#


De Week in Retro – 24.10.2014.

De Week in Retro – 24.10.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Een week waarbij het licht zich zou manifesteren en de duisternis mocht overnemen. Niet voor een ieder natuurlijk. Gegeven het feit dat er weer taxichauffeurs werden beroofd, leveranciers niet totaal berooid de regio Moiwana voorbij kwamen en toeristen uit het buurland hun te besteden geldtegoeden en sieraad midden in Paramaribo kwijtraakten. Zo gaan nu bezoeken aan Suriname gepaard met de niet te stuiten geneugten van de misdaad. Een week vol berovingen van goederen en daarnaast ook pogingen om de vrije gedachtenstroom of meningen over monetaire zaken en marginale politiekvoering te tackelen. Dat laatste gaat in ieder geval mooi niet zonder slag of stoot gebeuren. Naar de week in retrospectief.

- Rekenen. Het Nederlandse regeringskabinet begrijpt nog steeds niet waar de torenhoge naheffing uit Brussel vandaan komt. Donderdag werd bekend, dat Nederland voor 1 december 2014, 642 miljoen Euro extra aan Brussel moet afdragen. Een dag later begrijpt premier Rutte nog steeds niet waarom. Daarom is besloten, dat de ministers van Financiën hier samen met de Europese Commissie echt diep in gaan duiken. Rutte weet zich gesteund door de Britse premier Cameron. Zijn land moet voor 1 december ruim 2 miljard euro extra betalen. “Het gebeurt niet…”, zei Cameron.

- Shooters. Op een school in de Amerikaanse staat Washington is een schietpartij geweest. Volgens de politie zijn er twee doden; de schutter en een slachtoffer. Er ligt ook een aantal gewonden in het ziekenhuis. Enkelen zijn er slecht aan toe. De schutter zou zelfmoord hebben gepleegd. Volgens de politie was hij een leerling van de school. De schietpartij gebeurde vanochtend lokale tijd bij de kantine van de middelbare school in Marysville, ten noorden van Seattle. Ooggetuigen melden dat twee slachtoffers met een helikopter naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

- Boos. Allerlei partijgebonden figuren, waaronder ook columnisten geraken geheel ontzet en onstelt. Om geen andere woorden te gebruiken. Ongenuanceerd en wel. Ze zijn boos op Jogi (VHP) en Rusland van de NPS. Niet die van NDP maar die van NPS. Juist ja! Men mag en kan niet zeggen, dat bankiersgilde ‘papa Hoefdraad’ naar de mond praat. Al was het dan enkel uit beleefdheidsoverweging. Je mag dat niet zeggen, hor Jo! Ook mag men niet zeggen, dat men persoonlijke belangen dient. Laat het duidelijk zijn, dat een ieder nu waakt voor eigen behoud en dus lief is bij baanconsolidatie. Niets mis mee. Maar wanneer men begint te schrijven, dat er niets aan de hand is, dan kan ook deze zijde erg boos worden. Koers voor de US-dollar van 3.35 naar SRD3.55? Of niet dan? En ook weer die Euro, welke nieuwbakken plantagebestuurders –uit het buitenland ingevlogen– zo strak mogelijk omarmen…, ging eventjes van een virtuele 3.00 SRD via een 4.28 naar een dodelijke 4.53 per 24 Oktober 2014. Allemaal door de drukking vanuit het buitenland en zogenaamde Euro-Surinamers die met een hele ledemaat in het buitenland wonen en de grondprijzen, grondhuur en/of huishuur, al jaren moordend omhoog drukken. Maar als de Nederlandse Staat hen dan weer wat afneemt, door middel van kortingen op inkomens in de pensioen of uitkeringssfeer, scheldt en schreeuwt de meute ‘moord, brand en neokolonialisme’. Want men kan dan niet langer ‘mooi weer’ en ‘gudu pappie/mammie’ op de plantage komen spelen. De mens met legale inkomsten in deze dan wel te verstaan, allernaast de in Hummers rondrijdende miljonairsnorders die hun inkomen in/uit allerlei ander knutselarij hebben en de traditionele verhoudingen in de economie om zeep hielpen/helpen. Of dat nou droga, goud of andersoortig plezier is, dat valt mee te beleven aan de inkomstenbasis (…), het is om het even van het dagelijks aan leven. Is er nou wel iets of helemaal niets aan de hand met de monetaire reserves? Zijn er mutaties in de balansen van de moederbank opgetreden die ook niet nader zijn verklaard en wat is het fundamentele commentaar van de handelsbanken daarop? Daar gaat het om! Is het ook waar, dat de handelsbanken niet willen meewerken aan het overhevelen van een deel der ‘valuta reserves’, bij hen in beheer gelegd? Men ook daar ontstemd over is geraakt? En waarom klimmen de koersen, nou weer bondig en is de inflatiespiraal draaiend en weinig gemarkeerd aangezet? Om straks misschien in te grijpen en te doen alsof, dat goed huisvadersbeleid is? Of hangt er weer een ‘overnight georkestreerde devaluatie’ van de nationale munt in de lucht, nu De Nationale Assemblée corpulentie kan worden verweten. Daar moet men over schrijven en niet trachten ‘frivoler nuances’ aan de mond van Jogi of Rusland te plakken. Zo simpel is dat. Duidelijkheid en aangeven wat men in die economie doet. Want dat goederen duurder worden en salarissen versmelten en weinig genoegzaam evaporeren, is meer waar dan een koe op vier poten slachten. Fiso is al drie jaren ‘plus’ geleden verdampt en men hoort de politiek vastgenagelde Hooghart, duidelijk niets nuttigs meer bazelen. Wie heeft dan alle recht om desnoods suggestief, de bal in de lucht te gooien en weinig genuanceerd af te wachten wie die vangt/oppakt en uiteindelijk de waarheid spreekt. Inderdaad hebben Jogi en Rusland, bij zeer tijdelijke ontstentenis van de Front-coördinator Santokhi, de alarmbel te luiden. Coördinator die belangrijke zaken heeft te doen in het buitenland. Quai d’Orsay – Buitenlandse Zaken Parijs, Inter Parliamentary Union IPU in Geneve – Zwitserland en in de nadagen voor Divali indringender besprekingen in Utrecht en Den Haag. In ieder geval van solider aard dan Panka placht mede te delen, over ‘helaas’ uitgestelde toestanden van EU/ACP. Airo gedoe. Euroverbindingen doorgevoerd met nationale grondhuur, huishuur, productaankoop/-bestelling in USA/EU en uiteindelijk het verpatsen van onroerend goed om te kunnen overleven. Wanneer wordt men daarvan verlost? Juist ja! 25 Mei 2015, stabiliteit ‘…in the making…’. Na weer een monetaire rommelverschijning en dieptepunten te hebben moeten overleven. Wie is steeds opnieuw de klos? Inderdaad de nationale SRD-verdiener en niet de gekostumeerde grapjassen die onder het mom van repatriëring, de boel nog verder in de war en ten eigen voordeel kunnen aansturen. Daarvoor leent een tanende economie van 550.000 zielen en 50.000 ambtenaren, zich nu eenmaal met alle graagte. Over de productiviteitloze, etnisch beklijfde ‘vrije- en nationale feestdagen’, is in ieder geval het laatste woord nog lang niet gevallen. Ook op de Universiteit van Suriname blijkt dat van niet. Denk en onderzoeksinstituut, waar ook nog met stijgende verbazing naar al die vrije dagen wordt gekeken, naast de reguliere (CAO-) verlofdagen –af en toe zelf de 32 overstijgend– die werkers nog over hebben. De longweekends op de kalenders zelf in-/aanvullen en die dan weer koppelen aan nationale vrije dagen om zo een dag of zes/zeven achter elkaar betaald niets te hoeven doen. Goed voor een ontwikkelingseconomie. Prestigieus in ieder geval wél, in het inactief positioner cq. pauzeren.

- Roof. Binnenstad van Paramaribo, Wanica en nu weer de herstart in het gebied Moi Wana (Marowijne). Binnen- of buitenlanders? Maakt toch niet uit! Het gaat goed met en in dit land! 

- Intrekking. Er is gedreigd met intrekking van grondbeschikkingen ten voordele van de uitgifte aan nieuwe aanvragen en kandidaten? Als er aantoonbare corruptie heeft plaatsgevonden, een goede zaak nu PL er plotseling uit is gezet? Als dat weer wel onder de vlag van de NDP mag geschieden, is de grap wél weer meerwaardig. Intussen wordt de zaak Kensenhuis in de NPS hoog opgevat en zal er hoor/wederhoor worden toegepast door de hoofdbesturen. Waarna er mag worden bepaald of Kensenhuis met de “paarse buitenvrouw” mag blijven scharrelen en hij de binnenvrouw kwijtraakt. Of dat hij toch weer kiest voor het veilige van het ‘groene lakentje’ aan de Pengelstraat. Wat een vergelijkingen. Binnen- en buitenvrouw perikelen, in de ‘poli poli’ bewegingen? ‘Seki so bun…, Para styling. Yu sabi toch…, skatje!’.

- 51. Het bestuur van de Amerikaanse stad South Miami wil, dat 23 districten in de staat Florida USA samen een nieuwe staat vormen: ‘South Florida’. Het bestuur is gefrustreerd over de manier waarop de staatsregering van Florida met het probleem van de zeespiegelstijging omgaat. Het noorden van Florida ligt gemiddeld 37 meter boven zeeniveau, delen van het zuiden maar anderhalve meter. De verwachting is dat de zeespiegel deze eeuw zal stijgen.

- Studeren. De Nederlandse minister Bussemaker adviseert aankomend studenten zich goed voor te bereiden op hun studie. Ze stuurt daarover de komende dagen een brief aan alle 155.712 leerlingen die dit schooljaar examen doen voor havo, vwo en mbo-4. Bussemaker geeft de studenten allerlei tips over een goede studiekeuze. Ook krijgen ze het advies goed na te denken over de manier waarop ze hun studie betalen. Volgend jaar komt er een nieuw systeem van studiefinanciering. De basisbeurs wordt dan afgeschaft en daarvoor in de plaats komt een leenstelsel. Ook de toelatingseisen voor mbo’ers die willen doorstuderen aan bepaalde hbo-opleidingen veranderen. Scholieren moeten zich voor 1 mei aanmelden. Daarna kunnen ze dan nog een zogenoemde studiecheck doen, om te bekijken of ze de juiste keuze hebben gemaakt. Het ministerie van Onderwijs heeft een YouTube-filmpje gemaakt met tips voor aankomend studenten.

- Poging tot Moord. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft tegen drie mannen tien jaar cel geëist vanwege poging tot moord. De drie worden ervan verdacht dat ze in februari vorig jaar een advocaat uit Waalre probeerden dood te schieten. Ze werden negen maanden later gearresteerd. De advocaat werd in zijn auto beschoten door een man op een fiets. De advocaat wist de kogel te ontwijken en raakte lichtgewond. Volgens de officier van justitie was de beschieting niets minder dan een liquidatiepoging, met alle kenmerken van een kille afrekening.

- Identificatie MH17. Onderzoekers hebben additioneel deze week zes slachtoffers geïdentificeerd van de ramp met de MH17. Vijf van hen hadden de Nederlandse nationaliteit. Van het zesde slachtoffer is de nationaliteit niet bekendgemaakt. Het onderzoeksteam in de Korporaal Van Oudheusden Kazerne in Hilversum moet nog veertien mensen identificeren. Aan boord van het vliegtuig van Malaysia Airlines, dat boven Oekraïne werd neergehaald met een BUK-raket zaten 298 mensen.

- Bancaire. Nu de banken in Suriname door de alerte politiek goed in de gaten worden gehouden, is het meer dan logisch, dat ook naar het buitenland wordt gekeken. De economie is afhankelijk van meer dan de marginale in dit land van 550.000 zielen en waarvan financiële instellingen het hart aan het IMF blijken te hebben verpand. Let op, Nos.nl: ‘Bijna 130 grote Europese banken zijn de voorbije maanden door de molen gehaald. De boeken zijn tot in detail uitgevlooid en een stevige stresstest met een crisisscenario is op de banken losgelaten. Allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat banken bij de les blijven en schokbestendig zijn. De bedoeling is om een nieuwe financiële crisis te voorkomen en de belastingbetaler niet opnieuw te laten opdraaien voor het falen van banken.De Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Banken Autoriteit (EBA) maken zondag bekend, welke banken geslaagd zijn en welke banken gezakt zijn voor de test. En ook welke banken maar nipt slagen. Kortom, er komt onder de banken een schifting van sterke en zwakke broeders.Zeven Nederlandse banken doen mee: ING, ABN Amro, Rabobank, SNS Bank, Royal Bank of Scotland Nederland, Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank. MRI-scan. Om te beginnen kregen de banken een grondige Asset Quality Review (AQR). De banken moesten met de billen bloot en duizenden gegevens aanleveren. Duizenden inspecteurs namen voor duizenden miljarden euro’s aan kredieten en leningen aan bedrijven, hypotheken, beleggingen in vastgoed en staatsobligaties onder de loep. Het boekenonderzoek levert een MRI-scan op hoe de bank er echt voor staat. Zijn de waarderingen die banken eraan geven juist? Hoe groot zijn de risico’s dat er verlies op geleden wordt? Zijn de voorzieningen voor tegenvallers voldoende? Zijn de kapitaalbuffers groot en sterk genoeg? Stresstest. Vervolgens zijn de banken aan twee stresstests onderworpen. Want ook als nu alles gezond lijkt, kan dat bij economische tegenwind plots heel anders uitpakken. De eerste test keek naar wat normaliter de economische ontwikkelingen in de komende drie jaar zijn. De tweede test is een echt rampenscenario en simuleert een diepe crisis, met scherp dalende huizenprijzen, oplopende werkloosheid, fors achterblijvende economische groei, en weinig of geen inflatie. Ook de gevolgen van een crisis in de VS of Rusland en een oplaaiende eurocrisis zijn getest. Blijft de bank ook overeind als het economisch gaat stormen? Gezakt. De stresstests moeten de zwakke plekken blootleggen. Banken die door het ijs zakken, moeten binnen twee weken een plan van aanpak opstellen en krijgen dan zes tot negen maanden de tijd om de gaten te dichten en vers kapitaal aan te trekken of onderdelen van de bank te verkopen. Als dat niet lukt, dan moeten de obligatiehouders en aandeelhouders bloeden. Als er dan nóg te weinig kapitaal is, kan de bank gedwongen worden te fuseren met een andere bank. Andere opties zijn dat een nationale overheid financieel bijspringt of dat de bank wordt opgedoekt. Kritiek. De operatie is bedoeld om alle onzekerheden rond het Europese bankwezen weg te nemen bij de beleggers en bij de burgers. Een transparante en solide bank is een betrouwbare bank. Als de onzekerheden weg zijn, kan de bankensector ook weer makkelijker groeien en komt de kredietverlening aan mkb-bedrijven, weer op gang. Op twee eerdere stresstests in 2010 en 2011 kwam achteraf veel kritiek. Ze zouden te slap en niet kritisch genoeg zijn geweest. Een bank als SNS kreeg bijvoorbeeld een voldoende en moest daarna genationaliseerd worden. Hetzelfde gold voor het Belgische Fortis. Daarom is de ECB er alles aan gelegen om dit keer wel een geloofwaardig rapport af te leveren. De ECB heeft op voorhand gezegd dat dit keer zeker niet alle banken zullen slagen. Banken in Griekenland, Italië en Spanje lopen de meeste risico’s. Maar ook sommige banken in Oostenrijk, Duitsland en België zitten in de gevarenzone. Veel banken hebben de afgelopen maanden wel enorm hun best gedaan om extra kapitaal op te halen en de buffers te verhogen. Volgens schattingen van de ECB hebben banken sinds vorig jaar zo’n 100 miljard aan extra kapitaal opgehaald. Hypotheekschuldenberg. De Nederlandse banken hebben steeds aangegeven dat ze alle vertrouwen hebben in de afloop. Hun cijfers voor het kernkapitaal zijn goed. De Nederlandsche Bank (DNB) en minister Dijsselbloem van Financiën hebben gezegd dat de Nederlandse bankensector er in hun ogen wel goed doorheen zal komen. Een punt van zorg is nog wel de vraag hoe de ECB kijkt naar de Nederlandse hypotheekschuldenberg van meer dan 630 miljard euro. Er wordt weinig afgelost, door de huizencrisis staan 1,3 miljoen huizen onder water en een groeiend aantal huizenbezitters heeft een restschuld. DNB heeft het afgelopen jaar de blaren op de tong gepraat om aan te geven dat het in Nederland wel snor zit met die hypotheken, omdat er zo weinig wanbetalingen zijn. Maar daartegen kunnen de Europese toezichthouders dus heel anders aankijken. Er zijn trouwens wel meer banken en nationale toezichthouders geweest die hebben geprobeerd uit te leggen dat de situatie bij hun bank of in hun land zo zijn goede redenen heeft en een aparte behandeling behoeft’. Tot zover NOS.nl. Het begon allemaal met een oververhitte huizenmarkt in de USofA en eindigde voor zelf de kleine student die zijn stageplek in Rotterdam kwijtraakte, omdat de zaak ging sluiten of de barkeeper in Amsterdam waarvan de nachttent sloot, vervolgens werd doorverkocht en weer openging met goedkoper importmeiden uit Spanje achter de tap. Let dus goed op, hoe alles mondiaal in elkaar steekt. “Intertwined…, so bun’. !

- Poging tot moord. Een jonge vrouw overleefde een val van de Bosjebrug, nabij Beekhuizen en spoelde buiten bewustzijn aan bij de Nieuwe Haven. Blijkt dat de vrouw bij politieverhoor naderhand heeft aangegeven en verklaard, van de enorme brug te zijn gegooid door een 21-jarige kennisrelatie, intussen met de initialen J.V. herkend. Deze is inmiddels als verdachte aangemerkt, aangehouden en ingesloten. Ook via ‘social media’ werd de verdachte in verband/relatie gebracht met een ander geweldsdelict, dat recentelijk in zijn familie heeft plaatsgehad. Foto’s van betrokken verdachte en zijn vriendenschare, vliegen intussen –in niet onaanzienlijke aantallen– via Facebook en Internet de wereld over. Just Google…: ’21-jarige vrouw Wijdenboschbrug’.

- Beraming. Een moord zou zijn beraamd op een ondernemer, door een ander zakenman en concurrent. Ook die zaak is na aangifte bij de politie, op de onderzoekstafel van justitie beland. Tevens blijken entrepreneurverenigingen, onwelwillend betrokken te worden bij dit geëntameerde geweldsfenomeen.

- Politiek. Oplettende en ook de zeer alerte politici houden dezer dagen, in relatie tot de begrotingszaken van staat en die van particuliere banken, de vinger strakker dan ooit aan de pols. De Centrale Bank van Suriname en de afgegeven verklaringen voor balansmutaties, zijn onder de loep en vergrootglas van belanghebbende en belangstellende politieke partijen beland.

- Oranje. Een ludiek bedoeld en goedgelijkende opname/afbeelding, vliegt sinds maandag jl. over het Internet. Een afbeelding van het staatshoofd en echtgenote, “…in full-fledged VHP-gear…” gestoken. ‘Battle dress & banner’, ‘so bun’. In reactie, hedenmorgen ‘point blanc’ verkregen: ‘Ze houdt nu eenmaal van Maxima van Oranje…, waarom zou ze dan niet sympathiseren met of ook houden van de lokale Oranje partij…?’. Elo, huuuuuh!

- NPS-Para. De afdeling van de ‘groene partij’ in de Para, kwam vlot in beweging en belegde een spoedvergadering toen bleek, dat Patrick Kensenhuis opnieuw deviant en niet te appreciëren gedrag had vertoond. Kensenhuis kan dan wel aangeven, dat hij zijn werk als NPS-assembléelid was gaan doen, maar helaas dan niet op deze wijze en in een tent aan tafel met ‘overdreven oproerige’ NDP-kleuren aangekleed. Als dat hem niet was/is opgevallen en meteen terugtrekking vorderde, is Kensenhuis hoegenaamd stekeblind geraakt voor de gevoeligheden binnen zijn eigen partijorganisatie. Vooral in de Para, waar de NDP nogal een loopje neemt met traditionele verhoudingen en dwars door alle gewoonten de ‘paarse kleur’ in het gezicht van de lokale bevolking pleegt te wrijven. Een goed recht, hor! Kan echter allemaal averechts gaan werken en de pogingen ondermijnen van het districtsbestuur om lokale zaken evenwichtig en neutraal te houden. Ook het aangegeven feit, dat vermeende NPS-ers ‘niet zijn benadeeld’ bij het uitdelen van grondbeschikkingen, is politiek onbelangrijk, te verwaarlozen, niet verifieerbaar en mag men enkel op de woorden van Kensenhuis afgaan. Op conto van hem en niemand anders. Ieder Surinamer heeft namelijk sowieso recht op een kwaliteitgebonden perceel. De intimiderende inkleuring van lokaliteiten, waar beschikkingen door een NDP-minister worden afgegeven, zal op den duur contraproductief werken. Niet de NDP deelt uit, maar het heeft de Staat uiteindelijk behaagd om mensen van een stuk perceel te voorzien. Enkel al de verkiezingsperiode waarin dat plaatsvindt en overdaad aan provocerend propagandamateriaal van de NDP, maakt zaken bij zo een blijde gebeurtenis al onnodig verdacht. Maar ook dat heeft straks zijn voordelen, wanneer zaken helemaal in verkiezing-setewasies zullen losbranden. Een brug of wegtraject wordt door een aannemer met gemeenschaps-, donor- of in het buitenland geleende (geld-)middelen gebouwd en vervolgens ontsieren partijvlaggen en banieren het geheel. Grondbeschikkingen worden uitgereikt en hetzelfde gebeurt. Men moet gewoon doorgaan en Kensenhuis mag de waarschuwingen uit en in zijn partij heel gewoon negeren of in de wind slaan. Liever dat hij het allemaal doet, dan een ander –meer productief gebleken Sranaman/-uma– in het vizier geraakt. Intussen heeft de actie van Kensenhuis ervoor gezorgd, dat ook een democratisch opgeroepen NPS-afdelingsvergedaring in chaos is geëindigd. Blijft de vraag over: Heeft Patrick Kensenhuis de NPS een dienst bewezen of de cohesie alleen maar met voeten getreden. Ook kan verwezen worden naar: http://www.gfcnieuws.com/?p=239179 http://www.gfcnieuws.com/?p=239179 en http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25748

- Gevaar. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft de bevolking opgeroepen alert te zijn. Hij ziet het gevaar voor aanslagen vanuit geradicaliseerde hoek niet geweken. http://www.metronieuws.nl/columns/10-jaar-na-moord-op-theo-van-gogh/SrZnju!194JIFPmfEZMs/ http://nos.nl/artikel/712642-van-der-laan-blijf-alert-op-aanslag.html

- NL-aanklacht. De Nederlandse Staat is gedagvaard door Stichting Rookpreventie Jeugd, opgericht door twee longartsen. Ze vinden dat de tabaksindustrie te veel invloed heeft op het anti-rookbeleid van de overheid. De twee artsen kondigden eerder de rechtszaak aan. Longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker willen dat de overheid zich aan zijn eigen wetgeving houdt. De Staat heeft in 2005 een antirookverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO ondertekend. Hierin staat dat de overheid elke vorm van invloed van de tabaksindustrie op de wetgeving over roken moet vermijden.

- Schottegat. Reactie op anti-corruptie behoeftige zaakjes. Het parlement van Curaçao heeft een motie aangenomen, waarmee het ‘de gouverneur’ van het eiland buitenspel wil zetten. Die zou geen benoemingen van ministers meer ‘bij wet’ mogen goedkeuren. Het aannemen van de motie maakt het mogelijk dat ministers kunnen worden benoemd zonder deze eerst te screenen op integriteit. De gouverneur is de vertegenwoordiger op Curaçao van de koning. Hij behartigt de belangen van het Rijk en is het hoofd van de Curaçaose regering. Hij heeft geen politieke verantwoordelijkheden en zit niet in het kabinet. De zittende gouverneur is Lucille George-Wout. En nu komt het. De motie is een reactie op het ingrijpen door Nederland op Sint Maarten. De Rijksministerraad in Den Haag besloot vrijdag jl., de gouverneur van dat eiland opdracht te geven de benoeming van het nieuwe kabinet van Theo Heyliger aan te houden. Eerst moet er een onderzoek komen naar de integriteit van de kandidaatministers. Met de motie op Curaçao, die werd ingediend door oud-premier Gerrit Schotte, tevens verdachte in criminele zaak, roept het parlement de regering op om de Staatsregeling van Curaçao aan te passen, equivalent van een grondwet op het eiland. Volgens die Staatsregeling, moet zo’n voorstel met een tweederde meerderheid worden aangenomen.

- Rookverboden HORECA. Men lapt die universele verboden in Suriname nog steeds aan de laars. In Nederland zijn zaken sinds begin Oktober 2014 kunstiger aangescherpt en de tenuitvoerlegging van wetgeving nog strakker aangepakt. Het rookverbod in kleine cafés moet per direct ingaan. Dat vindt Clean Air Nederland, nu vandaag ook de Hoge Raad heeft beslist dat de huidige uitzondering voor kleine cafés ongeldig is. Het gerechtshof in Den Haag besliste dat eerder ook al. Maar omdat er in deze kwestie nogal eens tegengesteld is geoordeeld, wilde staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn uitsluitsel van de Hoge Raad, om zo definitief een einde te maken aan alle juridische discussies.
Dat was voor alle duidelijkheid, want er is al besloten dat alle horeca volgend jaar januari rookvrij wordt. De Eerste Kamer moet dat nog wel bekrachtigen en daarom mag er nu nog gerookt worden in kleine cafés. Volgens Clean Air Nederland is nu elke politieke discussie echter overbodig omdat de rechter heeft geoordeeld dat de uitzondering die toenmalig minister Edith Schippers van Volksgezondheid invoerde, ongeldig is.

- Pietengilde. Document van Prof. dr. Alex van Stipriaan Luïscius, ‘professor of Caribbean History, Erasmus University Rotterdam), over de cultuur-historische ontwikkeling van (Zwarte) Piet, welk hij instuurde voor de verdediging van de verweerders bij de Raad van State, als repliek op de punten van het ‘Pietengilde’. Te vinden op: https://www.scribd.com/doc/243630002/Prof-dr-Stipriaans-REPLIEK-Aangeleverd-Voor-de-Raad-Van-State Voor de volledigheid hierbij ook het verweer van de Pietengilde. Een gilde, dat zich waarschijnlijk bewust geen ‘zwarte pieten gilde’ wenst te vernoemen. https://www.scribd.com/doc/243628978/PLEITAANTEKENINGEN-van-mr-A-W-Eikelboom-en-mr-T-Kodrzycki
http://www.pietengilde.nl/gilde.html

- – Duikboot. Zweedse strijdkrachten mogen wapens gebruiken als ze de verdachte onderzeeër vinden waarnaar al dagen wordt gezocht. Een Zweedse marineofficier zei tegen de BBC, dat op die manier de duikboot gedwongen kan worden om naar de oppervlakte te komen. Hij vraagt mensen te helpen bij het identificeren van het schip door foto’s te maken als ze iets verdachts zien. Sinds vrijdag wordt gezocht naar de onderzeeër die zich in Zweedse wateren zou bevinden. Volgens Zweedse media gaat het om een Russische onderzeeër, maar Moskou ontkent alle betrokkenheid. De Zweedse autoriteiten doen geen uitspraken over de herkomst. De afgelopen dagen is de duikboot opnieuw door burgers gezien.

- Aanslag. In de Canadese hoofdstad Ottawa is een noodsituatie van kracht. Een man heeft een militair bij een oorlogsmonument tegenover het parlement neergeschoten. Daarna vluchtte de dader het parlementsgebouw in waar nog eens tientallen schoten zijn gehoord. Het Canadese CBC News meldt dat de schutter in het gebouw is doodgeschoten. De politie zegt dat er meer schutters zijn. Politieagenten zijn bezig met een klopjacht. De militair die gewond is geraakt, stond als erewacht bij het oorlogsmonument. Hij is gewond afgevoerd in een ambulance. Intussen is de militair overleden. Het parlementsgebouw en de omgeving zijn door de politie afgegrendeld. De politie heeft inwoners van Ottawa geadviseerd om binnen te blijven en weg te blijven van ramen en daken. Een parlementslid twitterde dat hij dertig schoten heeft gehoord in het parlementsgebouw. New York Times: ‘Canadian Soldier Killed in Attack at Parliament Hill in Ottawa
Police officers rushed to secure the area after an assailant killed a soldier at the National War Memorial and entered the Parliament building, firing several shots…’. http://nyti.ms/1ykyoFB Video: http://nos.nl/artikel/712823-schoten-in-en-rond-parlement-canada.html ok andere getuigen meldden tientallen schoten gehoord te hebben. Premier Stephen Harper is in veiligheid gebracht, meldt zijn kantoor. Waar hij precies was op het moment van de schietpartij is niet duidelijk. Het oorlogsmonument, dat dateert uit 1939, heeft een permanente erewacht. Er zit slechts een straat tussen het parlementsgebouw en het monument.

- Storm. Vele schepen raakten dinsdag in een vliegende storm hun lading kwijt. Houtpakketten en containers vielen onder meer in de Noordzee, tussen Nederland en Groot Brittannië. http://nos.nl/artikel/712865-kustwacht-kijk-uit-voor-containers.html De scheepvaart heeft een alarmmelding en waarschuwing gekregen van de betrokken nautische autoriteiten om voor drijvende gevaarten uit te kijken.

- Suriname. Is het land Suriname eigendom van de NDP geworden? Lijkt er veel op als men mag meemaken, dat er in NDP-tenten gronddelen van het land en geautoriseerde staatsbeschikkingen, aan behoeftig gebleken burgers in Para en Saramacca worden uitgedeeld. De boodschap aan de samenleving is duidelijk. ‘NDP na eigenaar fu Sranan!’.

 - Para. Feit dat Patrick Kensenhuis als NPS-voorman in Para, aan een NDP – tafeldis heeft deelgenomen…, zegt echt niet zoveel over wat zich afspeelde rond grondbeschikkingen en een selectieve afgifte van bereidverklaringen, waarvoor de onwrikbaar loyale man uit ‘Grun Dyari’ werd opgeroepen. Het zegt allemaal veel meer over ‘principes’ die Kensenhuis –in hygiënische zin– misschien nog heeft en/of het allemaal echt volksbelang vormt (…), wat hij onverdroten en onverschrokken wenst te dienen. ‘Time will tell…!’.

 - Kras. Aan krasse bewoording geen gebrek, daar in het verre Holland. Chan Santokhi liet zich volgens ‘De Ware Tijd’, in de ‘afdeling Haaglanden’ niet onbetuigd. Af en toe is de voorzitter van de VHP, toch wel meer alert politieman dan politiekman gebleken. Wil wel weer nadrukkelijker zeggen, dat na ‘changement de regime’, allerhande criminele daden wel weer zullen/kunnen worden vervolgd. Zonder selectieve gelegenheidaanpassing van wet en rechtspraak, kunnen en mogen worden uitgeprocedeerd. Want dat is in de kern, één van de allerbelangrijkste voorwaarden en (basis-)grondbeginselen in/van een volwassen rechtsstaat.

 - Panka. De NDP-vertegenwoordiger in Para op DNA en dus wetgevingsniveau, gelooft in een zoveelste termijn als parlementariër? Dat zal die dan niet op eigen kracht kunnen of mogen bereiken. Panka was de laatste tijd meer in het buitenland, dan in De Nationale Assemblée beschikbaar. Zogeheten niet doorgegane ACP/EU vergaderingen en Ebola-perikelen, zorgden voor afgekeurde en mislukte reisdoelen? Meer nog ‘gerede stagnatie’, in de nationale zaak. Maar de persoonlijke zaak, werd hoegenaamd daarnaast wel enigszins bevredigd. Als men tenminste naar de krantenberichten kijkt en die onverlet inhoudelijk mag aannemen. Panka zal voor een zoveelste termijn willen/kunnen inschrijven, voor een verkiesbare plek…? Maar dan helaas weer wel, na 15 jaar op een ticket van onverzadigbaar ‘freewheelen’. Zonder een 1000% aan ondersteuning van de lokale besturen ten zuiden van Wanica, zal het wel niet meer lukken. Die hebben in ieder geval niet stilgezeten…, als men de zaken van ‘Jerry’ goed in ogenschouw neemt. Echt wel…, een communicatief en gedecentraliseerd beziggewest! Maar een wazig geraakte wetgever die het democratisch (be-)leven bewust aantastte en bevuilend aan de rechtsstaat kwam, door criminelen met gelegenheidswetgeving straffeloos te stellen en/of moordenaars een vrijgeleide te bezorgen, verdient het helaas niet om terug te keren en het ‘hoogste college van staat’ verder te corrumperen. Echt niet! Intussen kan de coalitie geen vergadering ‘boven de helft plus’ functioneel bemensen. Delen van de coalitie zijn naar het buitenland afgereisd. De reëel aanwezige angst, dat de oppositie geen steun verleent om te vergaderen…, is voor marginale ondersteuners en steeds beperkter geraakte schraagbakens van een regering Bouterse, uiterst verlammend gebleken.

 - Regenboog. Na regen komt zonneschijn. In de Gordel van Smaragd, maar ook in Suriname. Let op! Maar vandaag de dag, is het al zover in Indonesia. Het lange wachten heeft gezonde vruchten afgeworpen. Wat daar kan, kan hier ook! Hij wordt de ‘Indonesische Obama’ genoemd. Joko Widodo, is beter bekend als ‘Jokowi’. De razend populaire gouverneur van Jakarta won de presidentsverkiezingen. Maandag werd hij beëdigd. De verwachtingen zijn hoog gespannen, maar het is de vraag of deze ‘man van het volk’ daadwerkelijk een ommekeer teweeg kan brengen. Zijn tegenstanders liggen al weer maanden op de loer. Voor, tijdens en ook na de verkiezingen of inauguratie wordt er knap gestookt, door de teruggewezen militaristisch ingestelde troep. Joko Widodo kan flink aan de bak. De economie groeit te langzaam en de oppositie gaat het hem niet gemakkelijk maken, in de komende bestuursjaren. De 53-jarige Widodo, is de eerste Indonesische president die niet afkomstig is uit de politieke, zakelijke of ‘militaire elite’ in het land. Hij legde zijn ambtseed af, in bijzijn van regionale leiders en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. ‘Jokowi’, zoals Widodo wordt genoemd, sprak van een “historisch moment”: “Tegen de vissers, de arbeiders, de boeren, de handelaars, de gehaktbalsoepverkopers, de venters, de chauffeurs, de academici, de werklieden, de soldaten, de politieagenten, de ondernemers en de professionals zeg ik: laten we allemaal hard werken, samen, schouder aan schouder, want dit is een historisch moment”. Indonesia vormt de grootste economie in Zuidoost-Azië. Tijdens de twee termijnen van Widodo’s voorganger, Susilo Bambang Yudhoyono, is de economie sterker geworden. Maar die groeit niet snel genoeg. De groei ligt nu rond de ‘vijf procent’. Waardoor er amper genoeg banen kunnen worden gecreëerd. Widodo richt zich op een groei van 7 procent, voor de komende jaren. De Indonesische economie zal moeten afkicken van het goedkope geld, dat het land instroomde dankzij het steunprogramma van de Amerikaanse centrale bank. De groei wordt ook bemoeilijkt, door dalende grondstofprijzen, slechte infrastructuur en onuitroeibare corruptie. En dan is er nog Prabowo Subianto…, Widodo’s rivaal tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen. Prabowo verloor de verkiezingen officieel. Hij was het daar geheel niet mee eens. Riep gefrustreerd dat er massaal stemfraude was gepleegd en eiste de overwinning ook op. Liep uiteindelijk op niets uit. Maar de slechte verliezer verzekerde wel…, er alles aan te doen om Widodo het leven zuur te maken. En dus Indonesia verder tot last te zijn.

 - Vrijspraak? Nooit niet. Alleen de hoogte van de straf, moest er nog uitkomen. In Zuid-Afrika wordt wisselend gereageerd op de straf die Oscar Pistorius heeft gekregen, voor het op een toilet en dwars door de deur doodschieten van zijn vriendin Reeva Steenkamp. De atleet kreeg vijfjaar cel, maar zit mogelijk maar tien maanden in de gevangenis. Zijn advocaat hoopt ook nog, dat Pistorius de rest van zijn straf onder huisarrest mag uitzitten. Direct betrokkenen reageren opgelucht op de uitspraak. De familie Steenkamp verklaarde dat vijf jaar cel een juiste straf is. Ze vreesden dat Pistorius zou wegkomen met een taakstraf. De nabestaanden zijn opgelucht dat de zaak erop zit en zeggen dat het recht heeft gezegevierd. Ook de familie van Pistorius neemt genoegen met de straf.

 

- Vervelend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Nederland kiest in het vreemdelingenrecht, in hoofdlijnen partij voor de Staat. En dus tegen de vreemdeling. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar migratierecht Thomas Spijkerboer, dat dinsdag uitkomt. Spijkerboer onderzocht ruim 600 rechtszaken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2010 en 2011. Hij komt tot de conclusie, dat de Raad van State –hoogste bestuursrechter van Nederland– zich “beteugeld activistisch” in het voordeel van de Staat opstelt in het Vreemdelingenrecht. In het rapport: “Dat is een controversiële en ongebruikelijke attitude in het Nederlands recht. Politiek stelling nemen, past veel meer in het Amerikaanse recht…”.

 - Oranje voetbal. ‘Guus gaat niet naar huus…’. Voorlopig niet! Guus Hiddink blijft aan als ‘bondscoach…’, ondanks de reeks matige duels van het Nederlands elftal. Dat is de uitkomst van evaluatie. Wikken en wegen van een KNVB-directie met de bondscoach. Oranje verloor onder leiding van Guus, een oefenwedstrijd met Italië en ook nog de kwalificatieduels tegen Tsjechië en IJsland. De wedstrijd in de Arena tegen Kazachstan, won het team van Hiddink met moeite. Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal van de KNVB, zei na de nederlaag in IJsland, dat er bij het Nederlands elftal problemen waren “…met een structureel karakter…” en drong aan op de ‘vervroegde evaluatie’. Uitkomst? Guus mag nog effe blijve!

- Seth. Hij bezocht Suriname meerdere malen. Cabaretier en tekstschrijver Seth Gaaikema is overleden. Bij het grote publiek werd Gaaikema vooral bekend als cabaretier en woordkunstenaar. Gaaikema nam begin dit jaar, na een 55-jarige loopbaan afscheid van het theater. Hij vertaalde ook musicals. Daarvoor ontving hij in 2000 de Kubus Oeuvre Award. Ook schreef hij eigen musicals zoals de “Swingpop” en “Kuifje: de Zonnetempel”. Gaaikema’s carrière begon toen hij voor Wim Kan teksten mocht gaan schrijven in 1958. Later zou hij zelf het toneel op gaan en Oudejaarsconferences verzorgen. Als cabaretier verwierf hij vooral bekendheid, in de jaren 80 en 90. Met deze conferences, waarin hij de Haagse politiek op de hak nam…, bereikte hij miljoenen kijkers.

 - Bye Bye. Het was eens zomer. Tot en met het afgelopen weekeinde. De kustprovincies maken zich op voor de eerste herfststorm in P‘atata. Setewasie die gepaard gaat met zware tot zeer zware windstoten. In Zeeland kunnen in de vooravond, windstoten tot 120 kilometer per uur worden verwacht. In Noord-Brabant en Zeeland zijn de eerste gevallen van ‘stormschade’ gemeld. Omgewaaide bomen die op auto’s zijn terechtgekomen. In de loop van de avond verplaatste het zwaartepunt van de storm, zich naar de kop van Noord-Holland en de Waddeneilanden. In het oostelijk waddengebied, woedt dinsdagnacht mogelijk een zwaardere storm. In het hele land kunnen buien, hagel en onweer voorkomen. Lastig!

- Syrië. Er wordt weer zwaar gevochten aan de Turks – Syrische grens. Wapens voor het Koerdisch verzet bestemd, kwamen uit de lucht vallen. Een deel daarvan in handen van ISIS. Handige dropping. Was niet de bedoeling.

- Geintjes. De Gouden Televizier-Ring is maandag “gestolen”, op de set van Flikken Maastricht. In het programma ‘GIEL op 3FM’ bekende Lex Uiting, dat hij de ring zondag –tijdens een bezoek aan de set– had meegenomen. Verslaggever Lex Uiting bezocht zondag de set en zag, dat het doosje met de ring na de lunch op tafel was blijven staan…, terwijl iedereen al weer aan het werk was. Hij besloot het gouden sieraad mee te nemen. In de uitzending belde Uiting maandagochtend met leidend acteur Victor Reinier en biechtte daar de diefstal op. Reinier reageerde in eerste instantie heel geërgerd. “Daar is bijna een meisje voor ontslagen man, het scheelde bijna niks…”, zei de acteur. “Wat een pleurisstreek!”. De Gouden Televizier-Ring is inmiddels teruggegeven aan AVRO/TROS en ligt veilig achter slot en grendel. http://www.telegraaf.nl/prive/23222750/__Gestolen_Ring_terug_naar_Flikken__.html

- Globe. De wereld wordt steeds kleiner. Een gevleugelde uitspraak die men vaker hoorde in de jaren, dat de eerste straalverkeersvliegtuigen Zanderij begonnen aan te doen. Van Super Constalletions naar de Mc Donnel Douglas DC8. Vloog men vroeger met de ‘Connie’ in 23 uren naar Amsterdam, met een groot aantal tussenstops, is het nu gelegen aan een A340-300 of een B747-400 een licht gebogen traject in acht uren van opstijgen tot stilstand af te leggen. De digitale klok kan men erop gelijk zetten. Want tijdens de vlucht wordt vertrek en aankomsttijd, ook nog door een computer en de automatische stuwpiloot geregeld. Zijn er dan toch nog afwijkingen, heeft dat meer met de vliegdrukte boven Europa te maken en zal een alternatief invliegcorridor worden opgezocht en vrijgemaakt. De wereld wordt steeds kleiner. De satelliet is steeds meer in zwang, beschikbaar voor gezinshuishoudens en het Internet eigenlijk –bij goed en deskundig gebruik– voor een ieder. Wil men in de toekomst kijken, is daar het Internet. Wil men weten wat ergens op hetzelfde moment plaatsvindt, gaat men ‘streamen’. Wil men weten hoe de ‘recovery’ van een verongelukte Otis Redding ‘in detail’ werd uitgevoerd…, hoeft men maar drie woorden te Googlen. ‘Recovery Otis Redding’. Maar ook verder terug. De executies van fascistische en nazistische mensenrechtenschenders, zoals een Mussolini met zijn ondersteboven gehangen minnares of doodgeschoten handlangers van Adolf Hitler geheel en met verhaal beschikbaar gemaakt. En dan weer dichterbij een of Nicolae Ceaușescu en echtgenote in Roemenie. Gecompleteerd met de zogeheten mystieke verdwijning van ene Maurice Bischop van Grenada of de fysieke inval van de Amerikanen en de arrestaties van Austin, Bernard Coard en vrouw Phylles. Alles op het internet te verkrijgen. Nog dichterbij, het Dossier 08 December 1982. Forensisch en wel. Uit de zogenaamde glamourwereld, obductierapporten en ‘display’ van de overschotten die Elvis, Whitney en Michael ons nalieten. Vandaag de dag, is alles wat de klok slaat in de woonkamers. ISIS, Ebola, Chikungunya, de satellietbeelden van het neerschieten ener Boeing 777 van de Maleisische luchtvaartonderneming, Oekraïne in de lucht of het oostelijk gedeelte, in heftiger oorlog. Syrië, Irak en de Koerden. En dan een mysterieuze duikboot in de Oostzee die allerlei onderwater alarmsignalen uitzendt. De hele reutemeteut is te verkrijgen. De wereld wordt steeds kleiner.

- Jawel. Dus ook een groot aantal vragen dat dit weekeinde werd afgevuurd. Te beginnen met: ‘what’s cooking’ vs. ‘what’s boiling’?. Allebei heet van de naald en vers van de pers? Niet helemaal als men goed naar de ontwikkelingen in dagkoersen kijkt. Van de Euro en US-dollar. Wat is er monetair aan de hand? Waarom zijn de kasreserves en de andere ‘appeltjes voor de dorst’ opnieuw aangesproken? Waar komt emissie op zeer korte termijn toch vandaan, terwijl dat niet in bancaire jaarplannen voorkwam? Hebben de handelsbanken geweigerd, delen van hun valutareserves beschikbaar te stellen aan de derden ‘big spenders’ van staat? In een tijd van aanmerkelijk verminderde inkomsten zoals de financiële nota aangeeft, toch nog weer van de megalomane projecties, in plaats van bezuinigingen op basis van rationaliteit? Een giga-portefeuille van nog af te lossen schulden en een hopeloos aantal leningen daarbij aangevuld? Wie gaat mee in het flottielje van ondergang en wie blijft droog aan de oevers waken? Een cocktail aan ‘crazyness’, enkel om de grootheidswaan te bestendigen/bevredigen, de al 30 jaren ‘plus’ besmeurde ‘legacy’, aanhoudend en vrijwel hopeloos te willen oppoetsen. Daarbij de justitiële problematiek niet te kunnen verwaarlozen of omzeilen. Jawel…, sommigen raken daarbij zo gefrustreerd, dat men weer de ‘vrije pers’ de schuld geeft zaken niet goed naar voren te brengen. Maar als men dan uit dezelfde met vulles ingesmeerde koker tot in Australië, via het Internet en vanuit de staatsradio hoort: “Ramon moet zijn bek houden en Sital…”. Dat hele ding is aan het overstromen. Zoek bij een ander de schuld en het liefst in eigen straat of contrei. Dat ding is zo afgezaagd geworden. Schuld van de vrije pers. Men wil beschadigen? Neen, men beschadigt alleen al door te existeren in bepaald sjabloon van het land, een soortement aan weinig geciviliseerd volkje en natuurlijk zichzelf al product daarvan. 25 Mei 2015, is het gelukkig allemaal heel snel voorbij. Nog wel de vraag, hoeveel waarde de SRD zal hebben op de komende 25 November 2014…, als men zo ‘rücksichtslos” tekeer blijft gaan. “Time always tells in time…”. De nacalculatie van de bruggenbouw tussen 2010 en het nu. Van een treinstel van hort naar her…, komt er nog bij. Planologisch een goede gedachte? Uitvoering en gecalculeerde kosten en dus prijs, blijkt en blijft een geheel ander ‘ballgame’. Over-facturering? Een virus. Een cocktail aan ‘crazyness’. En maar in de veronderstelling blijven leven, dat dit volk nog zo gek te krijgen is. Zal gauw genoeg blijken…, in hoeverre de jeugd weer misleid kan worden, zoals in 2010 met hier en daar geweldintimidatie, wél het geval bleek. Ook nog was geïnstitutionaliseerd door ene Abrikadabri! Het lot van de kleine man die iets wil rapporteren of politici in dit land eraan herinneren? “Maaang, doe niet zo moeilijk. Daar weten wij toch niets van. Ik wist daar niets van en dat heb ik nooit gezegd of beloofd”. Daar staat Jan met de Pet dan berooid, dakloos en beroofd van zijn zelfrespect. Dan maar slapen tussen de stinkende Guyanezen in de Muziektent tegenover de Centrale Bank van Suriname. Is toch prettig leven en wonen in Sranan? Dat maakt men die mensen daar in Holland wijs. Als ze hier komen, worden ze vanuit Den Haag alweer vlot gekort in het inkomen. Via de belastingen of gewoon vanuit een andere manie. Die van bezuinigingen! Omdat men met een opgefokte welvaartseconomie tot zo een zes jaren geleden crisisgevoelig bezig was. Werkt allemaal door in de balans. Want de nationale en mondiale economie hangt aan en steekt in elkaar. Is onvoorwaardelijk tezamen verbonden. Economie is evenwichtgevoelig. Wie gaat hangen en zich meer toe-eigent dan eigenlijk te verantwoorden is, zet de zaak gelijk scheef. En juist dat gebeurde mondiaal en in verhevigde mate in nationaalverband. Wat je niet hebt kan je echt niet uitgeven en je moet niet lenen, wat je niet terug kan betalen uit een bevolkingsaantal van nog geen 550.000 autochtone Surinamers. Het surplus aan bevolking, bestaat nu overwegend uit witwassers, bloedzuigers, parasieten en goudverduister gefriemelde. Politiek? Daar heeft men de mensen die voornemens waren –in 2010– om zich in vijfjaren tijd rijk te rekenen of stelen. Wat er ook gebeurde…, binnen zijn, in aller naam van de zogenaamde volksontwikkeling. Tssssst…, tjoerie!

- Spelen. Hopelijk geen devaluatiezaakjes die het kijken naar internationaal voetbalplezier deze week verpesten. Barcelona, Real Madrid, Paris Saint Germain, Ajax en ook de toestanden in en rond Oranje ‘in the pic’. Alles houdt de voetballiefhebber eigenlijk bezig. Men kijkt niet meer zozeer naar de SVB. Want daar valt nog maar weinig goeds te halen. En dan de groep vreemdelingen die vanuit de polders aan het IJsselmeer terugkwam, de voetbalmanie vervolgens alleen maar trachten aan te jagen. Goed uitkijken en zien waar men mee bezig geraakt. Tegen Euro’s onze gronden in kaart brengen, vervolgens inpalmen, kunstig zien te verhuren, te verkavelen en dan slinks, door te verkopen. De prijzen per vierkante meters voor de autochtone Surinamers die hier achterbleven, schromelijk omhoog stotend. De realiteit van alle dag, met die teruggekeerde en zogenaamde familieleden die niets aan conservering bijdroegen, maar nu met de ‘puti’ en een batterij aan drogredenen, vandoor wensen te gaan. En dat gaat men niet langer pikken. Eerstens waren het droga-gelden die de plantages overspoelden en onbewoonde villa’s uit de hemel deden vallen. Nu is het wel bewoning om het kwade werk, van daar uit voort te zetten. Wie zegt nu nog, dat het niet waar is? Misschien die amechtige poker-consilieri.

- Grensovergang? Ebola kan zijn weg vinden, via: – South Drain; Back Track; Apoera; Maripasoela-Benzdorp-Antino; Langatabiki-SnesiKondre; Albina; Moengo; Paramaribo; Nieuw Nickerie. Klokje rond! Waar werd het eerste HIV/Aids-virus ontdekt? Inderdaad onder een microscoop in het staatslaboratorium van Paramaribo en voor bevestiging in dat van Trinidad & Tobago. Waar was de bron? Maripasoela…, ‘so bun’. Men kan beter ook naar de protocollen uit die tijden kijken en de actoren van toen goed bevragen. Intussen quarantainedreiging in Suriname, voor een ieder die in de afgelopen vier weken in Guinee, Liberia, Nigeria, Sierra Leone heeft gewerkt of verbleef.

 - Nog één erbij. Mislukking op mislukking. Parijs ambassade-gedoe? Kalloe/Caldeira – gedoe, - Ebola. De Nederlandse overheid doet geen enkele harde toezegging over het sturen van hulpverleners naar de landen waar Ebola heerst. En ook niet over het betalen van de repatriëringskosten van hulpverleners die teruggehaald moeten worden en dat risico niet verzekerd krijgen. Dat bleek maandagmiddag tijdens een bijeenkomst over Ebola in het Erasmus MC in Rotterdam. Plaatsvervangend hoofd Jelte van Wieren van de directie Stabiliteit en Humanitaire Hulpverlening van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat de overheid niet heel makkelijk een blik mensen open kan trekken.

- Duikboot. Zweden is in de ban van een mysterieuze duikboot. Al dagen wordt in wateren bij Stockholm gezocht naar een onderzeeër, die volgens de Zweedse media Russisch is. De marine heeft vandaag een zeegebied ten zuiden van de hoofdstad afgezet. Helikopters en gespecialiseerde schepen zoeken tussen de duizenden eilanden naar de duikboot. Zondagavond gaf de Zweedse Defensie een persconferentie waarin werd gezegd dat er waarschijnlijk “buitenlandse operaties onder water” aan de gang zijn. Defensie gaf een foto vrij waarop, in vage contouren, een onderzeeër te zien zou zijn. “Das Boot”!

- Caribbean. Lusten en lasten. Misschien was het ook wel een grap met die fusieverhalen tussen gesubsidieerde Caribische luchtvaartmaatschappijen en de SLM. Schuldenlasten en dwingende verplichtingen van die vreemde Caricom-maatschappijen te spiegelen aan, de strakke geneugten van de SLM? Kan de SU-samenleving daar ook een beeld van krijgen en de eigen conclusies uit hun gepoetste jaarrekeningen trekken? En dan een ‘open sky’ van Guyana met Nederland? Het begint knap te kriebelen, vanuit dat Caricom Secretariaat in Georgetown – Guyana. ‘Maybe the base of totally wrong ideas’. Menen gehoord te hebben, dat de Guyanese regering miljoenen US-dollars terug moet betalen aan onrechtmatig en on-verdragsmatig geïnde belastingen. Retituties aan een onderneming in Suriname? Daar begint het al mee. Interpretatieverschillen of camouflage handeling(-en)? Het zal wel weer blijken of gerechtelijke vonnissen worden uitgevoerd. En een dergelijke influx aan kapitaal de komende verkiezingen wel of weer niet kan beïnvloeden. Money talks…!

- SPS. Samenwerkende Partijen Suriname…, ‘catchy name’ voor wat de toekomst mag opschonen. Samen versterkend! Er was al vroeg in de morgen, een knal van een schot voor de boeg vanuit Den Haag en ook Paramaribo, op het Internet te lezen. http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/10/20/santokhi-zegt-“abanis-en-rovers”-op-te-gaan-sluiten/ http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/10/20/financiële-chaos-overheid-grootste-kopzorg-nps/

‘Te skoro no lai’. Als de latent aanwezige taalarmoede toeslaat en het aantal leugenachtigheden de overhand weer krijgen, dan is iedere door de gemeenschap geconstateerde onvolkomenheid, uiteraard veroorzaakt, door: ‘miscommunicatie’. ‘Miscommunicatie’ als dooddoener, lijkt op ieder niveau te hebben toegeslagen. Ook in, op of rond het kabinet der kabinetten. De misproducten worden aan de lopende band en het liefst via de ether gelanceerd. 25 Mei 2015 is het gelukkig afgelopen, met al die niet te verhappen pseudofenomenen. ‘Miscommunicatie lai leki santi…, i sabi toch?!’. Bij SZF vis a vis basiszorgassurantie. In relatie tot de ‘Numero 2’, in de persoon van de VP. Limburg en een niet langer gewillig radio gastverblijf. Maar zeker niet in de verhouding met/tot de Freitas, want die moet van Sjene zijn schuif dichthouden…, om het woord ‘bek’ niet te hoeven herhalen. Al was dat dan minstens viermaal via de Staatsradio, in de oren van Ramon gelanceerd door Sjene. ‘Wan bigi bigi bigi sjene, kemopo baka fu na poli poli kabinet…, yere’. ‘Te skoro no lai, na so dem sani e drai…’. ‘Ramon, arki mi bugru, tap yu…!’. Elo!

- Kwestie. De publiekelijk ter sprake gebrachte problemen met DC Ramdhanie, kunnen bepaald niet plotseling door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling ‘intern’ worden opgelost en afgedaan. Openbaarheid van bestuur…, staat daar haaks op.

- ‘Spugen, hoesten en proesten…’, Dat was op de vrijdagavond het meest ellendige geval, als men zich niet tijdig in veiligheid kon brengen, toen de blauwe wolk Malathion zich meester maakte van de voor- en achterstraat. ‘Klem yu goro goro…, strak!’.

- Law. Drie advocaten werden toegelaten tot het illustere college van raadslieden bij het Hof van Justitie. De waarnemend president Rasoelbaks, completeerde en complimenteerde hen met gevleugelde en wijze woorden.

- Schade. Een niet onaanzienlijk aantal bouwsels en dus de getroffen eigenaren, hebben zware schade geleden door niet verwachte ‘rukwinden’. In de lokale taal ‘drai winti’ genoemd.

- Ebola. Aanschaf en levertijd van een beschermingspak voor/bij het behandelen en logistiek bijstaan van een ebola-patiënt, zal lang op zich laten wachten. Vier maanden levertijd. Ook de financiële pot ter bestrijding van ‘ebola’, laat aardig te wensen over. Ook mondiaal. Overal geld tekort. EU, VN, Paho/WHO? ‘Moni no de sari’. Trainingen zullen bovendien uit het buitenland moeten worden ingevlogen. Maar als men geen geld heeft en ook geen beschermingstenues, is het met trainingen weer letterlijk: ‘…weri bruku, puru ing baka…’, in de Republiek Suriname. Maar niets doen, is ook weer niets! Hopelijk dus geen besmette mensen in of naar SU.

- Internaat. Het ontbreekt aan van alles, in de internaten van Atjoni en Stoelmanseiland? Waarom heeft de Republiek Suriname eigenlijk een grondwettelijk geïnstitutionaliseerd ontwikkelingsleger? Juist ja! Maar misschien moeten de Amerikanen weer binnenkomen om onze eigen onderkomens te verven en de nationale noten te helpen doppen. Het ene schandaal na het andere, maar wel ‘bigiten’ in het buitenland willen spelen. ‘Neks no fout…, te ala sani fout…, yere!’.

- ‘Sortu kado’. Er werd bij de start van een nieuwe vleugel voor het Academisch Ziekenhuis, gesproken over een ‘cadeau’? Aan wie werd ‘een cadeau’ overhandigd? Aan de Republiek Suriname? Laat het voor een ieder duidelijk zijn of worden, dat de nieuwe faciliteiten van het ziekenhuis geen enkel ‘cadeau’ representeert. De schuld zal keihard moeten worden terugbetaald, aan de middelenvertrekkende Islamitische Ontwikkelingsbank.

- ‘O fa, Confa?’. De directeur van het Staatziekenfonds zou per onmiddellijk thuis zijn gezet. Er wordt ‘frustreren van het beleid’ gevorderd. Lijkt wel een virale ziekte in het land.

- ‘English’. ‘You speak our language?’. “Roger…, yes…, we speak a bit of English!”. ‘OK we work together…, but if we work together, you tell your government that our planes are bought to fly passengers in a economic and commercially responsible way…’. “What you mean…?”. ‘We as a Caribbean flying family don’t like delays caused by your government or your god given president…, capish?’. “OK we will tell Kippe to tell him, in future to hire a small ‘jet’ or ‘turbo prop’ if he wants to travel or wander off with his friends…”. ‘So, no more taxi plays, delays or cancellation spoilers for our passengers or your legitimate ticket buyers, OK’. “Yes bro…, we promise with our hand on our Caribbean hearts. No problem at all. A promise is a promise, so help us … !”. ‘Roger roger…, we understand your problems all too well…, what are friends for…’.

- ‘Action’. De Ordening Goudsector “orga” ofwel “OGS”, liet nadrukkelijker weten, dat men op een geautoriseerd signaal wacht om Baling Soela in Brokopondo, dus even boven en ten noorden van Afobaka grondig te ontruimen. Eindelijk dan de gevaarzettingen opruimen. Goudzoekers ondermijnen het gehele land en de bevolking, door de steundammen van de Suralco in concessiegebieden uit te graven voor het vinden van goud. Stuwmeer tsunami’s en massale verdrinkingsdood in Sranan…? Onkan! ‘A no gowtu, no ya…’.

- Miljard. De Britse premier Cameron wil dat landen van de Europese Unie 1 miljard euro bijeenbrengen voor de strijd tegen Ebola in West-Afrika. Als dat niet gebeurt, leidt dat tot een groot verlies aan mensenlevens en ontwrichting van landen in die regio. De Europese regeringsleiders komen vrijdag in Brussel bijeen. De bestrijding van Ebola stond nog niet op de agenda, maar Cameron vraagt zijn collega’s om zijn voorstellen vrijdag al goed te keuren.

- BOG. Chikungunya is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Er zijn drie varianten van het virus. Het virus komt oorspronkelijk uit Afrika, maar heeft zich gedurende de laatste jaren verspreid naar andere delen van de wereld. Het virus is in december 2013 voor het eerst, in het Caribische gebied geregistreerd en heeft zich sindsdien verspreid over deze gebiedsdelen. De eerste gevallen in Suriname zijn vastgesteld in Juni 2014. Chikungunya wordt, evenals dengue, verspreid door de ‘Aedes aegypti’ muskiet. Er is ook voor dit virus geen vaccin of medicijn beschikbaar. Het lichaam moet door middel van de eigen weerstand, de ziekte overwinnen. Men kan wel medicijnen gebruiken om de symptomen te verlichten. De symptomen van chikungunya zijn:- Plotseling hoge koorts; – Pijnlijke, gezwollen gewrichten (vaak in handen en voeten); – Huiduitslag (in ongeveer de helft van de gevallen); – Hoofdpijn. De koorts gaat na een paar dagen tot een week over. De pijn in de gewrichten kan langer aanhouden. Na ongeveer tien dagen voelen de meeste patiënten zich beter. Er kan echter bij een deel van de patiënten een terugval optreden. De symptomen van chikungunya kunnen in dat geval, langere tijd aanhouden. Naast de pijn in de gewrichten, treden er vaak symptomen op als vermoeidheid, zwakte en lusteloosheid. Dit kan maanden tot zelfs jaren duren. Vooral ouderen lopen risico om langdurig last te houden van de symptomen, met name reumatische klachten, als gevolg van Chikungunya. Chikungunya is zelden dodelijk. Een aantal groepen binnen de samenleving hebben een risico op een ernstiger verloop. Waaronder mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld: – jonge kinderen, ouderen en mensen die lijden aan een chronische ziekte, zoals diabetes of hartklachten en baby’s die worden geboren uit moeders die met het virus zijn besmet. Wat moet men doen als vermoed wordt, dat dengue of chikungunya werd opgelopen? Bij hoge koorts en pijnklachten –hoofdpijn/gewrichtspijnen—contact maken met de huisarts. De huisarts zal kunnen vaststellen of er dengue of chikungunya symptomen zijn.. De huisarts schrijft, indien noodzakelijk, de pijnstillers voor. Medicijnen tegen het virus zelf, zijn er niet. Zoals dat bijvoorbeeld ook bij besmetting met een griep-virus gebeurt, zal de patiënt thuis moeten uitzieken. Zo veel mogelijk onder een klamboe om te voorkomen, dat muskieten in de omgeving –besmet met het dengue- of chikungunya virus– dan vervolgens huisgenoten en buren weer kunnen besmetten. Bij ernstige pijn of andere symptomen kan opname in een ziekenhuis noodzakelijk blijken. Brons: http://www.bogsur.sr/index.php/ct-menu-item-11/14-dengue-en-chikungunya?showall=&start=1

- Elite. Een ‘schaduwelite’ heeft er met lobbyen en dreigementen, chantage en leugens voor gezorgd dat beperkingen van de bankensector na de crisis werden gestopt of afgezwakt. Dat zegt financieel geograaf Ewald Engelen in zijn nieuwe boek ‘De schaduwelite’. Volgens hem heeft deze groep ervoor gezorgd dat maatregelen om de banken en andere financiële instellingen aan banden te leggen uitbleven of sneuvelden.
Engelens schaduwelite bestaat onder anderen uit de voormalige en huidige burgemeester van Amsterdam, Job Cohen en Eberhard van der Laan, de voormalige Amsterdamse wethouders Lodewijk Asscher en Maarten van Poelgeest en landelijke politici, bankiers en toezichthouders op de financiële sector. Ewald Engelen. Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en ex-columnist van Het Parool, bestudeerde de financiële sector in Amsterdam en Nederland al voor de crisis in 2008 uitbrak. Die kwam ook voor hem als een verrassing, en bij hem ‘vielen de schellen van de ogen…’. Maar tot zijn verbijstering werden de banken, die met hun roekeloze gedrag de crisis hebben uitgelokt, niet aangepakt. Voor meer over deze constateringen: http://www.parool.nl/parool/nl/30/ECONOMIE/article/detail/3773171/2014/10/21/Hoogleraar-Ewald-Engelen-Een-elite-beschermt-de-banken.dhtml

Gowtu torie. Goudprijs vandaag vrijdag 24 oktober 2014

EURO €

1 troy ounce

970,73

-3,96

-0,41%

1 gram

31,21

-0,13

1 kilogram

31.209,01

-127,20

US DOLLAR $

1 troy ounce

1.230,20

-1,70

-0,14%

1 gram

39,55

-0,05

1 kilogram

39.551,18

-54,66

           

Trend goudprijs 2013 – 2014

Trend EURO € per troy ounce

Vandaag

970,73

-3,96

-0,41%

Gisteren

973,60

-2,88

-0,30%

Vorige week

968,19

+2,53

+0,26%

Vorige maand

952,12

+18,61

+1,95%

Vorig jaar

967,64

+3,08

+0,32%

Trend US DOLLAR $ per troy ounce

Vandaag

1.230,20

-1,70

-0,14%

Gisteren

1.231,90

-1,70

-0,14%

Vorige week

1.238,90

-8,70

-0,70%

Vorige maand

1.222,90

+7,30

+0,60%

Vorig jaar

1.333,70

-103,50

-7,76%

Laatst gewijzigd: 24-okt-2014 22:45 CET

 

De Observateur van Sranan. 

 

De Week in Retro – 18.10.2014.

De Week in Retro – 18.10.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Weekje. Een week vol verhalen over chikungunya muskieten. Malathion bespuitingen. Ebola in Texas, Spanje en andere vermoedelijke locaties in ‘het Westen’. Toestanden met Piet in Nederland en diaspora bijeenkomsten van Santokhi in Rotterdam en Den Haag. Een panka die naar Nederland en Brussel ging, maar enkel ging horen dat die bijeenkomsten geen voortgang vinden. Mensen in de Para krijgen grondbeschikkingen en wegen zouden zijn verhard met bakstenen. De wisseling van de wacht op Buza.nl. en het vertrek van Frans Timmermans b.v. Veel dichter bij huis de neus die de Abop-VP opkreeg gedrukt, nadat deze op aangeven van een kabinetdirecteur van bevoegdheden werd ontdaan. Met dan ook nog een overhaal, dat alles op een misverstand zou moeten gaan lijken of berusten…? Snel naar de week in retrospectief.

- Overeenkomst. De regering van Nigeria maakt bij ‘breaking news’ bekend, dat er een overeenkomst is met de terreurbeweging “Boko Haram” en dat de ontvoerde leerlingen van enkele meisjesscholen in grensregio’s zullen worden vrijgelaten.

- Verbod. Er zal een inreisverbod van de Republiek Suriname worden ingesteld, voor mensen die in West-Afrika wonen of daar recentelijk zijn geweest. Het mogelijke verspreiden van het gevreesde Ebola-virus ligt daaraan ten grondslag. In Nederland blijft het mogelijk om hulpverleners die naar ‘ebolagebieden’ gaan te verzekeren, maar het is wel lastiger geworden. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars vanochtend gezegd in een spoedoverleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van VWS, de speciale Nederlandse gezant voor Ebola en de hulporganisaties.

- Bertje. De voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking (OS), Bert Koenders, werd op de vrijdag beëindigd als bewindvoerder van Buitenlandse Zaken voor het Koninkrijk der Nederlanden. Hij volgt Frans Timmermans op die door de Regering Rutte eervol ontslag werd verleend en voor de Europese Unie (EU) in dienst mag treden. Koenders werkte tot voor kort, bij de Verenigde Naties (VN) in Mali-Afrika. http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/koenders-beedigd-als-minister-buza/ http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2014/10/koenders_beedigd_als_minister.html

- TV. In Nederland is Humberto Tan A Kiam verkozen tot ‘beste mannelijke televisie persoonlijkheid’, voor het seizoen 2013-2014. De zilveren Televizier – Ster werd hem daarbij toegekend. De Nederlandse jurist komt voort, uit het geslacht Tan A Kiam – Axwijk.

- Malaise. De Amsterdamse beurs sloot vrijdagmiddag weer in het groen, met een ‘plus’ van 2,85 procent. Dat is voor het eerst sinds de forse beursval, die afgelopen dinsdag werd ingezet. De AEX staat nog wel veel hoger dan tijdens het dieptepunt van de crisis, maar ‘de winst’ van het afgelopen jaar is binnen twee weken verdampt. De Nederlandse minister Dijsselbloem van Financiën, noemt die beursval een “correctie” van de koersen. Hij vindt het nog te vroeg om te spreken van een ‘nieuwe crisis’. Zien wat New York – Wallstreet, op de late vrijdagmiddag tijdens de sluiting heeft gedaan.

- NPS. Groot propagandiste en voorzitter Pontbuiten, Thelma Douglas, is niet meer. De ‘groene partij’ verliest in haar een van de meest loyale ‘ston futu’s die de ‘dyari’ aan de J.A. Pengelstraat heeft gekend.

- Evert. Automotive pionier Harry Dhanraj die Amsterdam-Bovag verliet en zich in eigen land kwam vestigen, is terug naar zijn Schepper. ‘Het veelzijdige bedrijf “Evert” zal blijven voortbestaan…’, zo werd nadrukkelijk medegedeeld.

- 400. Met vierhonderd grondbeschikkingen, gaat dit weekeinde de NDP-bewindvoerder op het Ministerie van ROGB naar de Para? Sappig!

- Waarneming. De ruimte voor speculeren is weer wagenwijd opengetrokken en geeft gelegenheid mee te bazelen…, wie nou de opvolger van procureur generaal Subhaas Punwasi mag worden. Man of vrouw binnen het Openbaar Ministerie? Of een politiekgeëngageerde uit het onvoorspelbare ofwel vanuit den vreemde gespeend? Een vogeltje, waarvan de buitenlandse nationaliteit nog moet worden omgebouwd? Rationeler blijkt echter om de opvolging op het Openbaar Ministerie pas na de verkiezingen goed te regelen (…), wil men niet weer een iemand, aangedreven in gelegenheidsavontuur storten en dan weer de laan uitwijzen, omdat een eventueel ‘vernieuwd bestuursregiem’ niet met deze of gene overweg kan. De tijd zal het wel weer leren. Want de keuze nu al aan MinJusPol overlaten? ‘Mi gado man!’. Geheid van een knap aanstootgevende regenbui komen…, en dan in de druppeltjesprut vastgezet geraken.

- Curatele. Voordat er nieuwe ministers worden benoemd op Sint-Maarten, moet er eerst een onderzoek komen naar hun integriteit. Koninkrijksminister Plasterk geeft Sint-Maarten daarover een zogeheten aanwijzing. Plasterk wijst op een zeer kritisch rapport, waarin staat dat op het eiland een sfeer van ‘vriendjespolitiek’ heerst en dat ook ministers daarbij zijn betrokken. Nu er zulke grote problemen zijn, is het cruciaal, dat nieuwe ministers integer zijn. Op dit moment wordt op Sint-Maarten een nieuw kabinet gevormd. De Rijksministerraad heeft de gouverneur nu opgedragen pas te tekenen voor de benoeming van ministers, als hij zich ervan heeft verzekerd dat die integer zijn. Plasterk stelt voor dat onderzoek Nederlandse deskundigen ter beschikking.

- Elo. Hopla en strak tussen de pitten gelanceerd. Oud-premier Dries van Agt maakt net voor het vertrek van Frans Timmermans (PvdA) naar Brussel nog even duidelijk wat hij vindt van het Midden-Oostenbeleid van de oud-minister. Volgens Van Agt vertrekt Timmermans met ‘een lelijke smet op zijn blazoen’. Van Agt schrijft in een open brief, die is gepubliceerd op de website van The Rights Forum, aan Timmermans dat het Midden-Oostenbeleid van Nederland ‘in de kern nog steeds zo eenzijdig pro-Israël is als onder je voorgangers’. De PvdA’er Timmermans heeft volgens Van Agt niets veranderd aan de koers van VVD en CDA om de Israëlische regering eigenlijk altijd te steunen. ‘Met de toetreding van de PvdA tot het kabinet had dit moeten veranderen. Maar onder jouw leiding heeft nu ook de PvdA die desastreuze politiek omhelsd, die ons moreel medeplichtig maakt aan het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan,’ schrijft Van Agt. De oud-premier vindt dat het aan ‘wil en daadkracht ontbreekt’ om net zo tegen Israël op te treden als tegen Rusland nadat het de Krim had geannexeerd. ‘Israël bezet de Palestijnse gebieden nu meer dan 47 jaar. Oost-Jeruzalem is door Israël geannexeerd. Maar het S-woord – sancties – is nog steeds politiek taboe.’http://www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2014/10/Van-Agt-haalt-uit-naar-Timmermans-over-Israel-koers-1623724W/

- Hitsig. Ophitsertjes aan de lopende band. Langzaam overgaand in bedreiging en intimidatie? Moet men niet hebben in de Republiek Suriname. Want na de verkiezingen moet het zakelijk gedeelte wel in deze kleine gemeenschap verder kunnen en er geen wraakzaak aan overhouden. Of niet dan…, Sjene? ‘Teki yu moi moi ai luku, san ye skoro, san ye kari…, san ye wiki yere Sjene…! No meki sma meki yu fadon, yere boi’. Wie een kuil graaft voor een ander…? En je Opper kijkt kelukkik mee…, toch? Yes!

- Rommel. Nadat men protocollen niet afdoend toepaste en Ebola zich alvast in Texas – USA kon verspreiden, grijpt president Barack Obama persoonlijk in. In de Verenigde Staten wordt zware kritiek geuit op de binnenlandse aanpak van ebola. Vannacht vond in het Congres een hoorzitting plaats waar Thomas Frieden spitsroeden moest lopen. Hij is de baas van het CDC, het Amerikaanse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “De beangstigende waarheid is dat wij de veiligheid niet kunnen garanderen van onze artsen en verpleegkundigen die in de frontlinie staan”, zei het Texaanse congreslid Michael Burgess. De kritiek spitst zich vooral toe op de protocollen die het CDC heeft opgesteld voor het geval zich een mogelijke Ebola-patiënt aandient. Alexander Friedrich, hoofd van de afdeling medische microbiologie en infectiepreventie in het UMCG in Groningen, maakt korte metten met de Amerikaanse protocollen. Zie ook: http://nos.nl/artikel/710987-ebolaprotocollen-vs-deugen-niet.html

- Politiegeweld. De politie in Dordrecht heeft in 2011 ten onrechte twee mannen gearresteerd die bij de intocht van Sinterklaas actievoerden tegen Zwarte Piet. Ook is er ‘buitenproportioneel veel geweld gebruikt’ bij hun arrestaties. Dat concludeert de ‘Nationale Ombudsman’ in zijn rapport. De Nationale Ombudsman heeft klachten van de twee actievoerders over het politieoptreden gegrond verklaard. Eerder kwam het OM ook al tot de conclusie dat hun aanhouding onterecht was. T-shirts Twee mannen en twee vrouwen wilden bij de intocht in Dordrecht in 2011 de discussie over Zwarte Piet nieuw leven inblazen. De twee mannen droegen T-shirts met de tekst ‘Zwarte Piet is Racisme’. De actievoerders werden door de politie aangehouden omdat zij de intocht zouden verstoren. Even daarvoor waren ze ook al aangesproken omdat ze spandoeken hadden uitgerold. Bij die aanhouding werden de twee mannen hardhandig tegen de grond gewerkt. Daarbij werd pepperspray gebruikt en kreeg een van hen handboeien om. Discussie. Volgens de ombudsman heeft de politie het ‘recht van vrijheid op meningsuiting’ onvoldoende gerespecteerd. Ook heeft de politie ‘onbehoorlijk hard opgetreden’ tegen twee van de vier arrestanten. Geen van hen had zich verzet tegen de arrestatie. De actie in Dordrecht was het initiatief van kunstenaar Quinsy Gario. Het werd het indringend begin van een ‘nationale discussie’ over de hedendaagse rol en voorkomen van Zwarte Piet tijdens het Nederlandse ‘Sinterklaas Kinderfeest’. Die zogenaamde discussie gaat nu steeds meer met geweld gepaard. https://www.youtube.com/watch?v=BSwHoFCq58Y http://alternativepoliticalnews.blogspot.com/2012/12/police-brutality-in-netherlands-rip.html#!/2012/12/police-brutality-in-netherlands-rip.html http://bossip.com/497953/police-brutality-in-netherlands-for-wearing-black-peter-is-racism-t-shirt-video69691/

- Droga. Voor minstens 8 miljoen Euro is er in Rotterdam aan ‘heavy duty droga’ teruggevonden. Wapens, geld en H-droga. Arrestaties werden na diepgaand onderzoek, nu weldegelijk door- en uitgevoerd. http://nos.nl/artikel/711021-voor-miljoenen-aan-drugs-gevonden.html

- Vriendje. Abop ging naar het overleg, inzake het uitschakelen van een resolutie die vicepresident (VP) Ameerali bevoegheden gaf, bij het aantrekken van kandidaat ambtenaren. Haalde voorspelbaar bakzeil! Die bevoegdheden zijn nu ondergebracht, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het werd vanuit de ‘politieke incrowd’ duidelijk gemaakt, dat Eugene van der San de ‘kwade genius’ was die er stampvoetend op stond, dat de eerder ingevulde en ‘normaal functionerende zaken’ werden teruggedraaid en aan de VP ontnomen. Ook is daarna stellig door de wetenschap en politieke exponenten aangegeven, dat een dergelijke ‘move’ alleen maar ten voordele van de NDP zou kunnen gaan werken. Hiermee wordt dan wel weer en geheel onnodig, de integriteitnorm van een post-PL bewindvoerder op het Ministerie van Binnenlandse Zaken vervelend aangesproken. Niet erg eerlijk of bevorderlijk voor de politieke rust en transnationale observatie(-s)…, zo vlak voor de electorale metingen. Er worden echter nog meer zaakjes uit het lijstje van Van der San verwacht. ‘Seki…, so bun’. De afgelopen week heeft deze via ‘staatsmedia’ en op meerder moment, een oneigenlijke vorm aan geldingsdrang doen prevaleren, boven maatschappelijke rust en ambtelijke rationaliteit. 25 Mei 2015 of heel veel eerder, zal deze tendens en meervoudig/gevleugeld taalvergrijp, echter ook tot het verleden gaan behoren. Zo in goed vergelijken met het jaar 2000, toen noodzakelijkerwijs afdoende maatregelen werden genomen/getroffen om querulantgedrag op een met verkiezingen belast ministerieel departement afdoend te encadreren. Intussen, wil de voorzitter van De Nationale Assemblee wel vergaderen en dan tot toch wel de ingeschatte zes weken voor de aangekondigde verkiezingen cq. electorale meting. In ieder geval, zal zij wel quorum mogen verwachten voor een spoed (anti-) Ebola sessie. Want die schrik zit er landelijk nu wel stevig bij ingebed. De EU/ACP-relatie, heeft daar ook al onbegrensde en onhebbelijke last van verkregen.

- BVN/NPO-1/WISE. De politie serie ‘Flikken Maastricht’, ook in Suriname via de kabeltelevisieverbindingen te ontvangen, won op de donderdagavond de ‘Gouden Televisier Ring’, tijdens een gala in Carré van Amsterdam.

- Roof. Bewaker overvallen en beroofd in Noord. Wachthuisje binnengedrongen, in de buurt van Leonsberg. Vervolgens? Voedsel wordt telefonisch bij een restaurant besteld en bij levering onder bedreiging van wapens, door de ‘rovende bestellers’ afgenomen. Aan de Pakanistraat in genoegzame herhaling, wederom roof en nu van een lokale winkelier. Mishandelingen bleven niet uit. Pakanistraat en Powisiestraat te Morgenstond? Je zal er wonen. De brandkasten in die buurt, zijn ook niet meer veilig te borgen. Helena Christinaweg…, kleinhandelaar en gezinshoofd beroofd van het nog overgebleven vermogen, in steeds moeilijker tijden. Het gaat uitstekend in deze Republiek Suriname.

- OKB. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is geïnstalleerd. Ging allemaal niet vlekkeloos toe. Pertjaja Luhur en Ravaksur moesten ontdekken, dat naar eigen smaak, een verkeerde persoonsnaam werd ingevuld. In het geval van PL zal worden gecorrigeerd, werd uiteindelijk met excuses medegedeeld. Hoe het allemaal met Ravaksur afloopt, zal op termijn wel blijken. Intussen, kondigde het staatshoofd een commissie aan die zou moeten onderzoeken, hoe een president in dit land rechtstreeks kan worden gekozen. In een heftige en levendiger ‘multi-etnische maalstroom’, hoegenaamd geen eenvoudige opgave. Abopper Brunswijk raadt een referendum aan en de NPS-er Wijdenbosch zegt oplossingsmodel in te zullen brengen. Men blijft benieuwd, hoe de partijachterban daarover mee mag denken. Tot nog toe wordt het staatshoofd en zijn secondant, grondwettelijk in De Nationale Assemblee bij tweederde meerderheid gekozen of door kiesmannen en -vrouwen in de Verenigde Volksvergadering (VVV); bij enkele meerderheid.

- Glashelder. Het is de samenleving duidelijk geworden, dat de boze genius Eugene van der San steekt achter de opgeworpen stofwolk, ter zake het intrekken van een resolutie die de vice-president Ameerali de bevoegdheid korte tijd gaf –goed of af te keuren– dat een burger bij de overheid tewerkgesteld kon/kan worden. Over en weer zijn er rond de affaire en politiek ontstane averij, nogal wat onvertogen woorden gelanceerd en gevallen die men in een volwassen rechtstaat en geciviliseerde bestuursvorm niet zou tegenkomen. Een overjarige contractant, op het belangrijkste bestuurskabinet tewerkgesteld die zijn meerdere op de radio en multipele websites openlijk bespreekt en machtsverhoudingen gewoonweg desavoueert? Op de Staatsradio van alles en nog wat kwam ‘uitleggen’, nog voordat het belangrijkste aan verantwoordelijken hadden onderzocht en uitspraak gedaan? Ach, het is nu geïnstitutionaliseerd gebruik geworden, dat de allerlaatste in een bepaald echelon als eerste wensen op te treden en genoegzaam geldingsdrang trachten te praktiseren. Ook de eerste viool wensen te bespelen en er daarbij ‘grat hari’ van achteren naar voren wordt gewerkt. Intussen, allemaal tot volksvermaak verheven. ‘Tota –styling’. Een ochtendblad schrijft dat de zaak tussen Ameerali (ABOP) en kabinet van het staatshoofd, een storm in een glas water mag zijn of is gaan vormen? Was het uiteraard maar zo, te mogen kijken naar het startpunt van de regering Bouterse in 2010 en de mega-uitglijpartijen bij elkaar opgeteld in nog geen 4.5 jaren, zou dat stormpje misschien ook nog kunnen worden meegelift. Maar er is veel meer gebeurd en aan de hand. De eens liefdevol geschikte rode loper met bloempjes gegarneerd, in de gang van binnenkomst en al gauw exit…, is nu toch wel danig versleten geraakt na alle wrijving en ongelikte ‘shuffles’ die hebben plaatsgehad. Het was maar een kwestie van tijd of de ‘gecumuleerde frustras’, ook bij een Ameerali, zouden de publiciteitsmedia weten te halen. Dat conglomeraat, waar hij zich ‘als onverkozen persoon’ nogal ondoordacht en zonder politieke dekking bij aansloot, heeft nog nooit geschitterd van stabiliteit en relationele rustgeving. Nunca! Vraag het maar aan Wonny en Harriet, om maar evenzo een onbegrepen dwarsstraat te benoemen. Tel ze maar bij mekaar op…, welke poezen, snoezen, katers en snoeshanen –in binnen- en buitenland– de krabbensteeg, allemaal werden in- en weer uitgestuurd. ‘Au…, miauw kraw kraw!’. Inderdaad is het laatste woord, verre van gezegd. Echter! 25 Mei 2015…, of nog veel eerder.

- Schulden. Wie schulden maakt en die niet tijdig betaalt, is bezig zichzelf een bevlekte lijfsnaam te geven en bepaald niet andersom. Een schuldeiser heeft binnen elke fatsoenlijke verhouding, bij uitblijven van wat aan vereffening is toegezegd, alle reden om alternatieve wegen te bewandelen en dubieuze debiteuren aan te spreken. Wegens de traagheid bij de ‘rechterlijke macht’ zullen steeds vaker burgers en ondernemingen naar de pers stappen om onverkwikkelijke zaakvorming aan de kaak te stellen. De crediteuren moeten dan niet gaan zitten jammeren, maar aan de vastgekleefde verplichtingen ruimschoots voldoen. Dat geldt meer nog voor een overheid die mooi weer met andermans spul of vermogen wil gaan of blijven spelen. ‘Pai dem sma, jongu!’ Zie maar hoe het geduld van de padieboeren, weer op oneigenlijke wijze wordt opgerekt.

 - Elections. Het worden heel andere verkiezingen en electorale uitslagen in 2015, maar toch schreeuwt Panka –wederom vanuit het buitenland– onconditioneel en onvoorwaardelijk ‘Des voor Pres’. Ook als er een virtuele samenwerking met VHP tot stand zou komen of mogelijk mocht zijn, blijft het ‘wishfull thinking’! Panka kan beter komen uitleggen wat hij weer in het buitenland doet en op niets zeggende ACP/EU vergaderingen ging doen. Niet alleen nietsbetekenende…, maar heden ten dage ook ter zake ebola-preventie zijn/werden afgezegd. Het is maar 8 uren 15 minuten vliegen met de KLM naar Schiphol en hooguit drie kwartier naar Brussel. Panka lijkt het genoeglijker te vinden om allerlei interviews en ‘foto-oppies’ af te geven, dan een juist ACP/EU participant te zijn. Hoeveel maal is Panka tussen 30 November 2013 en 15 Oktober 2014 in Nederland/België voor exclusieve staatszaken opgedoken? Of tracht deze Somohardjo te evenaren, in buitengaats verblijf. Juist ja!

- Kabinet. Wat gebeurt daar? Het ziet er niet fraai uit, als de zogeheten directeur zich bij herhaling schromelijk misdraagt en op de radio of in de pers weinig fatsoenlijk tekeer gaat tegen alles en nog wat. Ex-partijgenoten en onder meer ook de mensen die in Saramacca dissidentgedrag wensen te vertonen? Overigens hun goed recht, als dinges fout gaan. ‘Kos kosi leki santi. Puru dem man lusbere, strak…’. Roti, pastei of bami? Alles in de herkauw, rolt nu via “Sjene’ mouthpiece” over de vloer. Vervolgens zich als ‘gentleman’ uitgevend? Inderdaad…, misschien als de ‘pipi-gentleman’ van het Mamjo-blog. En dan zouden er ook nog functionarissen zijn die zich uitgeven, als: regeringsadviseur, kabinetsadviseur en/of veiligheidsspecialist(-en)…? Maar intussen die functies niet bekleden zoals fatsoenwijs eerder voorgesteld en nu alleen maar schuldbriefjes oppotten, in deze al zo benadeelde gemeenschap. Er zou er ook nog eentje bij zijn gekomen, die op de Antillen al huis mocht/zou hebben gehouden. Gegeven meerdere Internetblogs te consulteren of gewoon te ‘googlen’. Het moet heten, dat ‘lanti niet betaalt’. Oud nieuws! Maar nu betalen individuen dus ook al niet bij afname van goederen? Kan een hele encyclopedie over worden bijgeschreven, als de Staat wordt meegerekend. En dan heeft men daar de regeringsondersteuner Brunswijk. Eentje die eigenlijk net als ‘zijn VP’, steeds minder in de melk te brokkelen heeft. Kan men zich de regering 1996 – 2000 herinneren? Inderdaad…, moest een vereenzaamde Wonny Revales – Resida, op een gegeven moment, wel drie ministeriele departementen aansturen, omdat de coalitie uiteindelijk was gaan lijken op een onvolwaardige scheet. Getroffen door heviger politieke ‘back fire’ en vervolgens een latent gebrek aan maatschappelijke vertrouwensbases. Te beginnen met het ontslag van Richard Kalloe en dan uiteindelijk…, was het in het millenniumjaar 2000 helemaal op. Elo! Misschien moet Brunswijk toch maar eventjes met Jogi gaan zitten bomen en zien hoe ze er ‘in politicis’ uit kunnen komen. Vooral nu de meer urgente zaken, kwalitatief en kwantitatief er zo bij/voor zijn komen te liggen? Ook definitief aan ‘Spindoctor Panka’ door te geven, dat een tweede poging om de NDP-plus voort te zetten…, in principe een ‘no go’ is en in ieder geval ‘not done’. De man uit de Para met al zoveel vervelende dinges in zijn acquisitiemap, zich beter op een lagere toonlader kan gaan bevinden dan wel helemaal met de ‘poli poli’ ophouden. In ieder geval met z’n allen nu goed opletten, dat men weinig of niets hoort van Abrahams. Nog wel nadat men hem een brandkastje lichter heeft gemaakt. Neemt niet weg, dat ook die al jarenlang bij beschijning, als een reflector op de loer oplicht. Vanzelfsprekend om de NDP als vastgeroeste wenselijkheid, ‘in geheel’ te willen schaken dan wel te coupen. Die mislukte pogingen hebben hem in het verleden, meer nog in zijn aangewezen coördinatiegebied, nogal wat nijpender problemen opgeleverd. Daar weet Tjallie Pahlad inderdaad nog alles van. Danny Liesdek en Elly Naarendorp, vanzelfsprekend ook. Een bestuursfunctie binnen de partij…, werd ‘Mondje’ toen ook wijselijk ontnomen ofwel onthouden. Maar er zijn bij de NDP nu eenmaal zoveel herkansingen om terug te keren en de pijlen te richten op de voorzittersstoel. Ook van buitenaf…, kan men terugkeren en onderbroken carrières genoegzaam oppakken. Kijken hoe ‘flexi’ de ingezeten burger van die voorzittersstoel nog is, om de latente gevaren die dreigen te ontwijken. Goed opletten: “Vicepresident is bezig met stemmingmakerij…?” Dat wordt gesteld en ‘grat hari’ op het Internet gezet? ‘Time always tells…, the more civilized in time or land, what the hell is goin’ on…’.

- Politie. Snel, zakelijk en doeltreffend…, werden vier zware rovers en mensenrechtenschenders gevat, door de vluchtauto klem te rijden. Brandweerman en zijn vrouw op het ‘militairproject’ van Commewijne, waren compleet tot moes geslagen en van hun marginale vermogens beroofd. De bestiaal ingestelde rovers, zijn tenminste binnen voor de niet aflatende correctie. Eerstens bij de politie, daarna cellulair bij medecriminelen in voorarrest en daarna de penitentiaire inrichting voor groot verblijf. Langdurig…, als de strafrechter de forensische foto’s wel mag inzien.

 - Hoogie’s coup? Er is een lid van de CLO voorgedragen om deel te nemen in het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) van Jennifer van Dijk-Silos. Dit is volledig in strijd met en contraire aan wat Ravaksur, de Raad van Vakcentrales in Suriname had voorgedragen, ter zake gedegen en aanvaardbaar gestelde kandidatuur. ‘Feti broko…, baka!’.

 - ‘Kos kosi…!’. Als men naar de “live” inbelprogramma’s luistert, heeft de samenleving het stellig en met name over de beklagenswaardige uitspraken van een ‘zeer welbespraakte’ E. Belfor en volksmennende S. Somohardjo die zich beiden heftig tegoed deden aan etnisch beladen zaaksformuleringen. Ook over ene E. van der San die opnieuw in het ‘seizoen van onbestemde geldingsdrang’ lijkt te zijn binnengetreden en daarin is komen vast te zitten. Volksamusement op een vrij laag pitniveau. Prolongatie verzocht…, bij ‘uitzending gemist’. Wat een land…, wat een ‘Tota – kermisstyling’.

 - Uitspraak van de week. “De Freitas moet zijn ‘bek’ houden…, zijn bek houden…”. Viermaal in het kwadraat, werd dat allemaal op de Staatsradio geuit en herhaald, tijdens de levendige programmatuur van ene Limburg op de gevorderde maandagmiddag; omstreeks 16.00 uur. Sital die moet tegenover de genode spreker komen zitten, om zich te verantwoorden…, nu ook hij de NDP kwaad zou hebben gedaan? Aan het woord was de ‘illusoire directeur van het Kabinet der kabinetten’. “De Freitas moet zijn bek houden. Hij maakte al die dinges klaar voor Horb…”. Het gaat erg goed en geciviliseerd toe, in de onmeetbaar stabiele Republiek Suriname.

- Reactie op niveau. Er kwam al vlot reactie op een ingezonden stuk, onder de titel: ‘Het debacle van Pengel kort samengevat…’. Link:http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/zoeken Meer dan noodzakelijk, dat ingewijden antwoord geven op de vele omissies die dezer dagen willen verschijnen, in ‘digital-‘ en ‘printed press’. Geeft wel degelijk aan, men absoluut niet moet ‘denken’, dat met het verscheiden van actoren en direct belanghebbenden, ook de juiste informatie is gaan ‘ontbreken’. Kan de lezer dezes, bepaaldelijk niet worden onthouden. Let op…: ‘Er staan nogal wat onvolledigheden en onjuistheden, in het verhaal van Eersteling. In 1963 nam Pengel de hamer over van minister-president S.D. Emanuels (NPS). Het ‘Eenheidsfront Kabinet’ onder leiding van Dr. J.H.E. Ferrier had al in 1958 het bewind overgedragen aan het ‘NPS Kabinet’ onder leiding van Mr. S.D. Emanuels. Voor wat betreft de aanpak van zaken, na de bezetting van “Post Tigri” door de Guyanezen heeft J.A. Pengel, in plaats van benadrukking van ‘hard’ koninkrijksbeleid voor ‘internationaal legitieme actie’ tot eventueel onmiddellijke, krachtdadige verwijdering van de Guyanezen van het Surinaams grondgebied, gekozen voor een ‘soft koninkrijk-interne deal’, waarbij Nederland werd vrijgesteld van legitieme, diplomatieke en eventueel militaire actie, waarvoor er dan als ‘beloning’ een flinke ‘financiële gift’ van Nederland werd verkregen. Voor het ‘opzetten’ van een defensief politielegertje, onder de noemer DEFPOL, wat bemand zou worden door Aukaners en Saramaccaners. Het onmiddellijk binnenlandse politiekeffect tot een grote toename van Pengel’s ‘stemveebestand’ zou kunnen leiden. Pengel gaf dus de voorkeur aan ‘een aanpak’ die hem binnenslands mogelijk meer politieke macht en politionele slagkracht zou kunnen geven, in plaats van druk uit te oefenen op Nederland om het in Suriname gelegerde contingent militairen in te zetten voor het verdrijven van de Guyanezen. Of om in plaats van die actie er bij de NATO op aan te dringen in beweging te komen tegen Guyana, dat immers een aanval had gepleegd op NATO – grondgebied. Suriname was in 1969 Rijksdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, waarvan de verdediging ook een NAVO-aangelegenheid werd geacht te zijn. Tenminste dat is indertijd door de Nederlandse minister van Defensie in de Tweede Kamer verklaard, in één van zijn vele toelichtingen aan de Tweede Kamer op de noodzaak van de toetreding tot de NAVO van Nederland en krachtens het Statuut van het Koninkrijk was Nederland verantwoordelijk voor het behoud van de integriteit van het grondgebied van alle Rijksdelen. Dus ook het grondgebied van het Rijksdeel Suriname. Over de benoeming van Dr. J.H.E. Ferrier tot gouverneur van Suriname, moet hier en meteen het volgende naar voren worden gebracht. De benoeming van Dr. Ferrier tot Gouverneur van Suriname, vond plaats op voordracht van de toenmalige NPS-regering onder leiding van premier J.A. Pengel bij de Koninkrijksregering in Den Haag. De regering Pengel had in verband met de voordracht, vooraf overleg gepleegd met Ferrier die toen directeur van de N.V. Billiton was. Het voorstel om Ferrier bij Nederland voor te dragen, voor de functie van Gouverneur in Suriname, werd door premier Pengel hoogstpersoonlijk aan Ferrier voorgelegd. De heer Pengel is daarvoor zelf naar Billiton gereden, om daar –ten huize van de familie Ferrier en ‘a titre personnelle’– op bezoek te gaan en Ferrier voor de functie te polsen. Wat de werkelijke beweegredenen van de politicus Pengel waren om Ferrier voor te dragen, is niet geheel duidelijk. Later werd wel gefluisterd, dat Pengel kennelijk probeerde –met de voordracht van Ferrier– te voorkomen, dat een ander door Nederland beoogde kandidaat (Red.: vermoedelijk Dr. Ir. Frank Essed), door Den Haag bij hem zou worden voorgedragen. In de woelige periode van 1969 heeft Dr. Ferrier, de heer Pengel tot tweemaal toe ‘ten stelligste ontraden’ om het ontslag van het regeringskabinet in te dienen, vooral ook omdat hem vanuit de NPS, bij monde van de heer J.S.P. Kraag ( Red.: Minister van Sociale Zaken in het kabinet Pengel), dringend was gevraagd om Pengel tot andere gedachten te brengen. Want ook in de hoogste kringen van de NPS, was men tegen de door Pengel beoogde politieke aanpak van een aantal zaken. In die kringen heerste de niet onterechte vrees, dat het niet de NPS maar zeker wel de PNR zou kunnen zijn, die in eerste plaats het grootste politiekvoordeel uit een dergelijke kabinetscrisis zou kunnen trekken. Voortrekkers van de protestacties en leiders van de toen opstandige vakbonden, waren vrijwel allen afkomstig uit de PNR. Hadden met hun acties zichtbaar aan sympathie, van zowel een groot deel van de massamedia (…), als van het Creoolse electoraat zienderogen gewonnen. Maar desniettegenstaande heeft Pengel echter zelf, tegen de interne NPS partijvisie in, zijn zin toch doorgezet. De heer Emile Wijntuin is als toenmalig coalitiegenoot, ongetwijfeld ook met het een en ander over deze zaken rond 1969 bekend. De politicus Pengel heeft de kuil, meer nog het politieke graf waarin hij is gevallen, helemaal zelf gedolven. Zijn val kan daardoor echt niet langer, aan anderen dan de eigen koppige kortzichtigheid worden toegeschreven. Voorwaar ook nog voortgesproten politiek opportunisme. Alle volstrekt ongegronde vermoedens over revanchisme, zijdens Dr. J.H.E. Ferrier en ‘interne animositeit’ binnen de NPS, geheel ten spijt.’ Tot zover een reactie, ongetwijfeld door meerdere te volgen.

- VHP. De opmerkelijke en politiek imposante toespraak van Chan Santokhi, aan het einde van de Jagenath Lachmon – lezing in Nederland, is in deze editie van dit medium verwerkt. Intussen heeft Santokhi zich verplaatst naar Geneve, waar de Inter-Parliamentary Union (IPU) bijeenkwam. De Stichting Chan Santokhi Foundation Nederland (CSFN) heeft voor zondag 19 Oktober 2014, in de hofstad Den Haag een ‘megamassameeting’ met Chan Santokhi als hun gast uitgeschreven. Voor IPU-info:http://www.ipu.org/english/whatipu.htm http://www.ipu.org/english/news.htmhttp://www.ipu.org/english/home.htm http://www.ipu.org/splz-e/YoungMP14.htmhttp://www.ipu.org/press-e/pressnote201410101.htm

- Krijgsraad. Onjuiste besluiten, voor termijnrevisie opgelegd. Het meest onbegrijpelijke wat uit de Krijgsraad van 14 Oktober 2014, alsnog kon voortkomen. Namelijk, een nogal ‘opzettelijk aangedreven verwarring’, tussen: – een aangevangen/lopend strafproces; – de schorsing van de vervolging door een weinig fatsoenlijk ingebracht (politiek overladen) amnestiepaskwil en een nog minder transparante “boro” (inclusief “opgerekte schorsing”), van een totale verzameling aan klaarblijkelijk zeer beweegbare rechtsprocedure(-s)…? Waardoor er maar enkele deelinvoeging van nabestaandenvordering(-en) mogelijk blijkt? Alsof men bij de juridische vertegenwoordiging van nabestaanden, op het achterhoofd is gevallen. Onbegrepen, ongewenst, onacceptabel en vooralsnog geconcludeerde dwaling…, ‘so bun’! Suriname wist zich opnieuw…, vanwege eerder politieke manipulaties –vis a vis het 08 December 1982 strafproces– door corrupte parlementariërs met een wijzigingspaskwil onder de oksels ingeluisd en nu een nog opmerkelijker dwaling…, in de internationale pers te wringen/voegen. ‘Schurend…’, wel te verstaan. In ieder geval, voor elke volwassen rechtsstaat in protestformat te verschuiven en nadrukkelijk op de zwarte pagina’s te registreren. Ellendig om je eigen oordeel, straks alsnog in het openbaar te moeten reviseren. http://nos.nl/artikel/709685-zaak-decembermoorden-niet-hervat.html http://nos.nl/video/449342-30-jaar-decembermoorden.htmlhttp://nos.nl/artikel/709785-proces-suriname-sleept-al-jaren.htmlhttp://nos.nl/artikel/709776-bouterse-zal-ooit-berecht-worden.html

- Juist. In het weekeinde verscheen er een ‘ingezonden stuk’, op een van de websites die dagelijks over ons land verhaalt. Daarbij werd een schuldvraag neergezet, ter zake het ‘vallen’ van een regering onder leiding van Johan Adolf Pengel. Voor de goede orde, het volgende: De Surinaamse Democratische Partij, waarvan David Findlay voorzitter werd, bestond –in ieder geval bij de verkiezingen van 1955– voornamelijk uit vrouwen. Het mannelijk gedeelte werd meer nog, rijkelijk aangevoerd door mensen uit het EBG – onderwijsveld. Heerlijk zijn daarbij de pagina’s uit het meesterwerk van Doctor Jules Sedney erop na te lezen. Vanaf pagina 49 en ook de voorgaande bladen in “De Toekomst van ons verleden” – Editie 2010, mag men onomwonden en ter voorkoming van enige zinloze discussie aannemen, wat nadrukkelijker studie en navorsing wenst weer te geven. Findlay ging voor het einde van het jaar 1953, inderdaad en met opgeheven hoofd weg bij de Nationale Partij Suriname (NPS). Mede door de gezochte conflicten van onder meer Johan A. Pengel en een gevolgroyement, wat ook Pengel trof en dan voornamelijk Findlay wilde belagen. Wegwezen dus! Wat het scenario tussen Pengel en voorlieden van de VHP in die dagen was, mag een ander dagscribent zich schakend op werpen. Wel is het een vaststaand feit, dat oprechte zorgen om eventuele ‘clashes’ –tussen de grote bevolkingsgroepen– bij de meer verantwoordelijke in het land de boventoon –in 1955– gingen voeren. Aangewakkerd door een verdeel/heers kolonisator en gewaagd politiek opportunisme. De regering Ferrier viel helaas ook al in 1958, door het plotselinge terugtrekken van ‘de groep Soemita’ en delen van de PSV, onder drogreden van voormalig duoformateur San A Jang c.s. ‘Gezinsformule’ versus de ‘te groots projectdenkende’? Ook daarvoor wordt naar het sublieme werk van Sedney verwezen. Binnen ‘ingezonden stuk’ wordt verwezen, naar de politieke crises van 1969. Laat het duidelijk worden, dat de regering Pengel een landsbestuur, waar ook de SDP onder leiding van Findlay met Doctor Oostburg in deelnam, op nog steeds mysterieuze wijze en misschien wel voorbedachte rade werd gekapitteld. Er ging een brief naar de Nederlandse koninkrijksvertegenwoordiging, met daarin de ideeën voor regeringsprolongatie…, bij meerderheid van statenleden en Pengel als premier vervat. Geschrift met name naar Johan Ferrier, als koninkrijksvertegenwoordiger in de rang van ‘gouverneur’ sinds het jaar 1968. In opvolging van Hein L. de Vries. Toen Findlay van een brief hoorde en een kopie in handen kreeg, heeft deze Jo Pengel gesommeerd het bedoelde schrijven –een inhoudelijk onjuist opgesteld verzoek– met spoed bij Ferrier terug te halen. Bleek toen dat koloniaal Den Haag al met voortvarende spoed was ingelicht en Pengel niet meer de gelegenheid kreeg, een nieuwe regering –bij meerderheid in de Staten van Suriname– te ‘mogen’ vormen. Een interim-regering paste meer in duister Haagse plannen en die van de koninkrijksvertegenwoordiging? Was Pengel echt gezwicht voor een straatdemonstratie die hij vanuit het Vervuurts-bankgebouw had gadegeslagen? Of speelden andere zaken? Een curieuze zaak die nog steeds richting geeft aan menig frustratie. Aan dode mensen kan men, in ieder geval met enig respect, niet ‘postuum’ een brevet van ongeschiktheid afgeven. Zij kunnen zich niet verdedigen, maar anderen weer wél! Tenminste, als men nog enig fatsoen in deze zaak wenst te behouden. Met betrekking tot de finale breuk tussen Pengel en Findlay in het jaar 1953, lag daaraan een diepe belediging aan het adres van Findlay ten grondslag. Door Pengel telefonisch uitgesproken. Findlay zijn moeder overleed de volgende Oudejaarsdag. David Findlay bezwoer Jopie Pengel op die scheidslijnen van 1953’/54, dat hij deze bij de volgende verkiezingen zou decimeren. Hetgeen Findlay met reuzenaanhang ook in 1955 deed. Hield woord niet de NPS te decimeren, maar de leiding die na Findlay’s vertrek was opgestaan en het politieke veld op termijn toch nog zou gaan beheersen. Soms met en op ander momenten weer zonder de VHP. Relatie Pengel – Ferrier? Relatie Ferrier – Findlay? Relatie Findlay – Pengel? Relatie Lachmon – Pengel? Relatie Findlay – Lachmon? Relatie Lachmon – Ferrier? Braakliggend terrein, voor tenminste in vakgeschiedenis gevormde en afgestudeerde historici. Wetenschappers/onderzoekers die ook nog een beetje kunnen schrijven. Er is al zoveel geschreven. Ook in mediocre dissertaties. Vaker de onzinnigheid benaderend. Gelukkig heeft doctor Sedney het door hem afgebakende veld, allemaal juist beschreven. En ook bij de onbeantwoorde vragen willen stilstaan…, toen in die Aula van de Universiteit van Suriname –gelegenheidsgevestigd in de Centrum Kerk– om aan te geven, dat de betrokken promovendus de opgegeven lijst van mensen niet geheel had afgewerkt en/of nadrukkelijk ingewijden tijdens bedoeld onderzoek had bevraagd. Het resultaat ligt er. Tot op de dag van vandaag, wensen de meer ignorante voorbij te gaan aan wat Sedney neerzette en zich over te geven aan oeverloze speculaties. Zolang er echter nog mensen zijn die weten wat er gebeurde en de eerbaarheid voor overledenen hoog kunnen houden, zullen selectief denkende…, met ernstiger vormen aan plagiaat in opslagkoffertjes belast –Doctor Jules Sedney zijn werken daarbij hogelijk uitgezonderd– zich blijvend mogen overgeven aan verzinsel en oeverloos getheoretiseer. Tot in lengten van dagen. De waarheid haalt ook hen wel weer in. Met of zonder de hulp van zogenaamd ‘geheime en niet vrijgegeven archieven’, die pathetisch in Den Haag bleven/blijven opgeslagen. Het is vandaag 13 Oktober 2014. Er is nog tijd te winnen op die zestig jaren voorbehoud, van een reeds enige tijd teruggevallen regering Rutte met gedoogde PVV in de spil en een blokkeersysteem wat te pas en te onpas van stal kan worden gehaald. Vooral over de periode 1975 – 1980! Waarbij ook weer de naam van Johan Ferrier c.s., zal komen boven drijven. Of sommigen dat nou weer leuk vinden of helemaal niet. Brief uit 1970 van David Findlay, aan een familielid in Nederland: “Vandaag is de heer Johan Adolf Pengel gestorven. Zeer ‘tragisch’ voor ons land…”. 

- VHP. De voorzitter van de VHP heeft in Nederland een subliem betoog gehouden. Is pleitbezorger voor een volledig herstel van politieke/diplomatieke relaties met Nederland en het verlaten van een weg, waarbij aangedreven ‘individueel belang’ al decennialang onproductief prevaleert en duurzamer ontwikkelingen ophoudt. Doelend op de Bouterse-problematiek. Ook de Nederlandse regeringsdelen zijn door Chan Santokhi opgeroepen om op rationele gronden, enigszins bekoelde staat/staat – verhoudingen te ontdooien en zakelijk voort te zetten. Overigens, zonder de Nederlandse rechtsstaat en oordelen van gerechtshoven tekort te doen. Het pad van zakelijkheid vooral niet te verlaten. Op dit belangrijker geworden thema, zo vlak voor de algemene verkiezingen wordt ongetwijfeld teruggekomen. Meer nog om de familiebanden en ondernemersdriften die men nu hernieuwd over en weer kan koesteren, zonder enig door individuen opgelegde beperking of door een toevallig optredende regeringscoalitie gehinderd dan wel belast, aangetast te geraken. Lees onder meer:http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25591

- ABOP. ‘Yere no! San na a status fu wi VP. Taigi unu hespitem yere…!’. De politieke organisatie ABOP wil van Bouterse via Brunswijk weten, wat nou eigenlijk de staatsrechtelijke positie van Ameerali is geworden, nadat deze als VP een aantal bevoegdheden werd ontnomen. Ook andere ABOP-bewindvoerders werden in het naaste verleden, bestuursbevoegdheden strak ontnomen en naar paars verkleurd. ‘San na VP status. Taigi unu hespitem bala, bika…’. Kijken of de ‘grit bana’, heet is opgediend. Of toch weer niet…! “Mi no wanni oppositie-bangi…,yere. Na so wi odo taki…”.

- Misdrijven. De ene heeft het virtueel over de witte en de zwarten in een NPS van midden vorige eeuw. Weer een ander vertelt, dat bij bosjes ‘mensen worden ontheven’ die op ‘hem’ lijken. Maar wie wil eigenlijk op zoiets lijken? En dan ook nog, dat de paarse familie niet van ‘jampanesi’ houdt? Brunswijk vertelt een streep te zullen trekken, als hij zodanig uit de verkiezingen komt, dat deelname in een regering niet mogelijk blijkt. Misschien kan Brunswijk nu al een streep trekken, voordat de ‘Quai d’Orsay’ dat helemaal hier in Paramaribo komt doen. Want dat komt steeds dichterbij. Intussen mocht men in Albina ook meemaken, dat de door justitie vervolgde Leon Bertrand de Marowijne overstak en Frankrijk vertegenwoordigde bij een in te stellen landingsplaats aan de oevers van Albina. Lekker spul! ‘Hari na strepi…, bala!’.

- 23.10.2014. Over tien dagen op donderdag 23 Oktober 2014, zal het Divali-Feest in Suriname worden gevierd. Dat heeft de Overheid formeel bekendgemaakt. De feestdag is met de Zondag gelijkgesteld.

- SEH. De spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis heeft een bericht uitgestuurd, dat mensen met ‘chicungunya’ zich niet daar moeten aanmelden, maar bij de huisarts of wachtdokter. Gelukkig zijn er nog andere plekken om je aan te kunnen melden, voor noodzakelijker behandeling. Zoals bij de privé EHBO-ondernemingen die bijvoorbeeld in Paramaribo Noord werden gevestigd.

- Niet ontvankelijk…? 08 December 1982 strafproces. De Krijgsraad ging maar voor een deel mee, met verzoeken van nabestaanden om zich in te laten met de procesgang. Kortom, ‘in te voegen’. Alleen in de case tegen de verdachte R., mag men invoegen/-mengen. Bij andere lopende zaken niet. Met die afwijzing geeft de Krijgsraad aan, dat de zaak nog steeds loopt en enkel de vervolging schorsing opliep. Hopelijk, zeer tijdelijk van aard werd opgelegd. 26 November 2014…, vervolg op een gebed zonder einde. Noch, de van moord en uitlokking beklaagde/verdachte R., noch zijn verdediging was aanwezig in de rechtszaal van Boxel, hoewel op juiste wijzen gedagvaard voor de zitting van 13.10.2014. Verdachte R. ziet echter al enige tijd, hem geen recht geschieden in Suriname en heeft kenbaar gemaakt zijn heil in het buitenland te gaan zoeken en zaak in den vreemde te doen voortgaan. Uiteindelijk daar te willen (be-)sluiten. Is er een ander woord voor schandalig? 32 jaren…, na dato? Lang leve de soevereine en rechtsstatelijk ingerichte republiek.

- Studieschuld NL. Mensen met een studieschuld kunnen over een paar jaar makkelijker geld lenen bij een bank om een huis te kopen.Banken hanteren bij de vaststelling van leencapaciteit van iemand met een studieschuld een zogeheten wegingsfactor. Daarmee worden de maandlasten van die schuld berekend. Onder het nieuwe leenstelsel willen banken de wegingsfactor verlagen van 0.75 naar 0.45 procent. Dat hebben ze met het ministerie van Onderwijs afgesproken. Bij een studieschuld van 10.000 euro daalt de maandlast daardoor van 75 naar 45 euro. Dat betekent dat er meer ruimte is voor het afsluiten van een hypotheek. De verlaging is mogelijk doordat toekomstige studenten meer tijd krijgen om hun studieschuld af te lossen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor het nieuwe leenstelsel op tijd goedkeurt, zal het in september volgend jaar worden ingevoerd.

- Bommen. Turkije wordt er met de haren bijgesleept. In de Turkse provincie Gaziantep heeft de politie 150 kilo aan explosieven gevonden. Ook lagen er twintig vesten voor zelfmoordaanslagen, wapens en munitie, melden Turkse media. De hoeveelheid explosieven zou voldoende zijn om een middelgrote stad op te blazen. De politie houdt er naar verluidt rekening mee dat de explosieven toebehoren aan de terreurgroep IS en niet aan de Koerdische PKK. In grote steden als Istanbul en Ankara is de politie in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Gaziantep is een provincie in het zuiden van Turkije, grenzend aan Syrië. Ook de door IS belegerde stad Kobani ligt in de regio. Waar de vondst precies werd gedaan, is niet duidelijk. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen mogen Turkse vliegbases gebruiken in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Dat zegt de Amerikaanse veiligheidsadviseur Susan Rice. Ankara zou verder toestemming hebben gegeven om 4000 Syrische rebellen te trainen in Turkije. De Syriërs worden wel van tevoren gescreend door de Turkse inlichtingendiensten. De Amerikaanse regering had al langer druk uitgeoefend op de Turkse regering om ook in actie te komen tegen IS. Tot nu toe wilde Turkije daar niets van weten. De Amerikanen mogen volgens de nieuwe afspraken onder meer gebruikmaken van een basis bij Incirlik, in het zuiden van Turkije. Die basis ligt niet ver van Syrië. De Amerikanen opereren nu nog vanaf vliegdekschepen in de Perzische Golf en de Rode Zee. Bronnen bij de Turkse regering spreken tegen dat er al een akkoord is over het gebruik van bases. Er wordt nog over onderhandeld, meldde het Britse persbureau Reuters.

 

 

- Awari domri’s. Kat en muis. ‘Tu mofo gong, creaturen’. Kippe vs. oom Fransie c.s. Wie geeft de juiste info? KLM-SLM en de BV Timmermans? “Geen open sky nodig…”. Er mogen meer ‘carriers’ op de route Paramaribo-Amsterdam v.v. “Niet zeuren, hor!” Geen vreemdelingen, maar bij de Kamer van Koophandels in SU/NL geregistreerde en in respectieve landen gevestigde bonafide luchtvaartondernemingen. Net zolang als de relatie tussen Suriname en Nederland over de persoonlijke problemen en belangen van Desi Bouterse konden/kunnen lopen…, zal er op luchtvaartgebied geen opmerkelijke verbetering/verhandeling komen. Dus geen gemier of goede sier in de marges…! Geen wijzigingen ofwel sterk verlaagde vliegtarieven, zoals de KLM nu nauwelijks ‘400 Euro retour’ calculeert; voor een Schiphol – Willemstad (Curaçao) op en neertje. Net zo lang als men wrijvingen heeft bij te houden, zal men moeten wachten op ‘open sky’ of ‘nevenschikkende zaken’ in de te rationaliseren tarievensfeer. Frans Timmermans vond het in ieder geval ‘heerlijk’ om te stellen, dat Suriname geen belangstelling voor enig luchtvaartoverleg heeft getoond? Dan dus ook niet voor of over de gewraakte vliegtarieven. Effe tijd winnen voor de opvolging! In ieder geval heeft Timmermans zijn opvolger over enkele dagen, een opgeschoonde lei te bieden en kan Suriname weer eens zes- tot achttien maanden wachten voordat er constructief luchtvaartoverleg, op basis van wederzijdse ratio –onder leiding van misschien wel twee nieuwe regeringen, mag komen. Dan wel nog niet op ministerieel niveau…, maar misschien nog tussen N.V Havenbeheer, Casas, Luchtvaartdienst SU, locale KLM, Schiphol N.V., Rijksluchtvaartdienst NL of ingevlogen mensen ‘in blauw’ uit Amstelveen. In de marge ook buiten het reguliere, met de afhandel- en werkmaatschappijen van de SLM. Voeding, catering en vracht, allemaal dienstverlenend wel te verstaan. Ondertussen, zal men hoegenaamd wel tussen de 800 Euro, via beenruimtetoeslagen en de businessclasses moeten laveren om naar de overkant te kunnen vliegen. Tot een geschat tarief van misschien wel Euro 3000,– retour als jammerlijk uiterste. Afhankelijk van een virtueel seizoen en klasseerschakering, waar men toch al geen inspraak bij heeft. Bij de terugkeer wel een uitgestelde vordering, van de fysiotherapeut die de knieën weer op gang moesten helpen vanwege het goedkoopste tarief en de minst geboden beenruimte in de blauwe ‘Asia – configuratie’ op B747/400 niveaus aangeboden. Al vijftig jaren lang gaat dat zo ongemakkelijk. Op een ‘giga – inkomenstraject’, dat per vlucht een bezettingsgraad vertoont van meer dan 80 %. Onophoudelijk en alle seizoenen door. Ook toen men in de jaren zestig 23 uren onderweg was en nu 8 uren en 15 minuten vluchttijd soupeert. Daarna op Schiphol een wandeling naar de koffers van minstens 20 minuten en dan de douane en marechaussee nog. Men is van huis uit in Paramaribo tot aan de uitgang van Schiphol, in gunstigste geval, zegge en schrijven 15 uren onderweg geweest. Dan praat men nog even niet, over de afstand Nickerie naar de Stad Groningen. Gemiddeld ook nog ongeveer 1800 Euro armer. Retour uit de ‘puti’. Directeur van de BV Timmermans er straks lekker uit en aan een Belgische vlaai. Belastingvrij!? Een rijkelijk geconditioneerde opvolger er straks weer in. Tarieven op de mid-Atlantische route? Cheers, we gaan toch lekker door! Er was geen behoefte om relationeel nog eens te babbelen over rationaliseren. Het verderop gelegen Cursao, prettiger in het voordeel gesteld. Zie de websites en vergelijk…, bij een 95 jarig bestaan.

- Feest. Waar komt dat eigenlijk voor als een tijdelijk zaakgelastigde zich ‘nieuw’ aandient? Negens anders dan bij de SU’s…? Nu al was er dus een feest weggegeven door de Surinaamse ambassade in Den Haag. 25 November 2014 is om de hoek, maar dan toch wel nu al ‘dansfeest’. Hoeft men niet op niveau te babbelen, toch? Het moest Marrondag heten, maar eigenlijk was het een overdreven aankondiging van een nieuwsgelijkend tijdelijk zaakgelastigde (tz). Feest!

- ‘Bangi sidong…’. Brunswijk wil niet in de oppositiebanken. Als hij nog maar in alle vrijheid mag meedoen en deelnemen in de aankomende verkiezingen en dus geen afspraken heeft met Francois Hollande. Dan kan Brunswijk misschien nog een verkiezing meedraaien. Maar oppositie of coalitie uiteindelijk voor Abop? Is wel om het even. Ze hadden en hebben toch al niets te vertellen. Hun bijdragen en die van PL, waren volgens de overleving van ‘bigi pa’ toch maar weinig kunstig? Of niet dan? Zie toch maar de deplorabele toestanden op Sozavo, TCT en RO. De VP – Abopper, dezer dagen blijkbaar ook niet helemaal in trek. Een aantal bevoegdheden zomaar ontnomen? Mag intussen wel lintjes knippen, bij de nieuwe bierbrouwerij. Meer mogen doen…, gelooft men in Paramaribo in ieder geval ook al niet meer.

- Obiang. Zoals meerder zoontjes in dwangposities werden geschoven, mag de ‘…multimillion dollar and euro-son of Obiang…’ ook prettig inleveren. Voor zo een 50 miljoen US-dollar, charitatief neerzetten bij de ‘US – government’. Charitatieve doelstelling in ogenschouw nemen en ook houden. Onwetmatig en onrechtmatig verkregen topvermogens tot ongeveer 300 miljoen US-dollar aanhouden en je volk doen pinaren? Wie en wat is nou eigenlijk, dat zoontje Obiang? Zoeken we op en kijken nog eens naar de Amanpour-interviews met ‘papa lekker’! Ook wie Obiang’s illustere vrienden zijn en met wie diplomatieke betrekkingen tot groot ongenoegen van de wereldmachten werden aangegaan. Just Google ‘Obiang’…, voor nog meer prettigs: http://amanpour.blogs.cnn.com/2012/10/01/in-equatorial-guinea-the-worlds-longest-serving-leader/

 - http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1210/05/ampr.01.html http://nos.nl/artikel/708800-vs-plukt-afrikaanse-presidentszoon.html https://www.youtube.com/watch?v=YRXvdbxsrzY http://en.wikipedia.org/wiki/Teodoro_Obiang_Nguema_Mbasogo http://www.president.gov.sr/sr/kabinet-van-de-president/actueel/archief-2010-2013/nieuwsberichten-2012/president-bouterse-warm-onthaald-in-equatoriaal-guinea.aspx https://news.yahoo.com/u-reaches-30-3-million-settlement-vice-president-165944278–sector.html http://www.sowetanlive.co.za/news/2014/10/11/equatorial-guinea-leader-s-son-forfeits-30mn-in-ill-gotten-gains http://online.wsj.com/articles/u-s-reaches-34-million-corruption-settlement-with-equatorial-guinea-official-1412948259

- Ebola. De relaties met Afrika lopen knap terug, als nu de meest lucratieve verbindingssteden van de USofA alles en iedereen op Ebola gaan checken. Op vijf vliegvelden in de Verenigde Staten zullen extra controles komen vanwege Ebola. Reizigers uit West-Afrika moeten vanaf dit weekend hun temperatuur laten meten op internationale luchthavens in New York, Chicago, Washington en Atlanta. Ook moeten de passagiers een vragenlijst invullen over wat ze gedaan hebben terwijl ze in West-Afrika waren. De maatregelen gaan dit weekend in. 94 procent van de reizigers uit de landen die door Ebola zijn getroffen, komt via de vijf uitgekozen vliegvelden de VS binnen, zegt een woordvoerder van het Witte Huis.

 - VHP. De voorzitter van de Verenigde Hervormingspartij (VHP), is naar het buitenland vertrokken voor een aantal diepgaande besprekingen.

- SZF. In schitterafwezigheid van de minister van Volksgezondheid, heeft het Staatsziekenfonds te Moengo, voor het Cotticagebied en de Marowijne- oeverbedding, te beginnen bij Albina, een steunapotheek geopend.

 - Luchtvaart. De luchtverkeersleiders die in Suriname verantwoordelijk zijn voor een veilige beweging boven ons grondgebied en ver daarbuiten, hebben hun onwenselijke staking(-en) opgeheven. Hopelijk zijn ook de ogen van de regering en in het bijzonder het Ministerie van TCT, nu werkelijk wagenwijd opengezet. Suriname kan geen rommel in de luchtvaart hebben. Niet gisteren, niet nu en ook in de komende jaren niet!

 - Voorspelbaar. Al bij het begin van de gedachte om decentralisatie, door de centrale overheid in te voeren richting districtscommissariaten en lokale besturen, kon men corrupte zaken en handelingen zien aankomen. Het geknoei met financiën van de districten, blijkt al menig bestuurder onuitwisbaar te hebben bevlekt. ‘Dem sma kom weri nanga dem, yere…’.

- Ebola in Brazilië? Een 47-jarige man die donderdag in een ziekenhuis in Brazilië werd opgenomen omdat hij mogelijk Ebola had, lijkt het dodelijke virus niet te hebben. Dat blijkt uit een eerste test, zo heeft het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid vandaag bekendgemaakt. De man moet wel in quarantaine blijven in afwachting van een tweede test. De patiënt kwam in september terug uit Guinee en werd donderdag opgenomen, omdat hij lichte koorts en keelpijn had en moest hoesten. De man blijft in quarantaine en wordt zondag nog eens getest. Pas na die uitslag kan het ministerie met zekerheid vaststellen of de man het virus wel of niet heeft.

- Vreselijk. Een familie te Tamasari werd van een vreselijk bedrag beroofd door gewapende indringers die het gezinshoofd ook ernstig verwondden. Aan de Tout lui Fautkanaalweg, werd een man beroofd en daarbij tot bloedens toe mishandeld. Eigen richting luimt. Een man hield tot vrijdagmiddag een meisje van zestien, wederrechtelijk buiten de ouderlijke macht. Toen de politie kwam om het meisje te halen, zette de man die ‘vuurwapengevaarlijk’ te boek stond, het op een lopen. De politie moest na waarschuwingsschoten en het oproepen van versterkingen gericht schieten. De man werd in het hoofd geraakt en onder begeleiding van twee politievoertuigen in een ambulance afgevoerd, vanuit het Leiding 20 – gebied. De politie werd bij het opsporingswerk knap gehinderd door aanwezige omwonenden.

- Brandstof. Dovemansoren…, ook bij de autoriteiten. Zoals brandstoffen door ‘de goudzoek’ naar het binnenland worden vervoerd, is het gewoon heel rustig wachten op een groot ongeluk en nationale ramp. Maar men heeft geen oor naar tientallen waarschuwingen. ‘Ba suku, ba feni…’.

- Uitspraak van de week. LonnieB.: “…ik ga en wil niet naar de oppositiebanken. Dan ga ik liever uit de politiek…, maar de achterban bepaalt, hor …”. He he he, men wordt wakker!

- Nobel. De 17-jarige Nobelprijswinnares Malala Yousafzai benadrukt op een persconferentie in Birmingham dat de twee verschillende achtergronden van zichzelf en de Indiase mensenrechtenactivist Kailash Satyarthi een boodschap is van liefde. “Het doet er niet toe welke huidskleur je hebt, welke taal je spreekt of welke religie je aanhangt”, aldus Malala, “We moeten allemaal samen strijden voor de rechten van kinderen, vrouwen en alle mensen”. http://www.nu.nl/weekend/3892949/10-dingen-wilt-weten-nobelprijzen.html http://www.nu.nl/nobelprijzen/3896474/werk-nobelprijswinnaars-geneeskunde-van-groot-belang.html https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/amnesty-nobelprijswinnaars-grote-inspiratie-voor-het-kinderrechtenwerk http://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs

 - Uitsmijter. ‘Open Sky’ en de BV Timmermans in recessie. Nederland ziet de noodzaak voor een ‘open sky verdrag’ met Suriname niet? “It takes two to tango, uncle Fransie…! Have one on us, free at last in Brussels”.

- Uitspraak van de Week:. ‘Bouterse is geheel onacceptabel, als presidentskandidaat voor 2015…!’.

 

De Observateur van Sranan.

 

 

 

De Week in Retro – 11.10.2014.

De Week in Retro – 11.10.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Budget. Een week vol ongeloof onder de nog geïnteresseerden, over wat nou eigenlijk inhoudelijk stond in de jaarrede van het staatshoofd en ook nog werd voorgelezen. Bijna zou men denken, dat de zaken bewust zo zijn neergeschreven en er ook opzettelijk geen solide jaarplan werd ingediend. De oppositie had het goed gezien. Metaalmoeheid of ‘laat maar waaien attituden/tendensen’ die hoegenaamd blijkbaar hebben overgenomen. De mijnbouwsector ziet er met de dag chaotischer uit en het agrarisch deel van de economie luidt op elk niveau een noodklok. Over veiligheid van de burgerij en soevereiniteit van staat? ‘Nothing doing corporation…!’. Sociale weggeefprijsjes die wettelijk onbetaald en onbetaalbaar zullen blijken. Niemand weet goed wat er met Alcoa/Suralco gaat gebeuren. Geheime troep, in handen van de meerwaarden aan ondeskundigheid. Vervolgens hoort men ook nog, dat Staatsolie weer wordt aangesproken om ethanol groeiaspecten secundair te maken aan de groeimaterie en dan primair driehonderd miljoen “risicovol” klaar te zetten om mee te kunnen doen in een goudzoek-avontuur met een Canadees-Amerikaanse firma in West Suriname. Gaat de solide en betrouwbare kip met de gouden eieren, nu echt tuimelen in een ravijn van ongeluk? De Merian – exploratie van Newmont c.s. Eventjes een gokje wagen, met een super asset. De Staat stapt er hoegenaamd als partner uit en de enige oliemaatschappij van ons land, wordt door ‘Mega/Palu’ erin gestoten. Intussen dropt de olieprijs afgelopen vrijdag en de goudprijs is al maanden doorgezakt. De VP wordt een aantal cruciale bevoegdheden ontnomen? ‘What the hell is going on…?’. Naar de week in retrospectiva…!

 

 

- Aluminium. Uit de berichten van Fox Business blijkt, dat Alcoa enige vormen van herstel op de aluminiummarkten meemaakt. In de hoop dat Suriname daar ook van kan profiteren en de Suri-aluinaarde groter afzet vindt en verdient. http://online.wsj.com/articles/alcoa-profit-rises-amid-higher-aluminum-prices-1412800127 http://www.bloomberg.com/news/2014-10-09/alcoa-earnings-rebound-as-aluminum-use-rises-in-autos.html http://www.foxbusiness.com/markets/2014/10/03/constellium-buying-aluminum-sheet-producer-wise-metals-for-455-million-in-cash/ http://www.foxbusiness.com/industries/2014/10/08/alcoa-reports-earnings/

- USA. Een enquête en het resultaat in de USofA laat weten, dat het Amerikaanse Volk per direct alle vluchten uit Afrikaanse Ebola – landen opgeheven wil zien. Maar het beperken van vluchtbewegingen, vooral vrachtvluchten, kan de zaak alleen maar verergeren. http://time.com/3481373/ebola-transport-flight-plane-liberia/?xid=newsletter-brief http://edition.cnn.com/2014/10/08/health/ebola-us/index.html?hpt=hp_t1

- MAR. De mid-Atlantische route van de SLM, dat wil zeggen rechtstreekse vluchten over zowat 6000 kilometers of meer naar Schiphol (AMS) nabij Amsterdam, behoeft betrouwbare vliegtuigen. Met nadruk op meervoudig operationeel in te brengen toestellen. Veilige toestellen die de mensen tussen Europa en Suriname (PBM) moeten kunnen vervoeren. De KLM gebruikt daarvoor de viermotorige B747/400 of een enkele keer, de driemotorige MD-11. De SLM een viermotorige Airbus 340/300, waarvan de eis bij aanschaf –na de B747/300– bleef bestaan, dat er op het lange traject enkel met een viermotorige SLM – kist gevlogen mag en kan worden. Was en is hopelijk nog steeds, een regeringseis. De laatste tijd huurt de SLM, vaker kisten met maar twee motoren. Bijna ging het een keer goed mis, met zo een gecharterd vliegtuig, dat ondanks rook uit een van de twee motoren, toch via Frankrijk doorvloog naar Suriname. Daarna werd het toestel kaduuk verklaard, op de Airport van Zanderij. Die geintjes moet men niet hebben. Indien de SLM vliegtuigen vervangt, wil het Surinaamse publiek, vooral na de ramp op 07 Juni 1989, enkel zware trans-Atlantische vliegtuigen zien vertrekken en aankomen, met vier draaiende en krachtige motoren die onvervalste stuwkracht leveren. Laat dat vooral aan ‘Kippe’ en zijn subalterne duidelijk worden gemaakt. Geen geintjes. Meerboeking een of suggestieve handel bij storingen of niet…, vier motoren voor passagiers en vrachtvervoer. De SLM moet gewoon denken aan een gezamenlijke B747/400 en/of een B747/Combi die ook Miami/New York kan bevliegen. Want daar wordt nog steeds veel spul uit MIA gehaald. Niet in geringe mate voor de mijnbouw. Genoeg van die B747/400, B747/400-F en/of B747Combi’s in de aanbieding, als men nochtans weet te googelen. http://www.myairlease.com/available/available_for_lease_747

- Koppijn. Geeft een heleboel koppijn, maar is noodzakelijk om een deel van de muskietenaanval af te slaan. ‘Malathion in the air!’ Eindelijk, na veel te late ingrepen van mensen die enkel mooi weer wisten en weten te spelen. Nu de larven en miljoenen eitjes nog.

- Ella. In de theaters van Nederland maakt Denise Jana furore met haar gesproken musical in en over het leven van Ella Fitzgerald. http://en.wikipedia.org/wiki/Denise_Jannah http://cult.thepostonline.nl/2013/11/07/denise-jannah-kruipt-huid-ella-fitzgerald/

- Rio. De voorgenomen overname en fusie tussen Rio Tinto en Glencore is afgeketst. Zo werd een aantal uren geleden herbevestigd. http://dealbook.nytimes.com/2014/10/07/rio-tinto-says-it-rejected-150-billion-merger-with-glencore/?_php=true&_type=blogs&_r=0 http://www.bbc.com/news/business-29516764

- NDP. Het heeft er veel van, dat de NDP versterking zoekt bij de nieuwe politieke pogingen van Nain en Wangsabesari. Mannetjesputters die elk wat wils blijken te hebben gecreëerd, binnen de etnisch-javaanse gemeenschappen.

- Domri. De Staat kan er niet omheen, alsnog het plan volledig uit te voeren en de Domineekreek met een brug te kruisen of geheel te dempen en Awaradam met de Corantijnstraat te verbinden. Zodat via de Marowijnestraat, overdadig verkeer richting Paramaribo-West kan worden afgevoerd of met een U-turn ook naar de Coesewijnstraat/Duisburg/Flora via drie uitvalskanalen. Heen en weer met de Corantijnstraat, als te operationaliseren dwarsligger.

- ‘Heavy load’. De Energiebedrijven Suriname bedreigen de samenleving weer met energieonderbrekingen. “Loadshedding, so bun’. Alsof het aan de totale samenleving en niet de EBS/NH zelf ligt, dat de energiebehoefte stevig is gegroeid en zulks niet afdoend werd beantwoord. Doordat de bevolking in een klap met zowat 100.000 vreemdelingen is toegenomen…, die ook nog in het wilde weg zaken opzetten, bouwden en inrichtten met legio geïmporteerde koelinstallaties uit China (?), is de zaak compleet uit de hand gelopen. Waar is het bevolkings- en vergunningenbeleid HI/OW? Nergens in terug te vinden.

- Dubbele nationaliteit. In Nederland doet men er alles aan om de ‘dubbele nationaliteit’ te bevechten en minstens te ontmoedigen. In Suriname wil men een voet in de deur om dubbele nationaliteiten te institutionaliseren? Vechten tegen de bierkaai. ‘Meki dem kom mi e wakti dem…’, moet een Ivo Opstelten in gedachten hebben.

- Moorden. Het strafproces terzake de 08 December 1982 massamoord, zal komende week hervat worden in de twee strafkamers van de Krijgsraad? De burger, respectievelijk de militaire kamer als het tenminste allemaal goed zit tussen het Openbaar Ministerie en de Krijgsraad. Met op de achtergrond de inkijkcontrole van het Hof van Justitie, mochten zaken weer in een onwezenlijke klem worden gereden. Echter is optimistisch blijven, nog meer het credo en enige houvast, wat nabestaanden van slachtoffers en grote delen van de samenleving mochten/mogen koesteren.

- Luchtvaart. Het mag nu wel afgelopen zijn met een staking van luchtverkeersleiders. Wie enige maatschappelijke verantwoordelijkheid wil dragen, zal moeten werken naar een spoedige oplossing. Zowel Pinas van TCT, zijn regering die zaken liet liggen, als positief ingestelde luchtverkeersleiders. De veiligheid van luchtvaartuigen en hun passagiers in beweging, gaat altijd voorop.

- Staatsolie. Een goudzoekoperatie in de strot drukken van Staatsolie, kan een risicovolle spuwing van totaal maatschappelijk verlies opleveren. Let op! Mensen zonder enig legitiem mandaat of kennis van zaken, spelen weer ondoordacht, bekender en hopeloze ‘pokergames’. Positiever geluid is nu enkel…, dat Staatsolie extra energievermogen wil gaan aanleveren. Dat zijn zaken die men wil horen in de samenleving en binnen de potentiële investeerderkring. Niet dat achterlijke casinogedrag van bepaalde politici en hun bejaarde adjudanten die hun tijd rijkelijk hebben overtroffen. ‘Time to go!’.

- Digi-TeleG. Een stevige storing en ontkoppeling heeft zich voorgedaan tussen Digicel en het Telesur-netwerk. Digicel doet in samenspraak met Telesur, er alles aan om het ongerief voor de klanten, op het GSM en Internet te minimaliseren. Zo leest een SMS van de “rode telecommunicatieconcessionaris” en bericht op het Internet om 10.45 op de donderdagmorgen. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25536

- ‘Hori faste san wi Bakra musu habi’. Een angstcultuur manifesteert zich. Piet in de smiezen en dus naar de malle Hollandse molen. Bejaarde F16’s in de lucht, met de moderne kruisvaarders aan de knuppel? Lezen gezapig mee: ‘Albert Heijn (AH) krijgt op de Facebookpagina van de NOS meer kritiek dan bijval op het besluit om ‘Zwarte Piet’ zo veel mogelijk uit de winkels te weren. In de meer dan 2.500 reacties maken Facebook-gebruikers zich boos en zeggen sommigen zelfs, dat ze geen boodschappen meer zullen doen bij het winkelbedrijf. Sommigen roepen op om de supermarkt te boycotten. “Als AH niet meer achter de ‘Nederlandse cultuur’ staat, kom ik daar niet meer. Er zijn genoeg andere supermarkten”. Dat Zwarte Piet een uiting van discriminatie zou zijn, wordt in veel reacties bestreden. “Zwarte Piet is geen slaaf. Hij is niet met een donkere huid geboren, maar zwart geworden door het roet van de schoorsteen”. Anderen gaan nog verder door te stellen, dat er nu een omgekeerde discriminatie dreigt. De teneur van die reacties is dat Nederland tolerant is ten aanzien van andere culturen en religies, ten koste van de eigen tradities. “Lekker multicultureel bezig hoor, je ‘eigen cultuur’ verloochenen”. En: “Hoe helpen we onze tradities om zeep…”. Een ander verwoordt het zo: “Wel halalvlees, veel suikerwerk na de Ramadan en speciale groente in de winkel. Ik heb daar geen probleem mee. Maar dan moet Zwarte Piet ook kunnen”. Iemand die er anders tegen aankijkt, windt zich op over de “…bekrompen en kortzichtige…” reacties van mensen die boos zijn op AH. Hij vindt dat het supermarktbedrijf het goede voorbeeld geeft. Supermarktketen Albert Heijn is niet de enige die rekening houdt met de maatschappelijke discussie over Zwarte Piet. Ook andere winkels worstelen ermee. Uit een belronde blijkt dat veel winkels aanpassingen doen onder invloed van de discussie, maar daar niet graag over praten. Snoepketen Jamin zegt, dat het promotiemateriaal dit jaar neutraler zal zijn, omdat het bedrijf geen onderdeel wil worden van het debat. Of dit betekent dat de campagne vooral om Sint zal draaien, kan een woordvoerder nog niet bevestigen. Supermarktketen ‘Plus’, zegt haar assortiment niet aan te passen. Maar in de campagne van de keten zijn Sinterklaas en Piet dit jaar in silhouet te zien. Een woordvoerder wil niet zeggen of het toeval is, dat de kleur van Piet hierdoor in het midden blijft: “Voor ons is dit de manier om de gezelligheid van het seizoen uit te dragen, en deze campagne is ook in lijn met verpakkingen die we eerder hebben ontwikkeld”. Supermarktketen ‘Jumbo’, zegt wel te blijven bij Zwarte Piet op verpakkingen en producten, maar ook ‘Jumbo’ wil verder geen rol spelen in de discussie. In de reclamefolder van ‘Intertoys’ zijn Sint en Piet afwezig. ‘Intertoys’ wil niet ingaan op de discussie rondom Zwarte Piet. De speelgoedketen geeft aan dat de huidige folder de najaarsfolder is, en dat Sinterklaas pas in het drukwerk terechtkomt wanneer hij in het land is. Tot zover NOS.nl. http://nos.nl/artikel/708052-albert-heijn-is-niet-de-enige.html

- Kluns. Moreelethische waarden en normen ‘jumby styling’. Op de Nederlandse televisie, werd dinsdagavond tot ergernis van zoveel ingewijden binnen onze landsgrenzen, een al in de jaren zeventig en tachtig verworpen beklagenswaardig verschijnsel vertoond. Een kampioen onder de querulanten, welke figuur niet zo lang geleden –tijdens een rouw- en uitvaartplechtigheid– op ernstige wijze, de mensenrechten en integriteit van een vooraanstaande familie ongelikt kwam schenden. Er vielen klappen, gewonden en de politie moest erbij worden gehaald. De figuur in kwestie had het op de NPO-zender over morele waarden, normen en een zeker geconstateerd uitgavenpatroon. Allemaal, binnen de/een onder socialer en bezuinigingregiem gestelde Nederlandse gemeenschap (…) en dat van ‘zijn koning’ en Oranje-familie, in het bijzonder. Over moreel verval en vervaging van waardenormen in deze gesproken. ‘Ye kom dya fu broko yu sisa anu? Dan ini Holland ye pley moraalridder gi / fu Aleke nanga Maxi? Get a repaired live by shrink…, bro. Meti no e libi so…, nanga makandra’. Note: ‘Shrink or “head shrinker”,
slang term for a mental health professional such as a psychiatrist (…)!’. ‘In this head-on basket case and of severe human rights violations, within a terribly hurt and by less fortune, already scattered family.

- VP. Wat was dat? Ging het over een ambtelijke taakaanstelling in het kwadraat te Moengo of ook weer wat anders van de Abopper? In ieder geval blijkt nu, dat ‘per besluit/beslissing’ van het staatshoofd, een of meer bevoegdheden kranig aan de vice-president zijn ontnomen. In het bijzonder de mogelijkheid tot virtuele aanstellingsvrijdom van ambtenaren. Filterbevoegdheden die nu bij de MinBinza (NDP) terecht mochten komen? Bestuurstechnisch wel zo handig…, maar waar zaken niet worden uitgelegd gaan de wenkbrauwen in de samenleving wel weer omhoog en nemen speculaties geheid over.

- Uitleg. Over dat fenomeen gesproken. Er wordt niets uitgelegd. Niet in een plan allernaast de begrotingen, noch op secundair/tertiair niveau, is er sprake van een fatsoenlijker bestuursverklaring door enig nog operationeel planbureau gesanctioneerd. Leningen voor de bouw van ziekenhuizen. Leningen bij Staatsolie of nog weinig rationele grepen in de vermogens. Misschien ook nog wel in kas van de luchtvaartmaatschappij? Telesur in de klem? Eigenlijk misschien ook al een feit, toen in 2006 een stevig aantal Mazda-dubbelcabines, wederrechtelijk bij Abop terecht kwam. Onder een van de eerdere regeringen Venetiaan 2005-2010 en vlak voor de grote overstromingen van Mei 2006. Maar nu gaat het over groter wapenfeiten, die men niet in De Nationale Assemblée hoort, maar wel op ‘bigi sma dey’. Verhoging van AOV en Kinderbijslag zijn daar dan twee opvallender populistische karakters. Alcoa / Suralco inmiddels met een dienstgeheimenovereenkomst, in de smoeskalenders en roddelkanalisering van de Surinaamse Berlusconi gestoten…? ‘Agenturas de Energia do Finland…?’ Vervolgens gaat ‘grat hari’ een deel van de Staatsolie-vermogens naar een zogeheten goudzoekerij, in veel riskanter vorm dan bijvoorbeeld de Tapajai en/of Kabalebo-energizers. Speculaties over het functioneren van een VP waarvan nu mag blijken, dat de ambtelijke armslag lichtelijk in het perifere en de diameters is ingekrompen. Uitleg? Aan je hoelahoep, hor! Heftiger bedragen om maar even voor de landelijk algemene-/geheime verkiezingen, een administratief afsturend ministerie en twee controlelichamen te financieren. Operationaliseren van zorgverzekeringen en andere invulling van wonderlijk aangenomen sociale wetgevingen, welke eerder tot een worg contract lijken te gaan behoren? Geen financieringsrationalisering te verkrijgen. Geen planmatige aanpak? Mr Drs Sharmila Kalidien – Mansaram wist het allemaal haarfijn uit te leggen. http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=10848 Simultaan met Boldewijn gaf ook zij, elk een gedegen bestuursles/uitleg. Onomwonden op eigen titel. Van hoe het wel en weer niet zou moeten, wil het land enig verantwoorde en duurzame ontwikkeling doormaken. Alcoa/Suralco en alle andere zaken, zoals energie, de nationale-/internationale veiligheidssituatie, de integriteit van het volk en soevereiniteit van het land? Daar mag men geprolongeerd naar gissen. Formele uitleg blijkt De Nationale Assemblée niet meer binnen te treden. Want daar zitten Jan Klaasen en Katrijn op het katheder. Inclusief het orakel Bouva, bij gelegenheid ene Panka en dan Andreetje als eloquente spindokter. Voor ieder wat wils. Maar daar zit dan op de achtergrond ook de giftiger veiligheidsman. Met die uitgestoken reptielachtige tong, waar Mahin Jogi –levensveilig, -bestendig en -beschermend, pardoes en ernstig ‘flexi’ voor moest dokken. ‘Sapacara – styling, a sani frey kom…, so bun’. Of was het een Leguana-achtig bedoelde klapzoen. Het is om het even, als men daardoor ‘point blanc’ wordt geraakt. http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/index.php/jogi-vraagt-president-belfort-ook-te-vervangen/ http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=8021#bloxtop Al deze zaken meer, kan en mag men ook via de website van Apintie TV, transnationaal via het Internet checken. Voor ieder wat wils. (www.apintie.sr). Ook voor Jan Klaasen en Katrein. Piet en Klaas ofwel Sjene en Sjakie van het respectieve kabinet. Limbero ‘on the site/side’ meegenomen. Kan die nog wat finesses van leren ook!

- DC. Oud-bestuursambtenaar en advocaat Richene Libretto die eens ook de positie van districtscommissaris mocht bekleden, heeft alle gelijk aan zijn zijde als hij oordeel vormt en geeft over het inferieure karakter van bestuursambtenaren die tot aan de topfuncties ‘politiek ingekleurd’ werden/zijn en als zodanig dan wel overeenkomstig die Mozaïsche schakering, helaas beletoperationeel zijn geraakt.

- Uitspraak. Meest gevleugelde uitspraak van de week. Asabina: “Commissie Goudzoek is een vloek…!”. ‘Gerold Gerold dem patron, ala sema saka sidon…, nanga dem bigi bigi bigi bigi gon’.

- ‘Wakti aleng…, spoiti’. Dat is het weer met BOG. Wachten dat de regens invallen en interessant komen vertellen, dat Suriname en met name Paramaribo – Noord dan pas zal worden bespoten? Beleid? Jawel…, van achter naar voren en zekertjes als het kalf tot ontbinding is overgegaan. ‘Chikungunya styling, papi…’. Te beginnen bij Leonsberg.

 

Goudprijs vandaag zaterdag 11 oktober 2014

EURO €
1 troy ounce 967,95 0,00 0,00%
1 gram 31,12 0,00
1 kilogram 31.119,67 0,00
US DOLLAR $
1 troy ounce 1.223,00 0,00 0,00%
1 gram 39,32 0,00
1 kilogram 39.319,70 0,00

Trend goudprijs 2013 – 2014

Trend EURO € per troy ounce
Vandaag 967,95 0,00 0,00%
Gisteren 968,10 -0,15 -0,02%
Vorige week 950,73 +17,21 +1,81%
Vorige maand 966,57 +1,38 +0,14%
Vorig jaar 950,85 +17,10 +1,80%
Trend US DOLLAR $ per troy ounce
Vandaag 1.223,00 0,00 0,00%
Gisteren 1.223,00 0,00 0,00%
Vorige week 1.190,70 +32,30 +2,71%
Vorige maand 1.249,00 -26,00 -2,08%
Vorig jaar 1.286,40 -63,40 -4,93%

Laatst gewijzigd: 11-okt-2014 01:15 CET

 

 - Commentaar? De goudprijs daalde de afgelopen 6 maanden al met ongeveer 9 procent. Maar er bestaat een grote kans dat de goudprijs nog verder daalt, zo verwacht Chris Weston, chief market strategist bij IG. Dat zegt de strateeg in gesprek met CNBC. Daalt de goudprijs tot onder het steunniveau van 1180 dollar per ounce, dan is de kans volgens Chris Weston groot dat de prijs dit jaar nog daalt naar 1100 dollar. Weston ziet momenteel geen reden voor beleggers om zich middels goud in te dekken. Ook noemt hij de sterke Amerikaanse dollar, waardoor het edelmetaal minder aantrekkelijk is voor een grote groep beleggers omdat het voor hen duurder is om goud te kopen. Mening een was dat! Numero 2. In de volgende video op CBNC legt een technisch analist uit dat de goudprijs kan dalen naar $850 per troy ounce. Vanaf de piek in 2011 (in dollars) verkeert goud in een neerwaarts trendkanaal, waar de prijs vooralsnog niet uit weet te ontsnappen. We moeten het steunniveau op $1.183 per troy ounce goed in de gaten houden, want dat is het niveau waarop de goudprijs vorig jaar in juni en december weer steun vond. Zakken we door dit steunniveau heen, dan kan de prijs snel verder dalen. Fundamenteel gezien heeft goud ook de wind tegen. Gina Sanchez van vermogensbeheerder Chantigo Global legt uit dat de goudprijs vooral daalt door de sterkte in de dollar, maar dat ook de vraag vanuit de fysieke goudmarkt tegenvalt. Ze merkt op dat de Chinezen de laatste tijd minder goud kopen. Feestdagen zorgen in China om deze tijd voor extra vraag, maar de verkoopcijfers vallen toch tegen. Ook in India ziet Sanchez een daling van de vraag naar goud. http://marketupdate.nl/nieuws/goud-en-zilvermarkt/video-goudprijs-zakt-naar-850/

- RRV. Oud – president en –voorzitter de Nationale Partij Suriname, Runaldo R. Venetiaan, heeft terdege op een nieuwswebsite gereageerd. Antwoord gegeven op een deeltal aantijgingen, gedaan in een weinig fatsoenlijk en dus verwerpelijk, ook nog door de overheid betaald tv-programma. Beschuldigingen die per ommegaand moesten worden geredresseerd. Niet de gewoonte van Venetiaan om op vuilschooiers te reageren…, maar liet zich dit keer niet onbetuigd. Ditmaal liet hij de opgeworpen bacteriën, echt niet onbeperkt aan hem en Surinaamse samenleving voorbij waaien. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25509

- Ebola. Texas Ebola patient dies! Een gevaar voor de wereldbevolking. Transcontinentale besmettingen in de USA en in Spanje! The globe’s largest outbreak of Ebola has killed more than 3,400 people in Guinea, Liberia and Sierra Leone. Since March, more than 7,400 people have contracted Ebola in those nations, according to the World Health Organization. The CDC is tracking the latest cases in the region. NBC News freelance cameraman Ashoka Mukpo was diagnosed with Ebola in Liberia on Thursday. He left Liberia on a specially equipped plane Sunday and was headed to Nebraska, the network reported. Frieden said Tuesday that battling the virus will be a “long, hard fight”. “The virus is spreading so fast,” he said, “that it’s hard to keep up”.http://edition.cnn.com/2014/10/08/health/ebola-us/index.html?hpt=hp_t1

 

- ‘Skoro’. De scholen zijn geopend en vooralsnog zijn er geen grote problemen aangemeld? Kan morgen anders worden. Een groot aantal ouders, zal niet blij zijn met de afstandsplek waar er naar toe gereden moet worden om minstens een kind af te zetten. De energie- en het brandstofverbruik blijven inherent aan die situatie. Vroeg opstaan…, betekent langer licht in huis aanzetten en dan ook nog een stuk rijden met een twee- of vierwieler. Aan het eind van de ochtend, kon men met inventarisaties beginnen van wat allemaal misging op de eerste schooldag. Alvast weinig bemoedigend!

 - OKB. Jennifer van Dijk – Silos is aangemeld als voorzitter van het Onafhankelijk Kies Bureau (OKB). De advocate heeft al eerder die post mogen bezetten. Wel is het nu zo, dat de oppositionele partijen de aangewezen vertegenwoordigingsverhouding in het controlerend en begeleidend staatsorgaan, compleet onaanvaardbaar vinden.

 - Hoe dan? Je loopt met je vrouw of kinderen in een hal van de dichtbij neergezette Mall en een losgeslagen ‘fourwheel drive’ mangelt je. Wordt daarbij verwond. Men kan het zo gek niet bedenken of voertuigen vliegen dezer dagen ‘grat hari’ tegen medeweggebruikers en ook in gebouwen.

 - Brand. Minstens twee woningbranden in het afgelopen weekeinde. ‘Ala dey sani!’. Bij een van de branden, worden er wel beschuldigingen van ‘opzettelijke brandstichting’ van stal gehaald.

 - Kopro. Heftiger koperdiefstallen en aanslagen op fibernetwerken geconstateerd. Ongehoorde storingen op het communicatienetwerk, zijn daarvan de resultante.

 

- Aircontrol. Meer dan zeven jaren lang, worden luchtverkeersleiders in de bittere kou gelaten, door het Ministerie van Transport Communicatie & Toerisme. Beloften die niet worden ingelost. Onder een ABOP-regiem op het bedoelde departement, blijkt de zaak van kwaad tot erger te zijn gebracht. Toch vraagt Amafo opnieuw te stemmen op de huidige regeringscoalitie? Voor zover daar nog wat van overblijft.

 - Correlerend populisme. Een ‘bigi sma dey’ en de toezeggingen aldaar gedaan, komen niet voort uit opportunistisch populisme? De controle op afstemming, gebiedt, dat de vertegenwoordiger van de NDP dit zegt en die van ABOP weer dat. De vraag mag gesteld worden of men wel goed en definieerbaar weet, wat ‘populisme’ allemaal inhoudt. ‘Leer wan les, baya…’. ***Populisme komt van het Latijnse ‘populus’, dat “volk” betekent. Populisten zeggen in naam van het volk te spreken. Het slaat op een politieke stijl, eerder dan op een ideologie als een discours, dat het volk centraal stelt. Als communicatiestijl is het populisme door eender welke ideologie te gebruiken. Ze gaat uit van de onderdrukking van de bevolking door een ‘elite’ en streeft naar een samenleving waar het ‘volk’ de Staat beheert. Hierbij refereert ze aan de economische en sociale status van de “gewone man”. Gevestigde politieke partijen bestempelen soms nieuwkomers als populistisch. Gewoonlijk begonnen die partijen ook als “een stem” uit “het volk” (…). Wat een mop! Zie dus ook voor lesdeel II: http://www.encyclo.nl/2013/begrip/populisme http://nl.wikipedia.org/wiki/Populisme

 - Begroting. Verkiezingsbegroting, zal de 100 miljoen aan SRD’s ver overstijgen! Hoe meer geld in omloop…, des te meer in een kleine economie de inflatiegevoeligheid geïrriteerd raakt.

 - ‘Safe’. Brandkastenmanie. In SU maar nu ook overgewaaid naar ‘La Guyane Française’. De Politie en Gendarmerie van het buurland zijn ervan overtuigd, dat de brandkasten met inhoud naar Suriname zijn overgebracht. Had men niet gewaarschuwd, dat de soevereiniteit van ons land met grote regelmaat in gevaar is gebracht? Grensoverstijgend wel te verstaan!

- Dignitary. “The community of ‘White Sands’ at the Zanderij Airport wishes to elect a new dignitary…”. Men spreekt steeds over ‘een dorp’. Zou zeer interessant worden, als de begrenzingen van dat lucratief bezetgebied –inclusief wat men Cabenda noemt– staatsrechtelijk wordt aangegeven en tot waar de gronden van een verplicht uit te breiden luchthaven, uberhaupt zijn komen te liggen. Tot nog toe heeft men er geen erg in, dat de luchthaven te Zanderij het allerbelangrijkste strategisch goed is, wat wel transnationaal wordt erkend en op waarde geschat. Internationaal! Of dat ook zo op nationaal niveau heeft plaatsgehad, valt ernstig te betwijfelen.

 - Voedselpakket. De ‘bigi sma dey’ had echt geen populistisch…, noch politiek karakter, hor! Totdat Amafo van Sociale Zaken riep, dat men weer op de huidige regeercoalitie zou moeten stemmen. Als je niet weet hoe het hoort, dan roep je eigenlijk: “Jouw stem voor een voedselpakket…”.

 

- Baby Doc. De verbannen dictator die armoegedwongen naar Haïti terug kwam en werd aangeklaagd, voor corruptie en mensenrechtenschendingen. De man en zijn verdediging, gingen in een strategische uitstelrage. Zodanig heftig, dat deze nog net niet voor zijn wandaden strafrechtelijk, kon worden veroordeeld. ‘A jongen go dede…, instead’. Waar maakt men nog meer, een inmiddels gediskwalificeerde uitstelrage mee? Juist ja! Weinig hilarisch.

 - Alesie. De sector rijstinzaai en -verbouw, vindt de opmerkingen van het staatshoofd, in De Nationale Assemblee gedaan, maar macaber van karakter als deze het selectief over hun activiteiten en potenties heeft.

 - Afstemming. Hoeveel mensen die naar rouwvisite waren of een begrafenisplechtigheid bijwoonden…, ontdekten bij terugkeer, dat hun huis was leeggehaald? Het lijkt op een virale ontwikkeling.

 - Robben. Arjen Robben heeft zich voor het eerst sinds het WK weer gemeld bij het Nederlands elftal. Robben zat al die tijd zich thuis te ergeren aan de wanprestaties van het Nederlands elftal.

 - ‘Money talks’. Het legendarische Waldorf Astoria in New York wordt verkocht aan een Chinese verzekeringsmaatschappij. De Anbang Insurance Group betaalt bijna 2 miljard dollar voor het hotel aan Park Avenue in Manhattan.Het Waldorf Astoria is een van de bekendste hotels ter wereld. Het opende in 1931 op de huidige locatie en was toen het grootste ter wereld. Het heeft 1508 kamers en is onder meer bekend van de Waldorf salad. Het hotel heeft een eigen perron op het nabijgelegen Grand Central Station, dat onder anderen werd gebruikt door president Franklin D. Roosevelt. De huidige eigenaar, Hilton Worldwide, blijft het hotel uitbaten. Met Anbang is afgesproken dat Hilton dat de komende 100 jaar blijft doen.

 - Weet hoe het hoort! ‘Face yr piers’. President Kenyatta van Kenia gaat deze week als burger naar een zitting van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij legt zijn presidentschap tijdelijk neer. In het parlement in Nairobi zei Kenyatta dat vice-president Ruto zijn taken zal waarnemen. Hij wil niet als staatshoofd naar Den Haag, omdat dan de “soevereiniteit van 40 miljoen Kenianen…” terecht zou staan. De president van Kenia is aangeklaagd voor gewelddadigheden tijdens de verkiezingen in 2007. Meer dan duizend mensen kwamen toen om het leven. Kenyatta heeft altijd gezegd, dat hij onschuldig is. Op de zitting van woensdag van het Internationaal Strafhof moet een datum worden gekozen waarop het proces tegen hem begint. De mogelijkheid bestaat dat de openbaar aanklagers het Strafhof gaan vragen om de zaak te laten vallen, omdat er te weinig bewijs is. Het proces is al een paar keer uitgesteld, de laatste maal op verzoek van de aanklagers. Die hadden moeite de zaak rond te krijgen.

 - Ankara. Wat doet Turkije? Strijders van Islamitische Staat hebben hun zwarte vlag gehesen in het oosten van de Syrische grensstad Kobani. Dat is te zien op beelden van persbureau Reuters. IS en Koerdische strijders vechten al weken om de stad aan de grens met Turkije. Ook nu wordt er nog steeds zwaar gevochten.

- Brasil. In Brazilië heeft zittend president Dilma Rousseff de meeste stemmen gekregen bij de presidentsverkiezingen van zondag jl., maar er is een tweede ronde nodig. Ze komt met 41 procent van de stemmen tekort voor een absolute meerderheid. Roussef moet het op 26 oktober opnemen tegen de centrumrechtse oppositieleider Aécio Neves (54) die als grote verrassing geldt van de stembusgang. Neves staat op 35 procent van de stemmen. Hij versloeg daarmee de socialistische Marina Silva, die 21 procent van de kiezers achter zich kreeg.

 - Chikungunya. Tientallen mensen raakten in het afgelopen weekeinde, alsnog beroerd door de muskietenaanval die ons land teistert. Het land is in problemen.

 - Meer. Er werd weer meer AOV beloofd en ook meer Kinderbijslag. Met afnemende inkomsten van staat, wordt dat werkelijk veel interessanter. De ene zegt ‘welles’ en de ander zei meteen daarop ‘nietes’. Zien wie de competentiestrijd gaat winnen.

- ALCOA. Tot nog toe geen duidelijkheid, wat de positie en status van de Alcoa/Suralco nou is of wordt. Moet maar ‘kat vs. muis’ blijven spelen…, kan men nog het allerergste meemaken…, zo vlak voor de algemene verkiezingen van 2015 of eerder. Als Alcoa een deal sluit met een inmiddels mandaatloze regering, waarvan de maatschappelijke ondersteuning vrijwel totaal is verdampt, kan internationaal de ‘nietigheid’ van elk onvoordelige/ondoordachte ‘deal’ worden ingeroepen. Let op!

- Dierendag. De dierenbescherming en ‘Partij voor de Dieren’ in Nederland, bereikten “redelijk akkoord” ter zake een verzochte prudentie en nadrukkelijke beheersing bij de kwantitatieve (rituele-) slacht, na het afsluiten van de vastentijd. Religieuze organisaties deden toezeggingen om rekening te houden met de gevoeligheden van en bij dierenvrienden.

- Dierendag in SU. De dieren leven in relatief geestelijke en lichamelijke gezondheid. Ook op de vuilnisbelt. Maar wat sommige primitief ingestelde schepselen, volgens de evolutietheorieën van Darwin onderling allemaal uithalen, is niet voor de poes noch voor de kater te aanschouwen. De ene gaat naar een ‘beri’ en betast daar wederrechtelijk, de borsten van een aantal weinig willende en sociaal kwetsbare vrouwen. Een ander slaat op een uitvaart familieleden in elkaar en uit door krankzinnigheid ingegeven en gedreven, het weinig rationele aan bedreiging (-en). Een ander zet zoveel sopie in de al verwarde kop, dat publiekelijk overgegaan wordt tot statusbedreiging van seniorenburgers. Over de roofovervallen op de ouderen en de toegebrachte barstwonden aan menig hoofd in deze samenleving, kan meteen al een aparte databank bij Justitie worden aangelegd. Waar gaat men naar toe, in dit alco/droga geïnfecteerde land? Juist ja!

- Dank U wel! Milde straf voor het verduisteren van een stevig aantal US-dollars door P.B., uit de kostbare auto van zijn papa. De rechter ging mee in gedachte, dat de jongeman misschien de verkeerde opvoeding had genoten en dit om een “first offence” zou gaan. De andere broer uit Holland die zich met cocaïnepasta bezighield en kilo’s van dat spul naar NL wilde smokkelen, komt nog aan de beurt bij de strafrechter. Men vreze met grote vreze…, wat daar nochtans het strafvonnis van mag worden.

- 06.10.2014. Op die datum zal de verdachte D.B. in Brooklyn – New York, na partiële bekentenissen te hebben afgelegd bij het Openbaar Ministerie, voor een strafrechter verschijnen. Procedureel zal er na een initieel ‘not guilty plea’, het een en ander veranderen, gegeven de aangemelde ‘guilty plea and bargain’ waarop naderhand vermoedelijk werd/is ingezet. Wat deal is geworden en strafmaat mag zijn, zal de tijd wel weer leren.

- Onderzoek naar bestelbon. Het Openbaar Ministerie zal een onderzoek starten, op verzoek van leden uit De Nationale Assemblee, naar de handelingen gepleegd door Belfor –in de functie van bewindvoerder– op MinJuspol en het gebruik van staatsmiddelen/representatiefondsen om cadeautjes ‘in privé’ te verdelen, in de vorm van ‘aangekochte waardebonnen’.

- Onderzoek II. Onder Belfor’s bestuursmandaat, werden ook volgens het nodige aan getuigenverklaringen, een viertal mannen in de Tout lui Faut – kanaalweg of op aangrenzende weg/brug standrechtelijk van het leven beroofd. Het Openbaar Ministerie blijkt opnieuw onderzoeksperikelen te beleven, daar waar militairen en politiemannen betrokken zouden zijn.. Vandaar de eis van nabestaanden die hun kostwinners kwijtraakten, om deze onverkwikkelijke zaak door buitenlandse organisaties te laten onderzoeken en beoordelen.

- NL. Af en toe lijkt het er meer op, dat de verkiezingskoorts eerder in Nederland dan in Suriname heeft toegeslagen. Want wat daar allemaal niet aan steunbetuigingen wordt gegenereerd, ter zake de nationale ‘algemene en geheime verkiezingen’ voor volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname, is een zaak die knap opmerkelijk is geraakt. Het einde van een Bouterse- en NDP-era, in de Republiek Suriname vormt daar klaarblijkelijk de grensoverschrijdende hoofdbooster voor.

- Suralco. Per 01 Oktober 2014 is de af-/aanlanding nabij de Afobakadam gesloten voor het misbruikmakende en nu dus ook voor alle publiek. Zou het toeval zijn, dat een Suralco-beheerder, in zijn werk- en woonomgeving werd vermoord? Inderdaad suggestief en gewaagd om die koppeling te midden van zijdelingse interesse belangen te maken. Maar toch werd die vergelijking gemaakt.

- Revisie. Er zou na eerder beproefde tuchtrechtelijke maatregel, ander oordeel en vonnis aankomen vanuit het Hoofdbestuur van de Suriname Voetbalbond. En wel ter zake het zoveelste aangemelde incident, met de voetbalspeler Ronnie Brunswijk in de hoofdrol. Zien wat het uiteindelijk wordt, na geconstateerde en gerapporteerde misdraging tegen scheidsrechter(-s) die door de SVB worden ingezet om arbitrair tijdens wedstrijden, in alle vrijheid en veiligheid te kunnen optreden. Ook daar weer zal de tijd het een en ander leren. Intussen is de uitloop van gekwalificeerde arbiters begonnen. Men pikt strafvermindering voor Brunswijk absoluut niet!

- Klem. Een politiewagen wordt gejat. De crimineel wordt uiteindelijk gevat. Een ander onverlaat, bemachtigt een auto en slaat op de vlucht. Achtervolging! De politie tracht deze figuur klem te rijden. Maar dat zal uiteindelijk pas lukken, als er tegen een ander voertuig wordt gebotst.

- Virale ziektekiemen. Parmessar vraagt een enorm bedrag om de ‘chikungunya muskiet’ in het ressort Blauwgrond te bestrijden? Maar er zijn veel meer verdachte haarden. Zo ook de smerige vuilnisbelt van Ornamibo. Wat gaat men daar uitproberen? Intussen zijn particulieren al begonnen, grote bespuitingen te plegen met Malathion. Wachten op de overheid…, is een ‘not done situation’ geworden. ‘Wakti Blokland nanga Parmessar…, ye dede nanga korsoe….!’.

- Opvolging. Het voorspelbare, dat Albert Aboikoni de opvolger van ingeslapen Granman Belvon Aboikoni zou moeten worden, hing al enige tijd in de lucht. Vandaag de dag worden daar transparanter mededelingen over geventileerd.

- ABOP. Het ministerie van Transport Communicatie & Toerisme is toevertrouwd aan Pinas van ABOP. De politieke partij van eigenaar Ronnie Brunwsijk. Resultaat? De luchtvaart en daarmee export van productiegoederen, ondervindt grote schade door stakende luchtverkeersleiders. Specialisten die wars zijn van alle niet nagekomen beloften en de totale verwaarlozing van werkplek cq. apparatuur. ILS en andere communicatie-elementen die niet werken, zal uiteindelijk resulteren in nog meer kwaad, schade en onstuitbare ergernis in dit land. Speelt men weer met mensenlevens? Het is de aller allerhoogste tijd, na zoveel stakingen en rommelgebeuren. Vraag! Welk ministerie –ABOP/PALU of NDP– functioneert nu optimaal in deze regering Bouterse? Leg uit! ‘Sortoe wan fu dem departementi e drai… ? Yere no, saka wi dya safri yere!’. Misschien dat oom Theo, de natuurdeskundige Vischnudatt uit Wanica, nog enige antwoord heeft. Dat is hem toch altijd toevertrouwd? Juist ja!

- Vasten. Aan alle Surinamers wordt een vrolijk en veilig einde van de vasten en Eid al – Adha 2014 toegewenst. Eid al-Adha, the Festival of Sacrifice, is observed on pilgrimage to Mecca known as the hajj. Determining the exact date of Eid al-Adha is a point of contention and some wait for an official announcement from the authorities in Mecca. (Huff – Post). http://www.huffingtonpost.com/2014/10/03/eid-al-adha-2014_n_5927040.html

- Hong Kong. Gevaarlijk spel! ‘De hoogste bestuurder van Hongkong, Leung Chun-ying, eist dat dit weekend de blokkades in het centrum van de stad worden opgeruimd. Hij wil dat maandag de scholen weer opengaan en dat de ambtenaren in de stad weer gewoon aan het werk kunnen. In een televisietoespraak zei Leung dat hij bereid is “alle noodzakelijke middelen” in te zetten om de rust in de stad te herstellen. Veel betogers en studenten in Hongkong zijn bang dat hij daarmee doelt op hard ingrijpen van de politie en het leger’. (NOS.nl).

- Ongepast en verwerpelijk. Een overeenkomst en zelf een verdrag met Nederland blijkt herhaald op water geschreven. Marokko is erg teleurgesteld over het Nederlandse besluit om het verdrag over sociale uitkeringen op te zeggen. De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft dat gezegd tegen minister Asscher en minister Timmermans. Met beiden heeft hij vandaag telefonisch contact gehad, schrijft hij in een officiële verklaring op Facebook. Marokko vindt het jammer dat Nederland het verdrag eenzijdig opschort. Marokko noemt de beslissing een “unfriendly act”, ongepast tussen bevriende naties. “Het beëindigen van een verdrag tussen twee landen komt niet vaak voor. En het is ook niet eerder gebeurd in de relatie tussen Marokko en Nederland”. Het kabinet besloot  vrijdag om een einde te maken aan een aantal afspraken met Marokko over uitkeringen. Nederland wil de uitkeringen voor nabestaanden of arbeidsongeschikten verlagen voor Marokkanen die naar Marokko terugkeren, omdat het leven in Marokko veel goedkoper is. Daarnaast wil Asscher dat de kinderbijslag en het kindgebonden budget niet langer worden uitgekeerd aan mensen die in Marokko wonen. Alleen de AOW blijft onveranderd, of een gepensioneerde nu in Nederland, Marokko of ergens anders woont. Marokko is tegen die aanpassingen omdat die de economie zouden schaden. “Marokko zal er alles aan doen om de rechten van Marokkanen in Nederland te verdedigen”, schrijft de Marokkaanse minister. Hij hoopt dat Nederland terugkomt van zijn besluit. Het uitkeringsverdrag tussen Marokko en Nederland is nog niet opgezegd. Daarvoor is eerst nieuwe wetgeving en goedkeuring van de Tweede en Eerste Kamer nodig.

- Beurs. De aandelenbeurzen zijn wereldwijd met verliezen het weekend in gegaan. De graadmeters in New York sloten 0,3 tot 1,8 procent lager. Gisteren gingen op Wall Street de koersen al met meer dan 2 procent omlaag. Dat zette voor vrijdag de toon op de grote beurzen elders in de wereld. In Azië sloten de financiële markten de week 1 tot 2 procent lager. De Nikkei-index in Japan belandde op het laagste niveau in twee maanden.

- De BV Timmermans. Lijkt alsof de man alleen maar met de eigen toko bezig is geraakt. Premier Rutte wil in zijn persconferentie ‘weinig woorden vuil maken’ aan de kwestie rondom minister Timmermans en het zuurstofkapje. Timmermans sprak in het televisieprogramma Pauw, zonder dat de nabestaanden op de hoogte waren, van een zuurstofmasker op de mond van een van de slachtoffers. De minister heeft zijn excuus aangeboden aan de nabestaanden. Rutte: “Ik vind die reactie adequaat. Ik hoef er niet nog een dreun bovenop te geven”. Bij nabestaanden is de indruk gewekt, dat er nog mensen –na de klap en inslag van de Russische Buk-raket– in het Maleisiche toestel boven Ukraine nog hebben geleefd en minstens een passagier een zuurstofkapje heeft kunnen opzetten. Frans Timmermans zegt, deed en doet, wel meer wazige dinges…! Tijdens zijn nu bijna afgelopen BUZA.nl – ministerschap bij herhaling gebleken.

- NOBEL. De Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan de 17-jarige Pakistaanse Malala Yousafzai en de Indiase mensenrechtenactivist Kailash Satyarthi (60). Ze krijgen de prijs voor hun strijd tegen onderdrukking van kinderen en jonge mensen en voor het recht op onderwijs voor alle kinderen.

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro 03.10.2014.

De Week in Retro 03.10.2014.

 

MEMORABILIA.

- iets. ‘Nothing new…’, zou de Engelsman zeggen. Beloften, verwachtingen, veronderstellingen en inhoudloze mededelingen. Daarmee kon een meer dan gehalveerde assemblee, de nationale en buitenlandse vertegenwoordigingen –in aanwezigheid van de pers– het wel weer doen. Gelukkig voor een laatste keer, in gepresenteerde configuratie. De politieke oppositie is zo wars van alle wanordelijkheden, dat men zich maar gezapig terugtrok in de respectieve fractiekamers. Belangrijkste mededeling? 25 Mei 2015 verkiezingen. Als dat allemaal niet eerder plaatsvindt. Want de schade zou daardoor nog kunnen worden ingeperkt. Complete verlamming, bestuurskloven, chaos en onvermijdelijke anarchie…, zaken die nu al de goudvelden beheersen, in ieder geval verder te mogen voorkomen. De ene monetaire autoriteit zegt vertrouwen te hebben en de andere zegt, dat hij nog hoop op goed vervolg koestert. Zouden de beide heren iets anders kunnen beweren…? Duh…, dus echt niet! Naar de week in Retro….

- China. De bevochten vrijheden van Hong Kong staan op het spel. Studenten, ambtenaren, politici en leden van ondernemersverenigingen, eisen dat democratische verhoudingen in Hong Kong onaangeroerd blijft. Sinds een etmaal wordt dat beantwoord met het inzetten van knokploegen. De repubiek Suriname onderhoudt warme contacten met een gewelddadig Beijing, dat lak heeft aan elke vorm van mensenrecht.

- Surishopping. Er is een tendens gaande, dat bonafide ondernemers in Suriname worden weggedrukt ten faveure van de meer corrupte. 25 Mei 2014 of eerder.

- Schulden. Een schuldeiser dreigt Desi Bouterse met het plaatsen van smeuige verhaaltjes op het Internet, als een vermeende en rentedragende schuld van US$350.000,– niet wordt vereffend. Alsof er niet al een overdaad aan markante verhalen op het Internet zijn geplaatst.

- Beri. ‘Mi e go na wan beri, bika moni de fu prati. Bobi de fu fassi…’. Dat zijn zo de beschuldigingen, aan het adres van een meer bekend primitief ingestelde vrouwenaanjager die van de meer kwetsbare misbruik maakt. Bekend talent. Helaas is die onverlaat, niet de enige. Bepaald niet solitair in de verzameling echtelijke en buitenechtelijke kinderverzameling of relatie. ‘Mi e go na wan beri…, bala. Tja go mi mati’.

- Onderzoek. De moorden op vier mannen en gezinshoofden aan de Tout lui Fautkanaalweg, gaan voor verder onderzoek naar internationale organisaties, omdat de vervolging in dit land weer schromelijk faalt. Als het geen ‘blinde muur’ is, dan is het wel een andersoortige wal die zogenaamd/plotseling uit het niets opstijgt. Markant in beide gevallen is wel, dat zowel in de moord op Herman Gooding een gedreven ex-voorzitter van de politiebond alles aan waarnemingen heeft uitgesproken op een radiostation en in het geval van de Tout lui Fautkanaalweg de verklaringen van de huidige korpschef kunnen worden meegenomen. Respectievelijk uitgezet op Radio Apintie in “Niet Zomaar een gesprek” en van actueler datum via ABC uitgezonden in “De Welingelichte Kringen”. Beide uitzendingen op een willekeurige zondag verzorgd.

- AAC. Een aanemer gaat naar de rechter omdat via de overheid zijn goede naam is beklad. Het ziet ernaar uit dat de Staat zich wederom vrij ongezellig in de schulden wist en weet te draaien.

- Acht man ‘plus’. Weer werd een zogenaamde muziekband, in Frans Guyana dit keer, op weg naar Europa gepakt. Met grote hoeveelheden cocaïne in de bagage. Via Cayenne naar Guadeloupe/Martinique, wordt vaker ook doorgereisd naar een vliegveld nabij Parijs. Ook werd er een enorm droga-netwerk recentelijk opgerold. Die grap zou misschien wel honderden kilo’s op transport hebben gezet. Drugslijnen vanuit SU? Via Frans Guyana naar Parijs. Vanuit Belém do Para naar Argentinië of Chili en dan de bestemmingen Rome, Lissabon, Parijs of Madrid. Fortaleza rechtstreekse vluchten naar Duitsland. Dat zijn dan de luchtverbindingen. Met de boot nog lucratiever. Zelfs in compartimenten van zogenaamd te repareren compressoren of versnellingsbakken van enorme grondverzetmachines. De smeerpijpen, weten er alles van. Totdat een zeer grote hoeveelheid aan zwerfkoeien, met de gepoederde neus tegen een stelletje hand-/enkelboeien aanloopt. ‘Bigi bigi bigi kaw so bun!’.

- Roof. Twee geplukt. Hoek Pengel- vh. Wanica- en Keizerstraat. En dan Botrotoertoeroestraat! Gaat goed in SU…, no?!

- Record. Suriname komt onprettig in de annalen van wereldorganisaties? ‘Owru gwenti!’. Nu ook op de kaart voor de meeste Chikungunya slachtoffers? Het ene medium geeft ‘grat hari’ de schuld aan het Ministerie van Volksgezondheid. Terwijl een ander meer regeringsgezinde friemel komt vertellen, dat de enorme aanval van voornoemd virus niet voorkomen had kunnen worden. Rommel info!

- Moderne kruistochten/-vaarders? NRC: ‘Het Syrische regime heeft niet “expliciet toestemming gegeven” voor luchtaanvallen door buitenlandse mogendheden op doelen van de Islamitische Staat (IS). Dat heeft minister Timmermans (Buitenlandse Zaken, PvdA) op 01 Oktober 2014 geschreven in een brief aan de Tweede Kamer. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Walid al-Moualem, zei maandag in een toespraak bij de Verenigde Naties dat het Syrische regime iedere inspanning die gericht is op het bestrijden van het internationale terrorisme steunt. Daaruit werd door sommigen opgemaakt dat Syrië de luchtaanvallen die de Verenigde Staten en bondgenoten op dit moment uitvoeren op IS goedkeurt. Timmermans schrijft echter dat uit de uitlatingen van de Syrische minister “niet kan worden afgeleid” dat het Syrische regime expliciete toestemming voor de luchtaanvallen heeft gegeven. “Daarvoor zijn de uitlatingen volkenrechtelijk gezien te algemeen van strekking”, aldus Timmermans. De vraag of Syrië toestemming heeft gegeven – of wil geven – voor luchtaanvallen van buitenlandse mogendheden op het eigen grondgebied is relevant voor het debat dat de Tweede Kamer morgenavond houdt over de militaire bijdrage van Nederland in de strijd tegen IS. Nederland gaat alleen bombardementen uitvoeren boven Irak, maar sommige partijen vinden dat de aanvallen naar Syrië moeten worden uitgebreid. Daarvoor vinden veel partijen echter een adequaat volkenrechtelijk mandaat van belang. Zo’n mandaat is er als de regering van een land expliciet toestemming geeft voor luchtaanvallen door andere landen. Het kabinet besloot vorige week dat Nederland zes F16’s gaat inzetten om IS vanuit de lucht boven Irak te bestrijden. Tegelijkertijd levert Nederland 130 trainers om Iraakse en Koerdische strijdkrachten in staat te stellen IS op de grond te bevechten. Een overgrote meerderheid van de Kamer steunt de militaire acties in Irak. Alleen de SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen. Het kan ze op termijn ernstig berouwen. http://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/01/timmermans-syrie-gaf-geen-toestemming-voor-luchtaanvallen/ http://nos.nl/zoeken/?s=timmermans http://nos.nl/video/705372-timmermans-steun-kamer-voor-ismissie-historisch.html http://nos.nl/artikel/705367-timmermans-historische-steun.html http://nos.nl/artikel/705554-kamer-wenst-militairen-sterkte.html http://nos.nl/artikel/705743-laatste-f16s-naar-jordanie.html http://nos.nl/artikel/705890-zware-strijd-koerden-en-is-in-kobani.html http://nos.nl/artikel/705906-inzet-f16s-mogelijk-binnen-48-uur.html

- Damske. Prinses Beatrix heeft vrijdagmiddag in Amsterdam de “Majoor Bosshardtburgh” geopend. Betreft een nieuwe opvang van het Leger des Heils voor hulpbehoevende dak- en thuislozen. Na de opening kreeg de prinses een rondleiding. De “Majoor Bosshardtburgh” is gevestigd aan de Oudezijds Armsteeg en grenst aan het huis, waar majoor Bosshardt in 1951 haar welzijnswerk op de Wallen begon.

- ‘04 Oktober Dierendag’. In Nederland wordt door de dierenbescherming een beroep gedaan, op de vele mensen die op de bewuste zondag ‘de vasten’ beëindigen, om goed na te denken voordat men zich op de massale slacht van levende wezens stort.

- Optimisme. Het staatshoofd is overwegende de volgende kop, euforisch gestemd…? “President Bouterse optimistisch over bauxiet-industrie…!” Oh ja? Laat de gemeenschap eerstens in alle transparantie en openheid weten, wat in een soortement aan ‘intentie verklaring’, misschien wel van de hand ener “Commissie Dilip Sardjoe” c.s., zou zijn getekend met Alcoa/Suralco. Dan kan het volk zelf bepalen, wat de toekomst van de bauxiet en ondertekenaars is. “Bika poespoesie nanga merki, ne leti na faya…”.

- Badr Sital – Siene Proeve. De ene is compleet wars van alles, wat nu in de NDP wordt versierd, gesierd en opgetuigd. De ander heeft de megateleurstelling, helaas tot in het diepste van de onderbuik, te verwerken gehad. Volgens Sital in de laatstelijk uitgebrachte ‘Parbode’, heeft de huidige leiding van de NDP in vergelijken niets meer met de verworvenheden en het veiligstellen van ‘de revolutie’ te maken. Siene Proeve is dieper dan diep teleurgesteld en zal hoogstwaarschijnlijk als ‘strijder van het eerste uur’ worden opgeroepen om zich per ommegaand met de voorzitter van de NDP te komen verzoenen. ‘Brasa nanga bosi, kande wan ‘tjoerie’…, en het is weer voor enkele maanden goedgemaakt met tante Siene. Echter is dit allemaal maar een voorproef en nog meer van het indicatieve, een onomstotelijke herbevestiging, dat: adviseurs, het merendeel aan kabinetsleden, coalitiegenoten en aangelengde sympathisanten, niet meer door Bouterse kunnen worden geïnspireerd. Het gevoel is compleet weg en dreigt nooit meer terug te zullen keren. Zelfs de teruggewezen Abrahams, is niet meer in een positie om het staatshoofd stoeltje aan te schuiven of een paracetamol aan te reiken. Iedereen doet maar vanuit een tweetal adviseurskabinetten en daarna dan weer opgesplitst, in elk twee belangengroeperingen. Maakt dus eigenlijk vier regeringsregimenten. En dan weer onderverdeeld in teleur-pelotons.

- Inboeten en nu wegwezen. Virtueel treintje en dus geen zesbaans ’highway’ of ‘double deck overfly’, indachtig de Miami-styling. Geen ziekenhuis Wanica en geen 18.000 woningen. Volgens bestaande rekenkunde een onmogelijkheid.

- Penalty. Dino B. heeft een bekentenis afgelegd ten overstaan van het Openbaar Ministerie en Preet Bharara in de USA. Hij moet zich voor een federale rechtbank verantwoorden ter zake voornemens een terreurgroep (Hezbollah), in Suriname te faciliteren. Maar over die de terreurdreiging, werd met geen woord door het staatshoofd in De Nationale Assemblée gesproken. Men leeft nu eenmaal in een tijd van mondiale bestrijding, van wat allemaal ISIS heet…!

- Signaal. Het weglopen van de oppositie uit de buitengewone vergadering van De Nationale Assemblée, op 01 Oktober 2014, vormt een duidelijk signaal. Een teken dat de zich terugtrekkende leden niet langer zullen meegaan, met utopische gedachten die het staatshoofd in het parlement kwam presenteren. De oppositie is ervan overtuigd, dat de huidige regering in de afgelopen vier jaren niets wat op duurzame ontwikkeling lijkt, heeft weten te realiseren. Wat de toespraak van het staatshoofd in de categorie ‘compleet ongeloofwaardig’ plaatst. Geloofwaardigheid in toespraak de dato 01 Oktober 2014, inmiddels tot nulliteit gereduceerd.

- Inspireren en motiveren. Adviseurs en regeerkabinetsleden/-adviseurs vertonen metaalmoeheid en zijn niet meer tot grote daden of zaken aan te zetten. Vier ‘poli poli’ kampen…, gaan ieders zijns weegs.

- Roof van bejaarden. Mishandeling en verkrachtingsdreiging conform Boko Haram uit Afrika. Dat zijn de dagelijkse beelden van nochtans, bij de politie aangemelde geweldsdelicten. nl.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram

- Harvey. Speciale ambassade in Parijs aangekocht om een nieuwe poort van Europa te creëren / realiseren. Meer een overstap naar Afrika! Niet Amsterdam, Den Haag of Brussel. Parijs met inderdaad de “Folie Bergère’. En een Caligula-achtig bouwsel, wat van alle zijden kraakte als een vooraf ingericht spookhuis. Ondanks de vele waarschuwingen, geen gekke dinges te doen. Praatjes verwerkt, dat men initieel delen van het Unesco-gebouw zou gaan gebruiken. Nog onzinniger prietpraat. Paris werd een flop en toen moest Harvey ook nog gaan reizen via Cayenne. Voor een verdachte man op leeftijd, geen eenvoudige opgave. En dan de haring van Buitenveldert moeten missen? Of de vrienden in de oude studentengemeenschappen. Vervelende zaak en dus gaan we afbouwen. Ook het bedrijf in zonnepanelen? Misschien, dat familieding ook ja!

- 06 Oktober. Eerstens waren het de schoolleiders. Toen weer dat er tegen gevaarlijke muskieten gespoten moest worden? Of betere afspraken met de EBS te kunnen maken? Ach, veel belangrijker is dat de ouders nu kort voor de wijziging werden aangezegd…, de kinderen niet meer op 06 Oktober maar op maandag 5 Oktober 2014 op school worden verwacht. En belangrijkste uit het parlement? Dat op 25 Mei 2015 een verkiezingsdatum is vastgesteld. Of eerder.

- Sales. Bermverkoop van voertuigen wordt aangepakt? Of heeft men het over vuil en autowrakken die op de bermen staan en hinderlijke gedierten aantrekken. De advertentie van de districtscommissaris, is niet duidelijk in opstelling.

- Scala. Wisselkoers, Brandstof, ‘government take’, huurwaarde-/vermogensbelasting, corrupte onderhandse gunningen en leningen, toges intentieverklaringen in de mijnbouw, oplopende prijs van levensmiddelen, inflatie, nationale veiligheid/integriteit/soevereiniteit, tsunami-gevaar vanuit het Brokopondo stuwmeer, structurele energietekorten, ebola in de USA en chikungunya in SU. Resultaat van regeringsdaden en dus consequent falen. Niet de devaluatie van de SRD vergeten!

- Reëel. De koninklijken van Real Madrid wisten in Sofia te winnen met twee tegen een. Maar bijna kwam door een “assist” van ene Misiedjan, de stand op 2-2. Diaspora tot in het achterland van Bulgarije.

- Zweef teki. Touw Ngie Tjouw nam afscheid en krijgt per ommegaand een baan op Sport- en Jeugdzaken. Ministerie dat nu nog in beheer is bij de Mega-combinatie ‘plus’.

- Verleiding. De verleiding is niet zo groot, maar het is wel weer tijd om ‘feeble minds’ van onder meer Irene Pengel te corrigeren. Op 17 Oktober 1997 heeft Venetiaan de ere-voorzitter van de NPS absoluut niet weggejaagd van ‘Grun Dyari’. De woorden van een andere Pengel, namelijk Walther Pengel…, dat: “…er een ‘onruststoker’ het partijterrein was opgekomen…”, deden Henck Alfonsus Eugene Arron besluiten om de plek, na twintig spannende minuten te verlaten. Mede om het feit, dat de daar aanwezige en verhitte mens, gecompleteerd met de 38 graden C. van die zondagmiddag, niet bevorderlijk waren voor een erkend hartpatiënt. In samenspraak met de politieleiding, is toen aan Arron en zijn sympathisanten gevraagd, om de erevoorzitter naar veiliger oorden te brengen. Dat is dan ook door trouwe vrienden verzorgd. Al ver vóór die beruchte data, in de jaren tachtig en ook negentig, kon men Irene Pengel op verschillende NDP-podia terugvinden. Haar goed recht. Maar te denken, dat zij rond het jaar 2000 instaat zou kunnen zijn –op basis van vermeend erfrecht– de NPS te kunnen verkopen aan de NDP, kan alleen aan schlemielen, worden overgelaten? Geeft al aan dat deze unieke dochter van Jopie nooit goed begrepen heeft, waarom Arron en de zijnen, haar familie trouw bleven en directe omgeving wisten schoon te houden. Helaas heeft ook daar aan de Marowijnestraat, de paarse verf weinig stuitbaar –na de aanslag op de NPS van 25 Februari 1980– compleet overgenomen. Als er geen ruggengraat is…, kan men ook moeilijk enige vorm aan solider ratio verwachten. Het is goed dat deze leugens worden herhaald, door de huidige staatsmedia. Temeer men op termijn redenen zal hebben tot algehele zuivering en misschien wel opheffing van die geïnfecteerde huizen. Gloor, lisol, onverdunde creoline en wierook, kunnen/mogen daarbij in het geluksjaar 2015, redelijker bijstand verlenen. Cheers!

 

- “Let’s go…, bro”. Al aan het begin van de buitengewone vergadering van De Nationale Assemblée, liet de oppositie in het parlement het afweten en vertrok, na het intekenen om de bijeenkomst mogelijk te maken, de grote zaal van De Nationale Assemblée. Breeveld bleef elitair zitten. De oppositie gaat ervan uit, dat de Regering Bouterse geen mandaat meer heeft en per ommegaand zou moeten opstappen. Met de verdwijnhandeling viel de toespraak van het staatshoofd met hoorbare plons in het water. Precies op het punt, dat er volgens Bouterse –in grote eenheid met het volk– zaken bereikt zouden worden. Het mag wel weer vermeld, dat waar de regering A aan/afkondigt, de ervaring leert, dat men onbeschaamd met B bezig gaat. Bezuinigingsplicht betekent bij deze regering heel gewoon: ‘verspillingszucht’. Zo ook weer op de eerste Oktober van 2014. De vorige regering werd verweten ‘geen middelen’ te hebben achtergelaten om een goede start in 2010 te kunnen maken? Wat natuurlijk op een grote onwaarheid berust, als men ziet waarmee en op welk niveau direct na Augustus 2010 werd gestoeid. Met ene Abrahams, op de voorplecht van het rampschip. Telting liet honderden miljoenen aan cashmidden en reserves achter. Zoveel van het goede, dat men zelf tussen 2010 en het heden overging tot het verpatsen van grote delen uit de goudvoorraad. De huidige regering heeft ‘dit/dat’ gerealiseerd, waar de vorige regering –uit prudent handelen overigens– het zou hebben laten liggen. Enzovoort, enzovoort. De ‘sociale wetten’ zijn geslagen, maar de financiering is nog compleet onduidelijk gebleken. Minimumloon voor een ieder bij overheid en bedrijfsleven, maar de particuliere sector protesteerde toch heftig? Enorme plannen worden opgesomd, maar de realisatiegraad en de middelennota ontbreekt ten enen male. Wel werd een waslijst aan financiële instellingen opgenoemd, die leningen ter beschikking hebben gesteld. Hoe groot een totaal terug te betalen schuld is, zal op termijn weer moeten blijken. Er komt een woningbouwfabriek. Die moet duizenden woningen gaan produceren. Daarbij wordt weer niet duidelijk gemaakt, dat een deel van de productie al voor de regionale export is gereserveerd. Hoeveel is niet duidelijk geworden. Er komt een tramstel wat voorshands tussen Onverwacht en Paramaribo moet worden ingeboekt, met extrapolerende werking naar Zanderij. Wat de tarieven zullen zijn en of er überhaupt is gewerkt met een verantwoordelijk samengestelde haalbaarheidsstudie, bleef in het midden zweefhangen. Welke compensatieregelingen zijn er voor de bushouders die misschien wel hun ‘core business’ kwijtraken of kunnen die aandeelhouder worden van de trammaatschappij? De Nederlandse zaakgelastigde Ernst Noorman moet wachten op een goed gekozen moment, hij dan geloofsbrieven –als nog toe te laten ambassadeur– in het dienstjaar 2014/’15, zal mogen aanbieden. Een medium meldde, dat Noorman naar Amsterdam afreist om daar een ‘Ferrier-lezing’, uitgesproken door de Nederlandse minister van Handel, aan te kunnen horen. Er is in De Nationale Assemblée een wisselkoersregiem besproken. Maar niet dat de dagkoers weer ouverturen maakt. Een groot aantal geplande/afgewerkte bruggen en de met problemen opgezette Commewijnedijk werden aangemeld. Enkele werken moesten noodzakelijkerwijs, zeer snel worden neergezet wil de chaos niet overnemen. Zoals die in de Wulfinghstraat, nabij multipel scholencomplex en nog op te leveren gerechtsgebouwen. Asfaltering in vele kilometers zou zijn gerealiseerd en in vervolgstadia gebracht. De rehabilitatie van stuk gereden wegvakken, nauwelijks aandacht gekregen. De ziekteverschijnselen en virussen die Suriname per heden belagen, werden zijdelings aangetikt. Overal water, licht en behuizing voor iedere Surinamer? Er ligt dus nu weer een toespraak, volgestouwd met beloften, wenselijkheden en nog te financieren spul. In dit stadium de sceptici alle ruimte geven en kijken wat de aansluitende debatten in dit verkiezingsjaar, nog kunnen opleveren. In ieder geval is aan de huidige regering Bouterse, in woord en geschrift te kennen gegeven, dat het de hoogste tijd is om te gaan, en weer anderen zijn specifieker in hun bewoordingen geweest. ‘De verkiezingen zijn al gewonnen door de oppositie…’. Formeel zal dat dan ook op 25 Mei 2015 worden aangemeld, nu de verkiezingsdatum is genoemd. Als de huidige regering Bouterse niet voor die tijd alsnog implodeert. Want daar ziet het er wel weer stevig naar uit. Meer gegeven indringende boodschappen en signalen die werden uitgestuurd en op divergente antennes ontvangen. In het bijzonder, als het ene kabinet aangeeft/meedeelt, geen enkel onderhandse gunning te hebben getekend of te zullen tekenen. Vervolgens blijkt dan, dat er inderdaad elders wel de benodigde handtekeningen werden geplaatst. Waar klaarblijkelijk ook handtekeningen werden geschrapt, is natuurlijk bij het reeds toegezegde aannemen van een aantal kandidaten voor de ambtenarij. Een ongehoorde interventie van bovenaf, welke knap veel kwaad bloed zette. Moet echter allemaal nog geheel uitkristalliseren. Heel gewoon, een kwestie van tijd. In ieder geval, is die infolekkage opgevangen. Net zoals men hier Nederland wil volgen/copiëren, door zaken al een dag voor 01 Oktober 2014 naar de welwillende en ondersteunende publiciteitslichamen te willen lekken. Heeft ook zo z’n charme en schept duidelijkheid, op welke toer men bezig is geraakt. ‘No fears, no sweat! Just a power leak’. Het wachten is nu op het klein- en wisselgeld van Limburg. Wat deze voor velen nu wel rustig mag houden of in eigen zak steken. Want ook die uitlaatklep, heeft het nationaal voor velen reeds gehad. “De regering deed het niet slecht…”, geeft alleen maar aan, dat er straks op E-bay of Marktplaats nogal wat oogkleppen en ernstig gestoorde hoorapparaten, te koop zijn gezet. De energieparagraaf? Oud nieuws! Ook in de Verenigde Naties heeft men een portie onzinnigheden, uit Lackin’s betoog mogen meenemen, destilleren en raffineren. Beschamend, namens ons land ‘de jaarrede in de VN-algemene vergadering’ te mogen uitspreken. Chaotische bijdrage die zo in de papershredders werd gemikt. Geopolitieke wanorde in het cerebrale, nochtans nadrukkelijke wist af te geven. Ook daar heeft men dus de buik van vol. Greneda’s zuivering van Cubaanse bezetting (1983 en ‘de Krim’ –als crimineel geannexeerd deel van Oekraïense grondgebieden (2014), in de geopolitieke vergelijking gegooid? Hoe haalt men het in de bovenbol, als de werkelijke geschiedenis van ‘de Krim’ en het misdadig Stalinisme, in historisch perspectief van stal worden gehaald. Blijkbaar veel teveel dossier voor een soortement aan beperkt geestelijk reservoir. Maar dat wist men al in Rio Branco en dan toch nog dit allemaal vandaag de dag aan gepredikte nonsens. Veiligheid van burger en staat? Houd het hart maar vast. Mijnbouw zal voortbestaan in de Republiek Suriname. Stel nou een scenario vast, dat dit niet het geval zou mogen zijn. De agrarische sector heeft zo z’n jarenlange en historische bijdragen. De mijnbouw zal echter dominant moeten blijken voor de komende jaren, wil niet het allerergste dit land nochtans overkomen.

- Eindhaven. Jozef Eduard Vijzelman eens een uitstekend scheepvaartloods, zeer gewaardeerd, innemend, bijzonder en bemind mens…, is niet meer. De familie maakte zijn verscheiden bekend.

- Rijkdom. De echtgenote van het Nederlandse staatshoofd, heeft woensdagmiddag “Markthal Rotterdam” geopend. Het is de eerste overdekte ‘versmarkt’ van Nederland. De energiezuinige markthal bestaat uit een enorme koker en marktvloer. Omhuld door een kunstzinnige boog, waarin 228 appartementen gevestigd zijn. De Markthal werd op een historische plek aan de Binnenrotte gebouwd. Máxima kreeg een uitgebreide rondleiding. De hal is geïnspireerd op versmarkten in Barcelona, Valencia en Stockholm. Een aantal weken geleden werd het nieuwe Centraal Station van Rotterdam door haar man geopend. Rotterdam beleeft mooie dagen. Het allergrootste cruiseschip voer de haven binnen. Nadat de passagiers van boord waren gehaald, werd aangevangen met een enorme onderhoudsbeurt die weken zal gaan duren. Zie ook NOS.nl en AD.nl

- Krutu. Er komt met grote spoed een conferentie aan, de zogeheten “Grand Krutu”, om de gevaren te bespreken die nu dreigen in en rond het stuwmeergebied. Goudzoekers hebben de veiligheid van het stuwmeer, de krachtbronnen daar gevestigd en de totale gemeenschap ten noorden van Afobaka ondermijnd, door het weinig legaal en meest gevaarlijk zoeken van/naar goud.

- Onderhands. Als er structureel ‘onderhandse dinges’ worden gegund, door het ministerie van Openbare Werken, zal Rabindernath zich op dit moment niet geroepen voelen, om op nieuwe vragen of zaken te reageren. Vooral niet als er pas geleden door een van zijn bazen op ABC radio is medegedeeld, dat hij principieel geen onderhandse gunningen tekent, maar dat er een ander kabinet in SU bestaat, waar dat allemaal wel gebeurt. Maar dan is men er nog niet. Men kan gunnen, uitvoeren en dan wachten tot je ‘een ons’ weegt, op het te betalen geld voor diensten of geleverde goederen aan deze overheid. Van de ene zijde prestatie en van de andere zijde knallende wanprestatie. De rechter krijgt het nog veel drukker, bij vorderingen van leveranciers aan de Staat. Bij boventafel en ondertafel gunningen of wie ook mocht tekenen. Op welk kabinet daar ook bij was betrokken…, de bonafide zal moeten zijn uitbetaald door de meer malafide. ‘No span…’, want wat in het vaatje zit kan zuur ruiken maar is in lengten van dagen niet verzuurd. Inmiddels blijft Jogi, met plezier verder graven.

- Gomballen. ‘Onder de gordelrok…’. Limburg heeft meer dan een half uur lang, op de staatsradio en in nogal opgewonden staat laten weten, dat hij gewoon ‘niet durft’ komen. Hij zal niet met Sharmilla in debat (kunnen/mogen) gaan. Kreeg ook nog waarschuwingen van huis mee, om zich niet te misdragen in de microfoon van de staatsradio…! Dus ook niet in de ether. De hoogontwikkelde mevrouw Sharmilla, wilde een debat met iemand die haar gelijke niet is. Individu welk consequent…, in ernstig primitief format aangedreven, betrokken wetenschapper in discutabele duisternis wenst over te brengen? Het is eigenlijk toch wel weer goed, dat Limburg –uit hoofde van zijn hele ‘zijn’– weigert om op niveau te komen ‘debatteren’. Zou hij toch al ‘ondro nyan’ verliezen.Voor Sharmilla is het hoegenaamd veel beter, de man te laten raaskallen totdat bepaalde momenten aan zuurstofgebreken intreden. Vervolgens zij dan met opgeheven hoofd en in minachtende zwijgzaamheid verhuld, zich op de komende electorale metingen stort. Komt tijd komt altijd wel weer raad, voor een soortement aan mens die de vraag stelt: “… wie men wel denkt…, dat men de demagoog voor debat mag of kan oppoederen…’. “Mi bigi bigi bigi, moro dem trawan…!” Dacht Joseph G. op weg en in alle gekte, naar het midden van de vorige eeuw eens ook…, totdat deze ‘strak’ ter verantwoording werd geroepen! http://nl.wikipedia.org/wiki/Der_Untergang Gewoon heden-/alledaags sujet, ongekruid in het eigen vet laten smoren. Kan wel even duren…, hor. ‘Moi moi mevrouw, san ye span nanga dem tra sortu libiwan…? Yu na a skoro misi…, toch?’. ‘Hori na shat-koto, fu wan bun bun bigi momenti…’. Huuuuuuh, wat een moppie wordt dat…, met die steriel afgedroogde ‘lemki borgoe’!

- Kwaad. Inderdaad reeds geschied. Ziet geheel in de war gebracht, drie vrouwen met elkaar ‘keuvelen’, in zogeheten (UN-) ontbijtenverband. Wie zorgde voor dat gezamenlijk ontbijt en wie gaf daar ‘groen licht’ voor? Ook belangrijk, vanuit de erudiete delegatieleider Lackin bezien. De fotoman denkt, ‘…die kiekjes moet ik wel hebben…’. Denkt echt alleen maar aan zijn Facebook Wall, hor. Bijna niet te geloven. Net een infantiele groupie. En dat in functie. Maar intussen…, heeft hij met het maken en publiceren van de fotootjes –want er waren er veel meer– zowel in Nederland als in Suriname zijn eigen naam ook op de ‘wall’ gekregen en geprikt. Hoe hij daarna ‘Off the wall…” geraakt, laat zich wel raden. En wat Lackin zijn rolletje bij vertoond fenomeen en setting was…, zal het forensisch sporenonderzoek –mits goed gedaan—wel degelijk aangeven. Kinderlijk gedoe allemaal. Er zal altijd wel weer iets niveauloos plaats hebben. Op conto van de totale gemeenschap.

- Vlaggen. Een verbindingsbrug tussen de I. Ghandiweg en Oud – Pad van Wanica, werd zondag jl. geopend voor het openbaar verkeer. Redelijkerwijs om straks een rijper kans te creëren, de bestaande en verouderde brug –tussen de Van ’t Hogerhuysstraat en de M/L Kingweg– te rehabiliteren en in uiterst geval helemaal te vervangen. Plan uit de regering Venetiaan. Welke in openbare aanbesteding, gunning en uitvoering werd/was gebracht. In of onder beschaafder omstandigheden, zou enkel de Surinaamse vlag als teken van nationale eenheid mogen wapperen. Maar het werd weer een enkeltje aan onbescheiden en weinig te civiliseren paarse vertoning. NDP-vlaggengedoe en dus een gecoupte bedoening. ‘No problem at all…’. Goed dat het Volk van Suriname, dat allemaal goed in zich opnam. De brug zal los van de aangedreven poespas, het meer dienstige gaan bewijzen. Zelfde moment enig gedetecteerde opwinding bij Parmessar met de panamenio. Eentje die helaas voor hem, niet alleen een belangrijke plek als Caricom-vertegenwoordiger binnen ACP-EU aan zich voorbij zag gaan. Ook vragen kreeg te verwerken, over vele tientallen miljoenen aan ‘onderhandse gunningen’ die via het departement OW, volgens een gewetensbewuste Jogi, werden versluisd. En Jogi kan het met al zijn goed geïnformeerde departementscontacten, wel weer levensbreed opmeten en dus weten. Heeft absoluut geen missen.

- Enclaves. Wordt Suriname opgedeeld in religieuze vastenenclaves of deelgebieden omdat plotseling etnische groeperingen zich op grondenrechten beroepen? Het is al een groot probleem om dit land in rationeel opzicht op gang te houden, als ieder etnische groep, uit hoofde van strakke saamhorigheid, toch nog individueel, tal van nationale feest- en vrije dagen opeist. Nog mooier wordt het al op bepaalde dagen, er geen business kan zijn, omdat weer een andere groep vanwege de te belijden religie zulks niet wil. Het wordt tijd, dat de integratie van alle volkeren weer ter hand wordt genomen en met respect wordt gereactiveerd. Want zo komt men geen stap verder en wordt de gedeeld-/verdeeldheid alleen maar groter. Een grote Chinese groep herkoloniseert Suriname op dit moment en wil van alles aan deze samenleving opleggen. Daar komt gegarandeerd groot verzet tegen. Let op! Een grote groep Brazilianen draagt het goud weg uit dit land en laat grote mijngaten achter. En men wil Suralco aanspreken over de mijnschachten en prachtige meren die men in legaal verkregen concessiegebieden heeft liggen? Het land is in de war. Laat men maar gaan tellen, wat de schade de Braziliaanse garimpeiros illegaal in ons land aanrichten. En wel in vierkante meters en daarna zien wat de bauxietmaatschappijen die ons allen te vreten gaven nog in portefeuille onderhouden / onderhielden. Saldeer die oppervlakten en extrapoleer. Lopen dan nu ook kans, dat een tsunami van stuwmeerwater de gehele Surinaamse samenleving naar zee spoelt. Maar men doet niets en men blijft slapen. Helemaal geen beweging om dat gevaar te keren. Steun en hulpdammen worden uitgegraven en dit bestuur Bouterse, zit maar vanuit een aircokamer, kleine brandjes te blussen. De mensen die de goudzoekerij moesten reguleren, waarschuwen voor de allergrootste ramp. Hydrologen waarschuwen voor de allergrootste ongelukken. Maar men slaapt genoegzaam verder en is niet zichtbaar als landsbestuur. Wat er moet worden gedaan, wordt niet gedaan. Mooie auto’s worden gekocht en uitgedeeld. De illegale goudzoekerij lacht zich een stuip en gaat gewoon door, een heel land in gevaar te brengen. Eigendom van land is nu ook een vloek geworden en dan durft men nog huurwaarde-/vermogensbelastingen in rekening te brengen, terwijl de eigendom en het legaal verdiende vermogen, door criminelen wordt belaagd. Toch maar weer diefijzer laten maken en aanbrengen, mensen! Loze beloftes en volksverlakkerij. Iedereen doet maar wat. En de leugens vliegen door de microfoon van de staatsradio. Het is de allerhoogste tijd.

- Gewicht. Het gewicht van de foto’s makende of pinnende ambassadeur en zijn Facebook – affiliatie, zou voor de transnationale ophef hebben gezorgd? Camouflagepraatjes en grotere onzin, toch nog wel weer verwoord. “People got caught with their pence down…, nothing else”. In Suriname houdt men het volk voor de gek en de animositeit richting Den Haag, kunstmatig meer dan levendig. ‘Behind closed doors…’, is het geheel wat anders! Kun je de kaas even doorgeven Maxima? En dat weten de ingewijden die ambtelijk en protocollair de snufferd dicht moeten houden. Ambtsgeheimen. Mac Donald schond die codes en bracht een deel van het geniep naar buiten. Niet de ambassadeur…, maar het geniep dat werd geopenbaard bracht de grensoverschrijdende ophef. Niets anders. Men moet dit land niet opnieuw knollen voor citroenen trachten te verkopen. Natuurlijk heeft Mac Donald zich op een niveau bewogen waar hij formeel niet thuishoort. Maar wat te doen met mensen die elkaar achter gesloten deuren aan de ontbijttafel complimenteren, terwijl het volk van Suriname en Nederland in het ongewisse wordt gelaten. Kan men de ontmoetingen in ‘Rio’ met Van Mierlo nog herinneren en de daaropvolgende debatten in de Tweede Kamer oprakelen? Als er niet een fotograaf was geweest die het hele minnespel op de pagina’s van De Telegraaf en Algemeen Dagblad plekte, wist Paramaribo helemaal van niks. Zie ook de fotograaf die slachtoffers ‘Moi Wana 1986’ in Moengo vastlegde en de foto’s meteen overseinde naar Rotterdam. Was dat niet gebeurd dan had men niet meteen geweten, wat daar plaats had. Fotolekkages zijn voor bepaalde mensen alleen een opstapeling van hetgeen ze dit volk hebben aangedaan en ook nog trachten te prolongeren. Gelukkig komt ook daar weer een eind aan. Kan men zich nog herinneren, dat er geen buitenlandse kranten en tijdschriften mochten worden geïmporteerd? Kan men zich de PALU-censuur bij de media herinneren? Kan men de vernietiging en sluiting van media nog voor de geest halen? Waarom denkt men, dat Limburg elke dag op een gecoupte SRS buiten zinnen treedt en freewheelt op kosten van de belastingbetaler? Wat een domme vraag, toch…? Op niveau? Juist ja! ‘Tide tamara, we go yere moro fara’. Maar dan in en vanuit het ‘huis van de democratie’. Want ook daar is men democratisch in doorgedrongen, toch? Ook na alle kwaad, wat werd geïnitieerd en ingezet, toch? Jawel, ‘i sabi toch culturalismen…’! “DNA, manana por la manana”. Gelukkig voor de allerlaatste keer. In September 2015 VVV-verkiezing en daarna inauguratie van een president. ‘Neks no fout…, ala sani e kom bun!’.

- Lackin. ‘Double trouble cq. standards of another Catch-22 or a prolonged Calimero setewasi’. De hooggeleerde en erudiet geopolitieke wetenschapper, hield een seculier, blijkbaar voor de eigen consumptie, ‘verklarende toespraak’? Over noodzakelijker interventies van weleer en meer van dat soortement aan vergankelijk spul…! Nog wel in de grote zaal van de belangrijkste wereldorga. Hoe men daarbinnen is gekomen (?), weet de internationale gemeenschap intussen en helaas wel weer. Grenada, Oekraïne, Kosovo. Falkland/Malvinas…, in de geo-maalmolen van Winston? Denkt men nou echt, dat de grote wereld op die obsolete verhaaltjes zit te wachten? Tenzij een zwak aftreksel van de ‘Comedy Factor of Caracas”, namens ‘Nicolas Unasur’ verplicht moest worden voorgedragen. “Want jullie zijn groot en wij zijn oh zo klein…”, zei Calimero ook eens heftig getraumatiseerd. Houd toch op, man! En dan verklaarde Lackin ook nog onbeschaamd, dat hij namens Suriname en de Caribische regio dit soortement aan zaken ter tafel legt. Als hij dat nou in het parlement van Guyana zou neerzetten of plekken, was er niet veel aan de hand. Want daar hoort Lackin eigenlijk met dit soort wollige praatjes, wel weer genoegzaam in thuis. In de Algemene Vergadering van de ‘United Nations’, met dergelijke ‘out dated bias …’ aan komen vliegen (?), geeft alleen maar het hoofdschudden en de collectieve lachers, kans van slagpinuiting. Dramatisch.

-  Mooi weer. Ze worden allemaal bewindvoerders op ministeries, moeten beleid uitvoeren en blijken met z’n allen in slaap te zijn gevallen of prioriteitenstelling absoluut niet te beheersen. Blijkt dat de top van het Ministerie van Volksgezondheid, gedegen waarschuwingen in wekelijkse bulletins van de PAHO/WHO of niet kan lezen of totaal in de wind hebben geslagen. Waarschuwingen van maanden geleden over situaties die zich in Brazilië en Colombia voordeden…, niet gezien of niet van gehoord? Uit Venezuela hoeft men niets te verwachten, vanwege een steeds achterlijker wordende bestuursvorm die daar intrede kreeg. Overal inschattingsfouten in Suriname. Of het is wederom zo, dat de alwetende heren en dames elkaar voor de voeten lopen. EBS was en is het allergrootst contemporaine voorbeeld. Een technoloog laat vast weten, dat hij geen enkele boodschap heeft aan wat ‘de artsenij’ te vertellen heeft of wat er van de overheid nog aan mededeling komt. Hij voert zijn eigen kennis op, met de middelen die deze beschikbaar heeft. Nog zo eentje. Eerstens ging de bewindvoerder van Volksgezondheid lekker op vakantie en toen was hij plotseling na terugkeersommaties, naar een lezingencyclus uitgezonden en/of richting conferentieverzameling. Wie houdt wie voor de gek? Nu gaat men prioriteiten stellen om het binnen-/achterland te voorzien van bestrijdingsmiddelen ‘a raison’ van een (01) miljoen SRD? Daartegenover staat nog steeds een (uitvaart-) kostensamenstelling van SRD 1.2 miljoen. Laat het duidelijk worden, aan de meer lumineuze op Volksgezondheid en in de leiding van deze regering Bouterse, dat zowel de kustvlakte als het binnenland evenveel aandacht en dus maximale bestrijding van ‘Chikungunya’ opeist. Theoretiseren is één. Levensredding van elke Surinamer en ingezetene heeft geen achterlijke noord/zuid begrenzing. Zet dat maar goed vast, in de deelformaties van en de cerebrale gedeelten in de selectiefbelaste “ton ton”. Alle mensen binnen onze landsgrenzen zijn gelijk te behandelen. Intussen, hebben wel die levensbedreigende RGD-artsen ingebonden en hun illegitieme stakingsacties opgeheven.

- SRS. Op ongehoorde wijze wordt de VHP en de leiding van die partij, door een aantal ongeschoolden, nietsnutten, werkschuwtuig en primitieve verschijnselen, via de door de belastingbetaler onderhouden Staatsradio, onbegrensd aangevallen. Men moet dat maar meer doen en de bevochten soevereiniteit van dit land, verder ondermijnen. Als het integriteit-/soevereiniteitsvraagstuk al niet door drogatransporten wordt onderhouden, is het wel de criminele overheidspropaganda, waarmee straks de internationale gemeenschap dit land zal veroordelen en knallend om de oren mag slaan.

- 01.10.2014. Het is niet waarschijnlijk dat de scholen op woensdag 01 Oktober 2014 zullen starten. Het komt het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zo voor, dat de meeste motivatie van schoolleiders is verschoven naar de datum van 06 Oktober a.s. Gegeven die werkdag op een maandag valt. In ieder geval kunnen de scholen dan op vrijdagmiddag al grondig bespoten worden tegen insecten, termieten en ziekteverwekkende muskieten. Uitgaande van het feit, dat de wensen van de schoolleiders (…), overigens niet al teveel te maken hebben met de ‘chikungunya dreiging’ alleen. De EBS wordt intussen wel gemaand om voldoende energie klaar te hebben, voor de opvang van extra belastingen van het energienetwerk als de scholen opstarten.

- Fesa. Uit Den Haag wordt van verscheidene zijden begrepen, dat er een receptie zal worden weggegeven om de nieuwe ‘tijdelijk zaakgelastigde’ van Suriname te introduceren. Een vervangende ‘lijst voor genodigden’, zou al zijn samengesteld. Waarom dat allemaal aan feestelijkheden niet samenvalt, met de viering van de Onafhankelijkheidsdag op 25 November 2014 is maar een vraag. Wel een meest legitieme, in tijden van opgelegde versobering.

- VVD. De VVD wil van PvdA-minister Timmermans exact weten, wat deze in New York heeft afgesproken met Lackin uit Suriname. Mede door de opgerekte mededeling van de regering Bouterse en bevestiging van Timmermans, dat agrément van Ernst Noorman werd bekrachtigd en deze dus binnen afdoende tijd geloofsbrieven mag cq. zou mogen komen aanbieden/overhandigen, heeft de VVD via voorzitter “Commissie Buitenland/Suriname” parlementaire beantwoording gevorderd. Het is precies een jaar geleden, dat dezelfde Timmermans “agrément” voor een ambassadeur aanvroeg (…), maar in het diepe duister werd gelaten/gehouden, ter zake welke beslissing dan ook. Er werd toen wel bij gezegd, dat ‘…de tijd er nog niet rijp voor was…’. De VVD wil September 2014 nu toch wel goed weten, welke voorwaarden en/of afspraken tot de nog steeds ‘virtuele rijpheid’ van agrément-verlening hebben bijgedragen. In 2010 sprak de toenmalig ‘chef de post’ Jacobi nog voor ieders beurt, op het terrein van De Nationale Assemblee…, gevleugelde en verbazingwekkende zaken uit: ’…dat er een democratisch model…’, voor verkiezing van Bouterse en Ameerali was waargenomen? Woorden van gelijke strekking. Echter ook dondersgoed wetend, dat de verkiezing grondwettelijk niet op de juiste dag –maandag in plaats van dinsdag– plaatsvond en dat mensen die betrokken waren bij een “coup d’etat”, eigenlijk het presidentschap niet mochten ambiëren…, laat staan opeisen. De protestgeschriften werden in aanwezigheid van Jacobi door Geerlings-Simons, ondemocratisch en eerder demagogisch van tafel geveegd. Jacobi was op de hoogte van de inhoud van bedoeld protestschrijven. Twee jaren na die constateringen, verdween Jacobi ‘op consult’ naar zijn regering in Den Haag. Allemaal vanwege de straffeloosstelling, door een weinig legitieme amnestiepaskwil. Straffeloosstelling van gedagvaarde en in staat van beschuldiging gestelde verdachten van massamoord en uitlokking om tot die moorden te komen. Jacobi kwam eigenlijk nooit officieel terug op de Nederlandse residentie of kanselarij. Suriname mocht daarna zijdelings vernemen, dat Jacobi in Peking/Beijing als NL-vertegenwoordiger was opgenomen. Zijn toenmalige baas Uri Rosenthal, kwam na de jongste Nederlandse verkiezingen en formatie ook niet op BUZA.nl terug. In de nieuwe regering Rutte niet gewenst en verdween met een hoor-/leesbare knal via een zijdeur van dat BUZA-departement waar men hem ook niet langer lustte. Ernst Noorman werd al een stevig aantal maanden geleden, als Tijdelijk Zaakgelastigde ad interim (TZ a.i.), in Paramaribo aangeboden. Die handeling werd door de regering Bouterse dus weer straal genegeerd. Daarna werd Chantal Doekhie, na het gedegen en gestructureerde aandringen…, formeel ontvangen door Frans Timmermans. Geheel ter bevestiging met foto-oppie van haar uitgestelde vastlegging, als tijdelijk zaakgelastigde van de Republiek Suriname in Den Haag. Doekhie verdeed haar tijd in Nederland toen absoluut niet en blijkt additioneel, succesvol te zijn gaan ‘masteren’ aan een wetenschappelijke instelling. Intussen, is zij uit Den Haag vertrokken en heeft Lucretia Redan de ambassade aan de Alexander Gogelweg, nu tijdelijk onder haar hoede gekregen. Timmermans ging in dezelfde periode van Doekhie’s acceptatie, over tot het herbenoemen van Noorman als ‘ambassadeur’. Ook die benoeming ging aan Lackin en zijn baas voorbij. Er kwam geen agrément. Noorman was eigenlijk al eerder in Burkina Faso (Opper Volta), in de rang van ambassadeur operationeel geweest. Een aantal opmerkingen van Noorman, onder meer in artikelen van een Nederlandse verslaggever, opgenomen in een lokaal ochtendblad, irriteerden machthebbers en de meer geïnteresseerde mateloos. Het steeds weer publiekelijk uitleggen van ‘zijn onvolmaakte status’ via allerlei media, was in de Suri-contrei een ‘not done’ gedoetje geworden. Bracht zaakje alleen maar verder van enige oplossing. ‘Ik zal Bouterse niet uit de weg gaan…’, was ook zo een boerse opmerking, van gelijke bewoordingen en/of strekking die in deze gemeenschap niet doorkan. De vaart waarmee Noorman door Paramaribo banjerde, leek af en toe meer op een stuurloos onderdeel van een ‘populariteitcontest’, waaraan de regering Bouterse zich bepaald niet committeerde. Een aantal media lieten zich in die malle molen verleiden en ook lijdzaam meeslepen. Nu er toch vragen uit de Tweede Kamer komen over de georkestreerde ontmoeting, tussen de eigenlijk demissionaire Timmermans die naar een EU-commissariaat gaat en Lackin…, zal in Paramaribo eerder ‘de pas’ worden ingehouden en de poes uit de boom worden bekeken. Wat anders aan ceremoniële voorbereidingen gaande mogen zijn, zal wel goed en tijdig worden aangemeld. ‘No sweat at all…’. Interessant wordt ook wat Bouterse aan ‘inhoud van speech’ wenst af te draaien, voor/tijdens/na het eventueel overhandigen/ontvangen van geloofsbrieven. Tussen Jacobi en de komst van Noorman als TZ a.i., hebben vele bekende en minder bekende diplomaten de leiding, zeer tijdelijk over de ambassade gehad. Meer als ondersteuning van zaakgelastigde en/of ambassaderaad Petri. Deze zou inmiddels in alle stilte zijn vertrokken (?), na een aantal dienstjaren in Suriname te hebben afgedraaid en ook te beginnen onder ‘numero uno’ Jacobi. De voorlichting op de ambassade bleek niet scheutig met informatie over het vertrek van Petri, welke zijn tijd “op” zou zijn. Wel werd aan dit medium gevraagd om ‘de bron’, vanwaar bericht over Petri’s vertrek afkomstig zou/mocht zijn. Blijkt dat ook op die afdeling men bepaald niet meer goed weet, dat een medium wat bronnen prijsgeeft…, de volgende dag permanent mag sluiten. In ieder geval, had Petri een gezond netwerk en communicatieverkeer met deze samenleving ingericht. Mag hem wel worden nagegeven. Waar de geheimzinnigheid en weinig diplomatieke wellust om de infobron überhaupt vernemen of vandaan kwam…, mag alleen die goeie ‘ome Joost’ weten. Alertheid, is daarbij wel weer geboden.

- Lust. Gordon Touw Ngie Tjouw heeft het voorzitterschap van de NPS-Jongerenraad neergelegd en dat besluit schriftelijk medegedeeld aan de Hoofdbesturen van de ‘groene partij’. De terugkeer van Somohardjo als (mede-) leider in het Front, blijkt hoofdreden van de jeugdleider te zijn voor het honoreren van de wens tot aftreden van zijn achterban. Of Touw Ngie Tjouw helemaal uit de NPS stapt, is niet duidelijk. De inhoud van de brief, zal op een later tijdstip wel weer lekken. Betwijfeld mag worden, dat Gordon zich zal scharen achter politieke leiders die gevangenisstraf moeten uitzitten of daarvoor alsnog in aanmerking zullen komen, gegeven de strafrechtelijk vigerende aanklachten. Meer nog omdat de gewezen jeugdvoorzitter terecht valt over het feit, dat Somohardjo voor een amnestiepaskwil in Mei 2012 meestemde.

- Kappartij. In Nickerie komen twee mensen, na een geweldsdelict om het leven. De Oranjetuin aan de Henck Arronstraat en Nassylaan huisvest onder meer, tezamen met een in aanbouw zijnd pand allernaast het CCS, onderkomen voor allerlei crimineel gespuis. Inbraak en straatroof, aan de orde van de dag. Op de hoek van de Henck Arronstraat en de Prinsessestraat, ging het knap mis voor twee aspirant rovers. De twee mannen raakten gewond, door tegenactie van een belaagde voorbijganger. Zij werden beiden geweerd en afdoend afgeslagen. In dit geval werden slachtoffer en minstens een aanvaller, opgebracht voor verder onderzoek. De politie gelast opsporing, van de tweede aanvaller.

- Racisme. De Europese voetbalbond UEFA heeft CSKA Moskou veroordeeld tot het spelen van drie Europese wedstrijden zonder publiek vanwege racistisch en geweldadig gedrag van de fans. Afgelopen dinsdag speelde de Russische club in de Champions League ook al zonder toeschouwers tegen Bayern München (0-1 verlies), vanwege racistische incidenten in het afgelopen seizoen.

- Lekker. Real Madrid heeft geen fouten gemaakt in de Primera Division. Het lastige uitduel tegen Villarreal liep uit op een eenvoudige 2-0 overwinning. Cristiano Ronaldo was weer eens de man van de wedstrijd en wel om meerdere redenen. De bekritiseerde doelman Iker Casillas stond toch weer in het doel van Real Madrid. De Koninklijke kwamen na een half uur spelen op 1-0, door een fraai schot van Luka Modric. Nog voor rust verdubbelde Ronaldo de score, op aangeven van Karim Benzema. Het was alweer de tiende treffer dit seizoen. Real heeft twaalf punten na zes duels, één minder dan Valencia, Barcelona en Sevilla. De Catalanen speelden vanmiddag nog in eigen huis tegen Granada. Een kwartier voor het einde stond Barcelona met 5-0 voor. Real Madrid heeft zijn tweede wedstrijd in Groep B van de Champions League gewonnen. Op bezoek bij het Bulgaarse Loedogorets wisten de Spanjaarden pas in de tweede helft het verschil te maken: 1-2. De Koninklijke kwam vroeg in de wedstrijd op achterstand door een treffer van Marcelinho die zwak verdedigen bij een hoekschop afstrafte. Even later kon Cristiano Ronaldo de stand weer op gelijke hoogte brengen, maar hij faalde vanaf de strafschopstip. De Portugees revancheerde zich echter voor die misser door later toch voor de gelijkmaker te zorgen. Dit keer schoot hij de makkelijk gegeven strafschop wel binnen. Pas in de tweede helft wist de titelhouder de Bulgaarse verdediging op de knieën te krijgen. Misidjan was als invaller niet ongevaarlijk. Invaller Karim Benzema tikte de bal na een voorzet van Marcelo voor Real Madrid binnen. FC Basel maakte het in het eigen Sankt-Jakob Park FC Liverpool knap lastig. Na een eerste helft zonder kansen kwam de thuisploeg pal na rust op 1-0: bij een corner kopte Skrtel op het eigen doel, Simon Mignolet redde, Marco Streller scoorde in de rebound. The Reds lieten niet meer dan een paar kleine kansjes voor Raheem Sterling en Mario Balotelli noteren. Gregory van der Wiel won met Paris Saint-Germain met 3-2 van FC Barcelona en gaf met een harde voorzet de fraaie assist bij de derde goal, van Blaise Matuidi. PSG is door de zege koploper in groep F. “We staan er gewoon”, aldus Van der Wiel. “Dat verbaast me niet. We hebben veel kwaliteiten in het team. Iedereen heeft heel gedisciplineerd gespeeld, als een team. We hebben als blok verdedigd en Barcelona waar het kon pijn gedaan. Ik ben blij dat ik de voorzet kon geven”. Lionel Messi verbrak al vele records, maar de Argentijn van FC Barcelona nadert vandaag wel een heel bijzondere mijlpaal. De 27-jarige aanvaller is nog maar drie doelpunten verwijderd om Telmo Zarra te evenaren, de Bask die sinds 1955 topscorer aller tijden is van de Primera División. Athletic Bilbao-spits Telmo Zarraonandia Montoya, kortweg Zarra, maakte in de periode 1940 – 1955 251 doelpunten in 271 wedstrijden. Messi heeft sinds zijn debuut in 2005 248 keer gescoord in 283 competitiewedstrijden.

 

De Observateur van Sranan.

 

 

 

De Week in Retro – 27.09.2014.

De Week in Retro – 27.09.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Week. Het werd een weekje van ‘welles’ en ook weer ‘nietes’. Zouden de Engelsen meedoen en misschien ook de Belgen. Want Den Haag wil koste wat kost meedoen. Met die oude F16’s toch aan de coalitie tegen Putin willen blijven hangen, met een opzet naar anti terreur vanuit Syrië en Irak toe. Het werd uiteindelijk welles, maar dan alleen boven Irak. De Amerikanen gaven al aan…, Nederland ‘klein maar dapper’ en steeds willen meekomen en zaakjes onder gedegen leiding uitvoeren. De viersterren generaal Martin Dempsey zei naast zijn baas, de minister van Defensie van de USA Chuck Hagel gezeten (…), de zichzelf uitgenodigde coalitiegenoten het na 20 jaar training nog zo gek niet deden in het oorlogstheater wat zich tegen ISIS richt. http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/09/26/syria-iraq-airstrikes/16272727/ Precisiebombardementen van de Fransen en Amerikanen of komende van Arabische vliegers in en allernaast de met ISIS geïnfecteerde steden van Syrië of Irak, konden ‘uitmuntend’ worden genoemd. Wel is er veel meer geld nodig. Door dat hele gedoe in Syrië met ISIS-terrorisme in de geest, is Oekraïne op de achtergrond van pers en nieuwsbladen geplakt. Maar misschien zijn er ook afspraken met de agressor Putin. In ieder geval, kan men nu wel uitgebeeld zien wat aan de grens tussen Turkije en Syrië aan ellende plaatsvindt. Kogels vliegen en strijders vallen. Moeders huilen. Maar niets substantieels te zien vanuit de grens tussen Rusland en Oekraïne. De ene spreekt van ontmanteling van een front, terwijl weer een ander beweert…, de hele nacht artillerie barrages te hebben gehoord. En dan wij in SU? Moesten ons gaan bezighouden met een welles/nietes “setewasi” over en tussen Noorman, Timmermans, de illusoire Lackin en Bouterse. Lackin die aan het hoofd van een delegatie naar de UN in New York was afgereisd en Timmermans van Nederland, in de marge van een groter geheel ook nog ‘ontmoette’. Onderwerp? De setewasi van Noorman en zijn hedendaagse positie, binnen het kat- en muisspel tussen Sranan en P’atata. Noch de vice president, noch het staatshoofd mochten dus “live” meemaken, hoe Barack Obama als president van de USA en dagvoorzitter van de Veiligheidsraad, hoogstpersoonlijk de wereldtop dirigeerde naar collectieve standpunten tegen het transnationale terrorisme. Bij historische ogenblikken hoort Suriname er terecht en misschien ook wel onterecht niet bij. Welles versus nietes. Naar de week in Retro…!

- – Kogel. Van de hand ener scribent die de vele “push & pull” artikelen over of rond Noorman verzorgt — ‘on the side’ ook nog een legertje kippetjes/eendjes kweekt — kan men genoegzaam lezen, er glashard gezegd zou zijn…, dat: ‘…de kogel door de kerk is…’. Inderdaad, is de kogel schijnbaar virtueel door een ‘occulte kerk’ gejaagd en in historisch perspectief ook door het hoofd van zovele anderen gegaan; op en nog ver na de 25 Februari 1980 – coup van kolonel Hans Valk c.s. De noodweg is dus nu met veel dwingen en aandringen, reciproque vrijgemaakt…? Dat ten lange laatste ook de hand kan worden gedrukt, van de vele straffeloos gestelde mensen die de moordenaarstrekker overhaalden om ‘fellow Surinamers’ en Nederlanders via dezelfde kerkladders/-treden naar hun graf te dragen. Geen enkel probleem meer. Behalve dan op de vrijdag voor de regeringspartij VVD (…), in Den Haag vertegenwoordigd. De bestuurszetel en residentie, niet alleen van de politiek, maar ook van de Hoge Raad. Zien wat ‘het planneke’ zou moeten inhouden. Nederland wordt nou toch weer de Europoort en Parijs kan smadelijk dicht? De ‘chef de poste’ hoeft dan als verdachte van gruwelmoord, ook niet meer via Cayenne naar Paramaribo voor consult af te reizen…, toch? De Lancia kan in de uitverkoop, want er is in SU geen monteur te vinden om die kar deugdzaam te onderhouden. Geen afscheidpartijen in Parijs, met ene Raijmann als bijkomstige attractie. Een bejaard wrak aan miskoop, belachelijk en zowat Caligula-achtig onderkomen, zo spoedig mogelijk op ‘E-bay France’ te plekken. En dan heeft men daar nog de rekenkundige uitlating, dat Suriname vierjaren zonder Nederlands ambassadeur heeft gezeten? Is Jacobi dan al zo lang weg? Of functioneerde hij al een hele tijd niet meer, omdat Suriname al zeer gauw ‘na aankomst’ buiten zijn interessegebied was komen te vallen? Kan ook nog weer, dat een aantal mensen in opgedrongen zwelling, toch nog die ‘tel’ van vierjaar compleet is kwijtgeraakt. Wat wel reëel naar voren kwam, is dat er om persoonlijke, juridische en meer nog individuele problemen, het land Suriname een heleboel kansen miste en miljoenen aan geldmiddelen is kwijtgeraakt. Het Nederlandse en Surinaamse bedrijfsleven had echter, met de afwezigheid van zogeheten ambassadeurs, in ieder geval er geen probleem mee om zaken te blijven doen. De KLM bleef ook heel gewoon aanvliegen en de tarieven bleven een kwaadaardig gezwel in het relationele. Of de komst van ambassadeurs daarbij nu wel of niet soelaas kunnen bieden, valt ‘ernstig’ te betwijfelen. Want ook de NL-diplomaten hebben klachten over tarieven en de beenruimte die de KLM hun familieleden respectievelijk oplegt, toerekent en bij hoog/laag aanbiedt. En ach…, die zogenaamd geïnteresseerde 380 duizend mensen met een Surinaamse achtergrond, zijn er echt niet allemaal op uit geweest, dat er ambassadeurs worden benoemd, bijgezet of ingevuld. Wel een fanatieke groep die ‘bigi bigi bigi’ consultzaken wil komen doen, vanuit een aangestuurd belang en het liefst een fiscaal gunstiger configuratie. Met of zonder de aanbieding van geloofsbrieven, kan diplomatieke betrekking in ambtelijke zin ook vanzelfsprekend weer voor een heleboel ‘surplus’ aan bureaucratische rompslomp bij- en zorg dragen. Het zijn weer twee extra schijven die er gewoon bijkomen en zich met bilaterale ‘tories’ zouden kunnen gaan bemoeien. Muggenzifterij? Wie zal het zeggen. En wie heeft dan een responderende positie? In ieder geval niet Parijs. Misschien EU-gebonden Brussel? Of dan maar Den Haag…, vis a vis Paramaribo? Den Haag toch nog weer wel? Het symbolische van vriendschapsbanden sinds 1975 en zovele malen meer bezoedeld? Politiek in het wetgevende tezamen met de uitvoerende. Maar ook de rechterlijke tot aan de Hoge Raad toe! Is het dan misschien nog even een valide zaak, om het toch maar weer met ambassadeurs te proberen? In historisch perspectief, heeft men dat fenomeen in vogelvlucht! Vegelin ging meteen dokken en boodschappen doen in een buurland, bij de gewelddadige Valk-coup (1980). Van Houten en Klipp werden respectievelijk met de inzet van Herri Herri verjaagd, omdat ze via Heidweiller constructief bezig waren geraakt in het Visserij Instituut. ‘Persona Non Grata…’, wel degelijk verklaard. Was nog nooit na WO II en een Taiwan-incident, over duikboten in het diplomatieke gebeurd. Spier en Alva reciproque, in de ‘bye bye’ aanbieding. Koch ondersteunde bij het oplossen, van een zogenaamd machtsvraagstuk (1992/’93), Van Heemstra werd in 1996 politiek geïsoleerd en mocht zich eigenlijk/uiteindelijk alleen maar nuttig inzetten, met/bij de bouw van zijn veelbelovend kantoorcomplex. Treffers kon komen kijken, bij het openen en de overdracht van de Bosje-bruggen, Soeters zette onder Venetiaan intern en extern, alles weer goed op de rails. De ongeïnteresseerdheid en onhebbelijke passiviteit van een Van Gool, is zowat wereldnieuws geworden en dan Jacobi? Ach ach ach…, ‘sajonara’ al op 26e. Mei 2010 op de thee bij Bouterse en twee jaren later persoonlijk zeer verblijd en versneld de KLM – bus in. Na de-briefing mocht hij van Rosenthal naar Beijing. Dichterbij de suchi’s in Tokyo. Tijdelijk zaakgelastigden op het niveau van ‘buitengewoon minister’ en ook ‘niet residerend ambassadeur’, voor langer en zeer korte tijd die zaakgelastigde Petri kwamen schragen. Sommigen oudgedienden op post in Paramaribo en weer anderen, helemaal niet eerder aan de Cateau van Roseveldtkade verwelkomd. En dan nu in alle ernst. De ‘grote vriend’ Ernst Noorman. Een door Frans Timmermans na enige tijd herbenoemde ambassadeur uit de Opper Volta vanwege bezuinigingen teruggehaald. Sinds afgelopen donderdag nog effe in de ‘TZ a.i. – mode’. Een kandidaat die zelf naar SU wilde komen –volgens zijn vertrouwd scribent en gepubliceerd kippen kweekster– misschien nog voor het einde van dit jaar, met gelofte en brief in de hand ten paleis wordt uitgenodigd of misschien in de ambtswoning van de Suralco directeurbeheerder (…), zijn zorgvuldig opgestelde ‘credentials’ mag komen aanbieden. De tijd zal het ook hier weer leren. Is het zover, dan kan hij ome Frans, in een ander hoedanigheid en ernstiger voorbereid, met de sterrenvlag van de EU in de hand op niveau verwelkomen. Als dat na alle schade en schande in en rond Sochi, toch nog mag gaan lukken. En wel allemaal ingevolge, het aan- en afmarcheren van oom Fransie door de immense hallen van het Kremlin en bijkomstig…, het omhoog prijzen van Putin. Voor en na de vele incidenten. Waaronder de politieaanval op een bezopen Russische diplomaat en reciproque intimidatieacties van Putin-goons in Moskou. En dan het Nederlandse staatshoofd, ook nog met ‘ega’ doen paraderen door de bekender hallen die eens door de Czar Nicolas http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_II_of_Russia, de Czarina, Lenin, Trotski, Stalin, Nikita Sergejevitsj Chroesjtsjov, Leonid Ilyich Brezhnev …, de vele roemloos ontluisterde en verdwenen partijleiders, Mikhail Sergejevitj Gorbatjov, Boris Yeltsin en uiteindelijk de kwaadaardige Putin…, werden bewandeld. Fransie die bij hoog en bij laag de Russische goodwill-ouvertures als gerenommeerd Slavist verdedigde. Totdat de Oekraïne duidelijker kristalliseerde, na de ijsfeesten in Sochi, de slag om Kiev werd gewonnen door het Westen, ‘de Krim’ geannexeerd, separatisten de oorlog verklaarden en uiteindelijk de MH17 met een Russische BUK uit de lucht werd geschoten. Toch toen maar gelijk beter om na een indrukwekkender toespraak in de Veiligheidsraad, een alternatief baantje bij Junker van de EU op te zoeken en dan toch nog op de valreep Bouterse eventjes met Noorman, nog steeds zittend in de wachtkamer, ietsjes nadrukkelijker te ‘chanten’. Petri was of moest intussen weg uit Paramaribo. Zijn tijd zat er zogeheten op. Aannemelijk wel ja! Jawel, gelegenheid chanten dus. Want de BUZA.nl missies van Fransie, zijn er niet geheel zonder rafels vanaf gekomen en voor deze kant misschien ook nog, dat Sarkozy terugkomt. In ieder geval buiten die hele Harvey Naarendorp de landgrenzen, tezamen met Suriname zal gaan vaststellen. Wie weet zal het veiligheidsverdrag tussen hem en Santokhi, straks ook glad en buiten de invloed van Brunswijk om, ten uitvoer worden gebracht! Dus werd het voor Fransie, een nu of nooit ‘setewasi’. De kogel moest door de kerk. ‘Occult styling…’, of weer niet! Harvey zal in der minne, absoluut niet meer in Parijs of Amsterdam worden gedoogd. Ook niet om de nieuwe haring in Buitenveldert te gaan proeven…, bij zijn oude vrinden van weleer. De rekening van alle mislukte zaken, behalve dan misschien een lucratief aangedurfd ‘bedrijf in zonnepanelen’, kan dat smoezelig zaakje in de lichtstad van begin tot einde en initieel in het voorspelbare domein, als de grootste flop aller tijden worden aangerekend. Alleen al op voorhand, zal het schaderapport over de Parijse nachten, ernstiger zijn dan die van de jaren tachtig. Toen ook al zo’n krankzinnig aangedreven kanselarij in Mexico-stad werd ingericht. Bleek later om enkel junkies uit bevriende families, door te sluizen naar rehab-centra in bijvoorbeeld de eilandengroep van Hawaii. En dan nu natuurlijk, nog even het warmlopen voor ‘het goede doelen proletariaat’. Bestaande uit de puur Nederlandse vertegenwoordiging(-en) in een neokoloniaal, ernstig aangetaste en uitermate wazig geraakte Surinaamse pers. Op het niveau van in te zetten stagiaires, met een stompzinnige visitekaart bij vertrek in de linkerklauw gedrukt, vervolgens een ‘doksafowru kweekster’ of meer welwillende in Den Haag en Rotterdam geplekt die rood-wit-blauw en de oranjewimpels geprolongeerd willen zien wapperen/vliegen, op voetbal- en levendiger ambassadeursniveau. Men kan veel zeggen van Gregory Rusland, maar hij had het nu wel helemaal bij het rechte eind door ‘grat hari’ te stellen, dat persoonlijke en individuele zaken het land consequent ophouden en onnoemelijk schade opleveren. Mag een onvoorwaardelijk einde aan worden gedraaid. Maar daar is nu ook alles mee gezegd. Men kan dus na alle ‘hari trusu’ en smeekbeden, via de Surinederlandse en vervelend geïnfecteerde persmuskieten geïnitieerd, nu vrijelijk de handen gaan schudden van de onmensen die zeer vele trekkers overhaalden of deden overhalen. “De kogel is door de kerk…”, zegt een doksa-moedermuskiet ernstig. ‘No sweat at all…, only infatuations from left to right on marginal start lines!’. We zijn allemaal oh zo blij…! Chas de opgeklopte ‘consilieri’…, natuurlijk het meest in zijn sas. Om geen andere woorden te gebruiken, ter zake die ingekruikte ‘boodschappenjongen’. Let op wat wetmatig staat te gebeuren: “Effekes de oppositionele in Zuidoost bellen, hor. No man Grep, a no mi du yere…, taigi dem jongen drape yere…, a no mi…, yere Ernesto! Na Janki nanga dem trawan…, feti na tori disi. A no mi, gi mi wan brik, no Ernestoooooo. Saka mi safri yere. A tan so, bro!”. Maar we zijn er nog niet, hor! Vragen uit de politieke boy van Den Haag…, mi pa! De zogeheten Surinaamse pers in correspondentschap: http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/09/25/breaking-news-suriname-krijgt-weer-ambassadeur-in-nederland/ http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/09/26/vvd-wil-duidelijkheid-over-afspraken-nederland-en-suriname/ De lokaal ingezonden stukken op de sterrenwebsite: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25314 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25322 De Nederlandse pers: http://nos.nl/artikel/702787-eindelijk-ambassadeur-in-suriname.html http://www.nu.nl/algemeen/3887573/nederland-krijgt-weer-ambassadeur-in-suriname.html

- Cover. Een groot aantal beschermde beroepen is na 2010 op de glijbaan gezet. Zo kan een ieder zich tegenwoordig ‘opticien’ noemen en een handel in ooglenzen en/of brillen openen. Van de week kwam daar gelukkig verandering in met de aankondiging, dat een aantal medische en paramedische beroepen weer in bescherming genomen zullen worden. Daar vallen zeker de verpleegkundigen onder. Maar ook fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten…, enzovoort. Het beroep van ‘Optometrist’, valt inmiddels onder de titulatuur vanaf Bachelor of Health (HBO), vervolgens Master of Health (W.O.) en Ph.D. in Optometry/ Doctorat en sciences de la vision (Ph.D.). In het kader van transnationale onderwijscertificering en curriculum ontwikkeling, wat zich mede wenst te spiegelen/meten aan het buitenland, doet men er goed aan diepgaand te gaan spitten naar wat regionaal en mondiaal aan ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. De medische en paramedische wetenschap, heeft zich bij stilstand en geprolongeerde chaos in Suriname, in de grote wereld verder ontwikkeld. De sector vraagt daardoor onmiddellijk, de onvoorwaardelijke bijsturing. Hopelijk gaat met de bescherming die is aan-/afgekondigd, de familie “beunhaas” zeer snel tot het verre verleden behoren. Het mag echter niet bij de medische of paramedische wetenschap blijven. Ook in andere beroepsbranches, heeft men simplisten binnengekregen die ongeremd zijn gaan denken, de veredelde plekken voor hooggeschoolden ‘overnight’ te kunnen overnemen. In de toekomst zal dat niet meer, zonder slag of stoot mogen geschieden. Een academisch geschoolde bestuurskundige, is en blijft een te accepteren bestuurskundige. Een beunhaas, blijft/blijkt daarnaast een beunhaas. Een gediplomeerde gemeenteambtenaar is en blijft een gemeenteambtenaar. Een register accountant (r.a./R.A.), spreekt eigenlijk voor zichzelf. Een zich accountant noemende, is en blijft een veredelde boekhouder. ‘Trafassi no kan de…, ini wi kontren’. In het internationaal te accepteren, vanzelfsprekend niet. Een chirurg ansich, maakt nog geen brandwondenspecialist uit bijvoorbeeld Beverwijk.

- “Weather report”. Van mega Skalian-bezetting tot de inname van ‘totale wateraanvoer’ en ‘eigendomsgebieden’ dan wel ‘transnationaal uitgegeven mijnbouwconcessies’ van investeerders. Het weer werkt ook mooi mee. Ook is het verkiezingstijd. De kandidaat bezetter van andermans goed –tezamen met zijn soortgenoten– is ‘ready’ om compleet illegaal op eigendomsterreinen met de brede kant van ‘het zijn’ te gaan zitten, daar te existeren en occupatieborden te plekken. Eigenaren vervolgens te intimideren en bedreigen. Ook de politie in de hete zon en temperaturen ver boven de 37 graden Celcius te blijven tarten, om tot gewichtiger verdrijvingsacties over te gaan. Totdat de benadeelde burgerij, uiteindelijk ook de wet en het recht in eigen hand neemt. Van goudconcessies afgegeven aan multinationale ondernemingen en complete vernietiging van het ‘power’ genererend stuwmeer…! Tot aan het innemen van landbouw- en veeteeltgebieden of bouwkavels van derden…!? Niets is meer onder deze regering Bouterse veiliggesteld en/of beveiligd. Maho, Bernhard, Onoribo, Cabenda, Overbridge…, verdwaasde grondenrechten. Sinds een asfaltbaan voor duurzamer investering en ontwikkeling werd afgemaakt…, alleen maar rommelculturalisme. Paraplantages kregen plotseling, zogeheten nazaten en vermeende eigenaren? Uit het buitenland ingevlogen? Traditionele plantagebesturen? Ook nog door buitenlanders gecoupt! En dan daarbij opgeteld, een Devisbuiten/Texas. Brokopondo in totaliteit zodat de DC om hulp roept. Afobaka…, alle oevers levensgevaarlijk bezet. Ook door gewapende binnen-/buitenlanders. Het stuwmeergebied? Ondermijning van hulp-/steundammen! Noodzakelijker wateraanvoer gestremd, door waterkerende dijken van de goudzoek? Water stroomt weg via de Djukakreek? Iamgold, Brownsberg…, inmiddels grote chaos te midden van gezagsgebreken/-verhoudingen in ’s lands-/districtsbestuur en dus totale anarchie geconstateerd. Gerold Dompig luidt…, na zoveel investeringen te hebben moeten verbruiken en inspanningen gepleegd/vertoond, uiteindelijk ook al een ‘giga – noodklok’. ‘Mi no mang moro, yere baas…!’. Zie ook maar, de websites voor minder gerieflijk beeld: http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=10756 http://www.apintie.sr/vidi.php?vid=10751

- War. ‘San psa na ini grond tapu?’. Er zou geen diefijzer meer nodig zijn. Toch stierven een man en een vrouw, achter diefijzer bij een brand in het Braziliaanse verblijfskwartier van Noord. Bedreiging van VHP-ers om hun baan in het particuliere en het ambtelijke te verliezen? Ook zo iets waanzinnigs! Dreiging van een jeugdvoorzitter van de NPS om uit te treden, met een aantal pelotons aan netwerkers? Wishfull thinking! Somo maakt geen aanstalten om aan een meer acceptabele over te dragen? Komt tijd komt raad. Mahawatkhan is beducht om een plasje van Momsie te verorberen? Wil verder niets weten van een nationale droga partij. In Nickerie gaat het traditioneel super fel toe, nu de verkiezingsdatum op 01 Oktober 2014 bekend gemaakt moet worden! Een uitvaart zou in Suriname nu SRD1.2 miljoen kosten? Tegelijk spreekt een staatshoofd de hoop uit, dat met een zeker verscheiden de rust zal terugkeren in de lo-families ten zuiden van Atjoni of op McArthur-dyari? Grondenrechten vergadering, tijdens een verdampt regeringsmandaat in de maak? Alsof dat het nodige aan soelaas zou bieden. Ofschoon Kesho defacto was ingerukt, geeft hij nog van die stekelige commentaartjes over de VHP-familie? Terwijl de begenadigd voorzitter de verstoorde gedachten aan hem, ‘qualitate qua’ al etmalen geleden aan kant heeft gezet? En intussen zou de NDP ervan overtuigd zijn geraakt, dat de VHP een giga-bedreiging vormt, nu de komende electorale meting steeds nader in zicht is. ‘Ala sani e wani seki, yere…’. Op het internationale niveau, werd niet duidelijk wie namens Sranan naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York City ging. In ieder geval heeft men bij afwezigheid gemist, hoe “president Barack Obama” de hamer van de Veiligheidsraad persoonlijk hanteerde en een unaniem aangenomen resolutie er doorheen kreeg. Zuiver om mondiaal aangedreven terrorisme met “twk” en ook naar de toekomst gericht, compleet te vernietigen. In Nederland is men zeer huiverig geraakt, nu het ‘kleine landje’ er graag toch bij wilde zijn en in New York –middels woorden van Mark Rutte in de VN– exact aangaf wat voor materieel en hoeveel manschappen hij aanleverde voor de strijd –exclusief in Irak– tegen IS. Blij dat België ook maar meedeed. Anderen deden niet zo mal, om aantallen te gaan noemen. De Arabische Emiraten (UAE) gaven enkel aan, dat een vrouw de bommenwerpers en jachtvliegtuigen zal aanvuren en escorteren in hun strijd tegen IS binnen Irak en Syrië. http://news.yahoo.com/female-uae-pilot-leads-strikes-jihadists-130519981.html?.tsrc=samsungwn&.sep=table Mark Rutte kan daar heel wat van leren. Die liep in New York te leuren met aantallen. Vice premier Assher maakt zich vanuit Den Haag terecht zorgen, nu het IS bestrijdingszaakje, dichter bij Europoort, Schiphol en buitenlandse vestigingen is gebracht. http://nos.nl/artikel/702682-extra-alert-zijn-in-het-buitenland.html Asscher is een visionair…, wat hem na 1940/’45 in de genen is meegegeven. De deelname aan de strijd tegen IS kan de kans op een aanslag in Nederland vergroten. “Nederland zal onder jihadisten een hoger profiel krijgen”, zei vice-premier Lodewijk Asscher. “Wij zijn daar wel op voorbereid”. In de brief aan de Tweede Kamer over de missie staat dat het dreigingsniveau substantieel blijft. Wel is de dreiging toegenomen. Het kabinet schrijft: “Pas als er sprake is van concrete aanwijzingen voor een aanslag tegen Nederlandse doelen gaat dat niveau naar ‘kritiek’.” Volgens Asscher houden de veiligheidsdiensten de situatie scherp in de gaten.

- Probleem. De Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder stapt op. Hij zal zijn ontslag later vandaag indienen bij president Obama, meldt het ministerie van Justitie. Waarom hij vertrekt is nog niet bekend. Holder (63) trad in 2009 aan en was de eerste zwarte minister van Justitie in de Verenigde Staten.

- Goldinvest. In het weekeinde blijkt de top van Iamgold-Canada zich te hebben aangemeld bij de huidige regering Bouterse. Problemen te Gros Rosebel. Daar op ‘het kabinet’, heeft de maatschappij duidelijk laten weten, dat het allemaal zo niet verder kan. Iamgold heeft vanuit de eigen inbreng…, zich aan afspraken gehouden. Blijkt dat Suriname, wederom zaken heeft laten liggen en dus niet heeft voldaan aan de eerder gestelde verwachtingen. De maatschappij eist nu maatregelen, zodat de bedrijfskosten omlaag kunnen worden gebracht en in het voordeel van opbrengst(-en) effect sorteren. Te beginnen met het duurzaam elimineren van de stroperij, in en rond de toegewezen concessie van de multinational. Illegale goudzoekerie ‘in’ en binnendringen ‘van’ de goudconcessie moet per ommegaand verdwijnen. In een tijd van hoge productiekosten en lage goudprijzen, is elke vorm van zogenaamd gedoogbeleid dodelijk. De illegale goudzoekers moeten weg uit het concessiegebied en de regering Bouterse zal daarvoor moeten zorgen.

- ‘Siki’. Duidelijk dat de gezondheidszorg in dit land, onder een huidige regering compleet heeft gefaald. Niet onder druk heeft gestaan, maar ondeelbaar gefaald. Als men meeneemt, wat zich allemaal op een spoedeisende hulp aan rommel kan voordoen en mensen onnodig het leven laten, naast wat de ‘chikungunya muskiet’ onder de samenleving kan aanrichten…? Wij lezen mee:http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25295 Er is gewoon niets anders te concluderen, dan dat het de hoogste tijd is geworden. De allerhoogste! De tijd van “Modo Sjakie” op allerlei nietszeggende fora spelen of megasalarissen toucheren…, is reeds lang voorbij. Bijkomstigheden van letterlijk falen, door huidige regeringscombinatie? Roof van het burgergoed en de integriteit, toegestane epidemische ziekte-effecten, allerhande vormen aan zware criminaliteit, soevereiniteitondermijnende drugszaken. Nu dan in September 2014 een levensbedreigende zooi in de gezondheidssector, erbij? Het is de allerhoogste tijd! Tijd voor de vernielers en vernielzuchtige, om voorgoed te gaan. Geen gezag, noch enig geloof bij de burgerij overgebleven. Algemene verkiezingen gaan bij voortzetting van huidig gezondheidsbeleid, ‘niet’ gehouden kunnen worden? Wat een goedkope mop! Die kan meteen naar de Suri-comedie. ‘Just wishfull thinking…!’. Net zoals de jammerlijk ontspoorde die dreigeisen aan de mammoet dacht te kunnen stellen. Wordt niet eens meer naar gekeken, alleen maar ‘landelijke spot’ mee gedreven. ‘Wan brandy spotpoptji…, tapu na fayasturu fu Limbo…, neks no fout’.

- ‘Bon bleiti mi yere’. Niet op de bon, maar een waardebon. Bellie zegt dat er nu niet vanuit de representatierekening van het departement aan waardebonnen is gekomen, maar dat het persoonlijk toegewezen vakantiegeld is aangesproken om de jeugd blij te maken en fotootje in de pers te krijgen. Waarom dan niet bij de eerste keer al het vakantiegeld aanspreken en de schande van ‘repres-pikker’ moeten vermijden/verwerken? ‘A no bun toch…, Bellie!’.

- Somo. De PL-er zegt, dat de NDP splijtzwam is of zulks vertegenwoordigt? Wat een archaïsche constatering. Neen…, Somo trapt heel simpeltjes een wagenwijd opengestelde deur in. De ‘opo doro politiek…’, met glijmiddelen aan weerskanten op de drempel. Is weer heel gebruikelijk. In Sranan, heet dat markante fenomeen? “Owru gwenti…, so bun!”. Juist ja. ‘Uku tiki styling…’. Als het aas aan de haak maar goed ruikt en het vlees zwak is…, ‘na bingo we bari’. “Krabita kassi…?”. ‘Dati no de fanowdu. Soso wan switi puti…, lai nanga glijmiddel duku’.

- Vriendelijk. Openbare Werken is altijd al zo ondernemersvriendelijk geweest. Altijd…, hor! Nu heeft de meer lumineuze die de Industrieweg-Zuid dommig afsluit, een aantal ondernemers strak in het vizier. Entrepreneurs die noodzakelijkerwijs gedupeerd/benadeeld moeten worden en nog groter schade mag worden aangedaan. Toch niet een politieke actie of schijnbeweging van welles/nietes…? Onderzoek vereist! De man met ‘de panamenio’ moet wél weten, welke zaken wél en welke niet te initiëren. Kan politiek levensgevaarlijk gaan worden. ‘Baya beta…, nog zo eentje die genoegzaam op de foto ging en de Pers wist te halen. ‘Naks van de Thomsonstraat’, krijgt grondbeschikking. De vraag rijst wel weer, waarom dat niet gewoon ‘in relatieve stilte’ geschiedt. Iedereen wil op de foto. Van hoog tot laag. De echte werkers, hebben dan wel het nakijken.

- ‘This is it…’. Een coalitie van marine- en luchtmachtmogendheden heeft van de week, zowel in Irak als Syrië aanvallen uitgevoerd met geleide raketten, onbemande en bemande vliegtuigen op de Islamitische Staat (IS). Voorheen ISIS. De IS riep een kalifaat, op basis van een archaïsch deel van de Koran uit. Alles wat niet moslim was of is, kon bij bekeringsweigering geconfronteerd worden met een wrede dood. Duizenden vielen al in Syrië, Irak, Turkije en ander Arabische landen, door de hand van IS. Dat er aanvallen in het Midden Oosten op grote schaal, onder meer in Syrië aanvingen, kon maandagavond rond de klok van 10 uur Surinaamse tijd, op verschillende netwerken worden waargenomen. Eerstens France24 en toen CNN waarbij de informatie wazig bleef. Totdat de BBC overnam met indringende verslagen van doorgewinterde inlichtingenmensen en ooggetuigen binnen kreeg. Zowel uit Turkije als het Noorden van Syrië, meldde men zware bombardementen. Opslagplaatsen, trainingskampen en andere overheidsfaciliteiten overgenomen door IS, werden met de grond gelijkgemaakt. Een postkantoor en gouvernementsonderkomens in Raqqa genivelleerd. President Barack Obama bezwoer enige tijd geleden, IS te zullen vernietigen. Terwijl Putin van Rusland nog wel maandagavond aanvalszaken veroordeelde die een coalitie van Amerikaanse en Arabische landen, na verwachting en voormelding aan Damascus startte. Het was niet moeilijk te voorspellen, dat de Amerikaanse en later Franse luchtaanvallen die zes weken geleden in Irak aanvingen, zouden verschuiven naar de grondbases en vluchtoorden van IS in Syrië. De buitenlandse pers: ‘President Obama heeft in een korte toespraak benadrukt dat de VS niet alleen staat in zijn strijd tegen Islamitische Staat. “Dit is niet het gevecht van Amerika alleen”, zei hij op de dag dat de VS met vijf Arabische bondgenoten een nieuw front vormde tegen IS in Syrië. “We worden gesteund door onze vrienden en partners…”, sprak Obama, waarbij hij refereerde aan de steun van Saudi-Arabië, Jordanië, Bahrein, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Hij zei trots te zijn, dat de VS met deze landen “schouder aan schouder” staat. Volgens Obama hebben inmiddels meer dan veertig landen aangegeven, mee te willen helpen in de strijd tegen IS. De radicaal-islamitische terreurgroep is er de afgelopen maanden in geslaagd grote delen van Irak en Syrië te veroveren. De VS voeren al enige tijd luchtaanvallen uit op IS in Irak, maar tot een aanval in Syrië kwam het tot vannacht niet. Nederland: ‘Het dreigingsniveau in Nederland wordt niet verhoogd. De kans op een aanslag blijft substantieel, laat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) weten. Dat betekent dat er een reële kans op een aanslag is en dat veel mensen radicaliseren. Het enige dreigingsniveau boven “substantieel” is “kritiek”. Dan heeft de NCTV zeer sterke aanwijzingen, dat er een aanslag in Nederland gaat plaatsvinden. Nederland II. Bij luchtaanvallen op IS in de Syrische stad Aleppo zijn Nederlanders omgekomen, twittert een jihadstrijder die zegt dat hij in West-Aleppo verblijft. Details over wie er zou zijn omgekomen, meldt de twitteraar niet, alleen dat er “…martelaren gevallen…” zijn. Muhajiri Shaam twittert dat hij sinds zijn verblijf in Syrië “…niet zoiets verwoestend heeft meegemaakt…”. Hij schrijft verder, dat “…Amerika eraan moet…”. Shaam plaatst ook een videoboodschap op Facebook waarin een jihadist –niet zeker is of hij het zelf is– vertelt: “…wat Amerika en haar bondgenoten hebben gedaan op een van de verblijfplaatsen van de Mudjahedien van al-Nusra…”. Aan het einde van het filmpje spreekt de strijder “…broeders in Nederland en België…”, direct toe. “Sta op en doe wat. Onderneem iets! Desnoods verricht je een sterke, stevige daad tegen de Nederlandse overheid”. Volgens een andere twitteraar, ‘De Levantenaa’, zouden er maandagnacht drie Nederlanders zijn omgekomen. Het is niet duidelijk of dit aantal klopt of dat er überhaupt Nederlanders zijn omgekomen. Zo’n 140 Nederlandse jihadstrijders verblijven momenteel in Syrië of Irak. De VS begon gisteravond 22.00 uur Surinaamse tijd, met bombardementen op doelen van Islamitische Staat. Rond de Syrische stad Raqqa zijn door de luchtaanvallen 160 doden gevallen onder de strijders. Er zouden ook enkele burgerslachtoffers zijn gevallen, meldt het Syrische ‘Observatorium voor Mensenrechten’. Het Pentagon ontkent, dat er burgerslachtoffers zijn gevallen. Het ‘Syrisch Observatorium voor Mensenrechten’, is een organisatie die verslag doet van het geweld in Syrië. Uit protest tegen de berichtgeving over de gewapende strijd in Syrië, hebben Nederlandse jihadisten dinsdag een film op Internet gezet. Het filmpje met de titel “Oh Oh Aleppo“ is onlangs opgenomen in deze Syrische stad. Het is voor het eerst dat de strijders zelf op deze manier laten zien, wat hen beweegt om in Syrië te gaan vechten. De makers noemen zichzelf ‘fighting journalists’. Ze komen uit Den Haag. In het filmpje is te zien, dat ze schieten en ook een reactie terugkrijgen. Ze lopen huizen binnen waaruit de bewoners op stel en sprong zijn vertrokken, met het speelgoed van de kinderen nog rondslingerend in de kamer. “Net zoals jullie je kinderen wilt beschermen, willen wij onze eigen islamitische kinderen veilig kunnen laten leven…”, zegt een van de strijders. En over het doden van mensen zeggen ze: “Het zijn geen mensen, het zijn monsters…”. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in Nederland, Dick Schoof, maakt zich zorgen over dit soort filmpjes op het Internet. Hij ziet het als propaganda. Internet wordt steeds vaker misbruikt om potentiële strijders te ronselen. Er is volgens de NCTV Europees overleg gaande om sites als Facebook, Twitter en YouTube ‘aan te spreken’. Deze zouden uitingen van radicale moslims vaker moeten verwijderen. Gevolgen van de IS-handelingen in nog geen zeven dagen tijd: ‘De afgelopen dagen zijn zo’n 140.000 Syrische Koerden de grens overgestoken met Turkije. Ze zijn op de vlucht voor de strijders van Islamistische Staat, die steeds meer oprukken richting de Turkse grens. Voornamelijk vrouwen, kinderen en bejaarden die zich melden in de vluchtelingenkampen van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Ze zijn vaak helemaal uitgeput na de lange wandeling door het stoffige en ruwe gebied. Net over de grens bij Suruc, in het zuidoosten van Turkije, zijn tijdelijke vluchtelingenkampen ingericht. Onderkomens waar de tienduizenden Syriërs in eerste instantie worden opgevangen. De vluchtelingen worden daar geregistreerd en gecontroleerd op ziektes. Veel Syriërs hebben onderdak bij familie. Anderen verblijven weer in scholen, moskeeën of andere gebouwen. Ook heeft de Turkse regering, in samenwerking met UNHCR, binnen Suruc nog eens twee tijdelijke kampen ingericht. Daar kunnen elk 10.000 mensen terecht. De verwachting blijft, dat de stroom vluchtelingen de komende dagen zal aanhouden. Excerpten ontleend aan NOS.nl en een beeldverhaal: http://nos.nl/artikel/701873-in-beeld-koerden-syrie-op-de-vlucht.html

- Spiti. Verraad aan het eigene! Kesho laat weten geen verraad te hebben gepleegd…, maar stelt wel dreigeisen, gericht aan de VHP en ook nog gefaciliteerd/vastgeplekt, vanuit de schootbank der regeringspropagandist. ‘Als je dit niet doet…, dan doe ik dat hor’. Saaaaan! De VHP laat Kesho onverbloemd weten, geen boodschap te hebben aan zijn persoonlijke ijver ‘…andere dinges…’ te willen gaan doen. Men ligt niet wakker van de acties die de politieman ‘in privé’ onderneemt. Of dat nou op weg is naar de NDP en/of het beruchter kabinet van Bouterse. Het is allemaal persoonlijk getint en met individuele verlangens gespijsd/-kruid. Heeft niets te maken met algemene belangen van ons Volk en/of de Staat. Zo mag uit reacties worden waargenomen, begrepen en ook geconcludeerd. ‘Gij zult echter niet vrijelijk kunnen spugen in de bron of de beker, waaruit zelf levensvocht genuttigd werd…’. “A no so dan, Kesho…? Oké dan!”.

- RGD. Er zijn geen woorden voor. Totaal onaanvaardbaar, dat medici in staking gaan terwijl de zieke mens hen na een epidemieaanval op onze samenleving, minstens moet kunnen consulteren. Er is niet één argument te bedenken, in voordeel van mensen die zelf hun ambtseed in de vuilnisbak willen mieteren. Niet toen, niet nu en ook in de toekomst niet.

- Occupatie. Efraim/Santo, enzo enzo. Weer ging men over tot het bezetten van andermans eigendomsterreinen. Weer moest de politie meervoudig ingrijpen. Er is iets goed mis in dit land. Gezag en respect voor het eigene ontbreekt ten enen male. Laat staan enig respect of consideransen voor have en goed van derden. Totdat…!

- Zijdelings hakwerk. “Waar er gehakt wordt, vallen er spaanders…”. Vooruitgeschoven onruststokers en troublemakers zijn nu wel genegen, darmsplitsingen aan te brengen in organisaties die een enorme bedreiging zijn gaan vormen…, na de waardeloze mandaatinvulling en bewezen vermogensgebreken uit 2010. Elke organisatie mag wel uitkijken, voor vermogenshengelaars die komen insluipen. Om daarna ‘a la dol’ sleepnetjes uit te werpen. Het is dan geen hengelen meer…, maar ernstiger sloperij en stroperij geworden. En als men constant maar al te grote problemen met Somo beleeft of heeft, wat let de man zelf –uit onbegrensd respect voor de constituanten en het ultieme belang van land, volk en een niet langer te traumatiseren/stigmatiseren achterban, de opofferende ‘side step’ te maken. Als Alendy dat allemaal in naam van zijn constituenten binnen Beppy kon doen en zich tegelijkertijd van ABOP verlossen…, waarom zou Somo dat ‘in het evenredige’ niet acuut kunnen volbrengen? Juist ja! Want Somo is echt geen splijtzwam te noemen en was altijd bereid –in belang van land en volk– alles maar dan ook alles operationeel te maken en/of te bewerkstelligen. En dus niet voor zichzelf of het ‘alter ego…’. Nooit niet…., hor! Somo is en blijft offervaardig, voor het groter belang. Toch? Yes!

- Skoro. Blijkbaar moet het een schoolgebouw voorstellen. Wordt bevestigd door een autoriteit in de omgeving. Maar dat het in de meest gevaarlijke bocht vlak voor Zanderij moet geschieden –in wat men Wit Santi pleegt te vernoemen– is ook een raadsel voor de bevraagde ambtenaar. Hoe is het mogelijk een school te bouwen, dicht aan de weg in het gezichtsveld van opstijgende en landende vliegtuigen? Dan ook nog vlak langs het voortrazende verkeer op de verbindingsweg naar het internationale vliegveld. Met alle gevolgen van dien, bij uitrijden en oversteken van wie dan ook. Waarom niet dieper in het bos…, ver weg van een dodelijk bocht en uit de lawaairichting? Of het buiten afleidende geheel aan vliegbewegingen? Positieve journalistiek wil een belerende wetenschapper? Akkoord…, maar dan ook ratio in het brein van planologen zonder enig wettig diploma, voor het inschikken van een belachelijk aandoende samenlevingsnorm. Een school voor kinderen? Altijd akkoord. Maar waarom dan niet onder de bescherming van schaduwrijke bomen en dus niet op wat een savannewoestenij evenaart. Grapjassen!

- Para Strings. Het lijkt er veel en steeds meer op, dat ‘Jerry von Para’ geen dwingend of indringend gezag meer uitstraalt. Wegen die diep zijn verzakt worden niet meer hersteld en ter voorkoming van een stevige wip uit de bestuurdersstoel, ziet men van die ‘aftandse verkeersbordjes’, welke met de meest brede kant van de driehoek beweren, dat er ‘slecht wegdek’ volgt. Hallo! Geen herstelbewegingen van de sombrero/panamenio partijgenoot op Openbare Werken. Wel zeer mooie bloemen en palmen, langs de verzakte wegdelen. Als een veelkleurige vlag op een modderschuit. De planten en bloemenverkoper duidelijk gecomplimenteerd en gecompleteerd. En dan het gebod en/of verbod, dat er geen dodelijk zwaarvervoer meer vanuit het zuiden en oosten naar Paramaribo of een ander meer illegale haven wordt vervoerd? Ach, op de zondag jl., was het weer hommeles. Overal zwaar beladen trucks, waarbij de laadbak of opleggers boomstamuitsteeksels hadden van een viertal meters of meer. Met een beestachtig gewicht…, waar zelf een weinig te legaliseren mijnwagen zonder enige moeite bij kan omvallen. Waar was Jerry met vier tot zes politiewagens, vier motorrijders en een officier van justitie om de dwingend aangekondigde maatregelen van twee jaren geleden, strakker dan strak te implementeren? Wij zullen het houden op een diepe en noodzakelijker rust voor ‘Jerry do Para’, na een enerverende week, waarbij schriftelijk aangeleverde beschuldigingen –aan het adres van ‘onze’– voor nogal wat hypertensie zorg droeg. Vervelend voor een goedbedoelende dc, hor! Dat cerebrale gedrag, is nou juist gevaarlijker dan een over het hoofd getrokken gele vuilniszak. En dan die actie op een of meerdere der plantages, waar er de afvoergoot voor de deur zonder enige ‘voormelding’ werd uitgegraven en mensen hun inritkokers als sneeuw voor de zon verdwenen. Of dat er een dwarswegkoker “wagenwijd geopend”, zeer ingenieus kwam te liggen…, vlak voor een inrit. Daarnaast een aantal omheiningen kwaadaardig werden stukgestoten, waarna de steun- en walabapilaren kwamen te breken. Er gebeuren vaker hilarische zaken in Para. Maar dit afgelopen weekeinde, sloeg weer van alles door. In ieder geval, een paar stoppen in het brein van de naargeestige en zeer oplettend benadeelde staatsburgers. ‘A sa tan so!’.

- DC. De bij velen zeer geliefde districtscommissaris Rudie Strijk, is zaterdagmiddag overleden. Na de verkiezingen van 2010, is de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost en vaker ultiem waarnemer in Zuidwest, nooit meer dezelfde geworden. De druk en uitkomsten van die verkiezingen, waren voor vele mensen een moordende ervaring. Tijdens de uitvaart van rechter Albert Ramnewash, ging het vorige week, plotseling weer niet goed met DC Strijk. Hij werd toen met nadrukkelijker spoed, naar een ziekenhuis afgevoerd. Niemand die Strijk in de afgelopen weken tegenkwam, had kunnen bevroeden, dat hij zo snel na die ontmoetingen heen zou gaan. De goedlachse Rudie Strijk, is niet meer. Hij wordt aan de geschiedenis toegevoegd, als een van de betere binnen de bestuursdienst ingezet.

- Holidays. Een medium weet te melden, dat de bewindvoerder op Volksgezondheid die een toespraak in het buitenland ging houden en daarna lekker vakantie had ingeroosterd, per ommegaand terug moet naar Zanderij en op post moet binnentreden. Het gaat niet goed met de algemene gezondheidszorg, nu er van alles aan epidemie gelijkende zaak het land nadert, artsen in staking gaan en ‘chikungunya’ heeft opgenomen in een wervelende bestuursagenda. Ebola maakt de wereldsamenleving gek en chikungunya, geeft de gehele noordelijke kust van Zuid Amarika het nodige aan excessieve kopzorgen. Dus geen vakantie, maar op post komen zitten . Du yu du!

- ACP/EU. De Europese Unie heeft laten weten, dat de EU/ACP conferentie geen voortgang vindt. Ricardo Panka van de NDP, zou namens het Surinaams parlement naar de conferentie afreizen, maar mag zich nu wel degelijk gaan voorbereiden op wat voor, tijdens en na de eerste Oktober 2014 in en rond De Nationale Assemblee zal gaan afspelen en daar het werkelijke nut van ondergaan. Panka werd aangewezen om Suriname in het buitenland te vertegenwoordigen en wel zonder, dat er een huishoudelijke vergadering goedkeuring hechtte aan dat plan. Ook de regionale Unasur ontmoetingen zijn in algemene zin opgeschoven. Te ver gezocht om maar van alles toe te schrijven, aan de virale ouverturen in bepaalde aangesloten landen.

- Impuls gerelateerd. ‘San pesa, Kesho? Ye seki? Bad boy – bad boy, what ya gonna do…?’. Niemand kon het geloven. Vriend, vijand en de buurt ook niet. Noch bij de oranje, noch bij de paarse. Maar het is blijkbaar wél zo…, dat Keshopersad Gangaram Panday met alle opgedane kennis binnen en buiten de bestuurkamers van de VHP, naar een verlekkerende overzijde is verkast. In afwachting van de nadere ontwikkelingen, heeft Liakath Mahawatkhan openhartig laten weten, geen enkele belangstelling te hebben om zich te scharen achter of onder de huidige of toekomstige NDP-leiding. Haalt daar ook nog flink uit bij een element, waar een stevige hoeveelheid staatsburgers moeite mee heeft. En dat is vanzelfsprekend de illegaliteitnorm die blijkbaar erg laag bij een huidige NDP is afgesteld. ‘Seki tori we taki…’. De Hollander zou zingen: “Huilen is voor jou te laat, ik wil niet meer….?”. Drama, beta! Wat een voorbeeld.

- Django. Werd klemgereden en onder bedreiging van vuurwapens gedwongen het geld van zijn baas in de Magentakontren over te dragen. Levendig panorama in SU. Zwaailicht op de politie voertuigen of niet, er wordt strak doorgeroofd. Toch nog een fundamentele vraag. Hoe moet de bestuurder van een voertuig nu weten, dat de politie ambtshalve sommeert om stil te houden. Zwaailichtverwarring en de heren/dames rijden ook al in airconditioning. De communicatie is zonder meer gedaald, tussen burger en surveillance onderling. Want hoe moet een politieman achter het stuur weten of er een noodsituatie met een andere collega verder in een straat heerst, als er als maar met zwaailichten wordt getoerd. ‘He collega, i de na nowtu…?’. “Non non, mi e zwai nanga mi lampu, gewoon yere…, instructie toch? Kwit kweti, opdracht fu comma…! No wan bruya no kan de”. Toch wel! Op hoeken en in straten, waar men als nevendeelnemer niet goed weet wat te doen met zwaaiende lichtjes. Voorrang of niet!? Niemand weet het precies.

- “Trubu yuru”. Te Maho in Saramacca worden ondernemers gehinderd, door omwonende Surinamers. Cabenda achter Zanderij, hetzelfde destructieve aan liedjes. Investeringen? Wachten maar tot na de verkiezingen. Want er heerst geen duidelijk beleid. Overal in het land spelen mensen voor eigenaar en eigen rechter. Bedreigingen dan nog niet meegeteld. Alsof niet ieder een ‘Srananman’ is of mag zijn. Volgens welke Grondwet of burgerrecht dan ook.

- Herhaling. Iker Casillas begint dinsdag op de reservebank van Real Madrid voor het competitieduel met Elche. Trainer Carlo Ancelotti bevestigde dat Keylor Navas zijn kans krijgt in het doel van de Koninklijke. Tot nu toe was Casillas eerste keus. Volgens Ancelotti kunnen hier nog geen conclusies aan worden verbonden. De coach zegt ook dit seizoen met zijn keepers te willen rouleren. Afgelopen jaar deelde Casillas met Diego Lopez zijn plaats onder de lat. Casillas keepte in de Champions League en het bekertoernooi, Lopez in de competitie. Navas wacht nog op zijn officiële debuut voor Real, dat de Costa Ricaan afgelopen zomer voor 10 miljoen euro van Levante overnam.

- Schijn. Of het nou ‘intrige opwekking’ bij een bepaald medium is of schijnbewegingen van Somo Summarum (…), het enige wat uiteraard in het verhaal klopt, is dat de grootste ‘winner’ uit/in een combinatie –na Mei 2015– de ultieme kandidatuur voor het presidentschap op zich kan nemen. Of eerder natuurlijk! Draagvlak vormt dan weer, een niet te versmaden onderdeel. Intellectuele stootkracht een tweede noodzakelijk aspect. Betrouwbaarheid een must. Leiderschap op niveau, een onlosmakelijke voorwaarde. Hartstocht stekelig gecombineerd met strekenonderhoud, een dodelijk ‘duo’. Verraad…, een meest waardeloos ingrediënt. Gezond verstand, slaat natuurlijk alles. Onmis-/kreukbaar specimen. ‘Compos mentis, so bun’.

- ‘Boycot’. Een woord wat lang niet werd gebezigd, maar weer door de sluis heen kwam binnenglijden. Aruba wil de SLM als staatsmaatschappij van Suriname boycotten en intrekken van landingsrechten op Aruba forceren (…), als Insel Air niet tijdig en per ommegaand landingsrechten krijgt op een/het ononderbroken traject Oranjestad-Zanderij? Insel Air of dat nieuwe kindje, dat men ‘snellius’ als luchtvaartmaatschappij opzette, krijgt uiteraard landingsrechten van Casas. Maar de Arubanen en Curaçaoënaars moeten/mogen wel hun papiertjes netjes inleveren. Waarom men dat niet alvast voor de grote vakantie deed, is nog steeds de grote vraag. Bijna een raadsel. ‘He swa, breng je papier hier en wij gaan je regelen, swa…’.

- Zomaar. “Wat scheelt je…, zomaar zeg je dat NDP jouw diensten wil hebben in plaats van mijne? Neen Lick’it, dat gaat zomaar niet. Ik ben als Momsie met alles aan lendenen en geest, heel goed in staat de NDP van Nickerie te draaien, hor”. “Krijg dus geen kapsones en blijf rustig bij de VHP, hor Lick’it…!”. Ingevolge, het meer westerse panorama.

- Tweede. Binnen een week weer een grote brand. Nu aan de Theodoresstraat. Twee panden gingen ten onder, nadat aan de Pandorastraat ook een zakenpand van groot volume, in de as werd gelegd.

- Duur. Aardappel ging in prijs omhoog. En dan ook nog ‘zoutvlees’. Dan hoe gaat men de ‘kousenband met zoutvlees’ nog betaalbaar kunnen klaarmaken…, als straks ook gas en licht omhoog gaan bij neef Ogane en bij zogenaamd ‘subsidiërend moedertje EBS’? Gaat echt niet kunnen doorgaan, bro. “Bika ambeiri e go fadon strak…, gi dem prenspari fufuru wan…, ini na poli poli”.

- KUNST. Men trok naar Moengo om naar de kunsten van het “Pinas Consortium” te gaan kijken. Als toegift kreeg men ongevraagd, ook wat vaarkunsten te zien van de ABOP-voorman op de Cotticarivier. Hij had zich een amfibisch speeltje voor deze gein en voorspelde aanstellerij verschaft.

 

- Alles kan. Steekpartij, schietpartij, kappartij, roofpartij. Alles kan in de goudsector. Ook het verkrachten van vrouwen/mannen die in de nachtelijke cabarets optreden. En dan niet de ontoombare mensenhandel, in de goud te vergeten. Sodom en G….! Juist ja.

- Krin Kondre. De jaarlijks te houden grote schoonmaak van publieke terreinen door de jeugd van Suriname, nam aan het einde van het hele programma en de vakantie een zeer trieste en vrijwel niet te verwerken wending. Twee jonge meisjes, verongelukten nabij de Schotelweg.

- Dengue. Eerstens had men de dengue- de malariabestrijding in dit land. Nu blijkt dat door mensen uit het buitenland, de niet minder gevaarlijke Chikungunya is geïmporteerd en gezondheidswerkers voor dilemma’s stelt. Ook de behandeling van de zieke patiënten, in deze epidemische fase, blijkt problemen te geven. En dan is er een soortement Ebola-nervositeit in de regio ontstaan. Er vallen zoveel mensen in Afrika, dat men met grote vreze zit, ten aanzien van wat nu Sierra Leone en andere West-Afrikaanse naties volledig heeft verlamd. Intussen is een ‘vaste commissie’ van De Nationale Assemblée bijeengekomen om de verschillende dreigcrises te bespreken. Chikungunya bovenaan de agenda.

- MAF. De Missionary Aviation Fellowship in Suriname, kreeg nieuw en gerenoveerd vliegmaterieel vanuit de basis in het buitenland. Over de gehele wereld vliegt MAF de zieken, de vereiste medicamenten en gezondheidswerkers, om verafgelegen regio’s van dienst te zijn. In niet geringe mate, steeds gevaarlijker wordend werk. Mission Aviation Fellowship (MAF) is een christelijke zendingsorganisatie die als belangrijkste doel heeft om luchttransport te bieden om zendelingen in moeilijk bereikbare gebieden – in onder andere Oceanië en Afrika - hulp te bieden. Zij is de grootste onafhankelijke non-profit luchtvaartmaatschappij. De slogan van de MAF is: “Vliegen voor levens”.http://en.wikipedia.org/wiki/Mission_Aviation_Fellowshiphttp:// http://nl.wikipedia.org/wiki/Mission_Aviation_Fellowship www.maf.org/

- Quorum. Er wordt aangemeld, dat de oppositie in De Nationale Assemblée bereid is gebleken om op 01 Oktober 2014 quorum te verzorgen. Voldoende leden aan te dragen, zodat een jaarvergadering van het parlement uiteindelijk kan plaatshebben…, de weg wordt opengezet om de staatsbegroting –mede voor de te houden algemene en geheime verkiezingen in 2015– aan te zetten/vangen en per ommegaand van het staatshoofd te vernemen, op welke verkiezingsdatum men zich nu al zal kunnen richten. 25 Mei 2015 of veel eerder.

- Albina. De riviervestiging Tapuku en de groeigemeente Papatam, zijn nu met asfalt-/bakstenenwegen, via de hoofdplaats Albina in Marowijne, aan/met elkaar verbonden. Er is spoorslags alles aan gedaan om een aanneembedrijf zover te krijgen, dat het meer legale Tapuku ten noorden van Albina verbinding over land kreeg met Papatam v.v. Het zal nog enige tijd duren voordat het noordelijke Galibi, achter de zwamp van de Wanekreek gesitueerd en Bigi Ston/Hermina Dorp ten zuiden van Papatam in de prijzen mogen vallen. Eerstens wordt gedacht aan de verbinding Poki Gron – Poesoegroenoe of nisschien wel Djoemoe/Asidonhopo – Jaikreek. Kijken wat de beloften, tussen het heden en Mei 2015 mogen gaan inhouden. Neem er een landkaartje bij.

- Wetmatig. De Belgische justitie heeft aanwijzingen dat jihadisten uit Den Haag plannen hadden om een aanslag te plegen op het kantoor van de Europese Commissie in Brussel. Dat hebben bronnen aan de NOS gemeld. De twee, een man en een vrouw van Turkse afkomst, werden begin augustus op het Brusselse vliegveld Zaventem opgepakt toen ze terugkeerden uit Turkije. Vermoedelijk waren ze in Syrië geweest. De twee verdachten hebben zich volgens de Belgische justitie schuldig gemaakt aan deelname aan een terroristische groepering, overtreding van de wapenwet en financiering van terrorisme.

- Protest. Verschillende groepen met gedifferentieerde achtergrond en/of filosofieën, maken zich na de zaterdag op om in de komende weken alsnog binnen Den Haag te protesteren.

- Koerden. Duizenden Koerden zijn vrijdag in grote paniek van Syrië naar Turkije gevlucht voor terreurgroep Islamitische Staat (IS). Volgens de Turkse vicepremier Kurtulmus, zijn het er in totaal 45.000. Zij zijn op acht plekken de grens overgestoken en wel over een afstand van 30 kilometer. Volgens lokale bronnen is 45.000 aan de hoge kant. De vluchtelingen komen uit de Noord-Syrische stad Kobani en omgeving. De moslimterroristen vermoordden en verkrachtten lokale inwoners, omdat ze hen als ongelovigen beschouwen. Koerdische strijders roepen om hulp uit vrees voor een massaslachting. Volgens het hoofd van de Koerdische strijdkrachten bij Kobani zijn er vandaag gevechten gaande ten noorden en oosten van de stad. Enkele honderden Koerdische strijders die naar Turkije waren gevlucht, zijn vandaag weer teruggegaan naar Syrië om de regio Kobani te verdedigen. IS-strijders zouden tot op 15 kilometer van de stad Kobani zijn genaderd. Ze beschikken over tanks, raketten, artillerie en gewapende voertuigen. Tenminste achttien IS-strijders zouden vrijdagnacht zijn gesneuveld, toen ze meerdere dorpen rondom Kobani onder controle trachtten te krijgen.

- Vreselijk. De vierhonderd rijkste mensen ter wereld hebben hun gezamenlijke vermogen deze week met 6,5 miljard dollar zien stijgen na de beursgang van internetgigant Alibaba.

- REAL. Real Madrid heeft zaterdag geen genade getoond met Deportivo La Coruña. De sterrenformatie van coach Carlo Ancelotti won de uitwedstrijd met maar liefst 8-2. Cristiano Ronaldo nam drie treffers voor zijn rekening, Gareth Bale twee. Bij rust had Real met 3-0 de leiding. Tussen de goals van Ronaldo in, maakte de Colombiaan James Rodriguez een wonderschone treffer. Wat zou het deze week zijn geworden? Juist ja!

- Infantiel. Panka begint de gebruikelijke paarsuitslaande spoken te zien in zijn koortsig geraakte ‘kontreng’. Paraaanse spoken, ‘so bun’. In dat delirium opgenomen, nodigt hij Radjkoemar Randjietsingh uit om plaats te nemen in de ernstig verdunde rijen van de NDP. ‘Er is plaats zat…’, beweert Panka. Geheel voorspelbaar dat er veel plaatsen zullen openvallen en komen leeg te zitten. Er wordt dan naarstig naar vulling gezocht. In de verwarring van Panka, heeft hij zich Radjkoemar in de kijkertjes gespeeld. Wat een land, wat een trivocale focus doet zich nu bij die arme Panka voor. ‘Un wiki na man snel yere…, bifo ai kisi wan trubu watraini dem ai’.

- Top. De hoofdcoördinator voor de ‘bigi bigi bigi sma dey’, is Lonnie Brunswijk geworden. Zal hem een heleboel ‘duku nanga dalla’ gaan kosten. Want iedereen heeft het zwaar. ‘Duku so bun…’, iedereen aan de bedelstaf. “Ala bigi sma…, bika Bouta wanni gi na moni, ma na VP Robbie Ali no wanni gi moro…! Brunswijk sa gi wi ala sani, baya. Ala sma…’.

- Veilig. Een goed en veilig weekeinde aan alle Surinamers, ingezetenen en hun gasten toegewenst.

De Observateur van Sranan.

De Week in Retro – 19.09.2014.

De Week in Retro – 19.09.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Twee weken. Over twee weken moet de Regering Bouterse via een officiële verklaring, uitgesproken en voorgedragen door het staatshoofd, komen vertellen hoe de begrotingen eruit gaan zien, wat de maatschappelijke verhoudingen nog even mogen zijn en wat de verkiezingsdatum uiteindelijk is geworden. Zodat de samenleving een knap aanknopingspunt heeft om straks verder te kunnen gaan. Ontdaan van alle hebi’s die zich nu voortslepen en waar men zich ook nog compleet bij onveilig gevoeld. “We go seki! A musu keba, no no de!”. Naar de week in het retrospectieve.

- 18.09.2014. Onder zeer grote belangstelling is rechter Albert Ramnewash, vanuit de grote hal van de Kamer van Koophandel & Fabrieken, naar zijn laatste rustplaats gebracht. De overleden rechter, heeft een ‘begrafenis met staatseer’ gekregen.

- Focus. De federale politie van Brazilië heeft nu nadrukkelijker dan ooit, elke aan drugs- of wapenhandel gelieerde beweging in focus. Zo werd er weer een Surinaams staatsburger gevat die tezamen met Brazilianen, zich met de zware illegaliteit bezighield.

- 2020. Management betaald voetbal is erg blij, dat Amsterdam gekozen is als speelstad van het Europees Kampioenschap in 2020. Reactie: “Het is fantastisch als je twintig jaar na dato weer zo’n fantastisch evenement in Nederland mag organiseren. We hebben er met alle partijen hard aan gewerkt en dan volgt op deze vrijdag de beloning…”. De toewijzing betekent, dat het Nederlands elftal twee thuiswedstrijden zal mogen spelen op het EK in 2020.

- ‘C’est moi encore…, une fois’. Sarko is back. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy keert terug in de politiek. Dat heeft hij bekendgemaakt op zijn Facebook pagina. Sarkozy wil opnieuw president worden. “Ik ben kandidaat voor het presidentschap, namens mijn politieke familie…”, schrijft hij via het Internet. Hij wil de UMP waaraan hij leiding gaf/geeft, omvormen tot een brede volkspartij. “Een grote beweging die zich richt op alle Fransen. De traditionele scheidslijnen zijn niet meer van deze tijd”. Heeft men nu ook in Paramaribo mogen begrijpen. ‘Preparez vous…!’.

- Let op! Franse gevechtsvliegtuigen hebben in het noorden van Irak aanvallen op IS-doelwitten uitgevoerd. Dat heeft het presidentieel paleis bekendgemaakt. De aanval vanochtend werd uitgevoerd met Rafale-gevechtsvliegtuigen en was gericht op een depot van de terreurorganisatie Islamitische Staat. Het depot is vernietigd. Parijs meldt verder dat de komende dagen meer aanvallen zullen volgen.

- Bijlmer gek. Voor de rechtbank in Amsterdam is een 39-jarige man veroordeeld tot tien jaar cel voor het opzettelijk doden van een driejarige peuter. De veroordeelde, Paul A., gooide in April 2013 het jongetje over de reling van de galerijflat Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost (Bijlmer). Tegen de man was zestien jaar cel geëist. De rechter achtte ‘moord’ niet bewezen en veroordeelde A. voor ‘doodslag’. De rechtbank baseerde zich daarvoor op verklaringen van de ouders van het slachtoffer en andere getuigen. De dader zelf, destijds verslaafd aan alcohol, zegt zich ‘niets’ te herinneren van het voorval. “Onvoorstelbaar en ongelooflijk…”, noemde de rechter de gebeurtenissen rond de dood van het kind. A. was op bezoek bij zijn neef en diens vrouw, toen hij de peuter oppakte en met hem de galerij opliep. Daarna kwam hij weer binnen, zonder het kind. De peuter viel van zes hoog naar beneden en was zwaar gewond. Hij kon in het ziekenhuis niet meer gered worden. Hier in Suriname gaat men zwemmen in de rivier en ‘vergeet’ heel gewoon, dat er een eenjarig kind aan de oever stond/staat. Dood door schuld.

- Ambassadeur. Nadat hij de politie Haaglanden en de afdeling Den Haag, belast met orde- en rusthandhaving in de Schilderswijk, had/heeft aangeklaagd voor een gefilmde mishandeling van minstens drie argeloos gebleken Marokkanen –op het trottoir voor een supermarkt– veroordeelde de ambassadeur van Marokko met klem een ander door CCTV opgenomen incident in IJmuiden. Bericht: ‘De Marokkaanse ambassadeur in Nederland heeft de mishandeling van een 15 jarig meisje in IJmuiden sterk veroordeeld. Op zijn Facebookpagina schrijft hij onder meer, dat dit soort gedrag onverdedigbaar en onacceptabel is. Op beelden is te zien dat het meisje op de donderdag door een jongen in het gezicht werd geslagen. Toen ze op de grond viel, werd ze door een andere jongen geschopt’. Hedendaagse ‘polder panoramiek’.

- Democratie. Het zal Londen uiteindelijk wel kosten om de Schotten in toom te houden. Zo hoort het en niet anders, in een geciviliseerde maatschappij. Opstappen bij falen. Kun je wat bij leren…, bro! De Schotse premier Alex Salmond stapt in November op, heeft hij tegenover de pers bekendgemaakt. Salmond kondigde zijn vertrek aan op de dag, dat hij een grote nederlaag moest incasseren…, omdat 55% van de Schotten tegen losmaking van het Verenigd Koninkrijk hebben gestemd. 45% voor! Salmond is fervent voorstander van een onafhankelijk Schotland; hij was de leider van de YES-campagne. “Ik ben enorm trots op onze campagne en alle mensen die zo hun best hebben gedaan…”, zei Salmond vrijdagmiddag. “Mijn tijd als politiek leider is nu voorbij, maar de Schotse droom zal altijd blijven bestaan”. Salmond is niet van plan de politiek de rug toe te keren. Maar hij vindt dat een ander op dit moment beter leiding kan geven aan de nieuwe koers van Schotland. Londen heeft Schotland meer bestuurlijke bevoegdheden beloofd. Salmond heeft zijn Schotse Nationale Partij laten weten dat hij op het partijcongres in november niet meer gekozen kan worden als partijleider. Tot die tijd blijft hij aan als premier. Een andere opvatting: “Vandaag is de dag dat Schotland dood is gegaan” en “ik schaam me ervoor om Schot te zijn”. Dat schrijven voorstanders van een onafhankelijk Schotland op de Facebookpagina van Alex Salmond, premier van Schotland en leider van het ‘ja-kamp’. Het tekent het gevoel dat heerst onder de Schotten die niet meer bij het Verenigd Koninkrijk willen horen. En er gaan dus ook diepe frustraties over het net, waarbij opvallend vaak de naam van de Schotse patriot William Wallace valt. “Heeft Schotland er echt voor gekozen om afhankelijk te zijn? William Wallace draait zich om in z’n graf”. Helaas heeft ook William Wallace geen graf, omdat zijn lijk na gruwelijke executie binnen de muren van de ‘Tower of London’, in stukken werd gehakt en/of getrokken. Vervolgens over het hele eilanden gebied, dat zich nu United Kingdom wil noemen, in resten werd uitgegooid.

- Zelfrespect. Het doet toch ‘oh zo goed’ om de mensen die ‘nul komma nul’ presteerden, in de rol van Surinaams volksvertegenwoordiger, zich weer op de voorgrond te zien dringen. Diep in verraad aan partij en omgeving verzonken, probeert men via de omkoopsom, ook nog komende van een internationaal veroordeelde, het Volk weer een loer te draaien. Het wordt in algemene zin steeds hachelijker, voor de vermeend onschendbare soevereiniteit van dit land.

- Lijkenpikkers. De vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, werd na te zijn getorpedeerd door een in de war geraakt militair regiem herwonnen. Wat is nu het nut van een aantal zichzelf bevredigende onverlaten om zich al schendend van een ‘universeel gedeponeerd recht’, weinig geciviliseerd door medialand te banjeren? Een ochtendblad heeft het twijfelachtige genoegen om weerloze mensen, zwaargewond of hartstikke dood dan wel uit het leven geslagen, op de voorpagina ten verkoop aan te bieden. Op de vrijdagochtend, werd de samenleving wakker en wederom vergast op ‘schaarsbedekte lijken’ van twee jonge meisjes die aan het hoofd van de Schotelweg in de Para, door een DAF-truck waren platgereden. Complimenten van lijkenpikkende onverlaten en hun digitaal ingestelde camera’s.

- Commissie. Een NDP-commissie wil voor een zoveelste maal, Desi Bouterse als ‘lijsttrekker in Paramaribo’ hebben. Een uitstekende, zeer nuttige en winstgaranderende gedachte.

- Identificaties MH17. Onderzoekers hebben de afgelopen week veertien slachtoffers van de rampvlucht MH17 geïdentificeerd. Het gaat om zeven Nederlanders en zeven mensen met een buitenlandse nationaliteit. In totaal is nu de identiteit bekend van 225 van de 298 inzittenden van de vlucht die een maand geleden boven Oost-Oekraïne met een BUK-raket werd neergehaald. De nabestaanden van de veertien slachtoffers, zijn geïnformeerd.

- Zo gaat dat. Het aandeel van internetbedrijf Alibaba is bij het begin van de handel meteen fors meer waard geworden. De uitgifteprijs, waarvoor investeerders het aandeel konden inkopen, was 68 dollar. Op de beurs opende het aandeel op 92,70 dollar, een stijging van 36 procent. De beursgang van het Chinese internethandelsbedrijf is een van de grootste ter wereld.

- Overval. Het houdt maar niet op of over, dat bejaarde mensen worden overvallen en mishandeld door roversbendes. Het hek is compleet van de dam. Ook de brandkasten van burgers en bedrijven, zijn nu heftiger dan ooit ‘in focus’ bij latent rovende criminelen. Taxichauffeurs, pompbedienden, bejaarden en bewoners van eigen huis? Niemand is meer veilig. Wat werd er in 2010 beloofd? “Weg diefijzer. Een ‘diefijzerloos land…’ en ‘geen berovingen…’ meer in Sranan. Respectievelijk door de voorzitter van de NDP en die geldstrooiende van ABOP, allemaal toegezegd. Werd een macabere mop, met als insteek de politieke verkiezingscampagnes van nog geen vijf jaren geleden. Weet wat te doen, met de kostbare stem in 2015 en wees dus absoluut niet omkoopbaar.

- EBS. Tariefsverhogingen in de energie, na alle ‘govtake.com – ellende’ die men al heeft moeten doorstaan? Niks staat de huidige regering meer in de weg om politiek suïcidaal, bezig te gaan. Helemaal niets. Niks staat het Volk straks in de weg, om in alle vrijheid te doen wat men moet doen. ‘Du the du…, and get your freedom back!’.

- Aanvullend. Wat bleef hangen. Inderdaad een coup op 25 Februari 1980. Venetiaan zag nog net geen vijfjaren eerder, op 25 November 1975, de Nederlandse militairen voor 90% naar hun vaderland terugkeren. De Nederlands driekleur vloog voor het laatste in het Fort Zeelandia. Een naam die nu het Internet overvliegt. Binnen de vijf jaar zou Venetiaan zien wat voor (on-)mensen er werden binnengehaald met suppletiesoldij en Koninklijk Besluit in de achterzak. Voor allergrootste deel gingen de militairen onder ‘Je Maintiendrai’ heen naar Zanderij en Schiphol. Er bleven een aantal zeer gehaaide achter, onder het directe en indirecte gezag van de immuniteitbezittende Hans Valk. Ook zag Venetiaan een groot aantal Nederlandse militairen ‘in diaspora’, om een recent en populair begrip te gebruiken, terug in Suriname. Zij hadden allen een suppletieregeling van Den Haag bedongen en een Koninklijk Besluit in de achterzak. Document welk een weg terug en eventueel pensioen garandeerde. Zij zouden zogenaamd zweren en zich onderwerpen aan het locale gezag van de Republiek Suriname. Halfhartig en ruimhartig, door een groter dan verwacht aantal. Een bevelhebber uit de Suri-Indische diaspora, werd plotseling in plaats van zijn broer even geregeld en bevorderd tot kolonel der Surinaamsche Krijgmacht (SKM). Dat heeft ook Venetiaan geweten. 25 Februari 1980 coup, na een heleboel opschudding in een eerder slapende Memere Buku Kazerne aan de Velengde Gemenelandsweg en een actief broeierige Ayoko daarbuiten, te hebben verzorgd. Dezelfde Surinederlandse militairen aan de leiding. Suppletie en KB in de achterzak. Scheve verhoudingen ten overstaan van de lokaal aangenomen militairen. Die kregen geen Hollandsche bonen. Allen schuldig of onschuldig aan de 08 December 1982 gruwelmoorden in het Fort Zeelandia, op de lokale intelligentsia gepleegd…, zouden hun extraatjes uit Nederland kwijtraken. Tot een halfzachte afkoopregeling na 1993 werd georganiseerd. Enkel voor de vermeend onschuldige beschikbaar gesteld. En ook mede geïnitieerd door Venetiaan in parlement, na een enigszins bedwongen oproer van benadeelde suppletievangers: ‘Een contract met Nederland…, geschreven op water…?’. Hans van Mierlo reageerde gebeten en kwam voor ‘de onschuldige’ met een gedresseerde aalmoes over de brug. 1980-1992? Moord, doodslag, vernedering, marteling, foltering, valse beschuldigingen, mishandeling. Geestelijk en lichamelijk gemangeld volk in gijzeling. Zouden allemaal zonder enig ophouden, de revue passeren. Venetiaan bleef onverlet nationalist. Chin A Sen en Ferrier misschien ook wel een heel klein beetje in het hart, na verkassen naar het buitenland. Arron zeker elke seconde van het leven. Zou hier geboren zijn en hier sterven. Helaas gebeurde dat ook buitenmachten in Nederland, op maandag 04 December 2000, tijdens een jubileumbezoek. Arron was en bleef onbetwist nationalist. Verdween enige tijd na de coup van 25 februari 1980, onvermurwbaar ten opzichte van de misdaad en de coupplegers, met de intelligentsia en politieke getrouwen, meer dan een jaar –zonder enige vorm van legaal proces– in de bak. Naar Santo Boma. Wijntuin ging uiteindelijk in een zichzelf opgelegd ballingschap, na vernietiging van de solide ‘Grondwet 1975’ en het gedwongen opheffen van een nog functionerend parlement. En dat allemaal eigenlijk niet voor niets…, wat de voorzitter van het democratisch praathuis geestelijk tot op heden werd aangedaan. Venezolaanse christendemocraten en bewogen relaties op Curaçao, namen de zorg vol mededogen over. 1987? Na de aanvallen van Brunswijk in 1986, een aangekondigd referendum. De aanname van een nieuwe Grondwet. De wilexercitie van een democratisch gezind Volk. Verkiezingen op 25 November 1987. De Onafhankelijkheidsdag. Beloftes en nog eens beloftes van trouw, uit de Memre Buku Kazerne? Voorspelbaar, bleef op termijn niets overeind staan. Machtswrijvingen, dodelijke gevechten in Marowijne, Brokopondo, Sipaliwini en Para-Oost. ‘Moi Wana’ November 1986. Honderden doden zouden volgen. Surinamers vermoordden Surinamers. Inferieur kader in het ambtelijke en parastatale. Het neerstorten van een DC-8 van de SLM in 1989, bestuurd door criminele bemanningsleden in het stuurhuis. Hoofdwegen naar het zuiden, Oosten en Westen gebarricadeerd. Bruggen opgeblazen. Economische aders vernietigd. Energienetwerken gesaboteerd. Straatmoorden! Illegale landingen in onder meer de districten Marowijne en Brokopondo? Politiemensen worden op straat gewoonweg doodgeschoten? Herman Gooding in de nacht van 4/5 Augustus in het rampjaar 1990.http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/18480 Uiteindelijk dan de Kerstcoup…, naar aanleiding van een zogenaamd ‘onopgelost machtsvraagstuk’. Gewoon teveel ruimte gegeven aan de misdaad. That’s all! Eigenlijk vond men nevenschikkend, dat er niet genoeg middelen richting leger gleden. Een inmiddels compleet vernietigd orgaan, waar niet eens een startbatterij voor een “Tonner” kon worden teruggevonden en aanwendbaar geplaatst. Welwillende burgers moesten steeds inspringen, om brandstoffen te kunnen halen. Kerstcoup 1990? Eerder een machtsgreep omdat (machts-)wellustige ook nooit de bedoeling had, de ultieme staatsmacht aan het Volk van Suriname terug te geven. Arron alweer verstoten in die Kerstnacht. Door partners in de steek gelaten. Woordelijk door handelingen van Graansoogst en Mijnals, overgeleverd aan het lot op 24/25 December 1990. Met op de achtergrond een fysiek onrustbarend hitsige Sital, die op de Motorolla zijn bevelen placht te drillen. Verkiezingen in Mei 1991. Weer netjes georganiseerd. De militaire aanhang verliest opnieuw. Maar de democraten en het Front, zijn de tweederde meerderheid in parlement wel kwijt. Weer coupgevaarlijke momenten. Venetiaan neemt het roer over van Wijdenbosch. En toen was het eigenlijk genoeg geweest. Een machtsvraagstuk moest nu wél degelijk worden opgelost. Met of zonder hulp uit het buitenland. De Amerikaanse ambassadeur liet bij onhebbelijke gedragingen van de legerleiding, ten overstaan van het gekozen staatshoofd in het regeringsgebouw, aan de Surinaamse samenleving –via de televisie—weten, dat de USA geen dinges ‘zegt’, maar dinges ‘doet…!’. Op Curaçao verzamelden zich naar verluidt, honderden mariniers. Inderdaad, de generaal Van Kappen en de Nederlandse ‘vier sterren bevelhebber’ Van de Bremen, beiden doorgewinterde gevechtsmariniers, zouden tezamen met de ondersteuning van hun Navo-leden de instabiliteit in Suriname en het machtsvraagstuk te allen tijde willen helpen oplossen. Geen tomeloos en levensgevaarlijk gedoe meer, rond Surinaamse/Nederlandse staatsburgers of ander grootbelang van buitenlandse mogendheden in Suriname. Mensenrechtenschenders in één keer weg te halen. Proposities die Venetiaan, inderdaad provisioneel heeft moeten aanhoren. De geopolitiek heeft geen nationalistische voor of achterdeur! Maar het staatshoofd wilde toch eerstens, nog een vinger aan de pols aanbrengen. Met langdurige consultaties en onderzoek om nog te kijken, welke (hoofd-) officieren en onderofficieren toch nog loyaal aan het wettig en democratisch gekozen gezag waren/bleken. Inderdaad ging de hele zaak toen wel naar het parlement en werd uiteindelijk de totale legerleiding, overwegende een nationaal onuitwisbaar draagvlak…, vervangen. Graanoogst voorop. Sital, Mijnals en ook de gematigde KMA-er Boerenveen, moesten plaats maken. Sommige subalterne commandanten ‘onvoorwaardelijk’ en anderen weer ‘onder voorwaarde’. Graanoogst wilde eerst nog even tegenstribbelen, maar zijn opmerkingen werden ‘voor kennisgeving’ door het staatshoofd aangenomen aan die kleine ronde tafel op het toen nog zeer bescheiden ‘presidentieel kabinet’. Met de hete adem van buitenlandse mogendheden, in de nek gevoelend werden de stukken door de waarnemend bevelhebber Graansoogst vlot getekend. De Bloemfonteinbus kwam al eerder naar de Kleine Combé en de militairen daarin meegenomen, namen de door het volk gekozen regering warm in een veilige omhelzing. ‘s Avonds wilden nog een handvol avonturiers problemen organiseren die snel de kop werden ingedrukt, door militairen met een democratischer en veel moediger hartslag. Venetiaan had als staatshoofd, inderdaad de eindverantwoordelijkheid. Hoewel er geen invasie plaatshad…, werd de morele steun uit Curaçao en andere vriendschappelijke contreien –zoals de gewapende machten in Cayenne met een generaal Frouchard– nadrukkelijker gevoeld. Direct en indirect. De generaals Van Kappen en Van de Bremen, kwamen uiteindelijk met Franse en Amerikaanse generaals uit de Panama-zone, de zaken rond een vaandeloverdracht schragen, duurzaam ondersteunen en geopolitiek encadreren. De gezamenlijke oefeningen waren reeds in voorbereiding rond en in het Saron-gebied. Venezolanen en Brazilianen deden zonder enige moeite mee in de ontstane euforie. De Guyanezen gaven na Mei 1993, op regelmatiger basis ‘acte de presence’. De fysiek en geestelijk verpestte verhoudingen tussen burgerij en het leger, werden ogenblikkelijk aangevat. Meteen al in Mei 1993, na een groots applaus aan de hekken van de Gravenberchstraat! Moorden op straat en in het oerwoud verminderden dramatisch. Hier en daar nog een bezetting van wegen en ook eventjes ‘de Dam’ te Afobakka, door het nodige aan marihuanaschuivers die hun belangen zagen verkrampen. Venetiaan had inderdaad een aantal zaken onder directe verantwoordelijkheid. Ook een Arron op zijn teruggevallen niveau. Gilds, Gorré en heel veel anderen die hun gebruikelijke werkzaamheden aan kant zetten en beleid durfden maken, droegen verantwoordelijkheden aan. De Bataljonscommandanten van BAT33, BSD ofwel Zuidelijke Troepen en Militaire Politie niet te vergeten. Het Korps Politie Suriname dat de inlichtingen kanaliseerde. De uiterst loyale militaire en politie pelotons die later werden afgevaardigd, om Haïti mede met Nederlandse hulp en Amerikaanse logistiek te stabiliseren, na het wegjagen van dictator Cedras c.s. Allen droegen hun verantwoordelijkheden door maandenlang hun gezinnen achter te laten. De militairen en politiemensen die na Mei 1993 voor maanden en jaren Suriname en hun familieleden verlieten om zich verder te scholen in een internationale omgeving. Ook daarvoor een eresaluut. En tot slot de Surinaamse burgers die de risico’s namen om Venetiaan c.s. in stilte te ondersteunen en de democratie te bestendigen en doen evolueren Met eigenlijk weer de voorspelbare terugval in het jaar 1996 van de omkoping(-en). ‘They won the elections, but lost the presidency…, had to explain that to my piers in Washington…’, de Braziliaan Edgardo Reis van de OAS. Actoren, soms wel en soms ook weer niet meegenomen. Edgar Reis uitmuntend gezant van de Organisatie van Amerikaanse Staten…, allemaal mensen die deden. Niet babbelden, maar deden. Zonder de documentaire over het politiek leven van Venetiaan nog te hebben gezien of aanschouwd, een niet te vermijden bijdrage (…), ter aanvulling van zoveel meer dat op de voor- en achtergrond in dit land plaatshad, op het moment dat men over een vermeend machtsvraagstuk laboreerde. Eigenlijk een zaak die meer te maken had met het feit, dat ‘de koe niet bij de horens werd gevat’ en een ‘laissez faire’ attitude/gedraging, aan weinig ontwikkelde kant meer nog dodelijke gevolgen veroorzaakte. Wie zei ook weer dat Surinamers tot grote hoogten kunnen stijgen, als de leiding aan het voortouw maar solide van aard is of wordt gemaakt? Juist ja! De mensen die in de anonimiteit en op de achtergrond bleven hangen…, daar zal men uiteindelijk vanuit deze gemeenschap, maar zeker vanuit het buitenland de waardering niet mogen of kunnen afhouden, dan wel afslaan. Waardering niet in waardegoed of middelen…, maar waardering door vaker een blik van goedkeuren. Al gingen weer anderen en meer onoprechte opportunisten wezenloos met de eer strijken. Inderdaad, Venetiaan had de eindverantwoordelijkheid, als er überhaupt iets mis mocht gaan. Maar niet alle verantwoordelijkheid. En ook dat is goed! Proficiat.

- Suralco. De Suralco zal het heden en toekomst aan plannen transparant maken voor de gehele samenleving. Het zit de maatschappij en moederbedrijf Alcoa nu toch wel goed dwars, dat er blijkbaar bewust een verkeerde en dus ook ingekleurde media approach wordt gevolgd/-bezigd. Helemaal geen gekke gedachte, als men bij elkaar optelt welke divergente belanghebbenden, geheel onbevoegd op het hek zijn gaan zitten. Inclusief de politieke wonderkinderen van dit land.

- ‘Look out’. Burgersoevereiniteit in gedrang. Het is de individuele burger geraden om zich wel bewust te zijn met wie digitale verbintenissen aan te gaan. Het is nu alweer glashelder voorgekomen, dat men de private en civiele gegevens van burgers onvoorwaardelijk wenst te delen met discutabele agentschappen in het buitenland. De digitale koppeling per individu en diens burgerrechtelijke gegevens naar het buitenland toe, is dan gemaakt tot een fluitje van een cent. Op deze materie wordt zeker teruggekomen. Bij de voornoemde illegale koppeling, is het in ieder geval al mogelijk gemaakt, dat vriend en vijand in het buitenland op de millimeter kunnen determineren –via allerlei secundaire GPS-voedingen– waar een argeloze/willekeurige zich op een bepaald moment bevindt. Met alle gevolgen van inbreuk op de privacy en voor latente veiligheid van de Surinaamse staatsburger of diens omgeving. Meteen na September 2001 werd het duidelijk, dat Jan en Alleman in kaart werden gebracht. Ging men naar een kranslegging aan de Sophie Redmondstraat bij het Mensenrechtenmonument, werd men met of zonder telelens gefotografeerd. Stond men met vrinden bij ’t Vat’, kwam de eens overspannen afgevoerde ‘Fike’ zogenaamd terug naar ons land omdat hij zich hier toch wel prettig gevoelde en begon onverlet/-belet, driftig een ieder -op het oude buspleintje aan de Kleine Waterstraat- van nabij te fotograferen. Meer nog belangstellend, in vigerende of gewezen assembléeleden. En dan de opgeklopte recepties, waar een geüniformeerde, binnen en buiten een bepaalde residentie, een ieder op de gevoelig digitale camera vastlegde. Uiteindelijk om te beslissen, niet meer op dergelijke opgefokte feestjes te verschijnen, waar ook nog door het Openbaar Ministerie aangeklaagde en zichtbaar gemaakte moordenaars of veroordeelde aanranders van de ‘vrouwelijke eerbaarheid’ (…), vrijelijk konden/kunnen rondlopen, overwegende het rudimentair politieke klimaat, dat zich helaas na 2010 weer vernielzuchtig ging profileren.

- ‘Money talks’. Inderdaad heeft de hoogontwikkelde exponent van de BEP gelijk, als deze onomwonden stelt, dat het ‘grote geld’ direct en indirect de uitslag van komende verkiezingen zou kunnen gaan bepalen. Onder normale omstandigheden en gezonder verhoudingen, zou de afkomst van al dat geld en het leiderschap, justitieel kunnen worden aangesproken. Maar als een departement van ‘JusPol’ onder curatele heeft gesteld en de curator van die opheffingsuitverkoop is partijgenoot van de overzijde (…), dan wordt het moeilijk ‘ja’. Want het allergrootste deel van deze samenleving weet heel goed, waar het geld allemaal vandaan komt en welke ‘grote koeien’ politiek ‘in zwang’ verkeren. Maar het is blijven vechten, tegen de bierkaai. En wordt steeds moeilijker voor enig individu om aangifte te doen of aan te wijzen, waar zaken plaatsvinden die volgens een internationale rechtsorde compleet onaanvaardbaar zijn. De laatste hoop is er dus toch nog op gevestigd, dat de anticriminele observaties vanuit de ruimte (…), genoeg en afdoend aan bewijslast zullen/kunnen aandragen, dat bij eventuele wijziging van het bestuursregiem de gehele zooi kan/mag worden opgeruimd. Tot dan toe is en blijkt het roeien tegen een ‘soela versnelling’ die niet anders erop uit is (…), dan deze samenleving ten eigen voordeel uit misdrijfvergaring, ‘completamente’ over te nemen. En dat wordt dan de transnationale ramp van deze eeuw. Heeft op termijn geen missen. Men ziet het nu al wie de potenties van dit land om zeep helpen…, gelijk overstekend uit nader gedefinieerde winst(-en), voor enkel het individueel te handhaven lijfsbehoud.

- ‘Skowtu’. In Paramaribo zijn drie agenten van Bureau Keizerstraat op non – actief gesteld, na positief te zijn herkend door delen van de straatprostitutie, welke elementen klaarblijkelijk door hen werden mishandeld.

- CBB. Vertrouwen in de gegevens van het Centraal Bureau Burgerzaken (CBB), werd danig geschonden toen een notaris op basis van valse, vervalste dan wel vals verstrekte gegevens en overwegend dus frauduleuze handelingen, een akte van koop en verkoop bleek te hebben gepasseerd. Er is aangifte gedaan in deze zaak, bij bevoegde justitiële autoriteiten van Suriname. De procureur generaal is direct en dus zonder omwegen genaderd. Het gilde van notarissen in kennis gesteld.

 - VHP. De voorzitter van de VHP is terug in Suriname. Hij heeft met een politieke delegatie zowel Nederland als het Midden Oosten bezocht en na gedifferentieerde oriëntaties en gegevensverzameling, duidelijke voorafspraken gemaakt om direct post aankomende verkiezingen van 2015, in het regeercentrum te treden en invulling te geven aan wat allemaal werd/is voorbereid. Nationaal en internationaal.

 - Ergernissen. De SLM heeft geen plek en men wordt gewoon aan z’n lot overgelaten. Mensen nemen afscheid van familie en na drie dagen blijken ze gewoon nog in Suriname te zitten en de kilometers van en naar Zanderij, menigmaal te hebben afgelegd. En dan die zogenaamde IPB-gasten met hun kruiwagencontacten? Of hun iets duurder betaalde economyclass tickets. Die lopen je gewoon voorbij, terwijl een ieder weet…, dat ze in dienst zijn van de luchtvaartonderneming. Als je helemaal pech hebt, gaat zo een kraamvogel met z’n gehele gezin aan boord en jij hebt het nafluiten. Lekker ding toch…, dat ding op Zanderij? Achterlijk gedoe, zul je bedoelen.

 - December 1983. Sloop de hele tent nu maar. “Vandaag EBS, morgen pakken we Suralco”. Zo ging dat in de revo. DAF-YP’s naar Paranam…, met Lieuw Yen Tai begeleidend in zijn blauwe Mercedes Benz en vervolgens ‘caustic soda’, in de Bako- en Excavator buckets die op manschappen van het Nationaal Leger zou worden gemieterd. En toen hadden we daar 1985/’86 Moengo, Stolkertsijver, Moengotapoe en Albina. Twee ruziënde antagonisten die met behulp van zwaar (militair-) materieel en explosieve elkaar in de haren vlogen. Dienstplichtigen die bij het leven omkwamen en burgers die het met moord/doodslag moesten ontgelden. De bauxiet- en aluinaarde-industrie toen compleet vernietigd. Potroom I en II zonder stroom en verklevingen in elke raffinagepijp die Suralo maar kende. Een (re-) piping programma en toen weer gewoon kapotgemaakt door stroom en energiesabotage. Uiteindelijk ging de potroom collectief dicht. Alcoa en Suralco hadden beiden hun best gedaan om in Suriname te blijven. Ondanks sabotage en gijzeling van personeel door allerlei klunzen, of het met geweld afsluiten van mijngebieden. Het doorzeven van Trafo’s en het opblazen van hoogspanningsmasten. Alcoa bleef in dit gedestabiliseerde land en importeerde bauxiet. We willen “de dam” hebben? Kom het dan halen met de hele rest aan rattaplan. We hebben gewoon weer een bedrijf om zeep geholpen. “Na wan hiep hiep hiep…?”. Nu gaat het anders toe. “Ik wil die dam hebben…”. Als het nou gewoon om hebbetje is of nationalisatie. Het is om het even en een uitgesproken zaak. Suralco Alcoa laat je wél weten, dat dit niet in het pakket voorkomt. Als je de dam neemt, dan neem je alles. En dan zien we wel verder. Al in 1983 had men belangstelling om de zaak, onder de loop van een ‘punt 50’ over te nemen. In ieder geval weet men nu, wat de standpunten zijn. Je krijgt geen dam zonder slag of stoot en als je toch neemt, zet je minstens 2000 gezinsleden in groot gevaar. Intern en extern. Want zonder de marktsegmenten die Suralco/Alcoa in de wereld heeft opgebouwd om bijvoorbeeld nog wat aan alumina/aluinaarde te slijten, heeft Suriname zelf helemaal niks. Net als Venezuela. Rijk aan olie, maar een inflatiespiraal door lummels gecreëerd van niet minder dan 64%. En een boycot, inmiddels aangedreven die z’n gelijke niet kent. Alleen maar een sukkeldrive om alles wat we hebben/hadden, vanwege het beangstigend eigen individueel probleem, compleet te vernietigen. En wie heeft men dan toch als onderhandelaar naar Amsterdam gestuurd? Jawel, de energieagent van Finland. In de persoon van een Berluscloni-clone. ‘Nothing else…’. Alleen maar ergernis in Pittsburgh en New York, als men de naam weer hoort van mensen die al in 1983, de Suralco militair wilden overnemen. En dan nu hun ‘sey botu’ spruiten die het stuwmeer ondermijnen, met bomenomhaal en goudwroetend bezig gingen in elke kreek die water aan het Stuwmeer moet toevoeren/-voegen. Van Djoeka- tot Witti-kreek. Alleen maar roodgekleurd water wordt het meer in-/uitgepompt. Ga zo door en het resultaat ligt er nu al. Alcoa wordt eigenlijk onder druk gezet en uiteindelijk weggejaagd. Met of zonder een als bescherming dienende Brokopondo-Overeenkomst. Het zal dit land op z’n tijd wel bezuren. BHP/Suralco/Alcoa? Het was eens! Nu al vecht men in de Para om zaken te bezetten, terwijl men daar noch bezitter noch eigenaar van is. Chaos kan alleen maar groter worden. En de investeerders? Die zullen ver weg blijven van dit ondankbare en stuurloze land.

 - Brand. Een enorme brand aan de Pandorastraat in Ma Retraite II, vernietigde op de dinsdagochtend, het groothandelsbedrijf ‘Florida Enterprises’.

 - Klacht. De Marokkaanse ambassadeur in Nederland gaat een officiële klacht indienen tegen het gewelddadige optreden van de Haagse politie tegen Marokkaanse Nederlanders in de Schilderswijk. “Ik ben er ziek van”, zegt ambassadeur Abdelouahab Bellouki tegen de NOS. De ambassadeur waarschuwt dat een dergelijke aanpak van Marokkanen kan leiden tot provocaties en ernstige problemen. Nederland ontwikkelt zich als een intriest landje.

 - Jaarrede in Den Haag. Net als andere jaren was er in de Troonrede en Miljoenennota veel aandacht voor koopkracht, werkgelegenheid en economische groei. Maar meer dan de afgelopen tijd, ging het op de ‘Derde dinsdag in September’ over de onzekere buitenlandse situatie. Staatshoofd Willem-Alexander stond er uitgebreid bij stil in zijn traditionele jaarrede. Hij noemde onder meer de ramp met de MH17, de crises in Oekraïne en Gaza. Hij zei dat alles met alles samenhangt en dat de ‘…veerkracht van de economie en de samenleving op de proef zullen worden gesteld’. Hij voegde eraan toe, dat ‘…de haat elders in de wereld niet mag overslaan naar onze straten…’. Ook bij het aanbieden van de Miljoenennota aan de Tweede Kamer, wees minister Dijsselbloem van Financiën op de onzekere omstandigheden. Volgens hem is het herstel van de economie broos en vormen de internationale ontwikkelingen een vergroot risico. Een deel van de oppositie verweet het kabinet een gebrek aan ambitie. Daarbij was er onder meer kritiek op de veel te magere plannen om de belastingen te herzien. Het kabinet zei daarover, dat aan de plannen wordt gewerkt. Die zouden op termijn 100.000 additionele banen moeten opleveren. Een van de gedachten is, om de bekostiging van de kinderopvang drastisch te veranderen. Daardoor zouden veel minder mensen een toeslag moeten krijgen. Het Nederlands parlement, praat woensdag en donderdag over de plannen van het kabinet. Dat gebeurt in het belangrijkste debat van het jaar, ‘de Algemene Beschouwingen’. Aldus gegevens die aan de website van NOS.nl werden ontleend.

 - Suicide. Wanneer mensen het niet meer uithouden omdat hun regeringen compleet faalden en er een totaal desolate situatie zich gaat voordoen, waarbij zelf de volksstrijd/-verzet is verdampt, dan heeft men daar als meer juister voorbeeld: Nummer 01 – Guyana en nummer 06 – Suriname. Bron? “The Economist” met redelijk onhebbelijk voer voor lokale statistici die daar, met ingekleurde blik op de regio, een aardig opportunistische bezigheid en vergoelijkingrelatie mee hebben. Guyana 01 en Suriname 06. Wat is het verschil nou eigenlijk. Vijf plekken, op de 187: ‘GUYANA tends to do disappointingly, but not disastrously, in global rankings. It comes 121st out of 187 countries on the UN Development Programme’s human-development index; in the World Economic Forum’s latest competitiveness rankings, it comes 117th out of 144. But when it comes to suicide, Guyana is at the worst extreme (see chart). A World Health Organisation (WHO) report published this month gives Guyana an age-standardised suicide rate of 44.2 per 100,000 inhabitants. That compares with a world average of 11.4, and a figure of 6.1 per 100,000 for low- and middle-income countries in the Americas (neighbouring Suriname, with a similar history and ethnic mix, does very badly, too). The WHO numbers are adjusted to take account of countries’ differing age structures. Children are at less risk of suicide than adults, the elderly more so than the young. But using the unadjusted rate makes little difference to Guyana’s ranking—it lies third (after North and South Korea) for both sexes, and second (after Lithuania) for male suicides. Two sources: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate http://www.economist.com/news/americas/21616972-when-it-comes-people-taking-their-own-lives-guyana-leads-world-desperate-measures?frsc=dg%7Ca

 The Economist chart:

 

- Papatam. Waarom steeds weer negatief in het nieuws? Nu is er een busje, vol met voetballers omgeslagen en zijn velen verwond naar Frans Guyana afgevoerd voor acute behandeling. 

- Scepsis. De samenleving wordt balorig van deze regering Bouterse. Nu hoort men overal op straat, dat de energiecrisis opzettelijk gecreëerd is om een smoes te hebben (…), de nu al verwarrende tarieven per ‘Kilowatt Uur’, omhoog te schroeven. Wat wel weer naar voren is getreden, waren de scherpe discrepanties tussen de cijfers die het staatshoofd wist te presenteren en wat de vicepresident wilde loslaten. De laatste zat immers in een energiecommissie van de Regering Venetiaan. Wat zogeheten onherroepelijk blijkt…, zijn de verhogingen die beide heren willen doorvoeren. Ook nog in een tijd van tomeloze verspilling en dreigende inflatiespiralen. Hoe men het draait of keert…, zal een energietarief wat verhoogd wordt, voor gierende kostenstijging binnen de gezins- en bedrijfshuishoudingen zorg dragen. De koopkracht van de burger- en ambtelijke consument, zal meteen teruglopen en de prijs van eindproducten driftig stijgen. En dat zo voor de verkiezingen, in dit rijkelijk gezegende land? Misschien is dat wel de prijs om onvermogende besturen per ommegaand weg te jagen. ‘Time will tell…, and Lothar Boksteen already told the truth on ABC-radio! Nothing but the truth’. De meest integere techneut die het land wist voort te brengen, gaf de onvervalste waarheid weer. Lees: Zondag 14 September 2014, 13.15 uur Radio ABC – “De Welingelichte Kringen”. Uitstel, afstel en dan gecertificeerde rampspoed…! In die volgorde. Hebben het daarnaast, nooit met een ‘NDP-plus regering’ goed kunnen doen. Nunca! Experimenten, verspilling en gegarandeerde verarming van de bevolking. Een auteursrecht/trademark, dat men bij de NDP ‘plus’ heeft en steeds weer opnieuw kan terugverwachten. De geschiedschrijving liegt er absoluut niet om. Denk maar aan het torpederen van Kabalebo, direct na 25 februari 1980. Oh ja…, en dan de tomeloze verrijking van een illustere eenling en een handvol misdrijfbestendige(-r) cheerleaders en kwakzalvers. Abrikadabri voorop als meest begenadigde vendelafzwaaier. Had men eigenlijk iets geheel anders verwacht? Neen toch?! ‘Changes have to come bro…, very soon’. US$0,26 of US$0,28, per kilowatt uur? Wat een nog krankzinniger mop! ‘Scepsis reigns…!’. Skepticism or scepticism (see spelling differences) is generally any questioning attitude towards knowledge, facts, or opinions/beliefs stated as facts, or doubt regarding claims that are taken for granted elsewhere. Vert.: Filosofisch scepticisme, ook wel principieel scepticisme: een denkhouding van universele twijfel waarbij men ervan uitgaat, dat betrouwbare kennis onmogelijk is en men zich van geen enkele waarheid kan verzekeren.

 - Destination. Vraag heden ten dage een hadjganger, toerist of zakenreiziger, hoe hij/zij denkt over de faciliteiten die de SLM als vliegmaatschappij biedt en men heeft voldoende stof in de oren die per ommegaand noodzakelijkerwijs moeten worden afgewend. Wil men niet een ontsteking oplopen. Weer bleven de mensen onverrichter zake staan. Omdat in de vakantietijd er onderhoud aan een nog steeds ‘enkel’ reuzenpassagiersvliegtuig is gepland en een alternatieve trans-Atlantische configuratie niet alle passagiers kon meenemen. Regionaal de zaak ook nog in het honderd liep, omdat er in Venezuela en een ander onbelangrijk land, weinigzeggende ‘foto-oppies’ moesten plaatshebben. Het is ongetwijfeld de allerhoogste tijd.

 - 87. Een bejaarde man van 87 werd beroofd en met barstverwonding aan de hoofdhuid, hulpeloos in het Livorno-gebied achtergelaten. Suriname Ao. September 2014. En dan de supermarkthouders en mensen aan de Ketjapstraat. Wat wil men nog meer? ‘Enough is enough’.

- Alliantie. De internationale gemeenschap gaat door met de aanpak van IS, zowel politiek als militair. Dat maakten Frankrijk en Irak bekend, na afloop van de Internationale conferentie voor vrede en veiligheid in Irak. Na de Britse en Amerikaanse toezegging en zo veel anderen die door IS-terroristen werden vermoord, zeggen dertig landen –waaronder de machtigste in de wereld– allemaal unaniem, dat ze IS zullen verslaan.

 - Agressieve pogingen. Overnamen in de bierbranche afgewend. Heineken houdt kaaimans buiten de deur. Het Belgisch-Braziliaans bierconcern AB InBev wil zijn Brits-Zuid-Afrikaanse concurrent SABMiller kopen. Dat meldt de Wall Street Journal. InBev, de grootste bierproducent ter wereld, zou met banken in gesprek zijn over een financiering van ruim 94 miljard euro, de grootste transactie in de sector ooit. Daarmee lijkt de poging van SABMiller om Heineken over te nemen, vooral een manier om InBev van zich af te houden.

Roerganger. Als men zo kijkt naar de inauguratie van de nieuwe secretaris-generaal van UNASUR, zou men onbewust kunnen gaan denken, dat Nicolas Maduro van Venezuela de allergrootste Latino-roerganger is of zou mogen worden. Bij goed verstand van elk normaal functionerend mens, zou een inflatiecijfer –in Venezuela van 63.4 procent– toch wel eigensoortig van aard en buitengewoon baanbrekend moeten kunnen overkomen. Of toch weer niet…? Bij dergelijk ondeugdelijke becijferingen, zou zelf de meest rabiate kerkrat, het getroffen en eroderende zelfrespect aan de zelfkant van het minimale vermogen willen plekken. Helaas! ‘Tek ete wan kisi yu srefi…, yere’. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-29140359

- Mensenrecht. Als men protesteert tegen de gang van zaken in Venezuela, verdwijnt elke dissident in de frisse kerkers van Nicolas Maduro. Mensenrechten, studentenrechten, burgerrechten, politieke rechten…, allemaal universele rechten die een Nicolas Maduro -met onbegrensde ijver- aan het Venezolaanse volk heeft ontnomen. Ondanks alle waarschuwingen uit vrijwel de gehele internationale gemeenschap. Oppositieleiders gaan heden ten dage, voor een snelgerecht van Maduro. http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-29151975

- Metaaldelen. Ingeslagen metaaldelen, gevonden in onder meer de lijken van de piloten op “Vlucht MH17”, uit Schiphol gevlogen naar Kuala Lumpur en ook in de lichamen van omgekomen passagiers die boven de Oekraïne werden neergeschoten (…), zullen uiteindelijk het bewijs leveren, dat de scherven afkomstig zijn uit een enkele ‘BUK-ground to air missile’ van Russische makelij. Echter moet nog sluitend onderzoek worden verricht, op de plek waar delen van de Maleisische Boeing 777 en ingeslagen resten van de raket, in oostelijk Oekraïne neerkwamen. Het bewijs is zowat rond. Echter wreed gehinderd, door hernieuwde bombardementen van het gebied op de zaterdagmiddag. Opzettelijk? Dat is een legitieme vraag.

- Curaçao. Verdachten van een misdrijf mijden en schorsen. Veroordeelden nooit meer aan relatieve en/of absolute ‘staatsmacht’ mogen komen? Zou meteen als een goede les, ter overname in de Republiek Suriname kunnen gelden. Want nu denkt iedere fietsendief, dat die ‘untouchable’ is…, omdat veroordeelde drugshandelaren en moordenaars in dit land, nog steeds vrijelijk tussen toeristen op meerder terrasjes aan de VSOP nippen. Ook nog een paar ‘duo selfies’voor de export weten te organiseren. Ontken ook dat nog maar eens, een zinvoller keer.

- Kaseko. In het praatprogramma ‘Pauw’, gaf op de vrijdagavond rapper Typhoon, winnaar van de “VPRO 3VOOR12 Award”, zijn illustratiever mening over de ‘wijziging van liedteksten voor het Sinterklaasfeest’ en het tomeloze aan gehannes (…), waaronder de eeuwigdurende worsteling van kortzichtig gehouden autochtone Nederlanders, ter zake een ‘gewenste denkomslag’ die donkere en ‘niet’ tegen elkaar uitgespeelde mensen in de polder ‘bij herhaling’ opeisen. Men is de vernedering beu en onder meer de PVV-smoes, dat het enkel om behoud van een onschuldig traditioneel kinderfeest gaat, “…zat…”! Typhoon mocht ook zijn kunsten laten zien en horen, onder begeleiding van zijn Zwolse band. Aan het eind van een hypergevoelig lied…, wist Typhoon de swing erin te krijgen met een kaseko-roffel die menig autochtoon ‘in heupwiegende beweging’ bracht. Lekker tropisch, toch?! http://pauwenwitteman.vara.nl/media/320051 http://pauwenwitteman.vara.nl/media/320345 www.youtube.com/watch?v=9SBaTjTH1gw

- Etnisch. Volgens een insider bij de CLO moeten etnische Chinezen in het land Suriname, een eigen ziekenhuis in Commewijne kunnen opzetten. De vraag is wel weer of er een verrijking ofwel verarming van de soevereiniteit van ons land, volk en ingezetenen plaats heeft dan wel juist het tegenovergestelde. ‘Denk a tori…!’.

- MH17. Was er op de vrijdag nog sprake van een serene rust, kwam het op de zaterdagmiddag tot heel wat anders. Bij de rampplek van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne is ‘s middags hevig gevochten. Verslaggevers van het Nederlandse ‘Nieuwsuur’ verklaarden met de schrik in de broze benen, dat het regeringsleger en pro-Russische separatisten elkaar plotseling bestookten met onder meer mortiergranaten. De aanwezige journalisten moesten maken, dat ze zeer snel wegkwamen. Volgens Oekraïense militairen zijn er voor het eerst sinds het staakt-het-vuren, weer gevechten in het onderzoeksgebied.

- ISIS of IS. Waar ook ter wereld. Volgens de Egyptische minister Shukri van Buitenlandse Zaken zijn er banden tussen terreurorganisatie Islamitische Staat en andere extremistische groepen in de regio. Daarom is wereldwijd ingrijpen volgens hem nodig. Shukri zei dit op een persconferentie in Caïro na overleg met zijn Amerikaanse ambtgenoot Kerry over de strijd tegen IS. Kerry zei na afloop dat er een belangrijke rol voor Egypte is weggelegd bij de strijd tegen IS, die grote delen van Irak en Syrië in handen heeft. Kerry sprak in de Egyptische hoofdstad ook met de Egyptische president Al Sisi en de leider van de Arabische Liga, Nabil al-Arabi. Egypte liet eerder al weten de Amerikaanse strategie om IS uit te schakelen, te steunen. Kerry reist al dagen door het Midden-Oosten om medestanders te vinden in de strijd tegen de IS-extremisten. Kerry is op zoek naar concrete toezeggingen over hulp bij de strijd. Of Egypte die ook heeft gedaan, is nog niet bekend.

- En dan nu…! Judoka Dex Elmont heeft bij de “Grand Prix in Zagreb”, het “goud” gewonnen. Hij klopte in de finale Andre Alves met ‘waza-ari’. Elmont won eerder met ‘ippon’ van Bayram Ceylan en Jakub Jecminek. Vervolgens, versloeg hij Leandro Cunha met ‘yuko’ en won hij in de halve finales op ‘strafjes’ van Nichollas Delpopolo.

- EBS babbels ‘so bun’. Op de late vrijdagmiddag lieten de Energiebedrijven Suriname N.V. weten, dat de stroomverbruiken weer toenemen. Is dat het allergrootste nieuws? Vindt men dat gek? Mensen keren langszaam terug van al hun vakantieadressen in binnen- en buitenland. Treffen nu inderhaast allerlei voorbereidingen, dat kinderen ongehinderd naar school terug kunnen keren. Beware…, EBS is telling oldschool stories!

De Observateur van Sranan. 

 

DE WEEK IN RETRO 13.09.2014.

DE WEEK IN RETRO 13.09.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Juwelen aan knoeierij. Er ging weer een week voorbij. De SLM liet weer negatief van zich horen. Vertragingen, afgezegde vluchten door A-check van de airbus in de vakantietijd en het staatshoofd pakte weer doodgewoon een Boeing 737 uit de vaart. Dupeerde daar heel veel mensen mee die met vakantie moesten of dringender zaken gingen doen. Aansluitingen werden gemist. Het ziet er steeds meer naar uit, dat de dictatuur van de ‘regering Bouterse’, de aansluiting(-en) bij het Volk en zoveel ander maatschappelijke onderdelen elke dag meer mist. De aansluitingen van de EBS staan rood gloeiend, vanwege: mismanagement, het acute en tegelijkertijd voorspelde gebrek aan energie op het veel te uitgebreide/opgerekte netwerk. De spaarlampen of fluorescent flikkeren tomeloos, dat je er dronken van in je kop geraakt en het reguliere werk niet eens meer secuur kan doen. De Militaire Politie kreeg een oudgediende terug op de brigade, alsof het leger intern niet de juiste mensen heeft om gevoelige onderdelen nog te kunnen/mogen leiden. Er ligt weer veel meer aan ten grondslag en blijkt allemaal bij herhaling met het verleden en heden van Abrikadabri te maken te hebben. Komt tijd komt ook met die wel raad. Want destabilisatie van gevoeliger delen in ons land, kan een tsunamie aan reacties trekken. Juist daar heeft een verzwakte regering, vrijwel zonder enig mandaat geraakt, absoluut geen boodschap aan. Ze doen maar…, als er maar geen onschuldige mensen in deze samenleving, het slachtoffer worden van totaal onvermogende die nog steeds denken een land gezond te kunnen aansturen. Kwestie van tijd en de boel valt weer met veel lawaai om. Kunnen de meer rationele gaan ruimen en de irrationele, als veredelde warkoppen doorschuiven. Niemand zal ze in die hoedanigheid nog een geïsoleerd moment willen bijstaan. Niet voor de zoveelste maal…! De week in Retro!

- Schok. Opnieuw moet de samenleving een schok verwerken. Mr Albert Ramnewash, kwam onverwacht te overlijden. In hem het verlies van een kundig magistraat die geen enkele zaak uit de weg ging.

- SLM. Doordat de A340-300 van de SLM te midden van de Hadj en vakantieperiode in Parijs werd opgenomen voor een A-check, liep de verkeersintensiteit en het ingeroosterd schema op de MidAtlantische route in het honderd. Doordat het staatshoofd daarenboven een Boeing 737 van de SLM inpalmde, raakte de gehele regionale routedienst in de war. Duizenden reizigers die tijdig op hun bestemming moesten zijn, werden gedupeerd. “25 Mei 2014, no warang, a ne go man tan so…”.

- Karakter. De wetsproducten met een zogeheten sociaal karakter, welke op een afwijkende wijze in het parlement tot stand kwamen en onder maatschappelijke kritiek zijn komen te staan, zouden al zijn afgekondigd. Zien hoelang deze standhouden, zonder noodzakelijke wijziging te hebben aangebracht en de operationaliseringorganen/-normen te hebben ingebed.

- Hardeo. De onderzoeker, docent en politiekcommentator, Hardeo Ramadhin, maakt met een kunstige optelsom duidelijk hoe de padieboeren ‘in hun eigen vet als een Crobia worden drooggebakken’. Jaarlijks moeten de agrariërs een megabedrag aan “government take”, welke “zweef teki.gov.sr” verdisconteerd zit in de aangekochte brandstof, onverlet bij elke liter ophoesten. Conclusie…, dat bij een ondersteuningsbedragje –vanuit de Overheid naar de sector toe– er meer sprake is van een onevenwichtige vestzak/broekzak ‘setewasi’. Waarbij de landbouwer altijd in het nadeel blijft hangen, wanneer zaken in alle objectiviteit worden gesaldeerd. Pronken met andermans inspanning, enkel voor een public relations ‘oppie’ en niets anders. Gelukkig is Hardeo er om de zaak op zijn merites te beoordelen, knap kunstig en al schrijvend in te wrijven. Een andersoortig specialist en boodschapper wist te vertellen, dat de ‘padieboeren’ een soortement “ondankbaarheid” in stand houden? Nou nou nou, die opmerking deed een aantal bommenwerpers in stelling brengen. Mahawatkan voorop in het eskadron.

- Uitlevering. Rond het verzoek aan Trinidad & Tobago tot uitlevering van de Surinaamse staatsburger en verdachte Edmund M. aan de USA, in de megazaak van en rond Dino B., is het indringende verhoor van politiemannen ter terechtzitting begonnen.

- Inauguratie. Ten overstaan en onder toeziend oog van Nicolas Maduro, werd een secretaris generaal van de UNASUR, multinationale creatie van onder meer wijlen Hugo Chávez, geïnstalleerd in het presidentieel paleis Miraflores van Caracas.

- Fa. Junker. De bekende ondernemer aan de Klipstenenstraat, mevrouw Mildred Junker – Tull, heeft het heden verlaten en is de eeuwigheid binnengestapt.

- 14.02.2013. Op Valentijnsdag 2013 schoot Pistorius zijn vriendin, dwars door de toiletdeur dood. Op 12 September 2014, na een internationaal media-baganaal concludeert en vonnist de strafrechter…, in eerste aanleg: ‘dood door schuld’. Geen moord en ook geen doodslag. ‘Dood door schuld’. Toch kan er een stevige strafuitspraak volgen, voor de feiten waaraan wel schuld werd verbonden.

- EBS. Vanuit managementniveau lieten de EBS weten, dat het staatshoofd na terugkeer uit het buitenland, over de energiecrises ‘hearings’ zal willen houden met belanghebbenden en overige actoren. Wat dat allemaal inhoudt, kan er alleen maar op wijzen, dat men over de tariferingen er bepaald niet uit is. De samenleving wordt ondertussen, steeds sceptischer over wat er allemaal gehoord en ook nog additioneel wordt verteld. Er is gewoon door mismanagement, acuut gebrek aan energie en dat fenomeen moet tijdig en ook maar zeer tijdelijk worden opgevangen. Niets anders aan de hand, dan misschien ook nog (…), al de lapzwansen die deden alsof ze kennis van zaken hadden, per onmiddellijk vervangen. Wie geen stroom betaalt, moet dat meteen wel gaan leren doen. En wie stroom steelt, met jumperkabels enzo, moet een enkele ticket naar Santo Boma worden voorgehouden. Wie eigenlijk alleen op/met overuren wil werken, de laan uitsturen en meervoudige consultanten van de EBS die diensten willen verrichten tot hercalculaties dwingen. Vooral die met een dubbele agenda binnen het bedrijf. De profiteurs met voorkennis.

- Sasur. De samenleving leefde in de veronderstelling dat het gewraakte auteursrechten – orgaan ter ziele was. Alles behalve…, bleek nu weer vanuit een rechtszaal. Zijn het de laatste stuiptrekkingen of wordt de gemeenschap weer kranig in de maling genomen. De tijd zal het leren.

- Arrest. Als het niet om betalingen van voeding gaat, is het wel arrestantenvervoer dat niet werd betaald. Het is altijd wel wat. Totdat….!

- Rust. Het lijkt er niet rustiger op geworden, na het gedwongen vertrek van de intussen gewezen Commandant Militaire Politie en zijn daaropvolgende waarneming. Achterklap, gerucht en innuendo, blijken te willen oversteken. Een oud-militaircommandant, lijkt uit de kast voor ‘pesionadas’ te zijn gehaald om leidinggevende diensten op de MP-brigade te komen verzorgen. Onder defensiebewindvoerder Gilds, werd deze jarengeleden afgezwaaide man, toen bij bevordering, vroegtijdig bedankt. Een heftig auto-ongeluk op 13 Oktober 1992 in Saramacca en langdurig medische rehabilitatie, vormden grondslag voor meerder carrièreonderbrekingen.

- Landbouw. De ene verbouwt rijst en de andere drugs. Verschil moet er zijn. De politie heeft stevige marihuanavelden in Brokopondo en wel in de regio Atjonie, moeten vernietigen. ‘Changes have to come’.

- Para. Poging tot moord in de Para. Een landbouwer is op twee verschillende en opeenvolgende momenten, beschoten in de Para. De politie is op zoek naar de dader(-s) die het gericht heeft/hebben gemunt op het leven van Bryan M. het slachtoffer verkeert buiten levensgevaar.

- Insubordinatie. Wanneer men intelligenter mensen over de schreef van het acceptabele drijft, krijgt men insubordinatie. Geen onbekend verschijnsel. 43 Israëlische reserve-militairen weigeren om nog langer Palestijnen te bespioneren. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Netanyahu en de commandanten van de strijdkrachten. De grootste krant van Israël, Yedioth Ahronoth, heeft de brief gepubliceerd. De anonieme officieren en soldaten zijn lid van Unit 8200, de inlichtingendienst van het leger. Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor het onderscheppen van telefoongesprekken, e-mailverkeer en faxberichten. Daarmee zijn ze van groot belang bij de strijd tegen Hamas in de Gazastrook. ‘Don’t you dare push peaceful intelligence too far…’ Geldt ook onvoorwaardelijk, voor een universeel denkend SU.

- MH17. Afgelopen week zijn achttien slachtoffers van vlucht MH17 geïdentificeerd. Daardoor is nu van 211 slachtoffers de identiteit bekend geworden…, meldt het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. Van de achttien slachtoffers hebben er elf de Nederlandse nationaliteit, de overige zeven komen uit het buitenland. Uit welke landen de zeven komen, wordt op verzoek van de betreffende ambassades niet bekendgemaakt. Aan boord van vlucht MH17 die boven Oekraïne door een BUK-raket werd neergeschoten, waren 298 mensen. Het kan nog maanden duren voordat alle stoffelijke overschotten zijn geïdentificeerd.

- Ian Paisley (88) overleden. NOS.nl: ‘Zijn strijdlust, zijn onverzettelijkheid en zijn luide stem, dat waren de kenmerken van Ian Paisley. Hij was dominee en politicus en bleek pas aan het einde van zijn politieke carrière bereid tot compromissen. Paisley was in de jaren 50 al politiek actief in de unionistische beweging, die zich verzette tegen het streven van katholieken in Noord-Ierland om zich af te scheiden van Groot-Brittannië’. Toen in de late jaren 60 gematigde protestantse politici wilden praten met katholieke voorvechters van meer burgerrechten, maakte hij zijn geloofsgenoten uit voor verraders. In 1970 werd hij in het Britse Lagerhuis gekozen, waarna hij een eigen politieke partij oprichtte, de Democratische Unionistische Partij, die hij jarenlang zou aanvoeren. In de jaren 70 en 80 speelde Paisley een prominente rol bij de strijd van de protestanten tegen elke verandering. Noord-Ierland kwam onder direct Brits bestuur in 1972 en leefde in een burgeroorlog, waarbij de katholieke terreurbeweging IRA (het Ierse Republikeinse Leger) bloedige aanslagen pleegde op onder meer voertuigen, restaurants en pubs. In 40 jaar vielen meer dan 3700 doden, de IRA wordt verantwoordelijk gehouden voor ongeveer de helft ervan. Paisley was niet verantwoordelijk voor het bloedvergieten en hield zich ver van de gewapende strijd, maar hem werd wel verweten dat hij haat en paranoia predikte. Paisley wilde de strijd tegen de katholieken nooit opgeven, want voor hem was het katholicisme een vloek. Toch kwam het in 1998 tot onderhandelingen tussen katholieken en protestanten. Paisley verzette zich opnieuw. Hij wilde niet dat Sinn Féin, de politieke tak van de IRA, eraan mee zou doen voordat de IRA al zijn wapens had ingeleverd. Maar het lukte hem uiteindelijk niet om het vredesakkoord van Goede Vrijdag 1998 tegen te houden. Toen koningin Elizabeth het akkoord prees, noemde de anders zeer koningsgezinde Paisley haar de papegaai van premier Tony Blair. Zijn onverzoenlijke anti-papisme kwam ook tot uiting in een incident in het Europees Parlement, waar hij eveneens lid van was. Toen paus Johannes Paulus II in 1988 in het Europees Parlement sprak, schreeuwde Paisley door de zaal dat de paus de antichrist was. De dominee werd subiet de zaal uitgezet. In 2007 gebeurde wat niemand had verwacht. Paisley ging toch onderhandelen met Sinn Féin, wat een jaar later leidde tot een gemeenschappelijke Noord-Ierse regering. Ian Paisley werd premier van Noord-Ierland. Een jaar later trad hij af en stapte hij ook op als leider van de DUP. Wel bleef hij nog tot 2010 in het Britse parlement zitten. Bij zijn vertrek waren er positieve woorden, waarin zijn leiderschap en moed werden geprezen. Toenmalig premier Gordon Brown constateerde dat Paisley een “enorme bijdrage” had geleverd aan het politieke leven in Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Gedurende zijn hele politieke carrière bleef Paisley ook actief als predikant. In december 2011 hield hij, 85 jaar oud, zijn laatste preek in een volgepakte Martyrs’ Memorial Hall in Belfast. De laatste jaren van zijn leven kampte Paisley met hartklachten. In 2011 kreeg hij een pacemaker.

- 70 jaar geleden. Op 12 September 1944 precies 70 jaar geleden begon de bevrijding van Nederland. Welke route volgden de geallieerden op welk moment. En welk oorlogsmonument ligt hier in de buurt. De antwoorden zijn te vinden in de nieuwe app Oorlogsmonumenten in Beeld van het Nationaal Comite 4 en 5 mei. http://nos.nl/video/697309-nederlandse-bevrijding-volgen-via-een-app.html

 

- 9.11 – Ofwel ‘nine eleven’. Op 11 September 2001 werden vier vliegtuigen vlak na het opstijgen gekaapt in de USA. Twee zullen zich kort na mekaar boren in de Twin Towers, op de punt van het eiland Manhattan in New York (N.Y.). Een toestel slaat te pletter op de ring van het Pentagon in Washington D.C., terwijl een vierde de grond ingaat bij een bosrand in Pennsylvania. De passagiers hebben daarbij nog gepoogd, het vliegtuig uit de handen van de kapers over te nemen. Maar ook die actie eindigt in een megaramp. Zowat 3000 ‘plus’ aan mensenlevens vallen door de terreurdaad die geen gelijkenissen kent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. 

- Uitkijken. Het is niet anders dan zeer alert te zijn en blijven, nu de onderwereld in Nederland met elkaar in oorlogsoffensief is geraakt. De kans bestaat, dat er onderduikadressen vanuit Nederland in ons land worden opgezocht. Dick V., volgens het Openbaar Ministerie een van de kopstukken in de onderwereld, is op eigen verzoek de cel ingegaan nadat politie en OM hem hadden gewaarschuwd, dat hij op een dodenlijst staat. De ongebruikelijke stap is een teken, dat de spanning in de onderwereld door een recente golf van liquidaties tot ongekende hoogte is gestegen. Andere topcriminelen bewapenen zich of vluchten naar het buitenland. 

- Kamertje. Wat een mop! Het kamertje was te klein…, om Nederland alsnog te betrekken in de strijd tegen ISIS? President Obama heeft te kennen gegeven ISIS tot het eind van de wereld te zullen achtervolgen en vernietigen. Obama geeft onder meer aan, dat hij de strijders van de Islamitische Staat met luchtaanvallen wil bestrijden. Nederland werd opvallend niet bij de coalitie ingelijst, ingebed of überhaupt gevraagd. Hoe zou dat nou zo zijn gekomen? De analyses zijn zowel in Nederland als in het buitenland niet al te gunstig. Ook de vertegenwoordigers van Clingendaal doen een vervelend steentje in de buidel. En Frans Timmermans bakt ze helemaal bruin. Volgens minister Timmermans is Nederland “niet gepasseerd” op de NAVO-top, die vorige week in Wales werd gehouden. De Amerikanen spraken daar met negen landen over een coalitie tegen IS, maar Nederland was niet uitgenodigd voor die gesprekken. Volgens Timmermans was er “…geen ruimte…”, om met alle landen die bij de top aanwezig waren te vergaderen. En dan ‘der Putin’! Rusland beschouwt luchtaanvallen op Islamitische Staat in Syrië zonder VN-mandaat, als een daad van agressie en een ‘grove schending’ van het internationale recht. Maar een passagiersvliegtuig met zowat 300 passagiers neerschieten boven Oekraïne en wel met een Russische ‘Buk – ground to air missile’, dat kan weer wél en wetmatig gevolgd door misdaadleugens uit het Kremlin. 

- Cultuurdrager. Een groot arsenaal aan kennis en kunde ging heen, bij het verscheiden van Drs. Frank Antonius, oud directeur van het departement Cultuur.

 - Tennis. De sport was voor hem zijn lust en leven. Ook voor zijn vrouw Ursie die hem nog maar kort geleden voorging. Alphons “Fons” Samson trok zich ook voor altijd terug, uit de tenniswereld en het leven.

 - Joden Savanne. Nabij Joden Savanne wordt een brug door Ballast Nedam geconstrueerd. Het hoeft geen betoog, dat de scheepvaart zich nu via de VHF-radio moet aanmelden bij nadering van het gebied. Dit alles in tegenstelling tot de periode, dat een aannemer in de veronderstelling leefde, een soortement aan vaste oeververbinding zonder scheepsweringen te kunnen bouwen.

 - Bouterse. Het staatshoofd verdaagde een lopende vergadering met het bedrijfsleven, waarin verantwoording van de opbouw der EBS-tariefsverhogingen –gequoteerd in US-dollars– moest worden afgegeven en vertrok te midden van de nationale energieperikelen naar Venezuela en Ecuador. US-tariferingen? Geen vertrouwen in de SRD? Zal wel.

 - Roof I. Op een brug te Goede Verwachting werd een man zijn geld onder bedreiging afhandig gemaakt.

 - Roof II. Een 76 jarige vrouw werd door drie mannen vastgebonden in de Reeberg-contrei, ook nog beroofd van haar communicatiemiddelen en wat geld. Verder werd er een barstwond in haar achterhoofd geslagen, door de binnengedrongen lafaards.

 - Roof III. Een pompbediende ontsnapte aan roof, toen zijn werkgever in de gaten had wat er aan misdaad dreigde en de criminelen verjoeg.

 - Roof IV. Blijkt dat er water uit het stuwmeer wordt omgeleid en naar illegale goudbedrijven wordt gepompt. En weer niemand die wat aan die roof doet.

 - Roof V. Aan de Marcelstraat is een vrouw bij een poging tot roof, door het hoofd geschoten. Zij werd in de IC-unit van het ziekenhuis opgenomen. Haar dochter werd ook aangevallen door de rovers. Alles gaat weer voorbeeldig in de Republiek Suriname en beantwoordt aan de te propageren statistieken die verdwaasde autoriteiten, als smoes –te pas en te onpas– uit hun filelades denken te kunnen trekken.

 - Sanchan. De voorzitter van de VHP laat van zich horen en spreekt schande uit over de wijze hoe er met nationale energiebelangen, wordt omgesprongen. De VHP belooft plechtig, alles veel beter te zullen doen dan de totaal onvermogende regering Bouterse tot nog toe wist te presteren.

 - “Bla bla”. Oud-parlementariër en hoofdbestuurslid van de NPS, Arnold Kruisland, is wars van de ‘bla bla verhaaltjes’ die het huidige staatshoofd bezigt. Hij is bepaald niet gecharmeerd geraakt door de uitgeslagen onzinnigheden. Integendeel! Er werd door de vorige regeringen veel achtergelaten aan reserves en op vrijwel alle gebied. Zoveel als dat allemaal aanwezig was, zo snel is dat door verspilling om zeep geholpen.

 - Uitrusting. Niet behorend tot de standaarduitrusting van de politie, werd er een ‘pepperspray met vervallen datum’ gebruikt tegen protesterende agrariërs in Nickerie? Zal ongetwijfeld en genoegzaam enige politieke weerslag/-klank op 25 Mei 2014 vinden.

 - India. De helikopters zijn nog niet gearriveerd, maar de minister-president van India denkt er serieus over na, om de Republiek Suriname te bezoeken. Aan te bevelen is om dat allemaal, tijdens of na de inauguratie van een nieuwe president in 2015 te kunnen/mogen doen.

 - Saaaaang! Tot in een politiebureau drong een onverlaat binnen om de aangever van enig kwaad, aan te vallen en tot gerichte mishandeling over te gaan. Ingesloten en verzekerde bewaring, viel de indringer meteen ten deel.

- Mes. Op nogal verdachte wijze, werd een door steek- en snijverwonding(en) omgebrachte man ervan beschuldigd, dat hij een mes bij zich had. Absolute onzin, bleek achteraf. Zijn aanvaller had een mes, waarmee hij het slachtoffer zowat de nek doorsneed.

 - Para. Coalitiefractieleider Ricardo Panka (NDP-Para), werd het enige parlementslid, dat groenlicht kreeg van vicevoorzitter Ruth Wijdenbosch om tijdens het reces, een ACP-EU vergadering in het buitenland te mogen bijwonen.

In principe. Een ochtendblad, correspondent in Nederland ingebed en met hoogsublimerende diasporaquotiënten begunstigd, roept dezer dagen hard aan, dat het Surinaamse staatshoofd de geloofsbrieven van Ernst Noorman uiteindelijk toch nog liefdevol zal accepteren. Misschien ook nog voor 25 Mei 2015 en dan wel reciproque…, een vrijgeleide naar nog steeds woelig Zuidoost (Z.O.). Vanzelfsprekend in goed gezelschap verkerend, van de nu multi-inzetbare Nederlandse spelletjeskoning en “Consilieri” bij gelegenheidsaanbieding. De politiek minder correcte welzijns-/sociale verzekeraar annex streetcornerworker, uit woeliger jaren ’70, in een toen ongeremd en vrijbuiters Amsterdam? In toon roepen, intussen een niet onaanzienlijk aantal Nederlanders van Surinaamse afkomst, in een diasporasfeertje mee met de gevierde DwT-correspondent, dat het goede zaak is om meteen reciprociteit toe te passen. Per ommegaand ook een ‘top diplomaat’ in Den Haag, als ambassadeur te benoemen en aan Alexander te presenteren. Sergio Belfor gaf indirect natuurlijk aan, die plek voor zijn ‘ekte tante’ gereserveerd te zien. Andere cheerleaders vielen over elkaar heen om Lucretia Redan, ook gelijktijdig door te schuiven ‘in de hoogste rang’. Als buitenlands allerhoogste vertegenwoordiger van de Republiek in het hofstadje. Wat heeft Den Haag met Suriname gemeen? Oh ja…, ongeveer evenveel inwoners. ‘Not other…, than in diaspora styling’. In Suriname wordt dan weer smakelijk gespeculeerd, wat er met de gedoodverfde NDP-exponente Chantal Doekhie is of nog zal mogen gebeuren, als ambtelijk vertegenwoordiger van ons land in den vreemde eens prettig gedetacheerd. Kon daar uitgebreid studeren ook en geprolongeerd ‘masteren’. Nuttig! In ieder geval geen stanvastige post die aan wie dan ook enige zekerheid bood, sinds het jaar 1980. Op een Azimullah na…, natuurlijk. Kleine ruzie tussen twee coalitiegenoten (?) en men kan zo, zonder iets verkeerds te hebben gedaan, de koffers ook helemaal in Djokja pakken. Zijn er geen scholieren en/of studentenroosters bijgemoeid, kan de terugreis binnen 24 uur naar de basis in Paramaribo ‘zeer strak’ worden geregeld. Maar misschien moet bij een volgende NDP-trip deze Chantal Doekhie wel minister van BUZA.sr worden. Eindelijk dan weer ‘brains’ en geen noodlottig in te stellen ‘kasteelbouwer’ op post. In hoeverre EU-pretendent Frans Timmermans, nog te enthousiasmeren is om Ernst Noorman met aanbevelingsbrieven richting Bouterse te sturen (…), moet nog worden gehoord en/of beantwoord. Ook de wachtkamer, begon van Noorman’s herhaalde aandringen –via de hem gezinde pers– knap te vervelen. Afdoend bericht van uitgestelde behoefte om tot aanbieding van brieven over te gaan –op de woensdagmorgen– nog niet binnengebracht. Hopelijk voor Ernst, geen Mahabieriaanse hoax-vertelling! Wel zou de vlaggenmastgroep op de residentie, een ‘verf en verlichtingsoppie’ hebben ge-/verkregen of doorstaan. Misschien ook wel een teken aan de wand. Als namelijk een gouvernementspaleis, in enger dagen onder Kielstra http://www.geschiedenis24.nl/speler.program.7075663.html, werd/wordt opgeschilderd…, kan men rekenen op hoog bezoek. Als de wacht zich verkleedt (1981) in camouflage, kon/kan men rotzooi verwachten. Zo werkt nou eenmaal een goed journalistiek oog en niet anders. Over ‘Der Fransie’ staat de NL-pers wel zeer bol. Lekker bollig om te horen, dat hij is doorgedrongen tot het Commissariaat Junker en ook nog diens vervangende taken op zich mag nemen. http://www.nu.nl/politiek/3873505/timmermans-krijgt-eu-post-regulering.html Benne en blijve altijd benieuwd. Hier en overzee.

- Tippelzone-instelling. Prostitutie in de bosjes. Met grote regelmaat prostitueren buitenlanders, openlijk in de binnenstad van Paramaribo. Een goed verlichte ambassade, verheerlijkt de favoriete tippelzone met ongevraagde helderheid. Tippelaars roepen ongegeneerd allerlei schunnigs, naar voorbijgangers en politiepatrouilles. Maar men wil vanuit de Staat, meer nette en beveiligde toeristen op straat? ‘Hey policemaaaanh, let me be good to you, maaaanh…. Ya can tell your wive when you come home, maaaaanh…’. Aan de Waterkant overspoelt een legertje Guyanese zwervers en vissers de zuivere atmosfeer. Het is alsof die gasten, in geen weken een bad hebben genomen. In den beginne, kon de politie hen met zijden of rubberen handschoentjes, bij alle ander toe te voegen opsporingswerken, noodzakelijkerwijs verspreiden. Gegeven de onvoorspelbaar toegenomen werkdruk, zal de moegestreden agent minder geduldig dan wel coulant in actie gaan. Een knaller van een uitspatting, is daarbij echt niet uit te sluiten. Wie niet luisteren wil…, moet dan maar iets anders gevoelen. Gehoorgestoord of niet. Maar het politie-uniform, gaat echt geen scheursschade meer oplopen.

- Welzijn. Stilte voor de storm. Niet duidelijk met welke verenigingsvergadering in de achterzak, de huidige voorzitter van de VSB tot dergelijke, ook nog in de pers gebrachte uitspraken kan komen. Geldt trouwens ook voor de jubelvoorzitter van een Kamer van Koophandel & Fabrieken, die meer als verlengstuk van de VP oreert en blijkbaar een succesvoller “NDP-positioni” nastreeft dan wat anders te objectiveren. De vertegenwoordiger van ASFA-leden, was dit keer in ieder geval wat meer verstandelijk in opvatting en genuanceerder dan eerder nog met die belachelijke verbanningsexploten dan wel resoluties, rond zogenaamde sociale wetgeving te dreigen. Wat een lekkere mop was dat. Excuses bleven dan wel weer uit. Misschien ook nog veel gezonder om te luisteren, naar wat de ondernemer Jhauw van Surishopping en “Ping”, op de woensdagochtend te verhapstukken had/heeft in een ochtendblad. Of wat de columnist van dat blad, in alle helderheid wist neer te zetten. Alleen al de opmerking van het staatshoofd, ofschoon hij de verkiezingen zal gaan verliezen of al verloren heeft, ‘de durf…’, neen ‘de euvele overmoed’ heeft gehad om de EBS-tarieven ‘per dictaat’ op te schroeven met niet minder dan 33% en extrapolerend naar een alleenzaligmakende 330 procenten. Geeft al aan, dat meer ‘overmoed’ dan wat anders de economie compleet in de wielen zal rijden. Mede geflankeerd door de Palu aan beide zijden, werd de onheilsboodschap, nadrukkelijk dreigender en onherroepelijk naar de verbouwereerde pers toegebracht. Een ernstig verlate nageboorte van 1982/’83 uit de Caldeira – era, zat daar aan overzijde. Vergetend, dat de samenleving duurzamer en weerbaarder is gerijpt en zich niet zomaar laat ringeloren. Maar dat is allemaal wel goed, als zulke optredens worden verzorgd. Als er daardoor meer ruimbaan gemaakt zal worden na 25 Mei 2014. In ieder geval, voor mensen die vanuit gegronde educatie en niet op basis van ‘natte vingerwerk’ dit land opnieuw de vernieling indraaien. Koelcontainers op de Nieuwe Haven en allengs de gebouwen van de groothandelaren? Let goed op, wat aan het einde van de maand aan EBS-rekening, zal worden gerepresenteerd. De melkkoeien vindt men ook strak terug bij de MAS. Allemaal geprivatiseerde staatsbedrijven die zullen worden gemolken. Waarom? Omdat vier en een half jaar lang, PALU de zaak in de prut heeft weten te draaien. Wat zegt Jhauw? En wat suggereert Brave? De bedragen die aan Ballast Nedam werden verdisconteerd en nog vele andere corruptiegevoelige sloebers, konden duurzaam in de energiebehoefte worden gestopt. Helaas! Men kan niet eens thermische centrales koppelen of onderhouden. En de babbelmeute wil nu een hoogtechnologisch onderdeel van de ALCOA (over-) nemen? En het geen ‘nationalisatie’ noemen? Een heel stroperig verhaal eromheen gewikkeld, over wat ALCOA verdiende aan ons land…, enzo? Kan de businessman uit Pittsburgh en eigenaar van de Dam en Krachtcentrale wat bommen. Zij plaatsten hun ding bij bilaterale overeenkomst, zonder enige witwasnorm in de eigendom! De VP ontkende op de zondag jl., nog iets af te weten van overname door kapitaalkrachtigen, van Dam en Krachtcentrale te Afobaka? Weet dus van niks! De groothandelaar en agent voor het Caribisch gebied van Finse krachtcentrales, als onderhandelaar naar Amsterdam sturen om met de ALCOA te babbelen? Soms mag men zich gerust afvragen, wie wel en wie niet door de meer rabiate zijn aangetast. ‘Bika dem pikin gudu boi fu Pittsburgh, e law a dem ede…’. “Just remember, December 1983”. Men mag niet over nationalisatie praten? Ook het vocabulaire wordt gedicteerd? Het is gewoon ingedachte en indachtig al een “nationalisatie quest”. En niets anders. Laat je niet een oor aannaaien. Het is en blijft nationalisatie. “Nothing else”. Goed voor de gedachtevorming bij potentiële investeerders die nog enig geloof hadden in ons land. Behalve dan die Chinees die het eigenlijk maar heel weinig interesseert wat met zijn invoer van landgenoten plaats heeft. Zolang ze maar een dak boven het hoofd hebben en EBS kunnen leegzuigen, in een ongeremd te koloniseren Suriname. Misschien financieren de Chinezen, straks wel de overname van de Dam en Krachtcentrale te Afobaka. Zal Obama leuk vinden. De wonderen zijn echter bij persoonlijk lijfbehoud, de wereld nog niet uit. De Overheid overweegt werktijdverkorting voor het 50.000 man tellende ambtenarenapparaat, op een bevolking van 535.000 inwoners. ‘Bika dem airco no man drai…!’. De Chinees overweegt hoeveel specie aan betonmortel te storten, op de gehele zondag en wel zeven volgende dagen in een week met regen of zonneschijn. ‘Airco no e drai, dem man no habi bisi. US-dalla CbvS musu fu pai!’.

- Raghoe. Ageerde zondag meer als een losgeslagen Palu-ist, dan als een evenwichtiger VHP-er richting Nickeriaanse boeren. Op het moment dat Stanley zei, dat de ‘padieboeren ondankbaar zijn…’, viel menig mond in verbazing open. Wat wordt hier bedoeld? De ander mond die openging, verzamelde een stoot aan vuile taal en spoog die fulminerend uit. Soms mag men zich afvragen, waarom Raghoebarsing dat allemaal deed/doet en uit hoofde waarvan, hij dit aan stekeligs lanceerde. Weinig genuanceerd en/of productief. Misschien maar weer goed om hem aan de ‘interne furie’ van Mahawatkhan over te laten.

- Kabalebo. Jawel, nu de algemeen maatschappelijke vraag circuleert, waarom Kabalebo toen wel –na 1980– werd gedoodverfd als ‘quatsch’ en compleet ‘onacceptabel’. Waarom ‘under the gun’ van Bouterse c.s., de zogenaamde revo luitjes/kliedertjes en weinig te nuanceren getrouwen…, de denkers van ons land onophoudelijk werden bespot, geridiculiseerd, belachelijk gehouden…, gaat men Ao.2014 wel onstuimiger hakkelen, ja. Gevolgd door stotteren en luchtstoten. Waarom de knapkoppen van het land werden vernederd in Santo Boma…, zou een volgende vraag kunnen zijn. Jawel, onverlet van de niet te intimideren perspuntige ‘moeten’ zijn…, nu de plannen van die ‘verguisde mensen’ uit het graf worden getrokken en na 36 jaren als ‘de oplossing’ voor het energievraagstuk werd aangemerkt. Triest eigenlijk, dat men mensen zo dommig en stompzinnig werden weggezet. Mensen die in ieder geval goed school waren gegaan en wisten waar ze het toen over hadden. NPS zeg dus wat en verhul je niet in lijdzaam zwijgen. ‘Of we frede fu tru…!’. “All those peoples didn’t die in vain…, bro”. Zien wat uit die andere dyari wil lekken. Dan wel die van de Pengel- vh Wanicastraat. De Dyari van het Molenpad, kan beter zwijgen dan zich met structurele rehabilitatie van Sranan’s denkvermogens bezig te houden. ‘Simple comme bonjour…’. Exploitatie Alcoa/Suralco in Nassau…, “dede”? Waarom? Ook dat moet men nu wel weten.

- Diaspora. Tijdelijk toegevoegde Buza-vertegenwoordiger op de Ambassade van Suriname in Den Haag, Lucretia Redan, belast met het diasporabeleid van de regering, is welwillend en strategisch correct ontvangen door een aantal organisaties in Nederland dat zich al geruime tijd met dit onderwerp bezighoudt. De wens werd dan ook meteen uitgesproken, dat de specialiste op het gebied van uitgiften der documenten, overwegende de Wet “personen van Surinaamse origine of oorsprong” –kortweg PAS– zich gevoeglijk aansluit bij het gedachtegoed, dat bedoelde organisaties in het verre Nederland baanbrekend reeds hebben aangestuurd.

- ‘Enterpreneurship’. ‘Vooruitziend bedrijfsleven noodzakelijk voor snellere groei economie…’ Een gevleugelde uitspraak vanuit een OAS-coryfee, in een ochtendblad. Dan zou er dus ook geen negatieve beïnvloeding moeten komen, inderdaad vanuit het woelige buitenland en men in Suriname een regering met gezonder werkarmen zou kunnen aantreffen. Helaas heeft men daar nog enige tijd op te wachten. Zo een achtmaanden, gegeven het jammerlijke feit, dat er knap destructieve zaak is gehouden. Laat het voor de lol, nou nog even statisch worden gehouden op wat zich vandaag de dag afspeelt. Verhoogde energietarieven van wel 350 % voor belangrijkste onderdelen van deze economie. Banken, Staatsolie en andere melkkoeien…, enzovoort. Allemaal het gevolg van wanbeleid en wanprestaties van een opnieuw destructief ingesteld regiem. Jaren achtereen weet men exact waardoor de energietoevoer wordt be-/gekneld. Er komen geen acceptabele maatregelen. Totdat de stroom letterlijk begint uit te vallen, na weken van horten en stoten geheel uitvalt…, en het knap verwelkte boetekleed van de alleswetende meester wordt aangetrokken en ge-/vertoond. ‘Sam sam…’, moeten wij het redden, hor! De ene zegt daarbij gewiekst, dat hij geen bemoeienis heeft of wil hebben met de niet marktconforme energiepolitiek. Dat is voor de politiek wellustige. En de ander vertelt doodleuk, dat er wel gedifferentieerd enkele suïcidale zaken zullen worden in-/doorgevoerd. Natuurlijk met het oog op ‘politiek eigenbehoud’ en daarmee de persoonlijke vrijheid, voortvarend blijven bedingen. Want als alles wordt doorgevoerd wat eigenlijk ‘…noodzakelijk zou zijn…’, dan verliest men de verkiezingen ‘in politicis’ niet meer en niet minder dan ‘ondro nyan’. Dat wilde de ander de samenleving nog even toevoegen, aan herinneren en ook als uit een potje ‘hete tijgerbalsem’, naar de overzijde van de zogenaamd meer sociaalbewogen boyzzz gericht in te wrijven. “Arki mi ratio, no arki dem poli poli fanowdu fu dem ogri/frede wan…”, lijkt het wel. Het bedrijfsleven schreeuwt weer moord en brand. Heeft meteen gewezen op het feit, dat “Chinese betonnenhandelsblokken” en hun legale/illegale inhoud, alle energie van de EBS wegzuigen en dat men daar geen ‘natio-rekening’ mee heeft gehouden! Ondanks alle waarschuwingen, vanuit de meer rationele. Economen vallen heden ten dage over elkaar heen om simultaan wél aan te geven, dat er zware prijsstijgingen zullen volgen. Heel gewoon omdat de nieuwe energietarieven in ‘de producten’ zullen worden doorberekend. Assurantieproducten…, maar ook zaken/goederen voortgekomen van de agrarische velden en sectoren die toch al in de verdrukking mogen voortmodderen. Het Volk wordt dus wel weer even dubbel gepakt. Met hogere energietarieven en ook hogere prijs om nog in leven te kunnen blijven. Allemaal door wanbeleid in de energiesector. Daarbij moet men wel een aantal speciaal aangemaakte ‘bloeddrukmeters’ aanschaffen, om de meer rationele binnen beide ‘zichzelf doodconcurrerende kabinetten’ op te kunnen meten. ‘San yu habi di mamanten, beta?’. “Mi habi 155, going on 180 yere papi…, ma na mi leeftijd e teri ook tu…”. Zo houdt men elkander nog even staande, nu ook de wrevelig geraakte casino-boys —tevens mega-autohandelaren— grote problemen zien binnenwaaien om hun zaakjes verantwoord, overwegende de rationeler aandoende bedrijfs- en/of gloroxeconomie (…), draaiende te kunnen houden. De Horeca en een aantal bonafide bedrijven, is wel de …….. Zo leent men 300 miljoen gewoon bij de banken en die worden een paar uurtjes later, in de rug gestoken met een energierekening, waar je helemaal zuur van wordt of stinkt in de benauwende bankkluis. En dan de belastingdienst(-en). Die krijgen minder schijfjes in het laatje, omdat de variabele en vaste kosten, laat staan de opgevoerde afschrijvingen, stevig zullen worden opgedikt…, waardoor de winst voor en na belastingen, knap afneemt. Allemaal overwegende de rationeler en socialer benaderingen van de regering Bouterse. De ene wil meer rationaliseren…, de andere denkt zogenaamd aan de sociale paragraaf en dat inmiddels verwelkte ‘contrat social’. Wat eigenlijk meer heeft van het karakter, dat ‘grat hari’ de politiek van eigen behoud mag worden ge-/vernoemd en verdisconteerd. Brunswijk gaat immers voor alle drie en Bouterse voor alle 48, als ‘Momsie Doekhie’ met zijn telraam nog eventueel ‘in zwang’ mocht zijn. Wie dit allemaal niet snapt, moet maar bij Gijo Samson een oppie in ‘de econ’ gaan ophalen en een sociologisch lulkoekverhaal, bij de allesbehalve corrupte vriend Rabindernath nuttigen en herkauwen. Want niemand is corrupt, overwegende het feit, “waar-wanneer-bij-wie-hoe”, een begunstigde missive wordt samengesteld. Zal eigenlijk niet veel meer helpen, als men de gevolgen sommeert. Vrijdag werd een calculatie, op een factorbasis van “100” energiepunten samengesteld. Aan het eind van de maand is die correctie door de regering Bouterse gepleegd en opgeschroefd naar de factor “330” of meer. Kijken wat ABS of de SER en in uiterste geval Tripartiete voorspelt. Of wordt daar niet eens meer serieus naar gekeken. In ieder geval, heeft de vakbeweging bij dergelijke rigoureuze maatregelen nu al het nakijken meegekregen. Bij ‘pres – besluit’, hoewel er nog een klein minuscuul gaatje is of lijkt te zijn. EBS gaan met Hok van Palu praten over de tarieven? Niet alleen Leiden in last maar dan ook Groot Paramaribo tot ver achter Afobakka, Papatam en South Drain. Lekkage in de economie? ‘Leki santi…’, onder de verspillersdwang. Net alsof de zandtrucks gaten in de laadbak vertonen! Of de ‘krofaya burkiwagi’ van Palu vertoonde. Surinaams Panorama van heden…, in de tweede week van September 2014. IT-styling…, bro! Want Henck Arron en Frank Essed worden nu ook nog eventjes van stal gehaald. Het Kabaleboproject dat de militairen, onder leiding van Bouterse in 1980, verguisden en in een houtenkist begroeven (…), blijkt weer als ‘appetizer’ omhoog te worden gegooid. Een vader zou eens zeggen: ‘…voor wie is die bal…?’. Voor Palu en de bosbouwfanaten? Bepaald niet! Want die secte transformeerde door de jaren steeds weer opnieuw. ‘Stichting Jai Phedra’, werd revostyling kopje-onder geduwd. ‘Waterboarding’, in stijl. En toen weer een lumineuze ‘brainwave’, om bij steundammen een zaakje op te wekken dat niet eens een respectabel of te gebruiken aantal MW’s zou willen opwekken. Gelukkig is daar nog Boksteen en een ‘redi kilowatt’ als een Waaldijk. Ingenieus geloof hechten in een andere Jai. “Tapajai…, so bun”. Maar dan heeft men daar weer volksmenner Brunswijk en top-ingenieur Bee, overwegende de virtuele achterban die ook niet wilden, dat ‘China Bros Patamacca’ zou komen planten en nu plotseling ‘Newmont’ wél omhelsen. Mocht zelf in Moengo, het zware materieel droppen. Maar Tapajai, voor de nodige energie in Nassau en andere gebiedsdelen van ons mooie land, dus weer niet! Politiek zogenaamd onverkoopbaar, zolang de ‘puti’ niet een bepaald draagniveau aangeeft. Dan maar opportunistisch de Essed-droom van Kabalebo…, en dan maar zien of de rommelige besturen van Guyana nog willen meewerken en op basis van wat aan ‘ondro tafra poli poli’. De mensen die nu stellen, dat de vigerende ‘Brokopondo Overeenkomst’ niet meer zou mogen gelden, kunnen beter op enig toelaatbaar en geciviliseerd niveau gaan informeren, in hoeverre een ‘federale rechter in civiel’ van de USA, daarover mee mag denken. Is de overeenkomst nog rechtsgeldig of niet? Is daar rechtsingang voor te verkrijgen? Voor zover bekend heeft niemand dat enorme werkstuk, wat ons 60 jaren lang te vreten gaf, überhaupt opgezegd! Voorlopig, heeft Suriname in die federale contreien, wel een onbetwist slechte naam opgehouden. Na 25 Mei 2015, weer en dan nu voorgoed te elimineren. ‘Just a matter of time…’.

 - ‘Que pasa, bro?’. Conclusies op de zondagmiddag, na ontboezemingen van een nog zittende VP en RvM-voorzitter, op een radiostation tijdens berucht praatprogramma. Niet de VP maar het Staatshoofd tekent ‘missives’ die mochten zijn voortgekomen, uit staatsgunning(-en) van ‘onderhandse aanbestedingen’ of was het in de spellingorde omgekeerd van aard? Wazig! De politiek heeft Tapajai stopgezet en niet de ‘ratio’?. De politiek bepaalt/dicteert de hoogte van energietarieven na een energiebeleid, dat geen beleid was en niet de marktconforme en op ratio gebaseerde eis. Duidelijk maar politiek onverkoopbaar. Tapajai doorvoeren betekent verlies van de volgende verkiezingen? En na de verkiezingen? De politiek nodigt allerhande buitenlandse mensen uit om naar Suriname te komen, te investeren en weet hen geen energie te leveren? En dan moet nu de Surinamer die hier trachtte te overleven bij steeds grotere tekorten en wanprestaties van de EBS, daar fysiek, financieel en maatschappelijk voor opdraaien? De VP heeft nu ook geen vervanger als voorzitter van de Raad van Ministers, na vertrek van Abrahams/Moestadja, inclusief 32 ministers? De VP is nu een ontegenzeggelijk/onvoorwaardelijk gemotiveerd bestuurslid van ABOP, onder leiding van Ronny Brunswijk. De samenleving zal van Brunswijk wel horen, met wie er na de volgende verkiezingen coalitioneel wordt samengewerkt. Als het überhaupt zover komt, tenminste. De voorzitter van de RvM is niet op de hoogte van corruptiezaken bij het indienen en gunnen van (onderhandse-) aanbestedingen. Ondanks de zaken die Ballast Nedam, aan hoog frequente ruis genereert. VP tekent in ieder geval dat soort van zaken niet. Subsidie aan rijstboeren, is een beslissing uit de politiek. Anderen praten weer over compensatieregeling. “What’s in a name?”. De samenleving moet ervoor betalen en dus niet de goedgevulde zak van gewiekste politici. De samenleving moet de duurdere energietarieven betalen, omdat men geen bevolkingspolitiek of daaruit voortvloeiend uit te voeren beleid heeft. Massa’s mensen en bedrijfsinstellingen toelaat die om stroom zitten te springen, voor hun kasten van winkels die zonder enige vorm aan ruimtelijke ordening ‘in no time’ werden geplekt. De samenleving moet nu voor al die importrommel betalen, omdat men geen transmissiekoppelingen, wist aan te brengen. Tarieven waren daarvoor te laag bij EBS? Houd toch op, man. Causa? Een Surinaamse samenleving die al vanaf het jaar 1980, door politieke domoren en verspillers, kapot moet worden gemaakt. Palu voorop. In ieder geval, weet de bevraagde VP ook niet van kapitaalkrachtigen die hun zinnen hebben gezet op de Afobakadam en Alcoa/Suralco krachtcentrale. Een asseet die voor 50 miljoen US-dollar moet worden overgekocht, door rijke particulieren? De Surinaamse politiek heeft echter nooit de inslag of ideologie gehad om de energievoorziening en/of andere strategische nutsvoorzieningen in particuliere handen te leggen. Ook niet in handen van de lokale Berlusconi. Volgens de VP dan –in afwijking van wat anderen– uit nood gedwongen/geboren, heel misschien in het landsbesturen willen denken of bevorderen? Conclusie! Alle beslissingen die genomen worden, dienen maar enkel het belang van twee personen in het land Suriname. Als men dat nog niet in de gaten heeft…, kan men zich gerust en gedwee aansluiten in de Cultuurtuin. De Energiebedrijven Suriname gaan met de Palu-minister van Natuurlijke Hulpbronnen praten, over wat er met de energietarieven moet gebeuren? Nog wel nadat een EBS-bedrijfstarifering, door het staatshoofd op de zondagavondjes televisie werd gelanceerd. Zoveel wordt nu niet meer in het parlement besproken, maar populistisch via de omroep gelanceerd. Zo mocht men begrijpen, dat er nu onder leiding van de Surinaamse Berlusconi, in ‘good old Amsterdam’ wordt bepaald, wat er met de stroomtoevoer vanuit Afobakka en Paranam, zal gaan gebeuren. Elo! Hoe noemt de VP dat allemaal? Oh ja, ‘…de politiek heeft besloten…’. Beter om te zeggen: ‘…de niet door het volk gekozen politiek heeft besloten…’. Maar dan niet op basis van ratio en of electorale marktconformiteit. Maar op basis van een persoonlijk lijfsbehoud, wordt dat allegaartje kwijlend ingezet. ‘So so probleem…, 25 Mei 2015 te na ekte wowojo yagi. A tan so…’. Hoor je het hierbij ook eens van de andere kant, hierna: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25048http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25040http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25051http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25052http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25046http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25053http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25054

- Schuldvraag. Een jongmens komt aan de Ringweg aan zijn vroege einde. Negentien jaar oud. De vraag wordt gesteld…, hoe dat nou eigenlijk kan en een schuldvraag wordt daarna stiekem opgeworpen. Antwoord! Te beginnen met de waarschuwingen in dit medium om absoluut geen licht- of hoogspanningsmasten, langs een drukbereden verbinding –met het karakter van een snelweg– richting West – Paramaribo te plaatsen. Dovemansoren! ‘Dem man fu EBS sabi ala sani, toch? Wan jongboy kom klari, beta’.

- EBS en Amsterdam. Op weg naar betere ontmoetingsverbindingen. Het uitzetten van apparatuur kan ‘load shedding’, dat is onderbreking van de energietoevoer in volkshuishoudens, tijdelijk voorkomen? Een vergelijkbare oproep, komt van het in nood verkerend staatshoofd. Sam sam moet het lukken. Hij weet intussen wel, dat er absoluut geen sympathie –voor deze gein– heerst onder de bevolking. Anders was het stroomverbruik, niet al na een paar dagen strak toegenomen. Er werd bij de EBS namelijk ook nooit aan bezuiniging gedaan. Niet in het personele sfeer en ook niet in het politieke verkeer, dat het bedrijf via allerlei ‘wis wassi non techneuten’, heeft moeten impregneren. Paleizen werden gebouwd, gratis stroom geleverd en belachelijke mega-afkoopsommen geregeld. Mensen die het werk wel wisten te doen, gewoonweg thuisgezet en andersoortige friemels op hoger contractbasis ingezet. In niet geringe mate, met een rancuneuze inslag. Kan men het interview van Hok op de radio herinneren, toen deze in 2010 bewindvoerder op NH was geworden? Heeft men wel eens naar de hoogbejaarde top op NH gekeken? Heeft de samenleving wel eens nagetrokken, hoe men met voorkennis van zaken de boer opging? De samenleving weet alles, maar is bang de zaken te stellen zoals ze zijn. Rancune, achterklap, populistische brabbels enzovoort. Ook daar wordt in de komende acht maanden, straf een eind aangedraaid. Het energievraagstuk, dat al meer dan drie jaren bekend is en waarvoor Asfa/VSB waarschuwde? Inderdaad, werden de instituties die het allemaal konden weten voortvarend genegeerd. Men moet maar kijken wie in de energieraden zaten en werden opgenomen om dit land goed te doen. Uitgerust uiteindelijk naar drie man, waarvan er maar een technospecialist is, die Suriname via Staatsolie naar hogere noten, heeft weten te stoten. Ook al eens een tijd geleden, uit de kraamkliniek van Suralco gemuteerd. Wat na hem komt, is al bekend. In ieder geval niet de zondvloed. Die tsunamie zal meer in de politiek een weg weten te banen. Intussen zijn minstens twee individuen dolgelukkig geraakt, dat het parlement en half Suriname met reces is. Vrijbaan en/of vrijspel? Heeft ook zo z’n charmes om de politiek, uiteindelijk in al zijn mislukken, bloot te leggen. Goed naar radio/televisie luisteren en blijven kijken. Met een beetje concentratie, zal men kunnen waarnemen waar het wetmatig, politiek geheel voorspelbaar en volgens Bartjes uit de Achterhoek, naar toe zal gaan. Wat je niet hebt of binnenkrijgt, kun je ook niet uitgeven. ‘A no habi misi’.

- ‘Follow the teacher’. Poki is nu bij ABOP. Misschien goed, dat die vervreemde dame uit Beppie’s klas, daar een tehuis heeft gevonden. Losse kannonen op een zeilend schip, kunnen namelijk veel schade veroorzaken. Poki dus nu maar voorgoed vastsjorren aan dek en zien of ze het werkelijk allemaal om het Volk van Brokopondo heeft gedaan.

- 300 miljoen. De particuliere banken moesten ‘de Staat’ zoveel geld lenen? En met de vakantie is er altijd meer druk op de vreemde valutamarkt? Met zoveel toeristen hier in het land? En in de vakantietijd zijn er in ieder geval ook meer rovers op pad om mensen/toeristen te beroven en mishandelen? Brandkasten te verhuizen? Omdat de rek eruit zit. Zelf de onderbroek die te drogen hangt aan een waslijn in een recreatieressort, is niet meer veilig. De Overheid betaalt alleen maar het noodzakelijke? Ook dat kon Danny op de zondagmiddag niet geloven. Zolang Andy en Robbert daar zelf maar in geloven, is het ook daar gezapig beperkt tot twee in ‘overlevensfase verkerende’ en helaas ‘verpolitiekte maestro’s’. In ieder geval, zijn bedrijven en zovele meer aan huishoudens verstoken gebleven van overheidsbetalingen. En daar had Danny het in de kringen wel degelijk over. Jarenlange schuldachterstanden maken zich genoegzaam meester van de huidige regering Bouterse. En daar kan helaas niemand meer omheen. Niet Robert, niet Andy en zeker Danny uit het bedrijfsleven niet. ‘Learn something worthty…, bros.’ ‘It comfortless stays a long long way to Tipperary…’. http://en.wikipedia.org/wiki/It’s_a_Long_Way_to_Tipperary http://www.tipperarybrigade.com/

- Slecht. Een onderzoek zou hebben uitgewezen, dat economie en toekomst in Marowijne –het ‘verre oosten’ van dit land– er knap slecht voor staat? Wie heeft die opendeur ingetrapt en waarom zou dat nou toch het geval zijn geworden? Wie liggen aan de basis van die voldongen feiten uit 1986? De hogeschool van Brunswijk, kan daar misschien nog wel wat mee. De evenwichtige instituties van Nickerie en aan overzijde Frans Guyana (…), absoluut niet. Daar in het verre westen van Suriname en overzijde van ‘Le Maroni’, is de bewust in Marowijne onderhouden en misdadig geprolongeerde ‘verlammingscult’…, heel lang geleden d.m.v. voortvarende ideologieën opgeheven. Zie de VWO-uitslagen…, als men toch gewisselijk en geheel voorspelbaar aan het vergelijken is geslagen. Newmont brengt ontwikkeling? Als de multinational zich in ieder geval ‘heimisch’ mag gevoelen en er zich geen primitieve zaken, in en rond hun concessie mogen dan wel zullen voordoen. ‘Time always tells all, in time…’.

 

De Observateur van Sranan. 

 

De Week in Retro. 06.09.2014.

De Week in Retro. 06.09.2014.

 

MEMORABILIA.

 

 -  ‘September waking’. Deze trip geen lange inleidingen. Zaken spreken voor zichzelf en waar nodig, zijn er in de virtuele kantlijnen aantekeningen opgenomen die de zaken lichtelijk verduidelijken of naar ‘google engines of links ‘ doorverwijzen. Naar een week in retro.

-  Afpersing. Vlak voor elke verkiezing komt er wel zo een enveloppe binnen met het verzoek een bepaalde politieke partij rijkelijk te ondersteunen. Niet in geringe mate, lijkt het een dwingend verzoek meer op heel iets anders. Zowel bij gezinshuishoudens als bedrijfsondernemingen, wil wel eens zo een indringend epistel binnenvallen. “Just watch or look out for it…”.

-  Alesi. Eindelijk zou er dan een akkoord zijn, voor de prijs van een baal natte padie. De vraag die bij herhaling gesteld wordt, is of het allemaal wel nodig was, dat protesterende boeren met peperspray door de politie van Nickerie werden bewerkt. Omdat men met protesten kracht wilde bijzetten? Een niet onkundig vergelijk wordt gemaakt, met de druiloren die omheiningen van burgers omverhaalden en gronden illegaal gingen bezetten, waar nog eens kostbaar vee op graast. Daar werd met ‘zachte hand’ en heel liefdevol gevraagd zich te verwijderen. Om dan weer terug te komen op de geoccupeerde landerijen, als de ‘police’ vertrokken was. Of was het de Abop-bus die invloed had op het vertoonde politiegedrag in de Wanica-polders? Op allerlei manieren, wordt eigenlijk dezelfde vraag gesteld. Wongsoredjo vertelt onbeschaamd, dat het politiegedrag een ‘momentopname’ vertoont. Inderdaad…, verschil moet er ook in elke dromerig aangelengde brabbel zijn. Om geen ander woord te gebruiken.

-  Seri. Opnieuw wordt er een smokkelschuit met duizenden liters aan brandstoffen in compartimenten geveild. Iedere case heeft zo zijn eigen karakter en dadergedrag. Nu worden vergelijkingen getrokken met een vorige case? Niet verstandig, als er geen duidelijk aanwijsbare jurisprudentie is. De rechter is er nu eenmaal niet aan te pas gekomen…, wat op zich al een omissie inhoudt.

-  Integriteit en soevereiniteit. Mooi man! Eenhonderd en vijf en vijftig kilo’s aan cocaïne, worden in de haven van Le Havre gepakt. Zaakje was op weg naar Rotterdam. Cocaïne uit Suriname verscheept! Vorig jaar ook zo een partij. En dan de zogenaamd nooit opgeloste cocaïneverscheping die in Engeland werd gevonden, in de versnellingsbak van een zware grondverzetmachine? Ach ach ach, alsof men hier niet weet van wie die versnellingsbak was/is. Eerder ook al twee gascontainers die onder een bacovenboot werden (vast-)gelast en vervolgens Vlissingen zou aandoen. Over bescherming van soevereiniteit en bewaren van integriteit gesproken. Geen kunst om dat met een brede kant van een smoelwerk te belijden. Totdat!

-  Ruk. Een stevige ruk aan de tas en rijden met de Yampi…! Zo worden vrouwen beroofd op straat. Of ze komen naast de auto staan, bij het instappen voor een Chinees blok beton, dat als winkel doorgaat en drukken de vrouwen in de zitting van hun voertuig om hen dan te beroven van alles en nog wat.

-  NL. Weer blijken Nederlandse kinderen in een echtscheidingssituatie terechtgekomen en vervolgens te zijn ontvoerd naar Suriname. De ene ouder zit met een in Nederland gerechtelijk bepaald (deel-)voogdijschap, machteloos in de hand te kniezen. En rechters hier te lande –onwetend of ook weer niet– vonnissen ten voordele van ontvoerders? Op basis van een onrechtmatig gestelde daad? Waarmee een Nederlands voogdijvonnis, aan kant wordt geschoven? Probleem! Niet alleen voor benadeelde ouder, maar ook op redelijk termijn voor de kinderen. Ook niet alleen met kinderen van gemengde huwelijken uit Suriname, gebeuren dergelijke zaken. In hoger mate binnen gebroken relaties, tussen Marokkanen en Turken onderling of in gestrande verhoudingen met Nederlandse partners.

-  Wild west. Zo gaat het nu toe in de bacoven/bananen exportindustrie. Men lijkt niet in de gaten te hebben, dat dit een van de meest marktgevoelige sectoren is, als men een ‘wilde staking’ in die kontreien in ogenschouw neemt. Buiten de vakbonden om, gaat men in een wilde actie? Niet verstandig. Al is de positie van de vakbondssteward een van discutabele aard, zijn de belangen voor de industrie en het arbeidersveld van veel grotere orde.

-  NL. Helemaal in Nederland aangehouden en overgebracht. Vervolgens ontvlucht en aansluiting gezocht bij het meest aantrekkelijke roversgilde. Gewelddadig ook nog! Uiteindelijk moest een politiekogel, het achterwerk van Apai penetreren om hem tot stilstand te manen. Ten gevolge van de inslag, genoegzaam in een ziekenhuis af te leveren.

-  Safe. Er is een rage uitgebroken om brandkasten van allerlei soort weg te nemen. Of die nou gevuld zijn of helemaal leeg. De rovers hebben het nu gemunt op het stelen van de vuurbestendigde compartimenten. Vervelend als die ook nog leeg blijken te zijn.

-  EBS. Men keek ernaar en het licht ging uit. In het schema was een deel van Paramaribo Noord gevrijwaard van stroomonderbrekingen. Neen…, bepaald niet, blijkt achteraf. Om negen uur ging op de woensdag jl het licht gewoon uit. Er klopt geen zier van de “EBS-load shedding schema’s”. Om geen ander woord te hoeven gebruiken. Ook de MW-plustelling van het staatshoofd lijkt op niks. Men zit nog steeds met grote tekorten in deze hitte. Als de watervoorraden/-reserves maar op peil worden gehouden bij deze nog brandgevaarlijker klimaatuitingen.

-  Onrechtmatig. Moslim vervolging en ambtelijk geknoei. Maken ze nou dezelfde fouten? Keer op keer? De arrestatie van de vier ouders uit Huizen en de uithuisplaatsing van hun zes kinderen was “volstrekt onnodig”. Dat zegt de advocaat van de man die nog vastzit. Volgens hem was alleen het afpakken van hun Nederlandse paspoorten genoeg geweest om te voorkomen, dat ze zouden afreizen naar het kalifaat van de Islamitische Staat. Advocaat Pestman zegt, dat er in het ambtsbericht van de AIVD, wat de basis werd voor de aanhouding, een belangrijke fout stond. De AIVD schreef dat de kinderen van de twee gezinnen een Nederlands en een Marokkaans paspoort hadden, waarop ze kunnen reizen. Maar dat is volgens hem niet waar. Ze hebben alleen een Nederlands paspoort. Daarom hadden “…minder ingrijpende middelen kunnen volstaan…”. Een woordvoerster van de AIVD wil niet op de aantijging reageren. “Wij gaan nooit in op casussen, ook niet in dit geval…”. Tot zover de Nederlandse pers. Wat een paranoïde gedoetjes. Intussen maakte Opstelten van Justitie, helaas tezamen met de collega Assher op de woensdag, een juweel van een politieke buikschuiver in het Nederlandse parlement. Opstelten is echter niet onder de indruk van de kritiek, dat hij misschien te oud is om nog minister te zijn. Op een vraag daarover van een verslaggever, antwoordde de 70-jarige minister: “Dat zegt mij buitengewoon weinig. Dat vind ik bijna niet serieus te nemen, dus dat doet mij niet zo veel nee. Want zo voel ik mij niet…”. Fractievoorzitter Buma van het CDA en Pechtold van D66 vinden de uitleg van Opstelten bij de nieuwe juridische maatregelen “…onder de maat…”. Buma noemt het optreden van Opstelten zelfs “…een minister van Justitie onwaardig…”. Tragisch eigenlijk zo een man die niet inziet, dat het al enige jaren de hoogste tijd is. Alles zo over de wereld via BVN, NPO en Internet. Helaas heeft men in SU ook een aantal van die krakkemikkige en geestelijk armoedig geraakte donderstenen rondlopen. Kwestie van tijd en ze vallen vanzelf om. Helaas dan niet nogal, wat tuimelschade achterlatend.

-  TZ en dia’s op spoor. Tijdelijk zaakgelastigde Chantal Doekhie wordt aan de Suri-ambassade in Den Haag door Lackin onttrokken en Lucretia Redan van “consulaire zaken” en ook bekend als oud-inspecteur van Politie, zal binnen het ontstane vacuüm worden ingebracht. Zo wil een aangediend bericht lezen. ‘Diaspora en PSA-zaken”, zullen daarbij prioriteit genieten. De voorzitter van de VHP houdt zich inmiddels ook bezig, met het bezoeken van steviger diasporabijeenkomsten in Nederland.

-  07/08/09 December 1982. De tijdlijn. Het moet voor een ieder duidelijk zijn, dat in rekwesten aan rechtbanken, nationale en transnationale verzoeken/vorderingen, inhoudelijk geen fouten of onvolkomenheden mogen blijven hangen. Op 07 december 1982 had men een groep van honderden ouders die zich in de Palmentuin verzamelden en in alle stilte naar de ingang van het Fort Zeelandia liepen. Tegen half zeven kwam daar de jonge kapitein Boerenveen, vanaf zijn basketballstek aan en deze nam –in blauwe sportkleding gehuld– een petitie in ontvangst, van ouders die ernstig protesteerden, dat op 03 December 1982 hun kinderen op de kruising ‘Spanhoek’ en in de Domineestraat in elkaar waren geslagen door politieagenten onder leiding van Plukker. Boerenveen sprak de mensen kort toe en verzocht hen in alle rust naar huis te gaan. Hij zou de petitie bij zijn ‘meerderen’ afgeven. Veel later zou men van majoor Ruimveld mogen horen, dat de ouders en hun aanhang door het oog van een naald waren gekropen. Omdat er op hen geschoten zou worden, door een onverlaat die zijn snoder plannen van later op de avond zag verwateren. Inderdaad waren de bezorgde en protesterende mensen, al in de directe omgeving van de Palmentuin, door gewapende mannetjes in burger omgeven en nadrukkelijk gevolgd.

-  Terug. In November 1979 geraakte Suriname al onrustig. Militairen kwamen op straat en werden lieflijk opgevangen, door onder meer Herrenberg op een pleintje aan de Mr Dr J.C. de Mirandastraat, tegenover het Parlement van de Republiek Suriname en het kantoor van premier Arron. Gemoedelijk Surinaams kwamen de politieofficier Geerlings en Herrenberg, met elkaar in gesprek. Een rapport Abendanon circuleerde in de gemeenschap. Januari en Februari 1980? De onrust keerde na de feestdagen weinig bemoedigend terug. Twee felle branden, in de binnenstad van Paramaribo, werden meegenomen. Klipstenen en Waterkant. Militairen overdag weer op straat onder leiding van Horb c.s. Clinches tussen politiemensen en Behr. Incidenten tussen opstandige militairen en politieofficieren, op de Gravenberchstraat en terugtrekking met de hulp van Kamperveen en Herrenberg naar Streepey, voor de overnachting en daarna richting ABO-bouwsels. Het ging er intussen fel aan toe, bij persconferenties van de regering. Waar Willemszorg, belast met defensie van de Staat, Arron flankeerde. De eerste onder de gelijken van het naar hem vernoemde kabinet. Er werd in die dagen knap ‘geshutteld’ tussen Arron en de NL-ambassade, door de militaire liaison Mijnals. Ook de privéwoningen van Arron en burelen of onderkomens van kolonel Valk gefrequenteerd. Op zondag 17 Februari 1980, werd het voor de meest objectieve en alerte duidelijk. Er hing iets slechts in de lucht. De ‘Sabaku’ van de SLM, vloog al om half zeven naar carnavalesk Curaçao en vervolgens Miami. Was eerder gevuld met een stevig aantal mensen die ernstige bedenkingen over Suriname hadden. De zondagavond daarop –24 Februari 1980– gingen de bromfietsen en auto’s dan van de geheime verzamelplek. Rond vier uur in de ochtend, de zware slagen van wapens en ook fysiek gebalde vuisten op de Marine-basis nabij het abattoir. De eerste lichtstralen bij de noordelijke ingang van de Memre Buku Kazerne, dodelijke inzet. Een etmaal daarvoor, waren er buiten kennis van de regeringsautoriteiten, al indringers verjaagd bij munitiedepots. Een werd gepakt. Ook daarvan zou de afgedekte regeringsleiding niet mogen weten. Doekhieweg en Ayoko-depots waren en werden gerichte doelen om aan zwaarder munitie en wapens te komen. Op de hoek van de Rode Kruislaan en de Gravenberchstraat, vonden schotenwisselingen plaats. De officier van piket Van Aalst en de toevallig gearriveerde politieman Sultaan vielen dodelijk getroffen neer. Aan de Doekhieweg ook al de trompettist van de militaire kapel majoor Comvalius. Aan de Heiligenweg de Guyanees Bacchus en zijn vriend op weg naar hun werk aan de Waterkant, die door granaatscherven van de P-402 dodelijk werden getroffen. Premier Arron en echtgenote veilig uit huis gehaald door Talens, de procureur generaal en de auditeur-militair, zaten in het hoofdpolitiebureau, waar crisisoverleg plaatsvond. KC Walker trachtte de zaken fysiek te verdedigen, met een aantal trouwe officieren. Toen het gebouw aan de Waterkant echter in brand vloog, door brisantgranaten, vanuit de P402 afgevuurd en DAF-YP’s de Keizerstraat beschoten, kon men niet anders dan zich overgeven. Inder leverde onophoudelijk verzet, maar gaf uiteindelijk ook de witte vlag ten teken van overgave. Er zou die dag geen Krijgsraad volgen noch enig vonnis op naam van Neede, Sital of Abrahams komen te staan. Een militaire staatsgreep tegen een democratisch gekozen regering was daarbij noodzakelijk? Of was er veel meer aan de hand? In Paramaribo werd hevig geplunderd, ondanks de dreiging van de pantserwagens. Mishandelingen volgden in de Memre Buku Kazerne. Desertie en plundering, werd daar met de bullenpees gecorrigeerd. Zogeheten consultaties volgden. Allerlei hypergeraakte mensen gingen hun gedachten overbrengen bij hun vrij onbekende officieren, onder- officieren, korporaals, manschappen en ideeënbus? Secretaresses vlot aangeboden. Arron wist zich nog een hele tijd schuil te houden en Van Genderen tekende een discutabele regeringsabdicatie. Lie Pauw Sam liet het afweten en wilde geen premier worden van een coupgeheel, wat vanuit de NL ambassade door de kolonel Valk was georkestreerd. Mijnals werd daar knap nijdig om. Maar geen man overboord. De PNR wist wel raad met een dergelijke situatie. Chin A Sen werd aangereikt en Ferrier niet minder ontmoedigd. Vervolgens de eerste politieke moorden en zware mishandelingen van politici. Avondklok en jarenlange gijzeling van een heel volk. Rodgers en Nooitmeer werden in elkaar geslagen. Meteen na de zogenaamde Ormskerk-coup en moord op de oorlogsheld aan de Wilhelminastraat, moesten politieke gevangenen verhuizen naar het onbegrensd corrupte gevangenisonderdeel te Santo Boma. Arron had zich intussen met aansturing van Mungra, aangemeld bij de militaire kazerne en mocht na enige tijd in het ‘motel’ aan de overzijde van de VOS te zijn verbleven, ook naar Santo Boma. Niet zonder te hebben waargenomen hoe NPS-ers hun lumineuze ideeën in de bus aan de overzijde van de straat kwamen droppen. De bedreiging en het in ondergoed zetten tegen de muur van de tennisbaan, als intimidatie meegenomen in de botten en de ‘bus des onheils’ op weg naar het strafkamp. Zonder enige vorm van grondwettelijk proces. De Grondwet en het parlement waren immers vernietigd. Men noemde dat profetisch “opgeschort”? Santo Boma? Daar werd de meest corrupte bewakingsambtenarij ervaren. Playfair en anderen zouden gauw volgen. Ook valselijk beschuldigd. Want die hoorden, dat zij bij een linkse coup waren betrokken. ‘Coup op coup’ verhaal, binnen ‘familie Paranoia’. Op de Nederlandse tv verklaarde Bouterse, dat die linkse coupplegers allemaal zouden moeten worden ‘doodgeschoten’. Benauwend, man! Al in 1981 begon de Universiteit zich te roeren. Er kwam een couppoging op 11 Maart 1982. Opnieuw vielen er doden. Hawker werd gevangengenomen. Op een brancard of volgens additioneel verhaal, in een auto op weg naar zijn moeder vermoord. Baal Oemrawsingh werd overgoten door barbituraten, in een sloot van Nickerie teruggevonden. Weer twee doden voor het verlaten Palace Hotel aan het Onafhankelijkheidsplein. Anoniem gebleven. Een golf van arrestaties, volgde na 11 Maart 1982. Somohardjo, Sohansingh, Sheombar en vele anderen…, allemaal kwamen kaalgeschoren tegenover de Pers, Zeeuw, Christopher, Slooten en Abrahams op de MP-brigade te staan. Op de universiteit, intussen aan de ene zijde een linkse ‘kliek’ van Playfair, Goedschalk, Brunings, de Nederlander Ten Berge en anderen. Protesten tegen een Caribbean Basin Initiative (CBI) van Ronald Reagan? De in ongenade gevallen oud – superminister André Haakmat, zijn woonhuis werd beschoten. Hij hing toen meer de groep Daal van ‘ de Moederbond’ aan. Zijn vrind Henk Chin A Sen was al in Februari 1982 in ballingschap gestuurd, na het hoge ambt van president te hebben mogen vervullen van het militaire regiem. Aan de andere zijde op de Medische Faculteit, vele actieve docenten. Laurence Mungra en andere studenten, in wrevel en protest gegaan. Maar ook een Middelijn en Brewster, met allerhand opposerend gedoe. Op de vwo-scholengemeenschappen….? Veel en veel meer jonge mensen die voor een goede toekomst streden. Zij gingen de straat op. Elke dag opnieuw. Meer nog tijdens en na het krankzinnige vonnis van scherprechter Smit, ter zake de jonge ideoloog en KMA-officier Surindra Rambocus. Een intellectueel geladen Surinamer die Bouterse c.s. durfde confronteren. Helaas was Rambocus meer filosoof. Gebleken op 11, 12 en 13 Maart 1982. Weifel werd de ondergang. Meer een duif dan ‘die hard’ militair Hawker c.s. In November 1982 hielden de studenten heftiger betogingen. Elke dag kwamen er meer bij. De bonden gingen zich er ook kranig mee bemoeien. De op meerder moment aangehouden Cyrill Daal, liet zich niet vermurwen en kreeg steun van Kamperveen. Militairen horen in de kazerne en niet op het politieke veld. Op 25 November 1982 een receptie van wnd. president Ramdat Misier. Hij zou op de ochtend voor die receptie aangeven, hoe geïsoleerd hij was en moest bewegen. Ook de premier Neyhorst liet zich in die richting uit. Steeds weer gevolgd, door de hete adem van zijn regeringspubliciteitsman annex woordvoerder. De receptie had een surrealistisch karakter. Horb zat constant bij de ontvangst te wippen of te ginnegappen. Knap nerveus te doen. Kon men via de beide spiegels aan de deurflanken naar het terras duidelijk waarnemen. Horb was immers al een aantal malen ondervraagd in het jaar 1982 en verdacht gemaakt, als zijnde een vrijbuiter die tussen Miami, Washington en Pittsburgh had gereisd en Chin A Sen bezocht. ‘A loose canon on a sailing ship?”. Meer een basisnaieveling. In Oktober 1982, direct na het beïnvloedende bezoek en de opruiende prietpraat van Maurice Bishop van Greneda (W.I.) die het echt niet langer dan het jaar 1983 zou maken, werd Horb op niet zachtzinnige wijze gearresteerd. Na korte tijd en opnieuw trouw gezworen aan ‘de revo’ en de ‘bevelhebber’, weer vrijgelaten. Niet zonder enige pijn in de onderbuik, zoals op het beeldmateriaal is te zien en uit getuigenverklaringen naar voren kwam. Hij zou de eerste week van Februari 1983 niet levend uitkomen. Op 03 December 1982, enkele weken voor Horb’s ,,verhanging’’, dan het bovenvermelde ‘in elkaar rammen van studenten’ die in een politiefuik van voren en van achteren werden klemgezet. Er werd geramd en kinderen kwamen vast te zitten, tussen wielen en spaken van hun fiets of brommer. Protesten van de ouders op 07 December 1982, met een evenwichtige petitie. Waarna in de nacht van ‘zeven’ op ‘acht’ december 1982 en niet die van 08 op 09 december, werden zeventien mensen van huis en uit de gevangenis gehaald. Eddie Daal en Fred Derby overleefden de slachting van 08 December 1982. Alle andere slachtoffers stierven op 08 December 1982 voor de klok van 00.00 uur, die de 9e. December 1982 zou aangeven en ‘allerzwartste dag’ uit die periode mocht inluiden. De 9e. December kan in de historie van Suriname gereserveerd worden, voor de overlevende Fred Derby die Leo Morpugo van DwT liet weten, dat journalist en vakbondsman Lesley Rahman en alle anderen die waren opgebracht, gemarteld en ook werden doodgeschoten. Die dag mag worden gekenmerkt, door de afgrijselijke identificaties van reeds in ontbinding overgegane stoffelijke resten. Van vele geliefden en bekenden. Van minstens 14 Surinaamse staatsburgers en een Nederlander in de persoon van Frank Wijngaarde. 09 December 1982 mag de geschiedenis ingaan, als de dag dat 15 lijken werden gedumpt bij het Mortuarium aan de Kernkampweg. Locatie waar de meest wrede mens, zijn gruweldaden, publiekelijk ten toon stelde. Een massamoord en een gruwelmisdaad, tegen alles wat menselijk en menswaardig toen was en nog is. Foltering en marteling aan ten grondslag. Gelardeerd met inuendo, leugen, achterklap, grove verzinsels en marteling van geest om valse getuigenissen te verkrijgen. Heel een natie weet wat voor glasharde leugens er toen en nu nog worden verspreid, om levende en dode Surinamers van de meest belachelijke verschijnselen, te kunnen beschuldigen. Als dat dan zogenaamd leek te lukken, vervolgens het land leegstelen. Wat nog meer kwaad in een samenleving bracht, was het vluchten van het resterende aan intellect. Van VWO tot aan academisch gevormde! Verdween en kwam niet terug. Wat voorspelbaar door leeghoofden en politieke domoren, moest worden aangevuld. Palu voorop! De gevolgen daarvan liggen overal voor het grijpen. Ieder dag opnieuw. Als de stroom uitvalt, direct na Brunswijk’s 1986 en nu weer in 2014, heeft dat alles te maken met de boycots en het slechtste aan bestuur, dat na 1980 gewelddadig aanlandde. Een bestuur dat met moord, doodslag, foltering, marteling en mishandeling werd opgehouden. Vandaag de dag, heeft een groot aantal nabestaanden van de slachting op 08 December 1982 en niet 09 December 1982, de weg naar een internationaal gerechtshof gevonden. Grote bedragen worden gevorderd. Op naam van de 15 mensen die werden gefolterd en gemarteld op 08 December 1982 en waarvoor geen recht werd gevonden, in een totaal geërodeerd juridisch stelsel binnen en van de Republiek Suriname. Voor de mensen die hun kinderen zagen wegvluchten. Voor de journalisten die 32 jaren lang onder bedreiging en valse voorwendselen hier te lande en in het buitenland, moesten opereren. Voor de mensen zoals Ramlakhan die statenloos werden gemaakt en niet eens hun moeder konden komen begraven. Voor de moeder die haar man of zoon verloor en daarna geconfronteerd werd met zelfmoord van de kinderen…? Voor al die mensen die valselijk werden beschuldigd, te werken voor de CIA en werden gestigmatiseerd door weinig sporende import, als ene Harvey Naarendorp, een Arthur Ten Berghe en meer van dat weinig zaligmakende spul, dat opnieuw en volgaarne tot de mensheid wil behoren? Een aantal morsdood en weer een groepje, nog even als verdroogde slinger aan het leven klevend. In een conditie, dat men meer het einde dan het leven nog in ogen mag zien. De kosmos doet het werk gestadig en leugenbakken geven nog minzaam aan, dat al de mensen die beweren niet in het Fort Zeelandia op 07/08/09 December 1982 te hebben vertoefd, een steeds slapper beroep doen op mensenheugenis. Een wenselijkheid die hen nog maar zeldzaam mag lukken, gegeven de IT-tijding en digitale vastlegging van het geheel. Vroeger kon nog een aangestoken brandje in een staatsgebouw helpen om de feiten te verdonkeremanen. Maar nu is alles uit de databanken van meerder continent te lichten. Op 25 Februari 1980, 11 maart 1982, 08 December 1982 en ook in/vanaf November 1986, heeft men met buitenlandse munitie en wapentuig, aan dit land en volk door middel van ongehoord geweld een wending willen geven. Het lot heeft echter onmiskenbaar bepaald, dat men als geboren sterveling (…), op het Internet meer om de ‘kwade bedoeling’ van misdaadregiems en ‘criminele executies’ voorkomt, dan enig ‘nobel doel’ te hebben nagestreefd; laat staan bereikt. Ergerlijker kan het eigenlijk niet, voor de respectloze van ener of meerder mensenleven(-s). “Sranan sa musu fu wini? Na kondre fu wi.., sa wini ala dey ala sey fu dem hogri wan! If na dya de tan, if na dorosey dem go libi nanga takru hati…, ala dey wi Sranan sa wini!’.

-  USA. De Amerikaanse regering brengt in herinnering, dat een ieder die kwaad doet tegen de federatie die zich de USofA noemt of burgers uit die Unie kwetst, onvoorwaardelijk te maken krijgt…, met de lange arm van in te zetten overheden. Wie een Amerikaan vermoordt zal gepakt worden. Wie conspireert tegen de USA, middels terreurplannen, wapenhandel of drugstransporten, zal zich moeten verantwoorden, wanneer de lange arm van de USA je grijpt en meeneemt. Waar men zich ook bevindt op deze aardkloot. Daar zijn de nodige opsporings-, vervolgings- en elimineringsmiddelen (…), te land, ter zee en in de lucht op afroep beschikbaar. Alle diensten werken na de aanvallen van 9.11 nauw samen. En dan het Drone-effect nog te stipuleren! Capisch? Yes, bro.http://time.com/3261341/obama-isis-steven-sotloff/?xid=newsletter-brief

 - T&T. Verdachte Edmund M. wil volgaarne weten, wat Dino B. in de justitiële onderkomens van Brooklyn – New York N.Y. heeft bevestigd, welke bekentenissen deze heeft gedaan aan Preet Bharara en in hoeverre Edmund daarin nader betrokken is geraakt. Die informatie heeft medeverdachte M. in de zaak Dino B. versus de USA, nu blijkbaar dringend nodig, voor de eigen verdediging. Om te voorkomen, dat ook hij geketend naar New York wordt overgevlogen en voor groot verblijf in een ‘US – prison cell’ terecht komt. Nog wel, na door Trinidad & Tobago (T&T) te zijn uitgeleverd. Een uitlevering die verdachte M. nu juridisch bestrijdt en vooralsnog tracht tegen te houden. De USA heeft nog steeds niet kenbaar gemaakt, verminderde interesse te hebben voor Edmund M. Noch als verdachte, noch in vermeend daderschap of kroongetuige. http://www.guardian.co.tt/news/2014-09-03/tt-lawyers-concerned-about-bouterse-guilty-plea

 - DNA. De regering Bouterse wordt elke dag meer geconfronteerd met het feit, dat het maatschappelijke en politieke draagvlak zodanig is geërodeerd, dat op de dinsdag ook in het parlement maar ‘17 leden’ wilden tekenen om de antwoorden van het staatshoofd op de verlammende energiecrisis überhaupt nog aan te horen. Negen van de 26 gedoogsteuners, evaporeerden binnen een week. Blijkt dat de Energiebedrijven Suriname (EBS), na enige stabiliteit te hebben vertoond in bepaalde wijken, nu weer ‘load shedding’ schijnt aan te willen kondigen. Politiek allemaal knap onverstandig.

 - Bravo. Lijkt hem eigenlijk niet te deren, dat twee van zijn zonen publiekelijk in het gevang zijn beland. Ronny Brunswijk gaat gewoon de boer op en doet tegen besluiten van staat in, beloften aan ontevreden markthouders. Ook al mensen die in hun protest eigenlijk aangeven, dat het nu genoeg is geweest met onaanvaardbare uitvoeringsbesluiten van de huidige regering. Hetzelfde geldt ook al voor de padieboeren die ook de straat opgingen en zelf in aanraking kwamen met ‘pepper spray’ van de politie in Nickerie. Vervolgens er tot aanhouding werd overgegaan van enkele, zich zwaar benadeeld gevoelende agrariërs. Totaal ontevreden met padieprijzen die nog maar nauwelijks SRD 60,– per baal raakten of dat een zware regeringsdelegatie die per helikopter naar Nickerie vloog, enig soelaas of oplossing bood. Producent en opkoper Manglie wil voor een verwerkbaar deel van de oogst 60,– SRD geven…, maar de boeren willen minstens 64.50 SRD voor een baal natte padie. En dus ongerijmde interventie van de Staat. ‘Seki de fu seki…! Pepper spray de fu teki…’. Is er nog een openbare bestuursorde die weet te voorkomen, dat zelfs de agrariërs in opstand komen? Neen dus! Revoluties starten historisch wel allemaal, op het onmenswaardig benadeeld en behandeld platteland.

- ‘Dipi’. Ronny Brunswijk wil een diepgaand onderzoek naar de mensen die de kilo’s cocaïnepasta aan zijn zoon E.B. (29), voor transport naar Nederland hebben ge-/versleten. Misschien is het toch wel een bevoorrechte positie gebleken om na te gaan, in hoeverre ‘een criminele gen’, onverhoeds aan het werk is gezet en ook daar wat aan te willen doen. “It always takes two to tango”. En de drager van criminele goederen, kan nooit enkel een beetje zwanger zijn geraakt. Nimmer!

- Getto. In het getto van Sunny Point vond een voorspelbare steekpartij plaats. Wetmatig, dat het uiteindelijk allemaal zo zal moeten verlopen.

 - Ziekte of virus. Vanwege een logistieke onvolkomenheid is onder een groter publiek aan het licht gekomen, hoe echtelieden nu over elkaar vielen om echtscheiding bij de rechter te vorderen. Voer voor psychologen en ook de sociologen, onder duurzame wetenschap samen te brengen.

 - Staatsorganen. Ze hebben hard gewerkt en hun doestellingen weten te realiseren, hor! Voor land en volk. De wet-/regelgevende machten (DNA/DR/RR) zijn met reces. Dat betekent net zoveel, als grote vakantie. Alsof de laatste twee constitutioneel ingestelde lichamen, niet al het hele jaar door met groot reces zijn. Ook de Rechterlijke Macht is met vakantie. In spoed gevallen kan de burgerij een beroep doen op piketfunctionarissen. Hopelijk, dat in de aankomende maand October, nog liggende en ook getorpedeerde zaken –zoals door een amnestiepaskwil geïnfecteerd 08 December 1982 proces– voor de 32e. verjaardag van gedetecteerde gruwelmoorden en inmiddels zichtbaar gemaakte daders, nu wel ongestoord kan worden voortgezet.

- Bedrieger. Hij zegt er helemaal niets mee van doen te hebben. Toch wil Putin nog voordat de NAVO de verdedigingslinies versterkt in de Baltische Staten en Polen, dat er een wapenbestand in Oekraïne wordt gevestigd. Nog voor vrijdag! Een permanent staakt-het-vuren in Oost-Oekraïne kan eind deze week al ingaan, zegt de Russische president Putin. Na een telefoongesprek met zijn Oekraïense collega Porosjenko zei Putin dat een eind aan het geweld binnen handbereik ligt. “Wat mij betreft liggen onze opvattingen over hoe we deze crisis tot een einde moeten brengen dicht bij elkaar……”, zei Putin, die op bezoek is in de Mongoolse hoofdstad Ulanbatar. Hij stelde in het gesprek een zeven punten tellend plan voor. Onderdelen daarvan zijn dat de Oekraïense militairen zich moeten terugtrekken en dat de rebellen de wapens moeten neerleggen. Ook een gevangenenruil en het instellen van een ‘humanitaire zone voor hulpgoederen’ staan in het plan. De strijdende partijen voeren vrijdag vredesoverleg in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Tegelijkertijd kondigt Rusland, onder dezelfde Putin als opperbevelhebber van de Russische militaire macht, grootschalige legeroefeningen aan. Men hoeft niet te vragen waar, hoe en wanneer…, als men de Russische president in het afgelopen jaar heeft weten te volgen en analyseren. Intussen heeft de president van de Verenigde Staten van Amerika, tijdens zijn spoedoverleg met de NAVO-partners, zijn oordeel over Putin en de gevolgen van diens geopolitiek, onverbloemd weergegeven. Of dat zal helpen, is natuurlijk een tweede. De Amerikaanse president Obama heeft fel uitgehaald naar Rusland, voor de steun die wordt gegeven aan de pro-Russische separatisten. Door die houding isoleert Moskou zich onnodig…, verklaarde Obama. Europa en Amerika willen liever samenwerken met Rusland, in plaats van het land te treffen met sancties. Door die sancties is de Russische economie in een ‘recessie’ geraakt. Dat heeft Moskou over zichzelf afgeroepen, door zich te bemoeien met de vrijheidsstrijd in Oekraïne. De Amerikaanse president noemde de annexatie van ‘de Krim’ opnieuw “illegaal” en vervolgde door te zeggen, dat onder het mom van humanitaire hulp, Russische militairen met andere bedoelingen de grens met Oekraïne zijn overgestoken.

- ‘Continuing story’. De Amsterdamse politie heeft een dode man gevonden in een auto in het stadsdeel Osdorp. Het slachtoffer is door kogels om het leven gekomen. De politie roept getuigen op zich te melden, want het is onduidelijk wat er in de straat is gebeurd. De omgeving van de Hegeraatstraat is afgesloten. Politie-eenheden doen er sporenonderzoek. Volgens bronnen was de man betrokken bij een reeks liquidaties in de hoofdstad. Aanleiding voor die liquidatiegolf zou een ruzie zijn over de beruchte 200 kilo cocaïne die werd onderschept. De golf van liquidaties begon in 2012, na de moord op Najeb Bouhbouh in Antwerpen. Als vergelding daarvoor, werd in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt een auto doorzeefd met kogels. Twee mannen kwamen daarbij om. Afgelopen Mei werd topcrimineel Gwenette Martha doodgeschoten. Hij wordt gezien als de spil in deze zaak. De dode van vandaag is het derde slachtoffer van de drugsoorlog in drie weken tijd. Op 19 augustus werd in Amsterdam-Oost crimineel Derkaoui van der Meijden doodgeschoten. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Onder meer bij de heftige schietpartij in de Staatsliedenbuurt. Op 28 augustus werd opnieuw een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld geliquideerd. Samir B., bijgenaamd ‘Scarface’, werd in Spanje doodgeschoten.

 - Dolle dinsdag. In de USofA gaan alle prijzen vanwege ‘Labor Day & weekend’ met rasser en gunstiger schreden omlaag. In NL heeft men ook een ‘bepaalde dinsdag’ in September van ieder jaar…, waarbij de jaarrede van het Nederlandse staatshoofd wordt gelezen en de goede voornemens van een regeringskabinet bekend worden gemaakt, als die niet al genoegzaam zijn uitgelekt. In SU heeft men ook een soortement aan ‘dolle dinsdag’, als de samenleving mag meenemen dat er weer ‘maxi bingo’ is gescoord door het sporende Korps Politie Suriname en alle BID-teamleden op Zanderij. Daarbij ook weer een 29 jarige spruit van Bravo met de Nederlandse nationaliteit grepen. Een zonderling die het zeer bontig heeft gemaakt en naar NL wilde vertrekken –op de blauwe KLM vleugels– met maar liefst 5.5 kilo’s aan cocaïnepasta in zijn bezit. Doet onverlet denken aan de te verwezenlijken sage, dat de ‘appel niet ver valt van de stam’ en het NL tv-spelletje: ‘Zo vader zo zoon…’. Zielige producten van de eigen omgeving. En men wil president worden van dit land? Het buitenland zal, als het binnenland er niets fundamenteels aan doet, niet een stok maar een hele boomstam voor steken voor deze absurdistische plannenmakerij. Heeft geen missen wanneer de soevereiniteit van een natie op het Westelijk Halfrond, zeer consequent naar z’n moer wordt ‘kedraaid’. “Bravo famirie Bravo”. Men denke onwillekeurig aan die 2e. Oktober 2000, toen al vonnis werd gewezen in de zaak 9917621007 in de 13e. kamer van het strafhof “Tribunal de Grande Instance de Bobigny”. In navolging van eerdere Nederlandse vonnissen en beroepen, waar ene Fauzia van een winkel aan de Gompertsstraat een bijrol mocht meespelen/vervullen. En dan in navolging van dit al (…), ene Raimundo da Silva Barbosa en Ronny Brunswijk door de Franse hofpresident, Maitre Dhristian Rudloff tot niet onaanzienlijke gevangenisstraffen werden veroordeeld. Boete 607.920 Franse Francs, overwegende: Artikel 414 – Codes des Douanes. Barbosa kreeg uiteindelijk 30 maanden gevangenisstraf, Brunswijk ‘in absentia’ niet minder dan “10 (tien) hele jaren” van penale insluiting en een definitief verbod om ooit nog weer als strak veroordeelde, conform het principe ‘persona non grata’, enig Frans grondgebied waar dan ook ter wereld binnen te kunnen/mogen treden. Schuldig bevonden aan transport en invoer van minstens 1.013.2 gram cocaïne op 21/22 juni 1999 te Roissy – Frankrijk, op het internationale vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs. In ieder geval een gepleegd strafwaardig narco-delict cq. misdrijf, op heilig Frans grondgebied. Overwegende, de strafwetartikelen 473 / 749 en volgende; de artikelen 382/388 van de Douane Wet; Artikel 706 paragraaf 31 van de Strafwet. Getekend op 02 October 2000, in de 13e. strafkamer van het ‘Tribinal de Grande Instance de Bobigny’, door presiderend rechter Christian Rudloff en de assisterende rechters Demory en Penaud; Teissier van het Openbaar Ministerie en Drumeaux de griffier van de rechtbank. Het heeft er veel van, dat er ‘acte’ is genomen en onverdeeld gevolg –na exact 25 jaar– helaas opnieuw in armoediger schreden is getreden, van het grotere familievoorbeeld. Mr. Christian Rudloff: CONDAMNE Ronny BRUNSWIJK a 10 ans d’emprisonnement. Een gelijkluidend vonnis, is dan enkele jaren eerder in de Haarlemmermeer Nederland gelezen, voor ongeveer dezelfde feiten en vergelijkbaarder strafmaat. https://www.google.com/?gfe_rd=ssl&ei=7d0FVNeeOcXn9AbrmoGQDA#q=veroordeling+Brunswijk+nederland.+  Wonderlijke reactie(-s) van Brunswijk op hetgeen een tweede zoon binnen zeer korte tijd mocht overkomen: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/24960

 - 08.12.1982. Meer dan 50 nabestaanden van de op 08 December 1982 vermoorde landgenoten, wenden zich nu gericht ook tot het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, omdat in Suriname het recht –bij herhaling– niet vrijelijk beloop kan vinden/hebben en de respectieve strafhoven vanuit de marginale politiekvoering, beladen worden met obstructies en consequent in de wielen worden gereden door corrupte politici. Daar komt het feitelijk, in conclusie nu op neer. Als er geen recht kan worden gevonden of gesproken in deze soevereine Republiek Suriname, zal dat buiten de landsgrenzen bij hogere instituten en aan verdragen verbonden organen gezocht moeten worden. Op de woensdagmorgen om 09.00 uur, zal “live” via Radio Apintie een persconferentie worden ingeluid ter zake het inhoudelijke van aangekondigde rechtshandelingen om gerechtigheid, alsnog vanuit het Hof in Costa Rica een legitieme kans te geven. Gaetano Best zal het ‘request’ naar het Hof in Costa Rica dragen. Profile: Gaetano Best is a Ph.D. researcher at the Amsterdam Center for International Law (ACIL). Prior to his appointment, Gaetano worked as a research assistant at the ACIL. In the course of his studies, he also worked as a deputy law clerk at the criminal law section of the Amsterdam Court of Appeal and interned at the ICTY, where he assisted the judges and legal officers of Trial Chamber I in the case against Ante Gotovina, Ivan Čermak and Mladen Markač. Gaetano obtained his LL.B (2010) and LL.M (2011) from the University of Amsterdam. The research that Gaetano conducts focuses on the suitability of national criminal procedures for investigating and prosecuting international crimes. (Bron: Universiteit van Amsterdam -http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/b/e/g.n.best/g.n.best.html ).

-  Diesel. Al enige tijd is het meer gewoonte dan uitzondering, dat er enorme hoeveelheden brandstoffen vanuit het buitenland naar Surinaams territoir wordt gesmokkeld. Op de Corantijnrivier, de Beneden Saramacca en dus nu ook voor het Coppename-estuarium, niet minder dan 60.000 liters aan illegale dieselbrandstof door de kustwacht ingevorderd en geconfisqueerd door de bevoegder vervolgingsinstanties.

-  Energie. Een tweede spoedbijeenkomst van De Nationale Assemblee, moet inhoudelijk aan de totale samenleving verklaren, wat er allemaal zal plaatshebben op het vlak van ‘nationale energiebehoeften’ en ‘duurzamer levering’. Het staatshoofd moet op de dinsdag komen uitleggen, wat de volgende en wezenlijker stappen zullen/mogen worden.

-  Newmont. In Marowijne zijn al tientallen tonnen aan gewicht, van zware mijnvoertuigen en ander nieuw materieel gelost op de oude haven van Moengo. Newmont zal beginnen met het aanleggen van een goudmijn, in het Merian-gebied. Newmont Mining Corp. ( NEM ) plans to invest up to $1 billion in cash to develop the Merian gold mine in Suriname. The mine, expected to produce an average of 300,000 to 400,000 ounces of gold annually, would begin production in late 2016 under the banner of Surgold, subject to the necessary approvals from the government of Suriname. Read more: http://www.nasdaq.com/article/newmont-mining-corp-to-invest-up-to-1-billion-to-develop-suriname-gold-mine–update-20140729-01613#ixzz3CAuvsmk7

- Cocaine. 7.7 ton aan cocaïne is door de Peruviaanse politie in beslag genomen. De vangst vond enkele dagen geleden plaats en werd uitgestald, in een reuzenhangar op het vliegveld van Lima. De internationale pers: ‘Peruvian police displayed in a Lima airport police hangar on Monday what officials called the largest cocaine haul ever in the Andean nation, 7.7 metric tons (8.5 tons).Seized in a raid last week, the drugs were flown to the capital Monday and unloaded in boxes from an Antonov police transport plane by officers wearing white jackets and surgical masks’.http://www.startribune.com/world/273491821.html

- Curaçao. De Nederlandse kustwacht in het Caribisch deel van het koninkrijk voert geen patrouilles meer uit rond Curaçao en Bonaire. Dat meldt de vakbond voor kustwachtpersoneel, NAPB. Reden is het toenemende geweld tegen kustwachtpersoneel. Volgens een woordvoerder van de kustwacht voert het personeel nog wel reddingsoperaties uit. Ook wordt het kustgebied nog steeds in de gaten gehouden, maar dan vanuit de lucht door de vliegende brigade. Die is niet betrokken bij de acties. Curaçao is een populair doorvoereiland voor drugs.

- Brussel. Eenmaal, andermaal, dag Fransie…! Inmiddels is bevestigd, dat Frans Timmermans van BUZA.nl kandidaat is om de Nederlandse Eurocommissaris te worden in Brussel bij de EU. Het kabinet heeft hem officieel voorgedragen. Aan het begin van een debat met de Tweede Kamer over de EU-top van afgelopen weekend, werd dat door de premier medegedeeld. Volgens Mark Rutte past de nominatie van Timmermans in de strategie van het kabinet om een belangrijke functie in de wacht te slepen. De premier prees de kwaliteiten van Timmermans en zei dat die “breed erkend” worden in Nederland en in Brussel. Hij zei alle vertrouwen te hebben dat Timmermans een belangrijke rol zal gaan spelen voor Europa en Nederland.

-  Geweld. Een dame werkzaam bij de politie zou vermoedens koesteren, dat haar partner misschien wel andere relaties onderhield en ook nog tijdens haar zwangerschap. Om hem diep te kwetsen, gaf ze een meer dan gewone ruk aan zijn geslachtswapen. Dat was nou net teveel van het goede en de man moest zich spoorslags naar de wapenkamer van een chirurg hier te lande ingebed begeven. Vervelend pijnlijk als daar ook nog hechtingen aan te pas moeten komen. Voorlopig is het slachtoffer wel zoet te houden en kan hij vooralsnog beter op een lonka zuigen; met twee calpoltabletten ‘on standby’. Elo!

 -  VHP. De besturen van de VHP kwamen op de zondag bijeen en namen een aantal ingrijpende besluiten. Niet een ieder vindt, dat het allemaal naar tevredenheid mocht verlopen. De weg naar de rechter staat open voor de meer bevoegden die het niet eens zijn met de besluitvorming of de inhoud/wijze van genomen beslissingen. ‘But that’s democracy in the workingmode…’. Twee publiciteitsmedia maakten er een puntje van, dat de pers niet bij de congreshandelingen aanwezig mocht zijn. Een zaak die op z’n merites zal moeten worden beoordeeld. In ieder geval is het hoofdbestuur vrij pad gegeven/verleend, om op weg naar de verkiezingen, met andere politieke partijen samen te werken.

 - Rommel. Voor delen van het Nieuw Front bestaat een groot deel van de door de oppositie aangenomen ‘sociale wetten’, alvast gewoon uit gestileerde rommel. De zaken worden nader onderzocht. Bilkerdijk zal naar het zich laat aanzien, een flink aantal uitwijzings-/verbanningsbeschikkingen moeten schrijven, als men zo de reacties op de geheel onaanvaardbare acties van ene Brunswijk in het parlement leest. De zoveelste maal, dat er paskwillen worden doorgedrukt. Het begon al in Mei 2012, met dat zogeheten amnestieding. Blijft een grof schandaal, dat dit mooie land parlementair kan worden aangestuurd door een fenomeen, wat 20 hele jaren gevangenisstraf in Europese cellen moet uitzitten. Een voormalig parlementsvoorzitter, had het in een ochtendblad ook al op de maandag, over het verdampen van rest morele waarden en normen in de Republiek Suriname.

 - Feest. In Albina ging men knap feesten, naar aanleiding van de digitale televisieintrede. Ook had ABOP, zowat gelijktijdig motiveringsvergaderingen en samenkomsten, om zaken vast aan te zetten op weg naar de verkiezingen in Mei 2015.

 - Chaos. Het is en blijft ‘chaos in de binnenstad’ van Paramaribo. Een zogeheten gevierd advocaat, laat een in aanbouw zijnd pand totaal onbeheerd en overgeleverd aan gespuis. Het geheel vult zich zeer snel en geheel automatisch, met gewelddadige zwervers/inbrekers. Zeer opportuun voor dat volkje, in de naaste omgeving van LPI. De buurt heeft het nakijken, opgedrongen gekregen.

 - Hick up. “Integriteit belangrijkste bij zaken doen…”. Was dat altijd maar het geval, wanneer een open deur wordt ingetrapt.

- ‘Attorney general’. De Amerikaanse federale aanklager heeft in een verklaring laten weten, dat de verdachte Dino B. een gegarandeerde minimumstraf van 15 jaren boven het hoofd hangt. Ofschoon verdachte deelbekentenissen blijkt te hebben afgelegd. De regering van de Republiek Suriname vond het opnieuw nodig, een ‘officiële verklaring’ uit te brengen over de ‘status in ons land’ van bovengenoemde verdachte in het voorportaal, waarna deze door de justitie in de Republiek Panama op verzoek werd aangehouden en door federale eenheden van de USA overgevlogen naar Brooklyn – New York NY.

 - Rondkomen. Vele gezinshuishoudingen hebben het razend moeilijk rond te komen, nu er ook voor de kinderen diepteinvesteringen moeten worden gepleegd om toon- en verschoonbaar aan een nieuw schooljaar, te kunnen beginnen. Het moet gezegd worden, dat sommige moeders onorthodoxe methodes en wijzen moeten aanwenden om hun kinderen met enig (fatsoen-) bejag naar school te krijgen. In bepaalde gevallen, helaas een contradictiointerminis.

- EU-pres. In Brussel hebben de EU-leiders, de Poolse premier Donald Tusk aangewezen als nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Tusk volgt de Belg Herman van Rompuy op, die vijf jaar lang de EU-topontmoetingen heeft voorbereid en voorgezeten. De liberaal Tusk, die zich in Polen een krachtdadig bestuurder heeft getoond, was de duidelijke favoriet in de aanloop naar de bijzondere top van het afgelopen weekeinde. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken en topdiplomaat Federica Mogherini wordt de nieuwe buitenlandvertegenwoordiger.

 - Schuren. Het Nederlandse Ministerie van VWS heeft in 2009 extra financiële toezeggingen gedaan aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, zonder de Tweede Kamer daarover in te lichten. De Nederlandse Zorgautoriteit kreeg het verzoek de toezegging uit te voeren, meldt het televisieprogramma Zembla. Het verzoek van het ministerie aan de NZa is pikant, omdat het ministerie zich niet mag bemoeien met beslissingen van de zorgautoriteit. In het rapport van de Commissie-Borstlap, dat de NOS en NRC Handelsblad vandaag openbaar maakten, wordt over een vergelijkbare zaak bij het Rotterdamse Oogziekenhuis gezegd, dat “…het schuurt langs de randen van wat wettelijk mag…”.

- 160 Euro. Er wordt hier te lande schande gesproken, over een aangekondigde ‘voetbalclinic’ die per persoon 160 Euro zou moeten gaan kosten. Het equivalent van zowat SRD 750,–. Zeer benieuwd wie als de meer ‘integere’ hierachter steekt of schuilt.

- 08 December 1982. De nabestaanden van de vermoorde mensen die op 08 December 1982, wederrechtelijk uit hun huizen en de gevangenis werden versleept naar het Fort Zeelandia, waarna deze door ontheemde misdadigers werden gefolterd, gemarteld en standrechtelijk doodgeschoten (…), gaan hun ultiem recht nu ook zoeken bij het “Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens” in Costa Rica. Het is hen namelijk niet gebleken, dat het ‘rechtssysteem in de Republiek Suriname’ –na zowat 32 hele jaren– ongemoeid en onbeïnvloedbaar, in staat is om een aanvaardbare vervolging en berechting van geïdentificeerde daders rond te krijgen/maken. De hedendaagse politiek en een handvol corrupte politici, hebben de rechtszaak door middel van een amnestiepaskwil openlijk getorpedeerd en het ziet ernaar uit, dat zowel het openbaar ministerie als de rechterlijke macht, zich knap kwetsbaar heeft opgesteld en te beïnvloeden is geweest, door de meest marginale handelingen van meer dan corrupte elementen in de nationale/landelijke politiek. 

- Grondwet. ‘Surprise surprise…!’. In de Grondwet van de Republiek Suriname staat nog steeds onvervalst en als geldende tekst (!), dat iedereen een mening mag hebben en die ook vrijelijk/universeel kan uiten. Onverbloemd en onbestraft. Vandaag de dag wordt gezegd, dat wie het niet eens is met zaken die onder de hamer van een veroordeelde drugsdealer/-transporteur tot stand komen…, ‘verbannen’ moet worden. Wat een mop! ‘Devil’s island styling, mi boi!’. Grote woorden beta…, gelukkig maar heel gauw –inclusief de afkomst/origine– te verdisconteren tot een plek waar inderdaad de zon absoluut niet wil opkomen. Dat vormt nou net een authentieke verbanningsconsequentie in het kwadraat. Maar misschien wordt het ontbijt in sommige gevallen en plekken, smakelijk bereid door een lokale vuilnisboer. Eet ze met hapjes, hor. Verbanning? ‘Bigin waka, we kom safri na tapu na post…’. De draagkracht en draagwijdte van het werkwoord ‘verbannen’ of naamwoord ‘verbanning’, hoort bij bepaalde lieden thuis die in de jaren tachtig en negentig een andersoortig crimineel, hand en spandiensten aanboden. ‘Badr weet er alles van…’. In een periode dat burgerrechten geen grijpstuiver waard waren, mocht dat fenomeen meezeilen. In ieder geval wil het nu weer zo zijn, dat dergelijke gestoorde exponenten zichzelf ruimen of geruimd worden. Natuur-, universale en staatsrechtelijke wetten, liggen daar onomstotelijk en gelukkig ook transnationaal aan ten grondslag. Verbannen of verbanning…, moet men maar op een soortement ‘picolet’ toepassen. En niet anders! Capish? Si si si, senor! ‘Go lesi Dreyfuss, go ontwikkel yu srefi, so bun’. http://en.wikipedia.org/wiki/Dreyfus_affair http://nl.wikipedia.org/wiki/Dreyfusaffaire

- ‘Watch out’. “Gilds geeft Bouterse een pluimpje…”, schreeuwt een krantenkop. ‘San na a tori, eikenlijk…?’. Niets gebeurt zomaar in een verkiezingsjaar en wanneer mensen onoverkomelijk persoonlijke problemen moeten zien te ‘tackelen’ dan wel ‘verwerken’. Let goed op…, de volgende stap! Ook die blijkt niet ver weg te kunnen blijven.

- Dienstvoertuigen. Vrijdagavond half acht. In het kader van bezuinigingen neemt meneer een dubbelcabine voertuig met zijn mammie aan boord en gaat naar ‘Superstore Simon’ om de wekelijkse boodschappen te doen. Was er niet gegeeuwd, dat de EBS op alle fronten moet bezuinigen? Van de week een ‘krabita’ in de laadbak, vrijdagavond mammie in de seatbelts. En dan zaterdagmorgen? Dienstauto’s met blauw kenteken bij het leven op de weg. Pappie en zelf een mammie aan het stuur, met de kinders op boodschappentocht. En dan in de middag die ene of meerdere, voor een gokhol geparkeerd. Oh ja, de politie bracht Lachmon, in opdracht van Brunswijk, vanuit Nickerie naar de vergaderzaal van De Nationale Assemblee om quorum te verlenen? Wat een land, wat een gezellige verspilling en dictatoriale aandrijvingen. ‘Go sidon ini na pro, yere Lach…’. En dan aan de burgerij vragen om rekening te willen houden, met het afwezige gezag in het land? Jawel, meteen!

 - Klari. In Spanje werd een meneer uit de onderwereld van Amsterdam geliquideerd. Heeft allemaal te maken gehad, met de voortijdige onderschepping en verstrekking van tips over cocaïnetransporten vanuit Colombia of Peru. 6000 kilo’s onder meer, een paar dagen geleden bestemd voor Frankrijk, Duitsland, België…, zeg Nederland. 6000 kilo’s! Vervelend, hor. Mexicaans kartel, ‘fi sabi’.

 - ‘Feti?’. A broko baka. Aan de Schietbaanweg waar mensen die al tijden daar wonen en ondernemen, in hun in- en uitrit worden beperkt. Van alles wordt uit de kast gehaald. Jawel, zelf de rechter gaat naar de Schietbaan en wijst een dubieus vonnis. Ook weer lastig…, met dwangsom aan de broodjesverkoopster opgelegd. Aan al deze oprispingen is niets anders dan het vergunningenbeleid debet, op Openbare Werken of het lumineuzer Handel & Industrie. Solide en ‘debet’ aan de materie. Elo!

 - Mishandeling en krokodillentranen. Een habituele drinker is aangehouden, omdat hij een van zijn grootouders zou hebben mishandeld. In bepaalde gezinsverhoudingen, is het niet eens nodig om een ‘habituele drinker’ te detecteren die zijn grootouders ‘het resterende plezier aan het leven’ willens en wetens zien in te korten. Broodnuchter zijn kleinkinderen ook al in staat om de behoeftige opa of oma, op onvoorstelbare wijze geestelijk en lichamelijk te kwellen. Totdat op een gegeven moment, de dood voortijdig wil intreden.

 - ‘Deal…’. Jawel, dat schreeuwt menig medium. Maar wat is de deal? Inhoudelijk komt men geen stap verder. Dat Dino B. een deal –‘…a plea bargain…’– voor mekaar kreeg met de vervolging in de USofA., staan vele binnen- en buitenlandse persmedia en publiciteit-websites bol van. Maar ook andere dinges staan er in opgenomen . www.waterkant.net/…/dino-bouterse-wilde-greep-naar-de-macht-in-suriname/ http://www.reuters.com/article/2014/08/29/us-suriname-hezbollah-idUSKBN0GT2CQ20140829 http://www.bloomberg.com/news/2014-08-29/suriname-man-pleads-guilty-in-u-s-to-hezbollah-terror-plot-1-.html http://www.courthousenews.com/2014/08/29/70922.htm http://www.telegraaf.nl/zoeken/?pagetype=homepage&q=dino_bouterse

‎- ‘One year after Panama’. Dat Dino B. een deal maakte met de federale vervolging van de USofA. in Brooklyn – New York N.Y. is degelijk gemeld. Inhoudelijke weergave wordt aan gewerkt. Echter is naast de persoonlijke zaak, veel belangrijker (…), wat tijdens de twaalf maanden van/aan ‘verhoor en getuigenissen’ in het voorgerechtelijk onderzoek, aan het licht kwam. Zo zou zijn aangegeven, dat de beruchte en langdurig vastgezette Roger Khan uit Guyana, het nodige aan belastend materiaal heeft of zou hebben bijgedragen in niet alleen de ‘Dino B. zaak’. Wat zullen de internationale consequenties voor de Republiek Suriname mogen worden, gegeven de positie die Dino’s vader nog wenst in te nemen en onverzettelijk vast te houden? http://www.aljazeera.com/news/americas/2014/08/suriname-leader-son-admits-hezbollah-plot-2014829212634192610.html Als men de gepubliceerde zaken nu op een rij zet…, elementen die in de kranten en op websites verschijnen, is men eigenlijk het secundaire ‘Station Dino’ voorbij en stevent vooralsnog onbegrensd af op het volgende en meest gepolitoerde centraal station van dit ingewikkeld sporennetwerk. Het is afwachten geblazen. Preet Bharara staat niet bekend halfslachtig werk te zullen afleveren. Ook in de case van Dino cum suis, zal dat bepaald niet het geval blijken te zijn. Che, Fidel, Torijos, Noriega, Cedras en nu Bouterse jr.? Steeds weer speelt Panama, de onvervalst centrale rol in noodzakelijk gebleken vervolgingsoperaties. Een doeltreffend netwerkonderdeel tegen ongewenste machtsbezitters en pseudomachthebbers op het westelijk halfrond. De geschiedenis, stelt dat weer onomstotelijk vast. http://en.wikipedia.org/wiki/Panama http://nl.wikipedia.org/wiki/Panama_(land) http://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Noriega http://nl.wikipedia.org/wiki/Manuel_Noriega http://en.wikipedia.org/wiki/Invasion_of_Grenadah http://nl.wikipedia.org/wiki/Invasie_van_Grenada http://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_Bishop

 - “Putin’s war”. De Litouwse president Daila Gribauskaite vindt dat Rusland in oorlog is met Oekraïne en daardoor feitelijk ook met Europa. Ze zei dat bij aankomst op de EU-top in Brussel, waar ook de Oekraïense president Porosjenko zal spreken. Gribauskaite wil dat de EU aan Oekraïne wapens levert. Ze vindt dat de EU Oekraïne moet helpen zich te verdedigen, omdat dit land volgens haar namens heel Europa vecht. De Franse president Hollande zei, dat de EU gedwongen zal zijn Rusland te straffen met nieuwe sancties als dit land verder gaat met zijn militaire interventie in Oekraïne. Volgens hem moeten de Europese leiders handelen, nu bewezen is dat Rusland wapens levert aan de pro-Russische rebellen en steeds meer militairen de grens overstuurt. Bondskanselier Merkel en premier Rutte spraken over een zeer ernstige en zorgwekkende situatie, maar hielden zich verder op de vlakte. Rutte had voor het begin van de top ook nog een ontmoeting met president Porosjenko. “Gesproken over MH17 en de zorgelijke situatie in Oost-Oekraïne…”, twitterde de premier na afloop. Nederland stapt samen met Groot-Brittannië en nog vijf andere NAVO-leden in een nieuwe interventiemacht, die wordt opgericht als antwoord op de Russische agressie in Oekraïne. Dat schrijft de krant Financial Times zaterdag op basis van bronnen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de legermacht. Het gaat volgens de krant om een macht van minimaal 10.000 man, waarin behalve grondtroepen ook luchtmacht- en marine-eenheden worden opgenomen. De militairen zouden regelmatig gezamenlijke oefeningen moeten gaan uitvoeren en op korte termijn inzetbaar zijn. Naast Nederland en Groot-Brittannië zouden ook Estland, Letland en Litouwen, Noorwegen en Denemarken gaan deelnemen. Mogelijk wordt de legermacht later nog uitgebreid met andere landen. De Britse premier David Cameron zal volgens de Financial Times de plannen voor de legermacht aankondigen tijdens de komende NAVO-top, die op 4 en 5 September in Wales wordt gehouden. Minister Jeanine Hennis van Defensie antwoordde eerder deze maand op vragen vanuit de Tweede Kamer dat er op de top besluiten zullen worden genomen over verdere maatregelen, in verband met het conflict tussen Rusland en Oekraïne. 

- Onrust. Vrijdag/zaterdag heeft een chartervliegtuig dat onderweg was van de Amerikaanse basis Bagram in Afghanistan naar Dubai, moeten landen in Iran. Iran wilde checken waar het toestel met Amerikaanse militairen op weg naartoe was. Volgens de Amerikanen gaat het om een bureaucratische kwestie. Iran wilde dat het toestel zou terugkeren naar Afghanistan. Toen de Amerikanen meldden dat ze daarvoor niet genoeg brandstof hadden, moesten ze landen in Iran. Het toestel landde in Bandar Abbas in Iran. In eerste instantie werd gemeld dat het vliegtuig door het Iraanse leger gedwongen werd te landen, maar de VS spreekt dat tegen. De kwestie lijkt opgelost te zijn en hopelijk kan het vliegtuig snel verder vliegen, werd door de Amerikanen verklaard. Aan boord zouden zo’n honderd Amerikanen zijn en mogelijk enkele Canadezen. Het vliegtuig zou van Fly Dubai in de Arabische Emiraten zijn gecharterd door het Pentagon.

- Jihad. Een gezin uit Amersfoort Nederland is onlangs uit Nederland vertrokken. Vermoedelijk om zich in Syrië aan te sluiten bij een jihadistische groepering. De Amersfoortse burgemeester Bolsius heeft dat bekendgemaakt. Vermoedelijke aansluiting! Opgeruimd staat netjes zou men zo kunnen denken. Maar zo eenvouduig is en gaat dat niet in de polderpaniek.

- Security. Aan alle Surinamers, de vakantiegangers en hun gasten…, een voorspoedig, goed en veilig weekeinde toegewenst.

 

De Observateur van Sranan.

 

De Week in Retro – MMDLII 29.08.2014.

De Week in Retro – MMDLII 29.08.2014.

 

MEMORABILIA.

 

- Vice voorzitter. Wanneer de vicevoorzitter van het parlement na afgegeven instructie om ‘de vergadering te beëindigen’, vervolgens wordt genegeerd en gedesavoueerd door haar vervanger, is dat insubordinatie, een coup of niet? Kan men spreken van een administratieve coup in het parlement? In ieder geval, draait Brunswijk zijn linker noch rechter pols om……, een dergelijke stunt in het ‘hoogste college van staat’, uit te halen. Indien Bouterse de zaak sanctioneert, ondertekent en publiceert, weet iedere politieke organisatie nu weer luid en duidelijk waar niet mee in zee te gaan. Zeker niet met mensen die de antidemocratie wederom ondersteunen. Dinsdag aanstaande komt het college bijeen…! Zien wat er dan overblijft, van het huis van de democratie. Naar de week in Retro.

- ‘Drai na tiki’. Brunswijk heeft in de nacht van donderdag op vrijdag, zijn greep op de staatsmacht vergroot, door niet te luisteren naar de vice–voorzitter van De Nationale Assemblée om de vergadering te verdagen, maar om met een nipte meerderheid van 26 een aantal discutabele ‘wetsproducten’ door het college te jagen. Wat allemaal op zich grote financiële gevolgen zal hebben voor het land, de particuliere en de publieke sector. Gegeven de haast en de wijze waarop de zaken zich manifesteerden, kan enkel het huidige staatshoofd de voet op de rem zetten en/of met zijn handtekening sanctioneren wat er gebeurde of de zaak afwijzen. De ironie wil dat Brunswijk binnen het staatsgebeuren, in ieder geval gewoon deed waar hij en zijn adviseurs ‘grote zin’ in hadden. Het gaat immers om zijn eigen armlastige achterban. Voor de te vormen regeringscoalities na 2015, is het allerbelangrijkst om te zien wie wel en wie niet te vertrouwen waren bij dit hilarische gebeuren. Lachmon en Monorath hebben de maskers uiteindelijk toch afgedaan…, onder luid gehuil om Brunswijk ‘grani’ te geven. In vergelijken…, de ongewassen ‘awari domri’ uithingen. Hoe men de gevolgen van de gerichte actie van Brunswuijk en de zijnen zal financieren, is natuurlijk vers twee na eerdere introducties van 1986. Zal weer stevig kosten, met een kaartje van 26 ontspoorde DNA – leden aan de Bravo-sleutelring geregen. Het land staat in de steigers om niet om te vallen en dan nu ook dit gewicht aan ‘sociaal contract’ erbij? Het is aan Bouterse om te tekenen en ook te publiceren, wat vannacht onder een drukpijp werd verschoten. Hij is en blijft de eindverantwoordelijke. Een nieuwe regering in 2015 en/of eerder, zal moeten zien hoe uit deze opgedragen/-drongen mozaïek te meanderen. Zoals de Coermotibo via de Cottica en Commewijne, open water bij Pomona weet te vinden. Geen probleem voor de inmiddels goed onderrichte en opgeleide oppositie, de zaak op z’n merites te beoordelen en tijdig te verdringen! Wil het land tenminste niet ten onder gaan. ‘Want wat niet binnenkomt, kan ook niet worden uitgegeven…’.

- ‘Neks te maken, nanga dem’. Wilde occupatie lijkt nu weer eens een sport van ‘kat en muis’ te zijn geworden. De politie dient zich niet al te supergemotiveerd aan om de illegale bezetters van andermans goed te verwijderen en men deelt dan schalks mede, dat ‘ze’ niet te vinden zouden zijn. Men weet echter dondersgoed, dat de bezettingsmacht van krakers en illegale bezetters zich in aangrenzende begroeiing en bosranden heeft teruggetrokken. Meteen na vertrek van de politie, verlaat men de camouflageschaduw van de aanwezige djamoebomen en gaat weer rustig door met het illegaal bezetten van andermans gronden. De smoes heet nu…, dat het om ‘domeingronden’ gaat. Wat een mop! Met ander woorden…, eigendommen van de totale natie. Die wil men tegen elke wet in of het vigerende aan recht, occuperen zonder dat de Staat iets te zeggen zou kunnen/mogen hebben. De bezetters hebben inmiddels woordelijk aangegeven, wie hen heeft aangezet tot wederrechtelijke bezetting en hoe in de naaste toekomst, men via de politiek gelegaliseerd kan worden. Net zoals eerder bij Sunny Point, de directe omgeving daarvan en met ander particulier/publiek onroerend goed mocht geschieden. Bekend fenomeen en ontwikkeling, waarvoor jaren achtereen werd gewaarschuwd. Met aangehecht adagium: ‘…na ons de zondvloed…’.

- Staatsgeheim. Blijkt dat ondanks de beloften om de salarissen van parastatale bestuurders bekend te maken aan deze samenleving, de inkomenshoogten tot staatsgeheim zijn verheven. Misschien moet men naar de salarissen kijken die rechtstreeks door het kabinet van het staatshoofd worden betaald en/of aangevuld. Daar dan een 25 tot 50 procent bijtellen en men heeft in plaats van de Balkenende- (…), gewoon de Bouterse-norm. Na 2015 veel werk aan de winkel. Zeer veel werk, voor accountants ‘in diaspora’.

- Boos. De DC van Para is boos. Men beschuldigt hem van duistere praktijken in de financiële sfeer? Mensen mensen mensen…, Jerry is een beetje boos? Neen, knap nijdig! Hij heeft een ‘rein geweten’ en loopt overal waar nodig met ‘opgeheven hoofd’ en goudgerande bestuurspet binnen. Ten aanzien van bezette terreinen die de Suralco toebehoren, is de DC echt helemaal niet van op de hoogte. Maar hoe dan de aangroeiende chaos in de buurt van La Vigilantia, de bouw van paskwillen op elke hoek van het viaduct nabij stafdorp Billiton en achter de Lelydorpmijn? . En dan de bocht vlak na Wittenberg-Kondre, net voor ‘Onoribo’ –naar het westen toe rijdend– waar Suralco verplicht ‘Verboden Toegang’ moest neerzetten. En dat zijn dan nog maar, de in het oog springende feiten. La Vigilantia en noordelijk Paranam ten zuiden van de Doorsteek, zijn en blijven een tijdbom. Losse elementen, waar bevolkingstechnisch –met andere woorden demografisch– alles in het honderd is gelopen. Blijft alleen maar ‘getto styling’ uitdijen, met voorspelbare en wetmatig aankomende gevolgen van dien. Maar misschien had de DC, dat nog niet in de gaten. Overigens zou de huidige DC, op de vrijdag- en zaterdagmiddag met een weegschaal op de kruising van de Meursweg met de Kennedy Highway moeten gaan staan en zien wat er vanuit het oosten en zuiden langstrekt aan ongehoord gewicht. En dan naar de kruising te La Vigilantia bij de brug waar er hout gemeten wordt door SBB. Zien vanonder de goudgerande pet, wat daar aan additionele rommel heerst en overschrijding van gewicht tot Wet verheven is. Dan mag de DC de vraag beantwoorden, waarom het Paraanse wegennetwerk er in 2010 ‘pico bello’ uitzag en waarom die nu levensgevaarlijke slingerverzakkingen en uitstulpingen vertoont, die auto’s vaker op twee (…), in plaats van vier wielen dwingt. Maar ook dat was aan dovemans oren, dus overal bordjes met ‘gevaarlijk wegdek’, blokjes beton en straatstenen als plomberende inplanting. Allemaal in plaats van duurzame asfaltreparaties. Een jaar heeft 52 weken en dus 52 weekeinden, waarbij vanaf de vrijdagmiddag en de daaropvolgende zondag…, de zandtrucks en houtopleggers –verlicht en onverlicht– de zaken compleet aan poeder rijden. En dan de ‘bradi go’ opleggers met loodzware graafmachines en bulldozers van wel zes meters breed? Gevaarten die zonder escorte van wat dan ook, met 80 en 90 kilometers per uur over de openbare weg razen en reguliere verkeerdeelnemers wegdrukken. Waarom, gaat al dat vervaarlijke spul niet over de grote rivieren? Of zit daar ook een nog niet gedetecteerd luchtje aan vast. Nijdig worden is een, verhoogde bloeddruk voorschrift is twee en dan ook nog uitgelachen worden, omdat er geen gezagsuitrusting lijkt te materialiseren, is een vervelende drie. Inderdaad, zonder enig bewijs van corruptie vanuit Berharddorp gelanceerd, kan een ongefundeerde brief naar de prullenbak. Maar al het ander aan bovenstaande punten die minstens 26 keren per jaar worden gedetecteerd…, daar zal antwoord op moeten komen. Het is nu nog maar een gering aantal, aan zichtbaar gemaakte fenomenen. Jerry en Roline zullen moeten samenspannen om de zaken die zich nu op dit moment voordoen geheel terug te dringen. Ruig en afdoend! Of weer niet en dus goed kijken, naar de uitslag om tien uur ‘s avonds op de 25e. Mei 2015. Dat is dan het uur van de electorale waarheid. En niet andersom!

- Ballast Nedam…? ‘Mi Gado man, that’s a recoiling pain in the…!’. Als ook nog Roy A. vanuit Curaçao in een ‘Palais de Justice’, ten overstaan van de rechter-commissaris heeft aangegeven (…), waar de miljoenen aan extra dollars terechtkwamen…, is klaarblijkelijk de H.D. Benjamin, de Einstein op Mon Plaisir en huidige bewoning van nog meer villaparkjes –hier en op Cursao– lichtelijk in last geraakt. ‘Time will always tell in time…, what happened to the supplementary, damn ballast money maaaanh. Elo!’.

- ‘Patrick uit de Para’. Wat is er aan de hand met die schijnbewegingen vanuit de NPS. Heeft Pollack het zo goed in Cawna, dat hij anderen aanzet tot gekke dinges? Of komt het van hogerop? In ieder geval, heeft men wat problemen met de dijkbuikige mensen van de ‘groene partij’. Hoofdbestuursecretaris gaat mee met oom D. En nu bost Patrick uit de Para, de uitgezette quorumstrategie. Vervelend! Hij zal zich moeten verantwoorden. Maar ook die zogeheten ethici Lachmon en Monorath die onder leiding van Brunswijk allerhande kunststukken uithaalden. Koren op de molen van Nasibdhar. ‘When money or non principles start to talk.., who and what start to jog?

- Gewapende macht. Stel toch eens voor…, dat die BBS-er de onderwijzeres in Nickerie daadwerkelijk heeft vermoord! Hoeveel vogels uit gewapende machten hebben zich na 1980 en sinds 2010 met moorden of poging tot halsmisdrijven weten bezig te houden? ‘Tout lui Faut-kanaalweg…’, een mega-uitschieter? Nog steeds niets, dat op daadwerkelijke gerechtelijke vervolging lijkt. Daar begon het allemaal overduidelijk wel weer mee. Eliminatie zonder enige vorm van enig gerechtelijk proces. Zolang gruwelmoorden, door “de Staat” bewapende friemels gepleegd, niet tot op de bodem zijn uitgezocht en ook berecht, zal dit mooie land in het ongelukkige blijven hangen, rondwaren en verknocht zijn aan weinig logische rationalisering. Fenomenaal, via hopeloze statistieken en misleidend kijkend naar een absurdistisch gewelddadige regio. Biedt aan zonderlingen, misdaadruimte voor geprolongeerde onzinpraat!

- Internationale Rechtsorde. Verankerd in de Surinaamse Grondwet, maar schromelijk vertrapt. Zo hoort het eigenlijk. ‘Elvis K., de man die vrijdag terechtstond voor de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf’. Dat heeft de rechtbank in Willemstad, Curaçao, vrijdag bepaald. Twee weken geleden eiste justitie op het eiland straffen tot levenslang. Twee andere verdachten, Carlos P. en Dangelo D., kregen veel lagere straffen, omdat de rechtbank hen niet schuldig vindt aan de moord. Voor onder meer overvallen en verboden wapenbezit moet P. achttien maanden de gevangenis in en D. acht jaar. De levenslange straf van de rechter voor ‘Monster’ K. komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. K. wordt ook verdacht van twee andere moorden, die gepleegd zouden zijn in het kader van een bendeoorlog. Geen respect. Volgens de rechter op Curaçao heeft K. geen respect voor het leven van anderen en denkt hij ”alleen aan eigen gewin’´. Daarmee heeft hij veel leed berokkend. Zowel bij de familie van de drie omgebrachte mannen, als bij de aanhangers van de partij Pueblo Soberano. Daarvoor heeft K. geen spijt betuigd en geen mededogen getoond. De rechter stelde dat hij al bijna zijn hele leven het criminele pad bewandelt. De 54-jarige Helmin Wiels werd op zondag 5 mei 2013 doodgeschoten, op het strand van Marie Pampoen. Volgens ooggetuigen reden drie mannen in een auto het strand op; twee van hen stapten uit en vuurden vijf of zes kogels op Wiels af. De moord leidde, ook in Nederland, tot een golf van verontwaardiging en geschokte reacties.

- Internationale Rechtsorde II. De landen die betrokken zijn bij de vliegramp in Oekraïne gaan nauwer samenwerken aan het strafrechtelijk onderzoek. Nederland, België, Australië, Oekraïne en Maleisië tekenden 7 augustus een overeenkomst voor het zogenaamde Joint Investigation Team, zo maakte het landelijk parket van het Openbaar Ministerie vrijdag bekend. Nederland gaat het team leiden. Met de overeenkomst mogen opsporingsambtenaren ook op elkaars grondgebied werken zonder daarvoor eerst een tijdrovende aanvraag in te hoeven dienen, licht een woordvoerder toe. Daardoor kan kennis over bewijsmateriaal beter met elkaar worden gedeeld. De landen krijgen hulp van het Europese orgaan voor justitiële samenwerking Eurojust.

- ‘Bari’. In het Boven Suriname gebied, lijkt de service van een telecomprovidor te zijn uitgevallen. Een aantal bewoners laat luid en duidelijk, weten wat de negatieve consequentie daarvan is. Gelukkig is men gerede in contact, via een concurrent die iets langer in het betrokken gebied diensten aanbiedt.

- Veroorzaker. De veroorzaker van dit allemaal aan ellende, in: Georgie, Syrie en ook Oekranie, roept hypocriet: “Houd de dief…”. De Russische president Putin heeft felle kritiek geuit op het Oekraïense regeringsleger. Hij vergeleek de langdurige omsingeling van de steden Donetsk en Loegansk met de belegering van Leningrad in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens een ontmoeting met jongeren buiten Moskou zei Putin dat het optreden van het Oekraïense leger hem herinnert “…aan Duitse fascisten en bezetters die onze steden omsingelden…”. Dat gebeurde ook in Putins geboortestad Sint-Petersburg, dat toen nog Leningrad heette. De Wehrmacht omsingelde Leningrad van september 1941 tot januari 1944. Ongeveer een miljoen inwoners kwamen om door honger, de kou en door gevechten. Putin is door het eigen verleden en de interne politieke druk, knap in de war geraakt. Maar de EU-ministerraad in Milaan niet. De Europese Unie wil de sancties tegen Rusland verscherpen. Dat is duidelijk geworden op een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Milaan. De ministers veroordelen de aanwezigheid van Russische militairen in het oosten van Oekraïne in felle bewoordingen. Diverse ministers spraken van “een invasie”. Oekraïne wil nog dit jaar tot de Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) toetreden. De status van “Niet Gebonden Land”, zal per ommegaand worden verlaten.

- ‘Trafassi no bing kan de’. “El Rey, is el Rey…”. Ook in voetbal. De aanvaller won de UEFA Best Player in Europe Award nog nooit. De afgelopen seizoenen ging de prijs naar Franck Ribéry, Andrés Iniesta en Lionel Messi. “Deze trofee staat nog niet in mijn museum…, maar mijn broer gaat hem er zo snel mogelijk bijzetten…”, meldde Ronaldo. Vorig jaar opende hij op Madeira een museum om zijn persoonlijke prijzen tentoon te stellen. Begin dit jaar werd Ronaldo door de FIFA al uitgeroepen tot ‘beste voetballer ter wereld…’, nadat Messi de vier jaar daarvoor de Gouden Bal had meegenomen. Voor Cristiano Ronaldo kwam het niet als een verrassing dat hij gisteren in Monaco werd gekozen tot Europees voetballer van het Jaar. “Eerlijk gezegd had ik er wel vertrouwen in dat ik zou winnen”, sprak de Portugees na de uitverkiezing, waarin hij Arjen Robben en Manuel Neuer achter zich liet. “Real Madrid heeft de Champions League, de Spaanse beker en de Super Cup gewonnen en ik heb in al deze competities gescoord. Daarom was ik positief en gelukkig ging het goed…”, aldus Ronaldo. Hij scoorde een recordaantal van zeventien keer in het afgelopen Champions League-seizoen.

Goudprijs vrijdag 29 augustus 2014

EURO €

1 troy ounce

979,24

+0,94

+0,10%

1 gram

31,48

+0,03

1 kilogram

31.482,65

+30,20

US DOLLAR $

1 troy ounce

1.287,50

-1,70

-0,13%

1 gram

41,39

-0,05

1 kilogram

41.393,39

-54,66

Trend goudprijs 2013 – 2014

Trend EURO € per troy ounce

Vandaag

979,24

+0,94

+0,10%

Gisteren

978,22

+1,01

+0,10%

Vorige week

960,49

+18,75

+1,95%

Vorige maand

969,51

+9,73

+1,00%

Vorig jaar

1.062,26

-83,02

-7,82%

Trend US DOLLAR $ per troy ounce

Vandaag

1.287,50

-1,70

-0,13%

Gisteren

1.289,20

-1,70

-0,13%

Vorige week

1.276,30

+11,20

+0,88%

Vorige maand

1.303,50

-16,00

-1,23%

Vorig jaar

1.417,80

-130,30

-9,19%

Laatst gewijzigd: 29-aug-2014 18:30 CET

 

- Cultuurbarbarismen. Tegen elk cultuurbestand en -gewoonte in dit land, gaat het rooms-katholiek ‘Heilig Verbond’, onder directie van een bewilligde Sonia Lise gesteld, opnieuw beginnen –overwegende het overgewaaide poldermodel aan de Zuiderzee– met het gewelddadig uitgraven van de eeuwige en strak te ontheiligen rustplaats van overwegend in Suriname overleden en begraven mensen. Zogenaamd kan men geen gronden, voor het aanleggen van een nieuwe begraafplaats vinden. Of men wil er niet voor betalen…, natuurlijk! Lisse beweert in een nieuwsblad, dat mensen nu meer begrip hebben voor de wandaad? ‘Speak for yourself…, the public relations/marketing profylaxe and upcoming things, that the almighty cosmos on the long run still has in place!’. Hoe haalt men het in z’n hoofd om grafkelders open te breken en zich te ontdoen van stoffelijke resten die in gemeenschapsliefde daar werden neergelegd. Bij Lisse c.s. is van alles mogelijk. Totdat…? “Na ekte tori sa musu fu doro…”.

- PSA. Selfie’s de zelfgemaakte foto’s met een smartphone of SMS…, is men op Buitenlandse Zaken helemaal niet op gesteld. Ordentelijk pasfoto’s kunnen pas door, om een PSA – Pass te verkrijgen. PSA staat voor de ex-patriates en hun nageslacht die zich nog Surinamer willen gevoelen, maar uiteindelijk een andere nationaliteit blijken te hebben. PAS staat dus voor Personen van Surinaamse Afkomst. In een Wet staan de gradaties opgesomd, voor mensen die in aanmerking kunnen of mogen komen voor een enigszins accommoderende PSA.

- Oekraïne. Het soevereine land, blijkt nu definitief slachtoffer te worden van opstanden die door etnische Russen binnen Oekraïne worden georganiseerd. Door de Verenigde Naties als illegaal bestempelde referenda en/of gewelddadig gemanipuleerde volksuitspraken, trachtten separatisten eerstens grote gebieden van Oekraïne bij Rusland te voegen. De Krim werd op criminele wijze zo door Moskou geannexeerd. Suriname veroordeelde niet! Toen kwam het schietgeweld nog heviger over een aantal, niet onaanzienlijke steden in het oosten van Oekraïne. Vandaag de dag blijkt, ofschoon dat Vladimir Putin namens Rusland aan de conferentietafel in Minsk aanschoof, deze op hetzelfde moment een tweede militairoffensief front opende om daarmee de legitieme regering in Kiev nog zwaarder te treffen. Het is aangetoond, dat Russische militairen, reguliere gevechtseenheden en offensieve gevechtseenheden nu het Oekraïense territoir openlijk binnendringen en deelnemen aan het geweld met separatisten, tegen het officiële leger van het aangevallen land. Vladimir Putin brengt daarmee, de uitbraak van een onvoorspelbaar groot gewapend conflict, alvast in Europa steeds dichterbij. Vrijwel alle Navo – landen voelen zich nu verplicht, het defensiebudget op de begrotingen van 2015 en volgende jaren, stevig te rationaliseren en dus aan te passen. De Europese pers: ‘Separatisten hebben met steun van Russische militairen de Oost-Oekraïense stad Novoazovsk ingenomen. Daarmee is een tweede front in Oost-Oekraïne een feit. Een Oekraïense militair die bij de verdediging van Novoazovsk betrokken was, zegt dat de aanvallers separatistische vlaggen voeren, maar dat ze in werkelijkheid Russische militairen zijn. Separatistenleider Zachartsjenko heeft dat min of meer bevestigd. Hij verklaarde, dat duizenden Russische militairen –die met verlof zijn– vrijwillig aan de kant van de separatisten meevechten.

- VN Veiligheidsraad. De VN-Veiligheidsraad komt donderdag in spoedzitting bijeen om te vergaderen over de situatie in Oost-Oekraïne. De vergadering is aangevraagd door Litouwen, dat zelf geen lid is van het belangrijkste VN-orgaan. Litouwen is binnen de EU een van de grootste critici van Rusland. De vijftien leden komen om drie uur Surinaamse tijd bij elkaar. Het belangrijkste vergaderpunt is: ‘…de aanwezigheid van Russische troepen in Oost- en Zuidoost-Oekraïne…’. De NAVO gaat ervan uit, dat Rusland duizend Russische militairen in Oekraïne operationeel heeft. Separatistenleider Zachartsjenko verklaarde, dat zijn manschappen steun krijgen van 3000 tot 4000 Russen. De Britse VN-ambassadeur Grant wil, dat Rusland tekst en uitleg geeft over de aanwezigheid van Russische troepen in Oekraïne. De Russische ambassadeur Tsjoerkin wilde bij aankomst bij het VN-gebouw in New York nog niets zeggen.

- BSc. Het ministerie van Onderwijs keurde eerstens ‘goed’ en nu weer ‘af…’? Voorbeeld! Men moet diploma’s inleveren en het wetenschappelijke woord ‘science’ inruilen voor bijvoorbeeld ‘health’? “Bachelor of Science” zou dan moeten worden: “Bachelor of Health”? Terecht zeggen de gediplomeerden, dat de ambtenaren op het ministerie alvast ‘grat hari’ op het dak kunnen gaan zitten. Bovendien is er nog altijd een onafhankelijke rechter die in dergelijke geschillen, zou kunnen bemiddelen dan wel optreden. Het is in ieder geval weer gebleken, dat het een rommeltje is met eerste en tweede fase titulatuur. Zo heeft men ‘bachelor of science’ advocaten en dan in hetzelfde slag ‘meesters in de rechten’. BSc. versus MSc.? Vaker ook nog in beider gevalletjes, mensen die ‘het recht’ maar voor een nietig pukkeltje meester blijken te zijn. Nog een zaak die van de Staat onverdeelbare aandacht zou moeten krijgen. Fundamenteel ‘beschermde’ en te beschermen professionele beroepen (…), plotsklaps in de categorie ‘niet beschermde beroepen’? Zo kan Jan met de Pet, alleman en zijn maat, zich nu uitgeven voor drogist of opticien (…), sinds de huidige regering Bouterse het stuurwiel zo goed en zo kwaad als dat nog kon gewisselijk ‘overnam’. De misslagen meer dan bekend, wanneer de ‘human resource factor’ in een slecht beslagen boom is blijven hangen. Er zijn nog veel meer beroepen die beschermd zouden moeten zijn, maar door de huidige regering ondoordacht werden geschoffeerd en gemarginaliseerd. ‘Top to bottom and back’.

- 6000. De politie in Peru heeft een recordpartij cocaïne onderschept. De partij van ruim 6500 kilo had een straatwaarde van ongeveer 250 miljoen euro. De cocaïne is vermoedelijk van het grootste Mexicaanse drugskartel, dat in Peru actief is. De drugs waren bestemd voor de Spaanse en Belgische markt. Zeven Peruanen en twee Mexicanen zijn opgepakt, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens de Verenigde Naties zijn Peru en Colombia de twee grootste producenten van cocaïne in de wereld.

- Nog zo een dinges. De zeer professionele hofhouding van het staatshoofd, wist deze niet te wijzen op de wettelijke verplichting –wanneer wel en wanneer niet– het presidentiële ambtsketen ‘om te hangen’ en wanneer de chavisachtige sjerp door middel van ‘omdoen’ te gebruiken dan wel in te zetten. De aandachtige Arturo maakt daar met fundamentele constatering en dus geheel terecht, een ‘political point of comfort’ van. 

 

- Dienst. Waar is dat feestje…? Bij de EBS vervoert men ‘voor de dienst’, schapen in de laadbak van de dubbelcabine? En de politiewagen die in Nieuw Nickerie thuishoort, wordt dubbelslachtig vastgehouden te Southdrain om de vissers onder mindisciplinaire politiemannen van dienst te kunnen zijn? Laat het duidelijk worden, dat elke politiewagen met zwaailicht of zonder die draailampen op het dak operationeel is. Ook die geheim aandoende voertuigen van de politie met magneet – plakzwaailicht en burgerkentekens zijn 24 x 24 operationeel. Zodra de voertuigen aan de korpschef zijn overgedragen, moeten deze voor de dienst worden ingezet en niet voor de recreatieve gein. Vroeger was het dat de ‘inspec’ de dienstauto meenam om bij voorgeleiding met de wagen terug te keren van zijn huis. Nu is het een vervoermiddel geworden om hengelstokken op vast te binden of schoolkinderen op de parkeerplaats van een ‘fastfood business’ op te wachten en zogeheten ‘naar huis’ te rijden. De ‘selfies’ en ‘gsm-registraties’ van al dit minder te verheffen gebeuren, worden per ommegaand ingewacht.

- Verboden Toegang. Artikel zo en zo! En daaronder Suralco. Inderdaad reeds aangemeld dat er terreinen worden opengestoten aan de Meursweg (…), waarna Suralco L.L.C. met gele borden en zwarte belettering de eigendommen en bezittingen moest beschermen. Wie vertegenwoordigt de corrupte friemels in de Para? Juist ja! Website: Alcoa’s presence in Suriname extends back to 1916. The business, now known as Suriname Aluminum Company, L.L.C. (Suralco L.L.C.), originally focused on mining bauxite, an ore from which alumina is extracted and used to make aluminum. In 1958, Suralco signed an agreement with the Suriname government to develop the country’s hydropower and bring the aluminum industry to the country. Today, Suralco produces approximately 3,150 metric tons of alumina each day at its Paranam location.‘http://www.alcoa.com/suriname/en/info_page/home.asp — Helaas ook op de website: ‘NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Alcoa (NYSE:AA) today (25.08.2014) announced, that it intends to permanently close its Portovesme (Carbonia-Iglesias, Italy) primary aluminum smelter, which has been curtailed since November 2012. The closure will reduce Alcoa’s global smelting capacity by 150,000 metric tons to 3.6 million metric tons per year. The Portovesme smelter was curtailed in 2012 because it was one of the highest cost smelters in the Alcoa system and had limited prospects for becoming competitive.

- Smeergelden. Het Nieuw Front en Pertjaja Luhur hebben een interpellatievoorstel ingediend bij de griffie van De Nationale Assemblee voor behandeling van en om te kunnen onderzoeken wat er waar is van smeergelden die zouden zijn betaald door aannemer en uitvoerder Ballast Nedam. Ook is het Openbaar Ministerie in ‘alarm fase een’ gebracht om vermeende zaken eventueel aan vervolging van daders bloot te stellen. http://www.nu.nl/beurs/3694908/ballast-nedam-betaalde-smeergeld-in-suriname.htmlhttp://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/februari/06/smeergeld-ballast-nedam-voor-brug-in-suriname-1342841 http://www.nieuws360.com/laatste-nieuws/ballast-nedam-betaalde-smeergeld-aan-bouterse/http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/454734/1998/04/30/Ballast-Nedam-betaalde-smeergeld-aan-Suriname.dhtmlhttp://beurs.nieuwsbreak.nl/beurs-nieuws/ballast-nedam-betaalde-ook-smeergeld-in-suriname/10629909

 

 

 

- Energie. Alles loopt in het honderd. Afspraken, productie, aflevering en ambtelijke productiviteit. Was die 30.000 met een Hooghart als bijverschijnsel, niet al tot een levensgevaarlijk niveau gedaald. De parastatale onder het weinig dynamische, vooralsnog maar niet meegerekend.

- OKB. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) moet worden vernieuwd. Nieuwe mensen voor een nieuwe verkiezing. Nu al is er heisa omdat de oppositiepartijen in het parlement zich ernstig benadeeld voelen, bij de invulling van het lichaam. Een door de Staat in te stellen orgaan, dat volgens de Wet moet zijn ingericht om gezonder algemene en geheime verkiezingen te kunnen houden.

- EBS-tariefsverhoging. Men moet vooral daaraan denken te komen. Begin te kijken naar de achterstand die de Overheid heeft in betalingen aan de EBS voor eerder en jaren lang afgenomen energie. Vervolgens naar de dure CAO’s en de secundaire faciliteiten, zoals gratis stroom voor bepaalde personeelsleden. Extra beloning in natura. Zien hoeveel overtollig personeel in de vaste en contractsector zitten. Wat er aan overuren wordt uitbetaald en hoe het zit met de afdrachten voor buitenlandse beurzen. Hoeveel pleinen men nog wil inrichten of benoemen, voor/naar levende of dode psychiatrische patiënten. Zwerversbanken en -parken in te richten? Een gedurfde en fantasievolle stadsverfraaiing…, tot een toegemeten taak van de EBS verworden? Op bezuinigingsniveau. Tariefsverhoging voor de peperdure contractbedrijven die te pas en te onpas worden ingehuurd? Wagens uit de allerduurste autoboetiek? Faciliteren van aannemingsbedrijven in de eigendom van personeelsleden? Waaronder installatiebedrijven? Nog meer verhoging voor herstel van kapotgereden licht- en hoogspanningsmasten die levensgevaarlijk langs de openbare verbindings- en snelwegen worden geplaatst? In welke landen doet men dat nog aan ongehoorde achterlijkheid? Juist ja! Tariefsverhoging voor de sterkste schouders? Zijn die er nog? Inderdaad, heeft men nog een gering stel over, maar dan in de vorm van rechtspersoonlijkheidbezittende bedrijven. Gevolg? Duurdere producten en gerede inflatie dus, om de variabele kosten van de EBS te kunnen dekken. De consument op straat zal dat allemaal wel weer moeten betalen. Want het is hun schuld? Niet Bouterse, niet Hok, niet Duiker en niet Vischnudatt of Bee, zijn debet aan de materie? Wat een mop! De consument zal direct en indirect betalen van een karig loon, dat steeds verder afkalft en verdampt. Eind oktober voldoende stroom? Zien is geloven! Twijfel is zeker en realisatie een utopie, met een regering die zo arrogant als maar kan, alle schuld blijft zoeken bij de consument? In plaats van zichzelf in de spiegel te kijken. Inderdaad, een moeilijke opgaaf het eigen spiegelbeeld te moeten aanschouwen. Daar is eerstens een knap dikgekraalde armband ter bescherming voor nodig. Wat een land…, wat een grappenmakers. Maar het Volk is dom, hor? ‘Neen, Harriette! Het Volk moet worden opgelijnd om zich permanent te ontdoen van wat kwaad in de zin heeft. Keer op keer, kwaad in de zin.

 

- ‘Load-shedding’. Er is een plan en schema. Daar klopt geen jota van. En als het dan zogenaamd klopt, kan men er niets mee plannen. Dan is er ‘s morgens geen stroom, vervolgens ‘s middags niet en dan weer ’s morgens. Om dan uiteindelijk een paar dagen later, een avond zonder licht te zitten. Wat moet men plannen Willy Duiker? Schema’s lijken op een weinig volwassen stinkscheet. Geen regelmaat en absoluut geen doordachte frequentie. Het lot van een maatschappij, welke eens respect afdwong. Helaas, nu ongehoorde gelden moet betalen aan af te vloeien directieleden die het hebben laten liggen en de hele zaak in de poeder reden!

- Peloton. Wat deden ze allemaal in de vergaderzaal van De Nationale Assemblée? Een peloton aan mensen dat plaatsnam achter en rond het staatshoofd. Moest men zijn hand komen vasthouden of kwam men de parlementsleden intimideren? Zaakje werd toch uitgezonden, op de televisie? Oh ja…, kabinetten hadden ook geen stroom of ingeschakelde airco’s. Dus allemaal als ongenode gasten, naar het gebouw van de democratie. Wat een…!

- Debet. Regering ook debet? Regering “is debet” aan alles, door een groot aantal inferieure krachten te hebben ingezet. Politiek gelieerde leeghoofden, die bovendien de middelen om goed werk te kunnen inkopen, ook nog ontbeerden. Wie is debet? Juist ja! De benevelden en slaapkoppen.

- Westen. Uit het westen wordt geschreeuwd: ‘…macho man…’! Ach, dat meisje van twee turfjes hoog heeft in al haar simplificaties en simplificeringen ook nu weer het gelijk aan haar zijde weten neer te plekken. Als je dicht bij het vuur hebt verkeerd, is het niet zo moeilijk om het juiste woord uit het Italiaans te plukken. ‘Capisch? Capo di capi…, macho maaanh…’. Brengt Moesje echt niet naar de lichtstad. Brunswijk ook niet!

- 500. De aangestuurde Front-regeringen, wisten 500 miljoen US-dollar in de energiesector te steken. De huidige pretendenten in een Bouterse regering, trachtten dat te verzwijgen, te verduisteren en verdonkeremanen. Letterlijk megakunstenaars in het verduisteren van de waarheid. Gelukkig was daar Radjkoemar Randjietsingh die het maximale bedrog ontluisterde. “Let a faya…, neks no fout”. Wat een mop! ‘No wan faja no e leti…, bika ala sani fout!’.

- Airco’s uit. Dat was de instructie. Maar nu het geval zich overal voordoet, dat men ook ‘niet mag roken’ en het overal wel doet…, wat zal dan met de ‘airco-uit’ instructies gebeuren? Juist ja! Er is gewoon geen gezag. Nooit geweest, sinds 2010. En was er nu nog 10% over, is schamele dat tot een nul gereduceerd. ‘Aaaaaai, Tap a jai. No wan jai na ini Tapanahoni wi e go bai…! Drai gwe na foto, yere papi, taigi dem sma no wan Tapajai ne go drai…’. ’ De oppositie eist per onmiddellijk vervanging van Hok en de EBS-directie? Men kan beter denken aan verkiezingen en wel voor morgen. Daarna het hele z…., fundamenteel vervangen. De consument is debet? Hoe verzint men het. ‘Self-rightiousness…’, tot de zesde macht. ‘Self-righteousness (also called sanctimoniousnesssententiousness, and holier-than-thou attitudes) is a feeling or display of (usually smug) moral superiority, derived from a sense that one’s beliefs, actions, or affiliations are of greater virtue than those of the average person. Self-righteous individuals are often intolerant of the opinions and behaviors of others’. Echter is nog steeds de enige macht, het soevereine Volk van Suriname. Eind Oktober 2014 heeft Suriname geen energietekorten meer? Bij God…, de fantasierijken en bepaalde over een knol getilde mensen in SU, is van alles mogelijk. Inderdaad is zien dan weer geloven. ‘Neks no fout!’. Elk land heeft een regering die het door eigen toedoen verdient, zegt men in bepaalde salons wel eens. Nou, dat heeft de samenleving wel weer geweten. De bewoners van Paramaribo – Noord als sinds maanden getergd met de signalen, voor wat zich nu afspeelt. Grapjes over kannibaliseren van Trafo’s en van drie twee ‘dinges’ maken…, enzo. Men houdt het Volk al maanden, neen sinds jaar en dag voor de gek. Men was en is gewaarschuwd. Op 25 Mei 2015 kan men weer met paarse vlaggen komen intimideren bij de stembureaus. De samenleving weet natuurlijk met veel nadruk wat dan te doen. Want deze paarse gein en de gijzeling of geseling, verdient geen enkel zichzelf respecterend Volk. ‘Nunca mas! The eighties are hopefully dead and gone, by 2015 or sooner beta!’.

Energie. Bewustwordingscampagne in plaats van energieverruiming? Noodenergie wil men gaan importeren. Overheidsgebouwen zonder airconditioning en ondernemers die hun noodaggregaten willen inzetten. Load-shedding zal gewoon doorgaan. Doen alsof het iets nieuws is, terwijl zaakje al wekenlang in het geniep was ingevoerd. Een opsomming van wat allemaal goed was voor 2010 en wat compleet fout ging na 2011. Men had gewoon geen kijk op de energiebehoeften na 2010. Maar had wel het een en ander aan wenselijkheden en beloften op papier gesteld. Uitvoering? Noppes! Dat is wat men van het staatshoofd en de reacties uit het parlement mocht begrijpen. Niets nieuws aan de horizon. Oh ja…, men heeft begrijpelijkerwijs ‘emotioneel’ gereageerd. Daar kun je het mee doen, behalve dan de reeds multipele malen gehoorde dooddoener, dat een ieder moet bezuinigen. De regering Bouterse blijft haar best doen. ‘Too little too late…!’ Een cijfer weg te geven? Doe dat zelf maar. De bevolking weet écht wel, wat in 2015 te doen staat. Meer nog wanneer Hok met de brede kant van het lijf, op post blijft zitten.

- DNA. De regering Bouterse weet sinds 2011, dat er grote energieproblemen zouden gaan ontstaan. Er werd tijdig voor gewaarschuwd. Zowel de voorspelbare weersgesteldheid, als de technische tekortkomingen van de EBS…, waren reeds lang bekendgemaakt. Suralco waarschuwde vanuit hun maatschappijinzichten. Staatsolie waarschuwde en ging alvast naar Tapajai…! Intimiderende blokkade op aangeven van een kleine groep achterlandbewoners, in vergelijken gebracht met een totale natie, die energie niet langer kan ontberen. Bouterse zwichtte meteen. Uit blijkbaar eigen politiek en veiligheidsbelang. Waar zijn de neerslagcijfers, die de hoogte van het water in het stuwmeer, mochten voorspellen? Die worden niet eens beschikbaar gesteld en/of opgemaakt. Milieu en status van het stuwmeer, werd niet langer door de overheid beschermd…, ondanks waarschuwingen van de concessionaris. Mensen mensen mensen, regeren was eens ook vooruitzien. In deze benevelde toestand een onmogelijkheid geworden.

- Randjietsingh. Te reviseren machines staan stil aan de Saramaccastraat. Bruikbare turbines van Suralco te Paranam, staan voor een deel ook al stil. Alles moet per ommegaand, met kleine en middelgrote ingrepen, op gang gebracht worden. “Let a faya…!”. Maar, dan hoe dan? Suralco moet wel willen inkomen, gegeven de historische banden en verplichtingen. De regering van Suriname moet dat faciliteren –met in ogenschouw– de vigerende Brokopondo-overeenkomst, waar men zich blijkbaar langzaam maar zeker aan ontrekt en enkel in steeds beperkter mate energie aanlevert, in plaats van producten uit een geïntegreerde operatie, zoals dat verplichtend bij bilaterale verbintenis, tijdens de voorzienige en visionaire Eenheidsfrontregering werd vastgelegd.

- Meursweg. In troebelwater is het blijkbaar nog steeds goed vissen vangen. Denkt men. Ook in de buurt van de voormalige plantage Onoribo. Overal in Para waar concessie- en eigendomsrechten gelden, moet onder meer de Suralco grote waarschuwingsborden planten, dat het om concessieterreinen en eigendomsbezit gaat. Landsgebieden waar indringers bosranden trachten te ontdoen van bomen en begroeiing. Ongetwijfeld om wederrechtelijk te occuperen. De regering moet maar blijven slapen, particulieren en industriëlen in de gemeenschap niet bijstaan. Wie zich vrij en gemakkelijk kan bewegen in dit land, zonder belaagd te worden door gekwalificeerde onverlaten, verkeert tegenwoordig nog even aan de gelukkiger zijde van het bestaan.

- Dino. Het is gebleken dat terreur- en drugsverdachte Dino B. in Oktober 2014, ‘full fledged’ in zijn strafproces zal worden getrokken. Zo weet de buitenlandse pers vanuit New York City aan te melden. Opvallend, dat deze berichtgeving uit de Europese landengten overwaaide en de bekender lokale/loyale websites het zwijgen hanteerden.

- ‘Beta Vischnudatt’. Hij wil vanuit Wanica stoken tussen VHP en NPS. Heeft de man echt niets anders te doen, dan infantiel te ijlen in de hem nog toegemeten marge dan wel herfsttij?

- Scouts. Op hun laatste kampavond in Albina, zijn de padvinders op het terrein van de lokale basisschool aangevallen door een viertal lokale misdadigers. Meisjes werden vies betast en dus wederrechtelijk aangerand. Jongens die aanwezig waren, bedreigd en in het gezicht gestompt. De kampleiding kon de geweldenaren in eerste instantie niet aan en werd dus de hulp van politie en militairen ingeroepen. Albina? Het equivalent van Sodom & Gomorra, waarbij de primitieven nog steeds denken de baas over geciviliseerde mensen te kunnen zijn. Ook daar is compleet falen van deze regering Bouterse (NDP/ABOP/PALU) troef!

- Waar nog meer? Overval op kledingzaak aan de Anamoestraat. Overval op meubelbedrijf. Inbraak bij ondernemer en het verduisteren van US$45.000,– plus en juwelen van een overeenkomstig bedrag. Bouterse beloofde een diefijzer “vrij” land, zo een vier jaren geleden. En zijn politieke maatje Brunswijk, bezwoer in 2010 een land zonder overvallen. De kiezers en het opportunistenspan Vischnudatt/Bee, hebben het allemaal woordelijk gehoord, meegenomen en dus onomstotelijk geweten.

- Zuinig. De regering Bouterse kiest voor het oproepen en instructies tot bezuiniging…? Als je al niets hebt, op wat moet dan bezuinigd worden? De weg van de minste weerstand wordt weer ingeslagen, zonder dat er oplossingen worden gebracht. Typisch en voorspelbaar, als het eigen lijfsbehoud prevaleert. ‘Trafassi…, no kan, no sa de!’.

- Problemen. Nog meer obstructies nu berekend is…, dat de padieboeren hun producten onder de kostprijs moeten verkopen. Deze regering vraagt om de allergrootste problemen.

- Bee. Mensen zijn huiverig, ter zake Tapajai…? Neen, Tapajai moet voordelen bieden aan Bee en zijn achterban. “Tek wan plane, go leg dem sma uit…, dati Tapajai a no Paramaribo wawan…!”. Tapajai is voor iedereen. Als Paramaribo geen aanvullende inkomsten kan genereren, uit door energie aangedreven productie-eenheden en fabrieken, moet het binnenland ook niets meer aan inspanning verwachten uit Paramaribo. Gewoonweg neen zeggen tegen Tapajai, is op zich al een misdaad tegen de gehele samenleving die decennialang ‘gratis stroom’ en andere nutsvoorzieningen voor noppes leverde. Misschien dat Bee, het allemaal nu wél wil begrijpen. Evenzo zijn mystiek en duister gebleken achterban. Praatjes vullen echt geen gaatjes. Potentieel Tapajai-krachtwerk wel…!

- Syrië. USA boven Syrië. Dat de VS verkenningsvluchten boven Syrië uitvoert, betekent niet automatisch dat de Amerikanen ook meteen gaan aanvallen. Met de bemande en onbemande vluchten wil president Obama informatie vergaren, over de situatie van de Islamitische Staat in Syrië. IS heeft een groot aaneengesloten gebied in Irak en Syrië in handen. In Irak heeft de VS al stellingen van de terreurgroep gebombardeerd. Topambtenaren van het Pentagon lieten eerder weten, dat de enige manier om IS te bestrijden, is door ze ook in Syrië aan te vallen.

- Oekraïne. In Minsk hebben de Oekraïense president Porosjenko en de Russische president Poetin elkaar de hand geschud. Poetin zei in de Wit-Russische hoofdstad dat de crisis in Oekraïne alleen opgelost kan worden, als Kiev gaat overleggen met de separatisten. De Russische president waarschuwde zijn ambtgenoot dat een “militaire escalatie” een oplossing alleen maar verder weg brengt. Porosjenko op zijn beurt hamerde op het belang van grenscontroles om de levering van wapens aan de separatisten in Oost-Oekraïne te stoppen. Hij ziet daarin een rol voor de OVSE. Ook wil hij dat de separatisten gevangenen vrijlaten. Bij het overleg in Minsk zijn de leiders van Oekraïne, Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan. Ook EU-buitenland-coördinator Ashton is in Minsk. De top is officieel bedoeld om te overleggen over een door Rusland geleide douane-unie, maar er wordt vooral uitgekeken naar de ontmoeting tussen Poetin en Porosjenko. De hoop is dat beiden later vanmiddag een ontmoeting hebben om de crisis in Oost-Oekraïne te bespreken. Kort na aankomst op de luchthaven van Minsk zei Porosjenko dat de inzet van het overleg vrede is. Later zei hij dat in de Wit-Russische hoofdstad over het lot van Oekraïne en Europa wordt besloten.

- Collectieve mishandeling. En de hoop weer te vestigen, dat men als NDP de algemene verkiezingen zal winnen? Men moet meteen wel ingewreven weten, dat vanaf 1980 dit soevereine volk van Suriname met tussenpozen en op gezette tijden, collectief werd mishandeld door NDP/Palu-achtige besturen. Of dat nou in ‘de zogenaamde revo’ was, met niet een gering te achten standrechtelijke executies, om een handvol misdadigers hun grijpzin te kunnen geven of nu weer een sfeer van arrogantie en onverschilligheid –gelardeerd door corruptie– in stand te kunnen/mogen houden. Wie heden ten dage fundamentele kritieken heeft, wordt publiekelijk of achter gesloten deuren vergast op een serie smerige woorden en schuttingtaal, waar zelf de varkens echt geen brood van lusten. En zo zal het ‘Switi Sranan’ keer op keer en bij herhaling vergaan, als men de bevolking niet respecteert en op werkelijke waarden schat. Maar als men zichzelf niet respecteert, wat te verwachten van het lumineuze, dat voor een deel wel school ging maar een ander deel van hetzelfde soort en achtergrond weer helemaal niet. Een cocktail aan collectieve volksmishandelingen, was en is daar het gevolg van. ‘Load shedding’ en niet weten wat daarmee aan te moeten, dan de weg van de minste weerstand te bewandelen, is een schoolvoorbeeld van het mislukken ener regering Bouterse. De naam van de eindverantwoordelijke, voor alles wat in dit land nu weer dodelijk plaatsheeft.

- PALU. Wat moet met de Palu en zijn ingezette pseudobestuurders gebeuren? Velen zijn met de oppositie van mening, dat de heren en voor zover nog dames, het bos moeten worden ingestuurd en bomen gaan tellen. Want daar zijn de meesten voor opgeleid. Niet bepaald voor de goudzoek, maar eerder als houtvesters. Echt niet om energie, volgens de bepaald amorfe ‘kro faya’ ideologie op te kunnen wekken. Bepaald niet!

- ‘Gwe boys’. Uitspraak van Gajadien, ter zake Hok en Duiker. “Gwe boi gwe boi gwe boi…”. Maar als Hok eruit wordt getrapt, met natuurlijk die belachelijk aandoende eervolle vermelding, stapt de gehele Palu op. Uit het ‘coalitionele’ met minder eervolle vermelding. Overwegende het sektarisme en een kuddediersyndroom. Niet dat het landelijk veel uit zal maken, dat een ‘todo prasoro partij’ als minichampignon, geheel onomwonden wordt uitgesneden. Helemaal niet een poot uitgedraaid. Eerder, wat minder gemier in de marge en in ieder geval betere kijk op energie en mensenbestuurders die er wel wat van kunnen bakken. Of ze nou uit Delft of van de Erasmus afkomen, het is een rasbeter volkje dan de ongelukkige babbelaars uit het Bun Dyari – nest, wat met grote woorden ook al voor de deuren van de Krijgsraad zich van vuiler taal wisten te bedienen. Het niveau tot op de dag van heden geheel eigen. Na de moorden in 1982, kostte Palu de NDP de nakomende verkiezingen. Denkt men nou echt, dat het in 2015 anders zal lopen. ‘Ondro yan…’, wordt dat resultaat nog kleurrijker medegedeeld. Deze energieagenda zal de NDP permanent de das om doen. Waarom men zo lang heeft gewacht, met ‘load shedding’? De kinderen zaten nog op school en de nieuwe EBS-, eigenlijk Staatsolie-Centrale aan de Saramaccastraat, kon wel worden geopend met doorknippen van een lint. Niets anders dan een foto-oppie gebleken. Want de switchyards en ander secundaire faciliteiten, waren nog lang niet ‘in place’, zoals taalarmoede weergeeft. ‘Niet in place…”. Wat dat ook mag betekenen. Geen secundaire faciliteiten ingebed of ingebracht of geplekt…, enkel een pathetisch doorkniplintje. That’s all!

- Zwaailichten. Inderdaad op de uitvalswegen en in de binnenstad van Paramaribo. Maar ook 70.000 SRD aan Powisi-moni naar gort. Was dat de brandkast van Abrikadabri, waarmee de helikopters moeten worden afbetaald of legaal geregistreerd. Of was dat geld van een buurtbewoner. Hoeveel zat er eigenlijk in de getilde brandkast van Abrikadabri? Groovy moni?!

- D-Max. En dan die veiligheids – DMax van Belfor. Waarvoor eigenlijk zo een wagen in dienst. Wat deed dat ding helemaal bij Cabendadorp om zogenaamd tegen een lichtmast te kwakken? De politie van Zanderij moet een plausibele verklaring, bij processen-verbaal opgemaakt, door die twee bewakers van Belfor worden gegeven. Zo ook werd de volgautochauffeur van Pinas (TCT/ABOP) ‘schuld gegeven’, van een dodelijke aanrijding op de Oost-Westverbinding. Niemand gelooft in die geponeerde toedracht en vreselijke gevolgen. Doofpot, ‘so bun’. Een andere ‘papa lekker’, gaat vissen met een patrouillevoertuig in Nickerie. Nog prettiger als dat politievoertuig operationeel moet worden ingezet. Volgauto…, zwaailichten…, maar in welk land komt dat nog voor? Inderdaad in Parijs, bij de misdaadwijk in het noorden van die metropool waar Arabieren en Noord Afrikanen die hele samenleving ten westen en oosten van Gare du Nord hebben bezet. Barbes, inclusief ‘the project’ of volkswijken van Bercy. Daar rijdt de CRS in Renault-busjes met opengeschoven zijdeuren rond. Met een blauw zwaailichtje en kenmerkend eentonig geluid uit de alarmhoorn. In SU wordt een hele straat door rood zwaailicht beschenen. Alsof dat afschrikt. Hooguit snelheidbeperkend en dus filevorming initiërend op de buitenwegen. ‘Denk a tori…’. Op de zaterdagavond, zo ook bij Thalia en een bekend Casino in het voormalig Stargebouw…, wel vier politiewagens op de kruising met zwaailicht. Grote verwarring. Wat was dat nou weer? Een overval of kwam het casino, met al dat geld op tafel zonder licht te zitten. ‘Zweef teki…, yere!’.

- Frontig en fruitig. NPS en SPA, welke laatste arbeiderspartij een megabezoekersaantal op congres kreeg, mogen frontig en fruitig aan het werk. Cobi van NPS, wil een gedragscode via een memorandum en motie forceren. Kunnen Cobi geen ongelijk geven, als men naar de handtekeningen kijkt en er mensen zijn die niet eens het woord ‘Marowijne’ weten neer te pennen. De overigen mogen ook onderzocht worden op hun handschrift, door een karakteroloog. Kan soelaas en diepzinniger inzichten bieden. SPA gaat dus frontaal mee en de NPS wil eventueel ook nog wel meedoen. Is dat goed gesteld? Juist ja! Cliff Marica wil een revolutie bij de PSV? Als militante EBG-er zijn gedurfd recht om de achtergebleven katholieke christendemocraten, aan te vullen/voeren. Bij Kersten gebeurde het tegenovergestelde. Alleluja…!

- Wowojo. Misschien is het toch nog wel beter om de Centrale Markt over te dragen aan Somo. Die weet huurtarieven en unitplaatsing, betaalbaar te houden. Bovendien, toch ook winst te maken. Bij de politiekvoering op de Centrale Markt, mag Somo voor de communicatie met het bovendek, wel een cursus ‘Guyana-Bedjan inglish’ gaan volgen. Want daar is de voertaal enigszins naar het Angelsaksische verschoven…, bajo!

- Hoogestraat. Het was weer zover, dat de Hoogestraat door de gewapende machten werd aangedaan. Zowat 20 kilo’s aan drugs op nog geen honderd meters van de lokale DEA vestiging te Paramaribo. Wanneer komt ‘Mi Abri’ aan de beurt? Juist ja, dat niet onbeduidende dorp midden in een villawijk. Somo had gelijk, toen hij bij het willen opruimen, ernstig gehinderd werd door mensen die net zo etnisch als hijzelf zijn ingesteld.

- Ongeboren kunsten. Investeren op dit moment in SU, met een zowat demissionaire en uit elkaar te vallen regeringscoalitie? Je moet dan wel van ‘goede huize’ komen om de eigen integriteit, nogal ondoordacht op het spel te zetten.

- Broko. De bordelen in ‘Brokopondo Centraal’ werden bezocht door bestuursdiensten. Hygiëne liet te wensen over. Dacht men echt, dat in veldbordelen te kunnen terugvinden? Badkamersanitair met ligbad, toilet en bidet? Men zou denken, dat de zaken meteen en met een knal zouden worden opgeruimd. In ieder geval, het bestaansrecht ontzegd. Dat werd niet helemaal duidelijk.

- Buza.nl. Een volledig foto-onderschrift? Niet helemaal. Wat wel duidelijk werd, is dat na HM en nu ZM Ambassadeur Henk Soeters van het Koninkrijk der Nederlanden in Paramaribo, er twee bijzondere ambassadeurs volgden die echt niet zoveel zin hadden in ‘Surimaribo’. Zowel Van Gool als Jacobi…, lieten in de eerste of tweede week al merken, dat ze nimmer zouden verlengen, nadat de obligatoire drie jaren op ‘post Paramaribo’ zouden zijn versleten. Kwam hen dus zeer goed uit, dat de een tijdelijk naar Roemenie overging en de ander –via een amnestie kwinkslag– naar Beijing/Peking verdween. ‘Ogri tya wan bun…’. Van Gool ging uiteindelijk naar de EU en werd naar post-Bogota met haar Colombiaanse wederhelft verdisconteerd. Jacobi zit nu veel prettiger nabij Tokyo…, een plek die eerder altijd al tot zijn verbeelding sprak. Dus toch wel twee ambassadeurs na Soeters, die de post Suriname eerder schuwden dan die omarmden. Tijdelijk zaakgelastigden, in de rang van ambassadeur of gevolmachtigd minister, tussen Jacobi en Noorman, verkenden bij herhaling het braakliggend terrein. En dan nu is Ernst Noorman in de wachtkamer. Een tijdelijk zaakgelastigde die na de sluiting van Burkina Faso, de post in Suriname toch wel zelf ambieerde. Helaas voor hem…, van de regen in de drup terechtgekomen. Maar dan toch wel verademend, nadat hij al die laterietwegen van de ‘Opper Volta’ achter zich kon en moest laten. Al was het dan meer om de bezuinigingen, dat de NL-ambassade aldaar werd gesloten…, in dat toch wel knap onbelangrijk gebleken landje. Het smerige wat Ouagadougou lardeerde, wordt hier rijkelijk gecompenseerd door mooie asfaltwegen uit de Front-periode. Hoewel na een Abrahams en die Parmessar op OW, de zaken opnieuw worden vernietigd. In plaats van grondige reparaties en volledig herstel van het wegvak, men overal borden tegen komt met de tekst “slecht wegdek”. Had men in Burkina Faso niet eens. Daar viel men zo in rode snert, met een CD 4X4. Elo! Redi doti lateriet ‘all over the place’ die de Prado’s ook al kleverig aanspraken en rauw lustten. Henk Soeters gaat na zovele dienstjaren, in ieder geval zonder ‘hang ups’ terug naar Den Haag, om op zijn manier van het culturele in Zuid-/Noord Holland en/of de EU na te genieten. Oost-West? Tussen thuis en Schiphol…, altijd nog het best.

- Mutaties. Gaat Diana Poki nu voor ABOP van Ronnie Brunswijk, onvoorwaardelijk in Brokopondo verkiezingswerk doen? En zal Clifford Marica, de PSV echt onder andere naam gaan ondersteunen? Dat willen aanhoudende geruchten, die door een aantal belanghebbende strak werden/zijn gevoed.

- Seedorf. Opnieuw Surinaamse decoratie voor Clarence Seedorf. Lijkt wel een politiek ‘jojo-gedoe’ te worden. Intussen hangt Enrico Wijngaarde zijn fluitje op en heeft hij het gehad met deze Surinaamse Voetbal Bond.

- ‘Cursao’. Kippe vertelt dat Curaçao toestemming geeft om rechtstreeks te kunnen vliegen tussen Zanderij en Aruba. Wel is een schrijven gewenst, dat het allemaal ook in koninkrijksverband mag. De Antillen hebben eigenlijk nog niets te bepalen, zonder dat Den Haag het allemaal op internationaal niveau toestemt.

- Drie? Neen niet drie…, maar veel meer goudbedrijven hebben hun deuren geopend en zijn met of zonder schoorsteen operationeel in Paramaribo Noord. Spuwen vergiftigde lucht op de noordoost passaat, over Paramaribo heen en verpesten de atmosfeer vanuit de Prinsessestraat, de Verlengde Tourtonnelaan en alle zijwegen, de Anamoestraat en alle zijwegen, de Gompertsstraat en Ma Retraiteweg. Overal van die illegale en formeel te legaliseren schoorstenen/afzuigapparatuur van smelterijen. Niemand die wat fundamenteels daartegen doet. En zo vormen ondernemersgezwellen in de goudsector, terminale tumoren die onverklaard in de mens groeien.

- Zenuw. De energiesituatie begint knap op de zenuwen van de burgerij te werken. Het staatshoofd is niet aan het ‘chillen’ in het binnenland, wil Vischnudatt de samenleving wijsmaken. Maar wie gelooft die onderwijzer uit Wanica nog? Chillen bestaat in de politiek, vaker ook uit ‘zelfingenomen’ en ‘genoegzaam’ grondbeschikkingen vergunnen aan mensen die men welgezind is. Digitale televisie/communicatie promotie, zou de zaak van alle coalitiegenoten toch maar eens prettiger insmeren. Taken eigenlijk weggelegd voor de telecom-bedrijven. Niet een bewindvoerder die zegt het land te willen leiden, maar onbereikbaar gebleken is voor eigen kabinet en behoeftige in de assemblee. ‘Digital incommunicado…!’. Chilling!

- Regen. De bevolking gelooft bij huidige zware regenval…, echt niet langer in verhalen over te lage waterstanden van het stuwmeer. Ook niet dat een switchyard ontbreekt om genoeg stroom te geleiden, naar de consument. Waarom een nieuwe elektrische centrale openen, als die voor noppes blijft staan. Grappig maar ook doodserieus, als men zo naar de mensen op de radiopraatprogramma’s luistert.

- Moppentapper. Eentje weet te vertellen, dat Suriname heeft gezorgd voor een nieuwe secretaris-generaal van UNASUR. Er zijn van die friemels die naast de schoenen beginnen te lopen.

- Newmont. Hok vertelt aan een medium, dat Newmont een exploitatievergunning/beschikking voor een nieuwe goudmijn heeft gekregen. En dan? In ieder geval, zal de openstelling gelukkig niet door Hok of zijn huidige bazen geschieden, maar een excellenter regelingssamenstelling en de gasten uit het noorden.

- Kafka. Misiekaba gaat Cheung de les lezen? Kafkaiaanse verhoudingen en verbeeldingsvormen ‘down town’ Surimaribo. ‘Go lesi wan ekte bun buku…, yere Andreetje!

- Brandstof. Een dubbelcabine met in de laadbak een stevige hoeveelheid brandstof, kantelt in de buurt van Snesi Kondre/Langatabiki. Hoe lang zal het goed gaan met deze illegale vorm aan brandstofvervoer. Een zwaargewonde werd naar de Franse oever van de Marowijne vervoerd.

- Muppetshow. “Elo Willy…, stroom no de baka…”. Het gaat om Willy Duiker en bepaald niet om Willy Wortel…, hor! Het gaat om Willie Duiker die ook weer denkt, dat de samenleving met hem kan meeduiken in onzinnige verhaalvertellingen. Een ‘muppetshow’ werd door Duiker weggegeven, weet Asies Gajadien niet te smaken. Een ‘ekte muppetshow’ als men maar verhaalt en niet eerlijk vertelt, dat vanaf PALU de EBS weer overnam in 2010 (…), er onder Vaseur en onder Duiker afschuwelijk mismanagement is gepleegd. Prioriteiten werden gesteld richting pleinvernoeming naar iemand die vanwege afwijkende geestesgedragingen werd opgesloten. Vervolgens de duurste auto’s uit de duurste winkels aangekocht, voor de energiemonopolist en zijn rijkelijk te accommoderen staffers. ‘Brand new’, werden aangeschaft. Geen kabelresten teruggevonden, want die werden ook nog gestolen. Ook geen afvloeien van overbodig personeel, want die blijven gewoon met steeds duurder wordende CAO’s hangen. ‘Saneren’, is een vies woord bij de EBS. In ieder geval, zal de EBS onder een Palu-leiding het eigen lot weten te bezegelen/beslechten en kan ook Hok nu maar beter wegblijven van persconferenties. Wil deze niet nog meer aan belachelijks aan zich verbinden of magnetisch naar zich toetrekken. Voor alle ‘todo prasoro partijen’ en leidinggevende –daaromheen en/of op hoger echelon (…)– is het de allerhoogste tijd. Vischnudatt schreeuwt moord en brand, dat men de oppositie niet moet geloven. Daarbij vergetend, dat ‘pers en samenleving’ voor zichzelf wel kunnen uitmaken wie deugen en wie absoluut niet! Die meneer Belfor had even niet alle aandacht, met zijn waardebonnenverhaal. ‘25 Mei 2015…, the final call. Intertwined and energizing!’.

- Mislukking. Twee nieuwe Europese navigatiesatellieten die gisteren vanuit Frans-Guyana zijn gelanceerd, blijken in een verkeerde baan terecht te zijn gekomen. De kunstmanen, Doresa en Milena, zijn de eerste volledig operationele satellieten van Europa’s eigen satellietnavigatiesysteem Galileo. De twee Galileo-satellieten werden gisteren vanaf de ESA-lanceerbasis in Kourou in de ruimte gebracht met een Russische Sojoezraket. De bovenste trap had Doresa en Milena in de geplande baan moeten brengen, maar dat ging mis. “Ze zijn in een lagere baan terechtgekomen dan verwacht”, meldde het lanceerteam.

- NOS.nl – Vrijdag 29.08.2014. Dino Bouterse heeft in de VS een gedeeltelijke schuldbekentenis afgelegd, meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg. De advocaten van de 41-jarige zoon van de Surinaamse president willen dit nog niet bevestigen. Bouterse junior zit al een jaar in New York in de cel op verdenking van cocaïnesmokkel naar de VS en wapenhandel. Ook zou hij Hezbollah-strijders naar Suriname willen laten komen, zodat zij aanslagen in de VS kunnen plegen. De Amerikaanse justitie zegt beelden te hebben waarop is te zien dat Dino Bouterse een kilo cocaïne en een raketwerper uit een safe in zijn overheidskantoor haalt. Volgens Bloomberg is Dino klaar voor een deal met de Amerikaanse aanklagers, een gebruikelijke gang van zaken voor rechtszaken in de VS. In ruil voor een gedeeltelijke bekentenis zou hij strafvermindering kunnen krijgen. Wat de deal inhoudt, is nog niet bekend.

 

De Observateur van Sranan.

 

 

De Week in Retro – 23.08.2014.

De Week in Retro – 23.08.2014.

 

MEMORABILIA

 

- Terugslag. Het werd een ramp voor velen in binnen- en buitenland. In Suriname een structureel tekort aan energie, wat men lang verborgen wist te houden en uiteindelijk niet langer in het duister mocht verblijven. Zich als een knal van tegenspoed manifesteerde, onder een regering Bouterse. De samenleving heeft schijnbaar weer geen benul van hoe ernstig en gevaarlijk de situatie nu is. En dan de absurde overstromingen na iedere regenbui. Geeft aan wat er aan bestuurschaos heerst. Een schoolvakantie die aanving en men ook dit jaar niet goed weet wat met horden aan kinderen te beleven. Jeugd die geen ontspanningsfaciliteiten ter beschikking krijgt. En een staatshoofd dat onbereikbaar werd, voor een ieder die vond dat hij in het parlement moest verschijnen. Een parlement dat geheel tot stilstand kwam, met Brunswijk op de bok en een onderling strak kijvende NDP-fractie dan wel gebrouilleerde coalitieleden. In de Oekraïne vond een illegitieme Russische invasie plaats van wit gespoten trucks, belast met onbekende niet geverifieerde/-controleerde goederen uit Putin’s Rusland. De journalist James Foley werd door ISIS publiekelijk de keel doorgesneden en onthoofd. Een gebeurtenis die een ieder met afgrijzen vervulde, daarbij vergetend dat dit elke dag een aantal keren gebeurt in het domein van internationaal terrorisme. Ebola houdt Afrika en ook andere continenten in angst. In de USA zijn weer etnisch georiënteerde rellen gaande na een politieactie waarbij een tiener omkwam. De Amerikaanse media voedden die gebeurtenissen met gebruikelijk overdreven aandacht. Naar de week in retro…

- Wreedheid. Drie dagen geleden onthoofdden militanten van de Islamitische Staat de Amerikaanse fotojournalist James Foley. IS kondigde de barbaarse moord aan in een brief aan de familie van Foley. Op 12 augustus, een week voor de dood van de journalist, schreven IS-militanten een email aan de familie van Foley, waarin IS de moord aankondigt en rechtvaardigt. “GlobalPost” , een werkgever van Foley, zette de brief met instemming van de nabestaanden integraal online. De toon van de ontvoerders is emotioneel; stukken van de tekst zijn geschreven in hoofdletters, of schuingedrukt en benadrukt met veel uitroeptekens. IS heeft Amerika lang met rust gelaten, betogen de ontvoerders. ‘Sinds jullie vernederende nederlaag in Irak hebben we ons niet met jullie bemoeid en jullie burgers niet aangevallen, ook al hadden we dat wel gekund. [...] Nu zijn jullie terug om bommen te gooien op de moslims van Irak, dit keer via luchtaanvallen’. De militanten noemen de luchtaanvallen van Amerika laf omdat het land een ‘echte confrontatie’ uit de weg zou gaan. Sinds de luchtaanvallen heeft IS besloten de aanval in te zetten, aldus de brief: ‘Jullie sparen de zwakkeren, ouderen, vrouwen en kinderen van onze samenleving niet, dus wij die van jullie ook niet!’. De aankondiging van de moord op Foley had vervolgens niet directer kunnen zijn. ‘Jullie, de Amerikaanse overheid en jullie burgers zullen de prijs van de aanvallen betalen. Het bloed van de Amerikaan James Foley zal als eerste vloeien!’. De Britse politie probeert de identiteit te achterhalen van de IS-terrorist die de Amerikaanse journalist James Foley onthoofdde. “The Guardian”, lijkt al te weten wie de gemaskeerde man met Brits accent is. Ingewijden zeggen tegen de Britse krant dat de man in de video een van de drie Britten is, die verantwoordelijk zijn voor internationale gijzelaars. Nu dus de aangeduide moordenaar van James Foley. Tot zover “Elsevier Magazine”. In Suriname haalt men de politieke tegenstander op in een willekeurige nacht en vervoert de totaal verraste arrestant naar een oud koloniaal Fort. ‘In Suriname…, kan toch niet? Doet men niet met zijn eigen mensen…?’. Men kan zich vergissen. Daar wordt het opgehaalde slachtoffer gemarteld en gedwongen tot het geven van valse verklaringen. Na de foltering wordt de arrestant met veertien anderen, zonder enig pardon of legitieme rechtsgang, vanuit een raampje in de nok van het Fort Zeelandia gefusilleerd. Een heel land…, nu al 32 jaren ‘plus’ en dus met mede nemen van de moorden op militairen, politiemannen en burgers in verwarring gestort. Ormskerk, Hawker en tientallen anderen –1982 en daarna– in trauma achtergelaten. Ouders dementeren en sterven in het ongewisse. Sommige kinderen van vermoorde mensen plegen zelfmoord, omdat ze het aangedane onrecht van 1980 – 1992 niet langer aankonden. Het is maar (…), dat ook de daders van die gruwelslachtingen weten…, ze geen draad beter zijn dan de moordenaars van Foley.

- Stroomverstoring. Direct en indirect is de/een democratische procesgang binnen de wetgevingsorganen ook krakend tot stilstand gekomen. Doordat de politieke oppositie in De Nationale Assemblee eist, dat het staatshoofd per ommegaand komt vertellen wat er aan de hand is met de energievoorziening, Nu deze dat niet per direct doet, voelt de oppositie in het parlement zich ook niet geroepen om aan debatten over ‘andere zaken’ deel te nemen. Plaatsvervangend voorzitter van het parlement –niemand meer of minder dan Ronnie Brunswijk– heeft nu zelf bepaald, dat er over ‘sociale wetgeving’ pas kan worden gesproken, als er voldoende mensen meedoen of draagvlak middels stevig quorum verlenen. Gegeven het vaststaande feit, dat Brunswijk een zeer behoeftige achterban heeft, zal hij de situatie ook politiek uitbuiten om de sociale wetswijzigingen en toevoegingen, niet zomaar in het parlement ter behandeling in te laten. Zal hij echt niet gauw doen, wil de Abop-voorman niet door de eigen mensen strak ter verantwoording worden geroepen. Brunswijk vertegenwoordigt de grootste groep aan belanghebbenden, voor allerhande sociale voorzieningen. Hoe zou dat nou toch weer zo zijn vergroeid? Voer voor sociologen? Helemaal niet! Intussen zou Misiekaba de houding van Brunswijk als ‘dictatoriaal’ hebben neergezet. Van welke baas zou hij dat hebben overgenomen? j‘No frede Andreetje, a feti e go kom moro bigi…’. ‘Remember Brunswijk in: Coronie, Nickerie en Marienburg? Slowly but surely…, a pa e sluip teki. Elo!’.

- Sociale onrust. De EBS zetten in de dagbladen hele en halve smoespagina’s en ‘load shedding schemes’ op het internet. ‘Too little too late…!’. Men mag intussen niet veronachtzamen, dat er straks sociale erupties volgen op het uitblijven van gedegen, stabiele en betrouwbare energievoorziening. Op de vrijdagochtend werd de vraag gesteld, waarom bijvoorbeeld Coronie, Galibi of Nickerie geen energieopwekkende windmolens hebben?. Wil men daar echt antwoord op hebben? Omdat er geen ‘tjuku’ te verwekken is en er geen ‘nyan’, bij de aanschaf te maken is! Waarom kan een particulier geen ‘private elektriciteitscentrales‘ opzetten, omdat de Staat de eigen melkkoeien niet slacht en op een deplorabele ‘s landsboerderij wil ophouden. Hoe gebrekkig dat nu weer is. Met alle gaat het zo, in het parastatale gemieter. Marienburg, Wageningen, Surland, Bruynzeel…, ga die historische verworvenheden maar punctueel en objectief na. Wel vernietigen, het volk in de prut duwen en dan bij herstelpogingen (…), de ‘tjuku trom’ slaan en de ‘nyan patu’ van de nodige ingrediënten voorzien. Overfacturering is daar maar een ‘kleine boy’ bij vergelijken. Veel meer zit in de agentuur van grote leveranciers. Daar springt men als eerste op, om dan het eigen land verder te komen vernietigen. Dat is het hele systeem, dat met ‘wortel en tak’ moet worden uitgeroeid. ‘Na krasi…, fu dem tjuku basi e tja na massi’.

- Loop. Een lokale ondernemer werd te Uitvlugt, een loop tegen het hoofd gedrukt en ontdaan van de bezittingen die hij op dat moment bij zich had. Suriname is veiliger dan landen in de regio…, hor!

- Kassa. Een aantal criminelen heeft de brandkast van CBB Kwatta getild en weggedragen. ‘You ain’t heavy, your my future…’.

- Business. Ondernemen aan de Martin Luther Kingweg oftewel Highway is een riskante business. Gaarne de statistieken van gewapende overvallen waar bij misschien ook wel wordt gekapt, geschoten of met schiettuig is be-/gedreigd. Of zijn die statistieken niet per regio ingedeeld? ‘Tell it like it is…’. “Jawel, klopt ook…! Chinees echtpaar beroofd en gekneveld achtergelaten. “Komt ook in de Caricom voor…”. 

- Hallo. “Elo…, jongens in de nationale poppenkast…, ik kom echt niet voor dinsdag, hor. De soela hier in het binnenland, is zo rustgevend voor al mijn sores. Niet dwingen, hor…, ik kom echt niet. Mi a no Obama yere, vakantie is vakantie. Vrolijke tijd…, hor. Steek een kaars voor je raam vannacht, als een teken dat je wel op me wacht…”.

- Lak. Moskou heeft lak aan de Oekraïense nationale grenzen en stuurt een konvooi vrachtwagens, zonder toestemming en afgesproken controlemechanismen te dulden, de landsgrenzen van de onafhankelijke en soevereine staat over. NAVO-topman Rasmussen heeft kritiek op het eenzijdige besluit van Rusland om het hulpkonvooi voor Loegansk de grens over te sturen. Rasmussen zegt dat hij die stap veroordeelt en plaatst in een verklaring ook vraagtekens bij de bedoelingen van Rusland. De NAVO-chef spreekt van “een zogenaamd humanitair konvooi” en zegt dat het eenzijdige optreden van Rusland vragen oproept over het motief om vrachtwagens naar Oekraïne te sturen. Moskou beweert al weken dat er alleen hulpgoederen en eerste levensbehoeften in de trucks zitten. Oekraïne is bang dat er ook wapens voor pro-Russische separatisten worden vervoerd. Rasmussen zegt verder dat Rusland opnieuw de soevereiniteit van Oekraïne heeft geschonden. Rusland had de regering in Kiev niet over het besluit geïnformeerd en ook niet om toestemming verzocht. “In plaats van te de-escaleren, laat Rusland de situatie verder uit de hand lopen”, zegt de secretaris-generaal. Rusland heeft in een verklaring nog eens stevige kritiek geuit op Oekraïne. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de vertragingen van het hulpkonvooi voor Loegansk onacceptabel zijn en dat Rusland niets anders kon doen dan de chauffeurs op eigen houtje de grens over te sturen. Rusland besloot vanochtend om het konvooi zonder overleg met Oekraïne te laten vertrekken. Kort daarna reden de eerste vrachtwagens de grens over. Oekraïne is woedend over de gang van zaken, maar heeft gezegd het konvooi niet te zullen tegenhouden. Rusland zegt dat het “ongekende inspanningen” heeft verricht om aan alle eisen van Oekraïne te voldoen. Tegelijkertijd heeft Oekraïne er volgens Moskou alles aan gedaan om het konvooi te vertragen. Kiev wordt onder meer verweten dat het extra aanvallen heeft uitgevoerd op Loegansk, net nu daar hulpgoederen naartoe moeten. “We kunnen deze wetteloosheid en leugens niet langer tolereren”, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Rusland heeft daarom besloten om te handelen”. Het ministerie zegt dat medewerkers van het Rode Kruis ‘nog altijd welkom zijn’ om het konvooi te begeleiden of te helpen bij het verdelen van de hulpgoederen. Rusland had met Oekraïne en het Rode Kruis afgesproken dat de hulporganisatie vanaf de grens de leiding zou hebben over het konvooi, maar vanwege de veiligheidssituatie in Oost-Oekraïne zijn de Rode Kruis-medewerkers achtergebleven bij de grens. Tot zover de buitenlandse pers. Respectloosheid van de Russische beer. Renaissance van occupaties, waar veertig jaren strijd en ontzetting van Stalinistisch grenzen aan ten grondslag heeft gelegen. Er is niets in het mentale van Moskou en dus het Kremlin veranderd.

- Voorarrest. Minister Dries van Agt van Justitie al in 1973: “De heer Roethof heeft min of meer terloops gezegd, dat Nederland geen goed figuur slaat op het stuk van de voor-lopige hechtenis…!”. Die discussie is weer opgelaaid nu blijkt dat een hoogstwaarschijnlijk onschuldige Surinamer is vastgezet, omdat dichtbij hem –tijdens de vlucht uit Suriname naar Nederland– zeven bolletjesslikkers zaten. Als men naar Nederland reist, absoluut geen vriendschappen op het vliegtuig aanzwengelen, hor. Mocht het zo zijn, dat men vrienden aan boord heeft…, ook die links laten liggen! Want een verkeerd woord, in de rij bij de douane en je zit drie maanden vast in de paranoïde Haarlemmermeer. De hedendaagse strafadvocaat, toevallig ook een Roethof uit Enschede, kan daar volumes over presenteren en daarnaast schrijven. Let op eerder deze maand. 05.08.2014. CURAÇAO – De marechaussee op Schiphol heeft vrijdag acht Surinamers opgepakt op verdenking van drugssmokkel. De groep verklaarde op weg te zijn naar een kickboksgala maar trok daar juist de aandacht mee. Na controle bleek dat zeven van hen bolletjes met verdovende middelen hadden geslikt. De verdachten, mannen van 22 tot 45 jaar, deden zich voor als ‘een team kickboksers’ met hun trainer. De douaniers vertrouwden het verhaal niet en vonden vervolgens genoeg aanwijzingen die wezen op drugssmokkel. Tijdens hun verhoor biechtten de acht op dat slechts een van hen daadwerkelijk bokst. De acht zitten voorlopig nog vast. De rechter-commissaris heeft hun voorarrest vandaag met veertien dagen verlengd. Tot zover een Curaçaos medium. Onder de arrestanten “Bigi Boi”, waarvoor mensen de handen in het vuur steken, dat hij niets van die cocaïne transporten en slikgewoonten van zijn medepassagiers afweet. Ook niets bij zich had, volgens advocaat Gerald Roethof. Maar de kans nu te baat neemt om maar liefst drie maanden met de complimenten van de justitie in de Haarlemmermeer, vast te blijven zitten. Wat een land, wat een voorarrestkampioenschap.

- Skowtoe. Mokro roept: Skowtoe skowtoe. Een arrestatieteam reed in Arnhem drie jonge Amsterdammers klem met (automatische) vuurwapens en veel andere verdachte spullen. Gingen zij een juwelier overvallen? De afluisterapparatuur in de auto registreerde de opwinding. ‘Scotoe! Scotoe! Straattaal voor ‘politie’. Ga! Ga! Gas!’ Bestuurder Mohammed B. (23) botste op een lantaarnpaal toen hij probeerde de blokkade te omzeilen.http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD/article/detail/3723215/2014/08/22/Wat-deden-drie-Amsterdamse-jongens-met-een-tas-vol-wapens.dhtml

 ‘Load shedding’. Wat is dat? Load shedding is een opgedrongen verschijnsel, wanneer een land niet in de gaten heeft, dat het met vreemdelingen volloopt en dat die mensen –ieder voor zich– een televisie en splitunit airconditioning per kamer draaiende hebben. Dat is het verschijnsel, waarbij hotels en casino’s uit de grond worden gestampt en ‘24 on 24’ airconditionings met duizenden BTU’s aan verzameling, een enorm blok beton van binnen moeten koelen. Load shedding is het verschijnsel, dat hele winkelgalerijen in de ‘mega malls’ moeten worden gekoeld en elk verhuurde unit nu eenmaal energie moet hebben om de cliënten niet onaangenaam te zijn. Verschil moet er natuurlijk zijn, met de Centrale Markt en ander volksbedrijvigheden. Load shedding komt last bezorgen, nadat er honderden Chinese winkelblokken zijn neergezet die moeten worden gekoeld. Van de begane vloer tot in de kamertjes van illegalen op de eerste tweede en derde verdieping. Dan komt load shedding baas spelen over de verdeling van de energiebehoefte in ons land en moet je spoorslags je mobieltjes opladen om in contact te blijven met je ouders en opa of oma te coachen, die er helemaal niets meer van snappen. Dat is load shedding, als een regering niet voor een stuiver deugt en de bevolking alleen maar met rommel belast en het aanrichten van vernielingen, voorrang geeft. Het leven van de lokale bewoners in Suriname beleidsonvermogend opnieuw te verzuren. Dat is load shedding, vanwege het ontbreken van enige potentie van lichaam en geest een land opnieuw en ordentelijk te besturen, terwijl de les al in 1987 moest zijn geleerd om het niet nog eens te komen proberen. Zo kwamen ze wel weer gewiekst terug in 1990 en voor de totale vernietiging in 1996. Uiteindelijk nu weer met hun ‘load shedding’ van mega problemen, te dumpen op de bevolking, sinds het zoveelste aan rampjaar in 2010. We leren het maar niet, de vernielers van land, volk, economie en welzijn…, voor eens en voor altijd, weg te jagen. Die kans komt gelukkig steeds dichterbij. 25 mei 2015, is het dan zover. Liefst eerder natuurlijk, want EBS zeggen aan pers en samenleving, dat men pas tegen het einde van 2014 normalisatie op het energienetwerk, ziet belanden? “What the hell is goin’ on…? ‘A tan so…, no no de we go yagi ala mala nanga dem fromu briksi!’.

 

- Verschroeide aarde. Binnenkort zal het Planbureau in juister vorm en volgens de leerregels van Dr Ir Frank Essed, niet meer bestaan. Want er lopen mensen in dit land rond die denken, slimmer en knapper te zijn dan Essed. Die mensen doen er nu alles aan, om het Planbureu de nek om te draaien en de laatste luchtrestjes, eruit te persen. Het wordt weer heel mooi om te zien en te vergelijken, hoe de staatsbegrotingen en budgetten per departement tot stand zullen mogen komen. Of helemaal niet natuurlijk. Op en rond 01 Oktober 2014 moet de regering opnieuw een begrotingsplaatje inleveren bij De Nationale Assemblée. Met de ervaringen van vorige jaren zou een team cardiologen op ‘stand by’, het bevolkingsdeel wat denkt dit land te kunnen besturen, bij te staan voordat zootje omvalt. ‘I sabi toch, fadon tapu dem kronto ston…’.

 

- ‘Ramen noodles’. Very bad for your health. Ramen vermicelli is zeer slecht voor de menselijke gezondheid. ‘Google your heart out’.http://dailyhealthpost.com/see-what-happens-inside-your-body-when-you-eat-ramen-noodles/http://pix11.com/2014/08/20/new-study-shows-ramen-noodles-are-bad-for-your-heart/

 

- Afvoer. Het is weer gebleken. Openbare Werken lijkt hoegenaamd op een ondoorgrondelijke scheet, als het onder meer om de afvoer van regenwater gaat. Puinhoop! Overal zijn de trenzen tot aan de rand gevuld en klaar om ook de wegen te overspoelen.

 

- Load shedding. Een lumineus ‘load shedding plan’ werd gepubliceerd en op het internet geplekt. Wedden dat men zich er gewoon niet aan kan houden? Wie een computer heeft die zonder stroom in werking kan treden, mag de EBS-website openen en de zaak bekijken. Wie een radio heeft die zonder stroom weet aan te gaan, kan horen welke wijken in het donker worden gezet. Geldt natuurlijk ook voor de flatscreen en het televisietoestel of Ipad/Notebook/ Smartphone etc etc. http://nvebs.com/bekendmaking/340-loadshedding-schema.

 

- Joko. En nu Suriname nog….! De Indonesische politicus Joko Widodo kan definitief worden benoemd tot de nieuwe president van het land. Het hooggerechtshof in Jakarta heeft bepaald dat de verkiezingsuitslag van vorige maand geldig is. Oud-generaal Prabowo Subianto, die het tegen Widodo opnam, vertrouwde de uitslag niet en was daarom naar de rechter gestapt. In een verklaring zegt het hooggerechtshof dat de negen rechters unaniem hebben bepaald dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Joko Widodo, die in Indonesië beter bekend is als Jokowi, heeft snel carrière gemaakt in de politiek. Hij was meubelhandelaar, werd burgemeester, gouverneur en daarna lijsttrekker van de Democratische Partij van Strijd. Widodo vecht al jarenlang tegen de corruptie in zijn land. Op 20 oktober treedt Widodo aan als president van Indonesië. Eerlijkheid duurt het langst.

 

- Wat wil Putin? Twee Russische bommenwerpers zijn vanmiddag het Nederlandse luchtruim binnengevlogen. Dat gebeurde boven de Noordzee ten noorden van de Waddeneilanden.De Bears-H-vliegtuigen waren daarvoor in het Deense luchtruim door Deense F-16′s opgevangen. Bij de grens met het Nederlandse luchtruim namen F-16′s van de luchtbasis Leeuwarden het escorte over, totdat de grens met het Britse luchtruim was bereikt. Daar wachtten Britse jagers hen op. Even later keerden de Russische bommenwerpers terug. Ze werden opnieuw door de Nederlandse F 16′s begeleid. Uiteindelijk verlieten ze het Nederlandse luchtruim in noordelijke richting.Het gebeurt vaker dat vliegtuigen van de Russische luchtmacht het Nederlandse luchtruim binnendringen. De laatste keer was op 23 April 2014 van dit jaar.

 

- Crazy. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen Geen Stijl. Het weblog publiceerde gisteren een fotomontage, waarbij het hoofd van de Haagse burgemeester Van Aartsen op het lichaam van de onthoofde journalist James Foley is geplakt. De hoofdofficier van justitie noemt het schokkende foto’s. Het OM onderzoekt nu of er sprake is van bedreiging van een bestuurder. “Vrijheid van meningsuiting is een groot goed in Nederland en journalisten hebben een bijzondere positie in onze rechtsstaat….”, staat in de verklaring. “Er zijn echter grenzen aan de vrijheid van meningsuiting en de vraag is of hier door de journalist een strafrechtelijke grens is overschreden”. Voor hen een vraag…, inmiddels in SU een weet. Op 08 December 1982 kreeg men weerwoord van een criminele moordenaarsbende die voor een groot deel uit Nederland naar de Republiek Suriname werd (terug-) gestuurd en niet op enig intellectueel niveau met de vrije pers en de vrije academische mens, wist om te gaan. Helaas tot nu toe niet. 

- Voor de verzameling van een belanghebbende overzee en in Suriname:http://www.parool.nl/parool/nl/2848/FOTO/photoalbum/detail/3722530/543529/0/Twintig-jaar-Patrick-Kluivert-in-beeld.dhtml

Fantastische lasteraar. Daar stond hij dan weer knallers aan onzinnigheden te verkondigen, terwijl ernstig benadeelde mensen een petitie bij De Nationale Assemblée kwamen aanbieden. Zij zouden hebben gewacht totdat moederkloek Jennifer Geerlings – Simons (NDP) van stal was en in het buitenland vertoefde, om hun beklag te doen? Ook nog te zijn aangezet door de oppositie om de megacombinatie te bekladden? Op het moment dat hun eigendommen waren vernield, hun veestapel uiteengejaagd/verduisterd en terreinen in bezit genomen door criminelen? De politie daar niet meteen een misdrijf in zag en stoïcijns op post bleef zitten? En Vischnudatt denkt dus nog steeds door te raaskallen, dat de NDP in Wanica evenwel winsten zal boeken, na zijn vertoond deplorabel, wanstaltig en misdaadgedrag? ‘Wishfull thinking, mi boi!’.

- Praathuis. Neen, het werd ‘zwijgopleggend huis’. Cheung mocht niet zeggen wat zij wilde en ging terecht de zaal uit. Geen steun van het ‘NDP – conglomeraat’ bij pogingen haar discour te vervolgen. Ook niet voor een schorsing? De oppositie kreeg van Ruth Wijdebosch bepaald niet een gerede kans om goed uit te leggen, wat er eigenlijk aan de hand is? Noch over elektriciteit, noch over benadeling van burgers door criminelen in Wanica, kon men goed uit de voeten. Het wordt steeds mooier in dit land. Ondemocratische krachten scherpen hun werktuigen aan om straks ook nog te pogen, algemene verkiezingen in het land te frustreren. Vooral nu men ziet waar het electoraat op afkoerst, heeft dat er alles van gekregen.

- Herhalingsexercities. Productieverlies en vernietiging van het land. De geschiedenis herhaalt zich. Alleen maar productiekrimp te meten en niet te kwantificeren schade te verwerken. Een gehele werkdag zonder elektriciteit en toen er wel weer stroom in de leidingen van de EBS kwam te kwakkelen, zeeg er een wolkbreuk van enkele uren neer over het noorden van de Republiek Suriname. Het land lijdt elke dag meer, onder de regering Bouterse. Geen stroom, geen behoorlijke afvoer van water, kapotte wegen, kapot onderstel van voertuigen en lekke banden door ronddrijvend hout; beslagen met spijkers. Dat is Suriname nu en was Suriname in de jaren tachtig cq. begin negentig. Bepaald niet de toekomst die men voor ogen had of nog heeft. In elk geval, was er dus naast de onproductieve nationale en andere feestdagen, ook nog enige bijkomstigheid op de negatief ingestelde energie- en weersagenda. Compleet onaanvaardbare gevolgen van verwerpelijke politiekvoering. Resultaat 30 MW – plus, aan energieverlies. Applaus!

- ‘Le pape et La France’. Zowel de paus in Vaticaanstad, als de Franse regering in Parijs hebben opgeroepen om de Islamic State (IS/ISIS) te vernietigen. Duidelijke taal. Zullen binnenkort dus niet alleen de F-18 of Drones van de USA, maar ook de Delta Wing van de Mirage 2000 boven de Irakese woestijn, te zien zijn. Zou niemand verbazen, als daarna IS-legers zich in Syrië terugtrekken en dan tot in het verwoeste land worden achtervolgd, door een geallieerde luchtmacht. Frankrijk verwelkomt, daarbij ook de ondersteuning van Iran.

- Energie. Bouterse gaat energie ‘setewasi’ aan het parlement uitleggen…? Zo schreeuwt menig krantenkop. ‘Too little too late, after more than four years of responsible and good governance…’. Er is weer heel gewoon roofbouw gepleegd en ook nog op het beschikbare aan bezitmaterieel, nadrukkelijk gekannibaliseerd. ‘Van twee maken we een…!’. De verspilzucht van de huidige regering laat nog maar weinig ruimte, om vlot en afdoend te reageren op de ontstane materie, waarbij men minstens ‘30 Megawatt’ moet ontberen. Mega-coalition styling? Een voorspelbare Giga-gap en dus ramp!

- ‘A no mi’. Zo kan men de reacties van ABOP optekenen en vertalen als door getuigen wordt aangegeven, dat ABOP-bussen de ‘wilde occupatie’ hebben gefaciliteerd in Santodorp en omgeving. ‘A no mi yere…, a no Bravo du…, i sabi toch! Unu na democratie we tya kom…’. Bij meerderheid geldende stemmen…, natuurlijk?! De ABOP – bus die door getuigen werd gezien, bracht een soela…, neen een tsunami aan verdachtmakingen teweeg. Er komen meer van zulke vervelende dinges, hor bala. Veel meer. ‘It’s just election time, and lots of unhappy peoples are moving fine…’.

- Uitspraak van de week. “Megacombinatie wordt minicombinatie…”, Somohardjo had het eventjes op zijn verbrede dansheupen.

- Authentiek. De video’s waarop te zien is, hoe journalist James Foley werd onthoofd, blijkt authentiek. Dat heeft de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad bekendgemaakt. Volgens de raad hebben verschillende inlichtingendiensten in de Verenigde Staten de video geanalyseerd en komen ze tot de conclusie, dat het beeldmateriaal echt is. De video werd dinsdag op internet gezet door militanten van de Islamitische Staat (IS); voorheen ISIS. Op de beelden is ook de Amerikaanse journalist Stephen Scotlof te zien. Zijn lot is nog onduidelijk. President Obama heeft inmiddels gereageerd op de dood van Foley.

- ‘Black Peter’. De Raad van State houdt op 16 oktober 2014 zitting in het ‘hoger beroep’ tegen de uitspraak van de Rechtbank van Amsterdam over ‘Zwarte Piet’. In november…, dus ruim op tijd voor 5 december is het de bedoeling, dat de hoogste bestuursrechter van Nederland een uitspraak doet. Dat maakte de Raad van State in Den Haag, op de woensdag bekend. Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam, tekende zondag beroep aan tegen de beslissing van de Amsterdamse rechtbank, dat hij de vergunning voor ‘de sinterklaasintocht van 2013’ opnieuw moet bekijken.

- Structureel. Kenmerkend voor deze regering Bouterse is het gebrek aan energie. Men mag zich gerust afvragen hoe dat zit. Elke keer als de NDP het voortouw wenst te nemen, is er een groot structureel aangedreven probleem. Men denkt nog steeds in kadaver en kazerne mentaliteit. Neemt men Palu erbij dan komt het ene na het ander kreunend tot stilstand. 25 Mei 2015 is het gelukkig afgelopen met de pret. Met Doekhie, Misiekaba, Bouva, Panka en al die andere kinderen van de dictatuur. Wel van allerlei populistische babbelzaakjes gehoord, maar structureel iets veranderen aan bijvoorbeeld de energievraagstukken? Ho maar! Als er niet onder een vorige regering, door Staatsolie de beslissing was genomen om twee energiecentrales en Tapajai te bouwen, waarvan een initiatief later door EBS werd gecoupt aan de Saramaccastraat, dan weet men nu wel hoever men mocht zijn met de energiepotentie als er niets gebeurde. De oude centrale aan de Saramaccastraat, een back-up turbinewerk te Paranam van Suralco en het zonder Tapajai steeds kwetsbaarder wordende geheel in Afobakka. Evenwel in de nu 50% operationele krachtcentrale. Bij een groeiende bevolking en simultaan een conglomeraat toenemende energiebehoeftige. Suralco energie? Hopelijk nog honderd jaar in handen van een Amerikaanse multinational. Bedrijf dat tenminste woord houdt en met onderdelen, vervolgens zwaar onderhoud, zaken wetenschappelijk, draaiende weet te houden. Daar immers de middelen voor heeft. Een energieplaatje van deze regering Bouterse, wordt enkel gecamoufleerd met zo nu en dan ‘mooi weer met andermans veren spelen. Nog geen dag daarna weer de allergrootste ellende, zoals in de jaren tachtig en negentig veroorzaakt. Energiegebreken! Evenzo in de jaren tachtig en begin negentig, door onder meer de tomeloze aanvalsinzet van Brunswijk c.s. Op energie en economie. Wie schetst ieders verbazing, dat de politieke partij van Brunswijk nu weer tegen Tapajai ageert. De palmolieaanplant eerstens door geweldsspiralen deed verdwijnen uit Marowijne/Brokopondo en nieuwe investeringen schijnbaar nog steeds tegenhoudt in het Patamaccagebeid. Ondanks de waarschuwingen van toenmalig staatshoofd Venetiaan. Over Newmont en de ingezette vertragingstactiek kan ter zake die frustraties en gekoppeld tijdverlies, een boek worden geschreven. Iamgold? Juist ja! Samenvattend…, dat een minderheid aan mensen en dus kiezers een heel volk in de puree wil draaien en er sfeerbepalend wordt georeerd door Marinus Bee. Eentje die wel over ontwikkeling wil praten, maar dan op zijn zeer beperkt niveau. En dat is nog eens ‘killing’ voor geheel Commewijne, Groot Paramaribo tot aan Coppenamepunt. ‘No energizers…’. Vervolgens Wanica, Para, Brokopondo en delen van Sipaliwini. Over de belangrijkste internationale asset te Zanderij dan nog maar even gezwegen. Tapajai zal er komen of dat nu goedschiks of kwaadschiks moet geschieden…, het zal er op den duur en tegen wil of dank komen. Zo ook nog meer (Staatsolie-) energiecentrales, want ook de door Palu geïnfecteerde EBS houdt op den duur danig op te bestaan. ‘Palu, NDP en ABOP in the reverse mode, is killing for us all’. Opnieuw bewezen.

 

- Noord. Niet alleen Paramaribo Noord werd op de dinsdagochtend zonder stroom gezet. Op de maandagavond kwamen de telefoontjes van wanhopige mensen, in Koewarasan, Welgedacht A/B/C, Tout lui Faut en Tout lui Faut kanaalweg binnen. Ook delen van en rond Lelydorp. Al meer dan vijf dagen lang, elk etmaal zo een 5 tot 6 uren geen energie op het EBS netwerk. Over andere gedeelten van het land zal nog inventaris moeten worden gehouden. Duidelijk, dat er busladingen vol mensen de huidige coalitie van Palu, NDP en ABOP zullen loslaten. En wel direct nadat ze onderling in de coalitie het voorspelbare en meer nog wetmatige gevecht zijn aangegaan. Brunswijk heeft de eerste zetten gedaan, door Galibi en Nickerie te bestormen. Marinus Bee kwam vertellen, dat Tapajai wat hem betreft een onderhandelingszaakje of misschien wel utopie is geworden. Ach ach ach. Een minderheid die de meerderheid, in de misdaadlandengten van 1986 wil opjagen. ‘Foute trip, bala Bee’. Zal deze ook wel merken. Zie maar het ontwikkelingsverschil tussen Perica en Albina of daar tegenovergesteld Tamanredjo II en Nieuw Nickerie. En je dan afvragen hoe dat zo is gekomen. Manglie liet het al aan Brunswijk zien.

 

- Belfor. De bewindvoerder die door ABOP binnen de regering Bouterse is geplekt, heeft een megaprobleem. Hij zou volgens oppositionele partijen, de schuld hebben aan het feit, dat de politie niet meteen in beweging kwam toen mensen —zoals bij Sunny Point 14 jaren geleden— werden aangezet tot structurele bezetting en kraken van andermans goed. ‘Belfor is walking a very thin line..’, als dat allemaal waar is.

 

- Struktureel II. Opvallend, dat er bij de uitgifte en afgifte van grondbeschikkingen en andere perceeldocumenten, een structureel discutabel zaakje zich wel degelijk wederom voordoet. Gebeuren, waar de NDP zich in het verleden altijd al tegen had verzet. Helaas is het nu ook zo verworden, dat bij elke afgifte van grondbeschikkingen er gewoon een NDP-onderkomen of paarse feesttent wordt opgezocht, om dan van het leed der huis- en thuisloze mensen die noodzakelijk een terrein behoeven, politiek een deugd te maken. Triest eigenlijk, dat de Surinamer zo onwaardig wordt behandeld. ‘Tek wan dyari, gi mi yu stem…, yere skatje’.

 - Worg. Ze komen met hun worg-Euro’s en trachten te bepalen wat er in ons land moet plaatshebben, nadat hun verblijf in NL echt niet zo succesvol, werd afgesloten. Nu komen ze vechtend in nachtclubs, ook nog mensen doodschieten? Zo worden twee en misschien wel drie Nederlanders gezocht om zich voor een moord aan de Kuldipsingstraat te verantwoorden. Houd Facebook en Twitter berichten in de gaten. Ze zullen zijn herkend en hun verblijfplaats wordt dan geopenbaard. Hier of daar aan de Noordzee. ‘Ya can run, but hiding is out of touch with the new media on yr tails…!’.

 - Brazilianen. Twee Brazilianen kregen vijftien jaar celstraf voor de moord op een landgenoot. Een handlanger die hen schuilhield, kreeg zes maanden brommen.

 - Vakantie. De vakantie is begonnen voor schoolkinderen. Maar de knippabomen zijn niet voldragen…, dus gaat men gewoon de straat op om glashard bij stoplichten te bedelen.

 - DOE. De partij heeft geen zin in politiek prostitueren. Mag men ook niet verwachten van ‘nationale moraalridders’ en ook niet van organisaties die een beetje zelfrespect met zich meedragen.

 - 1975. In dat jaar werd er een bilateraal verdrag gesloten tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden. Culturele samenwerking, militaire opleidingen en onder meer verkleining van het welvaartsverschil, zo niet dat opheffen tussen beide gebiedsdelen. Geen van drieën werd deugdelijk ter hand genomen. Culturele samenwerking? Is nu verworden tot de invoer van Nederlandse televisie, waarbij Nederlandse kinderen –waarvan deze zeggen Surinaamse ouders te hebben– beeld en geluid vullen, met allerhande vormen aan schuttingwoorden en taalgebruik. Interessant doen, no…!? . Van Raijmann tot aan het hedendaagse ‘Altlas’, met een ‘dot mofo flippo’ Delshot en terug. Mag men de oren wagenwijd openzetten en dan ineens verkrampen, omdat er weer iets uit het onderstel van hun moeder door de ether vliegt. Militair kreeg men in 1975 geen opleidende kunsten, maar gruwelmoordenaars die het totale volk in gijzeling hielden en spraken over ‘heropvoeding’. Door korporaals en sergeanten zeker! Kenki yu prakseri…, anders…?! Een kogel door je kop zal je bedoelen en totale vernietiging van productie-eenheden en economie. “Kongo en Angola-styling”. Verkleining van het welvaartsverschil? Kinderen meer dan acht uren op straat om knippa’s te verkopen en duizenden dakloze jongeren die nog bij hun ouders inwonen. Vaak drie generaties tegelijk. Maar er wordt gevlogen naar een internationaal veroordeelde paria in Afrika en naar communistisch China, met het enige trans-Atlantisch geoutilleerde verkeersvliegtuig. Voor een fotooppie, het nodige aan ‘bigi tem’ spilzucht en 1000% controle op Schiphol, als dat enige toestel daar weer voor het eerst land. Want vertrouwen moet er zijn, toch? En dan de kinderen die naar Holland gingen? Sommigen doen het zeer goed en werden hoogleraar. Niemand die over ze praat. Sommigen voetballer en weer anderen raakten hun baantje kwijt. Werden na sluiting en heropening vervangen door meiden uit Roemenie, Spanje of Portugal…, op de drukbezochte terrasjes en als aantrekkelijker nichten te werk gesteld. Vraagt men bijvoorbeeld dan in Rotterdam om een uitkering, kun je in de wacht gaan staan na een enorme rij aan aanvragers te hebben overleefd. Want Nederland is rijk aan praatjes, maar ook zo arm aan middelen (…), binnen het groter Europees geheel. Een tijdbom, want surplus aan volk zonder werk, zoekt de weg terug van opa en oma om het hier in Suriname te komen proberen. Desnoods met geweld, want de Chinezen en Brazilianen zijn ook al binnengesmokkeld. Evenzo als ‘economische vluchtelingen’ die het in eigen land niet meer goed hadden zitten en voor de export werden klaargestoomd. Suriname kijk dus uit. Geen bevolkingspolitiek of beleid en je glijdt grandioos uit. Luisteren naar de redeneringen van Graanoogst, een misdrijf op zichzelf. Het is en blijft een tijdbom, die niet door de huidige bewindvoerders kan worden ontkracht of bezworen. Vooral niet naast de problemen die intern al door allerlei deviante gedragingen van opgehitste groepen worden opgeworpen. Luister goed naar wat Bee zegt. Ieder voor zich en mijn kleine groep voor ons allen! Makkelijk praten voor iemand die pedagogie niet van sociologische waarden, weet te onderscheiden. Anders, had hij de Tapajai geheel afwijkend aangekaart. De meerderheid beslist uiteindelijk in dit land. Misschien moet die democratische norm nog gaan dagen bij Bee…, cum suis. Nu klinkt de man nog als eentje die het Anno 2014/’15 niet helemaal heeft begrepen. Kan nog komen…, voor zijn bestwil in ieder geval.

 - Midweek. De Energie Bedrijven Suriname kunnen de energietoevoer in het land en op het net niet garanderen. ‘Wie gaat weg en wie doet het licht als laatste uit op Zanderij…?’. Wij in ieder geval niet! Misschien Hok met zijn Palu-gedoe weer wél?! Kan niet eens een elektriciteitscentrale goed onderhouden of beheren. En dan ook nog een stuwmeer, stuwdammen met gekoppelde krachtcentrale nationaliseren? Wat een weinig gezellige Palu-grap. ‘Krofaya tori srefi dem man meki misluk…!’. Get the h…

 - ‘Moutarde’. Gebruikelijk weet Abraham, waar de mosterd te halen…, toch? Blijkbaar lopen er in Suriname een paar gewiekste dieven rond die daarover in omgekeerde volgorde hebben zitten peinzen. Hoe driemaal, bij dezelfde rijkbemiddelde inbraak te kunnen plegen en voorlopig niet gepakt te hoeven worden. Ook niet wanneer stringenter bewaking, door nog wel ‘operationeel ingestelde militairen’ bij een burgerman geschiedde en faalde? Wat de gewiekster allemaal meenamen…, is dan weer publiek geheim. Toch? Of toch weer niet.

 - Afrekenen. Op 25 mei 2015 wordt volledig afgerekend met de huidige regering. Optellen, aftrekken en salderen. Er zal gegeven het huidig gevoerde verspillingsbeleid en corruptie-uitnodigend bestuur, niet veel overblijven van de huidige (machts-)verhoudingen. Dat werd in het weekeinde ernstig beloofd door de top van de VHP, op een vergadering die niet verschoond bleek van intimidatiepogingen vanuit (NDP-) veldwerkers. Intimidaties, bedreigingen, mishandelingen en moord, hebben in dit land altijd averechts gewerkt. Tussen 1980 – 1987 maakte het volk van Suriname zich ten eerste male op om radicaal af te rekenen, met figuren die dachten deze samenleving in gijzeling te kunnen houden en tot de meest marginale bedelstaf, te verarmen. Ook in 2015 zal men genoegzaam bemerken, dat ondanks een ‘volumineuzer handelseconomie’ en dus weer geen ‘productie-economie’, hetzelfde als in 1987 staat te gebeuren. Heeft geen missen. Samenvattend…, is er dus na 2015 geen plek meer voor Bouterse in een volgend regeertraject. Mag men allemaal, vandaag de dag in de media lezen. Zal een aantal ‘groupies’, ernstig aan moeten leren wennen. Is niet zo dan Melvin, André, Ricardo c.s.? ‘Presi no de moro…!’.

 - Lekke band. Als men in dit land een lekke band krijgt, kunnen minstens twee dingen volgen. De eerste is, dat men van geld, sieraden en mobiele telefoon wordt beroofd en in een ander geval, dat een gek op je inrijdt en twee overige passagiers de dood injaagt. Additioneel kan men er een winnend lot op kopen, dat wanneer men in Suriname even van de rijbaan afraakt (…), het voertuig zonder enig voorbehoud over de kop slaat. Want de hoogte van het asfalt en de berm, is van dien aard, dat verschuiving van massa ogenblikkelijk intreedt. Of de berm nou nat en drassig is of helemaal niet, over de kop gaat de wagen zonder pardon en de brandweer kan komen om de mensen uit te snijden. Als ze tenminste, niet al uit het voertuig waren geslingerd.

 - Brand. Weer een hotel minder in de districten. In Coronie brandde een van de betere onderkomens af. Sinds het jaar 1986, is het in bepaalde regio’s een grote ellende om veilige overnachting te verkrijgen. Zo brandden vele hotels en onderkomens af. In onder meer Albina…, nadat Brunswijk huidig politiekpartner Bouterse en het Nationaal Leger –onder zijn commando geplakt– te Stolkertsijver en in Albina op 21 juli 1986 aanviel.http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/632723/2002/07/31/Ronnie-is-Ronnie.dhtml Vandaag de dag, blijken enkele ex-leden van het Nationaal Leger, enigszins last te hebben gekregen van een duistere variant. Een deviant en misschien wel aanverwant Stockholm-syndroom. Wat is er aan de hand? Omdat de Staat hen links zou hebben laten liggen, treedt men nu uit een ‘mentaal gijzelingsprofiel’ en de zogeheten “vijand Brunswijk” om politieke-/sociale hulp te adieren en daarvoor ook audiëntie, ten kantore bij hem aan te vragen. Maar er is meer, binnen het averechtse en maar moeilijk te verhappen aan fenomenale terug te vinden. Dezelfde Brunswijk heeft vorige en huidige overheden, zover weten te krijgen (…), bepaalde ‘landspercelen’ waarop eens ‘landsgebouwen’ stonden en tussen 1986/’ 87 in brand werden geschoten, aan zijn organisatie over te dragen ofwel toe te voegen. Zo heeft Brunswijk de terreinen waar het Staatslogeergebouw van Albina, eens genoegzaam naast de kazerne van het Nationaal Leger stond, overgenomen en er ook op gebouwd. Allemaal ten nadele van een gedesavoueerde RK Kerk die ook een vestigingsaanvraag had lopen. Bij God en in Suriname…!? Jawel daar is het meest onmogelijke wel mogelijk te maken. Maar wat is het Stockholm syndroom ‘sec’? De encyclopedische betekenis van voornoemde variant: ‘Het stockholmsyndroom is het psychologisch verschijnsel dat soms optreedt tijdens een gijzeling. Het verschijnsel houdt in dat de gegijzelde sympathie voor de gijzelnemer krijgt.De benaming komt van de Norrmalmstorg-overval op de Kreditbanken aan hetNorrmalmstorg in Stockholm en de daaropvolgende gijzeling van 23 tot 28 augustus 1973. De gegijzelden namen het voor hun gijzelnemers op, zelfs nog ná de zesdaagse gijzeling. Tijdens de verhoren hielden ze zich in ten voordele van de gijzelnemers. De criminoloog en psycholoog Nils Bejerot, die de politie toen bijstond, gaf uiteindelijk de naam aan dit verschijnsel. Aangenomen wordt dat het stockholmsyndroom tot ontwikkeling kan komen in een omstandigheid waar de gijzelnemer absolute controle over de gijzelaar(s) kan uitoefenen en binnen die absolute controle voorziet in de basisbehoeften van het slachtoffer, bijvoorbeeld door het geven van voedsel of beschutting. Voor buitenstaanders is dit een paradoxale situatie, omdat het ook bij de gegijzelde bekend is, dat hij zich slechts in een afhankelijke situatie bevindt als gevolg van de acties van de gijzelnemer…’. Waar lijkt dit nog meer op? Inderdaad de niet aflatende steun die geestelijk gegijzelde mensen, verkerend in knap ondoordachte hoedanigheid, aan gruwelmoordenaars in dit land wensen te geven. Of het zakelijk belang is natuurlijk groter, dan een geestelijk reiner en zedelijk voorkomen. Wie de schoen past, zette deze onder het versluierd ledikantje. ‘A no sa tan so, bala…’.

 - ‘Men zoekt ruzie…’. In Nickerie is een straat vernoemd naar de opa of een voorouder van de groothertog uit South Drain. Een straat met een naam van Christelijke oorsprong en daaraan gekoppeld een school van meer dan ‘honderd jaren oud’, moest daarvoor wijken. Men zoekt grote ruzie.

- Energie. Een nieuwe dieselcentrale aan de Saramaccastraat en in Pramaribo Noord? Jawel…, op de vrijdagavond ‘bem bem’. Uit-aan-uit-aan stroomstoten van de EBS. Als men oranje dubbelcabines bij de substations, op ongebruikelijke werktijden ziet staan en een vogel geflankeerd door een lief, voor de dubbeldeur geplekt –met een lap top op schoot of tafeltje– kan men van alles verwachten. ‘Bem bem!’.

- Energie II. De Suralco laat weten 30 procent minder stroom te zullen leveren aan de EBS. Dat betekent 30 % meer dieselenergieopwekking, vanuit Staatsolie en of EBS. En dus dan wat…? ‘Watra no de…, stroom no de furu…, tapajai no kan de…? If a no “no no”, dan a sa de tamara…, yere Lothar! A no habi misie. Tapajai sa musu fu kom, gi ala Sranan-sma’. Bij een groeibevolking en verhoogde productieve ontwikkeling, kan het land zich niet neerleggen bij de verwrongen beeldvorming van een kortzichtige/energieschuwende minderheid.

- Droga. In Guyana wordt een drogaduikboot ontdekt. En waar is het laboratorium? Nog niet gevonden? Zal wel niet. Misschien is het ook goed om de benedenloop van de Nickerie en die van de Saramacca nadrukkelijker in de gaten te houden.

- ‘Money talks’. De koning van Marowijne pompt miljoenen in zijn voetbalclubs. En Abrahams neemt een armlastig Robin Hood onder handen? In beide gevallen kadaver inzet.

- Wilde occupatie. Dat fenomeen leidt tot interpellatie in het parlement. Duidelijk dat occupatie van andermans goed een misdrijf oplevert. Echter,lijkt het er weer veel op, dat de korpsleiding van de politie en/of het openbaar ministerie daartoe nog niet het juiste besef en attitude heeft mogen smaken. Gewoon betreden vreemden de terreinen van derde-eigenaren, verspreiden en verplaatsen de lokale veestapel en gaan over tot wederrechtelijk bouwrijp maken van andermans percelen? Wie vraagt om problemen en wie uiten bedreigingen richting rechtmatige bezitters en eigenaren? Juist ja! Eigenlijk een overbodige vraag als immers gesteld wordt, dat Bouterse en Brunswijk de zaak moeten komen oplossen. Had men andere verwacht? Neen dus.

- Unasur. Als het allemaal niet nog dit jaar omvalt, is dat fenomenale gereserveerd voor een iets later tijdstip. Plannen nog steeds niet klaar en al een nieuwe secretaris generaal genoemd? Lijkt veel op de nationale bestuursfacties, waar zaken van achter naar voren worden geregeld. Als Unasur iets van gehalte was, met de onbetwiste allures van een Organisatie van Amerikaanse Staten…, een documentatiecentrum, planbureau, bibliotheek en allerhande ondersteunende organen bezat/beheerste…, had de nu klevende, schurende, culminerende en inefficiënte bureaucratie, nooit zo de overhand kunnen krijgen.

- Schenking. Donaties van Doekhie of levendige overlopertjes? Het is allemaal om het even. Wie hard werkt aan de vorming van een achterban en die in alle arrogante fiducie een toen al marginale achterban gewoon –sinds 2010– heeft verwaarloosd, zal meteen weten, dat ook het in schijnhanden hebbende staatsbestuur, geen soelaas mag of kan bieden. Het volk en niemand anders, is de baas! De ervaringen van 1987 zullen zich wrekend herhalen. Donaties, overlopers en afdankertjes? Men mag zich gerust op bepaald niveau daarmee bezig houden. ‘Te na ekte wowojo jagi…, wi sa musu fu sie summa e baka…, summa keba taki…, dem bigi taki…, so bun’. Alle vijf zetels van Nickerie? ‘Na pipel sa de, na ekte bassi…! Teki yu menje menje ai luku…, san e go pesa’. 

- LVV. Weer was er een airconditioning- of elektriciteitsbrand bij LVV aan de Letitia Vriesdelaan? Zovele weken was er ook geen bluspoeder op de brandweerkazerne van het vliegveld Zorg & Hoop? In dit land moeten zaken ettelijke malen ontbinden, voordat men zelf of in opdracht van het buitenland tot gerichter bedrijfshandelingen overgaat.

- Senioren. Bejaarden zijn in Suriname overgeleverd aan de duivel en zijn maat. Niet alleen dat er gekissebis is over een oudedagsvoorziening tussen ‘numero uno’ en ‘numero dos’ van staat…, heeft nu de georganiseerde misdaad in toenemende mate gemeend, de oude mensen in Sranan te moeten beroven van wat ze eventueel nog hadden/hebben opgespaard. Een biljet van honderd Euro en 25 SRD-eetjes, met daarbij als appreciatie ‘app’, een toegevoegde barstwond tot op het schedelbeen, dat de cerebrale gedeelten van de/het ‘oude mens’ nog even beschermde? Suriname is veiliger dan landen in de regio! Dat is smoes nummer één. Smoes nummer twéé…, is dat in andere landen deze verschijnselen zich ook voordoen. Schaamteloos statistiekgeil gebroed, wenst dit keer op keer in de ether te gooien.

- Les. Bekend NDP sympathisant Imro Manglie, inmiddels internationaal groot ‘rijst- en cacaomagnaat’, met bedrijfsafzettingen in Ghana, Zaandam Noord-Holland en ‘the base of all’ Suriname…, heeft Brunswijk laten zien en goed geïllustreerd doen weten, wat het levendiger verschil is tussen Nickerie en Marowijne. Verder werd de anti-corruptieles voorgehouden, tegen een spiegelgedeelte van eventueel verduurzaamde econ-ontwikkeling. Brunswijk beloofde de hem voorgehouden corruptie ‘te helpen bestrijden’? Als na 2010 dezelfde Brunswijk, tezamen met zijn partner Bouterse, de verkiezingsbeloften ‘niet’ heeft kunnen inlossen, om onder meer de roversmentaliteit/-misdaad te breken en beëindigen…, wat gaat die arme jongen uit Moegotapoe dan toch nog kunnen doen, tegen het gestructureerd/-organiseerd corruptieconglomeraat? Amafo, Pinas, Belfor en die lumineuze meneer op RO, nog eens door elkaar schudden? Seki? Of nog meer geldmiddelen…, weinig genuanceerd strooien op de drukke kruispunten van Paramaribo. Had hij ook mogen proberen in Nieuw Nickerie. Nog wel op het kruispunt bij Residence Inn en dan optekenen wie aan een onfatsoenlijke ‘zweef teki’ ter plekke dan mee zouden doen. ‘25 Mei 2015, te na wowojo jagi…!’.

- Bouw. Ingenieur Harnarain H. Jankipersadsing, oud – minister en deskundig bouwspecialist met hart voor monumentaal Suriname, is niet meer. Met het oog en de waardering voor wat er aan ‘cultureel erfgoed’ in Suriname lag en ligt, heeft hij de vele jaren achtereen zijn krachten en ideeën weten te delen. Niet altijd gespeend van noodzakelijker strijd.

- Uitje. Zowat de gehele ministerraad was op bezoek voor een EBS-feestje. Opening van een nieuwe elektriciteitscentrale aan de Saramaccastraat. Een infantiele traditie in dit land.

- Autokeuring. De organisaties die zich zogeheten bezig houden met de autokeuringen, zijn onverhoeds in een legitimiteitscrisis gestoten. Men verpest het weer voor zichzelf en ook anderen. ‘Zweef teki…’, ook daar weer gedetecteerd.

- Lijken. Niet opgehaalde lijken uit het mortuarium van Paramaribo, worden in opdracht van justitie nu begraven. De situatie was onhoudbaar geworden.

- ‘Las moni ini Bemre’. Een slordige 425 kilo aan voedsel verdween dit jaar op Kwaku. Een en al op last van inspecteurs in de vuilnisbak. Toch is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tevreden. Het merendeel van de voedselverkopers ging keurig te werk. Er zijn voetbalwedstrijden, er zijn ook heel veel muziekoptredens…., maar eigenlijk draait het bij Kwaku maar om één ding: eten. SuriNed nyan patu! Vele tientallen voedselkraampjes staan er op het festivalterrein. ‘Fladder, bere, bloed-kipworst, zo bun’. Veel van die handelaren zijn particulieren. Het voedsel dat ze op Kwaku verkopen, hebben ze meestal thuis in de eigen keuken gemaakt. De professionele voedselverkopers op Kwaku houden zich doorgaans aan de regels met betrekking tot voedselveiligheid, bij de ‘particulieren’ gaat wel eens wat mis. Zo weet een Amsterdams medium aan te melden. ‘A no ala sani bun fu taki, no so fu nyan…’. Elo!

- Duurzame ontwikkeling? Clifford Marica gaat in een politieke samenwerkingsverband met de PSV? Diane Poki zou het nu in de ‘poli poli’ binnen ABOP willen doen. Zo willen verschillede websites aanmeten. Prettig die duidelijkheid en ontboezeming. Weten ook Waterberg en Brunswijk, waar je met die politica principieel aan toe bent. Meer vrouwen in de politiek!

- Kranig en solide. Duits bondskanselier Angela Merkel is zaterdag aangekomen in Oekraïne voor gesprekken met president Porosjenko en premier Jatsenjoek. Merkel wil de Oekraïense regering met haar bezoek een hart onder de riem steken en openlijk haar steun uitspreken voor de strijd tegen de separatisten in het oosten. Bij de gesprekken bespreekt ze volgens de Duitse regering ook “concrete mogelijkheden” om Oekraïne te helpen. Welke mogelijkheden dat zijn, wil Merkels woordvoerder niet zeggen. Na haar ontmoetingen met Porosjenko en Jatsenjoek praat de Duitse regeringsleider ook met burgemeesters van Oekraïense steden. Merkel vliegt vanavond terug naar Berlijn. Het is de eerste keer sinds het uitbreken van de crisis in Oekraïne dat Merkel naar Kiev reist. Haar bezoek komt een dag nadat Rusland eenzijdig besloot om een hulpkonvooi voor de stad Loegansk zonder toestemming van Oekraïne, de grens over te sturen. Dat kwam Rusland op veel kritiek te staan. Ook van Duitsland.

- Weekend gluuridee. Een man mag een vrouw gewoon begluren als zij staat te douchen. Tenminste, als het aan de Egyptische geestelijke Osama al-Qusi ligt. Voorwaarde is dat je de vrouw wilt trouwen en het bespieden moet in het geniep gebeuren, zegt Al-Qusi volgens ‘The Guardian’ in een fatwa, een islamitisch vonnis. “Als je intenties oprecht en puur zijn, mag je bekijken wat je eigenlijk pas zult zien als je eenmaal met diegene getrouwd bent”. Er is veel kritiek op de salafist. Hij zou vooral de aandacht op zichzelf willen vestigen met zijn uitspraken. Ook Mohamed Mokhtar, de Egyptische minister van Religieuze Zaken, verwerpt de uitspraken van de geestelijke. “Waar is zijn eer en mannelijkheid? Zou hij dit ook toestaan als het om zijn dochter ging?”. Mokhtar benadrukt dat fatwa’s, alleen mogen worden uitgesproken door erkende geestelijken. Hij noemt Al-Qusi: “…een gruwel voor de islam…”. Tot zover een transnationaal bericht. Het is maar een idee…?

 

 

De Observateur van Sranan.

 

#

#
#
#
#