#


ZWALKEND BELEID

ZWALKEND BELEID

De regering Bouterse heeft vanaf haar aantreden duidelijk getoond geen rekening te willen houden met het in stand houden en conserveren van ons cultureel erfgoed in zijn originele vorm. Ze begon rap na haar aantreden met het verminken van ons mooiste plein, namelijk het Onafhankelijk-heidsplein, voorheen het Oranjeplein. Een afzichtelijk en veel te groot vlaggenplein werd er neergezet, afschuwelijke grijze, veel te grote bloempotten, werden er bij tientallen geplaatst en er werden power point presentaties getoond aan vertegenwoordigers van de media die lieten zien welke veranderingen zouden worden aangebracht op het voormelde plein en ook aan de Waterkant tot aan het Waaggebouw. KRP-13-12-2014

OVERNAME SURALCO?

OVERNAME SURALCO?

HOE DAN?

KRP-06-12-2014
Deze week werden we dan geconfronteerd met een bericht waarin vermeld werd dat de Surinaamse overheid toch maar had besloten Suralco niet over te nemen. Wij hadden ook niet anders verwacht. Je kan namelijk vanuit de huidige de-plorabele financiële positie waarin de Surinaamse regering zich bevindt niet overgaan tot het aankopen van een bedrijf als Suralco. De Surinaamse overheid heeft geen geld om haar maandelijkse uitgaven op een fatsoenlijke wijze te dekken, laat staan om een grootschalige onderneming als Su-ralco met de huidige wereldmarktprijzen voor aluinaarde en aluminium over te nemen. Zou een heel onverstandige, en voor Suriname een moordende, investering inhouden. En als je eenmaal over hebt genomen, dan moet je nog nieuwe mijngebieden ( Nassau en Bakhuys) in productie brengen,

 

KIJKEN EN AFKIJKEN

KIJKEN EN AFKIJKEN

KRP-29-11-2014 a

De regering Bouterse heeft er dit jaar voor gekozen de staatkundige onafhankelijkheid ( 39 jaar) in het district Wanica te vieren. Lelydorp werd dit jaar gereed gemaakt voor de viering en ook de parade moest aldaar gehouden worden. Niet alleen van de gebruikelijke locatie, het Onafhankelijkheids-plein, werd ook dit jaar weer afgeweken, maar ook het tijdstip werd zwaar vooruitgeschoven. Pas rond het late middaguur werd de parade gehouden. Opvallend was de wijze waarop dit jaar de inspectie van de troepen werd afgenomen. Staande in een Landrover van het Nationaal Leger verplaatste de president zich langs de vertegenwoordigers van de gewapende machten. Bouterse, die zelf ex-militair is, zou een betere indruk hebben gemaakt indien hij langs de troepen was gemarcheerd, begeleid door minstens één adjudant. Waarom hij dit keer niet wenste te lopen, kan verschillende redenen of oorzaken hebben.

CORRUPTIE EN BOUTA

CORRUPTIE EN BOUTA

KRP-22-11-2014

De huidige president van Suriname, Desi Bouterse heeft on-langs in Nickerie verklaard dat hij niet wakker ligt van de vele meldingen van corruptie in Suriname. Bouterse gaf daarmee aan dat hij zich eigenlijk ook niet stoort aan de vermeende gevallen van corruptie binnen zijn regering. Er zijn namelijk legio gevallen bekend van corruptiezaken waarbij leden van de paarse regering bij betrokken zouden zijn. Bouterse ligt daar dus volgens zijn zeggen niet wakker van. De man zou zich moeten afvragen wie er allemaal in deze gemeenschap wel wakker van liggen en wie er van mening zijn dat ze moeten worden bestreden en dat de corruptieluizen in het ge-vang dienen te belanden. Maar

FOLLOW THE LEADER

FOLLOW THE LEADER

De afgelopen twee weken hebben enkele vooraanstaanden uit de NDP hun misnoegen geuit over wat zich zoal voltrekt binnen de paarse orga. In Nickerie was het ongenoegen bij de paarse jeugdleider Dors zo groot dat hij besloot uit de NDP te stappen en zich bij Pertjaja Luhur aan te sluiten. Daar werd hij met open armen binnengehaald. Dors kon het niet langer verwerken dat er voor de harde werkers van weleer zeer onvoldoende aandacht kwam vanuit de paarse partij. Nog veel meer redenen haalde Dors aan om niet langer bij de paarse club te kunnen blijven. KRP-15-11-2014

MI EYGI PROJECT

MI EYGI PROJECT

De afgelopen week werd er een persconferentie gehouden vanwege woordvoerders van de regering die betrekking had op het zogeheten tramproject van Bouta. Er werd weer een heleboel gedebiteerd door onder meer Jozefzoon, Balesar en de Nederlander Lex van Seventer van de zogeheten Strukton Groep. Men bijt zich overduidelijk vast in het zogenaamde tramproject en doet er alles aan om het geloofwaardig te doen overkomen bij een gemeenschap die al enkele jaren wars is van de vele beloften gedaan door de regering van Bouta en er nauwelijks iets is gerealiseerd. KRP-08-11-2014

FREDE SANTOKHI

FREDE SANTOKHI

Als jullie op de BEP stemmen dan wordt Santokhi automatisch president van Suriname.Woorden van gelijke strekking geuit door Ronnie Brunswijk voorzitter van de politieke partij ABOP en nog steeds coalitiegenoot van de NDP in de regering Bouterse. Brunswijk is tegen Santokhi om verschillende redenen. Hij ageert tegen de BEP omdat hij weet dat de BEP een veel grotere politieke partij is dan zijn ABOP en dat de BEP zich heeft aangesloten bij de partijen die het tegen hem en de NDP zullen opnemen bij de komende verkiezingen van mei volgend jaar. Brunswijk tracht ook een gevaarlijk racistisch tintje te brengen in de reeds op gang gekomen verkiezingscampagne. KRP-01-11-2014

CORRUPTIE ALS OBSTAKEL

CORRUPTIE ALS OBSTAKEL

De voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, Chandrikapersad Santokhi heeft in Nederland verklaard bij een eventuele overwinning van de Samenwerken-de Partijen bij de verkiezingen van 2015 alle corrupte regeringstoppers te zullen opsluiten. Het behoeft geen betoog dat de VHP voorzitter nog steeds een beetje politieman is en hij het tot zijn toekomstige taak ziet corruptelingen op te sluiten.

KRP-25-10-2014

​TE VER UITEEN

 TE VER UITEEN

Op 25 mei 2015  worden er in ons land wederom algemene vrije en geheime verkiezingen gehouden voor volksvertegenwoordigende lichamen. Het Surinaamse volk zal dan wederom de gelegenheid krijgen, te beslissen wie voor de daaropvolgende 5 jaar de politieke macht in dit land zal krijgen. Ook zal beslist worden, wie de volgende president en vice-president van dit land zullen zijn. Nu reeds worden er allerlei voorspellingen gedaan en wenselijkheden geuit. Vooral uit de NDP zijn er mensen die gewoon stellen en wel zonder enige onderbouwing, dat Bouterse weer president wordt. De NDP zal dan wel grandioos de verkiezingen moeten winnen……

KRP-18-10-2014

 

TAKI NANGA DU A NO SREFI 11-10-2014

TAKI NANGA DU A NO SREFI  11-10-2014

Suriname heeft een energievraagstuk waar nog steeds geen adequaat antwoord op gegeven is. Enkele weken geleden werd duidelijk dat de Energie Bedrijven Suriname, EBS niet in staat zijn onafhankelijk van de Suralco voldoende elektrische energie op te wekken. De Suralco heeft zelf een groot probleem en dat heeft alles te maken met het feit dat het waterniveau
in het Van Blommesteinmeer te laag is om voldoende turbines te laten draaien. Hierdoor kunnen er niet voldoende megawatts aan Paramaribo worden geleverd om de energiebehoefte
van bedrijven en woningen te dekken.

#

#
#
#
#