#


ENKELING DRENKELING

ENKELING DRENKELING

Je zou bijna medelijden met hem krijgen. De man was erop gebrand een politieke partner te vinden om gezamenlijk de verkiezingen van 25 mei in te gaan. Hij heeft nog heel lang in de droom verkeerd dat er nog sprake was van een A-Com-binatie, maar hij is deze week glashard met zijn neus op de feiten gedrukt. Er is al jaren geen sprake meer van een A-Combinatie en de zaak is thans zo ernstig gewijzigd, dat iedereen zijn neus ophaalt als hij door meneer Bravo wordt benaderd voor een politiek samengaan. Meneer Ronnie Brunswijk, alias `Bravo’, heeft eindelijk te horen gekregen dat niemand gebrand is om met hem in zee te gaan. Dat doe je slechts na een stembusgang, als de resultaten aangeven dat je niet om de man uit Moengo Tapu heen kan. Alleen dan zal je de man benaderen en vragen gezamenlijk een coalitie te vormen. Op dit moment is het zelfs zo dat geen enkele politieke partij of combinatie, de man in haar midden wenst te hebben. ABOP, eens een deel van de A-Combinatie, staat helemaal alleen en dat steekt natuurlijk behoorlijk bij Bruns-wijk en de achterban. Een totale afwijzing van de rest uit het politieke veld. De NDP heeft hem de grootste klap verkocht door hem mee te delen dat voorzitter Desi Bouterse onder geen beding hem mee wenst te nemen in wat van de Mega-Combinatie is overgebleven. Het is geen geheim dat men binnen de NDP altijd de balen heeft gehad van Brunswijk en dat men uit pure noodzaak de man en zijn gevolg heeft binnengehaald in 2010. In de afgelopen bijna vijf jaar hebben zich zoveel fricties voorgedaan met de partij van Bravo, dat men er thans voor past wederom met de man de verkiezingen in te gaan. Bij de combinatie V7 ziet men hem ook liever vertrekken. De politieke partijen van het voormalige Nieuw Front, zijn vooral de aanwezigheid van Brunswijk spuugzat. Men is heus niet vergeten dat Bravo en zijn broer Leo degenen zijn geweest die maar al te graag naar de Mega-Combi-natie overliepen na de verkiezingen van 2010. Er gingen zelfs bedreigingen uit naar de leiding van de BEP binnen de A-Combinatie toen die tegenstribbelde om de overstap richting Mega te maken. Hoe betrouwbaar Brunswijk en zijn kliek wel zijn gebleven tijdens de bijna voorbije regeerperiode van Mega, kan deze combinatie je wel tot in de finesses vertellen. Wat de NDP als grootste factor binnen Mega het meest heeft gestoord, is dat Brunswijk overal heeft geprobeerd, en nog steeds probeert, zoveel mogelijk NDP-stemmen weg te kapen in het achterland. Een man die op een massameeting van ABOP roept dat men zeker niet op de NDP moet stemmen, is absoluut geen prettige en/of betrouwbare partner. Voorts is de attitude van Brunswijk altijd een struikelblok ge-weest voor elke politieke partij, of combinatie, om mee sa-men te werken. De man houdt nauwelijks rekening met wet en recht en gooit vrijwel alle morele en ethische waarden overboord wanneer hem dat maar even uitkomt. De man wenst zich nog altijd als een warlord te gedragen en doet waar hij zin in heeft en wenst zich nergens aan te passen. De regels, geldende binnen de democratische rechtsstaat, wenst hij maar al te vaak naar believen aan zijn junglelaars te plakken en dat is nou juist waar andere fatsoenlijke democraten nou net een broertje aan dood hebben. De man provoceert, intimideert en bedreigt, wanneer het hem maar uitkomt. Chantage van andere politieke partners is daarbij niet uitgesloten. Voorts heeft de man maar weinig respect voor gevestigde instituten en wenst zich met grote regelmaat op te stellen als stamhoofd. Stoort zich niet aan het civiele vonnis van de kantonrechter en blokkeerde binnen de regering van Venetiaan en Bouterse, de ratificatie van een veiligheidsverdrag met Frankrijk. Een verdrag dat de veiligheid op de grens met het departement La Guyane zou moeten optimaliseren. Voorts is de man echt geen visitekaartje voor een regering van dit land. Zijn verstekveroordelingen in zowel Nederland als Frankrijk voor drugssmokkel, maken hem een ware blamage voor elk kabinet. Niet louter de NDP weigert met de man in zee te gaan. Zelfs zijn voormalige A-Combinatie partners, BEP en SEEKA, willen niets meer met hem van doen hebben. Denkt Bravo nou werkelijk dat Abena vergeten is hoe hij in de steek werd gelaten, toen hij weggejaagd werd op het departement van Sport- en Jeugdzaken? Toen dacht meneer Bravo ook alleen aan zichzelf en liet Abena gelijk vallen. De rollen worden nu omgekeerd en me-neer Bravo en zijn gele partij, zullen het helemaal al-leen moeten doen. Thans is het uur van de waarheid aangebroken en zal meneer Bravo met zijn duizenden gele vlaggetjes moeten be-wijzen dat hij werkelijk on-misbaar is binnen de Suri-naamse politiek. Ook dient hij zich te realiseren dat heel wat Surinamers zeker niet vergeten zijn hoeveel schade hij dit land in de afgelopen jaren heeft bezorgd. Vlaggetjes voor mensen hun huizen plaatsen, levert nog geen stemmen op. Wat men binnen het stemhok zal doen, wordt echt niet be-paald door de kleine gele vlaggetjes. KRP-31-01-2015

BESCHERMING CONCESSIERECHT NIET GEGARANDEERD

BESCHERMING CONCESSIERECHT NIET GEGARANDEERD

De bescherming van het concessierecht in dit land is duidelijk op losse schroeven komen te staan door het niet krachtdadig optreden van de regering Bouterse in de concessie van Iamgold. Al maanden bezetten goudzoekers, die zich verzameld hebben in de zogenaamde Makamboa organisatie, een deel van de concessie van Iamgold in Brokopondo en weigeren te vertrekken naar een andere plek die de regering ze zou hebben aangeboden. De groep vindt dat de overheid haar niet kan verwijderen, omdat de concessie van Iam-gold voor een deel in haar dorp ligt. Deze redenering is niets anders dan een excuus om langer bezetting van de concessie van Iamgold te kunnen continueren. Iamgold als concessionaris ergert zich groen en geel aan de lakse houding van de regering en heeft meerdere malen aan de bel getrokken en gevraagd de illegale goudwinning binnen haar concessie te beëindigen.

JURIDISCHE BENADERING OF AANSPORING TOT?

 

JURIDISCHE BENADERING OF AANSPORING TOT?

KRP-17-01-2015

Een lokaal dagblad meldde deze week dat president Bou-terse, op grond van de huidige politieke situatie waarbij DNA niet bij elkaar kan komen, over kan gaan tot het afkondigen van de noodtoestand.Dit zou het staatshoofd kunnen doen om enkele dringende zaken die gedaan moeten worden, te kunnen realiseren. De aanvullende begroting om de verkiezingen te kunnen houden, behoort tot een van deze dringende zaken. Dat vindt de staatsrechtsgeleerde, mr. Sam Pola-nen. Volgens de laatstgenoemde, biedt de huidige Surinaam-se constitutie het staatshoofd de mogelijkheid om in een dergelijke politieke impasse in te grijpen en de noodtoestand af te kondigen. Polanen haalt daarbij de artikelen 102,129 en 130 uit de Grondwet aan. Wij weten niet wat Polanen heeft bewogen om deze zogenaamde openingen aan Bouterse wereldkundig te maken. Wat wij wel weten, is dat de man een gevaarlijke situatie kan scheppen door de eerste burger de weg te wijzen om niet-democratisch te handelen.

 

AFBROKKELEND GEHEEL

AFBROKKELEND GEHEEL

Het wordt steeds duidelijker wat Badrissein Sital aan het einde van het vorige jaar tegenover `Parbode’ verklaarde. Sital stelde toen dat de NDP zich in een diep dal bevindt. Sital verduidelijkte op niet mis te verstane wijze waarom de partij in zeer onstuimig vaarwater was beland. Dat er heel wat zaken fout zitten binnen deze partij, is de afgelopen weken nog veel duidelijker geworden. De een na de ander klapt uit de school en de meesten uit de partij die ontevreden zijn, hebben het over de grootschalige corruptie en de hooggeplaatste corruptieluizen binnen de partij waar niet tegen wordt opgetreden. Het is zelfs zo dat een, die voor honderden miljoenen heeft verduisterd, ook nog beloond werd met een nog betere functie. De jeugleider Dors uit het meest westelijk gelegen district, demonstreerde zijn onvrede door zich aan te melden bij Pertjajah Luhur. In Paramaribo liet de prominente Cedric van Samson van zich horen door openlijk over de misstanden binnen de paarse orga te praten. Daarna volgde Charles Pahlad, de man die de NDP naar grote hoogte wist te brengen in Wanica. Allemaal mensen die zich niet langer kunnen verenigen met de wantoestanden binnen de partij die voor grote ontevredenheid hebben gezorgd bij zovelen. Het merkwaardige is dat het vooraanstaanden binnen de partij van Bouterse zijn die thans hun mond open doen en niet langer bereid zijn slaafs te volgen, terwijl een kleine kliek als de raven steelt.

KRP-10-01-2015

LEUGENS EN HALVE WAARHEDEN 3-01-2015

LEUGENS EN HALVE WAARHEDEN 3-01-2015

De verkiezingen komen eraan en dat is thans duidelijk te merken. De huidige regering wenst er nog vijf jaar bij te krijgen van het electoraat en is ook begonnen met propagandavoering. Als je dan podia bestijgt, moet je de toehoorders in de verschillende gebieden van dit land iets voorhouden en vertellen waarom je van mening bent dat je nog vijf jaar de kans wenst te krijgen om van Suriname iets beters te maken. Tja, wat moet je eigenlijk vertellen, omdat je eigenlijk bitter weinig hebt gedaan voor het volk. Die 18.000 woningen zijn er echt niet gekomen en als er enkele woningen zijn gebouwd, dan is dat geschied met voorfinanciering van de lokale financieringsinstellingen, waaronder de grote banken. Van volkswoningbouw, zoals we dat in het verleden kenden, was geen sprake. En dan hadden we vorige week weer zo’n NDP-vergadering waarin Andreetje zijn uiterste best deed om alles wat schots en scheef is, recht te willen praten. Het werd een litanie van leugens en halve waarheden. Andreetje deed, als man van het goede woord en beschermer van het regelrechte kwaad, zijn uiterste best om de zogenaamde verrichtingen van dit kabinet de hemel in te prijzen. Je kan het de man eigenlijk niet echt kwalijk nemen, want hij wil na 25 mei toch zijn maandelijkse vergoedingen die in de duizenden lopen, blijven ontvangen.
KRP-03-01-2015

​LANTI ABI WAN BIGI MONI PROBLEEM 27-12-20104

LANTI ABI WAN BIGI MONI PROBLEEM 27-12-20104

KRP-27-12-2014
Eigenlijk is dat voor velen geen geheim meer, want de kranten staan er vrijwel wekelijks bol van. De media krijgen met de regelmaat van de klok informatie over hoe slecht de financiële situatie van de overheid wel is en hoeveel personen en instanties al maanden op betalingen van lanti wachten, terwijl er helemaal geen indicatie is dat er snel over geld beschikt zal kunnen worden. Bedrijven, die diensten hebben verleend en personen die goederen hebben geleverd, lopen de stoepen van overheidskantoren plat op zoek naar hun geld, maar er komt nauwelijks iets vrij. Sommige bedrijven krijgen mondjesmaat geld van de overheid op de bankrekening gestort. In dit geval kan je van een druppel op een gloeiende plaat spreken. Dus zeer onvoldoende zijn de overmakingen van lanti aan personen en instanties waar ze diep in het krijt bij staat. Als we naar de verschillende ministeries kijken, dan zien we dat het ene departement iets beter betaalt, maar het andere weer helemaal niet en de achterstanden gaan terug naar het jaar 2013.

SCHAAMTELOZE OMKOPING 20-12-2014

SCHAAMTELOZE OMKOPING

Het is een vaststaand feit dat de zware criminaliteit verontrustende vormen heeft aangenomen en dat er maatregelen dienen te komen om haar op een adequate wijze het hoofd te kunnen bieden. Voor Keerpunt is het duidelijk dat het be-leid van justitie inzake de criminaliteitsbestrijding ernstig te wensen overlaat en wat betreft de halsdelicten waar gewapende roofovervallen zeker toebehoren , ernstig gefaald heeft. Er leeft angst onder de bevolking en veelal bij de on-dernemers die bedrijven hebben en dagelijks aan gevaar blootgesteld worden. Geen wonder dat de politieke oppositie steeds hamert op het falende veiligheidsbeleid van deze re-gering.

KRP-20-12-2014

ZWALKEND BELEID

ZWALKEND BELEID

De regering Bouterse heeft vanaf haar aantreden duidelijk getoond geen rekening te willen houden met het in stand houden en conserveren van ons cultureel erfgoed in zijn originele vorm. Ze begon rap na haar aantreden met het verminken van ons mooiste plein, namelijk het Onafhankelijk-heidsplein, voorheen het Oranjeplein. Een afzichtelijk en veel te groot vlaggenplein werd er neergezet, afschuwelijke grijze, veel te grote bloempotten, werden er bij tientallen geplaatst en er werden power point presentaties getoond aan vertegenwoordigers van de media die lieten zien welke veranderingen zouden worden aangebracht op het voormelde plein en ook aan de Waterkant tot aan het Waaggebouw. KRP-13-12-2014

OVERNAME SURALCO?

OVERNAME SURALCO?

HOE DAN?

KRP-06-12-2014
Deze week werden we dan geconfronteerd met een bericht waarin vermeld werd dat de Surinaamse overheid toch maar had besloten Suralco niet over te nemen. Wij hadden ook niet anders verwacht. Je kan namelijk vanuit de huidige de-plorabele financiële positie waarin de Surinaamse regering zich bevindt niet overgaan tot het aankopen van een bedrijf als Suralco. De Surinaamse overheid heeft geen geld om haar maandelijkse uitgaven op een fatsoenlijke wijze te dekken, laat staan om een grootschalige onderneming als Su-ralco met de huidige wereldmarktprijzen voor aluinaarde en aluminium over te nemen. Zou een heel onverstandige, en voor Suriname een moordende, investering inhouden. En als je eenmaal over hebt genomen, dan moet je nog nieuwe mijngebieden ( Nassau en Bakhuys) in productie brengen,

 

KIJKEN EN AFKIJKEN

KIJKEN EN AFKIJKEN

KRP-29-11-2014 a

De regering Bouterse heeft er dit jaar voor gekozen de staatkundige onafhankelijkheid ( 39 jaar) in het district Wanica te vieren. Lelydorp werd dit jaar gereed gemaakt voor de viering en ook de parade moest aldaar gehouden worden. Niet alleen van de gebruikelijke locatie, het Onafhankelijkheids-plein, werd ook dit jaar weer afgeweken, maar ook het tijdstip werd zwaar vooruitgeschoven. Pas rond het late middaguur werd de parade gehouden. Opvallend was de wijze waarop dit jaar de inspectie van de troepen werd afgenomen. Staande in een Landrover van het Nationaal Leger verplaatste de president zich langs de vertegenwoordigers van de gewapende machten. Bouterse, die zelf ex-militair is, zou een betere indruk hebben gemaakt indien hij langs de troepen was gemarcheerd, begeleid door minstens één adjudant. Waarom hij dit keer niet wenste te lopen, kan verschillende redenen of oorzaken hebben.

#

#
#
#
#