#


JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXLVII 20.12.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXLVII 20.12.2014.

 

-        Buurt. Buurtbewoners in de Republiek Suriname hebben geen snars meer te vertellen over hun eigen woonomgeving. Komt er een goudopkoop en verwerkingsbedrijf in je woonwijk en protesteer je daartegen…, heeft het totaal geen effect. Handel & Industrie doet wat ze willen. Districtscommissariaten doen wat ze willen. Uiteindelijk belanden buurtbewoners met een parlementariër aan de hand, helemaal op het kabinet van het staatshoofd. Alsof dat soelaas biedt. Beloftes die nimmer worden ingelost. In een ‘post – tjoekeros – situatie’ is het pleit reeds bezorgd en het lot inmiddels onwrikbaar beslist. Rechteloosheid gaat gewoon over, in bandeloosheid. De buitenlander is baas in ons land!

-        Mammoet Union. De unionisten in de nieuwe samenwerkende unie, krijgen binnenkort hun ‘nom de guerre’. Dat heeft de ‘top-brass’ van de orga medegedeeld.

-        ‘Owru gwenti’. Oude gewoonten in Nickerie. Tot 1992 was het ook nog zo, dat een vader diep in de buidel moest tasten, omdat een zeer bekende zoonlief ‘huis hield’ in de rijstpolder. Jonge meisjes waren niet veilig voor die ‘lord shorty’. De klachten, moesten met veel centen worden afgekocht. Toch weten dit soort proleten heel hoog in de besturen van deze samenleving door te dringen. Nu is er weer een smeerlap ontmaskerd, met naam en toenaam geëncadreerd binnengevoerd. “Je kan pas een baan in het onderwijs of anderszins krijgen, als je horizontaal gaat skatje en mijn geld aanneemt”. ‘Sroto na pa, yere!’. Uitlokking op paars niveau. In ander “keval” is het: “ Tek wan moni dja, gi mi yu celnummer mammie…’.

-        Secure. Voor trouwe dienst aan de Staat en het veiligstellen van land en volk, kregen militairen een medaille. Bij de politie ging het eerder om bevorderingen. ‘Bigi bere’ en zijn ‘maatje’, kregen geen bevordering van de “belly-controler”.  Sporttest niet gehaald en blijven rondtuffen in airco-auto’s, gezeten op het breedste vlak van het geheel? Dan geen bevordering…, voor ‘bigi papi nanga mami’. Belly houdt van ‘lean & mean’.

-        ‘Digi nights’. Vanavond gaat de rode telecommunicatieconcessionaris uit zijn dak, hor! Met duizenden fans die in het Andre Kamperveen Stadion komen feesten en genieten van de buiten- en binnenlandse entertainers. Digicel zeven jaar in Suriname. Als providor en trendsetter.

-        Beleidsoverleg. Zoveel jaren achtereen, werden de relaties in gijzeling gehouden en onder directie van de meest kortzichtige op het westelijk halfrond vastgezet. Nu men beseft, voor een derde of vierde maal de mislukking in te gaan, spoedt het bestuursgedrocht zich alsnog in een ‘beleidsoverleg’. Met wie? Jawel, met ‘good old Holland, bro…!’.

-        Razzia. Resto- en winkelrazzia’s geïnitieerd in Paramaribo. Zouden die mensen voor geleden schade worden vergoed/gecompenseerd, of in de gelegenheid worden gesteld op de huidige coalitie te mogen stemmen bij de volgende verkiezingen? Denken van niet. Maar dan moesten zij ook geen puinhoop van de business hebben gemaakt en de volksgezondheid in de war hebben gebracht/-stuurd. “Sroto na tenti, mi bigi boegroe takki…”.  Op z’n Horbiaans, hor.

-        3500. Ruim 3500 zielen verlaten Suriname en deze aarde per jaar. Dat zijn bijna tien burgers op een dag die komen te overlijden. Kan toch een beter cijfer opleveren, als de gezondheidszorg en veiligheid strakker wordt ingekleed?

-        RIP. De Eerwaarde pater Waldi Wong Loi Sing, is door de Opperherder naar huis geroepen.

-        ‘Djugu djugu’. Als men de PVF verlaat omdat men een gesprek is aangegaan met de NPS, heeft men de boodschap dus niet begrepen. Maar als men dan daarna kiest, voor de NDP en zich daar ook inschrijft, is het politiekbewustzijn ogenschijnlijk geheel geëvaporeerd.

-        ‘Moni’. Een deel van de sociaalzwakken en behoeftige Surinamers, zal in December 2014 toch geen financiële ondersteuning van de Staat krijgen. Misschien dat de gelden dan in Januari 2015, wel de juiste bestemming kunnen krijgen. Overwegende prioriteitstellingen.

-        ‘Ala sani a jongen denk a sabi’.  Als gekozen wetgevers in het land eisen, dat de regering Bouterse –wegens gebrek aan draagvlak– wegmoet en er nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven, heeft men daar de voorspelbare kabinetspapegaai en querulant die nog eventjes denkt, intimiderend te kunnen overkomen. Ach ach ach…, dat men nog in armoede naar dit ‘mamjo gedrogt’ wenst te luisteren en zijn warboel ook nog wil lezen, stemt de weldenkende burger niet al te prettig. Het staat ieder Surinamer op dit moment wel recht voor ogen, om zich niet te laten intimideren door een reeds lang gecorrodeerd lege huls en onophoudelijke reeksen ‘bla bla’ die de ether worden ingeluisd.

-        Hal. Het vliegveld Zorg & Hoop heeft een geoutilleerde ‘aankomst- en vertrekhal’ erbij en kunnen “internationale vluchten”  nu naar behoren worden afgewerkt.

-        Duidelijkheid. Wet en regelgeving, geldt voor ieder burger in dit land. Inclusief de chauffeurs en ingezetenen van voertuigen in bezit van de Staat. Vervoersmiddelen die bij het kabinet van het staatshoofd, door onder meer Openbare Werken of anderszins werden ingedeeld. Niemand staat boven de Wet. Ook het staatshoofd niet. Noch de bekender opererende entourage.

-        Zwaailichtgedoe. Nog steeds grote verwarming waarom de politie constant met ‘ontstoken zwaailicht’ rondtuft. Verwarring alom in het verkeer. Wat wil men eigenlijk benadrukken? Men kan beter een grote les gaan nemen, bij de Fransen die in de blauwe Renault-bussen met open schuifdeur rondrijden en het uitstijgen van politiemannen, alleen maar vergemakkelijkt. Men hoort als burger de hoge onderbroken toon van de bus geleidelijk aanlopen en de politieman zit absoluut niet in een airco auto. De burgerij roept om hulp en het is ‘rijdend uitstijgen’ van de hulpverlenende agenten geblazen. Vlotte en niet door de airco verkleumde oude-mansbotten die de boeven ongeremd achterna kunnen zitten. “Oppi’s bij de Fransen zijn gratis en voor niets. ‘CRS-gendarmerie styling, so bun’.

-        Sterrenslag. Paul Salam Hendrik Somohardjo geeft de verklaring van de week in coupformaat, aan: ‘starnieuws.com’: ‘Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur, zegt aan Starnieuws, dat zijn partij uit de coalitie is gezet omdat er een politieke coup gepleegd zou worden. “Getracht is om de ministers Soewarto Moestadja, Raymond Sapoen en de assembleeleden Soetimin Marsidih en Diepakkoemar Chitan los te weken uit Pertjajah Luhur. Er waren gesprekken hiertoe gevoerd. Maar deze politieke coup is mislukt en nu zit de coalitie met de gebakken peren”, stelt Somohardjo’. Tot zover Starnieuw. Met het voorgaande   geeft Somo klaarblijkelijk afdoend antwoord, op het weinig relativerende gezemel vanuit Wanica, waar ‘oom Theo’ onder de djamoeboom nog steeds in vertwijfeling najammert.

-        CUBA-USA. Het houdt niet over. Euforie en blijdschap in zowel Santiago de Cuba, Habana, Little Havanna en Calle Ocho – Miami, in het bijzonder. De dollars komen en we willen graag de familieleden zo gauw als mogelijk bijstaan. De bouwmaterialen zijn al vrijgegeven, om naar de eilandstaat te worden vervoerd en de monumentale gebouwen te herstellen. De rest komt vanzelf. Ook ten aanzien van de buschauffeur in Caracas. Heeft geen missen. Intussen doseert president Barack Obama, de gerichter politiek professioneel vis a vis Cuba: ‘Barack Obama gaat voorlopig niet naar Cuba en de Cubaanse president Raúl Castro is nog niet uitgenodigd in Washington. Daarmee tempert de Amerikaanse president de verwachtingen over de toenadering tussen Cuba en de Verenigde Staten. Woensdag maakten de twee landen bekend de diplomatieke relatie te herstellen. Het wordt voor Cubanen en Amerikanen makkelijker om tussen de twee landen te reizen en de economische sancties worden versoepeld. De Amerikaanse president zegt dat de maatregelen niet direct effect zullen hebben op het eiland. “Het is nog steeds een regime dat een volk onderdrukt.” Obama denkt dat de Verenigde Staten door het nieuwe beleid meer invloed kunnen hebben op Cuba. Het land is 50 jaar door de VS geïsoleerd, maar volgens Obama heeft dat beleid niet gewerkt.

-        Leren. ‘Kenne we wat van lere…!’.  De Nederlandse  Minister Schippers van Volksgezondheid gaat in de nieuwe versie van haar zorgwet opnemen dat zorgverzekeraars niet mogen selecteren op gezonde, jonge klanten. Zij loopt daarmee vooruit op een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar deze praktijken. In de wet is al verboden dat zorgverzekeraars verschillende premies vragen aan gezonde en aan zieke mensen. Ook is vastgelegd dat zij niemand een zorgverzekering mogen weigeren.

-        Goudprijs zaterdag 20 december 2014

EURO €

1 troy ounce

975,97

0,00

0,00%

1 gram

31,38

0,00

1 kilogram

31.377,72

0,00

US DOLLAR $

1 troy ounce

1.194,20

0,00

0,00%

1 gram

38,39

0,00

1 kilogram

38.393,78

0,00

Trend goudprijs 2013 – 2014

Trend EURO € per troy ounce

Vandaag

975,97

0,00

0,00%

Gisteren

976,05

-0,08

-0,01%

Vorige week

979,79

-3,82

-0,39%

Vorige maand

942,26

+33,71

+3,58%

Vorig jaar

869,42

+106,55

+12,26%

Trend US DOLLAR $ per troy ounce

Vandaag

1.194,20

0,00

0,00%

Gisteren

1.194,20

0,00

0,00%

Vorige week

1.221,80

-27,60

-2,26%

Vorige maand

1.183,10

+11,10

+0,94%

Vorig jaar

1.187,80

+6,40

+0,54%

           

Laatst gewijzigd: 20-dec-2014 01:00 CET

-        Safety. Een vrolijk, goed, kleurrijk en veilig weekeinde toegewenst, aan alle Surinamers en hun buitenlandse gasten die nu binnenstormen.

 

****************

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXLVI 19.12.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXLVI 19.12.2014.

 -        ‘Farce majeur’. Een majoor van het Korps Politie Suriname die ambtshalve als verkeersregulateur optrad, conform het Handvest en de verkeerswetgeving ambtsbevelen uitdroeg, is nu door de KC koninklijk ‘buiten functie gesteld’. Omdat er mensen zouden zijn die boven zijn pet handelingen wilden uitvoeren en na gedurfder ingrepen, zich beledigd gevoelen. Aardig wordt het om te volgen, wat de vakbond bij de politie doet (…), wanneer een onderzoek uitwijst, dat de majoor geheel in rechte optrad. Totdat derden en onderpausen, zich klaarblijkelijk met zaken gingen bemoeien.

-        ‘And justice for all’. De rechterlijke macht heeft het blijkbaar niet druk genoeg. Allerlei rechtsgedingen worden aangespannen, omdat men zich beledigd of benadeeld gevoeld. Men kan zien dat het verkiezingstijd is en  zelf de ‘onafhankelijke rechter’ er met de manen bijgesleept wordt. Mede om de positionering van onvolprezen kandidaten, zekerder te stellen. ‘Winter wonderlands for civil defense lawyers’.

-        ‘By default’. Uitschakeling? Neen, bepaald niet eerder ‘moreelverantwoord handelen’ werd ingebracht. Je gaat niet vergaderen om na te gaan, hoe de aangekondigde ‘strop’ –ter vernieling van de rechtstaat–  eruit moet gaan zien. Vijf missers en de voorspelbaarheid van struikelen. Duidelijker kan het niet. Herschikken of na vijf mislukte pogingen verzuipen. Geerlings – Simons zal de agenda van De Nationale Assemblée drastisch moeten aanpassen om überhaupt voortgang van het parlementaire werk te doen plaatshebben. Niet de oppositie, maar eerder de coalitie heeft met de beklagenswaardige gedragingen vanaf 2010,  de democratie ansich ondermijnd. Vanaf dag één dat op een bepaalde wijze en verfoeid voorspel, een staatshoofd werd verkozen en in 2012 een amnestiepaskwil ingang vond, is de democratie als geheel op de helling geplaatst. Het niet mee willen werken aan ‘quorum’, is en blijft een rechtstreeks gevolg van alle ondemocratische tendensen en handelingen die zich nu en pas geleden manifesteren. Binnen en buiten De Nationale Assemblée. Ook Geerlings – Simons weet dat maar al te goed. Over een dame mag eigenlijk –met goed fatsoen– niet gezegd worden, dat er zeer kunstig en ook beoefend (…), het fenomeen struisvogelpolitiek wordt bedreven. Elo!

-        ‘Bigi bigi bigi fesa’. De EBS pakten uit en hielden een stevig feest aan de Verlengde Gemenelandsweg, in een splinternieuw restaurant. Niemand kon dat fenomenale binnen en op straat missen. De trouwe lezers van dit medium dus ook niet en maakten geducht melding.

-        ‘Facts and being sportive’. Nadat Desi Bouterse naar de rechter stapte om genoegdoening te krijgen ter zake Toki’s prikkel- en stekeluitspraken, overigens gedaan op een politiek podium/platform (…), laat de tegenpartij genoegzaam weten, dat alle feiten in openheid zullen worden geadresseerd. “Factual and more, bro…!”.  Het wachten is nu, op dat ‘verlichtend momentum’.

-        Brief. De fractieleider van het Nieuw Front in De Nationale Assemblée schreef een stevig onderbouwde brief aan het staatshoofd en legde daarin direct/indirect uit, dat de Jozefzoon-spoorlijn naar Onverwacht en Zanderij heel veel meer middelen en vermogens van het volk zal opslokken, dan een duurzamer verbetering van het transport over het gehele land. Te regelen d.m.v. diepte investeringen, in het wegennet en openbaar vervoer. Ook voor de schoolgaande jeugd. Veel maatschappelijke (-r) zaak en vordering van Randjietsing, op waar men mee bezig denkt te geraken, zonder het parlement en betrokken samenlevingen gestructureerd inzage te kunnen geven. ‘Wan tu drie, a moni na fu wi…’.

-        Feestdagen. Niet een aantal parkeerplaatsen werd aangelegd, tussen de hoek Sommelsdijckstraat, Rietbergplein en Binnenlandse Zaken aan de Wilhelminastraat(…), maar ‘libi libi’ paaltjes geplekt en met beton (vast-) gestort. Het is dus nu wel verstandiger om naar de eindejaarsfeesten in het Uitgaanscentrum, met de taxi te gaan en de gezinsauto helaas thuis te moeten laten. Want in de President Da Costalaan, de Commelin- of Wicherstraat, moet men echt niet parkeren (…),  wil de autobezitter niet dat hardnekkiger junkies  in de gezinsauto feest komen vieren. Met de complimenten van Jerry, hebben de taxihouders straks een extraatje voor de feestdagen. “Volk, tek wan taxi…, yere!”.

-        Keuring. Je moet afspraak maken, hor, als je bepaalde keuringsstations wil bezoeken. ‘U moet dan en dan terugkomen, hor…!’. En dan is het nog maar de vraag, of ze je voertuig willen of kunnen keuren, op het nader afgesproken tijdstip.  ‘Meneer we gaan Uw wagen niet kunnen keuren, hor, want de wagen heeft leeftijd en onze machine om de remmen te meten of te inspecteren werkt ook niet hor! Alleen Vitz of Spacio types kunnen we aan, hor’. Over openingstijden van bepaalde keuringsstations, maar te zwijgen. ‘I sabi toch.  Suri time!’. Acht uur open betekent half negen.  En als de auto lichtelijk bejaard is volgens kentekenbewijs, gebiedt dat je dan een inspecteur voor de “steekproef” moet opwachten. Tussen de 60 en 90 minuten extra…, hor! ‘Goedgekeurd?’. “Vanzelfsprekend, hor! Anders ga je toch niet met je malle gezicht keuren, beta?” Oké dan!

-        Opmerkelijk. Was dat in een onbewaakt moment, een uiting van geïncorporeerde naïviteit of geheel iets anders? Een opvallende zin in ‘De Ware Tijd’ van vrijdagmorgen, te weten:  ‘…zij ziet de beschuldigingen aan het adres van Bouterse, als een belediging aan Suriname…’. Weer zo eentje die de persoon van Bouterse verheft tot het meer onwerkelijke, om niet te spreken over het meer ‘onwaarachtige van geestesuiting’. De Republiek Suriname, de bevolking, de samenleving en het ambt van president als staatsrechtelijke entiteiten aan ene zijde…, hebben niets van doen met ‘de persoon’ die het ambt tijdelijk mocht/mag bekleden en zich mede, ook overwegende de aanklachten vanuit het ‘openbaar ministerie’, schuldig “zou hebben gemaakt” aan strafwaardige handelingen en ultracriminele feiten. Voorafgaand aan het jaar 2010 en misschien ook –‘god forbid’– na 2015 te prolongeren. Dat is allemaal aan de vervolging en de  strafrechter, nu en in naaste toekomst. Maar sommige hartstochtelingen zien dat levendige verschil, tussen het ambt van president en persoon in het ambt, bewustzijnvervagend en met alle opzet wederom niet! “No fasi na president…!”. Correct, bala! “No fasi mi voori, yere…!”. Incorrect, mammi. Ook als beëdigd raadslid, willen sommigen de aangereikte zaken wel eens dwars door elkander hutselen. Belediging aan Suriname? Misschien een te vorderen beledigingsgeding, door het aantal mensen dat ‘binnen het electoraat de dato 25 Mei 2010’, op Bouterse heeft gestemd. Maar dan nog niet! Meer is er in deze Surinaams juridische configuratie, eigenlijk niet te vinden. Misschien nog wel even in Cuba, een deviant gedragend  Noord Korea, misdadig Syrië of het hedendaagse Turkije van Erdogan. Een vogel die ook daarom vooralsnog niet tot het democratischer Europa, zal worden toegelaten. Maar het is goed, dat deze uitspraken worden gedaan, opvattingen worden geuit en de samenleving dan goed kan zien, welke kant het kwalitatief opgaat. Misschien moet de juriste voor zichzelf met een enquête of heftiger steekproef onder vakgenoten, wel weer nagaan, in hoeverre de geuite opvatting opgeld doet en dan direct daarop een kwaliteitsmeting plegen. ‘Of hadden wij het over majesteitsschennis in de Republiek?’. Daar is de belaste juriste wel weer iets te jong voor, om dat fenomeen in alle bewustzijn, te hebben meegemaakt.  ‘Denk a tori…, sisa!’.

-        EBS-tarieven. Valt schijnbaar wat te vieren. Maar niet bij het bedrijfsleven en ook niet straks in de volkshuishoudens. ‘Business Forum’, een gecreëerde appendix van de Kamer van Koophandel & Fabrieken en onder heftiger invloed van Ameerali, wil toch doordrukken? En er worden vandaag de dag tarieven van 400 tot 600 procenten ‘in verhoging’ bekendgemaakt, in een alerter ochtendblad? Deze zaakjes zijn gelukkig allemaal inherent, aan de verkiezingsuitslagen in de avond van 25 Mei 2015. ‘No problem at all…!’.

-        Spoed. De ‘permanente raad’ van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), gaat in spoedvergadering bijeen om de pogingen tussen de U.S.ofA. en Cuba, om te komen tot subtieler, substantiëler en menswaardiger verhoudingen, te consolideren, verder uit bouwen en onvoorwaardelijk te schragen. Zo hoort dat! Hoewel de ‘frustras’ ook hier te lande, tussen een bepaald soort hardnekkige en aanwijsbare flippo’s, wel weer mag worden waar-/meegenomen. Lichtelijk ontheemd en in de war. Zelfs in Miami binnen ‘Little Havanna’, vindt men een groeiend aantal mensen dat het huidige aan krankzinnig vasthouden verwerpen en dus goed vinden, dat er straks in een ‘post Castro era’ de mens met/in al zijn kunnen vooraan staat en niet een aantal vlooiende/amorfe leidersfiguren die de staart niet langer van een kop weten te onderscheiden. Kan men heel wat van leren. Te beginnen in de OAS, via Caracas, Buenos Aires en dan naar Paramaribo. Prettig!

-        Ebola. De ebolapatiënt die twee weken geleden naar Nederland werd gevlogen voor behandeling is genezen verklaard. Uit testen blijkt dat de man niet meer besmettelijk is. De Nigeriaanse militair wordt vandaag overgeplaatst naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. Daar blijft hij tot hij naar huis kan worden gevlogen. De man werd de afgelopen weken behandeld in Calamiteitenhospitaal in het UMC Utrecht. Het personeel dat hem behandelde wordt de komende drie weken volgens protocol gecontroleerd. In Utrecht zijn vier bedden gereserveerd voor buitenlandse hulpverleners die zelf ebola oplopen. De Nigeriaanse militair werkte voor de VN-vredesmacht in Liberia en was betrokken bij de beveiliging van artsen die daar patiënten met ebola behandelden.

-        Lachen. We blijven vooralsnog alles weglachen. ‘Trade mark…’, van Mark Rutte.  Het kabinet is niet echt in gevaar geweest. Premier Rutte heeft dat gezegd in antwoord op vragen na de wekelijkse ministerraad. Hij erkende wel dat de verwerping van de zorgwet een “bijzonder ingewikkeld politiek probleem” heeft veroorzaakt. Maar volgens hem hadden de partijen in de coalitie vanaf het eerste moment de wil om eruit te komen. De oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP reageerden gisteren niet erg enthousiast op de manier waarop het kabinet de zorgcrisis wil oplossen. Maar Rutte denkt niet dat de samenwerking met die partijen schade heeft opgelopen. “We moeten in de politiek ook een beetje robuust zijn en je hoeft niet altijd koekoek één zang te hebben”. De premier wilde net als vannacht niet uitgebreid ingaan op de vraag wat er moet gebeuren als het nieuwe wetsvoorstel opnieuw wordt verworpen. Hij verwacht dat de wet wordt aangenomen. Mocht dat niet zo zijn, dan gaat het kabinet weer met de Kamer overleggen om te proberen de afspraken met de zorgsector alsnog na te komen.

 

 

************************

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXLV 18.12.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXLV 18.12.2014.

 

-        Misdaad. De plantenkundige Iwan Wijngaarde, blijkt volgens eigen relaas op Radio ABC, op bestiale wijze te zijn mishandeld door indringers die zijn woning in het afgelopen weekeinde bezochten. Hij zou alleen al aan het hoofd, dertig hechtingen hebben opgelopen door minstens vijf inslagen van/met een wapenkolf. Ook zijn vrouw heeft het moeten ontgelden en beleven, aan handen en voeten te zijn gekneveld door de misdaad.

-        Proces. Een website weet te melden dat Desire D. Bouterse, een gerechtelijke vordering heeft ingesteld tegen Chandrikapersad Santokhi. Die zou zaken naar voren hebben gebracht waar Bouterse het niet mee eens is en eist correctie dan wel verontschuldigingen? Beiden hebben advocaten in de hand genomen en de rechter, heeft in ‘eerste aanleg’ rechtsingang verleend.

-        Ondernemers. De Chinese ambassadeur hier te lande geaccrediteerd, gaat er vooralsnog van uit, dat er zich in Suriname meer ‘entrepreneurs’ uit China zullen komen vestigen. ‘Wishfullthinking?’. Nogmaals is het boek “Moesson” van Robert Kaplan, de moeite waard en aan te bevelen om dan meer inzichten te krijgen in wat China met de rest van de wereld in de zin heeft. Recensie door Alexander van Kesteren: ‘Gestaag zal een multipolaire orde de Amerikaanse hegemonie in de wereld vervangen. Robert D. Kaplan, befaamd journalist, voorspelt dat binnen die orde de Indische Oceaan een centrale plek zal innemen. In Moesson geeft hij een caleidoscopisch en op de geschiedenis gebaseerd beeld van de opmars van deze regio. Aan de wereldkaart ontleende Kaplan zijn inspiratie. Dat lijkt in eerste instantie vreemd, aangezien de vooruitsnellende (communicatie)technologie de rol van geografie verkleint. Maar dat idee vecht Kaplan overtuigend aan: de toekomst van de wereld wordt bepaald door de samenkomsten van etniciteiten, bevolkingsdruk, terrorisme, grondstoffenvoorraden, milieurampen en handelskanalen. En dat alles is in toenemende mate te vinden langs de kusten van de Indische Oceaan, ‘die zich van de hoorn van Afrika, via het Arabisch schiereiland, de Iraanse hoogvlakte en het Indiase subcontinent helemaal tot aan Indonesië uitstrekt’. Daar woont eenderde van de wereldbevolking, bevindt zich zowel enorme economische groeipotentie als de gehele boog van de islam. Grote gelijkmaker. De beslissende vraag is die naar wat de wereld van de Indische Oceaan zal bepalen: conflict of handel? Wordt het de laatste, dan zal Kaplans toekomstvoorspelling bewaarheid worden. Zoals veel van de in Moessonopgevoerde stemmen aangeven: ‘onze werkelijke geschiedenis staat geschreven in de moessonwind’. De moesson – van het Arabische ‘mausim’: seizoen – met zijn prachtige regelmaat, staat symbool voor de handel en daarmee voor de verdraagzaamheid die etnische verschillen overbrugt: ‘handel is de grote gelijkmaker tussen mensen en volkeren’. Vroeger zorgden de moessonwinden voor de wind in de zeilen van de razendsnelle Arabische dhows, in de moderne tijd is de Indische Oceaan ‘de internationale verkeersader van de wereld’. De helft van de wereldhandelsvloot vaart bijvoorbeeld door de nauwe Straat van Malakka. De aan de handelsgroei gelieerde opkomst van de middenklassen geeft reden tot optimisme. Orde. Maar Kaplans relaas richt zich ook op de aan de Indische Oceaan aanwezige culturen, allemaal in ieder geval schatplichtig aan de islam, het hindoeïsme of het boeddhisme. In gebieden waar de handel bloeit is de tolerantie groot en ontstaan er soms prachtige culturele mengvormen, maar op andere plekken dreigen weer nieuwe etnische conflicten. Kaplan presenteert de oorzaak hiervan eenvoudig zoals die is: ‘een al te grote onzekerheid over wat ook, is het begin van fanatisme’. Een andere les van Kaplan – adviseur van meerdere Amerikaanse presidenten – is dat macht altijd beter is, zowel strategischer als menslievender, dan helemaal geen macht. Op dit gebied ziet hij veel nieuwe uitdagingen, zo kondigt Kaplan de politieke ineenstorting van het Midden-Oosten al aan. Wat betreft de stabiliteit kunnen supermachten Amerika en China, allebei azend op meer invloed in de Indische Oceaan, elkaar vinden. Reden ook waarom hij de Amerikanen aanmaant om meer aan klimaatbestrijding te doen (wat ook hun imago ten goede zal komen). Kleurrijk. De reisbeschrijvingen borrelen over van kleur, soms waan je je zelfs even in Sindbads wereld. Wat ook helpt is dat Kaplan zijn relaas doorspekt met geschiedenis, interviews en literaire verwijzingen. Hij trekt veel inzichtelijke historische parallellen, en vooral dat maakt zijn boek een mooie en nuttige aanvulling op Mahbubani’s De eeuw van Azië (dat zich puur richt op de toekomstige economische kracht van Azië). Een fascinerend hoofdstuk is bijvoorbeeld gewijd aan de vrij onbekende handelsnatie Oman en diens Sultan Quaboos, een ‘zonderlinge, erudiete man’. Ook over India’s vele gezichten heeft Kaplan krachtige passages opgenomen, zoals de vergelijking tussen Lord Curzon, ‘onderkoning van India’ en literator Rabindranath Tagore, bedoeld om de harde geopolitieke koers die India nu al is ingeslagen, af te zetten tegen zijn bedachtzame schoonheid. En soms gaan woorden over schoonheid en realpolitik samen op, zoals in Kaplans uitspraak: ‘echte staatslieden denken tragisch om tragedies te voorkomen’. Wat hij in Moesson neerlegt is een rijke toekomstschets, waarbij hij wel steeds voorzichtigheid inbouwt en aangeeft dat het ook anders kan uitpakken. Maar alle maatschappelijke factoren in ogenschouw genomen, is het hoogst waarschijnlijk dat de kaart van de Indische Oceaan bepalend zal zijn voor het aangezicht van de eenentwintigste eeuw’.

-        Kwik. Indien wij het niet met z’n allen kunnen aansturen, zal een wereldmacht het heft in handen nemen en richtend moeten optreden om over een deel van de mensheid te waken. De Amerikaanse regering heeft zich nu opgeworpen om Suriname nadrukkelijker te wijzen op de ongelooflijk gevaarlijke verhoudingen binnen het zijnsveld, indien men kwik niet uit de goudzoekerei en atmosfeer haalt.

-        Vijf. Dacht ze dat de aanhouder wint? Het zal vandaag weer moeten blijken of Jennifer Geerlings – Simons het voor mekaar kreeg/krijgt om een openbare vergadering, door verlening van quorum, kan opstarten in De Nationale Assemblee. De tegenwind wordt echter heviger en de leiding van de regering ongeduriger. SU staat parlementloos! Voor hoelang nog?

-        ‘Gong-tori e prati’. “Que pasa… el condor pasa?”.  Het is een aantal burgers strak opgevallen, dat er minstens een burgervader zwaargewapend en met evenzeer AK-bodyguard(-s) opereert. Men moet er wel blijvend vanuit gaan, dat wie geen kwaad doet echt geen heftige militaire wapens met zich hoeft mee te torsen. Anders wordt het wel, als de samenleving onnodig wordt getart. Wie goed doet, goed ontmoet…? Yes! In een tijd, dat de USA en Cuba met een stevige vrijpartij starten, gaat men in SU nog even averechts door met truttig gedrag en een verjaarde ‘revo-styling’  te prolongeren? Doe toch niet zo gek, maaaanh!.

-        Lachen. Sta je je bejaarde auto te tanken, met wat goedkopere loodvrije…, ziet men daar een manneke naar een ‘super’ Lexus rennen. Iemand die nog maar nauwelijks een paar jaartjes in het land vertoeft en dan al op staatskosten in een peperdure Lexus voortbeweegt. Wat een ongebreideld materialisme, toch weer op vier dure wielen voort gestoten. Doet onverhoopt denken aan de simpele Chevrolet Corsica’s die uit Miami werden ingevoerd en doodgewone ministerauto’s mochten worden. Maar wat nu gebeurt, is gewoon bij de beesten af. Mensen die dertig jaren en langer in de samenleving zweten en zwoegen om brood op tafel te krijgen, worden overkeken door allerlei Lexus – parvenu’s. 25 Mei 2014 of veel eerder, ‘…a musu keba, bala!’. .

-        Momsie. Hij liet de familie in Paramaribo weten, niet naar de hoofdstad te kunnen/zullen  komen, als men in De Nationale Assemblee niet het huiswerk afdoend heeft gemaakt, zodat er in voldoende mate quorum wordt verleend. Ook zijn de agendapunten van groter belang en zal Momsie niet afreizen voor mindere zaakjes of goden. Hij heeft tenminste met zijn partijleiding afgestemd. Verder hekelt hij kritieken van mensen die terecht en misschien ook wel onterecht, weken achtereen in het buitenland verkeerden.  Momsie heeft van zijn artsen gehoord, dat hij zich niet nodeloos moet inzetten en de vele kilometers beter kan sparen om het thuisfront voor de paarse winst veilig te stellen. Er wordt in de hoofdstad toch maar eenzijdig gehoopt, op verbetering van zaak en beterschap in de ‘poli poli’. IJdele hoop! Het wordt echter tijd, dat men ook oprecht aan Momsie denkt en niet aan een aantal ludieke eisverhaaltjes, blijkt te zijn overgeleverd. Vooral tante Jenny moet Momsie niet dreigen…, hor! ‘Zomaar ye kom dreig na boyke…?’. Onkan!

-        Website media: ‘Bouterse probeert Santokhi monddood te maken…’. “Huuuuh, we frede yere!”. Niemand maakt niemand dood…, laat staan monddood. Verkiezingstijd…, vrolijke tijd. ‘A seki e go teki wan vaart’. Wie balletjes kaatst, moet ‘kronto-ba’ terugverwachten.

-        Bem. Het meisje dat orale seks bedreef en wat allemaal op het internet werd ‘getubed’ (…), mag een ‘vette waka’ nemen naar een andere school. De jongen die met haar bezig was, zal ook afscheid moeten nemen van zijn maatjes. ‘Opa Doeli’, staat de twee misschien wel te wachten als het uiteindelijk zo doorgaat.

-        Respect. Dat is een element in het leven, dat je dient af te dwingen en wat niet cadeau wordt gedaan of op de straattegels te koop is.  Politieonderzoek gaande? Jawel, naar een incident tussen beveiligingsman annex chauffeur van het preskabinet en een majoor van politie. Nogmaals, zal opnieuw uit deze casus blijken, wie bevoegd en dus in rechte is om op de strepen te staan. Ook op te treden overwegende een ambtsbevel en wie uiteindelijk in het meer respectloze zal/kan worden teruggewezen.

-        ‘Sam sam’. Barack, Raoul en Francisco. Paus Franciscus heeft volgens de Amerikaanse media een belangrijke rol gespeeld, in de toenadering tussen de VS en Cuba. Maar wat voor rol? De ‘New York Times’ maakte een reconstructie van de onderhandelingen en de rol van de paus. Franciscus heeft de afgelopen zomer, toen gesprekken tussen de VS en Cuba in een kritieke fase zaten, brieven geschreven waarin hij Obama en Castro op het hart drukte een “humanitaire oplossing” te vinden voor het al meer dan vijftig jaar durende conflict. Op dat moment was het Vaticaan al ruim anderhalf jaar betrokken bij geheime gesprekken tussen Washington en Havana. In totaal zijn er negen ontmoetingen geweest tussen bemiddelaars van beide landen. Die gesprekken kwamen begin 2009 op gang, toen Obama in het Witte Huis kwam. Hij verlichtte de reisbeperkingen voor Cubanen en op een bijeenkomst van Noord- en Zuid-Amerikaanse leiders in april sprak hij over “een nieuw begin met Cuba”. Cuba reageerde nauwelijks. Sterker: het arresteerde de Amerikaanse ontwikkelingswerker Alan Gross, op verdenking van spionage. Hij werd in 2011 veroordeeld tot vijftien jaar cel. Al sinds de arrestatie van Gross was Hillary Clinton, minister van Buitenlandse Zaken in Obama’s eerste termijn, bezig om Gross vrij te krijgen. Aan het eind van haar termijn, in 2012, sprak ze in een memo aan de president haar frustratie uit dat dat niet was gelukt. Toch adviseerde ze de president om het handelsembargo tegen Cuba te heroverwegen. Iets meer dan 140 kilometer zee scheidt de Verenigde Staten van het eiland Cuba. De geografische afstand tussen de buurlanden is misschien klein, de diplomatieke kloof was meer dan 50 jaar onmetelijk groot. Waar ging het mis? http://nos.nl/artikel/2009521-de-vs-en-cuba-50-jaar-slechte-buren.html

-        MH17.  De Verenigde Staten hebben alle data waarover ze beschikken met betrekking tot de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne overgedragen aan Nederland. Dat heeft de Amerikaanse onderminister voor Europese Zaken Victoria Nuland verklaard.

-        ‘Lijmkwast en soppen?’. Premier Rutte gaat niet naar de EU-top in Brussel. Hij heeft gevraagd of premier Bettel van Luxemburg ook namens hem het woord wil voeren bij de top van regeringsleiders. Minister Koenders gaat naar Brussel om Bettel bij te praten en “de inbreng te delen die ik voor de bijeenkomst van de Europese Raad heb voorbereid”, aldus Rutte in een brief aan de Tweede Kamer. De regels van de Europese Raad staan niet toe dat regeringsleiders zich laten vervangen door andere leden van een kabinet. Rutte heeft besloten in Den Haag te blijven in verband met de problemen rond de zorgwet van minister Schippers. Het komt vrijwel nooit voor dat een regeringsleider niet naar een EU-top komt. Nu dus wel!

 

 

****************

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXLIV 17.12.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXLIV 17.12.2014.

 

- Economie. Ziet er niet zo best uit, als onomwonden gesteld wordt of kan worden: “Monetaire reserves gekelderd en Staatsschuld fors toegenomen”. En men wil de samenleving wijsmaken, dat er niet wederom ongehoord is verspild, zich heeft vergrepen aan het volksvermogen? Macaber grapje, hor!

 

- Wat was dat? De voorzitter van het parlement gaat naar het straatniveau van de partijpolitiek? Mochten lezen: “Partijaanhang zal Doekhie en anderen van repliek dienen…”. Als er tegen die tijd nog een partij is, na wat allemaal is aangericht. En Brunswijk van ABOP dan? Heeft zij daar ook wat over te zeggen? Elo!

 

- Tekende. De ene dag wel en de andere dag weer niet…, tekende de voorman van de eenmansfractie DOE voor presentie in De Nationale Assemblée. Vlees noch vis, of is er nog een rationeel verband aan te binden? De samenleving was voorgehouden, dat Breeveld principieel niet meegaat in het behandelen of afhandelen van de Wet op het Constitutioneel Hof. Of is ook dat verkeerd begrepen? Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat De Nationale Assemblée niet in ‘openbare vergaderingen’ bijeen kan komen, omdat men geen quorum voor de bijeenkomsten heeft/verleent. De huidige coalitie mist de kracht om nog gedegen voor de dag te komen. En dat schuurt, steekt en geeft helse pijn. Nog meer als de oppositie aantoont, dat de huidige regering geen recht van bestaan meer heeft. Simpel omdat een solider draagvlak, is komen weg te vallen. Herhaalde malen was het pappen en nathouden, maar nu is de algehel;e droogte wel navenant aangezet.

 

- Wanbetalingen. Blijkt dat een aantal overheidspublicaties, waaronder ‘De Overheid’, niet indirect maar direct door wanbetaling aan producenten zal gaan verdwijnen. Op dit stuk wordt levendig teruggekomen. Boter bij de vis!

 

- Pijn. Overal komt men de mensen tegen die lichaamspijn hebben. Meestal geeft men daar de schuld aan naweeën van chikungunya. Opmerkelijk veel meer mensen in kleine kring die de zaak hebben opgelopen. Ook in Nederland komen mensen aan, die het virus in Suriname of Curaçao hebben opgelopen. De tropische ziekte chikungunya, grijpt om zich heen in het Caribisch gebied. Op Curaçao zouden inmiddels zo’n 20.000 mensen besmet zijn, schat de GGD; meer dan 10 procent van de bevolking. En dit aantal stijgt in rap tempo. In Nederland waarschuwt het RIVM vakantiegangers voor het virus. “Je kunt er niet zo veel tegen doen, alleen zorgen dat je niet gestoken wordt. Smeer je daarom goed in met deet, gebruik bedekkende kleding en slaap onder een klamboe…”, adviseert Jaap van Dissel. Ook moeten mensen zorgen dat er geen stilstaand water in hun omgeving is. Muggen broeden daarin. Chikungunyakoorts wordt overgebracht door de mug die ook het dengue-virus verspreidt. De ziekte is niet dodelijk maar leidt wel tot hoge koorts, huiduitslag en zeer zware gewrichtspijnen. De koorts bij de chikungunya-patiënten verdwijnt na 1 tot 2 weken, maar de gewrichtspijnen kunnen maanden tot zelfs jaren aanhouden. Een vaccin voor het virus is er niet. Overlijden? Volgens het RIVM is chikungunya geen gevaarlijke infectieziekte waar je aan doodgaat. “Er kunnen wel eens mensen overlijden die de ziekte hebben, maar die hebben dan vaak andere onderliggende medische condities die maken dat ze al heel kwetsbaar zijn”, aldus Van Dissel. Vorig jaar oktober dook chikungunya op in het Caribisch gebied. Op Sint-Maarten brak het virus begin dit jaar uit en in juni werd het eerste geval geconstateerd op Bonaire. Op Curaçao werd begin augustus een eerste patiënt geregistreerd. Video: http://nos.nl/artikel/2009257-rivm-waarschuwt-voor-chikungunya-virus.html

 

- Wanneer. De hamvraag bij velen die het land willen bezoeken blijft herhaald…, wanneer men afkomt van de KLM – tariferingen die nu weer opgeld doen. De SLM houdt het op rond de US$600,– ‘all in’ naar Schiphol v.v., vanuit Schiphol naar Zanderij Euro 1.399,– businessklasse en de KLM weet dezer dagen, niet minder dan 1900,– Euro voor een economyticket in te loggen; vanuit Schiphol naar Zanderij? Ruim Euro 1400,– plus allerlei ‘taxes’. Vergelijk voor de gein, de aanbiedingen van de KLM naar Jakarta of Willemstad maar eens en zie of daar ook een 89.9% bezetting over het gehele boekjaar bij voorkomt. Overigens, zijn ook de brandstofprijzen in de luchtvaart gekelderd. Maar de KLM lijkt de andere kant op te kijken, als het om AMS-PBM-AMS gaat of omgekeerd.

Goudprijs vandaag woensdag 17 december 2014

EURO €

1 troy ounce

960,57

+4,45

+0,46%

1 gram

30,88

+0,14

1 kilogram

30.882,68

+142,93

US DOLLAR $

1 troy ounce

1.196,30

-0,20

-0,02%

1 gram

38,46

-0,01

1 kilogram

38.461,29

-6,43

             

Trend goudprijs 2013 – 2014

Trend EURO € per troy ounce

Vandaag

960,57

+4,45

+0,46%

Gisteren

954,70

+5,87

+0,62%

Vorige week

995,32

-34,74

-3,49%

Vorige maand

948,45

+12,13

+1,28%

Vorig jaar

902,51

+58,07

+6,43%

Trend US DOLLAR $ per troy ounce

Vandaag

1.196,30

-0,20

-0,02%

Gisteren

1.195,00

+1,30

+0,11%

Vorige week

1.232,40

-36,10

-2,93%

Vorige maand

1.188,50

+7,80

+0,66%

Vorig jaar

1.241,40

-45,10

-3,63%

         

Laatst gewijzigd: 17-dec-2014 16:00 CET

 

- Lucht. Kan het zo worden, dat er lucht in de tunnel van onbegrip wordt geblazen? Er lijkt een ingrijpende koerswijziging ophanden in de gespannen relatie tussen de Verenigde Staten en Cuba. De president Obama en Castro leggen om 14.00 uur Surinaamse tijd, gelijktijdig een verklaring af. Functionarissen in Washington DC melden, dat Obama dan een verlichting van het embargo tegen Cuba aankondigt. Er wordt zelfs gemeld dat de VS diplomatieke banden met Cuba aangaat en er over enkele maanden al een ambassade wil openen. Dat zou een enorme doorbraak zijn in de relatie tussen beide landen, die al ruim een halve eeuw zeer gespannen is. De VS hanteren sinds de jaren 60 een economisch en financieel embargo tegen Cuba, dat toen nog een trouwe bondgenoot was van de Sovjetunie. De eerste signalen voor de koerswijziging waren er halverwege de middag, toen berichten over een gevangenenruil naar buiten kwamen. Cuba heeft in ruil voor drie spionnen een Amerikaanse hulpverlener en een spion vrijgelaten. De hulpverlener zat vijf jaar vast, de spion twintig jaar. Ze worden over enkele uren terugverwacht in de VS. De Cubanen werden in 2001 veroordeeld voor spionagepraktijken. Ze staan op Cuba bekend als de ‘Cuban Five’. Twee van de vijf zijn eerder al vrijgelaten omdat ze hun straf hadden uitgezeten. President Obama had onlangs nog gezegd dat een vrijlating van hulpverlener Alan Gross “een belemmering voor een constructievere relatie met Cuba” kon wegnemen.

 

- Snowdon. Nederland heeft geen lessen getrokken uit de onthullingen over spionagepraktijken van overheden. Dat heeft klokkenluider Edward Snowden gezegd tijdens de uitreiking van de Big Brother Awards in Amsterdam. Hij sprak via een videoverbinding. Snowden is teleurgesteld dat de AIVD en de MIVD dezelfde weg willen volgen als de NSA in de Verenigde Staten. “Nederland maakt zijn wetten erger”. Nederland heeft geen lessen getrokken uit de onthullingen over spionagepraktijken van overheden. Dat heeft klokkenluider Edward Snowden gezegd tijdens de uitreiking van de Big Brother Awards in Amsterdam. Hij sprak via een videoverbinding. Snowden is teleurgesteld dat de AIVD en de MIVD dezelfde weg willen volgen als de NSA in de Verenigde Staten. “Nederland maakt zijn wetten erger”. De Nederlandse inlichtingendiensten mogen nu niet zomaar gegevens onderscheppen die via kabels lopen (met uitzondering van telefoonlijnen), maar als het aan het kabinet ligt verandert dat, omdat een heel groot deel van het internet via grote netwerkkabels met elkaar is verbonden. Decryptiebevel. Ook ging Snowden in op het zogenoemde decryptiebevel, waar minister Opstelten van Veiligheid & Justitie voorstander van is. Als het decryptiebevel er komt, kunnen onder meer terreurverdachten verplicht worden wachtwoorden af te staan aan de politie. Snowden wijst erop dat iedereen wel eens wachtwoorden vergeet. “Je verandert je wachtwoord op vrijdag, maandag kom je terug op kantoor en dan ben je je nieuwe wachtwoord vergeten. Als dat met je iPhone gebeurt en er is een decryptiebevel van kracht, dan ga je naar de gevangenis, want de politie gelooft je niet”. Een ander probleem met het decryptiebevel is volgens Snowden, dat er eigenlijk aan verdachten gevraagd wordt, tegen zichzelf te getuigen.

 

- Verlies van moraliteit. Oud-topambtenaar van Justitie Joris Demmink heeft een rechtszaak tegen het Algemeen Dagblad (AD) verloren. De krant berichtte eerder over contacten van Demmink met een beruchte jongenspooier en Demmink eiste rectificatie en een schadevergoeding. De rechter vindt dat de krant zorgvuldig heeft bericht en geen grenzen heeft overschreden. Het krant is tevreden over de uitspraak die de rechter nu heeft gedaan. “Het AD heeft altijd pal achter deze publicatie gestaan”,’ zegt Bart Verkade namens de hoofdredactie. “Onderzoeksjournalist Koen Voskuil heeft ruim een jaar diepgravend onderzoek gedaan naar alle beschuldigingen en geruchten over de heer Demmink”. Volgens de krant is de publicatie tot stand gekomen na een jaar onderzoek. Zes bronnen hebben onafhankelijk van elkaar verklaard, dat Demmink in de jaren 80 contacten had met een beruchte jongenspooier. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar Demmink. De rechter bepaalde in januari dat de oud-topambtenaar moet worden vervolgd voor verkrachting. In deze zaak wordt onderzocht of Demmink in de jaren negentig twee Turkse jongens van 12 en 14 jaar oud heeft misbruikt.

 

- Crisis in Den Haag. Den Haag is in de ban van het politieke probleem dat is ontstaan nadat de Eerste Kamer gisteren het voorstel verwierp voor een zorgpolis met beperkte artsenkeuze van VVD-minister Edith Schippers. Op allerlei niveaus is er overleg om uit de impasse te komen. Minister Edith Schippers zou de hoofdlijnen van de Wet niet willen aanpassen. Maar naar verluidt, wil ze wel kijken naar een bijlage waarin ze tegemoet komt aan de bezwaren van de PvdA-senatoren die kritiek hebben op de macht van verzekeraars. Verschillende hoofdrolspelers, onder wie vicepremier Asscher en minister Dijsselbloem, kwamen woensdagmorgen naar het Ministerie van Algemene Zaken. Minister Schippers heeft lang gewerkt aan het draagvlak voor haar zorgplan, in de sector én bij de oppositie. Uiteindelijk gingen D66, ChristenUnie en SGP, in ruil voor verzachting van bezuinigingen op de langdurige zorg, akkoord. Het voorstel bepaalt dat zorgverzekerden niet in alle gevallen hun ‘eigen arts’ mogen kiezen. Zij moeten dan naar een behandelaar, waar hun zorgverzekeraar afspraken mee heeft gemaakt. Door deze afspraken kunnen zorgverzekeraars geld besparen en kan de zorgpremie omlaag. Er blijven wel zorgverzekeringen bestaan met ‘vrije keus’, maar die zullen duurder uitpakken.

 

- X-mas carols. Barack en Michelle Obama hebben in een interview in People Magazine gesproken over hun ervaringen met racisme in Amerika. Tot nu toe liet het presidentiële paar daar weinig over los. “Voor hij zijn intrek nam in het Witte Huis was Barack Obama een zwarte man die aan de zuidkant van Chicago woonde en die vaak moeite had om een taxi te krijgen”, vertelt Michelle Obama. En zelf had ze ook zo haar problemen. Toen ze als ‘first lady’ incognito ging winkelen bij de Amerikaanse winkelketen Target, was de enige die in de winkel naar haar toe kwam een vrouw die vroeg of ze iets voor haar uit een schap wilde pakken. “Ze zag me niet als first lady, ze zag me als iemand die haar kon helpen”. Obama voegt daar aan toe: “Er is geen zwarte man van mijn leeftijd, met een goede baan, die niet heeft meegemaakt dat hij de sleutels van zijn auto niet terugkreeg toen hij uit een restaurant kwam. Ja, dat is mij ook overkomen”. Ook werd hij tijdens een chic diner waarbij hij gekleed ging in een smoking eens voor ober aangezien. “Iemand vroeg hem om koffie te gaan halen”, vertelt Michelle Obama. Toch zijn ze ook positief. “De kleine irritaties en vernederingen die wij ervaren zijn niets vergeleken met wat de vorige generatie heeft doorgemaakt”, zegt Obama. “Het is verbeterd…, maar er kan nog meer vooruitgang worden geboekt”, constateert het echtpaar. Barack en Michelle Obama refereren ook aan de recente gebeurtenissen in Ferguson en New York, waarbij de politie twee zwarte mannen doodschoot. “Het is één ding dat ik op een diner word aangezien voor ober. Maar het is een andere zaak als mijn zoon wordt aangezien voor dief en in de boeien wordt geslagen, of erger…, omdat hij over straat loopt en gekleed is zoals tieners zich kleden”.

 

- Olie. Een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, is dinsdagochtend voor het eerst sinds juli 2009 onder de 60 dollar gekomen. Een van Brentolie (159 liter) zakte met 2 procent naar 59,68 dollar. Een vat Amerikaanse olie dook onder de 55 dollar, dat is sinds mei 2009 niet meer voorgekomen. De olieprijs daalt al weken waardoor iedere verdere verlaging nieuwe laagterecords oplevert. In juni kostte een vat olie 115 dollar, mede door overproductie enerzijds en een lage vraag anderzijds zakte de prijs gestaag. Die daling kwam op 27 november in een stroomversnelling toen oliekartel OPEC besloot de productie op peil te houden. Het terugschroeven van de productie zou betekenen dat de prijs weer stijgt en daarmee ook de inkomsten voor de bij OPEC aangesloten landen.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXLIII 15.12.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXLIII 15.12.2014.

 

- Seki. Storm in een glas water. Als de voorzitter van de Nationale Partij Suriname zijn inlichtingenrapportage serieus zou nemen, kon hij ver vooraf weten, dat Ronnie Brunswijk er een ‘gewoonte’ van maakt, de vergaderingen van andere politieke partijen te bezoeken. Ook misschien wel om zijn voorkomen op te krikken en heel gewoon/ongevraagd –zonder enige toestemming– het woord te nemen/voeren. In Nederlands, Aucaans en/of Sranan. Voor ieder wat wils in dit politiek cabaret. Sommigen zien daar iets storends in, anderen vinden het een brutaliteit en weer derden vinden het een leuke verpozing. Niets aan de hand, bala. Enkel een stormpje in een glaasje Cottica- of Coermotibo water. Wie er iets bijzonders in wil zien, moet opnieuw naar de kleuterklas van Moengo. Ook DNP – 2000 bezocht ‘Bravo’ lang geleden, in Moengotapoe. Met een ‘pick up’ vol kindertjes…, toen ‘Bosje’ daar met aartsrivaal Gary vergaderde. Nu allemaal stemgerechtigd. De VHP onder Santokhi kreeg tijdens kerninstallaties in Moengo ook een zeer welgevallig bezoekje. “No wan seki no e seki…, Marwina n’af ala sema”.

 

- Kolonisatie. Opdracht: “Lees dat boek ‘Moesson’!”. Ze willen in de watten worden gelegd. Wie wil dat nou niet, na veel ellende? Heeft allemaal niets met integratiedrang of -dwang te maken, maar eerder een vlucht uit de kartondoos, gereden staatsvervolging bij het afbreken en (trans-) migreren ‘onder dwang’ van hele dorpsgemeenschappen. Dat betekent ook de achterliggende oorzaak van influx. Werken voor Chinese ‘contractors’ in het buitenland en dan in een willekeurige gemeenschap glippen. Hele Chinese volksstammen die naar andere landen trekken en legaal –meer nog illegaal– een land komen binnenstappen. Suriname vanuit Schiphol, Belém, Caracas of Bogota. Van Vuurland tot Alaska en terug, tracht men de autochtone bevolkingen nu gerede te overstemmen. Van voormalige Oostbloklanden, via het Zuid-Europese Griekenland naar Portugal. Hele havengebieden door Chinees kapitaal in- en overgenomen. Rotterdam…? Miljarden overbevolking dwingt tot aangeduid wereldexpansionisme?! Koloniseren bovendien om de eigen productafzet, in andere landen te bevorderen. Oud koloniaal systeem. Politieke invloed, een meer dan gewenst luxe artikel. De Surinaamse ambassade in China ‘moedigt aan’ en ‘ontmoedigt’ helemaal niet. Wat zijn de gevolgen voor Suriname? In ieder geval…, is de prijs nu van eigendomsterreinen uit de voegen gerukt en maakt men de woonwijken tot surfplatforms, waarbij hoge betonblokken het meest gewenste artikel in de ‘bouwnijverheid’ zijn geworden. Al staan de etages wachtend leeg. Wachtend op wat? Met al het nevenschikkende van aan-/afleveringentiteiten en bedrijfsorganisaties op rij. Alle destructieve gevolgen, voor lokale handels- en bouwondernemingen van dien. Is het dat allemaal, waar men op zit te wachten? Dachten van niet. Glas- en aluminiumfabriekjes midden in woonwijken? Chaos!

 

- Para. De man kwam met een noodsnelheid uit Para en liep zeer zeer zeer hard van stapel. Een goudopkoop en verwerkingsbedrijf werd meteen gesloten. Wat Mohamed op de berg niet kon, werd wel vanuit een ander zaakje gewoon gedaan. De zaak kwam gillend tot stilstand. Wie schetst ieders verbazing, dat de goudopkoop en –verwerking, weer ‘op proef’ is heropend. Zo ontstaan nou de geruchten over ‘Tante Tjukeros Bandaleros’. Iets eerst niet afgeven, innemen en dan plotseling als ‘gudu papi’ noodzakelijke olie –voor het gestagneerde– inzetten en lekker pompen. Glijmiddel, ‘so bun’. En dan wil men dus nog steeds niet…, dat sommige mensen over illegaliteiten gaan roddelen? Houd toch op man!

 

- ‘Elections relay, maaaanh’. “De verkiezingen staan voor de deur…”. En Doekhie moet zich in Nickerie, nu dwingend inzetten om die te winnen. Weet Doekhie dan meer dan de doorsnee Surinamer en heeft hij een alternatieve datum in het hoofd? Zijn de nationale/algemene en geheime verkiezingen voor landelijke en regionale organen nu in Mei 2015 of veel eerder? Lijkt er veel op, dat Doekhie zo langzamerhand de meest rationele NDP-er in het land is geworden, of nog even wil zijn. Zich ook als zodanig uitgeeft? DNA in deze formatie en de restcoalitie in het bijzonder, zijn als bestuurssleutels, blijkbaar niet echt meer zo belangrijk voor ‘broeder Rachied’. ‘Tell it and them…, like it really is, Momsie’.

 

- Panka. Als Jogi iets zegt, dan luistert men. Inderdaad heeft Panka meer dan tien jaren onder de amandelboom gezeten en dacht daarmee een quorumspook op te wekken en te ge-/misbruiken. Wel of geen quorum verlenen, is echter een legitiem instrument om een parlement stevig aan te sturen. Bijna even belangrijk, als een in te kunnen dienen en wel te passeren ‘motie van wantrouwen’. Mooier zou het zijn, indien een regeringsleider, tezamen met zijn voorzitter in het parlement geplekt zou mogen inzien, dat het zo niet verder kan en noodzakelijkerwijs meteen te wijken, naar vervroegde verkiezingen. Als men daarbij tenminste niet gaat denken, dat de aanhouder altijd wint. Want dat resultaat zag ‘de familie’, bijkans al in 2000 en 2005. Maar misschien is men wel degelijk, ongeneeslijk masochistisch ingesteld. Je weet het tegenwoordig maar nooit, met de aangeslagen pappenheimers. Nemen mee: http://nl.wikipedia.org/wiki/Masochisme http://nl.wikipedia.org/wiki/Narcisme http://www.encyclo.nl/begrip/narcisme www.encyclo.nl/begrip/Masochisme

 

- ‘Policy’. De politieke sectie van de Chinese ambassade hier te lande geaccrediteerd, organiseert nog deze week een ontvangst voor de Korpschef (KC) van politie en ongeveer 100 manschappen. Leiders van de Chinese gemeenschap en ondernemingen, zijn hiervoor uitgenodigd. De Chinese ambassade maakt zich op, om donaties aan ‘de politie’ te overhandigen. Een andere belangengroep, heeft een bloedeigen kamer van koophandel & fabrieken…, associatief in de pijplijn. Ze waren toentertijd toch zo verknocht, in/met die ‘kamer’ van Ameerali? ‘San pesa dan?!’.

 

- Occupatie. Wordt uiteindelijk beloond, op de voormalige plantage ‘Amsterdam’ in Commewijne. Vijftig gezinnen die land occupeerden en daar dus jarenlang op gingen wonen, krijgen nu middels een akkoord met de eigenaren van de terreinen, ‘…recht op grondtitel(-s)…’. Hoe dat is geregeld, kon nog niet door een euforisch aangeschoten NDP- districtvertegenwoordiger, worden gemeld. Het zou gaan om een gebied, grenzend aan Tamansari.

 

- Sroto. Nog een groter aantal vervallen restauraties, werd door de bestuursdiensten gesloten. Vanwege onhygiënische toestanden die er waren gaan heersen en werden aangetroffen.

 

- ‘Outcry’. Sociaal zwakke huishoudens en burgers met een beperking, kunnen waarschijnlijk nog voor de Kerstdagen hun financiële bijstand uitbetaald krijgen. Er kwamen geluiden bij de pers binnen, dat de uitbetalingen waren gestagneerd. Nu Financiën de zaken in orde lijkt te maken, is de hoop er terecht op gevestigd, dat de zaak nog tijdig rond komt. Er zou volgens nader gerucht, vanuit het kabinet van het staatshoofd, wederom zijn ingegrepen. Nu nog al de ander achterstallige betalingen van de Staat, voor aan-/opgeleverde goederen en diensten. Kerstbonussen, salarissen, suppleties en de facturen van subleveranciers, moeten spoorslags worden uitbetaald! ‘No doubt about that…!’.

 

- Mammie & Pappie. Beiden wilden droga naar het buitenland smokkelen, maar werden door het BID-team te Zanderij in de kraagjes gevat. Bijna vier kilo’s aan cocaïnepasta in de bagage. Elo! Pappie Ramdath is al zestig en mammie Niermala zeven en vijftig. ‘Skandalik drama’. Zou zo de titel van een boek kunnen worden.

 

- RIP. Aan de samenleving kwam te ontvallen, de jurist en onderwijskundige, Mr. Drs. Archibald D. Marchall.

 

- Union. De ‘unie van samenwerkende partijen’, zit dicht bij de keuze van een ‘nom de guerre’ om de strijd aan te binden en onder naam in te kunnen gaan, tegen wat absoluut niet goed is gebleken voor de Republiek Suriname en per ommegaand weg moet worden gehaald. Met legale en uitermate democratische middelen. Niet wat Limburg nu dagelijks, als gevederd uitlokker op de paarsgeverfde Staatsradio suggereert.

 

- Crime. Willem Holleeder blijft de komende twee weken vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Volgens de rechter-commissaris is er voldoende bewijs om hem vast te houden. Holleeder wordt ervan verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor de liquidaties van vastgoedhandelaar Kees Houtman in 2005 en kroegbaas Thomas van der Bijl in 2006. Afgelopen weekend werd Holleeder opgepakt. Kroongetuige Fred Ros heeft bij justitie verklaard, dat Holleeder betrokken was bij de moorden. De 56-jarige Holleeder wordt ook verdacht van het ‘lidmaatschap van een criminele organisatie’.

 

- Dakloos in NL. Nederland kent steeds meer daklozen. In 2010 kwamen er 55.230 mensen bij de opvang terecht en in 2013 waren dat er 60.550. Dat is een stijging van tien procent, blijkt uit nieuwe cijfers van Federatie Opvang. De persorganisatie “Nieuwsuur”, ging naar opvangplekken voor jongeren en volwassenen in Groningen, Amersfoort en Alkmaar en overal was het aangetroffen commentaar: “We zitten overvol, we moeten mensen op straat laten slapen”. De groep ‘65 plus’ kent relatief de grootste stijging. Er zijn nu drieduizend ouderen. Dat is 43 procent meer vergeleken met 2010. Ook is er een grote stijging te zien van het aantal zwerfjongeren. Er zijn ruim zesduizend jongeren zonder thuis. Dat betekent een stijging van 14 procent.

 

- Malala. Het antwoord op Malala en de Nobelprijs. Pakistaanse Talibanstrijders hebben dinsdag in het noorden van Pakistan een door het leger gerunde school aangevallen. Daarbij zijn zeker 141 mensen omgekomen, onder wie meer dan honderd kinderen. Ook zijn er meer dan honderd gewonden gevallen. Na ruim zes uur zijn alle aanvallers door veiligheidstroepen gedood. Dat meldden de Pakistaanse autoriteiten dinsdagmiddag.

- ‘Crisis luimt?’. De Eerste Kamer heeft dinsdag in Den Haag, onverwacht een streep gezet door het voorstel van minister Edith Schippers op Volksgezondheid om de vrije artsenkeuze in te perken. Drie PvdA-senatoren konden niet instemmen met het plan om zorgverzekeraars een polis te laten aanbieden, waarin zij alleen behandelingen vergoeden door specialisten met wie zij een contract hebben. Daarmee keerde een meerderheid van 38 stemmen ‘tegen’ – 33 ‘voor’ in de Eerste Kamer zich ‘tegen’ de Schippers’ plannen. En dat is verrassend. Eerder dit jaar verzekerde Schippers zich van de steun van de coalitiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Deze partijen gingen akkoord, nadat op hun verzoek de bezuinigingen op de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten met ruim 300 miljoen Euro waren verzacht. De combinatie VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP zou in de Eerste Kamer goed moeten zijn, voor 38 van de 75 zetels. Een nipte meerderheid. Het sneuvelen van het wetsvoorstel heeft nog niet directe gevolgen voor de begroting van volgend jaar, maar wel voor die van 2016. Het plan zou op termijn een besparing van een miljard Euro moeten opleveren.

 

- ‘Bush for president’. Jeb Bush “beraadt zich actief” op het kandidaatschap voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.Dat heeft de gewezen gouverneur van Florida en broer van oud-president George W. Bush dinsdag bekendgemaakt. In een verklaring op sociale media zegt de 61-jarige Bush: “Gezien het sterke leiderschap dat Amerika nodig heeft, heb ik besloten mij actief te beraden op de mogelijkheid mij kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen in 2016″. Bush zegt dit besloten te hebben na uitvoerig overleg met zijn gezin. ‘Actief onderzoek’ in de aanloop naar verkiezingen, betekent in de Verenigde Staten vooral kijken of er voldoende geld op te halen valt en of de juiste mensen binnen en buiten de partij gemobiliseerd kunnen worden. De geruchten gingen al langer dat Bush van plan is op te komen namens de Republikeinen tijdens de verkiezingen van 2016. Namens de Democraten is Hillary Clinton een veelgenoemde mogelijke kandidaat.

Bush’s latino network en factor. Net als Clinton heeft Jeb Bush veel politieke vrienden en een uitgebreid netwerk van potentiële donateurs. Is een begenadigd intellectueel en in vergelijking met veel andere potentiële Republikeinse kandidaten politiek gematigd. Bush spreekt Spaans, heeft een vrouw van Mexicaanse “komaf” en kan meer dan andere Republikeinse kandidaten rekenen op de steun van de Spaanstalige gemeenschap, een belangrijke groep die doorgaans massaal op de Democraten stemt.

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXLII 15.12.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXLII 15.12.2014.

 

-        Ingreep. Het zou van politieke intelligentie getuigen, als mocht worden nageteld en gecategoriseerd hoeveel maal de burgerij, die fundamenteel eigenlijk niks moet hebben van de ‘regering Bouterse’, toch nog uit ‘pure noodzaak’ naar het kabinet van het staatshoofd stapte om daar haar civiele recht(-en) nadrukkelijk op te eisen. Ook Valies cum suis, baande zich daar een weg naar toe. Alleen al het feit dat er ‘in-debt cases’ (…),  hiërarchisch helemaal daar moesten worden aangeslingerd,  geeft onvervreemdbaar aan, dat de lagere echelons zowat vijf jaren lang niet gedaan hebben wat deze wel moesten doen. Vandaag de dag blijkt ook nog, dat het geld ‘op’ is en de uitkeringen aan de meest behoeftigen werden gestaakt. Althans voor ‘de maand december 2014’, laat men onbeschaamd weten. Let op wie straks als een duveltje uit een doosje komt springen en ‘gudu papi’  spelen. Op de valreep! Bekend scenario. Wat men als doekje voor het bloeden en een aangedreven boosdoener als eerst naar voren brengt, is dat de meest kwetsbaren –jeugd en senioren– over een stevig aantal maanden (…),  gratis met de trein van Jozefzoon zouden meekunnen. Hoe lang denkt men ‘groter onzin’ vol te houden. De trein van Jozefzoon, is in maatschappelijke zin nu al een dooie mus. Eigenlijk een verschraald eitje, dat uit een ‘hoge boom’ is komen te vallen. ‘Tjuku tjuku…’. Er zijn al mensen in opleiding? Bij een ‘N.V. Spoor’ dat nog niet eens bestaat? Of misschien bij een virtuele aannemer die geheel ‘buiten rechte’ de gunning voor treinenbouw en spooraanleg verkreeg? Wanneer heeft De Nationale Assemblee (DNA) ‘budget wise’, daarvoor toestemming verleend? Wat een land.

-        Glashelder. Het wordt met de dag duidelijker, dat Limburg ‘de Staatsradio’ misbruikt om geheel in de uitlokkingsstijl van 25 Februari 1980 – 08 December 1982 en ook daarbovenop geteld, bezig is een aantal geesten aan te roepen die ook de ‘micro-man’ straks als aangever niet zal kunnen bezweren. Wanneer  nu weer aanstekelijk blijkt, dat bepaalde schepsels niet het vermogen bezitten om uit het verleden iets te hebben opgestoken of geleerd en alsnog Goebbelssiaans te keer willen gaan…? De kruik die te water gaat, drijft net zolang totdat die ‘berst’ en niet ‘barst’…, zoals de ignorant ongeletterde ter eigen primitieve genoegdoening wensen aan te geven.

-        ‘A no wan grap’. De SLM heeft een aantal vliegtarieven gelanceerd, in een GI – 2 ‘Tap a yari’ kortingsprogram, wat meer om te smullen is. Houden zo…, strak!

-        Docent. Een onderwijsgevende heeft via de media de boodschap vrijgegeven, het een misdaad te vinden, dat één van de onderwerpen uit haar college –zonder enig wetenschappelijk draagvlak of gedetecteerd cerebraal vermogen– uit de nok van het gouvernementspaleis op het Onafhankelijkheidsplein werd verwijderd. Een van de meest indringende objectdelen die zij bij de geschiedkundige rondleiding van haar studenten duidelijk kon maken. Meer ter zake al het leed, dat een WIC (West Indische Compagnie) over de mensheid heen kon brengen. Maar misschien hebben de mensen die verantwoordelijk zijn voor de verkrachting van de historische waarden en normen in ons land, er meer aan om het verwijderde object boven de eigen woonschuur te plaatsen. Komt daar misschien beter tot z’n recht bovenaan de tempels van het ultieme aan kwaad.

-        ‘Police’. Tuchtmaatregelen tegen twee politieambtenaren ten uitvoer gelegd, nadat niet minder dan zes verdachten uit een onderkomen van de opsporing konden vluchten. Hopelijk komt men niet weer vertellen, dat het KPS in statistische zin  ‘een weerspiegeling’ is van de samenleving. Dat is dan echt niet om over naar huis te schrijven.

-        EBS. Een soortement aan verkapte propaganda, komt nu met grote regelmaat de samenleving zogenaamd ten goede. Vanuit een appendix van het zogeheten KvK&F gelanceerd. Vernoemd als virtueel ‘businessforum’ om in lijn met Ameerali’s opvattingen, de moordende elektriciteitstarieven te doen ingaan, dan wel in te voegen. Het wachten uit de samenleving is dan meteen, om in correctieve acties –binnen de laatste maanden voor de algemene verkiezingen– over te kunnen gaan. Want mismanagement en een totaal gebrek aan bezuinigingsmaatregelen, ligt rationeel aan de basis van wat de monopolist zou zijn overkomen. ‘Palu/NDP/Abop – styling, so bun’. Hydro-elektriciteit werd prolongerend voor een verkapt ‘dieseltarief’ verkocht aan bonafide consumenten. Loonsverhogingen van directie en staf? Juist ja! ‘Make my day…!’.  En wat men nu weer niet vertelt en angstvallig verzwijgt, is welke aanzienlijke kortingen men eigenlijk zou moeten doorvoeren, gegeven de transnationale instorting van de hoge prijs voor (diesel-)brandstoffen. Of meer nog dan, de lokale en verheven producties van brandstoffen, welke vanaf het voorbije weekeinde een raffinerende aanvang namen.  Men praat enkel over de moordende ‘verhogingen’ die eigenlijk bedoeld zijn, om de noodzakelijker gebleken spoedinvesteringen af te betalen. Maar dan zonder de bekende ‘corruptielijntjes’ te kappen? Want dat die er niet zouden zijn, wil men deze samenleving toch echt niet langer wijsmaken? Ook de burgerij in ons land heeft absoluut geen bijziende oogjes. Niets is of blijft geheim. Als ieder burger zelf betaalt voor de aangeleverde energie, is er weinig of niks aan de hand, maar men volgt in dit land een ‘names & faces’ traject. Wie lijkt op mij en wie lijkt op jou. Voor ‘skatje’ geen factuur, maar voor hem, de supermarkthouder, weer wel. Er zijn zelfs gebieden, waar de incasso van de EBS achterna wordt gezeten door mensen uit bepaalde politieke organisatie(-s). ‘24 on 24’ een zevental airco’s etc., in het private draaiende houden. Ontken dat nou ook eens een keer. Hoeveel gratis aansluitingen heeft men in dit land? Wie worden allemaal ‘in natura’ voorzien? Met andere woorden, gratis stroom geleverd? Al die zaakjes hoort men niet uit/in de propagandaverhaaltjes/-praatjes, welke nu ‘gevraagd en ongevraagd’ via bevriende ‘swing-websites’ worden gelanceerd. ‘Het bedrijfsleven…’, wordt er weldegelijk met de haren bijgesleept, terwijl juist die sector met een stevig aantal faillissementen zal komen te zitten. Weg met de gratis voorzieningen en wel deugdelijke/betaalbare energie voor iedereen. Ook voor het geteisterde bedrijfsleven, dat niet langer bereid is om zich te laten flessen door omhooggevallen en discriminerende entiteiten. Hogere energietarieven? Inflatie en niet te versmaden onbereikbaarheid van sommige producten, voor de gemangelde consument. En dan niet exclusief, de als allereerst geplaagde casino’s bedoelen. Die zouden juist toeristgenererend moeten werken. Het is niet de politieke subsidie alleen die een rol meespeelde. Het is de ongelijkwaardigheid van bepaalde en te onderhouden aansluitingen. Gratis stroom vanuit de politiek geplekt, betekent nu wel onverkort en onverlet ‘rationalisatie’ en dus ‘sanering’ van het netwerk. Stroomlijnen van personele kosten en bevrijding van corrupte (ver-) handelingen…! wensen wel te zien of de propagandisten, straks ook daar aandacht aan hebben gegeven/besteed. Eigenlijk, ‘in politicis’ een zeer goede zaak, dat men gewoon enkel aan verhogingen is gaan denken. Kan men des te meer reden hebben om voorgoed afscheid te nemen van ‘politieke avonturiers’ die in 2010 de zaken helaas van Hildenberg en Telting c.s. overnamen en totaal verkwanselden. De eurodenkende grapjassen uit het buitenland overgekomen, incluis. Let op! Koester het eigen kader? Nog een regering als de huidige, kan men wel weer zien  en natellen wat ervan overblijft. Uitholling van alles wat bestuurlijk nog enige waarde zou mogen hebben. Ongeremde urbanisatie, monopolisten, euromanie, consultenvirus, oneigenlijke (politiek-) kliekvorming met energie voor allen, als onderdeel van partijgedoe en verkiezingskunsten/-stunten/-lusten? Ga er maar aanstaan!,,  Verhoging van energietarieven, een welkome zaak. Maar dan om de inflatiespiraal aan te zwepen en ‘regime change’ nog maar weinig rembaar te versnellen. Bravo’s sociale wetgeving, ‘government takes’, fiscale aanvallen, onveiligheid, onopgeloste diefstallen, braak, roof, verhoogde elektriciteitstarieven, aanwijsbare verspilling van wat de natie had en gruwelijke aantasting van het volksvermogen, door aangedreven ad hoc uitspattingen? ‘Bye bye…’, in september 2015! Of natuurlijk, zeer veel eerder.  Met de complimenten van? Juist ja…, de weldenkende burgers in en van SU!

-        Uitspraak van de week: ‘Staatsolie heeft een bedrijfscultuur van eenheid in denken en handelen ontwikkeld. Het bedrijf heeft kunnen groeien door de arbeidsrust. Die rust en de bedrijfscultuur moeten niet verstoord worden, door de politiek en personen die met een andere agenda Staatsolie binnenkomen’, aldus een gevleugelde van vakbondsman Lloyd Read van Staatsolie. Vandaar dat de Staat dus opdracht gaf aan Staatolie, bij levendig gebrek aan eigen vermogensmiddelen om risicovoller in de goudzoek van Surgold te belanden. ‘We’re skimming, skimming, skimming…, in the name of the Lord…”!. Als dat allemaal maar goed blijft gaan. Wordt heftig betwijfeld. Of was dit wel een differentiatie, binnen de economische praktijkvoering? Of gewoon politiek opportunisme ten top?  ‘’NDP no bing wanni…, nono musu wanni…?.,,  ‘Time always tells, the real spills in time…!’.,,

-        Corrupt. Een ‘master of skimming’ in onder meer de telecommunicatie en een meest corrupte van buitenaf geïmporteerd figuur stapt gelukkig voortijdig op. Nu nog de vervolging van dit sujet?  Laurent Lamothe heeft zondag jl., via de microblogsite Twitter zijn ontslag als eerste minister aangekondigd. De eilandstaat in de Caribbean en tezamen met Santo Domigo deel van Hispaniola,  verkeert opnieuw in een ernstig sinistere (politieke-) crisis. Wanneer eigenlijk niet! Zaterdag jl. was er in de hoofdstad Port-au-Prince bij herhaling (anti-) regeringsprotest. De demonstranten eisten het ontslag van president Michel Martelly en zijn secondant Lamothe. Bij de ingezette manifestaties, kwam een persoon om het leven. Onhoudbare incidenten braken uit, toen honderden jongeren door politieversperringen probeerden te breken, op weg naar het presidentieel paleis. Ook uit twee andere steden van het land, werden protestmanifestaties gemeld. Afgelopen vrijdag kondigde de Haïtiaanse president nog aan, dat zijn premier, “…bereid was om ontslag te nemen…”. Opgeruimd staat in ieder geval, in het  regionale veel netter. Wie volgt?

-        Maastricht. De officier van justitie heeft  twintig jaar geëist tegen Alberto T. voor de moord op de 25-jarige Guido Kosterman in Maastricht. Kosterman was een infiltrant van de Criminele Inlichtingen Eenheid van de politie. In ruil voor geld gaf Kosterman informatie door over vrienden en kennissen in het drugsmilieu, onder wie de verdachte Alberto T.  In een loods in Maastricht werd Kosterman in december 2012 urenlang gemarteld. Na zijn dood werd zijn lichaam in brand gestoken.

-        Down Under. De politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling in een café in Sydney. Kort nadat zo’n zeven gegijzelden uit het pand wisten weg te komen, bestormde de politie het café. Het is niet duidelijk of de gijzelnemer is gepakt. Agenten gooiden flitsgranaten naar binnen en er waren explosies te horen. Daarna ging politie het pand binnen, gevolgd door mensen met brancards. Volgens Australische media zijn twee mensen omgekomen en zijn er meerdere gewonden, maar dat is nog niet bevestigd. De gijzeling heeft zo’n zeventien uur geduurd. De man die de mensen vasthield in het Lindt-café is de 49-jarige Man Haron Monis, een Iraanse vluchteling.

-        Holland Mafia.  Met de arrestatie van Willem Holleeder in Amsterdam, wordt er straks mogelijk in twee verschillende rechtszaken over dezelfde feiten gesproken: a. in de Passage – liquidatieproces en b. in een eventueel nieuwe zaak tegen Holleeder. “Dat maakt het allemaal erg lastig”, stelt Nico Meijering, één van de advocaten in het liquidatieproces. Holleeder werd afgelopen zaterdag opgepakt nadat Fred Ros, kroongetuige in het liquidatieproces, had verklaard dat Holleeder betrokken was bij de moorden op vastgoedhandelaar Kees Houtman en kroegbaas Thomas van der Bijl. Deze moorden staan ook centraal in het liquidatieproces. Onder andere Dino S., cliënt van Meijering, wordt verdacht van betrokkenheid bij die moorden. http://nl.wikipedia.org/wiki/Dino_Soerel http://www.vn.nl/Meer-dossiers/Dossier-Dino-Soerel.htmhttp://www.blikopdewereld.nl/rechtspraak/levenslang/levenslang-gestraften/3452-drie-keer-le...http://www.blikopdewereld.nl/rechtspraak/levenslang/levenslang-gestraften/3454-dino-sorel-r...

-     ‘Summa moro law.’ De Turkse president Erdogan, zegt dat de invallen van zondag bij diverse media…, een noodzakelijk antwoord waren op de smerige praktijken van zijn’ politieke vijanden. De acties hebben volgens hem niets te maken met het inperken van de persvrijheid. Hij reageert daarmee op de kritiek van de Europese Unie op de arrestatiegolf. De Europese Commissie zei zondagavond in een verklaring dat de operatie ingaat tegen de Europese waarden en regels waaraan Turkije wil deelnemen. Erdogan is niet onder de indruk. “Wij hebben niets te maken met wat de EU zegt. Houd je wijsheid alsjeblieft voor je”, zegt de Turkse president. Zondag jl. deden antiterreureenheden invallen bij een aantal media in Turkije die banden zouden hebben met de geestelijke Fethullah Gülen, een gevreesd tegenstander van Erdogan. Tientallen journalisten werden opgepakt. Zijn de media nou ‘vijand van Erdogan’ of van geheel Turkije…? ‘Summa moro law…?’. Wanneer macht in twijfelachtige handjes komt te liggen, krijgt men te maken met dit soort excessen.

 

++++++++

 

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXLI 13.12.2014.

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXLI 13.12.2014.

 

- ‘Wir haben es nicht gewusst’. De leugenbak viel alsnog door de mand. http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVhNjljCX9Vc Kardinaal Simonis wist al in 2000 van “het misbruik” door zijn voormalig hulpbisschop Jan Niënhaus. Hij kreeg een brief van een slachtoffer, schrijft journalist Ton Crijnen in een biografie van de kardinaal die deze week is verschenen. In de brief schreef de man, dat Niënhaus zich had bezondigd aan “erotische stoeipartijen”, schrijft dagblad Trouw. Simonis besloot Niënhaus niet met de beschuldigingen te confronteren, omdat er niet genoeg bewijs zou zijn. Twee maanden later overleed de hulpbisschop. Kardinaal Ad Simonis wist dus al veel eerder dan gedacht van misbruik in de katholieke kerk. Hoewel de kardinaal dat in 2010 nog ontkende, blijkt uit zijn biografie dat hij wel degelijk op de hoogte was. Dat schrijft “Trouw” zaterdag. De biografie, van de hand van Ton Crijnen, is deze week verschenen. Simonis was aartsbisschop van Utrecht van 1983 tot 2007 en kreeg in 2000 een brief over misbruik door toenmalig hulpbisschop Jan Niënhaus. Volgens de krant besloot Simonis daar niets mee te doen. In het programma Pauw & Witteman, deed hij in 2010 nog over het misbruik de zwaarbeladen uitspraak: “Wir haben es nicht gewusst”. De kerk bevestigde dit voorjaar het misbruikverleden van Niënhaus. Het zou de tweede keer zijn dat blijkt, dat Simonis al vroeg op de hoogte was van het misbruik in de RKK. In 2011 bleek dat hij in 1991 een pedoseksuele priester in bescherming had genomen.http://www.trouw.nl/tr/nl/13912/Rooms-katholicisme/article/detail/3810086/2014/12/13/Kardinaal-Simonis-wist-al-veel-eerder-van-misbruik.dhtml http://www.nu.nl/binnenland/3952227/kardinaal-simonis-wist-al-eerder-van-misbruik-in-katholieke-kerk.html

 

- RIP. Theater directeur en oud–militairofficier Wilfred Texeira, Apintie icoon mevrouw Vervuurt – Sibilo en oud-inspecteur bij de Belastingdienst Robby Sankatsingh, kwamen de samenleving te ontvallen.

 

- Obstructie. Door weigering de vergaderagenda van de laatst geconvoceerde DNA-vergadering, al in de Huishoudelijke Vergadering –na een aangevraagde schorsing– te wijzigen, was het de parlementaire oppositie nu toch wel geheel duidelijk, dat er door de regeringscoalitie scenario’s werden afgedraaid ten gunste van een te misbruiken instelling van het Constitutioneel Hof (CH). Misbruik zou dan moeten en mogen bestaan, uit het door huidige coalitie ‘bemensen’ van het CH. Waarna de Amnestiewetperikelen in het voordeel van straffeloos te houden moordenaars, zouden worden beslecht. Of er ooit nog in deze regeerperiode in een openbare vergaderring van De Nationale Assemblée zal worden vergaderd, valt ernstig te betwijfelen nu de oppositie door heeft, waar initiatieven tot misbruik vandaan kwamen en nog steeds op de loer liggen. Bovendien heeft de oppositie onverdeeld aangetoond, dat het land intussen met een mandaatloze regering is komen te zitten en eist vooralsnog en per ommegaand aftreden.

 

- +79542134318. Blijkt om exact 11.30 uur v.m., dat het gehele netwerk van TeleG is gehackt en bestreken door onverlaten in het buitenland. Inbrekers die de GSM lijnen belastten met een SMS en het verzoek naar voornoemd terug te bellen. Niet doen!!! Een conglomeraat West-Afrikanen, zal knap misbruik kunnen maken van een in te voegen terugbel-kult.

 

- Rovers. Minstens zes overlevende rovers die aan de Hermitageweg tekeer gingen, in een bekende supermarkt en slijterij, bovendien mensen zwaar mishandelden en het vuur openden op politievoertuigen, zijn grotendeels gevat en uiteindelijk door het Openbaar Ministerie voor de rechter gesleept. Een tip ter zake bedoelde roofoverval, lag aan de basis van efficiënt politie ingrijpen.

 

- Zanderij. Minder efficiënt zal de opsporing van Post Zanderij in de Para opnieuw kunnen functioneren, nu een relatief nieuw politievoertuig nabij Hanover in de prak is gereden. De politieman die het patrouillevoertuig bestuurde, bleek onder invloed te verkeren van alcohol. Bovendien was hij bezig militairen ‘op te halen’ bij Post Rijsdijk voor nachtelijke patrouilles? Hoe dan!? Kan toch niet…, dat een dergelijke post –met zo’n enorm verzorgingsgebied onder zich geplaatst– nu enkel een ATV-tje ter beschikking heeft, voor werk op en rond de Internationale Luchthaven? Kijken wat de KC en de bewindvoerder op JUSPOL, aan maatregelen weten te treffen.

 

- Wildgroei en kerstmaatregelen. Er zijn allerhande acties gaande, vanuit het Districtscommissariaat Noordoost. De kleine ‘pier pieri stalletjes’, worden aangevat en zogeheten verwijderd. En dan de ‘bigi bigi bigi’ marktplekken aan alle verbindingswegen, vanuit Noord naar het doorgangsgebied Centrum? ‘No kom fasi mi yere, Jerry…!’. Men heeft wel de “…aller juiste en meest doordachte periode…”, van kerstverkopen en -inkopen opgezocht om met ‘bermverwijderingen’ aan te vangen. Zou toch wel eerstens beginnen de taxinozems op het voormalige veerplein aan te pakken, want dat schreeuwt al jaren om straffer handelen. ‘Aksi Gangaram Panday fu NDP!’. Berm- en trottoirspecialist.

 

- Rukken. Jawel…, komt vanuit zee en rukt aan alles wat los of vast zit. Bomen worden ontworteld, zinkplaten vliegen en rotte gevels vallen op auto’s. Er wordt nog meer ‘stormy weather’ verwacht. http://www.accuweather.com/en/sr/paramaribo/309398/weather-forecast/309398

 

- 120. Banana boat song. Cocaïne naar de Fransen, vanuit Suriname gestuurd. Elo! Vroeger stuurde men bananenboten met cocaïne naar Liverpool of Vlissingen. Containers of gasbommen werden vastgelast onder de ‘banaboto’. Additioneel zo een acht kilo’s, ook nog in de kajuit? En dan die met cocaïne gevulde houten kist, met ook nog een Harley Davidson op transport. Een beruchte versnellingsbak van een zware grondverzetmachine, waarvan de eigenaren deden alsof hun neusje bloedde? ‘Yere no!’. Komt tijd komt alsnog raad. Alles is in kaart. De soevereiniteit van ons land werd strak aangesproken en tot eroderen geleid? 120 kilo’s naar Frans territoir? ‘Dem man e pley nanga dem libi!’. Ter informatie, een 166 kilo’s uit het verleden: “De UK Border Agency in Engeland heeft 166 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 12.5 miljoen US dollar in beslag genomen. De cocaïne is per container uit Suriname verscheept en had als eindbestemming Nederland. Het gaat om de grootste vangst in zes jaren in de haven van de stad Essex. De drugs was verstopt in drie industriële spittermachines. Delen van de machines waren uitgehold en vervolgens gevuld met 145 individuele verpakkingen, meldt de UK Border Agency. Directeur Marc Owen van dit instituut zegt in een persbericht dat drugssmokkel een lucratieve activiteit is. Zoals zaken in dit geval zich voordoen, vermoedt Owen dat de criminele bendes achter de handel van deze smokkel zeer ver zullen gaan om detectie te omzeilen. “Onze activiteiten zijn ook zeer verfijnd, met goed getrainde officieren met behulp van geavanceerde systemen voor het verzamelen van inlichtingen en de nieuwste apparatuur”, waarschuwt de directeur. Volgens Owen heeft deze actie van de UK Border Agency op de haven van Tilbury kunnen verhinderen dat er een enorme hoeveelheid cocaïne de Europese markt overspoelde. De autoriteiten hebben besloten een diepgaand onderzoek te doen naar deze drugssmokkel. “Het was een arbeidsintensieve klus die meer dan twee dagen duurde”, complimenteert Owen de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk. Er waren gespecialiseerde (snij-) uitrustingen nodig om de machines te ontmantelen. Onder andere moest de vaste hars weggebeiteld worden om bij de drugs te komen. Intussen is internationale hulp ingeroepen om de verantwoordelijke bende te ontmantelen. ‘No lessons learned, thus’.http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+antwerpen+uit+Suriname http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+rotterdam+uit+Suriname http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+vlissingen+uit+Suriname http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+england+from+suriname http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+liverpool+from+suriname http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=UF2MVM6lCcGcgwSPr4KgCA#q=cocaine+uk+from+suriname

 

- Staatsolie. De algemeen-directeur van Staatsolie, ing. Mark Waaldijk, is hedenmorgen door de Staat onderscheiden, met: – ‘Groot Lint in de Ere Orde van de Gele Ster van de Republiek Suriname’. De decoratie vond plaats, tijdens de opening en inwerkingstelling van de tweede Staatsolieraffinaderij.

 

- Container. De verduistering van containers uit het entrepot en emplacement van de Nieuwe Haven, lijkt meer een gewoonte dan uitzondering te zijn geworden.

 

- Ureum. De import en handel staat gedegen onder druk en wordt heftig beschimpt, door middel van het roepen van ernstige beschuldigingen. De NDP denkt onverkort, met de rijstboeren en hun inkopen mee! Jawel.

 

- CIA. De leiding van de Central Intelligence Agency (CIA) in Langley – Virginia, stak van de week de hand in eigen boezem en veroordeelde criminele handelingen gepleegd door agenten van deze transnationaal opererende geheime dienst. De Verenigde Naties willen overgaan tot vervolging van CIA-agenten die zich hebben laten verleiden tot folter- en martelpraktijken.

 

- Guyana. De Republiek Guyana heeft al meer dan een maand, een door Donald Ramotar ‘geschorst’ parlement. Een ordinaire autocoup om een ‘motie van wantrouwen’ onverwijld aan te kunnen nemen, ‘in het parlement’ van de hoofdstad Georgetown en die democratische handeling wederrechtelijk te ontwijken. Daarover hoort men de meute binnen Unasur niet. De Organisatie van Amerikaanse Staten heeft gelukkig, zich op de zaak geworpen. Ramotar schreeuwt intussen wel ‘verkiezingen’, maar noemt bewust geen datum. Ra ra waarom die dat zwijgen over een datum introduceert.

 

- ‘The Police’. Wantrouwen, animositeit, antagonisme en mensenrechtenschendingen in Los Angeles – USA. Een gehate LAPD en een conflict zonder einde. http://nos.nl/artikel/2008761-de-politie-is-de-grootste-bende-in-la.html

 

- Holleeder. Zijn naam werd vele malen in “Pauw” van vrijdagavond jl. genoemd, toen daar de genivelleerde Bram Moszkowicz zijn historische roman kwam presenteren. Moet een ‘drieluik’ cq. ‘trilogie’ worden. Ongetwijfeld, komen daar ook de Suriname-verhalen en strapatsen, strak in voor. https://www.youtube.com/watch?v=Y_Es-IdQku4 - http://nl.wikipedia.org/wiki/Bram_Moszkowiczhttps://www.youtube.com/watch?v=bu5ZwECyMzUhttp://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3339667/2012/10/30/Van-Bouterse-tot-Brard-de-spraakmakende-zaken-van-Bram-Moszkowicz.dhtml Maar wat gebeurde er dan toch weer in de vroege ochtend van zaterdag 13 December 2014? De aanhouding van Willem Holleeder, hing al lange tijd in de lucht. Dat zegt NOS-justitiespecialist Robert Bas. Volgens Bas bestaat er een goede kans dat Holleeder veroordeeld wordt en “…jaren achter de tralies verdwijnt…”. “Hij wordt verdacht van het opdracht geven voor de liquidaties van Thomas van der Bijl en Kees Houtman. Dat is het belangrijkste. Daarnaast wordt hij ervan verdacht deel te hebben genomen aan een criminele organisatie. Dat laatste zien we vaak als een overkoepelend iets terugkomen”. Wie zijn Thomas van der Bijl en Kees Houtman? “Thomas van der Bijl en Kees Houtman waren beide actief in het Amsterdamse criminele milieu, in de drugshandel. Houtman werd in 2005 voor zijn huis doodgeschoten door Jesse R. en Peter la S., die later kroongetuige zou worden. Naar verluidt…, werd hij door Holleeder afgeperst”. A continuing story…!? Met vertakkingen naar SU en de Antillen. Of men dat nou wil, leuk vindt of niet. ‘Mafiamaatjes overzee?’. Parool.nl: ‘Na eerder onversneden autobiografische boeken te hebben gepubliceerd, debuteert Bram Moszkowicz nu als fictieschrijver. “Maffiamaat”, heet zijn eerste roman en het is een thriller geworden. Op de achterflap wordt gemeld dat dit het eerste deel van een trilogie zal zijn en “Maffiamaat” wekt zeker de nodige verwachtingen. Moszkowicz schreef zijn roman in de modieuze grammaticale tegenwoordige tijd. Hoofdpersoon Benjamin Mendel maakt een ontwikkeling door. Aan het begin van het boek is hij een advocaat, en ook nog een zeer beroemde advocaat. Dat is hij al vijfentwintig jaar en hij weet misschien veel, maar één ding weet hij na al die jaren niet, en op de eerste bladzijde wordt meteen uitgelegd wat dat is: ‘[...] hij heeft duivels bijgestaan, engelen en doodnormale mensen als hijzelf, en nog steeds weet hij niet wat gerechtigheid betekent’. Het is werkelijk aantrekkelijk gedaan. Moszkowicz schreef zijn roman in de modieuze grammaticale tegenwoordige tijd en met een soms minder subtiel gebruik van de vrije indirecte rede – we kruipen wel erg fluks in de gedachten van de personages. Maar zo gaat de gemiddelde thrillerschrijver in Nederland te werk. Moszkowicz weet zijn boek boven het werk van veel van zijn collega’s uit te tillen door die fascinerende hoofdpersoon, die op de laatste bladzijden zelfs als een half-criminele strijder voor “gerechtigheid” kan worden beschouwd. In elk geval heeft hij al een wapen: ‘De kolf lijkt wit, maar in het maanlicht zie je er allemaal verschillende kleuren in’. Dat is toch een erg fraaie slotzin. Op naar het volgende deel…! Het gepresenteerde boek van Moskovich onder de titel: http://www.bol.com/nl/p/maffiamaat/9200000014973819/http://www.parool.nl/parool/nl/26/BOEKEN/article/detail/3809669/2014/12/12/Moszkowicz-weet-zijn-boek-boven-het-werk-van-collega-s-uit-te-tillen.dhtml https://www.youtube.com/watch?v=zQxVr2EzZM0 https://www.youtube.com/watch?v=bu5ZwECyMzU

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXL 12.12.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXL 12.12.2014.

 

- 20. Na 20 jaar kwam Bill Clinton terug naar Miami, waar hij de ‘Summit of the Americas’ in de vorige eeuw introduceerde. Een groot aantal staatshoofden en regeringsleiders kwamen naar de Universiteit van Miami om Clinton aan te horen over zijn geprezen visies en die van (ex-) collega’s over de regio. In Cuba hield men een miniconferentie over de Caricom met Cuba, in deze als accommoderend appendix. Zie ook het meer substantiële, op het westelijk halfrond: http://www.summit-americas.org/default_en.htm http://www.rics.org/sr/training-events/conferences-seminars/rics-summit-of-the-americas-2015/los-angeles/ http://www.summit-americas.org/events.htm http://en.wikipedia.org/wiki/7th_Summit_of_the_Americashttp://www.miami.edu/index.php/news/releases/prominent_leaders_convene_at_um_to_discuss_the_future_of_the_americas/

 

- Chaos. Om tien voor een op de vrijdagmiddag, ging de chaos boven Europa over in groter en minder beheersbare dimensies, toen het luchtruim van onder meer Groot Brittannië werd gesloten, vanwege een allesomvattende storing in het luchtverkeerssysteem.http://www.nu.nl/buitenland/3951940/vliegverkeer-rond-londen-ontregeld-probleem-met-computer.html

 

- Psychoses uit de revo. Op de donderdagmiddag kon men virtueel naar ‘stemmen’ uit het verre verleden luisteren. Slooten vs. Limburg op de Staatsradio. Die waagden zich wederom aan theorieën met verlopen vervaldata. Onder meer dat “ze” hun baas Bouterse zouden willen ontvoeren. “Ze”? Wie en hoe dan? Volgens de vertelling, misschien vanuit Guyana en dus zou ook dat land maatregelen moeten nemen/stellen. Meer nog zouden ambassadeurs van bevriende naties, waaronder Nederland en de USA, moeten worden gezegd/gemaand, dat hun bazen daarmee ‘niet – bezig – zouden – moeten – zijn’. Waar de archaïsche vormgeving en formatie aan theoriebouwsels vandaan kwamen, weet heel Suriname nu wel na het rampjaar 1980 en daarop volgende paranoia. Maar wat zou Bouterse nu weer gedaan hebben, dat hij ‘wederrechtelijk’ zou mogen/kunnen worden afgevoerd. Daar lieten de twee ‘NDP – houseboys’ zich niet duidelijk over uit.

 

- Kalf. De directie van Kersten geeft ‘eindelijk’ openheid van zaken bij de vertrouwde VES, inzake de vervreemding van het warenhuis aan de Domineestraat. Van alles en nog wat aan rationalisaties werden voorgedragen. Conclusie bovenal: ‘Als het kalf verzopen is…, wordt de gemeente alsnog over de ongewenste afkalving en interne mutaties, door middel van ernstig vertraagde inlichting, verwachtingsvol gerustgesteld…’. Jawohl, zum…!

 

- Schandaal. “Jullie staan aan de kant van de oppositie en hebben boter op de kop…, hor”. De pot verwijt de…? Dezelfde ‘lieve jongen’ die langs de straat liep te roepen, dat de massale ‘anti-amnestiepaskwil-demonstratie’ bezocht was/werd, door alleen maar mensen die niet op hem leken/lijken? Duizenden mensen die eisten, dat gruwelmoordenaars niet straffeloos op stal gehouden mogen worden? Waarschijnlijk een ongesteld diafragma, was daar bij Bouva de oorzaak van. Hartstochtelijk kleurenblind geraakt. Maar als Bouva nu weer zulke domme dinges begint te zeggen en ook nog de vrije pers probeert aan te vallen of uit te dagen, met zijn adjudanten Panka en Misiekaba? Om daarbij maar niet te spreken van zijn ernstig verdwaasde politieke soortgenoten, dan moet men zich wel zorgen beginnen te maken, over deze gederangeerde jongen. Want er is echt iets, dat niet grondwettelijk dan wel cerebraal meer spoort. Bepaald niet! Bouva wil vechten met de vrije pers? ‘Meki a kom, dem ekte man e wakti hem…’. Zien wie dan kilo’s aan boter, op de kop heeft meezeulen. Kwaliteit op tijd. Vers van de pers. ‘Tante Es e wakti yu, mi boi…! A jongen boos…, yere’.

 

- Geëmmer. Het oeverloze geëmmer om de ‘Wet op het Constitutioneel Hof’ te bekrachtigen, verlamt de politieke uitvoering van beleid, dat toch nooit ontwikkelingsbeleid was. En dan nog eens beetje/graadje erger. De wijze en volgorde waarop de agenda voor de Openbare Vergadering van donderdag jl. in De Nationale Assemblee werd samengesteld en de hartstocht waarmee ‘Panka & crew’ wilden vasthouden aan die terecht ‘verdacht’ verklaarde formatie (…), gaven de oppositionele krachten in het parlement niet anders dan goede sier en reden om geen ‘quorum’ aan ‘meest corrupte plannen’ en verderf scenario’s te vergunnen noch die weg zonder slag of stoot te geven. De ervaringsleer gebiedt dat.

 

- Commentaren. De commentaren onderaan de initiële artikelen, waren zo mogelijk nog venijniger en op Facebook/Twitter, ongerijmd vernietigend. Een dochter van een ex-minister uit Suriname, ene M.G., zou in Nederland met een ‘cocaïnebuik’ zijn opgepakt. In oordeelvorming op het Internet, werd de vader van de verdachte op geen enkel niveau ook maar even gespaard.

 

- 250. Abop van Brunswijk wil minstens 250 woonunits bouwen in Paramaribo Noord. Exclusief woonoord voor binnenlandbewoners. Het derde getto, wat in tien dagen tijd wordt aangekondigd. Moengo, Albina en dan Noord. Kritieken van Abop…, dat de regering Bouterse geen betaalbare woningen heeft gebouwd en het sociale aspect van woningvoorzieningen, in de kou heeft verlaten.

 

- NDP. Ze hebben het zelf geïnitieerd en ook gedaan. Inderdaad, is de idee om Newmont een concessie te gunnen, met een ‘sam sam’ in SU, zo rond 2009/’10 ongunstig tegengewerkt. Een regering met een veel groter mandaat, dan Mega-combinatie ‘plus’ nu heeft, werd via de ‘sunny point modus operandi’ in de wielen gereden. Allerlei concessies werden aan de rand van het Newmont-gebied opgezet, aan partijgetrouwen verdeeld en die ook nog aangezet illegale handelingen in andermans concessie te plegen. Gelegaliseerde occupaties? De GMD-kaarten liggen op straat. Nu geeft de MC ‘plus’ goede sier, aan weer zo’n project, dat enkel roots had/heeft in de laatste regering Venetiaan. Helemaal niet erg…, als van huis uit deze MC ‘plus’, het visionaire aan/van duurzame ontwikkeling, nooit heeft kunnen aanvatten en überhaupt op eigen kracht kon uitvoeren. Overflies, acht- en zesbaanswegen, voldoende/betaalbare energie voor oude/nieuwe investeerders en natuurlijk de totale samenleving? Dromen van tienduizenden woningen, corruptiebestrijding, algehele veiligheid, treinstellen en ‘…justice for all criminals…’? En wat nu? “Nothing doin’ corporations”. Integendeel. ‘Brunswijk nanga Bouterse, e drai na tiki sam sam?’. En dus heeft de pers plotseling kilo’s boter op de kop? Van wie komt die wijsheid? Van Abrikadabri of zo? ‘Get a live…, maaaanh!’. Hoe moeilijk ook, daaraan simpelweg te kunnen voldoen of gevolg te geven. ‘25 Mei 2015, a musu keba, yere !’. Of veel eerder. “Yu sabi tok…”. Dan moet het wel gedaan zijn met een situatie, dat de ene het hotel van een ander in de fik steekt en dan ‘op kosten van de staat’ een eigen hotel komt opzetten in Albina en de plek van brandstichtingen via de doodeerlijke Michael bezet. Ook investeerders nu ‘boppig’ waarschuwt, zich niet langs ontsluitingswegen te komen opdringen. Want dat gebied is zogenaamd grondgebied van mensen die op de leidende figuur lijken. Of was het lijdende? Dat is de politiekvoering van vandaag. Rust daar dan wel Zegen op? Onmogelijk…, maar wel in van alles herkenbaar. In stad, land en district. De ene materieel vernietigen en dan de plek gevarieerd met staatsmiddelen, strategisch proberen in te nemen. Alsof dat niet vanaf 2010 weer in de gaten loopt. In het ambtelijke en in het particuliere. Quo vadis? Allemaal resultante van 1980/’86.

 

- Lanti. Het door Ameerali gecreëerde overheidsblad, met koppelteken aan twee meer begunstigde ochtendpublicaties, is na drie weken afwezigheid weer op toneel verschenen. Met voorpaginafoto van Ameerali die Cubaanse troepen op het eiland inspecteert. Huuuuuh! Een Caricom-Cuba ‘summit’, met speciaal agendapunt. ‘Punto especial…’. http://www.surinametimes.com/caricom-stuurt-wederom-politiek-signaal-naar-vs-over-embargo-cuba/

 

- Draagvlak. Blijkt dat de Wet op het Constitutioneel Hof (CH) geen draagvlak heeft, vanwege de secundaire en meer corrupte bedoelingen van bepaalde DNA-leden. De dubbele nationaliteit voor voetbalsporters zou wel doorkunnen. Evenzo de Wet op de Advocatuur. De CH – wet en de invulling van dat instituut, zal echter na September 2015 plaatshebben. Eerder dus niet, vanwege de weinig staatsrechtelijke bedoelingen die in bepaalde verwrongen geesten rondwaren.

 

- Rekenkamer verslag. Een onvolwaardig gebleken zaakje Ao.2014 en in wat men één rechtsstaat pleegt te noemen. Dikke onvoldoende. Instituties die sinds het Jaar 2010, compleet aan inflatoire tendensen onderhevig zijn gemaakt. Vindt men dat nog gek? Noem ook maar een grondwettelijk ingesteld instituut, dat in een totaal vervaagde TRIAS niet werd/is aangetast. Kan niet anders, als er een regering is die defacto maar op 23, in paraatheid te brengen ondersteuners rust. Of misschien wel minder.

 

- Gammel. Gebouwen in het land lijken net zo gammel te zijn geraakt, als de instituties die de Staat zouden moeten leiden. Vallen gewoon op straat en veroorzaken schade. De eigenaren kunnen niet dokken. Die zijn door verwaarlozing van object, geheel of gedeeltelijk aansprakelijk. Volgens de wet tenminste.

 

- Olie en goud. Twee handen op één buik. Schaliegas, de inmiddels beschuldigde innovatieve trendzetter. De een zijn obstructie, wordt de ander zijn creativiteitsboost. Venezuela, Rusland en Iran wilden gek doen? Het antwoord is nu daar. Overschotten van olie uit de traditionele en Opec-families en schaliegas in de concurrentieslag. Zonder enig voorbehoud. De Europese beurzen zijn woensdag jl. overwegend met verlies gesloten. Een sombere prognose van oliekartel OPEC en een duikeling van de olieprijs verpeste de stemming onder beleggers. Ook de onzekere politieke situatie in Griekenland bleef als een sluier boven de markt hangen. De AEX-index in Amsterdam sloot na een positief begin 0,4 procent lager op 416,71 punten. De MidKap daalde 0,9 procent tot 627,91 punten. De beurzen in Londen en Parijs zakten tot 0,8 procent, Frankfurt noteerde 0,1 procent hoger en was daarmee de positieve uitzondering. Olie. De olieprijs ging woensdag hard omlaag, onder meer door de OPEC. Die zette het mes in de verwachting voor de vraag naar olie in 2015. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond bij het sluiten van de beurzen 4,6 procent lager op 60,85 dollar. Brentolie kostte 64,03 dollar per vat, dat was 4,2 procent minder dan bij het slot op dinsdag. Dienstverleners aan de olie- en gasindustrie hadden het als gevolg van de dalende olieprijs weer moeilijk. Vooral Fugro werd hard geraakt. De bodemonderzoeker stond onderaan de AEX met een verlies van 11,1 procent. SBM Offshore leverde 4,2 procent in en olieconcern Shell zakte 2,4 procent. Boskalis. Dagwinnaar in de AEX was baggeraar Boskalis met een winst van 2,7 procent, gevolgd door Delta Lloyd met een stijging van 2 procent. KPN zakte 0,4 procent. Het telecomconcern schrapt circa 580 arbeidsplaatsen bij zijn onderdeel dat de zakelijke markt bedient. Volgens KPN is de zakelijke markt als geheel gekrompen en staat de omzet van het bedrijf in dit segment onder druk. BAM. In de MidKap toonde bouwbedrijf BAM zich woensdag ‘het beste jongetje van de klas’ met een plus van 2,2 procent. BinckBank stond in de onderste regionen met een min van 2,6 procent. De onlinebroker overweegt juridische stappen te nemen tegen concurrent DeGiro vanwege ”misleidende” berichten over het handelsplatform van Binck. Airbus. In Parijs kelderde het aandeel Airbus ruim 10 procent. De vliegtuigbouwer suggereerde mogelijk in 2018 te staken met de productie van de A380-superjumbo. Dit jaar wist het concern geen enkele koper te vinden voor het toestel. De euro noteerde van de week 1,2423 dollar, tegen 1,2410 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. Maar het wordt grimmiger: ‘De prijs van Amerikaanse olie is donderdag voor het eerst sinds juli 2009 tot onder 60 dollar per vat gedaald. Woensdag verlaagde OPEC de prognose voor de vraag naar olie in 2015. Die komt naar verwachting uit op 28,9 miljoen vaten per dag, ruim 1 miljoen vaten minder dan het onlangs nog gehandhaafde dagelijkse productieniveau van het kartel. De voorspelde vraag is het laagste peil sinds 2003. De olieminister van Saudi-Arabië, de grootmacht binnen OPEC, stelde koeltjes dat de oliemarkt vanzelf weer in balans zal komen. OPEC heeft onlangs de exportprijzen naar Azië verlaagd in reactie op de alsmaar aanzwellende productie in met name de VS, waar de ontginning van schalievelden heeft geleid tot de hoogste productie in ten minste dertig jaar. Een vat Amerikaanse olie kostte om 16.33 uur (Surinaamse tijd) 59,85 dollar.

 

Goudprijs vandaag vrijdag 12 december 2014

EURO €

1 troy ounce

980,45

-8,75

-0,88%

1 gram

31,52

-0,28

1 kilogram

31.521,73

-281,27

US DOLLAR $

1 troy ounce

1.223,80

-3,60

-0,29%

1 gram

39,35

-0,12

1 kilogram

39.345,42

-115,74

Trend goudprijs 2013 – 2014

Trend EURO € per troy ounce

Vandaag

980,45

-8,75

-0,89%

Gisteren

989,12

-8,67

-0,88%

Vorige week

974,16

+6,29

+0,65%

Vorige maand

932,86

+47,59

+5,10%

Vorig jaar

908,71

+71,74

+7,89%

Trend US DOLLAR $ per troy ounce

Vandaag

1.223,80

-3,60

-0,29%

Gisteren

1.227,40

-3,60

-0,29%

Vorige week

1.206,50

+17,30

+1,43%

Vorige maand

1.162,90

+60,90

+5,24%

Vorig jaar

1.252,30

-28,50

-2,28%

Laatst gewijzigd: 12-dec-2014 18:00 CET

******************************

 

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXXXIX 11.12..2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXXXIX 11.12..2014.

 

- ‘Hilfe für die heiser Wurst’. Bepaalde karikaturen lijken plotseling en nu weer wel aanhoudend, grote moeite te hebben met het eigen verleden. Daarom moet een historieduidend nokwapen, tegen alle UNESCO-regels in, boven aan het voormalige gouvernementspaleis verdwijnen? Wel een koloniaal belast Tris-monument in het Fort Zeelandia en triestgesteld ‘commandeurschap met zwaarden’ voor een representant van een repressief leger (…), maar wel weer weg met collectief historisch erfgoed. Deze hypocriete ‘kraskrasi’, zal echt niet worden begrepen. Ook niet door de UNESCO. Weghalen zodat een eenling, “der Mandolino Zünder”, wat betere spijsvertering kan beleven? Denken veel eerder, dat professionele hulp gunstiger en regelrechte resultaten kan opdienen. Benauwend allemaal om met dit soortement aan teruggekeerd spul, omgang te moeten hebben. Ook alweer na in de ‘knuku’ op een geitenrots, het een en ander te hebben willen doen (…), maar hoegenaamd publiekelijk/categorisch mislukte. Vervolgens, berooid, beschimpt en gefrustreerd moest weder-/terugkeren. Nog steeds zoekende…, naar weinig waardevolle dan wel volwassen populistisch behepte issues. Wijselijk wilde de groene partijorga, deze viraal belaste ‘bagassi’ ook al niet huisvesten. De geschiedenis kan men echter niet veranderen of er een lijpe bocht aan binden. Een mens is nu eenmaal geen compleet mens, zonder enige vorm aan tastbare geschiedenistoewijzing. Is en blijft een lege huls. Professionele hulp kan misschien nog enige soelaas bieden, wanneer dit soort hinderlijke verstoringen, zich in het maatschappelijke willen aandienen of wreken. Vandaag is het een historische nok…, morgen weer wat anders in het gezochte aan willekeurig en nochtans geheel ontbrekend keurslijf. “Awari domri’s…“ en valse profeten genoeg in de vistank. Een aangelengd treurspel bezigend, onder orkestratie van identiteitloos zwervende. Of was het zwevende. Een hete Hollandse aardappel of stomende Duitse worst, pathetisch aan de huig hebben verhangen dan wel wezenloos huisvestend. Waar overigens ook een geautoriseerd logopedist, echt geen raad meer mee weet. Het is en blijft om het even. Zielig eigenlijk.

 

- Pers-boycot. Wat een mop Ao. 2014! Wat een land…, wat een nieuwsverduistering. Ze leren het nooit meer. Gingen naar Merian in Oost Sranan. Voor de goud van Surgold ofwel Staatsolie/Newmont. Maar wel met selectief en uitermate zorgvuldig uitverkoren muskieten. Palu-styling…, ‘so bun’. De sektarische ideologie prevalerend en dominerend. Een verschijnsel, wat al in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd gepraktiseerd. En waarvan de sekte mee van wanten wist. Met onder meer het ophitsen van ignorante militairen die het land en volk zouden moeten beschermen. Tegen deze samenleving opzetten en beklagenswaardige inbreng van verduistercensors bij de pers. Direct na de 08 Decembermoorden van 1982. Zoals die ene Themen en een meneer Knoppel. Niets veranderd…, daar aan het voormalig Molenpad. Hok van Palu ging dus naar het bos van Merian, met zijn en de hem vertrouwde persmensen. Gabbers die hem en Limburg wel naar de mond weten te praten en al eerder gunstig…, in de gunst wisten te publiceren dan wel schrijvend op te slaan. Zodat de waarheid en realiteitsnormen omsluierd blijven/blijken, conform een meest absurde inteelt/incest ‘setwasi’. Ooit de opvattingen van Hok gehoord, over de 08 Decembermoorden van 1982 en de totaal ongewenste vervolging daarvan? De moeite waard, daarvan goed kennis te nemen. Uitstekende leerling van Krolis…, cum suis.

 

- Mishandeling. Inderdaad zijn ze mensen als Paidem niet vergeten. Of die vlegel die hen hier kwam mishandelen, na terugkeer uit Curaçao. De ene kneep venijnig en de slachtoffers durfden pas op tienerleeftijd te vertellen wat die vrouw op de basisschool allemaal met hen deed. En dan had men daar de geflipte man die men in de Klipstenenstraat tegenkwam en eigenlijk een pakrammel had moeten krijgen voor het ‘baksen’ van kinderen ten overstaan van de klasgenoten. Hier en op Curaçao. Of dat mens, dat in de zesdeklas helemaal alleen en elitair bepaalde of men nou wel of niet direct naar het toenmalige VWO kon. Het zijn allemaal trauma’s voor vele mensen geworden die hier te lande of elders nog mogen rondlopen. Of dan de vreselijke houten of vleselijke lat van de pastoor! ‘Huuuuuuh, no hat mi yere pater/frater!’. Als sommigen daaraan terugdenken en ook nog geen dekking bij klacht kregen van een willekeurige bisschop. Toen niet en recentelijk nog steeds niet. Ontkenning aan beide zijden. Maar toen had men daar deze week, mevrouw Jap A Joe. Opnieuw een aanklacht. Luid en duidelijk aan de bel getrokken. Kinderrechten meteen als mensenrecht koppelt. Zij is geen roepende in de woestijn meer. Zij weet nu wel hoeveel ouders en sympathisanten op haar e-mail adres reageerden. Hopelijk, dat de dromerig uitziende bewindvoerder op het Ministerie van Onderwijs & Volksontwikkeling ontwaakt en de schoolleiders die zich aan mensenrechtenschending schuldig maken, meteen aanpakt en verwijdert uit de kolom van pedagogisch en didactisch onderrichte. Het kaf van het koren scheiden en ogenblikkelijk voorbeelden stelt. Als hij dat niet doet, dan zal de vrije pers dat moeten doen! Overigens, bleken achterlijke mensen hier in ontkenning te blijven emmeren. Kijken of het Internet de zaken werkelijk heeft opgeslagen. Oh jawel…, gevonden! En zoveel artikelen meer in de Google-train. Durf dus nog maar even in ontkenning te blijven steken. http://www.researchgate.net/publication/227142376_Omvang_van_kindermishandeling_in_het_dist... http://www.scholieren.com/spreekbeurt/1659 http://www.surinamestart.nl/suriname-nieuws/gevolgen-van-kindermishandeling-in-suriname.htm... http://www.parbode.com/reportage/item/1586-justitie-vaak-machteloos-bij-kindermisbruik http://werkgroepcaraibischeletteren.nl/tag/kindermisbruik/

 

- Strategie. De leiding van De Nationale Assemblée heeft een strategie uitgezet om de oppositie uit te lokken ‘quorum’ te verlenen. De Wet op de Advocatuur wil men zogenaamd doorbehandelen…, maar komt dan ook met een agendapunt ter zake wetgeving om een levensgevaarlijk instrument in handen van de regering Bouterse te stellen. Met name een door deze regering in te vullen, te bemensen en te operationaliseren Constitutioneel Hof (CH). Assembleeleden zeggen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en meer nog de oppositie, dat zijn niet in of te vinden zij voor dit soort foefjes. Mag dus op de donderdag al blijken of er quorum zal zijn verleend, om weer zo een vergadering te houden, waarbij onder meer Brunswijk in de gelegenheid werd gesteld om een ‘aantal rammelende sociale wetsproducten’ midden in de nacht door te drukken. De resultaten daarvan liggen er nu. Compleet niet op de samenleving afgestelde zaakjes, die onbetaalbaar blijken te zijn. De oppositie heeft aangegeven niet aan wetgeving deel te zullen nemen die het land verder van huis mogen brengen. VHP-er Randjietsingh is daar duidelijk in. Niets doen dat de Republiek Suriname nog meer schade en schande berokkent. Nog verder in financiële nood zal doen verkeren, door zaken goed te keuren die op termijn funest blijken te zijn en een nieuwe regering (2015) alleen maar meer hoofdbrekens kan bezorgen. Zien wat het wordt, nu ook de wetgeving voor ‘dubbele nationaliteit’, ter zake een occasioneel ‘WK Voetbal 2018’, opportunistische is geagendeerd. Levenslinke ‘setwasi’, als voetbal het totale landsbelang zal gaan bepalen. In elk geval is duidelijk geworden, dat de Nederlandse professionals niet zomaar naar Suriname zullen kunnen komen om voor deze republiek internationaal voetbal te spelen. Hun werkgevers zullen in een stevig aantal gevallen, geen toestemming daarvoor geven of verlenen. Is ook al aan de Surinaamse Voetbalbond verteld. Spelers willen misschien wel, maar hun broodheren vaker dus helemaal niet.

 

- Groei in NL. De dalende koers van de Euro en de kelderende olieprijs pakken goed uit voor de Nederlandse economie. Het bruto binnenlands product (bnp) groeit volgend jaar met 1,5 procent, zo voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) vandaag in zijn nieuwste raming. De voorziene groei is daarmee iets hoger dan tot nu toe werd verwacht. In de meest recente raming ging het Planbureau er nog van uit dat het bbp met 1,25 procent zou toenemen. Doordat de euro goedkoper wordt, gaan bedrijven volgend jaar echter meer exporteren dan gedacht. En ook de consumptie neemt sterker toe, omdat huishoudens door de dalende energieprijzen meer geld overhouden. Die goede vooruitzichten werken volgens het Planbureau door in de arbeidsmarkt. Het aantal Nederlanders zonder baan daalt volgend jaar namelijk naar 570.000, ongeveer 35.000 werklozen minder dat tot dusver geraamd. Omgerekend is dan 6,5 procent van de beroepsbevolking werkloos, een fractie minder dan in eerdere ramingen werd voorspeld. Vooral in het bedrijfsleven neemt de werkgelegenheid volgend jaar flink toe, terwijl bij de overheid en in de zorg het aantal banen juist daalt. Bedrijven willen in de nasleep van de crisis volgens het CPB een inhaalslag maken en voeren de productie op. Wel is het herstel nog altijd “voorzichtig”, aldus het rekenbureau. Het Centraal Planbureau is in zijn ramingen optimistischer dan De Nederlandsche Bank. De toezichthouder op de financiële markten verwacht namelijk dat de economie volgend jaar met 1,2 procent groeit, zo maakte DNB eerder deze week bekend. Een half jaar eerder rekende de waakhond nog op 1,6 procent groei.

 

- Terreur. Wanneer geheel noodzakelijk, komen ze de geduide poppenblazer, grenzenoverschrijdend tot in de slaapkamer ‘halen’ of dodelijk ter verantwoording roepen! Let goed op, wie zich nog weet aangesproken: ‘Franse militairen hebben in Mali de moslimleider Ahmed al-Tilemsi gedood. De Malinese moslimleider en commandant van een radicale islamitische groep werd gezocht door de Verenigde Staten, die een prijs van vijf miljoen dollar (vier miljoen euro) hadden uitgeloofd voor tips die tot zijn arrestatie zouden leiden. al-Tilemsi was medeoprichter van de Beweging voor Eenheid en Jihad in West-Afrika (Mujwa). Die groepering fuseerde vorig jaar met strijders van de beweging van de Algerijn Moktar Belmoktar, die aanslagen pleegde bij een gascomplex in Algerije en in Niger, tot de terroristenorganisatie al-Mourabitoun. Verder werd al-Tilemsi ervan verdacht in 2011 twee Fransen te hebben ontvoerd in Niger. Een woordvoerder van het Franse ministerie van Defensie bevestigde dat al-Tilemsi werd gedood tijdens een nachtelijke actie van het Franse leger in de Noord-Malinese regio Gao. Een dozijn andere terreurstrijders werden “geneutraliseerd”.

 

- ACP/EU. Gewogen en te licht bevonden? De Guyanees Patrick Gomes mag zich als secretaris-generaal bij de ACP/EU aanmelden. En niet Rabindernath Parmessar die al in eerste ronde afviel. De kandidaten van Trinidad & Tobago, Guyana en Jamaica werden sterker bevonden om de positie te bezetten. Brussels, 10 December 2014/ ACP: Ambassador Dr. Patrick I. Gomes of Guyana has been appointed as the new Secretary General of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States. Dr. Gomes’ appointment took place today during the 100th session of the ACP Council of Ministers in Brussels, making him the tenth Secretary General since the inception of the organisation in 1975. http://www.acp.int/

 

- Hollandse kost. Het kost universiteiten handen vol geld! Een promovendus in dienst nemen om onderzoek te doen, kost veel. Daarom vechten Nederlandse universiteiten om Chinese promovendi. Zij doen goed onderzoek, maar nog belangrijker: ze zijn gratis. Promovendi krijgen tussen de 3 en 4 jaar de tijd om wetenschappelijk onderzoek te doen. Meestal nemen universiteiten de promovendi in dienst; de kosten zijn gemiddeld twee ton voor de gehele onderzoeksperiode. Maar dat geld hoeven Nederlandse universiteiten “niet” neer te leggen voor Chinese promovendi. Die komen namelijk met een zogeheten China Scholarship Council-beurs (CSC) naar Nederland, die de Chinese overheid betaalt. Met zo’n beurs krijgen Chinese promovendi zo’n 1300 euro per maand. China verdeelt ieder jaar zo’n 7000 studiebeurzen. Voor wat hoort wat? Elo!

 

- SKEER. De detailhandel heeft nu al in de tweede week van December 2014 aangegeven, dat de omzetten dodelijke niveaus hebben bereikt. Ofschoon, dat de gasoline en andere brandstofprijzen zijn gekelderd, houdt men als consument nu niets over. Sparen voor de feestdagen en wachten op de bonus van de baas, is voor de meer uitverkorene weggelegd. Voor een zeer korte periode, als ook dat niet helemaal goed zit. Maar ook de baas is aan de grond, omdat de Staat niet heeft betaald en prioriteiten stelt in de verkiezingsgevoeliger zorgsector. Dus men levert goederen & diensten aan de Staat en men betaalt niet? Wie gaat dan de premies voor assurantie en zorgtoestanden betalen. En de bonus dan? Staatsolie kan niet met een gebruikelijke ‘fes sutu’ komen, want hun geld zit nu vast in Surgold…, toch? Het is duidelijk. De werkgever en de consument zijn “skeer”. Gelooft men dat allemaal niet? Kijk maar hoe men al voor in de maand December, glad door de stad kan rijden en dan eventjes om drie uur een opstoppinkje mag beleven of tegenkomen. Het hele land is ‘skeer’. Ook de prioriteitensteller op financiën lijkt ‘skeer’, nu de brandstof “government take” op een inhoudloze scheet begint te lijken. Skeer! De goudminnen zijn pas over jaren in “full swing”. Dus iedereen blijft voorlopig mooi ‘skeer’.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXXXVIII 10.12.2014.

JUSTITIA PIETAS FIDES – MMDCXXXVIII 10.12.2014.

 

- Turk. Het was maar een “Turk”. Kon op 25 jarige leeftijd nog net niet als Abutaleb “Nederlander van het Jaar” worden. Noch goed afgestoft als jongmens, noch van de opgelegde en stigmatiserende shoarmageurtjes bevrijd. Contrasten? Let goed op! De man die dinsdagavond in Amsterdam werd doodgeschoten, is volgens ‘bronnen in het criminele milieu’: Murat Huseyin Garki. Een 25-jarige ‘crimineel van Turkse afkomst’. De politie wil alleen kwijt, dat het slachtoffer een ‘man van 25’ uit Almere is en ‘een bekende van de politie’. En het berberjongetje Abutaleb, dat bij aankomst uit Marocco –op 15 jarige leeftijd– nog geen woord Nederlands sprak? Die werd redelijkerwijs dus bij tijd door de PvdA afgestoft en met ander spul dan formaline besprenkeld. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb uit Marokko en dan weer Amsterdam-Bos & Lommer, is door het weekblad “Elsevier” prettig verkozen tot “Nederlander van het Jaar”. Volgens de redactie van “Elsevier” is hij ‘het gezicht van de stad’ die uitzonderlijk vaak, positief in het nieuws was. Ook internationaal. Houden zo! Aboutaleb heeft zich dit jaar (2014), nadrukkelijk laten gelden als een burgemeester zoals een burgemeester ‘hoort’ te zijn. Toegewijd, oog voor detail, soms hard, altijd duidelijk. Het weekblad vindt, dat Rotterdam wereldwijd de aandacht trok en dat de reputatie van de stad in ‘positieve zin’ is veranderd. Daarbij wordt de vooruitstrevende architectuur genoemd, van het nieuwe Centraal Station en de Markthal. Verder is Aboutaleb niet bang om zijn mening te geven in tal van maatschappelijke kwesties, van ‘gemeentelijke wietteelt’ tot ‘polder-jihad’. “Aboutaleb heeft zich dit jaar nadrukkelijk laten gelden, als een burgemeester zoals een burgemeester hoort te zijn. Toegewijd, oog voor detail, soms hard, altijd duidelijk…”. Elfde? Aboutaleb is ‘de elfde Nederlander’ die de titel van Elsevier krijgt toebedeeld. De “Nederlander van het Jaar”, is volgens het weekblad: ‘…diegene die in negatieve of positieve zin als geen ander een stempel heeft gedrukt op het afgelopen jaar…’. Eerdere winnaars waren onder andere museumdirecteur Wim Pijbes, toenmalig koningin Beatrix en Ayaan Hirsi Ali. Maar…! Was er ter zake Ayaan, niet zowat een volwassen kabinets- en zowaar constitutionele crisis, omdat de nationaliteit en identiteit van de Somalische in twijfel werd getrokken en simultaan door politica Rita Verdonk, zowat werd uitgespogen? Het politieke speelveld van Nederland, veranderde tijdens en na de gedragingen van Verdonk compleet. Met deze luguber ervaren zaken, ontegenzeggelijk als vertrekpunt. ‘Als je goed doet, goed ontmoet…’, zou men kunnen denken. Als je integratielastig geraakt…? Vertoon je afwijkende en authentieker gedraging…, dan ben je voor dag en dauw of de laatste adem te hebben uitgeblazen…, iets geheel anders geworden dan je familieboekje of paspoort nog aangeeft. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA), heeft op het Stadhuis een ‘staande ovatie’ gekregen nadat hij door weekblad Elsevier was uitgeroepen tot “Nederlander van het Jaar”. De burgemeester zei ‘vereerd’ en ‘ontroerd te zijn door de onderscheiding. ‘Tje poti…’, moest hij dan wat anders durven zeggen? Politiek correct blijven, hor! En neem nu de volgende linke link dan maar: – http://nl.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1xima_Zorreguieta, welke van alles aangeeft en let te beginnen op het laatste voorbehoudende woord: ‘Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg[1] (Buenos Aires,Argentinië17 mei 1971), geboren als Máxima Zorreguieta, is de echtgenote van koning Willem-Alexander der Nederlanden. Zij is rooms-katholiek, van Argentijnse afkomst en bezit de Argentijnse en de Nederlandse nationaliteit. Máxima draagt als echtgenote van het staatshoofd de titel van Prinses der Nederlanden. Zij wordt aangeduid als koningin, hetgeen in dit geval een zogenoemde titre de courtoisie is. Wat meer betekent volgens: http://nl.wikipedia.org/wiki/Titre_de_courtoisie: ‘Een titre de courtoisie (Frans, in het Nederlands soms ook hoffelijkheidstitel genoemd), is een adellijke titel die een gehuwde vrouw kan voeren indien haar man een adellijke titel heeft. Volgens het adelsrecht wordt een niet-adellijke gehuwde partner door dat huwelijk niet van adel. Het gewoonterecht staat echter toe, dat de gehuwde vrouw wel na het huwelijk met een adellijke getitelde man ‘uit hoffelijkheid’ de verbogen titel van haar man voert. Dat betekent dat de echtgenote van een koning de titel van koningin voert, die van een prins de titel van prinses, of op gelijke wijze de titels van gravin of barones mag voeren. Niet-adellijke echtgenotes van ridders en jonkheren, voeren geen adellijk equivalent. Het voeren van die titre de courtoisie gaat altijd gepaard met het voeren van de naam van de echtgenoot. Indien de niet-adellijke echtgenote alleen haar eigen geslachtsnaam voert, voert zij niet de ‘verbogen adellijke titel’. Indien de niet-adellijke vrouw scheidt van haar adellijke getitelde man, mag zij volgens het gewoonterecht de adellijke titel met de geslachtsnaam van haar man blijven voeren. Indien de echtgenote van een adellijke getitelde man ook zelf van getitelde adel is, mag zij zowel de titel van haar man als van zichzelf voeren. Het is echter ongebruikelijk dat een gehuwde vrouw die zelf van ongetitelde adel is, het predicaat jonkvrouw na huwelijk of echtscheiding blijft voeren…, hoewel het adelsrecht dat formeel wel toestaat. Tot zover wiki.nl Er zijn nog vele meisjes die hoewel klaarwakker, dromen van naam en titelverandering/toevoeging. Helaas, een verlept sprookje! Vanzelfsprekend, zijn de jongens dan wel weer in het nadeel. Want een toekomstig koningin, met een berber trouwen? Elo! Zit er toch niet in? Verschil moest en moet er toch wezen?! Toch was er contemporain eens, een ingelokte Cubano, een voor Franco-underdog Spanjool, ‘ein oder zwei Deutscher…’, en aan de ‘passerelle des artisants’ een oerdegelijke Hollandse burgerjongen als slotmodel, welke laatste nu vol trots prat gaat om/op ‘het aangemeten professoraat’. Zo krijgt iedereen in zeker tijdsgewricht, wel de meest toegewijde en aangepaste plek toegewezen…, toch? Zo ook legendarisch, “de don’s” en ‘de primadonna’s”: http://nl.wikipedia.org/wiki/Edwin_de_Roy_van_Zuydewijn http://nl.wikipedia.org/wiki/Irene_van_Lippe-Biesterfeld http://nl.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali http://nl.wikipedia.org/wiki/Rita_Verdonk http://nl.wikipedia.org/wiki/Clarence_Seedorf

 

- Gedoe. Een aantal negatieve zaken, begint zich nu al te openbaren rond de exploitatie van een ‘Surgold Mijn’ in het oosten van het land. Er wordt opnieuw naar allerlei obstructieve kulzaakjes gezocht en weinig ‘business wise’ uitgekeken naar wat de eigenaren eigenlijk nog wenselijk achten, nadat miljoenen ter operationalisering op banken werden volgestort. In de Republiek Suriname blijkt nog nader benadrukt te moeten worden, dat het grondgebied van alle Surinamers is. Verder voor een ieder toegankelijk blijft en niet van bepaalde groepen kan zijn of worden. Een ieder op dit territoir gevestigd, voor de vigerende Grondwet onderworpen is aan Surinaams en het Verdragenrecht. Gelijk staand en ook behandeld dient te worden. Niemand buiten de Wet of een Verdrag kan of zal opereren.

- Sociale wetgeving. Pas op de 9e December 2014, blijkt de samenleving zich te zijn gaan beseffen, welke gevolgen de ‘sociale wetten van Brunswijk (ABOP)’ hebben voor ondernemers, werkgevers, bedrijven en personeelsleden, in deze geteisterde volksplanting. Haastwerk met destructiever nutgevolgen. Faillissementen worden nu al links en rechts van het midden aangekondigd. Agrariërs, aannemers, leveranciers van goederen en diensten, allen worden door wanprestatie en uitgestelde betalingen door de Overheid kapotgemaakt. De prioriteitstelling van de Regering Bouterse, brengt het land in z’n geheel naar de afgrond. Opnieuw, naar gort! http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26532 http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2014/12/10/aannemersvereniging-boos-op-regering/ En dan daarbovenop, de dooddoener van de week. Goed lezen wat er staat: Moody’s: “Suriname heeft gunstige groeivooruitzichten”. ‘Wat een mop…’, zal men in eerste instantie wel zijn gaan denken. Op basis van gegevens van de regering Bouterse, aangedragen door Financiën en Centrale Bank? Beide inderdaad (…), de monetaire autoriteiten. Zonder enige twijfel dus de “…gunstige vooruitzichten…”, realiseerbaar maken onder –in ieder geval– een geheel ander en kwaliteitgebonden bestuur, met solider mandaat en stevig uitvergroot draagvalk. Bepaald niet wat men nu in de til, ‘inmiddels volledig verdwaasd‘ en ‘buiten ieder realiteitsnorm’ heeft rondbanjeren. Met meer dan ‘normale inzet’ te bestuderen tekst en verder ‘by close reading’ een te analyseren mededeling. Te beginnen met wat een voltijds geïnspireerde en gepubliceerde media-instructie, klaarblijkelijk vanuit de Staat ingegeven, inhoudelijk nog meer wist aan te melden: http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/26533

 

- Onmogelijk. Schendingen straffeloos te houden! Recht op bezit, eigendom, werk, beloning, woning, scholing, geluk en leven. Allemaal geschonden (…), ook gebleken op deze ‘Dag van de Mensenrechten 2014’. 155 namen toegevoegd aan bewezen/aantoonbare mensenrechtenschendingen, sinds de rampdag van 25 Februari 1980. De dato 10 December 2014, een fractie van wat nog moet worden uitgezocht, geregistreerd en gecategoriseerd. Intussen heeft de US-goverment bij monde van de ambassadeur hier te lande, Jay Anania, de ook digitaal te volgen mededeling gedaan: “Ofschoon het exacte proces dat wordt gevolgd wat betreft rekenschap en verzoening een interne politieke aangelegenheid is, onderstreept de Verenigde Staten het belang van rekenschap voor mensenrechtenschendingen uit het verleden, ongeacht wie de daders of vermoedelijke daders zijn…”. Focus dus nu wel strak gericht op: ‘De rechten van de mens of mensenrechten…, die omvatten “rechten” waarop iedereen aanspraak kan maken…, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken’. Voorbeelden zijn: het ‘recht op vrije meningsuiting, het ‘recht op leven’, het ‘recht op bescherming tegen marteling’ en het ‘zelfbeschikkingsrecht’. Waar komt die schakering aan fundamentele/universele mensenrechten, in oorsprong vandaan? http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/universele-verklaring-de-rechten-de-mens-uvrm-volledige-tekst http://www.mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechten_van_de_mens

 

- ‘Mocro – oorlog’. Bij twee gruwelliquidaties in en rond Amsterdam uitgevoerd, verwarring en opgestoten angstpsychosen. ‘Mocro-oorlog…’, is dus wel misleidend! “Mocro”, is straattaal voor: “…mensen van Marokkaanse afkomst…”. In het onderzoek naar aanhoudende liquidaties, duiken een aantal Marokkaanse namen op. Allemaal na het ‘verlies’ of justitieel beslag van 200 kilo’s aan cocaïne in Antwerpen. Maar ook de namen van Antillianen en autochtone Nederlanders vliegen, tussen Almere, Amstelveen, Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen rond. In het beruchte “Passageproces”, over moorden in de Amsterdamse onderwereld, in 1993, 2005 en 2006 (…), hebben de verdachten verschillende etnische achtergronden. De Nederlandse pers oordeelt geheel voorbarig over een dode die zich niet meer kan verdedigen en wel op instigatie van anoniem gebleven (politie-) bronnen: ‘Dinsdagavond werd in Amsterdam een crimineel van Turkse afkomst geliquideerd. De 24 jarige had voor zover nu bekend is, niets met de afrekeningen binnen de zogeheten Mocro-maffia te maken’. Stigmatisering door de NL-media? Helemaal niet, hor. Hoe komt men daar nou weer bij? Over ‘mensenrechten’ gesproken. Opsporingsonderzoek, eventuele aanhouding, vervolging, rechter-commissaris ter toetsing, eventueel dagvaarding, strafproces, rechtelijk oordeel, strafmaat en uitgeschreven vonnis, gevangenisstraf. Dan pas is men een gewaarmerkt individu die met justitie in aanraking is gekomen en veroordeeld. Men lijkt de kluts volledig kwijt te raken. Zowel bij de publiciteitsmedia als opsporing en vervolging. Angst regeert.

 

- Wetgeving. In SU lijkt het een graadje erger te gaan worden. Sinds 2010 is er een aantal producten op tafel of op een boiler gezet, waar de keffers zelf geen kruimel aan brood van lusten. Zogenaamde wetsproducten die van geen meter kloppen of überhaupt een weerspiegeling vormen van wat “de totale gemeenschap” nou eigenlijk wil, kan betalen, verhapstukken en genoegzaam accepteren. Niet alleen dat men op patjakkerniveau in conflict geraakt met het universele verdragenrecht…, zit de zaak meervoudig vol vorm- en tekstfouten. Niet eens de ondertekening, is ‘comme il faut’. Dat men zich tot op heden niet beseft, schromelijk te hebben gefaald…, geeft alleen maar aan, waar men naar toe wil koersen. Een loopje nemen met het intellect in/binnen het land, blijkt een van de meest eerbaar geraakte misdaadgronden en sporten geworden. Voor tenminste bepaalde schepelingen illegaal aan dek geklommen of als criminele verstekeling omhoog gevallen/geworpen. In ieder geval algehele en algemene diskwalificaties aan de horizon! Op 26 Mei 2015 tot in Sydney, Wellington of Jakarta via het Internet te volgen. Als men tenminste niet, de weinig grondwettelijke en armoedige gedraging(-en) van een Donald Ramotar (…), ook hier tracht door te voeren. Heeft er steeds vaker marginale vergelijking mee. In ieder geval is het nu wel de allerhoogste tijd. Er is (inter-)nationale alertheid geboden, zodat het allemaal niet erger wordt dan het al is gemaakt.

 

- Ceremonie. Een ‘Groundbreaking Ceremonies’ in het Merian-gebied (Oost Suriname), tussen de Surinaamse ‘investeerder van Staat’ en de Noord-Amerikaanse goudmultinational ‘Newmont’. Wie er weer niet bij was, hoewel eerder aangekondigd…? Men raad het al. Jim Hok (Palu-Mega) van Natuurlijke Hulpbronnen was er vanzelfsprekend wél. Die kan zo een kans niet voorbij laten gaan. Toch? En grootinvesteerder Staatsolie gaf door middel van de hoofddirectie ‘acte de presence’, tezamen met de hoofd-directieleden van Newmont. Verantwoord ingevuld protocol.

 

- EBOLA Fighters. Zij kregen de prestigieuze en meest eerbare TIME Magazine “Person of the Year” – prijs toebedeeld. Waarom? Not the glittering weapon fights the fight…, says the proverb, but rather the hero’s heart. Maybe this is true in any battle; it is surely true of a war that is waged with bleach and a prayer. That’s why! Daarom dus.

#

#
#
#
#