#


JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCIII 29.10.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCIII 29.10.2014.

-        Senioren. De seniorenburgers geven stuk voor stuk hun mening over de ‘Bigi Sma Dey’ die te Nieuw Amsterdam werd georganiseerd. Op de radio kan men hen nu veelvuldig horen. Blij waren ze zeker met de dag die werd beleefd. Voorzorg van henzelf en de kinderen, maakte dat er geen honger of dorst hoefde te worden geleden. Dit in tegenstelling tot wat in eerdere jaren plaats had. Hitte, verzuurd eten en te weinig drankenaanbod. Velen namen hun eigen voedsel en koelbox mee. Diabeten zorgden voor eigen aangepast voedsel en drinken. Prettig om bekenden te zien en gegeven dat mooie weer, elkaar op de historische plek te ontmoeten en te keuvelen over het heden of verleden. Wat er absoluut niet in ging, was/werd het weinig geciviliseerd politieke karakter en achterlijk partijoptreden, wat het gelukzalig dagjesmilieu meteen vervuilde. De politici doen er wederom goed aan, voortaan gewoon thuis te blijven en de goede zaak niet met primitieve praatjes, te komen bevuilen. Daar hebben de oudjes van ons land, volgens eigen zeggen, absoluut geen boodschap aan.

-        Monetair. Zo mag men weer zien en ervaren, dat de Goedschalk-era op de Centrale Bank van Suriname nog steeds ‘shock waves’, minstens subtiele naschokken afgeeft (…), als de monetaire conjunctuur rond de SRD met een geforceerde kijk of nog heviger ‘in politicis’ wordt beschouwd/-oordeeld. Allemaal door een achtergelaten Goedschalk-trauma, gegenereerde waarschuwingszult aan twee kwetsbaarder M – autoriteiten. Ao. 2014 op tijd te prikkelen, evenwichtiger te kalibreren en op merites te (be-)oordelen! Met een zeer lang verhaal op een begunstigde website (…), ontkent de huidige president van de Centrale Bank met veel nadruk, dat er devaluatie(-s) op komst is/zijn. Dacht men in 2010 ook nog en toen (…), dat rampzalige weekeinde. Ook het door partijpolitiek beladen containerverhaal, over ingevoerd nieuw geld, is klaarblijkelijk niet meer van het heden. De bankbaas gaat monetair verantwoord om, met de hem tijdelijk toegemeten positie. En wat dan nog te doen met de opgewaaide koersverschuivingen, van een EURO en US-dollar. Mythe, syndroom of werkelijkheid? Zien wat men daaraan durft doen, zonder de cruciale reserves wederom aan te spreken of goudvoorraden, hoe rationeel klinkend of te rationaliseren ook, uiteindelijk onverklaard te verpatsen naar een duistergehouden oord. De twee M-autoriteiten dienen daarover nog zeer helder te kwaken, tijdens de begrotingsbehandeling(-en) en de norm ‘benefit of the doubt’ redelijkerwijs te extrapoleren naar het meer verstaanbare en geringer mythische:  ‘…voordeel van de twijfel…’.   Goed vertrouwen koopt men natuurlijk en nog steeds niet op de stoep bij of van de VCB.

-        Back Track. De vervoerders die via de ‘back track’ opereren zijn des duivels, omdat de veiligheidsdiensten van het land de boel aan de Nickerie-/Corantijnrivier hebben dichtgegooid. Afgesloten, ‘so bun’.  Het moet heten, dat de vrouw van het staatshoofd een dagje in Nickerie is en de bewaking daarbij ook nog vindt, er een sluitingsbeding noodzakelijk is. De Nickeriaan vindt van niet en   deze zaak het nodige aan animositeit  –aan zowel de oevers van Guyana als die in Suriname–  heeft opgewekt/versterkt. Ook de opmerkingen vanuit de ambtelijke diensten gemaakt, vielen totaal verkeerd.

-        24 uur. Nog geen etmaal geleden, werd vanuit de parlementsgangen aangemeld, dat de ‘sociale wetgeving’ die enkele weken geleden werd doorgedrukt, van geen meter klopt. Bij het operationaliseren…, alleen maar onzekerheid. Mensen kwamen al in opstand. On-/minvermogende kaarten werden door dienstverleners niet langer gehonoreerd. De ‘gouden kaart van lanti’, ruilen voor de PZS-basispakketten? “Oh neen neen…”, hoort men nu keihard! Herregistratie, werd ‘van kasje naar de muur’. Zoals zoveel andere zaken in dit land. Loperij, ‘…i sabi toch…?’. Nu mag men via de media horen, dat on-/minvermogende kaarten ‘voorlopig’ aanblijven of  tijdelijk mogen voortbestaan? Wat een mop!  ‘Puru yu bruku, weri en baka, so bun yere skatje…, dan we puru en baka…’.  Ook de ziektekostenassurantie/-verzekering die men nu weet aan te bieden, zorgt voor onprettige verwarring. Wat in het begin van de maand op papier werd gezet, blijkt nu alweer obsoleet en niet helemaal meer te kloppen. Wat gebeurt er met mensen die al een redelijk goede verzekering hadden en nu verplicht in de diepte van het (korting-) onzekere moeten duiken? Wat gebeurt er met ingezetenen die hier zijn geboren, maar een buitenlands staatsburgerschap hebben? Krijgen zestig jarigen nu wel of geen korting, op de voorheen afgesloten prolongatiepolissen? Basisverzekeringen met een plus of een X-plus? Wat zijn de extra’s waarover wordt gesproken. Verpersoonlijking van een PZS? Op maat gesneden? Zijn de voorwaarden vereenvoudigd en ook toegankelijk voor een ieder of moet de niet belezen mens zich gaan werpen op een twintig tal A4-tjes? Papiermassas die in het verleden regulier door een assuradeur werden opgesteld. Kleine lettertjes? Wat zijn de afwijkingen tussen de verschillende ziekenfondsen die nu bekend zijn geworden? De rol van Staatsziekenfonds…, ten opzichte van de ander meer begunstigde maatschappij(en)? Een stevige uitleg is natuurlijk weer noodzakelijk. Want het is al duidelijk door de meer snuggere gezegd. ‘Sociale wetgeving…’,  door een intellectueel zeer beperkt assembléedeel weten te jagen, is absoluut geen kunst. De correctie en werkelijke bevoordeling van de samenleving, is nog steeds operationeel een verre  twee. Als men zaakje tenminste ook op de lange termijn kan bekostigen. Vooral in het operationele ziet men, dat nu al weer grote problemen komen boven drijven. Meer dan 100.000 burgers in de problemen? Onzekerheid? En wat is nou eigenlijk het verschil, tussen een Surinaams staatsburger en een ingezetene? Uitlokking van PSA-mensen om hier tijdelijk te komen zitten en dan ingezeten geraken? De zogeheten PSA-vrienden en/of familieleden? Wat is hun status? Die doen er dus misschien wel weer goed aan om hun gezondheidsverzekeringen, goed en gedegen te blijven afsluiten in hun eigen of land van primaire residentie. Want is een Surinaamse verzekering, ook geldig voor speciale behandelingen in het buitenland?  Was het allemaal maar zo simpel. Benieuwd wat in al die kolommen van pakketaanbiedingen komt te staan. Wat is ‘plus’ wat is comfort of gewoon basis en dan comfort-X, vervolgens comfort plus extra met 1e., 2e. of 3e. klasse keuzes…, met/zonder tandheelkunde? CT-scan/MRI?   ‘Bruya tori we takki…, huuuuuh’.

-        NDP/ABOP. De NDP en ABOP zouden etnische connotaties hebben gehecht…, aan de politieke partijpropaganda in het binnen-/achterland. Onverstandig! Zoals gebruikelijk zeer onverstandig. Eigenlijk een situatie die men alleen, bij:  ‘…gedetecteerde loosers in angst verkreukeld…’, terug kan vinden.  Men kan de energie beter inzetten om de mensen uit te leggen, dat deze ernstig vermolmde coalitie heeft gefaald en dat de tijd voor veranderingen daar wederom voor is aangeschoven. Dat goede, deugdelijke, mensvriendelijke en ook nog landelijke gezondheidspakketten, in de maak zijn bij de huidige oppositie. Ook de veiligheid voor iedere burger, nu wel na 2015 zal kunnen worden gegarandeerd. Operationalisering van die voorwaarden, op het veld en niet vanuit een aandoenlijk aircokamertje ergens op Combé. Etnische connotaties? Hoe stom men ook weer kan zijn geraakt. ‘Politieke hartstocht…, leidt toch al tot politieke suïcide’ en ‘…wat niet bij elkaar hoort, zal nimmer bij elkaar kunnen blijven…’. Regering Brunswijk/Bouterse, na 2015? Waar is in dat rijtje Hok van PALU en het overige aan gedoogden gebleven? Inderdaad wederom…, ‘les quantités négligeables’. ‘Soso lobi, tussen Abop/NDP’. En Ameerali? Die evaporeerde dus alvast.

-        Atlas. Inderdaad won de dochter van Groot – Nederlands schrijver Harry Mulisch de ATLAS-beeltenis, door deze uiteindelijk en uitgepuzzeld in het Fort Zeelandia op te halen. Frieda Mulisch beloofde haar kijkers, productie en reis-deelgenoten…, na ontvangst van de eerste Atlas-prijs, de eigen kinderen naar Suriname te zullen brengen. ‘Luxe Frieda’ in de ‘toko toko’ van ‘gowtu kondre Sranan’…, maakte zichzelf en geheel zelfproclamerend: ‘…een ander mens…’. http://nl.wikipedia.org/wiki/Harry_Mulisch http://web.avrotros.nl/atlas/kandidaten/frieda.aspx   http://web.avrotros.nl/atlas/

-        Brug. Een brug te ver, lijkt het wel nabij Redi Doti en Casipora. Ze willen vechten om het vroegere ressort van Jopi Pengel? Overal waar infrastructuur wordt aangelegd en de ‘kwaliteit van het mensleven’ zou moeten worden verbeterd, komen allerlei conflictzoekers en vechtersbazen uit het gebladerte tevoorschijn. Ook recentelijk bij Cabenda,  niet zo veraf gelegen. Noem een Para Plantage, waar niet gevochten wordt tussen mensen die achterbleven in dit land of de weggelopen grappenmakers die uit het buitenland komen aanwaaien, kortom de mooie wegen/bruggen en moderne bereikbaarheid zien. Vervolgens onder drogreden, allerlei zaakjes opeisen. Of gronden met of zonder bestaande gebouwen, richting Euro-wisselgelden wensen op te stuwen. Nu is het dan Casipora vs. Redi Roti, op de evenementenagenda. Om desnoods met ellebogenwerk, lucratief toeristengeld binnen te halen. Simpelweg, omdat er een brug wordt getrokken en de belangenstrijd dan primitief kan oplaaien. Het is nooit goed. Zaken waar men vroeger niet naar keek en nu relatief bereikbaar zijn gemaakt, vormen fundamenteel een basis voor groot conflict. Van oost naar west en ook weer van het zuiden naar het noorden. Tot in andermans slaapkamers, als men alles macro en micro op de keeper beschouwt. ‘San no de fu mi, we teke…’.

-        Moord. Twee politiemannen kregen 15 jaar gevangenisstraf voor de moord op een Haitiaan. Een andere politieman kreeg 18 jaar gevangenisstraf voor roof en ernstige gewelddelicten. Hij maakte van zijn ambtelijke attributen gebruik om crimineel bezig te blijven. Totdat! Er loopt nog een stevig aantal zaken tegen politiemannen en -vrouwen. Diefstallen, roof, lidmaatschap van criminele bendes/organisaties. Het gaat goed met de veiligheid in Suriname en de daarvoor aangestelde wetsdienaars.

-         Vernietiging. Er zit geen koper in de glasvezelkabels. Toch zal Telesur beleven, dat van de Schietbaanweg tot en met Welgedacht of omgeving, de kabels uit de grond worden getrokken door achterlijke wezens. In glasvezelkabels van Telesur zit geen koper. Het netwerk wordt gewoon vernietigd en dat ziet men ook in de top van het land niet eens meer. Men is gewoon teveel bezig met zichzelf en de opmaak voor transitie. Laat men het daar maar op houden. Want die ‘change’ komt er. Onverlet!

-         Elo…! Rusland krijgt op 14 november het eerste van twee in Frankrijk bestelde oorlogsschepen. Dat heeft de Russische vicepremier Rogozin bekendgemaakt. Frankrijk zegt dat er nog geen beslissing is genomen over de datum waarop het eerste schip wordt overgedragen. Volgens Rogozin heeft Moskou een uitnodiging uit Frankrijk ontvangen voor de levering van de hypermoderne Mistral. Ook het tweede schip zou niet lang meer op zich laten wachten. Over de levering van de oorlogsschepen is in het Westen veel te doen, vanwege de Russische annexatie van ‘de Krim’ en de bemoeienis met Oekraïne. Begin september liet de Franse president Hollande nog weten dat de levering, die gepland stond voor het eind van deze maand, zou worden uitgesteld. Parijs heeft steeds betoogd dat de afspraak over de verkoop van de oorlogsschepen veel ouder is dan de handels- en wapensancties die Europa tegen Rusland heeft getroffen. De NAVO is bezorgd over de deal, omdat Moskou met de Mistrals de beschikking krijgt over geavanceerde technologie, waarmee de marine zich aanzienlijk kan versterken. Vicepremier Rogozin zei dat Frankrijk zijn reputatie als betrouwbare handelspartner heeft gered door een datum voor de overdracht vast te stellen. Moskou dreigde een schadeclaim in te dienen als de afspraken niet worden nagekomen.

-        KLM/NOS.nl. De nieuwe topman van KLM, Pieter Elbers, heeft op de woensdag nog eens benadrukt, dat er geen massa-ontslag komt bij de vliegmaatschappij. Het is het eerste publieke optreden van Elbers sinds hij Camiel Eurlings verving als president-directeur van KLM. Over het plotselinge vertrek van Eurlings wilde hij weinig kwijt. De vakbonden zijn niet gerustgesteld en willen graag van Elbers zelf horen wat de plannen van KLM – Air France zijn. De top van Air France-KLM verwijst de geruchten over massa-ontslag bij KLM naar de prullenbak. “7500 ontslagen…? Dat is een gigantisch aantal, volledig uit de lucht gegrepen. We gaan helemaal geen drastische maatregelen nemen…”, zei financieel topman Pierre-François Riolacci bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Volgens Riolacci is de impact van de staking op de gepresenteerde cijfers enorm. “Dat zullen we ook nog voelen bij de presentatie van de volgende kwartaalcijfers”.  “De schuld van het bedrijf is door de staking met 400 tot 500 miljoen euro toegenomen. De nettoschuld van Air France-KLM bedraagt nu 5,5 miljard euro. Riolacci zegt dat er geen wrevel is tussen de top van KLM en Air France. “Er is helemaal geen stress tussen Air France en KLM”. De luchtvaartcombinatie heeft last van minder vraag uit Europa. Ook zijn er te veel aanbieders op de markt, met name op routes naar Azië en Noord-Amerika.

 

*****************

 

​ JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCII 28.10.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCII 28.10.2014.

 

- Java. De barstwond aan het hoofd was van dien aard…, de politie dacht, dat de 52 jarige man in het hoofd was geraakt door een schot uit een vuurwapen. Naderhand bleek, dat het een slag met de kolf van een wapen was geweest. Man en vrouw werden in de nacht overvallen in de slaapkamer van hun woning. Een naast familielid vond de mensen terug…, vastgebonden met ‘tie rap’ ofwel plastic snelbinders.

 

- 18. Niet minder dan 18 jaar gevangenisstraf, voor een politieman die zijn vuurwapen, identiteitsbewijzen en overig ambtelijk toebehoren van Staat misbruikte, bij het beroven van burgers die hij eigenlijk moest beschermen, overwegende de positie van een beëdigd wethandhaver.

 

- ‘Faya’. In de hete zon stonden daar de collega’s bij een “politie roadblock” ofwel verkeersafzetting/-controle. Voor eventueel verbaliseren, als er iets niet in orde was gebleken bij willekeurige verkeersdeelnemers. Boetes werden uitgeschreven en in meeste gevallen meteen betaald. Echter was er tussen de politiemensen, een hun bekend ‘partnerschap’. Helaas kon men niet bevroeden, dat die twee ‘lovers’ ook gingen lonken naar de boeteopbrengsten die de Staat inmiddels toebehoorden. Bij storting van de boetekas…, bleek dat er helaas voor duizenden aan SRD’s waren verdwenen. In Para en in het bijzonder ‘post Rijsdijk’, brak de pleuris uit. De zaak is nu verder in onderzoek en de twee ‘lovers’ zijn ondertussen als ‘verdachten’ aangemerkt. “Money talks…, tjoepie tjoepie starts to walk”.

 

- “Eeneiig”. Lijkt wel tot ‘…renewed partners in arms…’ verworden. Is eigenlijk ook zo en echt niet anders. “Jij wast mijn politieke ‘fourwheel drive’ en ik de jouwe…, hor”. Samen nog eventjes sterk. Hebben de encadrerende uitleg van Marinus Bee, inmiddels als geoefend spindokter fungerend, ook gladiaal meegekregen. ‘Bravo bedoelt het niet zo…, baya’. En dan de doctorale ‘bla bla bla’. In ieder geval is de geboren Surinamer, Chan Santokhi, meer dan gerechtigd om geheel grondwettelijk, aan de algemene verkiezingen en wel op elk denkbaar niveau mee te kunnen/mogen doen. Blijkt tevens uit zijn vele reizen die hij ongemoeid –voor Staat en partij—wel degelijk binnen divergente netwerken, kan maken en of ondernemen. Wanneer die maar wil en het nut daarvan overziet. “Toki” kwam in de jaren tachtig en negentig, bepaald niet met ander bedoelingen de kazerne uit…, dan vanaf het afstudeerjaar in Apeldoorn, criminelen op te sporen en door middel van een ordentelijke rechtsgang te beoordelen en eventueel voor te geleiden. Meestal ter zake enige vorm aan geconstateerd delict en/of strafwaardig misdrijf. Daarnaast een gedegen verzorging van opleidingen, aan de Commewijnestraat. Intussen is het in historisch vergelijken, helaas ook zo geworden, dat vanaf het jaar 1986, leden van het Nationaal Leger wederrechtelijk van hun vrijheid werden beroofd en meegenomen. Toen echt niet om te voetballen, maar om ernstig kwade vorm en reden. Nu Ao. 2014 is het ‘oh zo mooi’ geworden, dat men weer NL-ers wil meenemen? Met toestemming van de regering Bouterse? Om voor Brunswijk te gaan voetballen? En als het dan plotseling niet helemaal goed loopt, krijgt het fenomeen O.A. weer een gezicht bij de Militaire Politie. Onwettig Afwezig! Maar ook daar is een buitenwettelijke oplossing voor…, wil de direct en rechtstreeks belanghebbende nog even fris, vrij en vrolijk blijven rondlopen. Overwegende het ‘conversie-/concessierecht’ natuurlijk. Gelijk over te geven. Bij God en in SU, is van alles mogelijk en te regelen. ‘And the busy doctor bee, spins briefly on…, the issue’.

 

- Sociale wetgeving. Rammelt aan alle kanten. Onzekerheden megatroef! Niet in geringe mate, grote frustraties veroorzakend bij burgerij en bedrijfsleven. Arturo Tjin zegt ondertussen, dat de operatietafel in gereedheid moet worden gebracht. Men kan bij minstens 100.000 gefrustreerde cliënten nu toch wel beter wachten, op de nasleep van de verkiezingen in 2015 en dan de mensen met meer dan een gewoon standaardbrein er veel gunstiger op loslaten. Gegeven de denkarmoede die nu is komen bovendrijven. Want de CT en MRI scans, zijn inmiddels in deze zaken reeds doorgebrand. Vanwege de rommel die in “de nacht van Bravo” werd geproduceerd en ook nog “leipologisch”, zoals bij die amnestiepaskwil ondertekend. Helaas ziet men ook de megaverdediger, Robert Ameerali, niet meer verschijnen op het toneel van Sozavo’s ‘bigi – sma – dey’. Zeker niet in Fort Nieuw Amsterdam. Ook daar had Marinus Bee weer een spinnenweb voor klaar liggen. Inmiddels opgehangen. Echter moet hij nu wel uitkijken, dat niet het geheel aan ABOP in al die hersenspinsels komt vast te zitten en “tante Beppy” straks de ragebol afdoend hanteert. ‘Chaos in the making’.

 

- ‘Euro-soza moni’. Let op Paramaribo en ook Damske z.o.! Inclusief de vrijblijvende cq. onbezoldigde ‘poker-consilieri…’? “Yes indeed…, and all the other morons’ (…), according to Murphey’s legislation and law as well!”. en.wikiquote.org/wiki/Murphy’s_law ‘Het uitkeringsverdrag met Marokko, dat kabinet na veertig jaar wil opzeggen, geeft Rabat verbijsterend veel zeggenschap over Nederlandse uitkeringen. Het kabinet-Rutte II wil een uitkeringsverdrag met Marokko uit 1972 opzeggen, omdat Marokko weigert mee te werken aan het verlagen van Nederlandse uitkeringen in dat land. Marokko noemt het opzeggen van het verdrag: een “…onvriendelijke daad…”. Het is niet het eerste uitkeringsconflict met Marokko. In 2002 diende het kabinet-Kok II ook een wetsvoorstel in om het uitkeringsverdrag op te zeggen. Toen weigerde Marokko fraudeambtenaren toegang tot het kadaster. Na enkele maanden was de kou uit de lucht. Het verdrag bleef. De wrijvingen kunnen alleen worden verklaard uit het gegeven dat Nederland in het verleden onverklaarbaar vriendelijk was voor Marokko. In 1969 sloot het ‘kabinet-De Jong’ (KVP, ARP, CHU en VVD), al een ‘wervingsverdrag’ voor gastarbeiders uit Marokko, dat meer leek op een dictaat uit Rabat dan op een verdrag tussen gelijkwaardige landen. Marokko kreeg de regie bij het sturen van gastarbeiders en haalde die uit het arme, ongeletterde en kinderrijke noordoosten, waar overwegend Berbers wonen. Anders dan in eerdere verdragen met andere landen, hoefden Marokkaanse gastarbeiders bij werkloosheid niet te vertrekken en hielp de Nederlandse overheid bij het organiseren van hun onderdak. Illegale Marokkanen werden gelegaliseerd en er was –voor het eerst– de mogelijkheid van gezinshereniging. Begin 1972 kwam daar onder het kabinet-Biesheuvel (ARP, KVP, CHU, VVD en DS’70), het sociale zekerheidsverdrag met Marokko bij. Ook dat leek een Marokkaans ‘dictaat’. Volgens publicist Pieter Lakeman was het onder de hoede van minister van Buitenlandse Zaken Norbert Schmelzer overeengekomen verdrag, ‘…slordig en kennelijk in haast opgesteld…’. Het meest verbijsterende aan dat uitkeringsverdrag, is dat Nederland de export van uitkeringen nooit zou kunnen wijzigen zonder toestemming van Marokko. Lopende uitkeringen blijven na opzeggen van het verdrag intact. Waarschijnlijk was Nederland ‘zo aardig’ uit een mengeling van naïviteit, politieke belangenverstrengeling en een cynisch kortetermijndenken. Een aantal grote ondernemers met veel politieke invloed, wilde al sinds 1960 goedkope ongeschoolde arbeiders uit het buitenland halen om de lonen te drukken en investeringen in mechanisatie te kunnen mijden. Achtereenvolgende kabinetten werkten daaraan mee, vanuit de veronderstelling dat Nederland het moest hebben van laaggeprijsde export. Marokko onderhandelde –in 1969 en 1972– veel scherper dan Nederland. Voor Marokko was het wegsturen van de ongeletterde met veel kinderen, een lucratieve zaak. Veel potentiële probleemgevallen gingen het land uit en er kwam veel geld voor terug. Nog steeds is het geld, dat Marokkanen uit het buitenland naar Marokko brengen, een grotere bron van inkomsten dan toerisme en de bescheiden Marokkaanse bodemschatten. In Nederland leverden de afspraken met Marokko gaandeweg steeds meer ergernis op. In 1994 noemde toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken, Robin Linschoten (VVD), het Marokkaanse toezicht op Nederlandse uitkeringen ‘een zooitje’. WAO’ers die in Nederland werden herkeurd, raakten in de helft van de gevallen hun uitkering geheel of gedeeltelijk kwijt. Maar Marokkaanse artsen keurden de hun voorgelegde herkeuringsgevallen, allemaal weer volledig de WAO in. Rond de eeuwwisseling was er volop sprake van massale fraude…, met Nederlandse ‘kinderbijslag’ en het ‘vermogen’ van Nederlandse bijstandsgerechtigden in Turkije en Marokko. Marokko weigerde toegang tot het kadaster. De harde Marokkaanse houding was mede ingegeven, doordat zeven aan Nederland uitgeleverde misdadigers meteen na aankomst op Schiphol waren vrijgelaten. Wat als uiterst beledigend werd ervaren. De minister van Sociale Zaken, de PvdA-er Willem Vermeend, zette in 2002 hard in. Uiteindelijk met de dreiging het uitkeringsverdrag op te zeggen. Het leidde tot een conflict met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat geen escalatie wenste. Nu gaat het vooral om het op Marokkaans niveau brengen van Nederlandse uitkeringen volgens het ‘woonlandbeginsel’, iets wat de VVD al sinds de jaren negentig wil. Uitkeringen naar Marokko – de AOW uitgezonderd – worden dan 40 procent lager. VVD-minister Henk Kamp wist dit beginsel twee jaar geleden tot Wet te maken. Maar de uitvoering ervan is weerbarstig. Rechters verwijzen bijvoorbeeld naar het uitkeringsverdrag met Marokko en andere internationale verplichtingen. PvdA-minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher hoopt dat net als in 2002, Marokko onder druk van het opzeggen van het verdrag tot ‘inkeer’ komt. De kans dat Marokko wijkt, is veel kleiner dan in 2002. Binnenkort wordt een “Associatiebesluit” uit 2010 tussen de Europese Commissie en Marokko van kracht, wat Marokko – op de kinderbijslag na – ongeveer dezelfde rechten geeft over de import van uitkeringen, als het bestaande verdrag met Nederland. Het verdrag met Nederland wordt voor Marokko dan zo’n beetje overbodig’. Zegt Elsevier intussen. In Paramaribo zegt men, vanwege de ervaringsleer en –cijfers, wel degelijk: “…zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten, maten en partnerschappen…”. Of die nou op water geschreven zijn…, of helemaal niet!

 

- Dossier. Uit het dossier Noriega blijkt, dat deze vele louche zaken heeft gedaan met nogal wat bekende en minder bekende figuren in de Amerika’s en daarbuiten. Kan een heet hangijzer worden. Want vele van die zaakjes zijn absoluut niet verjaard als men goed kijkt naar de langdurige gevangenisloop van Manuel Noriega, in drievoud binnen het historisch perspectief gebracht. U.S. of A., ‘La France’ en daarna weer zijn eigen Panamese penitentiaire verblijven. ‘Neks no fout, yere!’. Encyclopedische notitie. Manuel Noriega is op 11 december 2011, door Frankrijk uitgeleverd aan Panama. De Panamese oud-dictator zat in totaal meer dan twintig jaar vast in de Verenigde Staten van Amerika en de Republiek Frankrijk. Hij wordt in zijn vaderland opnieuw berecht, in twee zaken waarin hij eerder ‘bij verstek’ veroordeeld is. Noriega vertrok op 11.12.2011 met een vliegtuig van de Spaanse luchtvaartmaatschappij ‘Iberia’ van de Parijse luchthaven Orly. De Franse autoriteiten hadden ingestemd, met twee verzoeken om uitlevering aan Panama. Noriega werd in 1989 afgezet, na een Amerikaanse invasie in Panama. In Miami werd de oud-dictator wegens drugshandel tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld. In april 2010 leverden de Verenigde Staten hem uit aan Frankrijk, waar Noriega terechtstond voor ‘witwassen’. Hij werd schuldig bevonden en tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld totdat dit jaar werd ingestemd met zijn uitlevering aan Panama. In zijn vaderland wordt Noriega opnieuw berecht voor de ‘moorden’ op twee van zijn tegenstanders in de jaren tachtig. In Panama City is een protest opgeroepen om Noriega zijn straf in Panama uit te laten zitten.

 

- Chikungunya. Het rommelt maar wat aan. Tot nu toe vallen er slachtoffers in Paramaribo Noord (Ressort Rainville) en in bamboerijk Commewijne. ‘Check it out!’.

 

- Prati. Meer bekend geraakt als ‘minister Prati’. Men zal een ministerie moeten ‘runnen’ en de hoogste man op dat departement staat daar pathetisch in om enkel duizenden bereidverklaringen en grondtoewijzingen uit te delen. ‘Mini-ster Prati, so bun. Fu NDP’.

 

- Kwart miljoen. Een tegenwaarde van ruim een kwart miljoen SRD werd een ondernemer bij roof afhandig gemaakt. Prettig wonen en werken in Suriname.

 

- AZP. Als het allemaal goed begrepen is, wil het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) een tariefsaanpassing voor opnames in dat ziekenhuis. Men gaat met het staatshoofd praten? In ieder geval is men in ander tijdelijk verband, al heel en veel dichterbij het te beïnvloeden kabinet geparkeerd. Nu de bewindvoerder op Financiën nog kunnen overreden. Na de rijstboeren, de gepensioneerden en nog niet betaalde dienstverleners (…), kan de rij worden aangevuld en gesloten.

 

- GPS. De GPS in het openbaar vervoer en met name de bussen, werkt nog niet zoals het moet. Had men anders verwacht. Er is onderzoek vereist.

 

- Dilma. Als Dilma in Brazilië met maar 51 procent van haar opponent weet te winnen, zijn haar problemen veel groter geworden dan die eergisteren waren. “In politicis”, betekent dat ze de 49 procent van de kiezers die niet op haar stemden, ook zal moeten bevredigen. En dat is veel…, ook voor Dilma Rousseff. Betere cijfers kan men wel degelijk bedenken, wanneer de ratio en operationalisering wordt aangewreven.

‘Acabo…!’.

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCI 27.10.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCI 27.10.2014.

 

- Banking. Vreemd genoeg wil men de laatste dagen in de media plotseling zaken lezen die de handelsbanken en kredietinstellingen, niet erg goed inkleuren. Er zouden executies op tafel liggen of minstens in de lucht hangen, binnen de agrarische sector die door de Staat ontegenzeggelijk stiefmoederlijk wordt behandeld. Een soort van ‘compensatie’ blijkt maar niet los te komen en boeren raken in de knel. Daarnaast zouden bepaalde uitspraken uit het bankwezen veel te gunstig blijken, als het monetair beleid daadwerkelijk onder een vergrootglas wordt gelegd.

 

- Franse slag. Nu wil men dan toch de “Franse slag” toebrengen, aan illegale goudzoekers die ons land zowel financieel als ecologisch ruineren. Kijken wat de Brazilianen dan weer te vertellen hebben, als hun criminele mollen –zoals bij de Fransen in ‘La Guyane’– strak en onbarmhartig worden aangepakt. Dan toch terugkeren en doorgaan met de drie Guyanas compleet stuk te graven? Vereist nu eenmaal rigoureuze maatregelen. Allemaal op zoek naar goud en de smokkelverhandeling daarvan (…), wat in eigen land al tijden uitgemijnd en dus uitgestorven geraakte. Waar de Braziliaanse Staat additioneel een einde aan maakte. Aan tomeloze vernietiging van de landvlakten en losgewoelde bergen die voor erosie zorg dragen. Resulteerde uiteindelijk, dat men de buurlanden: La Guyane, Suriname en Guyana aanviel.

 

- Aangenaam. Het terugbrengen van een tijdverschil met West Europa, naar niet meer dan “vier uren” in wintertijd, geeft groter voordelen voor zowel zakelijke als sociale contacten.

 

- “Delay”. Het ergste dat een reiziger kan overkomen. Vertraging van een belangrijke transcontinentale vlucht. Levert ook de levensvatbare vliegmaatschappijen steeds vaker claims op die in de duizenden Euro’s gaan zitten. Alles overwegende de wetgeving die door de Europese Unie werd doorgevoerd. De SLM blijkt nu en dus ongeacht verzoek tot uitstel, een aantal duizenden Euro’s te moeten uitbetalen…, richting gedupeerde groep passagiers die onherroepelijk vordering instelde.

 

- NDP. ‘Niet langer daar parkeren…’, zal Dors wel hebben gedacht. Het is allemaal tijd- en energieverlies. Want daar bij de NDP, wordt men categorisch door de partijbonzen misbruikt naar de algemene verkiezingen toe. Na de electorale dag en uitslag, kent men de harde werkers vijf hele jaren lang gewoon niet meer. Voor Regilio Dors genoeg reden om op te stappen. De NDP vormt na bekomen inzichten voor hem, een allegaartje aan dictatoriale figuren. Verschijnselen die bij het minst en geringste, een persoon –onder meer in Nickerie– platleggen met valse beschuldigingen. Het bespreken van mensen op bepaalde mediastations en hen met ernstige vormen aan smaad en laster beschimpen, lijkt meer dagelijkse gewoonte dan uitzondering te zijn geworden. Wat interesseert de jeugdleider Dors nou eigenlijk, hoeveel vrouwen en/of buitenechtelijke kinderen een politiek figuur daar in Nickerie heeft? Dors ging als voorzitter van de NDP-jeugdorganisaties in Nickerie gefrustreerd heen en sloot zich aan bij het Front ‘plus’. Met name bij Somo van de Pertjaja Luhur. Met open armen ontvangen. Wie volgt…, nu zelf de voorzitter van de ‘landelijke NDP’, blijkbaar niets heeft kunnen of heeft willen doen, aan de lediging van ‘in nood verkerende jonge mensen’ in het meest westelijk gelegen district. Vervelend, maar ook zeer kenmerkend!

 

- VHP. Geheel anders ging het in het afgelopen weekeind toe. Zo vlak na Divali…, bij de oranje-rode partij, groot feest in het westen. De NDP – fortificatie te Henar werd ingenomen en toegevoegd aan wat straks ‘de overwinnaars’ mogen gaan heten. Blijkt dat er zich bij de uitgemolken coalitie toch nog een aantal zaken zijn gaan ontwikkelen, wat zeer te denken geeft. Zo zou een gewezen notaris te horen zijn geweest(…), die de VHP compleet richting NDP wil stoten en daarbij van zijn hart geen moordkuil maakt. Men zal hem de kost moeten geven…, na wat een ‘bekend geoloog’ over de man neerzette. Alleen de voornaam werd helaas verwisseld, met de meer komische in/van de familie. En dan had men daar een Ronnie Brunswijk die de werkelijke verhoudingen in het land nu wel degelijk ziet aanwapperen en ervaart wat “Beppie” straks majestueus zal gaan betekenen. ‘Als men voor Beppie stemt…, dan is Santokhi de volgende president…?’. “En dan…”, vraagt de geoloog zich af. Is dat niet te wettigen? Is ‘toki’ Surinamer of van een andere planeet? Maar goed, laat dat dan maarr voor de stekeblinde! En dan had men die Ronnie Brunswijk ook weer…, misbruik makend van ‘Bigi Sma Dey’. Werd een politiek happening! Opa en oma moeten weer voor hem stemmen, want hij is nog niet klaar? Wil nog eens vijfjaren met de Abop-pet rondgaan en de NDP op sleeptouw meenemen. ‘Meer en hogere sozavo-uitkeringen, hor!’. Want ze passen zo geweldig bij mekaar, die ‘mek meki’ sociaal voelende. Wat werd ook weer gesteld? “De brandstichters zijn brandweerman geworden…?”. Inderdaad, gaat men als seniorenburgers –in herfsttij van het leven– toch niet weer met een pyromaanfakkel rond (…), om dan na jaren van knevelarij de platgebrande terreinen op te eisen en daarmee het privévermogen te land, te water en ter zee gigantisch te vergroten? Absoluut niet, hor. In ieder geval blijkt, dat misbruik in de politiek ter voldoening van de eigen persoonlijke behoeften, nog lang niet te zijn uitgestorven. ‘25 Mei 2015, a tori sa musu keba…! Beppie styling, yere’. Met of zonder stemadvies uit den vreemde.

 

- ‘Police’. “Bad boys, bad boys, what ya gonna do…”. Niet minder (…), maar meer dan vijf agenten van politie zijn uit functie gezet. En dan in afwachting van wat superieure autoriteiten met hen in de zin hebben. Wat hebben ze gedaan? Laat zich wel raden. Het onderzoek en het vastleggen in het nodige aan processen-verbaal duurt intussen voort.

 

- Banana. De Amerikaanse bananenproducent Chiquita wordt voor bijna 500 miljoen euro verkocht aan twee Braziliaanse bedrijven. Chiquita heeft daarover een deal bereikt met investeringsmaatschappij Safra en sapfabrikant Cutrale. Er was een overnamestrijd gaande rond het bedrijf. Eerst zou het Ierse Fyffes Chiquita overnemen. Maar vrijdag maakten de twee bedrijven bekend de overnamepoging te stoppen, nadat aandeelhouders tegen de deal hadden gestemd.

 

- ‘Appeal’. Het Zuid-Afrikaans Openbaar Ministerie, gaat in hoger beroep tegen de straf van Oscar Pistorius. De atleet kreeg vorige week een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd voor het doden van zijn vriendin Reeva Steenkamp. De aanklager had minimaal tien jaar geëist en zijn woordvoerder meldt vandaag op Twitter dat er beroep wordt aangetekend tegen de veroordeling en de strafmaat. Pistorius is veroordeeld voor dood door schuld. Pistorius’ advocaat zei vorige week dat hij denkt dat zijn cliënt maar tien maanden de cel ingaat en dat hij de rest van de straf onder huisarrest mag uitzitten. De oom van Pistorius maakte kort na het vonnis bekend dat zijn neef niet in beroep gaat. Pistorius schoot zijn vriendin vorig jaar dood op Valentijnsdag, toen zij ‘s nachts in de badkamer was. Hij schoot verschillende keren door de deur. Steenkamp was op slag dood. Pistorius heeft altijd gezegd, dat hij dacht dat er een inbreker in zijn huis was. De aanklager gelooft er dus nog steeds niet veel van.

 

- Internet belasting. In Hongarije zijn gisteravond duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen een plan voor internetbelasting. Bij het ministerie van Economische Zaken gooiden ze met oude computeronderdelen. Ook hielden ze in het donker hun mobiele telefoon in de lucht, met het scherm aan. De Hongaarse regering van premier Orbán heeft een voorstel gemaakt voor een wet op internetbelasting. Hongaren moeten dan 50 cent betalen voor elke gigabyte aan internetverkeer die ze verbruiken. Tegenstanders noemen de wet anti-democratisch en zeggen dat de belasting vooral arme mensen raakt. In een reactie op de protesten zegt de partij van premier Orbán met een aanpassing van het voorstel te komen. In de nieuwe versie krijgt de belasting een plafond van ongeveer 2,50 euro per maand.

 

- MH17. Het strafrechtelijk onderzoek naar de vliegramp met Malaysia Airlines vlucht MH17 neemt zeker nog heel 2015 in beslag en duurt misschien nog langer. Dat zegt Fred Westerbeke, hoofdofficier van justitie van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM), in een interview met het Duitse tijdschrift Der Spiegel. De onderzoeker trekt in het gesprek een vergelijking met de aanslag in 1988 op de PanAm Boeing boven het Schotse Lockerbie. ”Toen heeft het drie jaar geduurd voordat de verantwoordelijken bij naam konden worden genoemd”, aldus Westerbeke. ”Daarmee bedoel ik niet dat het bij vlucht MH17 ook zo lang moet duren, maar men heeft een lange adem nodig”.http://www.nu.nl/buitenland/3913728/strafrechtelijk-onderzoek-mh17-niet-2016-afgerond.html

 

- Brazilië. De presidentsverkiezingen in Brazilië zijn gewonnen door zittend president Dilma Rousseff. Het verschil in stemmen was zeer gering. Ze haalde ruim 51 procent van de stemmen, tegen ruim 48 procent voor haar tegenstander Aécio Neves. http://nos.nl/video/714461-dilma-rousseff-blijft-president-brazilie.html

 

- Gezellig. Real – Barca 3-1. Men kwam, keek en overwon. Juist Lionel Messi en Cristiano Ronaldo schitterden bepaaldelijk niet. Veel balverlies. Maar de hoge school van Real Madrid prevaleerde en de sneller “verdedigende aanvallers”, wisten vanuit de zijlijnen en het middenveld voldoende gas te geven om met 3-1 van het veld te gaan. Manchester tegen Chelsea? Een 1-1 gelijkspel, wat pas in de 93e/ minuut tot stand kwam. Mourinho hoofdschuddend van het veld en Van Gaal moest uiteindelijk wel weer toegeven, dat zijn MU-spelersgroep ‘collectief nog steeds faalt’.

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXCIX 24.10.2014.

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXCIX 24.10.2014.

 

- Boos. Allerlei partijgebonden figuren, waaronder ook columnisten geraken geheel ontzet en onstelt. Om geen andere woorden te gebruiken. Ongenuanceerd en wel. Ze zijn boos op Jogi (VHP) en Rusland van de NPS. Niet die van NDP maar die van NPS. Juist ja! Men mag en kan niet zeggen, dat bankiersgilde ‘papa Hoefdraad’ naar de mond praat. Al was het dan enkel uit beleefdheidsoverweging. Je mag dat niet zeggen, hor Jo! Ook mag men niet zeggen, dat men persoonlijke belangen dient. Laat het duidelijk zijn, dat een ieder nu waakt voor eigen behoud en dus lief is bij baanconsolidatie. Niets mis mee. Maar wanneer men begint te schrijven, dat er niets aan de hand is, dan kan ook deze zijde erg boos worden. Koers voor de US-dollar van 3.35 naar SRD3.55? Of niet dan? En ook weer die Euro, welke nieuwbakken plantagebestuurders –uit het buitenland ingevlogen– zo strak mogelijk omarmen…, ging eventjes van een virtuele 3.00 SRD via een 4.28 naar een dodelijke 4.53 per 24 Oktober 2014. Allemaal door de drukking vanuit het buitenland en zogenaamde Euro-Surinamers die met een hele ledemaat in het buitenland wonen en de grondprijzen, grondhuur en/of huishuur, al jaren moordend omhoog drukken. Maar als de Nederlandse Staat hen dan weer wat afneemt, door middel van kortingen op inkomens in de pensioen of uitkeringssfeer, scheldt en schreeuwt de meute ‘moord, brand en neokolonialisme’. Want men kan dan niet langer ‘mooi weer’ en ‘gudu pappie/mammie’ op de plantage komen spleen. De mens met legale inkomsten in deze dan wel te verstaan, allernaast de in Hummers rondrijdende miljonairsnorders die hun inkomen in/uit allerlei ander knutselarij hebben en de traditionele verhoudingen in de economie om zeep hielpen/helpen. Of dat nou droga, goud of andersoortig plezier is, dat valt mee te beleven aan de inkomstenbasis (…), het is om het even van het dagelijks aan leven. Is er nou wel iets of helemaal niets aan de hand met de monetaire reserves? Zijn er mutaties in de balansen van de moederbank opgetreden die ook niet nader zijn verklaard en wat is het fundamentele commentaar van de handelsbanken daarop? Daar gaat het om! Is het ook waar, dat de handelsbanken niet willen meewerken aan het overhevelen van een deel der ‘valuta reserves’, bij hen in beheer gelegd? Men ook daar ontstemd over is geraakt? En waarom klimmen de koersen, nou weer bondig en is de inflatiespiraal draaiend en weinig gemarkeerd aangezet? Om straks misschien in te grijpen en te doen alsof, dat goed huisvadersbeleid is? Of hangt er weer een ‘overnight georkestreerde devaluatie’ van de nationale munt in de lucht, nu De Nationale Assemblée corpulentie kan worden verweten. Daar moet men over schrijven en niet trachten ‘frivoler nuances’ aan de mond van Jogi of Rusland te plakken. Zo simpel is dat. Duidelijkheid en aangeven wat men in die economie doet. Want dat goederen duurder worden en salarissen versmelten en weinig genoegzaam evaporeren, is meer waar dan een koe op vier poten slachten. Fiso is al drie jaren ‘plus’ geleden verdampt en men hoort de politiek vastgenagelde Hooghart, duidelijk niets nuttigs meer bazelen. Wie heeft dan alle recht om desnoods suggestief, de bal in de lucht te gooien en weinig genuanceerd af te wachten wie die vangt/oppakt en uiteindelijk de waarheid spreekt. Inderdaad hebben Jogi en Rusland, bij zeer tijdelijke ontstentenis van de Front-coördinator Santokhi, de alarmbel te luiden. Coördinator die belangrijke zaken heeft te doen in het buitenland. Quai d’Orsay – Buitenlandse Zaken Parijs, Inter Parliamentary Union IPU in Geneve – Zwitserland en in de nadagen voor Divali indringender besprekingen in Utrecht en Den Haag. In ieder geval van solider aard dan Panka placht mede te delen, over ‘helaas’ uitgestelde toestanden van EU/ACP.

 

- Airo. Euroverbindingen met nationale grondhuur, huishuur, productaankoop/-bestelling in USA/EU en uiteindelijk het verpatsen van onroerende goederen om te overleven. Wanneer wordt men daarvan verlost? Juist ja! 25 Mei 2015, stabiliteit ‘…in the making…’. Na weer een monetaire rommelverschijning en dieptepunten te hebben moeten overleven. Wie is steeds opnieuw de klos? Inderdaad de nationale SRD-verdiener en niet de gekostumeerde grapjassen die onder het mom van repatriëring, de boel nog verder in de war en ten eigen voordeel kunnen aansturen. Daarvoor leent een tanende economie van 550.000 zielen en 50.000 ambtenaren, zich nu eenmaal met alle graagte. Over de productiviteitloze, etnisch beklijfde ‘vrije- en nationale feestdagen’, is in ieder geval het laatste woord nog lang niet gevallen. Ook op de Universiteit van Suriname blijkt dat van niet. Denk en onderzoeksinstituut, waar ook nog met stijgende verbazing naar al die vrije dagen wordt gekeken, naast de reguliere (CAO-) verlofdagen –af en toe zelf de 32 overstijgend– die werkers nog over hebben. De longweekends op de kalenders zelf in-/aanvullen en die dan weer koppelen aan nationale vrije dagen om zo een dag of zes / zeven achterelkaar betaald niets te hoeven doen. Goed voor een ontwikkelingseconomie. Prestigieus in ieder geval wél, in het inactief positioner cq. pauzeren.

 

- Roof. Binnenstad van Paramaribo, Wanica en nu weer de herstart in het gebied Moi Wana (Marowijne). Binnen- of buitenlanders? Maakt toch niet uit! Het gaat goed met en in dit land!

 

- Intrekking. Er is gedreigd met intrekking van grondbeschikkingen ten voordele van de uitgifte aan nieuwe aanvragen en kandidaten? Als er aantoonbare corruptie heeft plaatsgevonden, een goede zaak nu PL er plotseling uit is gezet? Als dat weer wel onder de vlag van de NDP mag geschieden, is de grap wél weer meerwaardig. Intussen wordt de zaak Kensenhuis in de NPS hoog opgevat en zal er hoor/wederhoor worden toegepast door de hoofdbesturen. Waarna er mag worden bepaald of Kensenhuis met de “paarse buitenvrouw” mag blijven scharrelen en hij de binnenvrouw kwijtraakt. Of dat hij toch weer kiest voor het veilige van het ‘groene lakentje’ aan de Pengelstraat. Wat een vergelijkingen. Binnen- en buitenvrouw perikelen, in de ‘poli poli’ bewegingen? ‘Seki so bun…, Para styling. Yu sabi toch…, skatje!’.

 

- 51. Het bestuur van de Amerikaanse stad South Miami wil, dat 23 districten in de staat Florida USA samen een nieuwe staat vormen: ‘South Florida’. Het bestuur is gefrustreerd over de manier waarop de staatsregering van Florida met het probleem van de zeespiegelstijging omgaat. Het noorden van Florida ligt gemiddeld 37 meter boven zeeniveau, delen van het zuiden maar anderhalve meter. De verwachting is dat de zeespiegel deze eeuw zal stijgen.

 

- Studeren. De Nederlandse minister Bussemaker adviseert aankomend studenten zich goed voor te bereiden op hun studie. Ze stuurt daarover de komende dagen een brief aan alle 155.712 leerlingen die dit schooljaar examen doen voor havo, vwo en mbo-4. Bussemaker geeft de studenten allerlei tips over een goede studiekeuze. Ook krijgen ze het advies goed na te denken over de manier waarop ze hun studie betalen. Volgend jaar komt er een nieuw systeem van studiefinanciering. De basisbeurs wordt dan afgeschaft en daarvoor in de plaats komt een leenstelsel. Ook de toelatingseisen voor mbo’ers die willen doorstuderen aan bepaalde hbo-opleidingen veranderen. Scholieren moeten zich voor 1 mei aanmelden. Daarna kunnen ze dan nog een zogenoemde studiecheck doen, om te bekijken of ze de juiste keuze hebben gemaakt. Het ministerie van Onderwijs heeft een YouTube-filmpje gemaakt met tips voor aankomend studenten.

 

- Poging tot Moord. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft tegen drie mannen tien jaar cel geëist vanwege poging tot moord. De drie worden ervan verdacht dat ze in februari vorig jaar een advocaat uit Waalre probeerden dood te schieten. Ze werden negen maanden later gearresteerd. De advocaat werd in zijn auto beschoten door een man op een fiets. De advocaat wist de kogel te ontwijken en raakte lichtgewond. Volgens de officier van justitie was de beschieting niets minder dan een liquidatiepoging, met alle kenmerken van een kille afrekening.

 

- Identificatie MH17. Onderzoekers hebben additioneel deze week zes slachtoffers geïdentificeerd van de ramp met de MH17. Vijf van hen hadden de Nederlandse nationaliteit. Van het zesde slachtoffer is de nationaliteit niet bekendgemaakt. Het onderzoeksteam in de Korporaal Van Oudheusden Kazerne in Hilversum moet nog veertien mensen identificeren. Aan boord van het vliegtuig van Malaysia Airlines, dat boven Oekraïne werd neergehaald met een BUK-raket zaten 298 mensen.

 

- Bancaire. Nu de banken in Suriname door de alerte politiek goed in de gaten worden gehouden, is het meer dan logisch, dat ook naar het buitenland wordt gekeken. De economie is afhankelijk van meer dan de marginale in dit land van 550.000 zielen en waarvan financiële instellingen het hart aan het IMF blijken te hebben verpand. Let op, Nos.nl: ‘Bijna 130 grote Europese banken zijn de voorbije maanden door de molen gehaald. De boeken zijn tot in detail uitgevlooid en een stevige stresstest met een crisisscenario is op de banken losgelaten. Allemaal bedoeld om ervoor te zorgen dat banken bij de les blijven en schokbestendig zijn. De bedoeling is om een nieuwe financiële crisis te voorkomen en de belastingbetaler niet opnieuw te laten opdraaien voor het falen van banken.De Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Banken Autoriteit (EBA) maken zondag bekend, welke banken geslaagd zijn en welke banken gezakt zijn voor de test. En ook welke banken maar nipt slagen. Kortom, er komt onder de banken een schifting van sterke en zwakke broeders.Zeven Nederlandse banken doen mee: ING, ABN Amro, Rabobank, SNS Bank, Royal Bank of Scotland Nederland, Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank. MRI-scan. Om te beginnen kregen de banken een grondige Asset Quality Review (AQR). De banken moesten met de billen bloot en duizenden gegevens aanleveren. Duizenden inspecteurs namen voor duizenden miljarden euro’s aan kredieten en leningen aan bedrijven, hypotheken, beleggingen in vastgoed en staatsobligaties onder de loep. Het boekenonderzoek levert een MRI-scan op hoe de bank er echt voor staat. Zijn de waarderingen die banken eraan geven juist? Hoe groot zijn de risico’s dat er verlies op geleden wordt? Zijn de voorzieningen voor tegenvallers voldoende? Zijn de kapitaalbuffers groot en sterk genoeg? Stresstest. Vervolgens zijn de banken aan twee stresstests onderworpen. Want ook als nu alles gezond lijkt, kan dat bij economische tegenwind plots heel anders uitpakken. De eerste test keek naar wat normaliter de economische ontwikkelingen in de komende drie jaar zijn. De tweede test is een echt rampenscenario en simuleert een diepe crisis, met scherp dalende huizenprijzen, oplopende werkloosheid, fors achterblijvende economische groei, en weinig of geen inflatie. Ook de gevolgen van een crisis in de VS of Rusland en een oplaaiende eurocrisis zijn getest. Blijft de bank ook overeind als het economisch gaat stormen? Gezakt. De stresstests moeten de zwakke plekken blootleggen. Banken die door het ijs zakken, moeten binnen twee weken een plan van aanpak opstellen en krijgen dan zes tot negen maanden de tijd om de gaten te dichten en vers kapitaal aan te trekken of onderdelen van de bank te verkopen. Als dat niet lukt, dan moeten de obligatiehouders en aandeelhouders bloeden. Als er dan nóg te weinig kapitaal is, kan de bank gedwongen worden te fuseren met een andere bank. Andere opties zijn dat een nationale overheid financieel bijspringt of dat de bank wordt opgedoekt. Kritiek. De operatie is bedoeld om alle onzekerheden rond het Europese bankwezen weg te nemen bij de beleggers en bij de burgers. Een transparante en solide bank is een betrouwbare bank. Als de onzekerheden weg zijn, kan de bankensector ook weer makkelijker groeien en komt de kredietverlening aan mkb-bedrijven, weer op gang. Op twee eerdere stresstests in 2010 en 2011 kwam achteraf veel kritiek. Ze zouden te slap en niet kritisch genoeg zijn geweest. Een bank als SNS kreeg bijvoorbeeld een voldoende en moest daarna genationaliseerd worden. Hetzelfde gold voor het Belgische Fortis. Daarom is de ECB er alles aan gelegen om dit keer wel een geloofwaardig rapport af te leveren. De ECB heeft op voorhand gezegd dat dit keer zeker niet alle banken zullen slagen. Banken in Griekenland, Italië en Spanje lopen de meeste risico’s. Maar ook sommige banken in Oostenrijk, Duitsland en België zitten in de gevarenzone. Veel banken hebben de afgelopen maanden wel enorm hun best gedaan om extra kapitaal op te halen en de buffers te verhogen. Volgens schattingen van de ECB hebben banken sinds vorig jaar zo’n 100 miljard aan extra kapitaal opgehaald. Hypotheekschuldenberg. De Nederlandse banken hebben steeds aangegeven dat ze alle vertrouwen hebben in de afloop. Hun cijfers voor het kernkapitaal zijn goed. De Nederlandsche Bank (DNB) en minister Dijsselbloem van Financiën hebben gezegd dat de Nederlandse bankensector er in hun ogen wel goed doorheen zal komen. Een punt van zorg is nog wel de vraag hoe de ECB kijkt naar de Nederlandse hypotheekschuldenberg van meer dan 630 miljard euro. Er wordt weinig afgelost, door de huizencrisis staan 1,3 miljoen huizen onder water en een groeiend aantal huizenbezitters heeft een restschuld. DNB heeft het afgelopen jaar de blaren op de tong gepraat om aan te geven dat het in Nederland wel snor zit met die hypotheken, omdat er zo weinig wanbetalingen zijn. Maar daartegen kunnen de Europese toezichthouders dus heel anders aankijken. Er zijn trouwens wel meer banken en nationale toezichthouders geweest die hebben geprobeerd uit te leggen dat de situatie bij hun bank of in hun land zo zijn goede redenen heeft en een aparte behandeling behoeft’. Tot zover NOS.nl. Het begon allemaal met een oververhitte huizenmarkt in de USofA en eindigde voor zelf de kleine student die zijn stageplek in Rotterdam kwijtraakte, omdat de zaak ging sluiten of de barkeeper in Amsterdam waarvan de nachttent sloot, vervolgens werd doorverkocht en weer openging met goedkoper importmeiden uit Spanje achter de tap. Let dus goed op, hoe alles mondiaal in elkaar steekt. “Intertwined…, so bun’. !

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXCVIII 22.10.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXCVIII 22.10.2014.

 

-        Poging tot moord. Een jonge vrouw overleefde een val van de Bosjebrug, nabij Beekhuizen en spoelde buiten bewustzijn aan bij de Nieuwe Haven. Blijkt dat de vrouw bij politieverhoor naderhand heeft aangegeven en verklaard, van de enorme brug te zijn gegooid door een 21 jarige kennisrelatie, intussen met de initialen J.V. herkend. Deze is inmiddels als verdachte aangemerkt, aangehouden en ingesloten. Ook via ‘social media’ werd de verdachte in verband/relatie gebracht met een ander geweldsdelict, dat recentelijk in zijn familie heeft plaatsgehad. Foto’s van betrokken verdachte en zijn vriendenschare, vliegen intussen –in niet onaanzienlijke aantallen– via Facebook en Internet de wereld over. Just Google…: ‘21 jarige vrouw wijdenboschbrug’.

-        Beraming. Een moord zou zijn beraamd op een ondernemer, door een ander zakenman en concurrent. Ook die zaak is na aangifte bij de politie, op de onderzoekstafel van justitie beland. Tevens blijken entrepreneurverenigingen, onwelwillend betrokken te worden bij dit geëntameerde geweldsfenomeen.

-        Politiek. Oplettende en ook de zeer alerte politici houden dezer dagen, in relatie tot de begrotingszaken van staat en die van particuliere banken, de vinger strakker dan ooit aan de pols. De Centrale Bank van Suriname en de afgegeven verklaringen voor balansmutaties, zijn onder de loep en vergrootglas van belanghebbende en belangstellende politieke partijen beland.

-        Oranje. Een ludiek bedoeld en goedgelijkende opname/afbeelding, vliegt sinds maandag jl. over het Internet. Een afbeelding van het staatshoofd en echtgenote, “…in full-fledged VHP-gear…” gestoken. ‘Battle dress & banner’,  ‘so bun’. In reactie, hedenmorgen  ‘point blanc’ verkregen: ‘Ze houdt nu eenmaal van Maxima van Oranje…, waarom zou ze dan niet sympathiseren met of ook houden van de lokale Oranje partij…?’. Elo, huuuuuh!

-        NPS-Para. De afdeling van de ‘groene partij’ in de Para,  kwam vlot in beweging en belegde een spoedvergadering toen bleek, dat Patrick Kensenhuis opnieuw deviant en niet te appreciëren gedrag had vertoond. Kensenhuis kan dan wel aangeven, dat hij zijn werk als NPS-assembleelid was gaan doen, maar helaas dan niet op deze wijze en in een tent aan tafel met ‘overdreven oproerige’ NDP-kleuren aangekleed. Als dat hem niet was/is opgevallen en meteen terugtrekking vorderde, is Kensenhuis hoegenaamd stekeblind geraakt voor de gevoeligheden binnen zijn eigen partijorganisatie. Vooral in de Para, waar de NDP nogal een loopje neemt met traditionele verhoudingen en dwars door alle gewoonten de ‘paarse kleur’ in het gezicht van de lokale bevolking pleegt te wrijven. Een goed recht, hor! Kan echter allemaal averechts gaan werken en de pogingen ondermijnen van het districtsbestuur om lokale zaken evenwichtig en neutraal te houden. Ook het aangegeven feit, dat vermeende NPS-ers ‘niet zijn benadeeld’ bij het uitdelen van grondbeschikkingen, is politiek onbelangrijk, te verwaarlozen, niet verifieerbaar en mag men enkel op de woorden van Kensenhuis afgaan. Op conto van hem en niemand anders. Ieder Surinamer heeft namelijk sowieso recht op een kwaliteitgebonden perceel. De intimiderende inkleuring van lokaliteiten, waar beschikkingen door een NDP-minister worden afgegeven, zal op den duur contraproductief werken. Niet de NDP deelt uit, maar het heeft de Staat uiteindelijk behaagd om mensen van een stuk perceel te voorzien. Enkel al de verkiezingsperiode waarin dat plaatsvindt en overdaad aan provocerend  propagandamateriaal van de NDP, maakt zaken bij zo een blijde gebeurtenis al onnodig verdacht. Maar ook dat heeft straks zijn voordelen, wanneer zaken helemaal in verkiezing-setewasies zullen losbranden. Een brug of wegtraject wordt door een aannemer met gemeenschaps-, donor- of in het buitenland geleende (geld-)middelen gebouwd en vervolgens ontsieren partijvlaggen en banieren het geheel. Grondbeschikkingen worden uitgereikt en hetzelfde gebeurt. Men moet gewoon doorgaan en Kensenhuis mag de waarschuwingen uit en in zijn partij heel gewoon negeren of in de wind slaan. Liever dat hij het allemaal doet, dan een ander –meer productief gebleken Sranaman/-uma– in het vizier geraakt. Intussen heeft de actie van Kensenhuis ervoor gezorgd, dat ook een democratiasch opgeroepen NPS-afdelingsvergedering in chaos is geëindigd. Blijft de vraag over: Heeft Patrick Kensenhuis de NPS een dienst bewezen of  de cohesie alleen maar met voeten getreden. Ook kan verwezen worden naar: http://www.gfcnieuws.com/?p=239179 http://www.gfcnieuws.com/?p=239179   en http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/25748

-        Gevaar. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft de bevolking opgeroepen alert te zijn. Hij ziet het gevaar voor aanslagen vanuit geradicaliseerde hoek niet geweken. http://www.metronieuws.nl/columns/10-jaar-na-moord-op-theo-van-gogh/SrZnju!194JIFPmfEZMs/ http://nos.nl/artikel/712642-van-der-laan-blijf-alert-op-aanslag.html

-        NL-aanklacht. De Nederlandse Staat is gedagvaard door Stichting Rookpreventie Jeugd, opgericht door twee longartsen. Ze vinden dat de tabaksindustrie te veel invloed heeft op het anti-rookbeleid van de overheid. De twee artsen kondigden eerder de rechtszaak aan.  Longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker willen dat de overheid zich aan zijn eigen wetgeving houdt. De Staat heeft in 2005 een antirookverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO ondertekend. Hierin staat dat de overheid elke vorm van invloed van de tabaksindustrie op de wetgeving over roken moet vermijden.

-        Schottegat. Reactie op anti-corruptie behoeftige zaakjes. Het parlement van Curaçao heeft een motie aangenomen, waarmee het ‘de gouverneur’ van het eiland buitenspel wil zetten. Die zou geen benoemingen van ministers meer ‘bij wet’ mogen goedkeuren. Het aannemen van de motie maakt het mogelijk dat ministers kunnen worden benoemd zonder deze eerst te screenen op integriteit. De gouverneur is de vertegenwoordiger op Curaçao van de koning. Hij behartigt de belangen van het Rijk en is het hoofd van de Curaçaose regering. Hij heeft geen politieke verantwoordelijkheden en zit niet in het kabinet. De zittende gouverneur is Lucille George-Wout. En nu komt het. De motie is een reactie op het ingrijpen door Nederland op Sint Maarten. De Rijksministerraad in Den Haag besloot vrijdag jl., de gouverneur van dat eiland opdracht te geven de benoeming van het nieuwe kabinet van Theo Heyliger aan te houden. Eerst moet er een onderzoek komen naar de integriteit van de kandidaatministers. Met de motie op Curaçao, die werd ingediend door oud-premier Gerrit Schotte, tevens verdachte in criminele zaak, roept het parlement de regering op om de Staatsregeling van Curaçao aan te passen, equibalent van een grondwet op het eiland. Volgens die Staatsregeling, moet zo’n voorstel met een tweederde meerderheid worden aangenomen.

-        Rookverboden HORECA. Men lapt die universele verboden in Suriname nog steeds aan de laars. In Nederland zijn zaken sinds begin Oktober 2014 kunstiger aangescherpt en de ten uitvoerlegging van wetgeving nog strakker aangepakt. Het rookverbod in kleine cafés moet per direct ingaan. Dat vindt Clean Air Nederland, nu vandaag ook de Hoge Raad heeft beslist dat de huidige uitzondering voor kleine cafés ongeldig is. Het gerechtshof in Den Haag besliste dat eerder ook al. Maar omdat er in deze kwestie nogal eens tegengesteld is geoordeeld, wilde staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn uitsluitsel van de Hoge Raad, om zo definitief een einde te maken aan alle juridische discussies.
Dat was voor alle duidelijkheid, want er is al besloten dat alle horeca volgend jaar januari rookvrij wordt. De Eerste Kamer moet dat nog wel bekrachtigen en daarom mag er nu nog gerookt worden in kleine cafés. Volgens Clean Air Nederland is nu elke politieke discussie echter overbodig omdat de rechter heeft geoordeeld dat de uitzondering die toenmalig minister Edith Schippers van Volksgezondheid invoerde, ongeldig is.

-         Pietengilde.   Document van Prof. dr. Alex van Stipriaan Luïscius,  ‘professor of Caribbean History, Erasmus University Rotterdam), over de cultuur-historische ontwikkeling van (Zwarte) Piet, welk hij instuurde voor de verdediging van de verweerders bij de Raad van State, als repliek op de punten van het ‘Pietengilde’. Te vinden op: https://www.scribd.com/doc/243630002/Prof-dr-Stipriaans-REPLIEK-Aangeleverd-Voor-de-Raad-Van-State     Voor de volledigheid hierbij ook het verweer van de Pietengilde. Een gilde, dat zich waarschijnlijk bewust geen ‘zwarte pieten gilde’ wenst te vernoemen. https://www.scribd.com/doc/243628978/PLEITAANTEKENINGEN-van-mr-A-W-Eikelboom-en-mr-T-Kodrzycki
http://www.pietengilde.nl/gilde.html

-        – Duikboot.  Zweedse strijdkrachten mogen wapens gebruiken als ze de verdachte onderzeeër  vinden waarnaar al dagen wordt gezocht. Een Zweedse marineofficier zei tegen de BBC, dat op die manier de duikboot gedwongen kan worden om naar de oppervlakte te komen. Hij vraagt mensen te helpen bij het identificeren van het schip door foto’s te maken als ze iets verdachts zien. Sinds vrijdag wordt gezocht naar de onderzeeër die zich in Zweedse wateren zou bevinden. Volgens Zweedse media gaat het om een Russische onderzeeër, maar Moskou ontkent alle betrokkenheid. De Zweedse autoriteiten doen geen uitspraken over de herkomst. De afgelopen dagen is de duikboot opnieuw door burgers gezien.

-        Aanslag. In de Canadese hoofdstad Ottawa is een noodsituatie van kracht. Een man heeft een militair bij een oorlogsmonument tegenover het parlement neergeschoten. Daarna vluchtte de dader het parlementsgebouw in waar nog eens tientallen schoten zijn gehoord. Het Canadese CBC News meldt dat de schutter in het gebouw is doodgeschoten. De politie zegt dat er meer schutters zijn. Politieagenten zijn bezig met een klopjacht. De militair die gewond is geraakt, stond als erewacht bij het oorlogsmonument. Hij is gewond afgevoerd in een ambulance. Intussen is de militair overleden. Het parlementsgebouw en de omgeving zijn door de politie afgegrendeld. De politie heeft inwoners van Ottawa geadviseerd om binnen te blijven en weg te blijven van ramen en daken. Een parlementslid twitterde dat hij dertig schoten heeft gehoord in het parlementsgebouw. New York Times: ‘Canadian Soldier Killed in Attack at Parliament Hill in Ottawa
Police officers rushed to secure the area after an assailant killed a soldier at the National War Memorial and entered the Parliament building, firing several shots…’. http://nyti.ms/1ykyoFB  Video:  http://nos.nl/artikel/712823-schoten-in-en-rond-parlement-canada.html     ok andere getuigen meldden tientallen schoten gehoord te hebben. Premier Stephen Harper is in veiligheid gebracht, meldt zijn kantoor. Waar hij precies was op het moment van de schietpartij is niet duidelijk. Het oorlogsmonument, dat dateert uit 1939, heeft een permanente erewacht. Er zit slechts een straat tussen het parlementsgebouw en het monument.

-        Storm. Vele schepen raakten dinsdag in een vliegende storm hun lading kwijt. Houtpakketten en containers vielen onder meer in de Noordzee, tussen Nederland en Groot Brittannië. http://nos.nl/artikel/712865-kustwacht-kijk-uit-voor-containers.html De scheepvaart heeft een alarmmelding en waarschuwing gekregen van de betrokken nautische autoriteiten om voor drijvende gevaarten uit te kijken.

 

- Sub Devali aan alle Surinamers en hun gasten. Fijne en veilige dag toegewenst.

 

 

 

 

**********************************

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXCVII 21.10.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXCVII 21.10.2014.

 

- Suriname. Is het land Suriname eigendom van de NDP geworden? Lijkt er veel op als men mag meemaken, dat er in NDP-tenten gronddelen van het land en geautoriseerde staatsbeschikkingen, aan behoeftig gebleken burgers in Para en Saramacca worden uitgedeeld. De boodschap aan de samenleving is duidelijk. ‘NDP na eigenaar fu Sranan!’.

 

- Para. Feit dat Patrick Kensenhuis als NPS-voorman in Para, aan een NDP – tafeldis heeft deelgenomen…, zegt echt niet zoveel over wat zich afspeelde rond grondbeschikkingen en een selectieve afgifte van bereidverklaringen, waarvoor de onwrikbaar loyale man uit ‘Grun Dyari’ werd opgeroepen. Het zegt allemaal veel meer over ‘principes’ die Kensenhuis –in hygiënische zin– misschien nog heeft en/of het allemaal echt volksbelang vormt (…), wat hij onverdroten en onverschrokken wenst te dienen. ‘Time will tell…!’.

 

- Kras. Aan krasse bewoording geen gebrek, daar in het verre Holland. Chan Santokhi liet zich volgens ‘De Ware Tijd’, in de ‘afdeling Haaglanden’ niet onbetuigd. Af en toe is de voorzitter van de VHP, toch wel meer alert politieman dan politiekman gebleken. Wil wel weer nadrukkelijker zeggen, dat na ‘changement de regime’, allerhande criminele daden wel weer zullen/kunnen worden vervolgd. Zonder selectieve gelegenheidaanpassing van wet en rechtspraak, kunnen en mogen worden uitgeprocedeerd. Want dat is in de kern, één van de allerbelangrijkste voorwaarden en (basis-)grondbeginselen in/van een volwassen rechtsstaat.

 

- Panka. De NDP-vertegenwoordiger in Para op DNA en dus wetgevingsniveau, gelooft in een zoveelste termijn als parlementariër? Dat zal die dan niet op eigen kracht kunnen of mogen bereiken. Panka was de laatste tijd meer in het buitenland, dan in De Nationale Assemblée beschikbaar. Zogeheten niet doorgegane ACP/EU vergaderingen en Ebola-perikelen, zorgden voor afgekeurde en mislukte reisdoelen? Meer nog ‘gerede stagnatie’, in de nationale zaak. Maar de persoonlijke zaak, werd hoegenaamd daarnaast wel enigszins bevredigd. Als men tenminste naar de krantenberichten kijkt en die onverlet inhoudelijk mag aannemen. Panka zal voor een zoveelste termijn willen/kunnen inschrijven, voor een verkiesbare plek…? Maar dan helaas weer wel, na 15 jaar op een ticket van onverzadigbaar ‘freewheelen’. Zonder een 1000% aan ondersteuning van de lokale besturen ten zuiden van Wanica, zal het wel niet meer lukken. Die hebben in ieder geval niet stilgezeten…, als men de zaken van ‘Jerry’ goed in ogenschouw neemt. Echtwel…, een communicatief en gedecentraliseerd beziggewest! Maar een wazig geraakte wetgever die het democratisch (be-)leven bewust aantastte en bevuilend aan de rechtsstaat kwam, door criminelen met gelegenheidswetgeving straffeloos te stellen en/of moordenaars een vrijgeleide te bezorgen, verdient het helaas niet om terug te keren en het ‘hoogste college van staat’ verder te corrumperen. Echt niet! Intussen kan de coalitie geen vergadering ‘boven de helft plus’ functioneel bemensen. Delen van de coalitie zijn naar het buitenland afgereisd. De reëel aanwezige angst, dat de oppositie geen steun verleent om te vergaderen…, is voor marginale ondersteuners en steeds beperkter geraakte schraagbakens van een regering Bouterse, uiterst verlammend gebleken.

 

- Regenboog. Na regen komt zonneschijn. In de Gordel van Smaragd, maar ook in Suriname. Let op! Maar vandaag de dag, is het al zover in Indonesia. Het lange wachten heeft gezonde vruchten afgeworpen. Wat daar kan, kan hier ook! Hij wordt de ‘Indonesische Obama’ genoemd. Joko Widodo, is beter bekend als ‘Jokowi’. De razend populaire gouverneur van Jakarta won de presidentsverkiezingen. Maandag werd hij beëdigd. De verwachtingen zijn hoog gespannen, maar het is de vraag of deze ‘man van het volk’ daadwerkelijk een ommekeer teweeg kan brengen. Zijn tegenstanders liggen al weer maanden op de loer. Voor, tijdens en ook na de verkiezingen of inauguratie wordt er knap gestookt, door de teruggewezen militaristisch ingestelde troep. Joko Widodo kan flink aan de bak. De economie groeit te langzaam en de oppositie gaat het hem niet gemakkelijk maken, in de komende bestuursjaren. De 53-jarige Widodo, is de eerste Indonesische president die niet afkomstig is uit de politieke, zakelijke of ‘militaire elite’ in het land. Hij legde zijn ambtseed af, in bijzijn van regionale leiders en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. ‘Jokowi’, zoals Widodo wordt genoemd, sprak van een “historisch moment”: “Tegen de vissers, de arbeiders, de boeren, de handelaars, de gehaktbalsoepverkopers, de venters, de chauffeurs, de academici, de werklieden, de soldaten, de politieagenten, de ondernemers en de professionals zeg ik: laten we allemaal hard werken, samen, schouder aan schouder, want dit is een historisch moment”. Indonesia vormt de grootste economie in Zuidoost-Azië. Tijdens de twee termijnen van Widodo’s voorganger, Susilo Bambang Yudhoyono, is de economie sterker geworden. Maar die groeit niet snel genoeg. De groei ligt nu rond de ‘vijf procent’. Waardoor er amper genoeg banen kunnen worden gecreëerd. Widodo richt zich op een groei van 7 procent, voor de komende jaren. De Indonesische economie zal moeten afkicken van het goedkope geld, dat het land instroomde dankzij het steunprogramma van de Amerikaanse centrale bank. De groei wordt ook bemoeilijkt, door dalende grondstofprijzen, slechte infrastructuur en onuitroeibare corruptie. En dan is er nog Prabowo Subianto…, Widodo’s rivaal tijdens de afgelopen presidentsverkiezingen. Prabowo verloor de verkiezingen officieel. Hij was het daar geheel niet mee eens. Riep gefrustreerd dat er massaal stemfraude was gepleegd en eiste de overwinning ook op. Liep uiteindelijk op niets uit. Maar de slechte verliezer verzekerde wel…, er alles aan te doen om Widodo het leven zuur te maken. En dus Indonesia verder tot last te zijn.

 

- Vrijspraak? Nooit niet. Alleen de hoogte van de straf, moest er nog uitkomen. In Zuid-Afrika wordt wisselend gereageerd op de straf die Oscar Pistorius heeft gekregen, voor het op een toilet en dwars door de deur doodschieten van zijn vriendin Reeva Steenkamp. De atleet kreeg vijfjaar cel, maar zit mogelijk maar tien maanden in de gevangenis. Zijn advocaat hoopt ook nog, dat Pistorius de rest van zijn straf onder huisarrest mag uitzitten. Direct betrokkenen reageren opgelucht op de uitspraak. De familie Steenkamp verklaarde dat vijf jaar cel een juiste straf is. Ze vreesden dat Pistorius zou wegkomen met een taakstraf. De nabestaanden zijn opgelucht dat de zaak erop zit en zeggen dat het recht heeft gezegevierd. Ook de familie van Pistorius neemt genoegen met de straf.

 

- Vervelend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Nederland kiest in het vreemdelingenrecht, in hoofdlijnen partij voor de Staat. En dus tegen de vreemdeling. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar migratierecht Thomas Spijkerboer, dat dinsdag uitkomt. Spijkerboer onderzocht ruim 600 rechtszaken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2010 en 2011. Hij komt tot de conclusie, dat de Raad van State –hoogste bestuursrechter van Nederland– zich “beteugeld activistisch” in het voordeel van de Staat opstelt in het Vreemdelingenrecht. In het rapport: “Dat is een controversiële en ongebruikelijke attitude in het Nederlands recht. Politiek stelling nemen, past veel meer in het Amerikaanse recht…”.

 

- Oranje voetbal. ‘Guus gaat niet naar huus…’. Voorlopig niet! Guus Hiddink blijft aan als ‘bondscoach…’, ondanks de reeks matige duels van het Nederlands elftal. Dat is de uitkomst van evaluatie. Wikken en wegen van een KNVB-directie met de bondscoach. Oranje verloor onder leiding van Guus, een oefenwedstrijd met Italië en ook nog de kwalificatieduels tegen Tsjechië en IJsland. De wedstrijd in de Arena tegen Kazachstan, won het team van Hiddink met moeite. Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal van de KNVB, zei na de nederlaag in IJsland, dat er bij het Nederlands elftal problemen waren “…met een structureel karakter…” en drong aan op de ‘vervroegde evaluatie’. Uitkomst? Guus mag nog effe blijve!

- Seth. Hij bezocht Suriname meerdere malen. Cabaretier en tekstschrijver Seth Gaaikema is overleden. Bij het grote publiek werd Gaaikema vooral bekend als cabaretier en woordkunstenaar. Gaaikema nam begin dit jaar, na een 55-jarige loopbaan afscheid van het theater. Hij vertaalde ook musicals. Daarvoor ontving hij in 2000 de Kubus Oeuvre Award. Ook schreef hij eigen musicals zoals de “Swingpop” en “Kuifje: de Zonnetempel”. Gaaikema’s carrière begon toen hij voor Wim Kan teksten mocht gaan schrijven in 1958. Later zou hij zelf het toneel op gaan en Oudejaarsconferences verzorgen. Als cabaretier verwierf hij vooral bekendheid, in de jaren 80 en 90. Met deze conferences, waarin hij de Haagse politiek op de hak nam…, bereikte hij miljoenen kijkers.

 

- Bye Bye. Het was eens zomer. Tot en met het afgelopen weekeinde. De kustprovincies maken zich op voor de eerste herfststorm in P‘atata. Setewasie die gepaard gaat met zware tot zeer zware windstoten. In Zeeland kunnen in de vooravond, windstoten tot 120 kilometer per uur worden verwacht. In Noord-Brabant en Zeeland zijn de eerste gevallen van ‘stormschade’ gemeld. Omgewaaide bomen die op auto’s zijn terechtgekomen. In de loop van de avond verplaatste het zwaartepunt van de storm, zich naar de kop van Noord-Holland en Waddeneilanden. In het oostelijk waddengebied, woedt dinsdagnacht mogelijk een zwaardere storm. In het hele land kunnen buien, hagel en onweer voorkomen. Lastig!

 

- Syrië. Er wordt weer zwaar gevochten aan de Turks – Syrische grens. Wapens voor het Koerdisch verzet bestemd, kwamen uit de lucht vallen. Een deel daarvan in handen van ISIS. Handige dropping. Was niet de bedoeling.

 

- Wazig. Het is onduidelijk of Nederland nu wel of niet beschikt over satellietbeelden die iets verklaren over het neerschieten van de MH17 boven Oost-Oekraïne. Afgelopen weekend zei de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, dat Nederland de beelden wel heeft en die deelt met de instanties die onderzoek doen naar de vliegramp. Maar het Openbaar Ministerie, dat op zoek is naar de dader (-s), zegt ze niet te hebben. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, die de toedracht probeert te achterhalen, wil niet zeggen of de beelden deel uitmaken van het onderzoeksmateriaal. Al snel na het neerstorten van het toestel kwamen uit Amerika berichten, dat er bewijzen waren dat de pro-Russische separatisten het vliegtuig van Malaysia Airlines met een BUK/SA11-raket hadden neergehaald. De “Washington Post” schreef, dat dit onder meer allemaal bleek uit satellietbeelden waarop de pluim van een afgeschoten ‘ground to air missile’ zichtbaar was. http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/07/20/the-evidence-that-may-prove-pro-russian-separatists-shot-down-mh17/ Bewijs daarvoor is echter nooit geleverd. De Onderzoeksraad heeft nooit antwoord willen geven, op de vraag of de raad beschikt over de Amerikaanse beelden. Wel heeft Erwin Muller, lid van de Onderzoeksraad, tijdens een van de MH17-bijeenkomsten in augustus tegenover nabestaanden gezegd dat ze op dat moment niet waren opgevraagd bij de Verenigde Staten. Afgelopen zondag meldde het Duitse blad “Der Spiegel” dat de Duitse inlichtingendienst op basis van satellietbeelden zeker weet dat de pro-Russische separatisten verantwoordelijk zijn voor de vliegramp. De uitkomsten van het onderzoek zijn op 8 oktober 2014 aan een parlementaire commissie getoond. Een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie wekte zondag de indruk dat Nederland de beelden kent. Hij zei letterlijk dat alle lijnen openstaan om informatie met de Onderzoeksraad en het Openbaar Ministerie te delen. Het is aan hen om daar na afronding van zorgvuldig onafhankelijk onderzoek conclusies aan te verbinden, aldus de woordvoerder. Het CDA en D’66 willen een hoorzitting in de Tweede Kamer over de satellietbeelden. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil snel opheldering van minister Ivo Opstelten. Hij wil weten welke beelden er zijn en welk bewijs ze bevatten. Probleem! In het oosten van Oekraïne gaat het geweld een zoveelste fase in. Een ongehoord grote explosie verrast Donetsk opnieuw: http://www.npo.nl/gigantische-explosie-schokt-donetsk/21-10-2014/WO_NOS_669000

- Geintjes. De Gouden Televizier-Ring is maandag “gestolen”, op de set van Flikken Maastricht. In het programma ‘GIEL op 3FM’ bekende Lex Uiting, dat hij de ring zondag –tijdens een bezoek aan de set– had meegenomen. Verslaggever Lex Uiting bezocht zondag de set en zag, dat het doosje met de ring na de lunch op tafel was blijven staan…, terwijl iedereen al weer aan het werk was. Hij besloot het gouden sieraad mee te nemen. In de uitzending belde Uiting maandagochtend met leidend acteur Victor Reinier en biechtte daar de diefstal op. Reinier reageerde in eerste instantie heel geërgerd. “Daar is bijna een meisje voor ontslagen man, het scheelde bijna niks…”, zei de acteur. “Wat een pleurisstreek!”. De Gouden Televizier-Ring is inmiddels teruggegeven aan AVRO/TROS en ligt veilig achter slot en grendel. http://www.telegraaf.nl/prive/23222750/__Gestolen_Ring_terug_naar_Flikken__.html

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXCV 20.10.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXCV 20.10.2014.

 - Globe. De wereld wordt steeds kleiner. Een gevleugelde uitspraak die men vaker hoorde in de jaren, dat de eerste straalverkeersvliegtuigen Zanderij begonnen aan te doen. Van Super Constalletions naar de Mc Donnel Douglas DC8. Vloog men vroeger met de ‘Connie’ in 23 uren naar Amsterdam, met een groot aantal tussenstops, is het nu gelegen aan een A340-300 of een B747-400 een licht gebogen traject in achturen van opstijgen tot stilstand af te leggen. De digitale klok kan men erop gelijk zetten. Want tijdens de vlucht wordt vertrek en aankomsttijd, ook nog door een computer en de automatische stuwpiloot geregeld. Zijn er dan toch nog afwijkingen, heeft dat meer met de vliegdrukte boven Europa te maken en zal een alternatief invliegcorridor worden opgezocht en vrijgemaakt. De wereld wordt steeds kleiner. De satelliet is steeds meer in zwang, beschikbaar voor gezinshuishoudens en het Internet eigenlijk –bij goed en deskundig gebruik– voor een ieder. Wil men in de toekomst kijken, is daar het Internet. Wil men weten wat ergens op hetzelfde moment plaatsvindt, gaat men ‘streamen’. Wil men weten hoe de ‘recovery’ van een verongelukte Otis Redding ‘in detail’ werd uitgevoerd…, hoeft men maar drie woorden te Googlen. ‘Recovery Otis Redding’. Maar ook verder terug. De executies van fascistische en nazistische mensenrechtenschenders, zoals een Mussolini met zijn ondersteboven gehangen minnares of doodgeschoten handlangers van Adolf Hitler geheel en met verhaal beschikbaar gemaakt. En dan weer dichterbij een of Nicolae Ceaușescu en echtgenote in Roemenie. Gecompleteerd met de zogeheten mystieke verdwijning van ene Maurice Bischop van Grenada of de fysieke inval van de Amerikanen en de arrestaties van Austin, Bernard Coard en vrouw Phylles. Alles op het internet te verkrijgen. Nog dichterbij, het Dossier 08 December 1982. Forensisch en wel. Uit de zogenaamde glamourwereld, obductie rapporten en ‘display’ van de overschotten die Elvis, Whitney en Michael ons nalieten. Vandaag de dag, is alles wat de klok slaat in de woonkamers. ISIS, Ebola, Chikungunya, de satellietbeelden van het neerschieten ener Boeing 777 van de Maleisische luchtvaartonderneming, Oekraïne in de lucht of het oostelijk gedeelte, in heftiger oorlog. Syrië, Irak en de Koerden. En dan een mysterieuze duikboot in de Oostzee die allerlei onderwater alarmsignalen uitzendt. De hele reutemeteut is te verkrijgen. De wereld wordt steeds kleiner. Dus ook!

 

- Jawel. Dus ook een groot aantal vragen dat dit weekeinde werd afgevuurd. Te beginnen met: ‘what’s cooking’ vs. ‘what’s boiling’?. Allebei heet van de naald en vers van de pers? Niet helemaal als men goed naar de ontwikkelingen in dagkoersen kijkt. Van de Euro en US-dollar. Wat is er monetair aan de hand? Waarom zijn de kasreserves en de andere ‘appeltjes voor de dorst’ opnieuw aangesproken? Waar komt emissie op zeer korte termijn toch vandaan, terwijl dat niet in bancaire jaarplannen voorkwam? Hebben de handelsbanken geweigerd, delen van hun valutareserves beschikbaar te stellen aan de derden ‘big spenders’ van staat? In een tijd van aanmerkelijk verminderde inkomsten zoals de financiële nota aangeeft, toch nog weer van de megalomane projecties, in plaats van bezuinigingen op basis van rationaliteit? Een giga-portefeuille van nog af te lossen schulden en een hopeloos aantal leningen daarbij aangevuld? Wie gaat mee in het flottielje van ondergang en wie blijft droog aan de oevers waken? Een cocktail aan ‘crazyness’, enkel om de grootheidswaan te bestendigen/bevredigen, de al 30 jaren ‘plus’ besmeurde ‘legacy’, aanhoudend en vrijwel hopeloos te willen oppoetsen. Daarbij de justitiële problematiek niet te kunnen verwaarlozen of omzeilen. Jawel…, sommigen raken daarbij zo gefrustreerd, dat men weer de ‘vrije pers’ de schuld geeft zaken niet goed naar voren te brengen. Maar als men dan uit dezelfde met vulles ingesmeerde koker tot in Australië, via het Internet en vanuit de staatsradio hoort: “Ramon moet zijn bek houden en Sital…”. Dat hele ding is aan het overstromen. Zoek bij een ander de schuld en het liefst in eigen straat of contrei. Dat ding is zo afgezaagd geworden. Schuld van de vrije pers. Men wil beschadigen? Neen, men beschadigt alleen al door te existeren in bepaald sjabloon van het land, een soortement aan weinig geciviliseerd volkje en natuurlijk zichzelf al product daarvan. 25 Mei 2015, is het gelukkig allemaal heel snel voorbij. Nog wel de vraag, hoeveel waarde de SRD zal hebben op de komende 25 November 2014…, als men zo ‘rücksichtslos” tekeer blijft gaan. “Time always tells in time…”. De nacalculatie van de bruggenbouw tussen 2010 en het nu. Van een treinstel van hort naar her…, komt er nog bij. Planologisch een goede gedachte? Uitvoering en gecalculeerde kosten en dus prijs, blijkt en blijft een geheel ander ‘ballgame’. Over-facturering? Een virus. Een cocktail aan ‘crazyness’. En maar in de veronderstelling blijven leven, dat dit volk nog zo gek te krijgen is. Zal gauw genoeg blijken…, in hoeverre de jeugd weer misleid kan worden, zoals in 2010 met hier en daar geweldintimidatie, wél het geval bleek. Ook nog was geïnstitutionaliseerd door ene Abrikadabri! Het lot van de kleine man die iets wil rapporteren of politici in dit land eraan herinneren? “Maaang, doe niet zo moeilijk. Daar weten wij toch niets van. Ik wist daar niets van en dat heb ik nooit gezegd of beloofd”. Daar staat Jan met de Pet dan berooid, dakloos en beroofd van zijn zelfrespect. Dan maar slapen tussen de stinkende Guyanezen in de Muziektent tegenover de Centrale Bank van Suriname. Is toch prettig leven en wonen in Sranan? Dat maakt men die mensen daar in Holland wijs. Als ze hier komen, worden ze vanuit Den Haag alweer vlot gekort in het inkomen. Via de belastingen of gewoon vanuit een andere manie. Die van bezuinigingen! Omdat men met een opgefokte welvaartseconomie tot zo een zes jaren geleden crisisgevoelig bezig was. Werkt allemaal door in de balans. Want de nationale en mondiale economie hangt aan en steekt in elkaar. Is onvoorwaardelijk tezamen verbonden. Economie is evenwichtgevoelig. Wie gaat hangen en zich meer toe-eigent dan eigenlijk te verantwoorden is, zet de zaak gelijk scheef. En juist dat gebeurde mondiaal en in verhevigde mate in nationaalverband. Wat je niet hebt kan je echt niet uitgeven en je moet niet lenen, wat je niet terug kan betalen uit een bevolkingsaantal van nog geen 550.000 autochtone Surinamers. Het surplus aan bevolking, bestaat nu overwegend uit witwassers, bloedzuigers, parasieten en goudverduister gefriemelde. Politiek? Daar heeft men de mensen die voornemens waren –in 2010– om zich in vijfjaren tijd rijk te rekenen of stelen. Wat er ook gebeurde…, binnen zijn, in aller naam van de zogenaamde volksontwikkeling. Tssssst…, tjoerie!

- Spelen. Hopelijk geen devaluatiezaakjes die het kijken naar internationaal voetbalplezier deze week verpesten. Barcelona, Real Madrid, Paris Saint Germain, Ajax en ook de toestanden in en rond Oranje ‘in the pic’. Alles houdt de voetballiefhebber eigenlijk bezig. Men kijkt niet meer zozeer naar de SVB. Want daar valt nog maar weinig goeds te halen. En dan de groep vreemdelingen die vanuit de polders aan het IJsselmeer terugkwam, de voetbalmanie vervolgens alleen maar trachten aan te jagen. Goed uitkijken en zien waar men mee bezig geraakt. Tegen Euro’s onze gronden in kaart brengen, vervolgens inpalmen, kunstig zien te verhuren, te verkavelen en dan slinks door te verkopen. De prijzen per vierkante meters voor de autochtone Surinamers die hier achterbleven, schromelijk omhoog stotend. De realiteit van alle dag, met die teruggekeerde en zogenaamde familieleden die niets aan conservering bijdroegen, maar nu met de ‘puti’ en een batterij aan drogredenen, vandoor wensen te gaan. En dat gaat men niet langer pikken. Eerstens waren het droga-gelden die de plantages overspoelden en onbewoonde villa’s uit de hemel deden vallen. Nu is het wel bewoning om het kwade werk, van daar uit voort te zetten. Wie zegt nu nog, dat het niet waar is? Misschien die poker-consilieri.

 

- Grensovergang? Ebola kan zijn weg vinden, via: – South Drain; Back Track; Apoera; Maripasoela-Benzdorp-Antino; Langatabiki-SnesiKondre; Albina; Moengo; Paramaribo; Nieuw Nickerie. Klokje rond! Waar werd het eerste HIV/Aids-virus ontdekt? Inderdaad onder een microscoop in het staatslaboratorium van Paramaribo en voor bevestiging in dat van Trinidad & Tobago. Waar was de bron? Maripasoela…, ‘so bun’. Men kan beter ook naar de protocollen uit die tijden kijken en de actoren van toen goed bevragen. Intussen quarantainedreiging in Suriname, voor een ieder die in de afgelopen vier weken in Guinee, Liberia, Nigeria, Sierra Leone heeft gewerkt of verbleef.

 

- Nog één erbij. Mislukking op mislukking. Parijs ambassade-gedoe? Kalloe/Caldeira – gedoe, uit 2011/’12. Investering Ontwikkeling Maatschappij…, wat een mop! En dan een ambassade in Duitsland? Want de Duitsers zitten in Europees-verband op de nog maar nauwelijks mandaatbezittende regering in Paramaribo te wachten? Een nog grotere grap. Nog eentje? Equatoriaal Guinee zou ambassade in Paramaribo opzetten. Even wachten, hor! Wat zei Volksgezondheid op de vroege maandagochtend, met maxi-advertenties in de favoriete bladen? Guinee, Liberia, Nigeria, Sierra Leone. Alleen Senegal gaf zich Ebola – vrij, nadat ook daar zaken zich begonnen te manifesteren. Er is nu verkeer tussen Ghanezen, Nigerianen en Liberianen in Zuid Oost Amsterdam (Bijlmer). Daarmee is voldoende gezegd.

 

- Ebola. De Nederlandse overheid doet geen enkele harde toezegging over het sturen van hulpverleners naar de landen waar Ebola heerst. En ook niet over het betalen van de repatriëringkosten van hulpverleners die teruggehaald moeten worden en dat risico niet verzekerd krijgen. Dat bleek maandagmiddag tijdens een bijeenkomst over Ebola in het Erasmus MC in Rotterdam. Plaatsvervangend hoofd Jelte van Wieren van de directie Stabiliteit en Humanitaire Hulpverlening van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dat de overheid niet heel makkelijk een blik mensen open kan trekken.

 

- Duikboot. Zweden is in de ban van een mysterieuze duikboot. Al dagen wordt in wateren bij Stockholm gezocht naar een onderzeeër, die volgens de Zweedse media Russisch is. De marine heeft vandaag een zeegebied ten zuiden van de hoofdstad afgezet. Helikopters en gespecialiseerde schepen zoeken tussen de duizenden eilanden naar de duikboot. Zondagavond gaf de Zweedse Defensie een persconferentie waarin werd gezegd dat er waarschijnlijk “buitenlandse operaties onder water” aan de gang zijn. Defensie gaf een foto vrij waarop, in vage contouren, een onderzeeër te zien zou zijn. “Das Boot”!

 

- Economisch schokeffect. De Hema-filialen in Nijkerk en Hoevelaken, die afgelopen zaterdag hun deuren sloten, zijn weer open. Een derde vestiging in Kerkrade, die afgelopen vrijdag failliet werd verklaard, is vandaag wel dicht. Een woordvoerder van de Hema noemt het toeval dat binnen één weekend drie franchisewinkels de deuren sloten. De winkels in Nijkerk en Hoevelaken zijn van dezelfde franchisenemer. Waarom die winkels op last van ‘een deurwaarder’ dicht moesten en maandag weer open waren, wil het management niet toelichten. Die verwijst naar het hoofdkantoor voor commentaar.

 

- Ik ga zelf wel! Een Nederlandse nabestaande van de vliegramp met Malaysia Airlines in Oost-Oekraïne is op eigen gelegenheid naar het gebied vertrokken om op zoek te gaan naar sporen van zijn nichtje. Dat meldt de NOS zondag. De 20-jarige Daisy Oehlers, die aan boord van de MH17 zat toen het op 17 juli neerstortte, zou nog niet geïdentificeerd zijn. Haar familie is boos en gefrustreerd dat het identificatieproces zo lang duurt. Oehlers was met haar vriend op weg naar Bali toen het Maleisische toestel werd neergehaald en is nog altijd niet geïdentificeerd. Van haar vriend is alleen een voet gevonden. De familie vindt het vreemd dat journalisten wel in het gebied kunnen werken, terwijl het voor onderzoekers te gevaarlijk zou zijn.De 44-jarige Robby Oehlers besloot zelf te gaan kijken en legde contact met de rebellen in Donetsk. Zij heetten hem welkom en beloofden hem te helpen. De Nederlandse autoriteiten hadden Oehlers echter afgeraden om individueel actie te ondernemen. Oehlers kan dat vanwege het gevaar deels begrijpen. ”Ze hebben gezegd dat het gevaarlijk was. Dat is het ook echt”, zegt hij tegen de NOS terwijl raketinslagen zijn te horen en rookwolken zijn te zien. Ook ziet hij nu dat het vrijwel onbegonnen werk is. ”Het liefst zou ik hier in een tentje gaan zitten en rustig gaan zoeken. Maar er is geen beginnen aan. Het gebied is te groot.” Wel heeft Oehlers vermoedelijk de koffer van zijn nichtje gevonden. 

 

- Caribbean. Lusten en lasten. Misschien was het ook wel een grap met die fusieverhalen tussen gesubsidieerde Caribische luchtvaartmaatschappijen en de SLM. Schuldenlasten en dwingende verplichtingen van die vreemde Caricom-maatschappijen te spiegelen aan, de strakke geneugten van de SLM? Kan de SU-samenleving daar ook een beeld van krijgen en de eigen conclusies uit hun gepoetste jaarrekeningen trekken? En dan een ‘open sky’ van Guyana met Nederland? Het begint knap te kriebelen, vanuit dat Caricom Secretariaat in Georgetown – Guyana. ‘Maybe the base of totally wrong ideas’. Menen gehoord te hebben, dat de Guyanese regering miljoenen US-dollars terug moet betalen aan onrechtmatig en on-verdragsmatig geïnde belastingen. Retituties aan een onderneming in Suriname? Daar begint het al mee. Interpretatieverschillen of camouflage handeling(-en)? Het zal wel weer blijken of gerechtelijke vonnissen worden uitgevoerd. En een dergelijke influx aan kapitaal de komende verkiezingen wel of weer niet kan beïnvloeden. Money talks…!

 

- SPS. Samenwerkende Partijen Suriname…, ‘catchy name’ voor wat de toekomst mag opschonen. Samen versterkend! Er was al vroeg in de morgen, een knal van een schot voor de boeg vanuit Den Haag en ook Paramaribo, op het Internet te lezen. http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/10/20/santokhi-zegt-“abanis-en-rovers”-op-te-gaan-sluiten/ http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/10/20/financiële-chaos-overheid-grootste-kopzorg-nps/

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXCV 18.10.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXCV 18.10.2014.

 

-        ‘Te skoro no lai’. Als de latent aanwezige taalarmoede toeslaat en het aantal leugenachtigheden de overhand weer krijgen, dan is iedere door de gemeenschap geconstateerde onvolkomenheid, uiteraard veroorzaakt, door: ‘miscommunicatie’. ‘Miscommunicatie’ als dooddoener, lijkt op ieder niveau te hebben toegeslagen.  Ook in, op of rond het kabinet der kabinetten. De misproducten worden aan de lopende band en het liefst via de ether gelanceerd. 25 Mei 2015 is het gelukkig afgelopen, met al die niet te verhappen pseudofenomenen. ‘Miscommunicatie lai leki santi…, i sabi toch?!’. Bij SZF vis a vis basiszorgassurantie. In relatie tot de ‘Numero 2’, in de persoon van de VP. Limburg en een niet langer gewillig radio gastverblijf. Maar zeker niet in de verhouding met/tot de Freitas, want die moet van Sjene zijn schuif dichthouden…, om het woord ‘bek’ niet te hoeven herhalen. Al was dat dan minstens viermaal via de Staatsradio, in de oren van Ramon gelanceerd door Sjene. ‘Wan bigi bigi bigi sjene, kemopo baka fu na poli poli kabinet…, yere’.  ‘Te skoro no lai, na so dem sani e drai…’. ‘Ramon, arki mi bugru, tap yu…!’. Elo!

-        Kwestie. De publiekelijk ter sprake gebrachte problemen met DC Ramdhanie, kunnen bepaald niet plotseling door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling ‘intern’ worden opgelost en afgedaan. Openbaarheid van bestuur…, staat daar haaks op.

-        ‘Spugen, hoesten en proesten…’,  Dat was op de vrijdagavond het meest ellendige geval, als men zich niet tijdig in veiligheid kon brengen, toen de blauwe wolk Malathion zich meester maakte van de voor- en achterstraat. ‘Klem yu goro goro…, strak!’.  

-        Law. Drie advocaten werden toegelaten tot het illustere college van raadslieden bij het Hof van Justitie. De waarnemend president Rasoelbaks,  completeerde en complimenteerde hen met gevleugelde en wijze woorden.

-        Schade. Een niet onaanzienlijk aantal bouwsels en dus de getroffen eigenaren, hebben zware schade geleden door niet verwachte ‘rukwinden’. In de lokale taal ‘drai winti’ genoemd.

-        Ebola. Aanschaf en levertijd van een beschermingspak voor/bij het behandelen en logistiek bijstaan van een ebola-patiënt, zal lang op zich laten wachten. Vier maanden levertijd. Ook de financiële pot ter bestrijding van ‘ebola’, laat aardig te wensen over. Ook mondiaal. Overal geld tekort. EU, VN, Paho/WHO? ‘Moni no de sari’. Trainingen zullen bovendien uit het buitenland moeten worden ingevlogen. Maar als men geen geld heeft en ook geen beschermingstenues, is het met trainingen weer letterlijk: ‘…weri bruku, puru ing baka…’, in de Republiek Suriname. Maar niets doen, is ook weer niets! Hopelijk dus geen besmette mensen in of naar SU.

-        Internaat. Het ontbreekt aan van alles, in de internaten van Atjoni en Stoelmanseiland? Waarom heeft de Republiek Suriname eigenlijk een grondwettelijk geïnstitutionaliseerd ontwikkelingsleger? Juist ja! Maar misschien moeten de Amerikanen weer binnenkomen om onze eigen onderkomens te verven en de nationale noten te helpen doppen.  Het ene schandaal na het andere, maar wel ‘bigiten’ in het buitenland willen spelen.  ‘Neks no fout…, te ala sani fout…, yere!’.

-        ‘Sortu kado’. Er werd bij de start van een nieuwe vleugel voor het Academisch Ziekenhuis, gesproken over een ‘cadeau’? Aan wie werd ‘een cadeau’ overhandigd? Aan de Republiek Suriname? Laat het voor een ieder duidelijk zijn of worden, dat de nieuwe faciliteiten van het ziekenhuis geen enkel ‘cadeau’ representeert. De schuld zal keihard moeten worden terugbetaald, aan de middelenvertrekkende Islamitische Ontwikkelingsbank.

-        ‘O fa, Confa?’. De directeur van het Staatziekenfonds zou per onmiddellijk thuis zijn gezet. Er wordt ‘frustreren van het beleid’ gevorderd. Lijkt wel een virale ziekte in het land.

-        ‘English’. ‘You speak our language?’. “Roger…, yes…, we speak a bit of English!”. ‘OK we work together…, but if we work together, you tell your government that our planes are bought to fly passengers in a economic and commercially responsible way…’. “What you mean…?”. ‘We as a Caribbean flying family don’t like delays caused by your government or your god given president…, capish?’. “OK we will tell Kippe to tell him, in future to hire a small ‘jet’ or ‘turbo prop’ if he wants to travel or wander off with his friends…”. ‘So, no more taxi plays, delays or cancellation spoilers for our passengers or your legitimate ticket buyers, OK’. “Yes bro…, we promise with our hand on our Caribbean hearts. No problem at all. A promise is a promise, so help us … !”. ‘Roger roger…, we understand your problems all too well…, what are friends for…’.

-         ‘Action’. De Ordening Goudsector “orga” ofwel “OGS”, liet nadrukkelijker weten, dat men op een geautoriseerd signaal wacht om Baling Soela in Brokopondo, dus even boven en ten noorden van Afobaka grondig te ontruimen. Eindelijk dan de gevaarzettingen opruimen. Goudzoekers ondermijnen het gehele land en de bevolking, door de steundammen van de Suralco in concessiegebieden uit te graven voor het vinden van goud. Stuwmeer tsunami’s en massale verdrinkingsdood in Sranan…? Onkan! ‘A no gowtu, no ya…’.

-         Boko Haram. Een onbetrouwbare en genetisch belaste moordenaarstroep. In Nigeria zijn zeker negen mensen gedood bij aanvallen van militante rebellen op twee dorpen. Het gaat vermoedelijk om strijders van de islamitische terreurgroep Boko Haram. De eerste aanval was volgens persbureau Reuters vrijdagnacht. Het tweede dorp werd zaterdagochtend aangevallen. Oplichters. Vrijdag maakte de Nigeriaanse regering bekend, dat er een staakt-het-vuren is gesloten met Boko Haram. Omdat de terreurbeweging dat niet bevestigd heeft, zijn er twijfels over het bestand. Mogelijk heeft de regering zaken gedaan met een oplichter die helemaal niet sprak namens Boko Haram. Onderdeel van de afspraken is volgens de regering de vrijlating van ruim 200 ontvoerde schoolmeisjes, een zaak die internationaal veel aandacht heeft getrokken.

-        Miljard. De Britse premier Cameron wil dat landen van de Europese Unie 1 miljard euro bijeenbrengen voor de strijd tegen Ebola in West-Afrika. Als dat niet gebeurt, leidt dat tot een groot verlies aan mensenlevens en ontwrichting van landen in die regio. De Europese regeringsleiders komen vrijdag in Brussel bijeen. De bestrijding van Ebola stond nog niet op de agenda, maar Cameron vraagt zijn collega’s om zijn voorstellen vrijdag al goed te keuren.

-        BOG. Chikungunya is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Er zijn drie varianten van het virus. Het virus komt oorspronkelijk uit Afrika, maar heeft zich gedurende de laatste jaren verspreid naar andere delen van de wereld. Het virus is in december 2013 voor het eerst, in het Caribische gebied geregistreerd en heeft zich sindsdien verspreid over deze gebiedsdelen. De eerste gevallen in Suriname zijn vastgesteld in Juni 2014. Chikungunya wordt, evenals dengue, verspreid door de ‘Aedes aegypti’ muskiet. Er is ook voor dit virus geen vaccin of medicijn beschikbaar. Het lichaam moet door middel van de eigen weerstand, de ziekte overwinnen. Men kan wel medicijnen gebruiken om de symptomen te verlichten. De symptomen van chikungunya zijn:- Plotseling hoge koorts; – Pijnlijke, gezwollen gewrichten (vaak in handen en voeten); – Huiduitslag (in ongeveer de helft van de gevallen); – Hoofdpijn.  De koorts gaat na een paar dagen tot een week over. De pijn in de gewrichten kan langer aanhouden. Na ongeveer tien dagen voelen de meeste patiënten zich beter. Er kan echter bij een deel van de patiënten een terugval optreden. De symptomen van chikungunya kunnen in dat geval, langere tijd aanhouden. Naast de pijn in de gewrichten, treden er vaak symptomen op als vermoeidheid, zwakte en lusteloosheid. Dit kan maanden tot zelfs jaren duren. Vooral ouderen lopen risico om langdurig last te houden van de symptomen, met name reumatische klachten,  als gevolg van chikungunya. Chikungunya is zelden dodelijk. Een aantal groepen binnen de samenleving hebben een risico op een ernstiger verloop. Waaronder mensen met een verminderde weerstand, bijvoorbeeld: – jonge kinderen, ouderen en mensen die lijden aan een chronische ziekte, zoals diabetes of hartklachten en baby’s die worden geboren uit moeders die met het virus zijn besmet. Wat moet men doen als vermoed wordt, dat dengue of chikungunya werd opgelopen? Bij hoge koorts en pijnklachten –hoofdpijn/gewrichtspijnen—contact maken met de huisarts. De huisarts zal kunnen vaststellen of er dengue of chikungunya symptomen zijn.. De huisarts schrijft, indien noodzakelijk, de pijnstillers voor. Medicijnen tegen het virus zelf, zijn er niet. Zoals dat bijvoorbeeld ook bij besmetting met een griep-virus gebeurt, zal de patiënt thuis moeten uitzieken. Zo veel mogelijk onder een klamboe     om te voorkomen, dat muskieten in de omgeving –besmet met het dengue- of chikungunya virus– dan vervolgens huisgenoten en buren weer kunnen besmetten. Bij ernstige pijn of andere symptomen kan opname in een ziekenhuis noodzakelijk blijken. Brons: http://www.bogsur.sr/index.php/ct-menu-item-11/14-dengue-en-chikungunya?showall=&start=1

 

 

- Prijzen olie en gas

WTI Crude Olie

$82.75 ▲0.05   0.06%
2014.10.17 end-of-day

 

 
       

 

 

 

Aardgas

$3.77 ▼-0.03   -0.80%
2014.10.17 end-of-day    

 

 
       

 

 

Gowtu tori.  Goudprijs vandaag zaterdag 18 oktober 2014

EURO €

1 troy ounce

969,92

0,00

0,00%

1 gram

31,18

0,00

1 kilogram

31.183,13

0,00

US DOLLAR $

1 troy ounce

1.238,20

0,00

0,00%

1 gram

39,81

0,00

1 kilogram

39.808,38

0,00

Trend goudprijs 2013 – 2014

Trend EURO € per troy ounce

Vandaag

969,92

0,00

0,00%

Gisteren

968,19

+1,73

+0,18%

Vorige week

964,76

+5,16

+0,54%

Vorige maand

952,63

+17,29

+1,81%

Vorig jaar

947,34

+22,58

+2,38%

Trend US DOLLAR $ per troy ounce

Vandaag

1.238,20

0,00

0,00%

Gisteren

1.238,90

-0,70

-0,06%

Vorige week

1.223,60

+14,60

+1,19%

Vorige maand

1.234,90

+3,30

+0,27%

Vorig jaar

1.282,70

-44,50

-3,47%

         

Laatst gewijzigd: 17-okt-2014 23:15 CET

 

 

 

**************************************

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXCIV 17.10.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXCIV 17.10.2014.

  – Overeenkomst. De regering van Nigeria maakt bij ‘breaking news’ bekend, dat er een overeenkomst is met de terreurbeweging “Boko Haram” en dat de ontvoerde leerlingen van enkele meisjesscholen in grensregio’s, zullen worden vrijgelaten.

- Verbod. Er zal een inreisverbod van de Republiek Suriname worden ingesteld, voor mensen die in West-Afrika wonen of daar recentelijk zijn geweest. Het mogelijke verspreiden van het gevreesde Ebola-virus ligt daaraan ten grondslag. In Nederland blijft het mogelijk om hulpverleners die naar ‘ebolagebieden’ gaan te verzekeren, maar het is wel lastiger geworden. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars vanochtend gezegd in een spoedoverleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van VWS, de speciale Nederlandse gezant voor Ebola en de hulporganisaties.

- Bertje. De voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking (OS), Bert Koenders, werd op de vrijdag beëndigd als bewindvoerder van Buitenlandse Zaken voor het Koninkrijk der Nederlanden. Hij volgt Frans Timmermans op die door de Regering Rutte eervol ontslag werd verleend en voor de Europese Unie (EU) in dienst mag treden. Koenders werkte tot voor kort, bij de Verenigde Naties (VN) in Mali-Afrika. http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/koenders-beedigd-als-minister-buza/ http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2014/10/koenders_beedigd_als_minister.html

- TV. In Nederland is Humberto Tan A Kiam verkozen tot ‘beste mannelijke televisie persoonlijkheid’, voor het seizoen 2013-2014. De zilveren Televizier – Ster werd hem daarbij toegekend. De Nederlandse jurist komt voort, uit het geslacht Tan A Kiam – Axwijk.

- Malaise. De Amsterdamse beurs sloot vrijdagmiddag weer in het groen, met een ‘plus’ van 2,85 procent. Dat is voor het eerst sinds de forse beursval, die afgelopen dinsdag werd ingezet. De AEX staat nog wel veel hoger dan tijdens het dieptepunt van de crisis, maar ‘de winst’ van het afgelopen jaar is binnen twee weken verdampt. De Nederlandse minister Dijsselbloem van Financiën, noemt die beursval een “correctie” van de koersen. Hij vindt het nog te vroeg om te spreken van een ‘nieuwe crisis’. Zien wat New York – Wallstreet, op de late vrijdagmiddag tijdens de sluiting heeft gedaan.

 

- NPS. Groot propagandiste en voorzitter Pontbuiten, Thelma Douglas, is niet meer. De ‘groene partij’ verliest in haar een van de meest loyale ‘ston futu’s die de ‘dyari’ aan de J.A. Pengelstraat heeft gekend.

 

- Evert. Automotive pionier Harry Dhanraj die Amsterdam-Bovag verliet en zich in eigen land kwam vestigen, is terug naar zijn Schepper. ‘Het veelzijdige bedrijf “Evert” zal blijven voortbestaan…’, zo werd nadrukkelijk medegedeeld.

 

- 400. Met vierhonderd grondbeschikkingen, gaat dit weekeinde de NDP-bewindvoerder op het Ministerie van ROGB naar de Para? Sappig!

- Waarneming. De ruimte voor speculeren is weer wagenwijd opengetrokken en geeft gelegenheid mee te bazelen…, wie nou de opvolger van procureur generaal Subhaas Punwasi mag worden. Man of vrouw binnen het Openbaar Ministerie? Of een politiek geëngageerde uit het onvoorspelbare ofwel vanuit den vreemde gespeend? Een vogeltje, waarvan de buitenlandse nationaliteit nog moet worden omgebouwd? Rationeler blijkt echter om de opvolging op het Openbaar Ministerie pas na de verkiezingen goed te regelen (…), wil men niet weer een iemand, aangedreven in gelegenheidsavontuur storten en dan weer de laan uitwijzen, omdat een eventueel ‘vernieuwd bestuursregiem’ niet met deze of gene overweg kan. De tijd zal het wel weer leren. Want de keuze nu al aan MinJusPol overlaten? ‘Mi gado man!’. Geheid van een knap aanstootgevende regenbui komen…, en dan in de druppeltjesprut vastgezet geraken.

 

- Curatele. Voordat er nieuwe ministers worden benoemd op Sint-Maarten, moet er eerst een onderzoek komen naar hun integriteit. Koninkrijksminister Plasterk geeft Sint-Maarten daarover een zogeheten aanwijzing. Plasterk wijst op een zeer kritisch rapport, waarin staat dat op het eiland een sfeer van ‘vriendjespolitiek’ heerst en dat ook ministers daarbij zijn betrokken. Nu er zulke grote problemen zijn, is het cruciaal, dat nieuwe ministers integer zijn. Op dit moment wordt op Sint-Maarten een nieuw kabinet gevormd. De Rijksministerraad heeft de gouverneur nu opgedragen pas te tekenen voor de benoeming van ministers, als hij zich ervan heeft verzekerd dat die integer zijn. Plasterk stelt voor dat onderzoek Nederlandse deskundigen ter beschikking.

 

- Elo. Hopla en strak tussen de pitten gelanceerd. Oud-premier Dries van Agt maakt net voor het vertrek van Frans Timmermans (PvdA) naar Brussel nog even duidelijk, wat hij vindt van het Midden-Oostenbeleid van de oud-minister. Volgens Van Agt vertrekt Timmermans met ‘een lelijke smet op zijn blazoen’. Van Agt schrijft in een open brief, die is gepubliceerd op de website van The Rights Forum, aan Timmermans dat het Midden-Oostenbeleid van Nederland ‘in de kern nog steeds zo eenzijdig pro-Israël is als onder je voorgangers’. De PvdA’er Timmermans heeft volgens Van Agt niets veranderd aan de koers van VVD en CDA om de Israëlische regering eigenlijk altijd te steunen. ‘Met de toetreding van de PvdA tot het kabinet had dit moeten veranderen. Maar onder jouw leiding heeft nu ook de PvdA die desastreuze politiek omhelsd, die ons moreel medeplichtig maakt aan het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan,’ schrijft Van Agt. De oud-premier vindt dat het aan ‘wil een daadkracht ontbreekt’ om net zo tegen Israël op te treden als tegen Rusland nadat het de Krim had geannexeerd. ‘Israël bezet de Palestijnse gebieden nu meer dan 47 jaar. Oost-Jeruzalem is door Israël geannexeerd. Maar het S-woord – sancties – is nog steeds politiek taboe.’http://www.elsevier.nl/Politiek/achtergrond/2014/10/Van-Agt-haalt-uit-naar-Timmermans-over-Israel-koers-1623724W/

 

- Hitsig. Ophitsertjes aan de lopende band. Langzaam overgaand in bedreiging en intimidatie? Moet men niet hebben in de Republiek Suriname. Want na de verkiezingen moet het zakelijk gedeelte wel in deze kleine gemeenschap verder kunnen en er geen wraakzaak aan overhouden. Of niet dan…, Sjene? ‘Teki yu moi moi ai luku, san ye skoro, san ye kari…, san ye wiki yere Sjene…! No meki sma meki yu fadon, yere boi’. Wie een kuil graaft voor een ander…? En je Opper kijkt kelukkik mee…, toch? Yes!

 

- Rommel. Nadat men protocollen niet afdoend toepaste en Ebola zich alvast in Texas – USA kon verspreiden, grijpt president Barack Obama persoonlijk in. In de Verenigde Staten wordt zware kritiek geuit op de binnenlandse aanpak van ebola. Vannacht vond in het Congres een hoorzitting plaats waar Thomas Frieden spitsroeden moest lopen. Hij is de baas van het CDC, het Amerikaanse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). “De beangstigende waarheid is dat wij de veiligheid niet kunnen garanderen van onze artsen en verpleegkundigen die in de frontlinie staan”, zei het Texaanse congreslid Michael Burgess. De kritiek spitst zich vooral toe op de protocollen die het CDC heeft opgesteld voor het geval zich een mogelijke Ebola-patiënt aandient. Alexander Friedrich, hoofd van de afdeling medische microbiologie en infectiepreventie in het UMCG in Groningen, maakt korte metten met de Amerikaanse protocollen. Zie ook: http://nos.nl/artikel/710987-ebolaprotocollen-vs-deugen-niet.html

 

- Politiegeweld. De politie in Dordrecht heeft in 2011 ten onrechte twee mannen gearresteerd die bij de intocht van Sinterklaas actievoerden tegen Zwarte Piet. Ook is er ‘buitenproportioneel veel geweld gebruikt’ bij hun arrestaties. Dat concludeert de ‘Nationale Ombudsman’ in zijn rapport. De Nationale Ombudsman heeft klachten van de twee actievoerders over het politieoptreden gegrond verklaard. Eerder kwam het OM ook al tot de conclusie dat hun aanhouding onterecht was. T-shirts Twee mannen en twee vrouwen wilden bij de intocht in Dordrecht in 2011 de discussie over Zwarte Piet nieuw leven inblazen. De twee mannen droegen T-shirts met de tekst ‘Zwarte Piet is Racisme’. De actievoerders werden door de politie aangehouden omdat zij de intocht zouden verstoren. Even daarvoor waren ze ook al aangesproken omdat ze spandoeken hadden uitgerold. Bij die aanhouding werden de twee mannen hardhandig tegen de grond gewerkt. Daarbij werd pepperspray gebruikt en kreeg een van hen handboeien om. Discussie. Volgens de ombudsman heeft de politie het ‘recht van vrijheid op meningsuiting’ onvoldoende gerespecteerd. Ook heeft de politie ‘onbehoorlijk hard opgetreden’ tegen twee van de vier arrestanten. Geen van hen had zich verzet tegen de arrestatie. De actie in Dordrecht was het initiatief van kunstenaar Quinsy Gario. Het werd het indringend begin van een ‘nationale discussie’ over de hedendaagse rol en voorkomen van Zwarte Piet tijdens het Nederlandse ‘Sinterklaas Kinderfeest’. Die zogenaamde discussie gaat nu steeds meer met geweld gepaard. https://www.youtube.com/watch?v=BSwHoFCq58Y http://alternativepoliticalnews.blogspot.com/2012/12/police-brutality-in-netherlands-rip.html#!/2012/12/police-brutality-in-netherlands-rip.html http://bossip.com/497953/police-brutality-in-netherlands-for-wearing-black-peter-is-racism-t-shirt-video69691/

 

- Droga. Voor minstens 8 miljoen Euro is er in Rotterdam aan ‘heavy duty droga’ teruggevonden. Wapens, geld en H-droga. Arrestaties werden na diepgaand onderzoek, nu weldegelijk door- en uitgevoerd. http://nos.nl/artikel/711021-voor-miljoenen-aan-drugs-gevonden.html

 

- Vriendje. Abop ging naar het overleg, inzake het uitschakelen van een resolutie die vicepresident (VP) Ameerali bevoegheden gaf, bij het aantrekken van kandidaat ambtenaren. Haalde voorspelbaar bakzeil! Die bevoegdheden zijn nu ondergebracht, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het werd vanuit de ‘politieke incrowd’ duidelijk gemaakt, dat Eugene van der San de ‘kwade genius’ was die er stampvoetend op stond, dat de eerder ingevulde en ‘normaal functionerende zaken’ werden teruggedraaid en aan de VP ontnomen. Ook is daarna stellig door de wetenschap en politieke exponenten aangegeven, dat een dergelijke ‘move’ alleen maar ten voordele van de NDP zou kunnen gaan werken. Hiermee wordt dan wel weer en geheel onnodig, de integriteitnorm van een post-PL bewindvoerder op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, vervelend aangesproken. Niet erg eerlijk of bevorderlijk voor de politieke rust en transnationale observatie(-s)…, zo vlak voor de electorale metingen. Er worden echter nog meer zaakjes uit het lijstje van Van der San verwacht. ‘Seki…, so bun’. De afgelopen week heeft deze via ‘staatsmedia’ en op meerder moment, een oneigenlijke vorm aan geldingsdrang doen prevaleren, boven maatschappelijke rust en ambtelijke rationaliteit. 25 Mei 2015 of heel veel eerder, zal deze tendens en meervoudig/gevleugeld taalvergrijp, echter ook tot het verleden gaan behoren. Zo in goed vergelijken met het jaar 2000, toen noodzakelijkerwijs afdoende maatregelen werden genomen/getroffen om querulantgedrag op een met verkiezingen belast ministerieel departement, afdoend te encadreren. Intussen, wil de voorzitter van De Nationale Assemblee wel vergaderen en dan tot toch wel de ingeschatte zes weken voor de aangekondigde verkiezingen cq. electorale meting. In ieder geval, zal zij wel quorum mogen verwachten voor een spoed (anti-) Ebola sessie. Want die schrik zit er landelijk nu wel stevig bij ingebed. De EU/ACP-relatie, heeft daar ook al onbegrensde en onhebbelijke last van verkregen.

 

- BVN/NPO-1/WISE. De politie serie ‘Flikken Maastricht’, ook in Suriname via de kabeltelevisieverbindingen te ontvangen, won op de donderdagavond de ‘Gouden Televisier Ring’, tijdens een gala in Carré van Amsterdam.

 

- Roof. Bewaker overvallen en beroofd in Noord. Wachthuisje binnengedrongen, in de buurt van Leonsberg. Vervolgens? Voedsel wordt telefonisch bij een restaurant besteld en bij levering onder bedreiging van wapens, door de ‘rovende bestellers’ afgenomen. Aan de Pakanistraat in genoegzame herhaling, wederom roof en nu van een lokale winkelier. Mishandelingen bleven niet uit. Pakanistraat en Powisiestraat te Morgenstond? Je zal er wonen. De brandkasten in die buurt, zijn ook niet meer veilig te borgen. Helena Christinaweg…, kleinhandelaar en gezinshoofd beroofd van het nog overgebleven vermogen, in steeds moeilijker tijden. Het gaat uitstekend in deze Republiek Suriname.

 

- Uitspraak van de Week:. ‘Bouterse is geheel onacceptabel, als presidentskandidaat voor 2015…!’.

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXCIII 16.10.2014

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXCIII  16.10.2014

- Discussie. Een discussie op niveau in en klaarblijkelijk ‘de westerse beschaving’, gaat volgens Bartjes in het gunstigste geval ‘zonder geweld’ in zijn werk. Maar dat blijkt bij de zogenaamde ‘Pieten Discussie’, al sinds het jaar 2011 in NL niet te kunnen. Zie wat de NOS er achteraf van zegt en meldt, nadat een vrouw woensdag jl. nog voor een gerechtscollege werd aangevallen en driemaal in het gezicht geslagen. Ze sloeg met een paraplu? Goed de beelden volgen en NOS.nl op ‘waarheid’ beoordelen. http://nos.nl/artikel/710414-antipietdemonstrante-mishandeld.html.  Het begon allemaal drie jaren geleden, toen in Dordrecht een demonstratie al uit de klauwen liep en de politie ernstige vormen van mishandeling toepaste. In 2014 dreigt de hele Piet-situatie te escaleren. De NOS.nl : In Utrecht is een demonstratie tegen Zwarte Piet uitgelopen op een handgemeen. Een demonstrante sloeg een voorstander van Zwarte Piet met een paraplu? De man sloeg daarna de vrouw een paar keer in haar gezicht. Op videobeelden is te zien hoe de man ‘de demonstrante’ slaat. Na het incident gingen de twee heethoofden met elkaar in gesprek. Dat leidde ertoe dat ze afspraken om ‘geen van beiden’ aangifte te doen. In eerste instantie werd gemeld dat alleen de vrouw was aangevallen. De Anti-Piet-demonstratie werd gehouden bij het College voor de Rechten van de Mens aan de Kleinesingel.  ‘GeenStijl’ meldt dat de man die de vrouw sloeg, vorig jaar onrust veroorzaakte tijdens een anti-Piet-demonstratie op de Dam in Amsterdam. Politieagenten voerden hem toen af.  Tot zover de NOS.nl.  Zie voor het totaal uit evenwicht geraakte, ook:   https://www.youtube.com/watch?v=9WqSS_O1MkM                                                                       http://nos.nl/video/698426-wilders-bescherm-zwarte-piet.html                                           http://www.at5.nl/artikelen/71465/video-arrestaties-bij-zwarte-piet-demo http://www.powned.tv/fastsearch?query=sinterklaas&zoek=zoek                              http://www.at5.nl/artikelen/71402/zwarte-piet-demonstrant-is-amsterdammer                     https://www.youtube.com/watch?v=ejy9Uy5E2WI                         http://telly.com/TW9X6                                      http://www.at5.nl/artikelen/135786/voorstanders-zwarte-piet-wensen-peter-r-de-vries-dood

-  OKB. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is geïnstalleerd. Ging allemaal niet vlekkeloos toe. Pertjaja Luhur en Ravaksur moesten ontdekken, dat naar eigen smaak, een verkeerde persoonsnaam werd ingevuld. In het geval van PL zal worden gecorrigeerd, werd uiteindelijk met excuses medegedeeld. Hoe het allemaal met Ravaksur afloopt, zal op termijn wel blijken. Intussen, kondigde het staatshoofd een commissie aan die zou moeten onderzoeken, hoe een president in dit land rechtstreeks kan worden gekozen. In een heftige en levendiger ‘multi-etnische maalstroom’, hoegenaamd geen eenvoudige opgave. Abopper Brunswijk raadt een referendum aan en de NPS-er Wijdenbosch zegt oplossingsmodel in te zullen brengen. Men blijft benieuwd, hoe de partijachterban daarover mee mag denken. Tot nog toe wordt het staatshoofd en zijn secondant, grondwettelijk in De Nationale Assemblee bij tweederde meerderheid gekozen of door kiesmannen en -vrouwen in de Verenigde Volksvergadering (VVV); bij enkele meerderheid.

-   Glashelder. Het is de samenleving duidelijk geworden, dat de boze genius Eugene van der San steekt achter de opgeworpen stofwolk, ter zake het intrekken van een resolutie die de vice-president Ameerali de bevoegdheid korte tijd gaf –goed of af te keuren– dat een burger bij de overheid tewerkgesteld kon/kan worden. Over en weer zijn er rond de affaire en politiek ontstane averij, nogal wat onvertogen woorden gelanceerd en gevallen die men in een volwassen rechtstaat en geciviliseerde bestuursvorm niet zou tegenkomen. Een overjarige contractant, op het belangrijkste bestuurskabinet tewerkgesteld die zijn meerdere op de radio en multipele websites openlijk bespreekt en machtsverhoudingen gewoonweg desavoueert? Op de Staatsradio van alles en nog wat kwam ‘uitleggen’, nog voordat het belangrijkste aan verantwoordelijken hadden onderzocht en uitspraak gedaan? Ach, het is nu geïnstitutionaliseerd gebruik geworden, dat de allerlaatste in een bepaald echelon als eerste wensen op te treden en genoegzaam geldingsdrang trachten te praktiseren. Ook de eerste viool wensen te bespelen en er daarbij ‘grat hari’ van achteren naar voren wordt gewerkt. Intussen, allemaal tot volksvermaak verheven. ‘Tota –styling’. Een ochtendblad schrijft dat de zaak tussen Ameerali (ABOP) en kabinet van het staatshoofd, een storm in een glas water mag zijn of is gaan vormen? Was het uiteraard maar zo, te mogen kijken naar het startpunt van de regering Bouterse in 2010 en de mega-uitglijpartijen bij elkaar opgeteld in nog geen 4.5 jaren, zou dat stormpje misschien ook nog kunnen worden meegelift. Maar er is veel meer gebeurd en aan de hand. De eens liefdevol geschikte rode loper met bloempjes gegarneerd, in de gang van binnenkomst en al gauw exit…, is nu toch wel danig versleten geraakt na alle wrijving en ongelikte ‘shuffles’ die hebben plaatsgehad. Het was maar een kwestie van tijd of de ‘gecumuleerde frustras’, ook bij een Ameerali, zouden de publiciteitsmedia weten te halen. Dat conglomeraat, waar hij zich ‘als onverkozen persoon’ nogal ondoordacht en zonder politieke dekking bij aansloot, heeft nog nooit geschitterd van stabiliteit en relationele rustgeving. Nunca! Vraag het maar aan Wonny en Harriet, om maar evenzo een onbegrepen dwarsstraat te benoemen. Tel ze maar bij mekaar op…, welke poezen, snoezen, katers en snoeshanen –in binnen- en buitenland– de krabbensteeg, allemaal werden in- en weer uitgestuurd. ‘Au…, miauw kraw kraw!’. Inderdaad is het laatste woord, verre van gezegd.  Echter! 25 Mei 2015…, of nog veel eerder.

- Schulden. Wie schulden maakt en die niet tijdig betaalt, is bezig zichzelf een bevlekte lijfsnaam te geven en bepaald niet andersom. Een schuldeiser heeft binnen elke fatsoenlijke verhouding, bij uitblijven van wat aan vereffening is toegezegd, alle reden om alternatieve wegen te bewandelen en dubieuze debiteuren aan te spreken. Wegens de traagheid bij de ‘rechterlijke macht’ zullen steeds vaker burgers en ondernemingen naar de pers stappen om onverkwikkelijke zaakvorming aan de kaak te stellen. De crediteuren moeten dan niet gaan zitten jammeren, maar aan de vastgekleefde verplichtingen ruimschoots voldoen. Dat geldt meer nog voor een overheid die mooi weer met andermans spul of vermogen wil gaan of blijven spelen. ‘Pai dem sma, jongu!’ Zie maar hoe het geduld van de padieboeren, weer op oneigenlijke wijze wordt opgerekt.

- KLM. Gwe boi gwe boi gwe boi. Gewogen en te licht bevonden. Ging verdacht snel uit de Haagse politiek terug naar huis om gezinsleven op te pakken? Na bloemrijke schreeuw ter ondersteuning van Maxim Verhagen op een CDA congres? Jeugdig onbezonnen uiting?  Toen plotseling de KLM-vracht geluiden? En dan weer hoogste executieve baas? Maar nu een management crash, waar de honden echt geen brood van lusten.   De NL pers over het vertrek van Camiel Eurlings. Het leven is hard. ‘Een dag na de aankondiging van het vertrek van topman Camiel Eurlings bij KLM, wordt duidelijker hoe dat vertrek tot stand is gekomen. Uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat het besluit van de raad van commissarissen om hem weg te sturen unaniem is geweest. Al in september zou de raad overeen gekomen zijn dat Eurlings weg moest, omdat hij het niet voldoende voor elkaar kreeg om de belangen van KLM te verdedigen. De luchtvaartmaatschappij verkeert in zwaar weer, en het vertrouwen dat Eurlings het tij zou kunnen keren was weg. Het verhaal gaat dat de subtop van het bedrijf oud-minister Eurlings, die als buitenstaander binnenkwam, al vanaf het begin tegen werkte. Reinier Castelijn, voorzitter van vakbond de Unie zegt dat hij mede daardoor zijn plannen niet waar kon maken. Anderen wijzen erop dat Eurlings zelf te weinig aanwezig was en simpelweg geen zichtbare resultaten boekte. Motie van wantrouwen. De raad van commissarissen en Eurlings hadden gisteren een gesprek. Breekpunt zouden volgens bronnen dichtbij Eurlings, uiteindelijk de komende cao-onderhandelingen zijn geweest. Eurlings wilde het KLM-personeel meer ontzien dan volgens de anderen mogelijk was. Hij merkte dat hij daarin alleen stond. Hoewel zijn contract pas op 14 maart afloopt, verscheen na het gesprek op de site van KLM een persbericht waarin stond dat Eurlings en de raad van commissarissen gezamenlijk besloten hadden, dat hij per direct zou terugtreden. Het zou Eurlings zelf zijn geweest, die besloot meteen op te stappen. Ontslagvergoeding. Bij de woordvoering van KLM wil niemand de gang van zaken toelichten. Daarnaar gevraagd laat het bedrijf weten, dat de ontslagvergoeding van Eurlings conform de afspraken zal zijn. In het jaarverslag van KLM is terug te vinden dat het bedrag maximaal een jaarsalaris is, afhankelijk van hoe lang zijn aanstelling heeft geduurd. Zijn salaris was 475 duizend euro per jaar. Toekomst familie. De grote vraag die nu leeft bij de bonden en het personeel van het bedrijf is of de lijn: “…keeping the family together…”, vastgehouden wordt. Die lijn bestaat uit het vermijden van gedwongen ontslagen. Om dat te bereiken is tot nu toe geprobeerd reorganisaties op te lossen, door natuurlijk verloop en het schuiven met functies. Vakbond. Voorzitter Castelein van vakbond De Unie vreest dat het vertrek van Camiel Eurlings bij KLM gevolgen heeft voor de werkgelegenheid bij de luchtvaartmaatschappij. Dat zei hij in het tv-programma Nieuwsuur. De nieuwe topman, Pieter Elbers, is volgens Castelein iemand die de confrontatie met de bonden niet schuwt. “Er wordt gezegd dat hij een harde saneerder kan zijn”.

-         Families kijven…! Vrijdag 17 Oktober 2014 is de laatste dag van Frans Timmermans als Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Op de donderdag kreeg hij ‘een applaus’ van de Tweede Kamer. Op de donderdagmorgen nam hij al voorzichtig afscheid van zijn post. Dat deed hij door op Facebook een collage te zetten van zijn werkbezoeken aan verschillende ambassades. Hij bedankte daarbij de “hardwerkende mensen” van het ministerie. Timmermans is vanaf 1998 actief in de Nederlandse politiek. Hij verscheen donderdag voor  het laatst als minister in de Tweede Kamer. Timmermans wordt eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie in Brussel. Een week geleden, werd hij voor die functie ondervraagd door het Europees Parlement. Hij zal de portefeuille ‘Betere Regelgeving’ krijgen. Timmermans zei dat hij van plan is snel te snijden in de regels van Brussel. De minister werd door het Europees Parlement geprezen, voor zijn uitgebreide talen- en dossierkennis. Bert Koenders wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Vrijdagmiddag neemt hij de taken van Timmermans over. Koenders was eerder minister van Ontwikkelingssamenwerking (OS), in het kabinet-Balkenende IV. In 2011 ging Koenders naar de Verenigde Naties. Twee jaar later, werd hij benoemd tot hoofd van de VN-vredesmissie in Mali.

-        Handige datazet. De Raad van State oordeelt niet eerder dan drie dagen voor de intocht van Sinterklaas in Gouda over de vraag of de overheid eisen moet stellen aan de figuur van Zwarte Piet. Donderdag vond in Den Haag het hoger beroep plaats, dat burgemeester Van der Laan van Amsterdam had ingesteld over de intocht van Sinterklaas in zijn stad. Aanleiding voor de zitting was een vonnis van de rechtbank deze zomer. Die oordeelde dat de burgemeester zich bij het verlenen van een vergunning voor de intocht, had moeten vergewissen van de gevoelens van inwoners met een donkere huid. De rechter noemde Zwarte Piet in haar vonnis een “negatief stereotype”. Procedure betreft intocht 2013. Voor de Raad van State werd niet zozeer ingegaan op het al dan niet racistisch karakter van Zwarte Piet. Het ging vooral over de vraag of de burgemeester daarover bij het verlenen van een vergunning, wel een inhoudelijk oordeel moet geven. Burgemeester Van der Laan stelt zich op het standpunt dat hem zo’n oordeel niet past en zijn raadsman wees er in de zitting op, dat het zou kunnen betekenen, dat de burgemeester zich dan moet bemoeien met alle evenementen die een vergunning nodig hebben. Voor de advocaat van degenen die bezwaar maken tegen de vergunning –het gaat bij deze procedure dus om de intocht van vorig jaar– staat vast, dat de burgemeester dat wel wil doen. Hij verwierp het verschil, dat Van der Laan maakt tussen zijn formele rol als burgemeester en ‘de vergunningverlener’, en zijn symbolische als ‘burgervader’ die met de strijdende partijen al jaren om de tafel zit.  ‘Racisme bouw je niet af…’. In die laatste rol heeft Van der Laan ook afspraken gemaakt, over veranderingen aan het uiterlijk van Zwarte Piet. In 2014 zal een kwart van alle Pieten rondlopen met roetvegen op het gezicht in plaats van bruine schmink. Voor de tegenstanders, gaat juist dat niet snel genoeg. “Racisme bouw je niet af…, racisme schaf je af”, zei een van de raadslieden. http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/oktober/15/en-ineens-is-daar-stroopwafelpiet-1430967

 

********************************

 

 

 

 

#

#
#
#
#