wederrechtelijk het parlement buitenspel tracht te zetten? Wij gingen met een razend duur verkeersvliegtuig, de vaart van een windschicht evenarend, op afroep van Chávez en de weinig democratisch ingestelde Maduro naar Paraguay, toen zich daar bestuursoneffenheden voordeden. Wat gebeurt er nu in Georgetown – Guyana en moet men zich niet juist daarmee intens gaan bemoeien? Juist ja!

- Exodus vibrations. “In spin Pollack erin, uitspuit Anches eruit”. Het overloopseizoen lijkt inderdaad aan te breken. De NDP heeft er zo van te lijden, dat men helemaal in Albina een zaakje verzon van overloop? Uit Beppie naar de paarse sportschool? Niets van waar. Allemaal verzonnen. Ook in Wanica hoopt men op ‘rust’, nu Algoe omhoog is geparachuteerd. Soms mag men zich afvragen of bepaalde mensen uit politieke hartstocht, nog wel rationeel kunnen denken…, laat staan rekenen.

- ABOP versus NDP. Er klopt heden ten dagen helemaal niets meer van. ABOP bindt de strijd, exclusief aan met de NDP? Met Brunswijk als presidentskandidaat? Maar hoe kan een ultrabeweeglijke en losgeslagen appendix, de strijd aanbinden met de NDP in een knecht/baas ‘sitwasi’? Kan alleen maar dodelijke appendicitis van komen.

- Uitspraak. Somohadjo trapt een open deur in. “Ameerali is in geen velden of wegen te bekennen…?”. Was 99.9 % van de samenleving reeds opgevallen. ‘A sori, dem bigi wan lusu na boyke…’. Totdat er weer een ‘sam sam’, een hemelstuitende reconciliatie door Bouterse wordt georganiseerd. Gaat altijd al zo…, toch? Een juweel van een lel en dan weer ‘brasa nanga bosi…, so bun!’.

- Somo heeft gelijk. Het Volk van Suriname heeft ze allemaal goed door. Maar men heeft ook Somo reeds enige tijd door. ‘Na wan du no du…, sitwasi’. Inderdaad kan de conclusie –volgens het orakel van Somowirjo– worden getrokken, dat NDP-regeringen coupologisch tot stand kwamen en elke keer opnieuw in een onhoudbare afvalrace trachtten te overleven. Wetmatig…, ‘tap a poli poli dek!’.

- Somo. De ‘man met de rode jas’ geeft quasi aan, dat Bouterse zijn ‘partner in arms’, Lonnie B., reeds lang wilde wegjagen. Vooral toen Lonnie zei, dat hij de volgende president van het land mag en zal worden. “Elo, it’s a no go!”.

- Motief. De bekende Nederlandse strafadvocaat Gerard Spong, is acht maanden lang in diverse e-mails met de dood bedreigd. De dreigementen werden geuit in de periode tussen november 2013 en afgelopen juli, zo bevestigde de strafpleiter maandagavond de berichtgeving in het tv-programma RTL Boulevard. De verdachte verschijnt komende donderdag in een ‘pro forma – zitting’ voor de rechtbank in Amsterdam. Spong beweert, geen idee te hebben wat het motief van de verdachte is. “Vreemd en dat maakt de zaak juist zo beangstigend”, aldus de jurist. Hij hoopt daarover donderdag zelf ook meer te horen. Spong laat zich vanwege de bedreigingen al geruime tijd extra beveiligen.

- Gladiaal. Elke keer weer en opnieuw de zinsnede, dat: ‘…de bestuurder de macht over het stuur van een gecrasht voertuig had verloren…’. Maar als men naar de staat van de schokbrekers, ‘ball joints’ en ook de bandprofileringen kijkt? Dan weet men wel meteen, wat de oorzaak kan zijn geweest. In het laatste geval ‘skeerprofiel’ ofwel ‘gladiaal’. Maar ook de versletener opperlaag van het wegdek –vanaf Abrikadabri op OW zat– welk niet werd onderhouden, zal bijdragen tot nog groter verkeersongelukken. ‘Day by day’.

- Mammie. “Ma je moet voor Brunswijk stemmen, hor…!”. “Want hij geeft ons geld cadeau. En is echt geen brandstichter, moordenaar van militairen of bankrover, zoals men hem wil aanwijzen”. “Maaaaah, je moet echt voor Brunswijk stemmen…, hor”. “Hij heeft ons zelf opdracht gegeven, om je te zeggen om voor hem te stemmen”. “Want hij heeft ook geen drugs gesmokkeld naar Nederland of Frankrijk, enzo hor ma” . “Waar dat geld is?”. “We hebben bij KFC gegeten, overkant van Vreedzaammarkt, joh! Dacht je dat we het geld thuis zouden brengen? Nee, hor ma…! Angri bing kiri unu…”.

- ASFA. ‘Last but not the least’. De ASFA is niet geporteerd van het feit, dat men een ‘vrije’ Javanisten Dag wil hebben. 99.9 % in ons land weet niet goed, wat dat feest eigenlijk moet voorstellen, in een ‘sec’ Surinaamse situatie. Blijkt uiteindelijk een wens van Moestadja te zijn geweest. De ondernemers weten wél, dat er overuren moeten worden betaald bij groot productie- en productiviteitsverlies. Hoeveel kost het deze natie om door een ingelaste vrije dag, de nationale inkomsten –per hoofd van de bevolking– wederom te moeten missen? Vier dagen achtereen en aaneengesloten? Juist ja! Miljoenen die in een beter zaakje konden worden gestoken. Wanneer wordt Suriname één natie, met maar een handvol religieuze en/of nationale feestdagen? ‘God only knows…!’.

- Oekraïne. Op de rampplek in Oekraïne van vlucht MH17, zijn op de dinsdag opnieuw menselijke resten gevonden. De resten lagen op zogeheten ‘burnsites’, waar na de crash brand heeft gewoed. Behalve resten zijn ook twee identiteitsbewijzen van slachtoffers gevonden. “Het is voor de nabestaanden belangrijk, om dat soort stukken terug te krijgen”, zei Pieter-Jaap Aalbersberg, leider van de repatriëringmissie. De resten worden naar Charkov gebracht, waar het eerste ‘forensisch onderzoek’ plaatsvindt. Daarna worden de overblijfselen naar Nederland gevlogen.

- Wat nu? Oorzaak en gevolg van het overlopen baart Ricardo Panka van de NDP-Para, wel degelijk groter zorgen. Andreetje Misiekaba constateert en tracht te nuanceren. Maaaaar, als massa schuift…, is die niet eens door een D12 – CAT tegen te houden. A tan so!

- EBS. De energiebedrijven gaan nieuwe (led-) straatverlichting introduceren en aanschaffen. Het maatschappelijk wachten, is op een transparante inschrijving en heldere aanbesteding. En niet andersom.

- Politiek dood. Een politiek doodvonnis, heeft Donald Ramotar in Georgetown – Guyana op zich weten te laden. Heel gewoon, door onrechtmatige handelingen te plegen tegen de Grondwet. Constitutionele schendingen, in dat al decennialang instabiel gebleken land. De man heeft ‘bujaka styling’ het parlement, bewust ondermijnd en ook ernstig stupide in de spaken gereden. En juist dat…, betekent het politiek einde van notoire en habituele grappenmakers. Let op!

- Onduidelijk. Om nog onduidelijke redenen, is de officiële launch van verenigingsactiviteiten 2015, op de valreep afgelast. Daar heeft men het al…! Iedereen alert en op zijn qui-vive…!? ‘You better, darling butterflies’. “Sranan go poti yu sten”. Of is het stem? Oké dan!

- – NDP jompo’s. Het gaat er met de dag onrustiger toe, rond de paarse partijorga. Overstappers naar de ABOP van ‘Lonnie’ gehoord. Badr Sital die een nieuwbakken NDP-er, in de persoon van Algoe, het predicaat ‘leugenaar’ inwrijft. Geneutraliseerde Surzwam-schandalen op LVV, nieuw leven ziet ingeblazen. En dan de opportunistische ‘Beppers’, helaas met nog maar weinig draagvlak, die hun geluk gaan beproeven bij NDP cum suis. 

- Loco loco. Sceptici die de spoorwegen richting Onverwacht bespotten en nog wel veel meer aan negativisme genereren. Ziekenhuis van Wanica in de malle molen? Jawel, van een virtuele ‘nyan patu’. Duidelijk, dat er zeer grote problemen ontstaan. Overal hoort men, dat er niet eens meer naar een oplossing wordt gekeken, gezocht of de onvolkomenheden nog weet glad te strijken. ‘Infra’. Naar gelang er meer informatie vrijkomt over een gewenst treinstel, dat Zanderij/Onverwacht met Paramaribo moet verbinden, stapelen de problemen zich op. Een ongehoorde hoeveelheid aan infrastructurele werken, zouden moeten wijken om een spoorbaan überhaupt te kunnen plannen…, laat staan af te mogen bouwen. Binnen niet al te lange tijd zal men er wel achter komen, dat het uitgezette traject absoluut niet geschikt is om Edje’s boemeltrein te plekken. Let op…! Kwestie van tijd. Intussen kan men beter uitkijken, naar wat ‘on the long run’, eigenlijk goedkoper en misschien toch wel realiseerbaar/functioneler is. Een compleet nieuwe luchthaven ergens ten zuidwesten/-oosten van Paramaribo bouwen of een treinstel van 130 miljoen Euro ‘plus’, trachten in te wrikken? Commewijne, ‘so bun’? Maar dan wel met de noodzakelijke extra oeververbinding ter hoogte van Boxel.

 - ‘Bolletjes’. De A340-300 van de ‘nationale carrier’ kon niet van de grond komen in de Haarlemmermeer (Schiphol), omdat een zee aan cocaïnebolletjes minstens één toilet van de luchtreus had verstopt. Vervelend! Nog vervelender wordt het bericht, als ene Bigi Boi (J.R.), een megastrafklacht en eis tegen zich hoort uitspreken door het Openbaar Ministerie in Noord Holland. ‘Vier jaar’ voor een georganiseerd misdrijf, is de vervolgingsambtenarij van mening.

- Noord. Gewoon op de zondagmorgen een fiets pakken en langzaam de Tourtonnelaan, het verlengde daarvan en de Anamoestraat of zijwegen afrijden. En tellen hoeveel dubieuze schoorstenen uit gebouwen steken. Verder te onderzoeken en te bevestigen, hoeveel van de schoorstenen goudverwerkingsbedrijven met of zonder vergunningen vertegenwoordigen. En dan verder komen zemelen, over ‘ruimtelijke ordening’. Van de Anamoestraat dan naar de Verlengde Gonggrijpstraat, Prinsessestraat en zijwegen, om tot meerder conclusies te kunnen komen. Juist ja!

 - Roof. Moeder zet dochter af bij de Hermitage Mall. Moeder is nauwelijks opgereden of het kind wordt door twee ellendelingen beroofd van tas, 50 SRD en haar tab. Gaat goed in het land, onder de huidige regering en bewaking van de burgerij. Oud en jong.

 - ‘Moni bedeling’. De voorzitter van ABOP heeft weer respectloos, naar de schijnbaar behoeftige toe, publiekelijk een bundeltje met geld te Beekhuizen verdeeld. In zijn denksysteem/-vermogen om de medemens respectvol te behandelen? ‘Duh…, respect!’.

 - EBS. Door de aankondiging van de Energie Bedrijven Suriname (EBS), dat de bedrijfstarieven omhoog zullen gaan, kan men nu overal merken dat prijzen worden verhoogd. Niemand gaat potverteren of winstmaximalisaties verlaten/inperken om de EBS gunstiger te stemmen. Er zullen ontslagen vallen en de consumentenprijzen, worden zowel schriftelijk als mondeling voor noodzakelijker verhoging aangekondigd. Overal!

 - Angst. De angst regeert in de NDP. Er is geen leiding die nog handelend optreedt of überhaupt kan deelbesluiten. Hoort men overal. Verlamming! Het is nu zover gekomen, dat ook het hoofdbestuur geen zeggenschap meer heeft. Kabinet ‘tokkies’ draaien dirigerend en gericht orkestfrustrerend. Management team, ‘so bun’. Wie kritieken uit, wordt door ene Limburg, geheel in overmoed gedompeld, pro forma “neergesabeld”? Ook daar mag men karakteristiek…, dan het kleingeld behouden. Althans pogingen worden daartoe geïnitieerd. Niet dat die activiteit nog wat uitmaakt, in het productiviteitsdomein. Integendeel! Er worden mensen in dat afzichtelijke aan programmatuur uitgenodigd, mogen een berglengte/-hoogte aan kwaadsprekerij meenemen, welke dan weer voor baggerstorting wordt gedrogeerd door ‘chief propaganda’ van het staatshoofd; tevens vigerend voorzitter NDP. Wat men bij de weldenkende in de NDP gelukkig nu wel heeft waargenomen, is dat Limburg meer kwaad aanricht dan de partij van Bouterse enig goed doet of heeft gedaan. Men klaagt dat er geen maatregelen, tegen de ‘bujaka cult’ volgen? Het feit dat Bouterse en Limburg, eigenlijk levenslang aan elkaar zijn veroordeeld…, geeft al het antwoord. Geeft geen goed of constructief sein af, of dat het allemaal nog goed komt. Of in die ‘paarse kontrei’ überhaupt mag terugkomen. Ze doen maar…, toch!? Wetmatigheden blijven wetmatigheden. En wanneer massa schuift, schuift massa nou eenmaal goed. Sital en Van Samson hebben hun zaakjes geteld, geëvalueerd en ook publiekelijk verhaald na langdurige en teleurstellende waarnemingen. Concluderend, dat de spoeling –in ieder geval en gelukkig misschien wel voor een betere toekomst– ernstig dun is geraakt. Het feit alleen al, dat ene Algoe zonder enige vorm aan basisoverleg binnen de NDP of door een congres gesánctioneerd (…), voor de primaire Wanica-zetel omhoog wordt gegooid, vertegenwoordigt wederom een van de dictatoriaal bedachte voetzoekers, welke voortijdig en voorspelbaar zullen zijn uitgebrand. Bij de NPS gaat het weer ietsjes andersom. Patrick Kensenhuis die al enige verkiezingservaring zou moeten/mogen hebben, lijkt ‘de bel ter vervreemding’ te zijn aangebonden. “Ga checken bij Gregory, hor! Of je wel door hen op de lijst bent geplaatst…”. “Als je dat niet meteen kan horen, meld je dan aan bij de HD Benjaminstraat en kom in de wachtkamer met de bewilligde PL-er Algoe zitten, in afwachting van de grote klap…!”. Voorwaarts of achterwaarts? “To be a nobody or not to be a somebody…, that’s the major shaker’s question’. Ach, het is nog geen December ‘14, Januari of Februari ‘15. Dan pas komt de legitieme kandidaatstelling…, ingevolge eerlijker en evenwichtiger congrestellingen. De rest is wederrechtelijke en onrechtmatige lariekoek, in een politieke partijdemocratie.

 - Spilzucht. “Verspilling meteen beëindigen…” of een vijfde monetaire ramp, zal zich genoegzaam manifesteren en opnieuw een mega – schaduwslag werpen over deze samenleving. Dat is de waarschuwing van Caram…, in een ‘eco-nutshell’. Kort, krachtig en bondig. Somo brengt het simpeler. Geef je staatscontracten weg, zonder daarvoor de wetsregels te hebben gevolgd, dan zal de leverancier, uitvoerder of financier kunnen fluiten naar zijn geld. SU zal niet betalen, als zaken wederom op corrupte wijzen tot stand zijn gekomen. Euro 130 miljoen voor een spoorbaan met dieseltreintjes? Asies Gajadien heeft al berekend, dat het geld voor een boemelspoortje van Jozefzoon, uit een bepaalde ernstig bezwarende hoek zal moeten komen. 500 kilometers asfalteren? ‘Pe a moni de…, beta?’.

 - Infarct. In de afgelopen 18 maanden, hebben onnoemelijk veel relatief jonge mensen en graag geziene krachten in/van dit land, te maken gehad met herseninfarcten. Suiker/diabetes, hoge bloeddruk, chikungunya in combinatieverkeer? Een cocktail voor uitdrijving, van de meerwaarden van en in het noodzakelijker cerebraal gekalibreerde.

 - Para dyari. Waar halen ze het allemaal vandaan. De Staat asfalteert, voorziet gebieden van nuttiger lusten en minder lasten. Per ommegaand overal verzamelingen aan zogenaamde nazaten aan de horizon. Uit binnen- en buitenland, vallen ze meteen uit vermolmde delen van de virtuele bladerhut. Voormalig en deelverlaten plantagegebieden, beginnen mega-uitdijing te ervaren. Niemand heeft de juiste en meer valide kaarten of er wordt maar eentje ergens van een onderzoekslichaam gestolen. Zaken die eindigden in een gebied rond Paranam/Billiton/Zanderij…, wil men met allerlei drogredenen en kunstzinnige verhaaltjes, trekken tot naar/aan de bovenloop van de Saramaccarivier. Een bekender advocate wordt ingezet…, maar de aangevatte cliënten vertellen op zich voor enige gerechtelijke uitspraak of vorderingsbesluit, dat zij niets te maken hebben met de rechter en hun eigen methoden hebben van ruimtenaasting. Van terreinen, percelen en hele grondgebieden die aan anderen toebehoren. Als men zo doorgaat, met bestaande structuren in het land te bevuilen en te ondermijnen, de rechtsprekende magistratuur een neus voor te hangen, eigenrichting te doen prevaleren (…), kan het uiteindelijk ook zo worden, om die fundamentele vraag te stellen of voorvadertje, de geclaimde terreinen toen van de indianen heeft gekocht of van een moorddadig ingestelde slavendrijver die van de ‘verkregen opbrengsten’ een kasteel en/of paleis construeerde of bouwde in/aan de grachtengordel van Amsterdam of aan de Vechtstreek in Utrecht NL. Is er zoiets als verjaring van transacties of de nietigheid van overdracht in te roepen? Wel opvallend, dat dit soort aan deviante gedragingen, welke ‘staat/natie/soevereiniteit’ in gevaar brengen…, altijd weer tijdens een NDP-aangestuurde regering plaatsvinden. De eenheid binnen het land, is op elk niveau weer in gevaar gebracht. Over de religieuze schisma’s of etnische verdeeldheid dan maar eventjes te zwijgen. Wat zei Murphy Dahoe ook weer…, over de ‘poptjie dyari’ die de NDP eens propageerde. Niet bestaand en wat er stond, is voorbeeldig om zeep geholpen. En men verwacht…, de meer gestudeerde terugkomt naar het land, dat door vaders en moeders was/werd bewerkt en nu in gevaar wordt gebracht door criminele gedraging(-en) en/of opvatting(-en) ? Waarschijnlijk wordt dat potige intellect, opzettelijk door onevenwichtige politiekvoering,buitensland gehouden. Want men ziet daarin, duidelijk contingenterende gevaren. ‘Meki dem kom we wakti dem…?’. Vergeten? Is daarom zoveel kapot gemaakt om dan als ‘mega valse profeet’ of ‘afu skoinsi messias’, de zaken hypocriet te komen herstellen. ‘We broko na kondre, fu bouw ing baka…?’. Inderdaad zijn de brandstichters, plotseling brandweerlieden geworden. Het is verkiezingstijd mensen. Om behoud van het eigene, ga je weer gek doen en gebeurt ervan alles wat niet deugt. Want in troebel water, is het niet alleen djackies vissen.’

 - OKB. Onder leiding van bekend juriste, kan men nu voorspoedig lezen…, het OKB van mening is, dat mogelijk sterker beïnvloeding kan voorkomen door regerende politieke partijen, als de verkiezingsorganisatie niet wordt weggehaald bij MinBinZa en geplekt wordt bij een onafhankelijke aansturingsautoriteit. Opmerkelijk innovatief.

 - Roofselectie. Struikroof, winkelroof, brandkastenroof, kettingroof, roof van studenten/bejaarden/leerlingen/studenten. Allemaal onder het mandaat van de man die Suriname ‘diefijzer-vrij’ zou maken. Loze beloften en volksverlakkerij. Niet nog een keer die misleiding!

 - Uitspraak van de week: “Bakana Tori blijkt een ‘dot bakki bacchanaal’ te zijn geworden, waar iedereen zijn vuilnis kan storten voor dieppaarser politiekgewin …”.

 - Charkov- Eindhoven. Op vliegbasis Eindhoven zijn om 15.45 uur vijf kisten aangekomen met stoffelijke resten van slachtoffers van vlucht MH17. Het toestel van de luchtmacht vertrok vanochtend na een ceremonie uit Charkov in Oost-Oekraïne. In Eindhoven werden de kisten met een ceremonie ontvangen, waarna ze met rouwauto’s over de afgesloten snelwegen A2 en A27 naar Hilversum worden gebracht.De menselijke resten worden in de Korporaal Van Oudheusdenkazerne in Hilversum onderzocht door forensische experts.

 - Reason. Noord-Korea heeft de Amerikanen Kenneth Bae en Mathhew Todd Miller vrijgelaten. De twee reizen samen terug naar de Verenigde Staten met de directeur van de Amerikaanse Inlichtingendienst, James Clapper. Matthew Todd Miller (24) werd opgepakt toen hij als toerist het land binnenkwam in april van dit jaar. Hij zou toen in Pyongyang zijn paspoort verscheurd hebben. Daarna vroeg hij asiel aan maar het regime zette hem gevangen en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van zes jaar.

 - Obama – De Amerikaanse president Obama draagt Loretta Lynch voor als nieuwe minister van Justitie. Ze moet de eind september vertrokken Eric Holder opvolgen. De 55-jarige Lynch is nu nog de hoogste openbaar aanklager in Brooklyn. Ze heeft volgens Amerikaanse media in New York veel ervaring opgedaan in grote fraudezaken en burgerrechtenzaken. Lynch heeft geen persoonlijke band met de president, in tegenstelling tot andere kandidaten die in de race waren. Obama zou voor Lynch hebben gekozen omdat haar benoeming makkelijker door de Senaat is te krijgen, juist vanwege het ontbreken van een persoonlijke band.

 - Gewapende “safety Piet”. Wat een land, wat een lijpe Henkies. NRC.nl: ‘Zwarte Piet is er volgende week tijdens de landelijke intocht in Gouda niet alleen om pepernoten uit te delen. Het hulpje van de Sint moet ook de veiligheid bewaren. Voor de intocht zijn als Zwarte Piet verklede agenten ingeschakeld, volgens de Rotterdamse courant “Algemeen Dagblad”. De ‘undercoverpieten’ zijn bewapend. Aanleiding van de maatregel is ‘de discussie’ rond Zwarte Piet. Volgens bronnen van de krant houdt de politie rekening met een botsing tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet tijdens de intocht. Omdat de agenten niet mogen opvallen, zijn ze waarschijnlijk zwart geschminkt. Zo vallen ze niet op, tussen het gevolg van de Sint. De aandacht moet vooral uitgaan naar de stroopwafel- en kaaspieten. De burgemeester van Gouda, Milo Schoenmaker, zei zich eerder al voor te bereiden op demonstraties. Ondanks ‘de discussie’, verandert er in de meeste gemeenten weinig…, zo bleek eerder uit onderzoek van de NOS in samenwerking met regionale omroepen. Reden voor het uitblijven van aanpassingen is volgens organiserende comités, dat ‘de discussie’ in hun gemeente niet speelt. Het debat over het uiterlijk van Zwarte Piet, wordt gezien als een Amsterdamse kwestie, zo bleek ook uit een eerder onderzoek van “NRC Handelsblad”.

- Weekend. Een goed en veilig weekeinde toegewenst. In alle districten waar nu ook weer politieke partijen, hun zaakjes netjes wensen te komen slijten. A tan so!

De Observateur van Sranan. 

 

 

 

DE WEEK IN RETRO – 08.11.2014.

DE WEEK IN RETRO – 08.11.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- November. De eerste week van de elfde maand is afgesloten. Nog steeds heerst er geen duidelijkheid wat er op 24 November 2014 zal gaan plaatsvinden. Productiviteit of Javanisten-feest? Wat wél duidelijk mag worden, is dat de US of A. glashelder aangeeft, dat er gevaar dreigt en waar nodig het legeronderdeel ‘Southcom’, naast de Surinaamse samenleving zal gaan staan in een eventueel te bevechten Ebola-aanval. Washington zond per ommegaand een mariniersgeneraal naar Suriname om tezamen met de Amerikaanse ambassadeur hier te lande geaccrediteerd, de eerste weerbaarheidsartikelen persoonlijk aan te leveren en via Defensie aan Volksgezondheid over te dragen. Van de echte vrienden moet men het hebben.

- Karel Doorman. Marineschip de Karel Doorman is vertrokken uit de haven van Den Helder om hulpgoederen te brengen naar landen die zijn getroffen door Ebola. Het schip vervoert onder meer elf miljoen handschoenen, duizend rubberen laarzen, tientallen vrachtwagens, auto’s en ambulances. Verder zijn er vijftig containers ingeladen met ontsmettingsmiddelen, thermometers, generatoren en mobiele laboratoria. Ook aan boord zijn beschermende kleding voor de artsen en ruim 300.000 maskers om hulpverleners te beschermen. Nederland heeft vijf miljoen euro betaald voor de goederen voor de landen in West-Afrika, de overige spullen komen van EU-lidstaten en internationale hulporganisaties. Behalve de vaste bemanning varen ook een medisch team en Nederlandse militairen mee. De reis naar het door Ebola getroffen gebied duurt ongeveer twee weken. Het schip zal na tussenstops in Groot-Brittannië en Senegal doorvaren naar Sierra Leone, Guinee en Liberia. De eerste hulpgoederen worden naar verwachting op 20 november afgeleverd. In totaal zal het schip zo’n drie maanden in het gebied zijn.

- Greed. De Spaanse prinses Cristina wordt niet langer verdacht van witwassen. Het hooggerechtshof heeft die aanklacht van tafel geveegd. De 49-jarige zus van koning Felipe wordt nog wel verdacht van belastingfraude. Het is nog niet duidelijk of de prinses voor de rechter moet komen. Als de Spaanse staat de aanklacht niet steunt, kan Cristina nog ontkomen aan een proces. Haar Nederlandse naamgenote, was niet zo lang geleden, ook al in de fiscale kijker gespeeld, toen men vermogensoverdrachten op de kanaaleilanden ontdekte. http://www.telegraaf.nl/binnenland/20499963/__Nieuwe_brieven-busfirma_Christina__.html

- Lackin. Vertelt dat het inderdaad een situatie is en blijft van ‘trials and errors’, met land dat hij ‘zijn moederland’ wenst te noemen. Zal uiteindelijk op korte termijn wel blijken, in de wrikrelatie Suriname – Nederland? In niet geringe mate verbonden aan de nukken en calamiteiten die de een sterker dan de ander, aan persoonlijke gedraging wenst te koppelen. Van Bouterse/Valk tot aan Van Agt/Lubbers en nu dus Rutte/Rosenthal/Timmermans, waarvan de laatste werd afgelost door de Afrika-fanaat Koenders. Een ochtendblad weet te melden, dat er dan geen TZ-er, voor meer dan een jaar in de Suri-wachtkamer hoeft te blijven zitten? Maar dat er lucht in de pijplijn, sponningen en isolerende spouwmuur wordt geblazen. Dus ook geen aankomend NL-ambassadeur meer, bij correctie voor Senegal en niet Ghana, tijdelijk in Paramaribo als TZ-er. Leuk om die vogel weer eens, vanwege de goede oude tijden terug te hebben kunnen zien. Maar nu dan volgens DwT toch wel ‘de man’ die vanwege staatsbezuinigingen uit dat malloten Burkina Faso vh. Opper Volta en ook nog uit eigener beweging naar SU wilde komen. Daarbij helaas knap en veel te hard van stapel liep…! Wat per saldo ook weer te danken was, aan Timmermans uit ‘College Tour’ http://tvblik.nl/nova-college-tour/14-maart-2014 die als geoefend dwingeland, zijn dikke teen tussen de mahoniehouten deur zette en deze met diplo-zwelling naarstig blesseerde. Een ochtendblad beweert, dat Noorman dus nu –op een grote ‘agrément-bijeenkomst’ voor niet-residerende en residerende– zijn accreditatie mag komen ‘claimen’. De nodige documenten dan aan Bouterse of protocol assistente mag overhandigen, overwegende de in tussen belegen zaken die weer mogen worden opgepakt, vanaf het moment dat Jacobi in 2012 werd ‘teruggeroepen’. Voor ‘overleg’ terug naar Den Haag, nadat de meer corrupte in De Nationale Assemblee waren meegegaan met een NDP dictaat, dat verdachten van moord uiteindelijk straffeloos moest stellen. Amnestiepaskwil wat in een weekeinde ‘Riso-styling’ werd toegevoegd aan de Surinaamse regelgeving? De vrije wereld accepteerde dat geintje dus niet! Lackin vergeet de werkelijke redenen wederom opzettelijk te benoemen en zaken te gooien op ‘moeizaam te onderhouden relationele zaakjes’. Compleet uit focusverband. Verduistert, dat de totale wereldgemeenschap, waaronder OAS/UN/EU, etc etc, de Republiek Suriname veroordeelde, voor het schenden van de internationale rechtsorde die overigens in de Grondwet wordt beschreven en universeel met verdragsverplichting(-en) opgeld doet. Lackin vergeet knap doorzichtig, dat hij ook een Artikel 8 van de EU om de oren en voor de kaken kreeg, Vervolgens, dat de USA enkele strakke waarschuwingen naar Suriname centerde. De relatie met Nederland is moeizaam? Inderdaad, kan men die net zo moeizaam begunstigen als dat de eigen frustratie(-s) uitkomt. Vonnis van Bouterse in alle gerechtelijke oordeelvorming bevestigd en herbevestigd. Dan wordt het inderdaad moeilijk voor een handvol geintersseerden/belanghebbenden, om politiek nog ongeschonden, verder te kunnen. Want wat in het Torentje of Buza.nl een doodgewone zaak mag blijken…, gaat er bij geoefende magistraten bij de Hooge Raad en ook daaronder in het gerechtelijk vervolgingssysteem, echt niet door. Wat men in eigenland aan de Zuiderzee niet tolereert, zal ook elders nimmer mogen worden geaccepteerd. Of men moet er per definitie vanuit gaan, dat een Surinaams ‘menschenleben’, veel minder waard is dan een Nederlands. Of was men Frank Wijngaarde, ook nog conciliërend vergeten? En alle collegajuristen, journalisten, geaccrediteerde vakbondsmensen, ondernemers of internationale sporters die voor Nederland of de Fifa waren opgetreden? Allemaal Nederlands staatsburger tot 25 November 1975. Nederland heeft er duidelijk baat bij, om over generaties heen te willen springen en te doen alsof het sowieso gehavende neusje bloedt. Zolang er mensen zijn en leven die naast vermoorde slachtoffers hebben gestaan of gezeten, of aanvullende vernederingen op Schiphol hebben meegemaakt, omdat Suriname ‘conveniënt’ als narcostaat werd/wordt afgeschilderd…, zal de verhouding moeizaam blijven (ver-)lopen. Zowel in Paramaribo georganiseerde ‘setewasies’ of in Den Haag als kwaadwillig te kwalificeren toestanden. Het is om het even…, indien er niet op voet van wederzijds respect en gelijkheid zaken kunnen worden gedaan. Als men maar goed weet en vasthoudt, dat men noch vergeeft noch enig aandrijfpunt vergeet. Voor wie zou men dat eigenlijk doen? Voor het algemeen belang of voor het belang van mensen die enkel met zichzelf bezig durven zijn? Noorman wordt een succesvoller wandeling, bij bevordering en nu wel eventjes buiten ‘de illusoire wachtkamer’ toegewenst. ‘Without the trials or errors’. Zonder de misslagen die bazen in Den Haag maakten. Door bijvoorbeeld de uitgeselecteerde zending van een Valk of de geoefende coupplegers en/of moordenaars. Betaald door middel van suppletiesoldij vanuit het Plein in Den Haag. Evenzo een 500 miljoen aan premie, na de staatsgreep van 1980. Een daad die mensenrechtenschenders vleugels gaf. En zo kan men uren doorgaan, met op te sommen wat allemaal fout was en nog steeds is. Uiteindelijk toch wel weer uitkomend op de momenten, dat men in Den Haag er niet bepaald niet vies van is hoogverraad te plegen. Aan Suriname en de inwoners van deze kwetsbare republiek. ‘Business as usual’. Kon men van de week, ook weer in Tokyo optekenen. ‘Sayonara…, Tokyo rose’. “The businesscommunity has to build bridges and railway stations…”. Met of zonder smeergelden. Het is weer om het even. ‘Did they all die in vain, on the 08 december 1982 or in November 1986?’. De medemenselijkheid in de vrije wereld, denkt nog steeds van niet!

- ‘What the hell?’ De Morgenstond had bepaald geen goud in de mond. EBS deed het licht uit, vanaf 09.30 uur vrijdagmorgen. De bewoners vrezen met grote vreze. ‘Loadshedding…, Marcel???’. Kan moeilijk worden, hor! Om 12.05 uur nog steeds geen stroom op het net.

- Banken. Een mooi verhaal op de voorpagina van een ochtendblad. Banken die hypotheeknemers en kredietbegunstigden, halverwege de rit in de wielen rijden? Oud nieuws. In 1988 heeft een kredietnemer, een lopende deal op basis ‘rekening courant’ met de grootste bank in Suriname. In de nazomer van 1988 wordt in Amsterdam vernomen…, dat er iets minder intiems te gebeuren staat op ‘de bank’ in Paramaribo. Maatregelen van de ABN-Vijzelstraat, zullen worden geimplementeerd. Er komt een ‘watchdog’ naar Paramaribo. Ene Boudewijn van Bouwdijk. Ach…, niets aan de hand. Alles loopt bij de aflossing voor op schema. Dank je de koekoek, bro!. Boudewijn van Bouwdijk (BvB) komt met een hakbijl uit het KLM-vliegtuig, want er is ‘geknoei’ met onderpandjes in de rijstsector. In zijn ‘quest’ om indruk te maken, neemt die Hollandse friemel alle kredieten door. Bigi bigi bigi, probleem? Voor mensen die geen ballen hebben, wel grote sores natuurlijk. Slapeloze nachten. Het geïmporteerd manneke, stuurt een standaard brief naar vrijwel alle kredietnemers. Een aantal zou zogenaamd, te weinig ‘eigen vermogen’ hebben ingebracht en BvB eist buiten elke realiteit ‘herschikking’. De mensen die geen ballen hebben, buigen voor de nukken van die ingebrachte witte man uit Amsterdam. De mensen met enig zelfrespect in het ondergoed, gaan in onderhandeling met een concurrerende grote bank en worden met beide open armen ontvangen. Krediet wordt per ommegaand bij Boudewijn van Bouwdijk afgezeken en overgebracht naar een andere bank. Onder het genot van een Blacky op de zaterdagmorgen, worden de arrangementen en andere stukken meteen getekend. Lekker dagje wordt het uiteindelijk! Van Bouwdijk verdwijnt uiteindelijk naar zijn ‘smerig en studentikoze optrekje’ in Amsterdam en er wordt heerlijk verder gedanst. Er komt uiteindelijk toch nog een mooie Hollandse jongen naar de door BvB verlaten bank, onder de letter P. En die loverboy, zegt mondverlegen, op een receptie ’…U komt zeker wel weer terug naar onze bank, als de bakra’s daar vertrokken zijn…?’ . Antwoord? “Om de dooie dood niet. Wie aflost en voor ligt op schema, heeft niet de behoefte door een lummel uit Amsterdam afgezeken te worden…”. Eerder zou dat dan omgekeerd het geval moeten zijn. ‘Schluss…, liebe Menschen. Immer wieder in Symbiose!’. Tabe!

- Boemeltje. 1. Dank je wel voor de idée, om een weg achter Paranam naar Zanderij te trekken en de hotelressorts meteen aan te sluiten. 2. Dank je wel voor de idée om een ‘boemeltje’ a la ‘Krefeld – Dusseldorf’ van PBM naar Zanderij te trekken. Maar dan echt niet langs het afzichtelijk drukke Pad van Wanica, tegenwoordig nog steeds Indira Gandhiweg…, en al die plantagezijwegen! Eerder in het midden tussen de Martin–Luther King- en de Indira Gandhiweg, dwars door alle weilanden/boomgaarden van Houttuin…, enzovoort. Van de gelegenheid gebruikmakend om daar ook de hoogspanningsleidingen naar het zuiden/noorden te trekken…, zodat in de toekomst dieselvrije treintjes kunnen rijden op schone elektra. Alleen al de aanleg van een spoor, langs de Indira Gandhi naar Onverwacht, zal het land geheel spaakverlammend doen uitlopen. Verkeerstechnisch een megaramp om bijna 50 wegen af te sluiten en het verkeer parallel te doen (ver-) schuiven met een Indira Gandhi. En de splitsing Onverwacht/Zanderij? Neen veel eerder bij Rijsdijk en via de mijnwegen van Suralco/Billiton, naar Paranam en vervolgens Brokopondo City. Dan heeft men iets goed gedaan. Invoegen, in tweede instantie van een driesprong Rijsdijk/Zanderij en Rijsdijk/Onverdacht/Paranam – Berg&Dal/Brokopondo City/Afobaka. ‘Denk a tori’. Volgende regering wel te verstaan. Met het meer verstandelijke op de bok.

- Momsie. “Balessar heeft zijn straf gehad en uitgezeten…”. Kan hoegenaamd misschien ook kloppen. Maar zoveel andere verdachten en veroordeelden, dus weer niet. Wat heeft de amnestiefrommel Momsie, daarover te kauwen?

- DC. Als er zoveel kapitale halsmisdrijven hebben plaatsgevonden en die door geweldsdreiging en vervolgingsverlamming niet zijn uitgeprocedeerd, wat gruweldaders relatief straffeloos heeft gesteld –‘for the time being’– denkt de DC die nu in de problemen is geraakt, dat ook hij ‘misschien een dansje kan ontspringen’ of evenzo mag overslaan? Zien wat het allemaal wordt, in de rechtstaat SU en met de geïnstitutionaliseerde vervolgingsorganen die het mega hebben laten afweten.

- ‘Credentials’. Gaan we dus toch op bezoek…, overwegende de initiërende opmerking, dat “hij” Bouterse niet uit de weg zal gaan. Geloofsbrieven aanbieden? Inderdaad…, gaat “hij” Bouterse dus in het virtuele gedachtegoed echt niet uit de weg. Maar misschien Bouterse hem weer wél! En zal de fragiele Lackin, de bedoelde documenten in ontvangst moeten nemen; volgens een verschenen ochtendblad. Misschien dan niet eens een welluidende boodschap in ‘duplo’ uitsprekend…? Op gevaar af, dat een visite-/businesskaart uit grensoverstijgende dankbaarheid hem alsnog voor ‘de baas’ in handen wordt gedrukt. De gevierde ‘Parbo-dyogo’ staat in ieder geval koud en de “Parbode” blijft/blijkt in verhoogde staat van alertheid. Wel ergerlijk, dat men nog steeds durft beweren…, er geen ‘chef de poste’ was –in nadagen van bestuurskundige Rosenthal of de hoogtijdagen ener meest naïeve Timmermans en meer politicus dan diplomaat– op bedoelde ambassadevesting in Paramaribo? Wat was dan wel die goedgeluimde Petri en wie waren al de ingevlogen individuen, waaronder een huidig ambassadeur in Ghana? Zeer hoge diplomaten die kwamen waarnemen, in de rang van ‘buitengewoon gevolmachtigd minister’ namens Buza.nl of dan de meest gelauwerde ambassadeurs, welke ‘zonder veel poeha’ de officiëler zaken kwamen geleiden en professioneel kanaliseren…, als ook Petri met verlof ging? http://www.waterkant.net/suriname/newspictures/index.php?showimage=3113 Petri is inderdaad geheel zonder enige ruis vertrokken en men beweerde bij navraag ook nog effekes, dat ‘…zijn tijd erop zat…’. “Maar hoe komt U aan die informatie…”, vraagt men dan weer oenig. ‘Alo meneer Den Uyl, waar gane wij naar toe…? Met bronvermelding, ja ja met bronvermelding…’. De bevordering van TZ a.i. Noorman, hier te lande tot ‘residerend ambassadeur’ in te willen luiden, is dus nu nog steeds ‘in handen’ van Bouterse “gelegd”. De ‘Parbo’ staat wel degelijk al enige tijd gekoeld klaar en de ‘Parbode’, is in verhoogde staat van paraatheid. De ‘poker-consilieri’, wacht intussen vol ongeduld met zijn ‘wrijvende handjes’ op een vingervlugge gok die blijkbaar komen gaat. Hopelijk zonder incidenten en evenwichtig van boodschapjesaard. Kan de Hoge Raad zich heel, maar dan ook ‘heel misschien ook’ nog drie minuutjes in terug vinden. Hoeft daarna dus niemand meer, elkander uit de weg te gaan of in de weg te staan? En de wonderlijke theevisite van de ‘unheimische Jacobie’ zich gezapig voortzetten, zoals op 24 November 2010 en gaat men door met de geforceerde relaties alsof er niets is gebeurd of aan de hand was. Ook niet met een amnestiepaskwil, welke tussen de deurspleten en -kieren werd gewrongen. ‘Cheers…, 2015 is nearer than near!’.

- Dictaat. De koe zal dictatoriaal bij de horens worden gevat en het Business Forum fossiliseert, als appendix van Ameerali’s Kamer van Koophandel & Fabrieken. De VSB gaat kritiekloos naar de meetings en de Akmos ziet walgelijk dissidentengedrag. Niet in de gaten hebbend, dat er toch al niets met de weinig maatschappelijk ingezeten Palu-isten, bereikt zal kunnen worden. Wanneer heeft Palu, ooit verantwoord maatschappelijk gedrag vertoond? Hok is opgesloten in de eigen beperkingsperikelen die de EBS hem al eens eerder opdrong, met een stompzinnig aangedurfd en te accepteren ontslag. http://nl.wikipedia.org/wiki/Jim_Hok Ten lange laatste, zal en mag de consument cq. het bedrijfsleven het gelag voor mismanagement bij de EBS betalen. De ‘smoes en verzonnen energiegebrek’, hadden het tijdelijk werking en regeringsingang gehad. Bedrijven gaan kapot, huishoudens failliet, de inflatie tiereliert en de werknemer komt als werkloze zwerver als eerste op straat te staan. Maar de EBS hebben in eigen toko niet gesaneerd of gerationaliseerd. Integendeel werden hogere lonen uitgekeerd. Met complimenten van de regering Bouterse die nog even dacht, de koe bij de horens te kunnen vatten. Gelukkig is er geen megadoorstart in 2015. Daar zorgt het niet meegaande volk wel weer voor. Megaslipgevaar.

- Dictaat 2. Die meneer op het Minov wil mobieltjes op school gaan verbieden? Pedagogisch en didactisch verantwoord, hor. “Yere no papi…”. Wij leven niet meer in een achterlijke wereld, waar een dictaat door de strot wordt geduwd van leerlingen, docenten en een vooruitstrevende burgerbevolking/burgerij. Men zal eerstens netjes aan de uiterst mondig te houden leerlingen en studenten –op elk niveau– moeten komen uitleggen, hoe en wanneer een mobieltje in of na school te gebruiken. Maar gewoon verbieden? Wie schopt je!? In welke tijd leef je, eigenlijk!?

- ‘Sam sam’. Een oud politieman en chauffeur van de te treffen ondernemer, maakte een afspraak met de criminele militair. Om de auto van zijn baas klem te rijden en de niets vermoedende in de Nassylaan te beroven. In Suriname, blijkt weer van alles mogelijk? Creatief te bedenken om wat men moet beschermen, ook nog groot kwaad te doen. Het land is goed ziek geraakt! Hoeveel militairen en politiemensen, kwamen in de laatste acht weken in het vizier van handboeien? Juist ja! Van hoog tot laag.

- Stagiaires. Ze gaan in groepjes uit en fietsen de zaak in en rond Paramaribo bij elkaar. In vele kilometers bij mekaar opgeteld. Niet in geringe mate, gevolgd door de ‘notoire fietsendief’. Maakt een van de jonge gasten, enkel de menselijke fout om een rijwiel geheel per ongeluk niet af te sluiten…, toch? ‘Zweef teki’ van de onverlaat die nog steeds niet weet of zich intellectueel kan beseffen/voorstellen, dat wat niet van hem/haar is, met de tengels moet worden vermeden en afgebleven!

- War. Er lijkt een prijzenoorlog op gang te zijn gebracht, door Huang Oil. Wel wordt meteen gepareerd door de traditioneler brandstofimporteurs en distributeurs, dat goed gekeken moet worden naar de kwaliteit van Huang’s brandstoffen.

- En terecht. Oppositionele krachten hebben alle recht om te eisen dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek instelt, naar vermeende corrupte handelingen, “bij – rond – met – in” het bedrijf Ballast Nedam (…), na wat zich in Nederland allemaal reeds heeft afgespeeld en de bezwarende getuigenissen van de verdachte A., eens in Suriname als staffer tewerkgesteld bij de bruggenbouw. Wie de zaak tracht te frustreren, gaat de weg op van de *(mede-) verdachten, schuldigen en crimineel ingestelde –in de 08 December 1982 moordzaak– die onophoudelijk trachtten de democratische verhoudingen en organen in dit land te verwerpen en rechtsstaat daarmee om zeep te helpen. Allemaal uit hachelijk eigen belang. Lees ook…, etc! http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=szRaVJ-sN8yZNrXOgKAF#q=ballast+nedam+suriname+corruptie http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=szRaVJ-sN8yZNrXOgKAF#q=asmus+ballast+nedam.

- Boetegelden. Er wordt geknoeid met boetegelden bij het Korps Politie Suriname? Interessant zou ook mogen zijn/worden…, wat er van Visumgelden en PSA-opbrengsten in het buiten- en binnenland per saldo overblijft en aan wat uitgegeven (…), na te zijn geïnd bij divers behoeftige reizigers die naar SU wilden komen. ‘Very interesting probe!’.

- ‘Nationale vrije dag?’. Hoeveel zijn het er nu? Juist ja. En dan die CAO-figuren die zo een 30 tot 32 dagen erbij hebben weten te bedingen? Oké dan! Over productiviteit en continuïteiten gesproken, in een als ‘arm land’ geregistreerde planting. Belachelijk! En het bedrijfsleven zou daarnaast ook nog ziekenfondspremies moeten gaan betalen en minimumloon uitkeren? Wat een land…, wat een krankzinnigheid in de hedendaagse politiek die “kenoekzaam fascilieert” en voor de (etnische-) achterban dinges uit NL overneemt en ongehoord dommig kopieert. Marktconforme energietarieven voor de bedrijfshuishoudens per 05 December 2014? De huidige regering Bouterse komt in ieder geval, hierna echt niet terug in het straks zo bevochten machtscentrum. Devaluatie van de munt, brandstofverhogingen, ingecalculeerde ‘gov-take’ met wel “tig-aantal” procenten. De gecontinueerde en sinds 2010 nog af te schaffen ‘government take’…, naast een ongebreidelde gov-verspilling? Het is ‘kelukkik’ nu wel gedaan, met de helaas ‘latent onderhouden megalomanie’. Heeft veel te lang stand kunnen houden. Panka roept nog even, in vertwijfeling en gefrustreerd: ‘…zonder NDP geen nieuwe regering…!’. “Elo…, get a life!”. Die tijden zijn voorbij! Over ‘sjene Marlene’ van het kabinet, ter zake commentaren op de academicus Zeggen en ook nog ‘zijn vader…’, maar te zwijgen toch? Gewoon geen aandacht meer aan geven. Categorisch? Inderdaad, wordt nu ook al in de gehavende ‘purple top’ verklaard: ‘Moms nanga a man dati, dem man kom law…’. Huuuuuuh!

- ‘A man kom law?’. Wat is er aan de hand met de eigenaar van een middelgroot handelsbedrijf? De politie verklaart, dat hij een moordconspiratie tegen zichzelf heeft verzonnen en ook nog zelf heeft georkestreerd? Als dat allemaal zo is en aantoonbaar blijkt, dan is het inderdaad, ook: “Jaw kom law’. Misschien moet hij een gedreven toneelstuk of thriller schrijven voor Thalia. ‘Jaw-speare styling’.

- Doofpot. Vele duizenden SRD’s zouden ter tafel zijn gezet om een corruptiezaak tegen een districtscommissaris, in een ruim en diepaandoende doofpot te doen belanden? Dat wordt tenminste beweerd in een ochtendblad, wat ook nog geluidsbanden ter zake oneerbare voorstellen heeft besteld of daarmee genoeglijk weet te schermen.

- Occupatie. Men doet alsof er geen kennis is, van wat occupatie/kraken nou eigenlijk is. Men weet heel goed, dat de ‘wilde bezetting van gronden in de eigendom van anderen’, nu nog strenger bij Wet verboden is. ‘Aksi Misiekaba…!’. Toch belaagt men de gemeentes te Santodorp, onophoudelijk en weinig doortastend. Terecht is er wederom, door de wet-/rechtshandhavingsorganen ingegrepen. ‘San no de fu yu, yu no kan kom teke…! A no yu habi dem dyari!’.

- Geen zin? Het heeft allemaal geen zin. Via omkoping en anderszins een ondragelijke vorm aan/van corruptie, doen vreemdelingen gewoon wat ze willen in ons land. De Chinees bouwt een hele woonwijk dicht en ontneemt daarmee de klassieke bewoners, elk zuchtje wind of zuurstof. De Braziliaan steelt het land leeg en gaat ook nog over tot het lijfelijk vermoorden van zijn concurrenten. Ruben-Granietstraat in Tourtonne – 5 is aan de beurt. Zo ook de hoek Corantijn – Jagernath Lachmonstraat vh. Coppenamestraat. Gewoon alles dichtbouwen en Openbare Werken of Handel & Industrie, werken er corruptiestadig aan mee. Ondanks alle hypocriete en aangehoorde verhaaltjes, dat er geen vergunning is verleend. Door OW, HI en de DC die onder Regionale Ontwikkeling zouden vallen, worden de smeerspelletjes meegespeeld. Grappenmakers in verdrijf om landgenoten tot vierderangsburgers te devalueren. Surinamers hebben niets meer, over het eigen grondgebied of hun woonbuurten te vertellen onder een huidige regering Bouterse. Helemaal niets! Daarom moet (!) de stembus, nu de gewenste oplossingen brengen. En de aanstormende regering ‘paal en perk stellen’, door middel van direct contact met de bevolking van dit land en ongeremd (aan-)gedreven.

- ‘Backtracking’. Vanuit het Ministerie van BINZA, is nog niet duidelijk gemaakt of 24 November 2014 een ‘javanisten nationale feestdag’ mag worden. Misschien heeft iemand met die dag politiek willen scoren? In ieder geval denkt Somo, dat zulk wel het geval is. Hij blijft er echter bij, dat de NDP niet van mensen houdt die op hem lijken. Innerlijk of uiterlijk? Om het even…, waarschijnlijk!

- PALU. Als de lilliputter in het machtscentrum komt te verkeren, kan men er geld op zetten, dat zich een nationale ramp zal gaan voordoen, ofwel voltrekken. Sinds de jaren zeventig en tachtig, een onuitwisbaar ‘ todoprasoro trade mark’. In de mijnbouw en ook in de energiesector. Daar heeft Palu patent op. Van ‘krofaya politics’, over 08 December 1982 heen, naar zogenaamd marktconforme energielevering. Een nationale ramp, als men kijkt naar het aantal mensen dat nog steeds gratis energie krijgt toe- en aangeleverd, terwijl de bauxietindustrie en inkomsten daaruit zowat is doodgebloed. Inderdaad, is het bedrijfsleven weer de k…los. Brandstoffen, ziekenfondspremies, minimumloon, markconforme energierekeningen, prijszetting, fiscale bij- en toeslagen…? Het is gelukkig gedaan met de verspillers die het fenomeen bezuinigingen uit ‘de Dikke Van Dale’ hebben gescheurd en 50.000 Hoogie-aanhangers, willen onderhouden. Al moeten ze met z’n vijven aan een bureau –voor een ambtenaar bestemd– komen te zitten. Lijkt wel een kamer in het cellenhuis ‘politiepost Latour’. Doe een deur open op een willekeurig Districtskantoor…, kan men waarnemen wie allemaal in de aircokamer zitten aan een bureau en aan puntbroodjes trekken of zuigen. De geuren en dampen uit een overbevolkte en “virtuele kantine” stijgen via de neusvleugels tot in het achterste gedeelte van de cerebrale massa. En als men iets vraagt, weet niemand ‘in koorzang’ (…), precies wat te doen.

- ‘Meki presi’. Met dank aan en complimenten van Carl Breeveld, kon een huishoudelijke-/geheime vergadering –in De Nationale Assemblée– kans van definitiever stootslagen, vanuit de regeercoalitie hebben. Dictatoriaal en al. Inderdaad, werd alles wat maar even naar Pertjaja Luhur riekte, uit positie gestoten en met paarslicht vervangen. Duidelijk wat bij een coalitievorming voor/in 2015 wel kan worden meegenomen, toegelaten en wat links komt te liggen. ‘Doe no doe, so bun’. Vanzelfsprekend, buiten enige vorm aan invloedsfeer te houden. Voordeel is wel weer, om goed/beter in te schatten wat een samenwerking met de ‘zeer betrouwbare NDP’ kan inhouden. Vandaag ben je een ‘skatje’, morgen de teerling. ‘Alea iacta est…, Alelujah!’.

- Ravaksur. ‘Put yr money, where yr mouth is’. De vakbeweging verklaarde niet te zullen pikken, dat Telting van de Hooghart’s CLO, de moederorganisatie Ravaksur blijvend zou vertegenwoordigen in het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Ravaksur heeft nu afdoend antwoord. Er zal niets veranderd worden en kandidaat Edam, mag rustig blijven zitten waar die nu is gezeten…! Zien wat de reactie wordt.

- Dood. Een vrouw die in huwelijksscheiding verwikkeld was, is door haar ‘voormalige partner’ opgewacht en in het ressort Santodorp zodanig met een kapmes bewerkt, dat zij op weg naar het ziekenhuis het leven liet. De man nam een verdelgingsmiddel in. De twee hadden ook onschuldige kinderen die nu de rekening, in het maatschappelijk leven, zullen moeten betalen.

- ‘Bigi Boi?’. Zeven Surinaamse staatsburgers hebben de soevereiniteit van ons land, wederom in gevaar gebracht en ultiem in diskrediet gestoten, door in één keer met z’n allen gepakt te worden, door de Nederlandse droga-opsporing. Nu ook onverlet voor de strafrechter moeten verschijnen. Hartelijk dank…, jongens! ‘Thanks…, but no thanks stupids!’. De rechter in de Haarlemmermeer bepaalt wie schuldig is en wie niet. Echt niet Roethof. http://lpmnews.com/drugsverdachte-bigi-boi-rozenstruik-voor-de-rechter/

- ‘Power play’. Het Amerikaanse zakenblad “Forbes” heeft dit jaar opnieuw de Russische president Putin tot machtigste persoon ter wereld uitgeroepen. Net als vorig jaar, bleef Putin zijn Amerikaanse en Chinese ambtgenoten voor. President Obama werd tweede en de Chinese president Xi Jinping staat op de derde plek.

- USofA. Bij de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten hebben de Republikeinen de meerderheid weten te behalen in de Senaat. Ook behouden zij de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen moesten zes extra zetels veroveren om de Senaat te winnen, en dat is ze volgens de eerste resultaten gelukt. In de staten West Virginia en Arkansas verliezen de Democraten een Senaatszetel meldt CNN woensdag. Ook de zetels van Montana, South Dakota, North Carolina en Colorado gaan naar de Republikeinen. Daarmee pakt de partij de benodigde 51 van de 100 zetels in de Senaat. Met een meerderheid in zowel het Huis als de Senaat krijgen de Republikeinen nu de ruimte alle plannen van de Democratische president Barack Obama, te dwarsbomen. Alle ogen waren daarom gericht op de Senaat. Daar hadden de Democraten met 53 van de 100 zetels een krappe meerderheid tegenover de Republikeinen met 45 zetels en twee vacante plaatsen. Bij de stembusgang van dinsdag stonden 36 zetels op het spel, waarvan 21 werden bezet door een Democraat.

Ook kunnen de Republikeinen een aantal nu reeds bestaande beslissingen terugdraaien, wat bijvoorbeeld gevolgen kan hebben voor ‘de zorgwet’ van Obama. Ofwel “Obama-care”. Het is onwaarschijnlijk dat Republikeinen die wet geheel terugdraaien, maar de kans bestaat, dat ze delen van de wetgeving aanpakken en amenderen.

- Apintie.sr. Via het televisiestation van Apintie zou beeldend te zien zijn, dat het R.K. Heiligverbond ook in de post-De Bekker periode over is gegaan tot het ruimen van graven van onze geliefden op de R.K. Begraafplaats nu met een ingang aan de Schietbaanweg. Meer nog op een moment, dat het ministerie van ROGB ertoe is overgegaan om begraafplaatsen aan te wijzen. De misdaad duurt voort, onder neokoloniaal en ‘redi musu’ gezag/gedrag.http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=11032

Productiviteit. Om de productiviteit te verhogen in een snel te industrialiseren land, heeft het de regering Bouterse behaagd om nog een ‘nationale vrije dag’ op 24 November 2014 aan te schroeven. Wat betekent dat er met de Onafhankelijkheidsdag opgeteld, wederom vier vrije dagen op rij te beleven zijn in de republiek SU. En dan moet December 2014 nog aanbreken.

- Lijst. Badr Sital wil koste wat het kost nu eindelijk, na het beginjaar van strafrechtelijk onderzoek en zijn in staat van beschuldigingstelling, van een nog steeds lijvige verdachtenlijst worden geschrapt. Gekoppeld aan een opsomming van strafwaardige feiten, ter zake uitlokking en gruwelmoorden op 08 December 1982 in, op of rond het Fort Zeelandia gepleegd. Opmerkelijk, dat de voormalig chef-staf van het Nationaal Leger –in het jaar 1993 ontheven– nu pas publiekelijk eist, dat hij van de verdachtenlijst wordt geschrapt. Verder verwerpt Sital de totstandkoming en het bestaan van een ‘Amnestiewet 2012’ die moordenaars nochtans relatief straffeloos stelt. Sital verklaart verder…, hij nimmer een beroep heeft gedaan of zal doen op dat product. Integendeel, wil hij door de Krijgsraad worden berecht. Omdat volgens zijn verklaring, hij niets van doen zou hebben met de op 08 December 1982 gepleegde moorden. Sital geeft in diverse media nadrukkelijker aan, dat hij grote maatschappelijk schade van voornoemde verdachtmaking en de in staat van beschuldigingstelling heeft geleden.

- Closed. “He Donald, did you hear me, maaaaanh…? I fixed it that Surinam will talk behind closed doors, concerning our beloved Tigri-spot…!”. Yes my maaaanh, I saw that in the DwT-newspaper maaaaaanh. Thanks a million Winston. Fortunately we still have some first and secondhand Guyanese in Surinam…, maaaanh. Sorry I meant…, second generation, maaaaanh. See you soon, my good neighbor boy, and give a heartfelt huggy specially from me to yr charming girlfriend…, maaaaanh! Great girl, yeah Winston! Priceless maaaanh’.

- Roof. Nu geen Wagenwegstraat, maar Nassylaan. Klemgereden en gewapenderhand ontlast van duizenden aan valuta en lokale SRD. Daarna in de Drambrandersgracht tezamen met chauffeur, met ‘tie rap’ vastgebonden. En dan ook de bromfietser die midden in de stad aan de Grote Combéweg, ook al onder bedreiging van een wapen, zijn bromfiets werd ontnomen.

- Onbeschoft en onbeschaafd. Staan op de Heiligenweg op de maandagmiddag, omstreeks kwart voor vier des namiddags, zogenaamd om in opdracht van “Tjin” het verkeer te helpen regelen. Komt er een witte Toyota Corolla Station aanrijden. De chauffeur vraagt netjes om in te mogen voegen, zodat rechtsaf geslagen kan worden richting Centrale Markt. Wordt hem geweigerd door de niet alleen nors kijkende motoragent, maar ook nog pesterig gedwongen op de linkerbaan te blijven allengs de Brandweerkazerne. De man wordt dus weer met een ‘krankzinnig ambtelijk bevel’ gedwongen –via de Watermolenstraat– terug te keren naar een afgesloten Keizerstraat? Zijn dit soort politieagenten met wel vier door de belastingbetaler gegarneerde strepen op de epauletten, nou op straat geplekt om diensten te verlenen aan het wegverkeer en de gebruikers daarvan…, of zijn ze er enkel om ‘Johnny Geweldig’ te spelen en de verkeersdeelnemers verder te frustreren? ’Just a question!’. Ook aan “Tjin”. En de wijze waarop dat gedurfde frustreren ook nog geschiedt? Daar lusten de ratten, onder de voormalige SMS-steiger echt geen brood van. Klantvriendelijke ambtenaren en gedienstig geüniformeerde? Echt niet…, bala! “Eddy B.-styling…, so bun!”.

- ‘Growth’. Is men nou bij de NDP aan het groeien, in aantallen potentiële kiezers? Of is de groei van het dissidentschap, nou hemelsbreed in toenemende mate opgemerkt? Het laatste blijkt steeds meer op de voorgrond te treden. Met Nickerie en Wanica, als niet onaantrekkelijk voorbeeld.

- HB. Hoger beroep werd door hun raadsman aangetekend, in de zaak waarbij twee politiemannen met 15 jaar gevangenisstraf door de penale magistratuur werden begunstigd ter zake moord op de Haitiaan Celius Molius. De raadsman heeft het in deze fase van het strafproces, onder meer over onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal. ‘Just a technicality…’.

- Idioterie. Niet de vlag van een politieke partij, in de hoek van een woonperceel of in de top van een boom, zal een verkiezingsuitslag in het jaar 2015 bepalen. Hetgeen men heeft uitgevoerd of uitgevreten, gedurende het gegeven regeermandaat, is geheel bepalend wat de kiezers moeten doen in het stemhok en wat te plaatsen aan ‘kleuring’ in de aangewezen stembus. Ook bepaald niet de kermis die men pleegt op te zetten/voeren, met of zonder intimidaties in dan wel nabij het stemlokaal; op de heilige verkiezingsdag. De enige hoop die men zich als rationele mag koesteren, is dat de jeugd en dus ook de nieuw stemgerechtigden, niet opnieuw worden misleid door de kampioen onder misleiders en leugenbakken.

- Amy. Hij stond bij ingewijden, meer bekend als Amy. Orlando van Amson, ex-minister in een van de zogeheten revo-kabinetten, is in een ziekenhuis overleden. Van Amson maakte zich zeer verdienstelijk, voor en in het nationale sportgebeuren.

- Fufuru. Brandkastendieven blijven overmatig actief. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken, dat meerdere bendes zich met de praktijk van brandkastenroof bezig houden. Een betonfabriek aan de oever van de Suriname rivier, moest het ook al ontgelden.

- Heftig. Heftige inbraken en roof van geld / goederen, ook in de binnenstad van Paramaribo. De hoop is erop gevestigd, dat het KPS ‘opgeloste zaken’ geïntegreerd/gecoördineerd aanpakt en de meerdere inbraken en diefstallen, in de omgeving van de Wagenweg-, Zwartenhovenbrug- en Henck Arronstraat, met elkaar in verband kan en ook weet te stellen.

- Alesie. De Staat zou de ‘compensatiegelden’ aan de rijstboeren hebben overgemaakt. Men mag het geen subsidie noemen, maar eerder compensatieregeling wegens de te laag uitgekomen prijzen per baal natte padie. Guyana blijkt een gunstiger vorm aan/van beloning, in de rijstsector te kunnen handhaven.

- Roof. Een vrouw komt van straat naar haar huis en wordt overvallen. Gelden worden van een ondernemer, uit zijn auto geroofd. Een gouddief wordt op zijn beurt weer beroofd. Allerlei varianten van roof te bedenken, in de SU-configuratie.

- Unieke verschrikker. De ondernemer L. wenst een stokje te steken voor de overname van een noodlijdende telecommunicatieconcessionaris. Probeert iets tegen te houden, wat niet tegen te houden is! De huidige eigenaar, heeft alle recht om de zaak te verkopen en in handen te stellen van een entiteit die ‘business’ met zorg weet voort te zetten en werkgelegenheid kan vergroten/veiligstellen. De drogreden, dat er vermeende ‘kartelvorming’ zou plaatsvinden is in deze niet valide gebleken. Alsof niet alle telecommunicatieconcessionarissen, op een goed moment belangstelling hebben getoond voor overname van het unieke bedrijf met een unieke administratie begunstigd. Maar de ondernemer L. wenst een zeer eng belang te stellen, tegenover een algemeen belang. Na zelf het een en ander voor eigen ogen te hebben zien uitglijden. Het siert de ene en verliezende partij waarlijk, welke entiteit eigenlijk geen actor meer is, om een bonafide geïnteresseerde in een vervelend daglicht te willen plekken. Dit terwijl de eigen gloeilamp, allang blijkt te zijn (uit-)gedoofd. Eigen schuld…, een veel dikkere bult. Vooral als men zo doorgaat, met minder te accorderen en te rationaliseren vernielzucht.

- Mogelijk. Wat een land! Begrotingsbehandelingen kunnen mogelijkerwijs in December 2014 plaatsvinden? Minder dan zesmaanden voor de algemene en geheime verkiezingen…, denkt men nog aan die gein op/met een niet al te gezond gebleven/-bleken mandaat te mogen beginnen. De coalitie hangt inmiddels aan een zijden draad en de prognoses voor 2015, zijn reeds op een barometerstand van ‘totale vervanging’ gebracht. Maar de huidige oppositie, doet er nu toch wel goed aan om de begrotingsbehandeling stevig aan te grijpen en het eigen politieke verhaal, parlementair te komen houden. Zo een platform, moet men niet lichtelijk aan de eigen belangen en voordelen voorbij laten gaan. Oké dan! Zet de slijpschijf, nu alvast maar aan. ‘Feiri, so bun’.

- ‘Hati ede’. Lijkt wel een ‘hati-oso setewasie’ te worden. China zal een compleet ziekenhuis leveren. Dat was het eigenlijke verhaal. Alleen een geschikt en klaargemaakt terrein was nog nodig. Men kwam ten noorden van Lelydorp uit, met een terrein in een zwampgebied. Hoe dan? En dan vervolgens in een zijweg, wederom met een tweede poging? In plaats van een terrein te grijpen, in de buurt van Boys-ranch –op de grens Wanica/Para– waar verbindingswegen en verkeerskruisingen heersen. In plaats daarvan, gaat men in de ‘knuku van Wanica’ mieren om een dissidente Tjallie te bevredigen? Yere no! Men heeft het uiteindelijk over de ‘zieke mens’ of de behoeftige burger die spoedeisende hulp nodig heeft en niet in een file aan de rand van Paramaribo mag of wil sterven. Men heeft het bij de bouw van een ziekenhuis, echt niet over een visionaire Tjallie. Men heeft het over een compleet ziekenhuis, te leveren door China. En dus niet wat nu gebeurt…, met een plotselinge ‘boroloog consultant’ van/voor Euro 500.000,– uit P’atata. Of een straks onderhands te gunnen aanbesteding. Want dat is uiteindelijk wel de aangewezen en traditionele vorm van een ‘nyan’ proberen te maken. En ook dat werd in het afgelopen weekeinde, uitgebreid besproken te Lelydorp. Het gebied dat uiterst behoeftig is voor verbindingen, zowel naar het oosten en/of naar het westen. Voor een vlotte rit aan spoedhulp ten behoeve van de zieke of jammerlijk verongelukte mens. Kan niet anders. In ieder geval, zal de VHP nu en volgens uitgesproken beloftes bij overname van de staatsmacht, zorgdragen voor geoutilleerde medische centra. Over heel het land. En dan liefst daarnaast, ook nog een middelgroot ziekenhuis. Ingericht, met tijdelijke/tijdige bedcapaciteit. Op het niveau dat men niet te maken krijgt, met oeverloos bureaucratisch gemier. Fenomeen, wat de meer corrupte in de gelegenheid stelt ‘natte dromen’ in het nu te onderhouden. Gewoon efficiënt denken en uitvoeren.

- Boomtak. Een boomtak valt op een schrijnwerker. Na drie weken en een operatie, het absoluut niet verwachte bericht, dat de man is overleden. Aan wat? Inderdaad dodelijke vormen aan infecties die in de nazorg, niet adequaat werden voorkomen of bestreden. Vijftig Filippijnse gezondheidswerkers, in de tombolabestelling. Misschien dat men dan bepaalde ziekhuisbezoeken/-opnamen wel mag en kan overleven.

- Gender. Dat ding heeft heden ten dage in ieder geval niets meer te maken met welke vorm van/aan ‘gender’ dan ook. Zowel mannen als vrouwen, uit binnen- en buitenland vergrijpen zich aan deze samenleving middels strakker vormen van/aan oplichting! Daarbij de waarschuwing ten baat te nemen, absoluut geen geld te lenen aan zogenaamde vakantiegangers uit de Antillen of Nederland! Waag je er maar niet aan, hier in SU.

- Beware. Menigmaal is ervoor gewaarschuwd, dat wie niet als een ‘goed en eerlijk burger’ meewerkt, aan het op gezonde wijze afwikkelen van het 08 December 1982 strafproces en dus evenwichtig het eindoordeel van de strafrechter wenst af te wachten (…), levenslang: – zichzelf, de familieleden, geliefden en het nodige aan relatie(-s), met groter twijfel over moord en de uitlokking daarvan, permanent weten op te laden. Ook dat heeft uiteindelijk geen missen.

- Generale staf. Men zou zich na de gebeurtenissen boven Europa, in de Oost- en Zwarte Zee, in Oost-Oekraïne/de Krim, Venezuela, Syrië en Georgië…, kunnen afvragen waar Rusland en de generale staf in Moskou, met de wereldvrede heen willen. NOS.nl: ‘De opperbevelhebber van de NAVO, de Amerikaanse generaal Breedlove, zegt dat de Russen de laatste tijd met grotere formaties dan gebruikelijk het Europese luchtruim zijn binnengedrongen. In een briefing voor het Pentagon beschrijft Breedlove de acties als “provocerender” dan de NAVO van de Russen gewend is. In het verleden kwam het voor dat één of hooguit twee Russische gevechtsvliegtuigen werden onderschept door jagers van de NAVO. Nu zijn gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen gesignaleerd die bommenwerpers begeleidden. Vorige week werden dergelijke formaties onderschept boven de Noordzee, het Baltische gebied, de Barentsz-zee en de Zwarte Zee. Tegen deskundigen van het Amerikaanse Ministerie van Defensie zei de militaire chef van de NAVO, dat de Russen in grotere en meer complexe formaties vliegen. Ook dat ze dieper in het Europese luchtruim doordringen en met hun koers steeds meer provoceren. Militaire experts verklaarden, dat Moskou met de vliegtuigacties wil testen hoe de NAVO daarop reageert. Een Britse deskundige zei, dat het gebrek aan communicatie van de Russische piloten, met de Europese luchtverkeersleiders “onvriendelijk en confronterend” is. De gebeurtenissen doen deskundigen ook denken aan de Koude Oorlog’. Tot zover NOS.nl. Er hoeft dus even iets mis te gaan en weer 300 onschuldige burgers kunnen worden geslachtofferd, omdat de Russen zich niet aan veilig verklaarde corridors in de burgerluchtvaart boven of nabij Europa hebben weten te houden of die preventief te vermijden.

- Oekraïne. De Oekraïense president Petro Porosjenko noemt de verkiezingen in het oosten van het land intussen illegaal. “De verkiezingen zijn een farce, leunend op het geweld van tanks en machinegeweren”, schrijft de president in een verklaring. Porosjenko roept verder Rusland op om de uitslag van de verkiezingen niet te erkennen, omdat ze tegen de Minsk – akkoorden ingaan. Op 5 september maakten de Oekraïense regering en de pro-Russische rebellen afspraken om een eind te maken aan het geweld in Oost-Oekraïne. De belangstelling voor de verkiezingen leek vandaag groot. Voor de stembureaus stonden lange rijen. Een NOS-correspondent verklaarde, dat er niet veel stemlokalen waren. Verder zal de uitslag ook een vertekend beeld opleveren, omdat een groot deel van de inwoners van Donetsk en Loegansk is gevlucht. Verwacht wordt dat de huidige leiders van de twee steden zullen worden herkozen. De leider van de kiescommissie, zei na telling van meer dan de helft van de stemming, dat Alexander Zachartsjenko –premier van de rebellenregering– ruim aan de leiding gaat. Zachartsjenko (38), een voormalige elektricien, beloofde in de verkiezingscampagne aan ouderen een pensioen, dat hoog genoeg wordt “…om in Australië op safari te gaan…”. De Russische regering had al eerder laten weten, dat ze de verkiezingen in Oost-Oekraïne zal erkennen. Er zijn ook Russische waarnemers aanwezig. Volgens de Nederlandse correspondent kunnen Donetsk en Loegansk, als Rusland tot erkenning overgaat, om militaire steun van Moskou vragen. Dan kan Rusland die steun als legitiem bestempelen en ook zeer verstrekkende gevolgen hebben. De afgelopen dagen zijn tientallen legervrachtwagens het gebied binnengereden. Ze hebben geen kentekens. Maar wordt vermoed, dat ze uit Rusland komen. In Loegansk is ook een konvooi van ruim vijftig Russische vrachtwagens aangekomen. Volgens Moskou brachten deze ruim 500 ton aan hulpgoederen…, zoals voedsel en brandstof.

- ‘Prati moni. Hij speelt ‘Sinterklaas’, ‘Robin Hood’ en/of ‘Gudu Pappie’ op straat en in voetbalstadions. Gooit letterlijk met bankbiljetten. Niet in geringe mate met US-dollars! Maar heeft nog steeds een miljoenen staat, aan eventueel uit te betalen schadevergoedingen. Een gekunsteld ‘popi-offensief’ zal hem ook bij herhaling, bepaald niet exonereren van gemaakte en begane schuld. Aan vliegtuigmaatschappijen, aan mijnbouwondernemingen, aan huis-/hotel-/horeca-eigenaren. Men kan het zo gek niet bedenken of er mogen en kunnen schadeclaims, per deurwaardersexploot aan Brunswijk, worden gepresenteerd. Maar wie gaven hem politieke en relatief onaantastbare machtspositie(-s)? Inderdaad…, Front/NPS en nu Mega/NDP. Het is maar gezegd en om het even, wie allemaal niet gerechtigd zijn Brunswijk, in rechte aan te spreken. Om over de vaderloze families en gezinnen nog niet gesproken. Burgers die de primaire kostwinner, vanwege eliminatie tussen 1986-1992, niet meer thuis zagen terugkomen.

- Jad. De bioscoopondernemer Rene Jadnanansing, werd tot hoger leven opgeroepen. Jaren achtereen was hij onder meer eigenaar en exploitant van Theater Star. Totdat ook die vermogenssegmenten werden vervreemd en tot een casino omgezet.

- Export. De rijstexporteurs wachten op een sein om cargo naar Venezuela te transporteren? Zullen er maar niet al te cynisch over laboreren. Of enige scepsis aan toevoegen.

- ‘Ala siki’. Valt op dat er bij het minste en geringste aan ziekte wordt geroepen…, dat de gevelde persoon, het ‘chikungunya virus’ heeft opgelopen. Ook een simpel griepje, blijkt nu in die categorie te mogen vallen. En over ‘dengue’, hoort men eigenlijk weinig of niets meer.

- Ramon. Blijkt dat op de strategische datum, ongeveer tien dagen voor de Algemene Verkiezingen van 2015, er uitspraak is te verwachten in een dienend kort geding, zonder spoedeisend karakter…? Ergens voor in de maand Mei 2015, mag Melcherts uitslag verwachten in een ‘civiele vordering’ die hij tegen Desi Bouterse in persoon aanzette. Zo weet een ochtendblad te melden.

- Poli poli. In dat fenomeen, na Wijdenbosch uit de NDP, heeft men tussen de ‘jompo’ van een Ro Waarde en het heden, ook al uit de NPS naar DNP (…), toch wel wat opmerkelijker sprongen mogen meemaken. Vrijwillige en onvrijwillige. Door de bank…, de Jessuruns, Hooghart, Miskin, De Freitas, Gangaram Panday, Dors, Tauw Ngie Tjauw, Dahoe…, misschien straks Kensenhuis en Monorath? Lijkt wel een gezellige atletiekbijeenkomst in Carifesta-verband. Waar zit Adhin en die Algoe nou eigenlijk bij? Mogen eerder denken, dat die voor zichzelf bezig zijn geraakt. In Nickerie is men bezig de loopgraven van buitenvrouwen uit te spitten, te inspecteren en bekijken of ze werkelijk waar een schenkauto, waardig zijn geweest. Als al die Tercels nog rijden, is het zeker niet goed gegaan. Want anders zouden, de dames nu in een Benz moeten kunnen rondrijden. Met al die kinderen op de achterbank.

- ‘Lanti wagi’. Worden ingezet om paarse vlaggenmasten voor Wanica te planten. Andere ‘lanti wagi’s’ staan bij casino’s, gok-, speel- en pokerholen. Op de zaterdagmiddag laat en zondagmorgen vroeg, gaan de diverse D-Max ‘double cabines’ met (buiten-) vrouw, kinderen, hengelstokken, koelboxen en ander gezellig materiaal, zoals leun-/klapstoelen/terrasbedden, onder blauw dienstkenteken naar de recreatieoorden? Waarom krijgt de politie geen controlebevoegdheden? Juist ja! Ook dat gevogelte, misbruikt de overheidsvoertuigen uiterst weinig disciplinair. ‘Just check it out!’.

- IMF. “Suriname’s macroeconomic conditions weakened in 2013 as gold and oil prices declined. With those prices falling below recent peaks, the large fiscal and external sector exposures to the mineral sector continued their deterioration in 2013, along with a significant decline in international reserves. Thus, the main challenges the authorities are addressing continue to be to strengthening institutions and adjusting policies to reverse the recent deterioration and strengthen external stability”. Wat wil men nog meer, anders dan het IMF verslag opzoeken inhttp://www.imf.org/external/country/sur/ Ze dachten hier onophoudelijk te kunnen juichen, met een dergelijk en dus becommentarieerd rapportcijfer? Met een mogelijk virtueel groeicijfer van 4 tot 4.5? Grapje zeker, bij een megakrimp van inkomsten en het onverlet/-belet uitgeven aan giga – verspillingen. En aan dat opvangfonds bij inmiddels vergane ‘economic windfalls’, is ook helemaal niet meer gedacht. Integendeel…, werd ook dat ‘appeltje voor de dorst’, nog voordat deze in de ‘prudente infra’ kon worden aangekweekt…, uiteindelijk een zaadbankgedachte die nooit zou mogen of kunnen spruiten. ‘Nyan na moni strak…, na dem man ekte tori!’. “With those prices falling below recent peaks, the large fiscal and external sector exposures to the mineral sector continued their deterioration in 2013, along with a significant decline in international reserves”.

- Mondje. Men stelt dat er twee mannen zijn aangehouden van het Nationaal Leger die zouden hebben gejat…, bij Abrahams thuis? Abrahams blijkt op meerder plekken respectloos te zijn geauditeerd door het dievenvolkje/-gilde. Zal dan bewezen moeten worden, dat de twee schuldig zijn aan verduistering. Een derde die op ander locatie bezig was, blijkt geheel vrijwillig bekentenissen te hebben afgelegd. Intussen is Ristie nog steeds niet als MP-commandant gerehabiliteerd. Een ‘owru soro’ uit 1983 spatte in meerder gezicht uiteen, nadat die MP-officier hogelijk zijn dienstaken naar behoren wist en nog weet uit te voeren. Bij weigering van opdrachten aan te nemen, van totaal onbevoegde geest, moest hij uit wraakzucht en rancune het wel weten. Ach, ook Ristie en al die anderen, weten dat het allemaal nog maar zes maanden kan duren. Op basis van de Grondwet en universele burgerrechten…, echt niet langer!

- Beloftes. Inderdaad maken beloftes schuld,. Ook bij Tjallie Pahlad. Tot nog toe ziet hij weinig of niets gebeuren met of aan ‘zijn’ ziekenhuis voor Wanica. Waar zijn de 18.000 woningen? Ook niet gezien! Wordt het dan ook geen tijd, dat Tjallie evenzo teruggaat naar huis? Het overdenken waard. In ieder geval, wappert daar al in geen tijden een NDP-vlag meer, aan de werkelijke residentie van oom Tjallie. ‘San unu sa du?!’. Intussen wordt er links en rechts wel naarstig geshopt in de Wanica-storage. Ook in de winkel van Theo V. ‘No problem at all…, just keep on shopping’. Natte vinger ‘poli poli’, zorgde voor 18.000 woningen aan hersenspinsels. Overflies en achtbaanswegen naar Brazilië. Megalomane virussen en trekjes die overnamen. In een tijd dat het misbruikte en misleide jeugd-electoraat zich helaas rijkelijk in de beloftemakers vergiste. Natte vinger beleidsbestuur of was het ‘glibber – vingerdik’ bestuursbeleid. Het is gewoon om het even. Rampspoed, van nu bijkans 4.5 jaar. ‘It’s time to move, to a higher level of poli poli’. Inmiddels lijkt er weer een frommel gaande te zijn, met betrekking tot een discutabele aanbestedingsprocedure, voor een nog te bouwen zieken-/beddenhuis in Wanica. Was het niet China, dat het wonderding zou komen bouwen en ook financieren? ‘Wan frikti de fu meki baka…, na ini wan nyan patu…, so bun!’.

- Somo. De PL-er waarschuwt investeerders en financiers, dat zaken die niet correct zijn aangegaan met de regering Bouterse, deze niet betaald zullen worden na de regeringswisseling in 2015.

- DC. Vermeend onrechtmatig handelen van een districtscommissaris, zou op het bord van de Centrale Land Accountants Dienst (CLAD) voor nader onderzoek zijn gelegd.

- US of A. Op het niveau van geheime diensten, wordt altijd samengewerkt ter voorkoming van groter calamiteit(-en) dan überhaupt nodig. Politici en/of diplomaten dienen per definitie in opdracht van hun bazen een ander verhaal te vertellen…, zoals hierna volgend. Susan Rice, nationaal veiligheidsadviseur van de VS, heeft bestreden dat Amerika op enige manier militair samenwerkt met Iran als het gaat om de strijd tegen IS (Islamitische Staat) in Irak en Syrië. Er is geen sprake van ‘militaire coördinatie’ met Iran, verkondigde ze vandaag. Ze reageerde daarmee op berichten dat de Amerikaanse president Barack Obama in oktober een brief heeft gestuurd aan de Iraanse leider Ali Khamenei. Daarin zou Obama Iran gevraagd hebben om steun bij de strijd tegen IS en geschetst hebben dat het bestrijden van de extremisten een gezamenlijk belang is.

De Observateur van Sranan.

 

 

De Week in Retro – 24.10.2014.

De Week in Retro – 24.10.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Een week waarbij het licht zich zou manifesteren en de duisternis mocht overnemen. Niet voor een ieder natuurlijk. Gegeven het feit dat er weer taxichauffeurs werden beroofd, leveranciers niet totaal berooid de regio Moiwana voorbij kwamen en toeristen uit het buurland hun te besteden geldtegoeden en sieraad midden in Paramaribo kwijtraakten. Zo gaan nu bezoeken aan Suriname gepaard met de niet te stuiten geneugten van de misdaad. Een week vol berovingen van goederen en daarnaast ook pogingen om de vrije gedachtenstroom of meningen over monetaire zaken en marginale politiekvoering te tackelen. Dat laatste gaat in ieder geval mooi niet zonder slag of stoot gebeuren. Naar de week in retrospectief.

- Rekenen. Het Nederlandse regeringskabinet begrijpt nog steeds niet waar de torenhoge naheffing uit Brussel vandaan komt. Donderdag werd bekend, dat Nederland voor 1 december 2014, 642 miljoen Euro extra aan Brussel moet afdragen. Een dag later begrijpt premier Rutte nog steeds niet waarom. Daarom is besloten, dat de ministers van Financiën hier samen met de Europese Commissie echt diep in gaan duiken. Rutte weet zich gesteund door de Britse premier Cameron. Zijn land moet voor 1 december ruim 2 miljard euro extra betalen. “Het gebeurt niet…”, zei Cameron.

- Shooters. Op een school in de Amerikaanse staat Washington is een schietpartij geweest. Volgens de politie zijn er twee doden; de schutter en een slachtoffer. Er ligt ook een aantal gewonden in het ziekenhuis. Enkelen zijn er slecht aan toe. De schutter zou zelfmoord hebben gepleegd. Volgens de politie was hij een leerling van de school. De schietpartij gebeurde vanochtend lokale tijd bij de kantine van de middelbare school in Marysville, ten noorden van Seattle. Ooggetuigen melden dat twee slachtoffers met een helikopter naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

- Boos. Allerlei partijgebonden figuren, waaronder ook columnisten geraken geheel ontzet en onstelt. Om geen andere woorden te gebruiken. Ongenuanceerd en wel. Ze zijn boos op Jogi (VHP) en Rusland van de NPS. Niet die van NDP maar die van NPS. Juist ja! Men mag en kan niet zeggen, dat bankiersgilde ‘papa Hoefdraad’ naar de mond praat. Al was het dan enkel uit beleefdheidsoverweging. Je mag dat niet zeggen, hor Jo! Ook mag men niet zeggen, dat men persoonlijke belangen dient. Laat het duidelijk zijn, dat een ieder nu waakt voor eigen behoud en dus lief is bij baanconsolidatie. Niets mis mee. Maar wanneer men begint te schrijven, dat er niets aan de hand is, dan kan ook deze zijde erg boos worden. Koers voor de US-dollar van 3.35 naar SRD3.55? Of niet dan? En ook weer die Euro, welke nieuwbakken plantagebestuurders –uit het buitenland ingevlogen– zo strak mogelijk omarmen…, ging eventjes van een virtuele 3.00 SRD via een 4.28 naar een dodelijke 4.53 per 24 Oktober 2014. Allemaal door de drukking vanuit het buitenland en zogenaamde Euro-Surinamers die met een hele ledemaat in het buitenland wonen en de grondprijzen, grondhuur en/of huishuur, al jaren moordend omhoog drukken. Maar als de Nederlandse Staat hen dan weer wat afneemt, door middel van kortingen op inkomens in de pensioen of uitkeringssfeer, scheldt en schreeuwt de meute ‘moord, brand en neokolonialisme’. Want men kan dan niet langer ‘mooi weer’ en ‘gudu pappie/mammie’ op de plantage komen spelen. De mens met legale inkomsten in deze dan wel te verstaan, allernaast de in Hummers rondrijdende miljonairsnorders die hun inkomen in/uit allerlei ander knutselarij hebben en de traditionele verhoudingen in de economie om zeep hielpen/helpen. Of dat nou droga, goud of andersoortig plezier is, dat valt mee te beleven aan de inkomstenbasis (…), het is om het even van het dagelijks aan leven. Is er nou wel iets of helemaal niets aan de hand met de monetaire reserves? Zijn er mutaties in de balansen van de moederbank opgetreden die ook niet nader zijn verklaard en wat is het fundamentele commentaar van de handelsbanken daarop? Daar gaat het om! Is het ook waar, dat de handelsbanken niet willen meewerken aan het overhevelen van een deel der ‘valuta reserves’, bij hen in beheer gelegd? Men ook daar ontstemd over is geraakt? En waarom klimmen de koersen, nou weer bondig en is de inflatiespiraal draaiend en weinig gemarkeerd aangezet? Om straks misschien in te grijpen en te doen alsof, dat goed huisvadersbeleid is? Of hangt er weer een ‘overnight georkestreerde devaluatie’ van de nationale munt in de lucht, nu De Nationale Assemblée corpulentie kan worden verweten. Daar moet men over schrijven en niet trachten ‘frivoler nuances’ aan de mond van Jogi of Rusland te plakken. Zo simpel is dat. Duidelijkheid en aangeven wat men in die economie doet. Want dat goederen duurder worden en salarissen versmelten en weinig genoegzaam evaporeren, is meer waar dan een koe op vier poten slachten. Fiso is al drie jaren ‘plus’ geleden verdampt en men hoort de politiek vastgenagelde Hooghart, duidelijk niets nuttigs meer bazelen. Wie heeft dan alle recht om desnoods suggestief, de bal in de lucht te gooien en weinig genuanceerd af te wachten wie die vangt/oppakt en uiteindelijk de waarheid spreekt. Inderdaad hebben Jogi en Rusland, bij zeer tijdelijke ontstentenis van de Front-coördinator Santokhi, de alarmbel te luiden. Coördinator die belangrijke zaken heeft te doen in het buitenland. Quai d’Orsay – Buitenlandse Zaken Parijs, Inter Parliamentary Union IPU in Geneve – Zwitserland en in de nadagen voor Divali indringender besprekingen in Utrecht en Den Haag. In ieder geval van solider aard dan Panka placht mede te delen, over ‘helaas’ uitgestelde toestanden van EU/ACP. Airo gedoe. Euroverbindingen doorgevoerd met nationale grondhuur, huishuur, productaankoop/-bestelling in USA/EU en uiteindelijk het verpatsen van onroerend goed om te kunnen overleven. Wanneer wordt men daarvan verlost? Juist ja! 25 Mei 2015, stabiliteit ‘…in the making…’. Na weer een monetaire rommelverschijning en dieptepunten te hebben moeten overleven. Wie is steeds opnieuw de klos? Inderdaad de nationale SRD-verdiener en niet de gekostumeerde grapjassen die onder het mom van repatriëring, de boel nog verder in de war en ten eigen voordeel kunnen aansturen. Daarvoor leent een tanende economie van 550.000 zielen en 50.000 ambtenaren, zich nu eenmaal met alle graagte. Over de productiviteitloze, etnisch beklijfde ‘vrije- en nationale feestdagen’, is in ieder geval het laatste woord nog lang niet gevallen. Ook op de Universiteit van Suriname blijkt dat van niet. Denk en onderzoeksinstituut, waar ook nog met stijgende verbazing naar al die vrije dagen wordt gekeken, naast de reguliere (CAO-) verlofdagen –af en toe zelf de 32 overstijgend– die werkers nog over hebben. De longweekends op de kalenders zelf in-/aanvullen en die dan weer koppelen aan nationale vrije dagen om zo een dag of zes/zeven achter elkaar betaald niets te hoeven doen. Goed voor een ontwikkelingseconomie. Prestigieus in ieder geval wél, in het inactief positioner cq. pauzeren.

- Roof. Binnenstad van Paramaribo, Wanica en nu weer de herstart in het gebied Moi Wana (Marowijne). Binnen- of buitenlanders? Maakt toch niet uit! Het gaat goed met en in dit land! 

- Intrekking. Er is gedreigd met intrekking van grondbeschikkingen ten voordele van de uitgifte aan nieuwe aanvragen en kandidaten? Als er aantoonbare corruptie heeft plaatsgevonden, een goede zaak nu PL er plotseling uit is gezet? Als dat weer wel onder de vlag van de NDP mag geschieden, is de grap wél weer meerwaardig. Intussen wordt de zaak Kensenhuis in de NPS hoog opgevat en zal er hoor/wederhoor worden toegepast door de hoofdbesturen. Waarna er mag worden bepaald of Kensenhuis met de “paarse buitenvrouw” mag blijven scharrelen en hij de binnenvrouw kwijtraakt. Of dat hij toch weer kiest voor het veilige van het ‘groene lakentje’ aan de Pengelstraat. Wat een vergelijkingen. Binnen- en buitenvrouw perikelen, in de ‘poli poli’ bewegingen? ‘Seki so bun…, Para styling. Yu sabi toch…, skatje!’.

- 51. Het bestuur van de Amerikaanse stad South Miami wil, dat 23 districten in de staat Florida USA samen een nieuwe staat vormen: ‘South Florida’. Het bestuur is gefrustreerd over de manier waarop de staatsregering van Florida met het probleem van de zeespiegelstijging omgaat. Het noorden van Florida ligt gemiddeld 37 meter boven zeeniveau, delen van het zuiden maar anderhalve meter. De verwachting is dat de zeespiegel deze eeuw zal stijgen.

- Studeren. De Nederlandse minister Bussemaker adviseert aankomend studenten zich goed voor te bereiden op hun studie. Ze stuurt daarover de komende dagen een brief aan alle 155.712 leerlingen die dit schooljaar examen doen voor havo, vwo en mbo-4. Bussemaker geeft de studenten allerlei tips over een goede studiekeuze. Ook krijgen ze het advies goed na te denken over de manier waarop ze hun studie betalen. Volgend jaar komt er een nieuw systeem van studiefinanciering. De basisbeurs wordt dan afgeschaft en daarvoor in de plaats komt een leenstelsel. Ook de toelatingseisen voor mbo’ers die willen doorstuderen aan bepaalde hbo-opleidingen veranderen. Scholieren moeten zich voor 1 mei aanmelden. Daarna kunnen ze dan nog een zogenoemde studiecheck doen, om te bekijken of ze de juiste keuze hebben gemaakt. Het ministerie van Onderwijs heeft een YouTube-filmpje gemaakt met tips voor aankomend studenten.

- Poging tot Moord. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft tegen drie mannen tien jaar cel geëist vanwege poging tot moord. De drie worden ervan verdacht dat ze in februari vorig jaar een advocaat uit Waalre probeerden dood te schieten. Ze werden negen maanden later gearresteerd. De advocaat werd in zijn auto beschoten door een man op een fiets. De advocaat wist de kogel te ontwijken en raakte lichtgewond. Volgens de officier van justitie was de beschieting niets minder dan een liquidatiepoging, met alle kenmerken van een kille afrekening.

- Identificatie MH17. Onderzoekers hebben additioneel deze week zes slachtoffers geïdentificeerd van de ramp met de MH17. Vijf van hen hadden de Nederlandse nationaliteit. Van het zesde slachtoffer is de nationaliteit niet bekendgemaakt. Het onderzoeksteam in de Korporaal Van Oudheusden Kazerne in Hilversum moet nog veertien mensen identificeren. Aan boord van het vliegtuig van Malaysia Airlines, dat boven Oekraïne werd neergehaald met een BUK-raket zaten 298 mensen.

- Bancaire. Nu de banken in Suriname door de alerte politiek goed in de gaten worden gehouden, is het meer dan logisch, dat ook naar het buitenland wordt gekeken. De economie is afhankelijk van meer dan de marginale in dit land van 550.000 zielen en waarvan financiële instellingen het hart aan het IMF blijken te hebben verpand. Let op, Nos.nl: ‘Bijna 130 grote Europese banken zijn de voorbije maanden door de molen gehaald. De boeken zijn tot in detail uitgevlooid en een stevige stresstest met een crisisscenario is op de banken losgelaten. Allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat banken bij de les blijven en schokbestendig zijn. De bedoeling is om een nieuwe financiële crisis te voorkomen en de belastingbetaler niet opnieuw te laten opdraaien voor het falen van banken.De Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Banken Autoriteit (EBA) maken zondag bekend, welke banken geslaagd zijn en welke banken gezakt zijn voor de test. En ook welke banken maar nipt slagen. Kortom, er komt onder de banken een schifting van sterke en zwakke broeders.Zeven Nederlandse banken doen mee: ING, ABN Amro, Rabobank, SNS Bank, Royal Bank of Scotland Nederland, Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank. MRI-scan. Om te beginnen kregen de banken een grondige Asset Quality Review (AQR). De banken moesten met de billen bloot en duizenden gegevens aanleveren. Duizenden inspecteurs namen voor duizenden miljarden euro’s aan kredieten en leningen aan bedrijven, hypotheken, beleggingen in vastgoed en staatsobligaties onder de loep. Het boekenonderzoek levert een MRI-scan op hoe de bank er echt voor staat. Zijn de waarderingen die banken eraan geven juist? Hoe groot zijn de risico’s dat er verlies op geleden wordt? Zijn de voorzieningen voor tegenvallers voldoende? Zijn de kapitaalbuffers groot en sterk genoeg? Stresstest. Vervolgens zijn de banken aan twee stresstests onderworpen. Want ook als nu alles gezond lijkt, kan dat bij economische tegenwind plots heel anders uitpakken. De eerste test keek naar wat normaliter de economische ontwikkelingen in de komende drie jaar zijn. De tweede test is een echt rampenscenario en simuleert een diepe crisis, met scherp dalende huizenprijzen, oplopende werkloosheid, fors achterblijvende economische groei, en weinig of geen inflatie. Ook de gevolgen van een crisis in de VS of Rusland en een oplaaiende eurocrisis zijn getest. Blijft de bank ook overeind als het economisch gaat stormen? Gezakt. De stresstests moeten de zwakke plekken blootleggen. Banken die door het ijs zakken, moeten binnen twee weken een plan van aanpak opstellen en krijgen dan zes tot negen maanden de tijd om de gaten te dichten en vers kapitaal aan te trekken of onderdelen van de bank te verkopen. Als dat niet lukt, dan moeten de obligatiehouders en aandeelhouders bloeden. Als er dan nóg te weinig kapitaal is, kan de bank gedwongen worden te fuseren met een andere bank. Andere opties zijn dat een nationale overheid financieel bijspringt of dat de bank wordt opgedoekt. Kritiek. De operatie is bedoeld om alle onzekerheden rond het Europese bankwezen weg te nemen bij de beleggers en bij de burgers. Een transparante en solide bank is een betrouwbare bank. Als de onzekerheden weg zijn, kan de bankensector ook weer makkelijker groeien en komt de kredietverlening aan mkb-bedrijven, weer op gang. Op twee eerdere stresstests in 2010 en 2011 kwam achteraf veel kritiek. Ze zouden te slap en niet kritisch genoeg zijn geweest. Een bank als SNS kreeg bijvoorbeeld een voldoende en moest daarna genationaliseerd worden. Hetzelfde gold voor het Belgische Fortis. Daarom is de ECB er alles aan gelegen om dit keer wel een geloofwaardig rapport af te leveren. De ECB heeft op voorhand gezegd dat dit keer zeker niet alle banken zullen slagen. Banken in Griekenland, Italië en Spanje lopen de meeste risico’s. Maar ook sommige banken in Oostenrijk, Duitsland en België zitten in de gevarenzone. Veel banken hebben de afgelopen maanden wel enorm hun best gedaan om extra kapitaal op te halen en de buffers te verhogen. Volgens schattingen van de ECB hebben banken sinds vorig jaar zo’n 100 miljard aan extra kapitaal opgehaald. Hypotheekschuldenberg. De Nederlandse banken hebben steeds aangegeven dat ze alle vertrouwen hebben in de afloop. Hun cijfers voor het kernkapitaal zijn goed. De Nederlandsche Bank (DNB) en minister Dijsselbloem van Financiën hebben gezegd dat de Nederlandse bankensector er in hun ogen wel goed doorheen zal komen. Een punt van zorg is nog wel de vraag hoe de ECB kijkt naar de Nederlandse hypotheekschuldenberg van meer dan 630 miljard euro. Er wordt weinig afgelost, door de huizencrisis staan 1,3 miljoen huizen onder water en een groeiend aantal huizenbezitters heeft een restschuld. DNB heeft het afgelopen jaar de blaren op de tong gepraat om aan te geven dat het in Nederland wel snor zit met die hypotheken, omdat er zo weinig wanbetalingen zijn. Maar daartegen kunnen de Europese toezichthouders dus heel anders aankijken. Er zijn trouwens wel meer banken en nationale toezichthouders geweest die hebben geprobeerd uit te leggen dat de situatie bij hun bank of in hun land zo zijn goede redenen heeft en een aparte behandeling behoeft’. Tot zover NOS.nl. Het begon allemaal met een oververhitte huizenmarkt in de USofA en eindigde voor zelf de kleine student die zijn stageplek in Rotterdam kwijtraakte, omdat de zaak ging sluiten of de barkeeper in Amsterdam waarvan de nachttent sloot, vervolgens werd doorverkocht en weer openging met goedkoper importmeiden uit Spanje achter de tap. Let dus goed op, hoe alles mondiaal in elkaar steekt. “Intertwined…, so bun’. !

- Poging tot moord. Een jonge vrouw overleefde een val van de Bosjebrug, nabij Beekhuizen en spoelde buiten bewustzijn aan bij de Nieuwe Haven. Blijkt dat de vrouw bij politieverhoor naderhand heeft aangegeven en verklaard, van de enorme brug te zijn gegooid door een 21-jarige kennisrelatie, intussen met de initialen J.V. herkend. Deze is inmiddels als verdachte aangemerkt, aangehouden en ingesloten. Ook via ‘social media’ werd de verdachte in verband/relatie gebracht met een ander geweldsdelict, dat recentelijk in zijn familie heeft plaatsgehad. Foto’s van betrokken verdachte en zijn vriendenschare, vliegen intussen –in niet onaanzienlijke aantallen– via Facebook en Internet de wereld over. Just Google…: ’21-jarige vrouw Wijdenboschbrug’.

- Beraming. Een moord zou zijn beraamd op een ondernemer, door een ander zakenman en concurrent. Ook die zaak is na aangifte bij de politie, op de onderzoekstafel van justitie beland. Tevens blijken entrepreneurverenigingen, onwelwillend betrokken te worden bij dit geëntameerde geweldsfenomeen.

- Politiek. Oplettende en ook de zeer alerte politici houden dezer dagen, in relatie tot de begrotingszaken van staat en die van particuliere banken, de vinger strakker dan ooit aan de pols. De Centrale Bank van Suriname en de afgegeven verklaringen voor balansmutaties, zijn onder de loep en vergrootglas van belanghebbende en belangstellende politieke partijen beland.

- Oranje. Een ludiek bedoeld en goedgelijkende opname/afbeelding, vliegt sinds maandag jl. over het Internet. Een afbeelding van het staatshoofd en echtgenote, “…in full-fledged VHP-gear…” gestoken. ‘Battle dress & banner’, ‘so bun’. In reactie, hedenmorgen ‘point blanc’ verkregen: ‘Ze houdt nu eenmaal van Maxima van Oranje…, waarom zou ze dan niet sympathiseren met of ook houden van de lokale Oranje partij…?’. Elo, huuuuuh!

- NPS-Para. De afdeling van de ‘groene partij’ in de Para, kwam vlot in beweging en belegde een spoedvergadering toen bleek, dat Patrick Kensenhuis opnieuw deviant en niet te appreciëren gedrag had vertoond. Kensenhuis kan dan wel aangeven, dat hij zijn werk als NPS-assembléelid was gaan doen, maar helaas dan niet op deze wijze en in een tent aan tafel met ‘overdreven oproerige’ NDP-kleuren aangekleed. Als dat hem niet was/is opgevallen en meteen terugtrekking vorderde, is Kensenhuis hoegenaamd stekeblind geraakt voor de gevoeligheden binnen zijn eigen partijorganisatie. Vooral in de Para, waar de NDP nogal een loopje neemt met traditionele verhoudingen en dwars door alle gewoonten de ‘paarse kleur’ in het gezicht van de lokale bevolking pleegt te wrijven. Een goed recht, hor! Kan echter allemaal averechts gaan werken en de pogingen ondermijnen van het districtsbestuur om lokale zaken evenwichtig en neutraal te houden. Ook het aangegeven feit, dat vermeende NPS-ers ‘niet zijn benadeeld’ bij het uitdelen van grondbeschikkingen, is politiek onbelangrijk, te verwaarlozen, niet verifieerbaar en mag men enkel op de woorden van Kensenhuis afgaan. Op conto van hem en niemand anders. Ieder Surinamer heeft namelijk sowieso recht op een kwaliteitgebonden perceel. De intimiderende inkleuring van lokaliteiten, waar beschikkingen door een NDP-minister worden afgegeven, zal op den duur contraproductief werken. Niet de NDP deelt uit, maar het heeft de Staat uiteindelijk behaagd om mensen van een stuk perceel te voorzien. Enkel al de verkiezingsperiode waarin dat plaatsvindt en overdaad aan provocerend propagandamateriaal van de NDP, maakt zaken bij zo een blijde gebeurtenis al onnodig verdacht. Maar ook dat heeft straks zijn voordelen, wanneer zaken helemaal in verkiezing-setewasies zullen losbranden. Een brug of wegtraject wordt door een aannemer met gemeenschaps-, donor- of in het buitenland geleende (geld-)middelen gebouwd en vervolgens ontsieren partijvlaggen en banieren het geheel. Grondbeschikkingen worden uitgereikt en hetzelfde gebeurt. Men moet gewoon doorgaan en Kensenhuis mag de waarschuwingen uit en in zijn partij heel gewoon negeren of in de wind slaan. Liever dat hij het allemaal doet, dan een ander –meer productief gebleken Sranaman/-uma– in het vizier geraakt. Intussen heeft de actie van Kensenhuis ervoor gezorgd, dat ook een democratisch opgeroepen NPS-afdelingsvergedaring in chaos is geëindigd. Blijft de vraag over: Heeft Patrick Kensenhuis de NPS een dienst bewezen of de cohesie alleen maar met voeten getreden. Ook kan verwezen worden naar: http://www.gfcnieuws.com/?p=239179 http://www.gfcnieuws.com/?p=239179 en http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25748

- Gevaar. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft de bevolking opgeroepen alert te zijn. Hij ziet het gevaar voor aanslagen vanuit geradicaliseerde hoek niet geweken. http://www.metronieuws.nl/columns/10-jaar-na-moord-op-theo-van-gogh/SrZnju!194JIFPmfEZMs/ http://nos.nl/artikel/712642-van-der-laan-blijf-alert-op-aanslag.html

- NL-aanklacht. De Nederlandse Staat is gedagvaard door Stichting Rookpreventie Jeugd, opgericht door twee longartsen. Ze vinden dat de tabaksindustrie te veel invloed heeft op het anti-rookbeleid van de overheid. De twee artsen kondigden eerder de rechtszaak aan. Longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker willen dat de overheid zich aan zijn eigen wetgeving houdt. De Staat heeft in 2005 een antirookverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO ondertekend. Hierin staat dat de overheid elke vorm van invloed van de tabaksindustrie op de wetgeving over roken moet vermijden.

- Schottegat. Reactie op anti-corruptie behoeftige zaakjes. Het parlement van Curaçao heeft een motie aangenomen, waarmee het ‘de gouverneur’ van het eiland buitenspel wil zetten. Die zou geen benoemingen van ministers meer ‘bij wet’ mogen goedkeuren. Het aannemen van de motie maakt het mogelijk dat ministers kunnen worden benoemd zonder deze eerst te screenen op integriteit. De gouverneur is de vertegenwoordiger op Curaçao van de koning. Hij behartigt de belangen van het Rijk en is het hoofd van de Curaçaose regering. Hij heeft geen politieke verantwoordelijkheden en zit niet in het kabinet. De zittende gouverneur is Lucille George-Wout. En nu komt het. De motie is een reactie op het ingrijpen door Nederland op Sint Maarten. De Rijksministerraad in Den Haag besloot vrijdag jl., de gouverneur van dat eiland opdracht te geven de benoeming van het nieuwe kabinet van Theo Heyliger aan te houden. Eerst moet er een onderzoek komen naar de integriteit van de kandidaatministers. Met de motie op Curaçao, die werd ingediend door oud-premier Gerrit Schotte, tevens verdachte in criminele zaak, roept het parlement de regering op om de Staatsregeling van Curaçao aan te passen, equivalent van een grondwet op het eiland. Volgens die Staatsregeling, moet zo’n voorstel met een tweederde meerderheid worden aangenomen.

- Rookverboden HORECA. Men lapt die universele verboden in Suriname nog steeds aan de laars. In Nederland zijn zaken sinds begin Oktober 2014 kunstiger aangescherpt en de tenuitvoerlegging van wetgeving nog strakker aangepakt. Het rookverbod in kleine cafés moet per direct ingaan. Dat vindt Clean Air Nederland, nu vandaag ook de Hoge Raad heeft beslist dat de huidige uitzondering voor kleine cafés ongeldig is. Het gerechtshof in Den Haag besliste dat eerder ook al. Maar omdat er in deze kwestie nogal eens tegengesteld is geoordeeld, wilde staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn uitsluitsel van de Hoge Raad, om zo definitief een einde te maken aan alle juridische discussies.
Dat was voor alle duidelijkheid, want er is al besloten dat alle horeca volgend jaar januari rookvrij wordt. De Eerste Kamer moet dat nog wel bekrachtigen en daarom mag er nu nog gerookt worden in kleine cafés. Volgens Clean Air Nederland is nu elke politieke discussie echter overbodig omdat de rechter heeft geoordeeld dat de uitzondering die toenmalig minister Edith Schippers van Volksgezondheid invoerde, ongeldig is.

- Pietengilde. Document van Prof. dr. Alex van Stipriaan Luïscius, ‘professor of Caribbean History, Erasmus University Rotterdam), over de cultuur-historische ontwikkeling van (Zwarte) Piet, welk hij instuurde voor de verdediging van de verweerders bij de Raad van State, als repliek op de punten van het ‘Pietengilde’. Te vinden op: https://www.scribd.com/doc/243630002/Prof-dr-Stipriaans-REPLIEK-Aangeleverd-Voor-de-Raad-Van-State Voor de volledigheid hierbij ook het verweer van de Pietengilde. Een gilde, dat zich waarschijnlijk bewust geen ‘zwarte pieten gilde’ wenst te vernoemen. https://www.scribd.com/doc/243628978/PLEITAANTEKENINGEN-van-mr-A-W-Eikelboom-en-mr-T-Kodrzycki
http://www.pietengilde.nl/gilde.html

- – Duikboot. Zweedse strijdkrachten mogen wapens gebruiken als ze de verdachte onderzeeër vinden waarnaar al dagen wordt gezocht. Een Zweedse marineofficier zei tegen de BBC, dat op die manier de duikboot gedwongen kan worden om naar de oppervlakte te komen. Hij vraagt mensen te helpen bij het identificeren van het schip door foto’s te maken als ze iets verdachts zien. Sinds vrijdag wordt gezocht naar de onderzeeër die zich in Zweedse wateren zou bevinden. Volgens Zweedse media gaat het om een Russische onderzeeër, maar Moskou ontkent alle betrokkenheid. De Zweedse autoriteiten doen geen uitspraken over de herkomst. De afgelopen dagen is de duikboot opnieuw door burgers gezien.

- Aanslag. In de Canadese hoofdstad Ottawa is een noodsituatie van kracht. Een man heeft een militair bij een oorlogsmonument tegenover het parlement neergeschoten. Daarna vluchtte de dader het parlementsgebouw in waar nog eens tientallen schoten zijn gehoord. Het Canadese CBC News meldt dat de schutter in het gebouw is doodgeschoten. De politie zegt dat er meer schutters zijn. Politieagenten zijn bezig met een klopjacht. De militair die gewond is geraakt, stond als erewacht bij het oorlogsmonument. Hij is gewond afgevoerd in een ambulance. Intussen is de militair overleden. Het parlementsgebouw en de omgeving zijn door de politie afgegrendeld. De politie heeft inwoners van Ottawa geadviseerd om binnen te blijven en weg te blijven van ramen en daken. Een parlementslid twitterde dat hij dertig schoten heeft gehoord in het parlementsgebouw. New York Times: ‘Canadian Soldier Killed in Attack at Parliament Hill in Ottawa
Police officers rushed to secure the area after an assailant killed a soldier at the National War Memorial and entered the Parliament building, firing several shots…’. http://nyti.ms/1ykyoFB Video: http://nos.nl/artikel/712823-schoten-in-en-rond-parlement-canada.html ok andere getuigen meldden tientallen schoten gehoord te hebben. Premier Stephen Harper is in veiligheid gebracht, meldt zijn kantoor. Waar hij precies was op het moment van de schietpartij is niet duidelijk. Het oorlogsmonument, dat dateert uit 1939, heeft een permanente erewacht. Er zit slechts een straat tussen het parlementsgebouw en het monument.

- Storm. Vele schepen raakten dinsdag in een vliegende storm hun lading kwijt. Houtpakketten en containers vielen onder meer in de Noordzee, tussen Nederland en Groot Brittannië. http://nos.nl/artikel/712865-kustwacht-kijk-uit-voor-containers.html De scheepvaart heeft een alarmmelding en waarschuwing gekregen van de betrokken nautische autoriteiten om voor drijvende gevaarten uit te kijken.

- Suriname. Is het land Suriname eigendom van de NDP geworden? Lijkt er veel op als men mag meemaken, dat er in NDP-tenten gronddelen van het land en geautoriseerde staatsbeschikkingen, aan behoeftig gebleken burgers in Para en Saramacca worden uitgedeeld. De boodschap aan de samenleving is duidelijk. ‘NDP na eigenaar fu Sranan!’.

 - Para. Feit dat Patrick Kensenhuis als NPS-voorman in Para, aan een NDP – tafeldis heeft deelgenomen…, zegt echt niet zoveel over wat zich afspeelde rond grondbeschikkingen en een selectieve afgifte van bereidverklaringen, waarvoor de onwrikbaar loyale man uit ‘Grun Dyari’ werd opgeroepen. Het zegt allemaal veel meer over ‘principes’ die Kensenhuis –in hygiënische zin– misschien nog heeft en/of het allemaal echt volksbelang vormt (…), wat hij onverdroten en onverschrokken wenst te dienen. ‘Time will tell…!’.

 - Kras. Aan krasse bewoording geen gebrek, daar in het verre Holland. Chan Santokhi liet zich volgens ‘De Ware Tijd’, in de ‘afdeling Haaglanden’ niet onbetuigd. Af en toe is de voorzitter van de VHP, toch wel meer alert politieman dan politiekman gebleken. Wil wel weer nadrukkelijker zeggen, dat na ‘changement de regime’, allerhande criminele daden wel weer zullen/kunnen worden vervolgd. Zonder selectieve gelegenheidaanpassing van wet en rechtspraak, kunnen en mogen worden uitgeprocedeerd. Want dat is in de kern, één van de allerbelangrijkste voorwaarden en (basis-)grondbeginselen in/van een volwassen rechtsstaat.

 - Panka. De NDP-vertegenwoordiger in Para op DNA en dus wetgevingsniveau, gelooft in een zoveelste termijn als parlementariër? Dat zal die dan niet op eigen kracht kunnen of mogen bereiken. Panka was de laatste tijd meer in het buitenland, dan in De Nationale Assemblée beschikbaar. Zogeheten niet doorgegane ACP/EU vergaderingen en Ebola-perikelen, zorgden voor afgekeurde en mislukte reisdoelen? Meer nog ‘gerede stagnatie’, in de nationale zaak. Maar de persoonlijke zaak, werd hoegenaamd daarnaast wel enigszins bevredigd. Als men tenminste naar de krantenberichten kijkt en die onverlet inhoudelijk mag aannemen. Panka zal voor een zoveelste termijn willen/kunnen inschrijven, voor een verkiesbare plek…? Maar dan helaas weer wel, na 15 jaar op een ticket van onverzadigbaar ‘freewheelen’. Zonder een 1000% aan ondersteuning van de lokale besturen ten zuiden van Wanica, zal het wel niet meer lukken. Die hebben in ieder geval niet stilgezeten…, als men de zaken van ‘Jerry’ goed in ogenschouw neemt. Echt wel…, een communicatief en gedecentraliseerd beziggewest! Maar een wazig geraakte wetgever die het democratisch (be-)leven bewust aantastte en bevuilend aan de rechtsstaat kwam, door criminelen met gelegenheidswetgeving straffeloos te stellen en/of moordenaars een vrijgeleide te bezorgen, verdient het helaas niet om terug te keren en het ‘hoogste college van staat’ verder te corrumperen. Echt niet! Intussen kan de coalitie geen vergadering ‘boven de helft plus’ functioneel bemensen. Delen van de coalitie zijn naar het buitenland afgereisd. De reëel aanwezige angst, dat de oppositie geen steun verleent om te vergaderen…, is voor marginale ondersteuners en steeds beperkter geraakte schraagbakens van een regering Bouterse, uiterst verlammend gebleken.

 - Regenboog. Na regen komt zonneschijn. In de Gordel van Smaragd, maar ook in Suriname. Let op! Maar vandaag de dag, is het al zover in Indonesia. Het lange wachten heeft gezonde vruchten afgeworpen. Wat daar kan, kan hier ook! Hij wordt de ‘Indonesische Obama’ genoemd. Joko Widodo, is beter bekend als ‘Jokowi’. De razend populaire gouverneur van Jakarta won de presidentsverkiezingen. Maandag werd hij beëdigd. De verwachtingen zijn hoog gespannen, maar het is de vraag of deze ‘man van het volk’ daadwerkelijk een ommekeer teweeg kan brengen. Zijn tegenstanders liggen al weer maanden op de loer. Voor, tijdens en ook na de verkiezingen of inauguratie wordt er knap gestookt, door de teruggewezen militaristisch ingestelde troep. Joko Widodo kan flink aan de bak. De economie groeit te langzaam en de oppositie gaat het hem niet gemakkelijk maken, in de komende bestuursjaren. De 53-jarige Widodo, is de eerste Indonesische president die niet afkomstig is uit de politieke, zakelijke of ‘militaire elite’ in het land. Hij legde zijn ambtseed af, in bijzijn van regionale leiders en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. ‘Jokowi’, zoals Widodo wordt genoemd, sprak van een “historisch moment”: “Tegen de vissers, de arbeiders, de boeren, de handelaars, de gehaktbalsoepverkopers, de venters, de chauffeurs, de academici, de werklieden, de soldaten, de politieagenten, de ondernemers en de professionals zeg ik: laten we allemaal hard werken, samen, schouder aan schouder, want dit is een historisch moment”. Indonesia vormt de grootste economie in Zuidoost-Azië. Tijdens de twee termijnen van Widodo’s voorganger, Susilo Bambang Yudhoyono, is de economie sterker geworden. Maar die groeit niet snel genoeg. De groei ligt nu rond de ‘vijf procent’. Waardoor er amper genoeg banen kunnen worden gecreëerd. Widodo richt zich op een groei van 7 procent, voor de komende jaren. De Indonesische economie zal moeten afkicken van het goedkope geld, dat het land instroomde dankzij het steunprogramma van de Amerikaanse centrale bank. De groei wordt ook bemoeilijkt, door dalende grondstofprijzen, slechte infrastructuur en onuitroeibare corruptie. En dan is er nog Prabowo Subianto…, Widodo’s rivaal tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen. Prabowo verloor de verkiezingen officieel. Hij was het daar geheel niet mee eens. Riep gefrustreerd dat er massaal stemfraude was gepleegd en eiste de overwinning ook op. Liep uiteindelijk op niets uit. Maar de slechte verliezer verzekerde wel…, er alles aan te doen om Widodo het leven zuur te maken. En dus Indonesia verder tot last te zijn.

 - Vrijspraak? Nooit niet. Alleen de hoogte van de straf, moest er nog uitkomen. In Zuid-Afrika wordt wisselend gereageerd op de straf die Oscar Pistorius heeft gekregen, voor het op een toilet en dwars door de deur doodschieten van zijn vriendin Reeva Steenkamp. De atleet kreeg vijfjaar cel, maar zit mogelijk maar tien maanden in de gevangenis. Zijn advocaat hoopt ook nog, dat Pistorius de rest van zijn straf onder huisarrest mag uitzitten. Direct betrokkenen reageren opgelucht op de uitspraak. De familie Steenkamp verklaarde dat vijf jaar cel een juiste straf is. Ze vreesden dat Pistorius zou wegkomen met een taakstraf. De nabestaanden zijn opgelucht dat de zaak erop zit en zeggen dat het recht heeft gezegevierd. Ook de familie van Pistorius neemt genoegen met de straf.

 

- Vervelend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Nederland kiest in het vreemdelingenrecht, in hoofdlijnen partij voor de Staat. En dus tegen de vreemdeling. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar migratierecht Thomas Spijkerboer, dat dinsdag uitkomt. Spijkerboer onderzocht ruim 600 rechtszaken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2010 en 2011. Hij komt tot de conclusie, dat de Raad van State –hoogste bestuursrechter van Nederland– zich “beteugeld activistisch” in het voordeel van de Staat opstelt in het Vreemdelingenrecht. In het rapport: “Dat is een controversiële en ongebruikelijke attitude in het Nederlands recht. Politiek stelling nemen, past veel meer in het Amerikaanse recht…”.

 - Oranje voetbal. ‘Guus gaat niet naar huus…’. Voorlopig niet! Guus Hiddink blijft aan als ‘bondscoach…’, ondanks de reeks matige duels van het Nederlands elftal. Dat is de uitkomst van evaluatie. Wikken en wegen van een KNVB-directie met de bondscoach. Oranje verloor onder leiding van Guus, een oefenwedstrijd met Italië en ook nog de kwalificatieduels tegen Tsjechië en IJsland. De wedstrijd in de Arena tegen Kazachstan, won het team van Hiddink met moeite. Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal van de KNVB, zei na de nederlaag in IJsland, dat er bij het Nederlands elftal problemen waren “…met een structureel karakter…” en drong aan op de ‘vervroegde evaluatie’. Uitkomst? Guus mag nog effe blijve!

- Seth. Hij bezocht Suriname meerdere malen. Cabaretier en tekstschrijver Seth Gaaikema is overleden. Bij het grote publiek werd Gaaikema vooral bekend als cabaretier en woordkunstenaar. Gaaikema nam begin dit jaar, na een 55-jarige loopbaan afscheid van het theater. Hij vertaalde ook musicals. Daarvoor ontving hij in 2000 de Kubus Oeuvre Award. Ook schreef hij eigen musicals zoals de “Swingpop” en “Kuifje: de Zonnetempel”. Gaaikema’s carrière begon toen hij voor Wim Kan teksten mocht gaan schrijven in 1958. Later zou hij zelf het toneel op gaan en Oudejaarsconferences verzorgen. Als cabaretier verwierf hij vooral bekendheid, in de jaren 80 en 90. Met deze conferences, waarin hij de Haagse politiek op de hak nam…, bereikte hij miljoenen kijkers.

 - Bye Bye. Het was eens zomer. Tot en met het afgelopen weekeinde. De kustprovincies maken zich op voor de eerste herfststorm in P‘atata. Setewasie die gepaard gaat met zware tot zeer zware windstoten. In Zeeland kunnen in de vooravond, windstoten tot 120 kilometer per uur worden verwacht. In Noord-Brabant en Zeeland zijn de eerste gevallen van ‘stormschade’ gemeld. Omgewaaide bomen die op auto’s zijn terechtgekomen. In de loop van de avond verplaatste het zwaartepunt van de storm, zich naar de kop van Noord-Holland en de Waddeneilanden. In het oostelijk waddengebied, woedt dinsdagnacht mogelijk een zwaardere storm. In het hele land kunnen buien, hagel en onweer voorkomen. Lastig!

- Syrië. Er wordt weer zwaar gevochten aan de Turks – Syrische grens. Wapens voor het Koerdisch verzet bestemd, kwamen uit de lucht vallen. Een deel daarvan in handen van ISIS. Handige dropping. Was niet de bedoeling.

- Geintjes. De Gouden Televizier-Ring is maandag “gestolen”, op de set van Flikken Maastricht. In het programma ‘GIEL op 3FM’ bekende Lex Uiting, dat hij de ring zondag –tijdens een bezoek aan de set– had meegenomen. Verslaggever Lex Uiting bezocht zondag de set en zag, dat het doosje met de ring na de lunch op tafel was blijven staan…, terwijl iedereen al weer aan het werk was. Hij besloot het gouden sieraad mee te nemen. In de uitzending belde Uiting maandagochtend met leidend acteur Victor Reinier en biechtte daar de diefstal op. Reinier reageerde in eerste instantie heel geërgerd. “Daar is bijna een meisje voor ontslagen man, het scheelde bijna niks…”, zei de acteur. “Wat een pleurisstreek!”. De Gouden Televizier-Ring is inmiddels teruggegeven aan AVRO/TROS en ligt veilig achter slot en grendel. http://www.telegraaf.nl/prive/23222750/__Gestolen_Ring_terug_naar_Flikken__.html

- Globe. De wereld wordt steeds kleiner. Een gevleugelde uitspraak die men vaker hoorde in de jaren, dat de eerste straalverkeersvliegtuigen Zanderij begonnen aan te doen. Van Super Constalletions naar de Mc Donnel Douglas DC8. Vloog men vroeger met de ‘Connie’ in 23 uren naar Amsterdam, met een groot aantal tussenstops, is het nu gelegen aan een A340-300 of een B747-400 een licht gebogen traject in acht uren van opstijgen tot stilstand af te leggen. De digitale klok kan men erop gelijk zetten. Want tijdens de vlucht wordt vertrek en aankomsttijd, ook nog door een computer en de automatische stuwpiloot geregeld. Zijn er dan toch nog afwijkingen, heeft dat meer met de vliegdrukte boven Europa te maken en zal een alternatief invliegcorridor worden opgezocht en vrijgemaakt. De wereld wordt steeds kleiner. De satelliet is steeds meer in zwang, beschikbaar voor gezinshuishoudens en het Internet eigenlijk –bij goed en deskundig gebruik– voor een ieder. Wil men in de toekomst kijken, is daar het Internet. Wil men weten wat ergens op hetzelfde moment plaatsvindt, gaat men ‘streamen’. Wil men weten hoe de ‘recovery’ van een verongelukte Otis Redding ‘in detail’ werd uitgevoerd…, hoeft men maar drie woorden te Googlen. ‘Recovery Otis Redding’. Maar ook verder terug. De executies van fascistische en nazistische mensenrechtenschenders, zoals een Mussolini met zijn ondersteboven gehangen minnares of doodgeschoten handlangers van Adolf Hitler geheel en met verhaal beschikbaar gemaakt. En dan weer dichterbij een of Nicolae Ceaușescu en echtgenote in Roemenie. Gecompleteerd met de zogeheten mystieke verdwijning van ene Maurice Bischop van Grenada of de fysieke inval van de Amerikanen en de arrestaties van Austin, Bernard Coard en vrouw Phylles. Alles op het internet te verkrijgen. Nog dichterbij, het Dossier 08 December 1982. Forensisch en wel. Uit de zogenaamde glamourwereld, obductierapporten en ‘display’ van de overschotten die Elvis, Whitney en Michael ons nalieten. Vandaag de dag, is alles wat de klok slaat in de woonkamers. ISIS, Ebola, Chikungunya, de satellietbeelden van het neerschieten ener Boeing 777 van de Maleisische luchtvaartonderneming, Oekraïne in de lucht of het oostelijk gedeelte, in heftiger oorlog. Syrië, Irak en de Koerden. En dan een mysterieuze duikboot in de Oostzee die allerlei onderwater alarmsignalen uitzendt. De hele reutemeteut is te verkrijgen. De wereld wordt steeds kleiner.

- Jawel. Dus ook een groot aantal vragen dat dit weekeinde werd afgevuurd. Te beginnen met: ‘what’s cooking’ vs. ‘what’s boiling’?. Allebei heet van de naald en vers van de pers? Niet helemaal als men goed naar de ontwikkelingen in dagkoersen kijkt. Van de Euro en US-dollar. Wat is er monetair aan de hand? Waarom zijn de kasreserves en de andere ‘appeltjes voor de dorst’ opnieuw aangesproken? Waar komt emissie op zeer korte termijn toch vandaan, terwijl dat niet in bancaire jaarplannen voorkwam? Hebben de handelsbanken geweigerd, delen van hun valutareserves beschikbaar te stellen aan de derden ‘big spenders’ van staat? In een tijd van aanmerkelijk verminderde inkomsten zoals de financiële nota aangeeft, toch nog weer van de megalomane projecties, in plaats van bezuinigingen op basis van rationaliteit? Een giga-portefeuille van nog af te lossen schulden en een hopeloos aantal leningen daarbij aangevuld? Wie gaat mee in het flottielje van ondergang en wie blijft droog aan de oevers waken? Een cocktail aan ‘crazyness’, enkel om de grootheidswaan te bestendigen/bevredigen, de al 30 jaren ‘plus’ besmeurde ‘legacy’, aanhoudend en vrijwel hopeloos te willen oppoetsen. Daarbij de justitiële problematiek niet te kunnen verwaarlozen of omzeilen. Jawel…, sommigen raken daarbij zo gefrustreerd, dat men weer de ‘vrije pers’ de schuld geeft zaken niet goed naar voren te brengen. Maar als men dan uit dezelfde met vulles ingesmeerde koker tot in Australië, via het Internet en vanuit de staatsradio hoort: “Ramon moet zijn bek houden en Sital…”. Dat hele ding is aan het overstromen. Zoek bij een ander de schuld en het liefst in eigen straat of contrei. Dat ding is zo afgezaagd geworden. Schuld van de vrije pers. Men wil beschadigen? Neen, men beschadigt alleen al door te existeren in bepaald sjabloon van het land, een soortement aan weinig geciviliseerd volkje en natuurlijk zichzelf al product daarvan. 25 Mei 2015, is het gelukkig allemaal heel snel voorbij. Nog wel de vraag, hoeveel waarde de SRD zal hebben op de komende 25 November 2014…, als men zo ‘rücksichtslos” tekeer blijft gaan. “Time always tells in time…”. De nacalculatie van de bruggenbouw tussen 2010 en het nu. Van een treinstel van hort naar her…, komt er nog bij. Planologisch een goede gedachte? Uitvoering en gecalculeerde kosten en dus prijs, blijkt en blijft een geheel ander ‘ballgame’. Over-facturering? Een virus. Een cocktail aan ‘crazyness’. En maar in de veronderstelling blijven leven, dat dit volk nog zo gek te krijgen is. Zal gauw genoeg blijken…, in hoeverre de jeugd weer misleid kan worden, zoals in 2010 met hier en daar geweldintimidatie, wél het geval bleek. Ook nog was geïnstitutionaliseerd door ene Abrikadabri! Het lot van de kleine man die iets wil rapporteren of politici in dit land eraan herinneren? “Maaang, doe niet zo moeilijk. Daar weten wij toch niets van. Ik wist daar niets van en dat heb ik nooit gezegd of beloofd”. Daar staat Jan met de Pet dan berooid, dakloos en beroofd van zijn zelfrespect. Dan maar slapen tussen de stinkende Guyanezen in de Muziektent tegenover de Centrale Bank van Suriname. Is toch prettig leven en wonen in Sranan? Dat maakt men die mensen daar in Holland wijs. Als ze hier komen, worden ze vanuit Den Haag alweer vlot gekort in het inkomen. Via de belastingen of gewoon vanuit een andere manie. Die van bezuinigingen! Omdat men met een opgefokte welvaartseconomie tot zo een zes jaren geleden crisisgevoelig bezig was. Werkt allemaal door in de balans. Want de nationale en mondiale economie hangt aan en steekt in elkaar. Is onvoorwaardelijk tezamen verbonden. Economie is evenwichtgevoelig. Wie gaat hangen en zich meer toe-eigent dan eigenlijk te verantwoorden is, zet de zaak gelijk scheef. En juist dat gebeurde mondiaal en in verhevigde mate in nationaalverband. Wat je niet hebt kan je echt niet uitgeven en je moet niet lenen, wat je niet terug kan betalen uit een bevolkingsaantal van nog geen 550.000 autochtone Surinamers. Het surplus aan bevolking, bestaat nu overwegend uit witwassers, bloedzuigers, parasieten en goudverduister gefriemelde. Politiek? Daar heeft men de mensen die voornemens waren –in 2010– om zich in vijfjaren tijd rijk te rekenen of stelen. Wat er ook gebeurde…, binnen zijn, in aller naam van de zogenaamde volksontwikkeling. Tssssst…, tjoerie!

- Spelen. Hopelijk geen devaluatiezaakjes die het kijken naar internationaal voetbalplezier deze week verpesten. Barcelona, Real Madrid, Paris Saint Germain, Ajax en ook de toestanden in en rond Oranje ‘in the pic’. Alles houdt de voetballiefhebber eigenlijk bezig. Men kijkt niet meer zozeer naar de SVB. Want daar valt nog maar weinig goeds te halen. En dan de groep vreemdelingen die vanuit de polders aan het IJsselmeer terugkwam, de voetbalmanie vervolgens alleen maar trachten aan te jagen. Goed uitkijken en zien waar men mee bezig geraakt. Tegen Euro’s onze gronden in kaart brengen, vervolgens inpalmen, kunstig zien te verhuren, te verkavelen en dan slinks, door te verkopen. De prijzen per vierkante meters voor de autochtone Surinamers die hier achterbleven, schromelijk omhoog stotend. De realiteit van alle dag, met die teruggekeerde en zogenaamde familieleden die niets aan conservering bijdroegen, maar nu met de ‘puti’ en een batterij aan drogredenen, vandoor wensen te gaan. En dat gaat men niet langer pikken. Eerstens waren het droga-gelden die de plantages overspoelden en onbewoonde villa’s uit de hemel deden vallen. Nu is het wel bewoning om het kwade werk, van daar uit voort te zetten. Wie zegt nu nog, dat het niet waar is? Misschien die amechtige poker-consilieri.

- Grensovergang? Ebola kan zijn weg vinden, via: – South Drain; Back Track; Apoera; Maripasoela-Benzdorp-Antino; Langatabiki-SnesiKondre; Albina; Moengo; Paramaribo; Nieuw Nickerie. Klokje rond! Waar werd het eerste HIV/Aids-virus ontdekt? Inderdaad onder een microscoop in het staatslaboratorium van Paramaribo en voor bevestiging in dat van Trinidad & Tobago. Waar was de bron? Maripasoela…, ‘so bun’. Men kan beter ook naar de protocollen uit die tijden kijken en de actoren van toen goed bevragen. Intussen quarantainedreiging in Suriname, voor een ieder die in de afgelopen vier weken in Guinee, Liberia, Nigeria, Sierra Leone heeft gewerkt of verbleef.

 - Nog één erbij. Mislukking op mislukking. Parijs ambassade-gedoe? Kalloe/Caldeira – gedoe, - Ebola. De Nederlandse overheid doet geen enkele harde toezegging over het sturen van hulpverleners naar de landen waar Ebola heerst. En ook niet over het betalen van de repatriëringskosten van hulpverleners die teruggehaald moeten worden en dat risico niet verzekerd krijgen. Dat bleek maandagmiddag tijdens een bijeenkomst over Ebola in het Erasmus MC in Rotterdam. Plaatsvervangend hoofd Jelte van Wieren van de directie Stabiliteit en Humanitaire Hulpverlening van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat de overheid niet heel makkelijk een blik mensen open kan trekken.

- Duikboot. Zweden is in de ban van een mysterieuze duikboot. Al dagen wordt in wateren bij Stockholm gezocht naar een onderzeeër, die volgens de Zweedse media Russisch is. De marine heeft vandaag een zeegebied ten zuiden van de hoofdstad afgezet. Helikopters en gespecialiseerde schepen zoeken tussen de duizenden eilanden naar de duikboot. Zondagavond gaf de Zweedse Defensie een persconferentie waarin werd gezegd dat er waarschijnlijk “buitenlandse operaties onder water” aan de gang zijn. Defensie gaf een foto vrij waarop, in vage contouren, een onderzeeër te zien zou zijn. “Das Boot”!

- Caribbean. Lusten en lasten. Misschien was het ook wel een grap met die fusieverhalen tussen gesubsidieerde Caribische luchtvaartmaatschappijen en de SLM. Schuldenlasten en dwingende verplichtingen van die vreemde Caricom-maatschappijen te spiegelen aan, de strakke geneugten van de SLM? Kan de SU-samenleving daar ook een beeld van krijgen en de eigen conclusies uit hun gepoetste jaarrekeningen trekken? En dan een ‘open sky’ van Guyana met Nederland? Het begint knap te kriebelen, vanuit dat Caricom Secretariaat in Georgetown – Guyana. ‘Maybe the base of totally wrong ideas’. Menen gehoord te hebben, dat de Guyanese regering miljoenen US-dollars terug moet betalen aan onrechtmatig en on-verdragsmatig geïnde belastingen. Retituties aan een onderneming in Suriname? Daar begint het al mee. Interpretatieverschillen of camouflage handeling(-en)? Het zal wel weer blijken of gerechtelijke vonnissen worden uitgevoerd. En een dergelijke influx aan kapitaal de komende verkiezingen wel of weer niet kan beïnvloeden. Money talks…!

- SPS. Samenwerkende Partijen Suriname…, ‘catchy name’ voor wat de toekomst mag opschonen. Samen versterkend! Er was al vroeg in de morgen, een knal van een schot voor de boeg vanuit Den Haag en ook Paramaribo, op het Internet te lezen. http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/10/20/santokhi-zegt-“abanis-en-rovers”-op-te-gaan-sluiten/ http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/10/20/financiële-chaos-overheid-grootste-kopzorg-nps/

‘Te skoro no lai’. Als de latent aanwezige taalarmoede toeslaat en het aantal leugenachtigheden de overhand weer krijgen, dan is iedere door de gemeenschap geconstateerde onvolkomenheid, uiteraard veroorzaakt, door: ‘miscommunicatie’. ‘Miscommunicatie’ als dooddoener, lijkt op ieder niveau te hebben toegeslagen. Ook in, op of rond het kabinet der kabinetten. De misproducten worden aan de lopende band en het liefst via de ether gelanceerd. 25 Mei 2015 is het gelukkig afgelopen, met al die niet te verhappen pseudofenomenen. ‘Miscommunicatie lai leki santi…, i sabi toch?!’. Bij SZF vis a vis basiszorgassurantie. In relatie tot de ‘Numero 2’, in de persoon van de VP. Limburg en een niet langer gewillig radio gastverblijf. Maar zeker niet in de verhouding met/tot de Freitas, want die moet van Sjene zijn schuif dichthouden…, om het woord ‘bek’ niet te hoeven herhalen. Al was dat dan minstens viermaal via de Staatsradio, in de oren van Ramon gelanceerd door Sjene. ‘Wan bigi bigi bigi sjene, kemopo baka fu na poli poli kabinet…, yere’. ‘Te skoro no lai, na so dem sani e drai…’. ‘Ramon, arki mi bugru, tap yu…!’. Elo!

- Kwestie. De publiekelijk ter sprake gebrachte problemen met DC Ramdhanie, kunnen bepaald niet plotseling door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling ‘intern’ worden opgelost en afgedaan. Openbaarheid van bestuur…, staat daar haaks op.

- ‘Spugen, hoesten en proesten…’, Dat was op de vrijdagavond het meest ellendige geval, als men zich niet tijdig in veiligheid kon brengen, toen de blauwe wolk Malathion zich meester maakte van de voor- en achterstraat. ‘Klem yu goro goro…, strak!’.

- Law. Drie advocaten werden toegelaten tot het illustere college van raadslieden bij het Hof van Justitie. De waarnemend president Rasoelbaks, completeerde en complimenteerde hen met gevleugelde en wijze woorden.

- Schade. Een niet onaanzienlijk aantal bouwsels en dus de getroffen eigenaren, hebben zware schade geleden door niet verwachte ‘rukwinden’. In de lokale taal ‘drai winti’ genoemd.

- Ebola. Aanschaf en levertijd van een beschermingspak voor/bij het behandelen en logistiek bijstaan van een ebola-patiënt, zal lang op zich laten wachten. Vier maanden levertijd. Ook de financiële pot ter bestrijding van ‘ebola’, laat aardig te wensen over. Ook mondiaal. Overal geld tekort. EU, VN, Paho/WHO? ‘Moni no de sari’. Trainingen zullen bovendien uit het buitenland moeten worden ingevlogen. Maar als men geen geld heeft en ook geen beschermingstenues, is het met trainingen weer letterlijk: ‘…weri bruku, puru ing baka…’, in de Republiek Suriname. Maar niets doen, is ook weer niets! Hopelijk dus geen besmette mensen in of naar SU.

- Internaat. Het ontbreekt aan van alles, in de internaten van Atjoni en Stoelmanseiland? Waarom heeft de Republiek Suriname eigenlijk een grondwettelijk geïnstitutionaliseerd ontwikkelingsleger? Juist ja! Maar misschien moeten de Amerikanen weer binnenkomen om onze eigen onderkomens te verven en de nationale noten te helpen doppen. Het ene schandaal na het andere, maar wel ‘bigiten’ in het buitenland willen spelen. ‘Neks no fout…, te ala sani fout…, yere!’.

- ‘Sortu kado’. Er werd bij de start van een nieuwe vleugel voor het Academisch Ziekenhuis, gesproken over een ‘cadeau’? Aan wie werd ‘een cadeau’ overhandigd? Aan de Republiek Suriname? Laat het voor een ieder duidelijk zijn of worden, dat de nieuwe faciliteiten van het ziekenhuis geen enkel ‘cadeau’ representeert. De schuld zal keihard moeten worden terugbetaald, aan de middelenvertrekkende Islamitische Ontwikkelingsbank.

- ‘O fa, Confa?’. De directeur van het Staatziekenfonds zou per onmiddellijk thuis zijn gezet. Er wordt ‘frustreren van het beleid’ gevorderd. Lijkt wel een virale ziekte in het land.

- ‘English’. ‘You speak our language?’. “Roger…, yes…, we speak a bit of English!”. ‘OK we work together…, but if we work together, you tell your government that our planes are bought to fly passengers in a economic and commercially responsible way…’. “What you mean…?”. ‘We as a Caribbean flying family don’t like delays caused by your government or your god given president…, capish?’. “OK we will tell Kippe to tell him, in future to hire a small ‘jet’ or ‘turbo prop’ if he wants to travel or wander off with his friends…”. ‘So, no more taxi plays, delays or cancellation spoilers for our passengers or your legitimate ticket buyers, OK’. “Yes bro…, we promise with our hand on our Caribbean hearts. No problem at all. A promise is a promise, so help us … !”. ‘Roger roger…, we understand your problems all too well…, what are friends for…’.

- ‘Action’. De Ordening Goudsector “orga” ofwel “OGS”, liet nadrukkelijker weten, dat men op een geautoriseerd signaal wacht om Baling Soela in Brokopondo, dus even boven en ten noorden van Afobaka grondig te ontruimen. Eindelijk dan de gevaarzettingen opruimen. Goudzoekers ondermijnen het gehele land en de bevolking, door de steundammen van de Suralco in concessiegebieden uit te graven voor het vinden van goud. Stuwmeer tsunami’s en massale verdrinkingsdood in Sranan…? Onkan! ‘A no gowtu, no ya…’.

- Miljard. De Britse premier Cameron wil dat landen van de Europese Unie 1 miljard euro bijeenbrengen voor de strijd tegen Ebola in West-Afrika. Als dat niet gebeurt, leidt dat tot een groot verlies aan mensenlevens en ontwrichting van landen in die regio. De Europese regeringsleiders komen vrijdag in Brussel bijeen. De bestrijding van Ebola stond nog niet op de agenda, maar Cameron vraagt zijn collega’s om zijn voorstellen vrijdag al goed te keuren.

- BOG. Chikungunya is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Er zijn drie varianten van het virus. Het virus komt oorspronkelijk uit Afrika, maar heeft zich gedurende de laatste jaren verspreid naar andere delen van de wereld. Het virus is in december 2013 voor het eerst, in het Caribische gebied geregistreerd en heeft zich sindsdien verspreid over deze gebiedsdelen. De eerste gevallen in Suriname zijn vastgesteld in Juni 2014. Chikungunya wordt, evenals dengue, verspreid door de ‘Aedes aegypti’ muskiet. Er is ook voor dit virus geen vaccin of medicijn beschikbaar. Het lichaam moet door middel van de eigen weerstand, de ziekte overwinnen. Men kan wel medicijnen gebruiken om de symptomen te verlichten. De symptomen van chikungunya zijn:- Plotseling hoge koorts; – Pijnlijke, gezwollen gewrichten (vaak in handen en voeten); – Huiduitslag (in ongeveer de helft van de gevallen); – Hoofdpijn. De koorts gaat na een paar dagen tot een week over. De pijn in de gewrichten kan langer aanhouden. Na ongeveer tien dagen voelen de meeste patiënten zich beter. Er kan echter bij een deel van de patiënten een terugval optreden. De symptomen van chikungunya kunnen in dat geval, langere tijd aanhouden. Naast de pijn in de gewrichten, treden er vaak symptomen op als vermoeidheid, zwakte en lusteloosheid. Dit kan maanden tot zelfs jaren duren. Vooral ouderen lopen risico om langdurig last te houden van de symptomen, met name reumatische klachten, als gevolg van Chikungunya. Chikungunya is zelden dodelijk. Een aantal groepen binnen de samenleving hebben een risico op een ernstiger verloop. Waaronder mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld: – jonge kinderen, ouderen en mensen die lijden aan een chronische ziekte, zoals diabetes of hartklachten en baby’s die worden geboren uit moeders die met het virus zijn besmet. Wat moet men doen als vermoed wordt, dat dengue of chikungunya werd opgelopen? Bij hoge koorts en pijnklachten –hoofdpijn/gewrichtspijnen—contact maken met de huisarts. De huisarts zal kunnen vaststellen of er dengue of chikungunya symptomen zijn.. De huisarts schrijft, indien noodzakelijk, de pijnstillers voor. Medicijnen tegen het virus zelf, zijn er niet. Zoals dat bijvoorbeeld ook bij besmetting met een griep-virus gebeurt, zal de patiënt thuis moeten uitzieken. Zo veel mogelijk onder een klamboe om te voorkomen, dat muskieten in de omgeving –besmet met het dengue- of chikungunya virus– dan vervolgens huisgenoten en buren weer kunnen besmetten. Bij ernstige pijn of andere symptomen kan opname in een ziekenhuis noodzakelijk blijken. Brons: http://www.bogsur.sr/index.php/ct-menu-item-11/14-dengue-en-chikungunya?showall=&start=1

- Elite. Een ‘schaduwelite’ heeft er met lobbyen en dreigementen, chantage en leugens voor gezorgd dat beperkingen van de bankensector na de crisis werden gestopt of afgezwakt. Dat zegt financieel geograaf Ewald Engelen in zijn nieuwe boek ‘De schaduwelite’. Volgens hem heeft deze groep ervoor gezorgd dat maatregelen om de banken en andere financiële instellingen aan banden te leggen uitbleven of sneuvelden.
Engelens schaduwelite bestaat onder anderen uit de voormalige en huidige burgemeester van Amsterdam, Job Cohen en Eberhard van der Laan, de voormalige Amsterdamse wethouders Lodewijk Asscher en Maarten van Poelgeest en landelijke politici, bankiers en toezichthouders op de financiële sector. Ewald Engelen. Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en ex-columnist van Het Parool, bestudeerde de financiële sector in Amsterdam en Nederland al voor de crisis in 2008 uitbrak. Die kwam ook voor hem als een verrassing, en bij hem ‘vielen de schellen van de ogen…’. Maar tot zijn verbijstering werden de banken, die met hun roekeloze gedrag de crisis hebben uitgelokt, niet aangepakt. Voor meer over deze constateringen: http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3773171/2014/10/21/Hoogleraar-Ewald-Engelen-Een-elite-beschermt-de-banken.dhtml

Gowtu torie. Goudprijs vandaag vrijdag 24 oktober 2014

EURO €

1 troy ounce

970,73

-3,96

-0,41%

1 gram

31,21

-0,13

1 kilogram

31.209,01

-127,20

US DOLLAR $

1 troy ounce

1.230,20

-1,70

-0,14%

1 gram

39,55

-0,05

1 kilogram

39.551,18

-54,66

           

Trend goudprijs 2013 – 2014

Trend EURO € per troy ounce

Vandaag

970,73

-3,96

-0,41%

Gisteren

973,60

-2,88

-0,30%

Vorige week

968,19

+2,53

+0,26%

Vorige maand

952,12

+18,61

+1,95%

Vorig jaar

967,64

+3,08

+0,32%

Trend US DOLLAR $ per troy ounce

Vandaag

1.230,20

-1,70

-0,14%

Gisteren

1.231,90

-1,70

-0,14%

Vorige week

1.238,90

-8,70

-0,70%

Vorige maand

1.222,90

+7,30

+0,60%

Vorig jaar

1.333,70

-103,50

-7,76%

Laatst gewijzigd: 24-okt-2014 22:45 CET

 

De Observateur van Sranan. 

 

De Week in Retro – 18.10.2014.

De Week in Retro – 18.10.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Weekje. Een week vol verhalen over chikungunya muskieten. Malathion bespuitingen. Ebola in Texas, Spanje en andere vermoedelijke locaties in ‘het Westen’. Toestanden met Piet in Nederland en diaspora bijeenkomsten van Santokhi in Rotterdam en Den Haag. Een panka die naar Nederland en Brussel ging, maar enkel ging horen dat die bijeenkomsten geen voortgang vinden. Mensen in de Para krijgen grondbeschikkingen en wegen zouden zijn verhard met bakstenen. De wisseling van de wacht op Buza.nl. en het vertrek van Frans Timmermans b.v. Veel dichter bij huis de neus die de Abop-VP opkreeg gedrukt, nadat deze op aangeven van een kabinetdirecteur van bevoegdheden werd ontdaan. Met dan ook nog een overhaal, dat alles op een misverstand zou moeten gaan lijken of berusten…? Snel naar de week in retrospectief.

- Overeenkomst. De regering van Nigeria maakt bij ‘breaking news’ bekend, dat er een overeenkomst is met de terreurbeweging “Boko Haram” en dat de ontvoerde leerlingen van enkele meisjesscholen in grensregio’s zullen worden vrijgelaten.

- Verbod. Er zal een inreisverbod van de Republiek Suriname worden ingesteld, voor mensen die in West-Afrika wonen of daar recentelijk zijn geweest. Het mogelijke verspreiden van het gevreesde Ebola-virus ligt daaraan ten grondslag. In Nederland blijft het mogelijk om hulpverleners die naar ‘ebolagebieden’ gaan te verzekeren, maar het is wel lastiger geworden. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars vanochtend gezegd in een spoedoverleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van VWS, de speciale Nederlandse gezant voor Ebola en de hulporganisaties.

- Bertje. De voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking (OS), Bert Koenders, werd op de vrijdag beëindigd als bewindvoerder van Buitenlandse Zaken voor het Koninkrijk der Nederlanden. Hij volgt Frans Timmermans op die door de Regering Rutte eervol ontslag werd verleend en voor de Europese Unie (EU) in dienst mag treden. Koenders werkte tot voor kort, bij de Verenigde Naties (VN) in Mali-Afrika. http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/koenders-beedigd-als-minister-buza/ http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2014/10/koenders_beedigd_als_minister.html

- TV. In Nederland is Humberto Tan A Kiam verkozen tot ‘beste mannelijke televisie persoonlijkheid’, voor het seizoen 2013-2014. De zilveren Televizier – Ster werd hem daarbij toegekend. De Nederlandse jurist komt voort, uit het geslacht Tan A Kiam – Axwijk.

- Malaise. De Amsterdamse beurs sloot vrijdagmiddag weer in het groen, met een ‘plus’ van 2,85 procent. Dat is voor het eerst sinds de forse beursval, die afgelopen dinsdag werd ingezet. De AEX staat nog wel veel hoger dan tijdens het dieptepunt van de crisis, maar ‘de winst’ van het afgelopen jaar is binnen twee weken verdampt. De Nederlandse minister Dijsselbloem van Financiën, noemt die beursval een “correctie” van de koersen. Hij vindt het nog te vroeg om te spreken van een ‘nieuwe crisis’. Zien wat New York – Wallstreet, op de late vrijdagmiddag tijdens de sluiting heeft gedaan.

- NPS. Groot propagandiste en voorzitter Pontbuiten, Thelma Douglas, is niet meer. De ‘groene partij’ verliest in haar een van de meest loyale ‘ston futu’s die de ‘dyari’ aan de J.A. Pengelstraat heeft gekend.

- Evert. Automotive pionier Harry Dhanraj die Amsterdam-Bovag verliet en zich in eigen land kwam vestigen, is terug naar zijn Schepper. ‘Het veelzijdige bedrijf “Evert” zal blijven voortbestaan…’, zo werd nadrukkelijk medegedeeld.

- 400. Met vierhonderd grondbeschikkingen, gaat dit weekeinde de NDP-bewindvoerder op het Ministerie van ROGB naar de Para? Sappig!

- Waarneming. De ruimte voor speculeren is weer wagenwijd opengetrokken en geeft gelegenheid mee te bazelen…, wie nou de opvolger van procureur generaal Subhaas Punwasi mag worden. Man of vrouw binnen het Openbaar Ministerie? Of een politiekgeëngageerde uit het onvoorspelbare ofwel vanuit den vreemde gespeend? Een vogeltje, waarvan de buitenlandse nationaliteit nog moet worden omgebouwd? Rationeler blijkt echter om de opvolging op het Openbaar Ministerie pas na de verkiezingen goed te regelen (…), wil men niet weer een iemand, aangedreven in gelegenheidsavontuur storten en dan weer de laan uitwijzen, omdat een eventueel ‘vernieuwd bestuursregiem’ niet met deze of gene overweg kan. De tijd zal het wel weer leren. Want de keuze nu al aan MinJusPol overlaten? ‘Mi gado man!’. Geheid van een knap aanstootgevende regenbui komen…, en dan in de druppeltjesprut vastgezet geraken.

- Curatele. Voordat er nieuwe ministers worden benoemd op Sint-Maarten, moet er eerst een onderzoek komen naar hun integriteit. Koninkrijksminister Plasterk geeft Sint-Maarten daarover een zogeheten aanwijzing. Plasterk wijst op een zeer kritisch rapport, waarin staat dat op het eiland een sfeer van ‘vriendjespolitiek’ heerst en dat ook ministers daarbij zijn betrokken. Nu er zulke grote problemen zijn, is het cruciaal, dat nieuwe ministers integer zijn. Op dit moment wordt op Sint-Maarten een nieuw kabinet gevormd. De Rijksministerraad heeft de gouverneur nu opgedragen pas te tekenen voor de benoeming van ministers, als hij zich ervan heeft verzekerd dat die integer zijn. Plasterk stelt voor dat onderzoek Nederlandse deskundigen ter beschikking.

- Elo. Hopla en strak tussen de pitten gelanceerd. Oud-premier Dries van Agt maakt net voor het vertrek van Frans Timmermans (PvdA) naar Brussel nog even duidelijk wat hij vindt van het Midden-Oostenbeleid van de oud-minister. Volgens Van Agt vertrekt Timmermans met ‘een lelijke smet op zijn blazoen’. Van Agt schrijft in een open brief, die is gepubliceerd op de website van The Rights Forum, aan Timmermans dat het Midden-Oostenbeleid van Nederland ‘in de kern nog steeds zo eenzijdig pro-Israël is als onder je voorgangers’. De PvdA’er Timmermans heeft volgens Van Agt niets veranderd aan de koers van VVD en CDA om de Israëlische regering eigenlijk altijd te steunen. ‘Met de toetreding van de PvdA tot het kabinet had dit moeten veranderen. Maar onder jouw leiding heeft nu ook de PvdA die desastreuze politiek omhelsd, die ons moreel medeplichtig maakt aan het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan,’ schrijft Van Agt. De oud-premier vindt dat het aan ‘wil en daadkracht ontbreekt’ om net zo tegen Israël op te treden als tegen Rusland nadat het de Krim had geannexeerd. ‘Israël bezet de Palestijnse gebieden nu meer dan 47 jaar. Oost-Jeruzalem is door Israël geannexeerd. Maar het S-woord – sancties – is nog steeds politiek taboe.’http://www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2014/10/Van-Agt-haalt-uit-naar-Timmermans-over-Israel-koers-1623724W/

- Hitsig. Ophitsertjes aan de lopende band. Langzaam overgaand in bedreiging en intimidatie? Moet men niet hebben in de Republiek Suriname. Want na de verkiezingen moet het zakelijk gedeelte wel in deze kleine gemeenschap verder kunnen en er geen wraakzaak aan overhouden. Of niet dan…, Sjene? ‘Teki yu moi moi ai luku, san ye skoro, san ye kari…, san ye wiki yere Sjene…! No meki sma meki yu fadon, yere boi’. Wie een kuil graaft voor een ander…? En je Opper kijkt kelukkik mee…, toch? Yes!

- Rommel. Nadat men protocollen niet afdoend toepaste en Ebola zich alvast in Texas – USA kon verspreiden, grijpt president Barack Obama persoonlijk in. In de Verenigde Staten wordt zware kritiek geuit op de binnenlandse aanpak van ebola. Vannacht vond in het Congres een hoorzitting plaats waar Thomas Frieden spitsroeden moest lopen. Hij is de baas van het CDC, het Amerikaanse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “De beangstigende waarheid is dat wij de veiligheid niet kunnen garanderen van onze artsen en verpleegkundigen die in de frontlinie staan”, zei het Texaanse congreslid Michael Burgess. De kritiek spitst zich vooral toe op de protocollen die het CDC heeft opgesteld voor het geval zich een mogelijke Ebola-patiënt aandient. Alexander Friedrich, hoofd van de afdeling medische microbiologie en infectiepreventie in het UMCG in Groningen, maakt korte metten met de Amerikaanse protocollen. Zie ook: http://nos.nl/artikel/710987-ebolaprotocollen-vs-deugen-niet.html

- Politiegeweld. De politie in Dordrecht heeft in 2011 ten onrechte twee mannen gearresteerd die bij de intocht van Sinterklaas actievoerden tegen Zwarte Piet. Ook is er ‘buitenproportioneel veel geweld gebruikt’ bij hun arrestaties. Dat concludeert de ‘Nationale Ombudsman’ in zijn rapport. De Nationale Ombudsman heeft klachten van de twee actievoerders over het politieoptreden gegrond verklaard. Eerder kwam het OM ook al tot de conclusie dat hun aanhouding onterecht was. T-shirts Twee mannen en twee vrouwen wilden bij de intocht in Dordrecht in 2011 de discussie over Zwarte Piet nieuw leven inblazen. De twee mannen droegen T-shirts met de tekst ‘Zwarte Piet is Racisme’. De actievoerders werden door de politie aangehouden omdat zij de intocht zouden verstoren. Even daarvoor waren ze ook al aangesproken omdat ze spandoeken hadden uitgerold. Bij die aanhouding werden de twee mannen hardhandig tegen de grond gewerkt. Daarbij werd pepperspray gebruikt en kreeg een van hen handboeien om. Discussie. Volgens de ombudsman heeft de politie het ‘recht van vrijheid op meningsuiting’ onvoldoende gerespecteerd. Ook heeft de politie ‘onbehoorlijk hard opgetreden’ tegen twee van de vier arrestanten. Geen van hen had zich verzet tegen de arrestatie. De actie in Dordrecht was het initiatief van kunstenaar Quinsy Gario. Het werd het indringend begin van een ‘nationale discussie’ over de hedendaagse rol en voorkomen van Zwarte Piet tijdens het Nederlandse ‘Sinterklaas Kinderfeest’. Die zogenaamde discussie gaat nu steeds meer met geweld gepaard. https://www.youtube.com/watch?v=BSwHoFCq58Y http://alternativepoliticalnews.blogspot.com/2012/12/police-brutality-in-netherlands-rip.html#!/2012/12/police-brutality-in-netherlands-rip.html http://bossip.com/497953/police-brutality-in-netherlands-for-wearing-black-peter-is-racism-t-shirt-video69691/

- Droga. Voor minstens 8 miljoen Euro is er in Rotterdam aan ‘heavy duty droga’ teruggevonden. Wapens, geld en H-droga. Arrestaties werden na diepgaand onderzoek, nu weldegelijk door- en uitgevoerd. http://nos.nl/artikel/711021-voor-miljoenen-aan-drugs-gevonden.html

- Vriendje. Abop ging naar het overleg, inzake het uitschakelen van een resolutie die vicepresident (VP) Ameerali bevoegheden gaf, bij het aantrekken van kandidaat ambtenaren. Haalde voorspelbaar bakzeil! Die bevoegdheden zijn nu ondergebracht, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het werd vanuit de ‘politieke incrowd’ duidelijk gemaakt, dat Eugene van der San de ‘kwade genius’ was die er stampvoetend op stond, dat de eerder ingevulde en ‘normaal functionerende zaken’ werden teruggedraaid en aan de VP ontnomen. Ook is daarna stellig door de wetenschap en politieke exponenten aangegeven, dat een dergelijke ‘move’ alleen maar ten voordele van de NDP zou kunnen gaan werken. Hiermee wordt dan wel weer en geheel onnodig, de integriteitnorm van een post-PL bewindvoerder op het Ministerie van Binnenlandse Zaken vervelend aangesproken. Niet erg eerlijk of bevorderlijk voor de politieke rust en transnationale observatie(-s)…, zo vlak voor de electorale metingen. Er worden echter nog meer zaakjes uit het lijstje van Van der San verwacht. ‘Seki…, so bun’. De afgelopen week heeft deze via ‘staatsmedia’ en op meerder moment, een oneigenlijke vorm aan geldingsdrang doen prevaleren, boven maatschappelijke rust en ambtelijke rationaliteit. 25 Mei 2015 of heel veel eerder, zal deze tendens en meervoudig/gevleugeld taalvergrijp, echter ook tot het verleden gaan behoren. Zo in goed vergelijken met het jaar 2000, toen noodzakelijkerwijs afdoende maatregelen werden genomen/getroffen om querulantgedrag op een met verkiezingen belast ministerieel departement afdoend te encadreren. Intussen, wil de voorzitter van De Nationale Assemblee wel vergaderen en dan tot toch wel de ingeschatte zes weken voor de aangekondigde verkiezingen cq. electorale meting. In ieder geval, zal zij wel quorum mogen verwachten voor een spoed (anti-) Ebola sessie. Want die schrik zit er landelijk nu wel stevig bij ingebed. De EU/ACP-relatie, heeft daar ook al onbegrensde en onhebbelijke last van verkregen.

- BVN/NPO-1/WISE. De politie serie ‘Flikken Maastricht’, ook in Suriname via de kabeltelevisieverbindingen te ontvangen, won op de donderdagavond de ‘Gouden Televisier Ring’, tijdens een gala in Carré van Amsterdam.

- Roof. Bewaker overvallen en beroofd in Noord. Wachthuisje binnengedrongen, in de buurt van Leonsberg. Vervolgens? Voedsel wordt telefonisch bij een restaurant besteld en bij levering onder bedreiging van wapens, door de ‘rovende bestellers’ afgenomen. Aan de Pakanistraat in genoegzame herhaling, wederom roof en nu van een lokale winkelier. Mishandelingen bleven niet uit. Pakanistraat en Powisiestraat te Morgenstond? Je zal er wonen. De brandkasten in die buurt, zijn ook niet meer veilig te borgen. Helena Christinaweg…, kleinhandelaar en gezinshoofd beroofd van het nog overgebleven vermogen, in steeds moeilijker tijden. Het gaat uitstekend in deze Republiek Suriname.

- OKB. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is geïnstalleerd. Ging allemaal niet vlekkeloos toe. Pertjaja Luhur en Ravaksur moesten ontdekken, dat naar eigen smaak, een verkeerde persoonsnaam werd ingevuld. In het geval van PL zal worden gecorrigeerd, werd uiteindelijk met excuses medegedeeld. Hoe het allemaal met Ravaksur afloopt, zal op termijn wel blijken. Intussen, kondigde het staatshoofd een commissie aan die zou moeten onderzoeken, hoe een president in dit land rechtstreeks kan worden gekozen. In een heftige en levendiger ‘multi-etnische maalstroom’, hoegenaamd geen eenvoudige opgave. Abopper Brunswijk raadt een referendum aan en de NPS-er Wijdenbosch zegt oplossingsmodel in te zullen brengen. Men blijft benieuwd, hoe de partijachterban daarover mee mag denken. Tot nog toe wordt het staatshoofd en zijn secondant, grondwettelijk in De Nationale Assemblee bij tweederde meerderheid gekozen of door kiesmannen en -vrouwen in de Verenigde Volksvergadering (VVV); bij enkele meerderheid.

- Glashelder. Het is de samenleving duidelijk geworden, dat de boze genius Eugene van der San steekt achter de opgeworpen stofwolk, ter zake het intrekken van een resolutie die de vice-president Ameerali de bevoegdheid korte tijd gaf –goed of af te keuren– dat een burger bij de overheid tewerkgesteld kon/kan worden. Over en weer zijn er rond de affaire en politiek ontstane averij, nogal wat onvertogen woorden gelanceerd en gevallen die men in een volwassen rechtstaat en geciviliseerde bestuursvorm niet zou tegenkomen. Een overjarige contractant, op het belangrijkste bestuurskabinet tewerkgesteld die zijn meerdere op de radio en multipele websites openlijk bespreekt en machtsverhoudingen gewoonweg desavoueert? Op de Staatsradio van alles en nog wat kwam ‘uitleggen’, nog voordat het belangrijkste aan verantwoordelijken hadden onderzocht en uitspraak gedaan? Ach, het is nu geïnstitutionaliseerd gebruik geworden, dat de allerlaatste in een bepaald echelon als eerste wensen op te treden en genoegzaam geldingsdrang trachten te praktiseren. Ook de eerste viool wensen te bespelen en er daarbij ‘grat hari’ van achteren naar voren wordt gewerkt. Intussen, allemaal tot volksvermaak verheven. ‘Tota –styling’. Een ochtendblad schrijft dat de zaak tussen Ameerali (ABOP) en kabinet van het staatshoofd, een storm in een glas water mag zijn of is gaan vormen? Was het uiteraard maar zo, te mogen kijken naar het startpunt van de regering Bouterse in 2010 en de mega-uitglijpartijen bij elkaar opgeteld in nog geen 4.5 jaren, zou dat stormpje misschien ook nog kunnen worden meegelift. Maar er is veel meer gebeurd en aan de hand. De eens liefdevol geschikte rode loper met bloempjes gegarneerd, in de gang van binnenkomst en al gauw exit…, is nu toch wel danig versleten geraakt na alle wrijving en ongelikte ‘shuffles’ die hebben plaatsgehad. Het was maar een kwestie van tijd of de ‘gecumuleerde frustras’, ook bij een Ameerali, zouden de publiciteitsmedia weten te halen. Dat conglomeraat, waar hij zich ‘als onverkozen persoon’ nogal ondoordacht en zonder politieke dekking bij aansloot, heeft nog nooit geschitterd van stabiliteit en relationele rustgeving. Nunca! Vraag het maar aan Wonny en Harriet, om maar evenzo een onbegrepen dwarsstraat te benoemen. Tel ze maar bij mekaar op…, welke poezen, snoezen, katers en snoeshanen –in binnen- en buitenland– de krabbensteeg, allemaal werden in- en weer uitgestuurd. ‘Au…, miauw kraw kraw!’. Inderdaad is het laatste woord, verre van gezegd. Echter! 25 Mei 2015…, of nog veel eerder.

- Schulden. Wie schulden maakt en die niet tijdig betaalt, is bezig zichzelf een bevlekte lijfsnaam te geven en bepaald niet andersom. Een schuldeiser heeft binnen elke fatsoenlijke verhouding, bij uitblijven van wat aan vereffening is toegezegd, alle reden om alternatieve wegen te bewandelen en dubieuze debiteuren aan te spreken. Wegens de traagheid bij de ‘rechterlijke macht’ zullen steeds vaker burgers en ondernemingen naar de pers stappen om onverkwikkelijke zaakvorming aan de kaak te stellen. De crediteuren moeten dan niet gaan zitten jammeren, maar aan de vastgekleefde verplichtingen ruimschoots voldoen. Dat geldt meer nog voor een overheid die mooi weer met andermans spul of vermogen wil gaan of blijven spelen. ‘Pai dem sma, jongu!’ Zie maar hoe het geduld van de padieboeren, weer op oneigenlijke wijze wordt opgerekt.

 - Elections. Het worden heel andere verkiezingen en electorale uitslagen in 2015, maar toch schreeuwt Panka –wederom vanuit het buitenland– onconditioneel en onvoorwaardelijk ‘Des voor Pres’. Ook als er een virtuele samenwerking met VHP tot stand zou komen of mogelijk mocht zijn, blijft het ‘wishfull thinking’! Panka kan beter komen uitleggen wat hij weer in het buitenland doet en op niets zeggende ACP/EU vergaderingen ging doen. Niet alleen nietsbetekenende…, maar heden ten dage ook ter zake ebola-preventie zijn/werden afgezegd. Het is maar 8 uren 15 minuten vliegen met de KLM naar Schiphol en hooguit drie kwartier naar Brussel. Panka lijkt het genoeglijker te vinden om allerlei interviews en ‘foto-oppies’ af te geven, dan een juist ACP/EU participant te zijn. Hoeveel maal is Panka tussen 30 November 2013 en 15 Oktober 2014 in Nederland/België voor exclusieve staatszaken opgedoken? Of tracht deze Somohardjo te evenaren, in buitengaats verblijf. Juist ja!

- Kabinet. Wat gebeurt daar? Het ziet er niet fraai uit, als de zogeheten directeur zich bij herhaling schromelijk misdraagt en op de radio of in de pers weinig fatsoenlijk tekeer gaat tegen alles en nog wat. Ex-partijgenoten en onder meer ook de mensen die in Saramacca dissidentgedrag wensen te vertonen? Overigens hun goed recht, als dinges fout gaan. ‘Kos kosi leki santi. Puru dem man lusbere, strak…’. Roti, pastei of bami? Alles in de herkauw, rolt nu via “Sjene’ mouthpiece” over de vloer. Vervolgens zich als ‘gentleman’ uitgevend? Inderdaad…, misschien als de ‘pipi-gentleman’ van het Mamjo-blog. En dan zouden er ook nog functionarissen zijn die zich uitgeven, als: regeringsadviseur, kabinetsadviseur en/of veiligheidsspecialist(-en)…? Maar intussen die functies niet bekleden zoals fatsoenwijs eerder voorgesteld en nu alleen maar schuldbriefjes oppotten, in deze al zo benadeelde gemeenschap. Er zou er ook nog eentje bij zijn gekomen, die op de Antillen al huis mocht/zou hebben gehouden. Gegeven meerdere Internetblogs te consulteren of gewoon te ‘googlen’. Het moet heten, dat ‘lanti niet betaalt’. Oud nieuws! Maar nu betalen individuen dus ook al niet bij afname van goederen? Kan een hele encyclopedie over worden bijgeschreven, als de Staat wordt meegerekend. En dan heeft men daar de regeringsondersteuner Brunswijk. Eentje die eigenlijk net als ‘zijn VP’, steeds minder in de melk te brokkelen heeft. Kan men zich de regering 1996 – 2000 herinneren? Inderdaad…, moest een vereenzaamde Wonny Revales – Resida, op een gegeven moment, wel drie ministeriele departementen aansturen, omdat de coalitie uiteindelijk was gaan lijken op een onvolwaardige scheet. Getroffen door heviger politieke ‘back fire’ en vervolgens een latent gebrek aan maatschappelijke vertrouwensbases. Te beginnen met het ontslag van Richard Kalloe en dan uiteindelijk…, was het in het millenniumjaar 2000 helemaal op. Elo! Misschien moet Brunswijk toch maar eventjes met Jogi gaan zitten bomen en zien hoe ze er ‘in politicis’ uit kunnen komen. Vooral nu de meer urgente zaken, kwalitatief en kwantitatief er zo bij/voor zijn komen te liggen? Ook definitief aan ‘Spindoctor Panka’ door te geven, dat een tweede poging om de NDP-plus voort te zetten…, in principe een ‘no go’ is en in ieder geval ‘not done’. De man uit de Para met al zoveel vervelende dinges in zijn acquisitiemap, zich beter op een lagere toonlader kan gaan bevinden dan wel helemaal met de ‘poli poli’ ophouden. In ieder geval met z’n allen nu goed opletten, dat men weinig of niets hoort van Abrahams. Nog wel nadat men hem een brandkastje lichter heeft gemaakt. Neemt niet weg, dat ook die al jarenlang bij beschijning, als een reflector op de loer oplicht. Vanzelfsprekend om de NDP als vastgeroeste wenselijkheid, ‘in geheel’ te willen schaken dan wel te coupen. Die mislukte pogingen hebben hem in het verleden, meer nog in zijn aangewezen coördinatiegebied, nogal wat nijpender problemen opgeleverd. Daar weet Tjallie Pahlad inderdaad nog alles van. Danny Liesdek en Elly Naarendorp, vanzelfsprekend ook. Een bestuursfunctie binnen de partij…, werd ‘Mondje’ toen ook wijselijk ontnomen ofwel onthouden. Maar er zijn bij de NDP nu eenmaal zoveel herkansingen om terug te keren en de pijlen te richten op de voorzittersstoel. Ook van buitenaf…, kan men terugkeren en onderbroken carrières genoegzaam oppakken. Kijken hoe ‘flexi’ de ingezeten burger van die voorzittersstoel nog is, om de latente gevaren die dreigen te ontwijken. Goed opletten: “Vicepresident is bezig met stemmingmakerij…?” Dat wordt gesteld en ‘grat hari’ op het Internet gezet? ‘Time always tells…, the more civilized in time or land, what the hell is goin’ on…’.

- Politie. Snel, zakelijk en doeltreffend…, werden vier zware rovers en mensenrechtenschenders gevat, door de vluchtauto klem te rijden. Brandweerman en zijn vrouw op het ‘militairproject’ van Commewijne, waren compleet tot moes geslagen en van hun marginale vermogens beroofd. De bestiaal ingestelde rovers, zijn tenminste binnen voor de niet aflatende correctie. Eerstens bij de politie, daarna cellulair bij medecriminelen in voorarrest en daarna de penitentiaire inrichting voor groot verblijf. Langdurig…, als de strafrechter de forensische foto’s wel mag inzien.

 - Hoogie’s coup? Er is een lid van de CLO voorgedragen om deel te nemen in het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) van Jennifer van Dijk-Silos. Dit is volledig in strijd met en contraire aan wat Ravaksur, de Raad van Vakcentrales in Suriname had voorgedragen, ter zake gedegen en aanvaardbaar gestelde kandidatuur. ‘Feti broko…, baka!’.

 - ‘Kos kosi…!’. Als men naar de “live” inbelprogramma’s luistert, heeft de samenleving het stellig en met name over de beklagenswaardige uitspraken van een ‘zeer welbespraakte’ E. Belfor en volksmennende S. Somohardjo die zich beiden heftig tegoed deden aan etnisch beladen zaaksformuleringen. Ook over ene E. van der San die opnieuw in het ‘seizoen van onbestemde geldingsdrang’ lijkt te zijn binnengetreden en daarin is komen vast te zitten. Volksamusement op een vrij laag pitniveau. Prolongatie verzocht…, bij ‘uitzending gemist’. Wat een land…, wat een ‘Tota – kermisstyling’.

 - Uitspraak van de week. “De Freitas moet zijn ‘bek’ houden…, zijn bek houden…”. Viermaal in het kwadraat, werd dat allemaal op de Staatsradio geuit en herhaald, tijdens de levendige programmatuur van ene Limburg op de gevorderde maandagmiddag; omstreeks 16.00 uur. Sital die moet tegenover de genode spreker komen zitten, om zich te verantwoorden…, nu ook hij de NDP kwaad zou hebben gedaan? Aan het woord was de ‘illusoire directeur van het Kabinet der kabinetten’. “De Freitas moet zijn bek houden. Hij maakte al die dinges klaar voor Horb…”. Het gaat erg goed en geciviliseerd toe, in de onmeetbaar stabiele Republiek Suriname.

- Reactie op niveau. Er kwam al vlot reactie op een ingezonden stuk, onder de titel: ‘Het debacle van Pengel kort samengevat…’. Link:http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/zoeken Meer dan noodzakelijk, dat ingewijden antwoord geven op de vele omissies die dezer dagen willen verschijnen, in ‘digital-‘ en ‘printed press’. Geeft wel degelijk aan, men absoluut niet moet ‘denken’, dat met het verscheiden van actoren en direct belanghebbenden, ook de juiste informatie is gaan ‘ontbreken’. Kan de lezer dezes, bepaaldelijk niet worden onthouden. Let op…: ‘Er staan nogal wat onvolledigheden en onjuistheden, in het verhaal van Eersteling. In 1963 nam Pengel de hamer over van minister-president S.D. Emanuels (NPS). Het ‘Eenheidsfront Kabinet’ onder leiding van Dr. J.H.E. Ferrier had al in 1958 het bewind overgedragen aan het ‘NPS Kabinet’ onder leiding van Mr. S.D. Emanuels. Voor wat betreft de aanpak van zaken, na de bezetting van “Post Tigri” door de Guyanezen heeft J.A. Pengel, in plaats van benadrukking van ‘hard’ koninkrijksbeleid voor ‘internationaal legitieme actie’ tot eventueel onmiddellijke, krachtdadige verwijdering van de Guyanezen van het Surinaams grondgebied, gekozen voor een ‘soft koninkrijk-interne deal’, waarbij Nederland werd vrijgesteld van legitieme, diplomatieke en eventueel militaire actie, waarvoor er dan als ‘beloning’ een flinke ‘financiële gift’ van Nederland werd verkregen. Voor het ‘opzetten’ van een defensief politielegertje, onder de noemer DEFPOL, wat bemand zou worden door Aukaners en Saramaccaners. Het onmiddellijk binnenlandse politiekeffect tot een grote toename van Pengel’s ‘stemveebestand’ zou kunnen leiden. Pengel gaf dus de voorkeur aan ‘een aanpak’ die hem binnenslands mogelijk meer politieke macht en politionele slagkracht zou kunnen geven, in plaats van druk uit te oefenen op Nederland om het in Suriname gelegerde contingent militairen in te zetten voor het verdrijven van de Guyanezen. Of om in plaats van die actie er bij de NATO op aan te dringen in beweging te komen tegen Guyana, dat immers een aanval had gepleegd op NATO – grondgebied. Suriname was in 1969 Rijksdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, waarvan de verdediging ook een NAVO-aangelegenheid werd geacht te zijn. Tenminste dat is indertijd door de Nederlandse minister van Defensie in de Tweede Kamer verklaard, in één van zijn vele toelichtingen aan de Tweede Kamer op de noodzaak van de toetreding tot de NAVO van Nederland en krachtens het Statuut van het Koninkrijk was Nederland verantwoordelijk voor het behoud van de integriteit van het grondgebied van alle Rijksdelen. Dus ook het grondgebied van het Rijksdeel Suriname. Over de benoeming van Dr. J.H.E. Ferrier tot gouverneur van Suriname, moet hier en meteen het volgende naar voren worden gebracht. De benoeming van Dr. Ferrier tot Gouverneur van Suriname, vond plaats op voordracht van de toenmalige NPS-regering onder leiding van premier J.A. Pengel bij de Koninkrijksregering in Den Haag. De regering Pengel had in verband met de voordracht, vooraf overleg gepleegd met Ferrier die toen directeur van de N.V. Billiton was. Het voorstel om Ferrier bij Nederland voor te dragen, voor de functie van Gouverneur in Suriname, werd door premier Pengel hoogstpersoonlijk aan Ferrier voorgelegd. De heer Pengel is daarvoor zelf naar Billiton gereden, om daar –ten huize van de familie Ferrier en ‘a titre personnelle’– op bezoek te gaan en Ferrier voor de functie te polsen. Wat de werkelijke beweegredenen van de politicus Pengel waren om Ferrier voor te dragen, is niet geheel duidelijk. Later werd wel gefluisterd, dat Pengel kennelijk probeerde –met de voordracht van Ferrier– te voorkomen, dat een ander door Nederland beoogde kandidaat (Red.: vermoedelijk Dr. Ir. Frank Essed), door Den Haag bij hem zou worden voorgedragen. In de woelige periode van 1969 heeft Dr. Ferrier, de heer Pengel tot tweemaal toe ‘ten stelligste ontraden’ om het ontslag van het regeringskabinet in te dienen, vooral ook omdat hem vanuit de NPS, bij monde van de heer J.S.P. Kraag ( Red.: Minister van Sociale Zaken in het kabinet Pengel), dringend was gevraagd om Pengel tot andere gedachten te brengen. Want ook in de hoogste kringen van de NPS, was men tegen de door Pengel beoogde politieke aanpak van een aantal zaken. In die kringen heerste de niet onterechte vrees, dat het niet de NPS maar zeker wel de PNR zou kunnen zijn, die in eerste plaats het grootste politiekvoordeel uit een dergelijke kabinetscrisis zou kunnen trekken. Voortrekkers van de protestacties en leiders van de toen opstandige vakbonden, waren vrijwel allen afkomstig uit de PNR. Hadden met hun acties zichtbaar aan sympathie, van zowel een groot deel van de massamedia (…), als van het Creoolse electoraat zienderogen gewonnen. Maar desniettegenstaande heeft Pengel echter zelf, tegen de interne NPS partijvisie in, zijn zin toch doorgezet. De heer Emile Wijntuin is als toenmalig coalitiegenoot, ongetwijfeld ook met het een en ander over deze zaken rond 1969 bekend. De politicus Pengel heeft de kuil, meer nog het politieke graf waarin hij is gevallen, helemaal zelf gedolven. Zijn val kan daardoor echt niet langer, aan anderen dan de eigen koppige kortzichtigheid worden toegeschreven. Voorwaar ook nog voortgesproten politiek opportunisme. Alle volstrekt ongegronde vermoedens over revanchisme, zijdens Dr. J.H.E. Ferrier en ‘interne animositeit’ binnen de NPS, geheel ten spijt.’ Tot zover een reactie, ongetwijfeld door meerdere te volgen.

- VHP. De opmerkelijke en politiek imposante toespraak van Chan Santokhi, aan het einde van de Jagenath Lachmon – lezing in Nederland, is in deze editie van dit medium verwerkt. Intussen heeft Santokhi zich verplaatst naar Geneve, waar de Inter-Parliamentary Union (IPU) bijeenkwam. De Stichting Chan Santokhi Foundation Nederland (CSFN) heeft voor zondag 19 Oktober 2014, in de hofstad Den Haag een ‘megamassameeting’ met Chan Santokhi als hun gast uitgeschreven. Voor IPU-info:http://www.ipu.org/english/whatipu.htm http://www.ipu.org/english/news.htmhttp://www.ipu.org/english/home.htm http://www.ipu.org/splz-e/YoungMP14.htmhttp://www.ipu.org/press-e/pressnote201410101.htm

- Krijgsraad. Onjuiste besluiten, voor termijnrevisie opgelegd. Het meest onbegrijpelijke wat uit de Krijgsraad van 14 Oktober 2014, alsnog kon voortkomen. Namelijk, een nogal ‘opzettelijk aangedreven verwarring’, tussen: – een aangevangen/lopend strafproces; – de schorsing van de vervolging door een weinig fatsoenlijk ingebracht (politiek overladen) amnestiepaskwil en een nog minder transparante “boro” (inclusief “opgerekte schorsing”), van een totale verzameling aan klaarblijkelijk zeer beweegbare rechtsprocedure(-s)…? Waardoor er maar enkele deelinvoeging van nabestaandenvordering(-en) mogelijk blijkt? Alsof men bij de juridische vertegenwoordiging van nabestaanden, op het achterhoofd is gevallen. Onbegrepen, ongewenst, onacceptabel en vooralsnog geconcludeerde dwaling…, ‘so bun’! Suriname wist zich opnieuw…, vanwege eerder politieke manipulaties –vis a vis het 08 December 1982 strafproces– door corrupte parlementariërs met een wijzigingspaskwil onder de oksels ingeluisd en nu een nog opmerkelijker dwaling…, in de internationale pers te wringen/voegen. ‘Schurend…’, wel te verstaan. In ieder geval, voor elke volwassen rechtsstaat in protestformat te verschuiven en nadrukkelijk op de zwarte pagina’s te registreren. Ellendig om je eigen oordeel, straks alsnog in het openbaar te moeten reviseren. http://nos.nl/artikel/709685-zaak-decembermoorden-niet-hervat.html http://nos.nl/video/449342-30-jaar-decembermoorden.htmlhttp://nos.nl/artikel/709785-proces-suriname-sleept-al-jaren.htmlhttp://nos.nl/artikel/709776-bouterse-zal-ooit-berecht-worden.html

- Juist. In het weekeinde verscheen er een ‘ingezonden stuk’, op een van de websites die dagelijks over ons land verhaalt. Daarbij werd een schuldvraag neergezet, ter zake het ‘vallen’ van een regering onder leiding van Johan Adolf Pengel. Voor de goede orde, het volgende: De Surinaamse Democratische Partij, waarvan David Findlay voorzitter werd, bestond –in ieder geval bij de verkiezingen van 1955– voornamelijk uit vrouwen. Het mannelijk gedeelte werd meer nog, rijkelijk aangevoerd door mensen uit het EBG – onderwijsveld. Heerlijk zijn daarbij de pagina’s uit het meesterwerk van Doctor Jules Sedney erop na te lezen. Vanaf pagina 49 en ook de voorgaande bladen in “De Toekomst van ons verleden” – Editie 2010, mag men onomwonden en ter voorkoming van enige zinloze discussie aannemen, wat nadrukkelijker studie en navorsing wenst weer te geven. Findlay ging voor het einde van het jaar 1953, inderdaad en met opgeheven hoofd weg bij de Nationale Partij Suriname (NPS). Mede door de gezochte conflicten van onder meer Johan A. Pengel en een gevolgroyement, wat ook Pengel trof en dan voornamelijk Findlay wilde belagen. Wegwezen dus! Wat het scenario tussen Pengel en voorlieden van de VHP in die dagen was, mag een ander dagscribent zich schakend op werpen. Wel is het een vaststaand feit, dat oprechte zorgen om eventuele ‘clashes’ –tussen de grote bevolkingsgroepen– bij de meer verantwoordelijke in het land de boventoon –in 1955– gingen voeren. Aangewakkerd door een verdeel/heers kolonisator en gewaagd politiek opportunisme. De regering Ferrier viel helaas ook al in 1958, door het plotselinge terugtrekken van ‘de groep Soemita’ en delen van de PSV, onder drogreden van voormalig duoformateur San A Jang c.s. ‘Gezinsformule’ versus de ‘te groots projectdenkende’? Ook daarvoor wordt naar het sublieme werk van Sedney verwezen. Binnen ‘ingezonden stuk’ wordt verwezen, naar de politieke crises van 1969. Laat het duidelijk worden, dat de regering Pengel een landsbestuur, waar ook de SDP onder leiding van Findlay met Doctor Oostburg in deelnam, op nog steeds mysterieuze wijze en misschien wel voorbedachte rade werd gekapitteld. Er ging een brief naar de Nederlandse koninkrijksvertegenwoordiging, met daarin de ideeën voor regeringsprolongatie…, bij meerderheid van statenleden en Pengel als premier vervat. Geschrift met name naar Johan Ferrier, als koninkrijksvertegenwoordiger in de rang van ‘gouverneur’ sinds het jaar 1968. In opvolging van Hein L. de Vries. Toen Findlay van een brief hoorde en een kopie in handen kreeg, heeft deze Jo Pengel gesommeerd het bedoelde schrijven –een inhoudelijk onjuist opgesteld verzoek– met spoed bij Ferrier terug te halen. Bleek toen dat koloniaal Den Haag al met voortvarende spoed was ingelicht en Pengel niet meer de gelegenheid kreeg, een nieuwe regering –bij meerderheid in de Staten van Suriname– te ‘mogen’ vormen. Een interim-regering paste meer in duister Haagse plannen en die van de koninkrijksvertegenwoordiging? Was Pengel echt gezwicht voor een straatdemonstratie die hij vanuit het Vervuurts-bankgebouw had gadegeslagen? Of speelden andere zaken? Een curieuze zaak die nog steeds richting geeft aan menig frustratie. Aan dode mensen kan men, in ieder geval met enig respect, niet ‘postuum’ een brevet van ongeschiktheid afgeven. Zij kunnen zich niet verdedigen, maar anderen weer wél! Tenminste, als men nog enig fatsoen in deze zaak wenst te behouden. Met betrekking tot de finale breuk tussen Pengel en Findlay in het jaar 1953, lag daaraan een diepe belediging aan het adres van Findlay ten grondslag. Door Pengel telefonisch uitgesproken. Findlay zijn moeder overleed de volgende Oudejaarsdag. David Findlay bezwoer Jopie Pengel op die scheidslijnen van 1953’/54, dat hij deze bij de volgende verkiezingen zou decimeren. Hetgeen Findlay met reuzenaanhang ook in 1955 deed. Hield woord niet de NPS te decimeren, maar de leiding die na Findlay’s vertrek was opgestaan en het politieke veld op termijn toch nog zou gaan beheersen. Soms met en op ander momenten weer zonder de VHP. Relatie Pengel – Ferrier? Relatie Ferrier – Findlay? Relatie Findlay – Pengel? Relatie Lachmon – Pengel? Relatie Findlay – Lachmon? Relatie Lachmon – Ferrier? Braakliggend terrein, voor tenminste in vakgeschiedenis gevormde en afgestudeerde historici. Wetenschappers/onderzoekers die ook nog een beetje kunnen schrijven. Er is al zoveel geschreven. Ook in mediocre dissertaties. Vaker de onzinnigheid benaderend. Gelukkig heeft doctor Sedney het door hem afgebakende veld, allemaal juist beschreven. En ook bij de onbeantwoorde vragen willen stilstaan…, toen in die Aula van de Universiteit van Suriname –gelegenheidsgevestigd in de Centrum Kerk– om aan te geven, dat de betrokken promovendus de opgegeven lijst van mensen niet geheel had afgewerkt en/of nadrukkelijk ingewijden tijdens bedoeld onderzoek had bevraagd. Het resultaat ligt er. Tot op de dag van vandaag, wensen de meer ignorante voorbij te gaan aan wat Sedney neerzette en zich over te geven aan oeverloze speculaties. Zolang er echter nog mensen zijn die weten wat er gebeurde en de eerbaarheid voor overledenen hoog kunnen houden, zullen selectief denkende…, met ernstiger vormen aan plagiaat in opslagkoffertjes belast –Doctor Jules Sedney zijn werken daarbij hogelijk uitgezonderd– zich blijvend mogen overgeven aan verzinsel en oeverloos getheoretiseer. Tot in lengten van dagen. De waarheid haalt ook hen wel weer in. Met of zonder de hulp van zogenaamd ‘geheime en niet vrijgegeven archieven’, die pathetisch in Den Haag bleven/blijven opgeslagen. Het is vandaag 13 Oktober 2014. Er is nog tijd te winnen op die zestig jaren voorbehoud, van een reeds enige tijd teruggevallen regering Rutte met gedoogde PVV in de spil en een blokkeersysteem wat te pas en te onpas van stal kan worden gehaald. Vooral over de periode 1975 – 1980! Waarbij ook weer de naam van Johan Ferrier c.s., zal komen boven drijven. Of sommigen dat nou weer leuk vinden of helemaal niet. Brief uit 1970 van David Findlay, aan een familielid in Nederland: “Vandaag is de heer Johan Adolf Pengel gestorven. Zeer ‘tragisch’ voor ons land…”. 

- VHP. De voorzitter van de VHP heeft in Nederland een subliem betoog gehouden. Is pleitbezorger voor een volledig herstel van politieke/diplomatieke relaties met Nederland en het verlaten van een weg, waarbij aangedreven ‘individueel belang’ al decennialang onproductief prevaleert en duurzamer ontwikkelingen ophoudt. Doelend op de Bouterse-problematiek. Ook de Nederlandse regeringsdelen zijn door Chan Santokhi opgeroepen om op rationele gronden, enigszins bekoelde staat/staat – verhoudingen te ontdooien en zakelijk voort te zetten. Overigens, zonder de Nederlandse rechtsstaat en oordelen van gerechtshoven tekort te doen. Het pad van zakelijkheid vooral niet te verlaten. Op dit belangrijker geworden thema, zo vlak voor de algemene verkiezingen wordt ongetwijfeld teruggekomen. Meer nog om de familiebanden en ondernemersdriften die men nu hernieuwd over en weer kan koesteren, zonder enig door individuen opgelegde beperking of door een toevallig optredende regeringscoalitie gehinderd dan wel belast, aangetast te geraken. Lees onder meer:http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25591

- ABOP. ‘Yere no! San na a status fu wi VP. Taigi unu hespitem yere…!’. De politieke organisatie ABOP wil van Bouterse via Brunswijk weten, wat nou eigenlijk de staatsrechtelijke positie van Ameerali is geworden, nadat deze als VP een aantal bevoegdheden werd ontnomen. Ook andere ABOP-bewindvoerders werden in het naaste verleden, bestuursbevoegdheden strak ontnomen en naar paars verkleurd. ‘San na VP status. Taigi unu hespitem bala, bika…’. Kijken of de ‘grit bana’, heet is opgediend. Of toch weer niet…! “Mi no wanni oppositie-bangi…,yere. Na so wi odo taki…”.

- Misdrijven. De ene heeft het virtueel over de witte en de zwarten in een NPS van midden vorige eeuw. Weer een ander vertelt, dat bij bosjes ‘mensen worden ontheven’ die op ‘hem’ lijken. Maar wie wil eigenlijk op zoiets lijken? En dan ook nog, dat de paarse familie niet van ‘jampanesi’ houdt? Brunswijk vertelt een streep te zullen trekken, als hij zodanig uit de verkiezingen komt, dat deelname in een regering niet mogelijk blijkt. Misschien kan Brunswijk nu al een streep trekken, voordat de ‘Quai d’Orsay’ dat helemaal hier in Paramaribo komt doen. Want dat komt steeds dichterbij. Intussen mocht men in Albina ook meemaken, dat de door justitie vervolgde Leon Bertrand de Marowijne overstak en Frankrijk vertegenwoordigde bij een in te stellen landingsplaats aan de oevers van Albina. Lekker spul! ‘Hari na strepi…, bala!’.

- 23.10.2014. Over tien dagen op donderdag 23 Oktober 2014, zal het Divali-Feest in Suriname worden gevierd. Dat heeft de Overheid formeel bekendgemaakt. De feestdag is met de Zondag gelijkgesteld.

- SEH. De spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis heeft een bericht uitgestuurd, dat mensen met ‘chicungunya’ zich niet daar moeten aanmelden, maar bij de huisarts of wachtdokter. Gelukkig zijn er nog andere plekken om je aan te kunnen melden, voor noodzakelijker behandeling. Zoals bij de privé EHBO-ondernemingen die bijvoorbeeld in Paramaribo Noord werden gevestigd.

- Niet ontvankelijk…? 08 December 1982 strafproces. De Krijgsraad ging maar voor een deel mee, met verzoeken van nabestaanden om zich in te laten met de procesgang. Kortom, ‘in te voegen’. Alleen in de case tegen de verdachte R., mag men invoegen/-mengen. Bij andere lopende zaken niet. Met die afwijzing geeft de Krijgsraad aan, dat de zaak nog steeds loopt en enkel de vervolging schorsing opliep. Hopelijk, zeer tijdelijk van aard werd opgelegd. 26 November 2014…, vervolg op een gebed zonder einde. Noch, de van moord en uitlokking beklaagde/verdachte R., noch zijn verdediging was aanwezig in de rechtszaal van Boxel, hoewel op juiste wijzen gedagvaard voor de zitting van 13.10.2014. Verdachte R. ziet echter al enige tijd, hem geen recht geschieden in Suriname en heeft kenbaar gemaakt zijn heil in het buitenland te gaan zoeken en zaak in den vreemde te doen voortgaan. Uiteindelijk daar te willen (be-)sluiten. Is er een ander woord voor schandalig? 32 jaren…, na dato? Lang leve de soevereine en rechtsstatelijk ingerichte republiek.

- Studieschuld NL. Mensen met een studieschuld kunnen over een paar jaar makkelijker geld lenen bij een bank om een huis te kopen.Banken hanteren bij de vaststelling van leencapaciteit van iemand met een studieschuld een zogeheten wegingsfactor. Daarmee worden de maandlasten van die schuld berekend. Onder het nieuwe leenstelsel willen banken de wegingsfactor verlagen van 0.75 naar 0.45 procent. Dat hebben ze met het ministerie van Onderwijs afgesproken. Bij een studieschuld van 10.000 euro daalt de maandlast daardoor van 75 naar 45 euro. Dat betekent dat er meer ruimte is voor het afsluiten van een hypotheek. De verlaging is mogelijk doordat toekomstige studenten meer tijd krijgen om hun studieschuld af te lossen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor het nieuwe leenstelsel op tijd goedkeurt, zal het in september volgend jaar worden ingevoerd.

- Bommen. Turkije wordt er met de haren bijgesleept. In de Turkse provincie Gaziantep heeft de politie 150 kilo aan explosieven gevonden. Ook lagen er twintig vesten voor zelfmoordaanslagen, wapens en munitie, melden Turkse media. De hoeveelheid explosieven zou voldoende zijn om een middelgrote stad op te blazen. De politie houdt er naar verluidt rekening mee dat de explosieven toebehoren aan de terreurgroep IS en niet aan de Koerdische PKK. In grote steden als Istanbul en Ankara is de politie in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Gaziantep is een provincie in het zuiden van Turkije, grenzend aan Syrië. Ook de door IS belegerde stad Kobani ligt in de regio. Waar de vondst precies werd gedaan, is niet duidelijk. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen mogen Turkse vliegbases gebruiken in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Dat zegt de Amerikaanse veiligheidsadviseur Susan Rice. Ankara zou verder toestemming hebben gegeven om 4000 Syrische rebellen te trainen in Turkije. De Syriërs worden wel van tevoren gescreend door de Turkse inlichtingendiensten. De Amerikaanse regering had al langer druk uitgeoefend op de Turkse regering om ook in actie te komen tegen IS. Tot nu toe wilde Turkije daar niets van weten. De Amerikanen mogen volgens de nieuwe afspraken onder meer gebruikmaken van een basis bij Incirlik, in het zuiden van Turkije. Die basis ligt niet ver van Syrië. De Amerikanen opereren nu nog vanaf vliegdekschepen in de Perzische Golf en de Rode Zee. Bronnen bij de Turkse regering spreken tegen dat er al een akkoord is over het gebruik van bases. Er wordt nog over onderhandeld, meldde het Britse persbureau Reuters.

 

 

- Awari domri’s. Kat en muis. ‘Tu mofo gong, creaturen’. Kippe vs. oom Fransie c.s. Wie geeft de juiste info? KLM-SLM en de BV Timmermans? “Geen open sky nodig…”. Er mogen meer ‘carriers’ op de route Paramaribo-Amsterdam v.v. “Niet zeuren, hor!” Geen vreemdelingen, maar bij de Kamer van Koophandels in SU/NL geregistreerde en in respectieve landen gevestigde bonafide luchtvaartondernemingen. Net zolang als de relatie tussen Suriname en Nederland over de persoonlijke problemen en belangen van Desi Bouterse konden/kunnen lopen…, zal er op luchtvaartgebied geen opmerkelijke verbetering/verhandeling komen. Dus geen gemier of goede sier in de marges…! Geen wijzigingen ofwel sterk verlaagde vliegtarieven, zoals de KLM nu nauwelijks ‘400 Euro retour’ calculeert; voor een Schiphol – Willemstad (Curaçao) op en neertje. Net zo lang als men wrijvingen heeft bij te houden, zal men moeten wachten op ‘open sky’ of ‘nevenschikkende zaken’ in de te rationaliseren tarievensfeer. Frans Timmermans vond het in ieder geval ‘heerlijk’ om te stellen, dat Suriname geen belangstelling voor enig luchtvaartoverleg heeft getoond? Dan dus ook niet voor of over de gewraakte vliegtarieven. Effe tijd winnen voor de opvolging! In ieder geval heeft Timmermans zijn opvolger over enkele dagen, een opgeschoonde lei te bieden en kan Suriname weer eens zes- tot achttien maanden wachten voordat er constructief luchtvaartoverleg, op basis van wederzijdse ratio –onder leiding van misschien wel twee nieuwe regeringen, mag komen. Dan wel nog niet op ministerieel niveau…, maar misschien nog tussen N.V Havenbeheer, Casas, Luchtvaartdienst SU, locale KLM, Schiphol N.V., Rijksluchtvaartdienst NL of ingevlogen mensen ‘in blauw’ uit Amstelveen. In de marge ook buiten het reguliere, met de afhandel- en werkmaatschappijen van de SLM. Voeding, catering en vracht, allemaal dienstverlenend wel te verstaan. Ondertussen, zal men hoegenaamd wel tussen de 800 Euro, via beenruimtetoeslagen en de businessclasses moeten laveren om naar de overkant te kunnen vliegen. Tot een geschat tarief van misschien wel Euro 3000,– retour als jammerlijk uiterste. Afhankelijk van een virtueel seizoen en klasseerschakering, waar men toch al geen inspraak bij heeft. Bij de terugkeer wel een uitgestelde vordering, van de fysiotherapeut die de knieën weer op gang moesten helpen vanwege het goedkoopste tarief en de minst geboden beenruimte in de blauwe ‘Asia – configuratie’ op B747/400 niveaus aangeboden. Al vijftig jaren lang gaat dat zo ongemakkelijk. Op een ‘giga – inkomenstraject’, dat per vlucht een bezettingsgraad vertoont van meer dan 80 %. Onophoudelijk en alle seizoenen door. Ook toen men in de jaren zestig 23 uren onderweg was en nu 8 uren en 15 minuten vluchttijd soupeert. Daarna op Schiphol een wandeling naar de koffers van minstens 20 minuten en dan de douane en marechaussee nog. Men is van huis uit in Paramaribo tot aan de uitgang van Schiphol, in gunstigste geval, zegge en schrijven 15 uren onderweg geweest. Dan praat men nog even niet, over de afstand Nickerie naar de Stad Groningen. Gemiddeld ook nog ongeveer 1800 Euro armer. Retour uit de ‘puti’. Directeur van de BV Timmermans er straks lekker uit en aan een Belgische vlaai. Belastingvrij!? Een rijkelijk geconditioneerde opvolger er straks weer in. Tarieven op de mid-Atlantische route? Cheers, we gaan toch lekker door! Er was geen behoefte om relationeel nog eens te babbelen over rationaliseren. Het verderop gelegen Cursao, prettiger in het voordeel gesteld. Zie de websites en vergelijk…, bij een 95 jarig bestaan.

- Feest. Waar komt dat eigenlijk voor als een tijdelijk zaakgelastigde zich ‘nieuw’ aandient? Negens anders dan bij de SU’s…? Nu al was er dus een feest weggegeven door de Surinaamse ambassade in Den Haag. 25 November 2014 is om de hoek, maar dan toch wel nu al ‘dansfeest’. Hoeft men niet op niveau te babbelen, toch? Het moest Marrondag heten, maar eigenlijk was het een overdreven aankondiging van een nieuwsgelijkend tijdelijk zaakgelastigde (tz). Feest!

- ‘Bangi sidong…’. Brunswijk wil niet in de oppositiebanken. Als hij nog maar in alle vrijheid mag meedoen en deelnemen in de aankomende verkiezingen en dus geen afspraken heeft met Francois Hollande. Dan kan Brunswijk misschien nog een verkiezing meedraaien. Maar oppositie of coalitie uiteindelijk voor Abop? Is wel om het even. Ze hadden en hebben toch al niets te vertellen. Hun bijdragen en die van PL, waren volgens de overleving van ‘bigi pa’ toch maar weinig kunstig? Of niet dan? Zie toch maar de deplorabele toestanden op Sozavo, TCT en RO. De VP – Abopper, dezer dagen blijkbaar ook niet helemaal in trek. Een aantal bevoegdheden zomaar ontnomen? Mag intussen wel lintjes knippen, bij de nieuwe bierbrouwerij. Meer mogen doen…, gelooft men in Paramaribo in ieder geval ook al niet meer.

- Obiang. Zoals meerder zoontjes in dwangposities werden geschoven, mag de ‘…multimillion dollar and euro-son of Obiang…’ ook prettig inleveren. Voor zo een 50 miljoen US-dollar, charitatief neerzetten bij de ‘US – government’. Charitatieve doelstelling in ogenschouw nemen en ook houden. Onwetmatig en onrechtmatig verkregen topvermogens tot ongeveer 300 miljoen US-dollar aanhouden en je volk doen pinaren? Wie en wat is nou eigenlijk, dat zoontje Obiang? Zoeken we op en kijken nog eens naar de Amanpour-interviews met ‘papa lekker’! Ook wie Obiang’s illustere vrienden zijn en met wie diplomatieke betrekkingen tot groot ongenoegen van de wereldmachten werden aangegaan. Just Google ‘Obiang’…, voor nog meer prettigs: http://amanpour.blogs.cnn.com/2012/10/01/in-equatorial-guinea-the-worlds-longest-serving-leader/

 - http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1210/05/ampr.01.html http://nos.nl/artikel/708800-vs-plukt-afrikaanse-presidentszoon.html https://www.youtube.com/watch?v=YRXvdbxsrzY http://en.wikipedia.org/wiki/Teodoro_Obiang_Nguema_Mbasogo http://www.president.gov.sr/sr/kabinet-van-de-president/actueel/archief-2010-2013/nieuwsberichten-2012/president-bouterse-warm-onthaald-in-equatoriaal-guinea.aspx https://news.yahoo.com/u-reaches-30-3-million-settlement-vice-president-165944278–sector.html http://www.sowetanlive.co.za/news/2014/10/11/equatorial-guinea-leader-s-son-forfeits-30mn-in-ill-gotten-gains http://online.wsj.com/articles/u-s-reaches-34-million-corruption-settlement-with-equatorial-guinea-official-1412948259

- Ebola. De relaties met Afrika lopen knap terug, als nu de meest lucratieve verbindingssteden van de USofA alles en iedereen op Ebola gaan checken. Op vijf vliegvelden in de Verenigde Staten zullen extra controles komen vanwege Ebola. Reizigers uit West-Afrika moeten vanaf dit weekend hun temperatuur laten meten op internationale luchthavens in New York, Chicago, Washington en Atlanta. Ook moeten de passagiers een vragenlijst invullen over wat ze gedaan hebben terwijl ze in West-Afrika waren. De maatregelen gaan dit weekend in. 94 procent van de reizigers uit de landen die door Ebola zijn getroffen, komt via de vijf uitgekozen vliegvelden de VS binnen, zegt een woordvoerder van het Witte Huis.

 - VHP. De voorzitter van de Verenigde Hervormingspartij (VHP), is naar het buitenland vertrokken voor een aantal diepgaande besprekingen.

- SZF. In schitterafwezigheid van de minister van Volksgezondheid, heeft het Staatsziekenfonds te Moengo, voor het Cotticagebied en de Marowijne- oeverbedding, te beginnen bij Albina, een steunapotheek geopend.

 - Luchtvaart. De luchtverkeersleiders die in Suriname verantwoordelijk zijn voor een veilige beweging boven ons grondgebied en ver daarbuiten, hebben hun onwenselijke staking(-en) opgeheven. Hopelijk zijn ook de ogen van de regering en in het bijzonder het Ministerie van TCT, nu werkelijk wagenwijd opengezet. Suriname kan geen rommel in de luchtvaart hebben. Niet gisteren, niet nu en ook in de komende jaren niet!

 - Voorspelbaar. Al bij het begin van de gedachte om decentralisatie, door de centrale overheid in te voeren richting districtscommissariaten en lokale besturen, kon men corrupte zaken en handelingen zien aankomen. Het geknoei met financiën van de districten, blijkt al menig bestuurder onuitwisbaar te hebben bevlekt. ‘Dem sma kom weri nanga dem, yere…’.

- Ebola in Brazilië? Een 47-jarige man die donderdag in een ziekenhuis in Brazilië werd opgenomen omdat hij mogelijk Ebola had, lijkt het dodelijke virus niet te hebben. Dat blijkt uit een eerste test, zo heeft het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid vandaag bekendgemaakt. De man moet wel in quarantaine blijven in afwachting van een tweede test. De patiënt kwam in september terug uit Guinee en werd donderdag opgenomen, omdat hij lichte koorts en keelpijn had en moest hoesten. De man blijft in quarantaine en wordt zondag nog eens getest. Pas na die uitslag kan het ministerie met zekerheid vaststellen of de man het virus wel of niet heeft.

- Vreselijk. Een familie te Tamasari werd van een vreselijk bedrag beroofd door gewapende indringers die het gezinshoofd ook ernstig verwondden. Aan de Tout lui Fautkanaalweg, werd een man beroofd en daarbij tot bloedens toe mishandeld. Eigen richting luimt. Een man hield tot vrijdagmiddag een meisje van zestien, wederrechtelijk buiten de ouderlijke macht. Toen de politie kwam om het meisje te halen, zette de man die ‘vuurwapengevaarlijk’ te boek stond, het op een lopen. De politie moest na waarschuwingsschoten en het oproepen van versterkingen gericht schieten. De man werd in het hoofd geraakt en onder begeleiding van twee politievoertuigen in een ambulance afgevoerd, vanuit het Leiding 20 – gebied. De politie werd bij het opsporingswerk knap gehinderd door aanwezige omwonenden.

- Brandstof. Dovemansoren…, ook bij de autoriteiten. Zoals brandstoffen door ‘de goudzoek’ naar het binnenland worden vervoerd, is het gewoon heel rustig wachten op een groot ongeluk en nationale ramp. Maar men heeft geen oor naar tientallen waarschuwingen. ‘Ba suku, ba feni…’.

- Uitspraak van de week. LonnieB.: “…ik ga en wil niet naar de oppositiebanken. Dan ga ik liever uit de politiek…, maar de achterban bepaalt, hor …”. He he he, men wordt wakker!

- Nobel. De 17-jarige Nobelprijswinnares Malala Yousafzai benadrukt op een persconferentie in Birmingham dat de twee verschillende achtergronden van zichzelf en de Indiase mensenrechtenactivist Kailash Satyarthi een boodschap is van liefde. “Het doet er niet toe welke huidskleur je hebt, welke taal je spreekt of welke religie je aanhangt”, aldus Malala, “We moeten allemaal samen strijden voor de rechten van kinderen, vrouwen en alle mensen”. http://www.nu.nl/weekend/3892949/10-dingen-wilt-weten-nobelprijzen.html http://www.nu.nl/nobelprijzen/3896474/werk-nobelprijswinnaars-geneeskunde-van-groot-belang.html https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-nobelprijswinnaars-grote-inspiratie-voor-het-kinderrechtenwerk http://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs

 - Uitsmijter. ‘Open Sky’ en de BV Timmermans in recessie. Nederland ziet de noodzaak voor een ‘open sky verdrag’ met Suriname niet? “It takes two to tango, uncle Fransie…! Have one on us, free at last in Brussels”.

- Uitspraak van de Week:. ‘Bouterse is geheel onacceptabel, als presidentskandidaat voor 2015…!’.

 

De Observateur van Sranan.

 

 

 

De Week in Retro – 11.10.2014.

De Week in Retro – 11.10.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Budget. Een week vol ongeloof onder de nog geïnteresseerden, over wat nou eigenlijk inhoudelijk stond in de jaarrede van het staatshoofd en ook nog werd voorgelezen. Bijna zou men denken, dat de zaken bewust zo zijn neergeschreven en er ook opzettelijk geen solide jaarplan werd ingediend. De oppositie had het goed gezien. Metaalmoeheid of ‘laat maar waaien attituden/tendensen’ die hoegenaamd blijkbaar hebben overgenomen. De mijnbouwsector ziet er met de dag chaotischer uit en het agrarisch deel van de economie luidt op elk niveau een noodklok. Over veiligheid van de burgerij en soevereiniteit van staat? ‘Nothing doing corporation…!’. Sociale weggeefprijsjes die wettelijk onbetaald en onbetaalbaar zullen blijken. Niemand weet goed wat er met Alcoa/Suralco gaat gebeuren. Geheime troep, in handen van de meerwaarden aan ondeskundigheid. Vervolgens hoort men ook nog, dat Staatsolie weer wordt aangesproken om ethanol groeiaspecten secundair te maken aan de groeimaterie en dan primair driehonderd miljoen “risicovol” klaar te zetten om mee te kunnen doen in een goudzoek-avontuur met een Canadees-Amerikaanse firma in West Suriname. Gaat de solide en betrouwbare kip met de gouden eieren, nu echt tuimelen in een ravijn van ongeluk? De Merian – exploratie van Newmont c.s. Eventjes een gokje wagen, met een super asset. De Staat stapt er hoegenaamd als partner uit en de enige oliemaatschappij van ons land, wordt door ‘Mega/Palu’ erin gestoten. Intussen dropt de olieprijs afgelopen vrijdag en de goudprijs is al maanden doorgezakt. De VP wordt een aantal cruciale bevoegdheden ontnomen? ‘What the hell is going on…?’. Naar de week in retrospectiva…!

 

 

- Aluminium. Uit de berichten van Fox Business blijkt, dat Alcoa enige vormen van herstel op de aluminiummarkten meemaakt. In de hoop dat Suriname daar ook van kan profiteren en de Suri-aluinaarde groter afzet vindt en verdient. http://online.wsj.com/articles/alcoa-profit-rises-amid-higher-aluminum-prices-1412800127 http://www.bloomberg.com/news/2014-10-09/alcoa-earnings-rebound-as-aluminum-use-rises-in-autos.html http://www.foxbusiness.com/markets/2014/10/03/constellium-buying-aluminum-sheet-producer-wise-metals-for-455-million-in-cash/ http://www.foxbusiness.com/industries/2014/10/08/alcoa-reports-earnings/

- USA. Een enquête en het resultaat in de USofA laat weten, dat het Amerikaanse Volk per direct alle vluchten uit Afrikaanse Ebola – landen opgeheven wil zien. Maar het beperken van vluchtbewegingen, vooral vrachtvluchten, kan de zaak alleen maar verergeren. http://time.com/3481373/ebola-transport-flight-plane-liberia/?xid=newsletter-brief http://edition.cnn.com/2014/10/08/health/ebola-us/index.html?hpt=hp_t1

- MAR. De mid-Atlantische route van de SLM, dat wil zeggen rechtstreekse vluchten over zowat 6000 kilometers of meer naar Schiphol (AMS) nabij Amsterdam, behoeft betrouwbare vliegtuigen. Met nadruk op meervoudig operationeel in te brengen toestellen. Veilige toestellen die de mensen tussen Europa en Suriname (PBM) moeten kunnen vervoeren. De KLM gebruikt daarvoor de viermotorige B747/400 of een enkele keer, de driemotorige MD-11. De SLM een viermotorige Airbus 340/300, waarvan de eis bij aanschaf –na de B747/300– bleef bestaan, dat er op het lange traject enkel met een viermotorige SLM – kist gevlogen mag en kan worden. Was en is hopelijk nog steeds, een regeringseis. De laatste tijd huurt de SLM, vaker kisten met maar twee motoren. Bijna ging het een keer goed mis, met zo een gecharterd vliegtuig, dat ondanks rook uit een van de twee motoren, toch via Frankrijk doorvloog naar Suriname. Daarna werd het toestel kaduuk verklaard, op de Airport van Zanderij. Die geintjes moet men niet hebben. Indien de SLM vliegtuigen vervangt, wil het Surinaamse publiek, vooral na de ramp op 07 Juni 1989, enkel zware trans-Atlantische vliegtuigen zien vertrekken en aankomen, met vier draaiende en krachtige motoren die onvervalste stuwkracht leveren. Laat dat vooral aan ‘Kippe’ en zijn subalterne duidelijk worden gemaakt. Geen geintjes. Meerboeking een of suggestieve handel bij storingen of niet…, vier motoren voor passagiers en vrachtvervoer. De SLM moet gewoon denken aan een gezamenlijke B747/400 en/of een B747/Combi die ook Miami/New York kan bevliegen. Want daar wordt nog steeds veel spul uit MIA gehaald. Niet in geringe mate voor de mijnbouw. Genoeg van die B747/400, B747/400-F en/of B747Combi’s in de aanbieding, als men nochtans weet te googelen. http://www.myairlease.com/available/available_for_lease_747

- Koppijn. Geeft een heleboel koppijn, maar is noodzakelijk om een deel van de muskietenaanval af te slaan. ‘Malathion in the air!’ Eindelijk, na veel te late ingrepen van mensen die enkel mooi weer wisten en weten te spelen. Nu de larven en miljoenen eitjes nog.

- Ella. In de theaters van Nederland maakt Denise Jana furore met haar gesproken musical in en over het leven van Ella Fitzgerald. http://en.wikipedia.org/wiki/Denise_Jannah http://cult.thepostonline.nl/2013/11/07/denise-jannah-kruipt-huid-ella-fitzgerald/

- Rio. De voorgenomen overname en fusie tussen Rio Tinto en Glencore is afgeketst. Zo werd een aantal uren geleden herbevestigd. http://dealbook.nytimes.com/2014/10/07/rio-tinto-says-it-rejected-150-billion-merger-with-glencore/?_php=true&_type=blogs&_r=0 http://www.bbc.com/news/business-29516764

- NDP. Het heeft er veel van, dat de NDP versterking zoekt bij de nieuwe politieke pogingen van Nain en Wangsabesari. Mannetjesputters die elk wat wils blijken te hebben gecreëerd, binnen de etnisch-javaanse gemeenschappen.

- Domri. De Staat kan er niet omheen, alsnog het plan volledig uit te voeren en de Domineekreek met een brug te kruisen of geheel te dempen en Awaradam met de Corantijnstraat te verbinden. Zodat via de Marowijnestraat, overdadig verkeer richting Paramaribo-West kan worden afgevoerd of met een U-turn ook naar de Coesewijnstraat/Duisburg/Flora via drie uitvalskanalen. Heen en weer met de Corantijnstraat, als te operationaliseren dwarsligger.

- ‘Heavy load’. De Energiebedrijven Suriname bedreigen de samenleving weer met energieonderbrekingen. “Loadshedding, so bun’. Alsof het aan de totale samenleving en niet de EBS/NH zelf ligt, dat de energiebehoefte stevig is gegroeid en zulks niet afdoend werd beantwoord. Doordat de bevolking in een klap met zowat 100.000 vreemdelingen is toegenomen…, die ook nog in het wilde weg zaken opzetten, bouwden en inrichtten met legio geïmporteerde koelinstallaties uit China (?), is de zaak compleet uit de hand gelopen. Waar is het bevolkings- en vergunningenbeleid HI/OW? Nergens in terug te vinden.

- Dubbele nationaliteit. In Nederland doet men er alles aan om de ‘dubbele nationaliteit’ te bevechten en minstens te ontmoedigen. In Suriname wil men een voet in de deur om dubbele nationaliteiten te institutionaliseren? Vechten tegen de bierkaai. ‘Meki dem kom mi e wakti dem…’, moet een Ivo Opstelten in gedachten hebben.

- Moorden. Het strafproces terzake de 08 December 1982 massamoord, zal komende week hervat worden in de twee strafkamers van de Krijgsraad? De burger, respectievelijk de militaire kamer als het tenminste allemaal goed zit tussen het Openbaar Ministerie en de Krijgsraad. Met op de achtergrond de inkijkcontrole van het Hof van Justitie, mochten zaken weer in een onwezenlijke klem worden gereden. Echter is optimistisch blijven, nog meer het credo en enige houvast, wat nabestaanden van slachtoffers en grote delen van de samenleving mochten/mogen koesteren.

- Luchtvaart. Het mag nu wel afgelopen zijn met een staking van luchtverkeersleiders. Wie enige maatschappelijke verantwoordelijkheid wil dragen, zal moeten werken naar een spoedige oplossing. Zowel Pinas van TCT, zijn regering die zaken liet liggen, als positief ingestelde luchtverkeersleiders. De veiligheid van luchtvaartuigen en hun passagiers in beweging, gaat altijd voorop.

- Staatsolie. Een goudzoekoperatie in de strot drukken van Staatsolie, kan een risicovolle spuwing van totaal maatschappelijk verlies opleveren. Let op! Mensen zonder enig legitiem mandaat of kennis van zaken, spelen weer ondoordacht, bekender en hopeloze ‘pokergames’. Positiever geluid is nu enkel…, dat Staatsolie extra energievermogen wil gaan aanleveren. Dat zijn zaken die men wil horen in de samenleving en binnen de potentiële investeerderkring. Niet dat achterlijke casinogedrag van bepaalde politici en hun bejaarde adjudanten die hun tijd rijkelijk hebben overtroffen. ‘Time to go!’.

- Digi-TeleG. Een stevige storing en ontkoppeling heeft zich voorgedaan tussen Digicel en het Telesur-netwerk. Digicel doet in samenspraak met Telesur, er alles aan om het ongerief voor de klanten, op het GSM en Internet te minimaliseren. Zo leest een SMS van de “rode telecommunicatieconcessionaris” en bericht op het Internet om 10.45 op de donderdagmorgen. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25536

- ‘Hori faste san wi Bakra musu habi’. Een angstcultuur manifesteert zich. Piet in de smiezen en dus naar de malle Hollandse molen. Bejaarde F16’s in de lucht, met de moderne kruisvaarders aan de knuppel? Lezen gezapig mee: ‘Albert Heijn (AH) krijgt op de Facebookpagina van de NOS meer kritiek dan bijval op het besluit om ‘Zwarte Piet’ zo veel mogelijk uit de winkels te weren. In de meer dan 2.500 reacties maken Facebook-gebruikers zich boos en zeggen sommigen zelfs, dat ze geen boodschappen meer zullen doen bij het winkelbedrijf. Sommigen roepen op om de supermarkt te boycotten. “Als AH niet meer achter de ‘Nederlandse cultuur’ staat, kom ik daar niet meer. Er zijn genoeg andere supermarkten”. Dat Zwarte Piet een uiting van discriminatie zou zijn, wordt in veel reacties bestreden. “Zwarte Piet is geen slaaf. Hij is niet met een donkere huid geboren, maar zwart geworden door het roet van de schoorsteen”. Anderen gaan nog verder door te stellen, dat er nu een omgekeerde discriminatie dreigt. De teneur van die reacties is dat Nederland tolerant is ten aanzien van andere culturen en religies, ten koste van de eigen tradities. “Lekker multicultureel bezig hoor, je ‘eigen cultuur’ verloochenen”. En: “Hoe helpen we onze tradities om zeep…”. Een ander verwoordt het zo: “Wel halalvlees, veel suikerwerk na de Ramadan en speciale groente in de winkel. Ik heb daar geen probleem mee. Maar dan moet Zwarte Piet ook kunnen”. Iemand die er anders tegen aankijkt, windt zich op over de “…bekrompen en kortzichtige…” reacties van mensen die boos zijn op AH. Hij vindt dat het supermarktbedrijf het goede voorbeeld geeft. Supermarktketen Albert Heijn is niet de enige die rekening houdt met de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet. Ook andere winkels worstelen ermee. Uit een belronde blijkt dat veel winkels aanpassingen doen onder invloed van de discussie, maar daar niet graag over praten. Snoepketen Jamin zegt, dat het promotiemateriaal dit jaar neutraler zal zijn, omdat het bedrijf geen onderdeel wil worden van het debat. Of dit betekent dat de campagne vooral om Sint zal draaien, kan een woordvoerder nog niet bevestigen. Supermarktketen ‘Plus’, zegt haar assortiment niet aan te passen. Maar in de campagne van de keten zijn Sinterklaas en Piet dit jaar in silhouet te zien. Een woordvoerder wil niet zeggen of het toeval is, dat de kleur van Piet hierdoor in het midden blijft: “Voor ons is dit de manier om de gezelligheid van het seizoen uit te dragen, en deze campagne is ook in lijn met verpakkingen die we eerder hebben ontwikkeld”. Supermarktketen ‘Jumbo’, zegt wel te blijven bij Zwarte Piet op verpakkingen en producten, maar ook ‘Jumbo’ wil verder geen rol spelen in de discussie. In de reclamefolder van ‘Intertoys’ zijn Sint en Piet afwezig. ‘Intertoys’ wil niet ingaan op de discussie rondom Zwarte Piet. De speelgoedketen geeft aan dat de huidige folder de najaarsfolder is, en dat Sinterklaas pas in het drukwerk terechtkomt wanneer hij in het land is. Tot zover NOS.nl. http://nos.nl/artikel/708052-albert-heijn-is-niet-de-enige.html

- Kluns. Moreelethische waarden en normen ‘jumby styling’. Op de Nederlandse televisie, werd dinsdagavond tot ergernis van zoveel ingewijden binnen onze landsgrenzen, een al in de jaren zeventig en tachtig verworpen beklagenswaardig verschijnsel vertoond. Een kampioen onder de querulanten, welke figuur niet zo lang geleden –tijdens een rouw- en uitvaartplechtigheid– op ernstige wijze, de mensenrechten en integriteit van een vooraanstaande familie ongelikt kwam schenden. Er vielen klappen, gewonden en de politie moest erbij worden gehaald. De figuur in kwestie had het op de NPO-zender over morele waarden, normen en een zeker geconstateerd uitgavenpatroon. Allemaal, binnen de/een onder socialer en bezuinigingregiem gestelde Nederlandse gemeenschap (…) en dat van ‘zijn koning’ en Oranje-familie, in het bijzonder. Over moreel verval en vervaging van waardenormen in deze gesproken. ‘Ye kom dya fu broko yu sisa anu? Dan ini Holland ye pley moraalridder gi / fu Aleke nanga Maxi? Get a repaired live by shrink…, bro. Meti no e libi so…, nanga makandra’. Note: ‘Shrink or “head shrinker”,
slang term for a mental health professional such as a psychiatrist (…)!’. ‘In this head-on basket case and of severe human rights violations, within a terribly hurt and by less fortune, already scattered family.

- VP. Wat was dat? Ging het over een ambtelijke taakaanstelling in het kwadraat te Moengo of ook weer wat anders van de Abopper? In ieder geval blijkt nu, dat ‘per besluit/beslissing’ van het staatshoofd, een of meer bevoegdheden kranig aan de vice-president zijn ontnomen. In het bijzonder de mogelijkheid tot virtuele aanstellingsvrijdom van ambtenaren. Filterbevoegdheden die nu bij de MinBinza (NDP) terecht mochten komen? Bestuurstechnisch wel zo handig…, maar waar zaken niet worden uitgelegd gaan de wenkbrauwen in de samenleving wel weer omhoog en nemen speculaties geheid over.

- Uitleg. Over dat fenomeen gesproken. Er wordt niets uitgelegd. Niet in een plan allernaast de begrotingen, noch op secundair/tertiair niveau, is er sprake van een fatsoenlijker bestuursverklaring door enig nog operationeel planbureau gesanctioneerd. Leningen voor de bouw van ziekenhuizen. Leningen bij Staatsolie of nog weinig rationele grepen in de vermogens. Misschien ook nog wel in kas van de luchtvaartmaatschappij? Telesur in de klem? Eigenlijk misschien ook al een feit, toen in 2006 een stevig aantal Mazda-dubbelcabines, wederrechtelijk bij Abop terecht kwam. Onder een van de eerdere regeringen Venetiaan 2005-2010 en vlak voor de grote overstromingen van Mei 2006. Maar nu gaat het over groter wapenfeiten, die men niet in De Nationale Assemblée hoort, maar wel op ‘bigi sma dey’. Verhoging van AOV en Kinderbijslag zijn daar dan twee opvallender populistische karakters. Alcoa / Suralco inmiddels met een dienstgeheimenovereenkomst, in de smoeskalenders en roddelkanalisering van de Surinaamse Berlusconi gestoten…? ‘Agenturas de Energia do Finland…?’ Vervolgens gaat ‘grat hari’ een deel van de Staatsolie-vermogens naar een zogeheten goudzoekerij, in veel riskanter vorm dan bijvoorbeeld de Tapajai en/of Kabalebo-energizers. Speculaties over het functioneren van een VP waarvan nu mag blijken, dat de ambtelijke armslag lichtelijk in het perifere en de diameters is ingekrompen. Uitleg? Aan je hoelahoep, hor! Heftiger bedragen om maar even voor de landelijk algemene-/geheime verkiezingen, een administratief afsturend ministerie en twee controlelichamen te financieren. Operationaliseren van zorgverzekeringen en andere invulling van wonderlijk aangenomen sociale wetgevingen, welke eerder tot een worg contract lijken te gaan behoren? Geen financieringsrationalisering te verkrijgen. Geen planmatige aanpak? Mr Drs Sharmila Kalidien – Mansaram wist het allemaal haarfijn uit te leggen. http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=10848 Simultaan met Boldewijn gaf ook zij, elk een gedegen bestuursles/uitleg. Onomwonden op eigen titel. Van hoe het wel en weer niet zou moeten, wil het land enig verantwoorde en duurzame ontwikkeling doormaken. Alcoa/Suralco en alle andere zaken, zoals energie, de nationale-/internationale veiligheidssituatie, de integriteit van het volk en soevereiniteit van het land? Daar mag men geprolongeerd naar gissen. Formele uitleg blijkt De Nationale Assemblée niet meer binnen te treden. Want daar zitten Jan Klaasen en Katrijn op het katheder. Inclusief het orakel Bouva, bij gelegenheid ene Panka en dan Andreetje als eloquente spindokter. Voor ieder wat wils. Maar daar zit dan op de achtergrond ook de giftiger veiligheidsman. Met die uitgestoken reptielachtige tong, waar Mahin Jogi –levensveilig, -bestendig en -beschermend, pardoes en ernstig ‘flexi’ voor moest dokken. ‘Sapacara – styling, a sani frey kom…, so bun’. Of was het een Leguana-achtig bedoelde klapzoen. Het is om het even, als men daardoor ‘point blanc’ wordt geraakt. http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/jogi-vraagt-president-belfort-ook-te-vervangen/ http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=8021#bloxtop Al deze zaken meer, kan en mag men ook via de website van Apintie TV, transnationaal via het Internet checken. Voor ieder wat wils. (www.apintie.sr). Ook voor Jan Klaasen en Katrein. Piet en Klaas ofwel Sjene en Sjakie van het respectieve kabinet. Limbero ‘on the site/side’ meegenomen. Kan die nog wat finesses van leren ook!

- DC. Oud-bestuursambtenaar en advocaat Richene Libretto die eens ook de positie van districtscommissaris mocht bekleden, heeft alle gelijk aan zijn zijde als hij oordeel vormt en geeft over het inferieure karakter van bestuursambtenaren die tot aan de topfuncties ‘politiek ingekleurd’ werden/zijn en als zodanig dan wel overeenkomstig die Mozaïsche schakering, helaas beletoperationeel zijn geraakt.

- Uitspraak. Meest gevleugelde uitspraak van de week. Asabina: “Commissie Goudzoek is een vloek…!”. ‘Gerold Gerold dem patron, ala sema saka sidon…, nanga dem bigi bigi bigi bigi gon’.

- ‘Wakti aleng…, spoiti’. Dat is het weer met BOG. Wachten dat de regens invallen en interessant komen vertellen, dat Suriname en met name Paramaribo – Noord dan pas zal worden bespoten? Beleid? Jawel…, van achter naar voren en zekertjes als het kalf tot ontbinding is overgegaan. ‘Chikungunya styling, papi…’. Te beginnen bij Leonsberg.

 

Goudprijs vandaag zaterdag 11 oktober 2014

EURO €
1 troy ounce 967,95 0,00 0,00%
1 gram 31,12 0,00
1 kilogram 31.119,67 0,00
US DOLLAR $
1 troy ounce 1.223,00 0,00 0,00%
1 gram 39,32 0,00
1 kilogram 39.319,70 0,00

Trend goudprijs 2013 – 2014

Trend EURO € per troy ounce
Vandaag 967,95 0,00 0,00%
Gisteren 968,10 -0,15 -0,02%
Vorige week 950,73 +17,21 +1,81%
Vorige maand 966,57 +1,38 +0,14%
Vorig jaar 950,85 +17,10 +1,80%
Trend US DOLLAR $ per troy ounce
Vandaag 1.223,00 0,00 0,00%
Gisteren 1.223,00 0,00 0,00%
Vorige week 1.190,70 +32,30 +2,71%
Vorige maand 1.249,00 -26,00 -2,08%
Vorig jaar 1.286,40 -63,40 -4,93%

Laatst gewijzigd: 11-okt-2014 01:15 CET

 

 - Commentaar? De goudprijs daalde de afgelopen 6 maanden al met ongeveer 9 procent. Maar er bestaat een grote kans dat de goudprijs nog verder daalt, zo verwacht Chris Weston, chief market strategist bij IG. Dat zegt de strateeg in gesprek met CNBC. Daalt de goudprijs tot onder het steunniveau van 1180 dollar per ounce, dan is de kans volgens Chris Weston groot dat de prijs dit jaar nog daalt naar 1100 dollar. Weston ziet momenteel geen reden voor beleggers om zich middels goud in te dekken. Ook noemt hij de sterke Amerikaanse dollar, waardoor het edelmetaal minder aantrekkelijk is voor een grote groep beleggers omdat het voor hen duurder is om goud te kopen. Mening een was dat! Numero 2. In de volgende video op CBNC legt een technisch analist uit dat de goudprijs kan dalen naar $850 per troy ounce. Vanaf de piek in 2011 (in dollars) verkeert goud in een neerwaarts trendkanaal, waar de prijs vooralsnog niet uit weet te ontsnappen. We moeten het steunniveau op $1.183 per troy ounce goed in de gaten houden, want dat is het niveau waarop de goudprijs vorig jaar in juni en december weer steun vond. Zakken we door dit steunniveau heen, dan kan de prijs snel verder dalen. Fundamenteel gezien heeft goud ook de wind tegen. Gina Sanchez van vermogensbeheerder Chantigo Global legt uit dat de goudprijs vooral daalt door de sterkte in de dollar, maar dat ook de vraag vanuit de fysieke goudmarkt tegenvalt. Ze merkt op dat de Chinezen de laatste tijd minder goud kopen. Feestdagen zorgen in China om deze tijd voor extra vraag, maar de verkoopcijfers vallen toch tegen. Ook in India ziet Sanchez een daling van de vraag naar goud. http://marketupdate.nl/nieuws/goud-en-zilvermarkt/video-goudprijs-zakt-naar-850/

- RRV. Oud – president en –voorzitter de Nationale Partij Suriname, Runaldo R. Venetiaan, heeft terdege op een nieuwswebsite gereageerd. Antwoord gegeven op een deeltal aantijgingen, gedaan in een weinig fatsoenlijk en dus verwerpelijk, ook nog door de overheid betaald tv-programma. Beschuldigingen die per ommegaand moesten worden geredresseerd. Niet de gewoonte van Venetiaan om op vuilschooiers te reageren…, maar liet zich dit keer niet onbetuigd. Ditmaal liet hij de opgeworpen bacteriën, echt niet onbeperkt aan hem en Surinaamse samenleving voorbij waaien. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25509

- Ebola. Texas Ebola patient dies! Een gevaar voor de wereldbevolking. Transcontinentale besmettingen in de USA en in Spanje! The globe’s largest outbreak of Ebola has killed more than 3,400 people in Guinea, Liberia and Sierra Leone. Since March, more than 7,400 people have contracted Ebola in those nations, according to the World Health Organization. The CDC is tracking the latest cases in the region. NBC News freelance cameraman Ashoka Mukpo was diagnosed with Ebola in Liberia on Thursday. He left Liberia on a specially equipped plane Sunday and was headed to Nebraska, the network reported. Frieden said Tuesday that battling the virus will be a “long, hard fight”. “The virus is spreading so fast,” he said, “that it’s hard to keep up”.http://edition.cnn.com/2014/10/08/health/ebola-us/index.html?hpt=hp_t1

 

- ‘Skoro’. De scholen zijn geopend en vooralsnog zijn er geen grote problemen aangemeld? Kan morgen anders worden. Een groot aantal ouders, zal niet blij zijn met de afstandsplek waar er naar toe gereden moet worden om minstens een kind af te zetten. De energie- en het brandstofverbruik blijven inherent aan die situatie. Vroeg opstaan…, betekent langer licht in huis aanzetten en dan ook nog een stuk rijden met een twee- of vierwieler. Aan het eind van de ochtend, kon men met inventarisaties beginnen van wat allemaal misging op de eerste schooldag. Alvast weinig bemoedigend!

 - OKB. Jennifer van Dijk – Silos is aangemeld als voorzitter van het Onafhankelijk Kies Bureau (OKB). De advocate heeft al eerder die post mogen bezetten. Wel is het nu zo, dat de oppositionele partijen de aangewezen vertegenwoordigingsverhouding in het controlerend en begeleidend staatsorgaan, compleet onaanvaardbaar vinden.

 - Hoe dan? Je loopt met je vrouw of kinderen in een hal van de dichtbij neergezette Mall en een losgeslagen ‘fourwheel drive’ mangelt je. Wordt daarbij verwond. Men kan het zo gek niet bedenken of voertuigen vliegen dezer dagen ‘grat hari’ tegen medeweggebruikers en ook in gebouwen.

 - Brand. Minstens twee woningbranden in het afgelopen weekeinde. ‘Ala dey sani!’. Bij een van de branden, worden er wel beschuldigingen van ‘opzettelijke brandstichting’ van stal gehaald.

 - Kopro. Heftiger koperdiefstallen en aanslagen op fibernetwerken geconstateerd. Ongehoorde storingen op het communicatienetwerk, zijn daarvan de resultante.

 

- Aircontrol. Meer dan zeven jaren lang, worden luchtverkeersleiders in de bittere kou gelaten, door het Ministerie van Transport Communicatie & Toerisme. Beloften die niet worden ingelost. Onder een ABOP-regiem op het bedoelde departement, blijkt de zaak van kwaad tot erger te zijn gebracht. Toch vraagt Amafo opnieuw te stemmen op de huidige regeringscoalitie? Voor zover daar nog wat van overblijft.

 - Correlerend populisme. Een ‘bigi sma dey’ en de toezeggingen aldaar gedaan, komen niet voort uit opportunistisch populisme? De controle op afstemming, gebiedt, dat de vertegenwoordiger van de NDP dit zegt en die van ABOP weer dat. De vraag mag gesteld worden of men wel goed en definieerbaar weet, wat ‘populisme’ allemaal inhoudt. ‘Leer wan les, baya…’. ***Populisme komt van het Latijnse ‘populus’, dat “volk” betekent. Populisten zeggen in naam van het volk te spreken. Het slaat op een politieke stijl, eerder dan op een ideologie als een discours, dat het volk centraal stelt. Als communicatiestijl is het populisme door eender welke ideologie te gebruiken. Ze gaat uit van de onderdrukking van de bevolking door een ‘elite’ en streeft naar een samenleving waar het ‘volk’ de Staat beheert. Hierbij refereert ze aan de economische en sociale status van de “gewone man”. Gevestigde politieke partijen bestempelen soms nieuwkomers als populistisch. Gewoonlijk begonnen die partijen ook als “een stem” uit “het volk” (…). Wat een mop! Zie dus ook voor lesdeel II: http://www.encyclo.nl/2013/begrip/populisme http://nl.wikipedia.org/wiki/Populisme

 - Begroting. Verkiezingsbegroting, zal de 100 miljoen aan SRD’s ver overstijgen! Hoe meer geld in omloop…, des te meer in een kleine economie de inflatiegevoeligheid geïrriteerd raakt.

 - ‘Safe’. Brandkastenmanie. In SU maar nu ook overgewaaid naar ‘La Guyane Française’. De Politie en Gendarmerie van het buurland zijn ervan overtuigd, dat de brandkasten met inhoud naar Suriname zijn overgebracht. Had men niet gewaarschuwd, dat de soevereiniteit van ons land met grote regelmaat in gevaar is gebracht? Grensoverstijgend wel te verstaan!

- Dignitary. “The community of ‘White Sands’ at the Zanderij Airport wishes to elect a new dignitary…”. Men spreekt steeds over ‘een dorp’. Zou zeer interessant worden, als de begrenzingen van dat lucratief bezetgebied –inclusief wat men Cabenda noemt– staatsrechtelijk wordt aangegeven en tot waar de gronden van een verplicht uit te breiden luchthaven, uberhaupt zijn komen te liggen. Tot nog toe heeft men er geen erg in, dat de luchthaven te Zanderij het allerbelangrijkste strategisch goed is, wat wel transnationaal wordt erkend en op waarde geschat. Internationaal! Of dat ook zo op nationaal niveau heeft plaatsgehad, valt ernstig te betwijfelen.

 - Voedselpakket. De ‘bigi sma dey’ had echt geen populistisch…, noch politiek karakter, hor! Totdat Amafo van Sociale Zaken riep, dat men weer op de huidige regeercoalitie zou moeten stemmen. Als je niet weet hoe het hoort, dan roep je eigenlijk: “Jouw stem voor een voedselpakket…”.

 

- Baby Doc. De verbannen dictator die armoegedwongen naar Haïti terug kwam en werd aangeklaagd, voor corruptie en mensenrechtenschendingen. De man en zijn verdediging, gingen in een strategische uitstelrage. Zodanig heftig, dat deze nog net niet voor zijn wandaden strafrechtelijk, kon worden veroordeeld. ‘A jongen go dede…, instead’. Waar maakt men nog meer, een inmiddels gediskwalificeerde uitstelrage mee? Juist ja! Weinig hilarisch.

 - Alesie. De sector rijstinzaai en -verbouw, vindt de opmerkingen van het staatshoofd, in De Nationale Assemblee gedaan, maar macaber van karakter als deze het selectief over hun activiteiten en potenties heeft.

 - Afstemming. Hoeveel mensen die naar rouwvisite waren of een begrafenisplechtigheid bijwoonden…, ontdekten bij terugkeer, dat hun huis was leeggehaald? Het lijkt op een virale ontwikkeling.

 - Robben. Arjen Robben heeft zich voor het eerst sinds het WK weer gemeld bij het Nederlands elftal. Robben zat al die tijd zich thuis te ergeren aan de wanprestaties van het Nederlands elftal.

 - ‘Money talks’. Het legendarische Waldorf Astoria in New York wordt verkocht aan een Chinese verzekeringsmaatschappij. De Anbang Insurance Group betaalt bijna 2 miljard dollar voor het hotel aan Park Avenue in Manhattan.Het Waldorf Astoria is een van de bekendste hotels ter wereld. Het opende in 1931 op de huidige locatie en was toen het grootste ter wereld. Het heeft 1508 kamers en is onder meer bekend van de Waldorf salad. Het hotel heeft een eigen perron op het nabijgelegen Grand Central Station, dat onder anderen werd gebruikt door president Franklin D. Roosevelt. De huidige eigenaar, Hilton Worldwide, blijft het hotel uitbaten. Met Anbang is afgesproken dat Hilton dat de komende 100 jaar blijft doen.

 - Weet hoe het hoort! ‘Face yr piers’. President Kenyatta van Kenia gaat deze week als burger naar een zitting van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij legt zijn presidentschap tijdelijk neer. In het parlement in Nairobi zei Kenyatta dat vice-president Ruto zijn taken zal waarnemen. Hij wil niet als staatshoofd naar Den Haag, omdat dan de “soevereiniteit van 40 miljoen Kenianen…” terecht zou staan. De president van Kenia is aangeklaagd voor gewelddadigheden tijdens de verkiezingen in 2007. Meer dan duizend mensen kwamen toen om het leven. Kenyatta heeft altijd gezegd, dat hij onschuldig is. Op de zitting van woensdag van het Internationaal Strafhof moet een datum worden gekozen waarop het proces tegen hem begint. De mogelijkheid bestaat dat de openbaar aanklagers het Strafhof gaan vragen om de zaak te laten vallen, omdat er te weinig bewijs is. Het proces is al een paar keer uitgesteld, de laatste maal op verzoek van de aanklagers. Die hadden moeite de zaak rond te krijgen.

 - Ankara. Wat doet Turkije? Strijders van Islamitische Staat hebben hun zwarte vlag gehesen in het oosten van de Syrische grensstad Kobani. Dat is te zien op beelden van persbureau Reuters. IS en Koerdische strijders vechten al weken om de stad aan de grens met Turkije. Ook nu wordt er nog steeds zwaar gevochten.

- Brasil. In Brazilië heeft zittend president Dilma Rousseff de meeste stemmen gekregen bij de presidentsverkiezingen van zondag jl., maar er is een tweede ronde nodig. Ze komt met 41 procent van de stemmen tekort voor een absolute meerderheid. Roussef moet het op 26 oktober opnemen tegen de centrumrechtse oppositieleider Aécio Neves (54) die als grote verrassing geldt van de stembusgang. Neves staat op 35 procent van de stemmen. Hij versloeg daarmee de socialistische Marina Silva, die 21 procent van de kiezers achter zich kreeg.

 - Chikungunya. Tientallen mensen raakten in het afgelopen weekeinde, alsnog beroerd door de muskietenaanval die ons land teistert. Het land is in problemen.

 - Meer. Er werd weer meer AOV beloofd en ook meer Kinderbijslag. Met afnemende inkomsten van staat, wordt dat werkelijk veel interessanter. De ene zegt ‘welles’ en de ander zei meteen daarop ‘nietes’. Zien wie de competentiestrijd gaat winnen.

- ALCOA. Tot nog toe geen duidelijkheid, wat de positie en status van de Alcoa/Suralco nou is of wordt. Moet maar ‘kat vs. muis’ blijven spelen…, kan men nog het allerergste meemaken…, zo vlak voor de algemene verkiezingen van 2015 of eerder. Als Alcoa een deal sluit met een inmiddels mandaatloze regering, waarvan de maatschappelijke ondersteuning vrijwel totaal is verdampt, kan internationaal de ‘nietigheid’ van elk onvoordelige/ondoordachte ‘deal’ worden ingeroepen. Let op!

- Dierendag. De dierenbescherming en ‘Partij voor de Dieren’ in Nederland, bereikten “redelijk akkoord” ter zake een verzochte prudentie en nadrukkelijke beheersing bij de kwantitatieve (rituele-) slacht, na het afsluiten van de vastentijd. Religieuze organisaties deden toezeggingen om rekening te houden met de gevoeligheden van en bij dierenvrienden.

- Dierendag in SU. De dieren leven in relatief geestelijke en lichamelijke gezondheid. Ook op de vuilnisbelt. Maar wat sommige primitief ingestelde schepselen, volgens de evolutietheorieën van Darwin onderling allemaal uithalen, is niet voor de poes noch voor de kater te aanschouwen. De ene gaat naar een ‘beri’ en betast daar wederrechtelijk, de borsten van een aantal weinig willende en sociaal kwetsbare vrouwen. Een ander slaat op een uitvaart familieleden in elkaar en uit door krankzinnigheid ingegeven en gedreven, het weinig rationele aan bedreiging (-en). Een ander zet zoveel sopie in de al verwarde kop, dat publiekelijk overgegaan wordt tot statusbedreiging van seniorenburgers. Over de roofovervallen op de ouderen en de toegebrachte barstwonden aan menig hoofd in deze samenleving, kan meteen al een aparte databank bij Justitie worden aangelegd. Waar gaat men naar toe, in dit alco/droga geïnfecteerde land? Juist ja!

- Dank U wel! Milde straf voor het verduisteren van een stevig aantal US-dollars door P.B., uit de kostbare auto van zijn papa. De rechter ging mee in gedachte, dat de jongeman misschien de verkeerde opvoeding had genoten en dit om een “first offence” zou gaan. De andere broer uit Holland die zich met cocaïnepasta bezighield en kilo’s van dat spul naar NL wilde smokkelen, komt nog aan de beurt bij de strafrechter. Men vreze met grote vreze…, wat daar nochtans het strafvonnis van mag worden.

- 06.10.2014. Op die datum zal de verdachte D.B. in Brooklyn – New York, na partiële bekentenissen te hebben afgelegd bij het Openbaar Ministerie, voor een strafrechter verschijnen. Procedureel zal er na een initieel ‘not guilty plea’, het een en ander veranderen, gegeven de aangemelde ‘guilty plea and bargain’ waarop naderhand vermoedelijk werd/is ingezet. Wat deal is geworden en strafmaat mag zijn, zal de tijd wel weer leren.

- Onderzoek naar bestelbon. Het Openbaar Ministerie zal een onderzoek starten, op verzoek van leden uit De Nationale Assemblee, naar de handelingen gepleegd door Belfor –in de functie van bewindvoerder– op MinJuspol en het gebruik van staatsmiddelen/representatiefondsen om cadeautjes ‘in privé’ te verdelen, in de vorm van ‘aangekochte waardebonnen’.

- Onderzoek II. Onder Belfor’s bestuursmandaat, werden ook volgens het nodige aan getuigenverklaringen, een viertal mannen in de Tout lui Faut – kanaalweg of op aangrenzende weg/brug standrechtelijk van het leven beroofd. Het Openbaar Ministerie blijkt opnieuw onderzoeksperikelen te beleven, daar waar militairen en politiemannen betrokken zouden zijn.. Vandaar de eis van nabestaanden die hun kostwinners kwijtraakten, om deze onverkwikkelijke zaak door buitenlandse organisaties te laten onderzoeken en beoordelen.

- NL. Af en toe lijkt het er meer op, dat de verkiezingskoorts eerder in Nederland dan in Suriname heeft toegeslagen. Want wat daar allemaal niet aan steunbetuigingen wordt gegenereerd, ter zake de nationale ‘algemene en geheime verkiezingen’ voor volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname, is een zaak die knap opmerkelijk is geraakt. Het einde van een Bouterse- en NDP-era, in de Republiek Suriname vormt daar klaarblijkelijk de grensoverschrijdende hoofdbooster voor.

- Suralco. Per 01 Oktober 2014 is de af-/aanlanding nabij de Afobakadam gesloten voor het misbruikmakende en nu dus ook voor alle publiek. Zou het toeval zijn, dat een Suralco-beheerder, in zijn werk- en woonomgeving werd vermoord? Inderdaad suggestief en gewaagd om die koppeling te midden van zijdelingse interesse belangen te maken. Maar toch werd die vergelijking gemaakt.

- Revisie. Er zou na eerder beproefde tuchtrechtelijke maatregel, ander oordeel en vonnis aankomen vanuit het Hoofdbestuur van de Suriname Voetbalbond. En wel ter zake het zoveelste aangemelde incident, met de voetbalspeler Ronnie Brunswijk in de hoofdrol. Zien wat het uiteindelijk wordt, na geconstateerde en gerapporteerde misdraging tegen scheidsrechter(-s) die door de SVB worden ingezet om arbitrair tijdens wedstrijden, in alle vrijheid en veiligheid te kunnen optreden. Ook daar weer zal de tijd het een en ander leren. Intussen is de uitloop van gekwalificeerde arbiters begonnen. Men pikt strafvermindering voor Brunswijk absoluut niet!

- Klem. Een politiewagen wordt gejat. De crimineel wordt uiteindelijk gevat. Een ander onverlaat, bemachtigt een auto en slaat op de vlucht. Achtervolging! De politie tracht deze figuur klem te rijden. Maar dat zal uiteindelijk pas lukken, als er tegen een ander voertuig wordt gebotst.

- Virale ziektekiemen. Parmessar vraagt een enorm bedrag om de ‘chikungunya muskiet’ in het ressort Blauwgrond te bestrijden? Maar er zijn veel meer verdachte haarden. Zo ook de smerige vuilnisbelt van Ornamibo. Wat gaat men daar uitproberen? Intussen zijn particulieren al begonnen, grote bespuitingen te plegen met Malathion. Wachten op de overheid…, is een ‘not done situation’ geworden. ‘Wakti Blokland nanga Parmessar…, ye dede nanga korsoe….!’.

- Opvolging. Het voorspelbare, dat Albert Aboikoni de opvolger van ingeslapen Granman Belvon Aboikoni zou moeten worden, hing al enige tijd in de lucht. Vandaag de dag worden daar transparanter mededelingen over geventileerd.

- ABOP. Het ministerie van Transport Communicatie & Toerisme is toevertrouwd aan Pinas van ABOP. De politieke partij van eigenaar Ronnie Brunwsijk. Resultaat? De luchtvaart en daarmee export van productiegoederen, ondervindt grote schade door stakende luchtverkeersleiders. Specialisten die wars zijn van alle niet nagekomen beloften en de totale verwaarlozing van werkplek cq. apparatuur. ILS en andere communicatie-elementen die niet werken, zal uiteindelijk resulteren in nog meer kwaad, schade en onstuitbare ergernis in dit land. Speelt men weer met mensenlevens? Het is de aller allerhoogste tijd, na zoveel stakingen en rommelgebeuren. Vraag! Welk ministerie –ABOP/PALU of NDP– functioneert nu optimaal in deze regering Bouterse? Leg uit! ‘Sortoe wan fu dem departementi e drai… ? Yere no, saka wi dya safri yere!’. Misschien dat oom Theo, de natuurdeskundige Vischnudatt uit Wanica, nog enige antwoord heeft. Dat is hem toch altijd toevertrouwd? Juist ja!

- Vasten. Aan alle Surinamers wordt een vrolijk en veilig einde van de vasten en Eid al – Adha 2014 toegewenst. Eid al-Adha, the Festival of Sacrifice, is observed on pilgrimage to Mecca known as the hajj. Determining the exact date of Eid al-Adha is a point of contention and some wait for an official announcement from the authorities in Mecca. (Huff – Post). http://www.huffingtonpost.com/2014/10/03/eid-al-adha-2014_n_5927040.html

- Hong Kong. Gevaarlijk spel! ‘De hoogste bestuurder van Hongkong, Leung Chun-ying, eist dat dit weekend de blokkades in het centrum van de stad worden opgeruimd. Hij wil dat maandag de scholen weer opengaan en dat de ambtenaren in de stad weer gewoon aan het werk kunnen. In een televisietoespraak zei Leung dat hij bereid is “alle noodzakelijke middelen” in te zetten om de rust in de stad te herstellen. Veel betogers en studenten in Hongkong zijn bang dat hij daarmee doelt op hard ingrijpen van de politie en het leger’. (NOS.nl).

- Ongepast en verwerpelijk. Een overeenkomst en zelf een verdrag met Nederland blijkt herhaald op water geschreven. Marokko is erg teleurgesteld over het Nederlandse besluit om het verdrag over sociale uitkeringen op te zeggen. De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft dat gezegd tegen minister Asscher en minister Timmermans. Met beiden heeft hij vandaag telefonisch contact gehad, schrijft hij in een officiële verklaring op Facebook. Marokko vindt het jammer dat Nederland het verdrag eenzijdig opschort. Marokko noemt de beslissing een “unfriendly act”, ongepast tussen bevriende naties. “Het beëindigen van een verdrag tussen twee landen komt niet vaak voor. En het is ook niet eerder gebeurd in de relatie tussen Marokko en Nederland”. Het kabinet besloot  vrijdag om een einde te maken aan een aantal afspraken met Marokko over uitkeringen. Nederland wil de uitkeringen voor nabestaanden of arbeidsongeschikten verlagen voor Marokkanen die naar Marokko terugkeren, omdat het leven in Marokko veel goedkoper is. Daarnaast wil Asscher dat de kinderbijslag en het kindgebonden budget niet langer worden uitgekeerd aan mensen die in Marokko wonen. Alleen de AOW blijft onveranderd, of een gepensioneerde nu in Nederland, Marokko of ergens anders woont. Marokko is tegen die aanpassingen omdat die de economie zouden schaden. “Marokko zal er alles aan doen om de rechten van Marokkanen in Nederland te verdedigen”, schrijft de Marokkaanse minister. Hij hoopt dat Nederland terugkomt van zijn besluit. Het uitkeringsverdrag tussen Marokko en Nederland is nog niet opgezegd. Daarvoor is eerst nieuwe wetgeving en goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer nodig.

- Beurs. De aandelenbeurzen zijn wereldwijd met verliezen het weekend in gegaan. De graadmeters in New York sloten 0,3 tot 1,8 procent lager. Gisteren gingen op Wall Street de koersen al met meer dan 2 procent omlaag. Dat zette voor vrijdag de toon op de grote beurzen elders in de wereld. In Azië sloten de financiële markten de week 1 tot 2 procent lager. De Nikkei-index in Japan belandde op het laagste niveau in twee maanden.

- De BV Timmermans. Lijkt alsof de man alleen maar met de eigen toko bezig is geraakt. Premier Rutte wil in zijn persconferentie ‘weinig woorden vuil maken’ aan de kwestie rondom minister Timmermans en het zuurstofkapje. Timmermans sprak in het televisieprogramma Pauw, zonder dat de nabestaanden op de hoogte waren, van een zuurstofmasker op de mond van een van de slachtoffers. De minister heeft zijn excuus aangeboden aan de nabestaanden. Rutte: “Ik vind die reactie adequaat. Ik hoef er niet nog een dreun bovenop te geven”. Bij nabestaanden is de indruk gewekt, dat er nog mensen –na de klap en inslag van de Russische Buk-raket– in het Maleisiche toestel boven Ukraine nog hebben geleefd en minstens een passagier een zuurstofkapje heeft kunnen opzetten. Frans Timmermans zegt, deed en doet, wel meer wazige dinges…! Tijdens zijn nu bijna afgelopen BUZA.nl – ministerschap bij herhaling gebleken.

- NOBEL. De Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan de 17-jarige Pakistaanse Malala Yousafzai en de Indiase mensenrechtenactivist Kailash Satyarthi (60). Ze krijgen de prijs voor hun strijd tegen onderdrukking van kinderen en jonge mensen en voor het recht op onderwijs voor alle kinderen.

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro 03.10.2014.

De Week in Retro 03.10.2014.

 

MEMORABILIA.

- iets. ‘Nothing new…’, zou de Engelsman zeggen. Beloften, verwachtingen, veronderstellingen en inhoudloze mededelingen. Daarmee kon een meer dan gehalveerde assemblee, de nationale en buitenlandse vertegenwoordigingen –in aanwezigheid van de pers– het wel weer doen. Gelukkig voor een laatste keer, in gepresenteerde configuratie. De politieke oppositie is zo wars van alle wanordelijkheden, dat men zich maar gezapig terugtrok in de respectieve fractiekamers. Belangrijkste mededeling? 25 Mei 2015 verkiezingen. Als dat allemaal niet eerder plaatsvindt. Want de schade zou daardoor nog kunnen worden ingeperkt. Complete verlamming, bestuurskloven, chaos en onvermijdelijke anarchie…, zaken die nu al de goudvelden beheersen, in ieder geval verder te mogen voorkomen. De ene monetaire autoriteit zegt vertrouwen te hebben en de andere zegt, dat hij nog hoop op goed vervolg koestert. Zouden de beide heren iets anders kunnen beweren…? Duh…, dus echt niet! Naar de week in Retro….

- China. De bevochten vrijheden van Hong Kong staan op het spel. Studenten, ambtenaren, politici en leden van ondernemersverenigingen, eisen dat democratische verhoudingen in Hong Kong onaangeroerd blijft. Sinds een etmaal wordt dat beantwoord met het inzetten van knokploegen. De repubiek Suriname onderhoudt warme contacten met een gewelddadig Beijing, dat lak heeft aan elke vorm van mensenrecht.

- Surishopping. Er is een tendens gaande, dat bonafide ondernemers in Suriname worden weggedrukt ten faveure van de meer corrupte. 25 Mei 2014 of eerder.

- Schulden. Een schuldeiser dreigt Desi Bouterse met het plaatsen van smeuige verhaaltjes op het Internet, als een vermeende en rentedragende schuld van US$350.000,– niet wordt vereffend. Alsof er niet al een overdaad aan markante verhalen op het Internet zijn geplaatst.

- Beri. ‘Mi e go na wan beri, bika moni de fu prati. Bobi de fu fassi…’. Dat zijn zo de beschuldigingen, aan het adres van een meer bekend primitief ingestelde vrouwenaanjager die van de meer kwetsbare misbruik maakt. Bekend talent. Helaas is die onverlaat, niet de enige. Bepaald niet solitair in de verzameling echtelijke en buitenechtelijke kinderverzameling of relatie. ‘Mi e go na wan beri…, bala. Tja go mi mati’.

- Onderzoek. De moorden op vier mannen en gezinshoofden aan de Tout lui Fautkanaalweg, gaan voor verder onderzoek naar internationale organisaties, omdat de vervolging in dit land weer schromelijk faalt. Als het geen ‘blinde muur’ is, dan is het wel een andersoortige wal die zogenaamd/plotseling uit het niets opstijgt. Markant in beide gevallen is wel, dat zowel in de moord op Herman Gooding een gedreven ex-voorzitter van de politiebond alles aan waarnemingen heeft uitgesproken op een radiostation en in het geval van de Tout lui Fautkanaalweg de verklaringen van de huidige korpschef kunnen worden meegenomen. Respectievelijk uitgezet op Radio Apintie in “Niet Zomaar een gesprek” en van actueler datum via ABC uitgezonden in “De Welingelichte Kringen”. Beide uitzendingen op een willekeurige zondag verzorgd.

- AAC. Een aanemer gaat naar de rechter omdat via de overheid zijn goede naam is beklad. Het ziet ernaar uit dat de Staat zich wederom vrij ongezellig in de schulden wist en weet te draaien.

- Acht man ‘plus’. Weer werd een zogenaamde muziekband, in Frans Guyana dit keer, op weg naar Europa gepakt. Met grote hoeveelheden cocaïne in de bagage. Via Cayenne naar Guadeloupe/Martinique, wordt vaker ook doorgereisd naar een vliegveld nabij Parijs. Ook werd er een enorm droga-netwerk recentelijk opgerold. Die grap zou misschien wel honderden kilo’s op transport hebben gezet. Drugslijnen vanuit SU? Via Frans Guyana naar Parijs. Vanuit Belém do Para naar Argentinië of Chili en dan de bestemmingen Rome, Lissabon, Parijs of Madrid. Fortaleza rechtstreekse vluchten naar Duitsland. Dat zijn dan de luchtverbindingen. Met de boot nog lucratiever. Zelfs in compartimenten van zogenaamd te repareren compressoren of versnellingsbakken van enorme grondverzetmachines. De smeerpijpen, weten er alles van. Totdat een zeer grote hoeveelheid aan zwerfkoeien, met de gepoederde neus tegen een stelletje hand-/enkelboeien aanloopt. ‘Bigi bigi bigi kaw so bun!’.

- Roof. Twee geplukt. Hoek Pengel- vh. Wanica- en Keizerstraat. En dan Botrotoertoeroestraat! Gaat goed in SU…, no?!

- Record. Suriname komt onprettig in de annalen van wereldorganisaties? ‘Owru gwenti!’. Nu ook op de kaart voor de meeste Chikungunya slachtoffers? Het ene medium geeft ‘grat hari’ de schuld aan het Ministerie van Volksgezondheid. Terwijl een ander meer regeringsgezinde friemel komt vertellen, dat de enorme aanval van voornoemd virus niet voorkomen had kunnen worden. Rommel info!

- Moderne kruistochten/-vaarders? NRC: ‘Het Syrische regime heeft niet “expliciet toestemming gegeven” voor luchtaanvallen door buitenlandse mogendheden op doelen van de Islamitische Staat (IS). Dat heeft minister Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) op 01 Oktober 2014 geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Walid al-Moualem, zei maandag in een toespraak bij de Verenigde Naties dat het Syrische regime iedere inspanning die gericht is op het bestrijden van het internationale terrorisme steunt. Daaruit werd door sommigen opgemaakt dat Syrië de luchtaanvallen die de Verenigde Staten en bondgenoten op dit moment uitvoeren op IS goedkeurt. Timmermans schrijft echter dat uit de uitlatingen van de Syrische minister “niet kan worden afgeleid” dat het Syrische regime expliciete toestemming voor de luchtaanvallen heeft gegeven. “Daarvoor zijn de uitlatingen volkenrechtelijk gezien te algemeen van strekking”, aldus Timmermans. De vraag of Syrië toestemming heeft gegeven – of wil geven – voor luchtaanvallen van buitenlandse mogendheden op het eigen grondgebied is relevant voor het debat dat de Tweede Kamer morgenavond houdt over de militaire bijdrage van Nederland in de strijd tegen IS. Nederland gaat alleen bombardementen uitvoeren boven Irak, maar sommige partijen vinden dat de aanvallen naar Syrië moeten worden uitgebreid. Daarvoor vinden veel partijen echter een adequaat volkenrechtelijk mandaat van belang. Zo’n mandaat is er als de regering van een land expliciet toestemming geeft voor luchtaanvallen door andere landen. Het kabinet besloot vorige week dat Nederland zes F16’s gaat inzetten om IS vanuit de lucht boven Irak te bestrijden. Tegelijkertijd levert Nederland 130 trainers om Iraakse en Koerdische strijdkrachten in staat te stellen IS op de grond te bevechten. Een overgrote meerderheid van de Kamer steunt de militaire acties in Irak. Alleen de SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen. Het kan ze op termijn ernstig berouwen. http://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/01/timmermans-syrie-gaf-geen-toestemming-voor-luchtaanvallen/ http://nos.nl/zoeken/?s=timmermans http://nos.nl/video/705372-timmermans-steun-kamer-voor-ismissie-historisch.html http://nos.nl/artikel/705367-timmermans-historische-steun.html http://nos.nl/artikel/705554-kamer-wenst-militairen-sterkte.html http://nos.nl/artikel/705743-laatste-f16s-naar-jordanie.html http://nos.nl/artikel/705890-zware-strijd-koerden-en-is-in-kobani.html http://nos.nl/artikel/705906-inzet-f16s-mogelijk-binnen-48-uur.html

- Damske. Prinses Beatrix heeft vrijdagmiddag in Amsterdam de “Majoor Bosshardtburgh” geopend. Betreft een nieuwe opvang van het Leger des Heils voor hulpbehoevende dak- en thuislozen. Na de opening kreeg de prinses een rondleiding. De “Majoor Bosshardtburgh” is gevestigd aan de Oudezijds Armsteeg en grenst aan het huis, waar majoor Bosshardt in 1951 haar welzijnswerk op de Wallen begon.

- ‘04 Oktober Dierendag’. In Nederland wordt door de dierenbescherming een beroep gedaan, op de vele mensen die op de bewuste zondag ‘de vasten’ beëindigen, om goed na te denken voordat men zich op de massale slacht van levende wezens stort.

- Optimisme. Het staatshoofd is overwegende de volgende kop, euforisch gestemd…? “President Bouterse optimistisch over bauxiet-industrie…!” Oh ja? Laat de gemeenschap eerstens in alle transparantie en openheid weten, wat in een soortement aan ‘intentie verklaring’, misschien wel van de hand ener “Commissie Dilip Sardjoe” c.s., zou zijn getekend met Alcoa/Suralco. Dan kan het volk zelf bepalen, wat de toekomst van de bauxiet en ondertekenaars is. “Bika poespoesie nanga merki, ne leti na faya…”.

- Badr Sital – Siene Proeve. De ene is compleet wars van alles, wat nu in de NDP wordt versierd, gesierd en opgetuigd. De ander heeft de megateleurstelling, helaas tot in het diepste van de onderbuik, te verwerken gehad. Volgens Sital in de laatstelijk uitgebrachte ‘Parbode’, heeft de huidige leiding van de NDP in vergelijken niets meer met de verworvenheden en het veiligstellen van ‘de revolutie’ te maken. Siene Proeve is dieper dan diep teleurgesteld en zal hoogstwaarschijnlijk als ‘strijder van het eerste uur’ worden opgeroepen om zich per ommegaand met de voorzitter van de NDP te komen verzoenen. ‘Brasa nanga bosi, kande wan ‘tjoerie’…, en het is weer voor enkele maanden goedgemaakt met tante Siene. Echter is dit allemaal maar een voorproef en nog meer van het indicatieve, een onomstotelijke herbevestiging, dat: adviseurs, het merendeel aan kabinetsleden, coalitiegenoten en aangelengde sympathisanten, niet meer door Bouterse kunnen worden geïnspireerd. Het gevoel is compleet weg en dreigt nooit meer terug te zullen keren. Zelfs de teruggewezen Abrahams, is niet meer in een positie om het staatshoofd stoeltje aan te schuiven of een paracetamol aan te reiken. Iedereen doet maar vanuit een tweetal adviseurskabinetten en daarna dan weer opgesplitst, in elk twee belangengroeperingen. Maakt dus eigenlijk vier regeringsregimenten. En dan weer onderverdeeld in teleur-pelotons.

- Inboeten en nu wegwezen. Virtueel treintje en dus geen zesbaans ’highway’ of ‘double deck overfly’, indachtig de Miami-styling. Geen ziekenhuis Wanica en geen 18.000 woningen. Volgens bestaande rekenkunde een onmogelijkheid.

- Penalty. Dino B. heeft een bekentenis afgelegd ten overstaan van het Openbaar Ministerie en Preet Bharara in de USA. Hij moet zich voor een federale rechtbank verantwoorden ter zake voornemens een terreurgroep (Hezbollah), in Suriname te faciliteren. Maar over die de terreurdreiging, werd met geen woord door het staatshoofd in De Nationale Assemblée gesproken. Men leeft nu eenmaal in een tijd van mondiale bestrijding, van wat allemaal ISIS heet…!

- Signaal. Het weglopen van de oppositie uit de buitengewone vergadering van De Nationale Assemblée, op 01 Oktober 2014, vormt een duidelijk signaal. Een teken dat de zich terugtrekkende leden niet langer zullen meegaan, met utopische gedachten die het staatshoofd in het parlement kwam presenteren. De oppositie is ervan overtuigd, dat de huidige regering in de afgelopen vier jaren niets wat op duurzame ontwikkeling lijkt, heeft weten te realiseren. Wat de toespraak van het staatshoofd in de categorie ‘compleet ongeloofwaardig’ plaatst. Geloofwaardigheid in toespraak de dato 01 Oktober 2014, inmiddels tot nulliteit gereduceerd.

- Inspireren en motiveren. Adviseurs en regeerkabinetsleden/-adviseurs vertonen metaalmoeheid en zijn niet meer tot grote daden of zaken aan te zetten. Vier ‘poli poli’ kampen…, gaan ieders zijns weegs.

- Roof van bejaarden. Mishandeling en verkrachtingsdreiging conform Boko Haram uit Afrika. Dat zijn de dagelijkse beelden van nochtans, bij de politie aangemelde geweldsdelicten. nl.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram

- Harvey. Speciale ambassade in Parijs aangekocht om een nieuwe poort van Europa te creëren / realiseren. Meer een overstap naar Afrika! Niet Amsterdam, Den Haag of Brussel. Parijs met inderdaad de “Folie Bergère’. En een Caligula-achtig bouwsel, wat van alle zijden kraakte als een vooraf ingericht spookhuis. Ondanks de vele waarschuwingen, geen gekke dinges te doen. Praatjes verwerkt, dat men initieel delen van het Unesco-gebouw zou gaan gebruiken. Nog onzinniger prietpraat. Paris werd een flop en toen moest Harvey ook nog gaan reizen via Cayenne. Voor een verdachte man op leeftijd, geen eenvoudige opgave. En dan de haring van Buitenveldert moeten missen? Of de vrienden in de oude studentengemeenschappen. Vervelende zaak en dus gaan we afbouwen. Ook het bedrijf in zonnepanelen? Misschien, dat familieding ook ja!

- 06 Oktober. Eerstens waren het de schoolleiders. Toen weer dat er tegen gevaarlijke muskieten gespoten moest worden? Of betere afspraken met de EBS te kunnen maken? Ach, veel belangrijker is dat de ouders nu kort voor de wijziging werden aangezegd…, de kinderen niet meer op 06 Oktober maar op maandag 5 Oktober 2014 op school worden verwacht. En belangrijkste uit het parlement? Dat op 25 Mei 2015 een verkiezingsdatum is vastgesteld. Of eerder.

- Sales. Bermverkoop van voertuigen wordt aangepakt? Of heeft men het over vuil en autowrakken die op de bermen staan en hinderlijke gedierten aantrekken. De advertentie van de districtscommissaris, is niet duidelijk in opstelling.

- Scala. Wisselkoers, Brandstof, ‘government take’, huurwaarde-/vermogensbelasting, corrupte onderhandse gunningen en leningen, toges intentieverklaringen in de mijnbouw, oplopende prijs van levensmiddelen, inflatie, nationale veiligheid/integriteit/soevereiniteit, tsunami-gevaar vanuit het Brokopondo stuwmeer, structurele energietekorten, ebola in de USA en chikungunya in SU. Resultaat van regeringsdaden en dus consequent falen. Niet de devaluatie van de SRD vergeten!

- Reëel. De koninklijken van Real Madrid wisten in Sofia te winnen met twee tegen een. Maar bijna kwam door een “assist” van ene Misiedjan, de stand op 2-2. Diaspora tot in het achterland van Bulgarije.

- Zweef teki. Touw Ngie Tjouw nam afscheid en krijgt per ommegaand een baan op Sport- en Jeugdzaken. Ministerie dat nu nog in beheer is bij de Mega-combinatie ‘plus’.

- Verleiding. De verleiding is niet zo groot, maar het is wel weer tijd om ‘feeble minds’ van onder meer Irene Pengel te corrigeren. Op 17 Oktober 1997 heeft Venetiaan de ere-voorzitter van de NPS absoluut niet weggejaagd van ‘Grun Dyari’. De woorden van een andere Pengel, namelijk Walther Pengel…, dat: “…er een ‘onruststoker’ het partijterrein was opgekomen…”, deden Henck Alfonsus Eugene Arron besluiten om de plek, na twintig spannende minuten te verlaten. Mede om het feit, dat de daar aanwezige en verhitte mens, gecompleteerd met de 38 graden C. van die zondagmiddag, niet bevorderlijk waren voor een erkend hartpatiënt. In samenspraak met de politieleiding, is toen aan Arron en zijn sympathisanten gevraagd, om de erevoorzitter naar veiliger oorden te brengen. Dat is dan ook door trouwe vrienden verzorgd. Al ver vóór die beruchte data, in de jaren tachtig en ook negentig, kon men Irene Pengel op verschillende NDP-podia terugvinden. Haar goed recht. Maar te denken, dat zij rond het jaar 2000 instaat zou kunnen zijn –op basis van vermeend erfrecht– de NPS te kunnen verkopen aan de NDP, kan alleen aan schlemielen, worden overgelaten? Geeft al aan dat deze unieke dochter van Jopie nooit goed begrepen heeft, waarom Arron en de zijnen, haar familie trouw bleven en directe omgeving wisten schoon te houden. Helaas heeft ook daar aan de Marowijnestraat, de paarse verf weinig stuitbaar –na de aanslag op de NPS van 25 Februari 1980– compleet overgenomen. Als er geen ruggengraat is…, kan men ook moeilijk enige vorm aan solider ratio verwachten. Het is goed dat deze leugens worden herhaald, door de huidige staatsmedia. Temeer men op termijn redenen zal hebben tot algehele zuivering en misschien wel opheffing van die geïnfecteerde huizen. Gloor, lisol, onverdunde creoline en wierook, kunnen/mogen daarbij in het geluksjaar 2015, redelijker bijstand verlenen. Cheers!

 

- “Let’s go…, bro”. Al aan het begin van de buitengewone vergadering van De Nationale Assemblée, liet de oppositie in het parlement het afweten en vertrok, na het intekenen om de bijeenkomst mogelijk te maken, de grote zaal van De Nationale Assemblée. Breeveld bleef elitair zitten. De oppositie gaat ervan uit, dat de Regering Bouterse geen mandaat meer heeft en per ommegaand zou moeten opstappen. Met de verdwijnhandeling viel de toespraak van het staatshoofd met hoorbare plons in het water. Precies op het punt, dat er volgens Bouterse –in grote eenheid met het volk– zaken bereikt zouden worden. Het mag wel weer vermeld, dat waar de regering A aan/afkondigt, de ervaring leert, dat men onbeschaamd met B bezig gaat. Bezuinigingsplicht betekent bij deze regering heel gewoon: ‘verspillingszucht’. Zo ook weer op de eerste Oktober van 2014. De vorige regering werd verweten ‘geen middelen’ te hebben achtergelaten om een goede start in 2010 te kunnen maken? Wat natuurlijk op een grote onwaarheid berust, als men ziet waarmee en op welk niveau direct na Augustus 2010 werd gestoeid. Met ene Abrahams, op de voorplecht van het rampschip. Telting liet honderden miljoenen aan cashmidden en reserves achter. Zoveel van het goede, dat men zelf tussen 2010 en het heden overging tot het verpatsen van grote delen uit de goudvoorraad. De huidige regering heeft ‘dit/dat’ gerealiseerd, waar de vorige regering –uit prudent handelen overigens– het zou hebben laten liggen. Enzovoort, enzovoort. De ‘sociale wetten’ zijn geslagen, maar de financiering is nog compleet onduidelijk gebleken. Minimumloon voor een ieder bij overheid en bedrijfsleven, maar de particuliere sector protesteerde toch heftig? Enorme plannen worden opgesomd, maar de realisatiegraad en de middelennota ontbreekt ten enen male. Wel werd een waslijst aan financiële instellingen opgenoemd, die leningen ter beschikking hebben gesteld. Hoe groot een totaal terug te betalen schuld is, zal op termijn weer moeten blijken. Er komt een woningbouwfabriek. Die moet duizenden woningen gaan produceren. Daarbij wordt weer niet duidelijk gemaakt, dat een deel van de productie al voor de regionale export is gereserveerd. Hoeveel is niet duidelijk geworden. Er komt een tramstel wat voorshands tussen Onverwacht en Paramaribo moet worden ingeboekt, met extrapolerende werking naar Zanderij. Wat de tarieven zullen zijn en of er überhaupt is gewerkt met een verantwoordelijk samengestelde haalbaarheidsstudie, bleef in het midden zweefhangen. Welke compensatieregelingen zijn er voor de bushouders die misschien wel hun ‘core business’ kwijtraken of kunnen die aandeelhouder worden van de trammaatschappij? De Nederlandse zaakgelastigde Ernst Noorman moet wachten op een goed gekozen moment, hij dan geloofsbrieven –als nog toe te laten ambassadeur– in het dienstjaar 2014/’15, zal mogen aanbieden. Een medium meldde, dat Noorman naar Amsterdam afreist om daar een ‘Ferrier-lezing’, uitgesproken door de Nederlandse minister van Handel, aan te kunnen horen. Er is in De Nationale Assemblée een wisselkoersregiem besproken. Maar niet dat de dagkoers weer ouverturen maakt. Een groot aantal geplande/afgewerkte bruggen en de met problemen opgezette Commewijnedijk werden aangemeld. Enkele werken moesten noodzakelijkerwijs, zeer snel worden neergezet wil de chaos niet overnemen. Zoals die in de Wulfinghstraat, nabij multipel scholencomplex en nog op te leveren gerechtsgebouwen. Asfaltering in vele kilometers zou zijn gerealiseerd en in vervolgstadia gebracht. De rehabilitatie van stuk gereden wegvakken, nauwelijks aandacht gekregen. De ziekteverschijnselen en virussen die Suriname per heden belagen, werden zijdelings aangetikt. Overal water, licht en behuizing voor iedere Surinamer? Er ligt dus nu weer een toespraak, volgestouwd met beloften, wenselijkheden en nog te financieren spul. In dit stadium de sceptici alle ruimte geven en kijken wat de aansluitende debatten in dit verkiezingsjaar, nog kunnen opleveren. In ieder geval is aan de huidige regering Bouterse, in woord en geschrift te kennen gegeven, dat het de hoogste tijd is om te gaan, en weer anderen zijn specifieker in hun bewoordingen geweest. ‘De verkiezingen zijn al gewonnen door de oppositie…’. Formeel zal dat dan ook op 25 Mei 2015 worden aangemeld, nu de verkiezingsdatum is genoemd. Als de huidige regering Bouterse niet voor die tijd alsnog implodeert. Want daar ziet het er wel weer stevig naar uit. Meer gegeven indringende boodschappen en signalen die werden uitgestuurd en op divergente antennes ontvangen. In het bijzonder, als het ene kabinet aangeeft/meedeelt, geen enkel onderhandse gunning te hebben getekend of te zullen tekenen. Vervolgens blijkt dan, dat er inderdaad elders wel de benodigde handtekeningen werden geplaatst. Waar klaarblijkelijk ook handtekeningen werden geschrapt, is natuurlijk bij het reeds toegezegde aannemen van een aantal kandidaten voor de ambtenarij. Een ongehoorde interventie van bovenaf, welke knap veel kwaad bloed zette. Moet echter allemaal nog geheel uitkristalliseren. Heel gewoon, een kwestie van tijd. In ieder geval, is die infolekkage opgevangen. Net zoals men hier Nederland wil volgen/copiëren, door zaken al een dag voor 01 Oktober 2014 naar de welwillende en ondersteunende publiciteitslichamen te willen lekken. Heeft ook zo z’n charme en schept duidelijkheid, op welke toer men bezig is geraakt. ‘No fears, no sweat! Just a power leak’. Het wachten is nu op het klein- en wisselgeld van Limburg. Wat deze voor velen nu wel rustig mag houden of in eigen zak steken. Want ook die uitlaatklep, heeft het nationaal voor velen reeds gehad. “De regering deed het niet slecht…”, geeft alleen maar aan, dat er straks op E-bay of Marktplaats nogal wat oogkleppen en ernstig gestoorde hoorapparaten, te koop zijn gezet. De energieparagraaf? Oud nieuws! Ook in de Verenigde Naties heeft men een portie onzinnigheden, uit Lackin’s betoog mogen meenemen, destilleren en raffineren. Beschamend, namens ons land ‘de jaarrede in de VN-algemene vergadering’ te mogen uitspreken. Chaotische bijdrage die zo in de papershredders werd gemikt. Geopolitieke wanorde in het cerebrale, nochtans nadrukkelijke wist af te geven. Ook daar heeft men dus de buik van vol. Greneda’s zuivering van Cubaanse bezetting (1983 en ‘de Krim’ –als crimineel geannexeerd deel van Oekraïense grondgebieden (2014), in de geopolitieke vergelijking gegooid? Hoe haalt men het in de bovenbol, als de werkelijke geschiedenis van ‘de Krim’ en het misdadig Stalinisme, in historisch perspectief van stal worden gehaald. Blijkbaar veel teveel dossier voor een soortement aan beperkt geestelijk reservoir. Maar dat wist men al in Rio Branco en dan toch nog dit allemaal vandaag de dag aan gepredikte nonsens. Veiligheid van burger en staat? Houd het hart maar vast. Mijnbouw zal voortbestaan in de Republiek Suriname. Stel nou een scenario vast, dat dit niet het geval zou mogen zijn. De agrarische sector heeft zo z’n jarenlange en historische bijdragen. De mijnbouw zal echter dominant moeten blijken voor de komende jaren, wil niet het allerergste dit land nochtans overkomen.

- Eindhaven. Jozef Eduard Vijzelman eens een uitstekend scheepvaartloods, zeer gewaardeerd, innemend, bijzonder en bemind mens…, is niet meer. De familie maakte zijn verscheiden bekend.

- Rijkdom. De echtgenote van het Nederlandse staatshoofd, heeft woensdagmiddag “Markthal Rotterdam” geopend. Het is de eerste overdekte ‘versmarkt’ van Nederland. De energiezuinige markthal bestaat uit een enorme koker en marktvloer. Omhuld door een kunstzinnige boog, waarin 228 appartementen gevestigd zijn. De Markthal werd op een historische plek aan de Binnenrotte gebouwd. Máxima kreeg een uitgebreide rondleiding. De hal is geïnspireerd op versmarkten in Barcelona, Valencia en Stockholm. Een aantal weken geleden werd het nieuwe Centraal Station van Rotterdam door haar man geopend. Rotterdam beleeft mooie dagen. Het allergrootste cruiseschip voer de haven binnen. Nadat de passagiers van boord waren gehaald, werd aangevangen met een enorme onderhoudsbeurt die weken zal gaan duren. Zie ook NOS.nl en AD.nl

- Krutu. Er komt met grote spoed een conferentie aan, de zogeheten “Grand Krutu”, om de gevaren te bespreken die nu dreigen in en rond het stuwmeergebied. Goudzoekers hebben de veiligheid van het stuwmeer, de krachtbronnen daar gevestigd en de totale gemeenschap ten noorden van Afobaka ondermijnd, door het weinig legaal en meest gevaarlijk zoeken van/naar goud.

- Onderhands. Als er structureel ‘onderhandse dinges’ worden gegund, door het ministerie van Openbare Werken, zal Rabindernath zich op dit moment niet geroepen voelen, om op nieuwe vragen of zaken te reageren. Vooral niet als er pas geleden door een van zijn bazen op ABC radio is medegedeeld, dat hij principieel geen onderhandse gunningen tekent, maar dat er een ander kabinet in SU bestaat, waar dat allemaal wel gebeurt. Maar dan is men er nog niet. Men kan gunnen, uitvoeren en dan wachten tot je ‘een ons’ weegt, op het te betalen geld voor diensten of geleverde goederen aan deze overheid. Van de ene zijde prestatie en van de andere zijde knallende wanprestatie. De rechter krijgt het nog veel drukker, bij vorderingen van leveranciers aan de Staat. Bij boventafel en ondertafel gunningen of wie ook mocht tekenen. Op welk kabinet daar ook bij was betrokken…, de bonafide zal moeten zijn uitbetaald door de meer malafide. ‘No span…’, want wat in het vaatje zit kan zuur ruiken maar is in lengten van dagen niet verzuurd. Inmiddels blijft Jogi, met plezier verder graven.

- Gomballen. ‘Onder de gordelrok…’. Limburg heeft meer dan een half uur lang, op de staatsradio en in nogal opgewonden staat laten weten, dat hij gewoon ‘niet durft’ komen. Hij zal niet met Sharmilla in debat (kunnen/mogen) gaan. Kreeg ook nog waarschuwingen van huis mee, om zich niet te misdragen in de microfoon van de staatsradio…! Dus ook niet in de ether. De hoogontwikkelde mevrouw Sharmilla, wilde een debat met iemand die haar gelijke niet is. Individu welk consequent…, in ernstig primitief format aangedreven, betrokken wetenschapper in discutabele duisternis wenst over te brengen? Het is eigenlijk toch wel weer goed, dat Limburg –uit hoofde van zijn hele ‘zijn’– weigert om op niveau te komen ‘debatteren’. Zou hij toch al ‘ondro nyan’ verliezen.Voor Sharmilla is het hoegenaamd veel beter, de man te laten raaskallen totdat bepaalde momenten aan zuurstofgebreken intreden. Vervolgens zij dan met opgeheven hoofd en in minachtende zwijgzaamheid verhuld, zich op de komende electorale metingen stort. Komt tijd komt altijd wel weer raad, voor een soortement aan mens die de vraag stelt: “… wie men wel denkt…, dat men de demagoog voor debat mag of kan oppoederen…’. “Mi bigi bigi bigi, moro dem trawan…!” Dacht Joseph G. op weg en in alle gekte, naar het midden van de vorige eeuw eens ook…, totdat deze ‘strak’ ter verantwoording werd geroepen! http://nl.wikipedia.org/wiki/Der_Untergang Gewoon heden-/alledaags sujet, ongekruid in het eigen vet laten smoren. Kan wel even duren…, hor. ‘Moi moi mevrouw, san ye span nanga dem tra sortu libiwan…? Yu na a skoro misi…, toch?’. ‘Hori na shat-koto, fu wan bun bun bigi momenti…’. Huuuuuuh, wat een moppie wordt dat…, met die steriel afgedroogde ‘lemki borgoe’!

- Kwaad. Inderdaad reeds geschied. Ziet geheel in de war gebracht, drie vrouwen met elkaar ‘keuvelen’, in zogeheten (UN-) ontbijtenverband. Wie zorgde voor dat gezamenlijk ontbijt en wie gaf daar ‘groen licht’ voor? Ook belangrijk, vanuit de erudiete delegatieleider Lackin bezien. De fotoman denkt, ‘…die kiekjes moet ik wel hebben…’. Denkt echt alleen maar aan zijn Facebook Wall, hor. Bijna niet te geloven. Net een infantiele groupie. En dat in functie. Maar intussen…, heeft hij met het maken en publiceren van de fotootjes –want er waren er veel meer– zowel in Nederland als in Suriname zijn eigen naam ook op de ‘wall’ gekregen en geprikt. Hoe hij daarna ‘Off the wall…” geraakt, laat zich wel raden. En wat Lackin zijn rolletje bij vertoond fenomeen en setting was…, zal het forensisch sporenonderzoek –mits goed gedaan—wel degelijk aangeven. Kinderlijk gedoe allemaal. Er zal altijd wel weer iets niveauloos plaats hebben. Op conto van de totale gemeenschap.

- Vlaggen. Een verbindingsbrug tussen de I. Ghandiweg en Oud – Pad van Wanica, werd zondag jl. geopend voor het openbaar verkeer. Redelijkerwijs om straks een rijper kans te creëren, de bestaande en verouderde brug –tussen de Van ’t Hogerhuysstraat en de M/L Kingweg– te rehabiliteren en in uiterst geval helemaal te vervangen. Plan uit de regering Venetiaan. Welke in openbare aanbesteding, gunning en uitvoering werd/was gebracht. In of onder beschaafder omstandigheden, zou enkel de Surinaamse vlag als teken van nationale eenheid mogen wapperen. Maar het werd weer een enkeltje aan onbescheiden en weinig te civiliseren paarse vertoning. NDP-vlaggengedoe en dus een gecoupte bedoening. ‘No problem at all…’. Goed dat het Volk van Suriname, dat allemaal goed in zich opnam. De brug zal los van de aangedreven poespas, het meer dienstige gaan bewijzen. Zelfde moment enig gedetecteerde opwinding bij Parmessar met de panamenio. Eentje die helaas voor hem, niet alleen een belangrijke plek als Caricom-vertegenwoordiger binnen ACP-EU aan zich voorbij zag gaan. Ook vragen kreeg te verwerken, over vele tientallen miljoenen aan ‘onderhandse gunningen’ die via het departement OW, volgens een gewetensbewuste Jogi, werden versluisd. En Jogi kan het met al zijn goed geïnformeerde departementscontacten, wel weer levensbreed opmeten en dus weten. Heeft absoluut geen missen.

- Enclaves. Wordt Suriname opgedeeld in religieuze vastenenclaves of deelgebieden omdat plotseling etnische groeperingen zich op grondenrechten beroepen? Het is al een groot probleem om dit land in rationeel opzicht op gang te houden, als ieder etnische groep, uit hoofde van strakke saamhorigheid, toch nog individueel, tal van nationale feest- en vrije dagen opeist. Nog mooier wordt het al op bepaalde dagen, er geen business kan zijn, omdat weer een andere groep vanwege de te belijden religie zulks niet wil. Het wordt tijd, dat de integratie van alle volkeren weer ter hand wordt genomen en met respect wordt gereactiveerd. Want zo komt men geen stap verder en wordt de gedeeld-/verdeeldheid alleen maar groter. Een grote Chinese groep herkoloniseert Suriname op dit moment en wil van alles aan deze samenleving opleggen. Daar komt gegarandeerd groot verzet tegen. Let op! Een grote groep Brazilianen draagt het goud weg uit dit land en laat grote mijngaten achter. En men wil Suralco aanspreken over de mijnschachten en prachtige meren die men in legaal verkregen concessiegebieden heeft liggen? Het land is in de war. Laat men maar gaan tellen, wat de schade de Braziliaanse garimpeiros illegaal in ons land aanrichten. En wel in vierkante meters en daarna zien wat de bauxietmaatschappijen die ons allen te vreten gaven nog in portefeuille onderhouden / onderhielden. Saldeer die oppervlakten en extrapoleer. Lopen dan nu ook kans, dat een tsunami van stuwmeerwater de gehele Surinaamse samenleving naar zee spoelt. Maar men doet niets en men blijft slapen. Helemaal geen beweging om dat gevaar te keren. Steun en hulpdammen worden uitgegraven en dit bestuur Bouterse, zit maar vanuit een aircokamer, kleine brandjes te blussen. De mensen die de goudzoekerij moesten reguleren, waarschuwen voor de allergrootste ramp. Hydrologen waarschuwen voor de allergrootste ongelukken. Maar men slaapt genoegzaam verder en is niet zichtbaar als landsbestuur. Wat er moet worden gedaan, wordt niet gedaan. Mooie auto’s worden gekocht en uitgedeeld. De illegale goudzoekerij lacht zich een stuip en gaat gewoon door, een heel land in gevaar te brengen. Eigendom van land is nu ook een vloek geworden en dan durft men nog huurwaarde-/vermogensbelastingen in rekening te brengen, terwijl de eigendom en het legaal verdiende vermogen, door criminelen wordt belaagd. Toch maar weer diefijzer laten maken en aanbrengen, mensen! Loze beloftes en volksverlakkerij. Iedereen doet maar wat. En de leugens vliegen door de microfoon van de staatsradio. Het is de allerhoogste tijd.

- Gewicht. Het gewicht van de foto’s makende of pinnende ambassadeur en zijn Facebook – affiliatie, zou voor de transnationale ophef hebben gezorgd? Camouflagepraatjes en grotere onzin, toch nog wel weer verwoord. “People got caught with their pence down…, nothing else”. In Suriname houdt men het volk voor de gek en de animositeit richting Den Haag, kunstmatig meer dan levendig. ‘Behind closed doors…’, is het geheel wat anders! Kun je de kaas even doorgeven Maxima? En dat weten de ingewijden die ambtelijk en protocollair de snufferd dicht moeten houden. Ambtsgeheimen. Mac Donald schond die codes en bracht een deel van het geniep naar buiten. Niet de ambassadeur…, maar het geniep dat werd geopenbaard bracht de grensoverschrijdende ophef. Niets anders. Men moet dit land niet opnieuw knollen voor citroenen trachten te verkopen. Natuurlijk heeft Mac Donald zich op een niveau bewogen waar hij formeel niet thuishoort. Maar wat te doen met mensen die elkaar achter gesloten deuren aan de ontbijttafel complimenteren, terwijl het volk van Suriname en Nederland in het ongewisse wordt gelaten. Kan men de ontmoetingen in ‘Rio’ met Van Mierlo nog herinneren en de daaropvolgende debatten in de Tweede Kamer oprakelen? Als er niet een fotograaf was geweest die het hele minnespel op de pagina’s van De Telegraaf en Algemeen Dagblad plekte, wist Paramaribo helemaal van niks. Zie ook de fotograaf die slachtoffers ‘Moi Wana 1986’ in Moengo vastlegde en de foto’s meteen overseinde naar Rotterdam. Was dat niet gebeurd dan had men niet meteen geweten, wat daar plaats had. Fotolekkages zijn voor bepaalde mensen alleen een opstapeling van hetgeen ze dit volk hebben aangedaan en ook nog trachten te prolongeren. Gelukkig komt ook daar weer een eind aan. Kan men zich nog herinneren, dat er geen buitenlandse kranten en tijdschriften mochten worden geïmporteerd? Kan men zich de PALU-censuur bij de media herinneren? Kan men de vernietiging en sluiting van media nog voor de geest halen? Waarom denkt men, dat Limburg elke dag op een gecoupte SRS buiten zinnen treedt en freewheelt op kosten van de belastingbetaler? Wat een domme vraag, toch…? Op niveau? Juist ja! ‘Tide tamara, we go yere moro fara’. Maar dan in en vanuit het ‘huis van de democratie’. Want ook daar is men democratisch in doorgedrongen, toch? Ook na alle kwaad, wat werd geïnitieerd en ingezet, toch? Jawel, ‘i sabi toch culturalismen…’! “DNA, manana por la manana”. Gelukkig voor de allerlaatste keer. In September 2015 VVV-verkiezing en daarna inauguratie van een president. ‘Neks no fout…, ala sani e kom bun!’.

- Lackin. ‘Double trouble cq. standards of another Catch-22 or a prolonged Calimero setewasi’. De hooggeleerde en erudiet geopolitieke wetenschapper, hield een seculier, blijkbaar voor de eigen consumptie, ‘verklarende toespraak’? Over noodzakelijker interventies van weleer en meer van dat soortement aan vergankelijk spul…! Nog wel in de grote zaal van de belangrijkste wereldorga. Hoe men daarbinnen is gekomen (?), weet de internationale gemeenschap intussen en helaas wel weer. Grenada, Oekraïne, Kosovo. Falkland/Malvinas…, in de geo-maalmolen van Winston? Denkt men nou echt, dat de grote wereld op die obsolete verhaaltjes zit te wachten? Tenzij een zwak aftreksel van de ‘Comedy Factor of Caracas”, namens ‘Nicolas Unasur’ verplicht moest worden voorgedragen. “Want jullie zijn groot en wij zijn oh zo klein…”, zei Calimero ook eens heftig getraumatiseerd. Houd toch op, man! En dan verklaarde Lackin ook nog onbeschaamd, dat hij namens Suriname en de Caribische regio dit soortement aan zaken ter tafel legt. Als hij dat nou in het parlement van Guyana zou neerzetten of plekken, was er niet veel aan de hand. Want daar hoort Lackin eigenlijk met dit soort wollige praatjes, wel weer genoegzaam in thuis. In de Algemene Vergadering van de ‘United Nations’, met dergelijke ‘out dated bias …’ aan komen vliegen (?), geeft alleen maar het hoofdschudden en de collectieve lachers, kans van slagpinuiting. Dramatisch.

-  Mooi weer. Ze worden allemaal bewindvoerders op ministeries, moeten beleid uitvoeren en blijken met z’n allen in slaap te zijn gevallen of prioriteitenstelling absoluut niet te beheersen. Blijkt dat de top van het Ministerie van Volksgezondheid, gedegen waarschuwingen in wekelijkse bulletins van de PAHO/WHO of niet kan lezen of totaal in de wind hebben geslagen. Waarschuwingen van maanden geleden over situaties die zich in Brazilië en Colombia voordeden…, niet gezien of niet van gehoord? Uit Venezuela hoeft men niets te verwachten, vanwege een steeds achterlijker wordende bestuursvorm die daar intrede kreeg. Overal inschattingsfouten in Suriname. Of het is wederom zo, dat de alwetende heren en dames elkaar voor de voeten lopen. EBS was en is het allergrootst contemporaine voorbeeld. Een technoloog laat vast weten, dat hij geen enkele boodschap heeft aan wat ‘de artsenij’ te vertellen heeft of wat er van de overheid nog aan mededeling komt. Hij voert zijn eigen kennis op, met de middelen die deze beschikbaar heeft. Nog zo eentje. Eerstens ging de bewindvoerder van Volksgezondheid lekker op vakantie en toen was hij plotseling na terugkeersommaties, naar een lezingencyclus uitgezonden en/of richting conferentieverzameling. Wie houdt wie voor de gek? Nu gaat men prioriteiten stellen om het binnen-/achterland te voorzien van bestrijdingsmiddelen ‘a raison’ van een (01) miljoen SRD? Daartegenover staat nog steeds een (uitvaart-) kostensamenstelling van SRD 1.2 miljoen. Laat het duidelijk worden, aan de meer lumineuze op Volksgezondheid en in de leiding van deze regering Bouterse, dat zowel de kustvlakte als het binnenland evenveel aandacht en dus maximale bestrijding van ‘Chikungunya’ opeist. Theoretiseren is één. Levensredding van elke Surinamer en ingezetene heeft geen achterlijke noord/zuid begrenzing. Zet dat maar goed vast, in de deelformaties van en de cerebrale gedeelten in de selectiefbelaste “ton ton”. Alle mensen binnen onze landsgrenzen zijn gelijk te behandelen. Intussen, hebben wel die levensbedreigende RGD-artsen ingebonden en hun illegitieme stakingsacties opgeheven.

- SRS. Op ongehoorde wijze wordt de VHP en de leiding van die partij, door een aantal ongeschoolden, nietsnutten, werkschuwtuig en primitieve verschijnselen, via de door de belastingbetaler onderhouden Staatsradio, onbegrensd aangevallen. Men moet dat maar meer doen en de bevochten soevereiniteit van dit land, verder ondermijnen. Als het integriteit-/soevereiniteitsvraagstuk al niet door drogatransporten wordt onderhouden, is het wel de criminele overheidspropaganda, waarmee straks de internationale gemeenschap dit land zal veroordelen en knallend om de oren mag slaan.

- 01.10.2014. Het is niet waarschijnlijk dat de scholen op woensdag 01 Oktober 2014 zullen starten. Het komt het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zo voor, dat de meeste motivatie van schoolleiders is verschoven naar de datum van 06 Oktober a.s. Gegeven die werkdag op een maandag valt. In ieder geval kunnen de scholen dan op vrijdagmiddag al grondig bespoten worden tegen insecten, termieten en ziekteverwekkende muskieten. Uitgaande van het feit, dat de wensen van de schoolleiders (…), overigens niet al teveel te maken hebben met de ‘chikungunya dreiging’ alleen. De EBS wordt intussen wel gemaand om voldoende energie klaar te hebben, voor de opvang van extra belastingen van het energienetwerk als de scholen opstarten.

- Fesa. Uit Den Haag wordt van verscheidene zijden begrepen, dat er een receptie zal worden weggegeven om de nieuwe ‘tijdelijk zaakgelastigde’ van Suriname te introduceren. Een vervangende ‘lijst voor genodigden’, zou al zijn samengesteld. Waarom dat allemaal aan feestelijkheden niet samenvalt, met de viering van de Onafhankelijkheidsdag op 25 November 2014 is maar een vraag. Wel een meest legitieme, in tijden van opgelegde versobering.

- VVD. De VVD wil van PvdA-minister Timmermans exact weten, wat deze in New York heeft afgesproken met Lackin uit Suriname. Mede door de opgerekte mededeling van de regering Bouterse en bevestiging van Timmermans, dat agrément van Ernst Noorman werd bekrachtigd en deze dus binnen afdoende tijd geloofsbrieven mag cq. zou mogen komen aanbieden/overhandigen, heeft de VVD via voorzitter “Commissie Buitenland/Suriname” parlementaire beantwoording gevorderd. Het is precies een jaar geleden, dat dezelfde Timmermans “agrément” voor een ambassadeur aanvroeg (…), maar in het diepe duister werd gelaten/gehouden, ter zake welke beslissing dan ook. Er werd toen wel bij gezegd, dat ‘…de tijd er nog niet rijp voor was…’. De VVD wil September 2014 nu toch wel goed weten, welke voorwaarden en/of afspraken tot de nog steeds ‘virtuele rijpheid’ van agrément-verlening hebben bijgedragen. In 2010 sprak de toenmalig ‘chef de post’ Jacobi nog voor ieders beurt, op het terrein van De Nationale Assemblee…, gevleugelde en verbazingwekkende zaken uit: ’…dat er een democratisch model…’, voor verkiezing van Bouterse en Ameerali was waargenomen? Woorden van gelijke strekking. Echter ook dondersgoed wetend, dat de verkiezing grondwettelijk niet op de juiste dag –maandag in plaats van dinsdag– plaatsvond en dat mensen die betrokken waren bij een “coup d’etat”, eigenlijk het presidentschap niet mochten ambiëren…, laat staan opeisen. De protestgeschriften werden in aanwezigheid van Jacobi door Geerlings-Simons, ondemocratisch en eerder demagogisch van tafel geveegd. Jacobi was op de hoogte van de inhoud van bedoeld protestschrijven. Twee jaren na die constateringen, verdween Jacobi ‘op consult’ naar zijn regering in Den Haag. Allemaal vanwege de straffeloosstelling, door een weinig legitieme amnestiepaskwil. Straffeloosstelling van gedagvaarde en in staat van beschuldiging gestelde verdachten van massamoord en uitlokking om tot die moorden te komen. Jacobi kwam eigenlijk nooit officieel terug op de Nederlandse residentie of kanselarij. Suriname mocht daarna zijdelings vernemen, dat Jacobi in Peking/Beijing als NL-vertegenwoordiger was opgenomen. Zijn toenmalige baas Uri Rosenthal, kwam na de jongste Nederlandse verkiezingen en formatie ook niet op BUZA.nl terug. In de nieuwe regering Rutte niet gewenst en verdween met een hoor-/leesbare knal via een zijdeur van dat BUZA-departement waar men hem ook niet langer lustte. Ernst Noorman werd al een stevig aantal maanden geleden, als Tijdelijk Zaakgelastigde ad interim (TZ a.i.), in Paramaribo aangeboden. Die handeling werd door de regering Bouterse dus weer straal genegeerd. Daarna werd Chantal Doekhie, na het gedegen en gestructureerde aandringen…, formeel ontvangen door Frans Timmermans. Geheel ter bevestiging met foto-oppie van haar uitgestelde vastlegging, als tijdelijk zaakgelastigde van de Republiek Suriname in Den Haag. Doekhie verdeed haar tijd in Nederland toen absoluut niet en blijkt additioneel, succesvol te zijn gaan ‘masteren’ aan een wetenschappelijke instelling. Intussen, is zij uit Den Haag vertrokken en heeft Lucretia Redan de ambassade aan de Alexander Gogelweg, nu tijdelijk onder haar hoede gekregen. Timmermans ging in dezelfde periode van Doekhie’s acceptatie, over tot het herbenoemen van Noorman als ‘ambassadeur’. Ook die benoeming ging aan Lackin en zijn baas voorbij. Er kwam geen agrément. Noorman was eigenlijk al eerder in Burkina Faso (Opper Volta), in de rang van ambassadeur operationeel geweest. Een aantal opmerkingen van Noorman, onder meer in artikelen van een Nederlandse verslaggever, opgenomen in een lokaal ochtendblad, irriteerden machthebbers en de meer geïnteresseerde mateloos. Het steeds weer publiekelijk uitleggen van ‘zijn onvolmaakte status’ via allerlei media, was in de Suri-contrei een ‘not done’ gedoetje geworden. Bracht zaakje alleen maar verder van enige oplossing. ‘Ik zal Bouterse niet uit de weg gaan…’, was ook zo een boerse opmerking, van gelijke bewoordingen en/of strekking die in deze gemeenschap niet doorkan. De vaart waarmee Noorman door Paramaribo banjerde, leek af en toe meer op een stuurloos onderdeel van een ‘populariteitcontest’, waaraan de regering Bouterse zich bepaald niet committeerde. Een aantal media lieten zich in die malle molen verleiden en ook lijdzaam meeslepen. Nu er toch vragen uit de Tweede Kamer komen over de georkestreerde ontmoeting, tussen de eigenlijk demissionaire Timmermans die naar een EU-commissariaat gaat en Lackin…, zal in Paramaribo eerder ‘de pas’ worden ingehouden en de poes uit de boom worden bekeken. Wat anders aan ceremoniële voorbereidingen gaande mogen zijn, zal wel goed en tijdig worden aangemeld. ‘No sweat at all…’. Interessant wordt ook wat Bouterse aan ‘inhoud van speech’ wenst af te draaien, voor/tijdens/na het eventueel overhandigen/ontvangen van geloofsbrieven. Tussen Jacobi en de komst van Noorman als TZ a.i., hebben vele bekende en minder bekende diplomaten de leiding, zeer tijdelijk over de ambassade gehad. Meer als ondersteuning van zaakgelastigde en/of ambassaderaad Petri. Deze zou inmiddels in alle stilte zijn vertrokken (?), na een aantal dienstjaren in Suriname te hebben afgedraaid en ook te beginnen onder ‘numero uno’ Jacobi. De voorlichting op de ambassade bleek niet scheutig met informatie over het vertrek van Petri, welke zijn tijd “op” zou zijn. Wel werd aan dit medium gevraagd om ‘de bron’, vanwaar bericht over Petri’s vertrek afkomstig zou/mocht zijn. Blijkt dat ook op die afdeling men bepaald niet meer goed weet, dat een medium wat bronnen prijsgeeft…, de volgende dag permanent mag sluiten. In ieder geval, had Petri een gezond netwerk en communicatieverkeer met deze samenleving ingericht. Mag hem wel worden nagegeven. Waar de geheimzinnigheid en weinig diplomatieke wellust om de infobron überhaupt vernemen of vandaan kwam…, mag alleen die goeie ‘ome Joost’ weten. Alertheid, is daarbij wel weer geboden.

- Lust. Gordon Touw Ngie Tjouw heeft het voorzitterschap van de NPS-Jongerenraad neergelegd en dat besluit schriftelijk medegedeeld aan de Hoofdbesturen van de ‘groene partij’. De terugkeer van Somohardjo als (mede-) leider in het Front, blijkt hoofdreden van de jeugdleider te zijn voor het honoreren van de wens tot aftreden van zijn achterban. Of Touw Ngie Tjouw helemaal uit de NPS stapt, is niet duidelijk. De inhoud van de brief, zal op een later tijdstip wel weer lekken. Betwijfeld mag worden, dat Gordon zich zal scharen achter politieke leiders die gevangenisstraf moeten uitzitten of daarvoor alsnog in aanmerking zullen komen, gegeven de strafrechtelijk vigerende aanklachten. Meer nog omdat de gewezen jeugdvoorzitter terecht valt over het feit, dat Somohardjo voor een amnestiepaskwil in Mei 2012 meestemde.

- Kappartij. In Nickerie komen twee mensen, na een geweldsdelict om het leven. De Oranjetuin aan de Henck Arronstraat en Nassylaan huisvest onder meer, tezamen met een in aanbouw zijnd pand allernaast het CCS, onderkomen voor allerlei crimineel gespuis. Inbraak en straatroof, aan de orde van de dag. Op de hoek van de Henck Arronstraat en de Prinsessestraat, ging het knap mis voor twee aspirant rovers. De twee mannen raakten gewond, door tegenactie van een belaagde voorbijganger. Zij werden beiden geweerd en afdoend afgeslagen. In dit geval werden slachtoffer en minstens een aanvaller, opgebracht voor verder onderzoek. De politie gelast opsporing, van de tweede aanvaller.

- Racisme. De Europese voetbalbond UEFA heeft CSKA Moskou veroordeeld tot het spelen van drie Europese wedstrijden zonder publiek vanwege racistisch en geweldadig gedrag van de fans. Afgelopen dinsdag speelde de Russische club in de Champions League ook al zonder toeschouwers tegen Bayern München (0-1 verlies), vanwege racistische incidenten in het afgelopen seizoen.

- Lekker. Real Madrid heeft geen fouten gemaakt in de Primera Division. Het lastige uitduel tegen Villarreal liep uit op een eenvoudige 2-0 overwinning. Cristiano Ronaldo was weer eens de man van de wedstrijd en wel om meerdere redenen. De bekritiseerde doelman Iker Casillas stond toch weer in het doel van Real Madrid. De Koninklijke kwamen na een half uur spelen op 1-0, door een fraai schot van Luka Modric. Nog voor rust verdubbelde Ronaldo de score, op aangeven van Karim Benzema. Het was alweer de tiende treffer dit seizoen. Real heeft twaalf punten na zes duels, één minder dan Valencia, Barcelona en Sevilla. De Catalanen speelden vanmiddag nog in eigen huis tegen Granada. Een kwartier voor het einde stond Barcelona met 5-0 voor. Real Madrid heeft zijn tweede wedstrijd in Groep B van de Champions League gewonnen. Op bezoek bij het Bulgaarse Loedogorets wisten de Spanjaarden pas in de tweede helft het verschil te maken: 1-2. De Koninklijke kwam vroeg in de wedstrijd op achterstand door een treffer van Marcelinho die zwak verdedigen bij een hoekschop afstrafte. Even later kon Cristiano Ronaldo de stand weer op gelijke hoogte brengen, maar hij faalde vanaf de strafschopstip. De Portugees revancheerde zich echter voor die misser door later toch voor de gelijkmaker te zorgen. Dit keer schoot hij de makkelijk gegeven strafschop wel binnen. Pas in de tweede helft wist de titelhouder de Bulgaarse verdediging op de knieën te krijgen. Misidjan was als invaller niet ongevaarlijk. Invaller Karim Benzema tikte de bal na een voorzet van Marcelo voor Real Madrid binnen. FC Basel maakte het in het eigen Sankt-Jakob Park FC Liverpool knap lastig. Na een eerste helft zonder kansen kwam de thuisploeg pal na rust op 1-0: bij een corner kopte Skrtel op het eigen doel, Simon Mignolet redde, Marco Streller scoorde in de rebound. The Reds lieten niet meer dan een paar kleine kansjes voor Raheem Sterling en Mario Balotelli noteren. Gregory van der Wiel won met Paris Saint-Germain met 3-2 van FC Barcelona en gaf met een harde voorzet de fraaie assist bij de derde goal, van Blaise Matuidi. PSG is door de zege koploper in groep F. “We staan er gewoon”, aldus Van der Wiel. “Dat verbaast me niet. We hebben veel kwaliteiten in het team. Iedereen heeft heel gedisciplineerd gespeeld, als een team. We hebben als blok verdedigd en Barcelona waar het kon pijn gedaan. Ik ben blij dat ik de voorzet kon geven”. Lionel Messi verbrak al vele records, maar de Argentijn van FC Barcelona nadert vandaag wel een heel bijzondere mijlpaal. De 27-jarige aanvaller is nog maar drie doelpunten verwijderd om Telmo Zarra te evenaren, de Bask die sinds 1955 topscorer aller tijden is van de Primera División. Athletic Bilbao-spits Telmo Zarraonandia Montoya, kortweg Zarra, maakte in de periode 1940 – 1955 251 doelpunten in 271 wedstrijden. Messi heeft sinds zijn debuut in 2005 248 keer gescoord in 283 competitiewedstrijden.

 

De Observateur van Sranan.

 

 

 

#

#
#
#
#