#


JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXXVI 26.07.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXXVI 26.07.2014.

 - Drukte. Houd ze prettig en laat ze niet losbreken, hor! Dat moet men er gewoon achter zoeken. Overal was er plotseling een drukte van belang. Maar het was nog geen 27 of 28 Juli. De vorkhef oftewel hysters van de Combé-markt, gingen als losgeslagen vierwielers over het asfalt. Op en neer met ladingen voedselproducten. Containers of trekkers werden dwars gezet en het verkeer had last van een ergerlijk gestremde doorstroom. Wat was er toch zo plotsklaps aan de hand? Het antwoord kwam uiteindelijk bij de ATM. “Lanti onder Andero…”, had te spenderen gelden vroegtijdig gestort. Veel geld! Vakantietoelagen en maandloon in één keer voor de te consolideren ambtenarij. Allemaal al vanaf 22 Juli 2014. Maar was er ook gestort…, naar alle openstaande posten die overheidswanbetaling in/met zich meedragen? Al die suppleties die wel teruggaan naar het jaar 2000 en waar de Staat bij herhaling ‘in gebreke’ werd gesteld? Zijn al die mensen en bedrijven die schade leden door het binnenlands gewapende conflict, door Brunswijk en zijn voormalige baas veroorzaakt (…), inmiddels vergoed? Zijn de eigenaren van hotels, huizen en bedrijven die tussen 1980 en 1992 verloren gingen, intussen schadeloos gesteld? Of geldt die gein enkel en alleen voor kapotgeschoten en opgeblazen mediabedrijven uit/van de jaren begin tachtig? Neen, die zaken blijven tot nog toe onaangeroerd. Ook de dwangsommen die aan een ondernemer of zijn collega’s moeten worden betaald, mogen nog even wachten op het eventueel ingestelde dan wel in te stellen: ‘hoger beroep’. Terwijl de rechters in twee vorderingen, in gunstiger zin hebben geoordeeld over bijvoorbeeld een slordige “30 miljoen SRD” die aan de ondernemers moet(-en) worden betaald. Maar zegt een derde rechter…, eigenlijk het ‘redelijk en billijk’ is, dat even wordt gewacht op de uitkomsten van het ‘hoger beroep’, nog voordat de ondernemer de aan hem toegewezen gelden, met ‘executie van vonnis’ mag vergasten en gaan innen. ‘Redelijkheid en billijkheid…’, een grondslag bij het spreken van rechtstatelijk recht. Redelijk en billijk…, al vindt de Staat de toewijzing van dwangsommen steeds vaker ‘onbillijk’. Had men maar behoorlijk bestuur motten inzetten en niet van dat ‘afu skoinsie gedrag’ van bewindvoerders op ministeries die geen kaas van het recht hebben gegeten. Hoe zei “Pleffie” het ook weer. Oh ja, ‘…een beetje jurist…!’. Juist ja. Hoe zei Fietje van der Geldt het ook weer, met gelegener woorden? “…het zijn niet alle meesters in de rechten die het recht meester zijn…”. Inderdaad, kan men ze op bepaalde departementen zonder enige inspanning terugvinden/lokaliseren. ‘Ola, elo meester!’.

 

- Nog zo een. Neemt een drugsverdachte, op te sporen smokkelaar en wapenhandelaar jarenlang in bescherming, voorziet die van topinlichtingen en militaire functies. Deed Fujimore van Peru ook al, met die Montesinos-figuur. Maduro weet dat die door hem bevoorrechte en meest begunstigde inlichtingenmeneer door de federale aanklagers van de US of A. wordt gezocht. Toch stuurt hij juist die transnationale verdachte, zonder enige rugdekking naar Aruba? Bem! De inlichtingenofficier wordt gepakt. En zal op een speciale vlucht naar de US of A. worden overgebracht. Maar…, nu komt het! Aruba mag vanaf deze week geen vluchten naar Venezuela organiseren en/of in gereedheid brengen. File op de airport van gedupeerde burgers. Denkt Maduro daarmee een populariteitsprijs te winnen? Zielige gedachte, hor! Curaçao en Bonaire vangen vergelijkbare sancties, in wandelgangen op. Een smerig scenario rond een conglomeraat aan transnationale misdadigers wordt weer afgedraaid. En Maduro denkt een pretext te hebben om de drie eilanden te kunnen mangelen? Misschien moet men de veiligheidsmachten op alle drie de eilanden, in de allerhoogste ‘staat van paraatheid’ brengen. Niet vergeten, dat Venezuela de motor was om maar even de Falkland/Malvinas’ UK – status te definiëren/kwalificeren als onwetmatig en onrechtmatig. Niet vergeten, dat de politieke partij van Gerrit Schotte en George Jamaloodin altijd al haar ondersteuning is gaan zoeken in Caracas en echt nergens anders. Ongeacht, welk referendum er werd gehouden en/of welke uitslag die gaf. Schotte zwoor altijd al bij zijn ‘goeroe’, wijlen Hugo Chávez. Zou niet eens de CIA verbazen, als Maduro op een annexatiegeintje of bevrijdingsactie aanstuurt. Mag niet een weldenkende in de regio verbazen. Samenvattend. Maduro sluit luchtruim voor vluchten van en naar Aruba? Dreigt de oliekraan af te sluiten? Kortom…, voorspel van de meest lumineuze/rationele denker in en van Latijns Amerika! Vooral als er afleidingsmanoeuvres, voor zijn intern politiek debacle uitkomst kunnen bieden.

 

- Mali. Zonder ellenlange discussies of het betrekken van de pers, heeft de Franse president François Hollande –in Toearec-oorlogsgebied en binnen 36 uur– alle verongelukte Fransen en andere nationale, weggehaald van de rampplek in Mali. Een gedestabiliseerd land, waar een McDonnell Douglas neerstortte met zowat 116 omgekomen passagiers. In Oekraïne beginnen de initiële onderzoekers en waarnemers zich te roeren over de tot vrijdag/zaterdag uitgebleven vervanging en versterking door potentiële rechercheurs en hun noodzakelijker beveiliging. Inderdaad, mogen er vele argumenten worden aangevoerd en discussies volgen. Maar de tijd dringt en Elsevier weet alweer te melden, dat er nog zoveel aan menselijke resten moeten worden geruimd en geborgen. En dat in niet minder dan zowat 260 uren later! Elsevier: ‘Stoffelijke resten van slachtoffers van de gecrashte MH17 liggen nog steeds onbedekt. Zeven Nederlandse experts van het Landelijk Team Forensische Opsporingen (LTFO) zijn onderweg naar Donetsk tegengehouden door Oekraïense rebellen. Australische onderzoekers hebben bij het doorkruisen van het rampgebied rond het neergestorte vliegtuig lichamen gevonden. Dat zegt de Australische premier Tony Abbott zaterdag 26 juni 2014, tijdens een persconferentie. De medewerkers van het LTFO werden volgens separatisten voor hun eigen veiligheid tegengehouden: ‘…het zou te onrustig zijn in het gebied rond het neergestorte vliegtuig…’. De groep gaat alsnog proberen het rampgebied te bereiken. Leden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn ook nog altijd niet aangekomen, door hevige gevechten die zouden plaatshebben op een belangrijke verbindingsweg tussen Slavjansk en Donetsk. Abbott vindt dat de vondsten van nieuwe lichamen het ‘…belangrijker dan ooit…’ maken dat een beveiligingsmissie naar de plek van de ramp afreist. De premier maakt zich zorgen, over de staat waarin de lichamen die nog open en bloot in het veld liggen verkeren. “Elke dag dat de rampplek niet is beveiligd vindt er meer verstoring plaats en staan de resten bloot aan het vernietigende werk van de Europese zomer, dieren, gerommel et cetera”. Hij blijft er daarom op hameren dat er een internationale politiemissie naar het gebied wordt gestuurd, maar het lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk, dat zo’n missie onder de vlag van de Verenigde Naties (VN) van de grond komt. De Veiligheidsraad van de VN heeft aangekondigd dit weekend een besluit te nemen. Volgens bronnen binnen de VN, is de situatie ter plaatse veilig genoeg en geldt een resolutie voor een bewapende missie daarom als ‘…plan B…’. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwamen veertig Nederlandse ongewapende marechaussees aan in Oekraïne om de Nederlandse en internationale experts –waaronder de Australische– te helpen met het vinden en bergen van toe te voegen lichamen. De marechaussee hoopt uiterlijk zondag te kunnen beginnen in het aangewezen rampgebied. Australië stuurt daarentegen, wel een onbekend aantal bewapende soldaten naar het gebied. In totaal wil het land 190 extra politieagenten en soldaten van de Australian Defence Force (ADF) sturen…, voor een ‘strikt humanitaire missie’.

 

- ‘Alo skatje…, here is your bail out’. Suriname is gewaarschuwd! “…Sranan kisi wan Snesness BB+…!” Analyse: ‘terwijl Argentinië onderhandelingen voert met diverse Amerikaanse schuldeisers komt China met een zak geld over de brug. Xi Jinping, de president van China, bracht een bezoek aan het Zuid-Amerikaanse land en gaf zijn Argentijnse collega een toezegging voor een lening van $7,5 miljard. Afgelopen vrijdag arriveerde Jinping in Argentinië voor zijn tweede ontmoeting met de Argentijnse presidente Fernandez in één week. Een paar dagen eerder zagen de twee elkaar ook al tijdens het BRICS-topoverleg in de Braziliaanse stad Fortaleza. China investeert $2 miljard in de bouw van nieuwe wegen en spoorwegen in het Latijns-Amerikaanse land. Daarnaast wordt er door de Chinezen $5 miljard geïnvesteerd in twee waterkrachtcentrales in de regio Patagonia. De Chinese president zei tijdens het staatsbezoek in Buenos Aires dat de twee landen meer moeten samenwerken op het gebied van gaswinning, mijnbouw, landbouw en nucleaire energie. In de aardbodem van Argentinië zit veel schalie-olie, een waardevolle brandstof die de Chinezen waarschijnlijk maar al te graag uit de grond halen. Argentinië werd in 2001 ook al geplaagd door een schuldencrisis, toen veroorzaakt door een opstapeling van schulden in een vreemde valuta (Amerikaanse dollars). Toen de koppeling van de Argentijnse peso aan de dollar brak werd de reële schuldenlast in één keer veel zwaarder. De Argentijnse munt werd fors gedevalueerd, waarvan de spaarder de dupe werd. Dertien jaar later heeft het land opnieuw problemen met zijn schuldeisers. Op 30 juli loopt een betalingstermijn af en het is nog niet zeker of er voldoende middelen in kas zijn om de schulden af te lossen. Volgens economen kan een bond ‘default in Argentinië’ ernstige gevolgen hebben. De economie van Argentinië, die al in recessie verkeert, zal dan verder krimpen. Ook zal de overheid dan een veel hogere rente moeten betalen om geld te kunnen lenen, zo schrijft de Finacial Times. De Chinese president Jinping bezoekt vier verschillende landen op het Amerikaanse continent. Naast Brazilië en Argentinië zal hij ook een bezoek brengen aan Venezuela en Cuba. Bij deze staatsbezoeken staan de handelsbetrekkingen en investeringen centraal. De onderlinge handel tussen China en Argentinië bereikte vorig jaar een omvang van $15 miljard en zal naar verwachting de komende jaren verder toenemen. De Argentijnse presidente zei dat haar land bereid is de handelsrelaties met China te versterken. Aldus de internationale monetaire pers.

 

- ‘Tek futu’. Op een steenworp afstand van Alexander, Maxima en kinders in Voorschoten, woonde Putin’s dochter Maria met haar Nederlandse vriendje. Ze nam nu wel onverlet de benenwagen, op het moment dat papa Vladimir slechter kwam te liggen bij de Nederlandse opiniemakers. Maria vloog incognito, snellius terug naar Moskou. Zoveel dochters en ook zoontjes die bij leven het slachtoffer worden, door of van de minder sjofele gedragingen van papa. De mensenrechtenschendende pappi’s, vanzelfsprekend voorop.

 

- Theater. In een speciaal daarvoor ingericht en aangekleed theater, ging Belfor de VI-kandidaten voorbereiden op hun begunstiging om ‘vroegtijdig in vrijheid’ te gaan functioneren. Of kwam Belfor de les lezen en creëerde daarbij handig een volgende: “…foto oppie…”? Hij mag dat allemaal zelf beantwoorden.

 

- ‘Meki bari sisa’. Af en toe kwam ze schuimend het platform op stomen, om de NDP-boodschap vervolgens op haar manier over te brengen. Maar nu is de beloning daar uiteindelijk van gekomen en kan zij zich vanzelfsprekend, als vrouwelijk menner ook op het Districtscommissariaat gaan manifesteren. En boos dat die mevrouw werd (…), toen haar de politiek overladen bevordering werd voorgehouden en ook misschien wel gepeperd ingewreven. ‘Hati bron so bun’. Ik heb gestudeerd werd geroepen…! In het leven worden alle dinges be-/gestudeerd, dus dat is echt geen novum. Hoe maakt men dan weg, dat je alles wat Front is uitmaakt voor…, ‘i sabi toch’? En dan komt de DC je nu argeloos benoemen, in de hoogste categorie onder hem? De mens denkt vaker logisch. Overweegt en velt na waarneming, een oordeel. Allemaal selectiever gedachtevormingen, in een rechtsstaat ontwikkeld. Een beleefde democratie, waar de ‘vrije meningsuiting’ in het allerhoogste aan vaandel mag worden meegedragen. Zo af en toe lijkt het wel dat ‘universele rechten’ in Nickerie…, steeds bewuster worden afgestompt. Als men vindt, dat de benoeming politiek overladen is (?), mag men dat gerust zeggen. De overdreven reactie van de nieuwbakken districtsecretaris die zich nog moet bewijzen, buiten een politiek podium of NDP-platform, is alleen al verdacht. Of niet dan? Oké dan! ‘Zomaar, ye meki wan vragt barbari…, tek ete wan kisi yu srefi, yere skatje’.

 

- ‘Eid Mubarak’. Aan alle Surinamers en hun vele buitenlandse gasten, wordt een “Eid Mubarak” toegewenst en een gezegend…, bovenal veilig: “Eid Ul Fitre”.

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXXV 25.07.2014

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXXV 25.07.2014

 

- Electriciteit. Bewoners en bedrijven in een zeer groot deel van Paramaribo – Noord kregen donderdagavond met ongerede schokstoten en uit/aan manifestaties. Met de complimenten van de Energie Bedrijven Suriname. Op de vrijdagmorgen ging de te leveren elektriciteit voor een groot aantal uren geheel op nul. Ook hierbij mag gedacht worden aan het feit, dat er hemelsbrede discrepanties in de IDOS peilingen zitten. Wie wil nou een NDP-Palu regering terug in 2015, na alle schade aan bedrijven, apparatuur en huishoudens conform het regeergedrag van de jaren tachtig. Geen onderdelen en geen duurzame ontwikkelingen bij de EBS. De keuzes zijn gemaakt, onder een PALU minister, die meer tijd schijnt te hebben voor een fotocamera te kruipen, dan wat anders te mogen produceren. Geen stroom geen ontwikkeling. Geen uitbreiding van de leveringscapaciteiten, gevolgd door de algehele economische ondergang. Zo is dat en niet anders.

 

- ‘Grabu’. Twee opmerkelijke aanhoudingen op de Antillen. Zo werd George Jamaloodin op Curaçao achter de wacht gezet. In de regering Gerrit Schotte had Jamaloodin eens een kortstondig verklaarde ministerspost weten te bemachtigen. Sinds de moord op de oppositiekandidaat Helmin Wiels die de verkiezingen glansrijk van Schotte won, was er meer dan een gerucht, dat de moord op de politicus Wiels, iets te maken had met belanghebbenden in de casinoscène. Op de Antillen en koppelrelaties van die gokaangelegenheid, richting Italiaanse maffiosi. Ook ex-premier Schotte was al eens opgebracht, ingesloten en langdurig ondervraagd. De voorspelbare arrestatie van Jamaloodin heeft echter nog meer tongen losgemaakt, daar de man zich niet anders dan enigszins verdacht was gaan opstellen. Op Aruba werd zowat simultaan, de principale inlichtingenchef van Venezuela –onder wijlen Hugo Chávez– gepakt en klaargemaakt voor verscheping naar de US of A. De federale opsporing wilde al sinds de aanvang van dit millennium, een afspraak met de gezochte Hugo Carvajal die volgens verwachtstelling, meer dan warme relaties met de FARC had onderhouden. Bij aankomst op Aruba werd de man opgehaald, ofschoon dat die stond te zwaaien met een diplomatiek paspoort. Diplomatieke immuniteiten verkrijgt men pas, wanneer een daartoe bevoegde autoriteit die faciliteiten verschaft. In Suriname kan dat het hoofd van de regering zijn of de bewindvoerder op Buitenlandse Zaken. Op Aruba net zo een formule. De Arubaanse autoriteiten hadden Carvajal nog niet geaccepteerd als consul-generaal van Venezuela. Zouden de US of A. ook niet happig om zijn geweest. Bovendien is er nog een levendig verschil tussen een diplomatieke en consulaire status. Intussen, heeft Nicolas Maduro gedreigd met verslechtering van ‘relaties’ met de Antillen en Nederland. Voor zover die nog een valide waarde mogen hebben. Maduro kon en kan niet anders dan dreigen. Maar misschien moet Carvajal zelf maar eens nadrukkelijk onderzoeken of hij wel/niet opzettelijk in een vervolgingsfuik is gestuurd/gevallen. Is wel eens vaker gebeurd, in dit soort ‘setewasies’ en ‘contreien’.

 

- Oekraïne. Een derde duovlucht met menselijke resten, is op de vrijdag vanuit Charkov naar Eindhoven vertrokken. Tegen twaalf uur Surinaamse tijd, kon men op het vliegveld van de Brabantse stad beginnen met het ontladen van lijkkisten uit de Nederlandse C-130 Hercules en de C-17Globemaster uit Australië. Zaterdagmorgen zal er nog een aantal transporten vanuit Charkov plaatshebben. Ondertussen wordt er door aanvullende onderzoekers en regeringsautoriteiten, driftig op en neer gevlogen tussen Nederland en Oekraïne. Dat gebeurt met regeringsvliegtuigen en aangestuurde zakenjets. Er wordt getracht een coalitie aan politiespeurders en internationale gendarmerie ter plaatse te krijgen om diepgaander onderzoek te plegen. Doelstelling: – Waar zijn de nog vermiste menselijke resten en hoe de op donderdag aangetroffen grotere delen van de B777-romp nader te inspecteren. Massieve delen van het verongelukte vliegtuig van de Maleisische maatschappij, werden in een bos aangetroffen. Vele honderden meters van waar het landingsgestel en de met kerosine gevulde vleugels brandend neerkwamen. Een geesteswetenschapper, wist op de donderdagavond nog te melden, in vergelijken met het 9.11 sydroom/trauma, dat het kwetsbare deel van Nederland nooit meer hetzelfde zal zijn (…) na wat men in de laatste tien dagen te verwerken kreeg. Kan bij aangesloten worden.

 

- SLM. Het heeft er veel van dat de Airbus 340-300, ondanks het feit dat er pas recentelijk buitenlandse specialisten binnenkwamen voor herstel van de brandstof toevoer en de controlemechanismen daarvan, het grootste vliegtuig van de SLM nog wel enige tijd aan de grond moet blijven staan. De SLM heeft wel kenbaar gemaakt met ingehuurde vliegtuigen, noodzakelijker charters naar behoefte op de lijn naar Amsterdam te kunnen uitvoeren.

 

- Algiers. Evenals het vliegongeluk in Oekraïne, gevolgd door de ramp nabij Taiwan…, kan ook vermeld worden, dat de vlucht voor een Algerijnse maatschappij –uitgevoerd door een Spaanse bemanning– geen overlevenden heeft opgeleverd. Meer dan de helft van de passagiers die in het Toeareq-gebied van Mali neer-/omkwamen zijn Frans staatsburger.

 

- Peiling. Waardoor kan men toch hevig aangeven…, hoe meervoudig ‘corrupt’ de overheid wel weer is aan te merken en de regering Bouterse stevig in die categorie kan worden ondergebracht? Maar daarnaast en tegeklijkertijd toch nog stellen, dat men bij de verkiezingen opnieuw een NDP/Palu combinatie zal nastreven? Bij God en de peilingen binnen Suriname is van alles mogelijk. Ook het feit, NDP-ers kwamen vertellen, dat hun regering Bouterse het zo goed heeft gedaan en nog steeds doet (…), overstijgt vanzelfsprekend het ultiem surrealisme. ‘25 Mei 2015…, a tan so!’.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXXIV 24.07.2014.

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXXIV 24.07.2014.

 

- Consigneren. De mobiele luchtbrigade van Nederland, is in twee kazernes gevraagd niet met weekeind verlof te gaan, vanwege de verplichtingen in Oost-Oekraine die tussen Australië, Nederland en Oekraïne zullen worden aangegaan. Noodzakelijkerwijs om de gebieden rond de rampvlek te bewaken en nadrukkelijker te onderzoeken, op vliegtuigoverblijfselen en menselijke resten. NOS.nl: ‘Militairen van de Luchtmobiele Brigade mogen dit weekend niet op verlof en moeten in de kazernes in Schaarsbergen en Assen blijven. Wellicht heeft dat te maken met een eventuele gewapende missie in het oosten van Oekraïne. Een woordvoerder van het crisisteam van het kabinet laat weten dat de terugkeer van alle slachtoffers en helderheid over de toedracht van de ramp de hoogste prioriteit is. En daarom wordt met alle mogelijkheden rekening gehouden.

 

- Bergen. De Nederlandse Staat heeft met consent van overige landen die burgers bij de vliegramp in Oekraïne verloren, de leiding verkregen over de transporten en identificatie processen. Er is op de woensdag begonnen met het overvliegen van veertig kisten, waarin stoffelijke resten van omgekomen slachtoffers. Vandaag volgde nog zo een transport richting Eindhoven met een Lockheed C-130 Hercules van Nederland en een Boeing C-17 Globemaster van Australië. Identificatieprocessen vinden plaats in een afgesloten kazerne nabij Hilversum.

 

- TV. Het is ‘TV-kijkend Suriname’ geraden, zeer goed op te letten bij de ontwikkelingen op HD-Digitaal-gebied. Zich bepaald niet voor voldongen feiten te doen/laten plaatsen, zoals nu langzaam maar zeker in focus geraakt. Goed nagaan welke zaken worden aangeboden, overeengekomen, daadwerkelijk afgesloten en zich dus niet een viraal-geïnfecteerd oor te laten aannaaien. Op dit onderwerp wordt strak teruggekomen.

 

- Oekraïne. Temidden van allerlei minder verheffende situaties die te maken hebben met de vliegtuigramp in Oekraïne, waarbij zowat 300 mensen het leven lieten, blijkt ook dat er politieke gevolgen zijn geconstateerd. Zo zou het Oekraïense regeringskabinet zijn afgetreden cq. naar huis zijn gestuurd. De premier van Oekraïne, Arseni Jatsenjoek, treedt af omdat twee coalitiepartijen hebben besloten, uit de coalitie te stappen. Het moet heten dat er onoverkomelijke begrotingsperikelen zijn geconstateerd. NOS.nl: In Oekraïne heeft premier Jatsenjoek het ontslag van zijn kabinet ingediend. Of dat gevolgen heeft voor de afhandeling van de ramp met vlucht MH17 is onduidelijk. Volgens de premier heeft hij het ontslag van zijn regering ingediend, omdat vanochtend twee partijen zijn coalitie verlieten. Daardoor kan de regering geen noodzakelijke wetten meer door het parlement krijgen. Jatsenjoek wil onder geen beding een coalitie vormen met communistische partijen.

 

- Smokkelboot. Een smokkelschip en de juridisch-/financiële afhandeling, na inbeslagname door het Openbaar Ministerie, zorgt nog steeds voor een ongezonde stoot aan ‘dyugu dyugu’.

 

- Nog zoiets. Op Curaçao is oud-minister Jamaloodin van Financiën opgepakt voor de moord op politicus Helmin Wiels. Dat melden bronnen op het eiland aan de NOS. Waarvan Jamaloodin precies wordt verdacht, wilde het Openbaar Ministerie niet zeggen. Hij is aangehouden in het onderzoek naar de opdrachtgevers van de moord. In een ander onderzoek, naar de daadwerkelijke schutter, zijn eerder al aanhoudingen verricht. Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten op een strand. Hij was de leider van de grootste partij op Curaçao, Pueblo Soberano. Jamaloodin is lid van de MFK van oud-premier Gerrit Schotte en was van 2010 tot 2012 minister. Tegenwoordig leidt hij een beveiligingsbedrijf.

 

- EBS. Een gebed zonder einde. Op de woensdag ging de energie in een brede cirkel rond Paramaribo wandelen en was men verstoken van ononderbroken stroomfrequenties. In eerste instantie konden noch de operationele autoriteit, noch de storingsdienst aangeven waar het euvel vandaan kwam.

 

 

- Datra. Vanuit zijn eigen HQ liet Jogi hoegenaamd weten…, het nu wel de hoogste tijd is geworden, dat er geestelijke verzorging voor Belfor wordt ingeroepen en toegepast. Elo!

 

- ‘Preliminary hearings’. Er zijn initiële (be-)handelingen aangevangen ter zake de ‘case’ US of A. versus Dino B. Er worden daarbij de nodige verdedigingsargumenten opgeworpen. De Amerikaanse inlichtingen en opsporingsdiensten zouden zich niet aan bepaalde procedures hebben gehouden, toen de verdachte in Panama werd gearresteerd en op een DEA-vliegtuig naar de USA werd gezet. Zo wil een lokaal blad melden.

 

- Roof. Hernhutterstraat, Nieuwe Grond, Lelydorp, Albertlaan…! In meerder geval heeft de misdaad het gemunt op weerloze seniorenburgers die in verdwazing, verbijstering en ook nog gewond werden achtergelaten. Met de weloverwogen vraag, wat ze eigenlijk in dit land zijn blijven doen.

- NL. Gewelddadig in actie onder de burgerij en ook nog te verleiden tot brandstichting. En dan weer eentje die zijn vriendin, tevens politieagente doodschoot. Vervolgens een lid van de militaire politie (MP) die zijn partner overhoop schoot en daarna zichzelf van kant maakte.

 

- Misdaad. De Verenigde Naties onderzoeken na multipele incidenten, waaronder het vanuit zee met een kanon beschieten van spelende kinderen op het strand nabij Gaza, in hoeverre Israëlische autoriteiten zich aan oorlogsmisdaden hebben schuldig gemaakt en of deze door een internationaal strafhof kunnen worden aangesproken. Waar een wil is, is een weg. En dan vandaag de dag: ‘Bij een aanval op een schoolgebouw van de Verenigde Naties in de Gazastrook zijn zeker 15 doden gevallen. Dat zeggen Palestijnse bronnen en journalisten die ter plekke waren. Meer dan 200 mensen zijn gewond geraakt. De aanval was in Beit Hanoun, dicht bij de grens met Israël. In de school hadden honderden mensen toevlucht gezocht voor Israëlische tank- en raketaanvallen. De school zou vier keer zijn beschoten. Ooggetuigen melden dat de meeste slachtoffers vrouwen en kinderen zijn die op de binnenplaats van het complex stonden. Het is de vierde aanval op een school van de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnen (UNRWA) in korte tijd. Eerder bleek dat in een van de gebouwen raketten waren verstopt. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is daar woest over, omdat gebouwen van de VN op die manier militaire doelen worden. Door heel Gaza zijn naar schatting 100.000 Palestijnen in gebouwen van UNRWA ondergedoken en hebben in die onderkomens een veilig heenkomen gezocht.

 

- Kiev/Charkov. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, vliegt vrijdag door naar Charkov om bij het vertrek van het laatste vliegtuig met slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne aanwezig te zijn. Vanaf de luchthaven van Charkov gaan de stoffelijke resten naar het vliegveld van Eindhoven. Timmermans zal de fabriekshal bezoeken, waar de lijkkisten voor stoffelijke resten gereed worden gemaakt. Hij wil met zijn bezoek, forensische experts en andere hulpverleners die meewerken aan het ingrijpende deel aan vervoer, een hart onder de riem steken. Timmermans is op de donderdag tezamen met zijn Australische collega Bishop in Kiev, voor overleg met de regering over de verdere gang van zaken bij het onderzoek naar de ramp. Ook zou een resolutie voor veiligheidsbewaking van het rampgebied zijn besproken. De registratieapparatuur van de neergestorte Boeing 777 uit Maleisië, is in goede staat teruggevonden. De vluchtgegevens van vlucht MH17 zijn uitgelezen. De onderzoekers kunnen nu beginnen met de analyse. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De raad heeft de leiding over het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Beide zwarte dozen, de Cockpit Voice Recorder en de Flight Data Recorder, zijn na de overdracht aan Malaysia Airlines overgebracht naar Groot-Brittannië. Bij het onderzoek naar beide apparaten is geen bewijs gevonden dat er mee is gerommeld.

 

- Tweede colonne. Een tweede colonne van 74 rouwauto’s was op de donderdagmiddag onderweg van Eindhoven naar Hilversum. De wegen A2 en de A27 werden opnieuw korte tijd afgesloten. De colonne vertrok even na 13.00 uur Surinaamse tijd vanaf vliegveld Eindhoven. In Den Bosch was er net als woensdag, grote publieke belangstelling voor de colonne. Honderden mensen stonden langs de A2 en op viaducten over de A2. Mensen zijn opnieuw op de fiets, brommer en auto naar de snelweg gekomen om de slachtoffers van gecrashte vlucht MH17, een laatste eer te bewijzen. Opnieuw zijn mensen stil of applaudisseren zodra de stoet in het zicht is en met aangepaste snelheid langskomt. De lange colonne maakt indruk. Zo ver het oog reikt, ziet men rouw-cq. lijkwagens.

 

- Mali. Een passagiersvliegtuig van de luchtvaartmaatschappij Air Algérie is donderdag neergestort in Mali. Dat heeft commandant Koko Essien van de VN-missie in Mali bevestigd. Het toestel, met 119 inzittenden, kwam in het noorden van Mali neer en was op weg naar Algiers. Een Franse overheidsfunctionaris zou tegen Fox News hebben gezegd dat Franse straaljagers het wrak in Mali hebben gelokaliseerd. Twee Nederlandse Apache-helikopters zoeken sinds donderdagavond ook mee. Een paar honderd Nederlandse blauwhelmen zijn in Gao als onderdeel van de VN-missie Minusma.

 

- Claims. Er zijn journalisten dicht bij de inlichtingenarena die met verontrustende berichten naar buiten zijn getreden. Zo zou een cel in het Oekraïense leger weer wel te maken hebben gehad, met de lancering van een BUK-raket op de dag dat de Boeing 777 uit Maleisië getroffen werd door een ‘ground – to – air’ projectiel. http://www.globalresearch.ca/whistleblower-u-s-satellite-images-show-ukrainian-troops-shooting-down-mh17-2/5392688

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXXIII 23.07.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXXIII 23.07.2014.

 

-        Belfor. Men weet dondersgoed, wat er in dit land allemaal aan de hand is (…), maar durft de zaak niet te benoemen. Nu is Belfor opnieuw en ongehinderd te ver gegaan. ‘A bridge too far…’. De Rechterlijke Macht wordt gewoon systematisch ondermijnd en niets of niemand durft daar een halt aan te roepen? Totdat er zich weer een onoverkomelijke calamiteit in ons land voordoet. Want zo kan het bepaald niet verder. De samenleving wijs maken, dat er grond-/burgerrechten zijn die ook nog bij referendum in een Grondwetboek werden verankerd? Maar niemand in de besturen van dit land, wensen zich op de door hen aangegeven momenten aan te houden. Nu zijn drie zowat klaargestoomde magistraten aan de kant gezet, door een toevallige politieke baas op het Ministerie van Justitie & Politie. De tijd zal wel leren, wat het Volk in petto mag hebben voor de mensen die zich habitueel ondemocratisch wensen op te stellen en de rechtsstaat bij herhaling onwezenlijk gevaarlijk met voeten treden. Voor alle duidelijkheid heeft de Raio- raad geen enkele bemoeienis gehad, met het afvoeren van drie kandidaat-rechters, die klaar stonden om te worden benoemd, beëdigd en geïnstalleerd. Het binnen- en buitenland kijkt toe en zal ongetwijfeld afdoend reageren.

-        Recht. Heeft de huidige regering Bouterse nog enig bestaansrecht, of zo men wil ‘recht van bestaan’,  als zelfs de coalitie niet eens 23 hele parlementsleden kan motiveren (…), naar De Nationale Assemblée te komen om daar de sociale beleidsparagraaf te behandelen? ‘Just a thought’. “Contrat social…, so bun”.

-        Opvallend. Het valt steeds meer op, dat er vanuit een publiciteitsmedium in het land, nogal wat belaging en suggestiever nadering richting VHP c.s. plaatsvindt. Maar ook dat heeft men nagenoeg door en in de smiezen. In ieder geval, is de zaak Soerdjan –na indringende gesprekken– in redelijker geleidingsbanen teruggebracht en mag ook Mahawatkhan zich terug vinden in en terug kijken op een gedienstiger rol naar de moederpartij toe.

-        11.00 hrs. Precies op de kop van 11.00 uur woensdagmorgen taxieden een Boeing C-17 ‘Globemaster’ en een Lockheed C-130 ‘Hercules’ naar het platform van het vliegveld Eindhoven in Brabant – Nederland. Kort daarop een stoet met daarin het Nederlandse staatshoofd, ministers, ambassadeurs van getroffen landen en een afvaardiging van de Belgische koning. Vervolgens werd de gehele ceremonie op het platform overgenomen, door Nederlandse militairen en ‘the last post’ ten gehore gebracht door een legertrompettist. Minstens veertig lijkwagens van Amerikaanse en Duitse makelij, kwamen de eerste stoffelijke overschotten van omgekómen passagiers uit Charkov – Oekraïne ophalen om die naar Hilversum in centraal- Nederland te vervoeren. Minstens twee uren lang duurde de ceremonie in Eindhoven, gevolgd door een lange rij van geëscorteerde zwarte lijkwagens die  zich via een afgesloten snelweg naar het noorden voortbewogen. De BBC, Nederland 1 en CNN waren ‘live’ in de lucht en lieten de wereld zien, hoe  barbarisme van/in Oost-Oekraïne en de misdaadvervuiling van een (geplunderd-) plaatsdelict, door beschaafder mensen en onstuitbaar geciviliseerde uniformdragers uit verschillende legeronderdelen, werd/wordt overgenomen, om de slachtoffers van een terreurvliegramp, een menswaardiger uitvaart te bereiden. De wereld blijkt in rouw gedompeld, als de ‘sociale media’ worden opgelicht. Nog op dezelfde woensdagmorgen kwam bericht, dat er opnieuw vliegtuigen boven Oekraïne werden neergeschoten. Ook wegens ernstige weeromstandigheden, een vliegtuig voor de kust van Taiwan op een eiland neerstortte. 47 slachtoffers.  Beproeving op beproeving. Mensenleed op mensenleed. http://nos.nl/liveblog/678196-live-dag-van-nationale-rouw.html http://www.nu.nl/vliegramp-oekraine/3830727/liveblog-laatste-ontwikkelingen-vliegramp-oekraine.html

-        BB+. De Republiek Suriname zou een creditrating van een ‘Chinees bureau’ hebben gekregen. Van Vuurland tot aan de Russische grens met Alaska, heeft China de invloed nu ontegenzeggelijk getracht uit te breiden. Met een verontrustende extra dimensie, door de gemangelde Peronistische economie van Argentinië, vooralsnog zowat geheel naar zich toe te trekken. Het wordt wat op dit Westelijke Halfrond.

-        Onderzoek.  Nederland werkt samen met Australië en Oekraïne aan een VN-resolutie voor een politiemissie op de rampplek in Oekraïne. Agenten moeten de rampplek beveiligen zodat onderzoekers ongestoord hun werk kunnen doen. De resolutie, waar op dit moment in New York aan wordt gewerkt, moet nog deze week worden voorgelegd in de VN-Veiligheidsraad. Dinsdag sprak de Nederlandse premier Mark Rutte met de Oekraïense president Porosjenko. In dat gesprek heeft hij Porosjenko gevraagd mee te werken aan de missie. Volgens een woordvoerder van Porosjenko is het van groot belang dat de VN de rampplek beschermen. De Nederlandse delegatie bij de VN wilde geen commentaar geven, omdat het proces vertrouwelijk is. Van de drie landen die samenwerken aan het voorstel is Australië het enige land dat nu lid is van de Veiligheidsraad.

-        Verklarende bekentenis. De tweede man van de pro-Russische separatisten in Oekraïne verklaarde woensdag, dat het vliegtuig van Malaysia Airlines is neergehaald met een BUK-raket. Maar hij heeft “…geen idee…” wie die raket heeft afgeschoten, werd gezegd tegen het Russische persbureau Interfax. Volgens Andrei Poergin wijst alles erop, dat de Boeing 777 is geraakt door het Russische raketsysteem, omdat de cockpit door de aanslag is gescheiden van de romp. Dat is nou eenmaal het doel van een BUK-raket. Als de Boeing vanuit de lucht was aangevallen, waren volgens hem andere delen van het toestel geraakt. De woorden van Poergin zijn opmerkelijk, omdat de rebellen door de internationale gemeenschap worden beschuldigd van de aanslag van vorige week donderdag. http://www.parool.nl/http://www.nrc.nl/

-        Internationaal strafrecht. Het Nederlandse Openbaar Ministerie begint in Oekraïne een oriënterend strafrechtelijk onderzoek naar de vliegtuigcrash op grond van moord, opzettelijk laten verongelukken van een luchtvaartuig en oorlogsmisdaden. Dat zijn de verdenkingen op grond waarvan het Nederlandse Openbaar Ministerie in Oekraïne een ‘oriënterend’ strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de vliegramp van Malaysian Airways. De Nederlandse officier van justitie Thijs Berger van de afdeling internationale misdrijven van het landelijk parket is in Kiev met Nederlandse politiemensen. Dat bevestigt woordvoerder Wim de Bruin van het landelijk parket. Nederland en daarmee de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft de leiding over het internationale onderzoek naar de crash van vlucht MH17. Premier Rutte liet eerder deze week weten dat hij de daders liefst voor een Nederlandse rechtbank zou zien. Zo ver is het nog lang niet. De grote vraag voor iedereen is of het in de chaotische oorlogssituatie in de oostelijke Oekraïne mogelijk is om bewijs te vinden, en dan de verdachten vervolgens ook nog eens aan te houden. Woordvoerder De Bruin sprak wel over ‘…een zaak die zijn gelijke niet kent…’. “Niet eerder onderzochten we zo’n grootschalig misdrijf”. Wanneer sprake is van een oorlogsmisdaad zou ook het Internationaal Strafhof een rol kunnen spelen, maar daartoe zou Oekraïne moeten verzoeken. Dat naar zeggen van het Internationaal Strafhof nog niet is gebeurd. De vice- premier van Oekraïne, Volodimir Groysman, zei gisteren tijdens zijn condoleance dat Oekraïne ‘er alles aan doet om de schuldigen aan de terroristische daad te vinden en hen te berechten’. http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3696467/2014/07/23/OM-onderzoekt-moord-en-oorlogsmisdaden-bij-MH17.dhtml

 

***********

 

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXXII 22.07.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES  -  MMDXXII 22.07.2014.

-        Scramble & shake up. Schrokken allemaal enigszins een hoedje en proberen de opschudding binnen de coalitie gecamoufleerd te kanaliseren. De een wil meteen een IDOS-peiling in het hele land en de ander vertelt grotere onzin, door te stellen dat er tevredenheid bij de kiezers leeft. Kiezers die ook meteen willen aangeven, welk corruptiequotiënt er bij de huidige regering en overheid te verdisconteren is? Beide ver over de  70 %. In verwarring bazelt Panka, dat het verdiensten zouden kunnen zijn van ‘zijn regering’ die goede peilingresultaten opleveren? Inderdaad! Grote corruptieverschijnselen en dus een goed oordeel van de ignorante. Wat een mop! En dan wil Bee in alle districten een peiling. Moet je dan maar voor betalen…, bro! ‘Yere dja…, papi’. De zwevende kiezer is de baas en niemand anders. En die zal afrekenen met alles en iedereen die de corruptie heeft weten te omhelzen en veredelen. Volgens Bee is er geen corruptie in zijn politieke organisatie. Misschien kan Bee zich aansluiten bij een of ander toneelvereniging en het daar nog eens proberen. Er is geen corruptie en geen selectiviteit bij Sozavo? Volgens Bee misschien wat bureaucratische rompslomp en vertraging? Maar waarom spreekt Bee, in plaats van de politieke bewindvoerder die daar namens de regering is geplekt? Bee is volksvertegenwoordiger in de context van ‘wetgevende’ en Amafo, is in de ‘uitvoerende’. Maar was ook dat na bijna vijf hele jaren nog steeds niet begrepen? Wat een land. Amafo moet de publiekelijk geconstateerde misslagen verantwoorden en niet ‘helpi papa Bee’. Zo simpel is dat hele ding.

-        Condoleanceregister. In vrijwel alle landen waar de Nederlandse regering ambassades of consulaten heeft gevestigd, zijn condoleanceregisters neergezet. Ook bij de internationale organisaties waaraan verbonden, is men in de gelegenheid, medeleven te tonen. Zo ook via het Internet en een daarvoor speciaal ingerichte site. In en vanuit Suriname hebben verschillende mensen hun condoleances overgebracht, na de ramp in Oekraïne die Nederland en vele andere naties diep trof. Families in ons land bleven daarbij niet bespaard.

-        Albertlaan. De bejaarde mens op een dergelijke wijze mishandelen, verwonden en beroven, geeft enkel aan (…),  dat het helemaal niet goed gaat met de normen en waarden in dit gekwetste land. Het is gewoon bij de beesten af. Diefijzer zou onder de regering van Bouterse niet meer hoeven en volgens Brunswijk zou niemand meer worden beroofd. Grappenmakers! Als ze je stem bij de verkiezingen willen hebben, wordt wel meer aan kwalijke zaak gelanceerd.

-        Misdaad. Schieten, steken, kappen en meer van dat aanverwante spul, op de goudvelden. Sex – drugs – rock & roll. Sodom en Gomorra in de binnenlanden van Sranan. Maar de ordening goudsector belooft beterschap. Men gaat de 800 tot 1000 illegalen in het concessiegebied van mega-investeerder Iamgold in Gros Rosebel (Roma) verwijderen en zaken naar aanvaardbare proporties terugschakelen. Zien is nog steeds geloven.

-        SLM. ‘Mi Gado man’. Men is of stekeblind of helemaal stokdoof geraakt. A340-300 blijft nog weken aan de grond, vertelt niet de directeur maar de president commissaris? En dan zijn nu pas Franse specialisten uit Toulouse geland om te constateren, dat het kwaad veel groter is in de Airbus 340-300 van de SLM? Nogmaals, ligt de oplossing enkel en alleen bij de aanschaf van twee Boeing 747-400 toestellen. Een geheel voor passagiers ingericht en dan een combi B-747 voor de helft aan toenemende vracht en de andere helft voor passagiers met prettiger/menswaardiger beenruimten. Zo liggen die B747 – 400 toestellen nu op verschillende terminals, nabij de grote metropolen ‘vliegklaar’ voor het oprapen. De A340-300 intussen niet wegdoen, maar opmaken en gereedhouden voor de verbindingen naar de USA, Canada, Zuid-Brazilie, Afrika, Bahrein en/of India – China. Start thinking ‘big’. Anders je biezen pakken en sluiten, als dat zo maar doorgaat. Verder Schiphol verlaten en naar Zestienhoven Rotterdam Airport. Want daar zit het grote geld en passagiersaanbod voor de SLM en dus concurrentie voor de KLM. Schiphol is te vol en je wandelt je alleen al een breuk, tussen slurf en Douane v.v.   Rotterdam International is het tweede antwoord, ‘so bun’. Daar zit de potentiële reiziger en niet langer in armlastig geraakt ‘Damske’! Check de passagierslijsten van de KLM en men ziet daarin toch zo…, de plukmogelijkheden van amechtig aandoende  ‘kwa kwa’ vijvertjes. ‘Follow the money…’.   ‘25 Mei 2015, airtraffic changes at last will come!’.  Weg met “Steeds Laat Maatschappij…”. ‘Start thinking big, Kippe’. “Na wowojo bigi sari”. Driemaal B737. Tweemaal B747-400/combi+. Eenmaal vliegende keep A340-300, voor Belém/Cayenne/Miami/New York/Toronto v.v.

-        Naamswijziging. Openbare Werken wordt nu OW&C. Openbare Werken & Corruptie. Projectgelden werden departementaal verdeeld onder vrienden en familieleden. Zo werd vanuit Nickerie vernomen. Ook MinJUS&POL moet naamsverandering ondergaan en de C. van ‘corruptie’ ingepolderd erbij krijgen. Die herdoop werd strak overgeseind, vanuit een tv-station in Nickerie. Weinig prettig allemaal. Maar wel afdoend om de verkiezingen, naar minder grijpgrage hand (-en) te zetten.

-         Raket. Een offensieve raket uit Gaza landde vlakbij het vliegveld van Tel Aviv in Israel. De internationale luchtvaartautoriteiten doen er alles aan om het vliegveld voor enige tijd gesloten te krijgen. In Gaza vielen op de dinsdag weer meer dan honderd doden in een etmaal, door heftig oorlogsgeweld in stand gehouden door een zwaarbewapend Israëlisch leger dat verrassend op enorme Hamas-tegenstand stuitte.

-        Oekraine.   Nos.nl:   ‘De zwarte dozen van vlucht MH17 zullen in Groot-Brittannië worden onderzocht. Premier Cameron heeft een Nederlands verzoek hiertoe geaccepteerd. Volgens Cameron zullen de zwarte dozen worden uitgelezen door de Accidents Investigation Branch van het Britse ministerie van Transport. Dat proces kan enkele dagen duren. Een Belgisch defensievliegtuig is dinsdagmiddag vertrokken vanaf de militaire vliegbasis Melsbroek om de vluchtrecorders op te halen. De Belgen maken deel uit van het European Air Transport Command, waarin Nederland met vijf andere landen samenwerkt voor militair luchtvervoer.De zwarte dozen van vlucht MH17 zijn nu nog in Nederlandse handen. Vanmiddag zijn ze overgedragen aan het Nederlandse hoofd van het internationale onderzoeksteam dat de rampplek wil onderzoeken. In de loop van de ochtend kwamen de zwarte dozen aan in de Oekraïense stad Charkov. Ze werden meegebracht in de trein waarin ook de stoffelijke resten van de inzittenden van vlucht MH17 zijn vervoerd. Gisteravond werden de zwarte dozen overhandigd aan Maleisische vertegenwoordigers, die ze vervolgens aan het onderzoeksteam gaven. Bij een eerste inspectie bleek dat de dozen nog in goede staat waren.  Het Engelse team zal de dozen eerst fysiek onderzoeken om te kijken of ermee gerommeld is. Daarna worden de gegevens uitgelezen. Daarbij kunnen de data worden vergeleken met andere gegevens over vlucht MH17. Zo kan definitief worden vastgesteld of ermee is gemanipuleerd. Volgens experts is het vrij makkelijk  te achterhalen of er met de apparatuur is geknoeid. Ze verwachten niet dat zulks is gebeurd, onder meer omdat er wachtwoorden nodig zijn om bij de beveiligde schijven te komen. Volgens luchtvaartdeskundige Melkert is vooral de cockpit-voicerecorder interessant, omdat daarop mogelijk de piloten zijn te horen op het moment dat het fout ging met hun toestel. “Misschien hoor je wel een hele grote klap en beginnen mensen te gillen. Misschien is daar nog een beetje van opgeslagen voordat de doos kapot ging”.

-         Tel Aviv. De KLM heeft een vlucht die dinsdagavond naar Israël zou gaan geschrapt. De maatschappij bekijkt nog of volgende vluchten ook worden geannuleerd. De KLM nam het besluit nadat een Palestijnse raket was neergekomen in de buurt van het internationale vliegveld van Tel Aviv. Naar aanleiding van die beschieting heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA alle Amerikaanse vluchten op Israël verboden. Easy Jet blijft vooralsnog op Israël vliegen. Wel biedt de maatschappij passagiers de mogelijkheid hun vlucht te annuleren.

-        USA. De inlichtingendienst van de Verenigde Staten geeft op de dinsdag informatie vrij over de omstandigheden waaronder vlucht MH17 is neergehaald boven Oekraïne. Dat maakte het Witte Huis bekend. Er werd niet bij gezegd om wat voor informatie het gaat.  Maandag jl. zette de Amerikaanse ambassade in Oekraïne al elf bewijzen op zijn website voor de betrokkenheid van pro-Russische separatisten bij het neerhalen van de Boeing van Malaysia Airlines.

-        ROUW. Premier Rutte van Nederland heeft woensdag 23 juli uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Woensdagmiddag komen de eerste stoffelijke resten van slachtoffers –van de vliegramp met vlucht MH17–  aan op het semimilitair vliegveld van Eindhoven. Van alle gebouwen van de Rijksoverheid hangt de vlag dan halfstok. Verder worden op verschillende momenten klokken geluid. Dat gebeurt ook gedurende vijf minuten voor aankomst van de vliegtuigen. Dat is waarschijnlijk om 16.00 uur. Na de landing van de twee militaire vliegtuigen, zal de aankomst in Nederland worden gemarkeerd met een trompetsignaal. Daarna zal er een minuut stilte in acht worden genomen. Iedereen kan zich hierbij aansluiten. Nederland heeft de regie nu stevig in handen genomen, hoe de logistieke zaken –rond de voornoemde vliegramp– moeten worden gevolgd en voorspoedig afgerond.

 

**********

 

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXXI 21.07.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXXI 21.07.2014.

- Names & Faces. Nu heeft ook De Nationale Assemblee er uiteindelijk lucht van gekregen, dat er sind 2010 een zeer selectief beleid bij hulpverlening door SOZAVO wordt opgevoerd. Vindt men het gek dat er een mentaliteit heerst die slaafs wordt overgenomen, waarbij: – auto’s midden in de stad stoppen, de ramen naar beneden glijden en er bankbiljetten ‘ad random’ uit vliegen? Het is een kwestie van…? Juist ja! (Ver-) simplificering van de reeds ingebedde immoraliteit. De een zijn huis en haard brandde af. Krijgt meteen overheidshulp uit belastinggelden. De  andere kan er naar fluiten. De ene babyverzameling wordt met goud omhangen en de ander weer niet. Fa dan…!? ‘Na so a de , na so a sa tan…’. 25 Mei 2015.

 

- Putin. We gaan zeer prettig cq. vertrouwd met de man op de foto en een paar dagen later, wordt hetzelfde schepsel –overigens geheel terecht– in de wereld neergezet als massamoordenaar van honderden mensen in een nietsvermoedend verkeersvliegtuig, Tsjetsjenië, Georgië, de Krim of Oekraïne. Het is allemaal om het even. Van je vrinden moet je een brik krijgen…, toch? En solidair met de gemeentevereniging in gruwelijkheden en van levensnemers, mag men gerust medelevend zijn. Het Volk van Suriname, leeft echter enkel en alleen mee met alle nabestaanden van vermoorde mensen. Of die nou uit Australië, Nederland, Oekraïne, Frankrijk, België, de USA, Engeland of ons eigen land tezamen komen in respectieve (religieuze-) huizen, te midden van de opgedrongen gedachtevorming aan en over hun geliefden. Meer nog dat er geen plek is voor massamoordenaars, tussen geciviliseerde mensen op deze aardkorst.

 

- Etalage. Suriname moet met aanwezige mogelijkheden en rijkdommen, meer in de etalagekast verschijnen en daar de ‘nationale goedoes strak pieren’. Alsof men niet al door de grote wereldmachten, kundig en klaar in de wachtkamer is gezet, om de datum voor het bespringen van ons land, zelf in respectieve metropolen te kunnen/mogen bepalen. ‘Bigi bigi bigi sale, bala. Mega uitverkoop yere!?’ ‘Natural in resource…, dipero styling so bun’.

 

- Positioneringsproblematiek. Zal in ieder geval door de leiding van de oranje-rode partij, snel en pragmatisch worden opgevangen dan wel opgelost (…), in alle districten van ons land. Een veel groter probleem doet zich bij vrijwel alle, meest contemporaine verkiezingen voor. Lilliputterorganisaties die met stijgbeugels en rijderteugels klaarstaan om de giga-vehikels te willen berijden, zonder daarvoor een substantiële achterban aan te kunnen leveren of überhaupt aan te dragen. Zien wat het mag worden. Of de positioneringsgevaren/-gedachten, intern of van-buiten- uit, groter zijn of mogen worden dan de behoefte eigenlijk aangeeft.

 

- VN. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft op de zondag unaniem geëist, dat er een wapenstilstand wordt ingelast. Onvoorwaardelijk na het onvoorstelbare bloedbad, dat in Gaza en in Israel werd aangericht. Het Israëlische leger verloor in één klap dertien militairen. Wat het leger meer nog, op ongehoorde wijze deed uitvaren tegen de bevolking van Gaza. En op dezelfde dag, werden onder burgers in de Gazastrook en dus onder strijders van Hamas, zowat honderd slachtoffers geteld. Een dagtelling! Duidelijk dat er massaal, oorlogsmisdaden tegen de burgerbevolking van Gaza worden gepleegd.

 

- Obama. Met weifel en twijfel is Obama, president van de USA in een onmogelijk ‘houdbaar’ politiek parket geraakt. De hele wereld schreeuwt om hulp en maatregelen tegen Putin c.s. Maar ook de Europese Gemeenschap (EU) en de NAVO zijn onder de meest zware kritieken gerangschikt. Het niet kunnen terughalen van de doden uit het Westen, Zuidoost Azie en Oceanie (Australië) heeft de totale ‘vrije wereld’ geschokt. De tegenstrijdige praat om maar niets te doen en Putin ook nog om hulp te verzoeken, heeft de mensheid gedegradeerd tot een ellendig hoopje schepselen dat door bezuinigingen op elke defensiegebied geen vuist meer kan maken tegen aanstormend Russisch georiënteerde dominantie. Hoe vrij kan de wereld zich nog gevoelen, onder het tanend wereldleiderschap van de USA? Dat is de vraag die overal wordt gefluisterd en ook keihard wordt uitgeschreeuwd.

 

- Mensonterend. In Paramaribo zijn er geluiden gehoord…, een Surinaamse familie duidelijk op televisie heeft gezien, dat de spullen van hun geliefden werden opengemaakt door dronken separatisten in de Oekraïne en op de grond werden gegooid om daarna uit te pluizen wat voor spullen de mensen bij zich hadden toen de B777 van Malaysian Airlines werd neergeschoten. Wat overal in de wereld wel werd gezien, is dat kinderrugtasjes werden leeggegooid en ook dat de lijken in zwarte ‘body bags op een truck werden gesmeten voor afvoer –naar men gevoeglijk mag aannemen– de ‘gekoelde treinwagons’ die in 35 graden Celcius op een spoorbaan stonden te bakken. Zulks, terwijl OSVE-waarnemers met wapens op een afstand werden gehouden. Om als familielid gek van te worden. Iedereen ontkent inmiddels, de SA11-BUK raketten te hebben afgevuurd. Overal hetzelfde met massamoordenaars. Ontkennen en lafhartig wegduiken, door middel van geveinsde amnesie. Geheugenstoornissen die zich spontaan willen voordoen. In ieder geval, is Putin internationaal een politiek dode man. Heeft het conglomeraat aan wereldleiders nog niet hardop gezegd…, maar valt wel weer terug te lezen in de woede die premier Mark Rutte namens alle getroffen staten wist kenbaar te maken in het oor van de man, die zich nog even als Russisch staathoofd mag uitgeven. Update: Maandagmiddag Surinaamse tijd, maakte ‘de Volkskrant’ in Nederland bekend, dat de trein –met daarin de vermoedelijke lijken van slachtoffers– het rangeerplatform in Oost Oekraïne heeft verlaten op weg naar vermoedelijke mortuaria in Charkov. Vermoedelijk! Niet alle slachtoffers zouden geborgen zijn. VK.nl: ‘Oekraïne draagt zo snel mogelijk de lichamen van de slachtoffers van de vliegramp over aan Nederland. De treinen met aan boord de geborgen lichamen zullen vanavond nog vertrekken naar Charkov van waar de stoffelijke resten naar Nederland zullen worden gevlogen. De identificatie zal in Nederland plaatsvinden’. Volg alle ontwikkelingen in dit liveblog, vier dagen na de ramp met vlucht MH17 die aan 298 mensen het leven kostte, onder wie 193 Nederlanders. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/31522/Vliegtuigcrash-in-Oekraine/article/detail/3692804/2014/07/21/Live—Trein-met-lichamen-slachtoffers-heeft-station-verlaten.dhtml

 

- Condoleance. Op de Nederlandse Ambassade in Paramaribo is een condoleanceregister gelegd, dat in ieder geval op de maandag, dinsdag en woensdag bereikbaar is. Een formele advertentie, werd in de ochtendbladen teruggevonden.

 

- Roof. Zowel een supermarkt als een brandstofstation, werd in het weekeinde door zwaargewapende en gemaskerde mannen overvallen. Gaat goed in het land. En weer zijn twee woningen op de maandag door brand verwoest. Een belager van een ‘inspecteur van politie’, kwam na schotverwondingen om het leven. Een bejaard echtpaar, is aan de Albertlaan vastgebonden door de misdaad en beroofd. ‘Just for the record’.

 

- Peiling. Een IDOS-peiling geeft aan: ‘…corruptie, corruptie en nog eens corruptie…, van hoog tot laag in de nationale politieke arena…!’. Is daar eigenlijk iets nieuws mee verteld? Van hoog tot laag. ‘25th of May 2015, changes must come!’.

JUSTITIE PIETAS FIDES – MMDXX – 19.07.2014.

JUSTITIE PIETAS FIDES – MMDXX – 19.07.2014.

-        Energie. In Paramaribo Noord ging om iets over half twaalf op de zaterdagmorgen, de energievoorziening van de monopolist weer naar het onzekere. ‘Thanks but no thanks. The eighties are back…’.

-        300. Driehonderd misleide mensen, zouden zich op een ondersteuningsplatform van de NDP hebben aangemeld. Duidelijk een aantal burgers, dat het verval in het land niet heeft gezien, aanschouwt of objectief weet te onderkennen.

-        ‘Kas moni’. De voorzitter van DNA hield er een stevige valutakas op na. Bijna zou men kunnen denken, dat ons land te maken had met een dependance van de Central Bank van Suriname. Klas ging ervan door met de kas, omdat zij de verleiding van zoveel geld niet kon weerstaan. Komt nu via de strafrechter erop aan, dat een jaar gevangenisstraf en een strafblad wordt bijgeschreven. Vervelend als DNA een zogenaamde reiskas voor weekeinduitreis erop na ging houden. Lijkt bijna op ‘lowe moni’. Gewoon een aantal ‘traveler checks’ van de Centrale Bank bleek dus niet genoeg. “Cash money babe”, in het parlementsgebouw. ‘Valuta styling, so bun’. Geen wonder dat het inferieure dak daar begint te lekken. In ieder geval was de lekkage van en via Klas, eerder in de ontdekking geraakt. Uitlokking, gevaarzetting of ignorantie. Eigenlijk alle drie.

-        Proef. Negen stuks aan proefboringen moeten Staatsolie, in ieder geval bij een ‘lucky strike’, ettelijke miljarden in samenwerking met de Trinidadiaanse partners gaan opleveren. ‘Keep yr fingers crossed’.

-        Ordening. De ordening in de goudsector lijkt hoegenaamd op een onvolwaardige ruft. Gros Rosebel en Stinasu op de Brownsberg, kunnen zich daar gelijk in terugvinden. Nog zo eentje. Het World Wildlife Fund (WWF), heeft geen antwoord op de diefstallen (2013/’14) van de zowat 80.000 in beslag genomen zeeschildpadeieren? Wie is verantwoordelijk! Is het WWF verantwoordelijk of de Staat Suriname met bekender falende werkarmen?

-        ‘Despotisch vingerwijzen’. Dat verwerpelijke ding lijkt meer nog op de hedendaagse Putin-doctrine. Putin…, jawel van de Brics “foto oppie” in Brazilie en uit Moskou afkomstig. Hij bewapent rebellen in de onafhankelijke staat Oekraïne. Wanneer 300 mensen en hun verkeersvliegtuig uit de lucht worden geschoten door de vrinden van Putin, is dat de in zijn visie geheel de schuld en verantwoordelijkheid van de regering in Kiev? De wereld staat op z’n kop! Bijkans 300 burgerdoden.  In één klap door separatisten – terreurvuur in Oekraïne, waaronder nu zeker 193 Nederlandse staatsburgers…, inclusief zes medeongelukkige slachtoffers. Tachtig kinderen. Allen vermoorde mensen die in de Boeing-777 meevlogen. Nu ook rouwende familieleden, hier te lande in Suriname, achtergelaten. Vanaf maandagmorgen is op de NL-ambassade in Paramaribo, de mogelijkheid gecreëerd om het condoleanceregister te tekenen en medeleven te tonen. Ondertussen blijkt Rusland in samenwerking met de geallieerde terreurseparatisten, bewijslast en -materiaal ter zake het neerschieten van een verkeersvliegtuig op de drukbevlogen internationale route boven Oekraine –vanuit West Europa naar Zuid Oost Azie– te vernietigen en of te verduisteren. Zo zijn 38 lijken van omgekomen passagiers reeds verdwenen en betreden niet geautoriseerde individuen unilateraal de aangegeven rampplekken. Vervuiling van een plaatsdelict! Een grof schandaal, dat door getroffen staten op allerlei wijzen wordt veroordeeld en zal worden bestreden.

-        Mortuarium. Wie is verantwoordelijk. De assistent van de anatoom-patholoog (a.p.), de a.p. zelf of de procureur generaal voor geheel Suriname? Wie bepaalt of de buik van een lijk, met daarin een ongeboren kind kan worden opengesneden en de dode foetus eruit mag worden gehaald? Leg uit! Want ook daarin wordt knap gerommeld.

-        MinJusPol. Is er een afdeling op het MinJUSPOL dat geen onrust kent? PA, KPS, Brandweer en wat al niet meer. De bewindvoerder op dat departement, blijkt nog maar een kunstje te bezitten en af te kraken, wat helemaal niet af te kraken is. En dat is het straffe bijveld van zijn voorganger tussen 2005 en 2010. Grijsgedraaide plaat van Belfor die eigenlijk pathetisch begint te meuren. De samenleving is zeer benieuwd, welk fictief dan wel virtueel standbeeld de staatsbeeldhouwer voor Belfor ‘in petto’ heeft. Kan nog mooi worden. Opschrift? Vul dat zelf maar in.

-        Naamplaat. Met of zonder nummer! Bij de introductie van vigerend politie-uniform werd nadrukkelijk bepaald, dat er een naamplaat bij hoorde. Nooit gekomen.  Bepleit wordt, dat nu niet alleen een naamplaat…, maar ook een politieagentregistratienummer wordt in-/bijgevoegd. Zoals iedereen vroeger toen duidelijk kon zien, welke agent men genummerd en al voor zich zag staan. Geen probleem als de KC het allernieuwste nummer 00001 krijgt toegespeeld. Want naamplaat en Glock…, heeft deze KC altijd al gedragen.

-        MOT. Wil je MOT bezoeken? Dan kan dat vanaf volgende week, in een ‘nieuw pandje’ aan de David Simonsstraat in “noord”, wat blijkbaar voor drie miljoen SRD werd aangeschaft. Zeggen en schrijven…, iets minder dan een miljoen US-dollar. Ten laste van begrotingsartikel MinJUSPOL…, wordt ‘met spoed’ gezegd.

-         A340-300. De vlucht met de SLM airbus Zanderij – Schiphol v.v., blijkt tot gisteren een gebed zonder einde te zijn geworden.

-        Intens.   Premier Rutte heeft vanmiddag “…een intens gesprek…” gehad met president Poetin van Rusland. Rutte heeft erop aangedrongen, dat er nu snelle resultaten komen bij de berging van de slachtoffers van vlucht MH17, zo zei hij op een persconferentie in Den Haag. Rutte heeft geen goed woord over voor de gang van zaken in het rampgebied. “Het is nu absoluut noodzakelijk en de eerste prioriteit dat de slachtoffers worden geborgen”, zei hij. “Iedereen die daar niet aan meewerkt, laadt een ernstige verdenking op zich. Ik ben geschokt door de beelden van de plek”, aldus Rutte. “Mensen lopen te rotzooien met persoonlijke bezittingen van de slachtoffers. Het is ronduit walgelijk”. Rutte belde vandaag ook met premier Cameron van Groot Brittannië en de premier van Australië. Zij steunen Rutte in de eis dat Poetin in actie moet komen om de situatie te verbeteren. Nederlandse experts zijn op weg naar het gebied in Oost-Oekraïne waar vlucht MH17 is neergestort. Dat heeft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken gezegd, op een persconferentie in Kiev.  De Nederlanders gaan in het rampgebied helpen met het identificeren van de lichamen. Daarover zijn volgens Timmermans met hulp van de OVSE afspraken gemaakt, onder meer wat betreft de veiligheid van de Nederlandse experts. Dat was nodig gezien de onduidelijke veiligheidssituatie bij het neergestorte vliegtuig. Timmermans noemde het de topprioriteit van de Nederlandse regering om onze mensen naar huis te krijgen. De minister hield wel een slag om de arm, omdat er al vaker afspraken zijn gemaakt met de separatisten, die niet nagekomen zijn. De minister zei ook dat Nederland furieus is over berichten dat er met lichamen wordt gesleept op de rampplek.  Nederland zal niet rusten voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de ramp hun straf krijgen, zei Timmermans. “Niet alleen de mensen die de trekker hebben overgehaald, maar ook degenen die het mogelijk hebben gemaakt”. Malaysia Airlines heeft de passagierslijst vrijgegeven van het vliegtuig, dat op donderdagmiddag in Oost-Oekraïne is gecrasht. De lijst, met 283 passagiers en 15 bemanningsleden, staat op de website van de luchtvaartmaatschappij. Zoals al eerder bekend werd, staan er 193 Nederlanders op de lijst. Malaysia Airlines roept nabestaanden op om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij. Via de verschillende overheden is er contact geweest met veel nabestaanden, maar dat is nog niet in alle gevallen gelukt. De Europese topman van de maatschappij, Huib Gorter, benadrukte dat het proces met alle zorgvuldigheid is doorlopen. De zorgverlening voor de nabestaanden is de eerste prioriteit. Daarom blijft het opvangcentrum op Schiphol, zo lang als nodig is open. Zie voor lijst, de link: http://nos.nl/artikel/676873-malaysia-airlines-geeft-namen-vrij.html

 

 

****************************

Justitia Pietas Fides – MMDXIX 18.07.2014.

Justitia Pietas Fides – MMDXIX 18.07.2014.

 -        Drieling. De bewindvoerder op Sozavo ging met geschenken naar de moeder en haar pasgeboren drieling in het AZP. Nu wel verpakt in hygiënisch en klinisch verantwoord gewaad, werd de jonge moeder vergast op een aantal cadeaus van ‘tante Alice’. Foto ‘oppie’ ontbrak vanzelfsprekend niet.

-        Kwakoe. Achteropkomend verkeer mocht stilhouden en verstandelijk wachten, toen een ‘Hummer’ bij de Kwakoe-kruising stopte en uit het raam het nodige aan politieke pamfletten…, neen hor…,  ‘libi libi’ bankbiljetten vlogen.

-        ‘Bem’. ‘Yu wanni roof no? Tek dya!’. Een vrouw wist een rover tussen de pitten te raken, toen die haar van kostbare bezittingen wilde ontdoen. De dame ontnam de rover zijn pijngrens deerlijk, rond het gekwetste carillon. Rende manneke als een bezeten en gewonde ‘krabita’ het eerder belaagde huis uit.

-         Names & Faces. Was eens een succesvolle muziekband in SU. Nu betekent ‘names & faces’…, gewoon het absoluut kleinst geletterde van bestuurvisies op Sozavo. Voornamelijk, wanneer die ‘wel’ en die weer ‘niet’ calamiteitenhulp verkrijgt bij het afbranden van een woonhuis. No span! 25 mei 2015.

-        Megaterreur. Op de vrijdagmorgen werd aan de Nederlandse Regering medegedeeld, dat er niet minder dan 189 Nederlandse staatsburgers zijn omgekomen bij de terroristische daad in Oekraïne. Een misdaad waarbij met een BUK “anti aircraft unit” –de opvolger van de beruchte SAM-installaties– van Russische makelij, een Maleisisch verkeersvliegtuig met ongeveer 300 inzittenden, op weg naar Kuala Lumpur is neergeschoten. In de nacht van donderdag op vrijdag jl., is het luchtafweergeschut minus twee Buk – raketten, terug naar Russisch grondgebied –vanuit het westen van de Oekraïne– op een oplegger ‘weggesmokkeld’. Daar zijn filmbeelden van op de BBC verschenen.  Vladimir Putin die recentelijk nog als Brics-gebonden en geïnteresseerde bemoeial op het ‘westelijk halfrond’ in Brazilië meedeed, doet vandaag de dag alsof zijn neus bloedt (…), terwijl deze inmiddels ‘geopolitiek dooie en dodelijke verschijning’ heel goed weet welke Russische topgeneraals over dergelijk BUK-geschutstuig beschikken cq. commandovoeren en aan de grens tussen Rusland en Oekraïne zijn geconsigneerd. Ook wie onder hen gelijke kans maakten om het ultra modern en elektronisch aangestuurd afweergeschut over de grens te mogen rollen. Lezen mee, na de dood van 300 niets vermoedende passagiers op vakantie- of zakenreis, waaronder tientallen aan kinderen: ‘Volgens de Oekraïense Veiligheidsraad:  “…is er van alle raketten in ons arsenaal geen één gebruikt…”. Ook was de Boeing met 295 mensen aan boord buiten het bereik van alle raketsystemen die Oekraïne in gebruik heeft, aldus een regeringswoordvoerder. Het Oekraïense ministerie van Defensie liet weten, dat bij de “antiterreuroperatie” van het leger tegen pro-Russische separatisten, geen luchtdoelraketten zijn ingezet. “Ze staan allemaal op hun vaste plek…”, aldus een woordvoerder. CNN stelt dat MH17 “hoogstwaarschijnlijk”, door pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne uit de lucht is geschoten. Dat zouden de Amerikaanse inlichtingendiensten en satellietanalyses hebben geconcludeerd. Rusland liet vrijdag weten, dat het op de dag van het ‘vermoedelijke neerschieten’ van de Malaysia Airlines-Boeing ‘radaractiviteit’ heeft waargenomen van een BUK-raketsysteem, dat onder controle stond van Oekraïne. De BUK-eenheid stond opgesteld ten zuiden van Donetsk, volgens het Russische ministerie van Defensie. Het BUK-raketsysteem is genoemd als wapen waarmee de Boeing zou zijn neergeschoten. Het systeem is van Sovjet – makelij en kan tot op relatief grote hoogte, vliegtuigen raken. De kans op verwarring bij het BUK-raketsysteem is groot, zeker als deze wordt bediend door onervaren soldaten. De pro-Russische separatisten hebben eerder Oekraïense militaire vliegtuigen neergehaald, maar zeggen dat ze geen raketten hebben om vliegtuigen op tien kilometer hoogte neer te schieten. Op die hoogte zou het toestel van Malaysia Airlines hebben gevlogen. De Oekraïense veiligheidsdienst SBU, zoekt zelf naar de namen van drie personen die het luchtafweergeschut hebben bemand, waarmee mogelijk vlucht MH17 uit de lucht werd gehaald. Het hoofd van de SBU, Valentin Nalivajtsjenko, spreekt van “Russische troepen”. Nalivajtsjenko wil de namen van de mannen die “…de trekker hebben overgehaald…”, waarmee een raket werd afgeschoten op de Boeing. Hij zegt dat het belangrijk is de namen te achterhalen, via onder meer hoorzittingen van de Verenigde Naties en OVSE. Het luchtdoelraketsysteem zou in de nacht van donderdag op vrijdag naar Rusland zijn teruggesmokkeld, meldde een adviseur van de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken eerder al op Facebook. De veiligheidsdienst SBU en grenswachten hebben bij de grens met Rusland in het oosten van Oekraïne twee Russen ‘vastgezet’. Het gaat volgens de dienst om waarnemers van het Russische leger. Dat heeft het hoofd Valentin Nalivajtsjenko van de SBU verklaard, tegenover het Oekraïense persbureau Interfax. De twee mannen droegen Russische paspoorten en identificatiekaarten van het Russische leger. Daarop zou staan dat het verkenners zijn. Ze probeerden te reizen naar Rusland. De mannen worden door de veiligheidsdienst ondervraagd. Premier Arseni Jatsenjoek van Oekraïne wil dat de verantwoordelijken voor het neerschieten van vlucht MH17, door een Internationaal Starfhof in Den Haag worden berecht. “De verschrikkelijke gebeurtenis van gisteren heeft ons leven veranderd. De Russen zijn te ver gegaan…”, citeerde Interfax Oekraïne  de Oekraïense premier. “Dit is een internationale misdaad waarvoor ze zich voor een internationaal hof in Den Haag moeten verantwoorden”. De Russische minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken reageerde geagiteerd op Oekraïense beschuldigingen. “Ik heb de laatste maanden geen waarheidsgetrouwe berichten meer vernomen van Kiev…”’, aldus Lavrov, op de vrijdag tegen het Russische televisiekanaal Russia-24. Volgens Lavrov zijn de verklaringen van de Oekraïense regering over Russische betrokkenheid bij de vliegtuigcrash van donderdag ongegrond. “Het lijkt er nu zelfs op, dat we het zelf hebben gedaan…”, aldus de minister.

-         Maleisië. De Maleisische minister van Transport sprak donderdagmiddag Surinaamse tijd, van een “misdaad tegen de menselijke waardigheid”, als het vliegtuig van Malaysia Airlines blijkt te zijn neergeschoten. “Als dit wordt bevestigd, dan is dat in strijd met het internationaal recht…”, aldus Liow. De Maleisische regering wil een ‘onafhankelijk internationaal onderzoek’ naar de ramp en heeft kennisgenomen van berichten dat het toestel is neergehaald met een raket. “Wij veroordelen dergelijke acties en roepen ertoe op dat de verantwoordelijken snel ter verantwoording worden geroepen”, aldus de bewindsman.

-        Stemmen bekend. KIEV – Het Oekraïense hoofd van veiligheid Valentyn Nalyvaichenko heeft tijdens een persconferentie in Kiev gezegd bewijs te hebben dat de neergestorte vlucht MH17 door Russische pro-separatisten uit de lucht is gehaald. Uit een telefoongesprek blijkt dat de separatisten per abuis het vliegtuig hebben neergeschoten. “Het is 100 procent zeker een passagiersvliegtuig”, zei een van de separatisten geschrokken.Op de website van de Oekraïense krant Kiev Post is zowel een transcript te lezen als een video te zien waarin het gesprek is te horen, meldt de NOS. Of de opnamen echt zijn is niet te controleren. http://www.luchtvaartnieuws.nl/nieuws/categorie/2/airlines/separatisten-geven-vergissing-toe-in-telefoongesprek

-         NL – senator. Professor Wim Witteveen, senator en lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, is onder de doden die vielen toen een Maleisische Boeing 777 door een door radar aangestuurde BUK-luchtafweerbatterij boven de Oekraïne werd neergeschoten. Witteveen komt uit een geslacht van zeer belangrijke Nederlandse politici.

-        Israel. Bij beschietingen door Israëlische tanks zijn vanochtend drie Palestijnse tieners omgekomen. Bij het Israëlische grondoffensief op de Gazastrook dat donderdagavond startte, zijn al zeker 26 Palestijnen omgekomen. Aan Israëlische kant werd één soldaat gedood, twee anderen raakten gewond. De drie tienerslachtoffers zijn volgens de Palestijnse spoeddiensten tussen 12 en 16 jaar oud. Zij werden neergeschoten in een zone tussen de steden Beit Hanun en Beit Lahiya, vlakbij de grens met Israël. In Rafah, in het zuiden, kwam eerder ook al een vijf maanden oude baby om. Volgens een bron bij de Palestijnse organisatie voor de Mensenrechten in Gaza zijn meer dan 80 procent van de doden burgers. In totaal zijn er nu al 264 Palestijnen en twee Israëli omgekomen sinds het begin van het gewapende conflict. Het Israëlisch leger heeft het offensief op Gaza vrijdag opgedreven. Daarbij wordt artillerie gebruikt, maar ook tanks, helikopters en boten met zwaar geschut. Militanten van Hamas proberen met mortiergranaten de troepen tegen te houden die Gaza binnendringen. ‘We zijn met dit offensief gestart nadat we alle andere opties uitgeput hebben en we ervan overtuigd zijn dat zonder deze operatie de prijs die we betalen nog hoger zal oplopen’, verklaarde Israëlisch premier Benjamin Netanyahu vanochtend. ‘Ons hoofddoel is om de rust te doen weerkeren’. Netanyahu dreigde verder dat het leger haar inspanningen mogelijk nog opvoert: ‘Mijn instructies aan het Israëlisch leger zijn om zich – mits goedkeuring van het veiligheidskabinet – voor te bereiden op de mogelijkheid van een verbreding, een significante verbreding, van de grondoperatie’. Een woordvoerder van Hamas heeft al laten weten, dat het grondoffensief ‘een dwaasheid’ is die ‘vreselijke gevolgen’ zal hebben.

-        Obama. De president van de Verenigde Staten van Amerika, Barack Obama, heeft vanmiddag op een persconferentie uitgebreid bericht over de vliegramp en het terroristische geheel aan wandaad in de Oekraïne gepleegd. Tegelijk gaf hij zijn opvattingen over Israel, de staatsterreur die bedreven wordt en het gehalte aan vernietigde medische wetenschap, wat mede aan boord zat van de neergeschoten Boeing 777 van Malaysia Airlines. Het is er maar om stil van te worden.

 

 

************

 

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXVIII 17.07.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXVIII 17.07.2014.

 

- MH 17. Wat deed vlucht MH 17 van de KLM en Malaysia Airways boven oorlogsgebied? Dat is de meest cruciale vraag die beantwoord zal moeten worden, door Kiev, Amsterdam en Moskou. Wie zette dit vliegplan Amsterdam – Kuala Lumpur uit? Zien wie de verantwoordelijkheid durft nemen en wie weer niet, nadat een Boeing 777 brandend uit de lucht viel op de grens tussen Oekraïne en Rusland.

 

- Doodstraf. Een federale rechter in Californie –USA heeft uitvoering van de doodstraf, op basis van grondwetsartikelen onrechtmatig geacht.http://time.com/2994922/california-death-penalty-unconstitutional/?xid=newsletter-brief

 

- OW. Het ministerie van Openbare Werken heeft overheidsterreinen ter beschikking gesteld aan gemeenschapsgebruik in de regio Beekhuizen. Maar hoe zit het met de terreinen te Onverwacht-Para, waar de rangeermodaliteiten voor treinstellen en hangars waren opgetrokken. Daar wordt de zaak ook volgebouwd en zeer waarschijnlijk niet door de Staat.

 

- Willem C. Eens een voorbeeldig weggedeelte nadat de Domineekreek was gedempt. Nu lijkt de Willem Campagnestraat op een platgetrapte vloer van een varkensstal. Het fietspad en de rijbaan zijn weggedrukt, door veel te zwaar containervervoer. Bovendien hebben chauffeurs van opleggers en trekkers de ‘prefuru’ om hun loodzware machines op de fietspaden te parkeren, in afwachting de haven op te mogen rijden. En de politie? Die kijkt er naar en doet helemaal niets!

 

- NU.nl. Een Maleisisch passagiersvliegtuig dat van Schiphol was vertrokken met zeker twintig Nederlanders aan boord, is neergestort op Oekraïens grondgebied. Het toestel zou zijn neergeschoten. Dat meldt het persbureau Interfax. D-Reizen bevestigt dat er Nederlanders aan boord zaten. De Boeing 777, met 280 passagiers en 15 bemanningsleden aan boord, is volgens een adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken met een luchtdoelraket neergeschoten door pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. Het kantoor van president Petro Porosjenko laat weten dat “de mogelijkheid dat het vliegtuig is neergeschoten” niet wordt uitgesloten. Het kantoor stelt dat het leger in ieder geval niet verantwoordelijk is voor het neerschieten van het vliegtuig. Ook de separatistenleiders ontkennen volgens Interfax het vliegtuig uit de lucht te hebben geschoten: ”Wij hebben simpelweg niet zulke luchtafweersystemen”. Het ministerie bevestigt volgens Interfax dat alle mensen aan boord zijn omgekomen. Ook het Oekraïense luchtvaartorgaan bevestigt de crash. Malaysia Airlines stelde inmiddels dat het het contact met vlucht MH17 is verloren. Het toestel kwam volgens Interfax niet ver van de Oost-Oekraïense stad Donetsk, vijftig kilometer van de grens met Rusland, neer. In die regio wordt de afgelopen weken dagelijks gevochten tussen het Oekraïense leger en pro-Russische separatisten. Interfax stelt dat de vlucht werd uitgevoerd door Malaysia Airlines en KLM. KLM kan tegenover NU.nl niets bevestigen. Reuters meldt dat het passagierstoestel niet op de verwachte tijd het Russische luchtruim binnenvloog. Het toestel zou zijn neergeschoten door een BUK luchtdoel-raketsysteem van Russische makelij. Dit systeem wordt onder meer gebruikt door de Russische en Oekraïense strijdkrachten en is ook waargenomen in handen van pro-Russische separatisten in Oekraïne. In maart verdween een Boeing 777 van Malaysia Airlines van de radar op een vlucht van Kuala Lumpur naar Peking. Het vliegtuig is naar alle waarschijnlijkheid in de Indische Oceaan neergestort, maar is nog altijd niet gevonden. 

 

- Add. Een Russische straaljager heeft een Oekraïens vliegtuig neergehaald. Die beschuldiging heeft Oekraïne donderdag geuit, aldus het Oekraïense persbureau Interfax. Het neergeschoten toestel, volgens Kiev een Sukhoi Su-25 gevechtsvliegtuig, zou boven Oekraïens grondgebied, in de regio Loehansk, zijn neergeschoten. De piloot wist zich in veiligheid te brengen. Moskou wilde niet reageren op het bericht. Het is deze week al het derde incident waarbij een Oekraïens vliegtuig zou zijn geraakt door een raket. Maandag werd een transportvliegtuig uit de lucht geschoten, mogelijk door een Russische beschieting. Twee inzittenden kwamen om. Woensdag kon een piloot zijn Su-25 veilig aan de grond brengen. Bij dit laatste incident zou geen sprake zijn van Russische betrokkenheid.

 

- Aruba. Plasterk op z’n strepen? De Raad van State hoeft ‘geen uitspraak’ te doen in het conflict tussen Nederland en Aruba. Volgens minister Plasterk is dat niet nodig, omdat het besluit om de begroting van Aruba voorlopig niet goed te keuren, rechtmatig is genomen. Plasterk schrijft dat aan de Tweede Kamer na vragen uit het parlement van CDA en D66. Die partijen wilden de Raad van State vragen een uitspraak te doen, omdat Aruba de ‘rechtmatigheid’ betwist. Minister-president Eman van Aruba is sinds vorige week in hongerstaking, vanwege de Nederlandse opstelling.

 

- VHP. De leiding van de Verenigde Hervormingspartij (VHP) zal er alles aan doen om op rationele wijze, een eind te draaien aan wat men nu aan meervoudige stromingen waarneemt en de gewenste eenheid ‘onverdeeld’ terugbrengen in de politieke organisatie.

 

- Libië. De onrust in Libië duurt voort. In het oosten van Libië is een vrouwelijk parlementslid doodgeschoten toen ze stond te tanken. Onbekenden doorzeefden Fareha al-Barqawi met kogels in de stad Dama. Het nieuws over haar dood werd gemeld door een overheidsfunctionaris, die uit angst voor zijn eigen veiligheid maar weinig over de zaak kwijt wilde. Barqawi was lid van een liberale fractie in het vorige parlement. Haar man was politieke gevangene onder het regiem van Gadaffi.

- Airco. Haal die maar uit de berging. Voor degene die nu al zitten te zweten, wordt het in ieder geval nog erger. De nacht van zaterdag op zondag aanstaande, zou zomaar zelfs de warmste nacht ooit gemeten in Nederland kunnen worden. Het record van de warmste nacht voor de meteodienst in “De Bilt”, staat op 20,8 graden op 9 augustus 2004. Het maandrecord voor Juli, zit daar zeer dicht bij –met minimaal 20,6 graden– namelijk op 22 juli in 1925. Verdacht dicht in de buurt van deze records, komt Nederland namelijk weer in de nacht van zaterdag op zondag. Of het record werkelijk verbroken gaat worden, hangt af van de regenbuien. Zoals wel vaker in een tropische periode, wordt de warmte ‘afgestraft’ met enkele regen- en onweersbuien. Mochten ze in de nacht naar zondag al eerder binnen trekken, dan zorgt dat voor afkoeling. Het ziet er echter naar uit dat de buien pas later op zondag overdag over Utrecht trekken. Dat zou dan eventueel een record kunnen opleveren van de warmste nacht ooit gemeten in ‘De Bilt’.

 

- Update. Voor ‘live blogreporting’ over de vliegramp op de grens van Rusland en Oekraine, wordt nadrukkelijk verwezen naar het Internet en de Reuters website of de links die www.Nu.nl, dan wel www.nos.nl aanbiedt. Reuters: Live News on Malaysia Airlines plane that crashed near Ukraine-Russia border. Reuters live coverage of events around the world. Follow @ReutersWorld on Twitter for top news and @ReutersLive for live video events.

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXVII 16.07.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDXVII 16.07.2014.

 

- Alternatief. Ongeremd maakt wereldbekend. Vanuit Düsseldorf in Duitsland worden rechtstreekse vluchten naar Hato – Curaçao door de luchtvaartonderneming ‘Berlin Air’ uitgevoerd. Een duidelijk alternatieve route om Schiphol te mijden. Zo een vlucht kwam dinsdag aan op Curaçao en meteen werd er op de parkeerplek van het vliegveld geschoten. Drogabendeleden die arriverende en misschien wel rivaliserende geloofsgenoten, doodschoten en anderen ernstig verwondden. Is nu gebleken, dat op het vliegveld van Düsseldorf een gevangenis staat met prematuur voorziene huisvestingscapaciteit voor 800 friemels. Blijkt nu ook, dat er 150 cellen semi-permanent worden bezet, door mensen uit/in diaspora met Curaçao. En dan is er ook helaas, bijna simultaan gebleken, dat er andersoortig gefriemelde protesteert tegen het inlichtingenwerk, dat door de ‘US of A.’ wordt verzameld ter zake individuen die zich bezighouden met transmigrerende en grensoverschrijdende ‘crime’. En wat al niet meer genoegzaam aanwijsbaar is. Drugs, wapenhandel, terrorisme…, als voorbeeld te stellen. Wanneer je niet goed school bent gegaan, krijg je deze protestantenuitingen aan de hoofddeur van een ‘slotkapel voor ignorante hypocrieten’. Lekker toch?! Er wordt een opendeur, omwille van het populisme ingetrapt. Misschien moet deze vraag worden beantwoord…, omdat men doet alsof er met ‘een nieuwigheid’ ofwel ‘novum’ wordt geschermd. In welk jaar werd Manuel Noriega, onder de toog van de pauselijke nuntius in Panama City weggesleept door de DEA? Hoe kon men met harde bewijzen die meneer met rozenkruis om de nek, vervolgens door middel van ‘tierap’ afbinden en in een C-130 Hercules afvoeren voor 17 jaren brommen in de US of A. en daarna Frankrijk/Panama? Juist ja. Door zijn marginale en criminele gangen te plotten en de lijnen voor het onaanvaardbare te trekken. Bio van een verschoppeling, die al in Januari 1990 op basis van ‘intelligence gathering’ bij de lurven werd gegrepen en vastgebonden: Manuel Antonio Noriega Moreno (Panama-Stad11 februari 1934) was, hoewel zelf nooit president van Panama, de dictatoriaal heersende sterke man van het land, dit door middel van stromannen. Zijn eigenlijke functie was hoofd van de Panamese Defensiemacht (PDF). Noriega klom op in de PDF onder het bewind van Omar Torrijos. Nadat Torrijos in 1981 verongelukte bij een vliegtuigongeluk, werd Noriega de feitelijke machthebber in Panama. Noriega maakte Panama tot een centrum voor drugshandel en witwaspraktijken. Aanvankelijk was hij een goede bondgenoot van de Verenigde Staten en leverde hij onder andere hulp in de Amerikaanse oorlog tegen de Sandinisten, maar eind jaren ’80 vervreemdden Noriega en de Verenigde Staten van elkaar. Operation Just Cause, de Amerikaanse interventie van 1989, maakte een eind aan zijn macht. Noriega trok zich op kerstavond terug in de nuntiatuur (diplomatieke vertegenwoordiging) van Vaticaanstad, waar hij tien dagen verbleef. Op 3 januari 1990, nadat Amerikaanse troepen hem met harde muziek psychologisch onder druk hadden gezet en Panamezen buiten het gebouw in demonstraties zijn berechting hadden geëist, gaf hij zich ‘vrijwillig’ over en werd hij overgebracht naar Amerika, waar hij in 1992 in MiamiFlorida werd veroordeeld tot een celstraf van 40 jaar wegens drugshandel en witwaspraktijken. Later werd zijn straf omgezet in 30 jaar.

Manuel Antonio Noriega Moreno.

 

Dezer dagen is Noriega weer ‘in the picture’, omdat hij vanuit het gevang protesteert, tegen het voorkomen van een hem gelijkend figuur in een HD-videogame gelekt. Vervelend! Ja, als men zich heeft misdragen, kan het ook zo zijn of worden, dat je via het Internet en ander nog moderner geraakte mediabits wordt weggezet als ‘spot poptji’. Overigens, krijgt een ieder van dit misdaadkaliber een dergelijke beurt.

 

- ‘Bel mi no, Cellie!’ Poki verwacht van Waterberg, dat hij haar opbelt en begunstigt met een retourtraject/-ticket naar de tante Beppie. Poki blijkt niet ‘in de peiling’ te hebben, dat er vervreemdingsprocessen zijn ontstaan, opgetreden en ook onderhouden zijn dan wel weer blijken. Om nu via een stevig megagelieerd medium aan te kondigen, dat er op een telefoontje van ‘papa Cel’ wordt gewacht, omdat Poki –volgens eigen zeggen– nog steeds een stevige achterban in Brokopondo vertegenwoordigt, gaat eigenlijk een hele stap verder dan die van Somohardjo. Een ‘quantum leap welke ‘de man met de rode jas’, ten opzichte van de mega-combinatie en de leiders van die ‘orga’ durfde tentoonstellen. Terug naar Poki, baya. ‘ Papa Cel…, if yu no bel mi nanga yu cel, dan saaaaaan ye go si san e go pesa, bala…’. Poki kan beter aan haar ‘lijvige achterban’ gaan uitleggen, waarom er wel geld is voor politieke snoepreisjes die overigens geen ‘return of investment’ opleveren, behalve dan de aanmatigende “foto-oppie”, maar bepaaldelijk niet voor een containertje (RGD-) babyvoeding in de kinderzorg bijdragen. ‘Go leg dati uit sisa…, wakti wan kriboi belletje fu na bigi cel fu oom Cellie…, da ganga voori fu Beppie…! Leg uit yere…, Poki. I sabi toch…, if a cel e wanni bel, na achterban e wakti dati bigi bigi bigi bericht. No wan enkri trawan…, yere Poki?’

 

- Olo. De vele gaten in straten en zijwegen van Albina en in Moengo, baren politieklucratieve en ego-opportunisten zeer grote zorgen. Daar heeft de ABOP-bestuursdienst namelijk weinig of niets tegen kunnen doen. Ook de ingenomen/-gepikte bedrijfswoningen, op die van ene ‘voorgezeten voorzitter’ na, zien eruit alsof het binnenlandsgewapend conflict niet in 1993 maar eerder gisteren –in het jaar 2014– virtueel werd beëindigd. Moengo is totaal in verval, niemand die met enig fatsoen goed weet, wat daaraan nog kan worden gedaan. Misschien de ‘koning van Marowijne’ wel en intussen kan inzien, dat brood/spelen en strooien van bankbiljetten of GSM-toestellen, ‘moesje’ niet naar Parijs zal/zullen brengen. Misschien hem op termijn en vrijwilligerbasis weer wel.

 

- Airbus. Dus toch nog! De SLM zal vanuit Nederland een charter moeten uitvoeren om de gestrande passagiers –in dit vakantieseizoen 2014– tenminste eenmaal te vervoeren vanuit AMS naar PBM en terug. De A340-300 van de SLM is in technische vervanging van onderdelen en in navolging daarvan een ingebed/verplicht voorgeschreven testperiode.

 

- Sluiting. De aan poeder gereden weg naar West Suriname, is afgesloten tussen Tibiti en Zanderij voor alle houttransporten. Als het kalf verdronken is…, worden de veel te zware opleggers van de weg gehouden. Hout-, grind- en allerhande zandsoorten – vervoer, dient enkel over de rivieren te worden toegelaten. Dovemans oren.

 

- Stroisi. Over helden en de struisvogels gesproken die eerder naar Den Haag luisterden dan naar het militaire VN-commando. Spreekt voor zichzelf wat de NOS.nl te melden heeft. “Belachelijk!”. Zo noemt Wim Dijkema, oud-adjudant van Dutchbat 3, de uitspraak van de rechter dat Nederland aansprakelijk is voor de deportatie van 300 mannen in Srebrenica in 1995. Een geïrriteerde Dijkema gaf zijn reactie in het VARA-BNN-radioprogramma De Nieuws BV. “Er wordt steeds gezegd: 300 mensen. Het gaat om 242 mannen in de weerbare leeftijd die op de compound zaten. Die zijn overgedragen voor deportatie om redenen die toen héél duidelijk voor ons waren. De artsen hadden gewaarschuwd dat er besmettelijke ziekten op uitbreken stonden. Er zaten eerder 5000 mensen in een hal, verschrikkelijke taferelen”. “Op een gegeven moment zijn de gevaren afgewogen: de bussen met de vrouwen en kinderen waren veilig in centraal-Bosnië gearriveerd. We wogen af: we dragen de mannen ook over, de hele wereld zit mee te kijken, dus wat kan die mannen gebeuren? De lijst met 242 namen was immers door majoor Franken de hele wereld overgestuurd”. “Dat had een drempelverhogende werking, dacht hij: als je namen bekend maakt, geeft dat een zekere bescherming. Met de lijst is nooit iets gedaan, en nu hadden wij moeten weten dat die mannen zouden worden vermoord? Ik zou zeggen: de rest van de wereld, de deskundigen, in Nederland en bij de VN, hadden dat ons maar eens even moeten vertellen”. De rechter zegt dat Dutchbat had moeten weten dat de mannen gevaar liepen, omdat de Nederlandse militairen al eerder identiteitspapieren van moslimmannen hadden gevonden. Dat zou betekenen dat die mannen vermoord waren. Jullie hadden het moeten weten. ”Voor mij…, en spreek ik op persoonlijke titel, was het duidelijk dat de mannen geen vijfsterrenhotel aangeboden zouden krijgen. Dat ze vermoord zouden worden, had ik niet verwacht, absoluut niet, juist omdat de hele wereld zat toe te kijken. Ik had verwacht dat ze als krijgsgevangene naar Servië zouden gaan. Dat is wat anders dan vermoord worden”. “Wij zouden 8000 man overgedragen hebben aan de Serviërs. Nee, die 8000 mensen zijn vermoord op weg naar de enclave Tuzla. In de nacht van 11 op 12 juli zijn ze zelf te voet ‘uitgebroken’ uit de enclave. Daar zijn ze vermoord, buiten ons zicht, buiten de enclave. Die werkelijkheid klopt dus niet met hoe ‘de media’ de werkelijkheid weergeven”. De ‘Moeders van Srebrenica’ hebben de rechtszaak aangespannen omdat de Dutchbatters de opdracht hadden gekregen om vooral voor hun eigen veiligheid te zorgen. “Dat heb ik achteraf ook gehoord. Karremans (commandant van Dutchbat, red.) heeft de opdracht gekregen om de vluchtelingen bij te staan en om ervoor te zorgen dat er geen lijkenzakken naar Nederland kwamen. Dat is een dubbele opdracht. Ik weet niet hoe u ermee om zou gaan, maar voor mij is dat onuitvoerbaar. Je kan niet het ene en het andere maximaal doen. Nogmaals…, de vluchtelingen zijn overgedragen in de wetenschap dat er geen hulp van de VN zou komen”. Snapt u dat de moeders van Srebrenica de zaak hebben aangespannen? ”Wat veel eerder had moeten gebeuren, is dat je als Nederland, of beter de VN, die mensen en het drama erkend had. Dat is nooit gebeurd. Iedereen, van Defensie tot onze politiek, heeft de zaak steeds afgehouden. Erkend had moeten worden dat deze mensen onrecht is aangedaan. In 1993 heeft generaal Morillon, toen VN-commandant van de troepen in Joegoslavië, in het postkantoor van Srebrenica gezegd: “You are under the protection of the United Nations”. Dat betekent dat je beschermd wordt. Maar je kunt geen bergachtig gebied van 50 kilometer omtrek met 400 militairen, waarvan zo’n 200 niet-vechtmilitairen, beschermen”. U heeft ook gesproken met de ‘Moeders van Srebrenica’? “Ik heb onder andere een gesprek gehad met de voorzitster. Alle dames beginnen meteen hun ‘gal te spuien’. Toen heb ik op een gegeven moment letterlijk met de vuist op tafel geslagen en gezegd, nou ben ik aan de beurt. Daarna ben ik onze situatie gaan uitleggen. Niet om haar te overreden om te stoppen, maar om te laten zien in welke omstandigheden wij daar zaten”. “Vijf minuten later zaten we te huilen. Want ineens zagen ze kennelijk dat ik ook een mens was. Uiteindelijk hebben we afscheid genomen met een omhelzing. Ik heb iedere keer gemerkt, dat als je mensen in hun waarde laat, als je erkent dat zij geleden hebben en dat hen onrecht is aangedaan, dat je er dan al veel eerder de angel uithaalt. Ik begrijp die mensen wel, ik begrijp die rechter niet…”. Tot zover de NOS. Meervoudig kan men ook van struisvogels horen, dat het VN-Franse opperbevel geen luchtsteun gaf. Maar waar kwam dan de opdracht vandaan om mensen niet langer te beschermen, maar eerder man/vrouw te scheiden en over te dragen aan Mladic en/of zijn gigamoordenaars? Daarom dan de gelegenheid om te memoreren: Cambodja, Vietnam, Midden Amerika, Biafra, Bangla Desh, Oeganda, Burundi, Rwanda en de Canadese held Roméo Dallaire, de Kongo, Liberia/Sierra Leone, Bosnië, Kroatië, Syrië…, in herinnering te brengen. Nogwel nadat de lessen van 1935 – 1945/’48, enkel in ‘gesmukte en eenzijdige geschiedenisboeken’ bleven steken. Vandaag kijkt men naar Gaza? En mediatechnisch verantwoord en als tegenhanger, twee verdwenen mensjes in Panama en de wensen van Volkert van der Graaf. Over prioriteiten en struisvogels gesproken. Weeg de illusoire Thom Karremans –http://nl.wikipedia.org/wiki/Thom_Karremans – dan ook maar af met/tegen een Nederlands geboren Roméo Dallaire (Denekamp25 juni 1946). Een Canadeessenator, humanitair werker, schrijver en (VN-) generaal buiten dienst. Hij is volgens Wiki.nl en ander minder aanmatigende geschiedschrijving, met name bekend, als de commandant van de VN-missie in Rwanda (UNAMIR), ten tijde van de Rwandese genocide van 1993 tot 1994. Weeg gerust maar tegen elkander af.http://nl.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A9o_Dallaire. Wanneer heel gewone en reeds gemangelde mensen weten, dat ze vermoord gaan worden in de veilige enclave van Dutchbat en de ‘blinde moed’ van de NL-soldaten hebben opgesnoven…, wat rest dan om voor je leven op de loop te gaan. Doet ieder mens met een redelijk onderhouden ‘compos mentis’. Of die nou een ongewassen Kroaat is en minder hygiënische geurtjes heeft opgelopen in het Nederlandse kampement of niet…! Het is en blijft een mens in doodsangsten vervuld. Nog steeds het meest ‘intelligente en godgegeven schepsel’, op deze aarde. ‘A tan so!’.

 

- Problemas. Mark Rutte minister president van Nederland en VVD-leider, heeft dezer dagen nogal wat fundamenteler problemen. In Europa moet hij bestuursposities voor Nederlandse politici trachten weg te slepen. Aruba heeft als koninkrijksdeel, een protesterende premier in hongerstaking. Een situatie waarin oppositiepartij D’66 wil gaan bemiddelen. Drugsoorlogen prolongeren op het eilandgebied Curaçao. Een indringende boodschap van oud-premier Dries van Agt, over de toekomst van de Palestijnse volkeren in Gaza en op de Westoever van de Jordaan. Om nog even niet over de status van Jeruzalem te spreken…, want daar gaat het uiteindelijk om. De extra sancties die Angela Merkel tegen Moskou vandaag de dag opeist. Een BRICS-gedoe in Fortaleza, wat eigenlijk zegt, te willen streven naar een nieuwe wereldorde. De naïeve en dus niet minder geïnduceerde, springen op een vehikel om toch de indruk te wekken effekes mee te mogen doen. En dan daarbij ook nog hindelijk conflicterende signalen uit Washington DC, als antwoord op een steeds waziger geworden econ-/geopolitieke realiteit. Het is allemaal niet niks in een eerder strafaangeduide periode, dat duurzaam herstel –uit economische malaise/crisis– programmatisch meer dan supergewenst is.

 

#

#
#
#
#